Nadměrná lékařská péče škodí zdraví.

03. 01. 2011 | 15:26
Přečteno 67274 krát

O odchodech lékařů, krizi zdravotnictví a medicíny. Rozhovor pro časopis Pečuj doma.Už několik měsíců na nás, potenciální pacienty, doslova útočí zprávy o tom, kolik lékařů hodlá odejít za lepšími ekonomickými podmínkami do zahraničí. Je oprávněná úzkost občana, že se v Česku zhorší zdravotnická péče?

Zdravotnictví je náročná profese. Srovnání platů soudců a lékařů bije do očí. Vůbec se nedivím, že jsou kolegové rozzlobení. Platy lékařů státních nemocnic jsou skutečně ostudné. Hrozby masového odchodu do zahraničí se ale neobávám. Mohl by totiž padnout mýtus o nepostradatelném a všemocném zdravotnictví. Mohlo by se ukázat, že spousta lidí lékařskou péči vůbec nepotřebuje. Když v sedmdesátých letech minulého století stávkovali lékaři a sestry v Izraeli, snížila se v „postižených“ oblastech úmrtnost na polovinu. Podobně tomu bylo v hlavním městě Kolumbie Bogotě. Během dvaapadesáti dnů trvající stávky tam klesla úmrtnost o pětatřicet procent. Na druhou stranu pokud větší počet lékařů do ciziny odejde, bude to jen voda na mlýn ministerstva zdravotnictví. Plánuje totiž rušení malých a podporu velký nemocnic. Tím se ale krize jen završí. Nemocniční kolosy totiž svojí velikostí, neosobním prostředím a soustředěním na produkci výkonů ohrožují zdraví pacientů. Nelze je řídit, nelze je kontrolovat, nelze je zaplatit. Skýtají ideální podmínky pro korupci a uspokojování zájmů dravých skupin medicínsko-farmaceutického komplexu. Možná právě proto mají takovou podporu státu.

Jak ale možné, že profese lékaře je společností tak uznávaná a současně tak špatně honorovaná?

Kdo za to může? Kdo udělal z doktorů mizerně placené otroky? Politici? Pojišťovny? Komora? Ale ne! Otroky jsme ze sebe udělali my sami. Systém založený na nesmyslném hromadění výkonů nám dlouho vyhovoval. Ochotně jsme se smířili s tvrzením, že špinavé peníze neexistují a všechno napraví ruka trhu. Teď doplácíme na shovívavost vůči korupci a plýtvání. Je zbabělé svalovat vinu na jiné nebo hrozit odchodem. Těch pár špičkových lékařů, o které je v zahraničí zájem, tam už dávno pracuje. Většina ostatních by možná brala větší plat, v cizí zemi by se ale dostala do pozice ukrajinského dělníka u nás. Krizi si musíme vyřešit tady. Nebylo nám „nadrobeno“. Sami jsme si „nadrobili“ a sami si to i sníme.

Během zmíněné kampaně jsem zahlédl slogan „Náš exodus, váš exitus“. Není tohle už v rozporu s etikou?

Ten slogan jsem viděl. Trochu mi to připomíná: „Uchvátí-li Tě, zahyneš!“. Běhá mi z toho mráz po zádech.

Je české zdravotnictví nemocné?

Politici spoustu let mluví o krizi zdravotnictví a potřebě reformy. Zatím se ale žádnému ministrovi nepodařilo ji uskutečnit. Zdravotnictví je totiž jen forma, kterou se realizuje medicína. Reformátoři přitom vycházejí z předpokladu, že veškerá poskytované péče je kvalitní, účelná a přesně indikovaná, jenom na ni chybějí peníze. To je zásadní omyl. V krizi je také medicína. Obrovská sousta vyšetření a léků je ordinována úplně zbytečně. Pouhá snaha o změnu formy - „re-formu“- zdravotnictví, nestačí. Nutná je změna medicínského myšlení a medicínské praxe.

Čím tedy podle Vás stůně medicína…?

Nemoc má tři hlavní příznaky: atomizace, objektivizace a podcenění významu vztahu lékař - pacient. To všechno okořeněné neviditelnou rukou trhu. Začnu atomizací. Lékařská věda oddělila tělesné a duševní pochody, atomizovala člověka na jednotlivé orgány, tkáně a skupiny buněk, aby se sama rozpadla na specialisty dílčích oborů. Díky tomu dosáhla převratných objevů, současně se z ní ale úplně vytratila schopnost posoudit detailní informace v souvislostech životního příběhu konkrétního pacienta, schopnost komplexního psychosomatického přístupu. Naučili jsme se dokonale rozumět chorobám, ale přestali jsme rozumět lidem. Pacient se pro nás stal „žlučníkem, apendixem, infarktem“. On je ale bezradným člověkem v těžké životní situaci. My bychom ji měli pochopit a těžkým obdobím jej provést.

Za druhé objektivizace…

Biologická medicína vychází z předpokladu, že každá zdravotní porucha má nějakou objektivní příčinu, kterou lze pomocí vyšetřovací techniky odhalit a zásahem zvenčí - léky, operací, fyzikálním působením - léčit. V roce 2001 ale zveřejnil časopis British Medical Journal závěry studie, během níž vědci zkoumali zdravotnickou dokumentaci 60 tisíc pacientů, vyšetřených ambulantními specialisty v letech 1993 až 2001. Vybrali 361 těch, kteří stáli zdravotnický systém nejvíc peněz. Ve studii se poprvé objevil termín „nevysvětlitelné choroby“. Jde o situaci, kdy se do ordinace dostaví člověk s typickým tělesným problémem - bolestí hlavy nebo zad, bušením srdce, svíráním žaludku, únavou, závratěmi, nevolností - a je pro něj opakovaně vyšetřován za použití nejmodernější techniky. U téměř 40 % pacientů se ale nepodařilo objektivně zjistit, co jim vlastně je. Tyto obtíže jsou totiž somatizací neboli ztělesňováním složité, neřešené životní situace. Člověk je bezradný, žije ve stresu a tělo časem začne problém řešit po svém - nemocí. Pro biologicky vzdělaného lékaře je to hypochondr, simulant nebo případ pro psychiatra. On ale skutečně trpí. Jenom to nemůže objektivně dokázat.

Vztah lékař - pacient?

Moderní medicína se odehrává „mimo“ vztah. V neosobním prostředí velkých nemocnic pacient nezná lékaře a lékař nezná pacienta. Neví nic o jeho povaze, osobnostních zvláštnostech, způsobu života, starostech a radostech, o tom, jak důležité jsou pro určení správné diagnózy. Netuší, že hlavní roli má v medicíně vztah vzájemné důvěry. V rozpacích a nejistotě pacienta odesílá na různá vyšetření „k vyloučení“ objektivní příčiny a ordinuje zbytečné léky. Ne proto, že by to stav pacienta vyžadoval, ale proto, že jeho stonání nerozumí a chce být za všech okolností „krytý“.

A jakou terapii byste ordinoval?

Zaprvé: vzdělání. O tom zatím žádný ministr nemluvil. Lékařské fakulty by měly mediky vzdělávat nejen v biologických, ale i v psychosociálních oborech. Naučit je komplexnímu, psychoterapeutickému přístupu k pacientovi, umění navázat s ním kvalitní vztah a zasadit zdravotní obtíže do souvislostí jeho životního příběhu. Zadruhé: podpora praktických, osobních nebo rodinných lékařů. Na nich závisí kvalita celé medicíny. Praktik totiž stojí nejblíže pacientova životního prostoru, zná jeho povahu, rodinné vztahy, profesi, radosti a starosti.… Bez drahých vyšetření dokáže odhalit skutečnou příčinu obtíží, rychle a efektivně léčit. Zatřetí: přestat dotovat velké nemocnice a vytvářet malá zařízení s podmínkami, které budou nejbližší přirozenému rodinnému prostředí pacienta - s kvalitní stravou, s přívětivým jednáním a bez zbytečného ranního buzení. Takové změny by ale byly katastrofou pro medicínsko-farmaceutický komplex. Jeho zisky totiž závisí na tom, kolik lidí se léčí, ne na tom, kolik se jich uzdraví. Obávám se proto, že stávající systém zdravotnictví se reformovat vůbec nedá. S největší pravděpodobností jej čeká úplný rozklad. Ani ministerstvo, ani politici nás nespasí. Pokud se nechceme dočkat hořkého konce, měli bychom, místo vyhrožování pacientům odchodem do zahraničí, spojit síly a začít okamžitě pracovat na vytvoření nového systému zdravotnictví a medicíny.

Mám před sebou Vaši publikaci „Mým marodům aneb Jak vyrobit pacienta“. Nezní titul krátkých úvah nad praktikami v některých ordinacích docela potměšile vůči vašim kolegům lékařům?

To určitě nebylo cílem. Mohl bych napsat stohy knih o skvělých lékařích, zázračných lécích a neuvěřitelných úspěších, kterých dosahuje moderní medicína. Na příbězích pacientů jsem chtěl upozornit na limity a nebezpečí, která přináší úzce biologický pohled na nemocného člověka a obchodně- průmyslové pojetí medicíny.

Ze stejných ordinací slyšíme, že doktor dnes víc času musí věnovat úřadování, místo aby léčil - a potom že ho ještě čekají návštěvy u nemocných…

Tak tomu opravdu je. Mnohem větší důraz se klade na pečlivé „zúřadování“, než na to, jestli byla návštěva u lékaře pacientovi k něčemu užitečná. Nedávno jsem četl zajímavou studii vyšetřovacích postupů u pacientů s bolestmi zad, kterou provedli ve Švédsku. Prakticky každého lékaři automaticky posílali na rentgen páteře. Aby něco nezanedbali. Ukázalo se ale, že bez znalostí životního stylu pacientů může rentgenový snímek jen velmi málo přispět k objasnění diagnózy. Neočekávaný a pro léčbu významný nález se totiž vyskytnul jen u jednoho z 2500 rentgenovaných pacientů. Ti zbývající byli „lege artis“ snímkováni úplně zbytečně. Pokud by se lékař s pacientem blíž seznámil, rychle by pochopil, jakou informaci jeho bolest zad přináší. Vyšetření, léků i administrativy by rázem ubylo. Sami jsme na tuto hru přistoupili a také za to zaplatíme.

Nejen čekárnami oněch ordinací jde ale hlas, že lékaři si vzájemně posílají pacienty na všemožná – a nezřídka zbytečná – vyšetření, že je v tom obyčejné valení kuličky úkonů a bodů!

To není jen vina lékařů. Na tom stojí celý systém. Já na kolegu, kolega na mně. Kdo přestane valit kuličku, ordinovat vyšetření, předepisovat léky, rychle z něj vypadne. Zažil jsem to sám na sobě. Po promoci jsem nastoupil na rehabilitační kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Stereotypní mechanická medicína mne vůbec neuspokojovala. Denně za mnou přicházeli pacienti s různými bolestmi. Posílal jsem je na různá vyšetření, ordinoval léky. Pacienti se sice léčili, ale neuzdravovali. Jejich stonání jsem vůbec nerozuměl. Pak jsem se setkal s kolegou Šavlíkem, zakladatelem české psychosomatiky. Když jsem se ho zeptal, jaký obor to vlastně dělá, řekl mi: „Zatímco ostatní lékaři léčí choroby, já radím lidem, co mají udělat pro to, aby se uzdravili.“ To se mi zalíbilo. Pochopil jsem, že každá nemoc je informace o tom, že člověk dělá ve svém životě nějakou chybu. Začal jsem se o pacienty zajímat, ptát se jich na způsob života, radosti a starosti. Otevřel se mi nový obzor. Stonání pacientů už bylo srozumitelné, dokázal jsem jim poradit. Ti, kteří pochopili, se začali uzdravovat. To byl můj konec. Přestal jsem valit kuličky výkonů a bodů a moje pracovní místo bylo z „úsporných důvodů“ zrušeno.

Souvisí s tím jiný váš výrok: „To, že pacient neodejde z ordinace spokojený, dokud nedostane recept, není jeho chyba. Tak jsme si ho my, doktoři, vychovali“?

Lékaři se chovají k pacientům mechanisticky, pacienti se chovají mechanisticky sami k sobě. Tak nás to naučili na lékařských fakultách, tak jsme to my naučili naše pacienty. Když jsem pracoval na ambulanci kliniky fakultní nemocnice, často jsem si připadal jako mechanik v autoservisu. Pacient tam přijel se svým tělem a nadiktoval závady: „Záda mám zablokovaná - tak je odblokujte. Vrže mi v koleně - dejte tam injekci maziva. Zkontrolujte tlaky a tuky….“. Pak odložil svoje tělo a čekal, až ho zdravotničtí mechanici opraví. Běda, když se oprava nepovedla. „To byl asi špatný doktor, neposlal mne ani rentgen, nenapsal drahé léky. Musím zajet do kvalitnějšího servisu, do lepší nemocnice.“, řekl si pacient. Ti lidé vůbec nechápou informační hodnotu nemoci a svůj podíl na ní. Jak člověk žije, tak také stůně, pokud způsob života nezmění, nemá šanci se uzdravit.

O reklamě na léky jste se vyjádřil, že je to historicky největší chemický pokus na lidech. Není tohle šíření poplašné zprávy?

Pochopil jste to správně. Opravdu biji na poplach. Odstrašujícím příkladem je cholesterol. Určitě jste slyšel, že:„Cholesterol je po rakovině největší nepřítel lidstva.“. Určitě víte, že: „Zvýšená hladina cholesterolu představuje jeden z nejrizikovějších faktorů aterosklerózy a jejích komplikací: například srdečního infarktu, cévní mozkové příhody nebo nedokrevnosti dolních končetin.“. Tak na nic nečekejte a pospíchejte k doktorovi. Běda, jestli vám v krvi najde víc, než 5,5mmol/l. To už jste marod. Máte nemoc- hypercholesterolémii. Vůbec nevadí, že jste se do té doby cítil dobře. V historicky krátkém čase se medicínské propagandě podařilo vyvolat davovou paniku. Nastala éra posedlosti měření jeho hladiny. Fibráty a statiny se staly neprodávanějšími léky v dějinách. V roce 2006 vynesly světovým výrobcům 27,8 miliard dolarů. Skvěle se jim daří také u nás. Užívá je už skoro milión Čechů a v žebříčku nejužívanějších léků suverénně vedou. Teď nastává vystřízlivění. „Snižování cholesterolu zdravým lidem k ničemu nevede. Jen k potížím. Moc velký ale není jejich přínos ani pro pacienty, kteří srdeční příhodu už mají za sebou. Mnohem lepším lékem pro ně je pravidelný pohyb.“, tvrdí profesor Rodney A. Hayward z Michiganu. A nejen on. To by ale obchodníci s nemocemi přišli zkrátka. Vypadá to, že jsme jim skočili na pěkně mastný cholesterolový „špek“. Víc než na cholesterol dnes lidé stůňou na léky proti němu.

Vím o vás, že se zabýváte problematikou psychosomatické rehabilitace a léčbou bolesti. Co si pod tímhle medicínským termínem má laik představit?

Psychosomatické medicíně se také říká medicína příběhů. Jestliže ke mně přijde pacient, seznámím se nejdřív s příběhem jeho nemoci - kdy a jak začala, jaká prodělal vyšetření, jak se léčil a s jakým výsledkem, podrobně jej prohlédnu - sestavím jeho chorobopis. Současně se ale zajímám o to, jaká v uplynulých letech prodělal těžká životní období - sestavím jeho životopis. Když pak porovnám chorobopis se životopisem, zjistím, že bolesti hlavy a vysoký tlak se datují od doby, kdy se soudí o majetek s bývalou manželkou…infarkt ho postihnul, když přišel o místo vysokého manažera…pálení žáhy ho zlobí chvíle, kdy syn začal brát drogy. Nemoc se stala ztělesněním jeho životní situace. Nejlépe o tom vypovídají lidová přísloví: „má toho plnou hlavu…zlomilo mu to srdce…leze mu to krkem“.

A při této terapii se bez pomoci chemie obejdete?

Velkou většinu zdravotních obtíží je pacient schopen zvládnout vlastními silami. Jenom potřebuje poradit jak. Právě v tom vidím úlohu lékaře - být průvodcem pacienta těžkým životním obdobím. Léky i moderní vyšetřovací techniku používám velmi úsporně, ale využívám. Nejdůležitější je pochopit, jakou informaci nemoc přináší, kde dělá pacient ve svém životě chybu a jak má změnit svoje chování, aby se uzdravil. Tím nejúčinnějším lékem totiž jsou samoúzdravné schopnosti. Ty je potřeba povzbudit. Pokud ale síly pacienta na zvládnutí nemoci nestačí, předepíšu mu léky. Ovšem s vědomím, že jeho problémy dlouhodobě neřeší. Pomohou mu ale, aby se odrazil ode dna a našel síly k potřebné změně.

Ve všech sdělovacích prostředcích se bez ustání proti něčemu bojuje – dokonce už i proti stárnutí. Kdyby žil můj otec sedlák, řekl by nejspíš: Vždyť je to proti přírodě! Sdílel byste jeho názor?

Odmalička se vzděláváme, školíme, připravujeme se na to, co budeme dělat, jak budeme úspěšní v profesi, ale vůbec nejsme uchystaní, ani z rodiny, ani ze školy, že budeme stárnout, že budeme umírat. Pro mnoho lidí je proto normální proces stárnutí obrovským stresem. Společnost od nich neustále žádá výkon, zastávají manažerské funkce, neznají odpočinek a tělo jim najednou začne hlásit, že už to nejde. Nechtějí ubývání sil rozumět a pomoc čekají od medicíny. Farmaceutický průmysl to vycítil a začal okamžitě využívat poptávku po věčném mládí. Vznikl vědecký obor anti-aging medicína, medicína proti stárnutí. Tedy ne lidem pomoci vyrovnat se s něčím, co je naprosto přirozené, ale vnutit jim prášky, udělat ze stárnutí nemoc. V medicíně se tomu říká medializace - vytváření chorob z problémů každodenního života. Moje babička by řekla: „Lidská blbost je nekonečná, vždyť přece proti věku není léku“.

Jak na vás působí neustálé omílání údajů, kolik lidí v produktivním věku musí živit nemocné a seniory, a skutečnost, že ministři sociálních věcí a zdravotnictví proti tomu důrazně neprotestují?

To je jeden z největších paradoxů moderní medicíny a společnosti vůbec. Na jedné straně dokáže staré lidi prostřednictvím špičkové techniky a léků udržet při životě v situacích, které nejsou k životu. Na druhé straně se tímto počet seniorů odkázaných na léky a techniku rychle zvyšuje. Délka jejich života se sice prodlouží, ale jeho kvalita tomu často neodpovídá. Dožívají v zoufalých situacích, opuštění, nebo v domovech důchodců a léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Seniorů je hodně a společnost na to není uchystaná. To určitě neznamená, že by se seniorům neměla poskytovat kvalitní medicínská péče. Stejně tak důležitá je ale podpora psychická, sociální, komunitní a hospicová. To téma je příliš vážné a mediálně málo atraktivní. Politici se mu vyhýbají velkým obloukem. Mnohem snáz se „zviditelní“ v hrdinském boji o regulační poplatky.


Nikoli mimochodem – v září 2010 jste napsal otevřený dopis ministrovi Hegerovi s návrhem protikorupčních opatření ve zdravotnictví. Odpověděl vám, a jestli ano, co?


Ještě jednou regulační poplatky. Všimněte si, kolik let se o ně politici hádají. Přitom jde o směšnou částku třiceti korun. V úhrnu pár stovek miliónů. Podle střízlivého odhadu Transparency International ČR nás korupce ve zdravotnictví přijde ročně na dvacet miliard. O tom politici cudně mlčí. Na problém korupce jsem upozorňoval už několik ministrů, rozesílal různé návrhy. Před dvěma lety mi přišla bezobsažná odpověď z právního odboru ministerstva zdravotnictví. Napočítal jsem v ní asi dvanáct pravopisných chyb. Letos na podzim jsem to zkusil znovu. Pan ministr Heger se zatím neozval. Nedělám si žádné iluze. Medicínsko- farmaceutický komplex je korupcí tak prorostlý, že ji nelze zlikvidovat bez zničení samotného medicínsko-farmaceutického komplexu. Mám dojem, že už to pan ministr Heger také pochopil. Nedávno se vyjádřil, že ve funkci asi dlouho nebude.

Zejména senioři „zahnaní ke“ zdi i prostou opotřebovaností těla hledají pomoc, kde se dá – v mnoha případech také u léčitelů. Co vy a takzvaná alternativní medicína?

Před lety jsem byl členem Klubu českých skeptiků Sisyfos. Vystupoval jsem proti akupunktuře, homeopatii, biotronice. Časem mi ale začalo vrtat hlavou, jak je možné, že alternativní metody tolika lidem pomáhají, když by vlastně neměly. Vysvětlení jsem našel v psychosomatice. Do ordinací lékařů přichází hodně úzkostných, neurotických nebo depresivních pacientů. Jejich tělesné obtíže mají výrazný psychosociální kontext. Od lékaře očekávají především vstřícnost, pochopení, srozumitelné vysvětlení a uklidnění. Místo toho jsou ale vystaveni nekonečné řadě vyšetření a léčebných zákroků, které nejenže nevedou k odhalení příčiny a vymizení obtíží, ale jejich úzkost a neklid ještě zvyšují. Není divu, že se takoví pacienti obracejí na léčitele. Ten sice hluboké teoretické znalosti a špičkové technologie postrádá, o to více ale dokáže vytěžit z osobního setkání, navázání důvěryhodného vztahu, seznámení se s životním příběhem pacienta a nakonec i z magického působení léčitelských metod. Jestliže jde navíc o člověka empatického, s bohatými životními zkušenostmi a intuicí, je schopen pacienta uklidnit, poradit mu s jeho problémy, upravit jídelníček, motivovat ke změně chování. Pokud si vědecká medicína svoje selhání nepřizná a neprohlédne, že tím nejcennějším lékem je osobnost takto - celostně - uvažujícího terapeuta, bude jen bezmocně přihlížet, jak léčitelé pronikají na její „posvátnou“ půdu.

Není právě čas vrátit se někam zpátky? Věděl byste kudy…?

Ptáte se na cestu ke zdraví? Co je to zdraví? Podle mne je to schopnost zvládat problémy každodenního života. Pokud má člověk k řešení problémů dost vůle a sil, je zdravý. Když začne vůli ztrácet, je mu ne-volno. Když už problémy zvládat nemůže, je ne-mocný. Co ale člověk potřebuje k tomu, aby byl spokojený a zdravý? Kromě stravy, pohybu a tělesné kondice to jsou také láska, přátelé, kultura, dobré vztahy a zdravé životní prostředí. V konkurenčních tržních podmínkách na ně moc prostoru nezbývá. Dříve na to upozorňovali jen filosofové, teď už jsou slyšet i hlasy ekonomů. Luisa Corradová z ekonomické fakulty univerzity Cambridge zkoumala, jak souvisí hospodářský růst a spokojenost občanů. Dvacet tisíc lidí ze sto osmdesáti oblastí Evropy zaznamenávalo do dotazníku míru svého štěstí. Očekávalo se, že nejlépe na tom budou lidé v prosperujících ekonomikách slunné jižní Evropy. Překvapivě zvítězili Dánové, před Finy, Iry a Švédy. Ukázalo se, že mnohem důležitější než růst HDP je důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy. Právě to u nás chybí. V nemocné společnosti nemohou žít zdraví občané. Snažím se proto lidi varovat. Ať se nenechají manipulovat politiky, reklamou, medicínsko-farmaceutickým komplexem. Ať si převezmou sami zodpovědnost za svůj života svoje zdraví. Tím nejúčinnějším lékem je vytváření občanské společnosti. To je práce pro každého z nás. To za nás žádný politik neudělá.

S MUDr. Janem Hnízdilem, z Centra komplexní péče Dobřichovice, v listopadu 2010, pro časopis „Pečuj doma“, hovořil Jan Nouza, text mírně aktualizován v lednu 2011.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

napsal(a):

to svätá je právda, horehronská kúpel prinesie zdravie aj bez poplatkov. Vie to aj miestna múdra gazdina Brena.
03. 01. 2011 | 15:47

Luba napsal(a):

Pane doktore,
řekl jste to přímo skvěle!

Biomedicína si dobře poradí s akutními, život bezprostředně ohrožujícími stavy.

Ale co s tou obrovskou spoustou chronicky trpících?
Zde jde spíš o dlouhodobě zajištěnou výdělečnou činnost a sběr bodů, než o vyřešení problému. Léčitelné je vše.
03. 01. 2011 | 15:56

mud.. napsal(a):

Pane doktore! Z vaší analýzi je zřejmé, že jste se vzdal lékařské praxe, kdy odborník se dogmaticky drží prvního bodu. Podobných lékařů jsou mračna. Měl byste se s tím smířit a jít bez reptání svojí cestou. A třeba přibrat Homeopatii. Nyní už vás chápu.

Kdo léčí? 1) Exaktní odborník -.................................léčí pojmy dalšími pojmy
2) Exaktní odborník-alternativec- ..............................léčí pojmy i alternativními dojmy
3) Neexaktní odborník .................................léčí dojmy případnými pojmy
4) Přírodní léčitel ..................................léčí dojmy dalšími dojmy
03. 01. 2011 | 16:06

Jan Hnízdil napsal(a):

Milý pane kolego mud...,

Z Vaší analýzi mojí analýzy je zřejmé, že si pletete lízy.

Srdečně. Jan Hnízdil
03. 01. 2011 | 16:17

voroshilov napsal(a):

Nijak to nemuzu pochopit,ty lekari podali vypoved v trimesicni lhute ze to by mohli i rozmyslet nebo opravdu vsichni maji zajistene misto v cizine?To tam v Nemecku uz opravdu zustalo tak malo doktoru ze jsou pripraveni na invazii ceskych zdravotniku ktere se vetsinou budou domluvat s pacienty a kolegy latinskymi terminy?Jak mohou lecit v cizine kdyz neznaji ani administrativni postupy toho zdravotnictvi-vypsat recept,objednavat na vysetreni,uctovat poplatky?
Aspon ze zustanou zverolekari.
03. 01. 2011 | 16:18

mud.. napsal(a):

Prosím, nejsem váš kolega. Prostě jen přísně logicky uvažuji. Psychosomatika u někoho "zaberou", u někoho si s nimi můžete... Vy jste a budete navždy lékař. Vždy když k vám přijde případný klient, první anamnézu provedete po "lékařsku". Až potom uděláte psychosomatické vyšetření. Klasický lékař mě dá medikaménty a ahoj. Já jsem 3.bod. A ještě. Mě by se líbilo, kdyste přibral trochu pokory. A ocenění přijde samo.
03. 01. 2011 | 16:29

Xury napsal(a):

Pro autora:
když pominu jiné otazníky vyvstávající nad vaším rozhovorem. tak by mne zajímalo, kdo na lékařských fakultách bude ty lékaře učit ten nový přístup.
03. 01. 2011 | 16:31

Al Jouda napsal(a):

Dobrý článek - opět. Co byste říkal, pane doktore, kdyby v reakci na exodus doktorů provedlo MZd tato opatření :

1) Každý občan by byl přidělen do jednoho velkého státního zdravotnického zařízení v místě bydliště, kde by mu byla poskytována komplexní zdravotní péče. Tomuto zdravotnickému zařízení by tento občan přímo na účet zasílal měsíčně pojistné dle zákona o všeobecném zdravotním pojištění.

2) VZP a ostatní veřejné pojišťovny by byly zrušeny, jen by se z nich převedly naakumulované alikvotní částky pro každého pojištěnce na příslušná státní zdravotnická zařízení. V důsledku toho, by byly ze zákona zrušeny stávající smlouvy uzavřené mezi VZP a dalšími a privátními lékaři.

3)Nový zákon by umožnil vznik privátních zdravotních pojišťoven, které by uzavíraly smlouvy s privátními doktory.

4) Každý občan by si tak mohl vybrat : Buď standardní léčbu ve státním zdravotnickém zařízení a podle ústavy zcela zdarma a bez poplatků nebo u privátního lékaře, nadstandardní péči, ale za svoje a třeba na dřevo v hotovosti.

Neucpala by se tak většina černých děr našeho zdravotnictví ?
03. 01. 2011 | 17:05

Petr186 napsal(a):

Pan doktor má naprostou pravdu co se týče kondičního sportování. V r.78 jsem začal denně s joggingem, cvičením dnes to střídám s cyklistikou a v zimě rotopedem. 32 let nevím, co je to bolest hlavy nebo páteře a to jsem celý život pracoval manuelně ve fabrice. Co jsem v důchodu (8 let) chodím k lékaři jednou za rok (preventivně). Vypadá to jako chlubení ale je to tak. Jenže přinuťte k tomu každého, raději sedí večer u televize s pytlíkem slaných brambůrek, nebo v hospodě u piva a s cigaretou. Takže, každý svého štěstí strůjce.
03. 01. 2011 | 17:05

yara ze země krys napsal(a):

Výborný blog, dokonce pokud si jej přečtete pozorně, přináší nebo doplňuje i návod jak si zachovat zdraví a přibrzdit stárnutí. Ke známým osvědčeným způsobům si přidám: Pokud možno nenavštěvovat praktické lékaře!
03. 01. 2011 | 17:18

vysedlina pathologická napsal(a):

Jan Hnízdil
částečně k dotazu mud.., ale trochu konkrétněji..
Ale vážně, již jsem se Vás ptala, proč asi nemohou vystudovaní lékaři - MUDr., kteří se zabývají navíc homeopatií, měřením přístroji EAV energetických drah a další, předepsat neschopenku třeba na chřipku? Jsou tito uživatelé alternativní medicíny automaticky vylučováni z Lékařské komory? Jak to probíhá?
Máte odvahu mi odpovědět jednoduše - jako byste mluvil s obyčejným vo-em? Nebo skončíte u populismu? Hodně slov, ale všechno má své meze? Protože jste mi posledně neodpověděl!
V USA lékaři či sestry užívají reiki i v klasických nemocnicích. Co Vy na to?
03. 01. 2011 | 17:19

jichu napsal(a):

Děkuji Vám pane Hnízdile. P.S. Pan mud.. je na tom asi stejně jako právní oddělení Ministerstva zdravotnictví.
03. 01. 2011 | 17:24

Holubář napsal(a):

Pane doktore,

možná bych alespoń částečně mohl sloužit jako modelový příklad vaší analýzy (čímž vám dávám za pravdu).
Lékařům se úspěšně vyhýbám řadu let, trochu cvičím, trochu plavu, trochu lezu po horách, trochu jezdím na kole (to vše podle roční doby). Mám mírně nad váhu, bezva práci, prima rodinu (nějaké běžné problémy jsou samozřejmostí). Nějaké peníze, ale nejsou pro mne na prvním místě, jen nutností pro slušný život.
A cítím se s blížící šedesátkou celkem báječně, jenom už třeba na Jahňací štít nevyběhnu, ale jen vyjdu.
V životě bych si dobrovolně nenechal změřit tlak, cholesterol ani jiné údaje - když se cítím dobře, k čemu?
A proklatě mi chutná...

P.S.: Jen jednou jsem v roce 1994 podlehl nátlaku a šel na nějakou "manažerskou prohlídku" a hned mi naměřili vyšší oční tlak. Tak už se trápím s glaukomem. Kdybych tam byl nechodil, měl bych nejspíš pokoj :-).
A ještě závěrečná poznámka - mám v blízké rodině šest seniorů (rozmezí 75 - 90 let), tři z nich už lékaři doslova stáhli hrobníkovi z lopaty. Jejich kvalita života tomu teď odpovídá, v podstatě je to jen čekání na smrt. Já osobně bych se věku nad 85 let nejspíš dožít raději nechtěl, protože ty staříky mám rád, podílím se na péči o ně (jednoho teď máme doma)) - ale když je vidím, pociťuji nejen lítost, ale už i trochu (hanba mi) despekt. To bych svým dětem a vnoučatům ani sobě nepřál.
03. 01. 2011 | 17:25

Cech napsal(a):

Pakliže se někdo domnívá,že zaměstnavatel je celý bez sebe radostí, pokud mu zaměstnanec marodí tak promiňte.Bohužel v současné době si dovoluji tvrdit,že zaměstnanec pokud má práci, tak návštěvu lékaře oddaluje co to dá.
Bohužel v současné době je zdraví zaměstnanců většině zaměstnavatelů zcela ukradené.Je bezesporu na místě pokud skončíte 12 hodinovku si jít na 2 hodinky zaběhat bezesporu to utuží Vaše zdraví.Nutně dbejte na zdravé stravování, které je Vám více jak dostupné při výdělku kolem 12 000 Kč.Dále je nutné se věnovat prevenci,zvládnout s naprostou samozřejmostí jak hatha tak rádža jógu ne pro Vaše potěšení ale pro Vaši peněženku.Budou se Vám totiž nesmírně hodit techniky sušení prostěradel na vlastním těle a další techniky ohřívání.Toto vše je naprosto nezbytné jinak si normální člověk velmi těžko představí nárůst zdraví v roce 2011.
03. 01. 2011 | 17:38

Robin napsal(a):

Zatím jsem se nikde nedočet´, že managementu nemocnic jsou nabízeny statisícové "odměny" za překažení rebelie ! Toto je info z důvěryhodných lékařských zdrojů, nikoliv z médií (která jsou uplacena z tunelovaných peněz). Tak, vážení, na toto peníze z veřejných zdrojů jsou !!
03. 01. 2011 | 17:44

ZAM napsal(a):

voroshilov:
"Nijak to nemuzu pochopit,ty lekari podali vypoved v trimesicni lhute" A stačilo by málo - seznámit se s platným Zákoníkem práce. ☺
03. 01. 2011 | 17:51

Ovčan napsal(a):

Cech

Naprostý souhlas!
03. 01. 2011 | 17:55

Curioushen napsal(a):

Jen abyste při tom juchání, jak nám nic není a půjde to samo, jen chtít, nepřehlídli ty skutečně nemocné. Moje osobní zkušenost - v pětadvaceti mi byla objevena vrozená vada, která se honem řešila operací, do té doby jsem byla simulant. Móóóc příjemné.
03. 01. 2011 | 18:00

ZAM napsal(a):

Ano, současná medicína se zdá být přespecializována, přetechnologizována a přefarmakována. Jenomže dnes technika umožní revitalizaci myokardu po infarktu, stimulaci srdce po AV bloku a účinnou sekundární prevenci po těchto příhodách a pacienti se dožívají podstatně vyššího věku při relatívně dobrém zdraví. Takže všeho s mírou, všechno s rozumem, psychosomatika určitě je potřebná a užitečná, elektrokardiogram však nenahradí.
03. 01. 2011 | 18:02

Bessy napsal(a):

Holubář- -je to trochu mimo článek- glaukom- šla jsem si pro brýle a naměřili mi vyšší oční tlak- pak jsem musela prodělat ještě několik vyšetření/ráno, poledne, večer( nic moc mi neřekli, ale určili hned léky- když jsem přišla domů a přečetla návod- tedy že se musí užívat doživotně, že třeba mohou škodit, jestli mám nižší akci srdce/které nevyšetřili/, tak jsem milé léky hodila do koše a odevzdala se osudu.
03. 01. 2011 | 18:05

Evžena napsal(a):

Když to přeženu. V západním pojetí medicíny, specialista na levé oko, neví jak funguje oko pravé, natož aby věděl, jak funguje zbytek člověka. :o)

V čínské medicíně jsou doktoři dva...diagnostik a chirurg, který řeže v opravdu nevyléčitelných případech.
03. 01. 2011 | 18:09

Občan napsal(a):

On se ze zdejšího blogu stává reklamní spot?

Protože Centrum komplexní péče s.r.o. v Dobřichovicích je SOUKROMÝM, především fyzioterapeutickým a rehabilitačním, zařízením.

V jednom s dr. Honzákem souhlasím - kvalitní a úplná diagnostika by leckdy mohla významně snížit náklady na léčení. Ale...
Ona je ta diagnostika leckdy dražší než samo léčení.

To ostatní mi zavání spíš momentálně módním šamanstvím, alternativismem a homeopatismem. Inu, v privátním zařízení a pokud to není za peníze veřejného pojištění, proč ne...

Jen by mne moc zajímalo, kolik zlomenin, infekčních chorob či rakovin již bylo tím "alternativismem" skutečně (tedy statisticky zaznamenaně) vyléčeno.
03. 01. 2011 | 18:31

Zbyněk napsal(a):

Já již celé měsíce nechápu ten rozruch.Každému je přeci jasné,že odejde padesát nebo sto lékařů,těch jo odvážných a majících již v dotyčné zemi nějaký kontakt.Připadá mi směšné,čtu-li výpověď lékařky(velice odborně zdatné),matky dvou malých dětí,která riskuje,že její výpověď nemusí býti vzata zpět.Čím zapůsobil,na tuto jemnou bytost kolega,který není schopen dáti do pořádku ani svůj vlastní chrup?Jak se tento pán a pan Hrabovský zachovají,když řiditelé nemocnic budou výpovědi akceptovat? Osudy kolegů jim budou,jak se říká ukradeny.Míru a odborům zdar.
03. 01. 2011 | 18:38

ZAM napsal(a):

Zbyněk:
"Já již celé měsíce nechápu ten rozruch." Chápu, že nechápete. Je toho víc. ☺
03. 01. 2011 | 18:44

Alibaba Sue napsal(a):

Máte úplnou pravdu, Zbyňku. Hlavně přítomnost pana Hrabovského měla všechny ty naivní doktory a doktůrky varovat, že šéfům té odborářské kampaně nejde ani tak o ně, ale o byznys. Hrabovský se svým "píár" už prolezl nejednu firmu a nejednu kampaň ( a také samozřejmě totalitní televizi...).
03. 01. 2011 | 18:56

mud.. napsal(a):

Pan Hnízdil jde ve šlépějích bývalého psychiatra Josefa Jonáše. Mnozí lékaři poznají, že tzn. školní vzdělání má své hranice. To za "horizontem poznání" ale nelze vědecky změřit, zdokumentovat, zobrazit apod. Když J. Hnízdil odešel z akademického Sysifosu nezbavuje se odpovědnosti za udílení zlatých, stříbrných a bronzových "Bludných balvanů"! Bojím se, aby mu bývalý soukmenovci neudělili nějaký Bludný balvan! Navíc se příšerně s jinými lékaři "ukopl" vůči panu prezidentovi. Rádi mu odpustíme, poznáme-li, že konečně našel to pravé ořechové. A vám bych vzkázal. Postižení fakt předem ohromně skuhrají. Udělám cokoli, jen mě pomožte! Trochu se otřepají, udělá se jim lépe a ...
03. 01. 2011 | 18:59

Ivo Patta napsal(a):

Přeji šťastný Nový rok.
Mám jednu poznámku k otázce: Jak na vás působí neustálé omílání údajů, kolik lidí v produktivním věku musí živit nemocné a seniory, a skutečnost, že ministři sociálních věcí a zdravotnictví proti tomu důrazně neprotestují? Zde nemá jasno ani tazatel, ani Vy pane doktore, soudíc podle odpovědi. Problém je v tom, že důchodový systém a zdravotní systém je financován těmi, kdo pracují. Neexistuje žádné spoření na důchod prostřednictvím odvodů na sociální, resp. důchodové a zdravotní pojištění. Lidem kteří nevychovali děti tak nemá kdo platit na jejich důchody a zdravotní ošetření ve stáří. Přitom náklady na zdravotní péči se dělí na polovinu cca v 60 letech. Od narození do šedesátky spotřebujeme v průměru stejné množství peněz na zdravotní ošetření jako za těch pár let důchodu.
03. 01. 2011 | 19:00

Jana Pechová napsal(a):

S MUDr. Hnízdilem naprostý souhlas, není co dodat. Leč cesta z toho bludiště bude velmi obtížná. Chtělo by to vrátit lidi zpět k tzv. selskému rozumu. Jenže ten v době všeobecné vlády peněz a špičkové techniky ztrácejí i leckteří sedláci. V první řadě ti, kteří začali 'valit kuličku' dotací a subvencí.
03. 01. 2011 | 19:03

čtenář napsal(a):

Jsem laik, co se týká medicíny, ale čistě podle mého selského rozumu jste to vystihl velmi správně: "Ukázalo se, že mnohem důležitější než růst HDP je důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy. Právě to u nás chybí. V nemocné společnosti nemohou žít zdraví občané."
03. 01. 2011 | 19:04

Tenco napsal(a):

Jan Hnízdil
Nejradši bych Vám za tenhle nadal, protože Vás tady každý chválí.

Ale neudělám to.

Připadal bych si trapně.
03. 01. 2011 | 19:07

Holubář napsal(a):

Bessy:
No to jste ale hrdinka, to já bych si už pro jistotu nedovolil. Jedna věc je bránit se stanovení diagnózy, vyhýbat se mu, a úplně jiná se potom vyhýbat léčbě. Našinec si přece jen říká..."co kdyby na tom něco bylo, co kdybych to zanedbal..?".
Ostatně já jsem si na oční kliniku už zvykl, ošetřující lékařka se stala kamarádkou (za ty roky), starají se tam o mě báječně, žádné čekací lhůty, žádné čekání v čekárně, termíny prohlídek dohodnuté individuálně atd., prostě skvělé...
P.S.: Pravda ovšem je, že jsem také největším sponzorem oné kliniky :-)
03. 01. 2011 | 19:19

kacíř napsal(a):

"Zlatá slova, zrak mi plane" ale proč tolik?
03. 01. 2011 | 19:23

antoninovy napsal(a):

Pane Hnízdile, žel jsem ve fofru a Váš blog jen tak přelítnul, a tak zatím jen stručná poznámka, kdo z našich lékařů udělal polobohy, kdo se hlásí na medicinu, aby dosáhl vyššího společenského statutu a pomohl si k dobrým výdělkům?

Eticky motivovaná elita národa? Vskutku?

K onomu přeléčování, pokud jsem v rychlosti porozuměl, pak ano, to je dosti podstatná záležitost ale vykládejte to otylé části naší společnosti, která je zdevastovanová bílou moukou a cukrem a pak i dnou, zničené chrupavky kloubů, přetížené nadváhou.... S recepisem v rukou stojí v lékárně a tvrdě se dožadují dalších dávek jedů od slovutných farmaceutických firem za nekřesťanské peníze, od nich, i z pojišťoven.

Pak se na berlích valí do tramvají a dožadují se ohledů a svých práv.Jsem křesťan a soucítící i dle mého přítele Dalailamy, ale když vidím otylou babču, či děda tlustého, valícího se do dveří tramvaje a odstrkující vše překážející jim stranou, jsem vskutku na pochybách.

Jsem asi vyjímečný případ, ale když na mne dopadne choroba, vezmu Materiu Medica, sesumurují symptomy, a poléčím se sám, pokud nejsem při smyslech - poručím to Pánu Bohu.

Tak asi ted.

zdravím zde všechny a pokud jsem vás nezastihnul včas, tak vskutku dobrý a požehnaný Nvý rok 2011 vinšuji, i Vám pane Stejskale.

Zdá se, že nebude špatný, jen trochu naší trpělivosti, síly a odvahy a statečnosti, bude od si žádat.

Buďte s Pánem naším, prosím, pak i on bude s vámi.

an
03. 01. 2011 | 19:34

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

ALELUJÁ...

Dostal jsem já
zprávu
o zdravotním
stavu

Pan doktor mi
píše
že jsem skonal
tiše....

Veselé krizování bude líp..
http://storm.interzet.ru/uploads/posts/2008-11/1225843639_01_11_2008_0551627001225546742_agim_sulaj.jpg
03. 01. 2011 | 19:40

Bessy napsal(a):

antoninovy- nevím, jestli jste křesťan- to stejně nevystihuje podstatu člověka/ani to není vizitka dokonalosti/- ale moc rád ty staré lidi nemáte- jinak by jste jenom jim nepřisoudil otylost a i bezohlednost.To jde napříč tím lidským spektrem.Ale nebojte se , stáří a smrti se dočkáme všichni.
03. 01. 2011 | 20:23

kacíř napsal(a):

Bessy:
Co do toho taháte křesťany?
03. 01. 2011 | 20:33

Bessy napsal(a):

kaciř- no, tak pan antoninovy se prezentoval jako křesťan s poněkud pro mne nekřesťanskými názory...
03. 01. 2011 | 20:37

Bessy napsal(a):

kacíř- aby jsem byla konkrétní- porušil desatero- měl by se jít vyzpovídat/cti otce svého i matku svou//to je jedno, že třeba zrovna není to jeho matka, či jeho otec/.
03. 01. 2011 | 20:40

antoninovy napsal(a):

Bessy, nebojte, jsem taky postarší, i když se tak necítím, ale snad jste dobře nečetla můj text.

Nic proti starým, nemocným, bezmocným, ale proč si ti nešťastníci, skoro vědomě přivádějí nemoce a posléze i nemohoucnost?

A když uvidím v Indii chudáka, zuboženého hladem či špatnou výživou, ano, půjdu k němu, dám mu pokud mám, ale k českému človéku, snad i vědomě poničeného nadvýživou a špatnou dietou, těžko mohu cíti opravdový soucit.A když uvidím, že chudák v Čechách, nemá co do pusy, taky mu dám, pokud něco v kapse mám, přirozeně.Dám mu i na chlast, aby na chvilku byl šťastný, nebo když má absťák, už kolikrát...

Chápete?
03. 01. 2011 | 20:41

Petr186 napsal(a):

to Bessy

Stáří a smrti se dožijeme všichni ale za ty špeky si můžou sami.
03. 01. 2011 | 20:44

ladislava kateřina napsal(a):

Svatá pravda: Nadměrná lékařská péče škodí zdraví.
Místo toho, aby se lidé nepřejídali a víc se hýbali, láduje do nich doktor statiny, a ničí jim játra, svaly atd.
Místo klidnějšího životního stylu bereme antidepresiva, a tloustneme třeba o dvacet kilo. Pak tu tloušťku zase těmi léky proti cholesterolu shazujeme.
Neuroleptika jsou jen brainwashing. Atd.
Doktoři a farmafirmy mají džob, pacienti jsou jen pokusní králíci a posléze jejich rukojmí.
Buďme svobodní a pány svého organizmu.
03. 01. 2011 | 20:46

antoninovy napsal(a):

Bessy, to není tak, že my křesťané budeme tak děsně dobří a hodní, až se nakonec v té své dobrotě rozplizneme, teď zrovna pozorně čtu Pavla z Tarsu, první list Korintským, tam jsou dosti tvrdé věci, začtěte se prosím, je tam i o zneužívání dobroty a soucítění k blížním, to jsem měl na mysli, víte.

Pax

an
03. 01. 2011 | 20:47

kacíř napsal(a):

Bessy:
No, tak snad mu chybí slušnost, ale z ničeho jiného bych ho nepodezíral, i když se mu tam ta klerikální rétorika plete.
03. 01. 2011 | 20:49

Pamětník-II napsal(a):

Pane Hnízdile,
pro veřejné zdraví bude nejlépe dokončit kausu Klaus. Intervaly jeho lhaní jsou již v řádu týdnů. Ministr Heger na resignace lékařů čeká, protože bude mít výmluvu pro rušení malých nemocnic. Mějte dobrý rok.
03. 01. 2011 | 20:58

Bessy napsal(a):

Petr186-Tak já nevím- většina starých jsou takové sušinky-těch tlustých starých je myslím mizivě/jděte po ulici a počítejte obézní a jejich věk/-ale v podstatě všeobecně- hoď kamenem,kdo jsi bez viny!Co všechno děláme a třeba se nám to vymstí na zdraví?A antoninovy- dobré pomáhat v Indii - ale co u nás- komu jste pomohl- nebo sí myslíte,že jsme všichni šťastní, zdraví, bez problémů?Ale chápu, že vyšší poslání je něco...(jinak jen mimochodem udávám, že jsem stará a vážím 53 kg/.
03. 01. 2011 | 20:59

Petr z Tábora napsal(a):

Velmi pěkný příspěvek pane Hnízdile. Jak jdu životem a sleduji lidi kolem sebe, tak jen mohu vše potvrdit. Snad bych ještě vypíchnul význam skutečné prevence a zdravotnické osvěty. I já jsem si neřestným životem uhnal různé civilizační choroby, naštěstí ne ty nejvážnější. Ale ač jsem člověk zvídavý a ochotný si nechat poradit, tak až v posledních letech jsem pochopil jejich příčiny.
03. 01. 2011 | 21:00

antoninovy napsal(a):

Bessy, kdyby jste věděla, jak jsem starý či mladý...

Nouze mne naučila uskromňovat se, nemusím mít na Vánoce pečivo posypané jedovatým bílým cukrem, berte to skoro jako vtip, na Štědrý večer, nakonec, jako legraci, otevřel jsem si krabičku marockých olejovek, jinak jsem nejedl, neměl jsem potřebu, žádný salát a tak, četl jsem a dokončoval esej jako zakázku pro jedny noviny a přitom vzpomínal Narození Dítěte Ježíše. Věřte, nevěřte, je to jedno.

Byla u mne u mne láhev nádherného španělského vína, které chutnalo jako mana z nebes. Předtím jsem se potkal se svojí, skoro dospělou dcerou, v jedné opuštěné kavárně na Vinohradech a mluvili o nás, a o životě. Byli jsme tam poslední a majitel byl trpělivý a laskavý.

Věřte, byl to vskutku - Štědrý večer.

Proč to vzpomínám? Abych Vás Bessy naladil na tune mé myšlenky a tak.

Buďte v dobrém

an
03. 01. 2011 | 21:04

MaJa napsal(a):

Konečně doktor,co uznává celostní medicinu.
"Žaludek tě bolí ne od toho,co jíš,ale co tě žere.Mám 62 let,po doktorech nechodím a řídím se kredem,že všechno ty zdravotní potíže pochází od hlavy-tedy jak myslíme.
Lidi potřebují víc radosti ze života.Naučte je to.
03. 01. 2011 | 21:06

Bessy napsal(a):

antoninovy- ne nechci vést nějakou polemiku proti Vám. Asi máte svůj život a náhled na něj. Já jsem se svými dcerami a bližními strávila Štědrý večer celý a v podstatě mnoho a mnoho za sebou jdoucích dní-tedy vychovat a být se svými-za které mám odpovědnost- je radost a starost, poslání v jednom.Nemusím do Indie.
03. 01. 2011 | 21:11

antoninovy napsal(a):

ladislava katerina - ano, to je dobré slovo !

Buďme svobodní, poraďme si se svým tělem, nebuďme závislí na tzv. pomoci od zdravotnictví, vzdělávejme se, a naučme se užívat přírodní léky, homeopatii a rozumět svým nemocem.

Ne tak, že my otylí, zdevastovaní špatnou výživou, podléhající zbytečně stresům tohoto občanského systému jen pasivně klesneme na sesli a vydechneme - mně je blbě.

Takto to přece nejde a nemůže jít dál.

Moje milé děti !

Obraťme to, to samé s politikou, už žádné změny, ale OBRATY ! Prosím.

Salut

an
03. 01. 2011 | 21:21

Marie napsal(a):

Tento blog by měl být vytesán do kamene.
Za plýtvání léky mohou lékaři sami. Za mnohé choroby mohou pyramidy léků, které jsou pacientům předepisovány. Kolikrát mi obvodní doktorka předepsala po změření tlaku léky, po kterých mi bylo mizerně a to jsem za ně zaplatil několikasetkorunové doplatky.

Musím ale říci, že bez některých léků se např. astmatici těžko obejdou. U těch se obávám, že dojde k jejich výraznému zdražení, což může mít za následek jejich nedostupnost.

Mám za to, že skutečná medicína nastane, až bude možné napravovat geneticky dané choroby. Ale budeme si to moci všichni dovolit, nebo to bude jen pro vyvolené?
03. 01. 2011 | 21:23

stejskal napsal(a):

Díky, pane Nový, Vám též.

Věřím, že tento rok bude stejně dobrý jako všechny ty předchozí a také ty, co budou následovat po něm. Pro mne, pro Vás i pro všechny.

Libor Stejskal
03. 01. 2011 | 21:24

Otázkář napsal(a):

Jan Hnízdil

K vánocům jsem daroval vaši knihu Mým marodům (tak trochu kvůli sobě, přiznávám:)a tam je většina z tohoto blogu obsažena, takže pro mně nic překvapivého, ale každopádně Vás musím pochválit, skvěle napsané, nechci Vám dělat reklamu, ale opravdu se do dobře čte a s většinou nemůžu jinak než souhlasit.
Doufám, že ve svém bombardování MZ ČR dotazy nepolevíte a pokud se Vám dostane odpovědi budete nás neprodleně :) informovat.

S pozdravem
03. 01. 2011 | 21:40

Laureát ceny S.Wiesenthala napsal(a):

Ad Bessy:

http://zpravy.idnes.cz/prohlednete-si-nezname-fotografie-z-listopadu-1989-fbt-/domaci.asp?c=A091117_073438_domaci_klu
03. 01. 2011 | 21:44

antoninovy napsal(a):

Milý pane Stejskale, díky že jste vzpoměl a reflektoval,

troufám si však dodat, že moje osobní naděje spočívá v myšlence, že my, jako národ český a celomoravský, se všemi menšinami, se jaksi polepší a doufám že nezávisle na nás, na tomto malém dvorečku, to celé, to humankind, The Family of Man, Edwarda Steichena a jeho myšlenky z roku 1955, půjde dál, tou snad dobrou a nadějnou cestou.

Myslel jsem na Vás k tomu konci roku, ale vždy je mi jaksi nepatřičné připojovat se ..., chápete.

Snad až teď, cítím jakési dojetí a vděčnost za vše.

Chce se mi říci L Chaim, Pán Tě požehnej a tak nakonec jen to staré Shalom, které znal i Joshua, chlapče

an
03. 01. 2011 | 21:49

antoninovy napsal(a):

Pane Steskale, ale vlastně - všem

dostal jsem krásné a nadějné přání od Patera Františka Lízny - reprodukuji

P. F. 2011 - 2050
03. 01. 2011 | 21:54

Petr Hloch napsal(a):

Pane doktore Hnizdile,

Vasim prvnim clankem pranyrujicim justici jste se malem "historicky" znemoznil.

Mam opravdovou radost, ze to bylo zpusobeno jen a pouze volbou tematu.

Prosim, piste dal. Kdybych na to mel, zaplatil bych Vam po vzoru V. Havla celostrankovou reklamu v MfDnes, kdyz tesani vyslo z mody. Budu se vic snazit a Vy prosim rozvijejte a sirte dale Vase uvahy.

p.s. omlouvam se za diakritiku, pisi ze zahranici.
04. 01. 2011 | 00:46

Občan napsal(a):

Jen ještě poznámka k tomu přejídání se.
Obezita chudých neplyne z toho, že by se zrovna přejídali, ale z toho, že přijímají nesmírně nekvalitní stravu, obsahující prakticky jen uhlovodany.
Kdybyste se vy, většina lékařů, skutečně zajímali o obezitu, zjistili byste, že skoro všichni obézní lidé mají velkou vrstvu tuku, ale jinak jsou i těžce podvyživení. A většinou jsou to lidé z nízkopříjmových skupin.

Vysvětlení je jednoduché - většina jich nemá na kvalitní potraviny. Jedí hlavně pečivo, těstoviny, nekvalitní uzeniny, knedlíky, sladkosti, nekvalitní tučná masa a zeleninu max. mraženou v polévce nebo k "bůčku". Navíc se často jedná o lidi manuálně pracující, kteří musí mít vyšší přísun kalorií - tedy energie. Jde ovšem o kalorie z tuku a cukrů, nikoli z kvalitních bílkovin. Prakticky vůbec nepřijímají vlákninu, tak důležitou pro k dobré trávení a zrpacování potravy.

Pokud berete 10 000.- Kč měsíčně čistého, tak si prostě nekoupíte horu ovoce a zeleniny, ani libové maso a už vůbec ne kvalitní uzeniny z masa s minimem sóji a tuku. Nakoupíte kolínka, navaříte knedle a k tomu budete jíst omáčku s kusem salámu a v nejlepším případě kousek prorostlého vepřového se zelím. Dětem se k svačině nadělá pomazánka z laciného margarinu, případně nakoupí levné sladké txyčinky a tím končí potravinový sortiment chudých lidí.

Je hezké, rozdávat knížecí rady o zdravé stravě a pohybu, ale aby člověk měl čas a sílu na sportování, musí také mít pro zdravý životní stal nějaký prostor a HLAVNĚ peníze.

Obezita prostě byla a je nemocí chudých - stačí se podívat do USA, Itálie, Řecka, Portugalska.
04. 01. 2011 | 08:54

juli napsal(a):

mud: Pokoru bste měl přijmout hlavně Vy. Ze stylu Vašeho příspěvku moc nevyznívá a ještě radíte autorovi.Nejste zástupce farmaceutické firmy? Jestli třeba nemáte prášek na pokoru.
04. 01. 2011 | 09:32

KM napsal(a):

Vážený pane doktore,

s mnohém s vámi souhlasím (zejména z pohledu té anonymity a fragmentace člověka na jednotlivé orgány). Také o roli farmaceutického byznysu není pochyb. Poněkud odlišněji od vás ale vidím ideální strukturu zdravotnického systému. Souhlasím s vámi, že základnou kvalitního zdravotnictví jsou praktici, kteří znají pacienta v celém kontextu, a jejich kvalitní práce může celý léčebný systém nejen zkvalitnit, ale i významně zlevnit. Nad nimi by měli být specialisté, kam praktik odešle pacienta na konkrétní, přísně indikovaný výkon, a tito specialisté s praktikem intenzivně komunikují a spolupracují. Nesouhlasím s vámi ale co se týče nemocnic: v ideálním případě by totiž měli 99,9% bolístek zvládnout ruku v ruce praktik s ambulantním specialistou, a do nemocnic by se měly dostávat skutečně jen ty nejkomplikovanější a nejvážnější případy. U nich je záhodno, aby ten, kdo s takovým pacientem pracuje, měl vstřebanou spoustu zkušenosti a dovedností a jen tak něco ho u toho nemohlo překvapit. Já osobně bych se raději nechal operovat od chirurga v nějakém fakultním kolosu, kde tyto výkony rutinně sekají jak Baťa cvičky, zatímco bych měl z téhož docela obavy v nějakém okresním špitále, kde by tentýž výkon byl pozdvižením, o kterém se bude ještě dlouho hovořit u táborových ohňů. Totéž se týká složitých internistických diagnóz, kde nějakou vzácnější chorobu mnohem snadněji rozpozná a léčí ten, kdo se s ní setkává denně.
04. 01. 2011 | 09:46

gaia napsal(a):

V pražské Ikem je největší transplantační středisko v Evropě!Dálší je v Brně, takže v počtu transplantací na počet obyvatel jsme na špúičce ve světě.

Nepřipadá vám to podobné, jakoby Haiti bylo na špici v kosmickém výzkumu?
04. 01. 2011 | 09:55

KM napsal(a):

Nevím, co tím chcete říci, gaio.
Pokud umíme v ČR transplantovat, nechápu, proč bychom se za to měli stydět a co to má společného s Haiti. Nebo máte pocit, že to v IKEMu či v Brně dělají blbě?
04. 01. 2011 | 09:59

gaia napsal(a):

KM

obyčejní pojištěnci se akorát skládají na takovou extraspešl péči, která stejně produkuje jen doživotní invalidy a za své pojištění pak nic nedostanou a na malých městech vše zruší, takže péče bude nedostupná. Asi je to záměr získat hodně dárců orgánů.
Neb kde chcete jinak ty nové orgány brát?
04. 01. 2011 | 10:11

KM napsal(a):

Znám osobně dva lidi, kterým zachránila život transplantace jater.
Udělejte mi prosím tu radost a tento svůj názor jim řekněte do očí.
04. 01. 2011 | 10:13

wbgarden napsal(a):

udu neustále opakovat, lidé se přežírají, protože jsou chudí, toť vskutku originelní iljičovina. Zbožňuji sockom naříkání na drahou zdravou výživu. Stačí trochu semen nechat naklíčit. A navíc je to furt živé na rozdíl od všelíkých bůčků a jiných jistě chutných mrtvolek.
Zde moje mana nebeská, a za babku..
Veselé krizování bude líp...
http://wbgarden.com/wbgarden%20sprouts.JPG
04. 01. 2011 | 10:27

gaia napsal(a):

KM

a koho nechali mladého umřít, aby ta játra pro vaše známé měli?
04. 01. 2011 | 10:32

gaia napsal(a):

wbgarden

tohle fakt jíš?
04. 01. 2011 | 10:34

Občan napsal(a):

Gaio,

jak jindy čtu Vaše příspěvky docela rád, tentokrát jste dokonale mimo mísu.
Česká medicína je na špici prakticky od okamžiku, kdy se tak začala zovat.
My jsme byli první zemí na světě, která se úplně zbavila dětské obrny, my jse vymyseli plošné očkování proti ní, u nás se rodila klinická psychiatrie, naše pediatrie je absolutní světovou špičko, naše transplantační medicína je opět větovou špičkou a navíc DOSTUPNÁ VĚTŠINĚ populace!!!!!
Proč bychom, sakra, měli být medicínsky na úrovni Haiti, když se tu 150 let krůček po krůčku budovalo DOSTUPNÉ a KVALITNÍ VEŘEJNÉ zdravotnictví? Zdravotnictví samo nemůže za to, že až posledních 20 let tu pár bezskrupulosních grázlů dělá vše pro to, aby je do základů rozvrátili a rozkradli.

Vašim příspěvkům vůbec nerozumím - usilujete snad o to, aby i u nás umíraly děti na banální a běžně léčitelné nemoci a na infekce ze špinavé vody? Máme si kvůli tomu uřezat vodovodní trubky a přestat platit zdravotní pojištění?
04. 01. 2011 | 10:34

Vysedlina pathologická napsal(a):

Jan Hnízdil
neodpovídá, ale nevadí. Konečně doktor, který bere vážně celostní medicínu, protože je rozumná, a časem bude respektována. Za sto let? I alternativní medicína se bude vyvíjet, znalosti lékařů, kteří ji provádějí. Za půlhodinové vyšetření si v budpoucnu neřeknou 1000,- Kč, to je zlodějina - pro bohaté. Často však jejich péče už dnes přinese obrat k lepší léčbě. Ve zdravotnictví se odráží stav společnosti, a ta se bouřlivě mění. Co bych však chtěla vzkázet panu doktorovi Hnízdilovi kromě díků je, že jeho články by se měly obracet hlavně do řad lékařů, protože informace o blahodárnosti doplnění klasické medicíny ověřenými alternativními přístupy a osobní preventivní péčí a vytvoření tím celostní medicíny, je známo víc, než by si někdo myslel. Ale i kdyby lékaři chtěli, jako že už mnozí chtějí, zkloubit to nemohou. A na toto jsem se pana doktora ptala - proč? Co konkrétně jim brání. Že by Sysifos vedené věřícím vědcem Grygarem? Pan Grygar též nemá rád nepříjemné otázky. Ale pro jistotu si nějak věří - co je komu do toho... - ale to sem nepatří.
04. 01. 2011 | 10:42

Občan napsal(a):

To wbgarden (04.01.2011 10:27:24
):

To zkoušeli za WWII náckové a moc to nefungovalo. Vězni se sice odnaučili jíst, ale přesně v okmažiku, kdy se experiment začal dařit, všichni pomřeli. Kupodivu hladem. A přitom dostávali právě takovou superzdravou stravu, jakou doporučujete Vy - trošku obilovin, trošku chleba, nějaký ten tuřín, mrkev a zelí, něco málo margarinu a luštěnin a občas pár krystalů soli a cukru.

Zkuste si přečíst nějaké knihy od Paula de Kruif, ten se zdravotními dopady chudoby vč. podvýživy spojené s otylostí, zabýval. Ostatně, o tom by Vám zasvěceně povykládal i běžný český metabolik.
Ale ono je pohodlnější bezmozečně hulákat po netu, co...
04. 01. 2011 | 10:46

ali napsal(a):

ok..málokdy se vyjadřuji, neboť stejně myslících jako já je tu dost a většinou mi mluví z duše..tím myslím pravicovou stranu spektra. Ovšem dovoluji si hodit i nejen můj názor na lékaře, kteří se cítí "ohrožení".
Tedy:
1. Neznám doktora,který by do práce jezdil Favoritem.
2. Argument lékařů, že pokud se nevyhoví jejich platovým požadavkům, bude ohroženo poskytování zdravotní péče, je stejně relevantní, jako argument např.kominíků, kteří by tvrdili, že pokud nebudou mít 50 000, je ohroženo vymetání komínů. Je to velmi jednoduché, pokud nechceš pracovat v oboru, na který máš kvalifikaci, není nic jednoduššího, než jít dělat něco lukrativnějšího.
3. Lékař ve státním sektoru není nic jiného než zaměstnanec a tudíž mu není nic po tom, jakým způsobem funguje a je financována organizace, která ho platí. Má držet hubu a krok, jako ostatní zaměstnanci. Pokud ho to nebaví, může začít podnikat. Není moc oborů v soukromém podnikání, kde by stát platil paušál na člověka v evidenci firmy a to bez ohledu, jestli soukromého lékaře navštíví nebo ne. Jestliže někdo nepřijde ke svému soukromému lékaři ani jednou za rok, pak stejně tento soukromý podnikatel dostane od zdravotní pojišťovny 12 paušálních plateb za rok. Za nic. Kdo z ostatních soukromých podnikatelů by to nebral?
4. Tzv. regulační poplatek nic nereguluje, je to nedobrovolný dar soukromému podnikateli, např. na nové BMW. Tyto peníze se nikde neevidují a doposud jsem doklad o zaplacení tohoto poplatku nikdy neviděla ani u kamarádů lékařů.Tento poplatek by možná měl nějaký smysl, kdybychom si v trafice koupili třicetikorunový kupón a peníze by šly jedné státní zdravotní pojišťovně(pod přísnou kontrolou státních orgánů).
5.Takže ať vážení páni lékaři klidně jdou. Ti odvážnější a jazykově vybavení ať zkusí, co to je dělat třeba v Německu auslandera. Bydlet na ubytovně a mít plat jako turecký doplňovač zboží v německém Lidlu. Z těch, kteří skutečně odejdou, se většina ještě ráda vrátí.
6.A závěrem. Samozřejmě, že lékaři v porovnání s platy ve "vyspělé" Západní Evropě jsou podhodnoceni. Jenže to jsou u nás úplně VŠICHNI.
04. 01. 2011 | 10:52

Vysedlina pathologická napsal(a):

Občan, wbgarden,
já myslím, že si z nás pan wbgarden trochu vystřelil, že on někdy jo, takhle se stravuje, ale asi ne moc dlouho, ne déle než rok, jinak by sem nemohl psát ty hezké básničky - trochu přeháním. Někoho po takové stravě třeba vyléčí i knedlíky, vážně! Záleží na typu metabolismu. Na ostravsku je mnoho nemocných nezaměstnaných lidí, protože jedí jen levné těstoviny, za dva, tři roku mají divertikulosu jako vyšitou.
04. 01. 2011 | 10:59

ali napsal(a):

wbgarden NIKDY nežertuje :o)..tím ho zdravím z celého srdce
04. 01. 2011 | 11:05

gaia napsal(a):

Občan

zdravotnictví jde do kelu, pořád slyšíme jen jak nejsou peníze, já čekala nedávno 4 hodiny u ortopéda v čekárně, ale výkladní skříň na kterou by se přesně hodil název blogu se buduje o 106. A to ještě kontroverzní skříň, neb člověk aby se bál jít do špitálu, že mu tam něco uřežou pro jiného.

Jak jinak si vysvětlit to, že v Brně bude ten centrální registr dárců pro celou Evropu?

Nebudou pitomí čecháčkové dobří jen jako dárci orgánů? Zdá se mně, že vývoj k tomu směřuje.
04. 01. 2011 | 11:05

gaia napsal(a):

ali

favoritem proboha dnes nejezdí ani učitelky, ba ani naše uklízečka

a držet hubu a krok? Nebyla to právě za totality ta brzda pokroku?
04. 01. 2011 | 11:10

Občan napsal(a):

Ali, to je pěkná snůška demagogie.

1. Já jo. Ale je fakt, že to je venkovský doktůrek, který docela dost času tráví taky v holinách, na běžkách nebo na sněžnicích, aby se dostal ke svým "pacošům". Čas od času je možné ho vidět i se škatulí nákupu, které tak nějak mimochodem rozváží "svým" bábrdlím a dědkům, co už nikoho nemají.
2. Však také neznám kominíka, který by si vzal za cca hodinu práce méně než 500.- Kč. Samozřejmě bez dokladu. S dokladem to je 750.- Kč. A to z té hodiny ještě cca 20 minut pil se mnou kafe a kouřil cigáro, co jsem mu nabídl.
3. To je i lékař a další zdravotník v privátu. Drtivá většina lékařů a zdravotníků jsou zaměstnanci. Ale nejsou hloupí a já nevidím jediný důvod, proč by měli držet hubu a dělat skoro zadarmo. MY je potřebujeme. ONI se uživí i jinak, ale Vás nebo mne pokladní z Tesca asi těžko zrentgenuje nebo odoperuje.
4. V tom jediném máte úplnou pravdu a kupodivu se k tomu stavíte nedemagogicky. Skutečně to je prostá zlodějna a pouhá nedobrovolná vstupenka do ordinace nebo lékárny.
5. Oni jdou, zkusili a zůstali TAM. Vrátilo se jich naprosté minimum - většinou lékaři, kteří odelši do kulturně zcela odlišných zemí a kontinentů. Lékař v Německu OPRAVDU NEBYDLÍ na laciné ubytovně a NEMÁ plat tureckého dolňovače zboží. Ten totiž nemá ani česká umývačka gerontozadelí, pracující na dohodu jako "dobrovolnice" - kámoška tohle dělá a kromě all inclusive ubytování dostává "kapesné" (protože "dobrovolníci" nesmějí brát plat) 95 € denně NETTO.
6. Ano, ale právě lékaři nám nastavili zrcadlo a řekli, abychom přestali být sr.lbotky a řekli si konečně VŠICHNI o to, co si už dávno zasloužíme.
04. 01. 2011 | 11:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, občánku už to líbezné slůvko hulákat tě prozrazuje autsajdre...
Jinak můj otec byl absolvent německých odtučňovacích táborů Osvětim a Buchenwald, takže o vařené řepě a tuřínu jsem to měl z první ruky, ale že by tam fašouni vězňům nechali něco naklíčit ? Tož tak rudý demagogu. Jinak fotky k dispozici bude-li zájem.
Jo Gájo, jím to pravidelně skoro třicet let, ale samozřejmě nejen to. To živé tvoří minimálně 50% a taky dost záleží, jak jsem na tom s fyzickým výkonem. Teď zrovna jenom sedím a roubuju, takže na rozdíl od koncentráčníků výdej energetický minimální. Takže klíčky s trochou tatarky k obědu úplně stačí...
Veselé krizování bude líp a dobrou chuť.
http://korzik.net/uploads/posts/2010-09/1284972956_podborka_35.jpg
Dobrou chuť
04. 01. 2011 | 11:14

NL napsal(a):

KM
Vaše očekávání praktici nenaplní. Gatekeeping byla zajímavá teorie, ale praxe je jiná.

1.1.1.2 So what, if anything, are the Dutch doing wrong?
The NL scores very well in all sub-disciplines, except Waiting times/Access, where the score
is more mediocre. As was observed by Siciliani & Hurst of the OECD in 2003/2004, and in
the EHCI 2005 – 2009, waiting lists for specialist treatment, paradoxically, exist mainly in
countries having “GP gatekeeping” (the requirement of a referral from a primary care doctor to see a specialist).
GP gatekeeping, a “cornerstone of the Dutch healthcare system” (said to the HCP by a former
Dutch Minister of Health) is widely believed to save costs, as well as providing a continuum
of care, which is certainly beneficial to the patient. As can be seen from the references given in Section 9.12.3 on indicator 3.2, there is no evidence to support the cost-reducing hypothesis. Also, as can be seen in Section 5.1, the NL has risen in healthcare spend to
actually having the highest per capita spend in Europe (outside of what the HCP internally
calls “the three rich bastards”; Norway, Switzerland and Luxembourg, who have a GDP per
capita in a class of their own).
04. 01. 2011 | 11:26

NL napsal(a):

6.6 Waiting lists: Who cares (for the patient)?
Not all the trends show an improvement. Over the years, one fact becomes clear: gatekeeping means waiting. Contrary to popular belief, direct access to specialist care does not generate access problems to specialists by the increased demand; repeatedly, waiting times for specialist care are found predominately in restrictive systems, which
seem to be rather an absurd observation. One of the most characteristic systems of this kind, the NHS in the UK, recently spent millions pounds on reducing waiting and introduced a maximum of 18 weeks to definitive treatment after diagnosis. The patient survey commissioned by the HCP for this year's Index does not show any kind of improvement. On the contrary, UK patient organizations in 2009 have been surprisingly negative in their responses to the Waiting times questions!

Furthermore, even the strong winners of past years’ rankings are turning to restrictive measures: France, for example, was restraining access in 2007, which resulted in waiting times, and therefore worse score (together with not really brilliant results in the e-Health sub-discipline). In 2009, French patients (and doctors?) seem to have learned to work the
new regulations, as the French survey responses on this sub-discipline were very positive. Even more notable: one of the indicators, introduced for the first time in 2008, is asking whether patients are expected to make informal payments to the doctor in addition to any official fees. Under-the-table payments serve in some (rather surprising western
European) countries as a way to gain control over the treatment: to skip the waiting list, to access excellence in treatment, to get the use of modern methods and medicines. More on informal payments can be found in the section Informal payments to doctors. In this context, HCP will continue to advocate the free choice, equal and direct access and measures intended to diminish the information handicap of the consumer as cornerstones of 21st century modern European healthcare.
04. 01. 2011 | 11:35

KM napsal(a):

Gaio, dnes opravdu nejste ve formě. Je mi z vás zle.

Kdybyste ráčila použít mozek (ten se bohužel transplantovat nedá), zjistila byste, že výroba dárců orgánů tím, že zpustlé zdravotnictví neumožní jejich léčbu, je poněkud neefektivní. Orgány prožrané zanedbanými chorobami jsou k transplantaci nepoužitelné, takže vaše paranoia je poněkud mimo.

Těch mladých zdravých, kteří se zabijí na motorce či jinak, a jejichž orgány jsou po jejich smrti darovány, je mi samozřejmě líto, ale vinit z jejich smrti to, že jste 4 hodiny čekala u ortopeda, je tak příšerně demagogické, že se na to snad ani nedá argumentovat.
04. 01. 2011 | 11:41

Občan napsal(a):

To wbgarden:

Dík, můj příbuzný také absolvoval nacistická ozdravná zařízení - Kaunitzovy koleje a věznici v polské Wroclawi. Taky fotky k dispozici, když bude zájem; jako bonus mohu dodat pár jeho fajn receptů na úpravu bílé lepicí pasty (požívali ji místo sacharinu, protože je sladká, neb jest to dextrosa).
Tož tak, modrý demagogu...
04. 01. 2011 | 11:42

KM napsal(a):

NL:

to, co uvádíte, má jistě logiku a nechci s tím polemizovat, ale nijak se to nevylučuje s tezí, že základem kvalitního zdravotnictví jsou kvalitní GPs. Jde o to, aby práce GPs byla natolik kvalitní, aby těch specialistů nebylo tolik potřeba (vlastní zkušenost: GP pediatr odesílá děti na rutinní odběry krve do nemocnice. Proč, proboha???)

Navíc, ať už jdu ke specialistovi na doporučení GP nebo sám o své vůli, musí existovat někdo (kdo jiný než GP?), kdo si všechna ta specializovaná vyšetření jednotlivých orgánových systémů dá dohromady a udělá z nich jeden logický souvislý závěr, protože pacient je také jen jeden.
04. 01. 2011 | 11:54

gaia napsal(a):

KM

když budou čekat se zlomeninou 4 hodiny u doktora, dostanou tukovou embólii a jako dárci budou úplně ideální. Nebo když jim praskne slepé slevo přímo ve špitále na chodbě, co víc si přát?
04. 01. 2011 | 11:55

KM napsal(a):

gaio,
jak daleko jste k myšlence, že po ulici běhá převlečený ministr zdravotnictví a mlátí lidi traverzou v naději, že jim způsobí frakturu s následnou tukovou embólií a namastí si pak kapsu prodejem jejich orgánů?

Kolik jste už viděla transplantovaných orgánů ze septických pacientů?
04. 01. 2011 | 12:07

Jan Hnízdil napsal(a):

Děkuji všem diskutujícím za zájem i cenné připomínky. Jednotlivě na ně reagovat však není v mých možnostech. Vytíženost v ordinaci je značná. K některým dotazům se proto pokusím v bodoucnosti vyjádřit formou článku na blogu.

Děkuji za pochopení. Srdečně. Jan Hnízdil
04. 01. 2011 | 12:10

gaia napsal(a):

KM

Ale viděla jsem spousty filmů, kdy se kvůli orgánům vraždilo nebo se unášely děti, zrovna teď o víkendu, jak zabili doktora, který tomu přišel na kloub.

A to naše prvenství v porovnání se zvyšující se chudobou naší země mně nějak nejde dohromady.
04. 01. 2011 | 12:22

NL napsal(a):

KM
Jistě praktik je základ. Jenže jsou základem i u nás? Pokud vím tak máme 70 praktiků na 100 000 obyvatel a průměr ve starých členských zemích EU je 90 a ve všech členských zemích 87.

Na druhou stranu je pravda, že když můj prapra strýc byl koncem 18 století lékařem, byl jediným lékařem ve městě a teď je jich tu mraky. Možná pokud by klesl počet lékařů na 100 000 obyvatel k původní hodnotě, tak by se péče nezhroutila a byla by z ekonomického hlediska mnohem efektivnější. Jo a nemocnice u nás vznikla v roce 1890. Ostatní blízké nemocnice vznikly v letech 1950-60. A jak říká plukovník Beneš bylo to přesně podle dojezdu potahů. Tuším že v té době vyystřídala Gottvalda v čele KSČ Marie Terezie.
04. 01. 2011 | 12:37

NL napsal(a):

Teď mne napadlo, že asi plukovníkovi křivdím. Možná si jen popletl pojmy. Za Marie Terezie byla v Čechách zcela jistě hustá síť špitálů. V podstatě byl v každém městě. Jenže špitál nebyla nemocnice, ale chudobinec.

Ale jo, vím jde o plukovníkovu licenci.
04. 01. 2011 | 12:47

Občan napsal(a):

To Gaia (04.01.2011 12:22:35):

Gaio, to prvenství je POZŮSTATEK časů minulých - IKEM není totiž žádná novinka, to je zařízení, které bylo STÁTEM budováno od r. 1951!!!!! Nebýt socialistického Československa, tak jsme IKEM asi neměli a pokud ano, pak by to nebylo zařízení dostupné všem potřebným PACIENTŮM, ale jen pro nejbohatší KLIENTY.

Ovšem pan profesor Pirk
vynakládá opravdu velké úsilí, aby byl IKEM spolu s ostatními zdravotnickými zařízeními privatizován a on se mohl stát jedním ze spolumajitelů. Pak by se skutečně mohly naplnit Vaše hrůzné vize o lovu lidí na orgány (i když bude jednodušší a levnější dovézt je z Albánie nebo Izraele, tam je získávají z ulovených Srbů a Palestinců).
04. 01. 2011 | 13:29

gaia napsal(a):

Občan

děkuji za podporu a snahu o vysvětlení, mně to jasné nebylo, jak můžeme být v něčem první, hledala jsem skratý význam a KM mne nazval bláznem
04. 01. 2011 | 13:32

Občan napsal(a):

To NI.:

Problém je v tom, že po privatizaci zdravotnictví tu máte mraky různých iodborných pracovišť, která běžný pacient nenavštíví nikdy v životě. Obrovsky stoupl počet plastických chirurgů, očařů - laseristů,m etaboliků, dietologů, všelijakých sortovních medicinmanů a jiných šamanů. Ale katastrofálně ubylo SKUTEČNÝCH odborných lékařů i obyčejných praktitků!

Když se podíváte na všeobecná statistická data, vypadá to, jako bychom měli luxusní veřejné zdravotnictví. Jenže to vůbec není pravda. Jděte hlouběji, detailněji do té statistiky a zjistíe, že lékařů je ve skutečnosti nedostatek.
04. 01. 2011 | 13:33

Občan napsal(a):

To Gaia:

Nojo, když Vy jste to formulovala tak hororově, že to fakt vypadalo jako slušná paranoia :o)) Klidně jste mohla napsat, že o historii IKEM nic nevíte a že si myslíte, že to je nové pracoviště; já nebo někdo jiný bychom Vám to vysvětlili a pár pitomců by Vám stejně napsalo, že jste hloupá, když to nevíte.

Tak se to celé vysvětlilo, Vy jste zase o něco chytřejší a můžete zamachrovat na jiné :o))
Já se také rád nechám čas od času poučit a je toho sakra hodně, co ještě nevím. A zrovna Vaše moudrá zamyšlení jsou pro mne příjemným osvěžením v někdy nezáživných diskusích.
Tak Vám přeju hodně pohody a přírody a moudrosti i pro rok 2011!
04. 01. 2011 | 13:39

Vysedlina pathologická napsal(a):

wbgarden

Mohla bych se zeptat, prosím, co vše "klíčíte"? Čočku také? Slyšela jsem, že něco se nemá (fazole).

Škoda, že nezaměstnaní nemají většinou PC, aby se poučili, určitě by byl větší zájem. Kdo nemá delší dobu peníze nebo je starý a bez práce, má smutný život. Někteří fakt nezaviněně.
04. 01. 2011 | 13:50

gaia napsal(a):

Občan

já četla na Silvestra článek v Právu, jak tam teď mají nějaké problémy s konkursy a odvoláním ředitelů, ale ten pan primář je tak profesně zdeformovaný, že na mne působil hororově ten jeho článek. Že jsem si říkala proboha kde chtějí těch 600 orgánů vzít a ještě při multiorgánových transplantacích vzít víc orgánů jednomu člověku.
A leží mně to 4 dny v hlavě, tak jsem se tu už 2x ptala, ale teprv dnes někdo zareagoval.
Fakt jsem se o sebe začla bát až půjde k doktorovi.

a souhlasím i s vaším příspěvkem pro NI

nejkvalitnější by mělo být zdravotnictví pro tu většinu.

Aty.."která běžný pacient nenavštíví nikdy v životě. Obrovsky stoupl počet plastických chirurgů, očařů - laseristů,m etaboliků, dietologů..."

tak to ať si navštěvuje každý za své.
04. 01. 2011 | 14:02

Občan napsal(a):

Gaio,

některé orgány jsou párové a část z nich lze darovat (ledvina). Jiné lze darovat opakovaně (krev, kostní dřeň, krevní plasma, pupečníkoví krev), z některých lze odebrat štěpy a on ten orgán doroste (játra). Existují mezinárodní evidence dárců orgánů (živých i mrtvých) a probíhá výměna informací mezi fakultními nemocnicemi a specializovanými veřejnými pracovišti.

U nás se automaticky předpokládá, že pokud někdo zemře, jsou jeho orgány, vhodné k dalšímu použití, právně volné. Pokud si někdo nepřeje jejich odběr ze svého mrtvého těla, písemně to sdělí vč. příbuzných, sdělení nosí u sebe, a v takovém případě orgány nejsou odebrány. Jinde k tomu je třeba výslovný souhlas potenciálního dárce a naopak u sebe lidé nosí kartičku dárce.

Ke zločinům, o nichž jste hovořila, dochází výhradně v privátní sféře. A navíc v málo rozvinutých zemích, které nemají systém veřejného zdravotnictví a navíc jsou spoutány nesmyslnými náboženskými tabu (Albánie a jí okupované Kosovo, Izrael a jím okupovaná Palestina, pobaltské státy, Bulharsko, Rumunsko, Moldávie, některé muslimské země, některé bigotně katolické země atd.), jež znemožňují transplantace, nebo dárcovství orgánů, nebo tranfuze krve, případně to vše blokují z důvodu "uchování čistoty rasy", jako je tomu v Izraeli.
04. 01. 2011 | 14:35

Marie napsal(a):

gaia
Nedávno jsem byla překvapena, že na plastické chirurgii přišili téměř uříznutou ruku v zápěstí slečně, která po alkoholickém dýchánku se dožadovala vstupu do domu. Bušila tak silně, že to skleněná výplň nevydržela.
Myslíte, že by si tak náročnou operaci dotyčná mohla zaplatit ze svého?
04. 01. 2011 | 15:42

mp napsal(a):

Wbgarden
Nezbývá vám po roubování nějaké jehličí? Dá se nějak upravené použít k požití?
Třeba by se dalo vymyslet, jak nutričně využít po Vánocích odložené jedle, smrčky a borovice.
04. 01. 2011 | 15:51

gaia napsal(a):

Marie

myslím, že by částečně měla, neb vždy platilo, že za blbost se platí.
04. 01. 2011 | 17:57

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahá Vysedlino, sortiment je asi tento, Vojtěška alfa alfa, římský hrách - cizrna - klíčí nejrychleji, ředkvička, čočka, mungo, semotamo červené řepa aj co se zrovna nachází ve zdravé výživě...
Pro detaily další, pokud je zájem, zkuste email ať nepřivodíme místním zde sockom propagandistům újmu na zdraví.
Jinak pro dnešek doroubováno empíku, jehličí je dost, takže i větší zvířátko i s mozečkem menším si na tomto může klidně zdřímnout.
Veselé krizování bude líp...
http://wbgarden.com/pf%202011%20wbgarden%20witch.jpg
04. 01. 2011 | 20:22

Aleš Vyhnal napsal(a):

Zase hlouposti, ale myslím, že pan Hnízdil má na to, aby mu to časem došlo. Uvádí se, že u asi 50% pacientů, kteří navštíví lékaře, se příčina onemocnění nepodaří stanovit. Jenže ještě tak před 20 lety to bylo 70% a před 50 lety to bylo 90%. Biomedicína postupuje vpřed, když v roce 1980 navštívil pacient se závažnými projevy Lymeské borreliózy lékaře, ten jej odeslal na psychiatrii nebo k nějakým šarlatánům jako psychosomatizujícího pacienta, když ale pacient z tímže těžkým, dříve nediagnostikovatelným, onemocněním navštívil lékaře o rok později, původce onemocnění byl již znám, dostalo se mu adekvátní diagnózy, nikoli tedy nějakých somatizačních, fantazmagorických splašků jako loni. V roce 1989 pak pacient s hepatitidou C opět navštíví lékaře, ale ten má pro něj zase jen urážející somatizační hnůj, za rok ale už se mu jasné diagnózy a posléze i léčby dostane. V 90. letech zase strašně somatizovali někteří obvatelé New Yorku, jejich orgány moc plakaly, zejména jejich mozky nemohly už ten stres, chybné psychické a mentální adaptační vzorce, vytěsněná traumata a vnitřní konflikty už unést, a tak se rozmohla tzv. "newyorkská encefalitis", ale bylo to jenom do doby než byl objeven v jejich mozcích WNV. A tak to jde stále stejně: Celá historie medicíny od Galéna přes Vessalia až třeba k Ianu Lipkinovi: Na jedné straně naivní hlupáci, kteří za vším dosud nevysvětleným vidí tu tzv. "Boha", tu tzv. "Psychosomatiku" a na druhé straně vědci, kteří se snaží věci vysvětlovat a objasňovat, hledat pravé příčiny zatím neobjasněných onemocnění, kterých je celkem jistě více než těch již za velice krátkou dobu existence medicíny objasněných.
04. 01. 2011 | 21:34

MM napsal(a):

Docela me mrzí, že když se Dr. Hnízdil pokusil poukázat na problémy, které současná medicína má (a které vycházejí samozřejmě ze společnosti), - a pojmenoval je velice dobře-, se našlo několik diskutujících, kteří jsem tahají vlastní zážitky, s cílem poučit ho, že to vidí příliš "selským rozumem" a odvolává se pouze na psychosomatiku utláčejíc do pozadí tolik potřebné láky na astma atd. Můj dojem z jeho příspěvků je, že nemyslí nic absolutně, jen dává návod na zamyšlení a vůbec není od věci se nad tím pozastavit a zamyslet. Měli bychom být rádi, že někdo takový jako pan doktor mezi lékaři je. Je sice jen kapkou v moři lékařů řešící pouze danou diagnózu všeobecně uzávanou a v knihách danou terapií, ale je to kapka velice potřebná. Obzvlášť v dnešní společnosti, která opravdu ztrácí hodnoty.
Sama jsem lékařka a nemám vyhraněný směr ani farmaceuticko- technický ani alternativní, myslím si, že je potřeba celistvého pohledu a indikovat s mírou (což v dnešní situaci farmaceutické lobby a kriminalizace lékařů je velice těžké), ale ze své zkušenosti vím, že mezi kolegy velice schází takoví doktoři Hnízdilové.
04. 01. 2011 | 21:36

Aleš Vyhnal napsal(a):

Pan Hnízdil píše: "Jde o situaci, kdy se do ordinace dostaví člověk s typickým tělesným problémem - bolestí hlavy nebo zad, bušením srdce, svíráním žaludku, únavou, závratěmi, nevolností."

Co z toho ale plyne? Z již známých onemocnění se jich obrovské množství projevuje právě těmito symptomy. Např. bolesti hlavy se objevují u asi 2500 z již známých, různých onemocnění, únava se vyskytuje u asi 3500 z jichž známých, různých onemocnění, některá z těchto onemocnění jsou lehká a přechodná, jiná těžká a chronická, jiná život ohrožující, některá jsou známa 100 let, jiná teprve rok.

Z toho, že tyto symptomy jsou tak univerzální u tisícovek již známých onemocnění, lze usuzovat, že tytéž symptomy budou typické i pro onemocnění dosud neznámá.

Není na tom nic mysteriózního, nic, co by normálně intelektově vybaveného člověka opravňovalo věřit v absurdity jako je psychosomatika.
05. 01. 2011 | 00:26

stýv napsal(a):

naštěstí se celá "medicína" opravdu přemění ..z té dnešní toho moc nezbyde ,nějaký čas bude např. úrazová chirurgie atd..ale i ta zmizí
Pan Hnízdil to jsou první kapky a začen pršet pořádně !!
chce to jen vydržet
05. 01. 2011 | 08:28

Orwell napsal(a):

Ano, nadměrná totalitní a veskrze over-protektivní péče škodí.

Dotčení lékaři plánovali
pokus o zneužití psychiatrie proti Prezidentovi ČR (dopis zaslaný ČLK režisérem Jiřím Svobodou):

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-svoboda.php?itemid=9392

_____________________________________

1. www.fragmenty.cz/iz000991.html

2.http://spiknutilekaru.wordpress.com/2010/05/19/hnizdilova-fantasmagorie-zaslouzi-zapis-mezi-rekordy/#comment-21

3.www.fragmenty.cz/iz000998.html

4.www.fragmenty.cz/iz000991.html
05. 01. 2011 | 08:42

Vysedlina pathologická napsal(a):

wbgarden
Zatím moc děkuji, vyzkusím, přežiju-li, poprosím o další kratší lekci.
05. 01. 2011 | 09:40

Honza999 napsal(a):

Ke skutečnému vyléčení člověka je nutno zlikvidovat medicínsko-farmaceutický komplex (či spíše komplot).

Jenže to samo nestačí. Nejen lidé jsou nemocní, nemocná je i celá společnost. A protože vše souvisí se vším, i nemoc společnosti se odráží ve zdravotním stavu jejích jednotlivých členů.

Krom likvidace medicínsko-farmaceutického komplotu je třeba zlikvidovat i komplot finančně-průmyslový. Ne proto, aby se lidé "vrátili na stromy", ale proto, aby finančnicství a průmysl začaly sloužit LIDEM obecně a ne několika málo svým majitelům.

Zákon o zachování hmoty a energie neplatí jen ve fyzice.

Dokud si jeden každý z nás neuvědomíme a nepřipustíme, že jakýkoli náš (často zbytečný) "nadměrný" prospěch je vždy vykoupen utrpením a často i životem někoho jiného (většinou od nás vzdáleného a nám neznámého, třebas čínského horníka, jihoamerického zemědělského dělníka, indonézské, malajské či mongolské šičky apod.), pojede vše ve starých kolejích... Až dojedeme do stavu, kdy přijde den, ve kterém i my budeme svým utrpením a často i životem platit "dobré bydlo" někomu jinému (od nás vzdálenému a nám neznámému.. Jen mohu s jistotou říci, že "čínský horník" to nebude).
05. 01. 2011 | 10:53

Irnerius napsal(a):

Výborný rozhovor, tleskám
05. 01. 2011 | 11:49

LessPure napsal(a):

Pěkný článek, každý si z něho vezme to své že. Mně se líbíla ta pasáž o nemocné společnosti. Jsem ještě mladý, ale už jsem si zažil nemoc na kterou by byla veškerá alternativní medicína na světě krátká. Občas ty léky jsou potřeba. Pan doktor se podle mě snaží naznačit, to, co je většině snad jasné. Nemocnice a ordinace jsou zaplněny pacienty, jejichž nemoci jsou způsobeny jejich životním cílem. Znám spoustu lidí ve svém okolí, kteří běží k doktorovi s obyčejnou rýmou. Zase to neberte jako reklamu na alternativní medicínu. Nikdo ji nikomu nenutí. Pokud to někomu pomůže, tak je to jen dobře. Podívejte někdo si prostě zvládne objektivně zvážit svůj zdravotní stav a životní styl sám a někdo si potřebuje s někým popovídat a mít někoho, kdo mu poradí a kdo ho povede. Řekl bych, že alternativní lékaři jsou v mnoha ohledech spíše takový novodobí kněží.
05. 01. 2011 | 14:17

A.C.Dupin napsal(a):

ad atomizace, objektivizace a podcenění významu vztahu lékař - pacient

To se to argumentuje, to se to vymýšlí, zejména když je posluchačstvem laická veřejnost. Dr. Hnízdil se totiž dopouští chyby většiny jemu podobných expertů (pracovně jim říkám škůdci psychosomatické medicíny), totiž tím, že se argumentačně vypořádává s vlastní smyšlenkou. Takže postupně.

Atomizace je nutným důsledkem rozsahu poznatků a omezenými možnostmi lidského mozku. Ovšem platí, že je lékař od detailů odstíněn, ty jsou polem působnosti biologů a chemiků, lékař zde hraje integrující roli. Toliko obecně. Konkrétně je atomizace podmíněná tím, že drtivá většina chorob se projevuje a jejich příčina sídlí převážně v jednom systému-

Pojem objektiní příčiny je karikaturou skutečnosti, skutečnost je natolik odlišná, že nelze dr. Hnízdila podezřívat z toho, že by měl v této oblasti nějaké znalosti. Ve skutečnosti totiž není objektivita příčin jednoduchá kauzální šipka - to je medicína 19. století. Objektivita příčiny je (mimochodem, to se již od dob páně Hnízdilových studií dozvídají medici ve třetím ročníku na patologické fyziologii a na patologii) v tom, že existují objektivní faktory v okolí člověka i v těle (žádný karteziánský dualizmus) člověka a to jak genetické tak i dané předešlým životem, jejichž vzájemnou interakcí může dojít k rozvoji choroby.

Ale co, jak padlo výše, jde asi skutečně o PR, takže nemá smyslu ztrácet čas. Bojovníků proti neexistujícím "dogmatům" je dvanáct do tuctu a pro mnohé z nich se to stalo když už ne zdrojem obživy, tak alespoň reklamou...
05. 01. 2011 | 20:17

klokoci@seznam.cz napsal(a):

Pro mne je nejlepší lékař Já. Nikdo o mně a mé nemoci neví tolik, co já. Proto by mi doktor měl jen "poradit", nasměrovat. Zázraky od něj nečekám.
06. 01. 2011 | 20:35

občasný pacient napsal(a):

Reakce na Občana "Proč bychom, sakra, měli být medicínsky na úrovni Haiti, když se tu 150 let krůček po krůčku budovalo DOSTUPNÉ a KVALITNÍ VEŘEJNÉ zdravotnictví?"

Souhlasím!!!

Jsem jenom občasný pacient, nemám v rodině žádného doktora, ale mám několik kamarádů 30-35, kteří odešli pracovat na kvalifikovaná místa do USA, mají americké manželky a žijí tam ... Jednomu platí zaměstnavatel mastné pojištění vztahující se i na členy rodiny, a jenom díky tomu mohla mít jeho žena slušný porod, a je si vědom toho, že u jiné firmy by to pojištění nebylo tak široké a nedoplatil by se. A závidí ČR jeho zdravotnictví. Žena druhého, která pracovala v ČR jako lektorka angličtiny a měla zkušenost s českým zdravotnictvím, chce v každém případě rodit v ČR. A to má zazobaného tatíka a měli by i na exkluzivní péči doma.

Jednoduše poměr kvalita vs. cena (nebo dostupnost) je v českém zdravotnictví naprosto unikátní a neničme to kvůli pár miliardám. Krouhněme farmaceuty, i v takové Velké Británii je dusí víc než u nás!
07. 01. 2011 | 00:27

Borky napsal(a):

Lékaři jsou nezodpovědní, řekl pan prezident Klaus ministru Hegerovi
http://zpravy.idnes.cz/doba-reformam-preje-lekari-jsou-nezodpovedni-rekl-klaus-hegerovi-pyi-/domaci.asp?c=A110107_102736_domaci_jw
07. 01. 2011 | 12:37

Jana Mihovičová napsal(a):

Ani nevíte, jak MOC s vámi souhlasím, pane Hnízdile. Jen mi není jasné, proč je tak málo lékařů, kteří vidí věci jasně jako vy. Vždyť je to jasné jako facka.
08. 01. 2011 | 16:11

A.C.Dupin napsal(a):

Jana Mihovičová: Víte, komu je vše jasné, že?
08. 01. 2011 | 16:35

Blanka napsal(a):

Děkuji za odvahu pojmenovat nešvary našeho systému - je to velmi potřeba. Zdravotnictví vnímám stejně. Doktory jsem naposledy potřebovala v době, kdy se mi bez zjevné příčiny "sekly" záda. Jsem jim vděčná za akutní pomoc, která byla bezvadná. V té dlouhodobé a preventivní však medicína selhává. Kdybych si sama pomocí svých zad neobjevila své hluboké téma vzdoru a nezpracovala ho, pravděpodobně budu pravidelnou klientkou. Bohužel, takto netrpí jen zdravotnictví, ale celá společnost - jedno podmiňuje druhé. Někdy si říkám, že spásou by byla krize tak hluboká, že bychom se museli vrátit zpátky na pole a k řemeslům. Zvláštní doba, když se mohu jako lektorka živit tím, že lidi učím přemýšlet o sobě a svých vztazích, myslet na rodinu, naslouchat svému tělu. Ale alespoň mám pocit, že nesedím s rukama složenýma v klíně a přispívám svým malým dílem k tomu, aby se to alespoň někde, pomalu, pomaličku začlo měnit. Tak si držme palce :-)
10. 01. 2011 | 17:53

Doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil, Ph.D. napsal(a):

Lékařská věda udělala sice velký pokrok a v některých případech skutečně dovede zachraňovat život. Je však potřeba konstatovat také druhou skutečnost, že významně přispívá ke zvýšené nemocnosti a úmrtnosti lidí (i když vynecháme utajené případy ze špatně podávaných léků), která vyplývá ze statistiky. Na srdečně-cévní onemocnění u nás umírá cca polovina lidí a na nádorová onemocnění jedna čtvrtina, tj. 75 % příčin smrti. U obou těchto příčin smrti je jednoznačně hlavní příčinou špatná životospráva (špatná strava, nedostatečná pohybová aktivita, kouření); a to v obou případech cca u 80 % případů. Tedy lidé si je přivodí z neinformovanosti sami. U obou těchto příčin smrti, na které se vydává nejvíce finančních prostředků, je vědecky prokázáno, že léky ve většině případů neprodlužují přežití, ale jen zlepšují komfort přežití. Naopak je prokázáno, že je možná velmi účinná jejich prevence a pro léčbu je úprava životosprávy účinnější než léky. Lékařská věda říká, že na něco člověk zemřít musí. Je to pravda, ovšem kdyby se to často netýkalo i mladých lidí i např. mladých matek, které zanechají opuštěné malé děti.
Na tomto stavu mají hlavní zásluhu lékaři, kteří se tak rádi ohání vědou a lékařskou politikou jsou lidé klamáni v rozporu s vědeckými poznatky. Je tendence u těchto onemocnění svádět jejich příčinu na genetiku, protože to zní učeně, tajuplně a hlavně to říká, že s tím člověk nemůže nic dělat. Často je slyšet od lékařů konstatování typu: žijte normálně, protože to nemůžete nijak ovlivnit; když onemocníte přijďte a my vás budeme léčit (ovšem nikdy neřeknou my vás vyléčíme, protože ve většině případů to není v jejich schopnostech a možnostech). Další oblíbené konstatování jest: máte zdravotní potíže úměrné věku nebo musíte se naučit ze svou chorobou žít. Dalo by se dlouze popisovat jak tzv. vědecká medicína si počíná v rozporu s vědeckými poznatky. U mnohých zdravotních problémů je na prvním místě potřebné odstranit jejich příčinu, ne je jen maskovat analgetiky. Dnes je poměrně dobře známé, jak může člověk zůstat zdravý, aktivní a užitečný do vysokého věku (cca do 90 let). Problém je však v tom, že není zájem, aby lidé byli správně informováni. Jsou lékaři vedeni k tomu, aby se o zdraví moc nestarali, protože jejich zdravotní problémy vyřeší naše vyspělá medicína. Plaťte si zdravotní pojištění a když onemocníte budeme vás zadarmo léčit.
Jediné správné řešení jest dát lidem správné informace a zavést individuální zdravotní účty pro dobrovolné zdravotní pojištění, kde by pojištěnec věděl, kolik si peněz vložil, kolik a za co vyčerpal. Kdo by nechtěl tzv. při tom živit i pojišťovnu, mohl by si peníze na léčbu šetřit sám a při onemocnění by si vše podle sazebníku zaplatil. Kapitalistický systém tvrdí, že jedině osobní zainteresovanost vede k úspěchu, což je ve zdravotnictví absolutně popíráno. Naopak cílem je držet lidi v absolutní nevědomosti (protože problém nemoci nemohou přeci vůbec pochopit), udržovat je ve strachu z nemoci a smrti a tím k ochotě platit vysoké zdravotní pojištění, z kterého jen malá část přijde na vlastní léčbu nemocí a většina mizí v kapsách různých tzv. manažerů a podnikavců dobře se přiživujících na zdravotnictví. Princip solidarity zní sice velmi eticky, ale ve svém důsledku vede ke stavu jaký je nyní u nás ve zdravotnictví i ve společnosti. Proč by měl mít někdo zájem dbát o své zdraví a nějak se omezovat a dělat něco pro zdraví, aby vypadal jako blbec, když je vychovávaný, že se tím nemocem stejně neubrání, protože nemoc je něco co na člověka přichází celkem z neznámých příčin a protože lidský organismus je tak složitý, že zákonitě se musí občas něco porouchat. Pak stačí jít k lékaři a on mě vyléčí. To vše totiž není pravda. Znám mnoho lidí, včetně mnohých mých spolužáků, kteří na tyto informace vědecké medicíny věřili a mnozí z nich jsou již mnoho let po smrti. Dalo by se vzpomenout i mnoho známých osobností (herců, zpěváků, politiků aj.), kteří zemřeli v poměrně mladém věku a vědecká medicína jim neuměla pomoci.
18. 01. 2011 | 15:04

Pravda vítězí napsal(a):

Otevřené svědectví o situaci v našem zdravotnictví aj.:

www.pozitivnisvet.cz/clanek/zdravotnictvi/nemocnice/zdravotnictvi-jako-priklad-korupce-nejtezsiho-kalibru

Říkejte lidem pravdu, existuje-li naděje změnit svět k lepímu:

www.pozitivnisvet.cz
20. 01. 2011 | 02:12

Jana napsal(a):

Moc se mi ten rozhovor líbí. Pan doktor mi nluví z duše. otázkou zůstává, jak jeko doporučení pro české zdravotnictví uvést do praxe.
20. 01. 2011 | 09:41

ex-nemo napsal(a):

Některé moderní léky jsou tak účinné, že je mohou užívati jen lidé naprosto zdraví.
21. 01. 2011 | 20:23

Zámečníková napsal(a):

Názory Mudr Hnízdila přesně vyjadřují naše zkušenosti s lékaři. Mě a mého manžela, který 8 let bojuje s rakovinou. Lékaři v nemocnici dělají výkony a nikdo komplexně neléči.Ambulantní lékaři sbírají body a neví vůbec co s pacientem mají dělat a tak posílají na různá vyšetření a dál nic. Nikdo není z lékařů kdo by komplexně všechny vyšetření shrnul a posoudil a určil další postup léčení. A sejít se s více lékaři dohoromady, to už vůbec ne. A to zejména v nemocnici, když tam pacient leží, mají všechny odbornosti pohromadě, ale souhrný postup léčení není. Každý jen to svoje. A pak pacientovi uškodí. Píšu bohužel ze zkušenosti, jak se podepsali lékaři na mém muži. A co je poslední rána. V prosinci přišel z onkologie domů a hned druhý den poslali z onkologie mobilní hospic a i když jsem měla podmínku, že mu neřeknou, že jsou hospic, protože ví pro koho je hospic určený, tak nevzali v úvahu co by to mohlo pro něho znamenat, hned natvrdo mu to řekli a lékařka z onkologie, která s hospicem spolupracuje mu sdělila, že je nevyléčitelně nemocný. Můj muž jen řekl, že si do této chvíle nepřipustil za celých osm let,že to má vzdát. A také to vzdal. Je ve velké depresi a nevím, nevím.Jak si dovolí někdo vůbec nemocnému člověku takové věci říct, pokud si vysloveně nepřeje, aby se seznámil se svým zdrav.stavem. Můj muž prodělal 9 operací, hodně vyrpěl, a nikdy si nepřipustil, že by mohlo být zle. Prostě je další operace a vyléčím se. A někdo to prostě vše zničí a víru mu vezme. Jak to může udělat, to mu ublížili úplně nejvíc. Myslím, že jsou důležité jen výkony,úhrady a člověk no asi jen zdroj příjmů. Nesnižuji jejich znalosti, ale někam se vytráci cit k lidem, snažit se léčit a ne jen vidět svou odbornost a nic víc. A praktický lékař, co můžu z dlouholeté praxe s nimi říct, píšou recepty,berou kapitaci a spolupracují s farm.firmami, pacienti platí 30 Kč na jejich leasingy, protože na nic moc jiného to nedávají, jen sobě do příjmu (pokud to dají do příjmu), když není evidované potvrzení o zaplacení poplatku. Je jen v nemocnicích. Ale u většiny soukromých lékařů Vám nikdo stvrzenku nedá. A co je největší problém při léčení pacienta. Lékař zaměstnaný v nemocnici má ještě svou praxi, takže pacienta si převezme do soukromé praxe, vyšetření na přístrojích udělá v nemocnici no a tak se sbírají peníze z pojišťoven. Podle mě by mělo být, buď je zaměstnán nebo má soukromou ordinaci. Nic mezi tím. Pak nemají čas na řádné léčení, ale starosti jak to vše stihnout. Děkuji za tento článek aspoň vím, že nejsme sami s těmito názory a bohužel zkušenostmi.
22. 01. 2011 | 18:36

am2 napsal(a):

Od dětství jsem trpěl mnoha chronickými nemoci (ekzémy, alergie a další). Jednu dobu jsem pravidelně docházel na asi 4 druhy oddělení. Vštření, léky, mastičky... bez výsledku.
Pak jsem se náhodou dostal k vegetariánství a po roce až dvou mi všechny nemoci ustoupili nebo se alespoň zmírnili, že nevadily v životě.
Od té doby se držím od doktorů pokud možno co nejdál...

(A nesnažte se srovnávat české a zahraniční zdravotnictví či z toho vyvozovat řešení. ČR má specifickou historii danou specifickou mentalitou Čechů a setrvačností z totality (vedení komor, univerzit, ústavů). Řešení nelze v tomto případě moc "okopírovat" nebo bojovat proti. Zatím se nejvíc pomáhá metoda "vytváření osobního příkladu". Voda je to sice tichá, ale břehy mele pomalu a spolehlivě.)

V oblasti alternativní medicíny to brzdí ti alternativní terapeuté, kteří si nechávají platit paušálně bez jakékoliv korelace s výsledkem. Alternativní medicína nepomáhá automaticky všem, a když např. 60% pacientů terapeuta zaplatí x set či tisíc a neshledá žádný výsledek, tak se přirozeně cítí podvedena.
23. 01. 2011 | 20:27

vašek napsal(a):

Vyšla nová zajímavá kniha nahlédající do triků, jak pharmaceutický průmysl vyvolává u lidí falešný dojem, že trpí nemocemi, na které je třeba (nejlépe doživotně) brát jejich lék.
Knihu napsal bývalý šéf velkého pharma koncernu, který údajně prozřel, když se setkal se součsnou formou "léčení" u jeho vlastního syna...
http://osud.wordpress.com/2010/12/28/vedlejsi-ucinek-smrt-recenze-knihy/
23. 01. 2011 | 20:32

Tony napsal(a):

Moje zkušenost s podobným doktorem, trpěl jsem často bolestí hlavy-migrény na zbláznění, léčba prášky k ničemu, další doktor kroutil chvíli hlavou a potom mně doporučil sport, běhal jsem denně kilometry a prokysličoval mozek a bolesti jsou pryč, levné a příjemné řešení. Nic není složité, jen chce myslet a hospodařit s léky,ty dávat jen když prokazatelně prospějí
23. 01. 2011 | 22:14

Mgr. Oldřich Hlaváček napsal(a):

Díky, pane doktore. Člověk musí začít sam od sebe.
24. 01. 2011 | 09:25

Petr Havlíček napsal(a):

Dobrý den, pane doktore,
velice Vám děkuji za výše uvedený článek, který mne, jako občana a příležitostného (vy)uživatele systému zdravotní péče v ČR,svým obsahem oslovil a s jehož závěry naprosto souhlasím. Zároveň bych Vás chtěl touto cestou požádat, zda by bylo možné tento článek uveřejnit na stránkách společnosti www.pozitivnisvet.cz, jejímž jsem zakladatelem, ať už formou jeho "plné verze" nebo uvedením odkazu na něj. Domnívám se, že jeho výstupy by měly být rozšířeny v co největším měřítku a uveřejnění na našem webu by k tomu mohlo přispět. Ať už se rozhodnete jakkoli, předem Vám děkuji za odpověď.
S úctou
Petr Havlíček
25. 01. 2011 | 09:22

Bez paušalizace! napsal(a):

Podnětný pohled na naše zdravotnictví okem renomovaného Dr. Petra Koláře.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-klaus.php?itemid=11989
26. 01. 2011 | 14:06

Castle napsal(a):

Spiknutí lékařů, spiknutí lékařského stavu.

http://spiknutilekaru.wordpress.com/korespondence-lekaru/

http://abbartos.wordpress.com/2010/04/29/spiknuti-lekaru-zalozen-specialni-blog/
26. 01. 2011 | 18:43

med napsal(a):

Dle mého názoru, kdyby měl každý lékař kromě fyzických problémů pacietna řešit ještě jeho psychické problémy, tak ztratí svůj osobní život a bude žít jen ve světech a fantaziích svých pacientů, dokud se z toho dočista nepomátne. Na problémy psychologické jsou tu přece psychologové a psychiatři. Ne každý může dělat vše...
27. 01. 2011 | 22:30

Silverfog napsal(a):

Krize ve zdravotnictví je odrazem krize hodnot ve společnosti a to nejen té naší...
Pro oživení doporučuji shlédnout pořad ČT, archivovaný
na internetu, ze seriálu "Ta naše povaha česká", konkrétně:
Ta naše povaha česká
Absurdistán, dvacet let poté

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1100627928-ta-nase-povaha-ceska/409235100011021-absurdistan-dvacet-let-pote/

stačí zarolovat dolu a kliknout na: přehrát video
28. 01. 2011 | 17:00

Ingrid napsal(a):

Bude ještě dlouho trvat, než lidstvo samo pochopí, že takhle to dál nejde... Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Lékař ránu zaváže, ale Bůh jí uzdraví.
Pane Hnízdile přeji hodně sil a moc Vám i všem lidem podobného smýšlení fandím. To má budoucnost...
29. 01. 2011 | 00:34

janhnizdil napsal(a):

Vážený pane Havlíčku,

s použitím textu pro www.pozitivnisvet. velmi rád souhlasím.

Děkuji. Srdečně. Jan Hnízdil
30. 01. 2011 | 19:32

Sandman - Jaroslav G napsal(a):

V mnoha věcech souhlasím s doktorem Hnízdilem, hlavně co se týče poskytování péče o pacienta. Lékaři v současné době v mnoha případech vystupují spíš jako mechanici a kvalita odvedené práce je hodnocena podle stohu papíru, který po skončení hospitalizace pacienta zůstane. A ohledně seniorů, nic proti nim nemám. Ale když vidím, jak se medicína snaží tyto lidi, mnohdy bezúčelně a zcela zbytečně udržovat naživu, běhá mi z toho mráz po zádech. NECHCI se dožít věku, kdy mě budou muset nosit do vany, kdy budu muset nosit pleny, ležet bezbranně v posteli a budu v pozici batolete. K čemu je lidem tato dlouhověkost, když člověk ztratí sebeúctu a veškerou důstojnost? Když propadají do zoufalství kvůli stavu, v jakém jsou? Nevím, proč jsou lidi nešťastní, když někdo umře i ve věku 65 let. Mohl by žít třeba i dalších 20 let. V bolesti, strádání a nemocech, uzavřen ve světě vlastních vzpomínek na události a věci, které sám možná zažil.V tuto chvíli se nabízí úsloví: Raději žít rok jako lev než celý život jako červ.
02. 02. 2011 | 00:48

Darius napsal(a):

Nejprve o doktorech. Kdybych problém definoval obecněji, řekl bych, že lékaři uvěřili v samospasitelnost pravicových dogmat a idejí. Jenomže takhle demokracie nefunguje, ta musí být denně naplňována novým, živým, pravdivým obsahem, jinak se seschne na prázdné poučky a ty sešrotuje nelidská ruka trhu. A lékaři na politiku, velkou i malo, parlamentní i komunální, státní i obecní, v drtivé většině kašlali. Takže, ano, do určité míry za výsledek mohou.

A teď o pacientech: Pacient má, zdá se, jen několik málo možností, jak se nenechat nesprávnou léčbou zahubit, pokud jeho nemoc přesně nezapadá do "průmyslově" léčitelných problémů. 1) Je natolik sečtělý (nebo aspoň umí dobře hledat na internetu), že dokáže dělat svým lékařům jakousi supervizi, dokáže se sám nasměrovat k těm správným specialistům, jejich výsledky vyhodnotit a ještě si k lékům předepsat doplňkovou terapii. Takových pacientů je asi jedno procento a navíc léčení sama sebe může někdy člověka zbavit potřebného nadhledu a zavést do pasti. 2) Má sečtělého lékaře, který má interdisciplinární znalosti a dokáže se oprostit od své specializace, "pásové výroby" zdraví a různých školských nectností a dokáže komplex léčby a rehabilitace pro daného pacienta zastřešit a zmanažovat 3) Má sečtělého léčitele, který nemá komplexy ze spolupráce s lékaři 4) Má sečtělého osobního manažera zdraví (pro takovou disciplínu zatím není školen nikdo) nebo alespoň geniální rehabilitační sestru, která ví, co udělat a kam ho poslat
02. 02. 2011 | 15:47

EAN napsal(a):

Pro Občana,
Kdybyste si někdy přečetl něco o pracích např. Royala Rifeho, MUDr. Mathiase Ratha nebo Johanny Budwig, tak byste hned znal odpověď na svoji otázku. Ale to chce se zajímat i o něco jiného než o tvrzení mainstreamových doktorů.
09. 02. 2011 | 15:09

Tom napsal(a):

Komentuji citátem amerického podnikatele-vizionáře
autora knihy:"Jsme sami tvůrci svého osudu"
Neboť pouze ti, kdo vidí neviditelné dokážou nemožné.
Patrick SNOW.
15. 02. 2011 | 09:18

Adéla Šponerová napsal(a):

S doktorem Hnízdilem naprosto souhlasím. Jsem homeopatka a mohu potvrdit, že ke mně chodí spoustu pacientů, kterým medicína nepomohla nebo spíše ještě hůř, uškodila. V podstatě nejsem úplný odpůrce medicíny, ale jde o přístup, neměli bychom léčit nemoci, ale nemocné lidi, to znamená zjišťovat příčinu problémů, tam kde opravdu je. A dost často vychází z psychiky. Tak jak člověk žije, jaké si vytváří vztahy se svým okolím a sám k sobě, to je to nejpodstatnější, co klasická medicína opomíjí nebo odděluje. Jsem opravdu ráda, že se věnuji této profesi, protože vidím opravdové výsledky a tím nemyslím jen fyzické zdraví pacientů, ale také psychické. Je zajímavé pozorovat, jak se dokáže člověk měnit, jak dokáže být silnější a odolnější vůči vnějším vlivům, jak sílí jeho psychická i fyzická imunita. Chci ještě podotknout pro ty, kteří nevědí a asi se ani nesnaží vědět, že je naprosto běžné, že homeopatie léčí i vážné zdravotní problémy. Samozřejmě i rakovinu. Jak snadné něco kritizovat, dokud o tom nic nevím. Lepší je ale zjistit si, jak to opravdu je. Mezi mými kolegy homeopaty už jsem slyšela o desítkách případů vyléčené rakoviny. Já mám také již zajímavou zkušenost a to nepočítám zahraniční homeopaty, kteří vyprávějí na svých seminářích o svých úspěšně vyléčených případech pacientů s rakovinou. Zkrátka chci jen říci, že ať už lékař léčí jakoukoliv metodou, neměl by opomíjet to, že léčí člověka - lidskou bytost - a ne nemocné tkáně. Tkáně sami od sebe neonemocní. Nemoc se objeví až jako následek naši narušené vůle a rozumu. Moc si přeji, aby se lidé nad tímto zamysleli a přestali neustále klást zbytečné a povrchní materialistické otázky, které postrádají logiku. Řešit věci jen z materiální stránky je to samé jako popírat lidskou vůli a věřit jen v existenci těla, protože to je přeci hmatatelné a viditelné. Tento článek mě opravdu velice mile oslovil a panu doktorovi přeju mnoho štěstí v prosazování jeho moudrých myšlenek! A ještě jedna věc, jak tu bylo zmíněno, že by se asi lékaři sami zbláznili, kdyby měli u pacientů řešit i jejich psychický stav - musím s tím nesouhlasit. Pracuji takto již 6 let a zatím jsem se nezbláznila, spíše naopak - pokud je výsledkem mé práce zdraví a osobní spokojenost, pak se má práce stává tou nejúžasnější profesí. Pokud se někdy nezadaří, neztrácím naději a pokouším se nadále a časem se opět zadaří. Pokud se lékaž snaží pochopit komplexně osobnost a úroveň zdraví svého pacienta, pak se většinou zadaří. Jde jen o to, dát mu prostor, čas a pochopit jeho symptomy v rámci jednoho neoddělitelného logického celku.
11. 04. 2011 | 22:56

Mirek napsal(a):

Vzpomněl jsem si na slova kamarádky lékařky, která mi jednou řekla " A už se konečně usměj, nebo se ti somatizuje ta tvoje blbá nálada"
18. 08. 2011 | 22:22

macbook battery replacement napsal(a):

This surely makes perfect sense
12. 10. 2011 | 04:49

Jesse dziedzic napsal(a):

What a really incredible piece...
20. 10. 2011 | 18:50

Drip Feed Blasts napsal(a):

Extraordinarily well written writing..
29. 10. 2011 | 08:44

zdena napsal(a):

Pan doktor Hnízdil má pravdu.
Kdo chce v dnešní době vědět, ten se dozví. Je mi 65 a vzala jsem svoje léčení do SVÝCH rukou, jinak to nejde. Nebo dopadnete třeba jako můj táta, který má léky v prádelních koších a utrácí všechny volné peníze za potravinové doplňky. Jakékoli rady odmítá.
Pro ty načaté:

http://www.knihy-dvd.cz/index.php?page=cat&cat=&idx=1530&voteid=464&ivote=1

Za ty peníze opravdu stojí, když to zkusíte, poznáte na vlastní kůži. Za málo peněz HODNĚ MUZIKY
28. 11. 2011 | 15:57

backlinks napsal(a):

This surely makes great sense to me.
12. 12. 2011 | 07:39

AP napsal(a):

jedna z mnoha ktera komentuje, ale jak je videt pan Hnizdil si to cte, tak aby vedel, ze fakt dik ze o tom mluvi, nedocenitelne, penize kazi charakter a pak i zdravi. nemohla jsem dlouho uverit tomu ze by doktori i nicily zivoty (vim ze jsem naivni, a mlada, holt budoucnost naroda), ale diky panu Hnizdilovi a dalsim par se postupne dostavam k praktickym objevum a resenim, takze dik
26. 02. 2012 | 22:08

MUDr. Magda Řičánková napsal(a):

Fandíme cestě, kterou nastoupil p. Hnízdil a doufáme, že se tento přístup rozšíří do všech oborů medicíny. Bude to, ale ještě pár let trvat.
Snad se na mě nebudete zlobit, když si sem dám odkaz na práci pro lékaře v Německu, kde je psychosomatika brána podstatně více vážně než v čr.

Získejte s námi přístup do největší databáze lékařských míst v Německu. Součástí našeho servisu je garance nejvíce bezplatných služeb na trhu (najdete-li někde lepší podmínky, domluvíme se individuálně na lepší nabídce) Co naše bezplatné služby zahrnují ? * Najdeme Vám potencionální pracovní místa přesně podle Vašich požadavků a preferencí (aktualizujeme databázi celé SRN s více než půl tisícem volných pracovních míst každý týden, kdy Vám zasíláme desítky aktuálních nabídek s prospekty pro Váš obor, dosažené vzdělání, vybranou lokalitu) * Váš plat bude od 3 730 eur měsíčně při nástupu nekvalifikovaného lékaře absolventa až po 6 333 eur hrubého příjmu pro lékaře s dvanáctiletou praxí po atestaci, platové podmínky vědět zcela přesně již před podpisem pracovní smlouvy * Chcete si udělat v SRN atestaci ? Najdeme vhodná pracovní místa, kde Vám poskytnou ty nejlepší předatestační podmínky, zaplatí všechny semináře, hotely) * Pomůžeme vyřídit všechny dokumenty k získání aprobace * Uhradíme výdaje spojené s překlady dokumentů * Uhradíme večeři a nocleh v hotelu * Doprovodíme Vás k pohovoru a ulehčíme Vám komunikaci * Pomůžeme se založením účtu u APOBANK * Rádi pomůžeme najít bydlení * Zaplatíme Vám na rok německého právníka (Velmi užitečná věc. Do občanskoprávního sporu v SRN se můžete dostat mnohem častěji. Situace zde je diametrálně odlišná než na co jste zvyklí z čr) * Pojistíme Vás (i celou rodinu včetně domácího zvířete) na všechny nečekané události (např. vytopení sousedů, způsobení dopravní nehody, škody na cizím majetku, úraz, služby veterináře apod.) * Zajistíme další drobné formality, které budete potřebovat vy nebo členové vaší rodiny (školky, školy, on-line úřady, apod.) * Kdykoliv v budoucnu se na nás můžete obrátit o radu nebo pomoc – rádi pomůžeme ! Od Vás potřebujeme: * strukturovaný životopis * později bude nutné doložit Zertifikat Goethe B2, který potřebujete ve všech 16ti spolkových zemích! Termíny zkoušek najdete na našem webu kontakt pro vážné zájemce: http://www.lekar-nemecko.cz info@lekar-nemecko.cz
30. 03. 2012 | 16:39

detTheabe napsal(a):

<a href=http://flavors.me/diecrap/#19042>buy proscar online</a> - <a href=http://flavors.me/porla/#7459>can buy finasteride over counter</a>, http://flavors.me/midsdi/#7048, order proscar no prescription
09. 03. 2013 | 04:51

megapupsik napsal(a):

Недавно наткнулся на информацию о новой секте! Будти осторожны, говорят людей туда затягивают и обратно никто не возвращается!
https://vk.com/potomu_4to_nam_pohui
09. 04. 2013 | 11:55

Batreders napsal(a):

Na našich stránkách je k dispozici více než 280 herních automatů , ve kterém můžete sledovat všechny odezvy hrát zdarma a bez registrace.
Týdenní aktualizace her, pěkným designem a rozhraní webu.
Zahrajte si zdarma a vlak se ve hře !
http://igrovieavtomati.org
18. 09. 2013 | 04:50

Andrej napsal(a):

1. Hnízdil není lékař, ale podvodník, který zneužívá titulu MUDr. k tahání peněz z naivních chudáků. Běžně se to nazývá šarlatán.
2. Až si zase budete chtít poplakat s chudáky - lékaři nad jejich platem, tak si napřed zjistěte, kolik berou.Povšimněte si, že u článků, lkajících nad jejich nedostatečným finančním ohodnocením, se zásadně, nikdy nevyskytuje žádně číslo.
09. 11. 2013 | 12:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy