Co můžeme čekat ve zdravotnictví od Nečasovy vlády?

13. 07. 2010 | 13:39
Přečteno 19351 krát
Konečný návrh textu koaliční smlouvy za expertní skupinu pro zdravotnictví, který zveřejnila ČTK dává tušit, co mohou lidé očekávat během příštích 4 let v oblasti zdravotnictví.

V preambuli se píše o zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče na principu skutečné solidarity, o transparentním právním prostředí a o rovné soutěži poskytovatelů i zdravotních pojišťoven jako o účinném nástroji k omezování korupce.

U těchto frází ale schází vysvětlení, jakým způsobem chce nová koalice dosáhnout transparentního prostření a rovné soutěže.

Místo vytváření úhradových standardů mluví text návrhu o tom, že koalice definuje nárok jako rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tedy péči, na kterou si nebudou pacienti muset doplácet.

Bude velmi záležet na tom, jak široký bude tento nárok, protože všechno ostatní, co nebude zahrnuto v tomto nároku, si budou muset pacienti doplácet.
Návrh obsahuje podporu prevence a motivaci pojišťoven na preventivní péči. Bohužel neobsahuje zlepšení primární prevence, tj. předcházení vzniku onemocnění, což je základním předpokladem úspor ve zdravotním systému.

Koalice chce zavést generickou preskripci a substituci u hrazených léčiv a větší roli a odpovědnost pojišťoven při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, zrušit poplatek za položku na receptu a zavést poplatek za recept.

Ani slovem se nedotýká klíčového problému, tj. šíleně komplikovaného a téměř nefunkčního systému stanovování cen a především úhrad léčiv. V srpnu roku 2007 tehdejší ministr Julínek s premiérem Topolánkem propašovali do naprosto nesouvisejícího zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 18-ti stránkový pozměňovací návrh. Tento pozměňovací návrh obsahoval zásadní změnu dosavadního způsobu stanovování cen a úhrad léčiv. Aby to nenapadl Ústavní soud, přilepili návrh nového způsobu stanovování cen a úhrad léčiv k zákonu o veřejném zdravotním pojištění. Došlo tehdy k zásadní změně, kdy veškeré kompetence v oblasti stanovování cen léčiv a stanovování úhrad léčiv ze zdravotního pojištění byly převedeny na SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Už tehdy se slibovalo, jak tato změna přinese obrovské úspory ve zdravotním pojištění. Bohužel se tak nestalo, systém je těžkopádný, obrovsky komplikovaný a znamená zafixování úhrad léčiv na velmi dlouhou dobu, což znamená velkou zátěž pro zdravotní systém. V rozporu se zákonem dosud nebyly dokončeny revize úhrad léčivých přípravků a tak je běžné, že po nástupu generik nedochází ke snižování cen originálních léků, ale často se stává, že vedle originálního léku mají plnou úhrady i první a další generické léky.

Přestože Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví inicioval změnu tohoto zákona, za celý rok ministerstvo neudělalo nic a jakékoliv změny k lepšímu v podstatě zablokovalo.

Zdá se proto, že současný systém vyhovuje řadě výrobců léčiv.

Možnosti pojišťoven ovlivnit úhrady léčiv byly a jsou minimální a SUKL si v podstatě dělal, co chtěl. Bylo by zajímavé vyčíslit ztráty systému veřejného zdravotního pojištění v důsledku této špatné části zákona, která neprošla ani legislativní radou vlády a byla přijímána ve chvatu bez diskuze s odborníky a bez diskuze ve výboru, zřejmě na objednávku některých firem.

Nejlepším možným řešením v oblasti změny poplatků za recept by bylo zrušení celého nesmyslného poplatku, který obrovským způsobem komplikoval a komplikuje stanovování cen a úhrad léčiv a navíc se stal nástrojem konkurenčního boje mezi lékárnami, které poplatky vybíraly a těmi, který jej nevybíraly. V době svého vzniku byl poplatek za položku na receptu zdůvodňován požadavkem úspor léčivých přípravků. Ve skutečnosti hlavním důvodem jeho zavedení byla nutnost kompenzace nárůstu DPH na léky (ve své době z 5 na 9 %), tak, aby nestouply náklady zdravotního systému, ale aby tento nárůst uhradili pacienti.

Pan náměstek Šnajdr vždy ukazoval grafy poklesu výdajů za Paraleny a Acylpyriny a i dnes se mluví o tom, že tyto léky si budou pacienti kupovat sami. Bylo by však dobré zveřejnit, kolik těchto léků bylo od roku 2008 ve skutečnosti předepsáno na recept.

Koalice chce „vytvořit právní prostředí“ aby přeměnila fakultní nemocnice na nemocnice univerzitní s tvrdým rozpočtovým omezením. Není zřejmé, jaké právní prostředí má na mysli a co mají být ona tvrdá rozpočtován omezení. Pokud některé fakultní nemocnice hospodařily špatně, pak je třeba říct proč, kdo na tom měl zájem a kdo z toho profitoval a dosud profituje.

Krásným případem může být tunelování FN na Homolce nebo pořizování nákladné zdravotnické techniky z evropských fondů.

Obdobně bude koalice postupovat i u ostatních zdravotnických zařízení ve vlastnictví státu – zde měli autoři zřejmě na mysli transformaci hygienické služby, zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu. Jednu transformaci odpískal pan Topolánek v květnu 2008, druhou paní ministryně Jurásková letos v březnu. Je třeba jasně říci, co se onou transformací myslí, jestli sloučení všech zdravotních ústavů do jednoho a pak následná privatizace. Ve skutečnosti by tato transformace v podání pana náměstka Šnajdra znamenala možný rozpad primární prevence v Českém zdravotnictví se všemi důsledky, zejména v podobě nekontrolovaného nárůstů nákladů na léčbu různých onemocnění, kterým by se dobře fungující primární prevencí dalo zabránit.

Ta část smlouvy, která se týká vzdělávání lékařů jenom dokazuje, jaké škody se napáchaly v českém zdravotnictví v roce 2004 v oblasti vzdělávání lékařů i nelékařů. Bohužel změny, které se učinily v minulém volebním období, nebyly vedeny správným směrem a pokud se rychle nenapraví, budou nám velmi brzy chybět lékaři mnoha profesí.

Nevím, proč by zdravotní pojišťovny měly dělat nemocenské pojištění, nevidím v tom žádný racionální důvod.

O posilování dozoru a kontroly nad zdravotními pojišťovnami se neustále mluví, není zřejmé, jak má tato kontrola vypadat, předchozí pokusy v tzv. Julínkově reformě nebyly dobře připraveny.

Jednoznačně kladně lze hodnotit stanovení jasných a transparentních a efektivních podmínek, za kterých budou uzavírány smlouvy pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče a stanovení reálné ceny výkonů, které nahradí dosavadní neprůhledný bodový systém. Ještě ale bude třeba napravit hodnoty výkonů v oborech, kdy byly hodnoty bodu nastaveny nepřiměřeně nízko, což mělo za následek zaostávání řady lékařských oborů.

Koaliční smlouva také stanovuje, že Koalice bude iniciovat fúzování resorních pojišťoven ministerstva vnitra a obrany, přičemž nevysvětluje proč. Zdá se, že v tomto případě se oprášil „skvělý nápad“ pana bývalého prvního náměstka Marka Šnajdra. Pro slučování těchto pojišťoven není žádný důvod, kromě zájmů určitých finančních skupin.

Hned další odstavec popisuje, že Koalice chce sjednotit podmínky fungování pro všechny zdravotní pojišťovny, aby bylo umožněno další případné fúzování ostatních zdravotních pojišťoven. V „překladu“ to znamená sjednocení odlišných zákonů pro fungování Všeobecné zdravotní pojišťovny a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

K tomu je třeba říct, že od doby konsolidace českého zdravotního systému po roce 1997, kdy došlo ke sloučení několika zdravotních pojišťoven, nebyly žádné reálné důvody pro další slučování zdravotních pojišťoven. Ty se objevily až s příchodem pánů Tomáše Julínka a Marka Šnajdra na ministerstvo zdravotnictví a v potřebě „diverzifikace podnikatelských aktivit skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka". Pánové Julínek a Šnajdr nejdříve udělili licenci zdravotní pojišťovně Agel, která postupně přetáhla různými sliby asi 60 000 pojištěnců, zejména od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Po roce fungování předložila správní rada pojišťovny Agel žádost o sloučení se Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou a ministerstvo zdravotnictví přes protesty řady poslanců souhlas udělilo, třebaže na sloučení nebyl právní nárok, a přestože v sněmovně prošel ve třetím čtení zákon, který by takové účelové „fúzování na objednávku“ znemožnil. Než uvedený zákon prošel Senátem a opětovným hlasováním ve sněmovně, podařilo se Agelu získat ještě velmi zdravou Českou národní zdravotní pojišťovnu. Dlužno říct, že stačilo málo – jednoduše stačilo „získat“ 8 z 15 členů správní rady ČNZ pro záměr fúzování a ministerstvo zdravotnictví již mělo přichystáno razítko pro další sloučení.

Tímto způsobem vznikla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která získala zcela zadarmo 730 000 pojištěnců a obrat 14,5 mld korun. Oproti jiným zdravotním pojišťovnám je prostřednictvím svého zakladatele propojena s řetězcem 10 nemocnic a 20 dalších zdravotnických zařízení skupiny Agel, což vytváří nerovné podmínky jak mezi pojišťovnami, tak zejména mezi zdravotnickými zařízeními, která takové zázemí nemají. Je třaba také doplnit, že jen o vlásek unikla takovému převzetní zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, která byla součástí plánu slučování skupiny Agel. Bylo to díky zmíněnému zákonu, který jsem ve sněmovně spolu s dalšími poslanci předložil před vánoci 2008.

Zdá se tedy, že Koalice má v těchto věcech jasno a další podobné slučování bude pokračovat, jenom možná už nebude nazýváno jako účelové, ale jako transparentní. Pro slučování pojišťoven totiž není žádný reálný důvod s jedinou výjimkou, když se pojišťovna ocitne ve špatné finanční situaci. To ale nebyl případ zmiňovaných sloučení ZPAgel, HZP a ČNZP.

V závěru koaliční smlouvy se mluví o posílení kompetence a odpovědnosti primární péče a zvýšení regulace za návštěvu ambulatnícho specialisty bez doporučení. Pokud by skutečně došlo k posílení primární péče a jejímu adekvátnímu ohodnocení, byl by to bezpochyby úspěch. Zejména proto, že lékaři primární péče jsou vstupní branou do systému a mohou zdravotnictví uspořit značné finanční prostředky.

Ke zvýšení regulačního poplatku za hospitalizaci na 100 Kč/lůžkoden je třeba dodat, že v sousedním Německu je tento poplatek zastropen maximální dobou 28 dnů hospitalizace, nad tuto dobu se uvedený poplatek neplatí.

Diskuse nad regulačními poplatky byla velmi žhavá, jakoby regulační poplatky byly tím hlavním, co české zdravotnictví postaví na nohy. Domnívám se však, že se opět jedná o zástupný problém. Obávám se velmi reálného pokušení tvůrců budoucí vlády, že po komunálních a senátních volbách vytáhnou ze šuplíků Julínkovy a Šnajdrovy návrhy, které byly připraveny již v paragrafovém znění a budou se je snažit prosadit.

Osobně jako klíčové spatřuji významné posílení primární prevence a primární péče, transparentní ohodnocení lékařských výkonů, odstranění střetu zájmů u členů statutárních orgánů zdravotních pojišťoven a nemocnic a zásadní přerušení penězovodů, které se v českém zdravotnitví za poslední 4 roky vytvořily. Je třeba také zásadně oddělit zdravotní pojišťovny od zdravotnických zařízení, které v poslední době nastalo. Musí dojít k významné regulaci zdravotnických řetězců a zásadní změně ve stanovování cen a úhrad léčiv. Musí skončit praxe nakupování předražených přístrojů do nemocnic prostřednitvím kompletátorských firem.

V závěru nezbývá než vyslovit přání, aby budoucí pan ministr doc. MUDr. Leoš Heger dostal k sobě dobré a schopné náměstky a vyčistil ministerstvo od pijavic, které již 4 roky vysávají české zdravotnictví. Především na něm a na jeho týmu bude záležet, jakým směrem se české zdravotnictví bude ubírat. Doufám, že bude více naslouchat odborné veřejnosti než Šnajdrovi, Julínkovi a jejich partě. A jsem velmi zvědav na to, jak vládní koalice zatočí s obrovskou korupcí a rozkrádáním ve zdravotnictví.

Novým poslancům dávám jednu dobrou radu: aby si dobře, opravdu dobře a raději několikrát přečetli první a další, tzv. „reformní zákony“ nové vlády, které budou, pravděpodobně kvapem, (jak už bývá u reformních zákonů zvykem) schvalovat, např. aby se stihla jejich účinnost atd., atd.. Pokud schválí něco, co si pořádně nepřečetli, pak už ve sněmovně mohou jenom sedět a dívat se, protože pokušení schválit „oprášené“ Julínkovy zákony bude veliké. Rozkrást a rozprodat celé zdravotnictví lze totiž v jednom jediném hlasování.


13. 7. 2010
Ing. Ludvík Hovorka

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stále rebel napsal(a):

13. 07. 2010 | 14:06

Emissary napsal(a):

Co můžeme čekat od politika, který se nechal nominovat do PS ČR za hadí stranu, a protože byla hadí, skoro všichni se jako hadi chovali?

Co můžeme čekat od exposlance, který místo toho, aby své názory a preference prosazoval někde v ČSSD či KSČM, prosazoval je v hadí straně s hadí vytrvalosti?

Co můžeme čekat od exposlance, který svou hadí aktivitou potopil vládu uprostřed předsednictví EU? I ty, Brute?

Co můžeme čekat od exposlance, který svými hadími praktikami chce škodit této zemí i dále?

Nic, jen hadí zášť.

P.S. Váš elaborát, Hovorko, jsem nečetl. Lidí vašeho charakteru mě nezajímají. Klasifikuji je, jako pomýlené životy. I tak vím, co jste tam zhruba napsal.
13. 07. 2010 | 14:06

Petr napsal(a):

Tento článek ukazuje důvod , proč KDU-ČSL propadla ve volbách . Začněte již konečně něco dělat , nebo Vaše strana skončí .
13. 07. 2010 | 14:20

Skogen napsal(a):

Pane Hovorko, děkuji, že jste stížil drancování zdravotnictví, a že se problematice nadále věnujete. Bezpochyby by péče o zdraví měla sloužit člověku a nikoliv businessu, jak někteří smysl zdravotní péče staví na hlavu.. Ačkoliv nejsem lidovecký volič, také kvůli některým osobnostem s KDU-ČSL donedávna spjatým, pokud by se do sněmovny volily osobnosti, dal bych to Vám.
13. 07. 2010 | 14:30

VIKI napsal(a):

Škoda, že jste jako poslanec nedosáhl vice. Jinak to, že Šnajdr a Julínek pracovali a pracují v žoldu zahraničních nadnárodních firem je již jasné snad všem.
13. 07. 2010 | 14:34

Vojta N. napsal(a):

Emissary: no ta (hadí) zášť jde cítit jen z Vás a co taky čekat od člověka, který nadává člověku aniž by ho vůbec zajímaly jeho názory
13. 07. 2010 | 14:36

vlk napsal(a):

Aktuálně s e opět podařil naprosto skvělý úlovek.
Pane Hovorko, vítejte! Nicméěn , sluší s ena uvítanou i dodat varování. napíši sem totéž, co jsme napsal pod prvním blogem pana Špidly. Četl jste pane Hovorko dostatečně diskuse na Aktuálně? Je vám jasno, že budete s gustem vláčen bahnem? Že budete vysmíván a zesměšňován? jenom kvůli tomu, že
a- jste lidovec
b- lidovci s enedostali do sněmovny
c-dovolil jste si luxus samostatného , nezávoslého myšlení
d- toto myšlení jste si dovolil dokonc e použít ku prospěchu i těch, co vás budou vláčet bahnem a skandalizovat?
Tohle všechno pravověrná galerka - vit příspěvek s nickem
Emissary
neodpouští.

Za sebe říkám - jsem rád, že tu jste . bud e tad y někdo s odborným , silně odborným názorem a zázemímv v klíčové problematice, která s e týká nás všech. Fatálně.

A ještě něco osobního Také už jsme to tady napsal v jedné povolební diskusi. nechápu volební strategii vaší strany Tedy lidové. nechápu, proč neudělala z vás a možná Carbola , volební tvář své kampaně. Prostě tvář Ludvíka Hovorky a slogan ve smyslu - nedovolíme rozkradení sociálního systému.
Jsme přesvědčen, že celostátní kampań v nějakém takovém pojetí, by vám byla přinesla těch pár tisíc hlasů , které jste potřebovali ke vstupu do sněmovny.
Místo toho vás bratři a sestry píchli, ve vašem vlastním regionu na čtvrté ,místo kandidátky. Až za nějaké , zřejmě daleko fundovanější stréce z jiných okresů. Petr G. tu tvrdil, že to jinak nešlo... Předpověděl jsem mu, co s e stane. Stalo se.
Velmi lituji,že nejste v poslanecké sněmovně.Kvůli vám jsem uvažoval o nemyslitelném . Tedy o tom, že bych byl hodil hlas lidovcům. Přesněji - kvůli vám a paní Hybáškové. Představovali jste pro men jediné dva evidentně poctivé politiky z celkové nabídky. Jenže jsem si spočítal, že tak by mlj hlas propadl. Viz to, co už jsem napsal.
takže na závěr ještě jednou - vítejte a jsme rád, že tu máte blog.
P.S.
s tou pravověrnou galerkou vám pár z nás pomůže.Máme s tím docela slušnou praxi.
13. 07. 2010 | 14:36

Alexej napsal(a):

Ač nemusím partaj,která nadřazuje práva jedněch nad druhými ve jménu boha,musím uznat,že jediný kdo tyto malichernosti překročil svým vymezením se vůči reformám Julínkovského typu má moje sympatije.V KDU je třeba více prosazovat rozum nad strnulostí z minulých dob a nepřipustit změnu sociálního cítění.A to se mnohdy stalo díky vedení,které bylo přepolitizováno.
13. 07. 2010 | 14:42

vlk napsal(a):

Jo emisárku- lžeš. Ve své žlučovvitosti - lžeš. Exposlanec Hovorka NEHLASOVAL proti Topolánkově vládě v březnu 2009. Prostě - LŽEŠ. Jako obyčejně.
13. 07. 2010 | 14:43

Bobo napsal(a):

Možná by bylo vhodné vytvořit ucelenou, laicky srozumitelnou koncepci.

Dobrou radu by si měli poslanci zapsat za uši, protože pravděpodobnost, že to tak skutečně bude je vysoká.

"...Novým poslancům dávám jednu dobrou radu: aby si dobře, opravdu dobře a raději několikrát přečetli první a další, tzv. „reformní zákony“ nové vlády, které budou,

pravděpodobně kvapem, (jak už bývá u reformních zákonů zvykem) schvalovat, např. aby se stihla jejich účinnost atd., atd..

Pokud schválí něco, co si pořádně nepřečetli, pak už ve sněmovně mohou jenom sedět a dívat se, protože pokušení schválit „oprášené“ Julínkovy zákony bude veliké.

Rozkrást a rozprodat celé zdravotnictví lze totiž v jednom jediném hlasování."
13. 07. 2010 | 14:44

Josef od UH napsal(a):

Je škoda, že se ze zdraví stal obchod. Léčba je až někde vzadu a už vůbec ne jako služba lidem.
Přitom lékař léčí, příroda uzdravuje.
13. 07. 2010 | 14:46

Emissary napsal(a):

vlku,

když lžu, prokáž opak ve jménu tvé logiky. :)
13. 07. 2010 | 14:46

Emissary napsal(a):

Vojta N,

ale kdepak, já jsem v životě nikoho nepodrazil. A názory Hovorky znám, ventiloval je ve straně, kde nemněl co dělat, a tím ji poškodil.

Chápu, že socialista nevnímá podraz, když to udělá někdo, kdo není v rozporu s jeho ideologii a myšlením, ale když to udělá třeba Melčák, je to ten samý podraz, jen socialista to vnímá jako zradu své ideologie a svých myšlenek.

A had je had, měl jsem napsat: I ty, hade! Bylo by to přesnější. :)
13. 07. 2010 | 14:52

Pepik Z napsal(a):

Pane Hovorko, hluboce si Vás vážím, jako člověka a politika. Přeji Vám všechno nejlepší do dalších let.
13. 07. 2010 | 14:55

Samota napsal(a):

Díky, pane Hovorko, za Váš článek i Váš dlouhodobý zájem o české zdravotnictví. Jen málokdo si tady uvědomuje, za co Vám máme být vděčni. Asi nejlépe to vystihl Václav Žák na svém blogu http://blog.aktualne.centru...
13. 07. 2010 | 14:56

bees napsal(a):

2Emissary

http://www.novinky.cz/domac...

"Lidovecký rebel Hovorka byl nakonec pro vládu
Mezi možné hrobaře vlády se počítal také lidovec Ludvík Hovorka. Ten však nakonec podpoři vládu poté, co premiér Mirek Topolánek oznámil stažení zdravotnických zákonů ze Sněmovny. Právě to byla Hovorkova podmínka.
"
ale kdo ví, možná lžou novinky:-)
13. 07. 2010 | 14:57

Jedla napsal(a):

Emissaři, uvedl jste, že jste článek nečetl a nebudete číst. Děláte chybu. Jde o kvalitní text.
Kdybyste byl tak laskav a článek si přečetl, rád bych znal Váš názor na to, zda má být dle Vás kapitálově propojen: Dominantní zaměstnavatel v regionu se zdravotní pojišťovnou, kam tento zaměstnavatel "tlačí" své zaměstnance do smluv a se "sítí" zdravotnických zařízení (poskytovatelů ambulantní péče, nemocnic i lékáren) v témže regionu. Je to "zdravý" stav? Slučuje se s rovnou soutěží pojišťoven i zdravotnických zařízení?
13. 07. 2010 | 14:58

Emissary napsal(a):

bees,

a co ten Váš odkaz dokazuje, to mi povězte?! :)
13. 07. 2010 | 15:01

gaia napsal(a):

no já osobně místo jahod začnu pěstovat byliny
13. 07. 2010 | 15:04

Emissary napsal(a):

Jedlo,

chybu určitě nedělám, prostě některé věci nedělám a dělat nebudu. To v tom případě, když nějaký člověk nemá pro mě žádnou hodnotu. Nemá a nikdy mít nebude. A přejí mu věčné zapomenutí, jako hadovi a stejně tak i jeho hadí straně. :)

Jsou prostě hranice, které nelze překročit.
13. 07. 2010 | 15:05

bape napsal(a):

emissary

Proč kopeš do lidí, kteří tě nezajímají ?Jsi směšný!
13. 07. 2010 | 15:06

Jedla napsal(a):

13. 07. 2010 | 15:07

vlk napsal(a):

Emisárku
protože vím ,cojsi zač a že prostě lžš i když jsi v naprosto beznadějné pozici, tak sem dávám hned tři linky , kd e se dozvíš, kdo hlasoval proti Topolánkovi
http://cs.wikipedia.org/wik...
http://aktualne.centrum.cz/...
http://www.ct24.cz/domaci/4...

No a koukám, že značka bess přidal link čtvrtý. A nevěděl, že jeden link s jasnými fakty je na tebe příliš málo.
já to vím. Takže jsem dal rovnou tři různé.
Lžeš emisárku. Lžeš.
13. 07. 2010 | 15:10

Jedla napsal(a):

Emisaři,

obávám se, že soudíte dle převzatých informací, dle informací z druhé ruky.

To může být velmi ošidné.

Přeji Vám, až se Vám stane, že takto budete sám posuzován, aby Vám to mohlo být stejně jedno, jako v tomto případě autorovi blogu Váš postoj k němu.
13. 07. 2010 | 15:10

BK napsal(a):

Může-li se u nás něco rozkrást
a rozprodat, zcela jistě k tomu dojde.
Supové se nezastaví ani před zdravotnictvím a důchody.
Vše bude probíhat za nadšeného potlesku šikovně zmanipulovaných prosťáčků, kteří k tomu dali požehnání. A kteří na to sami doplatí.
Buďte alespoň Vy zdráv, pane Hovorko.
13. 07. 2010 | 15:19

bees napsal(a):

2Emissary

sluší se odpovědět na přímou výzvu a proto cituji Váš příspěvek

"Co můžeme čekat od exposlance, který svou hadí aktivitou potopil vládu uprostřed předsednictví EU? I ty, Brute?"

já svým linkem jen odkázal na to,
že pan Hovorka v březnu 2009 vládu podpořil, tedy v mém chápání nepotopil. Domnívám se tudíž, že se ve svém tvrzení přinejmenším mýlíte.
13. 07. 2010 | 15:19

stále rebel napsal(a):

Emissary, tady máš svou krevní skupinu.

Topolánek je lhář, zaznělo na schůzi ODS
http://zpravy.idnes.cz/topo...

21. května 2006, tedy 12 dní před volbami, místopředseda ODS Petr Nečas veřejně tvrdil, že ODS nechystá zavádění poplatků ve zdravotnictví.
https://www.youtube.com/watc...
13. 07. 2010 | 15:20

babka napsal(a):

Pane Hovorko, děkuji, že se i nadále té "arogantní smečce" nevzdáváte. Kéž byste se dočkal ve svém úsilí masovější podpory. PS: Emissary nebude zřejmě had, ale hladový bude jistě tento živočišný druh určitě, když tak bezhlavě zaútočil.
13. 07. 2010 | 15:21

Luba napsal(a):

Nezbývá než konstatovat,
že pan Hovorka je v otázkách zdravotnictví dlouhodobě tím nejkompetentnějším politikem, navzdory tomu, že je lékařem.

Vždyť MUDrů je jinak ve Sněmovně jak naseto.

Pane doktore, je fajn, že jste zůstal věren Hippokratovi, nikoli omertě bílé mafie.
13. 07. 2010 | 15:25

Emissary napsal(a):

Good, vlku.

Vidím, že se lepšíš, když máš co, dáváš i odkazy, když nemáš, chováš se jako strup.

Takže, podívejme se na to jinak. Poslanec Hovorka svou hadí taktikou rozložil vládní koalici tak, že už se nemusel špinit. Jistě věděl, že se najdou jiní, kteří tu špinavost dotáhnou do konce. A oni se našli. Světe, div se!

P.S. Já lžu jen někdy, technicky vzato to není lež, je to návnada na tvé iracionální chování. Zato ty lžeš pořád, kdykoliv máš příležitost.

Tak, a ještě bys svá tvrzení měl podložit videozáznamem z hlasování nebo z oficiálního dokumentu PS ČR o hlasování. Dokážeš to? :)
13. 07. 2010 | 15:26

Ivo Peterka napsal(a):

Děkuji za podnětný příspěvek a dodatečně také za práci, kterou jste v PS odváděl za stranu, kterou jsem v roce 2006 volil. Vaše postoje byly nejblíže tomu, jak jsem si chování lidoveckého poslance ve sněmovně představoval.
13. 07. 2010 | 15:29

Emissary napsal(a):

stale rebele,

lhářů je v této republice přehršle a nikdo o tom už nemá přehled, ani TCKH.

A poplatky, ty má skoro celá EU, protože systém za stávajících podmínek jinak udržet nelze. Tak vy socialisté, vyjděte do ulic, ať má váš protest internacionální charakter, v duchu soudruha Marxe, Engelse a Lenina a dalších komunistů. :)
13. 07. 2010 | 15:31

Jedla napsal(a):

Luba:
Spíš "navzdory tomu, že NENÍ lékařem." Je to technik, podíval se na Julínkovy návrhy zákonů technicky, a viděl, co jiní přehlédli.
13. 07. 2010 | 15:31

Luba napsal(a):

Tak jsem se zase utnul, ale tím se vše vysvětluje ...

Své obvinění, že jste lékařem beru zpět, pane inženýre.

Když nejste MUDrem., nemůžete být členem bílé mafie, to dá rozum :)

Ale přes to jste, na rozdíl od politických medicinmanů, v otázkách zdravotnictví nebývale jasnozřivý. Díky!
13. 07. 2010 | 15:32

Emissary napsal(a):

babko,

ten živočišní druh zaútočil celkem s rozmyslem, protože zná víc, než znají babky. :)
13. 07. 2010 | 15:34

Tacio napsal(a):

Pane Hovorko, nadělal jste tak obrovské škody ve sněmovně, že se musíme všichni radovat,že tam už nejste.Nevím, jak paní Luba přišla na to,že jste lékař.Navždy jste se zapsal jako škůdce lékařů i pacientů.Starejte se o svoji obec,na to snad máte,zdravotnictví nechte na pokoji a sých poradců se zbavte.
13. 07. 2010 | 15:35

Luba napsal(a):

Jóó-jóó, je to tak,
vážený Jedlo ...

Se zpožděním jsem si uvědomil, že vlastně nevím, zda je pan Hovorka lékařem.
Z jeho konzistentní pozice ve věcech zdravotnických a erudovaného vyjadřování jsem měl dojem, že lékařem je.
13. 07. 2010 | 15:35

Emissary napsal(a):

Jedlo, Luba,

vy dva jste se hledali. Technik Hovorka zkoumá dvojitý bypass, nebo bias? :)
13. 07. 2010 | 15:39

Duroy napsal(a):

To Emissary: http://www.psp.cz
Není mi tak docela jasné, jaký je Váš cíl, tedy, pokud se považujete za zastánce zdravotních reforem pod kuratelo Julínka, Šnajdra, předpokládal bych, že budete kultivovaně diskutovat. Místo toho výkřiky. Promiňte, ale děláte nám příznivcům více než ostudu. Prosím, nedělejte ze sebe negramotu, škodíte pravici.
Pokud jste tady jen pro rozvracení dikuse, tak si to koukejte užít!
13. 07. 2010 | 15:41

stále rebel napsal(a):

Pro Emissary.
Lhaní a bezpáteřnost je především styl tvůj a tvých soukmenovců.
Pro ostatní je normální nelhat.
13. 07. 2010 | 15:42

Karamela napsal(a):

Ten Emissary je jakýsi pomotaný, asi velké teplo :) Jinak - pane Hovorko děkuji za neobyčejnou prozíravost a osobní statečnost. Škoda, že to tentokrát nevyšlo, ale když vydržíte - občané nezapomenou!
13. 07. 2010 | 15:42

Luba napsal(a):

Tacio,
Vy si asi dostatečně neuvědomujete, co jsou ti lidé - tj. političtí lékaři, za zvěř.

Nejvýnosnější a nejjistější business je obchod se smrtí -
se zbraněmi, s léčivy a zdravotnickými prostředky, a v pohřebnictví, jako poslední službě člověku.

Jó, on ten pan doktor/paní doktorka, může být také tvrdým obchodníkem/nicí.
Takovým se obloukem vyhněte.
13. 07. 2010 | 15:44

vlk napsal(a):

Emisárku
mohl bych tě teď v pohodě ukřižovat za to doslova kanální žvatlání a vytáčení, co tu předvádíš. Nicméně je to takový humus, že necítm sebemenší potřebu se s tebou dále tady špinit. Kdo umí číst , má o tobě jasno.

Prostě - trapnej lhář. každej jinej by prostě řekl - sorry, spletel jsem se. ty máš zapotřebí ve své neudržitelné pozici s e dál vylhávat.

Al e nemámnic proti tomu, že tuhle svou banální trapnost chceš takhle veřejně rozmazávat-
13. 07. 2010 | 15:47

Luba napsal(a):

Emisárku-komisárku,
ten dvojitý bypass Vám tito koalové hezky prodraží.

Doufám, že už si šetříte. Umírání bude dražší.

A co se "biasu" týče, jak víte, lidé si přednostně všímají informací, které jejich výchozí postoj potvrzují.
Dva názorově protilehlí lidé si z neutrálního textu vyberou informace, které jim slouží coby zbraně v polemickém sporu.

K "biasu" tedy nedošlo.
A než se svěřit kudle a pumpě za účelem bypassu, to raději volím smrt v sedle.
13. 07. 2010 | 15:52

Emissary napsal(a):

vlku,

každému, co jeho jest. To je moje zásada. :)
13. 07. 2010 | 15:52

Emissary napsal(a):

Lubo,

koukám, že jste chytnul virus od vlka. Bacha, je to nebezpečné. :)
13. 07. 2010 | 15:55

Admirál napsal(a):

Pane Hovorko, jsem rád, že jste zavítal na Aktuálně.

Vypadá to, že jste člověk, kterému záleží na obecném zajmu, nikoli na zájmech patikulárních.

Pokud by ve vaší straně převážil takový pohled na věc, jsem váš volič.

Pane Hovorko, jak je vidět, dal jste si tu práci proniknout pod povrch fungování našeho zdravotnictví. Bude od Vás velmi záslužné, pokud nám budete "překládat" libozvučnou řeč reformátorů do řeči obecné tak, abychom si dokázali udělat představu o zéměrech a dopadech.
13. 07. 2010 | 15:55

Joska napsal(a):

Pan Hovorkovi patří skutečný dík za to, že naše zdravotnictví ještě nebylo rozkradeno - viz zamýšlená privatizace VZP a fakultních nemocnic a zavedení řízené péče. Bohužel naše pravicová lůza, která se dostala k moci bude o totéž patrně usilovat. Nedávno mě u Moravce pobavil jeden docent (snad z VFN), který viděl problém i v tom, že pacient ani neví, kolik stojí jeho ošetření u lékaře, a tak lékaři, aby vyšli, tak trochu okrádají pojišťovny (píší si výkony podle potřeby) a ty zase prý okrádají je. Když jsem se zeptal topáče a nového ministra Hegera, co udělá s tímto komunismem v ordinacích, tak pobouřeně odpověděl, že si mohu o výpis za výkony napsat pojišťovně a ohradit se. Takže to je také příklad, jak se asi bude šetřit. Jinak patrně definování standardů ve zdravotnictví dopadne podle mě jako v Německu, kde je nadstandardem v podstatě vše. Takže se tvrdě platí.
13. 07. 2010 | 15:55

Skalisko napsal(a):

Pane Hovroko, dekuju, ze jste se postavil privatizacni masinerii.
13. 07. 2010 | 15:56

Emissary napsal(a):

Karamelo,

nic nového pod sluncem, vlezdopr….. je běžná česká praktika. Had s hadem soucítí. :)
13. 07. 2010 | 15:58

Koleda napsal(a):

Osobně jsem rád, že lidovci ze sněmovny vypadli, protože svojí politikou "vždy být u toho" podráželi spolehlivě kohokoliv. Na druhou stranu smekám před "zabejčilostí" autora, který své názory hájí konzistentně a věřím i v dobré víře. Bohužel s ním ale hluboce nesouhlasím a to proto, že mám jiné než socialistické (neplést se sociálním) vidění světa. Ale proto ještě jej nebudu dehonestovat tak, jak to činí mnozí diskutující.
13. 07. 2010 | 16:03

Emissary napsal(a):

stale rebele,

ne, to není pravda. To je styl zdejších vlků. Lhaní se naučili v mládi. A zrušit to, to je jako zrušit západ Slunce. A o tom ví pan Brom své. A nejen on.
13. 07. 2010 | 16:03

babka napsal(a):

pro Emissary:
To jediné vám budu docela věřit, zdáte se docela "vysmátý" již nyní!
13. 07. 2010 | 16:05

void napsal(a):

děkuji za názor/analýzu. doufám, že budete mít čas sledovat zdravotnictví i nadále.
13. 07. 2010 | 16:05

Emissary napsal(a):

Koledo,

je to tak, že Vy věříte v dobré víře, ale dobrá víra v tomto státě již mnohokrát lehla popelem a v případě hada, myslím, to nebude jiné. :)
13. 07. 2010 | 16:07

Anderson napsal(a):

Emissary,

já vás beru jako dobrý provokativní vtípek, celkem chytře promyšlený. Nevěřím, že byste zde skutečně vážně uváděl tak slabě podložené názory s tak neuvěřitelně chabými pseudoargumenty. Myslím, že jen provokujete vlka a další a těšíte se z pozornosti, které se vám dostává.
13. 07. 2010 | 16:07

Emissary napsal(a):

babko,

co je to být "vysmáty"? To nejsem, jen se směji nad nedostatečnosti některých zdejších diskutujících. :)

A Hovorka? Zapomenutí na věčné časy, to je jeho opravdová platforma.
13. 07. 2010 | 16:09

Emissary napsal(a):

Andersone,

tak to se mýlíte. Zvíře nelze provokovat, zvláště, když si přečtete toto:

http://blog.aktualne.centru...

A ostatní? To jsou přece socialisté včetně vlka, i když vlk má někdy záblesky lepší mysli - třeba v případě US radaru. A abych těm ostatním nekřivdil, někdy sejdou z cesty, a pak na to rychle zapomenou. :)
13. 07. 2010 | 16:15

vlk napsal(a):

Andersone

musím potvrdit, že s ehluboce mýlíte. Emisárek totiž všechno, co napíše, mysolí vážně.

uznávám, je to sic e k neuvěření, ale pobyt na Aktuálně vás přesvědčí ,že je to prostě tak.
Tenhl e nick neví kd y je dost A ostuda ,že jako ? tak to mu vůbe c nevadí v dalších eskapádách, jaké jste byl právě svědkem. ostatně - sám to potvrdil.
A ohledně vlka? no tak on tuhle vyhlásil, že vlka udolá. Tak to prostě zkouší.
13. 07. 2010 | 16:23

Zákazník napsal(a):

Nová koncepce počítá s tím, že bude hodnocena kvalita jednotlivých lékařů. Pokud se však nebudou ptát na názor jejich zákazníků, tak je to k ničemu. Je to také v rozporu s učením velkého propagátora tržního hospodářství, nějakého Klause.
13. 07. 2010 | 16:29

Emissary napsal(a):

vlku,

vlk udolá jedině vlka, a lidský vlk bude mít štěstí, když ho ten opravdový vlk nesežere. Emissary dokáže zakroutit krkem každému vlkovi, tedy zvířecímu i lidskému. Emissary dlouho provozoval bojová umění a umí se ovládat i bránit. :)
13. 07. 2010 | 16:33

Vinetou napsal(a):

Emissary,
než šlápne na hrabě!
13. 07. 2010 | 16:43

Miluna napsal(a):

to Emissary
na vlka nejlépe platí Karkulka a to fatálně
13. 07. 2010 | 16:46

Admirál napsal(a):

Emissary - příště to s těma hadama nepřehánějte. To, co jste napsal 13.07.2010 14:06:53, přípomíná obžalobu Milady Horákové.
13. 07. 2010 | 16:46

Emissary napsal(a):

Vinetou,

když Emissary šlápne na hrabě, dostane do nosu. Emissary se z této negativní zkušenosti zajisté poučí. :)

Ale vlk ne, vlk je zvíře. :)
13. 07. 2010 | 16:47

Miluna napsal(a):

nebo zásyp?
13. 07. 2010 | 16:47

pgjed napsal(a):

To Emisary:

U Jóviše, proč prndáte do něčeho, co jste nečetl? Pak váš výlev budí dojem, že jste zakopnul o kladivi a srp jste si zaseknul do hlavy.;-)
13. 07. 2010 | 16:47

Luba napsal(a):

Pan Hovorka
byl jediný lidovec, kterému jsem tu "lásku k bližnímu svému" věřil.

No nic,
budeme muset ten ODSTOP-teror nějak přežít a Kalouskovce s Julínkovci nechat o komunálkách vyhladovět.
13. 07. 2010 | 16:49

Emissary napsal(a):

Admirále,

to ne a ne.

Je třeba se nad tím zamyslet jinak. Horáková byla mučená a nakonec popravená, doposud nevím za co. Had Hovorka za své činy nenese žádnou odpovědnost. Ten rozdíl snad umíte rozpoznat i Vy, nebo jsem se spletl?

Had je prostě had, nehledí na ničí zájmy, jen na ty svoje. Ta absurdita je skoro nekonečná. :)
13. 07. 2010 | 16:52

NL napsal(a):

Mohl by mi některý pravičák vysvětlit, jak je možné, že Holandsko, které inspirovalo naše reformátory vykazuje strmý nárůst výdajů na zdravotnictví místo úspor?

Vždyť přece zavedli tu konkurenci pojišťoven, zdravotnických zařízení, gatekeeping, péči centralizovali do do specializovaných center, prostě zavedli vše moderní a úsporné. No a výsledkem je druhá nejdražší péče v Evropě, zatímco před reformou byli na 7 místě?
13. 07. 2010 | 16:53

Emissary napsal(a):

podjed,

jenomže já jsem četl dlouho předtím. A to mi stačí, jako půjčka, kterou ani socialisté nezhatili, možná měli v tom prsty, kdo ví? :)
13. 07. 2010 | 16:55

pgjed napsal(a):

To Petr:
Ale vždyť právě dělá tím, že upozorňuje na kulišárny poschovávané v koaliční smlouvě této vlády. Pokud nebudou stanoveny jednoznačné léčebné standarty, nebude v zdravotních úhradách pořádek, pacient bude platit jako mourovatý a stejně nedostane, co si zaplatil! Jediní, kdo proti tomu bojují na straně pacientů jsou 18 let lidovci! Jsou zřejmě jediní, kdo od různých firem ve zdravotnictví nic neberou. Ostatní jakýkoliv pokus zavést řád a systém zbourají, jedno, jestli z levice, nebo pravice. Jsem zvědav, jak Doc. Heger, kterému se jinak docela divím, že se spojil s kalouskovci, bude odolávet těm tlakům.
13. 07. 2010 | 16:57

Emissary napsal(a):

NL,

naše zdravotnictví je prý inspirováno švédským modelem.
13. 07. 2010 | 16:57

Admirál napsal(a):

Emissary - přesně takhle "argumentovali" svazáci v 50. letech.
13. 07. 2010 | 16:58

pgjed napsal(a):

To Emisary: Ale ale, ale... Horko? A co obkládek?
13. 07. 2010 | 17:02

Emissary napsal(a):

pojed,

a proč? Vysvětlete!
13. 07. 2010 | 17:04

michal napsal(a):

Pane Hovorko,
nesouhlasím s řadou věcí ve vašem článku, okomentuji jednu. Výhody (a důvody) sloučení zdravotního a nemocenského pojštění jsou dvě.

Zaprvé tak bude pojišťovna motvována nasmlouvat léčebnou modalitu, která je třeba o pár tisíc dražší, ale vede k rychlejší úzdravě nemocného (vydělá na kratší nemocnosti).

Zadruhé, zdravotní pojišťovna má lépe motivované a zřejmě i kvalitnější revizní lékaře než ČSSZ a ti si lépe ohlídají zbytečné nemocenské, kterých je nemálo.
13. 07. 2010 | 17:07

Emissary napsal(a):

Admirále,

ne. Svazáci ani komunisti té doby nepotřebovali žádné argumenty. prostě si je vymysleli a konali. A životem za tento přístup zaplatilo miliony lidí. A že Vy to takto zlehčujete, je projevem tolerance k té ideologii nebo přímo ztotožnění s ní. V tom případě jste nebezpečný člověk. :)
13. 07. 2010 | 17:07

pgjed napsal(a):

Vlku zdravím. Kdyby tam takových myslitelů jako ty bylo o cca 30 tisíc méně, mohl tam Ludva být, jak jsem zase předpovídal já. No, není každý den posvícení a předpokládám, že budeš mít příležitost věci napravit. ;-)

V každém případě je fajn, že se Ludva ( Ludvo, zdravím!) již stabilizoval, nepověsil politiku na hřebík a začal dělat to, co by měli i ostatní naši. Tvrdou, věcnou a férovou neparlamentní opozici.

Když se podívám na sestavu vlády, nic dobrého nás nečeká. Je to vláda trafikantů a bude se čemu bránit.
13. 07. 2010 | 17:17

LEVAK napsal(a):

Od Nečasovy vlády můžeme ve zdravotnictví čekat jen a jen zlodějnu.Přece si nemyslíte,že této partě "výkuků" jde o lidi.Tady na prvním místě všeho snažení jsou peníze a péče o jejich kupení!
Z celého srdce přeji těm našincům,kteří se nechali oblbnout, aby je tato vláda obrala jak Sarka Farka.Hlavně přeji studentům odměnu koalice ve formě školného,důchodcům zmrazené důchody či vyšší nepřímé daně,čínský způsob podpory natality ve formě výplaty porodného jen na první dítě,všem odbourání benefitů,zdražení energií,potravin,cestovnéhoetc.Teď si všichni musí s chutí zazpívat "Teď už máme co jsme chtěli.....!
13. 07. 2010 | 17:18

Admirál napsal(a):

Emissary - v žádném případě nezlehčuji, pouze nastavuji zrcadlo.
13. 07. 2010 | 17:23

Ten, co tančí s vlky napsal(a):

Emisary, kdo vás si tedy mohl ochočit pro "bojová umění"? Spíš poňafáváte na vlka od misky s granulemi.
13. 07. 2010 | 17:24

pgjed napsal(a):

To michal:

No jsem zvědav, co vám autor odpoví.

Já to mám jasné.

1. Stejnou motivaci má i nesloučená pojišťovna, protože ušetří na léčebných nákladech, pokud se pacient dříve uzdraví.

2. Vaše úvaha je pro většinu běžných případů stejně irelevantní, neb se plánuje prodloužit placení nemocenské zaměsnavatelem na délku přesahující většinu běžných chorob běžných lidí.

3. Dostal jste se již do styku s revizními lékaři kterékoliv pojišťovny? zřejmě ne.
13. 07. 2010 | 17:24

Emissary napsal(a):

Admirále,

ale křivé. :)
13. 07. 2010 | 17:28

pgjed napsal(a):

To Emissary:

Vždyť si to přečtěte, co jste napsal! Dává to smysl alespoň vám? Mě ne a nebudu sám.
13. 07. 2010 | 17:29

Emissary napsal(a):

Ten, co tančí s vlky,

to byste poznal až při fyzickém kontaktu, ale pomýleným životům nemám touhu ubližovat, oni si ubližují sami, vlastně nikomu. Jsem výhradně založený pro sebeobranu a až budu muset, tak to udělám. :)
13. 07. 2010 | 17:32

Emissary napsal(a):

pojed,

v tom případě vysvětlete, v čem to podle Vás nedává smysl. :)
13. 07. 2010 | 17:34

pgjed napsal(a):

To Joska:

Jde o tzv. systém nemocenské pokladny, kdy paciemt obdrží po zaplacení poplatku výpis zdravotních úkonů, kterým byl podroben, tudíž si může zkontrolovat, co doktor účtuje a jde s tím na nemocenskou pokladnu své pojišťovny, která to proplatí. Opět jedna z věcí, kterou spolu se standarty zkoušeli prosazovat lidovci. Brzy toho nechali, neb nám všichni nadávali, asi dost podobně, jako Emissary. Mnozí již měli řadu příležitostí nadávat následně sami sobě.
13. 07. 2010 | 17:38

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou debatu.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
13. 07. 2010 | 17:39

pgjed napsal(a):

To Emissary: V ničem! A pořiďte si, prosím, brýle:

p g j e d
13. 07. 2010 | 17:41

Admirál napsal(a):

Emissary - máš li křivou hubu, nenadávej na zrcadlo.
13. 07. 2010 | 17:47

franta ptáček napsal(a):

Hovorka je opět mimo mísu Nemocnice Na Homolce není FN ( fakultní nemocnice). Typická malá lež demagogicky použitá jako argument.
13. 07. 2010 | 17:48

Emissary napsal(a):

podjed,

zatím je nepotřebuji, mám zrak jako sokol. Ale když píší místní geronti, s těmi velkými písmenky, mám slabou chvíli a uvažuji, že si ty brýle asi pořídím, nebo: musím jít od monitoru alespoň půl metru. :)
13. 07. 2010 | 17:51

Petr napsal(a):

franta ptáček napsal(a):
Hovorka je opět mimo mísu Nemocnice Na Homolce není FN ( fakultní nemocnice). Typická malá lež demagogicky použitá jako argument.

To jste našel jednu chybu? To je dost slabí argument obvinovat Hovorku že lže.
13. 07. 2010 | 18:00

zajda napsal(a):

Plivat na Nemocnici Na Homolce může jenom ten, koho v ní neléčili nebo v ní nepobýval někdo z jeho blízkého okolí. Vstřícnost doktorů a sester se nedá srovnávat s "běžnou nemocnicí".
13. 07. 2010 | 18:02

Emissary napsal(a):

Petr,

já jsem "kokot" Emissary a nepotřebuji se pakovat na zdravotnictví, pakuji se na lidské blbosti. A Váš příspěvek, jestli existuje editorská spravedlnost, bude brzy smazán. :)
13. 07. 2010 | 18:02

vasja napsal(a):

Tady to je jako v cementárně. Zase novej chlap a na celý stránce jenom jedna ženská.
Styďte se. A neříkejte, že se ženskejm tady nechce blogovat.
13. 07. 2010 | 18:02

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý text ("kokot"), který byl v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou debatu.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
13. 07. 2010 | 18:04

Emissary napsal(a):

Vážení socialisté,

dvě hodiny nebudu k dispozici, přijde láska mého života. Tak se tady, sakra, chovejte slušně! :)
13. 07. 2010 | 18:06

michal napsal(a):

pqjed:

1) Nemá. Zdravotní pojišťovnu zdaleka tak nezajímá, je-li pacient na nemocenské týdnů 5 nebo 10 - jen výpadek pojistného.

2) Jistě, jde o dlouhé pracovní neschopnosti "na zádíčka", "na únavu", apod.

3) Setkal a setkávám pravidelně (minimálně telefonicky a písemně). Jsou o něco více odborně vzděláni, než revizní lékaři ČSSZ, kteří jsou schopni přiznat invalidní důchod člověku, kterému přebývá pár desítek kilogramů tuku a neschází nic jiného, než motivace k práci.
13. 07. 2010 | 18:07

Méně péče = vetší zisk pojišťovny napsal(a):

"Je nám líto, ale tuto péči Vaše pojistka nekryje.". Takovouto větu je možné očekávat po zavedení reforem ve zdravotnictví. Soukromé společnosti nejsou žádné dobročinné organizace. Jejich smysl i podmínka existence je dosažení zisku. A toho lze dosáhnout u zdravotních pojišťoven při víceméně zajištěných příjmench maximálním omezením výdajů tedy péče. Reforma tak půjde proti zájmům zdravotníků a pacientů. Za to pojišťovny a farmaceutická lobby si jistě polepší. Prostě klasika - kasíno musí pokračovat, hráči potřebují další dávku.
13. 07. 2010 | 18:14

Admirál napsal(a):

zajda - tady na nemocnici Na Homolce nikdo neplive, pouze se upozorňuje na tunelování.

Nevšiml jsem si, že by se pan Hovorka negativně zmínil o odborné úrovni nemocnice.

Podle mého názoru je v zájmu zachování vysoké úrovně peče poskytované touto nemocnicí tunelování zabránit.

Nebo si myslíte že ne?
13. 07. 2010 | 18:15

Petr napsal(a):

Emissary napsal(a):
Vážení socialisté,

dvě hodiny nebudu k dispozici, přijde láska mého života. Tak se tady, sakra, chovejte slušně! :)


a kdo Nečas a nebo někdo jiní z ODS nebo snad Kalousek?
13. 07. 2010 | 18:16

Kozí dech napsal(a):

Tak užvaněného a neústupného demagofa, jako je Emissary, ned tak člověk nenajde. Nevím, co měl dnes k obědu, že mu to tak dlouho leží v žaludku, asi taky nějakou hadici, ten had mu totiž jde stále z úst. Měl by to zapít nějakým vitriolem, to mu vyčistí žaludek i zrak.
13. 07. 2010 | 18:18

Petr napsal(a):

Emissary napsal(a):
Petr,

já jsem "kokot" Emissary a nepotřebuji se pakovat na zdravotnictví, pakuji se na lidské blbosti. A Váš příspěvek, jestli existuje editorská spravedlnost, bude brzy smazán. :)

Klidně ho mohou smazat. Já jen napsal to co si ostatní myslí.
13. 07. 2010 | 18:19

Luba napsal(a):

zajdo,
definujte "běžnou nemocnici".

Na Homoli se podvádí stejně, jako jinde. Faktem je, že se v některých aspektech Homolka liší - více dbá na vzdělávání zdravotníků, zaměstnanci mají lepší pracovní a platové podmínky a vedení se aktivně zajímá o názory svých spolupracovníků.

V zásadě ale platí, že v každé nemocnici najdete alespoň jedno špičkové pracoviště - tedy takové, které vedou špičkoví lidé.

Akreditace ale nejsou zárukou kvality. "Kulturu" pracoviště akreditace příliš neovlivní.
13. 07. 2010 | 18:25

Milan napsal(a):

Pan-soudruh Hovorka je tak trochu popleta.
Ale jinak může být hodný.
13. 07. 2010 | 18:26

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rozhodl jsem se , že o nicku emissara si od této chvíli neočistím ani vidle.

A to i kdyby byly ušpiněny od "lázeňského šviháka".

Raději budu čichat ten smrad.

Ludvík Hovorka
Pane, vědět je jedna věc a prosadit druhá. Tak se tužte a hleďte ať příští marškumpačka za 4 roky má hlavu a patu.
Ať zas není jeden hý a druhý čehý.
Času na to máte dost.

Mějte se.
13. 07. 2010 | 18:37

orinoko napsal(a):

Je na pováženou , že soudruh Ládík není dneska na čele pelotonu. Prakticky vůbec chybí modré trikoty , když pravdu o Sametové Bakalici přinesl někdo kompetentní a ještě stačil popsat minulou bleskovou šejdírnu.
S obsahem textu je obtížné polemizovat , a tak se vede bodyčkový způsob rozorávání mezí.
Ovšem být autorem textu nějaký socan , tak to tu bude vypadat jak u P/e/rdu/nu.
13. 07. 2010 | 18:40

Luba napsal(a):

Ještě k té Homoli:

Jistě v ní žije "duch SANOPSu", což znamená, že z ní v dnešních podmínkách chtějí tamnější podnikatelé udělat soukromou nemocnici pro ekonomickou elitu, podobně, jako měla dříve sloužit potřebám elity politické.

Stačí si uvědomit, že Homole sousedí s FN Motol - ta bude sloužit nadále jako "public hospital" a homolští budou vyzobávat Bakaly, Hávy, Kalousky, Romany, a jiné modré či fialové mafiány + bohatou zahraniční klientelu.

Schwarzenberg si ovšem raději zajede do Rakous.
13. 07. 2010 | 18:41

pgjed napsal(a):

To Milan:

Ujišťuji vás, že Pan Hovorka, je velmi konzervativní, inteligentní a pracovitý člověk, na kterého, jak vidno z vaší hloupé poznámky nepochybně nemáte.
13. 07. 2010 | 18:53

jaxx19 napsal(a):

Cituji:
"U těchto frází ale schází vysvětlení, jakým způsobem chce nová koalice dosáhnout transparentního prostření..."
Mám pocit, že se vloudila chybička. Vláda žádné průhledné prostírání dělat nechce...
13. 07. 2010 | 18:56

pgjed napsal(a):

To Emissrary:

To víte, někonu hnije kisna, někomu ten obsah v ní. Hádejte, kdo je na tom lépe?

:-P)
13. 07. 2010 | 19:00

veverka napsal(a):

"Rozkrást a rozprodat celé zdravotnictví lze totiž v jednom jediném hlasování."

No teď na to má Bakalova smečka pohodlných 118 hlasů.Bude se rozkrádat a rozprodávat velice snadno.Je mi to velice líto,ale když si národ po tom všem zvolí Julínky a Šnajdry znovu,tak si nic jiného nezaslouží.
13. 07. 2010 | 19:03

Suchec napsal(a):

Petr:
Mihalco smazal Vás, a Emisárkovy urážky klidně nechá.

Oni jsou už takoví.

Jednostranně zaměření.
13. 07. 2010 | 19:14

Suchec napsal(a):

To se musí vidět: Sorry http://www.facebook.com/vid...
13. 07. 2010 | 19:21

zdesta napsal(a):

Emissary: Takže příspěvek p.Hovorky jste nečetl a máte jasno.(proč taky)Hlavně ohledně jeho lidských kvalit.Je to had a člověk bez hodnot.Vy zmíněného osobně znáte? Takže dotyčný se rozhodne k politickému kroku na základě svého přesvědčení(svědomí)a hle.Nemá charakter,morálku a běžně vyžadované vlastnosti kulturního a civilizovaného člověka.(had bez hodnot.)No pokud kvality jedince hodnotíte měřítkem bigotního vyznavače nějaké ideologie,pak to něco signalizuje. Také nechápu vaše poněkud infantilní chlubení o znalosti a dovednosti asijských bojových umění.Jak jsou Vám platná u klávesnice mně nějak uniká.Argumentujte a na hady se vyflákněte.
13. 07. 2010 | 19:31

Emissary napsal(a):

zdesto,

na nátlak místních socialistů jsem ho přečetl. Shledávám obsah závadný stejně jako předtím, když jsem nečetl. Spokojenost? :)

P.S. Příspěvky vlka také většinou nečtu, ale nikomu to neříkejte, pst, mohla by z toho být mezinárodní ostuda. :)
13. 07. 2010 | 19:42

Josefina napsal(a):

Vážený pane Hovorko,v úvodu upozorňuji,že jsem ateista,že jsem volil jinou,levicovou stranu a pokud by nebyla,dal bych hlas Vám!!Jste jeden z mála slušných,fundovaných,na odborné úrovni vystupující poslanec,tedy exposlanec.A to se neodpouští-hlavně ti občané tohoto státu,kteří mají smysl života v okrádání,ponižování,vykořisťování svých tzv. bližších-hlavně těch,co se bojí o práci a proto drží ústa a krok-vy jste jeden z mála,co pravdivě a objektivně nazývá hrůzu reality přesnými slovy-a to se neodpouští!!Nebojte,pravda,kterou jeden naivní dramatik zprofanoval v jejím významu-ale i tak-pravda vyjde na povrch jako olej na vodě..takže nashledanou v lepší budoucnosti-pro většinu národa,ne pro ty podvodníky u vesla!!zdravím a přeji hodně pevné nervy!Lada.
13. 07. 2010 | 19:52

poznámka napsal(a):

Vzkaz modrým lemplům. KDU-ČSL se nedostala do parlamentu nikoliv vinou Hovorky nebo jemu podobným, ale z důvodu anální politiky svázanou s ODS a s militantním foglem Topolem. Stejný osud čeká současné exoty ze šmolkových partají TOP a VV
13. 07. 2010 | 19:58

egoist napsal(a):

Připojuji se a přeju panu Hovorkovi hodně sil. Je příjemné číst i něco jiného než PR články posluhů oligarchie.
13. 07. 2010 | 20:07

Emissary napsal(a):

poznámka,

KDU-ČSL se do PS ČR nedostala, ostatně ve volbách ani nikam nekandidovala, ani nemohla, ty volby byly jen do PS ČR. A je to proto, že ji vedl největší had všech dob, Svoboda.

A Hovorka mu jen kouřil křídlo. Tak to je, socialisté. :)
13. 07. 2010 | 20:10

vlk napsal(a):

Emisary
je mi celkem jedno, co jsi provozoval. Není mi jedno , že ostentativně, drze a hloupě lžeš.

pqjed

omyl příteli. My jsme vám voby neprohráli. Správně jsem vážil váhu hlasů v rodině, tak aby nepropadly. Zejména, když jsem tušil průšvih. Ale klidně přizním, že takhle velký průšvih tedy rozhodně ne.
Ostatně sám si jistě vzpomeneš na naše zdejší diskuse.

A já prostě nejsem volič lidovců. Byl jsem s chopen vás volit jako poděkování panu Hovorkovia kvůli paní Hybáškové.
13. 07. 2010 | 20:10

ld napsal(a):

To je ale velmi dobrý počin mazače Stejskyho, angažovat jednoho z nejmorálnějších poslanců uplynulé dekády, páně Hovorku! Tady smekám zmijovku.

A blog? Tam je toho drtivá většina pravdivá; k výtce takřka nic. Bezva práce!
13. 07. 2010 | 20:15

Emissary napsal(a):

Aha,

největší lhář století kecá, že někdo lže.

Hej, vlku, nejsi náhodou ostuda českého impéria?

Ja myslím, že máš tak maximálně pět let, když nebudeš zneužívat zdravotní systém státu.

Sbohem, vlku. :)

https://www.youtube.com/watc...
13. 07. 2010 | 20:30

andus napsal(a):

...ale při jmenování vlády by člověku ukápla slza dojetím, jak bude ta naše nová vláda konečně zodpovědná, spolehlivá a bude všemi silami bojovat proti korupci.....
13. 07. 2010 | 20:30

Rissing..C. napsal(a):

Konec konců je jedno z které strany pan Hovorka je. Nebýt však jeho a několika málo dalších , byl by vývoj ve zdravotnictví v podstatě ještě horší. Za to mu patří dík i úcta.Doufám, že se v v blízkém budoucnu znovu ve vrcholové politice etabluje.
13. 07. 2010 | 20:41

ujo napsal(a):

pro Em.:
Tak Hovorka je had, fajn a co Kalousek? nebo Severa, Šustr?
Taky hadi? Nebo po tom, co se odplazili z té hadí strany už hady nejsou?
13. 07. 2010 | 21:01

Druid napsal(a):

nevíte, proč nejsou diskuze pod články na aktualně.cz???
13. 07. 2010 | 21:02

ld napsal(a):

Druid,

protože všechny antiviráky skoupily veverky na víkendové referendum o vládě. No, a nějaký filištýn zřejmě heknul A.cz.
13. 07. 2010 | 21:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

pgjed:
Systém nemocenských pokladen je nehumánní nesmysl a je jenom dobře, že ho lidovci neprotlačili.
13. 07. 2010 | 21:14

jarpor napsal(a):

Nic ve zlém pane exposlanče,
ale tak nějak mi není jasné po tom, co jste předváděl v parlamentu, jestli zdravotnictví ohrožoval více Julínek, nebo Vy.

"Rozkrást a rozprodat celé zdravotnictví lze totiž v jednom jediném hlasování."

Vrátit se OÚNZům a všeobjímající péče státu o naše zdraví... včetně lahvínek těm v bílých pláštích a podplácení dalších za uspíšení nutné operace... taky.

Hezký večer
13. 07. 2010 | 21:16

kočka šklíba napsal(a):

Chci se také připojit k díkům na adresu p. Hovorky, protože především jeho přičiněním zatím nedošlo ve zdravotnictví k nevratným přesunům a tím také nedošlo ke zhoršení stavu tohoto odvětví.
Stejně jako vlk,kdyby takových lidí bylo v KDU více a ačkoliv jsem ateistka, volila bych tuto stranu. Ale protože bohužel jich na volitelných místech moc nebylo, nebo jsem alespoň nikoho takového na jejich kandidátce neviděla, nevolila jsem tuto stranu.

A to také proto, co dosti výstižně napsal nick poznámka ;).
Sama KDU promrhala Hovorkovy schopnosti přitáhnout voliče, kteří si váží zásadových politiků, za kterého p. Hovorku považuji.
13. 07. 2010 | 21:21

Druid napsal(a):

Julínek a Šnajdr konečně to zdravotnictví rozkradou
13. 07. 2010 | 21:22

immediate sinclair napsal(a):

Jarpore to je hezké co píšete, ale k tomu podplácení má právě našlápnuta tato vláda. Zdravotnictví je plné paradoxů. Právě zdravotnické systémy, které se snaží šetřit a znepřístupňovat péči specialistů pacientům nejenže nic neušetří, ale právě naopak. A co je ještě zajímavější, Čekací doby se místo zkracování prodlužují. Pověstné je tím zejmnéna Nizozemí, Británie a Švédsko. No a výsledkem jsou pak ty úplatky.
13. 07. 2010 | 21:33

PatientO.T. napsal(a):

2 Zbyněk Matyáš 13.07.2010 21:14:25:

Proč myslíte?
13. 07. 2010 | 21:40

Realista napsal(a):

ATT EMISSARY:

Přesně takovéto nenávistné vystupování, jako máte Vy, nepatří do kultury demokratické země. Lituji.
13. 07. 2010 | 21:44

NL napsal(a):

Pro všechny co si myslí, že uplácení doktorů je nějakým českým specifikem a na západě naprosto neznámá věc.

Waiting lists: Who cares (for the patient)?
Not all the trends show an improvement. Over the years, one fact becomes clear:
gatekeeping means waiting. Contrary to popular belief, direct access to specialist care does not generate access problems to specialists by the increased demand; repeatedly, waiting times for specialist care are found predominately in restrictive systems, which seem to be rather an absurd observation.

One of the most characteristic systems of this kind, the NHS in the UK, recently spent millions pounds on reducing waiting and introduced a maximum of 18 weeks to definitive treatment after diagnosis. The patient survey commissioned by the HCP for this
year's Index does not show any kind of improvement. On the contrary, UK patient organizations in 2009 have been surprisingly negative in their responses to the Waiting times questions!
Furthermore, even the strong winners of past years’ rankings are turning to restrictive
measures: France, for example, was restraining access in 2007, which resulted in waiting times, and therefore worse score (together with not really brilliant results in the e-Health sub-discipline). In 2009, French patients (and doctors?) seem to have learned to work the new regulations, as the French survey responses on this sub-discipline were very positive.

Even more notable: one of the indicators, introduced for the first time in 2008, is asking whether patients are expected to make informal payments to the doctor in addition to any official fees. Under-the-table payments serve in some (rather surprising western European) countries as a way to gain control over the treatment: to skip the waiting list, to access excellence in treatment, to get the use of modern methods and medicines. More on informal payments can be found in the section Informal payments to doctors. In this context, HCP will continue to advocate the free choice, equal and direct access and
measures intended to diminish the information handicap of the consumer as cornerstones of 21st century modern European healthcare.
13. 07. 2010 | 21:47

im napsal(a):

Chvála adminům, že se jim úspěšně daří rozšiřovat okruh zajímavých bloggerů. A velký dík za to, že nabídli p. Hovorkovi prostor a že on přijal.

Pan Hovorka je skvělý úlovek (vítejte), jeho názory na reformu zdravotnictví jsme obšírně probírali v diskusích pod zdejšími blogy, nejdůkladněji asi pod jedním blogem prof. Hořejšího. Ta vášnivá a místy až zuřivá diskuse ukázala, co voliče hodně zajímá a co ho trápí.

Myslím, že jste, pane Hovorko, jedním z mála poslanců, který doslova dostál liteře svého poslaneckého slibu a který dokázal hájit svůj názor proti vlivné většině. Váš občanský postoj byl následováníhodný, bohužel těch neochvějných bylo minimum.

Velmi jsem želela Vašeho současného odchodu z PSP a doufám, že se časem opět vrátíte. Přeji Vám, abyste se na zdejší stránky častěji vracel a svými texty dával podnět k inspirativním diskusím.
13. 07. 2010 | 21:47

ujo napsal(a):

Někde jsem zaslechl, že na ten nadstandard se bude možné ( rámci propagace lepšího překousnutí toho chystaného maléru) připojistit.
Bude zajímavé ,co z nových pánu po podzimních volbách vyleze. Např. kolik bude stát měsíčně připojištění ( a na jaký rozsah se bude vztahovat) pro řekněme 65 letého důchodce se zdravotním stavem přiměřeným věku?
13. 07. 2010 | 21:49

Tína napsal(a):

Pana Hovorky si nesmírně vážím a děkuji mu.Pracuji ve zdravotnictví a také mám obavy, kam bude směřovat?!
13. 07. 2010 | 21:50

jarpor napsal(a):

immediate sinclair

"...ale k tomu podplácení má právě našlápnuta tato vláda."

Když myslíte... Já, s dovolením, si se soudy takového typu přece jen počkám...

Mezi námi... jsem si vědom, že i mé odvody na zdravotní pojištění byly již pro jednoho člena rodiny patrně vyčerpány a přečerpány... takže jsem smířen s tím, že budu-li mít problém sám, sám jej budu muset "zfinancovat"...

Hezký večer
13. 07. 2010 | 21:52

orinoko napsal(a):

Jarpor přišel zachraňovat Blue Jaye v nové inkarnaci. A protože má spodka do debaty , tak aspoň vynáší kulový OÚNZ. Nebýt komunistů , tak jsou jarpoři namydlení. Museli by si vystačit s vlastnímu spodky. Už dlouho nepranými . Takovou zažranou modrou špínu snad ani vyprat nejde. Oč více špíny uvnitř , o to více zdrávasů navenek . Holé řitě milující modrou a ještě v podvazkách na webu, to je koktejl jak z Gogo baru.
13. 07. 2010 | 21:52

Emissary napsal(a):

Zajímavé, jak někdo uvažuje.

Zamění "I" za "E" a celkem dobře to projde a ještě k tomu to neumí ani napsat správně. A ještě k tomu to "hovado".

Jaký asi intelekt měl pisatel Karel (taky), co myslíte editore? :)

P.S. Když mazat, tak mazat, jsem pro. :)
13. 07. 2010 | 21:54

Suchec napsal(a):

Orinoko.
:-)))))) On už jsou takoví. Jiní. Prostě z Marsu.
13. 07. 2010 | 21:57

Emissary napsal(a):

Realista,

a v čem spatřujete nenávist? V tom, že had je had a brzdí vývoj společnosti?
13. 07. 2010 | 21:58

NL napsal(a):

Jarpore jaké soudy? Stačí se seznámit s výsledky reforem na západě.
13. 07. 2010 | 21:58

Suchec napsal(a):

Jó, Emissar byl asi na návštěvě u Dušana Dvořáka. Ten, když se zhulí, tak plácá nějak tak podobně.
13. 07. 2010 | 22:00

jarpor napsal(a):

Orinoko

Tak bystrý postřeh ... "Nebýt komunistů , tak jsou jarpoři namydlení. Museli by si vystačit s vlastnímu spodky. Už dlouho nepranými .... " bych od Vás ani neočekával.
Bravo, hulváte z rodu Rostschildů...

P.S. Bez pozdravení... hulvát je nepotřebuje.
13. 07. 2010 | 22:00

Suchec napsal(a):

Jarpor:
Koukám, jak s pádností argumentů se blazeovanost mění na ublíženost a přecitlivělost.

Na jiné, to jo, to citýrovat a poučovat. Ale běda, jak narazí na někoho, kdo si to nedá líbit.

To je pláče a nářku, jak jsou jiní hulváti.

:-))))))) Fakt dost dobrý.
13. 07. 2010 | 22:05

jarpor napsal(a):

Suchec

Vy myslíte že pláču, či naříkám ? To je tedy hodně špatný výklad mé repliky...

Já to vidím takto : na hrubý pytel - hrubá záplata.

Hezký večer
13. 07. 2010 | 22:11

Emissary napsal(a):

Realista,

nezlobte se pane, ale Hovorka je v politice už dlouho.

Rozhodovací blok. Souhlasím s politikou KDU-ČSL?
Ano: zůstávám tam. Ne: jdu do ČSSD.

Další rozhodovací blok.

Souhlasím s politikou ČSSD?
Ano: zůstávám tam. Ne: jdu do KSČM.

Další rozhodovací blok.

Souhlasím s politikou KSČM?
Ano: zůstávám tam. Ne: jdu do …řiti někomu.

Je to vážné, hady já nemám rád a věřím, že naše společnost je zdravá a nenávidí je také.

Proč bychom měli hady uctívat?
13. 07. 2010 | 22:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Protože 1) zatahuje pacienta do cash flow a blokuje mu část financí; 2) pacient se fakticky stává garantem úhrady ve sporných případech.
Pane doktore, máte v ordinaci terminál platebních karet?
13. 07. 2010 | 22:18

Emissary napsal(a):

jarpore,

i když je pozdní večer, i když mně bouřka shodila počítače, i když jste jemný na sociopaty, přesto zdravím.

Žijte dlouho a blaze, hezký večer.
:)
13. 07. 2010 | 22:18

Suchec napsal(a):

Ta tráva má ale sílu, co?
13. 07. 2010 | 22:19

Suchec napsal(a):

ZM:
Jasně, že nemá. Přece nebude platit bance poplatky.
13. 07. 2010 | 22:20

Suchec napsal(a):

Komárek vs. Mitrofanov.

To je prča.
13. 07. 2010 | 22:23

Emissary napsal(a):

Sucheci,

a kde ji kupuješ? Přiznej se dobrovolně, je to polehčující okolnost. :)
13. 07. 2010 | 22:30

PatientO.T. napsal(a):

2 Zbyněk Matyáš:
1.Neoslovujte mne, prosím, doktore, nejsem v práci :-)
2.Terminál nemám
3."Zatažení" pacienta do cash flow je velmi účinným opatřením proti falešnému vykazování výkonů a výborným prostředkem ke kontrole ze strany pacienta. Zároveň funguje jako opatření proti tomu, aby ZP zadržovaly pacientovy peníze určené na jeho léčbu
4.Tento systém funguje mj. ve Francii a zdá se mi, že, alespoň v ambulantní sféře, docela dobře (mluvím o principu, nikoli o konkrétních parametrech). Nevím, jak je tomu dnes, ale když jsem před lety proteticky ošetřoval několik Francouzů, musel jsem nejprve nechat revizního lékaře schválit návrh práce; po jeho souhlasu jsem provedl ošetření, pacient zaplatil hotově a bezprostředně poté mu jeho ZP vrátila určitý obnos.
13. 07. 2010 | 22:31

Skogen napsal(a):

Jarpore, řízenou péči ale naleznete právě v té "Julínkově" koncepci. Tak jako dříve byste šlapal ke svému závodnímu lékaři, dnes by vám v rámci řízené péče ordinaci určila vaše pojišťovna. pakliže byste nechtěl platit vše ze svého na dřevo, což asi nikoliv ;)
13. 07. 2010 | 22:31

vilcek napsal(a):

Pane Hovorko, dekuji.Karma.
13. 07. 2010 | 22:39

Emissary napsal(a):

PatientO.T versus Z. Matyáš,

Fandím, Vám PatientO.T. Z Matyáš se mi zdá dost nabubřelý, jako Dr. McKay versus Sheppard. Ale to byla jenom hra, i když s nerozvinutou civilizaci a neúmyslná. Mám svého favorita a neřeknu nic předem. :)

A říkám předem, Hovorka je HAD. :)
13. 07. 2010 | 22:42

kočka šklíba napsal(a):

Jarpor je opravdu roztomilý. On vždycky něco soudí, pak se to nepotvrdí, a mlčí, že Jarpore?.

Co vy na to Jarpore?
http://aktualne.centrum.cz/...
13. 07. 2010 | 22:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

orinoko
Díky. Opět o dva dny mladší a minimálně 30,- Kč zdravější. :))
13. 07. 2010 | 22:45

PatientO.T. napsal(a):

2 Emissary:
?

Já s ním přece nebojuji...
13. 07. 2010 | 22:46

jarpor napsal(a):

Skogen

Děkuji tímto PatientoviO.T. z 13.07.2010 22:31:15, jehož body 3 a 4, dovolím si říci, jsou - s jistým zobecněním - odpovědí k Vašemu názoru, pane Skogene.

Známí, dost vysoko postavení lékaři ( troufnu si říci vynikající odborníci ) se vyjádřili podobně - pacient platit na dřevo (do jisté částky) a pak ať si jdou na pojišťovnu. Nad tuto částku - vše hradí pacientova pojišťovna... A bylo by jasno... a bez zbytečných řečí a plků...

Hezký večer
13. 07. 2010 | 22:51

Emissary napsal(a):

PatientO.T.,

sorry, a já jsem řekl, že bojujete?
Pouze jsem řekl, že fandím Vám, možná Vám něco dlužím, příteli. :)
13. 07. 2010 | 22:54

jarpor napsal(a):

Kočka šklíba

Nic.
Názor a vývody pana Holuba jsou "písmo svaté"... ? Roztomilé... ten odkaz... ta víra v pana Holuba... právě od Vás...

Hezký večer
13. 07. 2010 | 22:55

jarpor napsal(a):

P.S. Kočko...

Možná je lepší někdy "soudit" (zvažovat, přemýšlet...) než papouškovat, bezmyšlenkovitě citovat, odkazovat...
Kolik balastu a hloupostí lidí "vytvoří" a další přebírají...
(Ale to "linkování"... to vypadá tak nějak učeně, vědecky, téměř nezpochybnitelně, že... to je fakt... :-))

Tak hezkej...
13. 07. 2010 | 23:00

PatientO.T. napsal(a):

2 Emissary:
Tak dík :-)
Asi jsem to pochopil nesprávně. Nabyl jsem dojmu, že si myslíte, že sledujete nějaký boj...
13. 07. 2010 | 23:06

Emissary napsal(a):

A Z. Matyašovi

taky něco dlužím. Stavební kameny.

http://www.novinky.cz/veda-...
13. 07. 2010 | 23:07

Emissary napsal(a):

PatientO.T.,

tak to ne s Vámi, akorát se Z. Matyášem, ale ten bude trvat ještě dlouho. :)

Dobrou noc.
13. 07. 2010 | 23:10

PatientO.T. napsal(a):

Emissary:

Dobrou noc.
13. 07. 2010 | 23:13

kočka šklíba napsal(a):

Ano Jarpore, chápu, ono se těžko přistoupí na to, že jste se dosud ve všem co se týkalo tzv. reformy mýlil. Já se vám nedivím a bavíte mě.

Zopakuji vám to.
1) Velmi vehementně jste tvrdil, že nemůže být pravda, že někteří (a bylo jich poměrně velké procento) senioři v domovech důchodců nemají na zaplacení poplatku za návštěvu lékaře. Pamatujete? Na velkou výměnu názorů na toto téma s vlkem a se mnou? Na druhé straně vy a Pavla. Ta je něco podobného jako vy, jen vždy skončí u plných nákupních vozíků :D.
Po té to potvrdil se statistickými údaji Krása a i nynější zachránce pravičáků Nečas. Bylo upraveno. Jarpor mlčel :D.
2) Nehoráznost vybírání poplatků i za novorozence, a děti, které ale opravdu stěží se podle vašich dojmů a "argumentů" proč poplatky, chodily vykecávat k lékaři. Bylo změněno. Jarpor a spol. mlčí :D.
3) Limit 5000 Kč. Tvrdil jste jak je to skvělé, ptz chroničtí a vážně nemocní nebudou platit více než těch 5000 Kč a že jim to pomůže. Na námitky, že ne vše se započítává do limitu jste nereagoval. Poté asi po půl roce bylo zjištěno že do limitu se vešlo neuvěřitelných do 1000 nemocných :D. A Jarpor mlčí :D.

4) Poplatky umožní více péče u závažných chorob. Opravdu se mně to nechce hledat ale o rušení vysoce specializovaných zdravotnických zařízení jako kardiocenter a onkologických center i zde na aktuálně bylo několik článků ;). Možná, že by vypomohl někdo zevnitř oboru. Aby vám to dokázal.
5) Můj nynější odkaz na článek. Mýlíte se jako často, Holub odkazuje na ČSÚ. A že poplatky nic neregulují tvrdí ne Holub,ale Heger a experti, podle mých dojmů, vámi volené strany, tedy jedné z koalice ;).

Proto se ptám, co vy na Jarpore? :D Můžete to vzít bod po bodu. :D.
13. 07. 2010 | 23:21

Rumcajs napsal(a):

Farizejství a populismus, nic víc pane Hovorko. Plácání, jak ušetří pacient na tom, že nebude platit poplatky a že nějaký pan chytrý bude určovat cenu léčiv, to si nechte místo večerníčku, kdy se na televizi dívá většina socanů včele s vlkem.

Vy a ty vaše představy o zdravotnictví zadarmo jste vinni tím, že se lékařská péče omezuje. U nás v Řáholci nejdřív socani zrušili nemocnici a předělali ji na LDN. Nebýt toho,že se zprivatizovala, byly tam dnes jen ruiny. Nyní krajské socanské vedení zrušilo i pohotovost. Pokud se bude dále dařit v politice hlupákům a evidentním lhářům jako jste vy, dosáhnou na zdravotní péči brzo maximálně obyvatelé krajských a okresních měst.
Ostatní mají smůlu.
13. 07. 2010 | 23:36

prirodovedec napsal(a):

Ted jsem sem zavital. A precetl si celou diskusi a nejprve se mi udelalo soufl. Dopustim se neceho asi na mne vyjimecneho:

"Vazeny pane Emissary, Vase stupnovane vystupu pocinaje 13.07.2010 14:06:53
vuci novemu blogerovi jsem zde jeste nikdy od nikoho nevidel ani zleva ani zprava. Stydim se za Vas. Podle mne zde zatim v teto diskusi vystupujete hovadne a nedustojne diskutera a standardu blogu aktualne.

Zdanlive je to jiste bagatelni, protoze jste pro mne byl dosud diskuter, ktery proslul chybou i ve vzorci pro vypocet objemu kvadru a dokazal to suverenne vysvetlovat vcetne mnohych dalsich temat. O dalsich pro mne fascinujicich momentech ve Vasich argumentacich nemluvim, ale jiste bude prilezitost se v nich brzy nimrat a stavet se k nim tak, jako vy k tomuto blogerovi.

Z Vasich vstupu dnes a zde podle mne cisi neznalost autorem zde napsaneho (coz hrde hlasite) a bohuzel i cira osobni nenavist.

Jste tak pro mne idealni perspektivni protofasista (odmitate seznamit se s nazory druheho, davate najevo nenavist vuci nemu a smesne a lzive argumentujete). Nevim, zda jste takoveho postoje sam nebo zde mate zastance.

Ale s ohledem na to, ze jste se tak dnes u mne zaradil a mozna i u jinych a stale pokracujete, navrhnu jednoduchy postup.

ELEMENTARNI VYZVA:

Muj nazor je: "Emissary zde dnes v teto diskusi vystupoval vuci novemu blogerovi zbytecne nenavistne a prokazatelne lhal."

S ohledem na ten svuj puvodni sok mam prosbu na vsechny spoludiskutujici - Pokud u Vas mam nejakou autoritu za tech par let, budu rad, pokud ten kdo se mnou souhlasi, to zde napise a zaroven, kdo se mnou nesouhlasi tak at to zde take napise. Mnozi z Vas to jiz vlastnimi slovy udelali vyse.

Je mozne, ze tato vyzva v diskusi zanikne nebo ze se dockame tradicniho pravoleveho fandeni. Nevim.

Secteme ale po par dnech tyto diskusni hlasy, pan editor mihalco jiste pro nas ohlida duplicitni IP adresy a budeme vedet, jak na tom zde jsme.

Jestli je vhodne, abychom presli masoveji na uroven nastolenou dnes Emissary nebo si tohoto prostredi, ktere zde bylo celkem kulturni jeste pred prichodem "tohoto dnes projevivsiho se pana" jeste vazime.

Ja timto stanoviskem, ke kteremu jsem se nejakou chvili odhodlavam pedevsim davam najevo, ze si prilis vazim komunikace nas vsech nez abychom z toho udelali takovy sice jiste podle editoru korektni, ale sajrajt.

Je mi jasne, ze mezi mnou a panem Emissary timto zrejme i s ohledem na moji vyzvu dosavadni celkem normalni diskusni komunikace skoncila. Mozna skoncily i moje vstupy zde zcela. Nevim. Ale pocitam s tim vsim.
13. 07. 2010 | 23:38

stále rebel napsal(a):

Slovo „Emissary“ 84 x, jak příspěvky tak reakce.
14. 07. 2010 | 00:02

Rumcajs napsal(a):

prirodovedec:

Dočetl jsem to zhruba do půlky. Nikde jsem nenarazil na jediný projev emissara, který by byl adekvátní tvé hysterické reakci.

Nezbláznil ses ?

Naprosto souhlasím s tím, že Hovorka je pokrytec, který si buduje živnost na lidské hlouposti a že si na poplatcích a shazování Julínka jenom honí triko a svou politickou kariéru.

Jestli je tady někdo nechutnej, tak to je právě Hovorka.
14. 07. 2010 | 00:10

prirodovedec napsal(a):

Rumcajs: 1 souhlas se mnou (muj), 1 nesouhlas Vas. Cili prubezne 1:1.

Zbytek bez komentare. Humor a ochota neco vysvetlovat mi dosly.

Hezky den.
14. 07. 2010 | 00:13

Suchec napsal(a):

Přírodovědec:

Já mám pocit, že to tak ale Stejskal s Mihalcem chtějí.

Napřed zrušili zveřejnění IP (i přes vliv anonymizeru), dnes selektují "výrazy" a ponechávají celé příspěvky daleko horšího charakteru. Klidně lživé a urážející (LZPS ale platí i zde).

To se mi nelíbí, a proto jsem taky před časem odešel prakticky z diskuzí na atlas.cz

Ta samá sorta lidí rozsévá nenávist a povýšenecké manýry i na FB.

A to se mi taky nelíbí, ale tam alespoň mohu takové jedince zablokovat.
14. 07. 2010 | 00:16

Suchec napsal(a):

Rumcajs totéž.
14. 07. 2010 | 00:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

PatientO.T.:
Nijak jste nevyvrátil mé námitky. Zrovna protetické výkony jsou finančně dost náročné a v převážné míře se týkají seniorů. V českých podmínkách, nikoliv ve francouzských. U nás by to fungovalo obtížně.
14. 07. 2010 | 00:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Emisary:
Na nějaký spor s Vámi jsem zapomněl, takže jsem nepochopil smysl odkazu. O organických molekulách ve vesmírném prostoru samozřejmě vím.
Vaše dnešní působení zde se mi jeví trapné a nezajímavé.
14. 07. 2010 | 00:23

Rumcajs napsal(a):

Na co si hrajete chlapci ?

Viděli jste někdy své příspěvky pod blogy těch, jež vám nevoní ? Kohout,Topolánek,Langr....?

Četli jste někdy nenávistné projevy stále rebela,bapeho atd ?

To Vám zůstala chuť něco vysvětlovat, to se vám nezvedal kufr ?

No nic ! Ráno moudřejšího večera.
Dobrou.
14. 07. 2010 | 00:26

Suchec napsal(a):

Potrefená husa Rumcajs se opět ozval.
14. 07. 2010 | 00:49

Anba napsal(a):

Emissary: stydím se za to, že jsem s Vámi pod blogem Hvížďaly vůbec komunikovala. Netušila jsem, že jste, no takový jaký jste.

Pane Hovorko: byl jste pro mne nejsympatičtější poslanec z celé PS, i když jsem volič levicový. Přeji Vám hodně zdraví.

Přírodovědec: ano, myslím, že by sami účastníci diskusí měli vyžadovat nějaký morální kodex a hulváty ignorovat.
14. 07. 2010 | 01:44

kočka šklíba napsal(a):

Přírodovědče, já původně vůbec nechtěla na to co zde Emissary předvedl reagovat, protože jsem si ho zařadila po dnešních výstupech někam k blue jayovi, spíše ještě pod jeho úroveň. A máte pravdu, protože ho znám ze zdejších diskuzí, a nikdy jsem s ním nesouhlasila, ale nikdy také se mně nejevil na tak ubohé úrovni, že zde bude nějaký problém ;). Buď skutečně "zahulil" nebo je to Šnajdr, případně někdo těšící se na napojení na penězovody ve zdravotnictví. Tolik nenávisti se jen tak nenajde, jen pod Paroubkem ale tam většinou od různých nicků. I když nyní již si to neověříme, a ve shodě se Suchecem si také myslím, že to byl záměr a ne nutnost, jak se nám zde snaží několikrát namluvit Stejskal.

Takže k věci, ano Emissary a jeho přípěvky pod tímto blogem jsou hnus a kdo, jako Rumcajs, se k nim hlásí, se podle rčení "vrána k vráně sedá" od něj nijak neliší.

Ale mám vůči Vám velkou výhradu, kvůli téhle spodině byste přestal v rámci svých možností zde přispívat? A nezdá se Vám, že i to je možná účel těchto žumpovitých a hnusných projevů Emissarů? Naopak, myslím, že pokud tito titáni pravicových názorů sem tímto způsobem přispívají je to dobře :D. Ukazují nám tu elitu národa, vzdělanější, inteligentnější, prostě tu lepší. A Stejskal nám jistě pak někdy zase napíše, jak jsou tyhle projevy zleva a zprava vyrovnané :D. Nepamtuji, že by tu nějaký levoun(zdravím úžasně chytrý Rumcajsi :D)tohle předvedl, takhle nenávistně a vytrvale, ale Stejskal určitě na něco přijde :D.

Takže Přírodovědče, ne aby Vás napadlo zde končit ;).
14. 07. 2010 | 01:59

Ja napsal(a):

Nic dobreho -strucne jasne vystizne
14. 07. 2010 | 03:00

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem několik nenávistných a hrubě urážlivých textů, které byly v rozporu se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou debatu.

Emissary

Pane Emissary, prosím vyvarujte se dalších nenávistných výpadů vůči blogerovi. Několik Vašich výkřiků bez argumentů jsem smazal, pokud byste ve své nenávistné kampani pokračoval, budu pod tímto blogem mazat všechny Vaše texty.

Suchec

Dobrý den, zrušení IP adresy bylo následkem boje proti spamům. Jsem pro, aby se IP opět začaly u nicků objevovat a jistě to zvážíme.
Zdeněk Mihalco
14. 07. 2010 | 07:11

LEVAK napsal(a):

Ad PatientO.T. :mám přítele,který se v roce 1968 vzdálil do Paříže kde měl provdanou sestru.V době když tam přišel byla sestra v jiném stavu.Jeho švagr potřebovál odjet mimo Paříž a tak přítel dostál sestru na starost.Stanovený termín se
blížil,když tu náhle přišly na přítelovu sestru porodní bolesti.Naložil ji tedy do auta a vezl do nemocnice kde měla porod objednán.Protože však přijela o týden dříve nebyla přijata.Tak přítel se sestrou objezdili si 6 nemocnic až ji přijali u milosrdných.Zřejmě nás čeká nyní něco podobného.Pacienti už jsou vyhazováni z nemocnice(viz případ Olomouc),existuje skrytá(kartelová?) dohoda mezi lékaři že si nebudou přetahovat pacienty(to je opravdu skvělá podpora migrace občanů za prací,soused změnil zaměstnání a dojíždí na jinou stranu okresu,ale lékař ho tam nepřijal s tímto oddůvodněním).
Pár příkladů aneb co nás v budoucnosti čeká:
"Esmina Greenová zemřela v čekárně psychiatrické kliniky v newyorském Brooklynu 19.6.2008.Pacientka Greenová čekala na ošetření bezmála 24 hodin.Záběry bezpečnostní kamery dosvědčily,že když zkolabovala a upadla na zem,personál kolem ní chodil,jako by se nic nestalo.Jak se později ukázalo 49letou původem z Jamajky zabila krevní sraženina,která doputovala do plic z jejich oteklých nohou!Podobný případ se odehrál v roce 2007 v kalifornském Los Angeles.Zde na klinice Harbor Hospital bojovala v čekárně o život Isabel Rodriguezová.Poté co si pacientky,která zvracela krev,na přijmu nikdo nevšímal,pokusil se její vystrašený přítel zavolat záchranku.Jen po ní chtěl aby zalarmovala personál nemocnice.Dispečer mu však opáčil:"Jste přece v nemocnici,tak si sežeňte pomoc tam a neblokujte nám linku!"Pak zavěsil.Pomoc ze strany nemocnice však nepřišla a žena které krvácelo prasklé střevo,zranění podlehla.
První,co člověka znalého amerického zdravotnictví napadne,tedy hlavně naše modré ptactvo,je,že ženy zřejmě neměly dost vysokou pojistku,a tak by musely za ošetření značnou částku doplácet.Nemocnice se však zřejmě domnívaly,že pacientky nejsou solventní,a tak upřednostnily ekonomická kriteria,jak to chtěl hlavně Julínek,Cikrt a ODS!
Co však říci o případu,kdy pacient platí za ošetření hotově,přesto je personálem příjmu obdobně přehlížen.S takovým jednáním mám vlastní nemilou zkušenost.Po úrazu jsem hledala pomoc v největší newyorské nemocnici patřící věhlasné Columbijské univerzitě.Ani po 8 hodinách čekání po povinném přihlášení a podepsání platebního závazku si mě nikdo nevšímál."
Pro PacientO.T. (ať to nemusí hledat):MFDnes dne 17.7.2008 článek napsala Andrea Koch pod názvem "USA:případ ženy zemřelé v čekárně nebyl ojedinělý".
14. 07. 2010 | 07:15

PatientO.T. napsal(a):

2 LEVAK:

1.Historku z francouzské porodnice jste sem vložil snad podesáté...
2.Řeč je o POKLADENSKÉM systému obecně, ten franc. jsem zmínil pouze proto, že s ním mám malé zkušenosti
3.O USA jsem nenapsal ani slovo
14. 07. 2010 | 07:27

egoist napsal(a):

Pane Hovorko naprostý souhlas. Bohužel si tahle modrobakalovská koalice nenechá ujít příležitost , kdy má 118 hlasů k tomu ,aby mohla otrhat zbytky masa(ČEZ, zdravotnictví, penzijní fondy atd.) až na kost.
14. 07. 2010 | 07:55

Banjo napsal(a):

http://www.novinky.cz/domac...
Jste lhář, Emissary! Hovorka setrvání Tiopolánkovy vlády podpořil. Byť jeho socialistické názory moc nemusím, je to tak.
14. 07. 2010 | 07:57

Vico napsal(a):

Přírodovědec : Nevidím důvod, aby emissárek byl příčinou vašeho odchodu z diskuzí.

Mne například baví spojenectví "Lázeňského šviháka" s tímto emissarským Glumem, který ztratil svého páneška. Naštěstí se ho ujal Lázeňský švihák,Sojka a jistě se přidají další /kulometčík od Jičína a Budelíp/.
14. 07. 2010 | 08:09

Rumcajs napsal(a):

LEVAK:

Při tom množství zákroků se nejde vždy dostatek hrůzostrašných historek. A to v každém zdravotnictví včetně těch socialistických. Tvá argumantece je přesně v intencích demagogického socana, který sice jezdí po USA místo po Sev. Korei ale jinak je děsně socialní a citlivej.
14. 07. 2010 | 08:09

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý text ("hňup"), který byl v rozporu s Kodexem diskutujících a se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou výměnu názorů.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
14. 07. 2010 | 08:45

jarpor napsal(a):

Kočka šklíba

Vážená kočko, já si nemíním hrát na experta na financování zdravotnictví...( to ponechám třeba Vám), ale pokusím se stručně odpovědět.

Především, nemýlim-li se, naše debata se vedla hlavně o tom, jestli "jdou" zdravotnické poplatky do zdravotnictví, nebo ne. To bylo hlavní téma... nikoliv ty Vaše zmíněné ostatní body. Já tvrdil, že o příjem z poplatků mají lékaři snížené úhrady od zdravotních pojišťoven... Vy že jdou do kapsy lékařů... Jak je tomu - je, myslím, jasné. Pyšně napíšu : Měl jsem pravdu...

A k bodům kde "mlčím", jen stručně se vyjádřím... odzadu :

5) Počkám si, jak s poplatky naloží pan Heger. Nevšiml jsem si, že by se vyjádřil, že jsou na zrušení... Ve svém okolí jsem "regulaci" zaznamenal. Jak stran zbytných návštěv u léařů tak v množství léků odložených do "krabice na boty"... Statistiku jsem k tomu nepotřeboval... stačilo se zeptat mých známých přímo z lékařského prostředí... a těch není málo.

4) Rušení některých center nesouvisí s poplatky, to za prvé, a na sloučení pracovišť používajících finannčně náročné přístrojové vybavení tak, aby mohly být využity maximálním způsobem - v době kdy chybí penízky - nevidím jako "rušení".
Statistiky o poklesu operací jsem taktéž zatím nezaznamenal... Že Vy toto vnímáte jako rušení a omezování - to je Váš pohled... s tím nic nenadělám...

3) Limit splnil své a nikdo od počátku neříkal, že byl nastaven optimálně... dopředu totiž žádná relevantní data nikdo neměl... Vám je 1000 lidí málo, mě ne. Zvláště, když došlo k úpravě po prověření získaných dat...

2) Dovedu pochopit, že v rámci snahy o nečinění vyjímek, se něco přežene. Stalo se, upravilo se. Nazývat to nehorázností, není můj styl... to ponechám kritikům všeho možného... třeba Vám. U vědomí si porodného... považuji tento problém u novorozenců za prkotinu... ale dobře, je třeba se zabývat i prkotinami... jakožto symbolem... A stalo se...

1) Naše debata primárně byla o jiném... viz úvod mé repliky. Dotkli jsme se i důchodců, zda mají či nemají na poplatky a to i ti, jež jsou v domovech důchodců.
Musím se přiznat, že nesleduji, co, kde, kdy, kdo "dokáže" a tedy ani pan Krásu...
Tehdy jsem napsal názor, že si nemyslím, že tento jev je masový a týká se všech důchodců, pokud by tomu tak bylo, pak je problém nikoliv ve zdravotní problematice ale v sociální oblasti... a tuším, že vyjímky, které se mohou vyskytnout, a které je třeba citlivě případ od případu řešit, vyjímky obecně, jsem nikdy neodmítl uznat... že mhou nastat...

Jarpor nemlčí... jen se netváří, že má patent na rozum... a odpoví, je-li tázán.

Co vy na to se neptám... Neb soudím, že se těžko shodneme.

Já si dovolím ponechat názor, že nic není zadarmo a že pokud chceme mít kvalitní zdravotnictví, odvody nestačí... podíl "pacienta" půjde nahoru a je tak trochu jedno, jakou formou... zda zvýšení odvodů - jež nepovedou moc k zodpovědnosti jedince sama za sebe... či formou doplatků, poplatků,... vyberte si... :-)) toho kterého pacienta...
Bez ohledu na názory Kočky šklíby, i mé...

Sociální soudržnost a pomoc těm, jež se ne vlastní vinou ocitnou v nouzi považuji za samozřejmost.
Léčení těch, jež si poškozují zdraví z vlastního rozmaru ... by neměla nést ostatní, zodpovědná společnost.
A je na odbornících, jak nastaví systém tak, abychom oba byli "přiměřeně" spokojeni - zamezení plýtvání, krádežím jako samozřejmé ani nezmiňuji..

Hezký den
14. 07. 2010 | 08:46

Rumcajs napsal(a):

jarpor:

Velice dobře napsané.
14. 07. 2010 | 08:59

Suchec napsal(a):

Jarpor právě včil předvedl, že se dá i z lejna uplést bič.

Zakrslíku, nepodlézej.

Ad bod 3) Ten je obzvláště výživný. 1000 lidí na vybraných 10Mlrd. Oj, toť pěkný výsledek. Navíc, když se neví, kolik by tito ve skutečnosti zaplatili, když jiní zaplatí dvoj až trojnásobek limitu a nedosáhnou ani na 20% z něj.
14. 07. 2010 | 09:03

jarpor napsal(a):

Suchec

Máte šanci jej rozplést... nebo si s ním "zapráskat".
Jak chcete. Mě je to "volné"...

Hezký den
14. 07. 2010 | 09:09

Ivo Peterka napsal(a):

Pro přírodovědce: Názor na Emissaryho jsem si učinil po přečtení jeho prvního příspěvku a patří přesně mezi ty, na které je nejlepší nereagovat, protože si na reakcích hřejí své nenávistné ego.
14. 07. 2010 | 09:10

Artur napsal(a):

Po letošních volbách jsem pocítil velké ulehčení, že jste konečně vypadl pane Hovorko, těch vašich trapností bylo už nad míru. A jaká to škola vám udělila titul Ing ? Čekal bych od vysokoškoláka přece jen trochu jiné vystupování.
14. 07. 2010 | 09:10

Bavor napsal(a):

Jsem rád, že pan Hovorka, který byl JEDINÝM slušným poslancem za KDU ČSL, se ozval s odborným a fundovaným názorem. Doufám, že jeho hlas nezapadne. Nebyl by ideálním NEZÁVISLÝM POSLANCEM na kandidátce ČSSD, nebo KSČM?
14. 07. 2010 | 09:17

jarpor napsal(a):

Vico

Někdo je nálepkován "lázeňským švihákem"... někdo, ač nenálepkován, moc rozumu nemusí pobrat...

To platí i o tom Vašem "mém spojenectví"... viz má první replika k autorovi... za kterou si stojím...
Ke komu a kam mne Vy zařadíte - to je zase Vaše věc...
Pyšně napíšu, že svých stop, jež zde zanechávam... nelituji. A nestydím se za ně.

Hezký den
14. 07. 2010 | 09:18

Jorg napsal(a):

Kdyby jste měl, nejen Vy, pane Hovorko, tolik zodpovědnosti, co máte tlachů a plácání do vody, patřili bysme dnes mezi středoevropské tygry.
14. 07. 2010 | 09:22

Camm napsal(a):

Pan Hovorka je jediný člověk z KDÚ-ČSL, který měl normální lidské a naprosto logické názory a dokázal si za nimi stát. Co je na tom hadího opravdu netuším. Tak by měl jednat každý poslanec a jako Hradišťák Vás všecky ujišťuji, že pana Hovorku si jako poslance celý náš region váží. Za to, že nepodlehnul tlaku pravicových stran a zůstal ČLOVĚKEM. Ačkoliv jeho straně nepřeji nic dobrého, jeho absence ve sněmovně mne mrzí. Momo jiné i proto, že náš region v parlamentu zastupuje poslanec Gazdík, který asi nebude schopen zastávat mínění svých spoluobčanů a doufám, že po jednom období z parlamentu zmizí. Papoušků co opakují mínění svých vůdců je i bez něj dost.
14. 07. 2010 | 09:24

NL napsal(a):

jarpor
S hlavní myšlenkou souhlas o jednotlivostech by se dalo diskutovat.
14. 07. 2010 | 09:26

jarpor napsal(a):

NL

Samozřejmě...

Hezký den
14. 07. 2010 | 09:28

Marie Manlová napsal(a):

Pan Ing. Hovorka byl jediný z KDU ČSL, komu operavdu nešlo o křeslo v bývalé vládě, ale o lidi. Jestli mi bylo líto propadu této strany v letošních volbách, tak jedině kvůli panu Hovorkovi a nezbývá mi než doufat, že jednou bude rozhodovat o pacientech ve vyšší funkci. Byl jediný z celé strany, který se zastal důchodců a kdyby se ostatní členové řídili podle jeho názorů na zdravotnictví, neprohráli by volby. Kdo jiný, než důchodci přispívají do zdravotnictví, kdo jiní, než ti, co jsou častou nemocní a potřebují hodně léků. Je to ostudné a nemorální. Pane Hovorko, budu se za vás modlit a přát si, aby bylo ve vládě více takových Hovorků. Děkuji Vám za empatii ve vztahu ke straším lidem.
14. 07. 2010 | 09:44

honza napsal(a):

Soudruh Hovorka by měl přestoupit do ČSSD a zničit jí stejně jako s Čunkem zničil KDU.
14. 07. 2010 | 09:47

Rumcajs napsal(a):

Hovorkův blog je snůška obecností bez konkrétních opatření.V jeho textu můžeme najít jenom mělo by se,¨...nemělo by se,... atd. + nenávistné výpady vůči Julínkovi.

Hovorka např. píše...

...posílení primární péče - o tom se mele stále už 20 let a silně to připomíná závěry XV sjezku KSČS.

...transparentní ohodnocení lékařských výkonů - to za socanů, kdy se ministři zdrav. střídali vždy o úplňku nebyly ? A jak to má vypadat konkrétně ?

...a zásadní přerušení penězovodů, které se v českém zdravotnitví za poslední 4 roky vytvořily - jak ?, kde ? co ?

...Musí dojít k významné regulaci zdravotnických řetězců a zásadní změně ve stanovování cen a úhrad léčiv - jak ?

...Musí skončit praxe nakupování předražených přístrojů do nemocnic prostřednitvím kompletátorských firem - ach jo. Stále stejná písnička, nic konkrétního

*************

A tak stále dokola, nic neříkající snůška populistických hesel. Přitom Julínek byl jedinný MZ, který se opravdu pokusil udělat zdravotní reformu, která něco řešila.Hovorka, naopak konzervuje plýtvání, omezování péče a nehorázné pakování řetězců nalezlých do naprosto bezkonkurenčního a plnými hrstmi rozhazujícího zdravotního sytému.

Hovorko díky za to !
14. 07. 2010 | 09:50

honza napsal(a):

Po Steindlerovsku "Vrať se do Šumic"
14. 07. 2010 | 09:51

Václav napsal(a):

Jsem člen KDU-ČSL a potěšilo mne, že náš kandidát br.Hovorka byl nakonec ve Zlínském kraji na lidovecké kandidátce vítězem. Za jeho odvahu čelit všem možným i nemožným chtěním mocných z předminulé vlády a hlavně z pozadí působících loutkovodičů, kteří se kupř.velmi snažili i o prapodivnou reformu zdravotnictví. Nevyšlo jim to a dík patří i L.Hovorkovi. Škoda, že takovýchto Hovorků není v parlamentu více. Obrovským problémem je to, že je tam nejvíce těch, co slouží právě tomu oligarchickému vedení, které má snahu "privatizovat" poslední zbytky v našem státě, které ještě tvoří jakžtakž obyvatelné prostředí.
Bez takových Hovorků již to dlouho nemusí vydržet, zvláště při magickém čísle 118 !
Pěkný den
Václav
14. 07. 2010 | 09:55

Lukáš napsal(a):

prirodovedec: přidávám se k vám. Sprostota, kterou zde Emissary včera předváděl, je sice v kontextu internetových diskuzí běžná, ale na aktualne by patřit neměla. Můžete si můj hlas připsat na svou stranu.
14. 07. 2010 | 09:57

Rumcajs napsal(a):

Václave, běž se i s tím Hovorkou nechat vyfotit.

Nebýt privatizace, tak dneska okusuješ kořínky a k obědu bys měl chcíplou vránu.

A docela bych ti to přál.
14. 07. 2010 | 10:00

Lukáš napsal(a):

Suchec: Emissaryho problém se sexem je věc Emissaryho, případně jeho sexuologa.

Ne tak jeho styl na této diskuzi. Nejen, že vulgárně útočí a demagogicky překrucuje, ale dokonce i prokazatelně lže.
Řešení:
1) ignorování všech, co předvedou styl, co tady předváděl on, a to zprava i zleva (nejpikantnější příspěvky zmizely)
2) povinná registrace a možnost pro editora některé diskutéry blokovat
14. 07. 2010 | 10:03

StandaT napsal(a):

přírodovědec: když jsem sem přišel (dlouho jsem váhal, jestli mi Hovorka stojí za ten čas, neb to je monotématický jedinec který jde směrem, který považuji za mnohem více škodlivý než užitečný), tak bylo bojiště již Mihalcem uklizeno. Asi to byl fičák, těžko říci. Ale pod zdravotnictvím to asi jinak už nebude. Debata nad zdravotnictvím bude dle mě už vždy jalová, protože lidi si už dávno vybrali z reality ty střípky, které jim dávají takový obrázek, který chtějí mít, a ten obraz si chtějí ponechat ať to stojí, co to stojí.

Jestli mě něco vadí, tak ten princip, že je sice všechno špatně, nic není dobrý, ale v okamžiku, kdy se najde někdo, kdo to špatné začne měnit, tak se něj všichni sesypou a jakoukoliv změnu chtějí zablokovat. Mě to připadá schizofrenické. Buď je to špatně, a je třeba systém měnit, nebo není důvod kritizovat a nadávat a být nespokojený s tím, co máme. Problém nevidím v tom, že se něco mění, ale v tom, že se změny zablokují někde uprostřed cesty, takže se staré rozesere a nové nepostaví. A ti, co to zastavili, ti, co ten nastalý bordel způsobili, ukazují prstem na ty, co to začali měnit a fachtidioti se přidávají a předhánějí se, jak jak hrozné a zločinné úmysly měli reformátoři. Dvacet let tleskáme brzdám ve zdravotnictví, školství, policii, armádě..., dvacet let plácáme brzdiče po ramenou, jak nás zachránili a dvacet let porozorujeme, jak se systém rozrůstá o další vrstvu polovičatosti a nefunkčnosti, jak další slušní lidé resignují nebo odcházejí a dvacet let si vybíráme střípky reality, abychom měli ještě krácnější kulisu toho "svého" světa. Může to být jinak? Já myslím, že v naší generaci ne, protože nevíme, co vlastně chceme.

Já nepatřím mezi ty, co mají právo vyčítat resignaci druhým, sám jsem tady na to hodil bobek, ale byl bych rád, kdybyste zůstal (třeba i proto, že se dočkám, že na nepřijatelnost generalizace upozorníte jednoho z mých "oblíbenců" :) ).
14. 07. 2010 | 10:06

LEVAK napsal(a):

Ad rumcajs:není to tak dávno kdy náměstkyně ministra zdravotnictví USA přiznala počet drahých zákroků jejichž uskutečnění bylo zamítnuto následkem čehož pacienti zemřeli.Chmurné čtení!
14. 07. 2010 | 10:14

capajst napsal(a):

pracuji 25 let ve zdravotnictví a musím konstatovat, že je to velmi dobrý rozbor, který náznakem odhaluje zákulisní praktiky a ukazuje o co jde ve zdravotnictví některým lidem. Z vlastní zkušenosti plně souhlasím
14. 07. 2010 | 10:21

NL napsal(a):

Rumcajz
Pozor už se nepíše rok 2006, ale rok 2010. Takže žádné předpoklady, k dispozici jsou už tvrdá data a ty ukazují, že Julínkova reforma žádné řešení nepřinášela. A teď není řeč o poplatcích a limitech. Jde o celkový koncept zdravotnictví a právě na datech z Holandska je jasně vidět, že předpoklady se s realitou výrazně minuly.
14. 07. 2010 | 10:25

Rumcajs napsal(a):

LEVAK:

Speciálně USA musí řešit situaci díky pokroku ve zdravotnictví, kam až je možné zajít při záchraně života. Mnohdy se totiž jedná o velmi drahé zákroky, které pacientům prodlužují život třeba jenom o pár měsíců.

Žádné zdravotnictví není bezedné. Ten systém co propaguje Hovorka, to řeší elegantněji. Pacient zemře dřív, než se mu dostane lékařské péče, případně zemře dřív, než na něj přijde řada nebo se takové zákroky vůbec neprovádí.

Ať nám třeba Hovorka vysvětlí, proč se bratr Lux rozhodl léčit v USA a nejel spíše na Kubu či do Švédska, kde se mimochodem poplatky taky platí.
14. 07. 2010 | 10:28

stále rebel napsal(a):

Pro prirodovedec.
Pokud jde o Emissary ale i Rumcajse a podobnou „elitu“.
Pocházím z dědiny a jsem trochu z jiného těsta než vy a můj názor na ně je ten, že když je nemůžeš chytit za límec a kopnou do pr…., nejlépe zepředu, aby se dál už nemnožili, tak škoda slov. Myslím si, že jste si dosud všímal jen jejich nedostatku v intelektuální rovině a opomíjel to zásadní, jejich charakter. Nečekejte, že tento typ vzděláte, převychováte nebo něco podobného.
14. 07. 2010 | 10:29

Rumcajs napsal(a):

NL:

Můžeš dát odkaz na ty data ?

A můžeš mi říci, které zdravotnictví bys dal za vzor ?
14. 07. 2010 | 10:30

Jag napsal(a):

Hovorko,možná i máte v něčem pravdu,jenže......jak řekl Kalousek při podpisu koaliční smlouvy...."zavázali jsme všechny poslance,že nebudou hájit program své strany,ale celé koalice".......a to jste nedodržel.Vy jste prostě měl svpje námitky přednést před podpisem koaliční smlouvy a chovat se podle ní.Tím,jak jste se choval,jste degradoval politické vedení své strany a umožnil brát si jako rukojmé celou vládu a společnost.A proto jste s lidovci nečitelní,podvodní a z Poslanecké sněmovny jste už konečně vypadli.......už jen to,že jste jako lidovci bránili otcům se bránit proti kukaččím dětem a nechali jste hlupáka platit a platit.......vy jste nebyli nikdy křetané,vy jste byli jen banda vyžírků a nerovných mizerů.Mohl bych říct,Pánbůh s vám,ale řeknu jen Vem vás čert!!!
14. 07. 2010 | 10:31

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Klídek Tarzane. Než začneš rozdávat kopance,měl by ses ujistit, že na to máš. Nemuselo by se ti to totiž vyplatit.
14. 07. 2010 | 10:35

Archeopteryx napsal(a):

Sice to není k tématu, ale jen tak pro zajímavost. Pan Hovorka, ačkoliv kandidoval v "malém" Zlínském kraji a byl až na čtvrtém místě kandidátky, byl podle preferenčních hlasů celkově druhý v pořadí všech lidovců v celé ČR, za Juránkem (který ovšem kandidoval na prvním místě kandidátky ve "velkém" Jihomoravském kraji).
Kdyby KDU-ČSL bývala získala těch 5%, do sněmovny by se dostali Juránek, Hovorka, Carbol, Macek, Šojdrová, Luxová a možná Hybášková. Což mi je tedy zpětně docela líto, že tam nejsou.
14. 07. 2010 | 10:45

NL napsal(a):

Rumcajz
Databáze WHO. Stačí porovnávat Německo a Holandsko. Německo se, poplatky sem poplatky tam podobá našemu systému a Holandsko je Julínkův vzor. Oboje stejně tak jako všechny zdravotnické systémy vykazují neustálý růst nákladů. Jenže v Holandsku je ten růst nákladů strmější. A vůbec nechápu čemu se jako pravičák divíš. Jo jistě, privatizace je pravicová, jenže se jedná o privatizaci v rámci socialistického systému zdravotnictví. Které se stalo díky regulacím ještě socialističtějčím než ty původní socialistické, které zastupuje např. Německo.

A který stát dát za vzor. No podle dat bychom si měli vzít za vzor nejspíš Českou republiku. To skoro vypadá jako pokus o vtip, ale není. Jako vtip to vypadá jen proto, že si Češi tak jak je pro ně obvyklé příliš idealizují to co je na západě.
14. 07. 2010 | 10:47

Rumcajs napsal(a):

NL:

Já se tě ptám na odkaz, kde se dovím, že Julínkova reforma nezebrala. Já totiž ze všech stran slyším něco jiného a to včetně osobní skušenosti.

Růst nákladů - no stačí se podívat na dluhy nemocnic a mzdové požadavky zdrav. personálu a musí být každému jasno, jak to bude s růstem nákladů do budoucna. Já to vidím tak na růst v desítkách procent během pár let.
14. 07. 2010 | 11:05

Peppone napsal(a):

Hovorka má pravdu a je škoda, že byl a je členem KDU-ČSL, která byla také tou pijavicí společně s ODS. Co je bylo v té politické straně za parchanty je jasným důkazem Kalousek. Jinak si Hovorky vážím a skutečně si myslím že do této strany nepatří. Je ho škoda, protože vždy uvažoval jednal v parlamentu podle svého vědomí a svědomí a v zájmu obyvatel.
14. 07. 2010 | 11:11

Analytik napsal(a):

Článek pana Hovorky obsahuje perfektní analýzu současného stavu českého zdravotnictví, včetně návodu na jeho nápravu. Nové vládě by stačilo jen doplnit čísla paragrafů a všichni rozumní poslanci by takový reformní zákon schválili.
Škoda, že zatím neexistují podobné analýzy stavu České Policie, státního zastupitelství a soudnictví. To jsou oblasti, ve kterých čeká novou vládu nejvíc práce, pokud chce opravdu dostát svým slibům a udělat v našem státu pořádek.
Děkuji panu Hovorkovi a doufám, že se najdou další odborníci, kteří "do toho vidí" a nebojí se své názory zveřejnit.
14. 07. 2010 | 11:18

NL napsal(a):

Rumcajz
Jaká Julínkova reforma, vždyť přece díky Hovorkovi žádná neproběhla? Bavit se tedy můžeme výhradně o Holandsku.

Co je to vlastně Julínkova reforma ve tvých představách? To myslíš to nalití peněz do systému od občanů? Vždyť jediné co Julínek dokázal je, že přesvědčil Topolánka, aby k tomu došlo. Asi je to Rathovo dvojče.
14. 07. 2010 | 11:19

Snílek napsal(a):

Pane Hovorko, děkuji Vám za Vaši práci. V tomto textu se trefujete do černého. Škoda, že není více takových Hovorků v PS.
14. 07. 2010 | 11:21

stále rebel napsal(a):

Pokud jde o volební výsledky KDU, tak v obci (asi 2 tis. obyv.), kde Ludvík Hovorka vyrostl, starostoval a kde jej dobře znají, KDU získala 30 % hlasů. V rámci Zlínského kraje KDU získala necelých 10 % hlasů, Hovorka sám přibližně 6 tisíc preferenčních hlasů.
Kdyby měla KDU více Hovorků o přízeň voličů by se obávat nemusela.
14. 07. 2010 | 11:24

Anderson napsal(a):

Nevěřím, že Emissary není vtip. Nevěřím, že takový intelektuální outsider existuje.
14. 07. 2010 | 11:27

Rumcajs napsal(a):

NL:

Chlapče, já použil pouze Tvá slova....Rumcajz
Pozor už se nepíše rok 2006, ale rok 2010. Takže žádné předpoklady, k dispozici jsou už tvrdá data a ty ukazují, že Julínkova reforma žádné řešení nepřinášela....

Vzpomínáš ?
14. 07. 2010 | 11:35

jarpor napsal(a):

Standa T.

Tesat do kamene :

"Jestli mě něco vadí, tak ten princip, že je sice všechno špatně, nic není dobrý, ale v okamžiku, kdy se najde někdo, kdo to špatné začne měnit, tak se něj všichni sesypou a jakoukoliv změnu chtějí zablokovat. Mě to připadá schizofrenické. Buď je to špatně, a je třeba systém měnit, nebo není důvod kritizovat a nadávat a být nespokojený s tím, co máme. Problém nevidím v tom, že se něco mění, ale v tom, že se změny zablokují někde uprostřed cesty, takže se staré rozesere a nové nepostaví. A ti, co to zastavili, ti, co ten nastalý bordel způsobili, ukazují prstem na ty, co to začali měnit a fachtidioti se přidávají a předhánějí se, jak jak hrozné a zločinné úmysly měli reformátoři. Dvacet let tleskáme brzdám ve zdravotnictví, školství, policii, armádě..., dvacet let plácáme brzdiče po ramenou, jak nás zachránili a dvacet let porozorujeme, jak se systém rozrůstá o další vrstvu polovičatosti a nefunkčnosti, jak další slušní lidé resignují nebo odcházejí a dvacet let si vybíráme střípky reality, abychom měli ještě krácnější kulisu toho "svého" světa. Může to být jinak? Já myslím, že v naší generaci ne, protože nevíme, co vlastně chceme."

Díky... a podepisuji.

Hezký den
14. 07. 2010 | 11:38

NL napsal(a):

Rumcajz
Rok 2006 je rokem kdy byla do praxe uvedena reforma v Holandsku. Jůlínkova "reforma" započala v roce 2008. Asi se v tom moc neorientuješ, když jsi z roku 2006 odvodil, že je řeč o Julínkově nedotažené reformě a ne o jejím Holandském vzoru.
14. 07. 2010 | 11:41

Xury napsal(a):

Pro NL:
pokud porovnáváte Německo a Holandsko, berete v úvahu i názory pacientů? Podle EHCI bylo holandské zdravotnicví v roce 2009 nejlepší v Evropě (před Dánskem a Islandem).Jen tak mimochodem ČR byla 17.
14. 07. 2010 | 11:44

Xury napsal(a):

Ještě doplním - nejde jen o názory pacientů, ale i odborné zhodnocení v celkem 6 oblastech.
14. 07. 2010 | 11:46

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý text ("šmejdi"), který byl v rozporu s Kodexem diskutujících a se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou výměnu názorů.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
14. 07. 2010 | 11:47

Rumcajs napsal(a):

NL:

Tak roky jsem opravdu nesledoval.

Nemáš to psát jako gogo. Já myslel, že píšeš o Cikrtovném.
14. 07. 2010 | 11:51

fredy napsal(a):

Proč by měla být nová vláda lepší?
Vždyť těch "dinosaurů" je tam přebytek.
14. 07. 2010 | 11:52

fredy napsal(a):

zdenekmihalco napsal(a):
Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý text ("šmejdi"), který byl v rozporu s Kodexem diskutujících a se záměry těchto stránek, což je vytvářet prostor pro slušnou a věcnou výměnu názorů.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
14.07.2010 11:47:24
ŠMEJDI je snad sprosté slovo? Nebo urážlivé, vždyť vyjadřuje pouze skutečnost.Ovšem hlupáci rádi mažou.
14. 07. 2010 | 11:56

scallop napsal(a):

Prirodovedec

Autoritu mate - Vas prispevek me stal za to, abych Emissaryho vubec cetl. Cituji:

"Co můžeme čekat od politika, který se nechal nominovat do PS ČR za hadí stranu, a protože byla hadí, skoro všichni se jako hadi chovali?

Co můžeme čekat od exposlance, který místo toho, aby své názory a preference prosazoval někde v ČSSD či KSČM, prosazoval je v hadí straně s hadí vytrvalosti?

Co můžeme čekat od exposlance, který svou hadí aktivitou potopil vládu uprostřed předsednictví EU? I ty, Brute?

Co můžeme čekat od exposlance, který svými hadími praktikami chce škodit této zemí i dále?"

Ac si nemyslim, ze nejaka forma fasismu je u nas dnes vyrazna hrozba, tak vyse uvedena citace silne pripomina Hitlerovy horouci projevy vzdychajicim davum. Nevidel jsem Emissaryho smazane prispevky, ale pri nich by uz dav nejspis bral do rukou zelezne tyce.

Emissary je skutecne za hranici obykle snahy prekricet druheho.
14. 07. 2010 | 12:12

Michal napsal(a):

Pane Hovorko, díky za vše, co pro lidi děláte a doufám, že Vás ještě uvidíme v parlamentu. Byť mlád a doposud zdráv, dovedu Vaši práci ocenit. Máte můj hluboký obdiv a úctu.
14. 07. 2010 | 12:13

PatientO.T. napsal(a):

14. 07. 2010 | 12:23

NL napsal(a):

Xury

Co je podle vás přívětivé zdravotnictví pro pacienta?

Je to holandské zdravotnictví, které má problémy s pořadníky na výkony a ve kterém si čas než na vás přijde řada můžete krátit prohlížením pořadníku na netu? Nebo je přívětivější německé, které sice tyto kratochvíle nenabízí, ale zase nečekáte tak dlouho na výkon a ještě je levnější?

Holanďané preferují podle EHCI to první. Mně vyhovuje zase německý přístup.
14. 07. 2010 | 12:26

NL napsal(a):

a ještě doplnění
Všímáte si, že Holandsko boduje především v právech pacientů a elektronickém zdravotnictví?

Mně jako pacientovi je milejší právo jít ihned s problémem k lékaři, byť toto není v indexu jako právo bráno, než například zapojení pana Olejára coby předsedy svazu pacientů do rozhodování o zdravotnictví.

Ale připouštím, že to někdo může vidět jinak.
14. 07. 2010 | 12:40

Vico napsal(a):

jarpor : Co já bych za to dal, kdybych byl onálepkován "Lázeňským švihákem".Mně v Mariánských Lázních onálepkovali jinak - Quasimodo

posílám vám svoji fotku z kolonády zde

http://sarahdessen.files.wo...
14. 07. 2010 | 12:41

jarpor napsal(a):

Vico

Však jsem napsal, že jsem spokojen, "Quasimodo". ..:-))

Hezký den
14. 07. 2010 | 12:49

NL napsal(a):

Tím samozřejmě neříkám, že práva pacientů a e-health jsou na nic. Ale z mého pohledu jsou nedostatky v nich menší mrzutostí, než dlouhé čekací doby na neakutní operace, omezení přístupu k praktikům a specialistům atd.

A zatím je to tak, že země kde je kladen důraz na práva pacientů a elektronické zdravotnictví pokulhávají právě v tom, co za podstatné považuji já. Vlastně je dost zajímavé, že tomu tak je, skoro to vypadá jakoby to spolu nějak souviselo.
14. 07. 2010 | 12:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

přírodovědec
Již před Vámi jsem napsal, v reakci na to , co vytýkáte emissarovi Vy, že od teďka si o něj neotřu ani vidle a to i kdyby byly před tím zašpiněné od jarpora.

Že tedy raději budu čichat ten smrad.

Mějte se.

P.S. Znáte tohle ?
http://www.apinuv.kekel.cz/...

Odkaz mi dal honza. Zajímavé.
14. 07. 2010 | 12:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

Vico :))
Och, Vy okraso dámských ložnic !
Ještě že moje Tencokidka už je z ML doma.
Jinak bych asi žárlivostí rozkousal vidle.
14. 07. 2010 | 13:01

Xury napsal(a):

Pro NL:
Německo jednak boduje jen tou čekací dobou. V dostupnosti, dosahu, ve výsledcích i dostupnosti léčiv je na tom lépe.Ještě bych měl dotaz máte link na zdroj, podle kterého je holandské zdravotnictví zdražší než Německé? Podle Eurostatu je to totiž naopak (rozdíl je cca 1% HDP). Děkuji.
14. 07. 2010 | 13:06

Xury napsal(a):

Pro NL:
pokud ten přístup k lékaři specialistovi považujete za tak podstatný, doporučil bych Albánii :-))
14. 07. 2010 | 13:10

NL napsal(a):

Xury

Samozřejmě v procentech HDP jsou náklady na zdravotnictví v Německu vyšší. Německo 10,4 a Holandsko má 9,8 (2007). Ale pak jsou tu i náklady na osobu a ty má Holandsko 3 837 a Německo 3 588. No a teď se můžeme bavit o tom co lépe vystihuje náklady. Zda porovnání procent z HDP, nebo čert ví jak přesné porovnání nákladů přepočtených na PPP$.
14. 07. 2010 | 13:32

Vico napsal(a):

Tenco : Však když se své manželky na mne zeptáte, určitě si vzpomene :

Jo, ten co se motal kolem Rudolfova pramene a mektal :

Vodu! Dejte mi vodu!
...a tak jsem mu dala :-)
14. 07. 2010 | 13:32

Germanicus napsal(a):

prirodovedec:
Jednoznačně podporuji Vaše stanovisko.
A prosím nenechte se otrávit, rád (a nejsem sám) čtu Vaše zajímavé a fundované příspěvky.
14. 07. 2010 | 13:33

Tencokida Hnuj napsal(a):

Vico
Ho, tož to se mi ulevilo. Neb Tencokidka pije jenom pivo. A to, jak známo z Rudolfova pramene neteče.
Kdoví tedy kdo a co Vám vlastně ta či ona dala.
Apropo - při Vaši vizáží, víte jistě že ta domnělá dajná ženská nebyla náhodou soucitný reálný chlap ?
14. 07. 2010 | 13:38

NL napsal(a):

Xury
Holanďani a lepší? To si děláte srandu, ne?
Čekací doba - rozdíl 40 bodů. To je o třídů a to ještě pomineme fakt, že Holanďané využívají německé zdravotnictví aby nemuseli doma čekat tak dlouho.
Výstupy - rozdíl 12 bodů
Přístup k lékům - rozdíl 12 bodů
To je skoro nic. Tady jsou ty systémy rovnocenné.
14. 07. 2010 | 13:47

Arial napsal(a):

Poplatky ve zdravotnictví u nás a v Německu.

Poplatky ve zdravotnictví u nás a v SRN. Tady máme socialistický kapitalismus, tam je sociální kapitalismus a v tom je velký rozdíl.Tam nemají nějaké Cikrty či Julínky, ale sestavení celého systému přenechali odborníkům. To, co z toho vzniklo, je sociálně spravedlivé a přijatelné pro všechny. Nikdo není znevýhodněn a každý přispívá na zdravotnictví dle svých možností. V Německu jsou poplatky stanoveny
pevně v procentech. Jsou to pro každého 2 % z ročního přijmu, pro chronicky nemocné 1 %. U každého je tedy hranice individuálně stanovena dle jeho příjmů.
Kdo může platit více, platí více, kdo méně, platí méně. Platby zdravotního
pojištění taky nejsou stanoveny u všech stejnou pevnou sumou, ale vypočteny procentuálně z platu.
Tak by to mělo být i u hranice poplatků. Pokud je to jinak, je to stejně nespravedlivé, jako kdyby se stanovila daň ze mzdy pro všechny stejnou sumou, třeba 8000 Kč. Ten s příjmem kolem 60 000 Kč by měl důvod se smát, ten s učitelským platem kolem 20 000 Kč by už takový důvod mít nemusel. Stanovit nějakou hranici, či odvod nějaké daně tak, aby to bylo sociálně spravedlivé pro všechny plátce, nejde jinak než procentuálně. Na to zřejmě nikdo nepomyslel.
Další drzostí je vyžadování placení od bezpříjmových skupin, např. od dětí.
V SRN platí až od 18 let. Předpokládá se, že potom už dítě má vlastní příjem a pokud ne, tak má už nárok na sociální podporu, ze které musí rovněž platit, a to zase až do výše jen 2 % (chronicky nemocní 1 %).Pokud by ministr zdravotnictví vyžadoval, aby za děti platili rodiče, byl by to zase další případ diskriminace rodičů s nedospělými dětmi. Museli by platit dvakrát, jednou za sebe a jednou za děti. Ty s dospělými dětmi by byli zvýhodněni.
Dalším protiústavním krokem je zavedení trestu odnětí platu ve výši tří dnů pro každého nově onemocnělého.To přece nemůže být paušálně zakotveno v zákoně.
Takto by mohl trestat jenom soud a musel by případ posuzovat individuálně,
pokud by k nějakému zneužití ze strany pacienta opravdu došlo. To je přece nespravedlivé trestat s viníky i poctivé. Typický případ pro soud pro lidská práva
ve Štrasburku.
A ještě jedna otázka. Bude muset pacient platit první 3 dny za pobyt v nemocnici,
když za tyto tři dny nebude mít žádný příjem? Pokud ano, kde má na to vzít peníze?
V Německu prvních 6 kalendářních týdnů je nemocný placen svým zaměstnavatelem
ve výši přibližně 95 % z čisté mzdy. Potom ho platí nemocenská pojišťovna přibližně 75 % z hrubé mzdy. Kdo by toho zneužíval a přitom třeba pracoval na černo, může být i vyhozen ze zaměstnání. Způsobenou škodu samozřejmě musí nahradit.
14. 07. 2010 | 13:49

občanka napsal(a):

Pro jarpor - reakce na kočku šklíbu :
"Já tvrdil, že o příjem z poplatků mají lékaři snížené úhrady od zdravotních pojišťoven... Vy že jdou do kapsy lékařů... Jak je tomu - je, myslím, jasné. Pyšně napíšu : Měl jsem pravdu..."

Jarpor, můžete nám sdělit pravdu o tom, kam jdou zdravotnické poplatky ? Napsal jste pouze pyšně, že je to jasné. Jenže bohužel to vůbec jasné není, a tomu, že by lékaři měli o poplatky snížené úhrady od pojišťoven věříte zřejmě jenom Vy sám :-). Můžete nám například vysvětlit postup takového výpočtu u praktiků, kde se platí snad nejvíce ? Btw, jestli všechna ostatní Vaše tvrzení jsou založena na podobných blafech, tak lituji :-(((.
14. 07. 2010 | 13:57

Rumcajs napsal(a):

Ty starosti, kam jdou poplatky mi přijdou neuvěřitelný. Taková starost svědčí opravdu o neuvěřitelné prostoduchosti tazatele.

Daně, nebo poplatky, vše končí v rukou zdravotnického personálu a subdodavatelských firem.
14. 07. 2010 | 14:03

Vico napsal(a):

Tenco : ...že,by? Lázeňský švihák? Kruh se uzavírá.
14. 07. 2010 | 14:08

veverka napsal(a):

Bohužel má celý tenhle text jednu zásadní vadu.Pokud pan Hovorka skutečně považoval kroky Topolánkovy vlády ve zdravotnictví za tak zhoubné a na "objednávku některých firem" jak píše,proč takovouto de facto zločinnou vládu pokaždé při hlasování o důvěře podpořil? To měla takováto vláda ,která chtěla "rozkrást a rozprodat celé zdravotnictví" jeho důvěru? Silně schizofrení a nedůvěryhodný postoj.Ale žádný strach,dílo zkázy dokoná vláda současná.
14. 07. 2010 | 14:14

Emissary napsal(a):

Tak jdeme na to, pane přírodovědče.

Napadl jste mne nevybíravým způsobem, tak neočekávejte žádnou shovívavost. A máte štěstí, že jste mně včera nezastihl, bylo by to ostřejší.

„"Vazeny pane Emissary, Vase stupnovane vystupu pocinaje 13.07.2010 14:06:53
vuci novemu blogerovi jsem zde jeste nikdy od nikoho nevidel ani zleva ani zprava. Stydim se za Vas. Podle mne zde zatim v teto diskusi vystupujete hovadne a nedustojne diskutera a standardu blogu aktualne.“

Aha, tak Vy jste ještě nikdy neviděl, to asi proto, že jste slepý. Vlk to dělá běžně a mnohem víc zavrženíhodným způsobem a mnoho jeho dalších soukmenovců, dokonce používají zakázaná slova, nejen na blogeře, ale i na přispěvatele, a pak to editor musí mazat. A co jsem takového řekl? Jen to, že Hovorka je had a na tom trvám, to nikdy neodvolám.

Takže Vy se za mě stydíte. No, to můžete. :) Já se zas stydím za Vás, za vlka a další elementy Vašeho socialistického Absurdistánu. Podle Vás vystupuji hovadně a nedůstojně diskutéra a standardu blogu aktuálně. Na takový názor máte právo. Podle mě jste to Vy, Váš učedník vlka a další příslušnici zmíněného Absurdistánu, kdo tak vystupuje.

„Zdanlive je to jiste bagatelni, protoze jste pro mne byl dosud diskuter, ktery proslul chybou i ve vzorci pro vypocet objemu kvadru a dokazal to suverenne vysvetlovat vcetne mnohych dalsich temat. O dalsich pro mne fascinujicich momentech ve Vasich argumentacich nemluvim, ale jiste bude prilezitost se v nich brzy nimrat a stavet se k nim tak, jako vy k tomuto blogerovi. „

Proslul, kde a kdy, prosím Vás. Objem kvádru V=a*b*c, to jsem se učil na základní škole a od té doby to vím. A že jste nasákl Metelkovou propagandou, to mě vůbec nepřekvapuje. „Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.“ Tím jsem nemyslel, že jste rovný, jen to, že jste stejně křivý jako Metelka a vlk. K dalším fantasmagoriím, jež se Vám honí hlavou se vyjadřovat nebudu, je to čistě vaše personální záležitost.

„Z Vasich vstupu dnes a zde podle mne cisi neznalost autorem zde napsaneho (coz hrde hlasite) a bohuzel i cira osobni nenavist. „

Autora znám dobře, vím jak myslí, takže žádná neznalost se nekoná. A čirá osobní nenávist? Jste se pomátl, nenávidět umí jen komunista a socialista. Přiznávám, že hadí charaktery nemám rád, ale abych je nenáviděl, na to jsou dost duchem malý. Správné slovo je asi: opovrhuji.

„ELEMENTARNI VYZVA:“

Běžte si vyzývat třeba svou babičku, ať Vám koupí zmrzlinu a můžete u toho i zívat. :)

„Muj nazor je: "Emissary zde dnes v teto diskusi vystupoval vuci novemu blogerovi zbytecne nenavistne a prokazatelne lhal."“

Tu nenávist jsme již probrali.
Ha, tak prokazatelně lhal. Už jste jako vlk, ale Vy jste prý přírodovědec. Tak to byste měl vědět, že obvinit někoho bez důkazů není zrovna fér. Ale z toho si nic nedělejte, dělá to každý socialista, proč byste byl výjimka?
14. 07. 2010 | 14:18

Emissary napsal(a):

pokračování

„S ohledem na ten svuj puvodni sok mam prosbu na vsechny spoludiskutujici - Pokud u Vas mam nejakou autoritu za tech par let, budu rad, pokud ten kdo se mnou souhlasi, to zde napise a zaroven, kdo se mnou nesouhlasi tak at to zde take napise. Mnozi z Vas to jiz vlastnimi slovy udelali vyse. „

Vy už nemáte žádnou autoritu, poslední střípky jste ztratil tímto svým příspěvkem. A že s Vámi budou socialisté souhlasit, o tom nemám nejmenší pochybnosti. Iracionalita s iracionalitou vždy souhlasí.

„Secteme ale po par dnech tyto diskusni hlasy, pan editor mihalco jiste pro nas ohlida duplicitni IP adresy a budeme vedet, jak na tom zde jsme. „

To možná vědět budeme, ale na mně nekoukejte, já jsem to nikdy nedělal. Ale něco Vám pošeptám, ale nikomu to neříkejte. Dělají to z jedné i druhé strany, ale socialisté jsou specialisti.

Jestli je vhodne, abychom presli masoveji na uroven nastolenou dnes Emissary nebo si tohoto prostredi, ktere zde bylo celkem kulturni jeste pred prichodem "tohoto dnes projevivsiho se pana" jeste vazime.

Tak bylo kulturní? To jste snad spadl z višně. Socialista si obvykle podrazy váží, ale jen když jsou v souladu s jeho přesvědčením. Toho hada si můžete vážit i Vy, já ním pohrdám.

„Ja timto stanoviskem, ke kteremu jsem se nejakou chvili odhodlavam pedevsim davam najevo, ze si prilis vazim komunikace nas vsech nez abychom z toho udelali takovy sice jiste podle editoru korektni, ale sajrajt.“

Nekecejte, Vy si vážíte akorát socialistu a ne komunikaci nás všech, jinak byste třeba vlkovi už dávno dal červenou.

„Je mi jasne, ze mezi mnou a panem Emissary timto zrejme i s ohledem na moji vyzvu dosavadni celkem normalni diskusni komunikace skoncila. Mozna skoncily i moje vstupy zde zcela. Nevim. Ale pocitam s tim vsim.“

Jestli něco skončí, to byste měl vědět sám, je to ve Vašich rukou
Na závěr ještě jednou opakuji. Zaútočil jste nevybíravým a na Vás nezvyklým způsobem, ale čekal jsem to, jednou to muselo přijít, ale také jsem se ujistil, že socialistická solidarita vlk – přírodovědec funguje. :)
14. 07. 2010 | 14:19

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Domluv emissarovi a já domluvím bapemu, jo ?

Bape
Bape, domlouvám Vám. Nebuďte na Topolánka, Langera, Řebíčka, Bendu, Kalouska, Řápkovou, Zahradila etc. sprostý. Prosím.
14. 07. 2010 | 14:22

prirodovedec napsal(a):

Emissary: Vse co jsem chtel k Vasim vstupum napsat, je uvedeno vyse.

Hezky den.
14. 07. 2010 | 14:23

kočka šklíba napsal(a):

Jarpore vaše odpověď na mojí otázku (otázky) je nic neříkající. A navíc lžete, a i když se to asi zdejšímu editorovi nebude líbit, trvám na tom.. Vše co jsem napsala, jste tvrdil, a kromě toho, ano i o tom kam jdou poplatky se vedla polemika.. Na to jsem zapomněla a stále trvám na tom, že kromě poplatků zaplacených v nemocnicích, neví nikdo kam tyto peníze jdou.

Jinak nevidím smysl v tom na vaše prázdné a nic neříkající věty typu: „Ve svém okolí jsem "regulaci" zaznamenal“ odpovídat. Mně a myslím, že všem, kdo si pamatují ty rozsáhlé debaty o poplatcích, je jasné, že tehdy jste neměl pravdu a tím méně jí máte teď, ačkoliv se snažíte okecávat jak to jde. Ale ono to moc nejde, že? A je směšné, když dnes říkáte toto: „Dovedu pochopit, že v rámci snahy o nečinění vyjímek, se něco přežene. Stalo se, upravilo se.“, když jste svými vstupy na téma poplatků a limitů a povinných plátců vždy neochvějně stál za Julínkem a spol. a vše, a opět zdůrazňuji, VŠE, vydával za nutné a potřebné. O výjimkách jste nikdy nic nepsal milý Jarpore :D. Ty najednou připouštíte teď, když i ODS ty největší nehoráznosti upravila.
Vaše trapné osobní útoky nechávám bez komentáře, jste tím pověstný, vlastně se cítím poctěna, že i na mě používáte vaše podpásovky jako na tenca, vlka a jiné kvalitní diskutéry ;).

A poznámka k tomu stále omílanému „nic není zadarmo“, ne to není, také proto odvádíme zdravotní pojištění, ale je možné že vám to dosud unikalo.

Jinak Jarporova věta je zkopírována i s hrubkou, to jen kdyby zde někoho napadlo opravovat chyby ;).
14. 07. 2010 | 14:26

Tencokida Hnuj napsal(a):

Když někdo potřebuje svou jednoduchou podpásovku vysvětlovat složitým traktátem, tak asi cítí, že ujel.
Když však ani poté nenásleduje omluva za tu podpásovku, jen další pokračování toho traktátu, tak nezbývá než konstatovati :
"Věčné blahoslavenství věčně chudým duchem, neb jejich je království věčné". Či tak nějak podobně.
14. 07. 2010 | 14:26

občanka napsal(a):

Pro Rumcajs : No vidíte, a já zase považuji za neuvěřitelnou prostoduchost nevědět, kam ty poplatky jdou :-). Nic ve zlém, ale pořádek dělá přátele, Rumcajs. Nebo že by se nepořádek tady někomu hodil ;-)?
14. 07. 2010 | 14:32

Xury napsal(a):

Pro NL:
rozdíl v rozsahu a dosahu léčby je zase o třídu lepší v Holandsku. Já myslím, že to hodnocení je komplexní, a to že někdo dává přednost tomuto znaku a jiný onomu na věci nic nezmění.
Pro Ariala:
2% ročního příjmu dělají u mediánového platu cca 4800 Kč, což zhruba odpovídá ročnímu limitu. Je pravda, že není odlišena příjmová situace.
Pokud jde o neproplácení nemocenské po první 3 dny. Tak jde o stav, který panuje v polovině EU a jsou země, které tuto dobu mají delší např. sociální Finsko (9dnů).
14. 07. 2010 | 14:35

Emissary napsal(a):

přírodovědče,

vše, co jsem chtěl k Vaším vstupům napsat, je uvedeno níže.

Pěkný den.
14. 07. 2010 | 14:36

Rumcajs napsal(a):

občanka:

To nebylo na Vás !
14. 07. 2010 | 14:38

NL napsal(a):

Jak si vlastně stojí české zdravotnictví v porovnání se světem?

Práva pacientů - na úrovni Řecka
E-health - na úrovni Belgie, Německa, Lucemburska. Lepší než Francie, Řecko, Itálie.
Čekací doby - Lepší než Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Británie.
Výstupy - Na úrovni Rakouska a Řecka. Lepší než Belgie, Španělsko a Británie.
Služby - Na úrovni Dánska, Finska, Norska a Británie. Lepší než Rakousko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko a Švýcarsko.
Léky - Na úrovni Itálie, Norska a Portugalska. Lepší než Belgie, Finsko, Řecko, Lucembursko.

Při tom všem jsou náklady na osobu 1 626 PPPS. A náklady ostatních:

Lucembursko - 4 162
Holandsko - 3 837
Rakousko - 3 763
Francie - 3 601
atd. atd.
Španělsko - 2 671
Portugalsko - 2 150

Možná to je i odpověď pro občanku. Jdou do zdravotnictví a jsou tam potřeba. Jak dlouho ještě myslíte, že toto půjde udržet?
14. 07. 2010 | 14:40

Rumcajs napsal(a):

Emissary:

Domlouvám ti.
Nebuď na Grosse, Krause,Bušinu,Bendu,Kočku,Srbu,Ivánka a Hovorku etc. sprostý. Prosím.
14. 07. 2010 | 14:42

PatientO.T. napsal(a):

Poplatky jsou příjmem zdravotnického zařízení. Co je na tom nepochopitelného?

Při stanovení výše úhrady za poskytovanou zdr. péči se tento příjem zohledňuje.
14. 07. 2010 | 14:43

Emissary napsal(a):

Rumci,

prosit můžeš, ale je to zbytečná prosba, já jsem totiž na ně nebyl nikdy sprostý.:)

A co se týče Bušiny, toho už dlouho ignoruji, stejně jako ostatní odporné invektivní socialisty.
14. 07. 2010 | 14:47

jarpor napsal(a):

občanka

Nejste sama, komu je to nejasné.. :-) takže to zkusím tak, jak bylo sděleno a vysvětlováno kdysi mě těmi, kterým nemám důvod nevěřit, neb sám dělám v jiném oboru a jak jsem psal, nejsem žádný expert... :

Před poplatky bral lékař za úhradu výkonů X Kč. Řekněme 50.000,-
Po zavedení poplatků byly úhrady sníženy o "P" Kč. "P" byl "odhad návštěvnosti pacientů daného lékaře"... řekněme 8.000, tedy za úhrady dostal 42.000. Těch 8.000 zůstalo v pojišťovnách pro jiné účely - zůstaly VE ZDRAVOTNICTVÍ.
A lékař začal vybírat poplatky. V ideálním případě vybral od pacientů 8.000 a "byl na svých původních 50.000".

Kam tedy "šly" poplatky ? - Do zdravotnictví, protože tyto peníze nebyly vyplaceny na úkony, jako před zavedením poplatků...

Nejsem idealista, že všechny 30ti kačkové příjmy onen lékař přiznal do svého příjmu... ze kterého po odečtení nákladů platí daň z příjmu... ale to si mají pohlídat pojištovny - výkony jsou na "rodná čísla", počet ošetření (uplatnění výkonů) x 30 = suma, kterou měl lékař vybrat a dát do účetnictví... a taky jsou zde na kontrolu daní z příjmů - jež s tí celý souvisí - finanční úřady. Od toho si je platíme...

Když poplatky vraceli či propláceli "hodní hejtmani" je to ještě snažší pro kontrolu. Na straně krajského rozpočtu je to výdaj, smluvně ošetřený, tedy druhá strana smlouvy tyto částky musí mít v příjmu (zákon zachování hmoty ... :-)). Opět - jako na dlani pro finančáky i pojišťovny... Korunka se neztratí... :-) když se bude chtít... !

Jak jsem koupil, tak prodávám.

Už svítá ... nebo se dokonce rozjasnilo ?

Hezký den
14. 07. 2010 | 14:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

kočka šklíba
"Freudovsky rafonovanému lázeňskému švihákovi" se nedivte.
Vy znáte nějakou pavlačovou drbnu, která nelže ?
Dyť by pak na pavlači byla nuda.
A nudná pavlač to je jak blogy aktualne.cz bez "freudovsky rafinovaného lázeňského šviháka".

No tak, nesmějte se. Radši se hezky ušklíbněte !

Mějte se.
14. 07. 2010 | 14:49

Rumcajs napsal(a):

emissary:

Já s tebou suhlasím.
Plním jenom přání Tenca .

Chtěl jsem udělat klukovi radost, když už mu za manželkou brousí Vico.
14. 07. 2010 | 14:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Nejsi aktuální. Už teď oba s Vicem víme, že tou záhadnou osobou byl "lázeňský švihák".
Já brousívávámm raději za Mankou. Ale teď je moc horko. V tom horku je to skoro jako práce. A tu ti zatím milerád přenechám.
Ty ji rád. Alespoň z tvých řečí to tak vyplývá.

Ozvu se Mance až se ochladí.
14. 07. 2010 | 15:01

jarpor napsal(a):

Kočka šklíba

Vítám Vás v odpoledním čase. Čekal jsem Vás až v nočních hodinách, jako obvykle...

Víte co, Kočko ?
Mě je srdečně jedno, že o mě roztrubujete, že lžu a že mám nicneříkající odpovědi. To Vaše - mé lhaní - je, dle mého, daleko podpásovější než mé, že Vás ponechávám být "expertem na financování zdravotnictví", protože se v diskusích tváříte, že víte... přesto, že se teď dočtu : "...že kromě poplatků zaplacených v nemocnicích, neví nikdo kam tyto peníze jdou."

Vy nevíte, jiní vědí.

Že jsem "odvody", tedy zdravotní pojištění zmínil, Vám patrně uniklo... nevadí.

Za hrubky se omlouvám... nejen Vám, ale všem...

Hezký den
P.S.
Že jsem o vyjímkách nepsal - tak proto, že nebyly... Není nic špatného na tom, že pod "tlakem veřejnosti" se vyjímky zavedly...

P.P.S.

Věřte raději TCKH... stran drben a pavlačím... dobře radím... :).. a zadarmo. To je formát. "Volím..."
Má ve všem jasno.
14. 07. 2010 | 15:04

NL napsal(a):

Jarpore jak by si mohl lékař nechávat poplatky? To by mu nebyl proplacen výkon. Úhrada a poplatky jsou provázané. Jde to obejít minimálním kontaktem. Ale to si poskytují zdravotníci navzájem, tedy v rámci jednoho baráku a pak tam zase není ten poplatek vybrán.
14. 07. 2010 | 15:06

jarpor napsal(a):

Bejt Vámi, klucííí milí,
tak ty Vaše by měly nosit pásy cudnosti... :-))
(Jestli už není pozdě...)

Čert nikdy nespí...

Hezký den
14. 07. 2010 | 15:07

Rumcajs napsal(a):

Mac:

Ztratil se mi vůl a chlív zeje prázdnotou.
Jestli máš zájem, můžeš se nastěhovat.
14. 07. 2010 | 15:08

Martin S., Ostrava napsal(a):

Pane Hovorko, překvapuje mně, že vůbec najdete odvahu někomu radit! VY!? Vy byste byl schopen poslat ke dnu komplet celé zdravotnictví, jen abyste se udržel u koryta. Když vás srovnám s p.Julínkem, který konečně do toho socialistého zdravotního bor*elu zavedl alespň trochu systém, tak se divím, jak jste se dostal do sněmovny. Člověče, vždť vy patříte na traktor, a né rozumovat o zdravotnictví (omlouvám se ostatním traktoristům). Kristova noho, ač nevěřící děkuji Bohu, že jste vypadl ze sněmovny a doufám, že už se tam nikdy nevrátíte! Vy osobně i celá KDU-ČSL. S pozdravem z Ostravy, Martin S.
14. 07. 2010 | 15:11

Rumcajs napsal(a):

Tenco:

Ty a Manka ? To je stejná představa, jako Ráth a Němcová.

To prostě nejde dohromady.
14. 07. 2010 | 15:12

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs

Němcová ?
Nu , já Manku vždycky .....l v šeru řáholecké jeskyňky.
Ona je fakt na denním světle tak škaredá ?
14. 07. 2010 | 15:18

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem 4 hrubě urážlivé texty ("hňup", "sráček" apod.), které byly v rozporu se zdejšími pravidly, kdy se snažíme vytvářet prostor pro slušnou a věcnou výměnu názorů.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
14. 07. 2010 | 15:38

ciraam@volny.cz napsal(a):

Výborně napsané, pane Hovorko ( nechápu, že jste ze sněmovny volbami vypadl). Leoš Heger mě za studií učil, moc sympatický tehdy,ale tedˇ prohlašuje , že má schopnost se dohodnout úplně s každým, což moc zásadově nevypadá. Agel mě lanařil nedávno ,ale nevzal jsem tu nabídku ani za 4násobek svého současného platu- jejich systém se mi prostě ekluje.A měli se se mnou ještě sejít ohledně odpborné spolupráce,ale to se už nestalo- ne mou vinou. Je to systém bílých otroků a to prostě do 21.století nepatří. A nejsou s tím spokojeni ani pacienti ani zaměstnanci- takže jen úzká vrstvička "otrokářů" si mne ruce. Jen do nich šijte dál, i když tam je spíš hroší kůže- oni tohle všechno sami moc dobře vědí. Jen nepochopili, že zdravotnictví není obyčejný obchod. Jejich personální politika, to by bylo na samostatnou debatu - prostě tomu vůbec nerozumí a myslí si při tom , že nás všechny ještě naučí jak se to má dělat. Amatérský manažerský póvl prostě.
MUDrVeselý Roman
14. 07. 2010 | 15:48

jarpor napsal(a):

NL

Co míníte přesně tím "nechávat si" poplatky ?

"To by mu nebyl proplacen výkon. Úhrada a poplatky jsou provázané."

Poplatky jsou příjmem, stejně jako úhrady... V tom je provázanost.

Jak napsal PatientO.T. :
"Poplatky jsou příjmem zdravotnického zařízení. Co je na tom nepochopitelného?
Při stanovení výše úhrady za poskytovanou zdr. péči se tento příjem zohledňuje.
14.07.2010 14:43:41"

Hezký den
14. 07. 2010 | 15:50

ciraam@volny.cz napsal(a):

Výborně napsané, pane Hovorko ( nechápu, že jste ze sněmovny volbami vypadl). Leoš Heger mě za studií učil, moc sympatický tehdy,ale tedˇ prohlašuje , že má schopnost se dohodnout úplně s každým, což moc zásadově nevypadá. Agel mě lanařil nedávno ,ale nevzal jsem tu nabídku ani za 4násobek svého současného platu- jejich systém se mi prostě ekluje.A měli se se mnou ještě sejít ohledně odpborné spolupráce,ale to se už nestalo- ne mou vinou. Je to systém bílých otroků a to prostě do 21.století nepatří. A nejsou s tím spokojeni ani pacienti ani zaměstnanci- takže jen úzká vrstvička "otrokářů" si mne ruce. Jen do nich šijte dál, i když tam je spíš hroší kůže- oni tohle všechno sami moc dobře vědí. Jen nepochopili, že zdravotnictví není obyčejný obchod. Jejich personální politika, to by bylo na samostatnou debatu - prostě tomu vůbec nerozumí a myslí si při tom , že nás všechny ještě naučí jak se to má dělat. Amatérský manažerský póvl prostě.
MUDrVeselý Roman
14. 07. 2010 | 15:50

Rumcajs napsal(a):

Veselý Mudrlante, to ti věřím, že ve státním, kde nemusíš nic dělat se ti líbí víc.

Ještě ale najít toho vola, co to bude platit.
14. 07. 2010 | 15:54

Rumcajs napsal(a):

Tenco:

Tobě stačí i Judy.
14. 07. 2010 | 15:55

Jag napsal(a):

Proč mi byl smazán příspěvek jaksi nechápu.Principy o nesežrání jsem neporušil,protože pokud bylo hrubší slovo v příspěvku,nebylo na autora článku,Hovorku a ani na jiné diskutující.
14. 07. 2010 | 15:57

vlk napsal(a):

Neměl jsem důvod s ena tenhle blog vracet. A nebýt upozornění přítele Germanica, ohledně vstupu přírodovědce na adresu emisárka, nebyl bych tak vůbec učinil.
Takže pár poznámek.
Přírodovědče - popsal jsi to přecně. Pokud někdo je chycen nejen při lži, kterou neuvěřitelným způsobem omlouvá, místo toho , aby jednoznačně a jednoduše řekl - promiňte , chybička s e vloudila, a navíc s blogerem naloží stylem, jak to předvedl emisárek ve s vém prvním vstupu, není vůbec co řešit.
Máš pravdu. A šmytec.

Co men ovšem mrzí velmi je Rumcajsova reakce.
Rumcajs, je mi celekm jedno, co uděláš, nicméně měl bys ěvdět , že stojíš na zásadním rozcestí. buď nevidíš nic na tom, že někdo prostě trapně lže a je li chycen lže dál , a nevidíš nic na tom, že že někdo plive na autora, aniž by věděl ,c o ten dotyčný vůbec napsal a to jen proto , že jste jednoho politického zaměření nebo prostě i pro tebe existuje mez , za kterou už je něco fuj tajbl.
Zkrátka došlona to, co jsme tady x krát psal. V téhle zemi s e nemůže nic zlepšit k lepšímu, pokud nebudeme , pokud možno všichni měřit těm svým i cizím metodou padni komu padni.
Pokud se rozhodneš pro to, že ti tví nekradou, nelžou a vůbec jsou vzorem všeho, protože ti třeba zařídí nižší daně, tak jen seješ vítr. Vítr, který s emůže změnit v bouři.
Únor 48 nevznikl z ničeho. Vzniknul z přesně stejné metody zametánní věcí pod koberec a šílené stranickosti.
Tlak t otiž vyvolává protitlak. A jednou vše bud e vrácenov opačném gardu.

Noa bavím s e mnoha příspěvky. Například takového Standy T.

jeho teorie je skutečně originální.
Totiž , že Hovorka je špatný, protože je to takový ten, co zastavil někd e uproostřed snahu Šnajdrů , Julínků a podobných, prý o nápravu stavu.

TZesat do kamene prý by se to mělo.

Ono je to úplně jinak. Jak Šnajdr a sJulínkem napravovali stav je úplně zřejmé. Viz napříkal d privatizac e tkáňové banky nebo historka z natáčení o pojišťivně Agel a jejich podivuhodných fůzích. Nebo situac ekolem staniovoání cen léků pro ÚSKL či jak se to jmenuje. Tohle jsou prostě systémové fauly, udělané vědomě, žádnádrobná chybička , co s enechtě vloudila.
Je to stejné jako léčit paciaenta s velkým krvácením metodou pouštění žilou.

A vrchol všeho je teď poslední úprava nemocničních poplatků. Všichni příjemci, hospitalizovaní v ústavech sociální péčeodevzdávají důchod. Zůstává jim ze zákona 15ˇ%. Průměrný důchod, který řada z nich nemá je 10000. Zůstane jim tedy 1500 Z kterého si paltí léky, poplatky ponožky, kapesníky a podobné věci. Při poplatku 100 K denně rostě nejsou schopni platit delší hospitalizaci delší než týden.
Poplatek za tzv. hotelové služby s e nezapočítává do limitu.
Takhle pracují ti, co hrdině něco chtějí změnita jsou vystaveni útoku zloduchů, co jim kazí jejich krásné dílo.
14. 07. 2010 | 16:06

Rumcajs napsal(a):

vlk:

Žádal jsem prirodovedce, ať mi ukáže, kde se emissary vymknul běžné úrovni , kterou tady produkuješ ty nebo on.

Odmítl. Můžeš to udělat za něj.

Mě se Vaše příspěvky líbí, případně mě nedokážou urazit , přestože minimálně ty si servítky taky nebereš a když to nemáš dlouhý, i si to přečtu a rád pokecám.

Ale proč ten dvojí metr ? Jsme někde v nedělní škole, aby tady prirodovedec organizoval nějaký veřejný linč ?

90% příspěvků levounů jsou žumpa. Tak proč ta péče najednou ?
14. 07. 2010 | 16:17

občanka napsal(a):

K blogu :
Zdravotnictví je především penězovodem neuvěřitelných rozměrů a ještě k tomu nutným, takřka jistým až věčným, kam jdou, pozor, prostředky veřejné, nikoli soukromé. Pojištění máme zákonné, nikoliv soukromé, tj. smluvní. Proto zde (myslím náš systém) nemohou platit pravidla volného trhu, to je pozn. pro všechny tzv. pravicové "divočáky". Samozřejmě mimo ryze soukromá zařízení, kde se platí ze vše, nic proti nim. No a zmíněný penězovod takříkajíc magicky přitahuje no... po česku tuneláře. To je logika věci. Takže je tu věčný a nikdy nekončící souboj mezi rozumnou úpravou příjmů a výdajů z penězovodu a mezi choutkami tunelářů. To, že p. Hovorka zabránil převodu zdr. pojišťoven na akciové společnosti je zásluha zcela mimořádná. Jenže vyhráno není, tuneláři si pokoj nedají a to nikdy, to je zcela jisté. Dále, složitost a přitom nedomyšlenost nebo nepropracovanost předpisů nahrává opět jen pokusům o tunely, opět je to logika věci. Takže co zbývá je poctivá práce na úpravě poměrů ve zdravotnictví ve prospěch občanů ČR, což podle mne p. Hovorka činil a činí a díky mu za to. Ovšem poslední věta příspěvku je vážné varování.
14. 07. 2010 | 16:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy