Třetina změn zákonů je z Bruselu

02. 11. 2015 | 09:11
Přečteno 3477 krát
Jaké změny zákonů k nám přichází z EU, o čem jsou a kdo je prosazuje? Tady je unikátní analýza.

Britové loni řešili otázku, kolik procent změn jejich zákonů pochází z Evropské unie. Tehdejší evropská komisařka Viviane Reding řekla v jedné debatě, že až o 70 % legislativních změn spolurozhoduje EU. Britský parlament to ověřoval a došel k názoru, že skutečný podíl se pohybuje někde mezi 15 % a 50 %.

Velký rozptyl je způsobený skutečností, že není jednoduché přesně určit, co všechno se počítá do platného britského práva. Na rozdíl od práva kontinentálního je totiž založeno na stovkách let různých předpisů, zvyků a soudních rozsudků.

Tahle otázka mě zaujala, proto jsem se rozhodl podívat se, jak jsme na tom v České republice. Kolik procent změn zákonů od začátku našeho vyjednávání o vstupu do EU bylo ovlivněno rozhodováním na evropské úrovni, o jaké změny šlo a kdo konkrétně je prosazoval? Tady jsou data.

Na rozdíl od rozšířené představy nám evropské instituce změny zákonů přímo nediktují. Místo toho přijímají různé druhy norem, které obvykle určují jen hlavní body požadovaných změn a následně dávají jednotlivým členským státům větší nebo menší možnost upravit si detaily podle vlastních potřeb.

Při projednávání návrhů zákonů implementujících evropské normy se často stává, že se kromě odsouhlasených bodů provedou ještě další změny, které s EU nemají vůbec nic společného a často jdou přímo proti původním unijním požadavkům. To je mimochodem jeden z důvodů, proč podle mého názoru EU jen tak nezanikne – dává politikům skvělou možnost měnit si zákony posvém a potom to svádět na „zlou“ Unii.

Jaký je podíl „euronávrhů“?

Český parlament udržuje přehled o tom, které návrhy zákonů přenáší evropskou legislativu do našeho práva. Kolik procent takových „euronávrhů“ bylo tedy schváleno? Ukazuje se, že od roku 2002, kdy se tyto normy začaly přijímat, tvoří „euronávrhy“ asi třetinu všech návrhů zákonů.

Předkládá je výhradně vláda (nikoli jednotliví poslanci), přičemž „euronávrhy“ tvoří asi polovinu vládní agendy a nezáleží na tom, jaká vláda je zrovna u moci – i vlády euroskeptické ODS předkládaly „euronávrhy“ stejně často jako ostatní.

Mají „euronávrhy“ větší šanci na schválení Parlamentem oproti ostatním návrhům?

Jednoznačně ano. Tabulka dole ukazuje úspěšnost jednotlivých návrhů zákonů v různých funkčních obdobích. V letech 2002-2013 byly neprojednané návrhy automaticky zamítnuty při rozpuštění Sněmovny. V aktuálním volebním období mohou být samozřejmě ještě projednány.„Euronávrhy“ jsou schváleny skoro vždy, zatímco u ostatních návrhů zákonů je podíl zamítnutí poměrně vysoký. To je dáno skutečností, že mezi zamítnutými návrhy je řada těch poslaneckých, jež mají obecně menší šanci na úspěch než návrhy vládní. Podíváme-li se ale pouze na návrhy předkládané vládou, i v této skupině mají „euronávrhy“ větší šanci na úspěch, i když rozdíl není tak velký.

Z tabulky je rovněž vidět, že relativní počet ani úspěšnost „euronávrhů“ v čase neroste, naopak relativně nejvíce jich bylo přijato v době vstupu do EU v letech 2002-2006, kdy docházelo ke slaďování evropského a českého práva.

Jsou „eurozákony“ projednávány rychleji?

Další otázkou je, jestli „eurozákony“ prochází legislativním procesem rychleji, protože je větší zájem na jejich schválení. Graf dole ukazuje, že tomu tak není.Je vytvořen ze všech schválených návrhů zákonů od roku 2002. Je vidět, že mezi „eurozákony“ a ostatními schválenými zákony není žádný velký rozdíl, v obou skupinách trvá legislativní proces skoro stejně rychle.

O čem „eurozákony“ jsou?

Nabízí se samozřejmě otázka, jaké oblasti našich životů EU vlastně nejvíce ovlivňuje. Můžeme ji zodpovědět díky tomu, že každý návrh zákona je doprovázen několika tzv. deskriptory, tedy slovy nebo souslovími popisujícími, čeho se týká. Můžeme tedy snadno srovnat, jaké deskriptory (či témata) se vážou k „eurozákonům“ a jaké k ostatním zákonům.

Graf dole ukazuje dvacet témat s největší převahou souvisejících „eurozákonů“ nad ostatními zákony. Jde tedy o témata, kde měla EU od roku 2002 největší vliv na podobu legislativních změn. Úplný seznam všech témat seřazený od největší převahy „eurozákonů“ k nejmenší je k dispozici zde. V grafu najdeme kromě témat týkajících se přímo EU především ochranu životního prostředí a regulace ve finanční oblasti.A jaké okruhy našich životů naopak EU ovlivňuje nejméně? Graf dole ukazuje dvacet témat s největší převahou „domácích“ změn zákonů nad „eurozákony“.Mezi nimi jsou především změny politického systému (ústava, referenda, volby), ale i témata týkající se územní samosprávy nebo rozpočtu.

Kdo „eurozákony“ prosazuje?

Poslední zajímavou otázkou je, jestli se nějak liší hlasování politických stran ve Sněmovně o „euronávrzích“ oproti ostatním návrhům. Očekávali bychom např., že euroskeptické strany je budou častěji odmítat. K zodpovězení této otázky mi pomůže metoda hlavních komponent podrobněji popsaná např. v tomto článku.

Výstupem metody je graf dole, v němž každý bod odpovídá jednomu poslanci. Vzájemná vzdálenost dvou bodů odpovídá tomu, jak často dva poslanci hlasovali společně. Tedy: kdyby dva poslanci hlasovali pokaždé úplně stejně, byli by v grafu na stejném místě. Čím dál od sebe dva poslanci jsou, tím častěji hlasovali právě opačně (např. jeden “pro” a druhý “proti”).Každý poslanec je v grafu dvakrát – vybarvené body ukazují vzájemnou polohu poslanců při hlasování o „euronávrzích“ a průhledné body ukazují vzájemnou polohu poslanců při hlasování o ostatních návrzích zákonů. Graf je vytvořen na základě závěrečných hlasování o všech návrzích zákonů (tedy nejen o těch přijatých). Poslanci jsou obarveni podle strany, za kterou byli zvoleni.

Z grafu je vidět, že výraznější rozdíly v hlasování existují pouze u opozičních poslanců. Poslanci vládních stran hlasují o „euronávrzích“ skoro stejně jako o ostatních návrzích – jejich pozice v grafu je skoro stejná. KSČM hlasuje o „euronávrzích“ častěji společně s vládou (tedy pro) – plné červené body představující komunistické poslance při hlasování o „euronávrzích“ jsou podstatně blíže těm vládním (oranžovým, žlutým, tyrkysovým) než červené průhledné body představující komunistické poslance při hlasování o ostatních návrzích.

To může být způsobeno skutečností, že řada „ostatních návrhů“ jsou poslanecké návrhy právě z dílny KSČM, jež jsou obvykle zamítnuty hned na začátku jejich projednávání. Při takových hlasováních KSČM stojí obvykle osamoceně proti všem ostatním stranám, což v grafu vytlačuje průhledné červené body odpovídající hlasování komunistů o takových návrzích směrem pryč od ostatních poslanců.

U ODS, TOP 09 a Úsvitu je situace opačná – plné body představující poslance těchto stan hlasující o „euronávrzích“ jsou trochu dál od těch vládních než průhledné body odpovídající hlasování o ostatních návrzích. Rozdíl ale není veliký. Zajímavé je, že podle této metodiky vypadá TOP 09 skoro stejně „euroskepticky“ jako ODS – obě strany hlasují častěji proti „eurozákonům“ než proti jiným návrhům zákonů.

Grafy z minulých volebních období (2002-2006, 2006-2010, 2010-2013) neukazují skoro žádné rozdíly mezi hlasováním o „euronávrzích“ a ostatních návrzích zákonů. To je zajímavé zejména u období 2010-2013, kdy byly u moci vlády ODS. Ukazuje se, že v té době ODS schvalovala „euronávrhy“ stejně jako jakékoli jiné návrhy.

Psáno pro HlidaciPes.org. Autor je datový analytik a politolog, působí v občanském sdružení KohoVolit.eu a na Katedře politologie Masarykovy univerzity v Brně.

Pokud se vám tento článek líbí, podpořte nás pomocí DMS na číslo 87777 s textem: DMS ROK KOHOVOLIT (cena 30 Kč, z toho 27 Kč pro KohoVolit.eu).

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy