Petr Pithart: "nepředvídatelná" současnost a nezvládnutá minulost

08. 01. 2011 | 14:25
Přečteno 7403 krát
(recenze politikovy duše)

Ptám se, tedy jsem, tak se jmenuje nová kniha-rozhovor politika, právníka a historika Petra Pitharta, se kterým hovořil o patnáct let mladší evangelický farář Martin T. Zikmund.

Ten, kdo zná Pithartovy knihy Osmašedesátý z roku 1978, esej s názvem Češi v dějinách nové doby, kterou napsal společně s psychologem Petrem Příhodou a historikem Milanem Otáhalem za normalizace (vyšla v roce 1991) a Devětaosmdesátý z roku 2009, ví, jakou cestu autor důsledně celý život sleduje. A hlavně jak diferencovaně a neideologicky o osudu národů, které žili a žijí na území Čech, Moravy, Slezska, ale i Slovenska, přemýšlí. Jeho komplikované přemítání nad událostmi, které formovaly občany této země, se zcela zásadně odlišuje od současného stranického a účelového blemblem jazyka našich politiků, jak tato kniha stvrzuje. Proto působí jak z jiného světa a jiné doby, ale to je zároveň její velká přednost: nutí k přemýšlení, vykolejuje nás ze stereotypů.

Je ale zároveň zřejmě reakcí na Pithartovo osmileté angažmá v komunistické straně v letech 1960 až 1968. Tato zkušenost mu asi už nikdy nedovolila, aby se podal nějaké ideologii a zneužíval levně jazyk a fakta jen k tomu, aby se prosadil v politice. Je paradoxní, že právě toto angažmá, z kterého se Petr Pithart dokázal poučit, je mu často vyčítáno, a to dokonce těmi, kteří dělají velmi podobnou chybu již mnohem delší dobu jen ve službách jiných ideologií.

Bohužel tento způsob existence, který vyžaduje od člověka velké soustředění, z něj činí introverta, který není schopen kolem sebe soustředit následovníky, natož vytvořit novou politickou sílu, která by výrazněji byla schopná zasáhnout do konkrétní politiky. Pragmatický politik zřejmě nesmí dávat najevo, že o svých rozhodnutích tolik pochybuje, jak to celou dobu činí Petr Pithart. Asi i kvůli těmto pochybnostem ani v roce 1989 nešel instinktivně hned do Občanského fóra, byl příliš slušný na to, aby vešel někam, kam nebyl pozván a zároveň i tehdy byl velmi kritický a předvídavý, když studentům Husovy teologické fakulty, kde byl knihovníkem, říkal: "Připravte se na to, že hlava nás bude bolet z nás samotných, nikoliv z nich, z dnešních mocipánů."

To, jak myslí, se konec konců ukázalo již v disentu, kdy Petr Pithart podobně kriticky vystupoval třeba proti filozofii Václava Bendy, který přišel s termínem tzv. paralelní polis. V této teorii viděl Pithart jen trochu pokleslý program udělat si nějaký lepší svět paralelně vedle toho normalizačního, který museli žít ostatní lidé. Proto se snažil upozornit na tzv. "dizirizika." I tehdy ovšem se svými obavami narazil. Politický provoz vždycky pracuje se zjednodušeninami, s tím se nedá nic dělat, protože je určen mase, ale veřejný prostor zároveň potřebuje pěstovat jistou rovnováhu mezi těmi, kteří poukazují na možná nebezpečí a těmi, co provádějí konkrétní politiku. Vztah těch, kdo politiku provozují, k těm, co ji kriticky analyzují, je měřítkem politické kultury země: jsou-li kritici považováni za nepřátele, zrádce či škůdce, nemá právo takové společenství hovořit o tom, že je demokratické. A ignoruje-li je, jako třeba ignorovaly za první republiky elity Emanuela Rádla, o němž Petr Pithart v knize rovněž hovoří a který je mu v ledasčems podobný, je to zřejmě symptom ještě nedospělé politiky, i když u některých vrcholných politiků první republiky spatřuje Petr Pithart větší noblesu a velkorysost. Nejsem si ale v tomto případě jistý, jestli to není iluze, která u naší generace - jsme s Petrem Pithartem stejně staří - nevyplývá z nostalgie po první republice našich rodičů, která nás do jisté míry asi zasáhla. Ale pravdu asi má v tom, že tehdy bylo mezi elitami více lidí, kteří necítili své angažmá jako poslání, ale spíše jako odpovědnost k pravdě o celku našich dějin.

Protože tato kniha je mnohem subjektivnější než předešlé a její tón je místy až velmi důvěrný, zmíněný sebekritický osobnostní rys Petra Pithart je zřetelněji cítit. A je to dáno i tím, co autor přiznává, že ho zajímá hlavně to nedávno minulé, bolavé, sporné, víc než "nepředvídatelná" přítomnost, protože je to právě nezvládnutá minulost, co onu nepředvídatelnou přítomnost a budoucnost předurčuje. A my můžeme bohužel dodat, že za to může právě přemíra ideologizace současného politického provozu, která politikům dovoluje, aby z nezvládnuté minulosti vytloukali levně politický kapitál, a tím drásali staré rány, místo aby se je pochopením snažili zacelit a vytvořili prostor pro skutečnou politiku. Pithartova kniha je proto mimo jiné velice tvrdou, i když velmi kultivovanou kritikou současného politického provozu.

Protože není v možnostech této recenze zabývat se všemi aspekty knihy, která mapuje celý život Petra Pitharta a tedy bezmála sedmdesát let naší republiky a jeho způsob přemítání o dějinách a politice jako řádném řemesle, zaměřím se jen na tři aspekty, které považuji v dnešní době za velmi důležité.

Za prvé je to vztah k Tomáši Garrique Masarykovi. Petr Pithart v rozhovoru s kolegou Zikmundem připomíná, jak profesor Masaryk po hilsneriádě, kdy se k němu nejen tisk, ale i studenti chovali víc než hnusně, protože podobně jako v případě rukopisů se postavil proti pohodlným lžím, pomýšlel na odchod do Ameriky. Jeho žena, Američanka, která byla pevnější ve víře (byla unitářka), ho ale přesvědčila, aby zůstal. Tomáš Garrique Masaryk byl podle Petra Pitharta solitér či dokonce vyvrhel, abych ho citoval přesně, ale po osamostatnění vstoupil do země jako vítěz na bílém koni a jeho proměna byla tak rychlá a těžko stravitelná, že ze složitého a nepohodlného profesora jsme si udělali rychle tatíčka, kterého jsme adorovali, ale právě proto doposud nepochopili.

Za druhé: za nejdůležitější, co Petr Pithart učinil za revolučních dnů, považuje, projev z konce ledna 1990, který byl tehdy známý pod jménem: Slyšel jsem trávu růst. V tomto projevu (odvysílala ho televize) autor upozornil na to, že mezi některými lidmi v Občanském fóru, ale i na Slovensku v hnutí Verejnost proti násiliu, vznikaly obavy z toho, aby se snahy některých občanských fór, jejichž legitimita se odvozovala jen z plných náměstí a která se zaměřovala na vyhotovování seznamů lidí, kteří měli opustit své funkce, nepodobaly kruté činnosti tzv. akčních výborů Národní fronty z února 1948. Pithart píše: "Moje slova, naplněná obavami ze svévole mstitelů, byla asi tím nejdůležitějším, co se může za těch dvacet let se mnou spojovat."

Za třetí, hned po volbách v roce 1992, které Občanské hnutí prohrálo, napsal Petr Pithar článek, z něhož vyplývalo, že v těchto volbách vlastně vyhráli ekonomové nad právníky, což byla opět přesná diagnóza. Zároveň to ale bylo zřejmě hlavní neštěstí prvních let transformace, protože tehdy se ignorovalo právo a tím pádem se ignorovala i důkladná právní regulace vůbec. Zjednodušeně řečeno vládlo přesvědčení, že kdyby se zhaslo a státní majetek se nechal rozkrást, neviditelná ruka trhu za nás vše vyřeší. Zcela se zapomnělo na to, že v prosperujících kapitalistických zemích protestantského světa fungoval nezávislý soudce dříve než volný trh. Podle autora v tomto bodě selhal i Západ, který do střední Evropy převáděl zkušenosti z autoritářských režimů, které se transformovaly na demokratické, kde ale - na rozdíl od nás - nebylo nikdy zrušeno tržní hospodářství, soukromé vlastnictví a obchodní zákoníky a obchodní soudy.

Tři příklady, které jsem ze skoro třísetstránkové knihy Petra Pitharta vybral, ukazují na tři důležité momenty posledních dvaceti let, jejichž důsledky pociťujeme bolestivě dodneška: Doposud jsme důkladně nepromysleli minulost, takže ji jen zneužíváme (Pithartovi vyčítali, že má velké zpětné zrcátko). Nejsme ochotní myslet moc dopředu, nepředvídáme důsledky svých kroků (Pithartovi vyčítali, že byl příliš kritický k disentu a posléze, že zastavil revoluci). A ignorovali jsme důkladné právní prostředí (Pithartovi vyčítali, že nerozumí ekonomice, ač nefungující a málo nezávislá justice je snad největší problém současnosti). Přesto se autor svou knihou nedomáhá uznání, jen nám tiše připomíná, že děláme stejné či velice podobné chyby. A pokud se z nich nepoučíme, budeme stále jen hartusit a brblat a chovat se jako postavy Antona Pavloviče Čechova, jež jsou, jak Petr Pithart píše, plné mučivých otázek jeho nešťastných hrdinů, kteří na ně ale nemají nikdy žádnou odpověď. Petr Pithart nám na rozdíl od Čechova několik odpovědí na základní otázky alespoň naznačuje. A možná, že i to je hodně a měli bychom být i za to vděční, protože naše demokracie je příliš mladá a už jeho západní způsob tázání (protestantismus je permanentní sebekritika, jak připomíná) nás začíná začleňovat zpět do Evropy, z které jsme byli uneseni, jak v osmdesátých letech napsal Milan Kundera.

Psáno pro ČRo 6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kolja napsal(a):

Skvělé - a vzbudilo to ve mně chuť si knížku přečíst.
08. 01. 2011 | 14:35

voroshilov napsal(a):

Srovnavat Pitharta s Cechovym to je silne kafe,kam se na Petra hrabe Anton Pavlovic:-)
08. 01. 2011 | 15:05

zemedelec napsal(a):

Pane Hvíždala.
Snažil jste se hodne,aby jste p.Pitharta vybarvil v tom nejlepším světle.Já jako volič KDU,považuji jeho působení v politice,jako nemastné neslané.Vždyt musí dobře vědet,že se na tomhle marasmu sám podílel.Místo toho,aby se snažil napravit,co se ješte dá,tak se snaží tou svoji knihou ospravedlnit.To bych řekl ubohé.
08. 01. 2011 | 15:23

mb napsal(a):

zemřel jiří dienstbier ...
08. 01. 2011 | 15:43

Dalimír napsal(a):

Dobrý den Kdo věří lidovcům je velký naivka !!! Dal.
08. 01. 2011 | 15:45

Al Jouda napsal(a):

Petr Pithart je úplný světec proti některým našim komunistickým soudcům a státním zástupcům !!
08. 01. 2011 | 16:43

Ivan napsal(a):

Pěkná recenze ! Takové články možná zkulturní tyto stránky.
Nedává takový rozmach zpolitizování. Je dobré psát o lidech.
nebo jejich tvorbě.
08. 01. 2011 | 17:19

otokar napsal(a):

Eště je Píťa připoutanej k Temelínu, nebo už ho odvázali?
08. 01. 2011 | 17:24

zemedelec napsal(a):

Pro Dalimír.
Možná jsem byl naivka.Jenomže,když pracuje na rozkladu strany tolik borců,tak to pak takhle dopadne.To je právě to nejsmutnejší,že ti kteří tomu měly zabránit,neboly včas vyhodit,tak to neudělaly,takže jsou nevěrohodný stejne.
08. 01. 2011 | 17:46

Kritik napsal(a):

Pěkná recenze. Važme si takových lidí.

Proč P. Pithart tak málo hovoří v médiích? Takoví lidé nejsou totiž pro demagogy potřební. Jsou jim dokonce nebezpeční. Když někdo řekne, že "volný trh" může fungovat jen když funguje právo založené na transcedentních principech a na morálce, je považován za blázna. Přitom sám autor vyjádření "volný trh" Adam Smith byl morální teolog. Na to vždy Petr Pithart upozorňoval. Kdo to však ví?
08. 01. 2011 | 18:01

LEVAK napsal(a):

Petr Pithart syn velvyslance ČSR v Paříži,kam byl otec odklizen jelikož se velmi angažovál v procesech a hodně věděl.Jako dítě komunistického VIP si odsloužil vojnu v Poběžovicích u Domažlic u pohraničního útvaru(u vrahů jak jim říkali v Plzni) řádově v délce pár týdnů.Byl ubytován ve zvláštní světničce na lazaretu.Poté odletěl do Anglie kde vystudoval oxfordskou universitu.Bylo to v době 1962,kdy můj otec se chtěl zúčastnit zájezdu do Drážďan a navštívit místo kde byl popraven jeho švagr,manžel jeho sestry,ale to nemohl protože jako osoba nespolehlivá neobdržel výjezdní doložku.Tento člověk by měl podle mého mínění se omluvit všem těm kteří byli postihováni a postiženi v padesátých letech na začátku šedesátých let a to nejen za sebe ale i za otce.Nyní je členem KDÚ-ČSL a měl by vědět,že v bibli je psáno "běda tomu z koho pohoršení pochází"!On a jemu podobní (jeho otec,Kohout,starý Ruml a další) přece tady vyvolali únorový převrat a vehementně vzniklé poměry udržovali při životě a dnes si dávají nálepku demokratických revolucionářů.Tady prostě nefunguje náprava příčiny a řeší se jen důsledek(zločin a trest).U hasičů jsou evidovány případy,že jeden z nich tajně způsobí požár a potom se obětavě i s nasazením života účastní jeho likvidace!
PS:podívejte se schválně na jeho životopis,on prakticky oficiálně začál žít a existovat až svatebním obřadem!
08. 01. 2011 | 18:09

LEVAK napsal(a):

Senátor Petr Pithart vymyslel zhuštěný výklad kréda, které má straně KDÚ-ČSL po volební porážce přinést potřebný vzlet. Tady jsou čtyři Pithartovy artikuly:
1) Kdo pracuje, ať se má dobře!
2) Kdo nepracuje, protože nemůže, tomu pomůžeme!
3) Kdo nepracuje, protože nechce, ať počítá jen s almužnou!
4) Kdo podvádí a krade, ať sedí v kriminále!
Hloubkou poselství to připomíná nápis na dveřích ordinace: Neklepejte, sestra vychází!
08. 01. 2011 | 18:12

lavine napsal(a):

Neškodí,když někdo z "nestrojových" soudruhů napíše knihu o historii.V.Kopecký-"strojový" soudruh zanechal překvapivě zajímavé Dějiny KSČ-z větší části o politicích mimo KSČ,první republiky.Jak Pithart-naopak? To LEVAK:padesátá léta u nás nikdy nebyla důsledně zjištěna,rehabilitována,popsána,vygumována.To jsou spíš vše spanilé jízdy do padesátých let,ale z nich se vraceli stále staronoví rytíři- dolet šedesátých,sedmdesátých až dokonce do r.2010.Totiž s Antonínem Novotným Husákovci odvolali většinu liberálních komunistů,kteří se snažili od toho tématu jít co nejdále,nepokračovat v tom.A rytíři z padesátých zase je chtěli trumfnout ještě větší demokracií,západem--maryáš Re,Tuty,Boty,Kalhoty,..
08. 01. 2011 | 18:58

Patricie napsal(a):

Petr Pithart může být politická ojetina, které se nechce do důchodu. Po většinu své "pracovní doby" neudělal pro naprostou většinu národa nic. Pithart hrabe pouze pro sebe. I jeho premiérování byl omyl. Nikdy nám neřekl, kolik stála jeho cesta na Kubu, kde za peníze daňových poplatníků dostával z průšvihu Bubeníka s Pilipem. Normální člověk nemůže toto "gesto" ocenit. Pithart je člen "úzkého okruhu" "pseudodisidentů", kteří jsou nedotknutelní. Pokud má vážně Petr Pithart "vysokou inteligenci", měl by jít užívat důchodu, dokud ještě na něj něco zbyde. Není člověka, který by ještě Petra Pitharta v politice chtěl. Pane Pitharte, byl jste vždy nahraditelný ... NIČÍM jste českou politiku neobohatil. Dienstbier-to byl formát!!
08. 01. 2011 | 20:25

Karel III napsal(a):

Patricie
Jakým způsobem jste ověřila: "Není člověka, který by ještě Petra Pitharta v politice chtěl."
08. 01. 2011 | 20:44

rabito napsal(a):

Tady nejde o "nedotknutelnost".Tady jde hlavně o to,že V.Havel s veškerou možnou energií budoval jediné:místa,kde někteří nebudou muset po lidsku pracovat.Asi mu Dienstbier referoval jaké to bylo pro diplomata v kotelně,Pithart v knihovně.A divím se,že se našlo tolik voličů vždy to podpořit u těch známých firem.Ale disidentů zase nebylo tolik kolik dnes je u žlabu figurek.Viz třeba senát-dílo Havlovo.Tady totiž přerostlo dílo asi původní záměr,a do práce nazpět k ponku,řemeslu,úředničině už se nechce nikomu kdo okusil byť rok v lepší pozici.Místo 250 disidentů už jde o bez přehánění desítky tisíc těch co se nemohou nikam vrátit.Pracovat pro ně je nedůstojné.Oni zásadně nechtějí přijmout způsob života,který neustále sami navrhují v zákonech.
08. 01. 2011 | 21:04

Břetislav Marek napsal(a):

Vážení občané,

pan Drozd nám předkládá to, co už národu dávno došlo a ještě si k tomu sdělení VYPŮJČIL - PITHARTA, tak a nyní máte další důkaz ???? To co zde sděluje valná část našich občanů ve vztahu k současnému POLITICKÉMU MARASMU nám Péťa napíše do tříset stránkové knihy ??? Tak a pan Drozd nám z toho velkolepého díla sděluje jak to PÉŤA myslí upřímně, jak upozorňuje na tento KOLAPS současného stavu naší společnosti ????
No to je přece DŮKAZ jak PRASE ????
Jak Vám zde velmi často cituji, že ti současní POLITICI ten KOLABORAČNÍ systém vytvářejí zcela účelově a že je to jejich VĚDOMÉ NEVĚDOMÍ ???
Tak a to je to co je příčinou těchto mocných - dokonalé účelové propojení POLITIKY s EKONOMIKOU??? To je ten účelově nastavený ZLODĚJSKÝ mafiánský systém, který je zcela jasně a vědomě účelově HÝČKÁN a stát KORUMPOVÁN a občané MRZAČENÍ ????

Oni AKTIVNÍ účastíci a tvůrci tohoto MARASMU, si už dělají ALIBY jak na některé VĚDOMÉ a ÚČELOVÉ devastaci snad chtěli i svojí SMRTÍ zabránit a vedli NEÚPROSTNÝ boj proti tomuto VĚDOMÉMU korupčnímu a likvidačnímu společenskému systému ??
On tak bojuje, už 21 let v různých funkcích proti tomuto MARASMU, že místo toho aby svých pozic VYUŽIL k nápravě a navedení nějakých SPOLEČENSKÝCH - SMYSLUPLNÝCH POŘÁDKŮ jen TLACHÁ. Po ZDEVASTOVÁNÍ a okradení tohoto národa ještě má ODVAHU na to, že o tom HRŮZOVLÁDNUTÍ píše jak nový OBČANSKÝ objev ???? Varování DROZDEM jak to ten Píťa už zřejmě pochopil, a UŽ NYNÍ je POKAKANÝ ??? Je to PUD SEBEZÁCHOVY nebo jeho zase čeká na to a kam se PŘILEPIT - on za to nemůže ??????
ON není ekonom ????
Je to jeden z těch kdákali " NEJME JAKO ONI " oni neměli žádnou odpovědnost ?? "JEN POLITICKOU ????"
Tak a UŽ je NÁM to jasné občané !!!! Už lezou z děr a čuchají jak se VYHNOUT - té své POLITICKÉ ODPOVĚDNOSTI ????
Věřte - byl, je a bude to zase jen ten jeden z těch 20% LIKVIDÁTIRŮ a SOUČASNÝCH NEMOCNÝCH MOCNÝCH ???

Mysleme, pamatujme, evidujme a sledujme tak ti MARASTÉŘI - si dělají zase z nás občanů doslova LEGRACI ??
09. 01. 2011 | 01:38

yara ze země krys napsal(a):

Každý člověk udělal v životě špatné věci, ale i dobré! Chtěl bych upozornit na jednu velmi, velmi dobrou věc s velkými kladnými důsledky pro naší ekonomiku, na které má zásluhu P.Pithart. Týká se překvapivě ekonomiky. On má totiž rozhodující zásluhu na tom, že bývalá AZNP byla prodána VW i proti vůli V.Klause aj., kteří chtěli tuto velkou firmu dát do kupónovky. Dneska by tam zaručeně rostla lebeda a bolševník, na to vemte jed. Vždy když chcete hodnotit činnost určitého člověka v kontextu historie, tak dávejte na misky vah do protiváhy argumenty stejného kalibru či váhy. Za tento čin ohledně AZNP/VW by měly být odpuštěny všechny negativní a špatné činy, kterých se v životě dopustil, pokud tomu tak je.
Zrovna tak nemám rád Vlastíka Tlustého zvaného lumpem a vrahem Mrázkem "téčko", který udělal spoustu nedobrých věcí, ale v pravou chvíly zablokoval (i když sice jen z osobních důvodů) převedení ohromného majetku na církev, aniž by někdo tehdy udělal řádný odborný audit a uspořádal celospolečenskou debatu k celé téhle velmi podivné akci, která zaváněla zlodějnou a politickým kupčením a jinými atributy! ČR by přišla o stovky miliard korun jen kvůli blbosti Topolánkovy a Kalouskovy partičky! Takže Tlustému rovněž odpustme. Ámen, pardon Enter!
09. 01. 2011 | 10:40

yara napsal(a):

Omluva za pravopis.
09. 01. 2011 | 10:42

vasja napsal(a):

yara ze země krys napsal(a):
On má totiž rozhodující zásluhu na tom, že bývalá AZNP byla prodána VW i proti vůli V.Klause aj......
------------------------------------------------------------------------------------
No vidíte, jakej ďábel Klaus byl demokrat.
09. 01. 2011 | 12:57

yara ze země krys napsal(a):

vasja :

Zkuste si o tom něco zjistit a pak kikinujte!
09. 01. 2011 | 14:42

pgjed napsal(a):

Pane Hvížďalo, docela pěkné. Zvláště po slabotách, kterými jste nás v poslední době častoval. Nicméně si neodpustím dvě výtky, vůči dvěma drobným faulům vašeho textu:

Prvním faulem je, když zamlčíte, že kniha je rozhovorem významného lidovce Pitharta s významným lidovcem Zikmundem. To nelze přecházet mlčením.

Druhým faulem je vaše sentence o ideologii. "...Tato zkušenost mu asi už nikdy nedovolila, aby se podal nějaké ideologii a zneužíval levně jazyk a fakta jen k tomu, aby se prosadil v politice. Je paradoxní, že právě toto angažmá, z kterého se Petr Pithart dokázal poučit, je mu často vyčítáno, a to dokonce těmi, kteří dělají velmi podobnou chybu již mnohem delší dobu jen ve službách jiných ideologií...." Je to neskutečný blábol. Ideologie sama o sobě přece není apriori zlá, pokud neobsahuje zlé, nebo zločinné záměry. Petr Pithart vstupoval do KSČ v situaci, kdy se mu jevilo, že je šance změnit ji ze stalinistického molochu v moderní levici. A odešel sám, jakmile zjistil, že to není možné. Dnes působí 16 let v KDU-ČSL a v posledních letech se stal ideologem KDU-ČSL, bojujícím proti pragmatikům, ztrátě identity a původního směru. Samozřejmě velmi ctěným a váženým.
09. 01. 2011 | 19:48

Tenco napsal(a):

yara von Ratlande
:))) I s tím Téčkem to beru.
Ten Nazaretský by je hnal. Ten by jim dal Berlusconiho bazén ! Ten by jim dal privatizaci zdravotních pojišťoven ! Ten by jim dal 150 miliard !
Ten by je hnal pěšky možná snad až do samotného Toskánska. Všecky.
09. 01. 2011 | 19:53

pgjed napsal(a):

Tu yara:

Se Škodovkou máte naprostou pravdu. S tím Tlustým jen částečně. Jaksi jste zapomněl poznamenat, že expertíza byla, jenomže ji nejenom bolševik Tlustý, ale ani deklarativní křesťané Jandák, Sobotka, Paroubek... nehodlali respektovat. I ustavila se parlamentní komise, ta nechala udělat novou expertízu a ouha, ukázalo se, že stát je církvím dlužen mnohem více, než se mělo původně převést. Jak s tím výše jmenovaní nasložili? To je notoricky známo. JE TO PŘECE POSLEDNÍ MAJETEK, KTERÝ MOHOU VÝŠE ZMÍNĚNÍ I NEZMÍNĚNÍ JEŠTĚ PŘIHRÁT KMOTRŮM K TOZKRADENÍ!

Pro upomenutí viz třeba co na to protestanti: http://www.cirkevnimajetek.cz/index.php?gadget=Blog&action=SingleView&id=249
09. 01. 2011 | 20:02

pgjed napsal(a):

To Levák:

Vážený, strašně kecáte.
09. 01. 2011 | 20:10

Sofus napsal(a):

Je morbidni, jak byvali estebaci (Hvizdala-drozd)a kovani bolsevici=Pithart jeste po dvaceti letech ohlupuji nevzdelane cechacky. Ti tady vedou velkou polemiku vlastne o tom, jak temto vyzirkum a prznitelum naroda jeste nadbihat. P. Pithart pochazi z kovane komunisticke rodiny na Kladne. Bolsevikem nikdy neprestal byt. Ano, Hvizdala je schopen prekroutit i to primitivni a elementarni Pithartovo: jak slysel travu rust! Prelozeno, bolsevik Pithart dostal strach, ze by on a jeho spolu-soudruzi museli jit delat neco, ba dokonce byt spravedlive potrestani za sve zlociny v KSC. K tomu nikdy nedoslo a zrejme v tomto cechackovskem bahnistanu, nikdy nedojde. Temto bolsevickym a komunistickym prasatum bude to moralni bahno vzdycky vyhovovat a oni si ho budou strezit az do poslednich dnu svych zivotu- viz soudruzi Pithart, Dienstbier, byvaly ombudsman Motejl=vnuk soudruha A. Zapotockeho, Rychetsky a dalsi a dalsi. Tem to zlate tele je tak pritazlive, ze se nechaji vynest nohama napred ze statem placenych uradu, postaveni, funkci... Dobre nam tak! Snad je ty Bozi mlyny jednou spravedlive semelou i s tema jejich plky na jejich vlastni obranu jejich bolsevicke minulosti. Nikdy nic uzitocneho pro tento narod a stat neudelali, ba naopak, nesou plnou odpovednost za soucasny marasmus v politice, ekonomice, moralce...
09. 01. 2011 | 22:33

Tencokida Hnuj napsal(a):

sofus
Paradoxně největší díl odpovědenosti nese nekomunista Klaus. Plus další členové Al Srajdy.
Co se týče pak slovního útoku na pana Motejla coby vnuka Zápotockého, tak to je již argumentace a soud z říše splašků a zvratků.
Tomu já nerozumím.
Já kydám jen hnůj. Poctivou chlévskou mrvu. Občas si opřu vidle i o ni, to je pravda.
Ale abych je máčel do sajrajtu ?

Takže nashle.
10. 01. 2011 | 12:47

pgjed napsal(a):

To Sofus:

Vážený, nechejte laskavě Petra Pitharta na pokoji. Nevím, co jste vy zač a co je na vašem životě k chlubení a pochválení, ale Petr Pithart si poctivě prošel jistě trudnou cestu od přesvědčeného synka přesvědčeného komunisty, advokáta chudých, z doby, kdy z toho koukaly spíše ústrky, než prospěch. A protože je vnitřně poctivý a rovný chlap, prošel si cestu konverze až k praktickému křesťanství. Málokdo se může něčím takovým pochlubit.

Tak nechejte na hlavě a své špinavé boty si laskavě pucujte o někoho jiného!
10. 01. 2011 | 16:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy