Podvod jako součást národního mýtu

05. 04. 2011 | 13:23
Přečteno 6812 krát
"Pro mne otázka Rukopisů byla v první řadě otázkou mravní – jsou-li podvržené, musíme se z toho před světem vyznat. Naše hrdost, naše výchova nesmí spočívat na lži. A pak: ani svou vlastní historii jsme nemohli správně poznat, dokud jsme klopýtali o vymyšlenou minulost." – řekl Tomáš Garrigue Masaryk Karlu Čapkovi (Hovory s TGM, s.83)

Explikace

Ve chvíli, kdy se začátkem devatenáctého století rukopisné padělky staly páteří národního mýtu a povinně agresívního vlastenčení, byly odborné námitky Dobrovského, nebo později Golla a Masaryka, zpochybňující jejich pravost, velkou většinou české společnosti vnímány jako zrada národních zájmů. "... přenášejí ten spor s pole vědeckého na národní a politické: kdo s nimi nekluše v pohodlných kolejích od mnoha let vyježděných, na toho neslušně se obořují, vyhlašujíce jej za nepřítele českého národa, ano, za zrádce..." napsal profesor Antonín Vašek roku 1879.

Mýtus, ve který uvěří většina, se stává skutečností. Vytváří vlastní hodnoty a vztahy, vyvolává spory a konflikty. Naše posedlost potřebou vymezovat se ne vůči nehmotným pravidlům, ale vůči tělesnému nepříteli, je sebezničující – a rozum tak často není ku pomoci. Evropané upalovali čarodějnice a vedli nesmyslné náboženské války, protože uvěřili v posedlost ďáblem a nutnost očisty světa tu od katolíků a jindy od protestantů. Mýtus stvořil třídní boj i Holocaust. Jsme ochotni žít pseudorealitu, pokud stojí na tom, čemu chceme věřit. A konflikt sám stává se pak potvrzením „skutečnosti“, a nadále diktuje už svoje vlastní hodnoty, ve kterých rozum, zákon a fakta přestávají platit. Je jen otázkou krátké chvíle, kdy někdo vzkřikne ono slavné: „Kdo nejde s námi, jde proti nám“! Dobrovský byl kvůli pochybnostem o pravosti Rukopisů obviněn z duševní poruchy. „Pokrokoví“ národně uvědomělí studenti za vyřvávání vlasteneckých popěvků pravidelně vytloukali u Masaryků okna, a většina tehdejší české žurnalistiky tuto neslušnost jenom rozdmychávala. Ve které chvíli přestává mít smysl hájit fakta?

DeskripceDvě mosazné tabulky, umístěné vedle vchodu do budovy v nevelkém švýcarském městě Romanshorn, oznamují, že zde sídlí firma Towit Machinery Trading A.G., a s ní i nadace European Machinery Foundation. Víc nájemníků tam není. Identické tabulky, identické písmo, dokonce identické logo. Nic divného, když švýcarský obchodní rejstřík uvádí, že obě společnosti založili a kontrolují i stejní lidé. První firma se v lednu 2010 pokusila získat s pomocí protiprávně prosazeného rozhodce od českého státu v arbitráži s Diag Human několik miliard korun. O tom, že rozhodce Petr Kužel byl prosazen na návrh ministerstva zdravotnictví, s pomocí nepříslušného soudu, a v rozporu s právem, musel o pár měsíců později rozhodnout až Nejvyšší soud. V květnu 2010 stejné ministerstvo, opět na návrh tehdejšího náměstka Marka Šnajdra (ODS), navrhne za dalšího rozhodce v této arbitráži bývalého děkana Vysoké školy ekonomické v Praze Jiřího Schwarze, bývalého poradce prezidenta, sběratele obrazů, člena Národní ekonomické rady vlády NERV, a dnes i člena rady pražského primátora pro boj s korupcí, známé jako PRAPOR.

Jiří Schwarz je od okamžiku jejího vzniku členem správní rady Nadace Machinery Fund ve Vítkovicích. Založila ji, jak ukazuje český obchodní rejstřík, ona švýcarská nadace s pěknou mosaznou tabulkou. V prosinci 2007, pouhých dvacet šest dní po svém vzniku. V dozorčí radě vítkovické nadace je s ním od začátku i česká právní zástupkyně, a od února 2010 i členka vedení společnosti Towit Machinery Trading, Ivana Slivkaničová. Rozhodcem ve sporu má tedy být člověk, který je pod kontrolou jedné z jeho stran. Ta založila nadaci, kde zasedá a advokátka žalobce státu jej kontroluje přímo, jako členka dozorčí rady. Pointou však je, že svého žalobce povolává do funkce rozhodce sám žalovaný stát. Lidé, kteří by měli zájmy státu naopak hájit, tedy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ministerstvo zdravotnictví, v tom nic podivného nevidí. Naopak – dělají všechno proto, aby to Jiřímu Schwarzovi a jeho skupince prošlo.

Interpretace

Právo prý má platit pro všechny stejně. V České republice a v této kauze to zatím neplatí. V bitvě o „národní zájem“, jak tradováno už od Rukopisů, je dovoleno vše – falešné dokumenty i úplatní svědkové, snaha státu prosadit si obsazení údajně nezávislého rozhodčího senátu třemi podjatými rozhodci, kteří si dopisují s ministerstvem, přítulní soudci nepříslušných soudů, prapodivné offshorové společnosti „s neznámými vlastníky“ – a také používání nekorektních a nepravdivých tvrzení. Pokud byste v postupu Jiřího Schwarze a Petra Kužela shledávali podjatost, přípravu podvodu a daňového úniku, máte smůlu. A když to všechno náhodou začne až příliš bít do očí a vyšetřovat protikorupční policie, zakáže jí to Vrchní státní zastupitelství v okamžiku, kdy si dovolila vyslechnout - Marka Šnajdra. Bývalý ministr financí Eduard Janota potvrdil, že Šnajdr jemu i tehdejšímu premiéru Janu Fischerovi v premiérově pracovně ve Strakově akademii důrazně doporučil, aby se do věci nemíchali, protože „je to zařízený, aby Diag nedostal nic“. Tolik česká vláda práva. Bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví a spolupracovník Marka Šnajdra Tomáš Cikrt to všechno na své nové internetové stránce www.anikorunu.cz ovšem nazývá „dobrou strategií státu“.

Ctihodný Tomáš Cikrt dokázal v minulých dnech přesvědčit redakce nejméně osmi sdělovacích prostředků (IDnes, Týden, Parlamentní listy, novinky.cz, Britské listy, zpravy.zona.cz, Medical tribune, www.svetzdravotnictvi.cz), že 30.3.2011 na svojí webové stránce zveřejnil dvě „klíčová svědectví, která zcela boří základy žaloby firmy Diag Human proti České republice“. Svědectví podle něj potvrzují, „že stát by už neměl platit Diag Human ANI KORUNU!“ (cit.dle anikorunu.cz)

Považuje dále „za skandální, že nikdy nebyla rozhodčím senátem (ve složení Růžička, Pauknerová, Rusek) připuštěna jako důkaz! Arbitři se ztotožnili s námitkami Diag Human, že důkazy byly údajně získány právně nekorektním způsobem, ačkoliv nikdy nebylo blíže zdokladováno (ani právníky Diagu, ani rozhodci samotnými), v čem spatřovali onen nesprávný postup“.

Deskripce II

Svědectví pánů Anderse Jensena a Thorbena Larsena si 28.6.2004 na českém velvyslanectví v Kodani vyslechli zástupci sněmovní vyšetřovací komise, společně se zástupcem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Druhé straně sporu, společnosti Diag Human, toto setkání nebylo oznámeno a byla tak zbavena možnosti položit svědkům svoje otázky. Když později požadovala po komisi opětovné předvolání těchto svědků, nikdo neodpověděl (Dopis v archívu Diag Human). Ministerstvo zdravotnictví, tedy jedna strana sporu, na tuto cestu podepsalo s tajemnicí komise Martinou Tuleškovou smlouvu o služební cestě a platilo jí přinejmenším letenky. (Smlouva v archívu Poslanecké sněmovny). Výpovědi svědků byly předem připravovány telefonicky, dopisy, i osobními schůzkami v Praze a Kodani ve dnech 9.4 a 31.5.2004 (viz například Úřední záznam ze dne 31.května 2004, Archív Poslanecké sněmovny). S panem Larsenem byl dohodnut i honorář, který nakonec dosáhl více než šedesáti tisíc korun za dvě hodiny práce. Korespondence, včetně vyúčtování a následné dohody o proplacení Ministerstvem zdravotnictví, tedy stranou sporu, opět v Archívu PS i MZdr.


Faksimile dokumentu


Podrobná a opakovaná vyjádření právního zástupce Diagu Jana Kalvody k protiprávnosti takového postupu, jsou v archívu Diag Human, stejně jako jsou pečlivě zaznamenána v Konečném rozhodčím nálezu z 4.srpna 2008, který Tomáš Cikrt také zveřejnil, ale zřejmě nečetl. Na straně 81 by našel jednoznačné vysvětlení důvodů, proč rozhodci označili tyto „důkazy“ za „získané nezákonným způsobem“. Není tedy pravdou, že „nikdy nebylo blíže zdokladováno (ani právníky Diagu, ani rozhodci samotnými), v čem spatřovali onen nesprávný postup“.

Navíc – Thorben Larsen svědčil za peníze, což je ve slušném právním státě považováno přinejmenším za neslušnost, pokud ne za podvod. Už v roce 2007 jsem zveřejnil faxovou zprávu, kterou o dva roky dříve nabízel svoje svědectví za odměnu – ve prospěch Diagu Human... Byl odmítnut.

Faksimile dokumentu

Anders Jensen oznámil vyšetřovací komisi, že pouhých pár týdnů před výpovědí, ale až po osobním jednání 31.5. v Kodani, nechal zničit archív Novo Nordisk, a není proto v Dánsku možné ověřit, jak a v jakém objemu probíhala počátkem devadesátých let spolupráce s s Diag Human (s.18 českého překladu jeho výpovědi, archív PS) 7.ledna 2005, poté, co byl konfrontován s řadou dokumentů, (například Protokoll der Besprechung am 20.9.1990, stanovující jako datum příštího vyrovnání vzájemných pohledávek datum 1.9.1992, nebo vyjádření auditorské společnosti Zensor, potvrzující, že v roce 1992 nebyly vůči Diag Human uplatněny žádné pohledávky), písemně odvolal svoje tvrzení, že důvodem pro přerušení spolupráce měly být údajné opožděné platby Diag Human.

Faksimile dokumentu

Tvrzení o dluzích Diag Human jako důvodu přerušení spolupráce s firmou NovoNordisk je nepravdivé a bylo vyvráceno řadou důkazů, předložených v rozhodčím řízení. Tomáš Cikrt by mohl zveřejnit dohodu Diag Human a Novo Nordisk ze září 1990, kterou strany odložily vzájemně splatnost svých pohledávek z obchodního styku na září 1992. K březnu 1992 (kdy byla spolupráce přerušena), tedy žádné pohledávky Novo Nordisk nemohly být splatné. Jenomže pak by neplatila ani žádná z účelových nepravd a „zásadních důkazů“. Pokud by o to stál, mohl by zveřejnit i písemné sdělení NovoNordisk právě z března 1992, ukončující spolupráci s firmou Conneco – přesně z důvodů, uvedených v dopise ministra Bojara. O dluzích v něm není ani slovo.
Tomáš Cikrt by mohl zveřejnit i zápisy o výpovědích skutečných představitelů NovoNordisk, předsedy představenstva a generálního ředitele, pánů Joergensena a Astrupa, z roku 2002. Asi se nehodí, protože také potvrzují všechna stanoviska Diag Human.

Závěr

Všechny tyto dokumenty už ovšem zveřejněny byly nejpozději v roce 2007 - a ctihodný Tomáš Cikrt na ně zřejmě jenom zapomněl.. Pokud na ně nezapomněl, pak jde o přímou nepravdu. Nejde totiž jen o „interpretaci“ fakt, ale o jejich zatajování. Tomášem Cikrtem zveřejněná „klíčová svědectví, která zcela boří základy žaloby firmy Diag Human proti České republice“ jsou tedy jenom dávno vyřízeným pokusem Vyšetřovací komise, nebo přesněji její tehdejší předsedkyně a dnešní soudkyně Hany Šedivé, a její tajemnice Martiny Tuleškovové, o podvod. Odvolá Tomáš Cikrt svoje nekorektní a s fakty se míjející tvrzení? Bude ochoten pracovat se všemi fakty a dokumenty, namísto vyvolávání mýtů? Hana Šedivá, usvědčená z opakované manipulace vyšetřování, je dnes soudkyní, která, namísto, aby vyhlásila svoji podjatost, se snaží dosáhnout potvrzení Petra Kužela rozhodcem...

Aféra Diag Human trvá už dvacet let. Od samotného začátku byla jenom mýtem, který tvořila politika ruku v ruce s pokleslou žurnalistikou. Posloužila jako skvělá kouřová clona, za kterou v privatizaci českého farmaceutického průmyslu a přilehlých podvodech zmizelo možná až dvacet miliard korun. To nikoho nezajímá. Je snazší nenávidět „nepřítele národa“, než hledat fakta a bránit právo. I více než sto devadesát let po Rukopisech.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Taoiseach napsal(a):

"...skvělá kouřová clona, za kterou v privatizaci českého farmaceutického průmyslu a přilehlých podvodech zmizelo možná až dvacet miliard korun. To nikoho nezajímá..."

Hm, a panu Šťávovi ze všeho nejvíc vadí, že se na tom nemohl podílet...
05. 04. 2011 | 13:46

stále rebel napsal(a):

Připomenu ještě jiného Šťávova spojence

"Když se Josef Šťáva podívá z okna bechyňského zámku, vidí na dům dalšího svého známého, poslance Miroslava Kalouska. Dělí je jen řeka. Ačkoli svůj vztah oba označují za respekt a ne přímo přátelství, Kalousek se angažoval i ve sporu se státem. Posílal ministrovi financí dopis ve znění, že by měl stát urychleně zaplatit, jestli nechce prodělat kalhoty. Ministerští úředníci označují dopis za nátlakový, Kalousek za dotazovací.“
http://www.svet.czsk.net/clanky/cr/stava.html

V bitvě o státní miliardy šel Kalousek na ruku příteli
„Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek ještě coby ministr financí podnikl kroky ve prospěch svého dlouholetého známého Josefa Šťávy.“
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=662196
05. 04. 2011 | 13:56

Jana Pechová napsal(a):

to Taoiseach
Přečtěte si to znovu. Je třeba hledat fakta a bránit právo.
U nás ale vždycky všechno smrduté zakryje kauza nějakého 'bohatého nepřítele státu', kterého kdekdo nenávidí jen proto, že má nějaký majetek. Podstatu té kauzy ale nikdo nezná, a co se za ní všechno schovává, už nikdo ani nezjišťuje.
05. 04. 2011 | 14:07

stále rebel napsal(a):

Pro Jana Pechová.
Je to právě opačně.
05. 04. 2011 | 14:09

Občan napsal(a):

No to je zase slátanina.
Zaplaťpámbu za Hanku a Lindu. Být to takoví salonní vlastenci jako partička kolem Masaryka, tak dodnes mluvíme německy a po českých dějinách by neštěk pes. A že zrovna on se otíral o mravnost - jeho Demokratická strana, to byla čistě privátní politická partaj, jejímž jediným smyslem bylo budování kultu osobnosti "Tatíčka". Bohužel úspěšné. První republika byla prošpikovaná korupčními a finančními sférami, sociálními propastmi, násilně potlačovanými demonstracemi námezdně pracujících (vč. střelby do žen a dětí).

Ovšem nechápu, co s tím má společného Šťáva. Diag Human byla průšvih od začátku, neskutečný podvod, na jehož začátku byla stavba jedné z nemodernějších fabrik na zpracování krevní plazmy v Evropě a krátce po nástupu Šťávy likvidace tohoto podniku.
Kalouskova Šťavnatá lumpárna, která nevyšla - tak to prevíti zkoušejí stále znovu a znovu. A našli dokonce oddaného "advokáta", který za ně bude bojovat, dokud mu nedojde náplň v propisce...
A co že jste, pane Urbane, "pozapomněl" na účinkování Kalouska a Kalvody v kauze? Šťáva je velký Kalouskův kamarád.A paměť Vám selhává i co se týče úplatkářské aféry Diag Huamnu v Bavorsku.
05. 04. 2011 | 14:30

Petr.. napsal(a):

Takže ten Urban vlastně kope za Diag Human nebo co? Rozumíte tomu někdo? Od začátku je přece zřejmé, že se jedná ze strany toho Diagu o podvod na kterém se může podílet i ten Kalousek, který se důvěrně zná s tím šťávou .. Ministr Bojar tehdy v těch devadesátých letech neuděl nic špatného, když na ten diag upozornil nemocnice jako na pravděpodobně podvodnickou firmu, stíhanou třeba v Německu za obchod s drogama a s krví něčím nakaženou ....
05. 04. 2011 | 14:34

Johanna napsal(a):

Příteli Urbane, aby to vypadalo, že "stát platí", mastí si kapsu ti, kteří z (ne)povedené kauzy Diag Human těží především-Kalousek, Kalvoda a další.
Toto není klasický tunel, ale spíše "trolejbus".
Stát přivádí do drátů za peníze daňových poplatníků více proudu s tím, že je to nutné pro "cizí trolejbusy", které na to "mají právo". Namísto "cizích trolejbusů" však odčerpávají ten přebytek soukromé osoby.
Ten bordel, co nyní máme, kdy ani odborník nerozezná soukromé od veřejného či státního, nemá šanci ani budoucnost!!

Rukopisy měly zachránit češtinu!
05. 04. 2011 | 14:39

stále rebel napsal(a):

Pro Jana Pechová.
Bránit by se měla především spravedlnost.
Pochybuji, že ta leží Urbanovi na srdci, jinak by nám sdělil, co všechno ušlechtilého pro nás pan Šťáva udělal a co jsme na základě toho mu dlužní.
05. 04. 2011 | 14:40

Jana Pechová napsal(a):

to stále rebel:
O té kauze vím jen z médií, a z těch jsem se nikdy nedozvěděla to, co bych potřebovala znát k aspoň trochu objektivnímu posouzení věci. Zato vím, že jsme s velmi ukázněnou obcí dárců krve velmi zajímavým potenciálem pro zpracovatele.
Není to tak, že Šťáva objevil zdroj, na který dostal chuť někdo jiný?
05. 04. 2011 | 14:53

stále rebel napsal(a):

Pro Jana Pechová.
To je směšování a matení. Na věci se musíte dívat odděleně.

Kauza Šťáva – stát,
kde již Šťáva dostal odškodné tuším 300 milionů, zda pro nás udělal více nebo zda jsme mu způsobili větší škodu a měli bychom mu ještě něco uhradit

a pak je tu ta další otázka a tu bychom měli řešit samostatně.
05. 04. 2011 | 15:04

franťýk napsal(a):

stále rebel
ať to byl jak chtělo, nesporným faktem je, že to celé podělal tehdejší ministr zdravotnictví za ODS Bojar, který panu Šťávovi napsal velice nepříjemný a naprosto netakticky i neeticky formulovaný odmítací dopis. A tento dopis je podstatou celého sporu. Poškození dobrého jména. Všechno ostatní kolem je opravdu jen "šťáva". Bohužel velice výživná.
05. 04. 2011 | 15:15

stále rebel napsal(a):

Ta chyba byla asi zde

„První chyby státu
V roce 2003 přinesl deník Dnes informace o tom, že zásadní chyba v případu se stála právě za úřadování ministra Stráského. Firma Diag Human podle zjištění redaktorů nemyslela soudní líčení příliš vážně. Nezaplatila ani povinné soudní poplatky a obchodní soud nakonec řízení zastavil. Problém by se v této fázi zřejmě podařilo zažehnat, kdyby tehdejší ministr Jan Stráský na radu svého náměstka Aleše Dvouletého nepodepsal rozhodčí smlouvu. Společnost Diag Human poté navýšila své požadavky a přišla k rozhodčímu senátu s návrhem na odškodné ve výši téměř dvou miliard korun. „
http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/nekonecny-pribeh-diag-human-357942
05. 04. 2011 | 15:16

Vysedlina napsal(a):

Účel nikdy nesvětí prostředky. Každý odsouzený u nás je zároveň soudcem pro všechny neodsouzené nemravné papaláše případně lžinovináře.
05. 04. 2011 | 15:17

stále rebel napsal(a):

„Pochybnosti kolem firmy Diag Human
Často se objevují názory, že kritika firmy byla oprávněná. Řada médií informovala o tom, že právě společnost Diag Human byla právním nástupcem firmy Conneco, která se pokusila do Lesotha vyvézt zakázanou psychotropní látku. Její pracovníci navázali kontakt s některými transfuzními stanicemi v Česku a bez povolení od nich nakupovali krevní plazmu. V roce 1992 tak firma neobdržela vývozní licenci, která export plazmy reguluje. Koncem roku 1993 vypršela platnost licencí ministra Bojara a byl vypsán nový konkurz. V té chvíli se na scéně objevila firma Diag Human. Sítem však neprošla ani tentokrát.

Nechtěla totiž krevní plazmu zpracovávat, ale pouze s ní obchodovat. Ilegální činnost je spojena i s majitelem firmy Josefem Šťávou. Ten pracoval pro švýcarskou firmu Ortho Diagnostic System, která pod dohledem Stasi v NDR nakupovala krev od vězňů. Krev byla podle německého týdeníku Focus často nakažená viry žloutenky či HIV a Ortho Diagnostic ji prodával nic netušícímu bavorskému červenému kříži. Šťávova firma Diag Human údajně uplácela zástupce Červeného kříže, aby krev nakupovali právě od něj. Německá justice kvůli tomu na Šťávu vydala zatykač, později se k ní připojil i Interpol. Týdeník Instinkt také přinesl informaci o tom, že Šťáva patřil mezi patnáct klíčových osobností, jež měly pro komunistické Československo zprostředkovávat v zahraničí velké zbrojní obchody. „
http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/nekonecny-pribeh-diag-human-357942
05. 04. 2011 | 15:20

Sladký napsal(a):

Čo je to, čo ty dnes máme?
05. 04. 2011 | 15:21

franťýk napsal(a):

stále rebel
pokud by se firma nechtěla soudit, asi by nebylo ani nutné podepisovat nějakou rozhodčí smlouvu. Firma spíše nechtěla obchodní soud, ale rozhodčí řízení. Takže turistovi Stráskému moc možností nezbývalo. Ale pořád ten počátek je u Bojara.
05. 04. 2011 | 15:23

Da.Rock napsal(a):

Nepřítele národa není třeba hledat, nabízí se sám. Je jím hledaný podvodník Šťáva, který chce mě a deset miliónů dalších českých občanů obrat o naše peníze.
Proč?
Protože se prý o něm ministr Bojar kdysi nevhodně vyjádřil a on přišel o kšeft.
Tak ať si to vyřídí s Bojarem, ať do toho netahá daňové poplatníky.
Vidím velký problém ve smlouvách o ochraně investic. Ty byly koncipovány v době, kdy se ČR teprve stávala standardním právním státem a proto se dala chápat vyšší ochrana investic prostřednictvím arbitráží.
Dnes je jiná doba. Měli bychom být více sebevědomí a smlouvy změnit. Na území ČR musí rozhodovat naše nezávislé soudy a ne pofiderní arbitrážní komise.
Jakékoliv požadavky p. Šťávy bychom měli jednoznačně zamítnout a to včetně dalších pokračování arbitrážního řízení. Co si Šťáva počne? Kolik má divizí?
Maďaři znárodnili soukromé fondy a nějakých arbitráží se vůbec nebojí.
05. 04. 2011 | 15:26

češka napsal(a):

Článek krásný, jen maličkost chybí.
Pokud je mi známo, tak na začátku stál dopis vyměněný mezi 2 státními institucemi.
Ani jedním státním úředníkem, který mohl dostat dopis do rukou, nebyl Šťáva.
Jak se o něm dozvěděl?
Proč úředník není stíhán, souzen a neplatí odškodné?
05. 04. 2011 | 15:29

franťýk napsal(a):

Da.Rock
má to drobnou vadu. Bojar byl ministrem vlády a tedy zástupcem státu. Proto je viníkem stát. Ldyby byl tehdy Bojar jenom obyčejný doktor, asi by měl Šťáva smůlu. Ale takhle...?
05. 04. 2011 | 15:29

ZAM napsal(a):

Rukopisy jako pomocný argument z klávesnice pochybného novináře ve prospěch pochybného podnikatele s pomocí bývalého lžidoktora, který neumí používat kopírku. To Vám, pane Urbane, žádný soudný český občan nespapá. ☺
Právo totiž nemá být nástrojem pro prosazování fiktívních pseudonároků údajně ušlých zisků pana Šťávy. Pokud nějaká zmanipulovaná arbitráž takovou náhradu přisoudila, nechť ji zaplatí pan Stráský za svou pitomost anebo snad i zkorumpovanost, která jedině mohla být na počátku tak nesmyslného rozhodnutí spor dát k rozhodnutí arbitráži.
Po kosovskoalbánských zločincích další pochybná persona, za kterou pan Urban kope.
05. 04. 2011 | 15:57

ZAM napsal(a):

franťýk:
Těch drobných vad je víc, např. podnikání pana Šťávy bylo zpochybňováno i úřeními institucemi německými.
05. 04. 2011 | 15:59

Kanalnik napsal(a):

Pointa je jasna.
Mytus spatneho Diag Human a dobreho statu zije dal. Proto je poslapavano pravo tak, aby stat vyhral, i kdyz se zachoval a chova protipravne a podvodne.
To je cele.

Snajdrovi a Cikrtovi neverim ani slovo.

At se diskutujici pak nedivi, ze v teto zemi neexistuje spravedlnost a dustojny vykon prava.

Pseudorealita je koren vsech problemu v CR. Pan Urban to posal skvele.
05. 04. 2011 | 16:23

franťýk napsal(a):

ZAM
To je sice pravda, ale zvlášť takovým lidem se nemají dostávat do rukou argzmenty, které oni dovedou perfektně po(zne)užít
05. 04. 2011 | 16:25

hoven napsal(a):

já si myslim, že lžidoktor kalvoda si na tomhle případu nakradl více než gross.
05. 04. 2011 | 16:36

Petr.. napsal(a):

Když jsme u těch "podvodů jako součásti národního mýtu", tak jednoznačně největším podvodníkem v našich novodobých dějinách je pan expresident Havel ....
05. 04. 2011 | 16:38

kovar napsal(a):

„Je snazší nenávidět „nepřítele národa“, než hledat fakta a bránit právo.“
Kašlete na fakta, kašlete na právo. Hlavní je, aby se Šťávovi nemuselo nic platit. A je úplně jedno, jak se toho dosáhne.
05. 04. 2011 | 16:39

pich napsal(a):

A tak podobně bylo i za "masaryka". I takoví Schwarzové, Šnajdři či skřítkové všelijací se našli.
Ten "bordel" nebyl sice tak hustý, protože nebyla ještě rychlá "tichá pošta" a potrubím se moc peněz nedalo posílat.
A pak světe div se, že kde se vzali tu se vzali komanči s hezkými konopnými kravatami.
Současně by jsme se mohli dočkat jiných nápravářů. President Klaus v zemích jihoamerických znovu objevil kouzlo Pinocheta.
05. 04. 2011 | 17:09

Gerd napsal(a):

Pane Urbane,
v ČR už hodně dlouho podvádí kdekdo, takže vyznat se ve Vámi popisovaném sporu už běžným lidem ani nejde. Těch kauz je už tolik, že nutně přichází na řadu zjednodušování a tak se nedá věřit vůbec nikomu, ani jedné ze stran sporu, ani nezávislým (?) rozhodcům.
Jediné, co si běžný občan může ověřit, je výsledek. A tím je, že občan má zase platit za chyby českých politiků a tím, kdo peníze inkasuje je p. Šťáva, i kdyby měl tisíckrát pravdu.
Liberální přístup je laždý za své. Tak pokud vyhraje p. Šťáva, nechť se hojí na osobním majetku aktérů sporu. Pokud český stát, nechť se hojí na majetku p. Šťávy.
Pěkné odpoledne
05. 04. 2011 | 17:19

vlado napsal(a):

Pan Urban apeluje na čtenáře,aby pochopil jeho morální odsudek ve srovnání obhajoby "Rukopisů" prezidentem Masarykem a touto kauzou. Dostatečně odpovídá občan v reakci t.d.v 15:20 obhajoba češtiny-doba obrození a v druhém oddstavci neuvedením do propovozu již dokončeného podniku na zpracování krevní plazmy! Ale to vše je panu Urbanovi známo. Tak by mě zajímalo jak se po podvaceti létech velké a malé privatizece plné podvodů a nevyřešených kauz cítí bývalí disident, který má informace z prvé ruky?
05. 04. 2011 | 17:27

ZAM napsal(a):

Kanalnik:
Pochybnost podnikání pana Šťávy potažmo Diag Human není žádný mýtus, což jako insider jistě víte.
05. 04. 2011 | 17:35

limonádový joe napsal(a):

co je špatného na heslu kdo nejde s námi jde proti nám?! to je možná proti srsti takovým slizákům jako vy, který chcete sedět na dvou židlích a když to bude výhodné, změnit stranu. aby nedošlo k mýlce, jdu proti vám! a právo jde se mnou...
05. 04. 2011 | 17:46

Občan napsal(a):

A protože je Šťáva poctivec tělem i duší, zašívá se ve Švýcarsku a své firmy má pro jistotu etablované i v Lichtenštejnsku (protože to se přece vůbec neživí praním špinavých prachů).
Já prostě Pepikovi i celé jeho rodince věřím, vopravdu...
05. 04. 2011 | 17:53

Mud.. napsal(a):

Víte, disidenti to byli prachobyčejní bořitelé. Mořili svými kecy komunisty, až je umořili. Národ chvilku cinkal. Potom zjistil, že je oblbován pravdoláskou. A tak Uban a spol. opět boří a boří. Koho že si to vybrali? Tuneláře? Ale kdepak. Levičáky všech odstínů? Ale kdepak. Přece ty, kteří se neušpinili za komunistů, ani za kapitalistů. Jestli s těmi bořiteli neuděláme krátký proces, potom nás chraňte všichni svatí. Urbane! Je mě z tebe na blití!
05. 04. 2011 | 18:09

Otázkář napsal(a):

Myslím, že Štáva je podvodník, který chce jenom vytřískat prachy, ale měli bychom se bránit podle práva a nikoliv zfalšovanými dokumenty v tom zase má Urban pravdu.

Občane vaše příspevky se mi zdají čím dal horší a nenávistnější, co Vám prosímvás Masaryk udělal tak zlého?
05. 04. 2011 | 18:19

Občan napsal(a):

To Otázkář:

Nevyužil svého vlivu, který nesporně měl, k tomu, aby zabránil finančním a korupčním aférám, ke kterým za první republiky došlo a kvůli kterým stát a jeho občané přišli o spoustu peněz (které pak chyběly jinde).
Pomocí své soukromé politické strany si budoval kult osobnosti, který se ukázal být zcela samoúčelným (viz. aféry).
Prostřednictvím svého vlivu deformoval náhled na české dějiny a vlastenectví (doporučuji přečíst si něco o sporu mezi Masarykem a Pekařem).
Ono je toho víc (třeba jeho katastrofální personální politika ve veřejných službách a podnicích, která měla za následek posílení slovenského nacionalismu, Legiobanka a vůbec protekce pro některé bývalé legionáře, nezvládnutá národnostní politika), ale to by bylo na dlouhé povídání.
To není málo a dovolím si mít mu to za zlé :o)
05. 04. 2011 | 19:07

jepice napsal(a):

franťýk:
Bojar nebyl ministr za ODS.
05. 04. 2011 | 20:45

ZAM napsal(a):

Občan:
Ale nakládáte tomu Masarykovi, jen co je pravda, prý katastrofální personální politika ve službách.☺
Pekař byl snad jediný majitel správného názoru na (české) dějiny?
05. 04. 2011 | 20:54

Zacheus napsal(a):

Pokud jde o Rukopisy, pak asi podle popíračů jejich pravosti, je takhle po večerech holt celé vymyslel a geniálně zfalšoval pan Václav Hanka sám:-).

Pokud jde o podvody, tak to byl například právě T.G. Masaryk, který podvedl Slováky, když po vzniku samostatného Československa drze popřel závaznost dohody, která byla uzavřena v květnu 1918 v americkém Pittsburghu za jeho osobní přítomnosti, podle níž mělo v novém státě Slovensko mít vlastní správu a parlament.
05. 04. 2011 | 22:00

Petr z Tábora napsal(a):

Jen dvě poznámky:
Nelíbí se mi od pana Urbana, že dává dohromady Rukopisy a Masaryka s tou upíří causou Diag Human.
Pan Šťáva je chytrý pán s dobrým žaludkem, který se snaží z té záležitosti vytřískat maximální zisk. Celá causa je o chybách českých úředníků, kteří za ně nenesou žádnou odpovědnost, jako ostatně vždy a všude.Je na čtenáři, aby posoudil, zda byli jen hloupí anebo teoreticky někteří uplacení.
05. 04. 2011 | 22:23

Kanalnik napsal(a):

ZAM: ok, tak mytus dobreho statu (v protikladu ke zlemu Diag Human); kdyz hrat hru, tak podle zakona, nikoli podvodne manipulovat kauzou, jak naznacuje pan Urban (ja mu to verim, smrdi to docela hodne)
05. 04. 2011 | 22:27

Da.Rock napsal(a):

Připadá mi zvrhlé, že v zemi, kde má údajně vládnout demokracie a svoboda, nemůže občan (byť je současně politikem) říct o podvodníkovi a lemplovi, že je podvodník a lempl, aby ho následně podvodník a lempl nezažaloval za poškození dobrého jména.
Kde to proboha jsme, aby hledaný podvodník Šťáva žaloval český stát za to, že ho někdo před dvaceti lety nazval podvodníkem?
A kde to jsme, že firma, která inkasuje miliardy za dálnice, které se vlní jako v Japonsku po zemětřesení, chce žalovat stát za to, že si ministr dovolil na to upozornit???
Se Šťávou bych se vůbec nebavil a arbitráž bych ignoroval. Kolik má Šťáva divizí?
A o Skanske to platí stejně.
Tato firma už by si u nás neměla ani škrtnout.
05. 04. 2011 | 23:15

ZAM napsal(a):

Kanalnik:
Ani tak. Šťáva je prostě hochštapler beroucí u huby stát nešikovných či úplatných úředníků. A pan Urban je aktivistický či najatý účelově píšící novinář.
05. 04. 2011 | 23:37

stále rebel napsal(a):

Pro Kanalnik
Manipulace tady jsou, to ano, včetně tohoto článku.
06. 04. 2011 | 07:38

Občan napsal(a):

ZAM napsal(a):
"Občan:
Ale nakládáte tomu Masarykovi, jen co je pravda, prý katastrofální personální politika ve službách.☺
Pekař byl snad jediný majitel správného názoru na (české) dějiny? 05. 04. 2011 | 20:54"

Zame, tak si, sakra, něco přečtěte o tom, jak vypadala personální politika ve VŠECH úrovních veřejné správy, ve VŠECH státní ch/veřejných podnicích a institucích. I v poslední elementární škole na Haliči dřepěl jako řídící Čech, který neuměl ani pípnou slovensky nebo rusínsky. Slováci a Rusíni byli přijímáni pouze jako nižší a pomocný personál, a to i v případě, že měli VŠ. Navíc na všech významnějších místech seděli bývalí legionáři, pokud měli alespoň gympl, OA nebo průmyslovku. Četníci, nádražáci, úředníci - všude pouze Češi a Němci; ostatní národnosti neexistovaly.

Ano, Pekař byl první a dlouhou dobu také jediný, kdo si dovolil vystoupit proti Masarykovu účelovému výkladu českých dějin. Teprve ve třicátých létech se k němu opatrně přidávali další.
06. 04. 2011 | 07:59

HonzaM napsal(a):

Ti, kdo se považují za vzdělané intelektuály a proto bořitele mýtlů, jsou často napadeni chorobou bezmyšlenkovitého akceptování mýtů jiných. Nestojí za to trochu přemýšlet, proč mohl agent STB ve své knize podat definitivní rozluštění otázky pravosti Rukopisů? Proč mu byl k dispozici Kriminalistický ústav? Proč ohrazení proti desinterpretaci výsledků tohoto ústavu mohlo vyjít jen jako mrňavá noticka v tehdejší Mladé frontě? Nebyl on prvorepublikový Masaryk tehdy o něco přijatelnější než jeho protivníci?
Pan Urban si z toho vyrobil oslí můstek k ochraně pana Šťávy a jeho předpokládaných výdělků. Pokud by se tehdy pan ministr Bojar dozvěděl o něčem, co snižuje důvěryhodnost partnera ve velkém obchodu a neinformoval o tom, pak bychom měli debatovat o tom, zda se choval s péčí řádného hospodáře.
Už teď by bylo vhodné (pro případ výhry krvopijců) pokazit jeden ze základních předpokladů zisku - tehdejší dobrovolné dárcovství. Všichni, kdo dali dobrovolně krev, by měli vítěznou DG žádat o podíl na zisku, protože by sokromé firmě dávali krev za velké peníze a ta ztrátza se pak promítla do jejich dalšího podnikání. Snad by pak dobrovolní dárci dostali od této firmy zpátky vše co vysoudí.
Panu Urbanovi v zemích, kde se žije slušně, je morálka ještě silnější než právo. Právo si totiž mohou někteří koupit.
06. 04. 2011 | 10:47

Jan Urban napsal(a):

Kolegům blogerům:

Diskuze jistě zajímavá, leč míjející se s fakty. Ve sporu o Rukopisy přece nešlo o osoby, ale primárně o prokázání autenticity, (v tehdejším jazyce „pravosti“), dokumentů. Sekundárně, a to teprve až po vykročení z tohoto věcného rámce, o spor, zda národní identita a hodnoty mohou být založeny na předstírání a vědomé lži. V obou případech jde o spory principů – ne osob.

V této rovině jsou si obě aféry rovny. V obou jsou ve jménu domnělého vyššího cíle vědomě vyráběna falsa a používány nepravdy. V obou případech se zneužívá primitivní kolektivistické „my“ k ukřičení faktů. Dnešní aféra je oproti té rukopisné pouze obohacena o zneužívání politické moci a otevřenou politickou korupci.

A snad už jenom malý faktický detail, a omlouvám se, že pořád otravuji s fakty, pro HonzuM: Diag Human každý litr krve od dárců okamžitě platil - státu. Lze doložit dokumenty. Stát byl tedy vždy oním údajně "nemravným obchodníkem", který "kšeftoval" s krví dobrovolných dárců. Dárce za to od státu dostával tatranku, limonádu a kafe, a zbytek volna v pracovním dni. Cítíte ten rozdíl?
06. 04. 2011 | 12:00

HonzaM napsal(a):

To J. Urban
Pakliže platil běžnou cenu (Německo, Švýcarsko apod.) omlouvám se, je to na straně státu. Rozdíl cítím, leč nejsem schopen jej spočítat.
Napsal jste "V této rovině jsou si obě aféry rovny. V obou jsou ve jménu domnělého vyššího cíle vědomě vyráběna falsa a používány nepravdy. V obou případech se zneužívá primitivní kolektivistické „my“ k ukřičení faktů."
Je to v případě Rukopisů Vaše přesvědčení a věříte tomu. Nechci Vám ho brát. Nejhorší je brát někomu jeho víru, protože vírou se vyjadřuje nějaká potřeba. Netvrdím, že RK musí být pravé a ani z části pravé. Jen by jim mělo být dopřáno objektivní zkoumání, bez té víry v pravost nebo nepravost a s co nejmenší potřebou výsledek politicky zneužívat (ukřičení druhé strany bylo použito i odpůrci pravosti RK). Totéž by pro všechny strany mělo platit i v tak podivných sporech, jaké vede náš stát. Bohužel se politicky využívají spory a ne výsledky objektivního zkoumání, kde by to bylo o trochu přijatelnější. S pozdravem
06. 04. 2011 | 12:31

Občan napsal(a):

To Jan Urban:

Ani po vašem "vysvětlení" vůbec nelze obě kauzy srovnávat.
V první šlo o falsa, velice zdařilá a kvalitní falsa, vyrobená za účelem povzbuzení národa, který byl na pokraji vyhynutí (resp. jeho kultura a jazyk, česky se mluvilo už jen na venkově, ve městech se hovořilo pajazykem silně podobným jiddiš). Jen díky několika více německým než českým nadšencům, kteří dokázala sestavit a dotvořit čský slovník, novou mluvnici a pravopis, a posbírat či vytvořit a veřejnosti předložit historická česká díla, český národ nezahynul a naopak se začalo prosazovat vzdělávání v češtině.
Že se jedná o falsa, to potvrzuje souhrnná Ivanovova studie ze 70. let 20. století.

Kšeftařská kauza podvodníka Šťávy nemá s ničím takovým nic společného - zejména ne s principem.
Stát za krev platil zaměstnancům nejen tatrankou a kafem, ale hlavně PLACENÝM volnem - za dárcovský den dostal zaměstnanec PLNOU náhradu mzdy. Obvykle ještě k tomu prémie na pracovišti. Plus lék na urychlení tvorby krve, plus zvýhodnění v oblasti rehabilitace a lázeňské péče (víte, moje maminka byla nositelkou zlaté Jánského plakety, takže o dárcovství něco málo vím; manželčin bratr měl rovněž zlatou). Stát si, pane Urbane, vyvažoval dobrovolné dárce doslova zlatem.
Dnes tak stát nečiní a proto také máme krve zoufalý nedostatek - dávat to nejcennější zadarmo (aby se s tím pak kšeftovalo za těžké prachy) a ještě mít kvůli tomu problémy v práci, to by fakt dělal jen naprostý blb.
06. 04. 2011 | 13:29

ZAM napsal(a):

Občan:
"I v poslední elementární škole na Haliči dřepěl jako řídící Čech, který neuměl ani pípnou slovensky nebo rusínsky." I kdyby tam seděl - jakože nemohl - slovenština anebo rusínština by mu byla na velké kulové.
"Halič zaujímá severní podhůří Karpat od horní Visly na západě až po horní Prut na východě. Řeka San dělí Halič na západní část s městem Krakov, kterou obývají Poláci a východní část s městem Lvov, kterou obývají Ukrajinci. "
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hali%C4%8D
Dále Vás mohu ubezpečit, že Češi žijící za první republiky na Slovensku, většinou mluvili slovensky. K dalším Vašim tvrzením o obsazování míst jenom tolik, že to jsou nesmysly. Pokud se našel nějaký VŠ Slovák, zastával místo odpovídající jeho vzdělání.
07. 04. 2011 | 00:05

ZAM napsal(a):

Jan Urban:
"V obou jsou ve jménu domnělého vyššího cíle vědomě vyráběna falsa a používány nepravdy." Stoprocentně souhlasím. Ve jménu Diag Human bylo vyrobeno falsum imaginárního zisku, o který údajně Šťáva přišel.
07. 04. 2011 | 00:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy