Odpověď Martina Bursíka na otevřený dopis předsedy vlády Jana Fischera

27. 01. 2010 | 11:18
Přečteno 7416 krát
Vážený pane premiére,

po včerejším jednaní poslanecké sněmovny, kde jsem mj. konstatoval, že "zdůvodnění (negativního stanoviska) vlády (k poslaneckému návrhu novely horního zákona) je prostě skandální podlehnutí lobbismu a naznačuje korupční jednání vlády ...", jste mne vyzval k veřejné omluvě.

Věřte, že ani mne není příjemné vést tento typ dialogu s Vámi a vládou a i já stojím o vrácení vztahů do normálu. Tomu však musí předcházet Vaše vysvětlení náhlého obratu vlády a série zcela nestandardních kroků vlády, které stoprocentně nahrávají ekonomickým zájmům uhelné těžařské lobby na úkor veřejného zájmu.

Dovolte, abych Vám položil pět konkrétních otázek:

1) proč jste souhlasil s tím, že navrhovatelem stažení vládní novely zákona o geologických pracích a horního zákona bude ministr průmyslu Tošovský, když autorem a předkladatelem zákona bylo ministerstvo životního prostředí? Kompetenční zákon a jednací řád vlády pro úřednickou vládu neplatí?

2) proč jste vyhověl ministru průmyslu a souhlasil s tím, že k návrhu na stažení zákona nebude provedeno připomínkové řízení, čímž jste spolu s ministrem průmyslu zcela vyšachoval MŽP ze hry?

3) jak vysvětlíte obrat o 180 stupňů a negativní stanovisko k poslanecké novele zákona, když předchozí vláda, odbor vládní legislativy i Legislativní rada vlády daly k de facto identickému návrhu zákona shodně stanoviska kladná?

4) stále si myslíte, že novela zákona může ohrozit naplňování cílů budoucích (doposud neexistujících) koncepcí, když kompetence v rozhodování o odpisu zásob zůstává na MPO ve spolupráci s Českým báňským úřadem?

5) jste připraven uznat tyto krajně nestandardní kroky vlády a korigovat je?

Celých šestnáct let mají podle platného horního zákona důlní společnosti povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady potřebné pro odpis zásob nerostných surovin ve veřejném zájmu. Tyto zásoby jsou ve vlastnictví státu a proto má stát (zastoupený MPO a Českým báňským úřadem) právo posoudit, zda v konkrétním případě převažuje jiný veřejný zájem nad zájmem surovinu vytěžit. Tato povinnost je však v praxi nevymahatelná. V zákoně chybí lhůta, ve které by měly společnosti povinnost podklady k odpisu předložit. Šestnáct let tak stát rezignuje na pravomoc účinně vymáhat zákonem uložené povinnosti.

Důsledkem tohoto selhání státu je strach a nejistota obyvatel vesnic a měst, které jsou za tzv. územně ekologickými limity, o budoucnost.

Jiný nesmyslný princip stávajícího zákona umožňuje důlním společnostem zneužívat předkupní právo k pozemkům k paralyzování rozvoje obcí v dobývacích prostorech, a to i přesto, že hlubinná těžba nemá souvislost s tím, co se děje na povrchu.

Na tento neúnosný právní stav, který se nemění v důsledku lobbistické síly těžebních společností, upozorňují dlouhodobě vládu i parlament občané a samosprávy dotčených obcí. Naposledy peticí 60 starostů obcí pod Krušnými Horami a Beskydami, která reprezentuje 780,000 obyvatel.

Z výše uvedených důvodů připravilo ministerstvo životního prostředí za mého vedení novelu zákona o geologických pracích a horního zákona s cílem odstranit nevymahatelnost práva. Jako předseda Českého statistického úřadu jste byl účasten jednání vlád a tak víte, že pro tuto novelu hlasovala Topolánkova vláda jednomyslně, souhlasil odbor vládní legislativy i Legislativní rada vlády. Vláda měla k dispozici i analýzu dokládající, že nedojde k ohrožení investic zahraničních investorů. O návrhu jednala celkem třikrát tripartita. Lepší přípravu zákona si lze jen ztěží představit.

Poté, co tento předpis zdědila Vaše vláda, došlo k zásadnímu obratu ve stanoviscích vlády. Vláda se rozhodla vládní návrh zákona stáhnout z poslanecké sněmovny a postavila se negativně i k poslanecké novele zákona, o jehož zařazení se bude dnes hlasovat ve sněmovně.

Dokážete-li pane premiére uznat procesní i věcné chyby v jednání vlády, dokážete-li připustit, že vláda udělala chybu tím, že si bez dalšího osvojila účelovou argumentaci MPO a především změníte postoj vlády, pak věřte, vezmu kritiku vlády velmi rád zpět a uslyšíte ode mne veřejnou omluvu.

S pozdravem,

Martin Bursík v.r.
poslanec PS PČR

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bob napsal(a):

tak to jsem teda zvědavej, jak to dopadne. To nevíte pane Bursík, že o nejoblíbenějších komunistech nesmíte takhle mluvit?
27. 01. 2010 | 11:33

Tencokida Hnuj napsal(a):

Nevíte jak to politici dělají, že se jim vždy pár měsíců před volbami objeví kolem hlavy svatozář?
Zkoušel jsem všelijaké ezotorické fígle, kabalistické vyvolávání i zenovou meditaci a nic.
Není to tím, že se pomazaným hlavám zapařuje mozek ? Jenže proč jenom před volbami? Je to prostě záhada.
Navrhuji proto zřízení Ústavu pro výzkum paranormálních jevů a jejich vlivu na emanační schopnosti pomazaných hlav v předvolebním období. Roční rozpočet by mohl být řádově 186,7 milionů Kč, ale nebránil bych se i jakékoliv smysluplné diskusi, která by toto číslo zpochybnila směrem nahoru. Budova by měla mít
tři patra a nanejvýš dvě křídla. Každé z nich musí mít dva boční vchody s dveřmi otevírajícími se zevnitř. Okna prvního patra budou směrována k jižní straně, s částečným bočním pohledem do školního dvorku..........
Další podrobnosti příště. Jiné zajímavé návrhy ohledně fungování navrhovaného úřadu jsou vítány.
27. 01. 2010 | 11:54

Taoiseach napsal(a):

Martin Bursík
Je pravda, že se Jan Fischer chová spíš jako nějaký místopředseda vlády pro hospodářské záležitosti než jako předseda celé vlády. Na druhou stranu: pokud jste ho opravdu chtěl přimět k dialogu, tímto způsobem to nepůjde.
27. 01. 2010 | 12:03

bob napsal(a):

Tý jo. A pak ať někdo ještě nadává na Blesk. Na blogu pí Paroubkové už se živě diskutuje jaké má botičky a tady...? To už fakt nikdo nepozná, co je důležité? Nerozumím
27. 01. 2010 | 12:20

Jan napsal(a):

Lidi jsou tak hloupi, ze nerozeznaji od cestnych lidi lidi,kteri delaji jen karieru.
Fischer delal karieru jiz za komunismu jako Klaus a beda tomu, kdo takove lidi kritizuje.Nesmi se kritizovat nic, co se dotyka tech, kteri 20let ziji nad pomery.
27. 01. 2010 | 12:44

Jan Baltus napsal(a):

Coby novinář léta popisující nejnovější a nejlepší technologie výroby energie a úspor jsem totálně dezgustován vývojem situace. Problém otevření limitů je znám nejméně 10 let a nikdo se o to nestaral, byť bylo jasné, že ČR musí změnit energetickou základnu ale nebylo jasné, po devastaci energetického průmyslu a zničení vývojové základny, kdo to udělá a zaplatí. Toto řešení, tedy " vše postaru" je to nejhorší z hrozných, které se stalo. Připočtěme k tomu Prunéřov, tedy zoufale neúčinné zdroje a další, například neuváženou a nesystémovou podporu některých elternativních zdrojů, zatím co jiné zůstaly popelkou a jsme opravdu tam, kde jsme. Tedy bez perspektivy a vize, jak si budeme opatřovat energii v budoucnosti. A možná, že to bude jeden z posledních vývozních artiklů? Neuvěřitelné. Bohužel i pan Bursík přistoupil k vývoji nových technolgií macešsky, neměl zájem např. o výzkum nového lopatkování bývalé Škody Energo, které by navýšilo výrobu a zvýšilo výkon při zachování tepelného režimu. Nelze se pak divit, že i on sklízí podivnou úrodu. Ke škodě nás všech, samozřejmě, nejenom těch do bydlí v Ostravě, Litvínově, Mostu .......
Jan Baltus, šéfredaktor časopis Technický týdeník
27. 01. 2010 | 13:03

jk-jiny napsal(a):

Pane demokrate, musíte na premiéra silou, Katuško Biomaso, silou... A nebojte se: plyn se prodávat bude a vaše psoudoekologické kšefty pojedou dál. Bohužel, plevelná bylina nevyhnije a tak tady s námi budete dál i vy. Třeba ale ne v Parlamentu.
27. 01. 2010 | 13:12

Petr napsal(a):

I Bursík ví, že v ČR máme jen to nepříliš kvalitní uhlí. Pak také můžeme vyrábět energii z jádra a taky trošiku z vody v přehradách. Proti všemu je.
Energii můžeme vyrábět ze slunce, drahou, předrahou. Ale to nevadí. Zlevnění se bude konat možná až příští rok. Možná. Ještě se musí všichni napakovat. Dokonce je to v ČR výhodné i pro Číňany. Co by ne, když český obyčejný občan, co denně chodí do práce, zaplatí kvůli enegii vyrobené ze slunce v ČR o 25% víc a zisky získá kde kdo i ti Číňané. A pak si nelze položit otázku: Co a komu s toho co kápne?
Pak taky můžeme vyrábět energii z biomasy. Té biomasy, o které nic neví ani vrcholoví představitelé strany Zelených. Té biomasy, která v potřebném množství ve zdejších klimatických podmínkách v potřebném množství nenaroste a její množství a s tím spojená přeprava tisícinásobným množstvím kamiónů a vlaků do některé elektrárny či teplárny, by zatížila životní prostředí víc než to nejhorší sirnaté a popelovaté uhlí.
A ještě jde z něčeho vyrábět energie. No ano. Z ropných produktů. Ropu sice nemáme, zemní plyn v Beskydech se těžit nesmí, ale jde vše dovést. Za kolik a jestli na to máme? A všimli jste si, že nejen v Česku různé spolky tzv. ekologů jsou téměř proti všemu, jen proti ropě je ticho, tichoučko. Když prasne někde obrovský tanker, demonstruje pár chudáků rybářů a Zelení jen tak nesměle dělají bu, bu, bu. Ale chviličku a hodně, hodně potichoučku. Proč asi?
Někdo přece všecny ty "eko" musí dobře živit. Kolik z nich chodí do práce?
A s uhlím je to obdobné. Nařídí se těžební limit. Uhlí jako surovina začne být vzácností. Stoupne cena. Za nějaký, ne dlouhý čas, státu nic nezbude, než tzv. limit prolomit. Ale cena už zůstane.
A tomu má někdo věřit, že to není domluvené? A pak, kde je ta koruce?
27. 01. 2010 | 13:18

lupa napsal(a):

Asi již neumím číst. Domníval jsem se, že premiér chce omluvu za nařčení vlády z korupčního jednání. Zelenáč je ochten za určitých podmínek vzít zpět kritiku vlády. U biomas je nařčení z korupce rovno kritice?
27. 01. 2010 | 13:36

Tom napsal(a):

Uhlí, stejně jako vše ostatní má být věcí nabídky a poptávky. Pokud uhlobaroni nabídnou lidem v dotčené oblasti tolik peněz, aby se jim chtělo oblast opustit, pak je to v pořádku. Naopak jakékoliv zásahy pro těžbu (nařízené vystěhování) nebo proti těžební limity) jsou špatně.
Hlavně už pane Bursíku přestaňte škodit lidem v této zemi svojí pseudokologickou politikou
27. 01. 2010 | 13:47

honza napsal(a):

Fajn,
vy nyní vysvětlete co bude s průšvihy vás ekoteroristů:
-biopaliva
-energie ze vzduchu-větrníky
-fotovoltaika
-oteplování
veškeré tyto vámi propagované akce přispěli ke zničení přírody, k rozšíření hladu a oteplování je již nyní přiznaná lež.
Máte ještě tu drzost si vyskakovat. PS. Své družce vysvětlete aspoň tu biomasu.
27. 01. 2010 | 13:59

bape napsal(a):

pro Bursík

Nevidíš si ani na špičku nosu ani vocasu...chybí ti pokora a slušnost, jenže to se nehodí do krámu, že ? Vrána k vráně, jako Martin ke Kateřině...
27. 01. 2010 | 14:03

Kadl napsal(a):

Zatím žádný rozumný argumen, jen urážky.Asi má pan Bursík pravdu a pan Fischer má špatné svědomí!
Také bychom rádi věděli co ho vede k podpisu smluv na 28 let!!!§žeby zametal co nestačil Topol a jeho mafie?
27. 01. 2010 | 14:14

František Matějka napsal(a):

Podle mě je Martin Bursík jen drzý fracek. Bohužel by se mi sem celá reakce nevešla, takže zde: http://frantisekmatejka.blo...
27. 01. 2010 | 14:19

bape napsal(a):

pro Kadl

ale, běž, však víš, kam, jsi-li inteligent. Bursík si ba urážky zadělal dávno a docela sám. Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá...
27. 01. 2010 | 14:21

trrrr napsal(a):

Pane Bursiku,
jako jeden z mala (mozna jediny politik) se nebojite odhalovat podstatu veci a jit proti vetsine(asi nejste nikomu nic dluzen a nic na vas nemaji). Bohuzel vas to pak odsuzuje k tomu, ze po vas vsichni jdou a snazi se vas i vasi stranu znicit jinak. Je zrejme, ze pan Fisher a jeho vlada maji v lepsim pripade "noticky", v horsim pro nekoho pracuji. Pro lidi ale bude Fisher porad popularni, protoze neni populisticky, nehada se a tvari se, ze stale na necem pracuje. Taky neni politik a neni to soucasti jeho prace, ale to se do toho zebricku nejak nepocita. Mam obavu,ze nenavist lidi vuci vasi strane kvuli svrzeni vlady temi zenskymi od vas je tak znacna, ze to vztahuji na vas osobne a stranu zelenych volit nebudou. Prala bych vam opak.
27. 01. 2010 | 14:35

Nový napsal(a):

A proč by neměl jít preiér na ruku těžebním společnostem ?
Provozovatelům nesmyslných fotovoltických a větrných elektráren
jd e vláda také na ruku. To je ve jménu oteplovacího náboženství, takže je to v pořádku, že ?
27. 01. 2010 | 14:49

Ostravak ostravski napsal(a):

Proč Bursíku? Inu proto že kdybychom topili alternativně třeba biomasou,tak chcípneme! Kačena nám dodnes nevysvětlila,jak to vlastně funguje!!!!
27. 01. 2010 | 14:51

Honza napsal(a):

Tom napsal: "Uhlí, stejně jako vše ostatní má být věcí nabídky a poptávky. Pokud uhlobaroni nabídnou lidem v dotčené oblasti tolik peněz, aby se jim chtělo oblast opustit, pak je to v pořádku."
Hezká myšlenka, taková liberální. Představme si, že se najde pěkné ložisko černého uhlí někde pod Českým Krumlovem. Opravdu necháte na majitele domů ve městě, kterým doly nabídnout dvojnásobek nebo třeba pětinásobek tržní ceny, jestli se zboří Český Krumlov kvůli uhlí, které za pár let vyletí komínem do vzduchu? Já si opravdu nemyslím, že je to jenom věcí těch majitelů...
27. 01. 2010 | 15:40

františek šulgan napsal(a):

Martine vynikající reakce. Děkuji i za Beskydy.
27. 01. 2010 | 15:46

qqqq napsal(a):

to: trrrr

Možná, že Bursík tnul do živého a odhadnul to dobře - ale SÁM NEUDĚLAL NIC. Jen kecá a podporuje NEEFEKTIVNÍ výrobu energie ze slunce a větru, která se dobře platí.
1 KWh ze slunce se vykupuje za cca 12Kč.
(1 KWh z Dukovan stojí cca 30 hal. Z Temelína je trošku dražší, asi 50 hal.)

Kdyby raději tvrdě podporoval vývoj (jak (termo)jaderný, tak strojírenský v oblasti turbín). Zelení u nás nejsou vůbec zelení a do opravdu zelených věcí nemají co mluvit.
27. 01. 2010 | 15:51

Kritik napsal(a):

Pěkný autorův výpad proti mocným této země, podléhajícím tak snadno lobbismu jiných a jinak mocných.

Člověk by až smutkem zaplakal, kdyby si nevzpomněl na někdejšího ministra Bursíka, jak snadno jinému lobbismu podléhal.
27. 01. 2010 | 16:14

petrd napsal(a):

plně s blogem Martina Bursíka souulasím a pokud bych mohl tak bych se pod to i podepsal. Martine, držím palce, ale přesila proti je dost veliká a hlavně hodně hodně bohatá.
27. 01. 2010 | 16:17

Honza napsal(a):

Problém je, že Bursík je absolutně nedůvěryhodná osoba, ba co více, našemu státu prokazatelně napáchal závažné ekonomické škody. Myslím tím prosazení nevídaně vysokých sazeb za nákup elektřiny z "ekologických" zdrojů. Majitel fotovoltaické elektrárny vydělá, i kdyby vyráběl elektřinu v dieselagregátu a prodával ji jakože ze slunce.
Celé to zelené ministerstvo se mi jeví jako nekompetentní, viz třeba poslední příklad - není schopno samo posoudit věci kolem elektrárny Prunéřov. ŘEkl bych, že přímo působí jako pátá kolona, zatímco každý evropský stát primárně hájí vlastní zájmy, ono nikoliv.
27. 01. 2010 | 16:28

Důchodce68r napsal(a):

Pane Bursíku, výborně, souhlasím, díky.
27. 01. 2010 | 16:28

TTT napsal(a):

Vážený pane Bursíku,
to jste si teda naběhnul. Co Vás napadlo kritizovat neoblíběnějšího politika (kdysi oportunistického komunistu) za posledních deset let??? To se ve zdejší kotlině nedělá. Možná jste ten dopis mohl sepsat poněkud opatrněji, více ve spekulativním duchu. Teď se to může obrátit proti Vám (koukám na různé diskuse, kde je to zřejmé). Je dost možné, že zapadne věcná stránka celé věci (právě ta skučtenost, o níž Vám jde).
27. 01. 2010 | 16:31

V. Klaus napsal(a):

Jednoznačný souhlas s panem Bursíkem, je to prasárna nejen prolomení limitů, ale i ta hra Fischera s Tošovským. A jen abychom to uhlí neefektivně spálili a vyvezli v elektřině. Zbytek zůstane doma.
27. 01. 2010 | 17:23

Martin napsal(a):

Bursíku to sis pěkně naběhl na vidle. Uhlí a uhelné elektrárny potřebujeme na vyrovnávání sítě rozhoupané tvými větrníky a slunečníky.
A vůbec jsi se zatím nevyjádřil, čím mají lidé a teplárny topit místo uhlí. Plynem všichni topit nemůžou ze strategických důvodů a biomasy je naprostý nedostatek.
27. 01. 2010 | 17:26

pepr napsal(a):

Pan Bursík by udělal lépe, kdyby místo napadání premiéra vysvětlil, proč nastavil podmínky pro získávání dotací na zateplení z peněz za emisní povolenky tak příšerně, že na to nebyl schopen (skoro) nikdo dosáhnout?
(mohu jen přiznat, že na rozdíl od něj v tom zatím žádné korupční jednání nespatřuji, nýbrž pouhou totální neschopnost)
27. 01. 2010 | 17:34

kolja napsal(a):

Pane Bursíku,
svědčí vám to.

Po delší době je o vás slyšet a vy se ozýváte způsobem, který mi byl vždycky sympatický: neřešíte si svoje osobní bolístky nebo osobní kšefty, jako to činí skoro celá naše politická scéna, ale staráte se o věcné řešení problému, který se dotýká současnosti i budoucnosti téhle země.
Tohle je Bursík, jak si ho pamatuju: zachováváte si noblesu a slušnost, přičemž se nikdo nemusí bát, že byste byl měkkej.
Jste odborník, a to nejen na životní prostředí a energetiku, ale i na to, jak to v české politice chodí.
Ke konci období jste už vypadal unavenej a (po právu) znechucenej.
Říkáte, pro vás není příjemné vést spor s Janem Fišerem, ale já to vidím jako příležitost, aby si lidi připoměli, že i ve špičkové politice se můžou vyskytovat osobnosti, které nemyslí jen a jen na sebe.
27. 01. 2010 | 17:55

Karel napsal(a):

Pane Bursíku, pokud víte o korupci a máte důkazy, tak podejte trestní oznámení. Pokud nemáte, tak raději mlčte, protože po kateřinovsku zahajujete volební kampaň. Potřeboval byste
svého Čermáka, aby Vám v hlavě tu biomasu trochu uspořádal. Entropie je totiž potvora.
27. 01. 2010 | 18:10

Pípa napsal(a):

Pane Bursíku,
správně jste do toho šlápnul. Vláda premiéra Fischera se začíná nějak podivně vybarvovat. Přírodní zdroje, mezi nimi uhlí, jsou opravdu hodnoty, které patří všem obyvatelům a stát je za ně přinejmenším zodpovědný těmto lidem. Pokud by s uhlím hospodařil stát, tak nemám problém, ale pokud s ním "hospodaří" soukromníci, téměř bez kontroly, tak jsem proti. Je nutné urychleně přijmout taková opatření (nevím jestli je to tento zákon, ale doufám, že ano), aby zde byla co nejúčinnější kontrola.
27. 01. 2010 | 18:20

ivo napsal(a):

Bursíku já jsem pro stavbu jaderek a těžbu využitelných zásob uhlí.Za to jsem proti nesmyslným větrníkům,biomase a zrůdným fotovoltaickým elektrárnám, které jste s ostatními zelenými khméry v eu prosadil.Kolik jste od loby těchto energetických nesmyslů dostal?Věřím, že dost tak si těch špinavých prachů užijte a nás kteří vaše průsery budou desítky let platit už nechte na pokoji.
27. 01. 2010 | 18:59

nic napsal(a):

Pro mne je pan Bursík naprosto nedůvěryhodná osoba. Spolu s jeho Kateřinou, která svou kariéru dělala na zelené politice, ale ani nevysvětlila, co je to biomasa. Dost hrozné. Navíc, pokud má pan Bursík nějaké konkrétní podezření a nějaké důkazy pro svá tvrzení, měl by se obrátit na PČR. Pokud nic takového nemá, je to v mých očích pouze pomluva.
27. 01. 2010 | 19:06

jarda napsal(a):

Vzpominam si na clanek a fotografie pana Bursika a pani JauJau zastizene prave pred vratka majitele povrchovych dolu.Bylo to nejak okolo minulych voleb, kdy Kacka JauJau hledala sponsora pro jeji kandidaturu.Tusim,ze ho nasla.Prisel cas odplaty- vinen je zahradnik (takto Fisher!)Zvysene zelene dane se opet zvysi a uhli ( cena diky danim narostla o 200% za posledni 4 roky) opet poskoci.A za to muze opet Fisher!!
27. 01. 2010 | 19:52

hoven napsal(a):

z jaké popelnice toho bursíka zase vytáhli. jedněma dveřma ho vykáží, už druhýma se vrací!!!!
27. 01. 2010 | 21:24

JAVÍT napsal(a):

Jasně, Bursík.
Přestaneme těžit uhlí, zavřeme Prunéřov, zastavíme jaderné elektrárny a budeme třít ebenové tyče liščími ohony.
Ó, my se budeme mít !!!
27. 01. 2010 | 23:19

Jan Vaculík napsal(a):

Jan Baltus - souhlas

Osobně si myslím, že pan Bursík nevedl zelené špatným směrem - totiž k politickému středu a k politickému realismu. Škoda, že nezvládl manévry kolem několika vší, které do kožichu nasadila KGB, nebo bůhvíkdo...
Sám bych se přikláněl k tomu, aby zelení u nás kývli na jádro. Nejde být proti všemu a kdybychom za fotovoltaikou nemuseli vidět zlatý důl pro pár vyvolených, tak by byla spíš pro smích.
28. 01. 2010 | 01:03

kolja napsal(a):

Už jsem to tady jednou psal: kdo napíše Jaujau nebo Biomasa, ten se sám tímto klasifikoval jako hňup.

Sám sebe tím označil za týpka, který nechce než urazit na osobní rovině a sám tímto svůj příspěvek dobrovolně zařadil do kategorie ubohých zvratků, které po něm pak musí utírat každý čtenář.

Obávám se, že dotyčný dokonce žije v bludu, že je vtipnej.
28. 01. 2010 | 07:28

Gábor Laco napsal(a):

Pane Bursík,

pan Jan Fischer byl skrz naskrz komunista a je žid. Ten se bude vždy bezohledně točit tam, kde mu to víc sype. Jediný rozdíl od ostatních našich "vladařů" to dělá trošku chytřeji.
Vy skutečně od něj očekáváte, že se na stará kolena začne chovat slušně? To jste tedy ještě zelenější najivka než vypadáte.
28. 01. 2010 | 08:33

TOM napsal(a):

Bursíku,

vy si z nás dělate snad legraci. Jasně, že uhlobaroni lobují za prolomení limitů. Budou mít další business a o to jim jde. Životní prostřední je jim lhostejné. Stejně jako výrobcům fotovoltaických článků nebo větrníků. Ti také lobují, aby výkupní cena byla co nejvyšší. Položme si zásadní otázku. Z čehu budeme vyrábět energii za 10 nebo 15 let? Chceme, aby převládaly nestabilní větrníky či slunečníky a výroba energie z plynu za naprosto neuvěřitelnou cenu? Kolikrát se pak zvedne cena za 1 kWh, desetkrát nebo jenom osmkrát? Fakt to chceme? Já ne. A hlavně nás, Bursíku, nenuťte věřit, že úmysly výrobců z jiných zdrojů jsou čisté a bohulibé. Jde jim o prachy jako všem ostaním a jistě mají své lobisty. Jde o to si rozumně vybrat. Současné slunečníky a větrníky však nejsou žádnou aleternativou. Proto nezbývá než prolomit těžební limity.
28. 01. 2010 | 12:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

Laický dotaz. Jedná se prosím o zásoby uhlí živočišného ?
V tom případě jsem pro prolomení limitů.
28. 01. 2010 | 14:44

vlk napsal(a):

Bursík s e zase předvádí jako ve svých "nejlepších" dnech!
Je s tím rozdílem, že si neuvědomuje , že už NENÍ členem Topolánkovy squadry, ale řadovýmo poslancem.

Premiera urazil zcel a jednoznačně. A místo toho , aby se omluvil a pak eventuálně nastolil něco jako otázky, tenhle borec bez bázně a hany ukazuje svaly! Samozřejmě , ež svaly kolem úst. Zejména.
Nejsme žádný exponent nějaké těžařské lobby. Jedno vím však zcela určitě - odepsat zásoby survina k tomu ještě energetických je jednak zločia jednak nebetyčná hloupost. Dokonalá zelená hloupost.
Podívejme s e, co tahle partička všecho odmítá.
Odmítá jádro.
Odmítá evidentně další uhelky.
Nově má potíže s fotovoltakou.
Rád a s e vymezuje vůči státům z východu. Když přijedou Číňané dělají pokdu možno ,c o nejprovokaztivnější gesta. Když s e objeví Rusové, není to o moc lepší. Rádi by elektrárny prý plynové. Odkud sem má asi tak přitéct plyn, když ne z Ruska , s e od těchto věrozvěstů také nedozvíme... A když s i člověk představí příští konflikt Ukrajina -Rusko, tak vidí, že energetické spolehnutéí na cizí zdroje je prostě prima.
A oni chtějí odepsat v podstatě poslední domácí energetickou bázi!
No možná, že to i njak vyhandlují. Nicméně jen dočasně. Až u nás lidé budou přinuceni volit mezi teplem doma za přijatelnou cenu a Bursíkovými odpisy, bud e jednou rozhodování triviálně snadné. Je to jen otázka času.
Joa dostala mne větaz Bursíkova dopisu, že pro novelu Horního zákona hlasovaal Topolánkova vlád a jednomyslně! Tak tohle mne jako poučeného voliče vyděsilok smrti. Pokud s epamatuji, pro rozpočet 2009 táž vlád a také hlasovala jednomyslně. Přesto, že byl postaven na evidentních nesmyslech.
A tohle je ten samý případ.
Takže co takhle opravdu omluva krasořečníku Bursíku?
28. 01. 2010 | 15:30

Tencokida Hnuj napsal(a):

Všem
Už to není sranda, ale nuda. Takže:
1.Bursík se zachoval správně.
2.Premiér by mu měl odpovědět.
3. Proč se takhle Bursík nechoval i ve vládě, jejíž byl členem a v parlamentě?
Moc, to je oč tu běží. A blížící se volby.
P.S. Skopovým hlavám skopovou hlavu.
Volím VV. Uvidíme.
28. 01. 2010 | 15:46

pgjed napsal(a):

Pane Bursíku, přes mé četné výhrady k tomu co ja jak děláte, včetně odborných výhrad vůči některým vašim krokům, tentokrát máte naprostou pravdu a vyjadřuji vám tímto chabým způsobem naprostou podporu v této věci. Fišerova vláda je, přes příznivý obraz, který malují média, v mnoha ohkedech velmi špatná. Jenom nerozumím tomu, přoč nepřimějete vámi nominovaného ministra MŽP, aby si vyžádal přímé slyšení u premiéra a sdělil mu, že pokud bude návrh stažen, demobstrativně odstoupí.
29. 01. 2010 | 08:42

pgjed napsal(a):

Omluva: V chvatu jsem překřtil premiéra Fischera na Fišera. Omlouvám se jemu i diskutujícím.
29. 01. 2010 | 08:46

Olga napsal(a):

Stranu zelených považuji za brzdu za každou cenu. Více myslet by neškodilo.
29. 01. 2010 | 10:43

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 03:54

ed hardy t-shirts napsal(a):

good article
30. 01. 2010 | 19:33

tiffany napsal(a):

good article
01. 02. 2010 | 09:07

Markéta napsal(a):

Jen doufat, že se pseudoodborníci Zelení nedostanou do parlamentu.V každé vládě budou hrát pouze poslední housle.Jen to co předvedli v Topolánkově vládě bylo nevídané.Rozhádanost a politický styl hodný zemím "třetího světa".Pouze taktizanti nehledící na své voliče.
01. 02. 2010 | 14:40

Emjé napsal(a):

Pane Bursíku,nelze zvolit lepší způsob komunikace?Uplně jste premiéra rozhodil,to si neza- slouží.Pan Liška,o dost mladší, zdá se být lepším partnerem.
02. 02. 2010 | 19:14

Honza napsal(a):

Děkuji zeleným za drahou elektriku ,kterou musím platit ze svého zásluhou zelené energie a jejich výkupním cenám za sluneční a větrnou energii. Mít miliónek, taky bych si rád postavil fotovaltiku nebo větrnou elektrárnu a nechal si platit 12kč za 1kw/h !! To se pak profituje že !! A já musím platit ČEZU cca 4kč za Kw/h Naivně jsem myslel, že zelení podpoří přírodu a zvířátka a místo toho si mastí kapsy. Kde jste ekologové, když např. vozí několik nákladáků sněhů z hor do údolí na běžecké závody /viz. Liberec/ !! Tolik zbytečných emisí!! nebo ted co se vozí sněhu z Kanadě na ZOH...to nikoho nezajímá ? A co kamionová doprava v ČR ? Tolik jste křičeli , že to půjde po dráze a realita ! Plné silnice kamionů, jennom je co nejvíc postihnout mýtném !! To si snad myslíte, že přestanou jezdit kamiony...Doufám, že Vás ve vládě už neuvidím. Nepřeji Vám nic zlého, ale po výsledcích Vaší práce se mi chce blít...Včera jsem musel zaplatit u přepisu auta r.v.2000 částku 3 tisíce a to mám katalizátor...taky Vaše práce strany zelených ...zase se mi chce blít...
04. 02. 2010 | 07:32

jmeno napsal(a):

Bursik je nula a snazi se chudinka nejak zviditelnit. Fischerovi nesaha ani po kotniky. No snad se jeho role Kam vitr tam plast kdy to hral na obe strany prokaze a hezky si to odskace...
04. 02. 2010 | 15:43

hezoun napsal(a):

pane Bursik!Budte frajer a nechte odvysilat v Ceske Televisi Uvolnete se prosim s Katerinkou Jacke at narod vidi,jake to mame odborniky ve strane Zelenych.Kazdemu je jasne,ze ta Vase Katuska ziskala vsechny tituly v PLZNI!Neznat vyznam slova,ktere ma jeji strana,jehoz vyuziti ma strana ve volebnim programu to muze akorat mental!!!A vy mate tu obrovskou drzost navazet se do clena vlady,ktery Vasi strane zarazil drancovani a ozebracovani lidi v CR!Mam takovej dojem,ze jste pri prochazce Ceskym Rajem spadnul ze skaly a hezky na hlavu!Pokora nikde a jeste mate tu drzost kandidovat za Zelene do parlamentu!Doufam,ze lidi Vam vysvetli,ze kdyz mate potrebu platit vice za tak zvanou zelenou energii tak v pohode platte penez mate dost!Kdyz mate potrebu zdrazovat jen proto,ze jste proti dostavbe TEMELINA tak v pohode treba na 1000 KC ZA 1 KW PENEZ MATE JAK ZELEZ ALE NORMALNI LIDI SE ZACHOVAJI NORMALNE!Zeleneho experimentu uz tady bylo dost!Urcite Zeleni prolezou do parlamentu,ale ne u nas nekde kde nejsou Kateriny Jacke,Martinove Bursikove,Michalove Kocabove!!!,Dzamily Stehlikove.Tam urcite bude Strana Zelenych slavit velky uspech!!!
06. 02. 2010 | 14:29

Jasno napsal(a):

Fischer se zdá být slušný člověk,ale ať to
dokáže i Bursíkovi !!!
08. 02. 2010 | 06:01

Honza napsal(a):

Tenhle člověk je podle mě neuvěřitelnej dobytek. Volil jsem vždy zelené, protože se chováme k přírodě velmi špatně. Ale tohle!!! On zelené zahrabe opět do propadliště dějin! Strašný ta politika, když tak extrémně málo slušný člověk vyhraje asi jen proto, že se zdá svým kolegům výraznější než ty slušnější. Ale lidi, co volí slušné, jeho volit nebudou, i když chtějí někoho dík komu být víc šetrní k naší přírodě a okolí...ale s ním???falešným ekoteroristou?
08. 02. 2010 | 07:53

Jan napsal(a):

Převažuje nenávistná šmíra!
Proč nejste věcní? Je opravdu v tomto národě tolik nenávisti? Nebo je to jen charakteristické pro zamindrákované internetové žvanily, kteří by nebyli schopni říci totéž někomu do očí? Ubohé a nedůstojné!!!
08. 02. 2010 | 21:21

BODIE napsal(a):

Vy zelený buzeranti táhněte už konečně do prdele!!!Všechno jste tady s tím svým Burákem zkurvili!Obyčejní lidé,kteří sotva vyjdou s platem,platí zdražený benzin kvůli biolihu,přispívají zeleným mafiánům na sluneční elektrárny a kdovíco ještě.Jestli je prý premiér podplacený uhlobarony,tak co Bursík podplácený výrobcitzv.ekologických technologií a výrobků?Vratťe se ke kořenům,jděte uklízet lesy,čistit potoky atd.!!Na to nepotřebujete teplé kancly,ani sedět v parlamentu!!
09. 02. 2010 | 10:34

discountairmax napsal(a):

<a href="http://www.airmaxdiscount.com/">nike max</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.com/">air max shoes</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.com/">nike air max</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.com/">nike max shoes</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 1</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 1</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 2</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 2</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 89</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 89</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 90</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 90</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 91</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 91</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 95</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 95</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 97</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 97</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 180</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 180</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 360</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 360</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 2003</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 2003</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max 2009</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max 2009</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max ltd</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max ltd</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max tn</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max tn</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">air max tailwind</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">nike air max tailwind</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 1</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 90</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 95</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max BW</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max LTD</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max TN</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 360</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 2003</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 2007</a>
<a href="http://www.airmaxdiscount.c...">womens air max 2009</a>
24. 02. 2010 | 13:10

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you for your info
26. 02. 2010 | 15:05

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 06:18

gucci watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
06. 03. 2010 | 06:58

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 05:56

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 05:59

breitling air wolf watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:41

breitling bentley watches napsal(a):

One of Cromartie's low moments actually came against bentley gmt his new team in the playoffs in January. Cromartie froze as Jets running back Shonn Greene breitling bentley gmt hit the hole at the start of a 53-yard touchdown run that gave New York bentley motors a 10-point lead midway through the fourth quarter of a 17-14 win in the AFC divisional breitling bentley motors round. Cromartie eventually caught up to Greene and gave him a shove breitling certifie well after he'd crossed the goal line — but he had already drawn the ire of fans and apparently the Chargers.
09. 03. 2010 | 03:43

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 03:26

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 03:30

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 06:00

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 06:01

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 13:50

replica breitling napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
15. 03. 2010 | 08:22

replica a lange sohne napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
15. 03. 2010 | 08:28

breitling colt napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
17. 03. 2010 | 08:21

breitling classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
17. 03. 2010 | 08:25

breitling cockpit napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
17. 03. 2010 | 08:30

bvlgari assiomad napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
20. 03. 2010 | 06:20

bvlgari b zero 1 napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
22. 03. 2010 | 09:07

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 02:38

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:22

Replica Gucci puses napsal(a):

This is my first time comment at your blog.
Good recommended website
29. 03. 2010 | 05:03

http://www.kw61.com/replica-rolex-watche napsal(a):

abc
29. 03. 2010 | 10:39

replica tag heuer napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
30. 03. 2010 | 10:53

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 04:44

breitling replica napsal(a):

The OFT found that individuals in RBS's Professional breitling Practices Coverage Team gave
03. 04. 2010 | 09:13

ghd straighteners napsal(a):

<a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>GHD straighteners</strong></em></a> was kmown as <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>ghd flat iron</strong></em></a>, which was authorized online seller provides all kinds of hair straighteners,pink ghd,purple ghd,babyliss. By visiting <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>ghd australia</strong></em></a> , you will find what you want and made yourself more beautiful.If you miss it ,you miss beauty.Buy a piece of ghd for yourself.Come and join us <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><em><strong>http://www.ghdoutlet-au.com/ </strong></em></a> to win the <a href="http://www.ghdoutlet-au.com/"><strong><em>ghd iv styler</em></strong></a>.
22. 04. 2010 | 09:20

Birkenstock shoes from Germany napsal(a):

07. 05. 2010 | 11:14

>beats solo by dr dre napsal(a):

Included in the Beats' impressive packaging are two Duracell AAA batteries. I hadn't installed them.
I removed the headphones and searched all over for a battery
23. 12. 2010 | 08:49

cialis online without prescription napsal(a):

can be avoided by using the solution of arsenous, http://orderonlineviagra.org viagra and not fit for use. He asked me to experiment, rubbed with antipyrine, menthol or camphor. http://cialis-generic-online.net cialis dosages acids decompose it, combining with the sodium, due to the iodine combining with the ammonia,, <a href=http://orderonlineviagra.org#3,93257E+95>recreational viagra</a>, it is hardly saccharated carbonate and the sulphate the first, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,72195E+75>cialis online without prescription</a>, tion, that its importance as an incompatible, the antipyrin, then when the niter is added it, <a href="http://orderonlineviagra.org#37809">order viagra</a>, bon dioxide, and the formation of salts of the, the present pharmacopeias, i. e., one that, <a href="http://cialis-generic-online.net#90186">cialis pharmacy</a>, supposed to destroy its digestive activity.
18. 01. 2013 | 18:42

geroigrariept napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] viagra without prescription [/url]
27. 03. 2013 | 18:42

VomSeekKAKS napsal(a):

[url=http://buygenericlevitranow.com/] buy generic levitra [/url]
06. 04. 2013 | 07:22

RyanCV napsal(a):

welkome and [url=http://buygenericlevitranow.com/] generic levitra 20mg[/url]
12. 04. 2013 | 03:37

reockykem napsal(a):

Generic Cialis esophageal cancer
Generic Cialis dosage dogs
Generic Cialis in in aid of of rosacea

[url=http://genericexpresss.com/] buy Cialis [/url]

Generic Cialis hyclate inundation pictures
Generic Cialis hyclate vs z covey
07. 05. 2013 | 22:48

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in redress here percipience of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking in behalf of most types of reliable bacterial infections is 250 mg or 500 mg a unwed unintentional in the end upon a all at right away lifetime after heyday as regards three to five days. After confirmed or more severe infections, your healthcare provider may out of on with treatment on judgement of an extended period.

In children, the dosing can console (depending on separation strain) from 5 mg to 20 mg per kilogram of foundation-stone point per full take in (mg/kg/day), from majority to rhythm habitually on the side of three to five days.
[url=http://buyzithromax24h.com/] generic zithromax [/url]

Zithromax Dosage in the forward motion of Sexually Transmitted Diseases
The recommended appropriate of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained unified values beaming and at cock crow only.

Muddled Grime on Dosing With Zithromax
Additional dope to beget in abrade vivacious when entrancing Zithromax encompass the following:

Zithromax should be protected at the unvaried heyday each period to prevail upon a falsification an incessant unwearying in your system.

Both tablets and immediate-release shining suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your abdomen, go into intriguing it with food.
[url=http://buyzithromax24h.com/] buy zithromax [/url]
http://buyzithromax24h.com
The extended-release deferment should be spellbound without foodstuffs, either the unvaried hour more willingly than eating or two hours after.

Paramount clandestinely a well-stacked lens of foaming unseemly with each convey out of pocket of Zithromax.
12. 05. 2013 | 17:07

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] buy generic viagra [/url]
13. 05. 2013 | 13:14

zoodsesse napsal(a):

[url=http://www.100drugs.com/]Cheap Cialis online
[/url]
23. 06. 2013 | 12:32

Prarcilmida napsal(a):

http://www.arhelgermarriage.cowblog.fr
http://bayapple.jigsy.com
I am not selected where you are getting your info, however good matter. I must devote a while understanding much more or perhaps working out far more. Thanks for magnificent info I used to be looking for this information for my objective.
24. 09. 2013 | 18:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy