Centrální registr smluv a zveřejňování objednávek a faktur veřejnou správou

09. 04. 2012 | 13:00
Přečteno 8473 krát
Ročně se v České republice utratí ve veřejných zakázkách přibližně 600 miliard Kč. Po přijetí novely zákona o veřejných zakázkách účinné k 1.4.2012 budou zveřejněna data o 70 % z nich. Zbylých 180 miliard Kč utracených z veřejných rozpočtů zůstane nadále netransparentních.

Toto si uvědomili zákonodárci na Slovensku, a tak k 1.1.2011 zavedli revoluční povinnost do zákona. Všechny smlouvy, které jsou na Slovensku uzavřeny s veřejným sektorem (vláda, ministerstva, kraje, města, obce...), jsou účinné od prvního dne potom, co jsou zveřejněny. A to od nuly eur. Pokud není smlouva zveřejněna během tří měsíců, považuje se za nikdy neuzavřenou. A ono to funguje. Pro vládu a ministerstva byl za částku přibližně 25 tisíc eur zprovozněn portál http://www.crz.gov.sk/, a to včetně serverů i zaškolení uživatelů. O provoz se starají v rámci své další pracovní náplně dva zaměstnanci úřadu vlády. Vše zvládli během pouhých čtyř týdnů.

Transparentnost uspoří miliardy

Neoficiálně přinesl slovenský registr smluv úspory v řádu 30 %. To promítnuto do našeho prostředí by přineslo úspory v řádu desítek miliard korun. A nejde vždy jen o snížení nákladů. Jsem přesvědčen, že mnohé z veřejných výdajů se prostě neuskuteční, protože na ně bude vidět a budou neobhajitelné.

Tento model jsme se snažili prosadit v rámci novely zákona o veřejných zakázkách, nebyl však akceptován a v hektické době přijímání potřebné novely by mohl vést ke zpoždění nebo dokonce nepřijetí novely. A to jsme nechtěli, proto jsme nakonec ustoupili. Ale jen na chvíli. Během dubna podám samostatný návrh zákona, který registr smluv zavede.

Zveřejněme smlouvy, ale i objednávky a faktury

V rámci otevření veřejných rozpočtů také na Slovensku zavedli zveřejňování všech objednávek a faktur, které ve svých objemech výdajů také nebyly pokryty zákonem o veřejných zakázkách. Zveřejňuje se vše od nuly eur. Viz například http://www.zilina.sk/?page=kopie&typ=2.

Občan má díky těmto dvěma systémům přehled nad všemi výdaji veřejných rozpočtů. Okamžitý. Nemusí se doprošovat o informace, nemusí využívat zákona o svobodném přístupu k informacím, prostě klikne na internetu a vidí.

A vidí kdokoli – občan, opozice, konkurence. A kontroluje. Vše je pod veřejnou kontrolou, která je motivovaná a zdarma. Ideální pro stát a jeho krocení výdajů.

Náklady minimální, efekt zásadní

Samozřejmě je nutné počítat i s určitým nárůstem administrativy. Modelově jsme tuto variantu prověřili na městě Semily. Rozpočet máme cca 130 mil. Kč. Smlouvy už všechny od 30 tis. Kč výše zveřejňujeme, v této oblasti bude nárůst minimální. Faktur máme průměrně 9 denně, objednávky 2 denně. Zvýšená administrativa, která zatíží ne materiálně, ale personálně město bude maximálně v řádu tisíců korun měsíčně. A ty se určitě vyplatí. Ostatně ani zavedení těchto povinností na Slovensku k žádnému kolapsu nevedlo.

Ideální variantou úpravy bude samozřejmě ta, kdy proces bude zautomatizován. Smlouva, objednávka nebo faktura se tak elektronizuje pouze jednou, a pak už bude kolovat úřadem pouze v datové podobě a zveřejnění nebude žádným zatížením navíc. Při propojení s transparentním rozpočtem a účtem města bude mít občan okamžitou informaci o všech výdajích obce podle schváleného rozpočtu.

Závěrem bych chtěl poděkovat slovenským kolegům, kteří mně v předminulém týdnu při pracovní návštěvě Bratislavy popsali své zkušenosti a předali veškeré podklady. V tuto chvíli mi pomáhají s finalizací paragrafového znění návrhu zákona, který tento transparentní postup zavede do českého právního řádu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

český maloměšťák napsal(a):

Což o to - čím je větší rovnováha ve sdílení informací mezi byrokracií a občany - tím líp.
Otázkou však je, zda fáze ve které se smlouvy zveřejňují je dostatečným impulsem k nápravě všech těch nejasností okolo toho JAK se smlouvy uzavírají.

Možná by větším přínosem bylo, kdyby na netu visely již návrhy smluv. S tím, že každé doplnění či dodatky by bylo nutné zveřejnit také - jinak by byly neplatné.

Ono mít přehled o tom, jak se promrhávají peníze...ono je to sice hezké, ale ve výsledku to mnohdy znamená, že si tak občan může pobrečet takříkajíc jsa býti řádně informován.
09. 04. 2012 | 13:18

prak napsal(a):

Věř a víra tvá tě uzdraví. Tolik citát. Já ovšem nevěřím, že za současné vlády něco takového může projít, a když, tak to bude zase jenom okleštěné torzo.
09. 04. 2012 | 13:18

pirát napsal(a):

Jenomže z čeho pak bude žít česká kmotrovská mafie a jejich služebnictvo poslanců a politiků bez předražování a úplatků?
09. 04. 2012 | 13:24

Normální 1 napsal(a):

Taky nevěřím že by současná vláda, a většina politiků vůbec, mohla kdy připustit takové okleštění svých dodatečných příjmů...

To už by mohli rovnou pracovat...
09. 04. 2012 | 13:24

český maloměšťák napsal(a):

Ještě apendix :
Ve složitých společnostech mají provádět kontrolu specializované instituce /např. kontrolní orgány dané instituce/.
Vy tak jen přenášíte jejich neschopnost a možná i gaunerství...vy tak toto chcete hodit na hlavu občanů.
Místo toho, abyste zajistili kvalitní fungování procesů - vytváříte nové typologie ...v podstatě archaického typu.
Budete tak chtít kontrolovat i např. BIS ?
Myslím si, že selhává systém - jak struktura instituce funguje ve směru její efektivity - celospolečenského přínosu. U nás tedy v plné nahotě dochází k tomu, co Z. Brzezinski již před lety nazval fragmentarizací složitosti. Fragmentarizaci ve smyslu validních, amatérských popisů - protože fundované, profesionální mapování je záměrně ničeno a znemožňováno.

Ale jinak stojím za tím, že informace mají být sdíleny co nejsymetričtěji. To určitě. Šance na korekci/byť náhodnou/ se zvětšují.
09. 04. 2012 | 13:26

pirát napsal(a):

český maloměšťák:
Považujete snad rozšíření občanské kontroly nad rozhodováním politiků za archaické "házení občanům na hlavu" neschopností specializovaných institucí, které mají rozhodovat? Čím odůvodníte takový nesmysl?
09. 04. 2012 | 13:45

český maloměšťák napsal(a):

pirát
Zkuste si přečíst oba moje příspěvky. Nikde jsem nepsal, že jsem proti občanské /občasné/ kontrole.

Ne, ale myslím si, že obyčejný člověk nemá čas ani prostředky takové, jako mají mít instituce a lidi v nich - instituce, které si vymyslel, zřídil a financuje kvůli tomu, aby plnily kontrolní úlohu.

V tomto kontextu je to samozřejmě " házením vlastní neodpovědnosti" na hlavu občanů. V podstatě jde o oslabování těchto institucí. /pomiňme fakt, že v prostředí ČR jsou tyto instituce prolezlé podivíny - od bláznů až po zloděje/.

V podstatě přijímáme hru Mafie - ona tvoří paralelní struktury vůči institucím státu a současně pracuje na jejich oslabení a to samé chce po nás - akorát že jakoby my to budeme dělat s dobrým úmyslem. Výsledkem jsou zvýšené náklady - a obávám se, že dodatečné výnosy žádné nebudou.

V prvé řadě se musí umět ubránit samy tyto instituce - ano, s podporou občanů - ale bez odezvy v nich samotných půjde jen o hru, o neškodnou dětskou hru, v podstatě o gesta...

Dám příklad - sicilská Mafie a kdo ve slutečnosti
Jistě - občané se museli zbavit strachu, museli chtít a mít možnost pracovat s relevantními informacemi.
Ale v konečném důsledku se Mafii podařilo zneschopnit díky práci odpovědných institucí a lidí v nich. Tedy soudy, prokuratury, policisté, banky, úřady, magistráty....a lidi v nich.

Tím amaterismem mám na mysli suplování něčeho, co již dávno je povinností oficiální byrokratické struktury - a tedy, že daleko efektivnějším je - vynutit, aby tyto instituce dělěly to, za jakým účelem byly zřízeny a za co je daňoví poplatníci platí.

Vy si myslíte, že budete schopen Rampulu odvolat kvůli tomu, že na nástěnce se objeví informace o tom, že uzavřel nějaké podivné smlouvy ? Určitě mi dáte zapravdu - že ne.
A to jsme prosím u dosti významné osoby - na kterou je vidět.
A stejně to procesně nejde. Proč ? Kdo je za to odpovědný ? Jak lze zjednat nápravu ?

Jsem pro co nejotevřenější společnost - dokonce i v otázkách tkzv. obchodních tajemství.
Ale složité společnosti řeší věci složitě - pomocí složitých institucí.
Zatím nevěřím, že může být efektivní nějaká občanská iniciativa, civící na nástěnku na státním zastupitelství.
Nemá na to mechanismy - vše v konečné fázi skončí v příslušných institucích.
je třeba se zabývat hlavně tím, aby to neskončilo jako např. s tím Rampulou.

Víte co je třeba zajímavé- že si informace od institucí, které jsou placeny z našich daní a kdy tyto informace sbírají, třídí a vyhodnocují lidé v nich - kteří jsou také placeni z našich daní - že si je musíme znovu koupit - když je chceme....
Minimálně v tom, je iniciativa Farského dobrá - ale jak jsem napsal - k čemu smlouva zveřejněná až po jejím uzavření ?
je dobrá leda tak k pokyvování hlavou....

P.S. Bacha na fetišizaci fenomenu tkzv. " občanské kontroly". Ať ve výsledku netěžíte něco, co se nedá zkoksovat.
09. 04. 2012 | 14:08

kočka šklíba napsal(a):

Pane Farský, můžete napsat kým nebyl akceptován ? : "Tento model jsme se snažili prosadit v rámci novely zákona o veřejných zakázkách, nebyl však akceptován .."
09. 04. 2012 | 14:14

kelt napsal(a):

To kočka šklíba,
není starosta jako starosta a to i uvnitř přívěsku TOP 09.
Pan Farský to na něj určitě nepráskne,ale starosta ze Suché Lozi
by jistě slovo od slova dokázal odrecitovat zdůvodnění páně Kalouska-to zvládl naprosto perfektně.
Proboha,kam by ti bojovníci proti korupci přišli ,realizovat takový zhovadilý nápad.
Kdo by plnil stranické kasičky?
Ne,některé nápady jsou opravdu,ale opravdu proti generální linii strany a vlády.
09. 04. 2012 | 14:25

Občan napsal(a):

No, já se, spolu s českým maloměšťákem, zeptám - k čemu to řadovým občanům bude, taková informovanost?

Tyto informace by totiž měli mít k dispozici primárně správci veřejných financí a kontrolní instituce vč. tajných služeb.
Občan má naprosto minimální šanci něco volivnit - vlatně kromě podání podnětu orgánům finanční správy (aniž by se dozvěděl o výsledku kontroly), případně trestního oznámení, nemá žádnou jinou možnost, jak ovlivnit nakládání s veřejnými financemi. A to ani na lokální úrovni - veřejná jednání zastupitelstva sice existují, ale zda bude či nebude mít občan možnost vznést veřejný dotaz, o tom zase rozhoduje zastupitelstvo.

Takže ANO veřejně dostupným informacím o nakládání s veřejnými rozpočty, ALE zcela mi chybí druhý, ROZHODUJÍCÍ faktor.
ÚČINNÁ KONTROLA a VYMAHATELNOST odpovědnosti v případě nedostatků či lumpáren. Vč. majetkové a trestní odpovědnosti politiků a jejich náměstkovských a ředitelských podržtašků počínaje starostou z HorníDolní, přes poslance a senátory a konče premiérem.

Jinak je to totiž celé k ničemu.
09. 04. 2012 | 14:59

Yosif K napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
pirát
Zkuste si přečíst oba moje příspěvky. Nikde jsem nepsal, že jsem proti občanské /občasné/ kontrole.
Ne, ale myslím si, že obyčejný člověk nemá čas ani prostředky takové, jako mají mít instituce a lidi v nich - instituce, které si vymyslel, zřídil a financuje kvůli tomu, aby plnily kontrolní úlohu.
KONEC CITATU.

Pane CM, ja vidim ze vas mrzi hlavne jedno - ze tento navrh neprichazi z "leve strany spektra" a proto mu a priori neduverujete.
Zajimave jak se k verejnym zakazkam stavi CSSD:
a) verbalne obcas skuhra ze se orzkradaji stamiliardy".
b) ve skutecnosti vsak "potichu kona". Po schvaleni zakazu losovacek provedli socdemacti kuglufove na krajske urovni "losovackovy hurikan" aby spratelene fiormy stihli toho urvat jeste co nejvice....
c) i na novy zakon vynalezli "mast" - kombinaci nesmyslnych technickych a financnich podminak tak, aby se souteze nakonec mohlo zuvastnit jen 5 "osvedcenych firem" - viz dostavba nenmocnice Mlada Boleslav....

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/zarazit-losovacky-nestacilo-rathuv-kraj-nasel-objizdku
Jasna zprava - falesni tzv "pratele proletaru" se nenechaji v rozkulacovani statniho majektku zahanbit nejakym Bemem nebo Janouskem......
09. 04. 2012 | 15:37

Klausovo a Putinovo napsal(a):

zkouška cenzora : HOVNO
09. 04. 2012 | 16:06

StandaT napsal(a):

Pane Farský, držím všechny palce. Prosaďte to.
09. 04. 2012 | 16:10

Václav Žák napsal(a):

Pane Farský máte naprostou pravdu. Jakmile budou informace, začnou se účastníci hlídat sami.ještě dalším stupně, je něco jak general procurement,
ale i toto opatření by neuvěřitelně pomohlo. Zveřejňujte průběžně, kde to vázne.
09. 04. 2012 | 16:55

Bavor V. napsal(a):

čm
už jenom to vědomí, že kdekdo má možnost se přesvědčit, co že se to děje s jeho penězi, je velká brzda. Takže stokrát ANO!. Takový zákon a zejména jeho provádění je nám všem zapotřebí.
09. 04. 2012 | 17:01

zemedelec napsal(a):

Pane Farský.
Ještě tomu chybí více věci.
Zmíním se o jedné,přece víme jak se handluje s fakturami.Také by jste musel s kontrolovat příjemce peněz za fakturu.
09. 04. 2012 | 17:14

Kritik napsal(a):

Geniální! Jak jednoduché. Avšak již po krátkém čase se zjistí, že všeobecné rozkrádání peněz daňových oplatníků se koná podle tohoto nového zákona.

Kdo nevěří, ať se vsadí.
09. 04. 2012 | 17:22

michal napsal(a):

Před rokem bylo pozdě. Ať už to tu je. Když to zvládli na Slovensku do půl roku, tak v ČR by snad po 2 letech taky mohla vláda se k tomu dokopat. Fór je v tom, že hlavní brzda je p. Kalousek, stranický šéf p. Farského.
09. 04. 2012 | 17:44

český maloměšťák napsal(a):

Yosif K
To, co si o mně myslíte je mi, s odpuštěním - šumafuk.
Ale zřejmě sledujete něco jiného než je dobrý pocit z vlastních pocitů- protože to musíte vytroubit do světa.
Zřejmě prostě chcete někomu něco podsunout - aby to pak nevypadalo jako popis procesů, co se točí v kebuli vám - nýbržto v hlavě např. mé.

Ale to tady vlastně děláte velmi často - že lidi onálepkujete podle toho, co se vám zrovna honí v prostoru mezi vašim pravým a levým uchem.
Vaše věc, moje blbá starost.

Jste mistr v tom, jak jakékoliv téma využít k útokům proti ČSSD.
Snad jen pod Klánovými blogy vám sklapne....

Nebo berete drogy.
Což by také mnoho vysvětlovalo.
09. 04. 2012 | 18:45

Yosif K napsal(a):

Yosif K
To, co si o mně myslíte je mi, s odpuštěním - šumafuk.
Jste mistr v tom, jak jakékoliv téma využít k útokům proti ČSSD.
Snad jen pod Klánovými blogy vám sklapne....
Nebo berete drogy.
Což by také mnoho vysvětlovalo.
09. 04. 2012 | 18:45

Napodobne pane CM - dobra myslenka - prakticky jedina vec, ketra muze procistit ovzdusi v CR - absolutni informovasnost, vsude osvedcena, vcetne Slovenska - neprichazi to od CSSD nebo komancu nebo odboraru - JAKO JEDINY CLOVEK ZDE - hledate na tom hnidy.

CSSD rozkulacuje na krajske urovni pomoci losovacek verejne penize nemene zdatne nez Bem nebo Janousek - pratele proeltaru to velkoryse prehlizeji. Omezovani pristupu k soutezim je na krajske urovni zcela obvykly zlozvyk - doposud se to dalo tak, ze soutezitele nemeli sanci se domahat duvodu proc byli vyrazeni. Vase postoje jsou pro pokracovani rozkradani na krajske urovni zasadni.
Nechte to profesionalum, verejnost stejne nema cas se o neco takoveho starat. Profesionalove" ovsem sedi v jednom autobuse s politickymi stranami.

Klanovy blogy nectu - ale podivam se na ne.

Nijak Vas nepodezrivam ze byste byl placeny propagator CSSD. Jste pouze naivni priznivce oslneny lidumilnosti novpodobych Janosiku, ketri slibuji bohatym brat a sobe a pak neco take chudym davat. Takovych naivu CSSD potrebuje plno.
09. 04. 2012 | 20:31

modrý edvard napsal(a):

Pane Farský, určitě to je správný krok. Fandím Vám.
09. 04. 2012 | 20:50

Yosif K napsal(a):

Pane Farsky, vsichni obcane CR by vam meli za Vas prukopnicky postoj podekovat!!!! Velka cast politiku o boji protui korupci jen zvani a pritom "potichu kona".
Cesko musi doufat, ze se vase navrhy prosadi a ze se tim znatelne usetri.

Zaverem - na Aktualne zropvna vysla zajimava zpravicka - setrit se musi i v Holandsku. Pokud nekdo ceka ze se zmenou vlady okamzite nastane blahobyt - v Evrope "uz lepe bylo". Ted se musi setriot, aby nejdky pozdeji - snad - mohlo byt o bn0ce lepe......
CITAT:
Teď ale samotné Nizozemsko musí šetřit. Menšinová vláda hledá, kde rozpočet snížit o šestnáct miliard eur. Na stole jsou návrhy na zmrazení platů ve státní sféře, razantní zvýšení daně z přidané hodnoty, omezení daňových úlev.
Politická situace je však složitá. Vláda je závislá na podpoře Strany pro svobodu, v jejímž čele stojí euroskeptický bojovník proti islámu a imigraci Geert Wilders. Ten chce především omezit dávky pro přistěhovalce a zrušit rozvojovou pomoc.
Nizozemci byli po mnoho let zvyklí na velkorysé "benefity." Ať už to byly přídavky na děti, dávky v nezaměstnanosti, příspěvky na bydlení nebo dotace na kulturu. Teď ale tato éra doznívá.

JESTE DODAM - dtto cela Skandinavie - meli by tam delat zajezdy pro odborare, aby trochu ochladli.....
09. 04. 2012 | 20:50

Yosif K napsal(a):

Cituji Ceskou pozici:
ČESKÁ POZICE se chtěla přesvědčit, jak Středočeský kraj svůj slib plní. Výběrová řízení, v nichž o vítězi spolurozhodovala losovačka a která byla vypsána začátkem ledna, byla skutečně zrušena. A v informačním systému byl zveřejněn pokus číslo 2. Konkrétně jde o zakázky na rekonstrukci silnic u obcí Cerhenice, Sýkořice a Kbílek. Jejich celková hodnota se odhaduje bezmála na čtvrt miliardy korun a na financování se z 85 procent podílí Evropská unie.

Již v oznámení v internetové databázi musí být jasně stanoveno, jakým způsobem se bude okruh účastníků omezovat. Výběrová řízení – informace o nich byly zveřejněny na internetu 16. března – byla opět vyhlášena jako omezená, stejný jako v lednu zůstal i počet finalistů – pět. O nich už nemá rozhodovat los, ale několik podivných kritérií. „Omezení počtu zájemců bude provedeno na základě splnění kritérií pro omezení počtu zájemců, které jsou stanoveny ve výzvě k podání žádosti o účast a k prokázání splnění kvalifikace,“ mohli si zájemci o zakázku přečíst v Informačním systému o veřejných zakázkách. Dle právníka, kterého ČESKÁ POZICE oslovila, jde o jasné porušení zákona, protože již v oznámení v internetové databázi musí být jasně a přesně stanoveno, jakým způsobem se bude okruh účastníků omezovat.

V úterý 20. března zaslala ČESKÁ POZICE mluvčí Středočeského kraje Beril Maschekové dotaz týkající se zmíněných tendrů – a sice proč kraj nenechá soutěžit všechny zájemce? Odpověď nedorazila. O stanovisko k soutěžím a k tomu, jakým způsobem jsou zveřejňovány informace o výběru finalistů, požádala redakce ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí.
A začaly se dít věci. Ve středu 21. března byly v Informačním systému o veřejných zakázkách zveřejněny opravené verze u tří středočeských tendrů. Doplněny byly váhy jednotlivým kritériím, dle nichž budou soutěžící hodnoceni. Ze 70 procent se na konečném posouzení budou podílet technické kvalifikační předpoklady, ze 30 procent poměrové ukazatele finanční stability zájemce, tedy likvidita, zadluženost, rentabilita vlastního kapitálu a pohotovostní likvidita.
Můžeme spekulovat, zda jde jen o shodu náhod. Dle informací ČESKÉ POZICE se tak ale stalo až na upozornění z ministerstva financí.
09. 04. 2012 | 20:57

Yosif K napsal(a):

Cituji Ceskou Pozici:
Jde to i bez losovaček
Je tedy vše v pořádku? Jak se to vezme. Středočeský kraj postupuje naprosto dle dnes platného zákona. Ostatně neporušoval jej ani v době, kdy losoval. Kraj ve výběrových řízeních jednoduše nahradil losovačky zúžením počtu soutěžících na základě kritérií. Jak tato kritéria omezení nastavil a proč, to nemusí nikde zdůvodňovat. Ekonomové nám dají za pravdu, že například likvidita není objektivním kritériem finančního zdraví firmy a její hodnota je závislá na velikosti subjektu. Menší společnosti jsou schopny dosahovat zkreslených velkých hodnot likvidity a přitom mohou za půl roku zkrachovat.

Obrovským problémem u výběru finalistů na základě kritérií je nemožnost něco namítat a bránit se. Nechtění zájemci se oznámením hodnotící komise dozví, že skončili za magickým místem číslo pět a jejich cenová nabídka nikoho nezajímá. Zjistit pravdivost údajů, ze kterých zadavatel zakázky a jeho hodnotící komise pořadí vypočítali, není možné. Všimněme si podobné bezmoci se něčeho domoci s losovačkami.

Takze vedle modrych strak - i oranzovy sliz radi vesele dale.....
09. 04. 2012 | 20:59

Občan napsal(a):

To YosifK.:

Česká pozice není nic. Nemá totiž právní subjektivitu (IČO), takže může své dotazy posílat tak leda na lampárnu. Což je i důvodem, proč jim nikdo neodpovídá, resp. neposkytuje informace.
Zákon č. 106/1999 Sb. stanovuje pro žadatele o informace jasné identifikační podmínky; pokud je žadatel nesplní, resp. nedoplní chybějící identifikační údaje, NENÍ žadatelem dle zákona. A povinný subjekt tedy nemá žádnou povinnost s ním dále komunikovat.
Kapišto?
09. 04. 2012 | 21:22

pirát napsal(a):

český maloměšťák:
Povinné zveřejňování veřejných zakázek zabraňuje realizaci podezřelých obchodů jako je ten Pražského dopravního podniku se společností anonymních vlastníků na Kajmanských ostrovech.
Podceňujete veřejnost, nemáte pravdu. Všichnii nejsou hloupí, jak si myslíte.
09. 04. 2012 | 21:59

český maloměšťák napsal(a):

pirát
Nepodsouvejte mi to, co si myslíte vy sám.

Nebo neumíte číst - že melete pořád jedno a to samé dokola..,ve vztahu k tomu , co jsem napsal.
Ale to je pak škoda každé mentální námahy - už na vaše hloupé štěky proto reagovat nebudu.
09. 04. 2012 | 22:11

o ou napsal(a):

Yosif K

Kdyby socan byl tak ušlechtilý tak by dávno ve všech krajích a ve všech městech kde vládne patřičné "antikorupční" kroky činil.

Je jasné, že levice v příštích volbách vyhraje, ale pro lidi to bude znamenat jediné : socan se bude rochnit a skutek utek. Nedělám si iluzi o změně.
09. 04. 2012 | 22:54

im napsal(a):

Na husarský kousek bratří Slováků tady už loni v lednu, hned co vstoupila povinnost zveřejńovat smlouvy v platnost, upozornil ve svém blogu Michal Škop, zdejší blogger, zde:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/michal-skop.php?itemid=11857

Kéž se zadaří i u nás.
09. 04. 2012 | 23:13

sedlak napsal(a):

mě by jenom zajímalo, jak je v tomto zákoně ošetřeno třeba "obchodní" tajemství, aby se nestávalo, že nebude uveřejněno všechno právě s odkazem na smluvně sjednané "tajemství", jak je ošetřena sama kontrola, že budou uveřejněny VŠECHNY smlouvy? kdo má povinnost tuto kontrolu provádět? Nějak tu už politikům nevěřím "dobré" nápady pro lidi
díky
09. 04. 2012 | 23:46

pirát napsal(a):

český maloměšťák:
Nic vám nepodsouvám, na adresu autora napsal jste tyto nesmysly: "Ve složitých společnostech mají provádět kontrolu specializované instituce /např. kontrolní orgány dané instituce/.
Vy tak jen přenášíte jejich neschopnost a možná i gaunerství...vy tak toto chcete hodit na hlavu občanů."
Nechápete, že specializované instituce vždy selhávají, když neexistuje účinná veřejná kontrola, která notabene je v době internetu snadná. Anebo chápete a proto lžete, napadáte a urážíte. Asi jste osobně zainteresován.
10. 04. 2012 | 01:40

kočka šklíba napsal(a):

Tak uvidíme jak starosta spolupracující s TOP09 a tedy s Kalouskem, sdělí, kdo si nepřál to co na Slovensku funguje.
Český maloměšťáku, ano máte pravdu, mohlo by to být jak píšete, občané, i když budou mít informace o neprůhledných, o nestandardních, o loupeživých smlouvách se státem, nic nezmůžou. Proto také to vzývání, od editora a spol., o tom, že občané mají začít u sebe atd., je jen prázdné a hlavně "odklánějící" svalování viny na občany. Přesně, v této fázi mafiánského státu již občanské, roztříštěné iniciativy nic nezmohou. Tady pomohou jen statisícové demonstrace a to kdoví jestli.

Ale i tak by pomohlo, kdyby byly smlouvy veřejně přístupné, třeba se najde novinář, který bude hodný toho jména (ano je to zbožné přání), jenž by konečně dotáhl nějakou takovou kauzu do konce. A navíc, není na škodu mít co nejvíc informací, třeba dojde i na něco podobného Islandu ;).JJ jen utopie.

Pane Farský, odpovíte na to kdo Váš návrh neschválil, nebo jste typický člen TOP09 pod maskou Starostů?
10. 04. 2012 | 01:54

mirekP napsal(a):

Konečně článek, který říká, co a jak se má udělat pro zlepšení korupce.
Děkuji pane první vlaštovko.
10. 04. 2012 | 06:25

jozka napsal(a):

Coz o to, souhlas s tim, ze tohle korupci nevyresi, nicmene, pokud by to stalo 25k€ jsem pro. Jenze jak to dopadne u nas?

Nejaky rozpoctove zodpovedny ministr podepise dodatek ke smlouve o dodavce toaletnich papiru na hajzliky ministerstva (takze nebude muset byt vyberove rizeni), nejlepe s nejakou nezavislou firmou (nezavislou proto, ze ministr prodal tyden predtim svuj podil firme s akciemi na dorucitele) a naklady cele te akce se vysplhaji nekam k miliarde. Ale on vlastne usetril, protoze zabranil korupci za miliardu a pul! Hnidopisi sice budou ministrovi vytykat takove prkotiny, jako ze zverejnene smlouvy maji zacernene udaje podlehajici obchodnimu tajemstvi (takze citelne zustalo v podstate jen cislovani stranek), ale s tim se holt neda nic delat, protoze v tom zacernenem je urcite i podminka, ze prozrazeni udaju vede k predem prohrane tucne arbitrazicce...

a recatcha na to "palimpsest pandsep"
10. 04. 2012 | 07:33

Targus napsal(a):

To Jan Farský:

Naprosto nechápu, co pohledáváte ve smečce lumpů a zlodějů značky TOP 09, pokud svá slova myslíte vážně a "nemyslíte to upřímně", jako oranžový koloťuk.
10. 04. 2012 | 07:42

Nekonečné napsal(a):

...není vůle vyšetřovatelů a hlavně soudců potrestat tuneláře, odsoudit, zavřít a odebrat jim nakradený majetek, který převážně převedli na své členy rodin !!! Nečas pro to nic nedělá, naopak tuneláře např. Béma, Janouška, Dobeše, Bártu, Drobila, Vondru .... s Klausem chrání...
10. 04. 2012 | 08:03

Ano napsal(a):

pro Nekonečné :
a chrání tuneláře z TOP O9 Drábka !!!
10. 04. 2012 | 08:08

modrý edvard napsal(a):

Občan: i když někdo nemá právní subjektivitu, tak je možné mu odpovědět.
10. 04. 2012 | 09:14

pirát napsal(a):

český maloměšťák:
Všechny vaše postoje stojí na hlavě:
"myslím si, že obyčejný člověk nemá čas ani prostředky takové, jako mají mít instituce a lidi v nich - instituce, které si vymyslel, zřídil a financuje kvůli tomu, aby plnily kontrolní úlohu.
"V tomto kontextu je to samozřejmě " házením vlastní neodpovědnosti" na hlavu občanů. V podstatě jde o oslabování těchto institucí. /pomiňme fakt, že v prostředí ČR jsou tyto instituce prolezlé podivíny - od bláznů až po zloděje/.
V podstatě přijímáme hru Mafie - ona tvoří paralelní struktury vůči institucím státu a současně pracuje na jejich oslabení a to samé chce po nás - akorát že jakoby my to budeme dělat s dobrým úmyslem. Výsledkem jsou zvýšené náklady - a obávám se, že dodatečné výnosy žádné nebudou."
Jaké zvýšené náklady jsou z uveřejnění veřejných zakázek na internetu?
Ostatní nesmyslné názory o přijímání hry Mafie a další fantazírování se nedají brát vážně a svědčí jenom o podceŇování lidí.
10. 04. 2012 | 11:17

Občan napsal(a):

To modrý edvard:

Ale jistě - slušně je požádán o doplnění chybějících ZÁKONEM ULOŽENÝCH údajů a poučen o následcích nedoplnění. Protože žádná povinná osoba si nelajsne V ROZPORU se zákonem uveřejnit jiné než ZÁKONEM předespané povinně zveřejňované informace.
Pro stát by to totiž mohlo mít v případě obchodního sporu o škody vzniklé nezákonným zveřejněním informací pozoruhodné finanční důsledky. A Vy byste byl první v řdě, kdo by řval jak přetrženej o zločinné nezodpovědnosti státních struktur.
10. 04. 2012 | 12:24

modrý edvard napsal(a):

Občan: Hm. Jak to souvisí s právní subjektivitou tazatele? Proč nemůže zveřejňovat i jiné, než zákonem stanovené informace? Znamená to, že jiné informace, než povinně zveřejňované, se zveřejňovat nemají? Proč? A hlavně, proč to nezveřejnili hned od začátku? K čemu tam mají právníky? Kde jsem řval jako přetrženej?
10. 04. 2012 | 17:05

sedlak napsal(a):

koukám, odpovědi se nedočkám, takže to beru, jako když ptáčka lapají pěkně mu zpívají nebo mu cpou "chutnou" krmi v touze zadusit ho? mě už vadí jenom ten systém publikování novelizací ve sbírce, v tom aby se pr... vyznalo! ale o to asi jde, že jo, aby se v tom běžný člověk nedokázal orientovat
10. 04. 2012 | 21:27

sedlak napsal(a):

tomu říkám od starostů pro starosty http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/171516-starostove-nevypisuji-verejne-zakazky-novemu-zakonu-nerozumi/
11. 04. 2012 | 00:30

Jsou Odporní napsal(a):

...jak to rychle změnit, je položit vládu !!!, nic jiného voličům nezbyde, špatnou vládu, prezidenta odstranit generální stávkou !!! "Něco tak slizkého a odporného jako jsou VV" jak prohlásil Kalousek o VV, což je pravda, ale již přímo vykvetlo na samotném Kalouskovi, Drobilovi, Schwarzenbergovi, Nečasovi, Vondrovi a Bártovi, Klasnové, Peake, Johnovi ..., lháři, kteří se rozhodli opět společně vládnout, přímo z nich kape sliz a hnis ze všech, jsou nepopsatelně odporní...
11. 04. 2012 | 07:51

Jan Farský napsal(a):

Děkuji za Vaše názory. Registr smluv byl i do zákona o veřejných zakázkách navrhován prostřednictvím TOP 09 a Starostů, i teď má jejich podporu. Zablokovala ho VV, která tvrdila, že by bylo spojeno s vysokými náklady na zavedení a ODS, která říkala, že je potřeba řešit komplexně pro všechny smlouvy - nejen pro smlouvy podle zákona o veřejných zakázkách.
Tak jsme připravili návrh, jehož zavedení vyjde na 25 tisíc eur a týká se všech smluv s veřejnou správou :-).
11. 04. 2012 | 21:42

Jana Pechová napsal(a):

Pane Farský, super! Moc se mi tyto snahy líbí, jen houšť a větší kapky.
Jediné, co mě napadá, pak aby odkaz na diskutovaný registr byl povinně umístěn na všech dotčených webových stránkách tak, aby byl dobře viditelný, resp. snadno dohledatelný.
12. 04. 2012 | 17:45

FJohrzRhQ napsal(a):

Ale přesto mi to nede1, abych se ještě jednou nevyje1dřil k amngreutům Jana Kome1rka:Cite1t:________"Navrhuji stejně tak odměňovat soudce. Pokud jejich rozsudek nezvre1ted nadředzenfd soud, dostanou odměnu 30.000 Kč ke sve9mu platu. Vyřešedme tedm proble9my nekvalitnedho rozhodove1ned soudů. Stejně tak můžeme soudce odměňovat za to, když předpad vyředded v rozumne9 době."---------A jak je tomu u rozhodčedho ředzened? V delšedm obdobed můžeme očeke1vat (při relativně volne9m vstupu do odvětved), že ekonomicky nejfaspěšnějšed budou ty rozhodčed instituce, ktere9 budou nabedzet nejkvalitnějšed službu "spotřebitelům", tj. konkre9tně:1) budou schopni rozhodnout přiměřeně rychle, a ze1roveň2) jejich rozhodnuted nebudou te9měř nikdy rušena soudy pro ze1važne1 procesned a jine1 pochybened (srov. 31 ze1kona o rozhodčedm ředzened...).Takove9 rozhodčed instituce si vytvořed dobrou pověst, resp. reputaci coby instituce, ktere9 v přiměřene9 lhůtě vyde1vajed takove1 rozhodnuted, ktere1 lze považovat za spravedlive1. Tudedž k nim budou medt smluvned strany většed důvěru a budou ochotnějšed na ně smluvně přene9st rozhodove1ned o jejich budoucedch majetkovfdch sporech.Snižuje snad fakt, že je ve vlastnedm ekonomicke9m ze1jmů rozhodců rozhodovat pre1vned spory rychle a přiměřeně kvalitně, nějakfdm způsobem jejich more1lned status coby profese?(Zde mluvedm jen o rozhodčedm ředzened mezi podnikateli; obligatorned rozhodčed doložky ve všeobecnfdch smluvnedch podmednke1ch spotřebitelskfdch smluv považuji za velice spornou ze1ležitost (a navedc jsou dost možne1 v rozporu se směrniced o nepřiměřenfdch podmednke1ch ve spotřebitelskfdch smlouve1ch a tudedž by měly bfdt vůči spotřebiteli nefačinne9).Cite1t č. 2________________"Pokud ředke1te, že nepodve1děned v akademicke9 činnosti je jejed podstatou (...) a současně ale musedte akademiky extra platit, aby na dodržove1ned te9to fundamente1lned eticke9 normy dohledželi, zcela tedm podkope1ve1te jejed "fundamente1lnost".-------------------Uvědomte si, že tu nejsou jen dva pf3ly, totiž "zcela důsledně kontroluji původnost studentskfdch praced" versus "vůbec nekontroluji plagie1torstved".Je to take9 ote1zka většed či menšed intenzity a důslednosti kontroly. Teoreticky byste mohl veškerou svou pracovned dobu (i volnfd čas) věnovat tomu, že budete kontrolovat z veškerfdch myslitelnfdch zdrojů, zda ne1hodou dane1 pre1ce neobsahuje nějakou -- třeba i zcela bezzvfdznamnou -- pase1ž, ktere1 je nepřiznanou "vfdpůjčkou". Troufe1m si ředci, že takove9 počedne1ned nened zrovna "optime1lned" alokaced vašeho času - ani z vašeho hlediska, ani z hlediska vedened fakulty. Me1-li vedened fakulty pocit, že pedagogove9 sice věnujed jakous takous pozornost ote1zce, zda jde o původned pre1ci nebo o plagie1t, ale považujed za vhodne9, aby věnovali te9to ote1zce ještě většed fasiled, jake9 opatřened majed podle ve1s učinit? Tj. nened to jen ote1zka "plněned akademickfdch povinnosted" versus "neplněned těchto povinnosted", nfdbrž pedagogove9 samotned mohou medt zcela legitimně poněkud jinou představu o tom, jake9 fasiled je vhodne9 věnovat te9to kontrole (na fakor jinfdch bohulibfdch akademickfdch povinnosted), než vedened fakulty.
23. 08. 2013 | 21:39

Lv47jz7CMH89 napsal(a):

Dobry den potreboval bych<a href="http://dmudcdlhabg.com"> pocmoi</a> od korektnych investoru,protoze jsem naposled zaplatil 30tis.kc poplatek a nic jsem nedostal. jsem zivnostnik a potreboval bych 2miliony az 3 miliony abych paltil jen jeden a mohl dale podnikata. podle danovyho mam cca 900eur. Dekuji za pomoc
24. 08. 2013 | 16:33

ounRcrwOnw napsal(a):

Ale přesto mi to nede1, abych se ještě jednou nevyje1dřil k arnmuegtům Jana Kome1rka:Cite1t:________"Navrhuji stejně tak odměňovat soudce. Pokud jejich rozsudek nezvre1ted nadředzenfd soud, dostanou odměnu 30.000 Kč ke sve9mu platu. Vyřešedme tedm proble9my nekvalitnedho rozhodove1ned soudů. Stejně tak můžeme soudce odměňovat za to, když předpad vyředded v rozumne9 době."---------A jak je tomu u rozhodčedho ředzened? V delšedm obdobed můžeme očeke1vat (při relativně volne9m vstupu do odvětved), že ekonomicky nejfaspěšnějšed budou ty rozhodčed instituce, ktere9 budou nabedzet nejkvalitnějšed službu "spotřebitelům", tj. konkre9tně:1) budou schopni rozhodnout přiměřeně rychle, a ze1roveň2) jejich rozhodnuted nebudou te9měř nikdy rušena soudy pro ze1važne1 procesned a jine1 pochybened (srov. 31 ze1kona o rozhodčedm ředzened...).Takove9 rozhodčed instituce si vytvořed dobrou pověst, resp. reputaci coby instituce, ktere9 v přiměřene9 lhůtě vyde1vajed takove1 rozhodnuted, ktere1 lze považovat za spravedlive1. Tudedž k nim budou medt smluvned strany většed důvěru a budou ochotnějšed na ně smluvně přene9st rozhodove1ned o jejich budoucedch majetkovfdch sporech.Snižuje snad fakt, že je ve vlastnedm ekonomicke9m ze1jmů rozhodců rozhodovat pre1vned spory rychle a přiměřeně kvalitně, nějakfdm způsobem jejich more1lned status coby profese?(Zde mluvedm jen o rozhodčedm ředzened mezi podnikateli; obligatorned rozhodčed doložky ve všeobecnfdch smluvnedch podmednke1ch spotřebitelskfdch smluv považuji za velice spornou ze1ležitost (a navedc jsou dost možne1 v rozporu se směrniced o nepřiměřenfdch podmednke1ch ve spotřebitelskfdch smlouve1ch a tudedž by měly bfdt vůči spotřebiteli nefačinne9).Cite1t č. 2________________"Pokud ředke1te, že nepodve1děned v akademicke9 činnosti je jejed podstatou (...) a současně ale musedte akademiky extra platit, aby na dodržove1ned te9to fundamente1lned eticke9 normy dohledželi, zcela tedm podkope1ve1te jejed "fundamente1lnost".-------------------Uvědomte si, že tu nejsou jen dva pf3ly, totiž "zcela důsledně kontroluji původnost studentskfdch praced" versus "vůbec nekontroluji plagie1torstved".Je to take9 ote1zka většed či menšed intenzity a důslednosti kontroly. Teoreticky byste mohl veškerou svou pracovned dobu (i volnfd čas) věnovat tomu, že budete kontrolovat z veškerfdch myslitelnfdch zdrojů, zda ne1hodou dane1 pre1ce neobsahuje nějakou -- třeba i zcela bezzvfdznamnou -- pase1ž, ktere1 je nepřiznanou "vfdpůjčkou". Troufe1m si ředci, že takove9 počedne1ned nened zrovna "optime1lned" alokaced vašeho času - ani z vašeho hlediska, ani z hlediska vedened fakulty. Me1-li vedened fakulty pocit, že pedagogove9 sice věnujed jakous takous pozornost ote1zce, zda jde o původned pre1ci nebo o plagie1t, ale považujed za vhodne9, aby věnovali te9to ote1zce ještě většed fasiled, jake9 opatřened majed podle ve1s učinit? Tj. nened to jen ote1zka "plněned akademickfdch povinnosted" versus "neplněned těchto povinnosted", nfdbrž pedagogove9 samotned mohou medt zcela legitimně poněkud jinou představu o tom, jake9 fasiled je vhodne9 věnovat te9to kontrole (na fakor jinfdch bohulibfdch akademickfdch povinnosted), než vedened fakulty. http://hkjbprkfbpp.com [url=http://whuogktakm.com]whuogktakm[/url] [link=http://eirrfo.com]eirrfo[/link]
26. 08. 2013 | 14:54

pEYW7hOnOcb8 napsal(a):

2jvjr: Hm. No jo. Jistě to lze shrnout i <a href="http://ofqmfei.com">talkhe</a>, když mluvedte o někom, kdo je a) se1m se sebou nekonzistentned a je mu to navedc fuk, b) pro svobodu slova bez omezened, opravdu bez omezened c) proti... jak to me1m formulovat? asi ledp než h-cz o něco vfdše to nesvedu. Stejně je to zajedmave9, jak te1ž věc z jine9ho fahlu nahle9dnute1 jeved se bfdt zcela jinou... A ty teple1ky už nenosedm, byly mi male9 v pase.
28. 08. 2013 | 22:27

K1TdGP9r napsal(a):

Pardubitz: inu, proč by dalšedm ste1diem nemohla bfdt doomvned důvěrnice channelujedced ? O konzomolcedch pologramotně opěvajedcedch brige1dy v pohraničed samozřejmě ani nemluvedm. Jen ať se ta dnešned mle1dež pěkně zařaded jako My všickni poctived daňoved poplatnedci, sůl země, opory společnosti a pře1tele9 lidu, a za to jim dovoledme po pre1ci (nebo třeba i v ne1plni pre1ce, budou-li se umět dost ohe1nět) popedrat holocaust.BTW neved někdo, na jake9 adrese diskutujed pro-squatteři, popředpadě Slače1lek? http://einbzblrz.com [url=http://ywxbhpe.com]ywxbhpe[/url] [link=http://oirxror.com]oirxror[/link]
06. 09. 2013 | 19:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy