Odříkaného chleba největší Čunek

01. 11. 2007 | 14:43
Přečteno 30151 krát
Zapřísahala jsem se, že budu psát na samá obecná témata, aby mne nikdo nemohl nařknout z toho, že si přihřívám vlastní polívčičku. Zase to nevyšlo.

Byla jsem vyzvána panem Stejskalem (proč to na něj nepíchnout), jestli bych přece jen nemohla něco k tomu Čunkovi...... to bylo předevčírem, po odvysílání reportáže ČR o sociálních dávkách pana vicepremiéra. A jestli prý nevím, kdo to mohl provalit, že když mu to řeknu, tak to na mě neřekne. To jsem skutečně nevěděla a tudíž jsem říci nemohla. Nicméně jsem napsala textík, z kterého, jak se ukázalo následně, se náš milý editor mírně orosil a pravil, že tohle teda anonymně nepustí..... A nepustil. Tož jsem si řekla, že pustím já.
Nic z toho, co uvádím níže, nemohu doložit, dokázat, prokázat či potvrdit. Jsou to všechno drby. Ovšem jsme v Čechách a na každém drbu......
Značnou část mých teoriích, vypocených původně přes úterní noc, potvrdila středa.
O čtvrtku nehovoře.....

Tak se nám prý nahnětl pan ministr spravedlnosti a žádá, aby se podrobně vyšetřilo, odkud z Nejvyššího státního zastupitelství unikly informace o tom, kterak státní zástupce, připravující rozhodnutí jak naložit s causou Čunek, tyto materiály připravil.
Pana ministra jistě potěšila v rámci tohoto urputného vyšetřování i reportáž ČT, ze které v podstatě vyplynulo, že Česká televize disponuje pravděpodobně celým vyšetřovacím spisem a o jakémkoliv utajení nemůže být ani řeči.
Tímto "únikem" případ rozkryl svoje další patra, která už nemají s Čunkem, jeho sekretářkou a v podstatě ani s nějakými úplatky vůbec nic do činění. Jestli totiž chce pan ministr něco vyšetřovat, měl by začít s kolegou Langrem vyšetřovat to, že se mu totálně rozpadá systém státního zastupitelství a nejvyšších policejních složek. (Dodatek ze čtvrtka – a to nám odešel od policie Kubice a 45 elitních detektivů, což jsem při psaní původního textu ještě nevěděla...)

Případ Čunek totiž je pokračováním případu "Katarský princ" a státní zastupitelé i elitní policisté už toho začínají mít tak právě plné zuby. Případ "Katarský princ" byl evidentně zpolitizovaným uzurpováním moci tehdejšího ministra spravedlnosti, který s vyšetřovaným případem naložil možná v mezích zákona, zato způsobem, který nebyl nikdy před tím aplikován a který byl proti zdravému selskému rozumu. Z právního hlediska by se dalo dlouze diskutovat o "úmyslu zákonodárce při formulaci pravomocí ministra" a předkládat i jiné vysoce vznešené právní argumenty, ale prostému právně neozbrojenému oku bylo zřejmé, že když si někdo svoji krásnou hoteliérku bere ausgerechnet v Dubaji a pár měsíců nato protlačí katarského prince ze smrdutého Pankráce zpět do slunných Emirátů, budou v tom s pravděpodobností blížící se jistotě "zvláštní vztahy". Ostatně je signifikantní, že autor causy "Katasrský princ" se točí i okolo causy Ćunkova údajného úplatku a kolem Renaty Vesecké, kterou přece za svého panování instaloval.

Tomuto politickému uchopení práva se vzepřela a posléze padla za oběť bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, která si tím vysloužila u řady státních zástupců a policejních důstojníků vrcholný respekt. Ti už totiž různých telefonátů začínají mít plné zuby. Ano, je pravda, že na nejvyšších služebních místech slouží řada lidí z minulého režimu. To má však i některé svoje výhody. Pamatují si totiž velmi dobře, jak to "za komoušů" chodilo - jak se čekalo, zda "bude voláno" z "pravého břehu" či z "levého břehu" (Vltavy), tedy, pro nezasvěcené mladší ročníky, zda intervence přijde z vlády nebo z ÚV KSČ. Teď tito státní zástupci a nejvyšší policejní důstojníci vidí, jak se věci vracejí a zase "začíná být telefonováno". Mnohé z nich minulé poměry politických intervencí pěkně hnětly už tehdy. Dnes, 18 let "PO", se považují za apolitické profesionály a nepřejí si být s žádným politickým režimem spojováni. Jde jim o jejich práci, o jejich profesi a stavovskou čest.
V práci jim nyní brání na základě politických tlaků nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Jak se mezi policejně - státnězástupcovskými kruhy traduje, je to paní schopná a ochotná pro svoji kariéru učinit naprosto cokoliv. Tohoto "cokoliv" se právě policejní a státnězástupcovské složky nesmírně obávají. To cokoliv je také úplné politické zaprodání práva, spravedlnosti a profesionální práce dotyčných složek činných v trestním řízení a v oblasti bezpečnosti státu.

Za této situace dochází k faktickému rozštěpení osazenstva státních zastupitelství, které si dovolím čistě subjektivně odhadnout následně:
cca 20% přisluhovačů R. Vesecké, kteří profesní hrdost necítí a stále mají dojem, že orgány činné v trestním řízení jsou přirozené závislé na "politických poměrech".
cca 10% totálně znechucených a pasivních
cca 50% totálně naštvaných jdoucích či ochotných jít proti R.V.
cca 20% nejen naštvaných, ale vytvářejících i paralelní struktury vztahů.
U posledně jmenovaných je potřeba se zastavit. Ti jsou schopni pustit jakékoliv informace, aby rozkladu struktury státního zastupitelství a nucenému podřízení se politickým tlakům zabránili - a jsou alespoň mlčky podporování těmi 50%, kteří jsou "jen" naštvaní. Jestliže máte ve struktuře 20% děr, je nemožné zjistit, kterou dírou právě ta která informace utekla. Proto je snažení pana ministra na jejich identifikaci, eventuelně ucpání, úplně neproduktivní a pokud nepřijme jiná opatření, bude se výše naznačený rozpor rozpor pouze prohlubovat.

20% "paralelníků" se přirozeně sdružuje kolem první oběti zpolitizování práce policie a státních zastupitelství, Marie Benešové. Troufám si tvrdit, že tato faktická druhá (nebo první??) nejvyšší státní zástupkyně je i nyní jednou z nejlépe, ne-li nejlépe informovanou osobou v zemi. Jen takový teoretický příklad: zdá se, že existuje řada informací, které na příklad sbírá BIS a které pravidelně končí v šuplíku, protože politické struktury - a to napříč politickým spektrem - o ně nemají zájem. Aplikace uvedených informací by totiž ohrozily mocenské a/nebo ekonomické zájmy jedné i druhé politické strany, které zdaleka nemusí být v rozporu. Naproti tomu Marie Benešová vlídně všechny informační "drobečky" sbírá a ukládá je do svého mozku, který, co se výkonnosti týká, jako by zabíral celé její nikoliv nerozložité tělo.... Mezi složkami marně neplatí úsloví "povím na tě Mařeně..." a dotyčný je rád, že bude povězeno, neboť co je na tomto harddisku uloženo, nic se neztratí....

Uvedená situace má pochopitelně i svoje politické paralely. Jak shora řečeno, vůbec nejde o Čunka, Urbanovou, úplatky. Vzniklou situaci z politického hlediska vítají jak soc. dem. tak ODS, protože konečně někdo (v tomto případě pan Topolánek, který konec konců má prý ve svých šuplících na pana Čunka ještě několik obdobných složek, jako je ta, kterou vytáhla Česká televize) drží lidovce pod krkem a nedovolí jim manipulovat politickou scénou zcela v rozporu s volebními výsledky - totiž tak, že několikaprocentní partaj v podstatě rozhoduje o zbytku politické scény.
Vzniklá situace vyhovuje trochu více ODS, neboť - a konečně je potřeba to říci – rýsuje se zde na obzoru možnost slučovacího sjezdu ODS a KDU - ČSL. Lidovci totiž dlouhodobě balancují na hranici nějakých 6% a je otázka, jak dlouho budou ještě volitelnou stranou. Příklad známého ex-senátora Stodůlky, lidovce se zdánlivě neotřesitelnou pozicí na Zlínsku ukazuje, že i na Moravě začínají mít babičky lidoveckého folklóru plné zuby a bez ohledu na to, co bude pan páter říkat z kazatelny, lidovecké hlasovací lístky do urny hodit nemusí. Tím se ovšem rozehrává boj uprostřed lidovecké strany, kdože bude "kooptovaným" vedením spojené ODS-KDU-ČSL. Protože pro obě křídla místečka pochopitelně nezbudou. Bude to koalice Čunek - Svoboda nebo Kalousek-Kasal??

Pokud chceme porozumět případu Čunek, je nutno kalkulovat se všemi výše poskládanými informacemi. Volba presidenta je v tomto kontextu sekundární záležitostí. Primární záležitostí je faktická změna volebního systému na systém dvou silných politických stran, střídajících se u moci. Kvůli právě stanovisku lidovců nebylo možno tento systém přijmout formou změny Ústavy. Dochází proto k jeho faktickému vytváření tím, že na politické scéně prakticky zbudou dvě velké politické strany. Komunisté se časem zbaví Grebeníčka a podobných fundamentalistických chlapců a bude možno je znovu zapojit do vládních struktur, eventuelně po nějakých letech je rozpustit v ČSSD.

Dlužno ještě říci, že tento politický vývoj by vyhovoval s pravděpodobností blížící se jistotě i policejnímu sboru a státním zástupcům. U dvou partají by totiž muselo začít platit pravidlo "padni komu padni", protože "každý chvilku tahá pilku". Nastal by stav "dynamické rovnováhy", následkem čehož by zúčastněné složky mohly začít dělat svoji práci profesionálně a bez politických tlaků.

A ještě jedna listopadová...... asi se už pozapomnělo na to, že jistý generál Lorenc věděl o každém zakašlání, které se odehrálo v jistém Činoherním klubu jednoho listopadového večera a že to byl právě on, kdo rozhodl silou své autority, že tato akce proběhne bez jakýchkoliv zásahů státní moci. Díky svým analytikům dobře věděl, jaká je situace v zemi a dobře věděl, že kdyby to nebyl listopad, byl by to 10. prosinec nebo Palachův týden... prostě, že situace je z historického hlediska neudržitelná. Možná to podryje naše sebevědomí, ale velkou zásluhu na změně politického režimu u nás a hlavně na jeho poklidném průběhu má nejvyšší velitel StB. Jak vidět, u nás se dějí revoluce zevnitř.
Když jsem si přečetla dnešní první stránku Mladé fronty Dnes o angažmá jistého Mrázka na Ministerstvu vnitra, vznáším jen jeden dovětek: pane Kubice, scénář je znám....

P.S. Všechny čtenáře si dovoluji upozornit, že jsem obyčejná politická mrtvola, jakých se povaluje na smetišti české politické scény tucty. Z titulu politické mrtvoly se ale holt ledaskde potloukám a lidi toho napovídaj... však víte. Mým zájmem je, aby tato země a právo v ní fungovalo. Dovoluji si proto velmi naléhavě požádat p.t. čtenáře, aby laskavě odhlédli od toho, že zastupuji jistou M. U.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petrman napsal(a):

Hezky napsáno, jak říkáte jsou to jenom drby, ale já bych tomu celkem věřil......to co píšete o Němcovi přesně popisuje i to co si něm myslím já.
Jinak to že všichni jsme si rovni, ale někteří jsou rovnější platilo, platí a bude platit. Tak už to prostě je.
K listopadu mám jen to, že jsem měl vždy ten dojem, že si to "Pravda a láska" dohodl s "komanči" dopředu.....výměnu korýtek za beztrestnost určitých lidí, ale třeba jsem jenom paranoik a slyším i trávu růst.
01. 11. 2007 | 14:57

Karel napsal(a):

A tak si říkám, jak je dnes z historického hlediska tento režim udržitelný. Chtěli jsme vůbec v roce 1989 toto, prostě pokračování svinstva jinými prostředky?
01. 11. 2007 | 15:18

Zbiral napsal(a):

Tak,tak a jedine tak.Ono pravo spravedlnost tak jak si je predstavujeme tu nebude nikdy,ale zase ceho je moc...
01. 11. 2007 | 15:36

hawk napsal(a):

No, tak tohle se vám opravdu povedlo, výborná analýza. Ze své praxe vyšetřovatele bych jen podotkl, že jediné maličké chybičky jste se dopustila v procentech, protože cca 20% policistů - zástupců pustí vše, a to za kariérní postup nebo za peníze.

Ostatní se skládají z těch nasraných.

Ale jinak brilantní postřehy, teď nemám už čas, ale zítra bychom mohli poklábosit:-)
01. 11. 2007 | 15:37

Žižka napsal(a):

Jsou mezi námi i tací, kteří:
"Na množství nehledí, nepřátel se nelekají."
Paní Kláro děkuji za Vaši odvahu. Prožil jsem zde 63 roků svého života. První naději jsme měli v roce 1968, nevyšla. A neporazily nás sovětské tanky, ale podobně jako u Lipan naši lidé, kteří využili příležitosti pro získání moci. Další naděje v roce 1989, i když tentokrát žádné tanky nepřijely, podle mně také nevyšla podle našich představ ze stejných důvodů jako po roce 1968. Bylo by na čase, abychom se toho Lipanského syndromu konečně zbavili.
01. 11. 2007 | 15:41

hv napsal(a):

Ani se nedivim, ze se z toho pan Stejskal orosil :-)

Zbyva tu otazka, proc se vytahovalo ze zamcenych supliku prave ted a ne, jak je obvykle, az dva mesice pred volbami?

Mozna se neco ukaze i na zaklade vyvoje v KDU-CSL.
01. 11. 2007 | 15:42

Petrman napsal(a):

pro hv:
Poučení z krizového vývoje v KDU-ČSL?
01. 11. 2007 | 15:48

Evita napsal(a):

Paní Kláro,tentokrát negratuluji k Vašemu svátku,ale ke skvěle napsanému odvážnému článku.Jste chytrá a statečná žena a jak jsem již jednou psala,kdyby něco(no,nedej Bože),tak vždycky jen Vás.Moc pozdravů Evita
01. 11. 2007 | 15:57

Winpoj napsal(a):

Jenom aby to nebylo "každý chvilku tahá pilku", a tudíž je třeba být s oběma stranami zadobře.
01. 11. 2007 | 16:01

Martin napsal(a):

Paní Kláro , naprostej souhlas. Děkuji za ženy jako Vy které se nebojí hájit pravdu a spravedlnost.
01. 11. 2007 | 16:19

Jan Pollak napsal(a):

To je vono, Vy ste hlava, pane vachmajstr, diky a jeste jednou diky.
01. 11. 2007 | 16:23

green napsal(a):

Samková, první půlka za 1, druhá půlka za 4. V první půlce chybí akorát to, že bylo dopředu jasné, že v Kataru není souzené zneužití nezletilých trestné, což pan ministra sakra věděl. V druhé části je chyba daná tím, že už je to dávno, co jste ods prošla. Ale měla byste vědět, že když jsou modří u moci, tak nechtějí od ní a proto si nebudou likvidovat koaličního partnera, i kdyby ho vedl Člunek. Proto dostala paní Vesecká asi politické zadání "soudružko vyřešte!". Je fakt, že nemáme jednu ODS, ale nejméně 3-4, ale všechny vědí, že v příštích volbách s Paroubkem prohrají, leda že by udělali koalici. Stávající vládní ods chce malé strany v koalici a proto je ochotna jít s Čunkem až tam, kde jsme dnes. A ještě drobnost, preotože i vy jste měla možnost si pár dokumentů z Lorencovi skvělé doby a působení přečíst, měla byste vědět, že to, co se tehdy stalo nebyla mistrovská, ale zpackaná operace. I Lorenc byl líáný politický Lempl, který nedokázal nic udělat pořádně, a když chtěl střídat vedení KSČ, rozmlátil to celé. A kdyby si to mohl protáhnout třeba do 10. ledna, tak neváhá. není pravda, že ve zdegenerovaných komunistických poměrech fungovala skvělá a profesionální stb. Byli zdegenrovaní a neschopní pitomci stejně jako jejich komunističtí protihráči. V Činoherním klubu už ztratili kontakt s dynamikou. Dobře reportujete vnitřek justice a policie, špatně konstruujete spiknutí. To, že policejní důstojník nebo státní zástupce nevydržel a "pustil" to ČT je jasné. Že je to proti politickým zakázkám také. Teď to doveďte k odpovědnosti a neodvádějte to na Lorence. Hezký večer
01. 11. 2007 | 16:24

Ivan napsal(a):

Paní Kláro, pěkný článek, ale moc smutno z něj. Když takto se zamyslím, a mám už mnoho za sebou, přál bych všem, aby se moc nekřičelo "už je to tady", ale skutečně se konečně změnily morální hodnoty.
01. 11. 2007 | 16:31

Filip napsal(a):

Dobrý den, Váš komentář je opravdu zajímavý, ale dovolil bych si poznámku o generálu Lorencovi: to, že se bál ostře vystoupit proti tomu, co se dělo v Činoherním klubu, ještě neznamená, že to způsobil - prostě už mu bylo jasné, že revoluce přijde a nemá cenu "se cukat", aby náhodou nezamířil rovnou do vězení...
01. 11. 2007 | 16:38

Kadlous napsal(a):

Mám zálibu v dlouhých litániích. Ale zde musím krátce napsat - paní Kláro - mám úplně stejný názor na dění v tomto státu - děkuji za velmi pěkně napsanou pravdu.

Loučím se slovy George Orwella:
"V dobách všeobecného lhaní je již pouhé říkání pravdy revoluční akt".
01. 11. 2007 | 16:47

erre napsal(a):

dobrá analýza. Výborný noční výpotek. Vy a politická mrtvola? V tom případě zasloužíte resuscitaci nejlépe z úst do úst. Škoda, že to netu není možné.
01. 11. 2007 | 17:02

Sonny napsal(a):

Paní Samková, poprvé od Vašeho navýsost trapného angažmá s Červeňákovými něco, co aspoň zavání pravdou.
Ale fakt nevím, proč mám dojem jako když promluvil takový malý Mrva.
01. 11. 2007 | 17:28

Jirik.3 napsal(a):

Děkuji - přesné a výstižné -málokdo má-bohužel nyní-takovouto odvahu.
01. 11. 2007 | 17:51

vaclavhorejsi napsal(a):

Pani Klaro,
klobouk dolu - nejzajimavejsi clanek, ktery dosud na Alktualne.cz byl. Kdy Vam konecne nabidnou misto ministryne spravedlnosti?
01. 11. 2007 | 17:53

Čochtan napsal(a):

Jó je to bída, jak z toho ven ?
Což takhle zrušit republiku a "back to the roots" ? Zpátky do knížetství ? O jednom knížeti bych věděl, kdyby ten to vzal, ....
Co bychom ušetřili za volby, parlament, politické strany,...

Kdyby nám Německo navíc povolilo vývoz volů ! .... :-)))
01. 11. 2007 | 18:00

Líný černý pes napsal(a):

to Čochtan :
Bída to je, ven z ní vede jen pomalá cesta. A jestli si myslíte, že by to zachránila jen změna republiky na monarchii, mýlíte se, i monarchiích je zkočinců nemálo.
Jo, a ty voly jsme nevyváželi jako zboží, platili jsme jimi "daň z míru", ale i tak to stálo zato. Jak řekl Werich : "to by se to tu vylidnilo".
01. 11. 2007 | 18:06

Ládik napsal(a):

Máte pravdu s tím Lorencem - listopadový převrat byl pokus o převrácení se svině z levého boku na pravý bok. Nepovedlo se jí to, zůstala ležet na zádech. Teď škube nohama a táhne ji to zase doleva, protože tam má důlek.
01. 11. 2007 | 18:09

prog 0473 napsal(a):

přesné,vystižné,odvážné!Zaujala jste mě. děkuji a přeji hezký den
01. 11. 2007 | 18:46

J. Švorčík napsal(a):

HM, když o sobě říkáte, že jste politická mrtvola, tak by jste měla vědět, že se do politických mrtvol nekope. To, že redaktoři veřejnoprávní televize disponují tajnými informacemi mne celkem znepokojuje. Určitě nebyly zadarmo, tak bych to čekal spíš od komerční televize. Pan Čunek měl odstoupit dávno, ale když už odstoupil, nechme ho žít. Vy jistě jako jako právnička víte, že se ve svých úvahách pohybujete na samé hraně.
01. 11. 2007 | 19:45

BIS napsal(a):

Aféra Čunek:Podle Senátora J.Štětiny se jedná o spiknutí estébáckých struktur. Řekl to dnes na Rádiožurnálu!! Více zde:http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3169
01. 11. 2007 | 20:10

Goral napsal(a):

Vynikající rozbor - tak nějak jsem to analyzoval svým selským rozumem . Vzácná shoda ...
Vyčistit tu stoku bude chvíli trvat !
01. 11. 2007 | 20:49

bigjirka napsal(a):

No, že je to spiknutí, je jasné. Čí je to spiknutí, jasné není. Jasné je také to, že Čunek má víc peněz, než by měl mít. Odkud pocházejí, čertví. Jestli to bylo nějaké šmé s auty před starostenstvím? Já už teď vidím, že on v pořádku není. To ovšem nemění nic na věci, že se kolem něj dějí divné věci. Vynořování starých výpisů bankovních kont a výpisů dávek.. a dávání dohromady dat, ke kterým se jeden člověk nedostane... to je divné. Dnes znovu běžela v televizi vyprávěnka o 499 vyzvednutých firmou a 497 uložených Čunkem. Jenže firma to vyzvedávala do kasy a tady nám někdo (jak to ověřit?) našeptal (přítel na telefonu) že peníze do kasy přišly. Dřív jsem Čunkovi spíš věřil a teď, když vylezlo, že uložil asi 3,5M, to moji důvěru velmi zkrouhlo. Nic to ovšem nemění na věci, že se kolem něho dějí věci prapodivné.
01. 11. 2007 | 21:28

VVV napsal(a):

Nečekal jsem od Vás nic zajímavého /viz. Vaše poslední věta/, a proto se Vám hluboce klaním. TREFILA JSTE HŘEBÍK NA HLAVIČKU. Takovou neutrální analýzu jsem dlouho nečetl. Dík.
01. 11. 2007 | 21:28

JaL napsal(a):

Paní doktorko Samková,kde se to ve Vás vzalo? Je to přesné, trefné a já mám tak trochu pocit, že jste se prostě právě dnes rozhodla nazývat věci už jen jejich pravými jmény, děj se co děj. Dlouho se řídím sloganem "rozhodnutí osvobozuje". Možná Vás to právě "potkalo. Ať tak či onak díky, je to skvělý článek. Držím Vám palce
01. 11. 2007 | 22:05

Čochtan napsal(a):

Bigjirko:
Každej kdo má víc než já, ten má víc peněz, než by měl mít ! :-)))
01. 11. 2007 | 22:05

Rebel napsal(a):

To se každému líbit nebude.
Jistě by si pár řádek zasloužili taky pan Hučín s panem Štětinou.
01. 11. 2007 | 22:27

Javít napsal(a):

Tak na mně, díky čl. paní KVS, zase jednou padl smutek.
Bohužel, článek jen potvrzuje to, co si asi většina slušných lidí myslí. "Politika je svinstvo", a ta naše "Česká" tuplem.
Již dost dlouho je mi špatně od žaludku, kdykoliv vidím některého z našich 300 politiků (parlament + senát).
Bohužel, "poctivé politiky" se od našich rádoby politiků (zatím to jsou spíše političtí hochštapleři) dočkáme až za dalších několik desítek let.
Pro starší osoby je to asi hodně deprimující.
01. 11. 2007 | 22:45

Miki napsal(a):

Hezky napsáno, ale s tím Lorencem je to snad jinak.

Moje bohaté zkušenosti s vyšetřovateli hospodářské kriminality však napovídají něco jiného, než říká paní Samková - banda neschopných a nevzdělaných lumpů, která brání trestnímu stíhání osob, které spáchaly prokazatelně trestné činy. Vyšetřovatelé by rozhodně neměli rozhodovat o tom, zda věc půjde k soudu - to je naprostý nesmysl. Kauza Čunek to naprosto jasně dokazuje.

Sestřelení Čunka vítám a mělo by se pokračovat jeho kolegou ve vládě, který nemá před názvem funkce slůvko "vice". Kauza VAE nebyla dosud úplně rozkryta, kauza Tlakové plynárny v Ústí nad Labem a pana Veverky by taktéž měla být více rozkryta. Je velmi pravděpodobné, že uvedené kauzy navzájem souvisí.

Nebylo by zřejmě vůbec špatné postupně zdecimovat všechny politické špičky. Takže hurá na Tlusté, Kalousky, Bémy, Topolánky, Melčáky, Pohanky a další a další .......
01. 11. 2007 | 23:19

Zach napsal(a):

Opravdu silná "polévka",doufám,ale,že mnohým dodá sílu přejít z procentuální skupiny těch nas@aných,do té,která s tím temnem chce opravdu skončit.
Jen si budu moc přát,atˇ nikdy,paní KVS,nemáte svého Srbu.
02. 11. 2007 | 05:30

Robinek napsal(a):

Paní doktorko,
výborně napsané, asi pravdivé, ale co s tím, nás 90 % lidí může teď dělat, jedině být naštvaný.
02. 11. 2007 | 07:56

JO napsal(a):

Quod bonum, faustum, felix fortunatumque eveniat...
02. 11. 2007 | 09:19

Berta napsal(a):

Poslyšte, nezdá se vám podivné, že sotva několik hodin poté, co mediálně poplivaný, sociálně uštvaný a ukřižovaný politik oznámí své odstoupení, objeví se zpráva, že se vlastně nic nestalo (v kauze dávky), že na vyplácené peníze měl nárok a v době rozhodující pro jejich přiznání žádné milinoy uloženy neměl?Komu se,sakra, jeho odchod tak moc hodil, že vyvolal celou tuhle nechutnou kampaň?A do z nás, ostatních, dělá celou dobu pitomce??To by mne moc zajímalo.Doufám, že slova "sakra" a "pitomec" nezpůsobí vyloučení tohoto příspěvku !
02. 11. 2007 | 09:25

bigjirka napsal(a):

Čochtane, tak takhle hnusnej bys na mne bejt nemusel. Čunek byl v té době BOZP technikem a mohl mít tak max. 20t. Paní Čunková zařizovala ordinaci a byla na mateřské. Takže u uložených 3,5M by to chtělo trochu něco vysvětlit, včetně zdanění, ne? Proto říkám, mohlo tam být nějaké šméčko, šedá zóna... Ale nemyslím, že bychom měli připustit, že se takové ciférky nosí jako kapesné.
02. 11. 2007 | 09:40

VP napsal(a):

Vy jste si večer lízla žábu a nemohla jste spát, co?:)
02. 11. 2007 | 10:07

jaryn napsal(a):

Paní Samková,

díky. Je to poprvé, co člověk, pohybující se v kruzích běžným lidem nedostupných, alespoň trošku poodkrývá to, o čem lidé léta spekulují.
Lidi nejsou blbec, smrad z hůry vanoucí vnímají povětšinou všichni, ale vše jen v rovině dohadů. Tam to zůstává koneckonců i nadále, ale přesto je to posun.
Ze všeho toho, o čem píšete, je člověku úzko. Jediný světýlko snad je, pokud by se u nás povedlo časem zavést systém pouhých dvou střídavě vládnoucích politických stran. Wagnerismů jsme si za ta léta užili ažaž, k ohromným škodám jak ekonomickým, tak morálním.
Díky, paní Samková. A dávejte prosím na sebe aspoň jedním očkem trochu pozor...
02. 11. 2007 | 10:18

František z Asisi napsal(a):

Výborně napsáno.Měla byste to poslat k přečtení panu Topolánkovi.
Už aby byl rok 2010 a volby a nynější vládní garnitura zmizela v propadlišti dějin.
90% národa dát na nový rok dárek v podobě zvýšené DPH,poplatky u lékaře jen aby se vybralo 15 miliard,které obratem získá několik desítek milionářů.
02. 11. 2007 | 10:23

jaryn napsal(a):

F.z Asisi:

Hlubokomyslné. Opsáno z Rudého práva nebo Pravdy?
02. 11. 2007 | 10:35

bab napsal(a):

Miky: Přimlouvám se, ač silně sociálně cítící spoluobčanka, nevynechávat i řady levé. Gross, Zgarba, Palas, Fencl. Hurá i na ně...
Paní Kláro Veselá Samková, kdyby Vaše slova neměla tragický význam, bavila bych se.
02. 11. 2007 | 10:38

klarasamkova napsal(a):

Vážení čtenáři, děkuji vám za vezkrze kladné ohlasy. dovolím si na některé reagovat níže:

AD Karel: taky si říkám, jestli je udržitelný... ale obvyklá dvacetiletá perioda českých dějinných zvratů se blíží, tak to je snad nadějné.

AD Hawk: Díky, obzvláště Vaší chvály si vážím.

AD Evita: Taky Vám samozřejmě nepřeji, že "kdyby nedej bože", ale upřímně řečeno, nějaký přísun klientely bych vítala. Po tomto článku jen čekám, kdy si na mne zase někdo začne stěžovat na Českou advokátní komoru v naději, že mne připraví o advokátní licenci. A svatá pravda je, že pouze finanční nezávislost může dopřát ten luxus nezávislosti. A já bych si ráda ten luxus dopřála co nejdéle....

AD Green: Vážený pane Greene, buďte prosím tak laskav a buď vynechte oslovení úplně nebo jej doplňte nějakým společensky přijatelným doplňkem, jako třeba titulem "paní". Užití pouze přájmení, ještě neúplného, navozuje negativní konotace - to jste chtěl?? Nejsem si zcela jista, jestli to byla zrovna ODS, kteru jsem "prošla". Procházím totiž životem a strkám svůj zvědavý frňák do kdejaké hromady hnoje.... Obávám se, že nemáte pravdu, když o StB i o komunistech říkáte, že byli (jsou) zdegenerovaní. Dnešní poměry na to nevypadají.

AD Filip: Nečiním si vůbec žádné idealistické iluze o humanismu gen. Lorence: ten jen zanalyzoval a přiměřeně jednal.

AD Sonny: Slibuji, že ke kauze Červeňákovi se vrátím v samostatném blogu a opět se pokusím vyložit, o co šlo. Zatím odkazuji na obsáhlou diskusi na toto téma pod mými staršími blogy, kde bylo mnoho objasněno zejména BigJirkou a Čochtanem. Nedomnívám se, že moje angažmá ve věci Č. bylo trapné. Domnívám se, že kauza Č. byla předzvěst všech dalších právních svinstev, kterých jsme svědky nyní.
Prosím doplňte moje vzdělání - kdo je to Mrva?? Nějaký pěkný reportér z kdysi Rudého Práva??

AD: Vaclav Hořejší - Jestli se někdy na něčem zdejší politická scéna dokonale shodne, pak na tom, že mi nenabídne nikdo nic.... ale není i to pěkný výsledek? Takhle sjednotit politickou scénu??

AD Ládík: Ano, máte s tím převracením svině z levého boku na pravý bok pravdu. Tehdejšími nástroji již nebylo možno korýtka dostatečně plnit, bylo nutno vynajít nový šrotovod, což se také bezezbytku zadařilo. Hojím se jen nadějí, že s ohledem na "vnitřní přeměnu" poměrů per analogiam to začnou být skutečně policisté a státní zástupci, kteří se skutečně začnou starat o právo a stpravedlnost a tyto plitické hrátky již odmítnou. A v návaznosti na to souedci přestanou kličkovat občanským soudním řádem (eventuelně trestním řádem) a začnou skutečně soudit a rozhodovat s důstojností, která jim náleží.

AD J.Švorčík: Nejsem si úplně jista, zda se nepohybuji za hranou... nemohla jsem si ale pomoci, neboť, jak zde již bylo řečeno v diskusi panem/paní JaL "rozhodnutí osvobozuje".

AD BIS: Ať se pan Štětina stará o to, přoč Člověk v tísni nedostal status pozorovatele OSN a nechá estébácká spiknutí napokoji...

AD Javít: Na mne z toho taky padá smutek: čím se my, ubozí právníci, máme živit když tady existuje fenomén skleněného stropu? Když na něj narazíte, zjistíte, že od jistých pater přestávají platit jakékoliv zákony včetně těch fyzikálních a místo gravitace spisy začínají levitovat...

AD p. Zach: Díky za starost. Už jsem kontaktovala paní Sabinu Slonkovou, abych nasbírala zkušenosti....
02. 11. 2007 | 10:43

bab napsal(a):

Berta: Nezdá. Najděte si na ČT reportáž z pondělka, pečlivě znovu sludujte a zjistíte, že o neoprávněnosti dávek nebyla ani zmínka. Předmětem byly neobjasněný původ milionů na kontech Čunka. A v této souvislosti položena otázka, zda není neetické a nemorální mít miliony a žádat o dávky. Takže etika a morálka, vážená(ý).
02. 11. 2007 | 10:45

hawk napsal(a):

František z Asisi:

no to je blábol hodný vás, opravdu:-)
02. 11. 2007 | 10:46

Heda napsal(a):

Velice hezky a výstižně napsané napsané.
02. 11. 2007 | 10:48

hawk napsal(a):

Paní Samková,

jestli jste si všimla, tak Mf Dnes začíná pomaloučku polehoučku také pouště své vědomosti. Ještě bude velmi zajímavé rozkrytí čachrů policie za dob Standy Grosse, kdy MV velel a dále pak jeho pokračování, co by předsedy vlády. On si z některých složek policie totiž udělal soukromý byznys, jak na prašule, tak na získávání informací o svých politických konkurentech i souputníků:-) Fakt se na to těším, ono to historicky jednou vyplave na povrch.

Standy má plné zuby víc lidí, včetně docela vysokých činitelů policie ČR. A mimo jiné, taky pan Dalík, který mu tak nějak nemůže odpustit, že ho zatkli před TV kamerami, kdy ryl obličejem v zemi, pak ho naložili do vrtulníku, kde mu tak zkroutili ruce a nohy, že se pozvracel. Tohle bude mít časem pro Standu fatální následky, jen jak bude správná příležitost, nebylo mu totiž nikdy odpuštěno:-)
02. 11. 2007 | 10:55

bigjirka napsal(a):

Jak vyčistit ten Augiášův chlév?
02. 11. 2007 | 11:08

klarasamkova napsal(a):

AD Hawk: Já se taky těším a doufám, že těch vysokých činitelů policie je opravdu dost, že jsou opravdu dostatečně nahněteni a jsou dostatečně vysoko. Myslím, že je na čase, aby začali zaprvé mluvit a zadruhé jednat - padni komu padni. KVS
02. 11. 2007 | 11:08

Sova-sovička napsal(a):

Také naprosto souhlasím, kromě toho Lorenze. Je to asi určitě pravda a podobná štvanice, jako na pana Čunka, tu jistě nebyla už několik desítek let. Takže by určitě bylo zajímavé zjistit, komu /všem/ tak vlastně vadil a hlavně proč? Já osobně se domnívám, že měl možná binec v papírech, což se lidem, kteří pracují hodně stává a že si nepamatuje přesně, co se stalo před 10 a více lety? Kdo z nás by si to pamatoval.? Já to považuji za nanejvýš trapnou a diskriminující štvanici jednoho člověka, který mluvil vždy pravdu a co měl na srdci / i když někdy asi dost zbrkle/, ale právě proto mu věřím a to, co nám předvedla politická scéna jasně ukazuje na to, že se opravdu dnešním prolhaným politikům ve všech stranách opravdu moc a moc! nehodil. Co kdyby časem fakt něco někde, nedej Bože řekl, třeba i pravdu a on by to některý z těch politiků, co se jim pravda nehodí pak odnesl? To je hlavní důvod, že byl zlikvidován, říkal co si myslí a neuměl v tom kličkovat... Díky za skvělý rozbor a také za snahu být objektivní, to se už dnes opravdu nenosí. A záchrana je dle mého názoru jedině v morální obrodě zdevastovaného národa a to bude trvat minimálně takdlouho, jak se ta morálka ničila a to tedy nejmíň 40 let. Holt zřeknutí se desatera při výchově dětí a mládeže má své důsledky a nese bohaté ovoce. Když není respekt před Nejvyšším řádem, tak proč nekrást, nelhát, nepodvádět, neznásilňovat, nezneužívat děti, neopouštět milující manželky pro pouhou zamilovanost do mladší, jak nám dávají "dobrý" příklad naši vedoucí politici atd.atd...Myslete si co chcete, ale jiné cesty není, jinak také náš národ zanikne v propadlišti dějin a zanikly i větší národy, tak proč ne ten náš? Je to na každém z nás. Každý na svém místě ať je osobností a ne dobytkem ve stádě, které neví a nepřemýšlí o tom, kam se valí.Hlavně, když tam jde většina... A to dnes bohužel platí pro většinu našich lidí. Berou jako pravdu cokoliv, co jim řeknou média všeho druhu. Nějak jsme zapoměli přemýšlet, ono to fakt někdy bolí a chce to dost osobní statečnosti. Přeji všem zdravý rozum a přeji pěkný den.
02. 11. 2007 | 11:12

hawk napsal(a):

klarasamkova-vesela :

Ale takhle to nebude, oni nezačnou mluvit sami od sebe, ti to prodají, je jen otázkou komu, že:-)

Ale to nic nemění na situaci, že to všechno načala vláda Miloše Zemana a prohloubil to samotný Standa, tobyl docela "dobrý" počin, když chlapec dostal téměř neomezenou moc a doma říká "manželko, teď už nám nic nebrání ve světovládě". Já si to opravdu dovedu představit, jak je mašinfíra úplně mimo a nadnesen nad obyčejné starosti, uchvácen svou vlastní mocí.

Bigjirka:

nevím čoveče jak a nevím ani jestli zda:-)
02. 11. 2007 | 11:14

Taras napsal(a):

Hawku (přemejšlím, jestli jste ten Hawk, ale to je celkem jedno) - nevím, kde jste sebral informaci o soukromém byznysu pana Grosse v policii, ale mám vlastní zkušenost: na návštěvě v krajském městě mi vykradli auťák, policie sepsala protokoly (dvakrát, jednou na místě, podruhý na služebně, a to bylo také všechno, co ve věci udělala). No a policajt z té služebny se mnou vyšel po sepsání na chodbu, doprovodit mě, pozorný chlapec, a tam mi mezi čtyřma očima navrhnul kšeftík: abych dělal dealera v okolí svého bydliště, prej tam ještě nikoho nemají, vede to prej paní Šárka a on už byl dvakrát na školení. Chtěl jsem to pustit tisku, ale nebyl zájem. Napsal jsem to do regionálního tisku, kde jsem měl rubriku, ohlas nulový. Policie zloděje nenajde, ale navonět by se jejím prostřednicvím šlo.
02. 11. 2007 | 11:14

hawk napsal(a):

Taras:

to je moc malá rybička, takový policista z místního oddělení, to nezvyšuje čtenost tisku ani sledovanost televize. Nikoho to nezajímá, protože to je normální blb.

Jinak, co se Vašeho auta týče, tam vám Pán Bůh pomáhej, policie asi ne:-)
02. 11. 2007 | 11:21

bigjirka napsal(a):

hawk je přece hawk!

hawku, já ty naše aktivity sám nezvládnu, nerozjedu. taky musím pracovat, pes spí, blecha je v kožichu a jestřáb asi hnízdí, nebo co. paní Klára se zdráhá a František taky
02. 11. 2007 | 11:34

hawk napsal(a):

bigjirka:

já vím, že je to jen na tobě, teď. Pejsek měl udělat stanovy, pokud vím a vůbec bychom to měli vzít za lepčí konec. Jenže je konec roku, pomalu a každý máme práce moc. Vydrž ještě, chlupáči:-))
02. 11. 2007 | 11:37

Taras napsal(a):

Tak asi nejste TEN Hawk. Ale podcenil jste brizanci věci: policista ve službě dělá dealera firmě manželky pana ministra a shání další dealery do kšeftu. Navíc, pokud vím, to policistům přímo zakazuje zákon o policii, takovéhle vedlejšáky.
02. 11. 2007 | 11:42

green napsal(a):

Pro Klara Samková:
Omlouvám se, oslovení evokuje "kantorské" známkování prvé části za 1 a druhé za 4. Pokud se vás dotklo promiňte. Nicméně ve federálu jste měla možnost vidět dokumenty k 17. listopadu a trvám na tom, že Lorenc a spol. v stb. byli naprostí babráci a pitomci. Vysvětlovat současný chaos policie a justice působením kontinuity a skrytého plánu, modrého či rudého, pozdvihuje topolánkovu "mediocracy" (a on si myslí, že je to mediokracie) na racionální a cílevědomé jednání. V tom se mýlíte, žáádný plán není, jen brzda a pak plyn, brzda a pak plyn, a projet zatáčku za každou cenu abychom se udrželi v sedle. Že se v průběhu toho dostávají k moci zkažení a zkazitelní je součástí degradace poměrů. Ale tajný plán to není jen invaze barbarů, od Němce, přes Paroubka až po Čunka a Topolánka.
02. 11. 2007 | 11:42

hawk napsal(a):

Taras:

Aha, já jsem přehlédl tu Šárku, tak to jo, tohle by mělo být zajímavé. S tím, že to mají policisté zakázané máte pravdu, nicméně, já mám taky zakázáno jezdit v obci více jak 50 km/h a moc toho nedbám. Takže to je jen odraz etiky společnosti. Ale se Šárkou je to pěkné:-)

A nevím jakého hawka máte na mysli.
02. 11. 2007 | 11:56

hawk napsal(a):

green:

Lorenc a spol. byli opravdu babráci a pitomci, nicméně se uměli pohybovat na křídlech své moci a měli pud sebezáchovy silně vyvinutý. To bych nepodceňoval.

Podívejte na Standu Grose, opravdový "inteligent a zkušený matador", že a jak panečku uměl moc využít. Jen nepočítal, při svém rozjařeném mládí a nezkušenosti, s tím, že to jednou skončí. Vzhledem ke své nezkušenosti a blbosti neměl dobře vyvinutý právě pud sebezáchovy:-)
02. 11. 2007 | 12:00

Taras napsal(a):

Jeden etablovaný Hawk chodí po Pavoucích a okolí.
02. 11. 2007 | 12:02

klarasamkova napsal(a):

AD Green: Vážený pane Greene, to víte, my děti z kantorských rodin máme vyvinutý pod sebezáchovy co se známkování týká :-)
Jsem naprosto daleka toho vysvětlovat současný chaos v policii a justici skrytým plánem - jsem naprostým odpůrcem skrytých plánů a tajně řízených akcí. Jsem nezvratně přesvědčena o tom, že naprostou většinu "skrytých plánů" má na svědomí lidská blbost, nevzdělanost, hloupost, lenost a ješitnost... slibuju blog na dané téma - nejlépe i s fotodokumentací, jen co se ji naučím vkládat... zdravím, KVS
02. 11. 2007 | 12:05

hawk napsal(a):

Taras:

dokonce ani nevím, co jsou pavouci a okolí, to jsem ale nevzdělaný.
02. 11. 2007 | 12:14

jankasl napsal(a):

Napsala jste skvělý text.
Díky.
J.Kasl
02. 11. 2007 | 12:43

Čochtan napsal(a):

Sorry Bigjirko, to nebyl zle myšlené, byl tam smajlík!
02. 11. 2007 | 12:53

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro, něco mimo téma, co nová škola? Jak se tam dcerce líbí ? Jinak článek je moc zajímavý, poněkud pro silné žaludky,.. pište dál pokud to habilitace dovolí. To víte, normální smrtelník se do těchto kruhů nedostane natož k těmto informacím.
02. 11. 2007 | 12:55

bigjirka napsal(a):

Přátelé, život není černobílý. Lidská blbost je určitě silným faktorem. Taky lumpárna. Ale tajné plány existují, na to vemte jed! Informace z banky a ze sociálky se samy od sebe neseberou a dohromady nedají, ani se nevypustí v pravou chvíli. Za tím prostě je racionální plán, to jsou věci, které se náhodou prostě stát nemohou. Čunka se již nezastávám, protože má víc, než je schopen a ochoten vysvětlit. To není závist, i na jeho straně je těch náhod nějak moc.
02. 11. 2007 | 13:03

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro: Mrva, figurka z doby "Omladiny", policejní konfident, špicl a provokatér, budete ho možná znát ze Sňatků z rozumu (Vladimír Neff) nevím už který díl, (Zlá krev ?) Jinak historická osoba.
02. 11. 2007 | 13:11

klarasamkova napsal(a):

AD Čochtan: Já vůl..... samozřejmě - Sňatky z rozumu znám, vlastním, moje oblíbené... už stárnu a kornatím. On případ Omladiny by vůbec zasluhoval zase jednou oprášit - mládež už vůbec neví, co to je (ani moje právničky, které mají zkoušky z právní historie - fuj).

Díky za dotaz ohledně školy: dcera po mém i manželově silném váhání do Soukromé základní školy Cesta k úspěchu v Praze nastoupila. Blbé je dojíždění, je to až na Petřinách. Nicméně já mám doma klidné, vyrovnáné, laskavé a smějavé dítě. Jak pravila moje cynická matka - ty jsi snad rodila v Třebíči..... Doporučuji shlédnout http://www.skoladetem.cz

Disertační práce je napsána, nyní dolaďuji - ale v zásadě je hotovo.... až bude úplně hotovo, pověsím na web, aby mi náhodou někdo něco neřek... mimochodem, nemohla by už taky vyplatat na povrch geniální doktorská práce JUDr. Stanislava Grosse?? Tu podle mých inforčmací nikdy v životě nikdo neviděl a v knihovně PF v Plzni - kupodivu - není a není..... Čímžto nenápadně poukazuji na skutečně geniální informační systém Masarykovy University v Brně, který přes leckdy tuhý odpor akademiků protlačil v dobách svého rektorství senátor Zlatuška: jakákoliv - bakalářská, diplomová či disertační práce je odevzdána v okamžiku, kdy visí na univezsitním webu a viset tam navždy zůstane... Přiřazeny jsou i oponentské posudky a posudek vedoucího práce - mooooc poučný čtení.
02. 11. 2007 | 13:40

Jana J napsal(a):

Moc pěkné. Jen se jaksi - místo oslavných tanečků nad pokořeným Čunkem ptám - Qui prodest - a pořád mi vychází, že panu Kalouskovi,proti němuž je pan Čunek hotový žabař. Být novinářem ČT, ptám se také, proč je najednou tolik dovoleno? Mouřeníni odcházejí, doufám, že dojde i na paní Veseckou, která ze svého úřadu udělala dobytčí trh. Ale že by to byl obrat k lepšímu, dokud rozhodují pánové Langr, Bursík, Dalík a Topolánek, o tom pochybuji.Ne že bych čekala na Paroubka. Kde nic není, ani smrt nebere.
02. 11. 2007 | 13:47

hawk napsal(a):

Jana J:

Docela dobré postřehy, jen ten Dalík nerozhoduje vůbec o ničem. Víte proč? Protože nechce. A nechce proto, že chce, aby kolem něj bylo ticho, než to bouchne:-) Opravdu.
02. 11. 2007 | 14:04

Sonny napsal(a):

To Čochtan:
Děkuji za odpověď místo mne. Nestíhám sem tak často.
Sonny
02. 11. 2007 | 14:12

Evelína Líná napsal(a):

Díky za článek, držím palce Vám i Vaší odvaze.To se dnes moc nepoštěstí číst řádky a nemuset číst v diplomaticky nicneříkajících slovech mezi řádky. Eve L.
02. 11. 2007 | 14:12

Blanka napsal(a):

Paní Kláro skvělej článek. Jenom bych chtěla připomenout, že Čunek ukládal své penízky na falešný OP.Protože vlastně ztratil neztratil bývalý OP.
Tudíž vše měl předem důsledně promyšlené a před kamerami si hraje jako na hloupého Honzu.
Jak může někdo nahlásit ztrátu OP a za pár měsíců si může uložit na ůdajně ztracený OP miliony, může protože má vše předem vymyšlené, akorát nepočítal s tým, že lidé zde všechno vykecaj.
Ještě by to chtělo pohádku jak Paroubek,Tlustý, Béhm,Kalousek, Němec, Macek,Rath,Sokol,Čermák, Dlouhý, Gross, Zgarba, Grebeníček,Topolánek, Dalík a Pepík z Honkongu ke penízkům přišel.
02. 11. 2007 | 14:42

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Tedy, paní Kláro,

...skoro se bojím s Vámi souhlasit, abych nezačal být za tuto svou opovážlivost odposloucháván.

Mimochodem, Vy už jste, nebo ještě jo..?

Cha, cha, cha, Bretšnajdře, jsi-li tu, na Aktuálně.Blogy.cz, zjef se a promluv hlasem svým...
:-)))
02. 11. 2007 | 14:49

bigjirka napsal(a):

Tak zrovna s tou občankou mi to připadá dost hloupý a nedovedu si představit z toho žádnou výhodu, jen malér. Obávám se, že kdybychom si mohli přečíst Standovu diplomku, mohli bychom zešílet. Žišmarjá to je jmen a dalo by se furt přidávat. Ransdorfovy lokomotivy,... kakaový bobek,..
02. 11. 2007 | 14:49

hawk napsal(a):

bigjirka:

přesně tak, to by snad udělal jen debil, protože v té občance je všechno stejné, kromě čísla.
02. 11. 2007 | 14:52

klarasamkova napsal(a):

Bezvýznamnýbambulo!!!!
Moc jsem Vás postrádala v diskusi, díky za přihlášení!
O moje odposlechy si vůbec nedělejte starosti, jsem bedlivě a všestranně monitorována od doby, kdy jsem začala obhajovat majitele domů, vyžadujících na státu spravedlivé odškodnění za to, že táhnou nesociální nájemníky z vlastní kapsy....
02. 11. 2007 | 15:03

sidney napsal(a):

Hezky clanek, ale pada z nej celkove smutek a je videt, ze to s tou demokracii take nikam nedotahnem. Za komunistu jsem si alespon mohl delat iluze, ze jinde to je lepsi. Ted vidim, ze obcas i horsi, ale ty iluze zmizely, protoze neni videt jina nadeje. Tak snad pouze monarchie....Dedousek alespon rikaval, ze nejlepe bylo za Cisare Pana-pamatoval vsechny rezimy a mohl srovnavat...
02. 11. 2007 | 15:07

bezvýznamnýbambula napsal(a):

paní Kláře.

Hmmm, tak to máte dobrý, teda vlastně špatný, nebo spíš tajný a napíchnutý (na Háku?).
:o))

A teď vážně.

Já se přiznám, že je mi vlastně pana Čunka tak trochu líto. Ať už to bylo tak a nebo tak, pohled na zlomeného člověka je vždycky smutný, ...ale já věřím na tu báji, na tu nesmrtelnou legendu o Neohroženém Ptáku FÉNIXOVI(!), ...teď, ...snad, přijde jeho čas a on se bude moci v Nesnesitelném Žáru palčivých otázek téměř alchymisticky transmutovat do podoby Holubice Míru, Spravedlnosti a Práva.

Rabi Jošua budiž mu slitovným svědkem za ramenem zkoušeného..., óóóóóóó, tak, tak.
({:^))
02. 11. 2007 | 15:19

klarasamkova napsal(a):

Milý Bezvýznamnýbambulo.
Jo, máte právdu, mám to na háku. Jinak bych byla já na háku.
Čunka mi je taky líto - opravdu. Myslím si, že je to takový pěkný příklad toho, jak moravský synek do Prahy přišel a pražskejm rafanům naletěl. A protože má každý nějaké hříšky (těžko životem projít bez ztráty kytičky)neodhadnul správně, že co mu projde pod jalovcem, neprojde v Matičce... Pokud ovšem vím, tak byli tací - a nebylo jich málo - co byli připraveni ať zištně či nezištně mu pomoc poskytnouti, leč on nedbal. Asi se domníval, že s valaškou vystačí.... to jsou prostě ty rozpory plynoucí z toho, zkteré strany se na Větrný Jeníkov díváte....
02. 11. 2007 | 15:26

Emzak napsal(a):

Jsem šťastný, že jsem si zachoval svůj charakter. Když jsme před pár lety byli s manželkou oba nezaměstnaní (zrušily se státní podniky) a děri studovali VŠ, obrátil jsem se s žádostí o sociální dávky na příslušný odbor, kde jsem poctivě vyplnil dotazník o majetku a přiznal, že mám auto, byt a chatu. Na to mi dotyčná úřednice řekla, že mi dá hovno, ať všechno prodám a přijdu za 10 let, kdy nebudu mít nic. Stálo mne to 300.000 Kč úspor (na nové auto), ale od státu jsem nic dál nechtěl. Krizi jsme přežili, chatu prodali, jezdíme ve 12 let staré škodovce a těšíme se z toho, že nejsme takové bezcharakterní zrůdy, jako je pan Čunek a jemu podobná čuňata. Někteří lidé jsou zkrátka rovnoprávnější, ale to už tu kdysi bylo......
02. 11. 2007 | 15:36

Bobo E napsal(a):

Možná, že na těch drbech něco pravdy je, ale celkový dojem: "Paranoidní exhibicionismus"
02. 11. 2007 | 15:47

Anba napsal(a):

Taky myslím s paní Janou J., že prospěch bude mít hlavně Kalousek. Dokonce se domnívám, že hybatelem dění není jakákoli konspirace, ale prostě naštvání lidí, "kteří vědí",ale nemohou legálně pravdu použít.Prostě "Král Lávra..". Dalším hybatelem je to, že vedení je vesměs mužské a jejich ješitnost a hulvátství je určující i v politice. Dalík neodpustí Grossovi, že zvracel ve vrtulníku, Gross neodpustí nikomu, že byl přistižen při hlouposti (nejméně to), Paroubek neodpustí zhanobení Kubicem a Topolánkem (nepodal mu v TV ruku, Rath neodpustí Mackovi sprostotu v přímém přenosu, nikdo neodpustí Melčákovi a Pohankovi, policisti neodpustí Langrovi snížení platů. Nemyslíte, že těch chlapů v politice, jejich hulvátství a ješitnosti je moc? Paní Veselá-Samková by opravdu měla být ministryni spravedlnosti, i když já bych ji navrhla na Hrad.
02. 11. 2007 | 15:50

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro paní Kláru.

Jo, jo, tidle chlapácí, to sou holt borcí, ale pak skutek utek, každej kouká jenom na ty svoje papíry. Když je možnost opisovat, tak to jo, ale dát někomu opsat, tó zase né, :o))), ...já se tady přiznám klidně ještě k jedné věci, to je zase takový můj jeden kostlivec ve skříni, a sice jde o to, že jsem v posledních parlamentních volbách tak tak, těsně o fous NEZVOLIL Stranu zelených, ...na poslední chvíli, doslova za plentou, jsem se teprve rozhodoval ze dvou lístků, to se mi mimochodem ještě nestalo, většinou chodím jenom s jedním, ale tentokrát jsem opravdu nevěděl..., ...takže jsem ten zelený lístek nakonec zase přinesl domů.
Pak jsem hořce litoval, neboť se Zelení do parlamentu nakonec dostali. Pak jsem však už jenom zíral a zíral a zíral a zavíral si sám sobě zapomenutá ústa dokořán. No a dnes, bohužel, musím říci, že se mi po těle naopak rozlévá téměř blažený pocit, že jsem nakonec nevhodil a domů donesl.
Asi tušíte, co jsem tam hodil místo toho. Také nic moc, ale zřejmě nejlepší z toho, co bylo bohužel k mání, ale to už se opakuji.
Opravdu mne to trochu zklamalo, já jsem holt takový hodňoučký bambula, který myslí vždy vše opravdově a vono to je pak dycky trochu jináč.
Přesto k volbám chodím dál, a chodím tam rád!!!
Už aby zase nějaké byly, ...jenom chudák ty staré babičky, co tam vždycky musí v té studené tělocvičně do noci sedět, kolik už ony asi mají upletených svetrů, co? Zase jim to co nevidět začne, už aby začaly shánět nějakou kvalitní vlnu do komise, aby bylo co štrikovat, když nechoděj zrovna lidi :o)), zase další svetry a nikdo, kdo by je nosil, no, tak si alespoň budou moci na sebe vzít příště tři, alespoň jim tam nebude zima. (;-))

Tak, a teď jdu na sváču, takže tady nějakou dobu nebudu, pak Vám to ale zase přídu zkontrolovat, ano?.:o))
02. 11. 2007 | 15:51

bigjirka napsal(a):

bambulko, já už tam do konce života nic levého nehodím. dosť bolo komuny
02. 11. 2007 | 16:00

klarasamkova napsal(a):

Vysoce vážený pane Bezvýznamný bambulo, i já odsedám od strojů, takže nebudu. Nicméně díky za dlouhý postřeh. Volila jsem Evropské demokraty a ten zelený lístek jsem měla též v ruce.A též jsem jej nevhodila. Co se štrykování týká, mám rozsáhlé zkušenosti, nabyté za dlouhých povinných přednášek marxleninismu. Když svetry (i přednášky) došly, dříve obštrykovaná rodina se začala doposud marně domáhat dalších. Včera jsem na schůzi správní rady Občanského sdružení majitelů domů několik hodin pilně vyšívala jmenovky na oblečení jednomu svému svěřenci do dětského domova, čímž jsem si připomenula staré dobré časy. Myslím, že se taky poohlédnu po nějaké kvalitní vlně. I když za plentou se blbě štrykuje - asi na mne zbude ta komis.... srdečně, KVS
02. 11. 2007 | 16:05

Javít napsal(a):

Jak již bylo v minulosti mnohokrát řečeno "kdo nekrade, okrádá rodinu".
Naši politici v tom "hrdinně" pokračují, udělali si k tomu sami pravidla, jsou nepostižitelní a nebo jen tehdy, když toho, který to přehnal, vydají policii. To se však stává málokdy. I vyšetřování policie lze zastavit, to dokázali mnohokrát.
Byla tady vyřčena otázka, co s tím? Jak ty naše vykutálené šibaly donutit k poctivosti?
Mám pocit, že je to neřešitelné, to by se musel zvolit jiný volební systém, a to oni nedopustí.
Jiné strany oni do parlamentu nepustí.
Asi jediná šance je, čekat až si nahrabou, pak z nich budou, možná, normální politici, jako v jiných státech.
Nepěkná vyhlídka.
02. 11. 2007 | 16:34

Charlie napsal(a):

To hawk:
hawk napsal(a):
No, tak tohle se vám opravdu povedlo, výborná analýza. Ze své praxe vyšetřovatele bych jen podotkl, že jediné maličké chybičky jste se dopustila v procentech, protože cca 20% policistů - zástupců pustí vše, a to za kariérní postup nebo za peníze.

Ostatní se skládají z těch nasraných.

Ale jinak brilantní postřehy, teď nemám už čas, ale zítra bychom mohli poklábosit:-)
01.11.2007 15:37:50

No pane již jsem četl spoustu příspěvků od autora s nickem hawk. Byly vesměs jednostranné a primitivní bez skutečných argumentů, navíc na hranici vulgarity a - no jestli jste skutečně vyšetřovatel - tak mám husí kůži - je to úroveň 4té cenové. Poděkování právě od paní Samkové mi v té souvislosti připadá obzvláště pikantní,(doporučoval bych jí přečíst si Vaše příspěvky i v dalších diskusích).
02. 11. 2007 | 16:57

bezvýznamnýbambula napsal(a):

panu BigJirkovi.

Jasně, chápu, respektuji, chtěl jsem jenom říci tolik, že já se řídím prostě pravidlem výběru, tedy jinými slovy: asi jako jediný v téhle pidizemičce čtu volební programy, uvažuji nad nimi, přemítám, vybírám, a pak S DŮVĚROU vhazuji.
Že je potom všechno trochu úplně zcela jinak ale už moje vina není, ...takže tak.
Dobrý večer!
:-)
pro p. Javíta.

Pane Javíte, hmmm, dobrá otázka, jak někoho donutit k poctivosti, ...hmmm, opravdu, ...jenom kdyby to nebyl protimluv, tak bych se vůbec nezlobil.
Jenomže, když musíte někoho k poctivosti DONUCOVAT, tak mu to stejně moc dlouho nevydrží, ...ono by úplně stačilo, kdyby se ten dotyčný uměl alespoň stydět, když ne vyloženě chovat slušně..., ...a teď vůbec nemám na mysli pana Čunka, neboť o tom jak to s ním vlastně bylo, nemám naprosto ponětí, ...počkáme a uvidíme. Pokud dojde k soudu, zcela jistě bude i dokazováno důkazy, jakož i vyvraceno protiargumenty, ...uvidíme.
V každém případě škoda promarněného času, pokud bychom si z něj neměli odnést ponaučení.
...Zase jedna lekce demokracie a Novodobé České Státnosti je za námi, nová se na Obzoru rýsujíce.
02. 11. 2007 | 17:01

bigjirka napsal(a):

Charlie, váš příspěvek obsahuje jen a jen osobní útok na hawka. Je prototypem příspěvku, které bych na místě pana Stejskala okamžitě mazal. Děkuji, že jste poskytl příklad, lepší bych nevymyslel.
02. 11. 2007 | 17:02

nalim2007 napsal(a):

Nejste náhodou ta paní advokátka,která byla sama obviněna z neoprávněného braní podpory?Pokud ano,tak se nestarejte o druhé,ale začněte u sebe.Nejste náhodou manželka cikánského bosse Veselého,který prohlásil,že vezme na naše lidi kalašnikovy a postřílí je?Pokud ano,tak držte ústa.Pokud je to jen shoda jmen,hluboce se vám omlouvám.Pokud ne,tak nezapomeňte,že i my nezapomínáme.
02. 11. 2007 | 17:05

bigjirka napsal(a):

Bambulko, já volím vždy ODS, neb ji považuji za nejmenší zlo. Greenhorni, to je hrůza a spolek pana architekta Kasra... nebo snad docela černozadečkáři (snad jsem to napsal dost PC). Změnu provedu, až založíme Naši Liberální. Už jste navštívil http://strana.liberalcz.cz/ ? ?
02. 11. 2007 | 17:06

Charlie napsal(a):

to bigjirka
ten pan hwk mě stál alespoň za osobní útok (on je vůči ostatním nepoužívá že?)
Jen vyjimečně jsem si přečetl příspěvek od bigjirka - jinak je pro jejich nenávistnou a primitivní úroveň ani nečtu - horší už zde nikdo nepíše.
02. 11. 2007 | 17:13

Pavel napsal(a):

Kláro díky za krásný a pravdivý komentář.Držím Vám palce a víc takových jako jste Vy
02. 11. 2007 | 17:29

Nebojsa napsal(a):

AD hawk

měl jsem příležitost jednat s Grossem a musím konstatovat, že se velice mýlíte, když si myslíte, že je nezkušený a hloupý. Při jednání byl naprosto profesionální a jednání s ním ve velmi důležité a dalo by se říct veřejné věci bylo velmi konstruktivní. A hlavně - co slíbil, to také splnil.
Je velmi pravděpodobné, že neměl pud sebezáchovy, ale pokud vím, tak aféru s jeho bytem připravili lidé z jeho nejbližšího okolí (údajně jeho mluvčí....kdepak ta holka asi je???)
02. 11. 2007 | 17:38

Nebojsa napsal(a):

AD klarasamkova-vesela :

Což o to, doktorská práce JUDr. Grosse by byla jistě zajímavá. Ale co takhle pan prezident se svým doktorátem? Jeho práci také neseženete....
02. 11. 2007 | 17:46

Frantisek Ciganek, DPS Jizni ctvrt I/25, napsal(a):

Nebudou v budoucnu lidovci litovat slouceni s ODS (?) - tot hamletovska otazka! KDU-CSL tim vsak ztrati svou historickou "tvar". Mnozi lidovecti stoupenci ze "stare gardy" nebudou s fuzi ODS-KDU souhlasit. Bude to pro ne znamenat pad krestanske orientace na ceske politicke scene? - CUI BONO-CUI PRODEST?
02. 11. 2007 | 18:29

bezvýznamnýbambula napsal(a):

pro BigJirku.

Tak jsem se tam k Vám právě díval, a..., ...jenom taková poznámka, ...co je to to: ČL???
:-))
Nééééé, jááá už vím, teď mi to docvaklo, jasně: Češťí Liberálové, že?

Jinak co se týká programu, dovolím si říci, že mi to zatím přijde takové jakoby na můj vkus až příliš prudce úderné (bez urážky!:-)), já jsem holt trochu jiné povahy, či-li, kdybych měl možnost si ty na mne zatím příliš strohé body přečíst nějak rozvedené, tak bych teprve mohl říci nějaké bližší stanovisko.

Ještě možná k volebního systému: onehdy mne napadla jedna taková naivní myšlenka na změnu, kterou, snad nebudu daleko od tématu, bych se tu osmělil navrhnout.

A sice:

jde o to, že by se snížila procentní hranice pro vstup do Parlamentu tak, aby to bylo opravdu spravedlivé. O co přesně mi jde, počítejte se mnou: to máme celkem 200 křesel, že, ...či-li 200 křesel je sto procent hlasů, to znamená: kolik je jedno procento ze dvou set? 0,5 !!! Jeden poslanec tedy znamená teoreticky 0,5% odevzdaných platných hlasů. Protože již jednoho člověka dále, aniž by to přežil, půlit nejde, vychází jako logická hranice pro minimální zastoupení v poslanecké sněmovně na půl procenta, či-li na jednoho našeho člověka, který tam bude hovořit za nás. To by ovšem znamenalo, že by se muselo také přistoupit na nějaký jiný systém zaokrouhlení na celá, resp. na celé desetiny procent volebního výsledku.

příklad:

strana A 21,38 % platných hlasů.
strana B 18,67 % platných hlasů.
strana C 45,27 % platných hlasů.
strana D 14,05 % platných hlasů.
strana E 0,63 % platných hlasů.
===============================
celkem: 100,00 % platných hlasů.

po zaokrouhlení:

strana A 21,5
strana B 19
strana C 45
strana D 14
strana E 0,5
==============
celkem: 100,0

mandáty:(procenta po zaokrouhl./0,5)

strana A 43 křesel
strana B 38 křesel
strana C 90 křesel
strana D 28 křesel
strana E 1 křeslo
==================
celkem: 200 křesel

...a byl by klid.
02. 11. 2007 | 18:50

Tribun napsal(a):

Myslel jsem si, že jsem paranoidní pesimista, ale v porovnání se skutečností nastíněnou pí Samkovou-Veselou jsem byl optimista. Přesně podle hesla že optimista je pouze špatně informovaný pesimista.

Ono už to muselo ven, asi jako průjem. A teď je to venku a co s tím, ptám se? Spousta lidí to cítí podobně, jsou přesvědčeni, že je potřeba něco udělat, jenže neví co a jak, protože jakmile vybočí z řady, dostanou nálepku komunisty a je s nimi konec.

Ale možná by stačilo jediné - nebát se změny a nedat ve volbách znova hlasy těm, kteří už tolikrát selhali.

Jenom aby to nedopadlo podle starého arabského přísloví: "psi štěkají, ale karavana táhne dál," totiž že plebs se vykecá, zanadává si, a nic se nezmění, protože peněz a moci se naše "elita" drží pevněji, než pověstné hovno košile.
02. 11. 2007 | 18:50

Vanek napsal(a):

Gauneri na Statnim zastupitelstvi v Olomouci!!!
-------------------
Tajne sluzby CR pronasleduji emigranty!

Z obvyklych velmi dobre informovanych kruhu se mi dostalo nasledujici informace: Nikdo nema rad, kdyz mu na dvere domu zaklepe policie - obzvlast ta federalni (ja vim, to u vas nemate). Australsky obcan ceskeho puvodu (bez ceskeho obcanstvi) Jiri Vanek se stal trnem v zadku (nikoliv v oku) tajne sluzbe Ceske republiky zvane BIS. Pokud nevite, co je to BIS: Za valky se to jmenovalo Gestapo, po valce to prejmenovali na StB a po listopadu to prejmenovali na BIS. Lidi, kancelare a moresy se nezmenily. Jiri Vanek neni jen tak obycejny emigrant , byl signatarem Charty77 a v roce 1978 byl nasilne, prave tim StB, vystehovan do Rakouska a byl prinucen se vzdat ceskeho obcanstvi. Tak to tehdy chodilo. Ze svych chartistickych casu Vanek znal nejen Vaclava Havla, ale bohuzel i hodnostare BIS plukovnika "Cunase" Starka a reditele olomoucke BIS Jana Prince, ktery je hlavnim iniciatorem mnohaleteho pronasledovani Vladimira Hucina. A Vanek se Hucina velmi hlasite zastava. Zacina vam svitat? BISka rozhodla, ze je treba si posvitit na toho otravneho emigranta Vanka v daleke Australii. Ze je to kagebacke svinstvo a navic nelegalni, na tom prece vubec nezalezi.

Ceska BIS tedy "pozadala" olomoucke Statni zastupitelstvi (Jan Princ tam ma coby kamenem dohodil), ktere pozadalo Cesky konzulat v Sydney, Australia a ten vznesl dalsi zadost na australskou federalni policii (AFP), aby vysetrila zda Jiri Vanek nenavstivil Ceskou republiku v dobe kolem 13. ledna 2005 (doba bombovych utoku na Morave). Dalsi vec o kterou melo zajem Statni zastupitelstvi/BIS v Olomouci bylo zjistit jestli Vanek zna tyto lidi: Radim OBST, Karel STUDENY, Vladimir DOSTAL, Petr KOVANDA, Ladislav PROUZA, Ondrej STARY. Tedy osoby tak ci onak spojene s tou spinavou akci proti Hucinovi.

Zacatkem roku 2007 rozeslal Jiri Vanek nasledujici informaci: "Dobry den damy a vazeni panove, v minulych dnech probihalo a vlastne jeste probiha setkani mezi mnou a agenty Australske Federalni Policie (AFP) v Sydney kteri me kontaktovali telefonicky a pozadali me o navstevu v mem byte. Na zaklade zadosti ze Statniho zastupitelstvi v Olomouci Cesky konzulat v Sydney pozadal AFP aby zjistila jestli jsem navstivil Ceskou republiku v dobe kolem 13. ledna roku 2005. Dalsi vec o kterou ma zajem Statni zastupitelstvi v Olomouci je zjistit jestli znam tyto lidi: Radim OBST, Karel STUDENY, Vladimir DOSTAL, Petr KOVANDA, Ladislav PROUZA, Ondrej STARY. Tyhle jmena jsou vsude, racte se presvedcit."

Takze agenti australske federalni policie (AFP) prisli, popovidali si, vypili kafe, zjistili ze Vanek byl v Cesku naposledy v roce 1991 a ze ty jmenovane lidicky vubec nezna, protoze kdyz byl jeste Jiri Vanek v Cesku, tak byli vsichni nezletili a jezdili na kole s vetrnikem. Vsechno byla jen ucelova pomluva ze strany BIS a zglajchsaltovaneho Statniho zastupitelstvi a estebaky prolezlych konzulatu.

Co to ale znamena? Znamena to, ze soucasny neokomunisticky rezim v Ceske republice si je natolik nejist v kramflecich, ze se boji i jednoho duchodce nekde v Australii, ktery se bavi tim, ze si pise na internetu. Presne jako za Husaka, kdy se zaviralo za pouhe vlastnictvi knihu George Orwella 1984. To byl zlocin. To jste to daleko dopracovali s tim Havlem a Klausem, co?

Ze se nejedna o zadnou vyjimku, ale je v tom jasny pattern - tedy je to delano systematicky, svedci priklad jineho, stejne otravneho emigranta, Rosse Hedvicka. V clanku "Dukazy me vlastni vyjimecnosti" uvadi priklady hate-stranek, ktere o nem mladi marxiste z Ceska vytvari. V jednom pripade stranka vyzyva k psani falesnych udani proti Hedvickovi na FBI (coz je ekvivalent australske AFP), mistni policii a dokonce i na CIA! Je otazkou zda byla i tahle stranka vytvorena mladymi marxisty nekde z Budejic a nebo postarsimi marxisty z ceske BIS? Podobnost je tezko k prehlednuti.

Nemela by ceska BIS uz konecne dostat prikaz zabyvat se tim, cim ma a ne pronasledovanim a harrassmentem emigrantu? No jo, ovsem ten prikaz by jim musel dat nekdo nadrizeny, ze? Tak to nepujde, ryba smrdi od hlavy.
---

Dostavam vice a vice emailu na toto tema, priste budu pokracovat. Vase komentare mi piste primo na moji adresu pt.jungwirth@gmail.com
02. 11. 2007 | 20:23

bigjirka napsal(a):

bambulko, nad volebním systémem jsme dosud neuvažovali. zásady jsou zatím dosti stručné a hlásím se k jejich "autorství" - je to jakýsi průnik toho, co tu naše squadra hájí v diskusích. program bude zcela určitě diskutován a popsán podrobněji.
02. 11. 2007 | 21:03

bigjirka napsal(a):

Ano, Charlie, tento styl jsem přesně navrhl panu Stejskalovi, že by měl být mazán okamžitě.
02. 11. 2007 | 21:06

VK-Can. napsal(a):

Vazena pani Samkova Vesela.
Jsem "prespolni" (presneji "presoceansky") tak do ceske politiky sice "nekafram",ale hodne se o ni zajimam.
Tak neco k veci, jako jste napsala, jsem jeste necetl!
Sklanim se nejen pred Vasi odvahou, ale i schopnosti psat srozumitelne!
Budu se tesit na Vase dalsi radky.
02. 11. 2007 | 21:25

bigjirka napsal(a):

VK, já paní Kláře moc fandím.. Kubice už skončil.. chudák si myslel, že vadí jen socanům... ..chjo..
02. 11. 2007 | 21:59

zírám napsal(a):

BEZVÝZNAMNÝBAMBULKO: Nemohu se dopočítat! V desetinné soustavě - pokud učebnice říkají pravdu - činí 1% z 200 rovné číslo 2. Dožaduji se "matematického vývodu"!
02. 11. 2007 | 23:16

bezvýznamnýbambula napsal(a):

Zírajícímu.

Máte pravdu, pardon, jsem jenom pouhý laik a bambula, chtěl jsem říci 100%/200 křesel = 0,5% na jedno křeslo.

Či-li skutečně, jedno procento jsou křesla dvě, ale já měl za to, že by se dalo jít ještě níže až na křeslo jedno, což by bylo procenta půl.
...To byl jenom takový nápad, ...zkuste to nějak vylepšit, domyslet, oponovat, a pak uvidíme.
Co myslíte, bylo by to spravedlivější a nebo ne.
Samozřejmě by takový osamocený poslanec musel zřejmě zůstat jako nezařazený. Něco jako minisenátor svých voličů.
No já vím, je to nesmysl, ale aspoň jsme se zasmáli, ne?
(;-))
02. 11. 2007 | 23:57

JEJ napsal(a):

Milá paní Kláro,
konečně někdo pozvedl hlas,tleskáme a držíme Vám palce při dalším odkrývání toho nesmírného politického svinstva dnešních dnů! Už je ho FAKT AŽ AŽ!
Těšíme se stále na setkání v našem společném Brně,dávejte na sebe pozor, aby k němu mohlo brzy dojít.
Srdečně zdravíme * JEJ
03. 11. 2007 | 00:07

J. Švorčík napsal(a):

Ad: Bigjirka.
Ke Kubicemu: mouřenín posloužil, mouřenín může jít...
03. 11. 2007 | 03:01

bigjirka napsal(a):

Pro p. Švorčíka - chtěl jsem tím říct, že ta žumpa jde napříč politickými stranami, je politicky invariantní. Ale možná jste myslel něco podobného?
03. 11. 2007 | 07:46

bigjirka napsal(a):

Charlie, možná se mýlím, ale od vás jsem tu nenašel nic než ty osobní útoky, názor žádný.. ??
03. 11. 2007 | 07:47

Klára Veselá Samková napsal(a):

Dobré ranko!
AD nalim 2000: nejsem ani náhodou advokátka, která byla obviněna z neoprávněného braní podpory. Žádnou jsem totiž nikdy nebrala, neberu ani přídavky na dítě, neb to považuji za nedůstojné...
Takže držte ústa.
Můj manžel je Rom Ivan Veselý a není žádný boss. Kalašnikovem jej nazvala paní Jílková v pořadu Kotel. Nikomu vystřílením nevyhrožoval. Takže si srovnějte informační zdroje, a nevyhrožujte, spoléhaje na svoji zbabělou anonymitu. A držte ústa.

AD VK-Can. díky za ochvalu. Doufám, že mi pomůžete se získáním politického azylu, až přijde čas....
03. 11. 2007 | 08:34

Čochtan napsal(a):

AD nalim 2000:
Nejdřív si pořádně přečti debatu na
http://blog.aktualne.centru...
nejspíš změníš názor.
03. 11. 2007 | 08:43

Frank napsal(a):

Po článcích Doležala a jemu podobných jsem po dlouhé době něco přečetl až do konce. Děkuji.
03. 11. 2007 | 09:08

bara napsal(a):

Dobry den,
...az se ucho utrhne...
Treba je, pani doktorko, realita jeste horsi, nez je patrno z Vaseho clanku. Je naivni stavet na tvrzeni: vseho schopna Vesecka a spravedliva Benesova. Spravedlivi lide se "tam nahore" nevyskytuji. Jiste jste se o tom jako poslankyne FS presvedcila a mozna prave proto jste se rozhodla byt "politicka mrtvola" jak pisete.
Hezky den vsem ctenarum.
03. 11. 2007 | 09:44

maku napsal(a):

Paní Kláro,
máte plnou pravdu a článek přesně ukazuje
jak jsme se sami uzavřeli do ulity a ke všemu ostatnímu jsme nevšímaví. Je tu ještě nějaká vůle všechno rozkrýt? Vy by jste mohla, jste ten správný člověk.
03. 11. 2007 | 09:59

Zacheus napsal(a):

Vážená paní doktorko, díky za zajímavý článek. Jen tak po ránu mne napadlo, jestli by nestálo za pokus namítnout podjatost okresního státního zástupce, který se zcela jednoznačně a kategoricky vyjadřoval v sdělovacích prostředcích ( a činil konečné právní závěry) k případu, který by měl nyní znovu mít svěřen k vyřízení.
03. 11. 2007 | 10:10

VK-Can. napsal(a):

Mila pani doktorko Vesela Samkova.
Pevne verim ze potreba azylu pro Vas nenastane. Spise nastane, pokud uz davno nenastala, potreba, aby jste se ujmula vyssi posice v politice. Cim vyssi, tim lepsi!
K tomu Vam drzim palce!
A kdyby se preci jen ten azyl konal, no radeji nebudem malovat certa na zed...
03. 11. 2007 | 13:13

Sapeuer-Pompier napsal(a):

Opravdu exceletní článek.Jen houšť a větší kapky.Díky !
03. 11. 2007 | 14:05

1948 rok emigrací napsal(a):

Proč to tedy píšete, když to nemůžete podložit dokonce ani logikou? Opravdu těžko se chápe, proč si vymýšlejí pohádky o politice v AHA či Blesku, ale proč to dělá právník je už naprostá záhada. Vždy jsem se domníval, že právník má hájit právo na základě faktů a to ještě jen a pouze před soudem. Vyjadřovat na veřejnosti by se měl spíš PR, tedy nejen taxikáři, hostinští, ale už i právnici se i zde pletou role, velm podivná země.
03. 11. 2007 | 16:18

JSP napsal(a):

..tak tohle jsou bláboly hodně chorého mozku - ani jsem to nedočetl!
03. 11. 2007 | 18:29

pedagog napsal(a):

Jenom se vždycky dobře dívejte kolem sebe a raději se i trochu bojte, myslím, že Vašeho rozumu by bylo škoda.Ale stejně gratuluji.
03. 11. 2007 | 18:35

Jiri napsal(a):

Jen bych podtrhl o doplnil odstavec

"Dlužno ještě říci.....vyhovoval občanům ČR a s pravděpodobností blížící se jistotě..............."
03. 11. 2007 | 18:50

reaur napsal(a):

K tomuto článku není co dodat. Určitě budou výhrady k obsahu-nečtu nahoře diskusi, ale jsem rád, že jsem se zastavil.
K Renátě Vesecké není co dodat!
03. 11. 2007 | 18:52

Kalkul napsal(a):

Kecáte o věcech nepodstatných,zakopaný pes je
právní agebtura NOVÁK a spol,
která tuto kauzu připravila!!
Štětina to je přisluhovač a agent KGB.
03. 11. 2007 | 19:24

dupsy@seznam.cz napsal(a):

No, paní doktorko, co kdybyste se raději než politické situaci v ČR věnovala kauze regulovaného nájemného. Tam byste pro nás žádné informace neměla???????
Děkuji.
03. 11. 2007 | 20:10

bigjirka napsal(a):

Všechno souvisí se vším. Tak i regulované nájemné souvisí s politickou situací.
03. 11. 2007 | 20:29

klarasamkova napsal(a):

Dobré ránko poznovu všem:-)

AD Kalkul: právní agentury Novák a spol. sjem si vědoma - máte nějaký nápad, co s ní mám dělat?? Já ne. případ p. Štětiny je pro novináře, ne pro mne - nebo mi zase "1948 rok emigrací" vynadá, že se pletu do věcí, do kterých nemám (ty tuny právníků, kteří se po celou naši historii pletli do politiky, včetně JUDr. Rašína, mu evidentně nevadí - ne že bych se srovnávala s rašínem, ale systémově pan/í 1948 neřídí data)

AD dupsy: joooo, já bych taky ráda měla jějaké informace vě věci regulovaného nájemného. Zatím mám pouze ty, že vláda hledná spoustu neoficiálních cestiček do Štrasburku a zdržuje. Vy očekáváte něco jiného? Já už ani ne.
04. 11. 2007 | 09:42

Halina napsal(a):

uz chystam zase zvonivé klíče!a budu je držet v zubech.jinak děkuji za profesionální přístup.
04. 11. 2007 | 18:05

oldold napsal(a):

Necinkat klíči, nerevolucionizovat.
Všichni jsou pohrobci bolševiků, ale co dělají v tichoučku ti současní, to nikdo pořádně neví. ODS je na kusy, KDU již prakticky není, šlechtě ukradené nemovitosti už nikdy vráceny nebudou, majitelům domů jimi stále jen částečně vlastněné byty zestátní přes daň z nemovitosti, dle velkého ruského vzoru zabaví firmy pro neplacení zbytečně vysokých daní. Tanečky kolem tvrdohlavého Valacha a plky kdo na koho komu donáší .... - vláda si bere zbytečně moc peněz a neumí kontrolovat jak jsou utráceny - tedy ani nevyžaduje a nekontroluje řádně a podle pravidel odvedenou práci od soudců, zástupců, policie. Pravidla jsou komplikovaná tak, že se v nich prý vyznají jen právníci, novináři a pracovníci dávkových oddělení ... A na to všeckno je nejlepší lék založit novou partaj???
05. 11. 2007 | 04:56

klarasamkova napsal(a):

Dobré ranko!!
Pane Oldold: konečně rozumné slovo. Konečně rozumný odhad budoucího vývoje. Jen jedno doplnění: v těch pravidlech se už nevyznají ani právníci...
Možná je nejlepší lék založit nikoliv novou partaj, ale nový stát. Bohužel tím státem bude Evropská Unie, čímž si pomůžeme z bláta do louže. Haj hou.
05. 11. 2007 | 06:15

bigjirka napsal(a):

oldolde, napadá vás něco jiného? To s tou Evropou není moc dobrý nápad,Evropa je marasmus. Tak nás holt napadlo zkusit alespoň něco :-/
05. 11. 2007 | 08:27

bigjirka napsal(a):

Jenže ten nový stát bychom asi museli založit někde v Patagonii.
05. 11. 2007 | 09:57

stejskal napsal(a):

Skvělý postřeh, pane oldolde,

i mně mluvíte z duše. Na novou partaj bych to neviděl, na nový stát už vůbec ne.

Jediná šance je podle mne v tom, že se budeme jeden každý víc angažovat ve vztahu ke správě věcí veřejných. Je to náročné, vyčerpávající, s mnoha slepými cestami, ale jedině v tom vidím šanci, aby se to tu pomalu zlepšovalo (interpelovat poslance, ptát se jich, nedávat jim hlasy ve volbách).

Bude to trvat dlouho, desítky let, řada z nás se markantního zlepšení situace nedožije (ale posun správným směrem za posledních 18 let je podle mne zřejmý). Přesto si myslím, že to stojí za to.

Libor Stejskal
05. 11. 2007 | 10:11

bigjirka napsal(a):

jenže oni na nás pane Stejskale zcela serou. V celém politickém spektru. Hrabou, konstruují korupční kanály a my je naprosto nezajímáme. Protože to je průřezová partička a oni si ve skutečnosti po krku nejdou. Jen po Čunkovi vyjeli doopravdy, asi není členem bratrstva.
05. 11. 2007 | 10:18

stejskal napsal(a):

Přistoupím-li v demokracie na schématické dělení "my-oni", znamená to, že jsem rezignoval na samotnou podstatu demokracie, pane bigjirko. Přestal jsem věřit, že je to ten v současnosti nejlepší možný způsob správy věcí veřejných. Přestal jsem věřit v sama sebe. Ve schopnost své i nás všech věci měnit k lepšímu. A takto se mi nechtělo uvažovat ani za bolševismus, a to byla diametrálně jiná situace. Tam to skutečně byli "oni." "My" nemohli nic. Dnes stačí jedny volby a oni budou v ... však víte, kde?

Libor Stejskal
05. 11. 2007 | 10:35

Zuzana napsal(a):

Zajimavy postreh to "my versus oni", pane Stejskale..
05. 11. 2007 | 11:51

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, třeba mi to teď dělají toxiny z bronchitidy. Nicméně mám pocit, že si sice můžeme říkat, co chceme, ale vliv to má 0. Máte pravdu, že nepociťuji, že bych měl něco společného s Paroubkem, Topolánkem, Čunkem... že vidím tak asi 3-4 poslance, kteří jsou pro mne osobně přijatelní průřezem mezi stranami. Snad z toho zoufalství jsme začali připravovat svou novou stranu, to Vám taky připadá jako blbost, já si připadám jako v pasti a nevím, kudy z toho ven. Se "svými" poslanci se solidarizovat nedokážu, je to banda křečků napojených na všelijaké lotrovské sítě. Kontakty kdekoho z nich začínají někde u Mrázků a Krejčířů. Nějak mne to zmáhá.
05. 11. 2007 | 12:07

bigjirka napsal(a):

V polovině devadesátých let jsem měl dojem, že se z něčeho vyhrabáváme, tržní mechanismy jako by začínaly fungovat... Pak přišlo Sarajevo, pád vlády a od té doby nekonečné plácanice, ani na ty Debaty se nedá koukat, protože buď je tam někdo hnusný jako Rath ovšem bez argumentů, anebo to vypadá, že si největší protivníci odběhnou na úřad zaregistrovat partnerství.
Kryptokracie - viz Čunek. Jeho osoby už mám taky plné zuby, ale to, co se děje proti němu, to je bytelná zpravodajská hra. Pracuje se s údaji, ke kterým se jen tak někdo nedostane a z nich se filtrovaně pouští jenom to, co se někomu hodí. Btw., v žádném z těch "úniků" nebylo uvedeno, zda těch 0,5M vyzvednutých firmou přišlo či nepřišlo do firemní kasy, což je pro vyšetřování případu korupce dosti zásadní. A pokud by nebyly v pokladním deníku, tak na firmu může berňák velmi jednoduše a rozpadne se jí celé roční účetnictví. To by by vyšlo pěkně draho a bylo by to na samostatné trestní stíhání nejspíš. Tady nám "přítel na telefonu" pošeptal, že to do kasy přišlo. Pokud je to pravda, čím uplatili Čunka?

Tím samozřejmě neobhajuji Čunka - ten má mnohem víc peněz, než zatím dokázal vysvětlit. Za co jsou? Šmé s auty?
05. 11. 2007 | 12:19

bigjirka napsal(a):

A od toho 96 je to horší a horší. Poslední premiéři, nad kterými si člověk nemusel zrovna odplivnout - Klaus, Zeman, Špidla.

Takže co, když ne oni/my?

Pane Stejskale, co to bylo v noci? Ironie, nebo pochvala? A za co?
05. 11. 2007 | 12:23

bigjirka napsal(a):

Jo. Nový stát v Patagonii. Ten by si tam mohli založit poslanci napříč stranami. A my bysme tu začli znova.
05. 11. 2007 | 12:26

stejskal napsal(a):

Zkusím to na určitém příkladu, pane bigjirko (neberto to osobně, ani já nejsem žádný vzor občanské dokonalosti):

Kolikrát jste navštívil svého poslance, senátora atd. v jeho kanceláři? Kolik jste mu poslal mejlů či dopisů? Ptal jste se ho někdy, proč hlasoval tak, jak hlasoval? Řekl jste mu někdy, co od něj očekáváte, žádal jste vysvětlení ohledně jeho majetku? Kolikrát jste byl na jednání Vašeho městského úřadu? Jak často mluvíte se svým zastupitelem?

Já moc často ne (párkrát). Jsem jeden z těch, který nedělá mnoho proto, aby zde nastavil alespoň o něco funkčnější mechanismy zastupitelské demokracie. Snažím se to alespoň kompenzovat tím, že nenadávám na vše, co se kolem mne děje. Spíš se snažím pochopit souvislosti a hledat v rámci svých možností způsoby, jak neco zlepšovat (charita, angažovanost v místě, kde bydlím atd).

Proč myslíte, že to třeba v Německu či Rakousku funguje lépe? Protože tam jsou lidé daleko ochotnější něco podobného dělat. Jsou ochotni se angažovat ohledně správy věcí veřejných.

My (mluvím o tendenci, nechci paušalizovat) v této zemi ochotni moc nejsme. Nadějí je, že je to pomalu lepší a lepší. Lidé se učí vládnout si. Bude to ale trvat ještě hodně dlouho. Padne ještě hodně nadávek na politiky a naopak agresívních odpovědí z jejich strany. Řada šíbrů si ještě hodně nakrade. Ale jinou cestu nevidím.

Vaše otázka ohledně mého nočního příspěvku pod jiným blogem: ironie, pane bigjirko, ironie. Váš dvouvětý příspěvek: "Čochtane, kdo nevěří, ať tam běží, podívej se na Gabala a jeho NGO. A nedávno byl on idiotboard a vypadal mocmoc spokojeně a napapaně," mi příliš věcný nepřišel.

Libor Stejskal
05. 11. 2007 | 14:35

M.H. napsal(a):

Četl jsem si článek i komentáře a docela mě udivilo, že většina lidí opravdu ví o "velkém problému" v našem státě. Proto mě překvapuje, že se ještě nevyšlo do ulic. Bude to muset opravdu nakonec dojít až ke zopakování události z 30. července 1419 v Praze ?
05. 11. 2007 | 14:45

Alžběta napsal(a):

Politické strany by si osobnosti typu JUDr. Veselé- Samkové měly hýčkat. Dovídaly by se pravdy sice často nepříjemné, ale co si budem povídat. Stále platí a dále platit bude poučení o kálení do vlastího hnízda,byť někdo nemoudrý prohlásil, že se to nemá. Jen tak totiž dojde k vyprázdnění, očistě, katarzi. Jen tak mohou v Čechách zvláštní, podivná a podezřelá uskupení, zvaná politické strany dosáhnout bazální morální očisty.A tak místo, aby postkomunistické politické strany využívaly informací a kritických připomínek okolí ke svému zušlechtění, spřádají plány na jejich odhalení a likvidaci/činnost to pohříchu totalitní!!!/ A tak s povděkem kvituji, že Vás milá paní doktorko odkopli, že jste politickou mrtvolou, že se můžeme dočíst i o Vašem osobním postoji. Tiše též doufám, že ani 45 Kubiceho podřízených nebude mlčet. Zanícený vřed totiž pomalu praská...
05. 11. 2007 | 15:03

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, myslel jsem si to. Víte, tyhle projektíky, to je docela dobrá cestička z veřejných peněz. Pochopitelně o tom vím o něco víc, než jsem napsal tady (ne tedy o konkrétní cause, ale generally). moc povzbudivé to není, zajímá-li Vás to, vyšlete kouřový signál. možná, že jste si všiml, že o dosti věcech něco vím. myslím, že ad rem to bylo, byť to bylo poněkud ironické. ale p. Gabal tam vypadal opravdu mocmoc spokojeně. ale uklidním Vás, není sám, nijak jsem si na něj nezased, takových dovedů je.. politické známosti tomu sámo velice mocmoc pomáhají, o objektivitě výběrových řízení si nechte vyprávět (mohl by to být lék na narkolepsii, protože pak hned tak neusnete).

Abych chodil za zločinci a ptal se jich na původy jejich majetků po mě nechtějte, protože u voleb mám stejně jen ten standardní výběr ODS=ČSSD, lidovci ve vládě od r. 1918 s výjimkou Zemana, komunisti a větráková lobby. Prozatím jsem vždy volil ODS, napřed kvůli Klausovi a pak z nostalgie. Proč mám za někým chodit a ptát se ho na něco, pro co mne pošle do prdele, anebo mi pověsí na nos kdejakého bulíka? U nás je to bejvalá starostka - taková kráva, že mi neodpovídá na pozdrav (manželka po ní kdysi v úředních hodinách něco chtěla a ona že odjíždí, že nemá čas. manželka se tomu podivila a od té doby jsme na jejím blacklistu). No to nevím... ale zase zrovna o ní nevím, že by přímo kradla... eh, naplít na to! A rozhodně si nemyslím, že snad lepší situace ve "starých zemích" by mohla být způsobena chozením za poslanci. prozatím setrvávám u myšlenky té strany, litujíc, že jsem tady zůstal.
05. 11. 2007 | 16:40

stejskal napsal(a):

To, že jsou "projektíky" občas velmi dobrá a ne zcela čistá cesta k veřejným penězům, je fakt, pane bigjirko

Řada lidí si tak jistě přišla na slušné peníze. A ještě přijde. Nicméně odsuzovat je en bloc je nespravedlivé. A navíc to k ničemu nevede. Ve světě se jedná se o naprosto běžný, vyzkoušený a funkční postup. Jinde už to funguje, tady se k tomu budeme musíte teprve dopracovat. Jako ke všemu.

Nechat padnout na pana Gabala stín podezření z čehosi nekalého a pak napsat, že o této konkrétní kauze nic nevím.... Nezlobte se...

Nenutím Vás chovat se občansky angažovaně. Jen jsem přesvědčen, že dokud to nebudeme dělat, nezbude nám nic jiného než ty nadávky. A to i v případě, kdyby Vaše strana vyhrála volby. Nikdy by totiž nikdo neuhlídal, aby se do ní nenatáhli prospěcháři a nezačali se chovat, jak je v kraji zvykem. Za tichého přihlížení mlčící většiny. Jen ta většina voličů, pokud tedy přestane mlčet, začne se ptát a vystavovat účty.

Libor Stejskal

P.S Jestli máte nějaké informace (fakta) o jakémkoliv nelegálním jednání kohokoliv, pošlete mi mejl. Bude-li to zajímavé, naši re¨daktoři to prověří.
05. 11. 2007 | 17:24

Stan napsal(a):

Též jsem byl bez zaměstnání a protože jsem si jezdil přivydělat do Rakouska, bylo mi nefér požadovat od státu soc.dávky a šetřil jsemmu výdaje. Dnes mi to stát vrací tím, že mi toto období neuznává za odpracované a krátí mi důchod. Za dobrotu na žebrotu. To k panu Čunkovi. K Vašemu komentáři paní JUDr Samková, se mohu jenom poklonit s hlubokou úctou a obdivem.
05. 11. 2007 | 22:23

Lada napsal(a):

Paní Samková, tleskám vstoje :) Není co dodat.
http://www.blisty.cz/art/37...
05. 11. 2007 | 23:48

klára veselá samková napsal(a):

AD Lada - dáky, ale není třeba. Je třeba, by "to" konečně prasklo. A to "to" není Čunek - řekněme to konečně otevřeně.... dáky za podporu všem.
06. 11. 2007 | 09:38

Arnošt Burget napsal(a):

Pani doktorko, vraťte váš diplom na KU /předpokládám, že ta vám jej dala/ a začněte psát pohádky, báchorky či jiné literární útvary.
'Skoda té noci, kterou jste strávila při psaní těchto báchorek.
Je vás škoda v advokacii. V psaní nesmyslů se možná uživíte "lépěji"
06. 11. 2007 | 10:44

hawk napsal(a):

Arnošt Burget:

Víte co je největší psina? Že paní Samková nekecá:-)
06. 11. 2007 | 12:20

tahador napsal(a):

vateVážená paní Samková, pěkně jste to popsala, je to velmi věrohodné a "zapadající".

Mám ještě jeden nápad-spekulaci. Připadá mi, že kdosi (a nemusí to být jedinec) vlastní "tajemnou skříň", z níž postupně na zvolenou osobu vytáhne malého kostlivce - obviněný se brání, takže sáhne pro většího s tvrdším úderem a napadenému dojde, že másla na hlavě má víc a vzdá to. Je to divoké nebo pravděpodobné?
06. 11. 2007 | 16:43

bigjirka napsal(a):

tahadore, takhle to fungovat nemůže. to je aktuální pečlivá zpravodajská práce. v případě Čunek musela stát nejméně několik milionů - zkuste si představit, kolik je to práce pro kvalifikované lidi, včetně držhubného..
06. 11. 2007 | 16:52

klarasamkova napsal(a):

AD tahador: no samozřejmě, přesně takto to funguje. A věřte, že to ani nestojí ty miliony, o kterých píše bigjirka. Stačí poslouchat, opít se až poslední a ostatní vám to povětšinou nahrnou sami....
06. 11. 2007 | 17:00

klarasamkova napsal(a):

Vážení čtenáři,
zdravím vás při příležitosti dosažení své první desetitisícovky shlédnutí blogu.
Děkuji vám za zájem, který je mi podporou.
Obávám se, že nás ovšem v této zemi trápí daleko podstatnější věci, keré se v mezidobí od uveřejnění tohoto článku objevily. Včerejší a dnešní Mladá Fronta Dnes dokládá, že p. Kubice měl zcela pravdu s tím prorůstáním vrcholové politiky a zločinu. Fakta, která nám jsou předkládáná, jsou strašlivá a divím se jak je možné,. že MFD nevychází v černém rámečku jako parte. Parte za demokracii v této zemi, možná parte za tuto zemi samotnou. Je mi skutečně smutno...
06. 11. 2007 | 17:12

tahador napsal(a):

Vážená paní Samková, po přečtení (Vámi doporučených) včerejší a dnešní MF na mne skutečně padá tíseň, ba dokonce pocit bezmoci - jako kdysi?!

Bohorovnost většiny (?)našich představitelů opravdu už nezná meze. Je zřejmé, proč morálka se stala vysmívanou vlastností.

Vám osobně přeju zdraví, pevné nervy a hodně dobré a úspěšné práce.
06. 11. 2007 | 18:05

bigjirka napsal(a):

Samozřejmě, že měl Kubice pravdu. Asi si naivně myslel, že je to věc jen momentálně právě vládnoucí strany, nebo proč vybral, to, co vybral. Otázka další, zda sám měl zcela čisté ruce. Ale v této zemi už nic, kudy tečou veřejné peníze, neběží úplně normálně.
Paní Kláro, taková játra nikdo nemá, aby si vytvořil tak univerzální kostliveckou skříň. A minimálně musíte platit právě třeba toho lihového vyšetřovatele. Tak si vynásobte třeba 1000/hod těmi hodinami...
Pokud připustíme, že případ Čunek je z "kostníku", pak bychom si měli myslet, že někdo už sbírá na každého z nás? Ale ta plošnost je taky drahá, to je metoda StB... ta na to měla 30000lidí a věděli prakticky o všem, co se šustlo, protože každý z "nevinných" spolupracovníků dal "nevinnou" informaci. To jsou dvě metodiky. Buď ta plošná, nebo forenzní. Případ Čunek bych typoval na forenzní. Beznákladová není žádná z nich. Peněz je tu v oběhu dost. Třetinky z třetinkového systému, nadceněné dálnice (cca 2x větší náklady než v Německu) a další...
07. 11. 2007 | 10:19

bigjirka napsal(a):

no, jak pan Čunek ušetřil v době, kdy je na tom rodina nejhůř, melouna.. i to je dost obtížné.. rodina katolická drží pohromadě... to je těžko potvrdit nebo vyvrátit, vyšetřováno asi nic není... zajímavější než ty peníze je to pimprlový divadýlko, Loutkáře už to muselo stát víc než ty "čunkovy miliony", když to vezmeme od začátku.
07. 11. 2007 | 10:48

tahador napsal(a):

Ona "kostlivecká skříň" nemusí být nutně velká. Nemůžete srovnávat s StB, tu přece zajímal každý (podtrhuji) každý nepohodlný člověk. Proto měla tolik lidí všude, aby se dozvěděla i ten nejmenší "protistátní drb" z nejmenší hodpůdky. Připadá mi, že nyní má kdosi "nasbíráno" na lidi vlivné. Kdesi jsem četla o jakémsi "archivu" Fr.Mrázka - je to pravda nebo fantazie?
07. 11. 2007 | 16:39

bigjirka napsal(a):

tahadore, a kdo je tedy v ní? Od starostů okresních měst vejš? Ale to je pěkná paletka... ne, kamaráde, na tvůj kostn nevěřím...
07. 11. 2007 | 20:49

tahador napsal(a):

Mně by se taky raději nechtělo věřit, je to skutečně spekulace, zato docela pravděpodobná. Většina malérů totiž vyplouvá napovrch v pravý čas - buď je potřeba něco ovlivnit a vlivná osoba se nechce nechat přitlačit, nebo se potřebuje kdosi kamsi "naistalovat" a dosavadní nechce uvolnit místo atd. Možná i p. Kubice byl dotlačen šikanováním svých podřízených ke svému kroku ve vhodnou dobu - kdo to ví, odpoví...
07. 11. 2007 | 21:03

bigjirka napsal(a):

jenže to není v kostnu. to je šetření proti správné osobě ve správnou chvíli. že bohužel málokdo z našich politiků je tak čistý, aby něco nezabralo, je smutek..
07. 11. 2007 | 22:14

David napsal(a):

Pane Čunek,

ptám se Vás, proč jste v on-line rozhovoru na Aktuálně.cz dne 7.11.2007 lhal, když jste uvedl, cituji: „Jiří Čunek: Ačkoliv nám Váš návod na přísahu nepřišel,....“, což je evidentní lež. Důkaz předkládám v následujícím textu a ptám se, jak dlouho ještě budete, dnes už celý národ, otravovat těmi svými prolhanými výroky???

Čunek: Ukázal jsem bratrance, teď už vedou hon na něj

Jiří Čunek na on-line rozhovoru v Aktuálně.cz krátce po své demisi větší obrázek
Zdroj: Aktuálně.cz
19:48 | 7.11.2007 | Aktualizováno

Odpovědi p. Čunka na otázky........

Odpovězeno: 07. 11. | 15:57Autor: bublina

Otázka: Hezký den, pane předsedo,
Podpoříte při volbě prezidenta Václava Klause nebo jiného kandidáta?

Jiří Čunek: Podpořím toho, na kom se dohodne KDU-ČSL a nebude to bránit mému svědomí. Protože tato dohoda ještě není dokončena, nemohu vám nic sdělit.

Odpovězeno: 07. 11. | 16:02Autor: David

Otázka: Pane Čunek,

jste schopen veřejně přísahat na svou čest a svědomí a zejména i jako křesťan před Bohem, že jste žádný úplatek nikdy nevzal a že jste veřejnosti také v této souvislosti nikdy nelhal? Můžete takovou veřejnou přísahu udělat právě teď v tomto online rozhovoru?

Přísaha:

Já, Jiří

Jiří Čunek: Ačkoliv nám Váš návod na přísahu nepřišel, mohu Vám sdělit, že jsem úplatek nikdy nezval. Byl bych rád, kdybyste se o tomto přesvědčili ve městě Vsetíně, kde jsem osm let byl starostou, a kde lidé musí vědět a ví, jak to s jejich starostou je. Je to město příliš malé, aby za tak dlouhou dobu o svém starostovi nevěděli. Samozřejmě se neptejte paní Urbanové. Ta pravdu říci nemůže, protože by za ní mohla být trestně stíhána.
A když zmiňujete křesťanství, křesťan by takto přísahat neměl. Ale mohu Vás ujistit, že je mi to zcela jedno, jestli je to formou tou, kterou jsem uvedl, anebo přísahou.

Odpovězeno: 07. 11. | 16:08Autor: Bubak313

Otázka: dokazovala co všechno pro soukromé majitele dělá, ve skutečnosti ale nedělala nic, tak jako to dělaly i vlády předchozí a to celých 18 let ?

Jiří Čunek: Já Vás skutečně chápu, bohužel ale žijeme ve světě, který je spíše mediální a pocitový, než skutečný. Takže vím, že majitel domu, který chodí do normální práce a vydělává průměrné peníze, a má dům, který mu byl vrácen v rozbitém stavu a má nájemníky s regulovaným nájemným, je na tom velmi špatně. Bohužel ale politická reprezentace raději vyslyší ty, kterých je většina, tedy nemajitelů domů. A bohužel u mnohých politiků nejde o spravedlnost, ale o hlasy.
08. 11. 2007 | 07:37

David napsal(a):

Důkaz, že pan Čunek lhal.

Článek na Aktuálně.cz.

V den, kdy opustil vládu, přijde Čunek na on-line.
13:50 | 7.11.2007 | Aktualizováno |

Praha - Jiří Čunek dnes po jedenácti měsících opustil vládní kabinet Mirka Topolánka. Ještě naposledy se zúčastnil zasedání vlády a hned poté zamíří do redakce Aktuálně.cz, kde bude se čtenáři diskutovat o svém odchodu i okolnostech, které k němu vedly.

Online rozhovor s Jiřím Čunkem je naplánovaný na 15.00.

Položené otázky............v takovém pořadí byly otázky kladeny.

07. 11. 2007 14:51 - jana

dobry den chtěla bych vědět jak našetřit milion ze soc. davek když z poctive prace to nelze děkuji jana

07. 11. 2007 14:51 - David-pokračování

i v televizi? Proč jste podobnou veřejnou přísahu i s patřičnou věrohodnou argumentací neudělal už dávno? Já být na Vašem místě, a kdybych měl skutečně čisté svědomí, tak bych to tak udělal už dávno.

07. 11. 2007 14:51 - Jiří, Kutná Hora

Přeji hezký den Jiří,jsem rád, že jsi zůstal předsedou a doufám,že se očistí zrno od plev. Vše dobré do příštích dní, v jednotě. Jirka

07. 11. 2007 14:50 - jana k.

Vazeny pane Cunek,
nemyslite, ze bylo tech trapnosti z Vasi strany uz az az? Muj manzel s vami pracoval drive ve Zbrojovce Vsetin a pokud vim, mohl jste byt rad, ze jste to dotahl tam, kam jste to vubec dotahl. Lidi uz jsou z vasich kauz otraveni. Ani o nasem panu prezidentovi toho neslysime tolik.

07. 11. 2007 14:50 - Zdenda

Dobrý den pane Čunek, chtěl bych se zeptat jestli po objasnění všech nepravdivých napadení vůči celé vaší rodině se chcete vrátit zpět do vlády. Děkuji a držím palce, ať vše ustojíte.

07. 11. 2007 14:50 - Domrémy

Myslíte že můžete fungovat jako předseda strany mimo vládu?

07. 11. 2007 14:49 - David-pokračování

Já, Jiří Čunek, přísahám na svou čest a svědomí, a to před celým národem a zejména jako křesťan i před Bohem, že jsem nikdy nevzal žádný úplatek a že jsem v této souvislosti také veřejnosti nikdy nelhal.

Jste schopen se pod takovou přísahu podepsat a zopakovat ji osobně i v televizi? Proč jste p

07. 11. 2007 14:49 - Jan Dlask

Politická kultura ve vyspělých demokratických zemích je taková, že je-li politik z něčeho podezřelý, odstoupí ze svých funkcí - neprokáže-li se podezření, může se do nich vrátit. Proč jste se tohoto mechanismu nedržel a dosud nedržíte? Uvědomujete si svůj negativní vliv na českou politickou kulturu?

07. 11. 2007 14:48 - Mirek

Dobrý den.Pane Čunku chci se Vás zeptat,jak to děláte,že se dokážete tak ovládat?Moc Vám fandím a přeju hodně štěstí.

07. 11. 2007 14:48 - Helča

Můžeme mi, prosím, vysvětlit, jak mohla rodina se 4 dětmi a maminou věčně na mateřské, našetřit milion korun? S manželem jsme měli v téže době děti dvě, oba jsme pracovali, manžel měl příjem vysoko nad průměrem, já zhruba průměr, nejsme rozhazovační, ale o takové úspoře se nám ani nesnilo.

07. 11. 2007 14:48 - David

Pane Čunek,

jste schopen veřejně přísahat na svou čest a svědomí a zejména i jako křesťan před Bohem, že jste žádný úplatek nikdy nevzal a že jste veřejnosti také v této souvislosti nikdy nelhal? Můžete takovou veřejnou přísahu udělat právě teď v tomto online rozhovoru?

Přísaha:

Já, Jiří

07. 11. 2007 14:48 - Bubak313

dokazovala co všechno pro soukromé majitele dělá, ve skutečnosti ale nedělala nic, tak jako to dělaly i vlády předchozí a to celých 18 let ?

07. 11. 2007 14:47 - bublina

Hezký den, pane předsedo,
Podpoříte při volbě prezidenta Václava Klause nebo jiného kandidáta?
08. 11. 2007 | 07:46

David napsal(a):

Ještě bych chtěl k výše uvedenému dodat následující:

14.08.2007: Causa Čunek aneb jak probíhá trestní řízení v Česku
Autor: Čtenářův blog
Přečteno 1590 krát
Pošli e-mailem
135 komentářů

David napsal(a):

Pro pana Hemmra:
Řada občanů se ptá, proč paní Urbanová nemluvila o úplatku už před 5 roky? Já říkám. Zeptejte se třeba 40 sboristek Bambini di Praga, proč o sexuálním obtěžování od p. Kulinského také promluvily až po řadě let. Podle výkladu zákonů, které děláte pane Hemmr, nás všechny, kteří se někdy jen pokusíme bojovat proti korupci, tak nás čeká jen trestní stíhání, viz pan Hemmr pro pana Denyho 15.8. v 11:49. Takže nás pak logicky čeká další, tentokrát přímo gigantická kauza, protože bude zahájeno trestní stíhání 40 sboristek Bambini di Praga, protože také bez důkazů křivě obvinily pana Kulinského. Ptám se odborníků, a to ve srovnání s kauzou Čunek, jak je vůbec možné, že orgány činné v trestním řízení mohli podat obžalobu na p. Kulinského, když byla také založena jen na tvrzení proti tvrzení. Je vidět, že stále bohužel platí, že v našem „právním státě“ si nejsme všichni před zákonem rovni. Ptám se, jak chcete při takových zákonech a i jejich výkladu bojovat proti korupci? Boj proti korupci? To je jen celonárodní pokrytectví pro byrokraty v Bruselu. Darebáci se smějí a těm slušným nezbývá nic jiného než držet hubu, a to stejně jako tomu bylo před rokem 1989. Chci tímto upozornit, že v případě p. Čunka by měl být trestně stíhán i soudní znalec, který vydal „nepravdivý“ posudek, že paní Urbanová je věrohodný svědek, i když mu to opravdu nepřeji, ale asi ho to také čeká v tomto našem Absurdistánu. Já tvrdím, že p. Salichov, bez důkazů a lživě, obvinil paní Urbanovou ze lží a z nevěrohodnosti (v rozporu se znaleckým posudkem), takže buď za to bude pan Salichov trestně stíhán nebo musí být trestně stíhán soudní znalec, který nepravdivý posudek vypracoval. Když jsou útoky na věrohodnost p. Čunka ze strany občanů, tak je státním aparátem chráněn, když jsou útoky na věrohodnost paní Urbanové, tak jí se nikdo ze strany státního aparátu nezastane. Nezapomínejte, že občané nejsou hlupáci a možná vám to spočítají při příštích volbách. A k výkladu p. Hemmra na nepovolené magnetofonové záznamy? Ve vyspělých demokraciích, například v USA už v roce 1974 musel kvůli aféře Watergate odstoupit z funkce prezident Nixon, kde právě nelegálně pořízené magnetofonové nahrávky byly použity jako klíčový důkaz. A je také pravda, že už v současné době naše „některé“ soudy uznávají i tyto nelegálně pořízené záznamy (audio, video) jako věrohodný důkaz ke svému rozhodnutí, a proto nepovažuji za fér od pana Hemmra, že takto mlží a nepřímo občany zastrašuje, aby si ani nedovolili bojovat proti korupci, protože je čeká jen to, co paní Urbanovou. Pane Hemmr, pro vás není dostatečně věrohodným důkazem to, že paní Urbanová uvedla nejdříve datum, kdy mělo dojít k úplatku a když to policie začala prověřovat, tak se ukázalo, že "shodou náhod", které se stávají podle doktora "Chocholouška" jednou za 100 let, tak co firma vybrala 500 tisíc, tak za dva dny uložil p. Čunek jen o 2 ticíce méně? A jinak ve slušných demokraciích (tuším, že v Británii) platí zákon, že pokud neprokážete věrohodným způsobem jak jste dosáhl svého majetku - oproti svým příjmům uvedených v daňových přiznáních, tak se vám zabaví majetek jehož nabytí jste neprokázal. Takže p. Čunek by měl věrohodným způsobem prokázat, jak ke svému majetku přišel a právě to se mu vůbec nedaří, takže on je především ten, kdo je nevěrohodný. O důkaznímu břemenu bych řekl. Bylo věrohodně prokázáno, že p. Čunek věrohodně neprokázal, jak ke svému majetku přišel!!!
15.08.2007 15:01:43
08. 11. 2007 | 09:41

jentakjdukolem napsal(a):

to David:
Byl krome pani Urbanove dalsi svedek?
Ne.
Kolik bylo sboristek?
40
08. 11. 2007 | 10:48

TTT napsal(a):

ad Stejskal/
Podtrhuji Vaše slova viz "
Kolikrát jste navštívil svého poslance, senátora atd. v jeho kanceláři? Kolik jste mu poslal mejlů či dopisů? Ptal jste se ho někdy, proč hlasoval tak, jak hlasoval? Řekl jste mu někdy, co od něj očekáváte, žádal jste vysvětlení ohledně jeho majetku? Kolikrát jste byl na jednání Vašeho městského úřadu? Jak často mluvíte se svým zastupitelem?".
Problém je v tom, že naprostá většina lidí - včetně vysokoškoláků - se o politiku nezajímá, resp. zajímá se o ní jen okrajově. Kolik lidí politikům nastavuje zrcadlo? Je jich strašně málo. Něco o tom vím, poněvadž internerové stránky těch kterých politiků sleduji. Ve svém okolí mám řadu inteligentních lidí, kteří ale sledují politické dění jen letmo. Pak jdou za 4 roky volit a hodí někomu hlas. Dikuse nejen na akutalne.centrum.cz umožnuje nastavit politkům zrcadlo. Kolik lidí to ale činí? K.Sámková se raduje, že má 10000 navštívenek. Ale je to hodně? Já si osobně myslím, že je to pořád žalostný výsledek. Když tam vidím číslo přes 10000 návštěv, nejedná se o počet lidí - to Vy jistě víte. Tahle země má přes 7 mil dospělých lidí, přesto jsou blogy politiků v uvozovkách "prázdné"! Když už lidé politiku sledují, tak mám často pocit, že jí vesměs konzumují - odžívají se ty které frustrace a představy. Můj odhad je, že sem chodá z většiny ti stejní lidé. Co si myslíte Vy, pane L.Stejskale?
08. 11. 2007 | 13:42

stejskal napsal(a):

Chodí, pane TTT,

těch skalních diskutujících je několik desítek. Unikátních IP adres, které denně navštíví tyto stránky, několik tisíc.

Jsem dalek toho, abych přeceňoval vliv našich blogů i možnost interakce, kterou čtenáři skýtají (i když někteří blogeři diskuse opravdu čtou a pár jich i reaguje). Spíš mne zarážejí ty prázdné poslanecké a senátorské kanceláře v úředních hodinách zakonodárců (resp. nezarážející, považuji to za vcelku pochopitelný jev odrážející opět poměrně logický stav této společnosti; sebe do toho počítaje). Jsem ale přesvědčen, že dokud si tohle nezačneme uvědomovat (a chovat se podle toho), lepší to nebude. Možná horší. Od spílání a frustrace je k radikalismu někdy nebezpečně blízko.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal
08. 11. 2007 | 14:39

bigjirka napsal(a):

V ÚHÚLu už zase nemají co dělat
08. 11. 2007 | 18:44

Blechová Hana napsal(a):

Pane Stejskale,
tohle jste vystihnul přesně to, čeho se už pár let bojím:

"Od spílání a frustrace je k radikalismu někdy nebezpečně blízko."

Proto by se mi líbilo, kdyby naši politici začali poctivě makat, místo toho mlácení prázdné slámy.
09. 11. 2007 | 17:41

Jan napsal(a):

Případ Čunek je typickým příkladem "kdo hledá najde". Vůbec se pana Čunka zastávat nechci, ale pořád přemýšlím o jedné věci. Naši politikové nám pořád tvrdí, že žijeme v právním státě, vyšetřovatelé, státní zástupci i soudci mají přímo povinnost hledat nejen důkazy pro vinu, ale i pro nevinu. Tak proč všichni tihle politikové, kteří tak skálopevně věří v dokonalost našeho právního řádu a neovlivnitelnost osob, které jej uvádějí v život tak skálopevně lpějí na svojí vlastní imunitě a ve shodě napříč celým politickým spektrem vždy rozehrají divadélko kolem jejího omezení a pak iniciativu pro nějakou formální chybičku pohřbí?
12. 11. 2007 | 12:35

tahador napsal(a):

Dobrý večer, vážená paní Samková,

zajímal by mě Váš názor na opět rozvířenou hladinu kolem p. Hučína (Aktuálně - p. Štětina). Článek stojí za přečtení, diskuze pod ním nikoliv.

Díky.
12. 11. 2007 | 22:41

klarasamkova napsal(a):

AD Tahador: vážený pane/paní, na některé věci si nejsem schopna názor vytvořit, neboť jsem přehlcena informacemi, které ovšem na druhé straně zase postrádám. Jsou to v zásadě dvě kauzy: případ MUDr. J. Uzungolu a případ p. Hučína. Jsem pravidelně zásobována všemi stanovisky p. Jemelíka, spolku Šalamoun, Martina Stína a dašlích a dalších, jejichž stanoviska jsou velmi agresivní. Z případy tohoto druhu mám pouze jednu osobní zkušenost, když jsem stála od samého začátku u případu, který s uvedenými dvěma tvoří zajímavé trio, totiž s případem Marty Chadimové. Na večer, kdy u mých dveří zazvonil zoufalý plačící Mikuláš Chadima (!!!) nikdy nezapomenu. Tímto pocitem jsem tak poznamenána, že nemohu soudit ani další dva případy objektivně. Doufám, že to pochopíte. KVS
18. 11. 2007 | 11:43

Honza999 napsal(a):

Paní doktorko,

nejste ve svých požadavcích příliš skromná?? Cituji: "Mým zájmem je, aby tato země a právo v ní fungovalo."

Ono totiž i 18 let poté platí staré bolševické heslo že "právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon"....

Domnívám se, že chcete-li být opravdu právníkem v tom správném významu tohoto slova, nesmíte se spokojit s fungováním práva, to je totiž vždy jen něčí a samozřejmě "majitel" se svým právem manipuluje ku prospěchu svému a většinou v neprospěch jiných (já mám "právo", on má "právo", my, vy, oni mají "právo"...moje právo je silnější než jejich práva....).

Musíte žádat, aby fungovala SPRAVEDLNOST, ta není ničí, má být pro všechny.
20. 11. 2007 | 15:32

klára veselá samková napsal(a):

Vážený pane Honzo 999. Máte samozřejmě pravdu. Pojy právo a spravedlnost jsou ve 100% překryvu pouze v ideálním případě. Když se tak ale někdy dívám okolo sebe, byla bych docela spokojena, kdyby fungovalo právo. Vždy stejné, vždy stejně a vždy vůči všem. I to je idealistický požadavek... o spravedlnosti v právu ani nehovoře. Ach jo. Že by listopadová deprese?? Spíš setrvalý stav utrpěný právně bezvědomým okolím. To holt bude tím třídním pohledem. KVS
20. 11. 2007 | 17:04

JohnyW napsal(a):

Paní Kláro!
Ačkoli ne vždy s Vámi soulasím, dnes cítím, že přes všechny "možné" chyby máte v mnohém dobrý odhad, tedy - dá se říci - i pravdu. Je to takovej balvan do zdánlivě klidných vod. Naše země je morálně v rozkladu. Jde jen o to si to přiznat a vyvodit z toho důsledky. Kdo se toho však chytí (řešení a vyřešení), když jsme všichni tak omylní a nemoudří?
27. 11. 2007 | 14:03

Karel Berka napsal(a):

Paní Samková máte ve všem pravdu. V roce 1989 se opravdu nic nestalo, pouze prasata a svině si vyměnili koryta ! Tato charakteristika p.Margoliuse je trvale platná. Jelikož politika je pouze koncentrovaná ekonomika, bude vždy pro laiky špinavá ! Jinak tomu v kapitalismu ani být nemůže! Lorenc a Hegenbart své role v roce 1989 splnili velmi dobře. Dnes nám vládne finanční oligarchie složená z bývalých nomenklaturních kádrů KSČ a směsky disidentů a jejich rodinných příslušníků. Morální rozklad současné společnosti snad nejlépe dokresluje vládnoucí koalice, která sama je postavena na politické korupci dvou politických prostitutek !
27. 11. 2007 | 18:45

klarasamkova napsal(a):

Inu, zlé jazyky tvrdí, že tady byla jakási smlouvička o pokojném předání moci, a že byla na dvacet let. Tak že by třeba.... je to už za pár...
02. 12. 2007 | 14:51

Bohouš napsal(a):

Klíště na pět do křižovek:"Čunek"
Pro peníze všechno.Nškomu stačí jen přistavit 12 WC k družstevnímu bytu a je čistý.Změny se vždy jako první
chytí podrazáci a ostatním mydlí schody a neustále ryjí pod prahem. "ČEST P T Á C I !
Cimrman měl pravdu
04. 12. 2007 | 16:29

Josef napsal(a):

Milá pani, jste sekáč, jakých je málo. Mám jen obavu o Vás, aby Vámi nebyl zahuštěn beton na zakázku všeho schopné dámičky Vesecké. To, že pro ni není nic problémem, už dala několikrát veřejně jasně všem znát.
04. 12. 2007 | 23:18

1948 rok emigrací napsal(a):

Ještě jedno pro Vás přikládám svůj příspěvek "Proč to tedy píšete, když to nemůžete podložit dokonce ani logikou? Opravdu těžko se chápe, proč si vymýšlejí pohádky o politice v AHA či Blesku, ale proč to dělá právník je už naprostá záhada. Vždy jsem se domníval, že právník má hájit právo na základě faktů a to ještě jen a pouze před soudem. Vyjadřovat na veřejnosti by se měl spíš PR, tedy nejen taxikáři, hostinští, ale už i právnici se i zde pletou role, velm podivná země." Nenapadl jsme Vás proto, že se jako právník pletete do politiky, ale proto, že píšete naprosté nesmysly, které nejste schopna doložit ani prostou úvahou. Jsou to hlouposti hned o začátku a nemají žádnou logiku, dokládá to nakoneci Vaše reakce na můj příspvěk.
27. 12. 2007 | 13:06

irena napsal(a):

paní advokátko, vzhledem k vašemu vždalání a praxi mám za to, že byste mohla vědět, že "veřejní žalobci" se u nás nenazývají "státní zastupitelé, ale státní zástupci. měla jsem pocit, že vaše AK dělá i trestní agendu...
19. 01. 2008 | 18:18

David napsal(a):

Dobrá - a nebojím se to říci - přímo radostná zpráva.

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg si na prověrku původu majetku vicepremiéra a lidoveckého předsedy Jiřího Čunka najal americkou detektivní kancelář Kroll. Pokud audit této největší světové detektivní kanceláře Čunkovy rodinné finance neobjasní, Schwarzenberg na protest odejde z vlády, napsaly Hospodářské noviny.

16. 5. 2008 09:17 - PRAHA

Schwarzenberg se s Čunkem na auditu dohodl už začátkem dubna. Jak bude audit vypadat a kdo ho provede, dosud tajil. Zaplatí ho ze svých peněz. Sazby Krollu jdou v podobných případech podle deníku do milionů korun.

Schwarzenbergovu zakázku potvrdil i šéf evropské pobočky Krollu Tommy Helsby, který bude mít případ osobně na starosti. Připustil, že je velmi neobvyklé, aby ministr nechal vyšetřovat vicepremiéra, a ten aby souhlasil, že bude spolupracovat. Jiří Čunek v dubnu slíbil, že auditorům vyjde plně vstříc.

Detektivní kancelář Kroll vznikla před 35 lety v USA. Dnes má pobočky v 65 státech a pracuje pro ni 300 expertů. V minulosti vyšetřovala například iráckého prezidenta Saddáma Husajna nebo českého finančníka Viktora Koženého.

Konec se už blíží, pane Čunku!!!

Panu knížeti Schwarzenbergovi už předem velmi, a to opravdu velmi děkuji.
16. 05. 2008 | 12:41

klarasamkova napsal(a):

Davide, nevíme ovšem, jak to skutečně dopadne. Dokud nebude zpráva na stole, nevěřím... KVS
25. 05. 2008 | 19:08

David napsal(a):

Pomůcka pro orientační odhad věrohodnosti vysvětlení a odpovědí osob podezřívaných. Upraveno volně podle F. Louwage.

1. Reagování osoby na přímé obvinění

Nevinná osoba spíše takové obvinění okamžitě, promptně odmítá, aniž by vyčkávala na cokoli dalšího.

Viník postupuje spíše obezřetněji. Je opatrný, pozorný a vyčkává, až budou proti němu „vytažena všechna esa“.

2. Způsob obhajování neviny

Nevinná osoba opakovaně zdůrazňuje svou nevinu. Bohatě a detailně se zabývá jednotlivými okolnostmi případu, vysvětluje, odvolává se na ověřitelná fakta, zjistitelné svědky.

Viník se v tomto směru chová pasivněji. Je strohý, opatrný, nezachází do detailů, nevysvětluje. Ověřitelná fakta uvádí sporadicky, stejně jako případné svědky, a to i tam, kde se jejich existence dá předpokládat. Prohlášení o nevině jsou méně častá.

3. Zabývání se kritickými problémy

Nevinná osoba se vrací ke kritickým bodům obvinění, snaží se věcně a logicky vyvracet nejzávažnější skutečnosti. Nevyhýbá se kritickým dotazům, naopak se k nim spíše opakovaně vrací.

Viník postupuje odlišně. Kritickým bodům obvinění se věnuje jen nezbytně, odsouvá je, zamlžuje, snaží se je přejít a nevracet se k nim. Při hovoru o klíčových skutečnostech je napjatý a při „odpoutání se“ od nich vykazuje přechodnou úlevu.

4. Odvolávání se na širší souvislosti

Nevinná osoba dokládá neslučitelnost svého provinění se svým obvyklým chováním, způsobem života a podnikání, vzděláním, osobnostním založením, poukazuje na nesoulad obvinění s dosavadní zkušeností s jeho osobou, apod.

Pro viníka je takovýto způsob argumentace netypický, uchyluje se k němu zřídka.

5. Druh znepokojení, orientace projevovaných obav

Nevinná osoba je zneklidněna spíše možností ostudy, ztráty „tváře“, pověsti.

Viníka znepokojuje především výše majetkové sankce a trestní odpovědnost.

--------------------------------

Každý ať si podle této zcela neutrální a nestranné pomůcky sám zařadí pana Čunka zda jeho jednání v celé této kauza bylo nebo nebylo věrohodné.

Pro mne pan Čunek, i po šetření americké detektivní kanceláře Kroll, stále zůstává naprosto nevěrohodným člověkem a i politikem. Nechce se mi totiž věřit, že pan Čunek se takto nevěrohodně choval úmyslně, aby se jen mohl touto svojí kauzou přes 1,5 roku zviditelňovat a otravovat tak celou naší společnost.
14. 07. 2008 | 08:47

David napsal(a):

Působí už komicky, když pan Čunek na iDnes.cz ze 14.7.2008, v článku „Peníze jsem měl i z cestovních náhrad, tvrdí Čunek“, odpovídá:

Otázka: Jste ochoten říci, co byl ten majetek, na který přišel Kroll a na který nepřišla česká policie?

Čunek: Myslím, že se to týká především toho, že jsem najezdil od roku 1990 do roku 1998 určitě stovky tisíc kilometrů, kde jsem čerpal cestovní náhrady.

Otázka: Peníze z cestovních náhrad se neúčtují do příjmů, vyplácejí se v hotovosti, to znamená, že firma Kroll na tu věc přišla a upozornila na ni. Proč jste úplně jednoduše sám neřekl, že jste měl ještě tyto příjmy, když se dopodrobna rozebíralo, zda a kolik peněz jste mohl uložit?

Čunek: Ale já jsem přece v té době mohl říkat úplně cokoli. Pokud nepřijde někdo třetí a důvěryhodný, tak mně stejně nikdo nevěřil. Já jsem mohl říkat cokoli a stejně pak všichni napsali, že to mohlo být jinak. Takže mi nezbylo než neříkat nic, nebo počkat, až to řekne někdo jiný. Já jsem to ani té firmě neřekl. Přišla na to sama.

Otázka: Na jakou částku jste si tedy přišel z těch cestovních náhrad. Víte to, nebo to dohledala firma Kroll?

Čunek: Ne, nevím. Víte co, já jsem na dovolené, tak mě nechte na pokoji. Možná vám to nedošlo, třeba je vám to úplně jedno. Vy to pitváte, přitom já vám říkám, že jsem tu zprávu ještě nečetl. Když se k tomu podrobněji vyjádřím, tak ze mě pak uděláte blba, který něco říká... a pak v té zprávě to bude nějak jinak. Nečetl jsem tu zprávu a také jsem o mnoha věcech nemluvil, protože jsem o nich ani nevěděl. Proč mě z toho pořád zpovídáte?
14. 07. 2008 | 11:08

David napsal(a):

Pan Čunek je opravdu „dítě štěstěny“, když ani neví z čeho si uspořil milion a musí teprve přijít světoznámá detektivní kancelář Kroll, aby mu vypátrala, odkud se ty peníze u něho vzaly.
14. 07. 2008 | 12:15

David - 1.část napsal(a):

Je dobrá pověst světoznámé detektivní firmy Kroll už minulostí?

Těžko mohu se svým selským rozumem pochopit, že potom všem, co předvedl pan Čunek, je pro detektivy z Krollu on ten věrohodný a naopak paní Urbanová je ta nevěrohodná, přestože s paní Urbanovou detektivové vůbec nemluvili. To je velmi nestandardní přístup, když s korunní svědkyní se vůbec nejedná, když každý, kdo přišel do styku s našimi policejními vyšetřovateli ví, jak je někdy snadné zmanipulovat výpověď svědka v situaci, kdy je i odepřeno mu předat kopii protokolu jeho vlastní výpovědi.

Cituji z tisku. „Šéf H&B Real Petr Hurta rozhovory opakovaně odmítal. Kroll však mluvil s jeho ženou, údajnou zprostředkovatelkou úplatku. Kromě nich detektivové kontaktovali i řadu dalších svědků, s klíčovou postavou Marcelou Urbanovou však nehovořili.“

Ptám se, proč pan Hurta nechtěl spolupracovat s detektivy, když by měl mít také čisté svědomí?

Nemohu pochopit, že detektivům vůbec nevadilo, že neviděli 700 důležitých stran spisu ohledně klíčového posudku o hodnotě společnosti Vsetínské byty, založené městem Vsetín a podnikatelem Petrem Hurtou, jež tvořily jádro obvinění z úplatku, a přesto detektivové s čistým svědomím už udělali závěry – ze své předběžné správy.

V článku „Čunkův audit odkryl nové pochybnosti“ z 16.7.2008, se uvádí, cit.: „Sami detektivové Krollu upozorňují na to, že zpráva je pouze předběžná. Mnoho otázek je podle nich ještě otevřených a je třeba je ověřit.“ … a dále … „Státní zástupce Arif Salichov však ve svém usnesení o zastavení Čunkova trestního stíhání cituje ze zprávy policie, podle které Čunek měsíc předtím nezaplatil fakturu na 356 tisíc za hrubou stavbu jeho rodinného domu. Nabízí se otázka: jestliže měl dostatek peněz, proč částku složil do banky až 14. února, tedy tři dny poté, co měl podle tvrzení Urbanové převzít od H&B Real půlmiliónový úplatek?“ Konec citace. Přitom šéf pátracího týmu firmy Kroll, Tommy Helsby, 16.7.2008 řekl, že dál vyšetřovat Jiřího Čunka už nestojí za to.

Z článku „Stručný návod, jak číst audit Jiřího Čunka“ ze dne 15.7.2008: „Kroll měl k dispozici Čunkovy účty shromážděné policií, jež ukazují, že vklad 497 000 Kč na jeho účet 14. února 2002 byl učiněn bezprostředně před platbami stavební firmě 15. a 18. února 2002 v celkové výši 441 022 Kč,“ uvádí se ve zprávě.

Ta současně konstatuje, že existuje důkaz o tom, že také firma H&B Real použila částku považovanou za úplatek na jiné účely.

"Kroll ovšem viděl počítačový výpis zajištěný policií, že tatáž částka byla týž den uložena ve společnosti H&B Real," píše se v dokumentu. "Nemáme důvod pochybovat o jeho věrohodnosti. Tento výpis představuje nezávislý důkaz, že peníze vybrané z banky paní Hurtovou nebyly zdrojem peněz uložených panem Čunkem tři dny později." Konec citace

Nemohu pochopit, že detektivové Krollu ani nepochopili, že z normálních cestovních náhrad se v naší republice nemůže ušetřit milion, když zaměstnanec musí při služební cestě hradit zvýšené náklady spojené s dopravou, stravováním a ubytováním. To není pro detektivy vůbec podezřelé, že pan Čunek si tímto způsobem nemohl své příjmy významným způsobem zvyšovat? Kroll se velmi snadno smířil s výpovědí bývalého šéfa Vsetínské zbrojovky Karla Dančáka, že pan Čunek si mohl z cestovních náhrad ušetřit, cit. z tisku: „Dančák sice neřekl jasně, jak za to byl Čunek odměněn. Potvrdil ale, že Čunkovi vyplácel "štědré" cestovní náhrady. Právě tady může být další klíč k odpovědi na to, jak mohl Čunek v době svého působení ve Zbrojovce našetřit peníze před vstupem do politiky.“
18. 07. 2008 | 08:48

David - 2.část napsal(a):

To, že získal „štědré“ cestovní náhrady za svoji lobbistickou činnost, také detektivové „zbaštili“ a vůbec jim nevadilo, že pánové Kalousek a Holáň z KDU-ČSL řekli, cit. z tisku: „Nepamatuji si, že by pan Čunek cokoliv ovlivňoval, umím si to jen těžko představit," řekl Aktuálně.cz Kalousek. Že by ale sám něco ovlivňoval, to vylučuji. Vždyť to byl jen řadový zaměstnanec firmy," uvedl bývalý ministr obrany Holáň.“ Takže tady někdo lže, buď bývalý šéf Zbrojovky Dančák, že pan Čunek za Zbrojovku aktivně lobboval, a nebo pánové Kalousek a Holáň, když tvrdí, že toho prakticky nebyl schopen.

Novinky.cz z 16.7.2008 - „Kalousek: Audit Krollu mě urazil, chci omluvu“:

„Nynější ministr financí považuje pasáž v auditu Krollu, v které Dančák spojuje Čunka s ním, za lež, která ho uráží. „Minimálně budu chtít, aby se mi pan Dančák a Kroll omluvili,“ řekl Právu Kalousek. … O možném Čunkově lobbování na ministerstvu obrany nic neví ani bývalí lidovečtí ministři obrany Vilém Holáň, Miloslav Výborný či Antonín Baudyš.“

V narážce na Čunka Kalousek řekl, že lobbing si lze představit jen u člověka, který je toho "intelektuálně schopen".

Není podivné, že šéf Zbrojovky Dančák průběžně vyplácel Čunkovi za jeho „lobbing“ odměnu formou „štědrých“ cestovních náhrad, místo toho, aby jej odměnil jednorázově až prokáže, že se skutečně zasloužil o přidělení zbrojní zakázky? Navíc by taková zasloužená odměna byla i řádně zdaněna.

Také nemohu pochopit, že detektivové „nepochopili“, že peníze, které paní Hurtová odpoledne vyzvedla z banky vůbec nemusely být ty úplně stejné peníze, které měly být dopoledne předány panu Čunkovi a přesto mohlo klidně dojít k úplatku - „odměně“ za Čunkovo „lobbování“ mezi vsetínskými zastupiteli, včetně té „taktiky“, že konkurenční firma nebyla na jednání „omylem“ vůbec pozvána a projednání bylo až na konci jednání, kdy cituji z článku „Konec historie s Jiřím Čunkem“ z HN. IHNED. CZ z 16.7.2008:

„Detektivové si všimli i stížnosti, které policie a státní zástupce nevěnovali dost pozornosti. Jindřichohradecká firma COOP Therm vylíčila, jak ji kluzký starosta vyšoupl ze zakázky na vsetínské byty. Zpráva Krollu ukazuje, jak se to dělá: když zastupitelstvo rozhodovalo o bytech, Čunek dovolil promluvit jen svému známému z H&B Realu. Bod zařadil jako dvacátý z třiadvaceti, takže unavení zastupitelé ho odmávli za deset minut ... Ale zároveň Kroll pochybuje, že za to Čunek dostal po třech letech úplatek, jak tvrdí svědkyně Urbanová. Proti ní mluví příliš mnoho svědků (Kroll je jmenuje), H&B Real - což policie nikdy neřekla - peníze na "úplatek" vložila podle počítačového výpisu do kasy.“ Konec citace.

Kroll nepochybuje o Čunkovi, ale naopak pochybuje o Urbanové. Podivné. Pro Kroll je podstatné, že proti paní Urbanové mluví příliš mnoho svědků, než to, aby hodnotil důkazy ve vzájemných a logických souvislostech. V Americe je Kroll asi zvyklý, že svědkové si nedovolí křivě svědčit, protože tresty za křivé svědectví jsou vysoké, takže patrně předpokládá, že i u nás svědkové převážně mluví pravdu, což je ale bohužel zásadní a mylná představa. U nás vyhrává jen ten, který si přivede více svědků, kteří jsou ochotni křivě svědčit. U nás se za evidentně křivé svědectví netrestá. Není to zvykem. Proto je křivé svědectví u nás tak rozšířené.

Podle mého zcela laického názoru - Úplatek – „odměna“ mohla být z „černého fondu firmy H&B Real“, kdy černý fond je v našich zeměpisných šířkách zcela běžnou záležitostí a výběr z banky paní Hurtovou pak mohl už být jen jakýmsi doplněním tohoto úbytku z černého fondu, do kterého se dlouhodobě, průběžně a postupně „řádným“ způsobem peníze rozpouštějí z normálního finančního hospodaření - např. neúměrnými odměnami za poradenskou činnost apod. Nikde jsem dosud nečetl, že by policie prověřovala vedení účetnictví - tok peněz do a z pokladny realitky H&B Real např. dva roky před a i rok po údajném předání úplatku – komu a zejména za co byly peníze z pokladny vypláceny.
18. 07. 2008 | 08:49

David - 3.část napsal(a):

Pro Kroll je věrohodné, že panu Čunkovi „pomáhalo“ tolik lidí, jako pan Vaškůj a spol, paní Vesecká a spol? Proč mu právě tito všichni tímto protiprávním způsobem pomáhali, když byl nevinný?

Proč pan Čunek tak dlouho a tak urputně „mlžil“, když vše bylo tak „křišťálově“ čisté? Proč už na začátku kauzy nepřiznal, že měl také příjmy z nadstandardních cestovních náhrad - za lobbing pro Zbrojovku? Proč nás všechny balamutil tím, že jsou dobře hospodařící a šetrná rodina, která si dokázala i z mála našetřit tím, že např. měla vajíčka od příbuzných?

Šéf pátracího týmu Tommy Helsby v rozhovoru pro HN z 16.7.2008 odpověděl na otázku:

HN: Byla práce na případu Čunek tak zajímavá, jak jste na počátku čekali?

„Naprosto. Řadou věcí jsme byli překvapeni. Udělalo na nás dojem, jakou práci odvedla české policie a státní zástupci. Když jsme začínali, tak jsme jen na základě svých dojmů očekávali, že celé vyšetřování bude jedna velká hrůza. Proč by nás k tomu ostatně volali? Ale ve skutečnosti tady byla už před námi odvedena velmi dobrá práce.“

Myslím si, že firma Kroll je tentokrát ve svých závěrech v kauze Čunek „vedle jak ta jedle“. Zatím co česká veřejnost o odvedené práci policie a státních zástupců má zcela opačné mínění na základě svých konkrétních zkušeností. Podle mého názoru je celá kauza tak komplikovaná, že ani světoznámá detektivní kancelář Kroll nemohla být schopna v tak krátkém čase všechno, co je velmi podezřelé, náležitě prověřit.

Ani světoznámá detektivní firma nemůže být na věčné časy neomylná, když v minulosti označila pana Viktora Koženého za důvěryhodnou osobu. Cituji z článku na Aktuálně.cz „Prověřili Čunka. Firma s šokujícími odhaleními a zisky“ ze dne 14.7.2008:

„Závěry renomované firmy ale nemusí být vždy zárukou úspěchu. Svědčí o tom jejich práce, kterou již dříve v Česku odvedli.

V době, kdy zde rozjížděl své podnikání s harvardskými fondy Viktor Kožený, si české banky najaly Kroll, aby podnikatele prověřil.

Závěry firmy ale tehdy vůbec nenaznačovaly, že by mohla být u Koženého zvýšená rizika či že by byl nedůvěryhodný. Nyní je Kožený v souvislosti s harvardskými fondy obžalován ze šestnáctimiliardového podvodu.“ Konec citace.

Podle mého názoru si firma Kroll na Čunkovi svým způsobem vylámala zuby. I mistr tesař se někdy utne. V Česku je to však už podruhé. Nejdříve Kožený a nyní Čunek.

Podle mého laického názoru ani zjištění Krollu nemůže být interpretováno tak jednoznačně, že by z šetření logicky vyplývalo, že pan Čunek je ten čistý a věrohodný a naopak paní Urbanová je ta nevěrohodná, přestože pouze jen na ní byl vypracován znalecký posudek, který ji označuje za osobu důvěryhodnou.

Pachuť z celé kauzy zůstává a pan Čunek, tak jako tak, zůstane pro KDU-ČSL trvalou přítěží a ostudou, kterou si tato strana povleče tak dlouho, dokud pan Čunek bude jejím předsedou.

Podle mého názoru detektivové Krollu svou práci odbyli a pan kníže Schwarzenberg by měl od nich žádat za takto odvedenou práci i slevu z ceny.
18. 07. 2008 | 08:51

David napsal(a):

Konzervativec“ Čunek odchází s pověstí korupčníka, rasisty i sukničkáře

velikost textu:
13. ledna 2009 4:27

Chvíli se zdálo, že Jiří Čunek spasí KDU-ČSL. Takových šetrných konzervativců, které potkáte v neděli s rodinou v kostele, v Česku moc není. Nyní ale Čunek odchází z vlády a lidé si ho budou pamatovat jako neschopného ministra, sukničkáře, korupčníka, rasistu i člověka, který neoprávněně čerpal sociální dávky.

foto: Michal Šula, MF DNES

Čunkova odvaha „podívat se pravdě do očí“ připomínala občas obyčejný rasismus.

Vsetínský starosta Čunek měl respekt "svého" města a pověst člověka, který se nebál říct naplno to, co si ostatní jen myslí. Jenže uplynulo pár měsíců a Čunkova rozesmátá tvář začala připomínat to nejhorší, co si lidé představí pod pojmem "konzervativec."

Na malém městě měl sice respekt pořád, ale na účtu také půl milionu korun, jejichž původ vyšetřovala policie. Doma čekala manželka s dcerami, v práci si však sekretářka stěžovala na jeho sexuální výpady. Šetrný byl do té míry, že pobíral neoprávněně sociální dávky, a jeho odvaha "podívat se pravdě do očí" připomínala občas obyčejný rasismus. Teď Čunek odchází. Jak si ho budou lidé pamatovat?

1. Pověst korupčníka

Návštěva z místní firmy, obálka s půl milionem korun a Čunkův výrok: "Právě jste viděla půl mega. Takhle se vydělávají peníze."

Jen pár lidí ví, je-li příběh, který se údajně odehrál 11. února 2002 na vsetínské radnici, pravdivý. Mnohem víc je těch, kteří si kvůli němu tak či onak poškodili jméno. Snad nejvíc kvůli němu utrpěla pověst nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké. Když to vypadalo, že půjde Čunek před soud, zasáhla v jeho prospěch a přesunula případ z jednoho okresu na druhý.

Jaká byla v akci na záchranu Čunka role Mirka Topolánka a ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, není jasné. Vesecké však nebránili. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg do Čunka neinvestoval jen své jméno, ale také zhruba milion korun, které zaplatil detektivní kanceláři Kroll, aby prověřila, zda mohl Čunek vzít úplatek. Ti ukázali na různé Čunkovy nedostatky, úplatek podle nich však "spíš nevzal".

2. Pověst sukničkáře

Kdyby Jiří Čunek dokázal vyjít se svou sekretářkou, nejspíš by žádná "aféra Čunek" ani nevznikla. Marcela Urbanová, která policii o údajném úplatku řekla, totiž nejdřív oslovila právníka, aby jí poradil, co s "dotěrným" starostou. Teprve advokát Jiří Novák jí údajně na podzim 2006 doporučil, aby oznámila i "tu část s úplatkem".

Jaký byl přesně vztah mezi Čunkem a Urbanovou, vědí jen oni dva. Šumperské státní zastupitelství však dalo před několika měsíci za pravdu Urbanové. Šéf ji opravdu obtěžoval, pokud by se s ním však chtěla soudit, tak jedině v občanskoprávním sporu.

3. Sociální případ

Ani korupční kauza, ani sexuální obtěžování Čunkovi nezlomily vaz. Poprvé musel odejít z vlády až na podzim 2007, když se ukázalo, že v devadesátých letech neoprávněně pobíral sociální dávky. Ve stejné době, kdy si vložil na účet během několika dnů milionové částky, mu na konto chodily i dávky. Podvod byl už dávno promlčený, pro Čunka však šlo o nepříjemnou záležitost. Zpočátku totiž stavěl svou popularitu na kritice "sociálně nepřizpůsobivých občanů".

4. Pověst rasisty

Ještě než vstoupil do vysoké politiky, proslavil se Čunek kontroverzním stěhováním Romů-neplatičů. Jedni ho obviňovali z rasismu, druhým se jeho postoj líbil: když někdo neplatí nájem, nemá přece právo dál bydlet v obecním domě. I když Čunek sbíral svými politicky nekorektními výroky body, tvářil se, že není rasista. Jenže brzy se "podřekl". Například, když čtenáři doporučoval, aby se "opálil", pokud chce dostat sociální dávky.

5. Neschopný ministr

Pro všechny ty aféry Čunek jako by zapomínal, že má na starosti ještě ministerstvo pro místní rozvoj. Resort, který má především dbát na to, aby do země přitékaly dotace z Evropské unie, nedokázal vybudovat kontrolní systém, který Unie požaduje. A tak do Česka zatím nedorazila ani jedna z celkových 700 miliard korun. Sám premiér Topolánek prohlásil, že Čunkovo ministerstvo je v rozkladu.
13. 01. 2009 | 07:40

David - pokračování napsal(a):

Nesmrtelné výroky Jiřího Čunka

"Já jenom odstraňuji vředy. Jako lékař odstraňuje vřed."

O Romech, které nechal jako vsetínský starosta vystěhovat z obecních bytů. listopad 2006
"To se budete muset jet někam opálit, začít dělat s rodinou binec, na náměstí dělat ohně a potom se vás teprve někteří politici zastanou a řeknou – on je chudák."

O Romech, kteří podle něj zneužívají sociální dávky. květen 2007
"Nejde o problém národnostní, ale o problém sociálního vyloučení, které postihuje převážně příslušníky romské komunity především proto, že jejich tradiční kultura není s kulturou moderní společnosti slučitelná."

K tomu, jak chce řešit romská ghetta. leden 2008

"V každé společnosti jsou lidé, které nepřinutíte pracovat, ani kdyby měli umřít hlady."

Ke svému plánu rozdělit Romy na tři skupiny podle toho, jak se umějí přizpůsobit majoritě. červenec 2008

"Ona byla v zásadě takový celkem studený typ člověka. Naše zájmy a záliby se nám dvěma neprolínaly. Já jsem ten její život nezkoumal... Když odcházela, rozloučili jsme se dobře. Já jsem člověk, který se skutečně řídí heslem Orel much nelapá."

O své bývalé sekretářce Marcele Urbanové, která spustila jeho korupční aféru. prosinec 2007

"Já jsem pro mnohé nepochopitelný politik proto, že bohužel většina lidí v této zemi si myslí, že každý politik krade. Já bojuji za všechny slušné politiky, kteří nekradli a nekradou."

O své politické kariéře a o tehdy probíhajícím vyšetřování jeho korupční aféry. prosinec 2007

"Já to považuji za nesmysl, já to považuji tedy za nemožné, abych byl obviněn, tak."

O začátku policejního vyšetřování jeho korupční aféry. prosinec 2006

"Když přijde Janin milý, spí samozřejmě v hostinském pokoji."

O tom, jak to vypadá v rodině, když za jeho čtyřiadvacetiletou dcerou přijde její přítel. květen 2008

Zdroj: ČTK

Kam dál?

Ve vládě skončí Čunek, Stehlíková, Julínek a Řebíček, oznámil premiér

Čunek oznámil odchod z vlády, jeho posty mají převzít Svoboda a Parkanová

Topolánek vítá Čunkův odchod, umožní dokončit změny ve vládě

Autoři:
Zuzana Kaiserová

MF DNES
13. 01. 2009 | 07:41

Vladimír napsal(a):

Kláro Veselá Samková, Vy snad musíte mít trvalý menses...... Holt všechno vždycky nevyjde, viďte. Ani s Vaší "ultračistou" klientkou ze Vsetína....
13. 01. 2009 | 08:21

David napsal(a):

Názor na informace zveřejněné v článku: „Cítím se dehonestovaný, prohlásil Čunek u soudu“ – z Aktuálně.cz dne 13.3.2009.

Nechápu proč pravost Čunkova podpisu neprověřoval přímo Kriminalistický ústav? Ten má jistě kvalitní písmoznalce a jejich znalecký posudek by byl těžko zpochybnitelný. Jako laik nemohu pochopit, že když byl podpis skenován, že písmoznalkyně také nezjišťovala i případný rozdíl mezi barvou z propisovací tužky a barvou používanou ve skeneru. Přece v tom musí být nějaký rozdíl.

Považuji za zcela nesmyslnou verzi, že by Vaškůj mohl chtít svojí akcí Čunka poškodit. Kdysi Vaškůj dokonce prohlásil, že kvůli Čunkovi půjde rád i do vězení.

Kdyby Vaškůjova dcera měla čisté svědomí a byla by v této věci skutečně nevinná, tak by byla jistě ochotna vypovídat u soudu a vysvětlit, proč vlastně za Čunkem na ministerstvu byla. Toto odmítnutí výpovědi je indicie v neprospěch Vaškůje. Proč Vaškůj nechce, aby řekla pravdu?

Jen ten, který nemá čisté svědomí odmítá vypovídat, protože by svojí výpovědí mohl způsobit trestní stíhání sobě nebo osobě blízké.

Čunek vypověděl, že se s Vaškůjem nezná, ale zároveň přiznal, že jednou byl Vaškůj u něj v senátorské kanceláři. Je to nevěrohodné tvrzení, že se s ním nezná. Jistě si dobře pamatuje o čem jednali.

Tvrzení Čunka, že absolutně nežádal o aktivitu Vaškůje, protože by mu neprospěla, a tak nemohl s ní ani souhlasit, je naprosto nevěrohodná. Aktivitu, kterou použil Vaškůj, používá v našem státě mnoho darebáků a pokud by se povedla, tak by mohla Čunkovi pomoci. To, jak se mohlo z Čunkova mobilního telefonu volat na telefonní číslo Vaškůje Čunek nevysvětlil.

Velmi nevěrohodně působí i to, když Čunek, jako svědek, si události, které mu mohou pomoci, velmi dobře pamatuje a naopak ty skutečnosti, které mu mohou ublížit si nepamatuje. Co se týkalo paní Urbanové, to si pamatoval velmi dobře.

Podle mých celoživotních zkušeností, každý průměrně inteligentní člověk, který jen JEDNOSTRANNĚ tvrdí, že si nepamatuje, tak LŽE.

Podle mého názoru pan Čunek je nevěrohodný svědek, protože lže, a v případě, že se to i u soudu prokáže, tak by měl být potrestán za křivou svědeckou výpověď.

Pokud Vaškůj odmítá říci, kde prováděl skenování podpisu a odmítá ukázat i ten „speciální“ přístroj, tak to je nepřímým důkazem, že lže, a ten tajemný přístroj si jen účelově vymyslel. Určitě se v duchu směje, jak skoro každý mu ten výmysl „baští“. Paradoxně odmítá provést důkaz, který by mu mohl pomoci. Prostě takové jednání nemá žádnou logiku, jedině tu, že každé „mlžení“ je pro něho dobré.

Mám jisté obavy z „metody“, často používané v našem státě, aby případné „záměrné“ procesní chyby soudu nezpůsobily to, že nakonec to Vaškůj vyhraje. „Chyby“ prý způsobil už vyšetřovatel Šošovička, státní zástupce Obst a teď „chyby“ může „způsobit“ i soud. A bude s kauzou Čunek konečně „vymalováno“.

Podle mého laického názoru i kdyby se spoluvina Čunka neprokázala, tak za to, co Vaškůj už udělal by měl být exemplárně potrestán, protože tato jeho „metoda“ je v našem státě velmi rozšířená, ale jen výjimečně se dá odstíhat, protože nejsou důkazy.

Chci věřit, že soud v Přerově rozhodne nejen podle zákona ale také i spravedlivě.

Souhlasím s názorem Jana Krause z pořadu „Uvolněte se prosím“ z 13.3.2009, že tato Čunkova kauza má i pozitivní dopad, že se nám doupata ty mafie odkrývají.

Pomalu a jistě začínají na povrch vyplouvat konkrétní jména. Myslím si, že média by už mohla chronologický seznam těchto konkrétních osob vyhotovit a informovat o tom veřejnost, kdo je a kdo není v té které partě.

Například jedna parta je Vesecká, Kučera, Salichov, Coufal, Žáková, Křivanec, Rampula, Vaškůj a spol.

Druhá parta je Šošovička, Obst, Ištván, Andělová, Brožová, Bašný, Cepl ml., ministr Pospíšil.

Teď jde o to rozhodnout, která parta má tu pravdu a která je vlastně tou justiční mafií.
14. 03. 2009 | 18:01

David napsal(a):

Výběr z článku na Aktuálně.cz:

„Vesecká exkluzivně: Žalovat Benešovou nebyl dobrý nápad“

16.3.2009 Barbora Tachecí

Rozhovor s Renátou Veseckou jsme pro lepší orientaci rozdělili do několika částí:

V této části říká, proč nebyl dobrý nápad dát Marii Benešovou k soudu

Omluva není pravda

BT:

Dobře, ale kdyby verdikt soudu byl, že se Marie Benešová nemusí omlouvat, tak to ergo kladívko znamená, že se vám beztrestně může říkat justiční mafiánka - rozumím tomu dobře?

Vesecká:

Ano, tomu rozumíte dobře. A v zásadě by to platilo ve zobecňujícím hledisku - že to může kdykoliv používat kdokoliv proti komukoliv v justici, pokud si bude myslet, že nějakým způsobem rozhoduje nebo nerozhoduje.

Opravdu velmi záleží na tom zdůvodnění: Jestli soud dospěje k závěru, že jde o prezentaci vlastního názoru, tak se nemusí omlouvat.

Tím pádem jestli my dospějeme k názoru, že třeba její postup byl v minulosti takový nebo makový, tak i my máme právo na hodnotící soud.

----

Rozhovor s Renátou Veseckou jsme pro lepší orientaci rozdělili do několika částí:

V této části popisuje, co dělala či nedělala v kauze Čunek

BT:

Pamatujete si, jak doktor Kučera před vámi řekl, že - cituji: "Ve vládě jsou problémy a bylo by dobré, kdyby se to ještě o tři měsíce protáhlo," nebo: "Situace je vážná, stabilita vlády by měla mít přednost před nezávislostí justice"? Byla jste u toho, když něco takového řekl?

Vesecká:

Pokud se týká hodnocení rychlosti řízení, tak je možné, že padal výrok o tom, že se věc bude nebo nebude táhnout. To je docela dobře možné. Je i docela dobře možné, že tam padlo i hodnocení toho, že je pro vládu dobré, pokud bude věc rychle nebo pomalu skončena. To opravdu nechci hodnotit, protože tam úplně stejně mohlo padnout, že pro vládu bude dobře, pokud bude Čunek zastřelen na ulici.
To jsou naprosto normální věty a normální diskuse tématu, které v té době bylo probíráno v každé hospodě. Takže v tomto směru já určitě zásadně nesouhlasím s tím, že bych byla přítomna tomu, kdyby se vyvíjel jakýkoliv nátlak na rychlost řízení.

BT:

A tu větu z vašeho posledního přátelského setkání - "Situace je vážná, stabilita vlády by měla mít přednost před nezávislostí justice" - jste od doktora Kučery zaslechla?

Vesecká:

Já jsem takovouto větu neslyšela.

BT: Ani nic v tomto smyslu?

Vesecká:

Takovouto větu jsem neslyšela. Pokud by měla být vztahována stabilita vlády k nějakým konkrétním kauzám, tak si myslím, že spousta trestních věcí by se nedělala. Takže takovouto větu jsem neslyšela.

BT:

Ani nic v tomto smyslu?

Vesecká:

V jakém smyslu?

BT:

No v tom smyslu, že nezávislost justice je méně důležitá než stabilita vlády.

Vesecká:

Ne. Takovou větu jsem neslyšela.

BT:

A to si myslíte, že si to doktorka Andělová vymyslela?

Vesecká:

To kladete špatně otázku mně.
17. 03. 2009 | 08:33

Bisnis Online napsal(a):

Accurate, concise, bold! Are you me. thank you and wish a nice day
14. 06. 2009 | 02:50

David napsal(a):

iDNES.cz:

ON-LINE ROZHOVOR

Senátor a nově zvolený předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg

30.11.2009 12:30

Karel Schwarzenberg se oficiálně postavil do čela TOP 09. Neobává se, že jeho popularitu u veřejnosti chtějí jen využít bývalí lidovci, kteří přestali vidět ve své původní straně perspektivu?

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 30.11.2009 do 12:33

aktualizovat výpis
počet položených otázek: 100

OTÁZKA:

Dobrý den pane Schwarzenbergu, když jste nechal prověřit pana Čunka firmou Kroll, nestálo by Vám za to prověřit i pana Kalouska? ( Transakce se zásobováním AČR, nový byt a tajemných 5 milionů, které mu někdo půjčil? ) Nezvažujete vytvoření nadace, která by shromažďovala finance na vyšetřování státu nezávislými auditory? (Rád bych přispěl) Můžete mi prosím sdělit, jaký názor máte na registrované partnerství osob stejného pohlaví / homosexuálů?

RodoDendron

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, jak známo, pokus svého času, který byl velmi nákladný, vyzněl do ztracena, z čehož jsem se poučil. Takový postup mnoho smyslu nemá. Zásadně jsou zde státní instituce, které jsou povolány podezřelé záležitosti prošetřit, na to také platíme daně.

30.11.2009 12:33
01. 12. 2009 | 07:22

David napsal(a):

Lidovky.cz:

Čunek o úplatku věděl, může být stíhán, řekl soudce

7. ledna 2010 21:32

Soud potvrdil, že se Petr Šmiřák a Roman Vaškůj pokusili uplatit Marcelu Urbanovou, klíčovou svědkyni v korupčním případu bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka. Soudce Jiří Barbořík připustil, že Čunek by mohl být stíhán pro křivou výpověď.

Oba muži Urbanovou přesvědčovali, aby vzala zpět svou výpověď. Čunek byl na jejím základě podezřelý, že ještě jako starosta Vsetína přijal půlmilionový úplatek od firmy H&B Real.

Šmiřák a Vaškůj chtěli, aby Urbanová podepsala prohlášení, že její svědectví není pravdivé – že je ve skutečnosti připravili policisté a ona ho do protokolu jen zopakovala. Nabízeli různé kompenzace: libovolnou finanční částku, zaměstnání, zakázku pro Urbanové firmu stejně jako čtrnáctidenní pobyt pro dva na Madeiře, Kanárských ostrovech nebo v Alpách. Urbanová to ohlásila policii.

Čunkův korupční případ se nakonec k soudu nedostal. Žalobce Arif Salichov stíhání zastavil s tím, že se trestný čin nestal.

Obviněna byla naopak Urbanová. "Dokazováním v trestní věci pana Čunka byla její verze o tom, jak mělo k uplácení dojít, vyvrácena. A vzhledem k tomu, že na své verzi setrvala a setrvává, je zřejmé, že úmyslně uváděla nepravdy," zdůvodnila to mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

Ani Urbanová se za údajnou lež k soudu nedostala. Pražští žalobci věc ukončili s tím, že Urbanová sice lhala, ale nelze prokázat, že to bylo úmyslně.

Čunek komunikoval s obžalovaným Vaškůjem

Dnes dala justice Urbanové poprvé za pravdu. Šmiřákovi, který si nyní odpykává za mřížemi předchozí trestnou činnost, soud uložil trest 15 měsíců nepodmíněně. Ve Vaškůjově případě soud vynesl pouze verdikt o vině s tím, že mu stačí již dříve vyměřený trest 7,5 roku za daňové úniky. Ve vězení ale není, skrývá se údajně v cizině.

Přerovský okresní soud se zabýval také rolí Jiřího Čunka v úplatkářské kauze. Šmiřák s Vaškůjem totiž Urbanové přinesli také omluvný dopis s Čunkovým podpisem. "Znalkyně sice neřekla kategoricky jednoznačně, že se jedná o podpis svědka Čunka, nicméně z telekomunikačního provozu je zřejmé, že svědek Čunek komunikoval s obžalovaným Vaškůjem," řekl včera soudce Jiří Barbořík.

Soud dospěl k závěru, že je Čunkův podpis na dopisu pravý. Řekl také, že Čunek musel o trestné činnosti obou obviněných vědět.
Čunek, který před soudem vystupoval jako svědek, však autorství podpisu popřel. Soudce Barbořík připustil, že by proto mohl být stíhán pro křivou výpověď.

"Potvrzuje se, co celou dobu říkám," řekla LN Marcela Urbanová. "Nelhala jsem v jediné věci. Ani jako svědek v kauze Čunek, ani v tom, že došlo k pokusu uplácet."
Hana Čápová

Lidové noviny

Související články

Vaškůj a Šmiřák se snažili uplácet Čunkovu sekretářku, potvrdil soud
07. 01. 2010 | 22:16

David napsal(a):

Výběr z článku na IHNED.cz ze dne 15.1.2010:

„Korupce: stát přitvrdí, zaměří se na firmy.“

„Jeden z návrhů například počítá se změnou daní. Když chce dnes majitel firmy uplatit úředníka, může si snadno vytvořit černý fond. Stačí, když si peníze vyúčtuje jako odměnu. Ta se nad 140 tisíc měsíčně daní jen 15 procenty, zatímco zisk celé firmy 19 procenty. "Dřív se vymýšlely lumpárny - přes cesťáky, přes různé firmy, ale vždycky to bylo složité a drahé. Až doteď: nikde na světě není absurdita, že byste si vytáhl špinavé peníze přes mzdy, protože ty jsou všude nejdražší," řekl Pecina.“

--------

Dodávám, že podobné to mohlo být i v kauze Čunek. Firma HB Real si vytvořila černý fond, z kterého pak dala úplatek Čunkovi.
15. 01. 2010 | 08:15

David napsal(a):

Novinky.cz:

Kauza Čunek může být po jiných rozsudcích znovu otevřena

Jihlavský okresní státní zástupce Arif Salichov má zvážit, zda nepožádat soud o znovuotevření již skončené údajné korupční aféry někdejšího vicepremiéra a nyní senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL). Vyzvali ho k tomu státní zástupci z Přerova poté, co v těchto dnech prostudovali písemné znění rozsudku přerovského soudce Jiřího Barboříka.

Zvětšit obrázek
Jiří Čunek na archivním snímku

FOTO: Lukáš Táborský, Právo

Anketa

Měla by se znovu otevřít kauza Čunek?

Ano
85.8%

Ne
14.2%

Celkem hlasovalo 1786 čtenářů.

Dnes 8:33 - Jihlava 3.4.2010

Ten odsoudil v lednu k nepodmíněným trestům uprchlého podnikatele Romana Vaškůje a také Petra Šmiřáka za to, že se pokusili podplatit hlavní svědkyni Čunkova případu Marcelu Urbanovou, aby změnila svou výpověď. Právu to v pátek sdělil přerovský žalobce Miroslav Stoklásek, který kauzu Vaškůj dozoroval.

„Ve středu jsem obdržel ten obsáhlý rozsudek soudce Barboříka, který má 135 stran, a nyní ho studuji. Je to velmi podrobné a musím se v tom zorientovat. Dopředu k tomu ale nebudu dávat jakékoli vyjádření,“ nechtěl Salichov předjímat, zda podnět k soudu podá, či nikoli.

Promlčecí lhůta brzo vyprší

V Čunkově uzavřeném případu přitom běží 2,5letá promlčecí lhůta, která končí letos 19. května. Pokud do té doby soud z případného podnětu žalobce Salichova trestní řízení neobnoví, případ už nepůjde nikdy otevřít.

Právě Salichov zastavil Čunkovo stíhání v listopadu 2007 s tím, že se skutek, tedy převzetí půlmiliónového úplatku v únoru 2002, nestal.

Barbořík to v písemném verdiktu, jehož kopii má Právo k dispozici, zpochybňuje. Napsal, že Čunek věděl o nezákonných aktivitách Vaškůje a Šmiřáka vůči Urbanové. Dokonce prý s nimi spolupracoval, když podepsal omluvný dopis pro Urbanovou. Barbořík je přesvědčený, že kdyby o tom Salichov věděl, mohl by na obhajobu Čunka nahlížet jinak. Čunek přitom u soudu vypovídal, že o ničem nevěděl a s Vaškůjem nebyl téměř v kontaktu.

Podle Barboříkova rozsudku si ale Čunek s Vaškůjem psali desítky SMS, a to zásadně v době, kdy Čunek nebyl na území ČR, dokonce i v den Vaškůjova zadržení policií v březnu 2007. Podle Barboříka se tedy nabízí otázka, jaký motiv vedl Čunka ke spolupráci s obžalovanými podnikateli, aby získali čestné prohlášení Urbanové o tom, že k žádnému uplácení nedošlo.

„Pokud Jiří Čunek kategoricky popíral převzetí úplatku, pak jediným možným a logickým vysvětlením jeho součinnosti s obžalovanými Vaškůjem a Šmiřákem je, že jím vedená obhajoba v jeho vlastní trestní věci byla nepravdivá,“ napsal v rozsudku Barbořík.

Čunka to nepřekvapilo

Čunka nový vývoj v jeho kauze podle vlastních slov nepřekvapil. „Je to pouze vaření z vody a v tuto chvíli jednoznačná snaha ukázat, že útok je dobrou obranou,“ reagoval pro Právo na Barboříkův rozsudek i postup přerovských žalobců.

Připomněl, že nikdy nepopíral pravost svého podpisu na omluvném dopise Urbanové, nicméně prý nikdy neviděl onen samotný text tohoto dokumentu, natož aby ho psal. „Jim se to všechno vrátí, a to velmi brzy,“ naznačil Čunek, že domnělé útoky na něj ze strany některých soudců, žalobců či policistů budou mít zřejmě ještě dohru.

Radim Vaculík, Právo
03. 04. 2010 | 19:52

David napsal(a):

Novinky.cz:

Salichov nenechá znovu otevřít kauzu Čunek

Jihlavský okresní žalobce Arif Salichov nenechá znovu otevřít domnělou korupční kauzu někdejšího vicepremiéra a nyní senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL). Ve svém čtvrtečním prohlášení, které má Právo k dipozici, uvádí, že mu to nedovoluje loňský rozsudek Nejvyššího soudu, podle kterého byl v rámci vyšetřování Čunkova případu porušen zákon v neprospěch tehdejšího šéfa lidovců.

Dnes 9:01 15.4.2010
(Aktualizováno: 9:23 )

Ke zvážení, zda znovu neotevřít již 2,5 roku skončenou Čunkovu kauzu, vyzvali Salichova před dvěma týdny přerovští státní zástupci. Odkazovali přitom na dosud nepravomocný rozsudek přerovského soudce Jiřího Barboříka.

Ten odsoudil v lednu k nepodmíněným trestům uprchlého podnikatele Romana Vaškůje a také Petra Šmiřáka za to, že se pokusili podplatit hlavní svědkyni Čunkova případu Marcelu Urbanovou, aby změnila svou výpověď. V rozsudku přitom Barbořík uvedl, že Čunek obžalovaným pomáhal a dokonce naznačil, že se současný senátor mohl v roce 2002 dopustit korupce.

Salichov měl proto zvážit, zda nepodá k soudu podnět na povolení obnovy Čunkova případu, který přitom on sám v listopadu 2007 ukončil zastavením Čunkova stíhání.

Kvůli pochybení přerovských žalobců nelze případ obnovit, tvrdí Salichov

„Obnova řízení v neprospěch obviněného Jiřího Čunka je zcela vyloučena s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. října 2009, kterým bylo rozhodnuto o stížnosti pro porušení zákona, podané ministryní spravedlnosti. Nejvyšší soud v tomto řízení rozhodl, že postupem Okresního státního zastupitelství v Přerově byl porušen zákon v neprospěch obviněného Jiřího Čunka,“ napsal v nynějším prohlášení Salichov.

Nejvyšší soud podle něj v rozsudku konstatoval, že vzhledem k tomu, že byl zákon porušen v neprospěch obviněného, nemůže v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch a pokračování v trestním stíhání je ze zákona nepřípustné.

„Tímto stanoviskem Nejvyššího soudu ČR jsem právně vázán a trestní věc proti Jiřímu Čunkovi je tak v důsledku procesního pochybení Okresního státního zastupitelství v Přerově definitivně skončena,“ doplnil Salichov.

Je to jenom kopání provinilé justice v Přerově, která se snaží tu vinu, že zinscenovala celý proces, hodit na někoho jiného.

Jiří Čunek

Sám Jiří Čunek se o rozhodnutí Salichova neotevřít jeho případ dozvěděl od Práva a informace ho prý vůbec nepřekvapila.

„Děkuji za tu zprávu, nicméně jsem ji z těchto jasných důvodů naprosto čekal. Jsem přesvědčen, že především pan Salichov musí vědět, že se ten skutek (převzetí půlmiliónového úplatku) nemohl stát,“ řekl Právu Čunek.

Připomněl, že policie před časem konstatovala, že Urbanová jako svědkyně o Čunkově korupci lhala.

„Je to jenom kopání provinilé justice v Přerově, která se snaží tu vinu, že zinscenovala celý proces, hodit na někoho jiného,“ dodal Čunek.

Radim Vaculík, Právo
15. 04. 2010 | 11:33

David napsal(a):

Novinky.cz:

Salichov: Trestní stíhání Čunka je tři roky promlčeno

Trestní stíhání bývalého předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka v údajné korupční aféře je už tři roky promlčeno, říká v rozhovoru pro Právo jihlavský okresní žalobce Arif Salichov. Přes výzvy přerovských státní zástupců nenechal kauzu Čunek znovu otevřít.

Právo Dnes 6:55 16.4.2010

Kdy a jak vás napadlo, že možnému otevření kauzy Čunek brání verdikt Nejvyššího soudu (NS), podle kterého původní žalobci porušili v neprospěch Jiřího Čunka zákon?

Krátce poté, co jsem obdržel onen přípis z Přerova. Ale rozhodl jsem se, že než to sdělím do světa, tak si nejprve pořádně prostuduji velmi obsáhlý rozsudek přerovského soudu nad pány Vaškůjem a Šmiřákem.

Můžete jednoduše vysvětlit, proč vlastně rozhodnutí Nejvyššího soudu znemožňuje otevření případu?

Velmi zjednodušeně řečeno – v kauze Jiřího Čunka vedl dozor nepříslušný státní zástupce z Přerova, kterému byla věc přikázána pouze pro stadium policejního prověřování, a nikoli již pro stadium po zahájení trestního stíhání, čímž došlo k zásadní vadě přípravného řízení, spočívající ve vážné újmě na právech obviněného.

To má právní následky, které jsem uvedl v prohlášení. Podle mého názoru je trestní stíhání Jiřího Čunka v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu dokonce již promlčeno, a to dnem 12. února 2007, tedy po uplynutí pětileté promlčecí doby od údajného spáchání skutku. Je to jednoduše proto, že nezákonným stíháním Čunka se nemohla přerušit promlčecí doba.

Teď trochu spekulativně – pokud by Nejvyšší soud tento verdikt nevydal, podal byste onen podnět k povolení obnovy řízení?

Ani v případě, kdy by zde nebyla zmíněná právní překážka rozhodnutí Nejvyššího soudu, bych návrh na obnovu řízení nepodal.

Já jsem trestní stíhání Jiřího Čunka nezastavil proto, že se Čunek k činu nedoznal a já tomu bez dalšího uvěřil.

Trestní stíhání bylo zastaveno proto, že po důkladném dokazování byla řadou svědků vyvrácena výpověď svědkyně Marcely Urbanové, zejména pokud jde o její tvrzení ke dni 11. února 2002, kdy mělo dojít k předání úplatku. A také zejména proto, že v trestním řízení nebylo prokázáno, že by k údajnému přijetí peněz došlo v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu, jak vyžaduje skutková podstata trestného činu přijímání úplatku.

Přerovský soudce Barbořík ale ve svém rozsudku ke kauze Vaškůj říká, že nesdílí právní názor Nejvyššího soudu týkající se údajně nezákonného postupu přerovských a ostravských žalobců v kauze Čunek. On naopak tvrdí, že tito postupovali správně. Jak se na to díváte? Musel jste se skutečně řídit verdiktem NS?

Při vší úctě k názorům soudce Barboříka vysloveným ve zcela jiné věci je pro mne podstatné rozhodnutí Nejvyššího soudu v „mé“ vlastní věci. Jako státní zástupce si neumím představit, že bych za těchto okolností ignoroval právní názor senátu Nejvyššího soudu jako nejvýše postaveného orgánu v soustavě soudů. Navíc tento právní názor bez výhrad sdílím.

Ve svém prohlášení zmiňujete, že kauza Čunek definitivně skončila. Nejde už tedy nijak znovu otevřít? Pokud ne, dá se říct, že už jste si konečně oddychl, že máte ten nekonečný případ z krku?

Kauza Čunek je, ať už se to někomu líbí, či nelíbí, opravdu navždy skončena. Skutečně se těším, až ji konečně založím ad acta.

Radim Vaculík, Právo
16. 04. 2010 | 07:18

David napsal(a):

Aktuálně.cz:

Urbanová chtěla verdikt, že o Čunkovi nelhala. Neuspěla

18:08 tof | Dnes 20.4.2010

14. května 2008: Marcela Urbanová přichází vypovídat do jednací síně č. 217. Okresního soud v Přerově se zabýval tím, zda se ji podnikatel Roman Vaškůj pokusil uplatit v době začátku Čunkovy kauzy.

Autor: tom
větší obrázek »

Brno - Marcela Urbanová, jejiž výpověď o přijetí úplatku zlomila vaz bývalému vícepremiérovi Jiřímu Čunkovi, neuspěla s ústavním stížností na postup státních zástupců.

Ti rozhodli, že Urbanová vypovídala o Čunkovi nepravdivě, neprokázalo se ale, že by to udělala úmyslně. Stíhání Urbanové tak bylo zastaveno.

Nelhala jsem

Čunkově bývalé sekretářce se to ale nelíbilo a poslal ústavní stížnost. A chtěla, aby ústavní soudci rozhodli, že nelhala vůbec. "Chci, aby bylo potvrzeno, že bylo porušeno mé právo na spravedlivý proces a že jsem nelhala ani vědomě, ani nevědomě," řekla při podání stížnosti Urbanová.

Ústavní soudci ale žádnou chybu v postupu úřadů nenašli. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 i Městské státní zastupitelství postupovalo podle soudců správně.

"Státní zástupkyně obou stupňů evidentně dostály svým povinnostem, kladeným na ně právním řádem obecně, a ústavním pořádkem zvláště," stojí v usnesení senátu se zpravodajem Jiřím Nykodýmem.

Policie Urbanovou obvinila loni v červnu. Dopustila se podle ní křivé výpovědi, když opakovaně tvrdila, že Čunek vzal v roce 2002 úplatek půl milionu.

Rozhodnutí potvrzeno

Loni v srpnu státní zastupitelstvo stíhání zastavilo s tím, že svědkyně vypovídala nepravdivě, ale neprokázalo se, že úmyslně.

Čtete:

Kauza Čunek se možná znovu otevře. Díky jinému verdiktu

Verdikt: Svědkyně proti Čunkovi měla být uplacena

Urbanová s takovými závěry nesouhlasila a stěžovala si k nadřízenému Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Avšak i to v září původní rozhodnutí obvodních žalobců potvrdilo.
20. 04. 2010 | 20:46

David napsal(a):

iDNES.cz:

Čunkův přítel Vaškůj je znovu obviněn. Kvůli úniku 160 milionů

11. června 2010 3:04

Podnikatel Roman Vaškůj, který se snažil nezákonně pomáhat bývalému vicepremiérovi Jiřímu Čunkovi z jeho korupční aféry, má další vážné trable. Kromě toho, že ho minulý týden na útěku zadržela policie ve Vídni, čelí nově obžalobě z daňového úniku téměř 160 milionů korun.

Vaškůj byl přitom už loni odsouzený k 7,5 roku vězení za daňový únik půl miliardy korun, kterého se podle soudu dopustil při obchodování s naftou. Tentokrát údajně se společníkem Stanislavem Nedbálkem podváděl při provozování letecké linky z Kunovic do Prahy.

Tu zajišťovala firma Discovery Travel, v níž oba působili. Podle žalobce nakupovali ve velkém letecký olej, který nepodléhá spotřební dani – ale jen v případě, že je využitý právě k leteckým účelům. To však nebyl. Stát tak prý připravili o 157 milionů korun.

"Od května do prosince 2004 nesplnili daňovou povinnost za společnost Discovery Travel. 16 milionů litrů leteckého oleje z celkového množství 18 milionů litrů, který nakoupili, nepoužili k leteckým účelům," uvedla mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Markéta Ševčíková.

Jak s olejem naložili, Ševčíková neřekla. Žalobce, který případ řeší, k tomu uvedl, že to "bude předmětem dokazování u soudu". Spis už má zlínská pobočka brněnského krajského soudu. Termín hlavního líčení ještě není stanovený. Oběma mužům hrozí až 10 let vězení.

"Pro mě je to především byznys," řekl Vaškůj při rozjezdu letecké linky. Pokud ho soud uzná vinným, uloží mu souhrnný trest za všechny tresty předešlé. Bude v něm jak 7,5 roku vězení za podvody s naftou, tak jeho odsouzení v kauze Čunek. Podle soudu se pokusil uplatit Marcelu Urbanovou, která figurovala jako korunní svědkyně v Čunkově aféře.

Osmačtyřicetiletý Vaškůj svoji vinu ve všech případech odmítá. Dnes je stále ve vídeňském vězení, kde čeká na vydání do České republiky. To by mohlo zkomplikovat, kdyby požádal o politický azyl. A Vaškůj o tom uvažuje. Tvrdí, že soudy a policie u nás nerozhodují spravedlivě.

"Uvidíme do dvou tří týdnů, jak to s jeho vydáním dopadne," řekla mluvčí kriminální policie Pavla Kopecká. Vaškůj utekl ze země zhruba před rokem. Aby na něho policie nepřišla, začal měnit svoji podobu plastickými operacemi.

Kam dál?

Dopadený Vaškůj se označil za oběť justiční mafie, v Rakousku žádá azyl

Uprchlého Vaškůje zadržela policie ve Vídni, tvář si chtěl změnit plastikou

Nejvyšší soud potvrdil trest uprchlému podnikateli Vaškůjovi

Podnikatel Vaškůj chtěl uplatit svědkyni v kauze Čunek, řekl soud

Uprchlý podnikatel Vaškůj čelí dalšímu podezření z daňového úniku

Na podnikatele Vaškůje vydali evropský zatykač, skrývá se prý v cizině

Autoři:

Milan Libiger

MF DNES
11. 06. 2010 | 07:50

David - 1.část napsal(a):

Neviditelný pes:

JUSTICE: Temná moc žalobců XIV.

23. června 2010

Paragraf, který není pro kmány

Další kolo řízení na ochranu osobnosti skupiny žalobců proti prostořeké advokátce Marii Benešové u samosoudce Krajského soudu v Praze Vojtěcha Cepla ml. vypustilo opět z láhve džina pověstného případu zastavení trestního stíhání bývalého vsetínského starosty, senátora a tehdy místopředsedy vlády Jiřího Čunka patrně protiprávním zásahem státních zástupců. Související události léta a podzimu roku 2007 vyvolaly velké veřejné pobouření a asi navždy zůstanou zapsány v černé knize dějin českého trestního řízení. S nimi se do povědomí veřejnosti dostal pojem „paragraf 25 trestního řádu per analogiam“, jehož použití umožnilo státnímu zástupci NSZ Stanislavu Potoczkovi vytrhnout případ z rukou policejního komisaře Milana Šošovičky a státního zástupce Radima Obsta a svěřit jej jihlavskému státnímu zástupci Arifu Salichovovi, který pak trestní stíhání zastavil.

Až do té doby se tento postup příliš často neužíval, a když už, tak určitě ne k záchraně obviněných před nepřístojnostmi v přípravném řízení. Avšak po „kauze Čunek“ začali pokoušet štěstí i jiní „koumáci“. Výsledky jejich zkušeností ale svědčí o tom, že použití §25 trestního řádu per analogiam není ani po „kauze Čunek“ všeobecně přístupným nástrojem .

Problematické je použití tohoto paragrafu samo o sobě, na což znova upozornil dne 16. května 2010 v Otázkách Václava Moravce předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský. Původně byl paragraf zařazen do trestního řádu jako pravidlo, upravující postup při změně místní příslušnosti soudů. Jeho přenesení do prostředí přípravného řízení naráží na rozpor s režimem změny místní příslušnosti státního zastupitelství, ustanoveným v zákonu o státním zastupitelství, jmenovitě v paragrafech 12a, 12b, 12 d odst.3 a 12h. Změna místní příslušnosti je v podstatě možná jen z důvodu vyloučení vedoucího státního zástupce z případu nebo pro nečinnost či nedůvodné průtahy v jednání. Nejvyšší státní zastupitelství není oprávněno zasahovat do věcí nižších státních zastupitelství před pravomocným ukončením, s výjimkou řízení u vrchních státních zastupitelství. Použití za účelem ochrany VIP obviněného před dotěrnými orgány se nepředpokládá. Státní zástupci si §25 trestního řádu kdysi dávno „přivlastnili“ interním předpisem. Není znám jiný případ jeho uplatnění až při ukončení přípravného řízení.

Podle výkladu, pravidelně uváděného v usneseních Nejvyššího státního zastupitelství ČR o zamítnutí žádosti o odnětí a přikázání věci podle §25 tr.ř. per analogiam, je zřejmé, že se jedná o mimořádný prostředek, který se smí použít jen ze zvlášť závažných důvodů, zejména dojde-li k vyloučení vedoucího státního zástupce, nebo umožní-li přesun věci její snazší a rychlejší dořešení.

Připomeňme si, že v kauze Jiřího Čunka bylo použití §25 tr.ř. per analogiam odůvodněno jednak vznikem procesní situace, v které nebyl zajištěn dozor nad policejním vyšetřováním formálně příslušným státním zástupcem, dále vadami postupu policejního orgánu, který se projevoval jako podjatý vůči obviněnému. NSZ nevadilo, že důkazy k části výhrad proti postupu policejního komisaře byly získány nezákonně, čili nemělo k nim být přihlíženo.

Pokusím se o srovnání s jiným případem, v němž Nejvyšší státní zastupitelství ČR odnětí a přikázání věci zamítlo právě s odvoláním na výše zmíněný výklad o mimořádnosti tohoto prostředku.

Zatímco v kauze „Čunek“ šlo o poměrně malý úplatek, zde se z počátku jednalo o pohlavní zneužívání 14leté dívky, kterou obžalovaný otěhotněl. Mateřství hluboce zasáhlo do života mladistvé, která v době narození dítěte neměla ukončenou povinnou školní docházku a měla studijní ambice. Zasáhlo i její matku, která musela převzít na několik let mateřskou odpovědnost a péči o vnučku. Zhoršila se i finanční situace rodiny, nadále odkázané pouze na sociální dávky.
23. 06. 2010 | 08:17

David - 2.část napsal(a):

Případ se dostal před trestní senát okresního soudu v N. v lednu r. 2009. Před hlavním líčením došlo před soudní síní k dojemné scéně: žalobkyně s obhájkyní se při setkání objaly a políbily a začaly se bavit o soukromých záležitost. Prostě si viditelně projevovaly náklonnost bez ohledu na to, co si o tom myslí přihlížející veřejnost. Obžalovaný pak měl v soudní síni dvě obhájkyně, neboť o zmírnění jeho osudu se pilně snažila i žalobkyně. Například uvedla v jeho prospěch jako polehčující okolnost, že projevuje zájem o dítě, ačkoli věděla, že se vyhnul zápisu otcovství do matriky, aby nemusel vykonat podmíněný trest za předešlý případ pohlavního zneužívání, dlouhodobě neplatí výživné, a dítě i jeho matku opustil zhruba půl roku po narození. Předsedkyně senátu vývodům obou obhájkyň vstřícně přikyvovala a v přítomné veřejnosti vyvolala dojem, že s nimi hraje smluvenou hru. Obžalovaný z toho vyšel levně: byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem.

Rodina poškozené považovala soudní jednání za zmanipulované, s výsledkem nebyla spokojena. Reakcí byla stížnost ministrovi spravedlnosti na žalobkyni a předsedkyni senátu s návrhem na vyvolání kárného řízení, a souběžné trestní oznámení na žalobkyni, předsedkyni senátu a obhájkyni, podané několik dní po hlavním líčení. Pamatujme si: bylo to v lednu r.2009, nyní jsme v půli r.2010.

Ministerstvo spravedlnosti se ke stížnosti postavilo obvyklým způsobem, tedy stejně, jako kdyby se šlo zeptat zloděje, zda jsou pravdivé pověsti o tom, že kradl: poslalo stížnost k vyjádření okresní státní zástupkyni, nadřízené napadené žalobkyni, tedy osobě podjaté ve smyslu ustanovení §30 trestního řádu. Ta vyrvala ministrovi rozhodování z rukou tím, že stížnost vyřídila sama. Zamítla ji jako nedůvodnou usnesením, v němž mimo jiné tvrdila, že nechala stáhnout záznam z kamerového systému z chodeb soudu a z něho je zřejmé, že k žádnému kontaktu mezi žalobkyní a obhájkyní nedošlo.

Podle zákona o ochraně osobních údajů záznamy z kamerovém systému měly být tehdy už dávno zničeny. Pokud by přesto takový záznam existoval, byl by to důkaz nezákonně získaný, procesně nepoužitelný. Mimo to existují další důkazy, které vyvracely pravdivost informace o údajném obsahu videozáznamu. Stěžovatelé proto nevěřili v jeho existenci a znova se obrátili na ministra, krajského státního zástupce, na policii. Krajský státní zástupce potvrdil usnesením rozhodnutí okresní státní zástupkyně. Stížnost ministrovi byla rozšířena i na něho a zmocněnec poškozených podal trestní oznámení také na něho i na okresní státní zástupkyni. Ministerstvo, řízené Jiřím Pospíšilem, pak zaujalo „pozici mrtvého brouka“. Opustilo ji až v lednu r.2010, až se k seznámení s věcí propracovala Daniela Kovářová.

Policie se začala věcí zabývat poněkud později než ministerstvo. Vyzvedla si záznam z kamerového systému, který skutečně existoval, pohovořila s někým ze státních zástupců, o ostatní svědectví se nestarala. Věc založila ad acta. Tlačena opakovanými stížnostmi zmocněnce v r.2009 poslala spis k přezkumu krajskému státnímu zastupitelství, jehož vedoucí byl napaden rozšířením trestního oznámení, tedy opět do rukou osoby se vztahem k věci. Bylo ustanoveno dozorové okresní státní zastupitelství, jehož státní zástupce rozhodl, že oznámený skutek se nestal a trestní oznámení na vedoucí okresního a státního zastupitelství přehodnotil na pouhé projevy nespokojenosti s jejich činností, samozřejmě bezdůvodné. Potvrdil správnost odložení věci policií ad acta. Dozorové a oznámením napadené státní zastupitelství sdílely společnou budovu.

Vzhledem k tomu, že o osudu trestního oznámení rozhodovali státní zástupci, kteří jím byli dotčeni, nebo byli k podezřelým v úzkém vztahu, zmocněnec požádal v květnu r.2009 příslušného vrchního státního zástupce, aby podle §25 tr.ř. per analogiam věc předal k dohledu a dozoru do jiného kraje. Podle trestního řádu se o takovém podnětu rozhoduje usnesením: je to již déle než rok, přes urgence a stížnosti dosud nevyšlo.

Po neúspěšných pokusech o získání rozhodnutí VSZ se nakonec zmocněnec obrátil na NSZ s žádostí, aby byla věc předána do pravomoci druhého VSZ. A tehdy došlo k prolínání dvou dějů.
23. 06. 2010 | 08:26

David - 3.část napsal(a):

V době, kdy probíhalo řízení na NSZ, počátkem r. 2010, v rámci jednání s ministerstvem spravedlnosti o vyhovění návrhu na kárné řízení se podařilo dosáhnout seznámení oznamovatelů se záznamem z kamerového systému, který hrál klíčovou úlohu v obraně státních zástupců. A vyšlo najevo, že je hrubě zmanipulovaný. Mimo jiné podezřelá státní zástupkyně na poměrně dlouhou dobu ze záběru úplně zmizela, a nebyly zachyceny další, také jiným způsobem doložitelné situace. Dalo by se očekávat, že ministerstvo za těchto okolností zakročí proti státním zástupcům, kteří bezostyšně obstarali padělaný důkaz na ochranu své kolegyně, nebo že věc předá k prověření policii. Nestalo se: ministerstvo nevidí důvod k zákroku a doporučilo zmocněnci poškozených, aby se sám obrátil na orgány činné v trestním řízení.

To už mezitím učinil, ovšem policie, zablokovaná rozhodnutím dozorového státního zástupce, zachovává nečinnost.

Zmocněnec postoupil zprávu o výsledku seznámení s kamerovým záznamem Nejvyššímu státnímu zastupitelství jako doplňující informaci k žádosti o uplatnění postupu podle §25 tr.ř. per analogiam. NSZ žádost zamítlo a tvrdilo, že informaci o výsledku analýzy kamerového záznamu v rozhodné době neobdrželo. Šlo o zásilku přes datové schránky. Zmocněnec její zaslání a doručení do datové schránky NSZ nezpochybnitelným způsobem doložil, ale NSZ dále trvalo na svém. Státní zastupitelství má přece pravdu, i když ji nemá. Ale i když pak obdržení zprávy nemohlo zapřít, zamítavé rozhodnutí nenapravilo. Zmocněnec si vystěžoval jen definitivní osobní, vlastnoručně podepsané zamítnutí žádosti nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou, s poučením, že na další podání v této věci již nebude odpovídáno. § 25 trestního řádu per analogiam je zjevně nástrojem pro pány, nikoli pro kmány, a státní zástupci mají právo na cokoli včetně pořizování padělaných důkazů.

Popsaný skutkový děj můžeme stručně shrnout tak, že v daném případě vzniklo v prvé etapě podezření, že soudní řízení proti svůdci čtrnáctileté dívky bylo ovlivněno přátelským vztahem žalobkyně a obhájkyně, tedy korupčním jednáním. V další etapě pak byl na obranu nevhodně se chovající žalobkyně vyroben padělaný důkaz. Policie nerozpoznala klamnost důkazu a založila věc ad acta. Toto jsou závady při nejmenším stejně silné jako ty, jimiž se odůvodňovala nezbytnost odebrání věci přerovským orgánům.

Zdravý selský rozum a §30 trestního řádu říkají, že dozor a dohled nad vyšetřováním nesmí vykonávat státní zástupci, jichž se trestní oznámení přímo týká, nebo má spojitost s jejich úřady, nebo osobami, s nimiž jsou ve služebním nebo soukromém vztahu. Zásada byla porušena již tím, že krajský státní zástupce ponechal dohled nad případem svému úřadu a ustanovil dozorové státní zastupitelství, jehož vedoucí státní zástupce byl vůči němu v závislém postavení. Později dozorový státní zástupce rozhodl, že podle policií shromážděných poznatků nedošlo k trestnému činu, a tím jakoby podjaté postavení krajského státního zástupce zrušil. Jenže rozhodoval o věci, o které rozhodovat vůbec neměl, čili byl v podobném postavení jako přerovský Radim Obst. Výsledkem jeho rozhodování byla nečinnost policie, která ji nadále zachovává, i když již má informaci, že záznam z kamerového systému je padělaný.

V případu tedy stejně jako v kauze Jiřího Čunka došlo k pochybení při vyšetřování, dále jsou důvodné pochybnosti o příslušnosti dozorového a dohledového státní zastupitelství pro úzký vztah jejich vedoucích k státním zástupcům, proti nimž bylo vzneseno podezření.

Přesto k předání věci podle §25 trestního řádu per analogiam nedošlo a na blokování vyšetřování se podílejí všechny stupně soustavy státních zastupitelství od dozorového státního zástupce OSZ až po nejvyšší státní zástupkyni osobně.
23. 06. 2010 | 08:34

David - 4.část napsal(a):

I když případ má některé prvky společné se zásahem NSZ do kauzy Jiřího Čunka, a v postavení podezřelých a jejich ochránců jsou lidé, kteří by z titulu svého povolání měli být strážci práva a spravedlnosti, netroufl bych si odpovědné státní zástupce označit za mafii.

Nejde o skupinu dlouhodobě spolupracujících organizovaných pachatelů, ale o náhodné společenství, vytvořené ad hoc, které k zablokování trestního řízení proti některým kolegům přivedl pocit nadřazenosti příslušníků profese nad běžné občany, zvykové právo na svévolný výklad právních předpisů a vědomí beztrestnosti v případě porušení zákona při plnění služebních úkolů. K jejich chování je přímo svedla neprůhlednost soustavy státního zastupitelství pro veřejnost, tedy absence společenské kontroly.

Stejně jako kauza „Čunek“ i tento případ vyvolává pochybnost: jak může střežit právo a spravedlnost orgán, jehož příslušníci je sami porušují ve prospěch zvýhodněných osob, ať již prominentů z politické sféry nebo kolegů? A proč stát tuto absurditu trpí a netrestá?

Autor je člen spolku Šalamoun

Zdeněk Jemelík
23. 06. 2010 | 08:36

David napsal(a):

Tak už máme u nás odhalené 3 mafie.

Justiční, plzeňskou a nově i tu vsetínskou.

Jiří Čunek - hrozba trestního stíhání.

28.6.2010 v pořadu České televize "Reportéři ČT" bylo zveřejněno pokračování kauzy Čunek.

Je to opravdu otřes!!!

http://www.ceskatelevize.cz...
28. 06. 2010 | 23:02

David napsal(a):

28. 06. 2010 | 23:24

David - 1.část napsal(a):

Neviditelný pes:

JUSTICE: Kolik stojí Čunek

13. srpna 2010

Když se Jiří Čunek vyšvihl raketovou rychlostí z postavení starosty Vsetína do nejvyšších pater politiky, komusi to zabylo líto a přišel na nápad, že by ho mohl opět srazit z výšin vyvoláním trestního stíhání. Tehdy přišla vhod zpráva o úplatku, který měl převzít o pět let dříve. Kdo a kdy dal policii popud k zahájení trestního řízení, a s jakými informacemi na začátku pracovala, není veřejnosti známo.
Díky křečovitému úsilí Jiřího Čunka o udržení vydobytého postavení na výšinách, jeho mediální neobratnosti a v důsledku velkého zájmu médií se jeho trestní stíhání stalo obrovskou zátěží pro vládu Mirka Topolánka. Projednávání skandálu odčerpávalo čas a energii, které bylo vhodnější využít na užitečnější věci. Trpěla důvěryhodnost vlády a bortila se jednota vládní koalice, jejímž opuštěním hrozila Čunkova mateřská KDU-ČSL.

V době, kdy trestní stíhání dospělo až k závěrečnému vyhodnocení výsledků před podáním obžaloby, se zrodil další nápad: předejít soudnímu řízení proti Jiřímu Čunkovi zastavením trestního stíhání státním zástupcem. Měla tím být zachráněna soudržnost koalice, tedy stabilita vlády.

Protože severomoravští žalobci, kteří se případem zabývali, trvali na tom, že je povinností státního zástupce v nejistotě žalovat, a pro nápad na záchranu neměli porozumění, bylo třeba jim věc odebrat a svěřit ji někomu „rozumnému“. Stalo se 4. června 2007, kdy státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství Stanislav Potoczek vydal usnesení, jímž s použitím §25 trestního řádu per analogiam odebral případ Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově a přikázal jej Okresnímu státnímu zastupitelství v Jihlavě. Jeho rozhodnutí veřejně zaštítila nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Jihlavský státní zástupce Arif Salichov trestní stíhání skutečně zastavil a jeho rozhodnutí opět „posvětila“ Renata Vesecká.

Cíle bylo zdánlivě dosaženo: Jiří Čunek již v této věci nemůže být nikdy stíhán. Nicméně bylo to Pyrrhovo vítězství: stejně nakonec musel odejít z vlády i z vedení KDU-ČSL. Zůstalo mu jen senátorské křeslo. A navždy ztratil možnost prokázat v soudním řízení před očima veřejnosti, že obvinění bylo pomluva. Podezření na něm ulpělo navždy, byť nebylo a nebude nezpochybnitelně prokázáno.

Samozřejmě, podle usnesení Arifa Salichova nebyl trestný čin prokázán, tedy se nestal. Pro veřejnost ovšem hodnocení věci státním zástupcem za zavřenými dveřmi není rovnocenné se soudním rozsudkem, vyhlášeným po veřejném hlavním líčení, při němž zájemci mohli přihlížet, jak si počíná soud.

Pokus o záchranu Jiřího Čunka se tak jeho původcům zdařil jen částečně. Právě proto je na místě připomenout si cenu, která byla zaplacena za neúplný úspěch.

Původci patrně nepočítali s bouřlivým odmítnutím zásahu státních zástupců veřejností, podporovanou nejen některými významnými právníky, jako např. Otakarem Motejlem či Pavlem Rychetským, ale také postojem Unie státních zástupců. Netušili, že ohlas případu ve veřejném mínění úplně nedozní ještě ani za tři roky. Média se chopila příležitosti a zahájila štvavou kampaň bulvární úrovně, kterou zpětně povzbuzovala rozhořčení občanů. Výsledkem toho všeho bylo znechucení občanů politikou, ztráta důvěry k vládě, k politickým stranám a k politikům obecně. Nedotklo se to tolik KDU-ČSL, jejíž předseda byl zdrojem pohoršení, ale ODS jako vedoucí síly vládní koalice a správkyně resortu spravedlnosti. Od této obecné ceny se pak odvíjely jednotlivé dílčí „platby“.

Vládní koalice, jejíž soudržnost měla být upevněna, se rozpadla, vláda, která měla být zachráněna, padla. Začala zapadat hvězda Mirka Topolánka, bez jehož vědomí a souhlasu by se věci nemohly dát do pohybu.
13. 08. 2010 | 11:13

David - 2.část napsal(a):

ODS, která v době vypuknutí skandálu vládla resortu spravedlnosti, utrpěla katastrofální porážku v krajských a senátních volbách r. 2008, vyšla neslavně z voleb r. 2010 a je dále na sestupu.

Někteří žalobci, kteří si včas neuvědomili, že svoboda je správně pochopená nutnost, a trvali na nesouhlasu se zmanipulováním případu Jiřího Čunka, byli vystaveni šikaně jdoucí až do odvolání z funkcí.

Marcela Urbanová, bývalá sekretářka Jiřího Čunka a hlavní svědkyně proti němu v jeho trestní věci, byla nakonec trestně stíhána pro křivé svědectví. Odůvodnění zastavení jejího trestního stíhání zjištěním, že obviněná sice vypovídala nepravdivě, ale neprokázalo se, že úmyslně, patří k „perličkám“ tohoto pokleslého „literárního žánru“.

Před trestní senát se dostali Radim Vaškůj a Petr Šmiřák, kteří ve snaze pomoci Jiřímu Čunkovi se pokusili údajně bez jeho vědomí podplatit Marcelu Urbanovou, aby změnila výpověď v jeho prospěch. Odvolací soud sice zrušil prvostupňový rozsudek v jejich věci a vrátil věc až do přípravného řízení, přesto jejich budoucnost nevidím růžově.

Sedmičlenná skupina právníků ve významném postavení, zejména státních zástupců, byla nařčena bývalou nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou z odpovědnosti za zmanipulování trestního stíhání Jiřího Čunka a označena za „justiční mafii“, která se pokouší z pozadí manipulovat s trestními případy. Dotklo se jich to v jejich veřejném i soukromém životě. Nařčení, ochotně rozmazávané v další bulvární kampani „seriozních“ médií, otřáslo autoritou zejména nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké a místopředsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Kučery. Jejich pokus bránit se žalobou na ochranu osobnosti proti zlolajnému jazyku Marie Benešové se obrátil v jejich veřejnou pohanu. S žalobou uspěl pouze státní zástupce VSZ v Praze Libor Grygárek. Stojí za zmínku, že Marie Benešová zařadila mezi „mafiány“ hlavně lidi, s nimiž měla v minulosti nepříjemnosti, bez ohledu na to, zda do kauzy Jiřího Čunka mohli zasáhnout. Ale nezahrnula Stanislava Potoczka, odpovědného za vydání onoho osudového usnesení o odnětí a přikázání věci ze 4. června 2007.

Zatímco Stanislav Potoczek zůstává trvale stranou zájmu veřejnosti, od prvních hodin po zveřejnění jeho usnesení se z laické veřejnosti i odborných kruhů ozývají požadavky na odvolání nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké. Vysloužila si to vehemencí, s jakou hájila správnost Potoczkova a později i Salichovova rozhodnutí, a odpovídá to i jejímu postavení v čele úřadu. Dlouho se zdálo, že volání zůstane nevyslyšeno. Oficiální stanovisko nejen její, ale i ministerstva spravedlnosti Topolánkovy vlády, tehdy poprvé řízeného Jiřím Pospíšilem, uznávalo Potoczkův zákrok a následné rozhodnutí Arifa Salichova za nezbytné a správné. O otupení tlaku veřejnosti a „odbojných“ státních zástupců se celkem zdárně pokusila také paní ministryně Daniela Kovářová, která napadla stížností pro porušení zákona formální pochybení státních zástupců na počátku trestního řízení, a vyvolala tak ve veřejnosti dojem, že kauza Jiřího Čunka byla od počátku vedena nezákonně.

Náznakem změny vládního postoje k manipulaci s kauzou Jiřího Čunka jsou některá vyjádření předsedy vlády Petra Nečase, který podal veřejnosti výklad o politických souvztažnostech této nepřístojnosti státních zástupců. Od staronového ministra spravedlnosti jsme zatím neslyšeli nic o tom, že by se zásadně změnily jeho postoje k věci z doby jeho prvního mandátu, nicméně již od chvíle, kdy se ODS rozhodla jej vrátit na ministerstvo spravedlnosti, začal prohlašovat, že navrhne vládě odvolání nejvyšší státní zástupkyně. Samozřejmě, může návrh na odvolání odůvodnit čímkoli jiným, jenže všechna jiná pochybení, která by jí mohl vytknout, jsou ve srovnání s protiústavním zásahem do kauzy Jiřího Čunka naprosté malichernosti.

V každém případě vše nasvědčuje tomu, že Renata Vesecká doplatí na pomoc Jiřímu Čunkovi ztrátou úřadu. Lze ale také předpokládat, že její sesazení nebude úplně jednoduché, protože z různých jejích výroků a chování lze vyvodit, že se chce bránit. Svědčí o tom i její opakovaná neúčast jako svědkyně při veřejném jednání v kárném řízení proti Pavlu Kučerovi.
13. 08. 2010 | 11:18

David - 3.část napsal(a):

Pokud se skutečně rozhodne klást odpor, nebude mít Jiří Pospíšil snadnou pozici, protože je ve skutečnosti jejím „spolupachatelem“ a role „popravčího“ mu proto vůbec nesluší. Nepodezírám ho, že o rozhodnutí o zvoleném způsobu záchrany Jiřího Čunka věděl a schválil je předem, či dokonce že k němu sám dal popud. Nevím o žádných skutečnostech, které by ho usvědčovaly z aktivní účasti na této aféře. Ale od jejího samého počátku až do odchodu z ministerstva dostával ze všech stran podněty k zjednání nápravy a k vyvolání kárného řízení s „pachateli“. Žádný z nich jej nepřiměl k činu. V nejlepším případě tuto svévoli mlčky strpěl.

Skutečnost, že jej navzdory spoluvině na kauze „Čunek“ ODS znova postavila do čela ministerstva, vypovídá o její necitlivosti k právnímu prostředí státu i k veřejnému mínění. Bylo by samozřejmě pro ODS „plýtváním lidským materiálem“, kdyby nevyužila jeho manažerských schopností, energie a nezkorumpovanosti, ale měla jej použít jinak.

Renatě Vesecké pomohla mimoděk v obraně postavení proti kritikům manipulace s kauzou Jiřího Čunka Marie Benešová a v jejích stopách běžící hlídací podvraťáci demokracie, a to tím, že do sestavy „justiční mafie“ zahrnuli místopředsedu Nejvyššího soudu ČR Pavla Kučeru a zpodobnili jej veřejnosti jako „dábla našeptávače justiční mafie“. K prohloubení tohoto jeho obrazu přispěl i Jiří Pospíšil tím, že doručenou stížnost kvůli údajnému Kučerovu ovlivňování státních zástupců ve prospěch Jiřího Čunka postoupil k vyřízení vzdoropředsedkyni Nejvyššího soudu ČR Ivě Brožové. Pro ni to byla vítaná příležitost vyřídit si s ním účty za podporu prezidenta republiky při jeho pokusu o její odvolání z funkce.

Ve stínu Pavla Kučery, nejvíce ze všech tzv. „mafiánů“ napadaného novináři v průběhu řízení na ochranu osobnosti proti Marii Benešové, a znova přitahujícího pozornost v souvislosti s kárným řízením, které proti němu vyvolala jeho nadřízená, předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová, se velmi pohodlně skrývá odpovědnost Renaty Vesecké. Média se o ni neotírají tolik jako o Pavla Kučeru a zejména se jí dosud nedostalo nemilé pozornosti ze strany státního orgánu, jak se to naopak přihodilo jemu.

Nejvyšší cenu tak ze všech domnělých ochránců Jiřího Čunka zatím zaplatil Pavel Kučera. Prošel celou svou kariérou bez kázeňských prohřešků a jako nejvýše postavený trestní soudce a slušný člověk se těšil vážnosti komunity soudců. Až těsně před odchodem do důchodu se dostal před kárný senát. Stal se sice patrně evropskou raritou, protože kárné stíhání místopředsedy nejvyššího soudu z popudu předsedy soudu je zcela ojedinělá záležitost, ale to ho nemůže odškodnit za utrpěnou újmu. Přišel o dobrou pověst, kterou se mu nepodaří obnovit, i kdyby ho kárný soud zprostil obvinění.

V úterý 10. srpna 2010 proběhlo druhé veřejné zasedání kárného senátu v jeho věci. Provedené dokazování poskytuje v podstatě stejný obraz jako řízení na ochranu osobnosti sedmi právníků u Krajského soudu v Praze proti Marii Benešové. Bereme-li v úvahu jen to, co lze z výpovědí svědků spolehlivě určit, pak je zřejmé, že celá štvanice na Pavla Kučeru a jeho přátele, včetně zmíněného kárného řízení, se týká tří společenských setkání čtveřice lidí, kteří se velmi dobře znají a rádi spolu posedí. Hovory, které mezi sebou vedli, byly určeny jen jim samým. Jejich zveřejnění a zlovolný výklad smyslu jejich setkávání je narušením jejich soukromí. Příště možná někdo založí kárnou žalobu na hovorech v posteli. Kdyby mezi účastníky nebyl(a) „práskač(ka)“, jehož (jejímž) prostřednictvím se o schůzkách dověděli novináři, k žádnému veřejnému pohoršení by nedošlo.
13. 08. 2010 | 11:25

David - 4.část napsal(a):

Z obsahu rozhovorů je spolehlivě prokázaný pouze nevhodný výrok na adresu Jiřího Čunka, který pronesla hlavní svědkyně obžaloby, ostravská krajská státní zástupkyně Zlatuše Andělová. Není mi jasné, proč podle obžaloby bylo neetické, že se tzv. „mafiáni“ bavili v obecné rovině o případu Jiřího Čunka, o němž denně psaly noviny, vysílal rozhlas a televize, mluvilo se o něm všude, kde se setkávají lidé. Dosud mi nikdo nevysvětlil, proč by jej měli vypustit ze svých debat zrovna čtyři právníci, zabývající se výkonem trestního práva, když se o něm bavili všichni občané. V době, kdy k inkriminovaným rozhovorům došlo, korunní svědkyně Zlatuše Andělová v nich nic závadného nespatřovala, stejně jako její podřízení, jimž se údajně svěřila s poznatky z jednoho setkání. Neznepokojoval se ani nadřízený vrchní státní zástupce. Kdyby tomu bylo jinak, zasvěcení státní zástupci i sama svědkyně by byli povinni o závadném setkání sepsat zápis a postoupit jej nadřízenému k dalším opatřením. Neudělal to ani jeden z nich.

Podezření, že přátelé Pavel Kučera, Renata Vesecká a Pavel Němec kuli v přítomnosti Zlatuše Andělové pikle ve prospěch Jiřího Čunka, vzniklo až po předání jeho věci do Jihlavy. A zejména dosud nikdo nevysvětlil, jak se uskutečnil přenos myšlenek z hlav „mafiánů“ k Stanislavu Potoczkovi.

Obsah tří údajně utajovaných schůzek je po dokazování při veřejných jednáních ve dvou obsahově blízkých soudních procesech mlhavý. Obraz skutečně pochybného děje, tj. vydání výše zmíněného usnesení státního zástupce NSZ z 4. června 2007, je naproti tomu podstatně jasnější: advokát Eduard Bruna požádal Nejvyšší státní zastupitelství ČR o odnětí věci jeho klienta Jiřího Čunka Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově a o její přikázání do obvodu působnosti Městského státního zastupitelství v Praze. Nejvyšší státní zastupitelství vyhovělo jen částečně, a to tak, že odebranou věc přikázalo Okresnímu státnímu zastupitelství v Jihlavě, atd. Ale nikdo se neptá státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka, proč vůbec vyhověl požadavku obhájce, popřípadě příkazu nadřízené. Není divu: démonizace Pavla Kučery a popř. jeho přátel je skvělou kouřovou clonou, za kterou se skrývá odpovědnost zúčastněných státních zástupců, kteří nepotřebovali slyšet nevyslovená moudra Pavla Kučery, aby mohli uskutečnit zásah do kauzy Jiřího Čunka vlastními silami a prostředky. Ve skutečnosti po více než třech letech od činu ještě neznáme pravdu o tom, jak se celá věc sběhla. Objektivně by to mohla prozkoumat pouze policie, kdyby našla odvahu ptát se vysoce postavených účastníků událostí. Ale vyšetřování, které se pokusil vyvolat spolek Šalamoun, státní zastupitelství spolehlivě udusilo.

Zvážíme-li, že záchrana Jiřího Čunka se zdařila jen částečně a naproti tomu v souvislosti s provedením „záchranné akce“ postihly nepříjemnosti i lidi, kteří s kauzou neměli prakticky nic společného, je na místě otázka, zda hubený výsledek stál za vynaloženou námahu.

Zdeněk Jemelík
13. 08. 2010 | 11:28

David napsal(a):

blog.iDNES.cz:

Pracovní návod jak tunelovat

Má-li politik pod palcem nějaké množství peněz a rád by si z toho něco ulil, jak by měl postupovat? Určitě ne přímým převodem na své konto, to je akorát přímá cesta přes policii, státního zástupce a soud do vězení. Dělá se to jinak.

Prvotní je mít spřízněnou firmu, nebo aspoň osobu samostatně podnikající. Je jedno, jsem-li zde jako politik majetkově zaangažován nebo ne. Lepší je nebýt nijak provázán a prostě jednat jenom na čestné slovo s nějakým dobrým přítelem.

Druhým krokem je této firmě přiklepnout zakázku. To je poměrně snadné. Buď se použije zmanipulované výběrové řízení, nebo výběrové řízení s parametry ušitými na míru této firmě, nebo rozepsání zakázky do menších položek a přímé přidělení. To jsou obecně známé postupy, běžně používané.

Když ona firmu zakázku dostane tak ji samozřejmě provede. Čím více na tom vydělá, tím lépe. Proto odpadli konkurenti, kteří nabízeli to samé za nižší cenu. Já jako politik se musím postarat aby zakázku dostala „má“ firma. A je i v mém zájmu, aby za to dostala co nejvíc zaplaceno. Dohodnutá cena se dá navýšit ještě různými dodatky a nadpracemi.

Zakázka je hotová, firma dostane zaplaceno. Majitel firmy si přidělí mimořádnou odměnu, řekněme ve výši čistého zisku ze zakázky. Tím pádem má firma stejný výdaj jako zisk, je to pro ni neutrální, nemusí nic danit. Odvede pouze daň z přidané hodnoty, ale tu jí stejně zaplatil veřejný sektor.

Majitel firmy tento mimořádný příjem samozřejmě naprosto řádně zdaní a zaplatí z něj sociální a zdravotní pojištění. Zbude mu nějakých 60% inkasované částky, ale v tomto případě ho to vůbec nemrzí, protože se jedná o čistý zisk z veřejných prostředků. Tyto peníze už jsou ale naprosto čisté, tedy proprané, legální, může si s nimi dělat co chce. Propít, prožrat, procestovat, rozdat bezdomovcům, jak je libo.

Politik si řekne o svou polovinu. Tady nastává slabé místo celé transakce. Přímý převod na účet politikovi je samozřejmě vyloučen. To je cesta do pekel, tedy na Pankrác. Připadá v úvahu buď naturální plnění – pozvánky na různé rauty, víkendy, zájezdy, slavnosti. Ale i to je moc vidět a hlavně – politik chce prostě hotovost, aby si to užil podle svého.

V úvahu přichází různá tajná konta, třeba i v zahraničí, případně nemovitosti nakupované přes fiktivní firmy na Kajmanských ostrovech. Ale i to lze dohledávat. Lepší je jiný způsob.

Politik musí mít co nejvyšší plat. A musí šetřit. Naoko žije velmi skromně, nic nekupuje, nic nemá. Všímáte si, že to dělá takto většina z nich? A po několika letech si najednou pořídí něco velkého. Typickým příkladem je Sobotkův byt. Nebo jak Standa Gross vypočítával jak v součtu všech náhrad a platů vlastně ten byt koupit mohl. Samozřejmě že během těch několika let by museli jíst chléb a vodu. A to nejedí, samozřejmě.

Takže když má politik velký plat, tak řekněme po roce může tvrdit, že si ušetřil milion, protože přes rok se omezoval a žil cudně. Ale ještě lepší je, když má platy dva k tomu třeba ještě podniká (např. David Rath, Aleš Řebíček a jiní). Podnikání sice třeba moc nejde, ale proč netvrdit, že to vynáší miliony, ty zdanit a tak vlastně vyprat? A tady už nikdo nic neprokáže. Neomezoval se a nežil cudně. Utrácel a užíval si a ten milion dostal hezky v obálce od ....

------------

Jiné mé články vycházejí na http://www.shekel.cz

Tomáš Flaška
18. 08. 2010 | 07:52

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:55

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 08:28

David - 1. část napsal(a):

Neviditelný pes - 29.10.2010:

http://neviditelnypes.lidov...

Výběr z článku Zdeňka Jemelíka:

... „Kauzu Čunek“ dnes média zužují na záchranný zásah státních zástupců. Ve skutečnosti šlo o široce rozvinuté osobní a společenské drama, jehož hlavní dějovou linií je běh Čunkova osudu v dosud neuzavřeném životním úseku, začínajícím jeho raketovým vzestupem do nejvyšších pater politiky. Jiří Čunek v něm vystupuje jako složitá postava, jakoby vystoupivší z shakespearovské tragedie. Sotva se částečně díky osobní zdatnosti, zčásti shodou náhod vyšvihne z postavení starosty venkovského města do Senátu a později dále do čela politické strany a do významné vládní funkce, někdo se jej pokusí srazit opět zpět a vyvolá proti němu policejní vyšetřování pro podezření z přijetí úplatku. Spouští tím proti němu mohutnou mediální kampaň. Novináři mu jsou v patách téměř na každém kroku. Následuje dlouhé období, v němž se Jiří Čunek zoufale snaží ustát vyvolaný tlak veřejnosti proti jeho pobytu ve vysoké politice. Stává se tím neúnosnou přítěží pro vládu a otřásá důvěrou veřejnosti k politickým špičkám a politice vůbec. Výsledkem jeho marného zápasu je záchranný zásah státních zástupců, který způsobí zesílení běsnění novinářů, posiluje rozhořčení veřejnosti a spouští „válku žalobců“, vyúsťující do nenásilné vzpoury významné části státních zástupců proti nejvyšší státní zástupkyni. Pak začíná prudký sestup s pošramocenou pověstí směrem k výchozímu bodu jepičí kariéry, zpět do bezvýznamnosti: zatím jde jen o odchod z vlády a z vedení politické strany.

Na hlavní dějovou linii navazují vedlejší příběhy a za pohyb v silovém poli Čunkovy životní dráhy platí nepříjemnostmi různí lidé: jeho bývalá sekretářka Marcela Urbanová, trestně stíhaná pro údajné křivé obvinění Jiřího Čunka, podnikatelé Roman Vaškůj a Petr Šmiřák, kteří mu chtěli pomoci a nakonec skončili před trestním senátem, vsetínský starosta Jaromír Kudlík, trestně stíhaný za údajné křivé svědectví ve prospěch svého předchůdce, bývalý olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištván, odvolaný za nesouhlas s manipulací s trestním stíháním Jiřího Čunka, státní zástupce KSZ Ústí n.L. Adam Bašný, odvolaný za kritiku zásahu státního zastupitelství do Čunkova případu, trojice Pavel Kučera, Pavel Němec a Renata Vesecká, jejichž přátelskému kroužku přiřkla ústnatá exprokurátorka Marie Benešová označení „justiční mafie“, a další, méně významní lidé. Místopředseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Kučera, jenž neměl žádnou moc vykonat zásah ve prospěch Jiřího Čunka ani jej vyvolat, doplatil kárným stíháním s výsledným nepravomocným odvoláním z funkce soudce. Nyní přišla na řadu sama nejvyšší státní zástupkyně, která ovšem skutečně má nárok na to, aby nesla odpovědnost za nepřístojnosti svých podřízených."
29. 10. 2010 | 10:15

David - 2. část napsal(a):

"Boží mlýny zatím nedohnaly politiky, o nichž se obecně soudí, že si záchranu Jiřího Čunka přímo nebo nepřímo objednali. Z nich jedinou viditelnou postavou je zatím pouze Jiří Pospíšil, v jehož moci bylo zastavení zneužívání moci státních zástupců k zvýhodnění prominentního „zákazníka“ Jiřího Čunka. Je ostatně pravděpodobné, že bez jeho přinejmenším souhlasného mlčení a bez objasnění kriminální povahy manipulace s trestním řízením proti vicepremiérovi by akce nebyla spuštěna. V tomto smyslu je odvolání Renaty Vesecké skutečně nespravedlivé: neměla odcházet sama.

Tato stránka věci nechává klidnými obě „mravně neposkvrněné strany“ vládní koalice i opozici, o ODS a jejím „čistém“ předsedovi a premiérovi nemluvě.

Po pádu Renaty Vesecké tak zůstává řada nezodpovědných otázek. Vzhledem k citelným společenským otřesům a i ke konkrétnímu neštěstí jednotlivců, které tato kauza přivodila, má veřejnost právo na plné objasnění všech dějství dramatu. Měla by se naléhavě domáhat věcně správné odpovědi od politiků a orgánů činných v trestním řízení na takové věci, jako je vznik, smysl, cíl a původce trestního řízení, dále objektivně zjištěná důkazní situace trestní věci proti Jiřímu Čunkovi, kvalita vyšetřování v celém průběhu děje, důvody rozhodnutí státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka o odnětí věci z OSZ Přerov a o jejím přikázání jmenovitě na OSZ Jihlava. Veřejnost musí dostat odpověď na otázku po odpovědnosti lokálních politiků i představitelů politické „věrchušky“ za tento skandál, padni komu padni.

Pádem Renaty Vesecké není kauza dořešena jako celek. Pátrání po pravdě musí pokračovat.

Nakonec kladu kacířskou otázku: Co se bude dít, napadne-li Renata Vesecká usnesení vlády o jejím odvolání ústavní stížností?"

Zdeněk Jemelík
29. 10. 2010 | 10:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy