Zaměstnancům mzdy férové, nikoliv jen minimální!

31. 07. 2013 | 10:17
Přečteno 13574 krát
V současné době se opět na malou chvíli vrátila na scénu bitva o minimální mzdy v České republice. Zatímco v minulosti se jednalo o nelítostný boj odborářů se zaměstnavateli, nyní vše probíhá celkem v klidu, zaměstnavatelé dokonce nyní mlčí, jen zarytí zastánci dřevního kapitalismu bez jakýchkoliv regulaci hovoří o potřebě jejího zrušení. Jaká by měla vlastně minimální mzda být a je vůbec potřeba?

Vyšší mzdy musí být výsledkem růstu produktivity práce

Produktivitou práce rozumíme obecně množství produkce zhotovené jedním pracovníkem za jednotku času. Růst produktivity práce vede k úspoře vynakládané práce i úspoře mzdových nákladů. A tyto uspořené náklady pak lze využít na zvýšení mezd a současně udržení konkurenceschopnosti podniku na trhu práce. Umělé zvyšování mezd nad úroveň růstu produktivity práce pak zcela logicky může vést ke snížení konkurenceschopnosti.

Jinými slovy, argumenty zastánců dřevního kapitalismu bez jakýchkoliv regulací, že minimální mzda vždy snižuje konkurenceschopnost, jsou jednoduše falešné, neboť minimální mzda není totéž jako mzda průměrná a je to o něco složitější.

Česko je v růstu produktivity práce nadprůměrné

Růst produktivity práce v České republice činil v letech 2004 – 2008, tj. před recesí cca 5% ročně, až do roku 2009 byl tento růst produktivity práce vždy vyšší než růst průměrného výdělku. Podotýkám průměrného výdělku, nikoliv minimální mzdy!

Konkurenceschopnost celé ekonomiky přes růst minimální mzdy dynamicky rostla, z nových zemí EU jsme zaostávali jen za Slovenskem. Po roce 2009 dochází i nadále k růstu produktivity práce, mzdy však víceméně stagnují a v roce 2012 došlo dokonce k poklesu průměrné mzdy.

Přestože průměrné mzdy již klesají, státním zaměstnancům se sebralo plošně 10% a zisky firem obecně rostou, konkurenceschopnost české ekonomiky se i nadále dramaticky propadá. Další důkaz pro dřevní kapitalisty o tom, že minimální mzda nemá přímý a už vůbec ne zásadní vliv na konkurenceschopnost. Tato ideologická diskuze byla jen cíleným matením veřejnosti, vyvoláváním strachu, aby se zaměstnanci a odboráři spokojili se stávajícím status quo.

Rizika zvýšení minimální mzdy

Jednou z největších slabin české ekonomiky je rigidní trh práce, především práce na nižších platových hladinách, ale také nepružnost Zákoníku práce, který lidem paradoxně stále spíše škodí než pomáhá, ochranné prvky ZP se dlouhodobě obrací v neprospěch zaměstnanců. Řada zaměstnavatelů má nyní potíže najít zaměstnance ochotné pracovat na relativně méně atraktivních pracovních místech za nižší mzdy. Celá ekonomika tím trpí, neboť méně lidí je zaměstnaných, do země přichází méně investic a ekonomický růst se proměnil v ekonomický propad. Zaměstnavatelé v provozech s velmi nízkou produktivitou práce najímají levnější agenturní pracovníky z Mongolska, Vietnamu, Bulharska a dalších zemí. To je však jen přesouvání židlí dozadu na potápějícím se Titanicu a tyto továrny buď tato místa postupně stejně zruší, ať už díky vyšší míře automatizace a náhradě ručních operací automaty, nebo prostě tyto výroby dříve či později přesune do levnějších destinací. Vliv minimální mzdy je tak ve srovnání s vlivem automatizace a výrazně nižšími náklady, např. v Rumunsku či Bulharsku, naprosto zanedbatelný.

V některých provozech může zvýšení minimální mzdy urychlit rozhodnutí managementu o přesunu výroby jinam (to bude rána především pro Bulhary a Rumuny u nás pracující jako novodobí nevolníci u různých agentur práce), nicméně u skutečně schopných manažerů naopak posílí rozhodnutí o nutnosti zvýšení produktivity práce a investic do modernizace provozů. Efekt tedy není jednoznačný, ale z dlouhodobého hlediska povede zvýšení minimální mzdy spíše k posílení konkurenceschopnosti, neboť nepřímo podpoří růst produktivity práce.

Jaká je možná výše minimální mzdy v roce 2013

V roce 1999 činila výše minimální mzdy 41% průměrné mzdy a ekonomika v následujících letech rostla nejvyšším tempem v historii ČR, a to i přes toto zvýšení minimální mzdy. V červenci 2013 činila minimální mzda 33% průměrné mzdy, po zvýšení na 8.500 pak činí minimální mzda jen 35% průměrné mzdy v ČR, tedy stále poměrově výrazně pod hranicí z roku 1999.

S ohledem na reálný růst produktivity práce by mohla minimální mzda dosahovat v roce 2012 i částky vyšší než 10.000 Kč, pořád by celková průměrná mzda v zemi nepřekročila dosažený růst produktivity práce a nenarušila by se základní ekonomická logika.
Jen by se zvýšil tlak na produktivitu v řadě továren, což by vedlo k negativním dopadům na zaměstnanost, především u agenturních pracovníků v manuálních provozech, částečně u OSVČ, kteří platí jen povinnou část minimální mzdy a zbytek mezd nelegálně na ruku. S ohledem na současný pokles ekonomiky je tak stále teoreticky možné vrátit se k hranici 41% průměrné mzdy, která byla v ČR v roce 1999, a to k dnešnímu datu činí minimální mzdu ve výši 9.865 Kč / měsíčně. Na průměrnou mzdu to nebude mít zásadní vliv a celkový růst průměrné i minimální mzdy bude stále pod úrovní růstu produktivity práce.

Minimální mzda není příliš o ekonomice, je to především o pravidlech Fair Play!

Zvýšení minimální mzdy se týká přibližně 120.000 zaměstnanců v České republice, a to není zrovna málo. Ziskovost českých podniků již dávno není ve srovnání s Evropou podprůměrná, je tedy zjevné, že dlouhodobě dochází ke zneužívání současné ekonomické recese a vysoké nezaměstnanosti k umělému udržování velmi nízkých mezd, nejen mzdy minimální. To je hlavní důvod, proč se minimální mzda nezvyšovala. Navíc (nejen) průmyslové lobby se moc do modernizace podniků nechce, stojí to peníze a je to také o riziku přijmout nesprávné rozhodnutí, navíc z okamžitých zisků plynou přeci tučné roční bonusy. Vláda ekonomice naprosto nerozumí, k institutu minimální mzdy přistupovala pouze ideologicky ve smyslu dřevního kapitalismu bez jakýchkoliv regulací, výkřiky o snižování konkurenceschopnosti z úst lidí, kteří zcela ztratili kontakt s reálným životem. Rovněž nová vláda stanovením minimální mzdy na 8.500 opět ukazuje svou naprostou neschopnost pochopit skutečný význam minimální mzdy pro sociální soudržnost společnosti a tedy nutnost zakotvit tento institut do celkového rámce vývoje ekonomiky a rovněž, či spíše především do podpory nezbytné mezilidské solidarity a snížení sociálního napětí.

Faktorů týkajících se dopadů zvýšení minimální mzdy je celá řada a není zde prostor pro rozpis všech scénářů a variant, růst minimální mzdy v souladu s růstem produktivity práce je tak skutečně o neekonomickém rozhodnutí, tedy především o lidské slušnosti a pravidlech férovosti. Institut minimální mzdy je masově zneužíván ze strany řady menších zaměstnavatelů a vytváří černý trh práce, kdy se část mezd nad rámec minimální mzdy vyplácí bez dokladů na ruku. Zaměstnanci v restauracích, brigádníci v hotelích, v lese i tisíce dělníků na stavbách, prostě několik set tisíc lidí v této zemi je zcela mimo ochranu státu před zneužíváním v situaci, kdy jinou práci v regionech s vysokou nezaměstnaností nelze sehnat.

Slušné podnikání vyžaduje i slušnou hru fair play, stejně jako ve sportu, stejná pravidla pro všechny hráče na trhu. Nyní je proto nejvyšší čas začít konečně investovat část relativně málo zdaněných zisků do modernizace provozů a razantního zvýšení produktivity práce, umožnit zaměstnancům podílet se na těchto ziscích v podobě vyšších mezd a zapojit je do dalšího rozvoje firem. Již Tomáš Baťa razil heslo „spokojený zaměstnanec vytváří vyšší zisk“, je tedy v zájmu podnikatelů a manažerů mít dobře placené zaměstnance. Ostatně není bez zajímavosti, že zákon o minimální mzdě se i v USA nazývá „Fair Minimum Wage Act of 2009″, tedy Zákon o férové minimální mzdě, a jen málokdo by snad považoval USA za ráj socialistů.

Další vývoj minimální mzdy by mohl určoval svobodný trh s jasnými a vymahatelnými pravidly a nezbytnou ochranou svobody a důstojnosti občanů před dřevním kapitalismem bez faktických regulací, který z cca 120.000 občanů udělal nevolníky pod hranicí bídy či v řadě regionů ještě hůře, neregulovaný dřevní kapitalismus s podseknutou minimální mzdou vytvořil desítky tisíc demotivovaných nezaměstnaných na sociálních dávkách, statisíce nevolníků vyplácených z velké části na ruku bez nároku na slušnou nemocenskou nebo důstojné budoucí důchody.

Minimální mzda je tak především ochranou svobody občana, aby se mohl rozhodovat svobodně o přijetí důstojného zaměstnání na svobodném trhu práce s jasnými a vymahatelnými pravidly, aby přestal být obětí vydírání či odírání, ať už velkých nebo malých, bohatých či chudých.

Volby typu, když se ti to nelíbí, tak běž pracovat jinam či snad na Úřad práce, nejsou volbou svobodnou, ale vynucenou a bohužel volbou často nemožnou! A dokud nemají lidé možnost volby svobodné, pak nutně potřebují institut férové minimální mzdy.
Transformace postkomunistické společnosti se prostě nepovedla, je potřeba si to konečně přiznat a začít znovu, s jasnými a vymahatelnými pravidly hry a k nim patří i to, že slušnost není slabost!

Krásné léto všem ;-)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

to the author napsal(a):

Zkuste si žít s rodinou za 15.000 v libovolném českém městě.
Budete psát jinak.
Co vlastně vůbec HMATATELNÉHO děláte?
31. 07. 2013 | 10:24

Filuta napsal(a):

Ani se nedivím, že se jim zaměstnanci za 8 tis.hrubého do práce nehrnou.
Za osmihodinovou fyzickou práci je to s ohledem na ceny energií ,služeb a zboží dost málo, nemyslíte?
Pokud zaměstnanec ze své mzdy nepoplatí ani základní životní potřeby, nechť si zaměstnavatel takovou práci strčí někam, nepomáhá to ničemu (leda jeho osobnímu obohacení).
31. 07. 2013 | 10:27

evix napsal(a):

Autore, ten zlatý padák panu Žaludovi se povedl, co....A kolik bral měsíčně???
U nás jezdí motoráky staré 50 let, do práce se s ním nedostanete, ne že by nejezdily, ale nějaký inteligent Jízdní neřády upravil tak, že by jste takovým vlakem dojel do práce 15 minut po začátku směny......
31. 07. 2013 | 10:35

Ládik!!! napsal(a):

Dostat cenu hejtmana MS kraje, to je taková značka, jako by mě pochcal pes. Snad jste to zahodil.
31. 07. 2013 | 10:37

modrý edvard napsal(a):

Domnívám se, že článek neřeší podstatu problému: po zvýšení minimální mzdy dostanou stávající zaměstnanci přidáno nebo budou vyhozeni?
Argument s růstem produktivity práce není zcela košer. Měl by se zkoumat růst produktivity práce na místech s minimální mzdou.
31. 07. 2013 | 10:40

Joe Ratata napsal(a):

Minimální mzda je zločin na podnikatelích.Nechte to na zaměstnavateli a zaměstnanci,ať si mzdu dohodnou jako rovný s rovným.Neviditelná ruka trhu vyřeší vše.
To netvrdím já,ale největší ekonom všech dob,mnohonásobný profesor Václav Klaus,autor ekonomické transformace,která celému světu ukázala,jak se to dělat nemá.
31. 07. 2013 | 10:48

neo napsal(a):

modrý edvard:
to je první problém. Druhý je, jak přidání na minimální mzdě ovlivní mzdy jiných.

Bude mzda krácena či ponechána administrativním pracovníkům, vedoucím pracovníkům, managementu aj?
31. 07. 2013 | 10:54

born65 napsal(a):

Lidí, kteří vědí, o čem je PRÁCE, a zároveň nejsou tupí sobci (jsou tedy schopni empatie) nebude na téhle debatní platformě nikdy dost. Beru proto Váš příspěvek jako celkem podnětné (znovu)otevření debaty nad jedním z palčivých problémů ve vztahu zaměstnavatel/zaměstnanec. Zvláště odstavec pod nadpisem "Minimální mzda není příliš o ekonomice..." je výborný!
Bylo by dobré příště řešit i téma zkrácených úvazků a důvodům, proč se jim u nás (anciáša tvojho!), pořád nedaří, odvodům zaměstnavatele, švarcsystému, OSVČ atd.
31. 07. 2013 | 10:56

kelt napsal(a):

ČR co se týče PP z HDP je zhruba na úrovni 72-75% průměru EU.
Co se týče průměrné mzdy tak se se pohybuje zhruba na úrovni 50%.
Cena práce se pohybuje cca na úrovni 33% průměru EU.
Tento stav je výsledkem politiky vlád "pravice",jak já tvrdím ekonomicky negramotných ideologů.
Vše co činily tyto vlády pro růst konkurence schopnosti ČR/která se nekoná a klesáme soustavně žebříčkem dolů/se ukázalo jako nefunkční ideologie-t.j.soustavný tlak na snižování mezd a ceny práce,včetně autorem kritizované minimální mzdy.
Je tedy na místě zásadní otázka:
POKUD by se mzdy v ČR a cena práce odvíjela v korelaci s PP,měla by ČR tak zásadní problémy s financováním veřejných služeb a enormním růstem státního dluhu?
Jsem přesvědčen,že ne.
Dá se dovodit,že by se snížil transfer stovek miliard Kč zahraničním majitelům tuzemských firem.
To by ale zas tak nebolelo.
31. 07. 2013 | 11:26

evix napsal(a):

Neo, já si zase myslím, že problémy jsou spíše neuvěřitelné měsíční platy ve státních firmách! Kolik, že to bral pan Žaluda měsíčně? Půl melounů? Kolik máme takových státních firem?
31. 07. 2013 | 11:34

Petr Jihlava napsal(a):

Dobrý článek autora blogu na aktuální téma současnosti.
Stejným pohledem a fakty správně také argumentuje ve svém komentáři E15 cz.(Minimální mzda jako překážka pokroku) ekonomka Ilona Švihlíková.
31. 07. 2013 | 11:37

xx napsal(a):

Prokrista pána to je slátanina. Takže podle pana autora, když budu na soustruhu obrábět obrobek na vyšších otáčkách s rychlejším posuvem, zvýším tím podle definice autora produktivitu práce a budu moct dostávat vyšší mzdu ? Ale co když více vyrobených obrobků za jednotku času nepovede k vyšším prodejům a zůstanou ležet na skladě ?

Ono to s tou definici produktivity a konkurenceschopnosti bude přeci jen kapánek složitější, pane vzdělanče. Chlubíte se tituly a cenami, ale děláte jim tím spíše ostudu.

Nejhorší ze všeho jsou lidé, snažící se napasovat drasticky zjednodušené teorie do života reálného, resp. přizpůsobit reálný život drasticky zjednodušeným teoriím. Zjednodušování je dobré k pochopení základních principů nějakého složitého systému, ovšem naprosto se nehodí k použití při změnách a ladění takových systémů. Bohužel běžná chyba ekonomů a politiků !!

p.s. Jestli to za vás psal nějaký student prvního ročníku střední ekonomické školy, tak vám tedy moc nepomohl ;)
31. 07. 2013 | 11:45

Parabellum napsal(a):

kelt

Ano, to je pravda, kelte. Jen a pouze díky pravici jsou v ČR mzdy na úrovni 50 procent vyspělého světa. Jinými slovy, od doby, kdy tu vládla levice, se ten poměr zlepšil pětinásobně, protože před rokem 1989 za vlády levice si Češi vydělávali s bídou tak 10 procent oproti vyspělému světu, a to ještě v té době nebyla Kčs měnou, ale neknvertibilnbím smetím.
31. 07. 2013 | 11:55

Občan napsal(a):

Autore,

- produktivita práce v ČR je na cca 80% (OSMDESÁTI) německé produktivity práce.
- Mzdy jsou ale na úrovni 20%-40% německých mezd ve srovnatelných odvětvích.
- Česká PRŮMĚRNÁ mzda se pohybuje na úrovni 85% německé MINIMÁLNÍ mzdy (obvykle 8 euro/hod., kurs 26.- Kč/euro, odpracováno 180 hodin měsíčně; Německo NEMÁ zákonem stanovenou MM, ale resortní minimální mzdy nikdy nejsou nižší než 8 euro/hod.)
- Česká minimální mzda je na úrovni 327 euro (8500.- Kč), což je 22,7% německé minimální mzdy (cca 1440 euro).
- Česká HRUBÁ minimální mzda je dokonce nižší než německé existenční minimum pro JEDNU osobu (331 euro/měs.)!!!
- České ŽIVOTNÍ NÁKLADY jsou STEJNÉ nebo VYŠŠÍ než v Německu

Rizika zvýšení minimální mzdy nejsou ekonomicky absolutně žádná. MM je tak nízká, že její zvýšení nemá na ekonomiku naprosto žádný negativní vliv. V přepočtu na paritu kupní síly je DRUHÁ NEJNIŽŠÍ v celé EU. A je dokonce nižší než mzdy v některých regionech Číny.
Zvýšení minimální mzdy na 12 000.- Kč (v Evropě obvyklých 60% mediánu) by rovněž nemělo žádný negativní vliv na ekonomiku. Zato pozitivních vlivů by mělo řadu. Ale vypadalo by to hrozně blbě STATISTICKY, protože by rázem pracovalo 20% zaměstnanců za minimální mzdu. To je také JEDINÝ důvod, proč se pravičáci tak zuřivě brání.

Mongoly, Ukrajince atd. nenajímají zaměstnavatelé s nízkou produktivitou práce, ale lumpové. Produktivita práce v jejich otrokárnách je naopak obrovská a oni pouze zneužívají chudoby dotyčných.

Autore, stále oméláte produktivitu práce a potřebu jejího zvyšování. K čemu ale bude taková vyšší produkce, jestliže nejsou lidé, kteří by ji KOUPILI???
Zaměstnanost v USA a EU klesá a tím také ubývá koupěschopné poptávky. V Asii a Africe neroste koupěschipná poptávka tak rychle ,aby nahradila výpadek v EU a USA. Tak PRO KOHO, sakra, chcete furt zvyšovat produkci?
31. 07. 2013 | 11:56

xx napsal(a):

evix: proti samotnému platu 500 tis. měsíčně nelze mnoho namítat.

Ten jeho plat je nemravný pouze v kontextu - ne proto že je to státní firma, to není důvod k nízkým platům kohokoli, ale protože ta firma je vysoce ztrátová, špatně funguje a bez obřích státních dotací by neměla na výplaty už příští měsíc. Je tedy špatně vedená !

Jedině v takovém kontextu jsou ty odměny sprostotou a neuvěřitelným projevem arogance státní moci.
31. 07. 2013 | 12:00

kelt napsal(a):

Parabellum,
zaspal jste dobu.Píše se rok 2013 a jsme řadu let v EU a proto jediným subjektem srovnání pro ČR jsou země EU-to je tak těžké k pochopení?
Zřejmě pro Vás ano,ale to neznamená,že bychom jako ČR měli směřovat na Balkán,kam nás Nečalousek vší silou cpal.
ČR se musí dívat na ty úspěšnějí v EU a snažit jim přiblížit.
Ale to je pro Vás příliš komplikované k pochopení,že?
31. 07. 2013 | 12:22

neo napsal(a):

evix:

ovšem, to ale nemá nic společného s mou otázkou týkající se soukromých firem.

Já se oprávněně domnívám, že pokud bude muset firma ze zákona zvýšit mzdu nekvalifikovaným pracovníkům, může si to kompenzovat na mzdě mojí.
31. 07. 2013 | 12:25

ZM napsal(a):

Můj názor je, že výše minimální mzdy nemá nějaký výrazný vliv na zaměstnanost.Spousta lidí pracuje na černo, nebo na dohodu o povedení práce, u které se těžko zjišťuje, kolik hodin skutečně odpracoval. Např. v jednom podniku pracuje cizinec, který dělá 12 hodinové směny, ale je tam každý pracovní den a pravděpodobně i o víkendech. Zákoník práce podrobně neznám, ale mám dojem, že přesčasy jsou omezeny. Takže ten cizinec a jeho zaměstnavatel vlastně porušují zákoník práce. Myslím si, že to je udělaný tak, že prostě má klasickou smlouvu na HPP a k tomu ještě např. dohodu o provedení práce. Kdyby jim chtěl někdo prokázat, že tam dělá každý den, tak by potřeboval např. svědectví někoho z té firmy, popř. by ho museli sledovat atd. Ale proč by to někdo dělal? A podobně pracují v ČR tisíce cizinců. Pro zaměstnavatele je to výhodné, protože cizinec naběhne do zaměstnání bez reptání, kdy to zaměstnavatel potřebuje a taky v tom zaměstnání vydrží dlouhodobě, což je pro zaměstnavatele výhodné, protože nemusí zahledat náhradu za jiného zaměstnance, který by např. dal výpověď nebo onemocněl (= zařídil si neschopenku).
31. 07. 2013 | 12:25

xx napsal(a):

Občan: vy si pletete stejně jako autor pojmy a dojmy.

Produktivita práce je přece klíčem k možnostem zvyšování mezd a koupěschopnosti. Je vidět, že jste nikdy nebyl v reálném světě ale jen ve státní mašinerii.

Kdybyste se chtěl zachovat jako zaměstnavatel lidumil a platil svým lidem Německou mzdu, kde byste na to mohl asi tak vzít peníze ? Jsou dvě možnosti, vzít si úvěr a doufat že dluhy se neplatí, nebo zvýšit produktivitu práce.

Ovšem zvyšování produktivity výrobních jednotek nemusí vždy vést k vyšším prodejům, protože zkrátka trh může být nasycený a zvyšování prodejů brání. Pak musíte nějak zajistit prodej za vyšší cenu.

Jinak to milý Občane nejde. A když operujete domácí nízkou koupěschopností, jak vysvětlíte, proč Škoda Auto neprodává svojí produkci za vyšší cenu, když je kvalitou srovnatelná s tou Německou a VĚTŠINU produkce prodává v zahraničí ?

Vážně, zjednodušování je opravdu dobré jen k pochopení základních principů. Ale nevede k detailnímu pochopení všech zákonitostí a vazeb. Bohužel řada lidí včetně Vás jsou přesvědčeni, že když chápou zjednodušené modely, rozumí všemu a dokáží zavádět zlepšovací návrhy.

Podle toho to pak dopadá. Většina toho balastu nefunguje a naopak škodí.
31. 07. 2013 | 12:28

Občan napsal(a):

Kelte,

průměrná mzda v ČR není ani omylem na 50% průměrné mzdy v západní Evropě :o)

25 000.- Kč děleno 26 (Kč/euro) = 962.- Euro
Západní Evropa (průměrná mzda, rok 2012, kurs 26.- Kč/E; poměr česká PM/domácí PM):
Rakousko - 59 400 Kč (2285 E), 42%
Belgie - 77 000 Kč (2961 E), 35%
Kypr - 48 600 Kč (1869 E), 51%
Dánsko - 117 000 Kč (4500 E), 21%
Finsko - 79 800 Kč (3070 E), 31%
Francie - 65 800 Kč (2531 E), 38%
Německo - 91 600 Kč (3523 E), 27%
Irsko - 74 000 Kč (2846 E), 34%
Itálie - 50 300 Kč (1935 E), 49%
Lucembursko - 106 000 Kč (4077 E), 24%
Nizozemí - 97 000 Kč (3731 E), 26%
Portugalsko - 24 000 Kč (923 E), 104%
Slovinsko - 37 100 Kč (1427 E), 67%
Španělsko - 48 100 Kč (1850 E), 52%
Švédsko - 85 200 Kč (3277 E), 29%
Velká Británie - 60 000 Kč (2308 E), 42%

S vyjímkou Portugalska je česká průměrná mzda na úrovni 38% západní PM.
Produktivita práce je ale na úrovni 75-80% (zdroje se liší).
A podle dnešního sdělení ČSÚ se rozdíl v PM ZVYŠUJE, zatímco produktivita práce se stále víc srovnává se západní Evropou.
31. 07. 2013 | 12:28

xx napsal(a):

kelt: tak srovnávejte - třeba s Polskem, Maďarskem, Lotyšskem, Rumunskem, Bulharskem atd. To nejsou země EU ?

Když srovnáváte nás a země které neprošly komunistickým očistcem, tak srovnáváte jablka a hrušky.
31. 07. 2013 | 12:30

ZM napsal(a):

kelt: diskuze s pánem Parabellum nemá nějaký velký smysl, protože je to extrémně narcistický jedinec, který sem příšel šířit svoje "pravdy", a jeho stylem diskuze je komunistické heslo- kdo nejde s námi jde proti nám. Takže v jeho případě, kdo si "dovolí" s Parabellum nesouhlasit, je od něj slovně napadán různými urážkami.
31. 07. 2013 | 12:31

ZM napsal(a):

xx -
pracoval jsme v různých firmách a co to je míra produktivity práce vím velmi dobře.
A taky vím jistě, že se docela často stává, že v nějaké firmě je velká produktivita práce, ale relativně nízké mzdy. Když jsou totiž majitelé firmy nenasytní "kapitalisté", tak nepustí ani korunu navíc, nejen do mezd, ale ani např. do vybavení.
31. 07. 2013 | 12:35

Občan napsal(a):

Dvouiksko,

PRODUKTIVITA PRÁCE je v ČR na úrovni 78% Německa.
PRŮMĚRNÁ MZDA je v ČR na úrovni 27% Německa.

Čím vyšší produktivita práce a současně čím nižší mzdy, tím menší šance prodat cokoli doma a tím větší tlak na vývoz.
Ergo kladívko - výrobci v ČR si podřezávají větev sami pod sebou (zejména ti čeští) a aby měli jó sichr, že spáchají ekonomickou sebevraždu, vzali si na to motorovku.

Čili si své kecy můžete vetknout víte kam.
31. 07. 2013 | 12:38

ZM napsal(a):

xx - i jablka a hrušky lze srovnávat :)
Dá se např. srovnávat hmotnost, obsah látek, tvar, náklady na zpracování, náklady na pěstování atd. :)
To je analogie k tomu, jak porovnávat státy a vývoj v nich. Dá se např. porovnávat vymahatelnost práva. Ne vše je způsobeno nějakým totalitním režimem v minulosti. Jestliže v jednom státě je výrazně delší průměrná délka soudního řízení než v jiném, tak je diskutabilní, zda je to způsobeno jen totalitním režimem před víc jak 20 lety nebo i jinými faktory.
31. 07. 2013 | 12:40

ZM napsal(a):

Občan-
pokud má být porovnávání objektivní, tak je potřeba porovnávat např. i reálnou kupní sílu obyvatelstva a nejen čísla. Dále je potřeba údaje o průměrné mzdě doplnit např. údaji, kolik procent obyvatelstva má mzdu nižší než např. 2/3 výše průměrné mzdy a kolik procent např. 2 násobně vyšší než výše průměrné mzdy.
31. 07. 2013 | 12:43

ZM napsal(a):

Občan -
napsal jste-
Čím vyšší produktivita práce a současně čím nižší mzdy, tím menší šance prodat cokoli doma a tím větší tlak na vývoz.
---
Doplnil bych např., že se nesmí jednat o nekvalitní zboží/služby. Protože málokdo má zájem o zboží, které je sice laciné, ale taky poruchové nebo má nějaké vady.
31. 07. 2013 | 12:46

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Mizerna analzya, davam za pet. Polozim jen jednu otazku: Mluvite-li o stale vyssi ziskovosti ceskych firem, jedna se plosne o vsechny firmy? Prekryva se mnozina firem s rostoucimi zisky s mnozinou firem zamestnavajicich pracovniky za minimalni mzdu.
Ja vam hned odpovim: Ne!
Pouzil jste klasickou statistickou metodu s polovinou kurete...
31. 07. 2013 | 12:47

Parabellum napsal(a):

xx

No, zkusíme tu reálnou produktivitu srovnat. Vezměme si dva lidi, kteří dělají obdobné výrobky, an obdobných strojích. Německého dělníka v Maybachu, a českého špindíru v národním podniku MEVA. Oba dělají na obdobných lisech, a český dělnbík toho vylisuje 2x více. Měl by tedy dle Občana či Kelta dpostávat 2x vyšší mzdu. Fajn.

Jenomže nyní se mrkněme na ten výrobek, který je výsledkem jejich práce. Finální výrobek českého dělníka jwe větruvzodrná svítilna z asi tak 20 plechových dílů a jednoho skleněného, výsledek práce německého dělníka je zpětné zrcátko na Maybach. Větruvzdorná swvítilna jde prodat tak za 140 Kč, zrcátko na Maybach za 20 000 Kč.
Takže přestože českej bandaska toho vylisuje 2x tolik, tak práce německého dělníka je 100x kvalitnější. Přesto ten Německý dělník nemá 100x vyšší mzdu, ale jen 3x.

Z toho jaksi vyplývá, že mezinárodní srovnání je nesmysl. I to zrcátko na audynu je 2x daražší než na škodovku, přestože je to v rámci jednoho koncernu, jednoho know-how a stejhných technologií.
31. 07. 2013 | 12:50

xx napsal(a):

Občan: jste statistický ignorant a demagog. Porovnáváte hrušky a jabka.

Musíte porovnávat čistou mzdu v paritě kupní síly, když chcete mezinárodní srovnání. Ve vaší tabulce nejlépe vychází Dánsko - o 1000 Eur víc než Němci. Ovšem v paritě kupní síly jsou na tom Němci o dost lépe, protože v Dánsku je draho a vyšší daně.

Z chybné metodiky vzejdou i chybné výsledky a pochopitelně pak chybné závěry.

Co třeba zkusit fakta - ČR ještě před válkou byla srovnatelně bohatou zemí s Německem. O něco chudší, ale to hlavně díky Slovensku a Podkarpatské rusi. Po převzetí moci komunisty jsme začali dramaticky ztrácet a na konci jejich vlády jsme byli hluboko pod třetinou Německého bohatství. A dnes jsme zhruba na 50%, porovnáno v paritě kupní síly samozřejmě.

Takže to je úspěch a rozhodně zlepšení za těch 20 let. Když to tak půjde dál, za dalších 20 let bychom mohli být na těch 80% Německa.

Vaše hausnumera to sice neukazují, ale to jenom proto, že porovnáváte jablka a hrušky.

Německý průměrná čistá mzda v paritě kupní síly podle zdroje OECD v roce 2011 byla 33019 dolarů a ČR 16077 dolarů. To jest 48,7% té Německé.

Švýcarský průměrný čistý plat v paritě kupní síly ze stejného zdroje byl 43387 dolarů. Německý pak činil 76% toho Švýcarského, Dánský dokonce 69,5% Švýcarského, Belgický 65% a Český 37% Švýcarského.

Pramen: OECD, Taxing Wages 2011, Trends in Personal Tax and Employee Social Cesurity Contribution Schedules
31. 07. 2013 | 12:51

Parabellum napsal(a):

Kelt

Jistě, jsme v EU, je rok 2013, byl tu socialismus, vy bolševici jste prohráli studenou válku, tak se musíme srovnávat se zeměmi v EU, kde byl socialismus - Poskem, Madarskem, Slovenskem, Rumunskem a Bulharskem.

Máte pocit, žew jsme na tom nějak hůře, než země, které jsem jmenoval?
31. 07. 2013 | 12:52

Parabellum napsal(a):

xx

Hlavně v Dánsku jsou nulové odvody zaměstnavatele na důchodové pojištění, a vše si hrasí zaměstnanec ze mzdy.
31. 07. 2013 | 12:53

xx napsal(a):

ZM: ovšem. Podle vás tedy majitelé většiny firem v ČR jsou nenasytní a záměrně dávají lidem nejnižší mzdy i když vydělávají jako Německé firmy ? Nebo se bavíme o ojedinělých případech, které jistě nelze vyloučit ani v Německu. Představte si že i tam mají podvodníky, daňové úniky a optimalizace a chudé lidi.
31. 07. 2013 | 12:55

ZM napsal(a):

Parabellum-
koukám, že zase máte potřebu, tady "zvracet" :)
31. 07. 2013 | 12:57

Parabellum napsal(a):

Občan

Jenomže té produktivitys práce v ČR je dosahováno aplikací německých technologií - německých jak místem vzniku, tak vlastnictvím. Tedy na tom, jaká je v ČR produktivita, mají češi minimální vliv.

V ryze českých podniucích nebyla produktivita oproti německým místy ani desetinová, jak jsem uvedl výše.

Mimochodem, když jsou Češi jako zaměstnaci tak levní a úžasní, tak proč je tu 600 000 nezaměstnaných? Proč si zahraniční kapitalisté navzájem v rámci boje o českého proletáře navzájem neprokusují krky, a proč přesouvají výrobu spíše do Asie?
31. 07. 2013 | 12:58

xx napsal(a):

Parabellum: přesně tak. Ale tohle lidem jako Občan nelze vysvětlit, i když se o to pokouším už drahnou dobu.

Bohužel lidí jako občan je velmi mnoho a jsou často i velmi vzdělaní. Ovšem tyhle základní věci jim prostě unikají. Trpí zvláštním druhem slepoty.
31. 07. 2013 | 13:00

ZM napsal(a):

xx-
bavíme se o části případů, tedy ne o ojedinělých. Jelikož jsem nepracoval ve většině firem v ČR, a předpokládám že vy taky ne :), těžko můžeme sestavit nějakou objektivní statistiku v procentech. Máme nejen tržní ekonomiku,ale také mafiánský kapitalismus a nefunkční soudnictví, tedy systém, ve kterém funguje princip- utrhni co můžeš. A jelikož někteří mají při "trhání" lepší pozici, tak si holt "natrhají" víc. Tak to prostě je, řečičky o tom, že každý,kdo je schopný, ten se prosadí, to jsou spíše pohádky pro děti na dobrou noc :)
31. 07. 2013 | 13:01

Občan napsal(a):

Dvouiksko,

nevím, podle čeho porovnává paritu kupní síly OECD, ale pokud Češi jezdí nakupovat do Německa, protože je tam levněji nebo dokonce mnohem levněji než v ČR, pak je zjevné, že OECD si své údaje cucá z palce.
Přičemž daně jsou v ČR nižší než v Německu a míra zdanění (všechny daně plus povinné odvody) je také v ČR nižší než v Německu.
Jediné, v čem je rozdíl, jsou ceny bydlení. Ale i to se velmi rychle srovnává v NEprospěch občanů ČR.

Takže neexistuje absolutně žádný důvod (kromě nenažranosti zaměstnavatelů), aby byl rozdíl v produktivitě práce minimální a rozdíl ve mzdách tařka ČTYŘNÁSOBNÝ.
Protože životní náklady jsou srovnatelné.
31. 07. 2013 | 13:02

Parabellum napsal(a):

kelt

Balkán i Československo bylo součástí RVHP. V Bulharsku a Rumunsku byl rovněž socialismus. Balkánské země byly pro vás komunisty země bratrské, země západní Evropy země nepřátelské. Takže není důvod, aby někdo dával svým poraženým nepřátelům stejné mzdy, jako vlastním lidem.

A co se týče toho, kam směřuje Nečas-Kalousek, tak nikdy v historii nebyl poměr česká mzdy/mzda v západní Evropě tak příznivá pro Čechy, jak za Nečase a Topolánka -to když se odpoutám od faktu, že na 80 procent obyvatel pracujících mimo veřejný sektor nemá to, kdo je ve vládě sebemenší vliv.
Dost napoví třeba Kurs koruny vůči Euru či DM.
31. 07. 2013 | 13:05

Parabellum napsal(a):

ZM

Prskejte si ocásku. Německé mzdy si nevyprskáte = pravdu mám já, a vy můžete akorátř z frustrace zfackovat manželku či zkopat spratky. Nic jiného totiž dělat nemůžete.
31. 07. 2013 | 13:07

kelt napsal(a):

xx,
máme snad se kochat tím,jakou ekonomickou a životní úrovní vykazují Rumunsko a Bulharsko a říkat si spolu s Kalouskem:"máme boty a tak co chceme?Jsou lidé kteří je nemají.
Máme se utěšovat nezaměstnaností těch zemí,které ji mají vyšší než ČR?
Co říkáte třeba na skutečnost,že 7,5 tisíce kantorů šlo 1.července na pracák,protože měli smlouvu na dobu určitou jen do 3O.6.,protože školy nemají na ně mzdy po dva měsíce prázdnin.
Tak se chová vyspělá země k těm,kteří vychovávají příší generace?
Ale 270 tis.měsíčního platu z peněz daňových poplatníků pro matraci pana Čistého a 250 milionů odměn pro věrné služebníky exvlády na to peníze jsou?
A na to chce babkademokratka navazovat se svou "101",kterou již dnes nemá.?
Děkuji nemám zájem,jako 85% lidí v této zemi.
31. 07. 2013 | 13:08

ZM napsal(a):

xx-
napsal jste v 11:45-
Prokrista pána to je slátanina. Takže podle pana autora, když budu na soustruhu obrábět obrobek na vyšších otáčkách s rychlejším posuvem, zvýším tím podle definice autora produktivitu práce a budu moct dostávat vyšší mzdu ? Ale co když více vyrobených obrobků za jednotku času nepovede k vyšším prodejům a zůstanou ležet na skladě ?
---
Může to mít např. tu souvislost, že pokud ten rozdíl bude výrazný, tak nebudete potřebovat např. 5 soustruhů, ale už jen 4 a tím ušetříte. Ve strojírenské výrobě jsem pracoval. Už je to delší doba, ale pamatuju si, že výměnné destičky na soustružnické nože byli poměrně dost drahé. Muselo by např. být vyhodnoceno, jaké jsou náklady na opotřebení destiček při jakých řezných rychlostech atd. Ta kalkulace nákladů není jednoduchá záležitost.
31. 07. 2013 | 13:10

Občan napsal(a):

Parabellum napsal(a):

"...Mimochodem, když jsou Češi jako zaměstnaci tak levní a úžasní, tak proč je tu 600 000 nezaměstnaných?..."

Protože stupidní vlády Topolánka a Nečase podlehly skuhrání podvodnikatelů a příživnostníků a povolily švarcsystém a naprosto nekontrolovaný příliv sociálního dumpingu z Asie a východní Evropy.
Takže zde působí na 400 000 asijských a východoevropských "podnikatelů", kteří nahradili české ZAMĚSTNANCE,
JAK to jejich "podnikání" vypadá, VÍM velmi dobře, protože zblízka.
31. 07. 2013 | 13:10

Parabellum napsal(a):

Občan

Jaktože? České mzdy jsou oproti Německu srovnatelné. Akorát, že Češi platí latentní reparace z mezd v rozmezí 65-80 procent za prohranou studenou válku.

Neměli jste tu vy levouni budovat 40 let třídní apartheid.
31. 07. 2013 | 13:10

xx napsal(a):

ZM: To Vám skutečně vyvracet nebudu, nemám proto podklady. Jaké procento firem vyplácí záměrně nízkou mzdu a přitom by mohli vyplácet mzdy vyšší, to je opravdu debata těžko proveditelná bez detailní znalostí účetnictví většiny firem.

Nikdo ale netvrdí že takový fenomén neexistuje. Ovšem podle mého soudu a znalostí ze zahraničních firem vím, že totéž existuje i v rámci ostatních zemí EU. I v Německu. Ostatně, jak tu občan stále kritizuje to zaměstnávání cizinců, vždyť to je v Německu stejné. Moje příbuzná jezdí pracovat do Německa za podřadný plat již mnoho let. Dělá tam v podstatě napůl nelegálně a stále se jí to vyplatí.

Ano, tyhle jevy existují a existují nejen u nás. Motat to ale do srovnání průměrů je nešťastné, právě proto že neznámě míru tohoto fenoménu.

Můžeme zde tvrdit že je zanedbatelná nebo že je majoritní, ale bude jen výkřik do tmy bez jasných důkazů.

Občan se tu možná zase vytasí s nějakým smyšlenými argumenty, jako třeba s tím autobusákem za 8900 měsíčně jako minule, ale to nelze brát vážně.
31. 07. 2013 | 13:11

muromec napsal(a):

Ještě že je svět a život tak úžasně složitý a komplikovaný, že šikovnému mysliteli se přímo nabízí miliardy až stamiliardy nejrůznějších příkladů, argumentů, čísel, údajů, statistik, pro nebo proti, jak se komu zrovna hodí, že pane Parabellum, neo, xx? Jak se zrovna komu hodí. Jednou hrábneme po těch, jindy zase po jiných, stačí jenom trošinku dofrizírovat, a máme argument jako vyšitý. A nejlepší je, že ty samé argumenty je možné použít k podpoře nebo k vyvrácení jednoho a toho samého tvrzení. A z ostatních uděláme blbce kteří nechápou kde jsme ty argumenty vypředli, a na jakém principu s nima vlastně operujeme. Kór když ostatní mají tu smůlu, a dovedou myslet jenom přímočaře svým normálním zdravým rozumem, nebo jsou navíc postiženi nezdravou empatií. To pak jenom kroutí hlavou, a říkají, (snad i obdivně): "Kam ten Parabellum, neo, xx... na ty úžasné argumenty chodí? Tohle bych se měl taky naučit: Když se deset pí..vin seřadí do vhodného pořadí a přednese s dostatečnou rozhodností, najednoun vypadají téměř přesvědčivě!"
31. 07. 2013 | 13:12

kelt napsal(a):

Občan,
vycházel jsem z parity kupní síly,co se týče průměrné mzdy.
31. 07. 2013 | 13:14

ZM napsal(a):

Parabellum- Na Vás už názor mám. Vy jste super narcistickej jedinec, kterej tady dokáže vyplodit různé žvásty, přičemž má pocit o své absolutní pravdě a neomylnosti.
Pravidelně tady "zvracíte" v různých diskuzích, ale kupodivu, Stejskal vaše příspěvky nemaže.
31. 07. 2013 | 13:14

xx napsal(a):

Občan: kolikrát jste byl v Německu nakupovat vy brepto ?

Jistě, to že je v Německu levnější škrobový jogurt nebo čokoláda, to opravdu není porovnání parity kupní síly. Do parity kupní síly promlouvají daně a životní náklady jako celek ( nájem, služby atd. ). Kolik stojí v Německu nebo Dánsku krabička cigaret, pivo nebo oběd v restauraci.

Nemůžete porovnávat jen ceny v ořích diskontech a na základě toho vynášet soudy.

To byste klidně mohl tako porovnávat ceny na vietnamských tržištích s cenama v Harrods a tvrdit že u nás se žije 1000x laciněji než v británii.

Bože, říkám že jste statistický ignorant a demagog. Potvrzujete to každým dalším příspěvkem.
31. 07. 2013 | 13:16

neo napsal(a):

muromec:

laskavě uveďte jednu jedinou věc, kterou jsem zde napsal, která by nebyla pravdivá.

V prvé řadě jsem položil otázku a zatím nedostal odpověď.
V dalším vstupu jsem uvedl pouze a jen mou doměnku, že se obávám, že po zvýšení mzdy některým pracovníkům bude sahnuto na mzdu jiných pracovníků.

Pokud máte jiný názor sem s ním. Já ten svůj nikomu nevnucuji.
31. 07. 2013 | 13:18

ZM napsal(a):

xx -
jestliže nějaká firma funguje např. v regionu, kde je poměrně vysoká nezaměstnanost, tak záměrem vedení není dávat zaměstnancům platy obvyklé v Praze. Prostě to je firma a ne charitativní spolek. Jestliže někdo žije v regionu, kde je poměrně vysoká nezaměstnanost, tak nebude při pohovoru požadovat plat obvyklý v Praze, protože ví, že by mu ho stejně nedali. Platy jsou určeny tržně, nabídka/poptávka. A většina manařerů (vedoucích/majitelů) se nepředá. Prostě provozují firmu a ne charitu.
31. 07. 2013 | 13:19

xx napsal(a):

muromec: já jsem uvedl zdroj dat, takže u mne víte kam na ty argumenty chodím ;)
31. 07. 2013 | 13:22

Parabellum napsal(a):

Občan

Nepovídejte:-))))) Samozřejmě, že lžete, jako když rudé právo tiske.

Za Topolánka byla totiž nejnižší nezaměstnanost po roce 2000. A co se týče zahraničních pracovníků, tak nikdy jich tu nebylo méně, než dnes - před rokem 2006 jich tu bylo mnohem více, a skoro všichni načerno. Teprve zpřísněná legislativa je alespon donutila si udělat živnostáky - navíc se zpřísnily i dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. A druhá věc, zajímalo by mne, jak může být zahraniční pracovník při stejné životní úrovni levnější, pokud má z principu vyšší náklady na bydlení - musí si platit tržní nájem nájem - většina Čechů tržní nájem neplatí = bydlení získali levně v privatizaci, a ty deregulované nájmy jsou stále nižší, než nájmy tržní, a navíc mají možnost si přilepšit zahrádkařením či chovatelstvím.

Krom toho, vy jste tvrdil, že české mzdy jsou nízké, tak jaktože se sem někdo hrne? Obzvláště z rozvinutých socialistických zemí.

Není to čirou náhodou spíše proto, že ti zahraniční pracovníci jsou kvalitnější, než ti čeští?

A další: Vy jste právník, že jo. Tak sem lípněte zákon, nebo jakýkoli legislativní produkt, který bude dokazovat, že Topolánek s Kalouskem povolili Švarcsystém. To bude zajímavé PODPRODAVAČI.
31. 07. 2013 | 13:22

Parabellum napsal(a):

xx

To jsou vcelku ještě detaily. Zkuste si v Německu zajít k zubaři. O Dánsku ani nepíši.
31. 07. 2013 | 13:24

ZM napsal(a):

Občan 13:10-
Taky napíšu názor na větu- "...Mimochodem, když jsou Češi jako zaměstnaci tak levní a úžasní, tak proč je tu 600 000 nezaměstnaných?..."
1) velká část pracovníků v ČR není nějak úžasná "pracovní síla" s těmi nejlepšími "parametry"
2) Je recese, pokles HDP
3) Je volný pohyb pracovníků v rámci EU, přičemž v ČR je z občanů jiných států EU nejvíce slováků.
4) v Čr legálně pracuje více než 100 tisíc pracovníků ze států mimo EU, především z Ukrajiny.
5)je rozdíl mezi oficiální nezaměstnaností a skutečnou nezaměstnaností. I oficiálně nezaměstnaný si může vydělat legálně 4250 Kč měsíčně. Zbytek si mnozí z nicj vydělají bokem, na černo. Např. i pronájmem bytu, třeba právě ukrajincům.
Mám např. známého, který pronajímal část bytu bulharovi, za 5 tisíc měsíčně, bez smlouvy. Peníze na ruku, nezdaněné.
6) část nezaměstnaných pobírá sociální dávky a opět další peníze získají prací na černo.
31. 07. 2013 | 13:26

xx napsal(a):

ZM: to je možné, co píšete. Zrovna nedávno dostala moje žena nabídku od dodavatele z podkrušnohoří, regionu s vysokou nezaměstnaností, na práci za plat vyšší než má dnes v Praze. Asi nějaká ojedinělá vyjímka, přece všichni v regionech dřou lidi z kůže, že jo.

Ostatně, proč tedy většina firem neodejde za větším ziskem do regionů a otravují v Praze, kde musí platit vyšší platy ? Vždyť je to tak prosté, mohli by výrazně více vydělat, přesunem třeba do Ústí nad Labem nebo Mostu.

Asi jsou to nejen chamtivci, ale taky pěkní pitomci co nepoznají příležitost ani kdyby je praštila do čumáku, viďte.

Co kdybychom pane ZM založili firmu a využili takové tržní výhody ve svůj prospěch ? Zkusíme to ?

A, asi ne viďte, přece nebudeme kořistit a zneužívat postavení chudých lidí v regionech.
31. 07. 2013 | 13:27

ZM napsal(a):

Občan-příkladů nezdaněných výdělků je hodně. Prostě se jedná o peníze, které "tečou" mezi lidmi, ale "neprotečou" státním byrokratickým systémem. Jesltiže např. někdo natrhá na svým stromě meruňky a prodá je třeba na inzerát, tak si to jistě nebude psát do daňového přiznání :) Podobně např. pokud třeba nějaká nezaměstnaná pravidelně někomu hlídá dítě, tak to taky logicky nebude hlásit na ÚP nebo na finančním úřadě.
31. 07. 2013 | 13:30

ex-nemo napsal(a):

Jenom poznámka pro XX :
Za 24 let zlepšení o 20%, podmínky takřka optimální, nesrovnatelně lepší než kterákoliv země s hospodářskou reformou (srovnejte NSR po válce, Jižní Korea, at.d... )
TOMU ŘÍKÁTE ÚSPĚCH ??? Srovnejte to výsledky všech zemí které reformovaly ekonomiku a dokázaly za neskonale horších podmínek za stejnou dobu svou výrobu zpětinásobit.
To je katastrofální neúspěch, důkaz naprosté neschopnosti postbolševická pravice - od ministerského předsedy až po mistry ve fabrikách.
31. 07. 2013 | 13:31

kelt napsal(a):

Vážený pane Stejskale,

mám k Vám zdvořilou,ale o to naléhavější prosbu.
Již několikrát jsem se zařekl,že na mozkové poluce jedinců jako je Parabellum,Neo a xx,nebudu reagovat/já jejich příspěvky nečtu a nekomentuji/a přesto ten morální imperativ jsem dnes porušil.
Prosím,pokud bych to ještě učinil/doufám,že se to nestane/tak to bezmilosti okamžitě smažte.
Děkuji a jsem s pozdravem.
Kelt.
31. 07. 2013 | 13:32

ZM napsal(a):

xx -
to má být pokus o vtip? :) Klidně můžeme založit firmu,není problém, stačí když si vezmete úvěry na nákup materiálu, budov a zařízení atd.sám na sebe, přičemž já do toho společnýho podnikání vložím svoje know how :) Berete ? :)
Co se týká platů, tak vyjímky byly, jsou a budou. A jednoduchá odpověď na to, proč se např. všechny firmy nepřesunou do regionů, kde jsou nižší platy. Těžko by jste přesunul např. banky, hotely, různé sportovní zařízení např. sazka arénu) atd. :)
31. 07. 2013 | 13:35

Parabellum napsal(a):

ZM

Aha, takže vy tvrdíte, že známy narazil na zvláštní strom zvaný bytovník, na kterém zadarmo rostou byty. A nejen to. Ty byty mají tu vlastnost, že se samy opravují a udržují, a že samy za sebe platí pojištění a dan z nemovitosti, jakožto i oplatky za správu bytu.

Blahosalavení chudí duchem.
31. 07. 2013 | 13:35

ZM napsal(a):

xx -
i přesun vysokých škol by byl problematický :) Ačkoliv, jsou vysoké školy, které sídlí v malých městech. Např. ve slovenském Sládkovičovu. Ale přesto na těchto prestižních univerzitách vystudovali i známé osobnosti :)
31. 07. 2013 | 13:37

ZM napsal(a):

Parabellum-
vy byste měl zajít k psychologovi, protože to co tady předvádíte, to je jasný důkaz nějaké diagnózy. Takto žvanit, jako to v některých příspěvcích předvádíte vy, nedokáže sdnad ani děcko v pubertě.
Jestli nechápete, že náklady jsou nižší než výnos, tak vám není pomoci.
31. 07. 2013 | 13:41

Parabellum napsal(a):

ex-nemo

Vy pokládáte za "podmínky takžka optimální" fakt, že od počátku 90. let je ČR v drtivých kleštích globální konkurtence? Nebo to, že na počátku 90. let byla ČR pod ekonomickým embargem ze strany vyspělého světa.

A další: Uvedte tu úspěšnou zemi, která byla zatížena relikty postsocialismu, která dokázala svou výrobu zpětinásobit.

Kromě toho- co rozumíte zpětinásobením výroby? Že dokáže vyrábět 5x tolik desítek tun polovodičových součástek? To je pokud si pamatuji jeden ze statistických údajů socialistů z doby před rokem 1989. Tzn. kolik se dokázalo vyrobit tun polovodičových součástek.
ZM

Mimochodem, ani ty Vaše pitomé destičky není kritérium. Já pro firmu Ceratizit nakonstruoval brusku, která ty břitové destičky mastí po tisících bez zásahu obsluhy a s dálkovým monitoringem přes teleservis.
31. 07. 2013 | 13:43

xx napsal(a):

ZM: s těmi nezdaněnými výdělky je to podle vás dobře nebo špatně ? Když někdo prodá metrák brambor po 10 korunách, měl by z toho 300 nebo 400 zaplatit daně z příjmu ? Aby stát mohl zaměstnat Občana, protože jinde než ve státním není schopen se uplatnit ? Takže má se ten chudák dřít na poli s bramborama, aby Občan dostával peníze za to svoje nesmyslné žvanění ?

A mimochodem, s nezdaněným příjmem to taky není úplně přesné. Protože když ten nebožák prodá ty brambory za tu tisícovku, zcela jistě si za ní nekoupí listinné akcie na kypru nebo Seychelech, ale nejspíš chleba nebo vodu z vodovodu, ze kterýžto položek odvede státu minimálně DPH, takže zdaněno ! A když si koupí pivo nebo rum aby spláchl smutek z mizerného života, zaplatí ještě spotřební daň a DPH i z této daně, takže daň z přidané hodnoty a daň z daně.

No já nevím, ale v těchto případech velmi fandím šedé ekonomice a podporuji jí.
31. 07. 2013 | 13:46

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

ex-nemo Temi optimalnimi podminkami myslite zoufale zastarale hospodarstvi, zlikvidovanou obchodni zakladnu (vzpomene si vubec nekdo, ze socialisticke podniky mely zakonem zakazano obchodovat s cizinou primo?), zhroucene hlavni trhy a nulove obchodni dohody s potencialnimi trhy nahradnimi?
To vsechno v dobe probihajiciho utlumu v zapadnim svete a tim padem previsu nabidky nad poptavkou?
Budte rad, ze jste z toho vybruslil, aniz by se vam phnul vlas na hlave. I Finsko zazilo po padu SSSR drsnejsi casy nez my.
31. 07. 2013 | 13:46

Parabellum napsal(a):

ZM

Budete se divit, moje zkušenost je taková, že ty rozdíly mezi pražskými a mimopražskými mzdami u spousty profesí nejsou tak výrazné, jak si myslíte. A divil byste se, v jakých zádelích lze třeba získat zaměstnání za 60 000 měsíčně. Jedna za všechny: Skalice na Svitavou.
31. 07. 2013 | 13:47

Občan napsal(a):

ZM,

1) nezaměstnaný, pokud pobírá podporu, si nesmí vydělat ani korunu.
2) Nezaměstnaný, jemuž skončila podpůrčí doba, si smí vydělat maximálně 4000.- Kč brutto. Pokud si vydělá byť jen o jedinou Kč víc, letí z evidence, protože je dle zákona považován za zaměstnaného.
3) Patrně se pohybujete převážně v podsvětí, protože já neznám jediného člověka bez práce (a, bohužel, jich znám dost), který by riskoval sankční vyřazení z evidence ÚP tím, že by pracoval načerno.
4) Nezaměstnaní, pokud nejsou značně opálení, nemají vůbec žádnou šanci dostat jakékoli socdávky
5) V ČR legálně pracuje - především "podniká" - 400 000 cizinců, z nichž většina je právě ze států mimo EU
6) Svou paušalizací (většina českých zaměstnanců jsou neschopní lemplové, většina nezaměstnaných hákuje načerno) se značně přibližujete Parabellovi
7) Načerno pracují zejména lidé, kteří se buď na ÚP vůbec nenechali evidovat, nebo se nechali vyškrtnout, protože to stejně k ničemu nevedlo
31. 07. 2013 | 13:48

fafnir napsal(a):

xx
praddu díte.Je hloupé když někdo porovnává neporovnatelné,a ještě zřejmě na základě slevových letáků.Opravdu v BDR potraviny levnější nejsou,ale to statistikami umanutým lidem nevysvětlíte.Ono 3-20 levnějších výrobků vůbec nevypovídá o tamních celkových nákladech na život.A porovnávat se bohužel musíme s těmi,s kterými jsme byli v RVHP.A ono sjednocení obou německých států něco,a to zatraceně moc stálo.
Jedna věc je produktivita práce,druhá schopnost prodat.Výrobek i vlastní práci.Chceme li se porovnávat s BRD,pak jsme na tom s výchovou pracovníků a jejich kvalitou o dost hůře,než si hodláme připustit.Řemeslníci a technici a třeba i lékaři a sestry pracující v Německu by mohli vyprávět.
A k meritu,fair mzda je taková,jaká snese konkurenci za produkt.Veškeré tabulkové konstrukce jsou nesmysl,jenom zvýší práci na černo.
31. 07. 2013 | 13:48

Parabellum napsal(a):

fafnir

Děkuji fafnire. Konečně někdo moudrý s nadhledem.

Jr zajímavé, že o produktivitě nejvíc kvičí ti, kdož ve fabrice v životě nebyli, a když tak v rámci nějaké stranické delegace před rokem 1989.
31. 07. 2013 | 13:52

Parabellum napsal(a):

Občan

To máte zcela pravdu. Nebo spíše polovinu pravdy.

Protože celá pravda je ta, že boj proti zaměstnávání načerno se přiostřil až po příchodu Topolánkovy vlády, a před tím bylo docela běžné, že lidé brali podporu nebo sociálku (před rokem 2006 na na dávky dosáhlo mnohem více lidí), a k tomu si načerno přivydělávali - a to i dlouhodobě. Ještě v roce 2005 byla sociálka pro jdnu dospělou osobu 4300 Kč, zdravotní měli ti dotyční automaticky placené státem, - a úřady moc nezajímalo, jestli k tomu načerno pracuje či ne - také to tu podle toho vypadalo.
31. 07. 2013 | 13:57

xx napsal(a):

ZM: neznám vaše know-how a ni obor, takže do něho těžko budu investovat naslepo.

V Praze proboha nejsou jenom Hotely, Sazka Aréna a VŠ. To by ta Praha vypadala.

Já nemluvil o všech firmách. Ale on není vidět ani částečný úprk z Prahy do regionů, spíše jen ojedinělý. A když tak jen do blízkého okolí. Nevšiml jsem si že by se nějak statisticky významné množství firem stěhovalo třeba to toho Ústí nad Labem. Přitom je to strategicky výhodné místo. Vede tak rychlostní železniční koridor, dálnice, splavná řeka. Je to velké město s občanskou vybaveností. Od Prahy je to slabá hodinka po dálnici i rychlíkem.
Ústí nad Labem je spíš region s vysokou nezaměstnaností a nízkými příjmy.

Tak vidíte, že jen tak žvatláte podobně jako občan, ideologické povídačky, ale realita je jaksi trochu jiná.
31. 07. 2013 | 13:57

Parabellum napsal(a):

xx

Naopak, spousta firem přesouvá části firem do Prahy z důvodu, že tam, kde jsou, neseženou kvalifikované lidi. Můj poslední zaměstnavatel třeba zřizuje v Praze dakší konstrukční kancelář, protože v ústeckém kraji nesežene dost kvalifikovaných lidí, kteří by to zvládli.
31. 07. 2013 | 14:04

Parabellum napsal(a):

xx

V Ústeckém kraji vítězí k velké radosti Občana, Kelta a muromce komunismus nad kapitalismem, a zlotřilí kapitalisté začínají odtamtud zděšeně prchat. Vypasený hyperburžuj Panasoniuc již utekl z Triangle, a vypasený hyperburžuj Johnson-Controls prchá z Roudnice nad labem příští září.
Je zajímavé, Panasonic ani Johnson Control zatím neuvažují, že by odešli z Plzně popřípaě v Případě Johnsona ze Stráže pod Ralskem, kde zatím komunisté nevládnou.
31. 07. 2013 | 14:08

Občan napsal(a):

Parabellum napsal(a):
"xx
Naopak, spousta firem přesouvá části firem do Prahy z důvodu, že tam, kde jsou, neseženou kvalifikované lidi. Můj poslední zaměstnavatel třeba zřizuje v Praze dakší konstrukční kancelář, protože v ústeckém kraji nesežene dost kvalifikovaných lidí, kteří by to zvládli. 31. 07. 2013 | 14:04"

Ale ho..ubelec :o)))))))
Firmy přesunují "sídla" do Prahy jenom proto, že v Praze hrozí finanční kontrola jednou za cca 140 let u PO a jednou za cca 220 let u FO.
Ta "sídla" obvykle spočívají v ceduli na baráku a schránce v něm, kterou čas od času někdo vybere. Eventuálně existuje jen ta cedule a firma má doručovací adresu v nějakém Ďourákově, kde má také montovnu či kreslírnu.
Jen některé větší firmy mají v Praze vlastní kancl a pouze velké firmy nebo/a hodně bohaté společnosti v Praze skutečně sídlí.

Podívejte se na libovolnou fakturu a uvidíte tam "rejstříkovou adresu" (obvykle v Praze, Brně nebo jiném velkém městě) a "doručovací adresu" - což je pravé sídlo firmy.
31. 07. 2013 | 14:21

modrý edvard napsal(a):

kelt. Určitě je správné, koukat se, jak to jinde dělají líp, a jak se mají líp. Ale není reálné, že se v dohledné době budeme mít stejně jako oni. /je OK, že Plzeň se chce propojovat do ligy mistrů. Ale pokud by nahlásila, že ji chce vyhrát, bude k smíchu/. Ve svém okolí i ve statistikách pozoruji, že ten Západ přece jen doháníme /a to bychom měli, protože máme výhodu v těch nízkých mzdách/.
Občan: ty Vaše průměry - 38% EU, to je vážené na počet obyvatel? Vypadlo vám tam Řecko. A obecně souhlasím s námitkou, že je třeba to vzít paritou kupní síly.
31. 07. 2013 | 14:21

kelt napsal(a):

modrý edvard,
snad se mnou budete souhlasit,že se mně v podstatě jedná o trend a ten nemůže být zpolštěn na poukazování na ty země,kde vykazují horší výsledky,než ČR,což bylo oblíbené Kalouskovo téma.
A ten neblahý trend,kdy Nečasova vláda jako lék na krizi použila snížení vnitřní poptávky/plošné krácení mezd/a zvyšování nepřímých daní,což umocňovalo pokles poptávky a ve zpětné vazbě i nabídku,zvýšení nezaměstnanosti, pokles příjmů SR a spirála se prohlubuje tři roky.
A v čem západ doháníme,tak je to v míře nezaměstnanosti a zvyšujícím se počtu lidí pod,či na hranici chudoby.
Země v nejbližším okolí mírně rostou již dva roky.Naše ekonomika dosti výrazně dva roky klesá.
31. 07. 2013 | 14:34

fafnir napsal(a):

xx
víte on problém je poněkud posunutý.Z toho Ústí,Teplic,Mostu je do Prahy jenom hodinu,a já za mlada jezdil do práce přes celou Prahu 1,5 hod.Tak ti kvalifikovaní zajedou do Prahy do práce,a opravdu Praha nejsou jen Hotely a památky,ale i když zmizely fabriky typu ČKD,Praga,Waltrovka,přece jen tu průmysl je,jenom třeba z Jinonic šel do Malešic,Rustonka na Zličín,prostě znovu na periferii.
V Ústí je báječné spojení,V Teplicích a Mostě a Chomutověě to také není tak zlé.Problém je jeden,nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.A zdejší obyvatelé nejsou moc ochotni se ať kvalifikovat nebo rekvalifikovat a velmi malé procento zvyšovat kvalifikaci.A ti co jsou,tak jezdí k nám,do Prahy.A rozumný investor nehledí jen na cenu lokality, ale též na dosažitelnost kvalifikovaných sil,které mu nezničí pověst výrobku.A že každý investor chce vydělat,tedy návratnost + zisk investice snad každý kromě ortodoxních levičáků pochopí.On by takto musel postupovat i stát,kdyby byl vlastníkem. Opakuji,fair mzda je taková,která toto dovolí,ne taková,jakou by si někdo představoval.Jinak to dopadne jako s táborem míru a socialismu.Neinvestovalo se, nevyvýjelo,spoléhalo že RVHP vše koupí.
Je hloupé co řeknu,ale já bych každému doporučil,aby si třeba jen na pár let ozkoušel,jaké to je být zaměsnavatelem,nebo OSVČ.Zažil jsem"podnikatele" kteří vycházeli z mylného předpokladu,že šéf nepracuje,jeho žena má mercedes a utrácí v první řadě za své dovolené.Všichni zkrachovali.
Teprve po zkušenosti,jaké je to živit a odpovídat sám za sebe,získáte správný náhled na to co je fair mzda.
31. 07. 2013 | 14:36

Baba napsal(a):

Laiku, potvrď ranní nastavení a vymaž možné rušivé vlivy.
31. 07. 2013 | 14:37

Parabellum napsal(a):

Občan

Přečetl jste si pořádně, co jsem napsal? Rozumíte psanému textu? Můj poslední zaměstnavatel nepřesouvá do Prahy SÍDLO, ale zřizuje tam detašované pracoviště - konstrukční kancelář - přesně z důvodu, který jsem popsal - v pronajatých prostorách - chápete ten rozdíl? A NAOPAK, račte se přesvědčit, že SÍDLO tento přesunul z Prahy na venkov - konkrétně do Českých Velenic - kde má jeden z výrobních závodů.
31. 07. 2013 | 14:38

Občan napsal(a):

To modrý Edvard,

Řecko má PM 27 900.- Kč (1073 E), 89%

Co s tím má co společného počet obyvatel?

V paritě kupní síly jsme na stejném chvostu jako v průměrné mzdě:
http://www.finance.cz/zpravy/finance/347788-prumerny-cech-vydela-za-rok-ctyrikrat-mene-nez-prumerny-nemec-rika-statistika-oecd/
31. 07. 2013 | 14:41

T.Paine napsal(a):

"S ohledem na reálný růst produktivity práce by mohla minimální mzda dosahovat v roce 2012 i částky vyšší než 10.000 Kč ... "

Výborná prezentace, faktické argumenty z reálného světa a evidentní znalost současné situace. Používání průměru místo mediánu a hrubé místo čisté mzdy je brilantní. Ignorování celkových mzdových nákladů zaměstnavatele je třešnička na dortu. :)

Jako by to psal politik levice, co nikdy nepracoval, akademický teoretik placený z daní nebo podnikatel v oboru management consulting oceněný levicovým hejtmanem.
31. 07. 2013 | 14:45

Parabellum napsal(a):

fafnir

Aha, a vy si myslíte, že v Ústí ti dotyční bydlí na nádraží, a v Praze pracují na nádraží. To potom ano.

Člověče, většina těch lidí, co takhle daleko dojíždějí, jedou třeba přes půl Ústí, pak do Prahy - Holešovic, a pak třeba ještě do Michle nebo Stodůlek. Třeba ze Severní Terasy do MB-Techu ve Stodůlkách. Nedej bože do Běchovic do Secheronu. Za dvě hoďky tam, a dvě hoďky zpět spíše se štěstím. A báječné spojení po Ústí? Chvilku mi o něm vyprávějte, a dejte mi návod, jak se dostat z Ltm do Black and Decker v Trmicích, nebo do Kone či Mittalu v Chabařovicích, chytrolíne. To spojení totiž zcela báječně nenavazuje na vlaky ani autobusy, a korumu toho všeho je, že nyní nemá Ústí ani autobusák.
Jinými slovy, pokud se chcete někam po Ústí dostat, tak pěšky, a pokud je to daleko, tak pešek.
31. 07. 2013 | 14:46

T.Paine napsal(a):

8 000 měsíčně na ruku pro zaměstnance je 8 000 mzdový náklad pro firmu, když je práce (mzda) osvobozena od daní.

V realitě ovšem:
Min.mzda 8 000 Kč / měs. (Paroubek, 2006):
7 120 čistého (zaměstnanec) + 3 600 daně (daň na důchodce + zdravotní daň) = 10 720 mzdový náklad pro firmu.

Min.mzda 8 500 Kč / měs. (Rusnok, 2013):
7 565 čistého (zaměstnanec) + 3 825 daně (daň na důchodce + zdravotní daň) = 11 390 mzdový náklad pro firmu.

Min.mzda 9 865 Kč / měs. (Libor Witassek, 2013):
8 779 čistého (zaměstnanec) + 4 441 daně (daň na důchodce + zdravotní daň) = 13 220 mzdový náklad pro firmu.

Proč jsou u pokladny české ženy s cedulkou brigáda anebo hůř, prodavačky a doplňovači zboží mluví ukrajinsko-trochučesky anebo slovensky?

Když minimální mzda 8 000 Kč měsíčně brutto za stálý pracovní poměr pro firmy činila do července 2013 "jen" 33% průměrné mzdy (dle autora blogu), proč místo toho firmy zaměstnávají cizince na ŽL a lidi na krátkodobou brigádu přes agentury (zbyteční prostředníci a pijavice)?

Nemůže za to náhodou daň ze mzdy 31,5 % na důchodce, 13,5 % zdravotní daň a 15 % daň z příjmu? Kde udělali soudruzi chybu?

Vzhůru k lepším zítřkům, k miliónu lidí bez práce a platům po zdanění na hranici bídy!
Pro cizince více práce, to je naše agitace!
31. 07. 2013 | 14:46

Parabellum napsal(a):

fafnir

Waltrovka s dovolením z Prahy nezmizela, a ČKD také ne. Waltrovka se akorát nejmenuje Waltrovka, ale General Electric Aviation, a najdete ji v Areálu Letova, a i část ČKD normálně funguje - pracoval jsem tam ještě na začátku lonského roku jako externista. To víte, v Praze není dost kvalifikovaných strojařů:-))))
31. 07. 2013 | 14:50

fafnir napsal(a):

kelte
ten vámi nenáviděný Kalousek dokázal jedno.Podle ratingu,který získal, jsou úroky naší dluhové služby tak nízké.Kdyby byli na úrovni Řecka,Španělska nebo Portugalska,platíme za sekeru,kterou zaťala v době své vlády a v době růstu ČSSD,místo 80 miliard dluhové služby,miliard 150.Tedy místo 80% našeho schodku,150%.
A uvědomte si,k růstu se nemůžete dobrat spotřebou na dluh,investicí do hladových zdí.Investovat nemůžete pro práci samu,ale investice se vždy musí vrátit,a přinést zisk.
Vrátím se do r.1991 a dám vám příklad.Půjčili jsme si tenkrát na počítač.Ten nám dovolil propustit skladníka(ušetřili jsme jeho mzdu + zdrav.a sociál.)my jsme na něm dělali nabídky,fakturaci a také jsme ušetřili jednu účetní,práci dvou zvládla díky počítači jedna + sklad.Tenkrát nás stál spolu s programy něco kolem 50000.Za půl roku byl doma.Aušetřené peníze šly do rozvoje firmy.
Kdežto,když budete stavět hladové zdi ve formě cyklostezek a podobných nesmyslů,pár lidí sive má práci,ale ve skutečnosti vás stojí více než nezaměstnaní na dávkách.Prácemusí vytvářet hodnoty,které se vrátí,a protože to jinak vyčíslit nelze,tak finančně.
31. 07. 2013 | 14:56

fafnir napsal(a):

Parabelle
lépe číst,napsal jsem z Jinonic šel do Malešic,LOM,a toho Letova,Rustonka na Zličín.ČKD se také někam z Harfy libně šouplo a zmenšilo.A ano,pokud jsem slyšel od známých starých jako já,a jsou zdraví na rozdíl ode mne,tak je jako nástrojaře nechtí pustit,prý zůstaň aspoň na čtvrt úvazku.
31. 07. 2013 | 15:04

Parabellum napsal(a):

T.Paine

Popíšu Vám přesně, jak to funguje s agenturami, protože je zcela zřejmé, že to tu nikdo nechápe, či nechce chápat.

Tak především, při dodržení VŠECH, zdůraznuji VŠECH danových pravidel dostane agenturní zaměstnanec vyplaceno na účet VYŠŠÍ částku, než je hrubá mzda.
Jak je to možné? Osvětlím.
Agentura třeba má sídlo v Ostravě, a člověka normálně zaměstná - třeba za 10 000 hrubého. A pak pro něj sežene klienta, což může být nějaká firma sídlící v Praze. No, jo, ale ve smlouve je napsaná Ostrava. Takže zcela v souladu s legislativou tomuto poskytne náhrady za ubytování, cestovné, a také diety - jsou ze zákona. Zaměstnanec, pokud je Ostravák (nebo cizinec to je jedno), tedy dostane každý týden 800 Kč na vlak, budget na ubytování řekněme 300 Kč na den, plus diety 99-156 Kč podle doby trvání cesty. Takže týdně dostane 2723 Kč - K PLATU. Ten činí 8960 Kč čistého. Cestovní náhrady dalších 10 892 Kč. Dohromady tedy na účet 19 852 Kč. Pokud by to mněl dostat jako čistou mzdu, tak by musel dostat více než 25 800 hrubého. A nyní se podívejme očima nákladů na pracovní sílu. Agenturní zaměstnacec - 24 292 Kč, kmenový zaměstnanec 34 572 Kč - tedy o více, než 10 000 Kč více!!!!! A vezměte si, že jsou firmy, které poskytují budget na ubytování i 600 Kč/den, a dávají paušály na auta místo proplácení jízdenek. Pak jdou ty cestovní náhrady klidně i přes 20 tisíc.

Už je jasné, proč agentury?
31. 07. 2013 | 15:06

fafnir napsal(a):

Parabelle
jestli jste si nevšiml,existuje IAD.Já tu dopravu tenkrát řešil koupí mopeda,a těch 3/4 hod ráno v půl 5, byla mana nebeská.
31. 07. 2013 | 15:08

Parabellum napsal(a):

fafnir

ČKD na Harfě najdete samozřejmě i dnes, ta ulice se jmenuje Klečákova - nevím, jak se jmenovala dříve - je to naproti Nádraží Praha- Libeň. Měl jsem tam ještě na konci předlonska kolegu, který se jmenoval pan Bartoň a byl ročník 1936.
31. 07. 2013 | 15:09

Občan napsal(a):

T.Paine (31. 07. 2013 | 14:45):

Myslím, že pan Witassek je plně saturován, protože od vlád Topolánka a Nečase (2006-2012) připroudilo do jeho firmy příjemných 20 mil. Kč na dotacích.
A v Czechinvestu také nepracoval zadarmo.
31. 07. 2013 | 15:11

Parabellum napsal(a):

fafnir

Jistěže jsem si povšiml, že existuje IAD. Zkuste touto jezdit někam denně přes 60 kilometrů, hradit si toto z čisté mzdy.

Zkuste mi vyčíslit ty celkové náklady na tu dopravu do zaměstnání, a porovnat to se mzdou v různých strojírenských profesích. Lehce se dostanete k tomu, že to je občas lepší nedělat vůbec.

Mimochodem, co mám zkušenost, tak v Praze 130/hodinu je na nástrojaře docela slušnej plat.
31. 07. 2013 | 15:13

xx napsal(a):

Občane: samozřejmě že jsme na chvostu. Jsme tam již od konce šedesátých let minulého století. Dostali jsme se tam díky budování socialismu a sovětské okupaci. A teď se již 20 let snažíme dostat zase zpět mezi civilizované země. Ale nejde to najednou. 40 let jsme šli cestou úpadku. Tak jak si můžete myslet že 40 leté zaostávání doženeme za 20 let ? Východnímu Německu se to taky nepovedlo navzdory bezprecedentním finančním injekcím ze západního Německa.

A víte co, ono je to také kvůli lidem jako jste vy. Vy dovedete jenom naříkat, stěžovat si a dokážete vyvinout nezměrné úsilí v hledání viníků mimo Vás. Jste prototypem člověka, který zapříčiňuje neúspěch, pravý opak činorodého aktivního jedince díky nímž jsou některé národy bohatší než jiné.

Naříkáním a porovnáváním statistik bez znalosti toho co vlastně ta čísla představují, se ani vy ani ČR z místa nepohneme.

Dovedete si vymyslet přímo obskurní příběhy jenom abyste potvrdil to, že vy za nic nemůžete, že za všechny problémy mouhou jen ti ONI, na které zrovna ukážete. Bankéři, podnikatelé, miliardáři atd. Ti všichni mohou za to, že nemáte práci a nemlžete žádnou najít. Že máte sice vysokou kvalifikaci ale nikdo o vaší práci nestojí.

Brečíte pak že vám stát práci nezajistí.

Bože, lidé jako vy, kteří ovšem měli to štěstí a stát jim práci dal, jsou největší parazité, kteří dusí tohle hospodářství. Vymýšlejí jen překážky k ekonomickým aktivitám a když ty překážky vedou k zpomalení a nezaměstnanosti, obviňují titíž parazité ty kteří ještě z posledních sil nějaké pracovní místo dokáží vytvořit.

Je to bída, že lidé aktivní nedokáží sebrat dost sil zatnout těmto parazitům tipec.
31. 07. 2013 | 15:17

Parabellum napsal(a):

fafnir

Cykloistezky se vracejí docela bohatě tím, že máte plošně zdravější obyvatelstvo - protože to tím pádem má možnost sportovat, a tím je zdravější = ušetří se prostředky ve veřewjném zdravotnictví.
Je zajímavé, že země, které rozpočtové problémy nemají, mají hustou sít cyklostezek (Německo, Skandinávie). Na rozdíl od těch, co těchto mají minimum (Řecko, Irsko)
31. 07. 2013 | 15:18

xx napsal(a):

Parabellum: to by mne zajímalo, jestli to už někdo prozkoumal, ten vztah mezi cyklostezkama a zlepšením zdravotního stavu obyvatel.

Znám dost lidí, kteří mají kolo a čas od času na něm vyjedou po cyklostezce. nesmí to být do kopce a moc daleko. Když je hezky o víkendu, ujedou za den 20 km a pak o tom týdny mluví jako o pravidelné aktivitě.

Cyklostezky samozřejmě využívají i lidé co jezdí častěji, ale ti zase jezdí i bez cyklostezek, jezdili dříve a budou jezdit i bez nich.

Jak velký je tedy skutečný účinek cyklostezek na cyklistiku obyvatel. To by mne fakt zajímalo.

Jsem totiž cyklista, poslední 2 roky sice mimo provoz dík kolenu, ale jinak mám najeto docela dost a myslím si že cyklostezky lidi na kolo moc nelákají a když tak to jsou právě ti sváteční jezdci, jejichž výkony na kolech mají na jejich zdraví minimální dopad.
31. 07. 2013 | 15:32

born65 napsal(a):

A bóže, v LEGIOSu mají, jak vidno, celozávodku. To bude zase týden duchaplných příspěvků...
31. 07. 2013 | 15:36

Parabellum napsal(a):

xx

Popíši Vám jinou relaci s bicykly. Je to relace dánské poměrně vysoké silniční daně s ladnými tvary dánských žen.
Jedte se podívat do Kodaně a uvidíte sám:-)))) V ČR najdete akorát neforemné mašiny soukající se za volant gumokolu, a v Kodani dámy na bicyklech s rozpuštěnými vlasy a vypracovanými zadečky:-)))))
Relace zcela jasná a prokazatelná.
31. 07. 2013 | 15:36

Xury napsal(a):

Jak se nedávno dočetl, tak se minimální mzda v Česku pohybuje v rozmezí od oněch 8000 (teď už 8500) až do cca 17000korun. Zajímalo by mne zda struktura zaměstnanců, kteří dostávají minimální mzdu je co do její výše v současnosti stejná jako v roce 1999 nebo ne. Připadá mi to dost podstatné.
31. 07. 2013 | 15:39

Parabellum napsal(a):

Xury

Miminální mzdu stanovuje zákon, a je jedna je to těch 8000 popřípadě 8500 Kč. To nemá s nejnižšími vyplácenými mzdami v různých odvětvích nic společného.
31. 07. 2013 | 15:42

tady je to fuk napsal(a):

Bývalé státy EHS (plus Norsko, Island, Švýcarsko) mzdově nikdy nedoženeme, jelikož tuzemské firmy většinou dodávají firmám do západní Evropy a to buď jako "dcery", tzn. že mají zisky na velmi slušné zaplacení většinou českého managementu a na lidi už nezbude, nebo jsou to české podniky, které v podstatě nedostanou vydělat víc, než na zaplacení majitelů, vedení a odpisů. Proto tyto české firmy z velké většiny nikdy nebudou kapitálově tak silné, aby koupily nějaký podnik třeba v SRN (Agrofert a pár ostatních neberu v potaz) a staly se z nich globální hráči. Takže produktivita práce v tuzemských firmách může být klidně o dvacet i více procent vyšší, ale na mzdách se to téměř neprojeví. A v případě "dcer" se od matek k nim fakturuje např. technická pomoc při vývoji a tím je pak ziskovost "dcery" taková, že to vypadá, že na přidání mezd není...
31. 07. 2013 | 15:44

Glosator napsal(a):

Jak dopadl Soudek v Německu
Pan Soudek, bývalý ředitel Škodovky, svého času zprivatizoval za symbolickou jednu marku strojírenskou fabriku na území bývalé NDR. Jenže to celé dopadlo špatně, on zjistil, že i když je kvalita stejná, jako ve "starých" zemích, zákazník za to stejné peníze nedá.
31. 07. 2013 | 15:47

KvL napsal(a):

to: evix
Ano to je celkem závažný problém při dopravě do práce, on by ten vlak ve větším městě měl být tak, řekněme patnáct až třicet minut před každou celou, otázka, jak dlouhý ten spoj je, jestli to lze, kam pokračuje... Ale myslím, že tohle je dobrá připomínka, k tomu, co by se mělo příště ohlídat, zkuste napsat na odpovědná místa.

to: Parabellum
at 31. 07. 2013 | 14:04
Sice nejsem xx, ale snad nebude vadit, když se zeptám na jdenu věc.
Napadá vás nějaký způsob, jak zvýšit kvalitu pracovní síly? Což je asi dneska náš největší problém.
31. 07. 2013 | 15:53

xx napsal(a):

Parabellum: he he, tak takovou relaci bych rád zkoumal. Jen kde vzít na to grant, sežeňme spoznoring a dejme se do výzkumu :-))

Ale trochu se bojím, že ten vliv cyklostezek přeceňujete, že tam bude mnoho dalších faktorů. Ale proti výzkumu rozhodně nejsem.
31. 07. 2013 | 15:57

xx napsal(a):

tady je to fuk: nikdy je hodně dlouhá doba ! Takové predikce jsou ošemetné ;)
31. 07. 2013 | 15:59

Parabellum napsal(a):

KvL

Jistě, ten nápad existuje už 75 let a není můj, a myslím, že byl dokonce zpracován na úrovni prováděcích rozkazů. Ten plán se tedy netýká přímo zkvalitnění pracovní síly, ale zkvalitnění populace. Vycházím z premisy, že kvalitní pracovní silou může být pouze kvalitní populace. Podrobnosti Vám ale musí vysvětlit někdo jiný. Já jsem smířen s tím, že je zde taková kvalita populace, a kvalita pracovní síly, jaká je.
31. 07. 2013 | 16:00

xx napsal(a):

Parabellum: pamatuju si na jeden rozhovor s potomkem emigrantů ze 68 roku, se kterým jsem krátce pracoval v jedné zahraniční firmě. Narodil se a žil celý život v cizině, v USA a v Německu.

Říkal mi, že když přišel do Česka, jak ho překvapil ten kontrast v chování lidí. V myšlení a vztahu k práci obecně. Například mi říkal, že Němci neradi dělají přesčasy. Rádi dodržují pracovní dobu na chlup aby nepracovali o nic déle než musí. Ovšem rozhodně nemají ve zvyku, pracovní dobu využívat pro soukromé účely nebo z zábavě. Prostě přistupují k práci zodpovědněji a snaží se podávat výkony, protože se s prací více ztotožňují. Nechodí do práce znudění a otrávení už od rána, protože by raději šli na pivo.

V USA se zase lidé víc obávají existenčních problémů a dosahují stejných výsledku v práci jako Němci, jen s trochu odlišnou motivací.

V Česku je prostě znát ta deformace. Za socialismu každý pracovat musel, většina lidí mala práci nedávající smysl a když někdo udělal něco z vlastní iniciativy nebo ze zájmu, ostatní jej za to nenáviděli a nadřízení politicky dosazení neumětelové to chápali jako útok na jejich místo a hned daného snaživce potrestali. Nadřízeným nešlo o to aby podnik měl lepší produkt než konkurence, ale aby se splnil plán počtu obrobků na dílnu nebo úsek. Tohle je v lidech zažráno.

Na Občanovi je to znát, a nejen na něm, když vyjeví ty svoje názory o produktivitě a následné odměně za ni.

Tihle lidi si tyto stereotypy vezmou do hrobu.
31. 07. 2013 | 16:11

Ford napsal(a):

Tak dřevního kapitalismu jako je v Německu, Norsku, Švédsku.
31. 07. 2013 | 16:16

Občan napsal(a):

Parabellum napsal(a):
"...Můj poslední zaměstnavatel nepřesouvá do Prahy SÍDLO, ale zřizuje tam detašované pracoviště - konstrukční kancelář - přesně z důvodu, který jsem popsal - v pronajatých prostorách - chápete ten rozdíl? A NAOPAK, račte se přesvědčit, že SÍDLO tento přesunul z Prahy na venkov - konkrétně do Českých Velenic - kde má jeden z výrobních závodů. 31. 07. 2013 | 14:38"

:o)))
Legios, a.s. měl do března sídlo v Praze - Nuslích a Legios Loco, a.s. sídlí od března 2013 v Praze.
Ve skutečnosti jsou ale chlapci Maroušek, Rybáček, Štiller a Lenkvik zašití v Londýně (https://www.duedil.com/company/07185451/legios-group-plc). Možná to bude mít nějakou souvislost s těmi dotacemi, co od Péti Nečasů nafasovali loni- 40 mega jeden na ulici jen tak nenajde :o))

Ve Velenicích má jeden z výrobních závodů? Na nádraží? Že by koupili ŽOSku?

Jinak jsem koukal, že chlapci si LOSTR pěkně rozdrobili:
Legios
Legios Loco
TechnoUnit
TechnoInspect
Railco I
Railco II
31. 07. 2013 | 16:17

kelt napsal(a):

fanfir,
ten můj"milovaný"Kalousek/mimochodem MF bez jakékoliv kvalifikace,kromě vysedávání v poslanecké nálevně/prohlásil v roce 2008,po krachu Lehman Brothers,kdy se začala světem šířit tsunami krize:"krize se nám vyhne,jenom budeme bohatnout pomaleji" a odmítl provést korekci SR na rok 2009.
Tím pádem se mu povedl schodek SR ve výši 192 miliard Kč,což je
od vzniku ČR zatím rekord.Pak s mu povedlo udělat ještě schodek 150 miliard a nikdy pod 100 miliard,takže letos to dotáhne bratru na cca 1,75 BILIONU Kč a 50% ND.
Poukazovat na to že si ročně půjčoval cca 150 mld.Kč za průměrný úrok EU je poněkud úsměvné.
Jeho bačování na MF přivedlo tuto zemi do chronické recese,která trvá již dva a půl rok.
Úspěch,stíhá úspěch,že?
Co ale chtít od gumárenského technologa,věčně namočeného v lihu._
31. 07. 2013 | 16:17

Občan napsal(a):

Ještě jsem zapomněl na Havlína.

Jako by mi některá z těch jmen navozovala firmu INPRO, ale to může jít o pouhou shodu.
31. 07. 2013 | 16:21

Eddard Stark napsal(a):

Minimální mzda je zcela v pořádku a byla velká chyba, že jí pravice postupně nezvedala.
31. 07. 2013 | 17:02

kuba napsal(a):

pane Witassku,
a jak dlouho myslíte vydrží režimy, kde jeden pobírá u ztrátového a státem těžce dotovaného podniku 500 000 měsíčně (+ padák 12mil.) a druhý pobírá i jen těch 8500 hrubého?
Podle mne se dostal tenhle odporný typ mafiánkapitalizmu na samou hranici sociální únosnosti. Chuďasové nemají co ztratit a dříve nebo později trpělivost přeroste ve výbuch.
S tíhle měl Marx bohužel pravdu.
31. 07. 2013 | 17:06

malej jarda napsal(a):

Dobrý článek. Jen mi tam chybí ještě jedna věc. Odpor ke zvyšování minimální mzdy má příčinu ještě další o kterém se moc nikde nehovoří. Spolu s minimální mzdou se zvyšují i zaručené mzdové tarify v jednotlivých třídách práce. Jenže v některých regionech je celková úroveň mezd tak nízká, že za minimální mzdový tarif v konkrétní třídě práce pracuje značná část pracujících někde dokonce většina. Týká se to hlavně mzdových tarifů 1-5 třídy. Proto takový odpor od zaměstnavatelů, jelikož se to zdaleka netýká nejpodřadnějších prací, jak se obvykle prezentuje.
31. 07. 2013 | 17:06

Eddard Stark napsal(a):

Parabellum napsal(a):
Xury

Miminální mzdu stanovuje zákon, a je jedna je to těch 8000 popřípadě 8500 Kč. To nemá s nejnižšími vyplácenými mzdami v různých odvětvích nic společného.
31. 07. 2013 | 15:42
----------------------------
Nemáte pravdu!!!!!!!!!!!!!! Pravdu má jak to napsal Xury. I ředitel podniku má stanovenou minimální mzdu. Tech 8 500 hrubého je nejnižší minimální mzda.
31. 07. 2013 | 17:09

kuba napsal(a):

kelt
po roce 2008 se konaly další volby a lidičky volili opět Kalouska a spol. Takže spoluvina je jasná. Takzvané pravici nakloněným médiím se podařilo některé skutečnosti utajit a seriály zaneprázdněný národ po ničem nepátral.
Jaký lid, taková vláda (a taky příslušný blahobyt)
31. 07. 2013 | 17:13

Eddard Stark napsal(a):

Dobrý článek. Jen mi tam chybí ještě jedna věc. Odpor ke zvyšování minimální mzdy má příčinu ještě další o kterém se moc nikde nehovoří. Spolu s minimální mzdou se zvyšují i zaručené mzdové tarify v jednotlivých třídách práce. Jenže v některých regionech je celková úroveň mezd tak nízká, že za minimální mzdový tarif v konkrétní třídě práce pracuje značná část pracujících někde dokonce většina. Týká se to hlavně mzdových tarifů 1-5 třídy. Proto takový odpor od zaměstnavatelů, jelikož se to zdaleka netýká nejpodřadnějších prací, jak se obvykle prezentuje.
--------------------------------------------------------------------
To se ale děje jen tehdy pokud mají tarify mzdy natavení na úrovni minimální mzdy. Přiklad: Pokud má soustružník minimální hrubou mzdu 11 000 tak je logické že se mu zvedne po zvednutí minim. mzdy státem.
31. 07. 2013 | 17:16

Vlkodav napsal(a):

Eddard Stark napsal(a):
Parabellum napsal(a):

Pletete si minimální mzdu a zaručenou mzdu.
31. 07. 2013 | 17:49

Eddard Stark napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/finance/grafika/2013/07/26/minimalni-mzda-urovne-zarucene-mzdove-tarify/
31. 07. 2013 | 17:58

Eddard Stark napsal(a):

Vlkodav napsal(a):
Eddard Stark napsal(a):
Parabellum napsal(a):

Pletete si minimální mzdu a zaručenou mzdu.
31. 07. 2013 | 17:49
--------------------------
Nic si nepletu. To je jen jiné názvosloví i tam se hovoří o minimálním mzdovém tarifu
a i tyto tarify se budou zvedat o 500 korun
31. 07. 2013 | 18:01

Eddard Stark napsal(a):

Téměř každý ví, že odměna za práci nesmí být nižší než státem stanovená minimální mzda. Mnoho lidí už ale netuší, že pro většinu zaměstnanců platí mnohem vyšší minimum - takzvaná zaručená mzda. Ta je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů, nazývaných také minimální mzdové tarify.
31. 07. 2013 | 18:02

Jenda napsal(a):

minimální mzda není o produktivitě a nákladech zaměstnavatele. Minimální mzda jenom říká o nákladech jenotlivého zaměstnance. Jinak, za nižší mzdu není schopen hradit své náklady. Vytváření pracovních míst za nižší než minimální mzdu je nesmyslné.
31. 07. 2013 | 18:30

Targus napsal(a):

To: Parabellum

I to zrcátko na audynu je 2x daražší než na škodovku, přestože je to v rámci jednoho koncernu, jednoho know-how a stejhných technologií.

Klasická ukázka deformovaných zón v rámci koncernu. Jistě, to zrcátko musí stát dvojnásobek, když to dělá lopata za německé ceny a německý plat.
Průser je, že to funguje v rámci koncernových dílů. Motor do Golfa za čtyři tisíce ojro, do škoďáry o litr míň. Obojí zpatláno v maďarském Györu.

Jinak pro zrcátko se samozřejmě nechodí do servisu, ale do Turecka nebo do Čajny. To je pak špígl za desetinovou cenu, je k nepoznání a vydrží totéž. A nemylte se, dělají to i značkové servisy, jediný vícenáklad je jednou za měsíc paleta s rozloženými kartonovými krabicemi potištěnými firemním logem. Humus. To se pak krásně zvedá produktivita...
31. 07. 2013 | 18:42

Parabellum napsal(a):

Občan

Samozřejmě, LEGIOS jsou bývalé ŽOSKy. A nejenom ve Velenicích. Jinak z těch jmen, co jste uvedl, znám osobně akorát Rybáčka, a ten zcela jistě v Londýně není.
Jinačeva, nevím, co máte proti dotacím. Nakonec VY SÁM jste přeci stoupencem toho, aby zůstala zachována pracovní místa v tradičních průmyslových odvětvích, za cenu dotací, jako v GB v 60. a 70. letech. Dále by Vás jistě mohlo uspokojit, že v Legiosu jsou docela razantní odbory, které jsou členy OSŽ - a ti kolektivně vyjednávat umějí zdaleka nejlépe ze všech odborových svazů. Skoro každá firma podnikající v téhle branži je nějak státem subvencována. Ta firma zaměstnává asi 1200 lidí, takže ta dotace není ani 40 tisíc/člověka. Kolipa za 40 milkionů dokáže vytvořit pracovních míst veřejný sektor, a jak dlouho? Kolipa dostávají dotací rok co rok České dráhy, a jakou navíc produkují rok co rok nekrytou ztrátu?
31. 07. 2013 | 19:09

Parabellum napsal(a):

Targus

Já psal o zrcátku na Maybach. A to Vám garantuju, že to nedělají žádní Čajňáci, ale echt Dajčmajstří, a těm zákazníkům je prakticky jedno, kolik stojí. Ma Maybacha byste fakt zrcátko v Turecku nekoupil, kromě toho, vlastníkovi Maybachu by to nedovolila společenská prestiž.
31. 07. 2013 | 19:13

SuP napsal(a):

xx-
Bylo mi ctí a potěšením číst pod tímto blogem Vaše názory.
Dnes se nepřidám, přišel jsem pozdě a vpodstatě už jste všechno napsali.

Parabellum -
když udržíte hormon zklidněný, jsou vaše příspěvky osvěžující tady v tom "občanském" hnojném rybníčku. Zkuste vytrvat.
31. 07. 2013 | 19:20

Parabellum napsal(a):

malej jarda

Vy jste dobrej komik. ProsímVás zkuste mi ukázat, ve kteréím regionu bere mistr 12000 hrubého, což je ta Vaše pátá třída. Nebo 11 400 hrubého všeobecná sestra. Nebo 68,10 Kč/ hrubého topenář vykonávající kvalifiukovanější práce.

A nebo ještě lépe: 17 000 hrubého pro ředitele podniku.
A i 13 900 hrubého pro programátora - analytika či pracovníka zajištujícího mezinárodní obchod je dobrý vtip.

Ovšem největší vtip je právě v těch relacích pro jednotlivé profese. Řada jich tam pro jistotu vůbec není uvedena.
31. 07. 2013 | 19:24

SuP napsal(a):

Jen bych rád podotkl k minimální mzdě dvě věci.
Teorie o rostoucí produktivitě a z toho odvozená možnost růstu mzdy je hezká, ale má další proměnnou a tou je stát se svou daňovou nenažraností. Takže když budete vyšší produktivitou krmit daňový hlad státu, na vyšší mzdy už zas tolik nezbyde.

Druhou otázku už zde někdo (myslím "xx") nakousl. Zvýším-li produktivitu práce, vystačím s méně dělníky, protože práce je relativně málo. Nadbytečného dělníka propustím s vysokým odstupným, takže se mi vyšší produktivita zase vyplatila.

Dorici, když už nám do toho podnikání ve výrobě přestane kecat kdejakej hlasatel hraběcích rad?
http://kriz.blog.idnes.cz/c/354236/Podnikani-v-Cesku-Jednou-nohou-v-blazinci-druhou-v-kriminalu.html
31. 07. 2013 | 19:34

Milton Friedmannová napsal(a):

u nás ve fabrice makáme 1 den na sebe, 3 dny na manžery 6 dní na elektriku a zbytek na zisky většinového vlastníka putující do USA.
31. 07. 2013 | 19:34

Maximus napsal(a):

Občanovi ze 16:07

Ty dva první soudruhy z Legios neznám, ale Štiller byl bývalý předseda závodního výboru ROH a soudruh KSČ a Lenkvik byl svazák jako prasce a podílel se na rozkradení svazáckého majetku SSM v Lounech. Tehdy v roce 1990 si klucí udělali za 100 tisíc Kč eséročko, půjčili si každý pár tisíc a stali se kapitalisty, bylo jich pět jako v jisté známé knize.......

Jinak zajímavá diskuze, pravda ovšem je podle mne rozložena tak nějak mezi, bohužel se nemohu zúčastnit diskuze, byznys nepočká, musím dnes makat.
31. 07. 2013 | 20:57

neo napsal(a):

Milton Friedmannová:

přes prázdniny jste ve fabrice pani učitelko Gaio?
31. 07. 2013 | 21:01

Targus napsal(a):

To: Parabellum

Tak to je tu potom ještě jedna mirabelka, "audynu" jsem zkopíroval z vašeho příspěvku.

A jestli to je špígl na Maybach, to je pořád šumák, zákazník za něj zaplatí desetinu ceny a zbytek jde na krabici s logem, mně třetí dírku do nosu vrtat nemusíte. Vím dobře, kde všude se plácají "prémiové" michelinky, originál obložení Ferodo nebo spojkové sety Sachs. Jen nevím, jestli to je k smíchu nebo k pláči.
31. 07. 2013 | 21:06

Targus napsal(a):

To: SuP

Kdo vám nakukal, že lopata dostane při kopačkách vysoké odstupné? Co jste v tom vedru zas vypil?
31. 07. 2013 | 21:08

Občan napsal(a):

To Maximus (20:57):

Jo, to by sedělo :o)
Hoši byli ve správný čas na správném místě se správnými lidmi a proto si rozebrali LOSTR jak tabulku čokolády.
Teď ještě posbírat pár desítek mega na dotacích, "vyvedeno" do finančně diskrétní Británie už mají - a "Adios, Legios"...
31. 07. 2013 | 21:51

lektor napsal(a):

Je tezko rozumet co ta "minimalni mzda" vlastne znamena !
Proto v mnoha zemich byla nahrazena jmenem "living wage" - neboli mzda nutna k zivotu !
Platite li lidem mene - tak musi vybirat popelnice.
31. 07. 2013 | 22:06

xx napsal(a):

lektor: no jo, v ČR je mnoho zaměstnanců kteří musí vybírat popelnice, to víte že jo. Kolem popelnic bývá ve středu doslova tlačenice. Samí zaměstnanci.

Ale asi jste měl špatnej model, těm zaměstnancům se říká popeláři a popelnice nevybírají proto, že jim nestačí mzda, ale proto že je to jejich práce, odvážet odpadky na skládku.
31. 07. 2013 | 22:56

Parabellum napsal(a):

Občan

Těch 40 mega ale byla dotace EU, a Maximus potvrdí, že se za to udělala ta modrá sedmipatrová administračka v Lounech, a taky nová kotlárna.
31. 07. 2013 | 23:10

Parabellum napsal(a):

Maximus

Rybáček je mladej kluk, a když probíhala privatizace, chodil na základku - je ročník 1978. Umí dost dobře německy páč tam studoval, a hlavně sehnat kšefty třeba pro DB nebo švýcarský dráhy.
Maroušek je ročník 1983, takže ten chodil v době privatizace spíš na první stupěn základky.

Takže tyhle bych jaksi z nějakého parcelování neobviňoval.
31. 07. 2013 | 23:17

petrvileta napsal(a):

Průměrná mzda se zvýšením minimální mzdy samozřejmě nezmění. Průměr se totiž počítá z existujících mezd, ale nezaměstnaní se do ní jaksi nezapočítávají. Klidně je možné zvýšit minimální mzdu třeba na 15 tisíc, ale kolik pak bude nezaměstnaných, aha?

A k těm drobným podnikatelům. Jsem živnostník bez zaměstnanců a někdy mám tolik poptávek, že bych klidně mohl jednoho člověka zaměstnat a dokonce za mzdu jen mírně pod průměrem. Jenže pak přijde třeba několik měsíců, kdy nemám jedinou zakázku a z čeho bych ho platil? Ani já v té době nouze žádnou "mzdu" nepobírám, dokonce ani tu minimální a ještě musím platit povinné zdravotní a sociální. Prostě musím přežít z úspor, počkat na lepší časy a pochopitelně se také víc snažit shánět zakázky.

Tihle obchodníci s deštěm, pardon - poradci, mě vždycky dokážou naštvat. Kdyby alespoň byli tak féroví, jako ti obchodníci s deštěm. Když nenapršelo, vrátili peníze. Takže co, páni poradci? Dáte radu a odměnou vám bude podíl na zisku firmy. že ne? Aha!
01. 08. 2013 | 03:06

Pavel13 napsal(a):

:xx
S těmi cyklostezkami máte pravdu. Já ale vidím hlavní problém v tom, jak jsou budovány. Je to právě pro sváteční cyklisty, ne jako alternativní spojení. Na silnicích neuvěřitelně zhoustl provoz aut, takže se jízda na kole stala nebezpečnou. Sám jezdím v létě do práce na kole, co to jde, ale jak ubývá světla, mám na některých úsecích silnice strach, který mne donutí ukončit sezónu. Příčina je jednoznačná. Zkuste se podívat k nějaké městské radnici, kolik tam parkuje kol a kolik aut. Ti, kteří o cyklostezkách rozhodují, totiž jezdí autem a na cyklostezky se vydávají ve volném čase nebo se fotit na propagační materiály. Lidé stejného druhu vytvářejí pravidla pro dotační programy v souvislosti s cyklostezkami. Častým kritériem je podpora cestovního ruchu, ale zlepšení zdraví místních sotva. Hlubší příčinou je, že dojížděním na kole jste považován za socku. Málokdo se k tomu je ochoten snížit.
01. 08. 2013 | 03:23

Pavel13 napsal(a):

:petrvileta
To je u nás velký problém, který neřešíte sám. Nejhorší je nárůst adminstrativy s přijetím zaměstnance. Nechci to ani vypisovat. V duchu článku, vaše produktivita práce tím prudce klesne.
V praxi byste toho člověka mohl zaměstnat na dohodu nebo by si musel vyřídit sám živnost. On ale bude mít ještě menší jistotu příjmu než vy, takže raději zůstane bez práce. Přes nějakou agenturu by zase měl menší příjem. Přivydělávat si k podpoře nesmí.
Zbývá práce načerno.
01. 08. 2013 | 03:49

Akrs napsal(a):

Přes kecy některých politiků, minimální mzda by měla pracujícího uživit.
Jinak :
1)je závislý na referentkách na úřadech -musí žádat např. o příspěvek na bydlení.
2) mzda demotivující a urážlivá.
3) tím, že se pracujícímu přispívá na bydlení, vlastně ostatní daňový
poplatníci se podílení na zisku zaměstnavatele -na místo toho, aby zaměstnanec dostával od zaměstnavatele tolik, aby si sám mohl zaplatit bydlení -to platíme my.

Že na to někteří zaměstnavatelé nemají ? -ať zkrachují , vždyť jsme v tržním hospodářství -nechť zůstane ten schopnější.
01. 08. 2013 | 03:58

Milton Friedmannová napsal(a):

domnívám se, že je chybný předpoklad
Produktivitou práce rozumíme obecně množství produkce zhotovené jedním pracovníkem za jednotku času

jestli si autor myslí, že se může produktivita zvyšovat neustálým zvyšováním norem a nucení dělníků do stále vyšších y vyšších výkonů, pak je vedle jak ta jedle.

Kapitalismus je o ziscích a proto v kapitalismu by bylo nejvýhodnější, aby lidé pracovali zdarma a to nepřetržitě.
Také prvky otrokářství se již začínajéí znovu objevovat, což však panák z kanceláře, kde samozřejmě jeho produktivita tímto způsobem nejde definovat (větší počet odbavených lejster za hodinu samozřejmě nikde nezvýší produktivitu)nemůže pobrat.
A pak také ty zisky, to autor úplně pominul. Když dám víc lidem, budu méít větší daně a odvody a tím méně mi zbyde na převod na Kypr nebo Bahamy.
01. 08. 2013 | 06:44

Milton Friedmannová napsal(a):

já bych si potom radějíi vybrala méně peněz, ale nižší normy a snesitelnější pracovní podmínky

trapná je třeba nyní TV Nova, která ve 40°vedrech kontrolovala ty dělníky, jak by se jim mělo kouřit od lopaty a jak usilovně pracují.
A nabízeli jim balenou vodu.
Jestli si nějaký panák z klimatizované kanceláře myslí, že manuální práci ve 40°vedrech může vyřešit nějaký zlepšený pitný režim, pak je na hlavu, stejně jako úplně neproduktivní a zbytečné reportáže uvedené TV.
01. 08. 2013 | 06:48

dotaz napsal(a):

jak zvyšují produktivitu různí poradci a členové dozorčích rad?
01. 08. 2013 | 07:27

Občan napsal(a):

pavel13 napsal(a):
"petrvileta
To je u nás velký problém, který neřešíte sám. Nejhorší je nárůst adminstrativy s přijetím zaměstnance. Nechci to ani vypisovat. V duchu článku, vaše produktivita práce tím prudce klesne.
V praxi byste toho člověka mohl zaměstnat na dohodu nebo by si musel vyřídit sám živnost. On ale bude mít ještě menší jistotu příjmu než vy, takže raději zůstane bez práce. Přes nějakou agenturu by zase měl menší příjem. Přivydělávat si k podpoře nesmí. Zbývá práce načerno. 01. 08. 2013 | 03:49"

Prosím Vás, co to vykládáte?
"Administrativa" spojená s přijetím zaměstnance je "práce" na cca hodinu!
1) Sepíšete smlouvu, v níž je stanoven plat a pracoviště (vzory jsou zdarma ke stažení na netu)
2) Přihlásíte ho na ČSSZ a na zdravotní pojišťovně (formuláře jsou zdarma na netu
3) Zavoláte paní účetní, že máte nového zaměstnance s takovým a takovým platem

To je všechno. Až nastoupí, seznámíte ho s BOZP na daném pracovišti a předáte mu případné bezpečnostní pomůcky.
Pokud berete někoho přes agenturu, stejně musíte paní účetní zavolat a stejně ho musíte proškolit ohledně BOZP na pracovišti. Totéž platí o člověku přijatém na dohody (ony totiž existují dvě) a na švarcák.

Hlavním problémem současných zaměstnavatelů je, že by hrozně rádi obnovení otroctví. Ne administrativa, ale nutnost platit za práci - to je pro ně "problém". Pokud někomu nabídnete svou práci zadarmo, padne Vám kolem krku a může se přetrhnout ochotou. Ale běda, pokud za práci začnete chtít peníze; v tu ránu je po partnerství.
01. 08. 2013 | 07:29

Občan napsal(a):

To Pavel 13 (03:13):

Pavle,
prosím Vás, KDE žijete? V Polabí se jezdí na kole zcela běžně a jezdí na něm kdekdo od bobkometařů po vysoce postavené kravaťáky.
Rozeznáte je jen podle značky, stáří a ceny kola.

Jediné, v čem s Vámi souhlasím je, že cyklostezky jsou často vedeny úplně nesmyslně a slouží jen rekreační jízdě. V tomhle bychom se měli poučit od Německa, které to má na venkově vyřešené - cyklostezka kopíruje silnici, oddělena malým náspem, a dají se po ní jet desítky km skrz vesnice a městečka.
01. 08. 2013 | 07:36

Občan napsal(a):

Pane Vileto (01. 08. 2013 | 03:06),

mě už tyhle pindy o tom, jak nejde snadno zaměstnávat a propouštět lidi, fakt přestávají bavit.
Bohužel se občas projevujete jako člověk neorientující se v nejzákladnějších oblastech českého právního systému - jenže to by se speciálně Pirátovi nemělo stávat.

Ale zpět k zaměstnanci.
Samozřejmě, že můžete velmi snadno najmout zaměstnance za důstojných podmínek a po použití se jej stejně snadno zbavit. Jmenuje se to "dohoda o pracovní činnosti", platí se z toho zdravko a socko, NEplatí se dovolená, nemocenská, mateřská a VÝPOVĚDNÍ DOBA je 14 dní BEZ nároku na odstupné (ale lze se DOHODNOUT na odchodu BEZ výpovědní doby).
Dohodu můžete uzavírat stále dokola, i během výpovědní doby.

Dohodu o ukončení prac. poměru můžete ostatně uzavřít i se zaměstnancem na řádnou pracovní smlouvu. Na ukončení prac. poměru dohodou se NEvztahují ustaovení o odstupném. Takže záleží na důvodu dohoy o ukončení a na chování zaměstnavatele k zaměstnanci po dobu trvání prac. poměru.
01. 08. 2013 | 07:46

Krychtálek napsal(a):

V roce 1935 přijel do Moskvy český konfekční průmyslník Nehera. Konfekční výrobní trust v Moskvě „Moskošvej” jednal s ním o tak zvanou technickou pomoc. Měl za fixní odměnu reorganisovat podle svých závodů sovětskou konfekční výrobu. Po delším zdráhání mu předložili svou výrobní a prodejní kalkulaci. Získal jsem
ji od něho. Dali mu na příklad kalkulaci prodejní ceny ženských levných šatů pracích. Zde je. Cena materiálu 3 rubly, veškeré dělnické práce 2 rubly, režie 28 továrny 100 procent, t. j. dohromady 10 rublů, režie trustu 40 procent, 14 rublů, distribuce (prodejní síly, místnosti atd.) 5 rublů, celkem 19 rublů, zisk pro státní pokladnu 5 rublů, celkem 24 rubly. Šaty se prodávaly za 24 rublů. Nehera udělal jinou kalkulaci. Započetl režii továrny, trustu a zisk státní pokladny částkou 5 rublů, výlohy na distribuci zdvojnásobil, a zdvojnásobil dělnické mzdy. Vyšlo mu jako prodejní cena 22 rublů. Trust to ovšem zamítl a s technické pomoci sešlo. Ale z této kalkulace je vidět, jak obrovskou mrtvou režii v továrnách a trustech vlekla na svých bedrech výroba, jak mnoho se platilo na neproduktivní složky, kontrolu a nepotřebný organisační aparát.
01. 08. 2013 | 09:09

ředitel zeměkoule napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2396004/marxisticka-rally.html

Viz srovnávací grafy podílu růstu mezd a kapitálu na růstu produktivity /cca i zisků/ v několika zemích.
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1916602/kapital-nesmi-rust-na-ukor-prace-varuje-pimco-a-ceka-prinejlepsim-novy-normal.html

"Investoři/politici probuďte se – zabíjíte husu proletariátu, která snáší vaše zlatá vejce.“
--------------
např. :
Why Does the Minimum Wage Have No Discernible Effect on Employment?
John Schmitt/ 2013
01. 08. 2013 | 09:34

modrý edvard napsal(a):

kelt: nezdá se mi, že by hospodářství drasticky klesalo. Spíš se jen tak plácá. Všeobecně jde o keynesiánský problém, kdy si máme půjčovat. Snad se se mnou a Keynesem shodnete na tom, že v čase konjunktury ne. Možná se se mnou a Kalouskem neshodnete na tom, že ani teď ne /protože ty dluhy už máme a může být ještě hůř/. Ano, vidím protiargument, že teď si půjčíme a když bude nejhůř, ono se o nás EU postará. Uznávám, že věc je sporná, ale obávám se, že případné půjčky spíš rozfrcáme, než využijeme.
občan: jde mi o to, jestli ten průměr 38% máte přes počet obyvatel nebo přes počet zemí. Nechce se mi to po vás přepočítávat, a opravdu se jen ptám. Všeobecně: ano, jsme chudší než průměr "staré EU". Taky jsme bohatší než Číňani a je tu menší vedro než v Africe. Ale o tom netřeba diskutovati.
cyklostezky. Slyšel jsem názor "Němci mají tolik cyklostezek proto, aby se jim cyklisti nepletli po silnici." Asi to tak je. Můj dojem je, že i německé cyklostezky jsou spíš rekreační, než pracovní.
01. 08. 2013 | 09:49

Pavel13 napsal(a):

:Občan
Nepsal jsem o odministrativě u zaměstnavatelů, kteří už nějaké zaměstnance mají. Tam to skutečně není tak strašné, ale bylo by i tam hodně co zjednodušovat. Jde mi o OSVČ, které pracují samy a měly by si vzít prvního zaměstnance. Takový malopodnikatel mívá často jednoduchou činnost, takže si účetnictví a jinou administrativu vede sám. Se zaměstnancem už to prakticky nejde.

U nás v podhůří uvidíte v kravatě na kole leda nějakého seniora v neděli dopoledne. Kdo má lepší kolo, musí mít cyklistické kalhoty, pestrý dres a značkovou přilbu.
01. 08. 2013 | 09:52

Občan napsal(a):

Pane Krychtálku,

když to Nehera moskevské firmě tak pěkně přepočítal PODLE SVÉHO PODNIKU (zejména ty platy dělníků), tak KDE potom vzal na vily, jež nechal v Prostějově postavit pro celou svou rodinu?
A proč, když své dělníky tak dobře platil (nebo to alespoň radil moskevské firmě), bydleli jeho dělníci v primitivních děnických kolonkách?
01. 08. 2013 | 10:04

Občan napsal(a):

Modrý Edvarde,
to je průměr z průměrů a počet obyvatel v tom nehraje vůbec žádnou roli. Stáje ještě nechápu, proč na počtu obyvatel tolik bazírujete, když to nemá s průměrnu mzdou co do činění.
Co se průměru v ČR týče - je hluboko pod průměrem v EU. Dokonce nás v r. 2012 údajně předstihli o fous i Slováci s Poláky a bezpečně Slovinci (moje údaje jsou pro rok 2011, pro r. 2012 ještě komplexní přehled není).

S cyklostezkami nemáte pravdu. Protože přes Německo pravidelně jezdíme do Itálie, zpestřujeme si cestu různými trasami. A cyklostezky jsou všude stejné - kopírují bezpečně silnici, většinou jsou více či méně osvětlené, udržované a sviští po nich lidé mezi vesnicemi, kteří rozhodně nevypadají jako turisté. Ti obvykle nemají za kolem vozík s nákupem nebo krmením pro králíky, ani košík s aktovkou/kufříkem :o))
01. 08. 2013 | 10:15

Vořežprut napsal(a):

Než se ohánět produktivitou práce, zvyšováním minimílné mzdy a proč spousta lidí dělá za minimální mzdu + zbytek načerno, chtělo by se to taky zamyslet nad daňovou zátěží nenažraného státu - viz. superhrubá mzda (zdravotní a sociální daň, daň z přijmu)..
01. 08. 2013 | 10:34

otloukej se píšťaličko napsal(a):

a nad mírou vykořisťování člověka nenažranými kjapitalisty
01. 08. 2013 | 10:38

Parabellum napsal(a):

Občan

Pavel13 měl možná na mysli přijetí pracovníka včetně výběrového řízení. A tam věřím tomu, že to je mezi 40-60 hodinami - nejméně. 10 hodin budete pročítat a třídit 80 životopisů, řekněme, že polovině pošlete zdvořilé zamítnutí - můžete potřebovat příště - 3 hodky pak 10 pohovorů po hodině a půl x minimálně dva lidé to už jste na 43 hodinách, pak nějaké vyhodnocení a pak dva lidé x 8 hodin budou rozhodovat, koho přijmout a pak ta Vaše hodina administrativy - takže cca 60 hodin. Klidně si dovedu představit, že to může být více.
01. 08. 2013 | 10:40

Občan napsal(a):

Proč by, propánakrále, nějaký drobný živnostníček vypisoval nějaké výběrové řízení? :o))))

Proč by je vyhlašoval Vileta, shánějící ajťáka?
Prostě se poptá mezi známými, nebo na škole vyvěsí ceduli, nebo se porozhlédne po sobě známých webech.
Eventuálně si dá zdarma inzerát do Annonce. Pak si přečte e-maily se životopisy a dvěma nejpříhodnějším lidem zavolá. Když se mu nebudou pozdávat, zavolá dalším.

Zadání inzerátu je otázkou několika minut, přečtení e-mailů dejme tomu hoďka, obvolání vybraných kandidátů další čtvrthoďka. I kdyby se personalisticky přerazil, zaměstnance má i se sepsáním smlouvy a posláním vyplněných formulářů ČSSZ a ZP najitého, vybraného a administrativně vyřízeného do tří hodin.
01. 08. 2013 | 10:52

Parabellum napsal(a):

Občan

Srovnáme ty mzdy to s rokem 1989 jo???? Takže v roce 1989 byla Jugoslávie pro čecháčky poloviční západ, a Slovinsko bylo nejbohatší část Jugošky, daleko před čechami. A na Slovensku byly vyšší platy, než v Čechách - a to i na zaostalém východě. Staré slovenské přísloví praví, že správný Humenčan neoblékne nic, co není z Tuzexu.

A i když vezmu takový bulharsko, tak tam ty mzdy byly oprotí česku více než poloviční bulharská učiutelka ruštiny měla v roce 1988 přes 200 leva, což bylo přes 2000 korun, a česká tak necelé tři tisíce.

Co se týče starých zemí EU, tak tam byly ty mzdy oproti ČR v průměru tak osmi, spíše desetinásobný německej lékař vydělával víc v markách, než českej v korunách - täkže srovnávat se s nimi dnes je úplně mimo.

A pokud se Vám to nelíbí, makejte, fungujte, zaměstnávejte lidi, a platte jim vysoké mzdy. Tvrdíte, že kvalifikaci na to máte. A pokud tvrdíte, že je nasycený trh, a že není pro koho podnikat, tak není nic jednoduššího, než konkurenci v ekonomické soutěži rozdrtit, a obsadit její trhy.
01. 08. 2013 | 10:57

Vořežprut napsal(a):

Občan:

No musí přece s každým absolovovat povinnou hodinu HR přijímacího řízení, kde se dotyčného ptá na ty nejzávažnější otázky stylu: Jste týmový hráč? Jaké jsou vaše silné stránky, jaké jsou ty slabé? Jaký je váš životní cíl? Jste v kolektivu spíše tišší ty, či bavič? Poté musí podle příslušného HR školení utvořit přesný "psychologický" profil na základě malování stromečku:-D
01. 08. 2013 | 11:00

neo napsal(a):

Občan:

a proč by nevypisoval výběrové řízení???
Když sháníte nejlepšího z nejlepších, musíte hledat a vybírat.

Ne každý sahne po tom co se zrovna nabízí.
To je prvotním problémem našeho trhu práce. Dosazování nekompetentních, špatných, líných, známých, protekčních..

A nejlepší na tom je, že sám na to nadáváte a pak podporujete.
01. 08. 2013 | 11:00

gaia napsal(a):

neo

a což to výběrové řízení outsourcovat a obrátit se na headhuntera a neztrácet s tím vůbec čas a hned přijmout hotového adepta?
Pak to nestojí čas žádný. A čas jsou peníze.
01. 08. 2013 | 11:04

gaia napsal(a):

Parabellum

Slovinsko nejbohatší z polovočního západu

já zde ale viděla na nádraží v Záhřebu i otrhaná a špinavá děcka, co žebrala.
Takže to s tou bohatostí bych zas nepřeháněla. U nás byly děti jak ze škatulky a tlusťoučké i za minulého režimu
01. 08. 2013 | 11:06

Parabellum napsal(a):

Občan

A jak asi podle Vás toho ajtáka sežene, než výběrovým řízením, co? Dojde na pracák, a nechá si přidělit prvního pologramotnýho cikána, ne? A malej živnostníček nepotřebuje studenta, ale hotovýho člověka, protože prostě nemá ani čas, ani finanční prostředky, aby jej zaškoloval.

A další, uvědomte si, že na rozdíl od Vás, strááášně špecielního špecialisty, u kterýho nikdo neví, v čem vlastně ta špecializace spočívá, tak není ajták jako ajták. Pokud hledá programátora databázových aplikací - řekněme SW pro vedení agendy hotelů, tak mu bude web designer, nebo psrávce sítě platnej jako mrtvými zimník. A dokonce i ten databázovej programátor mu bude k ničemu, pokud nebude zvládat ten jazyk, který bude požadován.

Já se Vám fakt divím, že si neuděláte živnosták, neseženete zakázky, a nezaměstnáte člověka, pokud je to takový jednoduchý. Proč to neuděláte????? Vy každého akorát komandujete a peskujete, a sám nejste schopnej si ani sehnat práci v regionu, kde je ta nezaměstnanost bezkonkurenčně nejniží.

Už jsem Vám to napsal několikrát, že pokud chcete někoho hodnotit, tak jej v prvé řadě v tom, v čem jej hodnotíte musíte převyšovat. Peskujte ostatní až poté, co jim na VAŠEM OSOBNÍM PŘÍKLADU ukážete, že to jde.
01. 08. 2013 | 11:07

Vořežprut napsal(a):

gaia:

Pardon, ale outsourcovat výběr lidí skrze headhuntera tady v ČR může vážně jen latentní masochista..
01. 08. 2013 | 11:11

neo napsal(a):

gaia:
to je také řešení, ale to zas stojí ty peníze.
A nikde není psáno, že po ulovení headhunterem není nutný ještě lokální pohovor, prootže i headhunter může přivést lidí vícero.

Já si vzpomínám velmi dobře na mé pohovory, když jsem po studiích začal nabízet svou práci.

Vždy se jednalo o základní první kolo u personální agentury a pak o několikakolové řízení přímo u potenciálního zaměstnavatele.
01. 08. 2013 | 11:11

gaia napsal(a):

Parabellum

outsoucuje služby a obrátí se na headhuntera
01. 08. 2013 | 11:12

Občan napsal(a):

To Vořežprut:

Zdá se, že jsme absolvovali stejné "semináře" :o)))
Také jste malovali bublinky a hledali slabiny teamu? A skládali kytičky, lístečky a kamínky do kompozice, k níž jste potom měli přednášku o individuálních i teamových emocích?
01. 08. 2013 | 11:12

Parabellum napsal(a):

gaia

Jistě, to uvidíte i na hlaváku v Praze. Dokonce i v Salcburku. Jde o rumunská cikáňata. Akorát, že v Salcburku je obvykle odchytávají, a štandopede posílají zpět. Kromě toho, jak je která země bohatá jaksi nelze stanovovat podle toho, jak jsou chudí ti, kteří do té země jezdí externě žebrat.Právě, že ukázka toho, jak byli češi chudí je to, že jste na hlaváku nikoho neviděla žebrat před rokem 1989, protože tady byli chudí skoro všichni, takže neměli na rozdávání řebrákům. To není srovnání civilizovaných zemí, ale tatarstánů. Tam opravdu je ukklízečka vagonů bohatší než stavební inženýrka s 20 lety praxe.

Ad outsourcing výběrového řízení.

ŽERTUJETE. Máte vůbec představu, kolik to stojí?????? Ty nejevnější agentury si berou dvojnásobek nástupní měsíční hrubé mzdy, takže okolo 60 litrů. Headhunteři spíše čtyř až pětinásobek.
01. 08. 2013 | 11:14

Parabellum napsal(a):

neo

Soudružce učitelce, která nemusí odvést výkon - škola dostane peníze za to, že učí, nikoli naučí tohle nevysvětlíte.
01. 08. 2013 | 11:17

Občan napsal(a):

:o)))))))))))

Proč by, šmarjájozef, hledal Vileta spešl ajťáka pro vedení hotelových agend? :o))))))))
Vileta VÍ, KOHO PŘESNĚ hledá. A také velmi dobře VÍ, KDE ho má hledat.
Vileta akorát neví, že ho může zaměstnat na dohodu o pracovní činnosti a že ho může šupitopresto vyrazit, když dojdou zakázky. Takže si vymejšlí kraviny stejně jako Parabellum a další chytrolíni.
01. 08. 2013 | 11:19

Vořežprut napsal(a):

Občan:

No pár takových zasedání jsem kdysi absolovoval.. U těch posledních jsem "HR specialistovi (managerovi)" na tyto klíčové otázky odpověděl rovnou, že ve společnosti, kde se provádí výběr lidí tímto způsobem, nemám zájem pracovat:-)) Což mělo za následek naprosto nechápavý a poté uražený výraz..
01. 08. 2013 | 11:21

Parabellum napsal(a):

Vořežprut

Proč???? Já se setkal s headhuntery několikrát - akorát, že většinou to nebyli češi. Jeden byl Dán, jedna paní z Curychu, a ted naposledy jeden Nor. Jo, a kecám, jeden Čech tam byl také. Ten Dán sháněl člověka pro jistou dceru MAERSKu, ta Švýcarka a ten Čech - to byly pozice vedoucího konstrukce v Číně, a ten Nor pro Stadoil. Jo a pak ještě jedna Brnačka pro dceru korporace United Technologies, a jedna Pražanda na vedoucího konstrukce do Skalice nad Svitavou.
01. 08. 2013 | 11:21

gaia napsal(a):

Parabellum

děti nejsou nádoby, které je potřeba naplnit. Tady chudý duchem pozná tu produktivitu těžko.
A učitel není nějaký nádeník, co musí podávat výkony, ale světlonoš, co zapaluje pochodně v dětských duších.
Ale to strojařovi, co závidí uklizečce minimální mzdu, též těžko vysvětlit.
01. 08. 2013 | 11:24

Parabellum napsal(a):

Občan

Vy jste fakt degeš. Takže vy tvrdíte, že SW pro vedení hotelových agend někde roste na poli nebo na stromech - to je dobrý. Napadlo Vás, že i tenhle sw musel někdo vyvinout, odladit, a pak třeba customizovat pro zákazníka?

Já psal o ajtákovi, který je expert přes sw na hotelové agendy, ne o cvičené oici, která s tímto Sw tu hotelovou agendu vede.
01. 08. 2013 | 11:25

Parabellum napsal(a):

gaia

Nepovídeje. To je možná tak požadovaný stav, ne realita. Realita je taková, že učitel je placený knecht, který je placena za skřehotání u tabule, peskování, vyvyšování se nad žáky, a odrazování od toho, aby se žák něco dozvědel.

Kdyby to bylo tak, jak tvrdíte, tak by učitelé neměli dostávat mzdu, protože pokud by byl placen za světlonošství co zaplaluje pochodně v dětských duších, tak by spíše měl dostávat mzdu zápornou, protože učitel, nebo spíše učitelka je ten, kdo tu pochoden spíšeš zhasíná.

A podle toho to také vypadá.
01. 08. 2013 | 11:30

VOřežprut napsal(a):

Parabellum:

Protože jste si odpověděl sám o pár řádek výše.. Pokud živnostník bude hledat zaměstnance a brečí, že ho pár hodin výběrového řízení stojí čas (a peníze), platit obulos za lovce lebek nebude zrovna košer..
Respektive není headhunter jako headhunter.. O personálních agenturách se raději nebudeme vůbec bavit, protože ten materiál, co kolikrát pošlou.. :-)
01. 08. 2013 | 11:32

Pavel13 napsal(a):

Jak vybírat zaměstnance tady popsal ve svém blogu Martin Macháček. Prostě si uděláte cvičný test nebo úkol sám a sám si jej vyhodnotíte. Tak to udělá každý se zdravým rozumem. Přece víte nejlíp sami, koho potřebujete. Nějaký headhunter ho tom ví ovno.
01. 08. 2013 | 11:33

gaia napsal(a):

Parabellum

no když myslíte

buďte aspoň rád, že jsou děcka dopoledne zavřená ve škole, jinak by důchodci nemohli vylézt na ulici a doma by se z řevu před okny zbláznili
01. 08. 2013 | 11:34

Skyfire25 napsal(a):

Produktivita práce se v západní evropě zvedá investicemi do strojů a nástorjů. k nám se pak vozí stroje a nástroje 20 let staré. A vzhledem k tomu, že je levnější najmout pár lidí na DPP nebo DoPČ a ty pak obcházet, než investovat tak se nedivme, že se neinvestuje, nezvedá produktivita práce a tím pádem ani mzda. To co k těm inovacím nutí podnikatela na západ od nás je právě cena práce. Takže jsou to spojené nádoby. Dokud nebude vyšší produktivita práce(podle pravice), nebude vyšší mzda a dokud nebude vyšší mzda nebudou inovace a tudíž vyšší produktivita práce.
01. 08. 2013 | 11:37

Parabellum napsal(a):

Občan

Jo tak my si vymejšlíme kraviny. A co takhle soudruhu Občane, kdybyste nám ty námitky vyvrátil VAŠÍM osobním příkladem?

Já vlastně zapomněl. To by byla skvrna na profilu Vaší veleúspěšné rodiny. Vaši potomci dokonce dokázali - na prahu středního věku se "sžít s prostředím, jak tvrdíte", ve kterém na dluh, a za úspory rodičů pobývají. Dokonce se naučili i místní jazyk a reálie. Obdobně, jako cikáňata zde či muslimata v GB či Francii. Pozoruhodný úspěch. Zkuste s tímto oslnit pana xx nebo nea, kteří jsou jejich vrstevníci.
01. 08. 2013 | 11:38

Pavel13 napsal(a):

Jinak mně šlo o nárůst agendy bez ohledu na výběrové řízení. To uděláte v ideálním případě jednou za nějakých 40 let. Šlo mi čistě o úkony související s přijetím do práce a během výkonu práce.
01. 08. 2013 | 11:42

neo napsal(a):

parabellum:

zase bych ale nepaušalizoval.

jsou ony soudružky učitelky a také dobří kantoři.
A když je rozumný ředitel, tak si do školy nenatahá neschopy bez pořádného výběru, ale zaměří se na to nejlepší, co trh nabízí. To gaia nepochopí a od Občana to ani nečekám, ten by zaměstnal raději bratrance, čecha, bělocha a dal mu nadprůměrnou mzdu.
01. 08. 2013 | 11:46

Občan napsal(a):

To Vořežprut,

ano, oni velmi těžce nesou, když jim někdo dokáže, že vykládají nesmysly. Je ovšem dobře ověřit si, zda dotyčný "přednášející" není náhodou kamarádem nebo příbuzným zaměstnavatelova personalisty; to mívá nepříjemní následky :o)

Schválně, jestli Parabellum přijde na to, že se zamotává do vlastních kverulací...
01. 08. 2013 | 11:46

Parabellum napsal(a):

Skyfire25

No, řekl bych, že dost se nechápe jedna věc: Produktivita nerovná se produktivita práce. Můžete docílit i velmi vysoké produktivity s nulovým vkladem práce. Správně píšete, že produktivita se zvedá tak, že se investuje, levicově řečeno se koncentruje kapitál.

Co ovšem je podstatné, že ty vložené prostředky, kterými tu produktivitu budete zvedat, musejí být Vaše. V opačném případě totiž nevyrábíte produkt, ale pouze dodáváte antropogenní práci nezbytnou pro výrobu.

Jinými slovy, Němci dokáží zvedat produktivitu tak, že vyrábějí a financují stroje, které nechávají vyrábět mimo své území. Pro čechy je investice obyvatelstva do technologií sprosté slovo, protože jsou marxismem zpitomělí, používají termín produktivita práce, a pak se diví, že za práci na těch samých strojích, které jim ovšem nepatří, mají třetinove mzdy, a to ještě to, co vyrobí, lze ve finále prodat tak za polovinu toho, co vyrobí Němci.
01. 08. 2013 | 11:47

729 napsal(a):

Proč hledat objevené, přečtěte si Steinbeckovy Hrozny hněvu-tam najdete všechno, zvlášť kam nás může zavest nikým neřízeny pažravý kapitalismus. V tom od Ameriky třicátých let nelišíme, až na to, že tenkrát byla OPRAVDOVÁ krize, na rozdíl od zdražování a bezuzdného obohacování, které panuje u nás nyní. Jedno tam ale nenajdete- a to že lidé bez příjmu jsou povinni platit měsíčně zdravotní pojištění- jinak se stávají dlužníky, což je u nás pro obyčejné lidi doslova životu nebezpečné. Mají tedy krást?
01. 08. 2013 | 11:48

modrý edvard napsal(a):

občan. Potom je to blbě. Musí to být vážený průměr.
01. 08. 2013 | 11:49

Vořežprut napsal(a):

neo:

Nevím, co máš proti dohazování známých.. Pokud vím docela dobře to funguje a říká se tomu doporučení.. Na každém majiteli (provozovateli) pak je, přijme-li dotyčného, či nikoliv.. Jak říkáš, pokud je rozumný, kukačku si do firmy nepustí.. Má to jednu výhodu, alespoň člověk trochu ví, koho přijímá..
Druhá věc.. Taknějak zapomínáš, že vztah zaměstnavatel/zaměstnanec není jednosměrný.. Sice můžeš hledat to nejlepší, co trh nabízí, ale musíš také nabídnout to nejlepší, jinak máš prostě smolíka;-) Pokud nemůžeš nabídnout to nejlepší, musíš balancovat..
01. 08. 2013 | 11:53

Parabellum napsal(a):

Občan

Já si nestěžuju, kdo tu naříká, kvičí a kvíli, jte tu VY.

A čekám na ten Váš OSOBNÍ PŘÍKLAD, kterým má tvrzení vyvrátíte. Že jste ducha mdlého vyplývá z toho, že jste na výběrových řízeních maloval bublinky a skládal kytičky či lístečky. Oni věděli, co Vám mají dát, protože Vy byste zcela zjedně nebyl ničeho jiného schopen.

Já jsem se setkal s jediným druhem všeobecných testů - psychotest, který se dělal na čas, a kde většina úkolů spočívala v doplnění číselné nebo alfanumerické řady.
01. 08. 2013 | 11:53

Kompert napsal(a):

Pane Blekoto Pisálku, co je to spravedlivá mzda? Mnozí úředníci ve státní správě by správně neměli dosáhnout ani na tu dnešní minimální mzdu. Náklady na jejich pracovní místo (kancelář, otop, energie, stravenky, mzda jejich zbytečných šéfů) jsou v porovnání s jejich produktivitou tak vysoké, že by měli peníze do zaměstnání spíš nosit. Všichni úředníci z Regionálních, Krajských, Okresních a nevím jakých úřadů, pracovníci aparátu z různých Krajských a Regionálních vysokých škol, produkujících lidi typu Putna, Plzeňská lžiuniversita. umělá zaměstnanost na drahách a jiných státních dotovaných rozpočtovkách a příspěvkovkách, cikáni, dotace na bydlení. A tunely typu MUSka, IPB, OKD, financování partají, Klausovi omilostnění zloději, převážná část justice v ČR. Vydělejte na to, pane Blekoto, a pak pište.
01. 08. 2013 | 11:55

Parabellum napsal(a):

729

Jenomže tady není pažravý kapitalismus, ale pažravý byrokratismus, co se urval ze řetězu. OBZP samozřejmě musejí platit zdravotní pojištění - je ze zákona povinné - ČR je sociální stát - ne nějaký neoliberální bordel. Nebo to chcete jako ultraburžoazní USA, kde povinné zdravotní pojištění není? Pokud někdo nemá příjem, a chce pracovat, pak je na pracáku, a ten za něj platí ZP. Pokud někdo vyhrál v loterii bambiliardu, a pracovat nechce a nemusí, tak si holt musí platit ZP. Co je na tom nepochopitelného.
01. 08. 2013 | 11:59

neo napsal(a):

Vořežprut :

proti dohazování známých nic nemám. Mám něco proti přijímání známých bez ohledu na schopnosti.

proto je nutné výběrové řízení. Vy se výše smějete způsobům vybírání, ale nemáte o nich ani páru. A když vám k tomu přizvukuje člověk, který není schopen si udržet ani práci rovnače špaget do regálu, je jasné, že se smějete neprávem.

Personalisté mají své metody a pokud je hledaná osoba do týmu, musí splňovat určité charakteristiky.

na vztah nezapomínám. Je to zcela logické, musíš i nabídnout to nejlepší. Mám s tím vlastní zkušenost.
01. 08. 2013 | 12:00

Parabellum napsal(a):

Neo

Průšvih často bývá ten, že ten zaměstnavatel kolikrát ani není přesně schopen definovat, jakého člověka má ten externí personalista nebo headhunter sehnat.
Víte, já jako jedendvacetiletej kluk jsem byl na testech v ULZ v Dejvicích, kde se testovaly předpoklady pro budoucího pilota supersonického letounu - některé testy byla opravdu na hranici kuriosity, ale ne takové, jak popisuje Občan. Za všechy: Vstoupil jste do místnosti, a řekli Vám, at za sebou zavřete dveře. Pokud jste se obrátil, a dveře byly zavřené, měl jste velké mínus. V letounu také musíte mít stoprocentní povědomí o tom, co děláte.
Obdobné testy jsem absolvoval před 16 lety, když mne vybírali pro Transocean - navíc samozřejmě v Angličtině.
01. 08. 2013 | 12:19

Občan napsal(a):

Pravil ve 12:00 pomocný přendavač číslíček z tabulky do tabulky, který se domnívá, že je věhlasným "analytikem", a který permanentně tráví většinu pracovní doby na A.cz...

Neo, vůbec nikdo nepochybuje o tom, že víte úplný kulový i o práci personalisty, stejně jako nevíte vůbec nic o práci recepčního a o mnoha dalších profesích, a že zrovna tak nevíte nic o tom, jak se hledají a přijímají zaměstnanci.
Je zcela běžné být doporučen nebo mít písemné doporučení, které je často přímo vyžadováno. A stejně tak je běžné být zaměstnán na základě známosti nebo příbuznosti se zaměstnavatelem.
01. 08. 2013 | 12:20

Parabellum napsal(a):

Občan

Pomocný přendavač číslíček z tabulky do tabulky nenaříká, nekvičí, že má nízký příjem, a nezašívá se ve státní správě, kde nedělá nic užitečného. A kromě toho platí neregulovanej nájem, živí rodinu, platí pojištění a daně.

Vy nejste dle Vašich slov uživit ani sebe - takže zase platí jako vždy, že byste neměl hledat chyby na jiných.
01. 08. 2013 | 12:29

Eddie napsal(a):

Ahoj Para, vidim, ze to nemas lehky, ale v podstate ve vsem souhlasim, ale co pokladam za zakladni pravdu jsou reparace za prohranou studenou valku. To by se melo do kamene tesat. Zmetci si mysleli, ze jim to projde jen tak :-D
01. 08. 2013 | 12:32

fafnir napsal(a):

gaia
učitel světlonoš,Neutekla jste od Raise?To myslíte skutečně vážně?Jsou sice vyjímky,a doufám ,že se to změnilo,ale ještě za dob mé více než 30 leté dcery to byli především na základkách slouhové režimu,bez jakkoliv ventilovaného vlastního názoru(za mě s vervou chválili Lysenka a krávu poslušnicu).Na mě dokonce v šedesátých letech jako na nezletilého psali politiký posudek.Pravda na průmce už byli většinou slušní,zpraviodla inženýři.Na devítce jsme měli také jednu vynikaající učitelku.vydržela učit jen do doby,než se jí syn osdstěhoval na západ.
Inu pobavila jste mě Gaio.
Jinak mě pobavilo,když jsem včera nadhodil jako příklad NEUŽITEČNÉ INVESTICE cyklostezku,nikoli jako neužitečné věci.Neračte si plést pojmy.Cyklostezka je hladová zeď,ne že ne.A v tu ránu se tu řeší,jak kdo a kde jezdí na kole.
01. 08. 2013 | 12:34

fafnir napsal(a):

Občan
když jse tak znalý a zdatný personalista,pročpak se tím neživíte,a neustále brečíte,jak to má nezaměstnaný těžké.
01. 08. 2013 | 12:37

Parabellum napsal(a):

Občan

Hmmmm. Takže Neo, neví nic o práci recepčího - to je Váš nynější Job? Bravo. Neo možná o téhle práci nic neví - i když bněco asi jo. Ale věřím tomu, že pokud byste se sešli u jednoho výběrového řízení Vy a Neo, žeč by vyhrál Neo. Co se týče jakékoli ekonomické pozice, je zřejmé, že tam byste nezastáva funkci ani kompareu.

A způsob hledání a přijímání zaměstnaců? No, věřím tomu, že vy, který jste byl od roku 1991 zašitý někde na postbolševickém úřadě, o kterých je všeobecně známé, že tam se personální činnosti omezují na korytativ, udavativ, kamarádšoft a sexuál, a pak jste po dvou letech sehnal flek nekvalifikovaného prodavače, že vy máte mnohem větší přehled, než někdo, kdo vykonává docela klíčovou pozici ve firmě. Tuhle pohádku zkuste nabulíkovat někomu, kdo Vám to bude žrát.
01. 08. 2013 | 12:42

Parabellum napsal(a):

Eddie

čau Ediie, prosímtě lípni mi mail, někam jsem jej zabordelil:-)))
01. 08. 2013 | 12:43

Občan napsal(a):

Parabellum,

Vy NEVÍTE, kde a zda vůbec Neo pracuje (dost indícií nasvědčuje spíš tomu, že nepracuje nikde). Vy mu jenom chcete věřit, protože ho zrovna potřebujete jako spojence.
Budiž Vám Neo přáno; zbyli jste si.

Jo, když už se tak navážíte do mých úspěšných potomků - co ti Vaši? Už jsem se Vás ptal a Vy se stále vyhýbáte odpovědi. Přitom tak úspěšný muž jistě má i velmi úspěšné potomky.
Pochlapte se a pochlubte se.
01. 08. 2013 | 12:52

neo napsal(a):

Občan:

mýlíte se, nejsem pomocný přendavač číslíček s tabulky do tabulky. To co dělám jsem zde mnohokrát již uváděl a pro vás by neměl být problém najít si to. Mám jinak velmi flexibilní pracovní dobu, což je jedna z výhod demokratické společnosti a taktéž jak výše psal Vořežprut, jedna z těch věcí, kterou firmy nabízí, mezi tím nejlepším.

Občane,

už jsem vám napsal, že si pletete vrátného, recepčního, takže VY nemáte ani tušení o čem je řeč. Já popisoval pozici recepčních u nás ve firmě! To co vy nazýváte recepčními, ti se u nás nazývají office coordinators. Ti musí umět 5 jazyků, mít organizační schopnosti, pracovat s počítačem atd..

recepčnímu stačí čeština a 2 slova anglicky.

Doporučen ano, ale ne přijat jen na základě známosti.

U nás se za doporučení dávají referral bonusy ve výši jednoho platu, pokud doporučený PROJDE VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM a překlene zkušební dobu.

Takže i přes doporučení je nutné udělat výběrové řízení a také jím projít. Nikdo vás v solidní firmě neveme na základě nějaké známosti. To je pozůstatek komunismu, kde si kamarádíčci mydlili pytlíky navzájem a evidentně to ve vás zanechalo stopy. Nedivim se, že se bez takové protekce nedokážete uplatnit.
01. 08. 2013 | 12:54

kasparek napsal(a):

tak jsem byl panem autorem v každé druhé větě označen za dřevního kapitalistu. (ano už u 5x opakování tohoto slovního spojení i ti nejpomalejší pochopili vasi Pravdu a to že "kapitalismus je špatný, áno". Pak už se sinusoida vrací a vrhá to otázky na smysl článku a postoje autora prezentované s ještě větší přesvědčívostí než ty "vyvrácené" dřevní kapitalismy..) Některé odstavce jsem četl i několikrát, ale nedokázal jsem pochopit jejich logiku a onu vyvolávanou argumentační nadřazenost. Misto toho jsem byl nucen útrpně pročítat pamflet dřevního socialisty. Díkybohu aspoň za to, že i on považuje český ZP za kontraproduktivní v rámci ekonomiky.
Dílčí věty by se daly vytáhnout a argumentačně roztrhat na kousky, ale to bych se jenom choval stejně narcisticky jako autor.
01. 08. 2013 | 12:56

dawg napsal(a):

Asi poprve v zivote jsem si precetl celou diskuzi u nejakeho blogu na a.cz (zrejme to bude tim, ze nemam prilis flexibilni pracovni dobu) a musim uznat, ze docela cumim. Dovolim si poznamenat par postrehu.
Pan Obcan se tu projevuje jako demagog nejhrubsiho zrna, kazda druha veta by se hodila jeste do agitky bolseviku. Takovy trochu vseznalek, rad pouci, rad se povznese, rad zautoci, ale pravdu nema.
Neo, ac stridme, projevuje zdrave nazory. Parabellum je kapitolka sama pro sebe, dost sebevedomy, dost agresivni, co se tyce vyjadrovani, ale v jadru ma pravdu a se spoustou veci souhlasim. Jeste XX me zaujal argumentaci a tez s velkou casti souhlasim.
Taak, a ted k te produtivite prace – kdyz cesky delnik u pasu stoji 8 hodin neznamena ze je stejne produktivni jako nemecky delnik. Pripocteme si k tomu celkovou technologickou zaostalost a zdevastovanost nasich vyrobnich kapacit, co nam tu zbyla pro padu soudruhu komunistu a vyplivajici vnitrni dluh a nutnost investic, co se nezaplati za 10 let, tak se spatne srovnava. Jak uz nekdo nadhodil, rozhodujici je cena za kolik se vyrobek proda prepoctena na celkove naklady zamestnavatele a pripadne “pridana hodnota vyrobku”. Tupe lisovani jednoho plechu se nevyrovna kvalitni soucastce do motoru, a nebo vyvoji noveho k produktu, tudiz se efektivita spatne srovnava.
Ponekud usmevne je srovnavani zivotnich nakladu v Nemecku a CR, naivni predstava ze je jsou stejne vysoka je mylna, a dotycny asi nikdy neplatil v Nemecku najem, elektrinu, vodu, sluzby, pojisteni, autoskolu, atd atd. Ze je levnejsi jeden jogurt a dve pastiky je dost primitivni srovnani.
Ale nastesi zacina byt v CR zese dost firem, co je schopno neco vymyslet a kvalitne vyrobit. Skoda jen, ze jim skodi prosazovani milionu regulaci na min. mzdu, vysoke odvody, a dalsich narizeni uredniku, co se ani neumi postavit ke kosteti a nebo lopate. Ne nadarmo se rika, ze nejvetsi nepritel kvalitniho zamestnance je odborar. Viz. Detroit.
01. 08. 2013 | 13:54

Jaroslav napsal(a):

Který dacan umožnil Žaludovi,býv gen.řediteli ČD aby dostal odstupné(zlatý padák) 12 milionů Kč!Je to výsměch českým občanům !Dacan který mu to umožnil působil za vlády trojkoalice,kterou podporuje 101 pravicových tajtrlíků ve sněmovně a ti nechtějí podpořiT Rusnokovu vládu !Která je přínosem pro občany ČR:Teď bude Rusnokova vláda řešit Romskou otázku.Každý ví že nepřizpůsobiví Romové jsou velkým nebezpečím pro občany.Nedávno jeden Rom zavraždil taxikářku.Občané se Romů bojí,zejm ti,kteří jsou ve funkcích a nemají policejní ochranu,jako např.starostové !Starostka se bojí prohlásit,že zdrojem zla ve městě jsou nepřizpůsobiví Romové.a tak raději kritizuje radikály,ti ji neohrozí,ale Romové by ji mohli zbít nebo i zabít !Pokud by se nepřizpůsobiví Romové rozmnožili na majoritu,mohlo by to znamenat vážné ohrožení existence Českého národa !Dokud budou nepřizpůsobiví Romové na území Čr klid nebude .Scénář bude stále stejný.Romové někoho zbijí,občané budou protestovat a ty zbijí zase těžkoodenci.Pokud se něco v ČR nezmění !Např vůdce by zařídil odsun nepřizpůsobivých Romů z ČR ,nebo jejich umístění za ostnatý drát !Bude to v ČR stále stejné,nebo horší pokud se nepřizpůsobiví rozmnoží !
01. 08. 2013 | 14:59

Rudi Koutek napsal(a):

gaia napsal(a):
"Parabellum

Slovinsko nejbohatší z polovočního západu

já zde ale viděla na nádraží v Záhřebu i otrhaná a špinavá děcka, co žebrala.
Takže to s tou bohatostí bych zas nepřeháněla. U nás byly děti jak ze škatulky a tlusťoučké i za minulého režimu
01. 08. 2013 | 11:06"


Pani sousko gaio, vzdy jsem si myslel, ze ucitel(ka) musi byt chytra, vzdelana osoba. Nevim, ktere predmety ucite a jestli se pred svymi zaky podobne ztrapnujete jako tady v diskuzi. Co prispevek, to perla.
01. 08. 2013 | 15:06

modrý edvard napsal(a):

Jaroslav: a teď pomyslete na padák, který dostane Zelený.
01. 08. 2013 | 16:23

Vořežprut napsal(a):

dawg:

No právě, že v některých oborech je to trošičku obráceně, než popisujete.. Krásným příkladem je třeba automotive průmysl.. Co je efektivnější, nechat vyrobit palivové čerpadlo od Čecha za (ať nežeru) 150 Kč/h, nebo Němce za 15 euro/h?? A ano, Čech i Němec bude pracovat stejně, pokud bude pracovat pro rozumného zaměstnavatele.. Proto sem přesunulo výrobu docela dosti zahraničních firem.. O kvalitě zřejmě nic netušíte.. Může se Vám to zdát neuvěřitelné, spousta lidí tu blekotá stejné nesmysly o rozbitém, zdevastovaném a nefungujícím průmyslu, ale právě velké množství dílů do automobilů se vyrábí zrovna u nás.. Tím samozřejmě nemluvím o kusu plechu, ale třeba právě o palivových čerpadlech, nebo třeba o autorádiích, navigacích, a buhví čeho ještě pro automobilky typu Audi, Porshe, BMW, VW (pro čecha etalony kvality).. Problém je v tom, že pokud zajdete do nějaké fabriky tady, nejspíše tam jako dělníky najdete Čechy a Slováky.. Pokud v Německu, narazíte na Turky a Rumuny:-D Nevím v jaké době žijete, ale globalizace trošičku pokročila..
01. 08. 2013 | 18:47

dawg napsal(a):

Vorezprut ……
V nekterych oborech to je opravdu asi troche obracene, ale to jiz zmineny priklad montoven a dilu do automobilu – levna pracovni sila montuje par dilu co se nevyplati v Nemecku. BMW se napr. ale vyrabi i v jizni karoline, a tam to taky neni o penezich. Nemluvil jsem o nadnarodnich konzernech, ale vseobecnem stavu, kdyz si projedete rakousko a nemecko, tak v kazde vetsi vesnici je nejaka fabrika, nazehlena, cistoucka, moderni a neco v ni vyrabi, co ma ocividne schopnost se dobre prodat. U nas se projizdi kolem zkrachovalych textilek, a sklaren co zbyli v pohranici prevazne jeste po Nemcich. Samozrejme, ze je i dost novych, malych podniku, co se s nejakym produktem uchytili, a prave v tehle podnicich urcite nezarabaju delnici za minimalni mzdu. A jiste, mate pravdu, pokud se vymysli product v Nemecku i s vyrobnim postupem, proc to nenechat montovat Cechy, Polaky, Rumuny a Bulhary kteri stoji mene penez a maji i mensi zivotni naklady a nizsi odvody na zamestnance (pokud je ono montovna ve vychodni evrope). Na druhou stranu jsou nemecky fabriky plne agenturnich pracovniku z vychodu, kde agenture plati 8 EUR, a ta zamestnanci polovinu strhne. Pokud se nebude vyvijet, vymyslet produkty s pridanou hodnotou, tak se prace proste nezaplati. A zvysovani minimalni mzdy na tohle efekt nema, spis si myslim, ze to uskodi, stejne jako skodi odbory a nesmyslna byrokracie statu, plus presvedceni lidi, ze stat je neco jako Buh – za vsechno muze a vsechno se postara. Stat jsme my, my se musime starat.
02. 08. 2013 | 08:26

Anna napsal(a):

Tabulka: Průměrná roční mzda v paritě kupní síly
Země Průměrná mzda 2010 (v $, v PPP)

Velká Británie 53 623
Lucembursko 53 561
Nizozemí 52 581
Německo 51 935
Švýcarsko 50 170
Norsko 49 991
Belgie 47 617
Rakousko 46 911
Dánsko 46 235
Irsko 44 993
Japonsko 43 626
Korea 43 049
USA 43 040
Finsko 41 915
Austrálie 41 231
Švédsko 40 902
Francie 38 828
Kanada 35 871
Itálie 35 847
Španělsko 34 545
Island 32 464
Izrael 31 747
Nový Zéland 31 152
Portugalsko 27 723
Slovinsko 26 438
Řecko 24 112
Česko 21 549
Polsko 20 051
Turecko 19 783
Maďarsko 18 967
Estonsko 18 440
Slovensko 18 142
Chile 11 552
Mexiko 10 996

Pramen: OECD, Tax Database, Taxation of Wage Income (Table I. 7)
Poznámka: přepočteno aktuálním směnným kursem

http://www.finance.cz/zpravy/finance/340239-jak-vysoka-je-v-cesku-kupni-sila-prumerne-mzdy-/
02. 08. 2013 | 08:42

Anna napsal(a):

Cituji:
Již sedm let se v České republice nezvyšovala minimální mzda. Stále platí její výše 8000 korun. Když ji porovnáme s průměrnou mzdou, jde o nejnižší minimální mzdu v Evropské unii. Odbory již roky usilují o to, aby se minimální mzda zvyšovala pravidelně, pravicové vlády od roku 2007 návrhy odborů vytrvale odmítají. Jak k institutu minimální mzdy přistupují v Evropské unii a ve světě?

Minimální mzda není však záležitostí pouze Evropy. Minimální mzda je zavedena i v USA, Japonsku, Kanadě, Austrálii, Turecku nebo Jižní Koreji.

Minimální mzda se v průběhu let pravidelně zvyšuje, aby její výše odpovídala ekonomickému vývoji. Ze všech uvedených zemí pouze v Česku platí stejná minimální mzda již sedmým rokem. Minimální mzda je v některých zemích důležitým údajem pro výpočet sociálních dávek.

Minimální mzda je pro stát jednoznačně výhodná. Vyšší minimální mzda by zvýšila daňový výnos státu a naopak nezaměstnanost by se nezvýšila. Stoupl by výnos zdravotních pojišťoven, protože osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) platí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % minimální mzdy. Od roku 2007 tedy platí každý měsíc 1080 korun.

Z členských zemí EU není minimální mzda stanovena zákonem pouze ve Finsku, Švédsku, Dánsku, Německu a Itálii. Přestože není v zemích Skandinávie stanovena minimální mzda zákonem, tak mají všichni zaměstnanci vykonávající pomocné práce v těchto zemích poměrně vysoké příjmy. Kolektivní smlouvy zaručují zaměstnancům vyšší minimální mzdu, než by jim zaručil stát. Životní úroveň zaměstnanců vykonávajících pomocné práce je tak v zemích Skandinávie vyšší než v zemích s vysokou minimální mzdou.

Při správném nastavení plní minimální mzda velmi dobře motivační funkci. Je však zapotřebí, aby životní úroveň občanů pracujících za minimální mzdu byla adekvátně vyšší než životní úroveň dlouhodobě nezaměstnaných občanů. Když je tedy minimální mzda dostatečně vysoká, tak se vyplatí občanům za prací za minimální mzdu třeba i dojíždět.

V Česku je minimální mzda v porovnání s průměrnou mzdou nejnižší z členských zemí EU a dosahuje něco málo přes 32 procent. V západní Evropě přitom činí minimální mzda více než 40 % průměrné mzdy.

Nejvyšší minimální mzdu mají v Lucembursku (1874 euro), Belgii (1502 euro), Nizozemsku (1469 euro), Irsku (1462 euro), Francii (1430 euro) a Velké Británii (1264 euro). Lucemburská minimální mzda činí v přepočtu více než 47 500 korun, což je pro naprostou většinu českých zaměstnanců příjem snů.

Nejnižší minimální mzdu v EU naopak pobírají lidé v Česku (320 euro), Bulharsku (159 euro) a Rumunsku (157 euro).

Citace z http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/1845-minimalni-mzda-lucembursko-47500-cesko-8000
02. 08. 2013 | 09:05

franky napsal(a):

Proč se dívat na mzdu jako na nákladovou položku? Nízká mzda nekvalifikovaného dělníka vytváří přeci nižší mzdový náklad, než vysoká mzda úspěšného inovátora-technika. Úspěšný inovátor-podnikatel přichází s novými sofistikovanými produkty vyráběnými na moderních technologiích a obsluhovaných vzdělanými jednotlivci s vysokou mzdou. Tato firma ač s vysokými mzdami dosahuje vysokých zisků, protože je konkurenceschopnější. V úspěšně se rozvíjející ekonomice ve které roste konkurenceschopnost firem není zapotřebí žádné minimální mzdy. Argumentace o nepříznivém vlivu růstu minimální mzdy na pokles konkurenceschopnosti firem je naprostý nesmysl, který vyhovuje pouze „odborníkům“ typu Kalouska, Nečase, Drábka a jim podobným k odvrácení pozornosti od jejich neschopnosti vytvořit prostředí v české společnosti, které by rozvíjelo konkurenceschopnost firem. Jestliže někdo připustí zdražení elektřiny, která sníží konkurenceschopnost našich firem na mezinárodním trhu pak mu nezbývá než se vymnlouvat na nutnost nezvyšovat minimální mzdu. Mzda pro úspěšného podnikatele není jen nákladovou položkou, ale je i důležitou položkou tvorby zisku přes růst obchodu. Úspěšné firmy si mohou dovolit vyšší mzdy a tedy i kvalitnější zaměstnance. Výše průměrné mzdy tak ukazuje na výši produktivity práce a sofistikovanost produktů.
02. 08. 2013 | 16:07

modrý edvard napsal(a):

anna: já vím, že citujete. "naopak nezaměstnanost by se nezvýšila." o to tady jde. možná jo, možná ne.
a asi relevantnější ukazatel než průměr by byl v tomto případě medián.
franky: "Proč se dívat na mzdu jako na nákladovou položku?" Mně jako nákladová položka připadá. Vám ne?
02. 08. 2013 | 18:31

xx napsal(a):

franky: jistě je na tom mnoho pravdy, co jste napsal.

Stejně jako zvýšení cen elektřiny ale působí i zvyšování daní.

Další věc o které jste se nezmínil, je působení minimální na ty zaměstnance, kteří nejsou vysoce kvalifikovaní a vykonávají činnosti které nemají přímou souvislost s konkurenceschopností. Např. úklid.

Pokud minimální mzda zvýší náklady na tuto profesi významně, tj. ten nápad zvýšit minimální mzdu z 8 na 12 tisíc, pak toto opatření řadu lidí závislých na práci v úklidu prostě přijde o možnost mít stálé zaměstnání. Firmám to vytvoří pouze zvýšený náklad bez možnosti přínosu kompenzace.

Uvědomme si, že sebelépe vytřená chodba s konkurenceschopností firmy moc nepohne.

Zaměstnavatelé tak budou nuceni hledat jiné možnosti, jak úklid zajistit. Budou najímat brigádníky nebo přenesou povinnost úklidu na ostatní zaměstnance a uklízeče prostě propustí.

Podobně se to dotkne i dalších profesí.

Na výrazné zvýšení minimální mzdy doplatí ti, kdo jsou odkázáni na tuto činnost a jinou vykonávat nedovedou.

Je to prostý mechanismus který funguje u všeho. Jakmile se zvedne cena služby nad únosnou mez, službu prostě nenakoupíte nebo její užívání omezíte na nutné minimum.

Když se zdražuje voda, snažíte se vodou šetřit. Když elektřina, snažíte se šetřit s ní. Když se zdraží potraviny, musíte prostě nakupovat méně a hledat slevy, protože příjmové rozpočty nejsou u nikoho nafukovací.

Tohle chápou všichni, krom politiků a státních úředníků, kteří mají příjmovou stránku do značné míry skutečně nafukovací. Mohou kdykoli dělat nesplatitelné dluhy, zvyšovat daně, zavádět nové daně. Mají na to represivní aparát, policii, která to vymůže.

Ale firmy nemohou ze svých zákazníků vytlouct peníze násilím.

To jsou neopomenutelné faktory, doprovázející zvyšování minimální mzdy o významnou sumu.

Dopady zvyšování minimální mzdy jsou v korelaci s hodnotou navýšení. Čím více se zvýší, tím horší dopady na ekonomiku to bude mít.

Podle mne ta korelace bude mít podobný průběh, jako zvyšování daní. Od určitého bodu se ty dopady dramaticky zhorší do podoby masivního propouštění těch, kdo jsou na nejhůře placených profesích závislí.
02. 08. 2013 | 18:32

xx napsal(a):

Trochu se bojím, že kdyby to státní úředníci a politici, nebo třeba zdejší pan Občan pochopili, že by hned měli řešení.

Viděli by to jako selhání trhu.

Firma která nenajme uklízečku kvůli vyšší minimální mzdě získává konkurenční výhodu na trhu a tím v očích levice a státu poškozuje rovnováhu trhu ( kterou sice způsobil stát nařízenou mzdou ale to je nezajímá ). Jediné řešení, které pak levičáka i státního zaměstnance a politika napadne, je nařídit všem pomocí regulace zaměstnat někoho na úklid. A je po nekalé konkurenci.

Tímhle způsobem stát vždy řeší negativní dopady vlastních deformací svobodného trhu a proto máme čím dál více regulace a čím dál více zákonů, norem a vyhlášek, ale všechno drhne čím dál víc, protože každá další regulace vnáší další a další deformace.

Povinný uklidový personál by jistě vedlo k tmu, že by úklidové zaměstnance musel najmout i ten kdo doposud žádné neměl. Pravděpodobně by došlo k tomu, že by vznikl nedostatek těchto zaměstnaců a stát by tak čelil dalšímu problému, který by nejspíš vyřešil nějakou další regulací či nařízením, třeba povinností vzít místo v úklidu pro nezaměstnané bez ohledu na vzdělání.

Že vám to je povědomé ? No jistě, jen popisuji to jak to ve světě kde stát vedou duševní levičáci a socialisti všech barev funguje.
02. 08. 2013 | 18:49

modrý edvard napsal(a):

občan: přehlédnul jsem to o cyklostezkách. Nevím, jak je to doopravdy. (Když jedete autem, samozřejmě vidíte cyklostezky u silnice.) Vycházím z toho, co mi povídal syn - teď tam byl půl roku a najel cca 1500 km. Cyklostezka jakožto taková má pak vést ne podle silnice, ale pokud možno tak, aby to nebylo moc do kopce.
03. 08. 2013 | 12:25

Jaromír Benedikt napsal(a):

Vážení, shrnuli fakta:
1) Česko je v růstu produktivity práce nadprůměrné
2) Efekt tedy není jednoznačný, ale z dlouhodobého hlediska povede zvýšení minimální mzdy spíše k posílení konkurenceschopnosti, neboť nepřímo podpoří růst produktivity práce.
3)Zvýšení minimální mzdy se týká přibližně 120.000 zaměstnanců v České republice, a to není zrovna málo - není pravda. Zaměstnanec Pennys marketu má 13000kč čistého a jeho se min. mzda netýká. Pokud by byla min. mzda 15000Kč čistého, na 5 zaměst. by hypermarket vydal navíc kolem 60.000Kč. Přiznejme si, kolik vydělá jednaprodejna a jaký management, který si nenechá snižovat zisky.
4) růst minimální mzdy v souladu s růstem produktivity práce je tak skutečně o neekonomickém rozhodnutí, tedy především o lidské slušnosti a pravidlech férovosti - není pravda. Minimální mzda je mzda, za kterou si může dovolit jedinec pronajmout byt (1+1) cca 7000Kč v Olomouci, životní minimum podle banky 6000Kč (aby člověk při splávení toliko netrpěl) a ještě mu něco zbylo. Suma sumárum mi to vychází, že min. mzda by měla být v roce 2013 15000Kč čistého na ruku :) REALITA JE JINÁ
11. 12. 2013 | 08:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy