IPCC versus politické tlaky

24. 09. 2013 | 22:51
Přečteno 3568 krát
Nedávno se objevily informace o tom, že některé státy "tlači" na to, aby v nové zprávě IPCC byla určitým způsobem (nebo nebyla vůbec) komentována skutečnost, že v posledních cca 15 letech se růst teplot zpomalil, resp. došlo ke stagnaci vývoje teplot.

Tyto informace se objevily i na Aktualne.cz (zde). Nevím, do jaké míry jsou tyto požadavky autentické, neměl jsem možnost vidět jejich znění v původní podobě, "nepřefiltrované" přes sdělovací prostředky, ale předpokládejme, že se od těch autentických významově moc neliší. Zkusme se na ně podívat z pohledu klimatologie:

Německo žádalo, aby byla informace o dramatickém zpomalování oteplování naší planety úplně vymazána, protože je "matoucí". Podle našich západních sousedů jsou totiž relevantní jen změny v řádu dekád a století.. Nesouhlasím. Standardní klimatologické období je nejméně 30-leté, je ale jasné, že pokud 15 let trvá jakási neočekávaná věc, jistě to ovlivní i 30-leté průměry, trendy a podobně. Je tedy na čase se k této věci vyjádřit. A navíc - pokud by se posledních 15 let naopak výrazně oteplovalo, tento argument by zřejmě nepadl a všichni by to brali jako "alarmujíci" zjištění...

Spojené státy zase usilovaly o to, aby experti do zprávy zařadili "nejpravděpodobnější vysvětlení" překvapujícího jevu, totiž že teplo absorbuje oceán. To je ovšem pouze jedna z teorií, kterou dosud nikdo neprokázal. . Souhlasím. Je to Jedna z teorií, ale poměrně dobře podložená vysledky měření sítě ARGO. Navic tato měření ukazují, že množství tepla v oceánu nevykazuje žádnou stagnaci, tam rostoucí trend pokračuje. Osobně jsem toho názoru, že je to nejpravděpodobnější vysvětlení.

Belgie zase namítala, že rok 1998 byl příliš teplý, a graf oteplování tudíž vypadá moc "ploše".. Poměrně sporná záležitost. Jak graf vypadá, to nesmí být argument. Tady je zjevná snaha přizpůsobit výsledky jakési předem hotové představě "strmého" grafu. Na druhou stranu volba roku počátku a konce je pro výpočet lineárního trendu dost důležitá, mohou se tam ale uplatnit i různé náhodné vlivy. Proto je jistě dobré zvážit více variant. Rok 1998 byl sice dost teplý, což může snížit trend teplot od roku 1998 dále, ale na druhou stranu i teploty roku 1998 jsou součástí teplotních řad. Dáme-li začatek řady za rok 1998, bude řada krátká a zjištěné trendy statistiky méně průkazné. Dáme-li naopak začátek před rok 1998, budeme aplikovat lineární trend na řadu, ve které je zjevně zlom v trendu.

Maďaři narovinu prohlásili, že to bude voda na mlýn skeptikům.. Nesouhlas, to je vyloženě politický argument. Pokud jde o reálně naměřenou věc, musí být úplně jedno, jestli je to voda na mlýn klimaskeptikům nebo třeba Greenpeace.

IPCC si riziko politických tlaků uvědomuje. Právě proto budou například připomínky, vzešlé z Expert Review nebo Government Review sice zveřejněny, ale anonymizovány, jak bylo předem oznámeno. Je to z toho důvodu, aby nikdo, kdo připomínku vznese, nemohl mít problémy z toho, že jeho připomínka není v souladu s oficiální "doktrínou" příslušného státu.

Brzy uvidíme, do jaké míry IPCC případné politické tlaky ustojí...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jezevec napsal(a):

Pane Metelka, nedrážděte normální lidi s tou oteplovací mánií. Mají jiné starosti, vzhledem k tomu, že se začalo topit o tři týdny dříve. Lidé se na vás dívají jako na postiženého. Uznejte, tohle vám není třeba.
24. 09. 2013 | 23:13

ladislavmetelka napsal(a):

Jezevec: tak to nečtěte...
24. 09. 2013 | 23:15

Martin1 napsal(a):

Ladislav Metelka
Lidský činitel v oteplování jedné planety (tentokrát u klimatologů v kuchyni) a
Lidský činitel v telefonování jedné budovy.
V tom prvém se nevyznám, v tom druhém, provozu budov a majetku "trochu" ano.
Měli jsme jednu pobočku asi se 100 zaměstnanci, byl určitý účet za telefonování v té budově, který mírně stoupal. Ta křivka se dala poměrně dobře sledovat a tak nebylo těžké odhadnout plán nákladů za telefonování na další léta. Ceny byly stálé (skoro) a tak byl vztah mezi mírným vzestupem za telefonování a vzestupem výroby produktu, kterým jsme se zabývali vypočítatelný.
Pak jsme konečně postavili novou pobočku a já měl připravit plán nákladů na novou pobočku, vše bylo větší a tedy vše jsem příslušně zvedl. Vycházel jsem z jiných poboček o stejném počtu lidí ale ředitel, který byl vyhlášeným plánovačem si mne zavolal na koberec, že jsem se asi zbláznil, když jsem zvedl odhad za telefonní služby na trojnásobek. Jak jsem na takovou blbost mohl přijít, když je stejný počet lidí. Já mu vysvětlil, že nyní budou lidi sedět v kancelářích jen po dvou, až třech, dříve seděli i po 6ti a že budou daleko více kecat a prodlužovat i soukromé hovory, že znám lidi. Tehdy jsme uzavřeli sázku, já to vyhrál a dokonce skoro přesně jsem odhadl tu sumu.

Ale jak to souvisí s těmi neustálými katastrofálními zprávami o oteplování? Protože všechno souvisí se vším a ne jen v tom oteplování. Já bych chtěl vědět jak je to s počtem klimatologů například pro začátek jen od roku 1951 (to jsem tak střelil od boku - to jsem se narodil) a vsadil bych se, že nárůst klimatologů v posledních letech kopíruje i nárůst teplot na naší planetě. Takže by stačilo pár tisíc lidí propustit a možná by se teplota zklidnila. Co říkáte na mou teorii? Já jsem jen starej dědek, možná mi už hrabe, ale za pokus by to stálo, ne?
25. 09. 2013 | 01:00

Analytik napsal(a):

Když vláda není spokojena s grafem čehokoli, je to velký problém pro autory grafů.
Už za totáče existovaly nepsané zákony, které určovaly minimální úhel sklonu všech grafů, jež znázorňovaly plnění socialistických závazků a růst úspěchů socialistického hospodářství.
Vědní obor, který nedokáže zajistit, aby jeho grafy dodržely předepsaný sklon růstu, by měly být zrušeny bez náhrady.
Proč máme platit třeba klimatology, kteří nedokáží ani udržet rychlost globálního oteplování?
25. 09. 2013 | 06:58

Skogen napsal(a):

Martin1, teda, s těmi telefony to musel být úžasný výkon, nechtěl byste zkusit i ten vývoj klimatu? Možná by se s váma zase někdo vsadil.
25. 09. 2013 | 08:13

xx napsal(a):

1) myslím si pane Metelko, že už jsme se o tom několikrát bavili a shodli jsme se na tom, že v minulosti IPCC tyhle jak říkáte politické tlaky moc dobře nenese. A to bychom ještě mohli zpochybnit, že jde skutečně jen o politické tlaky. Ono se totiž ukazuje, že jde především o ekonomické tlaky.

2) podle všeho ujednání o snižování emisí CO2 a podpora OZE, které by nebyly možné bez významné podpory politických argumentů od IPCC, dopadají velmi neslavně a náklady s tím spojené se stávají pro celou evropu značným problémem. Tzv fotovoltaický tunel, to není žádné české specifikum. Podobné problémy s exponenciálním nárůstem nákladů mají i Němci a další země EU. Navíc, narozdíl od USA, které se k omezování emisí oficiálně nepřipojily, Evropa emise zvyšuje.

Takže tu máme na jedné straně vědce zkoumající klima bez jednoznačných výsledků se spoustou nepotvrzených i potvrzených teorií a s ještě větším množstvím dosud nedostatečně probádaných vlastností klimatu a na druhé straně politickou a mocenskou elitu, která vytušila příležitost a za pomoci státní moci a klimatology poskytnutých argumentů vytvořila penězovody od obyčejných lidí směrem k bohatým elitám.

Celoevropsky se podpora OZE počítá na bilióny EUR, což je suma před kterou se asi nikdo neovládne, zejména když patříte mezi elitu se svěřenou mocí o tom rozhodovat.

A výsledek ? Nezamýšlené důsledky sociálního inženýrství v této oblasti ?

Obrovské ekonomické škody, zvýšené emise CO2 a hospodářský propad. Němci dokonce čelí exodu energeticky náročných výrob do okolních zemí, kvůli rostoucím cenám elektřiny. A samozřejmě nesmíme zapomenout na elity profitující z celé té katastrofy velmi vysokými zisky.

Upřímě, spí se Vám dobře při vědomí, že jste napomohl tomuto problému vyrůst do obřích rozměrů ? Že jste pomáhal tvořit argumenty, díky nimž se podařilo těm elitám přesvědčit většinu k tomu aby jim odevzdala část ekonomické prosperity ?

Možná zatím ano, možná si to pořád neuvědomujete, nebo odmítáte přiznat, že jste se Vy klimatologové stali užitečnými idioty v téhle politicko-ekonomické frašce.

Vy klimatologové aktivní v IPCC jste takovým robertem Oppenheimerem klimatologie a IPCC je Váš projekt Manhattan !

Snad nebudete muset jednou o sobě prohlásit „I am become death, the destroyer of worlds.“
25. 09. 2013 | 09:01

xx napsal(a):

Skogen: sázka na vývoj klimatu - dobrý vtip
25. 09. 2013 | 09:05

ladislavmetelka napsal(a):

xx: ty zprávy IPCC jsou takové, jaké jsou, ale rozhodně nikdy neříkaly politikům, co mají nebo nemají dělat. Sám jsem teď zvědav, jak a kdy na novou zprávu politici zareagují.
25. 09. 2013 | 09:11

xx napsal(a):

Ještě to doplním - zatímco globální oteplování je jev postupující poměrně pomalu z hlediska lidského času a ekonomických aktivit a je tedy dostatek času na to, se přizpůsobit, škody způsobené neuváženými a zneužitými opatřeními sociálních inženýrů přicházejí až příliš rychle a lidé nemají dostatek času na přizpůsobení.
25. 09. 2013 | 09:12

Martin1 napsal(a):

Skogen 8:13
Vždyť jsem navrhl řešení, snížit počet klimatologů, rekvalifikovat je na stejně odpovědnou práci, například se už delší dobu nikdo nestará o dávný problém, který nás trápil ještě před oteplováním :"nesmrtelnost chroustů", ti nám mezi tím vymřou a my nebudeme vědět, proč se tak stalo.
25. 09. 2013 | 09:13

xx napsal(a):

ladislavmetelka: já nic takového netvrdím. Ostatně Robert Oppenheimer také neříkal politikům zda a na koho mají atomovou bombu hodit.

To je od Vás dost laciný alibismus, podobně jako když se majitel nevychovaného psa který právě pokousal dítě vymlouvá na to, že to díte toho psa zatahalo za ocas.
25. 09. 2013 | 09:16

Maximus napsal(a):

Tak sakra otepluje se nebo ochlazuje? V Arktidě ubývá kvapem led a na jihu v Antarktidě ho přibývá. Asi to bude relativní jak to spočítal slavný Albert Einstein.

Zrovna jsem si přečetl hlásku na FB kde někdo napsal:
Francouz si stěžuje, u nás zdražily kurvy! Hmm, na to Čech, u nás ty kurvy zdražily všechno! (omluva za expresíva)
25. 09. 2013 | 09:31

ladislavmetelka napsal(a):

xx: Atomová bomba není v principu ani dobrá, ani špatná. Záleží na tom, jak a zda se použije.
25. 09. 2013 | 09:39

Jana Pechová napsal(a):

Martin1

Poslat takovou Marii Curie-Sklodowskou na rekvalifikaci, taky nemuselo dojít k Hirošimě a Nagasaki, že?
Koneckonců, už jednou jsme tu měli vědce v kotelnách, tak proč si to nezopakovat?
25. 09. 2013 | 09:40

Martin1 napsal(a):

A aby jsem dal první nový (staronový) impuls k práci, tak něco o chroustech
http://www.saspi.cz/dila/31663-uvaha-o-nad-nesmrtelnosti-chrousta

Malá ukázka z úvahy, nedůležitá? Stejně důležitá jako práce klimatologů.
(úvaha není má, ale stejně pěkná - jako by ji psal já)

Když jsou na světě mouchy a jiná havěť, proč ne chroust? A proto se občas nad ním zamýšlíme, přestože naše úvahy jsou – ano, přiznejme si to – naprosto o ničem! Také vás to napadlo? Možná by nebylo od věci napsat úvahu o tom, co si chroust myslí o sexu a výchově dětí. Popřípadě, jak je to s jeho skutečnou nesmrtelností...

Co říci na závěr? Mnohé bylo řečeno a mnohé ještě bude. Kdo si myslí, že člověk zde vyslovil své poslední slovo, ten se může ošklivě mýlit. Proč? Protože se náš chroust ještě nevyjádřil. A cokoliv bylo o něm napsáno, je jen směsicí našich domněnek a dohadů. Ale to je zase jiná úvaha, nebo jiný příběh. Nemyslíte?
25. 09. 2013 | 09:40

Martin1 napsal(a):

Jana Pechová 25. 09. 2013 | 09:40
Já myslím, že "Maruška" moc společného s atomovkou neměla, ale kdyby včas odešla a neprohrabovala se v tom sajrajtu, tak si mohla uchránit ručičky. Jinak jsem taky slyšel, že snad "opisovala" od manžela, že to nebylo vše z její hlavičky. To jen, aby se už probudily feministky a vzaly mne útokem.
25. 09. 2013 | 09:51

Pacák napsal(a):

Pane Metelka, jste jeden z mála, kteří reagují na diskuzi, děkuji. Jaký vliv má růst Sluneční aktivity na klima. Není to hlavní příčina oteplování?
25. 09. 2013 | 10:15

Martin1 napsal(a):

Ladislav Metelka
Pane Metelka, tak přemýšlím, jak by měla vypadat diskuze nad vaším blogem. Jsme ve většině v roli těch, kteří vám mohou věřit nebo nevěřit. Nejsme u toho, když něco poměřujete a vy sami mezi sebou na věc nemáte jednoznačný názor. A tak se z toho stává spíše otázka víry a je opravdu zajímavé, že se dost lidí, kteří mají zkušenosti s vírou a nevírou - u nás hlavně křesťanů přidává na vaši stranu. Jste takoví bratři ve zbrani. Oni čekají na příchod svého boha, aby mohli nám všem ostatním říct. "Žasněte, my jsme vám to tři tisíce let tvrdili" a vy snad čekáte, že jednoho dne ráno vstaneme a u raní hygieny se upečeme jako špekáček při pohledu z okna. Nevím, co přijde dřív, ale pro nás by bylo možná zajímavější, jak získáváte data z dob, kdy žádná měření ještě neexistovala, z čeho se vychází. Já jsem úplný laik, ale dobu ledovou způsobili mamuti? Podle vaší teorie, že za oteplováním Země je lidská činnost, tak má teorie s mamuty a dobou ledovou je na místě? Proč ne?
25. 09. 2013 | 10:19

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....četla jsem zprávu, že v posledních deseti letech se počet a rychlost frekvence tajfunů, hurikánů, tornád, jak nazývají cyklóny všeho druhu, zvýšil, a jejich doba trvání je také delší.

Teplota a cyklón spolu souvisí. Jistěže se taky za posledních deset let zlepšily možnosti a dokonalost přístrojů je monitorovat,...ale stejně,....co když více cyklonálních jevů na zeměkouli dokáže snižovat i nárůst teploty,.....jsou to energetické jevy, které spolu souvisí.
Tužka
25. 09. 2013 | 10:21

Martin1 napsal(a):

u raní hygieny - špatně
u ranní hygieny - správně
25. 09. 2013 | 10:43

Martin1 napsal(a):

Tak jsem si povzdechl, že každý nemůže být Jiří Grygar. Jeho "Dveře vesmíru dokořán" https://www.youtube.com/watch?v=dlGArE9wGwg
Ten uměl pro svůj obor strhnout půlku národa. Jo, jo, ten to uměl. Děkuji Vám pane Grygar.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Grygar
25. 09. 2013 | 10:56

fafnir napsal(a):

ladislavmetelka
duchů jichž jsem vyvolal,nemohu se zbýti(podle Goetheho)
Problém je ten:IPCC sám politické tlaky vyvolal,sem tam někdo něco zfalšoval,zveličil,vyvolal poplach.Stálo to stamiliardy ba biliony lhostejno v jaké měně Euro či Dolary,stálo to,míněn boj proti CO2,zničenou Evropskou konkurenceschpnost,stojí to,carbonmanií vyvolané magoření s biopalivy,ničenou biodiversitu, ničené deštné pralesy,u nás pokřivené zemědělství.A ten kdo to celé vyvolal IPCC,bude mluvit o politických tlacích. Chucpe.
25. 09. 2013 | 11:58

ladislavmetelka napsal(a):

Fafnir: no, pokud jste odchován Kremlíkem a dalšími "objektivními" komentátory, tak se Vašemu názoru ani nedivím...
25. 09. 2013 | 12:04

fafnir napsal(a):

ladislavmetelka
co s tím má společného Kremlík.Mě k pochybnostem stačí lány řepky,OZE a podobné zhůvěřilosti.netřeba mi Kremlíka.Ten Goetheho citát je jako vyšitý,na to co píšete.
25. 09. 2013 | 12:11

xx napsal(a):

ladislavmetelka: Zjevně jste se ještě nedostal do stádia prozření vlastních hříchů, natož k pokání. No snad ještě není vše ztraceno. Bohužel škody již vznikly a stále rostou, díky pošetilému alibismu lidí z IPCC, jako jste Vy. Zvolali jste „release the Kraken“ a teď děláte že jste u toho ani nebyli ?

Vy dobře víte, jaké důsledky napáchala mediální aktivita IPCC. Tady nejde o výsledky vašich výzkumů, ale o důsledky jejich neuvážených publikací, vedoucích k dezinterpretaci a zneužití. Z toho se nemůžete jen tak vykroutit. Rozhodně ne pouhým alibismem, já nic já ten knoflík nezmáčkl, já jenom poskytl odůvodnění těm kdo ho mačkali aniž by byli schopni posoudit správnost mých závěrů.

Máte recht, příklad s atomovkou nebyl nejlepší. Truman byl tehdy schopen posoudit co dělá, proč to dělá a jaký to bude mít dopad. Vámi zblblí politici to posoudit nemohli. Řídili se jen tím co jste jim vy v IPCC říkali a vy jste bili na poplach a nechávali jste alarmisty jako je Al Gore to zesilovat do absurdna. O zbytek se postarala panika mezi neznalými.

Je to jako kdyby Truman nechal kvůli Japonsku zničit preventivně celý svět.
25. 09. 2013 | 13:18

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: považujete za rozumné, aby IPCC filtroval své výsledky podle toho, komu a k čemu by se mohly nebo nemohly hodit?
25. 09. 2013 | 14:11

Jana Pechová napsal(a):

Martin 1

Nejlepší cestou ze srážky s hlupákem je nechat ho, aby to na sebe prásknul sám.
Á propos: od koho pak Marie Curie chudák asi opisovala, pokud druhou "nobelovku" získala až několik let po manželově smrti? Nevěděl byste?
25. 09. 2013 | 14:24

Evrosvazak Marxista napsal(a):

Ty namerena data je proste potreba videt vic politicky. Hlavne politicky. Pokud data neodpovidaji ocekavanim, je vic nez jasne, ze by mela byt zmerena znova a jinak. Jinak to bude voda na mlyn ruznym pochybovacum, klimaskeptikum a jinym reakcionarum.

Lidem, kteri zmerili spatna cisla je treba okamzite pozastavit granty, a prezkoumat jejich kvalifikaci. A zaroven vybrat schopnejsi, nove, spolehlive vedce, kteri pochopi politicke zadani a zmeri ta spravna cisla.
25. 09. 2013 | 14:45

Martin1 napsal(a):

Jana Pechová 14:24
Já jsem napsal:
"Jinak jsem taky slyšel, že snad "opisovala" od manžela, že to nebylo vše z její hlavičky. To jen, aby se už probudily feministky a vzaly mne útokem."
25. 09. 2013 | 09:51
xxxxxxxxxxxx
Paní Pechová vy jste opravdu bystrá, klid, klid, klid. Pozorně si ještě jednou, nebo dvakrát přečtěte, co jsem napsal a musíte uznat, že jste skočila na návnadu. Vždyť já jsem napsal, že jsem o tom slyšel a to je pravda, ale nic nepíši o tom, že tento názor zastávám. Vůbec vás nebudu nazývat nechytrou ženou, všechny ženy miluji už z podstaty, vážím si jich i Marušky - vědkyně, ta prorazila konečně ženám místo ve vědě. Vy mne neznáte, že občas provokuji? Tak se vám omlouvám a mějte se pěkně. A přeji vám trošku humoru do života, ten si u žen vážím nejvíce, tam je ho však opravdu jako šafránu.
25. 09. 2013 | 14:55

Jana Pechová napsal(a):

Martin 1
Marie Curie skutečně neměla s atomovou bombou nic společného - až na to, že ta byla vytvořena na základě objevu tohoto "nobelovského" manželského páru.¨
To k první větě příspěvku, z něhož jste vyvodil, že nemám smysl pro humor.¨
Ano, s některými lidmi se skutečně zasmát nedá.
To post skriptum byl opravdu jen dovětek k vašemu otcovskému žertování.
25. 09. 2013 | 15:48

Da.Rock napsal(a):

Když se před dvěma týdny objevily první zprávy, že poslední výzkumy IPCC zpochybňují teorii oteplování, vyskočil pan Metelka jako čertík a všechny vyzýval, aby zavřeli zobáčky a počkali na oficiální zprávu. Dokonce naznačoval, že jeho předběžné informace jsou jiného rázu, než tyto mediálně zkreslené antioteplovací fámy.
Teď už se ukazuje, že tyto fámy se zakládaly na pravdě a pan Metelka s tím nemá žádný problém. Jak to tedy bylo s těmi předběžnými závěry, ke kterým měl údajně přístup a které oteplování nezpochybňovaly?
Možná by se měl pan Metelka těm, které umlčoval, omluvit.
25. 09. 2013 | 16:28

Martin1 napsal(a):

Jana Pechová
A já hlupák myslel, že za otce atomové bomby je považován Robert Oppenheimer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer

Tak to tam prosím paní Marušce připište, že je matkou atomové bomby, zatím tam nic takového nemá napsáno.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_Curie-Sk%C5%82odowska
25. 09. 2013 | 16:28

ladislavmetelka napsal(a):

Da.Rock: v pátek uvidíte, jak je to s tim zpochybněním teorie oteplování. Tenhle článek ale je o něčem jiném, pokud jste to nepochopil...
25. 09. 2013 | 16:52

Jana Pechová napsal(a):

Martin 1
Bez objevu podstaty radioaktivity by se mohl jít Oppenheimer klouzat, při vší úctě.
Ne všechno se ve wiki dočtete, ale něco by vám mohlo dojít samo.

Hlavně že jste odborníkem na klimatologii a máte smysl pro humor.
25. 09. 2013 | 17:10

xx napsal(a):

ladislavmetelka: ano, přesně tak! Klimatologie přece není žádná demokracie, ale věda a ve vědě se přece proboha o výsledcích výzkumů nehlasuje.

Takže ano, výsledky by měly být podávány veřejnosti velmi uvážlivě. Ale především by měl IPCC velmi rychle reagovat na sebemenší dezinterpretaci závěrů které z IPCC vycházejí.

Například by IPCC měl vystoupit a říct, je sice hezké že chcete něco dělat s emisemi, ale to že je odsunete díky povolenkám z jednoho místa planety na druhé, se pro klima mnoho nezmění, takže přestaňte blbnout.

Pokud nějaký politik chce něčeho zneužít ve svůj prospěch, nedělá to otevřeně a hned naráz. Používá nejčastěji salámovou metodu. Takže snadno unikne pozornosti, jak moc manipuluje až ad absurdum.
25. 09. 2013 | 17:26

Martin1 napsal(a):

Jana Pechová
Paní Pechová, ano někdy mám pomalejší zapalování, ale už jsem vás konečně pochopil, mějte se moc pěkně.
25. 09. 2013 | 17:32

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: no a to by právě bylo to podsouvání různých řešení/neřešení politikům. Kdo je zodpovědný za politická rozhodnutí politiků? Klimatologové? Ale jděte... Zvolte si jiné politiky, kteří na základě té samé zprávy udělají rozhodnutí, které je blíže Vašim představám. To je jediné, co lze poradit...
25. 09. 2013 | 17:36

xx napsal(a):

ladislavmetelka: to by nebylo podsouvání řešení. Kde píšu abyste navrhovali řešení ?

Píšu jen, abyste dementovali dezinterpretace vašich zpráv, díky nimž pak vznikají absurdně nákladná a neúčinná řešení.

Politici samozřejmě, stejně jako voliči nemají většinově kvalifikaci na to, aby posoudili zda bude vybrané řešení funkční nebo naopak přinese zhoršení stavu. Ovšem vy jakožto odborný tým to můžete posoudit právě skrze tu znalosti klimatických procesů, nebo alespoň můžete prohlásit, že to nevíte.

Vy jste se vážně pěkně vybarvil. Tak vy nejprve způsobíte svými zprávami paniku mezi věřejností i politiky a když ti politici začnou ve zmatku dělat blbosti, tak si nad tím umyjete ruce, my nic to oni rozhodují a my za to neneseme odpovědnost, odpovědnost mají voliči ? Vykutálený alibismus.
25. 09. 2013 | 17:46

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: to všechno, co chcete a co potřebují politici, je v těch zprávách IPCC.
25. 09. 2013 | 18:49

xx napsal(a):

ladislavmetelka: takže se to minulo účinkem a v takovém případě by bylo bývalo lepší nehřmít na poplach.
25. 09. 2013 | 18:58

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: myslíte něco raději zatajit?
25. 09. 2013 | 19:06

xx napsal(a):

ladislavmetelka: Co třeba jen nevytrubovat do médií nejisté prognózy a nejednoznačné zprávy které obsahují vše a umožňují tak snadnou manipulaci a dezinterpretaci ?
25. 09. 2013 | 19:15

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: a co takhle přmět poloitiky, aby si tu zprávu pořádně přečetli, hledali v ní, co tam je a ne co tam není...?
25. 09. 2013 | 19:17

xx napsal(a):

ladislavmetelka: nadlidksý úkol - jako přimět zloděje aby nekradli.

Když necháte otevřené auto s klíčky v zapalování, taky se pak budete pokoušet přimět zloděje aby nekradli ? Nebo si řeknete, já jsem ale truhlík, že jsem dal zloději příležitost aby zneužil situace.

A neříkejte mi prosím že si lidé měli vybrat slušné a poctivé politiky. To už tu jednou bylo. Za socialismu se vypravoval vtip „von ten socialismus by nebyl špatnej, kdyby ho dělali nějaký úplně jiný lidi“. Tenkrát se tomu kde kdo smál, dnes to většina lidí považuje za seriózní argument. Zvláštní.
25. 09. 2013 | 19:41

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: no vidíte, už jste na to přišel, kdo to má na svědomí. A znovu opakuji - to má IPCC něco zatajovat, aby náhodou nenechal "klíčky v zapalování"?
25. 09. 2013 | 20:04

xx napsal(a):

ladislavmetelka: znovu opakuji, ano. neměl by nechávat v zapalování klíčky, jinak nese svůj díl odpovědnosti.

Problém je v tom, že když necháte klíčky v zapalování, přijdete o auto Vy. Jenomže IPCC nechal klíčky v zapalování od vypůjčeného auta a teď před majitelem zde vašimi ústy říká - pardon, já vím že to mohlo tak dopadnout, ale měli jste si lépe hlídat zloděje, my přece nebudeme zamykat.

Prostě IPCC nese svůj díl odpovědnosti. S tím nic nenaděláte. To že politici nejsou svatí mužové snad ví i malé děti.

Ale je to snažší, hodit vše jen na ty zloděje. Problém je, že nám to nepomůže, auto je prostě pryč. Otázka je, jestli to příště IPCC udělá zase a opět nechá klíčky v zapalování, nebo jestli se poučí a raději auto zamkne a pro jistotu nebude ani parkovat v problémové čtvrti zvané politika.
25. 09. 2013 | 20:20

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: aha. Takže zatajovat a cenzurovat všechno, co by mohlo být politicky zneužito. Tak ještě musíte definovat, v či prospěch a v čí neprospěch to má být cenzurováno...
25. 09. 2013 | 20:24

xx napsal(a):

ladislavmetelka: Zatajuje a cenzuruje se tolik zneužitelných věcí. Třeba návod na sestrojení té atomové bomby se dost utajuje. Nelze se spoléhat na čestnost a poctivost teroristů. I když asi ne dost, ale dost.

Čí prospěch chránit ? Není to zřejmé ?
25. 09. 2013 | 20:45

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: není. Podívejte se na výsledky voleb. Každý by měl o tom "správném" textu své představy. A každý jiné...
25. 09. 2013 | 20:50

Da.rock napsal(a):

Ladislav Metelka: V pátek budete ještě menší a pokornější. (Zívající smajlík)
25. 09. 2013 | 21:05

ladislavmetelka napsal(a):

Da.rock: bez obav...
25. 09. 2013 | 21:08

xx napsal(a):

ladislavmetelka: ovšem že ano, každý má nějaký názor vybudovaná na základě jemu dostupných informací.

Proto se přece ve vědě o hypotézách nehlasuje, ale musí se dokazovat.

A vy mi najednou tady předhazujete cenzuru a hlasování ? Co to je ? Tak tedy IPCC není vědecká organizace ale politická, snad dokonce demokratická ?
25. 09. 2013 | 21:16

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: a že se v IPCC o odborných otázkách hlasuje, to Vám řekl kdo? Vy máte plno řečí o tom, jak je IPCC zpolitizovaný a přitom ho do té politiky přímo tlačíte...
25. 09. 2013 | 21:21

xx napsal(a):

ladislavmetelka: Umíte se vykrucovat, jen co je pravda, to je zřejmě hlavní předpoklad jak být dobrým klimatologem v IPCC.
25. 09. 2013 | 21:54

Yosif K napsal(a):

Zásadní problem který alarmisté z IPCC zamlžují je ten, že je pravděpodobně mnohonásobně lacinější se s oteplováním smířit a těžké peníze vyhazované každolu minutu na podporu OZE věnovat na řešení jiných, urhentnějších problémů lidstva, kde by cost/benefit ratio vyšlo prokazatelně několiksetkrát příznivější (podvíživa děrtí, školy, malárie atd) jak mnohokrát psal Lomborg.
25. 09. 2013 | 22:05

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: Ne, jen poznám, když někdo cpe do klimatologie politiku. Což Vy děláte. Já vím, cpát sem tu Vaši, tu "správnou" politiku je dobré, všechno ostatní je špatně...
25. 09. 2013 | 22:06

ladislavmetelka napsal(a):

Yosif K: ano, to je typické rozhodování pro politiky, kam peníze dát...
25. 09. 2013 | 22:09

krubos napsal(a):

Na vlastní kůži jsem zažil západní ekologické hnutí na počátku 90. let, a kromě toho, že to byli vlastně příjemní a sympatičtí lidé, tak to byli zároveň fanatici (ne všichni, ale tam kde jsem byl jo) a diskuse s nimi nebyla možná. Prostě tady je dobro, tady zlo a nic mezi tím. To jsou zákeřné, podlé mrchy (kapitalisti, korporace atd.) a je potřeba je bez rozdílu nenávidět. No a tady je to absolutně mentálně stejný svět. Da.rock, xx a další mají svého nepřítele a nenávidí ho vskutku silnou třídní nenávistí, takže diskuse - přestože je Metelka velmi trpělivý a otevřený - je k ničemu, protože jde o nenávistné monology umanutců a pokus o diskusi ze strany Metelky. Tolik k umění nediskutovat. A už jen stručná poznámka - podle mého názoru pane Metelka není jaderná bomba neutrální věc, protože dala kromaňonci, který je mentálně připraven na lovení jelenů a život v tlupě do rukou zbraň, která mu do ruky z hlediska jeho připravenosti nepatří. Možná nás jaderné zbraně zachránili od 3 světové války, ale jsou tu 70 let a to není vůbec čas vypovídající o tom, co mohou provést. Podle vstupních parametrů to vidím jako velmi negativní a čím dříve bychom se jich dokázali zbavit (ryzí utopie) tím lépe.
26. 09. 2013 | 08:31

krubos napsal(a):

zachránily ... omluva ...
26. 09. 2013 | 08:33

ladislavmetelka napsal(a):

Krubos: zatím ale auta zabila víc lidí, než všechny jaderné bomby. Jsou auza dobrá nebo špatná? Je nůž dobrý nebo špatný?
26. 09. 2013 | 08:57

xx napsal(a):

krubos: pan Metelka se nesnaží diskutovat, odmítá zodpovědnost za něco co udělal jakožto součást IPCC. To není umanutost ?

Vy sám máte problém rozeznat diskusi od umanutosti.

Tady nejde o nějakou víru v něco, ale o reálné důsledky přístupu IPCC. Oni dali punc vědecké serióznosti do ruky právě těm fanatikům o kterých píšete. Dali jim do rukou vědecké argumenty, které oni samozřejmě vyfiltrovali k obrazu svému. Politici ucítili příležitost a svezli se na vlně hysterie. A co na to IPCC ? Vydávali hokejkové grafy a pod. Sice vědecké zprávy obsahovali všechna poznaná fakta i tušené teorie, ale takhle funguje věda, ne veřejný prostor, média a politika.

Existuje trestný čin, šíření poplašné zprávy. Poplašné zprávy mohou vyvolat paniku a nakonec i větší škody, než fakt o kterém poplašné zpráva informuje. A nezáleží na tom, zda se zakládá na pravdě nebo ne.

Případ je ovšem tak komplikovaný, že by bylo velmi nákladné tohle žalovat. Z morálního hlediska je však jednoznačné, že IPCC NESE svůj díl odpovědnosti jakožto znalostní autorita.

Umanuté odmítání jakékoli zodpovědnosti pana Metelky je alibismus, nic víc.
26. 09. 2013 | 09:30

Skogen napsal(a):

Martin1,

snížit počet klimatologů? Jenže klimatologové nejsou od toho, aby něco měnili ve vámi předem očekávaný výsledek. Oni na základě neustále se vyvíjejícího a čím dál komplexnějšího a zpřesňujícího se know-how popisují realitu a dále MOŽNÉ scénáře vývoje (chcete-li, abstrahují od těch nemožných).

Když vyházíte klimatology, učiníte totéž, jako kdybyste vyrazil sám sebe - bude existovat nějaký účet za telefon, ale nikdo se nebude starat proč. Vy jste nabídl teorii, váš šéf po ověření přistoupil k řešení. Klimatologové nabízejí teorii, politici by měli v rozumné fázi zvolit řešení.
26. 09. 2013 | 10:56

xx napsal(a):

Skogen: „politici by měli v rozumné fázi zvolit řešení.“ - na základě čeho mají politici volit řešení ? Na základě čeho mají politici volit rozumnou fázi ?

Politici přece nejsou klimatologové. Ani lidé obecně nejsou klimatologové.

Ovšem pokud klimatologové v lidech vyvolají paniku z globální katastrofy svými nejednoznačnými a velmi komplexními informacemi které zahrnují jak potvrzená a ověřená fakta tak i teorie dosud přesvědčivě nepotvrzené ( jak napsal Metelka, to všechno tam ve zprávách je - z vědeckého hlediska možná není co vytknout, je tam přece vše co dosud zjistili a co se domnívají že by mělo být zkoumáno )
kteroužto paniku dále zesílí alarmisté typu Al Gore, aniž by jej IPCC nějak významně umravnil vydáním prohlášení, že tenhle plašil je už za hranicí, tak jsou zkrátka a dobře vinni stejně jako ti alarmisté.
26. 09. 2013 | 11:18

ladislavmetelka napsal(a):

Xx: ve zprávách IPCC máte hodně informací o tom, co je zjištěno s jakou pravděpodobností nebo věrohodností. Stačí jen číst.
26. 09. 2013 | 13:06

Skogen napsal(a):

xx,

vždyť právě proto pro ně klimatologové ty zprávy připravují, protože klimatologové přece zase neřídí stát.

Ale máte pravdu, že by to v řízení státu možná chtělo trošku příklonu k meritokracii.

Mohu-li si zakibicovat, pan Metelka zde má z podstaty velmi nevděčné postavení. Zatímco se pokouší předat informace bez hodnotících soudů, setkává se s nepochopením, když od něj naprostá většina právě ty hodnotící soudy očekává a když už se jich nedostane, alespoň mu jsou zhusta implikovány... Přitom je lze přijmout (verifikovaný vědecký výstup) jako fakt a diskutovat na základě těch faktů.
26. 09. 2013 | 14:32

fafnir napsal(a):

ladislavmetelka
cituji ekolist:Ve Stockholmu začalo zasedání Mezivládního panelu ke změnám klimatu (IPCC), který by měl v pátek vydat klíčovou zprávu o klimatických změnách. Podle agentury Reuters bude chystaná zpráva obsahovat zatím nejsilnější tvrzení, že za globální oteplování je zodpovědné lidstvo, především pak vypouštění skleníkových plynů uvolňovaných při spalování fosilních paliv. Dokument má rovněž varovat, že klimatické změny přinesou v tomto století četnější vlny veder, sucha a záplavy, pokud vlády jednotlivých zemí nepodniknou rozhodné akce proti znečišťování ....
Já nic já jsem jen klimatolog.Hurá,zvýšíme boj za OZE,spasíme planetu řepkou,a přesně na centimetr vám řekneme kam půjde v r.2090 voda,a teplotu určíme s přesností 0,1°C.
Prý je vyvíjen politický tlak.Sranda nebo spíše chucpe.
26. 09. 2013 | 18:08

ladislavmetelka napsal(a):

Fafnir: ta zpráva IPCC je to, co napsali Reuters nebo to, co se teď projednává ve Stockholmu?
26. 09. 2013 | 19:35

fafnir napsal(a):

Skogene
pan Metelka předává informace již dlouhou dobu.Pravda,poslední dobou již méně hodnotící,ale nebylo tomu tak vždy.Navíc,ještě nikdy jsem od něj nečetl,politici neblbnětež.Od Lomborga ano.
27. 09. 2013 | 12:17

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 14:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy