Hořejší: Věda má v české společnosti až překvapivě vysoké renomé

22. 04. 2013 | 15:45
Přečteno 6980 krát
Pozvánka na dubnové Interpelace. Téma: Věda hledá budoucnost

Co si představíte, když se řekne současná česká věda? Jaké má u nás postavení? Odpovídá jejímu významu a výsledkům? Jak se k ní chová stát, jakou má koncepci její podpory? Je v ní málo, či hodně peněz? A jakou roli v tom všem hrají samotní vědci?

O tom si bude nadcházející čtvrtek povídat Tomáše Sedláček se svými hosty, profesory Václavem Hořejším a Zdeňkem Strakošem, a šéfredaktorem rozhlasového Meteoru Markem Janáčem. A vy můžete být u toho.

Aktuálně.cz a Nová scéna ND si vás opět dovolují pozvat na pravidelné divadelní Interpelace, diskusní setkání nad zajímavými tématy a se zajímavými lidmi.

Téma dubnového setkání – Věda hledá budoucnost - volně navazuje na první letošní Interpelace s podtitulem Česko hledá budoucnost (záznam najdete ZDE) a druhé Kultura hledá budoucnost.

Sejdeme se tradičně ve foyer Nové scény ND a to ve čtvrtek 25. dubna v 17 hodin.

Počet míst k sezení je omezen na necelou stovku míst. Tomu, kdo si chce sednout, doporučujeme předchozí rezervaci. „Rezervační“ vstupenku si můžete zdarma vyzvednout v pokladně Nové scény ND. K mání jsou ode dneška, tedy od pondělí 22. 4.

Ostatní zveme ke sledování online přenosu čtvrtečních Interpelací zde na Aktuálně.cz (25. dubna od 17 hodin).

Své komentáře a případné otázky můžete psát již nyní do debaty pod tímto článkem. Zprostředkujeme jejich přenos na Novou scénu ND (nemůžeme ale zajistit, že na ně bude někdo reagovat, popř. že se všechny otázky dočkají odpovědi). Publikovat lze jen texty, které mají maximálně 140 znaků (jen pro srovnání: běžná SMS jich má 160), protože Twitter, který k tomuto účelu využíváme, jich více napsat neumožňuje.
****

Všem hostům jsem položil čtyři stejné otázky týkající se tématu. První zaslal své odpovědi profesor Václav Hořejší, kterého většině zdejších čtenářů není třeba nijak zvlášť představovat, protože tu má svůj blog.

Takže jen několik základních informací:

Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky.

Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. V roce 1977 tam obhájil kandidátskou práci.

V letech 1985-86 a 1988 pracoval na Harvardově universitě. Od roku 1977 působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v oboru molekulární imunologie.

V tuzemsku je nejcitovanějším českým vědcem v oboru molekulární biologie


Jak vnímáte postavení vědy v české společnosti? Odpovídá výsledkům, které vykazuje, či renomé, které má v zahraničí?

Velmi mě těší, že věda má v české společnosti až překvapivě vysoké renomé, jak plyne opakovaně z řady průzkumů veřejného mínění. Je tomu tak navzdory velkému rozmachu popularity různých pavědeckých a šarlatánských směrů; zdá se, že většina naší společnosti si uchovává zdravý rozum a chápe, jaký význam má věda pro naši současnost i budoucnost.

Česká věda až na naprosto ojedinělé výjimky nedosahuje úrovně světové špičky. Lze ale poctivě říci, že v ní působí hodně týmů, které jsou přinejmenším na úrovni velmi slušného průměru nejvyspělejších zemí. Většina českých vědců bez problémů spolupracuje s kvalitními zahraničními partnery jako rovný s rovným. To, že za světovou špičkou zaostáváme, má jasné důvody; kdyby tomu bylo jinak, byl by to zázrak. Důvody, pro které jsme postupně stále více zaostávali před rokem 1989, asi není třeba příliš rozvádět. V následujících devadesátých letech byla věda zoufale podfinancována; vrcholní politici se netajili tím, že podle nich společnost vědu v podstatě nepotřebuje, a o její financování by se měla postarat, pokud to uzná za vhodné, pověstná neviditelná ruka trhu. V té době česká věda v podstatě bojovala o holé přežití. Situace se začala výrazně měnit po nástupu vlády ČSSD v roce 1998; nejprve se zásadně změnila rétorika politiků, brzy na to se začalo zlepšovat financování. Ve „zlatých letech“ 2000 – 2009 státní financování vědy (resp. výzkumu a vývoje, jak zní oficiální termín) každoročně narůstalo o 10%, takže někdy kolem roku 2005 začala být situace (mzdy, vybavení, provozní prostředky) alespoň někde docela dobrá, téměř srovnatelná s chudšími západoevropskými zeměmi. Potom ovšem přišla ekonomická krize, která v kombinaci s pravicovými vládami způsobila opět problémy. To není situace, ve které bychom mohli úspěšně dohánět světovou špičku...

Má stát odpovídající koncepci podpory vědy? A pokud ne, jak by se měla změnit?

Stát evidentně nemá v této oblasti žádnou koncepci. Ale on bohužel nemá žádnou koncepci ani ve většině ostatních zásadních oblastí života společnosti. Jakousi koncepcí (bohužel zhoubnou) se stále více stává státní podpora průmyslového vývoje a inovací (resp. toho, co se za ně vydává) v soukromých firmách. To odčerpává prostředky nutné pro podporu špičkového základního výzkumu, ze kterého jedině mohou posléze vzejít skutečně cenné aplikace s velkou ekonomickou návratností. Příznačné je, že se neustále vrací snahy o zpochybnění nebo alespoň oslabení klíčové instituce naší vědy, Akademie věd. Koncepce podpory vědy by měla být jednoduchá – účinně se soustředit na podporu světově špičkového základního výzkumu. To ostatní už přijde samo, tak jako jinde ve světě. Pevně doufám, že se situace změní po volbách v příštím roce...

Existuje ovšem další problém – stav našeho průmyslu, který má z větší části charakter „montoven“ bez skutečného zájmu o aplikovatelné vědecké výsledky. Zahraniční vlastníci většiny našich podniků mají svá výzkumná a vývojová oddělení u sebe doma, což není příznivé pro spolupráci s českými výzkumníky.

Jak z Vašeho pohledu fungují tuzemské grantové agentury financované z veřejných peněz?

Několik let jsem působil v jednom z hodnotících panelů GAČR. Myslím, že tato agentura funguje v podstatě dobře, hodnocení grantových přihlášek je náročné a objektivní. Bohužel se tam vyskytují opakovaně problémy byrokratického charakteru (bezohledné vyřazování přihlášek z malicherných formálních důvodů) a technické problémy (kolabování online aplikací). Za to nese zodpovědnost vedení této instituce, které by podle mého názoru mělo být změněno (zvláště na samém vrcholu). Hlavním problémem GAČR je ovšem nedostatek peněz. Nedostane se potom i na mnoho skutečně kvalitních projektů.

Ještě kvalitněji dlouhá léta fungovala Grantová agentura AV ČR. Ta byla ovšem zrušena v rámci někdejších plánů na zrušení všech resortních agentur a posílení GAČR; ostatní resortní grantové agentury ovšem nakonec zůstaly a podle mého názoru mají výrazně nižší úroveň než GAČR nebo někdejší GA AVČR.

Samostatnou kapitolou je Technologická agentura. Podle mého názoru byl její vznik hrubou chybou, protože je to především nástroj pro velmi problematickou podporu průmyslového vývoje a inovací v soukromých firmách z veřejných prostředků. Podobně, resp. ještě hůře, fungují i programy Ministerstva průmyslu a obchodu, které často financují neuvěřitelné věci.

Proč čeští vědci nedosahují třeba na granty Evropské vyzkumné rady?

Jsem už několik let členem jednoho z „bruselských“ hodnotitelských panelů posuzujících grantové návrhy v tomto nejprestižnějším evropském programu - European Research Council (ERC). V této soutěži uspějí jen naprosto špičkoví badatelé zralého věku, kteří u nás až na naprosté výjimky nejsou. Důvody, proč tomu tak je, jsem uvedl už výše – vzhledem k podmínkám, ve kterých se naše věda nacházela v posledních desetiletích tomu nemůže být jinak. Ostatně jsem o tom podrobněji psal v článku reagujícím na úvahu kolegy Strakoše.

Trochu jiná je situace u mladé generace – tam je šance na úspěch v soutěži o juniorské granty ERC vyšší a doufám, že úspěšnost bude vzrůstat. Podmínkou i zde ovšem je, aby skončila současná situace, kdy se podpora výzkumu už několik let každoročně zhoršuje.

Samostatnou kapitolou jsou mnohostranné projekty tzv. rámcových programů EC. Ty jsou administrativně velmi náročné; podle mého názoru jsou tyto programy v podstatě pochybené – podporují nepřirozeně velké, do značné míry uměle vytvářené a tudíž formální „spolupráce“, ve kterých se např. dbá na „vyváženost“ co do zapojení různých evropských zemí. Řada českých výzkumných týmů je do takových rozsáhlých výzkumných konsorcií zapojena, ale byrokratická náročnost lidi odrazuje. Podle mého názoru by si Evropská komise měla vzít příklad z mnohem efektivnějších nadací jako Howard Hughes Medical Institute nebo Wellcome Trust, které distribuují spousty peněz na základě mnohem jednodušších aplikací a kde jediným kritériem je vědecká kvalita (podobně jako u grantů ERC). Financování takovýchto standardních grantů ERC by podle mého názoru mělo být výrazně posíleno na úkor oněch obludně komplikovaných dvacetičlenných konsorcií; pak by se určitě dostalo i na více českých badatelů, kteří jsou třeba jen těsně pod tou hranicí naprosté evropské špičky.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy