O útěku do zlatého času

22. 12. 2008 | 17:34
Přečteno 10184 krát
Řekové rozlišovali dva časy, jako kdyby měli dvoje hodinky: jedny zlaté a druhé železné. Zlatý čas byl čas bohů a vyprávění o nich, železný čas byl časem, který žili a naplňovali prací. Zlatý čas je ten cílový, ideální, ke kterému se snažíme přiblížit i my, protože vyprávění o bozích a rozhovory s nimi jsou rozhovory a vyprávění o podstatě, o smyslu naší existence. Možná že právě proto jsme si původně vymysleli svátky, pomocí kterých do zlatého času podnikáme krátké vycházky.

Vánoce a Chanuka jsou takovým výletem do zlatého času, který je každoročně lemován bohatě nasvícenými ulicemi, vůněmi františka, pečených kaštanů, vánočkami, koblihami a bramborovými plackami.

Když jsem byl malý, tak jsem Ježíška, který naděluje dárky, viděl a ten obraz mám stále před očima. Rodiče mě uložili po obědě do postýlky a on se na mě přišel podívat. Dírou ve stropě, který se na chvíli rozestoupil, spustil stříbrnou šňůru a sjel po ní ke mně do pokoje. Na noční stolek mi položil zelenou smrkovou snítku, zapálil červenou svíčku ve staniolovém stojánku, na kterém byl malý zvoneček, a zase tiše zmizel zavřeným oknem. Ještě teď ho mám před očima. Byl to malý kluk jako já, možná jen o málo mladší, se zářivě žlutými vlasy, jak jsem ho znal z betlémů, kde ho vystavovali v kolíbce.

Když jsem vyrostl, začal mě příběh tohoto kloučka, který ve skutečnosti měl - nejspíš jako většina Židů - černé vlasy, zajímat a zjistil jsem, že kolem něho existuje mnoho záhadných okolností, což mě přitahovalo. Brzy jsem se dočetl, že hlavní spor se vedl mezi křesťany a Židy o jeho narození. Židé tvrdili, že matka dítě počala v nemanželském styku. S kým ale opravdu Ježíška měla, na to neodpovídá ani Talmud, ani evangelia, ale velice pravděpodobně za jeho otce pokládali tesaře Josefa, který je zobrazován v betlémě vedle Marie.

V talmudském traktátu Sanhedrin o ní čteme: „Pochází z knížat a pánů a kurví se s nějakým tesařem.“ Křesťanské evangelium Jákoba, jak praví učené knihy, původ potvrzují, neboť v nich stojí: „Velekněz znal Marii a věděl, že je z kmene Davidova.“ Rabín Karol Sidon připomíná, že evangelia Matouše a Lukáše odvozují Ježíšovu příslušnost naopak ke kmeni Davidovu od rodokmene Josefa. Ať je to tak či tak, právě z tohoto kmene se měl zrodit Mesiáš.

Problém je ale jinde: Podle zmíněných křesťanských evangelií měl být Ježíšek synem panny. V Lukášově evangeliu anděl zvěstuje Marii narození dítěte slovy: „Duch svatý přijde k tobě, moc nejvyššího tě zastíní.“ Tato víra je odvozena z proroctví o zázraku, znamení, které dělá Pán, když panna počne a porodí syna.

Židé, kteří po narození Ježíška pátrali nejdůsledněji, došli k přesvědčení, že Ježíšek se nejpravděpodobněji narodil z cizoložství a navíc asi o šest let později, takže bychom letos psali rok 2002. Vlastně se Židé shodují s křesťanskou tradicí alespoň v tom, že byl synem někoho jiného než Mariina právoplatného manžela.

Vypadá to totiž nejspíš tak, že Marie byla zřejmě chudými rodiči provdána za vojáka Pandiru. Podle jména tedy nešlo o Žida, což je velmi pravděpodobné, protože řemeslo vojáka v cizích službách nesměli Židé vykonávat. Na tom sňatku ale tehdy nic divného nebylo, před dvěma tisíci lety žila v Galileji směsice Židů, Řeků, Syřanů a mnoha dalších národností a zdá se, že podobné sňatky byly časté. Svatba, jak tenkrát bylo zvykem, byla domluvena rodiči, a proto není divu, že Marie svého manžela nemusela milovat a zakoukala se do tesaře Josefa. Pak by byl příběh jednoduchý: Když se manžel vrátil z války, nalezl ženu těhotnou. A protože byl na vojenském tažení déle než devět měsíců a Marie ho již omrzela, vyhnal ji z domova. Od té doby žila mladá žena s tesařem Josefem, který si ji vzal za ženu. Jako první se jim narodil nemanželský chlapec. Dali mu jméno Jehóšua, Ježíš, což v překladu znamená osvoboditel. Jméno je symptomatické: Osvobodil matku z nešťastného svazku s vojákem.

Mladý Ježíš, který se záhy dozvěděl, že je nemanželským synem, nemohl mít kvůli tomu moc šťastné dětství. Starší kluci a zřejmě i bratři mu nadávali, že je bastard. Byl jiný, a to ho zřejmě od útlého mládí poznamenalo. Nezbývalo mu, než si v sobě najít náhradní pýchu a tou byla příslušnost k Davidovu rodu. Rabbi Karol Sidon to komentuje slovy: „Kdyby možná neměl tuhle možnost únikové cesty, zhroutil by se do sebe, zatrpkl by a nic by z něho nebylo.“ Byl by to chuligán, zlobivý výrostek. Davidovo předurčení pro něj bylo hnacím motorem, dodávalo mu sebevědomí a pobídlo ho k tomu, aby překlenul prokletí bastardství velkými skutky.

Z toho všeho se dá usuzovat, že Ježíšovo dospívání bylo těžké až bolestivé. Napovrch se choval jako sebevědomý a pyšný kluk, ale uvnitř trpěl komplexem méněcennosti, proto byl uzavřený a nejistý. Podle Flavia právě tento rozpor ho přivedl ke snění o sobě a o velkých činech. To ho nasměrovalo nejspíš dál k přemýšlení o Bohu a člověku, a zřejmě proto se o něm začalo hovořit jako o zázračném dítěti se sklony ke genialitě a šílenství: vše domýšlel dál než ostatní. Občas se mladý Ježíš svým rodičům ztrácel, a to i na několik dní. Cítil se lépe mezi cizími, než mezi svými, kteří věděli o jeho slabostech. Rodiče o něj mívali starost, ale neměli zřejmě dost sil, aby ho přinutili k poslušnosti, stále jim unikal.

Když mu bylo třiadvacet let, začal kázat a křtít na Jordánu Jan, Ježíš ale křest odmítl. Doslova prý řekl: V čem jsem zhřešil, abych se dal pokřtít. Když mu bylo třicet, zjistil, že do té doby kromě snění neudělal zhola nic. Tehdy mu zřejmě došlo, že velké sny se mají plnit, nebo se nesmí snít. Nejspíš to byl ten důvod, proč se po letech vrátil k Janovi a nechal se pokřtít a po křtu buď odešel do pouště, kde měl obstát ve zkoušce, nebo rovnou začal sám křtít, v tom se legendy či evangelia liší.

Rabín Karol Sidon vypráví, že Ježíš podle všeho udělal na Jana a jeho žáky, zejména Ondřeje a jeho bratra Šimona, silný dojem. Ježíšovo charisma učinilo zbytek. Ježíš byl jiný než ostatní. Ti přicházeli, jen aby se stali částí Janovy družiny, aby byli jeho žáky. Ježíš přišel, aby nalezl cestu pro sebe, aby se stal vůdcem. Stačilo mu vyslechnout několikero kázání, párkrát promluvit s učitelem a věděl vše, co potřeboval. Pochopil, že na počátku nebylo Dobro a Zlo, že svět není roztržen mezi Boha a Satana, ale že odvěký svár je svárem lásky. Není synů bez otců, ale není synů bez matek. Vše, co je, je plodem lásky matek a otců. Ježíš, nezatížený břemenem teologického vzdělání, pochopil podstatu života a lidského utrpení. To je ten hlavní pradůvod, proč si na jeho počest křesťané dávají 24. prosince dárky: jeho objev je zásadní. A aby to Židům nebylo líto, dávají si i oni dárky na Chanuku, která se slaví skoro ve stejné době a připomíná makabejské povstání proti perzekuci ze strany Syřanů z roku 164 před naším letopočtem, které vedlo k osvobození Jeruzaléma a znesvěceného Chrámu.

Vánoční zlatý čas není tedy ničím jiným než starou moudrostí, která z té podstaty života vyplývá a praví: Chceme-li být svobodní, znejme se ke svobodě a nečekejme na ni. Znejme se k ní a buďme svobodní hned. Štěstí i svoboda jsou přítomné již v samotném rozhodnutí o svobodu usilovat a bojovat za ni. V tomto bodě se křesťanský svátek vánoční s židovskou Chanukou prolíná.

Pomocí zlatého času se vracíme tam, kde naši předci byli andělé, protože tuto moudrost si pamatovali. Proto Vánoce i Chanuka jsou tak důležité, když naše hodinky reziví a andělé se mračí.

Napsáno pro ČRo - Vltava

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Daniel Kvasnička napsal(a):

Inu je to odvážné a mýtické. Já bych si nikdy o Mojžíšovi takové bájení nedovolil. Prostě bych řekl nevím... Pokud to není psáno, není to dáno. A pokud je psáno něco, čemu se těžko věří, zůstal bych při tom, že je to psáno a těžko se mi tomu věří. Inu, ale každý to tak nedělá.
22. 12. 2008 | 19:03

Hajný napsal(a):

to D.K.:
Autor mluví o Ježíšovi a ne o Mojžíšovi.
22. 12. 2008 | 19:35

nano napsal(a):

Velmi,velimi velice hloupá slátanina.
Nevybočuje však z tradice předcházejících tohoto mudrce.
22. 12. 2008 | 19:44

Kanalnik napsal(a):

Slysel jsem, ze se presne nevi, koho je pan K.H. potomkem. Tuhle psali v dobove literature, ze matka se zahy po jeho narozeni ztratila a otec maleho K. opustil. Nevim, jestli tomu verit. Na zase iDnes zase psali, ze pan K.H. je potomkem velbloudice Urakiki a tetreva Dukulala. Je jiste, ze mlady K.H. nemel diky temto skutecnostem stastne detstvi a vrstevnici mu jeho puvod casto pripominali. Jeho moudrost mu ale nikdo neuprel.

No, treba budu mit stesti a pozitri se rozestoupi strop meho pokoje a po stribrne snure se sveze ke mne on sam a ja budu stasten, ze moudrost sama hodlala navstiviti mne osobne.

Asi tak.
22. 12. 2008 | 20:01

RUMCAJS napsal(a):

Moc pěkné !!!
Už jsem s tím otravoval prof. Hořejšího, ale docela by mě zajímaloi Vaše pragmatické vysvětlení zmrtvýchvstání a následně Letnice.
22. 12. 2008 | 21:15

che guevara napsal(a):

Hvížďalo,tak jsem o tobě zrovinka včera slyšel jak taky pěkně kradeš...
Ta hospoda v domě U Rottů,tam se to předávalo...napiš nám o tom něco hezkýho..
TO jsi dělal radního,nebo nějakou jinou potvoru v komunáluche
22. 12. 2008 | 21:17

?? napsal(a):

Kdyby i dnes někdo, zejména novinář, napsal, nebo někoho citoval, navíc v době sváteční, že se matka Mohameda "kxrvila", byl by mezinárodní problém, vzplály by ulice, EU by se omlouvala a zavedla další kurzy multikulturalismu.

Kdyby se podobně o svatých mužích židovské víry takto, nejen novinář, písemně vyjádřil, ADL, kongresmani a tak dále by podobně burcovali proti hydře abtisemitismu a Spielberg by natočil další dokudrama.

Zde se učeně, dva dny před oslavami narození Krista, zase píše o jeho matce, Panně Marii, že se kxrvila.

Používá se zase stejné měřítko? Očekává se, z obou stran, stejná citlivost a pochopení?

Přitom rozhodně nemám nic proti elegantní nosné myšlence fejetonu. Naopak.
22. 12. 2008 | 21:54

vlaďa napsal(a):

Pane Hvížďalo, nedávno jsem četl knihu Ježíšova dynastie,napsal ji historik-archeolog Tabor.Ať už to bylo s tatínky Ježíška jakkoliv(pokud dobře vzpomínám,Tabor se kloní spíše k otcovství Pandiry),ta kniha stojí za přečtení.
¨...kráska Danaé,matka Persea byla na tom o poznání líp,otec jasný(tehdy pršelo,jen se lilo).Bohové mají všechno jednodužší.I ti pozemští.
Hezké svátky :)
22. 12. 2008 | 22:06

Cicero napsal(a):

Jaj... tak toto se opravdu velice nepovedlo. Celou dobu jsem čekal, že na konci bude nějaká vysvětlivka ve smyslu, že i takové věci si někdo může myslet, a když jsem ji tam nenašel... jaj. Jen rozbor toho, co všechno je tam špatně, by byl delší než samotný článek. Už jen ten tisíckrát vyvrácený účelový výklad Sanhedrin 106a... A nebo je to celé přeci jen nějaká legrace?
22. 12. 2008 | 22:07

badatel napsal(a):

to autor,
i kdybyste měl pravdu, neberte věřícím víru. O Vánocích to není jaksi vhodné, že ano.
22. 12. 2008 | 22:09

Papouch napsal(a):

Hesiodos (Práce a dny - Εργα και 'ημεραι) ty autorovy "dva věky" viděl poněkud jinak:

1. věk zlatý
2. věk stříbrný
3. věk měděný
4. věk héroů (hrdinů) a
5. věk železný

Člověk by čekal, že to patří ke znalostem průměrného maturanta, navic snadno dohledatelné v každé lepší knihovně (pro vzdělanější i v klasickém originale).

Problém "klasiku mladí nečtou" zřejmě existoval už za autorova studia, v době jednotné školy prof. Nejedlého.
22. 12. 2008 | 22:11

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Hvížďalo,
v duchu vašeho článku mám pro Vás jedinou otázku:

S kým se kurvila Vaše matka?

Jeden mudrc u nás v hospodě tvrdí, že s vojínem Špindírou.
Z tohoto početí jste prý vznikl Vy.Bastard první třídy. O rok později než uvádíte. Abyste zvládnul první třídu.Nezatížen jakýmkoliv mravním kodexem, jste pak byl mezi čilouši, kteří "zprivatizovali" Mladou frontu.Co vy na to?

Tak a pane Stejskale, teď jsem zvědav, jak si s tímto zrcadlovým obrazem skvělého předvánočního článku poradíte.
23. 12. 2008 | 00:17

Vanek napsal(a):

Česká republika je kaňka na mapě Evropy. Příčiny největší české hanby od února 1948 jsou na dálku viditelné. Po 19 letech nikam nevedoucího postkomunistického trápení si veškerou zdejší politiku rozebrali dva vidinou nekontrolované moci opilí narcisové, jimž oběma smrdí západní pořádky, ledaže každý má jinou představu, jak od nich Českou republiku odstřihnout: Nacionalista Václav Klaus a marxistický internacionál Jiří Paroubek. Každý z nich disponuje armádou zaslepených fanatiků, kteří mají společnou vůli zničit cokoli, co by jim zavánělo pocitem podřízenosti vyšší, nepřípustné nadnárodní autoritě.
Vice zde
http://czech-bohemia.blogsp...
23. 12. 2008 | 00:31

Tomáš Bauer napsal(a):

Nikomu bych si nikdy nedovolil upírat právo na názor, ať už je jakýkoli. Ale napsat tohle dva dny před svátkem narození Krista, v období, kdy by měl mezi lidmi zavládnout duch smířlivosti, je daleko za hranicí dobrého vkusu. Chucpe, chcete-li po vašem.
23. 12. 2008 | 01:01

IvanT napsal(a):

Autor,

Zajimave a rozhodne provokujici, pro nektere lidi jiste az moc. Muzete ale uvest dalsi zdroje krome pana Sidona? Nebo je to vse jen na urovni bajky (jako ostatne vetsina te zalezitosti)?

A pane Stejskale,

Mohl byste byt trochu prisnejsi na opravdu neprimerene urazlive dopisy jako treba ten od pana Repy?
23. 12. 2008 | 03:11

Michal J napsal(a):

Hle! Filozof promluvil, tak nejak predvanocne, ovsem. Takovy maly cesky gulasek... v autorove mysli.
23. 12. 2008 | 03:27

Pepa Řepa napsal(a):

To IvanT

Můžete mě vysvětlit rozdíl urážlivosti vět:
-------------
KH o Marii, matce Ježíše Krista: „Pochází z knížat a pánů a kurví se s nějakým tesařem.“

P.Ř. S kým se kurvila Vaše matka?

K.H. Vypadá to totiž nejspíš tak, že Marie byla zřejmě chudými rodiči provdána za vojáka Pandiru

P.Ř Jeden mudrc u nás v hospodě tvrdí, že s vojínem Špindírou.
---------------

Docela by mne zajímal názor Karola Sidona.Zvláště pokud jde o výklad, že tajemstvím zrození Ježíše Krista, je kurvení Marie s vojákem Pandírou.

A to vše dva dny před Štědrým dnem.
Třeba mně to vysvětlíte Vy.Děkuji předem.
Podotýkám, že pan Hvížďaka cituje jakýsi výklad talmudu (o kterém jsem nikdy neslyšel) a já jednoho mudrce u nás v hospodě.Oba tedy tvrdíme, že jde o citaci.
23. 12. 2008 | 07:19

Pepa Řepa napsal(a):

To IvanT
a to si vůbec netroufám hodnotit velikost urážených objektů:

Ježíše Krista a Karla Hvížďaly
23. 12. 2008 | 07:25

Pepa Řepa napsal(a):

To kazatel
zachovejte klid, i když je to obtížné.

Přesně tam článek-ať vědomě nebo nevědomě-směřuje.
K vyvolání zhnusení proti Židům.

Znám jich několik, neznám však nikoho, kdo by si stál za tvrzením, že za zrozením Ježíše stojí kurvení se panny Marie.

To, že božství Ježíše Židé neuznávají logicky plyne z jejich víry. I když i tady existují mesianisté.

Myslím, že zrovna já nejsem puritán. Klidně si pustím Monty Python nebo Martina Scorcese.Tohle je úplně jiná kategorie.

Možná jsem tupec a nepochopil jsem nadsázku a humor. Nikde je ovšem nevidím.Nenechte si kazit Vánoce.
23. 12. 2008 | 07:37

Rumcajs napsal(a):

Pepa Řepa:

Co je pane Pepo ? Vy vždycky v nadhledu a nyní toto ?

Pan Hvížďala pouze citoval z talmudu.Docela mě překvapily nenávistné reakce některých diskutujících.
23. 12. 2008 | 08:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pepo Řepo,

musím říct, že tohle bych tedy do Vás neřekl. Vážně (a asi jste si všiml, že se považuji za křesťana, i když zrovna nepraktikujícícho žádný ritus).

Nevím, jestli jsou loupežníci bezvěrci, ale v každém případě alespoň někteří z nich pod tímto článkem podle mne osvědčili poměrně bystrý úsudek.

Libor Stejskal

P.S. Smazal jsem následující text "Byl jsem vždycky naprosto zhnusen,když jsem četl cokoliv o Šoa...ale Vámi,pane Hvížďalo,Vámi bych se rád umyl,třeba zrovna na Vánoce a necítil bych se jako vrah". Myslím ale, že by zde takovýto příklad nenávisti a pokleslosti měl v nějaké podobě zůstat. Pro výstrahu. Bez autorství.
23. 12. 2008 | 09:54

Cicero napsal(a):

Rumcajs:

Pokud mám zůstat u toho Talmudu, tak citát o "kurvení s tesařem", pokud už to takto někdo chce přeložit, se netýká Marie. Je to typická stokrát opakovaná lež, která se z vůle fanatických věřících a/nebo neonacistů chce stát pravdou.
23. 12. 2008 | 10:00

Já napsal(a):

K.H. je ubožák!
Nic více a nic méně:
Šalom
23. 12. 2008 | 10:08

Rumcajs napsal(a):

pan Stejskal:

Loupežníci nejsou bezvěrci. Malí loupežníci dokonce ministrují každou neděli v kostele.A podotýkám, že dobrovolně.
Ale snažím se jim vštěpovat přístup k víře, jako má pan prof. Hořejší, či jak jsem ho vycítil z předposledního odstavce pana Hvížďali. Přišel mi tak úžasný, že si ho dovolím tady znovu opsat.
...........................

Vánoční zlatý čas není tedy ničím jiným než starou moudrostí, která z té podstaty života vyplývá a praví: Chceme-li být svobodní, znejme se ke svobodě a nečekejme na ni. Znejme se k ní a buďme svobodní hned. Štěstí i svoboda jsou přítomné již v samotném rozhodnutí o svobodu usilovat a bojovat za ni. V tomto bodě se křesťanský svátek vánoční s židovskou Chanukou prolíná.
...........................

Přijde mi to užasný.
23. 12. 2008 | 10:43

stejskal napsal(a):

Myslím, že je úžasný, pane Rumcajsi. Celý ten text k tomuto závěru směřuje. Nechce nikoho urazit, ani ponížit. Škoda, že to řada lidí nepochopila.

Pozdravujte loupežníčky. Hezké a pokojné Vánoce jim, Vaší paní, Vám i všem Vašim blízkým.

Libor Stejskal
23. 12. 2008 | 11:06

stejskal napsal(a):

P.S. Z málokteré diskuse je mi tak smutno jako z téhle. l.s.
23. 12. 2008 | 11:10

Jano napsal(a):

Pan Hvížďala nám den před Štědrým dnem tvrdě říká především: Ježíšek nebyl žádný bůh, ale stojí za ním docela obyčejný lidský příběh. Eo ipso všechno tajemné kolem Ježíše je nesmysl, tedy i vánoce. Chanuku nám podsouvá jako něco (v našem prostředí) na roveň vánocům. Mrzí ho asi, že téměř nikdo netuší, co to je.
23. 12. 2008 | 11:17

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Stejskale
klidně smažte moje repliky. Jsou jednak mnohem silnější, než text, který jste smazal a za druhé jsou jen zrcadlovým obrácením textu autora, popisujícího Ježíše Krista jako prosťáčka, postiženého traumatem z dětství, kdy se kurvila jeho matka.

On pak sem tam zaslechne nějaké kázání, které předává mechanicky dál. Když má být pokřtěn zhrozí se (PRÝ) za co má být ztrestán.

Ano, máte pravdu pane Stejskale. Je málo věcí, které mne dokáží zvednout ze židle. Tato určitě, zvláště publikovaná dva dny přes Štědrým dnem.

Jestli Vám nedochází, že právě z takovýchto článků vznikalo podhoubí, vyvolávající protižidovské nálady mezi křesťany, tak je mi líto.

A je mně jedno, jestli si to myslím jen já.
23. 12. 2008 | 11:18

stejskal napsal(a):

Přeji Vám hezké Vánoce, pane Pepo Řepo. Křesťanské. Chápající. Smířlivé. Odpouštějící. Takové, jaké máte rád.

Libor Stejskal
23. 12. 2008 | 11:24

Rumcajs napsal(a):

p.Stejskal:

Ať byl Ježíš bastard nebo ne, je mi zcela jedno.
Dal světu jednu užásnou myšlenku,(mimo spousty jiných) kterou tady cituje i pan Hvížďala a to je, že Boží přítomnost se nezískáva rituály a fanatickou službou "Zákonu" ale srdcem.
Vám a Vašim blízkým taky pěkný svátky p. Stejskale.

P.S. Původně jsem z těch reakcí byl taky smutný. Vy jste mě ale zvedl náladu.
Díky!
23. 12. 2008 | 11:38

JAHA napsal(a):

Ad: Kanalnik 22.12. 20:01:09
Osvietenie budem ocakavat s Vami. Aj ja by som chcel byt v blizkosti takej velkej mudrosti. Len neviem, ci autor dokaze byt naraz aspon na dvoch miestach. Mozno by sme sa mohli dohodnut na case a nenapadne mu to oznamit:-).
23. 12. 2008 | 11:40

JAHA napsal(a):

Ad: Rumcajs to Pepa Repa
To nie je citovanie z talmudu. To je jedna z interpretacii toho, co je v talmude. A ze ide o jednostrannost clanku, svedci neustale citovanie jedneho rabina. Ako sa na nieco take, pred druhymi najvacsimi krestanskymi sviatkami mozno pozerat z nadhladu? Ked by Vam nacista (uceny, vzdelany, dokonca filozof!) pustal s milym usmevom jedovaty cyklon, to by ste bral z nadhladu?
Ad: p. Stejskal
Ja sa tiez divim, ze sa divite nad reakciou Pepy. Mozno pouzil tvrdsie slova, ale presne vystihol, ako sa asi mozu citit krestania (bez ritu, ci s nim).
23. 12. 2008 | 11:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane JAHA,

můžou (to ostatně dokazují zdejší reakce). Ale nemusí (dtto).

Záleží na tom, jak chceme tento text vnímat, jaké pohnutky při jeho psaní autorovi přisuzujeme. Je to volba každého z nás. Děláme ji (mimojiné) prakticky pod každým zdejším textem, pokud se rozhodnome něco napsat.

Někteří lidé si z tohoto textu vzali pár vět (namnoze citací, byž možná nesprávně interpretovaných). Nechali se jimi zranit, byť tak podle mého názoru nebyly míněny.

Někteří jiní (zřejmě též křesťané, "bez ritu, ci s nim") v něm našli potvrzení toho nejradostnějšího, co ve víře nacházejí (například fakt, že Ježíš byl člověk jako my).

Ti první je zraňující "ránu" odvrátili a pokusili se v odvetě zasadit tvrdší. Ti druzí se jen diví. Takto to v Novém zákoně přeci nestojí...

Libor Stejskal
23. 12. 2008 | 12:03

Cicero napsal(a):

Dal jsem si tu práci a pořád vidím jen horu historických nepřesností, polopravd a vyslovených lží, která má údajně ústit k "úžasnému závěru", který je ovšem poměrně banální tezí o lidské svobodě, bezpočtukrát zopakovanou v průběhu dějin. Podprůměrný osvícenský filosof měl takových pouček plný šuplík. A pokud šlo skutečně jen o ni, tak mohla být uvedena rovnou a nemusela být uvozena tím balastem. Jak jsem uvedl v prvním příspěvku, opravdu jsem se snažil najít nějaké vysvětlení toho, proč tento text vznikl. Kdyby to mělo být něco na způsob "lidé říkají a píšou různé věci, ale nejdůležitější je nakonec stejně ta láska k bližnímu", tak bych to nějak přijal. Ale tady nic takového nenacházím, a to, že si to čtenáři vykládají tak, jak to prima facia vypadá, jde jednoznačně k tíži autora. Opravdu nechápu, jak nad tím někdo může jásat. Přinejlepším je to dílko s průměrnou pointou a s velkým potenciálem pro dezinterpretaci. Je nutno se pak ptát: Koho to potěší? Chtěl pan Hvížďala opravdu spoustu lidí naštvat? A uvědomoval si, že jeho text k tomu svádí? Cui bono?
23. 12. 2008 | 12:10

Rumcajs napsal(a):

JAHA:

Kde vidíte ten jed ?
23. 12. 2008 | 12:11

JAHA napsal(a):

Ad: p. Stejskal
Zaiste, ale i Jezis (pre niekoho iba clovek, sice vynimocny, ale clovek, pre niekoho druha Bozska osoba), napriek tomu, co hlasal, a konal (dobro, lasku...) sa raz nezdrzal a vypraskal z domu svojho Otca kupliarov.
23. 12. 2008 | 12:13

Cicero napsal(a):

Ta citace z Talmudu je jen třešinka na dortu. Vyzdvihl jsem ji především proto, že patří ke standardnímu arzenálu neonacistů a fanatických křesťanů, a taky se objevuje především na jejich webových stránkách.
23. 12. 2008 | 12:14

Rumcajs napsal(a):

Cicero:

Záleží co ve víře hledáte. Jestli úžasnou sílu lidství a lásky, které se vzepře smrti a je ochotna za to i zemřít, nebo velikého Boha který vše drtí svou silou a mocí.
23. 12. 2008 | 12:16

JAHA napsal(a):

Ad: Rumcajs
Ucelove (jedno z viacerych) podavane prelozenie urcitej vety z talmudu, citovanie iba jedneho rabina, cele tri odseky od "Vypada to totiz..." - to su ucelove, nicim nepodlozene konstrukcie. A ked by ich aj bolo cim dolozit (vypada to, zda sa, ...?), vyvazenost si ziada aspon malu sancu pre opak.Niektory plyn smrdi a citit ho ihned. Niektory naopak. A staci iskricka a moze vybuchnut. Ze su krestania tolerantni a neprejavuju urazky podstaty svojej viery tak ako napr. moslimovia, neznamena to, ze nie su na taketo, ako to sluzne povedat? - konstrukcie - citlivi. Ak si myslite, ze to necitia ako jed, neberiem Vam to.
23. 12. 2008 | 12:25

Cicero napsal(a):

Rumcajs:

Já ve víře nehledám nic. Nejsem totiž věřící. Náboženství beru jako historický fenomén, který může ovlivňovat osudy lidí. Zde mi šlo jednak o historickou přesnost, jednak o intelektuální přínos, a konečně právě o ten vliv, který text může mít na lidi. Ve všech třech oblastech vidím závažné nedostatky.
23. 12. 2008 | 12:33

Rumcajs napsal(a):

Nemůžu si pomoc, já ten článek vnímám jako oslavu Ježíše. Možná ne takového, jak si představují mnozí ale přece jenom jeho oslavu.

Dovolím si opět ocitovat:

Pochopil, že na počátku nebylo Dobro a Zlo, že svět není roztržen mezi Boha a Satana, ale že odvěký svár je svárem lásky.
Lze toto chápat jako jed ?
23. 12. 2008 | 12:34

Rumcajs napsal(a):

To bylo pro JAHU.
23. 12. 2008 | 12:35

Rumcajs napsal(a):

Cicero:

Asi jsem blázen, ale na mě to mělo zcela pozitivní vliv.
23. 12. 2008 | 12:36

Cicero napsal(a):

Rumcajs:

To se vůbec nevylučuje s tím, co jsem napsal. Na řadu dalších lidí to ovšem pozitivní vliv nemělo.
23. 12. 2008 | 12:38

JAHA napsal(a):

Ad: Rumcajs
Co som napisal, napisal som. Treba si to precitat a nepodhadzovat mi nieco ine.
23. 12. 2008 | 12:49

Rumcajs napsal(a):

JAHA:
Taky jsem napsal co jsem napsal.

Článek byl dle mého napsán jako autorův postoj k vánocům,Ježíši ,víře a to poměrně oslavně.
Rozhodně neměl v úmyslu někoho urazit.
Že to tak někdo vnímá, to se nedá nic dělat. Ale podsouvat autorovi zlý úmysl,jak zde děláte Vy, je dle mého blbost.
23. 12. 2008 | 12:58

JAHA napsal(a):

Ad: Rumcajs
Nikde som ani nenapisal, ani nepodsuval zly umysel autora. Ja som doslova napisal: "A ze ide o j e d n o s t r a n n o s t clanku..." Napisat, ze moja vytka o jednostrannosti je podsuvanie zleho umyslu? To si potom skonstruujete, kedy chcete a co chcete. Nech sa paci.
P. S. Rad by som podiskutoval dalej, ale musim koncit. Tak prajem pekny den i sviatky.
23. 12. 2008 | 13:12

Pepa Řepa napsal(a):

Rumcajsi, taky jsem napsal, co jsem napsal a to naprosto záměrně. Víte, že jinak vulgarity nepoužívám.

Pokud si člověk neuvědomí hnusnost výroku „Pochází z knížat a pánů a kurví se s nějakým tesařem.“, tak by si měl hnusnost uvědomit, když naprosto identický výrok použije v souvislosti s mojí, Vaší či kohokoliv manželkou či matkou.

Někdo si to neuvědomí ani po té, když na odporný pytel přiletí záplata ze stejné látky.Už to tady jednou bylo. Nechci se k tomu vracet.
Také musím končit.Mějte se.
23. 12. 2008 | 13:27

Rumcajs napsal(a):

JAHA:

Cituji:

Ked by Vam nacista (uceny, vzdelany, dokonca filozof!) pustal s milym usmevom jedovaty cyklon, to by ste bral z nadhladu?

Jak jinak tohle chápat ?

Taky přeji pěkný svátky. Zdůraznil bych i to, že v tyto dny se přeje i více porozumění.
23. 12. 2008 | 13:33

oranžový napsal(a):

Však nebojte se nic ... pane Hvížďalo.

Anjelé se již nemračí a skutečný Bůh

našel k nám opět cestu.

Co víc si přát :-)
23. 12. 2008 | 13:47

Rumcajs napsal(a):

Pepa Řepa:

Spláchneme to pane Pepo Řepo.
23. 12. 2008 | 14:00

Stařeček napsal(a):

nevím jestli je pan Hvížďala žid a ani mne to nezajímá. Já su nepraktikující katolík. Bohudík jsem tu ještě před žádným židovským svátkem nečetl o zk....ných židech co zradili svého soukmenovce a dali jej na mučení a popravu svým nepřátelům. Tento autorův blog, napsaný dva dny před jedním z největších křesťanských svátků, i když jej tak autor možná nemyslel, poškodil vztah křesťanů k židům (jistě alespoň těch co tento blog četly). Nedivím se reakci některých pisatelů.
Jinak přeji šťastné prožití těchto svátků všem, křesťanům, muslimům i židům. Zvlášť pak panu Stejskalovi, který nás tu má usměrňovat.
23. 12. 2008 | 14:09

Kanalnik napsal(a):

Nemohu si odnest z clanku neco pozitivniho, kdyz tam ctu takove napadite a ruzne zatocene variace na tema poceti Jezise Krista a jeho zivota, ktere se skoro vyrovnaji bulvarnimu tisku.

Bulvarnimu tisku proto, ze ve mne budi (stejne jako bulvar)dojem, ze jde o to najit za kazdou cenu neco, co by zdanlive odhalilo peprnou skutecnost jakymikoli prostredky. Nicmene jde prevazne o spekulace. Bez elementarni ucty a respektu k probiranym osobam.
23. 12. 2008 | 14:42

Kanalnik napsal(a):

Zakladni tezi pana autora je jim videny problem v tom, ze evangelia tvrdi, ze Jezis mel byt synem panny. Od toho se odviji jeho dalsi text.

[K.H.: "Problem je ale jinde. Podle zminenych krestanskych evangelii mel by Jezisek synem panny. V Lukasove evangeliu andel zvestuje Marii narozeni ditete slovy: 'Duch svaty prijde k tobe, moc nejvyssiho te zastini.'...."]

Je tedy zrejme, ze dle K.H. je treba najit jine vysvetleni jelikoz z jeho pohledu je zrejme, ze tvrdit, ze Jezis se narodil z panny, je problem. Proc je to problem? Proto, ze nikdo nikdy neslysel, ze by panna mohla pocit dite. Takto to proste normalne nefunguje. Proto se K.H. pousti do vysvetleni z jeho pohledu. Odtud prameni jeho vysvetleni "normalnimi zpusoby" stejne jako usili napr. tech Zidu, ktere K.H. zminuje. U techto zminovanych Zidu, bych se chtel zastavit.

[K.H.: "Židé, kteří po narození Ježíška pátrali nejdůsledněji, došli k přesvědčení, že Ježíšek se nejpravděpodobněji narodil z cizoložství a navíc asi o šest let později, takže bychom letos psali rok 2002. Vlastně se Židé shodují s křesťanskou tradicí alespoň v tom, že byl synem někoho jiného než Mariina právoplatného manžela."]
Napadla mne otazka, jak se pozna, ze nekdo patra po necem nejdusledneji. Dale by mne zajimalo, jak tito lide dospeli k zaveru, ze se Jezis narodil "nejpravdepodobneji" z cizolozstvi. To K.H. nepise, ale to nevadi. Za pozornost stoji hned jeho nasledujici veta, kde jiz nemluvi o "Zidech, kteri po narozeni Jeziska patrali nejdusledneji", ale misto toho o Zidech, jako celku. ["Vlastne se Zide shoduji s ktrestanskou...."] To povazuji za zavadejici zevseobecneni.

Pak K.H. konci s citacemi a odvolavanim se na prameny a predklada nam svoje videni cele skutecnosti. Nicmene je to videni spekulativni. Sam K.H. je uvadi slovy "Vypada to nejspis tak..... " a dal uz muzeme cist jak to 've skutecnosti' bylo.
23. 12. 2008 | 15:27

Mirko D. napsal(a):

Tady zase někdo napíná strunu...A ta je téměř nadoraz, až se dech zatajuje a tělo tuhne v očekávání neodvratného.
23. 12. 2008 | 15:42

Rumcajs napsal(a):

Kanalnik:

Židé mají více důvodů jak ostatní probírat Ježíšův život, protože starozákonní proroctví slíbily Židům mesiáše, který je vyvede z otroctví atd.

Že byl nemanželského původu, to tvrdí i evangélia, nejenom Židi.
23. 12. 2008 | 15:52

juvel napsal(a):

to Pepa Řepa: ten blog KH nestojí za komentář. Souhlasím s Vámi, že takové články nejvíce ubližují Židům. Kdo jen trochu ví o co v křesťanství jde, je proti takovým nechutnostem imunní.
to Rumcajs: chcete-li odpovědi na otázky týkající se J.Krista a křesťanství, hledejte je v Bibli. V tomo směru není nic spolehlivějšího.
23. 12. 2008 | 16:01

adam napsal(a):

Pan K.H. je obycejny sluzebnicek. Namichal stara znama otrepana falsa, aby nekoho urazel. Urazi jenom same sebe. Ukazuje svoji nevzdelanost, ci nedovzdelanost. Stavet historicka fakta o tak zavazne veci, dle ktere zapocal novy letopocet, na vymyslech nejakeho K. Sidona, je proste hloupe. Hloupe, nizke, ba podle hlavne v tom, ze p. Sidon neni pravy Zid! Jeho slovensky otec byl sice Zid, ale matka nebyla Zidovka. A tento fakt je prave znamy psychologicky problem, kdy takovy polo-jedinec, a u K. Sidona dlouho i polo-vzdelanec, se pak fanaticky snazi zavdecit tem, ke kterym chce temer nepravem patrit, proste za kazdou cenu, podvodem, trikem...Kdysi davno jsem ty jeho nesmysly, absolutne nicim nepodlozene, cetl a s velkou nechuti jako podle, zavrhl.
Doporucuji K. Sidonovi a take popletenemu, ci podle a rafinovane slouzicimu K.H. (po Novem roce muzu napsat vic o tom, co delal K.H. v tzv. emigraci...) precist si nedavno vysly cesky preklad od znameho americkeho rabina s nazvem: Rabin hovori s Jezisem. Pak si tito dva nestastni jedinci odpusti ty jejich az podle primitivizmy, zalozene na vymyslech, tricich absolutne nicim z historickeho hlediska nepodlozenych! Boze, netrestej tyto lidske ubozaky...
23. 12. 2008 | 16:17

Kanalnik napsal(a):

Rumcajs:

Tomu ja rozumim.

Mne vadi jak K.H. formuluje svuj text, predevsim to, co jsem napsal (citoval) vyse. Ono to pak vyzniva ctenari (jako jsem ja) jako skutecnost, ackoli jde o veletocive spekulace. Kdo to jsou "Židé, kteří po narození Ježíška pátrali nejdůsledněji"? Slovo nejdusledneji tomu dava punc pravdivosti. Pritom je to dohad nebo pri nejlepsim jeden z nazoru ci pohledu. Kdo byli tito lide? Jak k tomu dosli?

A pak, hned v dalsi vete, to K.H. zevseobecnuje na vsechny Zidy. Vyzniva to tak, i kdyz to treba tak nemyslel. Popisuje Zidy v te vete jako vsechny Zidy, jako celek, a to se mi zda velmi nefer. Je to manipulativni, mozna ne na prvni pohled, ale je.

Manipulativni ve vztahu ke ctenari ve dvou rovinach, kdyz vytvari dojem, ze:
a) tyto spekulace jsou pravdive
b) vsichni Zide maji tento pohled
23. 12. 2008 | 16:21

Rumcajs napsal(a):

juvel:

Hledám všude, nejenom v bibli.
23. 12. 2008 | 16:22

Rumcajs napsal(a):

Taky už musím mazat. Tak snad později.
23. 12. 2008 | 16:23

N.O.S napsal(a):

1. Jehoshua, tak toto jméno mu zcela jistě nedali autor zřejmě nic nezná v době 2 chrámu byla theoforika zcela zakázána pravděpodobně by někoho takového ukamenovali už při představení za rouhání, jeho jméno mohlo být Jeshua ale protože v galileji byla jiná výslovnost tak nejspíš Jeshu
2. to jméno vůbec neznamená osvoboditel ale "Bůh je spása" zjevně vůbec nemáte ponětí co píšete.
3.Tiberius Iulius Abdes Pantera, jméno na náhrobku nalezeného v 19.stol v Německu je možný kandidát na otcovství nebot jeho oddíl byl inkriminovanou dobu tj v době předpokládaného zrození "na místě" nicméně jméno abdes odpovídá "služebník Isis" a to Panthera může znamenat "Panny" tj "služebník Panny-Isis"
Obecně ten problém je že toto tvrzení zdokumentované filosofem jménem Celsus pochází stejně jako zmínka v Talmudu pochází stejně jako kanonická evangelia z konce 2.stol. Ježíš Kristus je fikce...
Příjemné prožití, Dne Zrození Neporazitelného Slunce, Dies Natalis Solis Invicti
23. 12. 2008 | 16:44

Cicero napsal(a):

N.O.S.:

Příjemné Dies Natalis Solis Invicti i Vám.
23. 12. 2008 | 16:51

Admirál napsal(a):

Nechte biblické problémy, myslete na spasení živých. Ti na rozdíl od dávno mrtvých, nebo bohů nemoho dlouho čekat.

Naštěstí jsem díky svému vztahu k náboženství ochuzen o schopnost rozpálit se nad rozborem původu Ježíše.

Čeká mne krásný úkol nastrojit stromeček pro svého 3 letého syna. Tak aby mu zazářily oči. To stojí zato.

A přeji všem příjemné stávení Vánoc, Chanuky, nebo jen tak příjemné chvíle u štědrovečerní večeře a u stromečku.
23. 12. 2008 | 16:54

N.O.S napsal(a):

Toto je forenzní rekonstrukce Ježíše na základě antropologie obyvatele galileje v 1.stol
http://www.israelshamir.net...
23. 12. 2008 | 16:55

N.O.S napsal(a):

Cicero:

děkuji
23. 12. 2008 | 16:59

Machoň napsal(a):

Nemám nic proto Židům, naopak, jsou to přečasto inteligentní a zajímaví lidé, byla by škoda pro všechny, kdyby to tak nebylo. Ale trochu mně vadí, když si vzájemně pomáhají, když jsou si ve svém židovství jaksi bližší. Ukázkou takové vzájemné pomoci může být ČT, kde obsadili (a léta drží)prakticky všechny moderované pořady.
23. 12. 2008 | 18:33

ivanT napsal(a):

Pane Repa,

Opozdene jsem si precetl vasi odpoved na mou poznamku. Rikate:

"
To IvanT

Můžete mě vysvětlit rozdíl urážlivosti vět:
-------------
KH o Marii, matce Ježíše Krista: „Pochází z knížat a pánů a kurví se s nějakým tesařem.“
"

Vysvetlim: Pan Hvizdala cituje talmud, tedy historicky dokument, aby dokumentoval urcite historicke stanovisko. nerika, ze si to mysli sam. Vy, naproti tomu, se tak vyjadrujete za sebe.

Myslim si, ze pan Hvizdala se mel vseobecne vyjadrit mene dramaticky a brat vetsi ohled na city nemale casti ctenaru, ale nikoho nenapadnul. Vy ano.
23. 12. 2008 | 18:35

ivanT napsal(a):

Dodatek - nejak mi vypadla druha cast vaseho textu - tady je zbytek:

To IvanT

P.R.:
"Můžete mě vysvětlit rozdíl urážlivosti vět:
-------------
KH o Marii, matce Ježíše Krista: „Pochází z knížat a pánů a kurví se s nějakým tesařem.“

P.Ř. S kým se kurvila Vaše matka?
"

Zkreslil jste tedy navic demagogicky puvodni text blogu tim, ze jste citat z Talmudu neprimo vydal za citat pana Hvizdaly.
23. 12. 2008 | 18:39

Kanalnik napsal(a):

Jinak nechapu, jak si tady nekdo v blogu jako autor muze dovolit slovo "kurvi". To uz je trochu moc. V originale toto slovo urcite nebylo. Hvizdala na to ale sere.
23. 12. 2008 | 18:58

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Mno, hlavně že je myšlenka z hlavy venku, uvnitř musela strašně bolet, že.

to Pepa Řepa :
Chtěla jsem pod tímto blogem popřát všem pěkné svátky, budu přát jinde.

to Rumcajs :
Autor necituje Talmud, tvrdí jen, že cituje nějaký komentář k němu.
Kdyby někdo oslavoval mé zrození tak, jako autor podle Vás oslavuje Ježíšovo, samou radostí bych ho hnala vidlema třikrát kolem dvora.
PS Závěrem chci upozornit, že Chanuka není, jak se autor mylně domnívá, oslavou jakéhosi zlatého věku, ale svátkem světel. Možná to vysvětlím blíže, až blog vydejchám.
23. 12. 2008 | 19:51

Hajný napsal(a):

Pane Hvížďalo!
Člověk,který si chce nechat říkat novinář a ne pisálek by takováto slova,která užíváte, neměl vypustit z úst.
Vy snad vůbec nechápete význam slova vánoce.
Za sebe prohlašuji,že jste u mne ztratil veškerý kredit.
23. 12. 2008 | 20:30

vlk napsal(a):

Nemohu si pomoci,
přečetljsem jak blog, tak diskusi pod ním. věcně nemám čím přispět, příliš málo znalostí.

Nicméně , přidám s e na stranu Rumcajse.Cítím to stejěn jako on. Jsme křesťan, a jak napsal už pan Stejskal - nepraktikující žádný rituál.
Nicméně Bible je pro mne knihou knih a křesťaství je základem naší civilizace.

A dodávám, že Ježíš je synem božím. Je tedy jedno , jak přišel na svět, skrze koho. důležité je , co udělal, co po něm zůstalo a že , snad přinese znovu spasení.
Tohle autor nijak nenabourává.
Mimo jiné , hned v úvodu říká - nadchází ča s zlatý. Střídá čas železný a bud e vystřídán časem železným. A zkouší pohled na fakta v čase železném! Neříkám, že zvolil vhodně dobu. Téma je drsné, uznávám, ale nijak nenabourává víru v čase zlatém.

A vážení - zítra zas budou vánočně rozjímat stovky a tisíce malých a velkých gaunerů.Budou i o vánocích přemýšlet, jak nás všechny podvést, okrást, ponížit. Přestaneme kvůi tomu mít rádi Vánoce, Nebo od těchhle neřádů budeme abstrahovat, aby nerušili kouzlo stromečkua shromážděné rodiny? A budeme s tím- tedy s nimia jejich skutky náležitě počítat jiř znovu od 25.12? Ale jistě že ano!
Proto přijměte železné vyprávění Hvížďalovo v milosti a soustřeďte s e na zlatý čas.
Zkrátka -podporuji Rumcajse.
Nepodporuji hvížďalu. Už dlouho jej nepodporuji. není proč. A le ne kvůli tomuhle blogu. Ten na synu božím nemá sílu nic změnit.

Jo a zajímal by men pohled Zachea. Kdepak je?
23. 12. 2008 | 23:01

oranžový napsal(a):

Nechte to již být.

Bůh přece odpouští všem smrtelníkům.

Tedy odpustil i židům.
Nejde až tak o židy jako takové, kteří
jej trýznili na duchu , až jej musili
" na kříži umlčeti " .
To nebyli ti obyčejní a poctiví židé.
Byla to jen banda tupých mozků, kteří
uvěřili v moc peněz ,v nesvobodu druhých
a ve své trystní zákony.

Takoví lidé jsou rozptýleni po celém světě.

Však ubývá jich denně mnoho.
Brzy jich ostane jen pouhá hrstka ...
hrstka, která ku konci přijde o "žezlo".

Korunu nasadí si pak každý z Vás ...

" dobrých lidí "

" meče již nebude potřeba "

Konečně tak budem společným ostrovem ...
ostrovem člověčím.
23. 12. 2008 | 23:42

oranžový napsal(a):

Jak si osůbka jako Vy, milá paní ....
může dát takový nick ? :-)
Líný černý pes .

Aha, rozumím tomu ...
prostě úžasná a jedinečná žena :-)

Přejte ZDE :-)
Komu ??? nechám na Vás.
23. 12. 2008 | 23:49

im napsal(a):

Na webu se dá dohledat online projekt systematického překladu talmudu do češtiny. Součástí je mj. i traktát Sanhedrin pojednávající o zákonu a trestu. Celý bude zveřejněn koncem ledna 2009, zatím jsou na webu tři kapitoly.

Slovo použité panem H. se v zatím zveřejněném textu ani vzdáleně nevyskytuje.Odkud tedy citoval? Tak expresívní výrazse tam ani kontextově nehodí, nehledě na to, že se opravdu může někoho dotknout, jak v nadsázce upozornil PŘ (na hrubý pytel hrubá záplata).
24. 12. 2008 | 02:46

Lojza napsal(a):

Pane Hvížďalo, jestli toto je intelektuální výtvor, tak já jsem Šalamoun i královna ze Sáby najednou.K čemu je dobrá nepokora,
domýšlivost a pýcha na své rozumové schopnosti,vždyť"...není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš."(Kaz.9:10)
Pepo Řepo, podepisuji to, co jste napsal.

Chci připomenout, že jen křesťanských vír, odnoží a sekt, je asi 200.Všichni jsou si jisti, že jejich víra, nebo jejich hnutí, je to pravé. A nezůstává jen u slov, v Izraeli a Palestýně, bývalé Jugoslávii a na jiných místech, to tak nevinné jako zde na blogu není.Málokdo myslí na to, že Bůh má své představy o víře.Tak tedy, ať slavíte Vánoce či Chanuku, myslete na to, že Bůh je jeden, že se nemění tak jako lidské názory a promiňte mi přece jen jednu radu. Kupte si Bili pokud ji nemáte a pokud ji máte, čtěte v ní. Dočtete se třeba že "Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí."
Hezký večer a pozor na žlučníky a kosti v krku.
24. 12. 2008 | 14:40

Lojza napsal(a):

Rumcaisovi
promiňte rejpnutí, nepil jste Buška z Velhartic nebo Hornický kahan než jste napsal toto: „ Článek byl dle mého napsán jako autorův postoj k vánocům,Ježíši ,víře a to poměrně oslavně“?

Jak jsem pochopil, ztotožnil jste se i s touto citací:“Pochopil, že na počátku nebylo Dobro a Zlo, že svět není roztržen mezi Boha a Satana, ale že odvěký svár je svárem lásky.“ Vzhledem k tomu, že říkáte, že jste věřicí a vedete děti k víře, dokonce ministrují, chci říct, že je to s odpuštěním úplná blbost. Kdyby nebylo konfliktu mezi Bohem a Satanem, nebyla by napsána Bible a dnes bychom nestáli před globálním oteplováním a jadernou hrozbou. Naopak, možná bychom už vytvářeli krásné zahrady na Marsu.
Začněte číst Bibli od začátku a dočtete se jak k tomu konfliktu došlo. Jsi-li věřící, měl bys uznat, že Bibli nechal napsat Bůh a on nelže.Ještě k tomu pragmatickému vysvětlení z prvního příspěvku. Zajímalo by mne, proč si myslíte, že Bible by měla být vysvětlována pragmaticky. Jste toho názoru, že co si nemůžeme vysvětlit na základě svých vědomostí a své zkušenosti, nemůže být pravda?
24. 12. 2008 | 15:14

Cicero napsal(a):

Lojza:

Kdyby nebylo konfliktu mezi Bohem a Satanem, tak by Adam a Eva stále žili v ráji, a rozhodně by nepomýšleli na kolonizaci jiných planet. :-) Satan v rouše hadím zařídil vyhnání z ráje, čímž nastartoval pokrok vedoucí až ke kosmických plavbám a Shakespearovým sonetům. Nebýt jeho, tak nemáme ani ten fíkový list, aby nám netáhlo na přirození. :-P
24. 12. 2008 | 16:00

Lojza napsal(a):

Cicero,
za chvíli je večeře, tak jen stručně: V tom konfliktu nešlo o poznání jako takové, ale o
"poznání dobrého a zlého", jak právě čtu na začátku Bible. Jinak řečeno, Hospodin si vyhradil právo stanovit, co je pro lidi dobré a co zlé. Jste si jist, že to spolehlivě rozeznáváme? Kdyby tomu tak bylo, nebyly by války, kriminalita, nešťastné osudy, zkrátka nebylo by mnoho zlého.
Ostatně Eva brzy poznala sama že "není jako bůh", že to byl podfuk. Ve třetí kapitole první Mojžíšovy je napsáno:"...Had mě podvedl a já jsem jedla."

Žádný pokrok nebyl nastartován, byl nastartován experiment"lidstvo bez Boha". Vesmír je hmotný a hmotné veci jsou určeny lidem. Bůh je duch a přebývá v duchovní říši. Někde jsem četl zajímavou myšlenku, že je to vlastně čtvrtý rozměr.
Hezký večer a dobrou chuť, už mě volají.
24. 12. 2008 | 17:05

Cicero napsal(a):

Lojza:

Hezký večer i Vám. Dnes již žádné další disputace. :)
24. 12. 2008 | 19:28

Pepa Řepa napsal(a):

PF 2009 pro "znalce písma a Starého zákona", pana Karla Hvížďalu.

https://www.youtube.com/watc...
25. 12. 2008 | 08:40

el napsal(a):

Nedávno jsem se setkala s názorem, že Ježíšův význam spočívá pouze v tom, že je Boží syn, a proto (pouze) skrze něho se křesťané mohou dostat k Bohu. Tohle bych docela chápala, málokdo chce být mystikem a mít s transcendentním bohem přímý vztah. Co jsem ale nechápala, bylo znehodnocení Ježíše jako člověka. (Ta paní řekla, že Ježíš pouze jako člověk neexistoval, a pokud existoval, tak jeho existence byla ne sice bezvýznamná, ale škodlivá, protože to byl jinak nebezpečný magor.)

Slovo "kurvila" se mi nelíbí. Nebylo to třeba tak, že Josefa milovala? Ježíšův rodokmen je odvozený od Josefa. Co když Josef dal Ježíšovi biologický základ a Bůh mu dal ducha?

Na většině příspěvků mi vadilo, že autory urážela možnost, že by Ježíšova matka mohla být v jejich očích nedokonalá. Proč? Ubralo by to na Ježíšově významu?
25. 12. 2008 | 11:26

Zacheus napsal(a):

Mně by jenom zajímalo, jestli by si pan Hvížďala v rámci politické korektnosti dovolil napsat podobnou urážlivou "analýzu" také ve vztahu k judaismu a islámu.

Předvánoční nenávistný útok na Pannu Marii, údajně citovaný z talmudského traktátu, je smutným svědectvím o hnusné morální úrovni pana Hvížďaly.
25. 12. 2008 | 12:38

oranžový napsal(a):

To víte, každý si písmo svaté vykládá
jinak.
Záleží na tom , jaký je to člověk.

Víc vědět netřeba.
:-)
25. 12. 2008 | 14:31

Pepa Řepa napsal(a):

To LČP a Zacheus
názor Vás, každého z jiného břehu, je pro mne mimořádně cenný.

To Zacheus.
Není mně jasný termín:"Křesťanské evangelium Jákoba".
Znám kánonizovaná evangelia i Tomáše či Jidáše, ne Jakoba. Má se jednat o Jana nebo jiné pseudoevangelium?
25. 12. 2008 | 16:02

ˇvlk napsal(a):

Teď jsme s e vrátili s Karkulí z městysu. Byla zde prohlídka z výkladem jednoho z příbytků Páně v našem městysu.

A u vedlejšho oltáře byl hlavní osobou na tom oltáři sv .Josef s Ježíškem v náručí. A v ruce držel lilie. Jako náhradu za původné součást , která kdyis došla úhoně - totiž rozkvetlou hůl.
A průvodkyně s doplněním otce dominikána vyprávěli, jak že to vlastěn bylo.

Podle nich, ve zkratce, Josef chodil s Marií.... a zjistil, že jest samodruhá. Doslava další věty: v tehdejší době mimořádně vážný přestupek oproti morálce, za který zbloudilá žena byla velmi často tehdejší netolerantní společností kamenována. Záleželo ovšem velmi na postoji muže.
Josef přemýšlel o tom, že s e ze šlamastyky potichu vyvlékne. Nevyšší to ovšem věděl a tak mu seslal zjevení /může být že přes anděle/, že nemá důod od Marie odcházet neboť otěhotněla tím, že do ní vstoupil duch svatý. A na důkaz této skutečnosti rozkvetla Josefov jeho stará poutnická hůl....
a Josef u Marie zůstal.
Tolik opis otc e dominikána oné skutečnosti, která tu vyvolala tolik zlé krve.

Bavíem s e o jednom jediném slově. Suďme už jednou člověka podle skutků ne podle toho, co o něm říkají druzí.
Což se týká i matky Ježíšovy.
Dala světu Spasitele. Tečka.
Co o ní soudili tehdejší pravověrní židé je celkem jedno. Ovšem je docela myslitelné, že o ní soudili přesně to, co popsal pan Hvížďala. Zkuste si , vážení kritici, že žijete přesně v oné době a jste příslušníky tehdejší židovské společnosti....
Dělí vás od toho dvatisíce let. Oni by dnes také a si soudili jinak.Vy tehdy také.

Jak jsem napsal - stojím za Rumcajsem. Byť soudím, že že si tenhle blog mohl pan Hvíždala odpustit.
25. 12. 2008 | 18:35

oranžový napsal(a):

Ano Rumcajsi - špatné písmo tam ještě
některé mají , které však stále platí.

Platí i přez to, že pouze zlobu plodí.

To by se mělo napravit.
A to by se dalo napravit.
25. 12. 2008 | 18:48

Lojza napsal(a):

Pepa Řepa

I když se obracíte na Zachea, dovolím si poznamenat, že do kánonu patří jen čtyři evangelia, podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Jan též napsal tři dopisy a knihu Zjevení (odhalení, řecky Apokalypsu). Ani Apokryfy, ani jiné spisy, či údajně nově nalezená evangelia, do kánonu, rozuměj Bible, či Písma svatého, nepatří.

Jan to v závěru poslední knihy Bible, Zjevení, důrazně připomíná:"18-Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy:Kdo k nim něco přidá, tomu přidí Bůh ran popsaných v této knize.19-A jestliže někdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl ze stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.

Někdo namítá, že ta slova se vztahují jen na knihu Zjevení. Ve Zjevení jsou ale citována i jiná proroctví a sliby, které jsou i v jiných bibl.knihách. Je to závěr, naplnění všeho, co Bůh slíbil vykonat. Proto tato námitka neobstojí.
S pozdravem Lojza
25. 12. 2008 | 19:34

Pepa Řepa napsal(a):

To Lojza
to vím a máte pravdu.
Jde mně o to, že jsem nikdy neslyšel O evangeliu podle Jákoba.Vy ano? Nevylučuju, že může existovat.

Ostatní raději nekomentuju.Jen připomínám, že článek byl napsán 22.12.2008, nejde v něm zdaleka jen o jedno slovo a názor tehdejší židovské společnosti nebo společnost devatenáctého století, je irelevantní.Stejně jako hromadění prázdných slov jeho obhájců.
25. 12. 2008 | 20:13

Lojza napsal(a):

To Pepa Řepa,
taky mě zmínka o Jákobově evangeliu překvapila. Nikdy jsem o něm neslyšel. Snad to bude něco údajně ze čtvrtého století n.l., objevené nedávno. Ale věřte tomu. Už se našli Kristovy ostatky a kdoví co ještě.Píšou se o tom knihy, točí filmy. Osobně si myslím, že jde o podvrhy a výmysly buď vysloveně v komerčním zájmu, nebo s úmyslem poutat pozornost na "nálezce a badatele".

Ještě k těhotné Marii. O tom, že je těhotná před svatbou, kromě Josefa nikdo nevěděl. Logicky pochybnosti o tom, kdo je otcem Ježíše, začali vznikat až poté, co on sám prohlašoval, že jeho otec je v nebesích a on že je Boží syn. Ostatně, to bylo i předmětem Ježíšova obvinění z rouhání před sanhedrinem. Až od chvíle, co začal být nebezpečný pro tehdejší oficiální církev, resp. její představitele, mohlo k podobným obviněním docházet. V době Ježíšova narození tomu tak nebylo. To by Marie jako cizoložnice byla kamenována.Je to jen můj závěr, ale jiné vysvětlení nevidím.
25. 12. 2008 | 20:39

Lojza napsal(a):

Omluva za chyby, to jak jsem se zamyslel.
25. 12. 2008 | 20:40

Lojza napsal(a):

Pro upřímného vlka a jiné přemýšlející,
vlku, zdravím.Podle Bible, Ježíš, předtím, než se objevil na zemi, existoval v nebi-duchovní říši, čtvrtém rozměru, jak chcete. Bylo třeba, aby na zemi splnil určité poslání a k tomu se musel narodit jako člověk, ale dokonalý, tak jako Adam.Proto nemohl mít nedokonalého lidského otce.

Dnes nemusí být těžké představit si, že vajíčko v Mariině lůně, mohl Stvořitel oplodnit bez pohlavního styku.Dnes běžně dochází k oplodnění mimo dělohu bez pohl.styku, myslíte, že ten, kdo stvořil člověka s pohlavnímy orgány by to nedokázal? Vůbec není těžké tomu uvěřit. Je to jen otázka postoje. Rádoby intelektální nadhled a hledání jiného vysvětlení, není na místě. Ale co dělat, samotní věřící i jejich pastýři, mají pochybnosti.
25. 12. 2008 | 21:00

Líný černý pes napsal(a):

to oranžový :
Jsem LČP prostě je to předzdívka podle mého prvního psa, který se vyznačoval lesklou černou srstí a neuvěřitelnou leností s výhradou potravy a fen. Dnes mám dvě temperamentní fenky a uvažuji o přejmenování se na "Hic sunt canes". Latiníci vědí, pro ostatní překlad : zde jsou psi.

to Lojza
Pokus o představení si Vás jako krále Šalamouna a královny ze Sáby v jedné osobě se nezdařil pro výbuch smíchu.
Souhlasím s Vámi, že bez přečtení Bible a porozumění jejímu textu není možné se nad křesťanstvím vážně zamýšlet.

to Pepa Řepa :
Nikdy by mne nenapadlo rážet základy víry jiných lidí, proto nechápu nutkání, které postihlo autora dva dny před Vánocemi. Je to podobné, jako kdyby, přijda na návštěvu, nejprve sdělil, že hostitelka je k...a a pak se dožadoval večeře.
25. 12. 2008 | 21:02

vlk napsal(a):

Lojzo

beru Vás jako autoritu na tomhle poli.

Chápu ty, jemž se autorov a úvaha nelíbí. Jenže soudím, že šli po ppovrchu nikoliv po obsahu sdělení.

Nicméně - neupírám jim sebeméně právo na jejich postoj.
25. 12. 2008 | 21:11

oranžový napsal(a):

Vždyť to tvrdím pořád :-)
nadhled a vtip.

Ještě k tomu žena.

Ideální kombinace :-)
25. 12. 2008 | 21:11

Lojza napsal(a):

To LČP,
těší mě, že jsem dokázal rozesmát i Líného černého psa. Za odměnu jsem si nalil suchý, kvalitní archiv.

To vlk,
už jsme si tykali, oslovoval jsem i jiné, proto plurál. Nicméně, jak to kdo cítí. Já tykám i Bohu, předpokládám, že i vlk a vlastně všichni. Chápu, že konvence jsou někdy pro ochranu. V angličtině je to jednodušší. Co se týče autora blogu, mé příspěvky jsou proti článku slabý odvar. Rumcaise beru, diskutujeme slušně, ne? Buď zdráv
25. 12. 2008 | 21:41

Pepa Řepa napsal(a):

To LČP
pátraje po Jákobově evangeliu jsem se stal Guglíkem. Zadal jsem tento pojem do vyhledávače. K mému překvapení, jsem zjistil, že autor vylepil stejný, naprosto totožný článek na všechny možné servery, včetně Neviditelného psa.Jiný zdroj, tohoto údajného evangelia jsem bohužel nenalezl.

Nutkání, které autora vedlo k polepení všech volných ploch, ve stylu nápisu "Zahrádkáři Kersku", je pozoruhodné.Co bylo příčinou nutkavé potřeby nevím.

Svého času, se autor vyznamenal serii nekrologů. Doufejme, že se v budoucnu bude držet hesla: Ševče, drž se svého kopita, opustí oblast teologie a víry a bude nás obohacovat články, kdo, kdy a kde zemřel.
25. 12. 2008 | 22:00

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon za kopito o kopytu.
Kopytem sem, kopytem tam. To charakterizuje asi článek nejlépe.
25. 12. 2008 | 22:02

RUMCAJS napsal(a):

Zdravím Vlku.
Díky za podporu.Doufám, že jsi dostal nějaký hodně hezký papuče.

Byli jsme s celou loupežnickou tlupou na pulnoční. Pan farář mluvil o malých mihotavých světýlkách na vánočních stromcích. Pak říkal, že člověk ale zná mnohem jasnější,silnější a koncentrovanější světlo. No všichni jsme čekali, že bude mluvit o Ježíši.
Si představ, že řekl LASER.

Zkrátka, je sice důležité, jak to člověk řekne, ale mnohem důležitější je co chtěl říci.
Proto fandím jak panu Hvížďalovi, tak našemu faráři.
25. 12. 2008 | 23:13

RUMCAJS napsal(a):

Lojza:

Nevedu děti k fanatické víře ale k víře v sílu lásky .. atd. Tam řadím i křesťanství a hlavně Krista. Nedokážu se ale ztotožnit se vším. Nevěřím, že existuje permanentní škodič, který má jediný úkol, a tím je ničit vše, co mu přijde pod ruku.
Katostrofy,války, nemoci... to přisuzuju náhodě a přírodním silám.

Těžko si představit, že Bůh by řádění takové bytosti jen nečině přihlížel.
25. 12. 2008 | 23:27

Lojza napsal(a):

To Rumcais
Každý fanatizmus je škodlivý.Nemyslím si o Vás nic nelichotivého.Myslím jen, že kdo se řadí mezi věřící, měl by Boha znát.A kde jinde než v Bibli by ho člověk měl poznávat? Byly časy, že jsem se věřícím posmíval, ale vždy jsem si myslel, že rozmnožování, studium, práce a smrt, nemůže být všechno, že musí existovat vysvětlení toho zdánlivě nesmyslného koloběhu. K touze opatřit si Bibli, mě přivedl Dänniken.

Představte si, že by Bradbury nebo Clark, napsal science-fiction o tom, že v duchovní říši-čtvrtém rozměru,jistá, vysoce postavená a mocná bytost, se vzbouřila proti Bohu a tvrdila, že vládne špatně a že se bez něj všichni obejdou.Použil k tomu první lidi.Spor pozorují jiné bytosti ve čtvrtém rozměru a je třeba ho vyřešit, ale ne silou, to by pochybnosti zůstali. Proto Bůh poskytl vzbouřené bytosti a lidem dostatečně dlouhý čas a nezasahuje do dění na zemi.A výsledek vzpoury? Žádné zřízení, žádný člověk, přes pokrok ve vědě, nepřináši mír a spokojenost. Je to horší a vize došly.

Až čas vyprší, Bůh zasáhne a ukončí vzpouru. To, co se odehrává na zemi, je precedens pro všechny bytosti v celém vesmíru, ve všech galaxiích, pokud tam je, či bude život a samozřejmě i pro ten čtvrtý rozměr-duchovní říši.
Je to příliš fantastické? Je, ale co z toho, co je dnes běžné, bylo méně fantastické před pár desetiletími?

Omlouvám se všem, že jsem se tak rozepsal. To ticho, noc a portugal všechno způsobili. Dobrou noc
26. 12. 2008 | 01:07

juvel napsal(a):

Ano p.Lojzo, Vaše science-fiction má jeden malý, ale podstatný nedostatek. Bůh zasahuje do dění na zemi. Proto máme Bibli, proto příchodu J.Krista předchází např. historie Izraelského národa a.t.d. Bůh zasahuje i dnes a to ve prospěch lidí, kteří ho vážně hledají. Ale to Vy všechno víte. Uvádím to jen pro doplnění.
26. 12. 2008 | 07:37

oranžový napsal(a):

Tak tak pánové Juvele a Lojzo.

Jste chytří, hloubaví a znalí.

Ano, Bůh nechává lidi vládnout sobě samým.
Dohlíží na ně pouze s hůry.

Až bude zapotřebí - sestoupí mezi nás
a pronikne do našich duší.

Tím skrze nás samotné , napraví - co jsme
za dvě tisíciletí pokazili.

To je všechno - víc netřeba vědět ...
víc netřeba znát .

stačí jen věřit.
věřit v dobro a věřit v sama sebe.

Přeji Vám všem hezký Nový rok.
26. 12. 2008 | 09:20

juvel napsal(a):

to oranžový: věřit v sama sebe mi nejde. Přece jen vidím, že je příliš mnoho věcí které přesahují moje schopnosti a síly. Potřebuji vedení a Bible ukazuje na historii Izraele, jak nutně člověk potřebuje vedení a jak nutně potřebuje někoho, kdo by jej osvobodil od neschopnosti a nedokonalosti. V Kristu má člověk jistou naději, že dosáhne skutečné svobody.
26. 12. 2008 | 11:23

el napsal(a):

"pátraje po Jákobově evangeliu jsem se stal Guglíkem. Zadal jsem tento pojem do vyhledávače. K mému překvapení, jsem zjistil, že autor vylepil stejný, naprosto totožný článek na všechny možné servery, včetně Neviditelného psa.Jiný zdroj, tohoto údajného evangelia jsem bohužel nenalezl."

Je to jen otázka jména. Zadejte "Jakubovo evangelium", vyběhne vám toho spousta. Jak křesťané pohlížejí na nekanonizovaná evangelia? Jsou pro ně věrohodná?
26. 12. 2008 | 20:30

RUMCAJS napsal(a):

Hele chlapci.
Přemýšleli jste někdy nad tím, kdyby Židi Krista neukřižovali, ale sešel by věkem či nemocí ?

Jak vidíte další vývoj jeho učení a nástupců ?
27. 12. 2008 | 01:23

Pepa Řepa napsal(a):

To el
díky za odkaz, mohlo mě to napadnout.

http://www.inext.cz/astrolo... I.

Proč nebylo evangelium kanonizováno, posuzovaly chytřejší a kompetentnější hlavy.Zřejmě pro líčení Josefa jako vdovce.
Nicméně i tady (pokud není text zkrácen) jsem nenalezl sebemenší důvod k použití výrazů, které autor použil. Zřejmě existuje ještě tajné a dehonestující evangelium podle Karla, které střeží Golem pod polštářem Rabbi Karola v Josefské.

O nedokonalosti či dokonalosti Marie se řeč vůbec nevede. Mám pocit, že si i špatně vykládáte podsunuté vulgární "kurvení" směrem k Josefovi. To byl manžel.

Dále je nesmyslem, že se bavíme o jednom slově. Doporučuju porovnat to, jak je líčeno působení, originalita i přínos Ježíše Krista v tomto paskvilu s tím, jak je Ježíš líčen třeba v knize "Rabín mluví s Ježíšem - Jacoba Neusnera".
Podotýkám, že Neusner je orthodoxní Žid a obrovský znalec Talmudu a na Ježíše se dívá optikou judaismu.Až knihu přečtete, pochopíte, že mezi touto zoufalou dehonestující agitkou a Neusnerovým respektem zívá Macocha.

Panu Hvížďalovi šla (kromě psaní nekrologů) dobře i privatizace. Tam bystrého ducha osvědčil. To je ovšem jiné téma.

To Rumcajs
nekoukejte tolik na díla typu Šifra Mistra Leonarda.

Co by, kdyby? K čemu podobné spekulace jsou?

To, že byl Ježíš Kristus historickou osobou je nesporné.Různé snahy o nalézání tajných kódů či ostatkú směšné.

Víra začíná v okamžiku, kdy přicházejí ženy k práznému hrobu s odvaleným kamenem. Buď věříte nebo ne.

Co by to bylo za víru, kdybyste si mohl na kalkulačce všechno propočítat, jako Tomáš si všechno ohmatat. Asi by přibylo věřících, ale -obávám se-, že by to nemělo už s vírou nic společného.
27. 12. 2008 | 06:21

Pepa Řepa napsal(a):

To Rumcajs
Přemýšleli jste někdy nad tím, kdyby Židi Krista neukřižovali, ale sešel by věkem či nemocí ?
------------------
Divím se,že Vám neosvětlí Váš pan farář, že se to prostě stát nemohlo (Izaiáš atd.).
Je to naruby použitá obdobná optika,kdysi tradovaného: Tu máte Židi přes čumák, zabili jste nám ježíška.

Podle mne, naprosté nepochopení věcí, které se musely naplnit a stát, aby se k něčemu došlo.I s tím nešťastníkem Jidášem.

A už mě to nebaví. To mám já, laická a hříšná řepa osvětlovat tak triviální věci?

To tady není jeden farářskej?
27. 12. 2008 | 06:43

juvel napsal(a):

to Rumcajs: Ptáte se, co by se stalo, kdyby Ježíš zemřel přirozenou smrtí? To je podobné, jako byste se ptal, jestli poctivý, čestný, neúplatný a laskavý člověk může být až do důchodu členem naší nebo jiné vlády.

Židé tehdy prostě pro své sobecké postoje nepoznali kdo je Mesiáš, i když ho přes tisíc let očekávali a na základě Mojžíšova zákona ho poznat měli a mohli. Lidé jsou v tomto stejní dodnes. Nebude asi mnoho křesťanů, kteří by dnes Krista poznali a přijali jako krále, kdyby se na zemi objevil.
Snažte se nejdříve porozumět Bibli, předkládá ucelený duchovní systém. Pak dobře rozeznáte co do tohoto systému nepatří. Ale není jiné cesty než řekl Kristus: "Já jsem cesta, pravda a život" Ale je v životě něco cennějšího a hodnotnějšího co by měl člověk sledovat?
27. 12. 2008 | 10:18

Rumcajs napsal(a):

juvel,Pepa Řepa:

Co se týká Kristovy nadpřirozenosti, nejedná se u mě o víru či nevíru. Jedná se o pochybnosti. Ale ty mi nebrání v tom, že věřím v Boha a vůči Kristu mám veliký obdiv.

Ale je třeba se ptát, protože Bůh nám dal rozum a pokud ho nepoužíváme, jedná se o víru slepou.
Je třeba se ptát, proč Kristus nedokázal o svém božském původu přesvědčit své nejbližžší okolí a zřejmě ani své nejbližší příbuzné.

Proč se jednalo spíše o zázraky s "psychosomatickým podtextem".
Proč neposkytl znamení, když ho Židé o to žádali ? Proč nepřenesl horu, či nepřiblížil Měsíc, když dle jeho tvrzení k tomu stačí víra?

Proč se zjevil jenom svým učedníkům ? Proč né třeba Pilátovi ?

Proč využívá svoji moc k přeměně vody ve víno ?

Proč ho dokonce jeden z učedníku zradí ? Byly jeho zázraky opravdu tak přesvědčivé, když se Jidáš nebojí trestu ?

A že Židé nepoznali svého mesiáše ? Ani nemohli, protože jim v tom bránila víra jejich otců: Nikdo z lidí se nemůže prohlásit Bohem a kdo toto učiní, čeká ho jediný trest a tím je smrt.

Tu otázku o jeho případné přirozené smrti jsem položil proto, že celý příběh na mě působí tak trochu vykonstruovaně, aby opravdu působil jako zázrak.
27. 12. 2008 | 11:56

juvel napsal(a):

to Rumcajs: zkusím stručně reagovat: rozum je nutno používat i v otázkách víry. Ježíšovo nadpřirozené početí a jeho schopnosti jsou logickým důsledkem mimořádného problému, který je řešen. Bible ukazuje řešení situace, kdy byla zneužita svobodná vůle tvorů, kteří jí byli obdařeni a což mělo vliv na celé Boží stvoření (ke škodě stvoření). Problém není otázkou síly, je to otázka morální. Je zneužití svobodné vůle v sobeckém zájmu oprávněné, je životaschopné, bude úspěšné? Problém vznikl v duchovní oblasti a také z duchovní oblasti musí přijít řešení. Proto Kristus nemůže být jen potomek lidského pokolení, ale jeho početí, narození a osobnost jsou skutečně mimořádné. Knihy Starého zákona ukazují bezvýchodnost lidských snah na řešení, ukazují potřebu a nutnost pomoci pro člověka z vyššího zdroje než je jen lidská síla a ukazují jak Bůh postupoval, aniž při tom porušil své spravedlivé a dokonalé zásady. Chápete, že by se o tom dalo psát celé hodiny, ale musím být stručný. Věřte, že bez použití rozumu se ani v oblasti víry neobejdete.

Kristus dokázal o tom, že je Mesiáš, přesvědčit ty lidi, kteří měli "správný postoj srdce", byli nakloněni spravedlnosti a pravdě. Evangelia ukazují, že o něm nepochybovala jeho matka a po jeho smrti ho jako Mesiáše přijali i jeho nevlastní bratři.

Proč Ježíš neposkytl znamení určitým Židům? Bůh a Ježíš se dávají poznat těm, kteří o to stojí a usilují o to. Takoví lidé měli tehdy znamení dost a dost. Ti, co mu byli nepřátelští, nebo jejich motivace byla jenom zvědavost, by stejně žádné znamení nepřesvědčilo. Ostatně, když nemohli popřít některá zázračná uzdravení, které J.K. učinil, obvinili ho, že tak činí za pomoci démonických sil a ne že má tuto moc od Boha. Ze stejných důvodů se nezjevil Pilátovi a pod. Dnes to není jiné, i tak průkazný jev o vyšší moudrosti a síle, jako je existence světa, zvířat, lidí, přírody, nestačí, aby se lidé nechali přesvědčit o tom, že prokazatelně existuje vyšší moudrost a moc než jsou oni sami.

Proč JK zahájil své působení a zázraky zrovna přeměnou vody ve víno na svatbě to nevím. Předcházela tomu zajímavá diskuze Ježíše s matkou, třeba tomu ještě porozumím.

O Jidášovi je v jednom evangeliu řečeno, že kradl ze společných peněz skupiny JK. Sklon k chamtivosti byla zřejmě jeho slabost, které dovolil, aby jej zcela ovládla. To ho samozřejmě muselo popuzovat proti JK až ho to dovedlo k jeho zradě. Netroufám si dělat nějaké jednoznačné závěry o jeho konečném osudu. Evangelia jeho jednání jednoznačně odsuzují.

Židé měli Mesiáše jednoznačně poznat. Mojžíšův zákon jim ukazoval, že Boží spravedlnost jasně říká "život za život, oko za oko, zub za zub" Tedy stejné za stejné. Aby mohli jako Boží národ existovat, měli předobrazný systém zvířecích obětí, které jim umožňovaly, aby i přes svou hříšnost a neschopnost jednat správně, neztratili Boží přízeň. Žádná zvířecí oběť je však nezbavila hříšnosti a nedokonalosti. Mojžíšův zákon jasně ukazoval potřebu daleko hodnotnější oběti, která by jim umožnila získat opravdovou spravedlnost a život. Další průběh ukázal,že je to oběť JK. Židé měli sílu této oběti uplatnit, přijmout, využít a získat tak výsadní postavení před Bohem. Další průběh ukázal, že tato možnost je otevřena nejen pro Židy, ale pro každého člověka. Židé jako Boží národ zkončili. Mojžíšův zákon i proroci doslovně předpověděli příchod JK a Židé ho očekávali. Jejich představy o Mesiáši však byly jiné, než ukazovaly jejich svaté knihy. Rozhodující je v této otázce postoj člověka k poctivosti, pravdě, spravedlnosti. O JK je řečeno, že miloval spravedlnost a nenáviděl bezzákonnost.

Celý příběh působí jako zázrak, protože to zázrak je. Zrovna tak jako je zázrak existence vesmíru, přírody, člověka. Ale i zázraky mají svou logiku, své zákonitosti a pozoruje-li je člověk ze správného úhlu, nebo ze správného duchovního místa, tak jsou v souladu s rozumem, který nám byl dán. V Kristu jsou člověku odhalována všechna Boží tajemství i odpovědi na fundamentální otázky člověka.
27. 12. 2008 | 15:01

Pepa Řepa napsal(a):

Rumcajsi
to jsou všechno legitimní otázky, kdo by si je nekladl.Teolog by hbitě citoval předpověď ze SZ, nutnost naplnění.Já třeba mám problém s Jidášem, který se k tomu chudák přimotal. Ježíš dělá zázraky jaksi mimoděk,jen když není vyhnutí, pokušení exhibovat vždy odolává.

To že Židé v drtivé většině Ježíše za Mesiáše neuznali je logické.Určité vyvolení měli a mají dosud od Abraháma.Křesťanství Ježíšem otevřelo dveře i pro pohany, tedy i pro mne.

Možná se budete divit, ale ani Muhammada nepovažuju za podvodníka. Měl zřejmě přinést poselství a šanci těm, které křesťansví neoslovilo. To, zda je islám kompatibilní s hodnotami, které vyznávám je věc naprosto jiná.

Zkuste ale oslovit teologa, možná Zachea nebo Hořejšího.Já jsem jen laik. Řepa.Hodně osvětlí knihy T. Halíka.Mějte se.
27. 12. 2008 | 15:03

Pepa Řepa napsal(a):

Mezitím naběhl juvel. Určitě to vysvětlí lépe než já.
27. 12. 2008 | 15:05

el napsal(a):

Pepo Řepo, myslela jsem, že tím tesařem byl myšlen Josef. ("V talmudském traktátu Sanhedrin o ní čteme: „Pochází z knížat a pánů a kurví se s nějakým tesařem.“ ")
27. 12. 2008 | 15:06

Rumcajs napsal(a):

Pepa Řepa, juvel:

Díky pánové za rekce. Ale nemáte pocit, že se v proroctvích o příchodu mesiáše nikde nemluví o tom, že Židé tohoto mesiáše nepřijmou ?
27. 12. 2008 | 15:30

Pepa Řepa napsal(a):

To Rumcajs
Svobodná volba, řekl bych.
Proč by Žid neměl mít možnost rozhodnout se? Kolik procent pohanů přijalo křesťanství? Myslím, že zlomek.Problém mám z Jidášem. Měl možnost volby? Řekl bych, že ne.

To el
může být.Fakt je, že je rozpor, jestli pocházeli z kmene Davidova Josef nebo Marie.Zda není jedno tvrzení účelové jako reakce na tvrzení druhé, nedokážu posoudit.V každěm případě nechápu použití toho slova, pokud má být-hypoteticky- označen nerovný sňatek a ne nevěra.

Pokud tomu tak je, nepřipomíná vám to nacistické prznění rasy naruby? Nemyslím, zda a jak se chránila "čistota" kmene ve starověku (to známe z Bible všichni), ale mám na mysli použití termínu v dnešní době.
27. 12. 2008 | 15:57

Rumcajs napsal(a):

Pepa Řepa:
Nejde o svobodnou volbu. Starozákonní proroctví předpovídají příchod mesiáše.Předpovídají i pád a utrpení Izraele. Proč nepředpovídají i toto ?
27. 12. 2008 | 16:00

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Pod mym vanocnim clankem jste me vyzval k reakci na Rumcajsovy otazky (27.12.2008 11:56:19).

Predne - taktez si myslim, ze text pana Hvizdaly je (zvlaste pred Vanoci) dosti nevhodny; pisatel jiste musel vedet, ze nektere lidi tezce urazi. Pripojuji se k tem, kteri si snazi predstavit, jestli by si dovolil stejne psat o nejuctivanejsich osobach judaismu...

Nicmene musim rici, ze v zasade souhlasim s tim, co rika Rumcajs a p. Stejskal - tedy, ze za hlavni povazuji ten konec Hvizdalova clanku.

Zcela souhlasim s Rumcajsem, kdyz rika:

"Ať byl Ježíš bastard nebo ne, je mi zcela jedno. Dal světu jednu užasnou myšlenku,(mimo spousty jiných) kterou tady cituje i pan Hvížďala a to je, že Boží přítomnost se nezískáva rituály a fanatickou službou "Zákonu" ale srdcem."

Ty Rumcajsovy otazky (a mnoho jinm podobnych) samozrejme napadaji kazdeho.
Skoro si netroufam neco, rici, abych se neztrapnil nebo nekoho neurazil...

Omezim se tedy na konstatovani, ze jsem se k tomu vyjadril snad dostatecne jasne (a pritom snad ohleduplne k tem "doslovneji" vericim) ve svem vanocnim clanku (http://blog.aktualne.centru...)

Myslim, ze vsemi temito spory stale prosvita ten zasadni rozpor mezi virou v jakehosi "zakulisniho antropomorfniho superRybrcoula" a virou v "opravdoveho Boha", ktereho si nemuzeme nijak "predstavit", ktery je prapricinou vseho deni a projevuje se predevsim jako onen smysluplny rad sveta smerujici k "bodu Omega"; ten nepotrebuje delat kouzelnicke triky typu parthenogeneze, transmutace vody ve vino, atd.
Pokud jde o to, ze Jezis je "Syn Bozi", chapu to jako vyjadreni jeho naproste vyjimecnosti, nikoli ve smyslu "biologickeho otcovstvi" - Jezis nepochybne mel lidskeho biologickeho otce, at uz to byl kdokoli (na tom vubec nezalezi).
Take pokud jde o Jezisovo zmrtvychvstani mam nazor, ktery asi nemusim rikat (po tom, co uz jsem rekl).
To vse mi nevadi, abych se aspon soukrome nepovazoval za vericiho, i kdyz vetsina "opravdovych" vericich me asi oznaci primejlepsim za agnostika. Verim ale v ten Bod Omega, coz povazuji za nejdulezitejsi.
V tom svem clanku (i v nekolika predchozich) jsem rekl, co si myslim o tech "ornamentech", bez kterych by nabozenstvi bylo mdle a nepozivatelne.

Mimochodem, to "Jakubovo evangelium" je prece zdrojem one (cirkvi oficialne prijate) historky o Mariinych rodicich, a take te historky (cirkvi oficialne neprijate) o ozivlych ptaccich z hliny, ktere si maly Jezisek uplacal (tuto historku prevzal i islam).

..
27. 12. 2008 | 17:01

juvel napsal(a):

to Rumcajs: samozřejmě, že bylo předpověděno, že Ježíše jako Krista či Mesiáše Židé jako celek nepřijmou:

u Izajáše 53:3 je řečeno - byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl...tak opovržený, že jsem si ho nevážili.

u Iz.8:14,15 - oběma domům Izraelským bude kamenem úrazu a skálou o kterou budou klopýtat...

Skutky apoštolů 9:31-33, zde ap. Pavel říká: - Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona k cíli zákona nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazil na kámen úrazu jak je psáno ....

Takovýchto proroctví k tomuto tematu je mnohem více. Boží proroci přicházející k Izraeli to neměli nikdy snadné. Pravda většinu lidí naštve odjakživa.
27. 12. 2008 | 17:11

Cicero napsal(a):

Tohle dohadování mi připomíná zapálené diskuse fanoušků Star Treku o tom, zda vesmírná loď Enterprise mohla cestovat čtyři sta let do minulosti místo pěti set, kdyby kolem toho slunce proletěla vyšší rychlostí nebo jinou trajektorií. Ono to může dávat smysl, když člověk přistoupí na "pravidla hry", a poměřuje události právě těmito pravidly; jako myšlenkové cvičení - proč ne. Ale jakmile je jasné, že, a teď se vrátím ke křesťanství, například proroctví o panně, které se narodí spasitel, nejen, že se netýká panny, protože původní znění hovoří o mladé ženě, ale především se vůbec netýká Ježíše Krista, neboť je myšlena jakási starověká královna, která je přítomna spolu s mluvčím v jedné místnosti a dokonce je identifikována jako "TATO mladá žena", tak jediné racionální východisko je odmítnout křesťanský výklad této části Starého zákona. Pokud to neudělám, tak se ocitám v prostoru vymezeném "pravidly hry", v tomto případě ovšem mimo realitu. Křesťanská ideologie tento druh myšlení maximálně podporuje, protože zajišťuje bezrozpornost myšlenkového souboru. Hrabat se v historii a zjišťovat, jestli ta či ona pasáž ve skutečně nemluví o něčem jiném, a jestli náhodou není spíš zbožným přáním autora než historickým popisem, je a priori považováno za podezřelé, protože křesťan má *věřit*, že Bible je pravdivá.
27. 12. 2008 | 17:12

RUMCAJS napsal(a):

juvel:

Vidíte nějaký racionální důvod pro to, aby Židé ani dnes, kdy tato fakta před ně položíte,nepřijali Krista za Mesiáše ?

Prof. Hořejší

Váš přístup k víře je mi velmi sympatický. Ten svůj vidím podobně.
Je mi mnohem milejší vandrák Martin jak otec Scholastik. Doufám, že i Bůh to vezme v potaz.
27. 12. 2008 | 17:53

juvel napsal(a):

to Rumcajs: na základě biblické zprávy vím proč Židé nepřijali Ježíše za Mesiáše (pozor - Kristus a Mesiáš je totožný význam t.j. Pomazaný) v tehdejší době. JK nesplňoval jejich představy o Mesiáši a ohrožoval postavení a vliv židovských předáků v národě. Většina národa přijala jejich stanovisko, zvláště pak, když JK skončil na kříži jako zločinec. Dále si myslím, že zde hraje roli výchova, tradice a nemalou roli i jejich zkušenost s "křesťany"jak se postupem času projevovali.

Dovolím si ještě zareagovat k Vaší poznámce p. Hořejšímu. Je mi také milejší vandrák Martin jak otec Scholastik. Také si myslím, že to Bůh vezme v potaz. Ale nezdá se mi, že by toto mělo být celé křesťanství. Ap. Pavel vybízí k duchovnímu růstu protože s tím roste i užitek, který z toho člověk má.
27. 12. 2008 | 18:27

vaclavhorejsi napsal(a):

RUMCAJS:

Velmi zajimave je precist si nasledujici:
http://www.bbc.co.uk/czech/...
Pred casem jsem slysel fascinujici prednasku tohoto pana o pocatcich krestanstvi - jeho vyklad o tom, jak se behem 20-30 let po Jezisove smrti rodil cely ten mytus, ktery se pak stal "Pravdou" menici dejiny sveta.

O.Funda bohuzel dosel od puvodni viry (puvodne byl nejen teologem, ale i duchovnim) az k ateismu (ale mozna je na sebe jen prisnejsi a povazuje za ateismus to, co ja jeste za viru...).

Popravde receno, po tech 2000 letech uz podle me vubec nezalezi ani na tom, jestli Jezis existoval (samozrejme, ze verim, ze ano) - mnohem dulezitejsi je, co z toho vseho povstalo - zda se mi to naprosto uzasne... Skvela smes historicke pravdy, krasne literatury, mytu, moudrosti, posetileho blouznivectvi ("Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane." Mk 16,15-18).

..
27. 12. 2008 | 18:46

oranžový napsal(a):

Ježíš existoval.
A je tu pořád.
Vidíte jej přece sami.
Stačí si pročíst všechny Vaše¨
příspěvky.
Děkuji Vám :-)
setrvejte ve víře, budete ji brzy
potřebovat.
27. 12. 2008 | 20:07

Viola napsal(a):

Proč J.K. zahájil své působení a zázraky přeměnou vody ve víno na svatbě? Já si myslím, že vše v Bibli má hlubší až hluboký smysl. Přeměnou vody ve víno a následně prohlášení při poslední večeři nad chlebem a pohárem vína: "Toto je moje krev" znamená, že jsme zde na Zemi, kde život dává voda, která koluje tak, jako naše krev koluje v našich žilách a tepnách a je nositelkou života v našem těle. Pitím vína si to máme neustále připomínat.
27. 12. 2008 | 20:26

Viola napsal(a):

"Budou mluvit novými jazyky", co to vlastně znamená? Někdo říká, že budou mluvit v tranzu nějakým nesrozumitelným jazykem, ale co když jsou to jazyky např. počítačové, nebo jazyky vědy, kterým mnohdy jeden také nerozumí?
27. 12. 2008 | 20:37

juvel napsal(a):

to Viola: netroufám si tomuto názoru odporovat, ale ani si netroufám jej podpořit.
27. 12. 2008 | 20:40

Viola napsal(a):

Juveli, to je hezké od Vás. Zjistila jsem, že se mi Vaše názory líbí.
27. 12. 2008 | 21:28

Lojza napsal(a):

To Rumcais
1.-Ježíš by přirozenou smrtí ze světa nesešel, protože to byl dokonalý člověk. Dokonalý jako Adam musel být proto, aby vyvážil přečin dokonalého Adama. Je fakt, že ho mohl usmrtit někdo jiný, než jeho vlastní národ, ale svůj život položit musel.

2.-Většina Židů ho nepřijala, někteří ano, záznam říká, že jeho příchod byl očekáváný. Juwel vysvětlil proč ho nepřijali. Není pravda, že znalcům písma a farizeům zázraky nepředváděl. Dělal to před nimi,dokonce i o sabatu, proto ho obviňovali, že pracuje když je sabat.
Po smrti a vzkříšení Lazara, měli náb. předáci poradu a dohodli se, že Ježíše zabijí, báli se, že všichni půjdou za Ježíšem a oni by o své postavení přišli.

Otázky jsou samozřejmě namístě. Když se však používají jako námitky, odpovídat na ně přestává mít smysl. Jak napsala výše pani LČP, kdo chce o Bibli vynášet soudy, musí o ní něco vědět.
27. 12. 2008 | 21:36

Lojza napsal(a):

To Václav Hořejší,
pane profesore, při vší úctě,kde berete tu jistotu, že Ježíš měl lidského otce? Měl jste nějaké božské vnuknutí abyste světu upřesnil biblický záznam? Já si myslím, že ani vzdělání, ani vědecké bádání k tomu oprávnění neposkytují. Nemálo vašich kolegů, si myslí něco jiného než Vy a ani se vzděláním, ani s výsledky práce, za Vámi nezaostávají.

Podíval jsem se na Váš odkaz. Nedočetl jsem to. Příliš mnoho slov a složitostí o jednoduchých, srozumitelných věcech. Kdo čte Bibli, tak vidí, že Ježíš mluvil velmi jednoduše, srozumitelně. Rozuměli mu i nevzdělaní, prostí lidé, kterými ti vzdělaní a bohatí pohrdali.Analýzy a složitý rozbor vět, Ježíšova slova nepotřebují. Spíš jde o uznání autority a ochotu pokořit se a pracovat na své osobnosti. Kolik z nás dokáže uplatnit ono zlaté pravidlo"činit jiným to, co chceme aby činili nám?" Kolik z nás je ochotno ovládat se, nevyvyšovat se, být ve všem poctivý? Raději budeme hledat jiné možnosti, vysvětlovat, analyzovat. Nemluvím prosím o Vás, ale obecně.

Závěrem bych se na něco zeptal. Dokázal byste s využitím Vašeho poznání poctivě odpovědět(tak jak to cítíte) na otázku proč je na zemi život a jaké máme vyhlídky, v horizontu tak padesáti let? Jaké vize můžete předložit?
Promiňte mi poněkud ostřejší tón, ale v jistém ohledu pro věřící Vaše tvrzení může vyvolat podobné pocity jako pan Hvížďala. Usmívám se :-) na Vás, na pana Hvížďalu ne.
27. 12. 2008 | 22:15

juvel napsal(a):

to Viola: Violo snažím se uvádět jen to, co je v Bibli a proto mě těší, že se Vám biblické myšlenky líbí.
Nejlepší vysvětlení jak to tehdy bylo s těmi jazyky je podáno v Pavlových dopisech. Pavel psal křesťanům tehdejší doby a proto ani on ani oni nevěděli nic o počítačích, nebo o odborných terminologiích naší doby.
Lidský mozek lze ale také připodobnit k počítači, který zřejmě nekonečně překonává lidské výtvory počítačové techniky. Asi proto za určitých podmínek překvapí takovými jevy, jako je mluvení cizím nebo úplně neznámým jazykem.
28. 12. 2008 | 08:29

Rumcajs napsal(a):

Lojza:

Máte prazvláštní přístup k diskuzi.

...Otázky mohou být, nesmí být ovšem námitkami....

To je Vaše představa o diskuzi ?

A přece se točí !

Já jsem amatér. To máte pravdu. Ale řešit tím řadu legitimních otázek je směšné. Tyto otázky si nepokládají jenom amatéři ale i velice fundovaní znalci bible,jako např. prof. Funda, jak ho zde uvádí prof. Hořejší.
Místo zjednodušeného odsuzování jiného názoru jste si měl dát tu práci a jeho rozhovor si přečíst či poslechnout.Pak by jste zjistil, že Rumcajs si klade podobné otázky jako on, byť ty Rumcajsovi jsou poněkud "rozostřené" jeho okrajovou znalostí bible.
28. 12. 2008 | 09:53

Rumcajs napsal(a):

Prof. Hořejší:

Díky za odkaz. To co jsem tušil v "mlhavých" obrysech, to zaostřuje prof. Funda. Skutečně na mě evangélia působí dojmem jakési potřeby zázraku a proto některé příběhy "koření".

Více mi vyhovuje názor prof. Fundy, že Kristus byl "Vyvýšen" jak to, že vstal z mrtvých.

Tak veliký zázrak a učiněn tak "potichu" ? To se mi nezdá.

Přesto považuji jeho život, kázání a odvahu jít na smrt za naše hříchy a to,že se toto učení rozšířilo do celého světa za zázrak.
28. 12. 2008 | 10:06

Rumcajs napsal(a):

Lojza:
Ještě několik námitek.

1. Neříkám, že nedělal zázraky, ale že dělal takové, kde hraje velikou roli psychyka.

2. Židé byli velmi zbožným národem. Je nepravděpodobné, že by se postavili mesiáši, kdyby jen částečně věřili, že je to on.
28. 12. 2008 | 10:11

Rumcajs napsal(a):

psychika
28. 12. 2008 | 10:13

vaclavhorejsi napsal(a):

Rumcajs:

"Přesto považuji jeho život, kázání a odvahu jít na smrt za naše hříchy a to, že se toto učení rozšířilo do celého světa za zázrak."

PRESNE TAK!!!
Nekterym lidem ale tenhle opravdu velkolepy zazrak nestaci a potrebuji takove ty "kouzelnicke"...

Obdobnym "generalnim zazrakem" je to, ze se svet vyvinul z puvodniho chaosu velkeho tresku k dnesnim neuveritelnym strukturam plodicim vedomi a "duchovno". Lide to ale obycejne jako "zazrak" nevnimaji, podobne jako prakticky nevnimaji vzduch, ktery dychaji a povazuji jej za "nic".
*****************

Lojza:

Ano, uvedomuji si, ze tim "doslovnym" zpusobem veri i spousta vedcu a nedela jim to potize.
Mne to ale potize dela; s tim pojetim, ke kteremu jsem amatersky dospel (a ktere rozhodne neni zadnym mym vynalezem, protoze takto to vice mene chape i spousta teologu a mystiku; nekteri o tom ale radeji vice "mlzi") jsem spokojeny a verim, ze je spravne.
Nikomu samozrejme neberu jeho pristup, se kterym je spokojeny.

Zcela s Vami souhlasim, ze klicova je pokora, uplatnitnovani onoho zlatého pravidla "činit jiným to, co chceme aby činili nám?", ochota ovládat se, nevyvyšovat se, být ve všem poctivý. NAPROSTY SOUHLAS.
Myslim, ze takovy hlavni zaver je potreba udelat, at uz verime tak jako Vy nebo jako ja.

Pokud jde o Vase zaverecne otazky ("proč je na zemi život a jaké máme vyhlídky, v horizontu tak padesáti let? Jaké vize můžete předložit?"):

Existenci zivota na Zemi pokladam za nezbytnou soucast onoho "Boziho planu" smerujiciho od "stvoreni" Velkym treskem pred 13,5 miliardami let az po onen "Bod Omega" nekdy v nedohledne budoucnosti. Rika se tomu take "antropicky princip".
Netreba zduraznovat, ze vse, co se dosud za Zemi stalo, se podle meho nazoru stalo "samo od sebe", bez jakychkoli zazracnych intervenci - tech totiz neni potreba, jelikoz Buh je neustale vsudypritomny ve vsem, v prirodnich zakonech, ktere jsou takove, ze umoznuji (vynucuji si) to smerovani od chaosu k zivotu, cloveku, a dal...
Behem tohoto procesu se take priblizujeme k onomu Bohu a "on" k nam... (davam to "on" do uvozovek, protoze toto zajmeno je v teto souvislosti nepatricne, stejne jako cokoli jineho).
Kdyz rikame, ze se v prirode deje neco "samo od sebe", tak to znamena i to, ze to "samo od sebe" je de facto jeden aspekt "Boha".
Jake mame vyhlidky v horizontu 50 let samozrejme nevim a neni to vubec dulezite - je to zcela nepatrny casovy usek, ktery v tom smysluplnem vesmirnem procesu nehraje zadnou roli.
Je docela mozne, ze lidstvo cekaji jeste dlouha obdobi katastrofalnich upadku, podobne jako v minulosti, ale verim, ze celkovy smer je vzestupny a povede k necemu uzasnemu (ale to je samozrejme "jen" vira).
Osobne take verim, ze na neco podobneho jako na Zemi je "zadelano" i na mnoha jinych mistech vesmiru (kde existuje nejmene 100.000.000.000 galaxii a v kazde z nich prumerne 100.000.000.000 hvezd); urcite se to aspon nekde povede :-).

..
28. 12. 2008 | 10:53

Lojza napsal(a):

Rumcajsi,
posunul jste to jsem napsal o kousek jinam. Napsal jsem, že"přestává mít smysl na otázky odpovídat, pokud jsou míněny jen jako námitky" s předem zaujatým, odmítavým postojem. Měl jsem na mysli, konkrétní situaci, to, co jsem zažil.Rozhovory se pokaždé měnili v přestřelku. Vám jsem ukřivdil, omlouvám se.Vy se neprojevujete jako můj bývalý spolužák-nekompromisní dogmatik imunní vůči faktům. Určitě jsem nechtěl řešit otázky, jak píšete, tím, že bych Vás označil za amatéra a tak Vás chtěl umlčet.Asi jsem to napsal nešikovně, promiňte.
Píšete:"A přece se točí !" Za totality to byl vtip po zdražení piva. Ano, církev to vymyslela. V Bibli o tom nic není. Ale dočetl byste se v Jobově knize takové zajímavosti, jako že země je kulatá a je zavěšená na ničem. Jak to asi mohl Job vědět? Byl ve vesmíru? A proč později církev zastávala nauku, že země je plochá?

Dovolím si ještě něco k tomu, co píšete prof.Hořejšímu:Tak veliký zázrak a učiněn tak "potichu" ? To se mi nezdá". Ten zázrak se vůbec neodehrál potichu. Jednak při smrti Ježíše došlo k úkazům vzbuzujícím bázeň(závěr 27.kap. ev.podle Matouše) a to takovým, že římští vojáci řpítomni popravě, uznali, že Ježíš byl Boží syn. Ale i vzkříšení vyvolalo rozruch. Hrobku, na žádost Źidů,střežila římská hlídka, aby, jak říkali židé, jeho(Ježíšův) podvod se zmrtvýchvstáním, nebyl větší než ten první(že je Boží syn).A přesto tělo z hrobky přikryté obrovským kamenem, zmizelo. Nepochybně to vyvolalo rozruch. Všechno zaznamenali očití svědkové, není to tak, že až později byla potřeba zázraků. I po vzkíšení se Ježíš ukázal mnoha lidem, podle Bible ho vidělo asi 500 lidí.

Jednou jsem si prohlížel holografické obrazy. Na první pohled nic zajímavého, ploché, nic neříkající. Ale když jsem dodržel návod na prohlížení a trochu se namáhal, najednou se objevila hloubka obrázků a věci, které jsem na první pohled neviděl. I s evangeliemi je to tak. Když k nim přistoupíte bez předem zaujatého postoje ohledně nemožnosti toho či onoho, představíte si tu dobu, rámec, ve kterém se vše odehrávalo, můžete "uvidět" věci, o kterých se tam píše. Začíná svítit sluníčko, hezký den.
28. 12. 2008 | 11:09

Rumcajs napsal(a):

prof. Hořejší.

Jako další zázrak můžeme jmenovat i to, že Kristus zde spojuje zanícenýho pravičáka s levičákem. (To byl žert)

Mě skutečně nenaplňuje štěstím představa Ježíše jako Boha. Zcela naopak ale na mě působí představa, že byl "obyčejným" člověkem. Naplňuje mě pýchou a dává sílu k dalšímu životu to, že něco takového dokázal někdo z nás, obyčejných lidí. Co by taky více oslavilo Boží dílo , jak to, že to dokázal člověk ?

Své děti milujeme i když jsou nedokonalé. Já jejich úspěchy nepoměřuji v absolutní hodnotě ale v poměru k jejich schopnostem. Měl jsem mnohem větší radost, když můj poněkud "toporný" syn udělal kotrmelec, než když druhý syn pohybově nadaný udělal salto.

Věřím, ž Bůh se na to dívá stejně.
28. 12. 2008 | 11:14

Rumcajs napsal(a):

Lojza:

Díky za omluvu. Asi jsem to vzal příliš osobně.

Jsem rád, že to vidíte tak ,jak to vidíte. Absolutně nemám zájem Vás "svést" z Vaší cesty. To by byla hloupost. Pouze obhajuji svůj přístup či přístup p. Hvížďali a jak se mi zdá, i prof. Hořejšího
.
Ale budu jenom rád, když se nakonec ukáže, až si jednou prdnem do hlíny, že pravdu jste měl Vy. Pro mě se toho až tak moc nezmění.
28. 12. 2008 | 11:24

Lojza napsal(a):

Prof.Hořejší:
Děkuji za odpovědi. Jsou mi sympatické, ostatně jako téměř vše, co v blozích píšete.

Rumcajs: dobrou chuť, je čas oběda, tak ať nám dobře tráví.
28. 12. 2008 | 12:26

oranžový napsal(a):

Rumcajsi :-)

Máte skvělé a věcné připomínky, na které
se dá reagovat zase a jen věcně.
Díky Vám, se můžeme lecos dozvědět.

Díky pane Rumcajsi.

PS: Mezi mnou a Vámi , je jeden podstatný
rozdíl. Je dost obsáhlý .... a při tom,
právě tento prostor je možné / díky Vám /
vyplnit skvělými a věcnými myšlenkami. :-)
28. 12. 2008 | 14:00

oranžový napsal(a):

od kohokoliv ...:-)
28. 12. 2008 | 14:01

Pepa Řepa napsal(a):

To Rumcajs
nikoho z cesty nesvádíte, ani by se Vám to nepodařilo.Každý pořádný rozhovor je totiž svým způsobem přestřelka.Jinak je to jen vrstvení prázdných slov.Jeden se ptá, vznáší námitky, druhý odpovídá.

Ježíš naplňuje obě dimenze, Božskou i lidskou.Jde to ruku v ruce, spojeno Duchem.Když tu první dimenzi nepřipustíte a neuznáte, jste v podstatě judaista.
Vidíte ho (JEN!) jako setsakra dobrého učitele!!!! Tedy tak, jak ho vidí osvícený a tolerantní judaista, řekl bych.
Pokud máte dojem, že stejně vidí Ježíše Krista autor tohoto díla, tak mám asi vlčí mlhu před očima.

Jinak to, že se ptáte (v podstatě sám sebe) je podstatou všech starozákonních studii. Skvěle to popisuje Rabbi Neuser v knize, kterou uvádím. Abrahám smlouvá s Bohem, Job se s Bohem přímo hádá.Komunikují.

Neusner tedy, v knize Rabín hovoří s Ježíšem (proč ne?), diskutuje s ním z posice pevného judaisty.
Ještě jednou opakuji. Až knihu přečtete, pochopíte,jaká je propast mezi tímto přístupem plným respektu a článkem o kterém jde řeč.

Jinak má naprosto pravdu Lojza. Evangelium není pro zvěst jen pro vrstvu zasvěcenců s tituly jak tasemnice za jménem. Je určeno i normálním, prostým lidem.Lidem čistého srdce. Troufám si říct, že jim především.
28. 12. 2008 | 18:37

oranžový napsal(a):

Ano Pepo Řepo ....
Výstižněji se to napsat nedalo :-)
Díky :-)
28. 12. 2008 | 19:43

RUMCAJS napsal(a):

Pepa Řepa:

Nic proti, co jste tu napsal.Ale pokud si pustíte co tu doporučuje prof. Hořejší, zjistíte, že se nejedná jenom o judaismus, ale že i uvnitř křesťanů takové názory asi existují. Já ale nepotřebuju žádnou členskou legitimaci. Budu u křesťanů tedy aspoň hostovat.
28. 12. 2008 | 21:21

Vaclav Horejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Jiste, videt v Jezisovi jen "velkeho ucitele" neni krestanske, alespon v tom pojeti, ktere zcela prevladlo po roce 325.
Co ale znamena Kristovo lidstvi? Proste to, ze ve vsem vsudy byl a jednal jako clovek, sice s vyjimecnymi schopnostmi (treba lecit psychosomaticky nemocne, neobycejne presvedcive kazat), ale CLOVEK, ne nejaky kouzelnik s nadprirozenymi schopnostmi.
Kristovo bozstvi odkazuje podle meho nazoru k necemu jinemu - k jeho zcela vyjimecnemu, svetodejnemu vyznamu.
Teologicke formulace o Trojici, soupodstatnosti, vecne preexistenci, atd., jsou podivuhodne vytvory lidskeho intelektu, ktere ale nemohou nahradit to tezko postizitelne pochopeni "cistym srdcem", jak spravne rikate.

..
28. 12. 2008 | 21:56

Pepa Řepa napsal(a):

No, nevím. Podle této teorie by mohl být bohem Seneca, Ghándí,Leonardo či nějaký výjimečně dobrý léčitel. Všechno výjimečné osoby vskutku dějinného významu.

To nevyhnutelně vede k židovskému: Bůh nemá syna, či muslimskéhu Isa byl (JEN) jedním z proroků.

Jaký je mezi tímto pojetím křesťanství a judaismem rozdíl? Dříve nebo později musíte dojít k otázce, zda měl Bůh syna a sám sobě odpovědět.

Buď to připustíte (uvěříte) nebo budete věřit jen tomu, že Ježíš byl (JEN) mimořádně zdatný učitel, myslitel a filosof.

Pro mě je trochu málo, ale váš názor Vám neberu.Nebyla by to víra, kdyby to mohl lidský tvor dokázat.
Mějte se, dobrou noc.
28. 12. 2008 | 22:21

Lojza napsal(a):

Pan Hořejší,
ohledně počátku vesmíru a „bodu omega“, máte vlastně názor shodný s Biblí. Rozumím tomu, že Ježíš jako čaroděj, nebo doslovné vzkříšení neberete. Na něco se ale zeptám. Četl jsem(teď jsem si to musel připomenout), jak úžasný je vesmír. Ohromuje i Vás. Není zázrak to, jak přesně jsou nastaveny interakce? Například gravitační interakce a tady jsem opisoval: „míra rozpínání je velmi přesně nastavena. „Kdyby se vesmír rozpínal o miliontinu miliontiny rychleji,pak by dnes byla veškerá hmota ve vesmíru rozfoukána. . . . A kdyby se rozpínal o miliontinu miliontiny pomaleji, pak by gravitační síly způsobily, že by se vesmír během první miliardy let své existence zhroutil. A zase by tu nebyly žádné staré hvězdy a žádný život.“ A to je jen jedna z těch čtyř základních fyzikálních sil. No není to zázrak? Nemohl by snad ten, kdo disponuje na jedné straně energií k stvoření galaxí a na druhé straně tak úžasnou inteligencí, přivést někoho opět k životu? Mít jakýsi záznam o jedinci, jeho vědomí a vlastnostech?

Vy se o Stvořiteli vyjadřujete s úctou, protože víte hodně o tom hmotném i živém kolem nás. Ale víc toho nevíme než víme. Pro někoho Bůh může ještě být tím kouzelným dědečkem z Effelových obrázků, pro Vás ne. A Ježíš? Bible říká, že než Bůh přenesl jeho život na zem(pro tvůrce galaxií žádný problém), byl po Stvořiteli druhá nejvyšší bytost a na tom všem, co vzbuzuje úžas, s Bohem spolupracoval. Bůh mu propůjčil schopnost konat zázraky, protože bylo třeba potvrdit jeho identitu. Zákon byl příchodem Krista naplněný a bylo třeba přejít k něčemu novému.Tisícileté zvyky, to, co si generace předávali, najednou měnit? Ježíš se musel prokázat jako Boží syn a jen schopnosti vyučovat by k tomu nestačili.
Pokud beru singularitu vesmíru a nedokážu si ji představit a pokud vím to co vím o vesmíru, vzkříšení a Ježíšovy zázraky pro mne není nic neuvěřitelného. Vy to vidíte trochu jinak, budiž, jen jsem chtěl připomenout některé skutečnosti. Zdravím

Pepo Řepo, Rumcajs to schytal od Vás za mne. Já jsem si stěžoval na množství námitek a přestřelky. Omlouvám se všem za příliš dlouhý příspěvek.
29. 12. 2008 | 00:34

vaclavhorejsi napsal(a):

Pepa Řepa:

Nikoli - "Seneca, Ghándí,Leonardo či nějaký výjimečně dobrý léčitel", proste nikdo jiny, nemel ten svetodejny vyznam; Jezis je (pro krestany) s nikym nesrovnatelna singularita; zaslouzi si proto oznaceni "Bozi syn", ac byl "JEN" stoprocentnim clovekem se vsim vsudy.
Nedokonale srovnani snad muze byt, ze mezi Jezisem a temi ostatnimi osobnostmi, ktere jste uvedl, je rozdil jeste mnohem vetsi nez mezi vami ci mnou na jedne strane a tim Leonardem, Bethovenem, atd. na druhe strane.

Verit, ze byl doslovne (biologicky) "synem Boha", ze nemel lidskeho biologickeho otce, mi pripada... radeji to nedoreknu.

Pokud chapu pojem "Syn Bozi" jako oznaceni naprosto vyjimecneho cloveka, svym vyznamem a poslanim nesrovnatelnym s kymkoli jinym, pripada mi to zcela primerene a oznaceni "Syn Bozi" jako velmi pripadny titul. Vsechno ostatni je uz jen "slovickareni".

Pokud to "bozi synovstvi" chapete skutecne doslova, chapete doslova take to, ze "sedi po pravici Otce", t.j., ze kdesi v nebi sedi na nejake zidli vedle vousateho dustojneho starce?
Myslim, ze prave takovyto vyrazny priklad nam pripomina, ze je to obrazne vyjadreni a ze takto mame chapat i spoustu jinych, mene pruhlednych obrazu.

..
29. 12. 2008 | 09:10

Rumcajs napsal(a):

Všichni:
Brzo má vyjít speciální vydání časopisu "21 století", kde se mají vyjadřovat vědci k biblickým zázrakům.

Tak pak můžeme pokecat.

Lojza:

Asi všichni tady souhlasíme s tím, že existence vesmíru a jeho fungování včetně naší existence je zázrak, či spíše nenahodilá věc.
Ale zdá se mi divné, aby Bůh stvořil přírodní zákony a pak je sám porušoval. Přijde mi to kontraproduktivní.

Pepa Řepa:
Jenom bych opisoval prof. Hořejšího.
29. 12. 2008 | 11:05

juvel napsal(a):

Pan profesor nám napsal, jak on chápe J.Krista. Vážím si každého, kdo je ochoten otevřeně a dokonce veřejně hovořit o takových věcech. Přesto Bible J.Krista, jeho osobnost, původ, potřebu a smysl jeho příchodu, jeho význam, jeho postavení a jeho klíčovou úlohu v Božím konání popisuje určitěji, dokonaleji a nepochybně i pravdivěji. Záleží na každém, je-li ochoten se namáhat, zkoumat sebe i Bibli a případně i upravit své smýšlení i cítění.
29. 12. 2008 | 12:31

Pepa Řepa napsal(a):

To juvel
dokonalý závěr,
29. 12. 2008 | 14:00

JAHA napsal(a):

Ad: Lojza to Horejsi 27.12 22:15:47

Premietal som si v mysli, co asi p. Horejsemu na take nieco odpovedat. Dobre, ze som nenapisal nic. Urobili ste to Vy. Mna len o. i. napadla i taka myslienocka: Co maju robit slepi od narodenia, ktori nevideli slnko, hviezdy...Maju nam verit, ze to vsetko je, ci si to mozu ohmatat, aby sa sami presvedcili? A ked nam maju verit - preco? Sme pre nich (aspon ti najblizssi) taki doveryhodni, ci je to niekde napisane a precitaju si preklad v Brailovom pisme? A preco maju verit, ze sme to nesfalsovali a popisujeme nasu fikciu, nie "realitu"? Nuz a my co - ti ktori si pohravame s tym, ze sme krestania. Existuje cosi take: Verim v Boha Otca vsemohuceho, stvoritela neba i zeme i v Jezisa Krista, jeho jedineho Syna...i v Ducha Svateho...Teda je tam "len" VERIM. Nic ine. A mame verit, ze si to starodavni patrirchovia jednotlivych CIRKVI iba nevymysleli, ze to je ten odkaz Boha? A preco by sme mu mali verit?
P. S. Mozno tiez trochu vela slov, ale dufam,ze chapete, co som chcel naznacit.
30. 12. 2008 | 12:42

vaclavhorejsi napsal(a):

JAHA:

Myslim, ze si porad nejak nerozumime.
Ja s Vyznanim viry nemam zadny problem, prave tak, jako Vy.
Ale asi si to kazdy trochu jinak interpretujeme.
V tom je ten problem.
Nebo Vy opravdu doslova verite, ze "sedi po pravici...", DOSLOVNEM slova smyslu ("sedi" = spociva hyzdemi na zidli; "po pravici" = poblize prave ruky)??
Prave tak muzeme (musime) interpretovat, co znamena "Syn", "Otec", atd. atd.
Bible prece neni "literatura faktu", nelze ji cist "prvoplanove"...

..
30. 12. 2008 | 13:20

JAHA napsal(a):

Ad: vaclavhorejsi
Samozrejme, ze brat vsetko doslova (az takpovediac materialne) je nonsens. Ale porovnavat hyzde a stolicku (kde sa nabrali?) s tym, ci Syn Bozi je Syn Bozi ako jednu cestu na interpretaciu tak rozdielnych (a zasadnych) veci, sa mi zda trochu, no uletene. Samozrejme, ze citat Bibliu treba s ohladom na to, ako sa v tej dobe ludia vyjadrovali (prirovnania...), ake boli realie, co mohli chapat a co im muselo byt povedane inac, v obrazoch. Ale VIERA, ze Kristus je Bozi syn patri asi k zakladom krestanstva. A nemusite mi v tom smere odpisovat, ze na zaciatku krestanstva boli aj ine nazory (arianstvo a ine). Ja skratka beriem za zaklad to, co aj o tychto otazkach pisal napr. Jan..a hlavne Pavol, ked vysvetloval cirkvam, ktore zalozil ako to chapat maju. Samozrejme, nikto nikomu nebrani mysliet si nieco ine a dospiet k nejakemu vlastnemu rozhodnutiu. Ved inac by nebolo tolko cirkvi a siekt.
30. 12. 2008 | 13:36

JAHA napsal(a):

Este dovetok. Jan (verme aspon niecomu) bol Jezisovi najblizsi a zil z priamych "akterov" najdlhsie.
Iskoni be slovo...
30. 12. 2008 | 13:52

Cicero napsal(a):

Syn Boží bylo původně jen jiné označení pro krále. Vysnili si ho Izraelité, kteří ve starověku tak nějak pořád dostávali na budku a doufali, že jednou se objeví silný král, který jejich nepřátelům pořádně zatopí. Ježíš Kristus tento koncept velmi šikovně využil k vlastní sebepropagaci.

Václav Hořejší: Nevěřím tomu, že neznáte antropický princip, konkrétně jeho slabou variantu. Ještě konkrétněji v Hawkingově dikci, kde už je zcela oproštěna od jakékoliv metafyziky. Divit se pak, jak je ten vesmír krásně zařízený a všechny konstanty jsou nastavené právě tak, aby mohl vzniknout inteligentní život, má asi stejný smysl, jako divit se, jak ty písty v motoru krásně poskakují sem a tam a auto se pohybuje kupředu. Kdyby neposkakovaly, tak nepojede.
30. 12. 2008 | 15:56

JAHA napsal(a):

Ad: Cicero
Vidim, ze to mate jasne smahom. Len som sa chcel opytat, ci ocakavali Mesiasa i vtedy, ked mali sudcov, potom jedneho krala, potom dvoch kralov v dvoch kralovstvach, alebo vysneneho krala zacali nazyvat Mesiasom, az ziadneho nemali a preto ho uz nechceli volat kralom, ako dovtedy, ale rovno Synom Bozim? No a ze Jezis to mal vsetko perfektne premyslene a pripravene ako oblbnut nielen vtedajsich ludi, ale aj inych dodnes, to je jasne.
31. 12. 2008 | 08:13

Cicero napsal(a):

JAHA:

Napište, co jste o tom četl, a já Vám řeknu, jestli má smysl bavit se dál. Bible se nepočítá.

Zatím jen poznámka: Nemyslím si, že Ježíš měl promyšlené, jak oblbnout i nás. Už jen proto, že čekal příchod království Božího každým dnem.
31. 12. 2008 | 09:23

JAHA napsal(a):

Ad: Cicero
Mate na mysli sifru?
31. 12. 2008 | 09:55

Cicero napsal(a):

JAHA:

:-D Ne. Ani scénář k Jesus Christ Superstar nebo něco podobného. Mám na mysli knihy, které začínají předmluvou, na konci mají opravdu hodně dlouhý seznam literatury a jsou vybaveny poznámkovým aparátem.
31. 12. 2008 | 10:25

JAHA napsal(a):

Ad: Cicero
Ja mam tiez otazocku. Chcel by som si precitat knihu, v ktorej sa uvadza, ze Jezis cakal prichod kralovstva Bozieho kazdym dnom. Tiez mam na mysli knihu s predhovorom, dlhym zoznamom literatury a poznamkami, teda nie napr. Jezis, najvacsi clovek na svete, alebo Straznu vezu:-).
P. S. Prajem pekny posledny den roka a cely buduci rok. Dnes uz koncim.
31. 12. 2008 | 11:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Zjistil jsem, ze O.Funda, na jehoz rozhovor pro BBC jsem upozornoval, vydal nasledujici knihu; jeste jsem ji necetl, ale jsem si jist, ze je tam to, co jsem slysel v prednasce, kterou jsem zminoval.
Odkaz:
http://www.cuni.cz/IFORUM-4...

..
31. 12. 2008 | 18:38

Viola napsal(a):

Pro Rumcajze
2. Židé byli velmi zbožným národem. Je nepravděpodobné, že by se postavili mesiáši, kdyby jen částečně věřili, že je to on.
28.12.2008 10:11:42

Židé mají své jméno od Jákoba-úskočný, přejmenovaného na Izrael-zápasí Bůh, takže bylo téměř zákonité, že jim nebylo dáno poznat Ježíše Krista. Jméno je znamení.
31. 12. 2008 | 22:36

Cicero napsal(a):

JAHA:

Abychom nechodili daleko, zkuste třeba Fundovy knihy, na jednu máte odkaz pár příspěvku nad tím mým.

Strážná věž je dobrá leda tak na podpal.
03. 01. 2009 | 18:47

Cicero napsal(a):

A se zpožděním rovněž přeji hezký nový rok.
03. 01. 2009 | 18:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy