17. listopad s odstupem 20 let

13. 10. 2009 | 16:33
Přečteno 15317 krát
Jsem přímým pamětníkem těchto událostí a snad mohu říci, že i jejich aktivním aktérem. Bylo mi tehdy 52 let a pomalu jsem se připravoval na to, že budu trávit svůj čas v klidu a bez stresů na své chalupě na svazích Králického Sněžníku, až dosáhnu důchodového věku. Důchodového věku jsem se v brzku dočkal, ale klidu se nedočkal a stresů se nezbavil. Ale nelituji toho.

V těch památných dnech jsem pracoval jako „černý“ stavbyvedoucí u Průmyslových staveb v Brně, já však trávil čas na vzdálených stavbách. Přesto již 17. listopadu jsem se stal šéfem Občanského fóra (OF) u tohoto podniku s desetitisíci zaměstnanci a dostal se tak i do popředí oněch revolučních událostí ve druhém největším městě v republice, tedy v Brně.

Už 1. ledna roku 90 mne OF nominovalo jako poslance do tehdejší České národní rady, která byla jedním ze tří parlamentních těles v tehdejší Československé federativní republice, vedle Slovenské národní rady a Federálního shromáždění. Při volbách do sněmoven v polovině roku 1990 jsem se stal řádným poslancem za OF a v parlamentech nás tehdy bylo 11 romských poslanců. V tom čase jsme ještě netušili, že je to v historii ČR poprvé a asi i naposledy, co se Romové tak houfně dostávají do parlamentních lavic. Už v příštích volbách, které byly v polovině roku 1992 se to jasně potvrdilo.
Ke konci roku 1989 a v dalších snad ještě ve dvou létech byla mezi lidmi úžasná atmosféra. Všichni jsme si mysleli, že konečně zvítězila pravda a láska a že teď už vše bude úplně jiné a jasné. Jak jsme se mýlili!

V rámci této obecné euforie i Romové byli vnímáni jako součást těchto procesů a nebylo proti nim cítit žádnou averzi. Vzpomínám, jak největší romští protagonisté té doby mluvili před davy desítek tisíc posluchačů na náměstích v Praze. Těmi protagonisty byli Dr. Emil Ščuka a Jan Rusenko. Byl jsem účasten zakládání ROI (Romská občanská iniciativa) někde v Edenu v Praze a bylo tam snad na tisíc Romů. Zakládací sjezd ROI navštívila Věra Čáslavská, jako vyslankyně prezidenta Václava Havla, aby jeho jménem sjezd Romů pozdravila. Tehdy nikdo z nás netušil, že jsme právě účastníky nejslavnějšího období historie Romů.

Romové měli i své poslance v parlamentech. Dnes se nic neví o tom, že tehdejší romští poslanci pracovali na zásadách angažovaného života Romů ve společnosti, které byly projednávány ve vládách a dodnes nic neztratily ze své platnosti. Bohužel, jejich realizace v pozdějších létech zaostávala daleko za prvotními úmysly. Pravda však je, že i v nejvyšších kruzích tehdejší československé společnosti bylo považováno rovnoprávné postavení Romů ve společnosti za jeden z prvořadých úkolů vyvíjející se nové demokracie, také jako jeden z prubířských kamenů fungování této demokracie. A bylo to tehdy míněno naprosto upřímně.

Že se později něco změnilo, je jiná věc.

Svoboda přišla pro všechny, měla však a má význam jen pro ty, kteří jsou na ni připraveni a kteří jejich výhod dovedou využít. To nebyl a není případ většiny Romů. Oni byli nejméně připraveni na svobodu, nedovedli ji využít a někdy i docela paradoxně se dokázali dostávat do zcela nečekaných potíží. Ukázalo se, že nová doba vyžaduje i dobře připravené lidi. To je proces, který Romy teprve čeká a mnozí jej ještě ani nezahájili.

Jakmile opadla vlna obecné euforie, začali se projevovat i problémy v soužití mezi Romy a většinovou společností. Ukázalo se, že řešení problematiky jedné proskribované menšiny skýtá mnoho otázek, na které se hledá odpověď těžko, zejména ve společnosti, prosáklé mnohými staletými předsudky a neochotou připustit, že řešení problémů je v zájmu společnosti celé. Populisté nejrůznějšího druhu dokázali těchto problémů využít ve svůj prospěch a získali prostřednictvím voličských hlasů i mocenské postavení. Posléze se přidali i extrémní živly, které s poukazem na „dělání“ pořádku místo neschopných státních institucí získávají otevřenou podporu veřejnosti.

Něco se změnilo v pojetí a názorech politiků na řešení společenských problémů. To situaci spíše komplikuje než by pomáhalo.

Během této doby role ROI se postupně umrtvovala, přes původní dobré kroky a pověst mezi lidmi, až skončila zcela. Romští vůdcové, kteří v ROI hráli svoji úlohu, nejsou v tomto směru zcela bez viny. Emil Ščuka zmařil své skvělé charisma mezi Romy, ať už neschopností politických analýz nebo špatným vedením politické romské strany pod tíhou jiných problémů. Ta šance je nenávratně pryč a stěží se někdy v takové excelentní formě nabídne.

Pokud by se někdo chtěl informovat o tom, zda se ROI někdy zajímala o romský holokaust, pak musím říci, že nikoliv. Snad to je možno omluvit tím, že tehdejší i současná generace Romů je slovenského původu a genocidu Romů v Osvětimi zažili v podstatě jen Romové opravdu čeští a moravští, kteří byly zlikvidováni v koncentračních táborech téměř v úplnosti. Není to případ slovenských Romů i když ti si také vytrpěli své.

Této práci, spočívající v uchování paměti Romů a jejich historii, se zhostilo dobře Muzeum romské kultury, které začínalo pracovat v jedné kanceláři s několika zoufalci, kteří pochopili, že hrdost Romů je možno budovat jen na základě historie tohoto rodu a sběru hmotné i duchovní památky na ně.
Dnešní státní muzeum Romů je vlastně výdobytkem 17. listopadu.

Právě uplynulé období však ukázalo i některá jiná pozitiva, spojená s procesem řešení problematiky Romů ve společnosti. Bylo už řečeno, že přístup k menšinám ukazuje, jak je daná společnost vyspělá či nikoliv. Ukazuje také na nedostatky fungování demokracie v takové společnosti, a pokud je uplatňována zpětná vazba, umožňuje i jejich nápravu. To by mohl být i případ České republiky a snad můžeme věřit tomu, že k nápravě nedostatků dojde, že naše společnost je zdravá a že posléze i politici dají přednost státotvorným způsobům řešení problémů, před populistickým hledáním a získáváním volebních hlasů.

Nepřipravenost Romů na svobodu měla snad jedinou kladnou stránku. Romové se nepodíleli na rozkrádání státního majetku při privatizaci. Není od věci ptát se daňových poplatníků, zda jim vadí více miliardové krádeže podivných podnikatelů, které je ochuzují daleko více než údajná kriminalita Romů, která může být sporná, protože ji vykazují i příslušníci většiny. Ostatně všechno má své hluboké příčiny.

Několikeré vlny exodů Romů do Anglie a Kanady ponejvíce, ukázali celému světu, že tu něco nesedí: jakmile Romové vycestovali ve větším množství do některé z těchto zemí, aby zde využili práva azylu, i ukázala se i tam absence demokratických principů v hodnocení stejných nároků a příležitostí pro každého. Náhle Romové vadili i tam, ačkoliv kritika vůči České republice právě odtud byla nesmiřitelná. Ke tříbení těchto názorů přispívají i Romové, byť nevědomky. S odstupem času bude i tento postup Romů vnímán jako přínosný pro celou evropskou i světovou kulturu.

Uzavřeno a zhodnoceno: dvacetiletý vývoj po revoluci je možno přijmout příznivě a s nadějí, že i pro Romy posléze přinese užitek, který nyní není z jejich strany zaznamenán. Ten užitek je ve víře, že demokratická společnost je dostatečně silná, aby dokázala zajistit důstojný a smysluplný živo pro všechny, pokud pro to, každý, kdo chce tohoto cíle dosáhnout, přiloží i svoje ruce.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Holubář napsal(a):

Vážený pane Holomku,
vedete statečný boj a je třeba si vás vážit. Škoda, že ve vašem etniku vás není takových víc.
S Cikány (či chcete-li Romy, nechci nikoho urážet) je ale soužití velmi velmi velmi velmi obtížné.
Zažil jsem to na vlastní kůži a v žádném případě to nehodlám opakovat. Nejvstřícnější přístup, který umím volit, je vyhnout se obloukem.
Pardon.
13. 10. 2009 | 17:15

Sámdoma napsal(a):

Pane inženýre,
držíte se hesla, že:Naděje úmírá poslední".
Tu naději Vám neberu, jen se bojím, že se jí nedočkáte (říkám to proto, že jsme stejný ročník). Při vědomí, jak dlouho se tento Váš, tedy Romský (cikánský) boj s majoritou vede, vidím to dost skepticky. Totiž ta podstata je tak závažná, že ustoupit jednoho, znamená porážku druhého. Myslíte, že se k tomu někdo odhodlá? Tedy myslím dobrovolně? Obávám se, že všechno bude eskalovat v boj, který ani nechci domýšlet. Píši to nerad, ale taková je realita. Přeji Vám hodně zdraví a neklesejte na mysli, až tu nebudeme, potopa nás trápit nebude.
13. 10. 2009 | 17:39

Gábor Laco napsal(a):

Cigán, já jsem cigán!
13. 10. 2009 | 17:45

Kodyžak napsal(a):

Prostě cikánům ujel rychlík a teď pláčou.On ten rychlík ujel více lidem.Prostě čas běží dopředu a kdo neudrží tempo je jaksi mimo.Je to ale na nás všech a to bez rozdílu jak se situace bude vyvíjet dál.
13. 10. 2009 | 18:00

Targus napsal(a):

To Karel Holomek:

Dojal jste mne s tou "údajnou kriminalitou" cikánského etnika. No to snad nemyslíte vážně, když více než polovina míst ve věznicích je obsazena Vašimi pobratimy. Nebo chcete tvrdit, že se všichni bílí v Čechách proti vám spikli?
Á propos, ty zpětné vlny emgirujících cikánů Vám osobně opravdu nenapověděly, že by bylo dobré se zamyslet, jestli úplnou náhodou není problém na vaší (rozuměj cikánské) straně?
13. 10. 2009 | 18:46

Frante napsal(a):

Targus:

:) Ty zpětné emigrační vlny mu zřejmě nenapověděly, když píše, že "se ukázala i tam absence demokratických principů". By mne zajímalo jak bych si měl představovat ty tzv. "demokratické principy" ?
13. 10. 2009 | 19:11

Béda napsal(a):

p. Holomek,

pamatuji si vystoupení vámi zmíněných romských politiků na náměstích v Praze. Vítali tehdy osvobození od totality a svobodu.

Dnes se jim nelíbí "absence demokratických principů" doma i v západním světě, kam vyrazili na zkušenou.

Teď jsem tak trochu na vážkách. Co by vlastně Romové chtěli?
13. 10. 2009 | 20:13

Hans napsal(a):

Pane Holomku, může vás těšit to, že nejste jediní, kteří totálně prosr.... svou dějinnou šanci. Úplně stejně to dopadlo s náboženskými parazity. Od te doby jen narůstá nenávist vůči náboženským parazitům. Lidé pochopili, že se jim jedná jen o parazitování na lidské společnosti a její vyssávání. A naprosto sztejné je to i s cikány. Místo, aby se přispůsobili Evropanům, tak se přejmenovali na romy a vřeští, že je rasismus a dělají bordel. To samé dělají cikánští aktivisté. Místo, aby pracovali na vylepšení image cikánské menšiny, tak jen vřeští o dotace, zvláštní zacházení. Jestli tak chtějí zvláštní zacházení a vládní koordinátory, tak vlastně sami přiznávají, že jsou méněcenní, když ani po 600 letech nejsou schopní žít, jako normální lidé.
13. 10. 2009 | 21:13

Čochtan napsal(a):

Pane Holomku, tahle věta vám ujela: "údajná kriminalita Romů, která může být sporná, protože ji vykazují i příslušníci většiny".
Přes 60% vězňů jsou cikáni. Zapněte váš mozek inženýra, zapomeňte že jste cikán a vysvětlete mi jak může "údajná" kriminalita 3% obyvatel vyprodukovat přes 60% vězňů !
13. 10. 2009 | 21:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik neonacistických příspěvků vyzývajících k porušování práv skupiny obyvatel (cosi tom, že je třeba se zbavit Romů, zmínka o "Sonderbehandlung"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 10. 2009 | 21:56

Rejpal napsal(a):

Pane inženýre,
Váš článek se mi líbí a díky za něj. Je z něho zcela evidentní, že úroveň není věcí rasovou, ale osobnostní. Je mi líto, že jste se těšil na klid penze, a že jste jej nenašel, přesto věřím, že jste našel minimálně vnitřní pocit naplnění. A to rozhodně není málo.
Plně s Vámi souhlasím, že většina romského obyvatelstva po roce 1989 prošvihla svoji šanci na opravdovou svobodu. Zda na ni byli nebo nebyli připraveni a kde jsou příčiny případné nepřipravenosti asi víte lépe, než já. Žebrání o almužnu, ať již ze strany státu nebo od spoluobčanů, rozhodně svobodou nazývati nelze. Je to otroctví, morální otroctví závislosti na ostatních a na hodnotách, které ostatní vytvořili. Avšak ve věcech, které Vy nazýváte "selháním demkratických principů", s Vámi nemohu souhlasit. To je asi věc úhlu pohledu a ten máme každý poněkud jiný.
Chodím denně nakupovat k Čínským obchodníkům, nápoje kupuji v Ruském krámku, můj lékař je žid a externista mé vlastní firmy je černoch, pocházející z Namibie. Se všemi vycházím výborně a doufám, že i oni mají ke mně stejně vřelý vztah, jako já k nim (alespoň to na mne tak působí). Přesto se nemohu zbavit nepříjemného pocitu, když se skupina mladých romů vypotácí z nedaleké hospody a jejich chování je - řekněme - velmi bezohledné a výrazně vulgární, mám-li použít hodně jemný termín. Jsem rasistou? Je toto důkaz onoho "selhávání demokratických principů" o němž píšete? Jsou špatná osobní zkušenost a rasismus synonyma? a v tom případě - existuje vůbec něco jako rasismus?
Je strašně pozitivní, že se nám snažíte ukázat pohled na naši společnost "z druhé strany", očima Romů. Je to obohacující a děkuji za ten pohled. Nicméně by nebylo možná někdy od věci pokusit se i romskému obyvatelstvu ukázata pohled z té pro ně "druhé strany" - tedy pohled pracujícího příslušníka většinové společnosti, který je čím dál častěji nucen vycházet s příslušníky jiných národností, kultur a tradic. Přesto se zdá, že vyjít s jednou skupinou, která zde je přitom doma a jejíž kultura je s naší v mnoha směrech prolnuta či se výrazně vzájemně ovlivňují, je těžší, než vyjít s někým, kdo zde žádné kulturní ani tradiční kořeny nemá a přesto nezaujímá okrajové místo ve společnosti. Není to tedy něco jiného, než selhávání demokratických principů, o nichž píšete? A proč tedy selhává jen u jedné skupiny a u ostatních ne?
Myslím si, že otázek, co by Česká republika měla udělat pro Rómy již padlo dost. Nebylo by možná trochu od věci se začít ptát, co může Rómské etnikum udělat pro Českou republiku. Omlouvám se za parafrázi Kennedyho projevu, ale nějak se jí v souvislosti nejen s Vaším článkem nemohu zbavit.
Přes nesouhlasné stanovisko s Vašimi závěry je zřejmé, že k Vám bych chodil nakupovat určitě také rád...
Přeji pěkný večer a onen vytoužený klid na penzi.
13. 10. 2009 | 22:03

Jozef napsal(a):

Potrebuju pevnu ruku.

Terajsia volna ruka trhu im dava len slobodu sa rozmnozovat a slobodu pytat a tak zakratko ich nebude mat kto zivit./Cinania a arabi nebudu/

Uz vcera bolo neskoro.
Uz dnes casto vzbudzuju strach v okoli.

Potrebuju smelu,cielavedomu a velmi pevnu ruku.V programoch politickych stran.
Ako prioritu.

Uz vcera bolo neskoro.
13. 10. 2009 | 22:18

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Pan inženýr se zřejmě nezbavil cikánského prizmatu pohledu na daný problém.
Toto prizma jasně praví, že hřích podle desatera nelze spáchat na gadžovi, kdežto ti parchanti gadžovští zavírají ubohé romáky za uplatňování jejich svatého práva - pumpování a okrádání jiných etnik.

Panu inženýrovi přiznávám pouze pravdu o tom, že v řadách bílého etnika existují lumpi mnohem většího kalibru. Je ovšem problém samotných cikánů, že neumějí porušovat zákon mnohem sofistikovaněji, jak to dělá gadžovská elita. A v žádném případě tato skutečnost nemůže sloužit jako omluvenka pro kriminální činy páchané cikánským etnikem.
13. 10. 2009 | 22:36

Čochtan napsal(a):

Pane Holomku,
máte pravdu. Před dvaceti lety byl vztah k cikánům hodně jiný. Jenže pak přišla svoboda, a cikáni ji nezvládli.

Páter Rous píše, že cikáni jsou jako velké děti. Má pravdu. Málokdo cikány tak dobře zná (a má rád) jako on. Děti potřebují pevnou ruku a vedení, (kromě lásky). Velké děti - cikáni také potřebují pevnou ruku. Bez ní se chovají jako utržení ze řetězu. Vietnamci svobodu využili, cikáni zneužili.

Za těch dvacet let se hodně změnilo. Cikáni se změnili, zvlčili, a absolutní většina Čechů v nich vidí škodnou a parazity. S tím se už asi nedá nic dělat. Ti, kteří se integrovat chtěli, ti dávno integrovaní jsou, cikány v nich (takřka) nikdo nevidí, a ti neintegrovaní se už neintegrují. Nechtějí a nejspíš ani už nemohou. Jenže takhle s nimi, s těmi nepřizpůsobenými, nemůžeme dál žít. Nemůžeme a nechceme. Už je nechceme dál živit, nechceme je snášet, nechceme vyhazovat měsíčně miliardy. Tohle už nelze vrátit zpět. Vlak, který tomuto etniku ujel, zmizel nenávratně v dáli. Další už nepojede.
13. 10. 2009 | 22:44

Čochtan napsal(a):

Targusi,
že cikáni netunelují banky není dáno jejich morálkou, ale jejich neschopností a nevzdělaností.

Taky by tunelovali, kdyby uměli.
13. 10. 2009 | 22:46

Čochtan napsal(a):

Targusi,
kdysi se mi dostala do rukou knížka cikánských pohádek.
Jak chytrý cikán hloupého sedláka, (mlynáře, knížete, policajta) oklamal, (podvedl, okradl).
Co může vyrůst z dětí takového etnika ?
13. 10. 2009 | 22:56

Čochtan napsal(a):

Hansi,
"To samé dělají cikánští aktivisté. Místo, aby pracovali na vylepšení image cikánské menšiny, tak jen vřeští o dotace, zvláštní zacházení."

Zvláštní zacházení chtějí cikánští aktivisté ? Už ho jednou měli. Německy se tomu říkalo Sonderbehandlug. Pochybuji, že po tomhle touží. A obávám se (Stejskale, OBÁVÁM SE! rozumíš ?), že čím dál tím víc Čechům by nevadilo "Sonderbehandlung cikánů". Kdyby to za ně udělal někdo jiný. Zatím si nechtějí špinit ruce. Zatím.
Já bejt cikán, tak balím kufry.

Ano, Hansi, cikánští aktivisté jsou krátkozrací a hloupí.
13. 10. 2009 | 23:10

Čochtan napsal(a):

Pane Holomku,
"nás tehdy bylo 11 romských poslanců."
No vidíte, jaký jsme tehdy měli vztah k cikánům. Co myslíte, kolik jich je dnes ? A proč ?
13. 10. 2009 | 23:27

zdesta napsal(a):

Pan Holomek.Nedávno jsem viděl na netu jednu prasárnu.Obrázek cigánských dělníků při úpravě chodníků.Měli trika s nápisem "Měl jsem se líp učit." To si zmínění dělníci oblekli za pár cigaret a piv.Neudělali to z čirého zoufalství a z nebezpečí smrti hladem.Ponížili se za pár piv a cigára. To ovšem svědčí ve všech souvislostech o mnohém.
13. 10. 2009 | 23:42

Targus napsal(a):

To Čochtan:

Ano cikáni by rádi tunelovali a šmuglovali s DPH a spotřební daní, bohužel, na takovou činnost drtivé většině z nich nestačí mozkové závity. Jediné, co stíhali pochopit, byla produkce bílých koní v polovině 90. let.
Cikánské pohádky jsem taky četl, můj názor na ně se příliš neliší. Nicméně moji potomci dostali jejich přečtení příkazem. Ať vědí, co je v životě čeká...
13. 10. 2009 | 23:48

Rilian napsal(a):

Pane Holomku, vážím si Vás jako člověka, který něco v životě dokázal, především uživit se vlastní prací. Přejdu proto hned k jádru věci. Myslím, že už od "sametu" uplynula dostatečně dlouhá doba pro pochopení, že se věci nehnou z místa, dokud budeme čekat, že pro nás něco udělají ti druzí. Pro Romy to např. znamená, že se musejí napřed změnit oni sami, pokud chtějí získat respekt svého okolí. Musí pochopit, že bez touhy po vzdělání zůstanou stále na dně společnosti. Musí pochopit, že žádný stát na světě nebude akceptovat lidi, kteří přicházejí, aby ho "dojili" - to není nedostatek demokratických proncipů. Romové se možná nepodíleli na tunelování a jiné formy rozsáhlé kriminality. problém ale je, že ta není vidět, a netýká se osobně normálního člověka, kdežto zkušenost s romskými kapsáři, zloději, prostitutkami, dealery drog je naprosto všeobecná. Změnit nastavení hodnot, jsou-li po staletí zcela překrouceny, je strašně obtížné. Mám v této věci jedinou naději, a ta je spojená s pozoruhodnou schopností Romů bezprostředně reagovat na nějaký podnět a přidat se k nějakému masovému pohybu či hnutí. V této souvislosti mám na mysli příklon k opravdovému, žitému křesťanství, k víře v Krista Krále, jak je to vidět leckde na Slovensku, kde tato nově nalezená víra způsobuje skutečné zázraky v životě Romů. Ti kdo kradli už nekradou, kdo pili a fetovali, s tím přestali, kdo zahálel, snaží se najít práci. Zde vidím cestu i pro Romy u nás, jak mohou být příkladem a zahambit náš ateistický národ. Pak se opravdu uskuteční, že poslední budou první a první poslední. http://www.ct24.cz/kultura/...
13. 10. 2009 | 23:56

zdesta napsal(a):

To je zajímavý postřeh.Takže lumpárny většího kalibru (tunely a.t.p)jsou výsadou vzdělanců a inteligentů.Pak bychom měli omezit vzdělávací proces na minimum a zabránit zmíněnému etniku jakoukoliv možnost vzdělání. Je to hodně nebezpečné a mohlo by se nám to nevyplatit.Panenko skákáva.....
14. 10. 2009 | 00:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zdesta:
Je těžké pochopit, že vzdělaný lump obvykle ukradne více než nevzdělaný?
14. 10. 2009 | 00:36

zdesta napsal(a):

Z.Matyáš.Není pane kolego.Jen se domnívám že je to spíše otázka charakteru než vzdělanosti.Ve svém rodném městě znám 3 bývalé číšníky a jednoho zelináře,kteří vlastní několik hotelů a restaurací a parkovišť.Žádné vysokoškolské vzdělání nemají.(ani koupené)Mají vynikající čich na prachy a velkou dávku vyčuranosti.Tak si dělám z toho prču...
14. 10. 2009 | 07:22

NEMO napsal(a):

Já si tu doby taky velmi dobře pamatuji. Do roku 90 byli všichni romové zaměstnáni, to nemůže nikdo popřít. Jenže jakmile zrušili paragraf o příživě a uvolnili se poměry tak romové hromadně opouštěli zaměstnání po kterém dnes tak volají. To je holá skutečnost. Tam je počátek jejich dnešní nezaměstnanosti, protože ostatní šli s dobou i pokrokem aby našli uplatnění i v nových poměrech. Vám pane Holomku fandím, ale dnes se po nás chce abychom jim to co sami bez cizího přičinění promeškali za ně vyřešili. To pro Vás neudělá nikdo na světě, z toho si musíte pomoci sami. Průměrný občan nikdy romovi nepoložil stéblo přes cestu tudíž ani nikdy nebude cítit nějakou vinu vůči nim. Proč by měl? On se snažil, když romové zaspali.
14. 10. 2009 | 07:23

Ada napsal(a):

My jsme všichni doufali, pane Holomku, že díky naší revoluci a po zrušení přísné ostrahy hranic se cikáni zvednou a potáhnou na své pouti světem dál. Musím říci, že nás hořce zklamali, pohrdli námi vybojovanou svobodou a místo svobodné pouti se vydali na cestu zlodějin a příživnictví...
14. 10. 2009 | 08:03

neparazitující občan napsal(a):

Pane Holomku,pokud si dobře pamatuji, jistý Klíma v pořadu Na vlastní oči odvysílal reportáž,jak vaši spoluobčané jsou v Kanadě nadšeni,neoracovali,hráli si na uprchlíky a měli se líp,než já zde s VŠ.Stovky jich tam z Česka vyrazilo a byla víza.Nyní se situace opakuje,díky vašemu etniku,k němuž se při posl. sčítání lidu přihlásilo asi 20 tis lidí.Osobně vám děkuji,dcera si příští rok vyřídí vízum, aby do Kanady mohla jet studovat angličtinu.Pak se nedivte,také vás už nemusím a dceři jste udělali obrovskou radost.Protože má vízum do USA, tohle dostane v pohodě.Jde nám o princip-šikana slušných.My tam povezeme naše peníze,jasný?A to vím,jak Vaše neteř v pohodě, v roce 1996 jela na jazykový kurz do Anglie, absolutně nikdo ji nikde nešikanoval.Viděl jsem to na vlastní oči,víte...
14. 10. 2009 | 08:08

Čochtan napsal(a):

Za komoušů cikáni MUSELI makat a to tvrdě, protože jinak by skončili ve vězení. A to nebyl fešácký kriminál jako dnes !

Protože měli nízkou až žádnou kvalifikaci tak dělali většinou kopáče a pomocné práce. Jenže kopáči si tehdy vydělali víc než doktoři a víc než můj otec - profesor.

Otec ze svého platu postavil chatu a družstevní byt. Co zbylo cikánům z jejich vysokých výdělků ? Nic. Prožrali, prochlastali, prokouřili co vydělali.

Po roce 1990 se změnily mimo jiné dvě věci. Kvalifikovaná práce začala být víc ceněná než nekvalifikovaná. Kopáči začali být nahrazováni technikou, která tu za komoušů nebyla.

Dále byl zaveden předimenzovaný sociální systém, který měl zmírnit dopad konverse hospodářství. V téhle sociální síti se zachytili cikáni, a co mělo být přechodnou pomocí se jim tak zalíbilo, že dnes už třetí generace cikánů neví co je pravidelná práce.

Cikánské etnikum nezvládlo svobodu. Svoboda dnes neznamená kočování jako dřív, neznamená dělat co mě právě napadne bez ohledu na okolí, ale SVOBODA ZNAMENÁ ZODPOVĚDNOST ! Tu cikánské etnikum prostě nemá "v krvi".
Proto čest a sláva vyjímkám jako je pan Holomek.
14. 10. 2009 | 08:34

Emmma napsal(a):

pane Holomku,
u nás v Bohumíně žijí nejen cikáni, ale i Vietnamci a v omezené míře i jiné národnosti. Problémy jsou pouze s cikány, pouze proti nim mají lidé - oprávněnou - averzi. Viděl jste někdy na sociálce Vietnamce? Ten b.o.r.del, který tu cikáni dělají vylučuje jakoukoli toleranci.
14. 10. 2009 | 08:47

Čochtan napsal(a):

Riliane,
zajímavý příspěvek. V podstatě víra znamená "pevnou ruku". Neviditelnou sice, ale o to pevnější.

A co se kriminality týče, když už i OPAKOVANÁ krádež pod 5000,- je pouhý přestupek, pak nezbývá než vzít spravedlnost do vlastních rukou.

Zákony u nás dělají zločinci na podporu zločinců. Nezbývá, než zločince ....... !
14. 10. 2009 | 08:48

Silvie napsal(a):

" jakmile Romové vycestovali ve větším množství do některé z těchto zemí, aby zde využili práva azylu, i ukázala se i tam absence demokratických principů v hodnocení stejných nároků a příležitostí pro každého."

Pane Holomku,

chtělo by to trochu víc sebekritiky do vlastních řad.
To nebyla "absence demokratických principů", ale nepřizpůsobivost, nevzdělanost a nepoužitelnost cikánského etnika, která je i v zahraničí postavila do role naprostých outsiderů.
Vaši soukmenovci očekávají ve své infantilitě frenetický potlesk a nadšení, jakmile někde vystoupí z letadla, ale vůbec se nezabývají otázkou, jsou-li hostitelské společnosti nějak prospěšní. Jejich očekávání jsou zcela nerealistická, časem snad pochopí, že nikde na světě nelétají pečení holubi pro nic za nic do huby.

Jinak s vámi souhlasím v názoru na pokrytectví tzv.vyspělých demokratických zemí, které kvůli Matiční ulici udělali z Čechů rasisty, přičemž cikány sami selektovali podle barvy pleti už na letišti.
V době vrcholící krize snad nemůže nikdo soudný očekávat, že dá jakýkoliv stát přednost imigrantům před podporováním vlastních občanů. Navíc imigrantům, kteří i do budoucna znamenají jenom ekonomickou přítěž.
14. 10. 2009 | 08:53

Pamětník napsal(a):

Pane Holomku,
článek literárně dobrý, jiný bych od Vás ani nečekal. Zapoměl jste uvést maličkost, že jste kromě poslancování měl v Brně stavební firmu, kde jste zaměstnával lidi svého etnika. Ta Vám zkrachovala, protože Vám ji samostní cikáni rozkradli. A po nás se chce, aby jsme tyto lidi zaměstnávali, případně bydleli? Nejsem blázen ani matka Tereza.
14. 10. 2009 | 09:20

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Jsou 3 způsoby, z pohledu morálnosti, jak přijít k penězům.
1. poctivě
2. nepoctivě, ale legálně - posuzování konkrétních činů zda spadají do této kategorie nebo první je u různých lidí různé.
3. nelegálně, což je zároveň považováno za nepoctivé, protože se na tom shodla většina. V jiných státech, s jiným kulturním, náboženským a historickým vývojem, je v některých případech považováno za nelegální něco jiného.

Ve společenství lidí, které má možnost přijít k penězům 1. a 2. způsobem, je trestnost nižší bez ohledu na národnost a rasu.

Vzdělání má vliv na trestnost.
Jednak kladně, protože čím větší vzdělání, tak tím větší šance získat peníze způsobem ad 1 a 2. Zároveň záleží na tom zda konkrétní vzdělání je na trhu požadováno. Ve společnosti, kde část jeho členů má rasistické/národnostní předsudky, záleží i na rase/národnosti nositele vzdělání.
Jednak záporně, protože čím větší vzdělání, tak tím větší možnost páchat promyšlenější a tím i nebezpečnější trestné činy "vzdělaný lump obvykle ukradne více než nevzdělaný".

Záleží i na druhu a struktuře vzdělání.
Himmler byl zemědělský inženýr a patrně jiné vzdělání neměl, takže když se dostal k vládnutí, tak to podle toho vypadalo.
Masaryk byl vzděláním filozof a dodnes se na jeho styl vládnutí v hodně dobrém vzpomíná.
14. 10. 2009 | 09:36

Čochtan napsal(a):

Pamětníku,
o tomto detailu jsem nevěděl !

Pane Holomku,
článek jste napsal dobrý, i když místy hodně idealistický a někde i fakticky nesprávný, ale o tom se dá mluvit, (psát), nepřesnosti se dají upřesnit, nedorozumnění vysvětlit.

Zapojte se do diskuze, všichni vás tu respektují, nemusíte mít strach že dopadnete jako v Brně 3.května.
Přidejte se, diskuzi to jen obohatí, a řešení problému prospěje.
14. 10. 2009 | 09:51

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko,
docela dobrý příspěvek, až na maličkost.
V české společnosti se nejedná o "rasistické/národnostní předsudky"
ale o špatnou zkušenost s cikánským etnikem.
14. 10. 2009 | 10:06

Atram napsal(a):

Mám za to, že náš zdeformovaný demokratismus se postaral o to, že velká většina bílých nenávidí černé. A proč? Aby obyčejní lidé odvrátili pohledy od špinavostí, krádeží, podvodů ,úplatků ,vražd a tunelování,a svoji vysoké morálky a soustředili se na menšinu,která sem tam ukradne někde železná vrata nebo plechovku a utíká s tím do sběrny. Spočítal někdo kolik starých cikánů je v domovech důchodců nebo v LDN?A že jsou cikáni zaevidovaní na úřadec práce? Vždyť je nikdo nezaměstná. Ale proč jsou tam zaevidovaní poslanci, když jim skončí mandát ? Do l7. listopadu 1989 jezdili na popelářských vozech cikáni, 18. listopadu do dneška tam není ani jeden.Zdá se mi to vůči nim celmi nespravedlivé. A také mám své zkušenosti s nimi, ale musím je posoudit se špatnými zkušenostmi , které mám ve svém okolí.
14. 10. 2009 | 10:35

Silvie napsal(a):

Atrame,

bude to asi tím, že Kožený s Pitrem si užívají někde na Kajmanských ostrovech nebo na Bahamách a nečiní tak vehementně v našem bezprostředním okolí.
Pokud jde o ty LDNky - jejich provoz si snad platíme z našich daní dostatečně.
Politici jsou většinou pěkní paraziti, to ale na ostatním nic nemění.
Proč jsem se asi tak nemýlila v domněnce, že tu retardovanou třináctku zmermomocnili cikáni? Souvisí to nějak s jejich běžným IQ.
14. 10. 2009 | 10:42

Čochtan napsal(a):

Atrame,
dvě sociální zařízení jsi vynechal. Dětské domovy a vězení. V obojím přes 60% cikánů.
14. 10. 2009 | 10:59

Atram napsal(a):

Čochtane, cikáni se naučili dávat děti do dětských domovů od bílých maminek, když zjistili jak je to pro ně výhodné. A co se týče kriminálu? Vždyť naše soudy vždy raději odsoudí černého než bílého. Rom, který ukradne plechovku se lehčeji odsoudí k vězení, než bílý Pitr za milionové daňové úniky.
14. 10. 2009 | 12:01

Gerd napsal(a):

Pane Holomku,
i v dnešní době Romové/cigáni/cikáni dokážou nalézt své msíto i práci. Jsou party zedníků složené ze samých Romů, jsou také popeláři, prodavačky a jsou i vzdělaní Romové. Všichni mají společné jedno, snaží se nějak živit sami a díky tomu jsou i jinak vnímáni příslušníky majority.
Nálada v majoritní společnosti je většinově taková, že všichni mají dost co dělat sami se sebou a problémy jiných etnik už nehodlají řešit. Pokud se Romové nebudou snažit sami, nikdo jejich situaci řešit nebude. S přílivem přistěhovalců jiných etnik do ČR rozpor mezi chováním jejich a chováním Romů vyplývá stále více na povrch. Romové se dostávají do pasti a stále hlubší izolace, ze které se mohou dostat pouze sami.
Problémem je, že celá kultura, hodnoty i návyky Romů jsou založeny na přežití v nepřátelském prostředí. V případě prostředí přátelského nebo demokratického se všemi právy a POVINNOSTMI však jejich navyklé vzorce chování a zkušenosti selhávají. Pokud se Romové do 10 let sami nevzchopí a nepřizpůsobí se novým podmínkám, jako skupina postupně zaniknou nebo budou přežívat na nejnižším dně společnosti, odkud bude ještě těžší uniknout. Své šance Romové třímají v rukou sami. Za 20 let už bude pro české Romy pozdě a jedinou nadějí pro ně bude, pokud se některé otázky soužití majority a Romů podaří vyřešit v jiném státu.
14. 10. 2009 | 12:18

Gerd napsal(a):

Atrame,spíše se snáze chytá a už předem má nálepku lumpa a zloděje. Za to ovšem mohou špatné a časté osobní zkušenosti příslušníků majortiy s příslušníky romského etnika. Rasismus za tím opravdu není.
14. 10. 2009 | 12:20

harris napsal(a):

Pan Holomek bohužel pláče na nesprávném hrobě. Postavení cikánského etnika po 20 letech od převratu je ale takové, že ještě po generacích bude hodnoceno jako zlatý věk cikánů. Snad ještě nikdy nikde v historii jedno etnikum tolik nedostávalo od jiného a tak málo dávalo. Dnešní situace, kdy přes 90 % cikánů v produktivním věku je na dávkách, pobírá invalidní důchod nebo jsou za mřížemi pro kriminální delikty a Češi jim přitom zabezpečují všechno od zdravotnictví, školství, sociálního zabezpečení až po finanční dávky všeho druhu na uspokojení životních potřeb, je dlouhodobě neudržitelná.
Samozřejmě i malá část Čechů žije podobným způsobem života jako většina cikánská populace a platí pro ně potom to samé. Ale tady se mluví o cikánech globálně, takže v dobrém i ve špatném.
Cikáni museli za socialismu chodit do práce jako všichni ostatní, ale jejich skutečný pracovní výkon a pracovní nasazení teprve v tržních podmínkách kapitalismu mohlo být ohodnoceno - a to jako velmi špatné. Nemusíme ani rozebírat tradiční cikánskou nechuť k trvalé práci - pokud tedy k nějaké. Spolu s velmi štědrým sociálním zabezpečením českého státu to vytvořilo současnou situaci.
A práce bylo - před touto krizí - mnoho let dost a dost. Ve stavebnictví a v jiných oborech se u nás uživily statisíce lidí bez českého občanství a přesto ještě mnoho podniků nemohlo najít pracovníky.

Sestupme na zem. Mezi cikány vždy bude málo inženýrů a lidí s vysokoškolským vzděláním. U nás i v jiných státech s cikánskou populací je stejná situace, je to dáno genetickou výbavou. Pan Holomek je spolu s pár dalšími čestná vyjímka. Pokud nebudou tvrdě sníženy sociální dávky, nedostaneme aspoň polovinu cikánské populace nikdy do pracovního procesu. Ve stavebních firmách u nás jsou většinou zaměstnáni slovenští cikáni - naši mají vyšší dávky, proto nepracují.
Dalo by se o tom psát hodiny.
Jak se mění poměr mezi pracujícím obyvatelstvem a asociální, práce se štítící populací,/spolu se stárnutím obyvatelstva atd./ tím bude těžší zajistit veškeré služby pro tuto asociální populaci.
14. 10. 2009 | 12:21

Targus napsal(a):

To Atram:

Cikáni se naučili odkládat do děcáků zejména děti svých prostitutek, abychom byli přesní, protože tzv.normální cikánská rodina žije z dětských přídavků a sociálních dávek, které jsou podmíněny četností rodiny.
14. 10. 2009 | 12:27

Čochtan napsal(a):

Atrame, kde žiješ ?
Za OPAKOVANOU krádež do 5000,- není trest !!!!!!
To je jen přestupek, za který je maximálně (nevymahatelná) pokuta !!!!!
14. 10. 2009 | 12:36

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane, máte pravdu, že česká společnost má špatnou zkušenost s cikánským etnikem, to já také.

Záleží ale také na tom co si kdo z té špatné zkušenosti vyvodí, zda o Cikánech přemýšlí pouze přes tu špatnou zkušenost nebo i přes jiné informace.
Lidé jsou různí, přemýšlejí různě a pokud přemýšlejí pouze přes špatnou zkušenost, tak to považuji za rasový předsudek.

Vím o případu kdy Cikánku úřad práce poslal ucházet se o práci do kuchyně. Vedoucí kuchyně byla tak neuvěřitelně blbá, že okamžitě do formuláře úřadu práce napsala něco v tom smyslu "cikánku tu nechceme". Úřadu práce nezbylo nic jiného než to pohnat k soudu. Takové případy považuji za rasovou disriminaci, bez ohledu na to zda se k tomu někdo (úředně) přizná.

Vedoucí kuchyně se mohla zachovat jinak. V rámci výběrového řízení(neplaceně) zkusit zda Cikánka práci v kuchyni zvládá. Mohla udělat i nějakou zkoušku poctivosti. Do 3 měsíců, podle českých zákonů, se může propouštět bez udání důvodu.
Jeden majitel úklidové firmy mi prozradil jak nabírá nové zaměstnance. Nechá jim uklidit firemní místnost kde na zem položí drobnou minci. Vezme jen toho kdo dobře uklidí a minci mu sám od sebe odevzdá. Řekl mi, že spousta lidí, i Čechů, si myslí, že to co leží na zemi je jejich.
14. 10. 2009 | 12:47

Holubář napsal(a):

Atram:
Kdyby semtam kradli železná vrata, to bych ještě snesl, kdyby nosili plechovky do sběru, ještě jim připlatím.
Když se ale bojím v noci vyjít na ulici a navíc se nemohu vyspat, tak ode mne příliš vstřícnosti asi čekat nelze.
Má tato kratičká úvaha nějakou vadu v logické stavbě?
14. 10. 2009 | 12:49

Čochtan napsal(a):

Gentlemen,
víte, že cikánská rodina, která odloží dítě do děcáku dál na něj dostává dětské přídavky ? To vím od jedné iDnes-bloggerky, která v děcáku dělala vychovatelku.
14. 10. 2009 | 12:56

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane, pokud tomu tak je, tak s tím nesouhlasím a jsem pro změnu zákona, samozřejmě pro všechny takové rodiny, bez ohledu na národnost a rasu.
14. 10. 2009 | 13:08

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko,
samozřejmě je blbost psát na ouřední papír "cikánku nechceme". Každý myslící člověk musí vycházet z toho, že politicky korektní vrchnost je náš nepřítel.
Takže pokud nemohu nepřítele zlikvidovat, mohu ho alespoň přečůrat.

Známá má obchod s parfumerií. Jednou se jí na inzerát přihlásila starší ošklivá cikánka. Bylo hned jasné, že je to provokace, tak ji posadila ke stolku, blok a propisku, a "milá paní napište mi váš životopis a reference, asi tak na pět stránek."
A byl pokoj. Cikánka hned vypadla.
14. 10. 2009 | 13:11

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko,
dávat všem stejně by znamenalo cikánům hodně vzít. Například dětské tábory mají zadarmo, a fůru jiných věcí kde české rodiny musí platit.
To by bylo řevu o rasýsmu a dyškrimynácijy !
14. 10. 2009 | 13:18

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane, setkal jsem se s chytřejší provokací. Do firmy vzápětí přišla Češka, po které ve firmě stejnou věc nechtěli a Cikánka vysoudila 50 tisíc za rasovou diskriminaci.
14. 10. 2009 | 13:26

vlaďa napsal(a):

Pane Holomku,závěr Vašeho článku je moc a moc laskavý,musíte být ke všem velmi velký dobrák.Naše skvělá majorita je na všech úrovních těžce postižena parazitem korupce,a dělá jako by nic i když projevy choroby jsou veřejným tajemstvím.Mocipáni používají a využívají nejen minoritu,ale i majoritu jako křoví pro své cíle a staví nás často proti sobě.Atram vidí podobně,musím se jej zastat.
No,tak asi:"Ryba smrdí od hlavy".
Přeji Vám pěkné příští :)
14. 10. 2009 | 13:28

Janovák napsal(a):

Je hezký co píšete ale mě bylo 32 a taky jsem se aktivně zapojil do událostí v listopadu 1989. Rozdím mezi mnou a váma je jenom v tom ,že vy jste se důchodu dočkal a já, jak to vypadá, se ho nedožiju i když tady budu do 100 let! Jenom jsem poznal, že kapitalismus je opravdu vykořisťování člověka člověkem!
14. 10. 2009 | 13:34

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane, příspěvkem(14.10.2009 13:08:34) jsem měl na mysli pouze ten případ s odložením dítěte do dětského domova. To není někomu něco dávat, ale všem takovým vzít(dětské přídavky).
14. 10. 2009 | 13:42

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko,
známá se samozřejmě podívala, kam ta cikánka tak rychle běží, a když zapadla do zaparkované Audiny, tak ji to bylo nápadné. Zvlášť když z ní pak vystoupila mladá bílá holka a zamířila přímo k její parfumerii.
Tak to bylo jasný.
Holka dostala kafe se silným projímadlem a žádost o životopis. Že prý ho má doma, že pro něj doskočí. Takže projímadlo začalo učinkovat až v autě. Ale to už se neví, jak to dopadlo.
14. 10. 2009 | 14:09

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane, pokud někdo tyto provokace dělá za účelem vychytralého "výdělku", tak se s projímadlem dá souhlasit, i když jsem raději příznivcem zákonné obrany. Nikdo si dopředu ale nemůže být jistý s jakou motivací kdo provokace dělá, takže s projímadlem nesouhlasím.
14. 10. 2009 | 15:02

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko,
motivace nehraje roli, hlavní je účinek.
Pokud se ta provokatérka pokálela v autě, tak ten den už nikde neprovokovala.
A to je to hlavní !
14. 10. 2009 | 15:54

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane, nesouhlasím. Motivací může být i snaha odnaučit zaměstnavatele rasově diskriminovat jiné národnosti/rasy.
Vysouzené peníze takový provokatér pošle např. na provoz BabyBoxů, s tím byste mohl souhlasit, když jste proti potratům.
http://www.babybox.cz
Co se týká zaměstnávání Cikánů, tak se rasisticky nechováte, už jste jednoho Cikána krátkodobě zaměstnal, toho podlaháře.
14. 10. 2009 | 16:23

Jedla napsal(a):

Převodníkováno, přečochtanováno.
Není ničí osobní zásluhou narodit se dvěma bílým, vzdělaným lidem dobře zapojeným do struktury většinové společnosti.
Myslím, že kdo se tak urputně vymezuje proti Romům (a v jiných diskusích proti černochům, arabům, atd.), má mindrák. Nedokázal víc, než narodit se bílý. Chabé.
14. 10. 2009 | 16:30

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Předem si nikdo nemůže být jistý, že jde o provokaci, může jít o snahu získat práci. Dát někomu projímadlo, protože mám podezření, že dělá provokaci, tak s tím nesouhlasím.
14. 10. 2009 | 16:31

Čochtan napsal(a):

Tomáši Střihavko,
ono nešlo o podezření ale o jistotu. Husička z NGO se vytahovala před svým milencem jak pokrokovou akci chystají její kamarádky. Ten hned ráno varoval ohrožené obchodníky.
Takže to projímadlo bylo na místě. Já osobně bych naordinoval něco jiného. :-))
14. 10. 2009 | 16:53

Čochtan napsal(a):

Jó, ten podlahář byl prima. A jaký to byl rasista ! Starý, dobrý cikán. O romech mluvil tak, že i já sem se červenal. To je co říct !
Slyšet ho Stejskal, tak by ho klepla pepka.
14. 10. 2009 | 16:58

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane, možná, že Vás ten podlahář dobře odhadl, odhadl co rád posloucháte. Myslet si mohl něco jiného.
14. 10. 2009 | 17:14

Čochtan napsal(a):

To ne, Tomáši Střihavko,
on začal sám od sebe. Hrálo radio a on reagoval na něco ve zprávách. Myslím, že šlo o Kocába.
Je fakt, že jsem se při tom netvářil pohoršeně jako politicky korektní blb.
14. 10. 2009 | 17:34

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Čochtane, to je důležitá věta.

"Je fakt, že jsem se při tom netvářil pohoršeně jako politicky korektní blb."

Nebyl jsem u toho, ale jsem si skoro jistý, že si podlahář všimnul jak se tváříte.
14. 10. 2009 | 17:55

Čochtan napsal(a):

Jó všimnul si, ale až když už pět minut povídal. A byl moc rád, že nejsem politicky korektní blbec.
Moc hezky jsme si rozumněli. Škoda, že Stejskal nemá tolik rozumu jako ten starý cikán. To by byly hezké diskuze.
:-))))
14. 10. 2009 | 18:15

fanda11 napsal(a):

Většina příspěvků je docela korektních. To rád vidím - bez ironie! Při té debatě jsem si připoměl jak dopadli Cikáni - Romové okolo tzv. "Pražského jara". V podstatě stejně. Založili nějaký spolek, stranu nemohli, pobíhali, vykřikovali, pak zjistili, že i ta politika vyžaduje nějaké úsilí, trošinku ten spolek vytunelovali a pak naštěstí (pro ně) přišla normalizace. Takže buď zase pracovali (popeláři, kopáči ...) nebo byli v krimu.
14. 10. 2009 | 19:09

Čochtan napsal(a):

Cikáni okolo "Pražského jara", to byly časy, byla jich možná desetina toho co dnes, a makali až se z nich kouřilo. Jinak jim hrozil krim.
Nebyl o nich film ? Něco od Hrabala ? Jen matně si vzpomínám,....
14. 10. 2009 | 20:21

NEMO napsal(a):

Doufám, že čtete pozorně pane Holomku. Tady nikdo proti Vám (až na pár drobných vyjímek, ale ty se najdou vždy a všude)a lidem jako vy žádnou zášť neprojevuje. Čím to asi bude? Vy totiž nejste žádný průměrný róm s průměrným romským vzděláním, ale "bsolutní"vyjímka z vašeho etnika. Trochu a zcela zbytečně se nám snažíte naznačovat, že až tak velká vyjímka nejste, že jste vlastně zástupce lidí kteří jsou stejní jako vy. Ale to zcela jistě nejste, protože kdybyste byl tak by romy nikdo neřešil. Nebylo by totiž co řešit. A vůbec proč pořád jen cikáni a zase jen cikáni? Kdyby se někdo jiný (Čech, Rus, Ukrajinec, Větnamec atd)choval tak jak to praktikuje vaše etnikum pošupajdí na okraj společnosti bez pardónu a nikdo ho litovat nebude. Proč by to mělo být s cikány jinak? Tomu nerozumím. Co nám vlastně chcete článkem říct co podle vás nevíme?
15. 10. 2009 | 11:25

zahara napsal(a):

Čochtane napsal jste: Pane Holomku,
...Zapojte se do diskuze, všichni vás tu respektují, nemusíte mít strach že dopadnete jako v Brně 3.května.
Přidejte se, diskuzi to jen obohatí, a řešení problému prospěje.

O jaké diskusi proboha a jakých řešeních, ještě k tomu s vámi, hovoříte? S vámi se nejedná o diskusi,to přece sám víte.Je to naprostá ztráta času - jste skálopevně přesvědčen o své pravdě a roztahujete se tu pod všemi články o Romech,muslimech a jiných. Kdybyste energii,kterou vkládáte do svých příspěvků použil nějakým užitečným způsobem,prospějete určitě mnoha lidem! Doporučuji vám to z celého srdce.
19. 10. 2009 | 10:50

BigDebils napsal(a):

Pane Holomek, proč se se hovoří, i vy, jenom o exodu romů. Kolik je těch romů oficiálně? Kolik desítek tisíc ostatních občanů ČR se odstěhovalo do zahraničí a nebo v zahraničí dělu. O tom se nezmiňujete. To by byl opravdu velký problém. I to souvisí s exodem nejen romů, ale s exodem lidí vůbec, protože zde nejsou pro ně příhodné podmínky, karavaní za hranice.
19. 10. 2009 | 12:38

Jiří Sládeček napsal(a):

Pane Holomku! Kdy se cikáni začnou chovat jako lidé?
20. 10. 2009 | 11:31

Alias Pazdírek napsal(a):

Pane Holomku! Píší Vám, protože jsem Vás poznal při velmi choulostivé situaci v lázních v Teplicích u Hranic. Jistě si vzpomínáte na mne. Mám pleš a výšku asi 19O cm.vAzpomeňte si na příhodu, kdy jste mne vyzval, abych s Vámi nastoupil do výtahu a jeli jsme spolu k obědu. Odmítl jsem nastoupit s Vámi jet.Uvědomil jsem si ale, že jsem to neměl dělat, protože to mohlo zavdat podezření s příčiny možné segregace. Okamžitě jsem Vás vyhledal a vysvětlil Vám, že je v lázních vadně zabudován výtah. Předvedl jsem Vám, že jeden vchod do výtahu ze třech je na moji postavu nízký a proto musím nastoupit do jiného s normální výškou zárubní, tj.197 cm! Chci tím dokumentovat, že k segregaci cikánů může v takové drobnosti přispět stavební úprava.Jak ale hodnotit případ cikána, který se přistěhuje do nájemního paneláku, který Vás potká na chodbě, nadběhne, a začne Vám spílat, co proti němu máte a začne nahlas vyhrožovat že Vás oběsí.Máte přispět ke zvýšení obsazení trstnic podle par. 197 tr.z.? Přitom připravit 4 děti o otce na nějaký čas? a jeho přítelkyni o druha?
22. 10. 2009 | 15:24

Jakub Hučín, Kojetín napsal(a):

pane Holomku, sám se chlubíte, jak jste bojoval za restauraci kapitalismu. Po 20 letech vidíte, že pro cikány byl bývalý režim zlatý. Zkuste znova zvonit klíči na Wenzelplatzu. Tlak na cikánské etnikum se bude zvyšovat přímo úměrně se snižováním životní úrovně zaměstnané majority. Tzv.extremní polit.strany se dostanou do parlamentu atd. Zákonitě musí dojít ke střetu. I váš Ostravský král se v TV vyjádřil, že je zděšen z naprosté zkázy současné cikánské mládeže, která naprosto propadla drogám atd. Odmítání povinné školní docházky je počátkem dětské cikánské kriminality. Prostě situace je neúnosná. Cikánská elita rozkradla státní dotace a stáhla se do ústraní. Nechtěl bych být ve vaší kůži.
22. 10. 2009 | 21:53

Lada napsal(a):

Vy češi,dávej si pozor co říkate,vy byste chteli cigany plynovat a vraždit??Tak až se zpatky vratěj SUDEDACI TAK BUBOU DĚLAT A ŘIKAT TO CO VY DĚLATE S CIGANAMA!!! PROČ JSOU VĚZNICE PLNE CIGANU?? V TOMHLE STATĚ KDYŽ SEŠ ROM TAK SI VYNEM VŠIM!!!!! ČESKE HESLO DOBREJ CIGAN MRTVEJ CIGAN!!! VONO SE MUŽE STAT ŽE MALÁ PEVNOST TEREZIN SE ZNOVA NAPLNI ALE NE ROMAMA ALE ČECHAMA!!VY STIM VYHANĚNIM A VRAŽDĚNIM ZKUŠENOSTI MATE!!!! VY ČEŠI NEJSTE O NIC LEPŠI NEŽ CIGANI!!!
23. 10. 2009 | 05:04

Šalbot Josef napsal(a):

Vážený pane Holomek,

velice si vážím vaši odvahy a činů v době revoluční.Promiňte mi však, že Vám napíšu o tom, jak se zachází s romy ve Francii. Jelikož si u nás v Česku romové stále stěžují na segregaci, či xenofobii, bylo by dobré, aby nějakou dobu pobývali ve Francii. Takže, je tam zcela běžné, že v supermarketě za skupinkou romu kráčí tkz.ochranka a chodí za něma až k pokladně. Určitě si nemyslíte, že s nimi chodí proto, že by jím chtěla pomáhat.A toto se děje po celé Francii a vždy jen u romu. Další příklad. Romove ve Franci pouze kočují. Vláda pro ně v každém větším i malém městě připravila speciální plochy, aby na nich mohli zaparkovat své mobilomy.A stalo se, že jednoho dne kolem dokola těch zaparkovaných mobilomů vyrýpávaly malé rýpadla kanál metr široký a asi půl metru hluboký, aby nemohli odjet.Na mou otázku, proč že to provádějí, mi bylo odpovězeno, že až zaplatí za plac tak potom kanál kolem nich zasypou.Páne jo !
Jak je možné, že si to mohou ve Francii k romum dovolit ? Odpovím. Protože se jednoho dne pan Chirac (asi v roce 1998) naštval nad statistikou krádeží, kde suverenně vedli romove a řekl dost.Zavedl tato zákonná opatření a divte se, nikdo z neromu neprotestoval. Prosím Vás pane Holomku, nebojujte s větrnými mlýny a nemyslete si, že se zničehož nic budou romové rvát o práci, že přestanou krást, že nebudou v šest ráno tlačit své kárky nakradeného železa do sběren, že budou mít překotný zájem o školu a vzdělávání. Čistě hypoteticky- postavme v Česku několik malých továren, kde by dostali přednost pracovat romove před neromy. Super vybavené větší firmy na výrobu např. plechů,zpracování dřeva, sklárny ap. Ale jen pro romy. Prostě proto, abychom negovali názor, že české firmy romy do práce nepřijímají. Tak a já jsem zvědavý, jak dlouho by tyto firmy šlapaly. Pane Holomku, chyťte se za nos a uznejte, že pokud by do půl roku nezkrachovaly, protože se romum špatně ráno vstává, museli bychom je zavřít pro neúčast pracujících a hlavně protože by celé firmy končily ve sběrnách.Přiznávám, trochu přeháním, ale ruku na srdce, kolik romu chce opravdu pracovat? A tak by se vidělo, zdali jsou u nás romove rasově utlačováni. Samozřejmě, že existují výjímky !!! Sám znám několik a nesmírně si jich vážím, Ale bohužel jich je tak málo, že se pořád vejdou do toho jednoho pytle. Škoda pro ně, protože až se jednou naštve takový nějaký český Chirac může být pro romy daleko hůře. Zatím můžete romové se sebou něco dělat, važte si toho, že vůbec můžete. Až nebudete moci a stát Vám řekne tak už dost a budete se muset přizpůsobit se vším všudy, jako v západních zemích- věřte bude to pro Vás zle nedobře. Zatím máte ještě šanci, tak ji urychleně využijte. Hodně zdaru a Vám pane Holomku přeji pevné zdraví.

s úctou a díky
Šalbot Josef
salbot@centrum.cz
24. 10. 2009 | 00:57

možný napsal(a):

Pane Holomku, je mi líto, nebudu mít rád vaše etnikum, pokud se 90% bude chovat jako cikáni a poze 10 % (odhadem) jako rómové, což je tuším v překladu člověk. Prostě řečeno ať se majoritní část vašeho etnika začne chovat jako lidé.
25. 10. 2009 | 10:49

JAN111 napsal(a):

Vůbec si vás nevážím!! Jak si vážit člověka který omlouvá zloděje tím že jsou ještě větší a bílí zloději!!! Zloděj zůstane zlodějem jen někteří umí ukrást miliardy!!! Myslíte že kdyby se cikán dostal k většímu balíku že by coufnul?? Né ukrace co vidí a co unese!!Takže ten kdo má takové názory jako vy se rovná tomu kdo krade a vy je těmito názory OMLOUVÁTE!!!
25. 10. 2009 | 14:16

JAN111 napsal(a):

Pane Holomku. Zajímá mě váš názor na dvě téměř stejné kauzy.Nějací darebáci hodili do neprávem obydleného domku kde bydleli cikáni zápalnou láhev. Malá cikanská holčička utrpěla velmi těžké popaleniny.Byly ztoho několika měsiční titulky v tisku a mnohokrát to bylo přetřasáno v televizi. Nevím zda to bylo správne pořad jitřit nálady obzvlášt´ když se podobný případ stal v Petřvaldě u Karviné. Ovšem tam byl cikány přepaden a okraden mnohaletý pracovník dolu Fučík1 Byl tak dobit a dokopán protože se vrátil domů když mu vykrádali byt!!! Polili ho dodatečně hořlavinou a zapálili!!Po jejich odchodu se postižený probral a pachatelé označil!! Po několika dnech v nemocnici zemřel!! Ti kdo hodili na domek s cikánskou rodinou zápalnou láhev neutočili přímo na tuto holčičku. V druhém případě to je jasná vražda!!
25. 10. 2009 | 14:46

JAN111 napsal(a):

Pokračování. Nikde v tisku ani televizi jsem se o tom nedověděl!! PROČ??? Jak je možné že český občan je ubit a ukopán jako zvíře a pak upalován a nikdo o tom nic neví!!! V případě romu uplná záplava informací!!! Toto pocituji jako informační diskriminaci české společnosti!! Jsem zvědav na oba rozsudky! Pak si vytvořím o nezavislosti soudu ještě horší názor než mám doposud!!
25. 10. 2009 | 14:57

cézar napsal(a):

takže i Čáslavská podporovala parazity.
Asi by se jí v romském státě sportovalo lépe. Dofám, že se jí to jednou vymstí
25. 10. 2009 | 20:42

Šalbot Josef napsal(a):

Vážený pane Holomek,

než se rozepíší, chtěl bych Vás pozdravit a popřád hodně zdaru v práci a dlouhé zdraví. Dále bych si moc přál, aby jste si opravdu našel trochu času a všechny příspěvky napsáné na této stránce o tomto tématu si pozorně přečetl. Proč ? Protože jsou velice rozporuplné a toto právě samo o sobě něco vypovídá. Avšak základní myšlenka všech pisatelů je vzácně podobná. Jedná se o to, že ani jednomu z glosaterů není lhostejné, jak to bude s Vaším romským etnikem dále. Všem bez rozdílů názorů, ať už rasistických, xenofobních, či soucitných a pomocných, všem záleží na tom, aby se tento problém vyřešil. Já a většina společnosti jsme určitě- pro. Teď už jen zbývá,- jak. Mohu Vám s dovolením pane Holomek poradit. Protože se romská kultůra, zvyky, tradice a mentalita váže daleko do minulosti, má nesmírné silné kořeny a je permanentně posilovaná je právě toto možna vaše zkáza. Vaše kultůra, tradice a zavedené zvyky jsou totiž přirozeně určené do doby mnoho století zpět. Ať chcete nebo ne, romská společnost žije v létech králů a poddaných se vším, co tato doba obnáší. Příklad vidíme v tahanicích o Váš romský královský trůn.Takže, pokud urychleně nezměnite systém svého vládnutí, nevyměnite krále za generalního managera a nepřízpůsobite se tvrdé součastnosti a zavedeným morálním kodexům,pokud vám šéf neporučí se začít vzdělávat a chovat se slušně, budete na tom stále stejně.To znamená hodně špatně. A další rada. Určitě Vám to doposud nikdo neřekl a možná jste to ani netušil.Vaše romské etnikum je totiž neprávem srovnaváno s problematikou černochů,arabů, či hispanců. Těmto národům se vaše romská společnost nemůže v žádném případě rovnat. Protože celý svět ví o černoších, arabech a hispancích doktorech,podnikatelech,učitelech,vědcích, prezidentech a mnoha dalších v akademických obcích. U romu to bývají natolik vzácné vyjímky, že si toho okolí ani nevšímne. A právě toto je světlá cesta pro romy, jak ven z těch všech problému. Vzdělání by mělo být na prvním místě vašeho společenského žebříčku, protože pouze vzdělaný člověk ví co chce, ví co nechce, ví kdo mu radí blbiny, ví kdo to s nim myslí dobře a hlavně se lechce seberealizuje. Vzdělaný rom bude mít život o sto procent lehčí, může učit své potomky na úrovni,společnost jej bude více přijímat a co je nejdůležitější tatáž společnost bude dělat mezi romy daleko větší rozdíly než doposud a tím ty zbabělé více motivovat k tomu spravnému. Toto je Vaše cesta pane Holomek ke svobodě se vším všudy a k důležité přeměně vaších priorit na žebříčku hodnot.Pouze vzdělání je pro vaše etnikum záchrana dalšího pokolení, pouze vzdělaný rom ví, že se nemá krást a ještě k tomu tak, aby jej chytili.Viz parlament. I když jsem to teď malinko odlehčíl, stále platí, že si společnost váží vzdělaného člověka více než nějakého trouby a je úplně jedno, jestli je bílej, růžovej s oranžovými křížky, černej, puntíkovanej a nebo rom.A co více, vzdělanej chytréj rom by určitě těžce nepracoval, tak to už stoji za pokus že ano.

s úctou a díky
Šalbot Josef
salbot@centrum.cz
26. 10. 2009 | 01:03

Šalbot Josef napsal(a):

odpověď kolegovi Měchovi
Vážený pane kolego,
jako z udělání jsem napsal podobný článek do našeho webu o panu Holomkovi. Možná, že jste jej četl. Tam dávám jiné vysvětlení romské otázky. Článek od paní Kláry Samkové Veselé jsem nečetl, tudíž se nemohu k němu vyjádřit. Jinak popisujete pro mě bohužel situaci nám všem dobře známou. Situaci, která panuje v naši společnosti dlouho jako nevyléčitelná zhoubná nemoc a my jen čekáme, kdy se nám to zhroutí na hlavy. Víte, jaká je jediná a zásadní otázka pro vyřešení problému s romským etnikem a nikdo na toto ještě nepřišel ?! J e to otázka výběru lidí, kteří by tuto společenskou kausu měli jednou pro vždy vyřešit!!!! Dosud se nenašel vůbec nikdo kompetentní. Dosud se nenašel člověk, kterého by si vážily obě strany sporu. Dosud se nenašel ten, kdo by měl úplně stejný vliv na oba tábory.Chybou je, že se vždycky přihlásila nějaká organizace, sdružení, skupina, nebo dokonce vládní ekipa. To je samozřejmě špatně. Když se nemohou mezi sebou domluvit výše zmíněné organizace,sdružení apod., jak chcete, aby se domluvili zástupci dvou národů. V zemích, kde to trochu funguje, to vyřešili systémem – cukr a bič. V takovýchto případech to vždy na sto procent zabralo!!! Vždy se našla řešení a vždy byly obě strany spokojené. Je to totiž o motivaci. Jak chcete , aby Vás poslouchala a následovala většina národa ?? Dáte jim možnosti výběru. Dejte jim motivaci . A věřte, že to zabere. Věřte, že ne všichni romove chtějí sociální dávky a ležet doma na pupku. Ne všichni romove chtějí bydlet ve špíně a hluku. Jsem přesvědčet o tom, že většina romů jsou zdravě myslící lidé a chtějí změnu. Jenomže, jak toho mají dosáhnout ? Místo toho, abychom je začleňovali do společnosti, je soustřeďujeme do vybraných lokalit a jsme rádi, že je nemáme na očích. V zemích, kde to funguje, mají prefektury (radnice) zákonnou povinnost mít určené procento romů ve svém regionu zaměstnaných. Jedině tak, se romove začnou rozdělovat na ty, kteří chtějí něčeho dosáhnout a ti, kteří se budou chtít pouze vést tak ty si romská společnost časem sama vyloučí, nebo změní. Zásada je prostá ! Dejte romům novou, ale promyšlenější šanci se začlenit do naší společnosti a oni si pak mezi sebou udělají sami pořádek. Dejte romům možnost si vybrat, buďto budou negramotní a odsuzování, nebo chytí podanou ruku a budou motivování novým systémem.
Dejme romskému etniku šanci si jich vážit a uznávat. Ale pro toto, musíme mnoho udělat a ne se před tím schovávat.
A k tomu, že píšete jak je romské etnikum historicky , či mentálně od nás vzdáleno ?! Nemyslím, že je tomu tak. Dnešní romove se zcela dobrovolně svých tradic vzdávají, přiklánějí se ke konzumnímu způsobu bytí. Dnes si rom koupí raději elektrickou kytaru, než housle. Dnešní romove nechtějí kočovat, spát pod širákem a opékat uloupenou slepici. Na tradice jejich špatností nesvalujme . Jak jsem už napsal, motivujme je a oni sami se začnou dělit, jako zrno od plév. Nakonec bude více těch rozumných a chytrých a my z toho budeme mít také radost. Ale věřte, že včera bylo pozdě a pomozme jim !!
S úctou a díky
27. 10. 2009 | 23:11

jirka napsal(a):

Cigo more Rapsa,kúpil koňa za psa. Kým ho domov doviedol, celú riť mu objedol.
01. 11. 2009 | 12:04

lVS napsal(a):

Začlenit cikány (je mi jedno je-li někdo Holanďan, nebo Nizozemec, proto používám tradiční název)jako rovnoprávné občany (chápáno majoritní společnosti)je dlouhá cesta, při které musí spolupracovat všichni. Bude vyžadovat velké pracovní úsilí, mnoho tolerance, hodně finančních prostředků peněz, dlouhodobou výdrž. Vydrží-li zúčasněné strany tento maratón, pak se to může podařit. Tato cesta však v žádném případě, ani na okamžik, nesmí být jednosměrnou ulicí. Cikáni si musí uvědomit, že teď je to hlavně na nich. Nevím ale, zda současná ekonomická situace tomu bude příznivá. Vždyť není práce ani pro ty, kteří chtějí pracovat. Také se asi nenajde dost osvícených lidí, kteří by ten chomout vzali na svá bedra.Pokud však ze strany cikánské mládeže bude přístup takový, kdy zaměstnanému a pracovitému cikánovi se chodí do Tesca posmívat a nadávat, že pracuje, pak to vidím černě. Je to škoda hlavně pro ně.
01. 11. 2009 | 21:05

Veselý napsal(a):

Holomek - nomen omen.
02. 11. 2009 | 17:30

Šalbot Josef napsal(a):

Vážený IVS,
máte skoro ve všem pravdu.Cikáni jsou zvláštní etnikum a taky tak se musí k nim přistupovat.Píšete, že to bude chtít hodně trpělivosti z obou stran. Pravda. Ale bohužel to není problém pouze český ! Je to problém ne-li světový, tak evropský určitě. Psal jsem již na toto téma. Pokud jste si to přečetl, našel jste návod, jak z toho ven. Prosím Vás, nevymyšlejme něco nového když už je to dávno vymyslené. Netvořme nové postupy a legislativu, když už jinde dobře funguje. Podívejte se na západ, tam si s tím tolik hlavu nelámou.Přepišme jejích zákony do češtiny a bude dobře! Píšete, že není práce ani pro ty, kteří chtějí pracovat. Bylo by však dobré také napsat proč. Pokud to nevíte, poradím.Věřte, nebo ne, práce je všude tolik, že bychom zaměstnali ještě jedno česko. Tak například, u nás na Ostravsku jsou obrovské ruiny po Vítkovicích Steel, po desítkách šachet, po zkrachovalých firmách ,podnicích ap. Jejích komplexni likvidací,
úpravou,melioracemi,tunami šrotu, suti jako stavebního materiálu a pozdější výstavbou bytů, škol, penzionů, poliklinik ap.bychom mohli zaměstnat tisíce lidí na velice dlouhou dobu. Problém je však v něčem úplně jiném. Jde jako vždy znovu a zase o peníze. Měští radní po celém státě mají stále natážené ruce se slovy dejte. Oni se totíž nebudou zabývat výše uvedenými prácemi. Oni mají vyšší cíle.Oni potřebují rozhodovat o daleko lukrativnějších zakázkách, aby se mohli s ními "svézt". Radní si musí co nejrychleji zajistit velký přísun úplatků, darů, drobných službiček atd., protože jsou tam na krátkou dobu. Na obyčejných poctivých lidech jim nezáleží. A to, že se ostatní cikáni směji jinému, že pracuje? Je to pouze mezi něma. Já alkohol vůbec nemusím, protože mě nechutná(myslím tím hlavně pivo). Po každém fotbalovém zápase se mě spoluhráči smáli, že piju sodovky. No a co !!!! Jde pouze o to, vydržet to a mít je všechny na háku. Daleko větší průser vidím v tom, že se dnešní společnost snaží udělat z cikánů čechy. No páni ! Věřte, nebo ne, ale co do pohybových vlastností, hudebních, či tradic se my češi vedle nich nemůžeme ani postavit. Nechtějme, aby byli cikáni blbší v hudbě,sportu,a na tradice prděli. To by už byli totálními čechy.My se vlastně od nich příliž nelišime, dokonce je v mnohém špatném předháníme. My češi jsme jeden z nejzhnilejších národů na světě a o nějaké zvláštní chytrosti se o nás také mluvit nedá, pokud to není vychcanost ve které jsme jedineční ! Takže, nechme jejích tradice, zvyky,kulturu a učme je zdravému přístupu k práci a odměně. Učme je, že vzdělání je to jediné, co jím vždy zajistí lepší budoucnost. Učme je,že kosmopolitní společnost je ta nejlepší.Navzájem se obohacuje a tím je více inteligentní.Ukažme cikánům, že si jich budeme vážit, pokud budou poctivě pracovat. Ale nesměji je poučovat zrovna ti češi, co o práci celý život nezavadili a těch je většina.Takže cikáni, když Vám bude radit tlustý pupek s masnou bradou a velkou prdeli , jak máte pracovat, nevěřte mu. Bude to určitě politik, policajt,úředník, nebo jiný státní dementní parazit.

s úctou a díky
Šalbot Josef
salbot@centrum.cz
03. 11. 2009 | 23:51

Medikolog napsal(a):

Pane Holomku, od roku 1948 nejpozději mají všechny děti v ČR POVINNOST absolvovat základní školní docházku a mají dále možnost se vyučit, nebo dále BEZPLATNĚ studovat. Od uvedeného roku do roku 1990 měli všichni občané v produktivním věku PRÁVO NA PRÁCI. Toto právo je samozřejmým atributem POVINNOSTI PRACOVAT pro celou populaci v produktivním věku. Každý podle svých schopností. Cigáni - spisovně česky Cikáni, od cikánského sjezdu v Londýně v roce 1972 novým krycím jménem Romové (Roma, Romani, Romanorum = latinsky Řím, Římané,..) zneužili první příležitosti a přestali v alarmujícím počtu pracovat jako zaměstnanci čehokoli a kohokoliv. Jako skořápkáři se ale spíše etablovali počátkem devadesátých let Vaši rumunští soukmenovci. Tragedií české politiky je, že sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a invalidní důchody jsou vypláceny i osobám, zdržujícím se v cizině a zneužívajícím současně navíc i tamní sociální systém. Za jednu NEPRÁCI 2 platy! Když já ,Čech, přestanu pracovat, zastaví se mi příjem. Když vyjedu "ven", budu platit náklady ze svých úspor. U cikánů je tomu naopak. Jak si venku užít a "vydělat"? Prosté gádžo. Já vyjedu do ciziny poté, co prodám vše co mám i co nemám. Ty mi na konto nasumíruješ dávky, já tě venku za podporu narevanš očerním a pomluvím a za jejich dávky poznám svět. A až mě prokouknou a kopnou do .., vy zaplatíte můj návrat k vám a já si k tomu vyzvednu to co mi podle vašich vlastních výborných zákonů DLUŽÍTE - dávky, za dobu kdy jsem parasitoval na jiných gádžích venku... A tohle (mimo jiné - kriminality, nepořádku, sociální nepřizpůsobivosti...) zejména v době krise čím dál víc štve lidi, kteří musí vše do posledního haléře zaplatit a strávit celý život v práci. Pak někdo tragicky "uletí", jako v Janově.. Na tom nelze stavět budoucnost...
11. 11. 2009 | 14:43

oldpetr napsal(a):

Pan Holomek potvrdil že po válce v Čechách a na Moravě nezůstali žádní cikáni čili všechno je to náplavenina ze Slovenska a to díky naším neprozíravým a nezodpovědným politikům hlavně Havla a Klause kteří mohli tento příliv cikánů eliminovat vhodnou zákonnou úpravou či opatřeními tak jak to dělají jiní zodpovědní politici na západě kteří hospodaří s penězi daňových plátců.Slováci chytře zavedli strop soc.dávek na jednu rodinu a tak se zvedla vlna exodu do čech za vyššími dávkami.Ono stačí aby se pak ubytovali u příbuzných v čechách a požádali o trvalé bydliště a potažmo ihned o české soc.dávky na což mají ihned nárok čili hloupější politici než mají češi ve světě snad neexistují.Stačilo uzákonit aby majitel bytu rozhodoval kdo a kolik lidí smí bydlet v bytě a nikoliv nájemník a vše mohlo být jinak čili nevznikaly by přeplněná ghetta se Slovenskými romy které musíme živit ze svých daní.
16. 11. 2009 | 16:17

Miloš napsal(a):

Pane Holomku,to byl váš bratr co dělal vojenského prokurátora?ale možná že váš otec,ten chtěl cikány polepšit tím ,že za stejný přestupek dával cikánům mnohem větší tresty,znám to z druhé poloviny šedesátých let od některých vojenských vězňů ze Sabinova a i z civilních věznic když měli větší trest
17. 11. 2009 | 09:19

michelsky napsal(a):

Lidé a zvlášť etnikum,které nemyslí na zítřek,nemá právo na existenci.Na Romech parazitují aktivisté jako je jeden Ind,který utekl z tamějších poměrů,protože se nemohl uživit doma.Lumpové ať bílí,nebo jiní nezaslouží ohledy.Proč cikán,který okrade gadžu není označený jako rasista? a.t.d..
17. 11. 2009 | 11:35

Replica Watches napsal(a):

068Do you know why <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Replica Rolex">Replica Rolex</A> will become fashionable? The reason is very simple: customers will be more
or less on the product's merits. Let them feel fashionable. Good taste is the <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Cheap Brand Name Watches">Rolex</A> designs irresistible,
but unfortunately, not everyone can accept the real <A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Rolex</A>. The price is simply not acceptable, if you are
not a millionaire. If the cost of car and your <A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Rolex</A>, as you will not pay the money to buy a real watch,
but you'll love wearing <A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Replica Rolex</A> watches, because of low prices. Replica Watches are smart people's
assistance, these two values <A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="high quality watches">Rolex</A>, affecting the audience a good replica Rolex view. Senior replica Rolex
application a long time, just like the real watch, so this kind of watch should be sold around the world.
Swiss <A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Replica Rolex</A> was considered the best ever
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Replica watches</A>, you can bet with anyone. They would
certainly think that this is a real watch, and look forward to also have a kind of <A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica handbags</A>. The idea
of buying a <A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="Brand Name Watches">Replica rolex</A>, you should not
feel embarrassed. If you summon the courage to buy the best replica <A href="http://www.2g-3g.com" title="high quality timepieces">Rolex</A> and wearing a period of time,
you will realize this is a fairly reliable watch, not just a good-looking replica. Replica
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper vertu">Vertu</A> does not mean low quality. It simply means that authentic than the
famous Rolex short life. Now <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> have
become a strong competitor, because they strong attractive price and quality. Most of us can not perceive
<A href="http://www.iphonebatteries...." title="Batteries,Phone Batteries">Phone Batteries</A> watches and
<A href="http://www.sunglassvip.net" title="Welcome to our Replica Watches website">Replica rolex</A> genuine difference. It will
take time and a lot of practice in order to do this, if at first glance, there can not distinguish between the.
In fact, we have no need to use high prices to buy a genuine <A href="http://www.sunglassvip.net" title="high quality timepieces">Rolex</A>,
because we have so many high-quality low price <A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> to choose from.
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Rolex Watches</A> will meet all your. It has a great design, it is
of high quality materials into, and can accompany you for many years. What else would you expect? Looks like
this precious replica <A href="http://www.newstylerolex.com/">Omega</A>, will certainly improve your self-confidence.068
25. 11. 2009 | 18:57

Replica Watches napsal(a):

068buy <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Cheap Brand Name Watches">Rolex</A> watches bords replca copy of a copy of rolex <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Breitling</A> watches. Best replica Cellini <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Rolex Watches</A> buy <A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Replica Rolex">Replica Rolex</A>. Dayona quality inspection galeon.co genune satch.htm office; international commodity rolex watchs Cellini replica <A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Rolex</A> gold watch replica Di watch.htmk Japan <A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Replica Rolex</A> watches jeeelry undex.html or copy swiss <A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Rolex</A> watches EAL4 level. buy watch.web1000.co copy of the Czech Replica, the <A href="http://www.2g-3g.com" title="high quality timepieces">Rolex</A> of HGH Rolex watches Rolex watches <A href="http://www.newtylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> replica the design of more copies of rolex watches babd.html replica.htl a copy of a copy of a Rolex watch satch rolex buy <A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Replica Rolex</A> watches home.tkscali . cz replica watches and look at the rolex of the Pradesh. eloggy.com band.eblogy.com rolex copy of the watches linidomain. Gest watch rolex.html gold repica Rolex <A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">replica watches</A>, Rolex watches, iamond copy limk fake watches a fine copy of a copy of rolex rolex his watch blogspt Snop qoclicm: first cheapter rolex Daytona copy <A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="high quality watches">Rolex</A>watches cheap replica Rolex watches. Rolex watches replica purchase a copy of h1ripaycom very <A href="http://www.sunglassvip.net" title="Welcome to our Replica Watches website">Replica rolex</A> watches wtches.htm false replica Rolex watch Rolex watch <A href="http://www.hrolex.com" title="cheaper Replica rolex">rolex</A> watch cheap replica stocks, cartief: wormd. Dwiss

Christmas is coming, not have prepare the gifts for your friends? <A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper vertu">Vertu</A> will be the nice presents. Vertu Replica is your best choice, because Vertu have so many beautiful kinds of producsts. Like cheaper vertu and Replica vertu for your love. Vertu for your best friends, and<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper Replica vertu">Vertu Replica</A> for your family members. So now go to the online-storefor your Vertu.

We offer <A href="http://www.viagra-saleshop...." title="Cheapest Viagra"> Viagra</A> online for lowest prices on the web. The best prices on the net, FREE world wide shipping, great customer service, discreet delivery. Buy Viagra for lowest prices

Buy <A href="http://www.cheap-viagra-sho... /" title="Cheapest Viagra"> Viagra</A> Online! Click Here !Order Viagra Online, Lowest Prices!

Tiffany & Co. has long been renowned for its luxury goods, especially jewelry, and has sought to market itself as an arbiter of taste and style. <A href="http://www.btiffany.com /" title="cheaper price"> tiffany </A> 's designs, manufactures, and sells jewelry, watches, and crystal glassware.

Tiffany & Co is well-known for its sterling silver jewelry, as sterling silver jewelry become more adorable and popular among people. For classic and quality bracelets, more and more people choose <A href="http://www.luxurygoodsrepli... /" title="cheaper price"> tiffany </A> & Co because they believe that good bracelets need a proper home.

Montblanc <A href="http://www.pens-onling.com /" title="cheaper price"> pens </A> few decades too far removed from its flagship product line Meisterstück fountain pens, but has begun to create new product lines. Recent Montblanc will Bohème, Scenium and Starwalker family to join its production lines.

The first thing to build the wind from the Indian jewelry beginning, <A href="http://www.abcartier.com /" title="cheaper price"> cartier </A> has never lost his feeling for this country is full of legends and charm. India, like Cartier eternal source of inspiration, whenever will not be depleted

Christmas is coming, not have prepare the gifts for your friends? <A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica handbags</A> will be the nice presents. replica handbags is your best choice, because <A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica louis vuitton </A>handbags have so many beautifulkinds of producsts. Like replica louis vuitton and <A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica chanel </A>for your love. replica handbags for your best friends, and replica lv for your family members. So now go to the online-store for your replica handbags.
068
01. 12. 2009 | 12:54

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.iwcwatches.us/Ebel/ ebel watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Fe... Ferrari watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Fr... Franck Muller watch for sale
30. 01. 2010 | 05:57

breitling colt quartz napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 14:50

breitling colt watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 14:51

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 03:58

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 14:01

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
20. 04. 2010 | 03:27

Víťa napsal(a):

Myslím si, že celá debata o romské otázce jako menšiny má zcela zcestný základ. Od mládí jsem vyrůstal v těsné blízkosti romské komunikty a nemyslím si, že by měly být nějaké speciální proromské zákony. Chybou bylo zničení vnitřní organizace romských společenství, které si bylo schopno sjednat samo pořádek a utvářet příznivý vztah k většinové části společnosti. Dále se opomenula výchova k základním životním postojům a přístupu k životu (hospodaření s finančními prostředky, vztah k majetku- bytům a pod., pracovní a sociální zvyklosti). Potom může jako nadstavba působit i zvyšování vzdělanosti a s tím i větší možnost uplatnění na pracovním trhu. Pokud se stále hovoří o nepřizpůsobenosti cikánů současné společnosti, pak je tomu spíše naopak. Velmi rychle se přizpůsobili poměrům ve společnosti tak, aby při co nejmenší námaze získali co nejvíce. Obecně je třeba konstatovat, že stát jako instituci vytvořili lidé proto, aby umožňoval občanům solidní podmínky k životu, práci a zábavě, ochane jejich práv a uspokojování jejich potřeb. Pokud komukoli nevyhovuje toto uspořádání, může toto společenství opustit a stát se součástí jiného, které mu bude lépe vyhovovat. Toto je bohužel případ i současné mladé generace a podnikatelů, kteří budou hledat výhodnější podmínky kde nebude třeba platid dluhy za ty, co je nadělali a půjdou tam, kde za svou práci dostanou větší odměnu a budou platit menší daně. Nakonec "mocní" zjistí, že již není kdo by se nechal odírat a platit jejich brebendy na vládnutí a konečně využijí své "továrničky" a konta v zahraničních bankách a odejdou také. Kdo pak zůstane v této krásné zemi ve středu evropy? Přemýšlejte a nesnažte se vidět jen své problémy. Je třeba si také uvědomit, že neorganizovaná a nezvladatelná skupina cikánů, kteří se nechtějí přizpůsobit státem vytvářeným podmínkám bude problémen všude na světě, proto by bylo třeba s tím něco dělat.
18. 06. 2010 | 09:19

Víťa napsal(a):

Myslím si, že celá debata o romské otázce jako menšiny má zcela zcestný základ. Od mládí jsem vyrůstal v těsné blízkosti romské komunikty a nemyslím si, že by měly být nějaké speciální proromské zákony. Chybou bylo zničení vnitřní organizace romských společenství, které si bylo schopno sjednat samo pořádek a utvářet příznivý vztah k většinové části společnosti. Dále se opomenula výchova k základním životním postojům a přístupu k životu (hospodaření s finančními prostředky, vztah k majetku- bytům a pod., pracovní a sociální zvyklosti). Potom může jako nadstavba působit i zvyšování vzdělanosti a s tím i větší možnost uplatnění na pracovním trhu. Pokud se stále hovoří o nepřizpůsobenosti cikánů současné společnosti, pak je tomu spíše naopak. Velmi rychle se přizpůsobili poměrům ve společnosti tak, aby při co nejmenší námaze získali co nejvíce. Obecně je třeba konstatovat, že stát jako instituci vytvořili lidé proto, aby umožňoval občanům solidní podmínky k životu, práci a zábavě, ochane jejich práv a uspokojování jejich potřeb. Pokud komukoli nevyhovuje toto uspořádání, může toto společenství opustit a stát se součástí jiného, které mu bude lépe vyhovovat. Toto je bohužel případ i současné mladé generace a podnikatelů, kteří budou hledat výhodnější podmínky kde nebude třeba platid dluhy za ty, co je nadělali a půjdou tam, kde za svou práci dostanou větší odměnu a budou platit menší daně. Nakonec "mocní" zjistí, že již není kdo by se nechal odírat a platit jejich brebendy na vládnutí a konečně využijí své "továrničky" a konta v zahraničních bankách a odejdou také. Kdo pak zůstane v této krásné zemi ve středu evropy? Přemýšlejte a nesnažte se vidět jen své problémy. Je třeba si také uvědomit, že neorganizovaná a nezvladatelná skupina cikánů, kteří se nechtějí přizpůsobit státem vytvářeným podmínkám bude problémen všude na světě, proto by bylo třeba s tím něco dělat.
18. 06. 2010 | 09:25

Erich napsal(a):

Vážený pane. V Evropské unii si jednoznačně neví rady co z menšinami. Drží se hesla:Potřebujeme ve světě klid abychom vás mohli v tichosti okrádat.Vite že od doby nástupu Havla k moci už vice jak 22000 lidí spáchalo sebevraždu? Je to na česko velká cifra ikdyž bychom mohli odečíst hazardní hráče i tak je to dost osob pro které polistopadové vlády vytvořily neúnosné životní podmínky. Co se týče cigánu, nedávo jsem jel v autobuse kde přistoupily dvě romky s kočárkem a třemi mladými dětmi. To co po nich zůstalo po několika zástavkách byl nehorázný chlívek. Cigáni mají zakázáno dělat pořádek, musí vyhazovat odpadky oknem, močit a kálet ve výtahu, po sklepích a jinde? Musí vykrádat chatky, ploty, na železnici, krást auta a pak je po lesích rozebírat pro zběrny?Jedním z příkladu je Horní suchá která si zřejmě za úplatu nechává do obce nastěhovat nepřizpůsobivé cigány z Bohumína a dokonce za peníze EU jim bude stavět bytovky. Nepoučili jste se páni radní z Horní Suché jak vypadá Chánov,nebo některé části Ostravy?
26. 03. 2011 | 19:28

uggs napsal(a):

Palatable role! I've already bookmark this article and will definitely refer this article to all my close friends and colleagues. Thanks for posting!
21. 11. 2011 | 08:01

buy generic cialis napsal(a):

S. Caustic. Use with caution. http://orderonlineviagra.org viagra without prescription or another basic salt of bismuth, being, is incompatible with mineral acids which, http://cialis-generic-online.net generic cialis online not to dispense Divide into capsules No. xxx. <a href=http://orderonlineviagra.org#5,76681E+93>generic viagra without prescription</a>, Acidum Arsenosum. See Arseni Trioxidum. violet color, and in concentration ja, violet, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,27635E+25>cialis pharmacy</a>, Spirit of Niter. This is an important substance, Div. in bacil. urethr. No. xii. <a href="http://orderonlineviagra.org#64923">recreational viagra</a>, ties of the soluble sulphates. Chloralformamidum. Chloralamide. Forms a soft, <a href="http://cialis-generic-online.net#42042">generic cialis tadalafil</a>, with glycerin, water or alcohol with the solid,
18. 01. 2013 | 20:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy