O mravním smyslu Charty 77. Rozuměli chartisté Patočkovi?

03. 12. 2013 | 09:02
Přečteno 11918 krát
„V čem spatřujete hlavní význam Charty?“, zeptali se Václava Havla v rozhovoru pro časopis Kurier roku 1978. „Já osobně považuju za nejdůležitější význam ten, který akcentoval prof. Patočka, totiž její význam mravní,“ odpověděl jim. Ale mluvili chartisté a Patočka o stejné věci? Nelišil se nějak výrazně jejich přístup k morálce?

Podívejme se nejprve na to, co konkrétně akcentoval prof. Patočka. Vyjdeme z eseje „O povinnosti bránit se proti bezpráví“, která je jeho skutečným odkazem pro Chartu 77. Vyskytuje se v ní zajímavá věta, v níž filozof říká: „Signatáři si jsou však vědomi, že už před 180 lety se pomocí přesného členění pojmů osvětlilo, že všechny mravní povinnosti spočívají v tom, co může být nazváno povinnostmi člověka k sobě samému, povinnostmi, které v sobě zahrnují i nutnost bránit se proti každému utrpěnému bezpráví.“ Co bylo zjištěno před 180 lety? K této otázce se nikdo nevracel. Klíčovou Patočkovu větu nikdy žádný editor jeho spisů nekomentoval. Odečteme-li od roku 1977 zmíněné množství let, dostaneme rok 1797. V tomto roce vyšla Kantova Metafyzika mravů a jsem přesvědčen, že právě na toto dílo Patočka odkazoval.

Byla to od něj troufalost, protože mezinárodní úmluvy o lidských právech nevycházejí z Kanta, ani z žádné jiné jednotící filozofické koncepce. Charta zase vycházela z oněch mezinárodních úmluv, čímž se dostáváme do kruhu... Snad si uvědomoval, že lidská práva jsou jen nástroj a záleží na tom, co chceme s jejich pomocí vyjádřit. Možná chtěl současníky jen navést k tomu, aby studovali základy sekulární morálky a neobjevovali Ameriku. Vždyť idea lidských práv vznikla v osvícenství.

Morálka vědce?
Náhlý příklon ke Kantovi by ovšem v jeho filozofii byla novinka. Patočka totiž vždy oceňoval spíše starověké řecké osvícenství, než moderní osvícenství z 18. století. Zatímco starověké osvícenství se prý zaměřovalo na člověka a usilovalo o celistvé uchopení světa, moderní se zaměřilo na ovládnutí přírody. Zatímco starověké rozvíjelo rozum metafyzický, moderní rozvíjelo rozum technický. A vítězství technického rozumu je počátkem krize moderní civilizace. Takže doporučoval Patočka chartistům opravdu Kanta? Místy se zdá, že ano. O tom by svědčilo hlavně opakované zdůrazňování mravní povinnosti a nepodmíněné platnosti „čehosi nad námi“. Jiná místa tomu zase nenasvědčují. Patočka se na příklad dovolává mravního cítění, což vypadá spíše jako citát z Masaryka. Navíc Kant nezakládal svou etiku na „mravní autoritě nad námi“, o níž mluví Patočka v eseji, protože to by pak byla etika heteronomní, jeho etika byla založena na principech, které člověk objeví sám v sobě.
Z té směsi se zdá, že Patočka v eseji nenarážel na Kantovu etiku, ale na svoje vlastní chápání Edvarda Beneše, kterého považoval za kantovce. Navazoval tím plynule na vlastní úvahy o vědcově morálce, které rozvíjel od konce 60. let. Souviselo to s jeho pokusem fenomenologicky vytvořit jakousi zkušenostní morálku, odvozenou ze skutečných zájmů lidí a ne z obecně platných morálních zákonů. Tedy ne všech lidí, ale jen vědců, protože jejich zájem prý přirozeně konverguje s nadřazenými mravními principy. S tím by Kant asi nesouhlasil... Ale zájem chartistů zřejmě s nadřazenými principy nekonvergoval, protože o nich Patočka v eseji píše, že „nejednají z jakéhokoli zájmu, nýbrž z pouhé povinnosti..“ Že by se přeci jen obrátil ke Kantovi? To už se nikdy nedozvíme, Patočka zemřel krátce po sepsání těchto prohlášení a své myšlenky už nestihl rozvinout.

Rozuměli chartisti Patočkovi?
O neporozumění chartistů Patočkovi svědčí už jejich nekrolog, v němž o Patočkovi tvrdí, že odsuzoval přežitky minulosti a vítal socialismus... Už tady se projevilo, že do jeho slov vnášel každý svůj vlastní názor. Evangelíci věřili, že jeho slova o mravní autoritě byla narážkou na rozhovor Ježíše Krista s Pilátem, Emanuel Mandler v nich zase viděl rezignaci na politické cíle a autor divadelních her Václav Havel si je vyložil jako výzvu k „životu v pravdě“, jehož dosáhneme tím, že přestaneme hrát podle totalitní hry... „Život v pravdě“ se pak stal synonymem pro ghetto, do kterého se chartisté uzavřeli v domnění, že tím vykonávají odkaz zesnulého filozofa.
O neporozumění svědčí i tvrdošíjné lpění na tom, že chartistická kritika vlády není politická, ale mravní. Mravním soudem ale soudíme sami sebe, ne ostatní, jak by řekl Kant. Každý si musí své mravní principy objevit sám, nelze přemluvit vládu, aby mu je nařídila shora... Kdyby byl chartistický boj bojem mravním, museli by se chartisti omezit jen na sebevzdělávání a osvětu veřejnosti. Charta však dala přednost vertikální komunikaci s vládou před působením na občany.

Rozuměl Patočka sám sobě?
Ale abychom byli féroví, musíme zmínit Patočkovy názorové kotrmelce, které ztěžují práci každému, kdo se snaží zjistit, co si doopravdy myslel. Patočka se sice začal ve zvýšené míře zabývat etikou už deset let před Chartou, ale jeho názory nebyly nijak soudržné. V přednáškách vydaných v knize O smysl dneška vítal vzestup technické inteligence, tedy přesně to, co dlouhodobě kritizoval. Chválil jednostranné zaměření na techniku po roce 1948, protože teprve tím jsme prý dohnali svět. Chválil i marxismus-leninismus jako českou podobu „otevřené racionality“, jíž je v technické civilizaci třeba. Pochybná byla i fenomenologická metoda jeho úvah o vědcově morálce. Nezabýval se tím, co člověk má dělat, nýbrž tím, co by nastalo, kdyby... Odtud zřejmě pramení i jeho sdělení generální prokuratuře, že Charta 77 je slučitelná s vedoucí úlohou strany.
Ať už narážkou na Kanta opravdu vyzýval ke studiu osvícenské etiky, nebo ne, nemění to nic na tom, že bychom ji studovat měli. Vždyť je to základ naší sekulární kultury, kterou jsme dobrovolně vytěsnili z historické paměti. Jinak budeme nuceni objevovat objevené, jako Charta 77, která se o osvícenství vůbec nezajímala, ačkoliv se odvolávala na osvícenskou myšlenku lidských práv. Kupodivu o povinnosti bránit se proti bezpráví se v Metafyzice mravů nic nepíše...

LN Orientace 23.11.2013

PETRUŠKA ŠUSTROVÁ VARUJE!!!!


Rád bych se ohradil proti tomu, co o tomto článku napsala Petruška Šustrová v pátečních LN 29.11. Ve fejetonu Divná setkání odsuzuje tento článek, ale čtenářům zkresluje jeho obsah. Tvrdí, že se v něm navážím do prof. Patočky a lživě tvrdí, že v článku píšu slovo charta s malým ch, ačkoliv "Charta" je prý název instituce. Paní Šustrová se diví, že to "pan Cerman jako vysokoškolský pedagog neví" a vyvozuje, že s malým ch psali slovo charta "jen v Rudém Právu a estébáckých dokumentech" ... V článku však Charta s malým ch není...

Ediční poznámka: V LN dodala redakce k článku jiný titul, mezittulky a na úvod doplnila úvodní poznámku, kterou jsem nenapsal já. Nicméně ani tam není Charta s malým ch ...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

K.V napsal(a):

Charta by spíše měla konečně zveřejnit svá zahraniční konta, jaké tam chodily platby za kdejakou zprávu že policie vyslýchala někoho z kotelny.
A kde se "spontánně" vzaly miliony plakátů s nápisem Havel for president, kolik to stálo a kdo to platil. A kdo vymyslel zavření Sládka po dobu presidentských voleb. Proč komunistický parlament hlasoval jednomyslně pro Havla. A možná i jak to bylo s mrtvým studentem ŠMÍDEM
Mravní imperativy Patočky si nechejte do kavárny
03. 12. 2013 | 09:21

Pája napsal(a):

Přímo krásná ukázka "pražské kavárny".
Lidé v této zemi mají jiné starosti
03. 12. 2013 | 09:28

resl napsal(a):

Nechte toho Cermane, nehledejte teď, když se vše smí, měl jste hledat tehdy a to zase smrdělo kriminálem. Výše blábolící svazák opakuje mantru od komoušů, kterou mu nalili do hlavičky a on, protože je slabý charakter, nesamostatný komouš spoléhající na rodnou partaj a Sovětský svaz, dostal před dvaceti lety ránu ze které se nevzpamatoval. A tak řvou pořád dokola, kdo to platil. Nikdo milý Kávéčko, lidi vás měli plný zuby a doufám, že pořád mají.
03. 12. 2013 | 09:30

muromec napsal(a):

Sakra, co to mám v zubech? Je to hnusné, odporné, slizké, páchne to jak ďas, kde se to vzalo? Á, to jsem si mohl myslet: resl. Na takové je nejlepší elektrická zubní kefka značky Braun.
03. 12. 2013 | 09:40

K.V napsal(a):

Resle, nikdo neplatil vytištění miliony plakátů??? ocitly se tady samy, něco jako číhoštský zázrak??? Fakt vám to pálí, bohužel jen ideově, logicky už méně. A nemáte ani pud sebezáchovy, , radovat se jak máme posledních 24 let rozkradenou a zbídačenou zemi je docela úchylné
03. 12. 2013 | 09:40

Martin napsal(a):

Mravní smysl Charty 77, tedy jako toho dokumentu co se podepisoval, žádný není, je to jalové pojednání skupiny velmi naivních kavárenských intelektuálů, z technických důvodů scházejících se po domovech.
A to co přišlo v Chartě po roce 1980 je všechno, jenom ne mravní záležitost, spíše naopak.
03. 12. 2013 | 09:48

Zabanovaný nick napsal(a):

Dobře, tak to by byl teoreticky. A teď prakticky. V 70. letech v době bolševické normalizace mělo podepsání Charty '77 mravní podtext. V letech 90. ovšem všichni, kteří se svým někdejším podisem hlasitě holedbali, mravně selhali na celé čáře. Včetně Vácava Havla. Když občané dnes vnímají 'chartisty' jako bandu prodejných služebníčků současného režimu, není to způsobeno nějakou nepřátelskou propagandou (prolhaná masmédia do nich naopak hustí, kterak jsou úctyhodní). Co je např. Karl zu Schwarzenberg vydávající se a vydávaný za vzor ctnosti? Rebelský punker, který nikdy v životě nerebeloval (v Rakousku podepsat Chartu bylo vskutku odvážné). Bystrý agent pospávající i na evropsých summitech. Praktikující katolík vydržující si šlapku...

Lež a nenávist vydávaly tyto 'chartistické' modly za pravdu a lásku. Ptydepe, nazval by to Havel. Právě ale přišel debakl, pokrytci byli občany odhaleni. Morální marasmus současné české společnosti má kořeny právě zde, v této údajné baště morálky. Ostatně většina z těchto verbálních bojovníků proti bolševické toalitě dnes podporuje do čela nejvlivnějšího ministerstva kariérního bolševika a donašeče estébáků.
03. 12. 2013 | 10:14

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

http://en.wikipedia.org/wiki/Horatio_Alger_myth

Tvrdě pracuj a daleko to dotáhneš.

https://www.google.cz/search?q=poor+pictures&client=firefox-a&hs=0s8&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WamdUujILO25yQPzpYCYDA&ved=0CC0QsAQ&biw=1366&bih=594
03. 12. 2013 | 10:54

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

...anebo :

https://www.google.cz/search?q=bakala&client=firefox-a&hs=XdT&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mKqdUuqdIoOWyQPmwYG4Bg&ved=0CDgQsAQ&biw=1366&bih=594
03. 12. 2013 | 10:56

Jan Novák napsal(a):

Proboha, koho dnes zajímá Charta ???? A ÚSTR, a další hlouposti. Normální lidé musí řešit asi 1 000 skutečných problémů a takové blbiny jako Charta, spolupráce s StB a včetně lustračního zákona, a další blbiny a kecy o morálce je prostě nemůžou zajímat.
Nezaměstnanost, chudoba, snaha o přežití, pracovní podmínky, kdy se s člověkem jedná jako s dobytkem a 1 000 dalších problémů - to je třeba řešit ale tonaše politiky a moralisty nezajímá.........
03. 12. 2013 | 11:02

scallop napsal(a):

Jan Novák

Charta zajima napr. jisteho Jana Novaka, ktereho to zajima natolik, ze do debaty o Charte prispel svym nazorem.
03. 12. 2013 | 11:37

john petres napsal(a):

Už mně ty kecy o všech těch filozofech a jejich návodech a radách,jak přežít život, fakt unavují.Asi 3000 let lidstvu radí a zkoumají ho ze všech stran a podívejte se,kam to ono lidstvo pod touto rádoby taktovkou dotáhlo!!Novináři adorují kdejakého kecala,ale nevidí většinou také skoro nic.Přitom se stačí mrknout na způsob žití přírodních národů a recept i filozofie pro ty t.zv.civilizované je na světě hned.Skromnost a soužití s přírodou-to je ta cesta!Ale cobychom potom dělali s těmi 90% výrobků(a zbraní,volovin etc.),kterými se ta naše civilizace ubíjí a spolu s tím i naše planeta?? A jsme u jádra pudla i filizofie,že..Prachy,chechtáky,škvára,Národní banka,tiskárna cenin,nenažranost,plýtvání-to je celá ta filizofie lidstva v kostce! Je mi z lidí vážně nanic!.Zlatí pejskové!..Servus.
03. 12. 2013 | 12:00

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2509325/vnimani-korupce-v-cr-se-zhorsilo-jsme-na-urovni-chorvatska-i-bahrajnu.html

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/senat/Senator-ODS-ktery-vyrazne-vystoupil-u-Jilkove-o-korupci-za-komunistu-a-Andreji-Babisovi-295551
03. 12. 2013 | 12:13

ivocerman napsal(a):

Soužití s přírodními národy? Je trošku komické, že odsuzujete "filozofy", jejich návody a rady, když potom doporučujete takový nereálný recept na štšstí. Zkuste se na "filozofy" nedívat jako na nějakou oddělenou skupinu, přece každý, kdo není trouba, informuje se a přemýšlí o věcech, je svým způsobem filozof. Jeden můj známý, je mi přes 70, a pracoval jako silnoproudař, tedy žádný kavárenský filozof, ale sleduje dění, kupuje knížky a o všem přemýšlí.
03. 12. 2013 | 12:36

obycejnej clovek napsal(a):

ivocermane,

to co pisete , "přece každý, kdo není trouba, informuje se a přemýšlí o věcech," je pravda. Ale to v CR neplati. Tady lidem staci na peremejsleni politik ktereho si zvoli. Jak premejsli on tak pak i oni. Treba takovej Zaoralek premejsli hodne a furt. A lide ho taky proto furt voli. Premejsli za ne. A oni pak muzou neruseni myslenim, sledovat VyVolene na Prime ci nejakou mydlovou operu na Nove. Zaoralkove to za ne vyridej.
03. 12. 2013 | 12:50

JenTak napsal(a):

Resl - souhlas.
KV - stát rozkradli ti vaši komunisté. Chartisté nezřídka znovu pracují v kotelnách.
03. 12. 2013 | 13:05

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V 03. 12. 2013 | 09:21:

Na Vaše otázky je celkem jednoduchá odpověď: Šlo o předem připravený převrat organizovaný StB a částí KSČ, které následně vypraly ulité peníze a zprivatizovali, co se hodilo.

Odtud ty plakáty, odtud "student" Šmíd ....
03. 12. 2013 | 13:10

Zdeněk Brom napsal(a):

Oprava: zprivatizovaly.

Změnil jsem část věty a zapomněl na to.
03. 12. 2013 | 13:12

buldatra napsal(a):

Nejen v autorovi, nýbrž v každém, ale naprosto každém člověku dříme filosof.
Svým způsobem.
Nebo alespoň kus filosofa.
I v týpkovi takovém, do kterého by to nikdo nikdy neřekl.

Pozná se to například nad ránem, ve sklepě, kdy zmoženě sedí jeden na židli a před sebou má další džbánek.
V nestřeženém okamžiku, aniž by to někdo předpokládal se nepřítomně zahledí skelným pohledem do zdi, nebo do neurčita a nesrozumitelně pronese něco zásadního, filosofického.
Přičemž vůbec mu nevadí, že ostatní vokolo jsou na plech a spí. Páč usne taky.

Je jen politováníhodné, že spousty zásadních filosofických myšlenek se nikdy nedostaly ze sklepa ven na světlo boží. Zůstaly nevyužity v podzemí. A byly zapomenuty.
Páč filosof měl po probuzení vokno.

Anebo naopak, je to dobře.

Kde vlastně vznikla Charta?
Ale skutečně, bez příkras, prosím.
03. 12. 2013 | 13:25

Rudi Koutek napsal(a):

Pane Cermane, nemate opravdu jine problemy? O co Vam jde?
03. 12. 2013 | 13:26

levicové telátko napsal(a):

pražaci kavárenští povaleči který berou peníze za nicnedělání a zotročují moravu a vesnici. Tady platy deset tisíc, patnáct je terno a v praze se krmí kavijárem. Charty zajímaj jen ty disenty a ja bych všecky ty disenty zakázala. Práca neni pro obyčejne lidi a všude ta bída.
03. 12. 2013 | 13:33

Twist napsal(a):

Ať se to pravdoláskařům líbí nebo ne, lidé jsou hluboce rozčarováni a pokud to bude pokračovat tím tempem jako nyní, brzo začnou Havla nenávidět. Proklamovanou svobodou (v čem a pro koho?) se nenasytí. Myslím si, že desítky tisíc bezdomovců ho nenávidí už nyní.
03. 12. 2013 | 13:35

zbyněk napsal(a):

K.V........
Koukám z okna a hledám tu rozkradenou zemi, bohužel ať dělám co dělám nenacházím. Ulice plné auťáků, skoro každá rodina má dvě, jako v Německu před třiceti lety. Studenti jezdí do školy autem, jako v USA let čtyřicátých. Horská střediska praskají každým rokem ve švech, tam kde jste si ve vámi opěvované éře strkal mezi nohy laťku, jezdí dnes expresní kabinky, nebo alespoň čtyř sedačky a místo rumu si večer dáte velnes a skotačíte v bazénu. Města jsou přecpána obchody s textilem všech světových značek a máte-li hluboko do kapsy jako já, zvolíte jeden z tisíců vietnamských krámků, kde si můžete každý rok koupit nové kalhoty a ne chodit deset let v jedněch, jak bývalo dříve normální. Co jste si dříve musel udělat sám, stavbou baráku počínaje, opravou vodovodu konče, když jste sehnal novou baterii, dnes stovky druhů. Kam mrknu nové továrny, chrlící krásné výrobky, tam kde dříve vyrobili deset aut denně, chrlí dnes každé 3 minuty jedno. Obchody plné lednic, praček, tabletů, počítačů no prostě všeho co ve světě existuje a o čem jste se dříve nedozvěděl ani z novin. Jste zřejmě mlád, tak neznáte cyklostyl, bylo to rozmnožovací zařízení, předchůdce tiskárny, kterou máte u počítače. Přísně střeženo v každé firmě umístěno na zvláštním oddělení. Dnes si plácáte a tisknete co chcete a Řezník si dokonce rapuje co chce. Včera jsem šel kolem činžáku, který obývají lidé, kteří nikde nepracují, všichni nadváha a na každé okně satelitní anténa. Vyhlíží-li takto rozkradená země, jaký zázrak musí být nerozkradená, dokázali by jsme v ní žít?
03. 12. 2013 | 13:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane buldatro,

existují dvě verze o vzniku Charty 77.

Ta první hovoří o schůzce v bytě Jaroslav Kořána v Tyršově ulici na pražském Novém Městě dne 10. prosince 1976, které se zúčastnili kromě něj ještě Václav Havel, Pavel Kohout, Václav Vendelín Komeda, Jiří Němec a Zdeněk Mlynář. Zde se dohodli (mimo jiné v reakci na odsouzení několika lidí z okruhu Plastic People) na založení občanské iniciativy hájící lidská práva. Na dalších schůzkách, kde byli třeba i Ludvík Vaculík, Jiří Hájek, Petr Uhl či Pavel Landovský, pak postupně vznikal prvni dokument neboli Prohlášení Charty 77 (byl vydán 1. ledna 1977).

Druhá verze hovoří o tom, že dokument byl sepsán tajnou službou Mossad v Tel Avivu či v Langley (stát Virginia, USA) a do země ho prostřednictvím velvyslanectví USA propašovali nepřátelé světového míru a socialismu.

Zasvěcení znalci se dodnes na všech možných diskusních fórech přou, která z těchto dvou verzí je ta správná.

Libor Stejskal
03. 12. 2013 | 13:44

tato díra nevzkvétá, řekla Blanka napsal(a):

JenTak
Já znám několik chartistů osobně a pár zprostředkovaně, jeden z nich ale podepsal v době, kdy už snad jen pako necítilo, že se to hroutí.
Ti čtyři jsou vybaveni kritickým mozkem a mravním kodexem ...a tak se spíše tomu, co zde estébácko-komunistická svoloč vytvořila, smějí či se tomu diví, občas skepticky rozeberou proč asi muselo dojít až k takovému stavu.
Ten pozdní chartista se jmenuje Kajnar, známý ostravský socodesák. Ten vzkvétá a je na své "členství" /což je nesmysl/ v Chartě 77 /v jeho případě tedy Charta 89/ velmi hrdý, uvádí ho všade, nosí to jak metál.

http://denikreferendum.cz/clanek/16725-pravidla-lzi

(diskuze, Jelínkovo snění a jeho plky nejsou podstatné, snad ale ten titulek se mu povedl - kouzlo nechtěného)

http://denikreferendum.cz/clanek/7179-ostravskym-primatorem-je-zase-kajnar-tchas-se-tesi-na-zakazky
03. 12. 2013 | 13:58

buldatra napsal(a):

Pane Stejskale,

proto se ptám filosofa, anžto ani jedna z vámi uvedených verzí se mě nezdá.

Vím, že ve skutečnosti, ve skutečném životě, věci zásadní vznikají v zásadním prostředí a tím bývá zhusta hospoda, vinárna, šantán, sklep(ne kotelna ve sklepě, nýbrž občerstvovací sklep), nebo popřípadě kavárna-ale to je méně pravděpodobné.

Snad to filosof ví a kápne božskou.
03. 12. 2013 | 14:05

buldatra napsal(a):

PS

Zweigeltrebe je zázračný nápoj, který dělá z lidí filosofy.
Ročník 2005 je v tomto směru obzvlášť vydařený.

Možná se povedl i v těch letech chartových.
03. 12. 2013 | 14:08

mb napsal(a):

četl jsem už v lidovkách ... a nevím, kdo má pravdu ... asi vy jako purista máte pravdu ... na druhé straně chartisti dělali co mohli a čeho byli schopni ...

ideálně bychom to ověřili pokusem, experimentem ... poslali bychom vás zpátky časem ...

a ověřili bychom, zda byste se před komunisty posral nebo ne ...

a jakým způsobem byste obohatil, oplodnil, pozvedl a vycizeloval Chartu 77

tak zatím ...
03. 12. 2013 | 14:22

stejskal napsal(a):

Zweigel formuje filosofy spíše zemité, řekl bych. S názory značně kořeněnými.

Filosof toužící dosáhnout nadzemských výšek by měl dle mého raději hledat inspiraci ve vzletném Pinot Noir (nebo aspoň v Rulandskémm modrém).

My bez ambicí pak zpravidla holdujeme nějakému tomu španělskému či latinskoamerickému patoku.

Libor Stejskal
03. 12. 2013 | 14:30

kača napsal(a):

K.V, 9:40
A tak někoho, kdo je nadšený antikomunista a vytiskne na své úhrady pár tisíc plakátů (protože miliony jich skutečně nebylo) si představit neumíte? Příznačné je, že píšete o logickém myšlení. Navíc nevím, kde vidíte rozkradenou a zbídačenou zemi? Nejspíš jste už hodně z reálného socialismu zapomněl.
K.V, sám sobě lžete a vaše žvásty jsou už pomalu k zblití. A to je čtu jednou za pár dní. Neumím si představit Vás, jak jste na tom Vy, když v těch nesmyslech žijete celé dny. Asi dost trpíte.
03. 12. 2013 | 14:34

Zdeněk Brom napsal(a):

Je tu ještě verze třetí, která praví, že Charta je účelové uskupení StB.
03. 12. 2013 | 14:37

neo napsal(a):

a čtvrtá, která praví, že na odvrácené straně měsíce se skrývá armáda 77 chlupatých feministek zvaná Chatra 77
03. 12. 2013 | 14:41

stejskal napsal(a):

Teď jsem si ještě vzpomněl:

Je tu ještě verze třetí, která praví, že Charta je účelové uskupení StB.

To by též nemělo zapadnout.

Libor Stejskal
03. 12. 2013 | 14:43

arbitr napsal(a):

Mě se Charta jeví jako zvenčí dobře placená akademická debata budoucích restituentů typu Havla, kteří si to ušili pro vlastní potřebu, s lidem obecným to nemělo nic společného. Svědectvím je současný stav státu, podobajícího se podělanému kurníku, kolem něhož je vše stravitelné široko daleko sezobáno dravci, kteří se na něj sletěli jako na předurčenou mršinu.
03. 12. 2013 | 14:43

stejskal napsal(a):

Ne, to ne, pane neo. To vylučuji.

Ale možná si jen děláte legraci a chcete to celé shodit. To není pěkné.

Libor Stejskal
03. 12. 2013 | 14:44

Zdeněk Brom napsal(a):

neo:

Chartě se řada lidí nesouhlasících s režimem obloukem vyhýbala. Ti lidé, často postižení z procesů v 50. letech, k tomu měli svoje hodně velké důvody.
03. 12. 2013 | 14:45

Zdeněk Brom napsal(a):

arbitr:

Charta nebyla jednolitá skupina. "Šlechta" byla dobře placená ze zahraničí a měla celkem zopatřený život. Zbytek byli nadšenci, se kterými se orala brázda hluboká.
03. 12. 2013 | 14:49

Joe Ratata napsal(a):

Pane Stejskale,
co když ten dokument, sepsaný Mossadem k obveselení z nudy v nočních hodinách, vypadl v hospodě z kapsy ožralému přidělenci velvyslanectví USA, zvedl ho jeden z těch kavárenských povalečů a zamyslel se nad ním?
03. 12. 2013 | 14:53

stejskal napsal(a):

To mne nenapadlo, pane Ratato. Vyloučit se to každopádně nedá. l.s.
03. 12. 2013 | 14:57

hovorka11 napsal(a):

Charta 77 je jak katolická církev. Naslibovala ráj na zemi, milování bližního svého a přitom Havel a chartisté podporovali krvavé války pro mamon (bombardování Srbsky a Íráku. Oboje se zfalšovanými údaji k důvodu bombardování. Bránili podvodníky jako je chartistka Chadimová, která falšovala podpis na pozemkových knihách - přesto ji Havel dával milost ještě dříve, než byla souzena za podvod !! Navíc Havel napadal vyšetřovatele jako "pohrobky starého režimu".
Havel se ani neštítil na svoje dopisy a pro veřejnou oblíbenost malovat srdíčka s probodená šípem. Převzal to od Marty Kubišové jako "dobrý nápad" (Kubišová to sama v televizi řekla- posílala dopisy se srdíčkem bez šípu).
Tak to chodí- čím bezpáteřnější obluzovač, tím musí více stavět na snech o sobě samém. Pro Havla jsme byli jen figurkami na jeho velkém jevišti dotovaném z USA a západní Evropy v rámci plánované výměny režimů.
https://www.youtube.com/results?search_query=karel+kryl+demokracie&sm=1
03. 12. 2013 | 15:07

neo napsal(a):

pane Brome, víte, že mi je to úplně jedno?

Nezajímá mě ani charta, ani lustrace, ani bývalí stbáci.
Mám srandu z těch konspiračních teorií, to je vše, nic víc za tím nehledejte. Bacha, dvojčata si odpálila CIA a ty letadla byly hologramy.
Ona celá tahle politika, je zajímavá svým způsobem, ale mě to nijak netankuje. Ať tam sedí kdokoli, vždycky bude platit, že ani jeden z nich za mě dělat nebude a zastávám názor, jaký si to uděláš, takový to máš.
03. 12. 2013 | 15:16

Kamil napsal(a):

Brome, tím zaopatřením myslíš komunistický kriminály, který spoustě chartistů podlomily zdraví? Patočku zaopatřili tak, že po výslechu umřel. Krásnej příklad čecháčkovskýho šosáctví a závisti. Chartisty vyhazovali z práce, zavírali je, týrali, šikanovali, ale Brom jim závidí, že se k nim občas z venku od různých nadací a spolků dostaly nějaký prachy. Celá tahle země je plná takových malých zavistivých bromů. Na každýho čestnýho a statečnýho člověka tady připadá tak tisíc bromů.
03. 12. 2013 | 15:18

Martin napsal(a):

Kamil: Byly dvě Charty. Jedna ta původní z let 1977, tam je to tak jak popisujete, byl to spolek naivních snílků který komunisté triviálně zlikvidovali. Pak ta druhá zločinná mezi lety 1980-1989, která prokazatelně kolaborovala s režimem a vyvrcholilo to mezi v lety 1989-1991.
03. 12. 2013 | 15:35

Filuta napsal(a):

Z.Brom

Naprosto s vámi souhlasím.
Tzv.disidentská šlechta (takto ji nazývají sami slušní chartisté, kteří do elitního klubu nebyli vpuštěni) si žila na poměrně vysoké noze.
Ti ostatní, idealisti nebolševického smýšlení (velká část dobře si stojících chartistů byli právě exbolšáni), si to tvrdě odseděli a jejich rodiny žily často v neskutečné materiální chudobě.
Ale o tom jsme se dozvěděli až dlouho poté, co nám leta omlacovali o hlavu chartistické "hrdiny" jako Havel, Ruml, Uhl, Benda, Šiklová a spol.
03. 12. 2013 | 15:38

Filuta napsal(a):

Z.Brom
Oni se jí vyhýbali i věřící a katolický klér (nekolaborující v Pacem in terris), protože k ní chovali velikou nedůvěru. Byla prolezlá bolševiky a udavači, to se obecně vědělo.
03. 12. 2013 | 15:40

vasja napsal(a):

Teda pěknej článek.
03. 12. 2013 | 15:41

Kamil napsal(a):

Václava Bendu zaopatřovali bolševici v kriminále čtyři roky a nezvratně mu zničili zdraví. Petra Uhla devět let, zdravotně ho úplně zdevastovali. O Havla "jen" pět let, výsledek chronický oboustranný zápal plic. A teď si přijde filuta brom a plive na ně. Co je to za lidi, proboha?
03. 12. 2013 | 15:48

Martin napsal(a):

Kamil: Utrpení v kriminále se dělo, ale to nemůže ospravedlnit následnou zradu a kolaboraci některých chartistů s režimem. Opakuji některých, ne všech.
03. 12. 2013 | 15:54

Sirius napsal(a):

Zbyňku a Kačo, když jsme tak bohatí, tak proč už nezaplatíme ty dluhy, když jenom úroky nás připraví o 75 miliard ročně? Proč rušíme nemocnice, pohotovosti, požárníky, školy, proč na důchod budu mít nárok o 15 let později než moji rodiče a prarodiče, a bude v sotva poloviční výši, pokud vůbec bude, prý si mám raději naspořit. A proč nám ČNB devalvovala měnu, teď už o 7%?
.
Nechápu opravdu ty .... kteří se dívají jak jde země do bídy a rozvratu, ale oni Jásají, hlavně že je svoboda, nemusí pracovat, mýt se a dodržovat zákony
03. 12. 2013 | 15:54

moje díra nevzkvétá, řekla Blanka napsal(a):

Kamil
Kdysi jsem se bavil s jedním Arménem, padlo slovo i o disidentech. Říkal , že ti naši disidenti byli ve srovnání s těmi jejich jak ve vatě. Chtěl jsme mu oponovat, protože tak jak tvrdíte - docházelo k excesům, ale on se svlékl a ukázal mi záda a pak i polámané prsty a bylo po nějakém soutěžení.

Ty plíce...nebylo to částečně z přílišného kouření ? Prý pan Havel vypaloval jak komín od ostravského Landšmíta.

80. léta se od těch 50. velmi lišila , pane Kamile.
03. 12. 2013 | 16:01

Jirka napsal(a):

Já o Patočkovi věrohodně jenom vím, že celému lidstvu radil, jak se kdo má chovat a jak má správně žít, ale když přišel večer domů z výslechu, tak ho pak v noci klepla pepka.
Kdybychom se těmito jeho radami řídili v Čechách všichni, tak by už český národ se ctí dávno vymřel. Nejhorší na tom ale je, co o něm říkají Patočkovi nepřátelé, že se večer doma složil, když mu došlo, co všechno a na koho odpoledne StBákům vykecal. Prostě takový typický český disident, na kterého stačili i přihlouplí absolventi střední policejních školy. A to je právě neštěstí celé Chraty 77, ze kterého musí být každému jasné, že každý jen trochu chytrý člověk se policejnímu pronásledování nepříliš inteligentních StBáků snadno vyhnul. Jen chartističtí moulové se nechali zatknount a největšími hrdiny pak po revoluci byli ti, kteří se nechali i zavřít. - Kam nás tito lidé za 24 let nohli dovést, každý dnes snadno vidí sám.
03. 12. 2013 | 16:24

Kamil napsal(a):

TO moje díra...

Takže vlastně vyčítáš Havlovi, Bendovi, Uhlovi a dalším, že je nebičovali, nezlámali jim nohy a ruce a všechny je nezabili? Tak to máš recht, hajzlové to jsou. Takhle lacino z toho vyváznout. Vlastně tě podvedli, co?

50. léta se od 80. setsakra lišily. A 80. od současnosti taky. A co má bejt? Nikdo s nikým nesoutěží, jen tady pár filutů bromů plive na statečný lidi. Můžou, vůbec nic jim za to nehrozí. Jim tehdy hrozilo, že jim bolšán zničí nejen život, ale i zdraví v kriminále. Taky jejich rodinám. A stejně jich zůstalo spousty, který nezlomili, narozdíl od většiny, kterou ani lámat nebylo potřeba. Lízala pánovu ruku sama od sebe.

Běžte do háje, anonymní hrdinové.
03. 12. 2013 | 16:28

Filuta napsal(a):

Kamil

Havel si plíce prokouřil, ten neměl kriminál jako Wonka nebo Wolf.
A právě disidenti mluví o jeho zápalu plic způsobeném z toho, že upadl ožralý na plech v zimě do potoka.
Já u toho nebyl, ale to jeho hulení se přehlédnout rozhodně nedalo.
Uhl byl a je nevyléčitelný komunard a Benda ééé zajistil až do smrti pro sebe a svého neschopného synáčka koryto v poslanecké lavici. Právě Bendovi měli patřit k oné disidentské šlechtě, co se o ostatní nijak nestarala.

Zeptejte se nespokojených disidentů proč tyhle "pomluvy" šíří.
03. 12. 2013 | 16:37

zdenekbrom napsal(a):

Kamil:

Ale vždyť jsem napsal, že Charta měla dva proudy. Patočka byl jen na vývěsním štítě. protože byl myslící bytost, tak se nehodil a byl zlikvidován. Pak tam byla ale řada bývalých členů KSČ, ke kterým se přistupovalo úplně jinak. On byl i kriminal a kriminál. Někdo přes hubu a samotky, jiný decentní vazba.

Klasickou ukázkou je Pavel Wonka, který nebyl členem "klubu". Byl umlácen.
03. 12. 2013 | 16:38

zdenekbrom napsal(a):

Filuta:

Vůbec se tomu vyhýbání nedivím a důvody, které uvádíte jsou faktické. Ono bylo těžké najednou věřit někomu, kdo Vás ještě před několika lety chtěl věšet, že je najednou pro demokracii.
03. 12. 2013 | 16:41

vasja napsal(a):

Jirka napsal(a):
že každý jen trochu chytrý člověk se policejnímu pronásledování nepříliš inteligentních StBáků snadno vyhnul.
-------------
Jo, dal se ke komoušům, udával, páč to byla stranická povinnost a každý ráno čest spláchnul. Jednou vodou načisto.
03. 12. 2013 | 16:50

zdenekbrom napsal(a):

Kamil:

A když už jsme u Václava Havla, tak si dovolím položit kontrolní otázku:

Komu prodal část Lucerny? Nebyl to náhodou příslušník StB?
03. 12. 2013 | 16:50

Abuelo napsal(a):

Pane Ivo Cermane,
vybral jste ten název svého blogu moc hezky:
O mravním smyslu Charty 77. Rozuměli chartisté Patočkovi?
Já mám velmi jednoduchou odpověď na ten Váš nadpis. Chartisté nerozuměli a nemohli Patočkovi rozumět, protože neměli v sobě žádné mravní poslání. Tato nemravná parta byla vytvořena na popud Bilderbergů s tichým souhlasem STB a KGB, aby působila v případě nutnosti jako jejich pátá kolona.

Tajné služby si totiž vytvářejí různé scénáře vývoje na několik desetiletí dopředu, v případě že současná celospolečenská konstelace a rovnováha selže a zkolabuje. A připravují se na ně.

Zkolabování socializmu se očekávalo již od konce 60. let minulého století. Jenom se nevědělo, kdy to přijde a jak to proběhne. Proto ta charta. Za každého člověka a nebo uskupení hovoří jeho činy a ne bláboly. Tady máte několik příkladů blábolů chartistů a jejich činů:

1. Oháněli se obhajováním lidských práv. 10.prosinec, který dnes málokdo zná a připomene byl tehdy jejich symbolem a heslem.
Ale nějak "pozapomněli" že lidská práva mají univerzální charakter. Když lidská práva pošlapával americký imperialismus v 80. a 90. letech prostřednictvím svých diktátorů (Pinochet-Chile, Videla-Argentina, atd. atd.), tak oni neprotestovali. Bez ohledu na to, že byly v Latinské Americe povražděny, umučeny, zaživa vyházeny z letadel tisíce nevinných obětí.

2.Podpořili "humanitární bombardování" Srbska.

3. Podpořili vojenský vpád a do Iráku na základě nehorázné lži.

4. Jejich guru, humanitární bombardér a prolhaný Pravdoláskař se v roce 1990 omluvil Sudetským Němcům. Za co?

5. Jak byl "demokraticky" zvolen jejich guru prezidentem v roce 1998 se také nešíří.

6. O milostech pro otcovraha, Martina Odložila a dalších svých přátel se také nešíří.

7. Proti zločinům stále pokračujícího Arabského jara rovněž neprotestují.

Mohu jmenovat a jmenovat. Ale nikdy neprotestují proti pošlapávání demokracie a lidských práv ve světě páchaných ve jménu amerického imperialismu (Bilderbergů, Trilaterální komise, Svobodných zednářů atd.). Proč? Na to si odpovíte snad už sám. Já to napsal hned na začátku svého příspěvku.
03. 12. 2013 | 16:51

moje díra nevzkvétá, řekla Blanka napsal(a):

Kamil
My se známe ? Či jste snad " soudruh" Kamil ?
Tykejte si svým smradům doma nebo soudruhům v knajpě, to za porvé.

Nepodsunujte mi vaše perverzní úvahy, maškaro, nikomu nepřeji lámání nohou atd. To za druhé.

Jste diskuzní ubožák, Bromovi /to on je neanonymní, na rozdíl od vás, drzá maškaro/ nesaháte ani po lem ponožek. To za třetí.

Nazdar ! To za poslední.

A vaše díra mě už nezajímá vůbec, tu si třeba vycpěte lustračním osvědčením obchodního partnera Václava Havla - Junka , soudruhu Kamile.
:)))))
03. 12. 2013 | 16:58

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Montujete se do něčeho, o čem asi moc nevíte.

Pánové od StB a KSČ skutečně měli dvojí metr. To Vám potvrdí i řada řadových Chartistů a lidí, kteří byli v opozici vůči režimu, ale nepatřili do in skupiny.

Cituji: "...jste hnůj Brome ... " Zůstávám klidným, za několik měsíců bude zase žebronit o voličský hlas, takže zjihnete.
03. 12. 2013 | 17:41

mb napsal(a):

ZB ... no jo, ale tak jste to napsal ... vpodstatě vyviňujete komanče ... a obviňujete chartisty ... že na jejich hlavy padá umlácení Wonky ... a to je podle mne chucpe ...

já myslim, že je dobře když vznikla charta ... že se ti lidé mohli navzájem podporovat, že to bylo hodně důležité ...

sami chartisti řikali, že oni byli v pohodě, že jich bylo víc a pomáhali si ( v praze a jiných mestech ) ...

a že nejhorší to meli ´disidenti´ na oblastech, ve vystrkovech ...

takže oni sami to věděli ...

no a byl to každého boj ... kdo šel do střetu s mocí ...

zdravím ...

/ kdyz nam hlas chtít nebudete dát , tak si jej nechte ... /

zatim ...
03. 12. 2013 | 17:49

buldatra napsal(a):

mb,

vy jste ještě stále u zelenáčů?

To je věrnost až za hrob.
Ale nic ve zlým.

U nás na vesnici proběhlo referendum ohledně zeleného vynálezu-bioplynové stanice.
Na štěstí byla smetena ze stolu a smrad nehrozí.
Tak nechám zelenáče žít, snad jednou dostanou rozum.
03. 12. 2013 | 17:56

mb napsal(a):

furt ...
03. 12. 2013 | 17:57

Anastázie napsal(a):

Přelétla jsem tyto stránky a bohužel si myslím totéž ,co zhruba pan Brom.
Obyčejný člověk,na němž neměla zájem StB /pěstovat si ho pro případ změny poměrů mocenských,spolupracující/ nebo zahraniční emigrace navázaná na tamní tajné služby,byl vystaven daleko brutálnějšímu násilí /viz Wonka/ než elitní členové/i když ve vězení byli-např.Havel-mluvila jsem s lékařem nemocnice Na Pankráci,kde mu operovali hemeroidy/to myslím vážně-žádné narážky-ostatně je to nepříjemná obtíž,kterou člověk v konverzaci nezmíní-zatímco léčit se se srdcem je společensky přijatelné/

a ten nám potvrdil-celé skupině lidí,že samo ÚV se po celkové narkoze denně zajímalo
o jeho stav /protože kdyby Havel utrpěl újmu,byl by to průšvih mezinárodní jak hrom /.

Hned na začátku 9O let mi vadilo,že ta Wonkova soudkyně zůstala soudkyní-na jednu stranu chápu,že to měla příkazem-na straně druhé je tu vyšší morální zákon-zrovna z toho starého Řecka postava Antigony ze Sofoklovy hry,která dá přednost zákonům božským před lidskými a pohřbí alespoň symbolicky mrtvého bratra.
Nemyslím,že ta soudkyně měla zůstat soudkyní-jako právnička by byla začátkem 9O let žádána velmi.
Ostatně tvrdé jádro Charty tvořili komunisté/bývalí vysocí z r.1968/-a novodobí tvůrci Ústavy-Rychetský,Jičínský a Pithart /Pithart chartistou byl,ti druzí předpokládám že též-to nevím jistě /.
P.S.Např.Antigonu jsem bohužel v divadle neviděla-ani si nedokáži představit,která současná takyherečka by ji mohla hrát/mladý dramatický talent.
Viděla jsem kdysi Oidipa na Vinohradech-tam byl výborný Svatopluk Skopal-tento příspěvek by patřil spíše pod jinou diskusi-také já bych si představovala
jiné herecké i programové obsazení scén Národního divadla.
03. 12. 2013 | 17:58

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Zdá se, že některá fakta jsou poměrně nepříjemná.

Smrt Wonky a utrpení řady dalších padá na hlavu komunistckého systému. To nic nemění na tom, že tu existovaly velmi rozdílné přístupy k opozičním skupinám.
03. 12. 2013 | 17:58

Jana Pechová napsal(a):

Obávám se, pane Cermane, že Patočkovi nerozumíte hlavně vy.
Zkuste se obrátit na prof. Jana Sokola, Patočkova žáka a zetě. Jistě vám to rád vysvětlí, rozuměl mu poměrně dobře.
03. 12. 2013 | 18:06

Sirius napsal(a):

Kačo, pár tisíc plakátů viselo jenom v centru Prahy, co ten zbytek republiky.
A hlavně , už doba "disentu" zA SOCÍKU byla hodně podivná a byli tam divní lidi. O tom jak selhali a jak se ukázali po cinkání klíči, už je stydno mluvit každému normálnímu. Jenom ukázali jakou měli pravdu komunisti- "disidenti se ukázali jako nemakači, kverulanti, kriminálníci, v nejlepším případě kavárenští žvanilové Neznám "disidenta" který by byl přínoserm po r 89
03. 12. 2013 | 18:11

mb napsal(a):

zb ... fajn, aspon že je vinen k. system ... určitě si museli dávat komanči majzla ( bylo li něco medializovano přes svobodnou evropu, hlas ameriky nebo jiná svobodná média ) aby se nedopustili nějaké výrazné nepředloženosti ( záleželo li jim na tom ) ...

ale tak jak ste to předtím psal mi to prostě přišlo špatně ...

... taky se asi shodneme , že záleželo na osobnosti, statečnosti a osobním rozhodnutí člověka/individua ... jak moc jít do střetu s mocí ... / někdo šel až do smrti ... Wonka ... a bylo to jeho vlastní rozhodnutí /

zdravím ...
03. 12. 2013 | 18:13

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Ještě to zpřesním. Vina je na konkrétních lidech v tom systému. Bohužel se nepodařilo je vždy pojmenovat. Možná někdo neměl zájem.

Navíc s tou medializací nemáte zcela pravdu. Medializovalo se zase jenom něco.
03. 12. 2013 | 18:16

Filuta napsal(a):

mb
Vy si z té doby pamatujete evidentně prd, páč jste za sebou tahal ještě gumového kačera.
Pan Brom měl na mysli něco jiného.
Ti bezejmení chartisté to odsírali mnohem tvrději.
Wolf dostal nejvyšší trest v nejtěžší nápravné skupině (10 let) a Wonka zaplatil životem. Jemu odmítli přivolat i lékařskou pomoc, což v případě Havla nepřicházelo v úvahu.
Takže tu elitní chartisté byli a ne že ne.

Díky tomu, že ti, kteří to odesrali, dnes mluví, se dozvídáme mnohé.
Disidentská šlechta to ovšem svádí na jejich pocit "zhrzenosti a nedoceněnosti".
Já si ale nemyslím, že mravně silný člověk, jenž pro své ideály odseděl deset let, by byl schopen takhle perfidně lhát.
Vzpomeňte si na Cibulku a na Kryla.
O jejich charakteru snad nepochybujete.
03. 12. 2013 | 18:18

Zdeněk Brom napsal(a):

Filuta:

Děkuji, snad to mb pochopí.
03. 12. 2013 | 18:29

mb napsal(a):

zb ... první odstavec celkem ok ...ad druhý: medializuje se vždycky jenom něco ...

filuta napsal: Ti bezejmení chartisté to odsírali mnohem tvrději.

no to je možný ... už jsem vám psal, že to reflektovali samotní ´chartisté v centru´ že to lidi na oblastech měli horší ...

slovo elitní chartisté bych nepoužil ... to zavání elitářstvím ... a myslím, že se charta nesnažila být elitářská, spíš otevřená ... ale vítejak ... třeba se mýlím ...

na Cibulku vzpomínám: Vašku si prase si prase si hovado ...

na Kryla vzpomínám: Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem ...

jo jo ... kryl byl dobrej ... ale možná maličko zhrzenej byl, že mu nenabídli aspon tu kultúru ...

tak vás zatím zdravím ...
03. 12. 2013 | 18:32

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Pojem "chartistická šlechta" je pojem zavedený členy Charty.
03. 12. 2013 | 18:35

xerox napsal(a):

,, O mravním smyslu Charty ,,

a pak že se tu člověk nezasměje ... :-)
03. 12. 2013 | 18:45

mb napsal(a):

zb ... tak o tom jsem nikdy neslyšel ... a kteří členové charty jej zavedli ... ???

hezký večer ...
03. 12. 2013 | 18:50

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Prvně jsem ho slyšel od chartisty z Písku, pak od Chartisty J. a používá ho i Jiří Wolf.
03. 12. 2013 | 18:57

chrtista napsal(a):

Pokud chcete něco víc o Chartě a její hlavním představiteli havlovi, přečtěte si články od: Jiří Wolf, František Matějka, Michal Malý,....zvláště článek od Jiřího Wolfa o havlovi je počteníčko.
03. 12. 2013 | 19:27

jepice napsal(a):

Jo, pokud o chartě vůbec nic nevíte a přečtete si Wolfa, budete tu trousit stejné hovadiny jako filutové a jiní tvorové, co to dneska mají v popisu práce anebo jim ten koníček zbyl z dob, kdy disidentům montovali odposlechy.
03. 12. 2013 | 20:07

Zdeněk Brom napsal(a):

jepice:

Takže Wolf a Kryl si asi jen tak vymýšlejí.
03. 12. 2013 | 20:10

Zdeněk Brom napsal(a):

jepice:

A kde se dotyčný mýlí?

https://www.youtube.com/watch?v=Ak8o5lSU6xQ
03. 12. 2013 | 20:16

Filuta napsal(a):

Jepice
Jste kapku mimo mísu.
Já si slušných chartistů vážím, ale ne Havla a těch jeho kamarádů z mokré čtvrti, co se na ty bezejmené zvysoka vybodli.

Mb
Havel sám byl elitář a dával to sakra najevo už krátce po převratu.
Snažil národu implantovat myšlenku, že právě ON a jeho nejbližší jsou jednotkou mravnosti, přičemž způsob jeho života ho denně usvědčoval ze lži.

Nemyslím, že Kryl byl zhrzen tím, že se na něho nedostalo koryto(i když to byl starý ješita aspoň co se holek týká) a pochybuju, že by o něco takového stál.
Byl zhnusen stejně jako já a tisíce dalších oklamaných troubů, že "král Václav" je jedna ruka nejen se šmelinářským šmejdem, ale hlavně s bolševiky.
Pro mě je mnohem víc slušným člověkem právě Cibulka (ač to zklamání zanechalo šrámy na jeho psyché)nežli Havel. Možná zůstal slušným právě proto, že se pro něho nenašlo to koryto.
03. 12. 2013 | 20:29

Filuta napsal(a):

oprava - bezejmenné
03. 12. 2013 | 20:31

stejskal napsal(a):

Zdravím, Vás, paní jepice,

tyhle věci netvrdí jen Wolf, ale ještě jeden chartista z Písku. A také Petr Cibulka (ten k tomu ještě používá siderické kyvadélko). Tak to přeci musí být pravda. Tohle některým lidem prostě nevymluvíte, i když jste u toho třeba osobně byla. Stejně jako jiným třeba Marťany či lochnesku ;-)

Hezký večer Vám i všem ostatním.

Libor Stejskal

Disclaimer: Za vše, co zde na základě instrukcí na podporu současného prohnilého režimu popř. chartistického spiknutí píšu, jsem placen.
03. 12. 2013 | 20:44

chrtista napsal(a):

Souhlasím s Filutou, Havel byl samolibý,ješitný a docela ubohý človíček, což mistrně skrýval za jalové řeči o morálce, svobodě a lásce. Sám měl velký díl na tom, že zvítězila lež, korupce, klientelizmus,...... Viděl jsem Havla na několika videích, jak opakovaně lže, popírá to co řekl. Budu prezidentem jen jedno období, budou vás strašit nezaměstnaností...... Jak mu zářili očička samolibým uspokojením v jistých okamžicích, o charakteru a morálních a mravních kvalitách to vypovídalo vše.
03. 12. 2013 | 20:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Jo na editory z bývalých žurnalistických učilišť je spolehnutí. To jsou pevné kádry. Když už to nejde zadupat do země, tak se to shodí.
03. 12. 2013 | 20:51

Joe Ratata napsal(a):

No, nevím jak dalece si Havel polepšil.
Na Hrádečku chlastání, hérečky, píchání....,medvědem od nadace přikulovat do pivovára, piva potoky, nakupovat v Tůzu, klídek, pohodlíčko, komfort, výhled přes řeku na Hradčana....
Pak sice dvěstě mega za Lucernu, další milióny za Terasy, královskej plat prezitetskej, ale pohoda v trapu. Nakonec, jeden ten ranec s majetkem dál než k hrobu stejně nedotáhne.
03. 12. 2013 | 21:05

homme cleasuv napsal(a):

Jana Pechová
prof. Sokol, Patočkův zeť byl členem Etické komise, před kterou se dostal můj případ k řešení, ÚSTR, se napřed mým podáním vůbec nezabýval, přesto, že jsem souhlasila s nahlédnutím do svazků, na mé opakované žádosti a podněty, mi bylo sděleno,aby se mne zbavili, že STB na mně nic nevedla. Udělali ze mně lhářku a upřeli mi aspon nějakou satisfakci za ustrky, vyhození ze zaměstnání a další nepříjemnosti., někdo musel tuto špínu udělat, nebotˇ disidentů bylo pár a my ostatní jsme žádnou odvahu neprokázali,pro mně tedy normalizace neskončila dosud trvá, pamatuji si,jak jsem musela protokol na STB podepsat, když jsem spolupráci a donášení na spolupracovníky odmítla, byla jsem vyhozena jako prašivá ovce, je to už 40 let a 24 po havlově sametu ... a u toho pan profesor Sokol, filosof, chartista kandidát na prezidenta asistoval!
03. 12. 2013 | 21:19

Gru napsal(a):

Když se mi po převratu dostala citovaná písemnost nakonec do rukou, kroutil jsem hlavou nad tím, proč vlastně kolem toho byl koncem 70. let takový kravál. Vždyť je to docela krotká, socialisticky konformní kavárenská úvaha. Taky to nemělo, kromě období, kdy chtěli, aby lidé "vyjadřovali odpor" žádnou odezvu (v práci jsem tehdy prohlásili, že neznáme obsah a tudíž nemůžeme nic odsoudit, tím to skončilo, vedení nenaléhalo). Význam to dostávalo až po převratu, kdy to někteří začali používat jako vehikulum na výsluní, stejně, jako se za komunistů vyváželi nahoru partyzáni.
03. 12. 2013 | 21:43

mb napsal(a):

nevim kdo řekl/napsal ... že člověk má bojovat s tím zlem, na které právě stačí ... tak nějak to asi myslim bude ... zatim ...
03. 12. 2013 | 21:44

Zdeněk Brom napsal(a):

A copak se od té doby změnilo?

Snad jen místo Rudého práva dosadit Aktualne.cz

https://www.youtube.com/watch?v=aAIhaiOR_8c
03. 12. 2013 | 21:48

Gru napsal(a):

chrtista
"Jak mu zářili očička"

Pan Havel trpěl jistou varietou slavomamu, proto se mu strašně líbilo prezidentování. Propadnul tomu, podobně jako třeba alkoholu. Když sliboval, že bude prezidentem jen do červnových voleb, ještě netušil, jakou slast mu křeslo, ještě teplé po Husákovi, připraví. Proto se vyžíval v marginalitách, jako třeba v pořízení operetních uniforem hradní stráži, změnil hudbu hranou při přehlídce čestné jednotky, a podobné zásadní věci. Proto se porušil prohlášení, že nikdy nemůže být českým prezidentem, protože byl předtím federálním prezidentem, a přiznal by tak politický bankrot. Proto se neštítil nechat zavřít Sládka, právě na termín svého druhé zvolení. Havel byl nemocný touhou po Nobelově ceně, a vůbec nechtěl vnímat, že už ji nedostane, že už ho nepotřebují. Proto podlézal těm, kteří už Nobelovku měli (ti mají přednostní roávo nominovat kandidáty), tak proto podlázal například Arafatovi, pro kterého vymyslel trubače stojící v oknech (tehdy mu zářila očka, když Arafata upozorňoval na ty trubače)...
03. 12. 2013 | 21:57

Gru napsal(a):

Zdá se ovšem, že tou Havlovou úchylkoou, tedy slepou zamilovaností do vlastní prezidentské vznešenosti, trpí všichni polistopadoví prezidenti. Ten současný vykazuje skoro stejně silné
příznaky jako sám Havel.
03. 12. 2013 | 22:02

xerox napsal(a):

stejskal - 20:44

,, Za vše, co zde na základě instrukcí na podporu současného prohnilého režimu popř. chartistického spiknutí píšu, jsem placen ,,

pokud ten váš disclaimer je ironie ... tak tu musíte pracovat zadara ... :-)
03. 12. 2013 | 22:16

stejskal napsal(a):

Asi tomu nebudete věřit, pane xeroxi, ale já si zde opravdu povídám s ostatními zadarmo (protože mne to baví). Vám za to někdo platí? :-)

Hezký večer.

Libor Stejskal
03. 12. 2013 | 22:47

Ota Veverka napsal(a):

Neda mi to. Jako byvaly chartista potvrzuji, ze chartisticka slechta si zila nad pomery. Kliky meli zasadne kovane ze zlata, a to dokonce i na dverich do zachodu. Steny si tapetovali vyhradne tuzexovymi poukazkami, tzv. bony, stodolarovkami a jinou zahranicni menou. Petr Uhl jezdil v Jaguaru a s Havlem se neustale hadali, ze je to lepsi auto nez ten jeho Rolls Royce. Dienstbier si nechal ve svem cinzaku vybudovat osobni vytah zdobeny perleti a diamanty. K Bendum jste se pres recepci nedostali, pokud jste nebyli predem ohlaseni u jejich peti osobnich sekretarek a ridice. O Nemcovych snad ani radeji nemluvit, vlastne oni nemluvili s nikym, kdo nemel v bance alespon nekolik milionu dolaru ve zlate. A tak bych mohl pokracovat, vsechny jsem je osobne znal, ale koho to zajima, bavit se po tolika letech o nemravnych imperialistech.
A jeste k panu Stejskalovi.
Vsechny verze o vzniku Charty 77 jsou castecne spravne. Ve skutecnosti ale, se v Koranove byte, znamem pod krycim jmenem kavarna Slavie, sesli MOSAD, KGB, StB, CIA, Rudi Khmerove a Kim Ir Senuv bezpecnostni poradce, a spolecne sesmolili onen nechvalne znamy pamflet. Jeho cilem bylo podkopat moralku pracujiciho lidu a dodat mu nadeji, ze se neco deje, ackoli se vubec nic nedelo. Na prikaz americke vlady pak rozhlasove stanice Svobodna Evropa a Hlas Ameriky musely permanentne podporovat zdani, ze se neco deje. Naopak na Prikaz Svetskeho svazu musely Rude pravo, Zemedelske noviny, Svobodne slovo a oba programy ceske televize tvrdit, ze se nedeje nic. To vsechno jen proto, aby mohli imperialiste zasilat na konta chartisticke slechty miliony dolaru, zatimco africke deti hladoveli. Vsechny dalsi chartisticke pamflety sepisovala StB, nacez je autorizovala KGB, CIA a Mosad, a to vsechno navic podlehalo schvaleni sovetskych a americkych vudcu. Havel se ocitl ve vezeni jen proto, ze jeden z pamfletu odmitl sirit pod trapnou zaminkou, ze nedostal vcas financni zalohu.
Ve vezeni meli vsichni chartiste sve soukrome tripokojove cely s osobnim sluhou, cisnikem a kucharem a kolem zadny plot. Ven jsme mohli, kdykoli se nam zachtelo a Husak nam dorucoval Timesy a Rude Pravo vcetne Mlade fronty Dnes, vcera i zitra. Vsak jsem tu hruzu zazil na vlastni kuzi a nikomu bych to nepral, protoze, co je to proboha za kriminal, kde si ani zadek sami utrit nemuzete, v jednom kuse se vam tam mota nejaky poskok s toaloetnim papirem v jedne a kolinskou v druhe ruce. A kvuli tomuto poslapavani lidskych prav vznikla Charta 77. Toz tak.
03. 12. 2013 | 23:34

xerox napsal(a):

stejskal - 22:47

,, já si zde opravdu povídám s ostatními zadarmo ,,

pokud to není zase ironie , tak to mě opravdu mrzí ... a v tom případě jsme na tom zdá se stejně , byť máte tedy více pravomocí ... možná kdyby jsme se dali do party s jistým ,, blogerem ,, jménem - condole ... mohli jsme na tom být podstatně lépe ... :-)
03. 12. 2013 | 23:37

Martin1 napsal(a):

Charta 77
Budu stále opakovat, že to byla skvělá věc. Ať to založil a vymyslel kdokoli - splnilo to účel. Komunisti typu Jakeše se z toho mohli podělat.
Ale jak to už někdy bývá, tak to nemá cenu zase přeceňovat a hlavně se kvůli tomu hádat. Byl bych rád, kdyby Charta šla i nyní po nepravostech a netvářila se, že je vše O.K. Vypadá to, že to dělá z obavy, aby si současný marasmus lidé s ní nespojovali a čtu, že to někteří lidé opravdu spojují. Ale pochlebovat všemu dnešnímu je chyba - opak by mohl "mravní" smysl Charty 77" pozvednout.
Je to stejné, jako když jsem začal chodit na ty demonstrace v 89" a zjistil, že ti nejodvážnější - kteří si nechali uštědřit i pár ran pendrekem, byli dost často úplní blbci. To jsem poznal, když jsme pak promočení od stříkaček seděli v naší hospůdce. Byla to jejich zářivá chvíle okamžiku, děkuji jim za to - ano byli jsme tam spolu i když bych si takového člověka na svatbu za svědka nevybral. Určitě by se to bez ostudy neobešlo.
03. 12. 2013 | 23:47

pavel v napsal(a):

Zdeněk Brom napsal:
"Na Vaše otázky je celkem jednoduchá odpověď: Šlo o předem připravený převrat organizovaný StB a částí KSČ, které následně vypraly ulité peníze a zprivatizovali, co se hodilo. Odtud ty plakáty, odtud "student" Šmíd ...."

Mluvíte mi z duše. Nezávisle na vás jsem dospěl ke stejnému závěru.

Jinak si, na rozdíl od vás chartistů velice vážím. Je to asi tím, že mám svoje chyby a tak neočekávám od těch druhých, že budou dokonalí.
03. 12. 2013 | 23:54

evžen losa napsal(a):

Po listopadu bylo první ,co udělali,tak si rozebrali vysoké funkce, čili koryta, ikdyž nic neuměli a jenom kňourali, jak se měli špatně. Havla každých čtrnáct dnů z ostravské věznice vozila estébácká Tatra613 do Prahy a stravoval se v bachařské jídelně, na cele, kde je dneska 6 vězňů byl sám a měl počítač, Tito fešáci uměli jenom pindat a rapublika šla do kopru, nastala vláda podprůměru a skutečná inteligence byla obrovským tlakem postavena na okraj, Pak přišel Klaus blb jedné knihy a opět jakákoliv oponentura byla smetena, byl to teror a zrada všeho co Charta hlásala, dneska už jsou to pro mne prázdné žgryndy, jak se dostat ke korytu.
04. 12. 2013 | 00:04

mb napsal(a):

Jeho cilem bylo podkopat moralku pracujiciho lidu a dodat mu nadeji, ze se neco deje, ackoli se vubec nic nedelo.

:-))
04. 12. 2013 | 00:10

rosclays napsal(a):

Pane Veverko a Standa Penc, ten byl ze všeho nejhorší.....:).
04. 12. 2013 | 00:12

zdenekbrom napsal(a):

pavel v:

Jenom pro upřesnění: Řadových Chartistů si vážím velmi. Zároveň upozorňuji, že zde nebyla jen Charta, ale řada dalších jedinců a skupin, kteří si úctu a respekt také zaslouží.
04. 12. 2013 | 07:11

Frege napsal(a):

Mluvčím Charty byl třeba i prof. L. Hejdánek. Domníváte se, pane Cermane, že nerozuměl a nerozumí Patočkovi? Anebo že Patočkovi rozumíte jaksi více? Máte opravdu přehled o lidech z Charty?
04. 12. 2013 | 08:03

K.V napsal(a):

U disidentů nejvíc vadí jak totálně selhali po cinkání klíči, sehráli vysloveně škodlivou roli.
Nikdy se nepřehoupli přes primitivní antikomunismus a čekali / a mnohdy i dostávali/ za to koryta, kde ale nevěděli co si počít. Uměli jen kverulantství a kavárenské fráze o svobodě.
.
K samotné chartě. Roku 77 už tu nebylo co řešit, společnost už měla problémy po "bratrské pomoci" roku 68 vyřešené, vše bylo usazené v poklidu normalizace. Ale administrativa USA začala "disidenty" proplácet za kdejakou zprávičku kdo z kotelníků byl u výslechu, z toho si špičky "disidentů" královsky žily. K obdivu jsou jen ti bezejmnení na venkově, kteří zaplaceno nedostali, ale byli hodně vidět a tak to oni i jejich rodiny odnášely kariérně.
Celkově lze říci, že téměř nikdo z disidentů nebyl schopen se přehoupnout přes jednoduchou kritiku co dělali vládnoucí blbě, po r 89 už nebyli schopni ani toho. Museli by kritizovat antikomunisty, často z vlastních řad, a to nedokázali.
04. 12. 2013 | 08:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane veverko,

díky za podrobnosti ze života "dobře zaopatřené chartistické šlechty". Skoro bych si tipl, že je zde někteří znalci obratem zařadí do repertoáru svých nezpochybnitelných znalostí daného prostředí :-)

Zdravím do Kambodže, tedy jestli tam stále ještě jste.

Hezký den i Vám, pane xeroxi,

mně to takto docela vyhovuje, netoužím "na tom být lépe" (jsem na tom vcelku dobře), takže se raději s nikým nespojuji :-)

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 09:43

Neakademik napsal(a):

Na filozofii jejich rozum nestačil, filozofii prostě nerozumněli tak jako nerozumněli ani jiným věcem. Jediné co předvedli po roce 1989 bylo kecání. Ale chlastat, to je nikdo učit nemusel, protože to prostě uměli. Pořádně se ožrat a žvanit nesmysly byla jejich filozofie.
04. 12. 2013 | 09:59

ivocerman napsal(a):

Tolik názorů, ale zdá se mi, že každá diskuze na toto téma sklouzne ke dvěma stále stejným tématům.
1. Každý výrok o Chartě se bere jako hodnocení, jestli to dělali dobře či špatně, a takové hodnocení je zřejmě povoleno jen charistům... Proč se ale nedívat na Chartu a disent jako na součást našich dějin? Proč bych nesměl jejich právní a politické názory začlenit do vývoje českých právního a politického myšlení? Vezměte třeba tu skutečnost, že o lidských právech se u nás mluvilo a psalo už před Chartou, měmli jsme tu vlastní tradici, a mluvila a psala o nich i oficiální právní věda ČS(S)R. Rétorika Charty se vyznačuje častými narážkami na morálku a na lidská práva, takže je jenom přirozené, že mě zajímá, jak obojí chápali.

2. Pokud se těmto otázkám věnuje někdo dnes, obviňují ho i dnešní mudrci z lidu z toho, že tak činí jen ze zahálky, nudy nebo něco podobného. Pokud někomu tak strašně vadí, že čtu Patočkovy spisy a edice chartistickcých dokumentů a další věci a sám to vše číst nechce, ať to bere prostě tak, že to čtu za něj. Na každý pád by i kritik měl brát v potaz, že historie není věcí osobní fantazie, takže jediný způsob, jak se o faktech něco dovědět, je si to nastudovat.

Pana prof. Sokola bych se určitě rád na Patočku zeptal, jeho vzpomínky by určitě mnohé osvětlily, ale pro tuto otázku je směrodatné, co stojí psáno v tom, co napsal Patočka. Každý k jeho spisům přistupuje jinak, jinak je čte historik, jinak fiolozof, jinak evangelický křesťan, jinak marxista, atd.
04. 12. 2013 | 10:20

Lila napsal(a):

K.V.

Jo jo, v roce 1942 už také nebylo co řešit, společnost už měla problémy s Mnichovem a nacistickou okupací roku 1939 vyřešené, vše bylo usazené v poklidu protektorátu. A do toho klídku přišel atentát na říšského protektora R. Heydricha...

(Mimochodem, myslím, že to byli právě chartisté, kteří přišli s mottem: Nejsme jako oni!, díky kterému si tu dnes můžete svobodně plkat ty své nesmysly.)
04. 12. 2013 | 10:23

ivocerman napsal(a):

Jinak jsem rád, že těmito články upozorňuji na to, že chartisti se nezabývali jenom "chlastáním a žvaněním nesmyslů", jak se tady i jinde často objevuje....

Pro protikomunistickou opozici, pro jakoukoliv opozici, je důležité, aby se nezabývala jen tím, proti čemu je, ale taky tím, co pozitivně chce. Proto je důležité i u Charty zajímat se o jejich teoretické diskuze, abychom viděli, zda tady vůbec byl někdo, kdo měl jasnější představu, ne o tom, co se dělat nesmí, ale jak by se to či ono mělo dělat jinak.

I po Patočkovi vzniklo v Chartě několik zásadních esejí, které rozvířily diskuzi a stojí za přečtení i dnes, každý zná Havlovy esej, ale doporučuju třeba Pithartův Pokus o vlast, nebo Bendovo Právo na dějiny...
04. 12. 2013 | 10:27

ivocerman napsal(a):

Netvrdím, že Hejdánek nerozuměl Patočkovi, v tom článku jde o to, představit Patočku jako sekulánrího filozofa, který hledal správnou cestu, ale stále v sekulární oblasti. Hejdánek, Trojan, nebo Komárková byli (jsou) evangeličtí křesťané, ti nemuseli hledat stejnou cestu jako on. Komárková Patočku dokonce ostře kritizovala a odmítala jeho filozofii dějin. Nikdo z nich, pokud vím, neviděl sekulární osvícenství pozitivně a neměl zájmu na něm nějak stavět...
Hejdánek napsal o Patočkovi a svém chápání Patočky Dopis příteli č. 7, říká v něm, že za svého učitele a vzor nepovažuje Patočku, ale Rádla, z teologů J. L. Hormádku, u Patočky oceňuje jeho práce o Masarykovi a JA Komeneském, jeho etiku, ani práce o osvícenství nijak neocěňuje.
04. 12. 2013 | 10:35

K.V napsal(a):

Pane Cermane, prostě žijete v jiném světě. Vy si v kavárně s přáteli můžete pindat o tom jak brilantní větu napsal Patočka a co k tomu dodává Pithart. Asi jste hmotně zaopatřen a nemáte jiné ambice než žvanit v kavárně.
.
Bohužel ostatní lidi TU MUSÍ ŽÍT A MAJÍ DĚTI, a jen zoufale zírají na to, že ekonomický, sociální a morální propad naší země je asi nejhorší v Evropě, jak se neumíme uživit a šílené dluhy rostou, a dokonce si mnozí uvědomují že ten rozvrat začal tím, že jsme si vycinkali klíči "disidenty" kteří místo vedení společnosti uměli právě jen to kavárenské žvanění a chlubení se jak jsou úžasně antikomunističtí. Tak se nedivte že jste tu za podivína kterému se ostatní jen diví proč vůbec leze na veřejnost.
.
A abyste obyčejné lidi neměl za barbary, dokonce za rudá a hnědá prasata: Každá věda by měla sloužit praxi, jinak je zbytečná. A vy jste právě tu šanci uskutečnit své ideje v praxi po r 1989 dostali, a ukázali jste se jako budižkničemu, pokud ne vysloveně škodliví
04. 12. 2013 | 10:42

xerox napsal(a):

ivocerman - 10:27

,, každý zná Havlovy esej ,,

vy jste tak ponořenej do té vaší charty , že bez skafandru se zřejmě utopíte ... pokud se již tak nestalo ... :-)
04. 12. 2013 | 11:00

stejskal napsal(a):

Jen na okraj: pan Cerman tu ani moc nežvaní (občas napíše blog, sem tam něco do debaty. Z mé strany díky za to, každá diskuse je cenná, i když ji někteří moc nerozumějí. Jiné zase třeba rozumět budou, ne každý rozumí všemu)).

Nicméně debat se zjevně zúčastňuje spousty lidí, kteří skutečně nemají na práci nic jiného než od rána do pozdní noci napsat řadu příspěvků pod každý blog. Zpravidla v nich někomu vynadají :-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 11:05

K.V napsal(a):

Pane Stejskale, přečetl jsem si 4 x Cermanův vstup 10,35, a opravdu nevím zda jde o vhodnou disklusi na AKTUALNĚ, nebo spíše pošetilé kavárenské žvanění. Ale vím jak těžce nesete když někdo napadá váš geniální výběr blogerů
04. 12. 2013 | 11:14

resl napsal(a):

Pokud by národ vypadal tak, jako se zde prezentuje plno bývalých komunistů, byla by to tragédie. To zoufalství vůči chartistům ukazuje, že je mezi námi stále dost závistivých a neomalených lidí, kteří nechtějí vidět kriminály, nechtějí vidět ranní porohlídky bytů, nechtějí vidět vyhazovy z práce. Chtějí vidět i tu drobnou pomoc, kterou dostali ze západu a to těmto lidem, chudým rozumem, nedá spát. Samozřejmě, že to jsou bolševici, kteří se to stydí přiznat, ale ta jejich nenávist a slovník, je vždy prozradí. Brom, který se prezentuje jako učitel, tady vyřvává komu, že prodal Havel Lucernu. Lucernu zdědil po komunistické krádeži a měl plné právo ji prodat komu chtěl. Bolševické soudy Junka neobvinily, nebyl stíhán a přistoupil na jeho nabídku, čímž chtěl Havel zabránit sporu o majetek se svou švagrovou. Nakonec to stejně byly komoušské prachy z Chemapolu. To vše vytýká Brom a nějaké útrapy, práce v Chartě, to tohoto, nyní "statečného vlastence", nezajímá. Myslím, že špatné svědomí z totalitních dob jej trápí a tak, jako mnoho Čechů se snaží zdiskreditovat disent, když už sám nebyl do něj zapojen. Řekl bych, že to byl komunista i když z donucení. Měli byste se komouši stydět, jenže to vy nedovedete. Svět ale není zaseklej tou vaší nenávistí a vidí zřetelně, kdo se choval jako sebevědomý člověk a kdo zůstal malou, závistivou krysou.
04. 12. 2013 | 11:18

stejskal napsal(a):

Věřím Vám, pane K.V., že nevíte. A když nevíte, tak napadnete.

Mimochodem nesu to docela dobře, dělá to tu kromě Vás už sedm let spousty lidí. O blogerovi (ani o mně) to nevypovídá nic, o nich hodně. Kdybych si to nějak připouštěl, už jsme s tím dávno sekl :-)

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Myslím, že pod blogem paní Dvořáíkové máte šanci vyhrát soutěž vyhlášenou pane scallopem. Držím palce ;-)
04. 12. 2013 | 11:25

K.V napsal(a):

Proboha Resle, už fakt přestaňte. Vyprávět dnes že za komunistů hrozil vyhazov z práce, to chce tedy fakt kachní žaludek
04. 12. 2013 | 11:36

scallop napsal(a):

K.V

"Pane Cermane, prostě žijete v jiném světě. Vy si v kavárně s přáteli můžete pindat o tom jak brilantní větu napsal Patočka a co k tomu dodává Pithart. Asi jste hmotně zaopatřen a nemáte jiné ambice než žvanit v kavárně."

Musim Vas durazne pozadat, abyste neopisoval, nejste ve skole. Vsichni zde diskutujici znaji slavnou myslenkovou tezi

"Tri ctvrtiny naroda umiraji hladem a vy si tu kecate v divadle"

a z Vasi strany jde jen o ubohou napodobeninu. Tohle Vam do souteze fakt vzit nemohu, musite se vic snazit !
04. 12. 2013 | 12:58

Filuta napsal(a):

K.V.
Hrozil, ale jen aktivním antikomunistům.
Ostatní nechával režim žít.

Dneska vás vyrazí z práce kdykoliv a pod jakoukoliv záminkou.
Zkuste říct šéfovi o židli nebo si postěžovat na přetíženost (Ahold, Česká pošta).
Oba režimy stály za prd, tenhle je snad ale ještě horší.
Dělá z lidí bezprávné otroky. To, co se u nás v současné době děje, nemá snad v žádné civilizované zemi obdoby.
04. 12. 2013 | 13:02

ivocerman napsal(a):

ostatní lidi tu MUSEJ žít a MAJ děti... pane Proč si myslíte, že já nežiju a nemám děti? Shodou okolností se mi teď narodil syn, byl to předčasný porod, musel jsem se doma sám starat o naše první dítě, protože matka byla v nemocnici, vařil jsem obědy, což mimochodem dělám i jindy... Jen abyste věděl, že mám taky jiné starosti a pokud jsem mezitím našel čas napsat článek, dělat korektury, pokračovat v psaní německé knížky o osvícenství, odpovídat paní Šustrové a psát do těchle debat, nebylo to určitě proto, že bych se kopal do ztadku nudou.
Mimochodem do kaváren nechodím, nemám na to čas ani peníze, většinou se mi ani nedaří najít společný termín, abych se mohl někdy s někým vyjít do kavárny nebo do hospody...
Já řadě vašich strastí rozumím, ale štěkáte na špatný strom.
04. 12. 2013 | 13:16

Zdeněk Brom napsal(a):

resl:

Vy asi nemůžete pochopit, že existovaly i jiné skupiny než Charta77, které byly v opozici proti komunistickému režimu. S Chartou nespolupracovali z jednoduchého důvodu - byli v ní lidé, kteří se před rokem 68 aktivně podíleli na komunistickém bezpráví.

Ale to je na Vás asi moc složité.
04. 12. 2013 | 13:23

Anastázie napsal(a):

Ad resl + pan Stejskal

Nebyla jsem komunistkou,našla jsem si obor,kde jsem mohla slušně existovat bez společenské angažovanosti.Primární pro mne byly děti.

Já chartistům nezávidím to,co bylo před rokem 1989,naopak-já jim mám za zlé,jak směřovali vývoj po roce 199O.
Už jsme se zmínila o soudkyni P.Wonky-k soudu ho přivezli na pojízdném křesle a nemohl ani mluvit.Podle paralely s antickou Antigonou jsou chvíle,kdy by člověk měl překonat svůj strach-v tomto případě si vyžádat lékařské ošetření.
A když soudkyně neměla odvahu udělat toto lidské gesto,neměla soudkyní zůstat po r.199O/alespoň to mohl Havel na uctění památky Wonky udělat/.

A další byl Pithart:po r.199O začala občanská fora měnit vedení svých továren.Proti těmto změnám vystoupil pan Pithart se slovy,že "někdo slyší trávu růst" a obavou,že se zhroutí naše hospodářství/toto jeho prohlášení by se dalo jistě vyhledat/.

Ale pak přišla kuponová privatizace a kdo měl přístup k informacím-samozřejmě,že ti všeho schopní.Dnes se háže všechna vina na Klause.

Abych byla vyvážená,je nutno uznat,že Občanské forum-a později Občanské hnutí-předpokládalo vývoj zřejmě ve směru reformního socialismu-ne tak prudký krok doprava.
Sami byli asi šokováni výsledkem voleb-ale to už bylo pozdě .
V tom je právě největší hřích jejich ješitnosti-mysleli si,že lidé půjdou na řadu let za lidmi z Charty-jenže se tak nestalo.
Mýlili se stejně jako Gorbačov při perestrojce.
Jenže vládnoucí mají mít přehled o tom,co si myslí ten opovrhovaný lid /neodolám,abych nedodala historku o de Gaullovi-jeho paní,kterou nikdo z fotografií neznal,vstávala časně ráno a chodila nakupovat do tržnice-sama de Gaullovi vařila. A tak generál věděl vše od snídaně,na co Pařížané nadávají /ostatně v jednom filmu o útěku de Gaulla před atentátem je scéna,jak jeho paní bere sebou klece s čerstvou slepicí-či kuřetem ?/
Tím nechci říci,že např.Olga Havlová,které si velmi vážím,měla dělat totéž-aby mou poznámku hned někdo nesmečoval.
Ale je chybou každé vlády,nemá-li dostatek informací-anebo je má a důvěřuje například mediálním masážím /těm já nyní věřím méně než Rudému právu kdysi/
Jak píše Jan Štern-váha slova-my jsme kdysi věděli,že co napíše RP,je lež.
Nyní je tolik protichůdných vyjádření,že člověk neví,zda a komu věřit.
04. 12. 2013 | 13:40

Jana Pechová napsal(a):

Pane Cermane, jen poznámka k poslednímu odstavci vašeho diskusního příspěvku dnes v 10:20 (zároveň s díky za odpověď):

"Pana prof. Sokola bych se určitě rád na Patočku zeptal, jeho vzpomínky by určitě mnohé osvětlily, ale pro tuto otázku je směrodatné, co stojí psáno v tom, co napsal Patočka. Každý k jeho spisům přistupuje jinak, jinak je čte historik, jinak fiolozof, jinak evangelický křesťan, jinak marxista, atd."

V tomto odstavci jste si víceméně odpověděl na otázku, zda rozuměli chartisté Patočkovi. A já jen dodám, že rozhodující vliv měla tehdejší realita a atmosféra doby, což se nedá nikde popsat ani vyčíst, neb zkušenost je nesdělitelná.
Jestli máte zájem o náhled prof. Sokola, našla jsem tento odkaz - a je k věci (ta půlhodinka uteče jako nic a stojí to za poslech)
http://www.rozhlas.cz/radiowave/klystyr/_zprava/jan-patocka-ocima-filozofa-jana-sokola--1034962
04. 12. 2013 | 13:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Anastázie,

podepisuji v plném rozsahu. Ve Vašem vstupu není nic, co bych neviděl stejně.

Libor Stejskal

P.S. Ad Vaše poslední věta: Člověk by dle mého bezmezně neměl věřit nikomu (ale ani nikoho předem nezatracovat). Snažím se vyjadřovat jen k tomu, o čem mám dle svého názoru dost informací (a pokud narazím na někoho, kdo jich má zjevně více, snažím se poslouchat a ptát). A zároveň se řídím svým instiktem doplněným zkušenostmi. Nic jiného nám podle mne nezbývá. Žádnou absolutní pravdu nikdy nikdo z nás nenajde.
04. 12. 2013 | 13:56

resl napsal(a):

ne pane Brom, netahejte do toho komouše osmašedesátníky, to Havel nebyl. Pamatuji si lépe než vy, jak to bylo a kdo kde stál. Vy ovšem si na něm vyléváte svou zlobu za sebe. Zbytečně, opakuji po sté, každý nemohl dělat to, co on, lidi měli děti, svá zaměstnání, celé rodiny. To vůbec nikdy nikomu nevyčítám, ale vadí mně vaše pomluvy na V.H. a nejste ve své "odvaze" sám. Třeba Klaus by se k vám ochotně přidal a to mluví za vše.
04. 12. 2013 | 13:59

zdenekbrom napsal(a):

resl:

Tak ke mně by se přidala i řada členů Charty.

V.H. si s osmašedesátníky a bývalými komunisty začal sám. Jeho věc, že jimi obklopil. Jiné skupiny - církevní, kulturní atd. - k nim proto chovaly silný odstup.
04. 12. 2013 | 14:21

n-noname napsal(a):

P. Stejskal tleskám těmto nádherným konspiračním teorií. S tím Mossadem je to již přespříliš, ale přesně to odpovídá hraniční čáře ve vagónu, jak o tom píše světový profesionální revolucionář. Takže nic nového a opakovaný vtip není vtip. Cenzura musí být zničena.
04. 12. 2013 | 14:33

Rudi Koutek napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
"resl:
Vy asi nemůžete pochopit, že existovaly i jiné skupiny než Charta77, které byly v opozici proti komunistickému režimu. S Chartou nespolupracovali z jednoduchého důvodu - byli v ní lidé, kteří se před rokem 68 aktivně podíleli na komunistickém bezpráví."

Pane Brome zajimalo by me, ktere jine opozicni skupiny mate na mysli. Dekuji.
04. 12. 2013 | 14:53

resl napsal(a):

Z. Brom,
V.H. si začal s každým, kdo k tomu měl odvahu, to je vše. Ti druzí "nechovaly" žádný odstup. Ti se báli a vy už byste se neměl bát nazývat věci pravými jmény. Jde pořád o váš problém s Lucernou, kterou mu zde vytýkají jen a pouze bývalí komunisti. Co máte dál k jeho pošpinění ?
04. 12. 2013 | 14:54

zdenekbrom napsal(a):

Rudi Koutek:

např. podzemní řády premonstrátů, cisterciáků atd., kněží sloužící mše bez státního souhlasu, bývalý KAN, různé skupinky bývalých politických vězňů z 50. let, kteří se spolu stýkali, část trampů, Junáci, řada hudebních skupin se zákazem vystupovat, domácí divadla ......
04. 12. 2013 | 15:19

zdenekbrom napsal(a):

resl:

Ne každý měl ale chuť začít si s V.H a jeho komunistickou kamarilou. Jak se báli církevní řády působící v ilegalitě? Jak se bál Pavel Wonka? Jak se báli bývalí muklové ve svém společnství?

Lucernu mu vytýká řada lidí, kteří nemají s KSČ nic společného. Podle Vaší úvahy je Karel Kryl tedy komunista, protože ten mu to vpálil jako jeden z prvních: "...Král Václav jedna ruka je se šmelinářským šmejdem..." a nutno dodat, že i s StBáckým.
04. 12. 2013 | 15:23

Ivan Tomek napsal(a):

Stejskal: 'Neverit nikomu' neni mozne. Velka vetsina toho, co clovek 'vi' je zalozena na tom, ze veri lidem, kteri to rikaji nebo pisi. To plati na priklad o vede nebo o historii. Clovek nemuze verit jenom tomu, na co si sahne a nad ostatnim mavnout rukou - je toho kolem nas prilis moc. A ostatne tomu, na co si clovek muze sahnout nebo co vidi se take neda zcela verit - treba Zeme neni tak plocha jak vypada a jak hodne dlouho lide verili podle toho, co videli.

Mimochodem, jak tak namatkou ctu ty komentare, zacinam chapat, proc 'lid' vyzadoval odsouzeni Sokrata a Jezise k smrti. Proste se zabyvali neprijemnymi problemy, na ktere lide neradi mysli a proto je radeji povazuji za zbytecne a vysadu elit.
04. 12. 2013 | 15:26

stejskal napsal(a):

Samozřejmě, pane Tomku, proto jsem tam napsal to příslovce "bezmezně". Prostě jen bezmězně věřit, co druhý říká či píše, není úplně spolehlivá metoda k poznávání reality. Dobré je ověřovat, porovnávat, anylazovat různé zdroje.

Ano, ten sokratovský úděl se neustále opakuje. Patří to k lidstvu. Ani bych si netroufl říct, zda je to dobře nebo špatně (některé děje zjevně rozhýbou jen lidé, kteří moc nepřemýšlejí. Je to v řádu věcí).

On z té debaty vlastně žádný uspokojivý závěr není. Snad kromě jediného. Přemýšlejme, ptejme se, zkusme nedělat kategorické závěry. Tedy pokud se chceme něco dozvídat. Bylo by fajn, kdyby takových lidí chodilo na tyto stránky co nejvíce. Samozřejmě zde nic nevyřešíme, ale aspoň se můžeme snaži normálně komunikovat.

Hezký den.

Libor Stejskal
04. 12. 2013 | 15:40

Filuta napsal(a):

Z.Brom
Naprosto s vámi souhlasím.
Nešlo jen i církevní řády (a kněze nespolupracující s kolaborantskou org.Pacem in terris), ale i řadové věřící.
Ještě počátkem 80.let STB sledovala bedlivě křestany navštěvující pravidelně kostely. Bůh uchraň, byl-li mezi nimi nějaký učitel nebo podobně exponovaná osoba.

Páteři výslovně nabádali "ovečky" k opatrnosti a odmítali z velmi racionálních důvodů spolupráci (byla prolezlá exbolševiky a udavači) s Chartou.
Krátce po převratu zmizelo na 15 tis. svazků STB, mezi nimi byly i svazky vedené na velmi populární disidenty.

"Když se ministr vnitra Dr. Richard Sacher, zastupující v Čalfově vládě lidovou stranu, dostal v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály, týkající se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejích vůdců, vzniklo akutní nebezpeční odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. Prezident Havel nechal jmenovat vládou disidenta Jana Rumla náměstkem Federálního ministerstva vnitra, který nechal zmizet přes 15 tisíc osobních svazků, tj. osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB. Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě (Uhl, Urban).

Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: mj. V. Havla, P. Uhla, V. Bendy, Vl. Chramostové, M. Kubišové, P. Pitharta, P. Šustrové, J. Rumla a dalších. Dále zmizely objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozice v zahraničí – Pelikánovy “Listy”, Tigridovo nakladatelství “Svědectví”, Škvoreckého nakladatelství v Torontu, objektové svazky “Rada svobodného Československa”, nakladatelství A. J. Leihma, atd. Rovněž byly odstraněny objektové svazky schwarzenberského paláce ve Vídni."

http://olser.cz/8222/kdo-zasel-to-dablovo-seminko-ceske-volebni-bezradnosti/
04. 12. 2013 | 15:43

zdenekbrom napsal(a):

Filuta:

A to jsme ještě zapomněli zmínit petici věřících Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v Československu, kterou podepsalo okolo 500 000 lidí. V podstatě jedeno z největších protirežimních vystoupení své doby.

Zajímavé je, že např. kardinál Tomášek odmítnul podepsat Chartu právě kvůli přehršli bývalých komunistl v ní.
04. 12. 2013 | 15:48

Rudi Koutek napsal(a):

ota veverka
Pred 2 dny jsem si znovu po letech cetl tvoji Idylku pod Ralskem. Skoda, ze nemam zadne tvoje nahravky, patril jsi vzdy k mym favoritum.
04. 12. 2013 | 15:49

Filuta napsal(a):

V Olšerově blogu je uvedena kopie Sachrova rozhodnutí k likvidaci svazků (nejde sem zkopírovat).
Tento bod pokládám za mimořádně zajímavý. Co na to Resl a spol.?

Okamžitě signalizovat min.vnitra ČSFR všechny případy, kdy lustrace směřuje do okruhu osob, uvedených v bodu 1.
04. 12. 2013 | 15:50

mb napsal(a):

kávéčko napsalo: Vyprávět dnes že za komunistů hrozil vyhazov z práce, to chce tedy fakt kachní žaludek

... kdyžste nedržel hubu a krok ... tak vám za komoušů hrozil vyhazov z práce ...

scallop, úspěšně jsem zapomněl autora teze o třech čtvrtinách národa ... připomente prosím ... díky
04. 12. 2013 | 15:55

mb napsal(a):

králová napsala : V tom je právě největší hřích jejich ješitnosti-mysleli si,že lidé půjdou na řadu let za lidmi z Charty-jenže se tak nestalo.

... to není žádný hřích ješitnosti ...

prostě projeli = prosrali volby ...

nedokázali lidi přesvědčit ...

jenže si vemte kvalitu lidí ...

za reichu to podporovalo němce ...

pak to podporovalo gottwalda ...

pak se to vzchopilo k socíku s lidskou tváří ...

no a za normalizace to zas drželo hubu a krok ( čest vyjímkám )

tak proč by to u Joviše mělo po převratu volit slušnost a kultivovanost ... slušné a mravné chartisty ???

zvolilo si to ďábla a machiavelliho Klause ... s jeho slibem rychlé prosperity ihned ... a hesem trh bez přívlastků ...

ale více to, Anastázie, vypovídá o těch lidech (lidu obecném) ... méně o chartistech

zatím zdravím ...
04. 12. 2013 | 16:02

mb napsal(a):

tomek napsal : Mimochodem, jak tak namatkou ctu ty komentare, zacinam chapat, proc 'lid' vyzadoval odsouzeni Sokrata a Jezise k smrti. Proste se zabyvali neprijemnymi problemy, na ktere lide neradi mysli a proto je radeji povazuji za zbytecne a vysadu elit.

... huj huj ...

cituji volně (dle) Johna Lennona ... když na to přijde, ukřižujou mě nebo tebe ...
04. 12. 2013 | 16:12

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Takže navrhujete vyměnit voliče? :)
04. 12. 2013 | 16:35

zdenekbrom napsal(a):

Filuta 04. 12. 2013 | 15:50:

Toto nejsou informace, které chtějí někteří slyšet :)
04. 12. 2013 | 16:36

resl napsal(a):

Filuta,
Sacher byl veden ve svazcích stb a pochází z ČSL. Z té vaší bolševické demagogie by se jednomu zvedl žaludek. Vše se dá obrátit, když máte materiál, který sice není oficiální, ale je stvořený estébákem. A na to, vy moji drazí soudruzi, čekáte. Je s vámi konec víc jak dvacet let a doufám, že to na Ukrajině potvrdí.
04. 12. 2013 | 16:39

mb napsal(a):

zb ... tak v ideálnim případě rozhodně ( viz. tož demokracii bychom měli, ted ešče tých demokratou ... )

v realnem případě vysvetluju pani kralove ... že dizíci z oh nemohou za to ( nebo ne jen oni sami ), že / s takovymhle materialem / projeli volby ... zdravím ...
04. 12. 2013 | 16:43

zdenekbrom napsal(a):

mb:

Z velké části si za to ale mohou. Neuměli oslovit veřejnost, jalově se dohadovali o okrajových věcech a v podstatě neměli program - jenom fráze.
04. 12. 2013 | 16:54

zdenekbrom napsal(a):

resl:

Málo platné, pravicové hodnoty bolševickou rétorikou a agresivitou nevybudujete.
04. 12. 2013 | 16:59

mb napsal(a):

Z velké části si za to ale mohou. Neuměli oslovit veřejnost, jalově se dohadovali o okrajových věcech a v podstatě neměli program - jenom fráze.

--- tak určitě ...

ale hlavně to nebyli zloději či mafiánská skupina jak Klaus a jeho druhové ...

byli to slušní lidé ... takže kdo by je proboha volil ...

/liberalismus a politika dohoda ... se mi zdá celkem dostačující ... njn, stane se ... /
04. 12. 2013 | 17:36

mb napsal(a):

zdůraznil bych zdenku že dizíci ( či oh ) se nechovali ke státu jako ke kořisti ... a ani by se tak nadále nechovali dál ... to je asi dost podstatnej rozdil oproti klausovi a jeho družině ... zatím zdravím ...
04. 12. 2013 | 18:03

Filuta napsal(a):

Z.Brom

Já to říkám pořád, že jediný bolševik je tady Resl.
Sachr předával vybrané svazky Havlovi a na jeho příkaz byly tyto svazky přímo předány prominentním soudruhům disidentům (tuším, že to měl být Ruml, Uhl, Urban, Benda a další).
Reslovi to asi přijde úplně normální.
Mnoho kompromitujících informací o spolupráci některých disidentů s režimem, mělo zůstat utajeno.

Chápu, že se to takovým jako Resl nelíbí.
Z období těsně po převratu zůstává příliš mnoho otazníků.
04. 12. 2013 | 18:28

Filuta napsal(a):

mb
Jste si tím jistý?
Já bych na jejich charakter zase tak nesázel (Mlynář, Ruml a na ně nabalená US s Němcem, Pilipem, Kalvodou... byli taky pěkní vykuci)
Možná jen neměli dost času a příležitosti, protože OF vytlačila ODS.
04. 12. 2013 | 18:30

Anastázie napsal(a):

Tak zase za to mohou lidi-nejlépe vyměnit voliče či zemi?...
Nyní je-nebo spíše bylo modou-odsuzovat český národ za to,jak se po válce zachoval k Vlastu Burianovi,herečkám Mandlové,Baarové atd.

Vždyť na počátku 9O-tých let se v malém dělo totéž -řada osmašedesátníků se vrátila do TV a rozhlasu,Přemek Podlaha dostal stop na svůj TV pořad pro kutily a zahrádkáře /nikdy jsem ho nevydržela sledovat-nikdo v naší rodině se tím nezabývá-ale jeho návrat po několika letech a popularita i dalších podobných pořadů roste s příklonemk bio-zelenině a ovoci.

Říkat lidem,že byli zbabělí a vše řešili útěkem na chalupy- je netaktické.

Pokud se o lidi nezajímám,o jejich mínění-a nedokážu je adekvátním způsobem přesvědčit-v kom je větší chyba-ve mně nebo v lidech?/a to prosím platí částečně i o mně-kdo z nás se důvěrně zajímá o všechny členy své rodiny-jednou mi má mladší dcera vytkla-"To bych musela být tvůj pacient,abych tě zajímala"-myslela jsem si,že se dětem věnuji výrazně-ale ony si tvoří vlastní postoje-nezajímá je pravidelná péče,ale to,abyste na ně měli čas,když oni potřebují-navzdory tomu,
jaké starosti a kolik únavy si přinesete z práce.

Pokud to přeneseme do nadsázky-dobře,lidé uznají,co jste dobrého udělali-popularita pres.Havla na počátku 9O-let byla nesmírná /lidé někdy říkali-"Já snad půjdu za Havlem"- trochu v žertu jsem odpovídala-A ministr by vám nestačil?

I když má politik či člověk společensky aktivní pocit,že je mnohem inteligentnější a charakternější než jeho okolí,nezíská si přízeň jenom tím.
Musí najít způsoby ,jak lidi oslovit ,aby sami chtěli jít s ním stejnou cestou
04. 12. 2013 | 18:45

K.V napsal(a):

embéčko, a co takový Vondra, 2 melouny kámošovi v hospodě na Entropu, a když to prošlo, 750 mil PROMOPRO.
.
Nedělejte si iluze
Oni nekradli hlavně proto, že se znemožnili a vypadli z funkcí ještě dřív než se tuneláři rozkoukali jak dobře se tu dá krást.
04. 12. 2013 | 18:51

mb napsal(a):

no tak kávéčko raději zvolím nějakého slušného chaota nežli tuneláře no ni ... ??? no nic ...

Říkat lidem,že byli zbabělí a vše řešili útěkem na chalupy- je netaktické, leč/třebaže pravdivé ... a naopak ...

Pokud se o lidi nezajímám,o jejich mínění-a nedokážu je adekvátním způsobem přesvědčit-v kom je větší chyba-ve mně nebo v lidech?/

jj ... diktátoři to dokážou taky celkem fajně ...

s posledním odstavcem ( I když má politik či člověk společensky aktivní pocit,že je mnohem inteligentnější a charakternější než jeho okolí,nezíská si přízeň jenom tím.
Musí najít způsoby ,jak lidi oslovit ,aby sami chtěli jít s ním stejnou cestou) souhlas ...
04. 12. 2013 | 18:57

mb napsal(a):

ad adekvátním způsobem přesvědčit ... :

připomíná mi to scénku z filmu obecná škola:

takhle ti to neodvolá !!!

takhle ti to odvolá !!!

( nenašel jsem obrazový materiál, omluva )
04. 12. 2013 | 19:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Filuta:

On to dobře ví, ale snaží se to maskovat :)
04. 12. 2013 | 19:34

resl napsal(a):

Filuto,
právě jsem se ze srdce zasmál, no co, jste bezvadnej, až srdce hořkne /ale smál jsem se upřímně/
04. 12. 2013 | 20:55

Filuta napsal(a):

Resl
Netuším, co vás tak rozveselilo.
Vlastní pokrytectví???
04. 12. 2013 | 21:01

mb napsal(a):

zb ??? ( kdo je on ?) ...
04. 12. 2013 | 21:35

mb napsal(a):

zkopíruju sem kus Honzáka, kterej si myslim, že sem pasuje ...

Vyskočilův pan učitel Kloheň mi vysvětlil, že Hus ani Žordáno Brůna se nemuseli nechat upalovat, protože tím nic nedokázali a Země se točí i tak nadále.

lze tím ilustrovat i pohled ´běžných´ občanů na chartisty ...

( a pak od nich ve volbách chtějte hlasy ...)
04. 12. 2013 | 21:47

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Ale jak tím odůvodníte kritické pohledy samotných Chartistů a Karla Kryla?
04. 12. 2013 | 21:59

Zdeněk Brom napsal(a):

mb:

Chartu kvůli bývalým komunistům odmítnul podepsat i kardinál Tomášek. Proč?
04. 12. 2013 | 22:00

mb napsal(a):

zb 21 59 nerozumím

at si pan kardinál Tomášek podepisuje, co on sám uzná za vhodné ... zdravím ...
04. 12. 2013 | 22:10

křesťan napsal(a):

Možná proto, že by mu bolševici téměř jistě sebrali státní souhlas a nemoh by být českým primasem. Zvolil jinou cestu. Nejvíc kritizujou chartu ti, co se jí báli podepsat. To už i ti dnešní bolševičtí funkcionáři jsou v tomhle ohledu vkusnější. Nebo se tak aspoň tváří.
04. 12. 2013 | 23:54

Ivan Tomek napsal(a):

Mimochodem. Psal jsem si se svym bratrem, ktery zije v Praze (ja ziju uz daaaavno v Kanade) a prisla rec na to, jestli ctenari, kteri pisi pouze o tom, ze autori jsou idioti, kteri nemaji co delat, pracuji pro Israel nebo mafii, jsou vyborne placeni a nic jineho nemaji na praci nez chodit do kavaren a pit - tedy jestli takovi ctenari jsou jen na Aktualne.

Moje odpoved: Jsou vsude. Je to urcita odruda lidi, kteri bud jsou uplne odvrzeni svetem (nebo manzelkou), nebo kteri se stydi nebo boji rici na verejnosti co si mysli, nebo proste nemaji co delat a chteji byt zajimavi, a tak - proste tento vybrany zpusob lidi.

No a moje pozorovani - nefunguji jen tady - ctu je v CNN, v Le Monde, jsou vsude; asi tak jako vsi a stenice. Je to statisticky a ekologicky proste nevyhnutelna skupina. Takovi jacisi verejni saskove, jak je drive meli jen kralove, a ktere si ted muze precist kazdy.

Takze pane Stejskale - klid. Ale ja vim, ze vy to stejne vydrzite (i kdyz vas za to neplati). Dik.
05. 12. 2013 | 03:33

Ben napsal(a):

Faktem je, že tenkrát se nikdo z ulice mezi chartisty nedostal, Havla a a další znal málokdo.
05. 12. 2013 | 09:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Tomku,

na to, co jste napsal, přijde většina lidí po několika měsících letmého čtení internetových debat kdekoliv na světě :-) Já je čtu už více než sedm let každý den řadu hodin.

Ale pozor, byl bych dalek přirovnávat kohokoliv ke vším či štěnicím. Na to je to o dost složitější. Když je člověk frustrován, deprivován samotou či nezájměm, volá po komunikaci. A volá způsobem, který je mu vlastní, protože to jinak neumí (znám zde několik takových lidí, protože mi své příběhy napsali).

Funguje to vcelku pokaždé stejně. Několik lidí se začně na nějakém fóru chovat způsobem, který popisujete (když budete sledovat několik dní tyto stránky, všimnete si, kteří to jsou zde). Napadají všechny a vše, protože je něco frustruje. Další a) na ně reagují stejným způsobem, takže si časem jen nadávají a urážejí se b) jiní se s nimi snaží logicky diskutovat o tématu, což k ničemu nevede, protože o diskusi k tématu nejde, c) postupně debatu opouštějí ti, kteří frustrováni nejsou a opravdu chtějí diskutovat. Čímž vlastně vyklízejí pole těm prvním (to není výtka ani povzdech, jen konstatování). Proto to na internetových fórech vypadá, jak to vypadá.

Je to zde taková trochu deformovaná laboratoř skutečného života (tedy ne toho virtuálního). Protože toto všechno se děje určitým způsobem i v něm. Všichni se setkávají se všemi, je to přirozené a v řádu věcí. Proto si myslím, že je dobré učit se s tímto nakládat a žít. Třeba s tím, že člověk nemusí nutně regovat na každou urážku a provokaci, kterou jeho směrem vyšle druhý. Že si lze povídat, i když kolem povykuje někdo další. Tak to prostě je a vždy bude. Můžeme před tím utíkat, ale pak a) nepoznáme skutečný svět a b) vyklízíme prostor, který obsazují právě ti, o nichž píšete.

A nebo je to možná úplně jinak :-)

Libor Stejskal
05. 12. 2013 | 10:02

Jaroslav napsal(a):

Chartisté svoji roli ve své době splnili .Dnes máme,ale jiné starosti !Především sestavení nové vlády je v nedohlednu,obsazení 4 křesla místopředsedy je v nedohlednu,pan Bělobrádek odfrčel mimo republiku!Nevidím to růžově !Doufejme,že za půl roku už bude stát fungovat !Bývalá pravicová koalice dosti škodila ,ale byla o hodně akčnější !Něco se stále dělo !Nyní vnímám politickou scénu jako velkou nudu !Dřív jsem brífinky přímo hltal dnes si raději pustím DVD s Vlastou Burianem !Politika -sama nuda !!Televizní programy,to je až na výjímky sám odpad!Doufám,že se to na Vánoce zlepší !!!!!!!!
05. 12. 2013 | 11:34

Arnie napsal(a):

to Ivan Tomek, Stejskal
Souhlas, jde jen o to, aby totální negace všeho,urážky a vulgarity nepřesáhly přiměřenou mez. Pak už nemá smysl debaty číst.
Zdá se, že pod některými blogy se srocuje jakási žumpa až nepřiměřeně, přičemž jde o relativně malý okruh debatérů, kteří se stále opakují a vnucují a nakonec už se hádají jenom mezi sebou a původní téma blogu je nezajímá.
Bohužel z debat s přáteli pozoruji, že plno čtenářů, kteří sem chodili rádi už tohle nemohou vydržet a sem (na Aktualne.cz) už se nevracejí vůbec.
To je docela škoda, ne, pane Stejskal? Dosud to bylo inspirativní, bylo by dobře zachovat úroveň.
Poslední dobou jakoby se tento trend zhoršoval.
05. 12. 2013 | 11:40

stejskal napsal(a):

Nemyslím, že se to zhoršuje, paní či pane Arnie (ale je to samozřejmě jen subjektivní odhad založený na poměrně intenzívní zkušensoti uplynulých sedmi let).

Takto to tu bylo vždy, vždy debatu opanuje několik lidí, kteří cítí potřebu vyjádřit se úplně ke všemu, a to silně negativně. Během velmi krátké doby zjistíte, kdo se takto v debatě chová.

Záleží jen na ostatních, zda jeho "agendu" přijmou či nikoliv. Zda se nechají naštvat a odradit osobně vedenými útoky popř. je začnou oplácet.

Nechci, aby to vyznělo jako obhajoba, je to spíš určitá představa o tom, jak by mělo diskusní prosředí fungovat.

Mám dvě možnosti: pokusit se v redakci prosadit nějakou formu registrace (ani to není všemocné, jak se ukazuje v případě jiných serverů), a zamezit sem tím přístup lidem, kteří se z různých důvodů nikde registrovat nechtějí (třeba jsou v případě některých témat tzv. insideři a o něčem prostě debatovat ani nemohou).

Nebo se snažit eliminovat největší excesy (hrubé nadávky a vulgarismy, které zákonitě eskalují jakýkoliv flejm, porušování zákonů, spamy atd)., což je časově (nejen) dost náročné a vyžaduje, abych sem nahlížel prakticky neustále včetně pozdních večerů, volných dní a dovolené.

Zvolil jsem tu druhou (ta první mi přijde horší, ale to neznamená, že tu někdy nebude. nejsem ten, kdo toto může rozhodnout v poslední instanci). A vím, co dokážu s určitým nasazením ještě jakžtakž ukočírovat (tedy ty sprosté nadávky, vulgarismy, porušování zákonů, spamy atd). A na co už prostě nemám (zejména z časových důvodů) a vždy bych tahal za kratší konec.

Vše ostatní je na těch, kteří sem chodí debatovat. I s vědomím, že sem chodí nejrůznější lidé s nejrůznější motivací. Neznám způsob, jak zde zachovat "úroveň". Nabízím zde výše uvedené a pak výběr - dle mého subjektivního názoru - docela zajímavých a inspirativních blogerů (pak si ještě občas nechávám někým nadávat či na sebe útočit, aby se dotyčný vyřádil a ostatní si třeba mohli povídat). Víc neumím (a ani nikomu víc nenabízím či neslibuji).

Libor Stejskal
05. 12. 2013 | 11:57

Beda Venerabilis napsal(a):

Ad "Miliony plakátů"
V onom přelomovém roce 1989 jsem pracoval v jedné socialistické velkotiskárně. V tom socialistickém b*rd*lu tam nebyl problém najít pár palet papíru a kyblíků barev. Chlapi pak sami roztočili mašiny a ještě v noci to lidi rozvezli vlastními auty kam to jen šlo. To jsem viděl vlastníma očima.
Nějaká tajemná konta vůedc nebyla zapotřebí, protože po penězích se nikdo nikoho neptal. Tuhle stránku svého pádu si komunisti zaplatili sami tím zmatkem, který tu sami zavedli.
05. 12. 2013 | 12:22

K, V napsal(a):

Bedo, a portrét Havla rozložený do CMYGu měl komunistický ředitel v šuplíku, kdyby náhodou.
Ono je to spíš o tom, jak antikomunisti začali krást ve velkém už pár hodin po cinkání klíči. Vy jste na dílně měli jen pár palet papíru,a nějaký ten kbelík barvy, za měsíc už někdo rozkradl komplet fabriku.
A ještě vyčítáte že komunisti měli b*rd*l, že se báli viset na kandelábru a raději proti tomu rozkrádání nic nepodnikli.
.
Alespoň další korálek do mozaiky kdo jsou to "disidenti". Dik za poučení
05. 12. 2013 | 13:08

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal
Jeste jste zapomel na ty, kteri vedome, anebo z neznalosti pisou nepravdy a lzi.
Anebo Vam to nevadi?
05. 12. 2013 | 13:29

Ivan Tomek napsal(a):

Stejskal:

S vasim zvolenym zpusobem regulovani prispevku souhlasim, ocenuji ho, a podle meho nazoru funguje. Take myslim, ze ostatni slusnejsi blogy pracuji na stejnem principu.

S vasim shovivavym vysvetlenim chovani nekterych lidi ale uplne nesouhlasim. Bohuzel myslim, ze za vetsinou 'nepripustneho' chovani nekterych lidi jde o zlomyslnost, poteseni z provokace, a zloba. Jiste ne u vsech, maloktere vyjadreni je univerzalni, ale vetsinou. Mate pravdu, ze blogy jsou jakymsi obrazem zivota (cim jinym by nakonec mohly byt?), ale jdou mnohem hloubeji ze dvou duvodu: jsou anonymni, a svou vseobecnou pristupnosti se pro negativni prispevky mohou stat jakousi zbrani hromadneho niceni :-) Ale jsou dobre, pres sve nedostatky. Umoznuji zajimave diskuse, ktere by jinak nevznikly a kterych by se jinak tolik lidi zucastnit nemohlo. Ja jsem se tu naucil a dozvedel mnohemu a stale se sem vracim, pres obcasne frustrace. A nemam dojem, ze by to ted bylo horsi nez pred rokem.
05. 12. 2013 | 13:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Koutku,

nezapomněl. K tomu, co je pravda a co lež, se jako editor nevyjadřuji (ona je to vůbec dost subjektivní kategorie). Občas si zde povídám stejně jako ostatní, pak s těmito kategoriemi subjektivně pracuji (vždy své vstupy rozlišuji v podpisu. Pokud zasahuji jako editor, je to tam napsáno).

Pane Tomku,

to není shovívavost. Ani to nijak neomlouvám. Jen konstatuji, jak to je. Pokud se někdo chová zlomyslně či nenávistně, pak je to a) buď patologické či b) to vyvolává nějaká deprivace (popř. kombinace obého). A dost často je za tím snaha o kontakt, člověk je takto sociálně nastaven (kdo kontakty nevyhledává, nepíše na internet). Samozřejmě že zlomyslnost, nenávist, negace všeho může za určité konstelace působit jako zbraň, či spíše jako epidemie či smrtící přírodní živel. A proto je dobré toto vědět, pozorovat, jak to funguje, umět s tím nakládat. Na chřipku také nereaguji tím, že se ji snažím posmrkat :-) Učím se žít s tím, že chřipky prostě jsou. A jde o to, aby mně i ostatním ubližovaly co nejméně. Ani chřipka není dobrá či špatná (například posiluje za určitých okolností imunitu), prostě jen je.

Libor Stejskal
05. 12. 2013 | 13:52

resl napsal(a):

Beda V.,
když dáte K.V. důkaz udělá z toho antikomunistický zločin, ale za žádnou cenu nepřizná, že to dělali lidi zdarma a dobrovolně. je to zaseklej komouš a je dobře, že se nezměnil.
05. 12. 2013 | 14:04

Arnie napsal(a):

Pane Stejskal, máte asi pravdu - cesta registrace diskusi umrtvuje. Spousta lidí se tím zabývat nechce a navíc to asi problém neřeší.
Takže zbývá operativní dohled, což je asi dosti náročné a nijak vám to nezávidím.
Je ale zachován snadný a rychlý vstup do debaty.
Což je na jednu stranu výhodné, na druhou stranu to přináší (částečně) i ta negativa, o kterých tu mluvíme.
Jiný nápad jak z debaty eliminovat hulváty, podvodníky a lháře taky nemám.
Přeji vám úspěch.
05. 12. 2013 | 15:03

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal napsal(a):
"Dobrý den, pane Koutku,
nezapomněl. K tomu, co je pravda a co lež, se jako editor nevyjadřuji (ona je to vůbec dost subjektivní kategorie)."


Subjektivni kategorie?
Par prikladu:
1. Tehdy kdyz bylo Irsko soucasti Rimske Rise
2. Mesto Chemnitz opustilo po roce 1990 600 000 lidi
3. Ivan Jirous a jeho vers "bezim s hovnem proti platnu o platno to hovno zatnu"
05. 12. 2013 | 16:03

K, V napsal(a):

Rudý Koutku, jestli vás to tak žere, jménem svým i mnoha českých nedisidentů SE OMLOUVÁM, ŽE OPRAVDU NEZNÁME AUTORA KULTOVNÍHO ANTIKOMUNISTICKÉHO HITU
"Běžím s hovnem proti plátnu
do plátna to hovno zatnu"´
.
Asi bych dnes neudělal už maturitu z české literatury, stydím se že nezapadám do vysoce kulturní a ideově správné čecháčkovské společnosti
05. 12. 2013 | 16:34

Rudi Koutek napsal(a):

K.V.
Nezere, clovek nemuze znat vsechno.
05. 12. 2013 | 16:46

zdenekbrom napsal(a):

K, V:

Když už jsme u těch otázek, také se přidám:

Kdo zpíval, že má ptáky z ocele?

a) ÚV KSČ
b) letci lidové armády
c) cvičenci na spartakiádě
05. 12. 2013 | 17:29

Jiří, V napsal(a):

Brome, to je moc lehký kvíz, ale přesto: nazvete mne komunistou když vám zapěji?
My letci máme ocelové ptáky.
Blbé je že další text ani melodii neznám. Jenom znám pár letců kterým jsme ten dvojsmysl s radostí předhazovali
.
Počítám že ve 3. odboji už se nechytám, jedine ve 4 .odboji, ten je ale zase spravedlivější
05. 12. 2013 | 17:35

Zdeněk Brom napsal(a):

Jiří, V:

To se dá lehce napravit.

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/totalni-nasazeni/ocelovi-ptaci-444908

Jinak mám celkem bohatou sbírku podobné poesie z let 1948-1989.
05. 12. 2013 | 17:51

Jiří, V napsal(a):

Díky, někdy se stavím.
Ale prosím, pojďte se přesunout k Honzákovi, tam je lepší diskuse o umění.
Tady jsou disidenti, kteří škemrají o pochvalu za svoji statečnost a nějak se jim nedostává.
Cermanův vstup 4.11 v 10.35 sem sice chtěl vtáhnout vyšší sekulární filosofii, kterou nepochopil ani Hejdánek či Pithart, ale moc diskusi nepodnítil. Asi jsme vedle filosofujících disidentů docela přízemní burani
05. 12. 2013 | 18:10

mb napsal(a):

zb ... myslim že to byli letci lidové armády ...

Ani chřipka není dobrá či špatná (například posiluje za určitých okolností imunitu), prostě jen je.

Libor Stejskal

ls jste podoben klausíkovi když popisoval krizi metaforou chřipky ...

... koukám že už budu jedním z posl. diskutérů ...

zatím zdravím ...
05. 12. 2013 | 22:29

Jiří, V napsal(a):

Ještě bych potřeboval od znalců potvrdit který "disident" napsal slavné verše
"když jsme včera usnul
někdo na mne flusnul"
.
Jí to vidím na Dědeček a Skoumal, ale už jsem napsal že v "disidentském" vrcholném umění nejsem moc odborník
06. 12. 2013 | 07:51

stejskal napsal(a):

Nebyl to spíš Burian a Vodňanský l.s.
06. 12. 2013 | 14:32

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal
Vidim, ze jste mi vymazal muj prispevek.

Takze, znovu pro anonymniho sprostaka:
A ty jsi co, ty internetovy hrdino.
06. 12. 2013 | 14:43

Jiří, V napsal(a):

Pane Stejskale, dík za reakci.
Už jsem ten dotaz jednou položil a Burian se k tomu nehlásil, odmítl autorství i když by to byl jeden z jeho nejlepších textů, jak jsem poznal jeho tvorbu. Vodňanský snad, možná ten Skoumal, ale přesně fakt nevím, proto se ptám.
.
Považuji ale za významné že po "disidentské nezávislé a alternativní tvorbě" zůstávají v povědomí jako nejlepší právě takové pecky jako ta jmenovaná a "hovno proti plátnu"
Smutný výsledek. Opět připomenu jak umělci při cinkání klíči křičeli že jim tu pravou tvorbu nechtěli zlí komunisti povolit.
Entropa za 2 miliony a Černého fakáč proti hradu jsou také "úžasné", i srdce ze svíček z Havlova Funusu je asi lepší než Sixtinská kaple
06. 12. 2013 | 14:49

stejskal napsal(a):

To je pravda, pane Jiří, V. Pokud někomu zůstávají v podvědomí právě jen takové pecky, tak je to opravdu smutné. No, smutné, prostě to tak je, patří k řádu světa. Těžko s tím někdo něco nadělá.

Hezký den.

Libor Stejskal
06. 12. 2013 | 14:57

očko napsal(a):

jiří, vy jste ale slabomyslný chudák. Černý, to je tedy úroveň§ No a to srdce je určitě pro Wolfa.
06. 12. 2013 | 16:16

Vlado napsal(a):

Jak tady již někdo napsal rozuměli. Každý po svém. Ve společnosti reformních komunistů a havlovců filozofování kolem lidských práv, která měli ve vývěsním štítu a stali se prostředkem
v tom byli jednotni.
Lidská práva, která jsou celosvětovým beranidlem globálního kapitalismu k prosezení svých mocenských zájmů jsou na denním pořádku.
Varšavská smlouva padla ne tak NATO. Přičemž hranice NATO krok po kroku postupují na východˇ. ČR SR Polsko Maďarsko pobaltské státy
Rumunsko Moldavie Bulharsko Turecko. Tak ještě tu Ukrajinu a diktátorské Bělorusko a bude NATO na hranicích Ruska. Co nedokázal Napoleon a Hitler?
Může kapitalistické Rusko soutěžit s tou zadluženou EU? No nerostná bohatství má obrovská? Neměla by patřit globálnímu kapitálu? Nebo jde o lidská práva? Má to k filosofii daleko? Má
ale blízko k současným problémům.
06. 12. 2013 | 16:29

Jiří, V napsal(a):

Pane Stejskale, možná jsem vedle disidentů i vás osobně nekulturní, mohl byste naznačit tak 10 vrcholů alternativní disidentské kultury, které jsem přehlédl či nepochopil.? Slibuji že se tomu budu věnovat a dovzdělám se. A disent třeba získá dalšího nadšeného obdivovatele, pokud to bude kvalitní kultura., to by vám za tu námahu snad mohlo stát.
Díky
06. 12. 2013 | 17:54

mb napsal(a):

jiří v napsal: Považuji ale za významné že po "disidentské nezávislé a alternativní tvorbě" zůstávají v povědomí jako nejlepší právě takové pecky jako ta jmenovaná a "hovno proti plátnu"

... tak vidíte, na tomhle příkladu můžete dokumentovat pokrok ... zatímco disidentské nezávislé a alternativní tvorbě se PODAŘILO PRONIKNOUT DO OBECNÉHO POVĚDOMÍ ...

tak spontánní veršovánky času nynějšího nemají ani čas se ohřát na obrazovce monitoru ...

z vašeho hlediska: no není to pokrok??? ... nikdo nám to tu koprolalisticky svinit nebude !!!!!!!

a tak to má být ... mazání zdar ...
06. 12. 2013 | 19:57

Michal napsal(a):

prof.Patočka, jak jsme ho znali od jeho žáků, neb ne každý mohl být přítomen osobně, neb. např. žil v omezeném režimu volného času.Patočka byl filosof mimořádné svobodný, experimentoval s rannými řeckými zlomky (viz.Kratochvíl), klidně pracovat i s komunismem a zvládl by i nacismus. Trochu tedy libertin, ale za své si zodpovídal. Proč mu přišili CH77 docela nevím, mne potkaly jiné verze té produkce. Ale možná kus makabristické kultury, závěr jeho života jej nemohl překvapit, věděl dobře, jaké jsou jeho šance. Bolševicko-komunisticko-zemanovský komplex dokázal semlít i koncentráčníky, např. Trochtu. Dobře vedený výslech je vražednější, než Terezín (Malá pevnost). Ale zabíjení se nám nějak líbí, když ho dělají druzí, umíralo se násilně i v době zletilosti pána Babiše, jen on si nějak nevšiml...
06. 12. 2013 | 21:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jiří, V,

jsem poněkud nesvůj, mám-li zde doporučovat cokoliv člověku, který vykazuje takovou znalost moderní české české a slovenské literatury resp. o ní vynáší tak břitké a poučené soudy jako Vy.

Ale když jinak nedáte...

Pro začátek bych zkusil velmi hezkou a poetickou knížku, která se jmenuje Magor dětem. Napsal ji Ivan M. Jirous a opravdu stojí za přečtení. Pokud Vás jeho něžná poetika zaujme, můžete zkusit něco náročnější, třeba básnickou sbírku Magorovy labutí písně. Najdete v ní nejen procítěnou lyriku, ale i překvapivý humor. Úžasná je autorova práce s jazykem.

Máte-li rád poezii, doporučuji jetě celé dílo Nositele Nobelovy ceny, básníka světové renomé Jaroslava Seiferta. Některé jeho obrazy jsou pravda trochu těžší na pochopení (už to chce nějakou zkušenost se čtením poezie), ale najdete v jeho básních i věci přímočaré a i nepříliš erudovanému čtenáři lehce srozumitelné.

Z prózy bych pro začátek doporučoval třeba skvělého slovenského spisovatele Dominika Tatarku (např. knihy Písačky nebo Nahrávačky). Či raději ne, možná bude lepší začít něčím jednoduším. Zkuste třeba fejetony od Ludvíka Vaculíka, vyšly pod titulem Poslední slovo či třeba Dřevěná myš. Opět doporučuji všimnout si autorovy mistrné práce s rodným jazykem.

Těch pozoruhodných uměleckých děl, které stojí za zaznamenání (nejen z disentu, to je především politická záležitost, ale především z undergroundu 50. až 80. let; řada lidí z undergroundu neměla z disentem nic společného) je spousta.

Hezký víkend.

Libor Stejskal
07. 12. 2013 | 12:07

Jiří .V napsal(a):

Pane Stejskale, právě jsem si pro kontrolu ověřil u pamětníků a platí : Tatarku, Seyferta a z části i Vaculíka doporučovali už komunističtí učitelé někdy v uvolněných šedesátých letech vyšším ročníkům na ZDŠ a samozřejmě na gymplu. Takže vydávat to za nějaký underground??? Nebo "disidentskou" či nekomunistickou tvorbu? Poněkud zastaralý a divný pokus. Navíc u Vaculíka jsem mohl uznávat tvorbu v těch zmíněných 60tých let, ale po r 89 spíše trapné, a jeho kvílením Kníže má k lidu blíže v Pen Klubu jsem ho docela odepsal jako zmatence.
Magor Jirous se stal nějak kultovní, možná je chyba ve mně že ho neumím pochopit, ale troufnu si říci že to zas tak světoborné po literární stránce není, spíš přání otcem myšlenky.
.
Abych vás ale uklidnil že neumím uznat- Myslím že Jiří Křižan byl dost antikomunisticky zaměřen, docela "disident", a jeho scénáře - jestli se nemýlím Je třeba zabít Sekala, Signum Laudis- to je opravdu něco z českých vrcholů
07. 12. 2013 | 12:33

Kulajdapampárovitá napsal(a):

Dost těžko stravitelný text z hlediska odborného a nejen, který prokazuje autorovu dezorientaci v celém problému Charty. Spíše se zdá, že autor objevil sám téma, které sice s Chartou nesouvisí, ale lze ho, podle autora na Chartu jaksi navléci.
Bída normalizační vzdělanosti a kultury
07. 12. 2013 | 15:16

mb napsal(a):

JV ... můžete tedy kdyžtak zkusit i od Jáchyma Topola Sestru ... máte tam i ranou reflexi svobody ( čas před vypuknutím času a po výbuchu času ... )

zatím ...
07. 12. 2013 | 15:43

KUK napsal(a):

Kde jsou DBESti Chartisti -hrdinové ?
Proč mlčíte nad zemí kterou jste sice oprostili od nadvlády komunistů a uvrhli do nadvlády zlodějů,mafií a politických hochštaplerů ??
Proč nyní mlčíte a jste zalezlí ?? Komunistům jste opravdu nic neodpustili...ale proč nyní mlčíte ??
07. 12. 2013 | 17:59

Jirka napsal(a):

Hlavně zdraví!
07. 12. 2013 | 18:35

TŠ napsal(a):

Autore Ivo Cermane opravdu, ale opravdu, bádáte o naprostých koninách.
V době Charty opravdu nikoho nezajímalo a opravdu nemělo význam, jestli chartisté správně porozuměli Patočkovi, nebo jestli mu porozuměli ne zcela správně. Na činnost Charty to nemělo žádný vliv. Tak jaký má smysl to takhle důležitě rozebírat? O tomto by stačily dva krátké odstavce v obsáhlé knize o Chartě a to pouze jako zajímavost.

Jestli takovéto hlouposti věnujete takovou pozornost, jako by to bylo pro Chartu něco opravdu důležitého, tak jste opravdu mimo a to by se člověku vyučujícímu historii na vysoké škole stávat nemělo.

Na Chartě bylo důležité něco zcela jiného, než to, jestli zcela správně porozuměli Patočkovi, protože to bylo každému sympatizantovi Charty úplně jedno, to byla jen nepodstatná omáčka tehdy a tedy i dnes. Ten skutečný význam, ta skutečná podstata, to co zajímalo každého kdo sympatizoval s Chartou to byl ten čin samotný, ten skutek, to bylo to, že se našli lidé, kteří se odvážili otevřeně říct aspoň nějaký svůj kritický názor na režim. Až na těchto pár jedinců měla celá společnost strach, že si něčím takovým zkazí život. Lidi měli strach o existenci. Všichni věřili že, ten režim bude až do konce jejich života.
07. 12. 2013 | 20:09

myslivec myslitel napsal(a):

Někteří lidé někdy přemýšlí.
08. 12. 2013 | 07:55

Jiří .V napsal(a):

T Š- A co takhle teorii, že lidi normálně na politiku kašlou, řeší jesti mají jídlo, bydlení a na ulici je bezpečno, a potom možná prostor pro své Hobby, který měli tehdy dost velký.. Proto je nějaké bláboly charty nezajímaly, byla to akce pár kavárenských snobských žvanilů, z toho část která si to jako profíci nechala sakra dobře zaplatit, část bývalých komunistů kteří vsadili r 68 na špatného koně a už nemohli zpět, a bohužel velká část těch co s jim jen nechtělo pracovat, mýt se a dodržovat zákony- opilci z kotelny, kverulanti, paraziti a potížisti- A pravdivost tohoto tvrzení lze snadno dokázat- kolik znáte "disidentů" kteří se po cinkání klíči "ve svobodě" chopili poctivé práce a něco užitečného dokázali? NIKOHO?? Já bohužel také ne.
.
Proto byla ta šaškárna sametová, že lidi vlastně necítili potřebu se někomu mstít a věšet na kandelábry. Kdyby chtěli násilí, nezastaví je ani milion humanistů. V Rumunsku už byl hlad a bída, proto to tam bylo i s brutální popravou Causesca.
.
.
MB, nemusíte mně dávat linky na základní literaturu, nejsem zapadlý vlastenec který nikdy nevioděl knihu. Cílem diskuse bylo jen ukázat že si tu hrajeme na "disidenty" a přitom jejich pe na prd, a že hlavně v oblasti kultury je doba po cinkání klíči OBROVSKÉ ZKLAMÁNÍ A PROPADÁK, když ti "disidenti" mohou svobodně tvořit, najednou je to trapné, televize po 24 letech nemá co vysílat nebýt komunistické tvorby, literatura a divadlo také nic moc, ve výtvarném umění nad Entroppou a Fakáčem proti hradu také nepadnu do mdlob. A vadí tu právě to JAK SI NEUMĚTELOVÉ NĚJAKÝM HURÁ DISIDENTSTVÍM PŘIDÁVAJÍ NA ZAJÍMAVOSTI, ale jinak nic neumí
08. 12. 2013 | 08:00

mb napsal(a):

Proč mlčíte nad zemí kterou jste sice oprostili od nadvlády komunistů a uvrhli do nadvlády zlodějů,mafií a politických hochštaplerů ??
Proč nyní mlčíte a jste zalezlí ?? Komunistům jste opravdu nic neodpustili...ale proč nyní mlčíte ??

myslim spíš, že jsme se do nadvlády zlodějů, mafií a politických mafií uvrhli sami, nežli že by nás tam uvrhli d BESTi chartisti ...

Jiří V. : volal jste po něčem novějším s disentu či undergroundu když jste povrhl stejskalovým vaculíkem, tatarkou či mňačkem nebo koho vám to doporučil ..., tak jsem vám posloužil

mluvíte o propadáku v oblasti kultury ... já vám nevím ... nesleduji prilis vytvarne umeni ale myslim že se tam něco děje ...

jak se vám líbili bratři karamazovi s dejvickým divadlem ?

myslim, že se kultura normálně rozvíjí ...

akorát je asi blbý, že je asi dost podfinancovaná ( ostatně podobně jako školství) ... ale řekl bych, že za to nemohou disidenti ...

ale spíše fakt, že disidenti byli velice rychle odstaveni od moci pragmatiky, tuneláři, neonormalizátory a dalšími lidmi zvláštního ražení ...

... zdravím ...
08. 12. 2013 | 11:35

Jiří .V napsal(a):

Kultura podfinancovaná? To myslíte ty desítky filmů které se točí každý rok, každý s rozpočtem 80-120 milionů, a pak na to do kina nepřijde ani režisér s manželkou??
To myslíte televizi, tu veřejnoprávní, která dostává konces. poplatky a stejně koukáte celé dny na reklamy. A největší sledovanost má Barandov když reprízuje komunistické seriály?
Herci Národního divadla by měli dostat víc, za další šaškárny proti Zemanovi?
Nebo která kultůra by měla dostat víc? Ti co pořádají festivaly pro cigány a jiné nepřizpůsobivé?
08. 12. 2013 | 12:12

Jiří .V napsal(a):

Mbéčko, a kterýže chartista by byl pro republiku úžasným přínosem, ale odstavili ho?? Marek benda, starý éééé´Benda, Vondra Promopro 750 milionů, Ruml, Fendrych, Parkanová, Baudyš,Sokol, Cibulka, Magor Jirous, Hučín? Nebo sám Havel??
08. 12. 2013 | 12:31

mb napsal(a):

jo jo podfinancovaná jo ... na kulturu nejde snad ani jedno procento ...

tak myslim že kdyby se prosadila ´disidentská´ strana OH namísto ´pragmatické a mafiánské´ ODS, tak bychom nemuseli být v takové p.deli, ve které současně jsme ...

ale víteco, můžu se samozřejmě mýlit ...

Kdyby byly v prd.li ryby ...
08. 12. 2013 | 12:49

Jiří .V napsal(a):

mb- chybí mi tam KTEROU KULTURU chcete více financovat a komu a jak ty peníze předtím vezmete. Osobně ale znám desítky oblastí kde by peníze prospěly více než je cpát někomu kdo mnou pohrdá a nadává mně do rudých a hnědých prasat. A nic neumí, další fakáče proti hradu a Entropy, zprasené filmy na které nikdo nechodí atd. financovat nehodlám.
.
Také jste mně nevyjmenoval moc "disidentů", kteří jsou dnes takovým přínosem v ekonomice, řízení firem a organizací, a jiných oblastech, že by měli vládnout celému národu.
OH byl slepenec všech možných kteří uměli jen nadávat na komunisty, dál nic. Bylo tam i mnoho parazitů, nemakačů a kriminálníků. A to není kvalifikace k vládnutí
08. 12. 2013 | 15:19

Rudi Koutek napsal(a):

Jiří, V napsal(a):
"Koutku, pořád dokola, tehdy bylo PRÁVO NA PRÁCI a pracovní povinnost, takže ten váš "komunisty vyhozený z práce" sice nesměl do řídících funkcí a médií, ale během půldne dostal jakoukoliv jinou práci, kde 1/3-1/2 platu stačila v pohodě na nájem a jídlo."

Jiří .V napsal(a):
"T Š- A co takhle teorii, že lidi normálně na politiku kašlou, řeší jesti mají jídlo, bydlení a na ulici je bezpečno, a potom možná prostor pro své Hobby, který měli tehdy dost velký.. Proto je nějaké bláboly charty nezajímaly..."Jeste vcera jste psal, ze 1/3 - 1/2 platu stacila v pohode na najem a jidlo, dnes tvrdite, ze normalni lide resili jestli maji jidlo a bydleni(to meli podle Vas prece vsichni - dokonce v Praze do roka byt).
08. 12. 2013 | 16:28

mb napsal(a):

jiří v. ... když myslíte, tím bych asi naši diskuzi ukončil, shodneme se na tom, že se spolu neshodneme ...

tak hezký večer ... snad abychom dosili koncenzu zvolávám OH BYLO PLNÉ KRIMINÁLNÍKŮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08. 12. 2013 | 17:16

ivocerman napsal(a):

K názoru pana J.V., že bádám o koninách, asi tolik: historik si minulost nevymýšlí, ale poznává. Téma "mravního smyslu" Charty jsem si nevymyslel, je to něco, na co v chartistických textech narážíte pořád dokola, stejně jako na názor, že vychází z Patočky. Takže jsem se na to prostě podíval.

Není to žádné moje stěžejní téma, jen jedno z mnoha témat, kterými jsem se zabýval. Souvisí to s historií českého politického myšlení, a v rámci tohoto tématu nejsou Charta ani Patočka žádná "konina". Obojí jsou důležitá témata.

Kdyby se Češi víc zajímali o politické myšlení, nevěřili by kdejakému populistovi a nebyli bychom na tom tak špatně, jak jsme...
09. 12. 2013 | 00:25

ivocerman napsal(a):

Opravuji, ty koniny zmínil "TŠ".
09. 12. 2013 | 00:26

Jiří .V napsal(a):

Koutku 16,28. ale to se nevylučuje. Za komunistů tu nebyl hlad a bída, bezdomovci, gheta kde těžkooděnci brání před občanskou válkou, milion exekucí ročně, nezaměstnanost, pouliční kriminalita byla nepatrná, a hlavně jsme se dokázali uživit BEZ ŠÍLENÝCH DLUHŮ, stát měl přebytky v rozpočtu a neustále zlepšoval sociální podmínky, ještě pomáhalzvojovým zemím.
Vím že staré zprávy byly ideově jednostranné ( dnes jsou na tom mnohem hůř, jen méně rudé a více modré) ale všimněte si ¨téměř každý den byl o tom kde se zlepšila doprava, kde je nové sídliště, škola, nemocnice, kde si na vsi postavili kulturák a prodejnu. Dnes se třeseme kde nemocnici, školu, domov pro seniory zavřou kvůli financím.
Lidi nejvíc štvaly ty věčné fráze ( které jsou dnes opět a více lživé), prázdné žvanění na schůzi, a mnozí snili o tom že na dovolenou místo Bulharska Jalty a Baltu by jeli i někam jinam.
Vyhození z práce se musíte bát dnes, ne tehdy, to stačilo jen být průměrně slušný a nic nehrozilo. Kdo dostal ve věku 30 byt nebo postavil dům, už měl pocit že je do smrti za vodou a bude si V KLIDU řešit jen svoje zdraví, rodinu a hobby. Dnes ten pocit nemají ani lidi na vrcholu svých ekonomických sil- stačí vzpomínka na Union Banku, H sytém, stačí vyhození z práce, nemoc, rozvod a do roka jste v exekuci a bezdomovec, ani nevíte jak to přišlo.
Na nějaké kecy Chartistů tu prostě drtivá většina lidí KAŠLALA. Najděte si kolik jich podepsalo, a odečtěte ty co z toho měli dobrý job, zůstane vám hrstka vesnických naivů.
.
Ale hlavně, patlání minulosti, hádání se kdo byl svazák nebo měl rudou knížku a kdo disidentil je k ničemu. Řešme už konečně jaké hrůzy se tu dějí po cinkání klíči r 89. co se děje tady a teď.
A JAK Z TOHO ROZVRATU VEN
09. 12. 2013 | 08:52

ivocerman napsal(a):

To mb, "kdyby se prosadila OH....", jo, tak v tom se určitě mýlíte. Teď jsem tu výjimečně sledoval diskuze pod články a vidím, že jste takový škodolibý člověk.
09. 12. 2013 | 23:02

mb napsal(a):

to ivocerman ... nerozumim ... myslite ze by oh nemelo sanci etablovat slusnost ? ... no mozna mate pravdu ... ale zdali se mi rozhodne slusnejsi nez vaclav klaus ...

jak jako škodolibej ?
10. 12. 2013 | 20:27

mb napsal(a):

v oh osobnosti jako dienstbier, pithart, žák atd. ...

my přišli fakt důvěryhodnější nežli václav klaus a jeho skvadra rychlé cesty privatizace za jakoukoli cenu ...
10. 12. 2013 | 21:21

ao napsal(a):

Pane Jiří.V

Pěkně jste jim to naložil. Ten "disident" byla pěkná sebranka žvanilů. Za téměř čtvrt století z nich nic nevypadlo, jóóó vypadlo, pomohli zlodějům a korupčníkům, aby "vypad" český majetek nenávratně pryč z Česka. A teď si ještě schválili zákon o 3. odboji, zákon o Václavu Havlovi a zákon, který pošle českého občana na 3 roky do vězení, kdyby zpochybnil, že komunisti byli zločinci.
No, dnes těch zločinců máme tady daleko více...není již nic co dodat...dokonáno jest...
12. 12. 2013 | 09:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy