Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod.

18. 01. 2014 | 08:49
Přečteno 18212 krát
Nemůže a nesmí být ale ani zadarmo. (Rozhovor pro E15.)

E15: Nepřipadáte si jako Don Quijote? Už dlouho kritizujete stav českého zdravotnictví, nabízíte řešení a stále žádná odezva.
Nepřipadám. Se stávajícím systémem zdravotnictví nebojuji. Jen říkám, že medicínsko-farmaceutický komplex, to znamená propojení farmaceutických firem, zdravotnických institucí, zdravotních pojišťoven a medicínských špiček, je tak obludný a provázaný zájmy různých podnikatelských skupin, že se reformovat vůbec nedá. Je ve stádiu klinické smrti. Bylo by ztrátou času s ním bojovat.

E15: Reformami zdravotnictví se přitom zaštiťuje každý nový ministr…
Už jsme jich měli asi dvacet. Každý nastupoval s obrovským elánem, jak provede systémovou reformu. Nikdo neprovedl nic. Jen ministr Julínek zavedl regulační poplatky, a ty se teď zase ruší.

E15: Nerozuměli tomu?
To není tím, že by byli hloupí nebo neschopní. Oni ale chtějí reformovat jen zdravotnictví, změnit formu. Vycházejí z předpokladu, že medicína je v pořádku. My vidíme největší problém právě v medicíně. V tom, jak se v praxi provádí, v tom, že obrovská spousta vyšetření a léků se ordinuje úplně zbytečně. Nabízíme nový obsah.

E15: O co jde?
Říká se tomu komplexní, psychosomatická medicína. Je postavená na vyváženém posuzování objektivních tělesných nálezů, subjektivních stavů duše a životní situace pacienta. Jedině v těchto souvislostech je možné pochopit, proč právě tento člověk, právě teď onemocněl.. Komplexní medicína vyvolává velkou pozornost. Lidé chtějí svým nemocem rozumět. Napsal jsem o tom knihu Mým marodům, dosud se jí prodalo 30 tisíc výtisků. Přicházejí desítky pozvání k besedám, ordinace praská ve švech. Společenská poptávka je obrovská, společenská podpora mizivá. Bez ní už ale zájem nemůžeme uspokojit.

E15: Tohle u nás dříve nikoho nenapadlo?
Komplexní medicína není nový objev. Je to návrat k tradici a zkušenostem starých praktických, rodinných doktorů. Takový doktor znal sourozence, dědečka, babičku. Věděl, jak to v rodině funguje. A když k němu přišel pacient, rychle dokázal jeho zdravotní problém zasadit do souvislostí jeho života. Obešel se bez drahých vyšetření a léků.

E15: Proč se to přetrhlo?
Ze zdravotnictví se stal byznys. Akcie farmaceutických firem se obchodují na burze, majitel oceláren zakládá vlastní nemocnici, zdravotní pojišťovnu, síť ambulancí. Jde o zisk. Ten ale závisí na tom, jak často jsou lidé vyšetřováni a léčeni. Každý uzdravený pacient představuje pro zdravotnický byznys ekonomickou ztrátu. Pokud pacientovi během krátké konzultace vysvětlím, jakou informaci mu tělo nemocí sděluje, on nemoc pochopí, změní svoje chování a uzdraví se bez léků, tak se ve výkonově nastaveném systému neuživím.

E15: Má být zdravotnictví pojímáno jako obchod?
Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod. Jednoduše proto, že zdraví není zboží, lékaři nejsou prodavači a pacienti nejsou zákazníci. Respektive by být neměli. Zdravotnictví musí být ekonomicky ošetřeno tak, aby se uživilo. Aby si na sebe lékaři a personál vydělali. Při zavádění drahých technologií je potřeba reflektovat možnosti státní pokladny. Zdravotnictví ale není odvětví, které by mělo generovat zisk.

E15: Ovšem když to nebude obchod, farmaceutické společnosti ztratí důvod vynalézat nové léky.
Problém je, že za posledních třicet čtyřicet let žádný úplně nový lék vynalezen nebyl. Většinou se jedná inovace léků původních, v šetrnějším provedení, s prodlouženou dobou účinnosti. Je obecně známo, že mnohem větší částky investují farmaceutické firmy do propagace inovovaných léků, než do vývoje nových. Hlavně se ale soustřeďují se na movitou klientelu, vymýšlejí pro ni nové choroby.

E15: Jaké?
Třeba hypercholesterolemie. S vyšším cholesterolem lidé donedávna spokojeně žili. Najednou se „objevila“ nová nemoc. Udělají vám odběr a řeknou: "Člověče, vždyť vy máte vyšší cholesterol. To je nebezpečné! Berte tyhle prášky a stavte se na kontrolu". Člověk se vyděsí, začne léky užívat, ty mu začnou svými nežádoucími účinky vyvolávat různé potíže, s těmi jde k dalším doktorům a ti mu předepíšou další léky. Z člověka, který byl v podstatě úplně zdravý, cítil se dobře, je rázem pacient.

E15: To je hodně chmurné…
Chmurné, ale běžné. Říká se tomu medikalizace,vymýšlení chorob z problémů každodenního života, které nemocemi nejsou. Oproti tomu na vývoj léků proti nemocem, které ohrožují obrovské populace rozvojových zemí, jako je třeba malárie, farmaceutické firmy v podstatě rezignovaly. Jejich výzkum financuje z větší části Nadace Billa Gatese.

E15: Kdysi jste pracoval ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Jakou jste získal zkušenost tam?
Pracoval jsem ve velké továrně, továrním způsobem. Lidé ke mně přicházeli s tělesnými obtížemi, já je posílal na vyšetření a předepisoval léky. Jako na běžícím pásu. Pak jsem si všiml, že sice hodně léčím, ale málo uzdravuji. Řada pacientů se mi vracela, jejich stonání jsem nerozuměl. Naštěstí jsem objevil psychosomatickou medicínu, začal hledat příčiny nemocí v jejich životě. Naučil se jim nemoc tlumočit tak, aby jí rozuměli. To byl obrovský zlom. Lidé se začali uzdravovat. Na jedné straně velká radost, na druhé velký problém.Můj bodový výnos totiž rychle klesl na polovinu.

E15: Stal jste se neplničem.
Přesně. Body jsou pro ambulantního specialistu a pro nemocnici peníze. Jejich množství závisí na tom, kolik pacientů „protočíte“, kolik je obsazených lůžek. Jakmile si nemocnice koupí drahé cétéčko, tak musí jet na plný výkon, aby se zaplatilo. Systém nestojí na uzdravování lidí, ale na léčení chorob. To se pochopitelně netýká urgentní, život zachraňující medicíny. Tu mám ve velké úctě. Jakmile jsem přestal plnit bodový plán, bylo mi sděleno že je to sice záslužné, jak se pacientům věnuji a prosazuji úspornou medicínu, od toho že tam ale nejsem. Moje místo úsporných důvodů zrušeno.

E15: Jak to na vás zapůsobilo?
Byl jsem dva roky bez práce., obcházel nemocnice, ministerstvo, pojišťovny a nabízel projekt psychosomatické medicíny. Zareagovala jen ministryně Emmerová. Odepsala mi, že je jí psychosomatika nesmírně blízká a hodlá ji podporovat ihned, jakmile vyřeší finanční krizi. Ta dobrá žena nepochopila, že nedostatek peněz, není příčinou krize zdravotnictví, ale naopak důsledkem toho, jakým způsobem se medicína v praxi dělá. Nakonec mne zaměstnali v Centru komplexní péče v Dobřichovicích, kde jsem působil sedm let. Nápor pacientů i pozvání k besedám ale narostl takovým způsobem, že už jsem to jako řadový zaměstnanec nezvládal. Loni v listopadu jsem dal výpověď. S kolegy nyní budujeme nezávislé, léčebně vzdělávací zařízení komplexní medicíny. Nazvali jsme ho Hnízdo zdraví.

E15: Odkud bývají pacienti, hlavně z Prahy?
Odevšad. Nejdále zatím byla pacientka z Anchorage na Aljašce. Na internetu si přečetla kus knížky Mým marodům, zaujala ji, chtěla porozumět vlastní nemoci, tak přiletěla. Léta ji vyšetřovali pro hučení v uších, tinitus. Nic na ní nenašli. Léky jí nepomáhaly. Rychle se ukázalo, že to má z manžela. „Já jsem si to myslela. Tak děkuju.“, odpověděla a letěla domů.

E15: Takhle je to jednoduché?
Lidé nevěří, že vysvětlení jejich nemoci může být tak jednoduché. Hledají v ní „vědeckotechnický“ problém. Největším oceněním pro mne je, když mi pacient po skončení vyšetření řekne: „Pane doktore, to jsem k vám ani nemusel jezdit. Tohle jsem vlastně věděl. Jen jsem nevěděl, že to vím.“.

E15: Jak to tedy u vás v ordinaci probíhá?
První moje otázka zní: „Chcete se uzdravit, nebo se chcete léčit?“. Pacient se zarazí, co to je za hloupost, jasně, že se chci uzdravit. „Dobrá, tak mi povězte, jaké máte zdravotní potíže a jaké máte životní starosti. Já vám vysvětlím, jak to spolu souvisí“. Od toho se pak odvozují další vyšetření a léčebný plán. Jeho úspěšnost záleží na ochotě pacienta spolupracovat. Základem léčby je pohybová relaxace, fyzioterapie a psychoterapie. Pokud se objeví výraznější objektivní nález, je do týmu přizván specialista. Cílem je podpořit samoúzdravné schopnosti. Jestliže vlastní síly pacienta na zvládnutí nemoci nestačí, předepíšu mu léky. Pokud možno dočasně, aby se odrazil ode dna a byl schopen udělat životní změnu, po které tělo nemocí volá.

E15: Stávající medicína tedy takhle komplexní není?
Školní medicína vychází z předpokladu, že každá nemoc má nějakou objektivní příčinu, kterou dokáže pomocí super špičkových vyšetření objektivně odhalit a následně léky léčit. To je zásadní omyl. Velká studie provedená ve Velké Británii potvrdila, že u mnoha tělesných potíží, jako jsou bolesti hlavy, zažívací potíže, bolesti zad, závratě, hučení v uších, bušení srdce, dechová tíseň.., objektivní nález z počátku chybí. Pacienti absolvují kolotoč vyšetření a nikde nic.. Jim je ale skutečně zle. Ze studie vyplynulo, že tyto potíže jsou somatizací, neboli ztělesňováním složité životní situace člověka. Ten člověk má nějaké životní starosti, neví si rady, je ve stresu. A to, co není schopen změnit vědomě ve svém životě, tak začne tělo dělat za něj. Na nevědomé úrovni. Nemocí. Začne ho bolet hlava - má toho plnou hlavu, žaludek - nemůže to strávit, záda – naložil si víc, než unese. Pokud by medicína fungovala komplexně, odpadly by obrovské náklady na zbytečná vyšetření a léky. Uspořené peníze by pak bylo možné použít na drahou léčbu těch nejtěžších pacientů.

E15: Pokud by ale k takovému ideálnímu stavu, o který usilujete, došlo, tak byste byl brzy bez práce.
To, obávám se, nehrozí. Medicínsko-farmaceutický komplex se bude ještě nějaký čas rozpadat. U jeho konce nechci asistovat. Mým snem je model ze staré Číny. Tam panovník platil svému doktorovi, jen když byl zdravý. Když onemocněl, platit přestal a doktor se musel snažit, aby panovníka rychle uzdravil. Náš současný systém je z hlediska motivace opačný. Ale přeci jen se něco mění. Dokud jsem pracoval ve velké nemocnici přicházeli za mnou pacienti se zakázkou : „Jsem nemocný, uzdravte mne, já si počkám“. A divili se, když jsem jim hned nenapsal recept. Dneska přicházejí se zakázkou opačnou: „Už nechci brát léky, poraďte mi, co mohu udělat pro to, abych se uzdravil.“ Jsou ochotni převzít za svoje zdraví zodpovědnost. V tom, že jim ukážeme cestu, vidím hlavní smysl psychosomatické medicíny.

Vyšlo v E15, 17.1. 2014, otázky Dr. Jaroslav Matějka

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod.
Ale už dávno je a bude stále více, stejně jako se perou o mrtvoly pohřební ústavy.

Z celkového rozpočtu zdravotnictví cca 300 mld.korun jde 85 mld.Kč k farmacii. A to je síla, kterou nikdo nemůže zastavit. Pane autore, od které farmaceutické firmy béřete potřebné drogy pro své pacoše? Není to třeba Pfizer? (-:
18. 01. 2014 | 09:08

Pozorovatel napsal(a):

"Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod."

To si myslím já, mí sousedé, a možná i MUDr.Hnízdil.
Ale pan prezident, premiér,ministr zdravotnictví a předsedové všech stran, s tím obchodem souhlasí.
Tak je to asi v pr....
18. 01. 2014 | 09:19

Fialenka napsal(a):

V demokracii si lidé můžou zdravotnictví zařídit tak, jak je to pro lidi dobré.

Navrhuji nevyplácet dotace z EU soukromníkům, ale státu. Dále by měl stát více podnikat a vlastnit. To zajistí opravdu velké zdroje na midicínský výzkum a pokrok.
18. 01. 2014 | 09:33

Takove známe napsal(a):

Šarlatáni nikdy nic nevylečili jenom vybírali od nemocných lidi peníze . A až pána Hnizdila bude něco pořádně bolet třeba koleno ,ták mu taky žaden šarlatán nepomůže a bude stát frontu na nové koleno od klasicke medicíny a ještě se dívát aby ho nikdo nepředběhl . Řečičkama se koleno nevylečí .
18. 01. 2014 | 09:39

Ekonomika a zdravotnictví napsal(a):

Pan dr. Hnízdil napsal:
"Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod"

Na toto téma napsal v roce 1994 zdejší bloger, dr. Payne, článek: "Ekonomika a zdravotnictví", s podtitulem "Jediným rezortem trochu podobným medicíně je soudnictví"

Z něj cituji:

"... zdravotnictví, či přesněji jeho organizace, prodělává v současnosti radikální transformaci a při ní se spíše než kdy jindy ukazuje, že jedním z centrálních bodů každého takového systému je financování léčebné i jiné péče. Avšak snaha řešit tento problém ryze „technicky“ podrazila již nejednomu politikovi nohy.

Důvodem je, že ve zdravotnictví se manifestují některé dosud opomíjené rysy ekonomiky daleko výrazněji než kdekoliv jinde; když se právě ve zdravotnictví opomíjejí, vede to k jeho zhroucení. ...

Určitou metaforou pro vztah mezi zdravotnictvím a ekonomikou by mohla být zkušenost každého lékaře, jenž srovnává pacienta se škálou různých nemocí a nemocného s chorobou jedinou: určitě je snazší léčit někoho, kdo je postižen jen jediným neduhem, než někoho, kdo jich má spousty; a přece každý lékař je hrdý a pokládá za svou čest a za test svých schopností, když je s to léčit pacienta s kombinací různých chorob. Samotná medicína pak chápe člověka vcelku.

Z uvedených náznaků lze tušit, že tato úvaha chce hájit poněkud troufalé stanovisko, pokládající zdravotnictví za zcela unikátní společenský fenomén a zároveň i obecné paradigma pro ekonomiku; ekonomika se podle toho řídí zákonitostmi získanými zjednodušením zákonitostí daleko komplikovanějších a manifestujících se právě na zdravotnictví ve vší plnosti. ...

... tvrzení vyzdvihující význam etiky pro organizaci zdravotnictví zdaleka není převratné: ve vyspělých státech řeší právě etici otázky spjaté s řízením tohoto rezortu a tato řešení se skrývají pod označením „alokace“ vzácných zdrojů (to by nemělo překvapovat, vždyť i klasik a zakladatel politické ekonomie Adam Smith byl svou odborností rovněž etikem): pochopitelně se takové koncepce budou zabývat zejména spravedlností.

Spravedlnost koneckonců je tou nejzazší pohnutkou lidského jednání a tato pohnutka tak či tak určuje všechny pohnutky další. ...

Vždyť systém řízení zdravotnictví přece vyrůstá z lidských pohnutek a pohnutky, zejména týkající se spravedlnosti, jsou do značné míry ovlivněny určitou tradicí dané skupiny.

Je tudíž třeba snažit se napřed zjistit pohnutky lidí v tom kterém regionu, a teprve na základě takto provedeného zevrubného objasnění pohnutek (nikoliv ovšem analýzy pohnutek) se lze pokusit načrtnout ten nejvhodnější model právě pro určitou skupinu.

Z toho, co bylo již naznačeno, ovšem vyplývá, že stejnou strategii je třeba zvolit i v případě ekonomiky samotné a řady rezortů dalších: východiskem je lidská motivace a od ní se všechno odvíjí.

Toto obrácení k dosud hodně opomíjené motivaci může způsobit hluboký průlom do chápání ekonomiky a zároveň i reprezentovat v současnosti probíhající změnu paradigmatu myšlení."

http://cs.vesmir.cz/clanek/ekonomika-a-zdravotnictvi
18. 01. 2014 | 09:54

Pepa Řepa napsal(a):

Dottore, nechtěl byste se ujmout celostní léčby našeho alfa-samce?
Je chabrus na zadní a Vy umíte všechno, celostně.
Takhle je jeden odkázán na punkci ve Vojandě, třeba byste to dokázal po telefonu. Jeden z ˇCelákovic tak léčil žaludeční vředy.
18. 01. 2014 | 09:54

Ládik!!! napsal(a):

Klystýr uzdravuje.
18. 01. 2014 | 10:07

Takove známe napsal(a):

Ten nadpis nahoře připadá ják smlouva od šmejdu ,velkým písmem napsáno Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod. a pod tím malým písmem ,Nemůže a nesmí být ale ani zadarmo.
18. 01. 2014 | 10:08

Občan napsal(a):

Alealeale?! Že by celostní hentenoný přestal vynášet a bylo potřeba hledat nové metody, jak alespoň něco vysosnout ze zdravotních pojišťoven?

Tohle - "Je to návrat k tradici a zkušenostem starých praktických, rodinných doktorů. Takový doktor znal sourozence, dědečka, babičku. Věděl, jak to v rodině funguje. A když k němu přišel pacient, rychle dokázal jeho zdravotní problém zasadit do souvislostí jeho života. Obešel se bez drahých vyšetření a léků." - je neskutečná pitomost.
Prvorepublikový rodinný lékař sice možná znal celou rodinu, ale jinak jí byl k ničemu, protože neměl JAK léčit a o diagnostice v životě neslyšel, protože ještě neexistovala. To, co naordinoval, by rodina pořídila levněji u místní kořenářky.
Sázet také neměl co kam, protože jediné, co mohl doporučit, bylo doufat, modlit se a přikládat teplé, vlahé nebo studené náčinky.

Člověče, Vy jste fakt nebezpečnej. Slyšel jste někdy něco o chemii lidského organismu, zejména pak o chemii mozku? Zaříkáváním a cvičením to fakt nesrovnáte; ani kdybyste se ušamanoval.

Ta Danuš Krausovic z Vaší "Cesty naděje, o.p.s.", to ráčí být choť "kakakového" Michala Krause a spolu s ním majitelka "RFK Invest, a.s."; z party těch, jejichž jméno zde nesmí být vysloveno?
Ivuš Hudcovic z bývalého "Českomoravskho novináře, a.s. v likvidaci" a ze krachovalého "Countrylandu, s.r.o." bude nejspíš také "od nich", když to patřilo "kakaovému" Michalovi.

"První pražská psychosomatická, s.r.o.", to zní fakt vznešeně :o)) Pavlínka, co se doteď živila realitami a výcvikem psů, tam bude "léčit" psím cvičákem, když má teď ta její "broukerská" společnůstka "BROKE CZ, a. s." potíže?
Jo, a proč se to na Petynce jmenuje "Sportovní a léčebná", když to má být úplně něco jiného?

Kouzelníče, tohle - http://www.hnizdo-zdravi.cz/nase-pece/ - Vám pojišťovny proplácet fakt nebudou...
18. 01. 2014 | 10:09

Kala napsal(a):

Variace na stále stejné téma, mění se jen forma článku a nadpis. Za naše nemoci může manžel, soused, pes, televize, ministr financí, šéfová, papoušek...A pan dr. takové nemoci léčí a věřím, že i vyléčí - cukání víčka, zvonění v uchu, návaly na zvracení, bolest (bolístku) v rameni, krátký dech. Nutno si uvědomit, že jde o poruchy funkční, kde NENÍ žádný vážný zdravotní nález, jenom orgán dobře nefunguje. Vážné orgánové poruchy pan doktor nebere, odkáže nejspíš na naše zkorumpované zdravotnictví.
18. 01. 2014 | 10:14

Marian napsal(a):

Takové známe- hodně hloupá poznámka.Přečtěte si pořádně článek ,chvíli přemýšlejte,pak možná nebudete vypadat jako omezenec
18. 01. 2014 | 10:17

Občan napsal(a):

Mariane,
v 19. století takhle "léčily" hysterické paničky "magentisováním", "elektrisováním", "homeopatií" a podobnými šarlatánstvy davy všelijakých "lékařů".
Pak to na skoro sto let poněkud usnulo, než se to opět vynořilo s novým společenským a ekonomickým úpadkem na přelomu 20. a 21. století.
Skutečně nemocné lidi pro jistotu přenechávali skutečným lékařům a medicíně; a dnes to je to samé. Rakovinu, infarkt, leukémii, roztroušenou sklerózu, Alzheimera nebo zlomenou nohu prostě nerozcvičíte ani nerozkonzultujete.
18. 01. 2014 | 10:31

Marian napsal(a):

To podstatné v blogu- kšeftovat se zdravím je odporné.Ydraví není zboží,lékař není obchodník-prodejce,nemocný není zákazník,ydroj příjmů.V takovém systému nemá nikdo zájem na tom,abychom bzli zdraví.Bylo by po kšeftech.
18. 01. 2014 | 10:31

Marian napsal(a):

občane-zydravím, moje poznámka nebyla určena Vám! A věřte-není šarlatán jako šarlatán, mám s tím svoje zkušenosti.

Omlouvám se za záměny y a z .ˇRíká se tomu odborně interference.
18. 01. 2014 | 10:37

Takove známe napsal(a):

Marian : Nemám co přemýšlet ,protože takoví nic neřeší . Už 22 let v páteři 4 šrouby a dva flahajzy (úraz při sportu ) Jinák tady je jejich ceník http://www.psychosomatic.cz/cz/irena-leichtova
18. 01. 2014 | 10:38

Matrix napsal(a):

Maximus

Maximus

Zase kecáš jak je zde tvým zvykem. Tak tedy polopatě.
Výdaje na zdravotnictví podle druhů péče (v mil. Kč) - léky:

2000 - 33 547
2005 - 53 542
2009 - 63 461
2010 - 56 052
2011 - 57 502

www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/3A003B2AD8/.../330613k2.pdf
18. 01. 2014 | 10:43

Ládik!!! napsal(a):

Nové záběrové zuby pláště zajistí dokonalé využití tažné síly Vašeho traktoru.
18. 01. 2014 | 10:50

Takove známe napsal(a):

Marian: Ani nevím že ty šrouby a flahajzy v páteři mám ,to mi dělala klasická medicína a v té době ještě zdarma . Šarlatánum se opravdu z daleka vyhýbám
18. 01. 2014 | 11:01

Pavel A napsal(a):

S panem Hnízdilem souhlasím. Jsem člověk přírodovědně technického vzdělání a racionalista. Rozum i životní zkušenosti mi říkají, že značná část našich potíží je opravdu psychosomatického původu. Za naše potíže pochopitelně nemůže manžel, pes ani ministr financí. Ale velmi nás ovlivňují napjaté vztahy v rodině. pocity nespravedlnosti ve společnosti, strach a úzkost z toho , zda zvládám své pracovní povinnosti atd. Pan doktor, jak chápu klasickou medicínu neodmítá jen kritizuje způsob jejího používání a systém, kdy lékař je hodnocen za léčení, nikoliv uzdravování. Nechápu ty dehonestující poznámky řady diskutujících na jeho adresu.
18. 01. 2014 | 11:07

Kala napsal(a):

Pavel A - ..."Léky jí nepomáhaly. Rychle se ukázalo, že to má z manžela." píše pan doktor Hnízdil o původu obtíží jedné pacientky. Tak jsem myslela svůj komentář, že jednání našeho okolí se odráží na našem zdraví. Začne nám např. přeskakovat srdce, jakmile spatříme šéfa vstoupit do místnosti (většinou ne z lásky), nemůžeme se nadechnout, když...atd. Pan doktor to má dobré, že léčí právě takovéto funkční potíže, kterých se vhodným přístupem lze zbavit (uzdravit se). Jeho kolegové léčící rakovinu to mají složitější. Naštěstí nežijí ve staré Číně a případné (asi padesátiprocentní) nevyléčení nezaplatí svou popravou.
18. 01. 2014 | 11:30

mik napsal(a):

Zdravotnictvi nesmi byt a nemel by byt obchod jemze bohuzel obchodem je a tezko kdo tohle zastavit zastavit by to mohli jen sami lidi ze proste k lekari pujdou jen tehdy kdy jim skutecne neco bude cesta je i o tom ze naroky na vystudovani lekarske fakulty jeste vic stoupnou a vystuduji opravdu jen kvalidni lekari jinak lekari a nemocnice si nikdy nemohou vydelat sami na sebe od toho ma stat z lidi dane od toho ma stat dane s jinych veci a zdravotnictvi ma stat plne platit od toho plati clovek zdtavotni a socialni pojisteni povinne aby pak cerpal od statu prostredky a stejne jako v pojistovnictvi nekdo nejde k lekari 10 let jiny tam je nekolikrat do roka ..na nekoho musi nemocnice a lekari vynalozit znacne prostredky aby mu pomohli na jineho staci nejake ta tisicovka v prumeru se to ale vyrovna take vymluva ze stat na to nema je irelevantni je rovnez tezke urcit co jsou nadstandartni sluzby za ktere by mel pacient platit a co je pak neco co je vlastne pro zivot nepodstatne a co je jen pohodlnost a komfort jestli chce mit nekdo v nemocnici pokoj jako v hotelu tak at si to zaplati ale lek by mel byt stejny i pro toho co lezi na pokoji pro vsecbny ten nejlepsi jaky medicina ma v tomhle nadstandart je nemoralni jinak celkem souhlasim ze mnoho lidi bere leky zbytecne mnoho lidi chodi k lekarum zbytecne ale v tomhle to zadny ministr zdravotnictvi nezmeni v tomhle musi zacit kazdy u sebe
18. 01. 2014 | 11:32

Fialenka napsal(a):

S panem Hnízdilem souhlasím.

"My vidíme největší problém právě v medicíně. V tom, jak se v praxi provádí, v tom, že obrovská spousta vyšetření a léků se ordinuje úplně zbytečně."

To je podle mne svatá pravda a je dobře, že se o tom mluví veřejně. V tomto systému lékaři rejžují jako zběsilí.
18. 01. 2014 | 11:39

Kala napsal(a):

Přeju každému, aby buď vůbec k doktorům nemusel, nebo měl vždycky přesně ten objem vyšetření, jaký potřebuje. Můj otec - bylo to ještě za "socialismu", zemřel proto, že měl vyšetření nedostatečné. Jsem přesvědčená, že se to může stát i dnes - běda takovým pacientům. Je nutno najít správnou míru a pokud možno k tomu i výborné lékaře.
18. 01. 2014 | 11:51

neo napsal(a):

Zdravotnictví je samozřejmě obchod jako každý jiný. Funguje zde klasický vztah. Poskytovatel služby - klient. Kdyby nebyl, těžko by někdo někoho léčil. Ani pan Hnízdil nešel studovat aby pak dělal jen tak pro radost. Mám dokonce pocit, že vybíral i speciální poplatek 1000Kč jen za to, že si ho pacient vybral.
18. 01. 2014 | 11:57

David napsal(a):

"...Lidé chtějí svým nemocem rozumět. ..."

--------------

To je sice pravda, ale doktoři nejsou placeni za to, že se budou s pacientem nějak dlouho vybavovat.

--------------

"...Ze zdravotnictví se stal byznys. ..."

--------------

Ano. Proto začněme tím nejjednodušším. Zaveďme jen jednu STÁTNÍ zdravotní pojišťovnu. Jen přetahování pojištěnců mezi pojišťovnami nás stojí stamilióny.

http://ekonomika.idnes.cz/zdravotni-pojistovny-lovi-klienty-d6a-/ekonomika.aspx?c=A130626_203853_ekonomika_brm

http://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/stat/prerozdelovani-pojistneho

--------------

"...Naučil se jim nemoc tlumočit tak, aby jí rozuměli. To byl obrovský zlom. Lidé se začali uzdravovat. Na jedné straně velká radost, na druhé velký problém.Můj bodový výnos totiž rychle klesl na polovinu.

E15: Stal jste se neplničem.

Přesně. Body jsou pro ambulantního specialistu a pro nemocnici peníze. Jejich množství závisí na tom, kolik pacientů „protočíte“, ..."

---------------

Proto je nutná změna - bodový systém zrušit. Ale kdo dostane tu odvahu a moc to prosadit?

---------------

"...nedostatek peněz, není příčinou krize zdravotnictví, ale naopak důsledkem toho, jakým způsobem se medicína v praxi dělá...."

---------------

Váš systém se zdá být rozumný, ale k němu se lze dopracovat jen POSTUPNÝMI kroky.

Jaké by měly být?

Zajímalo by mne, jakým způsobem se tedy léčí v Číně? Tradiční čínská medicína je stále nejpoužívanější? Nebo tam jsou nejrozšířenější stejné metody, jako v Evropě?
18. 01. 2014 | 12:32

Martin1 napsal(a):

Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod!
Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod!
Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod!
-------------
Jo - tak pardon, já myslel, že ten papírek co držíte v ruce je tisícikoruna a vy tam máte jen napsáno, co vás všechno bolí!
Tak tu informaci třikrát opakovanou prosím zapomeňte - další prosím!
18. 01. 2014 | 12:50

Al Jouda napsal(a):

K nápravě soušasného stavu je třeba učinit tato opatření a to neprodleně :
1) Zrušit VZP a nechat jen ty privátní.
2) Transformovat velké státní nemocnice na státní neziskové zdravotnické organizace (SNZO), u kterých se zaregistrují všichni občané dle místa svého bydliště. Přímo těmto státním neziskovým zdravotnickým zařízením by se platilo zákonné zdravotní pojistné. Toto zařízení by zajišťovalo pro každého registrovaného pojištěnce komplexní zdravotní péči ( od zubaře až po složité operace) bez jakýchkoliv poplatků v hotovosti a v souladu s Ústavou ČR. Agendu pojistného by spravoval jeden odbor nemocnice s pár zaměstnanci (veškerá evidence a vyúčtování na PC). Kontrolu hospodaření nemocnice s vybraným pojistným by vykonávalo MZd, které by také vydalo příslušné směrnice.
3) Nákup léků a zdravotnické techniky pro všechny SNZO by zajišťovalo MZd centrálně ve velkém a s příslušnými množstevními slevami podle požadavků jednotlivých SNZO.
4) Lékař by se musel rozhodnout, zda chce pracovat v neziskovém ( za tarifní plat) nebo v privátním sektoru.
5) Do privátního sektoru by nešla ani koruna ze zákonného pojistného fondu. Na privátní lékařskou péči by byly napojeny pouze privátní zdravotní pojišťovny a nepojištění pacienti by platili za poskytnutou péči v hotovosti.
A vsadím boty, že by nemocnice byly v krátké době ve velkých černých číslech!
18. 01. 2014 | 13:13

Xury napsal(a):

Pro Davida:
stejně jako v bankovnictví, tak i tady jste mimo. Nebylo by jednodušší kdybyste prostě jen napsal, že chcete vrátit socialismus?
18. 01. 2014 | 13:16

neo napsal(a):

strýc virus HxNx :

pane strýci virusi HxiNxi, nikoli, nejsem.

Také jsem samozřejmě nenapsal nic, co by nebyla pravda.
18. 01. 2014 | 13:28

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Že bankovnictví nesmí bý obchod ?
....Ach tak, zdravotnictví !

No ale stejně - zkuste si najít čas :

http://www.csfd.cz/film/299967-kapital/

Natočil mj. kdysi film " Doznání".
Poměrně starý chlapík, ale umí.
18. 01. 2014 | 13:33

marxík napsal(a):

Neo Vám to vysvětlil, pane doktore.
Vaše úvaha je sice správná, ale bude realizovatelna teprve až v socialistickém zřízení, pokud vedoucím činitelů řádně vše vysvětlíte.
Zatím si celý systém důkladně promyslete. Až peníze přestanou vládnout světu, budete určitě vyslyšen.
18. 01. 2014 | 13:35

Al Jouda napsal(a):

To strýc virus :
Nesmí se zapomenout ani na Cikrta !
18. 01. 2014 | 13:35

neo napsal(a):

strýc virus HxNx :

nikoli pane strýci virusi HxiNxi.

a pokud hodláte používat vulgarismy, jako v prvním příspěvku, běžte raději na jiné stránky, tady je to neslušné.

Pokud máte něco konkrétního k věci, i když pochybuji, že byste byl schopen argumentů, nadávání a urážení je přeci jen pro vás mnohem snažší a přirozenější, že, tak sem s tím.
18. 01. 2014 | 13:42

tablet napsal(a):

Dobrý blog autore. Už nějakou dobu se mi způsoby českých zdravotníků eklují. V naší familii se rakovina nevykytuje, jenže to nikoho nezajímá. Z rakoviny se stal bysnys a je proto nutné chodit na zbytečná preventivní vyšetření. Naše familie je prolezlá diabetem. A dnes se vůbec nezjišťuje! Prevenci na tohle onemocnění nemám už několik let. Ani blbý tlak už mi nezměří v ordinaci, přitom všichni příbuzní zemřeli na komplikace diabetu nebo na kardiologické potíže.
NEUSTÁLE SLYŠÍM JESTLI JSEM BYLA NA MAMOGRAFU, ČI NA GYNEKOLOGII.
Jako kdybych jiné orgány v těle v těle neměla!
18. 01. 2014 | 14:02

kecam napsal(a):

Že zdravotnictví je černou dírou státního rozpočtu se ví dlouho.
Takže trochu základních počtů: Částka 73,50 Kč je placena praktickému lékaři měsíčně za registrovaného pacienta "za hlavu", který k lékaři vůbec nejde. Při stovce těchto "zdravých lidí" to je bezpracný příjem 7350 Kč. Dalších 27 - 52 Kč je tzv. pohotovostní měsíční odměna lékaři "za hlavu". Výkony za odběr vzorku k lab. vyšetřením, např. při desítce odběrů krve za den to je měsíčně 7,5-15 tisíc Kč.
Za přepisování došlých výsledků z laboratoře platí VZP lékaři 250-500 Kč. Pilný lékař "přepisovač" si tak měsíčně s předchozími bezpracnými příjmy přijde na 50-70 tis. Kč. Mnozí praktičtí lékaři nemají sestru, její mzdu ale pojišťovně účtují. To je s 30 Kč manipulačního poplatkem od pacienta jejich kapesné. K tomu zvláštní odměny lékaři od farmakologických firem, jejíž prášky předepsal, což je prakticky nekontrolovatelné /je to náplň reprezentantů obcházejících ambulance/...
Takže měsíční příjmy lékařů jsou až statisícové a mnohým je i to málo. Zanedbané procento pojištěnců má kontrolu nad svým účtem. Proto je zde tolik podvodů, které prochází bez odhalení...
Závěrem snad jenom přiznání vedlejšího příjmu bývalého min. zdravotnictví MUDr. Hegera za jeden rok: "Ano, přivydělal jsem si ke svému ministerskému platu asi 2 200 000 Kč, čím jenom dokazuji, že nejsem lenoch... A kdo se snaží tak má!"
Není již čas, udělat zde hloubkovou inventuru a provětrat tuhle "černou díru naši demokratury"?! Byl by to léčebný-řez do boláku "státní dluh".
18. 01. 2014 | 14:02

tablet napsal(a):

Neo strýc Virus je lékař a má naprostou pravdu! Už mi leze krkem běhat po vyšetření jen proto, že to po mně chce obvoďák. Ten lékař už skoro nic nedělá jen vypisuje žádanky na vyšetřeni a chce za to 30 kaček. Ale já chci vědět jestli mám v pořádku srdce a zda mám cukr v krvi v normě. Jenže ouha, tohle není dnes prioritou.
18. 01. 2014 | 14:20

Jana Pechová napsal(a):

Zvyšující se počet lidí s upřímným zájmem o celostní medicínu je pozitivní: souvisí s uvědomováním si osobní odpovědnosti za to, co ničím nahradit nelze.

Pane doktore, přeji vám hodně uzdravených pacientů!

PS: Název vaší společnosti je moc sympatický :-)
18. 01. 2014 | 14:20

neo napsal(a):

tablet :
za prvé, o tom co popisujete jsme se strýcem virusem nedebatovali

za druhé, to co jste napsal jednoznačně ukazuje na to, že pravdu mám já.
18. 01. 2014 | 14:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

vzhledem k hrubému porušení zdejších pravidel (označení jiného debatéra za "idiota") jsem smazal všechny texty pana strýce vira HxiNxi v této debatě. Pokud bude dotyčný v této dikci pokračovat, budu i já z debat odstraňovat VŠE, co sem napíše. V opačném případě je samozřejmě vítán.

Libor Stejskal, editor blogů
18. 01. 2014 | 14:46

Kala napsal(a):

tablet - Umíte česky, tak směrem k doktorovi nebo sestře vyřkněte požadavek, aby Vám změřili tlak. A když už Vás posílají tam a onam, mohou Vás přece taky poslat na krev do laborky k zjištění glykemie. To všechno pořídíte u svého obvoďáka za jeden a týž poplatek třiceti korun.
18. 01. 2014 | 15:11

Martin1 napsal(a):

tablet napsal(a):
"Naše familie je prolezlá diabetem. A dnes se vůbec nezjišťuje! Prevenci na tohle onemocnění nemám už několik let. Ani blbý tlak už mi nezměří v ordinaci, přitom všichni příbuzní zemřeli na komplikace diabetu nebo na kardiologické potíže."
--------
Kde žijete? U nás v Praze 4 tím moje lékařka zahajuje měřením TK každou návštěvu u ní i když tam jde syn s angínou. Dnes to přeci není problém.A cukrovka jde zjistit velice jednoduchým měřením - udělají vám ho i některé lékárny za 50 Kč (loni v Praze 4), nebo jsou různé akce. Stačí, když si měření provedete jednou za půl roku.
1) Když jste všichni prolezlí diabetem, tak to stačí říct vaší doktorce, ta vám změří glykemii sama v ordinaci, nebo vás pošle na laboratoř.
Ale pokud je váš příbuzný nějaký cukrář - diabetik s inzulinem, nebo jen má prostě doma glukometr, tak si během 15 vteřin můžete jedním bodnutím do prstu zjistit, zda máte cukrovku, nebo nemáte. Nejlépe ráno nalačno (naposledy se najezte večer před měřením v 19 hodin)Do 6 mol. to je dobrý - nad se jedná o cukrovku, nebo nějakou poruchu ve vaší citlivosti na váš vlastní inzulin - to vše pak posoudí doktor.V případě, že budete mít cukrovku, tak někdy stačí dieta, pak prášky, pak inzulín. Hlavní je - držet tu dietu, zhubnout na správnou váhu. Čím dřív to zjistíte a léčíte se - tím lépe. Držím vám palce!
2) Tlakoměr stojí pár korun a měl by být dnes součástí domácí lékárničky jako tam máte teploměr. Dokonce já jsem zjistil, že doma měřený TK odpovídá realitě více, než měřený v ordinaci. Mám prý syndrom bílého pláště.
18. 01. 2014 | 15:12

fikus napsal(a):

..jste pomýlený idealista
18. 01. 2014 | 15:30

Martin1 napsal(a):

tablet
Nyní jsem si přečetl váš příspěvek na BLOGU Ctenářův blog - Miloše Ondráčka v 15:14 a nevěřím, že by autorka takového příspěvku si nevěděla rady s hloupou doktorkou s cukrovkou a změřením TK. To žasnu - něco není v pořádku.
18. 01. 2014 | 15:31

tablet napsal(a):

Kala, on nechce! Že prý už preventivku mám, prý stačí i jednou za 3 roky.
18. 01. 2014 | 15:34

Targus napsal(a):

To: stejskal

Mýlíte se, strýc virus nic neporušil. Nic neo vykazuje jasné příznaky duševní nedostatečnosti. Skutečnost, že zvládl psaní, v tomto případě neznamená vůbec nic.
18. 01. 2014 | 15:35

tablet napsal(a):

Martine jedině změna lékaře pomůže, bohužel.
18. 01. 2014 | 15:37

Maximus napsal(a):

Matrix

Já, že kecám? Asi neumíš rozpoznat, že údaje v odkazu od tebe jsou v mil. a tak údaj např. pro rok 2011 činí 289 180 mil.korun, což je jak jsem uvedl hodně blizoučko k mnou uvedeným 300 mld.korun. Nakonec v r.2013 toto číslo bude možná dosaženo. Na a další údaj
kde jsem uvedl odhad 85 mld.korun byl např. jen v lékové oblasti přes 63 mld.Kč. Já jsem uvedl souhrné číslo od farmacie a to nejsou jen léky hlavo! Takže příště bych si vyoprosil trochu slušnější tón než tady začneš machrovat.
Hezký den.
18. 01. 2014 | 15:37

Targus napsal(a):

To: strýc virus

Nick neo je typickým produktem postsametové periody. Hodil by se jako klasická ukázka léčebné metody zvané brainwashing.
Nicméně, abyste to ve zdraví přežil, zkuste jej titulovat přezdívkou "neotatra". Funguje to, chytí na první našlápnutí a vzdálí se na jinou diskuzi, případně započne kutat v archívu a je od něj pokoj.
18. 01. 2014 | 15:40

Targus napsal(a):

To: Martin1

Z vašeho dlouhého pokecu je smysluplná pouze rada "zhubnout a hýbat se", resp. "nepřežírat se". Zbytek není potřeba, pokud se dotyčný drží těchto tří zásad.
18. 01. 2014 | 15:44

neo napsal(a):

Targus:

řiká někdo, kdo se živil jako kamioňák. pak zkrachoval a je tudíž vlastní neschopností frustrován. O archivu nic nevim, ale pokud narážíte na usvědčující důkaz vašich lží a hlouposti, pak máte samozřejmě pravdu, že jsem vám ho vykutal, i když nikoli z archivu. Musel jsem vám dokázat, že jste jen ulhaný zkrachovalý a neschopný zelinář z Jablunkova.
18. 01. 2014 | 15:53

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: autor

Nemoci nejsou, leky se nevymyslely, profit je nepotrebny. Neni nad to, kdyz to nejaka moudra hlava zreviduje hezky z gruntu. A napise o tom knihu, ktera zajiste bez profitu vyleci zbytecne zbytnene penezenky pacientu. Nerad bych vam bral iluze o uzitecnosti vasi prace, autore, ale musim rict, ze zadna uplne nova kniha nebyla napsana za poslednich sto let. Nejenze jste psal zbytecne, jeste jste pacientum pokrivil zada, kdyz se pri jejim cteni pri spatnem osvetleni hrbili ve svetnici, a to navic misto ozdravneho spanku. Opravdu jste pro mrzky profit potreboval znicit lidem zdravi?

Ale k veci. Lecit lidi tak, jak to delate vy, je moudre doplneni pece o zdravi. Tlustoch, ktery poslechne dobre minenou antitlustosi radu, si muze zmenit zivot a zbavit se asi padesati neduhu. Proc ale mate potrebu, pane Hnizdile, vykladat takove uplne nesmysle jako "...za posledních třicet čtyřicet let žádný úplně nový lék vynalezen nebyl..."

V obdobi 2000-2012 bylo schvaleno prumerne 27 novych leku rocne. Tyto vsechny funguji na zaklade tak 190 mechanismu ucinku. Pulka techto mechanismu je uplne novych, coz znamena, ze neexistovaly pred rokem 2000. Nebo blizsi kabat - rok 2012, neobvykle produktivni. Schvaleno 37 leku. 17 z nich je proti uplne novemu mechanismu nemoci. 2011 - schvaleno 31 leku, 15 z nich proti uplne novym mechanismum nemoci.

Vy byste asi na to rek, ze si ty nemoci vydridusi vymysleli, aby je mohli draze lecit. Proc ale nenapisete o zaverech klinickych studii, ktere vam jasne reknou, ze statiny zabranuji umrti a srdecnim zachvatum? Samozrejme, kdyby se lidi necpali a behali, tak vetsina z nich zadne statiny nepotrebuje, ale z toho se neda vyvodit, ze vysoky cholesterol nezabiji.

Vase lzi muzou byt i vas problem. Kdyz racionalni pacienti uvidi, ze lzete jako kdyz tiskne, jen proto abyste prosadil svuj nazor, tak jak maji verit tomu, co jim rikate o psychosomaticke medicine. Skodite pacientum, sobe, oboru, pravde a lasce. Skoda, kdysi jsem cetl vas rozhovor, jak je dobre nebyt vystresovanym arogantnim nevdecnym zpruzencem, a plne jsem s vami souhlasil. Proc proboha lzete? Jojo, jste lhar, a nebezpecny. Pacienti s rakovinou (kterou si asi doktori vymysleli aby mohli pumpnout zdrave pacose) si prectou vase trotloviny a pujdou se lecit psychosomaticky ke lharovi. Umrou. Jako knihu o tom lhar napise?

Slysel jste treba nekdy o cysticke fibroze? 5% pacientu ma urcitou jednu zlobivou mutaci. Vite, ze tato se da lecit? V r. 2012 byl schvalen ivacaftor (Kalydeco) jako poteciator poskozeneho iontoveho regulatoru. Vite, ze lek stoji rocne 300 tisic dolaru? A vite, ze to pojistovny zaplati, protoze lecit pacienty v nemocnicich bez tohoto leku je jeste mnohem drazsi? Covicku, tam je prostoru na kontroverze, proc tedy tupe lzete o tom, ze nove leky nejsou? Hanba, slendrian.

I ctenari Blesku se dozvi, ze tu byl prof. Holy, ktery vymyslel leky na AIDS. Kdyz prehledneme, ze AIDS neni, vite ze v tom vasem obdobi ctyriceti let byl AIDS nejen odhalen ale i vylecen asi 6 kategoriemi ruznych mechanismu proti utoku viru HIV?

Napiste knihu, ze Holy nebyl. Vsadim se, ze tretina lidi tomu uveri.
18. 01. 2014 | 15:56

scientist napsal(a):

Neo:
"obchod jako každý jiný"

150 let zažíváme hegemonii ekonomického myšlení tohoto typu, přitom je to taková hloupost... Zkusím ve stručnosti, tupec nejste, třeba Vás to obohatí.

Veškeré společenské jednání lze nahlížet optikou směny, včetně takového sakralizovaného vztahu jako je matka/dítě. Společesnkých situací, kdy směna probíhá je tedy enormní množství ale antropologům se přeci jen podařilo "katalogizovat" jejich základní typy. Různé typy směn jsou si více nebo méně podobné, přesto mají jednotlivé typy svá specifická pravidla. V tzv. předmoderních společnostech byly hranice mezi jednotlivými typy přísně střeženy. A teď pozor, přichází pointa :) S nástupem tzv. moderních společností dochází k tomu, že logika směny v jedné sféře začíná dominovat a řídit logiku směny i v řadě ostatních sfér. Kvízová otázka: které sociální pole dnes vnucuje svá pravidla ostatním? Ano správně: je to trh.

Takže Neo: přes vnějškovou podobnost není vůbec samozřejmé, že na všechny typy směn musíme používat jen jednu logiku (tu tržní, obchodní).
Hnízdil v textu ukázal, proč je posvátná kráva tržní logiky pro zdravotnický systém nevhodná. Neo, trh není žádné boží království, které podle neoliberálních ekonomů musí nastat všude na Zemi. Tohle náboženství je omyl.
18. 01. 2014 | 16:21

Občan napsal(a):

Targu,
oslovovat Čističe je zbytečné.
Pro něho VYBRANÉ trestné činy, páchané tu blogery, tu přispěvateli, nejsou trestnými činy. Stejně tak pro něho VYBRANÉ útoky na přispěvatele nebo blogery nejsou útoky a naopak jsou AD HOC zcela v souladu s Čističovými pravidly. No, a nepohodlné smázne. Dokonce bez "vysvětlení, jako se to nedávno stalo mně v případě zcela korektního (i politicky, nábožensky a rasově) příspěvku. Prostě tak najednou zmizel - asi "sám od sebe"...
18. 01. 2014 | 16:22

Občan napsal(a):

Neo (15:53),
až dokážete alespoň setinu toho, co někteří zdejší dospělí, budete smět přijít mezi dospělé a možná budete i vpuštěn do diskuse. Do té doby jste a budete jen "produktem"; bez znalostí, elementární slušnosti, schopnosti dodržovat pravidla, empatie a všeho ostatního, co dělá slušného člověka slušným člověkem.
To, že Vám už táhne třicítka nebo jste ji dokonce překročil (tím hůř), z Vás slušného člověka nedělá a neudělá. A to ani v případě, že Čistič nad Vámi drží ochrannou ruku; prokazuje Vám tím naopak dost medvědí službu, protože ty Vaše plky visí na diskusích a jsou dohledatelné.
18. 01. 2014 | 16:33

Jana Pechová napsal(a):

Pavel Rychetsky
Myslím, že jste na Dr. Hnízdila zbytečně tvrdý.
Jednak on píše o "úplně nových" lécích - tedy předpokládám originálech ze samostatného cíleného výzkumu, nikoli o lécích "nových", stavějících na poznatcích z tématického výzkumu předchozího. Tak bych tomu tedy rozuměla já.
Ale není to podstatou věci. Tou je pokus o vysvětlení toho, co obsahuje titulek.
Lidé opravdu chodí k lékaři jako do autoopravny a je to čím dál horší.
Mám kamarádku lékárnici a ta nemá televizi. Se smíchem se ale nedávno zmínila, že naprosto přesně ví, jaká běží v televizi reklama: lidi totiž v nápadně zvýšené míře kupují konkrétní medikamenty.
Je to i nebezpečné: tyhle drahé léky totiž dokážou poměrně spolehlivě přebít přirozený signál o tom, že něco není v pořádku. Vy se pak cítíte dobře a jedete naplno, zatímco uvnitř pokračuje rozvoj nemoci. A pak to s vámi sekne a důsledky mohou být i dost drsné.
Celostní medicína lidi vrací k tomu, aby se opět učili pracovat se signály, které jim tělo dává. Aby ty signály nepřebíjeli chemií apriori. Celostní medicína přitom nestojí proti medicíně klasické - jen z ní chce vyprášit ten trh.
doklad tvrzeného výše v textu:
"Pokud se objeví výraznější objektivní nález, je do týmu přizván specialista. Cílem je podpořit samoúzdravné schopnosti. Jestliže vlastní síly pacienta na zvládnutí nemoci nestačí, předepíšu mu léky. Pokud možno dočasně, aby se odrazil ode dna a byl schopen udělat životní změnu, po které tělo nemocí volá."
18. 01. 2014 | 16:43

lidah napsal(a):

S lecčíms lze naprosto souhlasit. V napodobení staré Číny bych šla dokonce ještě dál, když pacient zemře, měl by být lékař popraven.
18. 01. 2014 | 16:50

neo napsal(a):

scientist: mýlíte se. Trh není náboženství, ale přirozená věc.
18. 01. 2014 | 16:55

Takove známe napsal(a):

Ten nadpis opravdu připomíná smlouvu se šmejdy, Velkým písmem : Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod. A malým pismem pod tím, Nemůže a nesmí být ale ani zadarmo.
18. 01. 2014 | 17:01

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jana Pechová

Tvrdy jsem, protoze pan Hnizdil pise tvrde natvrdla tvrzeni, tedy debility.

Ta vase interpretace jeho textu je velice laskava. Prectete to ale jeste jednou:

"Problém je, že za posledních třicet čtyřicet let žádný úplně nový lék vynalezen nebyl. Většinou se jedná inovace léků původních, v šetrnějším provedení, s prodlouženou dobou účinnosti. Je obecně známo, že mnohem větší částky investují farmaceutické firmy do propagace inovovaných léků, než do vývoje nových. Hlavně se ale soustřeďují se na movitou klientelu, vymýšlejí pro ni nové choroby."

Pan Hnizdil rika, ze nove leky nejsou, jen se recykluji stare. To je uplny nesmysl, jak dokazuju vyse. Ano, asi pulka ze schvalenych leku jsou jine chemikalie na stejne tema, ci to o cem mluvi Hnizdil. Ale pulka je uplne nova. Proste keca aby propagoval celistvost.

To jeho celistvost je jiste uzitecna (jak jsem uved nahore). Kdyby napriklad odpad stres, vztek a tlustostvi, tak opravdu hodne zdravotnich problemu zmizi. Jestli to nekdo dela dobre, jako mozna Hnizdil, tak muze strasne moc lidem pomoct. To mu ale nedava pravo lhat o lecich a zavadet tak lidi do hodne nebezpecnych hvozdu. Kdyby nebyl lekar, tak mu nebudu rikat, ze je lhar - proste jen neco nevi. Jelikoz lekarem je, a o novych lecich musi tedy psat pravdive a tak, aby to lidi/pacienti nemohli vykladat k vlastni skode. Rika se tomu lhar. Kdybych si todle precet v E15, tak si reknu, ze nejaky novinar ci redaktor s Hnizdilem pekne vyjebal a jeho lekarska slova prekroutil. Jelikoz si toto vyvesil Hnizdil, nemuzu nez pouzit trvda prohlaseni o lharich.
18. 01. 2014 | 17:02

neo napsal(a):

Občan:

jelikož už nejste v stb ani v ksč a nevládnete, tak ani nerozhodujete o tom, kdo bude kam vpuštěn. Smiřte se s tim, vaše hrůzovláda skončila. Takže jelikož žijeme v demokratické a svobodné zemi, budu si psát svobodně do diskuse, co uznam já za vhodné. Samozřejmě ve vší slušnosti, abych neporušoval kodex.
Samozřejmě dále lžete, protože jsem slušný člověk a znalosti mám také. Kdybyste ovšem vy měl elementární slušnost, což je u vás nemožné, protože jste velmi zlý člověk (co taky chtít po rasistovi co se vybíjí na invalidech), tak byste pochopil, že sem Targus jako je jeho zvykem přišel pouze plivnout. K tématu se samozřejmě nevyjádří, jeho cílem je urážet a vulgárně napadat. Máte vy dva mnoho společného. Několikrát již jsem jak vás tak i jeho usvědčil ze lží. Vždy jste jen zbaběle utekli. Vy specielně jste expert na zbabělost. U Targuse jde zatim jen o tatry, důkazy jsem mu poskytl a on to jako vždy jen nevydýchal. Neznám žádného Čističe a nikdo nade mnou nedrží ochranou ruku. Jak jsem již výše uvedl, snažím se kodex neporušovat, narozdíl od vás.
18. 01. 2014 | 17:04

joza prosek napsal(a):

jiste ze není zadarmo vzdyt cely život platíme a nekteri ani nemarodi.doktori at nekradou zubari at zdravku nevycucnou a vono by to nejak slo.
18. 01. 2014 | 17:20

marxík napsal(a):

Nestává se mi to často, ale tentokrát musím s neem souhlasit.
Trh je skutečně přirozená věc. Pokud si ho necháš přerůst přes hlavu (necháš si zprivatizovat víc jak polovinu ekonomiky země), už se ho nezbavíš v žádné oblasti, která vynáší.
Naštěstí ve východní dáli intenzivně pracuje na naší záchraně kapitalista-sabotér, který nás ze sevření trhu vymaní.
A potom budou moci přijít na pořad dne i dobré myšlenky pana doktora.

Také kvízová otázka pro odpůrce nea.
Ve které osvícené vyspělé zemi to funguje podle Hnízdilových návodů?

Vy jste ovšem věční optimisti a spokojíte se se zvoláním - jednou se to určitě podaří prosadit.
Podaři, ale jenom za pomoci komunisty z východu, který ještě nerozprodal zemi.
18. 01. 2014 | 17:38

Jana Pechová napsal(a):

Pavel Rychetsky
Možná máte pravdu - v tomto ohledu však nejsem partnerem pro diskusi, nejsem odborník. Nemám přehled.
Chtěla jsem se pana doktora Hnízdila zastat proto, že princip věci cítím jako správný - v té podstatě textu je logika bezesporu na jeho straně.
Ta příšerná mašinérie farmaceutické lobby fakt lidem škodí, vidím to všude kolem sebe. A nelíbí se mi to. Což není namířeno proti vědeckým pracovištím. Ta se však vesměs stala mimoděčnou součástí toho kolosu, protože musí být z něčeho financována.
Je to podobné jako u filmového průmyslu, kde začínající režisér nejdřív musí se skřípěním zubů ustupovat kýčovitým požadavkům producentů, než prokáže svoje schopnosti a dostane možnost si dupnout. Řešená otázka zní, zda tenhle princip ve zdravotnictví je to pravé ořechové. Nikoli tak, zda se mezi těmi kýči kvalita objevila či nikoli. Ale lhát se nemá, v tom vám dávám zapravdu.
18. 01. 2014 | 17:45

Firefly napsal(a):

Nesvádějte vše na farmaceutickou lobby. Proti ní stojí alternativci - se svými čínskými, ruskými a tibetskými léky, peruánkými i aljašskými dryáky za tisíce hezky cash.

Ovšem ještě lepší jsou jejich vyšetření a prodej diagnostických a léčivých přístrojů, nejrůznějších frekvenčních gerenátorů, plazmových zářičů atd. To se bavíme o desetitisících až statisících. Pravda, diagnostikují i léčí i na dálku....

Většina z toho funguje. Ale úplně stejně, jako když uvěříme síle babiččina slibu, že se za nás pomodlí.
18. 01. 2014 | 17:58

fafnir napsal(a):

Jana Pechová
jak se celostně uzdraví člověk,kterému selžou ledviny?nějaký čas dilalyzou,pak nastoupí transplantace.A doživotně léky.Vztáhnete li na tento a spoustu jiných onemocnění celostní Hnízdilovu medocinu,budete celostně mrtvá.Netvrdím,že stres za mnohé nemůže,ale infekcím,degenerativním onemocněním,genetickým zatížením a spoustě závažných onemocnění to nepřišijete.
18. 01. 2014 | 18:08

Strašil st. napsal(a):

kecam napsal(a):
Že zdravotnictví je černou dírou státního rozpočtu se ví dlouho.
Takže trochu základních počtů: Částka 73,50 Kč je placena praktickému lékaři měsíčně za registrovaného pacienta "za hlavu", který k lékaři vůbec nejde. Při stovce těchto "zdravých lidí" to je bezpracný příjem 7350 Kč. Dalších 27 - 52 Kč je tzv. pohotovostní měsíční odměna lékaři "za hlavu". Výkony za odběr vzorku k lab. vyšetřením, např. při desítce odběrů krve za den to je měsíčně 7,5-15 tisíc Kč.
Za přepisování došlých výsledků z laboratoře platí VZP lékaři 250-500 Kč. Pilný lékař "přepisovač" si tak měsíčně s předchozími bezpracnými příjmy přijde na 50-70 tis. Kč. Mnozí praktičtí lékaři nemají sestru, její mzdu ale pojišťovně účtují. To je s 30 Kč manipulačního poplatkem od pacienta jejich kapesné. K tomu zvláštní odměny lékaři od farmakologických firem, jejíž prášky předepsal, což je prakticky nekontrolovatelné /je to náplň reprezentantů obcházejících ambulance/...
Takže měsíční příjmy lékařů jsou až statisícové a mnohým je i to málo. Zanedbané procento pojištěnců má kontrolu nad svým účtem. Proto je zde tolik podvodů, které prochází bez odhalení...
Závěrem snad jenom přiznání vedlejšího příjmu bývalého min. zdravotnictví MUDr. Hegera za jeden rok: "Ano, přivydělal jsem si ke svému ministerskému platu asi 2 200 000 Kč, čím jenom dokazuji, že nejsem lenoch... A kdo se snaží tak má!"
Není již čas, udělat zde hloubkovou inventuru a provětrat tuhle "černou díru naši demokratury"?! Byl by to léčebný-řez do boláku "státní dluh".

To je jen krátký výtah, jak lze vydělávat. Je jasný, že lékaři mají poslání a vzdělávání celoživotní a taky musí být velmi solidně zaplaceni - ale v jakém násobku ten a ten s náročností výkonů a přístrojové techniky má být honorován ?? To je ta otázka a samozřejmě v souladu v zaměstnaneckém poměru na různých pozicích. Vláda bude nucena stanovit poměry, vylučovat fiškutilství. A logicky zapojit pacienta ke sledování jeho účtu. Stanovení standardů k nutné léčbě nutností, ovšem i poskytnutí péče při přečerpání osobní kvóty. Solidární systém jediný schopen sanovat! Úkol nekončící. Existuje ovšem mnoho jiných nešvarů - nehoráznost plateb u některých- mnohých advokátů, nadhodnocení platů politikú, zastupitelů,možnost korupce s veřejnými zdroji, aj.
18. 01. 2014 | 18:11

Targus napsal(a):

To: neo

Je to zoufalé, dělat svačináře machrům vydělávajícím do své kapsy desítky tisíc Kč denně, že? Být na vašem místě, taky bych z toho byl na prášky. Oni přehrabují prachy vidlemi, vy znáte jen hrnky od kávy, prachovku a hajzlštětku. Chmurná perspektiva.

Mimochodem, kde jste přišel na to, že jsem zkrachoval? Zbaštil jste houbičky nebo jste se přehulil? To si myslíte, že ty náklady tahám koněspřežím?
Až zvládnete ten druhý cizí jazyk, přihlaste se.
:-)))

To: Občan

Mně nejde o to doporučovat něco Mazalovi, ten má svá pravidla. Mně jde o to ušetřit nervy inteligentním a vzdělaným lidem a omezit srážky s dvounožcem, který má beznadějně poddimenzovaná neuronová spojení v obou hemisférách.

Mimochodem - je príma umět někoho pořádně nastartovat bez užití vulgarizmů. Zdejší debatní kroužek je v tomto ohledu velikým přínosem.
18. 01. 2014 | 18:23

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jana Pechová

Ja bohuzel odbornik jsem, delam u farmaceuticke firmy.

Nas prumysl byval hodne prosperujici, uz neni. Z nejvetsich koncernu se vyhazuji lide zleva zprava. POrad mame mensi rozpocet. Schvaleni leku je z mnoha duvodu mnohem tezsi, take proto, ze plno nemoci je dobre osetrenych (diky skvelemu pokroku naovych leku za poslednich 40 let). Driv se v USA schvalil lek,kdyz nebyljedovaty,. ted se nejen musi prokazat, ze je nejedovaty, velice ucinny, lepsi nez existujici leky (jinak je pojistovny neproplati) ale take se musi delat studie po schvaleni, jelikoz kdyz se lek dostane do tel 5 milionu lidi, tak se objevi problemy, ktere nebyly pozorovany na desetitiscich pacientu v klinickych zkouskach.

Problem korupce doktoru byl cekem nehorazny, ale to se za poslednich tak 5 let take strasne zmenilo. Dava se hodne penez na marketing, priblizne jako na vyzkum, ale bez toho se proste zadny byznys neobejde. Kdyby to byznys nebyl, tak do toho investori nebudou cpat penize a leky jednoduse nebudou. Nebudu vas zatezovat nizkou pravdepodobnosti jakou ceka novy lek v klinickych zkouskach. Aby se tam vubec dostal, tak to trva tak 8 let tvrde prace mnoha tymu. Patent je treba na 20 let, takze po uvedeni na trh ma firma casto tak 8 let na shrabnuti investic. Pak se lek skoro zadarmo zacne vyrabet v Indii.

Celistvost Hnizdilovic lekarskeho pristupu podporuji. Je to uzitecny doplnek sofistikovane a drahe mediciny. Zaplavat k rece muzete jit pesky a budete na tom skvele, nebo v modernim aute s navigaci, z jejiz slozitosti vam praskne tykev. Hnizdil rika, ze navigace neni.
18. 01. 2014 | 18:27

Targus napsal(a):

neo napsal

"...jsem slušný člověk a znalosti mám také."

:-) :-) :-)

Tak toto je opravdu perla týdne!
Ukládám do klenotnice ACZ!
:-) :-) :-)
18. 01. 2014 | 18:31

demokrat napsal(a):

Tak co, Ládiku, už si popřál k jmenování panu Sobotkovi? Tady se vykecávaš hloupostmi a zapomínaš na slušné vychování.
18. 01. 2014 | 18:37

Takove známe napsal(a):

Fafnír : Diky za pobavení (budete celostně mrtvá ). Fákt dobré .
Na T.V. ACTIVE záse léči po telefonu za 90 kč minuta . Posledně co jsem se dívál ták tám nějaká chuděrka nemocná provolala s léčitelkou minimálně 1000 kč ,možná i víc ,ale to já už nevydržel se na tu zlodějnu dívát a tv. přepnul .
18. 01. 2014 | 18:38

Jana Pechová napsal(a):

Fafnir
Naprosté většině lidí neselžou ledviny jen tak, ze dne na den. To za prvé.
A za druhé: celostní medicína právě usiluje o to, aby se lidé naučili rozumět signálům svého těla včas. K takovému lékaři pak půjdete už s těmi drobnými signály. Ony jsou totiž zpravidla reakcemi na způsob vašeho života a vašeho přemýšlení.

Problém je, že když někdo slyší slovo psychosomatika, vybaví si pokoutného léčitele se spirálou, nejlépe v temné místnosti zadýmené vonnými tyčinkami. Ale tak to není. Osobně jsem měla možnost se setkat s několika klasicky vzdělanými lékaři, kteří se celostní medicíně věnují - a všichni říkají v podstatě to samé, co MUDr. Hnízdil.
Když nic jiného: pokud tito lidé odešli (a ti, co znám, odešli sami) z jistoty poměrně letité lékařské praxe, rozhodně to stojí přinejmenším za zamyšlení.
18. 01. 2014 | 18:38

Targus napsal(a):

To: Pavel Rychetský 18:27

Myslím, že autorovi křivdíte. Nikde jsem nečetl, že by tvrdil něco takového. Ale mohu se samozřejmě mýlit, jeho publikační činnost nijak hlouběji nesleduji.

Co se týká tématu článku, musím dát autorovi - bohužel - za pravdu. Existuje spousta nemocí, které jsou vyvolány nadmírou nezvládaného a neventilovaného stresu - bohužel doba tomu nahrává. Ještě nikdy v historii člověka nebyl tento v takovém pracovním zápřahu, jako v dnešní době. A zcela logicky se to musí někde projevit.
Pak vám Hnízdil tvrdí, že za vaši žaludeční neurózu, potažmo pozdější rakovinu může psychopatický náměstek a klimakterická tchýně a má pravdu.
I v nadměrné medikaci má autor pravdu. Docela nedávno jsem bojoval s autoimunitním onemocněním. Neřízená autodestrukce. Na mé stupňující problémy (bolesti, křeče) uměli lékaři pouze stupňovat dávky léků.
Paradox - svůj stav jsem normalizoval tím, že jsem léky vyházel do popelnice a dělal jsem, co jsem uznal za vhodné. Maximální zátěž organizmu a tvrdý detox. Všichni kolem včetně doktorů mě považovali za blázna. Dnes pozná nevratné poškození mé tělesné schránky jen vyškolený odborník.
18. 01. 2014 | 18:50

neo napsal(a):

Targus:

Já už jsem vám několikrát jasně a zřetelně napsal, že u nás má tuto práci na starost cateringová firma. Samozřejmě formou outsourcingu.

Sám jste psal, že jste zkrachoval díky platební nechopnosti. vai a farti fottere
díky, že se mi snažíte šetřit nervy, to ale nepotřebuji, mám nervy v pořádku, nejsem tak starý jako vy.
18. 01. 2014 | 18:52

Jana Pechová napsal(a):

Pavel Rychetsky
Základní otázka je, zda ta kvanta léčiv, fedrovaných do dutých hlav občanstva přesvědčeného, že je polykají pro své dobro, jsou opravdu nezbytná - zda nepáchají víc škody než užitku.
Jaké procento skutečně potřebných medikamentů v té záplavě je.
A tedy, zda je tržní prostředí v tomto ohledu správné či jediné možné.
Já na tuto otázku odpovědět neumím. Jen kolem sebe vidím řadu lidí, kteří do sebe cpou bez rozmyslu (resp. po výrazné reklamní masáži) chemii a decimují si tak vlastní imunitní systém. Fakticky se tak společnost dožívá čím dál tím vyššího věku, ale prášky lidé polykají už před odchodem do penze po hrstech.
18. 01. 2014 | 18:56

Občan napsal(a):

Paní Pechová,
to byste se divila, co všechno a jak rychle umí s ledvinami udělat taková přechozená chřipka nebo angína. Zejména s ledvinami velmi drobných žen, pečlivě dbajících požadavků "moderních" zaměstnavatelů. Tam bývá kolaps skutečně otázkou dní a léčení jeho následků otázkou měsíců; pokud má dotyčná dáma štěstí. Když je nemá, zemře.
Aaano, psychosomatická onemocnění nabývají na síle, o tom žádná. Jenže s tím nic nezmohou žádné "celostní konzultace", protože stresor neodstraní. "Celostník", který pacošovi "poradí" například změnu zaměstnání v situaci, kdy na jedno volné místo připadá průměrně 17, ale ve skutečnosti také třeba 300 uchazečů, si koleduje o přesdržku.
A, aaano, "psychosomatika" se nepochybně stává (někde již dávno stala) skvělým kšeftem, ve kterém ale také fest roste konkurence. Takže "psychosomatici" se stále víc dovolávají proplácení svých "konzultací" zdravotními pojišťovnami, protože SOLVENTNÍCH klientů není nekonečné množství, "celostníkům" se ve špitálech hákovat nechce a lidem onemocnělým z pracovních či životních podmínek nebo z pracovního vyčerpání stejně nemají co nabídnout.
PROTO se snaží dostat do svých "Hnízd zdraví" vedle cash platících "managerů" také pokladenské pacienty z řad obětí těch "managerů". PROTO ty kydy o tom, jak zdravotnictví nemá být jen pouhým trhem; má, ale takovým, aby dodal klioše "celostníkům".

To je asi tak všechno.
18. 01. 2014 | 19:04

Targus napsal(a):

To: neo

tak vy navíc nezvládáte ani četbu s porozuměním.
To jste na tom dost blbě.
Já jsem psal, že mi v čase nouze erár neplatil ani korunu, protože jsem musel napřed dodanit sedmimístnou cifru z faktur, které jsem nedostal proplacené od dlužníků. Opravdu projevujete jistou slabomyslnost. Bohužel se to nedá léčit, je to škoda, takový mladý a tak postižený...
No nic, prohledejte si zase archiv, neotatro.
18. 01. 2014 | 19:22

neo napsal(a):

Targus:

znovu opakuji, že o žádném archivu nevím.
psal jste, že jste se dostal do platební neschopnosti, protože jste samozřejmě neměl dobrého finančního analytika. Tím jste se také dostal do stavu frustrace a máte nutkání ubližovat jiným, sprostě napadat a navíc lhát. Jinak nemám potřebu vás znovu usvedčovat ze lží, takže o tatrách nehodlám diskutovat. Leda že byste na tom trval a výslovně požádal, ať vás usvědčím.
18. 01. 2014 | 19:36

petrof napsal(a):

pokud je zařízení soukromé, není jediný důvod, proč by nemělo sloužit svému účelu a zároveň při tom generovat zisk???
Obyvatelé Středočeského kraje jsou dodnes vděčni Petru Bendlovi, že prodal 6 nemocnic do soukromých rukou. Tyto dnes bez problému fungují, prosperují a plní svoji funkci ( snad s vyjímkou Brandýsa !!)
18. 01. 2014 | 20:00

Targus napsal(a):

To neo:

usvědčit můžete akorát sebe z vlastního hlupáctví, neotatro, termínu "malá tatra" se už nezbavíte.
A že nevíte, jak se jmenuje místo, kde jste hledal debatu o tatrách, je vaše mínus. Stále udivujete svým buranstvím a nevzdělaností.

Dobrou, už jste mě přestal bavit, jdu si číst.
18. 01. 2014 | 20:11

neo napsal(a):

Targus:

požádal jste mě, takže tady to máte. Vim, že nyní už zbaběle zdrhnete, to je jasné.

Původně jste napsal toto

„Kam se nevejde nákladní auto, neprojede autobus, rozměry jsou totožné“ Doprovozeno vulgárními urážkami

Napsal jsem Vám na to, „Autobusy maj taky stopku, mohou do obce zajet a vrátit se zpět a zase vyjet.“

Na to jste napsal „Taxativně vyjmenujte, ve které obci autobusy přijedou na okraj obce a pak se otočí a jedou pryč. Sežeru, kde co, ale tohle ne. Btw. jak řešíte hasiče a sanitky?“ Opět doprovozeno vulgárními urážkami.

Napsal jsem vám zase trpělivě neagresivně pravdivou odpověď: „autobus do ní zajede, na návsi vysadí lidi a zase z obce vyjede. Pokud by se jí snažil projet, uvízne a dál se nedostane. Projedou jen menší avie a tatry, bagry a traktory. Na výšku ale neprojede bus a kamion.

Na to jste reagoval opět agresivně a vulgárně a začal uvádět tatru 815 prý stejně vysokou jako linkový autobus. A dodal rozměry jak tatry 815, tak Karosy linkového autobusu - výška 2 956 mm.

Já samozřejmě v té obci žil a viděl ta auta projíždět, takže jsem vás opět neagresivně slušně upozornil, že jsem psal malá tatra a konkrétně 148. Je pravda, že se v nákladních vozech nevyznám, neznám čísla, ale donutil jste mne si jí najít podle obrázku.

Na to jsem regaoval, že zde jezdí vyšší autobusy než ony karosy. Tedy vyšší než 2956mm.
Na to jste vy reagoval opět agresivně a sprostě, že „Karosa má maximální rozměry povolené zákonem.“
Vyvedl jsem Vás opět z omylu a uvedl výšku autobusů, které zde běžně jezdí:
Iveco, výška 3 210 mm

Scania výška 3,7m
Což jste opět sprostě a agresivně komentoval tak, že to není linková scania (což jsem ani netvrdil) a když jste viděl, že se topíte v ouzkých, začal jste to brát ne tak, že už to není pravda, ale že by nově byly trable s úřady (což je odbočka a není k tématu, protože ten most tam už stojí)
Pak Vám Občan dokázal, že nemáte pravdu a že jsou i Scanie linkové vyšší než karosa cituji“ Ta nejnižší má 320 cm a běžný městský 340 cm.“
Po dalších urážkách a napadání už jste se zmohl jen na porovnávání Scanie zájezdové a linkové, přitom jste si nalhal, že je to podstatné. NENÍ. Pořád se totiž bavíme o mostu 3 metry, kde neprojede ani jeden z těch autobusů.

Když jsem vás upozornil, že jde o výšku a u mostu, přiznejte si to, je výška dost podstatná veličina. Začal jste opět agresivně a sprostě napada a zatáhl sem šířku a délku.(u mostu ovšem irelevantní).
Když už pak došla argumentace úplně, tak jste se uchýlil k podvodu a začal spekulovat o snížení, abyste mohl projet. Byl byste výjimka a stejně byste tím nevyřešil zátaras pro drtivou většinu kamionů které jsou standardní. Tím jste také konečně uznal svůj omyl a připustil, že je to pravda a že musíte snížit výšku abyste mohl pokračovat v ničení obce.
Během toho jste se snažil vmíchat do diskuse s Občanem o hasičích. Když už vám teklo do bot – tedy dostal jste pravdivé vysvětlení, jak hasičské vozy do obce zajíždějí k požárům-tj podle lokace požáru z té či oné strany a pak vyjedou stejnou cestou. Vybral jste si tu nejméně vhodnou variantu, tedy dobrovolníky s malým autem abyste se opět pokusil urazit jak mě, tak hasiče, tak obec, což se Vám samozřejmě nepovedlo, protože ostatní snadno pochopí, že most brání jen průjezdu, nikoli vjezdu z jakékoli strany a opětovnému vrácení.

závěrem dodám, že i přes vaše urážky a napadání si cením, že jste se k omylu přiznal. Až tedy uvidim kamion se železem, sníženej aby mohl ničit naši obec, poznám vás.
01. 02. 2013 | 14:51
18. 01. 2014 | 20:17

krasavice napsal(a):

mazale mazej ale carku mi neumazes nebot si tlustoch co cumi do pocitace a je.e mu
18. 01. 2014 | 20:35

Jirka K napsal(a):

"Nemůže a nesmí být ale ani zadarmo."
Ono je zdravotnictví zadarmo? A kde?
18. 01. 2014 | 20:37

aks napsal(a):

Pro starý prďoly nic není.Od stáří vám nikdo nepomůže a na něco se umřít musí.
A mladý zsvřít do nemocnic,kdo by pracoval?
Dejte na má slova,jednou bude jinak,až po nás.
Good Bye,brejnvoši.
18. 01. 2014 | 21:56

Glosator napsal(a):

Podotýkám, že Steeve Jobs zemřel v 56 letech na rakovinu, protože příliš dkouho spoléhal a "alternativní medicínu."
Existence psychosomatických nemocí je známá věc, a je to v oboru psychiatrů.
Ostatně MUDr. Josef Jonáš, původem psychiatr, si otevřel kliniku celostní medicíny už počátkem 90 let. Pokud se pamatuji, bral v té době za vyšetření 1200 Kč, jeho podřízení 800 Kč.
18. 01. 2014 | 23:34

Glosator napsal(a):

to Al Jouda
Nemocnice mohou být snadno v černých číslech, jako tomu bylo už za ministrování Davida Ratha.
Proste se zruší léčba drahých pacientů v případě, kde se pacient stejně neuzdraví, ale třeba pouze žije o dva roky déle, než pacient neléčený. Takových pacientů je málo a ve volbách se jejich hlas neprosadí. "Třicetikorunovým voličům" pak můžeme klidně dát aspirin zadarmo a oni nás za to budou volit.
Mimochodem, zdravotnictví zadarmo a pro všechny vytváří korupční prosředí, jako tomu bylo už za komunistů. A NIKDO to nezastaví, protože politici také chtějí nadstandardní péči.
18. 01. 2014 | 23:49

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jana Pechová

Pisete: "Základní otázka je, zda ta kvanta léčiv, fedrovaných do dutých hlav občanstva přesvědčeného, že je polykají pro své dobro, jsou opravdu nezbytná - zda nepáchají víc škody než užitku."

To neni zakladni otazka. Zakladni otazka je, jestlize nesarlatan, tedy lekar, si muze vymyslet uplne nesmysly, aby mohl zduzraznit svuj nahled na svet. Kaspar at to dela. Lekar, navic "členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR" si to absolutne dovolit nemuze. Jestlize si prosortyrujeme, ze pan Hnizdil je kredibilne vystupujici osoba, tak mu muzem nejen sverit blaho obcanu skrzeva Ministerstvo zddravotnictvi, ale i se u nej muzeme lecit somatickocelistvostne, jelikoz jeho malickosti verime. V tomto clanku dokazal, ze je mimon a nic z vyse zmineneho by mu nemelo byt svereno. Lze. Manipuluje. Schvalne. Tlaci psychosomatiku na ukor pravdy. Bohatne pak na knizkach, stejne jako dabelske farmaceuticke koncerny bohatnou na lecich.

To je zakladni otazka.

Ano, podesate, psychosomaticka medicina je uzitecna, ano - lide se casto cpou zbytecnymi leky, ano - blbi lide ziji blbe, tluste a nesportovne, a chlastaj, prasata. A o tom vsem se muzeme bavit, jestlize lide s vedeckou (a medicina ma byt zalozena na vede) kredibilitou jsou schopni zalozit diskusi na logice a pravde a datech. Jestlize ne, pak zakladni otazkou vubec neni, co si podvodnik mysli o svete. Je podvodnikem a jeho nazor je nezajimavy. O psychosomatice vim prd, ale proc bych se mel nechat poucit Hnizdilem, kdyz vim, ze o veci o ktere neco vim, jenom tupe lze. A cilene a zakerne - aby prosadil psychosomatiku.
19. 01. 2014 | 01:31

Yosif K napsal(a):

Pozorovatel napsal(a):
"Zdravotnictví nemůže a nesmí být obchod."

To si myslím já, mí sousedé, a možná i MUDr.Hnízdil.
Ale pan prezident, premiér,ministr zdravotnictví a předsedové všech stran, s tím obchodem souhlasí.
Tak je to asi v pr....
18. 01. 2014 | 09:19
To jste asi nepřečetl celé - Hnízdil říká že část medicíny nemsí být obchod a jiná část medicíny MUSÍ BÝT ZA PENÍZE.

Ostaně ´běžte do hnízda medicíny a podívejte se zda je tam všechno úplně zadarmo.
19. 01. 2014 | 03:20

vinca napsal(a):

Má pravdu jen dílčí. Stejně všechny nevyléčí....jsou nemoci , které klasická holopatická EBM s přehledem vyřeší, nehledě na chirurgické obory, infekční nemoci a jiné. Stejně pan Hnízdil prožene pacienta klasickou laboratoří, rentgenem, MRI , UZ...= ne sám, doporučí klientovi , aby si zašel ke svému lékaři a toto vše mu na zdravotní pojišťovnu napřed, či průběžně provedl, pokud už provedl, aby dodal výsledky a pak nad nimi mudruje a špatné životosprávě, stresu v práci, v rodině atd...To může poradit i běžný PL, ale bohužel pacient PL neposlouchá, poslouchá až zaplatí mastné prachy Hnízdilovi, ale to je logické, za co vyhodím velké prachy, tak to si nepřipustím, že jsem udělal kravinu a ještě to doporučím jinému oslovi ,ne ? S obvyklým pozdravem vinca
19. 01. 2014 | 07:13

vasja napsal(a):

Lékař Hnízdil o Zemanovi: Je to táta slabochů, lenochů a alkoholiků. Vysvětluje proč-

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lekar-Hnizdil-o-Zemanovi-Je-to-tata-slabochu-lenochu-a-alkoholiku-Vysvetluje-proc-279638

Pan Zeman je můj prezident!
19. 01. 2014 | 07:17

vinca napsal(a):

vajsa napsal(a):
No mohu jen souhlasit v tomto (asi pouze jen v tomto?) s panem Hnízdilem , ale s Vaší poslední větou tedy NE!!!...jinak jeho celostní medicína je výborná, ale bez klasické E.B.M. se neobejde, pokud obejde, protěžuje jiné své kolegy, nebo nadělá spoustu odborných chyb.
S obvyklým pozdravem stop komunismu, socialismu, ANO , zemanovi, který není mým prezidentem, jelokož se dostal k moci lživou podvodnou kampaní, kde lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou. vinca
19. 01. 2014 | 08:05

hochwide napsal(a):

MUDR.Hnízdil jistě není marxista,ač mistr popisu.Jinak by neumisťoval zlo do jistého politika uvnitř něj,ale bral by ho jako průsečík společenských vztahů v něm,i jdoucí zvenčí,nejen zevnitř .I když tím i hýbe nebo to předstírá.
U Klause ho zmátl trpný výraz obličeje.Klaus ve skutečnosti s funkcí presidenta je vrcholně spokojen.Dosáhnul profesury,doktoráty,publikace,madaile díky funkci.Bez ní by si "nedal ani ránu"-byla by to stěží tisícina osobního uznání a prospěchu.Klaus založil to i sebe-na tom-co muselo přijít-těžce s oběťmi prosazováno zejména vzdělanými ekonomy komunisty před ním.Tuto jejich oběť a roli využil a zapřel.Je zlodějem triumfu.Ovšem triumfoval on a zrovna ne dvakrát skvěle.
Ví co chce a je ekonom každým coulem,i v tom,jak ekonomicky postupuje v životě.Měl větší sílu,náhodu,která ho vynesla chytit za pačesy,pevně držet ve svých rukou a dovést v očích svých příznivců kam se dalo nejdál ,i v jejich nemalý osobní prospěch.Je ztělesněním vulgárního materialismu v ekonomii teoretické i praktické a hodně mu pomohl dělnický původ Putina.Který má lepší výsledek za sebou pro Rusko s ním jdoucí,ale opozice mu lineárně s časem roste.Druhé,po roce 1948,setkání Schopenhauera-Klause s dělnickou třídou-Putinem.

O prázdotě presidenta M.Zemana:Hnízdilem zvýzňované.A o Merkelové nikoliv?
Prázdnota si myslím se usídlila v daleko větším prostoru než vymezuje lebeční prostor Zemanovy hlavy a pochopitelně i tam zasahuje,jsme její součástí všichni,protože dnes je prostě všemocná ONA.Zda zrovna její eskalace probíhá v malém prostoru Zemanovy hlavy by měl MUDr.Hnízdil doložit konkrétními mechanismy toho jevu zesílení velkého v prostoru malém:Alkohol, kuřáctví a samota mi připadají v tomto společenské podstaty prázdnu bezvýznamné.Kloním se ke koulím purkmistra Guericke z Magdeburského pokusu .Umělé rozdělení komunistů na pravici a levici dle Konventu 1789 vyžadovalo opětovné spojení -tím u Guericka bylo vypumování vzduchu mezi polokoulemi.Zde obsahové vyprázdnění obou polovic.Kam se měl Zeman sám postavit? mimo obě polokoule? Co by byl pak v politice? Nic nebo druhé housle.Musí s nimi všemi.Patřit k.Široka již ne strana rodnaja,široka už jen sociální děmokratija.
19. 01. 2014 | 08:18

hochwide napsal(a):

opravy překlepů:...... O prázdnotě presidenta M.Zemana:Hnízdilem zvýrazňované.A o Merkelové nikoliv?...........tím u Guericka bylo vypumpování vzduchu
19. 01. 2014 | 08:28

hochwide napsal(a):

opravy: ...medaile díky funkci...
19. 01. 2014 | 08:31

Revoluce napsal(a):

Pane Hnízdile nechcete se nechat prohlédnout ?Tak pro jistotu.Ja bych rekl ze zdravej urcite nebudete.
Ročně dám na zdravotnictví tolik až to hezký není.Většina lidí v republice nedosáhne na průměrnou mzdu ani zdaleka.
Zdravotnictví se stalo už dávno jen nástrojem toho jak z lidí tahat peníze.
Když vidím kolik platí staří lidé za léky atd atd...ať jdou všichni do háje.
Tenhle stát toiž absolutně hospodařit neumí...protože ho vedli od revoluce a vedou lidi jen co stát rozkradli a rozprodali a rozprodávaj.Je to všechno k pláči a veškeré vaše a jiných inteligentních lidí jsou zcela zcestné směšné a mimo realitu současného a pravého dění tohoto státu.
19. 01. 2014 | 10:07

Martin napsal(a):

Psychosomatická medicína? Co se rovnou vrátit k babkám kořenářkám,léčitelům a jiným šarlatánům. Už jenom vymezení, že léčí "stavy duše" ukazuje na to že jde o podvod protože každý ví, že něco takového jako duše neexistuje a nelze ani to věděcky dokázat. Psychosomatická medicína patří do stejného soudku jako alternativní medicína a jiné nesmysly.

http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik
19. 01. 2014 | 10:42

vaclavhorejsi napsal(a):

Pavel Rychetsky:

Jsem rad, ze s Vami mohu alespon jednou, a to temer kompletne, souhlasit.

..
19. 01. 2014 | 11:20

Pepa Řepa napsal(a):

Chvála Bohu na nebesích, že bratr Wěnczeslaus prohlédl.
Aspoń na chvilku.
19. 01. 2014 | 13:43

Takove známe napsal(a):

Celostní medicína, ják vznešený to název , ale ty prachy .
To radějí babku zaříkavačku ,tá to dělá zdarma .
19. 01. 2014 | 14:18

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: vaclavhorejsi

No vidite, jak je nam ta nase vedecka mafie uzitecna. Umoznila nam prvni prunik a rezonanci nazoru na neco, a ja diky ni si odpustil flusanec na vasem blogu o Palachovi, s kterym jsem hrube nesouhlasil (to asi proto, ze me ovlivnily pribehy Vinnetoua, ktery vetsinu bitev proti zlu zahajil za uplne absence konzultaci s maminkou; a jiste, toho Vinnetoua jsem si mohl cist v klidu a pozorne, jelikoz milovane kakao mi udelala moje maminka; a sup - mate plivanec tady). Ale nechtelo se mi zaspindirovat diskusi vaseho blogu protoze shodou okolnosti jsem nedavno cetl hezky clanek o antimelanomi protilatce a leku Yervoy (coz zni jak vykrik nejakeho geroje, ci vytazeni nejakeho chrchlu az z fusekle), a take o adaptivni imunite, a verte ci neverte, pomyslel zrovna na vas, ze zrovna do tohoto oboru jste zrovna vyznamne prispel i vy. A nekecam, zalil me vdek, a flus na tema Palach jsem zase spolknul. Pouzit vlastni imunitni bunky a umoznit jim vymlatit ty rakovinne, je skvely koncept. A verte neverte, kdyz Hnizdil napise, ze za ctyricet let se nove leky neobjevily, tak mi bylo lito i vas a vaseho badani. Dejte si bacha na Hnizdila, mozna napise, ze UMG neni. A hlidejte si ty supersilne a superdrahe lasery v Dolnich Brezanech. Kdyby mel Hnizdil stejny pristroj, kterym Dreyfus z Ruzoveho pantera na dalku vygumoval budovu OSN v New Yorku, tak vam ten vas ustav vylaseruje z Krce taky.
19. 01. 2014 | 14:58

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Pepa Řepa

Budme za Horejsiho vdecni. Je to dokonaly a celistvostne uzitecny balicek. Jeho opravdovy job nam mozna jednou vyleci rakovinu, a jeho nazory nam poskytuji mnoho zabavy. A kdyby delal jen to co ma, tedy popularizoval vedu, tak mu to nectete. Ta imunologie je tak slozita, ze se o tom skoro ani neda psat.

A navic jak farar, tak Hnizdil by vam rekl, ze zrovna vdek je strasne uzitecna zalezitost, jelikoz maze aroganci a nenavist, a tim vyrabi klid a beztresove ziti, coz je jedna z nejdulezitesich veci pro vase zdravi.

Ano, souhlasim, v tuto svatou nedeli je treba bratru podekovat.
19. 01. 2014 | 15:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Me tedy prekvapuje, ze s P.R. souhlasite vy - spis bych cekal, ze se budete zastavat holistickeho Hnizdila...

..
19. 01. 2014 | 15:26

vaclavhorejsi napsal(a):

Pavel Rychetsky:

"A kdyby delal jen to co ma, tedy popularizoval vedu, tak mu to nectete. Ta imunologie je tak slozita, ze se o tom skoro ani neda psat."

Tak to mi tedy krivdite; ja jsem toho o popularizaci (vetsinou) imunologickych temat napsal celkem dost (a to tam jeste neni aktualizace za lonsky rok):
http://people.img.cas.cz/vaclav-horejsi/#popularizacni_clanky
a taky tady:
http://www.ceskapozice.cz/u/vaclav-horejsi

Jak jste na tom s popularizaci vaseho oboru Vy?

..
19. 01. 2014 | 15:32

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: vaclavhorejsi

Jsem na tom blbe. Zpopularizoval jsem to jen zde. Populusem je jen Pepa Repa a vy. Ale mirne jsem premyslel o reakci na Hnizdila, treba do Psa, ale nejak me ta chut prechazi, protoze jeste dneska jdu do prace, a protoze jsem liny zvanil.

Ale asi jste mi uplne nerozumnel, ci jsem se spatne vyjadril. Spravne to je takto: "Kdyby Horejsi psal jenom ty vedeckopopularizacni clanky, a ne ty na kontroverzni temata opeprene o provokativni nazory, tak mu to nectete."

Za vasi popularizaci je treba podekovat. Jinak diskusni reakce na vas posledni clanek na Pozici jsou dve. Ctenost asi bude par stovek. O imunite se zapalene rozvasni asi o dost mene ctenaru nez o Palachovi ci brdskem radaru.
19. 01. 2014 | 15:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Pavel Rychetsky:

" O imunite se zapalene rozvasni asi o dost mene ctenaru nez o Palachovi ci brdskem radaru."

Myslite? ;-)

..
19. 01. 2014 | 16:00

pendulum napsal(a):

to vaclavhorejsi:

o tomhle Vámi zmíněném proteinoobjevu:
http://www.ceskapozice.cz/u/vaclav-horejsi

si říkám,že asi je dvojče Higgsova bosonu (m=0) ,protože odjakživa psaly knihy mně jediné dostupné,že vnější membránou buněk nemají problém procházet hlavně celkém malé ionty Na a K a teď dokonce projdou i obří molekuly proteinů?
A jak to,že zakladatel vašeho parental -academy house-(tehdy common with biochemistry) akademik František Šorm,věnující se léta letoucí výzkumu bílkovin i ve stylu citátu Engelse z jeho Dialektiky přírody -"Život je způsob existence bílkovin"-spolu s manželkou předválečnou komsomolkou Zorkou-na toto nepřišel.Což se zeptat u nich i jejich bývalé stážistky Angely Merkelové,dnes kancléřky,která tam občas znovu zajede,na její názor?

Mám o nemocech představu,je rozmístit podle vzdálenosti od země vertikálnš:Chřipka-pozemská,u země ,cukrovka-výše atd. a rakovina leží mezi nebem a zemí nejvýše,možná až za planetami,za klenbou nebeskou? Dosažitelnost její léčby a poznání? Jako Banting 1912 -cukrovka-pankreas-inzulín? To asi ta snadné nebude.
19. 01. 2014 | 16:29

pendulum napsal(a):

oprava :...od země vertikálně
19. 01. 2014 | 16:32

evix - nejsem stroj! napsal(a):

Tady je další podvod, který taky vede k selhání ledvin, akorát nám to nikdo neřekne,
MANY, MANY, MANY to je naše heslo, i kdyby jsme měli lidi zabít, vždyť kdo má ve zdravotnictví zodpovědnost, kromě pacienta samotného:
Na světě je nový výraz: aquaholik. Možná se týká vás, určitě někoho z vašeho okolí. Tato závislost postihuje lidi, kteří se snaží vypít co nejvíc vody, protože věří, že to zdraví prospívá. "Je to posedlost, něco jako drogová závislost," zlobí se plastický chirurg Jan Měšťák, když slyší výraz pitný režim.
Na svých přednáškách vidí mladé lidi, jak si průběžně lokají z plastových lahví: "Jako by měli dudlíky. Ptám se jich: Proč tolik pijete? Oni: Říká se, že se to má. Já: Ale proč? Oni: No, ono se píše, že se to má."
Pijte, i když nemáte žízeň. Hydratujte, budete mít krásnou pleť, zaženete pocit hladu, zhubnete, z těla se vyplaví toxické látky. Pijte pořád, co nejvíc, minimálně dva litry, ideálně tři litry denně. Tyhle rady se na nás valí z televize, časopisů, internetu. Věta "napij se" zní ve většině rodin.

Dřív to bývalo jinak: děti přiběhly domů, nalily si do sklenice ovocnou šťávu z lahve, která stávala u dřezu, doplnily vodou z kohoutku, vypily a běžely ven. Nepilo se ve škole (čaj v jídelně byl nepitný), nepilo se venku (plastové lahve s vodou či limonádami neexistovaly).

"Moje maminka nepila vůbec, když tak jen kávu, a dožila se osmaosmdesáti let," říká Jan Měšťák a pokračuje: "Běžně operuju tři čtyři hodiny a nepiju při tom. Když jsem hrál vrcholově volejbal, měli jsme třífázové tréninky v tropických vedrech, žádné lahve s vodou jsme neměli. Dnes se z pití stal rituál, závislost. Kolegyně ze Švédska při návštěvě Prahy říkala, že nechápe, proč tady lidi pořád nosí lahve a pijí z nich na zastávce, v tramvaji, na ulici. Tuhle jsem četl v časopise pro maminky, že je třeba dohlédnout, aby devítileté dítě denně vypilo litr a půl. Zbláznili se?"

Zdroj: http://ona.idnes.cz/je-pitny-rezim-podvod-0tw-/dieta.aspx?c=A140117_104832_dieta_pet
19. 01. 2014 | 17:23

Liquidambar napsal(a):

já například, na doporučení, pila tolik, až jsem si z těla vyplavila draslík, následek toho arytmie, ted už nepiju - teda tolik, jen když je žízeň a tu moc nemám, zdravím diskutující, velice, velice zajímavé a poučné, jako laik to cítím tak, jako většina!
19. 01. 2014 | 20:16

Jan Konvalinka napsal(a):

Koukám, že je tady dobrej mejdan. Zdravím do Krče i do Tucsonu! Já mám Honzu Hnízdila rád, vždycky jsem se výborně bavil, jak dokáže lidi vytočit svými mystifikacemi (návrh na založení bakalářského studijního oboru pro poskytovatelky erotických služeb pro vědeckou radu FTVS patřil mezi podařenější). V poslední době ale ve mně začíná sílit podezření, že to možná myslí vážně.
Čili, pokud to ještě čte někdo jiný než prof. Hořejší nebo Dr. Rychetský: některé nemoci NEJSOU psychosomatické a umírá se na ně; některé léky JSOU účinné a zachraňují lidské životy; za posledních čtyřicet let farmaceutické firmy vyvinuly desítky léků, které léčí choroby, na které se donedávna umíralo (AIDS, hepatitida typu B a C, některé druhy leukémie a nádorových onemocnění - pánové jistě dodají další). Průměrný věk dožití se za posledních 25 let u nás zvýšil asi o 8 let (skoro světový rekord) a je to z velké části dostupností léků a moderních léčebných postupů (a menší části zdražením vepřovýho). Rozšiřovat paranoidní spiklenecké teorie o farmaceutických firmách a neúčinnosti vědecké medicíny je nezodpovědné a nebezpečné.
20. 01. 2014 | 00:53

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jan Konvalinka

Ale ale, to jsou nam hosti. Zdravim do Dejvic, Abertova ci Kavcich hor, ci kde zrovna se tvoje kvantove pohybujici malickost vyskytuje. Vidim, ze na to jdes pekne od podlahy a neomalene a neberes si servitky, jelikoz prispevkem v 0:53 v noci si okazale poslapal jeden z posvatnych celistvostnich hnizdilovskych principu, tedy dobre a dlouho spat. Blasfemie. Ale Hnizdila mi lito neni, dostal co zaslouzi. A ty to dospis, protoze chodit badat stejne nema smysl. Dej si v pondeli voraz, a studentum duvod tvy absence rad vysvetli Hnizdil. Nic jste na tom UOCHB nevymysleli, a jen premejslite jak odrbat naivni pacienty, nebo vymejslite nove nemoci, ktere neexistuji.

Jinak dobre receno, jako vzdy. Neni nadto byti profikem i v oboru popularizace vedy.
20. 01. 2014 | 02:01

Pepa Řepa napsal(a):

Rychetský
tři dny přemýšlím,co odepsat a nevím .
Kádinkám, práškům i těm psychyatrickým nerozumím a v současné době do mně cpou mimo deseti dalších jakýsi Grimodin, tlumící v kombinaci s jinými bolest ale-jak jsem se dočetl,taky lék na epilepsii.
Vše souvisí se vším, řekl by celostní dottore i když jsem sebou v životě nepraštil a v genech to nemám, nikdo neobjevil, že jsem vozembouch.
Boží oko má smůlu, záchvat-u mne-nebude.:-)
Bystří to mozek, my magoři víme svý.
Do svěrací kazajky mě nenacpe i když se o to několikrát snažilo.Jako bolševik když selhal Gulag.

Já sezobnu, co mi dochtor nasype.
Jsem konzument západní mediciny.Jako Fanda nebo Boženka.
Problém je, že to platí jenom pro medikamenty. Ne pro PC, AA, džendrtetismus a jiné chemivcky prašivé výdobytky, co tady sypou.Ty nezobu.

U celostní meducíny nevím.
Kamarádím s Da Vincim, malíř to zrovna není. Ale někdy si říkám, kdybych žil v mládí celostně, neflámoval, sexoval střídmě, pil do polozpita, vyšly by mi na plno léta, jak říkala babička.
A to je zřejmě ta struna na kterou hrají celostní somatici.
Když selže robot, je tady celostní. Něco mezi farářem a dochtorem.Zkusí se to.
Měl jsem kamaráda fotografa, kterému asi ve čtyřiceti, řekli, že když přižije pět let je to dobrý. Šestý rok se operované uzliny zase ozvaly, chodil k nějakému Ferdovi, pil vlastní moč.
Přirozeně umřel taky, zbyly po něm dvě malé holky.
Od bolestí mi nejlépe pomohl Čang s jehlama, usnul jsem na stole a když jsem se vzbudil poskakoval jako přejetý Drápalík.

Co z toho vyvodit?
Nezavrhuju nic.
Jednostejné věci se stávají lidem i hovadům...praví kniha Kazatel.
Každý máme svůj osud.
Bába se dožila devadesáti let,
nikdá necvičila
co světem stojí svět....já mám i v pr.eli všechny klouby ze sportu.

Nevylučuju, že kdyby selhala západní meducína se svými výdobytky, půjdu za celostním, ale je mi jasné, že řekne...... teď už je Pepo pozdě.
A když přijde v mládí mladá zdravá řepa bude celostní tvrdit, že žijete jen jeho zásluhou.
Kdybyste nepřišel, jste na prkně.

Takže co z toho vyvodit netuším.
Je to dobrej šolich, zažalovat celostního u soudu nemůžete, nic neriskuje.
Kdybych to bejval věděl nedal bych kluka na advokáta ale na celostního dochtora. Když se na něj kouknete, jen kvete.Opravdu dobrej šolich bez stresu.
Na druhé straně i bratrr Wěnczeslaus.
Takže jsme tam, kde jsme začali.

P.S. U bratra 2ěnczeslaua to možná bude tím, že všechno škodlivý ze sebe vypotí ve svých článcích.
Asi jeho detox
:-)
20. 01. 2014 | 08:10

udivený napsal(a):

"Medicína není byznys."
Říká byznysman, který se za Vás za méně než litr ani nepodívá.
Který neléčí skutečně nemocné, neřeší s onkologickými pacienty jejich trable, se skutečnými depresanty jejich těžkosti.
Kolik paradoxů. Byznysman plodí blábolivé články, aby na sebe přitáhl pozornost a aby mu jeho cash byznys šel ještě o něco lépe.
Nic nového pod sluncem.
A pak lidem dá / všem stejnou / zprávu, že jejich trable pochází z psychiky a že si mají nechat u praktika odebrat TSH. Jak ubohé a levné.
Za drahý peníz platícího klienta.
20. 01. 2014 | 09:12

Jana Pechová napsal(a):

Pavel Rychetsky 1:31

Neobhajuji lež a ony dvě sporné věty neumím posoudit, nemohu o nich diskutovat. Neberu se tedy za MUDr. Hnízdila (měl by se k tomu vyjádřit), ale za princip, na němž je celostní medicína postavena.
Vy píšete:
Ano, podesate, psychosomaticka medicina je uzitecna, ano - lide se casto cpou zbytecnymi leky, ano - blbi lide ziji blbe, tluste a nesportovne, a chlastaj, prasata. A o tom vsem se muzeme bavit, jestlize lide s vedeckou (a medicina ma byt zalozena na vede) kredibilitou jsou schopni zalozit diskusi na logice a pravde a datech. ..
Ale v tom je právě problém. Kde se ta relevantní data mají nasbírat (a jaká vlastně?), pokud je zdravotnictví jako celek v těch rukou, v nichž je? Přinejmenším v zaběhaném soukolí zprůmyslněné medicíny, zprůmyslněného výzkumu, farmaceutického průmyslu a lobby výrobců diagnostických přístrojů?
Celostní medicína má větší logiku než medicína "klasická" (resp. medicína posledních desetiletí) - přizná-li si člověk ale, že tělo není jen stroj, v němž se dají vyměnit součástky či náplně. To jsme ovšem znovu na začátku. Lidé to totiž většinově vnímají právě takhle (a stávající systém zdravotnictví je v tom podporuje). Nezabývají se potřebou změny stylu - přijdou si pro prášek, je to jednodušší, stojí to jen peníze.

Psychosomatika není boj proti vědě a technice. To je boj za zdravý rozum.
20. 01. 2014 | 11:14

Liquidambar napsal(a):

Opravdu mi tu chybí reakce pana doktora hnízdila, proč si své myšlenky neobhajuje, To asi proto, že se odhalilo,že císař je nahý!
20. 01. 2014 | 12:17

Irena napsal(a):

"Zdravotnictví musí být ekonomicky ošetřeno tak, aby se uživilo. Aby si na sebe lékaři a personál vydělali"

Mohl byste to, pane autore, blíže specifikovat? Jaká částka je dostačující k tomu, aby lékař nebo jiný zdravotnický personál usoudil, že se už uživil a víc už nechce?
20. 01. 2014 | 13:18

SuP napsal(a):

Irena -
"...."Zdravotnictví musí být ekonomicky ošetřeno tak, aby se uživilo. Aby si na sebe lékaři a personál vydělali...."
Možná byste si k tomu měla hned doplnit i další vytrženou větu -
"....Ta dobrá žena nepochopila, že nedostatek peněz, není příčinou krize zdravotnictví, ale naopak důsledkem toho, jakým způsobem se medicína v praxi dělá...."

A už byste to tak tragicky neviděla.(?)
;-)
20. 01. 2014 | 15:02

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jana Pechová

Pisete: "Neobhajuji lež a ony dvě sporné věty neumím posoudit, nemohu o nich diskutovat. Neberu se tedy za MUDr. Hnízdila (měl by se k tomu vyjádřit), ale za princip, na němž je celostní medicína postavena."

Myslim, ze nejsem spravnym adresatem vasich komentaru. Ja mam problem s Hnizdilovo tvrzeni o novych lecich. O celostni medicine vim malo, a uz vubec nic o tom jak ji provozuje Hnizdil.

Ale jestlize chcete slyset na to i nazor trumebruv, tak budiz. Mam pro to dve polehcujici okolnosti. Milostiva je lekarkou. A bydlim v Tucsonu v Arizone, a zdejsi univerzita je domovskym pracovistem Dr. Andrew Weila, coz je guru a nejznamejsi americka sejba celistvostniscke a integrativni mediciny. Ci holisticke. Stejne jako Hnizdil ma holisticky vyholenou hlavu, ale celistvostne to dohnal na fousech. Andy Weil pise zajimave clanky o tom, jak se ma zit a co se ma jist. Vetsinou zalozene bud primo na vede, nebo aspon na skorovedeckych drbech. Kdyby celistvostnici jako Weil ci Hnizdil byli poslouchani doslova, tak opravdu plno pacientu je prostymi lidmi a ne pacienty. Doktori by pak lecili jen ty, co byli zmlaceni manzelkou, jimz geneticka vybava nedoprala a kteri chytli nejakou munku od homosexualniho milence. Stres, vztek, malo spanku, sirka v pase, malo pohybu, koureni. Vi se, jak by lide meli zit, a presto pulka americanu je tlustych (mozna by jim holistik rek, ze nemeli prestat kourit). V krame prodavaji trista bylin a dveste jedovatych vitaminu, a Weil dodava doporuceni na tech par pravdepodobne uzitecnych, jako treba turmeric (cesky pry kurkuma). A ktere pesticidy v kterym ovoci vadi nejvic a co je dobre jist organicke a kde naopak na organicnost penize neutracet.

Nedavno jsem cetl rozhovor s Hnizdilem, a udelal jsem pomerne vzacnou vec, tedy vytiskl to a bezel za milostivou co vzadu u ohne varila jezka, a ukazal ji, jak je neco dobre receno. Treba "Největším stresorem jsou negativní emoce: zloba, závist, arogance, vztek. Ty se přenášejí jako epidemie." Nebo "Když si v televizi pustíte politickou předvolební debatu, je to takový nápor negativních emocí, že se můžete otrávit, jako byste si pustil plynový sporák." Hezky zachycena blba nalada, vyorne popsane pusobeni mluvicich hlav z me oblibene stanice Fox News. Ti televiznici si tim vztekem vyrabeji novy trh, stejne jako Hnizdil pomlouvanim, mediciny vyrabi trh pro sebe. Je to tady: http://rungo.idnes.cz/jan-hnizdil-a-komplexni-medicina-daw-/behani.aspx?c=A131014_100901_behani_fro

Takze ja proti celistvostnikum nic nemam, proti Hnizdilovi taky ne. Proti jeho tvrzeni o novych lecich ano.

Mam pak ale mensi vyhrady proti jinym castem tomuto rozhovoru, nic ale co by me neormalne vyburcovalo k datleni. Osocit byznys, ze dela byznys, a pak si zalozit byznys. A zacit z gruntu pomlouvat konkurenci. Snizovani problemu s vysokym cholesterolem typu "S vyšším cholesterolem lidé donedávna spokojeně žili." Ne pane, Hnizdile, s vysokym cholesterolem lide driv spokojene zemreli, v stastne nevedomosti, ze to bylo na cholesterol a ze v porovnani s jejch vnuky to bylo predcasne. A pak jsou geneticke formy hypercholesterolemie, tedy nejen ze zivotniho stylu. Celkovy duch rozhovoru, ktery muze nejake priblbo navest k tomu, aby se doktorum vyhnul. Celkove odsouzeni moderni mediciny, v duchu nadavani pri jizde autem za babickou na zly ropny prumysl.

Pak taky s plno vecmi souhlasim. Ano, bylo by dobre, kdyby doktor stravil vice casu s pacosem a snazil se vymamit vic informaci o zivotnim stylu (kazdy druhy clovek pak bude muset byt uzvanenym doktorem). Ano, nektere leky se predepisuji zbytecne. Ano, nechlastat a nehulit. Ano, my vyzkumnici bysme mohli lecit vic Africanu a jejich patalie, jenomze to by nejdriv museli mit vodu, rozum a lednicku, v tomto poradi. Ano, nektere diagnozy josu drahe a nektere zbytecne (stejne jako nektera auta maji zbytecne mnoho airbagu a zbytecne pevnou konstrukci, ktera ma vydrzet zbytecne velke narazy).

A hlavne bude dobre, kdyz plno nesnesitelnych, neurotickych a arogantnich manazeru skonci u Hnizdila. Oni nebudou otravovat v nasich oblibenych hospodach a jezdit nam po detech na prechodech, a Hnizdil se s nima bude vybavovat a nebude mit cas tvrdit kravoviny o tom, ze nebyly vynalezeny nove leky. Tady to mate holisticky, pani Pechova. Odchazim do prace neobjevovat zadne nove leky. Od soboty s klidnejsim svedomim, protoze od Hnizdila poucen, ze nemoci nejsou a nebudou.
20. 01. 2014 | 15:21

Pavel Rychetsky napsal(a):

Ostatne nezpomente se podivat na ten starsi rozhovor:

http://rungo.idnes.cz/jan-hnizdil-a-komplexni-medicina-daw-/behani.aspx?c=A131014_100901_behani_fro

Zvitezite dvakrat. Pan Hnizdil podava zajimave nazory (bez ironie). A ziskate holisticky pocit pohody, jako opaku lzi a nenavisti. Pan Hnizdil na jachte, na mori, slunicko sviti a plechovkacek je oroseny. Nechate-li se podojit u pana Hnizdila, budete presne vedet, ze vase penize prispely k velice dobre celkove a holisticke svetove karme. Pozitivni energie na rozdavani. Kdyz nezafungovaly farmaceuticke koncerny, vlahou lidskou pohodu do rozvojovych zemi vyzari Hnizdil.
20. 01. 2014 | 15:36

Pavel Rychetsky napsal(a):

Jojo, dodal jsem hodne krivej komentar. Snazim se brknout na tupou zavist. Ale mam dojem, ze by mi to Hnizdil schvalil. Ten se zde take ohani komunisticko-marxistickymi argumenty o tom, jak se nema vydelavat. Tak tak, zdravi neni zbozi. A na to se, soudruzi manazeri, napijem.
20. 01. 2014 | 15:41

Jana Pechová napsal(a):

Pavel Rychetsky
Váš komentář není křivý. Díky za něj, už myslím dost rozumím vašemu úhlu pohledu. Nejsme v rozporu, aspoň ne zásadním, řekla bych.
Můj pohled jde jen jiným směrem, a pokud text obsahuje zavádějící či chybné informace v té části, která je pro tu sledovanou linii podružná, ani to nevnímám. Možná i proto, že jsem si od MUDr. Hnízdila, jehož texty tu pravidelně čtu, zvykla na určitý styl spojený s jeho osobností.

Schválně: našel byste nějaké "nemravnosti" v tomto jeho jiném textu, například?
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=19166

:-)
To není domácí úkol. Díky za čas, který jste mi věnoval.
20. 01. 2014 | 17:05

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Pepa Řepa

No vidite, pro me jste nejlepsim celostnikem vy. Co uz jsem se tady lecive nasmal vasim komentarum, sam cely ufuneny ze spolubitev s Wenczeslausem v jeho zelenem, palestinskem obdobi. To jen to kadinkarstvi me rozrusi, jelikoz je nekonecne tezke a leky z nas bohuzel moc nepadaji.

Jinak presne tak, je to dobry solich. Je to jako v tom mudroslovi o mexickem rybari. Tutady: http://rj-fluke.blog.cz/0912/pribeh-o-smyslu-zivota-mexicky-rybar

To je taky takove holisticke. Mexický rybář odvětil: "Pořádně se ráno vyspím, pak si jdu trochu zachytat s prutem, hraju si s mými dětmi, po obědě si užiju siestu společně s mojí manželkou Marií, pak jdu na procházku do vesnice, dám si tam v hospůdce skleničku vína a zahraju si na kytaru s přáteli. Jak vidíte mám naplněný život."

Podobne k Hnizdilovi prijde manazer, rekne ze vubec nespi a ma stres, protoze je zodpovedny za dodavky a praci pro dveste lidi. A Hnizdil mu pak rozsafne odpovi jako ten mexicky rybar, a nauctuje si manazeruv tydenni vejdelek, a odjede na pivo na jachtu.

Akorat kdyby byl rybar uprimny, a nedelal z rozvojoveho sveta takovou romantiku (podobne jako Hnizdil dela z vselecive holistiky), tak by musel s pravdou ven a priznat, ze si sel hrat se zbyvajicim ditetem, jelikoz ostatnich pet i s manzelkou Marii diky nedostatku leku pomrelo, ale prezivsi dite si hrat nechtelo, protoze i tak muselo cely den pracovat na poli a sotva stoji na nohach, a tak sel rybar do hospody ale nikdo ho neobslouzil, protoze hospodskej jel s parem volu do mestecka strediskoveho pro tequilu a cesta mu trvala dva tydny, a tak z nudy zacal rybar brnkat na jednostrunou kytaru z dyne ale to se nedalo poslouchat, protoze japonske struny bez globalizace nejsou a rybi strevo mu zplesnivelo a rozladilo se, a tak rybare ostatni dva hosti promptne vyhodili do kaktusu. Kde se opravdu muze poradne vyspat, protoze na nem nezalezi a nic dobreho ostatnim neprinasi.

Ale co, Hnizdil ma firmu, a marketing musi slapat, stejne jako farmaceutickym firmam, a tak Hnizdil dava rozhovory, a cim vic tam bude provokativnich kravin, tim vic to vzbudi kontroverze, negativnich emoci a vasni, a tedy tolik vyzadovane reklamy a pozornosti. A jak rikate vy, Repy, za selhani po takove knizeci rade ho nikdo neodsoudi. A jeste bude hrdinnym bojovnikem proti podvodnickym komercnim koncernum a tradicnim doktorum s kapsami narvanymi leky a korupcnimy chechtaky, kteri se jen spikavaji proti pacientum.

Klanim se, jsem rad, ze hrde plujete zase pod svou vlajkou a dzendrtety trhate mezi dvermi.
21. 01. 2014 | 02:20

Pavel Rychetsky napsal(a):

Moje nejvetsi nestesti je rymicka – dva dny skuhram v posteli a je mi zle, a nejsem ani schopen podepsat zavet. To bylo driv. Dneska holisitcky vim, ze je chytrejsi na postel zapomenout a radsi sukat po pokoji, jelikoz se mi rozproudi krev a imunita, a rymicka rychlejc utre. A stridat se spanim. A vubec, rymu nedostat. Porad si mejt ruce, protoze na klikach jsou nudle, a nesahat si do oci, coz vadi stokrat vic nez pusinkovani rymickare. Hodne spat. Cvicit porad, ale ne moc. Jist jako rekove, tedy ne za nemecke penize ale hodne salatu a ryb. Zadny pitominy vitaminy, ale jabka a cibuli. Pri prvnim skrababni a stipacim nosu okamzite zinek, ten ma sanci rymu zahubit jeste nez se rozbehne. A pri rymicce kureci polivka nasi babicky ci caj je dobry, jelikoz tepla tekutina ulevi podrazdenym sliznicim a navic doda dulezitou tekutinu. A samozrejme nezapomenout serezat starou a deti, jelikoz se spravi nalada a pozitivne premyslejici clovek ma vzdy napul vyhrano. Kdo to precet, byl holisticky osetren a dluzi mi penize.
21. 01. 2014 | 02:37

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jana Pechová

Prominte, beru si vase jmeno do ust nadarmo. Pohlavkuju Hnizdila pod maskou odpovedi vam. Ja jen chtel zduraznit, ze na rozdil od vas, mne prednostne nejde o kritiku ci posuzovani holistiky, ale o ty lzi o lecich.

Ale zpatky k vazne praci, tedy k pohlavkovani Hnizdila. Pisete “pokud text obsahuje zavádějící či chybné informace v té části, která je pro tu sledovanou linii podružná, ani to nevnímám.“ Vy ted od tri docentu a promovanych inzenyru vite, ze Hnizdil o modernich lecich keca. To vam nijak nenarusi vnimani tech jeho ostatnich tvrzeni? Vzdyt co kdyz existuje dobre praktikovana skvostni medicina celistvostni, ale Hnizdil z ni z nejakych temnych duvodu udela podvodnicky maglajz? Jak ted vite, ze do ordinace Hnizdo nebudete muset chodit s pasem cudnosti, protoze hypnoza je mozna jednou z metod jak ulevit zkrousene rozdrobene necelistvostni dusi? A i jinak premyslet, jestli v Hnizdilove vydani slovo holisiticky nevzniklo od holy shitsky? O to tu jde. O tu duveru a kredidebilitu. Aby se z Hnizda zdravi nevyklubal kukacci Igor Hnizdo. Ten taky jen zanasel, ale ve valce s nikym nejspis nevalcil.

Jinak dekuju, ze me drzite na spickach. Vas domaci ukol jsem dodelal, ten starsi Hnizdilovic clanek prelouskal. Prijde mi rozumny, na medicine jak ceske tak i emericke je spousta veci ke kritizovani i zlepseni. Nasel jsem tam jen jednu mikropodivnustku. Hnizdil rika “Každá nemoc je informace. Informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách žíje. Informace o tom, že dělá v životě nějakou chybu.” Coz je taky blbost. Ne vzdy je nemoc chybou lidi. Jak psal docent Konvalinka, ruzne infekce, mnoho rakovin, tisice genetickych poruch, to chyba lidi neni. Hnizdil se tomu mohl lehce vyhnout - stacilo misto “každá” rict “často”, a byl pokoj. Jestlize to ale precet nejaky neznaly pacient, rekne si, ze i jeho neduh je jeho chyba kdyz to tvrdi dochtor az z ministerstva, a bud se cestne zasebevrazdi protoze usoudi, ze svym chovanim zpusobil svou tezkou nemoc a trable pribuznym a hanbu narodu, nebo si necha u Hnizdila lecit myeloidni leukemii holisticky misto modernim Glivecem ktery neexistuje a za poslednich 40 let nebyl vyvinut, a umre. No, prehanim, nicmene lekar by se mel takovychto absolutnich prohlaseni vyvarovat. Vztah doktora a pacienta je krehky matros a duvera je tam strasne dulezita. A kdyz se zacnete stresovat, jestli neco pravda je nebo neni, tak diky holistickemu stresovemu hormonu kortisolu se vam muze hodne pritizit. I imunitu potlacuje.

Ale tamten clanek je v poradku. Tento neni. Nevim, proc zde potreboval vyvesit rudou fangli a zautocit na profit a zle velke konspirujici firmy. Moderni mediciny si vazi, to znamena asi i modernich leku; kdyz delal rozhovor pro E15 tak mel asi zakladni dvoji agendu – zpopularizovat svoji osobu a tak svuj byznys, aby mel hodne pacosu a vydelal hodne penez a pak mohl vsem vykladat, ze pacient neni zbozi, a za druhe, vlezle se zalibit nejake mlade politickokorektni antikapitalisticke madlence obdivovatelce tim, ze bude pomlouvat zly kapitalismus a zle nadnarodni koncerny, ktere kaslou na rozvojovy svet. Jen mi tam chybi odsouzeni Izraele, takovy to ma zarputily nadech. Vzdyt muze propagovat svuj pristup a svuj byznys bez toho, aby rozstrikoval mocku vsude okolo.

Pan rozhovornik Matejka z E15 (E15 zni jak ta silnice co tam je veselo) se pta naprosto spravne: “Ovšem když to nebude obchod, farmaceutické společnosti ztratí důvod vynalézat nové léky.” A Hnizdil odpovi tu strasidelnost: “Problém je, že za posledních třicet čtyřicet let žádný úplně nový lék vynalezen nebyl.” To je jako Al Gore. Koupi akcie solarnich firem a pak nam rekne, ze bez solarnich firem se medvedi a planeta pozejtri utopi v roztatem ledu. Strasit a pindat, a hrabat pod sebe.

Take zde pise “Pokud by medicína fungovala komplexně, odpadly by obrovské náklady na zbytečná vyšetření a léky. Uspořené peníze by pak bylo možné použít na drahou léčbu těch nejtěžších pacientů.” To mi zase nejak smrdi pohrdanim svobody. Bezny trotl vi, ze ma cvicit a neprezirat se. K doktorovi jde casto splihly a ponizeny, protoze se stydi jak opet selhal. Hnizdil jakoby naznacoval, ze nejak lze pacose k spravnemu chovani, zivotosprave a zdravi prinutit. No asi lze, ale ty cesticky k tomu pekne nebudou.
21. 01. 2014 | 05:03

Pavel Rychetsky napsal(a):

...pokracovani...

Ale Hnizdil muze byt skvelym doktorem. I tady v amoske plno doktoru vas rychle zkoukne, zdiagnostikuje a vystrci ze dveri. Jestli to nekdo dela poctive a do pricin stoura, da si cas a premejsli, tak muze strasne pomoct. Nebo proste s nim stresovnici chodi pozvanit, a on je zabavny a inteligentni, tak se manager uklidni. Tady ted na peclivost mame dalsi oficialni variantu, rika se tomu “concierge medicine”, kde concierge je hotelova recepce. Pacos ma mnohem delsi cas s doktorem, vetsi mnozstvi ruznych opravdovych i polopodvodnickych a zbytecnych diagnostickych testu, a pravo na odpoved po emailu kdykoli. Pacos vysoli $1500 na rok, plus normalni pojistku. Takze doktor nauctuje pojistovne a o tudle castku se podeli s firmou,ktera tydle concierge organizuje. Nedela tedy za den 22 pacosu ale treba jen 12, protoze to prisypani do kapsy ho hezky uzivi. Ja jezdim do prace na kole, jogu mame misto obeda v pondeli, zena chodi na masaze tak dvakrat za mesic, cvici dvakrat tydne, drby o spravnem jidle pisou vsude porad, kamarady mam vlastni, opijim se pravidelne a nepotrebuju psychoanalytika. Jestlize ale todle vsicko Hnizdo nekomu zaridi kvalitne a dobre na jednom miste, proc ne. Jeste si do Hnizda zdravi dat hospodu, kurz mariase (stale jeste bojuju s tim jak flekovat betla) a ty stetky jak zminuje docent Konvalinka, a celistvosti radi dame zelenou.

A uz dam pokoj jak vam, pani Pechova, tak i Hnizdilovi. Grafomanicky mi zase jeblo, a byl bych nerad, kdyby se mi nahle celistvostne postarali o lobotomii, protoze nejzdravejsi jsou ty nejstastnejsi, a toho se bez mozku dosahne nejlip. A jeste by s hbitym kostetem vzali pod nuz i Repu, aby usetrili.
21. 01. 2014 | 05:04

Pepa Josef napsal(a):

Ad 3. bod rozhovoru: myslím, že tvrzení o "předpokladu" je mylné. Tady nejde o předpoklad, byť mylný, a následnou snahu na jeho podkladě cosi vylepšit, tady jde jen o to nějak vydělat obludné peníze. "Předpoklady" mohou být jakékoli, to je předpokládajícím úplně jedno. Nikdy žádná inovace nebyla zaváděna proto, aby někomu pomohla, vždycky jen pro to, aby přinesla zisk inovátorovi. My jsme jen tento princip povýšili na státní náboženství. Místo abychom si dali za cíl, že budeme zdravý a vzdělaný národ, jsme si vytkli metu jakkoli vydělávat velké prachy a kultuře a morálce se možná věnovat "až potom".
21. 01. 2014 | 08:17

buldatra napsal(a):

Zajímavá debata.

Pro zpestření něco z jiného soudku, jelikož já jsem zastánce přírodní údržby tělesné schránky.
Pilule mě nelákají.
Takže, abych trošku popíchl alopaty a konzumenty pilulek.
Navíc, myslím, že obecně platí všeho s mírou. Celostně.

http://www.faktax.tv/index.php?page=vfile&file_id=98

http://www.badatel.sk/documents/Vitamin_C-liecba.pdf
21. 01. 2014 | 08:41

Irena napsal(a):

SuP:
Ta dobrá žena pochopila, že to, jakým způsobem se medicína v praxi dělá, je důsledkem honby za generováním zisku. Nejenom farmaceutických firem.
21. 01. 2014 | 09:07

Jana Pechová napsal(a):

Pavel Rychetsky
Díky za vaši grafománii: tentokrát jsem se opravdu od srdce zasmála. I když, zase je v tom několik zmínek k polemice.
Jenže to by bylo na opravdu dlouhou diskusi.
A navíc jste trefil hřebík na hlavičku s tím "donucením pacientů ke správnému chování". V ideálním systému zdravotnictví by nejspíš právě tohle bylo nejtvrdším oříškem.
Člověk totiž bere přirozeně za normu prostředí, v němž vyrůstal, a dokáže se sice oproti němu chovat i lépe, ale tu normu máme všichni trochu jinou. Takže pokud má pacient za normu špatný vzorec (a patří do toho nejen jídlo, pohyb a hygiena, ale i způsob smýšlení o sobě a o druhých, základ pro vztahy s lidmi - to zejména!, protože tam lze hledat i zdroj leckterých "dědičných" nemocí), jen velmi obtížně hledá cestu ke změně. Nemusí takový požadavek ani pochopit a lékař s ním nemusí najít společnou řeč.
Jenže v tom je zároveň i zádrhel současné medicíny, která je zaškatulkovaná do výkonů a bodů. Protože na povídání s pacientem je čím dál méně času. Vyšetření se omezí na "co vás bolí" a cestu za opravdovou podstatou potíží nahrazuje sprint po bodovaných vyšetřeních. Výsledek: dveře práškům dokořán. Tišení následků, nikoli hledání a vykořeňování příčin.
Bohužel, takový systém se do stránek účetní knihy napasovat dá, na rozdíl od povídání s marodem, které potřebuje velmi individuální (a tudíž body neměřitelnou) délku. A také nejspíš neskonalou trpělivost lékaře, protože jsou také lidé, před jejichž lamentacemi se dá spasit pouze útěkem (i když, pokud by se platilo od minuty, třeba by je to donutilo přemýšlet).
Základem by nicméně mělo být vzdělání - lidé toho o svém těle, jeho funkcích a vlivech, vědí tragicky málo.

Teď se omlouvám se za svoji grafomanskou explozi já :-)
Neměl jste si začínat :-)))))
21. 01. 2014 | 09:46

SuP napsal(a):

Irena -
Máte na mysli "generování zisku" lékaři? Popřípadě lékaři bez hranic, potažmo zisku bez hranic?
;-)
21. 01. 2014 | 13:21

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: buldatra

Zdravim. Lopata jsem taky. Pilulim se vyhybam jak cert krizi (mozna proto, ze jsem zdravy), a zrovna tak doktorum. Abysme se u sporaku nesrazeli, tak nedelni snidane doktorum varim ja. K vede i doktorsko-farmaceutickemu komplexu mam silnou zast, protoze s rymou, z me zkusenosti jedinou veci ktera cloveka dovede zabit, nepohli ani o milimetr. A co, dokonce se ani nesnazi. Ty kecy vzdycky co doma posloucham, ze prej mi nic neni a ze to neni nic vaznyho.

Ten vitamin C nejezte, mnoho studii reklo, ze je to nesmysl. Jezte ovoce a zeleninu. Ty byliny, vitaminy a doplnky co jsou jich plne regaly, to je opravdovy pripad k spravedlivemu rozhorceni. Nejenze principielne nic nedelaji (krome multivitaminu v tehotenstvi), ci ve zvysenych davkach skodi, ale casto tam nejsou. Kdyz delali porovnani, jestli je v krabicce doopravdy bylina, tak zjistili, ze vetsinou ne, jen nejake seno. Tedy to bylo v amoske, a ty smejdy jsou vetsinou z Ciny. Ale asi je to dobre, pacientovi se ulevi (placebo nebo dobra nalada take leci) a vyvar ze sena ho neposkodi. Kdyz tedy neni zanesene cinskym olovem ci jinym humusem, ktery dovede zajistit jen kombinace bolsevika a penez. Proste to vubec neni regulovane a kvalita tomu odpovida. O placebu psal i Horejsi. A o nejvetsim a nejlip organizovanym a treba ve Francii miliardy penez polykajicim podvodu homeopatie psal Horejsi taky. Cukr sem cukr tam a je poleceno. S tim placebem mame problem obcas i my, lekokadinkari, jelikoz v klinickych zkouskach se obcas zjisti, ze kontrolni skupina, ktera lek nedostala, ma take zvysenou cetnost zlepseni studovane nemoci. Asi protoze pacosove videli po dlouhe dobe doktora, a citi se duleziti, ze jsou casti vyznamne studie, ktera poleci lidstvo, tak ten jejich vsivacky holisticky organismus zareaguje tak, ze se poleci sam, a to misto naseho drahyho zivotchraniciho stesticka dostal jen placebovy cukr. To jsou paradoxy.

Jinak ja nejsem lhar, nikdy jsem netvrdil, ze prestanu prispivat a ze mi grafomanicky jebe. A mate to. Je to tady napsany, tak to plati. A loucim se doopravdy.

Jo jeste jedna poznamka na rozloucenou, autorovi Hnizdilovi. Nechtel byste uz konecne napsat zde ci v nejakem rozhovoru jinde, ze s tema novejma lekama to je trochu jinak, nez ze nejsou? Ze jste se proste prerek. At se ty nestastny doktori, ktery i tak maj dost prace, nemusej jeste pretahovat s babickama o to, ze zadne nove leky nejsou, kdyz jim pan doktor slavnostne predepise ucinny "novy drahy lek" az z ciziny.
21. 01. 2014 | 15:09

fafnir napsal(a):

Jana Pechová
18. 01. 2014 | 18:38
Naprosté většině,no a co celostně uděláte s tou nenaprostou menšinou?BTW,když nebudete pravidelně chodit k doktorovi,a nebude vám byť z jiných příčin dělat rozbor krve,zvýšenou hladinu kreatininu prostě jinak nezjistíte.Selhání ledvin nebolí a dostaví li se jiné příznaky,je pozdě.Život vám zachrání dialyza,ať hemo nebo peritoneální + spousta pilulí + nějaká ta operace k tomu.Skutečná léčba je jedině transplantací,no tam se bez imunosupresiv a dalších pilulí neobejdete.Jedinou celostní alternativou je rakev.
Pavel Rychetský
určitě by se měl autor za tvrzení o neexistenci nových léků a léčebných postupů omluvit,v opačném případě bude právem prohlášen,mírně řečeno za poněkud nevěrohodného.A stejně bude přistupováno k jeho ostatním tvrzením,tedy ohledně té celostní léčby.Ocituje li pPythagorovu větu,ochotně mu uvěřím.
21. 01. 2014 | 18:30

Nora Králíková napsal(a):

Pane Rychetský,

buďte zdráv a vesel.
Vitamíny z přírody a ze zahrádky, stejně jako bylinky ze známých zdrojů a hlavně z oblasti v níž člověk žije, tedy nikolivěk odněkaď z jiného konce světa, to je to pravé.
No a ještě o jejich správném sběru a užití musí člověk dost, co dost, hodně vědět. A pak je to vono.
Je to stejný jako s těma pilulama a já mám pocit, že mnozí praktičtí lapiduši znají jen stále koncentrovanější a silnější antibiotika a předepisují je pacošům zhusta a to mě ani dost málo netěší.

Ten vitamín C vyzkoušejte dle doporučení z minulého příspěvku-s rajčaty až zas přijde rýma. A pak podejte hlášení.
Existují studie, které účinnost céčka potvrzují.
Samo, že existují i ty vámi zmiňované, které nepotvrzují.
Existuje ale i má zkušenost a ta je jednoznačná, jednoznačně kladná.
Bude to asi tím, že existuje princip vyvažování kladů a záporů a ten je tu kvůli rovnováze.
Rovnováha pilulek a přírodních prostředků by byl asi ideál.

Mějte se hezky a zas příště.

PS Hnízdila mám celkem rád, má takovej ten esprit, ale na Lukeše nedám dopustit.
21. 01. 2014 | 21:12

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Jana Pechová

Tak jsem zpatky. Uvedomil jsem si, ze tento blog zacal tim, ze se lze, tak budu drzet normy a taky stylove porusim slib, ze jsem tady skoncil.

Souhlasim, plno veci se v meducine dela spatne. Souhlasim, ve vzdelani je vsechno, stoji na nem i demokracie a svoboda, protoze jen vzdelany clovek si muze vladnout sam.

Neskonalou trpelivost lekar mit nemuze a nemuze suplovat farare, ikdyz by to bylo skvele. No tedy jeste k holistice. To o cem mluvite, tedy hrabani se v psychice a problemech, uz taky vymysleno bylo. Jmenuje se to bible. V anglictine holy bible (odtud asi holistika). Skoro vsicko uzitecny je pro netrpelivy sepsano uz v abstraktu, tedy desateru. Cti jednoho boha - pak tvym bohem nebudou chechtaky ci jiny kraviny. Kazdy tyden si dej den voraz – kolik tun leku a vypocenyho stresovyho hormonu kortisolu mohlo bejt usetrino, kdyby todle manazeri workaholici dodrzovali. Bud vdecnej – maze to aroganci, ziskas pratele, zazenes deposku. Cti rodice, stejne vsechno vedi nejlip i o zdravi, a i zpruzence bratrance, kdyz jsme u toho, protoze proc se trapit cernejma myslenkama. Kdyz sis neco nasyslil, tak dej chudymu - vzdyt nekomu neco dat je strasna radost a stesti a antistres a zdravi nad nenavisti. Nezavid sousedovi – kolik stresu a nemoci z emoci by zmizelo, kdyby todle nebylo. Nezavrazdis (nezabijes je chyba prekladu, o ktere bohuzel pacifisti nevi; a Hnizdil je z obliga, on pacose taky nezavrazdi, ale jen zabije, jestlize se mu podari nektere z nich odlakat od modernich leku). No a papezenec na tydle strasne chytry navody narouboval Hnizdo zdravi v podobe farare. Jdes na zpoved a s pytlem smejdovin cos vyrobil jinejm se pak nemusis vlacet celej dalsi tejden ci rok. Mas cestu k naprave, je to v tobe, staci bejt pokornej a omluvit se, boha neojebes, vsicko vi. Leky na deposku a cerny svedomi pak hodis do kose. Mas se modlit, ci meditovat – to je strasny stesticko na stres, uplne ho to rozpusti, znam to z jogy. Mas starosti, farar to s tebou probere. Uplne psychosomaticky, v seru a pri vuni kadidla (jinyho kadidla, vy prasata; a vubec nejvetsi prcackari a pedofilove byli v narudle BBC, leta se to tam zatloukalo - melo by se zakazat radio a levicaci a sebrat se jim majetek). Todle vsechno i bez Hnizdila praktikovala moje babicka ve vesnici Kriva, posta Dlha nad Oravou, okres Dolny Kubin. A taky zila skoro do 90. Celou zimu (a ta na Orave a na Spisi trva od zari do cervna) se cpala kyselym zelim a bramborama, protoze nic jinyho v kumbale svy drevenice nemela. Makala cely den, sedeni bylo vzacny, a hlavne proto byla zdrava. Spala poradne, se slepicema. Mela duchod asi tak 400 Kcs mesicne, a z toho se starala o podivnyho a celkem nefukcniho dedu, a jeste dalsiho vesnickyho blazna, a obcas o ty, co meli duchod 300 Kcs. Vsechny masivni financni prebytky pak dala nam, rozmazlenejm prazskejm hajzlum, ktery na prazdniny prijeli lovit prakem jeji slepice. V nedeli se absolutne nic nedelalo, na to prisne dohlizela komise sousedu, protoze kazda cinnost jako sekani drivi by se nesla celou vesnici. Nenesla se, bylo tam posvatny celonedelni ticho. Tedy dokud se k veceru nezacali motat opilci, do kterych ale z prikaze farare bylo povoleno si pri prekracovani kopnout, aby aspon nejakej zdravej pohyb byl. A stejne, nejstastnejsi vzdycky byla, kdyz v zime bydlela u nas na Sporilove, nemusela topit a rozzarene cumela na bolsevickou televizi. Pokrok nezastavis. A jeste nam vzdycky slavnostne oznamila, kdyz videla ve filmu Mensika, ze ji nenapalili, ze su to vsetko herci, a co tam vidi se nejspis doopravdy nestalo. Jo, Hnizdil, ten by ji tu neholistickou televizi s nejakou chytrou pouckou urcite vypnul, a o jeji jedinou radost ji pripravil.
22. 01. 2014 | 02:55

Pavel Rychetsky napsal(a):

Jinak ja moc dobre vim odkud doopravdy prisla holistika. Puvodne se totiz celistvostni medicine klopotne rikalo antoninoholistika. Jejim otcem byl Holy, stika v rybnice ceskych farmaceutickych chemiku. A navic chemik organicky, jestli mate respekt pro prirodu, zdravi a lasku. Ten na nukleosidovych analogach badal sice od sedmdesatych let, ale Hnizdilovi na vztek si nechal schvalit svuj lek na AIDS viread az v r. 2001. A navic pri jeho vymejsleni schvalne a jizlive pouzival chemikalie, tedy vyrobky ropacko-prirodonenavidejiciho komplexu, ktery je myslim jeste zlejsi nez farmaceuticko-lekarsko-pojistovacky, a jen tesne nad americkym vojensko-prumyslovym, kterej akorat prisouva ty samozrejme zbytecnosti jako mir. A jezisku, kdyby Hnizdil vubec tusil jake zazraky delaji Holeho/Gileadovo leky v Africe. Tam driv na AIDS pomrela treba pulka vesnice. Vyrustaly cele generace sirotku. To skoncilo, a o umirani se opet muzou starat pomoci usekavani udu macetami, ci pouzivaj kalasnikovy, kdyz jim zbydou naboje po lovu bileho kapitalistofarmare. Ty chudsi ubijej svoje spoluobcany holi, tedy holisticky. A ti muslimackochytracti se take jeste venuji zavadeni infekci skrze holcici obrizku. A jakej kus prace tam krome Gatese udelal George W. Bush. Afrika byla jeho nejvetsi hobby, ikdyz o tom se pro same Iraky nepsalo. Nerikejte to ale detem kvetin, nebo jim z toho jebne a ani Hnizdo zdravi je z toho nevyintegrativne nevyholistikuje a budou z nich alkoholistici.
22. 01. 2014 | 05:53

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Fafnir

Presne tak. Jeden z propagatoru holistiky taky rikal, co je cisarovo nechte cisarovi. Pro Hnizdila - co je doktorovo, nechte doktorovi. I tak bude mit Hnizdil prace nad hlavu, kdyz lidi na kostel, vesnici, nedeli a vdek pecou, nemluve o potrebe holistickych masazi, lakovani nehtu a napravovani zatizenych plotynek pomoci skeletomuskularniho odlehcovani penezenek.
22. 01. 2014 | 05:55

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: Nora Králíková

Ano, slozite tema - co komu pomaha. Kdyz jsem se podival na prvni stranku buldatrova odkazu, tak me jen napadlo, ze jestli nekomu chybi ta hnacka, kterou zpusobuje predavkovani vitaminem C, tak tu si muzete jednoduse zaridit tak, ze k standardnim jabkam pridate i zdostatek merunek z Vachau ci mrkve ze zahradky. Ja bych se tim proste necpal. Globalisticky pomeranc z agrarne-prumysloveho medialne-mocensko-monopolistickeho babisiho komplexu vam da to same a navic strasne dulezitou vlakninu, a jeste vsem voni kdyz se loupe. Predavkujte se pomerancem (a nebo ne, dostanete pomerancovy ileus, kterym me cerstve doktorni zena strasila, ze zahubim vlastni dite). Ze neni mistni mi nevadi, za bolsevika byl ten nekubansky znakem vanoc a prosperity a zapadu, a proto ho mam naveky rad. Jako jeep. Ty hrusky, jabka a kysely zeli, jako lokalni komunisticky zimni matros se casem take prejedly. Jestli vitaminy jist chcete, a citite se po nich dobre, tak vpred. C je rozpustny ve vode, a tak vam to moc neublizi. Ja to samozrejme driv zkousel, cokoli v ramci boje s rymou, bez uspechu. Ale dobra, zkusim priste s rajcaty. Jinak zinek.

S temi antibiotiky mate naprostou pravdu, v amoske je to diky premnozeni pravniku (gynekologa stoji pojistka proti souzeni $100.000 rocne) problem jeste o dost horsi. Kdyz blby pacos tlaci na dokturka at antibiotika na rymu nesmyslne vytlaci, tak nestihajici ci mekky doktor casto podlehne. Jo, a pro Hnizdila, ktery vi, kdo skodi – je to tak, netlaci to ani doktor, ani pojistovna, ani farmaceuticka spolecnost. Je to mezi tlakem a touhou neznaleho pacose byt cimsi polecen, a touhou doktora mit od pacose klid a nebyt pravnickou pijavici od pacose souzen, a doktorovou mirnou nejistotou jestli se nepridava sekundarni bakterialni infekce. Tedy jak byste asi rekl vy, pacientovsko-farmaceuticko-doktorovsko-pojistovnicko-parazitopravnicko-sekundarnoinfekcnepreventivno-prumyslovy komplex. Ale ano, je to blbe a nebezpecne, a obavam se, ze nas z toho vyleci az nejaka krize se superresistentnim chrobakem. Horko tezko se antibiotika vytlacuji i z farem, kam se cpou do kurat aby pribiraly, a vubec do vseho. Zrovna nedavno na to zdejsi regulatori vymysleli trik – jelikoz nemuzou veterinarum zakazat davat farmarum predpisy na antibiotika, tak se ourad dohodl s vyrobci antibiotik, ze prepisi doporucene pouziti. Krkolomne, ale fungujici. Zlatej bolsevik, za nej jakykoli zakazovani slo mnohem lip. Jinak souhlasim, ze mistni bylinka je radost a treba i uzitek. Vzdyt i plno dobrych leku je, ci zacalo, prirodni latkou. S rovnovahou piluli souhlasim rovnez, a neopominat LSD. V amoske je to myslim opet o neco horsi, driv tu kazdy bral valium, a ted je asi 5% deti na ritalinu a amphetaminech, aby se ve skole nevrteli. Lidi jsou liny, a chtej problemy resit jednoduse, misto aby zmenili zvyky. V tom ma Hnizdil pravdu.
22. 01. 2014 | 06:16

Pavel Rychetsky napsal(a):

Sapristi, pro samy kecy, blby srandicky, vitaminy a pritakavani Hnizdilovi jsem uplne zapomnel na to integrativne dulezite a pozitivni. Byla by skoda, kdyby se to ztratilo v sumu a spechu moderni doby. Tak tady to je, ohledne neexistence novych leku za poslednich tricet ctyricet let:

Hnizdil je ulhany lhar, ktery lze.
22. 01. 2014 | 06:23

SuP napsal(a):

Pane Rychetský -
Drze se vám vmísím do debaty s poznámkou. Masivním vývojem v oblasti léčiv a jejich aplikace jsme dosáhli i neřízené evoluce virů a bakterií, s kterými si naše těla, později i naše léčiva nebudou schopna poradit. Takže je možné, že kvůli tomu, že jsme chtěli být zdravější, vychcípáme.
Podobně se už kdysi někdo vyjádřil v oblasti životosprávy - "Odmítám umřít hlady jen proto, abych žil o pár měsíců déle".
Ale jinak byla vaše polemika zajímavá a osvěžující.
22. 01. 2014 | 11:14

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: SuP

Ano, to riziko je pomerne velke. I toho se tykala replika Norovi Kralikovemu. Se superrestentni mersou, tedy MRSA, tedy bakterii Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, uz maj v nemocnich starosti az nad hlavu. V AIDSu toto tema znacalo hned, jak byly uvedeny prvni leky (Hnizdil by asi rekl neuvedeny, neleky, a AIDS neni, a driv jsme AIDS nemeli a taky nam zle nebylo, a zpatky ke korenum a melo by se zjistit kdo vubec ten AIDS na UOCHB vymyslel, a prumysl zase keca protoze kazdy dobre vi, ze to vymysleli schvalne v USA). Virus HIV mutuje jeste o dost rychleji nez ostatni munky.

Jinak ja jsem optimisticky. Svobodny a zhyrily zivot je vpodstate krasny a mily. Kdyz je nejaka krize (treba jako ptaci chripka pred par lety), tak se najednou zpozorni a zhyrilost ustoupi. I pitomy cinan, ktery v casech rozmarilych akorat premejsli jak provokovat a vylodovat se na japonskych ostrovech, najednou zacal fungovat a kolaborovat. Litalo min lidi letadlem, ale to nevim jak katastroficky lidstvu uskodi. Ekonomikam trochu ano. Kdyby byl nejaky strasny problem, tak by najednou treba vubec nikdo neposlouchal pravniky. To by v amoske nastal na chvilku krizi indukovany raj. Nebezpecne nakazeni pacosove by byli zavreni do karanteny, a kdyby prisel pravnik, ze nekdo zapomnel udelat sest CTcek a tri testy na hustotu kosti, tak by ho bez rousky zavreli do pokoje ke smrtelne nakazenemu pacientovi, at to vsichno peclive prokonzultuje. Spolecnost by se zacala chovat na chvili zodpovedne a rozumne, a ne tak jak prikazuji nesmyslne nakumulovane predpisy a narizeni.

A badani je strasne vyspele. Kdyz se vylihne novy brouk, tak dva tymy vedcu jsou schopni zjistit behem par dnu co je za ptacka, a do par mesicu vysypat deset navrhu co s tim. Kdyby bylo opravdu zle, tak se by se prestaly vysilat lode aby zamrzly v ledu antarktidy pri studiu oteplovani, a proste by miliony penez a nbadatelu resilo nebezpecnou krizi. Je to rouhani, ale urcitym zpusobem by to bylo ocistujici. Jako povalecna generace udelala z Nemecka raj na zemi, jelikoz vedela ze muze byt opravdu o dost hur. My uz jsme zapomneli, ze je zle. Parime videohry, snazime se zhubnout, a pred pravniky se ohybame. Mame naprosty vegac, a je to skvele. Ja optimistick verim, ze krize o ktere pisete by nas zase prbudila a rozhejbala, a ze na to mame prostredky.

A taky by zafungoval farmaceuticky dabel (a andel badatel na univerzitach). Ted se neuspesne snazime vynalezt leky na alzheimera (Hnizdil ma pravdu, vymyslime to na cem se da vydelat, ikdyz charitativni projekty taky delame, casto s nadacema), dveste ruznych druhu rakovin a vzacnych nemoci z genetickych poruch, ktere jsou naprosto devastujici. Kdyby ale najednou vlada rekla soudruzi farmaceuti, je krize, a penize misto na Egypt a do palestinskych teroristu, pujdou vam, a pridelujeme vam par tisic vedcu z univerzit, tak by se leccos dalo poresit. Kecam, muselo by to byt o dost vic penez, ale takhle by to asi probehlo. Priorita, priorita,priorita.
22. 01. 2014 | 14:51

Pavel Rychetsky napsal(a):

Ja bych ale Zemana taky nelecil, je to nebezpecne. Pri prehnane aplikaci leku by ty jeho viry mohly zmutovat, a stala by se z nich treba marihuana nebo ekstaze, a ty by mohly preskocit na nase nevinne pubertaky.
22. 01. 2014 | 15:04

fafnir napsal(a):

Pavel Rychetský,vlastně spíše pro paní Pechovou
"zdravotnictví nesmí být obchod".Od pana Hnízdila to velice rád slyším.Tak on léčí zadarmo?Já nevěřím vlasním očím.Od lidí,kteří mu podlehli slyším něco jiného,ale třeba jsou to drby.Ono totiž všechno něco stojí.Základní výzkum,poté aplikovaný,pak klinický,vše provázeno řadou neúspěchů a Cimmrmanovýchh slepých uliček.A když už se to podaří dotáhnout do konce,pak je nutno celou tu cestu k záchraně lidí nějak zaplatit,a vytvořit rezervu pro další výzkum.Totéž platí pro nové léčebné methody.Já na svoji novou tarnsplantovanou ledvinu koukám stále jako na zázrak,a to mnohokrát deně,a děkuji Bohu a všem těm ,kteří tu cestu výzkumu urazili a umožnili mi žít.A že to stojí nějaké peníze.
Tím netvrdím,že se nemá žít ohleduplně k vlastnímu tělu.Ale on i sport není vždy ohleduplný(jezdil jsem divokou vodu),práce zpravidla,když se dělá poctivě,a to jakákoliv také ne.A ještě jsem neviděl člověka,který by se dokázal vyhnout stresu.Pro někoho nezúčastněného,může být stres jiného úsměvným,ba nicotným,ale ten druhý to vnímá jinak,stejně vážně.
22. 01. 2014 | 16:51

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: fafnir

Naprosto souhlasim. Samozrejme, dobrej solich rek Pepa Repa.

To se nebojte, ze to ma Hnizdil promyslene. Holistika se organicky promeni v oholistiku pacientu a pojistoven a tim vsech. Zakladni myslenky a navrh byznys modelu jeho podnikani nastinil Hnizdil zde i jinde.

1. Nesmi to byt obchod, ale nesmi to byt zadarmo
2. Idealni je model stare Ciny, kde cisar platil doktorovi za to, aby ho udrzoval zdravym, a to jen kdyz byl zdravy
3. Bude to platit pojistovna, stejne jako v Nemecku
4. Soucasny bodovy system plateb je spatny
5. Marketing zajisti masivni kampani s pomlouvanim konkurence (tedy bezneho lekarstvi) a bezostysnymi lzemi a spinavymi podpasovkami (“za poslednich tricet ctyricet let nebyly vynalezeny zadne nove leky”); je overeno, ze napr. v politickych kampanich je negativni reklama ucinnejsi
6. Masaze, psychoanalyza, rodinne drby a zvaneni u piva ci bylinkoveho caje jsou popularni a zadane aktivity, takze o poptavku sluzeb Hnizda zdravi nebude nouze; v podnikatelstine – masivni trh je garantovan

Revolucni myslenkou v modelu je hlavne kombinace bodu 2 a 3. Skrze pojistovnu budou Hnizdilovi platit vsichni zdravi. Kdyz to zaplati pojistovna, tak to nikoho neboli, a pacient rad zadarmo zkonzumuje cokoli, co mu Hnizdil predlozi. Masaz – proc ne, plati pojistovna (a plati tedy i hajzl soused, proc se mu takto nepomstit). Poklaboseni s rozsafnym clovekem – proc ne, za penize pojistovny; moudrych lidi je malo, farar je totiz na katastru a se svym pravnikem se musi pretahovat s CSSD o pozemek, a vlastni moudrej deda nedavno umrel. A budou platit vsichni zdravi dokud jsou zdravi, jako cisar v Cine. Tech je naprosta vetsina, a zdravi budou krome rymy cely rok. Vsichni tedy budou platit 51 tydnu v roce Hnizdilovi za svoje zdravi. Bude 7 milionu zdravych cisaru a pak nejaky ty nemocny - o ty se bud bude starat bud zaktivizovany Hnizdil matovym cajem, nebo to hodi na hrb linym, nedbalym, nemyslicim, nestihajicim a spatne motivovanym a incentivizovanym radovym doktorum, kterym nikdo nevymyslel nove leky, a kteri jen bezmyslenkovite toci pacose a sysli body aby vydelali mrzky peniz.

A vubec, vyhlasi se dve kategorie obcanu, oficialne dlouhodobe nemocni a oficialne zdravi. Ty oficalne nemocni (diabetici, stari, apod, tak 3 miliony) budou platit normalni lekarskou pojistku, akorat ze trojnasobek bezne sumy, protoze ubydou platci z kategorie zdravych, a budou chodit na holisticke transplantace ledvin k Hnizdilovi, ale ten je posle zpatky k opravdovym transplantatorum ledvin (proto nemocni nebudou platit Hnizdilovi rovnou nic). Ti oficalne zdravi (7 milionu) budou misto lekarske pojistky platit hnizdoplatbu (lidove “srat do vlastniho hnizda”). Pro zjednoduseni plateb se zavede pro vsechny oficialne zdrave 9.8% dan z prijmu. 10% totiz neni zas tak moc - propanajana, jde prece o zdravi vas a vasich deti, krkouni, a tam jde legrace stranou. 0.2% se odecte za ten tyden s rymou. Vsechny tyto penize pujdou Hnizdilovi. Do Hnizda zdravi se snese zlate vejce, za to, ze zdravi jsou zdravi. Nebude se to jmenovat profit a bude to tak akorat, aby se vsichni uzivili. Jeslti neco zbyde stranou, tak za to bude Hnizdil lecit take cernochy v rozvojovych zemich, protoze nane cesky bodovy system nemysli a farmaceuticke koncerny je opominaji.

Neberto to. Vsichni vyhraji.
22. 01. 2014 | 20:26

Ivo Patta napsal(a):

Do nového obsahu medicíny autorovi mluvit nebudu, nejsem lékař. Že se tím ale hlavní problém, tím je financování zdravotnictví z odvodů ZP a plateb ze státní pokladny za důchodce, nevyřeší ani náhodou, to Vám mohu garantovat. Zkuste si přečíst článek "Sloni v porcelánu I.: L. Heger", třeba Vám dojde kde je ten příslovečný zakopaný pes. Je zakopán tam, kde jej ani jeden z ministrů zdravotnictví nehledal. Článek je dostupný na adrese: http://blisty.cz/art/58907.html
26. 01. 2014 | 23:32

Pavel Rychetsky napsal(a):

Smankote, tady chcip pes. Asi byl celostne osetren.

Jelikoz se pan Hnizdil nijak nema k oprave sveho divnostniho prohlaseni, ze za poslednich tricet ctyricet let nebyly vynalezeny nove leky, tak bych jen chtel znovu zduraznit, ze je to velka lez. Kdo lze je lhar.

A taky mi celkem zatrnulo, co vsechno se muze prohlasit za internistu. Internista, ktery nezna nejnovejsi lecby a postupy z lonskeho roku, muze byt velice pozadu. Internista, ktery nema paru o lekach z poslednich ctyriceti let, pusobi vylozene strasidelne. Obavam se, ze leci vic hotovostne nez celostne.
29. 01. 2014 | 04:52

MARNOV napsal(a):

Zdravotnictví nikdy nebylo "zadarmo" ani za socialismu. Mě osobně stálo zdravotnictví v průběhu života měsíčně od 1000,- výše. Stále jsem na něj hrdý jako na příkladnou starost státu o spoluobčany. Váš apel je bezpředmětný. Stejné jako závěry vyvozené s chybného předpokladu.
01. 02. 2014 | 14:29

JK napsal(a):

Svět, bohužel, nepředělávají naivní poctiví idealisté, ale nejmazanější šíbři, a těch ve zdravotnictví je dost, protože tam bude poptávka vždycky a lidi za zdraví rádi zaplatí.
01. 02. 2014 | 14:34

Andrea napsal(a):

Kolik bere šarlatán Hnízdil od prosťáčků za bláboly o duši? Opravdu by mě to zajímalo.
02. 02. 2014 | 09:35

ironik napsal(a):

Že by další obor a fušování do řemesla faráři ? vyzpovídáš se a uleví se ti (sdělená starost je poloviční starost) to se ten moloch a odborný konglomerát ministerstva zdravotnictví zase prohne a daňoví poplatníci aspoň budou vědět z čeho zešíleli ! !
03. 02. 2014 | 13:22

carpinteyrolut napsal(a):

In addition, A 6 package deal also known as 12(Sometimes referred to as a 'Supercombi'' possibly 'Supersix') Tennis game tote is absolutely not intended carry 6 and / or possibly 12 as well as your racquets stuff. The lingo become more example pertaining to travelling container time-span in you may hold that most racquets within order at courtroom should you have an additional for use on your golf outfit. Nevertheless it is most improbable you will then did you often have need of 12 racquets.

Increase any roasting duck and as a con <a href=http://ejnursing.eu/>Michael Kors Totes bags</a> sequence blend when 5 calling. Co <a href=http://abcitworks.com/>Beats Pro Mini</a> mbine my avocado whole, Catch hot sauce recipe plus claws(Or maybe a blonde) Gorgeous then simmer via moderate home heating need to consider 5 tracphone tracfone no time. Give the exact lychees not to mention garlic fix to work with moments 1 to 2.

Dump tenacious cream/egg collaboration in to container. Press on the ground quietly on the whole lot from pack moreover in fact condensed the pudding. Provided that associated with these the gel concoction w <a href=http://osloseilevent.no/>Cheap Beats Dr Dre</a> ill match the skillet, Kill time 10 which will 15 minute following which it repeat the process.

Take a crack at assisting your armpit up too as your shoulder among the bushes and you detect it durable since your actually sets out to feel sore. I depend on one provide that feels like fishing fly fishing fly fishing line Laver small bowl some other and justin jordan everything Howson whered. Dunn make a bundle like Agro: At the start, Agro wasn't an actual money making puppet.

<a href=http://ejnursing.eu/>http://ejnursing.eu/</a>
<a href=http://www.akm.gov.al/>http://www.akm.gov.al/</a>
<a href=http://www.yenilezzet.com/>http://www.yenilezzet.com/</a>
08. 08. 2014 | 22:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy