Ministři, duby a pařezy

07. 11. 2011 | 14:08
Přečteno 4604 krát
Tak jste nám to pěkně smetli, kolegové! A možná jste dobře předvedli způsob chování, který praktikuje tato vládní koalice od začátku a který je vlastně příčinou obstrukce, kterou váš premiér tak špatně chápe. Já jsem tady bohužel včera nebyl, když vystoupil premiér Petr Nečas, protože jsem byl v televizi, takže jsem se to dozvěděl až později, že vystoupil se svým zásadním projevem, ve kterém, jak mi to kolegové reprodukovali, prohlásil naši obstrukci za nepřiměřenou, protože, cituji volně, jak jsem to slyšel, údajně obstrukce je něco, co se používá historicky velmi vzácně, v nějakých mimořádných okolnostech. Takže ono to vlastně není poprvé, co to tady premiér řekl, že je to mimořádné a že nejsme přiměření.

Dovolte mi, abych ještě jednou vzhledem k tomu, že pan premiér tady pořád opakuje to své neporozumění tomu, co se ve Sněmovně děje, abych se vám ještě jednou pokusil zdůvodnit to, proč tady máme obstrukci, tedy historicky, proč se dostavila zrovna nyní. Já si myslím, že obstrukce, filibustering, snaha zabránit tomu, aby se hlasovalo o některých bodech, je způsob, kterým se opozice a menšina ve Sněmovně brání arogantnímu pohrdavému přístupu většiny eventuálně vládní koalice. Vy se takto, kolegové, chováte od začátku svého nástupu. Já bych chtěl vzpomenout, jak jste se chovali v době, kdy se tady projednávalo programové prohlášení vlády. My jsme vystupovali s námitkami, s komentáři, normálně standardně jsme vystupovali jako opozice, která vyjadřovala názor na to, co vy jste v programovém prohlášení vlády připravili. Vzpomeňte si, kolegové, jak jste tehdy reagovali! Vy jste nereagovali! Vy jste mlčeli! Poslanci vládní koalice, kteří mají hájit vládní program, neřekli nic! Ministři, kteří měli hájit programy svých resortů, které byly součástí toho prohlášení a které jsme kritizovali, mlčeli jako zařezaní! A to mlčení, to bylo dobré předznamenání pohrdání, které vy jste projevovali a projevujete celou dobu pro názory opozice.

Dokonce to pokračuje tak plynule, že v tomto týdnu při projednávání státního rozpočtu vaši ministři vzorně mlčeli úplně stejně jako na začátku, když šlo o programové prohlášení vlády. Ministry vlastně vůbec nezajímá, co jim opoziční poslanci říkají. Oni to snad ani neposlouchají. Sedí tady jako dubové. Není vůbec jasné, co si myslí. Je to pro nás záhadou. Když vás požádáme, abyste se k něčemu...

(Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: „Prosím, pane místopředsedo, abyste se držel nějakého slušného vychování. Prosím, aby tady nedocházelo k urážení ministrů této vlády.“)

Tedy ministři tady sedí jako pařezové a nejsou schopni a ochotni reagovat na nic, na co se jich opoziční poslanci zeptají. Když zařadíme speciální bod, ve kterém chceme, aby k věci veřejného zájmu ministr obrany reagoval, tak nám ho prostě zabijete! Chápete, prostě tento typ nezájmu, pohrdání, naprosté neochoty se bavit s opozicí, to je to, co je důvodem této obstrukce.

(Poslanci vládní koalice demonstrativně opouštějí jednací sál.)

Nejlépe, když nebudete mlčet, můžete také úplně odejít. To je také způsob, jak dáte najevo, jak se nechcete s opozicí bavit!

A pak máte ještě koaliční dohodu. Máte koaliční dohodu, ve které jste si řekli, že nepodpoříte žádný návrh opozice, který nebude v souladu s postojem všech členů koaliční vlády. To znamená, že když přijdeme s něčím, co vyargumentujeme, když přijdeme s něčím, kde dokonce i vy uznáváte, že ty argumenty jsou v pořádku, tak nám nakonec sdělíte, že to bohužel nemůžete podpořit, protože vám to koaliční K9 neumožňuje.

Takže když chcete pochopit důvody toho, proč tady trávíme noci a dny a víkend, tak ten důvod, který pan premiér zřejmě nechápe, ten je v tom, že nerespektujete to, co je v parlamentní demokracii zákonem a příkazem: že většina, i když shodou okolností po volbách má většinu a může vládnout, tak musí brát v potaz, respektovat a vyslechnout názor menšiny. To je jeden hlavní důvod.

Pak mi dovolte, abych řekl, že je ještě další, který mi připadá stejně důležitý jako ten první, a sice, že vy to pohrdání a ten nezájem o debatu projevujete dokonce i ve věcech, které zdaleka překračují mandát tohoto volebního období, které překračují to, co třeba představuje státní rozpočet, to znamená rozvahu, která se týká jednoho roku. Vy ten nezájem o debatu projevujete i tam, kde se jedná o kroky, rozhodnutí, strategie, které se týkají patnácti, dvaceti let, které jsou před námi. Doba, kdy možná řada z nás už tady možná nebude. Vy přijímáte rozhodnutí o systémech, jako je penzijní, zdravotní a další, která se budou týkat lidí možná za deset let. U některých těch rozhodnutí nebude jednoduché je korigovat. A vy místo toho, abyste v této zemi budovali nějakou stabilitu, to znamená, aby vznikala šance na to, že po dalších volbách bude opět nějaká kontinuita, že nebude to tak, že příští vláda přijde a bude muset - protože s tím zásadně nesouhlasí - měnit to, co vy zavádíte, tak místo toho, abyste se snažili budovat nějaký kompromis, který bude dlouhodobě platný, tak vy dokonce ani tady neberete v potaz to, co vám říkají představitelé těch parlamentních stran, které dneska v této Sněmovně většinu nemají.

To, čím se zaklínáte, je, že vy přece musíte dělat reformy. Jaké to jsou ty vaše reformy? To slovo, to je takové zaklínadlo, které má ospravedlnit všechno. Víte, ono se říká reformy, ale já jsem přesvědčen, že to slovo už dávno ztratilo svůj původní význam. Kdysi jsem tady říkal, že někdy patnáctém století u Martina Luthera to bylo tak, že reformami bylo míněno to, co má vrátit věci do řádu, ze kterého byly vykloubeny.

Reformy, které děláte vy, to je spíš revoluce. To jsou spíš takové bolševické metody vládnutí. Mně to připomíná spíš revoluci sexuální, kulturní revoluci - všechny ty typy revolucí šedesátých let. To jsou vaše reformy. To není skutečně promyšlená korekce, změna toho, co je třeba změnit. Vy děláte reformy, které vlastně rozbíjí to, co tady dosud bylo. Vy děláte reformy, jejichž cílem je privatizace zdravotnictví, privatizace penzí, flexibilita pracovní síly, omezení sociální politiky. Vy děláte politiku, která vlastně má jednoduchý jmenovatel - prostě znamená snižování standardu. To, co váš guru Václav Klaus přesně vystihl, když ve Financial Times napsal: Nejlepší cesta z finanční krize je omezit, potlačit všechny ty zbytečné standardy ekologické, zdravotnické, sociální, které jsme si tady v Evropě naprosto redundantně vytvořili.

To je vaše reforma. To není žádná promyšlená změna, ve které by se brala v potaz společnost jako určitý celek, ve kterém byste se snažili ty věci obhájit tak, aby to břemeno bylo rozloženo. To jsou věci naprosto revoluční. Říká se: Když se kácí les, tak lítají třísky.

My tady obstrukci zaměřujeme na zákony té vaší tzv. reformy, pro kterou je charakteristické především to, že je naprosto a promyšleně nehumánní. Já jsem pořád uvažoval, co to má vlastně znamenat, ty vaše změny v zákonu o hmotné nouzi a změny, které se týkají úřadů práce, protože jsem nechápal, jak je možné, že chcete najednou přesunout úředníky z jednoho úřadu na druhý a v neuvěřitelně krátké době vlastně se pokusit zajistit výplaty sociálních dávek, dávek v nezaměstnanosti. Člověk, když se nad tím zamýšlí, tak má pocit, že to jsou procesy, které se nedají v tom čase zvládnout.

Až jsem pochopil, v čem je ten vtip. Vám to vlastně vůbec nevadí, když se to nezvládne. Vám to nevadí, když se ty dávky nevyplatí. Vám to zřejmě vůbec nevadí, když lidé nakonec rezignují na to, aby pro ty dávky přišli, protože v tom systému to vlastně nebudou schopni ani provést. Vezměte si třeba zákon o hmotné nouzi. Tam je princip, podle kterého se mění způsob odvolání v případě, kdy někdo tu dávku nedostává, má ji sníženou nebo se potřebuje nějakým způsobem ozvat, protože o ni přišel. Vy jste změnili způsob odvolání tak, že to odvolání už příště nepůjde na kraj, ale ten dotyčný má napsat rozklad ministerstvu práce a sociálních věcí.

Já jsem se o to zajímal a bylo mi řečeno, že ani právník by často nevěděl, jak to má napsat. V tom je ten vtip. Ten dotyčný to vůbec nezvládne provést podle této vaší změny. On na to nedosáhne proto, protože ten proces pro něho bude tak příliš obtížný, protože je řada lidí, kteří na to skutečně nemají, a právníka si nenajmou. On prostě bude muset rezignovat na tu dávku proto, že na to nemá, aby se k ní dostal.

A podobný případ - jak jste to vymysleli s nezaměstnanými. To bude platit tak, že od 1. ledna, když po dvou měsících nebude moci nastoupit do veřejné služby, protože pro něho nebude, tak prostě on o ty dávky přijde. A já jsem pochopil, že ten vtip je v tom, že ti lidé vlastně za těchto podmínek na to rezignují a vy ušetříte peníze. To je vlastně to, oč vám jde. I tady vám jde o tu flexibilitu, o sekání, ostré škrty, prostě ušetřit na těch lidech. To je jedno, jak se budou živit.

Vy tady máte takové opatření v těch svých nehumánních zákonech, ve kterých dokonce říkáte, že se mění okruh osob považovaných za osoby v hmotné nouzi. Tohle je velmi zajímavé. Podle těch změn, které vy plánujete, dojde k tomu, že prostě celá řada lidí zbavených způsobilosti, plně invalidních, bez nároku na výplatu zůstanou bez nároku na výplatu důchodu. Jsou to lidé například v léčebnách dlouhodobě nemocných. Podle vašeho ustanovení ti lidé po třech měsících v LDN, v psychiatrických léčebnách pozbudou prostě nároku na hmotnou nouzi.

Já bych se tady rád zeptal, co ti lidé budou potom dále dělat. A co s nimi chcete dělat vy? Co budete dělat s těmi nezaměstnanými bez dávek? Já jsem mluvil s primátory a starosty měst v Moravskoslezském kraji, kde je vysoká nezaměstnanost. Oni mi řekli, že se toho stavu po 1. lednu děsí. Tam je v jednom městě, jako je Havířov nebo Karviná, pět, šest tisíc nezaměstnaných. Primátoři říkají, že celý ten proces, tak jak se rýsuje, se nedá zvládnout. A děsí se toho, co ti lidé budou dělat, když budou bez peněz. Oni nemají žádné rezervní prostředky.

Jak si to představujete? Vy chcete vyvolat sociální nepokoje v tom regionu? Víte, to je ten jmenovatel, který říkám - ono je to naprosto nehumánní, vy na ty lidi kašlete. Vás tady urazí, když řeknu, že tady sedíte jako pařezové, ale to, že ti lidé tam nebudou mít co do huby a budou pod mosty, to je vám úplně jedno, vy měkoty! Tady si hrajete na to, že je uražená vaše důstojnost. A co důstojnost těch lidí venku? Já vaše chování pokládám za nehorázné!

Já tady nejsem kvůli sobě, přátelé. Já jsem tady byl zvolen těmi lidmi, kteří chtějí, abychom hájili jejich zájmy. My jsme tady povinni mluvit o tom, co vy chystáte. A ta nehumánnost, kterou vy tady se snažíte vytvořit v této zemi, je něco, co je proti tradicím této země. Tahle země má takovou tradici, že lidé se snaží pomoct těm, kteří trpí, těm, kteří jsou psychicky nemocní, těm, kteří jsou v léčebnách dlouhodobě nemocných. Vy na ně kašlete!! Vy chcete změnit něco, co bylo tradicí, hodnotovou tradicí této země!

Mně přišla do kanceláře bezdětná babička, která má 90 let, která měla dům a majitel ji prostě dovedně, protože měl šikovné právní znalosti, z toho baráku vyprovodil, a ona se octla prakticky na ulici. V 90 letech. Je to normální, aby musel přijít nějaký politik a téhle ženě se snažil pomoci? Je to normální, aby v této zemi 90letý člověk prostě zůstal na ulici? A víte, proč to tady říkám? Já pokládám za nenormální, aby to byl poslanec, který musí někam volat, protože ho znají, a aby díky tomu, že ho znají a raději mu vyhoví, aby nakonec se nějaké řešení hledalo. To přece není normální společnost. To není humánní společnost! Společnost by měla fungovat tak, aby, když se něco takového stane, existoval systém, který toho člověka nepošle pod most. Proto chceme budovat humánní společnost. Ne takovou, kde na všechny ty lidi kašleme.

Vám je to, pane ministře Drábku, zřejmě jedno. Já nevím, byl jste v těch léčebnách, seznamoval jste se s poměry těch lidí? Víte, co je čeká potom, co budou platit zákony, které vy tady chcete schválit? Budeme čekat na to, co se stane? Tahle obstrukce, pokud by se jí podařilo zabránit tomu, aby úřady práce se stěhovaly tak, jak vy plánujete, po 1. lednu z hlediska činností, by byla požehnání. Protože by byl nějaký čas na to celý proces vůbec zvládnout. V této chvíli podle mě šance není. Vy nejste schopni zajistit výplaty dávek v tom čase, který je k dispozici po 1. lednu.

Když jsem se na to ptal, tak mi řekli: Oni ti lidi zřejmě dva měsíce vůbec žádné dávky nedostanou. To se nedá vyplatit, říkají mi ti zaměstnanci. Jenže co budou dělat, když dva měsíce nebudou mít vůbec peníze? Ti lidé nemají z čeho žít! Zřejmě se takto chystáte pěkně ušetřit na nezaměstnaných. To budou určitě obrovské peníze.

A když tady chceme, abychom se zabývali případy, ve kterých utíkají státu miliardy, když chcete šetřit na chudácích, tak nám to prostě všechno tady zabijete. Jako jste to dneska znovu ráno předvedli. Že pan ministr Vondra někam vyhodil nějaké stamilióny, tím se přece nebudete vy zabývat. Vás zajímá to, když vás někdo nazve pařezy. To vás urazí. To je teď podstatné.

Mám dojem, že česká společnost dneska není v dobrém stavu. Před 20 lety tady existovala nějaká společenská smlouva, nějaká představa toho, co chceme vytvářet, a nějakých hodnot, které v té společnosti budou platit. Před těmi 20 lety tu byl určitý konsensus a poměrně docela velká víra většiny lidí, že se o to pokusíme a že to musí fungovat. Za těch 20 let, milí přátelé vpravo i vlevo, tady ten konsensus chybí. On se rozpadl. On tady není. Tady dnes nejde jenom o to prostě předkládat rozpočty a zákony a mluvit o deficitech. Ten problém dneska je daleko vážnější. Tady jde o to, jestli se vůbec někdo pokusí společnost dát dohromady. Vytvořit nějakou novou společenskou smlouvu. To bude stát před tím, kdo bude chtít opravdu vládnout a mít nějakou podporu veřejnosti. Vám vůbec nevadí, že ji nemáte. Vám vůbec nevadí, že ji ztrácíte. Vy klidně říkáte: My máme svoje posvěcení v těch revolučních reformách, které tady chceme zavádět, to je naše ospravedlnění!

Jak vám to dlouho vydrží? Takhle se žádná společenská smlouva tady neobnoví. Takhle se naopak situace ještě zhorší. A není to vinou krize. Je to vinou toho, jak se v současné době chováte. Protože jako vládní koalice máte rozhodující vliv na to, co se v té zemi děje.

Budeme mít teď 17. listopad, někteří z vás si budou připomínat dny revoluce před 20 lety. No, jak vám říkám: bilance za těch 20 let je mizerná. Nepanuje pocit, že vytváříme stát, se kterým se lidé identifikují, že je to společnost, ve které nějakým způsobem lidé drží pohromadě, ve které existuje solidarita… Nezlobte se na mě, ale před 20 lety, když revoluce probíhala, tak si myslím, že řada lidí věřila, že lidé si ve společnosti budou nějakým způsobem pomáhat. Kdybych jim řekl, že se 90letá babička ocitne na ulici, tak by se vyděsili. Kdybychom jim před 20 lety pověděli, jak ministr Drábek hodlá zacházet s nezaměstnanými, kdyby se jim řeklo něco o tom, jak se tu bude zacházet se zdravotně postiženými, kteří dneska chodí na manifestace, vyděsili by se. Není vám to, přátelé, žinantní, hloupé, že zdravotně postižení chodí na manifestace, kde protestují proti tomu, co je čeká?

Vy tady máte vždycky nějaké důvody, proč si myslíte, že ti dotyční jsou nějací vykutálení filutové, kteří se chtějí dostat k nějakým penězům. Já nevím, co děláte v těch svých kancelářích. Já se tam bavím s lidmi, kteří se mi tam dobelhají s berlemi a kteří mi říkají: Podívejte se, tolik dostávám, teď mi snížili invalidní důchod, přeřadili mě. Řekněte mi, když zaplatím nájem, z čeho mám existovat?

K vám tihle lidé nechodí do kanceláří?

V této situaci, kdy mi lidé tvrdí, že nemají z čeho vyžít, tak vy jim ještě přijmete zákony, kterými jejich situaci ještě zhoršíte? To chcete, aby se šli utopit? Kdybychom se měli možnost tady normálně bavit skutečně o jednotlivých zákonech, jako je zákon o hmotné nouzi a další, tak bych stál o to, abyste mi odpověděli na to, jak si to představujete. Tohle konkrétní opatření! Já jsem tady dvě, tři uvedl jako příklad. Jak si představujete, že to bude fungovat? Vždyť to fungovat nemůže! Tak mi to řekněte rovnou, že chcete, aby ti lidé o ty peníze přišli! Že chcete vytvořit systém, který bude dostatečně složitý na to, aby se k těm penězům vůbec nedostali!

Pan ministr Drábek tady kroutí hlavou. Já jsem ho viděl v televizi prokazatelně několikrát opakovaně lhát občanům této země. Přišlo mi to neuvěřitelné! Ministr práce a sociálních věcí, který by měl být symbolem solidarity a pomoci těm, kteří jsou nejníž - protože jsou zdravotně postiženi, nemocni, mají nejrůznější problémy. Tohle je budování společenské smlouvy? Ti lidé to prostě zjistí, že ten člověk neříká pravdu. Oni si to řeknou mezi sebou. A řeknou to i mně. Chápete, toto je úroveň debaty, kterou vy jste tady vytvořili
.
My jsme vyslanci těch, se kterými se vy nechcete bavit. Samozřejmě, vy se nechcete bavit ani s námi! Což je pro vás charakteristické. Tohle panství a tahle arogance. Vy máte svoje reformy, kterými chcete učinit lidi flexibilnějšími. My tady budeme mít flexibilní mrzáky, flexibilní psychicky nemocné…Všichni budou flexibilní! Vy chcete svými reformami naučit flexibilitu i ty, kteří sotva v tom životě stojí na nohách. Vás osudy těch lidí prostě nezajímají.

Já si myslím, že i pravicová politika by měla mít v sobě jakousi základní solidaritu s těmi, kteří nemají to štěstí, jako ti, kteří jsou zdraví, schopní a úspěšní. Vy jste absolutně akceptovali tu politiku, že tahle země patří těm zdravým, bohatým, úspěšným. A děláte zákony, ve kterých ty, kteří mezi ně nepatří, házíte do studené vody a přes palubu. A dokonce ani nejste ochotni se o tom, co to bude znamenat, bavit.

Nemáte právo takto zneužívat toho, že jste se stali většinou. V demokracii většina neznamená, že ty ostatní pošle k vodě. V demokracii většina neznamená, že se opozice nebere jako partner. Vy jste maximálně o nějakém dialogu mluvili, ale vůbec jste ho nezačali. Tato obstrukce je protest proti tomu způsobu vašeho vládnutí, vůči způsobu vašeho mlčení, neochotě brát ty, kteří s vámi nesouhlasí.

XXX

Dovolte mi, abych reagoval na průběh rozpravy nad zákony, které se týkají sloučené rozpravy. Dostal jsem poměrně obsáhlý dopis od kolegy poslance dr. Borise Šťastného. Reaguje v něm na mé vystoupení, v němž jsem mluvil o případu více než 90leté babičky, která se dostala do sporu, vinou obratného právníka přišla o dům a nakonec ji vystrnaďoval z jejího původně vlastního bytu, zkrátka jí hrozilo, že zůstane na ulici.

Pan Boris Šťastný mi napsal dopis, ve kterém se zajímá o to, abych mu přesně uvedl, o jaký případ se jedná. V podstatě jde o to, že chce potrestat úředníky, kteří v této kauze selhali. Já bych rád řekl, že tady tento případ je zaplať pán bůh už nějakým způsobem vyřešen. Ale na mě ten dopis pana poslance dělá dojem, že vlastně vůbec nechápe, o čem jsem tady mluvil.

Tady, vážení kolegové, vůbec nejde o to potrestat nějakého úředníka. Ten dopis totiž vyvolává dojem, že celý systém je naprosto dokonalý a pokud se někde stane, že se tam vloudí chybička, tak ji prostě hned napravíme.

Kdo si tohle myslí, tak neví nic o realitě, jak se žije v této zemi. Takovýchto lidí, kteří dneska propadají roštem a kteří zůstávají bez pomoci v nejrůznějších, velmi těžkých situacích, jsou tady stovky, tisíce. To není tak, že systém je v pořádku a občas se stane chyba. To je tak, že je stále více těch, kteří neví, kdo by jim pomohl. Tento dopis vytváří dojem podobný, jako to bylo v komunistických časech, kdy se v televizi vysílaly relace, ve kterých se líčila poměrně spokojená společnost, kde se občas objevil nějaký hřích, který se spektakulárně pranýřoval a říkalo se: Tady nám to ještě úplně neklape.

To je způsob, jak je psán tento dopis. A opravdu ta odtrženost od reality mi připadá neuvěřitelná.

Ve skutečnosti už je ta situace pro mnoho lidí, ať se to týká nájemného, ať se to týká sociálních dávek často velice tíživá. A protože zde zazněla otázka, co vlastně chceme, tak já se to pokusím ještě jednou říct. Chceme zabránit tomu, aby se tady spustil systém, který bude ještě nehumánnější, než je to, co je nyní, co už dneska vytváří situace, které jsou pro lidi neřešitelné. Jsou konkrétní příklady, na kterých se dá ukázat, jak zákony, které tady navrhují ministři, ztíží, zkomplikují vážně situaci celé řady lidí.

Vezměme si například změnu v zákonu o pomoci ve hmotné nouzi. Řeknu vám jenom několik ukázkových příkladů. V návrhu zákona se např. říká, že když někdo přijde o sociální dávku nebo o nějakou její část, tak se může odvolat takovým způsobem, že odvolací řízení bude přeneseno na ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tam, kde nyní rozhodují o odvolání krajské úřady, tam zítra bude muset ten dotyčný sám připravit celý rozklad, rozklad pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Proč takovýmto způsobem komplikujete lidem to, když se potřebují odvolat? Víte, jaký bude výsledek? No samozřejmě, že to víte. Že to velká část lidí vůbec nezvládne. S tímhle si neporadí. Ti lidé nemají na právníky, nenajdou úředníka, který by jim mimo svou pracovní dobu pomohl. To není jeho povinnost. Tady nejde o to trestat úředníky. Ti úředníci dělají, co mají. Tohle není v jejich popisu práce. Ti lidé prostě na to rezignují a nedostanou nic.

Nebo vám řeknu jiné opatření, které mi prostě připadá opravdu těžce nehumánní. Vy v tom ustanovení zákona, novele zákona o pomoci v hmotné nouzi, měníte okruh osob, které nebudou považované za osoby ve hmotné nouzi. Například se to týká osob, nebudou tam patřit osoby, jimž se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně či v léčebně dlouhodobě nemocných déle než tři kalendářní měsíce. To je úžasné opatření. Takže osoby například zbavené způsobilosti, plně invalidní, bez nároku na výplatu důchodu budou například v nějaké té léčebně a zde nebudou mít finanční prostředky na úhradu pobytu. Mimochodem, vy jste, pane ministře, teď nedávno tyto poplatky výrazně zvýšil. Takže nebudou mít ani spojené peníze na poplatky spojené například s hygienou, praním prádla apod. Co ti lidé budou dělat? Co s nimi zamýšlíte dělat? Kam je pošlete, když oni ztratí prostředky na to, aby si vůbec pobyt tam hradili?

Člověk nechápe, kam tohle míří. Jak ti lidé skončí? To je to, čemu říkám nehumánnost. A podobně je to opatření, o kterém tady opakovaně mluvíme - a vy nám na to nakonec řeknete: Co vlastně po nás chcete? Tak vám to řeknu ještě jednou. Pokud bude platit to, co je navrhováno nyní vámi v těchto zákonech, tak vznikne taková situace, že lidé, kteří přijdou na úřady práce, protože přijdou o zaměstnání, tak po dvou měsících, když jim nebude nabídnuta veřejná služba, když třeba nebude, anebo prostě, když ji nebudou vykonávat, tak o příspěvky v nezaměstnanosti přijdou. A vy samozřejmě ušetříte. Celá řada lidí nebude mít chuť, odvahu, rezignuje na to, aby o ty prostředky usilovala.

Proč? Já vám řeknu takový jeden příklad, který mi vyprávěla jedna sociální pracovnice, shodou okolností z jižních Čech, ale to je celkem jedno. To je stejné všude. Na severní Moravě jako jižních Čechách.

Popisovala mi příklad starší paní, učitelky češtiny a dějepisu, která na sklonku pracovního života, krátce před důchodem přišla, o práci. Přijde na úřad práce a tam jí řeknou, že musí nastoupit do veřejné služby. Představte si to, tahle paní celý život učí žáky v tom městečku češtinu a dějepis a teď tam má jít zametat ulice. Není to tak dávno, co tady pan ministr Kalousek a jiní vykřikovali: Kdo se tady štítí práce?! Já bych se rád první chopil té metly a s chutí bych si manuálně zapracoval!

Kecy, přátelé, kecy! Tohle se vám říká - protože víte, že vám to nehrozí. Protože si myslíte, že vám se to nikdy nestane. Je to naprosté pokrytectví a je to neschopnost vžít se do kůže toho člověka. Třeba téhle slušné paní, učitelky, která celý život učí děti češtinu, a nakonec jí někdo strčí do ruky metlu nebo koště a řekne: Budeš v tomhle městečku, kde celý život žiješ, zametat. To vůbec není otázka štítění se práce. Je to věc jakéhosi přirozeného sociálního statutu. Pocitu, jak je ta žena vnímána těmi ostatními. Ona se stydí před bývalými žáky jít na ulici zametat! Takhle jsem prostě skončila, po všech těch letech!

A vy klidně cynicky řeknete: Kdo se štítí práce, tak ať o ty peníze prostě přijde! Tak ona o ty peníze přijde. A bude žít z ruky do huby. Vám je to samozřejmě jedno, protože vy si spočítáte, o kolik takhle ušetříte.

Víte, já nejenom, že ty příklady znám ze své kanceláře. Já to bohužel znám i ze své nejbližší zkušenosti. Mám bratra, který má více než 70procentní ztrátu sluchu. Sleduji život člověka, který je takto těžce handicapován. Prostě se to stalo tak, že když se rodil, před těmi mnoha lety, tak mu praskla cévka v mozku a to způsobilo více než 70procentní ztrátu sluchu a opožděnost některých reakcí. Dědeček mi řekl, že můj otec měl jedinkrát v životě v očích slzy. To bylo tehdy, říkal, v ten den, co se narodil tvůj starší bratr. A já vím, co to znamená, tahle pitomá prasklá cévka v mozku. Celý život to poznamená.

Můj bratr je opravdu mimořádně houževnatý a pracovitý člověk. On pracuje rád, s obrovskou chutí. S tímhle handicapem se vyučil nástrojařem a ta práce ho nesmírně bavila. To byl taky jeden z těch, který s nadšením vítal listopad 89. Chodil a mával, jásal: Máme svobodu! Do deseti let přišel o práci a pak mi jednoho jde řekl: Víš co? Já ti tady na to kašlu! Já jsem v tom pitomém socialistickém režimu aspoň měl co dělat. Dneska tady leštím kliky a nebaví mě to!

Víte, co to je, když člověk, který neslyší, chodí po těch klikách a leští je a přitom ani nerozumí, co mu pořádně ti lidé říkají? Úřad práce mu není schopen pomoci? Ten člověk opravdu zatrpkne. A není to žádný lenoch. Není to, rozumíte, nikdo, kdo by nechtěl pracovat. Oni ho v podstatě usmýkají! A tenhle brácha má třeba štěstí. Ano, že nakonec volí člověk nějakou protekci, zavolá kamarádovi, řekne: Proboha pomoz. Tak on má to štěstí. A že prosím ty lidi: Udělejte něco, to je pracovitej člověk, najděte mu něco, já se nemůžu dívat, jak sedí doma!

Ale kdo má to štěstí? Jako ta babička - že někam zavolám a protože slyší mé jméno, tak prostě něco udělají. Nejde o to, že by ti úředníci něco zanedbali. Oni vlastně nemusí. Chápete, ten systém není nastaven tak, že by museli. A kolik je těch, kterým nikdo nepomůže?

A já vám tady popisuji na zákonech, které vy přijímáte, že těch, kteří propadnou roštem, budou spousty. A ne každý má bratra nebo příbuzného nebo nějakého člověka, který je movitější, který mu pomůže. A ti všichni, kteří mají smůlu, tak prostě zůstanou v té studené vodě! A vy je nebudete vidět, nejsou to vaši příbuzní, tak ti lidi zůstanou bokem. To je ta nehumánnost, o kterou jde.

Když se ptáte, co chceme, já vám to říkám: Nějaký kapitalismus s lidskou tváří. Neprosazujte přijímání zákonů, které pod záminkou krize, jež na tuto zemi vlastně ještě ani plně nedolehla, povede k tomu, že ti nejslabší, ti, kteří jsou nejméně schopni se bránit, vyplňovat formuláře, žádat o sociální dávky, na to doplatí nejhůř. Aby se společnost vlastně rozdělovala na skupinu, která se o sebe dokáže postarat - protože má všechny výhody, je zdravá, úspěšná, má známosti, dokáže si sehnat doktora…-, a na ty, kterým se o tomhle může jenom zdát. To je obsah debaty, kterou tady vedeme.

My tady zastupujeme armádu těch, kteří cítí, že z toho, co jste připravili, pro ně nic dobrého nekouká. Kvůli nim tady tak dlouho mluvíme. My jsme jediní, kdo zůstali. Chápete? To není obstrukce, protože tady chceme dělat nějaké divadlo. To je podstata politiky, že jsou tady zájmy lidí, kteří se nedokáží příliš bránit – a my se to snažíme dělat za ně.

Děkuji všem svým kolegům, kteří v tom pomohli. Já vám děkuji, že jste tady za ně zvedli hlas.


Takřka doslovný přepis vystoupení, která jsem ve dnech 5. a 6. listopadu přednesl na 25. schůzi Poslanecké sněmovny PČR k zákonům vráceným Senátem

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kormoran napsal(a):

Soudruhu Zaoralku , ale to uz jste prednesl ve snemovne , nejmene 10x.
07. 11. 2011 | 14:23

prak napsal(a):

Tady teď dostanete od modráků setsakra nášup. Jich nebude vůbec zajímat zda náte či nemáte pravdu. Jste oranžově levicový, to je dostatečný důvod k házení vajec a ulhaných slintů.
07. 11. 2011 | 14:26

neo napsal(a):

nechápu větu:

Mně přišla do kanceláře bezdětná babička, která má 90 let, která měla dům a její majitel ji prostě dovedně, protože měl šikovné právní znalosti, z toho baráku vyprovodil...

Tak měla dům ona nebo někdo jiný?
07. 11. 2011 | 14:26

Maximus napsal(a):

Tak co pane Zaorálku, dali jste se Sobotkou Bémovi když jste "štrajkovali" kecáním a tlacháním hubana? Vy všichni jenom u mikrofonu kecáte, ale po straně jste velcí kámoši.
Ráno když jsem viděl Vaší fotku se Sobotkou (viz portál Seznam) jak se přátelsky zubíte na kámoše Béma, tak mě bylo jasné, že Vy za tu lůzu občanskou, co se zove dělný lid zasazujete jenom kecy! Brzo Vám ty řeči lidé nebudou žrát a prohlédnou! ODS+TOP09+VV+ČSSD = kámoši, na radnicích třeba v Praze, ale i jinde, Vám to s ODS klape, co?
07. 11. 2011 | 14:29

prak napsal(a):

"kormorán" už Vás načal. Jak jsem už uvedl, fakta ho nezajímají. Podstatné je, kde stojíte názorově.
07. 11. 2011 | 14:29

Koplkop napsal(a):

Autor
Jděte už všichni někam. Vy jako místopředseda byste mohl jít v čele.
07. 11. 2011 | 14:30

kormoran napsal(a):

neo , zrejme ten 'majitel' , byl majitel te babicky))
07. 11. 2011 | 14:32

prak napsal(a):

Přidal se i rudý Maximus. Má ovšem dost pravdy. Chybí Vám pane Zaorálku větší vyhraněnost.
07. 11. 2011 | 14:34

kormoran napsal(a):

Spravne praku , fsechny hnusne kapitaalisty je treba nahnat do pracovnich taboru , nejlepe za-Uralek.
07. 11. 2011 | 14:34

ali napsal(a):

kormorán
ve sněmovně ale to bylo jiný..takovej elaborát nemůže jen tak zahodit..

neo
babička měla majitele, který nevlastnil dům, ale babička (bezdětná) vlastnila dům, čímž majitel babičku zneužil a dům taky..
07. 11. 2011 | 14:39

Maximus napsal(a):

praku,
já nejsem rudý ani náhodou. Vždy jsem se snažil být někde
názorově uprostřed. To jen tak na vysvětlenou. Oni měli a možná mají velkou šanci vyhrát o tři koňské délky příští volby, ale chovají se naprosto hloupě. Neudělali si pořádek ve svých řadách, na komunální politice se zapletli s pravicí a jedou s nima ve kšeftech. A že by takový Bohoušek byl schopen udělat v ČSSD noc dlouhých nožů nehrozí. Prostě se chovají jako mantáci a vlak jim ujíždí a dostanou zase takové procento u voleb, že nebudou schopni sestavit funkční vládu. Nikde jsem od nich neviděl jasný a smyslný propracovaný ekonomický program a cíle jak tuhle zemi vyvést z vleklé dlouhodobé krize, oni zřejmě nemají příslušné odborníky na makroekonomii, myslím ty zkušené ošlehané praxí a né ty salónní Švejnary a spol. Tahle parta ve vedení ČSSD jenom poštěkává v poslanecké sněmovně, ale to je asi tak všechno.
07. 11. 2011 | 14:43

rododendron napsal(a):

Velmi přesvědčivé. Moc by se chtělo věřit Vašim slovům. V životě však platí skutky a nikoliv slova. Pokud sociální demokracii budou představovat stále stejní politici a poslanci nevěřím v žádnou změnu. Vaše silná kritika předešlých 20 let je kritikou i vlád sociální demkracie - ani pod vaší taktovkou se nedělo nic ve prospěch sociálně slabých. Skandály vašich straníků jsou srovnatelné se skandály ODS. Myslím, že není třeba jmenovat. Proč se domníváte, že pod taktovoukou soc. dem by se mělo v naší společnosti něco změnit? - něco málo asi ano - republiku si bude porcovat trochu jiná parta lidí. Já osobně východ z českého marasmu nevidím. Možná by pomohlo zrušit strany a vsadit na úřednickou vládu - složenou z výrazných osobností a odborníků - samozřejmě z jasně vymezenou zodpovědností za své činy. Hezká utopie, ale proč to nezkusit, hůř už bude jen těžko.
07. 11. 2011 | 14:45

neo napsal(a):

kormoran, ali:

z té formulace to vypadá, že majitel vlastnil opravdu babičku.
Nebo je to překlep a majitel vlsatnil dům, ale pak nemůže být pravda, že by babička měla dům, pokud ho vlastnil někdo jiný.
nedává to smysl.
stejně jako to s tou veřejnou službou, protože pokud pro někoho nebude veřejná služba, tak mu asi těžko může být nabídnuta a on ji těžko může nepřijmout z důvodu, že pro něj neni a přijít o podporu.
07. 11. 2011 | 14:46

Petr napsal(a):

"Před 20 lety tady existovala nějaká společenská smlouva, nějaká představa toho, co chceme vytvářet, a nějakých hodnot, které v té společnosti budou platit. Před těmi 20 lety tu byl určitý konsensus a poměrně docela velká víra většiny lidí, že se o to pokusíme a že to musí fungovat. Za těch 20 let, milí přátelé vpravo i vlevo, tady ten konsensus chybí. On se rozpadl. On tady není."
Pane předsedo "on" je na Floridě a v Kataru. Nebo o těch biliónech se mluvit nesmí? Nebo, že by to za Vás třeba řekl mluvčí levicové strany, superpravičák Dimun?
07. 11. 2011 | 14:47

zdenekb napsal(a):

neo:

Nevím, ale mě formulace...
"...o případu více než 90leté babičky, která se dostala do sporu, vinou obratného právníka přišla o dům a nakonec ji vystrnaďoval z jejího původně vlastního bytu, zkrátka jí hrozilo, že zůstane na ulici."
...přijde vcelku srozumitelná.
Ale možná to bylo v blogu opraveno.
07. 11. 2011 | 15:01

antiovce napsal(a):

...a ubožáci ještě vtipkují jaká je to legrace. Asi proto, že jinak k tomu nemají co říct, těžko můžou popřít, že to bude horší než je to teď.
07. 11. 2011 | 15:03

neo napsal(a):

zdenekb:

22 odstavec, tohle je něco jiného:)
07. 11. 2011 | 15:04

J. napsal(a):

Začíná to silnými slovy a zvednutými prostředníčky,
alkoholem v krvi ministrů financí a fackami (na) doktora,
který nás má všechny Rath.
Brzy však dojde na střet fyzický.
Už se perou?
Já to říkala, že si ty čumáky rozbijou.

A my tu jen sedíme a jako správní Češi budeme dál čekat, co udělají "ti ostatní"...
07. 11. 2011 | 15:11

Holubář napsal(a):

No jo, to je fajn, že za mě socan bojuje.
A co že tak najednou? Škoda, že s tím nezačal už Standa Gross na vnitru a Jarda Tvrdík v ČSA....
A taky přítel Palas a sběratel pozemků Fencl a řada dalších.
Jste stejná smečka jako ODS, jenom opačně přepólovaná.
Chápu, že už se třesete na vládní posty a tak "Čest vší práci!"
07. 11. 2011 | 15:12

český maloměšťák napsal(a):

Bém, Bárta, John, Kočí, Tluchoř, Drobil, Vondra, Kalousek, Němcová, Kocourek...

Tahle jména /včetně adres/ je třeba si zapamatovat. Moc dobře zapamatovat. A předat je dětem /včetně adres/.
07. 11. 2011 | 15:13

Sladký napsal(a):

Spousta z vás tady tvrdí, že ODS a ČSSD je jedna stejná banda..chtělo by to víc myslet, dámy a pánové.Možná by vám připadlo zvláštní, jak snadno jste přijali názor, který začali před několika lety záměrně šířit "tvůrci veřejného mínění"- se zcela jasným záměrem, odradit co nejvíce (slušných) lidí od účasti na volbách. Jestliže jsou obě strany stejné, co vám brání dát hlasy ČSSD? Vždyť je to přece jedno.Nebo ne?
07. 11. 2011 | 15:29

Sladký napsal(a):

Vy jste si opravdu nevšimli, jak diametrální je rozdíl v chování médií vůči ODS/pravici a ČSSD /levici? Jak bagatelizují a ignorují hrubé prohřešky jedné strany a nafukují přibarvují,zveličují či přímo nehorázně zkrelují prohřešky strany druhé?
Vážně jste si nevšimli, že finanční síla,stojící za ODS (pravicí) je nesrovnatelně větší, než ta,která stojí za druhou stranou?
Dovedete si představit,co by média rozpoutala kdyby za krádeží pera v Peru stál Paroubek a ne Klaus?!
07. 11. 2011 | 15:33

Sladký napsal(a):

Je neuvěřitelné, jak je tahle průhledná, účelová lež o stejnosti úspěšná.Je pravděpodobné, že někteří diskutující ji zde šíří záměrně ačkoli jsou si dobře vědomi toho,že jde o manipulaci.Ale je zde spousta jiných, nepochybně inteligentních a přemýšlivých lidí, kteří ji přijímají na základě více než chatrných faktů a pečlivě a patřičně mediálně zpracovaných kauz.
07. 11. 2011 | 15:37

Holubář napsal(a):

Sladký:
Na amatérské poučování jsem už příliš starý a zkušený. O médiích vím asi tak desetkárt víc, než vy budete kdy tušit.
Pravicová Mladá fronta nebo levicové Právo? Kdyby my to stálo za to (jakože nestojí), mohl bych o tom napsat disertaci. Ale k čemu? Levice i pravice - jedna banda. Jó krajní levice a krajní pravice, to je jiný kafe. A přesně tudy cesta povede, ať chceme nebo ne.
07. 11. 2011 | 15:42

Holubář napsal(a):

Sladký a všichni:
Omlouvám se za hrubku, nějak jsem se rozvášnil.
:-)
07. 11. 2011 | 15:43

zdenekb napsal(a):

Holubář:

"Jó krajní levice a krajní pravice, to je jiný kafe. A přesně tudy cesta povede, ať chceme nebo ne."

A chcete nebo ne?
Nějak váhám, jestli jde o povzdech nebo přání...
07. 11. 2011 | 15:46

Holubář napsal(a):

zdenekb:
Iluze nejsou na místě a sám poznáte, že svoboda bude poznaná nutnost. Ostatně dnes máme 7. listopadu, neříká vám to něco?
Já jsem pro osvícený fašismus.
P.S.: A nesnáším adjektiva.
:-)
07. 11. 2011 | 15:50

JC napsal(a):

slova, slova, slova....hodně móóóc slov a ......a prd.
07. 11. 2011 | 15:51

Iveta napsal(a):

nemělo by se tady diskutovat, co se díky "reformám" pařezů v roce 2012 stane s těmi chudými, (a tam se to nezastaví, přejde to plynule i na střední třídu)?
.. nebo je zde opravdu převaha sobců s "českopravicovým" myšlením?
vždyť mezi ty, na kterých pravici neáleží, se může dostat každý, stačí chvíle neopatrnosti, náhoda, úraz s následky, výpověd z práce. Fakt si myslíte, že vám se to stát nemůže :(
07. 11. 2011 | 15:53

RA napsal(a):

soudruh bolševik Zaorálek, ten tedy opravdu září. K čemu ta jeho pohádka vlastně je ? Vždyť mi víme, že se jako čokl rve za tu dělnickou třídu v zamaštěných montérkách, i za tu sociálně nepřizpůsobivou.
07. 11. 2011 | 15:54

Sladký napsal(a):

Holubář- opravdu si myslíte, že stáří vám dává patent na rozum? Jestli jste ve svém příspěvku něco ukázal tak jen směšnou, nabubřelou domýšlivost. Pouze naprostý omezenec může tvrdit o někom, koho vůbe c nezná že o něčem ví desetkrát tolik co on.Další diskuse s člověkem vašeho ražení postrádá jakýkoli smysl.Otázkou,která mne teď zajímá je,ke které z těch dvou výše popsaných skupin patříte.:o)))
07. 11. 2011 | 15:54

ííl dalimír napsal(a):

Všechnu tu lůzu pravičáckou v parlamentu má pod palcem poslanec, mladý Benda ! Jablko od stromu daleko nepadne ! Hanba psát o tom spolku natož tak mluvit ! Ps: Když zahlédnu ten jeho kukuč v tel. tak znechucen ji okamžitě vypínám ! Nechápu kdo takové lidi volí do tak pro nás občany doležitých institucí ??? Dl.
07. 11. 2011 | 15:56

Sladký napsal(a):

Amatérské poučování? Za 1. S vámi jsem se o n ičem nebavil, ani jsem vás neoslovil.2.To, co jsem uvedl jsou JASNĚ PROKAZATELNÁ FAKTA, evidence.Prostě-fanatik žije ve své vlastní realitě a co není v souladu s jeho jednoduchým přesvědčením, to prostě odmítne, aniž by uvedl jediný argument.
07. 11. 2011 | 15:58

ali napsal(a):

neo
byl to asi překlep..jinak by byla ještě možnost, že babička nebyla bezdětná a majitel je její syn, aniž by to tušila. Tím by se to vyřešilo :o)

antiovce
co se čílíte? Vždyť jsme švejkovký národ..smysl pro humor mají i v PS. Už přejmenovali raing na rathing..tak se radujte ze života. Dlouho už to trvat nebude. 21.12.2012 máme šlus ;o)

socan a ods jsou sice stejná banda, ale jedna levicová a jedna pravicová..a to už je rozdíl :o)..pokud v tom má někdo guláš, tak ať volí ods, když je to jedno..já tedy volit nebudu ani jednu..
07. 11. 2011 | 15:59

Pípa napsal(a):

Sladký,
také to těm místním dubům a pařezům občas říkám. Jste bašťouři. Neumíte rozlišovat. Voláte po alternativě, ale nevidíte ji. A nikdy neuvidíte. Budete stále volit špatně a stále budete naštvaní. Myslí si, že oni za to snad ani nemůžou. To bude vodou.
07. 11. 2011 | 15:59

ali napsal(a):

RA
:o))) tedy Vy si to vypijete :o)))
07. 11. 2011 | 16:00

ali napsal(a):

dalimír
milý dalimíre, já Vás miluju ;o). Nepůjdem na rande?
07. 11. 2011 | 16:02

zdenekb napsal(a):

Iveta:

Vyloučeno!
My z FSM - fejsbůkového svazu mládeže jsme stále svěžejší a čím dál lépe omyvatelní. Stáří a nemoc značí neúspěšného člověka.

Holubář:

Já mám lampion připravený...
07. 11. 2011 | 16:05

Holubář napsal(a):

Sladký:
Když tady začneme vypočítávat zlodějské kauzy levice/pravice, strávíme tu delší dobu, než poslanci při obstrukcích.
Už si je ani všechny nepamatuji, neb jedna stíhá druhou a tu předcházející z mozku vytěsňuje. A hledat v archivu se mi nechce, to si najdu optimističtější zábavu. Intuitivně citím, že těch pravicových bude nejspíš víc, ale ani to přece nemůže být pro takového Grosse (předsedu vlády, do prdele!!!) nebo Tvrdíka omluvenkou. Celý ten systém současných parlamentních stran přestává fungovat na byť i jen náznaku nějakých morálních atributů. Už je to jen kšeft a zlodějna. Čímž neříkám, že to ještě nějajký čas nevydrží, leč konce budou truchlivé.
07. 11. 2011 | 16:08

scallop napsal(a):

Autor

Vy jste zacal sahodlouhymi prispevky obstruoovat i na aktualne ??

I kdyz pro nekoho to vzrusujici je, nektere nicky si tu vyznavaji lasku. Holt romantici.
07. 11. 2011 | 16:10

Sladký napsal(a):

Tak namátkou, Gross.K penězům přišel až poté, co odešel z vlády i z čela sociální demokracie.A naprosto žádnou z vámi zmiňovaných socdem afér nelze ani v nejmenším srovnávat s Drobilovou čističkou, Vondrovým Promoprem, Řebíčkovým Viamontem atd. atd. A to nemluvím o tom, že v době "privatizace" celý proces řídila ODS a ODA a Horákova socdem byla 6% stranička bez jakéhokoli vlivu a konexí.
07. 11. 2011 | 16:12

ííl dalimír napsal(a):

Blázníte Aliamálko ,stará by mne zabila ,ta mne nsspustí s očí ! Máte holt smůlu ! Zdravím , Vám věčně virtuálně oddnaný Dalimír .
07. 11. 2011 | 16:15

ali napsal(a):

dalimír
tak jí vemte s sebou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic :o))
07. 11. 2011 | 16:18

Holubář napsal(a):

Sladký:
Jako v pravidlech českého pravopisu - obojí je možné.
A klidně pokračujte, mě neurazíte....
Domýšlivost?
Prostě o médiích vím opravdu hodně a z vašich textů zde vyvozuji (nepochybně správně), že vy jste jejich konzument. Já se podílím na jejich tvorbě.

zdenekb:
Správně, dělám to taky tak.... Jeden nikdy neví.
Mám mezi svými relikviemi uloženy stranické legitimace svého pradědečka. Chudý (opravdu chudý) chalupník na šumavském podhůří, v Tažovicích. Před válkou (druhou, samozřejmě) byl u Národních socialistů - stejně jako pan statkář. Z válečného období mám jeho legitimaci Národního souručenství - obdobnou měl i pan statkář. V létě 45 se stal sociálním demokratem, obdobně jako pan statkář a pouhé tři roky nato už byl členem KSČ - to již bez pana statkáře. Pak mazal do družstva i s kravkou, dvěma kozami a prasetem. Po 68 ho z KSČ vyškrtli - to byl evidentně důsledek toho, že se kdysi rozhodl sám bez pana statkáře.
No není to k popukání?
Zdravá zásada je: Nevěřit nikomu! A počítat se vším...
07. 11. 2011 | 16:19

Holubář napsal(a):

Sladký:
Obhajujete Grosse? No to jste se dost odkopal...
Takže krást v malém, po socansku, to se může, podle vás... Třeba jako poslanec nebo ministr vnitra. Aha.
Ve velkém jako ODS (podle vás) už je to zločin.
Tak hlavně když už si rozumíme.
07. 11. 2011 | 16:22

Sladký napsal(a):

Holubář- polemizujete s něčím, co jsem neřekl.Jen jsem uvedl na míru vaše zcela mylná tvrzení.Aasi skutečně pracujete v médiích.Podotknu k tomu jenom, že na vašem místě bych se tím nechlubil.A konzument rozhodně nejsem,pane H.Jsem člověk, který se snaží udělat si co nejpřesnější a nejúplnější obraz/peředstavu o světě, ve kterém žije.Vyhledávám informace z nejrůznějších zdrojů,porovnávám je, analyzuji,uvažuji o nich a vyvozuji závěry. Kromě toho se docela dobře vyznám v lidech, mám k tomu přirozené dispozice, vzdělání i zkušenosti.Ale vy toho všeho nepochybně máte dcesetkrát tolik, že?
07. 11. 2011 | 16:32

Béda napsal(a):

Pane Zaorálek,

chěl bych se vás zeptat: Proč jste ve svém vystoupení k vládním reformám nepřinesl a nevyložil na pultík "Nečasovu síťovku" (kterou použil ve volbách) a nepohovořil o slibech pana "čistého"?
07. 11. 2011 | 16:33

ííl dalimír napsal(a):

Amálko my levičáci jsme všichni věrní, své idei a nic s toho neslevíme !Je to marné ,je to marné ! Naše heslo je Vždy z lidem !
07. 11. 2011 | 16:35

ali napsal(a):

dalimír
:o), tak to beru..proti věrnosti není žádné síly..Vaše virtuální pravičácká lůzička :o))))
07. 11. 2011 | 16:46

zdenekb napsal(a):

Holubář:

Myslím, že v tom poučném vyprávění chybí zásadní informace: jak dopadl pan statkář?!? :o)

Jinak... nerad se vměšuji do vaší debaty se Sladkým, ale taky mám dojem, že média silně straní vybraným jedincům. Případně jiné dost selektivně špiní. Grosse i Paroubka mám za neštěstí ČSSD a jsem rád, že jsou pryč, ale vzpomeňte...
První kauza Grosse - "luxusní byt" na pražském sídlišti a nedoložené tuším...4 miliony Kč. Nebo jen dva? Rozhořčený Kalousek, který své účty nikdy nedoložil (a média to po něm jaksi nevyžadovala. Alespoň ne tak urputně).

Paroubek, šéf opozice, ze všech stran vysmívaný za panděro, bradavici a své (nesporně) nabubřelé chování. Ve stejných letech jistý ministr Řebíček vydělává své desítky milionů, za občasného miničlánečku na straně 12 a dál... Představte si, kdyby Paroubek někoho fyzicky napadl, vulgárně urážel nebo jen vztyčil prostředík... myslím, že některé deníky by vyšly se speciální přílohou, kde by se hlásalo něco o konci demokracie a diktátorských manýrech.

Nejde o to, vyměňovat si seznamy podivných kauz a zlodějen, (osobně také soudím, že obojího má česká pravice na svědomí víc), bohužel právě ona má ještě tu drzost v jednom kuse tvrdit, že peníze nejsou, že lůza měla doteď mejdan, ale že oni se chovají zodpovědně a navíc zatočí s korupcí. Tak okatý výsměch socani nepoužívali. Skoro bych řekl, že se za některé zloděje i styděli. To už je dááávno.
07. 11. 2011 | 16:48

Béda napsal(a):

ííl dalimír,

vy jste levičák? A já naivně myslel, že pravičák maskovaný šikovně za různé fráze. Asi se nad tím budu muset zamyslet.
07. 11. 2011 | 16:50

český maloměšťák napsal(a):

Vyprdněte se na to, kdo je větší šizuňk - jestli Gross nebo Kocourek...

Znáte tenhle ?

Letadlo. Veliké dopravní letadlo. Boeing 747 Jumbo Jet. Plné lidi - všichni nastoupeni, uvelebují se v sedačkách. U zadních dveří se spustil nějaký povyk - uličkou mezi cestujícími kráčí do pilotní kabiny první pilot. Černé brýle na očích, bílou hůlkou oťukává cestu. Za ním druhý pilot - také s černými brýlemi, s hůlkou - a se slepeckým psem. Cestující koukají jak ve snu - to bude nějaký fór, ne?
BzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZ.... nabíhají motory, letadlo se dává do pohybu. Cestující znervózněli - to nás skutečně povezou ti dva!? Letadlo zrychluje, cestující přilepení do sedaček, strachy ani nedutají. Letadlo jede ještě rychleji, už by mělo být ve vzduchu, blíží se konec ranveje!
První cestující nevydrží a začnou ječet, během vteřiny už ječí všichni v letadle.
V ten moment se letadlo prudce zvedne - všichni mají žaludky až v kalhotách, slabší nátury sahají po pytlících...
...Mezitím v pilotní kabině povídá jeden pilot druhému: "Kolego, mám obavy, že jednoho dne nezačnou ti vzadu ječet včas a všichni se tady zabijeme."

:)))
:(
07. 11. 2011 | 16:51

Yosif K napsal(a):

Pane Sladky,
musite byt neuveritelne naivni clovek pokud si myslite ze v CSSD volite stranu, ktera NEJEDE ve stamiliardovych kulisarnach jen proto, aby ji pak nekdo zaplatil billboardy za 200-300 mega nebo poslal pakatel 100 mega do Zurichu (jako Muselovi za vzornou privatizaci "MUS zadarmo").
Jen tak pro uklidneni vaseho svedomi:
Akce Czechpol - dovoz elektriny z Ukrajiny - miliardy ztraty pro CEZ, 80 milionu zisku pro Grosse.....
Akce CEZ - Roman dosazen CSSD - desitky miliard v p.....li
Akce Skoda Plzen - 10 miliard cisty vyvar pro Appian....
Akce Unipetrol - socdem ministri si na PCR "nepamatovali" proc konali jak konali..........
Akce "pet milionu na stole v ceskych" drobna ilustrace peneznich pomeru mezi "prateli proletariatu"..... neboli zadArmo ani kure ani pritel proletariatu nehrabe......
Akce Biolih neboli Kartel na podporu LIHOVEHO DOMU...
atd atd

Napred se podivejte kde dani oranzovi kuglofove Mladek a Jansta (Fribourg a Nizozemske Antily) a pak si teprve delejte iluze o tom, komu jde o blahobyt proletariatu.....

No nekdo ty oranzove sibaly nakonec volit musi - cim by se zivili, kdyby se nedostali do parlamentu - otukavali by kola na eisenbahnu? - jo ted uz vim - voli je pan Sladky&Co .....
07. 11. 2011 | 16:52

Kryštof napsal(a):

Pokud se týče zmíněného pařezu , tak velice přesvědčivě v této roli působil soudruh ochotník Zaorálek , a to do té míry , že jej ve zkoušce Jiráskovy Lucerny ve III. jednání z jeviště vykopali .
07. 11. 2011 | 16:52

Maximus napsal(a):

Sladkému
Pane kolego, obávám se, že Holubář má nyní pravdu. Gross byl odměněn 80 mil.Kč za své služby pro jisté finanční kruhy v kauze Unipetrol. Udělali to boys přes Chrenka a tuším, že byt na Barrandově mu nezištně za 8,3 mil.Kč poskytl Babiš (alespoň se to říká). Už v době jeho premiérování kdy jsem měl činit něco s jedním finančním šíbrem z VVIP špičky, se klevetilo, že u Doležala je potřeba složit 5 mil.Kč když někdo z velkých bossů přes peníze chce s ním něco projednat. Ono když jde o miliardy, tak nějaký ten vynaložený milión na úplatky jsou plánované ztráty. Vím, že tehdy ten pán nadával, že mu, do celé kauzy zapletený lobbista Jacek Spyra dluží 9 mil.Kč a že o to asi přijde. Kolem Grosse kroužili samí šaškové, s Tvrdíkem chodili do soukromého bordelu Barkové v ulici Na Vyhlídce. Však tam pár známých z Libně mělo zaměstnané lidi a v Čechách se nic neututlá. No a s tím Doležalem vidíte, naše spravedlivé soudy to zametly pod koberec jako spoustu věcí před a po tom. Nebo vemte si Srbu, mimo jiné u něj bylo nalezeno 20 mil.Kč a ty mu soud vydal. To, že prý bylo po jeho otci. Jenom všem jaksi uniklo, že mezi tím bylo řádné kolkování bankovek při rozdělování ČSFR a tyto nalezené byly novější. V tomhle státě je bordel na entou, protože na nejvyšší funkce se dostali průměrní nevychovaní lidé bez morálky resp. řádně vychovaní socialismem. A tam platilo, co můžeš ukrást, ukradni a tak podobně, třeba kdo nekrade, okrádá rodinu! No a tito všichni co se dostali do vrcholné politiky to mají v krvi, krást, okrádat a přikrádat. Je to zadarmo? Tak mi dejte dvě porce nebo raději tři! Vždyť to vidíme na poslancích a senátorech jak všichni syslí a jak to jde, tak přikrádají. Nejvíc si však přilepšili na Gripenech, tehdá bylo rozděleno prý 400 mil.Kč napříč PS! Možná, že by to šlo shodit těmi, co nic nedostali a něco o tom ví, to by nebyl špatný směr vyšetřování! Takže zkrátka, nemá cenu se rozčilovat, my Češi jsme lůza a vládnou nám naši reprezentanti, vylepšená lůza. Jak říkával můj nebožtík táta, je to navoněná bída!
07. 11. 2011 | 16:58

Yosif K napsal(a):

Pane KB - nejak si nepamatuji ze by se v CSSD nekdo stydel za Grosse - i kdyz asi byli radi ze odplachtil na Floridu, nejak si nepamatuji, ze by se nekdo stydel za hejtmana Pallase, ktery zprivatizoval zadarmo Setuzu pro zlocince Pitra atp atp.

Melo by Vas varovat, ze i byvaly Grossuv duvernik Babis udelal nad socdem kriz a zaklada novou stranu proti korupci. Asi z okenka sve pobocky ve Fribourgu vidi, kolik tam dani ceskych socdemaku, kteri pak doma v CR predstiraji pred naivnim proletariatem snahy o vyssi zdaneni bohacu........
07. 11. 2011 | 16:59

Yosif K napsal(a):

Jinak pane Zaoralku - cesky proltariat Vam bude nadosmrti vdecny, ze jste obstrukcemi marne bojovali za vyssi socialni davky, vyssi platy atd. Solidarita je krasna vec, ale nekdo to musi platit. Otazka je kdo - pane Zaoralku, premyslejte o tom, jak to zaridit, aby to v CR nedopadlo jako v Recku.....
...to jest aby CSSD se nedostala ku korytum, par roku rozhazovala soc davky mezi proles jako utrzena ze retezu a pak musela zatahnout srouby tak jak to nyni MUSI CINITI drazi socanci v Recku........

Cituji Waltera Wullenwebera:
Od roku 1981, tedy 29 let, patříme do stejné rodiny, do EU. Žádný jiný rodinný příslušník nedal do rodinné kasy tolik peněz jako my,

totiž 200 miliard euro čistého. A asi nikdo nedostal na hlavu tolik, jako vy, celkem téměř 100 miliard. Tedy polovinu toho, co jsme my přihodili do EU hrnce, jste vy z něj velkou naběračkou vybrali. Nebo vyjádřeno jinak: Spočteno – my, Němci, jsme v těch letech dali každému z vás, Řeků, od kojence po starce, přes 9000 euro. Prostě tak. Bylo to milé, ne? Ještě nikdy žádný národ tak velkoryse nepodporoval dobrovolně tolik let jiný národ!

Jste naši vskutku nejdražší přátelé.


Jak se nám během těch let dařilo, na to jste se nikdy nezeptali. Hádám, že ani dnes, Vás naše starosti příliš nepálí. Já vám je ale stejně převyprávím. Naše ulice jsou děravé, protože nám chybí peníze na jejich údržbu. V některých městech svítí v noci jen každá druhá lampa, protože radnice nemají na zaplacení účtů za elektřinu. Naše platy, na rozdíl od vašich, od zavedení eura prakticky vůbec nestouply. A k tomu všemu musíme zachraňovat Řecko? Starosti o vás nám opravdu ještě chyběly.


Milí řečtí lékaři,

místo stávkování se příští týden radši věnujte svým pacientům.

A od teď, už bez předcházejících proseb o peníze. A pak si jednoduše zdaňte vaše příjmy. Ano, vaše nové porsche si sice objednáte o rok později, ale vy to přežijete.


Milí řečtí důchodci,

když u nás člověk pracuje celý život, nedostane ani 40 procent své mzdy jako důchod. S tím jsme na čtvrtém místě od konce mezi zeměmi OECD. A teď otázka: Kdo je naopak na místě prvním? Správně. Vy. V důchodu si dopřáváte přes 95 procent vašeho průměrného příjmu. Zdá se vám to fér? Takže, milí řečtí důchodci, vy jste ta generace, která tuto mizérii způsobila. Nechte nohy v klidu, nechoďte nikam demonstrovat a nechte vaši vládu schválit úsporná opatření.


Milí občané Řecka,

nemluvte pořád dokola o tom, že za katastrofální situaci nesou vinu vaši politici. Jste přeci národem, který světu představil demokracii, měli byste proto vědět, že je to vláda lidu – vás. Dříve jste byli pro svět inspirací, cesta, kterou ale ukazujete dnes, je bludná. Tak to dál prostě nejde.


Srdečné pozdravy,

Walter Wüllenweber, Stern


PS: A ozvěte se! Za vaši odpověď bychom byli rádi.
07. 11. 2011 | 17:05

jozka napsal(a):

Docela se mi libi ten spolecny orgasmus pravovernych. Tak reformy byly odklepnuty. Skoro to pripomina tu svatecni naladu ze zacatku leta 2010, kdy se povedlo ukecat deka s babou. Co bylo mezitim ten rok a pul? Zapomenuto. Co bude nasledovat? Nezajem. Dobra vec se podarila... Kocovina prijde preci az pozdeji.
07. 11. 2011 | 17:06

tramp napsal(a):

Pane Zaorálku, že se na ty modré ptáky a jim podobné živly nevykašlete. Vždyť nestojí za to. Jsou to darebáci, kterým jde jenom o své břicha. Vždyť se na nej podívejte, vypadají jako naducané holuby. Len žrát by chtěly z cízích mozolů.
07. 11. 2011 | 17:06

Pepa. napsal(a):

Pane Zaorálku,prosím odstupte a splňte tak slovo dané v televizi,ke kauze Gross bych ještě přidal kauzu Palas.
07. 11. 2011 | 17:13

Holubář napsal(a):

zdenekb:
Pan statkář opravdu nebyl hlupák (jméno jsem zapoměl, ale otec si ho určitě pamatuje, občas od něj dostal lízátko nebo nějaký tehdejší pamlsek, či pár drobných , když si ho poslal pro cigára) a tak zmizel v emigraci a ne v uranových dolech. Měl prostě čuch....

Já se se Sladkým jen tak kočkuji, protože v míře těch zlodějen a rozdílném postoji médií k jednotlivým kauzám podle osy levice/pravice má podle mne hodně pravdy (a vy také). K tomu netřeba žádná analýza, stačí dnes a denně prolistovat všechny deníky. Ani tento dojem ale nelze generalizovat, viz např. poslední kauza M. Romana či toskánská kauza M. Topolánka - leč to je na jiné povídání, to má trochu jiné kulisy, než levice/pravice.
Já se jen nemohu a nechci smířit s tvrzením, že socani jsou nějaká svatá a korupcí nedotčená strana.
Mohu se mýlit, ale sledujte, prosím, tok mých myšlenek.
Už ze samotného pojetí "české pravicové politiky" vyplývá, že do jejího čela se ze svého středu nominují spíše dravci, sólisté a predátoři a jejich auditorium jim za takové životní postoje tleská. Mají větší chuť a potřebují větší sousta.
Socan se tak svým "přátelům" jevit nemůže, on musí být trochu umírněnější, kolektivnější, řekl bych "buclatější" - jinak by se mezi nimi neprosadil. A z toho pak vyplývá i jejich korupční chování, které má poněkud (myslím) jinou formu, sousta jsou obvykle menší. Leč i u nich se vyskytnou výjimky, viz např. mnou zmíněná kauza Tvrdík/ČSA. Jen uplný naivka nebo tupý blbec si může myslet, že tu firmu přivedl cugrunt jen tak, že z jeho leasingu dálkové flotily odešel on a socani chudí.
Z textu kolegy Sladkého ale vyvozuji, že do určité míry je korupce akceptovatelná. Pak bychom ovšem měli nějak úředně stanovit, kde se ta míra nachází. Třeba kolik procent z veřejné zakázky může putovat na konto jedince nebo politické strany. :-)

Aniž bych cítil touhu vás unavovat (už teď je moje odpověď příliš rozsáhlá), rád bych vás seznámil se svojí teorií "demokratizace korupce". Pokud máte zájem, alespoň mi to naznačte, rád se s vámi podělím o svá moudra (mám dnes celkem volno, léčím se po přátelské víkendové návštěvě) :-) .

P.S.: Premiér, který se nechá nachytat pro blbé čtyři milióny za byt je blb a už za tu blbost patří do kriminálu nebo do psychiatrické léčebny. My, prostí lidé, tomu říkáme "nechat se zavřít za cesťáky".
07. 11. 2011 | 17:13

Yosif K napsal(a):

Pane Maximusi - mate svatou pravdu - kdo se dostane k moci, zvlci..... socdemackym spickam se to nevyhlo.

Babis byl a je velmi opatrny clovek, nepodporoval nikoho moc otevrene, ale od socdeamku potreboval Unipetrol, uplne zadarmo to asi nebylo......

Ted Babis dal ruce od CSSD pryc. Verim tomu ze Babis ma ted i socdemaku ma plne zuby. Specielne kdyz za ne mluvi lacini demagogove typu Zaoralek, Jiri Havel atd. Verim i tomu, ze se Babis zmenil (vyzral????), ze Unipetrol uz nepotrebuje a ze Babisova strana by mohla stlacit korupci na nizsi uroven.
Otazka je, zda v CR na takovou praci "jsou lidi". Muze se Babisovi stat, ze zalozi stranu ale pokud tam nebude mit zname ksichty typu Johna, ze se do parlamentu nemusi vubec dostat.......
07. 11. 2011 | 17:17

zemedelec napsal(a):

Pane Sladký.
Výborně Holubářovi.
Holt ten s naditou peněženkou,tomu s prázdnou nevěří.

Paní Iveta.
Také dobře.
Ony ty reformy,to je takové plíživé,nenápadné,není to vidět.Někdo si toho ani nevšimne,někdo to ani nepocítí,ale většinu to bude bolet.Jak se říká,na těch horních 10tisic,to dopadne taky.Jenomže pak je nebude mít kdo podržet.
07. 11. 2011 | 17:21

Yosif K napsal(a):

Pane Holubari - Gross byl jeste vetsi trouba nez si lide muysleli, u bytu mu schazelo dolozit pouhy milion Kc a on blbec vyrukoval se stryckem Vikem, ktereho predhodil novinarum naprosto neproskoleneho.

To Kalous ma dokonale propracovane legendy na vsechny nemovitosti, vcetne bytu ktery koupil ten camrda z Omnipolu zq 6 mega.....

A Kolotuk se take vyucil - soudruzi z Czechpolu mu dorucili 80 mega nezdanenych zpusobem, ktery by mel spravne figurovat v ucebnicich danoveho poradenstvi....... to se to pak tlacha o zvysovani dani bohacum OSVC, ktery nekde na rohu zasklivaji okna...........
07. 11. 2011 | 17:23

Holubář napsal(a):

Yosif K:
Nehodlám nikoho obhajovat, ale myslím, že s Czechpolem se mýlíte. Pánove Neoral a Diatka se orientovali spíše na ODA. Je možné, že si něco pojistili i u socanů, ale hlavní toky vedly do ODA, nepochybně. Nemohu si vzomenout na jméno tehdejšího ředitele ČEZ, byl v té funkci jen krátce. Takový vyšší štíhlý světlovlasý připldešatělý padesátník, mám dojem že s knírkem (?). Snad byl krátce i náměstkem mistra Dlouhého? Ten byl ODA a tudy se to řešilo. Už je to promlčené. A hledat v archivu se mi to nechce.
07. 11. 2011 | 17:25

Yosif K napsal(a):

Pane Sladky, jestli si myslite ze Gross si vyslouzil 80 mega az POTE CO ODESEL Z POLITIKY nchte si prohlednout hlavu.

Napred si vygooglujte, kdo povolil Czechpolu dovoz elektriny z Ukrajiny na ukor polostatniho CEZ, kolik na tom Czechpol namlatil penez, kolik na tom CEZ prodelal a na "ukor" koho ten Grossik tech 80 mega vydelal. Pokud si i potom budete myslet, ze Gross prisel k 80 mega za nejake sluzby poskytnuto PO POLITICKE KARIERE - sezente si prosim opatrovnika aby na vas nekdo dohlizel i pri prechazeni ulice.......
07. 11. 2011 | 17:30

zdenekb napsal(a):

Holubář:

Neunavujete, a klidně se o svá moudra podělte! :o)
Ale asi si je přečtu až zítra... tak si neberte osobně, že nebudu reagovat.

Hezký večer.
07. 11. 2011 | 17:34

Yosif K napsal(a):

Pane Holubar - mate pravdu, je to promlcene, dle vzdy bdele PCR si Grossik vydelal 80 mega zcela cuistuym zpusobem.

Vydelal je "na ukor" severomoravske elektrikarske mafie. Ta pres Czechpol dovazela elektrinu z Ukrajiny - povoleni zarizoval Gross. CEZu to bylo tehdy proti srsti, ale soudruhum stacil severomoravsky trh, kde nemuseli pouzit dalkove trasy CEZu.

Jak to u povedenych veci byva, uspesni podnikatele mazou "napric politickym spektrem" - na lidi z jinych stran se tedy take mohlo dostat......
07. 11. 2011 | 17:37

Občan napsal(a):

Jo, pane Zaorálku, to je ten projev, co jsem Vás za něj pochválil a rád to dělám znovu.
Tohle je projev levicového socdem politika - takže tohoto se držte (nejen Vy, celá partaj), zahoďte na smeťák "Bohumín" a dělejte politiku pro obyčejné lidi. Nastala doba, v níž nebude čas a prostor na nějakou řevnivost na levici. Teď už mnohým jde opravdu o holé přežití - a vy jste tu od toho, abyste to nedopustili.
Blahopřeji a jen tak dál.
07. 11. 2011 | 17:44

prak napsal(a):

Holubář- celý spor s panem "Sladký" je veden ve smyslu, je to sice gauner,ale náš gauner. Přesto fandím nicku "Sladký". Můžete mi to odpustit?
07. 11. 2011 | 17:44

Pípa napsal(a):

Pane Zaorálku,
Bohumín prosím nezahazujte. Tudy cesta nevede. S nereformovanými a nereformovatelnými komunisty by to byl váš konec.
07. 11. 2011 | 17:55

Yosif K napsal(a):

Pane Sladky, pane Obcane, utesujte se ze volite strany ktere delaji "politiku pro obycejne lidicky"..........
Akorat Van nejak unika, ze prehnane rozshazovani socialnich davek mezi proletariat muze velmi snadno skoncit jako v Recku....
A taky vam nejak unika ze oranzovi i rudi "pratele proletariatu" perou nezdanene stovky milionu pres Svycarsko a Nizozemske Antily.
Mozna jeste budete cumet jako telata na vrata kdyz si treba i vami vychvalovany Zaoralek poridi hotylek za 25 mega nebo kondo na Floride jako kristalove cisty Maschinenfuhrer......

Obchod s akciemi Moravia Energo
V září 2007 odhalil týdeník Euro, že se Stanislav Gross stal 31% vlastníkem firmy Moravia Energo. Vzhledem k tomu, že zisky společnosti byly 126 a 100 milionů v roce 2005 a 2006, hodnota společnosti, asi desetinásobek ročního zisku, pravděpodobně přesahuje jednu miliardu Kč a Grossův podíl je tedy asi 300 milionů Kč. Gross argumentoval, že jako soukromá osoba má právo na soukromí a že koupil podíl od Roberta Sýkory za velmi malou částku, asi 30 milionů Kč, které si půjčil. Protikorupční policie započala vyšetřování.

Později vyšlo najevo, že akcie koupil od Roberta Sýkory, bývalého náměstka ministra průmyslu, za 21 milionů Kč, který se jich chtěl zbavit kvůli sporům s majoritním akcionářem Tomášem Chrenkem. Peníze na nákup akcií si půjčil od slovenské pobočky Key Investments.[14] Když po Grossovi chtěli věřitelé splatit část dluhu, zachránil jej Richard Kučík půjčkou 13,5 milionu. Akcie potom prodal Pavlu Krúpovi za 100 milionů korun. Sérií několika zcela legálních kroků tak Gross získal mnoho desítek miliónů Kč, tudíž svou investici dokázal během krátké doby zhodnotit téměř 10×. Vzniká zde samozřejmě podezření, že ve skutečnosti veškeré transakce bývalého politika byly pouze krycí manévr, kterým chtěl Gross legalizovat černé peníze fakticky získané již během svého působení v politice. Poslanci ČSSD žádali po Grossovi uspokojivé vysvětlení, avšak k tomu se Gross stále a znovu neodhodlal. Případ nyní šetří policie.[15]

Na začátku roku 2008 si Gross s manželkou koupili luxusní apartmán v Hidden Bay, Miami na Floridě. Tato nemovitost je vedena pouze na jméno manželky, a původně stála 735 000 dolarů. Ve stejnou dobu koupili také nemovitost blízko u jejich bytu v Praze na Barrandově za 10 milionů korun.[16]

PS - komunisticky fanatismus pana Obcana je az nejak podezrele silny - ze by slo o potmesileho zesmesnovace komunismu placeneho z penez Valecnych Stvacu z Wallstreetu?
07. 11. 2011 | 17:59

Občan napsal(a):

To YosifK:
Za tímhle (Czechpol) stojí jinačejší kofři než je nějaký Standa Grossů:

http://www.secinfo.com/dREyb.4f89v.3u.htm
http://www.secinfo.com/dREyb.4f89v.1y.htm
http://www.secinfo.com/dREyb.53d.htm

Přičemž Cinergy není žádná malá společnůstka, ale dost velký americký investor.

Spojení Czechpolu s Energetikou Chropyně povolil úplně normálně ÚOHS v r. 2000, a to prostřednictvím holandské pobočky jedné americké společnosti z Delaware.
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/1316/
http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/1320/

Tak už to tomu Staníkovi nezáviďte a kupte si nějakou chýši na Floridě také...
07. 11. 2011 | 18:00

Ivan napsal(a):

Bože to jsou starosti nedozralých, co čtu pod článkem. Ale budiž
mládí je dobré když je radikální, nedobré ovšem je, když je nevyzralé a k tomu nevzdělané. Je pravdou, že klasifikovat slovo
vzdělanost lidé asi neumí. Je to jak když sleduji naše politiky,
věčně si pletou pojem s průjmem. A nejde o poravici či levici.
Je to jeden z důvodů, prič se nejsou schopni dohodnout
07. 11. 2011 | 18:09

eM napsal(a):

A co má režim společného s tím, že nějaká babička nečte smlouvu a podepíše "...nemám brejle, kde to mám podepsat...") třeba i příkaz k vlastní popravě?
07. 11. 2011 | 18:20

Občan napsal(a):

Jo, a co se té americké společnosti Cinergy a Czechpolu dotejče, pozornost si zaslouží jméno Vladimír Prerad, občan USA. To je nejspíš klíčová postava. Velmi zajímavá postava.
Vladimír Prerad se v české energetice objevuje za Vládíka Dlouhých v r. 1992.
Hezky si zagooglete a projděte Obchodní rejstřík, stojí to zato...

A tady to už jelo naplno, opět za dirigování Vládíka Dlouhých:
http://www.energyweb.cz/web/zpravodaj/zpr_18_5_99a.htm

Pokud v tom Staník hrál vůbec nějakou roli, tak leda drobného podržtašky. Tuhle hru totiž rozehráli a dohráli jinší šíbři mnohem dřív, než se Gross vůbec objevil v politice.
07. 11. 2011 | 18:23

Občan napsal(a):

To Pípa:

Pokud by se ČSSD jakýmkoli způsobem ZNOVU zkompromitovala s ODS, nebo nově s TOP09, tak to by znamenalo její definitivní konec na českém politickém hřišti.
Ale to by Vás potěšilo, ne...
07. 11. 2011 | 18:26

Kryštof napsal(a):

Re - "Občan"
Má-li tato jarmareční bouda zvaná Česko občany Vašeho inteligenčního kvocientu , pak má pouze to , co si zasluhuje .
"Obyčejnými lidmi" rozumíte "Obyčejného občana" jak k němu bude mít ta ČSSD blízko podle toho hospodského "ekonomického" zázraku Paroubka spojeného "Až na věčné časy a nikdy jinak" s Marťany a předvádějícího svou garderobu s oduševnělým projevem chasníka z obecní pastoušky " Šaty , boty , kdo z vás na to má ?!"
Předpokládám , že je Vám známo , že při hospitalizaci v psychiatrické léčebně pozbýváte způsobilosti k právním úkonům , nicméně mezi těmi "soudruhy" vám to ani nepřijde nikterak nepatřičným . Nelze ovšem nijak tolerovat Vaše čmárání oranžových kosočtverců po nádražních pissoirech .
07. 11. 2011 | 18:27

Wraith napsal(a):

Jozka:

Souhlasím, tak teď skutečně se pravicové vuvuzely skutečně rozječely naplno. Neškodili by trošku ubrat na vítězném řevu a zapojit mozek!

Jestliže i Německo pochopilo, že veškeré problémy evropské ekonomiky dopadají na nižší a střední třídu, a jejich pravicová vláda je schopna respektovat tuto zátěž a snaží se ji nějak vykompenzovat a učiní tak formou snížení daní.
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/merkelova-snizi-dane-chudsim-nemcum-jako-dik-za-recko_216744.html

Toho se od naší stejně směrované vlády jen tak nedočkáme, maximálně tak varování před osudem Řecka, avšak jen málo z nás si uvědomuje, že tam nás právě Kalousek vede! Hlavně pod jeho taktovkou se zadlužení českého státu propadlo do propastných hlubin.
Je pravda, od roku 1995 je rozpočet stále v mínusu. Stejně tak nelze popřít, že první větší sekyru zaťala do pomyslného špalku Špidlova vláda. Nezapomínejme však, že každá vláda má na krku těžký kámen, který je vždy důsledek kroků té předešlé.
Znamená to, že každé opatření se se projeví vždy se zpožděním nejméně jednoho roku a důsledky bývají dlouhodobé.
Pokud je pravda, to co je zobrazeno na této stránce: http://www.zadluzeni.cz/p/aktualni-zadluzeni-cr.html

Pak obrazně: Václav Klaus dal dluhu existenci a strčil do něho, Zeman dluh přibrzdil, Špidla shodil do díry, Gross s Paroubkem se ho pokusili z té jámy vyhrabat, Topolánek jej povytáhl výš a Fišer s Nečasem mu škodolibě na šlápli na prsty a ještě mu na hlavu hodili pytel cementu, takže je hlouběji, než kdy před tím.
A jestli mají opoziční poslanci pravdu, pak ty právě schválené zákony budou znamenat další výpadek při výběru peněz do státní pokladny.

A ještě připomenutí: Byl to právě ministr Kalousek, kdo ještě v roce 2008, když se začalo s rachotem kácet ekonomické domino USA a Evropy: A již tehdy prohlásil, že českou ekonomiku nepodpoří. A tehdejší tisk to komentoval:

http://www.novinky.cz/ekonomika/150605-ceske-ekonomice-krize-nehrozi-rekl-kalousek.html a
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/financni-krize-cesku-nehrozi-tvrdi-kalousek-jednou-uz-se-ale-spletl_214010.html
07. 11. 2011 | 18:27

Občan napsal(a):

Pepíčku Kohnů,
Vy jako obvykle střílíte tak vedle, že se tomu může člověk jen smát. Kdybyste totiž měl alespoň nějaké použitelné informace, tak byste ty slátaniny nemohl nikdy napsat.
Hezky si přečtěte ty odkazy a pak se můžeme bavit o Grossovi, jo?

A už máte postavenej kryt? Bibi Netanjahuovic se Vám hodlá postarat o poutavý ohňostroj vo chanuce. Tak nechte klábosení a mazejte shánět beton.
07. 11. 2011 | 18:31

Holubář napsal(a):

zdenekb:
Tak tady to máte, sám jste to chtěl :-) . Poprvé dávám tuto svoji konstrukci "na papír", zatím jsem ji přednášel jen z patra v hospodě. Psaním se myšlenky uspořádávají a tříbí.
Především upozorním, že si činím nárok na omyl, a dále že si nečiním nárok na obecnou platnost svých úvah. Považuji své řešení za čistě české, nevím nakolik použitelné v zahraničí.
Nečerpal jsem z žádné literatury, ačkoliv vliv Haškova románu a dvojice Svěrák/Smoljak popřít nemohu, bylo by to marné.

Část 1. :
Korupce sama o sobě by řadovému občanovi v ČR nevadila, střední a především generace 50+ je na ni zvyklá. Vždyť jsme ještě před dvaceti (pardon, dvaadvaceti - to to letí) lety téměř všichni byli účastníky rozsáhlých korupčních sítí. Jejich jádrem byla nejdříve zpravidla trojice řezník/zelinář/úřednice OPBH (pro mladší ročníky - úřednice na byťáku). Ruku v ruce s vědecko- technickým rozvojem se významným korupčním činitelem stal opravář televizorů a úměrně s úpadkem mravů také lékař.

Tato korupční siť bývala vrcholně demokratická, občan byl její součástí - někdy korumpoval, jindy byl korumpován. Kladné saldo prospěchu z korupce sice nebylo rozloženo zcela rovnoměrně mezi všechny účastníky, ale ze sítě nikdo nebyl vyloučen. I takový řidič tramvaje mohl občas někoho svézt zadarmo, dal tím najevo svoji korupční snahu, a tudíž právem očekával třeba v prodejně zeleniny protislužbu v podobě kila banánů. Neobstojí ani tvrzení, že z korupce byla vyloučena dělnická třída pracující v průmyslu - takový šikovný obráběč kovů v plzeňské Škodovce dokázal vyrobit hotové zázraky na objednávku - například moje Labuť dodnes nosí tři umně propojené tenoulinké náramky z nerez oceli (na jaderné reaktory) a obdobné náušnice - opravdu stále vkusný šperk, vyrobený zdatným škodovákem.
V korupci si tehdy bývali občané téměř rovni, rozdíly byly z dnešního pohledu marginální. Ředitel fabriky si možná dokázal zprivatizovat náklaďák cihel na chatu, ale těžko je mohl dodat někomu jinému. Šofér se závozníkem to s trochou fištrónu dokázali postupně (nikoliv naráz) také, ale ti mohli (byť menší množství) tuto komoditu uplatnit i v korupční síti, nejen pro vlastní potřebu.
Sítě to byly nesmírně rozsáhlé, většinou křížové a v případě poruchy velmi rychle regenerovaly.
Někdy to mělo až komický ráz společných dýchánků - pivovarští donesli pivo, řezníci z jatek maso, ze zelárny v Křimicích bylo zelí a my chudí rozhlasáci jsme k tomu hodokvasu dodali alespoň muziku...

Po převratu se ale začala korupce občanůnm vzdalovat. Souviselo to s neblahým přílivem spotřebního zboží i rozšíření sortimentu potravin. Zelinář? Řezník? Proč by je kdo korumpoval, nemá-li nějaké mimořádné nároky (a to řadový občan nemá)? Korupce se stávala fenoménem stále více nevyváženým, nesoucí prospěch jen vybraným profesím. K těm se určitě stále více řadili lékaři, další si jistě dosadí každý sám podle vlastní zkušenosti. Ale řadový občan je postupně z korupčních sítí vytěsňován, korupce se posouvá stáloe výše po pomyslném společenském žebříčku, řadový občan je ošizen - stojí jen na korupční straně, která dává, leč nebere.

Postupně stále těsněji a neodbytněji se korupce prosazuje v politice a i tam stoupá stále výše. Dělal-li si ještě začátkem 90. let nějaké naděje na korupční jednání starosta nějaké vesničky, život ho vyvedl z omylu - tam mu všichni až moc vidí na prsty. Velká města, kraje, ministerstva - tam je teď ta pravá pastva, pro občana ovšem za elektrickým ohradníkem. Nejnověji se snaží z korupčního řetězce vytlačit dokonce i lékaře! Záměrem je, aby korupci vzdálený občan už neviděl do jejích tajů, aby snad jen občas něco tušil - více ne!

Ovšem ani politici nejsou zcela v klidu, neb vlivem globalizace se korupce posuvá stále výše, do nedoblačných bruselských výšin. Tam už probíhá například v sektoru velké energetiky (plynovody apod.), různě nastavovaných směrnic ve prospěch toho či onoho velkovýrobce apod. Tím jsou z té skutečně velké korupce národní politici (ti čeští jistě) vytlačováni. Do jejích procesů nedohlédnou ani oni, natož nějaký občan - jedno zda z obce Škůdra nebo z Prahy.

Bude následovat část 2.
I
07. 11. 2011 | 18:36

Hana napsal(a):

Už mě dost dráždí to neustálé vytahování Grose. Na socany nikoho jinýho nemáte, co! Koukněte se do modrých řad - tam spíš pohledat někoho, na koho nic není! Moc vás dráždí, že na Sobotku, Haška, Rátha, Zaorálka a další a další není žádná špína! Už toho nechte a proberte se lidi! Kecy o dluhu socanů, o tom, jak nás zavedou do Řecka, o tom, jak projedli republiku a podobné mozkové výlevy mě už začínají pěkně štvát! Až slavná reforma této vládnoucí skvadry dopadne plnou silou na všechny, tak se zase zjistí, že to můžou socani? Nebo nedej bože Paroubek. Už je to trapný a stupidní. Sledujte jednání sněmovny - takové výstupy nejlepšího minstra financí na světe stojí za to. Na to nemá ani ten nejstupidnější příspěvek opozice! A nikdo ze socanů neukazoval "Kalousku si jednička"! To byl Bárta - ten Bárta, kterého jste tak nadšene zvolili. Jímá mě hrůza při představě, že i dnes jsou ještě lidé, kteří věří těm blábolům koalice a že mají volební právo. A pokud si děláte závěry jen z toho, co vám servírují neše nestranná média, je to ještě smutnější. A perla nakonec - po dlouhém jednání a tahanicích nejlepší ministr financí zjistil, že na tyhle reformy nemá peníze - to je tedy gól!
07. 11. 2011 | 18:42

Holubář napsal(a):

zdenekb:
Část 2.

Odborníci tvrdí (a není důvod jim nevěřit), že korupci zcela vymýtit nelze, lze ji jen omezit. Domnívím se, že jedinou cestou, jak eliminovat současnou protikorupční frustraci širokých mas, která přechází až v portikorupční histerii, je její DEMOKRATIZACE ! Té míry obecné malé korupce jako před dvaceti (pardon, dvaadvaceti - to to letí) lety a dříve už sice nedosáhneme, ale i její menší měřítko by mohlo přinést překvapivě pozitivní výsledky svým psychologickým působením. Občan už by se necítil diskriminován a vyloučen z věcí veřejných.

Metodu, jak toho dosáhnout dosud nemám propracovánu. Uvažuji o založení nějakého širokého hnutí občanů v podobě obecně prospěšné společnosti, asi tak ve smyslu "Lidová korupce" nebo "Korupce pro všechny", "Demokratická korupce" nebo tak nějak a postupně ji přeměnit (módně "překlopit") v politickou stranu se zcela jasně a otevřeně korupčním programem: "Omezená demokratická korupce - náš cíl". Vzorů máme celou řadu a funguje to! Možná i nějaký grant z EU by se na začátek našel - ti sponzorují každou blbost a útulek pro psy - proč ne občany? Životnost takové strany by jistě nebyla dlouhá, ale třeba bychom si po dobu jejího trvání dokázali něco nakrást a zajistit sebe a své potomky.

S úctou Holubář
P.S.: Připomínkym náměty, doplňky vítány.
07. 11. 2011 | 18:50

český maloměšťák napsal(a):

Hmmm...tak Holubář byl na korupci zvyklej. Že by v ní i jel ?

Už se nyní nedivím jeho neortodoxním názorům via !je jedno - kdo tam je, všici kradli, kradou a budou krást".

Já toto zovu ustrnutím charakteru.
A většinou se s tím nedá nic dělat. Čím více do toho rýpete - tím více vás dotyčný fackuje....

Jdu na jedno. nevím jak Holubář, ale já se na pivu stýkám s lidmi, o kterých se zcela důvodně domnívám...že nekradli, nekradou a krást nebudou.
A pocházejí z různého sociálního prostředí, jsou různého věku a dosáhli různého socioekonomického postavebví svého i svých rodin.

Když tak mě pak někdo krátce - formou vycucu - s Holubářovou obhajobou systému korupce v ČR seznamte /tak za půl hodiny/.

Dík.
07. 11. 2011 | 18:50

Holubář napsal(a):

prak:
Když odpouštím sám sobě ty svoje sviňárny, proč bych neodpustil vám takovou drobnost. Jen s chutí do toho!
07. 11. 2011 | 18:52

Pípa napsal(a):

Občan,
to ZNOVU zkopromitování ČSSD s ODS myslíte oposmlouvu z dřívějška nebo současnou Prahu? Tak to bych si nepřál. Jedné oposmlouvy už bylo dost, i když chápu, že v krajním případě, v jakém je dnes třeba Řecko, a kde je potřeba národní jednoty, aby se zabránilo třeba občanské válce (nepokojům velkého rozsahu, tak je i oposmlouva lepší. To nám snad nehrozí. Koalice ČSSD a ODS v Praze je mi proti mysli, je to sice na komunální úrovni, což je velký rozdíl proti parlamentu, ale škody to nadělá dost. I když, zneužít se dá všechno. S TOP mě to ani ve snu nenapadlo.
Jenomže s komunisty je to proti přírodě. To by se ČSSD nejen nevyplatilo, ale na to by doplatili. Ti by je vydírali stokrát víc než to dělají dnes Volkswageni v koalici s ODS a TOP.
07. 11. 2011 | 19:01

Holubář napsal(a):

český maloměšťák:
Buďto jste velmi mlád, nebo je mi vás líto. Vy jste za minulého režimu neměl žádnou konexi v zelenině, u řezníka, u lékaře, u zubaře...?
To jste tedy musel mít dost trudný život!
:-)
07. 11. 2011 | 19:02

ghándí napsal(a):

v něčem se zaorálkem souhlasím, ta drábklova reforma ma poměrně velke mezery. například si myslím, že by každý občan čr, který je z jakehokoliv důvodu bez práce, měl mít nárok na naprosto bezpodmínečnou minimalní dávku životního minima a pojdme dikutovat o její výši. . koaliční návrh jde proti ustavě a myslím si, že ho ustavní soud zruší. za druhé, ten trisní stav veřejných financí zavinila především čssd, takže zaorálek by měl držet usta. za třetí, to gottwaldovské divadlo do kamer si mohli socani odpustit, sami nemají žádné řešení. mužou být rádi, že koalice našla odvahu a alespon častečně veřejne finance dává dopořádku.
07. 11. 2011 | 19:30

Občan napsal(a):

To Pípa:

Jo, tu mám na mysli. Pražská koalice je mi také silně proti srsti, i když už jsme z Prahy dávno utekli.
Jenže...
Napadá Vás něco lepšího? Jak ODS, tak TOP09 jsou tak profláknuté, že opravdu jedině v případě války nebo nějaké strašné přírodní katastrofy by se s nimi SNAD dalo krátce spolupracovat. Ale když si vzpomenu na povodně 2002 a na to, jak Kalousek zaříznul povodňové dluhopisy, tak VÍM, že spolupráce by byla víceméně nemožná.

Fakt mi momentálně nic jiného nezbývá. Široko daleko nevidím jedinou politickou stranu, která by jako koaliční partner nebyla pro ČSSD katastrofou. Ti komančové pro ni prostě zbyli. Ano, může si za to sama, protože aktivně a dlouhodobě přispěla k zamáznutí liberální levice, jakou byl LB, SDS a Trnkovi sociální liberálové.
07. 11. 2011 | 19:31

ghándí napsal(a):

hana,
ne, na socany nikoho kromě grosse nemáme, akorát zgarbu, palase, svobodu, sobotku, krause, doležela, srbu, kavana, snopkovou, ratha, péťu, budinskeho, vanu, březinu, ale jinak nikoho.
07. 11. 2011 | 19:34

kormoran napsal(a):

Pokud se tady stale opakuje Stanik Lustr Kristaluj , napadlo mne , tedy spise by mne zajimal jeho status v Juesej, protoze jako obcan jine zeme si sic muzete koupit nemovitost , to vsak nikoho neopravnuje v ni legalne zit.
A pokud v us zije legalne , tak musel mit pripraveny setsakra 'dlouhy' peniz.
07. 11. 2011 | 19:51

Wraith napsal(a):

Ghándí:

Každá strana má své černé ovce. Ovšem když se člověk podívá na "celkovou výši škody", pak vede ODS.
Právě za jejích vlád docházelo v téhle republice k největším daňovým únikům, tunelování a dalším ekonomickým zločinům, které udělaly z této republiky, doslova finanční ementál na kterém se hodlá přiživit kdejaká krysa.
Právě za jejích vlád zmizely tak velké majetky, že je dnes těžko někdo vyčíslí a najde.... Takže zcela logicky.... jestliže má ČSSD máslo na hlavě, pak ODS v tom másle vězí až po uši.
07. 11. 2011 | 19:58

ghándí napsal(a):

wraith,
já si myslim, že ve zlodějnách vede čssd.
07. 11. 2011 | 20:12

Občan napsal(a):

To Kormoran:

Gross nežije v USA, neboť vlastní AK v Praze 8 a dle ČAK je aktivním advokátem v ČR - http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailFirma.aspx?id=56fea622a8e64b21900df5ffe2c56cab

Ten barák na Floridě je příšernej obludózní činžák, zrovna tu koukám na fotku :o))
07. 11. 2011 | 20:21

Pípa napsal(a):

Občan,
existence KSČM a hlavně fakt, že jí volí tolik voličů, způsobuje to, že demokratická levice nemá dostatek hlasů, aby mohla být rovnocenou opozicí stranám pravice. KSČM je extrémistickou stranou, se kterou nikdo rozumný a demokratický nemůže jít do koalice. Extrémisté by měli mít v normálních časech tak do 5%. Takže, kdo volí komunisty, je buď hlupák a nebo extrémista.
Promiňte, že zde opakuji známé triviality, ale je to bohužel i zde občas nutné. To, že žiji v zemi, kde existuje, i po zkušenostech z minulé doby, komunistická strana a volí ji tolik lidí, považuji za neštěstí a důkaz, že žijeme v nemocné společnosti. A to mě trápí. Závidím Polákům, Slovákům, Maďarům a dalším post komunistickým národům, že jsou na tom v tomto směru lépe.
07. 11. 2011 | 20:23

Wraith napsal(a):

Ghándí

Fajn. Uvidíme, kdo z nás najde větší "ránu".
Vy to budete mít zpropadeně lehčí, protože svého času ODS sepsala černou Knihu hříchů ČSSD. Což Vám jako výchozí materiál může posloužit.
Já budu muset hledat, protože ODS je, kromě jiného také mistr v maskování neúspěchů a průšvihů.
07. 11. 2011 | 20:26

ghándí napsal(a):

wraith,
já mám na čssd bilionovou sekyru v rozpočtu, co vy?
07. 11. 2011 | 20:40

kormoran napsal(a):

Aha? Tak to chapu. Koupil a pronajima.

"Pravnik" , rikate .
To se musi u nej dvere natrhnout ))))
07. 11. 2011 | 20:42

Yosif K napsal(a):

Pani Hano, Gross byl predseda, byl...... Dnesnich sibalu vsak CSSD take nema malo. A mnozi to udelaji jako Gross - az na ne neco praskne tak naraz "legalne zbohatnou" a zbytek zivota misto driny pro proletariat budou chytat ryby na Floride.....

Pallas prodal vetsinu v Setuze zlocinci Pitrovi - prakticky zadarmo - ted stavi hotylek za 25 mega - Bohous na nej tlacil aby to vysvetlil, a jak to CSSD chodi? Bohous mluvi a Pallas nioc nevysvetluje jen stavi.
Mimochodem Pallas zprivatizoval SM nemocnice zelezarskemu AGELU - nakonec tak to ma byt - oranzovi huhlaci propaguji statni zdravotni peci ale oranzovi hejtmane a reditele predrazuji, privatizuji a privatizuji (no hlavne ze netuneluji) a z meho hlediska je to zcela v poradku - az bude vse zprivatizovano, ani oranzovi ani modri nebudou mit co rozkradat...... ... kdyz jde o to neco sikovne zprivatizovat, neni prece treba se ohlizet na nejake kecy urcene pro naivni proletare......
Michal Kraus je zase v politice - nepodareny nakup ghanskych cokoladoven za pul miliardy KC jiste vysvetlil na PCR jako zert, ktery s privatizaci Unipetrolu nemel nic spolecneho, zrovna jako zertem byl skutecny nakup cca 32 opulentnich nemovitosti pro svou rodinku v CR.
Urban znamy rekreant z Monte Argentaria je tez cinny - mene zvani na blogach o bide proletaru,ale o to vice pracuje pro zajmy managementu CEZu - dosazeneho jeste oranzovymi lidumily.

Stinovy ministr financi Mladek ma jako fusku praci pro developerskou firmu TALUDA - ta sice podnika na Zizkove ale majitele ma ve Fribourgu Svycarsko. Do firmy sype stamiliony oranzovy advokat Jansta - ten je take velmi schopny - za 2 tydny prace pro ceskou postu vydelal 200 mega - dani pres Fribourg a pres Antlily - ma alespon tolik vkusu ze nekrici na blogach po ostrejsim zdaneni zbohatliku.
Mladek bude ministr financi jako vino - mozna bude ridit m9inisterstvo primo z Fribourgu nebo treba z Moskvy.....
Ani poctivy vesnican Bohous Sobotka neni zcela odolny svodum velkeho sveta - jeho dlouholetou pravni poradkyni byla mladicka JUDR Maleckova - drive i pote pracujici pro CSOB (buhvi ze je to solidnejsi banka nez treba byla IPB ale prece jenom, Bohousi Bohousi......)
Jedini kdo neberou nic jsou autista Spidla (vykopnuty za nepruznost do Bruselu - tam uz toho mnoho nenaskodi) a mlady pan Dienstbier (ten ma penez dost z advokatni praxe - nic brat nepotrebuje.....). Ovsem Dienstbiera JR vliv v CSSD je NULA CELA NULA.

A naivni pan Obcan a pani Hana si predstavuji ze tato kumpacka vesele perouci penize pres kanton Fribourg bude nekde hajit zajmy proletaru? Hahahahahahaha.........
07. 11. 2011 | 20:55

Yosif K napsal(a):

Pane Wraithe jste komik - za vlady CSSD zmizely doly MUS a OKD - ve prospech rudych reditelu podporovanych oranzovymi odborari. Zmizely docista zadarmo - a to pritom jakysi klasik kdysi psal ze doly jsou dira v zemi, kterou nikdo nemuze ukrast.......

No hlavne ze se ty doly neprodaly treba za 100 miliard Kc nejakemu Billitonu - to by byla vecna skoda.......
07. 11. 2011 | 21:00

Joe Ratata napsal(a):

Pane Zaorálku.Beru Vás za slovo!
Veřejně se zavažte,že všechny asociální deformy poškozující sociální smír anulujete a vítězství ve volbách je vaše!
07. 11. 2011 | 21:03

Yosif K napsal(a):

Je podivuhodne, s jakou naivitou i v den kdy recti socani MUSI urtahovat srouby vsem rekum, az se jim z toho toci hlava, cesti socani opruzuji s navrhy na dalsi rozhoz penez mezi "socialne potrebne vrstvy".

Samozrejme - jista mira solidarity je treba, ale KDE JSOU U CSSD ZARUKY ze nedovede CR presne tam, kde je dnes Recko?

Prirozena volicska zakladna CSSD je uplne stejna jako u PASOKu -odborarsti fanatici ve fabrikach (a DPHMP) a byrokrati ve statni sprave...... no nepridejte jim neco pred volbami.....
07. 11. 2011 | 21:07

Wraith napsal(a):

Ghándí:

Aha, rok 2004. Oficiální čísla ji jaksi zapomněly uveřejnit a na rok 2004 uvádějí státní dluh pouze 592,9 miliardy... což je nějakých 21,07 %... Kde je ten bilion??

Co takhle Diag Human.... ten průšvih se řeší ještě dneska..
07. 11. 2011 | 21:48

Wraith napsal(a):

Yosif K

A kde jsou záruky, že nás tam nedovede současná vláda, tedy trojkoalice?
V politice slovo záruka nic neznamená, je to jen prázdný termín stejně jako poctivost, stejně prázdné jako výzvy k vzájemné komunikaci vlády a opozice. atd....
A mimochodem za vlády ODS, díky divoké a posléze kuponové privatizaci, odteklo z této republiky tolik finančních aktiv do daňových rájů, že se z toho tenhle stát bude vzpamatovávat ještě 50 let.
07. 11. 2011 | 21:58

Ládik!!! napsal(a):

ministři - OK
duby - čssd
pařezy - komanči
07. 11. 2011 | 22:00

Joe Ratata napsal(a):

YosifeK
Je podivuhodné,jak někteří pravouni neustále předhazují soustružníkům,elektrikářům,zedníkům a popelářům jak prožrali budoucnost a kvůli jejich nenažranosti si korupčníci a mafiáni musí povolovat opasky.
Peníze z veřejných rozpočtů nemizí v 4x dražších Pandurech,rentgenech a dálnicích,ale v jejich hubách,cpoucích se náhražkovými potravinami.
Musejí pracovat více,déle a lépe a za méně peněz,aby oni,jejich chlebodárci,mohli mít tolik,aby to nemohli utratit.
07. 11. 2011 | 22:09

Almo G™ napsal(a):

ČSSD: Jeden dva udělají povedený kšeftík za pár milionů.

ODS+TOP09+VV: Otevřeně krade jeden vedle druhého po stamilionech, miliardách a desítkách miliard.

Reakce českého občana: "Stejně jsou všichni stejní! jeden jako druhý! Nemám koho volit. Nemám alternativu! K volbám nejdu!"

Co chtít od takového národa.
07. 11. 2011 | 22:47

radek napsal(a):

Maximus

Reformy jsou diskutovany na cssd.cz, s kritikou spoluprace/ kseftiku s ODS ale souhlasim, zvlaste Praha je des...
07. 11. 2011 | 23:36

český maloměšťák napsal(a):

Holubář napsal(a):
český maloměšťák:
Buďto jste velmi mlád, nebo je mi vás líto. Vy jste za minulého režimu neměl žádnou konexi v zelenině, u řezníka, u lékaře, u zubaře...?
To jste tedy musel mít dost trudný život!
:-)
07. 11. 2011 | 19:02

-----------
Ne- neměl.
Ale můj život stále běží.
Na rozdíl od vašeho.
07. 11. 2011 | 23:38

radek napsal(a):

vsem pravicovym fanatikum

nemit grosse, tak by jste si ho zrejme vymysleli!!!
07. 11. 2011 | 23:38

radek napsal(a):

Almo G™

Presne tak. Na chalupe navic sousta prace. Jo ta hloupost bude draha, bohuzel.
07. 11. 2011 | 23:41

kormoran napsal(a):

Jak mohl Cesky multikultinick prozit nejakou komunistickou korupci?

Kdyz byl teprve nedavno 'samurajskymi' rodici , odlozen v remizku mezipolni ostravske divociny a ve kterem stastne zije az do dnes .

Ale hbite se uci cizi slovicka , snad z touhy k prislusnosti.)))

Jeste mu chybi se zpameti naucit-" Globalni aspekt" a "diametricky uhel"))). A bude 'remizkovy' docent.))
08. 11. 2011 | 00:02

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Pomatení kecalové zdejší DEBATY,

řešte jen lidi a ne prasata - je jasné, že ti součaní a všechny ty POLISPOPADOVÝ K-----y co způsobili tento marast a zničili již téměř náš národ - tito nic VYŘEŠIT nemohou !!
NECHTĚJÍ - NEPOTŘEBUJÍ, takový MAMON se už v historii našeho národa jen tak NEPŘIHODÍ - takové smečce ZLODĚJŮ a LUMPŮ se už nikdy V BUDOUCNU nepodaří OKRÁST národ a VYTUNELOVAT veškeré národní bohatství VČETNĚ ZLATÉHO POKLADU !!!

PRASESTÁN - jen KOLABORANTI MLASKEJTE - BRZO VÁM DOJDE DECH !!

Žádná strana vzniklá po roce 1989, včetně těch nových ve FRONTĚ čekající na ty drobky co tady ještě zůstali - zdraví, pojištění, doprava, energie - NIKDY tyto ZRŮDNÉ systémové národní DESTRUKCE pol. stran, všeho a všech NIC pro nás OBČANY PROSPĚŠNÉHO nevykonali a nic smysluplného neudělají!!
Jen prosím ty z Vás, co ještě máte GRAM rozumu a soucitu, evidujte na všech úrovních tyto PRASECKÉ osoby, přijde doba, kdy se musí VYKONAT poslední soud - s výrokem VINEN - vědomě, cíleně, systémově, komplexně, bez náhrady, bez nároku na jakékoliv začlenění do naší společnosti??? To musí být KONCEPT -a jasná analýza příčin a totálního CÍLENÉHO masakru našeho národa těmito VLASTIZRÁDCI a ZLOČINCI - a lidové soudy ROZHODNOU a vynesou ROSUDEK jako v Líbyi !!! Zadržet, vyřešit na místě, a ještě musíme tyto PACHATELE tyranu VYVÉST jak BIN LÁDINA či KADAFÍHO tam, kde není návratu a všichni o tom musí KOMISIONELNĚ cíleně MLČET !!!!Připadá moře, sahara, póly, tibet, podmínka nad 7 500 m nad mořem, nebo PELHŘIMOV ???

Tak dál KOLABORUJTE a MASAKRUJTE - už vidíte i ZAORÁLEK se začíná bát kam to tato SVOLOČ v této PSEUDODEMOKRACII dotáhla!!

Jen tak dál, KORUMPUJTE a ROZKLÁDEJTE za souznění umělců na umělá HNOJIVA tento stát a budujte KLEPTOKRATICKÝ právní HUMUS!!

Děkujeme jste VZOREM našich dětí a vnuků !!
Sláva Vám až do hrobu - tak Stejskale jen MAZEJ !!
Jsi jeden článek tohoto KOVANÉHO řetězu ZLOČINU na národu !!
Buduj a buduj lepší zítřky !!!
08. 11. 2011 | 00:17

Holubář napsal(a):

česky maloměšťák:
Život běží? Jak komu...
Dva synové, dvě krásné snachy, tři vnuci. S rodiči mými a mojí ženy už trochu starost, ale to patří k životu. Jako bonus i rodiče mojí první nebožky ženy, ale i to patří k životu. Takže celkem rušno. Dobří dlouholetí klienti, takže slušné příjmy. Kamarádi v hospodě, posilovna, kolo, plavání. Škoda, že nelyžuji, takže zima trochu otrava. Knihovna o třech tisících svazcích, až moc rozlehlý byt. Chalupa ve vysněném údolí Za horama (šumavské podhůří). Dovolené na krétě už skoro dvacet let (příští rok ale asi ne). A jak jste na tom vy?
08. 11. 2011 | 00:17

chemickej míra napsal(a):

Když čtu některé příspěvky,tak si říkám co jim,tak mohlo zatemnit mozek a srdce? Prachy? Nenávist k jinému názoru,než je můj? Strach-restituce,krádež? Prostá blbost? Věřím,že se již jedná o menšinu a odchovance MfD. Uvidíme 17.listopadu,jak na tom jsme!
08. 11. 2011 | 00:19

kormoran napsal(a):

"Ing" Marek , chudak Zaoralek , ten asi musi trpet! Na jake konto mam zaslat par usmoulenych dolaru na zachraneni "Vaseho druhu'?

Bobkovi se pry uvolnilo nekolik kleci.
08. 11. 2011 | 00:45

vasja napsal(a):

"V roce 1982 ukončil studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, na filosofické fakultě, obory marxisticko-leninská filozofie a politická ekonomie"
----------------------------
A tenhle karakter tady camrá. Pařez jeden rudej.
08. 11. 2011 | 07:16

vasja napsal(a):

Vy socky ste úžasný. Tak jo. Váš zloděj je zlatej člověk:)))
08. 11. 2011 | 07:33

dedek napsal(a):

Holubář napsal(a):
Sladký:
Když tady začneme vypočítávat zlodějské kauzy levice/pravice, strávíme tu delší dobu, než poslanci při obstrukcích.
Už si je ani všechny nepamatuji, neb jedna stíhá druhou a tu předcházející z mozku vytěsňuje. A hledat v archivu se mi nechce, to si najdu optimističtější zábavu. Intuitivně citím, že těch pravicových bude nejspíš víc, ale ani to přece nemůže být pro takového Grosse (předsedu vlády, do prdele!!!) nebo Tvrdíka omluvenkou. Celý ten systém současných parlamentních stran přestává fungovat na byť i jen náznaku nějakých morálních atributů. Už je to jen kšeft a zlodějna. Čímž neříkám, že to ještě nějajký čas nevydrží, leč konce budou truchlivé.

Vážený, mluvíte-li o Grosovi, což si takhle uvědomit kdy zbohatl a kdy zbohatli lumpové z ODS. A ještě něco, ukažte mi jediného lumpa z ODS, který musel od válu nebo byl zavřený. U ČSSD alespoň někdo. Nadávali jste na Paroubka. Který z pravicových politiků vyvodil ze svých neůspěchů takové závěry jako Paroubek? A,že novinářští ubožáci, protože se o nich jinak psát nedá, jsou naprosto neobjektivní je také na snadě. Jakékoliv prohřešky ČSSD nikdy nezapadnou a neustále je připomínají zato průsery pravice se snaží uklidit do pozadí co nejrychleji. A nejvýraznější byl jejich postup před volbami, kde tato naše "nezávislá" média, která by měla napomáhat budování státu tak, aby se díky informacím volič rozhodl co nejlépe, tak tlučou jen a jen na jednu stranu, která jim nabídne 30 stříbrných a jakákoliv novinářská čest jde do pr..le.
A co píše Zaorálek je naprostá pravda. Je Vám to lidi nedochází. Ale až ty tločinecké zákony dopadnou, tak to poznají i ti pravicoví zabedněnci. Je mezi nimi ale tolik bl..ů, kteří i tak budou stále tvrdošíjně volit svoje katy, protože jim vládní garnitura vymyla palice a všechno co je na levo je pro ně nepřijatelné byť by to byla sebelepší cesta. Nikdy jsem straníkem nebyl, snažil jsem se volit díky informacím, které jsem si posháněl sám a ne z novinových zkreslených článků. Vidím to naprosto stejně jako Zaorálek. Vládnou tady lumpové toho nejhoršího ražení, kteří neznají soucit a vládnou naprosto bez skrupulí. V 89 jsem také jako blbec cinkal klíči na Václaváku, dnes po tolika letech se komančům pomalu omlouvám a musím říci: tehdy měli pravdu, když nás podle Havla "strašili" kapitalismem. Dnes je to jasně vidět. A byť jsem levici nevolil, v příštích volbách můj hlas dostane.
08. 11. 2011 | 08:06

Yosif K napsal(a):

Pane Wraith, pane Joe Ratata, neverim tomu ze hranice mezi poctivci a korupcniky je hranici mezi levici a pravici.

Za soucasne situace nezbyva lidem nez ty nejhorsi sibaly ve sve strane "vykrouzkovat". Postihlo to Langera, Talmanovou, kupodivu nepostihlo to vsak Urbana ci Pallase - tez typicke mafisty.

Takze jak levice (reditele nemocnic, hejtmani, Pallas) tak pravice (Dalik atd) rozkulacuji ci kradou - a nejde to vyresit hned zitra.

Co vsak jde vyresit hend zitra je to zda rozopcet pujde cestou rozhozu dalsich socialnich davek, na KTERE SE JIZ PRES DESET LET DELAJI NOVE A NOVE DLUHY. Clovek neslysi od levice nic o tom, ze by meli jit oranzovi kourpcnici brucet - a jako ze nejaci jsou.
Jedine co clovek od levice slysi je "nesahejte na socialni davky, zdroje tu jsou, STATNI DLUHY SE NEMUSI SPLASCET". Myslite si ze to neni cesta do Recka??? Je to cesta do Recka..... socdemaci vsak proletariatu lzou ze to cesta do Recka neni. Je to cesta do Recka - recka cesta byla TAKE vydlazdena dobrymi umysly pomoct proletariatu a urednictvu ve statnich podnicich a statnim aparatu......

DALE: typicky volic socdem uz davno neni soustruznik. Typicky volic socdem je pracovnik statniho a municipalniho aparatu, respektive delnik z mestskeho podniku (zdivocely odborar od tramvaji atp).
Delnici ze soukromych podniku chapou lepe nez tramvajaci, ze "vyssi zdaneni bohacu" znamena mene penez pro jejich zamestnavatele, kteri nakonec mohou byt nuceni nahradit drazsiho delnika lacinejsim strojem. Nebo lacinejsim OSVC.

Navrhy na vyssi zdaneni bohacy a prisnejsi hlidani presunu kapitalu do Svycar atp jsou zcela nerealisticky. Kdyz byli francouzsti komuniste ve vlade, franzouzske cetnictvo prohledavalo kufry aut jedoucich do Svycar - nachazely kufry plne cash. Zdaleka nenasly vsechno. Dokonce se i strilelo na hranich po lidech s batohy plnymi penez splhajicimi se na svycarskou hranici. Unik kapitalu to nezastavilo. Zeleznou oponu uz francousti komunoiste nestihli postavit. Prohrali volby.
08. 11. 2011 | 09:24

Holubář napsal(a):

dedek:
Nechápu z vaší reakce na moji glosu, kde jste přišel k tomu, že snad hájím ODS či kteroukoliv jinou současnou politickou stranu. Jsou to všechno pacholci jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Tragikomické je, že jediný, kdo nemá za posledních dvacet let máslo na hlavě jsou komunisté. Kdo chce bojovat proti korupci a za lepší příští, měl by tedy volit je?
Pro nás živnostníky neplatím žádná pilitika. Srb nebo Turek, katolík nebo mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno.
08. 11. 2011 | 09:31

Yosif K napsal(a):

Pane Radku, Kocourek, Dalik je spicka leedovce v ODS, Gross, Pallas, Kraus, Urban jsou spicky ledovce v CSSD.

Vase vira ze existuje spicka ledovce bez ledovce pod vodni carou je znacne naivni...... .... za socdemaku byly prakticky zadarmo zprivatizovany "diry v zemi" MUS a OKD - ve prospech rudych reditelu. Nyni by se dali prodat za stovky miliard KC...... no nic co bolo to bolo, terazky je CSSD v opozici tak bojuje proti korupci, kdyz byli u koryt, nechali zprivatizovat MUS anonymni firmou Appian ocividne zijici z penez vytunelovanych z MUS.
08. 11. 2011 | 09:34

čenda napsal(a):

lidi, dočetl jste to někdo?
Nekomentuju obsah, ale délku textu. Přece nemůže autor věřit, že je někdo ochoten takový elaborát číst.
Pokud chce něco sdělit, musí to být krátkými, lehce pochopitelnými větami. Co věta to jedno téma.
08. 11. 2011 | 09:54

dalimír napsal(a):

Dobrý den ! Dědku jste fakt dobrý a pálí Vám to jak raketa ! No já jsem na rozdíl od Vás těmi klíči nikde necingal páč již v té době jsem si dobře uvědomoval že to je všechno past na lidi ,poctivé pracující lidi ! Proto jsem necingál ! Zdravím Dl.
08. 11. 2011 | 10:10

český maloměšťák napsal(a):

Holubář
Nezabývám se tím co mám. Beru věci tak jak jdou.
A tak ani nepociťuji důvod k tomu, abych věci - na kterých třeba ani nemám zásluhu, že se v mém životě objevily /příměr - "vaši" vnuci/ nějak propagovat.

Dokonce mě ani nikdy nenepadlo si spočítat - kolik knih obsahuje ta knihovna ...
08. 11. 2011 | 10:40

Pípa napsal(a):

čenda,
nejen nedočetl, ale ani nečetl. Jen pár vět a diskusi. Není nutno. Známe své Papiňáky. Obstruovat si může ve sněmovně. Tam jsou za to dobře placení.
08. 11. 2011 | 10:45

kristusek napsal(a):

Béda

ad Váš dotaz "Proč jste ve svém vystoupení k vládním reformám nepřinesl a nevyložil na pultík "Nečasovu síťovku" (kterou použil ve volbách) a nepohovořil o slibech pana "čistého"?"

Vzhledem k omezení příspěvků k rozpravě o přijímaných zákonech to zřejmě nestihl:-)
08. 11. 2011 | 10:53

bob napsal(a):

Pokud jsou proti reformám zaměstanci i zaměstnavatelé, pro koho se dělají?
Děkuji za odpověď pana vasju, Yosif K, Holubář i další
s pozdravem
08. 11. 2011 | 10:56

Wraith napsal(a):

Yosif K
Pravda, korupčnictví se nevyhýbá žádné straně, stačí trošku zalovit a vytáhneme na světlo sbírku vykuků a syčáků nejrůznějšího kalibru, což je smutné...
Jenže, kdyby měli jít korupčníci jít hned bručet, tak nejspíš dojde k tomu, že tu nebudeme mít žádnou vládu, žádný parlament, ba ani senát. sotva byste našel politika i političku, kteří by si v tom jezeře plném prašulí, alespoň trošku nesmočili prsty.

K tomu rozhozu sociálních dávek - již nyní je jasné, že reforma tohoto problému je nedostatečná a navíc špatně zaměřená.
Proč prosazuje tzv pozitivní diskriminaci národnostní menšiny a systematicky rozkládá dosud jakž takž stabilní systém důchodového zabezpečení?

Původním cílem, jak jsem to chápal, bylo ze systému vymést příživníky, nemakačanky a omezit v minulosti tolik systematický odsun jistých národnostních menšin na okraj společnosti. A zdá se, že se to státu tento záměr příliš nedaří realizovat.

Smůla je, že v této republice jsou zdravotně postižení vlastně rukojmím systému, který si s nimi dělá co chce a navíc jim omezuje dávky navzdory zvyšujícím se nákladům na živobytí, na asistenci, či jiné "luxusní požitky" = pomůcky", které jsou pro ně ve skutečnosti nezbytné.
Logickým krokem v každé civilizované společnosti je, že se snaží o své nejslabší postarat.
Naše společnost má zdravotně postižené za něco, co je problémem, který se vyřeší jedině tak, že jej zlikviduje. Tedy uvažuje podobně, jak tomu bylo v Německu v roce 1939 a letech pozdějších. A vláda svými škrty na sociální úrovni tyto teze jen podporuje.
Jak se mohou tyto skupiny obyvatel bránit, když jsou na příspěvcích od státu (systému) chtě nechtě závislí? A pokud jsou alespoň částečně schopni nějaké práce, stejně mají mnohem nižší šanci nalézt uplatnění a naleznou-li nějaké místo, pak je velká pravděpodobnost, že jim jejich zaměstnavatelé sotva umožní důstojný plat.
Mohu-li se zeptat: Máte představu, jaká je většinou výše platu takového zdravotně postiženého v porovnání s člověkem zdravým?

BOB:
Zdá se, že se reformy dělají pro to, aby se politici mohli ještě víc napakovat, zajistit beztrestnost...a pak "Po nás potopa" - zmizet v daňovém ráji. Udělat v beztak velkém chaosu ještě větší a pak se holedbat, jak jim to jde, to je to, co současní politici dělají skutečně dobře. Bez rozdílu, z které strany jsou.
Reformy jsou směrovány tak, aby co nejméně ublížily horním 5000 a zrujnovaly všechny ostatní. tak to vidím já....
08. 11. 2011 | 11:22

franky napsal(a):

Pane Zaorálku
ČSSD se v tomto personálním složení, se zkorumpovanými politiky typu "Gross" a se současnými populistickými gesty není schopna stát úspěšnou vládní stranou. Začínáte stále více unavovat své okolí.
08. 11. 2011 | 11:56

Krupa václav napsal(a):

český maloměšťáku, ale znám o jiném letadle, také dva slepí piloti, také nikoho nevzrušovali, někteří si dokonce navzdory tomu vyprávěli vtip o 90leté babičce kterak o barák přišla. Neskutečně vtipné. Zatím letoun také dojel na konec dráhy a také se nevznesl. Teprve později se prokázalo, že jeden s těch slepců šlapal celou dobu startu na brzdu.
08. 11. 2011 | 12:12

Brnčidlo napsal(a):

"Ministři, kteří měli hájit programy svých resortů, které byly součástí toho prohlášení a které jsme kritizovali, mlčeli jako zařezaní!"

Něco na tom asi bude, že slavná koalice má nůž na krku.
08. 11. 2011 | 12:26

Dáša N. napsal(a):

Co je Vám platné tady plakat, pane Zaorálku, když odbornice Jiřina Šiklová řekla v TV, že obstrukcí jste si vlastně pěkně zavařili a veřejnost vám to spočítá.
08. 11. 2011 | 12:31

Holubář napsal(a):

český maloměšťák:
No vidíte, vás to nenapadlo a mě jó... To asi bude ten rozdíl mezim námi.
Když se snažíte pořídit si kartotéku a udělat si v knihovně pořádek (už jsem to vzdal), tak se nějakého počtu doberete.
Ach, jak prosté.

bob:
To bych taky rád věděl.

Dáša N.:
A na co je paní Šiklová odbornice?
08. 11. 2011 | 12:37

Dáša N. napsal(a):

Holubář

je to socioložka
08. 11. 2011 | 14:20

radek napsal(a):

Yosif K

s těmi doly nemáte pravdu, tam byl průšvih nastartován kuponovou privatizací a ztrátou majority...
08. 11. 2011 | 14:40

Holubář napsal(a):

Dáša N.:
To já samozřejmě vím, ale ptám se na co je odbornice.:-)
Takových sociologů, kteří bez jakéhokoliv průzkumu vypálí názor, takový nebo makový, běhají po naší krásné vlasti stovky.
08. 11. 2011 | 15:05

Dáša N. napsal(a):

Holubář

A vy myslíte, že takovým by dalo seriozní médium prostor k prezentaci svého názoru?
Mimochodem odbornicí ji nazvaly Parlamentní listy....
08. 11. 2011 | 15:11

Holubář napsal(a):

Dáša N.:
Ach můj ty bóže....
Tušíte vůbec co jsou to Parlamentní listy a komu patří?
08. 11. 2011 | 15:19

Dáša N. napsal(a):

Holubář

Prozradíte?
08. 11. 2011 | 15:25

Dale Cooper napsal(a):

Hezky to onehdá řekl Václav Bělohradský: Řešení dnešní situace nemá nikdo, ale s ČSSD, která má potenciál mírnit dopady současných privatizačních trendů, alespoň existuje šance, že se nějaké řešení bude hledat a najde...
Jde o to, aby ČSSD ten potenciál využila. Jde o to, dělat politiku skuteně pro lidi, a tím mám na mysli všechny lidi - jak chudé tak bohaté. U chudých netřeba rozvádět, ale ani bohatým by nemělo být jedno, jestli budou své bohatství užívat v chaosu sociálních bouří, popř. válek, nebo ve společnosti fungující na základě nějakého konsenzu. Utéci brzy nebude kam a i někteří z těch nejbohatších si to už začínají uvědomovat...
08. 11. 2011 | 16:42

Yosif K napsal(a):

Pane Dale Cooper - jakymi socialnimi bouremi tu strasite? Ceska republika je po japonsku druhy nejrovnostarstejsi stat na svete. Dle nekterych ukazatelu rovnostarstejsi nez Skandinavie, dle jinych je ceska republika tesne za Norskem.

Kde vidite nejake boure z hladu? Stavku tramvajaku DPHMP?

Pane Wraithi - setrit na invalidech - nemohu to na dalku posoudit, nevim. Socdemaci vsak neburcuji skupinky invalidu, socdemaci slibuji nemozne vsem - pridejme vsem vsechno, budeme se mit lepe, zdroje tu jsou.
08. 11. 2011 | 18:48

Wraith napsal(a):

Yosif K

Pokud je mi známo, volební program sociální demokracie říká k státním financím, že je potřeba: 1. stabilizovat veřejné finance a dosáhnout vyrovnaný státní rozpočet. (Nic nového pod sluncem, to mají ve volebním programu snad všechny strany.)
2. Vytvořit systém spravedlivého rozdělení daňového břemene mezi všechny vrstvy společnosti. (To už je složitější, je potřeba definovat, co znamená onen termín "spravedlivé" a dokáží-li to pak správně vysvětlit lidu.)
3. Zavést zvýšení daně z příjmu a zavedení druhé sazby pro velké firmy.(Poměrně efektivní nástroj, který skutečně zasáhne všechny a má potenciál nalít do rozpočtu velké peníze. Otázkou je, zda to nevypudí ty velké firmy ven z republiky.)
4. Zdaněním hazardu zvýšit příjem státního rozpočtu ( To už udělala současná vláda)
5. Zavedení daně z finančních transakcí bude krytím proti budoucím selháním finančních systémů. (Zdá se, že tohle může být velmi účinný nástroj. Přes české území totiž proudí velmi velké množství finančních toků. Zdaněním každé transakce nad určitý objem může být efektivní způsob přijmu do státní pokladny.)

Plány, které ČSSD představila veřejnosti, jsem nalezl na této adrese:
www.cssd.cz/soubory/ke-stazeni/reformy-2011/danova_reforma.pdf
09. 11. 2011 | 08:36

Dale Cooper napsal(a):

Yosif K
Co to plácáte? Jaké rovnostářství? To jsou jen účelové statistiky. Vždyž tady všechno z 80% patří zahraničním vlastníkům. To nelze oddělovat. Když do toho započítáte jejich příjmy, tak tady žádné zvláštní rovnostářství neexistuje! To že jsou tady lidi ovce, je druhá věc. U nás všechno přichází vždy se zpožením. Viz. 68 i 89...
09. 11. 2011 | 11:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy