Na co se NOVA nezeptala aneb jak (ne) vytvořit klamný dojem?

31. 03. 2014 | 09:30
Přečteno 6508 krát
Zpravodajství televize Nova odvysílalo minulý týden reportáž, která se zabývala otázkou, zda jsem nezneužil veřejné prostředky. Podle TV NOVA jsem si nechal proplatit 380 tisíc korun za studium na SOUKROMÉ vysoké škole. V reportáži zaznělo, že mohlo jít o nehospodárné vynaložení veřejných prostředků. Já dodávám: „Pokud ano, tak nikoliv mým pochybením“.

Zaměstnavatelé mohou se zaměstnanci, u nichž předpokládají potenciál profesního růstu, uzavřít tzv. kvalifikační dohody podle § 234 zákoníku práce. Je zcela v souladu se zákonem, když zaměstnavatel uhradí náklady na studium, problematické by ale mohlo být, pokud by byly hrazeny nadprůměrně vysoké náklady nějaké soukromé škole.

TV NOVA ale uvedla nepravdivou informaci. Manažerské studium na řízení veřejného sektoru neprobíhalo na soukromé škole, ale na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Za standardních cenových podmínek, které měly desítky dalších manažerů. Studium platila Česká národní banka (ČNB) za stejných podmínek jako jiným zaměstnancům.

Podobně je běžné (když 2 zaměstnavatelé souhlasí s tím, aby manažer, který kvalifikaci získal, přestoupil na novou pozici), že úhradu nákladů na získání kvalifikace provede nový zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec kvalifikaci využije. A zde je třeba upozornit, že TV NOVA neuvedla, kdo za ČNB a Státní fond životního prostředí (SFŽP) v dané věci jednal.

Takže doplnění: za ČNB podepisoval souhlas ředitel sekce lidských zdrojů a za SFŽP podepsal smlouvu tehdejší ekonomický náměstek. Nikoliv Michálek, jak by divák ze slov „nechal si proplatit“, mohl vyrozumět. Smlouvu v posledních 3,5 letech již kontrolovala řada osob a nikdo neshledal porušení zákona při jejím podpisu.

To ale neznamená, že vynaložené prostředky byly ze strany SFŽP hospodárně využity. Při nákladech v této výši je běžné, že zaměstnavatel manažera využívá alespoň 2 roky. A když zaměstnavatel v jednom roce 6 měsíců kvalifikace zaměstnance nevyužívá, zaměstnanec není povinen podle § 235 zákoníku práce zaměstnavateli částku na studium uhradit.

Záleží-li tedy TV NOVA na tom, aby se spořily veřejné prostředky, měla by se ptát, proč SFŽP nevyužíval zhruba 6 měsíců po mém odvolání z funkce v roce 2010 mou kvalifikaci? Podotýkám, že díky nedostatkům ve finančním řízení, které shledal Nejvyšší kontrolní úřad při kontrolní akci č. 10/31, přišel SFŽP o částku skoro 10-ti násobně vyšší!

Později se dokonce ukázalo, že SFŽP přišel v první polovině roku 2011, kdy jsem byl „odstaven“ od finančního řízení, o částku cca 35 miliónů korun. V případě zájmu poskytnu kopii dopisu, v němž jsem 20.9.2011 upozorňoval tehdejšího ministra Chalupu na ztráty související s nevyužíváním kvalifikace k finančnímu řízení na SFŽP.

Rozumím panu ministrovi Brabcovi, že v současné době by nebyl ochoten za manažerské studium uhradit náklady 380 tisíc korun. V roce 2010 byl na trhu práce v ČR ale jen jeden manažer, který kvalifikaci MPA s vyznamenáním získal a měl současně zkušenost s transformacemi fondů (SFŽP měl být transformován na Zelenou banku).

Uvidíme, zda se bude TV NOVA zajímat, proč tehdejší pověřená ředitelka SFŽP mou kvalifikaci nevyužila a zda po ní bude někdo požadovat náhradu nákladů, prokáže-li se, že je SFŽP nevyužil hospodárně. Uvidíme, zda tam, kde NKÚ prokázal nehospodárné nakládání s finančními prostředky, bude částka 3,6 miliónů vymáhána po odpovědných osobách.

A uvidíme, zda se bude pan ministr Brabec zajímat o to, kdo nese odpovědnost za to, že se úrokové výnosy SFŽP v roce 2011 propadly o téměř 90 miliónů korun, aniž by tehdy došlo k významnému poklesu vkladů SFŽP nebo úrokových sazeb. Jen si nejsem jistý, podle jakého paragrafu bude případně vymáhat škodu, neboť veřejní činitelé nemají takovou právní odpovědnost za vznik škody jako např. členové představenstva akciových společností.

A tím se dostávám k souvislosti, která je možná čistě náhodná. ALE … V den, kdy byla vysílána předmětná reportáž, jsem se dopoledne účastnil jednání v Poslanecké sněmovně, kde se mj. diskutovalo o tom, zda má Česká republika dobře nastavený systém povinností a odpovědností veřejných činitelů, kteří nakládají s prostředky z fondů EU. Zástupce české strany přesvědčoval zástupce Evropského parlamentu, že ano. Já si dovolil tvrdit opak.

Dnes již není potřeba, aby ze mě někdo dělal nevěrohodného svědka v soudních řízeních, protože se již žádných neúčastním. Účastním se ale diskusí nad potřebnými změnami v legislativě. A někomu může vadit, když na nedostatky legislativy člověk upozorňuje.

Doufám, že až zase někdo přijde do TV NOVA se „zásadním odhalením“, budou se reportéři více zamýšlet nad tím, kde může být opravdový problém se zneužitím veřejných prostředků a kde nikoliv. Když chtěl exministr Drobil, abych zničil nahrávky a dodával: „já potřebuji náměstka, který mi udělá projekt za miliardu“, tak to byla věta hodná pozornosti.

Pokud by reportéři zkoumali, co v prostředí veřejné správy může znamenat tvrzení typu: „nechám Ti udělat projekt za miliardu“, zjistili by, že se takto může naznačovat možnost „výdělku“ i přes 100 000 000 korun (slovy sto miliónů korun). Pouze blázen by ale takový úplatek smluvně „legalizoval“.

A ještě větší bláznovství je předpokládat, že osoba, která nepřistoupí na nabídky tohoto typu, se nechá „uplatit“ částkou 380 tisíc korun! A to ještě tak, že se pod smlouvu sama podepíše. Doufejme, že v případě další „senzace“, vezme aspoň někdo v TV NOVA rozum do hrsti.

A poznámka závěrem: Jako senátor jsem se rozhodl využívat pouze kancelář v budově Senátu, přestože mám ze zákona nárok proplácet si náklady na provoz další kanceláře v Praze. Jen v minulém roce jsem z veřejných prostředků uspořil přes 380 tisíc korun. Tak jsem zvědavý, kdy o tom některý z reportérů TV NOVA přijde natočit reportáž.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Trefneee!

P. S. Som zvedavy, aku "ptakovinu" NOVA vymysli, aby to zahladila do stratena.
31. 03. 2014 | 10:07

Filuta napsal(a):

Trapné okecávání!
Jinde musí zaměstnanci své vzdělání zaplatit, jinak jim hrozí vyhazov.
Pan Michálek nebude až takové světlo, jaké z něho dělají lidé jako Janeček (ten má sám tunu másla na hlavě vzhledem k tomu, že má sídlo firmy v daňovém ráji).

Ne, že bych nějak fandil Knetigovi nebo Drobilovi, ale řekl bych, že šlo ze strany Michálka spíš o vyřizování si privátních účtů.

Média vytvořila mýtus o neohroženém Michálkovi a teď ho zase sama likvidují.
Média dala, média vzala...
31. 03. 2014 | 10:12

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Stát by měl zaměstnávat ty, kteří kvalifikaci mají, a ne ty, kteří budou na teplém dobře placeném místečku studovat. Platit za ně ještě školné, tak to je super zaopatření pro vyvolené.
31. 03. 2014 | 10:48

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

blablablabla..
tak jestli tomu dobře rozumím, tak pan Michálek bojuje proti korupci způsobem:
Nikdo se nesmí nechat korumpovat, kromě mne.....
Jenom já mám nárok na peníze a prebendy bokem....
A tak to má být, vždyť by na mne jinak nezbylo, nebo zbylo, ale málo....
Bojujte dál proti korupci pane Michálku, ať se občánci táhle země alespoň pobaví...
31. 03. 2014 | 11:10

MaB napsal(a):

Je pro mne poněkud šokující zjištění, že manažerské vzdělávání typu MPA je pro vybrané úředníky státního sektoru placeno z daní, tedy z peněz nás všech!

A to prosím za situace, kdy si (např.) pedagogické vzdělání musejí financovat učitelé bez pedagogické kvalifikace ze svého.

Přičemž MPA není žádným zákonem pro zaměstnání ve státní sféře vyžadováno, kdežto bez pedagogické kvalifikace podle dikce zákona dělat učitele nelze.

Inu, je tu špatně placený póvl, který si povinné musí zaplatit sám, a štědře placená šlechta, která si volitelné nechá zaplaiti daňovým poplatníkem.

A když na to přijde řeč, prohlásí protikorupční bijec alibisticky, že on o tom nerozhodl....
31. 03. 2014 | 11:13

Baba Jaga napsal(a):

Není tolik kvalifikovaného člověka v senátu škoda? Kdo ví, jak se tam už vzdělaný pan Michálek projevil.
Že by mu Nova šlapala i na jiná kuří oka?
A my jsme se pocvičili, že máme ministra Brabce.
31. 03. 2014 | 11:13

Luky napsal(a):

Kdo zná poměry v ČNB, ví, že se Michálek hodně zasadil o to, aby akcionáři penzijních fondů museli doplnit ve finanční krizi kapitál 8 miliard korun. Ikdyby měl za dobu působení v ČNB plat 8 miliónů (to má Singer za 2 roky a něco) bylo by to JEDNO PROMILE toho, co díky němu mají všichni, kteří mají penzijní připojištění. Jestli mu ČNB proplatila necelých 5 % toho, co by jako vrcholový manažer ČNB měl, je to spíš výsměch.
A víte, kolik uspořil SFŽP díky tomu, že se po upozornění na korupční pokusy zastavily zakázky na různé poradenské kšeftíky? Skoro 250 miliónů korun. Kdyby byl Michálek whistleblowerem v USA, dostane třeba 25 miliónů. Průšvih je, když sekretářka na Úřadu vlády dostane měsíčně odměnu 250 000. Ale ředitelé státních fondů, kteří rozhodovali o miliardách měli běžně třeba půlroční odměny 400 000.
31. 03. 2014 | 11:29

Petr napsal(a):

to Luky - to máte sice naprostou pravdu, ale že pan Michálek patří do úplně jiné kategorie, než my ostatní je také zřejmé.
Popravdě řečeno, vlastně si ani nedovedu představit, a to také akademické vzdělání mám, dokonce doktorandské a dělané při zaměstnání, že bych se vůbec "odvážil" něco takového zaměstnavateli navrhnout. Vlastně jsem byl rád, že mi to nikdo nezáviděl a šéf mi umožňoval brát si náhradní volno.
Pro mě je výsledek článků jasný - pan Michálek nemá s lidmi, které zastupuje nic společného.
31. 03. 2014 | 11:48

Petr napsal(a):

to Luky - to máte sice naprostou pravdu, ale že pan Michálek patří do úplně jiné kategorie, než my ostatní je také zřejmé.
Popravdě řečeno, vlastně si ani nedovedu představit, a to také akademické vzdělání mám, dokonce doktorandské a dělané při zaměstnání, že bych se vůbec "odvážil" něco takového zaměstnavateli navrhnout. Vlastně jsem byl rád, že mi to nikdo nezáviděl a šéf mi umožňoval brát si náhradní volno.
Pro mě je výsledek článků jasný - pan Michálek nemá s lidmi, které zastupuje nic společného.
31. 03. 2014 | 11:48

Luky napsal(a):

To Petr:

Kdybyste pracoval v ČNB tak víte, že se studium tohoto typu platilo několika dalším manažerům. Pochopte prosím, že když má stát chránit spotřebitele na finančním trhu ( a má proti sobě právníky bank, pojišťoven či penzijních fondů, kteří dostávají třeba 5 000 Kč za hodinu), tak musí mít vysoce kvalifikované lidi, kteří se jim dokáží postavit.

A to Michálek udělal. Aniž to kdokoliv z těch 4,5 miliónů účastníků penzijního připojištění věděl. Neznám člověka, který by se více zasadil o ochranu zájmů běžných lidí, než je Michálek. Má s lidmi společné to, že mu vadí rozkrádání v miliardách.

Je pravdou, že mezi Michálkem a běžnými lidmi určitý rozdíl je. Michálek má "know how" na to, jak to neskutečné rozkrádání omezit. A proto je dobře, že lidi zastupuje.

Kdyby mu šlo o 380 tisíc korun, tak by klidně seděl na postu ředitele SFŽP (s platem vyšším než senátorským), neohlašoval by žádnou korupci a za 2 měsíce by měl náklady na studium pokryté.
31. 03. 2014 | 12:17

Rudi Koutek napsal(a):

Pane Michalku to jste jako manazer nemel upocenych 380 000 Kc a musel si to nechat platit?
31. 03. 2014 | 12:21

Sech napsal(a):

Petr

Pověste nenávist na věšák. Kdyby Michálek vyhověl vám, tak pro sto dalších bude populista.
Stejně jako Zeman, když se vzdal části svého příjmu a přesvědčil pár dalších. Prý to státní dluh stejně nesmaže.
31. 03. 2014 | 12:34

václav žák napsal(a):

Je dost smutné, když se v zemi krade. Ale když se spílá těm, kteří se proti tomu postaví, je to k zbláznění. Nezbývá, než doufat, že se takovým "duchovním titánům", daří jen na internetu. Autor by měl po Nově žádat opravu.
31. 03. 2014 | 12:48

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Nerozumím tomu, ČNB platila studium na státní škole svému zaměstnanci aby ten poté měl zvýšené kvalifikace využít v SFŽP při transformaci tohoto na Zelenou banku ? SFŽP je snad dceřinkou ČNB - že tato se o SFŽP tak mateřsky postarala ?

Jak pan Michálek využíl získané kvalifikace později , kdy již na SFŽP nepůsobil ?
Nejde pak tedy o další prohlubování nehospodárností ?

Není nad to si věci, které si chci koupit hradit sám , nevznikají pak různé třenice a nedorozumění. Třeba i na dluh, když jeden projektu věří a zrovna nemá dost peněz... warum nicht ? Když tak se holt spálí, to už tak v životě chodí, život je plný rizik.
31. 03. 2014 | 12:51

Baba Jaga napsal(a):

To: Luky 12:17
Budiž tedy panu Michálkovi za jeho působení v ČNB čest a sláva. Nějaký jeho chrabrý čin za působení v senátu by se nanašel? Vždyť už jsem výše poznamenala, že je ho v téhle zbytečné instituci škoda, neb tam příliš žádnému rozkrádání asi nezamezí - když mu to jeho "know how" dle Vás tolik dobře jde. Proč vlastně z ČNB odešel?
Nepracovala jsem tam (asi na rozdíl od Vás) nikdy a údaje z roční zprávy ČNB vždy raději rychle zapomenu. Jen ten počet zaměstnanců a žádná odpovědnost - snad nyní Evropské bance?
Kdysi dávno jsem se nakrkla a chtěla vědět, kde jsou ty imaginární penízky, když cestují z banky do banky někdy i mnoho dní, to druhé, s čím jsme se na ně z firmy obraceli, si zrovna nevzpomínám. Ale "vyřídil" nás tehdy její pracovník před vstupem na pracoviště na Václaváku - ani jsme ho nestačili "zkorumpovat" pozváním na oběd.
31. 03. 2014 | 12:54

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

václav žák
V každé zemi se krade. Jde o to, zloděje chytit, usvědčit a odsoudit.
Nikolivěk tvrdit např. " Nejsme jako oni"...to se pak takový pohled táhne i za dalšími generacemi, jako smrad. Proč totiž chytat , soudit a odsouzovat někoho za obyčejnou krádež trochy peněz nebo krádež nějakého výrobního podniku - když jiní nebyli souzeni za krádež přítomnosti, budoucnosti či za krádež životů.
31. 03. 2014 | 12:56

Ládik!!! napsal(a):

Částka se mi zdá ujetá.
31. 03. 2014 | 12:56

petrkopac napsal(a):

Marna snaha, vazeny pane Michalku, reporteri TV Nova pracuji za penize. A koho chleba jis, toho pisnicku zpivej. Zrovna od TV Nova bych necekal ani profesionalitu ani cest. Je to v podstate jako Blesk. Hlavne, kdyz se to prodava. Protoze pak bude vic za reklamu. A prodavaji senzace. Na realite nebo pravde nezalezi.

A je urcite mozno zvysit motivaci vytvaret hanlive reportaze proti konkretnim lidem, nebo naopak nektere politicke skupiny vubec nepoustet ke slovu, jistymi financnimi "podnety".

Korupce je v tomhle state az moc bezna, bere se za "prijatelnou", pokud ji dela "normalni" clovek, ale najednou se stava obludnou, deje-li se ve statni sprave. Pointa je ale ta, ze problem je v nature lidi, kteri korupci povazuji za normalni soucast zivota.
31. 03. 2014 | 13:19

Profesor napsal(a):

Nevím, kde žíjí někteří lidé, co to tady komentují, ale mě se to zdá celkem normální. Ve firmách, kde jsem dělal je standardem, že firmy manžerům, se kterými počítají do budoucna zaplatí MBA (a tím si je pojistí na několik let).
Ve státní správě se jedná o tytul MPA a nemám problém s tím, aby uředník na ředitelské pozici, co celý život dělá ve státní správě dostal zaplaceno za zvýšení kvalifikace...třeba pak může totiž svoji práci vykonávat lépe a mě tím ušetřit peníze na daních...

Co se přestupu do jiné společnosti týče, to je taky normální. Když jeden zaměstnavatel zaplatí např. MBA a zaměstnanec pak odejde, tak tento závazek přejme zaměstnavatel nový (pokud toho člověka opravdu chce)...Osobně znám lidi, kteří si tímto prošli a všude je to bráno jako normální věc. Opravdů nevím nad čím se tady někteří komentátoři čeří...

Ano, asi chtějí profesionální státní správu, kde si vše vyřídí po internetu za 5 minut ale lidem ze státní správy by dopřáli snad jen základní vzdělání?! Nebo, že si to mají zaplatit sami...já teda nevím, ale chvilku jsem ve státní správě dělal...a platy tam jsou oproti firmám poloviční. Fakt nevím z čeho by si to měl takový běžný úředník, který třeba usiluje o ředitelskou funkci zaplatit...

Chápu, že 380 tisíc není málo peněz, ale prostě moderní vzdělání jako MBA, MPA apod. se prostě kolem 300 - 400 tisíc pohybuje. Taková jsou pravidla hry...
31. 03. 2014 | 13:52

blue napsal(a):

neznalost lidí, kteří tady útočí zrovna na Michálka, je neskutečná.
Když na trhu nikdo takový není, tak státní instituce nechá své nejlepší lidi vystudovat a zaplatí za to. To je normální. (nedělám ve státním). Argumentovat tady, že jim platí vzdělání z našich daní... co je to za argument? Přece celá státní správa je financována z našich daní. Že z těch bilionů se tu probírá zrovna 380 tisíc na vzdělání pana Michálka, to nikomu není divné? V tomto může Novu podpořit skutečně jen velmi neinformovaný čtenář.
PS, velmi obratně jsem se vyhnul spojení "užitečný idiot".
31. 03. 2014 | 14:46

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Profesor
ČNB a SFŽP nejsou soukromé firmy, jestli jste si ráčil všimnout./i když statut ČNB je víceméně v tomto dost nejasný, někdy jako soukromý, respektive téměř totalitní, demokratickým správním mechanismům nepodléhající, subjekt ČNB vystupuje/.

Z čeho by si měli lidé obecně platit vzdělání ?
Ze svého anebo by mělo být vzdělání hrazeno z veřejných zdrojů /daně/, hybridy vždy vedou k nejasnostem /už to je mi divné, že Masarykova univerzita, která je ze zákona veřejnou školou a stát přispívá na její provoz nemalé peníze ...si nechává platit - od státních (?? )organizací a to za vzdělávání , kterého se dostává státnímu úředníkovi, připadá mi to spíše jako komplot, než jako logická, systémová a průhledná záležitost - veřejná instituce zřízená za účelem uspokojení veřejného zájmu fakturuje za vzdělávání někoho, kdo slouží veřejnému zájmu a to subjektu, který opět byl zřízen ve veřejném zájmu -. to je jak z Kafky, nezlobte se.../.
Komu by se mělo takového vzdělání dostávat ?
Těm kdo zaplatí nebo těm nejlepším, dle možností na straně nabídky, of course.
Přičemž nemám ten dojem, že by právě že v ČNB byli ti nejlepší, ale to je na dlouhou diskuzi, včetně historického exkurzu a míře odpovědnosti za to, co se dělo v celkem nedávné minulosti.
/dokonce by se dalo pohlížet v případě této kauzy na ČNB jako na špatného investora - což ve vztahu k svému krátkodobému působení v SFŽP tvrdí samotný pan Michálekm byť spíše v sarkastickém tonu, ale věcně tomu atk je - jak to, že ČNB nebojovala za " ochranu své investice" ???/
Nicméně v prostředí, kdy je např. veřejné zdravotnictví propojeno se soukromým - opět přes hybridní organizaci a hybridní procesy se není čemu divit.
Postupně to vede k jedinému - k tunelování veřejného. Je s podivem, že toto kvitují ti, kteří jinak spřádají své teorie o boji s korupcí. Respektive vidí korupci vždy jen na straně veřejných institucí, málokdy vidí korumpujícícho ve sféře zájmu soukromého , potažmo zájmu hybridu /který ale málokdy dbá zájmu veřejného - z povahy svého účelu, proč byl zřízen/.
31. 03. 2014 | 15:06

Profesor napsal(a):

To: 17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde

- ano, nejsou to soukromé subjekty - nicméně i na ně platí § 231 - § 235 zákoníku práce, takže nevidím argument v tom, že to "nejsou soukromé firmy". Navíc, pokud zvyšování kvalifikací připadá soukromému sektoru jako efektivní nástroj, jako investice, která se dlouhodobě vyplatí, tak stejný princip asi bude platit i ve státním sektoru.

- souhlasím nicméně, že ta pravidla hry jsou možná divně nastavená a možná by se nad tím, že to posílání si peněz sem a tam ve státním sektoru možná tolik smyslu nemá...ale to je zas asi na jinou diskuzi. Aktuálně platí pravidla, které platí a podle mě by postup pana Michálka v rámci pravidel a v pořádku...

- no pokud by to bylo jen pro ty "kdo si zaplatí" nebo pro "ty nejlepší", tak je to hezké, ale (a to se nechci dotknout státní správy) kdo by asi tak to vzdělání získal. Státní správa obecně má velký problém nalákat kvalitní lidi kvůli platům (vyjímku tvoří snad právě jen ČNB - ale tady mluvím o běžných pracovnících, nikoliv o bankovní radě - o té si můžeme myslet své). Takže touto logikou by na lepší vzdělání nikdo ze státní správy nedosáhl...Musel by se překopat celý systém, že např. těm nejlepším, co nemají peníze to bude hradit stát výměnou za to, že 5 let budou dělat ve státním sektoru, ale to je zas úplně na jinou diskuzi...
31. 03. 2014 | 15:38

zemedelec napsal(a):

I takhle se podporují naši výtečníci mezi sebou.
Kolik takových studentů je na CEVRU,kde to financuje stát.
31. 03. 2014 | 15:39

dědek Mirda napsal(a):

Luky naprostý souhlas,Nova+čt24 včetně aktualně je vymývárna mozků
31. 03. 2014 | 16:45

vpravděnasupen napsal(a):

Nevim, proč taková hromada "lidí" vidí v proplaceném studiu problém. Zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl, že mu proplatí studium. Z toho studia těží oba dva, jednoho to stojí peníze, druhého úsilí. Pokud studium probíhalo standartně (ne plzeňskoprávně), tak vzlykající dělají rámus zbytečně. Tento zaměstnanec stál 380 tisíc a zachránil miliony. Vydělali na tom všichni (kromě korupčníků). Tak proč v tom "lidi" vidí problém?
31. 03. 2014 | 20:08

petrof napsal(a):

Michálku, jen nevěřícně kroutím hlavou.....pokud by vám studium proplatil soukromý zaměstnavatel, tak nic proti tomu. Tady se ovšem jednalo o státní peníze ...a to byste vy, takový slovutný "udavač" ( pardon whistleblower) a morální gigant měl vědět ...
31. 03. 2014 | 21:03

gaia napsal(a):

taky mně to přijde divné, aby státní úředník, který potřebuje rozšířit kvalifikaci, platil na státní vysoké škole školné. Nejde o nějaký druh praní špinavých peněz?
A co tak světoborného mu tam asi mohli sdělit nějací učitelé, kteří nikdy ve státní správě nepracovali a nemají o ni ani ponětí?
31. 03. 2014 | 21:26

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Ti, kdo obhajují štědrost státu k osobě pana Michálka, jako domnělého hrdiny, tak by si měli uvědomit, že pokud je stát štědrý k panu Michálkovi, tak proč pak ne i k jiným?

Řekněte druhým, že oni nemohou takto brát, že stát může být štědrý jen k vyvoleným, protože jinak by se daňoví poplatníci nedoplatili.
Nevím, jestli pan Michálek něco ušetřil daňovým poplatníkům, ale je celkem jasné, že neexistuje kauzální souvislost s proplacením školného, jinak by z toho vyšel pan Michálek dost špatně.

Hrdina umřel a pokud by se snažil kritizovat druhé za to,
že nešetří kapsy daňovým poplatníků, tak bude pro smích.
31. 03. 2014 | 21:44

Michal Nikitinský napsal(a):

To jsou zas tedy opravdu výživné komentáře, malých českých maloměšťáků...

Nikdy ničeho nedosáhneme, jsme totiž jen malí předposraní kverulanti, co než aby se obtěžovali přeběhnout hřiště, raději usraně stojejí před vlastní bránou a střílejí si vlastňáky!

Divím se Liborovi Michálkovi upřímně už mnoho let, že se na to nevykašle a nejde do komerční sféry, kde by ho zahrnuli zlatem ... ale o ne, raději bude donekonečna házet perly sviním (vám!)
31. 03. 2014 | 21:46

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

pro upřesnění:
Víte jaký je správný název pro tajného spolupracovníka STB po roce 1990??
...whistleblower...
31. 03. 2014 | 21:47

gaia napsal(a):

Michal Nikitinský

já nevěřím na nějaké nadlidi. Navíc mám dost dobrý pocit, že pan Michálek má určitě svůj důvod, proč se v té státní sféře tak drží přes všechna ta ''příkoří''.

Víte,dřív se říkalo, kdo neumí učí a kdo neumí ani učit, ten zastává funkci.

V privátní sféře by na papírech tak nezáleželo, Bill Gates ani nedodelal VŠ, neměl z ní diplom , státní úředníci si vsak myslí, ze čím víc budou mít papírů, tím budou lepšími úředníky? Zde ta přímá úměra zcela zjevně neplatí.

Leda tak, že když tam věčně nebudou a budou věcně někde ve škole nebo na školení, nadělají méně škod dle hesla kdo nic nedělá, nic nezkazí.
31. 03. 2014 | 22:03

Michal Nikitinský napsal(a):

gaia: no, vy jste na to teda kápl ... miluju lidi, co přesně ví o čem mluví :-D
31. 03. 2014 | 22:34

gaia napsal(a):

No mně připadá korupční sám systém toho vzdělávání, státní správu přednáší Topolánkova exmanželka nebo Nečas z ostudy kabátem, takže odkladiště manželek po rozvodu, problematických politiků i lidí, kvalita problematická, ale za státní peníze úředník sbírá papíry , aby to měl na doživotí, neb ze studovaných nejstudovanější, těm z venku znemožníme s námi pracovat, leda těm prověřeným umožníme získat papír za státní peníze v pracovní době, ať žije mafie a daňový poplatníku plať.
Kolik takových to studuje na Cevru se nedozví.
Ale Nikitinskému a Michálkovic to přijde normální a začnou kvičet, když média upozorní, i když možná zkresleně?
31. 03. 2014 | 23:12

Filuta napsal(a):

Chce tady někdo tvrdit, že je Michálek takové světlo, aby za něho privátní firma zacálovala 400 litrů školného?
Vždyť podobné "odborníky" můžou přehazovat vidlemi.
V Michálkově případě šlo spíš o jeho mediální pověst mučedníka a prachsprostý populismus firmy.

Ve státních firmách mají lidé oproti bankovní sféře směšné platy a studia si musí hradit sami. S jejich příjmy to je pro ně často obrovská rána. Nemluvě o tom, že dostanou nůž na krk. Často po nich zaměstnavatel požaduje ono studium jen kvůli tomu, aby dosáhli pofiderního titulu bakaláře, přestože odbornou školu mají a v podstatě ji studují znovu.
01. 04. 2014 | 08:25

gaia napsal(a):

Nejhorší je, když si někdo plete státní správu se soukromou firmou a místo aby sloužil občanům, tak na státním podniká a erár vysává.
01. 04. 2014 | 08:40

Yegor napsal(a):

No jistě ty prolhaná světice
01. 04. 2014 | 09:23

geolog kalmar napsal(a):

Cituji: "Nejhorší je, když si někdo plete státní správu se soukromou firmou a místo aby sloužil občanům, tak na státním podniká a erár vysává." To není nejhorší. Nejhorší je, když někdo vyhlásí někomu válku. To má horší důsledky. Většinou.
01. 04. 2014 | 09:49

Ráďa napsal(a):

Všem, kdo sledují aféru s RPSN u splátkových firem :
Představte si, že Vás splátková firma obere na úrocích třeba o 40 tisíc. A
někdo by Vám pomohl sepsat žalobu a získat peníze zpět. Kolik byste takovému
člověku dali odměnu? 4 tisíce ?
Je jasné, že kdyby nějaký advokát podával hromadné žaloby na celkovou sumu
např. 4 miliardy korun, asi těžko by mohl chtít odměnu 400 miliónů korun, i
když třeba šéf ČEZu si přišel i na takové peníze.
Ale kdyby byla odměna JEDNO PROMILE ze 400 miliónů? A pokud mám správné
informace, Michálek se v ČNB zasadil o to, aby akcionáři penzijních fondů
vrátili ne 4 miliardy, ale 8 miliard.
Myslím, že investice do jeho kvalifikaci se ČNB vrátila více než 1000 krát.
A Státnímu fondu životního prostředí ? Pokud Michálek pomohl svým
upozorněním k zastavení neefektivních zakázek za 240 miliónů, tak se to
vrátilo 630 krát.


A rozdíl mezi upozorněním (whistleblowingem) a udavačstvím? Whistleblower
musí prokázat statečnost, snažit se před zveřejněním o nápravu a konkrétním
krokem ochránit veřejný zájem. Udavač zbaběle vráží (bez varování) nůž do
zad. Nepomáhá, ale škodí.
01. 04. 2014 | 10:13

gaia napsal(a):

Ráďa

a nemyslíte, že je to jeho povinnost spojená s výkonem jeho povolání?
Neměl by v intencích vaší logiky dostávat promile z jeho platu i učitel, co ho naučil číst, lékař, co mu v dětství vyléčil chřipku a potencionálně ho zachránil před smrtí, nebo pekař, co mu upekl rohlík a tohoto světce denně zachraňoval před smrtí hlady?
Zatím učitel je horko těžko na průměrné mzdě a pekař na 10 tisících.
Zákonodárci by naopak nám všem měli platit za mizerné zákony,které toto vše umožňují.
A bankéři obzvlášť za organizaci finanční krize.

Ale vidím, že zde dochází k degradaci lidských hodnot, pokřivení pohledu zdola a zhora, že co se zdola zdá odporné, zhora se řekne ne, je to v souladu se zákonem.
Pořad jsem neviděla, ale asi již chápu, na co Nova chtěla upozornit, ale autor vnímal úplně jinak.
01. 04. 2014 | 11:11

gaia napsal(a):

korupční mi přijde i samo založení SFOŽP, na jedné straně jednoho pokutovat, že škodí přírodě a na druhé straně peníze jinému dávat, aby to napravoval je prostor pro korupci jak malovaný.
01. 04. 2014 | 11:42

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Michal Nikitinský 31. 03. 2014 | 21:46

"Divím se Liborovi Michálkovi upřímně už mnoho let, že se na to nevykašle a nejde do komerční sféry, kde by ho zahrnuli zlatem ... ale o ne, raději bude donekonečna házet perly sviním (vám!)"

Vy jste dobrý šprýmař. Michálek v privátní sféře se nemůže uživit. Pokud nebude ve státní správě, chcípne hlady. Ten chlap je v soukromém sektoru nezaměstnatelný. To Vám nedošlo, nebo jste tak nechápavý??

Žádný zaměstnavatel si nenatáhne to firmy křiváka, jehož zálibou je udavačství. Zaměstnavatel požaduje od svého zaměstnance především spolehlivost a solidaritu s firmou.
Michálek na své jednání pravděpodobně časem zle dojede, i když v čechistánském pašalíku je možné leccos.
01. 04. 2014 | 12:05

gaia napsal(a):

kosoúhlý průmět čtverce

bohužel já si myslím, že u nás si pletou veřejnou sféru s podnikáním a bohužel do ní nalezli ti nejtvrdší a nejbezskrupulóznější byznysmeni.
Podnikají s veřejnými prostředky,vytvářejí mafie a podporují kamarádíčky .A aby se mezi ně nemohl nikdo dostat, opatřují si za státní peníze papíry prý nutné pro "kvalifikace''
01. 04. 2014 | 12:16

Profesor napsal(a):

To kosoúhlý průmět čtverce

člověče vy ani nevíte, o čem mluvíte. Např. průzkum spol. E&Y jasně ukazuje, že většina českých manažerů by whistleblowery ve své firmě ocenila. Takže se dost pletete, když říkáte, že by firmy nechtěly udavače (whistleblowery)...

Řekl bych, že např. každý majitel firmy, co má trochu selského rozumu by byl rád, kdyby ho někdo upozornil na to, že mu zaměstnanec rozkrádá firmu...

Vzhledem k tom, že jsem jeden z 10 mil. občanů této země a platím daně a volím, tak mě také zajímá, kdo rozkrádá mé peníze. Já bych whistleblowerům klidně platil - a zrovna pana Michálka bych klidně odměl tak, že by už nemusel nikdy hnout prstem, protože už ušetřil víc než dost...
01. 04. 2014 | 13:06

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Člověče, profesore, Vám šel rozum na procházku??
Vy si pletete kreaturku, která donáší šéfovi, resp. majiteli. Samozřejmě výhradně na spolupracovníky. Takových individuí má každý šéf-zaměstnavatel do kornoutu za korunu tucet. A jsou žádaní.
Jenže nikdo nezaměstná spravedlivého trumberu, o kterém není jisté, zda nepůjde s vykulenýma očkama prásknout majitele firmy třeba na SZ, pokud udělá zrovna nějaký nepříliš čistý kšeft.
Srovnejte si to laskavě v makovici.
01. 04. 2014 | 19:34

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Člověče, profesore, Vám šel rozum na procházku??
Vy si pletete kreaturku, která donáší šéfovi, resp. majiteli. Samozřejmě výhradně na spolupracovníky. Takových individuí má každý šéf-zaměstnavatel do kornoutu za korunu tucet. A jsou žádaní.
Jenže nikdo nezaměstná spravedlivého trumberu, o kterém není jisté, zda nepůjde s vykulenýma očkama prásknout majitele firmy třeba na SZ, pokud udělá zrovna nějaký nepříliš čistý kšeft.
Srovnejte si to laskavě v makovici.
01. 04. 2014 | 19:34

Petr z Tábora napsal(a):

Teď jsem si v glose pana MUDr Macka přečetl dopis čtenáře, údajně spolustudenta pana Michálka. Dotyčného to stálo 180tisíc, pana Michálka 380tisíc. Za co je onen rozdíl 200tisíc?
02. 04. 2014 | 06:46

gaia napsal(a):

já si zas přečetla článek

To už snad nemůže být horší: V poctivost politiků a úředníků věří jen dva lidé ze sta
čím asi bude způsoben ten skepticismus.Střepinami na Nově jistě ne.
02. 04. 2014 | 11:22

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Petr z Tábora, 6:46
Inu to víte, teplej bonz něco stojí,
A to se platí, žádnej udavač nehrabe zadarmo.....
02. 04. 2014 | 14:00

Libor Michálek napsal(a):

Hezké odpoledne,

dovolte mi trochu statistiky, aby bylo zřetelnější, co lze v konkrétní instituci považovat za přiměřený zaměstnanecký benefit a co již nikoliv

380 000 Kč je zhruba průměrná roční mzda v Praze. (32 000 korun měsíčně hrubého)
60 státních institucí a státem mělo v roce 2012 průměrnou mzdu NAD tímto průměrem.

Jen pro příklad EGAP 1 460 000 1. místo
ČSA 970 000 5. místo
ČEZ 738 000 9. místo
ČMZRB 673 000 12. místo
Česká národní banka 618 000 16. místo
Státní fond život. prost. 496 000 32. místo

Když se částka 380 tisíc rozpočítá na dobu kvalifikační dohody (3 roky) máme roční náklady na NEJVYŠŠÍ manažerskou kvalifikaci pro veřejný sektor (Master of Public Administration) cca 127 000 korun.

To je zhruba rozdíl mezi PRŮMĚRNÝMI PLATY v ČNB a na SFŽP. Mohu Vás ujistit, že rozdíl mezi průměrnými platy vedoucích pracovníků jsou podstatně vyšší.

Pokud se někomu tyto sumy nelíbí (a mně se třeba hodně nelíbí, když je průměrný plat v nějaké státní instituci nebo firmě více než 2 krát větší než je průměrná mzda v Praze), může poslance a senátory tlačit ke stropování mezd.

Já budu všemi deseti PRO, aby průměrná mzda ve státních institucích a státem (ne)řízených firmách byla 600 000 korun a u manažerů třeba 1 200 000 korun (guvernér ČNB měl pro srovnání 3 500 000 korun, ředitel SFŽP - ne já - 1 800 000 korun)

Ale nevytýkejme prosím SFŽP (resp. jeho bývalému ekonomickému náměstkovi), že ČNB v podstatě dorovnal průměrnou mzdu za (dovolím si při vší skromnosti tvrdit) nadprůměrného manažera.

Spíš pojďme rozvinout diskusi na téma odpovědnosti za ztráty, které jsem v blogu nastínil: Kdo podle Vás odpovídá za propad úrokových výnosů o 90 000 000 korun?

A opravdu zkusme rozlišovat mezi udáním a oznámením, které zabrání něčemu nekalému. Ať se pořád netočíme jen kolem peněz. Představte si, že dojde k pokusu spáchat násilný trestný čin. Náhodný svědek okamžitě vyrozumí policii příp. se sám bude snažit násilníka "přibrzdit" a čin díky tomu nebude dokonán.

Budeme volat po tom, aby tento svědek byl ukřižován? Budeme jej považovat za odsouzeníhodného udavače ? A jak by se pohled na svědka změnil, pokud by napadenou byla dcera čtenáře? Předem děkuji za názory.

A předem děkuji také za návrhy, jak v zákoně definovat pojem whistleblower.
Já zatím vycházel z britské právní úpravy, ale možná bude mít někdo lepší nápady. Budu vděčný za jejich zaslání na : michalekl@senat.cz.

Hezký zbytek dne
02. 04. 2014 | 15:54

gaia napsal(a):

pane Michálek, nemyslíte, že ve státních institucích by měly být nastaveny takové kontrolní mechanismy, aby jeden hlídal druhého a ke krádežím nemohlo docházet, také by měla být přesně delegována odpovědnost,kdo za co ručí a při zpronevěře klidně skončil v base, to by pak mnohé odradilo si přikrádat.Za totality byl paragraf za rozkrádání majetku ve státním vlastnictví, dnes si každý krade jak chce, pak bychom žádné vistlblóvery nepotřebovali.
Kdo odpovídá za propad úroků, no asi nějaký šejdíř z ČNB, co je schopen škrtem pera a změnou kursu eura 2 dny po tom, co Kellner koupil operátora, mu vydělat kolik miliard na úkor chudáků, co si spoří na důchod.
02. 04. 2014 | 17:43

gaia napsal(a):

Víte, ono to s tím Každý ma právo na důstojný život není tak,jak tvrdí Taoiseah.

Ono to v originále dle My fundamental right in the European union je definováno

Human dignity is inviolable. It must be respected and protected.
Takže šalamounská věta může byt přeložena, jak se komu hodí.

Já bych to přeložila doslova

Lidská důstojnost je nedotknutelná, musí být respektována a chráněna a hned to zní jinak, než že na důstojnost je nárok.
To tuhletu zas Ripka přeložil Well being jako že každý ma právo na to mít se dobře a dokonce tam našel, že každý má právo na byt, což tam samozřejmě vůbec není.
03. 04. 2014 | 17:31

gaia napsal(a):

Sorry to patří jinam
03. 04. 2014 | 17:34

Honza napsal(a):

Že je miliarda sto milionů je tisková chyba (správně je miliarda tisíc milionů), nebo v tom spočívá onen krycí název?
04. 04. 2014 | 00:00

JAHA napsal(a):

Ad: REAKCIE nickov

Je SMUTNE, ale pre Cesko a prevaznu cast jej obyvatelov SIGNIFIKANTNE - staci za vsetkych monumet - "gaia", co je pre nich STATOCNY clovek. Vacsinou hajzel, ktory ich demagogiou presvedci, ze je statocny. Naopak, statocny clovek v CINOCH je pre nich objektom, aby si na nom vybili svoju frustraciu z vlastnej posranosti.

Clovek, ktory by bol VYSOKO uplatnitelny v SUKROMNEJ firme (nie ako pise nejaky tajtrlik, ze do sukromnej by ho nezobrali, lebo akoze je udavac - to moze napisat iba HLUPAK, pracujuci s HLUPAKMI v ceskej firme, ktorej zakladom cinnosti su podvody - totiz KAZDA VACSIA seriozna firma sa prave snazi ODHALIT SKODCOV, ale tajtrlici to nepochopia NIKDY), za svoju STATOCNOST, na ktoru tajtrlici nemaju ani v skrytosti na vlastnom WC, je tu od tychto tajtrlikov znevazovany.

Totalny vymaz mozgov zacaty v roku 1918 pokracuje, a je uspesny. Kto neskace, nie je CECH!!!:-(
05. 04. 2014 | 12:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy