ÚSTR si výměnu ředitele zaslouží

24. 02. 2010 | 10:07
Přečteno 4775 krát
Skoro současně se objevily v médiích dvě zprávy. Zaprvé, že od 1. dubna 2010 nahradí současného ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka historik a bývalý ředitel Moravského zemského muzea Jiří Pernes, který prohlásil 19. února 2010 pro páteční Právo: „Podle mého ústav je historická instituce, která má sloužit demokratické společnosti objasňovat ne zákulisí, ale principy totalitního systému… Svazky jsou věc veřejná. Kdokoliv sem může přijít je nastudovat. Ale nemusí to být zrovna mluvčí nebo pracovníci ústavu, kdo bude informovat o tom, že jsme přišli na to, že tenhleten spolupracoval s bezpečností a udával herce.“

Přesně to, co pan Pernes kritizoval, ale hned druhý den předvedl badatel Radek Schovánek, když pro Mladou frontu Dnes prohlásil: „Nejvíc mě udivilo, že lidé byli nadšeni demokratickým procesem a doslova odečítali slova ze rtů tehdejších politiků, ale tajné operace StB běžely s vědomím komunistické strany na plné obrátky… Tehdejší ministr vnitra Josef Pavel to mohl zastavit – ale nepodnikl zhola nic. Komunistická strana se nehodlala s nikým dělit o řízení země. A každého, kdo to zpochybňoval, nemilosrdně odstavila.“

Neznalosti badatele Schovánka a jemu podobných, které na sebe bezelstně prozrazuje, jsou zřejmě tím hlavním důvodem, proč Ústav pro studium totalitních režimů si získal tak rychle – byl založen zákonem z 8. června 2007 – mezi širokou veřejností spíše negativní pověst.

Když se nějaký badatel, který se zabývá událostmi roku 1968, nechá překvapit tím, že lidé byli nadšeni z tehdejších politiků, zatímco StB a KSČ pracovaly na plné obrátky, tak je buď ignorant, nebo amatér. Masa všude – a to nejen u nás – reaguje vždy neracionálně, emotivně, takže třeba na podzim roku 1968 tleskala Dubčekovi před parlamentem akorát v době, kdy si on v této budově nechával schvalovat tzv. pendrekový zákon, aby proti těmto demonstrantům mohl poslat bezpečnostní složky a milice. Apropo o chování mas vyšla excelentní kniha Eliase Canettiho Masa a moc. Ale podobně po podpisu Mnichovské dohody vítala francouzského premiéra Daladiera jásající Paříž, ač jemu samotnému z toho bylo nevolno, jak si můžeme přečíst třeba v knize Mnichovský přízrak.

Ještě pozoruhodnější, řečeno diplomaticky, je však tvrzení badatele Schovánka, že tehdejší ministr vnitra Josef Pavel mohl práci StB zastavit. Ač nejsem historik, ale jen pamětník, moc dobře si vzpomínám jak tehdejší ministr vnitra, který nastoupil do funkce 8. dubna 1968, sváděl tvrdý boj o jmenování svých náměstků a za šéfa StB byl proti jeho vůli vládou až v půli června jmenován bývalý Reicinův zpravodajský důstojník Viliam Šalgovič, který byl podezřelý ze spolupráce s KGB. Mimochodem také hned po listopadu 1989 spáchal sebevraždu.

Pokud si vzpomínám, ministr Pavel sám ho do funkce nikdy na protest neuvedl a Viliam Šalgovič se po celou dobu – jak se později ukázalo - zabýval jen přípravou intervence cizích vojsk na území tehdejšího Československa. Nový ministr Josef Pavel co nejrychleji poté, co nastoupil do funkce, tedy v půli května 1968, zrušil platnost některých směrnic pro StB, zakázal například používání operativní techniky proti našim občanům, pokud nešlo o činnost „související s cizími tajnými službami“ atd. Josef Pavel rovněž odmítl kontinuitu v práci Sboru národní bezpečnosti, plánoval očistu od náčelníků a předních funkcionářů StB, kteří se podíleli na nezákonnostech. Dokonce s nimi odmítl i osobně jednat, a zřejmě proto Šalgoviče nikdy do funkce neuvedl.

Podle historiků tehdejší funkcionáři StB již od počátku května vyvíjeli aktivní činnost proti novému ministru Pavlovi. Vytýkali mu, že se nezastal bezpečnostního aparátu proti veřejné kritice a že svými vystoupeními ve sdělovacích prostředcích poškozoval prestiž StB. Pavlovu neochotu ke komunikaci využívali příslušníci StB k tvrzení, že ministerstvo neřídí. Získali velký vliv především v kontrarozvědce, která pracovala proti tzv. vnitřnímu nepříteli, kde panovaly největší obavy ze zamýšleného propouštění.

V rozvědce naopak dominovali funkcionáři podporující Pavlovu koncepci, protože stará organizace jim nevyhovovala a její pracovníci měli zkušenosti ze západu. Politika nového ministra získala podporu též ve štábních útvarech ministerstva a ve Veřejné bezpečnosti, tedy uniformované policii.

Nové vedení ministerstva začalo práci Veřejné bezpečnosti preferovat, mj. i zvýšením platů. Také se v té době poprvé objevilo číslování policistů, aby byli identifikovatelní. Po srpnu 1968 zase rychle zmizelo. Veřejná bezpečnost se proto ministrovi stala oporou v zápase s funkcionáři StB.

Zřejmě na nátlak sovětského vedení při květnovém jednání s delegací KSČ schválilo předsednictvo ÚV KSČ na návrh předsedy vlády Černíka vytvoření Ústřední správy zpravodajských služeb a její vyčlenění z působnosti ministerstva vnitra, aby na ně Josef Pavel neměl vliv.

Ministr vnitra se ale usnesení nechtěl podřídit. Zabránil proto projednání návrhů příslušných zákonů ve vládě a zadal zpracování analýzy činnosti StB a posudku specialistů na připravované návrhy zákonů. Na základě analýzy připravil pro předsednictvo ÚV KSČ zprávu o StB s doporučením ponechat kontrarozvědku Ministerstvu vnitra. K projednání těchto návrhů už ale nedošlo.

Začátkem srpna byla zahájena první etapa změn v kontrarozvědce. Její působnost byla zúžena na obranu před cizími tajnými službami a na ochranu státního tajemství a jejich služebny byla řádně označeny. Byly zrušeny výkonné útvary Státní bezpečnosti pracující na vnitřní problematice. Zdá se proto, že si snad můžeme dovolit říci, že naopak ministr Josef Pavel udělal co mohl.

V polovině srpna se dokonce zdálo, že Pavel svůj zápas o charakter StB vyhrál. Vše ale skončilo příjezdem okupačních vojsk Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968.

Tohle všechno by měl ale každý badatel vědět, jinak si nezaslouží toto pojmenování. Za výstupy badatelů z ústavu – pokud nejde o amatéry - je zodpovědný ředitel a pokud nedokázal takovýmto výstupům zabránit, je dobře že odchází, i když jeho zásluhy za vytvoření ústavu nelze nikterak zpochybňovat. Základní informace by měl mít o této době ovšem i redaktor (značka –gag-), který rozhovor s badatelem Schovánkem vedl pro Mladou frontu Dnes a měl mu oponovat.

Napsáno pro ČRo 6

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Viliam Šalgovič byl Slovák. Divím se, že i v současné době se jako ovce smiřujeme s tím, že naším ministrem dopravy je také Slovák.
24. 02. 2010 | 10:56

vlk napsal(a):

Pane Hvížďalo

váš blog, který jsem si, také jako pamětník, přečetl s gustem a seznávám ho nadobyčej dobrým, má dvě samostané roviny.
Obsah a titulek,
Pokud jd e o titulek, není o čem diskutovat. %Záček byl odejit po zásluze. Udělal z ústavu Ústav účelové manipulace volebních preferencí.
Je dobře , že je pryč.
Nicméně obsah ukazuje, že že ani odžáčkovaná instituce nebud e znamenat, že budeme ušetřeni výstupy a to pořád velmi citlivými,demagogů,nedouků a ignorantů: leckdy asi s politickýmpdotextem.

Nikdy jsem nepochopil, co racionálního a lepšího lze od tohohle ústavu očekávat ve srovnání s /stavem soudobýc dějin AV..
A asi to ani nikdy nepochopím.
24. 02. 2010 | 11:01

yambo napsal(a):

vaše texty, pane hvížďalo, ze zásady nečtu, (to není žádné elitářství, prostě vaše názory nemám rád), avšak na tento blog jsem omylem popatřil a přečetl prvé tři odstavce... toho oslíka schovánka považujete za "badatele" ? Tedy, jestli tohle má naše intelektuální elita (počítám vás mezi ni) za podstatné... smutno je mužiku...
24. 02. 2010 | 11:41

todi napsal(a):

yambo
To máte z toho, že pan Hvížďalu nečtete, nebo jen nejvýše tři odstavce. Níže byste se dozvěděl, že pan Hvížďala Schovánka jako badatele nebere. Zkuste to příště bez té předpojatosti.
24. 02. 2010 | 12:52

Charlie napsal(a):

pane Hvížďalo

dobré.
Jen to důkaz o nadbytečnosti tohoto ústavu, sloužícího spíše jako drahá úschovna modrých svazáků. A pokud už vznikl, tak měl přísně dbát na to, aby jeho výstupy nemohly být brány jako ideologické zasahování do současné politiky.
T.j. opožděné a účelové strašení lidí komunismem. Najednou tady máme institualizované a drahé (300mil) tolik ODS kritizované a vysmívané "Zpětné zrcátko" Demokratické Unie.

Na druhé straně - na jeho vzniku má zásluhu i Ústav soudobých dějin AV, ze kterého nebyly veřejně publikovány téměř žádné materiály.
24. 02. 2010 | 13:07

Silvie napsal(a):

Odvolání pana Žáčka bylo v podstatě jen přihráním míče bolševikům, kteří od převratu usilovali o ukončení lustrací a udělání "tlusté čáry" za naší historií.
Nyní tam bude loyální slouha, který bude vyhovovat panu Havlovi a dalším, kteří nemají zájem na zveřejňování spisů STB. Zlehčování a znevěrohodňování těchto spisů je jasným záměrem, jak utajit další svinstva.
Moc pěkně to bylo vidět na případu Kundera. Koho zajímala fakta? výpověď jeho oběti? Koho zajímalo, že to byl v mládí zapálený fanatický bolševik a udání vyplývalo z logiky věci?
Nic z toho nebylo pro intelektuály podstatné. Jakoby slavný umělec nemohl být lidská svině. Jakoby historie podobných příkladů nebyla plná.
Je mi pana Žáčka upřímně líto. A nás taky.
24. 02. 2010 | 13:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tenhle ústav, pokud Jakeš a spol. nesedí v base, je na hovno.
24. 02. 2010 | 14:03

zdesta napsal(a):

Souhlas sTCKH.Takže budeme nahánět frajtry ( Kundera,Nohavica)a generálové Jakeš a celá řada prominentů bude pobírat "zasloužené" důchody,zřejmě za záslužnou a úsilovnou celoživotní práci.V Norinberku mohli soudit frajtry z wehrmachtu a Goeringovi mohli dát nějakou doživotní slušnou rentu.Pak mohli založit nějaký vědecký ústav a zkoumat proč tak činí.
24. 02. 2010 | 15:39

Charlie napsal(a):

Tencokida Hnuj

Klaus rozdal bolševikům podniky za kousek popsané A4 a ještě donutil banky aby jim rozpůjčovaly stamilióny, které nikdy nemohli splatit.
Ale to ještě ve vládě seděli nevinní komouši Čalfa, Dyba, Kočárník, Dlouhý,....

Starý Grebeníček se chechtal přes plot a jediný kdo to od+ral byl Štěpán a bába
Polednová.

Najednou, když se hodí ODS strašit návratem komunistů, tak vytvořili ÚSTR.
Po tom všem ať si ten předražený ústav strčí do ř+ti...
24. 02. 2010 | 16:46

Nestranný pozorovatel napsal(a):

"Tohle všechno by měl ale každý badatel vědět, jinak si nezaslouží toto pojmenování."

Hm. Pane Hvížďalo, víte kolik profesí si v Česku nezaslouží své pojmenování? Zkuste tu větu aplikovat třeba na české ekonomy.

Ale jinak s vaším článkem v podstatě souhlasím. Arogantní Žáček dělá hrubé chyby. Později o tom napíši něco konkrétního i já něco konkrétního. Ale až bude na svém postu vyměněn.
24. 02. 2010 | 17:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

Charlie

Co dodat?
Neveselo, smutno je v tom českém kraji, zloději a vrazi hodokvas zde mají.
Hloupé stádo dole svěřilo jim vládu,
co s tím ? - ústav dá jim jistě dobrou radu.
17:05 .... ČT24 : SEŽEŇTE si SESTŘIH, který vysílala bolševická banda v čele se svým generálním tajemníkem, oberstumbahnfuhrerem Janečkem ke "kauze" ČSSD vs VV. (Radek John) A porovnejte to s původní reakcí R. Johna po poledni.
P.S. Goebbelsův zákon(parafráze) : "Čím větší křik a špína, tím větší lež se za tím skrývá. "

Bravo, pane Janečku. Jen tak dál.
24. 02. 2010 | 17:22

Admirál napsal(a):

Tencokida Hnuj - na to, aby jste někoho dostal do basy, nepotřebujete Ústav a "badatele".
24. 02. 2010 | 17:36

hovorka11 napsal(a):

ÚSTR:
-ústav sloužící k odvádění pozornosti od současného řádění starých kádrových rezerv z dob socialismu.
Čím více se bude krást podvádět a vraždit v současnosti, tím více bude tento ústav podporován politicky, aby si všichni uvědomili, že může být "hůře".
Ústav nezkoumá, ústav vyvolává bubliny okolo známých osobností a umělců.
O studium skutečně, ale skutečně nejde, to by již známé politické osobnosti řvali !
Politiky tento ústav řešit nebude !
24. 02. 2010 | 18:23

vasja napsal(a):

Taky si myslim, že absolvent Večerní university marx-leninysmu, pan Pernes, bude dějiny totalit vykládat kvalifikovaněji.
24. 02. 2010 | 18:31

Vico napsal(a):

Svým zvráceným způsobem má Silvie pravdu. Odchodem modrého svazáka Žáčka, který ze svého ÚSTR/ku/ udělal účelovou ideologickou expozituru sloužící modrým barvám politického spektra, pravice zákonitě tratí.

On by tam mohl zůstat, kdyby to až tolik nepřeháněl. I rozhodčí, který ,jsa podplacen, připískává domácím, nesmí tak dělat okatě. Například, když se hra pohybuje kolem středového kruhu, písknout jedenáctku nebo, v případě maestra Žáčka, rovnou gól. To už ani skalní jádro domácích nepřekousne.

Žáček musel jít, protože se stal kontraproduktivním. Hra musí mít alespoň zdání vážnosti. Žáček z toho udělal karneval.To už by lépe obstál šéfredaktor Blesku.Když bulvár, tak ať ho dělá alespoň někdo v oboru a ne Žáček, který pod smokingem ještě stále nosí svazáckou košili.

Doufám, že Pernes bude lepší.O tom, jak vzniká a vítězí totalita a jak funguje, by někdo bádat měl.Možná, že ti, co ÚSTRu nejvíce tleskají ručičkama, jsou už ve skutečnosti nakaženi prasečí chřipkou. První příznaky se projevují sny o vládě pevné ruky a víře v jednoduché recepty.

Pro Pernese se nabízí velká šance.
24. 02. 2010 | 18:59

dennis napsal(a):

Vzkaz panu Suchankovi: Je krasne mit idealy, nadseni a odhodlani a patri to k mladi. Nenechte se odradit. Po valce takovymi byli Kohout, Kundera, Lustig, Pelikan; v sedesatych letech to napriklad byli Dinsbier, Hvizdala, Havel atd. Az i vy budete po letech vzpominat, jake to bylo, "kdyz Ustav zacinal", taky budete tem mladym nadsenym rikat: "No no no, pomalu mladenci. Poradne si to prostudujte a nevytrubujte do sveta hned ten prvni dojem, co jste pochytili. Doba byla slozitejsi. Ja bych mohl vypravet..." Tak uz to chodi. Kazda nova generace, ktera "byla u toho", proziva svou dobu naruzive, odhodlane a nekompromisne. Nam zralejsim pak zacaste to, co mladym prijde jako nove, zasadni a nekompromisni prijde jako "Bolsevizmus na ruby". Vzajemna formalni podoba revolucnich etap pro ty, kteri prozivaji tuhle zkusenost podruhe, dokonce potreti, je zpocatku smutnou zkusenosti, ale nakonec si rikaji: Uvazim-li vsechny klady a zapory, neni to horsi a beznadejne. Priste to bude jeste lepsi.
24. 02. 2010 | 19:00

Joska napsal(a):

Souhlasím s Hvížďalou, že Žáček byl břídil. To Pernes má přece jen lepší kvalifikaci pro zkoumání totalitních režimů - Večerní univerzitu marxismu leninismu.
24. 02. 2010 | 21:39

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Mohu Vám napsat na mail, je ten mail funkční? Děláte vtipy(dobré), tak nevím zda opicezvesmiru není jen vtip.
24. 02. 2010 | 21:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tomáš Střihavka
Ano. Není.
P.S. Váš email ? - Neohlášené poště, stejně jako neohlášené návštěvě, dveře neotvírám.
24. 02. 2010 | 22:08

S.Š. napsal(a):

Joska : Nejen VUML (informaci radě ústavu před volbou nedal, t.j. zatajil). Podle abscr.cz je též evidovaným kandidátem tajné spolupráce býv. StB (problematika : Francie). Nemusí to znamenat nic, ale i může. KTS pracujících stejně zdatně jako agenti byly celé stohy. A naposled : pan historik Pernes sám sebe (nepřímo, leč přece) pasoval v Týdnu na prostituta. Summary : prima kvalifikace.
24. 02. 2010 | 23:03

per aspera ad astra napsal(a):

Inu ale.Solidní analýza.Když jsme zmínili Reicina,nutno uvést fakt,že i otec náměstka, (po sametu generál) Breta z ÚDV pracoval v jeho službách.Pan Schovánek, výpotek komunistické rodiny,poté komunistobijce.Kdo se nenamočil za těch 40 let, jaké promile lidí v ČSSR ?? Co si myslet o náměstcích současného ministra vnitra povyšovaných do generálských epolet,vyšlých z personálních rezerv býv.1.správy? Konfidenti gestapa v řadách Gottwaldovy vlády po únoru 1948. Konfidenti StB v řadách OF-ODS-ČSSD atd., atd., Co dodat ? Prohnilí proti prohnilým.
25. 02. 2010 | 08:36

pepr napsal(a):

Ten, kdo napadá Josefa Pavla, který od svého nástupu jako ministr vnitra nedělal nic jiného než bojoval s STBáky a se Sověty, kteří nedali pokoj, dokud ho nevyhodili, je opravdu jen hlupák a ne historik-badatel...Pokud tam jsou takoví "badatelé" není divu, že se tomu ústavu říkalo Žáčkův sračkomet...Pan Hvížďala tentokrát zcela přesně..
25. 02. 2010 | 08:47

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Omlouvám se, měl jsem mail napsat. Mail už nepíšu automaticky, ale je možné ho najít. Pod jménem mail, který jsem dříve používal jako ochranu proti spamu.
25. 02. 2010 | 09:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz záhlaví každé diskuse) zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě celý napsán velkými písmeny.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 02. 2010 | 09:15

Vladimír Urban napsal(a):

Díky Dr. Žáčkovi
jsme byli informováni o zločinech a o donašečích, bez ohledu na to, čí byl kdo kamarád a jaké slávy se mu dříve nebo později dostalo. Nikomu z "odhalených" přeci nikdo nebránil, aby své jednání/selhání vysvětlil a aby se ospravedlnil. Nahradit Dr. Žáčka utajeným absolventem VUMLu (každý mohl nominaci odmítnout) je ostuda. Teď i Vaše, pane Hvížďalo! Jsem zvědav, kolik se toho o totalitním režimu, o jeho přisluhovačích a o bezcharakterních hochštaplerech dozvíme od našich "čistých vědeckých historiků" teď. Lze očekávat, že už nevýjde najevo nic.
Ať žije KSČM na věčné časy a nikdy jinak!
01. 03. 2010 | 20:01

Jan napsal(a):

Pro pana Vladimíra Urbana: pletete si pojmy s dojmy. Za prvé historie a její studium neznamená pouhé vytahování jednotlivých svazečků (mnohdy zcela nerelevantních) na někoho, kdo je buď známý, nebo "politický nepřítel" atp.; za druhé archiválie z provenience StB jsou přístupné podle archivního zákona od 1. 1. 2005 – "neotevřel" je tedy Žáček a s jeho odchodem, který osobně vítám (neprofesionality, degradace odborné práce, porušování zákonů, plamenného agitátorství i šikany bylo už v tomoto ústavu i v archivu za dva roky dost), nebudou taky "uzavřeny".
15. 03. 2010 | 20:44

sesli sohbet napsal(a):

Odvolání pana Žáčka bylo v podstatě jen přihráním míče bolševikům, kteří od převratu usilovali o ukončení lustrací a udělání "tlusté čáry" za naší historií.
Nyní tam bude loyální slouha, který bude vyhovovat panu Havlovi a dalším, kteří nemají zájem na zveřejňování spisů STB. Zlehčování a znevěrohodňování těchto spisů je jasným záměrem, jak utajit další svinstva.
Moc pěkně to bylo vidět na případu Kundera. Koho zajímala fakta? výpověď jeho oběti? Koho zajímalo, že to byl v mládí zapálený fanatický bolševik a udání vyplývalo z logiky věci?
Nic z toho nebylo pro intelektuály podstatné. Jakoby slavný umělec nemohl být lidská svině. Jakoby historie podobných příkladů nebyla plná.
Je mi pana Žáčka upřímně líto. A nás taky.
http://www.seslichatailesi.com
07. 04. 2010 | 18:18

trtrtr napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/smiles
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f2.html
http://www.tran33m.com/vb/f6.html
http://www.tran33m.com/vb/f7.html
http://www.tran33m.com/vb/f10.html
http://www.tran33m.com/vb/f11.html
http://www.tran33m.com/vb/f13.html
http://www.tran33m.com/vb/f14.html
http://www.tran33m.com/vb/f15.html
http://www.tran33m.com/vb/f16.html
http://www.tran33m.com/vb/f17.html
http://www.tran33m.com/vb/f18.html
http://www.tran33m.com/vb/f20.html
http://www.tran33m.com/vb/f21.html
http://www.tran33m.com/vb/f22.html
http://www.tran33m.com/vb/f23.html
http://www.tran33m.com/vb/f24.html
http://www.tran33m.com/vb/f30.html
http://www.tran33m.com/vb/f34.html
http://www.tran33m.com/vb/f35.html
http://www.tran33m.com/vb/f36.html
http://www.tran33m.com/vb/f37.html
http://www.tran33m.com/vb/f38.html
http://www.tran33m.com/vb/f39.html
http://www.tran33m.com/vb/f43.html
http://www.tran33m.com/vb/f46.html
http://www.tran33m.com/vb/f50.html
http://www.tran33m.com/vb/f52.html
http://www.tran33m.com/vb/f53.html
http://www.tran33m.com/vb/f54.html
http://www.tran33m.com/vb/f55.html
http://www.tran33m.com/vb/f56.html
http://www.tran33m.com/vb/f57.html
http://www.tran33m.com/vb/f58.html
http://www.tran33m.com/vb/f61.html
http://www.tran33m.com/vb/f65.html
http://www.tran33m.com/vb/f66.html
http://www.tran33m.com/vb/f67.html
http://www.tran33m.com/vb/f68.html
http://www.tran33m.com/vb/f69.html
http://www.tran33m.com/vb/f70.html
http://www.tran33m.com/vb/f71.html
http://www.tran33m.com/vb/f72.html
http://www.tran33m.com/vb/f73.html
http://www.tran33m.com/vb/f74.html
http://www.tran33m.com/vb/f75.html
http://www.tran33m.com/vb/f76.html
http://www.tran33m.com/vb/f77.html
http://www.tran33m.com/vb/f78.html
15. 12. 2010 | 06:42

trtrwe napsal(a):

<a href="http://www.tran33m.com/vb/">
<a href="http://www.tran33m.com">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/smiles">
<a href="http://www.tran33m.com/up">
<a href="http://www.tran33m.com/dir">
<a href="http://www.game.tran33m.com">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f2.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f6.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f7.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f10.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f11.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f13.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f14.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f15.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f16.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f17.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f18.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f20.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f21.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f22.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f23.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f24.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f30.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f34.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f35.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f36.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f37.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f38.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f39.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f43.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f46.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f50.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f52.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f53.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f54.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f55.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f56.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f57.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f58.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f61.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f65.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f66.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f67.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f68.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f69.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f70.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f71.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f72.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f73.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f74.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f75.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f76.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f77.html">
<a href="http://www.tran33m.com/vb/f78.html">
15. 12. 2010 | 06:44

gibiasmiweelm napsal(a):

<a href=http://www.formspring.me/GeorginaOszust/q/322127388957745876#3343>order Diflucan</a> - <a href=http://www.formspring.me/GeorginaOszust/q/322127388957745876#5953>Diflucan 100 mg</a> , http://www.formspring.me/GeorginaOszust/q/322127388957745876#17225 purchase Diflucan
15. 05. 2012 | 05:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy