Pomožme Ukrajině, o své budoucnosti ale musí rozhodnout sama

18. 02. 2014 | 09:15
Přečteno 4371 krát
V pondělí 11. února jsem se zúčastnil jednání Rady Evropské unie, která se skládá z ministrů zahraničí členských států. Tématem celého dne měla být situace v Sýrii, Libyi, Egyptě, Středoafrické republice, kam se posílá vojenský kontingent, a Bosně a Hercegovině, kde jste možná zaregistrovali, že došlo k poměrně velkým a velmi vážným nepokojům (těmi jsme se zabývali hodinu a půl). Takže když jsem do Bruselu jel a viděl jsem ten program, říkal jsem si, jaký prostor se vůbec podaří prosadit pro Ukrajinu. Protože asi chápete, že situace v Libyi je nesmírně vážná, to je vlastně rozpadlý stát, a asi chápete, že jižní státy Evropské unie cítí např. problémy Středoafrické republiky jako vážnější - když to zjednoduším - než situaci na Ukrajině.
Proto jsem byl rád, že nakonec Rada ministrů zahraničních věcí členských států se rozhodla, že bude věnovat uzavřené jednání, které trvalo nakonec více než tři hodiny, speciálně situaci na Ukrajině. Součástí jednání byla úvodní zpráva, kterou podala Cathy Ashton jako vysoký představitel Evropské unie právě o jednání např. s Ruskem. Zprávu o jednání s těmi, kteří jsou zainteresováni v tomto konfliktu, podávali ale i jiní ministři.
Já jsem se dnes ráno spojil nejen s velvyslancem na Ukrajině, ale také se zvláštním vyslancem pro Východní partnerství panem Marešem, který jedná s politiky na Ukrajině, a ten mě informoval o obsahu těch rozhovorů a celkově o situaci a atmosféře, která dnes panuje v Kyjevě. Takže si dovolím říci, že co jsem mohl, tak jsem shromáždil, abych před vámi vystupoval jako někdo, kdo má i čerstvou představu o tom, jak v této chvíli situace vypadá.
Dnes žijeme v takovém mediálním světě, ve kterém to často vypadá, že někde vzplane požár, a v televizi se tomu věnují dva tři dny a pak se začnou věnovat nějakému dalšímu požáru, zvlášť když jich máme všude kolem tolik. A tak vzniká pocit, že je ukrajinské dění překryto olympiádou. Někdo může mít i dojem, že se situace na Ukrajině uklidnila. Chtěl bych vás ujistit, že tomu tak bohužel není.
Situace na Ukrajině se dle mého k žádnému řešení nepřibližuje, ani to není tak, že by hovory, které probíhají, vedly k nějaké zásadní změně situace. Kdybych to měl velmi stručně shrnout, tak podle čísel, která máme k dispozici, je to opravdu osm mrtvých, přes 30 nezvěstných, 1 300 zraněných - a to je jenom to, co jsme schopni odhadnout.
Ta čísla jsou výsledkem násilí, perzekucí. Máme prokázané, že policie a státní administrativa skutečně používala zastrašování, používala mučení a odvážení lidí neznámo kam jako způsob, kterým se snažila ty protesty utlumit. Je pro nás nepřijatelné, že na hranicích Evropy, u státu, se kterým jsme ještě nedávno chtěli podepsat asociační dohodu, jsme najednou svědky úplného opaku. To, že jsou popírána základní práva, což se mimochodem stalo 16. ledna, kdy parlament přijal zákony, kterými zásadně omezil svobodu projevu, shromažďování a sdružování. Je pravda, že 28. ledna byla podána demise vlády, parlament odvolal platnost těchto zákonů. Nicméně onen amnestijní zákon a závazek vyšetřovat to, co se stalo, je bohužel zvláštním způsobem vázán lhůtou 15 dnů, která vyprší 17. února tohoto roku, a ten zákon, což je samozřejmě pro nás zákonodárce asi dost zvláštní představa, má platnost vázanou na to, že do sedmnáctého vyklidí představitelé opozice kyjevskou radnici, ulici Hruševskou a celou sadu budov, které v této chvíli mají obsazené. 17. únor je vlastně nebezpečný proto, že tím pádem toto datum může být spojeno s novým propuknutím násilí, a dokonce je možné, že i vláda se může po tomto datu odhodlat k dalšímu postupu násilného potlačení demonstrací, pokud nedojde k vyklizení těch budov. Takže to je bohužel termín, ke kterému se také vztahují určité obavy.
Ale víte, ono nejde o tato jednotlivá fakta. Tady jde o obecný význam toho, co se dnes na Ukrajině děje. A ze všech informací, které máme k dispozici, vám bohužel musím sdělit, že na Ukrajině de facto dochází k rozpadu činnosti státních institucí, že dochází k rozpadu fungování elementárního právního státu, že dochází k rozpadu institucí, jako je policie, justice a podobně, a že se tam vlastně vytváří de facto bezzákonný stav. To, co mi připadá nejnebezpečnější na tom vývoji, je, že Ukrajina de facto se jakoby může stát tím, čemu se říká v terminologii failed state, to znamená upadlý stát, který nekontroluje situaci na svém teritoriu. To je v zásadě to nejvážnější, co hrozí. Že úplně blízko hranic Evropy náš soused, země, o které jsme si mysleli, že postupuje, dokonce že bude přes asociační dohodu postupovat a vstupovat, nebo se přibližovat svými pravidly, regulacemi, stylem života Evropské unii a Evropě, tak naopak tato země se během jakoby velmi krátkého času může stát tím upadlým státem, to znamená státem, který se rozpadá a ve kterém nefungují základní funkce. Státem, které jsme dříve nacházeli spíše v Africe. Nepřeháním. Bohužel, ta situace je takto vážná.
A teď je otázka, proč nám to má vadit. Oceňuji Sněmovnu, že se chce o tom bavit, protože nám to samozřejmě velice musí vadit. Já to nechci úplně srovnávat, ale vezměte si třeba, jak vypadala situace na Balkáně před pár lety. Jakým způsobem tam pomaličku takto eskalovala situace a co z toho potom bylo. Pak vznikla situace, se kterou si Evropa nevěděla rady, kde jsme stáli nad tím, co se tam dělo, jako chirurg v operačním sále nad rozřezaným tělem, ale chirurg, který nevěděl, co má dělat a co si má s tím tělem počít. To byla situace, ve které se opravdu Evropa před několika lety ocitla, a byla to vzpomínka, kterou jsme chtěli zapomenout, protože víme, že se to potom řešilo dokonce tak, že do toho vstoupily Spojené státy, řešilo se to vojensky. Řada Evropanů to kritizovala. A když jste se bavili s Američany, tak vám řekli: To je sice pěkné, že se vám to nelíbí, ale co jste dělali vy sami? Kde bylo vaše řešení té situace? A proto mi připadá tak důležité se o tom bavit.
Jestliže pro nás naprosto šokujícím způsobem dochází k tomu, že Ukrajina se rozpadá, tak se nás to nesmírně týká, protože nejenom z událostí na Balkáně, ale v celé historii dvacátého století víme, že podobné typy situací a konfliktů mohou mít nedozírné následky, které samozřejmě se potom mohou týkat celého kontinentu. Bohužel na to nepotřebujeme moc fantazie, abychom si uvědomili, jak obrovská rizika jsou skrytá v tom, co se na Ukrajině děje. A proto tedy snad chápete, že to pokládám za naprosto správné, že o tom mluvíme, protože bychom byli slepí, kdybychom si odmítali uvědomit, jak bezprostředně se nás to týká. To, co se děje na Ukrajině, se samozřejmě týká Evropy. Týká se to jejího budoucího vývoje a může to mít následky, které nejsme schopni ani domyslet.
Já bych rád jenom pro pořádek řekl, že Česká republika a česká vláda, ministerstvo zahraničí se skutečně angažují na Ukrajině dlouhodobě, trvale. Máme tam celou řadu aktivit. Poslanci příslušných výborů určitě vědí, kolik tam máme programů, které se týkají vzdělávání, posilování samosprávy. Vy dobře víte, že Česká republika dlouhodobě nabízí experty, poradce pro transformaci Ukrajiny. Já sám bych měl v pondělí 24. znovu mířit na jednání ministrů zahraničí V4, kde bychom znovu měli jednat o uvolnění dalších prostředků z visegrádského fondu pro Ukrajinu. Jedná se především o stipendia, jedná se o celou řadu programů, kterými se snažíme Ukrajině pomoci. Rozhodně nikdo nemůže říci, že by Česká republika Ukrajinu neměla v hledáčku, nevěnovala jí velmi silnou pozornost.
Nicméně teď je situace taková, že to všechno je samozřejmě jakoby v něčem málo, protože problémy, do kterých se Ukrajina dostala, překračují dneska hranice i těch typů pomoci, které jsme my do této chvíle volili a které jsme používali. Já si dokonce ani, abych vám pravdu řekl, nejsem jistý, jestli ty metody, které používala Evropská unie vůči zemím ve svém sousedství, třeba zemím, které chtěly vstoupit, ty, které byly použity vůči České republice, Slovensku a Maďarsku, ony asociační dohody a všechny ty instrumenty, které jsme používali a které fungovaly v našem případě, jestli dneska podobné typy instrumentů fungují vůči Ukrajině, vůči zemím severní Afriky, Sýrii a dalším. Rozumíte? Připadá mi, že tyto společnosti jsou diametrálně v jiném stadiu rozvoje ekonomického, politického, než byly Maďarsko, Česká republika, než bylo Polsko. My si myslíme, že to na nás fungovalo. My jsme absolvovali ty rozhovory, my jsme dokázali nakonec vstoupit, ale dneska mi připadá, že je možná zjednodušená naše představa, že podobný přístup může fungovat k těm zemím, o kterých jsem tady mluvil, které dneska jsou zmítány požáry, u kterých si klademe otázku, jak je zastavit, protože cítíme, že ty požáry jsou nesmírně nebezpečné.
A kdybych vám měl tedy podat zprávu o tom, čeho se týkala ta uzavřená debata ministrů zahraničí v pondělí v Bruselu, tak ta se v zásadě týkala především téhle věci: jak zacházet s Ukrajinou, jak se má chovat Evropa, abychom té situaci byli schopni pomoci.
Je naprosto bez debat, a když se podíváte na to prohlášení, tak je jasné, že začíná odsouzením násilí, že začíná odmítnutím toho, aby se používalo zastrašování a mučení lidí. To všechno jsou věci, které jsou zásadní z hlediska elementárních hodnot Evropy. Tohle stanovisko je jasné. O tom se nedebatuje. To je něco, co nemůžeme připustit, to nemůžeme trpět, protože ve chvíli, kdy to začneme tolerovat, tak se ztrácíme civilizačně. Pak to znamená, že strpíme takovéto porušování hodnot v bezprostředním sousedství.
Dovolte mi, abych řekl jednu věc. Já si myslím, že není jednoduché přijet do vzdálených zemí rozvojového světa, někam do Asie, do jiných kontinentů a suverénně jim tam říkat, jak mají fungovat demokracie, jak mají respektovat určité hodnoty, protože jiné civilizační okruhy mají za sebou specifické vývoje. A já si dovedu představit, že jim můžeme říkat, že nikde v žádné civilizované kultuře není povoleno mučit lidi. A to jsou věci, na kterých se můžeme shodnout možná s kýmkoliv, ať je za tím jakýkoliv příběh civilizace. Není ale tak jednoduché jim říkat, jaké mají vytvářet politické režimy. Ale něco jiného je, když se to děje bezprostředně v našem kulturním prostředí. A Ukrajina je de facto skoro naše kulturní prostředí. To znamená, že odmítnutí násilí, odmítnutí toho, že jsou tam nerespektována práva člověka, má podle mě zvláštní význam, když se to děje skoro tady mezi námi. To je prostě jakoby naše civilizace. To je naše kultura. Proto si myslím, že je naprosto nutné říci jasně, že tohle netrpíme, že to nemůžeme přijmout a musíme vyvinout všechno úsilí na to, abychom tuhle situaci změnili.
Jiná věc je, když se začneme bavit o tom, kde je chyba a jestli jsme my udělali všechno pro to, abychom takové situaci předešli. Nezlobte se, ale je to něco podivného. Máte zemi, se kterou jsme málem podepsali asociační dohodu, a během několika dní se mluví dokonce o tom, že bychom měli omezit víza pro ty, o kterých víme, že se podíleli na sankcích, že bychom měli zmrazovat konta těm, o kterých víme, že jsou spojeni se špičkami politického režimu. Krátce po tom, co jsme mluvili o vstupu, během historicky krátké chvíle se najednou mluví o úplném opaku, jako když máme najednou trestat, nebo vystupovat s takovýmito zákazy proti někomu, kdo porušuje elementární zásady lidskosti. Tady jako když něco nefunguje.
A to se zase dostávám k tomu, co bylo tématem debaty ministrů zahraničních věcí. Je složité, jestli budeme na jedné straně říkat, že prostě boj o Ukrajinu nevzdáme a my se z ní nenecháme vytlačit, a zároveň budeme říkat, že chceme skoncovat se studenou válkou. To je ten sporný moment. V tom si musíme vybrat, a to bylo shodou okolností vystoupení britského ministra zahraničí, který říkal něco v tom smyslu, že je otázka, jestli máme přistupovat na to, že se prostě o tu Ukrajinu rveme. Pochopte, že na tomhle světě už boj mocností rozdělil Koreu, rozdělil Vietnam a mohu vám říkat příklady toho, jak studená válka roztrhla země na dva kusy. Aby se nám nestalo, že takto roztrhneme Ukrajinu prostě tím, že se o ni budeme rvát stejně, jako jsme na to v minulosti za studené války byli zvyklí. Jedna pozice je: Ne, odsud neustoupíme, budeme tvrdí, Ukrajina si musí vybrat. Já sám jsem se situací v Asii v minulosti zabýval dostatečně důkladně a prostě musím říci, přátelé, že Korejci se nerozdělili sami. Kdyby tehdy nebylo studené války, tak země rozdělené nebyly, to snad souhlasíte. To nebyla nějaká zvláštnost korejského nebo vietnamského myšlení, že jsme měli Severní a Jižní Vietnam. To byl prostě konflikt, který způsobil, že se tyto země trhaly.
A máme dneska toto podobně zopakovat na Ukrajině? To je strašná představa. To jdeme zpátky tam, kde jsme byli. Máme přistupovat k Ukrajině jako k místu, o které se serveme a na něm dokážeme, že jsme lepší než ti druzí? Anebo uděláme to, co udělal Frank-Walter Steinmeier, který zavolal ruskému ministru zahraničí a řekl mu: Copak pro vás Rusy je výhodné to, co se tam děje? Vy to opravdu povedete do těch hořkých konců, že to roztrhnete? Copak rozpadlá Ukrajina je v ruském zájmu? Je zájmem Ruska, aby se situace eskalovala tak, že se nakonec Ukrajina opravdu stane tím failed state, tím rozpadlým státem? To bude ochrana ekonomických zájmů Ruska?
Neseme určitou odpovědnost za Ukrajinu a že Ukrajina samozřejmě využívala situace, že jsme se nebyli schopni domluvit - Rusko s Evropou, že nebudeme tuto hru hrát. Využívala toho a používala každou stranu k tomu, aby zvyšovala svou cenu. A bohužel jsme říkali, že přitahujeme Ukrajinu do Evropy, nabízeli jsme jí partnerství, nabízeli jsme jí asociační dohodu. Když si vezmete právní poměry na Ukrajině, tak jsem si často kladl otázku: Opravdu ukrajinští oligarchové myslí vážně, že budou provádět veškerou harmonizaci legislativy a budou akceptovat vytváření pravidel, o kterých se Ukrajině v podstatě ani nezdálo? Ano, mluvil jsem s některými, kteří mi říkali: Ano, máme zájem, aby naše děti nemusely chodit po ulicích, kde je bude někdo hlídat se samopaly. My chceme vytvořit život, jako máte v Evropě. Takže jako kdyby tam opravdu byly síly, které o to stály.
Proč podpis nebyl odvolán, o tom nechci dlouze mluvit, protože všichni tušíte, že to pozadí je složité a že v něm ruská strana nade vši pochybnost sehrála významnou roli. Řeknu vám jednu takovou věc jako příklad. Byl tady nedávno na návštěvě arménský prezident. Měl jsem možnost se bavit s arménským ministrem zahraničí. A ptal jsem se ho, proč Arménie nakonec neakceptovala podpis asociační dohody. A arménský ministr mi řekl naprosto na rovinu: My jako Arménie potřebujeme držet vztahy s Ruskem z důvodů strategických. A snad vám nemusím vysvětlovat, že Arménie v pozici, ve které je, si nemůže dovolit přetnout vztahy s Ruskem. A jestliže nás Evropa postavila před otázku buď, anebo, tak jsme nebyli schopni useknout Rusko, podepsat asociační dohodu. To prostě strategicky v naší zemi nebylo možné provést. A nám je to líto, my jsme chtěli mít vztahy na obě strany. Právě ta situace „buď, anebo“ způsobila, že rozhovory Arménie o asociační dohodě ztroskotaly.
A podobně je to na Ukrajině. Samozřejmě ruský projekt euroasijské celní unie je projekt, který pokud by takto vznikl jako vlastně konkurenční projekt Evropě, by bylo něco jako kontinent, který se vynoří jako určitá konkurence Evropskému společenství. S jinými pravidly, s jinými regulacemi. Tady jako kdyby vznikalo to soupeření v nové podobě. Jestliže státy stojí v situaci, kdy si mají vybrat, tak právě to je situace, která vytváří konflikty, do kterých se dostává Ukrajina. Chápete, tady má každý svou vinu. Ukrajina, že se snažila dlouho využívat této situace, a my, že jsme si možná ani neuvědomili, do jakého nebezpečí se ženeme.
Nechci být nějakým jednoduchým soudcem. Jenom upozorňuji na to, že nemůžeme zároveň říkat "budeme tvrdě postupovat v hájení zájmů Evropy na Ukrajině a prosadíme je" a zároveň říkat "nechceme zpátky studenou válku". Já si myslím, že ten telefonát německého ministra, který jsem uvedl, ruskému ministrovi, výzva k tomu "skončeme s těmito dostihy, protože výsledky mohou být tragické", naznačuje, že dle mého je třeba, aby součástí řešení byla také dohoda a jednání mezi Evropou a Ruskem.
Víte, je to něco podobného jako v Sýrii. Dovolte, abych připomenul, že v této zemi, kde mluvíme bohužel o ještě daleko strašnějším množství obětí než v případě Ukrajiny, a dej pánbůh, aby se Ukrajina nedostala do tak tragické situace a aby se tam situace nezhoršovala, ale víte, že v Sýrii někteří politici říkali: S Asadem jednat nebudeme. To pro nás není partner. Podívejte se, co se tam děje. A dneska máte jednání v Montreux a v Ženevě a tam si ministři zahraničí těch stejných zemí podávají ruku s Asadovým ministrem zahraničí. Proč? Protože cesta z té krve neexistuje než přes jednací stůl a nakonec se jedná, protože je to jediná cesta. A dokonce i tady se Rusko snaží s Evropou dohodnout a snaží se postupovat jedním směrem. Nechci to idealizovat, situace kolem Sýrie je složitá, ale říkám to jako příklad. Já se prostě obávám toho, že ve chvíli, kdy přetneme komunikaci, když si řekneme, že pouze bojujeme, bude zle. Tak tohle není olympiáda. Tady prostě neschopnost jednat může být osudná.
Domnívám se, že nemůžeme pomáhat návratu studené války a že do jednání musí být zahrnuti všichni, kteří tu situaci v něčem pomáhali vyvolávat. Tady prostě bylo více těch, kteří to takto nebezpečně sunuli k tomu výbuchu, kterého jsme nakonec svědky.
Samozřejmě, že nemůžeme rozhodovat za Ukrajince. Já nikdy nebudu mluvit o tom, že bychom měli mediovat v tom, co se tam děje. Ne. Rozhodnutí o Ukrajině musí učinit Ukrajinci samotní. Nikdy nebudu doporučovat Ukrajincům, aby dělali předčasné volby za půl roku. To musí oni sami říci, kdy chtějí udělat volby. Ukrajinci sami se musí rozhodnout. To nemůže dělat ani Evropa, nemůže to dělat ani Rusko. Tohle musí být rozhodnutí občanů Ukrajiny. Jakkoli je to dnes těžké. A domnívám se, že to nemůže být ani rozhodování jenom mezi politickou opozicí na jedné straně a vládními představiteli na druhé, protože pro mě osobně je významný ten Majdan. Občanské sdružení Majdan, které dnes reprezentuje daleko širší spektrum, než je pouze politická opozice, která často v mnoha momentech ztrácí důvěru. Takže těch účastníků dialogu podle mě musí být víc. A tento dialog je klíčový, když mluvíme o tom, že Ukrajina musí dát určité odpovědi. Musí je učinit ona. Nikdo jim je nemůže vnucovat. My to za ně nemůžeme převzít. My bychom neměli přilévat oleje do ohně. Možná naše role je právě v tom, abychom řekli jakoby to, co jsem naznačoval o rozhovoru pana ministra Steinmeiera: Přece tohle není v našem zájmu. Ani v našem, ani ve vašem. A není možné tu situaci eskalovat tím, že budeme my ještě bojovat spolu. V tomto vidím určitou cestu.
Já nebudu mluvit o takových věcech, jako je humanitární pomoc, kterou organizuje Česká republika, protože to pokládám za povinnost, kterou tady děláme. Nebudu mluvit o prostředcích. Je tady celá řada věcí, které jsou samozřejmostí.
To, co se děje na Ukrajině, je skutečně součástí docela zásadního zápasu o to, jestli Evropa udrží své hodnoty a svou podobu života, protože se může stát, že pokud tyto procesy nezvládneme, tak to nesmírně může ovlivnit i to, co se dokonce děje i v naší zemi. Dobře víte, že i v naší zemi je celá řada ukrajinských občanů, kteří tady žijí a pracují, a je to poměrně vysoký počet. A kdyby byla Ukrajina tím upadlým státem, tak to může mít samozřejmě celou řadu důsledků, i velmi konkrétních. Tady může být příliv lidí z Ukrajiny, který zasáhne i Českou republiku. Takže tady je celá řada věcí, na které je třeba se už dnes připravovat. Já bych vás rád jenom informoval, že jsme o tom už jednali s ministrem vnitra a že se vlastně bohužel musíme připravovat i na ty možné zlé scénáře, které si nikdo z nás nepřeje.
Ale je dobré, že se o této věci mluví. A nebudu vám tvrdit, že jsem mudrc, který zná zaručené řešení. Nicméně se domnívám, že stanovisko, které přijala evropská Rada ministrů a které konstatovalo, že je třeba nabídnout Ukrajině politickou perspektivu, a že dokonce ani asociační dohoda není posledním krokem vůči Ukrajině, pokládám za správné, že to takto bylo přijato. Protože my sice na jedné straně říkáme Ukrajině: Stop násilí!, požadujeme politické řešení krize, ústavní řešení, ale zároveň říkáme, že ta cesta k jednáním s Evropou, cesta Ukrajiny k Evropě, je stále otevřená.
A stejně tak v tom usnesení Rady ministrů se říká, že nikdo by neměl zasahovat do rozhodování Ukrajinců, že rozhodnutí Ukrajiny musí být ponecháno na nich samotných. Součástí řešení musí být i to, že musí mluvit spolu ti, kteří se v něčem podíleli na vytvoření té složité a vážné situace na Ukrajině. A teď nemá cenu, abychom z jedné, z druhé strany na sebe vykřikovali, kdo má větší podíl viny, protože každý tuší, co zní tady na naší straně, a víme taky dobře, že v Moskvě to čtou jinak. A teď nemá cenu si vypočítávat jednotlivé argumenty. Všude je v poslední době vzpomínán výrok pana Putina před několika lety. Myslím, že to byla konference v Mnichově, kde řekl, že Ukrajina je umělý stát, což byla formulace, která byla řečena veřejně a která samozřejmě působí hrozivě. Nemá cenu tady tyto věci jenom opakovat, ale je třeba si říci: Ne, my neseme odpovědnost a není přípustné, abychom tuto situaci místo toho, abychom jí pomáhali, ještě více eskalovali.
Varoval bych před černobílým viděním světa, varoval bych před jednoduchými představami, že východ a západ Ukrajiny jde každý jiným směrem. Já si myslím, že to jsou zjednodušené názory. Varoval bych před tím, co bohužel také zaznělo z úst jednoho ministra, že přece Ukrajina je rozdělená. Myslím, že tohle jsou názory scestné. A myslím si, že řešení musí být hledáno v rámci celé země a že se na něm musí podílet všechny složky společnosti. Takže já mohu pouze vyslovit přání, že se ty předpovědi možné eskalace a nové vlny násilí nenaplní. Přál bych si, abychom se všichni v Evropě snažili najít efektivní kroky, jak tomu čelit.

(z vystoupení na schůzi Poslanecké sněmovny PČR 13.2.2014)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

teda takovehle ministrant zahraničí.. napsal(a):

Pomožme Zaorálku.
Stále mu nedocvakává, co je imperialismus.

PS. Nic mu nebránilo nastudovat si dějiny diplomacie, kde zrada včerejšího spjence je tím větší úspěch, čím je nečekanější.
18. 02. 2014 | 09:38

Bob napsal(a):

Několik otázek:
Byl parlament na Ukrajině zvolen demokraticky?
Byl prezident Ukrajiny zvolen demokraticky?
Rozhoduje o přistoupení ke společenstvím na Ukrajině lid nebo parlament, resp. prezident?
Jak by dopadla podobná situace jako je v Kyjevě (obsazování úřadů, maskovaní demonstranti...) v USA, ve Francii, v Německu?
Názor lidu na Ukrajině je jiný - to u nás na církevní restituce taky.
18. 02. 2014 | 09:50

no failed states napsal(a):

Mimochodem, násilí se zabrání tak, že policie schytá násilníky.
Eventuelně vytěží proč, za čí peníze, s jakým výcvikem atd. atd. to násilí (najíždění buldozery do policie, házení zápalných lahví a tak) provozovali.
A zjistí, o čem to pracovnice State Departmentu hovořila, když řekla, že je tam potřeba zatáhnout OSN (a dostat mandát k bombardování).

EU by měla panu Janukovyčovi potřást rukou a říct mu: Hele, až jindy, nejdřív si tu ukliď.
18. 02. 2014 | 10:00

Renata Vostrovská napsal(a):

Pomožme Ukrajině, o své budoucnosti ale musí rozhodnout sama
--------------------------------------------------------------------------------

Chci pomoci mým bližním, o své budoucnosti ale musí rozhodnout sami.

Já bych už zcela jistě byla v blázinci nebýt podpory CELÉ mé rodiny (i moravské, kterou máme díky Milanovi, i prosecké díky Petrovi, řeporyjské díky Zuze, říčanské díky Peťanovi, Ferdovi, Hadovi), sousedů v našem a sousedních dvou domech. Z celého srdce moc a moc děkuji a všechny zdravím. Mám vás moc ráda
Renata Vostrovská (dříve nick žena, Anna a nota)

VŘELÉ DÍKY MOC A MOC VŠEM ZA PODPORU, BEZ NÍŽ BYCH UŽ BYLA V BLÁZINCI. Mé díky patří i našim dalším "dcerám" Karolíně a oběma Luckám i jejich rodinám, mé švagrové Zuzce a Tomášovi.
Ještě jednou z celého srdce děkuji
pokusný králík Renata Vostrovská
P.s.: Libuško, Tobě mé EXTRA VŘELÉ DÍKY za to, jak pomáháš mamce. Díky moc a těším se navi
Renata Vostrovská


P.S.: Kláro, prosím, omluv mé opomenutí...Všem z JIHLAVSKÉHO příbuzenstva, včetně Františka, děkuji, za perfektní prázdniny. Jsem z toho jelen, že jsem zapomněla poděkovat příbuzným z Nejdku. Karle, promiň, děkuju za příjemné chvíle s kytarou a samozřejmě zdravím celou rodinu. Vždyť my máme společně poškozený genetický kód.
a všechny zdravím
Renata Vostrovská

Znovu a znovu děkující Renata Vostrovská i celému uSTEJSKALému teamu s elánem v klusu i bez něho - to je nadělení DĚKUJI, ĎAKUJEM....
Ješte pokorně znovu DĚKUJI, DĚKUJI všem výše zmíněným za podporu. AHOJ

Renata Vostrovská
https://www.youtube.com/watch?v=lGXIuNhZrQk
18. 02. 2014 | 10:12

aga napsal(a):

Pomožte si nejdřív sám, Zaorálku. Pomoc od neschopných je škodlivá.
18. 02. 2014 | 10:16

Jana Pechová napsal(a):

Dohoda na seriózním a oboustranně akceptovaném postupu ze strany EU i Ruska by samozřejmě byla ideál. Jenže, lze něčeho takového opravdu dosáhnout (se známým názorem Putina na Ukrajinu?), pokud se vzájemná důvěra blíží bodu mrazu?
Ukrajina musí jasně definovat svoje největší bolesti, musí říct, co a jak bude řešit a jakou pomoc z vnějšku k tomu potřebuje. Tohle nikdo nemůže (a nesmí) udělat za ni.
EU a Rusko by se pak měly sejít k jednání, zda je požadovaná pomoc akceptovatelná, za jakých podmínek může být poskytnuta a jak se o ni podělí, aby Ukrajina zůstala zachována jako suverénní stát.
18. 02. 2014 | 10:22

aga napsal(a):

Pechová

Vy jste můj adept na deux ex machina. Vy byste se vždy snesla na jeviště a vše vyřešila, bez ohledu na předchozí zápletku. Mělo by se to někde projednat a zařídit.
18. 02. 2014 | 10:25

Baba Jaga napsal(a):

Není už čas na referendum o vystoupeníz EU i NATO?
18. 02. 2014 | 10:34

Jana Pechová napsal(a):

aga
Deus ex machina
18. 02. 2014 | 10:34

Sech. napsal(a):

Ukrajinci si opravdu musí vybrat sami. Mezi otrokářským kapitalizmem, oligarcho-mafiánským zřízením, anexí k Rusku a "demokracií".
Nezáviděníhodná situace. Pokud zvítězí příklon EU - můžeme jim pomoci zejména otimistickým ujištěním, že než budou vydrancováni-bude to ještě ještě nějakou dobu trvat.

Na příspěvku si lze nejvíc cenit L.Zaorálka, že i za takových okolností neskládá ruce za záda a snaží se něco dělat. Že mu stojí za to publikovat na aktualně a diskutovat s občany. Alespoň něco!
18. 02. 2014 | 10:37

aga napsal(a):

Pechová

Jojo, trapný překlep. Mea culpa (snad teď už budu za vzdělance?)
18. 02. 2014 | 10:39

Filuta napsal(a):

Dostal jsem e-mailem z Kanady video - Pravda o ukrajnské revoluci z pohledu pravoslavné církve. Video se dostalo do Kanady ze Slovenska. Bohužel jsem vymazal odkaz.
Mohu jen konstatovat, že nám naše média lžou stejně nechutně jako za bolševika.
18. 02. 2014 | 10:40

Josef napsal(a):

Samozřejmě ukončením ZOH v Soči se dostane situace na Ukrajině do ohnisek sdělovcích prostředků Evropy a světa.Jedno z možných špatných řešeni je federalizace Ukrajiny.Je mnoho sil ,které si přihřívají své ambice na Ukrajině včetně USA jako slábnoucí supervelmoci.Ani Rusko s Německem nemusí najít dobré řešení pro Ukrajinu.Proto federalizace Ukrajiny je možné řešení pro zklidnění této výbušné situace.Tohoto řešení se obává Německo ,ví svoje o procesech v zemích soc.bloku po r.1989,které do určité míry iniciovalo.Ukrajina je ale obrovský krajíc pro EU.USA zneužívají a zasahují nesprávně do záležitostí Ukrajiny.Potřebují, aby EU a Rusko mělo těžko řešitelný problém ve sférách svého vlivu.USA je proto nutné vyloučit z prosazování jejich vektorového procesu na Ukrajině .Musí to být tvrdé ,ale je to správné.Obdobná situace jako při rozpadu Jugoslávie a zásahy USA jsou nyní špatná řešení.Kdo podporuje stupňování napětí a nestability na Ukrajině je nebezpečný a chce zneužít situace ve na Ukrajině ve svůj prospěch.Takto jednaly USA za velké války i za II svět.války.To nemůže EU a Rusko připustit.Řešení pro Ukrajinu je nutné bez zasahování USA a i tak bude hodně složité.Své záměry má na Ukrajině i Čína to není ale tak aktuální.
18. 02. 2014 | 10:44

Admirál napsal(a):

Filuta - "Mohu jen konstatovat, že nám naše média lžou stejně nechutně jako za bolševika."

To těm současným médiím hodně fandíte.
18. 02. 2014 | 10:51

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Pane Zaorálku, Vy jste nevymohl nic ohledně bytů OKD, čisté nic. Tedy při řešení problému poměrně jednoduchého, spadajícího pod jurisdikcí ČR, do vaší kompetence - coby zákonodárce, coby politika ve vysokých funkcí, coby správce věcí veřejných. Nic, jen řeči.
Stejně ale vylezete zpod kamene a začnete kafrat znova - nyní cosi o " naši" /čí - vás politických nabobů ???/ civilizaci - máte vůbec potuchu o tom, jaký je obsah tohoto slova ? Co je ještě zájmem " naší" civilizace a co ji přibližuje jejímu rozkladu ? To chcete vrstvit další a další dluhy společenských enkláv " naší" civilizace ve prospěch soukromého sektoru, přičemž tyto dluhy mají být kryty tentokrát ukrajinsko-ruským dobrodružstvím , ne tak nepodobným tomu pangermánskému ? Kdo bude v dané akci získávat a kdo bude tratit ?
Vy ne, viďte ? Vy se po případném fiasku vytratíte - abyste později zas vylez s nějakým zcela novým nápadem, že ?
Pane Zaorálku, proberte se a zamyslete se nad pojmy, kterými tady hážete jak nějaký cirkusák, začněte pojmem " civilizace" a jejím vyjádřením ve zdejší ponuré realitě. Té realitě se věnujte, kdyby tak postupovali všici tkzv. evropští politici, nemuseli by před svými občany vypadat tak komicky (ale čím dál tím více i hrůzostrašně)jak vypadají.
Jedndušeji : Hleďte ať ty nepokoje nepropuknou tady, na tkzv. "Západě", pomněte co předcházelo Hitlerovi - byla to všeobecná únava, znechucení z politiky, té domácí, lidé se cítili být politikou /ve významu správy polis/ podvedeni, všemi těmi řečmi lumpenelit o nutnosti přinášet oběti , plnit poslání atd.

Vy působíte na Ostravsku , pane Zaorálku. Vystupujete coby správce věcí veřejných Ostravska, coby zastupitel za Ostravsko - dlouhodobě. Takřka jednu generaci.
Výsledekem vaší práce je fiasko, pane Zaorálku. Tak Vy pečujete o " naši" civilizaci.
Žvástáním a " nastolováním témat", v tom jste extra třída.
18. 02. 2014 | 11:11

Jana Pechová napsal(a):

aga
Přetahovat se o Ukrajinu v době, kdy nemá daleko k rozpadu, je zcela v rozporu s hodnotami, na nichž západní společnost stojí.
Jak ale na stejnou situaci nahlíží Rusko, které se na Ukrajinu nejspíš dívá z úplně jiné pozice než z pozice standardního souseda?
Tam bude též klíč k situaci na Ukrajině, a nikoli jen té situaci momentální, ta je jen důsledkem.
Dokáže za těchto okolností najít EU s Ruskem společnou vůli k výzvě Ukrajině, aby jasně vytýčila svoji cestu ke skutečné samostatnosti?
Nikam jsem se nesnesla, nic jsem nevyřešila.
18. 02. 2014 | 11:17

aga napsal(a):

Pechová

Rusko na to nahlíží z úhlu pohledu svých existenciálních zájmů, a to daleko větším právem, než EU či dokonce USA. To už je tak v povaze velmocí, že na hodnoty kašlou, a obětovávají je zájmům svých elit, nemyslíte? Jak říkám, je čas na zásah vyšší moci, jinak to nevidím.
18. 02. 2014 | 11:20

Midori napsal(a):

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a): 18. 02. 2014 | 11:11

To sedlo. Dík za názor, který sdílím, tak pregnantně jako Vy bych to ale nedokázal vyjádřit.
18. 02. 2014 | 11:20

gaia napsal(a):

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde

též jsem názoru, že politici neschopní cokoli vyřešit u nás, by se raději neměli míchat do ničeho v zahraničí.
A co se týče závěrečného komuniké, když jste tam seděli 3 hodiny, doporučuji najmout Janu Plechovou.
18. 02. 2014 | 11:32

Jana Pechová napsal(a):

aga
Vůči samostatnému suverénnímu státu nemá nikdo žádná větší či menší práva. Tím spíš, pokud je ta samostatnost a suverenita ohrožena. Pokud pak má někdo na tom ohrožení vlastní podíl (a snad i zájem?), je velmi problematickým partnerem. Pro kohokoli.

Na vyšší moc bych se nespoléhala. Ta zpravidla pomáhá až tomu, kdo prokáže upřímnou snahu.
18. 02. 2014 | 11:39

gaia napsal(a):

J.P.

s tou upřímnou snahou bych nepočítala, vy navíc, co by zastánkyně církevních restitucí byste především měla vědět, ze cesty boží jsou nevyzpytatelné.
18. 02. 2014 | 11:45

aga napsal(a):

Pechová

"Vůči samostatnému suverénnímu státu nemá nikdo žádná větší či menší práva."

To si myslí Pechová, ale na její mínění bohužel séře pes. Historie, i zcela nedávná, nás učí, že velmoci to tak nevidí, a že si dokáží své pojetí práv prosadit i humanitárním bombardováním.
18. 02. 2014 | 11:46

gaia napsal(a):

aga

Plechová taky není žádný normální bloger z masa a kostí, ale jen kopírovaná příručka z kursu politické korektnosti.
18. 02. 2014 | 11:58

.K.V napsal(a):

Ukrajině nejvíc pomůžete právě tím, když se do nich nikdo nebude navážet a necháte je ať si své problémy vyřeší sami
18. 02. 2014 | 12:11

Terry Fox napsal(a):

No potěš pánbů, s takhle ukecaným ministrem jste to opravdu vyhráli. Dočetl to vůbec někdo poctivě od začátku do konce? Já jenom tak na přeskáčku, nikde mě nic nezaujalo tak abych se do blogu nějak skutečně začetl, a i přitom jsem zjistil, že všechno se dalo říct i s využitím snad jedné desetiny daného časoprostoru. Pan Zaorálek asi bude mistrem unavovací taktiky.
18. 02. 2014 | 12:41

resl napsal(a):

Zaorálek : Kdybych to měl velmi stručně shrnout, tak podle čísel, která máme k dispozici, je to opravdu osm mrtvých, přes 30 nezvěstných, 1 300 zraněných - a to je jenom to, co jsme schopni odhadnout.
Ta čísla jsou výsledkem násilí, perzekucí. Máme prokázané, že policie a státní administrativa skutečně používala zastrašování, používala mučení a odvážení lidí neznámo kam jako způsob, kterým se snažila ty protesty utlumit.
----------------
Moc slov a žádný čin. Udělejte aspoň to co p. Steinmeyer, zvedněte telefon zavolejte svému kolegovi v Rusku, nebo na Ukrajinu a řekněte mu zřetelně na čí straně stojíte. Zavazuje vás k tomu kritika, kterou jste sám napsal pouze tady pro nás, tak si nelehejte na gauč a konejte, nebo zmizte z ministerstva zahraničí. Zbabělců s páskou na očích už měla tahle republika víc než dost.
18. 02. 2014 | 12:58

yaya napsal(a):

Zaorálku - mučení lidí je odporný čin... ano, to řekni našim kámošům z NATO, ti se v tom vyznají, nejvíce nejdemokratičtější USA, které kvůli tomu pronajímá věznice u svých vazalů. JHak jen to ti Ameriřani dělají, jo, pošlou tam demokratickou národní gardu s ostráma a je po demonstraci, jinak ještě bezpilotní bombardéry.
18. 02. 2014 | 12:58

pozorovatel napsal(a):

Konečně sebou Janukovyč hnul. Jeho trpělivost s bordeláři na Majdanu je andělská. Koneckonců, dluží to ve svém národě všem lidem, kteří chtějí žít v prostředí bezpečí, zákonnosti a zastupitelské demokracie.
18. 02. 2014 | 13:09

češka napsal(a):

Pane Zaorálku,
situace na Ukraině je pro nás zaležitostí existenční.
1/ USA by se hodila válka v Evropě, na území mezi EU-státy NATO a Ruskem.
2/ USA mají v Černém moři část svojí válečné flotily, to, že Černé moře opustí po olympiádě si můžeme jenom přát.
3/ V současnosti se na Ukraině perou dvě zlodějské tlupy, přičemž symbol jedné z nich sedí ve vězení, simulovala, ale sama se ze simulace usvědčila neochotou odejet na léčení a do politického dění již nezasahovat.

Řešení situace bude složité a bohužel Ukrainci do něj asi nebudou moci zasáhnout.
Z jednání by se měly vyšachovat USA, při jejich zásazích vždy tečou potoky krve, situace po jejich odchodu je horší, než před zásahem -Korea, Vietnam, Irák, Afganistán .
Jediná možnost je domluva mezi EU a Ruskem na nějakém obecně přijatelném třetím kandidátovi.

Možná, že situace na Ukraině popožene EU k vytvoření vlastní armády, která by měla chránit východní hranici EU s Ukrainou i jižní hranici ve Středozemním moři. Zároveň by se měla poskytnout záruka Bělorusku a Moldávii.

My si musíme uvědomit, že se nás konflikt na Ukraině bytostně týká, částečně se jedná o bývalou Halič, ze které během 1. světové války směřovaly proudy uprchlíků právě k nám. I občané Podkarpatské Rusi budou oprávněně hledat záštitu právě u nás a my se nemůžeme zříct své morální odpovědnosti za osudy svých bývalých spoluobčanů. V případě ještě horšího vývoje se neklid rozšíří na Slovensko, a to již bude požár i u nás. Američani jen opráší válku v Koreji, Kambodži a Vietnamu.
18. 02. 2014 | 13:19

skeptický napsal(a):

Dolar je před krachem.Není sám.Občanská válka doma,nebo začít něco velkého venku.Musí se to řešit.Ti nejlepší přežijí.Kde začít? Syrie,pak Iran,Korea pak Čína,Ukrajina pak Rusko?

Pořád dokolečka.Revoluce ve jménu demokracie financované zvenčí.
Kapitalismus bez válek nemůže existovat.
Na Bělehrad.

Naše verchuška se alespoň nemusí start,kam se schová.To už jim postavili komunisti.Přežití vlády je to nejdůležitější.
18. 02. 2014 | 13:19

Admirál napsal(a):

skeptický - "Naše verchuška se alespoň nemusí start,kam se schová.To už jim postavili komunisti."

Nová verchnuška se ale také snaží.

V rámci "nového chalupaření" si Bakala postavil hezkou chalupu na Modravě a Tykačová staví bytelný baráček na Ptiči.
18. 02. 2014 | 13:33

resl napsal(a):

češka . USA by se hodila válka v Evropě, na území mezi EU-státy NATO a Ruskem.
--------------
ne ne češko, válka se hodí pouze a jenom vždy chudákovi a to je Rusko. a proč je chudé , protože má sto let jen totalitní vlády, které nedovolí jedinci aby se realizoval, nedovolí mu to jejich totalitní zákony, nedovolí mu to jejich věrchuška, protože by zůstala nahá, všichni by viděli, že vládne primitiv, který se už sto let obává, aby na to občan nepřišel. dráty na hranicích zmizely, tak tuší, že už jim mnoho dní nezbývá, tak začnou okolo sebe kopat zavírat a vraždit.
18. 02. 2014 | 13:38

Bavor napsal(a):

„ale je třeba si říci: Ne, my neseme odpovědnost a není přípustné, abychom tuto situaci místo toho, abychom jí pomáhali, ještě více eskalovali“. KONEC CITÁTU.
A kdo eskaluje víc situaci, než politici EU včetně Schwarzenberga a politici USA, kteří jezdí „podporovat“ demonstranty, místo, aby jednali s LEGÁLNÍ vládou“?
18. 02. 2014 | 13:39

Admirál napsal(a):

Češka má pravdu, jediný, kdo by mohl má zájem o válku v Evropě jsou ti z poza moře.

Dobrý kšeft.

Náš existenční zájem je, aby na Ukrajině válka nebyla.

Pro Rusy vede zřejmě (nechci se mýlit) přes Ukrajinu "čára smrti"

Tak jsou karty rozdány.

Pan Zaorálek by se měl hodně snažit, aby ochránil naše zájmy.

Jinak...
18. 02. 2014 | 13:57

Admirál napsal(a):

Titulek na Aktuálně:
"Policie zatkla v Soči Pussy Riot, viní je z krádeže"

Že by mražená kuřata?
18. 02. 2014 | 14:02

TomášL napsal(a):

http://czech.ruvr.ru/2014_02_18/Kyjev-Pravicovy-sektor-povolava-majitele-strelnych-zbrani-na-namesti-Nezavislosti-VIDEO/
18. 02. 2014 | 14:16

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

resl : "...ne ne češko, válka se hodí pouze a jenom vždy chudákovi a to je Rusko. a proč je chudé , protože má sto let jen totalitní vlády.."

Zkuste chvíli neblábolit, ale pracovat s fakty a tak si sám vyvrátit svou konstrukci.
Tedy - počet válečných konfliktů kterých se aktivně účastnila pravidelná vojska Ruska ve srovnání s počtem válečných konfliktů, kterých se účastnila nějaká armádní složka administrativy USA.
-----------------------------------------------------------------------------
Vy své halucinace vydáváte za pravdu - to by tak nevadilo, kdybyste tento svůj koníček provozoval v soukromí. Proti tomu nikdo nemůže nic namítat, váš dům - váš hrad.
Jenže vy s tím lezete na veřejnost - a to je již ohrožením duševního zdraví naprosto nevinných lidí. Tedy jde o jakousi virtuální agresi, o potřebu chudáka - jak sám pravíte.

Hezký den.

P.S. Rusko je ve srovnání s USA velmi málo zadlužené. USA jsou prakticky neoddlužitelné, de facto již zbankrotovaly /tuto skutečnost mohou ale díky USD a jeho postavení ve světě ještě nějaký čas oddalovat - o to horší ale bude "finále", je pak v zájmu USA , aby bylo na úkor jiných států či politických center, v dnešním globalizovaném světě věc to velmi těžko zadministrovatelná i při použití armád, dnes je téměř každé byť i jen úzce lokální kolbiště kolbištěm, na kterém se střetává příliš mnoho zájmů na to, aby šlo tvořit jednoduché, v podstatě archaické dichotomické vztahy/.
18. 02. 2014 | 14:24

češka napsal(a):

TO Resl
kdysi jsem kdesi viděla statistiku vojáků, poslaných do různých válek z USA, většinou jde o sociálně slabé ze sociálně vyloučených lokalit. Podle sociálního kritéria se začínali vybírat již vojáci do Vietnamu, vysokoškoláci s dobrým sociálním zázemím totiž kladli odpor, mnozí se před povolávacím rozkazem skrývali v zahraničí. Kolem 68 dostávali americké občanství i naši, kteří byli dětmi amerických vojáků, jen co je dostali, hned je povolali do armády.
Od té doby je v armádě USA cca 20% středoškoláků s ukončeným vzděláním. Kolik je mezi vojáky narkomanů a kriminálníků nevím, ale co by jinak v Americe dělali se všemi hrdlořezy, kdyby je neměli kam exportovat?
My jsme "do misí" poslali jen pár lidí, a přesto z bývalých misionářů se jich dala spousta na zločineckou dráhu.
Pochopitelně úplně stejná situace je i v Rusku, ono mezi Ruskem a USA zas tak velký rozdíl není, každý z nich má monopol na "největší bramboru".
Pro nás proto platí, že jakékoli pnutí mezi USA a Ruskem nás přímo ohrožuje, je - li "bojiště" za našimi humny, tak se musíme starat o to víc.
A americká válečná flotila v Černém moři, to je setsakra důvod k obavám.
18. 02. 2014 | 14:27

resl napsal(a):

bilone dolarů,
blábolíte vy a nepokoušejte se o svou domácí cenzuru. stačí, že si měníte nicky, což ukazuje na váš charakter. díky, že mě už nebudete obtěžovat, číst se to nedá.
18. 02. 2014 | 14:32

resl napsal(a):

češka,
americká flotila je tam kvůli bezpečnosti svých občanů, kdyby je začali Rusové jíst. Naše holubičí povaha vždy bránila armádě, aby se o své občany starala, takže je nechá v klidu sníst, některé jen nakousnout.
jste češko vynikající objekt pro komunistické propagátory, uvidíte jak vám začnou tleskat, čím víc budete psát v jejich zájmu. Mají na takové naivní lidi silně vyvinutý čich. Zachvátí-li vás, zahynete.
18. 02. 2014 | 14:39

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

resl
Proč pouze nenapíšete že nejste schopen dát do kupy velmi jednoduchou tabulku, tak jednoduchou, že by ji uměl sesmolit žák pomocné školy ?
Nikdo by se tomu nedivil - o vás je známo , že jste chabého intelektu.

Hezký den.
18. 02. 2014 | 14:43

češka napsal(a):

To Resl
USA válku potřebují, rozhoduje se jenom , jestli v Evropě nebo jižní Americe, kde jihoameričané společně s Čínou staví nový průplav, větší než Panamský, pro tankery do Číny.
My, EU a Rusko, se musíme postavit proti bojišti u nás. Jihoameričané a Číňané jsou ve svém postoji velice pevní, tam už to asi Američani vzdali.
18. 02. 2014 | 14:45

v + f = s + 2 napsal(a):

pomožme...jako hitler sudetům?
18. 02. 2014 | 14:47

Jáchym napsal(a):

Admirál napsal(a):
Titulek na Aktuálně:
"Policie zatkla v Soči Pussy Riot, viní je z krádeže"
Že by mražená kuřata?
18. 02. 2014 | 14:02
*******************************************
V dnešní tragikomické situaci by člověka potěšilo i málo:
Třeba takovýto novinový titulek:

TEPLÝ AMERICKÝ KOHOUT OFUCKOVAL MRAŽENÉ PUSSY RIOT !
18. 02. 2014 | 14:53

češka napsal(a):

To Resl
v komunismu jsem prožila půl života, takže mne tím nestrašte.
Komunisté do 54, 68 a 89 to je pokaždé úplně něco jiného, mluvím z vlastní zkušenosti, potomka skutečných politických vězňů, nikoli šmelinářů a udavačů, kteří se báli obnovy svých soudních procesů a tak se nechali v 68 "rehabilitovat", stejně jako Rittig, zavřený za zlodějnu, se stal politicky přijatelným po 89.
Tady nastane demokracie, až se začnou stavět pomníhy Háchovi, Novotnému a Husákovi.
Každý ve své době vládl nejlépe, jak mohl.
18. 02. 2014 | 14:54

zachránce národa a státu napsal(a):

Způsoby jakým guvernér ČNB začal uměle likvidovat naši národní měnu je nehorázný a hraničí s trestním činem ohrožení národního hospodářství a vlastizrady. Dokonce se guvernér a jeho nohsledi chlubí jak úžasné výsledky dosáhli, že „jejich“ vývozci zvýšili obraty o cca 18%. Jsou to hezké údaje možná i pravdivé , ovšem jenom pro vylepšení obrazu naší ekonomiky k pozdějšímu přijetí EURA či pro splnění nějakých podmínek růstu HDP Česka pro zvědavce z EU. Ne však o tom jaký přínos čistý zisk – ve formě daně přistane do státního rozpočtu.
Jednotlivci od vývozců si určitě polepšili jak výší tržeb, tak i jednoduše získánými zisky /umělou likvidací kurzu měny/. Ano bohatnou. Jenom 13 000 firem dokonce i se státní účastí „propírá“ zisky přes daňové ráje. Poctivých je málo, finančák je nekontroluje. Nezaměstnanost, ale roste ještě více, firmy nemají na platy či je snižují. Přijetí EURA s předpokladem cca v roce 2017 je asi potřebné, ovšem ne v kurzu české koruny vůči EURU, a ten může být i třeba 34 : 1 , jak se o tom v médiích i TV vyzpovídal pan guvernér, že českou korunu bude devalvovat dle potřeby i několikrát /zřejmě podle toho jaké papírové výsledky mu budou vyhovovat při předkládání EU nebo našim vůdcům/.
Co je ovšem podstatné. Nesmíme dovolit, aby poškozoval stát a už vůbec ne více než 9 milionů českých poctivých občanů, kteří těžce musí makat na své živobytí. Abychom se mohli přiblížit výší mezd v Eurech ve vztahu k trochu vyspělejším zemím.
Kam nás likvidace kurzu české koruny dovede s předpokladem zavedení Eura v roce 2017? V té době už Euro může být na kurzu 34 Kč za 1 Euro. Když tedy jste měli cca v roce 2008 – 2012 plat 24000Kč čistého, tak byste měli po přepočtu plat cca 1000 Eur. Při stejném platu, /neboť určitě vyšší nedostanete spíše měnší,krom tedy těch vyvolených co si určují platy,odměny a odchodné sami/ 24000Kč kdy dojde k výměně koruny za Eura při kurzu 34:1 budete mít plat ne 1000 Eur ale jenom cca 700 Eur!!! Takže se vrátíte do doby, tak pár let po revoluci 1989. Vám to nevadí? A co důchodce jak zaplatí své výdaje. Průměrný důchod je ani ne 10500Kč tzn. ještě v první půli roku 2013 bylo Euro 25Kč takže vyjádřeno v Eurech cca 420 Eur , po výměně měn dostane důchodce za stejný důchod nebo teda o valorizaci možná pár korun vyšší/ 10 800Kč/ 320 Eur!!! A úspory v bankách, pod polštářem nebo penzijní spjoření co jste si našetřili, např. 100.000Kč za to byste měli před pár měsíci 4166 Eur, po výměně měn jenom 2941 Eur. Takto se necháme okrádat? Naopak kdyby nebylo zásahu guvernéra ničením hodnoty české koruny Euro by bylo dnes již na úrovni méně než 24 Kč neboť ekonomika zatím není na dně. I po jeho zásahu koruna dokázala na trhu posilovat . On to ale nedovolí a opět ji chce zlikvidovat. Nám jde o to , abyste měli Euro ne za 34Kč v době výměny , ale nejlépe za 20 Kč!!! Abychom se platy a tím co jsme si našetřili přibližovali alespoň trochu vyspělejším zemím, a ne Kubě nebo KLDR. Takže i obyčejný důchodce by měl v době předpokládané výměny měn ne v průměru 320 Eur, ale 10.800Kč:20= 540 Eur!!! A to se týká každého poctivě pracujícího člověka v této zemi!! Policistu, bagristu,úředníka, soudce, uklízečky...jejich platy a úspory by jeli nahoru podobným propočtem. Panu guvernérovi jde o to, aby zlikvidoval poctivé občany o jejich platy a úspory?! Toto si necháme líbit? A stát by na splátku dluhu v Eurech vydal na 1 Euro jenom 20Kč a ne 34Kč?
Guvernér dostal od nějakých podobně vychytralých Angličanů cenu guvernér roku. Jasně vždyť jim to vyhovuje . Oni by od něj klidně brali kdyby byla koruna devalvována na 100 Kč za Euro. Jak by se pak Angličanům a jiným zde hýřilo v barech a salónech, a levně nakupovalo. Spíše by měl dostat Leninovu cenu za plánování jak zničit hodnotu české koruny, plánovaně a uměle. Ne tržním pohybem na trhu měn. Toto je kapitalistický způsob plánování nebo záměrná likvidace měny, státu a občanů?!
K této tragedii samozřejmě musíme přičíst škody pro občany abnormálním zvýšením cen veškerých výrobků a služeb. Vyzývám odpovědné politiky,úředníky a všechny co můžete zabránit tomuto zločinu proti státu a jeho občanům čiňte okamžitě!
18. 02. 2014 | 15:05

Admirál napsal(a):

Jáchym - "V dnešní tragikomické situaci by člověka potěšilo i málo"

Ale musíte uznat, že Aktuálně se snaží:)
18. 02. 2014 | 15:10

Petr. napsal(a):

"Proto jsem byl rád, že nakonec Rada ministrů zahraničních věcí členských států se rozhodla, že bude věnovat uzavřené jednání..."

Otevřené jednání je Vám a dalším potentátům cizí. Brzo jste se otrkal ve své nové funkci, pane ministře.
18. 02. 2014 | 15:12

skeptický napsal(a):

Na té radě budou mluvit česky?
18. 02. 2014 | 15:40

Ládik!!! napsal(a):

Dokud bude na Ukrajině tolik Rusů, je každá pomoc marná. Nejdřív se musí Ukrajina rozdělit, až potom v ní půjde panovat.
18. 02. 2014 | 15:47

honza napsal(a):

a jak?
18. 02. 2014 | 15:49

Pepa Řepa napsal(a):

Situace na bojišti je nepřehledná, pouze admirál šroub má přehled jasný.

Nestačí mu, že pan Zaorálek uvádí, že se hned po ránu.....spojil nejen s velvyslancem na Ukrajině, ale také se zvláštním vyslancem pro Východní partnerství panem Marešem....potáhneme na Bělehrad.
Nebo na Kyjev?
Nebo na Damašek?
Nebo na Trábulus?
Nebo na Masr?
Nebo na Sakrajevo, Mitrovici?
Nebo na Atheny?
Nebo na Bern? Kvůlivá referendu.

Nebo na ...... a kam ještě potáhneme, kde jsme to ještě nerozvrtali?
18. 02. 2014 | 15:50

Da.Rock napsal(a):

Jako mluvený projev možná OK, jako psaný zbytečně užvaněný, bezobsažný, opakující se.
V podstatě pan Zaorálek neřekl nic konkrétního, ale hlavně, že se vyjádřil.
Podstata je přitom jednoduchá - na jedné straně legitimně a demokraticky zvolený prezident a vláda, na straně druhé demonstranti reprezentující parlamentní i mimoparlamentní opozici, v tuto chvíli však v menšině, přičemž svoji opoziční roli odmítají přijmout.
Otázka zní, zda by vláda měla vést dialog s mimoparlamentní opozicí. Na to můžou být názory různé, i náš bývalý prezident Klaus nehodlal trávit čas diskuzí s kritiky, kteří neprošli "ohněm voleb."
A druhá otázka je, zda diskutovat s těmi, kteří se jednoznačně dopouštějí násilí a kriminálních činů. Dnes v době youtube už se to dá snadno prokázat a mediální manipulace veřejným míněním už zdaleka není tak snadná.

V jednom má Zaorálek pravdu - na Ukrajině opravdu může hrozit, že se stane bezprávním státem a to v situaci, kdy se demonstrantům podaří státní moc zcela ochromit. Toto pak padne i na vrub současné vlády, která ve své ustrašenosti, že bude západem označena za nedemokratickou, odmítá použít prostředky, které by vedly k rychlému obnovení veřejného pořádku a které by bez okolků použila každá západní demokratická vláda, kdyby se v centru hlavního města děly podobné excesy, k jakým dochází v Kyjevě.
Připoměňme se, že prezident Janukovič nabídl parlamentní opozici možnost sestavení vlády. Ta to odmítla a dál trvá na předčasných volbách. Jenže ty řádné parlamentní proběhly před pár měsící! Co bude opozice dělat, když i případné předčasné volby projede? Bude je opakovat tak dlouho, až konečně vyhraje? Ano, to je zřejmě cesta, ostatně EU takto nechávala v různých zemích opakovat referenda o Lisabonské smlouvě, dokud nebyla všude schválena. Demokracie v praxi!
Zaorálek navíc naznačuje, že o Ukrajinu se vede jakýsi boj mezi EU a Ruskem.
Proboha, to už EU musí vést o někoho boj, aby k ní vůbec vstoupil???? Kde je ten elitní klub blahobytných, na jehož dveře netrpělivě a pokorně klepali nově příchozí, kteří byli navíc před vpuštěním nuceni podstoupit různé potupné "odvšivovací" procedury, než byli uznáni hodnými vstupu????
Dnes už tedy EU vede boj o schramstnutí dalších zemí, včetně těch, které o to ani zvláště nestojí???
Proboha, kde to žijeme? Opravdu chcem být součástí takového molocha????
18. 02. 2014 | 15:53

Ládik!!! napsal(a):

Hoďme peníze do řeky a uvidíme, co se stane.
18. 02. 2014 | 15:54

Pepa Řepa napsal(a):

Nechci radit-pane Zaorálku- ale zkuste příště poradit paní Cathy Ashton (sakra, jak je najednou nepřeklenovací) kdybyste táhli přes Špicberky tam dál...na sever.
Cestu znám a neměním směr....
Obávám se, že do všech ná,mi rozvrtaných míst se najednou táhnout nedá.
Co na to paní ombudsmanová?
Už se vyjádřila?
18. 02. 2014 | 15:59

bůh ochraňuj Zaorálka a jeho rodinu napsal(a):

Já si myslím, že soudruh, neboli přítel Zaorálek bude, co bude, on už je, druhým nejlepším ministrem zahraničí, jakého jsme kdy měli.
Takové naše rodinné stříbro je to nebo bude. Skoro něco jako Budvar před privatizací.

Přičemž zlato, samozřejmě, je náš nezapomenutelný, nesmrtelný a nesmazatelně do historie zapsaný, té Kosovské obzvlášť, spící barel.
To mu už holt nikdo nevezme.

Ale přítel Zaorálek mu bude, vzhledem k jeho invenci a vyvinuté rétorické schopnosti (v překladu žvanivost takřka příslovečná), šlapat na paty, má k tomu stříbru dobře našlápnuto.

Pravda, za pár let možná uprostřed dění i sem tam usne, nikoliv však tak smysluplně a s onou lehkou a přirozenou grácií, jež dokresluje ušlechtilost a šlechetnost až šlechtictví a říká se tomu diplomatické bezvědomí, jako v případě našeho zlatého.

A nyní ta Ukrajina.
A znepokojivý vývoj na náměstí v tom jejich městě, v tom Kyjevě, nebo jak se to jmenuje a zrovna v době, kdy ještě ministrova čerstvě vyklubaná ministerské křidélka nejsou ani oschlá.
Navrhuji proto, z důvodů zviditelnění a propagace, jednoduché a přímočaré zahraničně-politické řešení. Pošlem naši profesionální pidiarmádu, která po ránu bleskově obsadí Ukrajinu a zavede tam konječně kýžený pořádek a demokracii s využitím pomoci tamních proevropských banderovců a páté podkarpatské kolony.
Ještě předtím však by mohl být po nordicku uzavřen pakt o neútočení, s názvem dejme tomu KožaraZaorálek.

Což našemu ministrovi zahraničí dopomůže k věhlasu a současně k silnějšímu vyjednávacímu postu s Putinem o cenách ropy a zemního plynu.
Jen aby Putin Zaorálka nepředběhl.
To by celou slibně se rozvíjející situaci na našem ministerstvu zahraničí mohlo zchaotizovat.

Nějaká dveřmi tlustými uzavřená jednání kdesi v ojrokancelářské budově, našeho nového přítele ministra jen zneviditelní. Jest třeba zahraničněpolitických rázných činů.
18. 02. 2014 | 16:01

Pepa Řepa napsal(a):

Mnoho zajíců Zaorálkova smrt
aneb i Žvanivý Slimejš může mít v tornistře (?) maršálskou hůlku.

Nebo sluchátko, utržené nakrátko.
Haló haló haló
proč máme divizí tak málo
18. 02. 2014 | 16:10

skeptický napsal(a):

Proboha proč taková nula jako je náš stát chce pořád dělat světovou zahraniční politiku.Vždyť je to ministerstvo věc úplně zbytečná,už nás prodali za posledních pět let dvakrát,pokaždé někomu jinému.Trafika pro odložené lidi.Tady máš hračku,nepleť se tu.
18. 02. 2014 | 16:10

buldatra napsal(a):

Myš, která řvala, se myslím jmenoval ten film.
Jenom nevím, o čem byl a proč ta myš vlastně řvala, ale možná to bylo o našem státu, který chce dělat prostřednictvím podivných individuí a nýmandů zahraniční politiku.
18. 02. 2014 | 16:18

TomášL napsal(a):

Oči světa jsou v Soči.
Janukovyč utahal demonstranty.
Západ zklamal své ukrajinské příznivce.
Ukrajinští lídři opozice zmiteli ze scény.

Dnes se již nedá vrátit do původních výchozích pozic, po dnešku je rozhodnuto. Ukrajina sama sebe vyřešila...
18. 02. 2014 | 16:24

TomášL napsal(a):

Ještě 34min a bude po Majdanu...
18. 02. 2014 | 16:26

Pepa Řepa napsal(a):

nadkolego, my sklerotici víme.

Fígl spočíval v tom, že myš řvala tak, až šla do boje, hbitě se nechala porazit,kapitulovala aby se měla lépe.
Ostatně tuto jiskrnou myšlenku rozvíjí i jeden talián v Catch XXII, taková stará, makaronská finta téměř ve všech válkách, než stačilo íčko přeběhnout.

jen mě hlava nebere, kdeže je ten veliký a mocný, kterým se necháme ihned porazit(až sem by to šlo) ale pak se budeme mít lépe.

Nikde ho nevidím, ani na východě, ani na západě.
Že by ta Středoafrická republika, kam potáhnou knížecí ojropluky?
U Džameny se -zřejmě-bojuje za Znojmo.
Ale já nejsem vojevůdce Mickey Mouse Zaorálek ani jenerál knížecího vojska lásky a něhy resl
Třeba poradí oni, kam máme naši početnou armádu vyslat.
Nebo ta paní ze Šáby, kde máme hájit "lický práva"?
18. 02. 2014 | 16:31

olga napsal(a):

17.únor: Gdo žgárá do osího hnízda, dostane jedu, místo medu.

Kalendář valašský každoroční všeobecný
18. 02. 2014 | 16:32

Lubomír Šušlík napsal(a):

Pane Zaorálku,
řekl jste to výborně!

Je to skutečně tak. Začínají se naplňovat černé kremelské scénáře, o kterých mluvil bývalý Putinův poradce, nyní v opozici, Illarjovov.

Rusko se všemožně snaží udělat z Ukrajiny svůj protektorát. A pomáhají mu v tom političtí bandité z Janukovyčovy prezidentské administrativy. Protože se cítí být chráněni Kremlem, neštítí se použít proti vlastním občanům jakkoli brutální metody!

Je naprosto ostudné a neslýchané, že se mezi našimi občany najdou lidé, stranící Putinovi a jeho imperiálním choutkám!

Doporučuji všem, kteří se v situaci na Ukrajině neorientují, tento rozhovor:

http://suslik.blog.respekt.ihned.cz/c1-61692930-kmotr-janukovyc

Bývalá poslankyně vládní Strany regionů v rozhovoru podává svědectví o zločineckých strukturách v ukrajinské politice.
18. 02. 2014 | 16:39

TomášL napsal(a):

Drahý Šušlíku,

po této výzvě je jakákoli dohoda nemožná.

http://for-ua.com/kiev/2014/02/18/173549.html
18. 02. 2014 | 16:50

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
kajte se-mezikontinentální kulaku- až sem zavítá Diago nebo gen. Šroub budeme oba obvinění z typické čecháčkovské myší vyčůranosti, nedostatku sebeobětování pro matičku EU u Džameny a z deseti dalších zločinů.

Po obvinění se odeberou generálové do kavárny Slavia,kde nasadí svůj život v boji proti několika lahvím červeného a budou mudrovat o české zbabělosti.
18. 02. 2014 | 17:12

Zkopírováno bez komentáře napsal(a):

(UKRAJINA UŽ NENÍ JEN NA UKRAJINĚ )
18. 2. 2014
Bosna představuje děsivý předobraz evropské budoucnosti

Přesně před třiceti lety poté, co byl v Sarajevu zažehnut r. 1984 olympijský oheň je to město znovu v plamenech. V posledních týdnech demonstranti zaútočili na vládní budovy v explozi hněvu nad svou sociální situaci, děsivou chudobou, skomírající ekonomikou a stagnujícím společenským a politickým životem, píše v deníku Guardian Igor Štiks. V roce 1984 byl olympijský oheň v Sarajevu symbolem prosperity, míru a nekonečných možností.

Tehdy vytvářelo o sobě Sarajevo obraz toho, čím chtěla Evropská unie učinit své členské země: prosperující, různorodé a světské společnosti s fungujícím průmyslem, sociální rovností, obdivuhodnou sociální mobilitou a trvalým růstem. Dnešní Evropské unii se tyto ambice nepodařilo splnit.

Deset let po olympijských hrách bylo Sarajevo v troskách, byl to přesný obraz toho, o čem si Evropa myslela, že to už opustila: obklíčené a zničené město, oběť vzdutého nacionalismu a sektářství, krajina v Bosně naplněná koncentračními tábory a masovými hroby. Evropa se na to dívala, aniž by cokoliv učinila, jakoby obraz, o němž se domnívala, že ho navždy opustila, byl příliš mesmerizující.

A nyní znovu nastavuje Sarajevo a Bosna zrcadlo Evropě, její přítomnosti a budoucnosti. Bosenská města se podobají Londýnu v létě roku 2011 a předměstí Paříže v roce 2005. Je to výbuch hněvu a anarchistické ničení všech symbolů politické, sociální a hospodářské moci. Téměř dvacet let po mírové dohodě z Daytonu se zdá, že místní elity i mezinárodní politikové dosáhli konsensu jen v jediné věci: jak rychle obnovit kapitalismus v zemi. Avšak kapitalistická masová privatizace vedla k téměř totální deindustrializaci a závislosti na dováženém zboží a službách, financovaných dluhovým otroctvím občanů a jejich slabého státu.

Důsledkem je, že ento-nacionalistické elity, které nesou velkou vinu za válku, byly v době míru odměněny nejen etnickým rozdělením země, ale také veškerým bohatstvím území, které ovládají. Toto byla elita, s kterou mezinárodní společenství a Evropská unie prostřednictvím svých marginálních politiků, vyslaných jako "vysocí představitelé" zacházeli jako se svými hlavními partnery. S občany nekomunikovali.

Ale situace v Bosně se jednou zásadní skutečností odlišuje od nepokojů v jiných evropských městech a tím hovoří dnes Bosna přímo k dnešní evropské situaci: toto není vzbouření několika málo diskriminovaných a do ghetta uvržených skupin. Je to vzbouření celého obyvatelstva, které se stalo obětí ekonomického ožebračení, sociální devastace a politické deprivace. V tom je Bosna obrazem Evropy budoucnosti: nezvládnutelné obyvataelstva, vyčerpané opakovanými škrty a nechané na pospas po rozkladu sociálního státu - stát bez vyhlídky na hospodářský růst, spravovaný elitami s pochybnou legitimitou, kteří používají těžce ozbrojenou policii na ochranu před obyčejnými občany.

Avšak Bosna-Hercegovina dnes vysílá ještě další obraz. Po celé zemi byla vytvořena lidová shromáždění. Zvlášť chvályhodné je plénum v Tuzle, které je nyní tak významné, že je schopno jmenovat osoby do místní správy. Hovoříme tu o obyčejných lidech, kteří jsou zoufalí a rozhněvaní, ale zároveň rozhodnutí usilovat o lepší život, navzdory všem překážkám, které jim dávají do cesty instituce.

Bosna nám ukazuje scénáře nepokojů v jiných evropských městech, ale také řešení, prostřednictvím boje svých občanů za sociální spravedlnost, rovnost a demokracii. Bosna vlastně nabízí obraz toho, čím se musí Evropa stát, aby znovu slepě nenapochodovala do katastrofy jako před sto lety, kdy usmrcení Franze Ferdinanda v Sarajevu vyvolalo první světovou válku. Evropa tehdy neposlouchala stejně jako nenásledovala obraz, který sarajevský olympijský plamen šířil roku 1984. Pochopí Evropa nyní zprávu, kterou jí posílají dnes bosenští občané? Bude se Evropa angažovat při uhašení tohoto plamene, aby byla svědkem toho, jak se objeví velmi brzo někde jinde na našem kontinentě, až bude příliš pozdě?

Kompletní článek v angličtině
18. 02. 2014 | 17:53

buldatra napsal(a):

Kavárna Slavia, říkáte pane Pepo?

To je ta kavárna, potažmo café s tím obrazem znázorňujícín absintový prd, co vypadá jak nějaká zelená ženská?
Jestli je to ona, tak tam měli posledně celkem dobré kachní prsíčka, tedy pakliže si to nepletu s jiným podnikem.
To víte, v Práglu se borec ze štatlu moc nevyzná. Navíc bez navigace.

Zajímavý, že například taková Argentina, se kromě do Anglánů, kteří jsou v celkem v dost bezpečné vzdálenosti, že, do nikoho tak nějak zahraničněpoliticky neplete a nenaváží.

Buď je to tím, že nemají Zaorálka, nebo jsou moc velcí a na hliněných nohou, nebo si nepřipadají jako myš.
Čert aby se v nich vyznal.
Samej bývalej indián, němec a latinos a talián a vůbec a všecko promíchaný. I portugalci sem tam, pravda, v Brazilii je jich asi víc, páč se tam mluví brazilsky, tedy skoro portugalsky. Inu, multikultura, pravda, poněkud jiná, než by Kostlán doufal. Ale zato hrdá. Tak nějak národně. Hrůza.
Ale to by už zavánělo propagací nacionalismu a tak raději oznamuji konec vysílání.

Divnej je ten svět.
Ale krásnej.
18. 02. 2014 | 18:12

xerox napsal(a):

zaorálku ... bez ohledu na vaše bezduché bláboly o ukrajině ...

vyhráli jste volby a utvořili koalici a už odvádíte pozornost od vašich předvolebních slibů , koukám na sněmovnu kde se má hlasovat o důvěře vaší vlády a poslouchám nekonečné stejné blekoty , tentokrát od druhé strany - bývalé tzv. koalice a bezduché odpovědi od bývalé tzv. opozice ...

v naší republice je podle skutečných měřítek 12% nezaměstnanost a to se nepočítají lidi vyřazený z úřadu práce placených sociálkou , lidi nucených jít do předčasných důchodů , lidi donucených k pracovní emigraci , lidí pofidérně se živících internetovým překupnictvím , lidí donucených jít na poloviční pracovní úvazek a lidi nikde neevidovaných , živící se převážně kriminalitou ...
kolik těch nezaměstnaných by bylo asi ve skutečnosti ... 15 , 20 nebo víc % ... ? ...

první vlaštovky nechuti se s čímkoliv zabývat krom vašich pelechů už jsou na světě - partajničení s lidovcema , důchodcům nic nedat ale naopak dokončit nasypání církvím , možná bude a to kdoví jestli pochybné okleštěné majetkové přiznání , pochybné okleštěné referendum , registr. pokladny až možná za 3 roky ... atd. ...
lepší využití tzv. evropských fondů do silnic a chodníků to opravdu nezachrání ... toho se nikdo nenají ... stejně to staví společnosti , kde pracují převážně zahraniční dělníci ...
ani slovo o odkupu klíčových firem jako vodárny , plynárny , elektrárny a dostat tak ceny energií pod kontrolu ...

včerejší hp se singrem , který se spokojeně usmíval jak nám znehodnotil měnu o 8% vůči zahraničí , to všechno dokresluje ... jedna z jeho odpovědí docela byla , že patříme k těm mála zemím , kde roste podíl průmyslu na hdp , že toho víc vyrábíme ... akorát zapomněl říct , že se to týká mamutích zahraničních firem u nás tzv. podnikajících a že tyto firmy mají dostatečnou kapacitu zvýšit produkci aniž by musely přijmout více lidí na práci ...
že zisky tečou do mateřských firem ven kde se také utrácí nebo investují je mu jedno ... v kolonii to prostě takto funguje ...
kouzelné jsou taky obrané výroky těchto ekonomů ... vždy můžou říct , že kdyby to tak neudělali , bylo by mnohem hůř ... :-)

suma sumárum pokračuje decimování republiky bez kouska světla v tunelu ...
18. 02. 2014 | 18:22

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Lubomír Šušlík
Můžete popsat několik faktických projevů " Putinových imperiálních choutek" /to zní jako když se kdysi psalo " příprava rejdů amerických válečných štváčů a jejich evropských přisluhovačů", ale to jen tak na okraj/.
Ale prosím konkrétně a v rámci předpokladu, že informací je rozdíl, nikolivěk žvást, i když žvást tvářící se že je popisem reality... dosti v tom totiž tápu - nedovedu si totiž představit, co byste psal, kdyby se v ulicích Mexico City objevili ruští politici a spolu s protiamerickou opozicí požadovali odchod právoplatně zvolené mexické vlády a mexického prezidenta a volali po proruské politice Mexika a psali o imperialistických choutkách Obamy.
Fakt si to nedovedu představit, Vy jo ?
A to zcela jistě v Mexiku dochází k mnoha nepravostem, k mnohem horším než na Ukrajině... a navíc dlouhodobě.

Na úkor profinancování čeho /v rámci EU/ chcete do Ukrajiny nainvestovat desítky miliard EU - a kdo tím získá ? /ušetřte mě prosím banálních sdělení že ukrajinský lid atd/, jakým mechanismem chcete získat finance - v už tak zadlužené EU ?

EU si neví rady s vlastníma zločineckýma strukturama, ukrajinské jen rozšíří zdejší portfolio, to chcete ?

A kde berete morální oprávnění soudit takové struktury - vždyť v ČR došlo dokonce k tomu, že pravomocně odsouzený za korupci pomohl v parlamentu odsouhlasit zákon, znamenající transfer státních aktiv do rukou církví v řádech desetimilard CZK ? Či k tomu, že premiér má ve svém úřadě konkubínu, která úkoluje rozvědku...
Což to pak není k smíchu - chtít poučovat ukrajinské obyvatelstvo o kvalitě parlamentní demokracie a sám mít tuto kvalitu mizernou ? To přeci není normální, to nemůže dospělý člověk myslet vážně. Vždyť musí být nutně k smíchu.
18. 02. 2014 | 18:22

do května napsal(a):

Bosňakům poroučelo nehygienické Füle, které teď chce břídit ve službách Němkyně Ukrajinu.
Slova Godfreye Blooma se začnou naplňovat dřív, než se nadějeme.
18. 02. 2014 | 18:30

Ládik!!! napsal(a):

majdan živě http://videoprobki.ua/camera/70-maidan-nezavisimosti?c=Kyiiv
18. 02. 2014 | 18:32

Ládik!!! napsal(a):

Dokud pravicové strany nezaniknou nikdy se z toho co tu máme nevyhrabem
18. 02. 2014 | 18:46

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

A neměli by je demokraticky rozstřílet, jak to dělává Národní garda v USA ???

Co na to modří svazáci?
18. 02. 2014 | 18:53

TomášL napsal(a):

hujeroskeptický modrý pohůnek

Jako modrý svazák říkám, že Janukovyč má vše pod kontrolou a defakto je rozhodnuto. Jeho zítřejší sejití s opozice vidím jako osobní vychutnání výhry nad opozici, neboť po této noci již nic nebude jak bejvávalo -z pozice opozice...
18. 02. 2014 | 19:04

kdyby si mirdu mohli prohlídnout... napsal(a):

pohůnku
To záleží.
Budou blbě kvákat a armáda už toho má dost.
Taková hra na mrkanou.
Bohužel jsme jim tam zapomněli včas dovezt Kalouska s barelem v kleci, aby mohli studovat, jak taky můžou dopadnout.
A přidat i Füle.

Co opozice za žádnou cenu nechce je převzít zodpovědnost, oni naštěstí mají Tymošenkovou tam, kde mají. To my Klause ne.

Přečtěte si (bohužel nikdy nepřeložený do češtiny) rozhovor Marine Le Penové o totálně bezradných a neschopných politicích, kteří se ale budou bránit do posledního dechu (vašeho).
18. 02. 2014 | 19:26

TomášL napsal(a):

Živé vysílání z Majdanu:

https://www.youtube.com/watch?v=Y_LFrMcoEm4#t=1347777
18. 02. 2014 | 19:39

maňana napsal(a):

máme tu demokraticky zvoleného prezidenta ,ale není našinec , tož k čertu s ním demokracie, nedemokracie.Rozpoutáme barevnou revoluci , podpoříme UPAovce ,vyrobíme zmatek ,že se v tom ani čert nevyzná, obviníme Půťu a budem řvát freedom,freedom a vznikne co??----nové odbytiště,co se bude hodit to zprivatizujeme do správných rukou a co nebude, necháme zkrachvat a demokratické základny posuneme zase o kousíček k Moskvě.Kdyby se na tohle díval Rus se založenýma rukama ,tak by musel být blázen a to on určitě není ,ale jenom teď nemůže nic dělat.Kdy že ona ta Olympiáda končí??Určitě má Půťa jíž vymyšlené tahy na šachovnici a pravdoláskaři se budou zase divit, zvracet ty svoje nesmysle a zalykat se žlučí ,že jim nejde tak snadno jako ve stř.Evropě.Ještě bude veselo,hodně veselo.Ti mrtví bohužel nejsou poslední. Rád bych také viděl jak reagují USA poliši,kdyby do nich najížděli náklaďákem a buldozerem.Jak by to asi dopadlo chlapci a děvčata ??? V Paříži policajti zastřelili při demošce chlapíka ,páč měli dojem ,že má hever v ruce a jde na ně,jen dojem.Neměl a nešel...demokraticky zemřel.
18. 02. 2014 | 20:04

Dumpling napsal(a):

V Kyjevě se opravdu rozhoduje o velice důležitých věcech. Zatím ná, navzdory masivní materiální a logistické podpoře Západu lumpům, kteří na Ukrajině řádí, ještě Ukrajina, a s ní i ostatní ujařemní v Evropě, naději, že si alespoň někdo uchová svou svobodu, že alespoň někdo oddolá smrtícímu sevření neokoloniální EU, že se nepodaří figurkám typu Kličko podrazit svou zradou vlasti nohy.
Podobně, jako tomu bylo při olympiádě v Pekingu, kdy za kulisou her poslal Západ svého poskoka Saakaěviliho obsadit nezávislá území, chce EU i nyní zneužít OH a v jejich stínu hone dopéct "vládu" V. Klička, kandidáta na Úřadujícího protektora Ukrajiny.
18. 02. 2014 | 20:15

Antonín Malík napsal(a):

Už, když se objevila zpráva, že Kličko si byl pro nějaké instrukce u Merkelové, ale pozor, je to tajné, tak bylo jasné, že za rozjeté olympiády přijde "rozhodující úder" proti legální vládě Ukrajiny. Koordinace je zřejmá z toho, jak zase vytáhli ukrajinského "mrtvého studentga Šmída", tedy Bulatova. Bulatova upúalovaného, zlámaného, ukřižovaného - který je ale nyní, po 3 týdnech, bez viditelných stop mučení, apředevšíém nemá nic na rukou, o nichž tvrdil, že mu je přibili ke dřevu (samozřejmě že Rusoví, kdobtaky jiný?), ale jak se rozohní, tak jimi gestiukuluje a ukazuje, že na nich není žádná stopa po zranění, natož po přibíjení.
I když vandalové obsadili parlament, zlobí se v EU, že policie "nevyklidí střed města" - vzpomínám si, jak s demonstranty - slušnými, kteříá nedemolovali žádné veřejné budovy a nezabíjeli policisty - zacházeli ve Washingtonu, Praze, Janově, Paříži, Madridu...
18. 02. 2014 | 20:39

slava bohu napsal(a):

TomasL
Zrovna tam nějakej bejvalej kahebist (vazoun k šedesátce, vcelku jasnej) vyřvává kdo bude prokljat bohom.
Davu je to jedno.
Nás, který pamatujeme Nagornyj Karabach a Zugdidi tohle nerozpláče.
Taky ta "ukrajinština" vyvinutá v Mnichově z řeči našich bývalých rusínských spouobčanů opravdu leze na nervy, jako tolik německých vynálezů.
A nějakej intelektuál vyzývá k vytrhávání kolejí. Zatim stačili přerušit jen dráhu do Lvova. To územní zisky EU velký nebudou.
Aby to fakt nevodskákali ty Poláci.

Mimochodem, kdekoli jinde by se s nima nepárali tři měsíce. Podívejte se na Atény, na Occupy v NY.
Zatim furt poslouchám o raněných mezi příslušníky vnutrennych vojsk (jejichž nervy začínám opravdu obdivovat).
A vyjma toho, že "vodomety" hasí ohně, které paskřivci znova rozdělávají se toho moc neděje.
Ale na Jevropejskoju ploščaď už dorazil oddíl Alfa. Ty znám. Dělali ochranku v lokálech, kam jsem chodil.
Myslim, že dokážou ty v Talinnu cvičený provokatéry a fašounský pseudodemokraty vybrat, pokud už nezdrhli.
Což je ostatně víc než pravděpodobné.
Teď už jen chybí aby najely tanky z Lesji Ukrajinky, Tarase Ševčenka a Žitomirskoj.

Podvratná televize má na Kreščatiku kamery na profi stativech s hydraulickou hlavou.
A Janukovyč drze nebere Němkyni telefony. Ani Barózovi nědvigájet trůbku, syčák jeden. Bidenovi ji sice zdvihnul, ale vůbec nerozuměl, co chce.
Na Krymu se sešel nějaký islamistický sněm.
Vůbec nejlepší řečnice sou baby, mezi těma neni duševně zdravá ani jedna. A furt se dovolávají svých malinkých dětí. Buhví jestli nějaké mají.
Teď se nakazil nějakej, co řiká že von nic, jen muzikant, ale má tři úplně malilinký děti.
A teď nejakej Mustafa zase, ten ukrajinsky neumí a vo zcela mikroskopickejch dětech taky nemluví.

My pomstymu sa! Proščenije jim ne bude! Říká ňákej soudruh.
Vidět to tak Bulgakov.
A tohle chceme v bezvízovém prostoru, pozdrav pámbu.
Děsná nuda, i ty Alexandrovci sou snad lepší. Přepnu.

Aha, už dou z Jevropejskoj ploščadi..
18. 02. 2014 | 20:50

xxx napsal(a):

Nějak se mi nezdá, že by zrovna molotovovy koktejly, dlažební kostky a basetbalové pálky na policajty byly ono "zdržení se násilí", o kterém, autore mluvíte.
18. 02. 2014 | 21:10

Maximus napsal(a):

Odjinud:

Radek Hotový, Ostrava
Úterý, 18.února 2014, 10:52:44hod.

V prvé řadě bych oddělil zrno od plev, tzn. Neříkal rebelujícím fašistickým provokatérum demonstranti. Dnes ráno jsem se vrátil z víkendu na UA. Byl jsem tam jen tak, za kamarády na pivo. Ve Lvově, který má být vedle Kyjeva druhé ohnisko protestů vůbec neví, co je to Majdan, náměstí je prázdné. Celý víkend (a že jsem toho prošel nejen pokud jde o hospody dost) jsme na sobě měli s kámošem taky motorkářem trička a mikiny se symboly „Za Ruský Sevastopol, Za Stalina, Noční Vlci Rusko atd….“ až na jeden večer, kdy nás někdo bonznul a do hospody přišla asi desítka banderovských provokatérů a padlo pár ran (nakonec jsme si pokecali a stáhli pár flašek vodky i s nimi) bylo vše v poho, prostý lid na nějakou jakože revoluci kašle a nedělá si iluze, že by nějaký Eurosojuz něco změnil a Tymošenkové s Juščenkem nemohou přijít na jméno. Zkrátka a dobře, v našich médiích se píše cokoliv, jen ne pravda! Pokud armáda v Kyjevě nasazuje těžší kalibry, tak je to pouze proto, že FAŠOUNSKÁ verbež nedovede kousnout fakt, že se Janukovyč s konstruktivní (Kličkovo hnutí UDAR do ní ale rozhodně nepatří) opozicí dohodl na oboustranných ústupcích a chtějí být dál vidět. Takže gumovým projektilům tleskám, nicméně ostrým nábojům bych se nedivil.
18. 02. 2014 | 21:19

TomášL napsal(a):

slava bohu

Koukám celou dobu na zoufalý stav opozice. Demonstranti začínají rozebírat svůj tábor, aby alespoň na chvíli zamezili postupu jednotek. Jak dlouho budou mít ještě potravu pro oheň?
Což, jednotky se zahřejí a počkají, až oheň uhasne, aby nastoupily na poslední steč.
18. 02. 2014 | 21:33

TomášL napsal(a):

slava bohu

Jinak je vidět, že jde o vysoce dobře připravenou a naplánovanou akci minimálně několik dnů dopředu ze strany Berkutu...

PS: Konečně je to jejich práce.
18. 02. 2014 | 21:47

TomášL napsal(a):

slava bohu

Všimněte si, že Berkut nestřílí do davu u pódia slzné granáty, aby nevyvolal paniku a zbytečnou smrt civilistů.
Prostě velmi propracovaný postup...
18. 02. 2014 | 22:07

aga napsal(a):

...mikroskopický děti.. jak je ta zkratka "válím se smíchy pod stolem a kopu kočku.. (v praxi teda ne, ta by mi dala)
18. 02. 2014 | 22:21

Trtkos napsal(a):

zajímavý článek na toto téma od bývalého člena vlády R. Reagana Paula Craiga Robertse zde:

http://rinf.com/alt-news/editorials/russia-under-attack-paul-craig-roberts/
18. 02. 2014 | 22:32

Reveil napsal(a):

Docela žasnu nad intenzitou služebnosti, kterou nynější moinistr zahraničí (čím dál tím lépe obsazené ministerstvo!) projevuje vůči těm nejagresivnějším silám současného světa. On byl už i ve vnitropolitikckém rozměru výrazný demagog, ale toto je tedy něco! Zákony,které tolik odsuzuje z dílny ukrasjinského parlamentu platí i u nás. Zde je například - stejně jako v západním světě - jakékoliv shromaždování v blízkosti parlamentu zakázáno. Nepochybuji, že by policie ve Francii či u nás střílela, kdyby chtěl do parlamentu proniknout dav ozbrojený obušky, molotovy apod.
18. 02. 2014 | 22:57

TomášL napsal(a):

začal závěrečný útok, po vyhoření barikád!
18. 02. 2014 | 23:10

TomášL napsal(a):

Lynč policisty v přímém přenosu!!!
18. 02. 2014 | 23:13

TomášL napsal(a):

Prozatím 7 mrtvých policistů, z toho 6 zastřelených....
18. 02. 2014 | 23:22

taky může někdy jít jen o pár minut napsal(a):

Nejsou všichni lidi jen paka.
Seymour M. Hersh shrnul v London Review of Books jak, proč a v čem přesně Obama lhal o sarinovém útoku v Sýrii.
Ve všem, jen tak mimochodem.

Důležité je, že se jeho článek zakládá na informacích od lidí z JSOC a tajných služeb, kteří už začínají mít Samanthy Powerové a ušatého kašpárka plné zuby.

Že to ale trvalo.
18. 02. 2014 | 23:26

to kapesný některý přijde draho napsal(a):

Zatim nic nevyhořelo, jen v okolí zhasli veřejné osvětlení (kdo je samozřejmě otázka) a titušky udělali kordony, aby demonstranti nemohli zdrhnout.
Někdo si ten masakr moc přeje.

Nějaký dva podvodný řeckokatolický popi už recitujou modlitby za mrtvý.
18. 02. 2014 | 23:37

Tunel napsal(a):

Pokud se nepletu, je na Ukrajině možnost na základě petice vyhlásit všeobecné referendum, proč tak opozice neučinila?
Proč v cca 45 000 000 zemi dostává takovou podporu západu "pár" tisícovek demonstrantů? Vždyť tam chce ani ne 0,5% násilníků docílit státního převratu, drze se odvolávají na demokracii a západ je v tom podporuje?
O co je potom tahle doba lepší, než byla ta minulá? Kde je ta svoboda a demokracie, když se k ní přikláníme jen tehdy, když se nám to hodí?
Na internetu kolují spousty videí a já obdivuji zdrženlivost ukrajinských policistů, neboť kdekoli na západ od našich hranic, by postupovala proti randálistům se zahalenou tváří daleko tvrději. Umíte si představit, jak by se zachovala policie v USA? Ta by použila střelnou zbraň, při první zápalné láhvi...
18. 02. 2014 | 23:41

Maximus napsal(a):

O co jde na UA a kdo je za tím schován?
Napřed je třeba nastínit některá fakta, která se ovšem v našich "zpacifikovaných" médiích nemohou objevit:
1/ Celý základní mocenský prostor nyní ovládají sionisti. Mají pod kuratelou finance, média a velkou část politiků v USA a EU. Přizvukují jim velké globální korporace.
2/ Rusko je na druhé straně barikády a dnešní ruští kapitalisti nejsou pod kontrolou záopadního globálu.
Rusko je pořád bráno jako nepřítel a má pro "západ" velký význam, má obrovské zásoby energií, surovin a také je spolu s Čínou vojensky sebestředné a nezávislé na USA.
3/ USA a jejich podřízení z EU nají zájem ještě více obklíčit Rusko a proto ten zájem o Gruzii, Afghanistán(tam jsou ale i jiné zájmy) a samozřejmě Ukrajinu.
4/ Na UA je mizerná životní úroveň a neskutečná korupce a rozkrádání od nejvyšších politiků. To je podhoubí pro nespokojené občany. Proto ten klid a neúčast od zbytku 44 mil. občanů na UA. Zatím!
5/ Na UA jsou fašistické a nacionalistické skupiny jajko např. Banderovci aj., dobře zorganiziované a velmi pravděpodobně podporované zvenčí.
6/ Policie UA postupuje velmi měkce proti naprogramovaným bandám, operujícím v centru Kyjeva. Proč? Zřejmě čekají, zda se situace neuklidní. V jiné západní zemi by už dávno došlo na střelbu, nakonec můžeme sem dát i odkazy kdy v USA došlo ke střelbě na demonstranty v době Hipízáků a mrtvých byli desítky.

Výsledné shrnutí: Jde tady o Rusko! Hlupáci z EU si ale neuvědomují, že pokud by se jim podařilo Rusko rozklížit a dostat na úroveň současné Ukrajiny, přijdou o dodávky energií a surovin z Ruska a to uspíší kolaps zadlužené a hospodářsky stagnující EU.
Následky se ovšem nedají odhadnout.
.........
Pravděpodobný vývoj?
Těžko říci, ale UA policie bude muset přitvrdit a použít ostré náboje, všude jinde na světě, když někdo hodí zápalnou láhev na policistu, by to bylo bráno jako útok na veřejného činitele a ten může použít samozřejmě zbraň. Otázkou je, proč to ještě neudělali.

Politici EU a USA jsou obyčejní pokrytci a slouhové těch co jsou uvedeni pod bodem 1/.
Vrtulník Zaorálek je neskutečný pokrytec a jen nahradil lokajského Schwarzenberga na této funkci v nedávné minulosti, o kterém se to alespoň ví, že je Bilderbergčan. Zaorálek je neskutečně pokřivená osobnost a díky takovým lidem bude mít v příštícch volbách ČSSD pěkných 10% volebních hlasů.
19. 02. 2014 | 07:15

TomášL napsal(a):

Maximus

Lubomír Zaorálek. "Prezident Janukovyč neudělal nic zásadního, aby vyšel vstříc opozici a demonstrantům. Proto je možné učinit jediné, a to vyzvat prezidenta Janukovyče, aby učinil vše pro to, aby bylo zastaveno násilí," řekl.

To že začala opozice a využila střelných zbraní, a za kterou má odpovědnost i Kličko, tak to je jedno.

By mě zajímalo, co by mluvil, kdyby to bylo v ČR.
19. 02. 2014 | 07:54

Sionský Mudr Pavlík Morozov napsal(a):

Bacha Maximusi, Židi po tobě jdou. A taky Marťani.

Sestro, zvyšte prosím dávku, pacient je neklidný.
19. 02. 2014 | 10:24

Ferda napsal(a):

Zaorálek se zde projevuje jako slouha Západu, inu dostal funkci. A toho žvanění, neělo to ani dočíst do konce. V opozici se zdál být názorově jiný, ale asi to byl sebeklam. Kdyby byl skutečný demokrat, tak by stačilo říci: Janukovič a jeho strana vyhrála řádné demokratické volby a má povinnost udržovat v zemi pořádek. Mimochodem ty další budou už příští rok a "opozice" bude mít bez ničení možnost prosadit své názory. Ale Zaorálkovi stejně jako západním politikům slova o lidských právech a demokracii jsou jen k smíchu, cáry papíru, jak se vyjádřil Hitler o smlouvách.
Na Ukrajině je vidět stejný scénář načasování protivládních akcí. Je olympiáda, Putin je v Soči a má jiné starosti, ideální doba pro převzetí moci. Stejně jako napadení Osetie Gruzií v den zahájení olympiády v Pekingu.
Zaorálek by chtěl s EU pomáhat. Trapné, když je zřejmé, kdo Ukrajinu rozvrtal. EU bude jednat o Lybii, Sýrii, jak řešit situaci, kterou svou nepřímou nebo dokonce agresí způsobili. Za jejich pomocí stojí jen rozvrat, statisíce mrtvých - viz Afghánistán, Irák, Jugoslávie, Lybie, Sýrie...
19. 02. 2014 | 10:35

Maximus napsal(a):

Siónskému mudrci

Moc se omlouvám, ale nevěděl jsem, že mohou demonstranti legálně napadat státní budovy a policejní stanice. Je to přece jejich nezadatelné právo házet na policajty molotovovy koktejly, západ by jim měl neprodleně zaslat zbraně! Tak je to správné a tak to musí být, je potřeba svrhnout legálně zvolenou vládu. Vperjot graždaníni UDAR a Banderovci dají zem do porjadku! Ještě by to chtělo poslat do UA osvědčené bojovníky od Al-Kajdy, kteří nyní hrdině bojují v Sýrii proti Asádovi a předtím pěkně stříleli na americké vojáky a naš žoldáky!
19. 02. 2014 | 11:42

Viola napsal(a):

Řešení je, pozavírat demonstranty-provokatéry a pak vyměnit Janukoviče za někoho, kdo je odolný vůči úplatkům, takového aby lupou pohledal. Ukrajinci jsou nešťastní ze své chudoby a nemohou snést někoho bohatého. Politik, který nastoupí by neměl zbohatnout, napřed by měl zařídit, aby se Ukrajinci měli dobře.
19. 02. 2014 | 15:04

já napsal(a):

jsem rád, že se Zaorálek projevil. Patří k tržním, zkorumpovaným politikům bez páteře. I on se bojí lidového referenda, ale když v centru, Bruseli nebo Washingtonu poručí, budou z teroristů bojovníci za demokracii.

A ČSSD (u ODS, TOP, VV jsem k tomu dospěl už dřív) už nikdy nevolím.
20. 02. 2014 | 12:28

af napsal(a):

Kdyby vám vypálili Lidový dům v Hybernské, měli byste je za demokraty?
Člověk musí uvažovat, jak se k moci dostal Mussolini a taky Hitler.
Jasně, že i na Ukrajině každý podvodník chce zbohatnout a jiné zbídačit. To je nová doba.
22. 02. 2014 | 19:21

alena napsal(a):

Sleduji Vaše vystoupení. Kdo Vás platí ? Je mi za Vás hanba...
02. 03. 2014 | 15:30

MZV napsal(a):

ZAORÁLEK = MAGOR
03. 03. 2014 | 06:50

Lidem napsal(a):

Sosani byli vždyky poskoci fašismu a imperialismu, Vyorálek to jen dokazuje.
03. 03. 2014 | 06:53

Čech napsal(a):

PANE ZAORÁLEK,

PROSÍM O PŘEČTENÍ A PŘÍPADNÉ OSOBNÍ A OBJEKTIVNÍ VYJÁDŘENÍ K TOMUTO:

Čeští hooligans odjeli tajně bojovat do Kyjeva:

Dvojice slávistických hooligans se podle informací Novinek vydala koncem února do centra protivládních nepokojů v Kyjevě. Připojili se ke krajně nacionalistickému hnutí Pravý sektor, které se hlásí k odkazu radikálního bojovníka za ukrajinskou nezávislost Stepana Bandery. Kamarádi obou Čechů jim pomohli zaplatit cestu na Ukrajinu a poslali do Kyjeva i finanční pomoc
POKUD JSTE SOUDNÝ ČLOVĚK PŘEPÍŠETE SVOJI FILOSOFICKOU ÚVAHU.
05. 03. 2014 | 21:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy