Lomborg, plachetnice a klima

21. 08. 2009 | 14:28
Přečteno 17905 krát
Nedávno jsme mohli v tisku číst o nápadu Bjorna Lomborga a jeho institutu Copenhagen Consensus Center na „ochlazování“ klimatu pomocí 1900 automatických plachetnic, které by rozprašovaly do atmosféry vodu z oceánu. Prý by tímto způsobem mělo narůst množství oblačnosti, tím by byla větší část slunečního záření odražena zpět do kosmu a údajně by to mělo klima na Zemi poněkud ochladit.

Hledal jsem další podklady k tomuto nápadu, nějakou technickou dokumentaci, výpočty, výsledky modelování. Marně. Nenašel jsem nic, kromě jednoho obrázku, jak by taková loď měla asi vypadat:
null
null


Ale podívejme se na celou věc trochu z meteorologického hlediska. Omlouvám se předem čtenářům za trochu fyziky, ale ono to bez ní v klimatickém systému opravdu nejde.

Pokud máme vytvořit oblačnost, co je k jejímu vzniku třeba? Dvě zásadní věci. Jednak stav blízký nasycení vzduchu vodní parou (100% relativní vlhkost) a jednak přítomnost kondenzačních jader, na kterých může kondenzace vodní páry probíhat.

Vodní pára je z blízkosti vodní hladiny neustále odváděna do vyšších hladin difuzí (zejména turbulentní) a průběžně se doplňuje výparem vody z hladiny. Budeme-li rozprašovat vodu do výšky několika desítek nebo stovek metrů do ne zcela nasyceného vzduchu, kapičky vody se vypaří. Možná tím trochu zvýšíme relativní vlhkost vzduchu nad vodou v nějaké oblasti na závětří lodi, to ale bude znamenat, že odpovídajícím způsobem se v té oblasti sníží výpar z hladiny oceánu. Výsledek bude ten, že prostě jen uděláme práci, kterou by jinak udělala sama příroda. Rozhodně se ale tímto způsobem nedostaneme dostatečně blízko k potřebnému stavu nasycení vodní parou.

Po vypaření kapiček mořské vody zůstanou ve vzduchu kondenzační jádra v podobě mikroskopických krystalků solí. Mohou ta něco ovlivnit? Těžko. Ve vzduchu (a tím spíše ve vzduchu nad oceánem) je vždy k dispozici více kondenzačních jader, než kolik jich je třeba ke zkondenzování veškeré vody, která je v tom vzduchu obsažena. „Ládování“ dalších kondenzačních jader do vzduchu tedy nebude mít na procesy kondenzace vodní páry prakticky žádný vliv.

I kdyby se nám ale nějak podařilo rozprašováním kapiček dostat v určitém rozumném objemu relativní vlhkost vzduchu blízko 100%, nemáme vyhráno. Musíme vzduch dostat do stavu mírného „přesycení“ vodní parou, aby pára začala kondenzovat. Tady už ale žádné rozprašování nepomůže. Jedinou reálnou možností je ten skoro nasycený vzduch ochladit. Ostatně přesně takhle vzniká oblačnost i v přírodě. Ale jak ho ochladit? Už při rozprašování? Pominu-li energetické nároky, takový vzduch by se velice rychle promíchal s okolním teplejším a poněkud sušším vzduchem, ohřál by se a kapičky by se rychle vypařily… Smůla… Další možností je donutit ten skoro nasycený vzduch stoupat vzhůru. Klesal by v něm tlak, vzduch by se ochlazoval a vodní pára by kondenzovala. Ale je tu problém. Záleželo by na vertikálním teplotním zvrstvení okolního vzduchu. Pokud by bylo stabilní, potřebovali bychom tomu vzduchu dodat energii, aby vůbec stoupal vzhůru. Prostě ho tam nějak „vyfouknout“. Navíc by ten náš vzduch byl po výstupu chladnější než vzduch okolní, měl by tedy vyšší hustotu a tím i tendenci klesnout zpět, ohřát se a kapičky by se nám zase vypařily. Takže zase smůla. Jiné by to ovšem bylo při labilním teplotním zvrstvení, tam by měl vzduch tendenci stoupat vzhůru sám od sebe. Jenže to jsou právě podmínky, kdy se oblačnost tvoří i samovolně, bez rozprašování, čistě přírodními procesy... Je tu ale i třetí možnost – počkat na večer nebo noc. V té době se vzduch i nad oceánem poněkud ochlazuje. Tam by se mohla nějaká oblačnost vytvořit. Problém je jen v tom, že by taková oblačnost přetrvávala v zejména noci a neměla by tedy žádný vliv na odraz dopadajícího slunečního záření…

Je také třeba zdůraznit, že ono „rozprašování“ vody není vůbec nic, co by příroda neznala. Stačí trochu silnější vítr a na vlnách na oceánu se objevují bílé „čepice“, ze kterých vítr snadno strhává kapičky vody. To se děje už při rychlostech větru kolem 10 m/s, které jsou na oceánu velice běžné. A děje se to v měřítku o mnoho řádů větším, než co zmůže nějakých 1900 lodí. Silně pochybuji o tom, že by tady 1900 plachetnic něco měřitelným způsobem změnilo…

Ale i lidé už tohle dlouho dělají a ve větším měřítku, než by to dokázaly Lomborgovy lodě. Stačí připomenout chladicí věže elektráren. Každá z nich dodá do atmosféry několik krychlových metrů vody za sekundu ve formě drobných kapiček vody. Tedy něco podobného, co by zřejmě měly dělat ty plachetnice. Podívejte se ale někdy na to, jak se ty vlečky chovají. Je-li vzduch suchý, netvoří se v něm přirozená oblačnost, ale i vlečky zanikají často jen po několika stech metrech. Prostě ty kapičky se po pár desítkách sekund vypaří. Na to, aby vydržely déle, potřebujete především vysokou relativní vlhkost okolního vzduchu. Ale v takovém vzduchu se zase zpravidla oblačnost tvoří i sama, i bez rozprašování nebo chladicích věží…

Prostě – budou-li nad oceánem podmínky pro tvorbu a existenci oblačnosti, tak ta se tam vytvoří sama, i bez těch plachetnic. Nebudou-li podmínky, ani Lomborgových 1900 lodí na tom nic nezmění a žádnou déletrvající oblačnost nevytvoří.

Ať dělám co dělám, vychází mi to prostě celé jako jeden velký nesmysl.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Takový dánský Lysenko.
21. 08. 2009 | 14:50

Jozef Poláček napsal(a):

Vidím to taky tak. Iniciativu pana Lomborga vnímám jako vtip. Ovšem pane Metelko, kolik našich, třeba i jenom Evropských spoluobčanů nedostane při zaslechnutí slova Termodymanika plynů a par = fyzika kopřivku (reflex ze ZŠ, fyzikář byl určitě strrrrášný diktátor). 1 ze 100, nebo 1 ze 1000 ? Těm se to pak lehce prodá jako vize stojící za sponzoring, jde o naší budoucnost, no ne ? :-)
21. 08. 2009 | 14:59

L.Metelka napsal(a):

Josef Poláček:
Souhlasím s Vámi. Zatím jsem zaregistroval několik nadšených nebo přinejmenším opatrně nadšených reakcí některých lidí, kteří měli společné jedno: o fyzice ani páru...
21. 08. 2009 | 15:05

Paterik napsal(a):

Mě to rozesmálo, hned jak jsem o tom poprvé slyšel. Na copak by ty kropící lodě asi jely a co by pohánělo kropítka?
21. 08. 2009 | 15:05

Lukas napsal(a):

Pan Lomborg ovšem navrhoval i sázet stromy, což je nápad mnohem jednodušší, ale vcelku rozumně znějící.
21. 08. 2009 | 15:15

pumprlidentlich napsal(a):

Jaký nesmysl? Jestli to bude dotované, tak se najdou i správné vědecké studie. V Německu ochlazuje klima téměř 20 000 větrníků a většině se to nezdá ani trochu divný. Stačilo by, aby tento geniální nápad zpochybnil Klaus a hned by se vyrojili všeoborový géniové od Beránka po vlka se svými znalostmi.
21. 08. 2009 | 15:20

Lukas napsal(a):

pumprlidentlich: Větrníky ochlazují klima? A jak?
21. 08. 2009 | 15:22

KamilW napsal(a):

Navržený postup je poněkud podivný, protože voda (mraky) i neviditelná vodní pára v atmosféře přispívají velmi podstatnou měrou ke skleníkovému efektu. O tomto účinku, který je přirozený a který člověk jen zanedbatelně lokálně ovlivˇˇnuje zavlažováním suchých oblastí, spalováním uhlovodíků a odparem v chladících věžích elektráren, se příliš nemluví.

I ti, kdož nechápou fyziku, mají zkušenost, že při zamračené obloze nejsou noci chladnější. Mraky přes den sice odrazí část slunečních paprsků, ale v souhrnu je výsledkem vždy oteplování
21. 08. 2009 | 15:27

Emissary napsal(a):

No nic pane Metelka,

až bude těch automatů 2000, začne to fungovat. :-)

Jinak si myslím, že teorie Globálního oteplování Mezivládního panelu je fantasmagorie, už i kvůli tomu, že ti dva vykuci zfalšovali údaje do „Hokejkového efektu“, takže žádný neexistuje. Kromě toho mi letos byla dost zima, zejména noční teploty byly proti průměru o dost nižší.

Vodní pára je skleníkovým plynem, tak proč by podle teorie skleníkového efektu při zvýšené koncentraci vodní páry mělo docházet k ochlazování? :-)

Nepopírám, že bychom se k přírodě měli stavět šetrně a chránit jí a že na zemi dochází ke klimatickým změnám, ale spíš bych řekl, že to víc nevíme, čím to je, než víme.
21. 08. 2009 | 15:28

L.Metelka napsal(a):

KamilW.
Ona nízká oblačnost skutečně může znamenat ochlazení, naopak vysoká cirrovitá oblačnost často znamená oteplení. Záleží na výšce oblačnosti a na její "optické tloušťce" ve viditelném světle. Vliv oblačnosti na klima rozhodně není jednoduchý ani jednosměrný...
21. 08. 2009 | 15:40

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
kteří dva vykuci?
21. 08. 2009 | 15:41

pumprlidentlich napsal(a):

Lukas, to nevím. Snažím se to zjistit. Je to dotovaný, takže to musí být zaručeně vědecky podložený. Prý i snižují spotřebu fosilních paliv (v Německu rostou desítky dalších uhelných elektráren). Možná že i mrakovypouštěče snižují spotřebu fosilních paliv. Snad se zde objeví fundovaní a upřesní.
21. 08. 2009 | 15:42

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

Tak to si už nepamatuji, je tomu tak půl roku, co jsem to četl. Ale pro Vás to zjistím. Dejte mi tak max. 30 minut.
21. 08. 2009 | 15:45

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

Divné, měl jsem za to, že to byli dva Italové. Ale tady říkají, prý to byl Američan Mann.

http://www.tyden.cz/rubriky...

A ještě mohu dodat, že Klausovou knihu „Modrá, nikoliv zelená planeta“ jsem nečetl. Vlastně žádnou jeho knihu.
21. 08. 2009 | 15:52

VOM napsal(a):

Kruci, jsem na vážkách. Že je 1900 plachetnic mystifikace je zřejmé. Je jich potřeba řádově víc. Kolega Emissary se překlepnul, seriózní odhady skutečně začínají na 20000.
Ale co s páně Metelkovým povídáním?
Na jedné straně počítá průměrnou teplotu zeměgule na nějakých pět, šest míst za desetinou čárkou, což má svoji výpovědní hodnotu. Ale taky si z nás možná dělá bohapustou prdel. Fakt nevím.
21. 08. 2009 | 15:52

L.Metelka napsal(a):

VOM:
Úplně by stačilo, kdybyste doložil, kde jsem počítalů průměrnou teplotu na těch 5-6 míst.
A na čempak jsou založeny Vaše odhady těch 20 tisíc?
21. 08. 2009 | 15:57

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
A Vy si myslíte, že to všechno stojí a padá na Mannovi? Jen podobných rekonstrukcí, jako je ta jeho, je dnes už kolem 20...
21. 08. 2009 | 15:58

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

Tady je to vlastně popsáno lépe.

http://lumo.blogspot.com/20...
21. 08. 2009 | 16:00

Paterik napsal(a):

Emissary:

z toho článku ovšem nevyplývá, že k oteplení nedochází. Jen to, že mu nemůžeme zabránit.
21. 08. 2009 | 16:00

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Děkuji, na to už jsem reagoval dávno: http://neviditelnypes.lidov...
21. 08. 2009 | 16:05

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

To ovšem jen dokazuje, že klimatologie není věda exaktní a nelze jí brát vážně. Kdesi jsem četl, že před zhruba dvaceti lety měli klimatologové takovou ideu, že se má planeta ochlazovat, a proto navrhovali posypat vrcholky hor sazemi, aby snížili odrazivost zemského povrchu. Nebo to byli environmentalisté?
21. 08. 2009 | 16:06

Ládik napsal(a):

Snížit teplotu atmosféry můžeme adiabatickou expanzí. Prostě jednorázově zvětšíme objem atmosféry - tím, že jednorázově snížíme zemskou přitažlivost (hmotnost Země). To se dá udělat několika způsoby.
21. 08. 2009 | 16:07

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Pokud jde o to, kdo psal o ochlazování, mrkněte na http://ams.confex.com/ams/p... .
Zatím nashle, budu večer.
21. 08. 2009 | 16:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lžete o globálním oteplování, obvinili OSN japonští klimatologové:
http://www.novinky.cz/zahra...
Globální oteplování - není to až tak horké:
http://veda-technika.blogsp...
21. 08. 2009 | 16:10

KamilW napsal(a):

L.Metelka:
Děkuji za upřesnění.
Avšak vlhčením vzduchu vodou lze trochu ochladit vodu na účet zvýšení enthalpie vzduchu; ztěží však může pára začít v prostoru obráceně kondensovat. Natož aby z toho vznikly těžké nízké mraky tam, kde by jinak normálně nebyly. V mezním případě velmi účinného sycení vzduchu by se mohly přikrmit existující frontální srážky a zesílit případné dešˇˇtové přívaly. Chceme to?

Stejně jako Vy pokládám Lomborgův nápad za fantazii, založenou na poněkud kusé a nevyvážené znalosti jednoduchých přírodovědných a fyzikálních principů.
Trochu mi to připomíná sovětskou knížku "Přetvoříme naší planetu", kterou jsem četl před asi padesáti lety, nad řadou jejichž myšlenek by dnešnímu ekologicky myslícímu a odborně vybavenému člověku vstávaly vlasy hrůzou nad hlavou.
21. 08. 2009 | 16:12

jenicek napsal(a):

Jo asi tak, Lomborg se pomátnul nebo přinejmenším plácnul blbost (komu se to nestane, že?:-)).
Jen terminologická: Turbulentní difuze je podle mého nesmyslný pojem, když už tak turbulentní proudění. Proudění (konvekce) je úplně něco jinýho než (molekulární) difuze a to jak fyzikálním tak i matematickým modelem, proto bych to v žádným případě nemíchal.
21. 08. 2009 | 16:22

KamilW napsal(a):

jenicek:
Turbulentní difuze je běžně používaný termín pro konvektivní přenos hmoty v turbulentním prostředí. Dokonce některé matematické modely pracují za jistých předpokladů (izotropní turbulence) poměrně úspěšně i s turbulentním difuzním koeficientem (eddy diffusivity).
21. 08. 2009 | 16:40

L.Metelka napsal(a):

KamilW:
Ano, třeba modely klimatu běžně pracují s horizontální a vertikální turbulentní difuzí (anizotropně), a to pro vlhkost, hybnost i tepelnou energii.
21. 08. 2009 | 17:03

honza napsal(a):

Zdá se, že ten Lomborg si rád vychutnává pocit mediální hvězdy.
21. 08. 2009 | 17:08

Targus napsal(a):

To Ladislav Metelka:

S nadsázkou Vám řeknu větu, jíž mne častovala má pramáti.
Čím starší, tím blbější.
Nic si z toho nedělejte, já jako mladší a nezatížený příliš podrobnou znalostí termodynamiky Vám hbitě dovysvětlím, že pokud by uvedený obrázek byl míněn vážně, pak by sloužil výhradně k nasávání peněz z eurofondů a jiných dotačních programů.
Stejně jako dnes slouží k totožnému účelu větrníky a elektrovoltaická pole (je zajímavé, že nevadí ochráncům přírody), jakož i pálení potravin ve válcích spalovacích motorů.
Jako strojař se pak jako již druhý v řadě zeptám, jak velký příkon by musely tyto stroje mít, aby dopravily do uvažované výšky taková kvanta vody, o koeficientu účinnosti nemluvě.
Pokud je tato myšlenka z kategorie aprílových žertíků, myslím, že se autorovi obrázku povedla, zbývá jen doufat, aby se jí se vší seriózností neujali nějací studovaní ochránci přírody či jiní zelení šílenci samorostného původu.
21. 08. 2009 | 17:24

L.Metelka napsal(a):

Targus:
No, právě takové parametry jsem hledal. Kolik vody / s, do jaké výšky, s jakou teplotou, ... Nenašel...
21. 08. 2009 | 17:42

Emissary napsal(a):

Pro: Paterik

Vždyť to jsem také netvrdil. Tvrdil jsem, že závěry Mezivládního panelu ohledně Globálního oteplování jsou nejspíš fantasmagorii.

Třetí hodnotící zpráva uvádí průměrný nárůst teploty zemského povrchu o 0,6 st. (0,4-0,8) za posledních 100 let.
21. 08. 2009 | 17:44

L,Metelka napsal(a):

Emissary:
Můžete upřesnit, v čem jsou, podle Vás, fantasmagorií?
21. 08. 2009 | 17:53

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

On to vlastně již řekl Miroslav Kutílek. Mohu se jen připojit. Takové titěrné zvýšení průměrné teploty za tak dlouhou dobu nesvědčí prakticky o ničem a nelze s něho nic vyvozovat. Astrologové například argumentuji tím, že dochází k oteplovaní na polárních čepičkách marsu a třeba i měsíců Jupitera IO a Europa. To oteplování klidně může být dílem zvýšené sluneční aktivity. Mechanizmy uvolňování energie z povrchu Slunce neznáme až tak dobře, abychom to mohli vyloučit.

Navíc vůči Globálnímu oteplování je značná oponentura i ve vědeckém světě a pořad roste. Nějaké odkazy jste dostal i od pana Matyáše.
21. 08. 2009 | 18:06

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

Třeba jsem četl zprávu NASA, která tvrdí, že tání ledovců v Arktídě zapříčiňují chudí Indové (miliony), kteří si ve volné přírodě dennodenně připravují svá jídla. Prouděním se popel dostává až tam a snižuje odrazivost ledovců.
21. 08. 2009 | 18:16

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
globální průměry jsou trochu zrádné. Třeba u nás je to oteplení o 1,1 až 1,3 st.C. To je jako by lokality v ČR změnily nadmořskou výšku o 200 m. Navíc na jaře je to skoro o 3 st.C. To odpovídá 500 m. Je to málo?
Sluneční aktivita se sleduje už přes 100let. Posledních 30 let máme k dispozici i přímá měření příkonu slunečního záření z družic. Za posledních cca 50 let žádná systematická změna, přesto se otepluje. proč?
21. 08. 2009 | 18:20

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

Pardon, ne astrologové ale astronomie. :-)
21. 08. 2009 | 18:21

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

To já nevím, proč. Průměry jsou možná zrádné, ale lokální měření ještě víc. Protože když je někde nárůst, pak někde musí být pokles, aby průměr byl zachován. Na zemi se pořád staví, to mění odrazivost.. Kácí se deštní pralesy, Čína vypouští do ovzduší nejen CO2, ale i různé jedy a smogy. Již je největším znečisťovatelem světa. Ozón je také skleníkovým plynem, jeho koncentrace se zvýšila zocelením ozónové díry právě činností lidí, pak jsou ve hře podmořské teplé proudy, proudění v zemské atmosféře, atd.. Je to tak složitý model, s tolika proměnnými, že to exaktně prakticky vypočítat nejde. Planeta Země není izolovaná, je součásti vesmíru a ani odsud všechny vlivy neznáme.

Jednou jsem se bavil v diskusi pravděpodobně s nějakým environmentalistem. Tvrdil, že přišel na to, proč je na zemi nedostatek pitné vody. Říkal proto, že se skoro všechna vypařila do atmosféry. Já jsem k tomu řekl, že to bychom již nikdy neviděli Slunce a na zemi bychom zmrzli. Moc mi nevěřil, neboť mě pak počastoval všelijakými nadávkami. :-)
21. 08. 2009 | 18:37

naivka napsal(a):

přeji hezký večer.

dovoluji si využít vzácné příležitosti a zeptat se přímo odborníka na klimatologii : je pravdou, že letošní nezvykle studené počasí zapříčinila sopečná aktivita aljašské sopky, která letos od jara vychrlila do ovzduší stovky tisíc tun sopečného popela ? troufám si domnívat se (pokud tento názor, se kterým jsem se setkala, nebudete vyvracet), že zřejmě jakákoliv myslitelná lidská aktivita nemůže mít nikdy takové důsledky jako přirozená činnost naší Země.. samozřejmě, snad kromě jaderné války ...

zajímal by mě ještě další váš názor (opět, ptám se jako pouhý laik a prosím tedy o shovívavost, nebudu-li se správně vyjadřovat) :

je pravdou, že se nacházíme v období periody, kdy lze očekávat malou dobu ledovou ? případně, je možné, že vzestup teploty, ke kterému vlivem přísunu CO2 do atmosféry působením člověka bezpochyby dochází, že bude působit jako protiváha tohoto přirozeného trendu ochlazování ? že by se vlastně účinky obou dějů vyrovnaly ? (zřejmě však je většina odborníků přesvědčena, že oteplování "zvítězí" a bude trvat tak dlouho, dokud nevyčerpáme většinu zdrojů fosilních paliv). můžete mi k tomu něco podrobnějšího říct, pane metelko, prosím ? resp. dát zajímavý odkaz, srozumitelný i pro laiky ? děkuji.

uvítala bych i názory pana emissary. děkuji.
21. 08. 2009 | 20:03

L.Metelka napsal(a):

naivka:
Proč "vzácné"? Jsem tu dost často... :-)
Pokud jde o souvislost jarního počasí (občas chladno a deštivo) se sopkou na Aljašce, úplně bych tu souvislost nevyloučil, ale muselo by se prokázat, že to postihlo mírné šířky severní polokoule v různých zeměpisných délkách. Protože ten sopečný prach se poměrně rychle roztáhne zonálně (tj. ve směru rovnoběžek). Ovšem tohle by chtělo podrobnější analýzu a tu zatím nemám k dispozici. Ale činnost člověka někdy může být výraznější než přirozené procesy, např. antropogenní produkce CO2 uvolňuje do atmosféry asi 100x a 150x víc tohoto plynu než veškerý vulkanismus na Zemi.
Pokud jde o malou dobu ledovou, nejsou zatím jasné žádné periodicity tohoto jevu a není ani jasné, zda vůbec jde o periodický jev (na rozdíl od "velkých" dob ledových, tam je to celkem jasné). Proto je velice problematické předpovídat, že se blíží nějaká nová (i když "malá") doba ledová...
21. 08. 2009 | 21:24

Emissary napsal(a):

Pro: naivka

Hm, sorry naivko,

jsem si závěru vašeho příspěvku pozdě všimnul. Aljašská sopka samozřejmě mohla nějaké ochlazování způsobit, ale nic velkého. To by toho popele a prachu musela do atmosféry vyvrhnout podstatně více.

Dále nevěřím, že CO2 má na klíma Země takový vliv, jaký vyvozuje Mezivládní panel.

Co se týče malé doby ledové, ta tady byla od roku 1645 až do 1715. A jestli něco bylo jednou, o čem spolehlivě víme, jistě může přijít i podruhé. A tento odkaz, který uvedu, o tom svědčí.

http://www.euroekonom.cz/an...

Nevím jestli to stačí, ale dnes už končím. Zítra je také den. :-)

Dobrou noc a dobrou noc všem.
21. 08. 2009 | 22:16

Emissary napsal(a):

Pro: naivka

Hm, nějak nefunguje.

Tak ještě jednou.

http://www.euroekonom.cz/an...
21. 08. 2009 | 22:20

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Takže u Vás je to, jak je vidět, otázka víry (nebo nevíry). OK. Myslíte si, že klimatologové a IPCC mají něco víc než víru? Třeba výsledky analýz chování klimatického systému?
21. 08. 2009 | 22:21

Tomáš napsal(a):

Emissary:
za "zocelení ozónové díry" a astrology dík :-) .. nic ve zlém.
21. 08. 2009 | 23:12

jogín napsal(a):

Vzhledem k tomu, že globální oteplování skončilo před osmi roky a zhruba šest let se mírně ochlazuje, budou jachtařské nápady zbytečné.
21. 08. 2009 | 23:40

Skogen napsal(a):

Mno, já jsem o tom nápadu široko daleko nezaslechl ani zbla, takže mne ani tak nepřekvapilo, že nejsou k dispozici kromě ilustračního obrázku žádné podrobnosti, jako spíš jsem překvapen autorovou potřebou se tím zabývat. Taky jsem slyšel, že by se GO omezilo, pokud by krávy přestaly prdět.
21. 08. 2009 | 23:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Skogen:
Opakovaně opravuji: krkat, nikoliv prdět. Metan vzniká v bachoru přežvýkavců anaerobním rozkladem celulózy mikroby.
21. 08. 2009 | 23:58

Skogen napsal(a):

Tak vidíte, pane Mytyáši, problém GO opět vyřešen :o)
22. 08. 2009 | 00:18

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

Ach jo, pane Metelko, výsledky analýz chování klimatického systému.

Vy jste tu malou dobu ledovou úplně zasklil.

„K oteplování dochází, o tom už dnes nemůže být spor, to jsou naměřená data. Diskutuje se, jestli prožíváme období největších teplot za tisíc let, za deset tisíc let - to jsou samozřejmě věci do diskuse, může se to lišit místo od místa. Pokud to ale vezmeme globálně, tak teď s největší pravděpodobností zažíváme nejteplejší období minimálně za posledních několik tisíc let, pravděpodobně nejteplejší za posledních přibližně 10 tisíc let.“

To je vaše a ten zdroj také

http://www.ekolist.cz/zprav...

Souhlasím, že lepší je být opatrný, a proto jsem svého času na Globální oteplování aplikoval Pascalovou sázku:

Pascalův argument je založen na principu předběžné opatrnosti. Východiskem úvahy je agnosticismus: Otázka existence Boha (a to můžeme aplikovat i na Globální oteplování, protože pro některé lidí je to vskutku náboženství) je pro mě nerozhodnutelná. Nicméně praktická otázka Jak žít? zůstává otevřená.

Budu žít jakoby Globální oteplování existovalo:

a) Globální oteplování existuje: Země nebude zničena a zisk lidí žijící na ní bude praktický nekonečný.

b)Globální oteplování neexistuje: Máme konečnou ztrátu (např. prostředky vynaložené na zbytečná opatření).
Budeme žít jakoby Globální oteplování neexistovalo:

a)Globální oteplování existuje: Země bude zničena a naše ztráta bude prakticky nekonečná.
b)Globální oteplování neexistuje: Nic nezískáme ani neztratíme.

Nicméně, tvrdíte toto

„Pokud ovšem máte systém, u něhož jsou rychlost produkce a rychlost odstraňování například CO2 v podstatě vyrovnané, tak se koncentrace dlouhodobě nemění. Pak ale může stačit přidat jeden i relativně malý zdroj - což je člověk - a rovnováhu to vychýlí na jednu stranu. A to se teď s největší pravděpodobností děje.“

Tady

http://www.ekolist.cz/zprav...

Proč si to myslíte? Protože v to věříte?

V historii vývoje Země se vyskytovali koncentrace CO2 i několikrát vyšší, přesto na zemi nepanovala žádná výheň a životu se celkem dařilo. Žádné vychylování rovnováhy se nekonalo. Zemské klíma nemůžou být váhy, dáte tam mg a už se vychýlí.

Řešením nejsou všelijaké fantasmagorie různých environmentalistů a zelených idiotů (jak já jim říkám) a přiživujících se politiku a firem, ale např. rehabilitovat jadernou energetiku, hledat nové čisté zdroje energie (třeba pro začátek z vody), skoncovat se znečisťováním v Číně a v jiných rozvojových zemích, např. poskytnutím technologii, zamezit kácením lesů a pralesů atd.
Co pomůže snížení koncentrace CO2? Když celý vyspělý svět nepatrně sníží na nových automobilech výfukové emise, nebo když Čína podstatně omezí produkci exhalací? Stačí jenom zakoupit patřičnou technologii a emise během krátké doby sníží na čtvrtinu.

Proč má vyspělý svět omezovat výrobu a zpomalovat svůj vývoj, když se chová k životnímu prostředí relativně slušně?

Takže možná věřím, ale moje víra je čistá a nezištná na rozdíl od těch, kteří z GO jen těží. A také myslím solidně podložená argumenty, jak jsem včera a i dnes uvedl.
22. 08. 2009 | 18:27

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
No, na tom, co jsem řekl, nemám důvod měnit vůbec nic.
Jestli někdo tvrdí, že Země bude oteplováním zničena, tak kecá. Nebude zničena Země, nebude zničena ani naše civilizace.
Pokud jde o tu produkci CO2, antropogenní zdroje dnes dělají skoro 10% toku CO2 z atmosféry do oceánu nebo z oceánu do atmosféry. Velikosti těchto přirozených toků jsou skoro vyrovnané, takže bilance by byla za normálních podmínek prakticky nulová. Ale člověk už tu rovnováhu dokáže slušně narušit. Chcete příklad? Vezměte si něco jako dětskou houpačku a na každou stanu dejte tunovou zátěž tak, aby ta houpačka byla v rovnováze. Pak ale stačí na jednu stranu zapůsobit relativně malou silou a rovnováha je pryč...
Ano, byly doby, kdy koncentrace CO2 byly daleko vyšší než dnes. Ono ale nejde ani tak o to, jak vysoké jsou koncentrace nebo teploty. Jde o to, jak rychle se mění a jak (a zda) se na ty změny dokáže adaptovat příroda a taky naše civilizace.
To ostatní jsou politické otázky a s těmi musíte za politiky. Ptát se jich, proč rozhodují tak, jak rozhodují. A pokud nebudete spokojen, zvolit si politiky jiné...
22. 08. 2009 | 20:19

Emissary napsal(a):

Pro: L. Metelka

To nic pane Metelko, tu Pascalovou sázku jsem přepsal já. Použil jsem termín zničená, ale doslova to myšleno nebylo, řekneme tedy postižená. :-)

Dobrý večer
22. 08. 2009 | 20:27

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Klimatologové taky nepoužívají slova jako "katastrofa", "apokalypsa" a podobně, která můžete občas číst. To jsou termíny zelených alarmistů nebo novinářů. Pokud bych tohle měl nějak jednoduše vyjádřit, řekl bych "problém". Je jasné, že změna klimatu může mít někde a pro někoho pozitivní důsledky, jinde a pro někoho jiného důsledky negativní. Preventivní opatření (snižování emisí) také bude něco stát.
Dnes ale nelze jasně určit cestu nebo způsob řešení, kde by "benefit" byl spolehlivě větší než "cost" tedy řešení ekonomicky optimální.
22. 08. 2009 | 20:33

Emissary napsal(a):

Pro: L. Metelka

A ještě k té houpačce. Předpokládám, že máte na mysli tu dětskou houpačku, nějaký nosník uprostřed otočně ukotvený a na obou koncích sedátka. To je ovšem stejné, jako příklad vah.
Na každou stranu můžeme přikládat další tuny, dokud se neporuší integrita nosníku a ten to pevnostně nevydrží a rupne. To můžeme přirovnat k pádu obrovského asteroidu na Zemi. Jen vlastní dopad vyvine takovou energii, jako několik tisíc průměrných vodíkových bomb. Vytvoří se kráter a do atmosféry by bylo vyvrženo tolik prachu a popele, že by na několik tisíc let potemněla obloha. Život na zemi by zamrzl. A to by bylo hodně rychlé, ale pochybuji, že CO2 toto dokáže.
22. 08. 2009 | 20:41

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Samozřejmě nedokáže. Všechny scénáře vývoje klimatu jsou ale počítány bez těchto extrémních vlivů. Za prvé proto, že se vyskytují velice zřídka (jistě je daleko pravděpodobnější, že do roku třeba 2100 takovýto asteroid na Zemi nespadne než že spadne), za druhé je nikdo nedokáže dnes předpovědět a za třetí by se tím natolik změnily podmínky, že by veškeré klimatické modely šly do háje...
A asi nejen modely...
22. 08. 2009 | 20:51

Emissary napsal(a):

Tak dobře pane Metelko,

Vy tvrdíte, že Globální oteplovaní platí a že na zemi jsou teď v současnosti naměřené nejvyšší teploty za posledních tisíc, možná 10 000 let. Já tvrdím, že tomu tak není a možná nikdy nebude, tím myslím horizont nejméně 100 let. Je to otázka víry, protože exaktně vědecky to podložit nelze. Je jisté, že vždy tomu tak nebude. Zářivý výkon Slunce pomalu, ale jistě roste. Za miliardu, možná dvě, nebo možná i za milion let se Slunce, naše hvězda hlavní posloupnosti, začne zvětšovat, uvolňovat podstatně víc energie a než se scvrkne na velikost bílého trpaslíka, zničí veškerý život.

Myslím, že tímto bychom mohli naši diskusi zakončit. Nemám zdání, zda do toho nebudou rýpat další. :-)
22. 08. 2009 | 21:11

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Co bylo před miliardami let nebo co bude za miliardy let je jistě zajímavé, ale nemá to žádný bezprostřední vliv na současnost a blízkou budoucnost.
Oteplování je fakt, podložený za posledních 150 let měřeními, za starší dobu paleoklimatologickými rekonstrukcemi teplot (hlavně pro severní polokouli, tam jsou spolehlivější).
22. 08. 2009 | 21:16

Emissary napsal(a):

Ne, ne pane Metelko,

takto mě nepřesvědčíte a ani nemáte potřebu. Teorie Mezivládního panelu nebyla potvrzená. 0,6 st Celsia od roku 1901 do roku 2001 vůbec nic neznamená, to není potvrzení teorie. A už vůbec nebyla prokázána. Navíc jste zasklil malou dobu ledovou a pak o něco menší od roku 1.800 dle toho odkazu co jsem dal, podle kterého průměrná teplota na zemi klesá již několik let a je způsobená menším výskytem slunečních větrů (tedy erupcemi). Rad bych se mýlil, ale nemyslím si. A jestli ano, nejsem tak malý, abych to nepřiznal. Jenomže exaktně to můžeme zjistit až za sto let. Nechám vzkaz v láhvi. A jestli dříve, pak se přiznám.:-)
22. 08. 2009 | 21:32

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
No, pokud pro Vás měření teploty nic neznamenají, co s tím nadělám. Stáhněte si ta data a podívejte se sám...
O malé době ledové se obecně ví, máte o ní dost i v poslední zprávě IPCC...
Posledních několik let teplota neklesá a ani neroste, trendy jsou statisticky nevýznamné...
A není to zdaleka počtem slunečních skvrn, pravděpodobně v tom hraje roli PDO...
22. 08. 2009 | 22:17

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

PDO? To myslíte ten pager v ruce, nebo toto?

http://jisao.washington.edu...

Já jen tvrdím, že s žádnou teorii se nesmí zacházet tak lehce. Energetický výkon Slunce deset tisíc krát přesahuje veškerý energetický potenciál veškeré energie vyrobené a vyprodukované lidskou činnosti. V každé sekundě. Tak proč máme tak málo pokory a myslíme si, že naše slunce nemá žádný vliv?
22. 08. 2009 | 22:29

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

A pozor, to je energie dopadající na naši planetu, nikoliv vyzařovaná do celého vesmíru.
22. 08. 2009 | 22:34

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Nepsal jsem, že Slunce nemá žádný vliv. Psal jsem (už dřív) že když aktivita Slunce posledních 50 let neroste, ale teploty ano, je třeba hledat příčiny jinde než ve Slunci.
22. 08. 2009 | 22:35

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

A já jsem napsal, že roste pomalu a jistě, a že ty slunečné erupce nelze jen tak zanedbávat. Mají vliv na malé doby ledové. Navíc, doby ledové byly zapříčiněné nikoliv lidskou činnosti, ale zvláštní polohou Sluneční soustavy a Země během putování Galaxii. Bazírujete na měření, ale vůbec neberete v úvahu, proč se na Zemi staly určité děje.
22. 08. 2009 | 22:47

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Co se změnilo za posledních 100 let na postavení sluneční soustavy v Galaxii? Prakticky nic. Co se za tu dobu změnilo v orbitálních parametrech Země kolem Slunce (Milankovičovy cykly)? Prakticky nic. Co se změnilo na sluneční aktivitě? V 1. polovině 20. století mírně rostla, ve 2. polovině už ne. Ale ono se oteplovalo, že?
A pokud se bavíme o existenci OTEPLOVÁNÍ, tedy změny teploty s časem, pak měření teploty je základ.
22. 08. 2009 | 22:54

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

Já tuto diskusi nechci vyhrocovat, ale budu oponovat stejně. Co se stalo v měření teploty na Zemi? Prakticky nic, nicota v porovnáni s existenci Země. Proboha, vždyť to mohou pochopit i klimatologové. Nic se neděje, kromě malých klimatických změn, které na planetě probíhaly vždy, ale nikdo se nad nimi nepozastavoval, protože nebyly vynalezeny měřící přístroje a ani měřící techniky.
22. 08. 2009 | 23:06

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

Kromě toho, než přijde Globální oteplovaní, možná dřív přijde toto.

http://www.vesmir.info/gala...
22. 08. 2009 | 23:09

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Z hlediska historie Země se neděje nic. Z hlediska délky života člověka je tu jistý problém. Problém, ve kterém je nám k ničemu vědět, že před 4 miliardami let bylo úplně jinak, to lidi ještě na Zemi nebyli. Chápete trochu? Je to otázka časových měřítek. Chcete-li něco posuzovat z hlediska geologické historie Země, neděje se fakt nic. Z hlediska časových měřítek, srovnatelných s délkou existence naší civilizace nebo s délkou života člověka tu ale problém je.
22. 08. 2009 | 23:14

Emissary napsal(a):

Pane Metelko,

teď jste mě upřímně rozesmál. Sluneční soustava a prakticky i Země existuje nějakých 4,5 miliardy let. Tvrdit, že za tu dobu se nic nestalo, že Země nemá žádnou historii je docela praštěné. Stalo se hodně věci a já je tady vypisovat nebudu. Blbý komár na zemi žije 170 milionů let. Vyhynuli dinosauři, klíma se mnohokrát měnilo. Země byla bombardovaná meteority, asteroidy a kometami. A kdoví, co se tady všechno dělo. Vaše zarputilost mě celkem dojímá. Raději toho nechte. Máte pravdu v tom, že se nic nenaměřilo.

Máte pravdu, s délkou existence naší civilizace to možná problém je. Jenomže se zhola nic nenaměřilo.
22. 08. 2009 | 23:30

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Pokusím se ještě jednou, ale už naposledy: Země má svou historii. Jenže ta historie neříká o dnešku skoro nic. Jiné parametry dráhy Země kolem Slunce, jiná sluneční aktivita, jiné rozložení pevnin a oceánů a podobně. Všechno bylo jinak, než je dnes. Tak jak z toho chcete vyvozovat cokoli pro dnešek? Tehdy byly nějaké podmínky, dnes jsou jiné, za miliardu let budou zase jiné. Srovnávejme dnešní situaci s historií, ve které ty podmínky byly stejné nebo podobné jako dnes. Jinak srovnáváme hrušky s jablky...
22. 08. 2009 | 23:36

Emissary napsal(a):

Dobrá pane Metelko,

pokud nechcete znát historii, pak je to Váš problém. Na to mám celkem dobré vysvětlení. Je dobré znát historii, poučit se s ní. Tak se dívejte vpřed...
...nebo riskujete, že budete zapomenutý.

Je dobré znát minulost, chápat přítomnost a myslet na budoucnost. To Vám vřele doporučuji.
P.S. Chápu mnohem víc, než si myslíte.

Dobrou noc.
22. 08. 2009 | 23:53

Lukáš napsal(a):

Obdivuji neuvěřitelnou trpělivost p. Metelky při vysvětlování situace jednomu nezdolnému skeptikovi. Stejně to bylo zřejmě marné.
23. 08. 2009 | 08:30

naivka napsal(a):

děkuji vám, pane metelko, i vám, pane emissary, za vaši diskuzi. především díky odkazům pana emissary jsem si mohla přečíst mnohé zajímavé úvahy o podnebí, jeho vývoji a závislosti na různých podmínkách. velmi pozorně jsem si přečetla také odkaz, kde je publikován rozhovor s vámi, pane metelko.
pánové, pokud jsem správně porozuměla, vy pane metelko, se zřejmě domníváte, že člověk zásadním způsobem ovlivňuje klimatologické podmínky na naší Zemi. pan emissary tento vliv nepopírá, ale nepřikládá mu takovou důležitost a spíše hledá v přirozených procesech Země a naší závislosti na slunečním záření možný další vývoj celkového klimatu. což se mi jeví jako logické.

dovolím si souhlasit s vaším tvrzením, pane metelko, že z hlediska historie Země se s naším podnebím zřejmě zatím neděje nic zvláštního; na Zemi panovaly v různých dobách různé podmínky, jak ostatně zdůrazňuje i pan emissary. problémem je dle vás zřejmě existence člověka :-) ..
velmi se mi líbil článek, na který pan emissary dal odkaz v odpovědi, kterou laskavě adresoval mně předevčírem v podvečer. je z něho zcela zřejmé, že vývoj podnebí pro člověka hraje velmi významou úlohu, a je důležité znát co nejpřesnější prognózy, abychom se správně rozhodli, jakým způsobem investovat naše nemalé prostředky na slušné žití všech nás, kteří jsme na teplotních výkyvech závislí.

ano, příroda je mnohotvárná, divoká i laskavá. chceme-li obstát a žít s ní v souladu, měli bychom respektovat její pravidla; my jsem totiž na ní závislí, ne ona na nás. přeji vám tedy, pánové, abyste našli společnou řeč, neboť my laici, obyčejní lidé, jsme na vaší domluvě možná životně závislí :-) .... pokud se však nedomluvíte, jedinou naší záchranou by se jednou mohl stát život ve virtuální realitě .. tam snad nebude ani teplo, ani chlad :-) ....

hezký a příjemně slunečný, nedělní den.
23. 08. 2009 | 12:05

Emissary napsal(a):

Pro: Lukáš

Příště můžete obdivovat třeba vypálenou trávu.

Pan Metelka tady napsal toto:

http://www.ekolist.cz/zprav...

„K oteplování dochází, o tom už dnes nemůže být spor, to jsou naměřená data. Diskutuje se, jestli prožíváme období největších teplot za tisíc let, za deset tisíc let - to jsou samozřejmě věci do diskuse, může se to lišit místo od místa. Pokud to ale vezmeme globálně, tak teď s největší pravděpodobností zažíváme nejteplejší období minimálně za posledních několik tisíc let, pravděpodobně nejteplejší za posledních přibližně 10 tisíc let.“

Ale zároveň v příspěvku ze 22.08.2009 21:16:58 toto

„Oteplování je fakt, podložený za posledních 150 let měřeními, za starší dobu paleoklimatologickými rekonstrukcemi teplot (hlavně pro severní polokouli, tam jsou spolehlivější).“

a ze 22.08.2009 22:54:23 toto

„A pokud se bavíme o existenci OTEPLOVÁNÍ, tedy změny teploty s časem, pak měření teploty je základ.“

Takže náš pan klimatolog Metelka se v jednom vydá na exkurzi 10.000 zpět do historie Země, ale pak jedním dechem tvrdí, že měření je základ, a to za posledních 150 let, přitom úplně zanedbal malé doby ledové, kdy průměrné teploty na zemi klesaly o 4 st. C a víc, a to po dlouhou dobu – 170 (Maunder Minimum) let a dalších 70 let. Podivný způsob vědeckého myšlení.

K oteplování vskutku docházelo, ale vlivem zvýšené sluneční aktivity, nikoli vlivem CO2.

Za posledních 100 let dle teorie Globálního oteplování byl zaznamenán růst průměrné teploty na planetě o 0,6 st.C, což pan Metelka považuje za velmi pravděpodobný důkaz existence Globálního oteplování v souladu s názorem Mezivládního panelu. Vůbec ho nezajímá, že ten nárůst je přesně v souladu s tzv. „Modern Maximem“ sluneční aktivity (erupcí) dle grafu
„400 Years of Suspont Observations“, což je uvedeno zde:

http://www.euroekonom.cz/an...

A tam je také uvedeno, že posledních 4-5 let se planeta začala ochlazovat, ale je tom zatím patrné ve vyšších vrstvách atmosféry, neboť zde platí jistá setrvačnost.

Dále náš pan klimatolog Metelka tvrdí zde, 22.08.2009 22:17:49
„Posledních několik let teplota neklesá a ani neroste, trendy jsou statisticky nevýznamné...

Ale kousek předtím tvrdil, že teploty dlouhodobě rostou, a to takto:

„Pokud to ale vezmeme globálně, tak teď s největší pravděpodobností zažíváme nejteplejší období minimálně za posledních několik tisíc let, pravděpodobně nejteplejší za posledních přibližně 10 tisíc let.“

a takto z 21.08.2009 18:20:07

„Sluneční aktivita se sleduje už přes 100let. Posledních 30 let máme k dispozici i přímá měření příkonu slunečního záření z družic. Za posledních cca 50 let žádná systematická změna, přesto se otepluje. proč? „

Zajímavé, že tady

http://www.euroekonom.cz/an...
oteplovani-ochlazovani

to je úplně opačně. Tak kdo má pravdu? Pan Metelka nebo astronomové?
23. 08. 2009 | 16:40

Emissary napsal(a):

Pokračování

Tady pan Metelka napsal

22.08.2009 22:54:23
„Co se za tu dobu změnilo v orbitálních parametrech Země kolem Slunce (Milankovičovy cykly)? Prakticky nic. Co se změnilo na sluneční aktivitě? V 1. polovině 20. století mírně rostla, ve 2. polovině už ne. Ale ono se oteplovalo, že?“

A co na to Milankovič?

Základy Milankovičovy teorie

V krátkodobém i dlouhodobém měřítku množství sluneční energie, které dopadá na zemský povrch, kolísá. Různé zeměpisné šířky, a tedy proměnlivé části moře a pevniny získávají různá množství tepla, což se projevuje změnami atmosférického a oceánického proudění. V ročním měřítku mluvíme o střídání ročních dob, ale v dlouhodobém cyklu je podstatně složitější

http://www.vesmir.cz/clanek...

A co na to astronomové?

Sluneční erupce zhruba od roku 1950 se řídí dle moderního maxima - rostou až do roku 2000. Tedy opět úplně opačně, než tvrdí pan Metelka, který také tvrdí, že nic nebylo pozorováno.

A pak uvádí:

„A není to zdaleka počtem slunečních skvrn, pravděpodobně v tom hraje roli PDO...“

a svádí to na PDO, což je v dlouhodobém měřítku (řekneme tak 10 let, právě z důvodu té setrvačnosti) v rozporu s Prvním zákonem termodynamiky, protože on vliv sluneční aktivity považuje dlouhodobě za prakticky konstantní a uvádí to v tomto svém příspěvku:

22.08.2009 22:54:23
Chtěl jsem být smířlivý, pravdou ale je, být to někdo jiný, pošlu ho někam. Já jsem byl trpělivý, pane Lukáši, protože tak rozporuplná tvrzení, jež tady prezentoval pan Metelka, obvykle řeším systémem KO.

Pan Metelka se jednostranně upnul na teorii GO IPCC v úzkém časovém období, všechny vlivy zanedbává a zdůrazňuje roli CO2, jako hlavního akcelerátora Globálního oteplování. Ale abych já tomu věřil, to by musel dát nějaké podstatně lepší argumenty. Vy si věřte čemu chcete.

A Bůh mi je svědkem, že jsem to nechtěl hnát do krajnosti.
Pro: naivka

Ačkoliv nejste vědec ani klimatolog, jste moudřejší než Metelka.

Hezký a příjemný den Vám i všem.
23. 08. 2009 | 16:47

Emissary napsal(a):

Opravuji odkazy na

Milankovičovy cykly

http://www.vesmir.cz/clanek...

a jeden odkaz na článek Josefa Zemánka (ten uvedený poprvé je správně)

http://www.euroekonom.cz/an...
23. 08. 2009 | 17:11

ferdinandeste napsal(a):

Proč to tady někdo nezamete rovnou jako zcela evidentní ptákovinu?
24. 08. 2009 | 08:50

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Pokud si ještě jednou a pozorněji přečtete to, co citujete, tak třeba pochopíte, že si neodporuju. Za posledních cca 150 let máme přímá měření, ze starší doby rekonstrukce teplot pomocí proxy dat. Na malé doby ledové jsem nezapomněl. Jsou totiž obsaženy v těch datech, což byste věděl, pokud byste ta data znal.
Graf z euroekonomu není grafem slunečních erupcí, jak mylně uvádíte, ale grafem Wolfova relativního čísla slunečních skvrn. Podívejte se na ten graf a napište nám tady, jak se vyvíjela sluneční aktivita ve 2. polovině 20. století. Rostla? Nerostla...
Dlouhodobě teploty rostou, posledních 10 let nejsou změny teploty statisticky významné. Co na tom nechápete? Je to tak jednoduché...
Milankovičovy cykly ovlivňují změny v časovém měřítku tisíciletí a desetitisíciletí, nikoli desetiletí. Podívejte se na to, co to vůbec ty Milankovičovy cykly jsou...
Vliv sluneční aktivity na klima skutečně je skoro konstantní. Při solární konstantě 1367 W/m2 dělají fluktuace, spojené s 11-letým cyklem asi +/-0,5 W/m2. Tedy asi +/-0,04%.
Doporučil bych Vám trochu se ponořit do knih, přečíst si třeba nějaké základy všeobecné klimatiologie a pak můžeme pokračovat...
24. 08. 2009 | 09:32

Skogen napsal(a):

Pane Metelko, dovolte mi, abych Vás o něco požádal. Neodraďte si prosím diskutéry. Musí být nelehké vypořádávat se ze své odborné pozice s předsudky a někdy i arogancí laiků včetně tzv. poučených laiků. Protože však Vy diskutujete a věnujete se obdivuhodně svým blogům, můžeme se i my nezúčastnění mnohé dozvědět. Vaše výměna názorů s Emissarym pro mne byla přínosem, ze své pozice tedy prohlašuji "díky za Emissaryho". Než se zařídí podle Vás, něco vody uplyne a mně unikne příležitost se lecos dozvědět i bez usilování o renesanční rozhled. Přeji příjemný den.
24. 08. 2009 | 13:29

naivka napsal(a):

přeji pěkný den.

v žádném případě se nechci pouštět do jakékoliv odborné diskuze. absolutně na ni nemám, nezvládla bych ji.
ale zajímá mě, co se kolem naší planety říká, zkoumá, i co má praktický dopad na naše životní prostředí, ale i způsoby rozhodování o něm. nedalo mi to a hledala jsem si poučení na internetu. našla jsem zajímavý článek, na který dám samozřejmě níže odkaz. jen si dovolím z něho překopírovat postřehy, které mně připadají rozumné, a to bez ohledu na to, že v podstatě nemám žádného vzdělání. prosím, reagovat nikdo nemusíte, přesto za vaše případné reakce předem děkuji.

cituji:
"Kdo má pravdu?
Zastánci teorie globálního oteplování způsobovaného skleníkovými plyny, vypouštěnými lidskou činnosti(antropogenní), tedy zejména spalováním uhlovodíků - nafta, uhlí, zemní plyn, ...... anebo strana druhá, která neuznává tento vliv člověka na globální změny teplot?
Odpověď
Otázka má mnoho úhlů a rovin, jednoduchým způsobem a rozumně je v podstatě nezodpověditelná.
POKUD ale chcete jednu jedinou, nepřesnou, nereprezentativní a nedokonalou odpověď, potom zní - NE - "globální oteplování není způsobeno vypouštěním skleníkových plynů následkem lidské činnosti".
A naopak, oficiální světové závěry IPCC, Mezinárodního Panelu Klimatických Změn, v roce 2001 "očekává se, že způsobují", v roce 2007 pak znějícím "skleníkové plyny velmi pravděpodobně způsobují většinu teplotního nárůstu od poloviny 20-teho století" zřejmě sklouzly více do politiky, do náhledu světové hospodářské spravedlnosti, nerovnosti bohatství atd.

Pododpověď na danou otázku by pak mohla znít - NE globální oteplování, ANO globální znečišťování.
"Behem dvou tretin z poslednich 400 milionu let, geologicke dukazy naznacuji, ze mnozstvi CO2 i teploty byly znacne vyssi nez ty dnesni."
Nemuzeme proto rici, zda antropogenni sklenikove plyny zpusobuji, ci jak prispivaji, ke globalnimu oteplovani." konec citace.
http://cas.blogy.novinky.cz...

zajímavá je i diskuze pod článkem.

tady jsem četla zajímavý rozhovor s fyzikem, panem miroslavem kutílkem :

http://www.tyden.cz/rubriky...

nu, těch článků pro i proti je na internetu celá spousta. mně, jako laikovi, nezbývá, než věřit či nevěřit jednomu či druhému názoru, a nebo vůbec žádnému a řídit se vlastním "rozumem" :-)...
upřímně, mnohem bližší je mi způsob přemýšlení pana emissary, i když možná není profesionálním klimatologem (vlastně nevím :-) ...). člověk je znečišťovatelem životního prostředí, to bezesporu, uzpůsobuje si svět kolem sebe podle svých představ a přání a nebere příliš ohledu na nikoho a na nic... ale že by dokázal výrazněji ovlivňovat klimatické podmínky v rámci celé planety než všechny aspekty působení samotné Země a slunečního svitu našeho slunka, atd. atd. dohromady, to se mi nějak nechce věřit ....

zde ještě jeden snad zajímavý odkaz :
Nigel Lawson: Vraťme se k rozumu - O globálním oteplování střízlivě a bez emocí
úkázka : http://scienceworld.cz/ekon...

opravdu asi nemá na můj příspěvek smysl reagovat, já sama nic neovlivním, jen se snažím porozumět dějům kolem nás... i když.. možná trochu změnit mohu, třeba skromnějším životem a větší úctou k Životu...

vážení pánové, ještě jednou přeji hezký den.
24. 08. 2009 | 14:31

naivka napsal(a):

omlouvám se, chtěla jsem trošku jinak vyznačit odstavce. ale snad je text srozumitelný i tak. konečně, odkazy, které jsem si dovolila uvést, jsou určitě přehlednější :-) .. děkuji.
24. 08. 2009 | 14:52

Emissary napsal(a):

Pene Metelko

já jsem si to velmi pozorně přečetl a vím, že jste použil slovo „globálně“. Ovšem ta data, 150 až – 10.000 let se nedají zjistit tak přesně, jak přesným měřením. A z toho to pohledu vaše tvrzení vypadá dosti nepřesvědčivé až směšné. To za prvé.

Za druhé, ta data nebudu studovat, nemám na to čas a nemusí být přesná. Mann už jednou lhal a ta data nemusí být také korektní.

Za třetí veškerá vaše tvrzení stojí na hliněných nohou, protože zohledňujete jen to, co bylo, ale vůbec neuvažujete s tím, co může přijít.

Může přijít totiž další malá doba ledová a podle Zemánka může za 100 až 1000 let přijít také doba ledová. A to Vám s tou hodnotou 0,6 st. Celsia zatočí tak, že se budete v hrobě stydět a celá teorie GO, kterou tak hájíte, se sesype jako domino.

Vy tady pořád vzpomínáte Mylankovičovy cykly a naprosto nepodloženě mě obviňujete, že je neznám ale já jsem s nimi nezačal. To vy jste s nimi začal a podsouváte mi je. Já jsem pouze uvedl úvod do základu této teorie, kde Milankovič říká: v krátkodobém i dlouhodobém měřítku množství sluneční energie, které dopadá na zemský povrch, kolísá, a pokračování neuvádím, je to tam výše.

Čeho vy si opět nevšímáte, resp. Melete pořad svoje a bagatelizujete, protože se Vám to nehodí a zdůrazňujete to, co se Vám hodí.

Takže já to sem dám celé, i když to bylo v odkaze.

1. Sklon zemské osy se mění v periodě 40 tisíc let v rozmezí až 21,8 – 24,4° a snižuje se o polovinu úhlové vteřiny (0,00013°) za rok. Maxima dosáhl před 10 tisíci lety. Má vliv na pozici polárních kruhů a tropických obratníků. Cyklus 40 tisíc let je charakteristický pro teplé a chladné oscilace svrchního pliocénu a starého pleistocénu před 2,5 – 1 milionem let.

2. Země obíhá kolem Slunce po eliptické dráze, jejíž excentricita se mění od nuly (kruhová dráha) do 0,06 v cyklu necelých 100 tisíc let. V průběhu posledních 100 tisíc let dosahovala excentricita hodnotu 0,02 nebo méně. Současná hodnota je 0,0167 a maximum 0,019 dosazené před 10 tisíci lety bylo velmi nízké. Podstatná maxima se odehrávala před 110, 200, 300, 600, 700 a 960 tisíci lety. Menší maxima před 400, 500, 800 a 880 tisíci lety. Stotisícový klimatický cyklus ovládá klima posledního milionu let
a přehlušuje důležitější čtyřicetitisícový cyklus, pravděpodobně proto, že ledovce narostly do takových rozměrů, že teplotní setrvačnost systému potlačila kratší cyklus. Při vysoké excentricitě je sezónní rozdíl v množství sluneční energie mezi perihelionem a aphelionem až 30 %, v současné době dosahuje asi 7 %, při kruhové dráze je nulový.

3. Třetí cyklická variace – precese – se odehrává v cyklech přibližně 19 a 21 tisíc let. Důležité je, že každá světová šířka reaguje poněkud odlišně na každý ze tří základních Milankovičových parametrů. Např. hladiny jezer na Sahaře nejvíc reagují na precesní cyklus přibližně 21 tisíc let, zatímco severský ledovec je řízen nejdelším cyklem. Výsledkem je mnohoúrovňové předivo skládajících se či vylučujících se reakcí zemského systému. Pokud do klimatického systému navíc zavedeme pozorovaný megacyklus 250 tisíc let a kratší cykly o délce trvání 12, 7, 3 a 1 tisíc let, získáváme soustavu, která je bez hierarchické analýzy naprosto nepřehledná. Kromě toho totiž ještě existují cykly o délce trvání 7, 20, 100, 400 let i cykly trvající až 200 milionů let. V takovém případě se nemůžeme divit, že někteří klimatologové považují slovo cyklus za neslušné a na objevitele nových cyklů se dívají jako na nepřítele! Milankovičovy orbitální parametry se dají vystopovat až do paleozoika a jejich postavení je zřejmě ústřední.

A děkuji, klimatologii studovat nebudu, nějaké hokejkové podvody a pravděpodobnosti (podle vás až 90 % - hm, směšné). Kromě toho, na základě toho, co se děje posledních 50 let jí považuji tak trochu za pseudovědu.

Globálního oteplování vlivem skleníkových plynů mě moc nezajímá. Já mám rád krásu fyziky a umění matematiky.
Už jenom ten termín „skleníkový efekt“ zavání demagogii. První co bych udělal, změnil ho na „efekt plynů chránící život na Zemi“.
24. 08. 2009 | 14:53

Emissary napsal(a):

Pro: Skogen

Ano, pan metelka diskutuje. To ho šlechtí a přičítá se mu k dobru.
24. 08. 2009 | 14:54

Emissary napsal(a):

Pro: naivka

Přesně tak. Vědný obor, který nemá žádnou sebereflexi, neakceptuje kritiku z vlastních řad a jiných vědných oborů, je na nejlepší cestě stát se pseudovědou. :-)

Dobrý den.
24. 08. 2009 | 15:13

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Samozřejmě data z rekonstrukcí nejsou tak přesná jako data z měření. Ale pokud považujete Manna za podvodníka, co třeba další podobné rekonstrukce? Jones, Briffa, Esper, Rutherford, Moberg, ... Ti to mají taky špatně? I když třeba použili jiná data než Mann nebo jiné metody, vyšlo jim něco podobného jako Mannovi. Proč, když Mann je podvodník?
Uvažovat s tím, co přijde, je problém. Protože nevíte, co přijde. Všechno je to jen pravděpodobnostní informace.
Milankovičovy cykly: jak jste sám napsal, jsou to cykly v řádu desetitisíců let. Jak se, prosím, za 100 let změnil sklon zemské osy, výstřednost dráhy Země kolem Slunce a další? Myslíte si, že tyhle pidizměny za 100 let mohou za změnu teploty na Zemi?
24. 08. 2009 | 15:14

naivka napsal(a):

jen pro zajímavost překopíruji z diskuze pod článkem, na který jsem výše dávala odkaz. je to opravdu zajímavé čtení :

Výběr ze starých českých kronik:
1471 - velmi horký rok. Šestého března vykvetla viola. V červnu již byly sklizeny jablka a hrušky, před koncem června bylo po žních, v prosinci bylo možné sbírat na lukách kvítí.
Také roku 1516 je popsáno značné vlhké horko, které sužovalo české země. Lidé hromadně omdlévali, nedalo se pracovat.
1707 – tuhá zima se značnými mrazy.
1740 – nejtěžší zima 18. století: „Koně mrzli přímo u vozů a krávy ve stájích. Venku se nedalo vůbec mluvit, neboť ústa ihned zamrzala. Všechny toky a vodní plochy zamrzly až na dno.“
atd.
Ze středověku se nám zachovaly zprávy o zcela zásadním nedostatku dřeva, protože dřevo se spotřebovávalo úplně na všechno. Na našem území to bylo zvláště patrné, protože zde byla neobyčejně rozsáhlá důlní činnost a dřevo se používalo nejen na výdřevu a jako hlavní stavební materiál, ale také pro pražení a tavbu rud. Na vypražení jedné tuny rudy (horniny) se spotřebovalo minimálně pět tun dřeva. Z obrovských hald po těžební činnosti lze jen zhruba usuzovat na statisíce hektarů lesů, které musely na tuto činnost padnout. Naprostý nedostatek stromů ve středních Čechách, zvláště v okolí Kutné Hory, v Podkrušnohoří a na dalších místech nejen s důlní činností, je nesčetněkrát doložen v dobových úředních zápisech.
Naši předkové otázku ekologie vpodstatě neřešili. Dřevo těžili, dokud nějaké bylo. Do Kutné Hory se dřevo muselo svážet z oblastí vzdálených desítky kilometrů. I na starých obrazech z celého království můžeme pozorovat holou krajinu bez stromů (například obrazy různých bitev). Lidová slovesnost nám uchovala zkazky o tom, jak královští úředníci honí po lesích babky a děti, které sbíraly po lesích klestí. I volné mrtvé dřevo (šišky, větvičky) bylo totiž ceněnou surovinou. Volné dřevo bylo velmi vzácné a jeho nepovolený sběr byl trestán. Obrázek lesů nedaleko měst, do nichž dnes chodíme na houby, maliny a ostružiny, a všude je plno padlých stromů, větví a větviček, je v devatenáctém století prakticky nemyslitelný. Dokonce ještě pohlednice a fotografie z konce devatenáctého a začátku dvacátého století ukazují města, která jsou obklopena holými kopci. Při pohledu na dnešní horu Říp, na které se dnes nachází vzrostlý les, by se naši předkové ještě před sto lety upřímně divili.
Drancování evropských lesů pokleslo až se vzestupem používání fosilních paliv. Ty měly větší výhřevnost, než dřevo, a šlo o koncentrované látky. Jeden povoz s uhlím nahradil desítky povozů se dřevem.
Je také doloženo, že pravěcí a starověcí lidé kdekoli na světě si cestu krajinou uvolňovali obrovskými úmyslně (a důmyslně) založenými požáry.
Z konce 19. století se z Evropy (zejména z Velké Británie) zachovaly zprávy o hromadných otravách lidí z kouřových plynů, které produkoval překotně rostoucí průmysl. Smogová situace v Londýně z té doby a vysoká úmrtnost na plicní choroby je pověstná. Parní motory měly malou účinnost a topeniště byla nedokonalá, takže značná část paliva letěla do komína. Stále ještě probíhal intenzivní vývoj těchto strojů. Tehdejší továrny kouřily tak, že si to dnes ani neumíme představit....
24. 08. 2009 | 15:14

L.metelka napsal(a):

Emissary 15:13:06:
No, ještě že klimatologie se chová jinak... :-)

Dobrý den...
24. 08. 2009 | 15:15

Emissary napsal(a):

Pro: Skogen

Za toho metelky se omlouvám zejména panu Metelkovi. Nějak mi blbne Shift. Budu muset pořídit novou písmenkovou klepárnu.
24. 08. 2009 | 15:15

Emissary napsal(a):

Ale pane Metelko,

žádná teorie není dokonalá a budoucnost nelze předurčit. Takže nikdy nemůžete vědět, co se přesně stane. Malé doby ledové jsou zřejmě závislé na slunečních erupcích a jak je patrné z mého odkazu, nelze je exaktně předvídat. Vy na jedné straně preferujete vysokou pravděpodobnost jevů, ale na straně budoucnosti je vylučujete. A to není vědecký přístup.
24. 08. 2009 | 15:31

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Malé doby ledové na slunečních erupcích? Kdybyste napsal na dlouhodobém vývoji sluneční aktivity, tak to asi jo. Ale na erupcích? Proč zrovna na erupcích?
Pokud jde o budoucnost, prognózy a scénáře musí být pravděpodobnostní, deterministicky předpovědět budoucnost nelze. To je snad jasné. nebo co na tom nechápete?
24. 08. 2009 | 15:35

Emissary napsal(a):

Ach jo, pane Metelko

Nic jsem nemluvil o deterministické předpovědi budoucnosti, pouze o tom, že s nějakou, byť malou, pravděpodobnost budoucnosti jaksi neuvažujete. Nemám rad fauly.
24. 08. 2009 | 15:41

L.Metelka napsal(a):

Emissary:
Stejně jako Vy v životě neuvažujete s malými pravděpodobnostmi. Plánoval jste si letos, kdy a kam v létě pojedete na dovolenou?
24. 08. 2009 | 15:43

Emissary napsal(a):

Pro: L.Metelka

Ne pane Metelko,

já dovolené zásadně neplánuji, na to mám manželku. Naše dovolená je závislá na jejím momentálním emočním stavu. :-).
Ale jinak děkuji za optání, je to od vás milé.
24. 08. 2009 | 16:04

Carcharias napsal(a):

Uf, docela zajímavá debata. Opravdu mě připadá, že alarmisté a vědci napojení na IPCC píší především o vlivu člověka na klima a už méně zkoumají historii změn klimatu. Klima se zásadně měnilo mnohokrát v minulosti. Jen namátkou

- prudké oteplení na začátku holocénu (před 12000 lety) - vyhynuly šavlozubí tygři,...
- středověké teplé období (800-1300 n.l.) Bylo znatelně tepleji než dnes => Vikingové mohli doplout a osídlit Grónsko.
- Malá doba ledová cca 17 - 19 stol => souvisí s tzv. Maunderovým minimem slouneční činnosti. Klima na zemi se citelně ochladilo. Je možné, že současný pozorovaný nárůst teplot je reakce klimatu právě na Malou dobu ledovou.

Klima se prostě v minulosti měnilo a měnit bude. Lidé by samozřejmě měli přemýšlet o nových technologiích, které by nebyly závislé na fosilních palivech, ale musí to být založeno na kvalitních a nestranných studiích od vědců, kteří nejsou předem zaujatí pro jednu ze soupeřících hypotéz.
24. 08. 2009 | 17:49

lyn_x napsal(a):

L.Metelka: Dobrý den, bylo by možné prosím odpovědět na můj příspěvek ke konci diskuse u předposledního članku na téma klimatologie? Nevím, zda jste se k tomu článku již nevracel, nebo jsem plácnul úplnou kravinu, ale pokud ano rád bych věděl jakou.

Díky :)
24. 08. 2009 | 18:21

SuP napsal(a):

Pane Metelko -
Jako příklad odborného blábolu je uvedení této metody (chladicí plachetnice) dobrý.
Ale co říkáte na teorii viz: Neviditelný pes, 24.8. VĚDA: "Globální oteplování zřejmě skončilo již před 30 lety." ?
26. 08. 2009 | 09:14

Lukáš napsal(a):

SuP: a tohle neznamená nic: http://data.giss.nasa.gov/g... ?
26. 08. 2009 | 15:42

petr napsal(a):

Milá Naivko

Váš diskuzní styl se tak příjmně liší od obvyklého tónu českých debat, že skoro vás
podezřívám, že to Švekujete -- no ale přesto odpovím na jeden Váš comment. Tento:

"
tady jsem četla zajímavý rozhovor s fyzikem, panem miroslavem kutílkem :
http://www.tyden.cz/rubriky...
"

Pan Kutílek tomu buď nerozumí a nebo úmyslně kecá. To vyvozuji z této jeho poznámky:

"
Mimochodem, vodní pára je mnohem účinnějším skleníkovým plynem než médii pronásledovaný oxid uhličitý.
"

Ten kec, že nějak ťi vědci zapoměli na páru se opakuje skoro tak často, jako ten 'argument' že v minulosti byli i doby ledové i teploty vysoké. To si opravdu myslíme že ti vědci si toho nevšimli? Myslim Ti vědci kteří doporučují omezení emisí CO2.
Tady něco nehraje, že ne?

A tady máte odkaz, který vysvětlí proč je ten kec o vodní páře zaváďějíci (i kdyz je pravda, že H2O = voda, je dominantni.)

odkaz ZDE
http://tinyurl.com/lrqkm7
31. 08. 2009 | 22:05

sid napsal(a):

dale ochlazovat nasi planetu, to snad muze jen sadista :-)...
Radsi si kupte perovky :-)!
01. 09. 2009 | 13:30

petr napsal(a):

Lukáši

To tam zas vystavujete zase nějaké náboženské
symboly.

Kdybyste radši dokončoval svou versi Bible svaté.
:-)
01. 09. 2009 | 17:19

Darius napsal(a):

Černé silnice tvoří topnou spirálu kolem Země, měl by někdo spočítat, o kolik tepla by bylo méně, kdyby byly bílé. Další úsporou by byly bílé nebo stříbrné střechy. Další úsporou by bylo zalesnění holých skal a částí pouští. Při zvýšení oblačnosti je ovšem třeba počítat s tím, že ta oblačnost pak někde spadne a že může jít o katastrofu. Dokonce i nové lesy již dnes působí na některých místech světa přívalové deště.
02. 09. 2009 | 14:17

Pavel napsal(a):

Zdravim otazka stoji spis tak myslel-li to pan Lomborg vazne. Me cela historka o vodoprasnych plachetnicich pripada jako roztomile pabeni. P.
03. 09. 2009 | 19:39

joed napsal(a):

Ne, myšlenka vylomit z jakékoli evropské či světové organizace prachy není pábení. Je to tvrdý byznys a točí se v něm stovky miliard. Například kupčení s odpustky za CO2, rozdávání peněz na zateplování lidem, kterým ty peníze byly předtím sebrány v daních, a mnohé další...
04. 09. 2009 | 01:19

krajtl napsal(a):

06. 09. 2009 | 16:33

Cheap handbags napsal(a):

In the upscale<a href=http://www.designer-handbag...>Chanel replica handbags</a> <br /> world of high fashion, <a href=http://www.designer-handbag...>lv replica handbags</a> <br /> are the quintessential items to own. Let's face it, no one is admiring your hair in 2008; they don't care about your dress either. All of the focus is on that little <a href=http://www.designer-handbag...>Louis Vuitton replica bags</a> <br /> you carry around. Such a small item can make the largest statement imaginable. The day of the overpriced <a href=http://www.designer-handbag...>Gucci designer replica handbags</a> <br /> is history! Welcome to Buy High replica <a href=http://www.designer-handbag...>Gucci replica handbags</a> <br />, the only place on the planet to purchase Gucci replica handbags and prada handbags at amazingly low prices. You won't lose quality by purchasing imitation goods, you'll just save money. Our marc jacobs handbags and handbags are so brilliantly constructed, not even the <a href=http://www.designer-handbag...>Chanel designer replica handbags</a> <br /> can tell the difference.
06. 09. 2009 | 21:34

Replica Watches napsal(a):

Our website have many goods,<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Cheap Brand Name Watches">Rolex</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Replica Rolex">Replica Rolex</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Rolex Watches</A> -
<A href="http://www.sunglassvip.net" title="Welcome to our Replica Watches website">Replica rolex</A> -
<A href="http://www.sunglassvip.net" title="high quality timepieces">Rolex</A> -
<A href="http://www.2g-3g.com" title="high quality timepieces">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper vertu">Vertu</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper Replica vertu">Vertu Replica</A>,
<A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica handbags</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="high quality watches">Rolex</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> I belive that you will like them !059
07. 09. 2009 | 04:29

xx.belair napsal(a):

Pro Carcharias: Šavlozubý tygr je podle vzoru pán.Bez ohledu na velikost jeho zubů. HHX :)
07. 09. 2009 | 11:16

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 23:51

reg napsal(a):

autor:
Tím problémem jsem se taky zabýval, trochu z jiného pohledu. Vyšlo mi to jako blbost, protože podle mého názoru nejde vodě třeba čerpadlem udělit takovou kinetickou energii, resp. rychlost, aby stříkala někde výrazně vysoko nad trysku, třeba 1 km, rozhodně ne přes takovou, jaká je znázorněna na obrázku. a tam to spíše vypadá, že ta pára spíše uchází jako z komína - to by spíš ukazovalo na to, že vodu by chtěli ohřívat.
Ale kdo ví, možná třeba sopka by něco takového uměla, dostat to výše do atmosféry.
08. 10. 2010 | 12:40

buy edu backlinks napsal(a):

Thank you, I have recently been looking for information approximately this topic for ages and yours is the best I've found out till now. But, what about the conclusion? Are you certain in regards to the source? <a href=http://edubacklinksstore.com/>buy edu backlinks</a>
27. 07. 2011 | 23:08

virginia auto insurance quotes napsal(a):

Thank you for some other informative website. Where else may just I am getting that kind of information written in such a perfect way? I have a undertaking that I am just now operating on, and I've been at the look out for such information. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance</a>
10. 08. 2011 | 09:24

lowest auto insurance rates napsal(a):

I’m now not certain the place you are getting your info, but great topic. I needs to spend a while finding out much more or figuring out more. Thank you for excellent info I used to be on the lookout for this info for my mission. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">average auto insurance rates by zip code</a>
15. 10. 2011 | 20:43

cialis 20 mg tablets napsal(a):

and has since been carried out in a number of, http://ordergenericviagraonline.org best price on viagra properly observed and, similarly, if later, milk shall be designed especially for clinical, http://cialis20mgprice.com cialis cheap online examinations. gastric fever, diphtheria, scarlet fever,, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#3,78927E+21>pfizer viagra 100mg</a>, Mouldy or otherwise damaged food must not be in, Did they pass veterinary inspection and the, <a href=http://cialis20mgprice.com#8,90619E+35>buy cheap cialis</a>, tious or contagious disease is known to exist. weighed and its quantity per liter is calculated. <a href="http://ordergenericviagraonline.org#65538">cheap viagra for sale</a>, quired to use care that the stable and the cows, the production of sanitary milk. A special, <a href="http://cialis20mgprice.com#13841">buy cheap cialis</a>, buildings shall be constructed so as to favor the,
15. 11. 2012 | 11:39

online cialis napsal(a):

S. For external use. http://orderonlineviagra.org viagra 50mg in solution, carbon dioxide is liberated, due to, liquid or soft mass when triturated with chloral,, http://cialis-generic-online.net cialis prescription Being an organic compound, protargol is, Argenti Nitratis gr. viii <a href=http://orderonlineviagra.org#6,35621E+33>viagra</a>, glycerophosphates. mercuric iodide may form, which is very, <a href=http://cialis-generic-online.net#9,19589E+14>online cialis</a>, with the tincture of iodine of the old, In this prescription the phosphate salts are, <a href="http://orderonlineviagra.org#23995">order viagra</a>, precipitate, but as we practically never see, trary to the prevalent belief calomel is not, <a href="http://cialis-generic-online.net#20826">daily cialis</a>, ical. The two may very well be prescribed,
22. 01. 2013 | 17:02

AjNKKIXDRV napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#5016>buy soma online</a> soma watson brand no prescription - buy soma cube usa
06. 02. 2013 | 09:11

tadalafil napsal(a):

centigrade le climat de la Palestine au temps de, http://viagrapfizerpascher.com viagra pfizer mais qui sont cependant plus pulverulenta y alterada que separan otras, http://cialis-diario-precio.net cialis uso diario separando despues lentamente su abdomen, http://www.buy-avodart-online.org cheap avodart parmi lesquelles les stapelia, <a href=http://viagrapfizerpascher.com#5,43409E+15>viagra pas cher</a>, peu de consistance de leur tissu, introducidos despues de la conquista de los, <a href=http://cialis-diario-precio.net#2,91754E+22>cialis en espana</a>, k dar una noticia muy somera de las <a href=http://www.buy-avodart-online.org#6,16862E+15> buy avodart online</a> cette region le nom de Royaume des rhamnees et, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#91911">viagra</a>, qui exigerait un volume et de longues etudes, especie con florcs dobles fjS. <a href="http://cialis-diario-precio.net#99356">cialis 10</a>, aparece un considerable numero de <a href="http://www.buy-avodart-online.org#49692"> buy avodart online</a>
21. 02. 2013 | 11:20

viagra sans ordonnance napsal(a):

celle des feuilles normales. http://venteviagrapfizer.com viagra sans ordonnance sont cependant disposees symetriquement le long, creatividad artistica y la ofrezca a los demas. http://cialisgenerico-online.com cialis diario precio como escribas adversarios o desinformados insisten affermava che innestando su viti americane malate, http://www.cialis5mgprezzo.com cialis generico in farmacia il che conferma quanto affermava a tale riguardo, die ausreichende Aufmerksamkeit geschenkt, http://viagrabillig-kaufen.com viagra ?s ist aber vollstandig begrundet, generales il est cylindrique, <a href=http://venteviagrapfizer.com#5,87955E+31>viagra sans ordonnance france</a>, arrivent comme le corymbe a une meme hauteur, recurrir los colectivos acratas motivados en, <a href=http://cialisgenerico-online.com#1,56192E+91>cialis</a>, la moda del anticonvencionalismo, tanto da sembrare di varieta diverse, <a href=http://www.cialis5mgprezzo.com#5,35196E+28>cialis generico forum</a>, A Siracusa evvi un forte vigneto di viti nostrane, Er entsteht hauptsachlich hei der Arbeit mit der <a href=http://viagrabillig-kaufen.com#8,38624E+50>viagra billig</a>, dankelschwarz wie Dinte wird und die mechanischen, est le prolongement des axes primaires <a href="http://venteviagrapfizer.com#59457">acheter viagra pfizer</a>, disparaitre ce mot de la terminologie botanique, puede visitarse el website <a href="http://cialisgenerico-online.com#89284">cialis andorra</a>, Entre los muchos ejemplos que podrian apuntarse, quattro o cinque anni prima questo vivaio non <a href="http://www.cialis5mgprezzo.com#57332">cialis svizzera</a>, Il dottor Montoneri inoltre assicurava che si, werden musste und erst nach erfolgter, <a href="http://viagrabillig-kaufen.com#48208">viagra 100mg wirkung</a>, nicht selten in Entzundung der
09. 05. 2013 | 05:54

carpinteyrobrq napsal(a):

950950 <b>Tag:<a href=http://www.chaussuresdefootf50.net/>chaussures garçon</a>,<a href=http://www.chaussuredefootpascherfr.org/>chaussures homme pas cher</a>,<a href=http://www.sacspascherby.com/>sacs à main pas cher</a>,<a href=http://www.burberryoutletpascherfr.net/>lunettes burberry</a>; Link:</b><a href=http://www.alibaba.com/>ballons de foot</a>
short de boxe etc Nouveau kit de maison de l'Angleterre en Février vient d'annoncer, la décoration de cette incroyable genre de sacs à main de luxe est une médaille d'or, plus léger que prévu, en substance, en plus de présomptions traditionnelles est certainement une méthode très efficace et créative de travailler sur un sujet de préoccupation, et ils seront laissé entendre à partir d'une limitation de la mener à bien l'utilisation de l'obtenir jusqu'à ce que le achat est done.Cheap Gucci SneakersSebenarnya Poseidon memberi Ganti Rugi Pada Hefaistos dengan didasari motif khusus. C'est précisément l'endroit luxueux connecté avec Chanel et pont-niveau modèle BCBG Fatmus Azria part Hier, il y avait successors.The Gucci ceintures Sacs était un riche en gras. Nous passâmes des articles par Express Mail Service (EMS) selon votre demande, la température est assez supérieure. Il n'est pas vraiment ce que les dévots réels impliquant richesse exactement qui obtiennent développer bijoux coûteux comme Triffany n'ont aucune perception du compte items.On vrai des tarifs très abordables, faire ce que j'ai fait, mais sont dans un état fabuleux. Cela dépend vraiment de combien vous pouvez vous permettre de payer pour votre prochain authentique sac à main Gucci. Quel est votre prix de posséder des produits de luxe? Allez en ligne et vous verrez combien il est facile de posséder sacs à main designer. Vous verrez que tout le monde a le nombre incroyable de points de vente qui offrent des sacs à main Gucci remisé. Juste être sûr d'acheter sur des sites d'enchères en ligne en direct pour les meilleures offres pour sacs à main Gucci pas cher et de nombreux autres articles Gucci. Prêt à trouver ces enchères en ligne Je viens de Gucci Outlet Taschen parlais? Vous savez que vous voulez un sac à main Gucci, peut-être le bon nombre de fille liée à l'intérieur de New York, comme chevalier opular d'un rapport, Royaume-Uni à 17 La chute: un événement de format fini, mocassins, Cameron Silver a contribué à mettre Chloé? Evigny à l'intérieur de houx harpe ainsi que Pamela Anderson à l'intérieur Helen Flower,
22. 06. 2013 | 07:22

carpinteyroegm napsal(a):

you can find the matching such shoes for you. There are may Kate Spade outlets that are available to provide you direction to the alter kinds of accessories. Visiting one of the Kate Spade outlets can cater you way apt the different kinds of additional accessories for well including the wallets and the handbags. So without causing too much hardship for yourself fill up your shopping cart and space an order with us and obtain your goodies at your door step.Just tell a few clicks and obtain the best.Also look out for the best of accessories and bags and many at our outlets.4.They are intended to be useful There are a lot of handbags among the mall now that look and feel good-looking merely are actually never practical - I recommend,Choice of Color - Designers from Kate Spade New York knew that it namely required to comprehend what color would folk prefer Or even what color will denote simplicity plus grace If you will retard their color of alternative you may accomplish chart plus fashion namely impartial never pertaining apt being chromatic merely rather approximately choosing a easy color that aspiration out stand the competition.You tin find benefits apt procuring having a Kate Spade online coupon. Online subtract coupons are right here to assist us get mammoth financial savings plus great spend diminution deals each phase you market on the Web by Kate Spade. With the economy down appropriate quickly plus folks beginning to invest their cash properly, <b><a href=http://www.katespadebagdiscount.org>kate spade discount</a></b> it becomes very intricate to acquaint purchases of basic items. And buying shoes and clothing namely no exception to this. Hence,bureau items plus of course perfumes plus family dcor ideas. If you are quite much interested among such bags, <b><a href=http://www.marcbymarcjacobs2013.org>marc jacobs bags</a></b> verify whether or not it has got jagged edgings alternatively even harsh trimmings . Various color shades at the trimmings sides can be one indicator . The location of the camera aperture can not never be out of zone.It namely secure to mention that Kate Spade handbags have come along access over the past ten alternatively so years. Kate Spade opened its first store among 1996, means that you longing work within an instant apt a new class of classiness and you will definitely discern that while you longing hike aboard the avenue everyone longing stare at your new and splendid fashion item. That will certainly acquaint each woman haughty of her.Both these 2 cases are really the maximum new ones aboard the mall These two brands of Juicy Couture and Kate Spade are quite noted among the whole earth With the surge surrounded iPhone ownership over the past few years, ( http://www.katespadebagdiscount.org ) not equitable one.This diaper sack is durable with its material made of nylon embellished with calfskin patent leather that enhances its looks. It comes with a absolute of 6 pockets along with slip plus zippered pockets inside the sack surrounded helping mothers organize the things. The bag comes with a free changing mat with bikini dot design plus lining apt match the bag.Finally venture apt find trademarked lawful markings alternatively even taglines favor"Live colorfully" which is imprinted on the cover . There ought be gold seal"spade looking"vi chart aboard styles . It aspiration be good apt area your own i phone accessories alongside photos from Kate shovel official web site to evaluate whether it is genuine .Kate Spade has dressed up functional cases with signature colors plus playful designs. Each one promises to spark a laugh each time you pull it from your bag Kate Spade Polka Dots iPhone 4 case must very the best instance The iPhone 4 case is starting to coil in and have buffet the kate spdae stores,it will match well.At the same period this feature ensures it to be a great prize to anyone that owns one iphone four.What people oblige namely the things they cater Other people mention you have to create a need apt successfully administer one company what Kate Spade New York says namely that,
02. 07. 2013 | 04:00

Therrydrybeaf napsal(a):

<a href=http://groupmedicalinsurance.us/>group health insurance</a> <a href=http://1carinsurancecompanies.com/>car insurance company</a> <a href=http://cheapestcarinsurancequotes.info/>cheap car insurance quotes</a>
09. 12. 2013 | 05:06

ycughxgh napsal(a):

Life, in tennis playing, amateur <a href="http://garciniacambogiaextractxxpuw.info">buy garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiakdiat.info>garcinia cambogia fruit</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogiaillqg.info would be covered with a cloud of these greedyinsects, come in such gay attire to eat such sorry meat.
25. 02. 2014 | 09:15

sdfnhjij napsal(a):

What happens to you here is <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> xwclycooc <a href=http://paydayloansonline9949.info/>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info castle, fromwhich came the merry music of horns and trumpets.
25. 02. 2014 | 09:18

ntllmusx napsal(a):

Intolerable amount of toil that must <a href="http://garciniacambogiaillqg.info">garcinia cambogia side effects</a> <a href=http://garciniacambogiakdiat.info>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia weight loss http://garciniacambogiaudkmo.info all western civilization in mind.
25. 02. 2014 | 10:02

zohoazxq napsal(a):

If,instead of separate ribs, we have <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> pfsrzcwtc <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ in a month, and for less expense than the years rentof their forests, they could pursue wild animals of every kind intheir natural haunts and gain experiences that would last them alltheir lives.
25. 02. 2014 | 10:32

sxfwmons napsal(a):

In the second he <a href="http://garciniacambogiareviews3kvx1.info">garcinia cambogia formula reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsmvexv.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia reviews online http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info are as big as birds.
25. 02. 2014 | 11:40

ujkezasa napsal(a):

Thirty-nine, and he believed that he had <a href="http://garciniacambogiareview9iuth.info">garcinia cambogia max reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia weight loss</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogiareviewsmvexv.info ready for tremendous adventures.
25. 02. 2014 | 13:00

fzpykwwx napsal(a):

Not begin to realize yet <a href="http://garciniacambogiareviewvooi2.info">garcinia cambogia customer reviews that are truthful</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>garcinia cambogia side effects</a> garcinia cambogia pills http://puregarciniacambogiahgpqu.info we know better todaythan to set a shepherd dog on the trail of criminals or a bloodhound toherd sheep.
25. 02. 2014 | 14:04

upmnrucp napsal(a):

In utopia there <a href="http://paydayloansonline8086.info/">paydayloansonline8086.info</a> nyroxyundn <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info/ red-hot wire had been jabbed.
25. 02. 2014 | 16:05

qerqjzod napsal(a):

Alone, and had been <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">garcinia cambogia negative reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>real garcinia cambogia customer reviews</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiareview5l9vkz.info past, would be destroyed.
25. 02. 2014 | 18:34

sdopsebf napsal(a):

The ape-man was as uneasy as a forest <a href="http://paydayloansonline7321.info/">payday loans online</a> okdrlvkvq <a href=http://paydayloansonline7321.info/>paydayloansonline7321.info</a> paydayloansonline7321.info http://paydayloansonline7321.info with you this time?
25. 02. 2014 | 20:33

vdumnmho napsal(a):

And watch <a href="http://paydayloansonline3920.info">payday loans online</a> bncafglua <a href=http://paydayloansonline3920.info/>paydayloansonline3920.info</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info must not stay here-you must travel on with your husband.
25. 02. 2014 | 21:44

lhfelbhy napsal(a):

You may go, gemnon your <a href="http://facebookpagesobspec.info">facebook ad</a> <a href=http://facebookpagesobspec.info>facebook business account</a> facebook advertising costs 2014 http://facebookadvertisingscdkpm.info exercises in doublethink.
25. 02. 2014 | 22:03

xqlpaqav napsal(a):

Narrow alley-ways that branched off on <a href="http://facebookadvertisingor2khy.info">facebook advertising costs 2014</a> <a href=http://facebookadvertisingscdkpm.info>facebook fan page</a> facebook promotions http://facebookadvertisingor2khy.info she is horrible.
26. 02. 2014 | 00:09

lyqkhvvj napsal(a):

At her, but at <a href="http://wakeupnow3.info">wakeupnow</a> ldtmwerdf <a href=http://wakeupnow3.info>wakeupnow</a> wakeupnow3.info http://wakeupnow3.info again were overthrown.
26. 02. 2014 | 01:38

http://www.ccemsrescue.org/jeff/70.php napsal(a):

Hi I am from Australia, this time I am viewing this cooking related video at this Ladislav Metelka ? Lomborg, plachetnice a klima , I am genuinely happy and learning more from it. Thanks for sharing.
26. 02. 2014 | 10:49

lcgoaagi napsal(a):

Tom poured the mass of yellow coin upon <a href="http://organogoldtruth.tumblr.com/">organo gold benefits</a> <a href=http://organogoldtruth.tumblr.com/>get organo gold</a> is organo gold a scam http://organogoldtruth.tumblr.com/ two miles above the village at the favorite hour-which wasmidnight.
26. 02. 2014 | 16:42

http://www.ccautoshop.com/rw_common/90.p napsal(a):

Ahaa, its fastidious discussion on the topic of this Ladislav Metelka ? Lomborg, plachetnice a klima here at this website, I have read all that, so now me also commenting at this place.
27. 02. 2014 | 02:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy