I v Srbsku český duch stále žije

26. 12. 2008 | 19:42
Přečteno 8484 krát
Čechů ve srbském Središti ubývá, církevní farář je proto navštěvuje jen několikrát do měsíce. Jeho roli však zastává manželka pana Hájka, Běta (83). Vede mše, hraje na klávesy, předčítá a zpívá. Na fotografii je zachycena čerstvě po zlomenině ruky. Závěr této nedělní mše poznamenala její fyzická slabost, kdy při emotivním kázání v dusném vedru omdlela. Když jsem se s ní po pár dnech loučil, ležela sice stále v posteli, ale srdečně se smála.

O posledních češích v Srbsku píší další účastníci projektu KRAJANÉ: Po stopách Čechů ve východní Evropě Alžběta Novotná a Zuzana Herrmannová:
Češi začali osidlovat horské kraje srbského Banátu během 20. let 19. století. Většina jich byla zlákána výhodami hraničářské služby, které Vídeň za tuto službu nabízela: přistěhovalci nemuseli robotovat výměnou za svou „vojenskou pohotovost“. Na určených místech jim byly postaveny domky a dostávali vybavení pro začátek hospodaření. Kvůli velkému počtu zájemců však nebyly sliby kvalitních obydlí často dodrženy, proto se někteří vraceli do původní vlasti. V roce 1830 žilo v osadách 3880 Čechů a Němců z Českého království.


Bela Crkva je situovaná v severovýchodní části autonomní oblasti Vojvodina. V českém jazyce znamená tento název bílý kostel. Město bylo založené roku 1717 Němci, a tak původní název města zní Weisskirchen. Samotné město má přes 10 tisíc obyvatel, ale i s okresem, který tvoří 13 vesnic, má okolo 20 tisíc obyvatel. Čeští krajané zde dnes tvoří zhruba 4% místní populace.

Nevalná životní situace v hornaté oblasti vyústila v požadavky na stěhování do nižších poloh. Do vesnic v okolí centra městečka Bela Crkva (dnešní Srbsko) však nakonec zamířily pouze jednotlivé rodiny – nejvíce do Kruščice, která se stala oblíbenou také díky tomu, že kromě rolnické práce se zde naskýtala možnost výdělku při dopravě uhlí koňskými povozy. V roce 1869 zůstalo z celkových 1807 obyvatel Kruščice již jen 200 Čechů. V nejhorší situaci se octli Češi v obci Schoental (v dnešním Rumunsku). Po 10 letech získali svolení k přesídlení do pusté oblasti zvané Ablian (v dnešní srbské části Banátu). Všech 120 osadníků tu vybudovalo na zelené louce novou vesnici s počeštěným názvem Fabián. Její vznik se datuje na 12. duben 1837 a od roku 1946 obec nese název Češko Selo. Zájem českých migrantů vyvolalo i město Bela Crkva, kde se Češi objevovali již v 18. století, vždy se však jednalo o lidi vzdělané a zámožné, protože za získání domovského práva se musel zaplatit značný poplatek.


Název města Bela Crkva (bílý kostel) je odvozen od zdejšího katolického kostela . Čeští krajané jsou především katolíci, ale v případě smíšeného manželství navštěvují i kostel pravoslavný. Nedělní mše probíhá z velké části v srbštině, ale uslyšíme zde zpívat i české písně.

Větší příliv Čechů začal až s výstavbou železniční trati Oravica – Baziáš. V roce 1910 žilo v Bele Crkvi 430 Čechů. Mimo rámec vlastní vojenské hranice se od roku 1838 usazují Češi i v obci Veliko Srediště. Poslední velký přesun obyvatelstva do srbského Banátu se udál roku 1920, kdy do obce Gaj přichází 20 českých rodin z rumunské obce Gerník. Do Bělehradu přišla první vlna Čechů okolo roku 1850. Jednalo se hlavně o odborníky (učitelé, lékaři, právníci), kteří přicházeli s vidinou lepších životních podmínek.


Pan Rot moc dobře ví, jak je práce na polích namáhavá. Opálení, mozoly a chybějící články či celé prsty jsou poznávacím znamením všech zemědělců. Obsluhují stroje, které jsou často starší než oni sami. Únava a někdy i lenost vypnout jej při čištění z chodu zapříčiní své. S dalším dnem ale práce nepočká.

Dnes žije v Srbsku odhadem 1 500–2 000 Čechů, a to hlavně v obcích Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo, Veliko Srediště, Gáj a Bělehrad. Kromě Gáje fungují v těchto obcích tzv. České besedy, které se mají starat o společenský a kulturní život krajanů a pomáhat udržet české zvyky. Existuje zde i Matice česká, která je zastřešující organizací všech Českých besed.


František Hájek (81) je kurátorem (předsedou) kalvínského církevního sboru, a desetiletí také poctivým kronikářem a matrikářem. Zda budou jeho dva synové Vilém (úplně vlevo) a Karel (úplně vpravo) v této tradici pokračovat, není vůbec jisté. Stejně jako jeho další děti vystudovali vysoké školy a odešli za prací.

Existenční situace banátských Čechů je, stejně jako situace jejich srbských spoluobčanů, spíše průměrná. Problémem je zde ohromný nedostatek pracovních příležitostí, ale bídě zabraňuje úrodné klima – jsou zde vhodné podmínky pro pěstování ovoce, zeleniny i obilí a pro chov dobytka. Pro Čechy je také typické včelařství. Všichni Češi (tedy kromě těch bělehradských) si i přes srbské pravoslavné prostředí udrželi katolickou víru, ale český farář zde nepůsobí.


Budoucnost a dědictví české kultury v Srbském Banátě je v rukou mladé generace, která je více a více orientovaná na západní způsob života. Mladiství nejeví velký zájem o udržení českých tradic a v důsledku smíšených manželství upadá i český jazyk.

Poslední česká škola byla v Srbsku zrušena okolo roku 1970. Od roku 2000 sem byli z Čech vysíláni čeští učitelé, kteří zde vedli kurzy pro děti i dospělé, dnes pouze nepravidelně dojíždí učitel z rumunského Banátu. Čeština se tak nezadržitelně mísí se srbštinou, nejmladší generace česky nehovoří už téměř vůbec. Starší generace češtinu většinou ovládá téměř bez problémů, ke spontánní komunikaci ji však před srbštinou upřednostňuje už skutečně málokdo. I na schůzích českých spolků uslyšíte téměř výhradně srbštinu. Pouze ve vesničce Češko Selo, jediném čistě českém sídle, se čeština uchovává a používá v relativně čisté formě. Protože dnes zde žije jen něco málo přes třicet obyvatel, kterých i nadále ubývá, spěje zřejmě vesnice ke svému zániku. Bohužel to tedy vypadá, že za pár desítek let v Srbsku stopy češství najdete už jen v kronikách…


Letmý okamžik, v němž se zrcadlí snad trocha naděje ve věci budoucí. Naděje by však neměla odvádět od rozhodnutí, jež je nutné udělat dnes. Je až skutečně tím posledním pocitem, který udržuje nad vodou. Nezříkejme se proto naší odpovědnosti.


Autorkami textu jsou Alžběty Novotná a Zuzana Herrmannová. Fotografie pořídili Pavel Borecký a Petr Kopal
. Autoři studují Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Více o projektu v rámci něhož vznikl tento text, čtěte zde.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vlk napsal(a):

Soudím, ž tenhle stáát by udělala zatraceně dobře, kdyby 150 milionů místo do Gruzie poslal během příštích deseti let radši těmhle zapomenutým Čechům...
26. 12. 2008 | 20:12

Qwert napsal(a):

Pomáhat se musí i tady i v Gruzii. Celkem chápu proč EU (členské státy) pomáhají Gruzii, ale souhlasím, že nějak by se mělo pomáhat i zde v Srbsku. Tedy ono do jisté míry se zde pomáhá, ale mohlo by se daleko víc hlavně ze strany státu... Spíš bych to udělal na úkor takzvaného "Porcování medvěda" ve sněmovně. Konkrétně jde o porcování státního rozpočtu, které probíhá dost kontroverzně.
26. 12. 2008 | 22:55

Petr z Tábora napsal(a):

Nemám nic proti pomoci Gruzii, ale dost mých sympatií ztratili pokusem řešit své problémy vojenskou intervencí. Kdyby tak měly postupovat všechny státy, které mají problémy s jinými národnostmi či svými provinciemi, to by teklo krve.... I když Rusko využilo situace a odpovědělo silněji než bylo nezbytně nutné.

"Vlk" má dobrý návrh, jsou státy, které po světě podporují své soukmenovce v zájmu národní kultury, obchodních pozic apod.
26. 12. 2008 | 23:49

sasa napsal(a):

To by museli o pomoc pro Srby pozadat nasi americti spojenci
26. 12. 2008 | 23:53

Vanek napsal(a):

Na kořen slovanské posedlosti:

http://slovanska-posedlost....
27. 12. 2008 | 06:52

Patrik napsal(a):

Posilame stamiliony do Gruzie a svoje lidi kousek za hranicema si necham schnit.A jeste jim nase slavna vlada pomaha tim, ze jim necha bombadrovat a rozcupovat jejich novou Srbskou vlast na kousky.
27. 12. 2008 | 09:10

Dalík napsal(a):

Proč posíláme peníze, ukradené naším občanům, gruzínským vrahům? Je to proto, že zhovadilí američané nutně potřebují rozpoutat někde nějaký konflikt daleko od USA? Pro naše postižené občany peníze nemáme, ale pro lezení amíkům do ... jepeněz dostatek a ještě jsou někteří lidé schopni jim k tomu zpívat ři..lezné písně. jsou to lidé bez morálky a slušnosti. Proč tu Gruzii neplatí jen USA, když ten konflikt pomáhali vyvolat?
27. 12. 2008 | 09:55

Antropolog napsal(a):

QWERT: Spíš bych to udělal na úkor takzvaného "Porcování medvěda" ve sněmovně. Konkrétně jde o porcování státního rozpočtu, které probíhá dost kontroverzně.

JÁ: Nesouhlasím. Rozkrádání veřejných peněz touto formou je totiž transparentnější než práce rozpočtového výboru a ministerstev.

Je to jediné koryto, kde si můžete zjistit kam Vaše peníze vlastně putují. Smutné, ale je to tak.
27. 12. 2008 | 10:25

Antropolog napsal(a):

2 VAŇEK: Můžete mi vysvětlit človíčku jak příspěvek p. Policara souvisí s Vaší "Slovanskou posedlostí"?

Zkuste říci Američanovi, aby se na své krajany v zámoří vysral. Viděl by Jste tu rychlost.
27. 12. 2008 | 10:28

milo napsal(a):

Možná ty protimluvy, nelogičnosti, výpadky smyslu v tom, jak se exekutiva projevuje (viz. ony státní dary) souvisí i s tím, že, že jde o prakticistně orientované technokraticky myslící týmy. Řekl bych, že ani jeden z nich (i kdyby kývl na pomoc krajanům a jazyku) by v duši netušil proč. A to je, obávám se, ještě horší než absence pomoci.
27. 12. 2008 | 21:25

Radek Mikula napsal(a):

Asi nejsem sám, komu v tomto pozoruhodném článku chybí postoj krajanů k šílené protisrbské politice jejich staré vlasti.

Autocenzura, nebo aktualne.cz už kromě diskuzí kontroluje i obsahy blogů?
28. 12. 2008 | 00:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Mikulo,

asi byste měl vědět, že Aktuálně.cz kontroluje úplně všechno. Včetně "šílené protisrbské politiky" této země.

Libor Stejskal
28. 12. 2008 | 10:31

Bětka napsal(a):

Ahoj, nechci rýt nebo vypadat nepřejícně, ale tenhle taxt má uplně jiné autory, než zmíněného Pavla Boreckého. Společnými silami ho vyplodily Zuzana Herrmannová a Alžběta Novotná.
30. 12. 2008 | 00:11

Bětka napsal(a):

A ještě k té státní podpoře - naše lidi kousek za hranicemi shnít nenecháváme, jak se tu píše. Od roku 2001 docela dobře funguje spolupráce ČR a srbskýcho-českých obcí. Vláda posílá finanční podporu (stejně jako snad všem krajanským komunitám) a dvě z jmenovaných obcí (Češko Selo a Kruščica, kde jsou krajané asi nejodhodlanějsí s penězi dobře naložit) jsou velmi štědře podporovány Královéhradeckým krajem a zejména pak obcí Čermná nad Orlicí. Kraj zafinancoval opravu školy, kostelů, kulturních domů krajanů, zavedení internetu, jazykové kurzy, zemědělské náčiní, platí stipendium dívce z Českého Sela, která díky němu teď studuje v Hradci Králové na gymnáziu... Článek byl psán pro potřeby fotografické výstavy o projektu a jeho rozsah byl velmi limitován pořadatelem, proto se v něm už na tuto kapitolu nedostalo.
30. 12. 2008 | 00:25

Bětka napsal(a):

A naposledy - co se týče té "šílené protisrbské politiky této země" - opravdu nebyl prostor na rozebírání všech témat, které s krajany v Srbsku souvisí (viz minulý příspěvek). Toto téma zajímá hlavně krajany v Bělehradě, kteří se pohybují v o něco jiných intelektuálních sférách než většina krajanů ostatních (v jižním Banátu). Čechy na vesnicích zde trápí naprosto jiné věci.
30. 12. 2008 | 00:30

Radek Mikula napsal(a):

Tedy nějak se mi nechce věřit, že by na to v jižním Banátu vůbec nepřišla řeč. Marx psal sice něco o idiotství venkovského života, ale to snad už v 21. století tak úplně neplatí, pokud ovšem nejsou banátští vesničané pod kontolou aktualne.cz, jak pan Stejskal naznačuje.
31. 12. 2008 | 03:48

lukaspolicar napsal(a):

Rád bych se omluvil autorům textu Zuzaně Herrmannové a Alžbětě Novotné a též spoluautoru fotografií Petru Kopalovi za neuvedení jejich jmen při prvotním zveřejnění článku. Svou chybu jsem napravil. Měnit historii je někdy tak snadné ...
03. 01. 2009 | 12:22

Bětka napsal(a):

Díky:-)
Autoři opravdu NEJSOU pod kontrolou aktualne.cz.
Jinak, v Českém Selu v roce 2005 přejmenovali jednu ze svých ulic na "Václava Havla". V Bělehradě by tohle neprošlo, ale v jižním Banátu bylo odpůrců minimum.
04. 01. 2009 | 00:17

Radek Mikula napsal(a):

Já chápu, že komentář k výstavě má jiný záběr, než článek na zpravodajském serveru. A ve skutečnosti jsem si ani nemyslel, že by tu panoval až tak tuhý dozor, spíš jsem předpokládal něco na způsob autocenzury nebo české verze politické korektnosti. Napadlo mě to po zkušenostech s lehce maniakální praxí při mazání nevyhovujících příspěvků (např. stačí, aby obsahovaly "zakázané" zkratky KČČSSD nebo ODSS) v diskuzích na aktualne.

Pojmenování ulice je docela šokující. Před několka lety jsem mluvil s předsedou České besedy ve Lvově. Vyprávěl, jak předávali jakési pamětní listy či diplomy oběma prezidentům. V.H. ho přijal jako formalitu, V.K. se zaujetím prostudoval. Ale to není podstatné. V Českém Selu asi opravdu většina obyvatel žije v nějakém vlastním světě mimoběžném s okolní realitou.

Tomu by nasvědčovalo, co mi včera říkala jedna mladá Srbka. O českých vesnicích v srbském Banátu nikdy neslyšela.
08. 01. 2009 | 00:28

rolex watches napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 17:23

replica watches napsal(a):

již jsem vám to psal- smažte úplně všechno. v těch příspěvcích nebylo nic vulgárního, ani jinak sprostého, prostě vyjadřovaly prudký nesouhlas s myšlením a jednáním toho pána - ne o homosexualitě ale o homosexuálním narcismu a agresi. takže sprosťáctvím byl maz. ano, je jasné, že se považujete za nadčlověka s právem posuzovat druhé. pokračujte v tom.
20.09.2008 17:41:00
08. 04. 2010 | 03:21

replica watches napsal(a):

jen bych si dovolil přidat, že i Mladý Svět a My 66 měli také svůj podíl na průnik paprsků svobody do komunistického temna.

Jak jste uvedl - komunisté si po nenávistné fázi padesátých let začali uvědomovat stále více potřebu schopných lidí. Zvláště po velmi úspěsném Expu 58 v Bruselu.
08. 04. 2010 | 03:30

Chopard watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 11:05

puma napsal(a):

Dear friends welcome to our store:sale cheap puma shoes http://www.salepumashoes.com
what you want will show in it !
05. 05. 2010 | 19:18

bootsugg napsal(a):

i like<a href="http://www.buyuggsite.com ">ugg boots</a>,<a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">uggs</a>,<a href="http://www.buyuggsite.com ">ugg australia</a>,<a href="http://www.buyuggsite.com ">ugg classic</a>,<a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">ugg boots uk</a>,especlially like<a href="http://www.buyuggsite.com ">ugg classic tall</a><a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">tall ugg boots</a><a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">short ugg boots</a><a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">uggs sale</a><a href="http://www.buyuggsite.com ">buy ugg</a><a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">buy ugg boots</a><a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">discount ugg</a><a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">buy uggs</a><a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">ugg boots online</a><a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">discount uggs</a><a href="http://www.buyuggsite.com/u... ">buy cheap ugg boots</a>
24. 08. 2010 | 05:31

Cowboys Shop napsal(a):

http://www.nflcowboysjersey... Cowboys Jerseys
http://www.nflcowboysjersey... Miles Austin Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Marion Barber Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Tony Romo Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Dez Bryant Jersey
http://www.nflsaintsshop.co... Saint Super Bowl Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Saints Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Garrett Hartley Jerseys
http://www.nflsaintsshop.com saints shop
http://www.nflsaintsshop.co... Drew Brees Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Reggie Bush Jerseys
http://www.nfljetsshop.com/... Jets Jerseys
http://www.nfljetsshop.com/... Mark Sanchez Jersey
http://www.nfljetsshop.com/... LaDainian Tomlinson Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Adam Jones Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Bill Bates Jersey
http://www.nflcowboysjersey... DeMarcus Ware Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Emmitt Smith Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Felix Jones Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Jason Witten Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Roger Staubach Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Roy L. Williams Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Roy Williams Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Tashard Choice Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Terence Newman Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Tony Dorsett Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Troy Aikman Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Cowboys Men's Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Cowboys Replica Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Cowboys Premier Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Cowboys Authentic Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Cowboys Personalized Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Cowboys Women's Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Cowboys Kids Jersey
http://www.nflcowboysjersey... Cowboys Hat
http://www.nflsaintsshop.co... Archie Manning Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Marques Colston Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Jeremy Shockey Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Lance Moore Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Sedrick Ellis Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Robert Meachem Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Devery Henderson Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Jonathan Vilma Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Mike Bell Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Tracy Porter Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Deuce McAllister Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Pierre Thomas Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Malcolm Jenkins Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Patrick Robinson Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Scott Fujita Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Darren Sharper Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Saints Men's Jerseys
http://www.nflsaintsshop.co... Saints Replica Jerseys
31. 08. 2010 | 04:58

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 03:27

cheap nfl jerseys napsal(a):

http://www.dreamjerseysshop... NFL Jerseys for sale
http://www.dreamjerseysshop... Cheap NFL Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... NFL Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Minnesota Vikings Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Dallas Cowboys Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Indianapolis Colts Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Pittsburgh Steelers Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... New Orleans Saints Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... 2010 Pro Bowl jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Arizona Cardinals Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Atlanta Falcons Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Baltimore Ravens Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Buffalo Bills Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Carolina Panthers Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Chicago Bears Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Cincinnati Bengals Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Cleveland Browns Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Denver Broncos Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Detroit Lions Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Green Bay Packers Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Houston Texans Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Jacksonville Jaguars Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Kansas City Chiefs Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Miami Dolphins Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... New England Patriots Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... New York Giants Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... New York Jets Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Oakland Raiders Jerseys
http://www.dreamjerseysshop... Philadelphia Eagles Jerseys
20. 09. 2010 | 10:02

tabletkinaodchudzanie napsal(a):

I see a lot good quality articles here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>skuteczne tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:55

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 05:34

duewisgmvvb napsal(a):

<a href="http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.76.fWO75B&id=16344937678&">冬季新正品耐克</a>moncler for sale<a href="http://uggbootsclearancee4.moonfruit.com/">ugg clearance</a>ugg outlet store<a href="http://uggsforsaleonlinee.moonfruit.com/">ugg boots for cheap</a>cheap uggs<a href="http://uggoutletclearanceb.moonfruit.com/">ugg outlet</a>uggs clearance<a href="http://uggbootssalea4.moonfruit.com/">ugg on sale</a>uggs online<a href="http://uggsoutlet.b2ctrade.net/">ugg for men</a>kids uggs<a href="http://uggfactoryoutlet.b2ctrade.net/">clearance uggs</a>ugg boots cheap<a href="http://canadagooseparkasale.b2btradee.net/">canada goose parka</a>men ugg boots<a href="http://discountcanadagoosevests.b2btradee.net/">Discount canada goose</a>canada goose vests<a href="http://uggonline.iitalia.net/">ugg scontati</a>italia<a href="http://ugguksalee1.moonfruit.com/">ugg uk sale</a>ugg uk sale<a href="http://uggaaustraliauk.moonfruit.com/">ugg australia uk</a>uggs boots sale uk<a href="http://uggsaleclearanceeuk.moonfruit.com/">cheap genuine ugg boots</a>ugg boots uk
12. 11. 2012 | 08:54

ksddafadzsc napsal(a):

<a href="http://monclerjacketsoutlete.webeden.co.uk/">moncler jackets outlet</a>moncler for sale<a href="http://uggoutletstorec1.moonfruit.com/">cheap ugg boots online</a>ugg outlet store<a href="http://uggbootsclearancec4.moonfruit.com/">ugg boots clearance</a>cheap uggs<a href="http://uggoutletclearanceb.moonfruit.com/">uggs factory outlet</a>uggs clearance<a href="http://uggbootssalea4.moonfruit.com/">ugg on sale</a>uggs online<a href="http://uggsoutlet.b2ctrade.net/">uggs outlet</a>kids uggs<a href="http://uggbootsscheap.b2ctrade.net/">ugg on sale</a>ugg boots cheap<a href="http://canadagooseparkasale.b2btradee.net/">canada goose parka</a>men ugg boots<a href="http://discountcanadagoosevests.b2btradee.net/">Discount canada goose</a>canada goose vests<a href="http://uggsstivali.iitalia.net/">uggs stivali</a>italia<a href="http://uggprezzo.iitalia.net/">ugg prezzo</a>ugg uk sale<a href="http://uggaaustraliauk.moonfruit.com/">genuine ugg boots sale</a>uggs boots sale uk<a href="http://uggsaleclearanceeuk.moonfruit.com/">cheap genuine ugg boots</a>ugg boots uk
12. 11. 2012 | 09:01

pjahepeduqu napsal(a):

<a href="http://monclerjacketsoutlete.webeden.co.uk/">cheap moncler jacket</a>moncler for sale<a href="http://uggsaustraliaoutlete1.moonfruit.com/">uggs australia outlet</a>ugg outlet store<a href="http://uggbootsclearancec4.moonfruit.com/">ugg sale</a>cheap uggs<a href="http://uggsclearancebootse1.moonfruit.com/">ugg sale outlet</a>uggs clearance<a href="http://cheapuggbootse4.moonfruit.com/">uggs outlet online</a>uggs online<a href="http://uggbootssale.b2ctrade.net/">kids ugg boots</a>kids uggs<a href="http://uggbootsscheap.b2ctrade.net/">ugg cheap</a>ugg boots cheap<a href="http://canadagooseparkasale.b2btradee.net/">canada goose parka</a>men ugg boots<a href="http://discountcanadagoosevests.b2btradee.net/">Discount canada goose</a>canada goose vests<a href="http://uggonline.iitalia.net/">ugg italia</a>italia<a href="http://ugguksalee1.moonfruit.com/">ugg boots on sale</a>ugg uk sale<a href="http://uggaaustraliauk.moonfruit.com/">ugg australia uk</a>uggs boots sale uk<a href="http://cheapuggbootssales1.moonfruit.com/">ugg boots uk stockists</a>ugg boots uk
12. 11. 2012 | 09:02

dfbeisyaopw napsal(a):

<a href="http://monclerjacketsoutlete.webeden.co.uk/">moncler on sale</a>moncler for sale<a href="http://uggsaustraliaoutlete1.moonfruit.com/">uggs outlet us</a>ugg outlet store<a href="http://cheapuggsbootse1.moonfruit.com/">uggs on sale usa</a>cheap uggs<a href="http://uggsclearancebootse1.moonfruit.com/">ugg sale outlet</a>uggs clearance<a href="http://uggbootsoutlete4.moonfruit.com/">cheap uggs for sale</a>uggs online<a href="http://uggbootssale.b2ctrade.net/">ugg online</a>kids uggs<a href="http://uggfactoryoutlet.b2ctrade.net/">ugg factory outlet</a>ugg boots cheap<a href="http://canadagooseparkasale.b2btradee.net/">canada goose parka sale</a>men ugg boots<a href="http://cheapcanadagooseparka.b2btradee.net/">canada goose for cheap</a>canada goose vests<a href="http://uggsstivali.iitalia.net/">uggs stivali</a>italia<a href="http://ugguksalee1.moonfruit.com/">discount ugg boots</a>ugg uk sale<a href="http://uggaaustraliauk.moonfruit.com/">ugg australia uk</a>uggs boots sale uk<a href="http://uggsaleclearanceeuk.moonfruit.com/">cheap genuine ugg boots</a>ugg boots uk
12. 11. 2012 | 09:06

DathDarkBok napsal(a):

NagYya http://sinsakuchanel.com/ DeiIyt <a href="http://sinsakuchanel.com/">シャネル 財布 メンズ</a> UlaVgd http://ninnkicoach.com/ MdkXqq <a href="http://ninnkicoach.com/">コーチ アウトレット</a> BpoHyw http://diorautoretto.com/ CukJvb <a href="http://diorautoretto.com/">ディオール リップ</a> WrgPqq http://nihongucci.com/ EvvKdz <a href="http://nihongucci.com/">グッチ バッグ バンブー</a> LkuKds http://longchampnihon.com/ SlwNvk <a href="http://longchampnihon.com/">ロンシャン プリアージュ キュイール</a> HrwHra http://sinsakuvuitton.com/ QcdAmz <a href="http://sinsakuvuitton.com/">ヴィトン 長財布 コピー</a> UlfZpf http://gekiyasuprada.com/ GboTjz <a href="http://gekiyasuprada.com/">プラダ アウトレット 店舗</a> FfaBxy http://uggsinsaku.com/ IehOgm <a href="http://uggsinsaku.com/">UGG メンズ ミニ</a>
16. 01. 2013 | 06:35

waryverie napsal(a):

HbkZbt <a href="http://onnrainnmcm.com/#58789"><b>MCM バッグ</b></a> JytGfc http://onnrainnmcm.com/ PzdAvd <a href="http://mcmsenmon.com/#96634"><b>MCM バッグ</b></a> NxjQrk http://mcmsenmon.com/ BafQug <a href="http://ninnkimcm.com/#73421"><b>MCM 通販</b></a> FkfNsi http://ninnkimcm.com/ RqtOgm <a href="http://kaidokumcm.com/#99389"><b>MCM 通販</b></a> IbaBze http://kaidokumcm.com/ TzqRmh <a href="http://manzokumcm.com/#53626"><b>MCM 財布</b></a> YyqPer http://manzokumcm.com/ RxtCvt http://chloenihon.com/ PivRte <a href="http://chloenihon.com/">クロエ バッグ</a> AehB http://toumikousin.com/ QwiCA <a href="http://toumikousin.com/">TUMI ショルダー</a> JeaFhJ http://toumikakaku.com/ SuaBfNT <a href="http://toumikakaku.com/">TUMI リュック</a> WzfMet <a href="http://mcmhannbai.com/">MCM ショルダー</a> YqcNck <a href="http://mcmhannbai.com/">MCM キーケース</a>
12. 02. 2013 | 02:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy