Postupná přeměna veřejného zdravotního pojištění na soukromé

15. 06. 2012 | 11:29
Přečteno 13848 krát
Ministerstvo zdravotnictví poté, co prosadilo nový zákon O zdravotních službách pokračuje v prosazování postupných kroků, které náš systém veřejného zdravotního pojištění mění na systém soukromého pojištění. Dalším krokem je tzv. poplatek za volbu lékaře.

Ministerstvo zdravotnictví nedávno zveřejnilo ve věstníku č. 4/2012 doporučený postup pro výběr poplatku za výběr lékaře operatéra, či porodníka. Od. 1.června 2012 si tak každý občan může za příslušný poplatek 5000 Kč zvolit konkrétního operujících lékaře, nebo porodníka, nebo dokonce za 15 000 Kč primáře oddělení.

Toto opatření však zásadně deformuje dosavadní principy poskytování zdravotní péče, které jsou zakotveny v Ústavní Listině základních lidských práv a svobod.
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištěn má být péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a podle čl. 31 Listiny má být garantováno její poskytování bez další platby nad rámec plateb z veřejného zdravotního pojištění.

Bohužel, již samotný Zákon o zdravotních službách a novelizovány zákon O veřejném zdravotním pojištění znamenají prolomení ústavních principů bezplatnosti péče. V zákoně o zdravotních službách oproti předchozí úpravě (oproti zákonu O péči o zdraví lidu) mizí právo na svobodnou volbu lékaře ( je záměrně nahrazeno jen právem na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele). Termín poskytování zdravotní péče je nahrazen termínem poskytováním zdravotních služeb, který Ústavní listina nezná.
V novele zákona o zdravotním pojištění je nově zakotveno, že z veřejného zdravotního pojištění se hradí jen ekonomicky nejvýhodnější, resp. ekonomicky nejméně náročná varianta léčby.
Veškerou péči, která je poskytnuta nad rámec této ekonomicky nejméně náročnější varianty, je pak pojištěnec povinnen uhradit z vlastní kapsy. V podstatě tak dosud platné právo na bezplatnou zdravotní péči bylo nahrazeno povinností zaplatit za všechno, co není ekonomicky nejvýhodnější variantou zdravotní péče. V rozporu s Ústavní listinou je i skutečnost, že ekonomicky nejméně náročnější varianta zdravotních služeb není zákonem stanovena. (Ústavní listina přitom stanoví, že rozsah hrazené zdravotní péče musí být stanoven zákonem, což není).
Pouze to, co je nad rámec ekonomicky nejvýhodnější varianty zdravotní péče, je vydáváno ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví, jako seznam tzv. nadstandardní péče za příplatek.
Dosavadní zásada bezplatnosti lékařské péče je tak postupně rozmělňována – nejdříve tzv. regulačními poplatky, nyní platbou za tzv. ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče. Současně dochází se zavedením poplatku za volbu lékaře i k porušení ústavního principu rovnosti přístupu ke zdravotní péči. Není totiž nijak zajištěno, že pacienti bez prostředků na volbu lékaře nebudou do budoucna operováni jenom lékaři nejméně zkušenými, kteří tzv. « zbyli », protože si je nikdo nezaplatil .
Doporučený postup sice stanoví, že poskytovatel zdravotních služeb (rozumněj fakultní, resp. státní nemocnice), která umožní vybírání poplatku za volbu lékaře, je povinna zajistit, aby v žádném případě nebyli kráceni na svých právech ostatní pacienti, kteří si lékaře nezvolili, ale to nic neřeší. Jedná se o pouhou deklaraci a není zřejmé, jak toto opatření bude efektivně zajištěno, kontrolováno a vymáháno.
Navíc je celé opatření zřejmě protizákonné, protože je pouze součástí věstníku a není součástí zákona o zdravotním pojištění, kam správně náleží.
Mimochodem, předchozí návrhy podobné právní úpravy, ještě od ministra Julínka, podobné záměry obsahovaly – v novelách zákona o zdravotním pojištění a potýkaly se právě s problémem zajištění principu rovného přístupu ke zdravotní péči pro všechny pacienty. Současné ministerstvo zdravotnictví tedy v podstatě problematické zakotvení tohoto návrhu do zákona obešlo zavedením možnosti připlácení formou věstníku.

Všechny tyto postupné kroky však vytvářejí podmínky, ve kterých je narušen princip rovného přístupu ke zdravotní péči a veřejný systém zdravotní péče se přetváří v mechanismus s možnými diskriminačními dopady. Na problematičnost těchto opatření upozornil Ústavní soud již v roce 2002 (viz nález Pl. ÚS 14/02). Podobný problém je i v rozporu se zásadou rovného přístupu ke zdravotní péči, zakotvenou v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně.

Všechna tato opatření - legislativní i administrativní, spolu s naprostou neprůhledností úhrad zdravotnickým zařízením, s tím, jak se ministerstvo postupně zbavuje pravomocí i zodpovědnosti při stanovování úhrad léčiv a tvorby sítě zdravotnických zařízení, jak všechna důležitá rozhodnutí jsou ponechávána již jenom na managementech a správních radách zdravotních pojišťoven, bez náležité veřejné kontroly, umožnění toho, aby někteří vlastníci a provozovatelé nemocnic a dalších zdravotnických zařizení současně ovládali zdravotní pojišťovny - to vše postupně ničí funkční solidární systém veřejného pojištění a nahrazuje ho soukromým se všemi dopady na 90 % občanů s průměrnými a nízkými příjmy. Postupně totiž dochází k rozdělení zdravotní péče na péči pro bohaté a pro chudé. Spolu s připravovaným zavedením různých pojistných plánů zdravotních pojišťoven dojde k dokonání těchto záměrů a mnozí lidé nebudou mít dostatek peněz na úhradu zdravotní péče.
Je to smutné, ale lidé se dosud z vývoje v letech 2006-2010 nepoučili a ve volbách umožnili vznik vládní koalice, která zřejmě dokoná privatizaci oněch 220 miliard veřejných prostředků ve zdravotnictví každý rok...
Zdravotnictví je totiž obrovský byznys. Každý, kdo je nemocný, dá všechny peníze za to , aby byl zdravý, protože všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic !
Ti, kteří to pochopili, dnes ovládají významné finanční toky a ovlivňují zákony ve prospěch svého byznysu... Mnozí lidé jsou roztrpčení a nazlobeni tak moc, že už nechtějí jít k volbám, protože « nemají koho volit ». Všem těmto lidem však vzkazuji:
Vážení, uvědomte si, že Ti lidé, kteří na současném nepořádku v naší zemi rýžují a mají se skvěle, k volbám určitě přijdou a budou volit ty, kteří jim budou pomáhat k ještě větším ziskům.
A volby budou platné, i pokud by přišlo volit jenom pár lidí!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr napsal(a):

Pane exposlanče,
dle mého máte z 80% plnou pravdu. Jen se ptám co jste dělali ve všech vládách kde jste seděli už od r.1918, včetně komunistických? Už mohlo být vše vyřešeno. Nebo zase hledáte teplou židličku pro ministra všeho možného i nemožného, křišťálového Cyrila?
15. 06. 2012 | 11:40

Carlos V. napsal(a):

Máte pravdu. Bylo by nejčistší upravit Ústavu a oprostit ji od politizující veteše.
15. 06. 2012 | 11:50

gaia napsal(a):

ale koho volit, když pak vše záleží na jazýčku na vahách, jednou jsou to zelení, pak VV, pak Wagner, Melčák, či Pohanka. atd.
V ČR jsme odsouzeni k vládě pravice na věčné časy
15. 06. 2012 | 11:57

prak napsal(a):

Popsáno je to velmi dobře. Ale to je málo. Voličům slibují všechny pol. strany před volbami hory, doly. Po volbách jedou zvolení politici lyžovat na hory, voliči mohou fárat do dolů. Diví se snad někdo, že je nízká volební účast? Já tedy ne!
15. 06. 2012 | 11:59

David napsal(a):

Naprostý souhlas!

Teď jde o to, jak dál.

Jen

na volby bych nespoléhal, i když to je řešení.

Já bych ještě navrhoval sepsat konkrétní námitky a poslat je na dodejku konkrétním osobám - jako všem členům vlády, poslancům apod.

s VAROVNÝM UPOZORNĚNÍM,

že způsobí škody při správě státního majetku. Tím si tak provádět

sbírání

důkazů,

které konkrétní osoby

byly včas a předem upozorněny

a přesto prosazují a schvalují to, co rozvrací zdravotní systém.

A až příjde ten správný čas, tak je pak poslat co nejdříve tam, kde je teď MUDr. Rath.

Prostě to, co se dnes děje se zdravotnictvím je už na kriminál.
15. 06. 2012 | 12:13

Ives napsal(a):

Zdravím diskutující jen bych autora doplnil. Až dojde k plné transformaci zdravotních pojišťoven na komerční subjekty, bude velmi zajímavé sledovat, kteří ze současných politiků zasednou za tučný obolus ve správních radách. Postupný odliv zdrojů ze státního pilíře do soukromého u plateb "sociálka" a experimenty s platbou "zdravotka" svědčí o tom, že zjedi se vrhli na poslední kořist, pravidelné platby, kterým se nikdo nemůže vyhnout a které generují velký objem pravidelně měsíc co měsíc. Prostě mimo tuto sféru, Budvar a Lesy ČR už není co ukrást, zdroje došly...
15. 06. 2012 | 12:18

Sladký napsal(a):

V podstatě j to velmi jednoduché.Dělat ze zdraví a nemoci (výnosný) kšeft je prostě a jednoduše zhovadilost. Nemocnice není továrna a lidské zdraví- stejně jako člověk sám-nemůže být považována za zboží. Tedy samozřejmě může, jako doklad zrůdnosti a zvrhlosti dané společnosti.
15. 06. 2012 | 12:18

Sladký napsal(a):

Omlouvám se za chyby, člověk prostě nemůže dělat několik věcí současně (pokud není žena :o)).
15. 06. 2012 | 12:20

na barikády napsal(a):

dřív než bude pozdě
15. 06. 2012 | 12:25

Lékař napsal(a):

Nelíbí se mi to. Je to jen přeedvolební agitka levicového typu, jak nám jde o obyčejné lidi a pak, ...., Rath, . S některými skutečnostmi nelze nesouhlasit, ale nic nového pod sluncem. Důvěryhodné řešení nenabízíte žádné. Někomu jinému bych to možná věřil více. Vám jde jen o kyrýtko, které jste si užíval a chcete zpátky.
15. 06. 2012 | 12:36

kelt napsal(a):

To Petr,
Vaše dvě závěrečné otázky jsou naprosto mimo mísu.
Přeměnu všeobecného zdravotního pojištění na lukrativní zisk pro vyvolené subjekty započala vláda Topolánka-Julínek,Šnajdr,Cikrt.
Pokračuje zdárně Heger,Šnajdr,Šťastný.
Proto Váš exkurs do roku 1918 je legrační.
Pokud vím,tak lidovci/k nimž mám celou řadu výhrad/nikdy neplédovali za zpoplatnění zdravotní péče a C.Svoboda je již dávno vyautován.
Kam na to chodíte?
15. 06. 2012 | 12:47

kelt napsal(a):

To lékař,
pan exposlanec Hovorka je velmi dlouho konzistentní ve svých názorech a vždy byl razantním kritikem Julíkovské privatizace zdravotnictví.
Vy jako "lékař"by jste o tom měl mít alespoň ánunk.
To jak vidno nemáte a Váš nick Vám moc nesluší.
15. 06. 2012 | 12:53

Ládik!!! napsal(a):

Sladký -
člověk není zboží, ale jeho pracovní síla ano. A jestliže pracovní síla nepřinese zisk, nejsou prachy na člověčí život.
15. 06. 2012 | 12:56

Tuti Fruti napsal(a):

Tak když nemáte koho volit, tak si kupte v Kauflandu shnilej banán, pak se pomodlete a v kostele do kasičky vhoďte poslední korunu. Pod mostem si zajšijte koleno nití na šití, jako ten Američan ve filmu Sicko a vzpomínejte v jaké době bylo zdravotnictví bezplatné dokonce v celé RVHP.
15. 06. 2012 | 13:13

gaia napsal(a):

Ládik!!!

a to je právě ta zrůdnost. Každý živý tvor(a to nemyslím jen člověka), má na světě svůj význam a své místo a každý člověk toho může na světě mnoho vytvořit. Příroda člověka však nekonstruovala na to, aby pracoval, ale aby tvořil.
Je jasné, že bude vždy spousta lidí, kteří nebudou schopni vytvářet svému otrokáři zisk. Protože příroda nezkonstruovala lidskou bytost podle vzoru červeného otrokářského mravnece rodu polyergus, který se nechá zotročit a pracuje do úmoru podle feromonů, kterými ho jeho otrokář oblb.

Proto je nutné něco změnit a zničit i ty feromony působící na lidi a nutící je opakovat ty neživotaschopné pravicové hlášky, kterými nás zde Ládik oblažuje denně.
15. 06. 2012 | 13:17

kelt napsal(a):

To gaia,
Ládík!!!,pokud se drží jen dvouslovných výkřiků,tak je to někdy sranda.
Pokud vyplodí více jak jednu větu rozvitou,tak je to totální blábol.
Stále jsem na rozpacích,jak mám chápat mozkové poluce Rumcajsohovenů a jejich klonů.
Jsou jejich myšlenkové pochody založené geneticky,nebo se jedná o placené provokatéry?
Jaký máte názor Vy?
15. 06. 2012 | 13:29

Marie napsal(a):

Já si myslím, že je všechno ve zdravotnictví v pořádku a podle Ústavy, protože kdyby nebylo, Ústavní soud by nemohl souhlasit už se zavedením Julínkocikrtových poplatků ve zdravotnictví. A od té doby se na Ústavní soud nikdo z lékařů, ani pan Hovorka, neobrátil, ať se dělo cokoliv, včetně doplatků už na úplně všechny léky.
15. 06. 2012 | 13:32

gaia napsal(a):

kelte

už to zde jednou psala nějaká Karla, že toto jsou bioroboti na aktuálně, že automaticky generují ty své mantry, aby rozproudili diskusi a že když na ně někdo zareaguje a oni se ocitnou v úzkých, tak se jim začnou zahřívat obvody a na tento případ že jsou vybaveni ještě slušnou řádkou arogantních nebo sprostých slov, která pak automaticky použijí.

Je to něco jako recatcha, ale v biopodobě, čili bioti
15. 06. 2012 | 13:43

Fialenka napsal(a):

Sladký (12:18)
gaia (13:17)

Moje řeč. Napsali jste to výborně.
Když je lidské zdraví a nemoc zdrojem zisku a cena člověka odpovídá termínům „lidské zdroje“ a „pracovní síla“, tak je to takové odlidštění lidí a ponížení Ducha.
15. 06. 2012 | 13:49

martinka napsal(a):

tyhlety experimenty skončí s prvním soudem na kterém enmocnice prodělá kalhoty za zvrzanou operaci na kterou nasadila nějakého nedostudovaného neumětela
15. 06. 2012 | 13:49

MartinO napsal(a):

Každému člověku který nemá místo mozku rudou kostku musí být jasné, že není možné všem zajistit nejmodernější péči na úrovni roku 2012, která je extrémně drahá, zdarma (v rámci povinného pojištění). A ti, kteří tady bez ostychu dávají na roveň zdravotnictví před 30-40 lety a dnes, by zasloužili facku na probrání.
15. 06. 2012 | 13:55

Myšelín napsal(a):

MartinO
To je fakt, tehdy se tak neodklánělo.
15. 06. 2012 | 13:58

gaia napsal(a):

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) – Mravenec otrokářský – u nás byl dosud nalezen pouze v koloniích jiných mravenců z rodu Formica (např. Formica cunicularia), které dokáže úplně zlikvidovat. Doklady: Hradiště u Habří
Myšlenky, že člověk je lidský zdroj a jeho prácovní síla zboží k vytváření zisku, zase zlikviduje celou společnost, ba i planetu.
15. 06. 2012 | 13:59

gaia napsal(a):

MartineO

nám je samozřejmě jasné, že není možné každého nutit platit každý měsíc sumu peněz, aniž by neměl vliv na její použití a aby si tuto sumu přivlastnili nám neznámí pro své rejdy.
15. 06. 2012 | 14:02

MartinO napsal(a):

Myšelín:
Tehdy nebyly Gama nože, CT, magnetické rezonance a jiné mašiny z nichž každá stojí majlant. Taky nebylo zvykem, aby každý důchodce konzumoval 10 různých zahraničních léků jako ti dnešní. Důchodci se také dožívali o 5-10 let méně.
Ale s tím, že se zdravotnictví rozebírají různí vychcánkové v krabicích od vína můžu souhlasit.
-
Počtěte si co se z pojištění také financuje a kolik to stojí
http://ona.idnes.cz/ja-byt-jako-dr-house-tak-uz-me-davno-zavreli-f2s-/zdravi.aspx?c=A120201_124813_zdravi_jup
15. 06. 2012 | 14:08

Xaver napsal(a):

Když jsou někteří lékaři tak dobří, že za ně musím připlácet,
tak na druhé straně jsou někteří tak špatní, že by měli připlácet oni mně.
Kde je ten seznam ?
15. 06. 2012 | 14:09

Da.Rock napsal(a):

to Petr: Vždyť vše vyřešeno bylo! Zdravotnictví snad jako poslední oblast veřejného života šlapalo relativně bez problémů a díky krátkému Rathovu působení i bez dluhů. Do toho nebylo třeba vůbec zasahovat.
Jenže to bylo moc socialistické - kdejaký nýmadn s podprůměrným platem měl garantováni stejnou péči, jako Bakala nebo Háva a to se samozřejmě pravici nemůže líbit, tak si dala za cíl to celé rozbít a zatím se jí to daří. Namísto humpoláckého a hřmotného Julínka zvolili šedou myšku Hegera, který dělá totéž, ale potichu, takže o tom málokdo ví a zjistí to, až ho jednoho krásného dne vypakujou z ordinace, protože nebude mít dostatečně naditou šrajtofli.
To by tak hrálo, aby ti, co MAJÍ požívali stejné péče, jako plebs!
15. 06. 2012 | 14:32

nestranný napsal(a):

Je dobře,že někdo zmínil 220 miliard ročně z veřejných prostředků.
Z výkazu loňských nákladů na zdravotnictví vyplynulo 183 miliard.
(účetní položka vykázaná pro MF)Kam tedy zmizelo 37 miliard?
V čí kapse skončily tyto prostředky?To je prosím plná pětina toho,co zdravotnictví skutečně stálo.Za tyto prostředky by nemusel nikdo platit žádné regulační poplatky,
připlácet na léky v lékárnách a zbylo by ještě dost na platy lékařů a sester.
Když už musíme ze zákona platit zdravotní daň(O pojištění nemůže být řeč,protože každý pojištěnec by musel mít s pojišťovnou smlouvu a vyjednané pojistné podmínky.)
tak ať se ale do zdravotnictví použije celá a ne okradená suma peněz.
15. 06. 2012 | 14:38

František Zemek napsal(a):

já bych byl v klidu, kdyby ti chudí měli vykapat, kdo by na ty bohaté dělal, šak to neumíja )))))
15. 06. 2012 | 14:39

kelt napsal(a):

To MartinO,
každému,kdo má v hlavě místo modrého enona šedou kůru mozkovou,tak musí být jasné,že současné vládní garnituře vůbec nejde o "reformu zdravotnictví",ale o jeho plíživou privatizaci.
Zdravotní pojištění/vlastně daň/v objemu více jak 240 mld.Kč je druhé tučné sousto/po průběžném financování důchodů/,které "díky"zastropování a snížení odvodů a pět let nevalorizace příspěvku za státní pojištěnce trpí podfinancováním.
To je ještě umocněno rozkrádačkami na všech možných úrovních-i vládních-IZIP.
Rozumem a ne ideologií se řídící vláda by začala z gruntu.
Ve vazbě na počet obyvatel,jejich věkové a sociální rozvrstvení by stanovila základní síť lůžkových a ambulantních zařízení financovaných z povinného zdr.pojištění.
Vše ostatní by nechala na soukromém sektoru,financovaném cash,nebo prostřednictvím soukromého pojištění,tak jak je tomu ve vyspělých zemích./např.BDR,Francie/.
To,co předvádí Julínkovsko-Hegerovský systém je jenom vytváření
péče pro chudé a ty ,co na to budou mít a zbytečné "regulace"/tahání peněz lidem z kapes/,které nic neregulují,jenom těm,kteří jsou na tom finančně nedobře dávají na výběr,zda si mají koupit jídlo,či zaplatit v lékárně.
Chápu,že modrým svazákům,mladým,úspěšným a zdravým jsou problémy těch,kteří již nejsou mladí,úspěšní a zdraví u zádele.
Je to jejich pokřivené vidění světa z perspektivy,že budou až do konce života mladí,úspěšní a zdraví.
15. 06. 2012 | 14:53

Dan Landa napsal(a):

...stejně jako se dělí mezi chudé a bohaté vše ostatní ... auta, domy, ženy, jídlo, dovolené
15. 06. 2012 | 15:09

Gru napsal(a):

Lékař

proč si dáváte tento nick? Kdybyste jím byl, musel byste znát, jak to za kulisami ve zdravotnictví chodí a musel byste znát hodnotu snažení pana Hovorky. Takhle jenom šíříte nesmysly.

Hovorka má samozřejmě pravdu, že dochází k polarizaci mediciny na tu pro chudé a tu pro bohaté.
Dnešní domněle "úspěšní" ve svých zjednodušených představách nechápou, v čem spočívá solidarita solidárního pojištění, domnívá se, že jde o to, aby bohatí platili chudým a zdraví nemocným. Taky se domnívají, že až to za 30 let budou potřebovat, zaplatí si kvalitní péči.
Hluboký omyl. Medicina zaznamenala pokrok teprve od doby, kdy se přesnunula z domácího léčení do nemocnic a kdy se léčba v nemocnicích stala všeobecně přístupnou. Každý chuďas, léčený v této nemocnici, přispíval k nárůstu a udržování dovedností zdravotnického týmu.
Pokud bude pokračovat dělení zdravotnictví na chudinské a bohatcovské, nebudou za 20-30 let - navzdory přístrojům - lékaři svou profesi dostatečně umět a kvalitní péči jednoduše neposkytnou.
I když vím, že pro jednodušší "pravicové" uvažování je to nepochopitelné, přesto to takto dopadne.
15. 06. 2012 | 15:16

kelt napsal(a):

To Dan Landa,
musím konstatovat,že Váš příměr kulhá na obě nohy-proč?
Auta,domy atd.si kupujte podle objemu Vaší peněženky.

Zdravotní daň platíte spolu se zaměstnavatelem,nebo sám povinně dle zákona.Ve vymezených případech to za Vás platí stát.Pokud ne,vystavujete se riziku značných sankcí.
Na základě této daně máte nárok dle Ústavy na bezplatnou péči v rozmezí danou zákonem.
Chápete ten rozdíl?
15. 06. 2012 | 15:22

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Ludvíkovi Hovorkovi by slušel senát.
Tam by se mohl dostat bez balvanu KDÚ a bez této zátěže by tam mohl hlasovat.
15. 06. 2012 | 15:27

kočka šklíba napsal(a):

Carlosi napsal jste:
"Máte pravdu. Bylo by nejčistší upravit Ústavu a oprostit ji od politizující veteše."
15. 06. 2012 | 11:50

V čem, podle vás, má pan Hovorka pravdu, o upravování Ústavy nepíše. Mohl byste přiblížit váš nejasný výraz "politická veteš" od které je nutno oprostit Ústavu?
15. 06. 2012 | 16:03

Adam napsal(a):

A co na to neustálé porušování Listiny zákl. práv a svobod říkají v Bruselu? nebylo by už načase nařídit našim vypatl***ům nahoře, aby začali konečně dodržovat mezinárodní úmluvy??? tato listina totiž neplatíj ne v ČR. Takže jde o porušování defacto mezinárodních zákonů....
15. 06. 2012 | 16:14

Pravdoláskařka napsal(a):

Žádné potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale nabízeny těm, kteří je nejvíc potřebují.
Z projevu Václava Havla z prosince 1989
))))
To je jasný, že to tak nebude, to nás jenom straší, vše bude tak jak pronesl náš V. Havel!

“pravda a láska zvítězí”
DDDDD
15. 06. 2012 | 16:15

spokojený pacient napsal(a):

Populistické řečičky pana Hovorky.Letos v lednu jsem potřeboval operaci oka-šedý zákal.Mohl jsem mít čočku tzv.zdarma,nebo dát nemocnici sponz.dar(učinil jsem tak) ve výši 17 tis a mohli mi dát multifokální čočku.Operaci dělal pan primář,výkony platila pojišťovna.Prostě jsem si připlatil,protože jsem chtěl připlatit.Teď jsem byl s druhým okem,už jsem mohl platit legálně-v souladu se zákonem,operoval opět pan primář,výkony zase hradila pojišťovna.Naprostá většina lidí byli důchodci a rádi si za tuto čočku připlatili.Člověk nemusí být ani "expert" pana populisty Hovorky,aby si spočítal,že už nikdy žádné brýle. Když potřebuji pořádné a kvalitní,jsem na 10 tis také,kolem 5 tis běžně.A to nikomu nevadí?Nebo-li pohádečky,asi kandiduje do Senátu,že?V této zemi je za české peníze tak dostupná i ta nejdražší péče úplně každému,že se o tom v západ.zemích nikomu ani nesní.Takže dost strašení,pane Hovorka!Nechal bych to na lidech.Opravdu nechci,aby nějaká KDU,KSČ,ČSSD za mne rozhodovala,jestli mohu mít v oku čočku za své peníze a skvěle vidět,nebo nemohu.BTW:práci provedla špičková nemocnice Kyjov,skvělý primář MUDr.Fric,Ph.D.
15. 06. 2012 | 16:29

Pavel napsal(a):

Financování a fungovánní zdravotnictví je problém všude.
Každý,kdo se pohybuje v tomto oboru ví kde unikají peníze. Máme tu 3x více velkých univerzitních nemocnic než ve srovnatelném Rakousku a přitom v Rakousku je péče lepší,neboť se tam jezdí léčit naši prezidenti.Cca 10% nákladů utíká z předražených nákupů ve státních nemocnicích.Zdravotní pojišťovny sice dlouhá léta naříkaly, jak moc je stojí zdravotní péče a říkaly,že lékařů je dost a že nikomu novému nebudou už dávat smlouvu,ale vesele dávaly smlouvy dalším soukromým lékařům i v místech dobře pokrytých lékaři stejné odbornosti.Tudíž síť ambulantních lékařů vznikala spontánně a ne dle potřeby obyvatel.Přicházejí nové a stále dražší přístroje a léky a pojišťovny je opět vesele proplácejí, aniž by měly ověřeno,že jejich efekt je větší,lepší než u původní léčby. Proč asi? Nikdy nebude mít žádný stát,snad s výjimkou ropných států,na to, aby zaplatil všem svým občanům tu nejlepší péči.Špatné finanční podmíky absolventů lék. fakult ve srovnání se sousedním Německem, Rakouskem i vzdálenější Anglií způsobuje jejich odchod do ciziny.
15. 06. 2012 | 16:33

rocky Balboa napsal(a):

spokojený pacient

počkej až ti zmrazí důchod a zvednou poplatky.
15. 06. 2012 | 16:38

Jo jo znám napsal(a):

Hovorku znám. Ten jediný, nebo spíše jeden z mála, bojoval za občana. Pacienta. Top to taková Vlasta Parkanová....
15. 06. 2012 | 16:53

Colt napsal(a):

V souvislosti s tímto pěkným blogem je zajímavá ještě další věc:

Proč pan Hovorka, který se celá léta angažoval ve sporu s Julínkovskošnajdrovskou mašinérií a tehdy jako jediný zabránil privatizaci zdravotních pojišťoven (kdy už ostatní podlehli), není v čelných orgánech KDU-ČSL?
Člověk, který evidentně svou osobou sehnal KDU spoustu sympatizantů (a někteří právě kvůli němu dali hlas KDU) je odsunut do pozadí.
Nějak mě to s tou proklamovanou sociálností KDU-ČSL nehraje.
15. 06. 2012 | 17:06

ewans napsal(a):

oshovo uceni tvrdi plat kdyz ses zdravy a ne kdyz ses nemocny ,nemocny se ma lecit aby byl zdravy a platil v tomto state by bohate stacily 3 pojistovny ktere pod drobnohledem obcanu a statnich instituci by se staraly o nase zdravy klidne bych si zaplatil zdravotni rocni poplatek ve vysi 2000kc a mel cely rok pokoj od dnesnich pruvodnich poplatku ale pozor musel bych myti svuj zdravotni ucet a ja si rozhodoval kam moje a od zamestnavatele placena zdravotni dan putuje myt proste pod kontrolou tok penez nikdy by potom jako ted nebyly vyhazovany penize za izip,casopis pohoda a dalsi podobne nesmysly a ma zdravotni pojistovna by semnou zkratka kooperovala a byly by jsme jeden tym zkratka moznost vybrat si napriklad i nemocnici ktera je na druhem konci republiky jen kdyz je levnejsi nez v mem meste a nevyluxuje me muj ucet vedet ze kdyz me doktor dela test na cholesterol a za tyden u jineho lekare ten stejny test myt tu moznost upozornit lekare kdepak pane doktore ja vam prinesu ten test od minuleho tydne a ten vam musi stacit preci me nebude doktor luxovat me zdravotni konto ne dale myt moznost si objednat leky na pul roku ve velkem levnejsim baleni naprikl.u substitucni lecby a neotravovat doktory kazdy mesic jako ja u Hydrocortizonu je tam v baleni 20 tablet a doktor vam napise max 3 krabicky a vy pritom 2 tabl.denne.atd mohl bych dlouho pokracovat jak a co byse dalo zlepsit ale tento dnesnich stav pojistoven tunelarom vyhovuje daji se snaze tunelovat
15. 06. 2012 | 17:15

Radovan II. napsal(a):

A ti bohatí zbohatli často podivným způsobem a miliony nemají z práce. Bohužel. Jak k tomu přijde 80% českých občanů, kteří byli poctivi, netunelovali, nekradli a jsou chudí po 22 letech.
I am sorry.
15. 06. 2012 | 17:21

Jiří napsal(a):

Jediná možnost: volit komunisty. ČSSD je zcela neschopná, její představitelé jsou ostudou každé politiky... nejen té údajně levicové. Zkusme tedy komunisty.
15. 06. 2012 | 17:34

kolťák napsal(a):

Z toho plyne jen jedno a bude to docela brzy.Ten kdo nebude mít na péči a bude to mít spočítaný,vezme bouchačku a půjde si zalovit.Stejně nebude mít co ztratit,tak mu to bude úplně šumafuk.Dovolil bych si tipnout,že první český Breivik se vyskytne někdy v roce 2015-2018.
15. 06. 2012 | 17:52

Yosif K napsal(a):

Hovorka napsal:
Doporučený postup sice stanoví, že poskytovatel zdravotních služeb (rozumněj fakultní, resp. státní nemocnice), která umožní vybírání poplatku za volbu lékaře, je povinna zajistit, aby v žádném případě nebyli kráceni na svých právech ostatní pacienti, kteří si lékaře nezvolili, ale to nic neřeší. Jedná se o pouhou deklaraci a není zřejmé, jak toto opatření bude efektivně zajištěno, kontrolováno a vymáháno.
KOPNEC CITATU.

Pane hovorka jste hodny clovek, ale ohromne naivni, ve sve naivite vicemene az b.....y...... jako ta vrata......

Oficielni priplaceni za primare je vsude ve svete legalni, je to vitany zdroj prijmu jak pro nemocnici tak pro primare samotneho.

Tam kde se za ucast primare ci jineho specialisty nepriplaci oficielne, tak se PRIPLACI NEOFICIELNE.
Jestli to nevite, jste zcela mimozni clovek. Zajistit vsem lidem rovny proistup ku zdravotnictvi vcetne vsech moznych expertu a extraburtu je nemozne.

KDEKOPLIV SE DEKLARUJE ZE VSICHNI MAJI VSECHNO V NEJVYSSI KVALITE ZADARMO jde o zjevnou lez. I o dnesnim stavu kdy je formalne vsechno zadarmo lze rtici to co jste napsal vy:
Jedná se o pouhou deklaraci a není zřejmé, jak toto opatření je efektivně zajištěno, kontrolováno a vymáháno.

Respekltive lide ketri nejsou pitomi to vedi - akcolutne rovny pristup ku zdravotnictvi vcetne primaru je nevymahatelny, vymahan neni a nikdy nebude. Pokud nejsou legalizovany platby za lepsi peci, pak se plati bokem. Berou skoro vsichni.
15. 06. 2012 | 17:54

KM napsal(a):

Všem, kdo se slzou v oku vzpomínají na komunistické zdravotnictví bych chtěl připomenout dvě epizody, které se skutečně staly.
Já osobně jsem ve svých 15 letech potřeboval ultrazvukové vyšetření srdce. Potřebný přístroj byl tehdy 1 (slovy jeden) na celé Brno a čekací listina byla velmi, velmi dlouhá. Nezakrývám, že mi můj otec zajistil přednostní vyšetření díky tomu, že primářka byla jeho spolužačka ze školy. Nyní se přístroje stejných parametrů nacházejí v libovolné ambulanci libovolného ambulantního specialisty a vyšetření je na počkání ihned, jakmile vás tam obvoďák odešle.
Zhruba ve stejné době onemocněl můj strýc v Bratislavě selháním ledvin. Potřebný lék EPO mu sháněli příbuzní žijící v Kanadě a pašovali ho z Vídně. Zde ho nebylo možné sehnat. Dnes je k dispozici legálně každému, kdo ho potřebuje.

Naše zdravotnictví trpí mnoha neduhy, které je potřeba neprodleně řešit, a mnohé nešvary jsou skutečně skandální. Ale návrat socialistického zdravotnictví by byl katastrofou, a nejvíc by pak křičeli ti, kteří ho v diskusích tohoto typu tak adorují.
15. 06. 2012 | 17:59

Al Jouda napsal(a):

Celostátní volby do představenstva VZP a ostatní pojišťovny buď zrušit nebo odstřihnout od veřejného zdravotního fondu!
15. 06. 2012 | 18:25

kelt napsal(a):

To KM,
píšete o situaci,kdy tehdejší "socialistické zdravotnictví"bylo co se týče přístrojového vybavení za západními zeměmi tak 10-15 let pozadu-to se až na výjimky týkalo celé ekonomiky.
Markantní,což mohli posoudit všichni majitelé trabatů,škodovek a žigulíků to bylo v aut.průmyslu-"socialismus"prostě nestíhal,protože od dob zamítnutí Marshallova plánu z ideologických důvodů byl napojen na "východ".
Váš otec to řešil známostí,někteří jinak.
Nyní opět začínáme ztrácet dech a krok s vyspělým západem a řešení je zrcadlově obdobné.
Získání lepší lék.péče/přístrojové,materiální-kloubní náhrady atak pod.a personální/před nedávnem získávané korupcí,legalizuje MZ vyhláškou-ani se neobtěžuje tvořit zákon.
Tam,kam se chceme mermomocí dostat a stále se to nedaří,tak tento problém řeší zdr.pojišťovny stanovením vyšších odvodů pro občana,který pak má nárok na stanovený okruh nadstandardu.
Pokud tato situace nenastává,tak tyto prostředky jsou běžně používány pro všechny pacienty.
Cítíte ten rozdíl?
15. 06. 2012 | 18:32

marťan z marsu napsal(a):

Vážení diskutéři, ptáte se koho volit? Volba jakékoliv strany věci nijak příznivě neovlivní, teď jsou u lízu modří, pak to budou oranžoví a topkaři jim budou přisluhovat. Rozkrádání bude pokračovat. Tady je jen jedno řešení : změna ústavy, změna volebního zákona, zavedení přímé demokracie ! A pak teprve volby v jednomandátových volebních obvodech, kde bude jediná kandidátka, na které bude mít každá strana pouze jediného kandidáta a na kterou se budou moci dostat i jiní - čestní a odborně zdatní nestraníci nebo členové občanských iniciativ. A zrušit senát!Zavést trestní odpovědnost a přímou kontrolu zvolených poslanců včetně jejich odvolatelnosti. Jinak ty zloděje od koryt nedostaneme a rozkradou ještě to, co zatím nestihli. Pan premiér má strach z plukovníků a podplukovníků, když jde o něho a jeho slouhy. Nelëa jenom nadávat nad zjištěním v jednotlivých zprávách, sice to pisateli uleví, ale oni z toho mají srandu. Je třeba konat - každý z nás -
podpořte petici za přímou demokracii Hnutí za přímou demokracii na webu <www.hzpd.cz>, účastněte se protestních ajkcí všech občanských hnutí, která jsou zapojena v akci "STOP VLÁDĚ !", doborů a musíme je donutit odstoupit! Pokud budeme jen kecat na webu, nezlepší se to. Třeba se ti plukovníci a podplukovníci k nám připojí!
15. 06. 2012 | 18:58

Princ Drson napsal(a):

Komunistické zdravotnictví představovalo PŘESNĚ TO, čím nás ČSSD + KSČM pořád straší, tedy ŘÍZENOU ZDRAVOTNÍ PÉČI, která, s vyjímkou potentátů samých, byla něco jako "veterinální péče o dobytek." Existovaly třeba věkové hranice, nad kterou pacient třeba neměl nárok na dialýzu (50 let). Pro vedoucí soudruhy byl Sanopz, ale byly i oborové nemocnice pro některé třídy zaměstnanců nadstandardní úrovně. Kde co bylo na příděl a i v lékárnách existovala "podpultovka."
Je to, jako když šel jeden známý ke zvěrolékaři s nemocnou fretkou. Ten mu řekl, léčba je moc drahá, nechte ji utratit a z 300 Kč koupíte novou...
15. 06. 2012 | 19:04

spokojený pacient napsal(a):

2 rocky Balboa:ač vysokoškolsky vzdělán,opravdu jsem tvoji poznámku nepochopil.Každý,opravdu každý si za zdraví rád připlatí,když mu teče do bot,jen když je naděje,že to pomůže.Realita,takže nestraš.

2 KM: naprosto přesné a jasné,je to tak.Žena má několik klientů,kteří jsou po transplantacích,ročně jejich léčení stojí statisíce,jiní mají onkologickou péči,kdy roční náklady i u důchodců stojí 500 tis až 1 mil a jsou šťastní,že tato péče je,přitom vědí,že tolik peněz na všech daních neodvedli za celý život.Operace mozku na Gama noži je také naprosto běžná atd...Jenže to národ zblblý rudou propagandou,zírající na stupidní růžovky,čtoucí Blesk,Aha,Hnůj života aj. prostě nechápe.My před listopadem sháněli pokoutně léky pro naše rodiče z Rakouska,aby přežili.Dnes jsou mnohem lepší léky zcela běžně pro každého.Ano,něco málo to stojí,ale lidé prostě žijí,dřív umírali.Jen Hovorkové aj. rudí lžou,že zdravotnictví může poskytnout nekonečně mnoho péče,která je extrémně drahá,a to vše zadara.Jde mu o Senát,lidé jsou mu ukradeni.BTW:Ústava zdravotnictví neřeší,to je v Listině práv a svobod:SPECIÁLNĚ HOVORKOVI:Článek 31
"Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon".....
KDO TO NECHÁPE: ZÁKON STANOVÍ,CO JE A CO UŽ NENÍ ZDARMA.:-)Mohl by pochopit i stavebí inženýr Hovorka.
15. 06. 2012 | 19:29

KIM napsal(a):

To co píšete je zřejmě pravda.
Konečný stav ale bude takový, že pouze elitě budou zdravotní pojišťovny všechno hradit, a všichni ostatní to zaplatí. Předpokládám, že vzorem pravicových vlád je americký zdravotní business v super kapitalistickém rouše (=všechno je jen zboží). Tohle je ale vidět i ve školství, taky zde nastane doba, kdy si student bude muset všechno zaplatit (a je to vidět už na preferování učebnic a skript "těch správných" profesorů a jiných spoluautorů samotnými školami jako institucí v gesci).
Faktem ale bude, že právě nemocní budou ta správná rukojmí, ze kterých se dá "vydojit" smluvním způsobem, a za pomoci neviditelné ruky trhu, mnohonásobě víc než způsobem zákonným (vždyť ten kdo se bojí o život, zá prostě všechno co má, bez ohledu na zákon či rozum). Takže lze očekávat kupčení s orgány, vydírání možná budoucích pacientů na základě analýzy jejich DNA s přihlédnutím k možným rizikům resp. náchylnosti k chorobám atd. atd.
A protože je česká společnost apatická, tak lze těžko odhadovat věci příští. Chybí nám věštci a to ostatní je jenom takový Brownův pohyb...
15. 06. 2012 | 19:34

Petr B. napsal(a):

Pane Hovorko, vždyť vy jste přece také hlasoval pro ony "regulační" poplatky, znamenající oproti pojištění placení navíc prakticky při každé návštěvě lékaře na základě naprosto nesmyslné a nesplnitelné záminky. Tehdy chyběl jeden hlas k odmítnutí, ten váš hlas. Pokud je tato neuvěřitelná absurdita u nás možná a ztotožňuje se s ní 8 ústavních soudců, pak už je možné absolutně vše. Ústava je neuvěřitelně pošlapávána, jak ve Stalinském Rusku. Teď se s tím nedá nic dělat, julínkovsko-cikrtovské zdravotní reformě se dostalo v květnu 2010 neuvěřitelné podpory 118 mandátů. Takže je pozdě bycha honit, tehdy jste měl zasáhnout a ne naopak podpořit Julínka, Topolánka, Dalíka...Tak příště až za 2 roky, ale pokud se změní radikálně vlastnické vztahy....tak opravdu nevím.
15. 06. 2012 | 19:41

Petr B. napsal(a):

to "spokojený pacient":
Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon".....
KDO TO NECHÁPE: ZÁKON STANOVÍ,CO JE A CO UŽ NENÍ ZDARMA

Konkrétní zákon nemůže absolutně vymazat ústavní zákon, z kterého má vycházet. Navíc na základě nesplnitelné podmínky. To by bylo hodno logiky Kafkova Zámku. Jste schopen to pochopit a to třeba i při středoškolském vzdělání?
15. 06. 2012 | 19:49

hypochondr alf napsal(a):

Pane Darsone, ono to je dnes stejné. Stejně se určuje věk na operace, léky a částka jako za socialismu. Není v tom rozdíl minulý režim, či současný.Ono máte-li 54 let,tak se všichni diví, proč jste nemocen. Vždyť nemáte být z čeho. To pouze reportéi si vymýšlejí schizofreniky, kteří jsou nemocni tím, že se jim o nemoci jen zdá. A tak celý náš lid ČR je schozofrenik jeden vedle druhého. Tak se vláda usnesla, že za sny se musí platit.
15. 06. 2012 | 19:52

Joe Ratata napsal(a):

Pane Hovorko.
Jste jeden z mála slušných lidí co se pohybují v politice.
Máte pravdu v tom,že se zdravotnictví mění v obchod se zdravím.
Zdá se,že v problematice zdravotnictví se vyznáte.Podejte prosím stížnost k Ústavnímu soudu i za nás,co se tolik neorientujeme.
Děkuji.
15. 06. 2012 | 19:56

KIM napsal(a):

Ano vlastnické vztahy, to je to, oč tu hlavně běží. Na pacientech záleží snad jenom těm lékařům, skutečným odborníkům, kteří vidí skutečné utrpení na každém kroku.
Manažerům nového typu záleží jenom na sobě, svých profitech a provizích - a jinak je jim celý svět ukradený. Manažerů nového typu máme plnou vládu i krajů a různých "taky zastupitelstev", jsou jako kandidáti rozlezí ve všech stranách bez ohledu jestli vlevo, středu nebo vpravo. Důležité je, že jsou bezohlední, tvrdí, mají hroší kůži, správně a věrně hájí zájmy svých lenních pánů a jsou dostatečně cyničtí. Předstupeň k této kvalifikaci jsou různé pozice typu "human resources"...
15. 06. 2012 | 19:57

Joe Ratata napsal(a):

spokojený pacient

Jak je to s "podrobnostmi,které stanoví zákon" dobře vysvětlil v televizi slavný David Ráth:"Představte si,pane redaktore,že ústava stanoví,že toto studio bude vymalováno na bílo a zákon pak,zda to bude vápnem,primalexem,či jinou BÍLOU barvou.Podle Julínka a ODS,toto studio bude vymalováno na BÍLO - MODROU barvou!

Tedy Ústava stanoví,že zdravotní péče je ZDARMA v rámci veřejného zdravotního pojištění -podrobnosti stanoví zákon.
A ten zákon,nižší právní síly než ústava,stanoví,že se za zdravotní péči platí?

O nadstandartech v ústavě není ani slovo.
15. 06. 2012 | 20:12

Elév napsal(a):

Vážení, ale žijeme v KAPITALISMU!!!
Každý za svý a solidarita skončila.
Takže wo co go

Nejlepší vlastnictví je soukromé - IZIP, Diag Human to dokazuje ...

Jen mimochodem, pane Hovorko,
jaký je Váš náhled na resustitace církve, bratru za 100miliard v hotovosti ...
15. 06. 2012 | 20:23

babočka napsal(a):

Pan Hovorka má pravdu. Někdo se ptá jak to napravit. Jedině volbami. Bohužel máme jen volbu mezi menším a větším zlem, protože ve všech politických stranách se najdou dacani. Měla by se sestavit tabulka s pořadím, kde by bylo patrné, který politik a která strana si nejvíce nakradla. No a my mohli volit ty menší zloděje.
15. 06. 2012 | 20:27

zemedelec napsal(a):

Pane Colt.
A nejen tímto blogem, napsal jich víc v podobném smětu.
Touto cestou mu děkuji a Vám pane Colt za dobrý nápad.
V téhle diskusi mě napadla jiná věc.Jak se to bude řešit,když si žádný pacient nebude schopen připlatit na operaci od primáře,takže může primář ,nebo někdo schopný taky,půl roku zahálet.
15. 06. 2012 | 20:48

Pracovník napsal(a):

Schopní lidé budou mít vždycky práci :)
15. 06. 2012 | 21:02

Yosif K napsal(a):

KIM napsal(a):
To co píšete je zřejmě pravda.
Konečný stav ale bude takový, že pouze elitě budou zdravotní pojišťovny všechno hradit, a všichni ostatní to zaplatí.
Konec citatu.

Ten stav ktereho se tak desiote zde ale je a vzdycky zde byl. Nejleposi zdravotni pevce byla vzdycky JENOM PRO SVAZ ZNAMYCH. Pokud jste nebyl ve svazu znamych mohl jste zemrit o 10 let drive nez bylo artios lege a krome pribuznych po vas nestekl ani pes.

Tak tomu bylo, a je pokdu bude i nadale "vsechno v nejelepsi kvalite p[ro kazdeho uplne zadarmo" tak tomu i tak bude. Zadna dobra vec neni uplne zadarmo. Specielne pece od samotneho primare.

Chcete operaci od primare dneska ZADARMO? Zkuste si to vybnutit. Mozna vam pomuze Hovroka - mletim hubou.....
15. 06. 2012 | 21:08

Yosif K napsal(a):

zemedelec napsal(a):
Pane Colt.
A nejen tímto blogem, napsal jich víc v podobném smětu.
Touto cestou mu děkuji a Vám pane Colt za dobrý nápad.
V téhle diskusi mě napadla jiná věc.Jak se to bude řešit,když si žádný pacient nebude schopen připlatit na operaci od primáře,takže může primář ,nebo někdo schopný taky,půl roku zahálet.
15. 06. 2012 | 20:48
Zbytecne levicove strasite sam sebe. Popisujete stav ktereho nedosahli ani sovetsti soudruzi za Stalina. Vzdycky bude nekdo kdo bude vydelavat vbic. Primar proste vezme nejvyssi nabidky.

Primar operuje za penize (pokud chce i v Rakousku), kde maji ve statnim znaky srp a kladivo. President Havel si za operaci v Rakousku na primare taky sam priplatil.
15. 06. 2012 | 21:11

Lakmus napsal(a):

Pane byvaly poslance,
je zrejme ze zmeny navrhovane Ministerstvem zdravotnictvi jsou jakymsi pokusem o ceskou kombinaci verejneho zdravotnictvi a soukromym pripojistenim. Je to ceske a je to nesmysl !
Ale zaroven je nutne pridat ze vy sam nehorazne blabolite, a argumenty si vycucavate z paty !
Zvlaste tu Ustavni listinu zakladnich prav a svobod !
Ve vetsine zapadnich statu existuje soubezne verejne zdravotnictvi - a zdravotnictvi hrazene soukromymi pojistovnami. To soukrome pojisteni neni pro bohate - ale plati ho svym zamestnancum velka vetsina podniku. Treba reznikum na jatkach - abyste si nemyslel ze je to jen pro bile limecky !
Hlavni vyznam soukromeho pojisteni je - ze pri chirurgickych intervencich nemusite cekat ve frontach verejneho zdravotnictvi. Mate operace hned - a urychlene se vratite do prace !
Cili soukrome pojisteni neni pro bohate - ale je v zajmu kazdeho zamestnavatele, a proto to svym zamestnancum plati !
Prosim vas, priste se snazte blogovat o necem cemu rozumite !
15. 06. 2012 | 21:20

SM napsal(a):

to babočka: nejspíš by vyhráli komunisti, tam totiž teď jsou jen ti z přesvědčení, pseudokomunisti jsou už dávno v jiných stranách (ODS, ČSSD, TOP 09), zkrátka tam, kde to sype.
Někteří tady srovnávají zdravotnictví před 20ti lety s dneškem což je docela absurdní, zkuste si vzpomenout na úroveň výpočetní techniky tenkrát a dnes. Taky se to nedá.
Ve zdravotnictví to spěje nejspíš k tomu, že kdo si nezaplatí k operaci doktora, bude ho operovat medik - na něčem se to přece naučit musí.
15. 06. 2012 | 21:21

Věra Balátová napsal(a):

Panebože, kdo bude chtít primáře, zaplatí si primáře. Kdo ho chtít nebude, nezaplatí nic.
To ale neznamená, že primář (nebo jiný specialista) nebude mít do čeho píchnout.
Proč z toho někteří tupci pořád dělají kovbojku.
Jak tady už někdo psal, tak Hovorka by měl spíš napsat blog o církevních restitucích, ale to né, on ví co na pitomce platí.
PS: už asi dlouho nebyl v nemocnici a tak neví, jak moc se zlepšila péče o pacienty i přístup lékařů i personálu.Je to trouba.
15. 06. 2012 | 21:52

vivald napsal(a):

Vážený pane Hovorka ,zdravotnictví je služba jako každá jiná.Jenom tady v Čechách tomu pořád nechtějí rozumět.To komunisti zanesli do našich mozků ten nádor který se jim neustále daří oživovat. Za komunistů bylo zdravotnictví v tak zoufalém stavu a lékaři se stali polobozi místo aby sloužili podle přísahy.Ten neskutečný chlév ve zdravotnictví se musí rozplétat postupně a myslím že se to postupně daří.K pojišťovnám bych řekl jenom tolik. V Německu funguje to že,platí si pojistku takovou na kterou má finanční prostředky a od toho se odvíjí péče. Nikdo neubírá nikomu právo na zdravotní péči, ale proč bych měl mít péči stejnou jako sociál který nechce makat a já maká ,jdu do rizik spojený s podnikáním.Odvádím spoustu peněz a té společnosti určitě něco přinesu.Tak zase naopak vyžaduju od státu službu adekvátní mému úsilí.
15. 06. 2012 | 22:03

milo napsal(a):

Paní Věro Balátová, na pitomce platí církevní restituce.
Klasický je příklad v mládí bojovného zastánce marxismu-leninismu (který si nyní z útrob svých zbývajících mozkových závitů vycucne už jen vzpomínku na největšího nepřítele dělnické třídy, kterým je katolická církev)
a v pokročilejším věku a nových poměrech pak bojovníka za spasení všeho lidstva trhem. Tato bojovnost má zpravidla v českých krajích jednu jedinou příčinu, kterou je okamžitý osobní prospěch tohoto bojovníka a za ideologii marxismu leninismu, či svobodného trhu si klidně můžete dosadit libovolně další, třeba fašismus, husitství, monarchismus....
Pokud se máme bavit o lékařích, co jiného jsou například bývalí členové KSČ pánové MUDr. Pirk nebo MUDr. Beneš - současné lékařské celebrity a horoucí bojovníci za tržní principy ve zdravotnictví.
15. 06. 2012 | 22:26

evix napsal(a):

spokojený pacient napsal(a):
2 KM: naprosto přesné a jasné,je to tak.Žena má několik klientů,kteří jsou po transplantacích,ročně jejich léčení stojí statisíce,jiní mají onkologickou péči,kdy roční náklady i u důchodců stojí 500 tis až 1 mil a jsou šťastní,že tato péče je,přitom vědí,že tolik peněz na všech daních neodvedli za celý život.Operace mozku na Gama noži je také naprosto běžná atd...Jenže to národ zblblý rudou propagandou,zírající na stupidní růžovky,čtoucí Blesk,Aha,Hnůj života aj.
----------------------------------------------
Kolik znáte lidí po operaci mozku Gama nožem? Já ani jednoho a kolik znáte lidí kteří náhle zemřeli a k lékaři moc nechodili. Tak těch jsem znala hodně a například moji rodiče zemřeli poměrně brzy bez těchto nákladných operací, otec například odmítl operaci srdce a matka se jí ani nedožila ( a to se jednalo o operaci chlopně, ne transplantace).Tenhle systém je tak právě navržen, že většina platí do solidárního systému...to že se tu vyhazují peníze za blbiny za to ti důchodci nemohou a nemocní nemohou.
Tady je odkaz na dobrou knihu http://www.tribune.cz/clanek/26946-nemesis-mediciny
16. 06. 2012 | 00:39

evix napsal(a):

http://www.tribune.cz/clanek/26869-cvachove-pro-chude
http://zpravy.idnes.cz/priplaceni-za-lekare-v-nemocnici-melnik-d99-/domaci.aspx?c=A120605_110706_domaci_abr....Ceník lékařů v praxi: Operuje stejně jen primář, za co byste platila...........
16. 06. 2012 | 00:54

Karel napsal(a):

Lidé by si měli uvědomit, že z jejich zdravotního pojištění se platí i takové věci, jako léčba Janouškem přejeté občanky vietnamské národnosti, které, podle jistého deníku, Janoušek zaplatí prý 20 mil. odškodného.
Taky úrazy utržené v podnapilém stavu, např. přišívání h. končetin oddělených sklem při opileckém bouchání do skleněných výplní, úrazy vzniklé při sportu a pod., tedy případy, na které by si měl asi každý pořídit zdravotní připojištění.
To aby pak zbylo na důchodce, kteří celý život odváděli ZP a žádné veletoče neprováděli, jen u mají slabé srdce či špatné klouby.
16. 06. 2012 | 01:15

Marie napsal(a):

Karel
A neměl by Janoušek těch dvacet melounů za léčbu té nešťastnice, která teď tvrdí, že ji přejet vlastně nechtěl, odvést jako zdravotní pojištění do solidárního systému?
16. 06. 2012 | 01:21

Marie napsal(a):

vivald
myslíte, že zdravotnictví je služba, stejná jako např, když zajedete do servisu s autem a necháte si třeba vyměnit olej?
To, že jste úspěšný podnikatel, že vás automaticky řádí někam mezi ty, kteří mají mít nadstandard péči, když na to prostě mají?
Zdr. pojištění bylo koncipováno jako solidární proto, aby i ti méně šťastní, mnohdy se zdravotními handicapy, mohli vést civilizovaný život hodný člověka v jedenadvacátém století. Proto je to také zakotveno v Ústavě, že zdravotnictví je bezplatné.
Jestli někdo zanesl někomu do mozků nějaký nádor, pak je to současná politická reprezentace, která si myslí, že beztrestně může páchat loupeže veřejných peněz a další zločiny a přesvědčuje lidi, že pokud nejsou úspěšní, nemají na nic nárok.
Nezapomeňte, že každý, i úspešný podnikatel jako vy, by mohl jednou zjistit, že o jeho výstupy není zájem, neboť lidi si musí nejprve nakoupit léky a nemocenské "služby".
16. 06. 2012 | 01:39

jana napsal(a):

Kam se poděla přísaha lékařů na fakultě? Vnímají její obsah když končí studium? Nebo už vidí peníze a ožebračování lidí? Kam to všechno spěje? Už neplatí lidská práva? Stydím se za lékaře !!! Boží mlýny melou, ale hodně pomalu.
16. 06. 2012 | 07:17

Admirál napsal(a):

Joe Ratata napsal - "Pane Hovorko.
Jste jeden z mála slušných lidí co se pohybují v politice.
Máte pravdu v tom,že se zdravotnictví mění v obchod se zdravím.
Zdá se,že v problematice zdravotnictví se vyznáte.Podejte prosím stížnost k Ústavnímu soudu i za nás,co se tolik neorientujeme."

Připojuji se. Pane Hovorko, podejte ustavní stížnost i za nás neorganizované nespokojené. Samozřejmě jsem připraven se dle svých možností a schopností se na přípravě stížnosti podílet.
16. 06. 2012 | 07:55

Yosif K napsal(a):

Admirál napsal(a):
Joe Ratata napsal - "Pane Hovorko.
Jste jeden z mála slušných lidí co se pohybují v politice.
Máte pravdu v tom,že se zdravotnictví mění v obchod se zdravím.
KONEWC CITATU.

Uprimne receno - zdravotnictvi bylo a je a bude do znacne miry OBCHOD SE ZDRAVIM.
A to i za dob tzv realneho socialismu.
Specielne osobni ucast primaru a podobnych specialistu vzdycky byla predmetem nejake "formy obchodu". Primar VETSINOU nemuze operovat uplne vsechny lidi. Jeho vzacny cas se z nejake casti vzdycky distribuoval pres tzv SVAZ ZNAMYCH. Je tomu tak at je v ustave napsano cokoliv.

Kdo tohle neni ochoten priznat, je budto hlupak nebo pokrytec.
16. 06. 2012 | 09:31

Yosif K napsal(a):

Marie napsal(a):
vivald
myslíte, že zdravotnictví je služba, stejná jako např, když zajedete do servisu s autem a necháte si třeba vyměnit olej?
To, že jste úspěšný podnikatel, že vás automaticky řádí někam mezi ty, kteří mají mít nadstandard péči, když na to prostě mají?
KONEC CITATU.
Mila pani - jediny rozdil proti totaci je nyni ten, ze dnes ma lespi treatment uspesny podnikatel a drive mel lepsi treatment usp[esnu okresni tajemnik KSC.

Jestli si malujete ze jste drive mela jako treba uklizecka stejny treatment v nemocnici jako tajemnik OV KSC tak si nechte prohlednout hlavu. Zila jste a zijete v nerealnem svete.

Lidi co si maluji na rozuovo dodrzovani ustavy v punktech ktere prakticky nelze dodrzet omlouva jen to, ze se malo pise o tom jak to skutecne v nemocnicich chodilo a chodi. Nektere ukony a operace byly a jsou proste z financnich duvodu nedostatkovym zbozim. Jak si myslite ze se rozdeluji? Ze neznama uklizecka dostane prednost pred clenem tzv SVAZU ZNAMYCH?

Stav ktereho se bojite zde vzdycky byl, je a bude. Nikdy neni dostatek vseho superkvalitniho uplne zadarmo pro up[lne vsechny.
16. 06. 2012 | 09:38

Yosif K napsal(a):

Zdravotnictvi neni UPLNE BEZPLATNE NIKDE.
Cesko ma nejnizsi financni spoluucast pacientu ne lecbe v Evrope. Oficielne. Co se plati bokem se nedani a nepocita.
16. 06. 2012 | 09:40

český maloměšťák napsal(a):

Jedna má vzdálenější příbuzná se v UK vypracovala na "lékaře -konzultanta". Je to pozice specialisty, kdy ten většinou není přítomen v nemocnici, ale je doma - ale na zavolání přijede k SLOŽITÝM případům, které pak řeší osobně.
Tedy k SLOŽITÝM - ne k těm, kde si někdo PŘIPLATÍ nadstandard /mimochodem v takovémto systému může pak nastat absurdní situace, kdy primář bude obvazovat koleno - ale proč ne, že...sex a peníze jsou vždycky dobré na zasmání....proč Kellnerovi neobvázat koleno.....a nechat babku z Dolní Horní se složitou zlomeninou krčku na pospas Cvachovi.../.
Ta paní tvrdí, že v nemocnicích v Kradistánu Paranoidním není pravdou, že nejlepší je primář a lidé hned pod ním - tak jak je to běžné ve světě.
Ona tvrdí, že zde si primář vybírá své oblíbence - takové, u kterých má jistotu, že jej především nevystrnadí z místa. A tak dochází běžně k tomu, že lepší lékaři jsou v hiearchiii na nižích stupních - což pak celý tendle Hegeleho plán zlegalizovaných úplatků staví do tragikomické, obskurní roviny.
Tedy stejně chaotucky vedená reforma jako v případě Kalouskových hokuspokusů - testů, co ještě lidé strpí.

http://en.wikipedia.org/wiki/Consultant_%28medicine%29
16. 06. 2012 | 10:40

Pravda napsal(a):

Hovorko tohle jsou bezučelné žvásty. Přečtěte si ústavu tam není nic napsáno o tom že zdravotní pečé musí být zadarmo. Tam je napsáno že každý má právo na bezplatnou péči podle toho JAK STANOVÍ ZÁKON. A zákon stanoví že všichni musí platit 30 kč, takže na bezplatnou péči nemá nárok nikdo.

Tihle fanatiční bojovníci za všechno zadarmo mě vždycky dojímají. Vědčinou jde o snílky, kteří si myslí že peníze jen tak rostou na stromě nebo nedouky. Jak už tady naspal Yosif K - úplně není zadarmo zdravotnictví nikde (doplnil bych akorát ve vyspělých zemích). Velká Británi,Švédsko,USA i Švýcarsko má placené zdravotictví tak tady neplácejte o zdravotnictví pro chudé a bohaté. Takto ultimativní vyjádření používají demagogové a populisté kteří se bohužel dnes prosazují a to nejen v KDU-ČSL. Z KDU-ČSL odešla většina osobností a dnes tam zbyla jen parta demagogů jako Hovorka.

Hovorkova představa socialistického zdravotnictví, kde všichni mají vše zadarmo a všichni mají přístup ke zdravotní péči je už dávno dokázano že toto nefunguje protože to bude znamenat že všichni budou mít přístup ke stejně nekvalitní zdravotní péči. A na mnohé drahé přístroje nebudou mít nemocnice peníze. Né nadarmo jsou nejlepší nemocnice v USA, což vyvrací přežívaný mýtus bojovníků všeho zadarmo, že kvalitní zdravotnictví může být jen zadarmo
16. 06. 2012 | 12:00

Pravda napsal(a):

Bojovníci za bezplatné zdravotnictví jako Ráth,Paroubek,Hovorka nebo Sobotka byli vždy vesměs lidé jejichž důvody nejsou projeven dobrá vůle ale politického kalkulu. Oni si chtějí zavázat tu chudou, nevzdělanou lůzu aby je volila tak jim začnou rozhazovat peníze z našich daní.

Já upřímě doufám, že lidé jako Hovorka už se v parlamentu nevyskytnou a že už nikoho z KDU-ČSL, pokud je to slušná strana, nenapadne dát tohodle demagoga na kandidátku

Marie:

Marie že se nestydíte takhle lhát. Kde v ústavě je zakotveno že zdravotnictví musí být zadarmo? Nikde. V ústavě je přesně napsáno každý má právo na bezplatnou zdravotní péči podle toho JAK JÍ STANOVUJE ZÁKON. ZÁKON STANOVUJE ŽE VŠICHNI MUSÍ PLATIT POPLATKY TAKŽE NIKDO NEMÁ NÁROK NA PEZPLATNOU PÉČI. To také konstatoval Ústavní soud jehož lidé jsou na ústavní právo odborníci né nějaký Hovorka nebo Marie, kteří naší ústavu ani nečetli.
16. 06. 2012 | 12:14

Pravda napsal(a):

Bojovníci za placenéé zdravotnictví jako Heger, Šťastný, Julínek, Cikrt, Kalousek, Nečas byli vždy vesměs lidé jejichž důvody nejsou projeven dobrá vůle ale politického kalkulu. Oni si chtějí "odklonit" toky peněz ve zdravotnictví pro sebe a své "kamarády", které si nakloní. Za toto odklonění i ti, co neboudou na tom přímo paticipovat, dostanou tučnou odměnu!
Kecy a pravicové mýty a klišé pak mají ovlivnit tu chudou, nevzdělanou pravicovou lůzu, která volí proti sobě a svým životním zájmům, aby je volila tak jim začnou rozhazovat peníze z našich daní.

PLNĚ SOUKROMÉ ZDRAVOTNICTVÍ NENÍ PRIMÁRNĚ URČENO NA LÉČENÍ LIDÍ, ALE SVÝM VLASTNÍKŮM MUSÍ GENEROVAT ZISK!!!
JE PROTO LOGICKÉ, ŽE TOTO ZDRAVOTNICTVÍ, V MODELOVÉ FORMĚ V USA NEDOSTUPNÉ AŽ PRO 1/4 OBČANŮ A PRO DALŠÍ 1/2 DOSTUPNÉ JEN ČÁSTEČNĚ, JE I NEJVÍC ZATĚŽUJÍCÍ PRO STÁTNÍ POKLADNU!!! Napč zdravotnictví v ČR stojí 7% státního rozpočtu, plně privátní v USA až 14% rozpočtu!

Já upřímě doufám, že lidé jako dnešní modří zloději - privatizéři už se v parlamentu nevyskytnou a že už nikoho ani z ODS, pokud tam zvítězí rozum místo zlodějin, nenapadne dát tyhle demagogy na kandidátku

Marie:

Marie máte pravdu. V ústavě je přesně napsáno každý má právo na bezplatnou zdravotní péči. BEZPLATNOU, JAK JI STANOVUJE ZÁKON. Jakékoliv poplatky jsou tedy porušením tohoto zákona, protože se zdravotnictví stává placeným. Poplatky jsou tedy protiústavní!
16. 06. 2012 | 12:26

Pravda napsal(a):

Pane Hovorka,

napsal jste výborný a hlavně pravdivý blog!
Žádný z najatých diskutérů vaše slova nevyvrátil, naopak, jimi neustále omílané pravicové poučky, např. o tom, že bezplatné zdravotnictví není nikde - ale bez přímých plateb, čímž se myslí tato bezplatnost ano! :-) jsou v kontextu směšné!! :o))))
16. 06. 2012 | 12:29

Vlado napsal(a):

Děkuji panu Hovorkovi za jeho blog. Jak možno číst velká většina nicků Vám dává za pravdu. Bezplatné zdravotnictví Ústava zaručuje, avšak s dodatkem (obezličkou) a tu nyní plně Julínek a Heger využívají. Bezplatná proklamativně asi jako že na práci má nárok každý!??? Zdravotnictví již řídí neviditelná ruka trnu a učinili z ní velký kšeft. Pro bohaté luksus pro nemajetné odevzdanost. To je ta spravedlnost demokratického státu, která nám byla minulým systémem odpírána. Právní stát jsme neměli ale zdravotnictví zdarma ano!!!
16. 06. 2012 | 12:30

Pravda napsal(a):

ZDE JE JASNĚ VIDĚT, O CO ZLODĚJSKÁ PRAVICE USILUJE !!!

Je jasné, že modří zloději nemohou mít jediný rozumný argument, kromě napadání oponentů a pana Hovorky, který je dráždí tím, že jim nepřeje jejich "oprávněné" zisky na úkor ostatních lidí.

http://dokumentarni.tv/zdravi/sicko

Tragikomický dokument oskarového režiséra Michaela Moorea ukazuje zvrácenost amerického zdravotního systému v celé nahotě. Odkrývá mechanizmy a praktiky soukromých zdravotních pojišťoven, které s politickým souhlasem dělají co je v jejich silách pro maximalizaci svých zisků. Přes mrtvoly. Moore představuje několik příběhů řadových Američanů, kteří i přes řádné pojištění nejsou schopni získat ani nejzákladnější zdravotní péči.

Američtí politici systematicky varují před nebezpečným "socialistickým zdravotnictvím" (jako zdejší placení "pravičáci" :-))), vydává se tedy hledat omílané strašáky do Kanady, Velké Británie a Francie, kde je zdravotní péče poskytována zdarma. Marně. Nakonec odjíždí se skupinou záchranářů z 11.září na Kubu, kde je jim na rozdíl od jejich vlasti poskytnuta výborná péče.
16. 06. 2012 | 12:34

Jarka napsal(a):

Pane Hovorko, děkuji za Váš blog!
16. 06. 2012 | 12:36

slušný člověk napsal(a):

Lépe bych to nenapsal, pane Hovorko! Jste odborník a člověk na svém místě!
KDU ČSL sice nevolím, vždy kolaborovala s modrými zloději, ale vás bych volil hned.
16. 06. 2012 | 12:48

slušný člověk napsal(a):

přebírám, protože to docela patří i sem

plk. Kurvice napsal(a):

Kalousek je strážce pokladny v zemi, která má hodně vysoký deficit. Překvapuje mě, že tento člověk, který by měl sedět na penězích a hlídat, aby se šetřilo, tak tu hájí názor, že si ministr může nakoupit co chce, a za jakoukoliv cenu, žádný tendr, žádné srovnávací ceny, zkrátka, co si ministr usmyslí, to může mít za peníze dańových poplatníků. Šetřit se má, ale na těch chudých (např. poplatky u doktora), to je jeho krédo. FUJ, čím dříve ten člověk bude z fleku, tím lépe.
16. 06. 2012 | 13:51

Adam Adam napsal(a):

ad český maloměšťák 16. 06. 2012 | 10:40
(konzultant, primář, složité případy, výběr lékaře)
- složité (naléhavé) případy odoperují někteří primáři ("Blažejové") sami, třeba i v sobotu, kdo jiný, myslím, že to vím.
- kde je to dobré, kdo a na co dobrý je cenná informace, jejíž hodnota může jenom stoupat. Bohužel kolikrát podpultovka. Včetně kudy tam.
16. 06. 2012 | 16:08

Adam Adam napsal(a):

oprava: jejíž hodnota může jenom stoupat --> škrt
16. 06. 2012 | 16:15

Yosif K napsal(a):

Hovorka pise:
Není totiž nijak zajištěno, že pacienti bez prostředků na volbu lékaře nebudou do budoucna operováni jenom lékaři nejméně zkušenými, kteří tzv. « zbyli », protože si je nikdo nezaplatil .
KONEC CITATU.

A jak si pane chytroline myslite ze to chodi dneska? Nebo za sociku? Ze nekdo prinutil nebo prinuti primare aby operoval aby operoval Deza Lakatose nebo Bulinu Dulinu Fijalenku Pijalenku misto toho aby operoval cleny Svazu Znamych?

Myslite si Ze Dezo lakatos ma na kardiochirurgii stejnej treatment jako Juraj Herz - nejstarsi pacient s operaci srdce?

Hahahahaha......... primari operuji cleny Svazu Znamych a ostatni lidi jsou operovani temi lekari co "zbyli".

Jak jste mimoza jak delo - nepreji Vam abyste musel shanet operaci po nemocnicich "poskytujicich skvelou bezplatnou zdravotni peci" bez Svazu Znamych....... doufam ve vasem zajmu ze jste clenem - jestli ne tak tam honem vstupte......
16. 06. 2012 | 17:08

Yosif K napsal(a):

Pravda napsal(a):
Tragikomický dokument oskarového režiséra Michaela Moorea ukazuje zvrácenost amerického zdravotního systému v celé nahotě.
KONEC CITATU.

Pane Pravda - asi jste mlady clovek. Zeptejte se nekoho starsiho kdo potreboval nejakou zavaznejsi "nedostatkovou" operaci, jak se takova operace shani.

V Cechach jsou statisice lidi, kteri by vam mohli "ukazat zvracenost socialistickeho zdravoitnictvi v cele nahote". A nekteri by ani nic ukazat nemohli - ze hrbitova toho totiz mnoho neukazi......
16. 06. 2012 | 17:13

slušný člověk napsal(a):

Dříve byla kvalita operatéra zajištěna pro každého pacienta. Dnes, když si člověk nepřiplatí, nedostane kvalitného doktora?
ODSTOP jsou géniové.:-))))
16. 06. 2012 | 17:20

slušný člověk napsal(a):

Tragikomický dokument oskarového režiséra Michaela Moorea ukazuje zvrácenost amerického zdravotního systému v celé nahotě. - S tím se dá jen souhlasit. kdo ten film viděl, ví, o čem je řeč a v čem je zvrácenost US systému!

Nikde není zdravotnictví dokonalé. Ale to v ČR před rokem 89 patřilo mezi nejlepší na světě. první jsme např. plošně zlikvidovali dětskou obrnu apod. Z USA nám to právem záviděli, i dostupnost lékařské péče na okresech a lékařskou pohotovost, kdy jel lékař k běžnému pacientovi. V USA nemyslitelné.
Mimochodem, kojenecká úmrtnost a úmrtnost starších lidí je v USA na úrovni zemí rozvojových...
16. 06. 2012 | 17:25

fr napsal(a):

ZDE JE JASNĚ VIDĚT, O CO ZLODĚJSKÁ PRAVICE USILUJE !!!

Je jasné, že modří zloději nemohou mít jediný rozumný argument, kromě napadání oponentů a pana Hovorky, který je dráždí tím, že jim nepřeje jejich "oprávněné" zisky na úkor ostatních lidí.

http://dokumentarni.tv/zdravi/sicko

Tragikomický dokument oskarového režiséra Michaela Moorea ukazuje zvrácenost amerického zdravotního systému v celé nahotě. Odkrývá mechanizmy a praktiky soukromých zdravotních pojišťoven, které s politickým souhlasem dělají co je v jejich silách pro maximalizaci svých zisků. Přes mrtvoly. Moore představuje několik příběhů řadových Američanů, kteří i přes řádné pojištění nejsou schopni získat ani nejzákladnější zdravotní péči.

Američtí politici systematicky varují před nebezpečným "socialistickým zdravotnictvím" (jako zdejší placení "pravičáci" :-))), vydává se tedy hledat omílané strašáky do Kanady, Velké Británie a Francie, kde je zdravotní péče poskytována zdarma. Marně. Nakonec odjíždí se skupinou záchranářů z 11.září na Kubu, kde je jim na rozdíl od jejich vlasti poskytnuta výborná péče.
------------------------------------------------------------------

TEN FILM SHLÉDNOUT DOPORUČUJI KAŽDÉMU. POTOM TÍM SPÍŠE VYNIKNOU HLOUPÉ PROPAGANDISTICKÉ ŘEČI ZDEJŠÍCH MODRÝCH HLUPÁKŮ :-)
16. 06. 2012 | 17:26

alka napsal(a):

Tak jak se význam slova dá říci česky různými výrazy, tak považuji schválený poplatek za výběr lékaře jako - legalizaci úplatku. Nechť se zákonodárci, kteří to schválili S T Y D Í !!!!
16. 06. 2012 | 19:51

Pesimista napsal(a):

sami američané popisovali, jak zavedením lékařské péče v sovětském svazu se zvedl průměrný věk obyvatel a další aspekty tehdejšího sovětského systému. Dnešní svět, kde už není co krást skutečně nutí všechny politické strany "vykrádat" i zdraví občanů, aby zajistily další příjmy pro jidáše a lichváře.
Ve finále však budou plakat politici, s hordou chcípajících bezdomovců, místo zdravých a výnosných občanů, budou i oni sami králi mezi špinavými a nahatými domorodci.
Skutečně velice růžové vyhlídky.
A nedejte se mýlit socanskou nebo komunistickou propagandou, všechny levicové i pravicové strany celého světa odstranily zájem o ovčana ze svého zorného pole. I když si zvolíte komouše, křišťálové zemanovy zmetky, tak se vůbec NIC nezmění, jen se o tom bude méně psát a mluvit, formy budou skrytější a zákeřněšjší.
17. 06. 2012 | 02:04

vasik napsal(a):

Jeden jediný slušný lidovec... Je Hovorka.
17. 06. 2012 | 09:21

KIM napsal(a):

Myslím, že dneska je přežitkem rozdělovat naší politiku na pravici a levici, je to anachronismus, kterým si veřejnost (i za pomoci novinářů) pomáhá rozdělit politické spektrum na (dvě) antagonistické skupiny.
Hlavní a konečný problém jsou dvě jiné skupiny, ovládaných a ovládajících, byly tu vždycky a asi vždycky budou, co lidstvo bude lidstvem. Hranice mezi oběma skupinami není nijak ostře vymezená (ovládaný se za určitých podmínek může stát ovládajícím a, samozřejmě, naopak). A všichni proti sobě vedou určitý druh informační války.
I pan Hovorka vede "svojí" válku, třeba se chce dostat do Senátu…
Ale o to tady nejde.
Náš politický systém je založen na principu, že je možné do veřejné funkce (zastupitelstva, vlády, kontrolních funkcí) zvolit (občas) někoho jiného.
Pokud toto nebude naplněno, budeme pořád ve stejných sračkách jako doposud. Stejní lidé se jako političtí turisté budou přesouvat z jedné volené funkce do druhé, nebude se jich možné nijak zbavit, protože nějaká určitá statistická množina voličů je vždycky v nějaké politické funkci potvrdí (a jim je jedno, za jako politickou stranu). A tito lidé budou jako vždy doprovázeni lidmi, kteří jsou v podstatě nezvolitelní, a proto budou okupovat "manažerské" úřednické pozice, kam je jejich lenní páni jmenují (kooptují, dosadí atp.).
Jediná možnost je zvolit ty, kteří se nevyskytují v žádné politické veřejné funkci, ani nejsou loajálními úředníky, ani nejsou činní v žádné významné politicko-ekonomické jednotce.
Ale myslíte si, že příští volby budou o nových lidech? Ba ne, jen o takových, kteří se o to sami přihlásí…
17. 06. 2012 | 10:54

Yosif K napsal(a):

Nikde není zdravotnictví dokonalé. Ale to v ČR před rokem 89 patřilo mezi nejlepší na světě. první jsme např. plošně zlikvidovali dětskou obrnu apod. Z USA nám to právem záviděli, i dostupnost lékařské péče na okresech a lékařskou pohotovost, kdy jel lékař k běžnému pacientovi. V USA nemyslitelné.
Mimochodem, kojenecká úmrtnost a úmrtnost starších lidí je v USA na úrovni zemí rozvojových...
KONEC CITATU.
V USA je asi padesatkrat ridsi osidleni nez bylo v CSSR. Ukazatele zdravotni pece USA jsou na urovni evropskeho prumeru, ale naklady jsou vyssi.

Je tedy zjevne ze zdravotni pece napriklad v Rakousku nebo SRN ma lepsi vysledky s ohedem na naklady nez dravortni pece v USA.

Na druhe strane neexistuje stat v Evrope, kde byste si NESMEL priplatit za lepsi peci. V silne socialne zalozenem rakousku je OFICIELNI priplatek za primare ci jineho odbornika zcela bezy.

V CR je priplatek za operaci od primare zcela bezny nakonec taky. Jelikoz je vsak ZAKAZAN levicovymi utopisty, plati se neoficielne. Na rozdil od zbytku Evropy a uplne stejne jako za totace.
Zkuste se nechat operovat BEZPLATNE od primare kvuliva tomu, ze na to MATE PRAVO ZARUCENE USTAVOU. Budete li trvat na svem, nechaji vas klidne zemrit. Nebo necim zaplatite tak ci onak. So it goes. Zadny utopista typu Hovorka na tom nic nezmeni.
17. 06. 2012 | 12:44

ben napsal(a):

My máme zdravotnictví zadarmo,už v ústavě a všichni šmejdi co se nám pokoušejí vnutit nějaké placení přijdou pověsit,navrhuji k tomu použít kandelábry na václaváku.Nazdar!
17. 06. 2012 | 14:19

pv napsal(a):

Nejsem bohatý člověk. Přesto vítám možnost připlácet za nastandardní zdravotní službu.

Zaprvé se do zdravotnictví dostane více peněz (které zaplatí bohatí) a mě takto nehrozí, že bude zvýšena sazba zdravotního pojistného. Jak se totiž rozvíjí lékařská věda, náklady ve zdravotnictví stále rostou a pojisné přestává stačit. Jsou ještě možnosti úspor (ceny léků), ale ty zmíněný růst nemohou pokrýt.

Zadruhé tím, že bohatí budou připlácet za nadstandardní léčebné postupy, přispějí k tomu, že se tyto postupy vžijí a časem se stanou standardními. Lze to ukázat na příkladu zdravotnictví v USA. Levice jím sice opovrhuje, ale pokud by v USA neexistovalo tržní prostředí ve zdravotnictví, mnoho léků by dnes neexistovalo - nikdo by neinvestoval do jejich výzkumu.

Podle mého tržní prostředí přináší konkurenci a rozvoj. Netržní pak plýtvání a stagnaci. Ve zdravotnictví musí fungovat prvek solidarity. Současně však i tržní systém, aby brzdil zběsilý růst nákladů.
17. 06. 2012 | 22:27

ben napsal(a):

kecáš pv,tady nepracuje a nepřispívá do zdravotní a sociální sítě na 750.000 lidí,ať se tato vláda postará aby měli práci abude peněz dost!
18. 06. 2012 | 07:05

český maloměšťák napsal(a):

"...Nejsem bohatý člověk. Přesto vítám možnost připlácet za nastandardní zdravotní službu...."

Myslím si, že ani nejste skutečný člověk - ale jakýsi uzlíček agitek a reklamních textů.
Nebo blázen.
18. 06. 2012 | 09:07

olga napsal(a):

Jsem důchodce. Přesto souhlasím s možností připlatit si. Proč ne? Všem by měl být poskytnut standard. Lepší je mít něco než nic. Kdo má, ať si připlatí. Pomůže tím k vylepšení péče i pro nemajetné.
18. 06. 2012 | 15:23

KIM napsal(a):

CITÁT:
olga napsal(a):
Jsem důchodce. Přesto souhlasím s možností připlatit si. Proč ne? Všem by měl být poskytnut standard. Lepší je mít něco než nic. Kdo má, ať si připlatí. Pomůže tím k vylepšení péče i pro nemajetné.
KONEC CITÁTU

Právě že nepomůže. Nemajetní na lepší nedosáhnou, pokud nebudou v náhodném koši lékařských experimentů nebo v kvótě, která toto umožní.
Jsou to jenom kupecké počty, platíme zdravotní pojištění, ale reforma počítá s dalšími penězi navíc, které budou vybrány jaksi mimo zdravotní daň (dneska jsou to příplatky za léky, příplatky za materiál, příplatky za pobyt ale třeba i různé formy dárků a úplatků). Cena výkonů není stanovena prozatím adekvátně podle neviditelné ruky trhu, ale řídí se nějakou spletí vyhlášek, sazebníků a předpisů. Jakmile dojde k privatizaci, tak je to nevratný krok, protože se do systému začne nalévat podstatně větší množství peněz mimi zdravotní daň (možná dvakrát i třikrát víc) a v tu chvíli si na to zdravotnictví jako resort zvykne, protože si významně polepší a všichni, kdo v tomto resortu budou pracovat nebo mu budou dodávat služby a materiál (nikoli léky, ty už jsou svojí vlastní cestou) už žádnou změnu zpět chtít NEBUDOU!
A je ve hvězdách, jestli je cílem zcela vyléčený pacient nebo chronicky nemocný pacient, který vyžaduje neustále doléčování a který si bude platit (ideálně) všechno ze své kapsy. Takový člověk vůbec nebude váhat s placením, a možná ani nebude zkoumat, jestli se jedná o předraženou službu. Buď zaplatí, nebo bude trpět či zemře.
18. 06. 2012 | 16:04

Yosif K napsal(a):

KIM napsal:
Nemajetní na lepší nedosáhnou, pokud nebudou v náhodném koši lékařských experimentů nebo v kvótě, která toto umožní.
KONEC CITATU.

Jste trumbera vsech trumber. Popisujete i soucasny stav. Nejlepsiho nikdy neni pro vsechny dost. Z cenovych dovodu. Ani dneska nemajetni na nejlepsi osetreni nedosahnou - pokud je jen trochu nedostatkove - nejaky "objektivni vyber" nekdo udelat musi. A taky se "objektivni vyber" dela - pro "svaz znamych" - vetsinou z majetnejsich kruhu.

Jesli si mysliute ze Dezo Lakatos ma v Motole stejny treatment jako nejaky vladni KULICH tak vas uprimne lituji. Az budete nemocna a zrala k operaci a nebudete li ve svazu znamych tak se asi budete skarede divit.
18. 06. 2012 | 18:03

Yosif K napsal(a):

ben napsal(a):
My máme zdravotnictví zadarmo,už v ústavě a všichni šmejdi co se nám pokoušejí vnutit nějaké placení přijdou pověsit,navrhuji k tomu použít kandelábry na václaváku.Nazdar!
17. 06. 2012 | 14:19
Az budete vazne nemocny a budete chtit lepsi nez standardni osetreni a budete ve strachu o zivot nekomu neco bokem nutit - tak vas taky maji povesit na kandelabr? Nebo budete hrdy a zemrete tise a bez doprosovani o lepsi treatment? S heslem at zije kvalitni zdravotnictvi pro vsechny uplne zadarmo na rtech?
18. 06. 2012 | 18:07

Yosif K napsal(a):

KIM napsal:
Nemajetní na lepší nedosáhnou, pokud nebudou v náhodném koši lékařských experimentů nebo v kvótě, která toto umožní.
KONEC CITATU.

Jestli si myslite ze nemajetni dosahli na lepsi osetreni za totace nebo dosahnou na ne nyni, tak jste budto nebyl vazne nemocny nebo jste aspon nebyl nemajetny a byl jste ve "Svazu Znamych" aniz byste to vedel nebo docenoval.

Proste nejste Fero Lakatos.
18. 06. 2012 | 23:05

Marie napsal(a):

Pravda 16.6.

...každý má právo na bezplatnou péči tak, jak stanovuje zákon...

je formulace za vlasy přitažená. Buďto je péče bezplatná a nebo placená.
Takto může napsat zákon pouze osoba, která není při smyslech a nebo Julínek, Šnajdr nebo podobná diagnóza.
19. 06. 2012 | 13:45

citát napsal(a):

Nejméně se smrti bojí ti, jejichž život má největší cenu.
Imanuel Kant
19. 06. 2012 | 19:12

Dáša N. napsal(a):

Nicméně je zaznamenáníhodné, že lékaři pochopili, že se sanitkou pohřební při stávkových akcích dokážou pravý opak toho, co původně zamýšleli, což bylo přidání peněz na platy. Slogan "Náš exodus, váš exitus" musel lidi dost dopálit a Hegerovi dát munici proti hrabivým lékařům, kterým je zdraví občanů putna. (Není nad geniální píár agenturu).Teď konečně snad pochopili, že pokud ve svých protestech nezohlední (kromě svých platů) i to, že zdravotnictví přestává být "pro lidi", ale lidi jsou tu "pro zdravotnictví", pak nemají šanci na úspěch.
19. 06. 2012 | 23:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (cosi o "šmejdech" a "věšení na kandelábry").

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
20. 06. 2012 | 10:10

ben napsal(a):

Československá Republika rozbita šmejdy.....
(ben IP:[86.49.61.*]
Československá republika,které jsme přísahali věrnost, byla rozbita zdivočelými šmejdy,byly vykradeny podniky,fondy,cestovky,
kampeličky,banky(28 bankovních domů),nikdo nebyl potrestán,byl zašmelen český národní zlatý poklad,na který se lidé sbírali po prstýnkách.
Jen částka, kterou stát zaplatil za sanaci rozkradených bank, kampeliček, nesplacené dluhy velevážených "podnikatelů" v Konsolidační bance a prohrané arbitráže překračují vysoce bilion korun.
Během osmi let od roku 2000 vzrostl počet zaměstnanců ve veřejné správě ze 175 tisíc na 291 tisíc.
Za rok přišlo o práci skoro 200 tisíc lidí, bez práce jich je už přes 750.000 lidí.Většina průmyslu byla česká.
Dnes abys českou firmu pohledal.
Máme 50.000 bezdomovců,50.000narkomanů,10.000prostitutek,50.000 gamblerů.....
V likvidaci šmejdy,zaprodanci a vlastizrádci, je průmysl,zemědělství,
sklárny,porcelánky,zdravotnictví,sociální a zdravotní zabezpečení.
Mládež není vedena k ušlechtilým cílům,a sebezdokonalování(cvičení v Sokole,výpravy s Junákem,kroužky s(Pionýrem).Sokol,Skaut,Pionýr zřejmě pracují v ilegalitě,není o nich jediná zmínka v tisku,rozhlase ani TV!Mládež je ponechána ulici,drogám,narkomanům,sprejerům,hernám,gamblerů už je 50.000, a americkým krvákům v Tv,kde když nedrží druhému u rypáku pistoli,tak se snad ani nedomluví...
Nehorázně přeplacení šmejdi nám zdražují elektřinu,plyn,(který už se ani nenamáhají odečítat),nájmy,vodu,potraviny,všechno a stále a znehodnocují tak korunu.Někteří pod
neuvěřitelnými záminkami,začali jste po zdražení šetřit vodou,tak vám ji musíme opět zdražit,aby jsme měli větší zisky....
Gauneři,tuneláři,defraudanti,zloději,šíbři,"rádoby podnikatelé" a šmejdi,tančí na nakradených miliardách a pokoušejí se nám namluvit,
že si miliardy vydělali poctivou prací,v potu tváře, a svačinky si nosili z domova .......a nad tím rozkradeným bordelem,poletují dva frajeři v Gripénech, vládní letka v érech a dole hlídaj žoldáci v transportérech!
Blaničtí rytíři,svatý Václave,vévodo země české,volám Vás,již je čas....všem nepřátelům země české, hlavy dolů!
20. 06. 2012 | 17:21

queribus napsal(a):

Pokaždé, když zaznamenám výrok o "porušení ústavního principu rovného přístupu ke zdravotní péči" (zpravidla ze strany komunisty,ultrasocialisty, falešného humanrightisty nebo dokonce některého z lidovců) mně vyvstane na mysli obraz zfetovaného/ožralého/kouřícího cikána (bráno jako prototyp takovéhoto jedince, bez zobecnění na veškeré příslušníky tohoto etnika). Osoby, která užívá "slastí" života v (pro něho) téměř neomezeném rozsahu (bez nutnosti pracovat a tím spíše ne platit nějaké to zdravotní pojištění...). A tento jedinec má mít podle "ústavního principu" (podle trotla exposlance Hovorky) nárok na bezplatnou zdravotní péči (na úrovni všech vymožeností lékařské vědy/péče počátku 21.století.) Myslím, že ani nejidealističtější komunistický snílek (řekněme před 50 lety) by si o něčem takovém nedovolil snít... To není komunistická idea, to není leninská vize. A přesto je to realita v soudobé kapitalistické ČR (dokonce zakotvená v ústavě). Dokud nebude zajištěno,aby veškeré následky sebepoškozování svého zdraví (když už Hovorka mluví o tom, že zdraví je jedna z nejvyšších osobních hodnot, což je zcela nesporné) nesl v plné míře příslušný nezodpovědný jedinec (byť kuřáci si to do značné míry zaplatí ve spotřební dani z cigaret), pak je veškerá apelace na princip univerzálnosti bezplatné zdravotní péče v podstatě zločinná (vůči těm, co si zdravotní pojištění řádně platí a pro které případný párkorunový doplatek není důvodem ke skuhrání a k obracení se na jeho proplacení útlocitným kriminálníkem Dr.Rathem).
20. 06. 2012 | 17:39

ben napsal(a):

to queribus,co ti vyvstává na mysli,je čistě tvůj problém(zfetovaný/ožralý/kouřící cikán),dá se to léčit ale musíš být statečný,ústavu kvůli tvé mysli měnit rozhodně nebudem.Tady nepracuje a nepřispívá do sociélních sítí na 750.000 nezaměstnaných,ať se jim tahle divná vláda postará o práci a bude beněz dost.Nazdar!
21. 06. 2012 | 06:26

queribus napsal(a):

to ben: Žádná vláda v žádné zemi na světě (s výjimkou Severní Koreje) nedovede zajistit 100%-zaměstnanost (minimálně 2-3% lidí prostě pracovat zásadně odmítají, to bylo i před převratem *89: ale režim je donutil chodit do práce/ne pracovat). Nezaměstnaných je méně, než uvádíte (ale bohužel dost), těch, co chtějí pracovat, bude sotva 1/2 uváděného počtu. Ústavu není třeba měnit, ale je třeba ji interpretovat v mezích reálných možností: a v těch není poskytnutí špičkové zdravotní péče úplně všem (dokonce i těm, kteří na ni kašlou). To je nahá pravda, kterou je třeba přijmout. Nevím, kolik je gamblerů a narkomanů (řádově to ale desetitice být mohou), ale za jejich osud nemůže vláda: za něj si mohou sami: nikdo je nenutil fetovat a hráč (a přesto se tomuto odpadu v ČR dostává kvalitní zdravotní péče)
Ale s jednou věcí souhlasím: Značná část mládeže není vedena "k ušlechtilým cílům".
21. 06. 2012 | 09:05

Radovan II. napsal(a):

Pane Hovorko, zakopaný pes je v kapitačních platbách, přece lékař nemůže dostávat na své podnikání od státu i 200 tisíc měsíčně při 2000 pacientech, což v Praze není vyjímka. Co mají říkat podnikatelé, hlavně ti začínající,berou si hypotéky. Pan Heger si nechce rozházet své podřízené. Proč???? Co pan Engel, proč stále kříčí, on dobře ví, že lékaři berou zadarmo kapitační platby. Nejsou to takoví lékaři- Romové co berou od státu v době krize tak ohoromné částky. To Romové jsou proti nim outsiders
Pane Hovorko, něco navrhněte, aspoň snížení kapitačních dávek a ať dávají lékařům v nemocnicích. Jinak si dělá Heger a Engel z lidí srandu.Obyčejní pacienti s platem 17 tisíc čístého platí lékařům na platy, Proč ????
21. 06. 2012 | 09:30

Občan napsal(a):

To Radovan II:

Kapitační platbu berou POUZE praktičtí lékaři a ambulantní specialisté. A za ty pan Engel nebojuje.
Spor je o platy kliniků, zejména těch začínajících, a o celkovou strukturu a financování "rezidentur" (povinná praxe před atestací).
22. 06. 2012 | 09:03

ben napsal(a):

Na starých,nemocných a nemohoucích pacientech se bezostyšně pasou výrobci léků,distributoři léků,lékárníci a někteří lékaři.Celý život jsme platili,a nic nepotřebovali a nyní když to prolezlí nemocemi sami potřebujeme tak nám říkají,že máme znovu platit.Za lék na cukrovku,po mě chtěla u"Anděla strážce" 149.90kč,tak jsem šel do jiné lékárny a vida byl za 40kč!Tak jsem to řekl doktorce a na nový recept(3x balení) mě něco drobně připsala a vida už jsem v nové lékárně platil 790kč,místo 3x40kč!Hnus!Nazdar!
26. 06. 2012 | 07:10

jan bolek napsal(a):

Dobrý den,
pane Hovorka,
v roce 2009 jsem Vám psal na vaše stránky poslance ČR: www.ludvikhovorka.cz dotaz, který tam visel v rubrice "na co se mě ptáte" mezi cca 4 příspěvky. Zůstal tam však po celou dobu bez odpovědi. (možná 2 roky).
Nyní po čase vidím, že původní stránky se po kliknutí ve vyhledávači automaticky mění na www.hovorka2012.cz. Tedy web v novém kabátě pro nadcházející podzimní volby do senátu, na němž již není ani dotaz a tudíž ani odpověď.
Ptal jsem se Vás tehdy, zda je možno něco udělat s enormními odměnami a platy manažerů státních podniků, např. v České Dráhy a.s. V ČD jste myslím dokonce působil v dozorčí radě.
Zpětná vazba od politiků je pro občany důležitá. Prosím vyřiďte ten dotaz, ať můžete jít do podzimních voleb s čistým štítem.
Jinak ohledně privatizace zdravotnictví, se kterou nesouhlasíte vás podporuji.
Na těch Vašich předchozích stránkách byla dobrá rubrika - Na co se mě ptáte, kde vám mohli občané psát. To už těch nových chybí a prakticky tam není ani e-mail či jiný znatelný kontakt.
Díky za nápravu a následně mnoho úspěchu ve volbách :)
20. 07. 2012 | 00:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy