Je český vicepremiér Vondra americkým agentem?

03. 12. 2008 | 16:29
Přečteno 10154 krát
Ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2007 (viz http://www.bis.cz/n/2008-09-25-vyrocni-zprava-2007.html ) se oddíl 1.3 věnuje kontrarozvědné činnosti, tedy popisu činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území. Pozorný čtenář si nemůže nevšimnout, že se tento oddíl věnuje jedné jediné zemi: Ruské federaci. Jakoby snad na českém území operovali zpravodajci jediné země světa – absurdní představa.

Člověk nemusí být zrovna expert na zpravodajskou činnost, aby si uvědomil, že obzvlášť teď, tedy v době strategického jednání o umístění trvalé vojenské základny USA na našem území, zde budou působit zpravodajci minimálně ještě jedné země: USA. O těch ale zpráva BIS mlčí. Stejně tak jako o zpravodajcích francouzských, čínských, anglických, německých či dalších. Proč? Je to snad tím, že byla dělána na politickou zakázku a jejím cílem nebylo objektivně informovat o činnosti BIS, ale vystrašit lidi starým osvědčeným strašákem – Ruskem? Ve snaze zlomit odpor většiny Čechů, Moravanů a Slezanů proti trvalému pobytu amerických vojsk na našem území?

Odpověď přichází z míst, kde by ji čekal asi málokdo: z české vlády.
V uplynulých zhruba dvou letech se ke mně opakovaně dostala informace, která mě v počátku šokovala. Říkala, že vicepremiér naší vlády Alexandr Vondra je americkým agentem. Zdálo se mi to natolik absurdní, že jsem této zprávě nevěnoval žádnou pozornost. S postupem času se ale množily zdroje, odkud se ke mně zpráva dostávala, a někteří lidé dokonce mluvili tak, že „to přece ví každý“. Může na tom být něco pravdy? Kdo je vlastně Alexandr Vondra?

Na svých stránkách (viz http://alexandrvondra.cz/kdojsem.php) kromě své základní biografie mimo jiné uvádí, že v roce 1999 obdržel medaili od National Endowment for Democracy (NED). Musí být na tuto medaili patřičně hrdý, je uvedená hned na prvním místě v jeho sekci „Ocenění a vyznamenání“. A co že je tato National Endowment for Democracy, neboli Národní nadace pro demokracii?

Jeden ze zakladatelů NED Allen Weinstein k její činnosti uvádí: „Mnoho z toho, co my [NED] dnes děláme, dělala před 25 lety tajně CIA“ (Blum, Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower, 2000, str. 180). To je možná nejvýstižnější shrnutí. Obšírněji je pak činnost NED popsána přímo na webových stránkách organizace:

„Po druhé světové válce, čelíc hrozbám našich demokratických spojenců a bez jakéhokoli mechanizmu poskytování politické pomoci, se zákonodárci Spojených států uchýlili k utajeným způsobům, tajně vysílajíc poradce, vybavení a finance na podporu novin a politických stran, které byly v Evropě v ohrožení. Když bylo na konci 60. let odhaleno, že některé americké privátní dobrovolnické organizace byly skrytě financovány prostřednictvím CIA, aby vedly boj myšlenek na mezinárodních fórech, dospěla vláda prezidenta Johnsona k rozhodnutí, že takovéto financování by mělo přestat, a doporučila ustanovení ‘veřejno soukromého mechanizmu‘ k financování zahraničních aktivit otevřeně.“ (http://www.ned.org/about/nedhistory.html#origins)

V otevřené encyklopedii Wikipedia je dostatek příkladů, jak takové financování zahraničních skupin a politických stran prostřednictvím NED probíhá (http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy). Obecně lze říci, že NED podporuje takové politické strany a kandidáty, kteří jsou nakloněni zájmům USA v dané zemi či regionu. Konkrétně to jsou často kandidáti se silnými vazbami na vojenskou oblast a tací, kteří podporují práva amerických společností investovat v daných zemí s minimálními omezeními. NED nepodporuje kandidáty, kteří se staví proti investicím amerických společností nebo ty, kdo slibují omezení práv investic těchto společností.

Český vicepremiér má ale na svém kontě víc „trofejí“. Další z nich je například členství v Trilaterální komisi (2005-2006). Tato soukromá organizace, jejíž vliv daleko přesahuje vliv mnoha národních vlád, včetně té české, a jejíž členové jsou nikoliv demokraticky voleni, ale jmenováni, je často považována za skupinu, jejímž cílem je vytvoření jedné světové vlády. Není zřejmě náhodou, že dnes v Trilaterální komisi místo Alexandra Vondry zasedá český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Commission).
Kolik Čechů zná tyto zásadní informace? Kde jsou nezávislá média, aby na tyto skutečnosti poukázala? Jak to, že žádný novinář se pana Vondry na tyto skutečnosti neptá a nepožaduje vysvětlení?

Alexandr Vondra také spoluzakládal (spolu s dalším bývalým velvyslancem v USA – Michaelem Žantovským) PASS – Program of Atlantic Security Studies, takzvaný think-tank, jehož cílem je „identifikovat a analyzovat otázky a problémy zahraniční politiky a bezpečnosti v oblasti transatlantických vztahů a pomoci navrhnout praktická řešení a způsoby čelení těmto problémům“ (viz http://www.alexandrvondra.cz/media/PassFactsheet2005.pdf). Pod hlavičkou PASS organizoval současný český vicepremiér spolu s dalšími jeho členy konference, jejichž témata odpovídala širšímu zaměření PASS „na obecné perspektivy Atlantické vazby samotné. Současné Euro-Americké otázky a budoucnost NATO a budoucnost společné evropské bezpečnostní a obranné politiky jsou analyzovány směřujíce ke komplementárním a synergickým řešením, která by posílila transatlantickou vazbu“. Po ořezání všech zbytečných slov kolem zůstává jasno: cílem PASS bylo posilování „transatlantické“ vazby a vytváření takové evropské zahraniční a bezpečnostní politiky, která by tuto vazbu posílila (a nikoliv naopak). (Program PASS byl sice v roce 2005 ukončen, byl však okamžitě nahrazen institutem Prague Security Studies Institute. Jména se mění, cíle zůstávají stejné.)

Je zjevné, že tato „transatlantická“ vazba bude tím silnější, čím silnější bude závislost Evropy na USA. A naopak, čím nezávislejší bude Evropa na USA, tím slabší bude tato vazba. Ona vicepremiérem tak opěvovaná „vazba“ totiž není ničím jiným než poutem, kterým je EU připoutána k USA. Jak jinak si lze vysvětlit skutečnost, že Česká vláda prosazuje umístění americké vojenské základny v Brdech zcela bez diskuze na půdě Evropské unie?

Čí zájmy tedy hájí český vicepremiér? Zájmy občanů České republiky? Nebo zájmy mezinárodních polotajných uskupení s neznámými cíli, často však přímo napojenými na vysoké politické, vojenské a finanční činitele USA? Je tedy snad opravdu pravda, že pracuje nikoliv pro českou vládu, ale že že jeho skutečným zaměstnavatelem je prostřednictvím krycích organizací přímo americká CIA? Jeho chování (stejně tak jako chování jeho „kolegy“ Schwarzenberga) v otázce umístění americké vojenské základny v ČR tomu nasvědčuje.

Stávající česká vláda dělá z České republiky trojského koně v Evropské unii, neboť prosazuje něco, proti čemu se dnes již otevřeně postavili prezident Francie, premiér Itálie, vrcholní představitelé Německa, Rakouska, Španělska a řady dalších evropských zemí.

V tomto světle se již nedivím, že výroční zpráva BIS nehovoří o působení CIA na území České republiky.

A jak se k celé této záležitosti postaví členové ODS na víkendovém kongresu? Dopustí, aby jejich strana i nadále poškozovala zájmy České republiky a zájmy Evropské unie ve prospěch „transatlantické vazby“? Ponechají i nadále svou stranu v rukou, které již dokázaly, že „to nedokážou“? Dopustí, aby ODS odpadla na smetiště dějin a byla nahrazena jinou, odvážnější a sebevědomější stranou, v jejímž čele nebudou působit lidé, kteří se chovají jako agenti cizích mocností?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Janka napsal(a):

Pěkně se nám to vybarvuje... Ještě připomeňme, že Vondra byl před nástupem do funkce ministra jednatelem lobbystické agentury Dutko, která prosazuje zájmy zbrojních koncernů, které se mají podílet na stavbě radaru.
03. 12. 2008 | 16:43

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Putin, ci Medvedev by to nezvladli lepsie! Chorosaja robota (ci delo?):-).
03. 12. 2008 | 16:45

Marcela napsal(a):

Pane Tamáši sice Vám fandím a bojujete za nás všechny,ale máte to asi marné.Když nejvyšší představitelé státu málem prosí,aby tu byl radar a cizí vojáci,znamená to takovou zradu vlastní země a jejích občanů,že se z toho dělá člověku zle.Nevěřím už ve skutečnou moc demokracie.Jsme už někde jinde asi v neskutečném marasmu.
03. 12. 2008 | 16:53

Železnohorský napsal(a):

No, konečně! Proradaristé vyrukovali s ruskými agenty, protiradaristé teď s americkými, všechno je tedy v pořádku, můžeme klidně spát...
03. 12. 2008 | 17:00

ROSSIAN napsal(a):

Pane Tamáši, máte zcela pravdu, o skutečnosti že tito lidé (Vondra, Švarcenberk, aj.) byli vybráni do vlády zcela účelově - aby zde hájily čísi cizí zájmy je zcela jasné. Svědčí o tom mimo jiné i skutečnost že Vondra, i Švarcenberk - kromě toho že jsou součásti americké neokonzervativní vlivové skupiny ve střední Evropě - nemají jinak jakoli racionálně opodstatněnou skutečnost proč by měli zastávat posty zahraničně-politické orientace země (ministr zahraničí, ministr pro evropské záležitosti). Nemají totiž jakékoli zkušenosti ani praxi z oblasti zahraniční politiky - a ani této oblasi nerozumějí. Nejsou schopni se relevantně orientovat na poli mezinárodních vztahů a tudíž pouze v praxi uplatnují koncepci americké neokonzervativní politiky. Vskutku výborná kvalifikace pro tyto důležité posty. Je to ostuda pro ČR, a ještě větší bude až jejich prostřednictvím bude při předsednitví ČR v EU budou prosazovat v EU americké neokonzervativní zájmy. Opravdu ostuda !!
03. 12. 2008 | 17:01

pgjed napsal(a):

Pane Tamáši, dobře, zkusil jste to. Ale přece si nemůžete myslet, že vaši čtenáři budou opravdu tak hloupí! Ne bo byste považoval za normální, aby veřejně dostupná zpráva naší tajné služby obsahovala informace o činnosti tajných služeb našich spojenců? Předpokládám, že tak hloupý nejste. :-)

Jo a abych nezapoměl, ten ámprlistický jestřáb Vondra, když nemá zrovna co dělat, tak bije černochy a do brambor pouští mandelinky. Ale nikomu to neříkejte, je to přísně tajné!
03. 12. 2008 | 17:04

Mike Shake napsal(a):

Jaká úžasná moudra nám mohl sdělit aktivista ne základnám?Z data jeho narozeni je jasné, že aktivitám bolševiků je zcela oddán.Asi po vzoru svých rodičů. I kdyby byla pravda, že pan Vondra je agentem CIA, bylo by to bezva. Chlapečku nic nevíš o rudé invazi! Uč nikdy mužík z dálného východu. Ať žije U.S.A!
03. 12. 2008 | 17:06

pgjed napsal(a):

To ROSSIAN:

Jedno oko nezůstává suché nad vaším "češtinem" a stylistickou obratností.
03. 12. 2008 | 17:08

ROSSIAN napsal(a):

Mike shake, víte z koho mají v USA největší srandu ? Z lidí jako jsi ty. Tedy z ideologických popletenců strašících se Ruskem a upřimně vkládající svůj osud do rukou velkého vůdce - USA. S těmito lidmi (které bohužel sedí i v naší vládě) si USA až bude mít problémy si první udělá rohožku aby si očistily boty od špíny a nechali ji na rohožce.
M
03. 12. 2008 | 17:17

JAHA napsal(a):

Ad: Rossian
Kedze ste nam poskytli nevyvratitelne dokazy o neschopnosti tychto dvoch panov, navrhujem schvalit Vas za ministra zahranicnych veci. Nase (nielen toto) ministerstvo uz dlho (od roku 1989) nebolo riadene tak, ako si to verchusky bratskeho naroda kaleneho "kak stal" v rekreacnych taboroch Sibiri zelaju.
03. 12. 2008 | 17:17

Pobo napsal(a):

2 Železnohorský:

:o)) Asi tak nějak.

Chtěl jsem ten autorův nadpis parafrázovat, ale Vy jste to vyřešil lépe.
(Máchám nad Tamášovým článkem rukou a odcházím, více čas blbostmi neztrácím.)
03. 12. 2008 | 17:19

JAHA napsal(a):

Ad: pgjed
Neprezradzajte vsetko na Vondru. Hned sa donho pustia za rasisticke spravanie:-).
03. 12. 2008 | 17:20

ROSSIAN napsal(a):

kamil: Porušujete pravidla diskuze a urážíte čestného člověka, kterímu všichni co sedí v současné vládě nesahají ani po kotníky.
03. 12. 2008 | 17:25

Kája napsal(a):

Mě stačí, že Vondra strašil, že když neschválíme radar, tak nás vyloučí z NATO, USA nám nezruší víza, budeme muset zavést brannou povinnost a Severní Korea na nás odpálí co nevidět raketu a když to nestihneme schválit letos, tak budeme platit stavbu radaru ze svého, atd..

Jsem myslel, že před "hrozbou" z Ruska nás chrání vstup do NATO a EU.. a ono koukám ne. Nás ochrání jen radar v Brdech.. hm..
03. 12. 2008 | 17:49

stále rebel napsal(a):

Pro Kája.
Radar nebude chránit nás, ale my ten radar. Když jej někdo poškodí, tak to zaplatíme, protože budeme odpovědni za jeho vnější ochranu.
03. 12. 2008 | 18:04

Admirál napsal(a):

Mě vůbec nevadí, jestli p. Vondra slouží kromě jiného CIA. Je to spřátelená služba. Důležité je, aby když vystupuje na veřejnosti, vždy nejdřív sdělil, zda mluví za vládu ČR, nebo za CIA.

Aby se to nepletlo.
03. 12. 2008 | 18:09

Buchta napsal(a):

Dobrý den,

zřejmě bude pane Tamáši něco špatně, když jste i vy přišel na to, že pan Vondra je TAJNÝ agent :). Omlouvám se za ironii, ale na tyhle vidle jste si naběhl sám.

Buchta
03. 12. 2008 | 18:14

Mour napsal(a):

Zajímavý článek. Když jsem sledoval a sleduji jednání p. Vondry, také mě něco takového napadalo, ale považoval jsem to za příliš paranoidní. Jestliže se ale přehlédne životní dráha p. Vondry (velmi pravděpodobná podpora USA poskytovaná českým disidentům, po roce 1990 velvyslanec v USA, působení ve firmě Dutko, podpora /doufám, že se nemýlím/ neokonzervativní "jestřábí" výzvy pro Nové americké století, podpora agrese proti Iráku v roce 2003 a Vámi uváděné skutečnosti), je těch vazeb mezi p. Vondrou a (určitými kruhy) USA na jednoho opravdu nějak moc.
Ale patrně má p. Vondra USA prostě jenom velmi rád.

Pro p. Hochmanna: Invektivami si sice pozornost zajistíte, ale diskutovat s Vámi je v takovémto případě obtížné - otázka, kdo je "svinská pátá kolona" "grázlů" je věc do značné míry subjektivní a dosti často neverifikovatelná, resp. nefalzifikovatelná.
03. 12. 2008 | 18:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé výkřiky, které byly v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Já se Vám divím, pane Hochmanne, že Vám to stojí za rozčilování ;-)
03. 12. 2008 | 18:51

ROSSIAN napsal(a):

Ivan Hochmann, víte co by se muselo stát aby bylo "čisté ovzduší" tak jak si to představujete ?
USA by muselo ovládnout radikální universalisticko-náboženské křídlo neocons, a následně se pokusit o "poslední úder". Pomocí vojenské americké moci násilně rozšířit po celém světe vlastní ideologii: Tzn. USA jako vyvolený "boží národ" s nárokem celému světu (i násilně) implantovat vlastní měřítka dobra a zla a vlastní (už ani ne tak americkou jako spíše universalisticko-fundamentalisticko, náboženskou) mocenskou, politickou i kulturní ideologii.
Pak by ty všechny "páte kolony" jak je nazýváte a "kazisvěti" co boří vaši konstrukci ideálního světa zmizeli, ale vy spolu s nimi. Vás by totiž noví vládci světa nepotřebovali.
V současné době je právě americká neokonzervativní ideologie - v jádru tíhnoucí k fanatismu, a fundamentalismu, i když se zpočátku kryje za líbivé fráze o šíření demokracie - ta největší hrozba nejen pro demokracii ale pro celý svět.
Na rozdíl ode všech ostatních ideologií a fundamentalismu má právě tato ideologie nejblíže k reálným prostředkům pomocí kterých by bylo možné uskutečnit budoucí světovládu (blízkost k vojenskoprůmyslovému komplexu stále nejsilnější velmoci,vliv na globalizovaná média, využití panamerické globální kultury). Ze začátku to může třeba vypadat líbivě stejně jako komunismus, ale potom přijde totalita, proti které by vybledly všechny ty předchozí.
03. 12. 2008 | 18:56

JK napsal(a):

Autorovi:

Váš článek dělá z komára (NED) velblouda. Vědomě nebo z hloupé naivity. Dtto vliv Trilaterální komise (zapoměl jste na Bittburg:). Je to laciná propaganda a řekněte mi, jak Vás platí Kreml.

Jinak, jako člověk který poznal USA, jejich systém a to, komu především slouží, nemám dojem, že je v národním zájmu, tedy toho, čím se zejména klausovci a ODS pilně ohánějí, aby zde a v Polsku byl raketový systém v podobě, o které útržkovitě víme.

Oproti mnohým, včetně Havla, si myslím, že USA, jako oceány chráněná a svým jednotným trhem, již 60 lety trvající obrovskou výhodou tištění si světové rezervní měny, nezasahuje a nepůsobí po světě ve jménu skutečné demokracie nebo v zájmu středních tříd, ale v zájmu svých vlastních, velice úzkých vrstev.

Ano, když Evropa, která zplodila hnědou a rudou totalitu a desítky miliónů obětí, dvě nejhorší války, naplní ulice západních metropolí, skandujíc "Better red than dead", v opdporu k Reaganovým raketám s plochou dráhou dostřelu, které ofsetovaly rakety SSSR, volba je jasná: USA lepší než stepní, slovanská, komunistická diktatura.

Stejně tak pravdou je, že, oproti západní Evropě, USA měly největší výdrž, zájem a věnovaly nejvíc na zadržování, pak oslabovaní, bojování a nakonec uzbrojení SSSR a jeho bloku. Oproti sociálně orientované Evropě, kde navíc komunisté ve Francii, Itálii, atd. ani 60 let po válce nemizí, naopak jsou i někdy ve vládě, distribuce bohatství v USA, plus jejich anglosaský individualismus, dokázal zatím vždy upřednostnit boj proti hlavně komunismu, poby smrtelnému nebezpěčí znárodnění obrovských majetků těch nejbohatších a tedy nejvlivnějších. USA proto také nejsou žádnými příteli zemí, kde je silnější sociální systém a redistribuce příjmů, které nehoví anglosaským, liberálním představám o "přirozeném" uspořádání lidské společnosti a světa.

USA, počínaje liškou Rumsfeldem, kalkulovaně zneužily chvastounského echte liberalismu Kaczynských a našich klausistů, vědomě postavily "novou" Evropu proti "staré", protože vyspělejší západní Evropa, dokonce ani jinak spolehlivé a kulturně blízká Británie, by jim radar a rakety, zejména v této éře, na svém území nepovolila.

Takže zásluhy, které USA o Evropu nebo o porážku nacismu a komunismu mají, nebyly, ani náhodou, díky zájmům o obyčekné, svobodu a demokracii milující lidi v Evropě nebo kdekoliv jinde, ikdyž v našem případě nám jejich zájem porazit národní socialismus 3. Říše, než spolkne Anglii a vyhladí Židy nebo komunistický SSSR, co krade hračky zejména nejbohatším, zásadním způsobem pomohl. A to i v případě porážky komunismu, jakkoliv Klaus tvrdí, že ten vlastně uhnil sám od sebe, Reaganovo zbrojení nebo americkými a západními fondy placení disidenti na tom neměli sebemenší podíl.

Stran disdentů, tedy ne "disidenta EU", Klause: jasněže na to americké i západní fondy šly. Vzpomínám si také, jak v půli roku 1989 jedna z chartistek, po asi 3 měsících vězení, publikováno na Západě, řekla, že "do vězení jsem šla chudá, vrátila se bohatá". Zapoměl jsem, kolik že dostávali za den, řekněme 50 USD, což tehdy byly peníze. To nic němení na jejich zásluhách, protože, zejména v ČSSR, národ Švejků, oproti Solidaritě, Maďarům atd. do polsední chvíle, když - jako s Pražským povstáním - bylo poté, se rozhodl cinkat klíčema nebo postavit na pár hodin barikádu, když už Říše bezpodmíněčně kapitulovala.

Základna bude po desetiletí důvod k extra procentům volebních hlasů levice, o jejím užitku k bezpečnosti ČR pochybuji, politickou výhodu vzhledem k USA nebo EU zatím nevidím,
03. 12. 2008 | 18:59

LEVAK napsal(a):

Neuškodí si připomenout Vondrovo působení v projektech pod praporem „hvězd a pruhů“. V roce 2003 se stal konzultantem The German Marshall Fund of the U.S., nadace na podporu zahraničněpolitického bádání. GMF byl původně založen na základě daru německé vlády z vděčnosti USA za osvobození západní Evropy od nacistické okupace. O rok později spoluzaložil think-tank Prague Security Studies Institute. V letech 2004-2006 byl jednatelem společnosti Dutko Worldwide. Přesně té, kterou nyní čeští daňoví poplatníci odměňují částkou sto tisíc měsíčně za prolobbování zrušení vízové povinnosti v Kongresu USA. O tom – bez obav ze střetu zájmů - rozhodl kabinet, jehož je Vondra vicepremiérem.
03. 12. 2008 | 19:03

Zacheus napsal(a):

Pokud jde o Trilaterální komisi, ta vznikla údajně tak, že v roce 1973 požádal David Rockefeler Zbigniewa Brezniského ( jemuž mimochodem uctivě naslouchá i nově zvolený prezident USA Obama),aby sestavil organizaci nejvlivnějších politických a prmyslových špiček. Tuto tedy nazval Trilaterální komise. Podle jedné (spiklenecké ) teorie usiluje o vládu nad světem.

O vlivu této komise ovšem empiricky svědčí skutečnost, že její člen James Carter, který měl sedm měsíců před nominačním sjezdem sjezdem Demokratické strany čtyři procenta podpory, se téměř "přes noc" stal kandidátem a poté prezidentem USA.

K členům této komise údajně patří nynější a bývalí prezidenti, investoři z Wall Street, mezinárodní bankéři a průmyslníci, zástupci z NATO a Pentagonu... jde o jakousi mezinárodní "stínovou vládu", která nepodléhá kontrole...

( citováno z knihy W. von Rohra-Tajní vládcové světa, ale jistě jde jen o neškodnou spikleneckou teorii.)

,
03. 12. 2008 | 19:06

Karel napsal(a):

Taky si myslím, že Vondra z velkou pravděpodobností nepracuje pro zájmy české veřejnosti.
CIA?
03. 12. 2008 | 19:15

stejskal napsal(a):

Pane Hochmanne,

vždyť už jsme si to tu říkali snad stokrát...

Pan Tamáš tu slušně vyjadřuje svůj názor, který - alespoň z mého pohledu - není nijak urážlivý (nebo Vy snad považujete úvahu o příslušnosti k tajným službám demokratického státu za urážku?)

Neporušuje zde žádné zákony a mně jeho názory zajímají. Zajímá mne jeho motivace, chci se o ní dozvědět co nejvíce (stejně jako o názorech a motivaci všech, kteří nějakým způsobem formují veřejné mínění, a mají tudíž vliv na společnost, ve kterí žiji). Zároveň zde budu jako jeho hostitel bránit jeho právo nebýt hrubě napadán, urážen apod.

To je to opravdu tak těžké pochopit? Opravdu si myslíte, že by bylo nejlepší pana Tamáše či iniciativu, kterou zastupuje, zakázat?

To jsme se fakt za ta léta ničemu nenaučili?

Libor Stejskal

P.S. Váš další text o hajzlech a kreaturách jsem též smazal. A budu v tom v případě nutnosti pokračovat.
03. 12. 2008 | 19:17

Libor Michvocík napsal(a):

"zájmy mezinárodních polotajných uskupení s neznámými cíli" - panebože to je agitka - přiznejte se vy filuto, že vy si po večerech čtete v dobovém tisku? Ale vážně. Nemyslíte, že kvůli několika bolševickým starostům Trokavce a pod, režisérovi Třískovi a "polotajnému seskupení s neznámými cíli" Humanistická liga (nebo co) - zahodíme naši hrdost rovnoceného člena NATO a opět se připosraně budeme žulit v koutě? Ne, pane Tamáši, tohle prostě nevyjde. Pan Paroubek poklepe základní kámen základny a o vás už se ani nezmíní.
03. 12. 2008 | 19:27

Zacheus napsal(a):

To Libor Stejskal. Musím se přiznat,že - nevím proč - jsem se trochu rozesmál nad Vaší otázkou: " nebo Vy snad považujete úvahu o příslušnosti k tajným službám demokratického státu za urážku?"

Přeji pěkný adventní večer. Zacheus
03. 12. 2008 | 19:28

ROSSIAN napsal(a):

Ano, Libor, my hrdí obránci "svobody a demokracie" - v podobě radaru oblečeme ČR do kašparského úboru "hrdiny" (nejlépe v podobě radarové koule)kterému se všichni včetně USA budou smát. Jenom my "obránci svobody" a demokracie to budeme brát vážně.
Pak ale přijdou Klaunovy pozdní slzy, který nepochopil "hru".
03. 12. 2008 | 19:47

RUMCAJS napsal(a):

A čí zájmy hájí Tamáš ???
03. 12. 2008 | 19:53

Pocestny napsal(a):

Tamáš je hvězda!
Trochu toho židozednáře, to jsme tu dlouho neměli.....

Ježíšmarjá, kolikrát ještě vstoupíme do septiku, než nás Pán toho Bos zbaví?

Pučmidrát se zdokonaluje v ichtyla....

Jinak kvituju nejsilnější sestavu lejnotepců a nadmíru vydařené squeekance, které jsou ozdobou semináře.

Is this a regular sitting of the International SDS Commitee?

SDS zde jak pol, corr SPS
http://www.cbsnews.com/stor...
03. 12. 2008 | 20:09

green napsal(a):

No, je vidět, že panu Tamášovi bylo v roce 1989 13 let, a že neví nic o tom, co to bylo za úlohu přenést Československo z geopolitické sféry SSSR do demokratického západního světa, od odsunu sovětských jednotek, přes prosazení demokracie a svobodných voleb až po vstup do NATO, kde jsme dosáhli bezpečnostních záruk pro to, aby i lidé jako pan Tamáš mohli svobodně vyjadřovat své názory, kritizovat, hloupě spekulovat a prosazovat zájmy proti NATO, proti EU a proti USA. I k tomu zde pomohla otevřená podpora z organizací jako NED, britských lanouristů, konzervativců, od nadací německých politických stran, včetně levicových a Zelených, až po Konrad Adenauer, nadace Charty 77. Neví nic o snhách Ruska rozbít Lisabonskou smlouvu, rozdělit NATO, a zbavit nás příslušnosti Západu. Text nepokrytě ukazuje komu slouží zcela nekvalifikovaným obviňováním západní podpory demokracii v československu. Až bude pan Tamáš schopen tak otevřeně přiznat snahu vyvést ČR z NATO a atlantického Západu, bude možné brát jeho argumenty vážně. Ano jsou to zájmy Kremlu, zájmy proti svobodě slova a svobodné debatě, zájmy, které dostaly Rusko kde je, které zavraždily Politkovskou a udržují režim v Bělorusku, na Kubě, Cháveze i Ahmanižáda. Ano, zde je otevřené soupeření o to, kam naše země bude patřit. Ano vy chcete pane Tamáši prosazovat Putinovy zájmy, demokraté v této zemi chtějí zájmy atlantické. Kam se přihlásí čssd? K panu Tamášovi?
03. 12. 2008 | 20:17

Zacheus napsal(a):

Pane Pocestný, proč tolik emocí...? Přeji pěkný večer.
03. 12. 2008 | 20:24

Saliven napsal(a):

Bůh (a mnozí zdejší pravidelní diskutéři) ví, že nejsem z těch, kteří by měli důvod se vícepremiéra Vondry zastávat. Upřímně je to člověk, který mi není vůbec sympatický. Co ale vyprodukoval pan Tamáš, to je tedy dílo - snůšna prapodivných podezření, která nejsou vůbec průkazná. A to ještě kdoví co se v těch "zdrojích" skutečně píše, jestli to překládal pan Tamáš jako předkládá termín "missile defence"... :-))))

PS: Co kdyby pan Tamáš osvětlil, kde iniciativa ne základnám vzala řádově desítky až stovky tisíc na masivní kampaň v médiích (opakovaná celostráková inzerce v Metru a billboardy nejsou zadarmo)? :-)
03. 12. 2008 | 20:27

Saliven napsal(a):

ROSSIAN:
Kdo jste, že píšete o Vondorovi a knížeti ze Schwarzenbergu, že nemají žádné zkušenosti ze zahraniční politiky? Nejmíň velvyslanec že? :-) Tito dva zapomněli o zahraniční politice víc, než vy kdy budete vědět - a to říkám jako jejich "ideový" oponent. A když jsme u toho agentství - pokud nejste přímo agent Ruska, tak vaše otevřená fascinace Ruskem a Putinem vás diskvalifikuje z jakékoliv validní diskuze o tomto tématu.

Buchta:
To se vám povedlo. :-)))
03. 12. 2008 | 20:32

pesimista napsal(a):

green, už jen ten váš argument o snahách Ruska rozbít LS je geniální a vysoce kvalifikovaný; i to ostatní je vrchol znalce (spíš diletanta): zájmy Ruska zavraždili Politkovskou, udržují Ahmadižáda a pod.Kolik byl tamášovi v 89 je zcela relevantní; vy jste také nezažil Bílou Horu a určitě o ní víte vše?
03. 12. 2008 | 20:42

Karel Mueller napsal(a):

Milí debatéři,
pan Tamáš napsal holou skutečnost, že pan Vondra dostal jakousi medaili od NED. Dále k tomu připsal, čím se tato organizace oficiálně - viz její prohlášení - zabývá.

V podstatě nic víc nebylo řečeno.

Joj to je od mnohých skřeků a výkřiků ... :-)).
03. 12. 2008 | 20:51

Saliven napsal(a):

Karel Mueller:
Myslím, že jste k panu Tamášovi velice ohleduplný, když píšete, že "v podstatě nic víc nebylo řečeno". Pan Tamáš chce navodit dojem, že Vondra kope za USA, protože je agent CIA, což je minimálně nekorektní, když ne uplně sprosté.

To bych si nemyslel, že někdy budu hájit člena ODS a této prapodivné vlády. :-))
03. 12. 2008 | 20:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Zachee,

i Vám hezký večer ;-)

Vám též, pane Salivene,

zdaleka ne na vše máme stejný pohled, ale vždy si Vás budu jako diskutéra (a někdy i názorového oponenta) vážit.

Libor Stejskal
03. 12. 2008 | 21:02

Johny napsal(a):

Jezisi, von nevyhladovel?
Uz aby tu ti Amici byli!
03. 12. 2008 | 21:03

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Tamáši,
chtěl bych jen podpořit kladný vztah ODS a pana Vondry k USA - kritizoval bych u nich jiné záležitosti. Jen doufám, že takoví jako Vy nebudou mít nikdy možnost ovlivňovat zahraniční politiku naší země.
03. 12. 2008 | 21:04

Saliven napsal(a):

stejskal:
I Vám hezký večer pane Stejskale. Od Vás mě to skutečně těší a vnímám to stejně (na druhou stranu). :-)
03. 12. 2008 | 21:10

RUMCAJS napsal(a):

Salivene, nechystáš se Ty náhodou vsoupit do nové Klausovy strany ?
03. 12. 2008 | 21:14

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Ježišmarjá loupežníku - to snad každej, kdo nesouhlasí s Tamášovými bludy a nenechá kopat do Schwarzenberga a Vondry musí lézt ke Klausovi? :-)) Tam bych nevlezl už jen proto, že vím, kdo to bude "menežovat". Dávám Machovi rok, maximálně dva. :-))
03. 12. 2008 | 21:16

Karel Mueller napsal(a):

Pane Saliven
pan Tamáš konstatuje holé a známé skutečnosti, sprosté by bylo, kdyby lhal, což on nečiní.
Co z toho odvozuje? Jako svobodný občan má právo na spekulaci.
Představte si, že by náš ministr financí byl členem jakéhosi mocného spolku, kde by zasedal Schroeder, šéf Gazpromu a několiv velmi významných ekonomických činitelů SRN. No ...
Asi tato sitace nemůže nastat (tedy zatím), ale určitě bychom si vyslechli přehršli spekulací i z úst mnohých a to i vysoce postavených a vlivných, nejen od jednoho předsedy jedné pidistrany.
03. 12. 2008 | 21:22

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:

Aby jsi se nedivil. Tady se šušká, že to bude finacovat Gazprom s Lukoilem.
To tam brzo naleze i Ráth s Paroubkem.
To bude rána pro ČSSD.
03. 12. 2008 | 21:24

Saliven napsal(a):

Karel Mueller:
Já mu to právo neberu, ale není to podle mého korektní, protože vím za jakým účelem to dělá.

RUMCAJS:
Sociální demokracie byla před Rathem a Paroubkem..a bude i po nich. :-) K euroskeptikovi Klausovi prostě NE! :-))
03. 12. 2008 | 21:28

ROSSIAN napsal(a):

Já si naopak myslím že nová Klausova strana se může stát něčekaně úspěšným stranickým subjektem - pokud dokáže udržet zdánlivě neslučitelnou symbiozu klasické pravicové konzervativní strany a nacionálního populismu. Potom by se totiž stala alternativou jak pro přeběhlíky z ODS tak národovce inklinující např. k národní straně či sládkovu pravicovému populismu. Pokud by to Klaus či jeho poradci dokázali šikovnými politickými technologiemi udržet tak bych spíš vyděl že do roka či dvou se naopak poroučí ODS a stane se z ní marginální subjekt živořící na kraji politické scény. A nová Klausova politická strany by ke své existenci nemusela nutně potřebovat ani "euroatlantickou definici".
03. 12. 2008 | 21:30

green napsal(a):

@pesimista
chybí vám argumenty o vztahu Kremlu a Lisabonské smlouvy? Zde jsou, i pro Tamáše, i to je demokracie:
http://www.lidovky.cz/kdo-b...
03. 12. 2008 | 21:32

RUMCAJS napsal(a):

Já jsem agent Sí aj ej. Jsem nebezpečnej a jsem zlej.
Budliky,budliky...

Tuším, že Pepu Nose tu nedávno připoměl Sasa. Sem se to taky hodí. Pan Tamáš se zařadil do dlouhé fronty těch, z kterých si Pepa Nos udělal poměrně povedeně srandu.
03. 12. 2008 | 21:37

ROSSIAN napsal(a):

GREEN, stejně spekulativní jako směšné denunciace opozičních politiků jako spolupracovníku ruských rozvědek.
K poslednímu odstavci: Dvoustranné kontakty Ruska a Německa, příp. Ruska a Francie budou pokračovat i po přijetí Lisabonské smlouvy nebot reálné zájmy nejsilnějších zemí EU vždy odsunou do pozadí plány na jednotnou zahraniční politiku.
K tomu vrážení klínů: A USA nevráží klín mezi země EU a Rusko? Ke kterému využívá hloupé rusofobní reprezentace vlád zemí středovýchodní Evropy. Klíčoví politici zemí EU si stále více uvědomují prioritu a výhodnost svých dobrých vztahů s Ruskem a nenechají si ji vzít. Kdo si myslí že Lisabonská smlouva toto zemění je pěkně naivní. Takže spekulace pokud věříte heslu "lisabon nebo moskva" skočily jste akorát na vějičku ryze osobních zájmů členů současné vlády kteří se tuto otázku snaží pouze využít k lacinému triku strašení Ruskem.
03. 12. 2008 | 21:49

green napsal(a):

Rossian
Rád vidím, že se potrefená husa ozvala. Máte pravdu, Lisabon nebo Putin, nikoli Rusko. Zájem Rusů není rozkradení lesů nebo hliníku, které KGB investovala do Ganleyho, který slibuje investovat do Klause miliony eur. Vy to Rusům přejete? EU nikoli. Není většího nepřítele prostých Rusů jako je Putin a FSB a jejich jediná naděje je silná EU, která je kontinentem, kde ti, co na to mají parkují raději své rodiny a peníze. Jste vy, Geneley, Putin a FSB mafie největším nepřítelem oblbovaných a vykořisťovaných Rusů, kterým jste rozkradli všechno, od lesů, přes přírodní bohatství až po civilizované a svobodné poměry. Jde vám o Rusko a kašlete na Rusy. To je bohužel fakt, s kterým nemůžeme nic dělat. Nás Ruové vykořisťovaly desetiletí, ale dostali jsme se z toho, jsme v EU a v NATO, a proto chceme aby EU a NATO byly silné, protože to je záruka i pro pitomce jako jste vy, aby mohli ničit obyčajné Rusy budováním novýchch carů, oligarchů genleyů a nefunkčních ponorek, které zabíjejí vlastní vojáky a sebedůvěru. Rusko je tragedie, díky svým vládcům, díky samoděržaví. Nikdo z nás to nechce, děláte si to samy, a Tamášové vám k tomu jen přisluhují. Život průměrného Čecha a Rusa, jejich hluboké rozdíly i kvalita je to, oč zde jde. Ničil je bolševik a teď je ničí FSB. My se z toho dostali, i díky Američanům a jejich pomoci. Proto dnes i Rusové radší jezdí ve škodovkách, ale i Roverech a nikoli v žiguli, ani pořádné auto nedokáže dnes Rusko vyrobit, natožpak zdravotnictví, školství nebo střední délku života. Ztraceno v postkomunismu a fsb, pro které jsou agenti důležitější než jejich vlastní občané, ale nedá se s tím nic dlat, jen se tomu barbarství bránit, a to děláme dělat budeme, Tamáš neTamáš.
03. 12. 2008 | 22:18

Saliven napsal(a):

Ten poslední příspěvek jste napsal moc krásně pane greene, díky.
03. 12. 2008 | 22:25

Franta z pastoušky napsal(a):

Soudruhu amáši, nevím jestli je pan Vondra agentem USA. Ale o tom, že vy jste agentem Ruska nepochybuji ani vteřinu!
03. 12. 2008 | 22:31

Blue Jay napsal(a):

Ze Tamas je placen z Ruska
o tom snad uz nikdo nepochybuje. Ministri zahranici NATO prave prohlasili ze zakladny v CR a v Polsku budou prinosem pro bezpecnost Evropy. A pan Tamas okamzite vydal prohlaseni ze on Rusko miluje a ze mu KGB plati jeho antiradarovou propagandu. Se za to ani ten podivnej hosik co rad nosi nausnice nestydi. Hrde tu provolava. Ja jsem agent Ruska!
03. 12. 2008 | 22:42

hv napsal(a):

Pane Tamasi,

za minuleho rezimu se pouzivaly vystiznejsi vyrazy, ale to vy bohuzel nemuzete pamatovat. Napriklad slo oznacit nekoho za "zaprodance Zapadu", pripadne "agent prisluhovac". Take bylo vzdy dobre o dotycnem pripomenout, ze se srocuje s dalsimi protisocialistickymi (pripadne rovnou kriminalnimi) zivly.

Doufam a tesim se, ze tyto jadrnejsi a patricnejsi vyrazy vyuzijete v nekterem z dalsich vasich pokracovani zde. Budu se tesit :)
03. 12. 2008 | 22:44

John Pitralon napsal(a):

03. 12. 2008 | 22:45

ROSSIAN napsal(a):

green, jste legrační, já vám vaše bludy nebudu vyvracet. Věřte si čemu chcete. Ale běžte to vysvětlit těm "oblbovaným" Rusům.
"Jde vám o Rusko a ne o Rusy" - kam na tyhle hlášky chodíte? Pozor na tuhle argumentaci zrovna tak lze říct že naší balkánsko-mafiánské vládě která se ohání "národními zájmy" nejde vůbec o čechy, ale pouze o svoje vlastní zájmy - a že by se těch příkladů našlo.
A k tomu Rusku, národ-země a lid je tam mnohlm více spjatý organ ický celek než na západě. Oddělovat Rusko a obyčejné rusy je jejich urážka - za kterou by jste v Rusku dostal na budku. V Rusku, nejsou žádní oblblí chudáčci jak vy je prezentujete. Na rozdíl od nás je tam sepjetí vlády a lidu ve společných hlavních cílech kterým je budoucí velikost a síla Ruska, protože jedině ta je zárukou budoucí prosperity celého národa i osobního bohatství jedince. Rusové jsou pragmatici i idealisté v jednom. Proto na prozápadní liberály Rusové kašlou -protože jim nenamají co nabídnout jen ideologické žvanění a návrat do chaosu. Putin je pro Rusy pragmatická volba protože další možnost je pouze návrat do chaosu jelcinovy éry, ponížení národa a "americký protektorát".
Je od vás drzé brát si obyčejného rusa do úst, zvlášt když je pro vás objektem přesně tak jak to lživě připisujete Putinovy (podle sebe soudím tebe) aby jste toho "obyčejného" Rusa zneužil pro své nikterak originální fantasmagorie.
03. 12. 2008 | 22:45

ROSSIAN napsal(a):

green, jste legrační, já vám vaše bludy nebudu vyvracet. Věřte si čemu chcete. Ale běžte to vysvětlit těm "oblbovaným" Rusům.
"Jde vám o Rusko a ne o Rusy" - kam na tyhle hlášky chodíte? Pozor na tuhle argumentaci zrovna tak lze říct že naší balkánsko-mafiánské vládě která se ohání "národními zájmy" nejde vůbec o čechy, ale pouze o svoje vlastní zájmy - a že by se těch příkladů našlo.
A k tomu Rusku, národ-země a lid je tam mnohlm více spjatý organ ický celek než na západě. Oddělovat Rusko a obyčejné rusy je jejich urážka - za kterou by jste v Rusku dostal na budku. V Rusku, nejsou žádní oblblí chudáčci jak vy je prezentujete. Na rozdíl od nás je tam sepjetí vlády a lidu ve společných hlavních cílech kterým je budoucí velikost a síla Ruska, protože jedině ta je zárukou budoucí prosperity celého národa i osobního bohatství jedince. Rusové jsou pragmatici i idealisté v jednom. Proto na prozápadní liberály Rusové kašlou -protože jim nenamají co nabídnout jen ideologické žvanění a návrat do chaosu. Putin je pro Rusy pragmatická volba protože další možnost je pouze návrat do chaosu jelcinovy éry, ponížení národa a "americký protektorát".
Je od vás drzé brát si obyčejného rusa do úst, zvlášt když je pro vás objektem přesně tak jak to lživě připisujete Putinovy (podle sebe soudím tebe) aby jste toho "obyčejného" Rusa zneužil pro své nikterak originální fantasmagorie.
03. 12. 2008 | 22:45

Blue Jay napsal(a):

Hele ROSSIANE?

Zapomneli na tebe kdyz Cesi poslali Rusy do rite? Ti tu plati KSCM tvuj pobyt? Doufam ze tu nezustanes dalsich 20 let. Ale uznavam ze se snazis. Kdysi lidem jako ty rikali parazite spolecnosti. Go home Russian!
03. 12. 2008 | 22:49

Blue Jay napsal(a):

Russiane?

Vase spamy jsou sice srandovni, ale opravdu je opakovat nemusite. Just go home.
03. 12. 2008 | 22:54

green napsal(a):

Rossian
prohrál jste, protože Rusové nekašlou na linerální demokracie chtějí tady žít, jste vyžírka jako Genley, který je vyssává, jejich kvalitu života i ubohou úroveň ruské armády, kterou prodává v EU, proti sjednocení. Nemáte vůbec nárok mliuvit během běžných Rusů, kterých si vážím, za to co všechno vydrží. Jste vyžírka, který žije v komfortu a rád by nám nachystal tu mizerii, kterou jste vrhnly na prosté Rusy. Mám tam řadu přátel a jsou to vaši nepřátelé, protože vy je ždímáte a zabíjíte. Jste póvl, který na ně klašle a nemáte argumenty. Zbavujete Rusy demnokratických nadějí, chtějí naše školy, naši bezpečnost, naše NATO, naše školství, naši kvalitu života, jen to neříkají nahlas. Jste propagandistický lhář a prohrál jste. V této zemi a v její demokracii, protože jste její nepřítel, slouha cizích, kteří by nás zase rádi ovládli. Prohrál jste vy i Putin a FSB. Proto potřebujeme být součástí západu, abychom byli nadějí pro obyčejné Rusy. Myslím na ně, jako jsme myslel na nás před 20 lety. Nakonec se pijavic jako jste vy zbaví, protože mají šanci být Evropany, Evropany.
03. 12. 2008 | 23:02

ROSSIAN napsal(a):

A ještě jinak: Zrovna za Putinovy éry se nejvíce rozrostla v Rusku tradičně slabá střední vrstva a průměrný Rus má mnohlem více možností žít "západním" způsobem života právě za "cara Putina" než za "demokrata Jelcina".
Moje kamarádka z Ruska když zde byla na návštěvě neviděla jakýkoli rozdíl mezi "demokratickými" vymoženostmi Ruska a ČR. A nakonec i marginální exot G. Kasparov může stále v Rusku pořádat své demonstrace a prohlašovat se za disidenta.
03. 12. 2008 | 23:04

ROSSIAN napsal(a):

green, no vy jste tomu dal korunu "rusové chtějí naše NATO, jen se to bojí říct nahlas".
Jistě jsou i tací rusové kteří vám toto nabulíkujou. Stejně jako když vám hoši z dělnické strany vysvětlují jak cikáni utiskují český národ.
Rusové si svoji cestu k úspěchu najsou sami a nepotřebují rady ze západu - s tím mají totiž ty nejhorší zkušenosti.
03. 12. 2008 | 23:09

ROSSIAN napsal(a):

Jasně pane Green, přečetl jsem si to ještě jednou a už to chápu, já vám skočil na vějičku vy si totiž z toho děláte kardinální srandu.
03. 12. 2008 | 23:11

ROSSIAN napsal(a):

Ano Rusové jsou a budou Evropany, v tom s vámi jedoiném souhlasím, ale budou Evropany jako velký a silný národ, jako velmoc a ne jako vděčný prosebník, a poslušný žáček přijímající povýšené kázání učitele. Přečtěte si někdy N.A.Naročnickou nebo A.G.Dugina,(a i další současné ruské myslitele). Otevře vám to dveře do ruského světa víc než účelová ideologie prozápadních liberálů.
03. 12. 2008 | 23:19

Blue Jay napsal(a):

Hele Greene,

Rossian je fanatic. On si asi vsugeroval ze v Rusku je demokracie. Ze tam vrazdej novinare kteri kritizuji soucasnou vladu povazuje za normalni. Ze je tam v podstate jen jedna strana bez jakekoliv vyznamne opozice povazuje za normalni. Ze si Putin bez opozice prosadil prodlouzeni jeho funkce presidenta ze 4 let na 6 povazuje za normalni. A az si to prosadi na dozivoti tak ROSSIAN to bude povazovat za pokrok demokracie v Rusku. ROSSIAN je panacek ktereho do CR nasadila KGB . Ma za ukol platit ruzne Tamase a zvatlat neco o tom ze Rusko je moderni demokraticka zeme. Ale prej se Rusko potaci ve financni krizi. Svet uz nenakupuje jejich jedinou devizu kterou je ropa. Pocitam ze obycejnej Rus bude brzy jeste vice hladovet. Ale ROSSIAN tu porad bude tvrdit jak je to Rusko vyspele a demokraticke. Je to smesnej uzvatlanej komunistickej sasula. Me pripomina znamou akci "mandelinka bramborova". Co tu ten Rus porad dela? Jsem si myslel ze je odsunuli do SSSR uz nekdy na pocatku devadesatych let. Ze by ho tu "zapomneli"?
03. 12. 2008 | 23:20

green napsal(a):

Rossian,
nikoli, moji ruští přátelé říkají jasně, nám pomlůžete tím, když budete pevně v NATO, naši dětem pomlže to, když budete aktivně součástí Západu abudete mít ameirucký radar. nechceme válku, chceme dobrý a klidný život pro naše děti, česká politicka je pro nás nadějí a jistotou, pro naše děri i pro naše životy, Přál bych jim, aby tohle mohli uskutečnit doma. Pokud ne, slyším jejich hlas, chtějí žít v zemi, která je v ilné EU. Kdo to nechce je zloděj ruského dřeva a hliníku genley.Vy jste jeho zstánce, z demokracie. Jste vyžírka a hlupák, neustoupíme.
03. 12. 2008 | 23:22

Blue Jay napsal(a):

Smutna zprava pro ROSSIANA,
Cena ropy pada. Asi to te "demokracii" v Rusku moc nepomuze. Z ceho bude ta mala skupinka oligarchu z Kremlu zivit 150 milionu nevolniku? Ale pocitam ze ve svem rozpoctu vzdy najdou par rublu pro Tamase a na straseni svych bejvalych kolonii ve stredni Evrope.
03. 12. 2008 | 23:34

ROSSIAN napsal(a):

Jgreen, Jistě máte přátelé v úzkém kruhu prozápadních liberálů, jejich argumentaci znám velmi dobře - snaží se západu vsugerovat účelově překroucené teze, které mají s realitou a uvažováním normálního Rusa nemají společného téměř nic. Protože ví že to o co skutečně stojí určitě nedosáhne podporou politikých fantasmagorií agentů neocons usazených v Rusku. Váš poslední text si přeložím do ruštiny a pro pobavení zašlu své kamarádce. Tím pro dnešek končím.
03. 12. 2008 | 23:36

Blue Jay napsal(a):

Rusove nejsou Evropani ROSSIANE!
Jsou z vetsiny potomci Mongolu....

Až dodnes se na sklonech soucasných Rusu k alkoholismu podepisuje vláda krutého mongolského dobyvatele Cingischána (asi 1161 - 1227), jehož vojska plenila celé národy a svým semenem plnila luna žen zdecimovaných protivníku, vcetne ruských.
Podle názoru Vladimira Nužného z Národního narkologického výzkumného strediska pri ministerstvu zdravotnictví za to mohou geny odpovídající za zpracování alkoholu v organismu, které svým potomkum zanechaly nájezdnické hordy.
Prestože se soucasní Rusové vetšinou Mongolum nepodobají, stejne jako oni i ostatní Asijci snášejí víceprocentní alkoholické nápoje velice špatne. Snadno a brzy se opijí a s velkou pravdepodobností se z nich rychle stávají notorictí pijáci.
Tuto teorii si doktor Nužnyj se svými spolupracovníky overil pri výzkumu, jehož se dobrovolne zúcastnili moskevští studenti. Každý z nich vypil 350 gramu vodky a pak podstoupil nekolik testu.
Ukázalo se, že u vysokoškoláku s mongolskými geny dosahoval 1,5krát vyšší hladiny než u jejich kolegu ryze evropského puvodu. Navíc jej odbourávali podstatne pomaleji. Krome toho vykazovali specifické normy chování, v opilosti se nad zadanými úkoly stávali bud agresivnejšími nebo upadali do deprese.
03. 12. 2008 | 23:41

Pamatuj si mne napsal(a):

Saliven: Vase reakce na Rossiana:

"...vaše otevřená fascinace Ruskem a Putinem vás diskvalifikuje z jakékoliv validní diskuze o tomto tématu."

Od kdy vy rozhodujete co koho diskvalifikuje z diskuze? Pokud vim, tak kazdy zde muze rict svuj nazor, jakykoli, pokud je recen slusne. Chtel bych vas poprosit abyste neskatulkoval. I kdyby pan Rossian byl Rusky agent tak se snad diskuze muze zucastnit a nemuze ho to z ni diskvalifikovat, ne? Hodnotne nazory mohou vzejit i od vaseho ideoveho odpurce, at uz je to kdokoli.
04. 12. 2008 | 00:16

kočka šklíba napsal(a):

Salivene, opravdu jste toho názoru, co zde uvedl Pamatuj si mne? Nepřehnal jste to poněkud? Také si myslím, že pokud Rossian píše slušně a nikoho osobně nenapadá, což si myslím, že nedělá na rozdíl od jeho názorových odpoůrců, má stejně právo jako Vy, já kdokoliva nechápu co by ho mělo doskvalifikovat. Navíc v jednom má 100% pravdu, za Putina se v Rusku rozhodně lidem vede lépe než za Jelcina, a to je docela podstatné, nezdá se Vám? A vlastně vůbec nechápu, proč k blogu se tu rozhořela diskuse pouze k Rusku. Blog je snad o Vondrovi a Schwarzenbergovi a jejich možným motivům pro prosazení radaru. A, že není proti Rusku(radar) jsme byli přesvědčování zmíněnými pány hodně dlouho, takže lhali? Nabo jak to je? A jestliže lhali, to Vám a ostatním nevadí? Mně teda ano.
04. 12. 2008 | 00:30

LEVAK napsal(a):

Při této příležitosti se pozastavme ještě při jednom mýtu, který dodnes koluje o signatářích Charty 77. Současná propaganda je vykresluje jako trpící lidi, kteří ztratili zaměstnání a možnost obživy...
Je nepochybné, že anonymním podporovatelům tohoto dokumentu se žilo opravdu velmi těžce. Právě oni přinášeli skutečné oběti. Toto však rozhodně není možné říci o hlavních disidentech. Havel se bezprostředně po revoluci dlouho bránil obviněním, že bral peníze z fondů amerických tajných služeb, zlehčoval je, dělal si z nich dokonce žerty a označoval je za úplné zmatiny – až do té doby než se k této podpoře hrdě nepřihlásili sami Američané.
Další ze zdrojů byla zahraniční Nadace Charty 77, která osmdesáti nejaktivnějším disidentům vyplácela měsíčně 5 000 korun, přičemž tři mluvčí iniciativy dostávali pravidelný plat ve výši 2 000 tuzexových bonů (jejich kurz na černém trhu tehdy představoval 10 000 korun).
Připomeňme si, že průměrná měsíční mzda v tehdejším Československu nedosahovala ani 2 500 korun.
A to nepočítáme ještě početné ceny a honoráře za příspěvky ve Svobodné Evropě (od 500 do 1 000 marek), Hlasu Ameriky (od 200 do 300 dolarů) a BBC (100 až 150 liber). Velmi vypovídající je i informace, že Havel si 4. listopadu 1988 stěžoval, že mu při domovní prohlídce odebrali osobní počítač IBM XT s příslušenstvím. Není snad potřeba zde zdůrazňovat, že taková technologie byla v té době u nás úplnou novinkou.
04. 12. 2008 | 00:37

Martin napsal(a):

Jak se Spojene staty chovaji k agentum kteri pochazi od spojencu ? Zaviraji je na nekolik desitek let ci dozivoti do kriminalu. Takze nejsou pravdive nektere sugesce, ze spojeneckou rozvedkou se nemame zabyvat.
04. 12. 2008 | 02:08

Carlos napsal(a):

Milý Tamáši,

Humanistické hnutí jsem zažil na začátku devadesátých let. Párkrát jsem se sešel, zejmnéna s Danou a Gerardem Feminovými, ale i s běžnými řadovými členy.

Byť byl a je můj názor na politiku úplně rozdílný, měl jsem Humanisty rád - byli to dobří lidé, milí, hodní a přátelští. Navíc :-) v té době to bylo společenství pěkných děvčat a zamindrákovaných chlapců, kterých jsem si ovšem moc nehleděl.

I aktivity Humanistů byly milé, byť pro mě naivní, ale rozhodně záměr byl dobrý a provedení neagresivní.
Doba se změnila. Zamindrákovaní chlapci se zjevně ujali vedení a místo milého společenství tu máme uječenou tlupu zamindrákovaných postpuberťáků. Pan Vandas by Vám mohl závidět, máto co vylepšovat, ale pakliže půjdete takhle dál, svůj (řečnický) idol Dr. Sládka napodobíte.

Škoda - je vidět, jak se z čirého naivního dobra může stát uječená hysterická zloba. A že mi nejde vůbec o radar, jde mi o styl.
04. 12. 2008 | 02:32

Matylda napsal(a):

Jedni mluví ve prospěch USA, druzí ve prospěch Ruska, ale opravdu si někdo myslí, že jednomu nebu druhému šlo někdy o Českou republiku, nebo dříve ČSR? Sloužili jsme vždy jen jako nástroj k dosažení jejich cílů.Pomáhali nám vždy, když to bylo pro ně užitečné. A charakterový rozdíl mezi těmi, co sem tahali dříve Rusy a těmi, co dnes sem tahají Američany, není. Rektální alpinismus - vlastnost českých politiků.Bohužel.
04. 12. 2008 | 07:10

veverka napsal(a):

Pane Tamáši,podezření na Vondru s panem knížetem mám už dávno a jen jste mi ho potvrdil.Takže díky a držte se,bitva o to zda u nás budou o sobě rozhodovat lidé této země,nebo o nich bez nich pár nastrčených loutek z USA pokračuje.Doufejme že u nás zvítězí demokracie a ne pokoutné spolky alá Bilderberg.
04. 12. 2008 | 08:53

Admirál napsal(a):

K příspěvku p. Tamáše - vypadá to, že na propagandu se začíná odpovídat propagandou. Ne že by se mi to exstra líbilo, ale je to legitimní.

Pokud něco chci prosadit, musím mít minimálně stejně tvrdé lokty jako odpůrci. Jinak Vás budou mít za naivku.
04. 12. 2008 | 09:04

IronNick napsal(a):

Pane Tamáši, takže je všechno ok, ne? Vy jste "evidentně" placen ruskými tajnými službami, Vondra je stejně "evidentně" placen Američany - není proč se rozčilovat. Z rovnováhy by mě rozhodilo jenom kdyby to nakonec bylo obráceně... ;-)

Psychologicky zajímavé pozorování je, že člověk se většinou považuje za lepšího než jsou ti ostatní: Já to "samozřejmě" dělám z pouhého přesvědčení, kdežto ten druhý to "bezpochyby" dělá za peníze...

Pro mě samotného je důležité, kdo zastupuje mé zájmy. A to Vy prostě nejste, sorry. Ale právo hájit svůj názor Vám samozřejmě nijak neupírám.

Pěkný den.
04. 12. 2008 | 09:15

čičita napsal(a):

Proč tolik řečí kolem? Stačí se na Vondru, nebo kníže podívat a není ani potřeba, že budou neco říkat. Je to prostě úkaz, kde není co víc říkat. Ale každému, jakou reprezentaci si zaslouží. Jen ať si dál vydělávají, mají málo.
04. 12. 2008 | 09:50

Karlík napsal(a):

Doporučuji rozhovor s vdovou po Litviněnkovi v předposledním Reflexu. Hezky vystihuje ruskou paranoiu ze Západu... Zde úryvek, celý rozhovor na: http://www.reflex.cz/Clanek...

Když se vás lidé v Londýně ptají, jestli je potřeba se Ruska obávat, jak jim odpovídáte?
Vysoce postaveným západním politikům, se kterými mám možnost se setkat, tvrdím jedno a totéž: snažíte se s Ruskem mluvit jazykem rovnocenných partnerů, důvěřujete mu. Ale z druhé strany se vám tohoto přístupu nikdy nedostane. Všichni přední ruští politici totiž vidí v představitelích Západu nepřátele. Jsou to většinou bývalí pracovníci KGB a prošli si velmi specifickou výchovou, uvažováním, jež nezměnili. Pokud se například setkají s vlivnými podnikateli z Evropy, snaží se je v první řadě takzvaně naverbovat. Získat na svou stranu, pro své zájmy. Nevedou dialog, nikomu nevěří. A něco podobného poslední dva roky slyšíme ve veřejných vystoupeních ruských politiků. Neustále někomu hrozí, opakují, že Rusko je v obklíčení nepřátel, kteří se ho snaží dostat na kolena. To je ale absurdní. Tady, z Londýna, to vypadá tak směšně. Vždyť všichni se chtějí normálně domluvit, normálně spolupracovat, dělat byznys. Ale Rusko každého jen neustále z něčeho obviňuje a podezírá. A co je nejhorší, ruská společnost této rétorice věří a tleská. Myslí si, že žije v demokracii. Třeba jen proto, že má možnost si kupovat zahraniční výrobky, cizí auta, jezdit na dovolenou do zahraničí. To je v jejích očích demokracie.
04. 12. 2008 | 09:55

Petr Svodoba napsal(a):

Pane Tamáši, neupírám vám právo na váš názor. Jen se obávám, že lidí jako vy je mezi námi více a demagogie spolu s pohrdání svobodou prorůstá do všech rovin české společnosti. Když se na věc podívám z nadhledu, a nejen z malého uprděného českého rybníčku, tak mi vaše názory přijdou naprosto směšné. Nicméně pokud vás naplňuje to co děláte, věnujte se tomu dále. Člověk má dělat to, co jeho životu dává smysl. Jen doufám, že na stará kolena nebuduete litovat promarněných mladých let, to bych vám opravdu nepřál. Hezký den, PS.
04. 12. 2008 | 10:02

agent Smith napsal(a):

Nevím, čím agentem je ministr Vondra, ale vím, čí agent jste Vy soudruhu Tamáši. Máte štěstí, že tento stát je tolik liberální k otázce vlastizrady.
04. 12. 2008 | 10:54

StandaT napsal(a):

Saliven má pravdu. Diskutovat s vírou se nedá. A s propagandou teprve ne. Já takové týpky taky z diskuse vylučuji - z té své. Protože je mi líto času i písmenek.

Mimochodem, bylo tam slůvko VALIDNÍ. A mimochodem podruhé, ROSSIANovi neupírá právo psát sem monology, stejně jako F.Adamec.
04. 12. 2008 | 11:00

sammy napsal(a):

vše hovoří pro to, že Vondra US agentem je. Ví se i o tom, že je na US okupaci české republiky finančně zainteresován.

Že se o tom v naší TV a novinách nemluví, je věc jiná. Svědčí to o nesvobodném prostředí a malé úrovni demokracie díky "takypravicovým" mafiánům.
04. 12. 2008 | 11:14

kouzelník Žito napsal(a):

Já bych navrhoval, aby se agenti CIA a KGB sešli u Slavkova a vybojovali tam rozhodující bitvu. Snad se do toho prostoru vejdou. Na jedné straně, císař Saša proti císaři Vendovi, třetí císař je už zbytečný. Vítěz by bral vše. Většinové přání národa musí stranou.
04. 12. 2008 | 12:18

max napsal(a):

Dosud jsem se p.Tamáše mezi svými přáteli (jako jediný) zastával s tím,že má právo na svůj pacifismus, i když s ním nesouhlasím.
Tamáš se však časem posunul dále a začíná připomínat již nikoli pacifistu a humanistu,nýbrž člověk posedlého mánií a uráží lidi jiného názoru,kteří jsou dle mého nejhlubšího přesvědčení charakterově výše (Schwarzenberg, Vondra zcela jistě).
A.Vondra byl za bývalého režimu signatářem Charty77 a dokonce jejím mluvčím, za tyto aktivity seděl ve vězení. To pan Tamáš zapomněl napsat,jistě jen z neznalosti.
Takže zatímco panu Vondrovi skutečně něco hrozilo za jeho bývalé aktivity (např.doživotní šikana ze strany KSČ), panu Tamášovi dnes nehrozí nic, krom sebezesměšňování.
Celý tento blog je založen jen na "jedna paní povídala", žádný důkaz, jen spousta jedu.
To,že se k tomuto přidá několik dalších jedninců toužících taktéž po někom plivnout (bez jediného argumentu) je pro tuto dobu signifikantní a je spíše tématem pro psychologa.

to Saliven:
Jen si dovolím poděkovat za to,že ač máte jiný názor na radar,dokážete pojmenovat svinstvo a zastat se člověka,byť jiného názoru. Bohužel to přestává být pravidlem.

to kočka a K.Muller:
zkuste se prosím zamyslet nad tím,jak by jste se cítili Vy,kdyby po Vás někdo takto plivl a používal metody Tamáše, přičemž tentýž člověk (resp.jeho mluvčí) píše oslavné dopisy teroristům z Hizballahu.
Navíc ROSSIAN nepíše určitě
slušně. Podívejte se pod blog Zaorálka a tam označuje tuto zemi jako bezvýznamnou.
To mě slušné nepřijde.

P.S.: Dřive byl můj názor na radar neutrální, vlivem p.Tamáše a některých dalších jedinců z různých politických stran a uskupení začíná být pozitivní...
04. 12. 2008 | 12:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

opravdu NENAUČILI.Vy možná,já ne.Ani se TOMU učit nebudu,prostě řeknu jednou a nazdar.

Vy mě však nepoučujte co je slušnost.....Pokud dovolujete přístup takovým gaunerům a jejich ideologiím ,já tu nemám co dělat.
A nemusíme si už nic sdělovat.

Ivan.
04. 12. 2008 | 13:03

jipindripich napsal(a):

Lide český, diskutující, když už p. Tamáš nakousl ty různé spolky, skupiny, rady, položte si otázku pouze jedinou.
Proč asi za celou dobu medializace radaru, když se k tomu vyjadřuje kdejaký "odbor a úřad", jeden podstatný mlčí a mlčí a mlčí.
Taky máme doma takový náš malý český NED.
Kampak se nám schovala, pročpak "neargumentuje", když se pravidelně schází. Ta naše potvůrka "brska".
Pro souhlasnou 1/3 - neobhajujte neobhajitelné. To prostě není lidsky možné. Nebo je?
04. 12. 2008 | 13:32

stejskal napsal(a):

Pane Hochmanne,

já Vás nepoučuji (stejně jako nenutím nikoho zde diskutovat), já se Vám jen upřímně divím.

Smazal jsem kromě pana Adamce i další dva Vaše texty, které porušovaly zdejší pravidla.

Libor Stejskal
04. 12. 2008 | 13:59

jirka napsal(a):

Bylo by asi směšné tvrdit, že na našem území nepůsobí CIA a jiné další zpravodajské služby. Zajímají se o totéž, co KGB - o politickou situaci, o průmysl, získávají agenty, snaží se ovlivnit stavbu radaru. Výsledkem jejich činnosti buď radar bude, či nikoliv.
Co by mohlo být výsledkem činnosti různých muslimských organizací, s kterými se pan Tamáš stýká ? Teroristické akce v Praze nebo jinde v ČR. Doufám, že značná část aktivit tajných služeb se věnuje monitorování činnosti pana Tamáše a jeho spojenců.
04. 12. 2008 | 14:18

Pavel napsal(a):

Milý pane T. Rozdíl je v tom, že USA jsou našimi spojenci, kdežto Rusové nikoli. Títo článkem jste bezděčně prozradil, že asi opravdu jste ve službách s. Putina.
04. 12. 2008 | 15:40

veverka napsal(a):

Pavel
Za totáče byli zase našimi oficiálními spojenci Rusové.Byly tedy proto že to byli spojenci jejich základny u nás v pořádku? Svým příspěvkem si potvrdil,že si nevidíš na špičku nosu.
04. 12. 2008 | 15:51

sammy napsal(a):

Pavel : Spojenec, který žádá po svém vazalovi oběť nejvyšší, samozřejmě není skutečný spojenec. Co se týče Ruska,jsou oboustraně výhodné dobré vztahy. Jsem si jist, že to cítí většina Rusů i Čechů. Za napjatější vztahy s ním musíme děkovat své vládní garnituře.

Jirka: Obávám se, že k teroristickým akcím po světě pan Tamáš nijak nepřispívá. Alespoň poku vím, není zodpovědný za statisíce mrtvých v Iráku, netvrdil, že tam jsou ZHN a po invazi tam nastane ráj na zemi. Nevyháněl křesťany z Kosova a zemi nepředal islámským válečným zločincům a drogovým bossům. Nespolupracoval na Balkáně s muslimskými teroristy včetně Usámovy Al Kaidy (byl osobní přítel Izetbegoviče, USA ho v té době cvičily a vyzbrojovaly). Nebombardoval vesnickou svatbu v Afghánistánu, ani tam nijak nikdy nefinancoval Taliban. Ani neposkytoval miliardy dolarů nestabilnímu Pákistánu. Nedrží u moci islámskou juntu v Nigérii. atd... Hodně pana Tamáše přeceňujete ! :-)))))))))
Viníka dnešního světového marasmu bohužel musíte hledat jinde.
04. 12. 2008 | 15:58

Ivan Hochmann napsal(a):

Já se Vám pane také divím.

Ještě mě dlužíte vysvětlení,proč zmizel blog paní Hybáškové: "Proč jsem založila.....".

A ještě se budeme divit oba pane Stejskale.Ale Vy více,poněvadž máte na mnoho věcí jiný pohled než já,mohu-li říci humanně kvalitativnější.Vaš problém.

Ivan.
04. 12. 2008 | 17:45

IO napsal(a):

Dámy a pánové, při vší své úctě k názorům zdejších diskutujících, bych chtěl k Vašemu zamyšlení předložit jednoduchou tezi, zda by (bylo bývalo) nebylo vhodnější - místo vzájemného obviňování, kdo je spojenec, spiklenec, vlastenec, zaprodanec, ten správný disident, ten skutečně pronásledovaný signatář čehokoli... - nebýt prostě spojencem nikoho a tím být potenciálně spojencem všech, ale ne jednotlivě, prostě všech jako celku. Takové postavení totiž mají n e u t r á l n í země. Má některé výhody: naučili bychom se spoléhat sami na sebe a narovnali bychom svoji ohnutou, ba několikrát zlomenou páteř. Měli bychom šanci osvobodit se sami od svých velmi nepříjemných vzpomínek na to, jak se k nám zachovali naši drazí spojenci například v roce 1938 nebo 1968, případně úvah o tom, jak se k nám v budoucnosti možná zachovají naši spojenci dnešní. Zbavili bychom se své spojenecké povinnosti vysílat svoje syny a dcery se zbraní v ruce do velmi podivných válečných konfliktů a občanských válek kdesi po světě, naopak bychom si tam otevřeli cestu jako vítaní humanitární pracovníci a obchodníci. A nemuseli bychom přitom ani vystoupit z Evropské unie - vždyť i náš bezprostřední soused Rakousko je neutrální země a člen EU! Kdyby se k nám přidali ještě Slováci, tvořili bychom blok 4 neutrálních zemí v jádru Evropy, spolu s dalšími na jihu a na severu.
04. 12. 2008 | 20:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Neutralita má velký smysl

za předpokladu uvážlivého,neagresivního,přátelského prostředí.Tady mohu přistupovat u svému okolí jako upřímný a nezištný partner mající na mysli vzájemné pochopení a spolupráci na odstranění společných problémů,či oslav úspěchů.(třebas).

To je paráda,že pane IO ?

Když si to přečte takový Putin jen se po rusky usměje.Tož neutrality se vám zachtělo,golubčiky???

Navíc pane .....ničeho bychom se nezbavili,jen by nám byla větší hanba.

Ivan.
04. 12. 2008 | 22:17

Ivan Hochmann napsal(a):

A ještě něco,

když hovoříte o Rakousku.

o jeho neutralitě rozhodly vítězné mocnosti až po velkých pletkách a dokazovacích tahanicích v roce 1955.Takže žádný výběr nebyl a ani nebude.

Ivan.
04. 12. 2008 | 22:27

IO napsal(a):

Neutralita, pane Hochmanne, neznamená slabost. Švýcaři jsou svébytní a nepodrobení už někdy od své Věčné přísahy snad kolem roku 1280 a jako skoro jediní dokázali uhájit svoji nepodrobenost, přestože byli bezprostředními sousedy nacistického Německa! A to byla tehdy prosím 2. a největší světová válka, ne jen nějaký regionální konflikt! Švýcarská vojenská doktrína má ovšem jako první zásadu, že svoji nezávislost a neutralitu jsou kdykoli připraveni a odhodláni bránit všemi jim dostupnými prostředky! A mají jich, jak asi víte, dost! Ta malá země se přímo ježí zbraněmi! Aniž by se přitom museli spoléhat a ohlížet na jakékoli případné zrádné spojence! Zkuste postrašit Švýcary tím svým ruským medvědem. Oni se z něj určitě nepodělají tak jako my! A je to určitě moudřejší postoj než to naše věčné obracení plachet vždycky o 180 stupňů podle toho, odkud právě vítr fouká.
04. 12. 2008 | 22:32

IO napsal(a):

Rakušané si svoji věčnou (immerwährende) neutralitu především sami vybojovali svou odvážnou a obratnou zahraniční politikou, vyjednáváním a velkorysým přístupem. I jejich tehdejší mnohem větší partner, Sovětský svaz, dokázal při vyjednávání příslušně ocenit jejich velkorysost!
04. 12. 2008 | 22:36

Saliven napsal(a):

Pamatujsimne+kockaskliba:
StandaT to řekl za mně. Nemám co bych dodal.

max:
Děkuji. :-)
04. 12. 2008 | 22:40

Saliven napsal(a):

IO:
Kdyby se za Rakousko nepostavily USA a UK, tak to byla Sovětská gubernie stejně jako my. S obratnou zahraniční politikou to nemělo nic společného. Rakušani mohou děkovat všem svatým, že necálovali 2. světovou jako Němci. Se Švýcary to taky není tak krásné jak píšete - na 2. světové zbohatli nejvíc ze všech a židovské zlato už jim nikdo nikdy nevezem. Není to tak dlouho, co nějaký pracovník (tuším) UBS vynesl ven informaci, že vedení tlačí na likvidaci záznamů o penězích Německých Židů.
04. 12. 2008 | 22:43

stejskal napsal(a):

Ne, nedlužím, pane Hochmanne. Odpovídal jsem Vám bezprostředně po Vaší otázce.

Libor Stejskal
04. 12. 2008 | 22:54

IO napsal(a):

Saliven:
jak už jsem napsal, těžko najít zemi v Evropě, která by byla tak dlouho svébytná a nepodrobená jako Švýcarsko. Mluvím o epoše počínající rokem 1280 až dosud a s perfektní perspektivou. Nemluvím o tom, kdo na čem zbohatl, mluvím o nezávislosti a svobodě. Pokud jde o Rakousko, proč se USA a UK postavily za Rakousko, které mělo z jejich pohledu opravdu hodně másla na hlavě (spousta nacistických dozorců v koncentrácích byli právě bigotní Rakušané dozírající na židy), a ne za nás, když si klidně mohly vybrat? Protože Rakousko za svoji svobodu skutečně a vynalézavě bojovalo. A jasně se zavázalo, že když se zbaví Sovětů, nepadne do náručí Američanům nebo Anglánům! My jsme se bohužel tak jednoznačně prezentovat nedokázali, protože si neumíme zvolit správné vůdce, jen slabochy nebo blbce. Výjimkou byl snad Masaryk, ale ten už nebyl naživu.
04. 12. 2008 | 22:54

Blue Jay napsal(a):

Tamas je agent Ruska,
Je dokazane ze jeho organizace dostava velmi podstatne prispevky. Tamas ani uz nepracuje. Jen neco zvatla o radaru. Ale na Zaoralka je porad slabej. NATO vydalo prohlaseni ze proti raketovej system v Cesku a Polsku jsou definitivne prospesne. Komuniste Tamas a Zaoralek ( kterej zahadne mlci) ted asi budou muset schanet nove zbrane.
04. 12. 2008 | 23:00

kočka šklíba napsal(a):

Saliven, no myslím, že se mýlíte, teda, že Rossian samozřejmě má svou nějakou víru, ale ve svých příspěvcích uvádí i fakta, a to Vám asi uniklo. Navíc Vy jste diskutoval s mnoho lidmi na zdejších stránkách, kteří nic než víru neměli. Že by Vám ten violební výsledek trochu změnil nazírání?
04. 12. 2008 | 23:13

Blue Jay napsal(a):

Ale no tak Kocicko,
Vzdyt Tamas je uplnej blbec. Nazyvat Vondru Americkym agentem? Tamas je primitivni fanataic co se jak se zda po poslednim prohlaseni NATO chyta stebla. Ten podivnej koupenej clovicek s nausnickou asi bude znovu hladovet.
04. 12. 2008 | 23:23

kočka šklíba napsal(a):

B. J. Normálně na Vás nereaguji, ale alespoň se naučte číst a chápat to co přečtete, jste úplně mimo mísu.
04. 12. 2008 | 23:46

Saliven napsal(a):

kočka šklíba:
Tohle není vůbec o nějakém volebním výsledku - ani nechápu jakým způsobem by mi mohlo něco takového změnit nazírání. Je to o tom, že si myslím, že bezpečnostní otázky jsou natolik závažné, že do nich nemají promlouvat lidé otevřeně kopající za zemi, která ani není naším spojencem. Kdyby jste byla o něco méně proti radaru, možná byste to viděla podobně. Jako člověku, který není zásadně ani pro radar ani proti radaru, mi lidé jako je pan Rossian a Tamáš přijdou jako žoldáci zájmů ne-spojenecké země. Když nic, tak USA jsou alespoň naším spojencem.
05. 12. 2008 | 00:15

george napsal(a):

Článek je tak zbytečný, ale upozorňuje. Osobnosti vadí při deprivačních projevech, které je potřeba brát vážně pro svou nebezpečnost.

Přehledná diskuze řekla mnoho ústy skvělých lidí a čte se dobře, článek ne.
Osobností si vážím, zla ne.

Trochu si čtu v historii - zkuste se zamyslet se mnou. Pokud nebudete rozumět klikněte na video s písničkou.Fotografie také ve zvětšení o něčem hovoří...

Opožděné sdělení do diskuze:
http://amicuswebsite.blogsp...

všechny na skvělém blogu akuálně.cz zdraví george
05. 12. 2008 | 00:18

kočka šklíba napsal(a):

Salivene, ale nick pamatuj si mne a já jsme vůbec nepsali o tom, kdo má rozhodovat o radaru, ale o tom, jakým právem Vy rozhodujete o tom, kdo bude nebo by měl být diskvalifikován z diskuse. Tato Vaše reakce byla nepřiměřená a trochu mně připoměla arogantní jednání jiných. Vy jste takový nikdy nebyl, proto ta narážka na volby, vím že jste čelenm ČSSD a tak nevím, zda Vám třeba to vítězství nestouplo do hlavy. Ale to berte jen jako dloubance, nemyslím to nijak zle ;).
05. 12. 2008 | 00:45

Saliven napsal(a):

kočka šklíba:
Já o ničem nerozhoduji, říkám svůj názor, pro mě ten člověk je uplně out a lépe by mu slušelo ruské občanství, protože má k Rusku nepochybně blíže. To je pro mě horší, než kdyby se vyjadřoval vulgárně. Opakuji, že to za mě skvěle vyjádřil StandaT (čímž mu tímto opožděně děkuji :-)). Pokud má být diskuze na úrovni a k něčemu, musí být prosta fanatických příznivců/odpůrců a různých, řečeno socialistickým slovníkem, přisluhovačí zemí, které navíc ani nejsou našimi spojenci. Vážím si Vás, ale prosil bych, abyste mi některé postoje nechala. :-)

PS: Z pohledu vojenské doktrýny Ruska jsme jako členové NATO pořád eště potencionální nepřítel. Čistě hypoteticky - co bude dělat takový Rossian v případě vyskytnuvšího se "průseru"?
05. 12. 2008 | 01:03

Honza napsal(a):

Saliven:

Je ne zrovna povzbudivé pozorovat, jak logika a myšlení některých lidí je a zůstaly absolutně černobílé, nebo bych řekl matematicky "binární". Pro posouzení celého světa s jeho komplexními problémy stačí těmto lidem pouze "jedničky" (pravda) a "nuly" (lež), aby našli řešení pro jakýkoliv problém a situaci. Navíc, když jim oficiální média a zdroje předem řeknou, kdo představuje tu "jedničku" a kdo "nulu".

Ve vztahu ke článku autora je podstata tohoto "binárního" myšlení některých lidí vidět v tom, že si autor dovolil něco kritizovat u oficiálně stanovené "jedničky". To vede lidi s tím "binárním" myšlením okamžitě k závěru, že je autor představitelem a zastáncem (nebo dokonce agentem :) ) "nuly", neboť pro tyto lidi nic mezi "jedničkou" a "nulou" neexistuje (jen černá nebo bílá).
Měli by si ovšem uvědomit, že svět nikdy nebyl a nebude černobílý nebo "binární". Člověk není počítač, aby využíval svůj mozek jenom tak primitivně, myslel a "operoval" jen v "jedničkách" a "nulách".
05. 12. 2008 | 08:17

Saliven napsal(a):

Honza:
Jestli to myslíte na mě, tak doporučuji moje texty přečíst ještě alespoň jednou, dvakrát, třikrát...Na kritice v zásadě není nic špatného, pokud se ovšem nedělá za určitým účelem, navíc v zájmu cizí země. Většině lidí věřím, že mají důvody nebýt pro radar, u některých jako je pan Tamáš mám ale obavu, že jejich aktivity nejsou zcela bez podpory někoho v pozadí. Kdo iniciativě Ne základnám platí reklamu? Zveřejnil nebo zveřejní to pan Tamáš? Není tenhle článek je výkřikem zloděje, který křičí chyťte zloděje?
05. 12. 2008 | 08:30

Skogen napsal(a):

Ostatně domnívat se, česká revoluce byla dílem flaškového disentu, je silně naivní. Vzpomínám si na bezejmenného Klause, jak během jednání OF s Havlem v čele jednacího stolu postával kdesi vzadu v koutku. Zanedlouho byl ale předsedou, rozpouštěl OF a zakládal ODS, které se dostalo výsady za velmi nedokonalé legislativy rozporcovat státní majetek. Dva prognostici s přístupem k informacím a zahraničním zájmům, posléze dva vrcholní představitelé polistopadové politiky, kteří byli vzájemnými oponenty toliko rétoricky. V čí prospěch? Že by zahraničního kapitálu? Ono je třeba zapomenout na zastaralé modely mocenské kolonizace. Současný kolonizátor si území podmaňuje ekonomicky, povrchní svoboda zůstává nedotčena, koneckonců peníze ovládají vše.

Vondra má všechny předpoklady být spřízněn s cizími zájmy. Je vrcholně nepravděpodobné, že by politika jiné země nevyužila možnosti infiltrovat do sféry jiné země, pokud z toho může mít nějaký užitek. V případě ČR může. Bylo jasné, že Češi směřují do politické Evropy, přičemž pro USA je EU velmi vážným konkurentem, v současnosti v ekonomice, v budoucnu i ve všem ostatním - za předpokladu, že se nepodaří využít trójského koně. Skrz zmanipulované členské země může současný světový leader podrážet nohy svým konkurentům a upevňovat svou nejistou pozici.

Obsah článku má logiku.
05. 12. 2008 | 08:55

Honza napsal(a):

Saliven:

Ano, myslel jsem některé Vaqse příspěvky, ale i jiných.
Souhlasím s Vámi absolutně v tom, že na kritice není nic špatného, ba naopak, kritika je moc důležitá, vede k odhalení a ke zlepšení nedostatků a problémů - tedy v tom případě, pokud je vedena slušně a věcně. V článku nahoře jsem viděl mnoho odkazů na webové stránky a jiné prameny, podle kterých autor vyslovil jeho domněnku. Proč by to mělo být zakázáno ? Je to logický proces v mnoha sférách - ze známých okolností zjistit závislosti a třeba vyvodit nějaký nový závěr. Ten se časem buď vyvrátí nebo potvrdí, záleží na tom, kdo a do jaké míry na tom bude mít zájem...
Ohledně financování činnosti jakékoliv skupiny nebo iniciativy - nevím, jak je to uzákoněno, ale pokud nejste členem této skupiny, v jejím vedení nebo členem nějaké státní kontrolní komise, která má za úkol finanční hospodaření spolků, iniciativ a skupin prověřovat, tak Vám v podstatě do jejich financování nic není. Nevím, ale četl jste někde oficiálně, kdo financuje různé akce, materiály, zkoumání a pod., které mají za úkol budování radarové základny propagovat?

Ostatně si myslím, že kdybyste se na pana Tamáše obrátil slušně s dotazem o financování iniciativy, že by si o tom s Vámi při nějakém setkání klidně podiskutoval (i když ho vůbec neznám a členem Iniciativy taky nejsem).
Příjemný den.
05. 12. 2008 | 08:55

Honza napsal(a):

oprava:
Vaqse = Vaše

Pardon
05. 12. 2008 | 08:57

Skogen napsal(a):

George, článek není vůbec zbytečný. Kdy naposledy jste narazil na text veřejně diskutující logickou, avška z hlediska společenského úzu nesmírně troufalou myšlenku, že za domnělým zásadovým ideologickým postojem se skrývá přirozená nízká pohnutka? Historie je intrikářství (v politika a diplomacii o nic jiného neběží) a špionáže plná. Ideály se předkládají primitivům, reálný účel se zakládá na čistě racionálních kalkulacích.

Pokládám za zajímavé, že pan Tamáš takto otevřeně vyslovil jednu z otázek, která bezpochyby alespoň jednou zahlodala v mysli každého z nás.
05. 12. 2008 | 09:04

Skogen napsal(a):

Takže si shrňme fakta..

- několik hodin po jmenování Topolánkovy vlády, jejímž je Alexandr Vondra vicepremiérem, přichází oficiální žádost USA o zahájení formálních jednání k vybudování radarové základny v ČR. Dokonce zároveň se žádostí přichází i předformulovaná odpověď,

- vláda se všemi prostředky snaží ovlivnit veřejné mínění, jemuž bylo novým polistopadovým demokratickým režimem přislíbena země bez cizích vojsk. Obce v Brdech jsou upláceny státními dotacemi, přesto s jednoznačnými výsledky probíhají místní referenda. Vláda spouští Klvaňovu kampaň, jejímž výsledkem je přinejmenším žádný efekt, ne-li efekt právě opačný od zadání. Ministryně obrany se coby symbol záruky suverenity země neštítí servilně zpívat na počest "dobrého dne praporu hvězd a pruhů", za což si vysluhuje veřejné pohrdání,

- vláda nebyla schopna zajistit ani odbornou studii, která by posuzovala účelnost a vlivy této konkrétní radarové základny, a která by dokázala obstát před oponenturou. Žádná oponentura ani neproběhla (proběhnout neměla), přesto se k její úrovni vyjádřili mimojiné i vědci z VÚT Brno - posudek pro studii vyzněl tragicky,

- od samého počátku je argumentace pro radar vedena ideologickými, oportunistickými a racionalitu postrádajícími prostředky. Faktů se ovšem drželi pánové Philip Coyle i Theodore Postol, oba Američané, jeden z vysoké funkce v národní bezpečnosti USA, druhý profesor prestižní MIT, taktéž ve vztahu k národní bezpečnosti, zpochybnili především funkci radaru, tedy i účel, ke kterému měl radar sloužit.

- Z Coyleova a Postolova vystoupení se potvrzuje to, co tu a tam prohlašovali i čeští vědci - radar by při předkládaných hodnotách výkonu zdaleka neměl účinnost okolo čyř tisíc kilometrů. Poslední propočet hovoří o dosahu 800 kilometrů, tedy někam k Čierne pri Čope. Nemůže tak plnit funkci, která je mu naší vládou přisuzována - dohled nad raketovou iniciativou Íránu, Severní Koree a dokonce ani evropské části Ruska. Možnosti jsou dvě. Buď naše vláda úmyslně zkresluje fakta okolo parametru radaru (zadání odborné studie, která by prošla vědeckou oponenturou, není žádný problém), anebo okolo jeho funkce, tedy že radar není určen k plnění úkolů, které jsou veřejnosti oficiálně předkládány.

- účel radarové základny již byl "klouzavě" změněn. Původně měl podle tvrzení vládních kruhů radar sloužit k prevenci proti útokům z Íránu a Sev. Koree, posléze po razantních protestech Ruska, které nebylo možné ignorovat, vláda nenápadně zaujala oficiální stanovisko, že radar by měl sloužit právě proti hrozbám z Ruska, což dříve české vládní kruhy kategoricky popíraly.

- Argumentace vždy začíná iracionálními hrozbami (Íránem - nemá nosiče potřebných parametrů, Ruskem - avšak radar hrozbu spíše prudce stupňuje, terorismem - vzhledem k tématu úsměvné, Vondra hrozil dokonce obnovením povinné vojenské základní služby ;o) a končí sentimentálním vděkem vůči Spojeným státům (které jsou stejně jako Rusko něčím jiným než před padesáti lety).

- Alexandr Vondra je výrazným zastáncem transatlantických vazeb, o to více překvapilo jeho jmenování do čela útvaru Úřadu vlády ČR, který je hlavním gestorem problematiky EU a tím i faktické podřízení ministra zahraničí Vondrovým kompetencím. Vondra je hlasitým zastáncem radaru, v této věci jde proti vůli zemím Evropské unie i přesvědčivé většině občanů České republiky.
05. 12. 2008 | 10:13

dej2 napsal(a):

Tamáš+Rossian+Mueller+Stejskal+1kg C.To vše do opuštěné stavby a KONTAKT!!!
05. 12. 2008 | 12:40

zdesta napsal(a):

Saliven: Vy podezíráte p. Tamáše ze spolupráce s rozvědkou Ruska.(financování odpůrců.)Je to jen hypotéza a nic konkrétního a důkazného. To samé dělá p.Tamáš v případě A.Vondry. Pak ovšem argumentujete stejným způsobem a nevidím mezi vámi rozdíl.Vaše připomínka kdo je kvalifikován či diskvalifikován k věcné diskuzi, je pak bezpředmětná.
05. 12. 2008 | 15:28

bigjirka napsal(a):

Ještě je jedna alternativa, že Tamáš je docela obyčejný trotl
22. 12. 2008 | 23:01

Komandir napsal(a):

Pana Tamáše si vážím pro jeho neohrožený odpor proti radaru ze země, která ve světě, kam její žoldnéři vstoupí,teče krev nevinných lidí. Jsem stoupencem a členem o.s.Ne násilí a tedy také Ne radaru.Vondra pracuje ve prospěch a za peníze USA a proti Rusku, proti slovanskému Rusku, které je jedinou zárukou ochrany Slovanů. Kdo se v ČR necítí Slovanem, ať jde tam, kde jej táhne jeho srdce, třeba do USA. Chválím p.Stejskala, který uřízl z diskuse jakéhosi Hofmana za jeho hulvátství, sprostotu a nevraživost ke všemu co není modré či namodralé. T
28. 12. 2008 | 19:26

Agent CIA napsal(a):

Užitečný idiot Tamáš tentokrát poustil uzdu svojí paranoické fantazii. Raději bych uvítal instruktážní článěk "Jak držet hladovku za pomoci kaloricky vydatných džusů a polévek aneb Kampak na nás Gándhí". Už se těším na chvíli, kdy tu pan Tamáš vyvěsí článek s názvem "Naší vesnicí americký imperialista neprojde".
04. 01. 2009 | 17:00

JJJM napsal(a):

Dobrý den, se zájmem jsem si přečetl předchozí příspěvky. Ti, kteří se dokáží povznést nad své ideologické zaměření, velice konkrétně hodnotí americké vojenské základny s radarem za nadbytečné a kontraproduktivní. V podstatě to je jasné každému, kdo z našich politikářů-kolaborantů není více nebo méně jakkoli USA zavázán. Protože okupačně provokačně teroristická vojenská základna s radarem na území Česka je zcela jasně a nepokrytě proti jeho národnímu zájmu, stejně jako Evropy, tak by tito měli s okamžitou platností odejít z veřejného života. Ale protože u nás máme jakýsi politikářský Kocourkov, tak se tohoto nedočkáme.
08. 01. 2009 | 21:07

al Jouda napsal(a):

Pro mne BEZKONKURENČNĚ Dva písaři. Flaubertova předloha se nedá číst, http://hyaluron.manyuu.net/ seriál je lahůdka a pohlazení v jednom.
Jen si nejsem http://kahun.awe.jp/ jist, kolik z toho je Dietl. Hodně by mě zajímalo, jak velký prostor měli Horníček se Sovákem v dialozích.
19. 06. 2009 | 13:29

Louis Vuitton napsal(a):

Člověk nemusí být zrovna expert na zpravodajskou činnost, aby si uvědomil, že obzvlášť teď, tedy v době strategického jednání o umístění trvalé vojenské základny USA na našem území, zde budou působit zpravodajci minimálně ještě jedné země: USA. O těch ale zpráva BIS mlčí. Stejně tak jako o zpravodajcích francouzských, čínských, anglických, německých či dalších. Proč? Je to snad tím, že byla dělána na politickou zakázku a jejím cílem nebylo objektivně informovat o činnosti BIS, ale vystrašit lidi starým osvědčeným strašákem – Ruskem? Ve snaze zlomit odpor většiny Čechů, Moravanů a Slezanů proti trvalému pobytu amerických vojsk na našem území?
04. 07. 2009 | 05:46

tiffany jewelry napsal(a):

Jo a abych nezapoměl, ten ámprlistický jestřáb Vondra, když nemá zrovna co dělat, tak bije černochy a do brambor pouští mandelinky. Ale nikomu to neříkejte, je to přísně tajné!
31. 07. 2009 | 08:19

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
22. 08. 2009 | 00:03

Akila napsal(a):

Jaká úžasná moudra nám mohl sdělit aktivista ne základnám?Z data jeho narozeni je jasné, že aktivitám bolševiků je zcela oddán.Asi po vzoru svých rodičů. I kdyby byla pravda, že pan Vondra je agentem CIA, bylo by to bezva. Chlapečku nic nevíš o rudé invazi! Uč nikdy mužík z dálného východu. Ať žije U.S.A!
31. 10. 2009 | 22:24

Amos napsal(a):

kamil: Porušujete pravidla diskuze a urážíte čestného člověka, kterímu všichni co sedí v současné vládě nesahají ani po kotníky.
19. 11. 2009 | 18:39

Ellen30 napsal(a):

When students stuck with research essay accomplishing, thence I would offer to buy essays online at some good <a href="http://quality-papers.com">paper writing service</a> in such situation.
15. 02. 2010 | 18:51

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 09:53

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 09:55

replica watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
03. 03. 2010 | 09:57

iPhone contacts Backup napsal(a):

Thanks a lot, awesome article.
12. 03. 2010 | 10:17

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 07:28

breitling navitimer napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
13. 03. 2010 | 07:35

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 06:05

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

You guy provide a great article. I enjoy it and appreciate your article.
24. 03. 2010 | 08:35

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 06:18

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery http://www.batteries-shop.net
Sony Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
Toshiba Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
HP 292389-001 battery http://www.ukbatterystore.c...
HP 315338-001 battery http://www.ukbatterystore.c...
ACER 60.49Y02.001 Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
FUJITSU FMVNBP144 Laptop Battery http://www.batteries-shop.n...
SONY VGP-BPS2 Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
SONY VGP-BPS2A Laptop Battery http://www.uk-laptopbattery...
01. 04. 2010 | 08:27

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
17. 04. 2010 | 05:14

lowest-rate-loans.com napsal(a):

Every one understands that life is high priced, nevertheless some people need cash for different stuff and not every person earns enough cash. So to get quick http://www.lowest-rate-loan... and student loan should be a proper way out.
21. 06. 2010 | 20:26

Lenka napsal(a):

Bravo !!!!
Pane Tamáši, jste jedním z posledních lidí v tomto státě, kterým se dá ještě věřit !
Jen na sebe dávejte pozor - stačí si přečíst ty nenávistné výpotky placených ži..vských agitátorů !
Víte, ve skutečnosti máte tu "čest" s "lidmi" kteří jsou za 30 stříbrných, schopni čehokoli - vraždu nevyjímaje !
Skutečnost je daleko horší, než si Vy sám myslíte !
10. 12. 2010 | 13:10

Lenka napsal(a):

žid Stejskal zde ponechává hrubé, urážející příspěvky, plné vulgarit - PTÁM SE PROČ ŽIDE STEJSKALE - nechce se vám po ránu, při pohledu do zrcadla zvracet ?
Mě se z vás tedy zvracet rozhodně chce !
10. 12. 2010 | 13:14

Radical napsal(a):

heleďte.. celá diskuse o gaunerovi Vondrovi je zbytečná... stačí si jen dobře vzpomenout, jak se slzou v oku horoval pro invazi do iráku, kde jsou stovky zbraní hromadného ničení :-)))))
30. 12. 2010 | 01:17

loan napsal(a):

freelance writer
25. 07. 2011 | 00:20

credit loans napsal(a):

freelance writer
22. 08. 2011 | 05:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy