Vyšetřování skončilo, zapomeňte

10. 07. 2018 | 08:25
Přečteno 15224 krát
Nekonečný příběh, nepojízdného vozidla, nedostižitelného majitele
Před necelým měsícem jsem zde zveřejnil korespondenci s policií ČR, týkající se nepojízdného vozidla, řadu měsíců odstaveného ve vnitrobloku Mozambická (Kam s ním? 15. 6. 2018). Několik čtenářů mi sdělilo, že se potýkají se stejným neřešitelným problémem. Policejní vyšetřování mého podnětu dospělo k tak nečekaným a závažným závěrům, že jsem se rozhodl korespondenci aktualizovat a znovu zveřejnit. Činím tak navzdory varování policie, že se mohu dopustit porušení zákona na ochranu osobních údajů.

Úvodní modlitba spisovatelova


”Všemohoucí nebe! Chraniž dnes milostivě myšlenky mé i ostříhejž vtipy moje, aby nevzbudily nelibost mocností této země, aniž ublížily na mravnosti a jiné čistotě mým milým spoluobčanům, nebo na zdraví číslu našemu zítřejšímu, jež je nedělní – Amen!”

Byl čtenář už někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit, já vím, že čtenář je nóbl a nemá zapotřebí, aby vstával před devátou – no ale, náhoda! A když tedy náhoda ho vyvedla někdy z domu dřív, zajisté že sobě při známém svém bystrozraku povšiml, že na ulici jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu jindy nevídává. Jakož také při známé jeho duchaplnosti není pochyby, že o těch lidech a věcech, hlavně ale o těch věcech pak přemítal. Někde u domu stojí starý kočárek. Někde na pokraji chodníku plechovka od piva. Někde uprostřed parku plastová láhev. To všechno bez váhání sbírám a uklízím. Teď jsem ale narazil na problém, se kterým si nevím rady. Dobře přes půl roku každé ráno míjím nepojízdné staré auto. Stojí smutně v našem vnitrobloku, s píchnutou přední pneumatikou, mimo strážníkem určené místo parkování. Omezuje vstup do baráku, pohyb chodců, otáčení potahů i aut. Strážník občas zajde, za stěrač dá další pokutu, majitel na auto už dávno zapomněl. Co když ale umřel? Bude tady vrak stát na jeho věčnou památku? A kolik musí stát ve vnitrobloku vraků, aby strážník konal? Nevím! Tak jsem si řekl, že mocnost ouřední mi určitě poradí. Před dvěma týdny jsem poslal vokovickým strážníkům mail.

„Dobrý den,
ve vnitrobloku Mozambická, Praha 6, již řadu týdnů, mimo parkovací zónu, stojí vrak škodovky, za stěračem řada pokutových bloků, vrak současně omezuje pohyb chodců, prosím o zajištění odtahu.
Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil, tento mail, 30. 5. 2018.“


Strážník nespí. Pomáhá. Chrání.

„Dobrý den,
"zajistit" odtah bohužel není vůbec jednoduché......zejména pokud vozidlo má platnou rz, nebrání provozu atd., je tam spousta kritérií, které se musí hodnotit. Ale pokusím se domluvit s p. ředitelem s Městské policie Praha 6, jestli by mohli zhodnotit, zda by nešlo vozidlo označit jako vrak a poté odtáhnout, neboť je to v jejich gesci pravomocí.
Přeji pěkný den.
npor. Mgr. Miroslav Berka
vedoucí oddělení.“

Pokus domluvit se s panem ředitelem nevyšel.

„Vážený pane magistře,
stav, na který jsem upozorňoval v podnětu dne 30. 5. 2018, nadále trvá, prosím o sdělení, jaké kroky podniklo MO PČR ke zjednání nápravy.
Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil, 11. 6. 2018.

Strážník Berka nespí.

„Dobrý den,
vozidlo jsme zkontrolovali, kdy jsme neshledali podmínky pro odtah vozidla. Věc jsme předali k dořešení MP Praha 6, kdy jak je z fotodokumentace, kterou jsme na místě pořídili, zřejmé, tak se tím již kolegové z Městské policie zabývali, neboť tam vozidlo má za stěračem upozornění.
S pozdravem.
npor. Mgr. Miroslav Berka.“

Papírků je za stěračem hromada. To vím i bez strážníka Berky. Jenže k ničemu.

„Vážený pane magistře,
děkuji za součinnost, další upozornění za stěrač - byť tentokrát od MP Prahy 6 -  bohužel situaci vůbec neřeší, majitel již nejméně půl roku vozidlo ignoruje, upozornění nepřebírá. Prosím tedy znovu o identifikaci majitele, případně odtah, přeposlání tohoto mailu MP Prahy 6. 
Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil.“


Strážník Berka nespí.

„Dobrý den,
pane doktore já děkuji za Váš zájem o to co se kolem nás děje, ale prosím o pochopení, že s takto "odstaveným" vozidlem nic neuděláme......není to vrak, netvoří nebezpečnou překážku v silničním provozu, nebrání průjezdu vozidlům IZS, atd....v současné chvíli s tím asi o moc více neuděláme.
Děkuji za pochopení
npor. Mgr. Miroslav Berka.“

Když problém nedokáže vyřešit kováříček (Berka), je potřeba zajít ke kováři (Kovanda). Podnět přeposílám řediteli městských strážníků Prahy 6.

„Vážený pane řediteli,
přeposílám korespondenci s MOP Vokovice, týkající se mého podnětu ze dne 30. 5. 2018. Vyřešení problému je podle sdělení pana npor. Mgr. Berky mimo možnosti místního odd. policie ČR. Prosím o  zjednání nápravy.
Děkuji. MUDr. Jan Hnízdil, tento mail, 13. 6. 2018.“

„Kovář“ je shovívavý. Trpělivě vysvětluje neřešitelnost problému.

„Dobrý den,
informuji Vás, že vozidlo zaparkované v ulici Mozambická bylo hlídkou strážníků prověřeno, zda se není hledané s výsledkem negativním.
Ve smyslu § 19, odst. 2, písm. g) zákona č. 13/1997, zákon o pozemních komunikacích v současně platném znění, kde je mimo jiné uvedeno.
Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno:
g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) (dále jen „vrak“), nebylo hlídkou shledáno, že by vozidlo splňovalo známky vraku. Vozidlo má pouze podhuštěnou pneumatiku a má platnou STK.
Zjištěno bylo rovněž, že nesplňuje podmínky pro jeho odstranění z pozemní komunikace, neboť netvoří překážku v provozu, která je definována v §2, písm. z) odd. ee) zákona č. 361/2000, o silničním provozu v současně platném znění, kde je uvedeno, že překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  V tomto případě se o překážku zcela rozhodně nejedná.
Vzhledem k tomu, že vozidlo stojí v místě v rozporu se zákonem a jeho řidič se na místě nezdržoval, byl přestupek oznámen příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Jiné řešení není v současné době možné a odtažení vozidla z pozemní komunikace by v tomto případě bylo provedeno v rozporu se zákonem. Došlo by tak k překročení zákonných pravomocí pro neúměrný zásah do majetkových práv vlastníka tohoto vozidla.
S pozdravem
Bc. Zdeněk Kovanda, DiS.
ředitel OŘ MP Praha 6.“

Už jsem to chtěl vzdát. Dneska nad ránem mne vyburcoval příjezd velkého sanitního vozu. Složitě manévroval na omezeném prostoru vnitrobloku. Tomu nemůžu nečinně přihlížet. Znovu urguji.

„Vážený pane řediteli Kovando, vážený pane mgr. Berko, vážený pane policejní prezidente Tuhý,
okolnosti mne nutí vrátit se k problému nepojízdného vozidla dlouhodobě blokujícího prostory a provoz vnitrobloku Mozambická. Dnes kolem páté hodiny ranní zasahoval ve vnitrobloku velký vůz záchranné služby, nepojízdný automobil blokoval přístup ke vchodu do domu, přesun pacienta i manévrování sanitního vozu. Předpokládám, že je v možnostech policie ČR majitele vozu prostřednictvím registru identifikovat a doporučeným dopisem vyzvat k  jeho odstranění. V opačném případě prosím o sdělení identity majitele, aby se vyřešení problému mohli ujmout samotní občané, členové společenství  vlastníků jednotek (SVJ Evropská).
Děkuji za zprávu. Srdečně. MUDr. Jan Hnízdil, 14. 6. 2018.“

Strážník Berka musí být svatý muž. Opakuje opakované, v naději, že konečně pochopím. Marně. Netuší, že má co do činění s nositelem Zlatého Bludného balvanu Sisyfa, že mám za jménem titul Bl. B.

„Dobrý den,
pane doktore vzhledem k našemu šetření na místě opakuji, že z našeho pohledu vozidlo nelze odtáhnout, důvody jsem Vám již psal. Pokud by vozidlo zásadním způsobem bránilo příjezdu vozidla záchranné služby, nebo jim nějak zásadním způsobem znemožňovalo jejich činnost, měli se kolegové z RZS na nás obrátit a my bychom to na místě zhodnotili, to se ale nestalo a z fotodokumentace na místě provedené si nemyslím, že by vozidlo bránilo v jejich činnosti. Identitu majitele Vám samozřejmě sdělit nemůžeme, neboť k tomu nemáme zákonné oprávnění.
Přeji pěkný den
npor. Mgr. Miroslav Berka.“


Co ale proboha s tím vrakem? Co s ním? Pak mne projela myšlenka hanebná! Jakpak kdybychom tedy já a manželka Lucie v noci auto v postrčili tak, aby vjezd do vnitrobloku úplně zablokovalo. Pak by strážníci konat museli. Myšlenka rozhodně nepěkná – nepořádná –i protizákonní –, ale přiznám se: mně se líbila! Člověk se ach tak snadno stane špatným!
Arci – já mám malér. Najednou, bůhví odkud, bude tu stát patrola. Bude chtít, abychom auto dotlačili, kde bylo. Já se budu bránit, spáchám naposled nějaký mluvený zločin, seberou mne, odvedou – pojednou bude po mé dosavadní bezouhonnosti občanské. Nakonec mne duch svatý přece jen osvítil. Neodkladně obesílám strážníka Berku, nadstrážníka Kovandu i ředitele všech strážníků Tuhého.


„Vážení pánové,
s vaším názorem, že vozidlo nebrání provozu nesouhlasím, se sdělením, že problém nemá řešení se nemohu smířit. Protože jsme vyčerpal všechny standardní postupy, směřující k zásahu policie ČR, rozhodl jsem se přikročit k aktu občanské neposlušnosti. Dnes v odpoledních hodinách jsme na nepojízdný automobil připevnil tibetskou vlajku (viz foto).
S pozdravem. MUDr. Jan Hnízdil, 14. 6. 2018.“

null
nullVěřím, že při nejbližší návštěvě prezidenta Si Ťin- phinga v Praze strážníci problém rychle a rázně vyřeší. Jen si nejsem jistý, jestli dojde k odtahu nepojízdné škodovky nebo osoby stěžovatele.

MUDr. Jan Hnízdil, Bl.B., s inspirací Jana Nerudy, Povídky malostranské, Kam s ním?Z nekonečného příběhu nepojízdného auta rázně vyřešený příběh tibetské vlajky.


Nadstrážník Kovanda bdí nad zákonem.


"Vážený pane doktore,
informaci o Vašem skutku beru na vědomí. Jen připomínám, že vyjádření nesouhlasu by nemělo zasahovat do majetkových práv jiné osoby neboť i toto vozidlo je něčím majetkem, který si zaslouží respekt ostatních. K tomu dodávám, že nesprávně zaparkované vozidlo zakládá podezření ze spáchání přestupku, tedy společensky méně škodlivého jednání, které má řešení ve smyslu zákonných předpisů. Ne jiné! Předpokládám, že kdyby někdo připevnil vlajku na Vaše vozidlo s pochopením by se u Vás asi nesetkal. Proto si Vás dovolím požádat o uvedení věci do původního stavu. Nic proti tibetské vlajce, ale tímto způsobem si jiný výklad zákona vynucovat nelze. Pokud bych vznesl dotaz na problém z Vaší praxe, spokojil bych se s odpovědí vycházející z Vaší odbornosti i kdyby se její obsah neslučoval s mým očekáváním. Stejné by to mělo být i naopak, pokud někdo ze své odbornosti dává odpověď Vám. Vyhodnocování překážky v provozu má svá kritéria, která nejsou uvedená v textech zákona, ale v jejich výkladech, případně v právních názorech vyjádřených soudem v rozsudcích vztahujících se ke konkrétním případům, které jsou rovněž závazné. Konkrétně v tomto případě se jedná o skutečnost, že vozidlo sice částečně zasahuje do vstupu na pozemní komunikaci, ale vedle chodníku není pevná překážka, např. dům, která by profil chodníku zužovala natolik, že by zde nemohl projet kočárek, invalidní vozík a podobně. Vozidlo neohrožuje ani neomezuje provoz a sice z důvodu, že zde žádný provoz není. Odstranění jakéhokoliv vozidla nelze provádět na objednávku, pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro jeho odstranění. Sanitnímu vozu, zde mohou překážet v době zásahu i jiná vozidla, která jsou často zaparkována v souladu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, jejichž řidiči se ničeho nedopouští. Mohu Vás ujistit, že řidiči sanitních vozů a ostatních složek IZS s tímto v městském provozu počítají a umí se s těmito nástrahami vypořádat. Pokud by tomu tak nebylo, disponovali bychom oznámením ze strany složek IZS o tomto „překážejícím“ vozidle. Mohu Vás ujistit, že tomu tak není. Doporučuji přečíst si mou předchozí odpověď, ve které je zřetelně uvedeno, že strážníci přestupek řešili ve smyslu zákonných přepisů.
Závěrem si Vás dovolím informovat, že pořizování fotografií (viz Vámi zaslaná příloha) obsahující osobní data a jejich následné zpracovávání či nakládání s nimi bez souhlasu subjektů údajů nebo bez souhlasu zákonných zástupců nebo bez zákonných důvodů, není v souladu s právním řádem ČR. Pokud takovým souhlasem disponujete považujte tuto informaci za bezpředmětnou.
Přeji hezký den.
S pozdravem
Bc. Zdeněk Kovanda, DiS., 15. 6. 2018, 10:21."

Ruce zákona se nesmím protivit.

"Vážený pane řediteli,
děkuji za péči, kterou věnujete mému podnětu i za právní poučení. Pokud máte na mysli osoby zobrazené na fotografii, jde o moji dceru s manželem a vnukem. Tibetskou vlajku jsem na Váš pokyn neprodleně odstranil.
Hezký víkend. Srdečně. Jan Hnízdil."

Víc už nezmůžu. Snad pomůže senátor. .

"vážený pan
mgr. Jiří Růžička, senátor
volební obvod 25, Praha 6

Vážený pane senátore,
z odkazu na moji korespondenci s Policií ČR je zřejmé, nebo alespoň já tomu tak rozumím, že policie nemá účinný nástroj k řešení problému, který popisuji. Řada čtenářů této korespondence na mém facebooku mi navíc sdělila, že se potýká s totožným problémem. Dovoluji si Vás proto požádat, abyste ověřil, zda PČR skutečně účinný nástroj nemá. V případě, že se potvrdí informace, které mi sdělil pan mgr. Berka a pan bc. Kovanda, abyste inicioval zákonnou úpravu, která PČR umožní podobné případy rychle a efektivně řešit.
Děkuji za zprávu. Srdečně. MUDr. Jan Hnízdil, tento mail, 17. 6. 2018."


Vyšetřování skončilo. Zapomeňte.

„Vyrozumění: Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst.
1 trestního řádu) ze dne 15. 06. 2018 označeného jako „ŽÁDOST O PROVĚŘENÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA SPZ..., MOZAMBICKÁ, PRAHA 6, VOKOVICE“ a provedeným šetřením dle § 158 odst.1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu.
V celé věci bylo provedeno opětovné šetření a to ve vnitrobloku Mozambická, Praha 6,Vokovice, kdy na místě zjištěno, že toto vozidlo není vyhlášeno do systému Patros. Dále na místě zjištěno, že vozidlo je uzamčeno a nejeví žádné známky poškození. Dále bylo zjištěno, že vozidlo nesplňuje podmínky pro jeho odstranění z pozemní komunikace, neboť netvoří překážku v provozu, která je definována v § 2, písm. z) odd. ee) zákona č. 361/2000, o silničním provozu v současně platném znění, kde je uvedeno, že překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Rovněž se nejedná o žádný autovrak. Vozidlo ani nebrání průjezdu složkám IZS. V tomto případě se o překážku zcela rozhodně nejedná. Dále hlídkou zjištěn provozovatel vozidla. Na tuto osobu se hlídce nepodařilo sehnat žádné tel. spojení. Dále bylo zjištěno, že adresa provozovatele vozidla je adresou Městské úřadu. Z tohoto důvodu nebylo možno provozovatele vozidla o celé věci vyrozumět. Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že se ve věci nejedná o podezření ze spáchání trestného činu, nebo přestupku.
Na základě shora uvedených skutečností navrhuji ukončit prověřování shora uvedené věci a spisový materiál dnešním dnem u l o ž i t na MOP Vokovice k jeho případnému dalšímu využití.
Na podkladě výše uvedených skutečností, bude Vaše podání uloženo bez dalšího opatření pod výše uvedeným číslem jednacím.
prap. Tomáš Grečmal Praha 2. 7. 2018
npor. Mgr. Miroslav Berka
inspektor
vedoucí oddělení.“


Pan senátor Růžička je slušný, moudrý a pracovitý muž. Také přítel Jirka. Dělá, co může.

„Ahoj, Honzo,
trochu jsem pokročil, tak Ti dávám vědět. Věc se má následovně:
Problém je v zákoně o pozemních komunikacích a v definici slova "vrak" nebo v nějaké volnější definici, která by se vztahovala i na ty vozidla, o kterých píšeš.
Podle §19 se na dálnicích, silnicích a dalších místních komunikacích nesmí: odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10)a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10)(dále jen „vrak“)
Na základě takové definice jsou odtahována vozidla, která jsou viditelně nepojízdná, tuto část zákona, by bylo třeba upravit, aby nedocházelo k zasahování do majetkových práv. Nyní podle zákona musí být závady zjevné, na první pohled viditelné. Například tedy auto vyhořelé, zcela zdemolované nebo takové, ze kterého zbývá jen torzo. Fakt, že auto nemá registrační značku, má propadlou technickou prohlídku, podhuštěné pneumatiky, vysklená okna nebo je plné odpadků, není důvodem pro jeho odtažení. To vše asi víš, píšu to jen pro pořádek.
Našli jsme, že pražský radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO) chce prosadit legislativní změny. Chystá úpravu zákona ve spolupráci s městskou policií. Podle informací by novelu rád předložil Poslanecké sněmovně na podzim prostřednictvím poslanců.
Problém s "autovraky" řešil i starosta Prahy 8 pan Roman Petrus, který chtěl rozšířit pojem "vrak" tak, aby stav vozidla a jeho možný odtah mohl posoudit správce komunikace. Z veřejně dostupných zdrojů se mi bohužel nepodařilo zjistit, zda návrh podal nebo v jakém je stavu.
V Poslanecké sněmovně se nyní ve 3. čtení projednává pouze zákon o provozu na pozemních komunikacích, který implementuje tři nové směrnice EU (o pravidelných technických prohlídkách, o silničních technických kontrolách, o stanovení maximálních rozměrů pro vnitrostátní a mezinárodní provoz).
Nyní ověřím, v jaké fázi je legislativní snažení dvou zmíněných pánů - hledají podporu poslanců, návrh už je podaný, vzdali to atd. Podle toho pak můžeme postupovat dál - čekat, až novela přijde do Senátu ze sněmovny/navrhnout novelu ze Senátu/požádat poslance topky nebo STANu, jestli by se toho nechtěli ujmout, ale přeci jen z Poslanecké sněmovny mají návrhy novel zákonů snazší cestu, než ze Senátu.
Zatím ahoj a měj se co nejlépe.
Jiří R, Praha 3. 7. 2018.“

Ve spolupráci s policií by to panu senátorovi šlo možná líp. Snad pomůže strážník Berka.

„Vážený pane magistře, 
oceňuji péči, se kterou se PČR věnovala mému podnětu. Pokud výsledkům šetření rozumím  správně, PČR se nepodařilo majitele nepojízdného vozidla kontaktovat, tím považuje záležitost za uzavřenou a podnět odkládá. Znamená to, že aktivita PČR se bude nadále omezovat na umísťování pokutových bloků za stěrače nepojízdného vozidla? S takovým závěrem se v žádném případě nemohu spokojit. Členové SVJ Evropská před časem marně  peticemi žádali městský úřad P6, aby vnitroblok Mozambická neotevíral parkování motorových vozidel. Poté, co se obyvatelům nepodařilo zabránit zřízení parkoviště, stává se z vnitro bloku odkladiště. Naléhavě Vás proto žádám o sdělení, jaké další kroky v rámci svých kompetencí PČR podnikne pro zjednání nápravy, resp, jaké kroky bude iniciovat, aby potřebné pravomoci získala. Současně si dovoluji Vás informovat, že veškerou korespondenci s PČR zveřejňuji na svém blogu a facebooku. O pomoc při řešení podnětu jsem požádal senátora mgr. Jiřího Růžičku. Dovoluji si Vám poskytnout jeho mailovou adresu a požádat Vás, abyste další kroky podnikali koordinovaně, v součinnosti s panem senátorem (mail:ruzicka@gjk.cz).  
Děkuji. Srdečně. MUDr. Jan Hnízdil, Praha 3. 7. 2018.“ 
 

Strážníku Berkovi dochází trpělivost. Varuje.

„Vážený pane doktore,
v dané věci jsme Vás vyrozuměli, že jsme zhodnotili stání vozidla z pohledu porušení zákona č. 361/2000, o provozu na pozemních komunikacích a toto nesplňovalo podmínky pro odtah vozidla. Za stěrač předmětného vozidla jsme mi nic neumístili, jednalo se o aktivitu Městské policie. Jinak nejsem schopen ovlivnit zda Městský úřad Prahy 6 povolí či nepovolí vjezd vozidel do dané oblasti, to snad chápete. Dále bych Vás chtěl upozornit na případné zveřejňování dokumentů s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Pokud v dané věci nevzniknout nějaké nové skutečnosti, které by zakládali důvod k dalšímu šetření, berte prosím toto vyrozumění jako konečné.
 Přeji pěkný den. Mgr. Miroslav Berka, Praha 3. 7. 2018.“


Neznalost zákona neomlouvá. Raději se zeptám, co dělám špatně, co mi hrozí.

„Vážený pane magistře, 
jsem občan dbalý zákona, Vaše informace, že bych se mohl zveřejněním korespondence s orgány státní správy dopustit porušení zákona o ochraně osobních údajů je pro mne překvapující. Prosím o poučení, v čem svým konáním zmíněný zákon porušuji, abych v nezákonné činnosti nevědomky nepokračoval. 
Děkuji. V úctě. Jan Hnízdil, Praha 3. 7. 2018.“


Strážník Berka je ve službě.

„Vážený pane doktore,
v rámci různých dokumentů, které údajně zveřejňujete na veřejně dostupné síti, mohou býti různé informace, např. i osobní údaje spadající pod ochranu dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a proto jsem jen zmínil, že je třeba případně zvážit jejich zveřejňování.
Npor. Mgr. Miroslav Berka, 3. 7. 2018.“


V různých dokumentech mohou být různé informace. Různí lidé jsou různí. Proti tomu není odvolání. Končím. Nepojízdný automobil nedostižitelného majitele bude už asi na věky ozdobou našeho vnitrobloku.


Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy