Rozhodují poslanci skutečně na základě lží a manipulací?

25. 03. 2021 | 14:38
Přečteno 46701 krát
Dostal se nám do ruky ve Zdravém fóru vládní dokument, na základě kterého mají zítra poslanci rozhodovat o nouzovém stavu.
Je neuvěřitelné, že tento dokument, který měl zpracovat nezávislý a hlavně apolitický státní ústav ÚZIS, je plný manipulací a tvrzení bez důkazů. Přitom je skandální, že na jeho základě rozhodují poslanci o 10 milionech lidí v této zemi.
Přinášíme vám zásadní rozbor od matematika z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
84 stran manipulace
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Nevím, proč to ÚZIS dělá, ale materiál, kterým chce zřejmě zajistit prodloužení nouzového stavu, je přehlídka dojmů, pocitů, manipulací a zavádějících tvrzení. ÚZIS by měl být apolitický orgán, který poskytuje odborné podklady k politickým rozhodnutím. Místo toho se snaží vmanipulovat zákonodárce do prodloužení nouzového stavu, aniž by jim k jeho účinnosti poskytl jakoukoliv evidenci. Na škole jsme tomu říkali „důkaz úporným tvrzením“. Zde uvádím své rychlé komentáře k nejvíce okatým prohřeškům v souboru

Vládou tajená prezentace


1) Řeči o britské mutaci by byly důvěryhodnější, kdyby vycházely z měřených dat, a ne ze simulací. Jediná změřená data jsou na slidu 7 (pouze desítky sekvenovaných vzorků v každém kraji!). Procento britské mutace v Královéhradeckém kraji je menší než procento v kraji Moravskoslezském. Přesto se touto mutací zdůvodňuje nárůst, který zasáhl Královéhradecký kraj, ale v Moravskoslezském kraji se nekonal. Jedná se o hrubou manipulaci.

2) Slide 8 je čirá manipulace. Nijak z něj neplyne dominance nového typu viru (tahle data tam vůbec nejsou). Šipky s efekty opatření jsou manipulativní. Není nijak prokázáno, že pokles v lednu byl efekt opatření z 28.12. To, že nárůst R k hodnotě 1,3 byl efekt britské mutace, je čirá spekulace, která není podpořena daty (viz bod 1).

3) Červený text na slidu 9 je jen spekulace. Ke kauzálnímu vztahu není evidence.

4) Grafy na slidu 10 a 11 by byly důvěryhodnější, kdyby k nim existovala data o zastoupení britské mutace. Tahle data ale neexistují, jediné, co máme, je slide 7, který je s těmito obrázky v rozporu. Když všechna tato drastická opatření zdůvodňujeme britskou mutací, proč pořádně neměříme její výskyt?

5) Tvrzení na slidu 14, že „opatření zabránila rizikové nekontrolované eskalaci šíření nákazy“ je jen spekulace. Ke kauzálnímu vztahu není evidence.

6) Predikce na slidu 16 je čirá manipulace. Použitý model byl už mnohokrát kritizován. Slide vytváří falešný dojem, že model funguje (shoda červené a žluté čáry v historických datech). To je ale dosaženo zpětným nastavením parametrů tak, „aby to fungovalo“ (overfitting). Schopnost modelu cokoliv predikovat byla mnohokrát vyvrácena. Predikce nad 35 tisíc případů denně je absurdní, nikdy nikde se nic takového nestalo, odpovídá to přírůstkům 350 případů na 100 tisíc obyvatel, což je číslo, které se nikdy nikde na světě od začátku epidemie nepozorovalo, a to ani v zemích, které žádné opatření nepřijaly. Je to pouhé strašení, je prakticky jisté, že by se nic takového nestalo. Tato „predikce“ je na úrovni šíření poplašné zprávy.

7) Slide 17 je výjimečný, neboť neobsahuje žádnou manipulaci.

8) Slide 19 je čirá spekulace. Je možné, že nižší výskyt onemocnění na Moravě je důsledek větší promořenosti z dřívějších vln, které Moravu postihly více. Slide 23 je stejná manipulace. Kategorické tvrzení o kauzalitě, které nemá oporu v datech. 24 dtto. Kauzalitu nelze prokázat tím, že se to napíše na mnoho slidů („důkaz úporným tvrzením“).

9) Slide 27 je mimořádně zajímavý (pozor na různá měřítka na ose y). Počty jsou správně normalisované na 100 tisíc obyvatel. Pokud by intensita kontaktů byla tak silný prediktor, jak vláda potřebuje tvrdit, muselo by být zcela zřejmé, že se epidemie mnohem více šíří ve městech, kde je intenzita kontaktů logicky větší než v menších obcích. Dle grafu je ale dynamika nemoci celou dobu (ať už byl lockdown či nebyl lockdown) téměř identická v obcích do tisíce obyvatel a v městech nad 100 tisíc obyvatel. Tohle je silná evidence proti tomu, že dynamika epidemie tak silně závisí na intenzitě kontaktů.

10) Celá následující sekce slidy 28–39 prokazují, že lockdown snižuje mobilitu obyvatel. To je jistě pravda. Otázka je, nakolik snížení mobility obyvatel souvisí s dynamikou nemoci (viz bod 9).

11) Graf na slidu 31 přímo ukazuje, že lockdown nemá žádný efekt. Kdyby v grafu červená svislá čára nebyla, nikdo by z dat nepoznal, že tam bylo vyhlášeno nějaké opatření.

12) Slide na straně 41 ukazuje, že počet nových nákaz kulminoval začátkem března. Efekt lockdownu se může projevit nejdříve týden po jeho začátku. Epidemie tedy brzdila už v druhé půlce února. Proč? Tento slide je přímým důkazem, že otočení křivky nemohlo být důsledkem opatření.

13) Slide 45 mluví o necelých 10 tisících případech ve školách od začátku epidemie. To je jedno procento všech nákaz! Vláda rozvrátila školství (cca 2 miliony studentů na všech stupních) kvůli jednomu procentu ze všech nakažených? Navíc riziko úmrtí na COVID ve věkové kategorie do 25 let je nižší než riziko sebevraždy. To snad není myšleno ani vážně.

14) Slide 47 je komický. Před uzavřením škol bylo prý v únoru 150 „klastrů“ za týden (průměrná velikost klastru je 4 lidi) na školách. Po uzavření škol to kleslo na 25 „malých ohnisek“ (už ne „klastrů“) na školách. Jak může být 25 klastrů na školách, které jsou zavřené?

15) Slide 49 je zase manipulace. Ve skutečnosti se počty nakažených dětí/učitelů pohybují úměrně celkovému vývoji epidemie. Když se podíváme na proporce nakažených dětí/učitelů, není vidět jasný efekt opatření. Slide 50 je tedy opět manipulace. To samé slide 56.

16) Tabulka na slidu 67 ukazuje, že podíl nakažených ve školství je zanedbatelný a nijak zásadně se neliší, když jsou školy zavřené a když jsou otevřené (září, všechny školy otevřené, 2.6%, březen, všechny zavřené, 1.3%). Zavřením všech škol dosáhneme poklesu nakažení ve školství jen na polovinu? Z této tabulky plyne, že drtivá většina nákaz je z práce, domova a rodiny, a to i při otevřených školách (červen, září, prosinec). Zbytek je pod 5%. To je jasná evidence nesmyslnosti těchto opatření.

17) Od slidu 70 už se materiál ani nesnaží tvářit jako datový podklad pro rozhodování, začíná přímý apel na to, že je třeba opatření prodloužit.

18) Predikce na slidech 71, 72, 75, 76, 81, 82 a 84 jsou naprosto bezcenné, mají stejnou váhu jako kdyby je ředitel ÚZISu nakreslil myší v malování. Model ÚZISu není schopen predikce, lidé z ÚZISu to sami vědí, a proto píší pod všechny tyto obrázky kurzívou text, že se vlastně o žádnou predikci nejedná. Je to čirá manipulace.

Celkově konstatuji, že materiál neobsahuje žádnou evidenci, že přijatá opatření fungují. Zato obsahuje poměrně dost evidence, že tomu tak není. Materiál je přehlídkou manipulace, kategorických tvrzení bez evidence, neporozumění, chybného úsudku, nátlaku a šíření poplašných zpráv. Jediné, k čemu může tento materiál sloužit, je podklad pro okamžité odvolání ředitele ÚZISu.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy