Sáhněte mu na peníze

11. 01. 2014 | 13:38
Přečteno 6969 krát
Zeman tvrdí, že Bohuslava Sobotku jmenuje premiérem do několika dnů, jeho kabinet do konce ledna. „Konečně,“ nabízí se zvolání – od voleb uplynulo čtvrt roku. Filozof Jiří Přibáň v chování Zemana vidí nebezpečnou hru a tvrdí, že Sněmovna s ním může bojovat spíše než žalobami škrty v rozpočtu hradní kanceláře.

Bohuslav Sobotka byl 3. ledna 2014 na Hradě a předal prezidentu Zemanovi po 72 dnech od voleb seznam navržených ministrů. Prezident ho přesto předsedou vlády nejmenoval. V pondělí 6. ledna byla podepsána koaliční dohoda. Výhrady měl prezident zřejmě nejen k Sobotkovi, ale i k Zaorálkovi a Dienstbierovi a zřejmě i k dalším ministrům. Včera Zeman slíbil, že ministři se ujmou úřadů do konce měsíce. Přitom uběhl dlouhý čtvrtrok od sněmovních voleb. Je chování Zemana, který jmenování dlouho natahoval, nebezpečné?

* Kdy by toto protahování situace, kdy máme nezodpovědného prezidenta a vládu bez důvěry, která má mít za něj odpovědnost, mohlo přejít v politickou krizi?

O politickou krizi se jedná již nyní, protože prezident oddaloval jmenování Bohuslava Sobotky premiérem, přestože je předsedou demokratické politické strany, která nejenže vyhrála volby, ale navíc má ve Sněmovně i nejvyšší koaliční potenciál. Je to výsměch nejen vůči parlamentu, který má zákonodárnou moc, ale i vůči voličům, na které se prezident Zeman tak často odvolává. Ať se nám současné rozložení sil ve Sněmovně líbí, nebo ne, je to projev demokratické vůle, kterou musí i prezident respektovat. Nenacházíme se v žádném výjimečném stavu, kdy by mohl vystupovat jako poslední pilíř demokracie odmítající jmenovat extremistické vůdce. Naopak, prezident extrémním počínáním blokoval běžný politický i ústavní proces a jeho kroky, byť nemusí být v přímém rozporu s textem ústavy, postrádají legitimitu a ohrožují samotné základy českého parlamentarismu.

* V jakém okamžiku by nynější politická krize hrozila přerůst v otevřenou ústavní krizi, kdy by mohl být prezident odvolán?

To je zcela extrémní a z ústavního hlediska velmi komplikované řešení. Je to možné podáním žaloby, kterou by posuzoval Ústavní soud. Pro tuto žalobu ovšem musí hlasovat tři pětiny přítomných senátorů a tři pětiny všech poslanců, což je obtížně dosažitelná většina. Navíc si myslím, že to je předčasná úvaha, protože poslanci mají i jiné prostředky, jak vést spor s prezidentem. Provoz prezidentské kanceláře je například závislý na státním rozpočtu, který schvaluje Poslanecká sněmovna jako zákon. Poslanci by tak mohli prezidentovi radikálně seškrtat finance pro jeho úřad.

* Zároveň padaly návrhy na takzvanou kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu.

Aby tato žaloba vůbec připadala v úvahu, muselo by se nejprve počkat, až Miloš Zeman jmenuje Bohuslava Sobotku předsedou vlády. V tomto případě by se nepochybně jednalo o spor, který by zcela zásadním způsobem definoval konstituování a fungování moci ve státě. Mezi akademickou obcí však vládne vzácná shoda v názoru, že prezident nemá pravomoc libovolně si vybírat jednotlivé ministry a že zrovna tak nemůže celý proces formování vlády svévolně zdržovat. Opačný názor vypracovaný Ústavem státu a práva je výjimečný a neudržitelný.

* Profesor Aleš Gerloch říká, že prezident jisté pravomoci při jmenování ministra zahraničí a obrany má, protože reprezentuje stát navenek a je vrchním velitelem armády. Naproti tomu ústavní právník Jan Kysela hovořil o tom, že pokud by se mu Sobotka podvolil, měli bychom na Hradě monstrum...

Nejde o pravomoci, ale maximálně o nepřímý politický vliv při konzultacích s premiérem během procesu sestavování vlády. Český prezident totiž nemá možnosti například polského prezidenta, který si může pro posuzování zahraniční nebo branné politiky zformovat svůj vlastní kabinet. Ani v Polsku ale tento kabinet nesmí nahrazovat práci vlády, o čemž se i polská ústava výslovně zmiňuje. V České republice na počátku roku 2014 spočívá hlavní problém v tom, že se naplno projevila prezidentova destruktivní politická síla bez toho, že by mohl nabídnout jakoukoli demokratickou ústavní či mocenskou alternativu. Spíše to vypadá, že chtěl co nejvíce oslabit politické strany a generovat korporativistický model, kdy by se průmyslníci setkávali s odboráři a představitelé nejrůznějších profesních organizací docházeli na Hrad a tam pod rouškou „odbornosti“ diktovali politiku země. To je ovšem děsivá alternativa, která by současnou krizi politické legitimity jen prohloubila!

* Protahování jmenování šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky předsedou vlády je možné považovat za snahu o snížení úlohy politických stran...

Jde o ignorování dějinných zkušeností. Posílení prezidentských pravomocí ve střední Evropě bylo zpravidla předstupněm k vytvoření autoritářského režimu. To byl příklad meziválečného Polska, které se konstituovalo jako republika, ale postupná koncentrace moci v rukou Pilsudského vedla k tomu, že se v zemi vytvořil autoritářský režim. I Václav Havel chtěl posílit prezidentské pravomoci změnou ústavy s tím, že v čase ekonomické a sociální transformace existuje vysoké riziko politické krize, a proto je třeba posílit exekutivní moc a stabilizovat politický i ústavní systém. Je dobře, že tehdy zákonodárci tyto návrhy odmítli. Zkušenosti z jiných postkomunistických a postsovětských zemí, v nichž přijali prezidentský nebo poloprezidentský režim, jen potvrzují, že takový režim jen urychluje oligarchizaci moci a vede k totální korupci a rozkladu politiky. Stačí se podívat na Ukrajinu nebo Rusko. Tam není systém ústavních brzd a rovnováh, ale zcela odbrzděný systém moci prezidentských klik a jemu blízkých oligarchických skupin. Ti, kdo se domnívají, že vytvořením poloprezidentského systému bychom u nás vyřešili krizi politické legitimity, se hluboce mýlí. A když se podíváme na sbližování názorů Andreje Babiše a Miloše Zemana, tak to je právě náznak této oligarchizace.

* A to nemluvíme o prezidentově poradci z firmy Lukoil Martinu Nejedlém a o prezidentově přijetí Tomia Okamury...

Populismus Tomia Okamury je Miloši Zemanovi jistě blízký, ale jaksi nejde dohromady s prezidentovým inauguračním projevem, v němž varoval před rasismem a extremismem. Navíc se zde ukazuje, že prezident má slabost pro různá hnutí, zatímco politické strany se snaží oslabit. Stav hlavních demokratických politických stran je u nás sice žalostný, ale přitom bez nich demokracie nemůže fungovat, protože v boji o moc zachovávají minimální míru reprezentovatelnosti demokratické vůle a sociálních zájmů občanů. Žádná protestní hnutí nemohou v demokracii nahradit politické strany. Strany sice trpí korupcí, oligarchizací, nepotismem nebo byrokratizací, ale přesto jsou v pluralitní demokracii nezastupitelné, protože umožňují na ose vláda – opozice definovat obecné a veřejné zájmy. To u nás bohužel straničtí vůdci nepochopili, politiku chápali jen jako zvláštní druh obchodu, a proto je dnešní ČSSD rozštěpená, zatímco ODS bojuje o přežití.

* To ale hovoříte o krizi stranické demokracie. Jak máme reagovat na krizi demokracie parlamentní?

Parlament je klíčová politická instituce právě proto, že v něm politika znamená neustálé řešení konfliktů a nalézání kompromisů a minimálních konsenzů. To je největší škola a odkaz parlamentarismu pro demokracii jako takovou. Populisté v popředí a jejich oligarchové v pozadí dokážou mobilizovat davy a prohlašovat se za reprezentanty jejich vůle. Demokracie však není nikdy otázka pouhé vůle, ale vyžaduje schopnost kompromisu a poznání, že každý názor a politický program má jen omezenou, a ne absolutní platnost. V tom spočívá velká škola koaličního vládnutí. Mimochodem, když se volá po změně volebního systému na většinový s tím, že jednobarevné vlády jsou stabilnější, a uvádí se Velká Británie, tak se jedná o velký omyl. I v moderní britské politice většinou vládly koaliční nebo menšinové vlády a jednokolový většinový volební systém mnohdy vytvoření jednobarevné většinové vlády znemožňoval. Koaliční program, to je vždy kompromis a ten lze účinně praktikovat jen v parlamentaristickém režimu.

* A co říkáte sílícím tlakům na to, aby se náš volební systém změnil na většinový?

Musela by se změnit ústava. Žádný volební systém není samospasitelný, každý má své deficity. V roce 1990 přijalo například Maďarsko složitý dvoukolový volební systém, v němž se kombinuje poměrný systém velkých obvodů s jednoobvodovými mandáty atp. Tehdejší maďarští ústavodárci a zákonodárci se silně inspirovali německým modelem, ale podíváme-li se na Maďarsko po 24 letech, rozhodně nevypadá jako stabilní Německo. I tento volební systém dokázal dovést Viktora Orbána k ústavní většině v parlamentu, po které následovala ústavní revoluce a změna režimu, jejíž součástí bylo i symbolické odstranění slova „republika“ z názvu země.

* Ale toto nebezpečí ve střední Evropě stále trvá: po Orbánovi se prezidentské funkce chce ujmout i Fico na Slovensku a možná i Kaczynski v Polsku a Zeman se snaží o totéž. Ti všichni mají tendenci měnit uspořádání v poloprezidentské systémy...

V celé střední Evropě se dnes vede boj mezi zastupitelskou a populistickou demokracií. Přímá volba prezidenta nemusí parlamentarismus nijak ohrožovat, jak ukazují příklady Finska, Irska nebo Rakouska, ale v nestabilních ústavních režimech otevírá cestu populismu. Samozřejmě že je možná i změna systému pro parlamentní volby, ale máme tady jasný nález Ústavního soudu z roku 2000, kdy byla prohlášena za protiústavní volební reforma tehdejší Zemanovy vlády, která vládla na základě opoziční smlouvy. Pokud by se však měla měnit sama ústava, upravující způsob parlamentních voleb, tak by se zcela nepochybně znovu otevřela otázka existence Senátu, organizace Poslanecké sněmovny atd. A já se obávám, že v současné politické atmosféře by takové diskuse jen prohlubovaly krizi demokracie namísto toho, aby vedly k jejímu posílení.

Vyšlo v MfD

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Michal Macek napsal(a):

oblehnete hrad a vyhladovte je :)
11. 01. 2014 | 13:48

JAHA napsal(a):

Sáhněte mu na peníze

Alebo na nieco ine, intimnejsie:-).
11. 01. 2014 | 13:52

Fajfojistic napsal(a):

Zakazte zvlastnim zakonem konzumaci alkoholu a koureni na hrade a v Lanech, pod pokutou 100 000 ustavnim cinitelum, a vybrane penize poukazujte do fondu na umoreni statniho dluhu.
11. 01. 2014 | 14:05

Ládik!!! napsal(a):

Rusnok: "Ty vole, Šaron."
11. 01. 2014 | 14:07

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Populistický....

populus - lat. lid

V Ústavě se praví, že veškerá moc je odvozena od lidu /populus/, čistě zastupitelská demokracie - bez možnosti odvolat zastupitele právě že vyjádřením moci lidu - ale přímo, je pak v podstatě švindl, obhajovaný tím, že " nejsme městský stát", " vše je dnes mnohem složitější než v městských státech" , " populistická a častá referenda by vyústila v anarchii" atd. /tedy rétorika ubermenšovských elit, uvyklých své nadutosti a zdánivé ukotvenosti v systému, který asle takto sami pomáhají podkopávat , rce při tom : " ech,víte, ty strany jsou lživé, zkorumpované a možná že jsou jen takovými jakýmisi dceřinkami Mafie či obchodně-fiannčních lobby, ale kdyý ony tak krásně vyjadřují ty touhy a příní, co ve skutečnosti :)))) chce lid !!!")/

Ostatně je komické, když se na takové věci vyptává/jenže on i podsouvá odpovědi - všimněte si, jak se pan Přibáň diplomaticky vyhnul jakékoliv reakci na zmínku o Nejedlém a Lukoilu, ono by totiž pak musil obhajovat celou tu plejádu podobných lidí v americké administrativě (kdy se nedávno v US ministerstvu financí těžko našli lidé nijak nespojeni s Goldman Sachs, například)/...tedy kdy se vyptává údajně dokonce spolupracovník StB a podivný privatizátor Mladé Fronty , to je k smíchu.

Pojmy polis a populus se tady šermuje jak na královském nádvoří, domnělé elity jsou ale nahé...již v blízké budoucnosti bude znát, jak se vypořádají s krizí, které následky se uhasit nepodařilo, ty jsou strukturální, ne epizodní či cyklické.
To pak bude zas řečí o tom, že lid /populus/ musí nyní přistoupit na slzy, krev a pot, že to jinak nepůjde. Anebo je zas rovnou poženou na jatka.

Moudrost není ani neústavní ani ústavní, ta buď je nebo není.

"Chybí-li spravedlnost, co jiného je suverenita než organizovaná loupež ?"
/sv. Augustin/

(i suverenita tkzv. ústavní zvyklosti, pozn. člen KPS)
11. 01. 2014 | 14:14

xerox napsal(a):

hvížďalo ... prostě se smiřte s tím , že zeman vás má všechny narkoleptiky u glutea maxima ...
i kdyby jste se všichni shromáždili v sazka aréně a sborově jste se jali kňučet , stejně by jste nevydávali jinej zvuk než obvyklé - íá íá íá ... :-)
11. 01. 2014 | 14:22

it napsal(a):

xerox byl zastaralej uz pred 30ti lety. Je typicke od xeroxu ze umi jen íá íá íá.
11. 01. 2014 | 14:28

Kelt napsal(a):

Slova,slova,slova.
Je to prosté,milý Watsone-Hvížďalo.
Ať je Zeman jaký je,není padlý na hlavu.Babiš má hroudu másla na hlavě a té ho může zbavit pouze v prvním čtení schválení služebního zákona.
K tomu má dojít údajně až po 17.lednu t.r.,a teprve poté může jmenovat vládu s Babišem.
Místní "právní puristé"zejména z té "pravé"části spektra jsou spravedlivě rozhořčeni,že nám vládne vláda bez důvěry PS.,což je sice pravdou,ale vyvažuje to více než dostatečně to,že nám nevládne vláda Miruny také bez důvěry.
Tito puristé trpí jako vždy velice krátkou pamětí.
Topolánkova vláda vládla bez důvěry půl roku,než se podařilo nakoupit dva uvědomělé poslance-tuším Melčáka s Pohankou.
Belgie byla bez vlády 16 měsíců,vedle v BRD to také nebylo otázkou týdnů,ale měsíců.
Možná to mohlo být o měsíc kratší-14 dní Haškův puč a 14 dní Bělobrádkova služební cesta.
Ale kdo chce psa bít,hůl si vždy najde.
11. 01. 2014 | 14:49

xerox napsal(a):

it ... vy by jste u té sazky arény mohl trhat lístky ...
a celé to shromáždění by se mohlo jmenovat - svědkové vopěnkovi ... možná bych vám nabídl množstevní slevu na lístky i plakáty ... :-)
11. 01. 2014 | 14:55

Bárta napsal(a):

Proč se Hvížďala diví, že prezident přijal Tomio Okamuru?
Tomio Okamura není předsedou parlamentní strany?
Pokud je, tak proč by ho nemohl přijmout prezident?
11. 01. 2014 | 15:04

David napsal(a):

"...Filozof Jiří Přibáň v chování Zemana vidí nebezpečnou hru

...Je chování Zemana, který jmenování dlouho natahoval, nebezpečné?

...O politickou krizi se jedná již nyní, protože prezident oddaloval jmenování Bohuslava Sobotky premiérem, přestože je předsedou demokratické politické strany, která nejenže vyhrála volby, ale navíc má ve Sněmovně i nejvyšší koaliční potenciál. Je to výsměch nejen vůči parlamentu, který má zákonodárnou moc, ale i vůči voličům, na které se prezident Zeman tak často odvolává..."

----------------------------------------------------------------------------------

Politika Zemana je přímo hnusná - "Rozděluj a panuj!"

Založil SPOZ, aby bral voliče ČSSD. Byl duchovním otcem intriky odstranění Sobotky hned po volbách - pučisti Hašek a spol. Teď zase otravuje už tak těžký vzduch ve společnosti oddalováním jmenování vlády. Je nesporné, že už uvažuje i o KDU-ČSL, jak ji využít k rozkolu ve vládní koalici. Doufám, že politici KDU-ČSL na tu jeho připravovanou intriku neskočí.

Zeman se ani nesnaží být nestranný, objektivní a spravedlivý!

Naopak. Sobotkovi hází klacky pod nohy, kde může, zatímco Rusnokovi nehodil pod nohy ani smítko. Pokud si myslí, že jako ústavně neodpovědný má právo mít právo veta při jmenování ministrů, tak by se měl jít už léčit.

To jeho jednání se mu vymstí. Občané všechno vidí. Nejsou hlupáci. Už toho jeho intrikaření mají dost a mohli by na protest proti němu vyjít i do ulic.

Jinak měnit volební systém na většinový, v našich posttotalitních poměrech, je na 100% cestou do pekel. Čím dříve to pochopíme, tím lépe.
11. 01. 2014 | 15:20

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Hvížďala se zřejmě nemůže dočkat toho, až bude ČSSD následovat ODS.

Až začnou ČSSD klesat volební preference, tak poslance ČSSD bude Babiš držet pod krkem podobně, jako Kalousek držel ODS.

Čím bude pro poslance ČSSD jasnější, že po příštích volbách nebudou směřovat do parlamentu, ale na úřad práce, tím pevněji se budou držet svých koryt a budou dělat to, co bude Babiš chtít.
Bude na ně podobně trapný pohled, jaký byl na odessáky a VV.
11. 01. 2014 | 15:21

veverka napsal(a):

Jó to kdyby byl prezidentem Kárl Vopěnka,to by Přibáň s Kyselou psali srdceryvné traktáty,kterak může prezident samozřejmě ministra odmítnout jmenovat.

Třeba toho který nemá čisté lustrační osvědčení.

Úplně jako kdybych to četl,tito pánové jsou přímo zosobněním falše a pokrytectví a dělají své "právní analýzy" podle toho jak se jim to zrovna hodí do jejich havlistického krámu.

Zcela souhlasím s panem prezidentem Zemanem a myslím si že turbostudent z Plzně,ten kdo nedostal bezpečnostní prověrku(dokonce dvakrát),naprostý amatér atd. by být ministrem neměl.

Karolínek Peak,Vlastiček,Horákových a Marečků Bendů už bylo fakt dost. A je úplně jedno že by ted byli z druhé strany spektra.
11. 01. 2014 | 15:24

Pepka Řepka ze sálu napsal(a):

Nešahej, nešahej frajerům na tělo,
ti bejvaj lechtivý, nesměj se, příšero!
Nešahej, nešahej frajerům na kůži,
nebo se popícháš vo trnovou růži.
:
Nesměj se, nesměj se, opilej blbečku,
šáhneš si podruhý a skončíš v hrobečku.
V hrobečku hlubokým, v lakovým penále,
vždyť sem ti říkala, šla pepka po sále.

Zpívala kočka ze Záběhlic.
a ta se vyznala o tom žádná.

Někdy mám pocit, že se centrální mozek právní vědy i lidstva přestěhoval do jakési university v nějaké díře ve Walesu. Ale určitě bude mít honosný titul...něco jako NYU.
A helemese, on už je Přibáň filososem.
:-)
teď už chybí jen další filosof.....pan Pehe.

Já na bráchu ping
já na bráchu ponh
rodinný marketing....

No ono jich moc není, na O2 arénu to není,ale randálu nadělají. Určitě přispěchá paní SŠ, že celou Amerikou hejbe Bimbův projev a v Bruseli se taky o ničem jiném nemluví.
11. 01. 2014 | 15:24

Stařeček napsal(a):

novinářům vadí nejvíce to, že jim Zeman vypustil rybník tím, že jim vzal z ruky trumfy, jež by po jmenování vlády použily a tloukli ho jimy do hlavy až do konce trvání jeho funkce. Není liž pravda pane Hvížďalo?
11. 01. 2014 | 15:27

vico napsal(a):

Včerejší veřejná dehonestace budoucích ministrů jen relativizuje dávný Topolánkův výkřik : 'Vždyť i to největší hovado má svůj strop". Ne nemá.

Vláda "odborníků" byla ustanovena rychlostí levné instantní polévky z Vitany.Zeman najmenoval premiéra a posléze celou vládu skoro tak rychle, jako když biblický bůh stvořil svět. Teď místo svatého práva premiérské loutky Rusnoka na to si určit své ministry/prý ani neví, kteří to vůbec jsou :-)/ platí pořekadlo : co se vleče, neuteče.

Zdejší bimboidi si ani neuvědomují, že vůle voličů se stává nedůležitým hovnem v trávě. Ač byla ustanovena parlamentní většina, vládu nemáme.

Otázka odbornosti, jako předpoklad výkonu funkce, je zástupná. Spíše by bylo zapotřebí se bavit o jiných překážkách. Například notorický alkoholismus a zejména podstatná charakterová vada.

Ve včerejších večerních komentářích na "24" už i lídři opozice, včetně bimboidy opěvovaného Okamury, zvedli svůj protestní hlas vůči počínání M.Zemana.

Hvížďala není můj oblíbený bloger, ale s jedním souhlasím. Nastal čas obléknout si boxerské rukavice. Na lítost přijde řada až po boji
11. 01. 2014 | 15:31

Pepa Řepa napsal(a):

Nešlo by přesunout do Walesu spor o Blanku?
Když už si Přibáň-o kterém by tady pes neštěkl, kdyby nebylo kámošů- troufá dělat arbitra mezi Gerlochem a Kyselou.
Copak ještě rozsoudí, arbitr právních sporů?
11. 01. 2014 | 15:36

vico napsal(a):

p.s. Jinak se opět potvrzuje můj původní předpoklad, že hlavní proud nepřátelství byl, je, a bude směřován vůči ČSSD. Herman exředitel z ÚSTRU nebo Babiš bez lustračního osvědčení "jsou ve vatě".

Nějaký bimboid shora napsal, že Topolánek také byl dlouho bez důvěry než sehnal přeběhlíky. Ano, ty mu sehnal Zeman :-) Melčák a Pohanka byli Zemanovy loutky.Vytvořili spolu spolehlivý hlasovací kombajn a pomohli prosadit pěkná zvěrstva/ alespoň z pohledu zdejších "admirálů"/.
11. 01. 2014 | 15:40

Pepa Řepa napsal(a):

A hele...ono se bude boxovat
:-)
Moravskej Kličko. Pak, že nemáme co světu nabídnout.
Box....ring volný.
11. 01. 2014 | 15:40

Anba napsal(a):

Pane Hvížďalo, když byla parlamentní demokracie po krk ve hnoji, před seberozpuštěním parlamentu, tak jste psal článek s hlavním vyzněním, že by poslanci přišli o celoroční plat a dostali "jen" odstupné, tak proč teď ta starost o parlamentní demokracii? Parlament máme, president koná, zatím neměl koho do vlády jmenovat, seznam kandidátů je čerstvý, PROČ BY NEMĚL MÍT PŘIPOMÍNKY? Vy byste neměl, pokud byste byl president, vždyť kecáte do všeho, i když jste jen novinář?
Vaše hlavní starost je v otázce "kdy odvolat presidenta". To by nebyla krize? Nové volby? Máte kandidáta? Řekněte, ať se zasměju.
11. 01. 2014 | 15:41

vasja napsal(a):

Za 4 roky profesoor Matoušek a Bursík vytáhnou toho Přibáně z pytle na prezidenta.
11. 01. 2014 | 15:53

Ládik!!! napsal(a):

Sáhněte mu na peníse
neberte mu bechera
uklouze i na rybíze
volejte mu pátera.

Sáhněte mu na bechera
neberte mu peníse
dělá jenom kolportéra
z mosqy bere provize.
11. 01. 2014 | 15:56

veverka napsal(a):

Možná by se měl Hvížďala zeptat na právní otázky nikoliv nějakého bezvýznamného kamarádíčka odkudsi z Walesu,ale rovnou toho nejpovolanějšího odborníka.

Slovutného plzeňského právníka Milana Chovance.

Ten mu jistě vysvětlí,že turbotitul od Kindla je ta nejvhodnější kvalifikace na ministra vnitra.

Jako náměstka by si tam mohl vzít Marečka Bendu.
11. 01. 2014 | 16:01

Kelt napsal(a):

Jako červená nit se příspěvcích "pravdy a lásky"vine dosud nestrávené a nevydávené nezvolení K.S,,Čecha jako poleno ,presidentem části Rakousko-Uherska,kde má knížecí rod své statky, lesy a rybníky.
Stále ve mně resonuje otázka,proč vlastně se měl stát K.S.presidentem?Kromě toho,že je vzdělaný a noblesní?
Ty skutečné důvody zůstaly nějak stranou-alespoň na první pohled.
K.S.má vše,o čem našinec jenom sní-bohatství,mužný vzhled,titul,noblesní pečovatelku,švýcarské občanství/sestře a švagrovi to trvalo dvanáct let,než ho obdrželi/.Jediné,na co již asi nedosáhne,jen státní funus-že by motiv?
11. 01. 2014 | 16:14

Ládik!!! napsal(a):

Kelt -
o K.S. zde nepadlo ani slovo. Co s ním furt máte?
11. 01. 2014 | 16:17

Ládik!!! napsal(a):

Kelte,
proč se vlastně stal M.Z. presidentem?
To by mě moc zajímalo. Já jsem pro jeho zvolení nenašel jediný důvod.
11. 01. 2014 | 16:25

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,

přečtěte si,co jste napsal ve 14.07.
Jinak K.S.je pro mne studnou poznání inteligence a myšlenkových pochodů "pravdy a lásky"Již ta první reakce člena jeho volebního štábu Hřebejka,že M.Z.volila rudohnědá prasata je velmi vypovídající-zejména o něm a dalších.
11. 01. 2014 | 16:27

Kelt napsal(a):

Ládík!!!,
protože dostal 2 750 tisíc hlasů,což bylo o půl milionu více,než K.S.
11. 01. 2014 | 16:30

Kanalnik napsal(a):

Moc hezky clanek, pane Hvizdalo. Vyvolava ve mne velmi smisene pocity fakt, ze se jako CR v tomto punktu radime spise mezi vychodni narody, tedy ze mame asi mentalitou bliz k autoritativnim systemum nez k demokratickemu usporadani, ktere reprezentuje Zapad (jakkoli tam jsou zase jine mouchy). Ostatne vysledek prvniho kola prezidentske volby to ukazal, stejne jako vysledek Babise a Okamury napodzim. Jsem zvedav, kde tahle zeme bude za 10 let.
11. 01. 2014 | 16:33

slonkovou si už koupil napsal(a):

Prezident, Hvížďalo, úplně klidně může jmenovat premiérem Andreje Babiše, předsedu strany, která má v sněmovně největší koaliční potenciál.

Který požádá Kavana o spisy o agenturních vazbách barelu dobrot, abychom tu konečně udělali konec různým kulišárnám.
Důvody zničení vojenské rozvědky Srbovým procesem a pozdějšího řízeného totálního provalu jejích spolupracovníků budou někde tady.

Vsadím boty, že první vázací smlouvu podepsal hajný ve Vídni s Vjačeslavem Molotovem. Hodně o něm mluvíval.
11. 01. 2014 | 16:34

Ládik!!! napsal(a):

Kelte,
panenkoskákavá - mě zajímalo, za co ty hlasy dostal? Za jaké osobní přednosti?
11. 01. 2014 | 16:38

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,
zadejte to nějaké firmě pro výzkum veřejného mínění-pokud na to máte v prasátku bratru tak jeden meloun.
Stejně tak byste se mohl ptát po motivech u jednotlivých stran.
Ale napovím Vám.
Zeman má mnoho nectností ale i některé přednosti-jednou z nich je,že nikdy nebažil a není jeho cílem získávání majetku "na všechny způsoby"-v tom se zásadně odlišuje od K.S.,který se stal Čechem jako poleno s cílem získat majetek konfiskovaný jeho předkům a to dost podivným způsobem.
Navíc representuje stranu,které nadbíhá velkokapitálu a straní potomkům sudetských Němců.
Čili volba M.Z byla z větší,či menší části protestní.
11. 01. 2014 | 16:52

Ládik!!! napsal(a):

Kelte,
máte na konci 2 překlepy - mělo být "groteskní".
11. 01. 2014 | 17:02

fafnir napsal(a):

Ládik!!!
no ty hlasy dostal od lidí stejných jako je on sám.Těch co si chrochtají blahem,když jsou nazvány spodinou,pardon,dolními miliony.Soudruh prezident(komunistou jednou,komunistou navždy,proto pro něj tak hrdý titul)by velmi toužil,aby i těch ostatních 7,5 milionu kteří ho nevolili,bylo tou spodinou,nikoli svobodnými hrdými občany,jedinci.Těm by pak mohl dál předhazovat citáty moudrých lidí,když se mu vlastních použitelných myšlenek nedostává,a dodávat za nadšeného souhlasného hýkání Keltů,a ostatních spodních,své poněkud vyčpělé bonmoty.A aby bylo úplně jasno,on nenávidí každého,kdo volil někoho jiného,ať to byl SChwarzenberga,Dienstbiera,nebo třeba i Roithovou.
11. 01. 2014 | 17:10

mb napsal(a):

vico ... jste hlasem volajícího na poušti ...

bimboovčani jsou ta poušť kolem ...
11. 01. 2014 | 17:12

strýc virus HxNx napsal(a):

tak asi tak: K.S.již monstrem je, a to několik let, Zeman se jím stále spolehlivěji stává a zřejmě nevyhnutelně stane. nevěřím ale, že Dienstbier, jak se za poslední rok projevil, by byl lepší volba, i když jsem jej v 1.kole se skřípěním zubů volil- ke druhému kolu - vida ony dva výtečníky - jsem již nešel, třebaže jsem doufal, že narkoleptik zvolen nebude.
kdysi pro mne byl přijatelný Švejnar, ale dnes, v Babišově, je to už passée.
11. 01. 2014 | 17:15

mb napsal(a):

pro zavirovaneho stryca ... dienstbier by byl nasobně lepší volba, nežli současné monstrum ... hezký večer ...
11. 01. 2014 | 17:26

Kelt napsal(a):

fanfir,
jste na špici těch vzdělaných a noblesních voličů v přímém následování výroku s.Hřebejka.
Takových,jako jste Vy ,se této zemi nedostává.
Je tomu tak dobře.

Jenom technická-7 500 tis.+ 2 750 tisíc to máme bratru 10 milionů 250 tis.voličů.
V této zemi mají voličské právo i kojenci?
Počty na úrovni třetí třídy ZŠ zřejmě nejsou Vaší silnou stránkou.
11. 01. 2014 | 17:28

S.Š. napsal(a):

Kanalnik :
Nu, pane Kanalniku, je pravdou, ze pan Okamura dobře vyluxoval hlasy Janě Bobošíkové, SPOZ a zcela evidentně taky DSSS. S Okamurou, zdá se mi, ale nebude tak zle. Přežili jsme Sládka v parlamentu, přežijeme i pana Okamuru. Zajímavější to bude s pány Zemanem a Babišem, pan Zeman, jak jsme se dozvěděli, má kostelecké uzeniny rád. Už 20 let.

Vico :
Ano, pane vico, vystihl jste to přesně, útok byl opět veden přednostně na soc.dem., nikoliv poprvé. Pan prezident se pokusil již předem degradovat Sobotkovy ministry v očích lidí. Summary ovšem : ano, přišel, zakádroval si, otočil se na jedné větě z ústavního komentáře jednoho profesora správního (!) práva a jednoho notáře, jakož i dalšího profesora správního (!) a finančního (!) práva, jenž veřejně říká, že by si přál v našem ústavním systému vidět silnějšího prezidenta, pokusil se alespoň propašovat své lidi na ministerstva jako náměstky, přidal nezbytné "idioty" a židovskou anekdotu, tím ovšem jeho hvězdná hodina končí, resp. skončí přesně 17. ledna jmenováním předsedy vlády. Pak už to bude brnkačka. Navíc, rok už máme za sebou. A bude-li se pan Zeman chovat po zbývající dobu stejně jako první rok, kdy mu spadla popularita o nějakých 20, možná až 30 procentních bodů dolů, podruhé zvolen nebude. Takže, hlavu vzhůru a s úsměvem novému roku vstříc ! :-)
11. 01. 2014 | 17:29

strýc virus HxNx napsal(a):

mb

by byl...
ale není.
kdyby pes nesr.l, dál by uběhl, pravda.
11. 01. 2014 | 17:36

Hurá napsal(a):

Bla, bla, blabla... Zeman je již především zlý a ješitný dědek, prázdná nádoba. Až zase začne chlastat, a on začne, bude to jeho konečná.
11. 01. 2014 | 17:45

fafnir napsal(a):

Kelte
v jednom máte pravdu,Schvarzenberský majetek byl opravdu podivně znárodněn, protože se nedalo najít ani kolaborace,ani že by byl Němec,(jako se stalo po návratu z koncentráku mnohým Židům(,tak byl přijat Lex Schwarzenberg,najděte si jeho znění.Byl znárodněn jen proto,že byl velký.Ostatně poprvé ho znárodnili vaši levicoví spolubratři,nazi.
11. 01. 2014 | 17:49

fafnir napsal(a):

Kelte
nejen voliči,ale i neplnoletí jsou občany této země.Hodláte jim upřít občanství,jen proto,že ještě nemají volební právo.A i mezi nimi,soudě podle toho jak je budou vychovávat rodiče,bude stejné proceno svobodných občanů a spodiny,jako u těch co mají volební právo.Tolik k těm počtům.
11. 01. 2014 | 17:56

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

fafnir
Spodina jsi ty a takoví jako jsi ty, negramoto. Ještě že jste v prezidentských volbách propadli, Česká republika by byla pro smích celému světu.
11. 01. 2014 | 18:03

jozef napsal(a):

Sahnete mu na penize...

Staci mu chleba se sadlem a tri okurky.
Aj preto dostal medialne ostrakizovany Zeman viac dovery,nez medialna ikona,nez ten nenazrany/protisrbsky,protislovensky,proiredentisticky.../ ex and new feudal.
Prezident Zeman je zivym svedectvom,ze plutokracia Imperia si nedokaze kupit kazdeho politika /na rozdiel od USA,ci Britanie ai.Pozri Hvizdalov blog Prezident je idiot/

K comu je dobre toto protizemanovske /ciastocne aj protibabisovske/ besnenie zasluzilych volnotrhovych medialnych existencii?
Medialne /"reformne"/strany "su v pekle",v pekle ideovom,programopvom,personalnom,medialni pekelnici,Hvizdalovci, vsak nadalej vystrajaju jak zmyslov zbaveni.
Akoze pravi bojovnici za slusnost a demokraciu dennodenne zaplavuju verejny priestor zlcou,nenavistou.

Podobny a dlhodoby hon medialnych existencii na slovensku lavicu tiez neviedol k posilneniu mediami preferovanych stran, ale k posilneniu stran pravicovo radikalnych /SNS,Kotlebovci/.
Medialne existencie /'komentatori",osoby na narode dlhe roky nezavisle,ludom nevolene,osoby stanoviskami blizsie Washingtonu,blizsie teroristovi Thacimu,ci saudskym princom,nez slovenskej vlade/ si tak pletu bic,ostry bic, aj na seba.
11. 01. 2014 | 18:08

fafnir napsal(a):

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů
tykejte svým soudruhům komoušům.A dolními miliony tedy spodinou vás přece veřejně nazývá váš vámi milovaný komunista,toho času president který svými výroky a chováním dělá ostudu doma i v zahraničí, Zeman Já 1.Jeho snahou evidentně je vyrovnat se Jelcinovi,ale ani na to nemá.
11. 01. 2014 | 18:16

JAHA napsal(a):

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

fafnir
Spodina jsi ty a takoví jako jsi ty, negramoto. Ještě že jste v prezidentských volbách propadli, Česká republika by byla pro smích celému světu.

Ano, taka moznost tu teoreticky pred volbami bola. A dnes je skutocnostou:-).
11. 01. 2014 | 18:18

jozef napsal(a):

fafnir
No tak prave Jelcynovi,specialne Jelcynovi usili/resp.pomahali usit/ ustavu zapadni poradcovia.Pretoze s pomocou Jelcyna fakticky riadili/likvidovali/rusky stat Mossad CIA.
Kedze likvidacia hospodarstva statu nadobudla desive rozmery,usili zapadni poradcovia ruskemu prezidentovi pravomoci na urovni cara...

Ak by Zeman bol podobny Jelcynovi,prazske/severoatlanticke/media by ho chvalili do nebies.Zeman vsak na rozdiel od Jelcyna /a medialnych vojackov/evidentne nie je nici poddany,nici otrok.Zeman je natura zemita ceska,patrioticka,zizkovska.
Som na jeho volicov pysny.
11. 01. 2014 | 18:29

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Cituji:

„Vyšlo v MfD“

Drozd v Moskvě školený zpívá pro Babiše.

Ta vznikající vláda se podle Sobotky má jmenovat Protizemanovská koalice, ale mohlo by se to klidně jmenovat Koalice smíru na účet levice.
Stbák s antikomunistou
a na účet ČSSD.
11. 01. 2014 | 18:30

fafnir napsal(a):

jozef
vy buďte pyšný na svůj Ficoland,ale do našich poměrů se nemontujte.My to také neděláme.Jo a užijte si Klausovou.Konec konců,to že vše připisujete Mossadu je návaznost na vašeho nacipřítele,a bohužel faráře, Tisa.
11. 01. 2014 | 18:33

jozef napsal(a):

to fafnir

Dakujem za kazdy komentar.Bez diskusie by sme sa prilis nepoznali.
Ak by ste mali nejake argumenty,tak dakujem vopred.
11. 01. 2014 | 18:40

Rumcajs napsal(a):

Tohle vsechno si muze Zeman dovolit jen proto, ze 55% tohoto naroda je tupa masa.
11. 01. 2014 | 18:44

fafnir napsal(a):

jozef
argumenty už boli hore,ak ste si ich nevšimli,nič s tým nenarobím.To o Mossadu bol iba prívažok.Prepáčte,ak mrším Slovenčinu ako tu mnohý Slováci Češtinu
11. 01. 2014 | 18:45

rychle do kina napsal(a):

Bože, tady sou štamgasti.
Si děti vzaly žlučovité staříky na víkend domů.
11. 01. 2014 | 18:52

zbyněk napsal(a):

Fafnir.....
máte pravdu, Jelcinovi se nevyrovná ani náhodou, ten měl po požití milý úsměv, laškoval se ženami a někdy i zatančil. Strnulý výraz a neustálý střeh není dobrá vizitka.
11. 01. 2014 | 18:58

jozef napsal(a):

tu Hura
"Zeman je zly a jesitny dedek,prazdna nadoba..."

Zeman je autorom programu OF - o tom sa nesmie v mediach ani muknut.
Zeman je jedna z troch najsilnejsich ponovembrovych osobnosti/Havel,Klaus,Zeman/ o tom sa pred volbami a pocas nich pisalo mnohokrat.Mimoriadne vzdelany intelektual.

Zeman je osobnost,ktora popri profesorovi Komarkovi vytiahla neparlamentnu/ a programovo takmer klausovsku/ SD do silnych parlamentnych pozicii.
O tom v mediach je tiez prisne zakazane hovorit.Jedine v samizdatoch.

Zeman je radikalny kritik klausovskej/resp.MMF vnutenej/hospodarskej transformacie.Zeman je spickovy ekonom. To Vam v mediach,dlhe roky protransformacnych,proklausovskych... nepovedia.V mediach podavaju len polopravdy a lzi.Len taketo menu.
Bastite len hnoj.A ten masmedialny hnoj zvraciavate v domnienke,ze je to cira pravda.
11. 01. 2014 | 19:02

Pepa Řepa napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):

Kelte,
panenkoskákavá - mě zajímalo, za co ty hlasy dostal? Za jaké osobní přednosti?
----------------------
esli to nebylo proto, že rozloží sosana?
Že by Vám to rvalo žíly?
:-)
Nebo máte nad postelí foto Dientsbiera fedrujícího KSČM?
Půjdete cedit krev na Václavák za Mládka a Chovance?
11. 01. 2014 | 19:03

Kelt napsal(a):

fanfir,
já o voze,Vy o koze-klasika učňů "jarpora".
Že nezvládáte počty ze základní školy -v tom nejste sám-budiž Vám to útěchou.
Neupírám občanství těm ,kteří se narodí českým občanům,ale volebního práva nabývají až osmnáctým rokem věku-to Vám zřejmě také uniká.
Dle Vás patřím do spodiny,dle úrovně Vašich vyjádření a"vzdělanosti"bezpochyb patříte do" High society" ala Janoušek,Rittig,Mrázek,Krejčíř,Pekárek a celá ta plejáda modrých soudruhů .
11. 01. 2014 | 19:17

zbyněk napsal(a):

Josef...
máte pravdu, Zeman má mnoho prvenství. Píšete, že je autorem programu OF,jen jste opomenul jeho zásluhy na tvorbě naší politické kultury a jeho zásluhy na vzdělávání politiků, což započal přátelskými vztahy s kapitalistickou cizinou v Bamberku.
11. 01. 2014 | 19:21

Kelt napsal(a):

Pepo Řepo,
bývaly časy,kdy jsem se bavil Vašimi vtipnými glosami-kde jste byl takovou dobu?
Že by na nějakém školení?
11. 01. 2014 | 19:22

ivan napsal(a):

Takovou ananii (masturbaci),jakou předvedl MZ v čt24 10.1.014 bylo něco , co lze charakterizovat zvoláním "hoďte na něj síť".
11. 01. 2014 | 19:32

fafnir napsal(a):

ne Kelte
ne dle mého vyjádření,ale dle vyjádření všeho a vámi obdivovaného Zemana.Jen si poslechněte,jak říká,že chce být presidentem dolních x milionů.Že se mu to nepovedlo,a dolními miliony zůstávají jen jeho voliči,a ostatní sami sebe mezi dolní,tedy spodinu,se nehodlají počítat,je jeho prohra,ať se tváří jakkoliv.Že se holám počítat mezi high society se mipokoušíte imputovat pouze vy.Já se počítám mezi svobodné občany,nikoli mezi "dolní" jak se mi zase pokouší imputovat jistý notorický alkoholik,který dostal hlasy od těch dolních.Inu svůj k svému.
11. 01. 2014 | 19:37

fafnir napsal(a):

dodatek pro Kelta
z vašich vývodů lze dovodit,že kdo nemá volební právo, nemá presidenta.Inu zajímavá konstrukce,hodná Zemanova obdivovatele.
11. 01. 2014 | 19:40

fafnir napsal(a):

jestli je Zeman autorem programu OF,a jsem sto vám to věřit,tak není divu,že tak rychle odešlo do kytek.Já OF nevolil.
11. 01. 2014 | 19:44

linoleum napsal(a):

Stejskal zdvihl dekl od septiku a vypustil Drozda. I šauerová z emeriky přiložila polénko. S napětím čekám, koho cenzor vypustí zítra. Že by pehe? Nebo urban? Je to pro ty havloidy zatracená makačka. Fendrych odvedle je už pro prču a nové volímkarlovské autory aby člověk pohledal. Ale bojovat se muší.
11. 01. 2014 | 19:57

jozef napsal(a):

to zbynek

No ja by som vedel aj o sebe vselico nelichotive povedat.V slabej chvili.

Nie som adoratorom nikoho.Povedal som tu uz toho vela napriklad proti Klausovi i za Klausa/"podakovanie ceskemu prezidentovi" atd./,za Paroubka i ostro proti.
S laskavym dovolenim pana Stejskala,ktory na rozdiel od masmedii/priestor demonizacie a debilizacie a vseobecnej bulvarizacie plutokraticky riadenej-nicenej spolocnosti/,usiluje o kulturnu a pluralitnu diskusiu.

Churchill ma dnes vo svete mnozstvo obdivovatelov hoci sa dopustil fatalnych kiksov...
11. 01. 2014 | 19:58

Kelt napsal(a):

fanfire,
nejsem obdivovatelem M.Z.,to používáte jenom jako Vaši výchozí pozici k postoji vůči mně.
Já jsem volil Zemana až ve druhém kole,jako menší zlo.
V této zemi existuje marginální menšina bývalých vexláků,agentů a donašečů StB,kteří se díky politice V,K./kolik komunistů bylo v jeho druhé vládě?/se dostali k miliardovým majetkům,obdobným způsobem jako Váše ikona.
Čím se živíte fanfire?Prací? A jakou?Pochlubte se.
Těch spodních deset milionů dle Zemana jsou ti,kteří se živí prací vytvářející hodnoty a na ty minulá vláda přenesla tíhu svých "reforem".
Víte,bohatý levičák je rozmar,chudý pravičák-/pracující za mzdu/je trubka.
Ps.A jak je to s těmi 7,5 miliony,co nevolili Zemana-nebylo by od věci do toho započítat i domácí mazlíčky?Třeba i rybičky v akváriu?
11. 01. 2014 | 20:02

resl napsal(a):

Protože je Zeman hlupák, trochu moudřejší člověk, by seděl na Hradě a zabýval se hloupostmi ve sněmovně, nebo senátu, jenže to by musel být střízliv a namáhat hlavičku a na to hradní lhář není zvyklý. A na copak je zvyklý ? Na drby, hlášky od svých slouhů ti toto zemanovské monstrum, dovedou kam chtějí a introvert a bývalý mladý trouba, vyčleněný ze společnosti stejné generace, najednou dostal moc. No nededivme se.
11. 01. 2014 | 20:17

ujo napsal(a):

pí.S.Š
soudí, že po 17.1. to bude brnkačka.
Otázka je pro koho.

Pro Zemana určitě, ten si umyje ruce a bude ( pln mstivosti a potměšilosti jemu vlastní)jmenovat vládu dle premierova návrhu. Možná ještě zopakuje svůj vzkaz Špidlovi: "vládnout se musí umět"

U Sobotky si nejsem vůbec jist.
Až bude na 100% jisté, že i díky jemu restituce klapnou pustí se do něj i ti jeho současní pravicoví fandové.
11. 01. 2014 | 20:18

resl napsal(a):

pardon,
i já se "nededivím"
11. 01. 2014 | 20:20

Viky napsal(a):

Moc by mne zajímal náhled našich dvou stálých přispivatelů, pana Honzáka a Hnízdila, na prezidentské působení M.Zemana, hlavně na odůvodnění jeho neustálého kočkování se s politickými oponenty. Říká se - za vším hledej ženu, případně problémy v sexu. A to může být i lapálie některých stárnoucích flustrovaných mužů, jejichž ego ne a ne se smířit s vlastním problémem a následně pak týrá své okolí. Přál bych našemu prezidentovi naplněný vášnivý vztah jaký prožívá francouzský president Holland. To by alespoň signalizovalo, že máme prezidenta aktivního a toužícího po životě. Pohled na budoucího sedmdesátníka s holí v ruce propagujícího ovar a panáčka becherovky, obklopeného svýma kamarádíčkama, kteří neustále šturmují do nicotných soubojů, tomu nenapovídá. Škoda.
11. 01. 2014 | 21:06

strýc virus HxNx napsal(a):

fafnir se zas odkopal.
no nic.

resl zase neumí dát dohromady gramaticky a významově smysluplný odstavec. bože. MMSE 20?
asi tak.
11. 01. 2014 | 21:13

S.Š. napsal(a):

ujo :
"Vládnout se musí umět". To jo. S nesmrtelným nepřítelem v zádech, to se to vládlo. Jak to bylo s ruským dluhem, privatizaci farmaceutického průmyslu, bambergskými kufříky, difamačními materiály vznikajícími rovnou na Úřadu vlády, lžemi, které musel řešit ÚS, etc., etc., si taky ještě leckdo pamatuje. Na pana Šloufa a Zemanovu personální politiku rovněž. Špidlovi tenhle pán nesahá ani ke kotníkům.
Nu, a pokud jde o Sobotku, uvidíme. Že bude mít celý kopec problémů v koalici i ve vlastní partaji, je evidentní. Dala bych mu ale šanci. Pokud jde o vyjednávání, zatím si špatně nevede, zdá se mi.
11. 01. 2014 | 21:32

Joe Ratata napsal(a):

Ládík, fafnir
Zeman se stal prezidentem hlavně proto, že magnáti, loutkáři, mafiáni, presstituti a cooltůůůrní fronta natlačili do druhého kola prezidentské volby noblesního šlechtice a tak těm s nevymytým mozkem nezbylo nic jiného, než to jít hodit Zemanovi.
11. 01. 2014 | 21:55

T.Paine napsal(a):

Výrazně snížit rozpočet (nejen) Hradu?

Souhlasím. Plýtvají a hodují, jako by nikdo z nich žádné dluhy nenasekal a nezvyšoval.

Co přivítají převážně ženy (daňové poplatnice)?
Výrazně snížit proplácení za alkohol a alkoholické dýchánky. Zákaz nabídky a proplácení pitiva s obsahem alkoholu 15 a více %. Zákaz nabídky a proplácení kuřiva, je-li. V Hradní vývařovně nařídit maximum stravy rostlinné a minimum stravy živočišné.

Co přivítají převážně muži (daňoví poplatníci)? Pouze domácí buchty a lidové koláče. Zákaz proplácení dortíků a zákusků.

Co (snad) přivítají ženy i muži? Jen potraviny a pitivo v tuzemsku vypěstované a vyrobené.

Prezidentovi samotnému ovšem speciální dietní režim. Každý den uzeniny z Globusu a Šaratici. U 4 z 5 konzumentů to zrychluje jejich kroky.
11. 01. 2014 | 23:05

mb napsal(a):

sáhněte mu na peníze
sáhněte mu na gule
do ucha mu impregnujte
jedu z ňáké bobule

daly prášku podle rady
Bimbo vidí jako rys
zas se nám to nepovedlo
pláče smutný bimbohryz

jak to ovšem v žití chodí
objekt uchlastal se sám
kouzlo demokratičnosti chlastu
zchátráš pán anebo kmán ...
11. 01. 2014 | 23:29

JAHA napsal(a):

Ad: Jozef
Zeman je radikalny kritik klausovskej/resp.MMF vnutenej/hospodarskej transformacie.Zeman je spickovy ekonom. To Vam v mediach,dlhe roky protransformacnych,proklausovskych... nepovedia.V mediach podavaju len polopravdy a lzi.Len taketo menu.
Bastite len hnoj.A ten masmedialny hnoj zvraciavate v domnienke,ze je to cira pravda.
11. 01. 2014 | 19:02

Teda, vsetky Vase voloviny citam bez pohnutia, bez komentara, naco vobec komentovat, sme na nich zvyknuti Ale vyssie citovane, to je uz naozaj na vysetrenie. Proti Klausovskych??? Vid opozicna zmluva - prvy priklad a zarodok svinskej korupcie sprava dolava, ktora trva dodnes? Vid angazovanie sa Klausovcov klamstvami za Zemana pred volbami(synacek sa v tom vyznamenal) - vysledok velvyslanectvo na Slovensku. Prepacte. Viete sledovat udalosti a suvislosti, ci Vam NIC nedochadza?
11. 01. 2014 | 23:44

jozef napsal(a):

To JAHA

Vazeny!Dovolim si poprosit o oponenturu.Tvrdu oponenturu,nie hluposti.
Udalosti sledujem asi intenzivnejsie nez Vy.Koncom r.1989 som sa napriklad vybral do Prahy za V.Komarkom,aby som vyslovil podporu jeho koncepcii "transformacie deficitneho monopolistickeho hospodarstva na trhove".
Zeman mal ku Komarkovi nazorovo velmi blizko.
Zapad /a tunajsie,najma prazske media/ vsak podporil Klausov koncept,divoky,dobytci:bleskovu privatizaciu,bleskove zruinovanie celych odvetvi,drasticke zdevalvovanie realnych prijmov a uspor obyvatelstva,pravny chaos,pravne vakuum...

Na oblbnutie obyvatelstva kuponova privatizacia.Manifestacne som sa jej odmietol zucastnit,hodnotiac ju ako antiekonomicky podvod,megapodvod na obyvatelstve,ktory sa mi hnusi.
Media zosmiesnovali prof.Komarka i Zemana a chvalili Klausa,zbierajuceho zahranicne pocty.Finantial Times mu dal titul "genius"...
Media,prazske i bratislavske,boli PRO-klausovske!!!,tak,ako ine zahranicne, severoatlanticke.
Dnes sa k tomu mnohi nechcu priznat.Dnes dokonca niektori byvali podporovatelia "rychlej transformacie" dokazu za divoke 90.roky ziadat pre Klausa /nevidia ani zahranicny natlak/ sibenicu.

Len reprodukujete primitivne medialne sugescie.
Opozicna zmluva /vid Rakusko,Nemecko ai./nie je diablov vymysel,ci "prvy zarodok korupcie".
Zeman je favorit lavicovych volicov,ktorych je v spolocnosti vacsina.Schwarzenberg/tvar desnej vlady/ vyjadril uplnu spokojnost
pre Reflex/ s vysledkami volieb,pretoze dlhodobo ho akceptovala len tretina!!! volicov!!!
Schwarzenberg mohol zvitazit jedine zazrakom.Ani tvrda medialna masaz v prospech neho a v neprospech kandidata lavice /a patriotickej pravice/ nezabrala.
Kecy o Zemanovej lzi su typicky,nizky,perfidny medialny produkt.Media totiz klamu a manipuluju 24 hodin denne a na celej ploche.

A ak Vam niekto pomoze pri volbach,hoci aj symbolicky,potom je Vasou povinnostou ho odmenit.V USA sa velvyslaneckym postom odmenuju dokonca obycajni sponzori...
12. 01. 2014 | 01:51

K.M. napsal(a):

PRO STUDENTY A UČITELE - NEJEN VYSOKÝCH ŠKOL - ČR, BY MĚLY BÝT TAKOVÉ ROZHOVORY STEJNÈ POVINNÉ, jako byla pro moji generaci povinná >>Reportáž psaná na oprátce<<,

a v této souvislosti mne velmi zaráží jak nízký počet čtenářů, jak nízký počet s obsahem rozhovoru diskutujících, polemizujících...

Moje připomínky ke dvěma úvahám pana profesora Přibáně:

1) "...straničtí vůdci - politiku chápou jen jako zvláštní druh obchodu...", je nad jiné výstižný popis toho, co se děje v ČR, a to je ten pravý důvod vzniku oněch hnutí, na jejichž rizika... v politice, pan profesor upozorňuje,
ale tato hnutí se zdravě brání akceptovat skutečnost, že se v čecho-moravo-slezské kotlině opakovaně v historii "téměř všech" stran, dostanou nahoru...,

do etáží ve kterých se činí rozhodnutí..., lidé, kteří již nemají žádný kontakt k realitě života v dolních etážích, ve kterých se skutečně bojuje o holé přežití, lidé, kteří především umějí obchodovat jen ve vlastní prospěch...

/stačilo by jen přinutit členy ČSSD, strany tyjící z ideálů..., k místopřísežným prohlášením o původu jejich majetku a příjmů z akcií... ,aby se vědělo, za jaké zájmy ve skutečnosti bojují...(?), aby se vědělo, pro které z nich je politika jen vedlejšák...?/

Při poslední volbě se ukázalo, že Babišovo ANO je v tomto bodě nejpokrokovější, a proto je i v tomto bodě nástup nových hnutí z mého pohledu do politiky ČR přínosem... a měl by se posilovat...,

neboť při příštích volbách by profylakticky neměl z mého pohledu zůstat v parlamentu - až na velmi vzácné výjimky, které by prokázaly, že se nepodílely na tom obchodování - nikdo z parlamentu předchozího..., neboť, jak známo, i jen jeden shnilý... brambor, stačí... nakazit ostatní...

2) Nutnost okamžité změny ústavy musela být jasná každému kriticky uvažujícínu občanu ČR již při "vyvádění" posledního NEZODPOVĚDNÉHO ZA SVÉ JEDNÁNÍ... a nejpozději při průběhu volby toho NOVÉHO... (nějak mi to ušlo, má taky tu neodpovědnost v papírech... ?)

Obavy z rizik ústavních změn se musí nutně srovnávat s neochotou přiznat si, že se člověk musí podrobit nějaké operaci, která je vždy spojena s riziky..., aby na tom světě ještě nějakou chvíli pobyl...

Baťa by připomněl, že problém způsobený... odkládáním řešení..., vyhřezne... s daleko většími komplikacemi...

A odkládat se nedá již vůbec nic, neboť řešení situace celé společnosti rozdělené úměle na "úspěšné" a "neúspěšné" se musí řešit okamžitě, musí se neprodleně řešit vrácení ukradeného..., nemají-li děti ve škole na obědy...!

Odpovědní za tuto skutečnost by neměli dostat příležitost..., s lupem zmizet...!

Parlament Čecho-Moravo-Slezanů se ukázal být neschopným v řešení skutečně naléhavých úkolů v politice, ukázal se čtvrtstoletí naprosto NESCHOPNÝM V ZÁKONODÁRSTVÍ a všichni co v něm od roku 1989 byli..., by měli tuto jejich "neschopnost" zpúsobenou jejich skrytými... zájmy... společnosti v poměru k odseděné době v teple parlamentu..., nahradit..., aby měly ve škole okamžitě všechny děti na obědy...!

Tvorba zákonů se musí odejmout i legislativě, neboť i tato nezůstala ušetřena důsledků systému "URVI SI CO MŮŽEŠ!"... a bude si zcela jistě při tvorbě zákonů hájit "jejich již vybojované..."

Tvorba zákonů musí přejít zcela na neutrální akademickou půdu, nejlépe pod záštitou dalšího... hnutí...(aby bylo v opozici k >>ANO<<, třeba s názvem >>NE<< pro >>NEzávislé na kapitálu<<, neboť politika v ČR se musí začít emancipovat, musí se vymanit z moci kapitálu..., chtějí-li Čecho-Moravo-Slezani přežít ve střední Evropě), jak naznačeno na pokračování za blogem pana Heřmana Chromého >>Nevolnost z české demokracie<<,

od 27.08.13-16:05... (studenti by nyní měli požádat o spolupráci učitele...!)

K.M.
P.S.: Děkuji >>aktualne.centrum.cz/blogy/<< za uvedení tohoto rozhovoru pana Hvížďaly a pana profesora Přibáně na těchto stránkách... Těšilo by mne, kdyby se na těchto stránkách mohl zveřehnit i jejich rozhovor v rubrice >>SALON<< na stránkách >>Právo<<, před ca. třemi. nebo čtyřmi měsíci...,
neboť takové rozhovory považuji za významný přínos pro rozšíření obzoru těch, kteří by se pořád ještě chtěli aktivně podílet na pozitivních změnách ve společnosti...
12. 01. 2014 | 02:33

Medikolog napsal(a):

Hmm, ...mezi akademickou obcí.. atd.: Pane Hvížďalo, proč je názor akademické obce, která hájí a prosazuje své zájmy na úkor jiných, vámi nadřazován názoru svazu zahrádkářů, názoru vojenských nebo policejních veteránů, či názoru dělníků v montovnách automobilů např.? Protože se momentálně "hodí do krámu" loutkovodičům naší politiky? Těm kteří vás finančně nadstandardně zabezpečují?

Akademická obec se má věnovat činnostem akademickým, z reálných oborů věd exaktních pak tím, čemu nejlépe rozumí (možná i na světě) - své specialisaci. Tou ovšem není práce hlavy našeho státu.

Tak ať akademická obec "drží pec" a stará se, aby jejich absolventi byli ve svých odbornostech na světové špičce. Nebo ať to v akademické obci zabalí a jdou do politiky, jako kdysi profesor T.G.Masaryk.
12. 01. 2014 | 08:01

Medikolog napsal(a):

au 08.01

Máte pravdu. Ale Hvížďala není tím, za koho ho máte. On moc dobře ví, jak to je, že Zeman má třídenní akci v kraji a pak má jediný pracovní den (14.01.2014) na prostudování a posouzení Sobotkovy dohody. Jenom nás má za to, za co vás pan Stejskal nejspíš smázne. Nemá to slovíčko o "nechytrosti" na tři rád (/;>))
12. 01. 2014 | 08:08

Medikolog napsal(a):

Překlep hloupý, ale můj. Omlouvám se. V mém 08.08. má být 16.01.2014 a ne 14. -- Mea culpa, maxima culpa.
12. 01. 2014 | 08:12

Ládik!!! napsal(a):

Pepo Řepo -
že rozloží sosana? To bude nakonec výsledek. Jenže pochybuju, že tohle bylo cílem jeho voličů. Soudím tak podle mnoha zdejších komentářů, v reálu se s tolika sosany nepotkávám (nebo nepoznám, že jsou sosani).
Mnozí z jeho voličů v něm jistě viděli svůj obraz. Povolený opasek, eruktaci, meteorismus. Ti, kteří se dostávají pod obraz.
Zajímavé je, že nikdo z jeho voličů zde nechce na férovku přiznat, proč ho volil. Asi mají problém s férovkou. Myslel jem, že Kelt by mohl, ale zklamal.
12. 01. 2014 | 08:20

šašek z Jihlavy napsal(a):

jozef napsal:
"Staci mu chleba se sadlem a tri okurky.
Aj preto dostal medialne ostrakizovany Zeman ...."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
STAČIL, pane kolego a kdoví jestli, talčenka, jitrnice a ostatní prasečí produkty neodmítal, to byl jen takový Mrázkův bonmot, který se ujal.Bejvávalo!
V Lánech i na Hradě je mnoho mlsných jazýčků, které je třeba uspokojit. A tady je prostor pro redukci rozpočtu.
Vybavuje se mi scénka z pohádky Byl jednou jeden král, jak dvořané prchali z hradu, kde se prudce zhoršila kuchyně. Bimbo to ví, má s takovými vyžírky letité zkušenosti, ale co dělat, když lepší nejsou k dispozici. Korupce se nemusí projevovat jen penězi, k dispozici je mnoho dalších požitků, zvl. když to zatáhnou poddaní.
Jednou možná vznikne scénář k pohádce pro děti i dospělé: Byl jednou jeden zeman, který chtěl být králem, ale skončil jako hradní šašek.
S Klausem má společnou jednu vlastnost - pohrdá lidmi, škodí jim, kde může a přitom chce být obdiviván, ne-li milován. Obklopuje se podivnými existencemi a odmítá i konstruktivní kritiku. Oba ztratili zpětnou vazbu, těch pár poskoků a podžtašků ji nenahradí. Největším trestem pro oba bude postupný odchod do zapomnění, média si najdou jiné objekty a zakyslým stracům zbude jen zášť.
Pokud napíší paměti, docela rád si počtu. Něco ve smyslu: Jak jsme společně pohnojili politiku.
12. 01. 2014 | 08:44

Joe Ratata napsal(a):

Ládíku,
na férovku, proč jste volil Kadla?
12. 01. 2014 | 10:21

Ládik!!! napsal(a):

Joe Ratata -
na férovku: nevolil jsem nikoho, ze dvou důvodů. Ten hlavní je, že nikdy nevolím "menší zlo", nenechám se ovlivňovat k "protestní volbě". Volím za sebe, mám 1 hlas, je jenom můj. Nevolil jsem ani v prvním kole. Do parlamentu jsem volil SSO - nebylo to marné, dostali nějaké prachy na další existenci.
12. 01. 2014 | 10:42

ld napsal(a):

Další munice k tomu, zrušit prezidentský úřad.
Není k ničemu, maximálně pro plýtvání prostředky a pro zlost.
12. 01. 2014 | 10:43

fafnir napsal(a):

Joe Ratata
vy ale musíte nenávidět vše,co zavání kulturou.No pro někoho je těžké pochopit něco jiného než Troškovy filmy a Evu s Vaškem na Šlágru.
A proč Schwarzenberga.Protože jsem věděl,že se nebude ožralý potácet nad korunovačními klenoty,že nebude zdržovat jmenování vlády vzešlé z voleb,že nebude protlačovat do vlády své nikým nevolené a ve volbách utrpěvších výprask kamarádíčky,kteří navíc za půl roku dokázali vyhodit více peněz v přímých zakázkách bez výběrového řízení než Nečasova vláda za 3 roky,že nedohodí zemanův odborník z MZ zakázku firmě,kterou oředal svému synovi.těchto a mnoha dalších důvodů.které by byly na dlouhý elaborát.
BTW.Orličtí Schwazembergové dali na obranu republiky pes milion prvorepublikových korun.Za to je Ratatové a Zemanové,jejichž předci nedali kromě daní ani korunu, nazývajíí cizáky.
12. 01. 2014 | 11:21

K.M. napsal(a):

12.01.14-02:33 - DŮVĚŘOVAT, ALE PROVĚŘOVAT...

Odlišnost politického hnutí opřeného... o akademickou... obec, by měla spočívat především v prosazování ROČNÍ FUNKČNÍ DOBY ZASTUPITELŮ NA VŠECH ÚROVNÍCH státní správy,

t.j. zastupitelé by se na všech možných úrovních POTVRZOVALI.../ NEBO ODVOLÁVALI... A NAHRAZOVALI JINÝMI..., před koncem každého roku v tajných
volbách!

NAVIGACE K PODROBNOSTEM o tomto systému na odborných stránkách aktualne.cz:
- za blogy pana Pehe >>Odborník na odborníky na hradě<< - 09.12.13-04:36 a
- >>Odbornická politika je protimluv<< - 06.01.14-00:07, 11:12 a 13:19... resp.
- za blogem Vojtěcha Navrátila >>Změna systému, která by ve škole neprošla<<... - 10.01.14-01:28 a 11.01.14-01:58

P.S.: to Medikolog - 12.01.14-08:01:

"Tak ať akademická obec "drží pec" a stará se, aby jejich absolventi byli ve svých odbornostech na světové špičce. Nebo ať to zabalí a jdou do politiky, jako kdysi profesor T.G. Masaryk..."

Medikologa bych chtěl v této souvislosti upozornit na to, že v tomto případě by se jednalo jen o roční "výpomoc" v politice..., jak novými myšlenkami, tak vhodnými charaktery..., opřenou především o 4. rok vysokoškolského studia, a pokusit se i s takovou pomocí..., odlepit ČR od nepříliš slunných míst ve světovém hodnocení (Karlova universita na 390. místě?, ekonomika závislá převážně na montovnách cizího kapitálu, v morální oblasti mezi africkými zeměmi...),
a to především v důsledku skutečnosti, že se v politice ČR nenachází žádní politici, nýbrž - až na výjimky - jen všehoschopné vyžírky..., kterým by navrhovaný ROTAČNÍ SYSTÉM, demokratickou cestou nejspíše a nejrychleji (když už není trest smrti...), zabránil v působení dalších škod...

A kéž by se při tom případném ročním částečném přerušení působení v akademické obci, mezi těmi vyvolenými, kteří obětují 12 měsíců pro obnovu těch hodnot, o které by měla politika orientovaná na DESATERO usilovat..., našel nějaký člověk s hodnotami a vlastnostmi profesora T.G. Masaryka...

Česká republika by to potřebovala jako sůl...
12. 01. 2014 | 11:32

modrý edvard napsal(a):

Viděl jsem mapu, jak okresy volily v druhém kole prezidentské volby. Taky jsem viděl mapu, jaká je v jednotlivých okresech vzdělanost. Můžete si tipnout, ale ty mapy si najděte sami. Abyste mě nevinili, že fandím tomu či onomu.
12. 01. 2014 | 11:32

ld napsal(a):

modrý edvard ,

s tím vzdělání to asi moc co do činění nemá. Protože pak se někdo zeptá, jak se v tom promítají fofrštudáci z Plzně, Sládkovičova a dalších pseudouniverzit.

Kdyby stál ve druhém kole proti Švarcenbergovi šilhavý opičák, chodil by na Hrad veterinář-očař. Ale na kdyby se nehraje.
12. 01. 2014 | 11:40

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Lidoví modžáhedi budou mít ve vládě taky svého člověka, jsem zvědavý, kdy ti se pustí do Zemana.

Správně, a asi jen naoko, se k vládě staví Lidovci: „my tam nemusíme být“ a tak dostanou od ČSSD, co budou chtít.

Kdyby nebyl Sobotka …., tak by řekl: „v parlamentu má většinu pravice a je přirozené, aby sestavovala vládu ona. Pokud se nedokáže mezi sebou dohodnout, tak ať tolerujte menšinovou vládu ČSSD nebo pokud koalice ČSSD s pravicí, tak jen za předpokladu, že ta koalice bude realizovat předvolební program ČSSD.“

Tedy, zodpovědná je pravice, pokud se nebude schopna dohodnout a hrozilo by, že republika nebude mít vládu, tak jsme ochotni pomoci, ale za našich podmínek.
12. 01. 2014 | 12:09

xerox napsal(a):

jozef - 01:51

velmi dobře ...
12. 01. 2014 | 12:25

fafnir napsal(a):

Kelte
čím že se živím.Inu,teď ničím.Ze 48 odpracovaných let jsem se živil 17 let v dělnických profesích,a když vaše rodná KSČ uznala,že dělnická třída napravila můj původ,tak jsem směl absolvovat SPŠS a poté jsem se živil jako 31 let technik,obor TZB.To ovšem pdle vás není práce.Lidé práce jsou především pobírači dávek,tedy dle Virotikových fans.
12. 01. 2014 | 13:23

fafnir napsal(a):

Id
teď jste nařkl Chovance a Haška,Ciencalu, že volili Schwarzenberga,važte lépe slova.
12. 01. 2014 | 13:28

pijavice napsal(a):

promodralý edvarde
Spíš jste si to měl srovnat s mapou koncentrace boháčů závislých na státních penězovodech a bohatě placených úředníků zbytečných ministerstev a institucí.
Pak byste pochopil pražský úspěch barelistů.
12. 01. 2014 | 13:49

ld napsal(a):

faf,

nenařkl, jen ukazuju slepou uličku.
Nehledě k tomu, že VŠ titul získaný za 9 měsíců je na úrovni kurzu pro neplavce.
12. 01. 2014 | 13:53

Bavor napsal(a):

fafnir napsal(a)11. 01. 2014 | 18:16 :
člen Klubu Pravicových Spotřebitelů
tykejte svým soudruhům komoušům.A dolními miliony tedy spodinou vás přece veřejně nazývá váš vámi milovaný komunista,toho času president který svými výroky a chováním dělá ostudu doma i v zahraničí, Zeman Já 1.Jeho snahou evidentně je vyrovnat se Jelcinovi,ale ani na to nemá. KONEC CITÁTU.
Fafnire, nemylte se. „Spodinou“ může být i „horních“ 10000.

fafnir napsal(a)12. 01. 2014 | 11:21 :
BTW.Orličtí Schwazembergové dali na obranu republiky pes milion prvorepublikových korun.Za to je Ratatové a Zemanové,jejichž předci nedali kromě daní ani korunu, nazývajíí cizáky. KONEC CITÁTU.
A za to si nechali od okupantů zřídit koncentrák v Letech, aby měli lacinou pracovní sílu ve svých lesích.
12. 01. 2014 | 13:57

Pepa Řepa napsal(a):

Autora dálkového výslechu i právního arbitra všehomíra omlouvá dlouhá nepřítomnost v Čechách.
Chybička se vloudila, předposlední písmenko mělo být eS.
njn. stane se .

K tomu jen jednu faktickou poznámku.
Rozpočet KPR netvoří ani tak money na repre ba ani na chod ouředníků kolem prezidenta, ale hlavně výdaje na Správu, renovaci, výstavy, údržbu.....etc. etc. což si může každý duševní naháč snadno zjistit na internetu, pokud ovšem chce.

Zlí jazykové by si dokonce vytáhli statistiku, kolik bylo ouřadů za veselých časů VH-pokoj s ním- kolik za VK a kolik nyní. Ne ve Správě, ale v servisu okolo hlavy státu.

Takže sáhnout na peníze sice útočí na nízké pudy- utáhnout pípu-slouží různým interneztovým svazákům a svazačkám k vyslinění, ale to je tak asi všechno.

Ale pokud by to byla výzva s eS sličným krasavicím...proč ne?
12. 01. 2014 | 14:05

Joe Ratata napsal(a):

fafnir
Nechcete se živit jako věštec?
Před rokem jste věděl, že se Zeman bude potácet nad korunovačními klenoty, nebude chtít jmenovat premiéra, dokud nebude jasná koalice a bude mít výhrady k některým lidem, které by měl jmenovat do funkce ministrů.
Prezident vzešlý z přímých voleb má poněkud vyšší legitimitu, než kdyby byl jen proválcován hlasy poslanců ze stran, co nikdo nevolil, případně hlasem poslance odsouzeného za korupci, jako se to stalo v případě církevního tunelu.
Nějak jsem si nevšiml, že by Karlík teď dával milióny státu. Zato z něj cucá a cucá. Navíc měl tu drzost před volbou rozeslat osobní dopisy, v nichž zdůrazňoval svou masarykovskou výchovu a při tom jeho otec byl tvrdý kritik Masaryka a přední činovník fašistické organizace Vlajka. To pak je těžko ho volit.
Jinak máte pravdu, mně stát zdaní každou korunu co vydělám a žádné finance od něj nedostávám, takže v součtu na provoz státu vydávám podstatně větší částku než celý knížepán.
Přiznávám ale, že se raději podívám na Troškovo Slunceseno, než se kochat pseudovědeckými pojednáními pana profesora Céputny.
12. 01. 2014 | 14:07

Desiderius napsal(a):

Měsíce tady vládne rusofil soudruh Zeman a jeho vláda složená z mnoha dalších soudruhů a nikomu to tady nevadí. Ty Češi jsou velmi podivný folk.
12. 01. 2014 | 14:31

Joe Ratata napsal(a):

Desiderius
Teď se Zemanovi dokonce nelíbí ministerský kandidát socanů Mládek pro vazby na Rusko.
"Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande."
12. 01. 2014 | 14:52

fafnir napsal(a):

Joe Ratatata
Inu to je to kalašnikove.Někdo Slunce seno a to ve 3 pokračováních,někdo Aloise Nebela,Někdo Babovřesky,někdo "Obsluhoval jsem anglického krále",někdo Evu a Vaška,někdo Dvořáka.Řekl bych,že tudy vede ta dělící čára mezi Zemanem a většinou protikandidátů.
A když už lžete,tak alepoň ne tak očividně blbě.Jeho otec ve Vlajce nikdy nebyl ani ji nepodporoval.To se mu ani zarytí komouši nepokoušeli po válce přišít.
BTW.To exposé s Vlajkou je z dílny Zemana a jeho teamu,jako ostatně i jiných soudem odsouzených lží a pomluv.A že se Zeman bude potácet permanentně opilý,bylo už jasné z množství alkoholu,které podle svých slov denně zkonzumoval,nebo spíše vychlastal.
12. 01. 2014 | 15:04

Kelt napsal(a):

fanfir,

Vy mne máte za komunistu jenom proto,že jsem nevolil Šláfnberga jsem tedy "Váš třídní nepřítel".
Pracoval jste jako dělník i jako technik,proto mne Vaše příchylnost k těm,kteří zde systematicky po sedm let rozkrádali tuto zem,umožňovali existenci takových "podnikatelů" jako Janoušek a Rittig/již za komunistů dostal 9 let natvrdo za rozkrádačky/a daňově zvýhodňovali horních deset tisíc dost zaráží-pokud ovšem píšete pravdu.
A psát,že pro mne jsou lidi práce pobírači dávek,tak to je,nezlobte se,hodně hloupé.
Pro mne jsou lidi práce- popeláři,listonoši,které vidím dnes a denně za každého počasí,všichni lidi ve fabrikách ,na polích,učitelé,hasiči,policajti i úředníci.
Na škole jsem jezdil na noční šichty na Kladno stavět výdřevu,takže jsem poznal,jaká je horničina dřina-proto mne takoví Bakalové,který dal TOP09 9 milionů na kampaň a vyplatil 6 miliard dividend,napůjčoval si desítky miliard a teď majitel dolu na černé koksovatelné uhlí prodal KOKSOVNU,a hodlá vyhodit 2 500 lidí na dlažbu v regionu,kde pro ně není žádná práce.
Tito lidé práce zaplatili "reformy"Kalouska.
Když se dočtu,že Drábek bez výběrového řízení zaplatíl za zpackaný IT projekt 1,4 mld.Kč/mimochodem firmám,kde měl se Šiškou účast/tak jenom žasnu a nevěřím,jak může někdo vůbec takové politiky volit,nota bene jim ještě věřit.
A K.S.je kdo?-jenom předseda takové strany.
12. 01. 2014 | 15:17

a podvlíkačky taky, hvížďale napsal(a):

Je vidět, že fafnir ustrnul u toho vyučení bez maturity.
Takže se nikdy pořádně nenaučil jiné zámky než u stopětek.

Asi rok se tu diskutovalo o tom, co dotyčný ve Vlajce dělal, vynakládala se úžasná energie na minuciózní rozlišování mezi Vlajkou do března 39 a po, chudák Rys-Rozsévač byl citýrovaný nahoru dolu, Radola Gajda taky a marně.
Dráček nepochytil nic.
O sídle zednářské lóže taky ne.
Jemu je prostě tahle historická veteš fuk, hlavně že má svůj barel nahnilých dobrot.
12. 01. 2014 | 15:19

Ládik!!! napsal(a):

Kelte -
když už jste v ráži, vysvětlete mi, prosím, TNP (zrušené v 53). Zejména jejich smysl.
12. 01. 2014 | 15:24

fikus napsal(a):

Hvížďala:

jaká krize, vždyť ta je zde setrvalá a můžete si vybrat.
Nebo tu, až se půjde s klacky na Prahu - sedím u okýnka. Buhuš neví která bije, o práci a běžném životě neví zhola nic - na druhé straně odvahu má, že do toho jde, ale je to Benda II, nic víc.
Bimba nechte Bimbem, že hledáte s Fenrychem pořád oběť a tykadlo ruské oligarchie

Víte Hvížďalo, komunisti byli otřesné zřízení, ale jedno si nedovolili jako tito "hospodáři" - docela si vážili těžké lidské práce, která pravda nebyla extra ohodnocena. To dnes nikoho nezajímá. Těžce manuálně makat v 65ti to je vážně v ČR výhra. Víte o co jde? Že ti co makaj tu káru táhnou
12. 01. 2014 | 15:29

fafnir napsal(a):

Vždyť já vím Kelte
pro vás jsou lidi práce popeláři a horníci.Technici a konstrukce(obojím jsem se živil) jsou dle vás a lidí jako vy lehkoživkové.Však mi také soudruzi,když mi dávali svolení na průmyslovku kladli na srdce,abych se neodrodil dělnické třídě.Pravda párkrát jsem je poslechl,a když na mě tlačili abych vstoupil do vaší rodné KSČ,šel jsem se na čas schovat znovu do montérek,tak na rok,dva.
A kdo vám kromě svobodomyslných zednářů ještě vadí.(a to jsem katolík.)Asi i židé,a přirozeně katolíci.
Proč by Bakala koksovnu neprodal.Když je to tak lukrativní a výdělečné,kupte si ji,jistě vám na ni dají úvěr a vy se nakapsujete.A provozovat ztrátový důl,a krýt nálady z těch výdělečných.Inu tak bude za chvíli muset vyhodit i ty z těch výdělečných.Zchudnou všichni.
Ad reformy Kalouska.A kdo podle vás dělal reformy když padla těžba na Kladensku,a s ní i výroba železa a většina výroby oceli.nebyli u vlády náhodou socani?Jak to,že na Kladně si poradili,a je tam jedna z nejnižších nezaměstnaností,a tam kde na kraji vládnou komunisti(Ostravsko,ˇUstecko) je nejvyšší nezaměstnanost.Není někde systémová chyba krajseké vlády.Ostatně po půl roce vlády Zeman-Rusnokových odborníků je nejvyšší nezaměstnanost,a ne a ne klesat.
A K.S. je předseda strany,která má program pro který jsem všema desíti.Holt jsem neposlechl soudruhy z dílenského výboru ROH-KSČ,a na rozdíl od jejich současných pokčovatelů soudím,že na dluh prosperita nikdy nevznikne.
12. 01. 2014 | 15:43

Kelt napsal(a):

fanfire,
udělejme "gentleman agreement"-já na Vás vynechám a Vy mně.
Souhlasíte?
Jenom technická-Kalouskova reformní cesta k prosperitě,/která se nekoná/ stála zhruba 1 billion Kč a jsme na úrovni roku 2008.
Co jste si pořídíl za těch 45 Kč?Poslal jste Šláfnbergovi děkovný dopis?
12. 01. 2014 | 16:03

Joe Ratata napsal(a):

fafnir
Babovřesky jsem bohužel ještě neviděl a že na Šlágru dávají Evu s Vaškem jsem se dozvěděl až od Vás. Zřejmě jste aktivní sledovatel. O kultuře se s Vámi tedy bavit nebudu.
Ale i v historii máte závažné neznalosti, tedy konkrétně o Vlajce a jejích činovnících.
Rovněž smysl činnosti odborů Vám zcela uniká a zřejmě jste zamrzl někde mezi kolekcemi a MDŽ, jinak by Vám docházelo, že v odborech se dnes schopnější zaměstnanci se ve vlastním zájmu pokoušejí postarat o ty méně schopné, neboť naši soudruzi (a jejich synci) kapitalisti by nejraději udělali z lidí práce bezprávné otroky.
Džou Ratatatatatatatatatatatata
12. 01. 2014 | 16:04

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,
již nevidím žádný důvod Vám cokoli vysvětlovat,i když uznávám,že máte na víc než na úroveň fanfira.
Ale když jeden nepozná,že to,co tady předváděl Topolánek a Nečas s Kalouskem bylo jen "vytírání vočí"kecama o Řecku a nutnosti "šetřit/hlavně že nezapoměli na malé domů pro sebe a své kamarády/ani dnes,tak Vám není pomoci a není co vysvětlovat.
To,že tři tzv.pravicové vlády skončily předčasně,s ostudou a rozvratem hospodářství-to by mělo každého trnout-pochopitelně ne ty,kteří na tom bordelu profitovali.
12. 01. 2014 | 16:29

fikus napsal(a):

ale kdepak...odbory se starají především sami o sebe - je to hra na pocit.
Těch odborářů znám spousty jejichž jediným nutkáním je přežít a mít se fajn. Možná víc dělat ani nejde, nevím já je neplatím.
12. 01. 2014 | 16:31

Kelt napsal(a):

oprava -trknout
12. 01. 2014 | 16:33

fafnir napsal(a):

Kelte
je poněkud nelogické,žádati vzájemné nereagování a položit otázku.Asi byste mě právem peskoval,že neodpovídám.Tedy nebylo to 45Kč ale poněkud více.Holt průměr je věc ošidná.
Nevím proč bych to měl mít za zlé minulé vládě,když o tom rozhodla současná Zeman-Rusnokova vláda odborníků20.Můj "dík" tedy patří plným právem jí.
12. 01. 2014 | 16:52

Joe Ratata napsal(a):

fikus
To byste se divil, jak je naše věrchuška ve firmě nerada, že jsou tam odbory, ale dobře chápe, že když už si platíme dobrovolně 1% z čisté mzdy, tak proto, že máme svoje právníky, které neoblbnou výhrůžnými kecy, které tak dobře fungují na ty pitomce v montérkách.
Odbory už dnes nejsou pobočkou státostrany, ani vedení firmy, dokonce ani cestovní kanceláří a rehabilitačním zařízením.
Proto ten tlak na jejich dehonestaci, zesměšňování a poukazování na odborářské bossy, protože naši demokrati by nejraději odbory demokraticky zakázali. Podle nich by měli ty netáhla v montérkách držet hubu a krok a makat 12 hodin denně za dolar, aby oni mohli jezdit kolem světa a kupovat vily v Toskánsku a ostrovy v Dubaji.
12. 01. 2014 | 16:52

Ládik!!! napsal(a):

Kelte -
vůbec se Vám nedivím, že se k TNP odmítáte vyjádřit, bylo by to do vlastního hnízda. Ale pokud dovolíte, dám Vám jednu radu: nikdy nesuďte člověka, jak jste učinil výše. Nikomu nevidíte do hlavy - potenciálně Vás každý může "strčit do kapsy" a ani o tom nebudete vědět. Soktates říkal: "v každém člověku je slunce..."; škoda, že to nenapsal.
12. 01. 2014 | 16:57

fafnir napsal(a):

Joe Ratata
myslíte ty odborářské bosse breitlingy(hodinky za 75-600 000) na rukou?Ti jsou tedy opravdu schopní.Hlavně oškubat ty ,které zastupují.Ale nezávidím,a těm řadovým odborářům to docela přeji.
12. 01. 2014 | 16:57

Ládik!!! napsal(a):

sorry za překlep
12. 01. 2014 | 16:58

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!
TNP chtěl obnovit Drábek svým zákonem,kterým nařizoval pod ztrátou dávek v nezaměstnanosti zametat zadarmo ulice.
ÚS mu to zatrhl-co je na tom ještě k vysvětlování?
12. 01. 2014 | 17:47

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!
a pokud máte namysli PTP,tak zhlédněte,pokud se Vám to doposud nepodařilo "Černé barony"a máte to v barvách.
Já jsem sloužil jako syn na pět let zavřeného okresního tajemníka české strany národně sociální u 153,ženijního praporu v Litoměřicích.
Od března do září po pás ve vodě při stavbách pontonových mostů a další půlrok na Doupově při kladení min.
Vás tak vidím na modrou,nebo jste poznal vojnu jen z válečných filmů,neb jste měl tu kliku,že ji zrušili.
12. 01. 2014 | 17:58

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,
Vaše citace:
"Sokrates říkal,že v každém člověku je slunce-škoda,že to nenapsal"
Nemohu se nezeptat,jak jste k tomu přišel,když to nenapsal?
12. 01. 2014 | 18:07

Ládik!!! napsal(a):

Kelt -
zprostředkovaně. Josef Toman - Sokrates, 1987.
12. 01. 2014 | 18:13

Joe Ratata napsal(a):

fafnir
A jsme u toho. Ani Vy, ani já nevíme kde ty hodinky vzal. Třeba je koupil někde v zastavárně, nebo je dostal, nebo na ně dlouho šetřil, nevím. Ale Vy to zaručeně víte, takže máte jasno. To je právě ta dehonestace, tentokráte založená na předpokladu závisti.
Ti "bossové" ale žádné závratné platy nepobírají. Členů odborů ubývá a tak ubývá i peněz na mzdy.
Náš odborový svaz má 5 zaměstnanců a účetnictví předkládá ke kontrole, takže si 750 tisíc měsíčně, jako státní úředník co šéfuje ztrátovým dráhám, vyplácet nikdo nemůže.
Jinak, členství v odborech je dobrovolné, takže když člen není spokojen, kdykoli může svoje členství ukončit a už se od "bossů" nenechávat oškubávat, jak zase Vy naprosto přesně víte.
Jak říkám, Vy se živte jako jasnovidec. Všechno víte, všude jste byl dvakrát a přesně víte co bude dělat Zeman a odboroví bossové rok dopředu.
12. 01. 2014 | 18:16

fafnir napsal(a):

Joe Ratata
breitlingy v zastavárně.I vy vtipálku.Holt Zemanova krevní skupina,také odborník.A že účast v odborech klesá.Inu jen to dokumentuje jaké mají u zaměstnaců renomé.
12. 01. 2014 | 18:28

Joe Ratata napsal(a):

fafnir
To víte, ne každý vydrží, když si může demokraticky vybrat, být v odborech, nebo letět. Máme holt hentů demo demokraciu. A spousta lidí na pomluvy slyší, obzvlášť pokud jdou z televize od hlídačů demokracie.
12. 01. 2014 | 18:45

Kelt napsal(a):

Ládíku!!
Josef Toman byl přítelem a spolupracovníkem komunisty V.Vančury-dá se tedy v duchu Vaší ideologie a zákona o zločinné KSČ tomu Tomanovi věřit?
12. 01. 2014 | 18:46

Ládik!!! napsal(a):

Kelte -
jste strašně zamindrákovaný. Abych Vás dorazil, sděluji Vám, že jsem jedním dechem četl i Obrachtova Dobyvatele. Letopočty a jména znám ještě dnes, po prvním čtení. V hnědém obalu, 1979.
12. 01. 2014 | 19:16

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!
o něco výše jste mne napomínal,že nemám soudit druhé,neb je neznám-no nic,to přehlížím.
Vy a teď mám mysli,všechny s uhlířskou vírou v jejich jedinou pravdu se vyznačujete i tím/jako bývalí kovaní komunisté-v tom jste si nesmírně podobní/,že nejste schopni pochopit vtip.
Na motivy V.Vančury vznikl jeden z nejlepších filmů J.Menzla-"Rozmarné léto"-byl to velký spisovatel a komunista-proto ho pravice s hákovými křiži na rukávě popravila a J.Menzl je velký režisér,který to natočil.
Až dospějete/to nemyslím věkem/tak přijdete na to,že svět není černobílý a v dnešní situaci ti,kteří kritizují to,co s touto zemí vyvádí Kalousek tak nejsou apriori komunisty.
Právě tak těch 2,75 milionů,kteří volili Zemana nejsou rudohnědá prasata,dle Menzlova kolegy Hřebejka.
12. 01. 2014 | 19:37

Hurá napsal(a):

To Josef:
Dobře, tak to doplním. Je to i sedmilhář špína. Spokojen ?
12. 01. 2014 | 20:33

Joe Ratata napsal(a):

Ládíku,
volba Zemana nebyla protestní volbou, ale jeden z posledních záchvěvů pudu sebezáchovy českého národa.
12. 01. 2014 | 20:43

Ládik!!! napsal(a):

Jste šílení.
12. 01. 2014 | 21:40

Asi tak napsal(a):

JOE
Poslední záchvěv pudu porodil tohleto...
12. 01. 2014 | 22:59

jozef napsal(a):

To sasek z Jihlavy

Tak porovnajte figuru VH,alebo Churchilla so Zemanom.Komplet.Moralku,chlast,zeny,vizaz...
Tych dvoch medialne /cipmedialne/entity priam miluju,priam adoruju /aj na Slovensku/,zo Zemana robia osklive monstrum.Preco asi?

Preco asi prof.Valtr Komarek,cestny predseda SD,nepodporil vo volbach kandidata SD,ale Zemana? Nedavno sme boli svedkami unisono vzdavanej poklony V.Komarkovi.Unisono poklony dokonca aj od tych,priaznivcov "sokovej terapie",ktorych nazval "zradcami".
Nepochybujem,ze prof.Komarek mal na mysli vylucne najvyssie zaujmy naroda a statu,ked podporil prave Zemana,cloveka,ktoremu osobne mal aj co vycitat, aj vycital.
Dovolim si analogiu:tak,ako v Britanii povolali svojho casu skaredeho Churchilla,alebo vo Francuzsku De Gaullea,tak prof.Komarek
/a cesky narod/
povolal do boja Zemana.
Lebo nielen prof.Komarek,aj vacsina naroda,v tomto pripade lavicovo a patrioticky zmyslajuca vacsina , videla akutnu potrebu silnej osobnosti v cele rozvrateneho,rozvracaneho,chaotickeho statu.Nie priemer,nie slabocha.

"Pohrda lidmi,skodi jim kde muze,..."
Prehanate.
Akymi lidmi pohrda?
Urcite medialnou luzou.Dlhe roky.A absolutne dovodne.Tie entity keby mali popri rozume stipku svedomia,poklaknu pred narodom a zmiznu z oci.
Viackrat som tu uviedol,ze poznam dost ludi,ktori nesleduju "slovenske" media zo zdravotnych dovodov.A len preto sa niektori z nich dokazu ubranit absolutnemu pohrdaniu,ci nenavisti k medialnym manipulatorom.Ini media sleduju a medialnych politrukov z duse nenavidia.Dlhe roky.Ako mravny suteren,nepriatelov naroda ap.

Pohrdaju lidmi a skodia im kde mozu prave rozni "Pocestni" v mediach a ini suvereni,ktori povedme gigakradeze na otvorenej scene /"transformacia"/ a volnotrhove ODS /od acka po cecko/ podporovali,chranili do poslednych chvil,suverenne spiniac alternativne politiky.

Zeman hovori o negativnej deviacii,sam pouzivam vyrazy ako Tragedia naroda a hanba ludstva,Zumpa,Suteren suterenov ap. Chomsky nie je osamoteny kritik medii.
13. 01. 2014 | 02:16

Ládik!!! napsal(a):

Joe -
co může být výsledkem protestní volby? Určitě něco nechtěného. A potvrzuje se to.
13. 01. 2014 | 05:18

joe Ratata napsal(a):

Ládíku,
už jednou jsem napsal, že Zeman NEBYL protestní volbou, ale záchvěvem pudu sebezáchovy.
Dovedete si představit, co by se teď asi dělo, kdyby býval vyhrál ušlechtilý šlechtic?
Nejenže by ještě vládla tragická vláda Odpovědníků řízená rozkrokem mocichtivé konkubíny, na financích by dále řádil šílený chemik a přisprostlý noblesa, jenž rozložil a paralyzoval ministerstvo zahraničí, jako nejvyšší představitel ČR by na Sudetoněmeckém srazu vykřikoval svoje teze o zločinném prezidentu Benešovi a neplatnosti jeho dekretů. Jako prezident by podle svého gusta najmenoval lokaje do funkcí soudců na všech stupních, prolomil hranici roku 48 a pak už by zbývalo jen uznat platnost Mnichovské dohody a vyhlášení Protektorátu Böhmen und Mähren, aby se konečně podařilo docivilizovat Čechy, jako se to povedlo u Lužických Srbů, což je autentický citát páně knížepáně.
13. 01. 2014 | 08:34

Joe Ratata napsal(a):

jozef
Se Zemanem lze jistě v lecčems nesouhlasit, ale jeho výroky na adresu českých žurnalistů jsou, bohužel, zcela pravdivé.
Vážil jsem si Valtra Komárka a kdyby se uskutečnila jeho koncepce transformace, nemuseli jsme se dnes nacházet u snědeného krámu. A Valtr Komárek doporučoval na prezidenta Zemana jako nejvhodnějšího kandidáta. Jistě měl k tomu důvod.
13. 01. 2014 | 08:44

Ládik!!! napsal(a):

Joe -
tak jste si po ránu postěžoval a vůbec Vám nevadí, že v čele státu je bývalý komunista, ministrem financí estébák a premiérem nějaký bohuš, narozený v poslanecké lavici.
13. 01. 2014 | 09:17

Joe Ratata napsal(a):

Ládíku,
ale komunisti nám přece vládnou, kamkoli se podíváte. Ale ne ti z přesvědčení, ale ti prospěchářští, co v KSČ byli z prospěchu a pak zahodili rudé knížky, využili svého postavení a konexí a tak to tu oni a jejich synci, ovládli. Část ovládli bývalí vexláci a část poskupovali cizinci.
Komunisti zatím slouží jako lapač protestních hlasů a umrtvují levicové hlasy, aby levice nemohla vládnout, nebo vládla maximálně v nějaké koalici, kdy nebude moci dělat levicovou politiku.
13. 01. 2014 | 09:58

Martin1 napsal(a):

"Sáhněte mu na peníze"
Při tom titulku se mi vybavil jeden starý profesionál v bojovém umění, co přišel školit ženy v našem podniku v době činnosti spartakiádního vraha (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Straka).
Já čekal, jaké jim bude ukazovat kravaty a přehazování přes hlavu a kopance - ne. Hlavní, co těm ženám poradil, bylo aby se v první fázi přepadení moc nebránily, dokonce že mohou předstírat i mírný souhlas - aby šetřily síly a pak v poslední chvíli dotyčnému násilníkovi zmáčkly koule - pohlavní žlázy, on použil oba termíny, aby bylo jasno, jako by chtěly rozdrtit citron (jako by tušily, že dlouho nebudou - jsem dodal z pléna já!)a drtily a drtily, dokud dotyčný neomdlí, nebo dokud to půjde a pak utíkaly a křičely, dokud to půjde.
A tady to skoro vypadá "zmáčkněte mu váček s penězi, dokud neuteče", vím že zde jsou i tací, jako například ten co na nás stále křičí třemi vykřičníky,kteří by přidali i tu radu toho profesionála v bojovém umění. Tak to ale nejde pánové i když se vztekáte, jako by se i vám taky jednalo o znásilnění - o život. Těm ostatním je to příjemné - ti si to zvolili dobrovolně. To je rozdíl mezi milováním a znásilněním.
13. 01. 2014 | 10:11

fafnir napsal(a):

Joe Ratata
cituji vásVážil jsem si Valtra Komárka a kdyby se uskutečnila jeho koncepce transformace, nemuseli jsme se dnes nacházet u snědeného krámu.
Tesat do kamene.Valtr Komárek byl,jak známo,poradcem Fidela Castra.Že by Kuba byla plně hospodářsky rozvinutou zemí,která zaručuje svým občanům blahobyt se neodvážíte tvrdit snad ani vy.Přídělový systém na potraviny,energie a vlastně vůbec na všechno.Tam by nás zavedly reformy Valtra Komárka.Inu vám odborářům by se to velmi líbilo.Odbory tam mají vekou rozhodovací moc nad tím,jaký kdo dostane příděl.Stejně jako zde za bolševika rozhodovali, kdo dostane poukaz na auto(šedesátá leta) nebo byt.
13. 01. 2014 | 11:48

fafnir napsal(a):

Joe Ratata
levicová politika.Tím myslíte znárodnění,nebo to,co předvádí ve Francii Hollande,kde díky jeho daňové levicové politice,a připravované politice poviného zachování výroby, ať je prodělečné nebo ne,vede k úprku podnikatelú a výrobců jinam,dokud ještě mohou,a následnému zvyšování nezaměstnanosti.A vede ke zvýšení francouzského dluhu na 98% HDP.Ano zářné to levicové recepty.
BTW.9,58 to píšete o přestávce,nebo mají odboráři zvláštní pracovní režim,nebo že by,ani nechci domyslet,jste diskutoval v pracovní době z počítače svého zaměstnavatele.....
13. 01. 2014 | 11:58

Martin1 napsal(a):

fafnir
No - budete se divit. A proč se asi prezident Obama přitočil nenápadně (celý svět to viděl)na pohřbu Mandely ke Kastrovi a něco mu šeptal do ucha? No - proč? Protože vyzvídal - jak má pokračovat v USA se zdravotnickou reformou a pak mu za radu podal ruku!
13. 01. 2014 | 12:03

fafnir napsal(a):

jozef
proč by nepodpořil Komárek Zemana,když podporoval Fidela.Opak by byl nelogický.Inu máme presidentem sebestředného Fidela,pardon Zemana,ono je to vlastně jedno,oba nezřízeně touží po moci,naštěstí Fidel už bývale,no a Zeman při své zdravotní kázni.....
BTW.Kdyby kterýkoliv normální pacient ze Zemanem adorovaných dolních,při diabetu tolik kouřil, a pil tolik alkoholu co Zeman dle vlastních prohlášení,nebo i jen polovinu,byl by sankcinován za porušení léčebného režimu,jak pojišťovnou,tak posudkovým lékařem.
13. 01. 2014 | 12:05

fafnir napsal(a):

Martin 1
máte pocit,že Američané tolik touží po Obamově zdravotní reformě,a Kuba je jim navíc vzorem:Myslíte že Američané toží po Kubánském přídělovém systému?No vy třeba ano,ale většina lidí na světě nikoliv.Soudíte,že kubánské kliniky a jejich vědecká pracoviště nejen ve zdravotnictví jsou nedostižným vzorem pro vědecká pracoviště v USA,že Mayo klinik zaostává za těmi Kubánskými klinikami.No vy vlastě ano.Tak teď už víme po čem touží levicoví Zemanovi voliči.Po přídělovém systému,To je to co nám chybí,když vidím ty plné košíky u marketů.
13. 01. 2014 | 12:14

Martin1 napsal(a):

fafnir
Vy jste nepoznal, že to byl vtip? Tak promiňte - váš život je smutný!
13. 01. 2014 | 12:25

JAHA napsal(a):

Ad: Jozef

S prvym a druhym odstavcom v podstate suhlasim a moj prispevok nic podobne neoponoval (pokial si odmyslim prvu vetu odstavca, ktoru som oponoval, teda, ze bol kritik Klausa). Ja sdom sa vyjadroval k textu, ktory nasleduje.

Mam oci, i usi. Viem citat i pocuvat. Viem teda posudit, co hovoril a ako konal v minulosti a co Zeman hovori, ako kona, v sucasnosti. A z jeho sposobov a metod sa da velmi dobre vycitat a predpokladat, co urobi. A zatial predpoklady naplna☺.

Teda ja nepotrebujem, aby mi niekto nieco (ako tvrdite nejake media) masiroval. Staci mi moj usudok, z toho, co vidim a pocujem od SAMOTNEHO Zemana (napr. vid "nedelne hovory z Lan" s Moravcom na CT). Takze adorujuce reci, ako mu siaha, ci nesiaha niekto po clenky a akyze je to spickovy ekonom...

P. S. Inac, jeho styl, akym si robi zo vsetkych prcu a ako im vie zdvihnut adrenalin a urobit skrt cez rozpocet, sa mi celkom paci, dobre sa vzdy zasmejem. Co sa mi nepaci, su jeho podpasovky vtedy, kedy by sa mal spravat aspon trocha gentlemansky, napr. pri volbach (sudety, obrazy nacistov, Klausovci...). To sedi skor krivym charakterom. Ja by som tak nejake volby vyhrat nechcel.
13. 01. 2014 | 12:53

Kelt napsal(a):

Martin 1
oni nejsou schopni pochopit vtip/právě včera jako Ládík!!!-Vančura,Toman/v čemž si jsou podobni kovaným komunistům jako vejce vejci./kde se v nich ta neschopnost bere?Že by geneticky dána?/
Navíc i hloupě lžou.
Fanfir včera-kdy svedl okrádání důchodců na vládu Rusnoka.Všichni,až zřejmě na něho ví,že Rusnokova vláda vyšla pouze z rozhodnutí návrhu zákona vlády Nečase.
Dále lže i v tom,že nárůst nezaměstnanosti je také "dílem"vlády Rusnoka,protože nárůst nezaměstnanosti koncem roku je za prvé sezonní výkyv a za druhé a to podstatnější měrou je to zásluhou "Kalouskových reforem"-zvyšováním DPH a škrty ve SR.kterým podtrhl poptávku na tuzemském trhu a zmrazil investice ve stavebnictví.
13. 01. 2014 | 13:03

Martin1 napsal(a):

Kelt
Ano, už dávno jsem zjistil, že člověk se smyslem pro humor nikdy není žádným zarytým dogmatikem - fanatikem, protože smysl pro humor je základní výbava - s tím se člověk rodí, kdežto fanatikem se stává. Člověku se smyslem pro humor se nikdy nepodaří v takového dogmatika - fanatika vypracovat - vydělat :), protože na cestě k němu by dříve sám nad sebou praskl smíchy.
13. 01. 2014 | 13:30

Ládik!!! napsal(a):

Kelte,
proč máte pořád snahu dělat z lidí blbtse? Odpověď je jednoduchá, ale možná máte jinou.
13. 01. 2014 | 13:50

JAHA napsal(a):

Ad: Jozef
Este k tej privatizacii.
Ja som si tiez mohol "cuchnut", a nielen ku Klausovej, ale neskor i k Meciarovej. Podniky, kde som vtedy robil sa skladali z niekolkych zavodov. Riaditelia tychto zavodov si ( prvom pripade Klausovej privatizacie) cez zamestnanecke akcie a naslednym "vekslovanim") prisli na svoje, ako viete, ako sa to robilo - stare priviest do krachu a novy nazov, novy zavod, ci podnik bol na svete cistucky, kristalovy. V druhom pripade podobnym sposobom, cez likvidaciu "stratoveho" komunalneho podniku. Bol som viackrat atakovany, aby som si sprivatizoval celkom lukrativnu cast - vypoctove stredisko, kde by som pre nich robil celu ekonomicku a prevadzkovu agendu. A bol by to dobry "dzob" - iste zakazky od par firiem.
13. 01. 2014 | 13:51

Kelt napsal(a):

Martin,
asi žádná agentura neprovede průzkum,kterým by dokázala kvantifikovat procento takových jedinců v populaci.
Přičemž historie jasně dokumentuje,že dogmatičtí fanatici,pokud se jim dostalo možnosti ovládnout společnost,tak to vždy skončilo špatně.
Uljanov,Mussolliny,Franco,Hitler-jenom nejkřiklavější příklady novodobé historie Evropy a že u těchto vyjmenovaných byla prokázána absolutní absence smyslu pro humor je pro takto postižené signifikantní.
Jenom se ptám,má kořeny ten fanatismus u místních pravověrných-jeden z nich je pro program Šláfnberga "všemi deseti",který nebyl ale nikde zveřejněn.
Přikládám to geneticky předávanému "lokajství"u doufám marginální menšiny tohoto národa,kteří když jenom slyší jeho výsost"knížete Kchárla"tak se hrbí v uctivém předklonu a slibují vrchnosti věrnost.
13. 01. 2014 | 13:57

Ernesto napsal(a):

Pro pol.stranu KSČM ! Příští volby vyhrajete ! Lidé už mají dost toho odporného a prolhaného kapitalismu ! Doporučoval bych s.Grebeníčkovi aby už dopředu se jel učit k čínským soudruhům jak zakroutit těm "demogratickým" zlodějům krky !
13. 01. 2014 | 14:03

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,
odpověď je prostá.
Těžko lze z někoho něco udělat-buď jím je,nebo není.
Vás za něj nepovažuji-jenom Vám chybí schopnost pochopit vtip.
13. 01. 2014 | 14:10

Martin1 napsal(a):

Kelt
Ono, rodí se i lidé, kteří toužebně - až na pohled agresivně hledají někoho, komu mohou sloužit s takovou vitalitou, s jakou hledá dítě matčin prs.
Ty z toho nikdy nevyléčíme, oni bez toho hynou a ještě se dělí na dvě základní skupiny. Jedna skupina hyne vždy s objektem své podlézavosti (tak zv. věrníci), druhá je flexibilnější, při zahynutí prvního objektu okamžitě si hledá nového člověka - nebo systém (tak zv. nevěrníci), kde může ukázat práci svého mrštného jazyku. Protože však používají jazyk i celou hlavu jen "monoúčelně", tak postrádají vlastní vyjadřování, necvičí se a tak nejsou dobře vybaveni řečí a pozorujeme na nich, že často používají i celá souvětí svého hostitele. Tak je rozeznáme už na vzdálenost slyšitelnosti lidského hlasu.
13. 01. 2014 | 14:17

Ládik!!! napsal(a):

Kelte -
samozřejmě, byla jiná.
13. 01. 2014 | 14:33

fafnir napsal(a):

Martin 1
opravdu jsem nepochopil,že je to vtip.Inkriminované tvrzení totiž bylo zcela v souladu s vašimi názory.Konec konců,ve stejném duchu pokračujete,že by také vtip?Jindy jste názorově konzistentní a najednou soudruh vtipkuje.Pozoruhodné.
A chcete mě vyléčit z čeho?Z toho z čeho mě chtěla vyléčit vaše a Zemanova rodná KSČ?To nekoušejte, marná práce,nepovedlo se to jim,nepovede se to vám,nota bene když už nemáte (zatím) v rukou prostředky,které jste měli v ruce v 89 při Palachove týdnu,tam mě nepřesvědčilo ani to vaše sprchování vodními děly.
Jo a Martine 1.Program Šláfenberga zveřejněn být nemohl,on nikdo takový nekandidoval,zveřejněny byly jenom Zemanovy lži,což uznal i soud.Vy v intencích toho pouze skoušíte dehonestovat skutečného kandidáta,který na rozdíl od vás, něco dokázal.
Kelte
teď jedno ctrl c:Uljanov,Mussolliny,Franco,Hitler.To byl také vtip,to y po n?Jinak mě potěšilo,že jste vyjmenoval své vzory s čistě levicovým myšlením,od prvního do posledního,vlastně vám trochu v té squadře falíruje Franco.Z toho mám soudit,že dle těchto vašich vzorů má vypadat levicový program?
13. 01. 2014 | 16:57

fafnir napsal(a):

pardon: zkoušíte
13. 01. 2014 | 16:59

Kelt napsal(a):

fanfire,
také jste opomenul takové levičáky jako byl K.H.Frank,Konrád Henlein a všechny odsunuté, ještě žijící sudetské nacisty v čele s B.Posseltem ,garantem a nositelem myšlenek o sebeurčení odsunutých nacistů na území ČR.
Dle odpracovaných let Vás tipuje na +70,kdy se u některých jedinců,aniž by to sami byli schopni si uvědomit, projevují příznaky stařecké demence.
Možná,že mne to také za pár desítek let postihne,ale zatím ve shodě s ustáleným politickým názorem těch,kteří se věnují politologii profesionálně jsem nucen Vám sdělit,že Uljanov-Lenin byl krajní levičák-ostatní mou jmenovaní byli representanty krajní pravice,což dokunemetuje i výrok zemského soudu v Karlsruhe směrem k pokračovatelům NSDAP,současné NPD.
13. 01. 2014 | 17:36

fafnir napsal(a):

Kelte
ale všichni členové NSDAP a její Sudetoněmecké odnože byli levičáci,měli to v názvu,programu,a ve stejných principech.Jedna strana,jeden vůdce,jedna jednotná odborová organisace,jedna jednotná mládežnická organisace,jednotná braná organisace, etc. etc.Vše to co jsme pak zde viděli a zažili za socialismu,to vše měli i nazi.
A to co Němec,zvláště obyvatel Sudet,to nacista,i kdyby to byl Žid nebo agrárník,to je také čistě levičácké až levounské klišé.Ale vy holt jinak neumíte.
13. 01. 2014 | 17:56

Kelt napsal(a):

fanfire,
je to s Vámi horší,než se na první pohled jevilo.
Rodina ještě nic netuší,či nechce vidět?
Měl byste ve vlastním zájmu navštívit odborného lékaře.
Začíná to jako ve Vašem případě,že si pletete dojmy s pojmy,pak se zapomínáte zapnout,pak rozepnout a přecházíte do finální fáze-viz snímek počůrané nohavice jednoho nejmenovaného spícího MZV na mezinárodní konferenci v Bělehradě.
13. 01. 2014 | 19:50

fafnir napsal(a):

Kelte
nechcete vidět,že levicová historie je plná gilotin,gulagů a koncentráků.Vy si nechcete připustit,že jste jednovaječné dvojče nácka,se vším.Konec konců společně oba levicové režimy přepadly Polsko.
13. 01. 2014 | 20:11

Kelt napsal(a):

fanfir,

máte to v hlavě opravdu hodně pomotané.
Pokud se "dotknu"narkoleptika K.S.kamaráda B.Posselta a jeho neonazi souručenství,tak jsem komunista.
Pokud kritizuji Kalouska,který rozvrátil hospodářství ČR, bývakého člena lidovců,kteří 40 let kolaborovali s KSČ,která nechala snad jako jediná země v Evropě po 2.WW pro politické názory popravit ženu,Dr.M.Horákovou-členku české strany narodně socialstické,tak jsem nacista.
Ta Vaše lokajská dušička již neví,která bije-hodinky,holinky,vsjo rovno,da,protože se oboje natahuje.
Je mně Vás líto.
14. 01. 2014 | 08:58

Martin1 napsal(a):

fafnir
Pane fafnir, když jsem si přečetl vaše reakce na mé neexistující příspěvky (asi vám dělá problém poznat, že za mým jménem je vždy ještě "1" - nevím, nestudoval jsem to, ale už vícekrát to tak bylo) - nebo evidentní nepochopené vtipy, tak jsem se rozhodl Vám vydat "Doložku nejvyšších neomezených výhod". To vás opravňuje mne obviňovat z příslušnosti ke všem existujícím i neexistujícím politickým uskupením celého politického spektra počínaje rokem 1918 až do dnešních dnů.Viníka obou světových válek a přípravy další.
Čiňte se, jak jen vám to bude dělat dobře, ale nezapomínejte, že zde máte hlavní funkci - "ňufíka obranáře" všeho a všech, co jen trošku voní po kadidle. To prosím nezanedbávejte - měl bych výčitky svědomí.
Mějte se pěkně - vůbec se na vás nezlobím - pokračujte - čeká vás ráj.
14. 01. 2014 | 17:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy