Ministr financí potichu získává monopol na kontrolu veřejných finančních prostředků

06. 02. 2013 | 14:29
Přečteno 9275 krát
Novela ústavy, která by rozšířila pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, nebude. Bohužel. Znovu se ukazuje, že čeští kapříci si svůj rybník jen tak nevypustí. Projednávání v Senátu ale ukázalo na řadu zajímavostí, respektive černých děr v českém kontrolním systému. Zejména starostové si v diskusi stěžovali na nekoordinované a stále se opakující kontroly, které jen málokdy vedou k nějakému výsledku. Kde je tedy zakopaný pes?

V České republice máme zcela nesmyslný systém kontrol a auditů, který bez opodstatnění centralizuje čím dál více působnosti pod Ministerstvo financí a jemu podřízenou finanční správu. Ministerstvo financí dlouhodobě cíleně krade kompetence NKÚ, který by měl být jediným opravdu nezávislým auditor veřejných rozpočtů. Současné nesmyslné nastavení kontrol daňových úřadů kritizovala už v roce 2010 Světová banka ve své zprávě pro ministra financí. Ten ji ale ignoroval. Raději nežli se inspirovat mezinárodní dobrou praxí se totiž v České republice stále vymýšlejí vlastní pravidla. Jaký pravý důvod k tomu asi je nechám na představivosti čtenářů. I selským rozumem bychom ale došli k tomu, že finanční resp. daňový úřad má vybírat daně, ne kontrolovat dotace.

Pojďme se ale podívat na jiné způsoby toho, jak se kontroluje rozdávání peněz českých daňových poplatníků. Ukázkou české klasiky je tzv. přezkum hospodaření, „něco jako“ externí audit krajů a obcí. Přezkum hospodaření obcí a krajů je dalším z příkladů, kdy Ministerstvo financí uzurpuje jiná kontrolní oprávnění Nejvyššího kontrolního úřadu. Ministerstvo financí však není nezávislým externím auditorem. Neplní roli nejvyšší auditní autority v zemi podle mezinárodních standardů. Nedisponuje k tomu ani institucionálním, ani profesním zázemím. Ministerstvo se nesnaží příliš skrývat, že jde jen o zvrácenou hru. Proto si ani nedělá moc s hlavu s tím, že při těchto svých „auditech“ nepostupuje jako auditor. Tedy podle mezinárodních standardů pro externí audit. Jaká je potom hodnota těchto „auditů“?

Dalším důkazem úspěšného tažení Ministerstva financí v destrukci vnitřního řídícího a kontrolního systému je centralizace auditu strukturálních fondů. Evropská unie totiž pohrozila, že do tak děravého kontrolního prostředí, jako je v České republice, další peníze lít už nebude. Ministr financí však nelenil. Přispěchal jako zachránce evropských peněz. Vinu za selhání systému, který nastavuje Ministerstvo financí, svalil na místní auditní složky. Ty také jako nekompetentní zrušil a jejich pravomoci si uzmul pro sebe. Tímto trikem se mediálně mistrně vyhnul vlastnímu selhání. Zároveň posílil svoji pozici.

Pošpiněni byli interní auditoři v území, kterým už dopředu pro jistotu přistřihli křidýlka. Ti nedisponovali dostatečnými pojistkami pro svoji práci. Byli za auditní zjištění, která se nehodila do krámu politické reprezentace, postihováni. A kdo byl od začátku zodpovědný za nastavení systému auditu, který selhal? Opět Ministerstvo financí, které svými kroky vytrvale bojuje za omezování nezávislosti auditorů. Interní audit je pak zcela bezzubý, jelikož se auditoři bojí dělat svoji práci. Zato však politici si mohou dělat, co chtějí. Nikdo jim totiž nevidí do peněz.

Co to vše znamená? Jsme svědky toho, jak se Ministerstvo financí s úspěchem snaží o ovládnutí českého kontrolního systému veřejné správy. Pokud se zamyslíme nad tím, jak funguje politika v České kotlině, víme, odkud vítr vane.

Proč toto nikomu nevadí? Můžeme jen spekulovat. Na jedné straně může ministr financí poslat své kontrolory, bez jakékoliv odpovědnosti kam se mu zlíbí. Na druhou stranu má možnost jim kontrolu zakázat. Doporučil bych proto starostům, kteří během projednávání ústavní novely zákona o NKÚ časté kontroly kritizovali, aby se veřejně zeptali pana ministra, proč takto jeho ministerstvo postupuje.

V jedné věci s panem ministrem ale přeci jen souhlasím. Potřebujeme více centralizace. Ne však pod Ministerstvem financí, ale pod NKÚ. Správnou cestou je osekání suchých větví na ministerstvu a posílení postavení Nejvyššího kontrolního úřadu a jeho odpolitizování.

A kde na to vzít? To, co ušetříme na ministerstvu, se dá převést ihned. Plýtvání se dá zamezit také kvalitní výchovou veřejných zaměstnanců a odvrácení se od zbytečného outsourcingu služeb, které si úřady mohou zajistit vlastním přičiněním.

V neposlední řadě lze uspořit důsledným vymáháním odpovědnosti politiků a úředníků, kteří rozhodli v rozporu s jejich povinnostmi. Toto je nejenom cesta logiky a selského rozumu. Toto je také cesta mezinárodních standardů a osvědčené praxe západních demokracií.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hovorka11 napsal(a):

Jsem přesvědčen, že Kalousek s Karlem jsou na čele podpory rozkrádání a tunelů.
Prezidentská lobby za Karla, který prý "zamezí Kalouskovým machinacím" dokazuje jen sílu kmotrů, které kryjí veřejnoprávní média !
Vymývání hlav nejmladším a stavění jich proti "zapomětlivým" rodičům "za Karla" jen dokazuje, že v historii se vždy propaganda totalit zaměřovala na nejslabší článek- mladé a nezkušené.
Dnešní "modří komsomolci" tak nemají jiný vzor...
06. 02. 2013 | 14:47

hovorka11 napsal(a):

NKÚ musí!!! dostat pravomoci kontrolovat i proti organizovanému zločinu, který se skrývá za zády koalice i ČSSD.
Omezení pravomocí NKÚ je zase prohra občanů oproti politické spodině společnosti, která si chystá peněženky na peníze z podílu kmotrů.
06. 02. 2013 | 14:51

David napsal(a):

"...Ministerstvo financí dlouhodobě cíleně krade kompetence NKÚ, který by měl být jediným opravdu nezávislým auditor veřejných rozpočtů. Současné nesmyslné nastavení kontrol daňových úřadů kritizovala už v roce 2010 Světová banka ve své zprávě pro ministra financí. Ten ji ale ignoroval.

...Potřebujeme více centralizace. Ne však pod Ministerstvem financí, ale pod NKÚ...."

------

Naprostý souhlas.

Je třeba si zmapovat, kdo konkrétně další ještě tomu brání, aby se rozšířily pravomoce NKÚ. Kalousek jistě není sám. Daly by se pak možná vystopovat širší souvislosti, proč se tomu brání.
06. 02. 2013 | 15:05

Marie Fantová napsal(a):

Zvýšit nejen pravomovi NKÚ, ale také odpovědnost za odstranění zjištění chyb!
Důsledné zrušení outsorcingu - z praxe je kdekomu zřejmé, že stojí mnohem více, než zajištění vlastními prostředky!
Věci občanů nesvěřovat do soukromých rukou - viz Skarta, nebo například předání adres poplatníků daně z nemovitosti soukromé firmě k rozesílání složenek na daň, právní služby ministerstvům a jiným orgánům, které zaměstnávají právníky apod. a mnoho dalších příkladů.
Dodržovat právo občanů na informace, co je placeno z jejich daní včetně platů státních zaměstnanců - to je křiku o osobních údajích a přitom viz výše.
Státní zaměstnanec není obyčejná "osoba", vstupem do státní služby (úřadu, funkce)
musí současně respektovat, že je osobou "veřejnou", z čehož plynou výhody i nevýhody. A hlavně, že vysoké platy nejsou dárek, ale jsou za o d p o v ě d n o s t!!!!!!!!!!!!! (Takže ne, já to nevěděl, to podepisuju jen formálně atd.atp.
06. 02. 2013 | 15:09

Vlado napsal(a):

Stále stejný problém s politiky obecně. Konkrétně p.Wagenhnecht popisuje kroky ministra financí Kalouska a jeho zájem okleštit pravomoci NKU ve prospěch MF. Sám ministr dle své libosti může odpustit daně a okrást tak stát a je to v jeho pravomoci. Politika ve službách politiků na úkor státu a jeho občanů.
Oni hájí zájmy těch vlivných. Korupce, konekce a uspokojení svého EGA pocitem výjímečnosti. NKU a co takhle ing.Michálek, že neprojde? Přesto,že má vysoký morální kredit. Ale už se na něj nalepili strany, kterým bude povinován sounáležitostí a stranickou disciplinou a to bude v tomto případě l jeho škodě. Zelení i KDU-ČSL budou mít zájem, aby setrval v senátu. Jedne člověk představuje naději ale né řešení.
06. 02. 2013 | 15:29

kémo nechlemté tu vasrůvku napsal(a):

Mafiánská chobotnice má stále moc.
06. 02. 2013 | 15:42

Občan napsal(a):

Autore,

proč ve svém profilu neuvádíte, že jste vedoucím IA ROP Střední Čechy a předtím jste působil
- Deloitte Czech Republic - Senior konzultant
- RRRS Střední Čechy - Vedoucí útvaru Interní audit
- Foxconn, s.r.o. - Hlavní auditor pro procesní audity a ISO 900
- Ministerstvo vnitra ČR - Interní auditor – vedoucí auditních týmů
a že jste lektorem ČMÚD, s.r.o., což je společnost provozovaná bývalým VCP NKÚ Peřichem a několika bývalými kontrolory NKÚ (Dvořák, ?

Ad NKÚ:
Pravomoci NKÚ jsou skutečně postupně eliminovány, a to jak zákonodárci, tak Ústavním soudem a obecnými soudy.
začalo to odnětím pravomoci alespoň formálně kontrolovat hospodaření polit. stran
a pokračovalo (namátkou)
- zákazem kontroly hospodaření s neúčelovými dotacemi u koncových příjemců
- zákazem kontroly hospodaření ČT a ČRo s vybranými konc. poplatky
- zákazem kontroly plnění SR u plátců daní
- odnětím možnosti školit pracovníky resortních a územněsprávních IA
no, a prozatím končí nerozšířením kontrolních pravomocí na alespoň kraje a na společnosti formálně vlastněné státem a vyššími územněsprávními celky
V tomhle máte, autore úplnou pravdu.

Ale...

Nikde v EU není SAI universální kontrolní institucí. Všude existují buď regionální a resortní AI, které mají striktní povinnost součinnosti, nebo je SAI strukturován jako hierarchická instituce s ústředím(metodická, vyhodnocovací a právněporadenská část) a regionálními (výkonnými) pracovišti.
NKÚ není DNES ani ryba, ani rak; přesto, že původně měl funkční a efektivní koncepci a strukturu. Ovšem po seškrtání kompetencí, zběsilých experimentech Dohnala a jeho jihlavské party a po ořezání rozpočtu až na kost se jen těžko bude nějak koncepčně vzpamatovávat. To je také patrně důvod, proř pan Kinšt odmítl kandidovat na prezidenta NKÚ.

Kontrolní systém, a v tom s Vámi opět souhlasím, je v šíleném stavu. Ale to byl a je záměr vlády. Nefunkční kontrola, nedostatek pravomocí, nespolupráce zbývajících kontrolních, dozorových a inspekčních orgánů, likvidace resortní kontroly a vyházení skoro všech kvalifikovaných a zkušených kontrolorů a IA je přesně to, co vláda a přísavkové potřebují pro "klid na práci".
EUROSAI i EÚD nad tím nepřestávají kroutit hlavou a už nás to stálo a ještě bude stát pěkných pár mld. Kč.

Jenže interní audit, jemuž se profesně věnujete, nebyl, není a nebude srovnatelný s ústředními orgány státní či veřejné kontroly. I v tomto ohledu ČR již v r. 1993 ustoupila od funkčního modelu, který měla. Tehdy zde působily Ministerstvo státní kontroly, Generální prokuratura a Nejvyšší kontrolní úřad ČR.
MSK ČR široce kontrolovalo hospodaření se státním majetkem a finacemi vč. částečného dozoru nad výkonem st. správy, GP ČR kntrolovala výkon státní správy (podobný orgán zde dnes zcela chybí) a NKÚ ČR prováděl nezávislou systémovou kontrolu. Tento model byl bez náhrady rozbit, takže dnes chybí jak metodický a dozorový orgán pro oblast veřejné kontroly, tak metodický a dozorový orgán pro oblast výkonu veřejné správy (MV ČR, jak jistě dobře víte, to dělá v podstatě jako dobrovolnickou činnost a bez legislativní opory) a ústřední kontrolní orgán pro územní samosprávu.
IA ale tyto nedostatky nemůže nahradit ani vyřešit. Vnitřní kontrola, jakkoli dobře prováděná, je a bude pouze vnitřní a závislou kontrolou. Ani zřizování nezávislých resortních auditorů (tam, podle mého názoru směřuje Váš článek) roztříštěnost a nekoncepčnost nevyřeší.
06. 02. 2013 | 15:58

Lhavý loudil napsal(a):

Vždyť pan Kalousek přece psal, že české veřejné finance jsou transparentnější než kdy dříve...

Že by pan Kalousek lhal?

No tomu se mi ani vůbec nechce věřit, pan Kalousek a lhát, takový křesťan a slušný politik...

Aha, vona to asi byla nějaká ta... jak se tomu... mytologie, mysto-, myti-, mítstykfikace.
06. 02. 2013 | 16:06

češka napsal(a):

Dobrý den,
článek mi připomíná válku zlodějů, kdo ukousne větší sousto?
U nás se stavěla nová škola, městu kraj "slíbil" dotace, "vypsala" se soutěž, škola se postavila , 1 školák stojí 1 000 000 Kč.
O cca 20 km vedle postavili Angličané školu pro stejný počet žáků s cenou 500 000 Kč na žáka.
Pochopitelně že z dotace jsme nic neviděli.
Pokud město nezadá projektantovi úspornou stavbu, součástí projektu nebude zkalkulovaná cena za práci a materiál a zadavatel soutěže nemá povinnost zjišťovat kolik stojí obdobné stavby, tak "utáhneme" předražené stavby.
O lup se podělí kraj, zastupitelé , zbyde i na sponzorované partaje a občané si na chodníky počkají o pár let déle.
My na to máme, my za to stojíme!
06. 02. 2013 | 16:22

Pavel13 napsal(a):

Lhavý loudil napsal(a):
"Vždyť pan Kalousek přece psal, že české veřejné finance jsou transparentnější než kdy dříve...
Že by pan Kalousek lhal?"

Nelhal. Pro něj samotného skutečně jsou.
06. 02. 2013 | 16:22

Občan napsal(a):

Souhlasím s názory autora. A to národ ani neví, co se děje kolem novely zákona o finanční kontrole. Jak pan náměstek Matej "vyhrožuje" všem kolem, kteří by jen slovíčkem nepodpořili Ministerstvo financí ČR v prosazování jejich zájmů. Je to smutné, co se tady děje.....
06. 02. 2013 | 21:39

Josef Š. napsal(a):

Kdo přijde podpořit ? http://jednej.cz/demonstration.php?id=58
06. 02. 2013 | 21:55

Důchodce68r napsal(a):

Díky za článek. Prvotní jsou informace.
Člověk jen zapne rádio, jen klikne na internet, jen už cokoliv, a čeho moc, toho příliš.
To se nevyřeší výměnou několika obětovaných, ani změnou legislativy (těmi co ji pro sebe vytvořili).
Zřejmě jen osobně, ručně, fyzicky, hromadně, jednorázově, nemilosrdně, důsledně. A začít pracně znovu.
Nebo jak jinak? Jinak = nijak.
06. 02. 2013 | 23:45

jura napsal(a):

a dá se tomu NKÚ věřit? když bude kontrolovat? Do dnes jsem si myslel, že ERÚ je tu pro kontrolu a udržení pořádku. Teď vidím, že jsem se mýlil i bez strany
07. 02. 2013 | 06:04

Silvie napsal(a):

Nas... , drazí umělci, nas...!

Jak se chodí ke křížku
Lubomír Brožek

„My, níže podepsaní, protestujeme proti letošnímu drastickému zkrácení dotací, které Ministerstvo kultury přidělilo na projekty tzv. živé kultury…“ atd., píše se v petici „Zachraňte kulturu 2013“, jež pléduje za navýšení prostředků na kulturní aktivity ze současných 2% z rozpočtu MKČR na úroveň roku 2008, tedy 5,5%. A já se ptám: pokud vám, níže podepsaným, ministerstvo nevyhoví, pak se stane co? Zvednete pohoršeně obočí, zamračíte se, sepíšete další a další supliku v očekávání, že v kritické chvíli vašeho dramatu sestoupí z výšin Černínského paláce předseda strany, která paní ministryni dosadila do čela vámi kritizovaného úřadu, coby deus ex machina, aby k vám, lidu kulturnímu měl blíže, aby vás politoval, nebo snad dokonce podal pomocnou ruku a paní ministryni domluvil?....
A tak jsme došli až sem, ke křížku, my ukřivdění umělci, neboť jsme byli vždy více méně loajální a tohle máme za to, že nám bylo dost fuk, když jiným „rozpočtová (ne)odpovědnost“ zatrhla tipec.

Co si teď počneme s tím křížkem po funuse a suplikou v ruce? Komu ji adresovat, když procesí už dávno odešlo a pastýři duší mají jiné starosti, neboť je čekají restituce. Možná by bylo dobré se pomodlit, ale kdo nás oslyší, kdo se nás zastane?

A koho jste se zastali vy, níže podepsaní? Kde byly vaše podpisy, když se začali ozývat senioři anebo zdravotně postižení spoluobčané, že nemohou vyjít se svými příjmy a jsou mnohdy nuceni volit – ne mezi tím či oním kulturním projektem, ale zda si mohou odpustit některé léky, aby jim zbylo na základní potraviny? Problém je, že se svět změnil a vy jste si toho ani nevšimli.

Bůh vám pomáhej!"

Britské listy
07. 02. 2013 | 08:23

jin napsal(a):

Z Míry se nám vyklubal arogantní diktátor,kterej stále rozšiřuje svoji moc.Sám doporučil cenu letadel,jako "běžnou",což tvdil že u vojenských nákupů nejde,a prodělali jsme 600 milionů.Aby měl klid od "plukovníků"nechal vyhodit Lessiho a jeho nástupci dal"na loajalitu " 700 milionů!Od té doby je klidnější.Nechal ležet 12 miliard ve Švýcarech,aby se mafii zavděčil atd.Háva byl jeho švagr v době,kdy vládnul při nákupech MO a kupoval "padáky pro sebevrahy"!Šťáva je jeho kamarád !Komu slouží tenhle prohnanej komediant ?
07. 02. 2013 | 09:58

Miláno z Děčína napsal(a):

Vždyť je to jasné a jednoduché,ne?
Autorovi článku,konečně s tím něco dělejte!Ne jen poukazování,analýza maximálně je předhozena nám blogerům,žádný konkrétní krok,počínaje Vámi jak pisateli tak aktuality.cz.Pouze vždy lehké se otření.Nic míň,nic víc!!!
Bude-li NKÚ,jednoznačně jedinný auditor.Ani do toho nepouštět forezní auditory.Nedej sakra tím ani soukromé firmy ani OSVČ.
Píší už skoro rok,nechť se to rozdělý a ti co chtějí hospodařit svobodně a demokraticky,nechť jde tok financí mezi nimi a ostatní,kteří chtějí žít taky svobodně a demokraticky,ale chtějí tu demokracii žít lidsky,nechť finanční tok jde od státu k těmto lidem a zpět v podobě jednoduché:To je pracovní činnost,rodina!!!
Upozorňuji,do týdne by u soukromníků byl takový terorismus v praxi,který svět neviděl!A neříkejte,že se mílým.V žádném případě!!!Jenže se nechce,tak toho psaní o tom zanechte a vydávejte raději kuchařky,zpěvníky,turistické mapy,mapy zdravotních zařízení od VIP až po charitativní a mapy cintorýnů!
Bude to prospěšnější a výchovné již od předškolní výchovy!!!
07. 02. 2013 | 18:44

Rýpal napsal(a):

Je mi z toho co čtu tak trochu smutno. Z tohoto tendenčního článku autora se pravdu nedozvíme. Jak mám věřit člověku, který se sám na nakupovaných službách kontroly a auditu, co by zaměstnanec společnosti Delloitte, podílel? A proč už tam nepracuje? Šlápl někomu na kuří oko? Nezlobte se pane Wagenknechte, ale Vy pro mne nejste dostatečně věrohodná osoba, abych uvěřil.
Ano, Kalousek a jeho posluhovači řídí tuto republiku. A nebudeme si nalhávat, že mu není vhod, aby do toho někdo viděl. Ale jestli si někdo myslí, že to zachrání centralizovaná kontrola a ještě bude nezávislá, jste naivní. Žádná nezávislá kontrola v ČR neexistovala a nikdy existovat nebude! Lidé, kteří mají kvalitní vzdělání a zkušenosti jsou totiž poznamenáni vazbami na podnikatelskou a politickou sebranku a budou dělat co co se jim řekne.
Kdy už pochopíte, že tato hra, je hra mocných a nikdy nebude fungovat demokracie. Pan podnikatel chce kšeft, tak si koupí politika a ten vydírá úředníka, kterého nastrčí jako toho zkorumpovaného davu. A lůza jim to baští i s navijákem.
Křičíte chyťte korupčníky, ale jen proto, že z toho nic nemáte sami. Kolik lidí dokáže říci svému šéfovi "jsi zmetek" bez ohledu na to je-li to podnikatel nebo politik a že riskuje práci...většina drží ústa a udělá, co se jim řekne, za řádný měsíční plat. Lidí jako pan Michálek je málo a kdyby jich bylo víc, všichni se v politice neuplatní. A půjdete si pro skartu na pracák a zaplatíte lobby bance a Drábkovi a Kalouskovi a jiným...a zadnice budete mít holé, protože Vám nikdo nepomůže ani nezaměstná. Tak to je a tak to bude vždycky, protože morální hodnoty obyvatel tohoto státu jsou pokřivené od základu. Na pokřivenou morálku národa, žádná kontrola nikdy nefungovala! Pan Wagenknecht taky zpíval písně svého chlebodárce...jako šéf auditní skupiny spol. Delloitte, když dostali kšeft od Kalouska...Peníze nesmrdí a zadání znělo jasně "sejmout chlapa s koženou brašnou. Nebyl čas ptát se kdo je kdo"... Mimochodem, firmám poskytujícím služby v oblasti auditu a kontroly se říká velká čtyřka...proč asi? Protože jsou čtyři? Hmm :-). Zaměstnávají studenty práv, ekonomie a čerstvé absolventy...naivky co si chtějí přivydělat a nemají zkušenosti...a pak ještě lidi jako je pan Wagenknecht, taky jim neuměl říci ne. Tedy ne dost včas...
Nyní jako šéfovi IA na ROPu mu času moc nezbývá, když ROPy končí. Chce to jiný flek, tak se ozývá a křičí..., proč křičí až dnes? To procitnutí muselo být hodně bolestivé, že? Je mi smutno kam se tento národ dokázal "vypracovat".
09. 02. 2013 | 14:11

úřednice napsal(a):

Je vidět, že vůbec nevíte o čem mluvíte. Wagenknecht na ROP SC už dávno nepracuje. V Deloittech udělal audit ROP Severozápad, který odhalil zlodějny politické mafie ODS a ČSSD v Ústí nad labem a Karlových Varech. Proto ho po zásluze hlavní šéf Deloitte Kotrba(tunelář české spořitelny a manžel vysloužilé političky Buzkové) vyhodil. A Kalousek i jeho úředníci ho nenávidí, protože se už léta veřejně kritizuje zákon o finanční kontrole. Pro interní auditory z veřejné správy udělal mnohem víc, než kdokoliv za poslední roky.
12. 02. 2013 | 13:33

e.m. napsal(a):

*http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=771168* --- evidentně se jedná o investici pro investici a nesmysl. prosímvás může někdo této pitomosti kvalifikovaně oponovat a zabránit promrhání těchto prostředků?
13. 02. 2013 | 10:06

Občan napsal(a):

On byl dokonce i superkomerční ČIIA v letech 2005-2009 pevně přisátý k prsu státního rozpočtu :o)) (ARES/CEDR)
Njn, já věděl, že se nespletu...

Rovněž je zajímavé, že autor, který byl donedávna (2013) vysokým funkcionářem ČIIA, silně kritizuje zrovna MF ČR, s nímž přitom ČIIA úzce spolupracuje.
A ještě se Sekce veřejné správy, jejímž je autor zakladatelem, tak pěkně rozjíždí. Odejít od rozdělané práce není zrovna obvyklé.

Úřednice,
Deloitte zjistil v ROP SZ CHYBY, nikoli "zlodějnu". MF ČR k tomu vydalo v květnu 2012 tiskové prohlášení - http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/nepresnosti_v_mediich_70517.html?year=2012 - které konstatuje, že projekty ROP SZ NEBYLY předražené.
Nyní se kauza vyvíjí tak, že MF ČR a MMR odmítají podat jakékoli informace dokonce i vedení kraje a EK se rovněž začala všelijak ošívat. Takže vedení kraje nakonec nezbylo než se rozjet do Bruselu zjistit, CO se vlastně děje - http://www.evropskenoviny.cz/index.php?id=9387&loc=&cat=

Celá ta taškařice s auditem tak nakonec začíná smrdět politikou a útokem vlády proti kraji.
15. 02. 2013 | 02:39

cham napsal(a):

že by byl občan agentem pana Kalouska? vzhledem k jeho názorům bych se nedivil...
23. 02. 2013 | 13:12

úřednice napsal(a):

Občan opětovně lže jako když tiskne. Žádné ticho po pěšině, naopak Evropská komise potvrdila zlodějny v Ústí a Varech. Je vidět na čí jste straně, která mafie Vás platí. Podle Vás pouze drobné chyby se projevily trestním stíhání všech dosavadních ředitelů dotačního mafiánského úřadu v četně několika jejich úředníků.

"Kraje musí vrátit 2,5 miliardy, EU tak potrestá dotační chyby"
http://zpravy.idnes.cz/rop-severozapad-korekce-2-5-miliardy-korun-f1h-/domaci.aspx?c=A130206_092649_vary-zpravy_slv

Takže tady nešiřte lži. Určitě to bude pravda co píše cham, jste placený agent kalouska.
23. 02. 2013 | 14:43

cham napsal(a):

a co když je občan sám kraďousek:-D
23. 02. 2013 | 14:50

xxx napsal(a):

xxx
28. 10. 2013 | 14:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy