Hořejší: Věda má v české společnosti až překvapivě vysoké renomé

22. 04. 2013 | 15:45
Přečteno 6843 krát
Pozvánka na dubnové Interpelace. Téma: Věda hledá budoucnost

Co si představíte, když se řekne současná česká věda? Jaké má u nás postavení? Odpovídá jejímu významu a výsledkům? Jak se k ní chová stát, jakou má koncepci její podpory? Je v ní málo, či hodně peněz? A jakou roli v tom všem hrají samotní vědci?

O tom si bude nadcházející čtvrtek povídat Tomáše Sedláček se svými hosty, profesory Václavem Hořejším a Zdeňkem Strakošem, a šéfredaktorem rozhlasového Meteoru Markem Janáčem. A vy můžete být u toho.

Aktuálně.cz a Nová scéna ND si vás opět dovolují pozvat na pravidelné divadelní Interpelace, diskusní setkání nad zajímavými tématy a se zajímavými lidmi.

Téma dubnového setkání – Věda hledá budoucnost - volně navazuje na první letošní Interpelace s podtitulem Česko hledá budoucnost (záznam najdete ZDE) a druhé Kultura hledá budoucnost.

Sejdeme se tradičně ve foyer Nové scény ND a to ve čtvrtek 25. dubna v 17 hodin.

Počet míst k sezení je omezen na necelou stovku míst. Tomu, kdo si chce sednout, doporučujeme předchozí rezervaci. „Rezervační“ vstupenku si můžete zdarma vyzvednout v pokladně Nové scény ND. K mání jsou ode dneška, tedy od pondělí 22. 4.

Ostatní zveme ke sledování online přenosu čtvrtečních Interpelací zde na Aktuálně.cz (25. dubna od 17 hodin).

Své komentáře a případné otázky můžete psát již nyní do debaty pod tímto článkem. Zprostředkujeme jejich přenos na Novou scénu ND (nemůžeme ale zajistit, že na ně bude někdo reagovat, popř. že se všechny otázky dočkají odpovědi). Publikovat lze jen texty, které mají maximálně 140 znaků (jen pro srovnání: běžná SMS jich má 160), protože Twitter, který k tomuto účelu využíváme, jich více napsat neumožňuje.
****

Všem hostům jsem položil čtyři stejné otázky týkající se tématu. První zaslal své odpovědi profesor Václav Hořejší, kterého většině zdejších čtenářů není třeba nijak zvlášť představovat, protože tu má svůj blog.

Takže jen několik základních informací:

Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky.

Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. V roce 1977 tam obhájil kandidátskou práci.

V letech 1985-86 a 1988 pracoval na Harvardově universitě. Od roku 1977 působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v oboru molekulární imunologie.

V tuzemsku je nejcitovanějším českým vědcem v oboru molekulární biologie


Jak vnímáte postavení vědy v české společnosti? Odpovídá výsledkům, které vykazuje, či renomé, které má v zahraničí?

Velmi mě těší, že věda má v české společnosti až překvapivě vysoké renomé, jak plyne opakovaně z řady průzkumů veřejného mínění. Je tomu tak navzdory velkému rozmachu popularity různých pavědeckých a šarlatánských směrů; zdá se, že většina naší společnosti si uchovává zdravý rozum a chápe, jaký význam má věda pro naši současnost i budoucnost.

Česká věda až na naprosto ojedinělé výjimky nedosahuje úrovně světové špičky. Lze ale poctivě říci, že v ní působí hodně týmů, které jsou přinejmenším na úrovni velmi slušného průměru nejvyspělejších zemí. Většina českých vědců bez problémů spolupracuje s kvalitními zahraničními partnery jako rovný s rovným. To, že za světovou špičkou zaostáváme, má jasné důvody; kdyby tomu bylo jinak, byl by to zázrak. Důvody, pro které jsme postupně stále více zaostávali před rokem 1989, asi není třeba příliš rozvádět. V následujících devadesátých letech byla věda zoufale podfinancována; vrcholní politici se netajili tím, že podle nich společnost vědu v podstatě nepotřebuje, a o její financování by se měla postarat, pokud to uzná za vhodné, pověstná neviditelná ruka trhu. V té době česká věda v podstatě bojovala o holé přežití. Situace se začala výrazně měnit po nástupu vlády ČSSD v roce 1998; nejprve se zásadně změnila rétorika politiků, brzy na to se začalo zlepšovat financování. Ve „zlatých letech“ 2000 – 2009 státní financování vědy (resp. výzkumu a vývoje, jak zní oficiální termín) každoročně narůstalo o 10%, takže někdy kolem roku 2005 začala být situace (mzdy, vybavení, provozní prostředky) alespoň někde docela dobrá, téměř srovnatelná s chudšími západoevropskými zeměmi. Potom ovšem přišla ekonomická krize, která v kombinaci s pravicovými vládami způsobila opět problémy. To není situace, ve které bychom mohli úspěšně dohánět světovou špičku...

Má stát odpovídající koncepci podpory vědy? A pokud ne, jak by se měla změnit?

Stát evidentně nemá v této oblasti žádnou koncepci. Ale on bohužel nemá žádnou koncepci ani ve většině ostatních zásadních oblastí života společnosti. Jakousi koncepcí (bohužel zhoubnou) se stále více stává státní podpora průmyslového vývoje a inovací (resp. toho, co se za ně vydává) v soukromých firmách. To odčerpává prostředky nutné pro podporu špičkového základního výzkumu, ze kterého jedině mohou posléze vzejít skutečně cenné aplikace s velkou ekonomickou návratností. Příznačné je, že se neustále vrací snahy o zpochybnění nebo alespoň oslabení klíčové instituce naší vědy, Akademie věd. Koncepce podpory vědy by měla být jednoduchá – účinně se soustředit na podporu světově špičkového základního výzkumu. To ostatní už přijde samo, tak jako jinde ve světě. Pevně doufám, že se situace změní po volbách v příštím roce...

Existuje ovšem další problém – stav našeho průmyslu, který má z větší části charakter „montoven“ bez skutečného zájmu o aplikovatelné vědecké výsledky. Zahraniční vlastníci většiny našich podniků mají svá výzkumná a vývojová oddělení u sebe doma, což není příznivé pro spolupráci s českými výzkumníky.

Jak z Vašeho pohledu fungují tuzemské grantové agentury financované z veřejných peněz?

Několik let jsem působil v jednom z hodnotících panelů GAČR. Myslím, že tato agentura funguje v podstatě dobře, hodnocení grantových přihlášek je náročné a objektivní. Bohužel se tam vyskytují opakovaně problémy byrokratického charakteru (bezohledné vyřazování přihlášek z malicherných formálních důvodů) a technické problémy (kolabování online aplikací). Za to nese zodpovědnost vedení této instituce, které by podle mého názoru mělo být změněno (zvláště na samém vrcholu). Hlavním problémem GAČR je ovšem nedostatek peněz. Nedostane se potom i na mnoho skutečně kvalitních projektů.

Ještě kvalitněji dlouhá léta fungovala Grantová agentura AV ČR. Ta byla ovšem zrušena v rámci někdejších plánů na zrušení všech resortních agentur a posílení GAČR; ostatní resortní grantové agentury ovšem nakonec zůstaly a podle mého názoru mají výrazně nižší úroveň než GAČR nebo někdejší GA AVČR.

Samostatnou kapitolou je Technologická agentura. Podle mého názoru byl její vznik hrubou chybou, protože je to především nástroj pro velmi problematickou podporu průmyslového vývoje a inovací v soukromých firmách z veřejných prostředků. Podobně, resp. ještě hůře, fungují i programy Ministerstva průmyslu a obchodu, které často financují neuvěřitelné věci.

Proč čeští vědci nedosahují třeba na granty Evropské vyzkumné rady?

Jsem už několik let členem jednoho z „bruselských“ hodnotitelských panelů posuzujících grantové návrhy v tomto nejprestižnějším evropském programu - European Research Council (ERC). V této soutěži uspějí jen naprosto špičkoví badatelé zralého věku, kteří u nás až na naprosté výjimky nejsou. Důvody, proč tomu tak je, jsem uvedl už výše – vzhledem k podmínkám, ve kterých se naše věda nacházela v posledních desetiletích tomu nemůže být jinak. Ostatně jsem o tom podrobněji psal v článku reagujícím na úvahu kolegy Strakoše.

Trochu jiná je situace u mladé generace – tam je šance na úspěch v soutěži o juniorské granty ERC vyšší a doufám, že úspěšnost bude vzrůstat. Podmínkou i zde ovšem je, aby skončila současná situace, kdy se podpora výzkumu už několik let každoročně zhoršuje.

Samostatnou kapitolou jsou mnohostranné projekty tzv. rámcových programů EC. Ty jsou administrativně velmi náročné; podle mého názoru jsou tyto programy v podstatě pochybené – podporují nepřirozeně velké, do značné míry uměle vytvářené a tudíž formální „spolupráce“, ve kterých se např. dbá na „vyváženost“ co do zapojení různých evropských zemí. Řada českých výzkumných týmů je do takových rozsáhlých výzkumných konsorcií zapojena, ale byrokratická náročnost lidi odrazuje. Podle mého názoru by si Evropská komise měla vzít příklad z mnohem efektivnějších nadací jako Howard Hughes Medical Institute nebo Wellcome Trust, které distribuují spousty peněz na základě mnohem jednodušších aplikací a kde jediným kritériem je vědecká kvalita (podobně jako u grantů ERC). Financování takovýchto standardních grantů ERC by podle mého názoru mělo být výrazně posíleno na úkor oněch obludně komplikovaných dvacetičlenných konsorcií; pak by se určitě dostalo i na více českých badatelů, kteří jsou třeba jen těsně pod tou hranicí naprosté evropské špičky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Marusja napsal(a):

Jezis Wjanceszluaw , to budou perly a ten hlaaaasek, jako konipasek:-))))
22. 04. 2013 | 15:57

Ládik!!! napsal(a):

Škoda, že je mi věda na hony vzdálená. Ale i nevědeckými postupy dokážu vypozorovat,
že 25.4. nemůže být dnešní pondělí a zároveň čtvrtek, jak se píše v 5. a 6. odstavci shora.
22. 04. 2013 | 15:58

Ládik!!! napsal(a):

Nedávno mi nedala zvědavost a šel jsem se podívat na den otevřených dveří - VŠB, fa strojní. Vypadalo to tam celkem vědecky, ale přijímají studenty až do průměru 2,5. Co budou dělat takoví? Z vysokých škol jde přímo na pracák 10-20% absolventů.
22. 04. 2013 | 16:02

Jiří V napsal(a):

Je teoretický a aplikovaný výzkum. Teoretický- vědci si hrají, patlama patlama i patlama, buřty v kotli, pokud vůbec, vybádají něco co se v praxi nikdy nezaplatí.ebo to musí převzít další a dotvořit do použitelné polohy.
.
Aplikovanému výzkumu se daří tam kde něco vyrábějí, mají zpětnou vazbu od zákazníkůco by chtěli lepšího a zlepšováky a vynálezy zaměstnanců z výroby a připojeného výzkumu. My už nic nevyrábíme, to je vše v Asii.
Takže jsem mírně skeptický
22. 04. 2013 | 16:06

honolulu napsal(a):

Ladiku, Vy ktery jste se toulal po JAR. Vam neni vzdalena veda ! Vam je po Vasich zkusenostech vzdalen "vedec" prof. Horejsi...

Kazdy z tech t. zv. vedcu, kteri jsou POPLATNI jakekoliv ideologii a nemaji respekt k nescetnym dukazum vyvracejici tuto ideologii, (vyhovujici male skupine lidi), nejsou vedci, ale vlezprdelkove.

To zas bude kopec srandy na Aktualne CZ.
Vzajemne vyzvedavani dulezitosti a chvaleni jeden druheho...
Povzbudme je Ladiku ze Sun City, zaspivejme jim krasnou pisen ze Smichova : "Ctyri mysi v jedne dire, jedna druhe "vyfuk" lize"...atd.
Doufam, ze publikum v ND je vsechny obdaruje naradim - skrabatky na zada. (Back scratchers.)
Na to se musim podivat...
22. 04. 2013 | 16:18

Luba napsal(a):

"Věda má v české společnosti až překvapivě vysoké renomé"

Záleží na tom, jaká věda.
Jde o vědy, nikoli o nějakou Vědu.

"Věda" je spíš modla. A vědci, jako profesor Hořejší, jí přinášejí obětiny. A modlí, a modlí ... Modli, modli!

Skuteční vědci hovoří o vědách, a nikoli o Vědě.
22. 04. 2013 | 16:22

Ládik!!! napsal(a):

honolulu -
no dobře, dělal jsem nedávno nějaký jednoduchý nevědecký výpočet (zatím zadarmo) průběhu ohřevu jednoho sypkého materiálu, kde po prvotním zahřátí vzniká chemická reakce. Výzkumníci mi nedovedli říct, jestli bude exo nebo endotermická, takže mi neřekli, do jaké teploty mám hmotu externě ohřívat. Ale spěchalo to hodně, brali na to grant z Brusle. Čuměli na mě jak tele na nové vrata, když jsem jim to ráno přivezl. Kupodivu zkoumali od 6 ráno. Aplikovali to 2 svářeči, kolem kterých se motali 4 kravaťáci. Venku sněhu po kolena, v hale 20°C a pár lidí. Nic pro mě, taková věda.
22. 04. 2013 | 16:42

Pepa Řepa napsal(a):

Doufám, že bratr Wěnczeslaus, pan Brouček milený socialistický, nezůstane pouze u vědy, že se rozmáchne a vydá na své proslulé výlety pana Hořejšího, na Měsíc, na Blízký východ či zformuje pouť ke hrobu válečného zločince Churchilla, či vynadá Halíkovi za dobrot barel.
Chybí mi, náhrada není a odchodem Klause i to Pehe vyměklo.
Nevesely truchlivy, jsou ty zdejší kraje...málokterá rybka, už si tady hraje.

Jen aby se Sedláček -poslední žijící Titán-nerozmáchl dříve, to by si ostatní nevrzli.

Ani pan Stejskal, docent relativismu.
Nepaušalisujme-přátelé korektníci- říkejme, že jedna věda je taková a jiná maková.Neříkejme, že je čtvrtek, pro některé je, pro jiné-třeba protinožce- není.
22. 04. 2013 | 16:53

Luba napsal(a):

Rozdíl mezi vědcem a nevědcem

Věc: Měření objemu žárovky

Vědec: Proměřuje zakřivení, dosazuje do vzorců, zadává paramatry do programu.

Nevědec: Naleje do žárovky vodu.
22. 04. 2013 | 16:54

Ládik!!! napsal(a):

Lubo,
praktik nejdříve udělá odvzdušňovací otvor.
22. 04. 2013 | 17:11

Luba napsal(a):

Ládíku,
praktik zná technologický postup :)

http://technet.idnes.cz/foto.aspx?foto1=RJA29f6ba_IMG_4818.JPG
22. 04. 2013 | 17:17

KvL napsal(a):

to: Luba
Ale ne vodu do žárovky, žárovku ponoří do doměrného válce (jestli to už teda není příliš vědecké)
:-)

jinak recaptcha tvrdí exactly
22. 04. 2013 | 17:37

Luba napsal(a):

KvL
do doměrného válce se položte sám :)

Nevědec naleje vodu do žárovky, a teprve poté začne hledat, kam vodu vylejt. A hle! Spatří odměrný válec ...
22. 04. 2013 | 17:42

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa,
vite, ze jsem si toho take vsiml, ze ta nase nazorova opozice / konkurence slabne ? Mizi jako para. Kde jsou ty krasne doby, kdy mi mnoho lidi nadavalo do rasistu, fasistu a bolseviku, a dokonce mi napsali, ze jsem - DOKTOR - Goebbels...Hmmm ? To bylo prekvapeni !

To jejich nadavani mi delalo dobre. Me se zdavalo i o Pretorii kvuli nim...
Oni ted budou vsichni pomalu menit kabaty. Uvidite, ze nakonec i prof. Horejsi bude oslavovat narozeniny stareho B.J. Vorstera a utece od Katoliku k nam do New Age...

V pripade, ze ano, tak zitra 23.4. je festival - Vinalia Priora.
Festival vina. Napijte se prof., aby jste si splhl u mocnosti nebeskych...
22. 04. 2013 | 18:02

Jemnický napsal(a):

Až se všichni Bimbovi muži dostanou po volbách ke korytům po předlouhé době půstu u pouhých korýtek, tak první, čím se budou zabývat, je věda. Rozvalí sejfy Národní banky a rozvážou Kalouskův měšec. Z Prahy bude jedno velké Silicon Valley a šéfovat tomu bude Dominika Mesarošová. Na venkově se postaví pro vidláky pouze křemíková údolíčka, na brambory to stačí.

Co se týká Operačních programů na podporu vědy v ČR z evropský fondů, tak trotli na pravici jen rozdupali to hovno, co zbylo po jejich předchůdcích z levice.
Silicon Valley
22. 04. 2013 | 18:20

Viola napsal(a):

Jsem mile překvapena.
22. 04. 2013 | 18:27

ekonom napsal(a):

Časy se mění a dřívější místo teologie dnes převzala ekonomie. Místo Království nebeského máme trh, ale jinak v principech práce s veřejností se příliš nezměnilo. Pořád je to o tom, jak lidu věci správně vysvětlit. Bible a kněží jsou noví, principy a cíle stále stejné.
Včera strašili lidi peklem ti, kdož tam podle svých skutků patřili, dnes lidi straší Řeckem ti, kdož je tam vedou.
Náboženství je stále více než věda a lidi ovládá dokonale, i když si to mnozí ani neuvědomují.
22. 04. 2013 | 18:34

vaclavhorejsi napsal(a):

honolulu:

Tak rikate, ze Pepa Repa take presel od katoliku k vam do New Age? To jsou veci...

..
22. 04. 2013 | 20:06

Baba Jaga napsal(a):

To: honolulu
Tak jsem si našla, že i v našem pidistátečku jsou stoupenci Nového věku - asi neregistrovaní, kolik jich asi je? Však i mormony tu máme - viděla jsem jednou dva pravé až z Ameriky, slovo jsem s nimi ale nehodila, neb jsme se minuli ve vlaku. Prý hovořili docela hezky česky.
Příležitostně se podívám, co všechno New Age smíchává.
Na Interpelace se kouknu, bude-li zrovna pršet, jinak na záznam.
Kdo ví, na kolik důležitých objevů se přijde jako kdysi náhodou...
22. 04. 2013 | 20:19

Maximus napsal(a):

Škoda, že nenapadlo machiavellistu Kalouska místo, aby sanoval obchodníky s iluzemi církve miliardami korun, aby stejné finance neposlal do vzdělání a vědy! To by se přece muselo sakra pozitivně projevit v ekonomice státu. Ale raději se budeme modlit
a vzývat andílky apod. Tak raději bude Kalous dluhopisovat jako pominutý, jenže na tom se dá přes developery a spol. vydělat, na vědě nikoliv, že?
22. 04. 2013 | 20:30

honolulu napsal(a):

My vsichni, pro nasi budoucnost, si musime vazit prace prof. Horejsiho !
Po nalezeni jeho spravneho pohledu na svet, je prave v nem NADEJE, ze v jeho zkumavce vynalezne zhoubnou BARTERII, po ktere vsem barbarum nezodpovedne se mnozicim upadnou testicles.

Tato protejn zrava bakterie se bude jmenovat MACHOMETAN FALL APART !... Pouze gravity a zminena bakterie, bude mit za nasledek zachranu sveta pred islamisty s jejich alachy a samozrejme pred divokymi certy cernymi, kteri me honili po Africe jako financ kozu.

Kdyz prisli Rusi a ja utekl do JAR, tak na svete bylo 3000 x million lidi. Dnes je na svete 7000 x million zivocichu.

Nase uslechtila civilizace je ve smrtelnem ohrozeni a nasi vedci jsou indoktrinovani utopistickymi nesmysly...

Vsak diky nasim intelektualni velicinam, napr. Ing. Cochtana, Pepi Repi, krasne pani Silvie a dalsi krasavici svetem uznavane pani Bobo, je zde zariva nadeje, ze se nas svet vzpamatuje.

(Bohuzel mame i ztraty...Je velka skoda, ze president Klaus odesel do duchodu !...)
Pane prof. Horejsi, zaspivejte si se mnou krasnou politicky nekorektni pisen - GOD'S COUNTRY - Rhodesia - na youtube.
22. 04. 2013 | 21:13

Luba napsal(a):

Využil bych principu podoby a kontrastu, a porovnal dva výroky našich předních vědců:

Václav Hořejší, katolík a biochemik:

"Věda má v české společnosti až překvapivě vysoké renomé"

Miloš Zeman, ateista a ekonom:

"... odborníci říkají, že 30 procent lidí jsou blbci."

Otázka: Která skupina lidí se agenturám veřejného mínění svěřuje nejčastěji?

Jestli to náhodou není těch Bimbových třicet procent?

Ve světle tohoto zjištění nevypadá výrok prof. Hořejšího až tak povzbudivě.

http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/48236/uz-mam-pres-sto-tisic-podpisu-prezidentsky-kandidat-milos-zeman-odpovidal-v-on-line-chatu-ctenarum-reflexu.html
22. 04. 2013 | 21:21

honolulu napsal(a):

Pani Babo Jago,
nic o Mormonech nevim. Utah neni muj oblibeny stat.
New Age odmita dogma a deli se na mnoho vyskumnych skupin.
Moje oblibena skupina se zajima o hlubokou minulost, vesmir a alternativni medicinu.
Take parapsychology, ktera sama obsahuje 20 druhu vyskumu. My neuznavame dogma... My si namahame makuvky. Katolicka hirarchie si nema co namahat.
22. 04. 2013 | 21:22

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal, 21.4. byl svatek PARILIA, ktery je dulezity pro zvirectvo. (Kralici, ovce atd.)
22.4. je take den zeme. Svatek planety.
23.4. Vinalia Priora. Prvni svatek vina.

Vy musite dnes pit vino, nebo onemocnite. Ja uz mam v sobe 1/2 flasky Burgundy...Bojim se, aby Vasi zastupni cenzori v pripadne nemoci - Vase osli hlavy v office co tam mate, neznicili Aktualne CZ.
22. 04. 2013 | 21:41

Glosator napsal(a):

to Luba
A co když se jedná o funkční žárovku. To lze řešit jen malou obměnou Vašeho postupu...
22. 04. 2013 | 22:37

Glosator napsal(a):

to Jiří V
Nikdo dodnes nedokáže vymyslet jak dělat zásadní objevy, protože ty v sobě vždy mají něco nečekaného.
Jinak byste se divil, kolik věcí, co vynalezli "akademici" má praktické využití.
Ale u nás chybí ten mezistupeň mezi základním výzkumem a výrobou.
22. 04. 2013 | 22:46

elix napsal(a):

Podpora vědy? Dle mého by bylo v první řadě nutné velmi zvednout laťku na školách a nenechávat talenty utápět se v nudě a v podprůměru. Věda se neobejde jednak bez precizního a jednak bez pronikavého myšlení. Obojí se přitom musí u nadaného jedince pilovat a tříbit od mládí.
Zvednout laťku ale asi nebude možné, neboť by pak děti mnoha více-méně vlivných nedosáhly ani na maturitu. Tak snad alespoň pro začátek vytvořit doporučené osnovy a učebnice tak, aby byly pro ty talentované mnohem zajímavější a přínosnější. Pak by bylo samozřejmě také velmi přínosné srovnávání škol podle neoddiskutovatelných měřítek. Už ale vidím, jak by se navenek prestižní školy stávali méně prestižními a jiné relativní zapadákovy úplnou elitou.
22. 04. 2013 | 23:24

Jáchym napsal(a):

Lubo,
neznám nikoho, kdo by lil do žárovek vodu.
Do žárovek se zásadně leje zvětralé pivo. Lapaly a topily se tak vosy.

Bohužel teď je toto ekologické hubidlo v bruseli - do úsporky se vosa nenasouká.
A jsme v bruseli s vědou!
22. 04. 2013 | 23:26

Luba napsal(a):

"Dle mého by bylo v první řadě nutné velmi zvednout laťku na školách"

To asi stačit nebude.
Nakonec budeme muset své laťky pozvednout všichni ...

Doporučené modely laťěk:

http://www.husitstvi.cz/pic/vyzbroj1.jpg
22. 04. 2013 | 23:38

Luba napsal(a):

"Do žárovek se zásadně leje zvětralé pivo"

Jáchyme,
neznám nikoho, kdo by lil do žárovek pívo.
Ale znám plno lidí, kteří po pívu svítí jak žárovky. Před tím, než znasnou. Mezitím mudrujou, kdo tu žárovku vynalez. A tváří se, že to byli oni.

Kdepak, na vosy se musí humánně a ekologicky. Latí mezi voči!
22. 04. 2013 | 23:47

Pepa Řepa napsal(a):

honolulu
den, ve kterém mně nikdo nenadává je dnem ztraceným.
Ale posunu jsem si také povšiml. Jak je to v JAR netuším, ale i skalní hujeři začínají tušit, že výdobytky jako PC, AA, multi-kulti, kvotičky Cecilky Malmstromové (naše Jane Fond) na cokoliv, positivní diskriminace Pišty v Chánově, válčení u Dimašku, či pravidelný přísun nových machometánů z Maghribu, nás příliš neobohatí.

Ale pár neosvazáckých jedinců s rozzářenými kukadly, věřících, že vše co matička EU činí dobré jest zůstalo.
Možná to zachrání vědátoři. Možná ne.
Kloním se k druhé alternativě.

Proč má Věda má v české společnosti až překvapivě vysoké renomé?
Inu proto, že nahradila starou dobrou víru i pokoru před tím nejvyšším a mnozí čekají, že to vědátor u mikroskopu -nový PánBůh- nějak zařídí.
A ono nic.....jen pár drobků, s vesmírem to nepohne. Chybička se vloudila, ještě se jim kdosi směje. Málokdo to slyší.

Vy od New Age, Hubbardi, Travoltové a Cruisové -pozorovatelé ufounů, létajících rendlíků- za velkou louží to máte dobrý.
Máte fitko na závity.
Stejskal chová zase králíci. Každej něco.
23. 04. 2013 | 07:45

Luba napsal(a):

Pepo,
ale pan profesor to má posichrovaný i nahóře. U Nejvyššího. Pravidelně se modlí, a možná i přispívá na polévku pro chudé blahobytného dominikána Duky. Kdyby byli všichni tací ...

Jen si říkám. jestli ten Bůh náhodou není perverzní úchyl. Všude samá Apokalypsa ... zřejmě skrytý Boží záměr. Bůh to s námi myslí dobře. Jen realizace se mu nedaří. Jako každému druhému ideologovi. Bůh může být klidně komunista nebo nácek.

Člověk je duchovní bytost asi stejně, jako zbytek zvěře. Jako třeba takový holub. Ten se zobákem. Ano. Věřící člověk podoben jest holouběti. ...

"Člověk není jediný živočich, který nachází souvislosti i tam, kde nejsou", píše Hájek.

"Škodolibý Skinner přišel s rafinovanou obměnou svého výzkumného zařízení. Modifikovaný Skinnerův box dávkoval pamlsky v pravidelných časových intervalech, bez ohledu na to, co zvíře dělalo.

Kauzální souvislost mezi chováním a odměnou byla přerušena. Vysvětlete ale něco takového holubovi.

Chudák holub zavřený do klece se rozhlíží a zkoumá, kudy by se dostal ven. Bing, do klece padne pamlsek. Detektor souvislostí v holubově mozku začíná signalizovat a holubovo chování před dodáním pamlsku je identifikováno jako možná příčina odměny.

Netrvalo dlouho a zvířata vyvinula komplikované vzorce chování, kterými se snažila navodit odměnu. Jeden holub se točil proti směru hodinových ručiček, jiný se kýval ze strany na stranu, další ukazoval hlavou do rohu klece, čtvrtý jako by hlavou nadzvedával pomyslnou překážku.

Holub detegoval souvislost, která neexistovala – falešně si spojil chování s odměnou. Odměnu by však holub dostal, i kdyby nedělal nic nebo dělal něco úplně jiného. Skinner nazval tento jev pověrčivé chování.

Protože nebyla mezi chováním a odměnou žádná souvislost, pověrčivé chování nezůstávalo konstantní, ale plynule se vyvíjelo.

Například holub, který otáčel hlavou do rohu klece, jí začal otáčet stále energičtěji až do stadia, kdy se začal otáčet celý, a nakonec se otáčel a dělal několik kroků.

Původní rituál nebyl odměněn, proto jej holub zintenzivnil, začal se více otáčet. Když opět nedostal odměnu a rozhlížel se, co se děje, najednou bing, do klece padne další pamlsek. A co se v takové situaci stane? Jednoznačně to musí znamenat, že pamlsek vyvolá kombinace starého a nového chování."

Čím se liší člověk od holuba?
Holub nevynašel vědu!

V myšlení jsou si podobní, neboť již Bacon počátkem století sedmnáctého napsal: "Lidské myšlení předpokládá vyšší míru řádu a souvislostí mezi věcmi, než jaká skutečně existuje."

"Schopnosti citlivě detegovat souvislosti vděčíme za své přežití a za obrovský rozmach vědy. Tendence detegovat souvislosti je však natolik silná a automatická, že mnohdy nalézáme souvislosti i tam, kde žádné neexistují.
Výsledkem jsou pověry a rituály."

http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/6707

Tedy i náboženství.
23. 04. 2013 | 08:44

J.V napsal(a):

Reaguji na titulek.
Jsoun obory lidské činnosti, které jsou na první pohled humanisdtické, považovány za krásné, ušlechtilé.
- Vědec pomáhá nylézt nové metody které usnadní život, někdy i umožní přežitíů
Lékař zachranuje životy
Mistrně to umějí umělci- krásná slova o lásce, humanismu, pravdě a svobodě.
Další příklady si umíte najít
.
A potom jsou ty každodenní , někdy i špinavé práce, které tvoří vše čím se náš život liší od zvířete, a kterými pohrdáme, právě proto že jsou všední a někdy i špinavé.
Nechápu smysl diskuse, vědci mají tiše bádat. Nebo se radit jaké jsou oblasti které je potřeba co nejdříve probádat.
To co tu představuje autor blogu je zase jenom mediální show, s cílem sklidit slávu a popularitu
23. 04. 2013 | 09:05

Vládínek napsal(a):

U nás na škole je situace taková, že vědu dělá menšina. Ostatní jen učí a musím podotknout, s vlastním úžasem, že mě vždy lépe učili dobří vědci než pouhý učitelé. Problém je, že 60 procent lidí co nic nedělá se ozve při každé reformě vysokého školství. Horší či lepší co tu máme dnes snad už horší být nemůže. Vyvolává se ztráta akademických svobod, které pak část pracujících překládá jako, že by se muselo něco dělat, ta část druhá tomu říká? Ztráta akademických svobod. Ona ta svoboda stejně končí jakmile jste úspěšní máte projekty a ty musíte obhajovat a živit se vlastně sám. Ještě odvádět škole peníze za kancelář a zásuvku. Z článku v dobře impaktovaném časopise, který jde do RIV máte někdy tolik bodů, že 'vám' to hodí pěkné peníze. Za článek přijde třeba sto tisíc dají se škole. I když byl napsán v rámci projektu pod GAČR. Proč tedy nejdou zpět gačru na podporu dalších projektů proč část nejde zpět těm kdo ten výsledek publikoval jako motivační částka. Možná nějakým procentuálním koeficientem jde, ale přímo ne.. Nějak se to v tichosti přerozdělí mezi všechny. Současný stav je pěkný bordel, který je nepružný po personální stránce a nepružný po stránce rozhodovací. Akademické senáty je taková organizace skoro bych řekl odborová než že by nás mohla někam posunout.
Tak abych to zakončil. Až tu bude vysokoškolský zákon proti kterému nebude nikdo vyskakovat z filosofické fakulty z okna je to špatný zákon.
23. 04. 2013 | 09:16

Pavel Rychetsky napsal(a):

Otázka:
Jak vnímáte postavení vědy v české společnosti? Odpovídá výsledkům, které vykazuje, či renomé, které má v zahraničí?

Odpověď, krátká:
Život je složitý a jde nám po krku, ale matka strana ČSSD se umí postarat. Kéž by žila věčně. Její vláda by měla být zaručena ústavně.

Odpověď, rozvedenější:
Za bolševika se dalo, potom proklatý kapitalismus a svoboda všechno přivedly do naprostého zoufalství, pak byl ráj pod osvíceným vedením ČSSD, a teď nám zase jde po krku pravice a kapitalismus.

A kterou stranu byste spíš volil, pane Hořejší, kdyby vás nutili si vybrat? Nějak mi to není jasné.
23. 04. 2013 | 09:59

vaclavhorejsi napsal(a):

Pavel Rychetsky:

"A kterou stranu byste spíš volil, pane Hořejší, kdyby vás nutili si vybrat? Nějak mi to není jasné."

CSSD (a ani by me nemuseli nutit) ;-).
A Vy?

..
23. 04. 2013 | 10:35

scallop napsal(a):

Dovolim si poznamenat, ze spolecenske a humanitni obory maji mizerne renome. (A je myslim proznacne, ze si to pan Horejsi neuvedomuje - vetsina prirodnich vedcu nebere neprirodni obory za "vedu".) Za toto nedostatek penez nemuze.
23. 04. 2013 | 10:36

Jáchym napsal(a):

"Jaké jsou dnešní hrozby? Chronický ekonomický úpadek deindustrializovaného Západu, globální ekonomická nerovnováha a z toho plynoucí vleklá krize, změna klimatu, ropný zlom, koneckonců znovu i staronová hrozba války a terorismus (byť na Západě stále velmi přeceňovaný, neboť průměrný Američan daleko pravděpodobněji zemře třeba při uklouznutí v koupelně než při nějakém atentátu).

Nic z toho politici svými aktivitami neřeší a nevyřeší - a tím, co ve skutečnosti každodenně dělají, to dokonce trvale tak či onak zhoršují. Fakticky vzato, svět je v daleko horší šlamastice než v době, kdy jsme byli nepřetržitě strašeni jeho koncem. Jenže málokdo si to dnes vůbec připouští. Smysl pro odpovědnost za stav světa se navíc postupně vytratil. Pěstují ho už pouze nenapravitelní masochisté s mizivým vlivem na praktický chod událostí."
**********************************
Tohle jsem opsal od člověka, kterého moc"nemusím", nicméně občas má pravdu.

Takže - pane Hořejší, zdravím Vás coby "nenapravitelného masochistu s mizivým vlivem na chod událostí".
Na Pepu Řepu nedejte, on jen remcá,což ostatně já taky (ale já to dělám lépe a NEradostněji, masochističtěji a méně selektivně :-)!
23. 04. 2013 | 10:52

Jáchym napsal(a):

Budování státu

Když vám vláda leze krkem
stč prst skrz krk před ÚSTRkem !
23. 04. 2013 | 11:03

Jáchym napsal(a):

Návrh na vizitku:

**********************
* V.Hořejší jméno mé,*
* mám vysoké renomé. *
**********************
23. 04. 2013 | 11:14

Jáchym napsal(a):

(Neumím tu formátovat, ale myslel jsem to upřímně! :-)
23. 04. 2013 | 11:17

buldatra napsal(a):

Papež Jan Pavel II. může být prohlášen za svatého. Vatikánští lékaři mu uznali zázrak
Zesnulý papež Jan Pavel II. by mohl být svatořečen ještě letos. Kolegium vatikánských lékařů mu totiž uznalo "zázrak". Tím byla splněna podmínka kanonického práva pro uznání svatosti. Podle komise šlo o zázračné uzdravení, podrobnosti ale Vatikán zatím nezveřejnil.

Japa se k tomu asi postaví katolicky věřící vědec?
A co na to asi katolík Grygar?
Nejsou voni ti vatikánští lékaři nějací šarlatáni?
23. 04. 2013 | 11:26

Luba napsal(a):

Jako ovčan
bečím, trku
co si počnem
bez ÚSTRku?
23. 04. 2013 | 11:30

Archeopteryx napsal(a):

vaclavhorejsi napsal(a):
"CSSD (a ani by me nemuseli nutit) ;-). A Vy?"

A jak jste, pane profesore, hodnotil výměnu Vašeho (i mého) prezidentského kandidáta ve vedení strany za rychloabsolventa plzeňských práv? Mne (coby bývalého voliče ČSSD) to velmi zklamalo, ale řekl bych, že to je poměrně symptomatické a o dotyčné straně vševypovídající...
23. 04. 2013 | 11:30

Luba napsal(a):

"Japa se k tomu asi postaví katolicky věřící vědec"

Sisyfovská komis jistě brzy zveřejní své prohlášení, a vatikánské vědce ukamenují Bludnými balvany.
23. 04. 2013 | 11:33

jogín napsal(a):

Jako obvykle lid obecný netuší, že se ekonomický výnos vědy realizuje přes vzdělání. Vědci nedělají vynálezy, vědci zjišťují jak věci fungují. Je nutné, aby na univerzitách učili ti nejlepší- a to nejsou funkcionáři, ale lidé, co uspěli ve vědě. A jde o zatraceně tvrdou celosvětovou konkurenci.
23. 04. 2013 | 11:49

Luba napsal(a):

"Jako obvykle lid obecný netuší, že se ekonomický výnos vědy realizuje přes vzdělání"

Přes jaké vzdělání?
Přes formální vzdělání?

Ti Vaši vědci/učitelé zpravidla žehrají na své malé platy, a ani je nenapadne, že by měli něco změnit na svém přístupu ke studentům. A zvýší-li jim platy "jako právoplatný nárok", budou tím jejich (zlo)zvyky petrifikovat.

Jak tedy reformovat vysoké školství? Jedině důrazem na praxi, na získávání lidí praxe, na vyučování praktických dovedností - řemesla vědy a věd - formální vzdělávání je zadarmo drahé.

A ještě si ho platit?
23. 04. 2013 | 12:03

Jáchym napsal(a):

Lubo,
koukám, že jste zase ve formě !
Ale chtěl jsem poděkovat za toho Skinnera !
To jsem neznal,asi jsem ve škole chyběl :-), nadchlo mě to!
Díky !
p.s
Mám léta v bytě volně běhajícího zakrslého králíčka - podobné chování jsem pozoroval - a to ho neměl možnost okoukat od holubů :-).
23. 04. 2013 | 12:10

Pepa Řepa napsal(a):

Luba napsal(a):
ale pan profesor to má posichrovaný i nahóře. U Nejvyššího.
-------------
moudrý člověk, řekl bych.
Potíž je, že jeho duch se občas vydá někam jinam, než je jeho oblast. To je pak malér.
Co Vám, mám povídat.
Jednou jsem se pokoušel vyrobit stůl. Bylo to křivý a vrzalo to, ulítla tomu noha.
Tak je to i s panem Hořejším. To víte ředitelskýmu si nikdo netroufne říct, že to vrže.
Jééé to hezký stolek, pane šiditeli
:-)
23. 04. 2013 | 12:15

buldatra napsal(a):

...Bylo to křivý a vrzalo to, ulítla tomu noha.

Máte talent na výrobu starožitností, pane Pepo..
Nezahazujte ten talent, je to od boha, co by za to mnozí dali.

V některých státech se tím živí spousta lidí.

Nebudu se raději při této příležitosti zmiňovat o Egyptě, páč by se debata mohla přesunout nežádoucím směrem. Jen snad zmíním, že žije tam spousta talentů.
Nicméně, po světě koluje ta výstava s umně zhotoveným Tutanchamónovým pokladem (ovšem vědecky padělaným) a tam by takový starožitný stůl zapadl.
23. 04. 2013 | 12:33

buldatra napsal(a):

Luba napsal(a):
ale pan profesor to má posichrovaný i nahóře. U Nejvyššího.

No, jenom, aby mu to vydrželo, o čemž by se dalo s úspěchem pochybovat.
Sám o kus výše veřejně prohlásil, že volit bude ČSSD.
Tedy sosany, nikoliv zemanovce.
Čímž dost riskuje, páč naxrat boha se nevyplácí.

Jak neprozřetelné.
Netaktické.
Inu, už nám pan ředitel stárne.
23. 04. 2013 | 12:38

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
nadkolego, zrovna přidělávám zrcadlo.
Má dva úchyty.
Zatím jsem u čtvrté díry.
23. 04. 2013 | 12:49

buldatra napsal(a):

Pane Pepo,

i kdyby mělo to zrcadlo třeba patnáct úchytů, vždycky stačí ho jenom tak postavit na zem a opřít o zeď.
A kdo pocítí shlížecí potřebu, může se vohnout.
Enteligent se rád vohne.

Vono, perforovat zeď může mít i fatální následky.
Včera dávali na zoomu filmeček o tornádu, to taky nadělá na baráku škody.
23. 04. 2013 | 12:55

buldatra napsal(a):

PS

v dnešní moderní době lze využít služeb hodinového manžela.
Ten má vrták a perforuje rád a dobře.
23. 04. 2013 | 12:57

Jáchym napsal(a):

Buldatro,
TECHNICKÁ:
Nebyl by pro Pepu Řepu přece jen vhodnější
Hodinový registrovaný partner ?
23. 04. 2013 | 13:07

Jáchym napsal(a):

No a co se týče tornáda:
Pepa Řepa na některých blozích řádí tak, že tornádo je proti němu vlahý zefýr!
23. 04. 2013 | 13:12

Jáchym napsal(a):

Buldatro 12:38,
- že jsem tak smělej - znáte snad nějakého boha, kterého by nenaxral Kalousek?
A pokud ano, zkuste spočítat,kolik má rukou, příp. rohů.
A zeptejte se, zda by nechtěl coby obětinu barel dobrot.
*************************************

Kalousek:

Krutě na mne kalí
má bohyně Kálí.

Nemohu ji objeti
přinesu jí oběti.
********************
23. 04. 2013 | 13:28

Jáchym napsal(a):

Fňuk! Oprava! Á !!!
Pokálel jsem si opus !
*************************

Krutě na mne kálí
má bohyně Kálí.

Nemohu ji objeti
přinesu jí oběti
23. 04. 2013 | 13:35

Jáchym napsal(a):

Kuva, já začínám bejt v oblasti totálního verše fakt dobrej ! Jestli mě nikdo nepochválí, tak to snad udělám sám !
23. 04. 2013 | 13:43

buldatra napsal(a):

Zajímalo by mě, jestli existuje i hodinový exmanžel.
23. 04. 2013 | 13:57

Jáchym napsal(a):

Buldatro,
Hodinový exmanžel je hodinový manžel, kterého propustíte na hodinu.
23. 04. 2013 | 14:00

buldatra napsal(a):

Ve verších se nevyznám.
I když třeba jsou některé nadčasové, dokonce jinotajně předjímající celá desetiletí dopředu sladký reforem čas, ba co víc, čas pilířů:

Na přechodu pro chodce
drtí Tatra důchodce...

...dál je to neslučitelné s kodexem diskutujících.
23. 04. 2013 | 14:01

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
to nevím, ale i my jsme nebyli pozadu.
Měli jsme Anežku Hodinovou.
Pak Spurnou, asi nechtěla být po vůli....
Věda pokročila....místo hodinových máme....vteřinové.
Pak má být populační exploze.
23. 04. 2013 | 14:03

Jáchym napsal(a):

Ad Buldatra 14:01
Nitky zbytečně přetrhané,
ty na to klidně zíráš, Pane ?
23. 04. 2013 | 14:06

Jáchym napsal(a):

Pepa Řepa.
Naopak !

Vteřinové lepidlo místo kondomu - záruka trvalosti vztahu !
23. 04. 2013 | 14:10

Luba napsal(a):

No potěš protěž ...
Pepa nastavuje zrcadlo!

Petrovští rozebrali Petřínským bludiště.
A to skončilo ve frcu v Řepích.

Konvexní zrcadlo je výhodné hlavně pro strádající důchodce. Vyzáblíkova facies Hippocratica v něm vypadá jako od Rubense.
23. 04. 2013 | 14:21

buldatra napsal(a):

Někteří obzvlášť špecifičtí jedinci si přimontovávají zrcadlo na strop nad postel.
Nevím, jestli konkávní nebo konvexní.

To v bludišti na Petříně ještě nemají.
23. 04. 2013 | 14:47

Luba napsal(a):

Nazdar Jáchyme!

Volně naváži/žu:

Kálí si to kalí
po Dé jedničce
uhýbají zdáli
téhle řidičce:

Raději býti objeti
než-li se stát obětí
Kálí,
co si to k nám zdáli
kalí.

Kdo neuhne,
zakalí!

V Podskalí ...
Jóóó, v Podskalí,
ho zabalí.

Tam voraři
s obřadní pompou
do Vltavy vhodí
jeho trup,
tam,
pod Benzíniho pumpou
jako pravý řidič
naposled si zchrup.

"Jóóó, řidič, ten tvrdej chleba má!",
povídal vodič Vodička z Libně.

https://www.youtube.com/watch?v=LcKdTeEklRA
23. 04. 2013 | 14:50

Luba napsal(a):

bultardo,
typ zrcadla dle chuti každého soudruha ...

Detailisti si dají nad postel konvexní, globalisti konkávní.
23. 04. 2013 | 14:53

Jáchym napsal(a):

Poradce pro plánované rodičovství:

1)
Když mu kondom netěsní,
brzy budeš konvexní.

2)
Ne aby tě napadlo
věšet na strop zrcadlo !
23. 04. 2013 | 14:56

Jáchym napsal(a):

Luba.
1)Konkávní X konvexní - podle mého názoru naopak :-)

2)Z bezpečnostních důvodů doporučuji na strop zrcadlo konkávní.

2.1 Při pádu klade vyšší aerodynamický odpor, díky čemuž padá pomaleji.

2.2. Působí na hyždích horního člena kopulujícího páru menší škody i díky lepšímu rozložení tlakových sil v okamžiku decelerace.

(Jdu chvíli plejt zahradu)
23. 04. 2013 | 15:14

Luba napsal(a):

Co kdyby to zrcadlo
někdy z nebes upadlo
při dovádění hýždí
když se vrže, piští?
...

"Joj, to byla rana,"
volá milenka
na toho pána
"Ja som Slovenka!"

"Joj, pán, něpán,
panna, něpanna
dnejskaj buděš
veru dobre
ozbíííjanáá!"

Volá multilingvní zrkadlo
co z nebesských výšin
zrouna hupadlo.
23. 04. 2013 | 15:15

Jáchym napsal(a):

Lubovi:

Mehr Licht !

Dnes od nás múza Poezie
dostává tvrdě na krovky,
Goetheho duše (pokud žije)
nestačí měnit žárovky !
*************************
(Ještě furt pleju,(viz 15:14), ale mám tu v lednici načatej lahváč. Takže tvořte, já to pak doženu !)
23. 04. 2013 | 16:04

Ateista napsal(a):

Jáchym:

Těch načatých lahváčů bude asi hodně, že? Ta vaše intelektuální úroveň tomu opět odpovídá.
Hlídejte se, mozek je citlivý na alkohol, tak aby vám jednou nebyla post mortem verifikována makroskopická atrofie mozku :) Avšak ono je to pak už jedno a ani za života s tím už vlastně nic neuděláte.
Predikuji, že jste stejně dobrý zahradník jako básník.
23. 04. 2013 | 16:23

Luba napsal(a):

Ateisto,
styďte se, Vy závistivče!

Houby víte, co je to pravé umění ...
23. 04. 2013 | 16:28

Jáchym napsal(a):

Ateisto 16:23
od včerejška (21.00) jsem vypil cca tři deci nepasterizovaného Kozla.
Včera jsem se rozšoupl a za den jsem zkonzumoval jednu velkou a jednu malou Plzeň v hospodě s přítelkyní.

Takže se bohužel nemám na co vymlouvat. Nízká úroveň mé poezie koresponduje s obecně nižší úrovní mých kognitivních funkcí. Jsem zdrcen, že se vám to nelíbí.
Rolujte ! Já to dělám taky tak.
P.s. Teď už čtyři deci,musel jsem zapít žal.
************************************
Zahradník jsem ještě horší - proto si mne všichni žádají na pletí : Kam šáhnu, půl roku tráva (ani plevel) neroste.
23. 04. 2013 | 16:41

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
my-papeženci- máme konklávní.
Stojí, dle Vaší rady, uvidím, co to večer udělá.Jestli se někdo ohne. Zatím k němu chodí pes a hledá kamaráda. Tak nízko ještě nebylo.
23. 04. 2013 | 16:50

Pes napsal(a):

Skvělý titulek. A co třeba: co dělat, aby se tu dařilo normálním LIDEM?!
23. 04. 2013 | 16:55

Ateista napsal(a):

Luba:

Umění nepochází od slovesa "umět" v tom smyslu, jak by to mohla chápat většina. Za umění je např. považována i mechanicky poškozená plechovka od piva, halda písku nebo třeba cákanec barvy na zdi. Pokud tomu říkáte umění a pokud považujete za umění i vaše infantilní rýmovačky, prosím, vyvracet vám to nebudu. Literární noviny možná ty vaše verše otisknou...

Jáchym:

Opět si z toho děláte legraci, ale vámi uváděné množství vypitého alkoholu nelze považovat za bezpečnou dávku. V našich zeměpisných šířkách se pije velmi hodně a je to považováno za něco normálního a společensky únosného. Z tohoto hlediska se asi musíte tomu mému varování smát.
23. 04. 2013 | 16:58

Jáchym napsal(a):

Pepa Řepa:
Konkávní zrcadlo se stane konklávním poté, co jej zalije láva:
Tudíž máte docela obyčejné, rovinné, jako my, prostí postrestituční ekumenisté - misoDukové.

Nás nenachytáte.
To máte z Pompejí?
23. 04. 2013 | 17:02

Drzá zrzka napsal(a):

Jak pomoci vědě? Nedělat z pomoci vědu. :-)
23. 04. 2013 | 17:06

eko-amater napsal(a):

Jiří V napsal(a):Je teoretický a aplikovaný výzkum. Teoretický- vědci si hrají, patlama patlama i patlama, buřty v kotli, pokud vůbec, vybádají něco co se v praxi nikdy nezaplatí.ebo to musí převzít další a dotvořit do použitelné polohy.

Vubec nechapete vyznam zakladniho vyzkumu. Nemusi na nej ihned navazovat proddej nejakych vyrobku, a presto muze byt smysluplny. Staci, kdyz se treba vyrazne urychli metoda nejakeho vypoctu, nebo objevi novy jev, o jehoz aplikaci se ani nemusi vedet. Objevy kvantove mechaniky, relativity, existence radioveho pole ci teorie pevnych latek byly ciste vysledky zakladniho vyzkumu, a prece by bez nich neexistovalo radio, tv, mikrovlnka, navigace... Jestli si myslite, ze lze vynechat zakladni byzkum a docilit novych technologii jen s pomoci naplanovaneho aplikovaneho vyzkumu, tak jste naivni.
23. 04. 2013 | 17:47

eko-amater napsal(a):

Ateista -
Nedavno jste na blogu prof. Horejsiho mel na me nasledujici reakci:

Ateista napsal(a): eko-amater: 

Tomu se říká, nezlobte se na mě, blátivé myšlení. 
Matematika patří mezi tu nejexaktnější vědu, axiomů je několik málo, rozhodně jich nejsou miliony. To prostě není pravda. 
Axiomy jako takové jsou skutečně přijímány bez důkazu v matematickém slova smyslu, ovšem jsou prokázány "nepřímo". V žádném případě se tedy nejedná o nějakou víru. 

Dále viz vaše: "Prázdná množina je něco, co nic neobsahuje, ale přece jenom je to už něco, protože tomu věříme" 

To prostě není pravda. Naúpsal jste, nezlobte se na mě, naprostý blud. 
Přečtěte si nějakou knihu určenou pro laickou veřejnost např. od prof. P. Vopěnky.17. 02. 2013 | 18:42
Co se tyce blativeho mysleni, tak pokud to znamena, ze nejsem technokrat (jako Vy), pak diky za kompliment.

Vopenku jsem sice necetl, ale vystudoval jsem MFF UK a naucil jsem se ridit se vlastnim rozumem. A vim, ze pri kazde nove definici se dopoustime toho, ze musime verit, ze ta definice dava smysl.

A jestete jednou musim zopakovat, ze jsme si nerozumeli v terminologii. Nemyslel jsem prazdnou mnozinu, ale obecmy pojem viry. Kdyz rikate, ze se axiomy dokazuji neprimo, tak v podstate jinymi slovy se mnou souhlasite, ze je proste prijimame na principu viry, prestoze to slovo Vam jde proti srsti.

Abych to shrnul: Vy jste zkratka hluboce verici ateista a parafoxne odmitate filosofickou dislusi o smyslu zivota a sveta, nebo ji aspon radikalne zjednodusujete na "ma dati - dal".
23. 04. 2013 | 18:41

Luba napsal(a):

Ateisto,
založte si klub náročného čtenáře a choďte si tam, škarohlíde.
Možná tam nebudete osamocen. A kdyby náhodou né, a nevyšlo to, budete tam sám se sebou, tedy v té nejlepší společnosti.
23. 04. 2013 | 18:52

Jáchym napsal(a):

Lubo 18:52,
představte si, že by byl Ateista šéfem knihovny a nedejpánbu se mu dostal do takový ruky Ch.Morgenstern...

Proti němu jsme takoví socrealističtí Pavkové Kohouti,oblíbení citovanci Pepy Řepy.

Myslíte, že bychom si ho udobřili, kdybychom tu vystřihli nějakou Safírovou studánku, abychom byli originální, srozumitelní, intelektuálně nároční,filozoficky hlubocí - a přitom tradicionalisté?
23. 04. 2013 | 19:46

elix napsal(a):

Mám takový malý nápad. Zavedl bych, že za každý v knize napsaný a nebo při výuce předkládaný blud, by se odebíraly vědecké tituly z přírodních a technických věd.
23. 04. 2013 | 20:48

Miroslav Pivoda napsal(a):

Hořejšímu je třeba zakázat veřejné projevy, aby neškodil vědě. Aby jste získali představy o vědecké úrovni imunologa Hořejšího, porovnejte si, prosím tyto dva články:

1. Karel Schwarzenberg věří šarlatánské metodě homeopatie
Václav Hořejší 17. 01. 2013
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=18787&from=0#nucleus_cf

2. Kvantová teorie homeopatie: už víme, jak „voda“ léčí
1. 4. 2013 | MARTIN TŮMA | VĚDA
http://vtm.e15.cz/kvantova-teorie-homeopatie-uz-vime-jak-voda-leci
23. 04. 2013 | 20:57

Jáchym napsal(a):

M.Pivoda 20:57
Chlape nešťastná,
podívejte se na datum toho článku !
To je stará tradice VaTM, vyvádět čtenáře Aprílem !

Ale nic si z toho nedělejte - mezi mé husarské kousky z mládí patří, že jsem přesvědčil dvě studentky fyziky, že zvuk je lehčí než vzduch a proto stoupá vzhůru...

Nicméně - moc jsem se nasmál, tohle se jim fakt povedlo.
Nádherná mystifikace.

Schrödingerova kočka by díky takovému homeopatiku nejen nechcíplopřežila, ale okotila by se.
***********************************
23. 04. 2013 | 21:26

Viola napsal(a):

Miroslave Pivodo

VTM.cz vám přeje pěkné Velikonoce 1. dubna.

Takže se kroťte.
23. 04. 2013 | 22:44

JK napsal(a):

Problémem české vědy je naprosto zrůdná korupce! Poděďování míst, kdy významný bolševik namastí titul poslednímu studentovi a ten se pak stane vedoucím. Stojí to stovky miliónů a k ničemu to nevede. Na jedné pozici můžete brát 17 až 120 tisíc, záleží jen na kamarádenčoftech.
Čímsi odkazujícím k předchzímu rajchu jsou astronomické platy vědců ze západu, opět o řád nad etnickými Čechy. mnohdy není požadována ani vysoká škola, stačí anglické engineer (tedy průmyslovák).
23. 04. 2013 | 23:04

Pavel Rychetsky napsal(a):

Re: vaclavhorejsi

"CSSD (a ani by me nemuseli nutit) ;-). A Vy?"

Ja bych si nechal poradit od profesionalu, tedy od p. Pehe. Je politolog, a tedy znaly, prisne objektivni a nezavisly. Mozna by mi poradil neco od Klause, treba SSO.
24. 04. 2013 | 04:34

Riko napsal(a):

Kecy nikomu nikdy nic neprinesly a ve vede uz vubec ne. Pro zacatek by stacilo, kdyby stat daval z rozpoct na Vedu a vyzkum aspon to co v minulych letech nasliboval.
24. 04. 2013 | 07:37

buldatra napsal(a):

Neobyčejný úspěch vědců z divutvorné země posypové soli, čokolád bez kakaa, mletého masa z předemřelého živočišstva a jiných gurmánských specialit:

http://www.novinky.cz/veda-skoly/299976-vedci-zdokonalili-slepici-vejce.html

Profesor Hořejší i s celým svým výzkumákem může jen tiše závidět s pokleslou bradou.

Dle horoskopu a karet (karty nelžou) je jasné, že v krátké době je na spadnutí zásadní objev homeopatického vejce, jehož výzkumem se výše uvedení vajíčkoví výzkumníci ve svých laboratořích zabývají (z jejich dílny pochází nejspíš i ta bezkakaová čokoláda, která je levnější, než veškerá čokoláda od konkurence).

Homeopatické vejce bude levnější, než obyčejné normalizované EUvejce.
Plánuje se masový vývoz do Číny a Česka.
24. 04. 2013 | 10:42

Milo napsal(a):

Myslím že na popularitu vědy v Česku má vliv i národní charakter.Tady jsou populárnější emoce,stačí se dívat na televizi.Dokola stále se opakují herci,zpěváci baviči.a pak ještě sportovce.Lidé vědy,lidé keří něco znají,takové tam vidíte jen velmi zřídka.Takoví u nás neletí.To také určuje popularitu.
24. 04. 2013 | 10:46

Neakademik napsal(a):

Tak by mě zajímalo, jak mohl pobývat v 80. letech v USA. Nic divného na tom není, nejspíš to byl nějaký velký přítel komoušů. Teď je ale velký přítel demokracie.
24. 04. 2013 | 11:30

Ateista napsal(a):

Já dokončuji ještě nějakou prezentaci na přednášku a přišel jsem sem pouze na chvilku, ale na některé komentáře prostě nemohu nereagovat, neboť mě poněkud iritují.
Eko-amatér:

Já netuším, co jste studoval, ale pokud opravdu MFF UK, pak jste si toho moc neodnesl.

Napsal jste: "A vim, ze pri kazde nove definici se dopoustime toho, ze musime verit, ze ta definice dava smysl."

Definice je pouze definice, definice se nedokazuje, není to ani potřeba. Viděl jste někdy skripta na MFF? Jsou psána stylem. Definice, věta, důkaz. Definicí přece něco definujeme, např. že při splnění určitých podmínek je matice ortogonální. Matici pojmenováváme jako matici, ortogonálnost ortogonálnost. Pokud bych místo matice používal odlišné terminologie, nic se nezmění, např. místo matice "rohlík". Bude to infantilní, ale prostě bych použil tuto terminologii.
Všechny věty se dokazují, tak taky nemusíte ničemu věřit, tam si to všechno ověříte.
Co vám vadí na těch definicích a proč si myslíte, že tam musíte něčemu věřit?
Axiomů je jen velmi málo a v podstatě je to tvrzení deduktivní teorie přijaté bez důkazu.
Vlastní rozum mnohdy selhává, ne většinou v běžných životních situacích, ale právě ve vědě, např. nemůžete v praxi ověřený zdravý rozum aplikovat na mechanismy mikrosvěta, kde fungují zákony kvantové mechaniky. To prostě nejde a tady děláte zásadní chybu.

Studoval jste matematiku na MFF? Pokud ano, pak jste musel absolvovat teorii množin, studovat knihu od P. Vopěnky jste nemusel, ale knihu, resp. skripta od jiného autora s identickým obsahem evidentně ano....

dále jste napsal toto: "Vy jste zkratka hluboce verici ateista a parafoxne odmitate filosofickou dislusi o smyslu zivota a sveta, nebo ji aspon radikalne zjednodusujete na "ma dati - dal". "

Zde jste se uchýlil k naprostým hloupostem.
Zdůvodňuji to takto:
a) ateista je ateista (význam tohoto slova jsem již kdysi jednou pod blogem prof. Hořejšího vysvětloval), ateista nemůže být hluboce věřící a v podstatě takový výrok , taková věta ani nedává smysl. Tuto frázi používají věřící, jsou - li v koncích a chtějí křečovitě ukázat, že jsme vlastně všichni na jedné lodi ... Podobné je to třeba s Turínským plátnem, zcela bez jakýchkoliv pochybností není toto plátno staré cca 2000 let a věřící zoufale dělají všechno možné, jen aby tohle plátno spojovali s Ježíšem.
b) žádný prokazatelný smysl života neexistuje, pro každého to znamená něco jiného, netřeba nad tím diskutovat - nikam to nevede a ani to nemůže vést k nějakému smysluplnému závěru. Co považují já osobně za smysl života jsem napsal pod posledním blogem prof. Hořejšího.

Závěrečná poznámka:
Prof. Petr Vopěnka se před několika lety dopustil v nějakém rozhovoru excesu za který byl i kritizován prof. Hořejším, to nic ovšem nemění na významu a pravdivosti jeho práce v oblasti matematiky.

Luba:

Být náročný není nic špatného. Pokud se chcete utápět v těch vašich rýmovačkách, je to čistě a jen vaše věc a jste - li na to ještě hrdá, tak je mi vás líto.
25. 04. 2013 | 01:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy