A přijde milostivé léto

26. 12. 2009 | 11:17
Přečteno 33057 krát
Rozumíte tomu, co se děje okolo nás? Vypadá to na totální chaos. Vládne tu justiční mafie, Olovo je vystřídáno Krakaticí či Kubiceho zprávou, všechno se to válí v Krvavých olejích, Kmotr Mrázek dokmotroval a střílejí se kolotočáři. Sedm statečných je ve skutečnosti patnáct - totiž členů Ústavního soudu.


Základem jsou vztahy

Státní dluh trhá rekordy, schodek státního rozpočtu grandiózně vzrůstá, peníze částečně mizí neznámo kam. Parlament předstírá, že přijímá zákony, a není zřejmé, koho vlastně zastupuje.

Vládne volbami neustavená vláda a občané doufají, že bude vládnout co nejdéle, pokud možno napořád. Objektivně totiž hrozí, že s novými volbami přestane fungovat i nepatrný zbytek toho, co v tomto státě ještě funguje.

I ti, kteří se o politiku zajímají, se o ni zajímat přestávají, neboť souhrn všech katastrof již není možné analyticky vyhodnotit.

Přestože se i mně zdá nemožné se v současném dění orientovat, je mi tato situace svým způsobem důvěrně známá.

Povšimnula jsem si jedné společné věci: tou je fakt, že základem všech problémů jsou vztahy. Vztahy mezi lidmi, politickými stranami, lobbistickými uskupeními, spolky, i mezi jednotlivci, jejichž zájmy se opět znovu a znovu přeskupují dle okamžitých potřeb.

To, co je příčinou události s katastrofálními následky, a to, co se začíná bortit, jsou klientelistické sítě spředené právě ze vzájemných závazků, protislužeb, synergických či antagonistických zájmů. Jimi je naše společnost prosíťována nerozšifrovatelným způsobem.

Dvacet let »budování«

Tuto klientelistickou síť jsme/jste budovali dvacet let. Já na bráchu, brácha na mě. Justiční mafie státních zástupců a soudců i advokátů.

Velká kuponová privatizace, která zlegalizovala znárodnění provedená komunistickým režimem, a tak je definitivně zabetonovala, vyvedla na světlo boží do té doby neoficiální komunistické majetky. Zbytek se »ošetřil«.

Kde bylo třeba, získal se titul, obsadilo se místečko a případně hrozící trestní vyšetřování se příslušným způsobem místně přeneslo do příznivějších vod.

A pak tu máme Hospodářskou komoru, nastupující arbitrážní soudy, Exekutorskou komoru, Policejní akademii i Českou advokátní komoru. Každý tento subjekt si zprivatizoval kousek státní moci.

Z personálního hlediska instituce následuje squadra ministerských náměstků a vedoucích odborů nenápadně následovaných parlamentními úředníky, hybateli jednacích řádů a jiných technikálií, které ve svém důsledku však rozhodují o věci samé.

Nezapomenutelná a neopominutelná je úloha banksterů (kříženců bankéřů a gangsterů) a jejich fondových odnoží.

To vše lehce opepřeno estébáky, z nichž mnozí skončili na místech, na kterých ještě lustrační osvědčení nebylo třeba. U některých obzvláště potřebných soudruhů ve vázacím spisu došlo k záhadné změně data narození, k použití jinojazyčné varianty křestního jména, u některých se originál spisu »ztratil«.

Tím ztracením ovšem rozumějme dobré ukrytí, nejlépe do pár beden s »Akty Z«, o kterých se ví s určitostí pouze to, že skončily někde jinde než polité benzinem na smetišti tak, jak se to po listopadu 89 stalo s řadou dalších - možná nepodstatných - listin.

Následkem existence mystických beden spousta lidí toho na sebe navzájem spoustu ví a jiní zase vědí, že to vědí.

Když se karty rozdaly, začalo se kšeftovat, čemuž se také říkalo podnikání. Ti, kteří začali podnikat doopravdy, s čistým štítem, se nestačili divit.

Základem tohoto kšefto-podnikání byly pochopitelně opět známosti a zapojení se do klientelistických sítí. Ty se rozšiřovaly nejdříve pomocí úplatků, ovšem zhruba od přelomu tisíciletí je začaly střídat systémy vzájemných protislužeb.

Výhodné protislužby

Po vyčerpání systému jednotlivých protislužeb se jediným vhodným všimným staly dlouhodobé zakázky, a to, pochopitelně, nejlépe státní, nejlépe na regionální úrovni.

Nastává však malý problém:

Český rybník malinký, lidí málo, všichni se navzájem, že ano, tak nějak potřebují, všichni se přece, koneckonců, tak nějak znají, všichni se nakonec tak nějak domluví. Když kvůli ničemu jinému tak proto, že příště by zase mohlo dojít na toho žalobce, co chce nyní soudit.

Situace jako by se ze dne na den nerozpletitelně zašmodrchala. Konkurenční projekty si začaly konkurovat nad únosnou mez.

Vztahy s vlivnými známými i mezi nimi samými navzájem se dostaly do vzájemně protichůdných poloh, kdy v jednom »projektu« se dotyčný stal neopominutelným spojencem, v jiném případě však vystupoval v roli úhlavního nepřítele. Obvykle se tak dělo ještě přes třetí osoby, aby náhodou dualistická role toho kterého mocného nebyla snadno odhalitelná. Tak se stalo, že řada aktérů ani nemá potuchy, kolik rolí, jaké a kde vlastně hrají.

Nenávidí vás? Postoupíte!

Do vysokých funkcí začaly být obsazovány osoby nikoliv dle své kvalifikace, leč dle toho, kdo dosáhl nejmenšího společného jmenovatele v počtu osob, kterým vadil, případně největšího společného jmenovatele osob, kterým byl zavázán, a mohl tudíž prospět.

Inovativním přístupem posledních tý-dnů pak je, že do nejvyšších funkcí jsou kandidovány osoby nenáviděné největším počtem vzájemně se jinak nenávidějících osob - mezi těmi však panuje shoda, že dotyčného je třeba se za každou cenu zbavit.

To, že se tak učiní posunutím na nejvyšší funkce, považují sice všichni za smutné, ale pro řešení okamžitých peripetií je to snesitelnější než provozování úvah, jak si bude dotyčný počínat poté, až se za pár let z funkce zase vrátí. Snad se jej podaří zase nějak zpacifikovat...

Protichůdnost vlastních zájmů všech zúčastněných se prokombinovala do takového stavu provázanosti, že klientelistická síť přestala pružit. Přestalo být možné problémy neviditelně odstranit. Zahlazením jednoho problému se automaticky vytvořily zcela nevhodné důkazy o nekorektnosti - možná i nezákonnosti - dalšího jednání. Síť se začala dominovým efektem kácet.

Kauza Čunek byla jen takové polechtání peříčkem u nosu, aby někteří členové sítě kýchnuli. Plzeňská právnická fakulta se mi jeví být docela solidní předehrou. To skutečné protržení klientelistických sítí, které má zásadní vliv na chod celého systému, nás však dle mého názoru teprve čeká. Nemám ovšem sebemenší zdání, jakým způsobem se bude odehrávat a z kterého směru přijde - z výrobní sféry a ekonomiky?

Když aproximuji tu houstnoucí řadu zádrhelů, kterým je naše společnost vystavena, vychází mi vrchol krachu současného vztahového systému k termínu příštích řádných voleb - na léto 2010, které bude létem milostivým.

Návrat k bibli

»Milostivé léto« je ovšem terminus technicus, je to termín biblický a v moudré Knize knih je radno se i dnes poučit, co nás čeká.

Podle Mojžíše se má každý 50. rok slavit jako milostivé léto. V něm se bez náhrady vymazávaly dluhy, propouštěli se otroci, vracely se zcizené statky a půda. Jednalo se vlastně o úplné smazání dosavadních vlastnických a dlužních vztahů, vztahů vzájemných výhod, o umělé a plánovité rozbití společenských klientelistických sítí starozákonních dob, které se tak nadměrně provázaly, že se staly nefunkčními. Bez tohoto nového počátku ani starověká biblická společnost nemohla dál existovat.

Od dob Mojžíše jsme se přece jen trochu zkomunikovali, takže místo padesáti let jsme dospěli do stavu, kdy je nutno vyhlásit »milostivé léto« za let dvacet.

Naše dnešní klientelistické sítě a vzájemné vztahy jsou tak neudržitelné, že praskají, propadají se, jsou nedohledatelné a nezmanažovatelné. Připomínají zdánlivě jednolitou ledovou plochu, která je však již postižena jarním táním.

Ať šlápnete kamkoliv, zdánlivě pevný led se pod vámi proboří a praskliny rozbíhající se od místa vašeho pádu naruší i velmi vzdálená místa, která zdánlivě nemohla být ohrožena, natož postižena.

Milostivé léto ohlašovali kněží troubením na beraní roh - šofar. Marně se rozhlížím kolem, Kdo by mohl dnes zastávat tu kněžskou funkci a pozdvihnout roh k ústům, aby zadul.

Naděje jsou malé, ale jsou.

Je spousta vzdělaných mladých českých lidí, povětšinou roztroušených po světě, kteří nakukují pod pokličku. Zkoumají, jestli už je ta naše česká kaše připálená dostatečně, aby ji bylo možno obecným konsenzem prohlásit za nepoživatelnou, vyhodit ji na hnojiště a začít ten hrnec drhnout.

Jestliže se kdesi v moravském klášteře uchovala povědomost o tom, kde je ve skutečnosti hrob Anežky České - a ukazuje se, že ta naděje nemusí být lichá -, pak je možné, že někde, třebas na půdě opuštěného statku, visí na podkrovním trámu šofar.

Stačí jen naplnit plíce čistým vzduchem a zadout.

(Psáno pro časopis Ekonom, - publikováno v jeho současně aktuálním čísle.)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

valdštejn napsal(a):

....kdesi na severní Moravě potkani ohlodali potkani dva zemřelé bezdomovce - o štědrém dnu - hezký a šťastný rok 2010
přeji vám všem .
26. 12. 2009 | 11:35

P.Marek napsal(a):

Paní Kláro, píšete velmi nelichotivě o tom, jakou společnost jsme byli schopni za dvacet let vytvořit.
Máte v podstatě pravdu a nad Vašim textem, by jedno oko nezůstalo suché. Jen mi v článku chybí aspoň jeden odstavec a v tom odstavci by mohlo být popsáno, jaký podíl na vytvoření této společnosti máte Vy osobně.
Já osobně si myslím, že Vaším lezením po tanku v Praze a jeho natíráním na růžovo, jste dala skvělý příklad k tomu, jak si Vy představujete právní stát a právní klima v budoucí společnosti.
Dala jste dobrý příklad a řada dalších potom Váš příklad jak si představujete právní vědomí, akceptovala a skvěle aplikovala. Při privatizaci a dalších bohulibých činnostech, které jste tady popsala.
Skvělý článek, paní Kláro, opravdu skvělý, jen na ten Váš podíl se v něm trochu pozapomnělo.
26. 12. 2009 | 11:39

karel matousek napsal(a):

Mnoho z lidi, jez je radno odfouknout, zde ma blogy, od B az po Z.
26. 12. 2009 | 11:41

Marek napsal(a):

TO: P.Marek
Skvěle vystiženo, pane! Tleskám.
26. 12. 2009 | 11:48

kocman napsal(a):

Copak,čekáte ma mesiáše?To jste asi upadla,na toho čekají v každé "civilizované" zemi.A už docela dlouho.Vaše povídačky se obsahem začínají podobat blábolům Cyrila Svobody.
26. 12. 2009 | 11:56

Ben napsal(a):

Blog jsem nečetl, stačil mi první odstavec.
Je druhý svátek vánoční a náladu si kazit nenechám.
Pěkné sváteční poledně všem.
26. 12. 2009 | 12:01

lulu napsal(a):

ty taky zalez do nory stara vydro.
26. 12. 2009 | 12:15

Bergen napsal(a):

Dokonalá analýza našich současných poměrů. Teď jen najít nějaké řešení jak se z toho dostat.
26. 12. 2009 | 12:22

Pulec napsal(a):

TO: P. Marek

Nabarvení tanku na růžovo bylo vidět. Byli identifikováni i konatelé. Vše se odehrávalo veřejně pod dohledem kamer a miliónů očí. Někteří jej mohli zavrhnout, jiní zase podpořit. Jsme opravdu každý ve vnímání světa a jeho hodnot rozdílný.

Na druhou stranu u privatizačníh kejklů, klientelistických dohod, státních zakázek mi nějak tato viditelnost chybí. Možná se jen špatně dívám.

Pro mě je docela rozdíl v tom, zda si můžu ověřit svým pohledem, že je něco namalováno na růžovo (i když se mi to líbit nemusí), nebo je mi něco pouze malováno na růžovo, a skutečnost pod povrchem je protkaná černočernou šedí, vonící po zatuchlém bahýnku třeboňského rybníčku.

Čekat na to až se sítě pod svoji vlastní vahou zbortí je jedna z možných variant. Ve výsledku neúčinných, jen dojde k jejich optimalizaci a zvýšení vlastní výkonosti.

Tou druhou a pro organismy "pyšnící" se rozumem ještě existuje možnost jej začít používat. Stačí jediné. Jestliže je v současné době zapojeno hypoteticky 300 000 lidí do tohoto eticky zapáchajícího spletence vzájemně se držcího pod krkem, máme stále k dispozici 9 700 000 jedinců, kteří si pro svůj život zvolili nelehkou cestu, vystavenou na dodržování pravidel.

Stačí si pro ně v květnu šáhnout a sítím se vyhnout. Ty narozdíl od jejich skutečné činnosti jsou viditelné a v předvolebních časech sami sebe rády vystavují naodiv.
26. 12. 2009 | 12:25

Béda napsal(a):

P.Marek,

máte něco konkrétního vůči autorce? Byla v snad v politice, "privatizovala", někdo ji usvědčil z korupce...?
26. 12. 2009 | 12:30

P.Marek napsal(a):

To : Pulec
Někdo to těm dnešním 300000, o kterých píšete musel ukázat, někdo jim musel předvést a definovat jejich "operační prostor", někdo je to musel naučit. Neříkám, že p.Samková byla učitelka jediná.
26. 12. 2009 | 12:40

P.Marek napsal(a):

To : Béda
K vám nemám nic, bylo by to zbytečné.
26. 12. 2009 | 12:43

jarda napsal(a):

Máte sice pravdu,že šofar je šofar,jak praví Poláček,ale s jeho bořením bran bych vbrzku moc nepočítal.Zaregistrovala jste v denním tisku,jak se politiky řada nových mladých tváří?Že by z entuziasmu či jiných šlechetných pohnutek?Obávám se,bohužel.že nikoliv.Proč řadu let studovat na inženýry,doktory-jednak jde o kus života,jednak si lze v soukromých školách tituly koupit.Ale i tak je hmotná budoucnost jaksi nejistá,kdežto v politice-panečku,to je jiná...Tož asi tak,paníKSV,ale možná se pletu,místo šofaru,mají podobné zvuky šalmaje...
26. 12. 2009 | 12:46

kozoroh napsal(a):

Vážená paní KVS.
Pesimistické, ale pravdivé.Vaše lehce naznačená naděje mi přijde jako "přání otcem myšlenky" a to se považuji za optimistu.
Pár poznámek:
Vámi eufemisticky zmíněné "zájmy různých skupin" lze spíše popsat jako trvalý boj o kořist.
Nevím, zda kuponovka zlegalizovala, ale "ošetřuje" se stále-viz majetky vlastníků půdy.
Bratrstva hochů, kteří spolu mluví? To je živá struktura, přelévající se jako améba podle zájmů členů toho, či onoho klanu.
Klientelistické sítě se neprotrhnou.Hned nastoupí noví opraváři děr.
Tato společnost je natolik prolezlá lží, že doufat v Mojžíšovo milostivé léto je jen doufání, že nové hyeny budou lepší než ty staré.
26.12.2009 12:45:58
26. 12. 2009 | 12:47

Jan Žura napsal(a):

Paní Kláro, proč si nepromluvíte někde u kafíčka s lidmi, třeba i některými z podobných blogistů, např. s p. Hořejším, Krůtou, Kellerem, Kenigsmarkem atd. jak ven z tohoto marastu, do kterého jsme se dostali? Stačí jen trochu zvednout hlavu a jste okřikováni, polepováni nálepkami všeho druhu. V ČT, MFD, v Lidovkách je to centrum, které přes všechnu „objektivitu“ ve svých zprávách a komentářích šíří nenávist proti skupinám osob s jinýmni názory než jsou ty jejich. Jsem zděšen nenávistí šířící se mezi lidmi, i mezi těmi, které jsem donedávna považoval za slušné. Podívejte se na Langra, Kalouska, Nečase a další, kteří se drápou k moci. Přečtěte si nenávistné příspěvky do blogů stále těch samých diskutérů. Podotýkám, že nejsem komunista, jen se na ten morální úpadek nemohu s klidným svědomím dívat.
26. 12. 2009 | 12:50

Petr Havelka napsal(a):

Pane P.Marek,

no to už je vůči paní Veselé drsná demagogie.

Pořádala paní Veselá nějaké semináře Jak tunelovat nebo Jak vyvolat exekuci či Jak získat titul v Plzni.

Připadáte mi trochu mimo. O jaký "operační prostor" jde?

Paní Veselá má někde "ulito" dejme tomu ve Švýcarech. Jestli školila mafiány nezištně! Tak to potěš koště. Proč nedělá prezidentku?
26. 12. 2009 | 12:52

Petr T. napsal(a):

To: Markové

To ne, jen asi POTREFENÉ HUSY :°)
26. 12. 2009 | 12:55

radek napsal(a):

nevolil jsem EU, ale nyní musím říci, byla to chyba, zde je potřeba zákonů, které nám budou importovány z rozumnějších států (EU), jako sůl...
26. 12. 2009 | 12:59

ji napsal(a):

Dá se tomu rozumět, když Vám to někdo vysvětlí: Jan Kukačka: Sametová ekonomika

V anketě ČRo6 "Zlepšil se náš život po listopadu 1989?" hlasovalo 53% posluchačů, že nikoliv a 47% posluchačů, že ano. Pro moderátorku rozhlasové diskuse o tomto tématu to bylo překvapivé. Očekávala pro sametový vývoj lepší skóre. Z ryze ekonomického hlediska je výsledek ankety podpořen fakty. Po přechodu na údajně lepší ekonomický systém vzrostl reálný hrubý národní produkt HNP (pozn.: nikoliv HDP, který navíc zahrnuje i zisky zahraničních podniků a příjmy cizích rezidentů) za dvacet let o pouhých 15%, tj. na 115%, vezmeme-li za základ hrubý národní produkt v roce 1989 rovný 100%. S jistou metodologickou nepřesností můžeme, na základě zvýšení HNP na 115%, říci že se reálné příjmy českých občanů zvýšily v průměru rovněž na 115%. (pozn.:Pokud bychom - přesněji - počítali zvýšení životní úrovně ze zvýšení reálné roční spotřeby obyvatelstva, vyjde nám stejný výsledek.)

Vývoj české ekonomiky po sametové revoluci ukazuje graf, který současně znázorňuje i vývoj nejvyspělejších států E

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Jan_Kuka...
26. 12. 2009 | 13:05

amdg napsal(a):

Moc se mi Váš článek líbí. Bylo by pěkné, kdyby podobně myslelo víc jednotlivců. Osobností. Také doufám, že existují. Jen je nepotkávám. Děkui za naději a přeji hodně úspěchů, nejen v novém roce. ((Jen prosím už nikdy žádnou pouliční revoltu.) Nesnáším rozjásané davy.) :/
26. 12. 2009 | 13:07

ji napsal(a):

Pane Radek, my se ekonomice EU tvrdě vzdalujeme. Jsme jen Euroobčané 2. kategorie: Z grafu je vidět, že česká ekonomika nekonverguje k nejvyspělejším státům EU, ale naopak se svojí ekonomickou úrovní od nejvyspělejších států EU za 20 let vzdálila přibližně o 22%.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Jan_Kuka...
26. 12. 2009 | 13:08

RSDr.Josef napsal(a):

Nejlépe vše vystihl P.Marek. I Vy paní Kláro jste se podílela na nihilizaci práva. Tankem to jen začalo. Účelově jste byla v první linii deky antikomunismu a pod touto dekou se skryly všechny zlodějiny a podvody. Copak si nepamatujete, že pod pláštíkem antikomunismu se zákonem zakázalo soudům přezkoumávat privatizaci? Že celých devět let bylo zákonem zakázáno přezkoumávat vojenské rozkazy a nařízení? A to jsme měli "demokraticé" ministry. Proč asi. Nařizovali nezákonnosti...Milá Kláro instituciálně nastala vláda mafie a Vy jste se na ni podílela. Návod na změnu mám. Začal bych tím, že vrátím média do českých rukou, tak, jako to mají v USA. A budou zveřejňovat pravdu a nej cenzurovat. Pak bych pokračoval...
26. 12. 2009 | 13:09

radek napsal(a):

jinak souhlas s p. Samkovou
26. 12. 2009 | 13:09

Pulec napsal(a):

To p. Marek

Přesně tak, někde se to museli naučit. Zda to bylo pouze jejich vlastní pílí a voličskou blbostí a nebo na to mohl mít i určitý vliv růžový tank, nechám bez komentáře. Osobně mi spojitost mezi utajovaným pletichařením a veřejně viditelnou demonstrací svého názoru, i když svéráznou formou, trochu uniká.

Ale zmínil jste jednu podstatnou věc. Člověk, pro to aby uměl krást, pletichařit, vydírat, musí se stejně jako ostatní věci (napřílad diferenciální rovnice) tyto dovednosti naučit. A to dá pěknou fušku. No tak volme, ty "neumětely" co se tyto dovednosti prozatím nenaučili. Ať již díky svému etickému ražení a nebo že doposud neměly příležitost si tyto fígle osvojit.

Ono i krást se musí umět, tak aby nehrozilo, že po prvním všimném skončí člověk v teplácích. Z mého pohledu, tuto dovednost dnešní vládnoucí kohorta zvládá výborně.
26. 12. 2009 | 13:10

radek napsal(a):

ji

to je možné, nechci však vůbec domýšlet, co by se zde dělo býti mimo EU..., odhaduji to někam hodně na východ nebo Afriku...
26. 12. 2009 | 13:12

radek napsal(a):

pěkně to nedávno řekla Benešová: kombinace komunistické "morálky" a nenasytnosti po penězích je smrtící kombinace...
26. 12. 2009 | 13:17

Karton napsal(a):

Já si nestěžuju. Zažil jsem okupaci německými vojsky, komunistickou nadvládu i okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Teď je mi 77 let a konečně mám svobodu. Nejsem bezdomovec, protože jsem elý život pracoval, ale i kdybych jím byl, tak bych nikdy nedopadl jako ti dva naštědrý večer. Ze sociálních dávek nebo z důchodu se dá slušně vyžít, pokud není člověk náročný, nekouří ani nechlastá a umí se o sebe postarat. Jakou máme vládu, to mě nikdy nezajímalo. Jediné, co mě štve je ten nesmyslný boj proti CO2, protože to je pro rostliny životodárný plyn a za oteplování nemůže, jak vypovídá současný stav vědy. Je to zase hon za přeludy, který plní kapsy těm, co ho podporují
26. 12. 2009 | 13:19

bigjirka napsal(a):

Ahoj Klárko, cítím to podobně. Všechny zakázky podložené,... Co s tím uděláme?
P.S. Už jsem vypálenej, snad je to dobrý.
26. 12. 2009 | 13:22

bigjirka napsal(a):

Kartone, dobrý.. Máte pravdu. jen akorát že nám stát odebírá cca 50% odpracovaného a z toho se živí ti šmejdi. Ale je to tak, když se člověk furt honí, neumře. A ti klimaalarmisti - jasnačka, to je jen další odrůda těch "zapojených". Ti zapojení nechtějí být na normálním trhu, chtějí přímé zapojení do našich kapes.
26. 12. 2009 | 13:27

stejskal napsal(a):

Přeju rychlou rekonvalescenci, pane bigjirko.

Vám i všem hezký den.

Libor Stejskal
26. 12. 2009 | 13:30

Míla 2 napsal(a):

Paní Veselá z příspěvků si vyberte ty rozumné názory.Jinak Vás upozorňuji,že blbci jsou celosvětový problém a to se Vám nepodaří zlomit.
26. 12. 2009 | 13:31

bigjirka napsal(a):

Díky, už se cítím dobře. Ale pustili mne až 24., 23. mi bylo divně. A bolí to jako čert (při výkonu).
26. 12. 2009 | 13:34

kozoroh napsal(a):

2 RSDr.josef:
Na kvalitě práva se podíleli především ti,kterým bylo právo vštěpováno během totality.Mnozí jsou u pramene dosud a stačili si vychovat zdatné nástupce. Kdo patřil ke "hvězdám" privatizace? Komu vyhovovalo, aby se tu zhaslo?Nám naivkům, kteří jsme věřili, že už to bude lepší?
Vždyť se tu legalizovala kráděž, započatá ve 48.!A mafie? Ta jen převlékla kabát a "demokraticky" pokračuje v tom, co se 40 let učila!
Až zase zatoužíte po pravdě, nehledejta ji příliš v médiích. Podívejte se nestrannýma očima kolem sebe. Takovou vlastnost od vás ale neočekávám.
Je-li váš titul skutečný, pak se tomu, co píšete, nedivím.
26. 12. 2009 | 13:36

tomas.p napsal(a):

Paní Kláro, já to cítím podobně, akorát mi moje tušení selhává v tom nejdůležitějším - nemáte tuchu, kolik musí mít jeden nakradeno, potažmo navypujčováno, potažmo kombinace obého, v jaké společenské kategorii, politickém uskupení je záhodno být, aby se ho /mně/ ono "Milostivé léto týkalo"?
Mám strach, že to už nestihnu a že jsem se zatím držel moc při zemi, ale třeba by se to dalo nějak dohnat.
Děkuji za radu.
Krásný Nový rok.
26. 12. 2009 | 13:39

Frank napsal(a):

Milá Kláro,
Vaše pravdy tenhle svět opravdu nebere. Jediné co má cenu, je s úsměvem přejít zapšouklost, hloupost a nenávist. Každého bych poslal do světa. Něco se naučit, přivézt znalosti, kontakty a entuziazmus. A zbavit se malosti. Zvenku se pak daleko lépe přenesete via české bláto.
Poznal jsem dost maladých, erudovaných a schopných lidí. Byla radost s nimi dělat. Dost mi dali, možná i já něco málo jim. Předpokládám ,že Evropa nás srovná, něco už je i vidět.
Přeji všem lidem dobré vůle a zdviženého hledí úspěch, plnou kapsu nápadů a vůle. Hezký Nový rok 2010.
26. 12. 2009 | 13:49

neuman napsal(a):

Ano, jejich drzost, nestoudnost, nenažranost překročila meze. Vykročili cestou podvodu. Stát zvedá mosty na Labi na výšku 7 netrů za 1,5 miliardy vašich peněz (z fondů EU a ČR) pro lodě, které tudy neplují a nepoplují, protože v Labi není a nebude voda. Mystifikace století! Poslechntěte si to sami!!
http://www.vodnidoprava.cz
26. 12. 2009 | 13:49

veverka napsal(a):

Mafiánský kapitalismus.Nechápu čemu se autorka diví.Podstatou tohoto systému je skutečnost,že čím jste větší hajzl,tím více majetku a moci máte.Čili se na tom nedá nic změnit,jelikož všechna důležitá a rozhodující místa ovládají větší či menší hajzlové.
26. 12. 2009 | 13:51

Béda napsal(a):

"Ani Pecina mlčení slavné Krakatice neprolomil.

...Oproti původním plánům bude smět vypovídat jen jeden ze dvou bývalých detektivů, kteří chtěli mluvit o kontaktech politických elit a členech organizace zavražděného bosse podsvětí Františka Mrázka..."

http://rocenka2009.aktualne...

Schálně si tipněme, jestli půjde o veřejné slyšení.
26. 12. 2009 | 13:53

kozoroh napsal(a):

to bigjirka:
Jsem rád, že zde znovu jste.A přeji rychlé uzdravení.
26. 12. 2009 | 13:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Výborná advokátská řeč! Proroctví krachu klientelismu v Česku v blízké budoucnosti může prospět, v případě krachu nekonání se prostě zapomene. Mnoho slov s jediným konkrétním výstupem: banksteři. Gratuluji!
26. 12. 2009 | 14:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jo, a marginální připomínka kauzy Čunek spíše připomněla jedno podobně marginální vlčí zavytí.
26. 12. 2009 | 14:04

skeptický napsal(a):

Může za to ta křesťanská část civilizace.Já bych to bral,a přestoupil a dul,joj,ale oni neberou.

Wir mussen zusammen helfen.

Hezké svátky.
26. 12. 2009 | 14:30

Sláva napsal(a):

Je to sice hezké co píšete, ale je v tomto státě něco shnilé a jak se řiká ryba smrdí od hlavy. Státní úředníci jsou ohromný moloch, který si dělá co chce. Já jsme například rozhodnutím jednoho blbce, co se vydává za státního úředníka již 2 měsíce mrtvý.

Jinak všem hodně zdraví v roce 2010.
26. 12. 2009 | 14:43

skeptický napsal(a):

Podplavnost mostů by se dala vyřešit snížením hladiny laciněji.

Průjezdnost tunelů se řeší vypouštěním vzduchu z pneumatik od nepaměti.
26. 12. 2009 | 14:52

skeptický napsal(a):

Sláva

Já bych jim poslal účet za mrazák.
26. 12. 2009 | 14:58

fler napsal(a):

Jak to tak čtu, každý má svůj a zásadní názor. a tak je to u nás se vším, nikdo neřekne ano, souhlasím s vámi nebo ne, říkáte blbosti. Prostě plno řečí a to, že to tu stojí opravdu na tenkém ledě, to každý nerad slyší. No, ještě situace nenazrála na defenestraci, ještě je hodně lidí, co milují svou stranu a politiky, ať dělají, co dělají. Jsou prostě zaslepeni a proto těm nahoře vždy vše projde.
26. 12. 2009 | 15:04

Lex napsal(a):

KVS
Milá Kláro, napsala jste - cituji: "Podle Mojžíše se má každý 50. rok slavit jako milostivé léto. V něm se bez náhrady vymazávaly dluhy, propouštěli se otroci, vracely se zcizené statky a půda. Jednalo se vlastně o úplné smazání dosavadních vlastnických a dlužních vztahů, vztahů vzájemných výhod, o umělé a plánovité rozbití společenských klientelistických sítí starozákonních dob, které se tak nadměrně provázaly, že se staly nefunkčními. Bez tohoto nového počátku ani starověká biblická společnost nemohla dál existovat."
Nevím, jak podle Starého zákona, ale v současnosti se ten stav, který jste popsala, jmenuje VÁLKA. Nejlépe preventivní. Ta se vyvolává tehdy, když náš politický soupeř nás začne dohánět ve vojenské síle. Ä také tehdy, když by hrozilo naše ekonomické zničení z legitimních důvodů, třeba těch, že jsme dvacet let žili (a zbrojili) na dluh, a našim významným věřitelem se stal náš politický protivník. Blíže zde - http://www.outsidermedia.cz...
Myslíte si, že nás čeká jiná perspektiva? Já ne. Tam to možná začne. A není to nic nového, ta příprava trvá už několik let. Včetně mediální "dělostřelecké přípravy". I ta "Al-kaidá" je možná součástí scénáře. A to "Milostivé léto"? Jak pro koho. Otázka stojí, zda pro ty, kteří už nic nebudou vnímat, nebo pro ty, kdo přežijí. Tipnul bych si ty za a).
PS
Ve výčtu těch výhodných "privatizačních" transakcí jste vynechala "Prodej podniku vybranému nejlepšímu privatizačnímu projektu". V praxi to totiž znamenalo miliónové úplatky na Ministerstvu pro privatizaci a správnu národního majetku, posléze převedení vlastnických práv na dluh, a v konečném důsledku po vyvedení aktiv z těch firem bankrot a nesplacení dlužné částky. A mezitím nasekání dalších nekonečných dluhů.
26. 12. 2009 | 15:06

Radka napsal(a):

paní Samková, je až příliš průhledné oč vám jde. Kritizovat dokážeme všichni. Jinak mne v uvozovkách "mrzí", že musím souhlasit s LEXEM
26. 12. 2009 | 15:17

vfischer napsal(a):

KDEEEPAK KDEEPAK KDEEEPAK !!!! I když zcela výstižný, stejně příliš dlouhý popis zdejší korupčnicko mafiánské džungle! Ano - příliš malý rybník - spíše močál - a každý s každým !!! Přesně ! ALe nedělejme si ILUZE ! Střílet ani věšet se nebude (ZATÍM) !! Celá Evropa je už tak přežraná a nafouklá parazitickou byrokracií, že zdejší močálek nechá hnít ať si hnije ! A tak se bude dál jen krást, loupit, pletichařit a házet fekáliemi. Ožebračené a pokálené obecenstvo půjde a zas jim to tam hodí ! A tak pořád dokola! Voda teče, světlo svítí, topení topí - ZATÍM !! Kvalifikovaní mlaďoši si svou existenci zajistí jinak než vstupem do fekální politiky - takže, vážení diskutéři blogaři - nedoufejme ! Uvidíte po volbách - vsaďte se !
26. 12. 2009 | 15:20

kozoroh napsal(a):

Lexi.
KVS se pohybuje na našem smrdutém dvorku.Geopolitiku neřeší.Souhlasím s jejím poselstvím, totiž, že bychom si měli zamést náš práh.To není ignorantsví,to je fakt, který se zde diskutuje již dlouho, aniž by se cokoliv zásadního stalo.Vy jste odbočkou na autsajdry učinil pokus hledat problém jinde, než je.To je přesně ve stylu, kteří zde mnozí předvádějí:Ne já, to ti druzí!

A k vašemu PS:Zaregistroval jste, jací lidé zde privatizovali? Zaregistroval jste, že někteří to neudělali jen z touhy nakrást a zmizet?Zaregistroval jste, kolik už jednou ukradených majetků se privatizovalo?Že ta "rodinná stříbra" byla mnohdy opravdu rodinná?

PS: Něco už pamatuji,takže když mne dnes naše "elita" okrádá podruhé,jsem velmi rád, že někdo aspoň mluví,nekoná-li už.
26. 12. 2009 | 15:38

Roman Pavlík napsal(a):

Doktorů, kteří stanoví diagnozu je homada, takových článků, co je špatně napíši do hodiny dvě hromady, nakonec není jich napsáno málo. Ale nikdo nenabídne ANI ŠPATNÉ ŘEŠENÍ. maximálně se shodnou na tom, že není koho volit. :-(
26. 12. 2009 | 15:38

Admirál napsal(a):

Lex má pravdu. Jméno milostivého léta zní Válka. Existují i jiná jména. Revoluce, Občanská válka.

Co jméno, to krásná (milostivá) vyhlídka.
26. 12. 2009 | 15:45

Karel (taky) napsal(a):

Muyslím, že od právničky, která byla schopna zastupovat zlodějskou rodinu Červeňákových a obrat tak stát o spoustu peněz, zní každá "pravda" poněkud přiboudle.
26. 12. 2009 | 16:08

Lila napsal(a):

to bigjirka

Také mě moc potěšilo, že jste se tu opět objevil. I já přeji rychlé uzdravení. Mějte se pěkně.
26. 12. 2009 | 16:09

RSDr.Josef napsal(a):

kozoroh napsal(a):
2 RSDr.josef:
Na kvalitě práva se podíleli především ti,kterým bylo právo vštěpováno během totality.
Právě tato chorobná předpojatost některých lidí jakou předvedl Kozoroh uvádí naši zemí do stále stejnmého krzhu roztáčení nevraživosti mezi lidmi. To se to pak tunelářům a všem pijavkám daří. Co by chtěli víc? Nic, je to perfektní odvedení pozornosti od nich.
26. 12. 2009 | 16:13

Lojza napsal(a):

To co paní Velelá Samková napsala jest skutečností. To ví každý soudný člověk už spoustu let. A nic na tom nezmění výtky skrzevá nějaký růžový tank. Nic na tom nezmění různé názory čím to začalo a kdo za to může.
Pár zoufalců zde doufá, že tento stav se může změnit skrzevá Lisabonský pakt. Píšou sice EU, ale zjevně mají na mysli LP. Ti by si mohli prostudovat co se děje v Bruseli. Proti tomu jsou čeští tzv. politici učedníci z prvního járu. Ostatně, proto onen Topolánkův veletoč. Zatímco v česku se kradou miliardy korun, v evropsku se kradou desítky miliard júro. (Viz zprávy evropského účetního dvora za posledních asi patnáct let).
Vsadil bych se s kýmkoliv o tisíc pesos, kdybych je měl, že tato situace povede ke komunismu v evropsku (asi se to bude jmenovat jinak, ale daně budou minimálně 100%) a k postupné bídě. K tomu se přiřadí mela mezi křesťanskou evropskou identitou a machometánskou středověkou primitivitou. A je zaděláno.
To nemůže skončit jinak, nežli zkázou obrovského rozsahu.
26. 12. 2009 | 16:19

Lila napsal(a):

to KVS

Smutné, nebo spíš zdrcující, ale bohužel velmi přesné. Máte pravdu i v tom, že v kurzu jsou momentálně dlouhodobé zakázky nejlépe na regionální (i lokální) úrovni. Tady sice hrozí větší nebezpečí "úniku informací", ale i s tím si místní bratrstva už umějí dobře poradit.
26. 12. 2009 | 16:22

klarasamkova napsal(a):

Tak především:

BigJirko, myslela jsem na Tebe - velmi intenzivně - a jsem moc ráda, že jsi na to alespoň tak, že že můžeš ke compu. DOBRÝ!!!!

Dále:
děkuji všem, kteří mi nenadávají nebo mi nadávají jen trochu. :-)

Ráda bych si dovolila připomenout svým kritikům, že moje veškerá politická kariéra skončila v červnu 1992 a to jsem to nedotáhla nikdy dále než na jednoho z 300 řadových poslanců Federálního shromáždění: sáááfra, to je mi ale MOC!! Od té doby jsem soukromá osoba stejně jako kdokoliv ze zdejších diskutujících. Posuďte každý sám za sebe, co jako takováto soukromá osoba zmůžete, co jste zmohli vy sami - a pak vyčítejte mně.

Jen tak mimochodem: ve Švajcu ani nikde jinde nic ulitého nemám, neprivatizovala jsem, nerestituovala jsem, živím se prací svých rukou a své hlavy, což - asi stejně jako většina z vás, moji milí diskutující - považuji místy za značně otravné.

Je pravda, že nenabízím řešení. Nemám jej. Nejsem ani prorok ani vědma ani kněžka, ani lidový vůdce. Opakuji: jsem jeden dosti obyčejný člověk s blogem na aktuálně. Je nás, tuším, 200 a dalších blogerů jsou tisíce: dnes má každý ksicht, názor a blog..... že..... a každý jej může mít.

Jakožto tento jeden jedinec předkládám svůj názor jiným jedincům, kteří jsou na tom stejně či podobně a ptám se JÁ JICH - co se s tím dá dělat???

Napadá něco VÁS??

Pokuste se být konstruktivní a vymyslete i vy něco!!

Radko - můžete napsat konkrétně, o co mi jde?? Já to totiž tak průhledně nevidím - asi nedosahuji Vašich intelektuálních kvalit....

Zbyňku Matyáši - díky, že jste mne tentokrát nerozmáznul úplně a dodávám: slovo "bankster" jsem nevymyslela já, ale do oběhu jej dal bývalý ministr spravedlnosti a předseda České advokátní komory, Dr. Karel Čermák.

Vše nejlepší do Nového roku 2010 - ať už bude jakýkoliv...
:-)

Vaše Klára
26. 12. 2009 | 16:27

kozoroh napsal(a):

RSDr:
To není předpojatost, to je zkušenost.Vy tu svoji budete hájit zuby,nehty.Čemuž se nedivím.Každá liška svůj kožich chválí.
Stojí rovněž za zmínku,kterak předpojatost, roztáčející kruhy nenávisti vámi zmíněná, je v následují větě přetrumfnuta tuneláři a pijavkami.Po tomto expozé nepochybuji, že slynete titulem RSDr, o čemž jsem měl chvilku pochybnosti.Ačkoliv nemusíte.Stačí jen to, že vám nějaký RSDr dodává kvalitní futro.
26. 12. 2009 | 16:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

klaravesela:
Děkuji za exkluzívní zmínku. Nerozmáznul jsem úplně (co, nikoliv koho), neboť nebylo co. Tragických proroctví už bylo....
Apropos jistě je Vám znám úplný počátek současné světové finanční krize. Češi v tom prsty opravdu neměli.
26. 12. 2009 | 16:46

P.Marek napsal(a):

To: Klára
Až do dneška jsem si myslel, že český advokát je schopen pochopit, že protiprávní jednání před objektivy televizních kamer, nemá zrovna nejlepší vliv na stav právního vědomí, zejména v nově se konstituujícím státě a společnosti.
Jak je vidět, mýlil jsem se.
Doufám, že český advokát alespoň tuší, co je to právní vědomí, když už pravděpodobně netuší, co má vliv na jeho vytváření.
26. 12. 2009 | 16:56

zdenekmihalco napsal(a):

Pane bigjirko, přeju taktéž rychlé uzdravení
Zdeněk Mihalco
26. 12. 2009 | 17:15

Lex napsal(a):

kozoroh
Podle mě je náš smrdutý dvorek součástí globalizovaného smrdutého dvorku. Ničím z něho nevybočujeme. Myslíte, že jinde je to jinak? Myslíte, že jinde (všude) nevládnou úplatky a korupce, ať hmotná nebo motivační (pozitivní i negativní)?
Náš dvorek se od těch mnoha jiných (stejně jako další evropské dvorky bývalého tábora satelitů SSSR) liší tím, že se tady po éře bolševiků rozděloval majetek v účetní hodnotě cca 3 bilióny korun. To už je dost dobrý důvod potlačit cit pro morálku a spravedlnost. A tam vznikal ten sajrajt. A to jsme ještě asi nedopadli nejhůře. Je řada těch, kteří si to vychutnali více, i vlády postkomunistických stran tam už byly u moci, i prezidenti bývalí komunisté. Nevím, jak přesně dopadli s privatizací Maďaři, ale pokud vím, tak tam byl nejdříve vytvořen právní rámec, a teprve pak se privatizovalo. Žádné zhasnutí, útěk před právníky a nepřezkoumatelnost privatizačních rozhodnutí soudy. Pokud jste chtěl naznačit, že restituce byly spravedlivou záchranou rodinného stříbra, souhlasím do mrtě. Pokud jde o firmy privatizované "nejlepšímu projektu", nevěřím jedinému z nich. V okolí neznám také ani jediný, který by dnes fungoval, případně kde by privatizér zaplatil smluvní kupní cenu. A odbočkou na "autsajdry" jsem nic nikam nepřevedl, jen jsem na Mr. Obamově příkladu poukázal na to, co je představováno "Milosrdným létem". A že k němu pan nositel Nobelovy ceny míru směřuje mílovými kroky, o tom já v nejmenším nepochybuji. Přes všechnu předvolební rétoriku.
PS
Významu Vašeho PS jsem neporozuměl.
PPS
Souhlasím s "Admirálem". Já jsem jako "Milosrdné léto" viděl válku, on správně dodal revoluci a občanskou válku. Protože v listopadu 1989 u nás proběhla "demokratická revoluce", nebo převrat, jak se komu líbí. Vznikly ústavně svobodné, demokratické poměry. Pokud jsou oprávněné výhrady, jaké ty poměry jsou, sorry, ale primárně demokratické. Politický systém je daný, odpovídá světovým demokratickým standardům, ústavní instituce rovněž. Také ukotvené politické strany. Krajní pravice, pravice, střed, levice, krajní levice. Že se nám nelíbí způsob jejich soupeření? Znovu sorry, to je ten náš problém, že o tom jsme schopni tak akorát kecat nebo házet vejce, ale ne osobně se angažovat a ukázat to dělat lépe. V rámci toho politického rozložení směrů, ad hoc politické slepence bez ideového zakotvení jsou jen chiméra. Jak vypadá "nová politika", "politická slušnost" v praxi, dostatečně ukázal zelený Bursík a Jacques. Předvolební kecy, které byly zapomenuty vstupem na pozice.
Ba ne, pane "kozorohu", buď "Milosrdné léto" a postup od bodu "nula" (což by byl nepochybně ten horší případ), nebo dvě generace, ve kterých "vyhnije" ten marasmus nastalý po roce 1991. Asi jako v USA po období prohibice ve dvacátých letech minulého století.
26. 12. 2009 | 17:17

vodnář napsal(a):

Různé kauzy,o kterých se ví,jsou nepotrestány taky proto,že politici prostě mají pravomoc rozpustit policejní útvary nebo kriminalizovat policisty,kteří začaly vyšetřovat případy,ve kterých jsou politici zapletení.
Třeba odvolání policejního prezidenta by mělo být možné jen se souhlasem prezidenta státu,popř. parlamentu apod.,což ale není řešení v případě,kdy prezidentem státu je člověk jednající jako Klaus a policejním prezidentem člověk jednající jako Husák.
Taky těžko můžeme očekávat nějakou spravedlnost,když inspekce ministra vnitra může zmařit vyšetřování závažných trestných činů i kvůli takovému podezdření jako je podezdření ze zneužívání cesťáků.To se stalo v roce 2006 krátce před zveřejněním tzv.Kubiceho zprávy.
Určití lidi potřebovali tenkrát zastavit určité vyšetřování za každou cenu.To by snad ani v právně dobře fungujícím státě nebylo možné,zastavit vyšetřování závažných činů,kde se jedná o milionové škody nebo taky škody v desítkách a stovkách milionů,kvůli PODEZDŘENÍ,že si někdo ulil na cesťácích několik tisícovek.
26. 12. 2009 | 17:38

Ivo Patta napsal(a):

Paní Kláro prima. Je to černý humor a Váš článek je pak nejdelší šibeniční anekdotou všech dob. Bohužel pravdivou. Dovolte abych doplnil k Vaší černé společenské kronice informace z demografie a ekonomiky za období posledních 18 let. Proč jen 18 let? Stačí jedno slovo: daně. Jmenuje se to "Ekonomika rodin a její makroekonomické dopady", na adrese: https://portal.natur.cuni.c...
26. 12. 2009 | 17:48

kozoroh napsal(a):

Lexi,
vy jste přece člověk schopný logiky a pochopení souvislostí.Tento marasmus nezačal v roce 1991! Tady bylo zaděláno podstatně dříve a nepochybuji, že to víte! Takže váš text beru jako manipulaci.Na někoho to zde možná platí, na mne ne.Stejně pak hodnotím vaše nepochopení PS. Píši tak složitě? Myslím, že ne.I to PS má souvislost s tím co jsem napsal předtím.
PS: Čí byl původně ten majetek ve výši 3 bil? Lidu? A kde je ten lid vzal? Vím, je to zjednodušení, ale musel byste sakra VYARGUMENTOVAT, že lidu bylo ukradeno.Je to jak v podvojném účetnictví: Ukradli jsme-ukradli nám.Já už mám potrojné: okradli nás všichni.
Už jsem to tu psal:Spletl jsem se.To není na dvě generace.To je na podstatně déle, pane Lexi!Nebo na řešení typu "milosrdného léta".
26. 12. 2009 | 18:00

bigjirka napsal(a):

Ahoj milí přátelé, děkuji za přáníčka. Můžu prej všechno, co vydržím, no tak uvidíme, co vydržím :-), ještě jsem to radši nezkoušel. Každopádně jsem bez nepříjemnejch pocitů slabosti a bušení, takže úleva a odpočívám, přece jen by se vypečené kousíčky měly nějak vyhojit. Jsem teda teď vypečenej :-).

Koukněte, že Klára hájí Červeňáky, to je její práce (i když osobně bych je odškodnil nakopáním do řiti). Zastupuje možná i větší lumpy a někteří advokáti jak kdyby je přímo vyhledávali. Všechno je v určitém mixu normální, když někdo zastupuje převážně prachaté xindly, tak...

Nemyslím, že to, o čem Klára píše, je záhodno jí returnovat zpátky na její půlku hřiště. Jak jsem se před chvílí ptal jí, ptám se Vás všech: Co s tím uděláme? Mne napadlo založit novou stranu s pravostředovým liberálním zaměřením. Ale nějak se nás dost nesešlo a nikomu se moc nechtělo cokoli udělat. A tak akorát já jsem koupil doménu liberalcz.cz a udělal web http://strana.liberalcz.cz a tím nějak akčnost skončila. Nebylo by od věci nasypat písku do soukolí současného modroranžového kleptostroje. Hádky o tom, zda je lepší ČSSD nebo ODS jsou dost legrační. Ideově bych samozřejmě volil ODS, ale z kleptoanalytického hlediska jsou věrnými doplňky.

Akorát bych nesouhlasil s tím dovětkem o Čunkovi. Chápu, že ho každý nemusí. Ale jeho tam kleptokrati nechtěli. A praly se kvůli němu dvě mafie, jedna ho deptala a jedna ho "chránila", až ho při tom tanečku málem zašláply O to, zda vzal nebo ne, šlo až na posledním místě. Zda vzal nebo ne, to už nezjistí nikdo. Pohyb šedých 0,5M po pěti letech nedošetří ani pámbu a svatej Václav. Ale uspěli a z vysoké politiky ho vystrkali.
26. 12. 2009 | 18:01

Willow_paul napsal(a):

Diskuze pod clanky odmitam cist, coz bych pani Vesela snad doporucil i Vam, jelikoz uroven je mizerna a hemzi se to snad jen znudenymi vratnymi, byvalych to clenu vseho mozneho, jinak si vazne ten moralni marast nedokazu jinak vysvetlit...

ALE chtel jsem rict, ze clanek je skvele napsany a presne popisuje me pocity a myslenky ohledne te nasi - prominte - zaprdene ceske kotlinky.

Pracoval jsem nekolik let pro vladu, ten mocensky pavouk se rysoval a mel dane obrysy uz tenkrat pred 5 lety, kdy jsem s tim skoncil a zacal cestovat, ale co se s tim da delat (viz p. Kubice, Tichy, Menta atp atd)?

Mate naprostou pravdu, musime skoncit v poradne zacouzene kuchyni, aby rozespaly obyvatele nenadavali tem, co chteji ten zaprdeny smradek vyvetrat. Az neuvidi do talire a zacnou je palit oci, tak konecne zvednou hlavu a zacnou ricet proc uz nekdo nevyvetral?

Musi se ten hnus vyvalit ve velkem a bohuzel, aby to melo skutecny efekt, bude se muset dotykat vetsiny osobne (jako pozorovatel ze zahranici mam pocit, ze k tomuto stavu uz se blizime:)

A rad bych potvrdil i Vasi teorii o spouste cechu za hranicemi, je to skutecne tak a jsou to respektuhodni a dost casto velmi inteligentni jedinci. Pravdou zustava ze marast doma pusobi jako sila, ktera nuti tyto jedince zapoustet koreny jinde, ale stale jich par kouka pod hrnec a touzi se vratit, ale proboha zatim je to ostuda na Ntou...

Drzme si palce, ono uprimne se to cely muze zhoupnout treba do ruskeho modelu, kdy napriklad sama policie prevezme urcite mafiozni zalezitosti ve vetsim meritku nez dnes a kdovikam jeste... je to cele na nas, kazdy jedinec je dulezity, je treba se PROBRAT ZE SNA a ZACIT NECO DELAT!!!!
26. 12. 2009 | 18:21

Vico napsal(a):

Lex 17:17:48 Pod to bych se bez mrknutí oka podepsal. Kozorohu mohu tentokrát poděkovat za to, že Lexe vyprovokoval ke skvělému rozboru. I Kozoroh v diskuzním potravním řetězci má své místo :)

Nabídka "milostivého léta" ve stylu válka je mír neomylně zvýší čtenost k dvoucifernému číslu.Lex však zcela správně připomenul, že systém, který tu blogerka navrhuje resetovat, je demokratický a odpovídající všeobecně uznávaným demokratickým standartům.

Tož se přidávám i já k té druhé variantě, nechat to vyhnít a věřit, že následný "plynulý vývoj" nebude eufemismus pro hnilobný rozklad.Nezbývá než věřit, vždyť víra uzdravuje.

Druhou krásnější variantou je očistný plamen revoluce a rok jedna. Děkuji, nechci!
26. 12. 2009 | 18:24

bigjirka napsal(a):

To je takový divný, přijít do hospody, převrátit stůl a urazit všechny naplacato. V hospodě by za to jeden asi dostal zaucho. Tož vítejte :-)
26. 12. 2009 | 18:27

Hurá napsal(a):

Řekl bych, že je to přesné. Gratuluji !
26. 12. 2009 | 18:28

Nobody napsal(a):

Na počátku bylo málo lidí a Ti postupně, v průběhu času, svůj život zdokonalovali, což logicky vedlo ke zpohodlnění života. Pokaždé, když společnost zpohodlní, společnost se stává náchylnou/zranitelnou nebo-li přestává dodržovat základní pravidla pro přežití. V ukolebané společnosti tak vzniká "chaos", který není řízen již zmíněnými základními pravidly pro přežití. Hodnoty, které tak řídí současnou společnost jsou hodnotami směřující ke zkáze společnosti.
Rakovinné buňky v lidském těle pracují bez ohledu na ostatní buňky v těle, což vede k likvidaci těla. "Rakovina jménem člověk" nyní pracuje též bez ohledu na ostatní lidi či přírodu všeobecně a tak žene sebe samou do záhuby. Tento příběh se v existenci Vesmíru pravidelně opakuje.
26. 12. 2009 | 18:30

bigjirka napsal(a):

Nu, výjimečně souhlasím s Vicem, že revoluci asi nebrat. Ale něco bysme asi dělat měli. Že se na to vyserem, s tím šmejdi docela úspěšně kalkulují.
26. 12. 2009 | 18:30

kozoroh napsal(a):

bigjirka.
Sice se neznáme(já tebe jen z mnoha replik na blozích cca 2roky), ale jsem opravdu rád, že někdo s tak přímočarým názorem se zde prezentuje.Akorát bych se držel, aby p.Stejskal, coby držitel klíčů zase nezpůsobil dyštanc.
Vznik pravostředové strany teď vidím dost nereálně.Kalousek byl rychlejší.A nejen on.Prostor by byl,až ti "noví" ukážou, že jsou jak ti staří.

PS:Já mohu rovněž vše.Moc toho ovšem není.
26. 12. 2009 | 18:31

Cyril napsal(a):

Kořeny všech problémů leží v morální krizi naší společnosti. Inde date leges non firmior omnia poset
Čili "Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno". Tato preambule prototypu evropských zákonů, římského zákoníku, ukazuje oč v právním státě běží. Tím "silnějším" je v demokracii většinový hlas, ať už voličů, nebo poslanců. Poslanci by si měli uvědomit, že ani většina si nemůže brát zákon do svých rukou a dopouštět se svévole. Prvotní a nezcizitelné právo na život je projednáváno či odmítáno hlasováním sněmu nebo vůlí politické strany, třebaže většinou hlasů. Potratový zákon je zločinný, stejné jako byly nacistické Norimberské zákony. Právo přestává být právem, jestliže již není pevně založeno na nedotknutelné důstojnosti člověka, ale je podřizováno vůli většiny. Tímto způsobem se stává demokracie proti svým vlastním zásadám, jistou formu totality.
26. 12. 2009 | 18:49

kozoroh napsal(a):

Vico,
Všichni jsme součástí potravního řetězce:I vy.
Lex mi to chtěl vysvětlit tak nějak demogratycky, ale to na mne neplatí.To by musel opravdu argumentovat a nepoužívat účelová tvrzení typu, že marast nastal až 91.
Že vám jeho tvrzení imponuje mne nepřekvapuje.Takže váše "nechat vyhnít" považuji za eufemizmus k tlusté čáře.Připouštím, že mnohým by to vyhovovalo.Mi ne.
26. 12. 2009 | 18:50

Béda napsal(a):

kozoroh,

co navrhujete? Otevřít všechny "spící a vyhnívající" kauzy typu LTO a privatizací?
26. 12. 2009 | 18:55

bigjirka napsal(a):

Ahoj Kozorohu, co na (vyspraveném) srdci, to na jazyku. Ale myslím, že v obecné rovině pan Stejskal zas tak choulostivý není. Jestli chceš, ozvi se mejlem (pod pacičkou). Se spoustou lidí máme kontakty i za kulisami.

Osobně budu asi teď volit knížete. Ten celkem krást nepotřebuje a vypadá to, že Kalousek poté, co si pomohl na logistice MNO už taky nekrade. I to je dobrý. Uvidíme ovšem, jestli tam taky nevznikne kleptokratická klika. To je obecná a složitá otázka, jak chránit moc před korupcí, šmelinou a zlodějstvím.
26. 12. 2009 | 19:06

bigjirka napsal(a):

Bédo, tím si nejsem jist. Možná by se daly najít nějaké opravdu zločinné případy. Ale podívejte, jak dopadl Hálek a spol., co rozkradli Trend. Jenže šosy má namočené i Kocáb - bůhví jak moc. Osobně bych je ani netrestal - dal bych je do vězení pro dlužníky a pustil, až vrátí s úrokem a pokutou. Živit by je mohli příbuzní. Hlavně zajistit, aby se to nedělo dál - protože teď už to nejede z "majetku lidu", ale z našich daní, které jsou cca 50% a podle mne by měly být tak max. 30%.
26. 12. 2009 | 19:12

kozoroh napsal(a):

Béda.
Opravdu ode mne chcete vědět jak? Vždyť to je snaha obdobná té, se kterou se snažíte dostat kuličky rtuti do rozbitého teploměru.Marnost zvláště tehdy, není-li zájem.Rtuť jak známo ovlivňuje CNS, takže v zájmu zdraví lze použít amorfní síru.Vytvoří celkem neškodný síran.To je ale řešení spíše z těch revolučních a tomu zde moc lidí nakloněno není.Nakonec ani já ne.
Takže resumé:LTO a pod.perly se řešit budou.Nebudou to ale řešit vyšetřovatelé, nýbrž historici.Za 50let.Možná.
26. 12. 2009 | 19:13

kozoroh napsal(a):

Ještě jedna věc Bédo:Co je mi známo,tak prakticky všude v Evropě(asi nejen tady)se při zvratech zhasínalo.Peřili se vždy ti nejhorší ha....Ale pokud stačím registrovat, četnost zhasínání je u nás asi poněkud nadstardandní.Až je s podivem, že ještě nehryžem pupeny.
26. 12. 2009 | 19:27

kozoroh napsal(a):

bigjirko,
díky za kontakt.Asi ho využiji,ale plachej.Možná až se osmělím.Nikdy jsem se nesdružoval, ale možná spáchám výjimku.Člověk si může na stará kolena dovolit kdejakou 3,14..vinu.Okolí je už přece jen tolerantnější.
26. 12. 2009 | 19:31

Ivan napsal(a):

Milá paní Kláro, mám velké obavy, že tak milostné to léto nebude. Kdo slušný, by mezi tu sebranku šel. Toto není obyčejný vřed, to mnohem horší, spíše lepře se podobá. Jinak docela výstižné. Je dobře připomenout.
Přesto věřím, že dnešní medicína se i s leprou vypořádá. Příjemný zbytek svátků vánočních a vše nejlepší do novoho roku. Ivan P.S. Kéž bych dožil se, toho léta, snedněji by se mi odcházelo. Ivan
26. 12. 2009 | 19:40

dedee napsal(a):

Právní prasečák, který byl v naší banánové republičce vybudován za posledních 20 let nepůjde pořešit vlastními silami ČR - zapleteni jsou téměř všichni zodpovědní. Chtělo by to nějaký mezinárodní dohled ... Označení "justiční mafie" je urážkou pro skutečné mafiány, ti alespoň ctili určité zásady, český soudce či politik nemusí ctít nic, protože ví, že se mu nic nemůže stát. Havlovo heslo "Nejsme jako oni!" stálo na počátku zrodu českého právního prasečáku. U moci jsou převlečení komunisté, fízlokracie zaštítěná tituly z Plzně a armáda pologramotných státních pohůnků s garantovanou superioritou. Poučení: revoluce bez defenestrací jsou k ničemu!
26. 12. 2009 | 19:48

kumbayo napsal(a):

Velice trefně a pravdivě napsáno.Nicméně v současné situaci to připomíná plácání nás ovčanů u piva v hospodě.Že, P.Marku?Co jste tedy předvedl vy?
Já osobně jen poctivě a tvrdě pracuji, odvádím jakožto zaměstnanec nemalé daně,vychovávám potomky a snažím se udržet si majetek o který se mě opět stát a Vám podobní snaží připravit.Tak jako se tomu v mém rodě za posledních 61 let stalo již 4x.
26. 12. 2009 | 20:00

Persona non grata napsal(a):

„Jan Macháček: Země exekucí a exekutorů“
http://ihned.cz/c4-10076520...

„Skandály ho stály post šéfa exekutorů, nyní povýšil do světové funkce
Osoba Juraje Podkonického je považována za velmi kontroverzní. Komora chtěla jeho jmenování na post tajemníka Světové unie exekutorů udržet v tichosti.

HN zjistily, že se stal tajemníkem pro střední a východní Evropu ve Světové unii soudních exekutorů. Čeští exekutoři po váhání jeho jmenování schválili. Podle šéfky komory Jany Tvrdíkové v této funkci nebude mít prostor pro zneužívání pravomocí.“
http://domaci.ihned.cz/c1-3...
http://tn.nova.cz/zpravy/do...
http://zpravy.idnes.cz/sef-...

Počet exekucí v tomto roce přesáhne 700 tisíc.
26. 12. 2009 | 20:14

Pulec napsal(a):

To Bigjirka

To že pan Kalousek zcela změnil své chování a vystupování, může též souviset s jejich spoluprací s agenturou, kterou vlastní jeden ze skutečných odborníků na marketing. Řídil jej po dlouhou dobu pro Unilever.

Možná by bylo zajímavé se dozvědět něco více o ekologické superzakázce, kdo a jak ji ušil. (MF),,, o výběrových řízeních manipulovných přes zákon o ochraně utajovaných informací na MO pod vedením zpívající Vlastičky a v neposlední řadě nachytaný sokolík Šustr, ochotný změnit za melounek zákon.

Pan Kalousek je jeden z nejchytřejších lidí co v české politice působí. Domníváte se, že o těchto "úletech" a praktikách svých lidí nic netuší??? Nebo oni spíše působí jako filtr, tak aby velkovezír neztrácel zbytečně čas a mohl chodit rovnou k věci... "Co z toho budu mít já?"

Uznávám, jsou to pouhé spekulativní indicie, ale na můj vkus je jich až přespříliš, ta aby se to molo svést na selhání jedince, či náhodu. Možná mu křivdím, rád bych se mýlil.
26. 12. 2009 | 20:33

P.Marek napsal(a):

To : Kumbayo
Víte, že se ani nedivím, že už jste u vás v rodě čtyřikrát přišli o majetek.
Pokud jsou totiž u vás v rodě všichni jako vy, není to ani zdaleka naposled.
26. 12. 2009 | 20:36

Karel Mueller napsal(a):

Paní Kláro,

poskytla jste poněkud neutěšený obraz naší společnosti. Samozřejmě by se dalo pokračovat, třeba tím, že školství začíná produkovat velké děti - byť otitulované. U pana Steffla jsme o tom debatovali dostatečně.

Léta zde mluvím o 5 kartách a jejich spálení. Víte, ono to bez nich nejde. Protože bez nich následuje nihilismus s krysí mentalitou, na jeho konci je naprostý sajrajt a rozklad hodnot. Samozřejmě, společnost v tomto stavu je "hadr na holi" můžete si s ní dělat co chcete. Třeba z ní udělat sexuální hnojiště světa, dodavatele laciné pracovní síly, eldorádo narkomafií, pokusnou sociologickou laboratoř pro experimenty všeho druhu. Až do zániku.

Zbývá jen otázka, komu tento stav vyhovoval a vyhovuje. Tu si musíte odpovědět sama.
26. 12. 2009 | 20:47

MalyVelkyMuz napsal(a):

Po mnoha letech v různých zemích světa, jsem se vrátil a mám chuť opět odtud odjet... A nikdy se už nevrátit! Proč asi??
26. 12. 2009 | 20:58

bigjirka napsal(a):

Pulče, já nevím, ale strana knížete je momentálně jediná, která není zcela zjevně zkorumpovaná. Ochrana stran a moci před šplhajícími sviněmi je samostatnou a zásadní otázkou, kterou jsem již zmínil.
26. 12. 2009 | 20:59

bigjirka napsal(a):

Malý velký muži, kdybych tu reálnou možnost měl, nezaváhal bych ani pět minut. Ale v 57 je to trochu problematické. Velmi lituji, že v záchvatu optimismu jsem to neudělal po revoluci.
26. 12. 2009 | 21:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
"strana knížete je momentálně jediná, která není zcela zjevně zkorumpovaná." Ještě to nestihla, jenom již dávno partajní šedá eminence.
26. 12. 2009 | 21:09

EEAA napsal(a):

Kupte si knížku Mrázek 1,2,3, a pak se zamyslete nad stavem společnosti.Jsme pěkně v hajzlu a to všichni!!
26. 12. 2009 | 21:16

Imhotep napsal(a):

Vážená paní Kláro,

noc bývá nejtemnější před úsvitem a zrození světla nastává v době nejdelších a nejhlubších nocí.
Prostě nastává konec iluze, že trh řeší vše. Jak kdysi napsal básník "kultura žaludku a žaludu" se dostává do krize. Samozřejmě je možno bědovati, ale i v té tmě si dovolím jeden odkázek:
http://zdenekbrom.blogy.rvp...
Prostě je čas vážně hovořit o našich hodnotách a také o našem školství, které má hluboké problémy.
Vše pohodové Vám, bigjirkovi a vše debatérům :)
26. 12. 2009 | 21:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
Roman Frkous Vás dojal?
GE Money v ČR má téměř nejvyšší bankovní poplatky v Evropě. :)
26. 12. 2009 | 21:25

Charlie napsal(a):

paní Kláro,

já si myslím, že popsaný výsledek odpovídá podanému výkonu.
Nelze přece jednou za dvacet let vylézt váhavě na Václavák či Letenskou Pláň a očekávat modré z nebe.
Tyto neblahé jevy se mohly dít jen v atmosféře bojácnosti, zbabělosti, pohodlnosti, závisti,hašteřivosti a hlavně hluboko pod kůží zažrané lhostejnosti.
abych osvětlil o čem píši:

na dotaz redaktora regionálního deníku, zda by se vrátili(?), odpověděli emigranti bydlící v Německu 25let -- ne.
Víte u tady nás by Kindl seděl ve vazbě - u vás pořádá tiskové konference a vyhrožuje žalobami.

Takže co jsme si navařili to máme.
A tím příkladem odporuji i panu Lexovi -- ne všude je takový bordel.
Lexi od Vás mě to připadá jako velmi levná a léty osvědčená klukovská výmluva (ale tati, vždyť oni taky kouřili.......).
A s tou válkou mě to připadá už úplně kách -- kdo by jí jako kvůli blbě rozdaným kartám v Česku jako vedl?
Snad udatní Češi, kteří od Bílé Hory 300 let nebojovali?? :)))))))
26. 12. 2009 | 21:29

Ostravak napsal(a):

NEDLUŽÍM NIC! Znovu, již po několikáté, jsem se rozčílil nad neomalenou drzostí médií, která mi, jakožto občanovi, periodicky vnucují myšlenku, že mám jakýsi podíl na státním dluhu a vypočítávají mi výši mého údajného podílu. Znovu důrazně opakuji, že jsem si od nikoho nic nepůjčil a nikomu nic nedlužím. Nikdo, ani stát, není oprávněn půjčovat si mým jménem a zadlužovat mne. De facto by se jednalo o trestný čin. Nic také nikomu nebudu splácet. Mou osobu si tento stát přivlastnil, aniž by se mne na cokoliv ptal, v okamžiku mého narození, ale to neznamená, že si se mnou může dělat, co chce, respektive zadlužit mne. Pokud je stát podnikatelskou jednotkou a nedokáže splácet své dluhy, pak zřejmě musí vyhlásit bankrot a musí být zrušen. To ale neznamená, že mám být zrušen i já. Dluh by měl být naúčtován podílově všem, kteří tomuto státu vládli v době od vzniku dluhu. Já jsem tyto osoby nikdy nevolil a jsem, co se týče jejich jednání, (proti němuž jsem často protestoval), zcela bez viny. Z každých 100 % Kč, které vydělám, si tento stát vezme 55 – 64 % Kč formou různých typů zdanění. Další peníze si ode mne stát bere formou daní z nemovitosti a jiných forem zdanění. Když si za zlomek skutečné hodnoty mé práce, kterou mi stát milostivě ponechá, cokoliv koupím, je toto cokoliv také již mnohokrát zdaněno cestou od těžby suroviny k finálnímu výrobku a jeho prodeji. I zde platím v ceně výrobku státu odvody. Stát mi účtuje nejrůznější poplatky. Platím téměř nejdražší elektřinu v Evropě a jsem občanem energetické velmoci. Hospodář stát platí za kilometr silnice třikrát tolik, co kdekoliv jinde, atakdále. Stát mne připraví zhruba o tři čtvrtiny hodnoty všeho, co vytvořím a vydělám, a tyto prostředky prošustruje, nebo přerozdělí neznámo kam. Ani to mu však nestačí, ještě se mne a mé potomky pokouší zadlužit. Kdosi neznámý si na tento stát nabírá nehorázné půjčky, jako by byl stát jen nějakým bílým koněm zločinecké organizace. Stát, nebo kdosi, kdo se za jeho nálepku schovává, si ode mne bere několikrát větší berni, než si panstvo kdy dovolilo vzít od poddaného. Udržuje mne v chudobě, abych si nevyskakoval, aby mi snad ani nenapadlo z přebytků založit firmu, začít podnikat a zaměstnávat jiné. Sám stát však pracovní místa nezajistí a těm, kdo nemají práci pak bezostyšně přerozděluje to, co sebral mně, aniž by se mnou cokoliv konzultoval. A teď mi ještě oznamuje, jak mne zadlužil, za což pochopitelně nikdo nenese odpovědnost, to udělala nějaká anonymní nezodpovědná krize. Zítra na mne pošle exekutora, aby mi sebral i to poslední, co mi ještě zbylo. Vážený a milý státe. Milá Česká republiko… Pěkně mě sereš a můžeš mi políbit akorát tak prdel i s Tvými dluhy. J@
26. 12. 2009 | 21:33

kozoroh napsal(a):

Malý velký muži.
Plkám sice na jiném blogu (u s.Havla), ale občas sem kouknu.Poradím vám: Zachovejte optimizmus a po čase přijeďte.Tu možnost zatím máte.Já ji kdysi neměl a příležitost jsem propásnul nesmyslným sebepřesvědčováním,že kdybych prchnul, ublížím.Mládí je dost debil.
26. 12. 2009 | 21:33

Béda napsal(a):

Imhotep,

Roman Frkous - Novým ředitelem komunikace GE Money pro Českou a Slovenskou republiku se stal Roman Frkous. Roman byl jedním ze zakladatelů České Informační Agentury a pracoval také v agentuře AMI Communications. Od roku 2001 pracoval ve společnosti Vodafone (dříve Český mobil) na pozici PR manažera, mluvčího a Senior Project Managera.
26. 12. 2009 | 21:40

C. napsal(a):

Výborný článek, paní Samková-Veselá. Zobecnila jste, co mi již dávno leželo na srdci. Smekám. Z hnidopychů, jako je pan M. si nic nedělejte. Třeba mají důvod Vás dehonestovat, nejspíše se v tom sám rozpoznal.
26. 12. 2009 | 21:54

Lex napsal(a):

Charlie
Nevím, čím to je, ale z toho, co jsem napsal, jste nepochopil vůbec nic. Vůbec. Prostě zatmění. Snad Vám pomůže malý návod: On ten Mojžíš mluvil o Česku?
No tak se mějte.
26. 12. 2009 | 21:55

koloběžka napsal(a):

Jediné řešení pro naši malou zaprděnou zemičku, kde si lidé tak akorát všechno závidějí, je osvícená diktatura. Nikdy jsem nechápala svého tatínka, který vždy litoval, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko. Teď už vím, o čem mluvil. Jen považte - poučenou vládu bychom měli zajištěnou a byli bychom dvojjazyčný národ - jaká výhoda; pak už by se stačilo naučit jen aj nebo jiný jazyk....
26. 12. 2009 | 21:58

Kritik napsal(a):

Jak vidno z čláku, paní autorka se poučila z praxe a nejspíš hlavně od svých klientů. A přišla na to, že tu hrůzu zde je možné vyřešit jen Božím přičiněním. V tom má zajisté pravdu, ale je zde jedna podmínka. A tou je pokání (či methanoia, neboli vnitřní proměna). Jen tak to funguje, musí si však začít každý sám u sebe. Dokonce město Ninive, do nebe volající svou hříšností, bylo ušetřeno před Boží zkázou, když jeho obyvatelé učinili pokání. A jak poté Jonáš plakal, že se zkáza nekonala a on neviděl destruktivní show, na kterou se tolik těšil.

Takže musí začít každý sám u sebe. Zkuste nechat kolovat podpisový arch s Vaším prvním podpisem a uvidíme, zda se k pokání někdo připojí. Docela bych této zemi přál, aby podpisů bylo tolik, jako obyvatel.
26. 12. 2009 | 21:58

Zach napsal(a):

to: MvM

To já se domů vracím vždy rád, i když je to asi ještě horší, než jak to paní Klára popisuje.
Je však pravdou,že si někdy říkám:nejseš ty úplně blbej?
Naštěstí se sám sobě můžu vymlouvat, tak jako Big Jirka(čímž ho také srdečně zdravím), že to v mém věku je jaksi šumafuk.
Hezký večer všem, Zach
26. 12. 2009 | 22:07

karelhá napsal(a):

paní KVS,hezký večer přeju,
ale proč tolik pesimismu v povzdechnutí
..Vládne volbami neustavená vláda .. ?
Vidím to právě naopak, po dlouhé době máme vládu, která bezprostředně nestojí např. na takové množině opor, slabin, pilířů a pojistek demokracie ať už se nazývají opoziční smlouva, informace od strýce Vika, pravdomluvnost a čest p.Topolánka, zkorumpovaní a vydíraní poslanci, VeseckáKučeraaspol, zásadová prohlášení a činy pana Schwarzenberga aj....
Mám pocit a doufám, že tahle do voleb 2010 nesvržitelná vláda prostě nemá šanci být horší, než ta předchozí. A to považuju za pokrok.
26. 12. 2009 | 22:08

Zbyněk Matyáš napsal(a):

koloběžka:
Škoda, že tatínek Vás i sebe nepoučil o tom, proč se R.-U. rozpadlo. Kromě všeobecné Schlamperei také nepoučenou byrokratickou vládou.
26. 12. 2009 | 22:11

Imhotep napsal(a):

Zbyněk Matyáš, Béda:

Nedojal mne, ale překvapil. A to tak, že velmi. Pokud i v podobných institucích začínají lidé myslet i na jiné věci než peníze, pak se možná něco změní.
Navíc jeho slova sedí naprosto přesně.
26. 12. 2009 | 22:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Kritik:
"tu hrůzu zde je možné vyřešit jen Božím přičiněním" To jo! :))
P.S.: Ten nick vám někdo poradil?
26. 12. 2009 | 22:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Imhotep:
A pro to překvapení si člověk nevšimne velikosti poplatků. :)
26. 12. 2009 | 22:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

karelhá:
Škoda, že občan nemůže volit úřednickou vládu. Jedinou nadějí občanů je volební pat a dlouhodobé povolební hádky partají.
26. 12. 2009 | 22:23

Imhotep napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Račte si povšimnouti, že nepíši o isntituci, ale konkrétním člověku. U té banky nemám účet a dokonce mi nevyhověla při žádosti o hypotéku. Mám snad kvůli tomtu všechny zaměstance té banky považovat za špatné?
26. 12. 2009 | 22:23

Rolf napsal(a):

Omyl !
Zakladem nejsou vztahy - ale moralni zasady !
Bez tech jsou ty vztahy jen domecek z karet !
26. 12. 2009 | 22:51

882911 napsal(a):

To Bigjirka
Tohle není první prohlášení, že není koho volit.
Tak nová strana se starými protřelými harcovníky knížeti pod křídly nebo dva roky stará strana bez většího ohlasu v médiích? Třeba bychom se tady dokázali na něčem dohodnout?
26. 12. 2009 | 22:58

Lukáš HERCLÍK napsal(a):

Teda vážená paní Samková, já opět smekám.
Nádherný a krásný článek, takové Lukášek rád, proč si nenalít čistého vínka:)

A co s tím dámy a pánové?
... Zobrazit více
Každý slušný člověk ví, že už to takto dál nejde. Sametová revoluce podvod a od toho pramení veškeré to novodobé svinstvo.

Už jsem unaven pořád dokola omílat své hesla, řeknu to prostě.

Společnost musí dojít k morální a hospodářské revizi, prostě bohužel pozavírat půlku země (doufám, že méně) a začít znovu s nulovou právní a obecnou tolerancí, ALE S PRÁVEM A SPRAVEDLNOSTÍ PRO KAŽDÉHO!!!

Myslím, že článek mluví za své, hezký zbytek vánočních svátků všem:)

lh
26. 12. 2009 | 23:34

Filip napsal(a):

no a Paroubek si surfuje:
http://www.serenadavanoce.c...

hehee
sere na vas
26. 12. 2009 | 23:46

bigjirka napsal(a):

Lidi, já fakt nevím, ale zdrhnout je pozdě (pro nás v letech). Snad s tím zkusit něco udělat zakládat novou stranu nebo resuscitovat již existující je asi pozdě před nadcházejícími volbami, ale zcela určitě nebudu volit socany, komanče, lidovce, zelené, asi ani ODS a pak už moc na výběr není.
Tak zatím ..brou
26. 12. 2009 | 23:54

Dag napsal(a):

Včera jsem zhlédl Monthy Pythona Život Briana. Vaše "skvělá" analýza mi ho nikoli mimoděk připomněla. Analyujeme, schůzujeme, hledáme chyby a viníky, důvody, diskutujeme, hlasujeme, přijímáme rozhodnutí a píšeme zápisy s pocitem, že jsme odvedli tu správnou práci a učinili pro nápravu, co bylo v našich silách, místo skutečně abychom konali.
Co vlastně bylo cílem Vašeho blogu? Analyzujete, poukazujete, zdviháte varovně prst, předvádíte, že víte, nebo burcujete?
Víte, miluji zvratná zájmena, zejména "se". Máme nejpracovitější "Se" na zeměkouli. Radíte "nadechnout se", a co dál? Nadechujeme "se" každé volby. Jen každý podle svého uvážení a hlavně potřeb. Klidně jsme ochotni tolerovat cokoli, jen když se budeme mít dobře. Budeme nadávat na rostoucí státní dluh, hořekovat nad tím, jak nebude na důchody, až z nás budou penzisté, či tolerovat a denodenně využívat korupci, ale klidně zdvihneme ruku pro ty, kteří rozhazují a rozdávají státní majetek plnými hrstmi nebo prošustrují stovky milionů z našich daní třeba za refundaci poplatků o doktora. Jen když nepřijdeme o svou kuličku či ještě lépe k ní dolepíme ještě alespoň malilinkatý kousíček hnoje.
Myslím, že máme dostatek prostředků a nástrojů, právních i ústavních, a mnoho způsobů, jak působit. Jenom bychom museli chtít je používat a hlavně začít u sebe. Každý.
26. 12. 2009 | 23:54

Imhotep napsal(a):

bigjirka:

A je nutné zakládat novou stranu? Skutečně je politika tak všemocná?
26. 12. 2009 | 23:57

Marcel Derian napsal(a):

Panenko Marie, to je ale příspěvků :-) Jinak, KVS zdravím, přeji krásné svátky a vše OK do nového roku, tobě i celé rodině. K textu si myslím že je malinko pod tvou úroveň. Jinak na tvou otázku odpovídám - ano, mám řešení. Řešením je malý stát, čím méně toho bude totiž možné rozfofrovat na bohulibé účely, tím méně se toho může ukrást. Podvody na lokální úrovni se mnohem lépe odhalí než na státní úrovni. Proč mít tak rozsáhlou státní policii, hasiče, atd. když by mohli být budováni na lokální úrovni (třeba jako systém šerifů v USA). Dále prosadit to, že když se jedná o veřejné výdaje, tak vše musí být veřejně přístupné - včetně nabídek a výběru nejlepší nabídky, losování provádět pomocí nezávislého generátoru čísel ze staťáku. Zavést kontrolu veřejnosti, do soudních porot, komisí o zakázkách, atd. jmenovat zástupce veřejnosti.
27. 12. 2009 | 00:27

Ráďa napsal(a):

Milá paní Kláro,
nikdo Vám nenabízí řešení. Co toto: totálně sabotovat státní správu. Stejně jako komunisté v minulém režimu, stejně tak současná sebranka fuguje pouze díky "součinnosti" obyvatelstva. Pár komunistů nemůže ovládat 10 mimilionů obyvatel - pokud tito nechtějí být ovládáni a pokud tito se aktivně na nepravosti nepodílejí. Každý sám za sebe může začít sabotovat - jakýmkoliv způsobem současný režim. Ten, kdo to neudělá - prodlužuje uměle existenci a pohodlí gaunerů.
27. 12. 2009 | 00:27

Jan Vaculík napsal(a):

Zdravím velejemnou společnost a Bigjirku obzvláště!!!
Pokusil jsem se přečíst blog i diskusi. Ale čiší z toho deprese. Momentálně mám pokleslou náladu, m.j. taky proto, že jsem absolvoval diskusi pod blogem Jiřího Justa. Vorošilov a Jelena mě dorazili.

Založit novou stranu? Subjektivně: není sil. Objektivně: A asi by nebylo rozumné brát TOP09 vítr z plachet, teď, když má rozumně našlápnuto. Jak tu už někdo řekl.

Ale doména je dobrá - třeba se bude hodit, Jirko! Hned mi došla ta známá zásada: lepší malý čin, než velká slova! A zlepšila se mi nálada.

Kdyby se měla zakládat politická strana, která by byla LEPŠÍ-ČSTŠÍ-MRAVNĚJŠÍ, tak to má cenu jedině tehdy, když se vymyslí, jak to pojistit, aby to nedopadlo stejně jako se všema ostatníma: teda abycho odhodlaní rytíři nezjančíkovatěli nebo nezbémovatěli (to je mírnější forma), anebo aby to nevzalo konec jako ODA nebo DEU. - Poučit se od zkušenějších?

Dokud člověk nemá žádnou moc, tak jsou ty myšlenky jaksi čistší, a smysl pro spravedlnost vytříbenej. Ale i takový kozák jako Pavel Tigrid se přiznal, jak člověk přichází o soudnost, když se stane ministrem.
27. 12. 2009 | 00:29

Ivo Kaipr napsal(a):

Pěkné. Kéž bychom už byli společností, která je natolik soudržná, že dokáže vygenerovat Milostivé léto jako pravidlo. Jenže něco takového neumíme, sebeorganizační aktivity v ČR fungují jen v malém rozsahu, jakmile se někdo pokusí o větší síť založenou na pravidlech, nikoliv na lidech, vznikne nakonec zase jen volné spojení mnoha malých sítí - klientelismus. A ta pravidla, která měla být páteří pro velkou síť, slouží zase jen jako stafáž pro malé klientelistické sítě. Justice je typický příklad.

Ano, podstatné jsou vztahy. A v nich je potřeba podívat se na setrvačnost, jak vztahům u nás (ale asi nejen u nás, zas bych nebyl tak sebemrskačský) rozumíme. Jak je předáváme v rodinách dětem a v institucích novým členům. U nás jakoby nikdy neplatí pravidlo (zákonné) rovnosti, vždy platí, že člen dané klientské sítě (dosaďte si: rodina, ekonomika, zdravotnictví, úřad, politika...) má vůči nečlenovi privilegované postavení. Najděte mi úředníka nějakého stavebního úřadu, který v případě stavebního povolení pro někoho z rodiny řekne „Já to nechci ani vidět, jsem podjatý.“. Vždycky je to obráceně: „Jasně, já zajdu za Frantou a dohodneme se.“

Pro hlubší vysvětlení tohoto článku je ovšem nejlépe přečíst si něco od Ivo Možného, napoví třeba i rozhovor zde: http://www.reflex.cz/Clanek...

Pozor - výsledek vzájemných střetů každého s každým je nepředpověditelný. Žraloci se mohou z nezbytí kultivovat, ale taky mohou chaoticky rozbít i to, co dosud (jim navzdory) jakž takž funguje - a stát se pak postupně stane kořistí klientelistických sítí odjinud. Záleží na intelektuální úrovni aktérů, zda budou nebo nebudou hrát aspoň na dva tři tahy dopředu.

Samozřejmě, že by bylo nejlepší, kdyby se do zatuchlého rybníka začali vracet mladí a schopní lidé, kteří úspěšně zvládli život za jeho hranicemi. Jenže aby takové návraty neskončily zase jen u nějaké sítě malého rozsahu, musí tu být prostředí, které dovolí kontinuální růst - a to především v politice, protože od ní se zatuchlost a případná změna odvíjí.

Zdá se mi, že cesta by mohla existovat odblokováním volebního systému. Ani by to moc nikoho nebolelo, protože řešení by přišlo samovolně a postupně. Takže by se ti chytřejší z dosavadních klientelistických sítí mohli ku prospěchu svému i ostatních přizpůsobit. Protože dnes je tady opravdu problém, který z článku jasně vyplývá: vystoupit z mafie není kam, lze jen odejít mimo tenhle stát. Pro výše postavené členy mafií, kteří by už chtěli žít „normálně“, tady neexistuje nenakažený ostrov.

Konkrétní návrh postupu změny viz:
http://kaipr.blog.respekt.c...

Nebo expresivněji tady aspoň minimální rada, kterou lze použít individuálně, když (jako obvykle) hromadnější vůle ke změně nebudeme schopni :
http://derer.blog.respekt.c...

A když to necháme být, nejspíš nás čeká tohle:
http://travnik.blog.respekt...
27. 12. 2009 | 02:07

ada napsal(a):

jeden skromny dotaz ,to by jako na ten roh mel zase troubi Mojzisek Menchustein ? Trosku mne chybi ta hlavni pravda O KOM se mluvi ?? Preci normalni clovek vi ze zidi rozkradli za 30 poslednich let snad uz vsechno ( celosvetove ,ma snad byt VelkoCesko vyjimkou .Nemuze vzdyt se tam sjeli jako do raje . Viz realestate a podobne a zbidaceli obcane ani netusi kdo ze jim to chysta
27. 12. 2009 | 04:56

Michal Š. napsal(a):

Vrátím se k ML, kde se objevila myšlenka o světonázoru. Chceme-li nebo nechceme v každém z nás existuje něco jako světonázor. Bohužel ten současný průměrný český se opírá o KULT PEŇEZ. Asi to není nutno dále rozvíjet. Změnte jej, nebo oslabte a změníte myšlení lidí.
Oslabte jej například pocitem vlastenectví, kde v státní svátky na náměstí uspořádají státní úředníci míting, kde zazní státní hymna a pár lidí promluví k výročí. Nahradte ty happeningy a modloslužebníky uctívající za ochrankou sochy a změníte myšlení lidí.
Bylo by dobré, aby ve veřejnoprávních médiích se objevovali více řemeslníci, zamědělci, vědci a umělci kteří tvoří pravou hodnotu a ne podnikatelé, spekulanti a politici honící se za penězi.
Vím, že je to nereálne, možná spontáně vznikne někdy hnutí, které pravé hodnoty společnosti objeví. ...
27. 12. 2009 | 05:56

zdesta napsal(a):

K.V.S. Píšete o kvalitě vztahů.Ty se jsou podmíněny kvalitou jedince. Jaká jsou dnešní měřítka na tuto kvalitu.Barák s bazénem,Mercedes,hadry od Armaniho,hodinky zn.Rolex etc.Ejhle-kvalitní a úspěšný člověk.Zasluhuje úctu.Co víc dodat.Etika,morálka,poctivost,spolehlivost a podobné vlastnosti jsou dnes balastem.Ve společnosti kde je prioritní osobní zisk (bez toho balastu)nemůžeme očekávat žádné zázraky.Realita je taková jaká je.
27. 12. 2009 | 08:14

Béda napsal(a):

zdesta,

šetření a systém soustavného růstu.

Ti samí politici, kteří zavinili neustále narůstající dluh, kteří stáli u zrodu různých tunelů, tutlali všemi prostředky korupci, ti samí bankéři, kteří nám doslova vnucovali půjčky, hypotéky a život na dluh nás dnes přesvědčují v roli zjevitelů pravdy o potřebě šetřit, o morálce...

Přitom ať se rozhlédnete doprava - doleva, téměř všude je to stejné - všichni (až na zcela ojedinělé výjimky) jedou na dluh.

A viníci, jako kdyby nechumelilo (nejen v ČR) nyní v roli mravokárců, kteří jedou ve starých vyjetých kolejích dál vedou svá stáda na konečnou porážku.
27. 12. 2009 | 08:31

Mirek napsal(a):

Všichni jsme se na tom podílele!!To si musíme uvědomit.Již tím,že jsme nešli k volbám,že jsme šli k volbám a volili toho,koho jsme bezmyšlenkovitě vhodili do volební urny.Tak jako za komunistů.A volili pořád dokola ty samé.jak strany,tak lidi.Takže můžeme v první řadě nadávat sami na sebe !!!
27. 12. 2009 | 08:32

Lila napsal(a):

to Marcel Derian

Máte pravdu v tom, že na lokální úrovni je na podvody, korupci, klientelismus, nepotismus lépe vidět, než na úrovni celostátní, ale udělat s tím něco je téměř nemožné. O to víc je to frustrující.

Mohla bych vám popsat osudy několika konkrétních lidí, kteří se o to pokusili... Nebylo by to moc veselé čtení.
27. 12. 2009 | 08:53

P.Marek napsal(a):

To : bigjirka
Píšete, že "ve vašem věku už nemůžete nikam zdrhnout".
Nebojte se a zkuste to.
Bude to alespoň malá pomoc pro zkvalitnění a ozdravění zdejší společnosti.
27. 12. 2009 | 08:59

Míra napsal(a):

dotaz na Lilu - kdo tam ty politiky dosadil??Vy sami,kteří tam žijete.Kruciš vždyť jste sui je tam sami zvolili !!!
27. 12. 2009 | 09:01

Lila napsal(a):

to Mirek

Probůh, copak někdo z nás dokáže přesně odhadnout, jak se ten který člověk zachová, když dostane moc? Znala jsem několik původně slušných a schopných lidí, ale politické milieu je tak semlelo, že je nepoznává ani vlastní rodina...

Tvrzení, že na celospolečenském úpadku morálky máme podíl všichni, odmítám. A taky si nemyslím, že ho odstartoval až rok 1989; bylo to o dobrých dvacet let dříve.

Domnívám se, že růžový nátěr atrapy tanku č. 23 neměl na vzestup parazitů a korupčníků pražádný vliv.
27. 12. 2009 | 09:15

Helena napsal(a):

Děkuji Vám paní Kláro, a děkuji všem diskutérům, kteří přispěli k mému pobavení a inspiraci.
Vždy je naděje.
Jen jí hledat u mladých, kteří vrátivši se ze zahraničí uvidí pod pokličku - se mi moc nezdá nadějné.
Pod pokličkou je jen to co se tam dalo a připálit jí dokáže i mistr kuchař i začátečník.
To, že připálená kaše smrdí po celém světě je o ničem jiném.
Buď do té kaše dáváme něco nesprávného, nebo se moc nestaráme o to, kdo jí míchá. Necháme si naservírovat blaf a pak se divíme, že nám je z toho špatně.
Vždy je naděje.
Kdo si chce pochutnat a jíst zdravě, tak pro to může něco udělat sám.
27. 12. 2009 | 09:18

grőssling napsal(a):

Paní KVS,
řekl bych, že máme co jsme chtěli. Pravda a láska zvítězila nejen nad lží a nenávistí, ale co víc, dokonce nad smrtí. Neboť jak jsme se před pár dny dozvěděli, snad deset lidí využilo svobody a lidských práv získaných za nového režimo k tomu, aby dobrovolně zemřeli na podvýživu a podchlazení. Mezitím ale sedláci nemohouce prodat své potraviny kvůli nízkým cenám, lijí tyto jako hnojivo na pole. Zato party loajálních právníků obhajují vítěze tohoto režimu až k evropským soudům, majíce zálusk na část z tučné smetany.

Že to chodí tak jak píšete tam, kde vládne buržoazie a její poskoci, Vás přece učili na VŠ, katedře marxismu-leninismu, nebo jste chodila za školu ?
27. 12. 2009 | 09:19

Petr z Tábora napsal(a):

to Marcel Derian, Lila :
Naprostý souhlas. Kapři si rybník nevypustí a systém chovu ryb nezmění.

to Míra:
Při stávajícím volebním systému to není jednoduché. Pokud chcete volit neparlamentní strany tak zase každý zohledňuje šanci strany dostat se přes 5%, aby jeho hlas nepropadl.
Nicméně nejhorším rozhodnutím je nejít k volbám, na všech úrovních.
27. 12. 2009 | 09:21

Lila napsal(a):

P.Marek

Kdybych chtěla být jedovatá, tak bych řekla, že naším velkým problémem je málo bigjirků, s jasně formulovaným názorem, a moc P.Marků.
27. 12. 2009 | 09:26

klarasamkova napsal(a):

Lilo, o tom, že je nepředvídatelné, jak se který člověk zachová a vyvine, když dostane moc, bych mohla opravdu povídat.... hodně dlouho a hodně osobně. Ale ještě na to není doba.

Marceli Deriane - moc Tě zdravím, postrádala jsem tě!!

a nyní
NÁVRH ŘEŠENÍ
1) Uvědomme si, že to budou právě podvodníci, justiční mafiání etc., ba i státní moc samotná, kdo se začne nastalým poměrům bránit, protože i pro ně to začne být neovladatelné a nezvladatelné. Viz na příklad:

http://slepeckahul.pecina.c...

To se jeden nestačí divit, že pane ministře....

2) Problém spočívá v tom, že lidé tak zvaně nemájaí zájem o věci veřejné a nejsu oschotni jít k volbám. Což je bohapustý omyl. Lidé MAJÍ zájem o věci veřejné, jen se odmítají účastnit pakárny jménem parlamentní a jiné volby v té formě, v jaké jsou. Takže doufám, že Pirátská strana půjde do sebe a udělá jednu jedinou věc, kterou po ní máme všichni chtít, totiž vytvoří a dá na net a rozšíří návrh zákona o elektronickém hlasování ve formě SMS, včetně technických pokynů jak zabránit zneužití opakované volby z téhož čísla. Když to ale zvládli na Big Brother, Vyvolených a Superstar, tak by se o snad mohlo zvládnout i zde - nemyslíte??
A my všiáchni ostatní: VŠEM politickým stranám kudlu na krk a JEDINÝ zákon, který musí projít do voleb, je ten o elektronickém hlasování.
3) Račte si vybrat kteroukoliv politickou stranu dle vlastního vkusu a orientace. Odhadněte dle průzkumů, kolik křesel asi dostane a pomocí volebních preferencí zvolte kohokoliv jiného než těch prvních X, kteří se tam mají dostat na základě rozhodnutí stranických sekretariátů.... Když se karty promíchají, bude lépe. Já vím - podmínka nikoliv postačující, ale nutná.

Klára
27. 12. 2009 | 09:29

Palous napsal(a):

Gratuluji,rozbor naší společnosti proveden k výtečné analýze.Já mám názor spíše ten,že bychom se spíše jako jedinci měli podívat jak a co jsem udělali,kdo se opět nechá vléct v toku řeky díky své lenosti a typické české švejkovské povaze...stačí komerce,pár stupidních pořadů v TV NOVA a nejčtenější deník BLESK a malý hloupý český HONZA je spokojen.Má plný břicho,TV jede, na koleně má pivko atd...Pak mu Paroubci dají zadarmo párek a kousek chleba a dále spokojen.Sem tam si zanadává ,na někoho pošle udání (když to nemám já nebudeš mít ty) a je to...Nikdo dnes za nikoho nic neudělá,tak hejbněte svým zadkem a pořád si nestěžujte,když někdo vybočuje z řady...
27. 12. 2009 | 09:29

Jirka napsal(a):

Hezky jste politicko právnickou mluvou popsala stav, který tady panuje a o kterém nemá tušení jen absolutní ignorant. Popisujete všem známou a nijak novou informaci, které si jsou občané vědomi. A co dál? Nebo to je celé? Nebo chcete abysme nečinně čekali na vyzvánění rohu? Váš blog budí dojem nesouhlasu s daným stavem, ale nenabízí řešení. Jen nabádá k čekání s tím, že ono se to nějak samo zhroutí a tím i vyřeší! Velmi mě to připomíná V.H. ten zase národ držel na uzdě s kecy o dani za demokracii s tím, že se situace bude zlepšovat. A váš blog je jen a jen zase o tom, že se to časem vyvrbí a bude zlepšovat. A vztahy mezi lidmi? Ty jen odrážejí stav společnosti a úroveň společnosti se velmi, velmi podobá úrovni jejich politických představitelů. Podle vztahů mezi občany by se dalo usoudit, že jsme hodně hluboko, možná dokonce hloub než před rokem 89. Návrat před rok 89 nikdo nechce, ale tohle bahno taky ne, tak co s tím? Čekat nebo se zase vzchopit jako národ v r.89 a jít udělat pořádek? Čekat, že? Hm,blog působí docela revolučně, ale v podstatě říká čekejte!!! To nám říkají už dvacet let.
27. 12. 2009 | 09:31

klarasamkova napsal(a):

Grösslingu, za škiolu jsem na m-l nechodila, na rozdíl od jiných jsem referáty tupě neopisovala, ba díla klasiků i četla.... jakož i klasiky jiné :-)

To, co tady zvítězilo, není pravda a láska. Zvítězili tady kavárenští povaleči s nabubřelým egem, kteří vesele hlasovali s komunisty s odůvodněním že "oni ale hlasují proti ze zcela jiných důvodů". V letech 90 - 92 jsem s nimi měla řadu konfliktů: s Honzou Sokolem, Dienstbierem, Uhlem a dalšími a dalšími, kteří svymi FAKTICKÝMI postoji komunisty podporovali pod záminkou "spravedlnosti". Je to, bohužel dávno zapomenutá entita Občanského hnutí (jinak zvaní hydroxidi) a jejich nástupci, včetně jejich pohrobků v podobě rovněž zemřelé Unie svobody a pod., kteří nás dostali tam, kde jsme. Ne za všechno mohou komunisti (a že mi to, teda, nejde moc přes psysky, tohle prohlášení), za mnohé mohou tito intelektuání nedovzdělanci, pro které bylo nejdůležitější utvrzení jejích vlastního EGA. Nač hledat pravdu, když ta může bolet, když ještě navíc se může ukázat, že jsme to MY, kdo se zmýlili???
27. 12. 2009 | 09:38

Sociální vysavač napsal(a):

Paní Veselá.
Nejen naši politici si nezaslouží naši podporu a důvěru.
Ale i mnoho našich občanů kteří žijí jako příživníci a vysávají tento stát do poslední koruny-ti si nezaslouží vůbec NIC!
27. 12. 2009 | 09:39

hanah napsal(a):

Paní KVS,
máte na mysli také pana Pavla Němce, který si coby ministr spravedlnosti tak šikovně uzavřel smlouvy pro svou budoucí advokátní kancelář a díky kterým nyní vydělává miliony ? A toho stejného Němece, co zdědil v USA miliony po jakémsi strýčkovi (sakra ta náhoda) kratičce poté, co statečně osvobodil katarského prince ?
Co Vy na to jako advokátka ? Co na to Vaši kolegové advokáti?
A co na to Advokátní komora ? Myslíte, že se tím zabývá, když se v očích veřejnosti tento "advokát" tak hrubě zpronevěřuje etice , morálce i obyčejné lidské slušnosti ?
27. 12. 2009 | 09:42

VelkoMoravák napsal(a):

Rozumím a moc dobře.
Je to jako ve hře super dramatika Havla.prostor nějaké divadlo ,na jevišti spousta herců si dělá a říká co chce.Všichni zaměřeni na hlediště unavený a znuděný divák platící (občan) účinkujícím zaručující obživu.herci spokojeně paří a divák je nasraný že do toho teatru vůbec lezl.Podpořil takový chaos.
27. 12. 2009 | 09:44

Lila napsal(a):

to Míra
Kvalitu jednotlivých kandidátů by měla garantovat politická strana, která ho voličům nabídne na své kandidátce. Ta za něj nese odpovědnost, a ta by měla také vyvodit důsledky z jeho případného selhání. (Kandidáty nasazuje strana, nikoliv volič.)

Pravdu má Petr z Tábora, při současném volebním systému nemá volič moc na výběr. Prakticky rozhodují sekretariáty politických stran.

Z předvolebních průzkumů lze zjistit, jaký výsledek asi strany dosáhnou a pohledem na kandidátky můžete ještě před volbami (sic!) s poměrně velkou přesností odhadnout budoucí složení poslanecké sněmovny či krajského nebo městského zastupitelstva.

Například Dánové mají volební systém, který dává stejné šance všem kandidátům, prvnímu jako poslednímu, tam pak skutečně rozhoduje volič.
27. 12. 2009 | 09:46

P.Marek napsal(a):

To: paní Klára.
Chápu , že na to, "abyste mohla povídat, není ještě doba" a že počkáte.
Tank jste také nenatírala v roce 1985 , kdy to mohlo být nebezpečné ( ne sice mnoho , ale přesto jste dnes mohla nosit medaili "za odboj" ), ale počkala jste až na rok 1991
Ale i od toho roku 1991 se pro jistotu distancujete, že ( viz zdejší diskuse )?
27. 12. 2009 | 09:53

Admirál napsal(a):

Bigjirka se chystá iniciovat vznik nové strany s pravostředovým liberálním zaměřením.

Jsem k projektu nové strany poměrně skeptický a to nikoli proto, že se necítím být pravostředový liberál ale proto, že jsme se už dostali do stadia, kdy už nejde vůbec o nějaký střet ideí ala pravá proti levé, ale o souboj jedndné hromady peněz proti druhé hromadě peněz.

Bigjirko, dovedete si představit, jak by s Vámi dokázali zatočit, pokud by jste jim začal míchat polívčičku? Asi ano (viz. Čunek).

Mají svoje noviny, mohou Vás beztrestně vláčet blátem. Pokud se dostanou do problému, mají dost peněz, aby si zaplatili paní Veselou Samkovou, aby je z toho vysekala. Pokud by byly další problémy, májí své soudce, lobisty, lidi ve vládě, v parlamentu.

Proti penězům se dá bojovat pouze penězi. Ale to se dostanete na úroveň těch, proti kterým bojujete.

Dneska už docela chápu, jak vzniká podhoubí revoluce. A taky už chápu, proč se mnoha chytrým poctivým lidem, nepodařilo směřování k takovému průseru zvrátit.
27. 12. 2009 | 09:55

Lila napsal(a):

hanah

Informaci o dědictví P. Němce po strýčkovi z USA máte ověřenou, nebo je to jen domněnka? Nechci se ho zastávat, ale to dědictví bych nevyloučila; v jejich rodině měli několik hodně úspěšných lidí, včetně ministra prvorepublikové vlády.
27. 12. 2009 | 09:56

Ládik napsal(a):

Admirál:
proti penězům se nemusí bojovat jen penězi. Gándhí formou pasivní rezistence na krátkou dobu sjednotil muslimy a hindy - a dosáhl samostatnosti Indie.
27. 12. 2009 | 10:07

Béda napsal(a):

KVS,

nechci se plést ale hned někde v začátcích byl zrušen zákon o vedoucí úloze KSČ, papalášům z KSČ byly a prakticky až dodnes jsou zapovězeny vedoucí funkce ve státní správě, byl právně zakotven zákaz propagování násilných a nesnášenlivých ideologií... Tento zákaz byl samozřejmě praktikován velice selektivně (netýkal se tzv. transformovaných komunistů...).

Pokud je mi známo architekty posametových politických (to by byli - viz výše - vysloveně sami proti sobě) i společenských změn nebyli komunisté. Byli to spíše lidé z okolí p. Klause, Havla...

Na blogu p. Žáka jsem uvedl převzatý soubor českých miliardářů. Je zajímavé, že na otázku, kteří z nich jsou komunisté se mi nedostalo přímé odpovědi.
27. 12. 2009 | 10:24

Admirál napsal(a):

Ládik - hmm, pasivní rezistence, sjednocení, Gándhí.

Nedovedu si představit pasivní rezistenci ala Čechy.

Dovede si Vy osobně představit, že se sjednotíte se s poctivým čkvěkem ale socialistou?

Kde vzít Gándhího?

Gándhí měl podporu kléru (a to není málo, Gándhí měl jejich prostřednictvím možnost šířit své myšlenky).

O koho by se měl opřít český Gándhí? Jak by šířil své myšlenky?
27. 12. 2009 | 10:38

Josef K. napsal(a):

Vždy jsem byl přesvědčený, že změny 89 byly jen důsledkem napětí mezi stranickým kapitalismem, privatizací brežněvovskými elitami již ovládaného majetku a hospodářského a kulturního rozvratu systému po zhroucení stalinského terorismu. Přesto však, většina, zdá se mi, toužila po změně mravního klimatu. Bohužel, k němu nedošlo a patrně ani dojít nemohlo: dnešní oligarchie se prostě rekrutuje z hluboce zakotvených pavučin různých participantů na brežněvovském systému, jejich potomků. Pokud projdete české oligarchy je to zřejmé. Možná zde jednou někdo pochopí, že mravnost je ekonomická veličina, ale to nebude dřív než se zde vše zhroutí, patrně.
27. 12. 2009 | 10:49

Nestor napsal(a):

A teď vám ten článek přeložím do češtiny:

"Nemůžu překousnout, že na soudkyni soudu pro lidská práva byla nominovaná Brožová, a ne já".

To ona je ta "kterou každý nenávidí" a které se spousta lidí chce zbavit. Zbytek článku jsou jen generické kulisy.
27. 12. 2009 | 10:51

Ládik napsal(a):

Adm:
je to jen příklad, že peněz nemusí být vždy potřeba. Nemyslel jsem tím čistou analogii, jen možnost. Sám nevím, co s tím. Bigjirkův názor je přijatelný, ale možností bude více - v době internetu. Rozhodně je ale lepší něco činit, než jen přihlížet, až husákovi vnuci budou ekonomicky činní (pak už snad bude společnost normální).
Zbraní socanů je zejména to, že samostatní lidé se neradi sjednocují. A když se sjednotí, za pár měsíců vymyslí frakce.
Pocestný tady napsal "blbé děti = malé důchdy". Bohužel my jsme těmi blbými dětmi (mi je 51) a vyžerem si vítězný únor.
(omlouvám se za neuspořádanost myšlenek, ale bavím se při psaní s husákovými vnuky).
27. 12. 2009 | 10:52

bigjirka napsal(a):

Lilo, děkuji.
Klárko, není to s přímou elektronickou demokracií tak jednoduché. Nedávno jsem kvůli potenciální zakázce byl v kontaktu s jedním pološíleným člověkem, který na tom chtěl pracovat. Nic proti tomu, ale když jsem ho upozornil na problém neanonymity hlasování, náhle z něj vyhřezlo, že to právě chce a že je to zastánce určitého typu totality (viz taková ta sci-fi o elektronické knize). Taková odrůda marxismu opřená snad více o utopický socialismus. Začal mi číst levity, že můj honorář je nemravně vysoký ve srovnání s pokladní z tesca (nemluvil ovšem o své marži celkem úspěšného obchodníka). Tedy už jen zkráceně: v každém IS, kde o něco jde, musí se uživatel autentizovat a to tedy vlastně bez ztotožnění nejde. I když se pak identifikační údaje můžou stripnout, systém je v určité chvíli má pohromadě s hlasováním. To je dosti problematické.
27. 12. 2009 | 10:55

hanah napsal(a):

Lilo,
info o dědictví z USA samozřejmě ověřenou nemám. Jen vím, a to z velmi velmi dobře informovaných zdrojů, že se TO spojilo s dědictvím, aby se TO jaksi "vypralo" a legalizovalo...
27. 12. 2009 | 10:56

bigjirka napsal(a):

Imhotepe, Admirále, zatím není vidět jiná možnost, než systém klasické demokracie. Vše ostatní nějak kulhalo a zvrhlo se hned nebo za chvíli. Takže bez těch stran se asi neobejdem, je otázka, jak pojistit systém proti korupci. Ať tak či tak, v následujících volbách se odkloním od modroranže. Jejich rozdíl je jen kosmetický a po divadle ve sněmovně se na šméčku dohodnou v hospodě.
27. 12. 2009 | 11:03

Béda napsal(a):

Ládík,

bez peněz není reklama - ani ta volební - a bez ní v moderní společnosti v podstatě jako kdybyste neexistoval.

Dnes rozhodují o politickém směřování finanční lobby. Kupují si média, kupují si v podstatě volby a po volbách si kupují politiky. Nepřímo anebo přímo si kupují i zákony šité na míru, mezery v nich, státní zakázky, beztrestnost...

To je zákon trhu.
27. 12. 2009 | 11:08

Stodůlka napsal(a):

Jsem narozen v roce 1950, v roce kdy bylo vyhlášeno papežem milostivé léto - to vím z podání svých rodičů. Takže další milosivé léto bylo v roce 2000, pokud se budeme držet biblického textu. Takže odpuštění dluhů až za 40 let, to řádné jsme nějak prošvihli. Jinak paní Kláro bezva a zdravím.
27. 12. 2009 | 11:17

klarasamkova napsal(a):

Nestore, že jsem se konečně dočkala toho, že si do mě někdo kopne... ale máte smůlu, tenhle článek jsem začala psát v září, kdy o Štrasburku nebylo ani vidu ani slechu, zejména nikoliv o JUDr. Brožové. Prokazatelně...
Jinak ovšem Vaše poznámka má pravdu v jednom: JUDr. brožová je všeobecně nenáviděná, což jne v dnešní době bezesporu ta nejlepší kvalifikace, vskutku...
27. 12. 2009 | 11:18

klarasamkova napsal(a):

Ostravaku, na Tebe jsem zapomněla... vyhlásit státní bankrot by bylo vskutku to, za co bych se zde mimořádně přimlouvala. Jde o to, jestli by to Janota skousnul....
27. 12. 2009 | 11:21

Ládik napsal(a):

Bédo,
Prodávají lístky na Titanic. Kupují si debily. 50% lidí k volbám nejde.
27. 12. 2009 | 11:27

Imhotep napsal(a):

bigjirka:

K té pojistce:

Velký problém je ve škole. Celkově systém českého školství není v podstatě určen k tomu, aby někoho něco naučil, ale především k tomu, aby předal vzorce chování a zvyků společnosti - tedy konzumuj, odříkávej to, co se chce slyšet, věř v samospasitelnost politické elity atd. Ve chvíli, kdy se ve školách začne učit myslet, srovnávat, vyhledávat informace (i jinde než na internetu) je možnost, že se něco změní.
Pochopitelně i naší zemi existují školy, kde se podbně již učí, ale je jich velmi málo.
27. 12. 2009 | 11:31

bigjirka napsal(a):

Imhotepe, o školství u Šteffla. Školství nedokázali zničit nacisti ani komunisti, to se daří až teď. Skutečné vzdělání vždycky bylo o vyhledávání informací. Internet je skvělý, ale ne všechny info jsou spolehlivé a pro prameny do hloubky je obvykle třeba jít jinam.
27. 12. 2009 | 11:38

Imhotep napsal(a):

bigjirka:

Šteffl je synonymem úpadku školství. To, co se pod pláštíkem "objektivních" testů SCIO vkrádá do škol, je neuvěřitelná devastace škol. debatovat na jeho fóru vyžaduje pro mne pevné nervy a žaludek.
27. 12. 2009 | 11:47

Béda napsal(a):

Ládík,

pak tedy nechápu,proč vyhazují nekřesťanské peníze za billboardy, za usměvavé důchodce na svých volebních toaletních propagačních papírech, celostránkové inzeráty v nejrozšířenějším tisku, volební reklamní spoty v TV... Proč třeba v IHned v předvolebním čase 4 ze 7 hlavních článků je věnováno TOP 09...

Kdepak je vaše místo na tom Titanicu Ládíku? Na hlavní palubě anebo v podpalubí?
27. 12. 2009 | 11:48

Bob napsal(a):

Paní JUDr.Veselá má pravdu. Je zde chaos, parlament už dávno měl být v propadlišti gějin a poslanci se tváří, že jedni nad druhými vítězí, a že je válcují..., to jsme chtěli v roce 1989, tento nikým neřízený politický paskvil komunistů a ČSSD? Asi ne, ale máme takové poslance jaké jsme si zvolili a proto pláčeme sice dobře, ale na špatném hrobě, stejně jako paní doktorka... Je to k zoufání, že kritizujeme a nic se neděje, nikdo nic neřeší, všichni nahoře jsou spokojeni..., proč, no proto, že je to bezedná studna státních peněz a známostí, protože volby se blíží a co když...? Tolik k tomu blogu, se kterým jinak souhlasím, ale my všichni, co máme filipa o tom již víme delší donu. Ale co ti ostatní, rudí, oranžoví, modří, zelení a černí? Kdy to jím dojde, co se děje...?
27. 12. 2009 | 12:05

Matěj Kopecký napsal(a):

Pro bigjirku

Školství je jedna žumpa, kde MŠMT. aby udrželo pro své kámoše místa, a aby ti dole jen makali a nekritizovali vymyslelo RVP a ŠVP, na kterém makají hlavně ti dole a ti nahoře - MŠMT jenom buzerují a nemají ani páru o tom, co se děje a zda je to k něčemu, stejně, jako státní maturity, o kterých nemá nikdo ani páru - tam nahoře, tam dole jsou připraveny. To jsou paradoxy, které ale ani vy a ani já nezměníme, pokud v této republice bude bujet administratíva ...
27. 12. 2009 | 12:13

Kocian napsal(a):

Souhlasim s Dagem.. Co kdybychom se nekde sesli a vsichni plakali? Joj, to by nam bylo ale dobre!!! Z clanku cisi nejaka vyssi centralni organizovana moc - to je blbost, jde o akce chamtivych jednotlivcu.. Clanek je vytrzeny z kontextu a byt jde o jakysi fejeton, tak je spatny.. Az se nekde sejdeme k tomu plakani, mohli bychom se treba i spolecne stydet za svoji zemi.. To by nam bylo jiste jeste lepe.. Dam priklad: me vadi kaceni stromu a totalni neobnova aleji -delam pro to tu vec, ze tajne sazim.. Kazdy si pak mysli, ze to jiste zasadila nejaka organizovana sprava a stromek tam nechaji..Zacneme menit malickosti a prestanme plakat, s koncem plakani se nam zvedne nalada, zvedne se nam hlava a zacne se neco dit - uvidite, mili spoluobcane :-)))). Posilam jeste jeden usmev na konec, tady je: :-)))))))))
P.S.: Pratele, zacina to u malickosti jako je vychova nasich deti, jak je vychovate, takovy bude nas stat za par let - jdete jim prikladem!! Nerikejte pred nimi, ze se neda nic zmenit.. Nedavejte jim nic bez snahy... Jeste pridam usmev :-))))))))))))))))))))
27. 12. 2009 | 12:15

Ládik napsal(a):

Bédo,
ty peníze, co vyhazují za reklamu, mají od daňových poplatníků, ne jejich. A já v tom nejedu, od roku 92 mám svou vlastní loďku.
Myslím, že si nemáme co říct.
27. 12. 2009 | 12:15

Béda napsal(a):

Bob,

máte "pravdu" Bobe. Za zhasnutými světly v devadesátých letech (do r.1997) kdy se systém tvořil, za nastavením "transformačních" zákonů, za privatizacemi stála ČSSD. Sice v období růžového boomu a tigřích skoků nevládla ale vše řídila spolu s komunisty spovzdálí. Tato tajná klika manipulovala ředitele bank, šéfy investičních fondů, ministry vlád, Vladimírem Železným. p. Havlem a Klausem, p. Koženým, Kellnerem, Charouzem, Bakalou, Šrejbrem...

Myslím, že jste tu konspiraci odhalil.
27. 12. 2009 | 12:18

bigjirka napsal(a):

Imhotepe a Matěji, vcelku nelze nesouhlasit. Ministerstvo nagrantuje různým Ústavům, ty vypracují polosmyslné tabulky a osnovy/učivo si mají vypracovat sami učitelé zadarmo (manželka učí na gymnasiu). Nesmyslná tendence, kdy v předmětech, kde se učí basics se mají rovnou vytvářet komplexní mezioborové vazby (na bruslích se sice neudržíš, ale toho trojitého Axel-Poulsena si skoč, přece se nebudeš párat s Rittbergerem..)
27. 12. 2009 | 12:27

bigjirka napsal(a):

Ohledně privatisace: když jsem ještě za komančů přemýšlel, může-li se vrátit kapitalismus, dospěl jsem k názoru, že to nejde. ě z rybí polívky už akvárium neuděláš. Šlo to, ale lék měl spoustu vedlejších účinků, které Klausohryzci přičítají Klausovi. Spousta anglických lordů odvozuje rodinné majetky od pirátů. Tedy samotné "zhasnutí a rozchvácení" byla metoda, která byla zvolena a nechci teď polemisovat o tom, zda nejlepší možná, po bitvě každý generálem. Daleko víc mi vadí to, že navázala zlodějna a korupce (narozdíl od té Británie). Že nejlukrativnější kontrakty nejdou ze skutečného byznysu, ale ze ssavek umístěných v našich kapsách.
27. 12. 2009 | 12:35

Imhotep napsal(a):

bigjirka:

Ano, i o tom to je.
Přál bych Vám ale zažít šok žactva u zjištění, že není nutné, aby společnost řídilo úřednictvo, spousta senátů, parlamentů, lobbistů, poradců atd., ale že to šlo a někde to i jde jinak a mnohem efektivněji. Šok z toho, že nemusí být jen účastníky, ale mohou být i tvůrci, byl velký. Když to žáci jednou poznají a pochopí, tak už stranická propaganda má hned těžší práci.
27. 12. 2009 | 12:46

Béda napsal(a):

Imhotep,

Kde to tak funguje? Co je podstatou toho zázraku? Mluvíte snad o prvcích přímé demokracie a skutečné politické odpovědnosti?
27. 12. 2009 | 12:48

Anička z Kuřimi napsal(a):

Mno,
teď už vím, co jsem před tím nevěděla.
Ze všech vašich příspěvků, až na některé výjimky, mě utvrzujete, že po 20 letech "svobody" s neviditelnou pokřivenou rukou TRHU, byl život v socialismu lepší.
Všichni měli práci, neumírali bezdomovci, nikdo nic neměl a všichni měli všechno.
Nyní mají někteří všechno, zbytek akurát dluhy.
A když se zamyslím, co čekám od života, tak snad stačí zdraví, rodina, bydlení a práce.
Někomu to stačí, někomu ne, jiný chce ještě svobodu, nevím však jakou svobodu.

Za "socialismu" se pracovalo 8,5 hod a padla, nyní někteří schopní pracují 16 hod a je to pro ně málo.
Takže mě vychází, že ta diktatura proletariátu byla k něčemu dobrá.
Nyní se nechávám vykořisťovat 10 - 12 hodin bez mrknutí oka s pocitem, že bych ztratila práci ..
Jsem však svobodná duchem, za všechno si platím, autobusy již k babičce nejezdí, páč všichni mladí odešli do města.
Podnikatelé křičí, že nebudou platit na socky, přičemž nejvíc socek je vysloužilých vojáků a policajtů díky rentám a výsluhovému.
Titíž podnikatelé dostávají dotace z EU na školící centra a podobné projekty od všeho možného i nemožného.

Za 20 let vysněné svobody, jsou vládní dluhy tak vysoké, že i pravicově "nestraničtí" ekonomové bijí na poplach a říkají, že to říkali !!

Perspektivu však mám dobrou, páč v 65 letech se mohu "těšit" na důchod, na který musím naspořit v souromém penzijku.
No, co k tomu dodat, a bude hůř ..
27. 12. 2009 | 13:04

IO napsal(a):

Paní Samková, já radím: popřejte sluchu spikleneckým teoriím a vše, na co se ve svém textu ptáte, Vám bude brzy jasnější, ba možná že úplně jasné! To ale bohužel neznamená, že si s tím vzápětí taky budete vědět rady. Stát, ve kterém žijeme, vznikl v důsledku úsilí o rozbití dvou křesťanských monarchií: Ruska a Rakouska-Uherska. Síly, které je rozbily a které vytvořily Československo, nepracují otevřeně a demokraticky, a proto je těžko lze potlačit demokratickými prostředky, proto to, co vytvoří a nazvou „demokracie“, vypadá jen jako trapný paskvil, jak dojemně pitomá šou. V podstatě tady od vzniku Československa panuje (nikoli vládne, panuje!) oněch 30 pražských rodin. A tím, jak se náš státeček stále více zmenšuje (ubyla Podkarpatská Rus, ubylo Slovensko), stává se ta zemička pro jejich stále rostoucí síly a stále bezuzdnější bezohlednost prostě příliš malá: nás, prosté občany, ten jejich bič už honí po neúnosně malém dvorečku! Východiskem z té mizérie je pouze útěk do jiné, snad větší země, a v ní doživotní statut uprchlíka. Z nástrojů, které nabízí demokracie, zůstává pouze jeden, pramálo účinný: nezúčastnit se voleb, a to v počtu větším než malém, a nedovolit, aby bylo uzákoněno volit povinně. To je jediný „pozitivní“ politický program, který lze v naší situaci volit – ale bohužel jej, pokud vím, žádná politická strana nenabízí. Toš tagasi, po našom!
27. 12. 2009 | 13:20

moravský řezník napsal(a):

Klára tam má jednu vážnou chybu a jedno drobné opomenutí.

Chyba spočívá v tom, že si (spolu s naivní částí veřejností) myslí, že
Fischerova vláda znamená pauzu v činnosti klientel a mafií. Opak je
pravdou. Velice úspěšně se prosazují v rezortu dopravy, energetiky,
težby a průmyslu. Beze změn fungují v rezortu, který omezuje vědu a
degraduje školství. Úspěšně paralyzují rezort spravedlnosti a některé
další.

Její opomenutí spočívá v tom, že zapomněla podotknout, že mafie a
klientely mají sice své podhoubí v předlistopadových poměrech, dnes jsou
z účasti na nich ovšem vyloučeni (až na výjimky) právě komunisté. Být
úspěšný v mafii a v poklidu snovat sítě klientely přepokládá, že
člověk vystupuje jako antikomunista, což v případě komunistů dost
dobře nejde. Jsou svým členstvím natolik ocejchováni, že "slušní
mafiáni" se jim z dálky vyhýbají. I případná spolupráce s nimi
vyžaduje větší konspiraci, než na jakou je mafie zvyklá, a proto by
byla neekonomická.
Dokud nebudou komunisté zrušeni, nebudou se moci bez rizika do činnosti
mafií zapojit po vzoru ostatních.
27. 12. 2009 | 13:22

Lex napsal(a):

Admirál 09:55:10
Vyjasnili jsme si obsah pojmu "Milosrdné léto". Já jsem uvedl válku, Vy jste doplnil revoluci a občanskou válku. S Vašim komentářem souhlasím, pouze upozorňuji, že k revoluci je třeba minimálně dvou podmínek - objektivních a subjektivních, nebo též vnějších a vnitřních.
Nemůže dojít k úspěšnému revolučnímu zvratu bez souběhu obou. Tak tomu bylo v roce 1848, 1918, 1948 i v roce 1989. Vynechám-li vnitřní podmínky (které tu samozřejmě byly), v roce 1948 byly těmi vnějšími poválečné rozdělení Evropy a vliv vítězného Sovětského svazu, v roce 1989 v době revoluce v Československu i ostatních satelitech SSSR právě uvolnění politicky nevolnického postavení.
Jak je tomu nyní? Po dvaceti letech od vítězství demokratické revoluce a po zakotvení v ústavním pořádku všech formálních atributů demokratické společnosti, jejich faktická nefunkčnost či spíše, jak říká Tomáš Pecina, imitace. Já bych přidal ještě jejich ZNEUŽÍVÁNÍ, proti němuž není žádná demokracie imunní, pokud panuje ta zlá vůle, ten "dolus malus", který není prohlášen za trestný, protože jde o morální, mravní fenomén. Vnější pdmínky však chybí. Zahraničím jsme vnímání jako země s pevně ukotvenou demokracií, pluralitou názorů i medií (sic!), se všemi ústavními instituty demokratické společnosti. Ty vnější podmínky tedy nejsou. A také, JAKÁ by to měla být revoluce? Jestli tu (kromě korupce) něco skutečně máme, tak to je ono demokratické ukotvení politického systému. Revoluce "diktátorská, třídně nepřátelská"? Revoluce "anarchistická"? Ba ne, pokud jde o "izolované" Česko, nepřichází v úvahu žádná nová revoluce, když, tak jedině "občanská válka". A ta také ne. Kdo proti komu by v ní stál. Kdo by se přihlásil na tu kterou stranu konfliktu? Na jednu stranu Josef Švejk a na druhou stranu poručík Dub? Anebo bychom si pořídili zahraniční bojovníky - na jedné straně Don Quijote de la Mancha a na druhé staně větrné mlýny? Tahle představa je asi nejvěrohodnější.
Ba ne, páni diskutéři (včetně KVS), to, co jsme si zvolili, si budeme muset do všech důsledků prožít. Nic jiného než demokracii zatím nikdo nevymyslel. A jsme to my, kteří ji budeme muset naplňovat obsahem. Pěkně pomalu evolučně, několika generacemi, žádným zvratem. To nevyřeší žádné nové kouzelné strany bigjirky, ani jím preferovaná TOP 09 (kterou on nazývá "knížetem", jehož bude volit - ne bigjirko, Vy nebudete volit "knížete", vy budete volit Miroslava Kalouska se vším, co za ním je, Karel Schwrzenberg je pouze ikona té strany, a především program té strany, opředený krásnými řečmi o novém stylu politiky, o slušnosti, o pořádku - kolikrát to tu už bylo, maně připomenu Unii svobody, Demokratickou unii, Stranu zelených - a vždycky ty sliby skončily vstupem na vládní pozice, ale samozřejmě, je právem každého svobodně ve volbách podporovat kohokoliv a věřit čemukoliv, tedy neberte to, že jsem si vzal do úst právě Vás jako nic z mé stany proti Vám, naopak, já Vás uznávám, byť jsem někde jinde).
No, a to všechno za předpokladu, že někdo jiný (a my víme kdo na prvním místě), nevezme organizaci "Milosrdného léta" do svých rukou, jak jsem napsal již včera, a jak jsem byl dost nepochopen.

KVS
"vyhlásit státní bankrot by bylo vskutku to, za co bych se zde mimořádně přimlouvala"..
Nezlobte se, paní Kláro, ale tato myšlenka je skutečně do křupava vypečená. To Vás napadlo přímo do hlavy?
Dluhy státu na bedra těch, kdo je nezavinili, a stovky miliard či bilión soukromých majetků primárně vzniklých "vydojením" toho, co tu zbylo po bolševiku (a co mělo být po odečtení restitucí tak nějak jměním nás všech), ty by měly být novým "majákem Rhodským"? Tleskám!!!
27. 12. 2009 | 13:28

PetrK napsal(a):

V ledačems máte pravdu, ale nemalý podíl na tomto stavu máte i vy, zejména chráněním Romů v jejich nemakančevovském úsilí korunovaném podporami a sociálními dávkami.
27. 12. 2009 | 13:44

klarasamkova napsal(a):

Petře K, jen si koípnout, že?? Udělejte si prostý počet: počet Rimůl na trhu práce (cca 100.000) a počet nezaměstnanýc h (cca 500.000) i kdyby všichni Romové nepracovali (což není pravda) můlžete mi říci, kde je těch zbylých 400.000 - marťani, že??
Sociální dávky se nezavedly kvůli Romům, ale ze strachu před hrnickými stávkami při útlumuuhelných dolů. Jen běžte zpět do poloviny 90. let a přestaňte všechno svádět na Romy, což je nejjednodušší...

Lexi, bankrot spočívá v tom, že se sečtou aktiva a věřitelům se zaplatí poměrně k výši jejich pohledávek, avšak nikoliv 100%. Vyčistí se stůl a může se začít počítat znovu a lépe. Podle mého názoru toto je řešení. Ty dluhy máme na bedrech stejně, i když jsme je nezavinili...i když kdo volil ty, kdo rozdávali pastelkovné?? a jiné nesmysly??
Jinak s Vaším hodnocením situace zcela souhlasím a je mi líto, že si to skutečně budeme muset vyžrat... až do dna.
27. 12. 2009 | 14:00

zahara napsal(a):

Zajímavé čtení - řekla bych,že se jedná hlavně o generaci 40cátníků a výše...Třicátníci už v těchto klientelistických vodách nemají příliš šanci plout,žádné vazby vzniklé za minulého režimu nemají,ani tu privatizační knížku už nedostali,takže třeba tam nastane nějaká změna :-)) Ale kdo ví? Mrázkovy děti taky vystudovaly v PLzni...
27. 12. 2009 | 14:08

PetrK napsal(a):

Paní Kláro, kopnu si rád, protože jako důchodce se mohu z okna dívat na pídění se po práci a vědomí jejich práv a chybějící pocit povinnosti.
27. 12. 2009 | 14:11

P.K. napsal(a):

Docela hezké, jen ty "komunisty" bych dal do uvozovek.
Pokud dojde k nějakým změnám systému, tak To přijde z EU. Potom se klidně může stát, že se "odtrhneme"...pokud budeme z celé situace vinit hlavně Romy, méně vzdělané, důchodce...případně samou EU, která se jich "zastává"...
Jako tomu bylo vždy, i teď je nejlepší možností, pokud se nám tady nelíbí: emigrovat, politiku ignorovat, nebo se do ní aktivně zapojit a politikem se stát:-).
27. 12. 2009 | 14:23

jik napsal(a):

Spojte se se studentskou Inventurou demokracie - petice, podpisové akce a třeba i ta ulice bude nutná - atˇ vládne současná vláda, a myslím, že lid si přeje, aby změny v legislativě proběhly ve prospěch odbornosti (současná vláda - zaplatˇpanbuh za ní)a přímá demokracie. nikdo nepotřebuje cirkusový parlament a senát darmožroutů - ti by měli při nejmenším makat, aby splatili dluhy, které si nadělali!!!
27. 12. 2009 | 14:24

P.K. napsal(a):

oprava:"samotnou"...
27. 12. 2009 | 14:26

zahara napsal(a):

jinak klientelistický systém...ten tu asi vždy byl a bude, nemusí podle mě znamenat něco extra špatného - za spolupracovníka si přece rád člověk vybere toho,kdo mu někdy pomohl,s kým se mu dobře pracuje apod...Jde o to, aby to byly věci jaksi čisté,u zakázek státních aby konečně začaly fungovat kontrolní mechanismy...
Mezilidské vazby a vztahy prostě patří do všech sfér i veřejného života,není možné je od něj oddělit.
27. 12. 2009 | 14:38

Imhotep napsal(a):

Béda:

Už jsem to tu psal několikrát, takže se omlouvám za opakování.

V dávné minulosti na tomto principu dokázaly stát městské státy (např. Çatal Huyüku).

Ještě nedávno tak fungovala společství indiánských kmenů a např. ještě ve 20. stol společenství v Ladaku.

Dodnes se ten systém udržel v okrajových domorodých komunitách v Asii a Americe. Nicméně věc zvaná globalizace se snaží zničit tento systém do posledního zbytku.

Podstatou toho zázraku je odpovědnost každého za sebe a společnost. Nikdo nečeká, že se o něj druhý postará, ale je jeho hrdostí dávat druhému. U mnohých kmenů platilo, že náčelník je ten nejchudší, protože dbal o to, aby jeho lidé měli dost. Umíte si tohle myšlení představit u tzv. demokraticky zvolených poslanců a vlád?

Ostatně ve středověkém městě stačil na radnici často jeden písař na všechno. Radní byli ekonicky soběstační a určoval je prostě panovník. Když to nefungovalo nebo neprosperovalo, tak je prostě vyhodil. Nebylo to demokratické, to ne, ale bylo to funkční a nezatěžovalo to moc státní a ani městskou kasu.
Volby dnes ale stejně víceméně rozhodují vlivné finanční skupiny a osoby. Úřednický aparát je skoro mocnější než ten violený a dyž se podíváte dnes na ty houfy úředníků, poradních firem atd. tak se nestačíte divit. Např. ve středním školství bují množství škol, které jsou poloprázdné, ale stát je dotuje. Nu pak ty peníze pochopitelně někde chybí.
27. 12. 2009 | 14:42

*** napsal(a):

KVS

tady jsem se dozvěděl o vaší účasti na klauniádě natírání tanků na růžovo...
To jsem sice nevěděl, ale velmi přesně vás to vystihuje.
Ale co dál? Máte další myšlenku nebo lepší řešení?
27. 12. 2009 | 14:48

P.Marek napsal(a):

To: ***
Ještě se podívejte na tu natírací sestavu.
Bude Vám ještě jasněji a také lépe pochopíte a zejména strávíte ty žvásty, které se tady presentují.
27. 12. 2009 | 15:15

klarasamkova napsal(a):

tři hvězdy - a víte, kdo natíral další?? docela byste se divili... myslím, že to je skoro na blog. A je zvláštní, že tak vadí - stále - že před 18ti lety se skupina poslanců zastala umělce a vynjádřila svůj názor na lež. protože, marná sláva, v |Praze byli první Vlasovci a nikoliv ten po.... tank a Čechy neosvobodili Američani nikoliv proto, že by Rusové byli blíž, ale protože nesměli. Tak nevím dost dobře, čemu říkát klauniáda.

Co se týká další myšlenky a lepšího řešení, opakuji znova: jsem soukromá osoba která zde chodí soukromě se svojí kůži neanonymně - na rozdíl do vás - na trh. To, že najít způsob, jak z toho ven, je téměř nemožné, je obsahem celé této obsáhlé diskuse. Já jsem už pár dalších myšlenek "do placu" dala, kdybyste si přečetl diskusi, našel byste je... A co Vy?? Jaké je Vaše řešení či nápad??
27. 12. 2009 | 15:17

Admirál napsal(a):

Lex - souhlas, u nás revoluce v současné situaci nehrozí. Krajních řešení používají lidé, kteří mají hodně málo co ztratit. Navíc nám ty revoluce vyjma Husitů moc nejdou. Takhle povalit Mariánský sloup. nebo natřít Tank na růžovo.

Co však není, může být. Jestli to doopravdy dovedeme až ke státnímu bankrotu a lidé zjistí, že důchody jsou v řiti...

Máte tedy pravdu, že si to budeme muset hezky do důsledku prožít. Liberálně demokratickými nástroji se ten svinčík změnit nedá (jak už jsem napsal o bojích peněz s penězi).

Budeme ohybat hřbet před veksláky a jejich podržtaškami. Budou nám kázat morálku.

Pokud ovšem organizátor milosrdného léta neodstraní poslední překážky a nespustí to.
27. 12. 2009 | 15:22

bigjirka napsal(a):

Lexi, bohužel máme jen negativní volbu. Volit toho relativně nejméně špatného. Nevím, co by pomohlo podle Vás. Při vyrovnaném modroranžování má menší nový subjekt slušnou šanci něco změnit. A taky se zahrabat v korupci. Jak to zajistit? Já nevím.
27. 12. 2009 | 15:25

Lex napsal(a):

KVS
Paní Kláro, víte lépe než já, že podmínkami bankrotu jsou (objektivní) neschopnost plnění splatných phledávek nebo předlužení, nebo souběh obého.
Domníváte se, že tato situace v Česku již nastala nebo že v dohledné době hrozí? Dluhová služba za minulý rok činila 64 miliard korun. Celkový dluh státu činí cca 1,3 biliónu korun. I za situace, že téměř všechno z majetku státu již bylo privatizováno, stále ten jeho majetek asi překračuje tuto částku. A i kdyby ne a byl by vahlášen státní bankrot, primárně by exekutoři zabavili tento majetek, žádné výrazné faktické krácení pohledávek by nebylo. Jen stát bu už nevlastnil nic. Ani majetkovou účast v podnicích (apropós - kolik asi činí současná hodnota ČEZu?), ani Lesy České republiky, dosud státní hrady a zámky, pozemky, radiokomunikace, poštu etc. etc.
Vše by bylo ve frcu, a ožebračení občané by museli platit za každý krok po chodníku v majetku XY, za každý kilometr jízdy po soukromých silnicích pánů AB, CD, atd. atd. Jen jedno by bylo zachováno, a to soukormé majetky těch, co "vydojili" bývalý "bolševický" majetek, a kteří by se asi s největší pravděpodobností stali i majiteli těch chodníků, cest, přehrad, letišť, ČEZ-ů, Lesů, luk a pastvin....
Apropós - víme, kdo to jsou - ano, víme:
"Toto jsou lidi, o kterých se moc nemluví a kteří nám v podstatě vládnou:
To jejich zájmy prosazují politici, modří, oranžoví, zelení, černí... To jim šijí politici na míru ekologické (solárně elektrárenské), daňové a jiné zákony:

60 miliard a více
Andrej Babiš – vlastník Agrofert Holding (zemědělství, chemie, potravinářství)

55 – 60 miliard
Petr Kellner – šéf skupiny PPF (investice, pojišťovnictví)

30 – 35 miliard
Pavel Tykač – poloviční vlastník skupiny Czech Coal (uhlí)

18 – 20 miliard
Radovan Vítek – ovládá CPI (reality)

16 – 18 miliard
Marek Dospiva – akcionář Penta Holding (finance)
Jaroslav Haščák – spolumajitel skupiny Penta (investice)
Zdeněk Bakala – spolumajitel OKD (uhlí)

Kolem 15 miliard
Karel Komárek – většinový vlastník KKCG (energie, finance, investice)

10 – 15 miliard
Mario Hoffmann – většinový vlastník Istrokapitál (finance)
Jan Světlík – šéf Vítkovice Holding (železárny)
František Štěpánek – šéf Sokolovské uhelné (uhlí)

Kolem 10 miliard
Jitka Komárková – představenstvo Europgas/SPP (energie)
Martin Kúšik – vlastní třetinový podíl v Penta Investments

5 – 10 miliard
Ivo Valenta – šéf holdingu Synot (sázení)
Jaroslav Rokos – spolumajitel Sokolovské uhelné Jan Kroužecký – spolumajitel Sokolovské uhelné
Milan Filo – vlastník skupiny EcoInvest (investice)
Petr Otava – spojovaný s Karbon Invest (uhlí)
Antonín Koláček – přes skupinu Appian ovládá Mosteckou uhelnou a plzeňskou Škodu
Luboš Měkota – šéf Mostecké uhelné
Viktor Koláček – bývalý šéf OKD
Jiří Šimáně – šéf Unimex Group (cestovní ruch, developer)
Václav Skala – šéf Pražské správy nemovitostí (reality)
Oszkár Világi – šéf Slovnaftu (energie)
Jaromír Šmejkal – spoluvlastník Unimex Group
Braňo Prieložný – bývalý spolumajitel Istrokapitál
Ivan Kmotrík – vlastník skupiny Grafobal Group
Zoroslav Kollár – šéf Vitis Pezinok (potravinářství)
Juraj Široký – šéf Slovenského svazu ledního hokeje
Gabriel Eichler – šéf skupiny Benson Oak (finančnictví)
Marek Čmejla – Appian Group (finance)
Jiří Diviš – Appian Group (finance)
Jozef Tkáč – spolumajitel J&T (finance)
Patrik Tkáč – spolumajitel J&T (finance)
Jaromír Tesař – většinový vlastník Energo-Pro (energie)
pokračování
27. 12. 2009 | 15:34

Lex napsal(a):

Pokračování
3 – 5 miliard
Daniel Křetínský – šéf Sparty
Mária Blašková – vdova po miliardáři ovládající Třinecké železárny
Ján Moder – spolumajitel Moravia Steel
Evžen Balko – spolumajitel Moravia Steel a Třineckých železáren
Tomáš Chrenek – šéf Moravia Steel a Třineckých železáren
Jiří Trávníček – akcionář Pegas
Jiří Hlavatý – hoteliér
Jiří Malúš – šéf představenstva Agropol (potravinářství)
Milan Janků – šéf firmy
ECM Ivan Zach – spolumajitel televize Prima
Milan Šrejber – bývalý spoluvlastník Třineckých železáren
Ivan Jakabovič – spolumajitel J&T (finance)
Peter Korbačka – představenstvo J&T Real Estate (reality)
Ivo Lukačovič – šéf Seznam.cz
Dušan Kunovský – majoritní vlastník Central Group (developer)
Martin Roman – šéf ČEZPetr Široký – bývalý šéf Cabel Plus Ostrava (televize)
Ivan Chrenko – řídí HB Reavis (developer)
Ján Sabol – šéf sdružení slovenských podnikatelů
Viliam Pančík
Pavel Sehnal – šéf SPGroup (investice)
Tomáš Nebeský – kontroluje Sellier & Bellot (střelivo)
Ivo Dubš starší – šéf Demonta Trade (kovohutě)
Jiří Michal – šéf Zentivy (léky)
Petr Pudil – spolumajitel Czech Coal
Vasil Bobela – spolumajitel Czech Coal
Jan Dienstl – bývalý šéf Motoinvest
Roman Janoušek – pražský podnikatel a lobbista
Jozef Oravkin – spoluvlastník Penta

Seznam miliardářů podle Týden.cz
1) 57 – 65 miliard Petr Kellner
2) 25 – 48 miliard Andrej Babiš
3) 27 – 32 miliard Pavel Tykač
4) 20 – 30 miliard Karel Komárek
5) 17 – 20 miliard Marek Dospiva, Jaroslav Haščák

Pozn.: Úplný seznam zveřejní Týden.cz v pondělí" viz http://www.blesk.cz/clanek/...
Tohle byste si přála, tak byste si to přšedstavovala?
Tak to Vám, milá paní Kláro, řeknu, že to už raději to "Milosrdné léto", to by totiž bylo stejně "spravedlivé" ke každému, pánovi nebo kmánovi.
A konečně, že se nám nelíbí ten marasmus všude kolem nás - tak co byste řekli teprve na to, až by ti, kteří nás ovládají a organizují nám naše osudy, použili k zajištění a upevnění svých pozic ozbrojenou sílu? Že ne? Že by to nešlo? Opravdu? Byli by první nebo poslední? Koukněte kousek za hranice.
27. 12. 2009 | 15:35

Imhotep napsal(a):

Lex:

Mimochodem, nemáte takový zvláštní dojem, že státní bankrot je cílovou metou některých "vyvolených" a superdeficitní rozpočet je jen jedním z nástrojů, jak toho bankrotu dosáhnout? Ale to je jen otázka.
27. 12. 2009 | 15:39

hanah napsal(a):

KVS,
nevím, zda jste četla výše můj příspěvek, ale nedalo by se něco udělat s tím panem advokátem Němcem, který si tak nahrával do své kapsy, že teď mu stačí jen inkasovat? Co třeba nějaké trestní oznámení, či dotaz na A komoru?
I tak by se dalo začít nebo ne?
27. 12. 2009 | 15:53

Oldis napsal(a):

Osobne si myslim ze se schyluje k defenestraci, lidi sou strasne nasrani.
27. 12. 2009 | 15:54

Medikolog napsal(a):

to Klaravesela: Jestliže se "umělec" zachoval jako vandal aby si lacino udělal reklamu a jestliže i skupina poslanců prokázala svoji neochotu ctít zákon zneužitím poslanecké imunity k veřejnému aktu vandalismu ukazuje jenom nízkost lidí znesvěcujících památku lidí, kteří za druhé světové války zaživa uhořeli v sovětských tancích i za naši svobodu. Ten těžký tank IS-2 nesl symbolisoval tanky všech padlých a nesl proto věžové číslo tanku zničeného Němci v Praze.. Na demarkační čáře se dohodli Roosevelt, Churchil a Stalin na Jaltě, kde se jako na Vídeňském kongresu 1814 - 1815 tři vítězové (ve Vídni 4) dohodli na rozdělení Světa jako když si nežrané děti dělí dort, aby se něj nemusely poprat. A k Vašemu plku o Vlasovcích: První byli v Praze Němci (od 1939) a jejich spojenci, sovětšti desertéři Vlasovci střílející po boku Waffen SS vlastní lidi, v Praze tváří v tvář porážce Německa znovu zradili, tentokrát Němce, v marné naději že si tím vyslouží u dříve zrazených Rusů milost. Vlasovci totiž neměli co ztratit, tak se chytili stébla marné naděje.. Chcete-li dějiny interpretovat, studujte z více pramenů..
27. 12. 2009 | 15:55

P.Marek napsal(a):

To: klaravesela
Tak jsem si myslel, že Vy vše co píšete, nemyslíte úplně vážně, nudíte se a chcete sebe a zdejší komunitu o Vánocích pobavit.
Ale Vy to zřejmě vše vážně myslíte a dokonce jste se rozhodla, zdejší komunitu dovzdělat a bavit zároveň. Vaše teorie o osvobození Prahy Vlasovci je opravdu originální a plně tomu, že chcete, zejména zdejší jednodušší jedince pobavit, nasvědčuje.
Předpokládám a Vaše natírání tanku a zpětný výklad této činnosti by to mohl potvrzovat, že dle Vaší opravdu zajímavé teorie by snad bylo nejlépe, pokud by Rusové do Prahy vůbec nepřišli a Vlasovci by určitě osvobodili Prahu celou sami a možná mohli být v Praze ještě do dneška.
To, že se skupina poslanců zastala umělce, je od Vás také originální přístup.
No budiž, každý má svůj pohled na umění. H
Hlavní problém ale není v tom umění. Hlavní problém, z pohledu Vašeho článku je, že sama popisujete, jak ubohé je právní vědomí tohoto státu po dvaceti letech a to "zastání se umělce" bylo v rozporu s tehdejšími právním i normami a po tom tanku lezla minimálně jedna právnička, od které se předpokládá, že bude právní normy dodržovat a bude schopna chápat, že kdo jiný než ona, právnička-poslankyně je ta, která právní vědomí formuje, nebo by formovat měla.
Ale ona právnička se zřejmě rozhodla především bavit, no proč ne?
27. 12. 2009 | 16:20

Honza napsal(a):

Paní Veselá - Samková, ačkoli bych Vás za některé Vaše mediální výstupy v minulosti s chutí prohnal přes pole s pohrabáčem v ruce, tímto článkem jste na 105 % vystihla mé názory a dojmy z této země. Otázka je, CO S TÍM. Systém prohnil podle mě naprosto do základů, stát funguje jaksi samospádem (dokud ho nezastaví hodně velký malér). Zakládat nové politické strany nemá smysl. Brzy do nich proniknout provokatéři, dementi a prospěcháři, kteří je zmastí k obrazu svému - politiku jsem sledoval zblízka na místní úrovni, vím, o čem mluvím. Nehledě na fakt, že naše politické strany fungují jako prodloužená ruka "podnikatelů", jimž jdou na ruku i média. Kdo vypadne ze schématu, udělá se z něj duševně nemocný člověk, defraudant, pedofil nebo něco podobnýho, takže si nedělejte iluze, že by "nezávislí novináři" podpořili novou a rozumnou politickou stranu a myšlenku. Ač se považuju za antiklerikála, mám pocit, že bychom se měli začít modlit. Vidím to na postupný nástup vlády nějaký silný ruky... protože "demokracie" v českém provedení se ukázala jako podvod a výsměch století.
27. 12. 2009 | 16:26

*** napsal(a):

KVS

klauniáda je to proto, protože šlo o nerozumný čin. Notabene, i když to je paradox, ten tank včetně podstavce byl v době natírání památkou. Sice spornou, ale byl.
To jsou fakta, takže vaše natírání něčeho narůžovo pomohlo jen někomu, kdo má na vidění světa růžové brýle.
Ti střízlivější to vidí v jiném světle. Tento počin se hodnotí různě stejně jako každá jiná podivná věc v tomto světě.
Pro někoho jsou natěrači blbci, pro jiného hrdinové.
Kam se zařadíte dnes po těch letech sama, když hodnotíte v textu vše, co vzdáleně souvisí s vaším natíráním tanku na růžovo?
Skutečnost na růžovo.

Vy jste natírala na růžovo tank a jiní "natírali" vše a tak, jak to popisujte v textu. Tedy u vás to může i nemusí začínat. Paradoxně tak píšete o sobě a hledáte viníky jinde.
Co myslíte, má tedy cenu produkovat takové otázky bez přiznání vlastní viny, KVS?
27. 12. 2009 | 16:33

Petr z Tábora napsal(a):

to Hanah 10:56h (a Lila):
Vaše názory na různé problémy mi jsou sympatické. Nicméně praní peněz přes dědictví po strýčkovi v USA vidím jako drb.
Neznám pana Němce "ministra", znám jeho rodiče a dobře pamatuji i všechny jeho prarodiče. Všechno to jsou (popř. byli) velmi chytří lidé, bývalým režimem neoblíbení.Například dědeček pan Kášek se ze syna drážního dělníka vypracoval do odpovědnosti za osvětlení Paříže. Protože nebyl ochoten přijmout francouzské občanství, tak se před válkou vrátil domů.
27. 12. 2009 | 16:40

Lila napsal(a):

to Medikolog

Podle oficiálního výkladu měl být tank č. 23 prvním, který vjel 9. května 1945 do Prahy, ale ve skutečnosti jako první - už 6. května 1945 - vjely do Prahy tanky Ruské osvobozené armády vedené Andrejem Vlasovem.

Památník na Smíchově byl součástí propagandy, která měla zastřít nepříjemnou a 40 let pečlivě utajovanou pravdu.
Tato lež degradovala statečnost a hrdinství vojáků Rudé armády daleko víc, než natření tanku narůžovo.

Už v první polovině 80. let se vědělo, že na Smíchově nejde o autentický tank, ale jen o atrapu, k nám dovezenou snad z Maďarska. A začátkem roku 1991 historik Pavel Bělina napsal, že nejsou historické ani morální důvody, aby tank na Smíchově zůstal.

Pro moji generaci, jíž srpnová okupace z roku ´68 obrátila život naruby, onen památník rovněž připomínal tanky, které odstřelovaly a zdevastovaly mj. Národní muzeum. A to už nepřipomínám oběti na životech. (Kterou devastaci, Medikologu, považujete za závažnější?)

Symbolické bylo i to číslo 23; tradovalo se, že to byl vzkaz ze země Sovětů: za třiadvacet let jsme tu zpátky...
27. 12. 2009 | 16:42

JAVÍT napsal(a):

Po 20 letech "úspěchů" a "demokracie" si ekonomicky tento stát stojí za.. no, nic moc.
Zato ten morální propad je opravdu otřesný !!
A obávám se, že tak bude ještě hodně dlouho !!
Lituji mladých lidí, že budou v tomto marasmu žít ještě dlouho !!
27. 12. 2009 | 16:52

Lila napsal(a):

Petře z Tábora,
my se nejspíš známe...

Ke Káškovům do Třebízského ulice jsem chodila jako malá holka; stará paní Němcová, Pavlova babička, zase byla jedna z mála, která učila cizí jazyky, znám i jeho rodiče.

Máte pravdu, Pavlovi předci byli slušní a velmi vzdělaní lidé, kteří si užili své; tím spíš mě dění okolo Pavla mrzí. Zpočátku se zdálo, že má dobře našlápnuto, ale pak se to asi někde zvrtlo, těžko říct...
27. 12. 2009 | 16:57

hanah napsal(a):

Petře z Tábora,
samozřejmě nemůžu obhajovat něco, co nevím jistě. Jen jsem napsala , že to bylo z velmi dobře info zdroje. A taky mi to tak do sebe zapadalo, páč se ministr velmi snažil proti všem, katarského prince z ČR dostat. A že by to dělal jen tak pro nic za nic, což on nedělá nikdy, se mi moc nezdá.
To že pan Němec je velice chytrý, o tom vůbec nepochybuji.
Svědčí o tom i jeho další činnosti a aktivity.
Snad se nepletu, že např. i získal velkou dotaci pro svého bratra dopravce, že mu mj. patří autobusové nádraží Florenc apod? Jen doufám, že jsem to nepopletla a že nejde o jiného vypečeného politika.
To s tou AK ale pravda asi bude, že?
27. 12. 2009 | 16:57

Petr z Tábora napsal(a):

to JAVÍT:
Také si rád zakritizuji, nicméně jako starší člověk to vidím v souvislostech.
Ekonomické problémy máme, nicméně lidé si žijí historicky nejlépe. Jen jim to někdy tak nepřipadá, protože vidí i lidi, kteří jsou na tom materiálně ještě lépe. V socialismu to byla rovnost v chudobě, nyní je to nerovnost v relativním bohatství. Já bych neměnil.
Od kdy berete ten morální propad ? Podle mne nastal už okupací Hitlerem.
27. 12. 2009 | 17:03

klarasamkova napsal(a):

Lilo, děkuju za zastání. Hlavně, že mi tady zase umyli hlavu pomyjemi...
bez znalosti věci.

Hanah, nepřehlédla jsem Váš příspěvek... vyhledejte si můj starý blog na téma "Kdo vás obhajuje" a pochopíte, že Česká advokátní komora není to správné místo, kam se obrátit.

Lexi, vysvětlil jste mi to mooooc pěkně. Máte nějaký jiný návrh, jak buď přerozdělit majetek nebo alespoň zabránit jeho dalšímu rozkrádání?? Začít nacionalizovat tak, jak to chce pan Zaorálek v Ostravě s byty OKD?? Ne, teď mě nezajímá, co kdo komu populisticky slíbil či neslíbil a co by privatizace bytového fonudu Ostravě přinesla (podle mého názoru totální zhroucení tamější infrastruktury), ale o to, že se zase sahá na majetek.

A tři hvězdy:
bylo 300 poslanců Federálního shromáždění, jejich a s nimi i moje - funkční období trvalo DVA roky. Opakuji, dva, nikoliv čtyři. Nikdy jsem neměla sebemenší funkci. Bylo nás 8, co jsme hlasovali proti tzv. "kompetenčnímu zákonu" a otevřeně jsme řekli, že se jedná o první krok k rozpadu federace. Tehdejším věčným adeptem na post Federálního ministra vnitra, předsedou poslaneckého klubu Občanského fóra, Petrem Kučerou, jsem za to téměř dostala po ústech, a to v nepřeneseném slova smyslu. Můžete se podívat na moji práci, kterou jsem odvedla, když jsem byla zpravodajkou zákona o mimosoudních rehabilitacích. Můžete se podívat i na další, včetně audiozáznamů, které se tenkrát pořizovaly i z jednání výborů. Bylo mi sedmadvacet a pánové jako Dienstbier, Jan Sokol, Šamalík, ale také Rychetský na mě ječeli, co se do mě vešlo. Klaus chodil po chodbách a říkal" "tak bojujte proti té Samkové, tak bojujte..." Dodneška mne nenajdete ani v jedné "pravdoláskové struktuře", protože jejich kecy na koledu byly pro mne nepřijatelné už tehdy, natož teď.... a oni to velmi dobře věděli.
Podala jsem tuším přes 40 interpelací, nejvíc ze všech poslanců. Neměla jsem za sebou stranický aparát, poslanecký klub, jediného asistenta, NIC.

Ostravák tady odmítnul nést odpovědnost za dluhy této země a já NAPROSTO odmítám nést odpovědnost za něco, na čem jsem se nepodílela a čemu jsem se naopak snažila ze všech svých sil a v rámci informací, které jsem spíše neměla než měla, zabránit. Takže zalezte do hrobu a zpytujte svědomí, co jste v té době dělal VY.
27. 12. 2009 | 17:09

Deny napsal(a):

@ Medikolog, Lila
Moje matka žila za války v Úvalech u Prahy, již kolem 6.5.1945 zde na tancích projížděli Američané
27. 12. 2009 | 17:09

tomas.p napsal(a):

Medikolog,P.Marek
skoro celý život jsem koukal z oken našeho bytu na onen slavný tank, minimálně čtyřicet let nám jeho lauf mířil do oken a ať byla historie jaká koli, pokud mně paměť neklame, jen málo lidí vnímalo to monstrum jako symbol nebo památník hrdinných sovětských vojáků. Prostě ať to dílo bylo myšleno sebelépe, jako památník se
nepovedlo a v neposlední řadě, od 68.roku byl vnímán jako symbol okupace. To se pomníkům občas stává, že začnou být ze dne na den na obtíž a natření na růžovo, bylo spíš docela kultivovaným projevem rozpaků nad náhle vzniklou propastí mezi přežívající úctou k původnímu smyslu a současnou směšností.
Kéž by v budoucnosti byli naši potomci stejně smířliví vůči některým "pomníkům", které tady po nás zbudou. Obávám se, že v důsledku výše paní Klárou popsaných reálií našeho současného budování historie, se takové kultivovanosti a smyslu pro humor stěží dočkáme.
Jen namátkou - kauza opravy Karlova mostu, zabetonovávání české krajiny.....
27. 12. 2009 | 17:11

*** napsal(a):

KVS
vaše bití v prsa je zbytečné, jak jsem to napsal s natíráním, tak to je.

Zkuste se od natírání distancovat a pak můžete kázat i kuloárové drby o Klausovi. Jinak jste jen kuloárová drbna ve stylu - vy také bijete černochy.

Howgh.
27. 12. 2009 | 17:14

Petr z Tábora napsal(a):

to Lila:
Ja, meine deutsche Sprache und Frau Nemcova... Káškovi byli přáteli mých rodičů celý můj život a Jana je o pár let starší než já. Tábor je jen větší vesnice, všichni se znají. Rád bych se s Vámi sešel.Nejste z Roudné?

to hanah:
Z nějakého důvodu jste tím zaujata. Mám pocit, že Váš zdroj vaří z pár faktů a hodně vody. Promiňte, ale já Vás nechci následovat.Podniká se svým otcem, bratra nemá.
27. 12. 2009 | 17:17

Deny napsal(a):

@ bigjirka
Vaše citace: Osobně budu asi teď volit knížete. Ten celkem krást nepotřebuje a vypadá to, že Kalousek poté, co si pomohl na logistice MNO už taky nekrade.

To Vám opravdu nevadí tito recyklovaní politici? Pokud se TOP dostane do parlamentu, nic se na současné politice nezmění. Zkuste si prostudovat na netu restitutici "knížete". "Kníže" ještě nedostal od státu Hlubokou, na kterou má nárok, Pezoldová je až v druhé řadě.
A Kalousek? Škoda slov.

Mám obavy, že české OVCE budou přesto TOP volit, takže se vůbec nic nezmění.
27. 12. 2009 | 17:21

tomas.p napsal(a):

http://www.zachrante-karluv...
co místo moudrých polemik, začít touhle prkotinou.
27. 12. 2009 | 17:24

Petr z Tábora napsal(a):

to ***:
Tak se na to vykašlete, vždyť tak o moc nešlo. Jen ten odstín růžové byl nesympatický. Jinak určitě by byl hezčí pohled, když by se bila v prsa KVS než my dva...
27. 12. 2009 | 17:25

bigjirka napsal(a):

Já bych teda byl tank narůžovo nemaloval, ani neboural. Tak nějak nemusím obrazoborectví. Co se týče Němce - myslím, že případ katarského šoustálka lze hodnotit kladně - je v hajzlu odtud a už se nevrátí. Ano, dopustil se ilegálního skutku: kupoval si mladé cikánské štětky, které se prodávaly před ním i po něm. Kdyby byl šel do krimu, měli bychom mezinárodní patálii, až by ho tam nějakej kriminálník přefik (pokud by se mu to nelíbilo).
27. 12. 2009 | 17:25

bigjirka napsal(a):

Deny, negativní volba. Poraďte někoho míň špatného. Nový subjekt nedoporučuje Lex. Tož něco positivního?
27. 12. 2009 | 17:28

P.Marek napsal(a):

To : tomas.p
Při Vašem logickém způsobu uvažování a originální tvorbě analogií je štěstím, že jste skoro celý život nekoukal na Chrám sv. Víta.
27. 12. 2009 | 17:28

Deny napsal(a):

Je úplně zbytečné se zde navážet do paní Kláry, co dělala či nedělala, zda v minulosti natírala či nikoliv.
To neřeší současný stav.

Nabízí se otázka, vážení diskutující, co děláte VY dnes pro to, aby se dnešní marast změnil. Předpokládám, že max. napíšete příspěvek - odpověď do blogu, zanadávate si, zkritizujete a to je vše. Český národ je národem OVCÍ, který je max. schopný občas "zazvonit" klíčema na Václaváku, ale hlavně nadávat druhým v hospodách či na netu.

Přitom řešení se nabízí. Nebýt pasivní. Chodit např. znovu na jednání zastupitelstva své obce a být "dotěrný". Ptát se, žádat informace, kritizovat. Ale to naše OVCE moc nedělají, to zavání dobou minulou, být aktivní, co?

V některém z výše uvedených příspěvků zaznělo jméno Tomáš Pecina. (např. kauza exekuce Magistrátu Karlovy Vary) Chce to více "pecinů" než ovcí. Jako občan mám právo, když se nedozvím patřičné informace na zastupitelstvu, žádat je písemně. Máme SKVĚLÝ zákon č. 106/1999Sb o svobodném přístupu k informacím. Doporučuji všem, kterým není život v této zemí lhostejný, ho nastudovat a plně využívat. Využívat proti úředníkům, resp. i částečně proti politikům, neboť ministři, pokud jsou politici, jsou úředníci.
A pokud úředníci nechtějí informaci poskytnout, nebát se podat odvolání či žalobu ke správnímu soudu (2.000Kč snad nikoho nezabije).

Mám s tímto zákonem velice dobré zkušenosti a věřte, tudy vede také cesta.
Úřednící (politici) musí vědět, že jsou kontrolovaní a pak si mé dovolí. Ale OVCE radějí plkají na netu a zase budou volit ty velké strany :-(
27. 12. 2009 | 17:44

P.Marek napsal(a):

To : klaravesela

Tak proč jste do toho Federálního shromáždění lezla, když jste měla sedmadvacet let, neměla stranický aparát , poslanecký klub a měla jednoho asistenta?
A když už jste tam lezla, proč se divíte, že to tak dopadlo?
A když už to tak dopadlo, proč o tom píšete a divíte se znovu?
27. 12. 2009 | 17:45

IO napsal(a):

Pane Bigjirko, pozitivní návrh sice bohužel taky nemám, ale výše jsem navrhnul aspoň něco negativního, podle mě je to jediná zbývající alternativa. Co o tom prosím soudíte?
27. 12. 2009 | 17:50

*** napsal(a):

Petr z Tábora
proč myslíte vykašlat?
Já osobně se s KVS střetávám jen občas, ale vždy zásadně.
Tady je to stejné, ona má máslo na hlavě a dělá, že to není vidět....

Ale celkově k tomu všemu, co popsala, je to nic. Jenže z takových všech nic to došlo až tam, kde i jí to také dochází.
Je potřeba, aby si všichni uvědomili, že nikdo nemá patent na rozum ani na morálku, ani KVS.

To je vlastně celé, vám i KVS přeju PF 2010.
27. 12. 2009 | 17:51

Deny napsal(a):

@ bigjirka
Proč se bráníte představě, že volit malé nové strany je špatné? Že by snad Váš hlas propadnul? Vždyť Vy sám chcete založit novou malou stranu, Vy si vlastně protiřečíte.

Pokud budou české OVCE jednotné a zavolí malé nové strany, žádný hlas nepropadne.
27. 12. 2009 | 17:52

hanah napsal(a):

Petře z Tábora,
zaujatá jsem, nepopírám. Vybrala jsem si ho ale jen proto, že zdejší blog napsala advokátka a P. Němcovi se v souvislosti s jeho AK psalo poměrně nedávno.
Také jsem napsala, že jsem si dotaci na podnikání možná spletla s jiným politikem nebo dostal dotace otec ? To, že jsou prarodiče a rodiče chytří a patrně i morální, neznamená, že syn nemá skrupule a využije co může. Katarského prince jistě neposadil do letadla z dobroty srdce. Možná vařím z vody, ale faktů je tam dost, to mi věřte.:-)
Jinak, ať každý dělá co umí, stejně s tím (zpětně) nic nenaděláme, že ?
Tak mi to nemějte za zlé, příště vyberu někoho jiného, OK?
27. 12. 2009 | 18:07

Radim Buršík napsal(a):

amalýza dobrá asi závěry se shodují i s dalšími podobnými, ale nenašel jsem v blogu, návrhy a postupy jak z toho ven!!!
Je to běh na generace zbavit se postsocialistického prachu na sobě.
27. 12. 2009 | 18:13

Béda napsal(a):

hanah,

"Ministr Němec si vzal potají šéfku hotelu

Česká vláda přišla o posledního mládence. Třiatřicetiletý vicepremiér a ministr spravedlnosti Pavel Němec se oženil. Šéf nejmenší vládní strany Unie svobody si vzal po roce známosti o sedm let starší Ivu Havlovou. Je šéfkou pražských luxusních hotelů Paříž a Cassa Marcello.
Utajenou svatbu, o které informoval deník Blesk, měli koncem ledna v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.
Oddával je český velvyslanec v arabských emirátech Roman Leszcynski..."

zdroj
http://revue.idnes.cz/minis...

To je ale náhodička! Kolikpak ministrů - nemuslimů z Evropy se oženilo v muslimském státě? Kolikpak českých ministrů od vzniku ČR?
27. 12. 2009 | 18:17

bigjirka napsal(a):

IO, nejít k volbám považuju za nejhorší možné řešení.

Deny, asi jsme si nerozuměli, já se chystám v tomto kole volit knížete. Tedy novou stranu, která má šanci vstoupit do sněmovny, protože dostane spoustu protestních hlasů. Jen je otázkou, co bude dělat potom. Zvepřovatí taky?
27. 12. 2009 | 18:21

Deny napsal(a):

@ bigjirko
Pane Bigjirko, já jsem Vám rozumněl. Považoval jsem Vás vždy za rozumně diskutujícího. Ale přeci nejste tak naivní, aby jste si myslel, že stejní lidé pod "novým štítem" budou dělat novou politiku? Proboha, to je fakt snad na emigraci, protože podobně jako Vy bude uvažovat mnoho dalších lidí a nejen politická situace bude zabetonována na další čtyři roky.
Jen tak mimochodem, máme tu státní dluh jako prase a Kalousek a spol samozřejmě prosadí církevní restituce, tedy dalších cca 300mild Kč.
27. 12. 2009 | 18:28

Béda napsal(a):

bigijirka,

neoficiální šéf TOP 09 a duchovní otec - zakladatel "nového čistého větru"
v české politice:
http://cs.wikipedia.org/wik...
(obzvlášť doporučuji část 2.1 Podezřelé armádní zakázky
2.2 Podezřelé nákupy nemovitostí
2.3 „Javorová revoluce“
2.4 Superzakázka na ekologické sanace
2.5 Sponzor Dušan Novotný

http://necyklopedie.wikia.c...
obzvlášť doporučuji část

3 Čas žní
3.1 Špičkové (pro)padáky
3.2 T-72
3.3 Štábní informační systém
4 Poslanecká imunita
27. 12. 2009 | 18:30

IO napsal(a):

Pro značku Bigjirka: paní Samková vcelku nezastřeně a podle mého názoru správně říká, že situace už je ta nejhorší možná. Jedině proto pro ni navrhuju to nejhorší možné řešení. Protože žádné jiné už prostě nezbývá. Paní Samková v podstatě jasně říká, že dál už se to zhoršovat nemůže, a co tedy s tím, co tedy nastane. To Vám nestačilo to opakované poučení po volbách, stále ještě jste si uchoval nějaké iluze?
27. 12. 2009 | 18:39

Unia mužov - Hnutie rodín napsal(a):

Milá pani JUDr.Samková, jste zajímavá a "nenormální" emancipovaná žena.Proto rádi čteme vaše úvahy. Vaše "nenormálnost" vydíme v tom, že patříte k zlomku procen žen, u kterých se gay-feministické propagande nepodařilo ve výs vyvolat komplex méněcennosti z normálních mužu. Předevšim z těch, kteří bojují proti zrovnoprávňovaní idiotov, předeším idiotiek s normálními lidmi. A nebo dokonce těch, kterým IQ hluboko pod 90% a morálka straky zaručuje funkci "nomenglaturniho kádra" na vysokou funkci v demokracii. Přejeme Vám do roku 2010, aby se Vám podařilo přežít záplavu idiotov, které chrllí feministická primitívna výchova detí v izolácii od otcov.
PS: Veríme, že naša českoslovenčina sa Vám páčí :-). Pozdravujem všetkých čechoslovákov v podvodne rozvedenej ČSR !!!!
27. 12. 2009 | 18:43

Béda napsal(a):

Hanah,

ještě k P. Němcovi:
http://cs.wikipedia.org/wik...

Doporučuji
Kritika
2.1 Případ katarského prince
2.2 Nehospodárné nakládání se státním prostředky
2.3 Podíl na krytí situace na právnické fakultě v Plzni
3 Osobní život
4 Související články
Kauza Justiční mafie
27. 12. 2009 | 18:44

Lila napsal(a):

hanah

P. Němec nemá bratra, ale sestru, právničku, mají v Praze společnou advokátní kancelář Němec, Bláha, Navrátilová. A tato kancelář dostala zakázku dopravního podniku, o níž jste se zmínila. Myslím, že jsem to viděla na Reportérech ČT, ale nebylo tam vyjádření druhé strany.

Víte, tak trochu vím, jak to v médiích funguje a jsem tudíž hodně opatrná vynášet jakékoliv soudy, když nemám dostatek ověřených informací.
S dědictvím z Ameriky by to klidně mohla být pravda, vzpomněla jsem si, že když byly děti Němcových malé, mívaly oblečení od příbuzných z Ameriky.
Znovu ale opakuji, že se Pavla Němce vůbec nezastávám, jen se vždy snažím být objektivní.
27. 12. 2009 | 18:45

bigjirka napsal(a):

IO - nevolení povede k automatickému nárůstu komunistů.
Bédo, snad jakákoli změna musí být k lepšímu. Pokud dojde k církevní restituci, církev snad majetek alespoň neprojebe. Stejně nejsem přesvědčen o tom, že CR byla osobním cílem Kalouska - možná o ní přestane mluvit.

No, zkuste tedy někdo navrhnout něco positivního.
27. 12. 2009 | 18:51

Lubomír Jindra napsal(a):

ŘEŠENÍ:

Vzdělanost a inteligence národa stoupne na takovou úroveň, že lidé přestanou volit tváře profláknuté TV kamerami a budou volit nové vznikající strany, které ještě nejsou zasažené rakovinou zvanou korupce.

Pak samozřejmě existují i jiné varianty, které by pomohli vyřešit zoufalou situaci v ČR, ale na ty nelze moc spoléhat a také mají mnoho nepříjemných vedlejších důsledků, jsou to například přírodní katastrofy mimořádných rozměrů, atomový útok nebo válka.
27. 12. 2009 | 18:55

Lila napsal(a):

Petr z Tábora

Jana je také o pár let starší než já, a naše rodina se s Káškovými přátelsky stýkala.
Z Roudné nejsem, ale na kafe bychom spolu mohli někdy zajít. (Nechodil jste do školy na Mareďák?)
27. 12. 2009 | 18:58

bigjirka napsal(a):

Inteligence národa nestoupne. Ani Hitlerovi to s eugenikou nevyšlo, a že se snažil :-)
Vzdělanost národa nestoupne, viz debaty o našem školství. Zatím jsem ani od největších optimistů nezaregistroval nic o jeho zlepšování.
Tak už jen přírodní katastrofa, atomový útok, nebo válka :-(
27. 12. 2009 | 19:01

bigjirka napsal(a):

P.S. Ale moc positivní to taky není.
27. 12. 2009 | 19:02

G.K. napsal(a):

Ale no tak, vyčítat někomu, že natřel tank na růžovo...To snad nemyslíte vážně. Jen si sáhněte do svědomí, co jste kdy udělali Vy, když jste byli ještě mladí a hloupí !
Já si myslím, že dnes už by to paní Samková asi neudělala(nebo by použila jinou barvu: třeba modrou). Snad jen proto, že by se nechtěla ušpinit. Ale je fakt, že píše jako revolucionárka: a to je dneska zapotřebí.
Všichni se musíme snažit něco změnit. Aspoň pokaždé volit někoho jiného.
27. 12. 2009 | 19:04

Béda napsal(a):

Řešení?

Již několikrát to zde v podobných diskusích padlo. Dokud volič nedostane možnost volat svého zastupitele, ministra... k odpovědnosti, v krajním případě (pokud u něj neexistuje stud a sebereflexe) jej odvolat z funkce, pokud pro politiky nebude platit presumpce viny a vztahovat se na ně pravidla právního státu jako na ostatní "rovné" občany, nemůžeme čekat nápravu, ať si zvolíme kohokoliv.
27. 12. 2009 | 19:05

IO napsal(a):

Pane Bigjirko, samozřejmě by bylo třeba přimět i voliče komunistů k tomu, aby volby sabotovali. Já tyto voliče nijak nevyděluju z ostatních voličů, proto jsem samozřejmě myslel i na ně, z mého pohledu jsou všichni voliči stejní. Myslím, že 20 (!!) let po Převratu už byste to snad měl vidět taky tak a nehrabat pořád v tom starém marastu. A logicky jsou pak stejní i všichni nevoliči! Pokud jsme se opravdu přesvědčili, že se jednak nedokážeme shodnout na nějaké rozumné volbě a že se rozumně volit opravdu nedá, můžeme své mínění dát rozumně najevo už jen důrazným bojkotem voleb. To už je myslím to jediné a poslední, co by mohlo oním mafiánským systémem patronů a jejich klientů, který je ale jen krycím pláštíkem skutečné, skryté a pod trestem smrti utajované paralelní moci, otřást.
27. 12. 2009 | 19:08

Lila napsal(a):

Deny

Nedělejte si iluze, že nás spasí úplně nové (nezkušené) tváře. Obávám se, že než by se stačily v parlamentu rozkoukat, tak je ostřílení matadoři umlátí čepicí.
Kalouskovi a spol. asi lze oprávněně zazlívat ledacos, ale mám pocit, že jednak už mají vystaráno a jednak už asi dohlédli až na samé dno. Snažím se myslet pozitivně a říkám si, že lidé procházejí určitým vývojem... Stejně moc jiných šancí nemáme.
27. 12. 2009 | 19:09

Béda napsal(a):

Lila,

hezká filipika. Opět mi (ani nevím proč) vytanul před očima Feldkurát Katz.

PS: ani nevím proč Al Capone nakonec neskončil v politice.
27. 12. 2009 | 19:14

bigjirka napsal(a):

Ne, nevolit prostě řešení není. Momentálně není řešením ani změna zákonů, protože tu někdo musí odhlasovat. Osobně nevidím nic rozumnějšího, než hodit alespoň trochu písku do zaběhnutého modroranžového soukolí.
27. 12. 2009 | 19:16

Ivan Hochmann napsal(a):

Pročetl jsem si se zájmem tento blog,

přestože znám paní Kláru a její image.

Kdyby napsal ten samý text někdo jiný kýval, bych souhlasně hlavou.
Promiťe mi ale paní KVS vy patříte spíše k oněm odpovědným v tomto státě.

Stěžovat si - Vám nepřísluší!Jste součástí právního bordelu,nefunkčních postupů ve výkonech spravedlnosti.

Pan Lex Vám sice vytknul dosti pádně povícero mizerie jejímž jste souputníkem,avšak on přímo raději ať hovoří na stránkách "odborného tisku,či media" nechce-li nasírat laickou veřejnost.
Já jen potvrzuji úvodní komentář pana P.Marka.

Očekavalo se od právně vzdělané popřevratové komunity inteligence něco úplně jiného,než sami prokázali.
nebo snad chcete od této odpovědnosti utéci?

Za vývoj posledních 20let mohou právě takoví lidé jako Vy,Lex,a celá ta plejáda přemoudřelých právně "vystudovaných" dobráků.

Ivan.
27. 12. 2009 | 19:16

Ivan Hochmann napsal(a):

Jiří,

spravili ti srdíčko,- to je dobře.Mohli to ale vzít jedním vrzem a spravit ti i hlavu.

Ivan.
27. 12. 2009 | 19:20

Jiří Machek napsal(a):

Jeden krok k řešení současné situace by mohla být důsledná odluka politických stran od státu.
27. 12. 2009 | 19:26

*** napsal(a):

Ivan Hochmann

buďte, prosím, na BigJirku přiměřeně spravedlivý.
Vždyť on se tak snaží a má to těžší a složitější než předtím.

V každém případě, pánové, i vám PF 2010.
27. 12. 2009 | 19:32

IO napsal(a):

Bigjirka: ten, kdo volí, pomáhá svou účastí na volbě legitimovat to, co volí. Pokud ale to, co volí, považuje za nelegitimní, volit prostě nemůže. Pokud by voli, pomáhá udržovat onen neudržitelný stav! Ke změně volebního zákona skutečně nemůže vést jakákoli myslitelná volba, v tom s Vámi souhlasím. Ke změně volebního zákona skutečně může vést snad jen náraz viditelné i tajné elity na tvrdou, neúprosnou realitu, že potenciální voliči celou tu maškarádu prostě prohlédli a prostě z principu n e v o l í! Hra na demokracii tím skončila!!
27. 12. 2009 | 19:40

Petr z Tábora napsal(a):

to hanah:
Máte právo na svůj názor a na tak roztomilou a chytrou dámu bych se nikdy zlobit nemohl. Jinak mi věřte, že pokud se potkám s někým s rodiny, tak na politiku ani jejich podnikání zvědavý nejsem - já nepodnikám a politicky jsem trochu jinde.
27. 12. 2009 | 19:49

Deny napsal(a):

@IO
Pokud by bylo ve volebním zákoně, že nedostaví-li se min. např. 10% voličů, pak jsou volby neplatné, pak by Váš názor měl smysl.
Váš názor je nebezpečný v tom, že nabádáte slušné lidi nevolit, ale příznivci tvrdé levice v každém přpadě volit půjdou. Takže neúčast znechucených voličů znamená jistou výhru komunistů.
27. 12. 2009 | 19:50

Petr z Tábora napsal(a):

to Lila:
602590762 přeje dobrý večer a těším se.
27. 12. 2009 | 19:50

Deny napsal(a):

@ Lila
Promiňte, ale domníváte se, že Kalousek patří k lidem, co si řekne: "Až získám 500milKč, tak přestanu brát provize z veřejných zakázek a začnu sloužit lidem, protože mám již dost?"

S jídlem roste chuť. Já zastávám názor: "Kdo zklame jednou, zklame i podruhé"

A pokud by všichni lidé volili nové strany, staří matadoři by byli ze hry venku. Je nutno se sjednotit a opravdu volit nové tváře.
27. 12. 2009 | 19:56

Lila napsal(a):

to Petr z Tábora

Tak fajn, já se ozvu.
27. 12. 2009 | 20:02

IO napsal(a):

Já vím, že můj názor je extrémní a nemá bohužel oporu ve volebním zákonu, Deny. A že dostat do volebního zákona census, tedy minimální nezbytný počet zúčastnivších se voličů k tomu, aby volby byly vůbec platné, je v současné i budoucí konstelaci prostě nemožné. Proto můj názor a moje doporučení jen potvrzuje názor paní Samkové, že takhle už to prostě dál nejde. A nestrašte nás komunistama jako Mikulášem v létě a už vůbec nenaznačujte, že komunisty snad volí neslušní lidé! Říkám jasně: všichni voliči mají stejnou hodnotu, včetně voličů komunistů, a vy se nad žádného jiného voliče nevytahujte!! Právě to se totiž ve skutečné demokracii - ne v té zdejší české demokratuře - považuje za hrubou neslušnost!
27. 12. 2009 | 20:06

Charlie napsal(a):

Lex

ano nějak jsem nepochopil, proč k článku paní KVS týkajícím se především potřebou vyvětrat smrad v českém dolíčku, taháte problémy světa, Ameriky a Al-Kaidy a pod.

Viz Vaše slova:
Nevím, jak podle Starého zákona, ale v současnosti se ten stav, který jste popsala, jmenuje VÁLKA. Nejlépe preventivní. Ta se vyvolává tehdy, když náš politický soupeř nás začne dohánět ve vojenské síle. Ä také tehdy, když by hrozilo naše ekonomické zničení z legitimních důvodů, třeba těch, že jsme dvacet let žili (a zbrojili) na dluh, a našim významným věřitelem se stal náš politický protivník. Blíže zde - http://www.outsidermedia.cz...
Myslíte si, že nás čeká jiná perspektiva? Já ne. Tam to možná začne. A není to nic nového, ta příprava trvá už několik let. Včetně mediální "dělostřelecké přípravy". I ta "Al-kaidá" je možná součástí scénáře. A to "Milostivé léto"? Jak pro koho. Otázka stojí, zda pro ty, kteří už nic nebudou vnímat, nebo pro ty, kdo přežijí. Tipnul bych si ty za a).

Myslím, že si to Amerika i svět vyřeší - snad díkybohu bez našeho kibicování.
My bychom si měli především zamést před vlastním prahem a řešit naše problémy - máme jich víc než dost. A rozumu na rozdávání málo.
Znovu tvrdím, že takový bordel jako u nás není i všade jinde. O čemž svědčí nakonec i článek paní KVS.

Ale na rozdíl od dalších litaniotepců se alespoň přesně trefujete do klávesnice.
27. 12. 2009 | 20:10

bigjirka napsal(a):

Ivánku, tak úplně jsem Ti nerozuměl.

IO, jsou dvě možnosti.
a) Respektovat základní obrys stávajícího systému a pracovat s volbami.
b) Nerespektovat stávající systém a uskutečnit revoluční změnu.
Myslím, že b) není správně, po každé takové skokové změně nastaly problémy. 1918 nastaly problémy s Němci a Maďary, protože se zpřetrhaly jejich ekonomické vazby. 1939 netřeba vysvětlovat. 1945+ dekrety a odsun, 1948 nástup komunistů, 1968+ "normalizace", 1989 samet - taky viz tento blog ne všechno OK. Dát zase reset a rok 0?
Osobně jsem přesvědčen, že není jiná rozumná možnost, než využít kapacity demokratického systému, kterou využíváme tak na 10%. A to, že komunisti jsou OK, to snad nemůžete myslet ani ze srandy?
27. 12. 2009 | 20:19

Lila napsal(a):

Deny

Ale já nemám žádný důkaz o tom, že Kalousek bere provize z veřejných zakázek, ani mi není známo, že by byl trestně stíhán.
Jen pozorně sleduji, co ve sněmovně navrhuje či prosazuje a s většinou jeho návrhů souhlasím. Pořádně mě naštval jen tehdy, když zvažoval spolupráci s komouši.

A taky si nedělám velké iluze, že jiní jsou lepší. Mediální obraz politika se dost často od reálu výrazně liší.

A ještě. Vy jste tu zmínil, že Vaše maminka viděla Američany v květnu 1945 v Úvalech. Šlo o průzkumné oddíly, které se dostaly až na okraj Prahy. Jinak je dost známo, že velitel 3. americké armády generál Patton vážně zvažoval neuposlechnutí rozkazu a chtěl jet Praze na pomoc. Sověti v té době tvrdili, že už jsou téměř před Prahou, ačkoliv byli ještě v Berlíně. Stalin chtěl za každou cenu být v Praze první a tak hnal své vojáky, kteří dobyli Berlín, bez odpočinku až do Prahy. Přes téměř nadlidské úsilí to nestihli, první nebyli. To je historický fakt, který komunisti 40 let popírali. George Patton se až do své smrti na konci roku 1945 nesmířil s tím, že Amíci "dali" Berlín a Prahu Rusům.
27. 12. 2009 | 20:21

Deny napsal(a):

@ IO
Vážený pane IO, a Vy si myslíte, že ti různí Filipové, Dolejšové, Grabeníčkové opravdu věří tomu, co hlásají? Svého času jsem požádal jednoho komunistického poslance o pomoc v boji proti tunelu státního majetku. Myslíte, že ho to zajímalo? Že měl zájem si "pálit prsty?" Vyslechl mě a dal mi radu, ať si najdu právníka, co se nebojí. Já bojoval ale za věc věřejnou, proč bych si měl najímat právníka, od toho tu jsou poslanci, ne? Oslovil jsem ho proto, protože za tunelem stáli zase ti bývali (dnes modří a oranžoví) komunisté.

Obecně řečeno, slušný člověk dnes ty bývalé komunisty nevolí, to není povyšování. Jenom člověk bez paměti nebo nemakačenko je může volit.
Slušný člověk, pokud není tunelář, nevolí ani ty komunisty modré či oranžové
27. 12. 2009 | 20:26

IO napsal(a):

Naopak váš názor je pro demokracii nebezpečný, Deny! Vy totiž - ať už vědomě, nebo nevědomě - realizujete přesně to, co ti, co nás skrytě ovládají, chtějí, Deny! Vy štvete proti komunistům a jejich voličům! A to je přesně to, co naši zotročitelé chtějí, aby nás dál udrželi v otroctví. Potřebují ventilovat společenské napětí a nahromaděný vztek občanů vrhnout předem připraveným, pro ně zcela neškodným směrem: hurá na komouše, kopněte si do nich, poplivejte je, zahrozte, že se budou houpat na lucernách! Co na tom, že takhle se demokraté nesmějí chovat! V tom českém chlívu je to přece normální! Navíc, jak sám vidíte, pokud to neděláte vědomě a případně za honorář, jste za blbečka, protože tady se už 20 let úplně bezzubě štve proti komunistům, ale takřka žádnému z nich se ještě nic podstatného nestalo, je to jen vypouštění přetlakové páry. Ostatně jen úplný hlupák může po tak dlouhé době od Sametu hlásat tyhle vaše protikomunistické kydy. Ty jsou totiž v naší aktuální situaci úplně pro kočku.
27. 12. 2009 | 20:33

klarasamkova napsal(a):

Deny a Charlie, díky za zastání.

Já prostě žasnu nad ztrátou historické paměti, a to stačilo dvacet let, že P. Marku. Už jste zapomněl, jaké to bylo na jaře 1990?? Jistěže i já mám máslo na hlavě: mojí vinou byla moje tehdejší naivita a můj idealismus. Kdo těmito vlastnostmi však netrpěl, patřil buď ke starým strukturám nebo k velmi rychle se stabilizovavším novým strukturám. Ubezpečuji Vás, že ti staří byli stejně blbí jako ti mladí a o zázemí nějakých služeb se nám mohlo tak právě jen zdát.. Kromě toho tam byla spousta lidí, kteří se skutečně snažili něco udělat. V podstatě takovým způsobem, jak si to mnoho diskutujících představuje dnes... Jedinou kvalifikací, která měla nějaký smysxl, byla čistota srdce...
Velmi vřele všem doporučuji přečíst si svěží dílko Petra Pitharta "Devětaosmdesátý". K řadě věcí bych tam měla řadu poznámek, ale opoznámkujte si to všichni sami - však většina z vás už byla na světě a byl jste súci...

Tři hvězdy: asi jste si změnil nick - že by převtělený Čochtan?? Jinak si na střety s Vámi nepamatuji...

Samozřejmě přemýšlím, jak z té celé šlamastyky ven a vychází mi z toho jen jedna možnost: totiž, že tu změnu budou muset provést ti, kteří ten marazmus sami způsobili, prostě justiční mafie musí začít toužit po úplné a nestranné spravedlnosti, protože těch her už má tolik, že je nezmanažuje. Všichni ti hyperboháči, které vyjmenoval Lex, musí přijít na to, že jediné, co ochrání jejich majetky, není najmutí si superlobbystů (že, pane BAKALO) ale nekompromisní podpora právního státu padni komu padni, jinak dopadnou jako Chodorovskij.
Kupodivu, jediný, kdo svého času pochopil, že spravedlnost pro každého = spravedlnost pro všechny = právní stát, byl Josef Lux, který byl otevřen i myšlence postavení grandiozní Nadace pro lidská práva, která by systematicky dohlížela na právní čistotu země.... Pokud páni podnikatelé nepochopí, že si musí vytvořit watch dogs a propojit je s (jimi vlastněnými) médii, tak i oni mohou o svoje prachy velmi lehce přijít...
|Kdo zná matematicky podloženou hru na "jestřáby a hrdličky", tak ví, o čem hovořím.
Jediné, co v tomto směru naprosto nechápu je, že to nechápou oni...
27. 12. 2009 | 20:46

Petr z Tábora napsal(a):

Je třeba bojovat proti socialistickému způsobu myšlení, který se projevuje ne jen u příslušníků komunistické strany, ba i u antikomunistů. Já ho vidím i na Západě, kde už lidé zapoměli na diktatury před 60lety.(U nás to mnozí stihli zapomenout za 20let.) Nechávají se okrádat o své svobody a manipulovat ve jménu vznešených ideí. Demokracie, otevřenost v politice, průhlednost ve výdajích veřejných peněz a svoboda projevu jsou zárukou rozvoje demokratických společností.Proto mi dělají starost některé jevy v integraci EU a zelené politice, které tyto zásady porušují.U nás se ty zásady ovšem porušují prakticky ve všech oblastech.
27. 12. 2009 | 21:03

*** napsal(a):

KVS
vůbec to nevadí, oceňuji váš zájem o kritiku.
27. 12. 2009 | 21:04

IO napsal(a):

Bigjirka: když prostě nebudou zvoleni ti, co nám je skrytá paralelní moc předložila ke zvolení, zakrátko dojde na to, že povrch začne oprýskávat a všichni konečně uvidí tu skutečnou pakáž, která nám tady panuje. Vede k tomu jen tato cesta, kterou jsem označil, a myslím, že vede velmi účinně. Pak se s tou konečně už viditelnou pakáží budeme moci vypořádat, ale ne demokraticky, protože ona taky jedná stále (po staletí a tisíciletí) hrubě nedemokraticky. Bohužel jsme se jako občané bláhově nechali odzbrojit, tím těžší to celé bude.
27. 12. 2009 | 21:08

Deny napsal(a):

@ IO
Asi jste mě nesprávně pochopil. Vadí mi komunismus jako myšlení, jako ideologie. Pokud nejste pane IO náctiletý, pamatujete, že bez rudé knížky jste nemohl zastávat žádnou významnější pracovní funkci.
A dnes? Změní se vláda, odcházejí nejvyšší úředníci touto vládou dosazení, aby nová vláda tam dosadila své straníky. A každý má plnou hubu keců.
Ti rudí a oranžoví komunisté, že to dělají pro sociálně slabé, modří komunisté, že to dělají pro podnikatele a střední vrstvu. A každý jen hrabe pro sebe a své kámoše.

Budete se divit, ale mně v tuto chvíli spíše nevadí ti rudí komunisté, protože ti jsou aspoň čitelní (pokud jich bude do 20%, tak je vše OK), ale vadí mi ti bývalí, převlečení komunisté i ti nekomunisté, co se jako komunisté chovají.

Prostě jste pane IO nepochopil, že komunista nemusí být dnes u nás jen ten s rudou knížkou. Ti Rudí svou historickou šanci již u nás dostali (a předvedli, co umí)A ty Modré a Oranžové komunisty je třeba taky již konečně odstranit.
27. 12. 2009 | 21:12

P.Marek napsal(a):

To : klaravesela

Naivitu jsem schopen pochopit.
Ale co nejsem schopen pochopit, je to, proč když je někdo naivní, není schopen následně mlčet a vede hloupé plky.
27. 12. 2009 | 21:18

bigjirka napsal(a):

IO, já odzbrojen nejsem, ba naopak. Ale revoluce by byla to nejhorší. Nevolit je nesmysl a komanči jsou bastardi. Ten, kdo může volit Grebeníčka a Falmera, je buď blbý, nebo senilní, nebo zločinný.
27. 12. 2009 | 21:23

vajan napsal(a):

Pozn. Ve výčtu chybí Pozemkový fond ....
K věci: Svoboda potřebuje autoritu a řád. Obého se nám nedostává.
27. 12. 2009 | 21:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Je mi šumafuk kdo jak uvažuje a jak myslí.

Podstatné je, co na základě uvedených myšlenkových procesů
slovně vyjadřuje,činy podporuje,a cíleně směruje.

Všichni víme co jsou komunisté za pakáž.Tedy dovolím si tvrdit,že nejen komunisté,v parlamentu,ale i jejich voličstvo.A to jak vyblblí geronti tak Dolejšjugend.

Poněvadž je také známo,že se s komunisty jako se zvláštní sortou homo sappiens NEMLUVÍ,tak se nemluví ani s jejich voličstvem.

Denny má jednoznačně logiku i důvod.

Nikdy jsem tuhle pakáž nevolil a nebudu ji volit ani nadále poněvadž je díky sametu rozlezlá jako mor po celém politickém spektru.

Oni si i sametem ujasnili pojmy,že nebudou nikdy trestně odpovědni za svoje lumpárny když je provozují jako poslaneckou doživotní imunitou chráněná banda zločinců.

Nechápu bigjirko jak jsi přišel na nápad volební agitace právě v této době.
Muselo ti zákonitě šibnout.

A vůbec .....udělali byste lépe,kdyby jste místo pitomých řečí sledovali vynikající pořad ČT2 o Jiříkovi z Poděbrad,který právě skončil.

Ujasnil a uvědomil jsem si některé historické souvislosti s porevolučním vývojem (kompaktáta,Korvín,Osmanská hrozba,politika papežské kurie a jiné)
Ano,... tehdejší 500let stará,popsaná situace opravdu vygenerovala částečnou shodu a díky takovým vizionářům jako byl král Jiřík alespoň na přechodnou dobu tří generací vytvořila iluzi nadějí.

Skončila Bílou Horou.

Ale vize Uvropské Unie tu již byla a opět pod hrozbou islámu.
(ten nakonec dostal výprask u Vídně a dostane znovu,poněvadž se jako vždy nepoučil)

Tedy vše už tu jednou bylo.
Nechápu vaše rozdílné stanoviska k těmto zásadním a klíčovým otázkám.

Ivan.
27. 12. 2009 | 21:35

Béda napsal(a):

IO,

zajímavá ironie.

Přitom je evidentní, že způsob Petr vrní na Pavla, Pavel na Pepu, Pepa na Jirku nic neřeší.

Protože Petr, Pavel i Jirka jsou v jádru stejní - ani jeden nechce být voličům odpovědný. V podstatě se již u kormidla vystřídali všichni až na komunisty. Kdyby dostali šanci komunisté budou téměř s jistotou stejní. A jestli to bude Arnošt (předtím Pepa), anebo Jonáš, všechno dopadne stejně, protože moc, když není kontrolována korumpuje.

Lidé, kteří vstupovali do politiky v 90 letech nebyli všichni špatní. Byli mezi nimi idealisté, naivky, spekulanti, kariéristé, lidé morální i morálně se tvářící. Klára Samková tvrdí, že dnes je to prašť jako uhoď - příkladů o tom je bezpočet.

Čím to asi bude? Nebude to třeba tím, že systém, který nemá nastaveny sebeočistné mechanismy zakrnívá?
27. 12. 2009 | 21:39

Vráťa napsal(a):

Paní Kláro. Myslím, že Vy jediná víte o čem píšete. Dík Za tu (snad již) tečku.
27. 12. 2009 | 21:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Petr z Tábora:
"nejhorším rozhodnutím je nejít k volbám, na všech úrovních" Naopak, nejlepším. Zúčastnit se voleb a nevolit profláknuté partaje znamená dát hlas jedné z mnoha neparlamentních stran, z nichž žádná téměř nemá šanci překonat 5 % a jim odevzdané hlasy si rozeberou ty velké profláknuté partaje.
Další možností je vložit neplatný lístek s nějakou nadávkou politikům, což asi udělám.
27. 12. 2009 | 21:47

IO napsal(a):

Vy byste tedy odstranil rudé, oranžové a modré komunisty, Deny. A koho byste prosím ponechal? Černé klerikály, zelené Zelené a demokratické Zelené a další jednou barvou už nepopsatelné, vícebarevné partaje? A zase znovu byste splakal nad výdělkem? Ale my už si nemůžeme dovolit dál dělat chyby, čas pro chyby - i jen ty malé, natož pro ty velké hovadiny - už nám vypršel. Paní Samková se ptá: co teď, co dál? Pan Bigjirka souběžně říká, že revoluce by byla to nejhorší a připomíná, že ten, kdo "může volit Grebeníčka a Falmera" je blbý, senilní nebo zločinný. Takže můj návrh řešení je pro Vás, pánové, i pro širší obecenstvo schůdný: nevolit je prostě a nevolit ani ty ostatní, nevolit je prostě vůbec. To nebude revoluce, které se pan Bigjirka opakovaně obává, to bude ostrá krize, která svým mechanismem přinese očistu, katarzi. Asi tak, jak to vidí paní Samková: půjdou prostě od válu všichni! Proč bychom se toho měli lekat? Hůř už skutečně být nemůže - nebo jinak: pravděpodobně nám hrozí, že bude ještě mnohem hůř, ale ne z politických, nýbrž z hospodářských důvodů. Světová hospodářská krize, přelidnění, předlužení, globalizace. Takže prosím: nestahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.
27. 12. 2009 | 21:53

karelhá napsal(a):

2Marcel Devian,
vy věříte, že

..Řešením je malý stát, čím méně toho bude totiž možné rozfofrovat na bohulibé účely, tím méně se toho může ukrást..?

Nemůže to být taky tak, že čím menší stát, tím víc se toho podaří rozfofrovast a ukrást bez následků?
27. 12. 2009 | 21:55

Jiří napsal(a):

Asi by bylo nejpeší,aby si paní Samková dala obkládek , otevřela okno a počkala až z ní ten chlast a nebo hysterie vyvane. Případně by bylo možné ji navrhnout aby odjela nejlépe do některé vyspělé civilizované země, třeba na Kubua nebo, pokud by byl vynalezen stroj času,aby se přestěhovala někam do roku 1970, protože tehdymjaks e zdá, jí to moc a moc vyhovovalo. Protože v následující době vystudovaal práva, což ti,kterým normalizace nevyhovovala, umožněno nebylo.
27. 12. 2009 | 21:57

Ikena napsal(a):

IO,
no, ono bude jeste hure a nekteri to jiz tusi a zacinaji se obavat. Hlavne ti, kteri stali na pocatku. Zacina prichazet strasak, co by se stalo, kdyby vyrazne uspela nejaka extremni strana?
27. 12. 2009 | 22:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
´Dluhy státu na bedra těch, kdo je nezavinili, a stovky miliard či bilión soukromých majetků primárně vzniklých "vydojením" toho, co tu zbylo po bolševiku´
A jak jinak je řešena současná finanční krize i ty předešlé? Privatizace výnosů a socializace ztrát je opět na pořadu dne.
27. 12. 2009 | 22:10

karelhá napsal(a):

to Imhotep 27.12.2009 15:39:41

Mám už dlouho neblahou jistotu, že říkáte jádro problému..
Je proti zdravému rozumu řešit jakékoliv schodky jakýchkoliv rozpočtů /přesně všech rozpočtů/ krácením příjmů a současným neomezováním nebo dokonce podporou růstu neproduktivních výdajů. A to je přesně to, co můžeme sledovat u vládnoucí skupiny zejména v posledních letech.
27. 12. 2009 | 22:11

Lord Helma napsal(a):

Nejhorší je lhář, který mluví pravdu. Správný lhář používá pravdu jako koření, ale nikdy nemluví úplně pravdu. Pokud nechce zakrýt vlastní prolhanost? Tomu článku chybí závěr. Takže je legitimní se ptát proč byl sepsán (odhlédnu-li od honoráře)
27. 12. 2009 | 22:23

Imhotep napsal(a):

karelhá:

Takže to tušení nemám sám...

Nicméně jako milovník historie se možná dočkám rekonstrukce doby husitské 1:1. Jen ty kostýmy asi budou jiné.
27. 12. 2009 | 22:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Deny:
"Pokud budou české OVCE jednotné a zavolí malé nové strany, žádný hlas nepropadne." Obávám se, že je to příliš velký optimismus. V malých neparlamentních stranách by se hlasy nespokojenců rozředily pod 5 procent a rozebraly by si je profláknuté partaje i se státním příspěvkem.
27. 12. 2009 | 22:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
Proč se nechystáte volit vlastní stranu!?
27. 12. 2009 | 22:33

Ron napsal(a):

Paní Kláro. Myslím, že v mnoha věcech máte pravdu a stilizujete jí do podoby biblel. Křetan si jí večer přečte a s úlevou ulehna. Rano vstane a jde znovu páchat hříchy, aby si ji mohl znovu přečíst a klidně spát. Nevěřící jí čís nrbude a večer se proto převaluje jako uzlíček nervů na lůžku. Ráno se však na novém hřešení s věřícím zase domluví. Článěk jste napsala jako chytrá podnikatelka, která se zabývá věštěním, protože se v něm může každý poznat a nebo se z uvedeného okruhu vyloučit. Jde vlastně jen o bezbřehé plácání. Navíc bych Vám doporuči, nepište o tom čemu vůbec, ale vůbec nerozumíte. Tím oborem je ekonomika a její dítko privatizace. Transformujete občanskou neschopnost se postarat o vlastní majetek do oblasti zločinu, ale zcele opomíjíte tu skutečnost, že ten zločin páchali občané sami na sobě v důsledku své neznalosti nebo lenosti studovat zákony. Z tohoto pohledu můžete za protržený toaletní papír potrestat výrobce a nikoliv dlouhé nehty uživatele.
27. 12. 2009 | 22:38

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ron:
"Rano vstane a jde znovu páchat hříchy", podporuje lháře a brojí proti nevinným.
27. 12. 2009 | 22:51

Lex napsal(a):

Paní Kláro,
ptala jste se, jaký bych měl návrh. Tak to zkusím naznačit, snad by to šlo i bez těch revolucí, občanských válek či „Milosrdných let“.
Jako právničce Vám jistě není neznámý tento text:
(1) Prokuratura střeží, prosazuje a upevňuje zákonnost bez ohledu na jakékoliv místní vlivy, zajišťuje jednotu zákonnosti na celém území republiky.
(2) Výkonem dozoru nad správným a jednotným prováděním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů prokuratura chrání
a) stát a jeho ústavní zřízení,
b) politická, osobní, rodinná, pracovní, sociální, bytová, majetková a jiná práva a zákonem chráněné zájmy občanů,
c) práva a zákonem chráněné zájmy organizací,
d) bojeschopnost ozbrojených sil i ozbrojených sborů a kázeň a pořádek v nich stanovený.
(3) Celou svou činností prokuratura přispívá k zvyšování úcty k právnímu řádu, k plnění občanských povinností a k respektování občanských práv a svobod.
(1) Prokurátoři plní své úkoly
a) dozorem nad důsledným prováděním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů ministerstvy a jinými orgány státní správy, národními výbory, organizacemi a jednotlivými občany,
b) trestním stíháním osob, které se dopustily trestných činů a přečinů,
c) dozorem nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním,
d) účastí a uplatňováním oprávnění v řízení před soudy a státními notářstvími podle zvláštních zákonů.
e) dozorem nad zachováváním zákonnosti v místech, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova.
Ano, bingo!, je to text ustanovení §§ 2 a 3 zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění účinném do 31.12.1993!!!, tj. do doby nabytí účinnosti zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb.
Nebylo náhodou, že „nová doba“ si vyžádala likvidaci této působnosti a úkolů nezávislé instituce, jejíž povinností bylo dohlížet na dodržování zákonnosti všemi subjekty v rámci veřejných i soukromých struktur. A nebylo náhodou, že nástupnická organizace – státní zastupitelství – se stalo toliko „žalobcem v trestním řízení“ – abych byl autentický, cituji ustanovení § 4 odst. 1 výše uvedeného zákona: „Státní zastupitelství podává jménem státu obžalobu v trestním řízení a plní povinnosti, které mu v souvislosti s tím trestní řád ukládá. Obžalobu nepodá pouze v případech, které stanoví trestní řád.“ A to je vše, na co se smrskly ona kompetence a úkoly prokuratury.
Nepochybně si vzpomenete na důvodovou zprávu a řeči politiků, že své zájmy, porušování zákonů v jeho neprospěch si musí pohlídat každý sám a dovolávat se nápravy u příslušných orgánů nebo u soudu. Nepochybně všichni víme, kdo měl tak asi zájem se dovolávat nápravy při zkorumpované privatizaci anebo nyní při zkorumpovaných veřejných zakázkách. I o tom je přece řeč ve Vašem blogu.
Chcete-li, milí diskutéři, anebo nechcete, tak to je skutečným základem té mizérie, o kterou na každém kroku zakopáváme.
Stát, politici zlikvidovali zcela záměrně orgán, který byl (vedle úkolů v trestním řízení) povolán k tomu, aby se jim díval pod prsty. Samozřejmě, že prokuratura nebyla všemocná. Měla v tomto směru jen vymezené možnosti, jenže důležité bylo především to, že ty chyby, anebo i záměrná lumpárna vyšly najevo, byly prozkoumány odborně erudovaným aparátem a byly učiněny kroky k nápravě.
Tak to za prvé.
pokračování
27. 12. 2009 | 22:54

Lex napsal(a):

pokračování
A za druhé:
„Volební soud rozhoduje, že člen Národního shromáždění nebo župního zastupitelstva pozbývá mandátu proto, že přestal býti z důvodů nízkých nebo nečestných příslušníkem strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen.“
„Poslanec, který zklamal důvěru voličů nebo který se dopustil činu nedůstojného funkce poslance, může být kdykoliv odvolán.“
Jistě znáte i tyto citace ze zákonů. Pro ostatní uvádím, že první citace je ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/1920 Sb., o volebním soudě (první republika), a ta druhá je ustanovení § 48 odst. 1 zák. č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady (zákon z doby komunistické normalizace) ve znění účinném do 5.3.1990.
Ano, vážení diskutéři, teprve polistopadová společnost zrušila odvolatelnost poslanců v historii samostatného Československa a České republiky.
A konečně za třetí:
„Rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbu vydává vláda na návrh ministerstva. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda může vyhradit.
Rozhodnutí o privatizaci neuvedená v odstavci 1 vydává ministerstvo.
Na rozhodování o privatizaci se nevztahují obecná ustanovení o správním řízení. Toto rozhodnutí nepodléhá přezkoumání soudem.
Rozhodování o privatizaci je neveřejné….“
Také bingo! Ano, jde o ustanovení § 10 odst. 1 – 4 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (tzv. privatizační zákon), v původním i aktuálně účinném znění.
Tož tolik. Kdo by chtěl hledat cesty, jak z toho ven, tak já bych začal asi tady, u těch tří věcí. U té realizované privatizace už samozřejmě nejde nic dělat – u té nerealizované ano.
Editorovi:
Svůj text jsem musel rozdělit, neboť server mi trvale tvrdil, že může mít maximálně 5000 znaků. Ten můj má i s mezerami 4884. Nevzal ani 4785. Soudruzi z NDR mají asi někde chybu.
27. 12. 2009 | 22:55

bigjirka napsal(a):

Ivane, není to předvolební agitace, jen jsem v diskusi zveřejnil svůj názor.

Zbyňku, stranu jsme dosud nezaložili. Nebylo dost sil.

Nevolit je stejná ptákovina, jako volit nevolitelné. Dopadne to stejně, sněmovna se zaplní těmi,co prošli, podle přepočtu.

Ano, pokud dojde k těžké hospodářské krisi, může dojít i k revoluci, leč stále myslím, že není o co stát.

karelhá, tento stát nám loupí přes 50% našich výdělků a s lupem zachází zcela voluntárně. Horší už to skoro být nemůže. Stát ve prospěch bohatých a chudých okrádá všechny, kteří se hemží. Po dlouhé roky vykrádá penzijní pojištění, aktivní politiku zaměstnanosti a bůchvícoještě. Vydává důchody za sociální výdaj. Proč tedy lupu říká pojistné? Projektů, jako je openshit je vobalíno (mistrovství v Liberci,...), dálnice u nás je víc než 2x dražší než v Německu a nikdo nic nevyšetřuje. Jak si tedy někdo může myslet, že by menší stát mohl rozfofrovat víc?

Co se týče těch voleb, je potřeba, aby některá menší strana dostala tolik, aby se bez ní neobešli. A komanči už by definitivně měli odejít tam, kam patří.
27. 12. 2009 | 23:00

bigjirka napsal(a):

Lexi, asi máte pravdu. Nevím, zda i v jiných zemích mají státní zastupitelství všeobecný dozor nad zákonností.. Ale asi ano. Nicméně to je stejně druhý krok. Kapři si rybník nevypustí. Co s kapry? Zatím se pořád zastávám těch voleb.
27. 12. 2009 | 23:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
"Nevolit je stejná ptákovina, jako volit nevolitelné. Dopadne to stejně," Nedopadne, profláknutí nedostanou státní příspěvek partajím za hlasy. A pokud by si členové volebních komisí na neplatných lístcích pěkně početli, co jsme jim tam napsali...
27. 12. 2009 | 23:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
" Nevím, zda i v jiných zemích mají státní zastupitelství všeobecný dozor nad zákonností.. " Nesměly by ho pojímat tak, jako např. u nás honbou na J. Čunka.
27. 12. 2009 | 23:30

Lex napsal(a):

bigjirka
Záleží jak ve kterých. Ale zrušit v českých poměrech v těch skutečně nejpřevratnějších letech všeobecný dozor, to byl zločin, to bylo otevření vrat k těm největším lumpárnám. Vedle oné nepřezkoumatelnosti privatizačních rozhodnutí konaných v neveřejném řízení, to bylo ono "zhasnutí světel", které umožnilo většinu toho marasmu. Neodvolatelnost poslanců má zase své negativní důsledky až později, i když mladý Teplík už v roce 1996, že!
V usazených demokraciích, které se budovaly dvěstě let, samozřejmě všeobecný dozor podobného státního orgánu, jako byla u nás prokuratura, asi neexistuje, ale zcela jistě tam existují jiné mechanismy, třeba parlamentní, u nás ani ty ne. Jaká jsme my byli v roce 1994 usazená demokracie??
A pokud jde o volby, bigjirko, nechť si každý volí koho chce, ať si zakládá jaké chce strany (s legálním programem), já ale na umělé subjekty typu US, DEU, Důchodci, TOP, VV, ED, SNK apod. nevěřím. Politika je přece svébytný fenomén a její základní orientace je prvolevá nebo levopravá, jak kdo chce. Představa, že nějaká nová strana "udělá pořádek", je podle mého názoru chiméra podobná té, jako s tou revolucí v demokratické společnosti. Já (aniž bych chtěl někomu radit) nevolím Topolánka, Paroubka, Svobodu, Lišku, Filipa, Kalouska atd., já nevolím ani ODS, ČSSD, SZ, KSČM, TOP 09 (obrazně), já si vybírám tu politické stranu, o které vím, že je způsobilá převzít (byť v koalici) vládní odpovědnost, a jejíž politický program bude podle mého názoru nejméně škodit této zemi. Pak nemohu být zklamán, ale stejně jsem, protože - no prostě jako každý.
27. 12. 2009 | 23:38

Nástěnka napsal(a):

KORESPONDENCE DVOU VEŘEJNÝCH OSOBNOSTÍ
Bok Rejžkovi k Vánocům: Jsi zmetek, který proplouval dovedně bolševismem
John Bok
http://www.blisty.cz/2009/1...
http://cs.wikipedia.org/wik...
28. 12. 2009 | 00:02

Charlie napsal(a):

Bohužel, u nás jsme dopustili totální morální ateismus (Plzeňská Práva,Viamont,OpenCard) a neseme důsledky.
Ale už i u nás se objevují první vlaštovky politiků a bohatých s "lidskou tváří" a soucitným srdcem.

Celosvětová krize má podle mne mj. jeden pozitivní aspekt - čím dál tím víc se diskutuje o morálce, o spravedlivém dělení bohatství, zisků....životě v nemorálním přepychu.
U nás se zatím na tato témata téměř nediskutuje (snad kromě T.Sedláčka)

Řešení vidím nikoli v nějaké revoluci nebo válce, ale v jakémsi redukovaném milostivém létě, že bude stále trapnější být superbohatým snobem vedle hlady vrávorajících spoluobčanů.
Moderní sdělovací prostředky nám v přímém přenosu ukazují mj. i důsledky nenasytného sobectví.
Naděje je v tom, že si to uvědomuje stále větší množství i velmi bohatých lidí.
28. 12. 2009 | 00:04

Jan Vaculík napsal(a):

Jirko,
prolítl jsem celou diskusi - řekls tady vesměs přesně to, co si myslím i já.

Diskuse je bujná, ale pokud nezabrousí k úplným jednotlivostem a jejich detailům, tak k ničemu dospět nemůže. KVS rozhodila síť moc široce a zatáhla do ní všechny důvody k naší nespokojenosti s politikou - a to až tak, že někdo tady vážně může říkat cosi o revoluci...

Damagogie střídá demagogii: například to, že "tisk nadržuje ODS" (... a tak jsou ostatní bez šance). - Pokud mě paměť neklame, tak před X lety se zdálo, že tisk a média nadržují ODA (a po ní DEU); jestli tomu tak bylo, tak stejně jim to nebylo nic platné! - A tak dále.

Jsou tu věci, se kterýma si nevíme rady a jsme z nich nešťastní a je jich hodně, ale zároveň furt platí, že to poslední období bylo nejšťastnějších 20 let v české historii za minulých X století. Tak jak to tedy je?

Samozřejmě, že pokud chceme něco udělat, tak nám nezbývá, než jít k volbám a volit to, co je nám nejméně odporné. Ona totiž jiná cesta dopředu ani nevede.

PS
Fandím protestům ČAV - prostě proto, že se za svou věc berou ze všech sil (i když jde jen o prachy), a kdyby někdo řekl, že je třeba vtrhnout na magistrát a vyhodit Béma z okna (čistě jen kvůli opencard, jinak je to docela milej člověk), tak se rád přidám :--)
28. 12. 2009 | 00:30

Emil Slíva napsal(a):

To: klaravesela
Čtu příspěvky jen několika autorů na Aktuálně, Vaše vždy. Diskuze nečtu, pod Vašimi příspěvky zběžně ano. Tentokrát jsem se dočkal krásného zážitku souznění s Vašim textem, podobně jako tomu bylo u Romských tezí.
Diskuze je tak obsáhlá a je v ní tolik rozumu co lidí, nebudu ji zmnožovat ale sdělím Vám co udělám:
Jako vždy půjdu k volbám a jako už víckrát dám hlas těm co se nestačili v politice zabydlet a jejichž program mi vyhovuje i s vědomím, že můj hlas nenajde svého poslance ale určitě nepropadne, protože já tak vyjádřím nesouhlas se způsobem správy státu parlamentními stranami. Je to málo ale můj mandát občana je jednohlasý. Kdyby se stalo, že můj hlas se přece dočká svého poslance, budu doufat, že se bude za své poctivé i nepoctivé zájmy prát a způsobí aspoň malou trhlinku v homogenní struktuře současných mocipánů a tou trhlinkou občas vyteče nějaká informace nebo bude působit drhnutí v jinak dobře promazaném stroji na rozkrádání veřejných financí.

Dovolím si jen lehce ťuknout do diskuze přesto, že právu ani státovědě nerozumím, jsa obdařen převážně technickým vzděláním.
Jsem v souhlasu s názorem na:
Minimalizaci finančních objemů rozdělovaných státem s tím, že bych poslanece doživotně dobře materiálně zabezpečil za slib řehole ve všech formách podnikání (libilo by se mi kdyby byla s poslaneckým mandátem spojena čest jejího výkonu).
Naprostou otevřenost všech výdajů a úkonů prováděných státem (výběrová řízení rozpočty projekty studie platy,...), vyjma těch, které by umožnil utajit soud na základě žádosti státu, asi jen z důvodu bezpečnosti. (Nikdo nemusí dodávat státu, když mu nebude vyhovovat transparentnost).
Změny zákonných norem ve věci naprosté transparentnosti chodu stran, možnosti podstatně měnit kandidátky stran volbou.

A pak už nezbývá než věřit, že všichni co jsme v tom namočeni budeme méně lhát, krást a podvádět v souladu křesťanskými zásadami soužití v lidké společnosti a své bližní i vzdálenější budeme milovat.

Takže Vám šťastný rok 2010 s vírou, že najdete čas a vůli vrhat se do tohoto šíleného kyberprostoru.
28. 12. 2009 | 02:42

jarda napsal(a):

Kurňa! KVS, rok 1989 byl vyvrcholením dolouhodobých příprav na změnu v bývalém soc. bloku. Na přípravách se nepodílela "ulice," ale vně dvě velmoci a uvnitř komunističtí zločinci poznamenaní érou 40 let vlády pod taktovkou SSSR.Tito zločinci, mnozí zkompromitovaní z dob I.republiky nebo německé okupace se po válce stali poslušnými nástroji bratrů z Východu. Instalovali lidovou demokracii, krvavá padesátá léta,kdy likvidovali nepřátele, lidi nevinné i vlastní, stejně jako "tání" v polovině let šesedátých,přerušené okupací tentokrát Rusy. A opět se žrali mezi sebou a opět se lámal charakter občanů této země, ochotných kolaborovat kdykoli s kýmkoli. Výjimky jistě existovaly! Byli to vyhození komunisté, kteří stáli u zrodu Ch-77 a nebylo jim proti mysli nabalit na sebe lidé typu Havel a spol., stejně jako lidi skutečně pronásledované a trpící - kteří dnes nejsou vidět nebo jsou vytahováni účelově-ale na dění v zemi nemají vliv! R.89 opět v režii reformátorů a normalizátorů, pár likvidovaných a pevné pouto starých spoluzločinců! A během let jejich dětí v justici, policii, armádě, státní správě...! 15-20 let jedny a ty samé ksichty v Parlametu, zkompromitované, vzájemně vědoucí jeden na druhého a naprosto neschopní řešit stav v zemi, pokud ovšem neřeší zároveň stav vlastní kapsy! Nechalo by se rozvést do detailů. Je bohužel doba, kdy se opět říká "MY, ONI," kdy je nekonkrétnost a když už náhodou jsou pojmenováni konkrétní darebáci, není nikdo, kdo by je hnal k zodpovědnosti, kdo by vyšetřil, dokázal, prokázal, obžaloval, odsoudil tento vysoce postavený "stav"! Co bylo schopno jej ohrozit, bylo zrušeno, hranice výše korupce je zvyšována, úkony zakázány, co má policie dělat? Na mnohé nemá ani odborníky! Chce to novou revoluci, vymést tento chlív dvacetiletého dobytka a nebát se prověřit nabytí majetku! Ta doba, navzdory "demokracii" přijde!
28. 12. 2009 | 03:34

Kelly napsal(a):

Za vším tehdy stála ta hloupá lidská naivita. Při vzpomínce na natírání tanku na růžovo se nemohu ubránit studu, studu za to, že to toto bylo právě předzvěstí nové doby, která vygradovala v to, co tu autorka výstižně popsala. Ale kde to začalo a proč to takto pokračovalo? Na to chybí odpověď v článku. Proč tato společnost neměla a nemá v sobě dostatečné schopnosti sebereflexe, toto zvrátit? To je ta otázka spíše pro sociology. Začalo to podobnými ptákovinami, jako bylo zmíněné natírání tanku. Tyto naivní stupidity odpoutávaly jen pozornost od toho, co se tu ve skutečnosti dělo. Mistrem toho, jak nasměrovat pozornost společnosti od toho podstatného, k tomu nepodstatnému, byl Havel. Jako by si to ti, co ho tento rok opět vytahovali na scénu, ani neuvědomovali, že on se dopustil na tomto národu neodpustitelného hříchu a to, roznášel naivitu v době, kdy bylo tento národ potřeba burcovat. Kde je z toho cesta ven? Ti co zde byli u toho, trpí syndromem normalizace, byli jsme tu, dívali se na to a nic nedělali. A tento pocit viny svazuje ruce, je to stud za hloupost a naivitu, Čím si léčím tento komplex? Možná tím, že jdu jednou za čas k volbám jako stádo a mám pocit, že jsem tu pro dobro společnosti udělal dost.
28. 12. 2009 | 05:55

Jiří Sládeček napsal(a):

Je to zvláštní stát, cigoši mají celoživotní dovolenou a Češi na ně musí dělat.
28. 12. 2009 | 06:59

klarasamkova napsal(a):

Milí diskutující, to byl skutečně plodný diskusní večer, takže vám všem přeji dobré ráno a zase se připojuji:

AD Vajan : je skutečně trestuhodné, že jsem ve výčtu institucí zapomněla na Pozemkový fond!! Sypu si hlavu popelem, přidávám do pomyslné sbírčičky a určitě by se našly ještě další přidání hodné instituce - což takové České lesy....

AD P. Marek:.... a následně mlčet... tůdle nůdle drahý zlatý. Mohu se v ledasčem mýlit a samozřejmě jsem se také mýlila, ale rozhodně o tom mlčet nebudu. Ani o tom, čeho jsem byla svědkem, ani o svých chybách, ani o čemkoliv jiném. To máte FAKT smůlu....

AD Ivan Hochmann: na TV jsem se nedívala, ale Vaše nadšení pro Jiřího z Poděbrad zcela sdílím. Je to naprosto nedoceněná osoba naší historie. Že jsme naše předsednictví EU postavili na nějakých debilních kostkách cukru a nikoloiv na odkazu jeho ideového dědictví, to jsem teda FAKT nerozdejchala a svědčí to o nepopsatelné historicko-filosofické debilitě těch, kdo naše předsednictví z ideologického hlediska připravovali.

AD Zbyněk Matyáš: Vy víte, že se většinou neshodneme, ale Váš výrok "privatizace výnosů - socializace ztrát" - to by se mělo tesat do kamene...

AD Lord Helma: To jste mne skutčně rozesmál, s těmi honoráři, můj drahý Lorde, to je vidět, že je Vaše lordstvo mimo realitu.... Aktuálně žádné honoráře nevyplácí, jestli něco přistane z Ekonomu, o tom tedy silně pochybuju. Moje nejlepší literární honoráře pocházejí z "Ona dnes", kde za každý sloupek dostávám, považte, celou pětistovku!!! :-)
Článek byl napsán přesně kvůli tomu, co se zde děje - aby se opět rozproudila diskuse a protože víc hlav více ví, snad někdo přijde na to, co s tím. Já to nevím (skoro...)

AD Ron: Článek jsem podl Vás napsala jako "chytrá podnikatelka, která se zabývá věštěním..." Jestli se zabývám věštěním, tak také víte, co jsem si tak mohla vyvěštit, ne?? A o mém ekonomickém vzdělání nic nevíte, rozhodně jej nebudu prokazovat Vám...
28. 12. 2009 | 08:12

klarasamkova napsal(a):

LEXi, srdce moje, dávám reakci na Váš příspěvek o zvláštního odstavce, protože Vy si to více než zasloužíte.
Miluju Vás a prahnu po setkání s Vámi, protože samozřejmě máte ve všem všudy pravdu. Sama jsem neměla odvahu (ano, i mně občas schází) to dotáhnout do konce a dopsat ten závěr. Tak se to s Vaší ideovou pomocí pokusím napsat teď:

Jak dlouho si ještě nechá jediná funkční složka v této zemi, totiž elitní policejní útvary, srát (pardon) na hlavu, jak dlouho ještě dovolí politikům, aby soustavně hatila jejich práci? Jak dlouho pod záminkou politické nezávislosti budou ve vleku politiků tak, že to zcela zničí i jejich profesi (poté, co byla - alespoň z mého laicky neozbrojeného pohledu - zcela ideově a mocensky odzborojena armáda??)

Jak dlouho si státní zástupci, úředníci Ministerstva spravedlnosti, nechají líbit svoji manipulaci, a to jak politiky, tak těmi, kteří se po jejich vlastních zádech vyšplhali k pseudopolitickým funkcím??
Já vím, nějaké protesty už jsou, ale málo jich, málo jich....

Zrušení zákona o prokuratuře bylo hrubou, nejhrubější chybou, ke které došlo. Předcházela jí jiná chyba - neodvolatelnost a doživotní mandát soudců.

Zrušení odvolatelnosti poslanců, kterou zmiňujete, (nevěděla jsem o tom!!) je další v té linii....

Velká privatizace byla chybou sama o sobě a je moje největší vina, že jsem se ve FS proti ní vůbec npostavila, prostě jsem ji "vypustila". Bylo to však těsně po přijetí zákona o Mimosoudních rehabilitacích, tedy o restitucích, na kterém jsem pracovala půl roku a byla jsem z toho úplně hin. Což mne neomlouvá, jen vysvětluje. V určitých pozicích a určitých dobách nikdo nemá právo na odpočinek a na to něco "vypustit". Je to možná nlidské, ale to není dost.

Jsem si vědoma toho, že to, k čemu tady nabádám, vypadá téměř jako nabádání ke státnímu převratu a převzetí moci ozbrojenými složkami. To snad není ve středoevropském prostoru nutné, ale přestaňme si pod záminkou politické korektnosti, nestrannosti a nezávislosti lohát do kapsy a začněme nazývat věci pravými jmény - PROTO byl tento článek napsán.

Věc, která je pojmenovaná, je snáze uchopitelná.

Je evidentní, že o toto pojmenování se snaží více lidí, zdaleka ne jen já. Myslím, že se zde na aktuálně i v jiných médiích už dost dobře poznáme, aby bylo vidět, kdo je kdo. Protože, jak praví Bible:

"Po ovoci jejich poznáte je..."

Lexi, kdy půjdem na kafe?? Můj mail je obecně znám, ozvěte se!!
klara.vesela@lawyers.cz
28. 12. 2009 | 08:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy