Celospolečenskou krizi nevyřeší volby, ale pouze nová revoluce

25. 08. 2013 | 08:30
Přečteno 13060 krát
V říjnu 1989 již v Moskvě správně tušili, že se v Československu blíží revoluční změny a zasazovali se o to, aby vše proběhlo nenásilnou formou. Revoluce nepřišla sama od sebe, před ní proběhla celá řada tvrdě potlačených demonstrací, Svíčková demonstrace v Bratislavě v roce 1988, série demonstrací v lednu 1989 jako připomínka Jana Palacha, či srpnové demonstrace v Praze, nakonec režim padl po onom magickém datu v listopadu 1989. Nacházíme se opět v době nutné pro hlubokou celospolečenskou změnu.

Proběhly opakované masivní demonstrace a s politickými partajemi to ani nehlo. Volební programy opět jen ukazují, že partaje zcela ztratily smysl pro realitu. V roce 1989 jsme se na čas zbavili nadvlády jedné strany, komunistické mašinerie, která již zkusila ovládat společnost jako stroj a dodnes si myslí, že ji lze jako stroj ovládat. Sametovou revolucí jsme se zbavili na čas komunistické ideologie, ale nezbavili jsme se bohužel komunistického myšlení, tj. "my politici vám dáme vizi a vy hloupí občané budete dělat, co vám my (všeho)schopní politici řekneme". A pokud to nevíte, tak si na to koupíme průzkumy veřejného mínění s předem daným výsledkem, abyste nemuseli volat přítele na telefonu.

Přirozený vývoj společenských systémů probíhá po tisíce let v neustále opakujících se 3 fázích, fáze tvorby, růstu a destrukce. Všechny tři fáze jsou potřebné, aby se zajistila dlouhodobá udržitelnost systému, tedy i fáze destrukce, zbavit se nefunkčních článků a částí systémů. Krize jsou tak především ozdravným procesem.

Transformace po roce 1989 se nepovedla. Můžeme nesouhlasit, můžeme si nalhávat cokoliv jiného, ale je to nezvratitelný fakt, který lze podložit stovkami důkazů. Především nepřinesla zásadní změnu celospolečenského systému, místo jedné partaje jich tu máme víc, rozdíl v rozdělování a užívání moci je minimální. Bohužel nepřinesla ani zásadní změnu myšlení. Ve fázi tvorby zde vznikly politické strany, jejichž uvažování se nijak zásadně neliší od uvažování komunistické partaje. Myšlení na bázi získat moc a ovládat masy, za jakoukoliv cenu, zájmy jednotlivce se musí podřídit zájmům strany. Kdo se nepodřídí, je vyloučen, hlasovat musíte dle pokynů politbyra. Komunisté hodlali systém diktatury proletariátu udržet i za pomocí zbraní, Moskva jim to nedovolila, dnes doba pokročila a politické strany se stranickou diktaturu snaží udržet „jen“ pomocí nakradených peněz a koupených médií. Ve fázi růstu se masově rozrostl systém politických eseróček vykrádajících státní a veřejné finance ve svůj prospěch, koupili si média, policajty, prokurátory, soudce, a třeba i opoziční poslance, až nakonec narušili základní fungování státu, který se po fatálním rozkrádání nachází v astronomických dluzích a společnost v morálním rozkladu.

Neumíme už ani včas zkontrolovat, zda v lahvích od alkoholu není jed, ale nadutě tvrdíme, že umíme uhlídat jaderné reaktory či bránit svou vlast. Neumíme, narušeno je již všechno, soudy, policie, kontrolní orgány, vojenská rozvědka, politické strany či běžný komunitní život. Ta současná nadutost politiků již opět dospěla do stavu „poručíme větru dešti“. Systém zcela přestal fungovat a ani nemůže fungovat, protože diktatury prostě dlouhodobě nefungují, nemají onu přirozenou fázi destrukce, kdy se každý společenský systém zcela spontánně a průběžně ozdravuje tím, že se sám zbaví svých nefunkčních částí, jako skutečné živé organizmy, které denně ničí nezdravé buňky, aby se mohly dále rozvíjet. Diktatura bez funkční, neustálé a spontánní fáze destrukce tak prostě zahnívá ve svém vlastním souboji těchto nefunkčních článků, až tento zapáchající odpad v podobě korupce, rozkrádání, justiční mafie a arogance moci na všech úrovních vyvolá potřebu nové revoluce, tentokrát již destrukci vyvolanou, bolestnou a jednorázovou, nikoliv spontánní, bezbolestnou a průběžnou.

Společnost a společenský systém není stroj, je to živý organizmus. Stejně jako moudrá matka příroda. Můžete chránit podmínky pro zdravý život tohoto organizmu, můžete chránit i ty slabší, ale nemůžete společnost ovládat jako stroj. Jen lidé s komunistickým myšlením si to neustále myslí, že mohou ty druhé neustále ovládat a diktovat jim, co mají dělat. A nejsou to rozhodně jen ti nalevo, jeden typický komunista právě zvažuje návrat do politiky. Nesmyslné dotace narušující fungování celého živého organizmu, rozkrádání, recyklace politiků, rekorytizace těch neschopných a systém rozprodávání hodnot spěje ke svému konci. Svoboda občana opět dostala na frak, partaje pod vlivem zločinců rozhodovaly o nás bez nás, proti našim zájmům. Žádné nové vize ani sliby to nespraví, to jsou opět jen pokusy stranických diktátorů ovládat masy, vize není akcí, to jsou jen prázdná slova, tu skutečnou změnu přinese jen a jen koordinovaná akce občanů.

Politické strany se budou onomu konci stranické diktatury bránit za každou cenu, jako ostatně všichni diktátoři. Přímá demokracie, zbavení se zbytečného mezičlánku mezi voličem a zástupcem v parlamentu v podobě parazitující politické strany, je proti zájmům všech politických stran, bez rozdílu. Je tedy naprosto naivní si myslet, že předčasné volby přinesou nějakou změnu, nepřinesou, protože politické strany ji ze své definice ani přinést nemohou.

Pro návrat od stranické diktatury ke skutečné demokracii je potřeba vrátit moc opět do rukou občanů, v tom spočívá náprava příčin celospolečenské a potažmo i ekonomické krize. Změna a návrat k tradičním demokratickým hodnotám nastane až zavedením možnosti odmítnout všechny nabízené kandidáty a povinnosti navrhnout nové, zrušením volby politických stran ve prospěch volby nezávislých kandidátů napříč všemi kandidátkami, zavedením přímé volby starostů a primátorů, a také státních zástupců v regionech a v neposlední řadě oddělením peněz od politiky. Odvolatelnost politiků je jen řešení následků, nikoliv příčin, to je krok v podstatě podružný, i když nijak zásadně chybný. Přímá volba prezidenta nebyla ve skutečnosti přímou demokracií, většina občanů si nezvolila prezidentem Miloše Zemana, bylo to jen 32% z celkového počtu oprávněných voličů, většina občanů mu hlas nedala, skoro polovina totiž znechuceně vůbec k volbám nepřišla. Opět ten zákon partaje jen úmyslně zpackaly. Nepotřebujeme proto další složité zákony v nefunkčním systému, potřebujeme výše uvedená jednoduchá pravidla přímé demokracie, zdravého systému na bázi živého organizmu, nikoliv ovládaného a nemyslícího stroje. K tomu všemu je potřeba změnit ústavu, a to znamená přesvědčit většinu zástupců ovládaných politickými stranami, což je naprostá iluze.

Je zcela naivní si myslet, že se tak stane dobrovolně a spontánně, byť po předčasných volbách. Politické strany se prostě nemohou zbavit své moci, to je proti základní logice, která jim velí moc získat.

Už žádné vzájemně bojující třídy podle Marxe, ani nadvláda kapitálu či nové partaje s novou vizí, ale prostí občané musí poslat všechny politické strany do likvidace svou masovou silou, tedy přesně tím, co si partaje chtějí opět podrobit a nutit nám opět své nesmyslné vize.

Vize jsou to poslední, co dnes potřebujeme, nepotřebujeme ani nové strany či hnutí, potřebujeme koordinovanou akci. Musí se proto opět začít masovými demonstracemi v ulicích, okupační stávky "Occupy Political Parties" v sídlech všech partají bez výjimky, zcela paralyzovat jejich činnost, to jest novou a nenásilnou revolucí vynutit zásadní změnu ústavy ve prospěch posílení principů přímé demokracie.

A čím dříve vyjdou občané do ulic a masovými demonstracemi a blokačními stávkami si tuto změnu ústavy vynutí, tím lépe pro uzdravení celé společnosti. Je to smutný paradox, ale v současné situaci nezbývá než doufat, že ostravská časovaná ekonomická bomba vybuchne co nejdříve a stane se oním důležitým impulsem k masové občanské akci, k nové revoluci, magické datum se blíží..☺

Libor Witassek

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

autor má v mnohém pravdu, ale lidé jsou utahaní stupidním systémem, který si je toho dobře "vědom", jistě mají oprávněné obavy z toho, co by tak riskantní a co do výsledku nejisté akce přinesly.
je to tragédie, ale obyčejní lidé jsou v prackách predátorů a momentálně není úniku, změnu přinese až celosvětová katastrofa.
25. 08. 2013 | 08:35

někdosi napsal(a):

Nezoufejte!
Vladko už je zpátky ve vile!
25. 08. 2013 | 08:45

Baba Jaga napsal(a):

Autor pan Witassek tu novou revoluci povede? Začne přímo na které magické datum?
25. 08. 2013 | 08:51

Analytik napsal(a):

"Transformace po roce 1989 se nepovedla."
Jak pro koho.
Určitá malá skupinka lidí, kteří byli nejblíže u transformace, si nemohou stěžovat. Ty stovky miliard, které z Česka zmizely, jistě pro někoho vydělávají další stovky miliard.
Mafie je spokojena a vede tuto zemi už dvacet let do hospodářského pravěku.
Revoluce by možná pomohla, ale nesměla by být opět v režii Mafie a ne tak sametová.
Možná, že Ištvan už to nakousl a s Okamura to dokončíme.
25. 08. 2013 | 08:53

Láďa napsal(a):

prostí občané musí poslat všechny politické strany do likvidace svou masovou silou
______________
Toto se přesně stalo v Itálii počátkem devadesátých let. A výsledek? V posledních dvaceti letech byl jen Berlusconi a "ti ostatní". Opozice? Ani náhodou. To byli ti, kteří se snažili všemi způsoby Berlusconiho umlčet, zničit... Vypadá to, že se jim to nakonec možná i podařilo. A ekonomika? Životní úroveň? Mezaměstnanost? Mezilidské vztahy? Zeptejte se kteréhokoliv průměrného Itala, kdy bylo lépe.
25. 08. 2013 | 08:58

Pavel napsal(a):

Vyjmuto z textu : "Transformace po roce 1989 se nepovedla. Můžeme nesouhlasit, můžeme si nalhávat cokoliv jiného, ale je to nezvratitelný fakt". Souhlasím s autorem tohoto textu. Příčina je nabíledni : jsme tady pořád ti samí blbci jako předtím. Prostá pravda nepotřebuje žádného dalšího okecávání a česká kotlina si v tom domácím smrádečku bude ještě dlouho libovat.
25. 08. 2013 | 09:01

pepa z depa napsal(a):

Impuls ke změně někdy určitě přijde, ale zvenčí, jako v 89.Nepomohly ani odborářské stávky s velkou účastí.Ani intelektuální shromáždění typu:"Děkujeme odejděte".Snad nová nezatížená generace něco vymyslí.
25. 08. 2013 | 09:07

Saltzman napsal(a):

Udivuje mně, že se najde vůbec kdo vyzývající k demonstracím, aniž by měl stvořenou jakoukoliv organizační základnu. Jestliže kde spontánně vyjdou lidé do demonstrací a dojde pak ke změnám v systému řízení společnosti, pak to dopadne v naprosté většině špatně. Přání změny systému není ještě jeho realizací!

Takže autor by si měl ujasnit, co vlastně od lidí čeká. Čeká snad, že pozvednou své zadky a namísto vlastního sebezabezpečení v obživě se vypraví do ulic dělat bengál? Že lidé budou riskovat svou obživu za jakousi vizi možné změny ve státě, jen proto, aby vytvořili prostor pro další možnou korupci a zlodějnu, tentokrát jiných, nových?

Ke změně ve společnosti potřebujete víc než jen spontánnost davů! Potřebujete především plánovat a organizovat. Pak je otázka, jak kvalitní tato práce bude a jaký výsledek se dostaví. Revoluce totiž je prevít. Překvapí i své organizátory a zpravidla "požírá své děti" jak již dobře známo. Bez práce ovšem koláče nebudou a tak autor jen blbě(!) polemizuje o možném vývoji a jeho polemizování je přání otcem myšlenky. Myšlenka jasnozřivá totiž v jeho textu není!
25. 08. 2013 | 09:17

xx napsal(a):

Tak přímá demokracie, jo ? Ve Švýcarsku si občané kteří vlastní víkendové chaty v horách demokraticky odhlasovali, že už žádné další chaty nechtějí a tak ti co si nestihli dosud chatu postavit, mají prostě smůlu, protože demos rozhodl. Co na tom že to je pokrytecké svinstvo. Lid to posvětil, takže je to v pořádku.

Demokracie je systém, ve kterém dva vlci a jedna laň hlasují o tom, co bude k obědu.

Daleko spravedlivější systém, je systém vlády zákona a práva. Pro všechny.

Ale i když uvážíme různé demokracie, tak ta naše je ze všech podob demokracie ta nejvíce pokřivená.

Základem demokracie, ať už přímé nebo nepřímé, je důsledné oddělení mocenských pilířů - moci výkonné, moci zákonodárné a moci soudní. V našem systému je moc výkonná a zákonodárná prakticky jedno a totéž - ministři jsou členy parlamentu s výsadním postavením.

Policie ale i soudci jsou také pod politickým vlivem, soudci jsou vybíráni politickým procesem ( nezřídka zákulisním handlem ), policejní prezident je dosazován vládními politiky atd.

Takže většina moci je u nás spojena de facto do jediného mocenského pilíře, který de facto řídí stranické sekretariáty na základě přízně lidu. Takto ale demokracie ve světě nefunguje.

Sice tam dochází také k ovlivňování pilířů moci navzájem, ale je to mnohem složitější a existují jisté mechanismy, které tomu dokáží účinně bránit.

Takže pro začátek by stačilo, pokusit se posunout tímto směrem.

Salámová metoda je mnohem účinnější než překotné chaotické revoluční procesy, které se snadno zvrtnou.
25. 08. 2013 | 09:18

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, revoluci vždy jedině, nejlépe, zodpovědně, zásadně atd atd dycinyk vedou jenom profesionální revolucionáři pochopitelně.
Veselé krizování.
http://ateo.cz/f/images/z/ZavadilLM.jpg
25. 08. 2013 | 09:20

SuP napsal(a):

Autore -
Připomínáte další Pehe (díky za každé nové Pehe!)
"....Pro návrat od stranické diktatury ke skutečné demokracii je potřeba vrátit moc opět do rukou občanů, v tom spočívá náprava příčin celospolečenské a potažmo i ekonomické krize...."

Proč? Aby si ji zase nechali protéct mezi prsty a pak koukali, kde je? Kam se ztratila?
Zanechte revolučních inspirací a hledejte cestu, jak opravit to, co je špatně! Je toho mnohem míň, než toho, co funguje.

Setkáváme s na těchto stránkách od doby, kdy o vládu přišla levice, díky svým nezvládnutým pokusům na lidech. Teď se zřejmě blíží doba, kdy ji zřejmě získá znovu. Těším se, jak se rasantně změní argumentace zdejších levičáků, až nám začnou vysvětlovat kroky svých neobolševických zástupců. Zejména pořes kopírák opakováním Zemanovských hesel o "spálené zemi".
25. 08. 2013 | 09:20

ex-nemo napsal(a):

Nemohu uvěřit,že člověk takového postavení, s tolika tituly a funkcemi mohl upřímně napsat tento soubor volovin, s nimiž ani nelze slušně diskutovat.
Za někoho hraje, za někoho komu se zatím nepodařilo koupit žádnou partaj. Že by Babiš ?
Jenže do voleb to , hochu, asi nestihneš.
25. 08. 2013 | 09:20

Scarabeus napsal(a):

Výsledky nové revoluce jsou mnohem ošidnější než výsledky (předčasných) voleb.

"Přímá volba prezidenta nebyla ve skutečnosti přímou demokracií, většina občanů si nezvolila prezidentem Miloše Zemana, bylo to jen 32% z celkového počtu oprávněných voličů, většina občanů mu hlas nedala, skoro polovina totiž znechuceně vůbec k volbám nepřišla."

Takže Miloš Zeman dostal jen 16-17% hlasů, navíc části(nevím jak velké) Zemanových voličů se M.Z. jevil jen jako nejmenší zlo.

"nezbývá než doufat, že ostravská časovaná ekonomická bomba vybuchne co nejdříve"

Spíše je třeba se výbuchu bomby obávat, doufat, že nevybuchne. Výbuch "bomby" hrozí i z jiného důvodu, viz následující odkaz.
http://www.verejnydluh.cz/
25. 08. 2013 | 09:22

Vlado napsal(a):

Tak jak vidno pana Libora Witasska podnikatele a mezinárodního poradce naprosto zklamala polistopadová svoboda a předváděná demokracie po dobu 24let těmi politiky, kteří byli zvoleni v naprosto svobodných volbách. Co s tím když se nám tvrdí, že demokracie je ze všech politických systémů ta nejlepší. Komunisti pojali řízení státu jako řízení stroje nebo se také říká, že skončilo sociální inženýrství. Minulý systém, který zaručil každému po 40let práci byl zločinný.
Tento, každému kdo má velké peníze neomezenou svobodu i v době
kauzy ho soud na kauci propustí. Ale musí na ni mít! A co
ten co na ni nemá? To je ta spravedlnost pro každého stejně?
Jak dalece je svobodných těch 550tis. nezaměstnaných a jejich rodiny?
Těm nabízí Libor Witassek, aby vyšli bránit občanskou demokracii. Pryč se stranami, když ještě jeden bývalý komunista (nikdy jím nebyl) se hodlá do politiky vrátit zřejmě v čele strany, kterou založí!
Co takový Witássek se svým postavením ví o boji o holý život v naprosto svobodné společnosti ovládané globálním kapitálem, který dosáhl vyšší formy kolonialismu. Nabídka a poptávka jeden ze zákonů trhu. Čím víc nezaměstnaných tím lacinější jejich práce.
Nad tím vším bdí NATO v jejichž strukturách jsme pevně zakotveni a také jednotky rychlého nasazení. Proč tuto skutečnost ten poradce pomíjí?
25. 08. 2013 | 09:27

Libertad napsal(a):

Takže:
a) vzhledem k tomu, že revoluce do data předčasných voleb nebude, je nejlépe volit hnutí pana Okamury, které chce zavést silné prvky přímé demokracie, s možností odvolávat ty, kteří neslouží lidu, ale různým Bakalům, Kelnerům, Rittigům etc.
b) kromě jiných, i V. Havel měl pravdu, že systém politických stran je přímá cesta ke ztrátě osobní svobody

Lze plně souhlasit se zásadní myšlenkou autora blogu:

"Pro návrat od stranické diktatury ke skutečné demokracii je potřeba vrátit moc opět do rukou občanů, v tom spočívá náprava příčin celospolečenské a potažmo i ekonomické krize. Změna a návrat k tradičním demokratickým hodnotám nastane až zavedením možnosti odmítnout všechny nabízené kandidáty a povinnosti navrhnout nové, zrušením volby politických stran ve prospěch volby nezávislých kandidátů napříč všemi kandidátkami, zavedením přímé volby starostů a primátorů, a také státních zástupců v regionech a v neposlední řadě oddělením peněz od politiky".
Úpně nejsložitější se mi zdá zařídit, aby peníze byly odděleny od politiky.
Také si neumím představit, že by si poslanci, sami sobě schválili zákon, který by je -vzhledem k jejich osobnímu vybavení- v příštích volbách diskvalifikoval.

S pozdravem

Sidonio Libertad

P.S. Mám obavu, aby autor blogu nebyl trestně stíhán za aktivní výzvu k rozvracení ustavního systému. Vůbec k tomu nevyzývám. Pouze si umím představit, že existuje státní zástupce, který by to tak mohl vyhodnotit.
25. 08. 2013 | 09:29

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ostrava jo, a ekonomická bomba ...
Zatím podle sjednocených sdělováků v ostravě demonstrovala jenom pouhopouhá stovečka extrémistů.
Jistě velmi dobře víte proti čemu.
Tak se František s tou stovečkou nechal vyfotit.
Veselé krizování.
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/1149330_556766951057675_1702547912_o.jpg?dl=1
25. 08. 2013 | 09:32

jardo, neduď jak malej karel napsal(a):

koukám, že gajdžinovi, vandasovi, babišovi, němečkovi a mirkovi štěpánovi roste konkurence. adolf iljič vitásek. další psychopat.
25. 08. 2013 | 09:37

David napsal(a):

"...nadutě tvrdíme, že umíme uhlídat jaderné reaktory či bránit svou vlast. Neumíme, narušeno je již všechno, soudy, policie, kontrolní orgány, vojenská rozvědka, politické strany či běžný komunitní život. Ta současná nadutost politiků již opět dospěla do stavu „poručíme větru dešti“. ..."

------------------------

Společnost založená na lži, podvodu a krádeži musí zcela zákonitě skončit katastrofou!!!

Pokud chceme něco změnit musíme nejdříve najít odvahu účinně bojovat se lží, podvodem a krádeží.

------------------------

"...Pro návrat od stranické diktatury ke skutečné demokracii je potřeba vrátit moc opět do rukou občanů,

...Změna a návrat k tradičním demokratickým hodnotám nastane až zavedením možnosti odmítnout všechny nabízené kandidáty a povinnosti navrhnout nové, zrušením volby politických stran ve prospěch volby nezávislých kandidátů napříč všemi kandidátkami, zavedením přímé volby starostů a primátorů, a také státních zástupců v regionech ..."

-----------------------

To je velký omyl a nedorozumění.

Je to zase jen systém ode zdi ke zdi.

Nutné je hledat zlatou střední cestu a naučit lidi nejen samostatně myslet, ale i samostatně se rozhodovat.

Přímá volba znamená studovat podrobné životopisy kandidátů a i toho co v životě už pro společnost vykonali.

Dnes většina voličů NESTUDUJE ani volební programy a volí jen podle toho, kam je nasměrují podplacené volební průzkumy a neobjektivní média.

Mediálně neznámý, ale vynikající kandidát nemá skoro žádnou šanci. Naopak velkou šanci dostanou ti, kteří se dokáží v médiích zviditelnit třeba i nějakým skandálem.

Představme si koho by voliči dnes vybírali? Jen mediálně známé darebáky, jako např. Klause, Nečase, Kalouska apod., a to místo neznámého slušného Honzy z Horní Dolní. Navíc zvolením jen jakýchsi jednotlivců v přímé volbě má nevýhodu, že jsou pak jako "kůly v plotě", když nemají žádné ODBORNÉ zázemí, které mají politické strany.

Takže pozor! Prvky přímé demokracie jsou sice líbivé, ale nejsou a ani nemohou být žádným všespasitelným řešením.

Proto za současné situace si vynucovat přímou demokracii ještě vyzýváním k masovým demonstracím v ulicích a okupačním stávkám, považuji za obyčejnou hloupost anebo dokonce za darebáctví.
25. 08. 2013 | 09:39

Ládik!!! napsal(a):

přečtu si to, ale nejdřív se musím nadlábnout
25. 08. 2013 | 09:40

Občan napsal(a):

Pane Witasseku,
1) nemáme IG METALL, ale ČMKOS. Takže zapomeňte na stávkové hnutí a na demonstrace. Nemá to kdo zorganizovat.
Když stávkovali zaměstnanci v mladoboleslavském Volkswagenu, museli je podpořit právě kolegové z IG METALL, protože v ČR se nenašel nikdo, kdo by toho byl schopen.

2) Muselo by jít o revoluci organizační, jejímž cílem by bylo odříznutí finanční mafie od Evropy. Což nepřipustí Merkelová, protože německé penzijní fondy (viz. Řecko).

Pokojná organizační revoluce tudíž nebude, protože politici a koryta, která jim zatím plní právě banksteři.
Budeme nadále svědky postupného vyhnívání a rozpadu společnosti; ke konci toho sociálně destrukčního procesu dojde k násilnému sociálnímu výbuch, protože teprve na konci rozpadu bude dostatek lidí na úplném dně.
Čtěte Bělohradského, Kellera, Krejčího a Krugmana.
25. 08. 2013 | 09:43

babočka napsal(a):

Doufám, že i tyto stránky má pod kontrolou rozvědka a policie a pečlivě si text pana Witasska přečte, k čemu nás nabádá. Pane Witassk ,jsme kulturní národ. Ne dacany máme polici, které trochu trvalo než se vzdělala a vycvičila. S nějakou násilnou revoluci běžte do zadnice a zůsťaňte v Německu.
25. 08. 2013 | 09:43

Petr Havelka napsal(a):

Jenom ne revoluce. Revoluce je příležitost pro šmejdy všeho druhu. Jakékoliv "prudší" změny je přitahují.

Já jsem pro pozvolný posun k lepšímu. Dejme šanci mladým, my starší jsme jaksi "zatíženější".

Doufám, že poslední "počin" nás starších proběhl při volbě prezidenta. I když je tu jistá šance nás starších se ještě jednou "pochlapit" a vrátit do oběhu Klause.

Bohorodičko co s náma bude.
25. 08. 2013 | 09:43

Baba Jaga napsal(a):

To: Libertad 9:29
Vykonal za svého působení v senátu pan Okamura něco, co mi uniklo a co ukazuje, že jeho hnutí je proč volit?
Vy zajisté volte, koho Vám libo, pane Libertade. Ostatním ponechejte tutéž možnost či alespoň přidávejte pádné konkrétní argumenty, prosím.
Co asi nyní nového v Pozitivní evoluci? Nejspíše se tam prázdninuje. Naše světová miska i s panem Janečkem tam o svých názorech budou přesvědčovat za pouhých 60 Kč 10.září. No nekupte to, jste-li z Prahy.
25. 08. 2013 | 09:44

Grandmaster napsal(a):

Se zajmem sleduji deni v Cr. Tak autor chce revoluci? Je docela mozne, ze autor ma pravdu. Ale nabizi se otazka - kdo bude vladnot po revoluci? 'Lid' vladl za komunismu. Po roce 1989 vladli padousi(?). Pokud revoluce smete vsechny vladnouci, od prezidenta pres vudce politickych stran a politiky raze A, B i C, kdo prijde v CR k moci? Preskoleni padousi stare elity? Najdou se v CR 'novi' a lepsi (take neuplatni) politici, odpovidajici nove, porevolucni ceske spolecnosti? Dovolte mi pochybovat....
25. 08. 2013 | 09:47

cimprlich napsal(a):

To Libertad 09:29
Dobrý den, pane Libertad,
já se spíš přikláním k té "salámové" metodě, pro začátek by mi stačilo, aby došlo ke zrušení koncesionářských poplatků ve prospěch ČT, tohoto skansenu socialismu pro hýčkání mnohoobročních "umělců". Stačilo by ji zakódovat (technický problém to žádný není). Pak by ČT zanikla sama od sebe, pro naprostý nezájem potenciálních abonentů. Lze si ale představit ten řev "odborářů v ČT, který by po tom následoval. Ta tzv stávka v ČT (tuším kolem r.2001) se mohla elegantně vyřešit metodou US presidenta Reagana, který vyrazil stávkující letové dispečery. De facto je ČT státní podnik.Z poplatků koncesionářů se vyplácí tuším 280 000 Kč jako plat GŘ. Pro srovnání- jaký plat má asi vedoucí dispečerů let.provozu na letišti v Praze, s nesrovnatelně větší odpovědností. On vlastně GŘ v ČT žádnou zodpovědnost nemá. A ještě, pro začátek by stačilo, aby se politici zmužili a odmítli se účastnit na těch rozhovorech v ČT. Mají snad na výběr ještě jinou tV.
25. 08. 2013 | 09:49

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ládíku nic nového, furt dokola.
Zas vstávají noví bojovníci ...

NIHIL NOVI

Je to námět velmi
tklivý
svět nikdy nebyl
spravedlivý

Však vždy dobrák našel se
co opravit ho
chtěl

A jak tak líbezně k nám
pěl
odkazů nechal
přehršel

A hřbitovy plné mladých
těl ...

Veskriz.
http://ateo.cz/f/images/m/marxism.jpg
http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-komunisticka-zubata-se-znovu-ozvala-fuj-/p_spolecnost.asp?c=A090128_102100_p_spolecnost_wag
25. 08. 2013 | 09:55

ex-nemo napsal(a):

Grandmaster
Pan Witassek dobře ví, kdo by vládl po té "občanské revoluci" ale nepoví.Nemyslíme si přece že je to nějaký naivka který hlásá něco o čem neví jak skončí; na to má příliš důležité postavení a funkce. Budoucí vládce je už připraven, to si buďte jist.
Čím větší chaos a zmatení, tím lepší příležitost pro potenciálního diktátora. Neznáte příklady z dějin ? .Proto demnonstrujte, vneste chaos do ulic i myslí lidí, za Čechy, proti Čechům, za Cikány a proti nim, za buzny nebo proti nim.... hlavně co největší rozruch.
Nemají náhodou včerejší demonstrace nějakou souvisloust s těmi záměry ? Kdo tady začíná tahat za nějaké skryté nitky a pro koho ?
25. 08. 2013 | 10:01

Ládik!!! napsal(a):

hm...
převrácení se svině z levého boku na pravý bok se jí "náhodou" náramně povedlo.

Kdo bude dělat revoluci?
Bohuš Sobotků?
Bohuš je typ jin - má oči daleko od sebe a kdyby neměl rovnátka, měl by daleko od sebe i zuby. To není vůdcovský typ. Moc se chechtá - je příliš spokojený ve své vesničce střediskové. Měl by houpat aktovkou.

Vůdce musí být vážný, typ jang. Pevný, rovný, stručný, jasný. Takový se v ČR dosud nenarodil, takže se revoluce konat nebude.
25. 08. 2013 | 10:04

jardo, neduď jak malej karel napsal(a):

soudruh revolucionář vitásek chtěl vlastně napsat, že...." do rukou to musí vzít ti schopní a čestní, třeba já".....
25. 08. 2013 | 10:16

sádlo napsal(a):

Ládik se nadlábl a již potí nesmysly...Chced se z nich bl.bl..blít. A možná, že se z nich i ....pos..e.
25. 08. 2013 | 10:19

kwich napsal(a):

Pan Witassek možná působí v manažerském prostředí svěže svými buřičskými názory. Nedovedu si však představit, že by přinesl nějaké pozitivní řešení, Je to typický salonní anarchista, který, stejně jako většina politiků, nemá ponětí o tom, co to je práce, vytvářející hodnoty potřebné k životu.
Veze-li se momentálně na vlně problému Ostravska, chytá se stařičkého tématu, které trápilo třeba již profesora Šika před půl stoletím, a který Witasskova revoluce může jen zhoršit.
25. 08. 2013 | 10:19

revoluce - JEDNOZNAČNĚ ANO! napsal(a):

Petře Havelko, pokud nebude revoluce a nebudou prudší změny, nepohne se k lepšímu nic.
Chcete snad věřit dalším kecům politiků, jejich "slibům", aby se udrželi u koryt, po tisící poslouchat jejich pohádky, po milionté být u jejich urážek konkurenčních stran?
Tady má být strana JEDNA (nikoli však KSČ, či cokoli na ten způsob).
Má to být strana, která nebude rozlišovat tolik i.iotské pojmy jako PRAVICE, LEVICE, STŘEDOLEVO ... , ale strana která konečně bude něco dělat!
Je zde nulový sociální systém, žádný ekonomický růst.
Plno času a financí spolknou hrátky politiků ohledně jejich soukromých aktivit.
KLIDNĚ politikům necháme platy a odměny, které si sami schvalují.
(Bylo by pro nás všechny jistě příjemné, mít takovou možnost - stanovit si plat - v práci my).
KLIDNĚ politiky necháme, aby si do práce chodili, kdy se jim zachce (v práci to nemáme tak nikdo),
dělali nám ostudu doma i v zahraničí (cestami, které vůbec důležité nejsou)
a hlasovali o totálních nesmyslech pomocí odsouzených politiků.

Když chce policie fakta z provozu PS, Němcová je odmítá.
Máme to - někdo z nás - v práci také tak?
Jakékoli amatérské výmluvy, "že by došlo ke střetu moci zákonodárné s mocí výkonnou ...",
jsou jen poslední zoufalý pokus o odvrácení jejich slušivého vězeňského oblečení...

POKUD MÁTE ZÁZNAMY O TĚCH PROBLEMATICKÝCH HLASOVÁNÍ S PEKÁRKEM, OHLEDNĚ RESTITUCÍ APOD., VŠIMNĚTE SI, JAK OPATRNĚ NĚMCOVÁ (V PŘESTÁVKÁCH) MLUVÍ DO MOBILU A JAK SI ZAKRÝVÁ MLUVIDLA, TĚKAJÍC NA VŠECHNY SVĚTOVÉ STRANY OČIMA ...
25. 08. 2013 | 10:20

antikorupčník napsal(a):

Základem všeho je vždy začátek hybatele.jak se věc odstartuje,tak také dopadne.........a u nás vedli transformaci společnosti Havel,Klaus,Zeman a Lux.To jsou největší škůdci a ti,kteří tuto zemi pohnuli tímto bordelem a zlodějnami.
25. 08. 2013 | 10:26

stand napsal(a):

Výrok o "Marxových třídách" ukazuje na nezpůsobilost Witasseka.
Podívejte se na odkaz:

NÁŠ SMĚR: Převrat v Prusku 20. července 1932 a rozpuštění Pruska
nassmer.blogspot.com/2013/05/prevrat-v-prusku-20-cervence-1932.html‎

Z nativního prostředí Merkelové s otcem farářem.

1918-1932 vládne v Prusku "solidní" sociální demokracie .Žáci slavného císařského socialisty Augusta Bebela (kniha Žena a socialismus). S nimž při pití piva trpěl Lenin jeho nadutostí.Stačilo SD couvnout rok dva a ministr vnitra druhého ze dvou kancléřů-rychlovek Hindenburga,zabránil tomu aby Hitler podle plánu pruské vlády při návštěvě Pruska 1931 byl zatčen.Téhož Hindenburga,který vodu kázal,víno pil,přes své protiHitlerovské projevy s ním podepsal později 1934 zákon policie proti antiHitlerovcům.
Historické analogie nejsou recepty,ani klasici je nemohou dát.
Tvoří se nová historie.Naštěstí pro nás bez Hitlerů,Masaryků,Tusarů,Bebelů,Hindenburgů..
Ale fdnešní 2+2 = (Klaus+Zeman)+ (Pravdoláskaři+ČSSD) není o nic menší nebezpečí a oříšek jako ta třicátá léta,kterým se všichni chtějí právem vyhnout. Někdy je ta největší negace-ubrat všechno potenciální zlo jedinou cestou,někdy je naopak spěch pákou zvratu k nejhoršímu. Politickou reptrezentaci pro 21.století zatím prostě vhodnou nemáme.
25. 08. 2013 | 10:30

xx napsal(a):

Občan: "Čtěte Bělohradského, Kellera, Krejčího a Krugmana." He he Občane, někdo vám tam z toho seznamu vypadl. Přece Karel Marx !

Studiem levicových zvěstovatelů zkázy opravdu k jiným názorům než máte vy dojít nelze.

Ale uvědomte si, že jednostranným zaměřením a nekritickým hltáním jediného názorového proudu se stanete zaslepeným fanatikem ;)
25. 08. 2013 | 10:32

stand napsal(a):

oprava :Ale dnešní
25. 08. 2013 | 10:33

Petr Havelka napsal(a):

Pane wbgarden,

píšete "Zatím podle sjednocených sdělováků v ostravě demonstrovala jenom pouhopouhá stovečka extrémistů."

Asi tisícovka radikálů a jejich příznivců vyrazila kolem třetí hodiny na pochod Ostravou. Zprvu poklidné shromáždění na Prokešově náměstí se postupně změnilo v násilný střet s policisty v Ostravě-Přívoze, kam dav původně táhl kvůli místnímu romskému happeningu.
Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/clanek.aspx?c=A130824_162903_ostrava-zpravy_mav
Před Novou radnicí se sešlo asi 500 lidí. Postupně se ale dav rozrostl až na tisíc lidí.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/svobodne-se-projdete-mestem-zaznelo-na-demonstraci-a-tekla-krev-ps9-/zpravy-domov.aspx?c=A130825_073810_ln_domov_sk
dále na Prokešově náměstí v centru Ostravy začali demonstrovat pravicoví extremisté. Sešlo se jich zhruba 600 až 800.

http://www.novinky.cz/krimi/311476-slzny-plyn-kameny-a-zraneni-radikalove-v-ostrave-bojovali-s-policii.html

----------
Kde máte to sjednocení sdělovadel?
25. 08. 2013 | 10:34

slavwin napsal(a):

Text blogu je ostrý a závažný, jsou tam výroky vystihující pravdu. Radikalizace je potřebnát. Pokus o změnu VV neskončil dobře, vybrat 10 zapálených pro změnu je problém, to se asi dříve podaří zradikalizovat masy, ale je třeba zvážit rizika. Chamtivcům je třeba zabavovat nakradené potom možná dojde ke změnám, které očekáváme.
25. 08. 2013 | 10:34

Petr Havelka napsal(a):

Pane revoluce - JEDNOZNAČNĚ ANO!,

jedinou revoluci, kterou jsem ochoten brát vážně je revoluce v hlavách spoluobčanům včetně mojí :)

Podle mne, to chce ze strany voličů více kritického myšlení, poněvadž poučený občan je postrach politiků.

Pokud budou moji spoluobčané přijímat vnucené "škatulky" typu: pravdoláskaři, zeleníekoteroristé a dosaďte si dál ...

žádná "revoluce" nepomůže
25. 08. 2013 | 10:43

slavwin napsal(a):

xx
Nechte lidem vybrat koho chtějí číst, a těm které chcete hájit poraďte nějakou sebereflexi a umírněnost.
25. 08. 2013 | 10:46

to PH napsal(a):

Petře Havelko, Vy jste to zjevně nepochopil-ať už záměrně, či "inteligencí".
Nechte se však překvapit horkým politickým podzimem v ČR.
Budou kráčet dějiny - ještě zapamatovatelnější než v r.1989.
Havlova "velikost" bude konečně uvedena na správnou míru, dovíme se, kolik SKUTEČNĚ vydělal Václav Klaus na Kupónové privatizaci, i jak to bylo s Dubčekem ...
25. 08. 2013 | 10:53

Petr Havelka napsal(a):

Ad to PH,

tak to se spíše děsím, než raduju :)
25. 08. 2013 | 10:56

Ládik!!! napsal(a):

ahoj wbgardene -
podle mě mají revoluci na Slovensku. Z Tater domů (209km) jsme jeli 4,5 hodiny (tam jenom 4 hod.). Zácpy jak v Rusku nebo Polsku, důvod zácpy nikde (zúžení, havárka..). Fakt se dá jezdit jenom v noci. Na Rysy zástup jak na Lysačku. Před pár lety jsem zi zajel na Kriváň, bohužel mě debila nenapadlo, že 29.8. je SNP. Hlava na hlavě a nahoře mi dali diplom. Příště čelovku a vyrážím na noc.
25. 08. 2013 | 10:58

k.e. napsal(a):

REVOLUCE!!!
Snad ani nechci vědět, co ty graduáty v Čelákovicích učí.
Kdyby aspoň v Čáslavi.
25. 08. 2013 | 10:59

Grandmaster napsal(a):

Ex-nemo,
prilis spekulujete.
25. 08. 2013 | 11:04

to Péťa Havelka napsal(a):

Copa, copa, Péťo Havelko, děsíte se, že nemáte čisté svědomí?
25. 08. 2013 | 11:04

slavwin napsal(a):

to PH napsal(a):
Naháníte strach i očekávání, diktaturu v malém státě ve střední evropě neočekávám, ta holešovická výzva také asi nezabrala podle předpokladu, zkuste něco je to potřeba.
25. 08. 2013 | 11:05

krajan napsal(a):

"... narušeno je již všechno, soudy, policie, kontrolní orgány, vojenská rozvědka, politické strany či běžný komunitní život. Ta současná nadutost politiků již opět dospěla do stavu „poručíme větru dešti“. Systém zcela přestal fungovat..."
Naprostý souhlas ! Je to má každodenní zkušenost. Ale co s tím? Volby nejsou plnohodnotným řešením.
25. 08. 2013 | 11:06

Mard napsal(a):

Autore, tohle už nekuř!
25. 08. 2013 | 11:09

krajan napsal(a):

Ještě douška: Jakákoliv revoluce v tomto prostoru je pouhá naivní chiméra. I ten osmdesátý devátý zaprskal až na velikou zápalku z venčí.
25. 08. 2013 | 11:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, havelko, já vím, měl jsem napsat některých, bych nepopudil.
Ale já to nesleduju, mám úplně jiné radosti, jak jistě všeobecně známo.
Tak jak mi to včera Francek poslal, tak sem se enem zachechtal. Furt sou témátka o kterých se holt mluvit nesmí.
Jinak už vás některý bývalý tremista okrad, vykrad, rozbil u auta okna, propíchal gumy atd atd ???
Veskriz.
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/73528_407305476041949_952665012_n.jpg?dl=1
25. 08. 2013 | 11:14

Míla napsal(a):

Scarabeus
procentuelně nejde s výsledky voleb manipulovat.Víte přeci,že pravice po volbách zdůrazňovala fakt,že ji důvěru dali voliči.Spočítejte si počet voličů jednotlivých stran v poměru těch,kteří nevolili třeba z důvodu znechucení předkládanou politikou.Vždy bylo zdůrazněno,že to je jejich chyba,že nevyužili možnost volby.Čili stejné jako při volbě prezidenta.
25. 08. 2013 | 11:15

Karel Mueller napsal(a):

Pane Witassek,

skeptik by Vám nejspíš řekl, že se mýlíte úplně a ve všem, protože ve světě ovládaném globálním kapitálem a s ním propojenými "národními" oligarchiemi je nějaká revoluce zhola nemožná, stačí stáhnout investice a můžete se jít pást.

To platilo v devadesátých letech, dnes už tak úplně ne. Protože kdyby to zápsd udělal, tak se zde obratem etabluje Asie, možná i Rusko. Střed Evropy je střed Evropy. Ale ekonomicky i politicky je tento stát tak dokonale "globalizovaný", že nevidím žádnou možnost, jak stávající stav nějak změnit.

To by se "tento národ" musel projevit jako národ a dát jasně najevo, co chce a co nechce. A toho se vskutku nemusíte bát. Protože první signál, že je toho schopen, by byl velmi podstatný nárůst tzv. extremistických stran, pak by možná někomu došlo, že to takto dál nejde. Pokud by to nechtěl řešit internacionální pomocí.
25. 08. 2013 | 11:21

Kulajdapampárovitá napsal(a):

Nevím, kdo má onu revoluci udělat. Pokud se pročítám internetovými diskusemi, pak zjišťuji že 60 % českých občanů, 90% těch,. kdo vstupujíá do diskusí, což bývají lidé z krajů, ženy v domácnosti, důchodci je velmi pevně zakotveno v normalizaci, tedy jejich myšlení je zcela totalitní. Diskuse na aktualně nejsou výjimkou. I na asijské poměry nízká vzdělanost, naprostý nezájem o dění za hranicemi , kulturní stereotypy nejchudších vrstev, víra v neofeudalismus elit. Revoluce by patrně vedla k systému politické moci PolPotových rudých gard: naprostému okleštění svobod. Již dlouho se potvrzuje, že českému obyvatelstvu je vlastní nějaká forma nacionálně socialistického myšlení, tedy jakási směs pravoslaví s nacionálsocialismem.
To je překážkou ke kultivaci evoluční cestou. V tomto kontextu je výzva k revoluci jen součástí tohoto myšlení, potřeby prudkých zvratů.
Jestliže dnes máme výzvy k revolucím v tomto prostředí, skončí to , díky převládajícím stereotypům obyvatel, ještě hlubší tragedií.
Z druhé strany, revolucí samou o sobě bude poznání většiny, že jejich návyky jsou absurdní. K tomu by mohla revoluce s kambodžskými důsledky napomoci.
V Česko je ale pravděpodobnější, že revoluce skončí dlouhodobou , permanentní krizí, která bude využita Ruskem k průniku na teritorium EU.
Princip bude podobný jako v roce 1947, kdy se sovětské dodávky obilí vydávaly za bratrskou pomoc, byť jejich cena přesáhla několikanásobně cenu na trhu. Západ se v Česko angažovat nebude, dodnes je nepřijal, právě díky postojům jeho obyvatel, za svého partnera a guberniální , koloniální myšlení je mu cizí.
Česko se proměnilo v blátivou louži mezi Polskem a Rakouskem, revoluce v loužích vedou k jejich vyschnutí a smrti všeho, co obsahují. Tedy tradice sebedestrukce českého živlu.
25. 08. 2013 | 11:25

ex-nemo napsal(a):

grandmaster
Nevím jestli spekuluji.Jen to vím, že ze vzpoury neorganizovaných občanů nikdy nic nakonec nevzešlo, než krveprolití a diktatura .Nebo jestli znáte nějaký jiný případ, sem s ním.
A pan Witassek při jeho vzdělání a postavení to musí vědět taky, tak negramotný v politice i historii určitě není..
Takže z toho ty moje "spekulace" víte ?
25. 08. 2013 | 11:27

JAHA napsal(a):

Ad:Saltzman 09:17

Rozumna rec. Ked som ale cital predchadzajuci blog autora, nic ine sa od neho nedalo ani cakat. Akyze tam druhy, treti, ci desiaty planovany krok! Naco! Iba - ludia, chodte do ulic, okupujte stranicke centraly...- a potom ividime, co a ako sa vyvrbi.
Dalsi spasitel. Tak ako ti nasi s Gorilou. Humorno-smiesno- smutno-fantazmagoricka partia. Zalistujte si a precitajte, ake mali poziadavky na vladne, sudcovske, prokuratorske...organy. A predstavy o obchode, obehu tovaru, financiach:-)).

Tak ako v Cesku Slachta s Istvanom (samozrejme nie z vlastnej hlavy) pripravili pad vlady, tak presne bola nacasovana na Slovensku Gorila. Na zmenu vlady. Aj ked treba cestne priznat, ze Dzurindu a spol. (nepisem Radicovu, to bola figurka) bolo nacase odstavit a sucasny stav je lepsia vec, nez pokracovanie politiky a la Dzurinda. Vykonal velmi vela, len nevedel si dat vcas po prstoch a odist. Takze aj ked mam opravnene stovky vyhrad k ficovcom, ale v sucasnej situacii je aspon stabilita.
Pfuj, nikdy by som si nepomyslel, ze ako umierneny praviciar nieco take na adresu postkomunistov vyslovim:-).
25. 08. 2013 | 11:29

Admirál Československého obchod. loďstva napsal(a):

Revoluce?
Spíš vylepšovat, tedy evoluce. Vyžadovat prvky PŘÍMÉ DEMOKRACIE. Jasně ukázat, co bylo špatně a nemlčet, pozvolna implementovat prvky přímé demokracie, aby systém nemohl být zhovadilými individui zneužíván a usurpován, jako za uplynulých 24 let.
Říci naplno: Klausi, jste špatný člověk. Klausi, říkáte-li, že je u nás chaos, ptáte se, kdo stál u zrodu toho chaosu? Je nutná revize špatného rozhodnutí Nejvyššího soudu o tom, že trafikanti Tluchoř, Kuba, Šnajdr jsou nevinní, revize špatného rozhodnutí o tom,že Klaus je nevinný (amnestie, C.Rest., zašantročení státního majetku a důchod.fondu a další). Naopak říci naplno a nahlas a opakovat: KLAUS JE ŠKŮDCE, (VLASTIZRÁDCE, VELEZRÁDCE), je jen jeho neskutečná drzost, s jakou žvaní o tom, že dá zemi do pořádku, s přispěním jezevců Bobošíková (kariéristka), Šťastný (hloupý řitní Klausův masér), Kuba (trafikant), ... a jim podobných, nemajících žádnou jinou nosnou myšlenku než "Klaus to tu spasí, semkněme se kolem něho - (a zachraňme si "svoje nahospodařené"). Klaus, dle mého názoru, by měl být na Mírově v cimře 4*3 [m] do konce svého ničemného života. Měly by být přezkoumány jeho majetkové poměry a učiněny příslušné závěry.
*
Občané, hlavně nebuďme pasivní! Nechtějme násilí. Nenechme si ale na sobe štípat dříví nehodnými lidmi, kteří se nám potom lohčí do xichtu.
Volme s rozvahou a darebáky, kteří již "DOKÁZALI, ŽE TO DOKÁŽOU" nevolme.
25. 08. 2013 | 11:30

nadšenec napsal(a):

"V říjnu 1989 již v Moskvě správně tušili, že se v Československu blíží revoluční změny.."
Podle úrovně sdělení lze vždycky určit, ke komu se pracovník veřejného styku obrací.
Tohle aktualněmu, Mekce to opinionmakerů, pěknou vizitku nedělá.

Zrovnatak jako ty demonstrace, které telefonickými kvíleními z Prahy přes Mnichov svolávala známá divadelní agentka státní bezpečnosti.
Náš firemní udavač mi říkal, abych tam už nechodil, že vůbec nevím, co je to za lidi.
Měl recht.

Na panu Witassekovi se mi nejvíc líbí, jak stojí s tím sakem přes rameno na skalisku v oceánu.
O komunikační rafinovanosti obvykle nejvíc vypovídají fotky, které si lidi kupují z fotobank.
Ti chytří si najmou agenturu a fotografa a nepíší, že na měření záleží.

Takže tu máme s rozpuštěním sněmovny nového, velmi virulentního blogera, který výrazivem trochu připomíná Cassia Claye a dějinnou vizí babičku Barunky Panklové.
Myslím, že jen do října.
25. 08. 2013 | 11:33

KvL napsal(a):

Pane Witasku,
Jaderné reaktory bohudík neřídí politické strany, ale školení odborníci a hlídají je bohudík nejen naše úřady, ale také mezinárodní agentura pro jadernou energii, proto bych zrovna o to strach neměl, to že se ný´áš stát neubrání v případě napadení je bohužel fakt.
To myšlení bych zrovna komunistickým nenazval, stejně tak myslí všechny totalitní ideologie, NSDAP si myslela také, že je možné lidi ovládat podobně jako stroje, že je s nimi možno nakládat jakos dobytkem. Zelení si také myslí, že je možné lidem a celé společnosti nařizovat kdy se má co dělat, co mají lidé jíst, čím jezdit, nabo čím topit. Je to tedy myšlení komunistické, ale totalitářské.
Ale ptejme se proč lidé k volbám nechtějí chodit, proč je jim líto obětovat těch 5-15minut na vhození hlasu do urny, prč raději budou sedět v hospodě nebo doma a sledovat Novu.

to: xx
Taky se mi nelíbí ten souběh funkcí ministr/premiér a poslenec, ale jak dosáhnout oddělení těchto složek?

to: strýc virus H3N1 nyní HxNx
Co to zkusit vyřešit pozváním JSDF, mají teď pěknou novou loď, jenom myslím, že by se sem po Labi asi nedostala. Ale myslím, že by se z toho naši úředníci zbláznili, kdyby měli výkoností dosáhnout na výkonost jejich případných budoucích kolegů.
Ono by to mohlo být teoreticky částečně výhondé pro obě strany. Nim se nedostává některých surovin, u nás je zase problém s nízkou výkonností státní správy a úřadů. (http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html)
https://www.youtube.com/watch?v=gWKZ9E9piXI
25. 08. 2013 | 11:37

Kulajdapampárovitá napsal(a):

Pan Mueller
opět argumentuje pojmy jako globální oligarchie a národ.
Národ je pojem starý cca 200 let. Do té doby bylo obyvatelstvo, které mělo vztah ke své realitě. Žádný národ nemá vztah ke své realitě. Je to planý pojem, zcela prázdný, který naopak umožňuje oligarchické spravování zemí.Národ nemá vztah ke svému území, ke svým polím a řekám. Ten má jen obyvatel. A jeho zájmy mohou být rozdílné. Sudety byly spravovány obyvateli tak, že rozkvétaly, po převzetí národem jsou pouští. Totéž platí o většině českých sídel. Tam, kde jsou obyvatelé, tam vzkvétají, tam kde je spravuje národ - uvadají.
Národ má vztah k abstraktním symbolům, které nemají obsah, což se projevuje nejen na evropské tradici různých podvržených bájí, rukopisů...
Oligarchie dnes roste z Východu, jsou jistě lidé, kteří stále věří v celosvětové spiknutí.
Jsou země, kde oligarchickou moc vyvažují silné střední vrstvy obyvatel, jsou země, kde neexistují, a principem národa je zastírána totalita. Což je příklad Německa, Holandska a proti nim Česko nebo UK. Jsou země, kde je oligarchická moc zastírána nikoliv národem, ale kulturou- typicky Rusko, či jinými symboly- Čína a USA.
Váš omyl, tedy většinový, s pojmem národ je součástí problému. Ale oprostit se od něj je složité, víra v Nic dává pocit nějaké sounáležitosti k davu a nějakému bezpečí. Klamné pocity, jak známo, ale ono známo by předpokládalo znalost, a ta chybí.
25. 08. 2013 | 11:40

neo napsal(a):

tahle hloupost se ani nedá moc dobře komentovat.
Další Babiš co Okanezahmůrá a povede lid v revoluci za lepší zítřky a asi nejlíp začít zase s cikány ne? Tihle samozvaní lídři bojující za bílou většinu jsou k smíchu a doufám, že ještě dlouho budou, protože až ne, přifaří si to sem novej Adolf nebo Joseph.
25. 08. 2013 | 11:47

JAHA napsal(a):

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ostrava jo, a ekonomická bomba ...
Zatím podle sjednocených sdělováků v ostravě demonstrovala jenom pouhopouhá stovečka extrémistů.

Ale wbgardene! Ved zjednotene centrum pre pravdive podavanie informacii (ZCPPPI) napisalo vydalo velmi korektnu spravu, tak ako sa to dnes ma. Extremistov maju ocejchovanych a tych bolo iba stovecka. Tych dalsich (neviem,nebol som, ale tisic, dva?) nase ZCPPPI, sulade s predpismi globalneho ustredia pre narodne ZCPPPI za extremistov nepovazuje. Takze sprava bola pravdiva, nie:-).

Re-captcha prihodne situacii? - swastat (swastikovy stat?:-)) a sutras (suterenny rasizmus?:-))
25. 08. 2013 | 11:49

Scarabeus napsal(a):

Míla:

Pokud by se objevil někdo koho by současní nevoliči volit mohli, tak by volby dopadly zcela jinak. Takových lidí, kteří opravdu nejdou k volbám z pohodlnosti(např. odjedou na chalupu, jak často argumentují politici), je velmi málo.

Když nemám koho volit a zároveň chci zabránit pomluvě "odjel raději na chalupu", kterou nemám, tak se k volbám přesto dostavím, odevzdám záměrně neplatný hlas, např. na bílý papír, velikosti volebního lístku, napíši, že nevolím nikoho, protože nikdo z kandidujících nemá mou důvěru.

Už v 1. kole prezidentské volby jsem nemohl hlasovat pro toho koho bych chtěl, tak jsem volil kandidáta, kterého jsem považoval za nejmenší zlo, do druhého kola se nedostal. Před 2. kolem prezidentské volby jsem měl velkou potíž zjistit kdo z těch dvou, kteří do 2. kola postoupili, je menší zlo. Vnitropoliticky mně oba přišli stejně hrozní, měl jsem pocit, že si mám vybrat mezi čertem a ďáblem, zahraničněpoliticky jsem měl pocit, že menší ostudu v zahraničí bude dělat pospávající Schwarzenberg než ožrala a hulvát.
25. 08. 2013 | 11:50

marxík napsal(a):

Rozfázovaný autore,
tak jsem se nad vaším rozborem zamyslel a dospěl jsem k závěru, že nejméně komunistického myšlení se vyskytuje v komunistické Číně, protože tam prožívají již 30-leté období tvorby a růstu, a destrukce je v nedohlednu.
25. 08. 2013 | 11:52

KarlIV napsal(a):

Většinou to bývá tak, že člověk přemýšlí o východiscích, definuje, pátrá, shromažďuje, hledá a pak hledá, jak to, k čemu došel, realizovat a ještě upřesňuje, a tak dokola.
V Česko se vždy napřed najde nástroj realizace, pokud možno nejblíže po ruce, a pak teprve její smysl, když je dílo hotové a zatéká jím.
Takže skepse.
25. 08. 2013 | 11:52

xx napsal(a):

Lidi drazí, mě by vážně zajímalo, kolik z Vás co sem píšete své příspěvky, sem píše svoje skutečné názory a kolik obsahu diskuse je jen výplodem PR oddělení politickým stran.

Pevně doufám, že většina je jen politické PR na rozdmýchávání vášní, protože jestli to jsou skutečné názory skutečných lidí, tak je demokracie skutečně tím nejhorším systémem organizace společnosti hned po těch režimech které existují díky masovému politickému zabíjení.
25. 08. 2013 | 11:54

Bestia triumphans napsal(a):

Již vzhůru psanci této země,
již vzhůru všichni, jež hlad shnět!
Teď právo duní v jícnu temně
a výbuch zahřmí naposled.
Od minulosti spějme zpátky,
otroci, vzhůru k cílům svým!
Již chví se světa základ vratký,
my ničím nejsme, buďme vším!

Poslední bitva vzplála,
dejme se na pochod.
Internacionála
je zítřka lidský rod.

Dělníci, též rolníci, bratři,
jsme velkou stranou dělnickou.
Všem lidem jenom země patří
a zahaleči ať již jdou!
Dost napásla se naší muky
vran, supů hejna kroužící,
rozptýlí den příští jich shluku,
věčně vzplá slunce zářící.
25. 08. 2013 | 11:55

ex-nemo napsal(a):

kulajda
Vy se tady nadýmáte přezíráním ostatních "totalitně myslících" diskutérů, ale to co sám předvádíte, je holá primitivita na úrovni učebnice občanské výchovy pro základní školu.
Ve svém údaji o pojmu národa jste se sekl o nějakých 2300 let.Přečtěte si Herodotovy Dějiny, pokud to nebude pro Vás příliš náročné.
Pane Karle Muellere
Podíváte-li se na všechny skutečné světové revoluce, které znamenaly politický posun, tak zjistíte že všechny začaly shora. Národ se pak ovšem přidal, ale až později.
Husitská, nizozemská, . ty byly v podstatě vyvolány i vedeny šlechtou, anglická, francouzská, americká , ruská únorová- to vše začala vyšší společenská třída.
Pokud něco uspělo "zespodu" tak to byl puč, zpozadí stejně obvykle iniciovaný několika darebáky, který takřka bez výjimky vedl ke katastrofě. Na příklad "VŘSR"
zdravím
25. 08. 2013 | 11:57

Kulajdapampárovitá napsal(a):

neo
Neo a Adolf, který se usídlil v Česko na necelých pět let, zatímco Leonid na let dvacet, resp. už skoro padesát.
V obou případech tužky českoobyvatelstva šustily po popírech udávacích formulářů tak, že by fyzikálně nahradily německou produkci větrných elektráren.
Součást problému je malá rozpoznávací schopnost a stockholmský syndrom v česko, okořeněný česko domýšlivostí.
25. 08. 2013 | 11:57

Xury napsal(a):

Pro autora:
váš předchozí blog o energetice a těžkém strojírenství jsem považoval za určitý úlet daný patrně vaším životem na Ostravsku. Ovšem tento už vykazuje systémovou úchylku. Je důkazem, že ani relativně rozsáhlé vzdělání v oblasti magementu a podnikání nezabrání napsat naprosté kraviny.
Předně revoluce není cestou, kterou by se měl spravovat stát, ale je možná jen tehdy když se vládnoucí skupina nedá odstavit evoluční cestou. V roce 1989 byli odstaveni (pravda jen částečně) od moc komunisté a zrušena vedoucí úloha Strany. Tím byla uvolněna cesta k normální volně-tržní-liberální společnosti. Pro její správnou funkci je ovšem potřeba, aby se obyvatelstvo zajímalo o kvalitu vládnutí, a to neustále. A také aby se zúčastňovali politického života v rámci politických stran. Je potřeba si uvědomit, že politika a politici jsou jen odrazem reality včetně její kvality. Na volební seznamy je nenominovali Marťani, ale my, takže pokud hledáme viníka současného stavu je nejlepší se podívat do zrcadla. Jistě jsou výjimky, ale bohužel je jich příliš málo. Početně malou stranu není zase až takový problém ovládnout a navíc početně malé strany mají přirozený sklon k názorovým extrémům.
25. 08. 2013 | 11:58

Gerd napsal(a):

Potřebujeme jediný zákon, a to o odvolatelnosti kohokoliv z nedotknutelných z vůle zaměstnavatele a to kdykoliv. Nevidím důvod, proč by i pro politiky neměl platit Zákoník práce v podobě, v jaké jej naordinovali zbytku národa.
Takže možnost odvolat referendem kdykoliv a kohokoliv, prezidenta, premiéra, ministry, vládu, poslance, senátory, soudce, výkonné a dozorčí rady podniků se státní účastí, apod. Stačilo by mít takovou možnost 1x ročně a ne jednou za 4 roky u některých z neodvolatelných.
Nelze zabránit tomu, abychom si nezvolili nové krysaře. Ale přímou demokracií by bylo možné jim zabránit v páchání zvěrstev.
Politici jsou zaměstnanci voličů a podle Zákoníku práce je tedy mohou okamžitě odvolat pro neplnění pracovních povinností.
25. 08. 2013 | 12:00

xx napsal(a):

Abyste rozuměli, nikomu nechci brát právo na jeho vlastní názor. Ale stejně tak jako nesvěřím hospodaření s rodinnými úsporami někomu kdo si myslí, že bych je měl rozdat chudým, nechci svěřit rozhodování o budoucnosti téhle země a tudíž mojí vlastní budoucnosti někomu, kdo se prezentuje jako většina zdejších diskutujících.

Jsem pro zrušení všeobecného volebního práva. To by myslím mohlo trochu pomoci. Jistě, Okamura i Babiš by asi byli proti, protože by neměli šanci na úspěch. A taky reklamní agentury by asi zaplakali nad ztrátou miliardového trhu. Ale jinak vidím samá pozitiva.
25. 08. 2013 | 12:02

Kulajdapampárovitá napsal(a):

ex-nemo
jsem rád, že jste opět objevil kolo a zcela se vymknul celosvětově přijatým
klasifikacím. Už je tu Klaus se svou novou klasifikací ekonomie jako vědy. Vůbec - český lid nějak překlasifikoval vše, co mohl. Patrně z dlvodů antiněmectví, jak si to jinak vysvětlit.
Objevil jste snad Vy Mendělevovu tabulku prvků? To, že ex-nemo tvrdí něco, ještě neznamená, že to tak je. Pojem o formování definic a pojmů nemáte. Vaše znalosti sémantiky a semiotiky jsou nulové. Proto je to žvanění. ŽVanění je i moje oblíbenáý zábava, pokud navštívím hospodu. Vzhledem k tomu, že existuje asi tisíc vědeckých prací o nacionalismu a pojmu národ,a existují také velmi zvažované definice tohoto pojmu, které jsou naprosto v rozporu s tím, co tvrdíte, a nelze předpokládat, že byste byl autorem jediné z nich, vede to k úvaze o Vaší komičnosti a sebestředné domýšlivosti až nadutosti.
ex-nemo vše ví a zná, chudinka nebohá.
25. 08. 2013 | 12:05

liborwitassek napsal(a):

Ad Kulajdapampárovitá: Děkuji za skutečně podnětný příspěvek. Národ jako cíl je jen opět "vize", prázdné slovo, bez akce není nic, proto nelze věřit nacionalistickým stranám, ty se jen snaží tohoto slova zneužít k další totalitě. Národ jako ohraničená, nikoliv nepropustná síť jednotlivých buněk (občanů) může být živým organizmem, který je spojen např. sdílenými hodnotami, ale jen pokud jsou ti jednotliví občané národa skutečně svobodní a mohou svobodně reagovat na impulsy odkudkoliv, zvenčí i zevnitř systému. Ta krásná stará česká sídla nepostavil jeden občan, ale vzájemně propojená síť občanů, která se postupně vyvíjela a některé části i postupně odumíraly, aby mohly vzniknout zcela přirozeně nové. I v Českém Krumlově nebyla kdysi jedna vize, jedna pětiletka, tady za 5 let bude takové a makové město, vznikaly jeden domeček po druhém, zcela přirozeně a svobodně, v reakci na aktuální situaci a potřeby občanů, jeden občan reagoval na druhého, ten pak na dalšího a dalšího v rámci sítě občanů, která se postupně vytvářela, jako v přírodě. Jiný "strojový" přístup pak lze i v Krumlově vidět na výstavbě "moderních" částí, panelových sídlišť, ty už vytvořil řízený stroj "totalitní", soudruzi zaveleli, představili vizi a jedééém .. :-)

"Revoluce" neznamená zničit všechno a začít úplně znova, znamená zachovat, co je zdravé, co se osvědčilo (např. 80% prac.míst u nás vytváří drobné rodinné firmy do 5 zaměstnanců = svobodné články systému) a vyměnit, co je nezdravé. Politické strany jsou dnes již z definice nezdravým článkem celé společnosti, vyvinuly se samy do "monster" a je nutné je eliminovat, degradovat, v zájmu ozdravění vývoje celé společnosti. Protože ony partaje nyní ovládají celý systém, nevěřím, že se tomu poddají samy a systém tak bude i nadále páchnout čím dál více. Odumřou pouze "ve strachu z něčeho", pod tlakem ..

Ano, chybí znalost (znalost = spontánní koordinovaná akce na základě pochopení situace), bez té k revoluci nedojde. To vůbec nevadí, společnost si ji jednou vynutí a já nemám ambice jí cokoliv vnucovat, či se pasovat do role "diktátora/spasitele", to by bylo opět proti přírodě, ta také nemá žádné spasitele. Lidé na to musí přijít sami, postupně pochopit, co sami potřebují. Je jen škoda, že to jde tak pomalu, mohli jsme být mezi prvními v Evropě, kdo prosadí lepší systém a inspirovat ostatní .. :-)
25. 08. 2013 | 12:07

liborwitassek napsal(a):

Ad Kulajdapampárovitá: Děkuji za skutečně podnětný příspěvek. Národ jako cíl je jen opět "vize", prázdné slovo, bez akce není nic, proto nelze věřit nacionalistickým stranám, ty se jen snaží tohoto slova zneužít k další totalitě. Národ jako ohraničená, nikoliv nepropustná síť jednotlivých buněk (občanů) může být živým organizmem, který je spojen např. sdílenými hodnotami, ale jen pokud jsou ti jednotliví občané národa skutečně svobodní a mohou svobodně reagovat na impulsy odkudkoliv, zvenčí i zevnitř systému. Ta krásná stará česká sídla nepostavil jeden občan, ale vzájemně propojená síť občanů, která se postupně vyvíjela a některé části i postupně odumíraly, aby mohly vzniknout zcela přirozeně nové. I v Českém Krumlově nebyla kdysi jedna vize, jedna pětiletka, tady za 5 let bude takové a makové město, vznikaly jeden domeček po druhém, zcela přirozeně a svobodně, v reakci na aktuální situaci a potřeby občanů, jeden občan reagoval na druhého, ten pak na dalšího a dalšího v rámci sítě občanů, která se postupně vytvářela, jako v přírodě. Jiný "strojový" přístup pak lze i v Krumlově vidět na výstavbě "moderních" částí, panelových sídlišť, ty už vytvořil řízený stroj "totalitní", soudruzi zaveleli, představili vizi a jedééém .. :-)

"Revoluce" neznamená zničit všechno a začít úplně znova, znamená zachovat, co je zdravé, co se osvědčilo (např. 80% prac.míst u nás vytváří drobné rodinné firmy do 5 zaměstnanců = svobodné články systému) a vyměnit, co je nezdravé. Politické strany jsou dnes již z definice nezdravým článkem celé společnosti, vyvinuly se samy do "monster" a je nutné je eliminovat, degradovat, v zájmu ozdravění vývoje celé společnosti. Protože ony partaje nyní ovládají celý systém, nevěřím, že se tomu poddají samy a systém tak bude i nadále páchnout čím dál více. Odumřou pouze "ve strachu z něčeho", pod tlakem ..

Ano, chybí znalost (znalost = spontánní koordinovaná akce na základě pochopení situace), bez té k revoluci nedojde. To vůbec nevadí, společnost si ji jednou vynutí a já nemám ambice jí cokoliv vnucovat, či se pasovat do role "diktátora/spasitele", to by bylo opět proti přírodě, ta také nemá žádné spasitele. Lidé na to musí přijít sami, postupně pochopit, co sami potřebují. Je jen škoda, že to jde tak pomalu, mohli jsme být mezi prvními v Evropě, kdo prosadí lepší systém a inspirovat ostatní .. :-)
25. 08. 2013 | 12:07

Kulajdapampárovitá napsal(a):

xx

Popravdě zcela absurdní ale naprosto realistický pohled na stav obyvatel této země, tedy v jazyce ex-nemo a Muellera- národa.
25. 08. 2013 | 12:07

xx napsal(a):

Gerd: jenomže téhle zemi by nejvíce prospělo, kdyby politici přestali plnit pracovní povinnosti zcela a bezezbytku !

Parlament je rozpuštěný, vláda je nepotvrzená a v demisi. Vlaky jezdí, pekaři pečou, kolotoče jezdí.

Je to jen chiméra že potřebujeme vládu a parlament. Stačila by nám ústava otců zakladatelů a justice. Měli bychom se jako v ráji.

Jenomže to bychom nesměli být většinově deformovaní staletími státního útlaku s mentalitou otroků co se podělají jakmile se jim jen trochu uvolní okovy a jsou naprosto zmatení a neschopní fungovat, když jim neřídí život nějaká autorita.
25. 08. 2013 | 12:08

Vstanou noví bojovníci! napsal(a):

Ano, jednou ten čas přijde, kdy lůza pod vedením Witasseků, Okamurů, Babišů, Filipů, Vandasů a podobných povstane a smete ty tuneláře a blbce nahoře..., aby tam posadila ještě větší tuneláře a blbce ze svých řad.
25. 08. 2013 | 12:14

ex-nemo napsal(a):

kulajde
další z placených protičeských štváčů? Kdosi Vám dodává materiály a rádoby učené fráze, (kterým ovšem nerozumíte, takže je ani neumíte používat), ale tuším kdo za tím stojí.Prodejné kreatury zrazující za cizí peníze vlastní národ se vyskytovaly vždycky a všude, jenom teď se to tady jimi hemží.Nadále s Vámi ovšem nemíním obcovat, zvedá se mi z Vás žaludek.
25. 08. 2013 | 12:16

SuP napsal(a):

xx -
Všiml jste si, že po revoluci tu nejvíc volají ti, kdo sedí doma a brečí, že mají málo? Doufají, že až zase bolševik někomu něco ukradne, že jim z toho trochu dá.
25. 08. 2013 | 12:19

Kulajdapampárovitá napsal(a):

liborwittasek
Díky za doplnění textu. Jen se obávám, že slovo revoluce právě není to, které lze spojit s Vašimi úvahami. Viz. můj vzkaz pro ex-nemo o sémantice a sémiotice.
Radikální změny ve městě Amsterdamu, které byly povahou revoluční, nebyl revolucemi, ale radikálními změnami paradigmat myšlení s prvky revolucí, tedy i zabíjením. Jinak, západní revoluci vždy předchází jakási metafyzická.změna reality. Pokud nebude změněno myšlení, tedy pokud pojmy nedostanou významy, kterým uvěří většina a ony významy nebudou ty, které povedou k lepšímu stavu, nemá smysl nabízet nástroj- revoluci.
Revoluce je jen forma- nástroj realizace myšlenky. Myšlenkou může být i důstojnost jedince i společnosti - kooperativní společenství rovných s rovnými. Ovšem rovní, většinou, mají respekt před ostatními a společenstvím! A umějí vést diskusi. Patrně bych tedy vyzval ke převratné , revoluční změně paradigmat myšlení, to je zdroj změny. Ale jak víme, náhody a příležitosti přejí připraveným, a to českonárodní občan zatím není.
Vůbec, tak malicherná věc, jako umění vést diskusi. Porovnejme západní školy, ,které toto umění na všech stupních pěstují, a české školy, kde ani slechu ani vidu. Ukázka toho, jak složité je dojít ke změně paradigmat. Pouhá schopnost diskuse.
25. 08. 2013 | 12:20

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Jedině revoluce, ale musí být poctivá.
Musí se jasně oddělit revoluce od kontrarevoluce, tedy na jedné straně levicová revoluce na druhé fašounská kontrarevoluce a nesmí st to míchat dohromady nebo z toho zase vzejde to, co vzešlo.
Potřebujeme dvě „revoluce“, jedna jediná nikam nevede.
25. 08. 2013 | 12:21

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Ještě abych upřesnil, proč dvě, protože pravičák volá po „revoluci“ rovněž a levice se nesmí nechat tímto vábením zmást, jinak nasedne na kontrarevoluční vlak.
25. 08. 2013 | 12:25

franky napsal(a):

Moskva od 70 let v návaznosti na úspěšně probíhající přestavbu v Číně hledala variantu přestavby sovětského hospodářství s uplatněním tržních principů. Rozpad sovětského bloku a následné „revoluce“ v bývalých komunistických zemích byly přirozeným důsledkem nastupující etapy rozvoje lidské společnosti směrem k informační společnosti, která má sama o sobě revoluční charakter. Změna systému od socialismu k tržní ekonomice byla logicky chápána jako revoluční změna. Transformace industriální společnosti v informační společnost má rovněž ve své podstatě revoluční charakter, nicméně existují snahy provést tuto transformaci postupnou evoluční cestou, což se zřejmě nedaří, neboť západní vyspělé země se potýkají v podstatě s dlouhodobou společenskou krizí započatou na počátku 70 let ropnou krizí. Společnost se nachází opět v době nutné pro hlubokou celospolečenskou změnu, první změnou od socialismu k tzv. kapitalismu jsme zažili v nedávné době a nyní nás čeká tak jako ostatní evropské země druhá radikální změna. Jestliže industrializace společnosti znamenala vznik „těžkého kapitalismu“ se všemi souvisejícími důsledky ve společenské nadstavbě, pak současný přechod ke znalostní společnosti znamená v podstatě negaci mnohého dříve vytvořeného. Jestliže industriallizace probíhala v Evropě prakticky dvě století v rámci nichž byla změna lidských potřeb a lidských hodnot „uchopitelná“ pak současná informatizace probíhá výrazně rychlejším tempem a promítá se logicky do zvyšování názorového chaosu značné části společnosti. Politika zbavená mj. i vlevem ekonomické globalizace idejí a „národního“ obsahu nestačí reagovat na rychlé změny v ekonomickém subsystému. Společenský systém vlivem rozpadající se konzistence mezi ekonomickým, sociálním a kulturním subsystémem se projevuje v praxi narůstající destabilizací. Příčinou je oslabující se role státu a s tím související absence dlouhodobé strategie. Mají snad USA, Anglie či Francie slabé vedení státu? Chybí snad těmto státům jasná dlouhodobá strategie? Souhlasí většina občanů USA, Anglie či Francie s dlouhodobými strategiemi? A co máme my? Nic než obyčejné taktizování. Je pěkné hovořit o potřebě změn a návratu k tradičním demokratickým hodnotám. Co to je „návrat“ a „kam“, v období radikálních změn ve společnosti? Které to jsou „tradiční demokratické hodnoty“? Je reálné bojovat za rozvoj tzv. „přímé demokracie“ ve společnosti s hlubokou diskontinuitou vývoje? Stačí se podívat na odlišnosti mezi námi a například Švýcarskem. Přímá demokracie vyžaduje mj. i sjednocující vizi. Je skutečně zajímavý názor v blogu, že „Vize jsou to poslední, co dnes potřebujeme, nepotřebujeme ani nové strany či hnutí, potřebujeme koordinovanou akci“. Koordinovanou akci směřující kam?- nemáme-li představu budoucího stavu. Právě absence vize, absence politiky taktizování místo dlouhodobého směrování jsou jednou z příčin růstu napětí ve společnosti. Ne každý jedinec je natolik „vzdělaný“ (inteligenčně vybavený), aby byl schopen se vyrovnat s rostoucími nároky na rozhodnutí v podmínách rozvoje „svobody“ rozhodnutí. S čím lze souhlasit je to, že současnou krizi nevyřeší „současné“ volby. Nutno dodat, že však ji nevyřeší ani žádné další volby, které nebudou mít osobnosti a pokud bude chybět vize.
25. 08. 2013 | 12:25

Kulajdapampárovitá napsal(a):

ex-nemo
Já s vámi opravdu neobcuji, nejsem zaměřen na stejné pohlaví a navíc mám rezervovaný přístup k nižším sociálním vrstvám, abych pravdu řekl, tedy jen abych Vás ještě více rozčílil.
Váš text je opravdu oním textem písmáka z guberniální vsi jejímž zdrojem pitné vody je jen louže. Jedním z přínosů internetu je, že i lidé Vašeho ražení mohou, poprvé za tisíce let civilizace, veřejně publikovat. Tedy pardon, s výjímkou Protektorátu a normalizačního období. To byly časy pro Vás a Vám podobné. A pak ještě ona doba, kdy se všichni češi vrhli na Schauera a Hilsnera.
25. 08. 2013 | 12:28

slavwin napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):
Internacionála s poslední slokou která má něco říci- tlumočím jsem bezradný. Z jakého důvodu to asi neprozradíte. Úplní zoufalci přežívají pod mosty, opuštěných stavbách, lesních dírach a svou bezmocnost přebíjejí drogami všeho druhu, podobně jako vy svým básněním. Pak jsou zoufalci jiného druhu, někoho zvolí, aby učinil pořádek, zase mu to naruší lump s otevřenou šrajtoflí. V této situaci je parlament naprd, stačilo by tvrdé uplatňování zákonů, ale kdo to má kontrolovat ručit, že to bude spravedlivé nevím.
25. 08. 2013 | 12:30

Kulajdapampárovitá napsal(a):

franky.
Pouze oprava:
"Moskva od 70 let v návaznosti na úspěšně probíhající přestavbu v Číně hledala variantu přestavby sovětského hospodářství s uplatněním tržních principů. "
Moskva hledala změnu v rámci Kosyginova plánu v šedesátých letech, v sedmdesátých pod vlivem událostí v ČSSR a vojenské agrese 21.8. byly plány Kosigina prohlášeny za zmatečné a škodlivé. To je to, co později vedlo ke zhroucení SSSR. Tomu se říká Brežněvova hospodářská doktrína, která vedla ke stagnaci.
Dnes je absurdní situace, že oficiální ruská média vyčítají reformním československým komunistům, že jim skazili jejich plány na změnu svým přístupem ke změnám v roce 1967-1968. Československo bylo v pozici svazové republiky už tehdy. Značnou roli ve stagnaci , pokud ne rozhodující, sehráli plánovači útoku na Západ.
25. 08. 2013 | 12:34

born65 napsal(a):

xx (9:18)
Pravdu máte v tom, že aplikovat míru švýcarské přímé demokracie (referenda na kdeco) do této česko-moravsko-slezské společnosti by bylo nastolení anarchie zájmových skupin (u nás neexistuje schopnost konsensu /česky: domluvy na všem vyhovujícím průmětu zájmů/, všichni umíme jen bezohledně válcovat druhé), na druhou stranu nesouhlasím s vaším kategorickým "systémem vlády zákona a práva". Otázka je totiž, kdo by tento systém zákona uchopil a vládl jím. Drábek, Vandas, Bobošíková, Semelová? Hrůzná představa.
Já jsem nepolepšitelný idealista a chtěl bych vidět vládu slušnosti, čestnosti, poctivosti, pracovitosti. Řekněme podle nejjednoduššího a zatím i nejdokonalejšího etického kodexu, který lidstvo vlastní - křesťanského desatera.
25. 08. 2013 | 12:36

liborwitassek napsal(a):

Kulajdapampárovitá: Jednoznačně s Vámi souhlasím, i "revoluce" je jen prázdné slovo, jen popis akce, nikoliv akce samotná. To slovo samo o sobě neznamená "znalost". Máte pravdu i v tom, že zatím nedošlo ke změně paradigmatu v myšlení, tj. volit konkrétní lidi a ne "uměle" vytvořené partaje, jejichž role v systému již vyprchala. Já jen vím, že k tomu jednou dojde, nevím zatím kdy, ale až to nastane, bude to rychlé a dynamické.

Zajímavé je sledovat tyto změny myšlení ve světě, důkazy, že se něco děje již existují, nejen ve vyspělém světě, ale rovněž i v Číně či v Rusku a tak se můžeme těšit z dnešní krásné neděle a nepodléhat zbytečně skepsi. Politici u nás se budou snažit ty změny brzdit, ale změna systému se blíží :-)

Děkuji rovněž ostatním účastníkům za příspěvky, i těm negativním. Přeji vám všem nádhernou neděli ! :-)
25. 08. 2013 | 12:36

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Přímá demokracie by ČR nepochybně prospěla.
Občan by si uvědomil to, že v jaké zemi bude žít záleží především na něm a začal by se chovat nejen sebevědomě, ale i zodpovědně.
Nepochybně by se to nelíbilo spodině, která se u nás pasovala do role elit.
25. 08. 2013 | 12:51

jardo, neduď jak malej karel napsal(a):

jsem pro přímou demokracii jako je například referendum o zákazu ksčm nebo o zrušení senátu, kde sedí politický trafikanti ze zpolitizovaných odborů.
25. 08. 2013 | 12:54

ZM napsal(a):

Budoucnost bude pravděpodobně taková, že ČSSD vyhraje volby a sestaví vládu. Za vlády ČSSD bude zavedeno opět progresivní zdanění. Ovšem pomocí progresivního zdanění se nevybere tolik, aby to pokrylo deficit rozpočtu. Vzroste zadlužení. situace se dočasně zlepší. Následně ovšem vyvstane opět problém, z čeho platit úroky z půjček a situace se opět výrazně zhorší. Potom bude asi už opravdu nutné zavést něco na způsob milionářské daně, jinak lidi asi opravdu vyjdou do ulic.
25. 08. 2013 | 12:55

Kaktus napsal(a):

Kapitalismus nefunguje, viz Brusel a dotace na "fšechno". Krize kapitálu se rozrostla na celý svět přes finanční bubliny a banky.
Nezaměstnaní od Portugalska a Španělska přes Česko - úspěšný to stát se skoro 600000 nezaměstnanými to jen dokresluje.
Zbývá jediné, vrátit se ke kořenům socialismu. Cestu si musíme najít sami přes občanskou nebo diktaturní formu.
Jak je vidět i parlamentní demokracie nefunguje. Již podruhé jsou předčasné volby díky přeběhlíkům, konstruktivním poslancům, odsouzeným poslancům co to kecám vždyť to není pravda, nalháváme si, že je to politický deal v parlamentních stranách.
A to jsou kořeny demokratické soutěže. Vono to vlastně funguje ...
25. 08. 2013 | 12:55

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, poctivá revoluce.., kam na to ti sockomové choděj ?
Veskriz.
http://worstwitch.wz.cz/fansekce/gilotina.jpg
25. 08. 2013 | 12:56

jardo, neduď jak malej karel napsal(a):

kaktus,
ke kořenum socialismu se přerozdělující a regulující EU JIŽ VRÁTILA. proto nefunguje, jako kdysi sssr.
25. 08. 2013 | 13:00

jardo, neduď jak malej karel napsal(a):

martin,
já si myslim, že záchranné lano tehle republice je schopný hodit pouze klaus. to není demagog a blázen typu okamury nebo vitáska. klaus dokázal předpovědět problemy, do kterých se řítí evropa už před několika lety. nepotřebujeme francouzké revoluce, experimenty a vládu samozvaných psychopatů. potřebujeme obnovit demokracii, vrátit státu a institucím sílu a obnovit tržní hospodářství, které bylo narušeno koncepí sociálního státu a životem na dluh. sociáůlní stát je cesta k chudobě pro všechny. lidé podlehli dalšímu socialistickému bludu.
25. 08. 2013 | 13:11

Filuta napsal(a):

Autor má ve všem pravdu, ale na revoluci to nevidím.
Občané opět zvolí "osvědčené" - tedy pro změnu "levici".
Jenže tím se nic nevyřeší, jen dočasně zmizí nejvíc nenáviděné "pravicové"ksichty ze scény.
Dokud se u nás nezmění celý pol.systém, dokud nebudou politici sloužit občanům namísto vlastním zájmům a prospěchu, nemá snad ani smysl k volbám chodit.

Souhlasím s Občanem.
Ještě jsme nedosáhli úplného dna. Pak teprve přijde převrat,ale nebude vůbec sametový.
Pokud se politici do té doby nevzpamatují, sami spláčou nad výdělkem.
Týká se stejnou měrou těch "levicových" jako těch "pravicových".
25. 08. 2013 | 13:12

olga napsal(a):

Nic nevybuchne. Právě jsme tu zažili nálet dvou stihaček. Bylo to děsivé. Nikam nejdu.
25. 08. 2013 | 13:15

KarlIV napsal(a):

Řekl bych, že diskuse pod článkem o možném zásahu USA v Sýrii jen plně potvrzuje , v případě revolucí či referend, že Česko by se stalo jen centrem všech PolPotů, Assadů a Putinů. Mimochodem, ověřil jsem si tvrzení jednoho z diskutujících: většinu zvěrstev v Sýrii dělají čečenští a pravolsaní nositelé ruských pasů.
25. 08. 2013 | 13:23

modrý edvard napsal(a):

Občané! Pan Witassek správně píše, že je všechno špatně a že je třeba revoluci. Ale až k ní dojde, tak raději pod mým vedením, než pod Witasskem. Já to umím líp. Zatím počkejte, až budu mít náladu (taky nesmí pršet), tak já Vám napíšu a svrhneme ty zkorumpovance. Plánovat nepotřebujeme, ono to nějak dopadne. Děkuji předem, za projevenou důvěru.
PS: Ta přímá volba prokurátorů, to je taky pěkná hovadina.
Captcho, nejsem stroj, jsem Revolucionář
PPS: Kde je kolega Che?
25. 08. 2013 | 13:25

Petr Havelka napsal(a):

Pane/í Kulajdapampárovitá

v mnohém co tu píšete se s Vámi shodují snad jenom ta příkrost na zdejší spoluobčany (šustění papíru a tužek) mi příjde příliš pesimistická.

Chce to více kritického myšlení nebo se o ně alespoň snažit.

Revoluci si zdejší země ale nezaslouží, pouze současní politici potřebují vykrákat za uši. Je potřeba si uvědomit, že nikdo jiný než občan při volbách nemá tu příležitost.

Potřebujeme onu převážně z pravicových "zákopů" ostřelovanou "občanskou společnost" :)

Ovšem nesmí se to zvrhnout na džendrtetky a bátordosty
25. 08. 2013 | 13:34

xx napsal(a):

born65: točíte se v kruhu. Uchopit moc lze v našem systému, uchopit absolutní moc.

V systému vlády práva a zákona nelze uchopit absolutní moc tak snadno jako je tomu u nás. U nás stačí vyhrát jedny volby a 4 roky máte jako strana možnost dosazovat doslova všude svoje zavázané lidi. A koalice ? Pche, tak je to zkomplikované politickými handly, my vám tenhle úřad a vy nám tenhle, platí ? Tak to je opravdu ochrana zneužití moci jak se patří.

Váš problém, stejně jako problém většiny lidí je, že nahlížíte vizi jiného systému prizmatem současného. Jakoby to byl současný systém doplněný jen o nějaké prvky. Pak by to samozřejmě dopadlo tak jak se obáváte. Ale to je chybná úvaha.
25. 08. 2013 | 13:54

Jedla napsal(a):

Příjemné nedělní odpoledne.
I když autor popsal dost dobře stav, východisko z onoho stavu, obávám se, nestrefil. Domnívám se totiž, že autor je příliš přívětivý k občanské pasivitě. Jako by se spolu s Klusem ptal: "Za co pane Bože, za co, ...", a onen trestaný "prostý lid" předem vyvinil, z odpovědnosti vyloučil.
Volat pak po revoluci je pěkné, ale chybí revolucionáři. A přímá demokracie? Té zase chybí aktivní občané, kteří by se zajímali o problémy a otázky k řešení, a chodili by - poučení, fundovaně rozhodnutí - k referendům a plebiscitům. Jak by - třeba zrovna u nás v obci - fungovala přímá demokracie, když by bylo do roka řekněme čtyřicet-padesát referend obecních, podobný počet krajských a podobný počet celostátních, v každém řekněme jedna až deset otázek? Účast by během prvního roku klesla pod deset procent voličů, obávám se...
Ostatně - totéž je příčinou nefunkčnosti stran. Pasivita. Chcete dělat revoluci? Domnívám se, že největší revolucionář je u nás ten, kdo sebere pět podobně smýšlejících přátel, a vstoupí do jim názorově nejbližší strany. Protože v místních sdruženích je tak málo členů, že pět přátel většinu z místních sdružení dokáže svými hlasy ovládnout (nehledě k tomu, že by tam patrně nenašli jen samé mafiány, ale třeba by se setkali i s nějakým podobně smýšlejícím entuziastou).

Obávám se, že (zastupitelská) demokracie u nás selhala asi tak, jako "selže" (přestane jezdit) auto, do kterého nový majitel nedoplňuje ani palivo, ani olej, o další údržbě nemluvě. Demokracii musí dělat "démos". Není-li démos ochoten si vládnout ("kratos"), dopadne po každé "revoluci" vždy stejně. Jako by si člověk nárokoval nové auto namísto údržby a doplňování paliva do starého. Dlouhodobě nemůže fungovat, utratíme-li pokaždé cenu auta tam, kde na místě by byl výdaj na čtyřicet litrů paliva, půl litru oleje a jednu pojistku. Nedělejme revoluci a nevyhazujme do smetí zastupitelskou demokracii, dokud jsme ji ještě ani nezkusili!
A s nějakými čtyřmi tisíci členů TOP09, po dvaceti tisících v ODS a ČSSD, a o málo více členy komunistů a lidovců, dohromady něco přes sto tisíc (ale podstatně méně než dvě stě tisíc členů veškerých politických stran včetně mimoparlamentních, recesistických i zcela obskurních) v desetimilionovém národě může říci, že zde dvacet let "nefunguje" zastupitelská demokracie, jen člověk, pro něhož je vypnutý a ze zásuvky vytažený přístroj "rozbitý". Ještě jsme si demokracii nevyzkoušeli, a už ji vyhazujeme? Proč ji nejprve nezkusíme "zapnout" a začít používat, tj. vstoupit do politických stran a začít si vládnout?
25. 08. 2013 | 14:07

muromec napsal(a):

Tož, abyste si začali vychovávat sebevražedné atentátníky. To se mi zdá jako nejschůdnější cesta.
25. 08. 2013 | 14:27

Bestia triumphans napsal(a):

Jedla 25. 08. 2013 | 14:07
Dobré!!!
ale to lidé neradi slyší...
:-)
25. 08. 2013 | 14:34

aga napsal(a):

Přátelé, podívejte se pozorně na foto pana Duky a pana Wittaseka. Nezdá se vám ta podoba nápadná? A pan Wittasek vystudoval Dominikan university, hmmmm....
25. 08. 2013 | 14:37

mb napsal(a):

vladimír iljič lenin
poslouchá tajně vinyl
vitásek chce revoluci
a mně salát snědli šneci
gilotina čeká v koutě
počkej si až podetnou tě
revoluce hlav a srdcí
králíky zas snědli vlci ...
25. 08. 2013 | 14:39

skeptický napsal(a):

Asi to bude tím,že volby nedopadly.Jinak by bylo fšeckno košer.
Vařila by se polifka pro tu tšeská chamraď.
25. 08. 2013 | 14:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 08. 2013 | 14:58

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20idiot.jpg
Jinak soudružka ze všech nejsoudružkovatější tu.
Veskriz.
http://media.novinky.cz/902/389029-gallery1-td8je.jpg
25. 08. 2013 | 15:05

Twist napsal(a):

Páni psavci, staňte se na chvilku čtenáři. Otevřete si Britské listy (to snad umí každý) a přečtěte si něco o tom, co dělá levice a co pravice, která pomalinku polehounku nabírá dech (už nikoliv zoufalých 6,5% voličů, ale 13%). Babiš nepozorovaně šikuje své pravičáky a Sobotka jako by totálně zpitoměl. Je to, jak v blázinci: Pravice řve "Zeman je jak Gottwald, do boje za parlamentní demokracii!" a soc.dem. kouká jako tele na vrata a začne v tom taky jet: "No jo, vlastně, to my jsme taky pro tu obranu." Pak se to samozřejmě obrátí proti ní, ale to už bude pozdě. Nevím, co to mají za voly v těch PR agenturách co jim radí... To napsala Veronika Sušová-Salminen.
25. 08. 2013 | 15:08

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zeman jako gottwald ?
Pomátli jste se.
Za klému tu byl sexymozek, ale milouš ?
Milouš to je přece jiné kafe.
Veskriz.
http://ateo.cz/f/images/v/VissarionovicZeman.jpg
25. 08. 2013 | 15:14

šašek z Jihlavy napsal(a):

Admirál Československého obchod. loďstva
tohle bych podepsal, stajně jako příspěvek nicku Saltzman.
Mám dojem, že autor se snaží vnést do nečekaně krátkého předvolebního klání trochu zmatku.
Už to asi nestihne, sice je už skoro po žních, ale u nás na Vysočině čeká na polích kukuřice a pak brambory, takže žádná revoluce. Ještě by to revoluční gardy zdupaly!
Volby a účast na nich nakonec ukáží, jak na tom jako občané jsme. Hlavní hráči začínají dělat chyby, a to na obou stranách politického spektra, možná, že výsledek nebude zdaleka tak jednoznačný. Pokud nepřijdou mladí v hojném počtu, bude rozhodovat generace penzistů a OSVČ, a tam jsou síly vyrovnané.
Tento stát potřebuje stabilitu, ne revoluce. Vývoj k lepšímu vyžyduje desetiletí, nic neuspěcháme. Je smutným faktem, že se lepších časů mnozí z nás nedožijí, ale pořád je to lepší, než být světkem totálního rozvratu a dcestrukce ala Kambodža, Jugoslávie, dnes země BV. Děkuji, nechci.
25. 08. 2013 | 15:27

Jáchym napsal(a):

Tak nevím:

Není Kulajda náhodou Buqoy ?
Zdálo se mi původně, že jde o JosefKáčkový rekttank, ale jsem zmaten.
Nebo žeby Buqoy a PepKáci koalovali ?

Ten velkorysý přístup k historické realitě a suverénní tvrzení konin , promíšených s obecně známými fakty pro zvýšení věrohodnosti mají společný.
25. 08. 2013 | 15:32

Josef Podvalský napsal(a):

Autore, vy byste byl nejraději, kdyby moc do rukou dostala zase ta komunistická chátra. Podívejte se na diskuzi na Novinkách.cz, jaká sprostota a nízkost se objevuje v diskuzi u všech politických článků. Komunisti a nýmandové, kteří neumí ani pravopis, tam už předem zestátňují, věšejí a lynčují slušné lidi. A cenzor, placený komunistickým Právem, nezakročí. Tohle se něsmí dít ani v zemi, kde je tzv. svoboda slova.
Kdo je za to odpovědný? Lze podat na redakci Práva žalobu? Podívejte se např. na jeden z posledních článků o tom, co řekl Karel Schwarzenberg o Zemanovi, a jaká tam je diskuze. Na zvracení. A ten, kdo tuto diskuzi umožňuje zveřejňovat v médiích, mlčí. Diktatura proletariátu a hlupáků tu už byla, a přinesla jen vraždění nevinných. Ta cháska se před ničím nezastaví, je jako zvěř.
25. 08. 2013 | 15:34

marxík napsal(a):

Josef Podvalský
Vy ale krásně spisovně a pravopisně nadáváte.
Je na první pohled vidět, že nemáte s tou cháskou nic společného.
25. 08. 2013 | 16:14

horempádem napsal(a):

Pan Witassek se podle "konvencí" doby (těch hloupých,netřeba jmenovat padlých duchem) zřekl Marxe a začal stylem Campanella a Bernard Bolzano :"O ideálním státě":Campanellu to stálo život,Bolzana persesekuci církví,jeho nic.Přesto,si myslím že i z tohoto přístupu vzniklo pro novověk:družstva.Megadružstva zvaná klastery (Silicon Valey).
On Marx nebyl bezvýznamný:z jeho I.interncionály vznikly dvě další.Srovnáme-li Marxovu tezi,že politikum určujílidé v zásadě determinováni pozicemi v soukolí výroby a trhu s nositeli Nobelových cen za ekonomii,pak je zřejmé,že ti druzí se mají k realitě se asi tak jako bychom my špičkou svého nosu ohmatali povrch Marsu.Technokracie banuje trvale.Politikářství -volby,hlasy,ministři-nevede nikam.Přemýšlet se vyplácí.
On ten zakladatel ĆSSD,krejčí Ladislav Zápotocký u Kaštanu 1878 s dvacítkou krejčovských tovaryšů řešil i moderní problém:ševče drž se svého kopyta,když tě velkovýroba vytlačuje.Bohužel severočeské ženy za socialismu v textilkách braly 1200 Kč měsíčně.
Ladislav Z. věřil Marxovi,byť tehdy psaném v němčině než 1910 vyšel český překlad Theodora Šmerala.Že společenská dělba práce musí být řízena z hlediska zájmu všech a jejich uplatnění.Ovšem Mládek nedávno ukázal,že ČSSD již stranou živnostníků není. Sociální demokracie nevydržela nápor třicátých let,nebyla štítem,a dnes je velice sporným politickým subjektem.Mezi často naprostým odpadem a snůškou nesmyslů ostatních.
25. 08. 2013 | 16:15

DÝCHEJTE ZHLUBOKA napsal(a):

Josefe Podvalský, současná KSČM již NENÍ žádná komunistická chátra - to by totiž musely být "CHÁTRAMI" všechny strany,
neb mají ve svých řadách bývalé členy KSČ.
A jistě víte - při Vašem vzdělání - že předlistopadová KSČ NENÍ současná KSČM.
KSČM se navíc svými postoji nikdy netajila
a je lepší mít takové členy ve stranách, než politické turisty
typu Parkanové či Peake.

Nikdo nic nezestátňuje - to jsem jen Vaše mylné hypotézy.

Já mám dojem, že nejvíc tu zestátňuje bývalá vláda, která chce dát církvím několik desitek miliard - a prakticky za nic.
Nevíme nikdo, "CO PŘESNĚ" bylo "ukradeno".
Tím tedy nevíme, co by mělo být "navráceno".

Cenzor nemá co zakročovat - to leda že by byl fakt KOMUNISTICKÝ.
Tak trochu si protiřečíte!
Znám ale "myšlení" "pravicových" - "POKUD NEVLÁDNEME MY, JE TU TOTALITA".

Já myslím, že se zde nevěší - to jste si asi popletl dobu či stát.
Věší se tu lidé sami, protože už nemají východisko z nouze.
To by mohly být "politické oběti" (vlád ODS, LIDEM či TOP 09), ne?

Odpovědný za současný stav je expremiér Nečas, vedení ostatních exkoaličních stran i třeba předsedkyně PS Němcová.

Zvažte tu žalobu - ať si neděláte marné naděje - jako Němcová a její "hypotetická "stojednička"".

Duel Zeman - Schwarzenberg je soubojem dvou postarších pánů
a jejich ješitnosti.
Jeden z nich však prezidentské volby vyhrál - a to takovým (jako jste Vy), vadí.

Ten, kdo tuto diskusi zveřejňuje v mediích, za to zřejmě dostane slušně zaplaceno (zdarma nikdo nedělá).
Fakt ještě nevíte, že na pomejích v tisku lze vydělávat pěkné peníze?

V "diktatuře proletariátu a hlupáků" - jak píšete - se narodili i Vaši předci. Měl byste k nim mít větší úctu!

Dříve se vraždili nevinní?
Co se změnilo od té doby?
Nejste pouze závislý na tendenčním tisku?
Zažil jste tu dobu?

Zvolte KSČM, bude tu větší svoboda - než byla dřív!
25. 08. 2013 | 16:17

nadšenec napsal(a):

Josef Podvalský
No ale vás zjevně nechali naživu, takže nám to zkuste vysvětlit.
Na které jste vlastně byl straně.

Jinak pan Vitásek bude najatý Janečkovo propagandista, podle těch zlojedů.
Po takové revoluci určitě nezbohatnem ani nebude pozemková reforma.
Z toho lesa, co u nás zabírají fráterníci by mi stačila setina.
Ti taky vystěhovali emenvé pod přístřešek u zastávky.
To jim spadla čelist.

Pětihaléřové známky!
Co je pětihaléř?
Viděl to někdo z dnešních gymnazistů?
Ani padesátník.
Já jsem za hliníkový pětadvacetník mohl se svými láskami kecat po telefonu celé odpoledne.

Díváme se z vraku Titanicu na ryby plující kolem oken, Josef Podvalský nám k tomu falešně zpívá a pan Vitásek připravuje revoluci miliardářů.
25. 08. 2013 | 16:18

horempádem napsal(a):

opravy :persekuci ,Internacionály ...
25. 08. 2013 | 16:23

Ládik!!! napsal(a):

Jedla -
to je sice pěkné, aktivní a pozitivní, ale představuji si Vaše oživení jako nalití živé vody do otrávené studny. Bez vyčerpání otrávené vody, konroly pramene a vyčištění studny je to mrhání vzácným materiálem a energií.
25. 08. 2013 | 16:27

nadšenec napsal(a):

PS. Josef Podvalský
On ten starý barel dobrot pana prezidenta přirovnal nejdřív k Adolfu Hitlerovi a pak ke Klementu Gottwaldovi.
A s tím nám dělá propagaci v okolních zemích.

To už neexistuje zákon o hanobení hlavy státu?
Já kdybych takhle oslovil policajta, když mi kontroluje lékárničku, šel bych si sednout.
Smetana si šel sednout za pouhá tykadla.

Milionářské synky, kteří nosí plné brašny sprejů v hodnotě ročního příjmu průměrného důchodce jsem ale nikdy před soudem neviděl, ačkoli musí být na tisících videozáznamů, jak ničí obecní i soukromý majetek.

Tramvaje k nám do vilové čtvrti mají porýpaná všechna skla, to dělá zlatá mládež svými briliantovými prsteny.
25. 08. 2013 | 16:28

Důchodce68r napsal(a):

Pane Witasek, naprosto souhlasím, výborná analýza. Ale ta nepřipravenost je také vážná.
Tedy co prozatím?
--- Rozhodně nevolit žádnou ze zavedených stran
25. 08. 2013 | 16:30

slavwin napsal(a):

Josef Podvalský napsal(a):
Myslím, že ta chátra to má v rukou. Autor to dokazuje, že obyčejný člověk nemá žádnou obranu. To rudé vyhrožování nemusíte hledat jen pod Schwarzenbergovým vyjádřením, vraťte se kousek zpět určitě něco najdete. Kdo za tím stojí nevím možná odesáci. Jsou to socialističtí THP, s bolševickým členstvím nebo bez, když jim teče do bot tak varují před nástupem komunismu. Komunista bez velké rudé podpory z euroasie je směr, který lze zkusit, když se neosvědčí lze jej opustit. Toho vlivu se ve střední evropě vzdali. Chtějí obchodovat, ti prachatí užívat, kdyby to považovali za možnou sféru vlivu, tak by tak lehce nešlo vstoupit do NATO, gruzínům v tom brání.
25. 08. 2013 | 16:36

marxík napsal(a):

Důchodce68r
Rozhodl jste se svůj hlas zahodit. A máte recht. My komančové vás v tom rozhodně budeme podporovat.
25. 08. 2013 | 16:40

Xury napsal(a):

Modrý edvard 13:25 - skvělá ironie
Jedla 14:07 - vynikající příspěvek
- pánové oběma vám děkuji, výrazně jste zlepšili moji náladu v tomto pošmourném nedělním odpoledni.
25. 08. 2013 | 16:47

wbgarden napsal(a):

Budu se neustále opakovat
25. 08. 2013 | 16:56

nadšenec napsal(a):

Důchodce z 68. roku
Jediná skutečná revoluce je ta, po které nebudete v ceně zboží platit 40% lichvářských úroků a 21% daně.
Z každé bídné tisícovky, kterou (už po zdanění a odvodu "pojistného", které vás před ničím nejistí) dostanete, dáte 610 kaček finančním a státním upírům.
390 je tak asi co dáte za vlastní zboží.
Těžko to může nebýt šmejd.

Pokud někdo dostává 250 tisíc měsíčně prémií za vystrkování zadku či čeho, možná jen přípravu kafe z patrony a otvírání sodovky, jsou jeho náklady na zdejší DPH ovšem srandovní.
Slušné hadry tu beztak nekoupí (služební šofér ji hodí do Mnichova, nebo si zaletí do Milána k holiči) a jídlo jí z Hrzánu posílaj domů zadarmo.
Eště si ho pošle zpátky ohřát, protože netuší, že za čtvrthodinu zas vychladne. Nebo je líná pustit mikrovlnu.

To prosím všechno za naprosto protikorupčního a podle údajů vyhrabaných z barelů dobrot naprosto ČISTÉHO a idealistického šéfa, který na to zblízka čumí. Jako Puk nejspíš.
Když někoho slyšíte pindat o revoluci, nastražte uši co po vás chce.
25. 08. 2013 | 17:12

vasja napsal(a):

Čí může bejt todlenctonc MBA kámoš..... :-)))
Je ale čipernej, skoro jako paní Hamplová. Teda jenom do voleb.
25. 08. 2013 | 17:19

k.e. napsal(a):

VB Zahradník 15:14
Toho Miloša si vytisknu a pověsím, bílé sako od letní niformy mu vysloveně sekne.
Fajfka by byla lepší než cígo (soused v garážích má na čelní stěne Josifa s fajfčičkou, zřejmě ho zachránil v Sadové z úřadu) to by ale už barel moh vzteky prasnkout.
Když revoluce, tak revoluce.
25. 08. 2013 | 17:27

Fialenka napsal(a):

Autor napsal: „Pro návrat od stranické diktatury ke skutečné demokracii je potřeba vrátit moc opět do rukou občanů, v tom spočívá náprava příčin celospolečenské a potažmo i ekonomické krize.“

Přesně! :-) Lidi se začnou víc zajímat o veřejný život, čímž získají větší rozhled a bude se jim dostávat stále víc důležitých vědomostí.

A už teď musí být řečeno, jaké kroky k tomu povedou. Nabízejí je levicové strany.
25. 08. 2013 | 17:43

pamětník napsal(a):

Perla:
"Tak ako v Cesku Slachta s Istvanom (samozrejme nie z vlastnej hlavy) pripravili pad vlady, tak presne bola nacasovana na Slovensku Gorila." Autor je vskutku informovaný znalec! :)))
25. 08. 2013 | 17:49

Gero napsal(a):

To je ale "blbost" , jsme pouze svědky krachu implementovat systém na společnost pro který nemá zkušenost. Minulý režim nevytvářel prostředí pro průmyslníky, živnostníky, soukromé školství, zemědělce ... , nevytváře občanskou pluralitu, levicové hodnoty defraudoval, nakonec sám se ocitl nad propastí, neboť od 80 let lehký průmysl totálně zaostal, preference těžkého průmyslu byla až fatální, rozdělování výroby a surovin v bylo dle diktátu rámci RVHP. K tomu Rusko procházelo změnou a chtělo kvalitnější dodávky a zboží a i jiné ceny za suroviny. K tomu je potřeba už tehdy pranýřované chování lidí tzv. socialistické maloměšťáctví, obcházení systému, bratříčkování, špatná pracovní morálka, špatné využívání pracovní doby, odpovědnost za svěřené pracovní prostředky. Postačí podívat se na filmy třeba Co je doma to se počítá ... . Režim nakonec musel v 85 přistoupit k přestavbě a učit lidi pracovat a odpovědnosti za své fabriky, bylo už pozdě a navíc socialistický blok se rozpadal a rok 89 byl jen bodem zlomu stavu. Jelikož zde nebyla kontinuální historická zkušenost s tržním hospodářstvím, vlastnictvím, kapitálem, občanské hodnoty byly od Jiskřiček po Svazáky vymazány, levicové hodnoty byly zprzněny, tak nastala divoká 90 léta. Podniky neměly zkušenosti s tržním hospodářstvím, o zahraniční obchod se staraly 3 podniky, neměly kapitál, neměly vlastní obchodníky, inovace, řízení podniků bylo nepružné, pracovní morálka nízká. Státní banky neměly kapitál ... . Lidi si v roce 89 myslely, že zde bude další 5 letka a celo společenské zavádění tržního hospodářství ... . Všude kolem nás kde byl totalitní režim, je přechod k demokracii a tržnímu hospodářství v krizi. Naivní je další revoluce, neboť hlavním problémem je že nejsou lidi, není dne aby ve zprávách bylo jak lidi odpovědní za chod nějaké instituce, či podniku neprováděli nějakou levárnu. Na vině je uniformovaná sociální společnost jež mezi sebe nepustí lidi jiného myšlení. Zde pomůže jen ztráta hodnot a to že se zakusí opět co to stojí je mít ... . Zde je potřeba "zatáhnout" občany a dát jim odpovědnost za správu státu, když zde ze zdola není žádná reakce tak tam nahoře jsou jen samé akce ... . Je potřeba změnit politický systém který je nám vlastně cizí a vložit do něj institut jež umožní občanům, ukázat svoji vůli a spokojenost či nespokojenost, nejen o volbách ale i v rámci voleného období, dát poslanci žlutou kartu, odvolat jej atd. Je potřeba jít touto cestou ... .
25. 08. 2013 | 17:52

pamětník napsal(a):

Kulajdapampárovitá:
"Adolf, který se usídlil v Česko na necelých pět let"
Kulajdo, koukám, že jsem Vás přecenil. Že plkáte agitky a máločemu reálně rozumíte, jsme si tady zvykli, ale že nejste schopen ani do šesti napočítat, to bych do Vás opravdu neřekl.
Takže až vystřízlivíte, zkuste si vypočítat, kolik let uplynulo od března 1939 do konce dubna 1945.
25. 08. 2013 | 17:58

čert }:o napsal(a):

Jakou revoluci? Tady se podněcuje k revoluci?
A vyřeší se tím něco? Nebo nám přijdou na pomoc
spřátelené Zemanovy země?
Možná by stačily čepice. Takovej Bohuš Sobotků
by se určitě rozbrečel hned na prvním rohu ulice
Místo revoluce stačí všemi bojkotovat volby
spíš než podněcovat revoluci kterou zneužijí lidi
typu jendy lendy alias jeho multinicky.
Ten už se na to jen třese!

p.s. Nudo ty koktáš? A nemáš tam všechny!
Co já? To mám jít jako lepit plakáty? =o)
25. 08. 2013 | 17:58

ex-nemo napsal(a):

kulajdo
kouzelné, pište dál a víc, ať se máme čemu smát, i když vysmívat se hlouposti není příliš slušné; ale když je spojená s nadutostí, tak je to přípustné.
25. 08. 2013 | 18:00

k.e. napsal(a):

olga
Miruna s Nagyovou vás byly navštívit?
Když nikam nepůjdete, zrazujete své bližní.
25. 08. 2013 | 18:00

k.e. napsal(a):

PS. Ty Bavoři toho nenechaj a nenechaj.
Zalejvaj si a honěj to přes Ořechovku.
Nemůžu na svou trasu, skafandr mám na chatě.
25. 08. 2013 | 18:03

pamětník napsal(a):

Kulajdo,
Vaše prolhanost je zde také známa, ale na Vaše darebácké osočování ve stylu podle sebe soudím tebe je třeba neustále upozorňovat. Editorova blahosklonnost je Vám k ničemu.
"V obou případech tužky českoobyvatelstva šustily po popírech udávacích formulářů "
25. 08. 2013 | 18:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik dalších příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 08. 2013 | 18:06

Kulajdapampárovitá napsal(a):

pamětník a ex-nemo.
Souzi, tedy necelých šest let? sedm?
Co to je proti oněm dvaceti, resp. čtyřiceti?
Jediné, co se Hitlerovi, nikoliv však jeho zásluhou, nepodařilo, bylo odchovat si pamětníky. Holt byla jiná doba a válčil s celým světem. Česko se však podařilo stát se vítězem a především zachovat si pozici pro případ vítězství obou stran. Pro každou udělalo něco málo. Tolik k pamětníkům a ex-nemům.../doifám jen, že v rámci antievropské propagandy, kterou sdílí, není nick odvozen o J.V./.
25. 08. 2013 | 18:08

Kulajdapampárovitá napsal(a):

Pamětníku. V mém případě, pouze pokud jde o mne, jsou mi známi intentzivním šustěním dva dorostoví lékaři, šest spolužáků, tři učitelé, dva poddlůstojníci, tři důstojníci, jeden absolvent...Možná jste byl mezi nimi, pokud se tak ohrazujete. Někteří byli z Brna.
25. 08. 2013 | 18:11

Desiderius napsal(a):

Přímou demokracií se hloupost českého občana nevyřeší.Naopak, viz volba Zemana prezidentem. 2,7 mil.voličů nechápalo, kdo je Zeman a teď - světe div se - nastalo zděšení. Těch 2,7 mil. zemanovských voličů bych vystěhoval do putinovského Ruska,tam nás Zeman (s Klausem) táhne a tam by měli táhnout i oni.
25. 08. 2013 | 18:16

bobina napsal(a):

Nesouhlasím s tím, že 32% voličů není většina. Demokracie přináší zodpovědnost za své činy a každý, kdo nepřišel k volbám, si zodpovědně řekl, že je ochoten akceptovat výsledek voleb a nemá zájem ho ovlivnit. Z tohoto pohledu se nedomnívám, že předpoklad autora je správný.

Naopak si myslím, že potřebujeme vizi, protože realita je tak strašná, že jen vize může dodat optimismus.
25. 08. 2013 | 18:20

pamětník napsal(a):

Kulajdo,
ve Vašem případě je záhadou, že jste se svou drzostí vůbec přežil. Ovšem Vám zjevně není možno věřit, většinou lžete.
25. 08. 2013 | 18:20

Fialenka napsal(a):

Taky souhlasím s tím, že potřebujeme posílit přímou demokracii na úkor zastupitelské.

Autor ale nenapsal jednu podstatnou věc. Navrátí se nám naše moc a teď je důležité, jakou budeme vytvářet společnost. Zda to bude znovu zášť a válka proti zaměstnancům a důchodcům, nastavení nízkých mezd, „východní“ typ daní, nedostupnost moderního zdravotnictví, malý stát zmenšený například o potravinářské a hygienické inspekce kontrolující kvalitu potravin a když se do oběhu dostane metanol (s kterým nikdo nepočítal, protože v konzumním alkoholu nemá co dělat), tak ministr k tomu řekne, že za zdraví si každý ručí sám.
25. 08. 2013 | 18:20

pamětník napsal(a):

Desiderius:
"Přímou demokracií se hloupost českého občana nevyřeší" To je sice pravda, ale vás přece byla menšina.
25. 08. 2013 | 18:21

ZM napsal(a):

zajímvej článek
25. 08. 2013 | 18:22

pamětník napsal(a):

Krizové časy vyvolávají proroky. Revolucí v současných podmínkách by bylo, kdyby každý volil partaje s programy rozšiřování přímé demokracie.
25. 08. 2013 | 18:28

ZM napsal(a):

Hurá ! Povolili mi Witáska - ale Špidlu ještě né.
25. 08. 2013 | 18:28

zM napsal(a):

Mám dojem, že revoluce začne, až dr. Rath vyjde z vězení a založí vlastní polit. stranu
25. 08. 2013 | 18:29

a víBuch zazní naposled napsal(a):

Ještě jsou hluboké prázdniny, všude je mír, až na pár policejních provokatérů blbnoucích na cikánských sídlištích a Obamu připravujícího III. světovou válku (co mu Egypťani začli deportovat syrské extremisty, musí si hoch pospíšit) vládne všude nuda.

Ale masová distrakce v Kotlině už propukla.
Bestie trmpárovité, čert=ovští důchodci a řada dalších vlivných osobností vyzývá, aby se nešlo k volbám.
Tedy, abychom MY nešli k volbám, přece stejně nemáme koho bysme volili.

Jiní říkají, že místo voleb je nutné rozpoutat revoluci (v posledním týdnu pak vyjeví, že revoluce je hlas pro půlprocentního Janečka).
Nebo ať si klidně volíme Rovnátko, které je stejně zmatené jak koroptev.
To nám taky nebude nic platné.

Škoda, že už dlouho nic nenapsal Heller.
Ten by vystihl, kdo je zásadová levice.
25. 08. 2013 | 18:30

dost napásli se naší múky napsal(a):

Dezider (Goga?)
Esli by nebylo lepší, kdybyste táhnul vy, než obtěžovat tři milióny lidí.
25. 08. 2013 | 18:53

ZM napsal(a):

nikdo neví, co bude za pár let; a pak si tu tvořme energetickou koncepci, jak o ní píše v čerstvém bloggu ex-premiér dr. Špidla.
25. 08. 2013 | 18:54

petrof napsal(a):

pan autor si na tu svoji revoluční agitku vybral špatné parťáky.....s Janečkem, Randákem a tím šaškem Krausem, jsou spíše pro smích!!!!
25. 08. 2013 | 18:58

zasMeňo napsal(a):

ViBuch plným titulem v 18.30h
ano, jsou hluboké prázdniny. Jako tenkrát, když jsme se vraceli z dovolených a bezstarostných radovánek - a byli jsme obsazeni vojsky Varšavské smlouvy. Nečekaně nám sklapla ústa. Je po všem. Karel Kryl to znamenitě vystihl v té písničce o Bratříčkovi. Bylo to tak. Cítili jsme to v morku kostí, i když jsme byli sotva plnoletí študentíci. Ten moment nás poznamenal. Źe "zpátky už nemůžeme" a že "budeme klopýtat". Ale že to vyvolá takovej marasmus v duši národa, zlomením páteře ještě vzpřímené protinacistickým odporem, to jsme asi nikdo netušili. A s oním marasmem v duši národa se potýkáme DODNES ! Jistě víte, Vy co jste to zažili, o čem mluvím.
Když to přetrvává tak dlouho, ten marasmus (jiné slovo nemám), tak to asi horempádem neodnese nějaká revoluční vlna. Spíš zatuchlina v Kotlině ještě nějakých pár let potrvá a bude se pomalu z generace na generaci přetavovat v ohni spíše přírodních RIZIK (voda za 50 let nebude to co dnes, naši vnukové to budou mít denně "na stole", nedostatek avizuje např. studie EU z roku 2010 a jiné).
25. 08. 2013 | 19:07

zasMeňo napsal(a):

dodatek k 19.07h
v tom se mýli prezident Zeman, kterého jinak uznávám, proto jsem ho volil.
25. 08. 2013 | 19:09

zasMeňo napsal(a):

"Politika je starost o věci veřejné", řekl V. Havel. Neměla by to být pravda ? Aspoň v systému přímé demokracie a občanské společnosti jo.
25. 08. 2013 | 19:20

MR napsal(a):

vitásku,vitásku - zase si vymejšlíte
25. 08. 2013 | 19:23

xxyy napsal(a):

Pan Podvalský je hlu... !
Pane Witasku sociální revoluce proběhne pouze v případě, když se vytvoří objektivní a subjektivní podmínky této revoluce.
Nyní jde o vytváření společenských tlaků na politické reprezentace s cílem prosadit v zastupitelské demokracii co nejvíce prvků přímé demokracie ! Referendum by se mělo stát alfou a omegou celého systému.
25. 08. 2013 | 19:26

Pravda V. napsal(a):

ze zpráv :
Zeman nabídl Schwarzenbergovi post velvyslance v Rakousku a on to odmítl.
Komentář :
tak to teda zbejvá holt jen zametat ulice
25. 08. 2013 | 19:29

fikus napsal(a):

desiderius:
2,7 mil. zemanovských voličů bych vystěhoval do putinovského Ruska,
_______________________________________________________________
tak to je kvalitni blábol
---------------------------------------

česká demokracie = jedno koryto u kterého je tlačenice. Národ je ve vleku masmédií a darebáků, kteří si hraji na pravé parlamentní demokraty. Systém, morálka a společnost je natolik poškozena, že prakticky neexistuje náprava škod.
ano, nelze dělat změny a ani je očekávat se starými politiky. Je to tragikomedie o úpadku a destrukci hodnot
25. 08. 2013 | 19:33

Aktiv napsal(a):

JEDNOU NADEJDE ČAS, A VŠICHNI, KTEŘÍ VYTVOŘILI TUTO NEDEMOKRATICKOU POLITIKU, NAZÝVANOU PARLAMENTNÍ DEMOKRACIÍ BUDOU TZVRDĚ PLATIT NEJEN SVÝMI MAJETKY, KTERÉ NAHRABALY V BILIÓNOVÝCH TUNELECH!!!

Ten čas už přichází, a zúčtování bude nekompromisní!!!
25. 08. 2013 | 19:42

a víBuch napsal(a):

Meňo
Zatuchlinu v sobě mají dnešní šedesátníci a starší.
Což jsou takjakotak ti, kdo budou hozeni přes palubu při hledání viníka.

Vody tu zatím padá dost, jen mi úřad brání stavět plochy k jejímu jímání a nádrže ku skladování.
Taky nechce, abych si pořídil druhou studnu, tentokrát střílenou.
Budu to muset zamaskovat jako zdroj pro tepelné čerpadlo, to mi ale brzo zdaní.

Nejužitečnější investice bude do několika kasematních děl a programově po křivkách střílejících kulometů.
Proto se toho tolik vyrábí, všichni vidí, co bude.
Ničemu to nezabrání, ale aspoň bude sranda, jak v Hulyvúdu.

Všichni sousedi jsou inteligentní, zruční a podnikaví lidé. Jakmile se zlegalizují občanské milice, staneme se na kopci nepřístupnou pevností.
Pak si na nás s těmi nedostatkovými studiemi EU, Frattiniho plány a Špidlovým návratem do neolitu přijďte.
Všechnu moc lidu!
Tomu říkám revoluce.

PS. A 120mm minomet, bez toho je všechno na nic.
25. 08. 2013 | 19:53

Pavel A napsal(a):

Gero napsal(a):
To je ale "blbost" , jsme pouze svědky krachu implementovat systém na společnost pro který nemá zkušenost. Minulý režim nevytvářel prostředí pro průmyslníky, živnostníky, soukromé školství, zemědělce ... , nevytváře občanskou pluralitu, levicové hodnoty defraudoval, nakonec sám se ocitl nad propastí, neboť od 80 let lehký průmysl totálně zaostal, preference těžkého ................

Gero : naprosto souhlasím, ale to je pro většinu diskutujících něco co nechtějí slyšet.
Oni chtějí rychlé revoluční řešení...
Bohužel úroveň minulých vlád pravice i levice způsobuje nebezpečnou radikalizaci lidí.
25. 08. 2013 | 19:55

LUF napsal(a):

Nějak mi uniklo jak by měl vypadat ten nový systém ...?
25. 08. 2013 | 20:07

Aktiv napsal(a):

Pavle A,
ano nebezpečná radikalizace je už zde, politici nedali možnost rozvinout dobře fungující parlamentní demokracii, místo toho se uchýlili jen a jen na své zájmy!

Myslím si, že parlamentní demokracie získává na trhlinách nejen v ČR...
Lidé nechtějí revoluci, ale evoluci, politici nejsou kvůli svým sobeckým a stranickým zájmům schopni rozvinout hlavně spravedlivou společnost založenou na demokratickcýh principech...

Myslím si, že pokud příde nějaké tvrdé zůčtování z touto 23 letou mafiánskou garniturou, tak to neznamená revoluci,ale jen tvrdé zůčtování, po níž se budou rychle ustavovat nové demokratické principy, které budou vycházet především ze zájmu o rozvoj celé společnosti, která doposud vůbec nezačala...

To, co píšete PavleA o komunistech a o režimu před r.89 je naprostá pravda...
Komunisti nejsou schopni vytvořit pluralitní společnost pro rovnoměrný srozvoj všech struktur společnosti, podobně jako toho nejsou schopni lidé z ODS, ČSSD, aj.partikulárních a jednostranně zaměřených stran...

Babiš zprvu razil heslo, že není ani pravicový a ani levicový, po vstupu Martina Komárka(pravičáka), je najednou už zase jen partikularistou, tudíž mainstremovým žvanilem a jedním z mnoha mafinánských spolků jako je ODS nebo ČSSD...To nic nezmění!

Změna tudíž je jinde.
25. 08. 2013 | 20:15

Marian napsal(a):

Pečlivě pročítám zdejší diskusní příspěvky a snad po sté si říkám- demokracie je stejná utopie jako komunismus.Obě utopie počítají s lidmi, jací nejsou nebo jakých je mizivá menšina.Existuje způsob, jak spravedlivě uspořádat společnost? A realisticky odpovídám- nejspíš ne.
25. 08. 2013 | 20:50

Fialenka napsal(a):

Autor působí v Nadačním fondu proti korupci ....
Zatím mam dojem, že Andreji Babišovi a Karlu Janečkovi jde o to, aby tu nevyhrála levice. Asi kvůli ve světě nastávající revoluci v oblasti daní, daňových rájů a majetkových struktur.

Že jde Babišovi a Janečkovi o levici usuzuji podle toho, že proti korupci nevystupovali už dřív, ale až v době, kdy začínalo být pravděpodobné, že i u nás vyhraje levice. Taky podle toho, že Babiš se o skandinávské progresivní dani vyjádřil tak, že ji chtějí temné pudy lidí. Janeček zase přehnaně upřednostňuje zavedení jiného volebního systému, který prý zajistí, aby nevyhrála lůza. Tento volební systém dává jednomu člověku více hlasů, kladný a minusový ... . funguje to tak, že inteligentnější voliči budou vybírat uvědoměle a ti co naletí na populistické sliby, budou volit neuvědoměle, a tím ti uvědomělí budou mít větší sílu.
A kdo že dává ty populistické sliby Janeček přímo neříkal, ale mam zato, že jde o levici.
25. 08. 2013 | 20:51

to our society napsal(a):

Mariane, ve Švédsku, Norsku i ve Švýcarsku (a jistě i jinde) přišli na to, jak společnost uspořádat.
U nás - bohužel - neseme stále "dědictví minulosti" (kdy vládla KSČ - nikoli KSČM), kdy si lidé vše vysvětlovali "po svém", ačkoli se to tak dělati nemělo.
I dnes má každý průměrný Čech pocit, že makat budou ostatní, ale ON(A) nemá čas, tak to všechno "očůrá" (předběhne, vyhledá si potřebné známosti, zamázne to úplatky).
A tato "slušnost" se u nás nenosí. Každý má dojem, že "on je něco víc", a ostatní ať si "trhnou nohou".

Napomáhá tomu i "VZOR" z tábora politiků a političek.
Kradou skoro všichni (viz můj názor výše), některé z politiků i političek přistihnou a chytí, ale protože tito mají vše "podchyceno" i v justici, obyčejný občan smůlu má.

Korytářství je možná český vynález.
Žádný český politik a politička NEJSOU v politice kvůli "blahu lidu", ale kvůli osobnímu prospěchu.
Důkazy Vám snad snášet nemusím!
Stále opakuji - Dokud budou politici přepláceni, vedoucí jejich kanceláře budou astronomicky přepláceny (za vaření kafe a otvírání sodovek) - ač "dřou jako kůň - nebudou se chovat lépe.
KAŽDÉHO POLITIKA NA MÍTINKU PŘEDVOLEBNÍM PODROBTE DOTAZU, ZDALI BY NEMĚLI POLITICI BRÁT DVOJNÁSOBEK PRŮMĚRNÉ MZDY, A NA CO JIM JSOU TAK PŘEHNANÉ PLATY? NA CO JE AUTO S ŘIDIČEM JEŠTĚ MNOHO TÝDNŮ "po" SKONČENÍ?
JAK MOHOU DĚLAT POLITICI "PO KUBEROVSKU" JEŠTĚ PRIMÁTORY, ČLENY DOZORČÍCH RAD A JINÉ AKTIVITY, KDYŽ NENÍ "HOTOVA" POLITIKA ČESKÁ???Vážení, to je ale naše chyba!!!
25. 08. 2013 | 21:06

Ládik!!! napsal(a):

Babiš potřebuje prodávat bioplyn z kejdy, nebo dostávat dotace na výrobu elektřiny z bioplynu. To je stálý zdroj příjmu - pokud češi budou konzumovat zvířecí maso (nepřejdou na čínské polévky). I když - i z lidské kejdy vznikne energie... třeba to bude jednou žádané zboží.
25. 08. 2013 | 21:10

Marian napsal(a):

Fialenko,chci nějak odpovědět na Váš příspěvek a nějak si s tím nevím rady.Moke přesvědčení je totiž natoli radikální,že sám mám pocituji nemalou nejistotu.zastávám totiý názor,že situace naší PIDLIVIZACE vyžaduje radikální a naprostou změnu myšlení.Možná, že patriarchát je slepou vývojovou uličkou lidstva a že nositeli (nositelkami) této zásadní změny mohou být jen ženy.Jeden z největších odborníků na výzkum mozku kdesi napsal,že ženský a mužský mozek funguje natolik odlišně,že jde o dva různé typy rozumných bytostí.Myslím si,že muži už dokázali,co dokáží.Výsledek je tristní.Ženy a jejich způsob myšlení a vnímání reality podle mého názoru představují jedinou (uznávám že chabou) naději lidstva -nejen na přežití,ale na slušnou existenci.
25. 08. 2013 | 21:15

BABIŠE RADĚJI NEEEEE!!! napsal(a):

Běžte do háje s Babišem a jinými "rychle zbohatlími" "lidumily".
Jsou to sice šikovné "udičky" od "pseudopodnikatelů" (jako je právě Babiš), kterými již při svém "pseudopodnikání" opili něco lidí rohlíkem (na lidské blbosti zbohatnou i Babišové),
přemýšlivý člověk však na jejich kecy nedá.
Inteligence p.Babiše je "tak trochu" "jinde" - což se pozná - takže radím NEVOLIT.

PRAVICE (pokud těm sebrankám lze tak říkat) V ČECHÁCH ZEMŘELA - POCHOPTE TO UŽ!!!
25. 08. 2013 | 21:17

Marian napsal(a):

Místo dlouhých úvah dodám- ŽENY JSOU JINÉ.A mou nadějí je, že ta jinakost je pozitivní.Důkazy? Nemám,kdybych je měl, byl bych jedním z největších myslitelů v historii lidstva, což je komické.Jen upozorním- všimněte si islámu, muslimů a politiky,kterou uplatňují.To je konkrétní a naprosto peřsvědčivý doklad toho,jak vypadá politická a společenská praxe, na niž ženy nemají sebemenší vliv.Brutalita,násilí,zhovadilost,dogamitismus.(S příslibem posmrtného obcování s desítkami pannen).Kdo můžeš pochopit,pochop.
25. 08. 2013 | 21:24

Kulajdapampárovitá napsal(a):

pamětník napsal(a):
Kulajdo,
ve Vašem případě je záhadou, že jste se svou drzostí vůbec přežil. Ovšem Vám zjevně není možno věřit, většinou lžete.

Pamětníku, máte slovník lhářů, ostatně satlinistický: ti spílali do lhářů všem. Já Vás za lháře označovat nebudu, protože nevím, co ve Vašem podání je lež. Vždyť Vy to všechno myslíte zcela vážně a pro Vás je to Pravda.
Já nevím, co je lež a pravda v životě, ono se vždy ukáže, že je to nějak jinak, než to vypadalo. Vy ale máte vymalováno ihned. Plně však Vaši pohotovost respektuji.
Nicméně, potěšil jste mne, jakým bojovníkem asi bude ten, kdo napsal výše citované řádky? To jste zdědil po hrdinném pošťákovi z Brna? To bylo jeho hrdinství? Pokud byl hrdinou, což nemohu zpochybnit, pak děláte vše pro to, aby jste jeho pomátku poněkud zašmodrchal. Ale to se derivátům stává.
25. 08. 2013 | 21:40

argun napsal(a):

No to jsou mi věci.

Pan konzultant to vzal napoprvé pěkně zvostra a vod podlahy. Jenže strelil na lišku a trefil Maryšku.

"..prostí občané musí poslat všechny politické strany do likvidace svou masovou silou, tedy přesně tím, co si partaje chtějí opět podrobit a nutit nám opět své nesmyslné vize."

Když pominu, že ta věta je gramaticky špatně a nedává logický smysl, řekl bych především, že strany žádné vize nemají. Nemohou je tedy komukoli nutit. Totéž ovšem platí pro "prosté občany". Poslat politické strany do likvidace znamená poslat do likvidace parlamentní demokracii. To chceme?

"Transformace po roce 1989 se nepovedla."

Pravil filosof z Čelákovic. Hmm... A jaká jsou kritérie pro "povedení" či "nepovedení"? Kdo to objektivně zhodnotí? Liborek Vitásek alias Witassek?

Ten blog je snůška pitomostí. Představa "pozitivníků", že přímá demokracie bez jakékoli vize je lékem na všechny neduhy světa, je hluboce naivní.
25. 08. 2013 | 21:59

slavwin napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Nejsem ten kdo by zrovna chtěl Babiše a také nejsem zajištěný boháč. Z historie víme, že do čela vzbouřených chudáků se obvykle postaví nějaký odstavený generál je z toho obvykle diktatura a hodně poprav, třeba v Habeši to byl kapitán povýšil se na majora a ta jatka byla početná. Jakou hodnost měl Kadáfí zezačátku to už nevím ale svoje povýšení na generála asi považoval za přehnané skončil sice jako vůdce fírer s hodností plukovníka. Zajištěný člověk poctivým podnikáním, nebo tunely které nebudily pozornost, je pravděpodobné že chce do systému řád v kterém se už naučil chodit a to by mohlo vyhovovat většině. Tady žádná levice neexistuje a čím mohou lákat – zajištěná práce pro všechny = máme socialismus který s dříve nebo později posere a přecházíme k nenasytným zlodějům. -Podpora porodnosti, když už tak je nás mnoho. Ty sociální zákony které jsou stačí, nějaké novely při uplatňování to lépe zvládnou ti které preferuji.
25. 08. 2013 | 22:02

Marian napsal(a):

Hitler by se NIKDY nedokázal v Germánii prosadit,kdyby jeho nacionalistické žvásty nevyhovovaly ubermenschovskému naturelu německého národa.Stačí shlédnout fanatický řev primitivních davů...tohle by se v normální zemi mohlo stát,jen nedopatřením, zázrakem.Tu svoji nadutost,pocit nadřazenosti zřejmě ssajete už s mateřským mlékem.
25. 08. 2013 | 22:21

historie napsal(a):

PROSTĚ MODRÁCI SE prokazatelně znemožnili, na řadě jsou rudí.
25. 08. 2013 | 22:22

ropeniat napsal(a):

transformace se nepovedla, všechno jste prožrali, Kalouskovy složenky přijdou
25. 08. 2013 | 22:25

jarpor napsal(a):

Marian napsal(a):
"Pečlivě pročítám zdejší diskusní příspěvky a snad po sté si říkám- demokracie je stejná utopie jako komunismus.Obě utopie počítají s lidmi, jací nejsou nebo jakých je mizivá menšina.Existuje způsob, jak spravedlivě uspořádat společnost? A realisticky odpovídám- nejspíš ne."

Nepročítám diskusní příspěvky tak pečlivě... leč názor, že na demokracii "nejsou lidi" sdílím...

A "spravedlivé uspořádání společnosti"... ? Nic takového neexistuje, dle mého. Jen jistý mrav, že společnost demokraticky svěří vládu věcí veřejných většině... a že volby rozhodnou, kdo je ta většina. A je na menšině, jak naloží se skutečností, že tito "u lizu" nebudou na období do dalších voleb. To vše ovšem do okamžiku dokud nepřijde někdo, kdo prohlásí : "Většina jsem já".
Skoro bych řekl, že jeden takový se o takové prohlášení snaží...

Leč obecně - palec nahoru autoru citovaného... i při poněkud deprimujícím pocitu z této citace...

Hezký večer
25. 08. 2013 | 22:56

JAHA napsal(a):

Marian napsal(a):

Hitler by se NIKDY nedokázal v Germánii prosadit,kdyby jeho nacionalistické žvásty nevyhovovaly ubermenschovskému naturelu německého národa.Stačí shlédnout fanatický řev primitivních davů...tohle by se v normální zemi mohlo stát,jen nedopatřením, zázrakem.Tu svoji nadutost,pocit nadřazenosti zřejmě ssajete už s mateřským mlékem.
25. 08. 2013 | 22:21

Marian, Marian...Haloo. Prebudte sa...No konecne.
Politicke skolenie muzstva uz nemusite robit, je rok 2013 a veduca uloha strany davno skoncila...
25. 08. 2013 | 23:04

pamětník napsal(a):

JAHA:
Stále opakovaně se vyjadřujete k věcem, kterým nerozumíte, nechápete a nevnímáte je, a to v lepším případě. Tady se roztahuje německý šovinista a ihned přispěchá ho podpořit Slovák. Kdyby Vám to aspoň trochu realisticky myslelo, hloupé výroky o roku 2013 byste adresoval sudeťákovi a ty o politickém školení mužstva sobě.
25. 08. 2013 | 23:21

pamětník napsal(a):

No ale šovinista jako šovinista, slovenský jako německý.
25. 08. 2013 | 23:23

mik napsal(a):

On ale autor zampomel na jednu podstatnou vec v 89 existovala stredni trida lidi kteri se sice nemeli miliony ale taky nebydleli pod mostem a dnes ? logicky proc ti co maji dnes miliony by stavkovali ? a ti co bydli pod mostem ? tem uz je vsechno jedno,,,dokud se neobnovi stredni vrstva tak nejde zadna zmena
26. 08. 2013 | 02:38

petrvileta napsal(a):

"... okupační stávky "Occupy Political Parties" v sídlech všech partají bez výjimky ..."

No to chci vidět, jak tohle někdo udělá Pirátům. :-) Naše sídlo je čistě formální, ve skutečnosti by bylo nutné okupovat celý internet.
26. 08. 2013 | 05:20

Fialenka napsal(a):

Svůj život a tedy moc zpět do svých rukou získají lidé zavedením prvků přímé demokracie a zavedením politiky nejsvobodnějších států. Nepotřebujeme k tomu revoluci.
Podle instituce Legatum je Česká republika, co se týká svobody, na 40. místě. Pro obyvatele evropských zemí, které jsou na prvních místech, je nejdůležitější hodnota svobodná volba v tom jak žít svůj život a vysoká míra spoluúčasti na politickém rozhodování.
26. 08. 2013 | 06:23

Fialenka napsal(a):

Pokračování:
Podle mého pátrání pravidla vedoucí ke svobodě mají v programu levicové strany. Jejich zavedení je první krok k tomu, aby lidi měli zájem a přístup ke klíčovým informacím a aby získali svůj život do svých rukou. To se však nehodí lidem, kteří chtějí převzít moc a ovládat masy.
26. 08. 2013 | 06:37

Ládik!!! napsal(a):

Fialenko -
přidejte, prosím, ještě jedno pokračování.
26. 08. 2013 | 06:45

Jůhele - protimluv napsal(a):

Libor Witassek CV: "Podnikatel, člen představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy. Vedoucí partner české poradenské společnosti DC VISION poskytující služby v oboru strategického řízení změn a předseda Správní rady CMC Graduate School of Business v Čelákovicích..." Vizionář,vedoucí partner české poradenské společnosti DC Vision brojí proti politickým vizím za přímou demokracii.

Žeby nějaká nová forma vrtění "psem"? Pán je snad nějaký anarchista? Volit bude "ulice" lidi bez vize napříč politickými kandidátkami? Jakože si veřejnost zvolí podle obličeje 200 "osobností ze 150 nejrůznějších uskupení = čír", které ji předemelou média a reklama?

Není to náhodou z deště pod okap?
26. 08. 2013 | 06:46

Fialenka napsal(a):

Ládik!!!
letím do práce
26. 08. 2013 | 06:53

Autor chce zřejmě na vlně kritiky napsal(a):

špatně fungujícího systému vyvézt k politickému a mocenskému kormidlu "nové neokoukané" tváře silné ruky.

Přímou demokracii ANO, ale ne tak jak ji prosazují lidé "bez vize" jako podnikatel a strategický konzultant DC Vision.

Pro začátek by úplně stačilo, kdyby lid mohl aktivně kdykoliv mezi volbama vstoupit do dění a odvolat odklaněče a politiky, kteří se vzdálili svým !Smlouvám s voličem" a vizím.
26. 08. 2013 | 07:13

Terry napsal(a):

Autor píše:
V říjnu 1989 již v Moskvě správně tušili, že se v Československu blíží revoluční změny a zasazovali se o to, aby vše proběhlo nenásilnou formou. Revoluce nepřišla sama od sebe, ....

Myslím, že to v Moskvě "tušili" už dávno předtím.

Přečtěte si

Operace Golgota - Tajný plán perestrojky ((http://www.i-sn.cz/clanky/dokumenty-doby/operace-golgota-----gen.-michail-petrovic-ljubimov.html)

a mnohé se vám objasní:
- proč tak snadno a nenásilně (tedy snad kromě primitivnějšího Rumunska) padly všechny "totalitní komunistické režimy", přesto, že měly v rukách všechny mocenské prostředky;
- proč ta "revoluce" byla "sametová" (a vůči komu);
- proč se u nás tak aktivně zapojilo do listopadových událostí a polistopadového dění tolik (!!!) pracovníků z Prognostického ústavu a agentů StB;
- proč byl všude nastolen systém "tvrdého kapitalismu", vyvolávajícího nespokojenost většiny prostých lidí, destruující ekonomiku a umožňující beztrestné rozkrádání, degradující morální hodnoty;
- proč ve všech těchto zemích postupně narůstá podpora levice a rostee podpora postkomunistů,
atd atd

tedy v čí režii a podle jakého scémáře se to děje.
26. 08. 2013 | 07:28

Terry napsal(a):

na to je vcelku snadná odpověď. Podle scénáře velkých peněz - nadnárodního velkokapitálu a jeho zájmů. Oligarchi všech zemí již spojily jejich zištné zájmy.

Otázkou je, koho zájmy hájí bezvizionářská DC Vision s jejím vedoucím partnerem a kdo ji financuje?
26. 08. 2013 | 07:33

Kontrolní odpověď napsal(a):

07,33, nepsal Terry ale adresováno Terrymu.

Politika je především politický program a pokus o jeho realizaci. Co je to za politiku - Witassekova politika bez vizí? Kam se bude ubírat stát s politikou bez vize, kterého zákony navrhují a schvalují ministři/ zákonodárci vygenerovaní volebním systémem, kde ministři a poslanci táhnou jeden hot a druhý čehý podle své individuální politické bezideovosti?
26. 08. 2013 | 07:54

slavwin napsal(a):

Kontrolní odpověď napsal(a):
Zkuste uvést 3 vize za sebou, pak si je přečtete, trochu se zamyslete. Myslím, že vím na co přijdete. Blábolím. Ono úplně stačí se přihlásit k Deklaraci lidských práv a další opravy jsou už totožné nebo zbytečné.
26. 08. 2013 | 08:17

Vašek napsal(a):

Komunismus (socialismus), není společenské uspořádání, ale stav ducha (jednotlivce i národa). Proto jsme tam, kde jsme - člověk je ze své podstaty sobec a nikdy to nebude jinak.
Po generace vyhrávají silnější,agresivnější,sobectější ne hodnější laskavější a vstřícnější.
26. 08. 2013 | 08:19

slavwin napsal(a):

Blševik se k tomu dokumentu postavil kladně a vznikla Charta 77. Tím chci říci cokoliv je v rozporu je rozpoznatelné
26. 08. 2013 | 08:21

Tony Montana napsal(a):

You know what capitalism is? Getting fucked!
26. 08. 2013 | 08:31

JAHA napsal(a):

Ad: pametnik

JAHA:
Stále opakovaně se vyjadřujete k věcem, kterým nerozumíte, nechápete a nevnímáte je, a to v lepším případě.

Mate na mysli toto?

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vitezslav-nezval-stalin/
26. 08. 2013 | 09:10

bitner napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=RXMRHf-rNIw
26. 08. 2013 | 09:16

Yosif K napsal(a):

A Witassek další utopista, i když zdaleka ne tak radikální jako salonní bolševici typu OBČAN atd atd.

Odbory jsou kartel postavený na vydírání zbytku splečnosti - mimo jiné i na vydáírání a manipulobvání nezaměstžnaných ketří by byli raději pracovali za nižší mzdy než naplánovali odboroví korytáři pro svý ovečky.

Ignorantíci a žvanilové vzývající Batův system (mj Miloš Zeman) h...o vědí o čem mluví. Batovci zakázali odbory ve svých fabrikách v roce 1905. Krizi vyřešili tím že sekli všem platy o 50%.

Myslíte že to nebolelo, milí levicoví ignorantíci? Myslíte si že krize se dá BEZBOLESTNĚ rozfoukat stavěním hladových zdí jak tuhle v TV hulákal ignorant Cienciala?
26. 08. 2013 | 10:11

Jan Jančura napsal(a):

K Libor Witassek:
Článek je naivní (možná, že úmyslně), zejména proto, že nerespektuje historické zkušenosti. Proč byla VŘSR tak úspěšná, že jí nastolený režim přežil cca 70 let, naproti Velké Francouzské revoluci, která za pár let skončila Napoleonem. Proto, že revoluci dobu po dobu její přípravy a trvání řídila velice dobře organizovaná politická strana. Bohužel, bez politických stran to nejde. I v přímé demokracii – kdo by sjednocoval názory občanů, prosazoval kandidáty do voleb apod.? Bez politických stran by to byli jen majitelé médií nebo jejich bohatí inzerenti. Takže zrušení politických stran by paradoxně velmi omezilo prosazování vůle většiny národa a naopak by velmi prospělo k velmi dobře propojené „elitě“ velmi majetných, kteří ke své organizaci žádnou stranu nepotřebují.
Jsem pro kombinaci parlamentní a funkční přímé demokracie, zejména formou závazných referend s možností i rozpustit parlament tak, aby politické strany si nemyslely, že jsou všemocné. Velmi se mi nelíbí vytváření stran na základě „silných“ jedinců. Jednoznačným důkazem k čemu to vede je osud strany VV – politicky nezkušení, rychle povýšení členové strany na poslance resp. dokonce členy vlády jsou loutkami v rukou různých, velmi politicky protřelých kmotrů a ne svých voličů.
26. 08. 2013 | 10:15

Jan Jančura napsal(a):

K Terry:

Na jaře roku 1989 jsem slyšel od některých funkcionářů KSS, že na podzim to vypukne, což se stalo.
26. 08. 2013 | 10:18

Yosif K napsal(a):

Witassek je utopista mimo jiné v tom že si myslí že pouličními demoškami by se dali zrušit dotace.

Opak je pravdou. Pouliční demošky jsou většinou organizovány populisty a navštěvovány radikály kteŘí obvykle chtějí VÍCE DOTACÍ. Jelikož na deměškoách nelze vést diskuse, nejspíše se na nich prosadí populistické nesmysly které nazývám "seven pillars of socialist wisdom":

1) Zdroje tu jsou
2) Státní dluhy se nemusí splácet ergo kaldívko mohou růst donekonečna
3) Kapitalisté jsou paraziti, pokud už musí být tak mohou vyžít s 90% daní z příjmu.
4) Pořádným přiškrcením kapitalistů OHROMNĚ obohatíme chudinu.
5) Z krize se lze proinvestovat stavbou hladových zdí, nepotřebných velkokanálů atp. Lze neomylně zbohatnout nesmyslným utrácením.
6) Ochranou domácích dražších výrobků a potravin chráníme chudinu. Dotovat lze úplně všechno, pak se chudina bude mít úplně skvěle.
7) Komise rudých byrokratů ve Strakovce nebo v Bruselu dovede lépe alokovat kapitál než hamižný podnikatel toužící po zisku.
26. 08. 2013 | 10:19

muromec napsal(a):

Marian napsal(a):
Pečlivě pročítám zdejší diskusní příspěvky a snad po sté si říkám- demokracie je stejná utopie jako komunismus.Obě utopie počítají s lidmi, jací nejsou nebo jakých je mizivá menšina.Existuje způsob, jak spravedlivě uspořádat společnost? A realisticky odpovídám- nejspíš ne.
25. 08. 2013 | 20:50

To je ten docela komický rozpor, že nepřejníci socialismu tvrdí, že odporuje lidské přirozenosti, kterou je sobectví. Té údajně vyhovuje jenom kapitalismus. A pak se naplno projeví excesy kapitalismu: ždímání pracujících do poslední kapky za minimální mzdy, nezaměstnanost, bezdomovectví, lidi co nemají co do huby, zoufalí, někteří páchají sebevraždy. A najednou ti samí experti co tvrdí, že pouze kapitalismus odpovídá lidské přirozenosti, apelují na sociální cítění majetných a mocných, aby měli s pracujícími, bídnými a bezmocnými soucit a umožnili jim důstojné žití. A ti majetní a mocní to ne a ne udělat. Jak by taky mohli, když je to proti lidské přirozenosti? Žij a nech chcípnout, toť jejich heslo.

Jestli má fungování společnosti záviset na apelování na sociální cítění, tak to je vždy lepší ten oplivaný socialismus. Už tady jednou byl, víme co na něm bylo zlé, víme co by bylo třeba dělat jinak, snad by stačilo socialismus nějak odideologizovat. Ty pindy o "nereformovatelnosti socialismu" jsou stejná blbost jako bylo kdysi svatosvaté tvrzení, že Zem je plochá. Všechno je reformovatelné, všechno se dá dělat jinak a lépe.

Jestli si do té doby svět nezničíme, a lidstvo se z větší části navzájem nevyhubí, stejně je nějaká rozvinutá forma socialismu jediné možné a perspektivní uspořádání budoucí lidské společnosti. Třeba jako demokratický řád, ve kterém je socialismus a společenské vlastnictví výrobních prostředků jednou a navždy zakotveno v ústavách a všech zákonech, a demokratické strany nabízejí své vlastní programy, jak společnost řídit tak, aby se jí jako celku, a taky jednotlivým lidem, dařilo co nejlépe.
Tohleto kapitalistické plýtvání přírodními zdroji a výrobnými prostředky svět celkem jistě v docela brzké době dovede do záhuby.

Ale s autorem souhlasím, aby se i na současné situaci něco napravilo, musí nejdřív přijít nějaká řežba, samo se to jinak nenapraví.
26. 08. 2013 | 10:21

buldatra napsal(a):

Pluralita je mnohost, četnost.
Týká se to každého a za všech okolností, každý má nějaký ten svůj názor a současně se zajímá o názory ostatních. A svůj názor neustále dotváří, i když si to třeba neuvědomuje.
No a demokracie, ač má k dokonalosti daleko, s pluralitou stojí a padá.

Pakliže někdo předhodí na přetřes přímou demokracii, což je novum, neznámo, ve škole se to neučí, musí počítat s tím, že bude proklepnut ze všech stran, bude podroben kritice těmi, kteří na to mají jiný názor, nebo prostě nevědí, co to ta přímá demokracie vlastně je a jen bojí neznáma.
Přitom je to vláda lidu, demokracie.
Tedy ne jen vláda zástupců, ale všech.
Hrůza.

Každopádně, lze alespoň konstatovat, že v pluralitní demokratické společnosti, na kterou si hrajeme, by neměla existovat tabu, protože člověk by se měl na svém osudu aktivně podílet a nést za své činy a rozhodnutí odpovědnost. Tomu se říká proces tvoření.
A zatím moc netvoříme, jen přihlížíme, jak někdo tvoří a boří, protože dostal neodvolatelný mandát a podle toho se také chová. Bez bázně a hany..
A ne každému je z toho dobře, dost se to podobá kocovině, kdy jeden nemá na ten stav mast.

Výše někteří poznamenali, že revoltovat je hezké, ale co pak. Postrádají vizi. Nevím jakou vizi má pan autor, ale vím, že špidlovsky řečeno, vize jsou. Jen se o nich moc nemluví, nepíše a proto neví.
Bude to tím, že zakonzervovaný systém nebude nikdy nečesanou nemytou veřejnost informovat o možnostech, jak by mohl být překonán.

Takže malý příkladeček jedné vize:
(varování pro slabší povahy, je to dost hořké a nezvyklé)

https://www.youtube.com/watch?v=0tvEbDycGPw
26. 08. 2013 | 10:22

Yosif K napsal(a):

Jan Jančura napsal(a):
K Libor Witassek:
Článek je naivní (možná, že úmyslně), zejména proto, že nerespektuje historické zkušenosti. Proč byla VŘSR tak úspěšná, že jí nastolený režim přežil cca 70 let, naproti Velké Francouzské revoluci, která za pár let skončila Napoleonem.
KONEC CITATU.
Tak VRSR byla úspěšná proto že dlouho vydržela i když nastolila gulagy, masové hladomory a technologické zaostávání ve všem kromě zbraní?
A francouzská revoluce byla neůspěšná v tom že po pár letech zmatků zajistila nástup kapitalismu, aspon částečné demokracie a raketového hospodářského a technologického rozvoje ve všech směrech?

Patříte k lidem kteří si mysláí že hlavní věc ku štěstí je aby byla diktatura proletariátu, i kdyby přitom měl proletariát pomřít hlady v Gulagách?
Ve skutečnosti diktatura proletariátu je chimerický chaos, který v rusku trval asi půl roku a pak se rychle přetransformoval v státně-kapitalistickou brutální a hospodářsky nepříliš efektivní diktaturu rudých ředitelů a rudých byrokratů...........
26. 08. 2013 | 10:27

zasMeňo napsal(a):

Krize tu je se vším všudy. Krize politická, krize hospodářská, krize mravní, krize etická, krize ekologická, krize sociální, krize přelidnění Zeměkoule, kize globalizační, krize tržně-ekonomická, krize monetární, krize hodnot nejen ekonomických............prostě kam se podíváš, tam krize.
PROČ při stoupající produktivitě práce (dr.Špidla) máme stále nižší kupní sílu obyvatelstva /to je neschopnost průměr. mezd držet krok s neúměrným nárůstem cen, a to i základních potřeb/ ? To mi vysvětlete, študovaní ekonomové (já jsem jím taky byl, ale už mi to neleze do palice, uvažovali jsme jinak.....)??
PROČ inflace (nejen u nás, ale zejména u nás), když vyrábíme a prodáváme stále víc (v přepočtu na stálé ceny) ??
To jsem se zastavil jen u krize ekonomické, chcete-li finanční. K ostatním dále později.
Zdraví zasMeňo.
26. 08. 2013 | 10:52

zasMeňo napsal(a):

Pan Yosif
se bojí diktatury "rudých ředitelů"...
já jí zažil a leckdo z nich měl více zodpovědnosti, než dnešní "modří oligarchové", kteří mají jedinou starost, nahrabat co nejvíc a co nejdříve PRO SEBE, na úkor druhých (tedy sedřít kůži ze zaměstnanců v době kritické nezaměstnanosti).
Já myslím, že není lepší jedno, ani druhé. Ocitli jsme se v opaku toho minulého. V revoluci jsme chtěli ZMĚNU nahlavupostaveného systému - a ta změna nepřišla, vážení. Přišlo jen obrácení hodnot o 180 stupňů a dost. Na víc nepřišli, k naší škodě. Proto souhlasím s autorem Witáskem, že skutečná ZMĚNA je tu třeba jako "sůl". Jenže jaká ? Poraďte, študovaní a znalí světa !
26. 08. 2013 | 10:59

john petres napsal(a):

Víte,čemu v Česku nerozumím?Proč tady tak velká skupina lidí důvěřuje neustále starým politickým mastodontům typu Zemana,Klause či Kalouska.A nechoďte na mne s povídačkou,že lepší nemáme(viz na př.Dienstbier-jeho odstávka je vzorem!)!Je to v lidech-jejich vůle po svobodě je plytká.Že by na vzniku slova slovan ze sklave fakt něco bylo?...
26. 08. 2013 | 11:17

Yosif K napsal(a):

zasMeňo napsal(a):
Pan Yosif
se bojí diktatury "rudých ředitelů"...
KONEC CITATU.

Já se ničeho nebojím, diktatura rudých ředitelů byla mimořádně neefektivvnáí paskvil protože podvazoval technologické inovace. Kapitalista riskuje svůj majhetek, kdzž inovqce neuspěje tak jde bankrot, když iniovace uspěje tak zbohatne.

Jelikož za socíku inovacemi nikdo nemohl zbohatnout a za hospodářský neúsoěch ředitelům místo bankrotuz hrozil rovnou gulag (sabotáž socialistického hospodaření atd atd) tak inovovali jenom šílení techničtí fandové, racionální člověk se na inovace vykašlal, za socíku většina inovací byly okopčený věci ze západu.

Byla jakoby plná zaměstnanost, lidi se flákali, kdo mohl ten kradl a technologicky každý dva roky se zaostalo jeden rok za západem, dál už to opravdu takhle nešlo.

Dtto státní podniky na západě - zašívárny pro odborářský korztáře a černý díry pro státní rozpočet.

Celý ostblok se ani nedokázal uživit a byl držen nad vodou hlavně exportem nerostného bohatství a dřeva, SSSR na sklonku své ery dlužil za obilí 30 m,iliadr USD a s ohledem na pokles cen ropy je neměl čím splatit, proto musela vypuknout perestrojka, protože klesly ceny ropz a výkonnost sovětského zemědělství byla cca na 6% výkonnosti zemědělství na západě.
26. 08. 2013 | 11:41

resl napsal(a):

Příliš mnoho lidí z ČR vzpomíná na totalitu s láskou a vykládají dál a dál lži o Rusku, které pro ně znamená novou, demokracii, jak si ji představují voliči Zemana. Nic takového neexistuje, žádné Rusko, jen tupý Sovětský svaz v čele se zamindrákovaným trpaslíkem, jak nám dokázali jednotky boševické milice, které zakročily v Kremlu proti pár, mlčícím lidem. Ten strach ruské moci ze svobodného jednání je ale zároveň povzbuzující.
26. 08. 2013 | 11:49

Karel Mueller napsal(a):

zasMeňo:

Musíte se k tomu postavit trochu realisticky. Především si musíte položit zásadní otázku: Jakou revoluci chcete dělat? Proti komu a v zájmu koho?

Stát a revoluce je dílko, které nenapsal žádný hlupák a jako ěkola strategie se používá dodnes. Ale znovu opakuji, že jsme globalizovaný stát a ekonomickými nástroji ho lze položit za pár týdnů. Co dál? Kdybychom se chtěli obrátit na východ, tak nám nejspíš bude poskytnuta internacionální pomoc, toto území je strategicky příliš cenné. Nehledě k tomu, že spadnutím pod Asii bychom se dostali z bláta do louže (Strašení Ruskem je směšně, Čína ba to ale převzít mohla).

Samozřejmě lze požadovat zlepšení chodu státní správy ve všech oblastech. Ale to naráží na nespočet partikulárních zájmů a také na mezinárodní vazby. Uvedu jen dvě věci: Zeman jasně řekl, že proti korupci a zlodějině lze žvanit nebo něco dělat a uvedl v podstatě jediný účinný nástroj. Tak co český Pepa vlastně chce? Chce zlodějstán nebo ne? Pokud ne, tak má volit Zemana, pokud je mu to jedno, tak nemá fňukat. Jako druhou věc uvedu to odporné pokrytectví západu v hodnocení ČR ve vztahu k cikánům, prostě jsme rasisté a žádný protiargument není brán v potaz.

Bohužel musím konstatovat, že takoví pitomci na východě nejsou.
26. 08. 2013 | 11:49

buldatra napsal(a):

Yosife K

Dovolím si toliko poznamenat, že dnes je dnes a situace od perestrojky a důvodů, proč byla spuštěna, se změnila.
I když je fakt, že naše dnešní situace je následkem dřívějších dějů a situací a rozhodování těch, kteří měli na dění a směřování společnosti skutečný vliv.

zase jsme na křižovatce, kde cestující vidí, že se něco posralo a on se musí rozhodnout, kam jít, aby to bylo lepší.
Ne, aby to bylo méně horší, nebo horší, nebo stejně, ale lepší.
Kudy se nevydat, ukazuje historie. Cestičky prošlápnuté, které cestovatel absolvoval ukazují, kam došel. Vydat se na ně znamená pohybovat se v kruhu.
Společenství lidské je směsice všech možných kategorií, od těch kategorií úplně nahoře až po ty dole. Když ti dole řeknou dost a vlítnou na to a udělají revoluci, je to jen pokračováním cesty v kruhu. Když ti na špici určí cestu a na ty dole kašlou, páč mají vidinu ještě většího zisku, tak jsme zas tam kde jsme byli, v kruhu. protože ti dole to vnímají jako nespravedlnost.
A tak stále dokola.

Zkuste zaoperovat mimo kruh, s přihlédnutím k významu slova demokracie, o tu jde a podívejte se do budoucnosti. myslíte, že to, co se děje dnes a tady, má skutečně budoucnost?
Nebo máme našlápnuto jako společnost zase zpět?

Mozaika se skládá s mnoha kousků a je to fuška, než se ji podaří složit.
Nám se vždycky podařilo složit jen malou část a pak nás to přestalo bavit a vo tom to je. Dokud to jednoho krásnýho dne nebudeme mít kompletně postavený, potud budeme rýt držkou v zemi.

Aby se vám lépe přemýšlelo, poslechněte si pro inspiraci tuhle písničku:

https://www.youtube.com/watch?v=Ak8o5lSU6xQ
26. 08. 2013 | 12:03

Yosif K napsal(a):

MUROMEC NAPSAL:
1) Třeba jako demokratický řád, ve kterém je socialismus a společenské vlastnictví výrobních prostředků jednou a navždy zakotveno v ústavách a všech zákonech, a demokratické strany nabízejí své vlastní programy, jak společnost řídit tak, aby se jí jako celku, a taky jednotlivým lidem, dařilo co nejlépe.
2) Tohleto kapitalistické plýtvání přírodními zdroji a výrobnými prostředky svět celkem jistě v docela brzké době dovede do záhuby.
KONEC CITATU.
ad 1) proč tedy zkolaboval minulý režim? Tam to všecko papírově zakotveno bylo....... a jediná věc co zachranovala ostblok od hladomoru byl vývo ropa, plynu a dřeva....
ad 2) zatímco soukromý vlastník neěkdy pletvá a někdy neplejtvá a spíše nepljtvá, podniky ve státním vlastnictví kolosálně plejtvají téměř vždycky. Vrcholem plejtvání úplně ve všem byl SSSR - viz totální zničení Aralského jezera, vypuštění odpadů do Bajkalského jezera, katastrofální zamoření radioaktivním odpadem na Sibiři, v Kazachstánu, všude kde to jen šlo atd atd atd
26. 08. 2013 | 12:14

zasMeňo napsal(a):

Yosifu k plejtvání
zaujal mě Váš diskusní příspěvek.
Myslím, že názor pravicových pionýrů, že stát je špatný hospodář a soukromník je dobrý hospodář, který vykvetl v 90. letech po revoluci, už je denní praxí překonán. Taky jsem tomu kdysi věřil. Už jistě deset let vidím pravý opak. Zchátralé domy vedle nahozených fasád....
Nedávný problém s vodou se mnou zahejbal, proto odpovídám i zde. Pražské vodovody (Veolia a.s.) jsou nyní soukromou firmou a měsíc co měsíc vytéká po dobu jednoho dne proud vody, životodárné tekutiny za níž tvrdě platíme, z hydrantu volně na ulici, až jí pojmou níže položené kanály. V létě v zimě (pak je klouzačka) každý měsíc. Ptal jsem se na to a prý "čištění" asi starého vod. řadu. Dnes probíhá rekonstrukce a naději, že tomu plýtvání bude konec, učinil konec včerejší opětovná řeka v ulici. Přitom v létě chybí voda na polích, chybí zvířatům, někde dokonce lidem (mimo ČR)...
Tak vidíte, jak se plýtvá. Je to nehoráznost, a nemůžu se smířit s myšlenkou, že se proti tomu nedá nic dělat.
Zdraví zasMeňo
26. 08. 2013 | 12:24

zasMeňo napsal(a):

buldatro,
potácíme se v kruhu, to máš/máte pravdu. Já to vidím na všeobecnou krizi od politiky přes společnost k etice, ekologii....prostě kam se podíváš, to je v krizi. Možná, že za všechno nemůžou jen ti naši pravicoví svazáci, neboť řada problémů je celosvětová (přelidnění např.) nebo aspoň globální (globalizace na níž se často jen vymlouvá náš obchod).
Zdraví zasMeňo.
26. 08. 2013 | 12:29

slavwin napsal(a):

Karel Mueller napsal(a):
Vás nepřeskakuji ve všem máte skoro pravdu. Amerika byla možná ještě je vůči barevným více nabroušena než my vůči cikánům. Třeba to nějak to nějak srovnat jako v Americe vytáhnout nějakého barevného na viditelné dobré místo dát příklad a perspektivu těm ostatním, jinak to vypadá že se s tím nic nedělá a oni chtějí jenom výhody a jít za lepším snahou je nikdo nepřinutí. Mnohým bílým Amerikánům se to nelíbí, ale jinak by se to asi nehnulo. Strašit Ruskem je blbost, ale nadbíhat a vnucovat se jim už není blbost ale zločin. Propagování zboží nepokládám za vnucování. Toho Zemana mnozí ještě musíme trávit, vždy v něm bylo něco dobrého ale i odporného, není to jen alkoholismus.
26. 08. 2013 | 12:29

slavwin napsal(a):

na něco jsem si vzpomněl
Byl jsem na vojne rok 1965-1967. Asi tak třikrát pro nás zinscenovali soud v kinosále. Jednou to bylo s dvěma cikánama. Žaloval je takový snědý podplukovník. Když si cikáni něco řekli v romštině a ještě se tomu zasmáli, tak vstal seřval je v řeči, které rozuměli. Zbledli tak že málem přestali být romové, nakonec jim toho Sabinova naordinoval požehnaně. Kdyby se někdo podobný pohyboval u civilních soudů, možná by někdo z nich by chtěl na jeho místo a něco proto udělal.
26. 08. 2013 | 12:50

Karel Mueller napsal(a):

Na vojně jsem byl jako absolvent jen rok, ale vzpoměl jsem si na přijímač v Olomouci. Jako velitele roty jsme vyfasovali tmavého rotmistra. Mám zcela stejnou zkušenost jako Vy. Ten se s nikým nepáral, padni komu padni.

Asi to jiné řešení nemá, pokud to bude na majoritě, tak budou stále ječet o rasýzmu. Ale bohužel je takových, jako byl ten soudce nebo rotmistr málo. A dnes by je asi uřvala jak jejich komunita, tak i nejrůznější ochránci lidských práv.
26. 08. 2013 | 13:07

argun napsal(a):

A už to zase jede.. co by bylo kdyby bylo.. a jak Marx. a jak perestrojka, a jak Západ a jak Východ... a jak cikáni a jak Amíci.. Kafemlejnek. Perpetum debile.

Problém je dvojí. Karel Mueller zmínil vazby na zahraničí, resp. vliv globalizovaného kapitálu. Ano, jde o to, že zahraniční zájmy jsou dnes nejméně stejně vlivné jako zájmy nečesané nemyté veřejnosti (copyright buldatra). Z toho důvodu mnoho zdánlivě prostých věcí zoufale nejde a jiné relativně složité zase jdou velmi snadno. Řeší se to všude, kde funguje cosi na způsob parlamentní demokracie, ale co s tím, neví nikdo. Politické strany jsou dnes jen servisními organizacemi pro obsluhu zájmovývh ekonomickcých oligarchií. Nic víc, nic mín. Idee? Nula. Vize? Nula. Nejsou potřeba, stačí vyrábět dobré PR a virtuální realitu pro blby na bilboardech u silnic. Zrušit je? Ano, ale co pak? Celonárodní plebiscity kvůli každé kravině by nás brzy zhuntovaly, bez ohledu na to, že je to organizačně nerealizovatelné. Ve Švajcu mají přece jen jiné zdroje. A jiné tradice.

Druhý problém je závažnější. Tkví v povaze myšlení západního člověka. Tento zvláštní biologický druh hledá příčinu problému vždy vně, nikdy uvnitř. Proto také i jejich řešení hledá výhradně vně. Do většiny pastí lezeme my sami, nikdo z Univerza nám je nechystá. Ke změně čehokoli je potřeba transformace nás samých. Zkusme třeba toto: Jsem tlustý? Neměl bych se tedy tolik cpát a víc se hýbat. Kolik z nás je schopno tuto prostou myšlenku transformovat do náročné praxe? Pak se ale nedivme. Dokud těch, kteří to dokáží, nebude většina, nezmění se vůbec nic. Protože nemůže. Voda do kopce neteče a energie musí proudit.
26. 08. 2013 | 13:11

Bavor napsal(a):

Politické strany se prostě nemohou zbavit své moci, to je proti základní logice, která jim velí moc získat.

Autor píše: "Už žádné vzájemně bojující třídy podle Marxe, ani nadvláda kapitálu či nové partaje s novou vizí, ale prostí občané musí poslat všechny politické strany do likvidace svou masovou silou, tedy přesně tím, co si partaje chtějí opět podrobit a nutit nám opět své nesmyslné vize.
Vize jsou to poslední, co dnes potřebujeme, nepotřebujeme ani nové strany či hnutí, potřebujeme koordinovanou akci. Musí se proto opět začít masovými demonstracemi v ulicích, okupační stávky "Occupy Political Parties" v sídlech všech partají bez výjimky, zcela paralyzovat jejich činnost, to jest novou a nenásilnou revolucí vynutit zásadní změnu ústavy ve prospěch posílení principů přímé demokracie".KONEC CITÁTU.
Pane Witassku, jako manažer a poradce a ješte něčeho expert budete jistě vědět, že KOORDINOVANÁ akce bez vedení je logický protimluv.A k vedení takovéto akce je zapotřebí ne jednoho organizátora, ale skupiny lidí, kteří mají JEDEN CÍL - tedy stranu, a vizi. Musí vědět nejen JAK zorganizovat lidi, ale i CO BUDE CÍLEM. Příkladem vámi nastíněného hnutí je tzv. Holešovská výzva a její iniciátor pan Popelka. Celá tato akce byla jenom "plácnutím do vody". A jejím výsledkem může být pouze anarchie a hospodářský pokles. Nezdá se mi, že byste toto vše nevěděl. Vaším cílem je něco jiného - svést "tekutý hněv lidu" opět na slepou kolej, což by znamenalo, že se opět nic nezmění a vše zůstane při starém. Pouze s jinými šejdíři. Jako sláma z bot to ční z vaší věty "Už žádné vzájemně bojující třídy podle Marxe". Ne, pouzem změna společenských vztahů, zejména vlastnických, změní svět. To a nic jiného. To je ta vize! A levice - SKUTEČNÁ levice je tím organizátorem, který lidem musí ukázat cestu. Ne Popelkopvé, ne Okamurové a Babišové ne Bártové, Kalouskové a Nečasové.
26. 08. 2013 | 13:14

JAHA napsal(a):

Ad: Jan Jancura 10:15

Velmi vystizne a presne.
P. S. Mozno ze cielom navrhu "bezpartajneho" systemu, ku ktoremu sa ma dostat "revoluciou" je prave to, čo ste napisal - moc financnych a zaujmovych skupin o clenoch ktorych nikto NIC NEVIE.
26. 08. 2013 | 13:16

buldatra napsal(a):

argun napsal(a):

Celonárodní plebiscity kvůli každé kravině by nás brzy zhuntovaly, bez ohledu na to, že je to organizačně nerealizovatelné. Ve Švajcu mají přece jen jiné zdroje. A jiné tradice...

Ago, tady jste dost vedle.
Ano, mají tam jiné tradice, stejně jako mají jiné tradice v Praze a ve Vlčnově.
A nekonají plebiscit kvůli každé blbině. Jak to?
Inu proto, že jsou šetrní a mají to dobře ošetřené zákony. To je i jeden zdůvodů jejich jiných zdrojů, které jim neprotékají mezi prsty, jak nám a jsme zpět u té tradice.

A nemají přímou demokracii, nýbrž polopřímou, ale to je jedno. My s naší demokraturou jsme podle nich stejně ještě ve stádiu opice.
Třeba při vší smůle budeme mít štěstí a jednou se ve vývojovém žebříčku posuneme blíž a pak zjistíte, že všecko je vlastně úplně jinak.
Něco, jako když někdo umyje neprůhledná okna.
26. 08. 2013 | 13:24

JAHA napsal(a):

Ad: muromec
Jestli má fungování společnosti záviset na apelování na sociální cítění, tak to je vždy lepší ten oplivaný socialismus. Už tady jednou byl, víme co na něm bylo zlé, víme co by bylo třeba dělat jinak, snad by stačilo socialismus nějak odideologizovat. Ty pindy o "nereformovatelnosti socialismu" jsou stejná blbost jako bylo kdysi svatosvaté tvrzení, že Zem je plochá. Všechno je reformovatelné, všechno se dá dělat jinak a lépe.

Jestli si do té doby svět nezničíme, a lidstvo se z větší části navzájem nevyhubí, stejně je nějaká rozvinutá forma socialismu jediné možné a perspektivní uspořádání budoucí lidské společnosti. Třeba jako demokratický řád, ve kterém je socialismus a společenské vlastnictví výrobních prostředků jednou a navždy zakotveno v ústavách a všech zákonech, a demokratické strany nabízejí své vlastní programy, jak společnost řídit tak, aby se jí jako celku, a taky jednotlivým lidem, dařilo co nejlépe.
Tohleto kapitalistické plýtvání přírodními zdroji a výrobnými prostředky svět celkem jistě v docela brzké době dovede do záhuby.
Z Katechizmu katolíckej cirkvi
...
2423 Sociálne učenie Cirkvi predkladá princípy uvažovania; odvodzuje kritériá úsudku; dáva smernice na činnosť:
Každý systém, podľa ktorého by sociálne vzťahy mali byť úplne určované ekonomickými faktormi, je proti prirodzenosti ľudskej osoby a jej konania.

2424 Teória, ktorá zo zisku robí výlučné pravidlo a posledný cieľ ekonomickej činnosti, nie je morálne prijateľná. Nezriadená túžba po peniazoch nevyhnutne spôsobuje svoje zvrátené následky.(2317) Je jednou z príčin početných konfliktov, ktoré narúšajú sociálny poriadok.
Systém, ktorý podriaďuje „základné práva jednotlivých osôb a skupín kolektívnemu organizovaniu výroby“, je proti dôstojnosti človeka. Každé konanie, ktoré redukuje osoby iba na číre prostriedky zisku, zotročuje človeka, vedie k zbožňovaniu peňazí a prispieva k šíreniu ateizmu. „Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone“ (Lk 16,13).

2425 Cirkev zavrhla totalitné a ateistické ideológie, ktoré sú v modernej dobe spojené s „komunizmom“ alebo „socializmom“.(676) Na druhej strane v praxi „kapitalizmu“ odmietla individualizmus a absolútny primát trhového zákona nad ľudskou prácou. Riadenie hospodárstva iba pomocou centralizovaného plánovania prevracia v základe spoločenské zväzky; jeho riadenie jedine prostredníctvom trhového zákona narúša sociálnu spravodlivosť, lebo „sú niektoré ľudské potreby, ktoré sa netýkajú trhu“. Treba propagovať rozumnú reguláciu obchodu a hospodárskeho podnikania(1886) podľa správnej hierarchie hodnôt a so zreteľom na spoločné dobro.

A co tak dat tieto myslienky spolu a dohodnut sa na nejakom, co NAJVACSOM prieniku a podruzne veci neriesit?
26. 08. 2013 | 13:26

buldatra napsal(a):

JAHA napsal(a):

...A co tak dat tieto myslienky spolu a dohodnut sa na nejakom, co NAJVACSOM prieniku a podruzne veci neriesit?...

Hlasuji oběma rukama pro.
Tedy, ne u nás, nýbrž na Slovensku.
Proč?
No, to je jasný jak facka.
Vymyslel to slovenský mozog, mají v tom zapojování kléru do řízení štátu zkúsenosti a je vhodné pozorovat, jak se to tentokrát vyvine a to nejlépe v laboratoři v petriho misce. A pak to vyhodnotit, dejme tomu po desetiletém experimentu. Slovensko budiž petriho miskou.
Takže bratia, smele do toho.
26. 08. 2013 | 13:45

Jan Jančura napsal(a):

K Yosif K:
Já jsem v příspěvku použil jako jediné měřítko úspěšnosti obou revolucí jen toho, že se ruská revoluce udržela u moci 70. let. A to kvůli tomu, že měla jasný cíl a jasné vedení. To jsem uváděl v souladu s článkem, který je předmětem diskuze. Vůbec jsem nehodnotil morálnost revolucí a jiné jejich aspekty, tak proč mne probůh napadáte jako zastánce gulagů apod.? Navíc i Velká Francouzská revoluce měla své krvavé období.
26. 08. 2013 | 14:11

ZM napsal(a):

Jan Jančura k Yosifovi :
Vždyť on se Yosif na Vás nezlobí, že ne ? Tak se neomlouvejte tolik. On Vám to pro dnešek odpustí (možná).
26. 08. 2013 | 14:31

JAHA napsal(a):

Ad: buldatra
Vy sa zatial budete nadalej mydlit, sprava dolava, od mantinelu k mantinelu, v mene Boha i Lenina?☺

P. S. Tak vasi praviciari, ako aj laviciari sa chodili a chodia k nam zaucat. (Vselijake reformy, co este nemate). Naposledy o tom tusim teraz rozpraval Zaoralek, ze Sobotka bol na stazi na ministerstve financii a chceli by ste zaviest do zivota niektore slovenske finesy. Tak si co najskor prestudujte, ako to teraz vyzera u nas. Sobotka ((pokial vyhra a zem(ep)an ho poveri zostavenim vlady)) to bude mat vo volebnom programe☺.
26. 08. 2013 | 14:33

zasMeňo napsal(a):

Tahle nestranická vláda je životadárným kyslíkem do skomírajícího politického systému a je škoda, že nemůže úřadovat déle, než by dala vše do pořádku.
Příkladem je opět dnešní resolutní řešení situace na D-1 v podání ministra Žáka. Stát dříve přistupoval laxně a při uzavírkách upřednostňoval stavební firmy před veřejností, uvádí vedle sesterský Seznam.cz. A vidíme to všude. Šlendrián, na který jsme si už pomalu zvykli (jako za komunistů, každej jen kroutil hlavou, že se s tím nedá nic dělat: tenkrát to posvětila rudá knížka, dnes za soukromá firma - to je hospodaření, co ??).
Zdraví ZM
26. 08. 2013 | 14:35

JAHA napsal(a):

Jan Jančura napsal(a):
K Yosif K:

Tak som Vas prispevok aj chapal ja, preto som nevytahoval podruzne veci, tak ako to usilovne robia niektori, nielen Yosif K, tu a teraz☺.
26. 08. 2013 | 14:38

SergioL. napsal(a):

...dobrý den pane Wittasku, je to dobrý zamyšlení, chcete-li analýza...ale je to jen konstatování stavu...Co se ale bude dít, až ta rozbuška exploduje...?

Máte pravdu, volby nic nevyřeší...protože v tomhle státě se řeší pouze boj o to, která finanční skupina bude krást ze státního...jestli je to tahle parta nebo támhlencta...Nadcházející volby pro mě proto nemají východisko.

Jak chcete nějakou "partičku", co se právě dostane k moci donutit, aby nepřijímala zákony, které jí dovolí krást ze státního. Jak toho chcete docílit? To prostě nejde...na to žádný jedinec ani skupina lidí nemá sílu. A politické strany jsou jen maňáskovým divadýlkem pro "plebs", aby zakryly skutečnou podtstatu politiky...a tou je BOJ O VYBRANÉ DANĚ.
Snažit se proto touto cestou k ničemu nevede...je to MARNOST!!!

Položme si ale otázku jinak. Je jasné že ani v okolních demokraciích to nefunguje jinak...také "TAM" je to boj o vybrané peníze, také "TAM" bují lobbing všeho možného druhu, také tam se patrně okrádá stát...
Otázka ale zní...JAK TO, ŽE TAM MAJÍ HEZČÍ A UPRAVENĚJŠÍ MĚSTA A OBCE, JAK TO, ŽE SI TAM LIDÉ ZA SVÉ PENÍZE KOUPÍ VÍCE ZBOŽÍ A VÍCE JIM I ZBYDE, JAK TO ŽE SE JIM TAM NEZVLNÍ DÁLNICE SOTVA JI ČERSTVĚ OTEVŘOU, JAK TO ŽE TAM POLITICI SE SVÝMI OBČANY UZAVÍRAJÍ ÚSTNÍ DOHODY NA DOBU URČITOU OHLEDNĚ ZVÝŠENÍ DANÍ V DOBĚ KRIZE, JAK TO ŽE SOTVA ČLOVĚK PŘEJEDE HRANICI VE HŘENSKU MÁ POCIT ŽE SE KONEČNĚ OCITL V CIVILIZACI (MINIMÁLNĚ Z POZICE ŘIDIČE), JAK TO ŽE TAM PREZIDENT ODSTOUPÍ SOTVA SE OBJEVÍ JEN PODEZŘENÍ ŽE OPSAL KDYSY NĚJAKOU DISERTAČKU, JAK TO ŽE TAM LZE TAK SNADNO ZAČÍT PODNIKAT, JAK TO ŽE TAM TA HEZKÁ MĚSTEČKA NEHYZDÍ ZÁPLAVY HEREN CO Z LIDÍ DĚLÁ VĚTŠINOU CHODÍCÍ TROSKY A PROČ SI TADY I PO 24 LETECH PŘIPADÁM JAK NĚKDE ZA URALEM...
JAK TO ŽE SE TADY POLITICI NECHLUBÍ TÍM JAKÁ PRÁCE ZA NIMA ZŮSTÁVÁ (A TEĎ ALE OPRAVDU NEMYSLÍM TĚCH NĚKOLIK MÁLO CYNIKŮ, KTEŘÍ TAK ČINÍ...TY OPRAVDU NE), PROČ SE STAROSTOVÉ NECHLUBÍ TÍM JAK OPRAVILI TO KTERÉ NÁMĚSTÍ I TO JAK OBČANÉ JEJICH MĚSTA BOHATNOU, JAK BOHATÝ JE I JEJICH KULTURNÍ ŽIVOT NAPŘ. V NOVÉM RADNIČNÍM SÁLE, ŠKOLÁCI ŽE SE UČÍ TĚMI NEJMODERNĚJŠÍMI METODAMI A JAK VYSOKÉ PROCENTO ŽÁKŮ ODTUD ODCHÁZÍ NA VYSOKÉ ŠKOLY...

Je toho přeci tolik, co máme dohánět...tolik vzorů od Švýcarska po Skandinávii...
...a místo toho své vzory zase bereme někde za Uralem. Rozumím tomu, že bussines je bussines...ať z toho Uralu máme prašule...OK, v pořádku...ale na co ty prachy vlastně potřebujeme...? Víme to vůbec? Na to aby to tady vypadalo jak v nějakým zapadlým kantonu v Číně nebo někde v Zambezi? No to asi ne...ty prašule přeci chceme proto, abychom žily v bohatý demokracii, na který bude znát, že tady žijou slušný, pracovitý lidi, co za svou práci dostanou dobře zaplacíno a že je to snad potom vidět i na tom státě...NEBO SNAD NE...???
26. 08. 2013 | 14:52

buldatra napsal(a):

JAHA napsal(a):

P. S. Tak vasi praviciari, ako aj laviciari sa chodili a chodia k nam zaucat...

To se pak ale opravdu nemůžeme ničemu divit.
Lépe je použít vás jako tu petriho misku
26. 08. 2013 | 15:12

muromec napsal(a):

To Yosif K.
To jsou přesně ty věci které by se v budoucí formě socialismu měly dělat lépe.
A pokud jste tady tak hezky-česky odcitoval ekologické hříchy SSSR, co takhle vzpomenout si taky na nějaké ty Exxon Valdezy, a vrtní plošiny v Mexickém zálivu, toxinama zaneřáděná území v USA (nebo myslíte, že náměty na filmy co se o tom natáčejí, třeba se Stevenem Seagalem, jsou jen tak vycucány z prstu?) Co takhle vzpomenout si, že v Tichém oceánu plovou dva "ostrovy" odpadků, oba tuším velikosti Británie, s kterými si lidstvo patrně už neporadí? Vy pravicový eklektiku?
26. 08. 2013 | 15:34

Míval napsal(a):

Milý autore, jestliže dokážete napsat, že nepotřebujeme vize, ale vyjít do ulic, tak bych si Vás dovolil upozornit, že jakákoliv akce, vyžadující masovou účast lidí, potřebuje nějaký jednotící prvek, tedy vizi. Jinak půjde o čirý teror pro teror, něco na způsob Mechanického pomeranče.
26. 08. 2013 | 15:40

INATRA napsal(a):

politik, potažmo církevní hodnostář :
jen si diskutujte, my půjdeme furt dál svou cestou
26. 08. 2013 | 15:44

zM napsal(a):

Kdo si myslíte, že by se nakrásně mohl zopakovat rok 1968 ? My si tady v klídku diskutujeme, a za zády číhá dravec na svou příležitost ?? Je srpen, doba dovolených, a než se lidi vzpamatujou....sklapne klec.
Tak nějak to bylo tenkrát.
Dneska už jistě nehrozí tanky, ale militarismus tentokrát amerického střihu je globální i aktuální. V Syrii začali pracovat inspektoři, a nad jejich hlavama budou lítat americký bombardéry ??? Nějaký divný, nechápu už.
A u nás ? Před nedávnými lety jsme zažili "humanitární bombardování Jugoslávie" a též jsme zrovna jako náhodou podporovali NATO svým čerstvým vstupem. Nevím, nevím, kam to spěje - ale nový SRPEN v novým střihu (počítačovým ?) nebo jiným (??) by tady mohl být.
26. 08. 2013 | 15:52

argun napsal(a):

Pane nadkolego buldatro,

já nejsem aga, nýbrž argun, ale to je vcelku jedno. Pozná se to tak, že aga je ten chytřejší.

To, že všechno je jinak, zjištuju permanentně a takřka denně, řekl bych.. smile.

Na vývojové žebříčky já moc nevěřím. Vono jeden ani pořádně neví, co to ten vývoj vlastně je.. Ale ty tradice jsou setsakra důležité. Kvůli nim se dá dost možná odhadovat, že kupříkladu ve Sjednocených arabských emirátech to na demokracii nevypadá nejméně oněch Vašich příslovečných 300 let. A nemlich stejně - kvůli nim - to zřejmě u nás nikdy nebude jako ve Švajcu. Ani vzdáleně. Holt tu nemáme ty Alpy a chleba tu nikdy nebyl tak trvdej jako tam. A proto nejsme tak šetrní. A taky nejsme samostatní 500 let jako oni. Tradice jsou holt svina.

Víte já si dokonce myslím, že je to dobře. Že to tady nikdy nebude jako někde jinde. A naopak. Vono je moc dobře, když to všude je nějak. Nejlépe jinak.

Jen bych si ještě dovolil připodotknout, že - pokud něco jako vývoj existuje - pak je bez té podmínky číslo dvě, kterou jsem uvedl nahoře, dle mého soudu nemožný.
26. 08. 2013 | 16:09

zM napsal(a):

revoluce ?? Autor se snad zbláznil.
26. 08. 2013 | 16:12

Paterik napsal(a):

Neexistuje revoluce, která by dokázala změnit lidské myšlení. Masové protesty v ulicích sice můžou položit společenský řád, ale nedokáží vybudovat nový. Celý tenhle výplod říká jen "musíme všechno zničit, a pak se uvidí". To nemůže nikdy ničemu pomoct. Ideální společnost se nedá vynutit ani jen tak vydupat ze země. Je krásné o tom snít, ale v této rovině by to mělo také zůstat.
26. 08. 2013 | 16:26

Doyl napsal(a):

Na barikády! A hlavně holky! A bez triček! Bude se volit miss barikáda :-D
26. 08. 2013 | 16:44

skeptický napsal(a):

Takových článků,že demokracie je přežitek tu bylo dost.
Až se dostanou k lizu ti praví,změní se ústava,a mají to doživotně.Vlhký sen každé vlády.

Kdo by měl dnes zájem na revoluci? Pochopitelně strana,která šla od válu.
Kabaret co předvedli jsme viděli.Úroveň našich rádobytakyelit všeho druhu taky.Odkopali se pěkně.

Když to nejde podobrém,tak pozlém.Pak by přišel teror,hledali by se nepřátelé lidu.

V Česku jim nikdo do revoluce nepůjde.Za ně rozhodně ne.
Nějaký palácový puč,pomluvy, nebo volební podvody možná.
26. 08. 2013 | 16:59

buldatra napsal(a):

Pane argune,

omlouvám se za přejmenování.
Tak nějak blbnu a to nebude vývojem, spíš procesem opačným.

Taky si nemyslím, že tady to bude jako tam, ale chci jen naznačit, že bychom se mohli poučit, že jde něco dělat podstatně lépe a udělat to a zbytečně se furt a stále dokola netrápit díky furt a stále stejným chybám.

O vývoji někdy příště.

PS

aga je chytřejší?
Jak se to pozná?
26. 08. 2013 | 17:32

šašek z Jihlavy napsal(a):

argun napsal:
" Zkusme třeba toto: Jsem tlustý? Neměl bych se tedy tolik cpát a víc se hýbat. Kolik z nás je schopno tuto prostou myšlenku transformovat do náročné praxe? Pak se ale nedivme. Dokud těch, kteří to dokáží, nebude většina, nezmění se vůbec nic. Protože nemůže. Voda do kopce neteče a energie musí proudit."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jo, tohle beru. Potíž je v tom, že jsme dosti rozežraný národ, a tak zůstane jen u přání.
Ale abych nebyl za sebemrskače, v USA je to (alespoň podle fotek na netu) ještě horší. Když jim tamní vláda cpe jídlo zadara, není divu. A už ve Třech mužích ve člunu starý Jerome Klapka píše, že s plným žaludkem je svět docela fajn. Jen kdyby jim pořád nějací nespokojenci nerušili kruhy.
26. 08. 2013 | 17:50

pamětník napsal(a):

buldatra:
"aga je chytřejší?
Jak se to pozná? "
Úspěšně maskuje své ženství. :)
26. 08. 2013 | 17:57

Fialenka napsal(a):

Oprava
Má být istitut Legatum, ne instituce.

A dál bych chtěla říct, že ta skutečná revoluce bude jiná než v listopadu 1989. Bude to volbou strany s opravdu dobrým programem a zvolenou tak, aby měla sílu svůj program prosadit. Je to mnohem lepší forma než stávky.
26. 08. 2013 | 19:30

Xury napsal(a):

Pro Fialenku:
- pod pojmem dobrý program si každý představuje něco jiného
- jak zajistíte, aby se ten "dobrý" program skutečně realizoval
26. 08. 2013 | 19:51

argun napsal(a):

Pane nadkolego buldatro,

vřele doporučuju jeden zdejší blog páně Komárkův, pokud jste jej ještě nečetl
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-komarek.php?itemid=20538
Abych Vám ušetřil ten vopruz s gůglováním, prozradím, že se jmenuje Pocit bezradnosti. Jednoduše, s nadhledem, a lehkým perem zhruba o tomtéž, na čem se tak upachtěně vysílil tunajší filosof z Čelákovic. Nejvíc mi začínají bavit ti, kteří si myslí, že VÍ. S nimi je vskutku kopec srandy, jak píše honolulu z Floridy.

Aga je chytřejší, jasná věc. Hodně píše.

S pozdravem "mí kulaci mi rozumějí" srdečně Váš
a.

šašku jihlavský

díky za reakci. Já to myslel tak nák spíše obrazně a symbolicky. Mít plnej teřich je samozřejmě lepší, než když v něm kručí. O tom žádná. To, oč tu běží, je ona podivuhodná schopnost měnit sama sebe. Nebot jedině skrze tuto schopnost lze dosíci zamezení procesu jelitizace společnosti v tom smyslu, že ona změna nebude jen pouhou výměnou jitrnic za jelita. Tedy řekl bych já.

Fialenka

"Bude to volbou strany s opravdu dobrým programem a zvolenou tak, aby měla sílu svůj program prosadit."

Zdá se, že jste vtipné děvče. Těším se na další díl...
26. 08. 2013 | 20:16

slavwin napsal(a):

Karel Mueller
Ještě k té vojenské spravedlnost, vzpomínky se pořád vybavují. Před vojenského prokurátora se chodilo za přestupky, které podstoupil velitel praporu, když se mu 21 ostrých zdálo málo. Byly to takové ty blbosti z alkoholu a mládí. Ti cikáni chytili kolem roku Sabinova, za pitomost, která mnohým prošla nebo z těch 21 ostrých do konce vojny umazali nebo jako odměna došlo ke zrušení. Vybavuje se mi cauza kdy chlapec blonďák popíjel se záložním důstojníkem a pak mu z recese odstřihl všechny zlaté knoflíky. Protože na vojnu šel s podmínkou asi také za vytržnosti, tak vše bylo podstoupeno civilnímu soudu, další den chodil vysmátý v civilních hadrech, údajně měl nastoupit ten civilní trest a co odsloužil na vojně bylo anulováno. Pokud byl chytrý tak si vyřídil ty modré dekle a ještě na tom vydělal.
26. 08. 2013 | 20:25

Fialenka napsal(a):

Xury(19:51)
Na to je demokracie - rozhodne demokratická většina
kdyby neplnili, můžou být odvoláni ... když se prosadí odvolatelnost politiků

argun
A vy budete rozumbrada.
26. 08. 2013 | 20:34

aga napsal(a):

Argun

Nechte si toho, jó :) Moje kvantita teprve čeká na přerod v kvalitu. Vy už jste ten skok učinil.
26. 08. 2013 | 20:38

Yosif K napsal(a):

muromec napsal(a):
To Yosif K.
1) To jsou přesně ty věci které by se v budoucí formě socialismu měly dělat lépe.
2) A pokud jste tady tak hezky-česky odcitoval ekologické hříchy SSSR, co takhle vzpomenout si taky na nějaké ty Exxon Valdezy, a vrtní plošiny v Mexickém zálivu, toxinama zaneřáděná území v USA (nebo myslíte, že náměty na filmy co se o tom natáčejí, třeba se Stevenem Seagalem, jsou jen tak vycucány z prstu?) Co takhle vzpomenout si, že v Tichém oceánu plovou dva "ostrovy" odpadků, oba tuším velikosti Británie, s kterými si lidstvo patrně už neporadí? Vy pravicový eklektiku?
26. 08. 2013 | 15:34
ad 1) ach jo - na papíře se socík SNAŽIL TYTO VĚCI dělat lépe ale v systemu kdy pokurtující je stát a znečištující firma je státní podnik čili atké stát se niKDY nic nevyřeší. Pamatuji so to dobře, ´většina norem na emise, imise BSK atp atp byla na západní úrovni - pokuty se většinou bńevybíralz - stát by musel pokutovat sám sebe. Byla to diktatura rudých ředitelů - ohledy na životní prostředí je držogvaly v "plnění plánu" a protože to byla jejich diktatura, tak na všechny ekologické normy mohly zvysoka s...at.
Rudí ředitelé měli de facto mnohem větší moc než než stranický aparát - i když to někdy byli ti samí lidé. Ředitelé Intersigmy (Koníček), Polytechny, Motokovu, Strojexportu atd atd byli baroni o ligu výše než nějací retardovaní pišišvoři z UV KSC..... jejich lokaji t výrovbních podniků si mohli ohledně životního prostředí dělat co chtěli.
ad 2) když BP způsobil ekologickou katastrofu v mexickém zálivu, zajištoval čištění, platil pokuty, byl souzen, prohrál soudní spory, platil jak mourovatej, došlo i na výměny činitelů, vyhazovy atd. Něco se řešilo soudně.
Za "všelidového valstnictví" se soudně neřešilo vůbec nic. Přece stát nebude žalovat sám sebe?

Proto se za kapitalismu životní prostředí zlepšovalo - tam kde fungují soudy. Proto se za socíku životní prostředí zhoršovalo -socík zaostával za kapitalismem každé dva rok o další rok, ekologická opatření by technologické a ekonomické zaostávání ještě zhoršila.

Ekologické problémy které například v USA přetrvávají jsou převážně tam kde je něco valstněno "socialistickY VŠELIDOVĚ" A PROTO JE TĚŽKÉ PODAT ŽALOBU A NĚKOHO SOUDIT.

Pokud je řeka vlastněna všelidově, tak ji lidé na březích prostě odčerpají až téměř do sucha pokud je to pro ně výhodné (viz Colorado). Pokud jsou na čerpání z řek obchodovatelná práva - dojde minimálně k racionálnější alokaci.
26. 08. 2013 | 20:50

Yosif K napsal(a):

argun napsal(a):
Fialenka
.........Zdá se, že jste vtipné děvče. Těším se na další díl...
26. 08. 2013 | 20:16
Pane argune do Fialenky moc nerejte, ta bude kooptována socalisty a zemanisty do poradního sboru na přechod ku skandinávskému socalismu.
Zařídí prudké přerozdělení peněz od hamižných pekárenských kapitalistů k pekárenským dělníkům, nastolí mezi vykořistovaným dělnictvem švédský blahobyt a krádeže v Česku klesnou na úroven etnických (arijských) Švédů, a to včetně drobné kriminality v tramvajích a kriminality vágusů kradoucích na nádražích.

Technologická a pracovní disciplína a morálka českého proletariátu a pracující inteligence spolu se švédskými socálními výdobytky okamžitě stoupne na skandinávskou úroven.
26. 08. 2013 | 20:59

argun napsal(a):

aga

Á hlehle, rád Vás vidím a čtu pane skorojmenovče... Výměna komplimentů nás dozajista činí lepšími, než jakými ve skutečnosti jsme. Smile.

Pane Júsufe Ká

no vidíte, a já si naivně myslel, že paní Fialenka má namířeno do poradního sboru tunajších džendrtet řešícího přechod do klimaktéria... Tedy pardon.

Ovšem musím podotknout, že Vaše vize budoucí Nirvány nepostrádá eleganci! Na cestě ke skandinávskému modelu hamižného kapitalisty, pekárenského dělníka i nádražního váguse nám pomáhej paní Fialenka a pámbu! Jdu si na to dát dvě deci..
26. 08. 2013 | 21:57

Myšelín napsal(a):

Z textu lze vyčíst, že anarchisté mají vize, jak o ně připravit ostatní.
27. 08. 2013 | 00:24

Marie napsal(a):

Pokud si pan Vitásek nevšiml, tak revoluce již začala. Z ráje byli vyhnáni Adam s Evou, jinak Péťa s Janou. To pro začátek bohatě stačilo.
Každý má ovšem o revoluci jiné představy a v jejich jménu vypouští zapáchající odér. Nebo rovnou sarin.
27. 08. 2013 | 00:47

Qin napsal(a):

Přátelé,je to droga.Už bez těch verbálních průjmů taky nemůžeme bejt,žejo.
27. 08. 2013 | 01:16

slavwin napsal(a):

Yosífku on ten švédský kapitalismus je opravdu jako idea lákavý, pro čtyři roky vládnutí, tady máte pravdu neupotřebitelný. Ty klausoideály jsou na tom skoro stejně, u nás škodlivé až likvidující. Pravdu má Libor Witassek, ale ještě nenázral čas, nazraje, nezabrání tomu ani praví ani leví bolševického typu.
27. 08. 2013 | 09:23

slavwin napsal(a):

Pravda je na Vaší straně paní Marie
27. 08. 2013 | 09:26

aga napsal(a):

Argun

Trochu obřadné rytířskosti těmhle stránkám i téhle době chybí. Není nám zatěžko formulovat negativní pocity, s těmi pozitivními máme trošku problém. A pro jistotu si necháváme zadní vrátka ironie. Ale já to myslím upřímně!! :)
27. 08. 2013 | 11:11

JAHA napsal(a):

Myšelín napsal(a):
Z textu lze vyčíst, že anarchisté mají vize, jak o ně připravit ostatní.

Dobreee☺.
27. 08. 2013 | 11:57

JAHA napsal(a):

slavwin napsal(a):
Pravda je na Vaší straně paní Marie

Pilat : A co je pravda?
27. 08. 2013 | 12:00

Miroslav Pivoda napsal(a):

Witassek: Celospolečenskou krizi nevyřeší volby, ale pouze nová revoluce.

Asi ano, ale z MBA Witasska se určitě nemůže stát revolucionář. Tyto životní kvalifikace se navzájem vylučují.
27. 08. 2013 | 12:37

argun napsal(a):

aga

Ale já Vám to věřím! Protože já taky, i když to možná zní nepravděpodobně. Smile.
Mějte se.
27. 08. 2013 | 15:05

zasMeňo napsal(a):

KRIZE. Krize ? Krize !!
Celospolečenská, ekonomická, politická, finanční, ekologická, sociologická, etická, morální, globalizační, celoplanetární (přelidnění).......prostě kam se podíváš, tam krize.
Někteří by jí rádi překonali hrubou silou zbraní (USA se chystají na Syrii bez ohledu na to, KDO tam zabíjel chemickými zbraněmi, hledaje záminku k válce jako vždy). Jiní ideologicky (naši milí pravicoví přátelé) a jiní zas jinak. Ale krize tu je jako reakce na naše chování vůči přírodě a k sobě navzájem v celostátním i celoplanetárním měřítku. Krize je tu né z nadvýroby jako před 80 lety, ale z nesmyslného plýtvání energetickými zdroji v chabé úvaze, že člověk-pán tvorstva si to může dovolit, a basta. Ale on si to nemůže dovolit, dnes už se to ukazuje a čím dál více lidí to začíná vidět a zvedá hlavu. Ale ještě to roky potrvá, než lidé prohlédnou úplně.
Myslím, že né revoluce, násilné řešení nahromaděných problémů, ale příroda nám sama ukáže, kdy už bude mít naší zpupnosti dost - a pak uvidíme...!
27. 08. 2013 | 15:23

slavwin napsal(a):

I to je možné ZasMeňo. Příroda možná říka už je Vás lidé velmi mnoho. Řešení jednoduché není. Hormóny, levičáci tomu stavějí překážky Čiňani to řešili, mělo to nějaká úskalí byli foceni malí příliš obézní číňanci, byl nějaký stupeň degradace člověka. Člověk řešení zřejmě nenajde, až to příroda vezme do rukou raději nebýt a pokud je reinkarnace vrátit se bude líp. Možná na jiné planetě, vesmír je nekonečný, možná ta příroda dojde k názoru že planeta Země není pro lidi vhodná. Kdo ví co se stalo na planetě Mars.
27. 08. 2013 | 17:12

ES napsal(a):

problém
27. 08. 2013 | 17:14

zasMeňo napsal(a):

SLAVWINe,
díky za nadhledu-plný příspěvek !
"Příroda možná říká..." No jistě. Vývoj je tento: 1950 = 3 miliardy obyv. na Zemi; dnes (2010) 7 mld.obyv.; odhad 2050 za 40 let už DESET mld.obyv. !! Od toho se odvíjí především čerpání zdrojů (které dnešním plýtváním v průmyslu, zemědělství a jinde jsou kritické) především vody, dále pak ropy atd.atd.
Já jsem optimista a věřím, že lidstvo přežije a že najde řešení - ovšem až když to bude "bolet" - do té doby budeme "tančit na potápějícím se Titanicu". Kdyby mohla např. vstoupit (v budoucnu, dnes je to k smíchu) celoplanetární dohoda: 2 lidé - 1 dítě, a stimulovat to zápornou daní (v chudých oblastech zláště), pak třeba můžeme zabránit nejhoršímu.
Reinkarnace čili česky přerozování je filosofie stará jako lidstvo samo, naposledy Ježíš, kterému to jeho následovníci zatrhli (církev nemohla ovládat lidi) a jeho sousčasníci ho pro jistotu ukřižovali. To je "řešení", co?? Takže snad to bude dál pokračovat na Zemi, věřím.
Zdraví zasMeňo
27. 08. 2013 | 17:27

Klaus napsal(a):

Pane Wtassek,

Proč myslíte, že žádná média se ani nezmíní o ISLANDU ?( Kde proběhla " malá revoluce před několika měsíci ")
Proč myslíte, že žádná média se ani nezmíní o ISLANDU ?( Kde proběhla " malá revoluce před několika měsíci ")

Znáte lidi, kteří vlastní média v Evropě včetně ČR a která informují tak, jak informují v zájmu vlastníků ?
Kdyby lidi znali celý scénař události na ISLANDU, to by se šířilo jako domino?

Nehloupněte lidi...
30. 08. 2013 | 10:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy