Co vám o vakcíně proti COVID-19 neřekli a proč je nutná opatrnost

14. 12. 2020 | 08:31
Přečteno 82891 krát
"Jedná se o zcela nový, genový typ vakcíny, která byla vyvíjena pod velkým tlakem, a zatímco pro běžné vakcíny je doba testování až 10 let, tato vakcína byla testována jen pár měsíců, což může potenciálně přestavovat velké riziko."

Na základě mé výzvy (Poslední apel rozumu) se mi ozvala další odbornice (vystudovaná bioložka a profesionální lékařská tlumočnice / překladatelka, pohybující se v problematice již dvacet let), která připravila článek o vakcíně kompilací několika odborných zahraničních studií, renomovaných článků a rozhovorů. Za pozornost stojí i samotné zdroje, ve kterých je k nalezení ohromné množství dalších zajímavých informací.

Nebavíme se tu o nějakých hloupých konspiracích. Toto jsou relevantní a poměrně zásadní informace, které vůbec vláda ve své "osvětové" kampani nezmiňuje.
Myslím si, že by o nich lidé měli vědět.

Zvláště pozorně by podle mého měli číst státní zaměstnanci, protože některých z nich, se ono „dobrovolné“ očkování brzy může týkat.

Za sebe pouze dodám, že nejsem v žádném případě žádný odpírač očkování. Je to asi čtrnáct dní, kdy jsme byli s dětmi na očkování proti encefalitidě.

Jan Tománek


-----------------------------------------------------------------

Jako první přišla s vakcínou proti COVID-19 společnost Pfizer (COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2). Tato vakcína dosud není zaregistrovaná, byla však schválena ve Velké Británii k dočasnému použití regulačním orgánem (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency) a britským Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí (UK Department of Health and Social Care).

Jedná se o zcela nový, genový typ vakcíny, která byla vyvíjena pod velkým tlakem, a zatímco pro běžné vakcíny je doba testování až 10 let, tato vakcína byla testována jen pár měsíců, což může potenciálně přestavovat velké riziko (i).

U dosud běžně používaných vakcín proti virovým onemocněním se k očkování používá oslabený živý virus, usmrcený virus nebo případně část virového proteinu, při jehož výrobě se využívají geneticky modifikované bakterie či kvasinky, které slouží jako jakýsi bioreaktor pro produkci tohoto proteinu, a tyto vakcíny jsou vyzkoušené a bezpečné.
U genových vakcín (které mohou být typu DNA, či RNA) je tomu však jinak – „bioreaktorem“ se stanou přímo buňky příjemce vakcíny, tj. očkovaného člověka. Do těla je vpraven např. nějaký jiný neškodný virus, do něhož byla (u vakcín typu DNA) vložena DNA cílového viru, která kóduje protein viru. Prostřednictvím toho se do buněčného jádra očkované osoby tedy vloží kus virové DNA, a naše vlastní buňky tak budou vyrábět potřebný protein, na jehož základě bude tělo vytvářet protilátky. (ii)

Jde o zcela nový postup, který ještě u žádné lidské vakcíny použit nebyl. Tento postup může například ovlivnit fungování lidských buněk - takové buňky teoreticky mohou být naším imunitním systémem vyhodnoceny jako nakažené a imunitní systém proti nim tedy může začít zasahovat. V extrémních případech nelze vyloučit ovlivnění genů, které souvisí s propuknutím nádorového bujení, Je možné, že je vakcína bezpečná, skutečností ale je, že není dostatečně otestovaná. (iii)

U vakcíny společnosti Pfizer (COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), což je genová vakcína typu RNA, je do těla aplikována modifikovaná virová RNA vázaná na lipidové nanočástice, která v hostitelských buňkách vyvolá tvorbu antigenu viru SARS-CoV-2. Na tento antigen pak bude naše tělo reagovat tvorbou protilátek (iv).

Vakcína společnosti Pfizer (COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2) je určena pro osoby starší než 16 let, není tedy určena pro děti. Její bezpečnost a účinnost nebyla u osob mladších než 16 let zkoumána.

Vakcína se podává injekčně ve 2 dávkách, mezi přeočkováním je interval 21 dní. Očkované osoby nemusejí být proti onemocnění COVID chráněny dříve než za 7 dní po 2. očkování. (v)

Stejně jako všechny ostatní vakcíny, ani vakcína COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 nemusí chránit všechny očkované osoby. (vi)

Důležitým faktem je, že nejsou k dispozici žádné nebo jen omezené údaje o vlivu vakcíny na plodnost a těhotné a kojící ženy, a použití vakcíny v těhotenství se nedoporučuje.
U žen v plodném věku by před očkováním mělo být vyloučeno těhotenství a takové ženy musejí být poučeny o tom, že nejméně dva měsíce po podání druhé dávky vakcíny by neměly otěhotnět.
Není známo, zda je vakcína vylučována mateřským mlékem, či nikoli, a proto nelze vyloučit riziko pro novorozené děti a kojence.
Navíc není ani znám vliv této vakcíny na plodnost (vii).


Pokud jde o nežádoucí účinky, dosud byly sledovány cca po dobu 2 měsíců po podání 2. dávky, sledování by však mělo trvat 2 roky. (viii)

V Británii již byly hlášeny 2 závažné nežádoucí účinky po očkování vakcínou v podobě život ohrožující anafylaktické reakce, a to u dvou zdravotnických pracovníků, jimž byla vakcína podána jako jedněm z prvních. Britský regulační úřad Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency proto vydal doporučení, že lidé, u nichž se v minulosti vyskytly významné alergické reakce, touto vakcínou být očkováni nemají. (ix)

Účinnost vakcíny byla stanovena na základě přítomnosti pozitivního testu PCR a alespoň jednoho příznaku COVID-19 (horečka, nový či zvýšený kašel, zvýšená dýchavičnost, zimnice, nová či zvýšená bolest svalů, nově zjištěná ztráta chuti či čichu, bolest v krku, průjem či zvracení). (x)

Není však vůbec jasné a dosavadní údaje ani neukazují, zda použití vakcíny povede ke snížení počtu případů těžkých onemocnění nebo úmrtí (xi).

Pozoruhodné je ovšem i to, že není vyhodnocován vliv těchto vakcín na přenos onemocnění, takže i když by vakcíny byly schopny zajistit ochranu před onemocněním COVID-19, tak nemusejí obdobně omezovat možný přenos onemocnění. (xii)

Když byl na možnost přenosu COVID-19 očkovanými lidmi dotázán šéf společnosti Pfizer Albert Bourla, odpověděl, že si společnost Pfizer „není jistá“, zda vakcína brání přenosu koronaviru s uvedl, že se „jedná o skutečnost, kterou je nutné prozkoumat.“ (xiii)

Podle údajů iDnes bude muset přitom Česko velmi pravděpodobně přijmout odpovědnost za případnou újmu způsobenou očkováním jako podmínku včasného dodání očkovací látky. (xiv)

Jen pro srovnání - ve Velké Británii už bylo uzákoněno, že jak společnost Pfizer, tak další společnosti vyvíjející a vyrábějící vakcíny proti COVID, ale i zdravotničtí pracovníci, kteří vakcínu podávají, jsou zbaveni odpovědnosti a chráněni před veškerými nároky v souvislosti s případnými nežádoucími účinky vakcíny či problémy s vakcínou. (xv)

Výkonný ředitel společnosti Pfizer, Ben Osborn, odmítl na tiskové konferenci odpovědět na dotazy novinářů týkající se toho, že proč byla společnost Pfizer zbavena odpovědnosti a uvedl: „Nesdělujeme žádné údaje týkající se aspektů smlouvy a zejména žádné údaje, které by se týkaly ustanovení o odpovědnosti." (xvi)

Ač jsme ujišťováni, že bude očkování zcela dobrovolné, jsou již připravovány tzv. COVIDpasy, tj. průkazy očkování proti koronaviru SARS-CoV-2, který onemocnění COVID-19 způsobuje, jež mají sloužit k tzv. benefitizaci, což znamená, že mají očkovaným v praxi přinášet výhody a umožnit jim např. cestování do zahraničí bez negativního testu PCR, v některých zemích ale třeba i vstup na sportovní utkání či do soukromých podniků (soukromé podniky by tak byly oprávněny požádat při vstupu o tento zdravotní údaj). (xvii)

Tyto snahy se už objevily i v ČR, kdy např. hlavní hygienička Jarmila Rážová, prohlásila, že lidé mají být k očkování motivováni ( „Nechceme zavádět restrikce pro neočkované. Tím cílem je spíše opačný model. Kdo bude očkovaný, bude moci bez absolvování testů využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze při pravidelném opakovaném testování.“ ) (xviii) a ministr zdravotnictví Jan Blatný pronesl při interpelacích v Parlamentu tento týden totéž. (xix)

Jedná se tedy o nátlak, který by měl mít jak formu trestů (nemožnost někam vstoupit, např. kina, letadla), tak benefitů (nenošení roušky, atd.). To je v právním státě zcela nepřijatelné a vedlo by to k dělení občanů na dvě kategorie, což už tu v minulosti bylo a důsledky byly strašlivé.
Tento přístup by měl navíc za následek i přímou diskriminaci osob, které ze zdravotních důvodů očkování podstoupit nemohou.

Zarážející to je však zejména proto, že o COVID-19 toho už mnoho víme a také víme, že toto onemocnění má podle údajů Státního zdravotního ústavu smrtnost cca 0,3 % (xx.)
Je tedy zjevné, že současný přístup k řešení celé situace je čistě politické a nikoli vědecké rozhodnutí (xxi) a musíme si klást otázku, zda se nadále necháme ovládat strachem a dovolíme, aby bylo ničeno vše, co předchozí generace tak pracně budovaly.
Protože pokud nic neuděláme, je možné, že ztratíme svou svobodu takřka v přímém přenosu. A součástí svobody je i možnost volby a odpovědnost za vlastní život, která je nám, zdá se, vládním přístupem upírána.


Mgr. Sabina Králová

(Celý text v PDF)
Vyšlo i na serveru Pritomnost.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i - iii) Rozhovor s viroložkou MUDr. Hanou Zelenou:
https://video.aktualne.cz/dvtv/virolozka-udaje-o-vylecenych-jsou-chybne-cisla-nehraji-vakci/r~24173a16e51b11ea8b230cc47ab5f122/
(iv) Bod 5.1. (v) Bod 4.2 (vi) Bod 4.4. (vii) Bod 4.6 (viii) Bod 4.8. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941452/Information_for_healthcare_professionals.pdf
(ix) https://www.theguardian.com/world/2020/dec/09/pfizer-covid-vaccine-nhs-extreme-allergy-sufferers-regulators-reaction
(x) Bod 5.1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941452/Information_for_healthcare_professionals.pdf
(xi) https://www.bitchute.com/video/j2Nkh7djSzPf/

(xii) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31976-0/fulltext
(xiii) https://thehill.com/news-by-subject/healthcare/528619-pfizer-chairman-were-not-sure-if-someone-can-transmit-virus-after
(xiv) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-covid-19-vakcina-cesko-evropska-komise-investice-vlada.A200817_173728_domaci_aug
(xv) https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html
(xvi) https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html
(xvii) https://www.bitchute.com/video/j2Nkh7djSzPf/

(xviii) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-rozhovor-jarmila-razova-opatreni-pes-rozvolnovani-zprisneni.A201129_144414_domaci_brzy
(xix) https://www.youtube.com/watch?v=XYQh8ONDOnw
(xx) Bod 12: http://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2020/11/odpov%C4%9B%C4%8F-106_1999-AK-Nielsen-1.pdf
(xxi) https://www.bitchute.com/video/j2Nkh7djSzPf/

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy