Dítě zemřelo, porod proběhl v pohodlí

14. 09. 2013 | 12:36
Přečteno 19413 krát
Otázka domácích porodů prý narazila na neřešitelné dilema: Na jedné straně je tu právo dítěte na život, na druhé straně právo matky na pohodlí při porodu. To je věru neřešitelné dilema. Porodní asistentka Ivana Königsmarková však se svou stížností neuspěla u Ústavního soudu kvůli údajnému právu na domácí porod, nýbrž kvůli právu na spravedlivý proces. Zavádějící představu, že soud řeší právo na domácí porod, šířila sama stěžovatelka a následně ji přiživovala svými demagogickými komentáři Liga lidských práv. Každý, kdo si prostudoval nález ÚS, však viděl, že v případě jde spíše o trestní odpovědnost za smrt dítěte. Média i Liga lidských práv velkoryse přehlížejí, že paní asistentka nabízí alternativní vysvětlení i na tuto otázku. Ona za nic nemůže, vinu nese matka, která jí neřekla o svých komplikacích při předchozích porodech.

Bezchybný postup neprokázala

Úspěch stížnosti paní asistentky není založen na tom, že by dokázala svůj bezchybný postup, ale na tom, že využila mezeru v zákonech. U soudů nižší instance byla paní asistentka odsouzena pro porušení zákona o péči o zdraví lidu. Ale ona se chytla následující mezery: Lhůta, do kdy se má v případě obtíží začít „s lékařskou intervencí“, není stanovena zákonem, ale jen doporučením České gynekologicko-porodnické společnosti a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Toť vše. Kdo se domnívá, že paní asistentka je dobrosrdečná přítelkyně matek, která je na sebe náročnější než lékaři, měl by číst dále. Česká odborná veřejnost totiž doporučuje, aby se se zákrokem začalo už do 24 hodin po odtoku plodové vody, paní asistentka se prý řídila doporučením mezinárodní WHO, která doporučuje začít až po 48 hodinách.

Sdělila tato svoje vnitřní pravidla před porodem matce? Poučila ji před porodem, že se v případě komplikací bude řídit pravidly WHO a tudíž nebude pospíchat se zavoláním lékaře? Sdělila jí opravdu, jaká jsou rizika porodu doma a na co všechno nemá zařízení? Jak si mohla být jistá, že porod zvládne vést sama, bez lékaře a jen za přítomnosti otce dítěte? Není-li paní Königsmarková ani po tom, co se stalo, ochotná připustit jisté nevýhody domácích porodů, tak dosti pochybuji o tom, že o nich rodičku poučila před porodem. Zemřelo přeci dítě, ale z výroků paní Königsmarkové a jejího právníka se zdá, že jde jen o gigantické spiknutí lékařských organizací proti porodní asistentce, která realizováním domácích porodů bojuje za lidská práva.

Obětí není dítě, ale porodní asistentka?


Paní Königsmarková odmítá, že by porod byl nedostatečně technicky, organizačně a personální zajištěn. Její sympatizantky by mělo znovu zaujmout, že toto obvinění nevyvrací tím, že by dokazovala dostatečnou zajištěnost porodu. Jednoduše namítá, že podrobnosti organizace domácího porodu nejsou stanoveny zákonem. Vyvozuju z toho, že porod prostě nebyl dostatečně připraven. Tomu nasvědčuje i fakt, že přímými svědky porodu byla jen matka a otec, takže porod vedla hrdinská zdravotní sestra zřejmě sama. Přípravu prý nepodcenila, jen ji prý rodička neinformovala o svých potížích při předchozích porodech. Jak se s ní asi připravovala, když se jí nezeptala na předchozí porody? Komplikace prý nešlo předpokládat, říká zkušená asistentka. Ale vždyť stanoviska lékařských společností a Vědecké rady České lékařské komory jasně říkají, že domácí porody jsou vždy riskantní. Tudíž bych řekl, že lékaři komplikace předpokládali, ale paní Königsmarková ne.

Novodobá bojovnice za právo na domácí porody to vše odmítá jako velké spiknutí lékařů. Soudy nižší instance prý byly nekritické, když věřily stanoviskům znalců, lékařských kapacit a lékařských organizací. A nevěřily jí, ženě, která má vzdělání zdravotní sestry ze 70. let a několik krátkodobých kurzů. Přiznám se, že by mi soudy připadaly nekritické spíše v případě, kdyby na názor lékařů a odborných organizací nebraly ohled.

V myšlenkovém světě paní Königsmarkové jde zřejmě v první řadě o revoluční boj proti „lékařským elitám“ (s. 8), v němž jsou rodící matky a jejich zemřelé děti, jen nezbytné oběti. To není můj, ale její názor. O smrti narozeného miminka říká: „Je rovněž možné, že následek, jakkoliv tragický, je prostě daní za svobodu, kterou si rodička zvolila.“ (s. 8) Přiznám se, že po přečtení této věty jsem se musel zvednout a udělat kolečko. Lidi často zaměňují právo a možnost. Máte možnost jet na silnici v protisměru, ale není to vaše právo. Máte možnost rodit doma, ale dojde-li při tom ke smrti dítěte, pak nastane palčivá otázka, kdo za to může. Možná, že někdo si myslí, že právo na „sebeurčení porodu“ funguje jako čarovné zaklínadlo, které smaže vinu všech účastníků. Možná někdo skutečně věří tomu, že matka P.P. se po porodu cítila v pohodlí, i když její dítě zemřelo. Já tomu nevěřím. Svého očekávaného potomka určitě nesvěřím do hazardu domácího porodu a už vůbec ne někomu, jako je paní Königsmarková.

Ale věřící matky, které chtějí rodit doma, by si měly z tohoto tragického případu vzít i nemilé právní poučení. Kromě radosti z očekávaného dítěte byste měly před domácím porodem v pohodlí zřejmě myslet i na řádnou dokumentaci předchozích kroků asistentky, včetně toho, jak vás poučila o případných rizikách, o organizačním zabezpečení a o tom, zda bude respektovat standardní postup doporučený ČGPS, nebo zda si bude na váš úkor hrát na hrdinu. Vzhledem k tomu, že tento případ trpí i nedostatkem přímých svědků, bude asi nutné, abyste pomyslely i na tuto otázku. Jinak riskujete ne jen smrt dítěte, ale i to, že asistentka bude vinu za tento výsledek svalovat na vás.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Clouseau napsal(a):

Dobrý komentář.
14. 09. 2013 | 12:53

strejc Josef napsal(a):

Tak, tak. Není co dodat.
14. 09. 2013 | 13:12

aga napsal(a):

Prolhané od samotného titulku. Nejde o "právo rodičky na pohodlí", ale o to, že pokud je rodička při porodu v pohodě, má to zcela zásadní vliv na zdraví (duševní i tělesné) a pohodu jejího dítěte v celém jeho budoucím životě.

Chyby samozřejmě mohou dělat porodní asistentky při domácích porodech, tak jako je stejně často dělají porodní asistentky a porodníci při porodech v nemocnicích. Nemocniční porod je ale zcela jistě jak pro matku, tak i pro novorozence větším stresem, a to se pak na obou, hlavně na dítěti, podepíše na celý život.

Porod doma je tedy volbou mezi možnými komplikacemi doma a jistým stresem ve špitále. Vzhledem k tomu, že je to matka, která nese celoživotní následky svého rozhodnutí, i ve formě spolužití s dítětem, na kterém se průběh porodu projevuje více, než jsou zastánci nemocničních proodů ochotni přiznat, má mít matka při volbě místa poslední slovo.

Ten moderní hon na čarodějnice je fakt nechutný.
14. 09. 2013 | 13:23

Baba Jaga napsal(a):

Nu, kdo ví, co vlastně znamená ono "pohodlí domova" a kdo doma po domácím porodu snad na domácím vybavení domácnost uklízí...
Pokud některé maminky a jejich partneři věří paní Königsmarkové více než svému gynekologovi a porodníkům, těžko s tím něco dělat. Už se zde o tom vedly mnohé diskuse a na mou otázku, do kolika km od porodnice je cílený domácí porod doporučován, mně nikdy nebylo odpovězeno.
14. 09. 2013 | 13:26

aga napsal(a):

Baba Jaga

Pohodlí je hlavně pocit. Sterilita rozhodně není jeho synonymem. Tak, jako se už uznalo, že sterilní ústav je pro dítě v každém směru horší než lehce špinavý domov, něco podoblého platí i porodu - samozřejmě v závislosti na tom, jak to sama matka vnímá a cítí.
14. 09. 2013 | 13:29

aga napsal(a):

Baba Jaga

Pohodlí je hlavně pocit. Sterilita rozhodně není jeho synonymem. Tak, jako se už uznalo, že sterilní dětský domov je pro dítě v každém směru horší než lehce špinavý domov, něco podoblého platí i porodu - samozřejmě v závislosti na tom, jak to sama matka vnímá a cítí.
14. 09. 2013 | 13:30

Baba Jaga napsal(a):

To: aga
Vy jste se narodil(a) doma či v porodnici? Já, všichni mí známí i naše děti v porodnici. Jistě, stát se ledacos může kdekoliv.
Docela by mě zajímalo, jak se prokázal vliv místa narození "zcela zásadní na zdraví (duševní i tělesné) a pohodu dítěte v celém jeho budoucím životě"? Že by srovnávácí takřka nemožnou studií třeba konkrétně o Vás? Poškodili nás naši rodiče a my stejně naše děti?
Jak daleko od odborného pracoviště byste doporučil(a) a volil(a)domácí porod Vy?
14. 09. 2013 | 13:35

aga napsal(a):

Já i mé dvě děti jsme se narodili v porodnici. Právě proto si zcela stojím za tím, co řkám. Bohužel, na mých dětech se ty porody v porodnici podepsaly rozhodně. Tehdy ovšem žena na výběr neměla.

Nejsem odborník, abych určoval kilometry. Kromě toho jsem spíše fatalista - osud si vás najde, ať učiníte jakákoli opatření. Začít by se ale mělo tím, že by se obšlehlo to pozitivní, co už na západě dávno funguje - a na pohodě v těch zemích se to myslím dost projevuje.
14. 09. 2013 | 13:41

Libertad napsal(a):

"Není-li paní Königsmarková ani po tom, co se stalo, ochotná připustit jisté nevýhody domácích porodů.." napsal -patrně porodník- IVO.

Ujišťuji Vás, že v době vlády jedné strany mně umřel syn ve věku PĚTI dní na zápal plic(měl přes tři kilo a spúrávný věk na narození). Soudružky -nekritizvatelné zdravotní sestry-, naznaly, že je v pokoji dusno a tak větraly. A nic nepomohlo, že moje žena jím neustále říkala, že dítě je velmi studené/podchlazené. V září se v nemocnicích netopí, ale větrá. Do Brna ze Znojma dovezly již dítě mrtvé. V Brně mně málem zatkly protože tam zrovna hrály sovětskou hymnu a já nestál, běžel jsem. Do nemocnice. Jeden lampasák si chtěl přidat hvězdičku a tak na mně zavolal ty co dneska pomáhají a chrání (většinově zločince).

Nechte ženám vybrat jak chtějí rodit. Ani já svým třem dcerám do toho nebudu mluvit.

S pozdravem

Sidonio Libertad

P.S. že sdělovací prostředky manipulují s veřejností je však pravda

S.L.
14. 09. 2013 | 13:42

ld napsal(a):

Ještě zde chybí zmínka o těch dvou nánách, které žalují ČR za to, že nemohly rodit doma.
Doporučoval bych velký bič a malý dvůr.
14. 09. 2013 | 13:42

evix napsal(a):

Dítě zemřelo, porod proběhl v porodnici http://zpravy.idnes.cz/obvineni-v-drymlove-nemocnici-dk9-/krimi.aspx?c=A130829_170709_hradec-zpravy_wlk
Proč to neřešíte? To dítko mohlo žít, nebýt omylu lékaře...
14. 09. 2013 | 13:45

aga napsal(a):

PS

Na co srovnávací studie - podívejte se na videa dětí tam, kde je matky rodí přirozenou cestou a pak nosí v šátku (pochopitelně tam, kde pak mají co jíst), a na naše vystresované neurotické robotky. Nebo na chudáčky zachráněné za každou cenu, a celý zbytek živote připíchlé k přístrojům nebo odkázané na péči.
Tady bych viděl sobecké "právo ženy (a vědy) porodit a udržet za každou cenu" - bez ohledu na kvalitu života jejich rukojmí.
14. 09. 2013 | 13:46

čert }:o napsal(a):

pane Cermane
Souhlasím. Myslím že domácí porod není zrovna to pravé
ořechové pro dítě. Jak se říká do melounu a do těhotný
není vidět. I přes různé ultrazvuky a vyšetření může dojít
v poslední chvíli k dramatickému zvratu a z radosti na
nového človíčka zůstane smutek z toho co se stalo ač
nemuselo. Ano maminka má mít pohodlí ale rodící se dítě
taky a zvláště neprodlužovat útrpnou cestu zrození. Je to
nejnebezpečnější životní chvíle člověka a brát mu právo na
pomoc nikomu nepřísluší včetně matky! Kecy o tom že je to
jen její věc neberu. Je to věc i otce a prarodičů i okolí
a příbuzných které vnímá nový živost stejně jako matka sama.
Netvrdím že všechny porodnice jsou super ale někdy vezme
život novorozenci zcela banální věc která by se jinak nestala.
Nevím proč ale k paní Königsmarkové nemám dobrou víru.
Když jí vidím vždy mi vyplavou nemilé pocity. Ale třeba
to je jen nějaký blbý egoistický lidský předsudek a můj
zbytkový emoční hnus a s chutí se budu mýlit a věřit že co
paní Königsmarková činí - činí dobře
14. 09. 2013 | 13:58

ld napsal(a):

aga napsal(a): 13:46,

tento postup se nazývá eugenika. Byl propilován v polovině minulého století a nacistické lékařství v něm mělo k humanitě dosti daleko. A já se divím, že to někoho v desátých letech 21.věku ještě někoho napadne.
14. 09. 2013 | 13:59

ld napsal(a):

...2x někoho je zbytečně moc :-)...
14. 09. 2013 | 14:01

aga napsal(a):

PS

A ještě jeden doklad šílenosti tohoto systému - zvláště u nás. O co, že ti, co nefanatičtěji upírají matce právo rodit doma s (pokryteckým) odkazem na ohrožení zdraví a života novorozence, by byli stejně fanaticky proti zákazu potratů. Jak si to v těch svých hlavičkách srovnají vědí jen oni sami. Hájí právo matky na rozhodnutí o tom, zda její dítě bude žít - ovšem jen do té doby, než mu vykoukne hlavička či zadeček. Pak už patří vědě.

ld
Nechte si své dogmatické kydy. Já nechci, aby rozhodl člověk, ale příroda (a ani to nijak fanaticky). Na tom není nic eugenického.
14. 09. 2013 | 14:05

Baba Jaga napsal(a):

To: aga
Nepíšete, jak se na Vašich dětech podepsal porod v porodnici, tudíž nelze ani nekvalifikovaně posoudit, zda a jak jim to ublížilo na zdraví či na duši a nikdo nemůže vědět, co by bylo, kdyby se narodily doma. Od doby převzetí do domácí péče je jistě oba obě vychováváte pečlivě a s láskou.
Vy jste zřejmě porod v porodnici přestál statečně a bez trvalých následků.
14. 09. 2013 | 14:07

Luba napsal(a):

Cerman
bez jakýchkoliv zkušeností ve zdravotnictví si dovolí napsat:

"... Soudy nižší instance prý byly nekritické, když věřily stanoviskům znalců, lékařských kapacit a lékařských organizací. A nevěřily jí, ženě, která má vzdělání zdravotní sestry ze 70. let a několik krátkodobých kurzů. Přiznám se, že by mi soudy připadaly nekritické spíše v případě, kdyby na názor lékařů a odborných organizací nebraly ohled. ..."

A co zkušenosti, pane Cermane? Hádejte ... kdo je rodičce více platný? Zkušená porodní asistentka s třicetiletou praxí, nebo lékařské embryo pát let po promoci?

A názor lékařských elitářských klubů těžko může být nakloněn babické konkurenci.

Pro Vaši informaci, pane Cermane - pacient je v převážně v laskavých a pečujících rukou sester, nikoli lékařů. Lékaři léčí, sestry pečují a příroda uzdravuje.

A to vysmívané "pohodlí"?
Porod je v zásadě fyziologický proces, nikoli nemoc, která nezbytně potřebuje medicinmana se skalpelem a dusítkem.

Aby porod mohl proběhnout fyziologicky, žena by měla rodit v prostředí, které ji nestresuje, které jí pomáhá, které akceptuje její přání, a s novorozeným dítětem nakládá jako s novou bytostí, nikoli s novým přírůstkem a položkou k odškrtnutí.

Když má rodička s porody v nemocnici špatné zkušenosti, stresuje ji už samotný příchod do stejného prostředí a porod může probíhat od začátku špatně.

V každém případě - ženy by měly mít možnost volby. Měly by existovat porodní domy s asistentkami, i porodnice s lékaři - jak tomu ostatně je ve všech civilizovaných zemích.

A domácí porody? S dobrým zajištěním ... proč ne?
Paternalismus patří do dob minulých ...
Život je vůbec riskantní podnik.
14. 09. 2013 | 14:07

aga napsal(a):

PS

Podle vás bude s pokrokem vědy za chvíli eugenické i to, když se nenechám klonovat - kde je podle vás hranice mezi lidskými (v pravdě eugenickými) zásahy a zbytky přírody v nás?
14. 09. 2013 | 14:07

SK napsal(a):

Pokud se někdo rozhodne mít dítě, MUSÍ počítat s tím, že o porod MUSÍ mít zájem lékařsko-porodnický personál.
Stejně, jako NEMOHOU být "domácí pohřby", těžko obstojí "domácí porody".

Mám už těch "moderních" trendů pokrk!
14. 09. 2013 | 14:08

evix napsal(a):

Pokud hodlá naše zdravotnictví zachovat při životě i chudáčky, jak píše aga, pak by měl i hradit jejich další péči a ne je nechat na bedrech rodičů. My jsme vaše/naše dítě zachránili, vy se starajte..Pak rodičům nezbývá než sběr víček od Pet lahví a podobné akce, to bohužel Ivo Cerman a ostatní biologičtí ing. nevidí....Jistě, odborníci ví, že to těm chudáčkům stejně nepomůže, ale pak ať rodičům jasně a stručně řeknou, že se nedá vše zachránit. Jenže to by jejich ego vyjímečnosti, či až božské nadřazenosti, dosti utrpělo...
14. 09. 2013 | 14:08

Tonda napsal(a):

to aga napsal(a):

Cituji: "Začít by se ale mělo tím, že by se obšlehlo to pozitivní, co už na západě dávno funguje - a na pohodě v těch zemích se to myslím dost projevuje."

----
Ago, Vaši zahraniční zkušenost a postřehy jsou dle mě OK. Zapomínáte na jednu zásadní věc. Češi resp. Česko ve větší míře neumí respektovat sebe navzájem, natožpak se pouštět do tak závažných (počinů, jakými jsou domácí porody. Nedisciplinovanost, neochota, neumětelství, nerespektování čehokoli (od nejpromitivnějších samozřejmostí)jsou synonymem Česka a většiny Čechů.
Sám mám mnohem lepší zkušenosti jak z běžného života (pozdrav+úsměv=zadarmo, milá rada, včasná pomoc, pochopení, profesionalita atd) v zahraničí, tak i z profesního života (vysvětlení lékaře k problematice + dalších "iks" užitečných rad navíc (zubař, praktik, urolog atd). Už nejsem nejmladší abych to tady zabalil navždy, ale dělám vše proto, abych potřeboval co nejméně, dokud mohu. Bojím se budoucnosti. V národu, kde všichni (čest výjimkám) stojí jen s nataženou rukou (nemyslím postižené, či staré a nemohoucí) a čekají, až jim ty pečená prasata a krůty budou létat do úst (použil bych jiný výraz...), kamarádšofty, neochota, sprostota, společenská neotesanost, závist, nenávist (nyní nemyslím romskou otázku, ale úplně obyčejný život), podrazáctví, naschvály, šikana...= TO JE ČESKO. Výjimky se vytrácejí....nebo umírají....
A my tu machrujeme s domácími porody!!! Zdravé dítě je nade vše pohodlí! Sobecké zhýčkané matky by si to měly uvědomit.
14. 09. 2013 | 14:11

evix napsal(a):

SK musí se jen umřít....Máte to v té hlavince bolševicky pomýlené....
14. 09. 2013 | 14:14

aga napsal(a):

Baba Jaga

:)
14. 09. 2013 | 14:15

aga napsal(a):

SK

Domácí porod je asi tak moderní trend, jako objev, že je možno pást krávu na louce namísto ji cpát siláží v kravíně na dvou metrech čtverečních.
14. 09. 2013 | 14:18

aga napsal(a):

Jestli je něco vpravdě komunistické dědictví, tak jsou to nemocniční vědecky materialistické porody, a přesvědčení, že dítě nepatří matce ale státu.
14. 09. 2013 | 14:22

Luba napsal(a):

"Stejně, jako NEMOHOU být "domácí pohřby", těžko obstojí "domácí porody"."

To je poněkud blbé přirovnání.

Možná jste chtěl spíš napsat: Stejně, jako se má správně umírat v nemocnici, má se rodit v porodnici.

Na všetko je nám treba špecialistov, Kefalín.
Na zomieranie i na rodenie. No nie?
14. 09. 2013 | 14:22

ld napsal(a):

aga,

vy jste šílenec, cvok!
Jaká příroda? Kde to žijete? Pokud chcete upírat sobě lékařskou péči s jejím vývojem a pokroky, tak jste trouba. Ale je to vaše volba.
V případě, že by se to mělo týkat jiných osob, o to se už postará Trestní zákoník, protože tady jdete zcela jasně mimo rámec legislativy této země.
Vy prostě nejste normální, vy jste sociopat.
14. 09. 2013 | 14:36

domácí porod s dobrým zajištěním napsal(a):

Objednávky přijímáme vždy v pondělí po 17. hod.
Teplé vody i prostěradel máme dostatek, v případě obtíží je k dispozici lékař po telefonu. Zn. Přijedeme, porodíme, odjedeme. V případě potíží neneseme záruky, dobrá pojistka je tedy zcela na místě.
Jako doprovodné služby proto nabízíme domácí pojišťovnictví, bankovnictví, domácí půjčky, domácí oddlužení a dokonce i domácí exekuce. Domácí pohřby zatím ne, nedovoluje to zatím Etický kodex porodníků /EKP/, čekáme na legislativu, ta pak umožní udělovat dokonce i poslední pomazání.

" Vše v jednom balení - ušetří Vás mnoha trápení ! "
14. 09. 2013 | 14:43

matka napsal(a):

Mám tři děti.Druhé se mi narodilo doma, zblblá modernizací, jsem si nenechala
poradit.Byla u mě zkušená porodní bába.Nastala komlikace a nebýt lékařského embrya těsně po promoci,ktrý přijel na mé požádání, protože porodní bába se kasala,asi by mi syn zemřel.To je moje zkušenost.S třetím děckem už jsem šupitala do porodnice.Jsem
ráda,že zdejší pisatelé nejsou porodníci.To by asi asi náš národ vymřel.Zvláště aga
válí.Tomu by měli nastřihnout řiť a pak mu jí sešít.Oni by ho ty chytrosti přešly.
Převádět mateřství do politické ideologie je pěkně přiblblé.Tím že nehodlám rodit doma a nesouhlasím s domácím porodem,pane ago, souhlasím s potraty a trpím komunistickým dědictvím,že dítě nepatří matce ale státu?Tss,to jsou argumenty jako stehno!
14. 09. 2013 | 14:44

Káča napsal(a):

Vážený pane Cermane.
Dost mě udivuje ,že se člověk Vašeho vzdělání, nestydí takto jednostranně ovšem o to víc plameně plkat o tématu jemuž zjevně vůbec nerozumíte. To co jste zde napsal je čirá demagogie říznutá šovinismem.
1. Proč se domníváte,že doporučení WHO jsou horší než doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti ? Viděl jste někdy "bafuňáře" právě z ČGPS?Viděl jste jak paternalisticky se mnozí čeští lékaři chovají ke klientkám?Víte např. že některé postupy v zahraničí rodičkám nabízené jako možná alternativa vedení porodu ČGPS stále tvrdošíně a často nesmyslně odmítá často na základě x let starých studií?Pokud byste se o stav českého porodnictví vskutku zajímal asi byste víc důvěřoval WHO.
2.Dítě je až do svého narození součástí těla matky, tak to prostě právně je. Takže do narození dítěte rozhoduje matka,jelikož rozhoduje o svém těle. V populaci jsou a vždycky budou ženy které chtějí rodit doma. Je to jejich právo jelikož rozhodují o svém těle.Takže jak byste těmto ženám zajistil péči pokud Vámi obdivovaná ČLK a ČGPS ,lékařům v podstatě zakazuje chodit k porodům doma (doktor Vám k porodu doma plánovaně nepůjde protože se bojí postihu ze strany ČLK a pokud půjde tak se to svede na to že šel náhodou okolo a tak poskytnul první pomoc) no a na PA které jsou ochotny k porodům doma chodit,se zase v ČR pořádá hon na čarodějnice. Jak byste to řešil Vy ?Podotýkám ,že nelze těhotnou odtáhnout proti její vůli do porodnice a zárověn porod je akutní stav takže ta žena má na poskytnutí pomoci právo.
3. Píšete "Svého očekávaného potomka určitě nesvěřím do hazardu domácího porodu a už vůbec ne někomu, jako je paní Königsmarková. " A těhotný jste Vy nebo Vaše partnerka? Co když se Vaše partnerka rozhodne jinak? Poženete jí do porodnice proti její vůliA co když Vaše partnerka odmítne v porodnici nástřih nebo sekci ? Považujete partnerku za rovnocenou partnerku i když je těhotná?
14. 09. 2013 | 14:44

modrý edvard napsal(a):

1. Když někdo provozuje adrenalinové sporty, skáče padákem, jí jedovaté houby apod., stát mu do toho nekecá. Tady se matka rozhoduje za někoho jiného, novorozence. Má na to právo? Nevím. Má na to právo stát? Moje odpověď: asi jo.
2. Nikdo nezakazuje domácí (resp. mimoporodnicové) porody. Ale kdo má ručit za rizika, resp. porody zajišťovat? Moje odpověď: rodička, která se k tomu rozhodne. Má se nechat extra pojistit.
14. 09. 2013 | 14:49

Dagmar napsal(a):

Káča

Přidám se. Právo svobodně volit v individuálních situacích je typické pro demokratické systémy. V Česku s výjimkou - žena nemá právo volit kde porodí, i když právní řád domácí porody nezakazuje. Není náhoda, že porodníci jsou především muži a porodní báby ženy.
14. 09. 2013 | 14:53

evix napsal(a):

Id, člověče, víte že jsme svobodní lidé?
Nejsme žádné lidské zdroje! Paňátno?....A Trestní zákoník porod doma nezakazuje, ono by pak byl trestný čin i porod cestou do špitálu. Pokud to nevíte, tak vězte, že se takto narodí několik stovek dětí každý rok! Když nevíte, tak nekecejte....
Stále je 1.doba porodní, 2.porodní a 3.doba porodní, na tom se stále nic nemění i přes pokusy zdravotníků s injekcemi, Kristellerovou expresí (ZAKÁZANOU A PŘESTO NEZÁKONNĚ UŽÍVANOU) http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/137951-pri-porodech-se-uziva-zakazana-metoda-deloha-muze-prasknout/
Dnes masívně používaný epidural a hlavně stále více používané císaře. To už začínají bít na poplach i samotní lékaři http://www.vitalia.cz/clanky/epidemie-cisarskych-rezu/
14. 09. 2013 | 14:55

Gudka napsal(a):

aga

"pokud je rodička při porodu v pohodě, má to zcela zásadní vliv na zdraví"
Ovšem, o ten zásadní vliv koneckonců v tomto případě šlo především, že?

"Chyby samozřejmě mohou dělat porodní asistentky při domácích porodech, tak jako je stejně často dělají porodní asistentky a porodníci"
Zdroj? Nějaká statistika? Prosím citaci.

"Nemocniční porod je ale zcela jistě jak pro matku, tak i pro novorozence větším stresem"
Opravdu? Jak moc jistě? Statistická úchylka byla na jaké hladině?

"a to se pak na obou, hlavně na dítěti, podepíše na celý život."
Ovšem, to už bylo pobránbo. I když v aktuálním případě ten "celý život" nijak příliš dlouho netrval, že?

Porod doma je tedy volbou mezi možnými komplikacemi doma a jistým stresem ve špitále
14. 09. 2013 | 14:55

jichu napsal(a):

O svém porodu by měly rozhodovat zvláště, ne-li úplně ženy. Již z tohoto úhlu pohledu do toho nemá pan Cerman co kecat.
Má žena porodila naše děti v sedmdesátých letech v porodnici. Její vzpomínky nás vždy utvrdí v tom, že na jakoukoliv činnost, ani na zdraví, nesmí mít nikdo monopol. Pak se dějí věci, které bych si v dnešní době už nenechal líbit. Nechte svobodným ženám jejich volbu i s jejich rizikem.
14. 09. 2013 | 15:00

každému, co libo jest napsal(a):

Nuže, dobrá.
Kdo chce, nechť má domácí porody
kdo ne, nechť si jde do nemocnice.
Jste spokojeni? Všichni?

Bavím se jen tím, že když se u "všemoderního" domácího porodu cokoli "zadrhne", velají se doktoři a srší to trestními oznámeními.

Obávám se jen toho, až si bude chtít kdejaký opilec, kriminálník či vrah, který spadl z okenní římsy, byl postřelen vlastníkem či utrpěl zranění v "přiměřené" obraně při ochraně majetku, až si takový výtečník bude moci vybrat ošetření doma, na místě zločinu, či v nemocnici.

Tím končím - a Vy se tu třeba sežerte.
14. 09. 2013 | 15:02

ld napsal(a):

evix,

obtížně chápete. To o tom Trestním zákoníku mělo vztah k "Já nechci, aby rozhodl člověk, ale příroda".
Vy si roďte třeba ve sklepě. Pochopitelně s veškerou odpovědností, neboť i plod je toho hoden zřetele.
14. 09. 2013 | 15:05

Antonín Malík napsal(a):

Tato diskuze mě mimořádně rozrušuje. Uvažuji totiž, že půjdu k soudu do Štrasburku si stěžovat. Jde o to, že mám ve žlučníku kameny a prý bych si žlučník měl nechat vyndat. Jenže já si přeji, aby mi to udělali doma a ne ve špitále, kde je to moc sterilní. Doma to mnohem víc znám a cítil bych se prostě líp. To ostatně není žádná novinka. Operace se dělaly doma dávno. Jenže pak začali lékaři nemocné terorizovat a nutit je do nemocnice. Dnes mi to doma udšlat nechtějí, čímž omezují mou svobodu. Prý že je to v nemocnici bezpečnější. Ale většina lidí, co jsem znal, umřela právě v nemocnici. Tak jak je to s tou bezpečností!
14. 09. 2013 | 15:12

aga napsal(a):

matko

Klid - jde především o vaši pohodu. Když se cítíte v pohodě ve špitále (kde nastřihují hráze až ke konečníku a pak sešívají, protože nikoho nebaví vést porod tak, by to nebylo nutné) vaše volba - to jsem ostatně napsal hned v úvodu. Na vašk španou zkušenost je plný internet zkušeností opačných. Ostatně - baby vzteklé jako vy prostě tu pohodu nemají ani doma, a užívají si dril arogantních lékařských polobohů.

ld
Mezi tím vaším běsněním nějak zaniklo to podstatné - vy považujete rozhodnutí matky rodit doma za odpírání lékařské péče, které by mělo být trestáno zákonem? Hm, nechtěl byste jít dělat osvětu do těch zločineckých států, které to dopouštějí bez větší újmy na čímkoli zdraví? Asi tam píšou zákony samí sociopati.

A ještě - nijak aktivně nikomu nic neodpírám, ale prostě se zamýšlím nad tím, kam až bude sahat intervencionismus vědy a vědců. Co vše budou dělat s nemocnými, na jaké skřipce je budou napínat, aby si dokázali, že jsou nad přírodu i nad pánaboha. To vše samozřejmě za drahé peníze, které chybí ve většině světa na to, aby lidé neumírali ne na "odpírání lékařské péče", ale prostým hladem. Případně na následky humanitárních bombardování. Nechápu anetické sociopaty, kteří nevidí absurditu a aroganci tohoto uspořádání, a s klapkami na očích melou o lékařské péči, která je dostupná pár procentům vyvolených.
14. 09. 2013 | 15:18

Dagmar napsal(a):

Antonín Malík

Neuniklo vám, že těhotenství a žlučové kameny není srovnatelá "choroba" ?
14. 09. 2013 | 15:21

aga napsal(a):

Antonín Malik

Máte recht. Duševní zdraví a pohoda vašich žlučových kamenů vám za tu štrapác určitě stojí. Protože nejde o vaše pohodlí, jde o pohodu toho, co z vás vyleze.
14. 09. 2013 | 15:23

Dagmar napsal(a):

aga

Zdravím po dlouhé době a na dlouhou dobu. Je milé najít "staré" známé na hradbách bránících pokrok :-) Dagmar
14. 09. 2013 | 15:27

evix napsal(a):

Id chápu velmi dobře a ve sklepě jsem nerodila, na rozdíl od vás mi mozek fungoval i v porodnici. A musím vám sdělit, že to zdravotníky dost rozčilovalo, oni potřebují tu dělohu, jenže ta je v té matce a to jim vadí! Proto žvaní to porodnické POLYTBYRO ty zhovadilosti o hormonální bouři, patrně si myslí, že je to stejné jako když s nima mlátil testosteron v pubertě.
Matko, nedramatizujte a vykládejte těm matkám co odejdou z porodnice z prázdnou. Bohužel jich je každý rok více než 2 stovky...
14. 09. 2013 | 15:29

aga napsal(a):

Gudka

Vše, co po mně žádáte, lze dohledat v archivu nesčetných debat na toto téma.

Rodí většinou ženy, ne muži. Ženy většinou dají na svůj pocit, ne na statistiky (klidně možně zfalšované muži lékaři). Ti samí, co tu často kvičí o nebezpečí agresivního feminismu, chtějí najednou ženám upírat to, co je jejich hlavním odvěkým výsadním právem, co je dělá ženami - rodit tak, jak považují za nejlepší pro své dítě a pro sebe.

Feminismus nejspíš vznikl právě jako reakce na snahu mužů uzurpovat si pro sebe kontrolu nad vším, i nad jejich porody.
14. 09. 2013 | 15:32

aga napsal(a):

Dagmar

Také jsem si s potěšením všiml :)

I když v tomto případě bych naopak řekl, že bráníme tradici.
14. 09. 2013 | 15:34

evix napsal(a):

Dagmar napsal(a):
Antonín Malík

Neuniklo vám, že těhotenství a žlučové kameny není srovnatelá "choroba" ?
.................................
Mám je taky, kamínky darebácké, ale vím, kde se to nachází. Ony ty žlučovody jsou u jater, pan Malík patrně nebyl nikdy u zabijačky, to by totiž viděl, kde ta játra vlastně jsou. Takže pane Malík, mérkněte se na anatomiju člověka. Eště mě napadá, že pan Malík je 4%, když neví, kde jsou ženské pohlavní orgány...:-D
14. 09. 2013 | 15:37

ld napsal(a):

aga,

ne, vy to už otáčíte někam jinam.
Vaše fašistické pojetí lékařství nesdílím. Pro mě je důležitá péče i pro osoby defektní, hendikepované; přírodě její sílu neupírám, ale pral bych se za KAŽDÝ živůtek, byť i odkázaný na chytré mašinky. Vy či kdokoli si roďte třebas na hnoji, či kde libo.
Pokud vy byste stál na rampě, takový Hawking by odcestoval do odpadu.
Další společnou debatu proto jako přínosnou nevidím, tedy v ní s vámi pokračovat nebudu.
14. 09. 2013 | 15:41

Gudka napsal(a):

aga

"to podstatné - vy považujete rozhodnutí matky rodit doma za odpírání lékařské péče, které by mělo být trestáno zákonem? Hm, nechtěl byste jít dělat osvětu do těch zločineckých států, které to dopouštějí bez větší újmy na čímkoli zdraví?"

Budete se divit, avšak rodiče nemají ani zde, ani v jiných evropských státech právo beztrestně učinit rozhodnutí, které ohrozí zdraví či život dítěte, například zabráněním řádné léčbě.
V Rakousku se 1995 odehrál případ Olivie P., u které se ve věku 6 let projevil velký nádor ledviny. Rodiče se nechali umluvit psychopatickým šarlatánem, zabránili nemocnicční léčbě a dítě odvezli do Španělska, kde byl nádor léčen dietou, masírováním břicha a procházkami kolem moře. Po roce, kdy nádor byl mezitím více než dvakrát tak velký, bylo dítě rozhodnutím soudu odejmuto z rodičovské pravomoci, dopraveno zpět do Rakouska, operováno a léčeno, dnes je to prosperující dobře vyhlížející mladá žena. A samozřejmě, oba rodiče v Rakousku natvrdo zavřeli.
14. 09. 2013 | 15:42

aga napsal(a):

ld

Neotáčím to nikam jinam, tak jsem to myslel od začátku.

Plus tedy to, že ono Vaše "pral bych se za každý živůtek" je arogantní a sobecké, pokud nemáte výslovný souhlas toho živůtku. Možná jste si všiml, kolik takových živůtků dělá vše pro to, aby jim byla povolena euthanasie.
14. 09. 2013 | 15:44

Dagmar napsal(a):

aga

Můj milý filosofe, tradice je někdy pokrokem:-)

Máte mé stálé sympatie. Mám syna, narodil se v Německu v porodním domě. Bez komlikací, fyziologicky.

Mějte se blaze!
14. 09. 2013 | 15:46

aga napsal(a):

Gudka

Na to vám mohu odpovědět jen to, co jsem výše napsal ld - podle mne nejde o soucit a starost o nemocné, ale o boj za nadvládu lékařské a farmaceutické lobby a potažmo státu nad rodinou. Jinak by přeci někdo musel něco dělat s těmi všemi zbytečnými úmrtími, co se odehrávají mimo Rakousko, případně i v Rakousku v důsledku špatných diagnoz či špatné lékařské péče.
14. 09. 2013 | 15:47

aga napsal(a):

Dagmar

Tak to upřímně blahopřeju, a přeju matce i synovi jen vše dobré :)
14. 09. 2013 | 15:49

Petr z Tábora napsal(a):

Souhlasím s Vámi pane Cermane. Naše nemocnice by se měly zabývat konkrétními důvody, proč některé matky chtějí rodit doma i za cenu určitých rizik. Nemocnice mají co zlepšovat jak po stránce vybavení, tak v přístupu personálu - a jsou mezi nimi velké rozdíly.
Nicméně volba mezi pohodlím matky a zdravím dítěte je naprosto jasná, sobectví nesmí mít přednost.
14. 09. 2013 | 15:52

Antoní Malík napsal(a):

Dagmar

Jistě jsou žlučové kaménky cosi jiného než plod, jenže tu jde v obou případech o odpírání domácí léčby tedy přesněji domácího výkonu. I u mne jde o odpírání práva a omezování svobody, jako u těch porodů. I já mám strach a snažím se to taky nějak vyrovnat. V nemocnici se mnou stejně jako s rodičkami v porodnici nebudou dělat žádné štráchy. Zatímco doma bych byl středobodem. Nebyl bych jen jedno obyčejné číslo v řadě dalších. A proto chci bojovat za to, aby mě operovali u mne doma.
V mém okolí je známý, který si před lety nechal v Praze operovat v soukromém zařízení žlučník a všechno platil ze svého, nechtěl na pojišťovnu. To si dodnes všichni v okolí pamatují. Já si to takhle zaplatit nemůžu, a tak to chci mít alespoň udělané doma.
14. 09. 2013 | 15:55

aga napsal(a):

Malik

Bože, to jsou žvásty. Sedněte si nad toaletu a vypuďte kamínky do ní, vy odpírači. Nebo si pozvěte a zaplaťe vyškoleného vyndavače kamínků.

Přesně to je kořen problému - Malíci si pletou věc starou a přirozenou jak život sám se svými žlučovými kamínky.
14. 09. 2013 | 15:59

Jana Pechová napsal(a):

Že je pohoda maminky a její vliv na průběh porodu zcela zásadní, vědí i porodníci, kteří s porody doma zcela zásadně nesouhlasí.
Důvodem nesouhlasu jsou přitom zvyšující se počty komplikací - vědci by si však měli zcela upřímně dát práci se zjištěním, odkud ty komplikace pramení. A možná by také stálo za to zajistit vypovídající statistiku, která by porovnala počty komplikací (včetně mrtvých novorozenců) rozených doma a ve špitále.
Dnešní nastávající maminky jsou totiž od času, kdy je plodu několik desítek hodin, permanentně pod lékařským dohledem. Ten už rodiče dávno zbavil tajemství očekávání, ale co hůř - neustále se snaží minimálně váhami a mírami pasovanými na průměr vytvářet skleníkovou populaci už od samotného počátku. A to nemluvím o nejrůznějších medikamentech a vyšetřeních, které s velkou pravděpodobností na ženu i očekávané dítě mají vliv. Co chvíli se maminka dozví, že je její dítko "nějaké menší, ale to se SNAD srovná", případně "nejsme si jisti, zda TAM NĚCO není špatně, uděláme další odběr". Co takové poznámky (a takové zásahy) s ženou udělají, je nabíledni, přičemž minimálně psychický přenos mezi matkou a dítětem už snad nikdo nepopírá.
Nemohu to nesrovnat s tlakem na dokonalou čistotu, podporovaným výrobci čistících prostředků. Jejich extrémní dopad už vidíme i v přírodě (kupříkladu růst řas v nádržích kvůli fosforu či vliv enormního množství vypouštěného chlóru ap.) a na vrub mu jdou i plné čekárny u ordinací alergiků. Ještě ve druhé polovině minulého století přitom dokázal doktor hýkat smíchy a mávnout rukou s tím, že se to spraví samo, když mu rozpačitá maminka svěřila, že její tříletý potomek baští slepičince nebo líže omítku.
Moudré pořekadlo praví: všeho s mírou, a u tak zásadní věci, jakou je starost o zdraví budoucí generace, by to mělo platit s několika vykřičníky.
14. 09. 2013 | 16:09

Gudka napsal(a):

Pane ago,

"nesčetné diskuze" nejsou žádný zdroj. Už jen proto, že v nich mohou dominovat podobné "blafy" bez podkladů, jakými nás tu častujete.
Pokud argumentujete jinému účastníku, že není k dispozici výslovný souhlas "živůtku" k záchraně, je nutno upozornit, že stejně tak není k dispozici ani jeho nesouhlas.
V celé historii si odpovědnost a ochranu takového živůtku vyhrazoval stát, ať už šlo o římské Impérium, čínskou říši, či katolickou Evropu. To je fakt, který nelze popřít, a nutno připomenout, že nezodpovědný přístup rodičky k novorozenci (bylo to posuzováno extrémně přísně, např. podle stupně přípravy rodičky na porod) byl trestán ještě v 19. století smrtí. Asi je to paternalistické, ale nevidím v tom horší aberaci, než zaujímat vulgárně eugenické postoje.
Jistě existují i "zbytečná" úmrtí novorozenců a nemocných v bnemocnicích (i když u nás je novoroeznecká úmrtnost nejmenší). To ovšem neopravňuje relativizovat ochranu nemocných či novorozených.
Poznámky k jednomu příspěvku: fakt, že je plod "v ženině těle" ovšem neznamená, že i ten plod je "její tělo". Nemá dál smysl o tom diskutovat.
14. 09. 2013 | 16:11

Antonín Malík napsal(a):

aga
"Malíci si pletou věc starou a přirozenou jak život sám se svými žlučovými kamínky."

Proč jste tak agresivní a netolerantní?
Žlučové kameny jsou rovněž věc stará a přirozená jako život sám. Mají je dokonce i jeleni.
Vyškolení vyndavačí kaménků sice existují, avšak trvají na tom, že budou vyndávat jen ve špitále. Chápete, že jde o tentýž problém??
14. 09. 2013 | 16:15

aga napsal(a):

Malík

Ne, nechápu, protože není. Lidstvo nezanikne, pokud z vás nevylezou žlučové kamínky, opak je pravdou, pokud z ženských nepolezou děti. Chápete ten zásadní rozdíl? Vaše kamínky jsou malformace, chyba, porod je to nejkonstruktivnější, co vůbec může být. Rodička nakonec porodí, i když ji do toho špitálu nikdo nedostrká, na vás s vašimi kamínky kaká jelen.

A hlavně, jak jsem psal v úvodu, vašim kamínkům je zcela fuk, jakým způsobem je z vás felčar vykroutí, a jak se při tom budete cítit, zatímco pro dítě je průběh porodu a pohoda matky při něm zcela zásadní. Halóóó, slyšíte, osobo? Kdybych to měl opakovat, už bych musel být agresivní.
14. 09. 2013 | 16:21

fafnir napsal(a):

co napsat,když jsem muž.Snad,že moje priorita je život mé ženy a mého dítěte.V současnosti mé dcery a vnoučat.
Dnes téměř každá porodnice umožňuje přítomnost partnera při porodu,a dítě je ihned v pokoji matky,pokud není nuný inkubátor.Byla i možnost volit porodníka,leč to socialisté źatrhli.No nic ,Bude to jak za nás,starších,kdy jsme také s manželkou zvolili porodníka,a stálo nás to nějakou tu výplatu do kapsy.Když to nejde legálně...
K věci samé.Klidně ať rodí doma,ale nesou veškeré riziko,a lékař který je pozdě přivolán,nechť je nežalovatelný.K té přirozenosti.Ano,porod je přirozená záležitost.A ano,v podstatě do předminulého století ženyve valné většině rodily doma,a také umíraly.Velice často umíraly,a ještě častěji umíraly děti.To je ta druhá strana přirozenosti.Když nejsou některé ženy sto ani si přečíst historii,a touží být alternativní,nechť jsou plně alternativní,do důsledků,až hrdel a statků,jak se říkalo,a nemluví o povinnosti státu vůdči nim.
Na druhé straně,nesmíte ani zabít jen tak zvíře,jen proto ,že je vaše,tak se nedivím,že se stát a jeho právo stará o přežití člověka,který o sobě ještě nemůže rozhodovat.
14. 09. 2013 | 16:23

ld napsal(a):

Ještě taková odvolávka:
Zákon č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod

Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody
Oddíl první: Základní lidská práva a svobody

Článek 6
(1) Každý má právo na život.

V civilizované společnosti to bylo takto stanoveno. Nejsou zapotřebí souhlasy. Je to atribut její vyspělosti.
14. 09. 2013 | 16:23

Gru napsal(a):

Milá paní Pechová,

pokud píšete "A možná by také stálo za to zajistit vypovídající statistiku, která by porovnala počty komplikací (včetně mrtvých novorozenců) rozených doma a ve špitále", tak to budu v zájmu přátelských vztahů považovat spíš za omyl než za úmysl: kdyby se to totiž takto udělalo, pak by se "kozí brankou" docílilo legalizace domácích porodů.
Protože ke srovnávací studii, aby měla vůbec nějaký smysl, je třeba splnit řadu podmínek, mezi jinými dostatečný počet posuzovaných případů.
I pak by se zase objevily "argumenty" proti, například, že chyba je v tom, že studii prováděli vědci.
Již nyní, srovnává-li se incidence mrtvorozených v ČR a v západní Evropě, tak se objevil zcela nečestný argument, že to nelze srovnat, protože na Západě "je menší úroveň spolupráce rodiček".
V zásadě by ale mělo platit, že pokud již by směl rodič vůbec činit za dítě v nesdílené kompetenci nevratné zásadní rozhodnutí, pak musí také nést PLNOU odpovědnost - tedy nikoliv jen finanční, nýbrž i trestněprávní.
14. 09. 2013 | 16:25

fafnir napsal(a):

Malíku
neblbnětež.Operace žlučových kamenů není tak strašná věc.Dělá se to,pokud to není komplikované laparoskopickou methodou,a já třetí den po té řídil auto z JH do Prahy.A hlavně je to bezpečnější,než pokusy šamanů ,které nazýváte vyškolenými vyjímači žlučových kamenů.
A ano u vás jde o týž problém.Nelogický strach z nemocnice,který vám byl imputován.Stejně jako ta alternativnost některým ženám.
14. 09. 2013 | 16:31

aga napsal(a):

Gudka

V archivech jsou ony linky a odkazy na studie, které jste po mne požadoval - že to může být jen zfalšovaná statistika, v tom s vám souhasím, proto je nepovažuji za tak podstatné.

To trochu přeháníte, s tou historií, ne? Stát si uzurpoval právo na plod v matčině těle, případně na život svých poddaných, až od svého vzniku, do té doby se rodilo i umíralo klidně i bez něj, a rodí a umírá se tak dál tam, kam jeho pracky nedosáhnou. A uzurpoval si ho ze zcela pochopitelných mocenských důvodů - z žádného altruismu.

Vulgárně eugenické postoje si podsunujte někomu jinému, mně tu nejde o žádnou čistotu rasy, ale o konkrétní kvalitu života jednotlivce, nazíranou z jeho (ne vašeho či státního) pohledu.

Že to jsou vše jen mantry dokazuje to, co už jsem naťukl výše - stát trestá rodiče za to, že se rozhodnou léčit dítě podle svého daleko důsledněji, než lékaře, kteří zmrší diagnozu nebo operaci. Přičemž rodiče tak v naprosté většině činí s nejlepšími úmysly, zatímco u lékařů se jedná o rutinu případně flagrantní nedbalost.

Jak už výše nanesl Luba, život je rizikový podnik, a nějaký stát za nás nemůže a nemá nést veškerá rizika a garance - v důsledku jsou rozhodnutí o našich životech či životech našich dětí naše a naše je zodpovědnost - před Bohem určitě.
14. 09. 2013 | 16:33

Antoní Malík napsal(a):

aga

Copak o to, vy už agresivní jste. A poměrně nezdvořilý.
Ale s tím chápáním to bude jinak, zpytujte svědomí. Já přece neříkám, že mé žlučové kaménky jsou pro lidstvo nepostradatelné.
Já ale tvrdím, že mi je upíráno právo na domácí zdravotní péči, tak jako těm nešťastným těhotným. Vedení porodu asistentkou v nemocnici, v sanitce či třeba na louce je pořád zdravotní péče.
Ovšem tak jako existují přírodní postupy ke zbavení se kamenů, tak jsou i přírodní postupy porodu, když už vám ta okolnost přirozenosti připadá tak zásadní. Některé domorodky odejdou do lesa a vrátí se s novorozencem. U nás to zřejmě nejde. Stejně tak můžu sedět na míse jak chci, kameny neodejdou.
14. 09. 2013 | 16:33

aga napsal(a):

ld

Každý má právo na život rozhodně neznamená "každý má povinnost žít, dokud si to ld, stát a pan doktor přeje", nemyslíte?
14. 09. 2013 | 16:35

Gudka napsal(a):

aga
"Vulgárně eugenické postoje si podsunujte někomu jinému, mně tu nejde o žádnou čistotu rasy"

Když si pletete eugeniku s rasismem, tak co s vámi, chlapče? Inu, nepotěšil jste mne...
14. 09. 2013 | 16:38

aga napsal(a):

Malik

No a já tvrdím, že nechápu, proč byste měl mít v případě kamínků stejná práva jako rodička, protože jsou to dvě naprosto nesrovnatelné věci, i z hlediska jejich užitečnosti pro ten stát, který to cáluje, a tím bych to uzavřel.
14. 09. 2013 | 16:39

Amonre napsal(a):

Tady je ale ještě jeden problém s celým případem. Pokud se dobře pamatuji, tak žaloba na porodní asistentku nevzešla ze strany rodiny, ani ze strany orgánů činných v trestním řízení, ale ze strany porodníků, tedy zájmové skupiny.

Mohl by mi někdo z lidí, co tu jsou, kdokoliv, klidně i Parabellum, nebo Jemnický, prostě kdokoliv řict, proč by neměla být k porodnicím alternativa? Proč by se měly plánované porody konat jen v porodnicích? Ve světě existují k nim totiž i alternativy a nemusí to být jenom ve formě domácích porodů, ale například i porodních domů, nebo malých zařízení s méně, než 19 lůžky.

A když už jsme u těch porodních asistentek, co jsem se dočetl, tak v Japonsku, které rozhodně nemůžeme brát za zemi kde se o zdraví lidí a jejich život nepečuje, se obor porodní asystentka studuje 3 roky, pokud to jde tam, proč by to nemělo jít u nás?
Když už jsem u těch statistik, tak ve velkých nemocnicích se tam narodí asi jen 51% dětí, 47% se jich narodí na malých soukromých klinkách, drobný zlomek, asi 0,2% pak doma.

Antonín Malík,
Srovnávat otevření břišní dutiny, která k tomu evolučně nebyla navržena, s porodem, ke kterému byly evolučně navrženy orgány je trochu divné, ne? Aby bylo srovnání co nejbližšší, proč prasnice porodí na hnoji selata a nice se jí nestane? Otevřete ji a zase zašijte na hnoji a dostane infekci.

Gudka
Vám se zdá rakovina a těhotenství jedno a totéž? (pominu-li velmi rychlý růst budněk uvnitř těla)

Apropos vzpomíná si někdo na to pochybení v nemocnici, jak nedopatřením dali matce iněkci dezinfekce, místo analgetik? Myslím, že to nějak vyšumělo, ale minimálně by to, podle mne, mohlo být hodnoceno jako ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti.

A kdo si ještě vzpomene na několik případů záměny dětí v nemocnicích tady a na Slovensku? Myslím, že by mělo se stát běžnou praxí, že se matka a dítě zbytečně neodděluje. Nevím, co přesně všechno se provádí za vyšetření, ale podle mne není přece s dnešní technikou problém je provést na pokoji u matky (což ale zase moc nejde, pokud máte na pokoji další ženské), nebo aby u toho vyšetření matka byla.
14. 09. 2013 | 16:40

Antonín Malík napsal(a):

aga

"No a já tvrdím, že nechápu"
Ano, už delší dobu na to mám podezření.
14. 09. 2013 | 16:43

Antonín Malík napsal(a):

Amonre

Já nevím co pořád všichni máte s tím srovnáváním léčebné metody a porodem. O to nejde. Jde mi o oklešťování práv. Stejně, jako není nikde napsané, že porod musí být jen v nemocnici, není ani nikde napsané, že žlučník se může odstranit jen ve špitále. Jako odmítají poskytovat těhotným zdravotní péči doma tak ji odmítají i mně. Samozřejmě jsem se prvně zajímal o to, jestli to nejde bez řezání a uspání. Prý ne, to že jde jen u někoho. Tak to chci mít doma. Právě jako ty těhotné. A když vidím jak ve Štrasburku řeší ty domácí porody tak uvažuju, že si budu taky stěžovat.
14. 09. 2013 | 16:52

modrý edvard napsal(a):

amonre: "Mohl by mi někdo z lidí, co tu jsou, kdokoliv, klidně i Parabellum, nebo Jemnický, prostě kdokoliv řict, proč by neměla být k porodnicím alternativa?" - domnívám se, že když pohlédneme dostatečně hluboko, tak jde o náklady na bezpečný porod.
14. 09. 2013 | 16:56

Luba napsal(a):

Orgasmický porod:

https://www.youtube.com/watch?v=libHZJ4TRxo

V dnešní době se mnoho žen na celém světě čím dál tím více vrací k co nejpřirozenějšímu způsobu porodu. Americký dokument nazvaný poněkud provokativně nazvaný Orgasmický porod nehledá žádné senzace, je naopak uceleným pohledem na porodnictví a nabízí množství názorů čerstvých rodiček a jejich partnerů.

Všem zúčastněným jde především o to, aby si žena tento výjimečný okamžik mohla prožít tak, jak sama cítí, bez často zbytečných rutinních zásahů.
14. 09. 2013 | 16:59

evix napsal(a):

Milý Gru, přečtěte si znovu co napsala Jana Pechová...
Proč se neustále vrtá do těhotných i když není žádný opoctatnělý důvod? Přeci jen to, že se nezdá něco gynekologovi, nemůže být důvod k vyšetření, po kterém nastoupil předčasný porod. Dítko se narodilo v 26 týdnu a bohužel prodělalo mozkovou obrnu. Kde je ta zodpovědnost zdravotníků?
Dítko nemůže chodit a rodiče a celé příbuzenstvo i se známými, teď zbírají víčka petek, aby mělo dítě speciální léčbu, po kterém snad se situace zlepší. Pojišťovna ji totiž nehradí! Což by měla, když rodička byla v porodnici a dělala to, co po ní zdravotníci chtěli. To tu přece někteří neustále omílají, že rozmařilost matek by se nemělo hradit z veřejného pojištění. Rozmařilost zdravotníků se hradí v plné výši ke škodě dětí a ke škodě celé společnosti.

Pane Malík, dvakrát jsem byla těhotná a dvakrát jsem těhotná nezůstala, to se ví od pravěku, že těhotným nikdo nezůstal. Žlučové kamínky mám stále, naučila jsem se s nimi žít...
14. 09. 2013 | 17:10

Amonre napsal(a):

modrý edvard,
A opravdu si myslíte, že bezpečný porod lze zařídit jen v nemocnicích současné koncepce?
Proč by nemohla existovat zařízení, kde by mohla žena odrodít v podstatě v "domácím" prostředí, ale přitom by doktor mohl být o dvě místnosti vedle, jen pro případ, že by se něco stalo? Myslím, že takové zařízení by mohla být dobrá alternativa k současnému konceptu porodnic.
Když dneska vejdete do nějaké porodnice, připadáte si tam tak trochu (i přes snahu zaměstnanců (ale to je prosím zařízení od zařízení)) jako v nějaké fabrice na lidi. Myslím, že je i za současných norem možné, aby porodnice působily méně nemocničním dojmem, přece jenom to není plicní, nebo infekční.
14. 09. 2013 | 17:14

Milánek napsal(a):

Na druhou stranu si řekněme, že doma budou rodit zejména různé eko-, gender-, multikulti- aktivistky, vegetariánky, veganky, alternativní sluníčkové podivínky a jim podobná sorta. Normální žena ne. Co je nám tedy po nich? Saša Uhlová v Deníku Referendum zažila snad úplný orgasmus, když nadepsala článek "Je to doma, vše nejlepší, Ivano". Je mi předem líto zemřelých dětí těchto podivných žen, ale jich samotných ne. Ony budou přece nejlépe vědět, že dítě zemřelo kvůli všemu možnému, jen ne kvůli tomu, že si zavolaly k porodu šamanku a ne zdravotnici.
14. 09. 2013 | 17:15

Reveil napsal(a):

Nechápu, proč se hovoří o pohodlí rodičky, jako by rodily vstoje na jedné noze v tlačenici v metru. Nejde o pohodlí, jde o hysterii. Přiznejme si to. Takovým hitem je třeba požadavek, aby dítě bylo zabaleno do červené pokrývky, prý aby dostalo energii. Pochází to z Maovy rudé Číny, kdy v období tzv. kulturní revoluce mladé rodičky balily novorozeně do rudé látky, aby mu dodaly "revoluční energii". Je komické, v jaké podobě to doputovalo do Prahy.
Jestliže si rodička kompenzuje svůj stres tím, že se dá obalit do zámotku všelijakých výmyslů, pak jsou tu především 2 otázky, o kterých už tu psali: náklady a odpovědnost. Z obojího mi vychází, že pojišťovna může platit jen to, co říká ústava: potřebnou péči. To není samostatný pokoj, případě s trvalou přítomností personálu, manžel a sousedi u lůžka, žádné světlo, relaxační hudba, červená přikrývka, dítě bez umytí na břicho rodičky... teď je ještě zlepšení - na prsa tatínkovi... a samozřejmě dula! Kdo nerodí s dulou, jako by nebyl ani umytý... nemůžete uspět bez přítmnosti duly... celý tento cirkus je těžký nadstandard. A protože není možno zaráz provozovat takových samostatných ošetřovacích jednotek v jedné klinice mnoho, musí být cena hodně vysoká, aby se to vůbec utáhlo. Takže: ano - ale uhradit sama. A otázka odpovědnosti:_ ovšemže - možno rodit kdekoliv, ale nést odpovědnost. Nedělenou. Nic z toho přece není žádná záhada a problém.
14. 09. 2013 | 17:24

Martin1 napsal(a):

Vždyť je to tak jednoduché. Ke každému domácímu porodu přivezme veškeré vybavení nemocnice do domácnosti a vyškolený tým lékařů ať je v pohotovosti dole v kočárkárně a když se něco nahoře zvrtne, ať vyběhne (nejezdit výtahem)po schodech a dělá co umí.
Jen ať mají matky klid!
14. 09. 2013 | 17:29

Antoní Malík napsal(a):

evix

"dvakrát jsem byla těhotná a dvakrát jsem těhotná nezůstala, to se ví od pravěku, že těhotným nikdo nezůstal. Žlučové kamínky mám stále, naučila jsem se s nimi žít."

Myslím, že je to skoro totéž. I s dětmi se skoro vždycky dá žít. Kamínky, jak jsem se dočetl, mohou občas i zabít. Ale to děti taky.
Takže mně jde taky o neomezovanou svobodu volby. Samy ji chcete, ale druhému byste ji zpochybňovaly?
14. 09. 2013 | 17:33

Martin1 napsal(a):

Já jsem viděl už několik žen, které propagovaly domácí porody. Proč občas taky nebyli ukázáni muži, aby nám prozradili, jak se jim to povedlo - oplodnit tyto ženy. Jaké měly tyto ženy požadavky při samotném oplodnění? Já bych trval na naprosté tmě, nebo na zastoupení někým jiným (raději nějakou jinou). Taky bych to chtěl mít příjemné a se zážitkem. Trval bych na nějaké pěkné sestřičce z nemocnice až do mé postýlky. Asi bych si postěžoval do Bruselu.
14. 09. 2013 | 17:44

fafnir napsal(a):

Amonre
doveden váš nápad do důsledků,může klidně rodit doma,leč před domem má být připravena sanitka vybavená jako porodní,lépe operační sál s týmem odborníků.Proč ne,když si to ona alternavkyně(fuj to je ale slovo) zaplatí.Holt příroda něco stojí.
Ale už jsem to jednou napsal,dnešní zařízení jsou zcela jiná,otec u porodu ,běžná záležitost.To by jako psychická podpora mělo mít velký význam,dítě po porodu okamžitě u matky,mohou mít také svůj pokoj(jediný povolený nadstandard),tak proboha proč rodit doma?Navíc v případě jakékoliv komplikace,v době kdy jde o minuty,pro zdravý vývoj,je pomoc ihned po ruce.Že občas někdo někde,i v nemocnici, selže,to se může stát kdekoli,ale není to systémová záležitost.Ale to,že u domácího porodu přijde pomoc pozdě,systémová záležitost je.
BTW.Ujišťuji vás,že 99% těch za vzor dávaných přírodních národů by daleko raději rodilo v naší porodnici než doma nebo v lese.Jenom čekám,kdy nějaký dost šílený pár začne prosazovat přírodní porod v přírodním prostředí,nejlépe v kůrovcem sežraném přírodním prostředí národního parku.
14. 09. 2013 | 17:50

Milánek napsal(a):

2 Martin1:
Myslím, že početí s asistencí duly by mohlo být docela zajímavé. Koukal jsem na jejich web a pár by jich ušlo. Představuji si masáž a kompletní přípravu (tzv. rozkouření), než se otevřou dveře a vejde manželka.
14. 09. 2013 | 17:50

Amonre napsal(a):

Reveil,
Víte co je zajímavé? Pokud někdo chce něco jiného, než ostatní, tak se vždy objeví někdo kdo řekne, že si to má ten člověk ZAplatit, nikoliv DOplatit. Ať už je to v diskusi o soukromých školách, nebo o zdravotnictví.
Pokud si to má člověk ZAplatit a nikoliv DOplatit, pak ať je ale zbaven odvodu na tu danou věc.
A to je právě o standardech a nadstandardech, podle mne musí být legální možnost si za lepší péči připlatit. Teď střelím od pasu, pkkud porod v porodnicí má náklady třeba 20 000Kč, ale pokud by v nějakém jiném porodním zařízení (viz mé komenty výše) s jiným přístupem měl porod stát 40 000Kč, nevidím důvod, proč by měla rodina platit plnou sumu, proč by nemohli uhradit rozdíl mezi cenou běžného porodu a cenou porodu v tom zařízení, přičemž sumu, kterou stojí porod v nemocnici by zaplatila pojišťovna.
Nevím přoč když ve školství je možné, aby byly na žáka ze státního placeny dotace, tak jako státním školám, což je pochopitelné, neboť i rodiče dítěte v soukromé škole platí daně do státního rozpočtu, ze kterého se financuje školství, a rodiče k tomu platili ještě školné, protože chtějí z nějakého důvodu nadstandardní služby, proč by to nemělo jít ve zdravotnictví?
Vím, že tím odbíhám a že teď ukážu příklad naproto směšný, ale snad vypovídající. Řekněme, že francouzská hůl se šedým zakončením stojí 200Kč (nedohledával jsem, a je to nepodstatné), ale v barevném provedení stojí od té stejné firmy 250Kč, nevidím důvod, proč by měla být barevná verze plně nehrazená, proč by člověk neměl mít možnost si doplatit jen rozdíl.
14. 09. 2013 | 17:52

Jana Pechová napsal(a):

Gru
Za omyl to nepovažujte: napsáno to bylo zcela úmyslně. Domnívám se, že ve vyspělém světě existuje dostatečný srovnávací potenciál již nyní: není přece potřeba, aby se na průzkumu podílela jen naše zemička a státy od nás na západ již docela slušné zkušenosti mají.
Takže kozí branky se obávat nemusíte.
Co je ale mnohem důležitější, je právě ono zjištění příčiny vzrůstajícího počtu komplikací. A tam je třeba začít. Nakonec, neměl by to být problém: prameny leckterých příčin odborná veřejnost dávno tuší stejně jako veřejnost neodborná, ale vybavená posledními zbytky zdravého rozumu - o který ve světě ovládaném výrobci drahých přístrojů a farmaceutickými firmami přicházíme.
14. 09. 2013 | 17:52

fafnir napsal(a):

Malík
vy jste umanutý.Tak si sakra objednejte šamana domů,ať vám ty šutry vyndá.Nejlépe bez jakéhokoliv umrtvení,ať si to užijete.Někoho tak iracionálního jako vy jsem dlouho neviděl,a že jsem toho viděl dost.
Ano já si dělám domácí dialyzu,to jde,ale operovat?
14. 09. 2013 | 17:54

fafnir napsal(a):

Amonre
s tím názorem,nelze než souhlasit.To ovšem rovnostářům nevysvětlíte.Mohl jste si legálně připlatit,na operaci,na sádru,na oční čočky.Leč jsme národ závistivců,tak jakýkoliv nadstandard byl za nadšeného jásotu davů zrušen,no a všichni mají původní obyčejnou sádru,ač svět dávno našel lehčenou nebo ortézy..
14. 09. 2013 | 18:00

Dagmar napsal(a):

A. Malik, Martin1, stejně jako další mysoginové...

Pokud míníte své příspěvky vážně, nemá smysl s vámi polemizovat. Důvodem je vaše bezbřehá a politováníhodná nekompetentnost.

Pokud je míníte nevážně, proč vám poskytovat satisfakci, že vám naletíme na nechutný žert...

Zabývejte se problémy, příslušící vašemu pohlaví. Např. jak léčit imponenci :-)

aga

Děkuji za přání. Vážím si ho. D.
14. 09. 2013 | 18:00

Amonre napsal(a):

Fanfir,
Teď jsem zrovna psal panu Reveilovi, o tom, že spíše než ZAplatit by se mělo dělat DOplacení, pak jsem pokračoval i s nadstandardy atd., jejich zrušení podle mne je chyba. Nevím proč, když někdo platí zdravotní pojištění (de-facto je to u nás typ daně (tím také padá mýtus bezplatného zdravotnictví pro většinu oyvatel, skutečně bezplatné je snad jen tam, kde běží z milodarů z ciziny, nebo z petrodolarů), protože pojištění by bylo dobrovolné)), tak by mu neměly být uhrazeny náklady JEN do výše, kolik by stál stejný úkon v nemocnici.
Jde o to, že na běžném porodním takových nadstandardních pokojů mnoho nezřídíte, proto nevidím důvod, proč by nemohla vznikat taková zařízení.
14. 09. 2013 | 18:02

Gru napsal(a):

Narodil jsem se koncem války v soukromém sanatoriu, byl jsem tam ten den jediný novorozenec, maminka ležela na separátním, luxusním pokoji, já jsem byl položený v kolénce u jejího lůžka (mám fotografii, pořízenou asi 2 hod. po porodu, je vidět jen mámina tvář a cosi v té kolébce), měla u sebe stále ošetřovatelku, šéflékař k nám chodil se dívat i v noci. Vím to od táty, který mi povídal, kolik jsem ho stál, sotva a jsem přišel na svět.
A ono to na nás nemělo žádný blahodárný vliv, na rodiče, ani na mne, psychologicky, ani zdravotně.
Byli jsme rozmazlená smetánka, nic jiného v tom nebylo. Pak přišli komunisti a vyléčili nás z toho.

Mohu srovnat úmrtnost nejen v současných západních zemíéch a u nás - máme nejnižší, ale rovněž historickou úmrtnost v letech 1870-1890 v domácím prostředí v českých zemích ve srovnání s toutéž dobou - novorozenecká úmrtnost v městské porodnici. Domácí porody měly více než dvojnásobnou úmrtnost již
tehdy. Tato data jsou dohledatelná.
14. 09. 2013 | 18:02

Milánek napsal(a):

Ale vždyť je to fuk. Když se sejdou on a ona, oba jsou alternativci, oba hoří obsednatním nutkáním páchat všegalaktické dobro, mezi něž patří i esoterický zážitkový porod bez negativních vibrací zdravotnického zařízení, ať si poslouží. Za drobný obolus mohu přispět mantricko-tantrickým drmolením v Es moll, vysíláním pozitivní energie (to se projeví vystouplými žílami na mém krku), přebíráním růžence z hickorového dřeva, na kterýžto strom 50 let dnes a denně pohlížel Khkala Maku Ahthla, což znamená "ten, jenž přišel aby odešel" a rozvěšením zrcátek, majících evokovat sedm galaxií s prvočíselným počtem hvězd. A to by bylo, aby na svět nevyběhl kluk jako buk, kam se na mne hrabe Koenigsmarková.
14. 09. 2013 | 18:11

Gru napsal(a):

Paní Pechová,

uý jsem k takovým srovnáním něco psal. DFoufám, že se nebudete přít o to, že k směrodatnému srovnání musí být vytvořeny podmínky, kteréí zajistit prostě možné není.
K ilustraci uvedu, že k porovnání 2 poměrně nenáročných metod léčby ve Skandinávii (u obou postupů šlo cca o 230 jedinců) bylo nutní financování přímo vládou.
U domácích porodů takové úsilí není obhajitelné, je možné vycháze z empirie, která hovoří jasně.
Pokud jde o opakované poukazování vzrůstající frekveci komplikací, pak nesdílím názor, že jde o důsledek chyb v zdravotní péči: máte předtavu, jak časté jsou v dnešní době defekty mozkové funkce u dětí? Myslíte, že počet pochybení zdravotníků narůstá? Že neexstuje rozšířený biologický úpadek, kdy dochází ke genovým anomáliím, že se neuplatňuje vliv předchozího užívání hormonů (antikoncepce), chemizace prostředí, alkoholu v těhotenství, kouření v graviditě? Myslíte, že to množsví mozkových dysfunkcí, obrn, AHDH a spol mají na svědomí nedbalé sestry a lékařští nedoukové?
14. 09. 2013 | 18:16

Martin1 napsal(a):

Milánek 17:50
Ale myslíte, že by to bylo jen za těch 30Kč, nebo by to byl nadstandard?
To je ten problém domácích porodů, tak ať ho mají s tou sanitkou pře domem, ale ať platí.
14. 09. 2013 | 18:17

modrý edvard napsal(a):

Amonre "A opravdu si myslíte, že bezpečný porod lze zařídit jen v nemocnicích současné koncepce?" ... proč si myslíte, že si to myslím?
14. 09. 2013 | 18:18

Luba napsal(a):

Některé ženy při porodu zažívají orgasmus, potvrdili vědci

"Ženy se porodu většinou obávají kvůli bolesti.
Vědci ale odhalili, že namísto utrpení může porod přinášet sexuální potěšení. Studie zveřejněná žurnálem Sexuologie uvádí, že 0,3 % žen při porodu zažívá orgasmus.

Francouzští vědci došli k tomuto číslu na základě dotazníků vyplněných porodními asistentkami. Podle doktora Barryho Komisaruka, psychologa specializovaného na orgasmy z Rutgers university v New Jersey, není orgasmus při porodu z anatomického hlediska až takovým překvapením.

"Orgasmus je vyvolán stimulací porodních cest, vaginy, klitorisu a stahy dělohy. Mnoho žen říká, že během sexu jsou jim stahy dělohy příjemné," řekl doktor serveru LiveScience.com.

Během porodu je ve velkém vylučován "hormon lásky" oxytocin a endorfiny, tedy tytéž látky, které zaplaví mozek během orgasmu. Proč tedy některé ženy prožívají při porodu bolest, zatímco jiné potěšení?

Důvodem může být odlišný práh bolesti, prostředí, ve kterém žena rodí, psychický stav ženy a její přístup k možnosti sexuálního prožitku. Některým se nezdá orgasmus během porodu jako společensky přijatelný.

"Žijeme v kultuře, kdy se ženy stydí prožívat potěšení, protože se očekává, že budou prožívat bolest. Musíme to změnit," řekla Debra Pascali-Bonano, režisérka filmu Orgasmický porod, serveru dailymail.co.uk.

Jak prožít orgasmický porod?

Podle britské porodní asistentky Caroline Flint je důležité, aby se ženy seznámily s touto možností a přijaly ji. Partneři jim pak mohou během porodu pomoci sexuální stimulací, která zvýší množství oxytocinu a endorfinů. Pomoci může třeba stimulace bradavek, některé ženy používají při porodu ke snížení bolesti i vibrátory."

Zdroj:
http://ona.idnes.cz/orgasmicky-porod-potvrzen-vedci-dox-/deti.aspx?c=A130603_130652_deti_haa
14. 09. 2013 | 18:20

Amonre napsal(a):

fanfir,
Než jsem stihl dopsat komentář, zareagoval jste na mne, no co už:)
Ono to bude asi tím, co tu nějakých 40 let řádilo, tím, že pokaždé, když jsme měli v historii nějaké elity, tak jsme o ně z nějakého důvodu přišli, po husitských válkách a protireformaci jsme o elitu přišli, přišli cizinci, ale nakolik to byly už pak v 19. století cizí elity? Dobře vytvořili jsme si v národním obrození českojazyčné elity, o které nás částečně připravila Třetí říše, pak jsme se vlastní blbostí zbavili i těch německojazyčných a pak Sovětský svaz dokonal dílo, ti šťastnější odešli, ti méně šťastní skončili na popravištích a když by se mohly nějaké objevit tak to prostě malý český člověk nepřekousne. A proto ti co by se mohli elitou v budoucnu stát raději odejdou do ciziny. A ani se nedivím, než se paltat tady s lidmi v tom provinčním státě, kde je všechno obrovský problém (neříkám, že přístupy v zahraniční jsou bez problémů (například západní výchova děcek)) a neví se, jestli je to možné a kdesi cosi, je asi lepší jít tam, kde se za invenčnost (ovšem ne ve věcech nezákonných) netrestá.
Jenom pro zajímavost, v Japonsku (Tokyo) si doktor klidně příjde na 7 000-8 000$ měsíčně, to je cca 160 000Kč, u nás se pohybují platy v průmru pod 60 000Kč
14. 09. 2013 | 18:24

Reveil napsal(a):

Amonre
"Pokud někdo chce něco jiného, než ostatní, tak se vždy objeví někdo kdo řekne, že si to má ten člověk ZAplatit, nikoliv DOplatit."

V diskutované problematice nejde o to, že by některé chtěly něco "jiného", nýbrž chtějí "něco navíc".
A to si musí zaplatit. Checete-li, pak doplatit.- Ovšem ten doplatek by představoval jistě nejméně 90% ceny.
Včera jsem náhodou četl německé diskusní stránky o tom, zda rodit v Německu nebo v Japonsku (Němky, vdané za Japonce). Najděte si podobné diskuze. Tuzemské představy jsou naivní. A zrovna v tom Japonsku - někdo tu o to zavadil - tak pojišťovna tuto péči neplatí, ale jsou tam možnosti vícezdrojové úhrady, a jsou obce, které porod celý zaplatí.
14. 09. 2013 | 18:25

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

evix

"dítko prodělalo mozkovou obrnu"...
mozková obrna je pololaický název zahrnující celou řadu syndromů nejrůznějšího původu (etiologie). nelze ji prodělat, jako někdo prodělá chřipku, protože není způsobena konkrétním infekčním činitelem jako poliomyelitis jinak "dětská obrna".
jak víte, že by to dítě tu mozkovou obrnu "neprodělalo" i při domácím porodu?
víte s odpuštěním "prd".

obecně vzato, všichni, kdo tady propagují ty domácí porody přeceňují schopnosti žen bílé rasy. prostě jsme zdegenerovaní či říkejte tomu jak chcete, pokud bude mít ženská úzkou pánev nebo bude náchylná k "x-množství" nejrůznějších těhotenských komplikací, domácí porod je velkým rizikem a žádné zkomfortnění či zaříkávání doma nepomůže. nezapomeňte na stav životního prostředí, ale ani na Semmelweise a horečku omladnic etc etc
14. 09. 2013 | 18:26

Milánek napsal(a):

Teď vážně:

Dělal jsem bezpečáka. Jedním z mých úkolů bylo vypracování analýzy a seznamu rizik. Úmyslně zjednodušuji, kdo chce, ať si to najde. Rizika pro úředníka i dělníka. Každý musel být na rizika proti podpisu upozorněn a mělo mu být sděleno, jakým způsobem je musí minimalizovat. Tedy např. úředník, sedící u tzv. zobrazovací jednotky ( = monitoru) měl každé dvě hodiny přerušit práci a dělat oční cviky. Svářeč měl zase něco jiného a tak dál. Je šílené, že nastávající matky, chtějící rodit doma, pro minimalizaci rizik nedělají nic. To je jako kdybych ve svém elaborátu napsal, že až začne hořet, tak někdo dojde do supermarketu koupit hasící přístroj. Ten přece musí viset na zdi! Stejně tak u porodu, který není zrovna bagatelním fyzickým stavem (ano, vím, není to nemoc), bude sedět jen jakási empatická "asistentka" a nejbližší lékař bude i desítky km daleko. To je opravdu absurdita.
14. 09. 2013 | 18:28

Jana Pechová napsal(a):

Gru
Vykládáte si to špatně.
Říkám následující:
1/ porod je fyziologický proces, který za standardních okolností neohrožuje dítě ani matku
2/ pokud se zvyšuje počet porodních komplikací, je třeba zjistit, proč to tak je (defekty plodů do toho prosím nepleťte)

Dovětek:
Pro vypovídající studii ze současné doby je podkladů dostatek, jen chtít.
14. 09. 2013 | 18:28

Martin1 napsal(a):

Reveil 18:25
Ono je vždy "ošemetné" se ohánět jak to, či ono dělají někde jinde a vyzobávat z toho, co je pro nás (diskutujícího) vhodné. Často se k tomu uchylují politici. Řeknou třeba i tam si to lidé platí ze svého, ale už zamlčí, že tam mají desetinásobek našich platů, atd.
Jeden příklad z tisíce, kde náš člověk žasne, mimo Chánova.
Japonsko s tisíciletou kulturou a pak vám vlezou všichni (i 7 lidí) do jedné vany pěkně jeden po druhém. A jste v koncích.
14. 09. 2013 | 18:37

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Amonre

milá egyptská sfingo, platy našich nemocničních doktorů jsou bez služeb až dvakrát nižší nežli jste uvedl. Nihongo ga wakarimasuka.
14. 09. 2013 | 18:37

Martin1 napsal(a):

vany se stále stejnou vodou
14. 09. 2013 | 18:39

Babababa napsal(a):

Úspěšnost české neonatality je prý jednou z nejvyšších na světě. Žena jako já aby asi měla značné zábrany se porodu zúčastnit. Není si vědoma potřeby včasného nadechnutí ani nebezpečí dalších možných rizik. Většina bude asi považovat rozum za důležitější než pudy, jsme už dávno za érou osvícenství. Škoda.
14. 09. 2013 | 18:40

Gru napsal(a):

Paní Pechová

"Pro vypovídající studii ze současné doby je podkladů dostatek, jen chtít. "

Naprostý omyl. Řečeno jednoduše, nestačí spočítat porody doma v nemocnici a "srovnat je" - taková data k dispozici jsou, ale jsou to nanejvýš metaanalytická zjištění.
Studie srovnávající 2 instituce (např. státní a soukromou) pokud jde o výsledky téhož úkonu, musí být prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená a kontrolovaná, aby měla výpovědní sílu. To je organizačně a nákladově velice náročné. Problematika domácích porodů za to nestojí.
14. 09. 2013 | 18:40

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Martin 1

do jedné vany?
kde jste to konkrétně viděl?
to je v naprostém rozporu s mentalitou Japonců.
14. 09. 2013 | 18:41

Luba napsal(a):

Co se týče "nemocničních porodů",
prvními nejslyšitelnějšími kritiky byli samotní lékaři.
Pomineme-li porodníka Ignáce Semmelweise, kterému šlo o eliminaci kolegů "vrahů se špinavýma rukama", ve století dvacátém se snažili porod "humanizovat" a vrátit ženám především dva muži. Frederic Leboyer (kniha Porod bez násilí) a Michel Odent (kniha Znovuzrozený porod).

Porod bez násilí

Frederic Leboyer ve své publikaci z roku 1974 »Porod bez násilí« kritizuje stávající způsob porodnické péče, který je podle něho plný stresujících vlivů na ženu i na plod a novorozence.

"Při regresní psychoterapii se velice často setkáváme s tím, že mnoho potíží v dospělém věku má svůj původ v porodním traumatu. Minimalizace porodního traumatu je tedy základním předpokladem, pro zdravý vývoj jedince.

Frederick Leboyer byl průkopníkem takového způsobu vedení porodu, při kterém je brán na dítě maximální ohled. ..."

http://www.kosmas.cz/knihy/1314/porod-bez-nasili/

Znovuzrozený porod

"V celosvětovém hnutí za reformu a humanizaci zážitku porodu je jen velmi málo důležitých mezníků. Kniha doktora Michaela Odenta "Znovuzrozený porod" je však jedním z nich.

Do světa, v němž se porod ve většině nemocnic stal noční můrou složenou z chemických a technologických intervencí, prováděných ve jménu bezpečnosti, ale bez jediného náznaku vědeckého důkazu, který by ukázal, že takovéto zásahy matce a dítěti prospívají, vnáší dr. Odent smysl pro zdravý rozum."

http://www.kosmas.cz/knihy/100775/znovuzrozeny-porod/

Výhody přirozeného porodu

"K výhodám přirozeného porodu patří individuální a osobní zacházení s rodící ženou i jejím partnerem a citlivé zacházení s novorozencem (odbourávání příčin tzv. poporodního traumatu), neaplikování rutinních předporodních opatření, nepoužívání opiátů a analgetik, možnost výběru porodní polohy, nízké procento epiziotomií a operativních ukončení porodu, rychlé zotavení rodiček po porodu, bezproblémové šestinedělí, vysoké procento úspěšně a dlouhodobě kojících matek a konečně přirozené posílení vazby mezi všemi členy nové rodiny.

Ženy při aktivním porodu mají pocit, že se porodu plně účastní a že porod je v jejich moci. Po porodu má matka pocit, že dítě skutečně porodila a ne že z ní bylo vytaženo.

Aktivním porodem se žena promění ve svém nitru, a navenek jakoby zkrásní. Když se zaměříme na subjektivní pocity žen, které porodily aktivně, tak pochopíme, že porod může být fascinujícím, tvořivým a někdy až extatickým zážitkem.

Ženy hovoří o nepopsatelném hnutí mysli, o jiném stavu vědomí při porodu, o touze křičet, pohybovat se, hovoří o blaženosti těsně po porodu, když držely nahé tělíčko svého novorozeného dítěte.

Nevýhody přirozeného porodu

V souvislosti s nevýhodami u přirozeného porodu se samozřejmě nejvíce hovoří o horší možnosti poskytnout okamžitou pomoc rodící ženě či miminku v případě vzniku akutního nebezpečí.

Zastánci přirozeného porodu však argumentují tím, že komplikace lze ve většině případů vystopovat dostatečně dlouho předem, a kromě toho se žádné seriózní alternativní porodnické zařízení nezříká úzké propojenosti s klasickou medicínou, takže možnost rychlého lékařského zákroku je vždy zohledněna buď bezprostřední blízkostí moderně vybaveného porodního (operačního) sálu, nebo možností rychlé přepravy do nemocnice.

Světové studie neprokázaly příčinnou souvislost mezi způsobem vedení porodu a novorozeneckou úmrtností či nemocností.

Světové studie ovšem také neprokázaly dopad běžně používaných diagnostických (ultrazvuk) a analgetických (epidurální anestézie) metod na průběh, kvalitu a ovlivnění porodu.

Takové studie totiž – na rozdíl od těch prvních – neexistují.

Ať se podíváme na jakýkoli výzkum srovnávající porody, do kterých se zasahovalo, s těmi bez zásahů, vychází lépe ty druhé.

Mnohé porodnické postupy sebou přinášejí rizika nebo se míjejí účinkem. Jsou tedy zbytečné.

Dlouhodobé celostátní statistiky říkají, že 90% všech porodů je fyziologických, pouze 10% připadá na vrub porodům patologickým.

Avšak slůvko „všech“ je zde zcela zásadní, protože představuje porody prováděné jak v porodnicích tak mimo ně! Z toho vyplývá, že převedeme-li zcela všechny porody do nemocnic, hodnotu 10% tím nesnížíme! Tento fakt uznávají i sami lékaři!

Zdroj:
http://www.pdcap.cz/Texty/Versus/PorovnaniMetod.html
14. 09. 2013 | 18:45

Amonre napsal(a):

Reveil,
O to Japonsko jsem zavadil zrovna já. Německy nevládnu natolik (umím anglicky a rusky), abych si mohl přečíst diskusi, ale něco se nejde určitě i v angličtině. A to jestli by doplatek byl 50%, 70%, nebo 90%, šlo by to kalkulovat, ale na to ani jeden z nás dvou myslím teď nemá kapacitu.
Šlo mi hlavně tím zvýrazňováním DO a ZA ukázat, že není možné volit přístup, který by si z toho mohli vyvodit někteří prostší jedinci, tedy, že když chce někdo něco navíc, či jiného, tak si musí zaplatit plnou cenu, takový přístup prostě nemůže procházet, doplácení rozdílů klidně, ale to je opravdu debata o nadstandardech.
A popravdě se ani nedivím, že v Japonsku klidně obec uhradí porod, jejich demografie je děsivá. Navíc je horší, že se muži nechtějí už ani seznamovat se ženami, označují sami sebe za býložravce (ikdyž s tím začali majitelé karaokebarů), je to vlastně generace, které je dnes něco mezi 25-35 lety (zhruba tak to odpovídá), nás taková situace (a i západ) bude čekat, dovolím si odhadnout tak za 10let, v Japonsku to má souvislost s jistným experimentem ve vzdělávání (http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/japonci-jsou-prvni-narod-ktery-prirozenou-cestou-intenzivne-vymira (part: Generace nekomunikujících)) osobně bych si dovolil tvrdit, že za to mohou částečně i digitální hry, které začaly nastupovat ve velkém v Japonsku (SEGA, Nintendo...), respektive Japonsko bylo jedním z hlavních průkopníků.
14. 09. 2013 | 18:46

Martin1 napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):
http://ownhome.cz/novinky/architektura/369-bydleni-po-japonsku

Nyní tam píší, že se před tím alespoň osprchují, ale většinou prý stále ne.
14. 09. 2013 | 18:47

Amonre napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx
Zadal jsem průměrný plat, neměl jsem čas se v tom příliš dlouho pitvat, čísla, která jsem našel, ukazovala nad 50 000Kč, ale opravdu jsem nezkoumal metodiku výpočtu.
14. 09. 2013 | 18:50

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Martin 1

ach tak. já myslel, že na vlastní oči...
nevím, která hlava pomazaná ten příspěvek spáchala. nicméně Japonci používají koupel (ofuro) tak, že napřed se důkladně namydlí, potom "osprchují" (tradičně polijí vodou s jakéhosi "lavóru"), a pak teprve, čistí, lezou do vlastní lázně. tak to činí po staletí.
Japonsko znám celkem dobře a mohu Vás ubezpečit, že Nihondžin jsou velice hákliví na jakoukoliv nečistotu a že by lezli po někom předcházejícím do "vany", to je úplná blbost.
v Evropě obvykle vytopili hotelové koupelny, protože se strašně zuřivě umývají na jejich podlaze a vana je úplně to poslední, co použijí na samotný konec procedury.

Soredewa...
14. 09. 2013 | 18:54

Amonre napsal(a):

Martin1
No když to používají jako bazén... Ten vy také nevypouštíte každý den (Nebo alespoň u nás se to nedělá a to v něm není kohoutková, ale kvalitní podzemní)

Řekl bych, že to má nějakou spojitost s tradičními lázněmi.
14. 09. 2013 | 18:55

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Amonre

o.k., nehodlám tu lobbovat za svůj profesní stav. na to jsem už trochu starej.
14. 09. 2013 | 18:56

Jana Pechová napsal(a):

Gru
Máte problém s pochopením psaného textu.
A v problematice jako takové nejspíš nebudete zrovna expert, co?
14. 09. 2013 | 19:00

Reveil napsal(a):

Amonre

Myslím, že není tak nedostupné si učinit představu, co by to asi tak stálo.
Zvažujme 1 takové superluxusní zařízení, které prostě nezvolí /protože nezaplatí) víc než cca 18% rodiček (toto číslo je realné a vychází ze studie ochoty populace platit za zdravotní péči). Minimální počet porodů na jedno zařízení je požadován 575 za 1 rok (menší frekvence je nazírána jako snížení praktické schopnosti kvalitní péče, z důvodu nízké praxe). To by znamenalo 104 porody za rok. Aby byl dodržen požadavek maximálního komfortu, není únosné provozovat více než jen několik pokojů současně. A tady se dostáváme ke stížnosti na "průmyslovost" běžných porodnic. Samozřejmě - průmysovost (tedy sériovost, vysoké výrobní množství) je podmínkou levné ceny. Jinak to nejde. Takže počítáme-li, že je nutné u nadstandardního zajištění nejméně přítomnost 1 lékaře na 1 pokoj, 2-3 sester, plus celkem 4 další lékaři ve směně (anesteziolog, pediatr, asistence), zjistíte, že je nejste schopen zaplatit. Museli by dostávat minimálně 100 tisíc měsíčně, aby byli ochotni tam být téměř pořád a nést zvýšené riziko odpovědnosti. Připočtěte střední personál, technický personál, ochranku, energie, odpisy - nevystačíte ani se 20 tisíci za 1 porod.
14. 09. 2013 | 19:06

Martin1 napsal(a):

Amonre
strýc virus H3N1 nyní HxNx
koupání v jedné vodě.
1) Opravdu jsem to slyšel opakovaně vyprávět od lidí, kteří tam byli, koupali se a byli asi chudší bez té sprchy, vodu ohřívali jak u nás před 50lety na vesnici. A co říkáte těm kukaním, zmínce, že mají domy s nízkým stropem, atd..
1) Rozdíl mezi bazénem a takovou vanou je, že bazén má filtr.
14. 09. 2013 | 19:13

evix napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):
evix
"dítko prodělalo mozkovou obrnu"...
mozková obrna je pololaický název zahrnující celou řadu syndromů nejrůznějšího původu (etiologie). nelze ji prodělat, jako někdo prodělá chřipku, protože není způsobena konkrétním infekčním činitelem jako poliomyelitis jinak "dětská obrna".
jak víte, že by to dítě tu mozkovou obrnu "neprodělalo" i při domácím porodu?
víte s odpuštěním "prd".
obecně vzato, všichni, kdo tady propagují ty domácí porody přeceňují schopnosti žen bílé rasy. prostě jsme zdegenerovaní či říkejte tomu jak chcete, pokud bude mít ženská úzkou pánev nebo bude náchylná k "x-množství" nejrůznějších těhotenských komplikací..
...........
Já tvrdím, že by se to u domácího porodu nestalo? Vy lékaři taky víte "prd", protože, kdyby jste opravdu něco věděli, tak by jste nepoužívali slovo ASI a možná, máme jiné poznatky, starou belu máte...........Stačily mi ty kecy pediatrů, když byly mé děti malé.. V porodnici -nesmíte na dítko dýchat, nesmíte na něj sahat, mohlo by se od vás nakazit, kojit se kupodivo mohlo, ale před tím se omývaly bradavky!!
A to nemluvím o výživě, u syna se dokonce doporučovalo začít se šťávičkama už ve 2 měsících (dokonce dříve) a u dcery o dva roky později na mně doktorka řvala, že do 3 měsíců nesmí dítko nic jiného pozřít než mléko či mléčnou náhražku. Žádné vysvětlení, proč to o dva roky bylo zcela jinak! Jen sprostý řev a vyhazov z ordinace. Zážitky s vámi pediatry mám opravdu bohaté :-(
Jen mi není jasné, jak to, že se u rodičů či prarodičů, nikdo s takovým postižením pololaicky nazývanou mozkovou obrnu nevyskytoval?
A s tím pojmem bílá žena jste taky k smíchu, že by má sestra po přestěhování do Kanady už nebyla bílá, ale je Indiánka? Neznám ten mechanismus, jestli je to výskytem medvědů gryzllyů či mrazem.....Ale faktem je, že porod tam není tak dramatizován jako tady, rodí se i v menších obcích. Tam to ani jinak nejde při těch obrovských vzdálenostech. Kupodivu ty komplikace dokážou včas odhadnout.
Tak jak to tu jiní popisují, jde jen o finance a potvrzuje i diskuse na Tribune, porodnice jsou výdělečné a kde porodnici zruší, později toho litují...
14. 09. 2013 | 19:16

Vlad Naiva napsal(a):

Byl jsem sice mírně nakloněn plné legalizaci a hrazení domácích porodů již dříve, ale když proti nim horuje Ivo Cerman, pak již jsem o tom přesvědčen.
14. 09. 2013 | 19:24

evix napsal(a):

Martin1 napsal(a):
Amonre
strýc virus H3N1 nyní HxNx
koupání v jedné vodě.
1) Opravdu jsem to slyšel opakovaně vyprávět od lidí, kteří tam byli, koupali se a byli asi chudší bez té sprchy, vodu ohřívali jak u nás před 50lety na vesnici. A co říkáte těm kukaním, zmínce, že mají domy s nízkým stropem, atd..
1) Rozdíl mezi bazénem a takovou vanou je, že bazén má filtr.
.............................
Nevěřím, podobnou kulturu mají i Korejci a běžně chodí při nachlazení s rouškama. To co jsem slyšela já, před tím se opravdu namydlí, stejně jak to popisuje strýc virus...
14. 09. 2013 | 19:31

stoppa napsal(a):

Luba "Pomoci může třeba stimulace bradavek, některé ženy používají při porodu ke snížení bolesti i vibrátory."

Tak by vibrátory měla hradit VZP?
14. 09. 2013 | 19:35

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

evix

na jedné straně díky za podporu stran těch Japonců-

na straně druhé, my zlořečení pediatři... :-¨)
já ani problém s matkami kojenců neměl, kojenecká poradna je část praxe, na kterou vzpomínám velmi rád, je nádhera vidět, jak dítě dělá během těch prvních dvanácti měsícl života pokroky. já na žádnou matku neřval...
ale je fakt, ze problémy byly spíše až v rámci předškolního věku a hlavně s vševědoucími cikánkami. nu, měl jsem jen jedny nervy a od pediatrie jsem zběhl a šel dělat jiný obor.
14. 09. 2013 | 19:43

Martin1 napsal(a):

Domácí porody:
1) ať si každý rodí, kde chce
2) když se stane něco dítěti a matce při porodu v nemocnici, tak se soudí
3) když se stane dítěti a matce při domácím porodu, tak ať se také soudí
4) v čem je problém? domácí porod přijde levněji, tak co se stát stará?
5) různě poškozených dětí se rodí dost i v nemocnicích, bude ta příčina asi ve většině jinde, než v místě porodu
6) pokud bude muset přijet sanitka, tak ať přijede, přijede i když třeba já lezu na švestku a spadnu, měl bych taky vědět, že jsem dědek a že tam nemám lézt.
7) proč se s těmi ženami hádat, možná mají právě radost, že na sebe alespoň něčím dokáží strhnout pozornost
8) pak zjistíme, že je to jako s tím humbukem kolem registrovaného partnerství a sňatků homosexuálů, pak se zjistilo, že jich bylo a je hrozně málo
9) proč neudělat radost těm různým menšinám, možná nám to vrátí v lepším chováním k nám
10) když to bude nějak nákladnější, tak ať rozdíl doplatí, ale co ti kteří měli původně rodit v nemocnici a pak rodili někde na ulici (dopravní zácpa, dřívější nečekaný porod, atd), ti také budou platit za vícenáklady?
9) porodní asistentky ať mají licenci (zkoušky na úrovni, kterou posoudí odborná komise) a šmitec
14. 09. 2013 | 19:49

Gudka napsal(a):

Martin1

10) když to bude nějak nákladnější, tak ať rozdíl doplatí, ale co ti kteří měli původně rodit v nemocnici a pak rodili někde na ulici (dopravní zácpa, dřívější nečekaný porod, atd), ti také budou platit za vícenáklady?

Už formulací otázky jste si vlastně sám odpověděl, on ten rozdíl bude v tom, že v jednom případě jde o vis maior, v druhém to příslušná těhotnice sama záměrně nastrojila, že doma porodila. Ta ať platí, ta jiná ne.
14. 09. 2013 | 19:57

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Martin1

pod tento Váš poslední příspěvek se plně podepisuji.

jinak řada mých fotek z Japonska k vidění zde

http://www.panoramio.com/user/1381882?comment_page=1&photo_page=5
14. 09. 2013 | 20:00

Reveil napsal(a):

oprava k vlastnímu příspěvku 19:06

Pochopitelně číslo mělo být 200 tisíc, ne 20 tisíc.
14. 09. 2013 | 20:00

Martin1 napsal(a):

Gudka 19:57
Ale já jsem také napsal:
pokud bude muset přijet sanitka, tak ať přijede, přijede i když třeba já lezu na švestku a spadnu, měl bych taky vědět, že jsem dědek a že tam nemám lézt.
xxxxxxxx
A co ožralové.
Co domácí násilí.
A co jiné stovky případů, kdy jsme mohli vědět na základě zkušeností, že děláme něco s velkým rizikem. Co horolezci, jen pro vlastní blbost je jich docela dost ochrnutých, atd. Myslíte, že něco doplácejí, ne!
14. 09. 2013 | 20:04

Drzá zrzka napsal(a):

Martin1

6) sanitka přijede, ale z důvodu prodlení odborné péče dojde k trvalému mentálnímu poškození dítěte... vina bude ležet na kom, na čem?
14. 09. 2013 | 20:06

Gudka napsal(a):

evix

Vás asi muselo něco nepěkného potkat, že jste tak moc frustrovaná?

Pokud jde o šťávičky a podobné drobnůstky, tak to je takový folklor. Jen co já pamatuji, tak nejdřívě se děti vázaly do povijanu, ležely na zádech několik měsíců, pak zase co nejvolnější končetiny, pak zase tak moc volné ne, protože kyčle... pak se měly pokládat co nedjřív na břicho, aby se neudusily slinou, pak se to zase nesmělo, kojení napřed bylo přesně stanovené, jako základ budování životního režimu, pak zase přišli s volným kojením v podstatě každou chvíli - prostě výrazné zlepšovatelské hnutí.
14. 09. 2013 | 20:10

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka
"vina bude ležet na kom, na čem?"
Na matce (první podezřelá), jen se posoudí, zda byla dodržena dojezdová vzdálenost a čas dojezdu a pak to vše rozhodne soud, může se stát, že se rozhodne, že nikdo, že by i v nemocnici došlo ke stejným problémům. Pak možná trvalé trauma matky: "Co kdybych rodila v porodnici?"
14. 09. 2013 | 20:14

Gudka napsal(a):

Martin 1

"Myslíte, že něco doplácejí, ne!"

Nedoplácejí, a to považuji za chybu. Vědomé nastrojování rizika by mělo mít v púřípadě komplikace za následek plnou úhradu léčby původcem, tedy oním horolezcem, různými adrenaliňáky počínaje a i zmíněnými domaslehávavšími kuchyňskými endorfinistkami a oxytocinistkami konče.
Tedy, vlastně, těmi bych vůbec začal.
14. 09. 2013 | 20:16

Drzá zrzka napsal(a):

Martin1

Jsou s tímto možným scénářem prokazatelně obenámeny i ženy, které chtějí rodit doma?

Pokud ano, v pořádku.
Pokud ne, jsou stejně viny?
14. 09. 2013 | 20:21

Martin1 napsal(a):

Gudka 20:16
Tak to jsme asi jen dva, nebo...
14. 09. 2013 | 20:22

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka 20:21
Neznalost zákona neomlouvá
14. 09. 2013 | 20:23

Drzá zrzka napsal(a):

Martin1

Neznalost zákona, ale co neznalost porodu: :-)
14. 09. 2013 | 20:26

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Gudka

:-)
14. 09. 2013 | 20:32

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka
Ale co poradna?
Co gynekolog - chodí tam tento druh domácích rodiček?
Tam by měly tyto ženy (všechny ženy ) dostat poučení o porodu, riziku, atd.
14. 09. 2013 | 20:35

Drzá zrzka napsal(a):

Martin1

a co slovo proti slovu...

poučení o porodu x doktoři přehánějí, nemohou vás k ničemu nutit, nemůže se nic stát...
14. 09. 2013 | 20:46

evix napsal(a):

Martin1 Jo tak před 25 a více lety žádné poučení o porodu nebylo, dnes je ho zase tolik až to vyvolává stres..
Gudka nejsem frustrována, jen pamatuji, jo co se v mládí naučíš, ve stáří najdeš...:-)
Co se týče pediatrů, milá uřvaná paní doktorka po revoluci zdrhla do města za lepším a pak jsme měli vynikající pediatričku, s tou jsem byla maximálně spokojená, nebyla Věd Vševěd, dalo se s ní kecat i o porodech, nemocniční péči, některé hysterky ji ovšem nesnášely. Odešla do předčasného důchodu :-O a věnuje se rodině....
Někdo tu psal o platech, tak tady jsou http://flek.cz/clanky/dalsi-tipy-a-informace/prumerna-mzda-podle-odvetvi-1.-ctvrtleti-2013
http://www.primat.cz/prumerna_mzda
14. 09. 2013 | 20:49

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka 20:46
příklad:
Já jsem dostal poučení o cukrovce, co smím, co nesmím a na závěr jsem to celé musel podepsat a zbytek je na mé inteligenci (ani ta paní není nesvéprávná) a mém rozhodnutí, zda se tím budu řídit.
14. 09. 2013 | 20:52

Drzá zrzka napsal(a):

Marti1

Ano. Jenže pokud tím nebudete řídit, poškodíte jen a jen sebe. To u porodu neplatí. :-)
14. 09. 2013 | 20:57

Gudka napsal(a):

Způsobení úmrtí dítěte při porodu bylo od pozdně řísmkých dob tvrdě sankcionováno, a to i v případě, že matka byla podezřelá, že smrt dopustila - tedy nejen způsobila. (Mimochodem, 65% všech vražd dětí spáchají biologické matky, přičemž neonaticidium téměř ve 100% matky. Současná doba zná ve Skandinávii 0,6 zabitého dítěte na 100 tisíc dětí, v USA 2,5 dítěte a v Rakousku 5 dětí -!). Soudí se, že zhruba 10% všech náhlých úmrtí malých dětí je ve skutečnosti způsobeno násilím. V Karolinském trestním kodexu bylo za vraždu novorozence stanoveno naražení na kůl, pohřbení zaživa či trhání kleštěmi. Žena byla podezřelá i tehdy, když se na porod řádně nepřipravila (např. si nesehnala pleny, apod.) a dítě při nepřipraveném porodu zemřelo.
Teprve v průběhu 19. století docházelo k postupné psychiatrizaci (a tedy dekriminalizaci) těchto činů, zajímavé, že zprvu pouze u vdaných žen, zatímco neprovdané matky byly dále nazírány jako kriminální vražednice, i když stále méně exekuovány.
Za nedbalostní zavinění nehody dítěte při nepřipraveném porodu - čehož dnešní ekvivalent je domácí porod ve stylu IK - už asi nelze požadovat pro nedbalou rodičku trhání kleštěmi. Nicméně, měla by všechno hradit. A měla by jít na chvíli do chládku.
14. 09. 2013 | 20:58

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka
Co jsem zjistil:
Novou generaci a to jak (v našem případě) mladých rodiček a maminek poučuje už i nová generace mladých doktorek a obě skupiny stojí proti nám - starší generaci a snaží se vše negovat ještě více, než jsme tak činili my té naší starší generaci.Pěkně nám to oplácejí.
Vím to z vlastní rodiny, po pár konfliktech jsem se na mé poučování vy.. a mám mnohem více času konečně pro sebe.
14. 09. 2013 | 21:04

Gudka napsal(a):

Vývoj nazírání na vraždu novorozence je vůbec zajímavý. Zatímco napž. v německých zemích byla původně psychiatrizována vdaná žena - tedy byla mírněji posuzována, ještě před 15 lety také v Německu to bylo naopak. Tam existoval delikt "zabití dítěte", přičemž se muselo jednat o neprovdanou ženu a čin musela spáchat v těsné souvislosti s porodem - při něm, nebo těsně po něm. Pak dostala výrazně mírnější trest. Tento paragraf byl ale zrušený a nyní je zabití novorozence trestáno přísněji než ještě před nedávnem.
14. 09. 2013 | 21:14

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka
Uvedu příklad:
1) normální rýma u 2,5letého dítěte, za nás otírání nosu a předvádění jak se smrká, dítě se naučilo brzy smrkat
2) normální rýma u 2,5letého dítěte dnes se dnes řeší vytažením normálního velkého vysavače a našroubování odsávačky, jde to prý lépe a doktoři to doporučují. Výsledek byl, že vnučka dostávala hysterické záchvaty, kdykoli jsem zapnul, vysavač, mixér, fen, vrtačku, větrák. Musel nastoupit dědeček a vše postupně krok za krokem vysvětlit a dnes už dělám s vnučkou i bramborovou kaši. A smrkat jsem ji taky naučil.
14. 09. 2013 | 21:15

Drzá zrzka napsal(a):

Martin1

Mám dvě děti. Pokaždé porod probíhal jinak. Pokaždé jsem byla ráda, že je poblíž kvalifikovaný personál. Proti porodům doma nic nenamítám. Pokud se budoucí matka cítí na to rodit doma...její právo, ale také její ZODPOVĚDNOST.
Hrozím se toho, že začnou chtít rodit doma, nikoli jen "intelektuálky", ale i ženy ze sociálně slabého prostředí...

P.S.
výchova a práce s 1. dítětem byl systém pokus omyl
výchova a práce s 2. dítětem byl systém omyl pokus, páč každé děťátko je, bylo a bude jiné. Co platilo u jednoho, ne vždy platilo na druhé.:-)
14. 09. 2013 | 21:18

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka
1) já (cha, cha), moje žena 1. dítě dobrý
2) 2. druhé dítě taky dobrý, jen ta žloutenka, ale manželka hodně špatný, několik transfuzí, po delší době pak z porodnice domů, pak manželka horečka blouzní, doma bez telefonu,pomoc sousedů, sanitka do nemocnice, otrava krve,moc nechybělo a byla na druhé straně, já se staral měsíc o dvě malinké děti, vše jsem chlapsky zvládl, sunar, feminar, méně hygieny - obdiv manželčiných kamarádek.
Nikdy bych nedopustil, aby žena rodila doma doma...
14. 09. 2013 | 21:32

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Martin1

selský rozum především! a taky trochu té intuice. zaplaťpámbu, pokud jde jen o rýmu.
14. 09. 2013 | 21:35

Reveil napsal(a):

Martin1
"Nikdy bych nedopustil, aby žena rodila doma doma... "

Jestli si moc nefandíte. Už jsme tu přece měli sdělení jedné fundamentalistky, že dítě je "součástí ženina těla" a proto si ona do porodu se "svým tělem" může dělat, co chce.

To je vskutku revoluční názor, skoro mi to připadá jako protipól nazírání, které měla jistou dobu církev, když na ženu pohlížela jako na "retortu".
Ono v ženském těle bývá občas kdeco, ani nechci domyslet, co by se z toho mohlo odvodit za závěry
14. 09. 2013 | 21:43

Martin1 napsal(a):

Reveil 21:43

To si chce dobře vybrat svého miláčka, musí fandit mému klubu i chtít rodit v porodnici a co ještě? To stačí!
14. 09. 2013 | 21:47

Drzá zrzka napsal(a):

Martin1

Ano. Otcové by do porodů doma měli mluvit též... dítě sice porodí matka, ale rodiče má dva (i když do některých žen zřejmě vstoupil duch svatý, páč otec je neznámý.) :-)
14. 09. 2013 | 21:52

Amonre napsal(a):

Sledovat tyto diskuse na internetu je celkem zajímavá sonda do společnosti.
Ať už je to tato, nebo třeba ta o povinném očkování, nebo kterákoliv z desítek jiných. Potvrzuje se tu to, že totaliarismus je v lidech tady poměrně silně zažraný, někdo kdo nedělá tak jak většina je okamžitě pomalu veřejným nepřítelem a má si všechno plně hradit atd. Jenže už ty stejné lidi nenapadne, že by ten člověk teda mohl být zproštěn placení některé z daní, kterým se tu eufemisticky říká pojištění.

Podívejme se jenom na nadstandardy, jásot při jejich zrušení, proč? Protože se zrušila možnost, že se nkdo bude odlišovat od zbytku. To lidi opravdu tak vytáčí že je někdo schopný a ochotný si zaplatit lepší péči?

Diskuse pod článkem pana Lišky o energetice, urážky a výkřiky, že to nejde, neschopnost konstruktivní diskuse, zákopová válka, poměrně typické pro české prostředí. Ano lidi nejsou odborníci, ale pokud tomu tématu vůbec nerozumí ať se do diskuse nepouštějí, respektive, ať nekřičí, že to nejde, protože eistuje jen málo věcí, které nejdou opravdu zatím vyřešit, neumíme sice ještě teleportovat, ale ukládat energii alespoň nějak ano.

Dohledejte si článek o pokusu na Karlově mostě, v civilizované zemi není možné, aby byl člověk slovně napadán urážen a posílán do KLDR pro svoji nikoho neohrožující činnost, v tomto případě kreslení obrázků zdarma. Myslím, že v moderním a civilizovaném světě není možné, aby si veřejné místo usurpovala skupina lidí, která je využívá jako svoji dojnou krávu (s prominutím). A je otázka, jestli je vůbec vhodné aby na památce docházelo k takové komerční činnosti.

A s tím tak volně souvisí všechny možné ochrané svazy kde koho, je morální, aby někomu bylo opakovaně placeno za jednou podaný výkon? A je normální aby si přes stát soukromá organizace usurpovala daň z vlastnictví audio a video techniky v živnostech?
---------
Sečteno podtrženo mají se tu lidi hodně co učit, například to, že někdo může něco dělat zadarmo jen pro zábavu, že každý nemusí dělat věci jen pro peníze.

To, že se lidi s opačným názorem neuráží, to že se do diskusí nechodí hádat, ale diskutovat (ani u těch nejožehavějších témat na NYT, Guardianu, nebo jiných ESC serverech se nestrhávají takové nesmyslné války, jako na našich serverech)

To že stát se má od soukromého života lidí držet na míle (a to kontinentální bývají okolo 7km!) daleko. A že se prostě o životy jiných lidí nestará, pokud to není nezbytně nutné. (nebo pokud to nejsou vaši opravdu dobří přátelé, nebo rodina. a i tam platí, že pokud si o to neřeknou, nemůžete udělat nic)

To že si lidi musí hlídat, aby se veřejná moc nezprivatizovala, aby se veřejný prostor nezprivatizoval. To že my lidi máme skutečnou moc, že stát není nějaká entita, ale že jsme to my, ale to jaksi nejde, když se pořád volí jedni a ti stejní lidi.

A mohl bych pokračovat dalších X řádků.
14. 09. 2013 | 21:54

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka
Já asi tady budu v opozici, ale já bych asi tvrdě chtěl i moje (?) dítě a nechtěl bych dopustit potrat, miluji děti, život. Jen ze zdravotních důvodů - poškození plodu, nebo by matka nepřežila porod.
14. 09. 2013 | 22:01

Reveil napsal(a):

Martin1 21:47

To je jasné. Jenže v těchto ohledech nejde ani tak o to, co jsem si zvolil sám dle svého uvážení, ale o všechny možné nešťastníky, kteří jsou takovými hysterkami bez svého zavinění uvržení do maléru.
On by to člověk možná neřekl, ale podivných jedinců se vyskytuje habaděj. Vzpomínám si, když před lety propukl skandál s Fritzlem, který věznil a zneužíval v baráku dceru, tak to bylo unikum. Jenže za pár let se objevil v Rakousku další takový, pak i jinde, dokonce tady u nás jakási sekta Mravenci, nedávno v USA. Mauerová si taky myslela, že se svými dětmi může dělat, co se jí zlíbí.
Dnes u nás tu a tam nějaká exotka rodí děti v kuchyni, nebo na záchodě, načež to odhodí do kontejneru, v lepším případě od baby-boxu, což je vlastně také jakási odpadková nádoba s vyhříváním a signalizací. A už nám to ani moc nepřipadá.
14. 09. 2013 | 22:03

Drzá zrzka napsal(a):

Martin1

Když je tak milujete, co říkáte, šest, sedm dětí, i když víte, že je nebudete schopný sám uživit?

Dá se použití antikoncepce nazvat též potratem nebo jen zásahem do vlastní reprodukce či je to plánováné rodičovství?

Každá otázka otevře několik dalších...
14. 09. 2013 | 22:14

Martin1 napsal(a):

Drzá zrzka 22:14
1) počet dětí, jsem ze 4, to byla hradba, to byly diskuze, to byla spolupráce, to bylo legrace, to byla radost z každé maličkosti, kterou jsme si mohli dovolit koupit,jeden za všechny a všichni za jednoho. Já pak měl jen dvě (vážná nemoc manželky)
2) antikoncepce - ano
14. 09. 2013 | 22:21

Dumpling napsal(a):

Když je tak milujete, co říkáte, šest, sedm dětí, i když víte, že je nebudete
schopný sám uživit?

Když jsem si prohlížel matriky z minulých století, což je velmi zajímavé, pak běžným jevem bylo 7,8,9 dětí, často s několika manželkami (ty umíraly při porodech), ovšem z těch dětí přežily tak 2-3.
A pak se někde stala biologické nehoda, děti přestávaly tolik umírat, dnes je lidí jak termitů. Je otázka, co je z hlediska druhu výhodnější. Nemohu to doložit, ale mám pocit, že i přesun porodů z ložnic do porodnic přispěl k této populační explozi. Ta je vyrovnávána kompenzačními mechanismy jako jsou války, nádory, hladomory, epidemie infekcí. Sem tam nějaká porodní asistentka je okrajový jev.
14. 09. 2013 | 22:30

xxx napsal(a):

Úplný souhlas. Nemám co dodat.
14. 09. 2013 | 22:37

Martin1 napsal(a):

. . . . . . v lepším případě od baby-boxu, což je vlastně také jakási odpadková nádoba s vyhříváním a signalizací. A už nám to ani moc nepřipadá.
xxxxxxxx
Ano, je to hrozné, ale pořád lepší než popelnice. Všechno je ve výchově. Já jsem byl až takový: Služebně jsem asi 14 dní jezdil do nějakého dětského domova, bylo mi asi 25 let, tam se mne chytil takový malý asi 4letý kluk, byl blonďák s hnědýma očima, jako já když jsem byl malý, to oblečení na něm vyselo, byl hodně hubený. Všude za mnou chodil, on mi byl najednou také blízký, pak tam moje práce skončila a já na něj myslel dost dlouho, bylo mi opravdu smutno ......
14. 09. 2013 | 22:41

Martin1 napsal(a):

oprava
vyselo viselo
14. 09. 2013 | 22:46

jenik napsal(a):

prakticky to stejne lze napsat o porodu se smutnym koncem v porodnici. Jenze zde si to doktori vzajemne zduvodni a tudiz nikdo za nic nemuze.
14. 09. 2013 | 23:06

Eva Stránská napsal(a):

Promiňte mi to, pane autore textu, ale možná byste příště mohl tedy rodit průmyslově Vy, ve vší úctě. Nechte laskěvě rozhodnutí na matce a otci toho dítěte. Je to jejich rozhodnutí, dítě není Vaše, s prominutím ani nepatří státu, dítě není státní majetek. Patří rodině.
14. 09. 2013 | 23:06

Martin1 napsal(a):

Dumpling
.....ovšem z těch dětí přežily tak 2-3.
Ne vždy, moje babička z 11 všechny se dožily dospělosti. Můj strýc z 8, všechny se dožily dospělosti.
14. 09. 2013 | 23:08

Gudka napsal(a):

Martin1
"Ano, je to hrozné, ale pořád lepší než popelnice"

Ovšem, je to hrozné. Ale je to až důsledek. Pozastavuji se hlavně nad tou představou práva na vlčí svobodu, která je v zásadě velice infantilní, je to cosi jako rudimentární vzdor, zatlačovaný dlouho kamsi do podvědomí a nyní postupně pronikající k povrchu.
A v souhlase s tím byla i historicky taková drsná nekázeň vždycky spojena s osobnostní nezralostí - a je dodnes. Zvažme typ těchto pachatelek. V tomto postoji k právu pstatních, včetně novorozence, je obsaženo absolutní pohrdání druhými, výsostný egoismus.
14. 09. 2013 | 23:09

Martin1 napsal(a):

Eva Stránská 23:06
"Je to jejich rozhodnutí, dítě není Vaše, s prominutím ani nepatří státu, dítě není státní majetek. Patří rodině."
xxxxxxxxx
A co když mu rodiče začnou ubližovat, to také smí? Vždyť je jejich, co se má do toho kdo plést, i tak jste to myslela? Kdepak, dítě nepatří rodině. To se velice mýlíte! Rodina je jen povinna se o něj správně starat a to podle zákonů té země, kde dítě v rodině žije. A stát je povinen to kontrolovat a hájit zájmy dítěte.
14. 09. 2013 | 23:17

Gudka napsal(a):

Eva Stránská
"s prominutím ani nepatří státu, dítě není státní majetek. Patří rodině"

A víte, že nepatří? V evropském kulturním okruhu nepatří už od r. 374 n.l., kdy bylo "vlastnění" dítěte rodinou zrušeno (ono vlastně nepatřilo rodině, nýbrž otci rodu - pater familias).
Ale od toho letopočtu v západním kulturním okruhu je ochráncem dítěte za všech okoností stát.
14. 09. 2013 | 23:19

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Martin1

dítě nepatří rodině?
chápu jak jste to myslel, zmiňujete zákony státu... rodina je jen povinna ---
to jste ale přece jenom trochu ujel, ne?
14. 09. 2013 | 23:29

Martin1 napsal(a):

Gudka 14. 09. 2013 | 23:09
Já se domnívám, že tyto pachatelky však neoplývají ani nějakou zvláštní úctou k sobě samým, pohrdají většinou vším a my si jich všimneme, až když se to projeví tím odhozeným dítětem, protože naše pozornost k nim není také valná. V podstatě jimi opovrhujeme už i pro jiné projevy, a tak na jejich jednání neseme také trochu (nebo i více?) vinu.
14. 09. 2013 | 23:32

Amonre napsal(a):

Eva Stránská
Jenomže to tu někteří lidi jaksi nechtějí pochopit, podle některých má totiž možná větší právo, než rodič, o dítěti rozhodovat jakýsi "odborník" (nebo odporník).
A od určitého moemntu, který nelze definovat věkem, nepatří ten člověk ani rodičům.

Řeknu to takto, když se něco stane dítěti následkem rozhodnutí rodičů, nesou za to následky (a vězení by bylo možná mírnějším trestem) oni. Když za ně rozhodme stát, tak následky nesou kdo? Kupodivu rodiče.

Když se něco stane při domácím porodu a jsou z toho trvalé následky, budou se s tím celý život otravovat rodiče (nevím, proč když je něco (aby to byl člověk, opravdu k tomu lidský tvar nestačí) odkázané jen na krmení sondou do žaludku, a nikdy se z toho nemůže to cosi dostat, není legální to zabít). Když se to stane následkem rozhodnutí lékaře, tak to není tak, že by se o to stát postaral v ústavu, nebo že by se o to musel starat ten dotyčný, ale zase se o to musí starat rodiče.

V takové situaci se prosím nikdo nesmí divit že lidi do toho rizika mít dítě prostě nejdou.
Nakonec si mocní, aby mohli zůstat mocní, tedy aby měli koho ovládat, budou muset vymyslet to co už dávno napsal Čapek. Bude se rodit strojem, ta doba je možná blíž, než si myslíme, maso v laboratořích umíme, "bednění" z odbouratelných látek se nám daří osídlit buňkami, takže se podařilo vypěstovat umělý močový měchýř... Možná že celé tělo není daleko. (Ale to by pak mohlo vlastně nabýt jakéhokoliv tvaru chceme aby to vypadalo jako ještěr? Proč ne, bude se kolonizovat základní kostra ještěrovitého tvaru... Jen nervy jsou zatím problém)
14. 09. 2013 | 23:33

Martin1 napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx 14. 09. 2013 | 23:29
Myslím, že vůbec ne. Gudka 14. 09. 2013 | 23:19 můj názor upřesňuje.
14. 09. 2013 | 23:36

Gudka napsal(a):

strýc virus

Nepatří. A sice v tomto smyslu, jehož síla se dovozuje od síly zrušených pravomocí: Pater familias měl patria potestas - svrchovanou pravomoc nad členy rodiny, včetně manželky, všechno vlastnil .- i otroky a děti. Měl právo členy rodiny usmrtit - "potestas vitae necisque", k dětem měl "ius venendi" - právo je prodat.
Tedy pravomoci obsolutní, proto bylo nemslouvavé i jejich zrušení, proto rozsáhlost ochrany a práva rozhodovacího nad dětmi, které přejal od otce rodu stát.
Proto, když Fritzl svazoval a věznil ve sklepě svou dceru, proto, když Mauerová svazovala a omezovala svého syna, do naha svléknutého, tak to byly trestné činy, třebaže děti, s nimiž bylo takto jednáno, byly jejich,
14. 09. 2013 | 23:44

Martin1 napsal(a):

Amonre 14. 09. 2013 | 23:33
"Bude se rodit strojem, ta doba je možná blíž, než si myslíme, maso v laboratořích umíme, "bednění" z odbouratelných látek se nám daří osídlit buňkami, takže se podařilo vypěstovat umělý močový měchýř... Možná že celé tělo není daleko. (Ale to by pak mohlo vlastně nabýt jakéhokoliv tvaru chceme aby to vypadalo jako ještěr? Proč ne, bude se kolonizovat základní kostra ještěrovitého tvaru... Jen nervy jsou zatím problém)"
xxxxxxxxx
Ne, ne, ne, podle mne jste důkazem, že už se nějaký prototyp podařil, ale ještě to není opravdu ono (podle vašich vývodů), tak až snad příště, toto bych dal zatím ještě do lihu.
14. 09. 2013 | 23:49

Amonre napsal(a):

Gudka
Ukažte mi přesný paragraf kde se tak píše, kde je v našem právním řádu psáno že dítě patří státu?

A v Evropském kutlurním okruhu asi těžko, v té době to byl Římský kulturní okruh, pozapomenul jste že moc Říma tehdy končila kousek za Dunajem, občasné expanze severně se moc trvalé držení moci počítat nedají.

Martin1
A když si vládnoucí třída (stát) uzákoní, že je v nejlepší zájmu dítěte, aby se z něho stalo v určitém věku "zvířátko, mazlíček" (v originále pojaponštěná výslovnost anglického pet) jako v Ai no Kusabi (strýc virus jistě rád přeloží)(zkuste si to najít, ještě k tomu přihoďte třeba Iason a Riki), tak rodina proti tomu nemá právo vystoupit?
(Ještě doporučuji předem zapnout private browsing, aby se manželka nelekla, případně aby vám pak YT taková videa nenabízel)

A co se týče ubližování, to se dá zcela jednoduše řešit via standardní trestní zákoník, jako kterýkoliv vztah dvou lidí.

P.S. ne nejsem to co pochoduje každoročně po Praze jenom v trenkách.
Stačí si na youtube zadat Moj Boze "My God" (Že je to z filmu Bathory asi nemusím říkat) a pustit si to kreslené video, pak stačí si dohledat další info, co to má boha znamenat.
14. 09. 2013 | 23:52

Amonre napsal(a):

Martin1
Protože nesouhlasím s vašimi názory, tak jsem hned nepodařený prototyp? Ale jsem rád, že tak moc věříte vědě, sice se pletete, ale optimismus je namístě (dokud nám nedojdou energie, ale to máme bratru ještě tak 30-40 let (ale možná nás multi-kulti tolerance zničí dřív)) třeba se něčeho, třeba průmyslové výroby orgánů, dočkáme ještě za našich životů.

Něco, říkejte tomu bůh, nebo příroda, nám dala možnost svobodného myšlení, takže proč jej omezovat? Neříkejte, že jste si někdy nepohrával s předstvou třeba vraždy, proč by se na to vlastně nemělo myslet? A proč by mělo bít zabití někoho špatné? třeba jde o situaci, že se na mě, nebo na mé rodině ten někdo dopustil něčeho špatného, třeba někoho z ní zabil, proč ho teda nezabít? Proč to nechat na soudu a nerozhodnout sám? Co když soud bude zaujatý, nebo nespravedlivý, jak vlastně vím, že soud pozná pravdu?(Soud ve skutečnosti není nic jiného, než hledání pravdě nejbližší verze událostí)...
A takto lze uvažovat o všem, jenom toto by bylo na hodně dlouho a nechi se tu do toho pouštět, toto je jen ukázka.

A když se tu šermuje římským právem, tak i to mělo dokonce napsáno co je a co není člověk a co je ještě s člověčenstvím slučitelné, nejrychleji si to asi najdete v diskusi pod blogem o povinném očkování.
15. 09. 2013 | 00:06

Martin1 napsal(a):

Amonre
Jen krátce:
Ono je to ale zatím vše obráceně. Zatím jen různí excentrici (nebo přímo zločinci) se snaží svým dětem dávat jména "Měsíční záře", další je chovají zavřené v chlívku, další je od malička trápí výchovou ke křesťanství, další jim ani nedovolí vycházet ven, další je znásilňují a říkají jim, že je musí uvést do sexuálního života, nepouštějí je hrát s dětmi, prý je chrání před státem, atd.
Zatím nic takového nedělá stát.
P.S. Nedávno jsem viděl v 23:30 na ČT 1 nějakého pomatence, který tvrdil, že je zdravé chodit jen bos, když to udělá člověk v dospělosti, tak je to do určité míry jeho věc, pokud nepracuje v ocelárnách u pece, ale pokud bude chtít to samé dělat v roce 2013 u svých dětí a bude je posílat do školy (nebo ani neposílat do školy) ve 20 stupních pod nulou na mráz, tak mu budou děti odebrány (vy jste proti?). Já ne, dotyčného rodiče bych nechal vyšetřit a léčit.
15. 09. 2013 | 00:10

Da.Rock napsal(a):

Porod je vážný, složitý a relativně nebezpečný proces, který může být narušen celou řadou komplikací, které mohou ohrozit zdraví a život jak matky, tak dítěte.
Nechápu, proč se někdo za každou cenu snaží rodit doma za pomocí porodní báby a ne ve specializovaném zařízení, kde v případě komplikací mohou ihned poskytnout odbornou péči. Nechápu, jak někdo může takhle hazardovat se zdravím a životem svého dítěte.
Že se doma za pomocí porodních bab rodilo celá staletí?
Ano, a taky tomu odpovídala dětská úmrtnost.
Ono se v těch dobách taky chodilo s bolavým zubem ke kováři a na horkost se doporučovalo pouštění žilou nebo pijavice.
Ale k tomu se taky nikdo nevrací.
15. 09. 2013 | 00:16

Martin1 napsal(a):

Amonre
Problém bude hlavně v tom, že vy všechno pletete do nějakého pro mne nepochopitelného balíku.
Je mnoho věcí, které jsou pravdivé a nikdo by vám neodporoval, jen ty vývody z toho jsou pro mne nepochopitelné.
vývoj vědy, pěstování člověka, dokonce věřím, že se podaří udělat umělého člověka - podívejte jak jsem s vámi daleko.
Ale jak někde píšete, tady je kopie:
"Jenomže to tu někteří lidi jaksi nechtějí pochopit, podle některých má totiž možná větší právo, než rodič, o dítěti rozhodovat jakýsi "odborník" (nebo odporník).
A od určitého moemntu, který nelze definovat věkem, nepatří ten člověk ani rodičům.
Řeknu to takto, když se něco stane dítěti následkem rozhodnutí rodičů, nesou za to následky (a vězení by bylo možná mírnějším trestem) oni. Když za ně rozhodme stát, tak následky nesou kdo? Kupodivu rodiče."
xxxxxxxxxxxxx
Tak tomu všemu nahoře nějak nerozumím, je to nahuštěné slovy, ale buď jsem blbec (mám jen střední školu) a vy jste nějaký vědec, nebo je to jinak a já vás nechci urazit, pak bych měl výčitky a tak to prostě nechám jen tak, že vám nerozumím. Mějte se pěkně.
15. 09. 2013 | 00:24

Amonre napsal(a):

Martin1
Já jsem se jenom ptal, co když by nastala taková situace, podobným věcem se říká myšlenkový experiment. Jak byste se k tomu stavěl (chci to vědět jen ze zvědavosti)

Dovolím si napsat, že další excentrici je trápí zase výchovou k materialismu (proč je odmítán model výchovy k ortodoxnímu křesťanství, ale výchova k ortodoxnímu materialismu je tolerována (Každý z lidí u nás má v sobě v nějakém poměru materialismus, křesťanství a případně další filozofie)), co se týče jmen, vím, že hned po válce se jakémusi člověku rodiče (nevím den kdy se narodil a je to z doslechu od příbuzných) dali jméno [Sanyboj] a později někdy v 60., nebo 70. letech zase jedné holce jméno Sociálína.

Co se týče chození bosky, tak první by bylo lékařské vyšetření, jestli to chození bosky na nich opravdu zanechává jiné, než společenské následky, do školy je posílat nemusí, pokud jsou vzdělávány doma. Je klidně možné, že mají nějakou rodovou mutaci genu, který je chrání proti omrzlinám

A co se týče odebírání, vždy by se mělo první hledat řešení v rodině, prarodiče, strýcové a tety.

A jak jsem psal, na sexuální zneužívání a omezení osobní svobody máme i normální zákony a nevidím důvod, proč by se na ty činy mělo pohlížet ještě jednou.

P.S. zadal jste to a youtube?
15. 09. 2013 | 00:25

Martin1 napsal(a):

Da.Rock 00:16
Informační technologie umožňují, že se mohou lidé rychle seznamovat s novou vědou. Vždyť i internet hned po armádě využili ke komunikaci vědci, ale oni ho využívají i blbci, kteří už nejsou (myslel jsem si to) v populaci tak hojně zastoupeni, ale ta moderní komunikace je propojila také a na ně se navázali různí " taky vědci", kteří se v době nezaměstnanosti nemohou uchytit a jsou ochotni se přiživit na všem. I proto návrat i k porodům doma. Místo, aby se zkoumalo, co je příčinou, že žena není schopna jako miliony jiných odrodit v porodnici, tak jí budeme stěhovat nemocnici do pokoje. Za to zase může naše demokracie, ta nás položí, nebo to bude muset vzít do pevných rukou nějaký diktátor. Jinak jsme v koncích.
15. 09. 2013 | 00:41

Amonre napsal(a):

Martin1
Dobře, tak vám to rozepíšu, vím, že se mi takové věci při v čase roztáhlejší komunikaci stávají (mám tu k tomu ještě otevřenou nějakou další práci), ale to je taková "nemoc" některých (nechci říkat géniů, protože na hranici geniality nedosahuju, ale dost vysoko ano)

//Jenomže to tu někteří lidi jaksi nechtějí pochopit, podle některých má totiž možná větší právo, než rodič, o dítěti rozhodovat jakýsi "odborník" (nebo odporník)//
To se týče lidí, kteří si myslí, že má existovat nějaký úřad, který bude lidem říkat, jak mají žít, jak vzdělávat děti, kam je poslat do školy atd. tedy takový druh člověka kterému se "stýská" po jednoduchém životu v "ochranitelské náruči státu." A odborník/odporník je taková slovní hříčka (dříve se rezistorům říkalo odporník) a jelikož mám k takovým diktujícím odporníkům odpor, tak jsem si s tím torchu pohrál.

//A od určitého moemntu, který nelze definovat věkem, nepatří ten člověk ani rodičům.//
To je moment kdy si člověk uvědomí, že nepatří naprosto nikomu a že nemusí automaticky vykonat to co se mu řekne, ale že za to mohou být následky, tedy moment, kdy je schopný se na základě jakéhos takéhos vyhodnocení rizik rozhodnout to udělat, nebo ne.

//Řeknu to takto, když se něco stane dítěti následkem rozhodnutí rodičů, nesou za to následky (a vězení by bylo možná mírnějším trestem) oni. Když za ně rozhodme stát, tak následky nesou kdo? Kupodivu rodiče." //

Pokud se matka rozhodne porodit doma a na základě komplikací pak doma bude mít "zeleninu" tedy tvora se jen vnější formou podobajícího se člověku, nesamostatného závislého na výživě podávané sondou, neschopného se koordinovaně hýbat, tak jsou to následky pro celou rodinu a trest mnohem větší, než případné vězení, ale je to následek jejího (a mělo by být i partnerova) rozhodnutí.
Pokud ke stejné situaci dojde vinou komplikací v porodnici, pak ty nejhorší následky zase ponese jen a pouze rodina, která doma bude mít "zeleninu." Případné úmrtí dítěte pak je podle mne stále lepší variantou.
15. 09. 2013 | 00:45

pamětník napsal(a):

aga:
Vy osobně jste rodila doma nebo v ústavu?
15. 09. 2013 | 00:47

Martin1 napsal(a):

"Co se týče chození bosky, tak první by bylo lékařské vyšetření, jestli to chození bosky na nich opravdu zanechává jiné, než společenské následky, do školy je posílat nemusí, pokud jsou vzdělávány doma. Je klidně možné, že mají nějakou rodovou mutaci genu, který je chrání proti omrzlinám"
xxxxxxxxxxxx
ano, ano, ano už něco tuším, ale.......to už si nechám pro sebe.
15. 09. 2013 | 00:52

Amonre napsal(a):

Martin1
P.S. Pořád v tom posledním je tak trochu ozvěna toho o poviném očkování, pokud by došlo k nějaké komplikaci vinou vadné vakcíny, nebo jen nežádoucích účinků vakcíny, což by vedlo třeba k rozvoji autismu, tak hlavní problémy s tím dítětem nebude mít stát, ale rodiče.
15. 09. 2013 | 00:54

pamětník napsal(a):

Perla:
"kdo je rodičce více platný? Zkušená porodní asistentka s třicetiletou praxí, nebo lékařské embryo pát let po promoci?"
Prý lékařské embryo pár let po promoci...holt expert.
Božebože!
15. 09. 2013 | 00:54

pamětník napsal(a):

A další od téhož myslitele:
"Porod je v zásadě fyziologický proces, nikoli nemoc, která nezbytně potřebuje medicinmana se skalpelem a dusítkem."
To je, ale ne vždy u druhu Homo sapiens. Evolučním napřímením postavy se u tohoto druhu jako jedinému zkomplikovaly porodní cesty.
15. 09. 2013 | 00:58

Martin1 napsal(a):

Amonre 15. 09. 2013 | 00:45
No vidíte, že se umíte pořádně vyjádřit. Dá se to alespoň pochopit, co chtěl "básník" říci.
Možná jste génius, ale že bych měl nejdříve zkoumat u člověka bosého v mrazu mínus 20 stupňů, zda náhodou nemá rodovou mutaci genu, který jej chrání proti omrzlinám.
Chvilku půjdu po cestě s vámi:
1) V 99,999999% se bude jednat jen o člověka neobutého z jiných příčin
2) Boty nenosíme přeci jen z důvodu ochrany před mrazem, ale i třeba mechanickým poškozením, ukopnutím palce, aby nás to nebolelo, když šlápneme na kámen sklo, hřebík..
3) Končím, nechci být takový vědec jako vy....
-------------
Jen dál bádejte!
15. 09. 2013 | 01:07

pamětník napsal(a):

matka:
"Zvláště aga válí.Tomu by měli nastřihnout řiť a pak mu jí sešít.Oni by ho ty chytrosti přešly.
Převádět mateřství do politické ideologie je pěkně přiblblé.Tím že nehodlám rodit doma a nesouhlasím s domácím porodem,pane ago, souhlasím s potraty a trpím komunistickým dědictvím,že dítě nepatří matce ale státu?Tss,to jsou argumenty jako stehno! "
V této souvislosti se dopustím menší indiskrétnosti a prozradím Vám, matko, že aga není pán, ale dáma píšící ve formě maskulina a sama je matkou. Myslím, že tímto vysvětlením jsou jeho (její) postoje srozumitelnější.
15. 09. 2013 | 01:08

Kanalnik napsal(a):

Clanek povazuji za dosti demagogicky a zcela souhlasim s prvnim komentarem niku "aga".

Ono je to o tom, kam umistime primarni dulezitost, jestli do vztahu matka - nenarozene dite, nebo spolecnost - nenarozene dite. Ja jsem pro prvni variantu, spolecnost ma byt az sekundarni (ale chapu, ze hodne normalizovanych a postnormalizovanych lidi to vidi jinak).

Jde tu predevsim o vztah matky a ditete. Matka musi byt srozumena s riziky a vyhodami vsech moznosti porodu vcetne porodnice vs rozeni doma. At pak udela informovane rozhodnuti a at je jejimu rozhodnuti vyhoveno s co nejlepsim zazemim (plati pro porodnici i domaci porod).

Tendence shazovat domaci porody a jejich prokazatelne benefity je ukazkou limitovaneho cernobileho mysleni. Mnoho rizik existuje i v nemocnicich, jak psychologickych, tak fyzickych.
15. 09. 2013 | 01:16

pamětník napsal(a):

Jeden fakt tady nikdo nezmínil: Caroline Lovellová, australská propagátorka domácích porodů, doma při porodu zemřela.
http://ona.idnes.cz/zastankyne-domacich-porodu-zemrela-jeste-pred-smrti-varovala-vladu-11i-/zdravi.aspx?c=A120202_094105_zdravi_pet
15. 09. 2013 | 01:28

pamětník napsal(a):

Tendence shazovat ústavní porody a jejich prokazatelné benefity je ukázkou limitovaného černobílého myšlení. Moje dcera rodila v přítomnosti manžela v porodnici Na Bulovce, měla pro sebe pokoj se vším vybavením (i pro návštěvy blízkých) a samozřejmě dostupnou odbornou pomoc pro případ komplikací. Takové podmínky domácí prostředí nemůže zajistit, pokud rodička nebydlí vedle porodnice.
15. 09. 2013 | 01:33

Ekonom napsal(a):

Jak je vidět pane Cermane, šťouchl jste do vosího hnízda.
V principu ano, lidé mají mít možnost si zvolit. I šílené věci. Mohou skákat ze skály s padákem, nebo třeba rodit doma. Na druhou stranu, z hlediska občana je nespravedlivé, pokud je někdo nezodpovědný, doplácet na jeho špatná rozhodnutí. Na adrenalinové sporty je nutné se připojistit.
Při domácích porodech je prokazatelně vyšší riziko nejen úmrtí novorozence (stačí se kouknout na statistiky), nebo matky, ale i postižení způsobené porodem. Proto lze navrhnout řešení v podobě svobodné volby, ovšem s podmínkou zaplacení pojištění ve výši zohledňující zvýšené riziko a tedy i náklady.
Samozřejmě by bylo teoreticky možné, pro opravdu "přírodní" matky, postupovat jako v hluboké minulosti, porody doma, a potom i následná péče a řešení následků tak jako v minulosti. To by bylo také levné, ale jistě všichni chápeme, že by to bylo obtížně morálně akceptovatelné v případě následků. Na druhé straně je podobně obtížně akceptovatelná možnost doplácet zodpovědnými občany následky nezodpovědných dobrodružství zastánců domácích porodů.
15. 09. 2013 | 02:07

Skogen napsal(a):

Ha, ha, ha... Příroda... :)

Příroda zachází s velmi drsným mechanismem, kterému se říká přirozený výběr. Díky němu jsou porody u přírodních druhů fyziologickou záležitostí, ne tak u homo sapiens sapiens, který se přirozenému výběru už nějaký ten čas zdárně vyhýbá, takže do dnešních dnů velmi slušně „zparchantěl“.

Zdejší „Amazonky“ jsou přirozenému výběru vzdáleny na hony a jejich anorektické až obézní schránky zřídkakdy disponují jak potřebnou konstitucí, tak především kondicí a zdravotním stavem. Pohodit je na čtrnáct dní v přírodě, byl by pokoj od přírodních tlachů. Buď by neměl tlachat kdo, anebo by je to rychle přešlo.

Poradil bych zdejším trubkám (nebo troubám, chtějí-li), aby se v duchu fyziologických procesů a nadšení pro přírodní život vyflákly na zubaře. Zubní výplně jsou nepřirozené, vyškubnout si zub doma kombinačkama svede každý a zubaři jsou beztak saďouři... Jen do toho, ať jste krásné, zdravé a s dokonalým úsměvem.
15. 09. 2013 | 02:37

StandaT napsal(a):

Porodnictví a gynekologie je lukurativní obor. Někde mezi stomatology a plastickými chirurgy. Podle mě se primárně hraje o udržení si takovéhoto monopolu do budoucna - ve velkém procentu tam jsou "prachy zadarmo". Však se taky porodníci chovají mnohem více jako cech, než jako profesní skupina. Logicky. Investice do cechu je nepatrným zlomkem investic do prostředí, které by klientky udrželo v porodnicích a nenutilo je hledat alternativy, nemluvě o chování a přístupu samotných lékařů a jejich personálu. To vše navíc právním v prostředí, kde případnou osobní zodpovědnost mohou přenést (a také přenášejí) na zodpovědnost právnické osoby, vlastnící porodní sály. Königsmarková prohraje.
15. 09. 2013 | 07:35

Baba Jaga napsal(a):

No, možná už zde některá zúčastněná (či zúčastněný) napsala, jak pohodový domácí porod probíhá - pokud ano, prosím o odkaz na čas.
Protože v naší vísce žádnou porodní asistentku nemáme, žádnou maminku(ani z té nejstarší žijící generace), která by rodila doma, neznám, moc ráda bych věděla, v jakém domácím prostředí probíhá (a opravdu i jak daleko od porodnice). Ve vlastní posteli nebo třeba ve vaně nebo si snad asistentka doveze své porodní lůžko? Poporodní péči si představit dovedu, asistentky do domácnosti docházely a docházejí.
A proč vlastně zastánkyně domácích porodů u sebe musí mít placenou asistentku, když se dle nich jedná pouze o fyziologický jev? Nezvládly by to hrdinně úplně samy?
Ale co, každý dle svého gusta a ať nám nových potomků hodně přibývá.
15. 09. 2013 | 07:58

Filuta napsal(a):

Kónigsmarkovou jsem viděl nedváno v HP.
Ta ženská nemá ani minimální výčitky svědomí a ještě vystupuje sebevědomě v médiích.
Svou nezodpovědností zabila dítě, které by v porodnici s velkou pravděpodobností přežilo.
Neměla ani tušení, že se dítě dusí, protože to bez přístrojů není ani technicky možné. Jak se tedy vůbec může zbavovat viny?
Je zjevné, že závěry soudu prezentuje po svém, ale doufám, že soud vyšší instance rozsudek jen potvrdí.
Ta sebestředná alternativní "matka", jíž připravila o dítě, se bude se svým rozhodnutím srovnávat celý život. Dobře jí tak!
V zemích třetího světa by byly ženy štastné, kdyby mohly rodit v takových podmínkách jako máme my, ale ty naše touží vracet se do 18.století.
Pokud operují alternativky Holandskem, měly by si uvědomit, že v této zemi neexistuje síť obvodních gynekologů. Nastávající matky jsou tedy zvyklé obracet se místo lékaře na porodní asistentky. Nemyslím, že je to praxe, z níž bychom si měli brát příklad. Ne všechno přicházející k nám ze "západu" je nutné přebírat.
Porody v nemocnicích jsou v Holandsku poměrně drahou záležitostí, takže tu hraje roli také potřeba ušetřit peníze.
15. 09. 2013 | 08:00

Filuta napsal(a):

Standa T.

A o co si myslíte, že jde těm porodním asistentkám?

Jsou porodnice, kam si matka můžu svou aistentku přivést, ale Königsmarková má díky svému arogantnímu chování, jímž je vůči lékařům proslulá, dveře do mnohých zavřené.
Když si představím, čí ksicht takové nebožátko matky alternativky vidí...
15. 09. 2013 | 08:04

Filuta napsal(a):

Kanálník

Ale kakždý soudný člověk ví, že v nemocnici rizika eliminujete na minimum.
Kdežto při domácím porodu do rizika vědomě jdete a to je ten zásadní rozdíl.
Nikdy nemůžete vědět, co se zvrtne. Pouhých pět minut může být doba, na níž závisí život dítěte.
Dokázal byste žít s tím, že nesete na smrti dítěte podíl?
15. 09. 2013 | 08:09

StandaT napsal(a):

"Když si představím, čí ksicht takové nebožátko matky alternativky vidí..." a nejen toto, napsal jste toho docela dost, abych zaujal postoj který mne naučil život - neztrácet čas s lidmi, z kterých hovoří předsudky a zaujetí a kteří tak dávají význam věcem, které s danou problematikou vůbec, ale vůbec nesouvisejí. Tečka.
15. 09. 2013 | 08:23

Drzá zrzka napsal(a):

Filuta

Děťátko po porodu rozezná leda světlo a tmu... což je dobře, neb co kdyby spatřilo nedej bože třeba vás? Možná by chtělo k mamče zpátky do břicha. :-)
15. 09. 2013 | 08:32

Filuta napsal(a):

Filuta

Já jsem od pohledu krasavec. Nordický typ.
15. 09. 2013 | 08:36

Filuta napsal(a):

Standa T.

Königsmarková je odporně arogantní baba.
Pokud byste takovou připustil k porodu vaší ženy, je mi vás předem líto.
Nakonec, je to vaše dítě, ne moje.

Já jenom odmítám nést důsledky vašeho nezodpovědného chování, jinak si vlastní děti klidně zabíjejte rovnou sekerou, je mi to fuk.
Ale pobyt vegeťáka (kolega je výstižně nazvývá "zeleninou")v nemocnici si ,laskavě, plaťte ze svého a nikoliv z mých daní.
15. 09. 2013 | 08:40

Martin1 napsal(a):

Mám stále větší tušení, že až prach času zavane dnešní dobu a lidé budou zkoumat nestraně dobu ČSSR u nás a pokud zůstanou záznamy o té době přístupné (zdravotní karty, statistiky, atd) například v "Ústavu pro zkoumání jak to opravdu tehdy bylo", tak v kapitole porodů, porodnictví atd., budou muset konstatovat, že co to tady v té době bylo za ráj. Zdravotnictví zdarma, zpátečnictví, pavěda likvidováno v zárodku výchovou, podpora pro růst populace, atd.
P.S. nejsem žádný komunista, jen se dívám a žasnu
15. 09. 2013 | 08:41

Martin1 napsal(a):

nestraně nestranně - proč můj opravář pravopisu připouští obě varianty?
15. 09. 2013 | 08:56

Drzá zrzka napsal(a):

Filuta

Velký blondýn? :-)
15. 09. 2013 | 09:02

Poštolka napsal(a):

Ha, tady ale vášně bublají... no, rodit je jistě možné kde vás napadne, ale nejlepší je to v porodnici. Tedy v 21. století, v 17. století to bylo dobré v jizbě. To dnes by nebylo moc rozumné. Zajímavé je, že třeba letecké společnosti, bez ohledu na to, že "porod je fyziologický děj", vás klidně vyloučí z letu, nepustí vás na palubu pokud jste ve finální fázi těhotenství. Klidně vás vydiskriminují, jako by se nechumelilo.
Všimněte si některých mýtů, které jsou spojovány se současným porodním folklórem. Skoro všechny ženy už se nechaly přesvědčit, jak moudré je, aby byl otec u porodu. Osud tomu chtěl, že jsem viděl asi 4 desítky porodů (byl jsem cizí osoba) a musím říct, že je to nepěkný, ba odporný pohled, kdy z rodící ženy, hekající, stébající a potící se, vycházejí různými otvory všelijaké věci, kromě dítěte (staří Římané říkali: inter faeces et urinam nascimus). A teď si představte, že dnes je běžné přinutit otce, aby u toho byl. Ta manželka či partnerka se mu nutně musí zprotivit. Proto ho pak můžete najít u nějakých záskoků. Ale porodní mýty praví, že prý se jeho přítomnosti tam utužuje rodina. To určitě. To nejmenší, co se v něm, v znásilněném blbci, který tam nanejvýš překáží, v tu chvíli odehrává je, že je myslí někde na rybách či prostě někde s kámoši.
15. 09. 2013 | 09:05

Poštolka napsal(a):

V současné kampani nejde o žádnou novinku, Nejen v tom, že domácí porody tu už dříve bývaly a byly nahrazeny lepší variantou "průmyslové produkce novorozenců" v porodnicích.
Ale i ta kampaň jen napodobuje kampaň kosmetických chirurgů v USA a jinde. Ti dosáhli stavu, kdy každý, kdo chce být ve společnosti uznáván, musí podstoupit nějaký kosmetický chirurgický výkon, i když ho nepotřebuje. Kosmetická chirurgie vyrábí zjevy s výrazem Franmkensteina - vyhlazená nehybná tvář, nad ní řídká kštice, bradu podpírá seschlá svráštěla stařecká ruka, nebo prsa steklá až do třísel, nebo naopak nepřirozené nehybné pyramidy - ale pokud byste to nepodstoupili tak se na vás pohlíží, že o sebe nedbáte. To je velmi praktické, zajišťuje hezké příjmy, a stabilní k tomu. Totéž domácí porody. Prorazit cestu k domácím porodům, které "zajišťuje" asistentka, za velké prachy, to za chvíli bude v kavárenských kruzích povinná vstupenka. Teď ještě nějak zařídit, aby za maléry byl postihnutý někdo, kdo za domácí porod není placený, ale je mu do boty všoupnuta odpovědnost.
15. 09. 2013 | 09:17

Luba napsal(a):

Stejně je legrační,
jak by zdejší podpantoflisté a bačkoráři rádi rozhodovali o rodidlech svých velitelek :)

A zase prd!
15. 09. 2013 | 09:17

Martin1 napsal(a):

Poštolka 9:05
V nějakém filmu jsem kdysi viděl, jak rodiče se koukali, jak jejich děti ty děti o svatební noci vyráběly. A nebyl to pornofilm. Už nevím z jaké kultury a období to bylo.
Být u porodu? Já ne, syn už byl, příště už prý nepůjde. Já jsem čekal, až ho vymydlí a učešou a byl to zážitek na celý život. Kouknout se na svou malou kopii.
15. 09. 2013 | 09:18

Babababa napsal(a):

Člověk je rád pánem situace. Je rád, když má čas, prostor, schopnosti, síly a prostředky, zvládnout, co se od něj očekává. Být naživu, znamená, že se od vás něco očekává, vždyť i vy toho obvykle požadujete docela dost. K porodu se člověk dožívá měsíce a od něj léta. Tedy za standardních okolnosti. Možná proto je páření tak atraktivní.
15. 09. 2013 | 09:18

Martin1 napsal(a):

Luba
A jak se vám líbil film SEXMISE?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sexmise
15. 09. 2013 | 09:23

Martin1 napsal(a):

Něco z rodiny - realita. Manželka: Nech už toho plkání o porodech, kdyby to bylo na tobě a měl jsi rodit ty, tak jsme bezdětní. Koukej se oblíknout, Barborce jsi slíbil to technické muzeum, tomu rozumíš lépe, tak šup a jdeme.
Tak čau.
15. 09. 2013 | 09:31

Poštolka napsal(a):

Martin 1

"Být u porodu? Já ne, syn už byl, příště už prý nepůjde"

No, právěže zbývá stále méně svobody, aby se člověk mohl rozhodnout, že tam nepůjde. Už to je diktát. Rodičku přesvědčí okolí, že je to od partnera projev lásky, že to utužuje, zatímco by projevem lásky bylo naopak nejít tam a neriskovat pokračování vztahu pohledem na pomočenou, pokálenou, zpocenou a zkrvavenou partnerku - která to na rozdíl od něho tak moc nevnímá, protože je chráněná clonou vyplavených působků, ale on ýádným opojením chráněný není, on na to kouká v nejlepším případě v hrůze, v horším s odporem.
15. 09. 2013 | 09:36

Luba napsal(a):

Poštolka,
to jste voják?! :)

P.S.: V Itálii se prý drží tato věštecká tradice:
Když se narodí chlapec, plácnou ho po zadečku.
Když začne křičet, bude zpěvákem, když se pokaká, bude vojákem.
15. 09. 2013 | 09:41

babeta napsal(a):

Vážení, v zásadě není co řešit! Trh vyřeší vše! O peníze jde až v první řadě a opravdu o nic jiného těm propagátorkám domácích porodů nejde. Využívají jen toho, že těhotné ženy jsou "v jiném stavu" a tím i manipulativnější, zejména pokud jim budete namlouvat, že jde o budoucí dobro jejího dítěte.

Deklarace práv dítěte a Úmluvy o právech dítěte, přijatých Valným shromážděním OSN, však hovoří však jasně: "dítě z důvodu své fyzické a duševní nezralosti potřebuje osobní záruky a péči, včetně přiměřené právní ochrany, před i po narození", i podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR, "LIDSKÝ ŽIVOT JE HODEN OCHRANY JIŽ PŘED NAROZENÍM" a v duchu zásady klasického římského práva "nascitur pro iam habetur, quotiens de commodo eius agitur" (ten, kdo se má narodit, se považuje za narozeného) i zásady "in dubio pro vitae" (v pochybnosti je třeba se rozhodnout ve prospěch života), s cílem zaručit těm nejbezbrannějším spravedlivou právní ochranu:

Takže můžete rodit doma, i kdekoliv jinde, pokud prokážete, že je porod zabezpečen jak po stránce kvalifikace lékařského personálu tak i přístrojové techniky i materiálního (dispozice operačním sálem, krevními bankou) minimálně na takové úrovní jak porodnice. A neargumentujte, že kdyby něco, tak se zavolá sanitka a někam se pojede. To už může být i cesta na krchov. A to mimčo by v každém případě měl po narození prohlédnout lékař jestli je v pořádku - v pochybnostech ve prospěch života!

PS. Jak dopadla slavná australská propagátorka domácích porodů. Umíraje při domácím porodu varovala všechny ženy před domácími porody!!!
15. 09. 2013 | 09:42

Poštolka napsal(a):

Je zajímavé, jak ve společnosti založené na racionalitě se některé věci ritualizují, zatímco tytéž základní záležitosti jsou i v jednodušších společenstvích ku prospěchu věci racionalizovány. V některýcvh kmenech panuje porodní rituál, kdy žena potichu rodí a manžel leží na rohoži, obklopen rodinou a ostatními vesničany a naříká. U jiných kmenů rodička vezme motouz, odejde do lesa, zde se volně připoutá k nějakému kmeni a o samotě vstoje porodí.
Porodní ritualizace v současné Evropě vede k nahnání otce na porodní sál, ba dokonce na operační sál, aby tam statoval a překážel. Z procesu, který je prohlašován za "fyziologický", se dělá rituál, spektákl.
Teď třeba letí, že děcko se po narození nemá umývat a má se položit otci (nikoliv matce - otci!) na prsa, aby mohlo ssát jeho bradavku...
15. 09. 2013 | 10:02

JAHA napsal(a):

aga napsal(a):

PS

A ještě jeden doklad šílenosti tohoto systému - zvláště u nás. O co, že ti, co nefanatičtěji upírají matce právo rodit doma s (pokryteckým) odkazem na ohrožení zdraví a života novorozence, by byli stejně fanaticky proti zákazu potratů. Jak si to v těch svých hlavičkách srovnají vědí jen oni sami. Hájí právo matky na rozhodnutí o tom, zda její dítě bude žít - ovšem jen do té doby, než mu vykoukne hlavička či zadeček. Pak už patří vědě.
Dobre, ze som prispevky cital. Nieco podobne som chcel odkazat aj autorovi - kedy tak urputne bojoval proti desattisicom zabitych pred porodom.
Super! Palec hore!
15. 09. 2013 | 10:16

martin_ka napsal(a):

porod je hnus...a kdo to dělá doma je hlupák!!

PS: být otcem toho dítěte tak ta paní už žádný další porod (ani soudní řízení) neabsolvuje
15. 09. 2013 | 10:17

Luba napsal(a):

"Jak dopadla slavná australská propagátorka domácích porodů. Umíraje při domácím porodu varovala všechny ženy před domácími porody!!!"

To Jan Palach na smrtelné posteli také řekl, že udělal hloupost. Ale nehodilo se to do jeho obrazu mučedlníka, tak to oficiálové cenzurovali. Ovšem - personál Oddělení popáleninové medicíny v Legerově věděl své.

Honza vzkázal "pochodním" 2, 3, 4 atd.: "Nedělejte to!" Ale bylo to plad prtný.

Obecně lidé vědí, že podpalovat své tělo je nezdravé. Přesto to občas někdo zkusí.

Zkušenost je nepřenosná. Takže jakékoli apely nemají smysl.
Včetně varování před smrtelným rizikem domácích porodů.

Odborníci všech oborů by se měli držet zásady: "Mistr to říká jen jednou!" Odboj porodníků proti porodním asistentkám, toužícím po troše samostatné práce, je naprostá hloupost a je to boj kontraproduktivní. Každý člen týmu má svou odpovědnost, a nikdo nemůže odpovídat za všechny a za všechno, i když to někdo v rámci boje o větší kus žvance tvrdí.

Ostatně - výsledky soudních pří to potvrzují. Když se onomu ohromnému odborníkovi s nejširší odpovědností něco nezdaří, snaží se vyvinit, jak jen může. Najednou je z něj neodpovědný "muzikant".

Ovšem,
je třeba dodat, že ona propagátorka domácích porodů Caroline Lovell nezemřela na porodní komplikace, ale na infarkt z velkého fyzického vypětí!

Jestli měla už dříve potíže se srdcem, šla vědomě do velkého rizika. Kdyby rodila "císařem", nestalo by se to.

"Mluvčí organizace sdružující soukromé porodní asistentky Joy Johnson k tragédii uvedl: „Jde o první případ za patnáct let, co slyším o úmrtí, které je dáváno do přímé souvislosti s porodem v domácím prostředí."

http://www.abctehotenstvi.cz/txt/propagovala-domaci-porody-ty-ji-prinesly-smrt
15. 09. 2013 | 10:17

Amonre napsal(a):

pamětník,
Vezmu to jen krátkce.
Kdyby takových zařízení bylo v republice více, možná by to bylo o něčem jiném a možná že by pak byl i pohled na porodnictví o něčem jiném. Bohužel realita je zatím jiná, průmyslová.
15. 09. 2013 | 10:22

JAHA napsal(a):

Ad: evix
Jenže to by jejich ego vyjímečnosti, či až božské nadřazenosti, dosti utrpělo...

Podla mna je problem inde. Porodne asistentky vlastne tak ci tak takmer sami robia porody v nemocnici (ved mnohe by mohli rozpravat, ale mlcia kvoli moznej strate prace), ale mastenie do kapsy pocas tehotenstva a pred, ci po porode ide inde(cest vynimkam, ktore "vsimne" neberu a pracu si robia poctivo za kazdych okolnosti!). A o to ide asi az v prvom rade.
15. 09. 2013 | 10:24

Amonre napsal(a):

martin_ka
Pokud vím, tak žaloba vzešla ze strany porodníků, nikoliv rodiny, ta s tím byla smířená.
15. 09. 2013 | 10:26

martin_ka napsal(a):

to je možné....já bych to řešil osobně!!! a radikálně
15. 09. 2013 | 10:35

Poštolka napsal(a):

Luba
"Odboj porodníků proti porodním asistentkám, toužícím po troše samostatné práce, je naprostá hloupost a je to boj kontraproduktivní. Každý člen týmu má svou odpovědnost, a nikdo nemůže odpovídat za všechny a za všechno, i když to někdo v rámci boje o větší kus žvance tvrdí."

Myslím, že to je formulováno opačně než jaká je skutečnost - jde o "odboj" asistentek vůči porodníkům z nemocnic. Ti prostě nebudou chodit rodit do domácností (výkon potulné praxe - u nás nepřípustné). A jde v zásadě právě o tu zodpovědnost - divoké asistentky na volné noze by chtěly být placeny, avšak odpovídat by měl lékař z nemocnice?
Jakto?
Zaplatit rodička - nesdíleně (proč bych měl někomu ze svého platiti jeho extrabuřty?). Zodpovědnost, včetně trestní, taky rodička, sdíleně s asistentkou do toho zapletenou.
To vše současný právní řád má ošetřeno.
Nelze na někom požadovat, aby přijal "uvalenou zodpovědnost" - viz příklad aerolinek, které zcela oprávněně vylučují, že by připouštěly výskyt porodů ve svých letadlech. Stejně tak nelze požadovat po porodníkovi, aby se účastnil porodu za jakýchkoliv nestandardních podmínek (aby nesměl odmítnout třeba porod pod vodou, s aqualungem na zádech - i tak blbá rodička by se hladce našla).
15. 09. 2013 | 10:36

JAHA napsal(a):

Ad: Gudka
"Chyby samozřejmě mohou dělat porodní asistentky při domácích porodech, tak jako je stejně často dělají porodní asistentky a porodníci"
Zdroj? Nějaká statistika? Prosím citaci.

Najdite si sama, internet je zatial slobodne a pristupne medium. A robte si statistiky i citacie.

P. S. Keby ste aspon VEDELI citat SKOR, NEZ nieco napisete!!!

evix napsal(a):

Dítě zemřelo, porod proběhl v porodnici http://zpravy.idnes.cz/obvineni-v-drymlove-nemocnici-dk9-/krimi.aspx?c=A130829_170709_hradec-zpravy_wlk
Proč to neřešíte? To dítko mohlo žít, nebýt omylu lékaře...
14. 09. 2013 | 13:45
15. 09. 2013 | 10:39

Gudka napsal(a):

Amonre
"Pokud vím, tak žaloba vzešla ze strany porodníků, nikoliv rodiny, ta s tím byla smířená."

To nebyla "žaloba", to bylo trestní oznámení. To učinit je v případě, že se zdravotnické zařízení setkalo s následkem trestného činu proti zdraví a životu, i při pouhém podezření, je povinost ze zákona.
15. 09. 2013 | 10:40

Luba napsal(a):

"... jde o "odboj" asistentek vůči porodníkům z nemocnic. ..."

Poštolka,
a co práva žen se svobodně rozhodnout? Porodní asistentky jsou zároveň matky a rodičky.
15. 09. 2013 | 10:48

Gudka napsal(a):

JAHA

Umět číst je skutečně s výhodou.
U dotazu na citaci šlo o výrok "stejně často". Tedy chci doložit stejnou frekvenci, nevykazující oborovou specificitu.
Nejsem žena. Ani to z mých textů neumíte vyčíst?
Ostatně v y nevíte, že citace se očekává od toiho, kdo tvrdí jistý výrok, nikoliv od tazatele, který reaguje nebo oponuje?
15. 09. 2013 | 10:50

Poštolka napsal(a):

Luba
"a co práva žen se svobodně rozhodnout? Porodní asistentky jsou zároveň matky a rodičky. "

To jim nikdo nebere. Ale musí nést plnou zodpovědnost. Ano, porodní asistentky jsou zároveň matky a rodičky, někdy i babičky a občas ještě i diabetičky. Začínám mít obavy, jestli z nich nebudou za chvíli i dědečci?
A co z toho plyne?
15. 09. 2013 | 10:55

JAHA napsal(a):

Ad: Malik
Některé domorodky odejdou do lesa a vrátí se s novorozencem.

Keby len to! V niektorych kmenoch (v Juznej Amerike) sa rodi(lo?) tak, ze zenu priviazali postojacky za ruky hore (na nieco take, ako hrazda), ostatne zeny pripravene, pokial plod vyjde a okolo od bolesti kviliaci muzi.
P. S. Zena, samozrejme, nevydala ani ston :-).
15. 09. 2013 | 11:03

JAHA napsal(a):

Ad: Gudka
Nejsem žena. Ani to z mých textů neumíte vyčíst?

Nie:-).
15. 09. 2013 | 11:04

Luba napsal(a):

"A jde v zásadě právě o tu zodpovědnost - divoké asistentky na volné noze by chtěly být placeny, avšak odpovídat by měl lékař z nemocnice?"

Kdo to jsou ty "divoké asistentky"?
Děvčata, co se po nocích trajdají na paloučku při měsíčku?
Projevit trochu úcty k profesi těchto obětavých žen by Vám neuškodilo.

Primárně nejde o peníze, ale o pracovní spokojenost, spojenou s uplatněním získaných kompetencí.

Lékař, ač odborník, může být arogantním blbem, se kterým je obtížné spolupracovat. A nesnesitelné ovzduší, které kolem sebe šíří, se projeví na všech zúčastněných, včetně rodících žen.

Porodník z nemocnice to má rozhodně jednodušší - už proto, že je tam jeho hypotetická osobní zodpovědnost rozprostraněna do nemocniční sítě konziliářů, a konziliářů konziliářů, včetně středního a nižšího zdravotnického personálu.

Porodník by možná k domácímu porodu nešel právě proto, že by tam byl na všechno, i na tu odpovědnost, sám.

Přes to, že 90% porodů probíhá bez závažných komplikací, lékař je "nastaven" na těch 10%. Což je pochopitelné, ale nemělo by to znamenat, že ten devadesátiprocentní zbytek si nechá diktovat, kde má povinout.
15. 09. 2013 | 11:04

Luba napsal(a):

"Ano, porodní asistentky jsou zároveň matky a rodičky ... Co z toho plyne?"

Plyne z toho, že zároveň chrání i svůj zájem, a jelikož mají osobní zkušenosti z prostoru před i za plentou, u kozy i na koze, mohou mít pro vedení porodu lepší profesní intuici, než lékař - muž.

Gynekoložek je poměrně málo.

"Ale musí nést plnou zodpovědnost."

Porodní asistenky tu zodpovědnost cítí.

Jestli Vám jde o právní odpovědnost - ta je věcí zákonů, jejich vykladačů a soudů. Zákony se mají přizpůsobovat realitě, optimální praxi a nárokům života, nikoli naopak.
15. 09. 2013 | 11:15

evix napsal(a):

pamětník napsal(a):
Jeden fakt tady nikdo nezmínil: Caroline Lovellová, australská propagátorka domácích porodů, doma při porodu zemřela.
http://ona.idnes.cz/zastankyne-domacich-porodu-zemrela-jeste-pred-smrti-varovala-vladu-11i-/zdravi.aspx?c=A120202_094105_zdravi_pet
.....................................
To je LEŽ Re: článek o porodu doma...
Přijde mi neuvěřitelný, jak mizernou práci odvádějí naši novináři.

Novinky: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/257910-aktivistka-bojujici-za-domaci-porody-pri-jednom-takovem-zemrela.html
Poslední odstavec referuje chybně o výsledcích oxfordské studie (nesledovala se jen úmrtí a poškození mozku, ale i zlomenimy kostí a paríxy brachiáplního plexu, riziko takovéhoto sloučeného výsledku je pro prvorodičly o něco ,méně než dvojnásobné a pro vácerodičky stejné nebo menší). I přes upozornění chybu neopravili.

Centrum: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=731415
Včera v první odstavci uvedli, že LOvell "před smrtí obrátila a varovala rodičky před domácími porody". redakce si z citovaného článku (http://www.theage.com.au/victoria/homebirth-mums-tragic-end-20120131-1qqbr.html) zjevně přečetla jen text pod obrázkem a už se nedozvěděli to, co ta věta měla znamenat - že varovala vládu před rizikem jejích opatření pro ženy plánující porod doma. Na upozornění reagovali přečtením a opravením.

Ona a Lidovky:
http://ona.idnes.cz/zastankyne-domacich-porodu-zemrela-jeste-pred-smrti-varovala-vladu-11i-/zdravi.aspx?c=A120202_094105_zdravi_pet
http://www.lidovky.cz/zastankyne-domacich-porodu-zemrela-po-porodu-fa8-/ln_zahranici.asp?c=A120201_200412_ln_zahranici_pta
Někde si zadali do Googlu Caroline Lovell a stáhli fotku a ani je nenapadlo oveřit si, zda jde skutečně o osobu, o níž píšou. Caroline Lovell na obrázku je ředitelkou v komunikační společnocti NBN Co. a zřejmě se stále těší dobrému zdraví (a taky nevypadá na 36).
http://www.nbnco.com.au/about-us/our-people/utives.html
Jsem zvědavá, zda za jak dlouhoa zda zareagují na tenhle trapas.
...........................
Víte člověče, že se člověk napřímil už před 3 miliony lety? Zjistěte si co je to austrolopitek, hej.....
Na Medical Tribune lékaři v diskusích už neútočí jen na rodičky, oni začínají napadat i lidi, kteří odmítají chemii. Přitom je prokazatelné, že tahle léčba lidi zabíjí spolehlivěji než rakovina...
Hned na začátku jsem dala odkaz na úmrtí novorozence v porodnici ve Vrchlabí, nikdo na to neodpověděl, ani vy. Všichni odpůrci porodů doma mají asi klapky na očích a jednostranně mluví jen o úmrtí novorozence doma, u nás nebo v Austrálii....
15. 09. 2013 | 11:23

JAHA napsal(a):

Ad: babeta
i podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR, "LIDSKÝ ŽIVOT JE HODEN OCHRANY JIŽ PŘED NAROZENÍM" a v duchu zásady klasického římského práva "nascitur pro iam habetur, quotiens de commodo eius agitur" (ten, kdo se má narodit, se považuje za narozeného) i zásady "in dubio pro vitae" (v pochybnosti je třeba se rozhodnout ve prospěch života), s cílem zaručit těm nejbezbrannějším spravedlivou právní ochranu:

AHA! A ako sa tato zasada dodrzuje v pripade potratov? Kolko "lekarov" (lebo potrat NIE JE LIECENIE CHOROBY!!!), ktori to veselo prevadzkuju za peniaze vybrate na ZDRAVOTNU starostlivost uz bolo v Cesku sudenych, ze sa rozhodol PROTI zivotu?
15. 09. 2013 | 11:24

JAHA napsal(a):

Ad: evix
Vy ste napisala pametnikovi, ze nieco, co pise, ci cituje je LEZ?!

Preboha. Teraz ste mu dala pracu na cely vikend, kym vyhlada v zahranicnej tlaci nieco, co bude protirecit Vasim tvrdeniam. To bolo od Vas nefer:-).
15. 09. 2013 | 11:29

čert }:o napsal(a):

budiž útěchou budoucím rodičkám že nikdo
z diskutérů není ani porodní bábou ani
porodníkem či gynekologem =o)
15. 09. 2013 | 11:51

StandaT napsal(a):

filuto, domácí porody jsou naprosto okrajová záležitost, řádově 400 porodů/rok, což samo o sobě je naprosto marginální počet. Navíc většina končí dobře. Takže nula, nula nic. Pokud se musím podílet na léčbě alkoholiků, nikotinářů, perníkářů a mraků "sociálních nemocí" a úrazů nejrůznějších hazardérů, pak jedno, dvě děcka za rok jsou pod mou rozlišovací schopnost.

Tohlento je opět téma, kdy mužský vědí ačkoliv se jich to vůbec netýká. Ukazuje to pouze na to, jak je česká společnost šovinistická, netolerantní a hloupá. Ať si ženy rozhodují, nota bene, když ta rizika obvykle podstupují po úvaze. Považovat je za nezodpovědné je střelba mimo terč.

Co mě v obecné rovině překvapuje, je ta redukce na ekonomické otázky ze strany levičáků, přestože se obvykle stylizují do ochránců lidských hodnot nezávislých na ekonomice. I když na druhou stranu, pokud i tak rigidní levice dá důvěru zemanově vládě velkokapitálu a pokud takového vládě tleská levicový elektorát, pak asi ten můj údiv není na místě. Stejně tak, že levičáci zde obhajují oligarchické chování porodníků. Tahle doba je fakt bláznivá.
15. 09. 2013 | 11:53

Poštolka napsal(a):

Luba

"Lékař, ač odborník, může být arogantním blbem, se kterým je obtížné spolupracovat. A nesnesitelné ovzduší, které kolem sebe šíří, se projeví na všech zúčastněných, včetně rodících žen."

Tady se stále vytváří dojem, že lékař znamená automaticky nulovou kvalitu a přínos. Jak je ovšem patrno na případu vražedné péče pí IK, může být arogantní blbkou bezevšeho i porodní asistentka, s níž je tak obtížné spolupracovat, že s ní nikdo nespolupracuje. Její působení se pak projeví na osudu doma rodivších žen, a především novorozeněte.
Je mi vcelku jedno, co lékaři, nic moc od nich neočekávám, rodit nebudu, ani nikdo z mýách blízkých.
Divoké porodní asistentky, se svými rituálními postupy jsou mi k smíchu a každopádně nechci na ně přímo ani nepřímo dát ani korunu.
15. 09. 2013 | 12:10

Gudka napsal(a):

Standa T

Já naopak za silně levicové, až romanticky levicové, považuji požadavky alternativních sufražetek, které chtějí absolutní rozhodování, ale také absolutní neodpovědnost a samozřejmě absolutní společenskou úhradu uspokojování svých zvláštnůstek.
Výskyt nezodpovědnosti ve skupině rodiček je historicky zažitá skutečnost, kterou potvrzuje i to, co v dnešní době opakovaně vidíme a slyšíme. Už jsem psal, že dnes už nelze pro tyto pachatelky požadovat trest trhání kleštěmi. Možná ale nevyplynulo dostatečně jasně, jak je mi to líto.
15. 09. 2013 | 12:18

KvL napsal(a):

to: čert }:o
Zdravím,
Ale za to nikdo z nás přece nemůže dát ruku do ohně, co když ti nej ukřičenější jsou z jednoho, nebo z druhého tábora?
15. 09. 2013 | 12:35

StandaT napsal(a):

Gudko, možná to tak je, ale já jsem nezaznamenal žádné "také absolutní neodpovědnost a samozřejmě absolutní společenskou úhradu uspokojování svých zvláštnůstek". Mě se toto tvrzení jeví jako součást propagandy, ne reflexe reality.

Nicméně tady vyplývá na povrch jedna otázka - proč jsou náhrady požadovány po asistentce a nikoliv po rodičce, která to rozhodnutí učinila?
15. 09. 2013 | 12:41

Amonre napsal(a):

StandaT
Dohledejte si komentář s tímto časovým kódem, 14. 09. 2013 | 21:54
Je to tu holt s lidmi těžké.

Gudka
Kde je ta neodpovědnost? To že se někdo rozhodne pro něco jiného, než vy? To berete za nezodpovědnost? A ta povinost hlášení, to by také mělo být revidováno, umím si představit celou řadu případů, kdy by ani jedna ze stran druhou nežalovala, ani nepodávala trestní oznámení, ale nějaký arogantní člověk to udělá.
Uděláme myšlenkový experiment, souhlasíte?
Představte si situaci, že se s dobrým přítelem rozhodnete dát si souboj s meči a on vás behem toho sekne nic moc to není, ale musí se to zašít, jdete na pohotovost, tam vás zašijí, ale zároveň podají trestní oznámení pro ublížení na zdraví. Vám se to zdá normální?
15. 09. 2013 | 12:47

babeta napsal(a):

ad: JAHA 11:24

POTRATY TADY NEŘEŠÍME. Přes všechna úskalí těhotenství jsme u porodu. Ten byl, je a asi ještě dlouho bude pro ženu i dítě vysoce riskantní záležitostí, i když všechno je relativní a mnozí budou namítat třeba, že rizikovější je to nebo ono (např. jízda autem). To, že porod je z fyziologického hlediska přirozený proces nikdo nepopírá, ale nikdo tomuto přirozenému procesu nemůže upřít i tu vysokou rizikovost. Úmrtí při porodech pronásledovaly po staletí tragicky jak paní pánů (královské rody, i nejvyšší šlechtu), kmány nevyjímaje. Dokonce i ženy, které měly několik bezproblémových porodů, nejednou umírají. To se postupně mění, když lékařská věda zvládá "horečku omladnic", a má k dispozici po první světové válce, díky našemu Jánskému, možnosti transfuze krve, která zachránila nespočet rodiček.

Jeden problém, který se tady neřeší jsou práva otce. V případě, že rodička se rozhodne, přes nesouhlas otce, k domácímu porodu a narodí se díky nedostupností okamžité kvalifikované péče postižené dítě, tahá zde otec za kratší stranu provazu. Je odkázán do konce jeho života přispívat na jeho přežívání a někdy i na její postižení, což může být i násobně nákladnější, než na zdravé dítě a nezřídka je mu tak zabráněno uvažovat o dalším dítěti. Pro takové případy by měla nastávající rodička podepsat tzv. informovaný souhlas, že v takovém případě nemůže požadovat po otci, ale ani po státu (společnosti), aby následky jejího neuváženého činu nesli ostatní. Myslím, že by s plánovanými domácími porody byl konec.
15. 09. 2013 | 12:49

Amonre napsal(a):

babeta
Jen tak pro zajímavost víte, čím byla horečka oumladnic způsobena?
V začátcích rození v nemocnicích, nebo stačilo jen s lékařem, se zhusta stávalo, že lékař šel k porodu přímo z pitevny a protože to bylo v době, kdy se o příčinách nemocí příliš nevědělo, nemyl si ruce. Tedy často zanesl do těla matky infekci, ze které byla horečka oumladnic (řekl bych, že to byla otrava krve), až mytí rukou teprve s ní ukončilo jakš takš konec, apk samozřejmě dezinfkce a rukavice.
15. 09. 2013 | 12:54

Luba napsal(a):

Poštolko,
Vaše představy jsou zcela mimo realitu. Vytvořil jste si podivuhodný svět pověstí a bájí, kde hrdinný Alopat bojuje s nenasytnými divoženkami o zdraví bývalé Panny s naplněným životem.

Chápu, že Vaše konstrukce považujete za cennější, než relevantní informace, neboť k nim máte vztah jako Pygmalion ke Galatei, ale preferovat domněnky před poznáváním skutečnosti je stupidní.
15. 09. 2013 | 12:58

občanka napsal(a):

Hodně je to v tom, že žena za minulého režimu byla pro zaměstnance porodnic - lékaře i sestry - kusem dobytka. Ani jméno neměla. Příchodem do porodnice z ní byla mamina. Rodila jsem dvakrát a kdyby do druhé nebyl kluk a já byla možná nucena porodit potřetí, tak bych zůstala doma do té doby, kdy by někdo musel přijet za mnou. Vím, že je to riziko. Ale život není bez rizika. To by člověk nesměl vyjít z domu nebo sednout za volant. Ostatně oblibu tzv. adrenalinových sportů si vysvětluji tak, že naopak rizika je málo, tak si někteří musí uměle ten adrenalin zvyšovat.
Po revoluci se některé ženy vzbouřily jednání porodního personálu a protože neměly jinou možnost, tak chtěly rodit doma. Chtějí pouze, aby jim někdo legálně pomohl. Zajímavé je, že tu Koenigsmarkovou nežalovali rodiče, ale lékaři a ministerstvo zdravotnictví.
Kdyby lékaři-porodníci tu samou energii vynaložili na to, aby se naučili laskavě jednat s rodičkou jako s člověkem a porodnice vzhledem nepřipomínaly pitevnu, vůbec by tento spor nevznikl. Asi bych zmíněným lékařům doporučila psychoterapii. Možná, že ten jejich komplex má původ v jejich porodu.
15. 09. 2013 | 13:08

Gudka napsal(a):

Standa T

Já tedy tomu rozumím tak, že porodní asistentka, která nezajistila odpovídající péči, ač ze zákona měla, má odpovědnost trestněprávní.
Sdílet ji může i rodička, která, právě proto, že je bytost s právem svobodného rozhodvání, tak mohla zvážit, jaké podmínky jsou pro porod přiměřené. Rodička samozřejmě, pokud zvolí porod v odchylných podmínkách, tak má finančně převzít náklady. (Jádro je v tom, které podmínky jsou aktuálně považovány za odchylné. Budou to jinými slovy ty, které nejsou obvyklé. Což už není těžké posoudit).

Amonre
Zákon stanoví povinnost zdravotnického zařízení podat oznámení (a současně i návrh regresu) při zjištěném podezření na cizí zavinění, způsobující vážnou újmu ha zdraví či smrt. Co je na tom nejasného? Chápu, že to může být nevítaný fakt, ale fakt to je.

Babeta
Vcelku souhlas s tím, co píšete, až na jednu věcnou záležitost: Pomoc rodičkám prostřednictvím transfuzí nebyla "díky našemu Jánskému".
Krevní skupiny objevil už 1901 rakouský lékař Karl Landstenier, který za to také dostal Nobelovu cenu.
Janský "doobjevil" 5 roků po Landsteinerovi další krevní skupinu (AB), kterou Landstenier neidentifikoval. Janský se tak spolupodílel na vytvoření podmínek pro bezpečné transuze.
15. 09. 2013 | 13:11

Stanislav Cerman napsal(a):

Bravo pane Cermane, Vás je jako historika škoda, jste jednička v rozpoutávání diskuze nad marginálními problémy této společnosti. To je výsada nejvyšších politiků. Proč do ní nevstoupíte? V politice byste byl této společnosti a hlavně dětem podstatně užitečnější. Nebo krize také přinutila Dalibora housti? Tomu se mi u Vás nechce věřit.
15. 09. 2013 | 13:15

MK napsal(a):

Porod v pohodli domova je asi nejvetsi hloupost, kterou jsem kdy slysela.Uz jen predstava, ze ten svincik po porodu budu mit doma v loznici by mi klidne mohl zpusobit kdyz ne potrat tak predcasny porod. Na druhou stranu jsem nikdy nerodila v CR a podle toho, co jsem slysela porod v ceske nemocnici take zadne pohodli neni. A tady vidim navod, jak mnozstvi maminek rodicich doma efektivne snizit.
15. 09. 2013 | 13:16

evix napsal(a):

Babeta, kdy se narodilo postižené dítě při domácím porodu? To dítě u kterého byla asistentka IK zemřelo...Všechny děti co jsou postižené A ŽE JICH OKOLO, JE VÍCE NEŽ DŘÍVE, se narodily v porodnici! Sakra kdo za to nese odpovědnost? Rodiče! Tím, že šli do porodnice?
Dále, lékařům se nelíbí, že lidé se začínají bránit chémii při léčbě rakoviny, jen to neříkají moc nahlas, protože se to týká už i mužů a jak známo, ti si svá práva dokáží ubránit i za cenu, že poškodí někoho jiného.
15. 09. 2013 | 13:22

Amonre napsal(a):

Gudka
To že v první řadě by toto právo mělo náležet danému člověku (když je to jen ublížení na zdraví) a pak rodině (podpis souhlasu s vyšetřováním), v případě že je jasný důkaz že k události došlo bez souhlasu poškozeného (Jsou blbci co po sobě nechají schválně vystřelit, nebo kteří si před ten vlak ze sázky stoupnou) a to dnes díky kamerám na každém kroku jde, pak ať trestní řízení běží.
Ale praxe, že někdo je nejenom oprávněný, ale dokonce poviný jen při podezření podávat trestní oznámení je podle mne špatná.
Další myšlenkový experiment: Vaše žena půjde do sklepa pro brambory, praskla žárovka, takže nevidí pořádně na schody, neodhadne to, myslí že už je tam zem a spadne, přitom si zlomí ruku, vy ji vezmete k doktorovy, sice řeknete, že se jí to stalo tak a tak, ale on vám neuvěří a podá trestní oznámení. Asi pro vás hodně příjemná situace.
15. 09. 2013 | 13:29

babeta napsal(a):

ad. Amonre.

Ano máte pravdu, dalo by se zobecnit, že "horečka omladnic", která trápila i venkovské ženy, je o poznání v oblasti hygieny, o infekci, která se dříve snadno zanesla a špatně řešila před objevem penicilínu (utajovaným spojenci) v období II. sv. války Flemingem. Sulfáty byly jen částečným řešením a nezachránily ani Heydricha.

Jinak na problém plánovaných domácích porodů se můžeme podívat z druhé strany - selským rozumem. Když sedlák či koňák ví, že se mu bude telit kráva či rodit hříbě, neponechává tomu fyziologickému procesu volný průběh, ale zootechnik si pečlivě ten kus dobytka hlídá, i nocemi, koňák běžně v maštali i spává, a v případě, že nadešla kobylce ta šťastná hodinka, upaluje se pro doktora (veterináře), který už je často informován předem. Nic se neponechává náhodě. Nikdy se to neponechává na starost jen děvečkám nebo pacholkům, i když zkušeným a školeným. Proč by to u žen mělo být jinak? Má snad žena a dítě menší cenu, než kobylka a hříbě???
15. 09. 2013 | 13:32

Stanislav Cerman napsal(a):

Vážený pane Cermane, jste mistr v rozpoutávání diskuzí nad marginálními problémy této společnosti. To je výsada nejvyšších politiků. Vás je jako historika škoda. Proč nevstoupíte do politiky, tam byste měl skvělé uplatnění a dětem a matkám byl daleko užitečnější, než řešením domácích porodů. Ty jsou z historického hlediska vrtochem několika hysterických žen. A nebo krize přinutila Dalibora housti? To se snad ve vašem případě nemohlo stát.
15. 09. 2013 | 13:43

Gudka napsal(a):

Amonre

Vaše myšlenkové experimenty jsou na nic, když existuje jasná zákonná povinnost (všimněte si, že "povinné" je se dvěmi "n" - nejde o experiment).
A to ještě je třeba uvést, že v případě dítěte je to ošetřeno paragrafem, navíc, kdy se musí ještě upozornit sociálka.
Tedy, já být lékařem, tak bych v dnešní hysterické době neriskoval, že by mě zažalovali, že "jsem si nevšimnul" a že jsem "nepojal podezření" - jak se to stalo té dětské lékařce Smékalové z Brna. Hezky bych nahlásil všechno. Vy ne? Dal byste se raději soudne stíhat? Silně pochybuji.
15. 09. 2013 | 13:50

Amonre napsal(a):

babeta
Uvedl jsem v jednom ze včerejších komentářů příklady z Japonska, když si otevřete i tu anglickou wikipedii (URL en.wikipedia.org) a zadáte birth in japan, můžete se dočíst, že porodní asistentky studují tři roky (nevím, jak je to u nás), přece by nemusel být takový problém tento obor zavést i u nás (pokud není, kurz samozřejmě na takovou věc nestačí).
Hlavní problém je myslím u nás obecně s přístupem k lidem ze strany perosonálu, ale to je o lidech a i v jednom špitálu se to lyší oddělení od odělení.

Ale to je o mezilidských a společenských vztazích, nevím, kde se v některých lékařích bere to, že oni jsou něco víc než ostatní, sice mají vystudovanou školu, ale to z nich nedělá bohy, stejně tak ale nechápu lidi, kteří si myslí, že jsou víc, než lékaři protože si o tom přečetli na internetu... Slyšel jsem o pár případech, kdy si důchodce stěžoval, že mu sestry říkaly dědo místo pane inžennýre.

Nevidím důvod, proč by se při porodu mělo na sále motat zbytečně moc lidí, Podle mne by neměl přece být problém, aby i v té porodnici mohla tu ženskou odrodit vybraná porodní asistentka (nějaká smlouva s porodnicí by asi byla nutná to jsou drobnosti, které by se musely doladit) a doktor, který tam stejně musí pořád být, byl k dispozici, kdyby se náhodou něco opravdu hodně zvrhlo.

Kdybych byl doktor já, tak bych se snažil držet toho, abych pokud možno co nejvíc lidem doporučoval a ne nařizoval
15. 09. 2013 | 13:51

babeta napsal(a):

ad. Stanislav Cerman.

Vážený, máte dar strefit hřebíček na hlavičku. Vaše slova "...než řešením domácích porodů. Ty jsou z historického hlediska vrtochem několika hysterických žen.", není již třeba dále komentovat a rozvádět, přesné vyjádření.
15. 09. 2013 | 13:53

Vojkůvka napsal(a):

AMONRE

Vaše žena půjde do sklepa pro brambory, praskla žárovka, takže nevidí pořádně na schody, neodhadne to, myslí že už je tam zem a spadne, přitom si zlomí ruku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tak to bych nahlásila. Posílat ženu do sklepa pro brambory je jednoznačně týrání. Neudivuje mě že si to sexisti nechtěji přiznat.
15. 09. 2013 | 13:55

Amonre napsal(a):

Gudka
Ty myšlenkové experimenty jsou právě od toho, aby se dalo polemizovat o tom, jestli je ten zákon nutný, nebo ne, jestli to nejde formulovat nějak lépe.
Nebo jste typ, který, kdyby se do zákona dalo, že se od pondělí do čtvrtka smí chodit jenom v černém a od čtvrtka do neděle jenom v bílém, to prostě udělá a nebude o tom, ani chvilku přemýšlet?
Proto říkám, že by tam měl být ještě souhlas se zahájením stíhání, který podepíše někdo z rodiny (a lze stanovit z jak široké aby to nepodepisoval strýček z patnáctého kolene, když vaše manželke, nabo dítě ještě žijí), pokud neexistuje jasný důkaz, jak je popsáno výše. Takovým důkazem bylo třeba to video v kauze Kuřim.
15. 09. 2013 | 13:58

Amonre napsal(a):

Vojkůvka
Co když se tam vydala sama o své vůli? :)

babeta
Ještě jsem zapomenul k těm lékům (myslim, že to byly sulfany a ne sulfáty, každopádně na bázi síry byly), tak na ty si během pár let vypěstovaly bakterie rezistivitu (ostatně většina starých antibiotik už dnes také nefunguje a musí se hledat nová).
Navíc existuje doměnka, že možná byl zastupující protektor odstraněn někým dalším z NSDAP (nebo na jeho příkaz) Po operaci se prý totiž určitou dobu zotavoval bez problémů a až pak to začalo jít z kopce, ke smrti totiž došlo až o týden po atentáru a operaci
15. 09. 2013 | 14:04

Dumpling napsal(a):

Amonre
"a i v jednom špitálu se to lyší oddělení od odělení."
Určitě se to liší v pravopise, to ano...

"přece by nemusel být takový problém tento obor zavést i u nás"
Psal jsem o matrikách. Doporučuji je studovat. V zápisech v nich je v 18. i 19. století u každého narození uvedeno:
V německy psaných zápisech: "Hebamme geprueft"
V českých: "bába zkoušená"

Z čehož vyplývá, že se v našich zemích nečekalo, jak v Japonsku. Nicméně byla v těch knihách velmi častá úmrtí při porodu, těsně po něm, neodkladné křtění porodní bábou, mrtvorození. Tedy asi to, o čem tu píše babeta.
15. 09. 2013 | 14:05

Gudka napsal(a):

Amonre
ovšemže bych se držel znění zákona. Nejsem kverulant, proto netrávím čas špekulováním, jak který zákon vylepšit.
15. 09. 2013 | 14:12

Milan napsal(a):

Narodil jsem se doma i když nemocnice byla asi 1km,máma chtěla asi rodit doma. Byla přítomna porodní asistentka,ale byl jsem asi moc velký,proto zavolali domácího lékaře Mudr. Havlíka. Oba moji starší bratři to nesli různě ,nejstarší Rosťa ten prý byl velmi neklidný, viděl otce kouřit,František ten šel klidně spát.Rosťa ten chtěl, jak říkavala máma ji okamžitě vidět když jsem se narodil ,to mu bylo necelých deset let.A to bylo zhruba v 0.30´. V roce 1946, když jsem se narodil byly domácí porody ještě hodně rozšířené.Jsem přesvědčen ,že Brusel rozhodne správně v této kauze.Z nestraného hlediska se vytvořil monopol a ten má dlouhé prsty. I když bude verdikt z Bruselu chtít omezit monopol ,bude to ještě na dlouho, než zvítězí zdravý rozum.
15. 09. 2013 | 14:37

Luba napsal(a):

Níže popisuje 34-letá prvorodička svůj porod v lékařském zařízení, který skončil smrtí novorozeného syna:

"Dobrý den,před týdnem nám po 10ti dnech zemřel náš prvorozený syn. Zprávu z patologie ještě nemáme, ale přesto by se Vás chtěla zeptat na Váš názor. Budu se snažit být stručná.

2.5.termín porodu dle MS,6.5. dle genetiky a ve zprávě o rodičce mám uvedeno dokonce předpokládané datum porodu 21.4.2008 (!!!)

15.5.(41+2) mne přijali do porodnice - partner doma vysoké horečky viróza, riziko přenosu infekce

16.5.(41+3) indukce - 5:00 první tableta Prostinu
9:00 partnera k porodu nepustili, přijela budoucí tchýně
10:00 další tableta Prostinu + antibiotika pro dítě Ampicilin, kvůli Streptokoku

10:30 píchnutí vody, infuze Oxytocinu + Hamiltonův hmat
11:30 silné bolesti, vnitřní vyšetření (doktor mi již nesdělil o jaké jde, ale velmi mi připomínalo Hamiltonův hmat, také stejně bolestivé)...poté jedna souvislá kontrakce, přestávky cca 10sekund, ne delší.
...

Po narození:

Apgar skore 01/03/04- stav dítěte při propuštění matky 3(tedy patologický), příznaky rizika - zkalená voda, CTG, auskultace... - ze zprávy o rodičce. DG 0709-tedy epiziotomie-tedy nástřih uveden jako komplikace př porodu.

Druhý den dopoledne jsem na vlastní žádost opustila porodnici a byla převezena do Olomouce,abych mohla být synovi nablízko. Tuto možnost mi ani v porodnici nenabídli, partner "vyběhal" převoz.

Syn měl otoky na plících, otok na mozku(dle UZV), krvácení do nadledvinek. 10 dní bojovali o jeho život, bohužel marně-rozsáhlá infekce."

Zdroj:
http://www.porodnice.cz/node/39569

Podle popisu to vypadá, že během farmakologicky uměle uspíšeného porodu došlo k tísni plodu.

Co se o této komplikaci píše:

"...
Tíseň plodu - je průkazné, že tíseň donošených plodů zdravých matek s bezproblémovým těhotenstvím je nejčastěji zapříčiněna vlivem infuze umělého oxytocinu či protržením plodového vaku.

Dítě, které je zralé na to, aby zvládlo námahu přirozeného porodu, nemusí odolat zátěži nepřiměřených tlaků způsobených syntetickými hormony.

Stahy mohou být tak intenzivní a časté, že je rodička nemusí zvládnout udýchat. Zadržuje-li rodička dech, může dítě trpět kyslíkovou deprivací. Také ležení na zádech, které infuzi a následné monitorování plodu často provází, může zásobení plodu kyslíkem omezit.

Kromě toho jsou ženy v nemocnicích často nabádány, aby se chovaly kultivovaně a nedělaly hluk. To opět vede k zadržování dechu.

Protržení vaku plodových blan zbavuje dítě přirozené ochrany plodovou vodou, která chrání dítě i pupečník před nadměrnou kompresí zpomalující transport kyslíku.

Zralý plod je na přirozenou porodní zátěž dobře připraven. Iniciace porodu, délka a intenzita stahů jsou dítěti i matce uzpůsobeny "na míru", tak aby je jejich organismy zvládly.

Hůř jsou na tom děti, které jsou k porodu donuceny umělým vyvoláním.

Zkušenosti z porodů v nemocnicích nám vnucují přesvědčení, že porod znamená ohrožení pro matku i dítě, ale takový je právě jenom porod, do kterého se vměšuje někdo jiný než rodička a rodící se mimino.

U přirozeného porodu zdravé ženy může ke kyslíkové deprivaci dojít jen ze dvou příčin - výhřez pupeční šňůry a předčasné odlučování placenty."

Zdroj:
http://www.rodina.cz/clanek5000.htm

Dodám, že lékař z internetové poradny odmítl tazatelce odpovědět s tím, že "poradna NEMŮŽE sloužit k hodnocení již proběhlých situací".
15. 09. 2013 | 14:38

Skogen napsal(a):

MK, možná jste slyšela černé historky z dob institucionalizmu, naše zkušenosti z let 2000 a 2004 jsou čistě pozitivní :)
15. 09. 2013 | 14:51

Filuta napsal(a):

Řekl bych, že debata je veskrze zbytečná, jde o tisíckrát omleté téma a autor se k němu uchyluje zřejmě ze zoufalství.
Já bych měl pro něho, jako pro pravicově orientovaného blogera, několik ožehavějších témat.

Ale když už jsme u těch domácích porodů - každému je jasné, že pojišťovna nikdy nepřistoupí na úhradu asistence porodních bab u domácích porodů.
Je si vědoma toho, kolik by ji stála v komplikovaných případech následná lék.péče o dítě a matku.
Žádný zákon rovněž nedonutí lékaře, aby vědomě riskovali soudy a účastnili se takového domácího hazardu.
Chce-li nějaká žena mít vlastní porodní asistentku, nechť si ji platí, je to nadstandard. Minimálně devadesát procent žen se obejde bez nich, stačí jim pomoc matek nebo jiných zkušených žen v rodině v době po porodu.
Módní záležitost jako jsou" předporodní kursy" také není bezplatná, protože jde o naprostou zbytečnost. Neznám ženu, která by neporodila i bez takového kursu, tady jde opět jen o to, jak vytahat z kapes rodičů další peníze.

Z porodů se udělala komerční záležitost, na níž se přiživuje velké množství lidí.
Dnešní nastávající matky ze svého těhotenství dělají světovou událost, nechávají se fotit nahé na titulní stránky časopisů a jejich zviditelňování je občas za hranicí dobrého vkusu (což se týká i "necelebrit" z řad "normálních" občanek, které se po dutých hlavách z šoubyznysu opičí).
15. 09. 2013 | 15:01

evix napsal(a):

babeta napsal(a):
ad. Amonre.
Jinak na problém plánovaných domácích porodů se můžeme podívat z druhé strany - selským rozumem. Když sedlák či koňák ví, že se mu bude telit kráva či rodit hříbě, neponechává tomu fyziologickému procesu volný průběh, ale zootechnik si pečlivě ten kus dobytka hlídá.......
............................
Hlídá a přesto neuhlídá. Jako bývalá zootechnička o tom něco vím, kolikrát jsme krávu, či prasnici hlídali co nejdéle, pak jsme odešli na chvíli jinam a když jsme přišli, bylo tele či sele na světě. Proto se tele obyčejně z krávy vytahovalo a to jen v případě, že byla uvázaná a tím pádem nemohla utéct před "pomocí"...Divné, že....A možná ani nevíte, ony krávy taky dokážou "pomoc" napadnout, zvláště některé plemena bez tržní produkce mléka. Ta zvířata to prostě berou tak, že jste predátor a můžete právě narozenému mláděti ublížit..
Zvláště nedůtklivé jsou v tomto případě prasnice, ono to zvíře vypadá neškodně, ale prase to je buldozer/bagr/ v živé podobě a navíc dokáže ošklivě trhat!
Takže příště pozor na na zcestné názory, nejsou všichni odchovanci telenovel.....Zvláště v dnešní době, kdy je ošetřovatelů málo (práce je v Česku poměrně drahá) a proto se šlechtí hospodářská zvířata na snadné porody ( i v zahraničí je nedostatek lidí ochotných pracovat v zemědělství)...
15. 09. 2013 | 15:02

evix napsal(a):

Luba to tu zbytečně píšete, nesamostatní jedinci jsou zblblí mediálním tlakem a dokud se nedostaví něco podobného v jejich rodině. I pak budou obviňovat spíše přírodu a někteří jedinci i nespolupracující matku či její stáří (ve 34 letech člověk starý není)....
Jen by mě zajímalo zda v tom případě podá oddělení v Olomouci trestní oznámení na porodníka. Je to smutné, ale nepodá a případná stížnost matky bude zasunuta a případný soud nikoho nepotrestá...
15. 09. 2013 | 15:14

Filuta napsal(a):

Evix

Souhlasím s tím, že v případě pochybení nemocnice by měl proběhnout soud a pozůstalí by měli být odškodněni, což se děje jen v minimální míře.
Je pravdou, že doktoři tzv.drží basu, ale nedělají totéž porodní báby?

Na excesech v porodnicích nelze stavět tezi, že jsou domácí porody bezpečnější.
To je přece nesmysl.
Dovedeno ad absurdum byste pak mohla klidně tvrdit, že občas někdo zemře i při operaci slepého střeva a je tudíž bezpečnější operovat si slepé střevo doma v kuchyni.

Odvezu-li ženu do porodnice, vím, že jsem udělal maximum pro to, aby ona i dítě byly v co nejlepší kondici. Pokud se přihodí nějaká tragédie (lidi umírají i v nemocnicích), nebudu si muset celý život vyčítat, že jsem něco podcenil a zanedbal.
Chlap, který souhlasí s něčím tak nebezpečným jako je domácí porod (nebo k tomu dokonce rodičku nutí), by zasloužil pár facek. Rád bych viděl, jak se k tomu staví příbuzní, třeba babičky.
15. 09. 2013 | 15:52

Luba napsal(a):

"Na excesech v porodnicích nelze stavět tezi, že jsou domácí porody bezpečnější."

A on to někdo tvrdí?

Ale skutečností je, že z jednoho excesu při domácím porodu se udělá "výkladní skříň" nekompetence porodních asistentek.

Na výše uvedeném případu je zřejmé, že i postup "lége artis", tedy obecně přijímaný za správný, se může - aplikováno na konkrétní specifický případ - ukázat jako škodlivý.

Většina rodiček a dětí to přežije, i když nejde o postup ideální. Ale pojišťovna ho hradí v plné výši, protože tento postup je v souladu se zavedenou alopatickou a farmakologickou praxí, a člověk v tomto systému je brán jako pacient/ka.
A pacient/ka musí brát léky ...
15. 09. 2013 | 16:08

Amonre napsal(a):

Dumpling
V pravopise se občas splete každý, ale jen pro zajímavost je jich v japonsku asi 25 000.

Gudka
Když se prohlasuje zákon 25.11.2013 má Gudka skočit z vysílače na Žižkově, uděláte to?
Demokracie není o tom, že se jednou za čtyři roky nahážou lístečky a pak se je zase do dalších voleb ticho. Ne, je to o tom, že člověk musí sledovat co se děje a pak případně spolu s dalšími lidmi vyvolat tlak na zákonodárce, aby došlo k zmeně. A k tomu i ono spekulování o tom, jestli je ten zákon správný nebo ne, patří.
15. 09. 2013 | 16:11

Dumpling napsal(a):

Božemůj Amonre,

vaše příspěvky začínají na sebe brát dětinskou úroveň, nejen po stránce pravopisné.

Z vysílače bych skočil pouze za předpokladu, že by sankce za nesplnění zákona byla horší (například bolestivější) než samotný skok.
Je na tom něco nejasného?

K špekulování o "správnosti zákonů" už jsem se vyjádřil - nejsem kverulant.
15. 09. 2013 | 16:27

Pepa napsal(a):

zajimavy clanek a jeste zajimavejsi diskuse.
Muj nazor:
- dite je potomek 2 rodicu, matky a otce, tudiz oba maji pravo rozhodnout kde bude probihat porod.
- stejne jako ma manzelka, nepreferuji porod doma. Duvody: v pripade nenadale komplikace neni k dispozici odbornik (lekar, ktery je vystudovany a atestovany na danou specializaci, kdo je vic?)a je v sazce zivot matky a ditete. Postoupeni tohoto rizika výměnou za pohodli domova je neco, cemu nerozumim.
- porodnice je zdravotnicke zarizeni, tudit misto, ktere je vybavene vsim potrebnym k tomu, aby porod probehl bez problemu. Ale take zduraznuji, ze nekdy ani nejmodernejsi zarizeni nemusi pomoci v pripade lidskeho selhani nebo velmi tezkych komplikaci.
- K zamysleni: vite, jaka byla umrtnost matky nebo potomka pred 150 lety, kdy prakticky porodni ustav neexistoval? od tohoto vysokeho procenta odectete cast, ktera je vztazena k narustu znalosti teto problematiky. Vysledek (stale velmi vysoke procento) je presne ten risk plynouci z rozdilu porod v kouplen nebo obyvaku a na porodnim sale.
15. 09. 2013 | 17:01

čert }:o napsal(a):

KvL napsal(a):
to: čert }:o
Zdravím,
Ale za to nikdo z nás přece nemůže dát ruku do ohně, co když ti nej ukřičenější jsou z jednoho, nebo z druhého tábora?
15. 09. 2013 | 12:35
------
taky zdravím =o)
Je fakt že do ohně strkat ruku za nikoho a nic nelze
ba dokonce ani sám za sebe. Osobně jsem proti domácím
porodům. Ale jsme v demokratické zemi takže ať si dělá
každý co chce. Pokud se na to budoucí maminka cítí budiž
jen myslím na to co se může stát i při hladkém a nerizikovém
průběhu těhotenství. Srovnávat to s domorodnými ženami
nebo dobou minulou je poněkud zavádějící a také bývalo
dost úmrtí jak rodiček tak miminek zrovna tak jako u
domorodných žen. Každá maminka má průběh porodu jiný
a každá na něj může reagovat jinak aniž by sama svoji
reakci předpovídala a odpovídala by jí i její nátura.
Rozhodně by prvorodička neměla rodit doma. Tak můj názor
Hezký podvečer =o)
15. 09. 2013 | 17:05

Jan učitel napsal(a):

Jen krátce. 2 otázky Kdo bude platit domácí porod? Nebo spíše jak moc by se měla budoucí matka a její rodina finančně podílet na vyšších nákladech domácího porodu. Nebo jsou levnější? Kdo bude zodpovědný za případné komplikace? V nemocnici je to jasné. Bez debaty. Ale doma?

To je vše, co je potřeba rozkrýt.

PS: Vedle mě tu sedí můj 4 letý syn. Kdyby se narodil doma, na 99% by byl zemřel do týdne po porodu a to i kdyby jsme ho po pár dnech nakonec do té nemocnice odvezli. Tak si sami odpovězte, jaký má asi člověk jako já, názor na naprosto zbytečné riskování života dítěte při domácích porodech.
15. 09. 2013 | 17:34

pamětník napsal(a):

Amonre:
"Kdyby takových zařízení bylo v republice více, možná by to bylo o něčem jiném a možná že by pak byl i pohled na porodnictví o něčem jiném. Bohužel realita je zatím jiná, průmyslová"
Bulovka je velká pražská nemocnice a gynpor pavilón je tam asi největší. Dcera navíc rodila v době baby boomu, bylo tam hodně rodiček a všechny měly takové podmínky. Shodou okolností o dva dny později rodila žena našeho synovce u Apolináře a tam měla podmínky obdobné. Naopak mou manželku rodivší před třiceti léty po porodu nutili vystoupat na vyšší poschodí po schodech.
15. 09. 2013 | 17:35

evix napsal(a):

Pepa, tady je jeden komentář: Proč ženy dřív u porodu umíraly.

Není divu, že umíraly, když rodily vaginálně, i když plod byl v příčné poloze nebo placenta překrývala děložní hrdlo. Když rodily bez zdravotní péče ženy s onemocněním srdce, oběhového systému, poruchami tlaku, bílkovinou v moči… Když musely zůstat bez lékařské péče i v případě krajního vyčerpání a neměly možnost řešit nepostupující porod např. z důvodu špatného vyrotování hlavičky, vývojové vady dítěte nebo nádoru v děloze. Umřít při porodu se dá z mnoha důvodů. Avšak dnes díky vyspělé prenatální diagnostice a znalostem o fyziologii porodu i příčinách komplikací je možné vážné problémy předvídat a předejít jim, případně je po převozu do nemocnice řešit. Nejčastější příčiny úmrtí byly jistě záněty (horečka omladnic) a poporodní krvácení. Dnes víme, jak obojímu předcházet, a v případě problému máme možnost obrátit se na lékařskou pomoc.

Když uvážíme, v jakých podmínkách dříve ženy žily a rodily, můžeme se spíš divit: Jak to, že umíraly tak málo a prožily se k šestému, desátému či patnáctému dítěti?
--------------------
Já si pamatuji i doby před 24 lety, žádné kecy o nebezpečnosti porodu, jak teď se vůbec neřešily, mluvilo se o potratech, jako o nepřirozenému zásahu do těla matky..
A že by tehdy v devadesátých letech byla vysoká úmrtnost při porodu? Nesmysl, dnešní nízká úmrtnost novorozenců jde na vrub genetickým testům! Dříve dokud nebyly monitory, před 24 lety nebyly ani ultrazvuky rozšířené jako dnes, museli lékaři a asistentky spoléhat na zkušenosti a taky se nijak nepletli. To spíše dnes, kdy se spoléhají na přístroje..
Osobní dojem mám, že jde o lukrativní záležitost, proto ta medializace jednoho nepovedeného porodu doma, přitom je takových každý rok dost a dost i v porodnicích..
Tady je diskuse: podle me je porod hlavne o psychice..rodila jsem ted v unoru a porod (ac v nemocnici)byl nejkrasnejsi zazitek v mem zivote. vzhledem k tomu, ze si primar myslel, ze nerodim (ja byla presvedcena ze ano), tak jsem stravila temer cely porod sama a bez asistovani sester...dostala jsem silny prujem a chvilema jsem i zvracela, ale desne se mi pri tom ulevilo. chodila jsem si jak jsem chtela, hybala se a nejlepe mi bylo na zachode:)... po 10 hodinach me prisel doktor propustit a tak me prohledl...dokonale bylo zdeseni v jeho ocich, protoze jsem mela zcela vstrebanou branku a musela jsem hned na sal:) zavolala jsem manzelovi at prijede, ze rodim..vlezla jsem si do sprchy a pak na porodni stolicku...asistentka mi pichla vodu (vlastne prvni zasah do porodu)ja trikrat zatlacila a pidě vletlo pribihajicimu lekari do rukou....
http://www.rodina.cz/scripts/diskuse/novep_tree.asp?all=yes&id=5000&typ=1
15. 09. 2013 | 17:40

Adam napsal(a):

Bohužel autor komentáře si to zjednodušil už tou manipulací v titulku "porod v pohodlí", a touto svou pokroucenou skutečností potom operuje v celém článku. Nejde samozřejmě o žádné "pohodlí", ale o především o důstojnost a vhodné podmínky pro jeden z nejnáročnějších výkonů v životě člověka. Nevím jaké "pohodlí" má pan Cerman na mysli? Když žena porodí v nemocnici, je samozřejmě vše materiálně a organizačně jednoduší, vše okolo přichystají, připraví a zařídí sestry a personál, rodina se nemusí o nic starat.
15. 09. 2013 | 17:46

Luba napsal(a):

evix,
tak to je supr! To gatuluju! :)
15. 09. 2013 | 17:56

Princ D napsal(a):

Zemřelo dítě? Zemřelo! Stalo by se to v porodnici? Nestalo!
Pokud mohli být za POKUS o vraždu odsouzeni "Vítkovští žháři," kde oběť PŘEŽILA, mělo by se minimálně stejně tvrdě postupovat i v případě Konigsmarkové kde dítě ZEMŘELO!
Riziko, že někdo zemře byl v obou případech podobné! A ani v jednom případě pachatel smrt nezamýšlel, ale věděl, že někdo může v důsledku jeho jednání zemřít (i když si to možná nepřipouštěl)!
15. 09. 2013 | 18:01

pamětník napsal(a):

evix:
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2094348/Caroline-Lovell-Home-birth-advocate-dies-delivering-baby-daughter-home.html
http://www.inquisitr.com/188789/caroline-lovell-australian-advocate-of-home-birth-dies-giving-birth-at-home/
http://www.ibtimes.co.uk/articles/290216/20120131/lovell-home-birth-dies-melbourne.htm
Možná není pravda, že před smrtí varovala, to jsem však netvrdil.

"Víte člověče, že se člověk napřímil už před 3 miliony lety?"
Samozřejmě vím, proto jsem psal o evolučním vývoji. Víte, člověčko (nechtěl jsem napsat ženská), o kolik víc žen na rozdíl od samic kteréhokoliv savce při porodech zemřelo?

"Hned na začátku jsem dala odkaz na úmrtí novorozence v porodnici ve Vrchlabí, nikdo na to neodpověděl, ani vy"
Jak se dá reagovat na zprávu jedněch novin o "utrhnutí" hlavy novorozence porodníkem, když to šetří policie? Možná Vám přijde vhod sdělení, že pro mne senátor Dryml už přes patnáct let je vysoce nedůvěryhodný zdravotník (ostatně i politik).
15. 09. 2013 | 18:02

Dumpling napsal(a):

evix

"chvilema jsem i zvracela, ale desne se mi pri tom ulevilo"
To je pravda, to mohu potvrdit. Sám jsem to taky už několikrát zažil, po vyzvracení se mi ulevilo. A to jsem ani nebyl těhotný.
15. 09. 2013 | 18:03

pamětník napsal(a):

JAHA:
"Teraz ste mu dala pracu na cely vikend, kym vyhlada v zahranicnej tlaci nieco, co bude protirecit Vasim tvrdeniam."
Trvalo mi to dvě minuty. Není dobré soudit ostatní podle sebe, tak se bezpečně zesměšníte.
15. 09. 2013 | 18:05

Luba napsal(a):

Dumpling,
ulevilo se Vám od bolesti?
15. 09. 2013 | 18:06

Princ D napsal(a):

to Baba Jaga
Porovnávat dětský domov a porod je absurdní. A c o se týče bezpečnosti, stačí se podívat, kolik KRÁLOVEN a ŠLECHTIČEN v minulosti při porodu zemřelo a jaká byla dětská úmrtnost v panovnických rodinách.
Sebevětší pohodlí nenahradilo kvalifikovaného lékaře a zázemí porodnice!
15. 09. 2013 | 18:09

pamětník napsal(a):

evix:
" kdy se narodilo postižené dítě při domácím porodu? To dítě u kterého byla asistentka IK zemřelo...Všechny děti co jsou postižené A ŽE JICH OKOLO, JE VÍCE NEŽ DŘÍVE, se narodily v porodnici! Sakra kdo za to nese odpovědnost? Rodiče! Tím, že šli do porodnice?" Bravo, obdivuhodná logika.
Ale zpět do reality. Pokud v prenatální péči je zjištěno nějaké možné riziko porodu, jde rodička samozřejmě rodit do porodnice. Tam samozřejmě se vždy nemusí podařit porod dovést do šťastného konce se zdravým nepostiženým novorozencem. To vše u domácích porodů odpadá, a pokud se riziko objeví, většinou porod skončí fatálně - dítě umře.
15. 09. 2013 | 18:14

Princ D napsal(a):

to aga
Doporučujete házet postižené děti do propasti? Tak se to dělalo va starověké Spartě. A klidně Vám zdůvodním, jak to bylo skvělé opatření! Můžeme to dokonce rozšířit i na nacistické Německo, ale tam se to jaksi odsuzuje...
15. 09. 2013 | 18:16

hankacl napsal(a):

Psalo se tady o porodních asistentkách jako o ženách sice zkušených, ale nedostatečně kvalifikovaných. Jsou to vysokoškolsky vzdělané zdravotnice.
15. 09. 2013 | 18:17

pamětník napsal(a):

Amonre:
sulfonamidy - používají se dodnes
15. 09. 2013 | 18:17

mia napsal(a):

Jsem matka dítěte s handicapem - dysfázie a ADHD. Těchto lidí, chcete-li dětí přibývá. Jednou z možností vzniku těchto poruch, je porodní trauma, urychlovaný porod. Pokud budu stavět článek jako autor, nadpis by zněl asi takto: Díte se narodilo s handicapem, matka rodila v pohodlí porodnice. Je to stejně zavádějící jako celý tento článek. Vyvolává pocit, že ženy, které rodí doma, jsou rozmazlené přecitlivělé nány, které nedomýšlí důsledky. Je to podpásový úder, není to fér. To je celé. Nelíbí se mi způsob,jakým autor dehonestuje zastánce domácích porodů. Stejným způsobem totiž dehonestují lékaři pacienty velmi často. Je to totiž především toto arogantní jednání vůči člověku, který prostě jen má taky nějaké své představy a potřeby, o kterých oni nejsou ochotni vůbec diskutovat, natož se jen zamyslet, či vcítit se (:-))
15. 09. 2013 | 19:44

čert }:o napsal(a):

mia
zajímavý názor a zase jiný pohled díky =o)
15. 09. 2013 | 20:02

Martin1 napsal(a):

.... a nejsou některé defekty dětí způsobeny jen geneticky, ale matka a otec si nechtějí jen připustit, že se jim takové dítě narodilo a tak hledají nějaké zavinění mimo jejich těla. Když se rodí v porodnici, tak je chyba podle nich v porodnici, když se rodí doma, tak je to podle nich chyba "porodní báby". Kdo dokáže odfiltrovat tyto případy?
.... když moje maminka doma při mytí nádobí rozbila nějaký talíř, tak vždy nechtěla vinu nechat na sobě a tak říkala, že jsme na ni mluvili, strčili do ní, že už byl talíř, hrneček naprasklý a všemožně to vymlouvala....
15. 09. 2013 | 20:15

Jenda napsal(a):

Pro mnohé diskutující je asi obtížné připustit, že i v nemocnici se může něco stát. Dovolím si tvrdit, že nemocnice je i tak se svým zázemím - anesteziolog, operační sály, atestovaný porodník,... mnohem lépe vybavena k zachráně matky i dítěte. Je mi líto, že spousta diskutujících nevidí, jakých výborných výsledků v novorozenecké a perinatální úmrtnosti ČR dosáhla. A to je dokazatelné tvrzení narozdíl od tvrzení typu, že jsem se já i moje děti narodil v nemocnici a proto jsme postiženi do konce života, které je vysloveně směšné. Pravděpodobně tímto absurdním způsobem diskutující přehazujete odpovědnost za svoje neúspěchy na systém. Další z tvrzení, že dítě patří matce. Nesmysl. Vždyť jsme taky "děti" a máte pocit, že někomu patříte? Dítě není věc a stát je tu od toho, aby ho chránil i před nezodpovědnými rodiči (copak můžete týrat dítě s tím, že je Vaše?)

p.s. pro evix - dítě u kterého byla asistentka zemřelo a bylo zdravé, udělala hrubou chybu! Být lékařem, už je zbavena možnosti výkonu svého povolání.
15. 09. 2013 | 20:23

Dox napsal(a):

1) lidé si dost často upravují anamnézu, v tom paní asistence věřím. Je těžké vybalancovat, kdy pacientům věřit (opravdu bolí), a kdy už jen zneužívají benefity stavu nemocného (líbí se jim zvonek na sestřičky, které si pletou se služkami). Až bych řekla, že pacienti lžou velmi často. Kolik pijete je lepší otázka než jestli pijete. Taky je to důležitý údaj. Ale v nemocnici s plným zázemím se ta lež snázeji odhalí a zabrání se líp škodám, které ta lež/úprava pravdy/zatajení, může napáchat.
2) Ať si rodí doma. S jasně danou zodpovědností. Bylo ti zatěžko vyhodit nohy na kozu (rodila jsem v nemocnici nedávno, znám to z obou stran)? Fajn, ale pokud se ti vinou toho narodí postižené dítě, veškerou léčbu platíš, protože jsi neudělala vše, co je dnes dostupné, tomu zabránit. Vím, jak vypadají následky nepovedených domácích porodů - hypoxie, a taky kolik stála léčba toho dítěte, než potom nakonec umřelo. Jasně, ani porod v nemocnici není záruka toho, že se nic nemůže stát, ale to riziko je významně nižší, než doma, bez vybavení a zázemí.
3) Kde jsou práva, jsou i povinnosti a zodpovědnost. Všech zúčastněných.
15. 09. 2013 | 21:04

Yossarian napsal(a):

Rád bych také přispěl se svou "troškou"..

1. Aga a jeho pohled na problém, včetně názoru, že přežít má jen silný: náš první potomek se narodil přidušený, a nebýt doktorů, nepřežil by (a možná ani manželka), protože porod trval nepřiměřeně dlouho a pupeční šňůru měl omotanou kolem krku. Dneska je to zdravá mladá dáma, která exceluje ve škole. Podle Agova dobrozdání by neměla šanci

2. "stresové prostředí" - nevím jak jinde, ale rodili jsme ve dvou nemocnicích, v obou případech jsem byl u porodu (a to nikoli jako turista s kamerou nebo foťákem, ale jako ten co drží ruku) a ani v jednom případě o stresu nemohla být řeč - doktoři i sestry příjemní, v tom prvním případě (FN Brno) i celkem (na tu dobu) nadstandardní nemocniční prostředí. Dokonce nabízeli porody do vody a podobné kratochvíle. Tím nijak nepopírám, že mohou existovat porodnice nepřátelské a ani to, že někteří porodníci už trpí profesní deformací a matka s děckem je pro ně něco přibližně podobného jako pro montéra ve škodovce kastle auta a blok motoru. A nerozporuju ani fakt, že i v porodnicích se leckdy stanou kapitální přehmaty - tam ale je vina jasně daná a prokazatelná a tím pádem i vymahatelná.

3. Matky a jejich pověry. Někdy mě až děsí, čemu všemu jsou dnes (i vzdělaní) lidi schopni věřit. Je to boj s větrnými mlýny, s tím souvisí i následující bod č.4

4. Změny fyziologie. Dnešní ženy jsou něco úplně jiného, než byly ty dávné hrdinky, rodící doma či na poli. To byly opravdové ženské, kusy. Ty dnešní souchotinářky, co váží 50kg i s makeupem, ty nezvládnou skoro ani to děcko vytlačit a když už ano, je to pro ně téměř nadlidský výkon po kterém musí den odpočívat. Navíc i fyziologie plodu se mění, např. velikost hlavy se zvětšuje a průchod plodu pánví se stává složitějším, zvláště u dnešních žen, tenkých jako Twiggy.

Mimochodem, nejsem porodník, jen jsem si o celé problematice přečetl pár více i méně odborných knížek. Zbytek odpozorováno v běžném životě.
15. 09. 2013 | 21:38

radek motzke napsal(a):

dobrý den,pane Cermane,
respektuji Váš názor, že porod v nemocnici je vždy bezpečnější, než porod doma. Vaše tvrzení, o které tento názor opíráte, jsou ovšem tak jednostranná a zavádějící,že mě vyburcovala k reakci, (snad je to tak dobře):
1. matky nerodí doma z pohodlnosti, ale s ohledem na zdraví dítěte. Předčasné a razantní intervence, k nimž v českých porodnicích stále ještě dochází, ohrožují zdraví dítěte. Je k tomu spoustu odborné literatury, přečtěte si ji. Dočtete se mimo jiné, že domácí porod vykazuje u nízkorizikových prvorodiček mírně větší riziko komplikací, než porod v nemocnici. U nízkorizikových druho a vícerodiček naopak vykazují domácí porody lepší výsledky, než nemocniční porody. Podstata problému spočívá v tom určit, kdo je nízkoriziková rodička a jak má být kvalifikován a vybaven odborník, který ji při porodu doma provází. Většina západních zemí tohle respektuje, parametry pro domácí porody nastavila a integrovala je do svého zdravotnického systému.
2. pokud je někdo obžalován, není jeho povinností prokazovat svou nevinu (např. tím, že prokáže bezvadnost svého postupu). V ČR, stejně jako v každém právním státě, platí presumpce neviny. Je tedy na státu, aby prokázal, že někdo porušil zákon (postupoval vadně). Pokud se mu to nepodaří, musí obžalovaného zprostit obžaloby. Nechtěl bych žít ve státě, kde je to naopak.
3. Pokud právníci paní Konigsmarkové využili skuliny v zákonech, je to v pořádku. Jako advokát totiž musíte využít úplně všechny argumenty, které ve prospěch svého klienta najdete. České soudy totiž často opírají svá rozhodnutí o formální argumenty, které pro laika vypadají jako slovíčkaření, kličky. Vyhýbají se tak jasnému stanovisku k argumentům o podstatě věci. Je to pro ně pohodlnější, bezpečnější. Frustrované jsou pak obě strany - poražená, protože prohrála, i vítězná, protože sice vyhrála, ale vypadá jako podvodník, který unikl spravedlnosti díky formalitám. Tohle je ovšem problém české justice, který paní Konigsmarková, ani její právníci řešit nemohou.
4. Nikoho bych nepřesvědčoval k porodu doma, ani k porodu v nemocnici. Vždycky je to zážitek na hraně. Rodiče by se měli dobře informovat o přínosech i rizicích, než se rozhodnou. Ovšem tvrdit v roce 2013, že porod doma je vždy rizikovější a že žádné přínosy, především pro dítě, nemá, je obyčejné tmářství.

S pozdravem

Radek Motzke, advokát a otec doma narozeného syna
15. 09. 2013 | 22:40

Babababa napsal(a):

Autor uvádí, že je historikem a publicistou, to asi nebude akcionářem podolského ústavu natož jeho majitelem.
15. 09. 2013 | 22:54

Irena I napsal(a):

Pred 22 lety jsem porodila chlapecka v Bremenu na severu Nemecka. Mohla jsem si pred porodem vybrat i vuni do koupele a i porodni mistnost (ruzovou, zelenou nebo modrou). Citila jsem se dobre a v dobrych rukou. Chlapecka jsem mohla mit hned po porodu v naruci.
Musim se priznat, ze bych mela strach porodit doma, protoze jedno jak jsem cistotna, sterilni jako v nemocnicich to neni a bez doktora uz vubec ne. To bych mela strach a to by citilo i detatko.
15. 09. 2013 | 23:20

Starý napsal(a):

Matka má právo rodit kdekoliv, ale bez zajištění péče z věřejných peněz.
Když budu chtít vyoperovat žlučkník, tak si taky nemůžu vymýšlet, že se tu operaci chvci zajistit doma v obýváku. V příjemném prostředí. Pokud na to ale mám, tak si to určitě můžuzaplatit u soukromého lékaře.
Z podstaty věci vyplývá, že bezpečný porod, nebo operaci, lze zajistit při rozumných nákladech pouze v nemocnici.
ASi bych ten porod doma nektriminalizoval, když matka po tom matka tak touží.
15. 09. 2013 | 23:43

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,.....už by bylo načse, aby potomstvo začali rodit samci. Když to dokáže mořský koníček, tak to přeci machři z člověčího rodu zvládnou taky.

Vždyť i o porodech jich tady vede diskusi víc než žen.

Na jednom ostrově v Tichomoří rodí ženy přivázené pod pažemi k nízké větvi,....musí rodit tiše a bez hlesnutí, aby je nenašli zlí duchové....zato jejich muži vedle hlasitě křičí,....to aby odehnali zlé duchy.

Přemýšlím,...kdyby se jim ukázalo vídeo s možností rodit v nemocnici na porodním sále,.....jak by se rozhodly,....větev, nebo porodní lehátko s personálem kolem,...?

Asi jak která,.....neznalost možností,....tradice,...obavy z neznámého,.....

Co to obrátit,....dát volbu našim rodičkám, tichomořský ostrov, přivázání k větvi,....řvoucího manžela,....pánové, porod trvá i dost hodin, a bez přestání řvát,....kdo by to vydržel, že?

Osobně nechápu, jak je možné upřednostnit vlastní potřeby před rizikem poškození nebo dokonce smrti dítěte. Rození dětí v porodnicích byl velký krok medicínského pokroku,....proč couvat,.....zvláštní názor,....

I samice ve velké většině upředňostňují život mláděte před svým vlastním životem.
Taková chobotnice, svá vajíčka hlídá a opatruje, bez jediné chvíle odpočinku okysličuje vodu kolem nich, nepřijímá potravu, nevzdálí se, umírá vedle svých zárodků, aby její potomstvo mohlo její tělo příjmout jako první potravu a tím přežít. Ovšem, samec nikde, ten si plave a hledá další oběť k páření,..... Halt hlavonožci to prožívají jinak.
Tužka.
16. 09. 2013 | 00:50

Luba napsal(a):

Pan Motzke to napsal výborně!

I kdyby se k porodu doma rozhodlo 0,0001 % žen, legislativa demokratického státu jim to musí umožnit!

Demokratický stát se od totalitních, autoritářských a jiných pofidérních zemí liší tím, že chrání práva menšin, "těch, co se liší", proti intolerantní většině.

I zdejší diskuse ukazuje, že jsme dosud "demokratickou" zemí bez demokratů. S několika perspektivními výjimkami.

P.S.: V Austrálii rodí doma 0,3% žen, v Nizozemí 38%. Úroveň zdravotní péče je tam srovnatelná.
16. 09. 2013 | 02:35

ari napsal(a):

Neuvěřitelné, kolik žen tady v diskuzi je připraveno zabít své dítě, jen aby měly své "pohodlí", "pohodu" nebo dokonce přímo "orgasmický porod".
Proč takové osoby vůbec rodí? Protože to dělají i kamarádky, a ony by se bez dítěte cítily trapně?
16. 09. 2013 | 07:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy