Schizofrenici útočili

04. 07. 2012 | 16:04
Přečteno 16240 krát
Schizofrenici útočili na rodiče lahví, tyčí a bodákem. Přiznali se. Tolik titulek zprávy z poloviny června zveřejněné na iDnes.

„Policisté potvrdili, že oba muži podezřelí ze středečních vražd v Jablonném nad Orlicí a Králíkách na východu Čech jsou duševně nemocní. Oba útočili na rodiče. K útokům se částečně přiznali, na ztrátu paměti se nevymlouvají,“ napsali autoři zprávy na iDnes.

Vypadá to, že schizofrenici jsou nebezpečnou minoritou, která napadá okolí, případně vraždí. Slova „vražda“ „přiznali se“ však nejsou na místě, zadržení muži totiž nespáchali promyšlený trestný čin. Jednali agresivně, to ano, ale pod vlivem psychotických prožitků, především hlasů.

Predispozici k psychotickému onemocnění má v sobě každý z nás, ale zpravidla se nikdy navenek neprojeví. Zhruba u jednoho procenta lidí se bohužel nešťastně skloubí genetické a psychosociální vlivy (v ranném dětství) se stresujícími prožitky zvláště v období puberty (rozchod rodičů, razantní změna bydliště a všeho, co s tím souvisí, atd.) a pak mnohdy stačí jeden nenápadný spouštěč (nešťastná láska, užívání drog, selhávání ve škole) a u mladého člověka se pozvolna začnou projevovat psychické, respektive psychotické problémy.

Začne se stranit lidí, jelikož se mezi nimi cítí nejistý. Má pocit, že ho okolí nadměrně pozoruje a posměšně komentuje jeho chování, případně i myšlení. Začne občas slyšet hlasy (začne mít sluchové halucinace), které ho většinou kritizují a někdy mu přikazují, aby podle nich jednal. Snaží se jim vzdorovat například extrémním hulením trávy, která mu opravdu na chvíli přinese uklidnění, ale v dlouhodobější perspektivě ho oslabuje, činí ho citlivějším, vnímavějším a tudíž i zranitelnějším.

Stoupá v něm napětí, zvláště v kontaktu s rodiči nebo ve společnosti. Je popudlivý, vzteklý. Rodiče si s ním nevědí rady a netuší, kam se obrátit o pomoc. Situace se vyostřuje, až jednoho dne zavolají záchranku. Proti své vůli je naložen do sanitky (za asistence policie, někdy i hasičů) a je odvezen do spádové psychiatrické léčebny. Je zbaven osobních věcí, umístěn v ložnici s mřížemi v oknech a tento prostor sdílí s dalšími různě se projevujícími lidmi. Brání se polykat nějaké pilulky a tudíž začne dostávat injekce, případně mohou být použity různé omezovací prostředky, například kurtování.

Po několika týdnech je z léčebny propuštěn. Nenávidí své rodiče za to, že mu způsobili takovou trýzeň. Odmítá fakt, že je „schizofrenik,“ že by měl nadále užívat léky. Bez jakékoliv přípravy a pomoci je propuštěn do drsného vnějšího prostředí a začne v práci, ve škole i v osobním životě opět selhávat. Ze všech stran se na něj valí stres vyvolávající psychotické příznaky, pod jejichž vlivem začne odlišně vnímat a jednat.

Akustické halucinace a bludy jsou typickými příznaky psychotické schizofrenní poruchy. Blud je nevývratné přesvědčení o něčem, co de facto neexistuje, co ostatní nevnímají. Nejčastější jsou paranoidní, persekuční bludy, tedy přesvědčení, že nějaký člověk (skupina lidí nebo celý svět) je zaměřen z nějakého důvodu proti mně a chce mi nějak ublížit. Druhou stranou téže mince je bludné přesvědčení, že jsem tak významná osobnost, že mě pomocí satelitu natáčejí na video a vysílají přes internet atd., takže o mně všichni lidé všechno vědí.

Každý náš smysl - zrak, čich, sluch, hmat - může zaznamenat nějakou poruchu vnímání - halucinaci. Nejčastěji je to sluch. Člověk může slyšet různé tóny, jako pískání v uších, nebo to mohu být hlasy. U některých mých pacientů se akustické halucinace začaly objevovat několik let před tím, než měli reálné psychotické příznaky. Například Oskar (říkejme mu tak) občas slýchával tak jednou za čtrnáct dní, jak na něj někdo z dálky volá třeba „Oskare pojď sem.“ Nevěnoval tomu větší pozornost, ale při zpětném pohledu je zřejmé, že v něm už tehdy narůstalo napětí. Až po několika letech se z těch občasných zavolání staly skutečné hlasy. Často jezdí hromadnou dopravou a je přesvědčen, že slyší, jak o něm lidé hovoří. Zároveň je bludně přesvědčen, že většina lidí může číst jeho myšlenky nebo mu nějaké myšlenky vkládat.

Nejhorší jsou tzv. imperativní, rozkazující, přikazující hlasy, které přímo řeknou běž a udělej to a to. Pod jejich vlivem nejčastěji dochází k agresivnímu jednání. Dosti časté jsou případy tzv. skokanů. Slyší hlas, který říká „dům hoří, musíš se zachránit, není jiná cesta, vyskoč z okna.“ Měl jsem asi deset pacientů, kteří pod vlivem imperativních hlasových halucinací vyskočili z okna a zpřelámali si všechny možné kosti.

Imperativní hlasy mohou říct „támhle ten chlap na ulici tě chce zabít, braň se“ a nemocný, který něco takového slyší, pak může skutečně zaútočit na nevinného člověka. Pokud se člověk trpící schizofrenií dopustí agresivního jednání, je to v 99 procentech případů snaha bránit se, ochránit sebe samého nebo nejbližší okolí. Za agresivním chováním pod vlivem bludů a halucinací je zpravidla velká úzkost.

V psychiatrické léčebně Kosmonosy jsem měl pacienta, který uřízl hlavu své mámě. Zní to strašně. Několik let (během nichž nebyl léčen), se u něj rozvíjel bludný systém, že ho někdo na dálku řídí a škodí mu. Nakonec dospěl k názoru, že ho ovlivňuje počítač umístěný v hlavě nastrčené osoby, která se vydává za jeho matku a že jediná možnost, jak se bránit, je přetnout pomyslné kabely mezi tělem a hlavou.

V akutním stavu schizofrenního onemocnění si nebyl vědom, že je to jeho máma. Byl přesvědčen, že je to nějaká nastrčená bytost s computerem v hlavě. Útočil na nějaký stroj, který mu ubližuje, na výtvor vlastní psychotické fantazie.

Můj další pacient, Aleš, vede spokojený život staršího mládence. Pracuje jako účetní a myslím že velmi úspěšně. I když chodí pravidelně na kontrolu a užívá léky, zhruba jednou za rok se jeho onemocnění dostane do akutní fáze. Každoročně to probíhá stejně. Aleš nabude dojmu, že jeho rodiče nejsou jeho rodiče, protože kdyby byli jeho vlastní, tak by se k němu nemohli chovat tak krutě, jak se chovají. Navíc jeho rodiče (stejně jako spousta jiných lidí) vědí o internetových stránkách, které založil před deseti lety jeho kamarád, kde jsou popsané všechny Alešovi špatné vlastnosti. A jediný Aleš k nim nemá přístup.

V akutním stavu, který trvá několik týdnů, každé ráno chodí za rodiči a začne je obviňovat z toho, že nejsou jeho vlastní, a že mu neumožní, aby se podíval na internetové stránky, kde je o něm napsáno bůhví co. Když se nemoc, které v něm dřímá a kterou se nepodařilo úplně vyléčit, takhle projeví, dostane Aleš zvýšenou dávku léků a po několik týdnech to přejde. Ke konci ataky má jeho blud podobu krátkodobých pochybností. Když se probudí, tak chvilku přemýšlí, jestli ty internetové stránky jsou nebo nejsou, ale už tyhle myšlenky dokáže zahnat a za čas o nich nebude vědět. Nicméně za rok se tohle všechno může projevit znovu.


Proto je nutné je, aby člověk s psychotickým onemocněním byl v kontaktu s nějakým odborníkem, který na signály zareaguje, třeba tím, že upraví medikaci. A také je důležité, aby psychiatr byl v kontaktu s blízkými osobami nemocného člověka. Je známá zkušenost, že blízcí obvykle rozpoznají zhoršení jeho zdravotního stavu daleko dříve, než si to uvědomí pacient sám. Rodiče, sourozenci nebo jiní rodinní příslušníci pak mohou dát echo psychiatrovi, aby mohl včas zasáhnout. Pokud se to povede, vůbec nemusí dojít k rozvinutí akutní psychotické epizody. Rozvinutí halucinací a bludů je pak možno stopnout hned na začátku.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ondra napsal(a):

Váše práce je záslužná. Držím Vám palce.
04. 07. 2012 | 16:25

skeptický napsal(a):

Tady se to přetahuje o dušičky jak vodníci.
Ve středověku církev vymítala ďábla.O počítačích sice nevěděli,že stačí přeříznout kabely,ale spolehli se na starou pravdu,že oheň očišťuje.
Svěřovat to někomu,kdo to vyléčit neumí je zbytečně drahé.Co to řešit pro bezpečnost ostatních postaru?
Psychiatrická obec by se chytla u katolické církve,budou potřebovat faráře na realitní obchody.S farníky žádná práce,stačí začít věřit v toho pravého.
04. 07. 2012 | 16:38

Drzá zrzka napsal(a):

Jak zasáhnout v případě, když nemocný úpravu medikamentů neakceptuje ?
04. 07. 2012 | 16:49

nun napsal(a):

Pak jsou ale přece pacienti, kterým léky vůbec nepomáhají, i když je užívají. Mám kamaráda, který je přes deset let trvale v PL Bohnice (byl i v kleci, na rukou má trvalé poškození, zjizvení od kurtování, nakazil se z vody v PLB legionellou atd.-kdo to tam trochu zná, tak ví, že nemocnici to tam připomíná jenom názvem). Občas ho jedu navštívit na "chroňák", někdy je na otevřeném, jindy zase na uzavřeném a je velice milý a přátelský. Ani by to člověk na něm nepoznal. Teprve po delší době něco "probleskne", třeba, že ho nějaký doktor "chce vykastrovat", že na nějakém místě viděl "světelnou bytost", najednou cítí "pach spálené gumy", největším problémem v PL Bohnice jsou ale drogy. Snad na každém pavilonu se popíjí tvrdý alkohol, častá je zejm. vodka v PET lahvi, dále pervitin, čichání toluenu a pak různé kšeftování z benzodiazepiny. Vzpomínám na jednoho pacienta, který si na neklidovém pavilonu, kde jsou všude kamery a ošetřovatelů a "goril" více než pacientů, vyráběl alkoholový nápoj z ovocného džusu a chleba.
04. 07. 2012 | 16:55

babočka napsal(a):

Jsem přesvědčen, že každý kdo měl co do činění s bezohledným sousedem, s uřednický zmetkem na stavebním úřadu nebo nenažraným exekutorem, měl myšlenky na vraždu. Léčit lidskou duši je nesmírně náročné a smekám před doktorem Jarolímkem
04. 07. 2012 | 17:06

skeptický napsal(a):

Ježíši nestrašte.Pach spálené gumy znám z dětství.Trochu to chuťově připomíná vitamín B.Bylo to lahodné.Několikrát v životě se mi to vrátilo,teď už desítky let ne.
04. 07. 2012 | 17:09

skeptický napsal(a):

Babočka
Slyšel jsem,že potlačování prvních instinktů je špatné pro psychiku.Prý jsou nejlepší.
04. 07. 2012 | 17:12

český maloměšťák napsal(a):

Taky díky za tento blog, pane Jarolímku.
Je to zlá choroba...ale jak naznačujete - rodiče či blízcí nechtějí často vědět...a pak věci eskalují.
04. 07. 2012 | 17:15

Řadový napsal(a):

"Duševně onemocnět může kdokoliv z nás".
A nemusí to být jen obyčejný řadový človíček. Pořád mám dojem, že tahle nemoc řádí zejména v horních patrech společenského žebříčku, kde je na ně "více vidět". No ne ?
04. 07. 2012 | 17:50

prak napsal(a):

Pseudohumanismus naši civilizaci zabije. Máme přeplněné ústavy tělesně a duševně postižených dětí a dospělých. A neustále jich přibývá. Věznice přeplněné těžkými zločinci a vrahy. To všechno stojí těžké peníze, kterých je čím dál méně. Civilizace nezajde na oteplování či ochlazování, ale začne se žrát mezi sebou. Jsem docela rád že už jsem starý prďola a tento problém nemusím řešit.
04. 07. 2012 | 17:50

skeptický napsal(a):

Prak
Na staré prďoly se ovšem vaří voda.Ti půjdou první.Léčit,penze? Pche!I toť.
04. 07. 2012 | 18:01

prak napsal(a):

První nebo stý, to už je jedno. Zatím jsem za vodou.
04. 07. 2012 | 18:04

skeptický napsal(a):

P.S.
Jednoduchá alternativa se zločinci a vrahy jak vidno také není cesta laciná.Popravit jednoho v Americe stojí víc,než ho doživotně věznit.Na všecko se přicucnou všeliké právnické a znalecké vši.
04. 07. 2012 | 18:06

skeptický napsal(a):

prak

To byla před krachem bank a měnovou reformou spousta lidí.
Dnes už se to na stovky počítat nebude.
To jsem potkal před lety dědka ve špitále,prej dal jsem sestře pětikorunu,u tý to mám dobrý.
04. 07. 2012 | 18:09

Radek napsal(a):

Napadá mne:to jsou jediným možným řešením medikamenty? Copak v dnešní době už neexistuje spousta nejrůznějších jiných terapií? Problémem totiž je, zda pacient který ohrožuje své okolí nějak odlišný od ostatních kteří s psych. mají co do činění - těch je ale víc než 60% společnosti. To chcete všechno řešit medikamenty? Připadá mi, že celková kriminalita těch, kteří mají co do činění s psychiatrií - zda vůbec v celkovém součtu je vyšší než u ostatní populace. Tam je těch zločinů zdá se mi ještě víc.
04. 07. 2012 | 18:25

Občan napsal(a):

Dámy a pánové, pane Jarolímku (a případní další psychiatři),

jaký máte názor na následující hlášku?
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kalousek-kdyz-se-nezastreli-mel-by-vysetrovatel-kauzy-casa-rezignovat_239398.html

Myslíte, že "to" blábolí z nedostatku chlastu, nebo si "to" myslí, že mu projde úplně všechno?
04. 07. 2012 | 18:31

skeptický napsal(a):

Tady vůbec nejde o něčí zdraví,to je jen záminka.Účel je prodávat výrobcům léky,tam jsou peníze.
Veškeré psycho vědy nemají jasno,co psycho je,takže nemají šajna ani kde začít.Zatím je to o katalogování.Psychologie je věštění z hrnku.
04. 07. 2012 | 18:45

aga napsal(a):

Bohužel, dokud si nezvykneme na myšlenku, že žádná, tedy ani psychická, nemoc není náhoda, která se nám přihodila bez příčiny a bez toho, abychom na ní měli svou "zásluhu", nehneme se z místa.
04. 07. 2012 | 19:59

Radkin Honzák napsal(a):

Ahoj Martine, dobrý večer všem diskutujícím,
možná by stálo za to uvést několik „tvrdých dat“ a souvislostí. Jak známo, nejen čtenářům detektivek, většina vražd se odehraje mezi blízkými a především příbuznými.
Zde je neveselá statistika MV ČR uvádějící data sice deset let stará, z pohledu mé argumentace však ne zastaralá (doufám, že se tabulka vejde bez rozbití).

ROK zjištěno objasněno %
1990 212 184 86,8
1991 194 174 89,7
1992 258 219 84,9
1993 278 229 82,4
1994 286 237 82,9
1995 277 239 86,3
1996 267 226 84,6
1997 291 252 86,6
1998 313 272 86,9
1999 265 236 89,1
2000 279 228 81,7

Pacientů trpících schizofrenií je u nás – stejně jako v celém světě – něco okolo jednoho procenta. Počítáme-li, že zabití spáchané pod vlivem duševní poruchy je hodnoceno také jako vražda a odehraje-li se jedna takováto příhoda do roka, vychází skupina schizofrenních pacientů jako jen napůl nebezpečná ve srovnání s ostatní populací.
Kdo má velkou zásluhu na vytváření mýtů „nebezpečného šílence“ jsou novináři; těm už sice zakázali psát, že vrah byl cikán, ale stále mohou „oživovat“ své zprávy uváděním diagnóz. Možná by stálo za to nařídit, aby podobným způsobem upřesnili charakteristiky dalších vraždících, např.: „Prodavač korálků trpící poruchou osobnosti ubil heverem stařenku na mopedu.“
Ještě kontrolní otázka: zdalipak víte, která skupina našich spoluobčanů je nejvíce ozbrojena legálně drženými zbraněmi?“ A tudíž potenciálně nebezpečná.
04. 07. 2012 | 20:35

Scarabeus napsal(a):

Radkin Honzák:

Pane doktore,

zkusím odpovědět na kontrolní otázku, i když odpověď neznám.

Je to policie(?).
04. 07. 2012 | 20:57

Radkin Honzák napsal(a):

Nikoliv. Jsou to poslanci.
Proč asi?
04. 07. 2012 | 21:02

Naládovaná nálada napsal(a):

Tabulka z 20:35 je počet vražd v republice?
Poslanci - zbraně - procentuální zastoupení? Počet zbraní na osobu absolutně?

A kolik zabitých je za měsíc v dopravě? Statistiky jsou.
Kolik zabitých je díky marasmu, kam se jen podíváme, všude kolem nás? (Ani nepůjde vyčíslit).

Asi se bojíme málo. Proto je třeba myslet i na to, že jeden ze sta, z tisíců lidí, které denně mineme, na nás nejspíše během roku skočí a bude nám chtít ukousnout obličej?? (Vlastně ne, kdo z nich je z rodiny, že.)
04. 07. 2012 | 21:18

CML napsal(a):

Je třeba si dávat zvýšený pozor na poslance vládnoucí famiglie. Je jich více než sto a nebude nezvyklé, že jsou ozbrojeni. Pozor, pozor.
04. 07. 2012 | 21:30

Jáchym napsal(a):

Pane doktore Honzáku,

"zdalipak víte, která skupina našich spoluobčanů je nejvíce ozbrojena legálně drženými zbraněmi?“ A tudíž potenciálně nebezpečná."
******
To záleží na tom, jak definujete ZBRAŇ.
Tuším že právnická definice je "jakýkoli předmět,kterým můžete učinit útok proti tělu důraznějším", nebo tak nějak.

Navíc mluvíme běžně i o "chemických zbraních..."
V tom případě je to jasné:
Vámi hledaná skupina jsou bez nejmenších pochyb lékaři! :-))

Jinak - pokud máte na mysli legálně držené STŘELNÉ zbraně v rukou psychopatů, určitě máte na mysli politiky. :-(
04. 07. 2012 | 21:38

Jáchym napsal(a):

Omlouvám se, předběhl jste mne. A to jsem si jen odběhl na záchod...
04. 07. 2012 | 21:40

Oo napsal(a):

V dobách dávno minulých (okolo r.1998) se na služebně Policie ČR, kde jsem sloužil, sešla za mojí služby výtečná společnost. Oznamovatel, který tvrdil, že jej sousedi ozařují rentgenem (odeslán k obvodnímu lékaři, aby tento vyloučil nemoc s ozáření), oznamovatelka s problémem, že zásuvkou v koupelně jí do bytu lezou příslušníci StB, kteří zde vykonávají osobní hygienu, poškození běžnou trestnou činností (krádežemi kol, vykradenými sklepy apod.) a jeden ks pracovníka inspekce MV, který přišel prověřit, jakým způsobem přijímáme oznámení občanů. Když tak čtu Dr. Jarolímka a Honzáka, nabývám přesvědčení, že přítomnost dvou prvně jmenovaných oznamovatelů a pracovníka inspekce v jednu dobu na jednom místě nebyla náhoda. Dnes už si pěstuji vlastní paranoi, a to zda jsem při odchodu z domu vypnul el. spotřebiče a vodu, někdy se kvůli tomu i vracím domů, ale napadá mě že takto si páni doktoři potichu připravují další generaci pacientů.
04. 07. 2012 | 21:55

Drzá zrzka napsal(a):

Legálně drženými zbraněmi též oplývá skupina občanů zvaná myslivci. :-)
04. 07. 2012 | 22:01

Eva napsal(a):

Díky dr. Jarolímkovi a dr. Honzákovi za pravdivá slova.
Nejvíc mě štve a zároveň děsně bolí, že se této honbě na duševně nemocné věnují především média, a jejich prostřednictvím anonymní diskutéři / viz např. Novinky.cz/. Většina z nich nemá ani základní znalosti psychiatrie, o to víc projevují na diskuzích své nízké pudy a sdělují, jak by oni se schizofreniky rázně zatočili / zastřelit, zavřít do smrti apod./. Myslím si, že právě tato tzv. "zdravá většina" by potřebovala hodně vysokou dávku tlumících léků. Pan doktor Jarolímek se snaží o osvětu a já mu velmi děkuji. Tito lidé však na každou osvětu kašlou. Jak zakročit proti nim? Administrátor diskuzí schválně sprosťáka nevymaže, protože ten jen diskuzi rozněcuje a zvyšuje čtenost zprávy.
Myslím si, že i média by měla znát svou míru v uveřejňování zpráv o nemocných lidech. Pro ně je to jen senzace, jako každá jiná, etika nebo neetika, vše jedno. Existuje nějaké zákonné omezení tohoto jevu?
Duševně nemocným to jen ztěžuje již tak těžkou situaci, a z doktora Jarolímka to dělá Sysifa.
04. 07. 2012 | 22:07

Jáchym napsal(a):

Drzá zrzka:
Myslivci dnes buď nemají co střílet, nebo nemají dostatek střeliva.
V důsledku toho často omylem, z nedočkavosti či frustrace střílejí vzájemně jeden po druhém, čímž se z nich stávají ochránci přírody.
04. 07. 2012 | 22:15

Maximus napsal(a):

Nějak nemohu pochopit, že někdo je schopen vztáhnout ruku na své rodiče. Pro mě byl táta něco jako Bůh a máma rovněž i když jsem po čase měl na spoustu věcí jiné názory, ale vždy jsem se krotil. Jo, jak to říká jeden můj kamarád, synci si v pubertě často začínají tušit, že tatík je blb a později zjistí, že je to pravda, ale je to pořád táta! (-:
Nevím co to bylo za italský film, kde se u mafiánská famílie sešla u velkého stolu celá rodina a malinký starý padrino se pro něco rozčílil na jednoho syna hromotluka a ten musel přijít k otci, sehnul se a ten mu dal pohlavek! Krásná a humorná scéna. Mimochodem nějak jsem neslyšel, že by třeba Italové nebo i Rómové mlátili nebo dokonce zabíjeli své rodiče či děti. V tomhle jsou zřejmě někde jinde, ale třeba nemám přesné informace.
Pěkný večer!
04. 07. 2012 | 22:22

Jáchym napsal(a):

Eva 22:07 :
Nerad bych někoho urazil, někdy to asi fakt s černým humorem přeženu.
Máte pravdu.
Martina Jarolímka a Radkina Honzáka si velmi vážím.
Když se psychiatr vyvede tak jako oni dva,(od dr. Honzáka čtu všechno, co se mi dostane pod ruku), pak opravdu smekám, i když to tak možná nevypadá.
04. 07. 2012 | 22:26

nun napsal(a):

Maximus: Je to tak, nemáte přesné informace. Po injekci dizocilpinu byste také možná šel a uřízl svému tátovi hlavu nebo něco podobného.
04. 07. 2012 | 22:30

jana napsal(a):

Cetla jsem pribeh : Stresující prožitky zvláště v období x událostí- jako je znásilneni pacientky diky silene silnym lekum na spani, rozjede hlasy v hlave typu Kdybys nezrala ten sajrat tak se ti nic nestane.... Začne se stranit lidí, jelikož je enormním šoku. Rodičům nic neřekne protože se stydí za to ponížení a nechce jím zpusobit bolest a zoufalstvi i hambu z okoli. Dele nez tyden plakala na oddeleni a sestricky se tomu smaly i kdyz kricela v soku NE, NE kdyz se k ni priblizily. Pubertalni lekarka 25-27let, bez zkušenosti, vyhrozovala na vyzite hospitalizaci na psychine, kde ji nauci jak se ma chovat !!! HNUPKA. Jen plače 3roky, protože ma bolesti pateře, ledvin, panevnich kloubu a kosti. průjmy i gyn. zanět. Rano nemuže bolestmi ani vstanout z postele, ani se posadit na posteli a 3 roky spi jen na boku. Kazde otaceni zpusobuje v noci enormni bolesti. I kdyz jde pozdeji k lekari tak ti ji reknou ze je skoro zdrava (prijde tam totiz po koupeli v teple vode po ktere se muze lepe hybat i kdyz s bolesti. Zebrala o rentgen 2roky !!! SETRI SE TAKZE ODMITALI! Ale verte to nekomu, kdyz bolest neni videtelna i kdyz odpoledne vycerpanim nekdy usla i u stolu ale v noci nespala. Nikam nechodi ze strachu ze se to bude opakovat. Sluchové halucinace, nebo spiše vyčitky (že se neubranila a byla na špatnem miste ve špatnou dobu ), které ji většinou kritizují a někdy ji přikazují, aby podle nich jednala. Snaží se jim vzdorovat.... myslite ze se jedna o schizofrenii !!!!
NE TA ZENA BYLA ZNASILNENA, DIKY NEPRITOMNE SESTRICCE KTERA V NOCI OPOUSTELA PRACOVISTE NA 3-4 HODINY !!! CO DELAJI VASE SESTRICKY DOKTORE? TAKE JIM DOVOLUJETE OPOUSTET PRACOVISTE ? KONTROLUJETE JE ZDA JSOU ZODPOVEDNE A DODRZUJI ZAKONIK PRACE A BEZPECNOST PRACE? TO NENI SCHIZOFRENNI JEDNANI !!! KECY ZE TITO LIDE JSOU SCHOZOFRENICI JSOU SMESNE!!! A pokud ano je to vina personalů ktery to zavinil a neumi rozpoznat znasilnenou zenu a ktery k ni nezavolal zkuseneho lekare ale jen na vyzitu poslal mladeho nezkuseneho blbecka, ktery ji vynada a ponizi !! Jak je mozne, ze takovy personal je v nemocnici? Nebo spise neni vubec na oddeleni, jak jsme to slyseli u Jilkove od pacientky! Nebo cetli podobne příbehy. Jak je mozne ze takoveho pacienta v soku neprevezli k odbornikovi na šokove traumata? Oni to tam neresi, jen pacienta utlumi leky.
Proc dnes je uspech mereny jen penezi, ikdyz nikomu lekari nepomuzou a nevyleci!!! Jak je mozne ze ste tak degradovali na sve povinnosti v profesi, ale porad rvete dejte nam prachy, ikdyz nelecime ale jen predepisujeme pilulky farmFirem? Proč neměříte uspěch i vyléčenými pacienty jako kdysi !!!!
Ta zena se nemuze dozvedet co delat aby se zklidnila a zacala trosku zit. Proc umite jen predepisovat pilulky ale rady a vedomosti nemate? Proc pyšny lekar s pacientem nemluvi jako s clovekem ale jako spodinou spolecnosti nebo blbeckem?? Proc tolik pacientu pribyva s psych.nemocemi kdyz mame skvele lekare ! -kteri s temi lidmi nemluvi a nic jim nevysvetli. Divite se ze se nedaji hospitalizovat? Vzdyt ta pece vypada jako pred 100lety nebo se tam dejou trestne ciny. To urcite neni jediny pripad..... to neni jen vina spolecnosti ale i lekaru kteri nevahaji vzit si pacienty jako rukojmi pri stavce!! Jaky hnuj je v politice, tak toto se objevuje i v podhradi u vysokoprijmove skupiny soudcu, lekaru, politiku.... Proste penize je meni a meni i touhu po moci. Lidskost se a hrdost ze neco umime .... vytraci !
Mnohy schizofrenik se asi nedokaze vyrovnat s šokem, šikanou, tragedii a proto sahne diky hlasum k nasili okoli !!!! Co prozila ta zena z Havirova ze chtela unest dite ? Nema podobny sok v sobe a neumi to nestesti zpracovat a vyrovnat se s tim? Policie by to mela zjistit a ne rikat ze bude souzena na Xroku. Media by ji malem ukrizovala ale vite co prozila ta zena?
Vas clanek je o nicem. Zadne vedomosti a rady jak temto lidem pomoci a nevystavit nasili rodinu !!! Proc nedate ty rady zverejnit jak pomoci temto lidem? Jsou asi tajne a tak se nedivme ze nemocni lide jsou agresivni,pasivni pri reseni problemu a lhostejni k zivotu.
Zdravotnictvi jde do kopru jen proto ze se vse meří penězi a nemocnice i lekar se snazi co nejvic oskubat pacienta aniz by ho skutecne lecil!!!!
04. 07. 2012 | 22:43

altera pars napsal(a):

Pane doktore, díky za poněkud zdlouhavý popis.
Mám obavy, že většina lidí s IQ nad 100 si dokáže většinu toho, o čem mluvíte, dobře představit.
Každý jsme během trvání svého řivota zažili různé stavy.
Pro ty šťastnější z nás nebylo tak velkým probémem si uvědomit, o co asi jde a zkorikovat kurz.
Vždycky bude určité procento takových, pro které je taková korekce mimo dosah, jedno jesti jen na okamžik nebo cyklicky.
Nikdo neříká, že za věci, které se jim ve stavech, které nemohou nejen ovládat ale i jen rozeznat stanou, nesou skutečnou vinu.
Ale mohl byste si vzpomenout na jednoho svého kolegu (myslím, že na Vinohradech), který se v určitém okamžiku ocitl s nemocným, ozbrojeným mačetou sám v jedné ístnosti. A skončil jako invalida, s velkým štěstím.
Možná média nedělají úplně špatně, když na nebezpečí vyplývající ze styku s některými nemocnými upozorňují.
Člověk má mít možnost zvážit rizika. Ne každý je chce podstoupit v neomezené míře nebo je z neznalosti zanedbat.
04. 07. 2012 | 23:04

Zacheus napsal(a):

"Po několika týdnech je z léčebny propuštěn. ". Jistě zcela zaléčen, bez jakéhokoliv nebezpečí svému okolí, že pane doktore.
05. 07. 2012 | 00:14

mikael k. napsal(a):

blog profesionála,znalce lidské duše,empatie,suveréna...
pomyslný klobouk před Vámi smekám!

více Vašich názorů a příspěvků!
dík, mikael
05. 07. 2012 | 02:05

wol napsal(a):

Sci-fi: trestání dříve než se zločin stane-více humánní by bylo léčení skutečně potenciál.kriminálníků?

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/272389-unikatni-pocitacovy-program-odhali-zlocin-drive-nez-se-stane.html
05. 07. 2012 | 06:22

racionálně vzato napsal(a):

cituji: Cetla jsem pribeh : Stresující prožitky zvláště v období x událostí- jako je znásilneni pacientky diky silene silnym lekum na spani, rozjede hlasy v hlave typu Kdybys nezrala ten sajrat tak se ti nic nestane.... Začne se stranit lidí, jelikož je enormním šoku. Rodičům nic neřekne protože se stydí za to ponížení a nechce jím zpusobit bolest a zoufalstvi i hambu z okoli. Dele nez tyden plakala na oddeleni a sestricky se tomu smaly i kdyz kricela v soku NE, NE kdyz se k ni priblizily. Pubertalni lekarka 25-27let, bez zkušenosti, vyhrozovala na vyzite hospitalizaci na psychine, kde ji nauci jak se ma chovat !!!

ano,bývá za tím neprokázané znásilnování,a někdy dokonce na psychiatriích,kde má být člověk léčen...to by přeci policii mělo zajímat,ne?nejen politiky.
05. 07. 2012 | 06:28

pobouřená napsal(a):

cituji Jaroše z Kolumbus obč.sdr.:
ustanovení § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:
§ 368 Neoznámení trestného činu

Psychiatrická společnost JEP má v úmyslu usilovat o novelizaci třetího odstavce § 368 tr. zákoníku, tzn. aby se výčet subjektů, které nemají oznamovací povinnost podle odstavce 1 cit ustanovení, rozšířil rovněž o lékaře-psychiatry a klinické psychology, kteří se dozvědí o spáchání trestného činu při výkonu svého povolání.
05. 07. 2012 | 07:04

Drzá zrzka napsal(a):

Jana

Zkusila ona žena i jinou pomoc než lékařskou? Její fyzické utrpení bude zřejmě způsobeno myslí nezpracovaným velmi ošklivým zážitkem. Měla by zkusit třeba psychoterapii nebo arteterapii.
05. 07. 2012 | 07:21

Sedloň napsal(a):

Nikdy jsem nevěděl že to nutkání schizofreniků je tak silné.
Když vidím nějakého hromadného vraha který jde vystřílet školu nebo jinou instituci, vždy jsem si říkal: neměli ho nas...t, nemuseli být mrtví
05. 07. 2012 | 08:21

aga napsal(a):

Jana

" Proc tolik pacientu pribyva s psych.nemocemi kdyz mame skvele lekare ! "

Protože pacienti i lékaři se vzájemně utvrzují ve vědeckém bludu, a hledají vinu (nebo spíše příčinu nemoci) všude jinde než tam, kde je. Pro pacienty je to pohodlné, pro medicínský komplex navíc výnosné.

Při veškerém respektu k utrpení duševně nemocných, pro jejich okolí je přístup: "vy všichni můžete za mé problémy, jen já ne" také utrpením a dlouhodobě je nesnesitelný, a ani tam, kde tu "vinu" na sebe okolí skutečně bere, to nemocnému ani náhodou nepomáhá - jen ho v jeho stavu utvrzuje a cementuje.
05. 07. 2012 | 08:22

Jezdec napsal(a):

Udivuje mne že ještě žádný schizofrenik neslyšel hlasy že má jít vykynožit vládu nebo politiky. Divné, něco tu nefunguje
05. 07. 2012 | 08:46

aga napsal(a):

Jezdec

Přesně tak. Daleko častěji vystřílejí vlastní rodinu nebo spolužáky.

Podle mého laického názoru možná není psychoanalýza ideálním způsobem léčby, příčinám duševních poruch je ale blíže než chemická a práškovací teorie.
05. 07. 2012 | 08:58

aga napsal(a):

Ani kontakt s odborníkem někdy nemocnému a společnosti nepomůže:

http://www.pluska.sk/slovensko/spolocnost/bognarov-psychiater-peter-huncik-ako-vysvetlim-svojim-detom.html

Vážím si postoje autora i toho, co pro nemocné dělá. Bohužel, od posametové "velkorysé" Havlovy amnestie se společnost může oprávněně cítit ohrožena důrazem, který určitá část vládnoucích elit věnuje právům zločinců, nepřizpůsobivých menšin a dalším potencionálně společnost ohrožujícím skupinám. Tato pozornost zůstává zhusta v oblasti mediální propagandy, nebo je zneužívána k tunelům na dotace pro různé "neziskové" organizace, za kterými nejsou vidět žádné výsledky a žádné zlepšení situace v jakémkoli ohledu. Alergická reakce veřejnosti byměla být odborníkovi psychiatrovi pochopitelná.
05. 07. 2012 | 09:40

bývalý pacient napsal(a):

nejsilnější ozbrojenou skupinou jsou myslivci. organizovaných je 200000 a každý má min. 2 zbraně dlouhé střelné.
nejcyničtější a nejbezohlednější skupinou v medicíně jsou psychiatři a perzonál léčeben.
05. 07. 2012 | 09:56

Jezdec napsal(a):

Pane Jarolímku, existuje nějaké vědecké vysvětlení proč schizofrenik vystřílí často vlastní rodinu, spolužáky ale zatím nikdy třeba politiky??? Dalo by se to nějak změnit,???? rodina je často nevinná a slušná
05. 07. 2012 | 10:07

politik napsal(a):

Jezdec: zkuste se ho zeptat v ordinaci.
05. 07. 2012 | 10:39

Jitka napsal(a):

Jezdec: dovolim si napsat svůj vlastní názor - je to proto, že většinou v rodině schizofrenika bývá nějaký problém, a může to být i ten, který tu chorobu nastartoval. Také v takových rodinách často selhávají dobré vztahy mezi členy.
05. 07. 2012 | 11:15

Holoubek napsal(a):

Politiku, vy lezete psychiatrům do ordinace??? No alespoň vím kde se dává kvalifikační vysvědčení na politika. Jinak souhlasím s jezdcem, kdyby místo na spolužáky a rodinu sejmuli někoho jiného, byli by užiteční a mohli by mít i pomníky vděčnosti. tO BY JE NELÁKALO??? Někdo by možná a votivní kostel vystavěl
05. 07. 2012 | 12:09

neozbrojená napsal(a):

Ozbrojení lidé tedy jsou:myslivci,vojáci,policisti,politici,psychiatři,lékaři,sestry,
dále chemické zbraně,hnojiva-tedy i zemědělci,biologické zbraně-tedy laboranti,majitelé rozvajlerů,bojových plemen psů...čarodejnice a jejich bylinky...
kdo je vlastně neozbrojenej a málo nebezpečnej?akorát tak pacienti s parkinsonem či ve svěrací kazajce,že
05. 07. 2012 | 12:32

členka rodiny napsal(a):

ad Jitka

Ano,nedobré vztahy v rodině,to asi jo.Pak ale média píší,že schizofrenici jsou divní,vraždí bez motivu...nobtěžují se ten motiv nalézt.
Dále myslím,že často jde o nastražené vraždy a i sebevraždy schizofeniků jsou neprokázané vraždy.Vždyť co je lepší než beztrestně hodit vraždu na nějakého nemocného moulu a smát se za rohem?
05. 07. 2012 | 12:37

aga napsal(a):

Holoubek

Já myslím, že důvodem je jakási stavovská kolegialita. Diagnostikovaným nebezpečným schizofrenikům je jasné, že politici se od nich liší jen tím, že se zatím nenechali vyšetřit.
05. 07. 2012 | 13:50

/ne/politička napsal(a):

ad Aga a Holoubek

No psychiatři totiž ty novodobé Jany z Arcu a Napoleony,co nechtějí řešit problémy politicky ,ale mečem či aspoň rázně či defenestrací,snaží odzbrojit.
Pak ovšem jsou současné politici nesesaditelní,že
05. 07. 2012 | 14:20

schizofrenik ahoj napsal(a):

1) Asi jsem schizofrenik
2) Pana Jarolímka si hluboce vážím jako doktora a vědce a stejně tak ne jako člověka (možná oba víme proč). Tento blog je ale slabší než předchozí, vřele doporučuji dočíst ty starší.
3) RODINA jsou prostě ti nejbližší.......
+Sám jsem měl v rodině dobré vztahy a přesto jsem schizofrenií onemocněl.
4) Díky pane Honzáku za upřesnění.
5) Lidé se schizofrenií jsou často velmi nešťastní a tím i důvěřiví. Proto jsou snadno manipulovatelní -emocionálně vydíraní i sexuálně zneužívaní. Sám mám bohaté zkušenosti s obojím a představuji si, že i značná část schizofreniků obecně.
6) vzkaz pro schizofreniky: Neberte léky, opravdu vás chtějí (naneštěstí zabít:)))
Hezký den!
05. 07. 2012 | 14:25

santawizard napsal(a):

Ve spolek:
Otázka jestli se nám schizofrenici rodí špatnou výchovou a nebo geneticky by měla dneska platit hlavně pro cigány.Jsou odolnější proti nemoci než češi a nebo se raději stávají zdravými zloději než nemocnými cvoky.Vždyť hodně cigánů a nácků skončí ve vězení nikoliv v blázinci,možná jenom proto ,že jste nechali zničit svoje děcka drogama jako obecní byty cigánama.(např Hitler než spáchal sebevraždu tak zavraždil 60 milionů.)
Každý vojenský kaplan říká,že zabíjet v útoku je velký hřích ,ale zabíjet v sebeobraně je malý hřích.V takovém případě i sebevražda může být jak v sebeobraně tak v útoku.Takový člověk je buď úspěšně nebo neúspěšně doháněn do sebevraždy jinýma lidma a nebo on sám takovou sebevraždou úspěšně či neúspěšně vydírá jiné lidi.Pochopitelně že sebvražda a vražda není ještě žádné mučednictví a válečnictví.Tímto se to o ten ždíbek komplikuje.
Bůh není žádný lidožrout a jeho velekněz není žádný pedofil.
V očích Boha každý člověk je obyčejný lump a cvok pro kterého by se měli stavět rehabilitační tábory jako ty státní a soukromné ústavy pro lumpy a cvoky nebo politické vězně a poseudoblázny.
I když prevence a represe snižuje nabídku a poptávku na černém trhu,stejně zkrachovalo jenom tržní hospodářství okolo alkoholu a tabáku.Vlivem legálního šíření tabákového notorismu a alkoholismu a ilegální narkomanie se legální a ilegální drogy rozmohly po celém světě jako zákon a organizovaný zločin.Kdyby nějaké zákony rozmohly zloděje tak jako protidrogové zákony rozmohly drogy ,lidé by si to určitě nenechali líbit.Už na matařských školkách bojujete proti drogám a muchomůrce červené,ale proč je v každé hospodě jenom samá kurva,ale žádný hospodský kaplan neexistuje nedovedete vysvětlit ani rodičům.
Vždyť čajové ceremonie,kávové rituály,opioví faráři,tabákoví mágové ,hospodští kaplani a marijuána gurové všechno je od Boha a měl by to být majetek církve.Zákon a církev však všechno toto klasifikuje jako primitivní náboženství na drogách a obcování se Satanem.Proto je dodnes Bible a joga nejenom pro marijuána gury či hospodské kaplany pořád ještě zakázané ovoce.Dovoluje se jenom moderní náboženství na 3 světové válce. Vždyť Církev nevěří v žádné magické a náboženské zkušenosti tady a teď v tomto životě ,ale věří v magické a náboženské zkušenosti až potom a tam v posmrtném životě.
Krize kapitalismu tkví v tom,že je mezi kapitalistama nedostatečné množství spolupráce a partnerství ale přebytečné množství zdravé konkurence a nekalé soutěže!!!Takto se zneužívá i samotná věda ve jménu jakéhosi bojovného umění,kde jenom ten nejsilnější vyhraje.Momentálně vyhrávají jenom lichváři a exekutoři na úkor opravdových bankéřů a investorů!!!!!!!!!?
Podobně jsou na tom i psychiatři v otázce co to jsou moudra a bludy a nebo co to jsou vidiny a halucinace.Vždyť lidové léčitelství v psychiatrii je zakázané jako mafie.
05. 07. 2012 | 14:28

Holoubek napsal(a):

Ago 13.50 vy si z toho děláte prču ale já to myslím vážně. Schizofrenici vraždí často zbytečně rodinné příslušníky nebo spolužáky kteřéí jim až tak moc neškodí. Zabít úředníka je vzácné, na politiky nedošlo pořádně pod dob J.F Kennedyho - a přitom to jsou ti co škodí, ale z humanitních důvodů je neumkíme odstranit.
Schizo 14,25 Píše že ti lidi jsou nešťastní a důvěřiví.Možná i touží po uznání. nevím a chtěl jsem se zeptat Jarolímla, Honzáka nebo někoho. Přece musí být nějaká cesta jak pomoct těm lidem i nám
05. 07. 2012 | 14:36

schizofrenik ahoj napsal(a):

Dvě doplnění:
-Sám mám s psychiatry tu nejlepší zkušenost. Patrně nikdo mi nedokázal pomoct jako oni. Zkrátka mám s nimi jen ty nejlepší zkušenosti.
Holoubek: -Ano, touží po uznání jako nikdo jiný. Pokud si to sami uvědomí, je tu šance na (jejich) pozitivní změnu.
05. 07. 2012 | 14:43

aga napsal(a):

Holoubek

Nedělám si prču.

Každá duše si řeší své vlastní problémy, často nahromaděné za mnoho životů, a ty se pochopitelně koncentrují v rodině či mezi nejlepšími přáteli, se kterými nás karma právě proto svádí dohromady. Nemůžeme proto počítat s tím, že to nějaký chudák schizofrenik s politiky vyřeší za nás. I výjimky jako Unabomber nebo Breivik nakonec loví jen mezi bezvýznamnými pěšáky. Ty prominenty si zlo pěstuje a hájí tak dlouho, dokud je potřebuje pro své cíle - viz Hitler, který přežil na čtyřicet atentátů.
05. 07. 2012 | 14:47

aga napsal(a):

schizofrenik

Moudrý náhled. Držím palce :)
05. 07. 2012 | 14:48

advocatus diaboli? napsal(a):

ad Holoubek

Pomoci schizofrenikům,podle toho k čemu,že.
Stěžují si,že jsou citově a sexuálně vydírání.Inu nevydírat je
a vydírání zamezit,což je úkol preventivního zásahu policie.
Což ovšem by museli chtít psychiatři hlásit policii,což jak vyplývá shora,nechtějí,.....chtějí snad krýt trestné činy????

Dále schizofreniky nekrmit škodlivými jedy,což se ale podle paragrafu z r.2007
smí a uléčení k smrti je jako vedlejší účinek ne snad přímo žádoucí,ale tolerované
společností.Postiženým to však nevyhovuje,nechat se mučit nežádoucími účinky až k ev.smrti.

Do poltiky schizofrenici nesmí,jsou jim zakazovány veřejné funkce,nemívají práci.Existenční a emoční tenze možná způsobí,že ublíží blízkým,kteří je třeba honí do práce...když oni jsou invalidní,neschopní práce.Prasknou jim nervy zoufalstvím.
05. 07. 2012 | 14:55

santawizard napsal(a):

ve spolek :
Vyznej svoje hříchy a svoji víru jako slovo na jazyce a jazyk za zubama křížový výslech.Tímto jsou odhaleny tvoje sklony a vlohy ,aby ses mohl pojistit proti zlému a otevřít se k dobrému.Tímto způsobem se můžeš raději stát filmovou hvězdou než nějakou schizofreničkou.Jestli si člověk není vědom svého zla,tak mu přísluší ochranná léčba.Jestli si člověk není vědom svého dobra ,tak se eventuelně stane žebrákem.Motivovat láskou nebo karabáčem jsou 2 věci.Někdo rád holky a jiný vdolky.Někdo umí po dobrém jiný jenom po zlém.Libido a genius stoupne nebo klesne jako anima a animus nebo domnina a dominus!!!!?
05. 07. 2012 | 15:03

panna napsal(a):

ad schizofrenik

Někteří psychiatři jsou dobří a chápou potíže se zlem v okolí schizofrenika.
Ovšem sestry jsou většinou hloupé a akorát tak sytí své pudy a mocensky se vyžívají
v tzv.péči /mocí/nad nemocnými.

Je velká smůla,že lékaři zaměstnávají sestry,protože jim svěřují nemocné,ale ony jsou jako sloni v porcelánu.To by psychiatři měli vědět,že jejich mudrování je akorát na prd,když pak technické provedení svěří zlé či hloupé gorile.
I když za to přejímají zodpovědnost,nebo právě proto.
Pryč s legálním ochmatáváním a šmírováním,to pacienti nemají právo na soukromí a nebýt sexuálně atakováni?
05. 07. 2012 | 15:05

schizofrenik ahoj napsal(a):

santawizard: myslím, že jsem si vědom svého zla. To, že jsem nemocný, automaticky neznamená, že ne. Koneckonců to, že je někdo zdravý v tomto ohledu neznamená moc. A vůbec: chápat tuhle nemoc jako explozi nahromaděných hříchů je podle mě nesmysl. Chápu schizofrenii jako mozaiku (-to slovo mám z blogu pana doktora Jarolímka) z mnoha kamenů, ani bych normální lidi nestrašil tím, že to snadno mohou dostat. Podle mě je třeba opravdu specifické zkušenosti, aby člověk takhle onemocněl. První řekněme rok po první atace je to dost blbý, ale pak je možné zkusit i pracovat a myslím i normálně fungovat. Zkušenosti se ale liší.
05. 07. 2012 | 15:14

santawizard napsal(a):

schizofrenik:
Rozumím,většina scizofreniků jsou bezúhonní lidi.Jenom když začnou s nějakou lumpárnou tak se to komplikuje .Proto existuje prevence a represe lumpáren a cvokáren dohromady nebo zvlášť.Rovněž jsou tady těžké případy a nebo jenom malé a kosmetické případy.Občas se z těžkého případu stane lehký případ a naopak z lehkého případu se stane těžký případ.I tak si často lump hraje na cvoka ,aby se vyhnul léčbě a nebo cvok si hraje na lumpa ,aby se vyhnul trestu.Nejenom při vyšetření ,ale i potom ve výkonu.Rovněž akademici častou chcou vidět všechny zločiny jako jakousi nemoc a jiní akademici se zase pokouší brát jakoukoliv duševní či mentální chorobu jako jakýsi zločin.Nejde o slovíčkaření.Něco na tom je.Většina cvoků jsou sebevraždou orientovaní, kdežto většina lumpů jsou vraždou orientovaní.
Důležité pravidlo při léčbě je aby pacient a léčitel spolupracovali.Pacient ví co je scizofrenie jinak než jak se na to dívá léčitel.Pravdu však musí odhalit jako ušité na míru dohromady.Scizofrenie se nedá vyléčit ,ale dá se jenom stabilizovat.Podobně je na tom alkoholismus .Krize samotná způsobuje nárůst kriminality a psychiatrických nemocí.Zlo= hřích.Epiozody a depky jsou za rohem.
05. 07. 2012 | 16:28

Jáchym napsal(a):

Pane doktore Jarolímku,
ještě jednou se omlouvám za svůj fórek - "odpověď" kolegovi Honzákovi.
Že jsem si pazouru neurazil. Ale bylo to obsedantní nutkání.
Pánbu mě potrestal - teď čtu diskusi a trpím jako zvíře.

Ať nás pánbu při zbytcích zdravém rozumu zachovati ráčí !
05. 07. 2012 | 16:49

Holoubek napsal(a):

Schizofreniku, nestane se že tě někdy štvou politici z vlády??? Neštvou tě víc než vlastní rodina nebo kamarádi
05. 07. 2012 | 17:23

zrasovaná napsal(a):

schizofrenie není mozaika kamínků v mozku,ale porucha přenosu působků jako dopamin a serotonin,takže kape či nekape na karbid-buď moc nebo málo.Taky šplouchá na maják,hučí v uších a hlavě,jste jako na vodě.Dřív byli i blázni vysláni na moře-loď bláznů-námořníků.Je o tom literatura ,klasická.
Bleuer usoudil,že jde o boj zla a dobra v člověku,který se cítí rozpolcen.Inu,myslím
spíš,že může být napálen a zlem sveden.Což je teorie kaplanů,že jde o boj se Satanem.
Teorií je spousty a nemocí,skrývajících se pod dg.schizofrenie,ještě víc.Náletzy na srdci i mozku,infekce...pečlivé vyšetření by to časem objasnilo.Kdo má však náladu zjistit pravdu o nějakém zapomenutém chovanci blázince?Nikdo.Stačí klec a injekce,
zaslintej si,zachropti a dej pokojnebo tě zalehne gorila či zasedne více metrákových dam.Přidušení ti schizofrenní ataku zhorší a máš to jisté.
Přidušování Tiberia sluhy bylo nejjistější cestou ke zbavení se člověka.Kdo by to do těch věrných sluhů řekl,že?????????
Omlouvám se za svou hysterii.
05. 07. 2012 | 17:37

holubička napsal(a):

Holoubku a už máš kradenou zbraň?
05. 07. 2012 | 17:40

almost downstry napsal(a):

Holoubku,ženské to řeší polštářem stejně jako Tiberiovy služky,zbraň krást nemusíš a navádět ty mouly schizofreniky
je od tebe velmi,velmi ošklivé
Bacha,psycholožka Čírtková má způsoby vraždění v malíku a již tě sleduje
05. 07. 2012 | 18:09

Hospodině pomiluj ny napsal(a):

mám dotaz na odborníky:Jak je možné,že za mého mládí to byla nemoc nekrátící život
a nyní při moderní léčbě je krácen život schizofreniků o 20% ?
??No není to ekonomické a hospodárné??
05. 07. 2012 | 19:23

schizofrenik ahoj napsal(a):

No, vidím že přítomná diskuse se zvrhává ve zcela tradiční cirkus. Proto ahoj!
schizofrenik
05. 07. 2012 | 19:39

schizofrenik ahoj napsal(a):

Ještě doplnění:
Měl jsem před pár lety kamaráda -filmař, brzy bude vážený člověk. Když jsme spolu seděli na pivu, netajil se svou sympatií k teroristickým útokům. Na mojí otázku stran nevinných obětí mi bylo řečeno něco ve smyslu, že když se kácí les, lítají třísky. Rozešli jsme se, ten člověk je zdravý, pochybuji že změnil názor a vím, že duševně nemocným se směje. Já, jako duševně nemocný se směju zase jemu. Zvláštní, že zhruba od té doby po mě stále někdo jde (ať už to mám pod kontrolou nebo ne).
05. 07. 2012 | 20:11

schizofrenik ahoj napsal(a):

Tak se mi zdá, že jsem zasekl zdejší diskusi. Ach jo. Nedivím se tomu, je to svým způsobem klasika. Kdo by chtěl diskutovat s nemocnými o jejich utrpení, musel by si aspoň na chvilku představit, čím prošli nebo prochází. To, podle mě, skutečně po nikom nelze chtít a já osobně to po nikom nikdy nevyžadoval. Člověk, který toto umí, je nejčastěji psychiatr, kterému v důsledku toho roste svatozář.
Druhou věcí, nad kterou se ovšem může zamyslet každý, je svalování své vlastní viny na lidi, kteří se v 99% nebudou bránit. Taky smutné, to ano, ale obecně k věci.
p.s.: pochybuji, že breivik byl schizofrenik. Většina známých fakt hovoří pro to, že se jedná o politického fanatika.
p.p.s.: nerad někoho zneklidňuji ve svátcích, proto si je v klidu užijte a budete-li mít chuť diskutovat, můžem se zde sejít pak.
05. 07. 2012 | 21:20

Jáchym napsal(a):

Schizofrenik:
Díky, hodně štěstí a držím palce!
05. 07. 2012 | 21:26

aga napsal(a):

schizofrenik

Diskuzi jste nezasekl, žádná se tu snad ani nerozvinula. Zejména chybí alespoň občasná reakce samotného autora.

Vaše příspěvky se mi líbí, a možná právě proto si dovolím podotknout, že každý si neseme nějaké to své utrpení, schizofrenikové na ně rozhodně nemají monopol. Možná, kdyby byli schopni si to uvědomit, mělo by to pro ně pozitivní důsledky. Také tipuji, že značná část zde diskutujících má s nějakou formou duševní nemoci osobní zkušenost, já také, a upřímně, nijak o tomto svém utrpení veřejně diskutovat netoužím.
05. 07. 2012 | 21:59

Radek napsal(a):

To schizofrenik ahoj: "nahromadění hříchů kontra mozaika" : Možná, že se k vám taková informace ještě nedostala, ale ono existuje jakési "kouzelné" biopole a "kouzelná" duše a podle toho v jakém je u toho člověka stavu, taskové jsou jeho nemoci - buď přicházejí anebo odcházejí, a se schizofrenií to může být obdobné. Za to, v jakém je stavu, si každý většinou může sám. Rozhodující vliv - alespoň to tak tvrdí Ti co to znají - má MRAVNÍ ÚROVEŇ toho kterého člověka. Podle mne totiž schizofrenie je léčitelná tak, že se člověk může obejít i doživotně bez léků, aniž by se, kromě běžných krizí, které asi máme všichni, u něj nemuselo vyskytnout to, že by mu to začalo narušovat běžný život - tedy potřeba vyhledat psychiatra. Ale i kdyby se tak někdy tohle bylo zapotřebí, tak snad ne zase na celý život. Je zajímavé, že - zase:patrně existuje jakési "duchovní zlo" "mágy" nazývané tzv."nízký astrál" - a proč si toto působení vybírá jen někoho, na kterého potom působí např.různými hlasy které slyší, mimovolně reaguje na něco, co neexistuje, a podobně...Proč - třeba se zamyslet - na někoho tohle nepůsobí - je tzv."normální" a na někoho tohle působí - proč? Případy se mohou různit, třeba u někoho je to tzv."mozaika" ale u někoho může zase působit tenhle fenomén a někdo má třeba zase tzv."slabý nervy". Neříkám, že je to tak vždy.
Zároveň děkuji panu doktoru Honzákovi, že se ozval, že diskusi čte a děkuji mu za reakci na můj příspěvek ohledně počtu případů kriminality. Myslíte si i Vy, pane doktore, že schizofrenie je léčitelná tak, že se člověk potom obejde bez trvalého užívání léků? A čte to ještě někdo z odborné veřejnosti?
05. 07. 2012 | 22:05

Radek napsal(a):

3.řádek - taskové - mělo být takové, omluva
05. 07. 2012 | 22:08

tzdstz napsal(a):

Léčba schizofreniků nese další a další náklady. Takový člověk si těžko zaplatí stoprocentní hypotéku nebo pronajme byt. Například psychiatr bude chtít, aby jeho pacient jezdil do práce. To si ale musí nejprve zjistit, kdo mu zaplatí Openkartu nebo dá na benzín. Psychiatr je vlastně v léčbě úspěšný, jen pokud na jeho klienta je někdo schopný doplácet. Jsou to nejčastěji rodiče a příbuzní.
06. 07. 2012 | 07:31

prognos napsal(a):

Psychiatři by byli tehdy úspěšní,kdyby nechali schizofreniky pracovat,kde jsou a ne jim dávali špatné posudky pro zaměstnavatele.Trestné činy nechtějí hlásit,ale
špatný posudek pro zaměstnavatele,který se pak nemocného zbaví,to vydají.

Psychiatři budou potom úspěšní,až nebudou mít v blázinci cirkus s opicemi,ale bude to důstojné lékařské zařízení,v němž bude soucitně s pacientem nakládáno.

Psychiatři budou tehdy úspěšní,že nebudou dávat strašlivé prognosy mladým lidem tohoto typu:budete v blázinci jako doma,neudržíte rodinu,práci,budou Vás bít,lynčovat
v médiích,sousedi na Vás budou volat policajty a záchranku,proto buďte rádi,že dostanete invalidní důchod a budete sedět doma,protože jinak jsou z Vás bezdomovci.

Ne každý na to má tak silné nervy,někdo z té hrůzy spáchá sebevraždu,někdo je naštvaný na své zlé rodiče či sousedy a napadne je.
Někomu je to fuk a je stoicky klidný,jako většina schizofreniků,chroupe prášky a
usmívá se.
06. 07. 2012 | 07:55

výzva napsal(a):

Výzva.

Psychiatři,napište ministrovi zdravotnictví,ať Vám zajistí dobré podmínky pro léčbu nemocných.

Ať ministr zařídí sociálně citlivé léčení pro všechny pacienty,když už se dal do vylepšování reformami.
06. 07. 2012 | 08:11

poslušná,převychovaná napsal(a):

Nejsme v demokracii, funguje tu feudalismus

„Demokracie je možná při nerovnosti, pokud ti nahoře jsou za neschopnost ohroženi pádem a ti schopní můžou jít nahoru. Ale demokracie dlouhodobě nemůže fungovat na nesouměřitelnosti. Na nesouměřitelnosti fungoval feudalismus. Kdy, ti, kteří byli urození, byli z úplně jiného světa, a ti pod nimi se mohli snažit každý den. Mohli dělat šestnáctky, ale stejně se mezi ty urozené nedostali,“ shrnul sociolog lapidárně společenský systém.

To je citát prof.Kellera z Parlamentních listů

Ano,a jak to mohlo být,že si ovčané nechali vybudovat místo demokracie feudalismus?
Inu proto,že jsou jak poslušné ovce,vychované v tom,že nebudou-li poslouchat,budou paranoidně spekulovat,tak budou v cirkuse-pardon léčebně převychováni a zlomeni na poslušné spotřebiče léků a budovat tak kapitál farmafirmám.
???Což jsou psychiatři slepí a hluší lidé????
06. 07. 2012 | 09:27

Radek napsal(a):

to Prognos:3.odstavec: my jsme snad měli stejného terapeuta, navíc ještě:Vy na všechno doplatíte ( nevztahují se na vás práva ), resp. za zacházení psychiatry nelze očekávat "odškodné", protože všichni zřejmě blázni jsou na tom stejně. A nemáme se soudit,aby to nevyvolalo praxi jaká je v USA.
Prostě doživotní perspektiva jasná!
06. 07. 2012 | 11:22

Božena napsal(a):

Zkazili jste mně náladu. Já si vždy myslela že když bude nejhůř, seknu se marod přes hlavu, budu dělat pošuka a někde si malovat a číst v psychiatrické léčebně. Tady čtu že to tam také stojí za prd. Tak co teď. Fakt musíte ty prášky jíst, nejde se chovat rozumně aby vám nedávali elektrošoky a vyplivnout ty léky???.
Zdá se že jsem v ......
06. 07. 2012 | 11:23

santawizard napsal(a):

Pane doktore:
Tak jako ,že příležitost dělá zloděje,neplatí pro poctivé lidi ,tak to co tě nezabije , to tě posilní neplatí pro sebevrahy.Všichni víme co to je fyzický trest a co to je psychologický trest.
Scizofrenik de fakto je doháněn do sebevraždy a nebo on sám svou sebevraždou vydírá jiné lidi.Paragraf o účasti na sebevraždě bere v potaz jak fyzické tak psychické příčiny a důsledky.Maximální hranice trestu je až 1/2 roku vězení.Tady se ve většině případů nejedná o sebevraždu fyzickou ,ale vznikají tady újmy psychické.Schizofrenici trpí psychickými újmy.Když někdo soudí někoho o odškodné bere se v potaz i psychické újmy.Tyto psychické újmy jsou způsobovány někým ,proti němuž se k vůli tomu např.žaluje u soudu!!!V úspěšném řízení takový poškozený člověk může vyhrát dejme tomu až 1000000kč.Tyto psychické újmy nejdou však nikdy tak daleko ,že by někdo mohl někomu způsobit schizofrenii.Většinou nejsou nikdy tak drastické.Teoreticky by však tak drastické psychické újmy mohly klidně existovat.Takový schizofrenik by klidně mohl soudit a obvinit nějaké lidi ,kteří mu tu schizofrenii způsobili.Žádné takové vraždy rodičů a vzpoury proti pečovatelům,všeobecná nenávist atd by nikdy potom nemohla existovat.I zdraví lidé mají problémy ,že neumí přiměřeně reagovat ,když se s nima nechce nikdo bavit a nebo se chce s nima každý jenom hádat.V takových momentech,když mají velké pěsti mohou býti více méně nebezpeční jak sami sobě tak svému okolí všichni..
06. 07. 2012 | 12:20

souhlas napsal(a):

soulas s tímto,cituji shora:I zdraví lidé mají problémy ,že neumí přiměřeně reagovat ,když se s nima nechce nikdo bavit a nebo se chce s nima každý jenom hádat.

Doplnuji:natož když by je strkali do klece a přesmoc jim píchali injekce a kurtovali.

Na to přistupují jen v sadomaso salonech a někteří jsou opravdu za to ochotni zaplatit si dominu,aby ho ztřískala.Schizofrenikům se to nelíbí,oni vnucené sex.orgie nechtějí.
06. 07. 2012 | 12:52

santawizard napsal(a):

jasan,schizofrenici jsou psychicky a fyzicky týráni!!?Zbývá otázka co mají proti tomu dělat,když nikdo pořádně neví zda-li je to ta nemoc a nebo ta léčba s vedlejšími účinky,která je tak bolestivá.Neměli by na protest začit dělat hladovku jako vězni v kriminále?Jak odpovědět na všechny takové otázky?
Je takový člověk schizofrenik a nebo má takový člověk schizofrenii.?
06. 07. 2012 | 13:22

Radek napsal(a):

To by se třeba mohl udělat experiment s nějakými dobrovolníky- zdravými, který by spočíval v tom, že by se načas k nim přistupovalo jako ke schizofrenikům - brali by stejné léky, byli by "hospitalizováni", vytvářela by se jim celoživotní perspektiva - a v podstatě by cílem experimentu mohlo být, jaký na to všechno budou mít názor, zda se nebudou fyzicky bránit apod., myslím totiž, že se takový experiment ani nemusí dělat a že by asi vyšlo, že by se jim to nelíbilo a podle mne, jednali by stejně jako se "zazlívá" schizofrenikům, že se chovají. Příčinou všeho totiž ani není ani nemoc samotná, jako ty přístupy, jak se obykle v naší zemi přistupuje.
06. 07. 2012 | 13:25

souhlas napsal(a):

ad Radek

Myslím,že takové experimenty jsou a to s dobrovolníky i nedobrovolníky.Bohuel asi
výsledky jsou nepublikovatelné a přísně tajné státní tajemství.

Honzák psal o dobrovolnících,co nespali.Dostali psychozu,jasněže a přilnuli ke svým pečovatelům,ač je mučili.
06. 07. 2012 | 13:42

XXXL napsal(a):

wizarde, znáš to, když ti vyléčí stihomam, neznamená to že tě někdo nemůže sledovat.
U schýzi je to podobné
06. 07. 2012 | 14:02

souhlas napsal(a):

ad Radek:

na mně experimentují již před narozením,při porodu,pak mne šoupli do jeslí,do MŠ,
pak do experimentální školy/bez mého dovolení/,tak nepochybuji o tom,že na mně v experimetech bez mého dovolení pokračují nadále...všimni si genetiků,ti potrácí postižené ještě nenarozené děti taky bez jejich souhlasu.
06. 07. 2012 | 14:10

santawizard napsal(a):

Např.takový lidový léčitel může léčit úspěšně nebo neúspěšně stejně dobře jako psychiatr,ale nesmí předepisovat žádné psychiatrické léky.Takoví lidoví léčitelé by mohli konkurovat s psychiatrama jedině kdyby se jim dařilo schizofrenii stabilizovat jinak než práškama a injekcama.
06. 07. 2012 | 14:22

souhlas napsal(a):

ad santawizard

myslím že bylinky by stačily,je dobrá schizandra a růžová voda,napadání sice nezabrání,ale člověk bdí a reaguje adekvátnější obranou

Jenže to by stát a psychiatři neměli informace.

O to myslím,jde ---o informace,dřív se tomu říkalo ikviziční
právo útrpné,jenže to je zakázáno,tak byla vymyšlena psychiatrie.
Kdyby spolupracovali s policií,tak by se řeklo,že jdou ty informace policii.

Bohužel se zdá,že ty informace jsou užívány jinak,ik dyž se nezdá,že pro vědu a blaho lidí,protože psychiatrie se nerozvíjí,je stále středověkým Divokým západem.
06. 07. 2012 | 14:33

santawizard napsal(a):

souhlas:
já myslel psychoterapie a skupinové terapie bez bylinek a bez léků za přítomnosti psychiatra nebo lidového léčitele .
06. 07. 2012 | 14:48

souhlas napsal(a):

ad santawizard

léky nemusí být špatné,ale nachcávání do žil je rizikové

bylinky jsou sice také jedovaté,ale srozumitelné,klasické,tradiční

psychoterapie ,obzvl.skupinová je naprd,pokud převládnou emoce,sex,sympatie,antipatie,politika,násilí nad rozumem

magie bílá či černá jsou triky

Sbohem,Bůh s námi i s tebou
06. 07. 2012 | 15:36

Radek napsal(a):

Tak mám takový pocit, že ta teorie biopole je přeci jen správná a bojuju nejspíš za někoho, kdo tak trochu "nemá čisté svědomí", přestože zažívá na psych. nejrůznější "ústrky". Protože co tohle píšu, tak už mám doma rozbitou kolikátou věc za sebou, schizofrenii to sice nepůsobí, ale mám takový pocit, že se útoky astrálních sil stěhují na mně. Takže: uvědomit si, zda něco v životě není špatně, třeba se mi to děje proto, že jsem něco neudělal v životě správně a s nápravou začít odtud. Biopole to jen zaznamenává a pak se vše přesune na fyzické tělo-vznik nemoci, konkrétně schizofrenie. Ta jak přišla, může také odejít, ale to pouze za předpokladu, že si strašně dobře uvědomím, kde se stala chyba. Protože pokud se tak nestane, tak to co je blbě přesune právě na toho, kdo se snaží vám pomoci, protože by to takhle nešlo a to, co se mi děje doma mne přivádí na myšlenku, že někde musí být chyba.
06. 07. 2012 | 15:58

ahoj napsal(a):

no jo,na Novinkách ukazují UFO,ale je to jasnej kulovej blesk

jestli se do tebe,Radku strefují božské síly nebo vojáci či lumpové novými zbraněmi,není zcela jisté

třeba na to přijdeme,ale to odhalení se nebude líbit

Bůh dá a my to přežijem,ahoj
06. 07. 2012 | 17:11

santawizard napsal(a):

ve spolek:
Jak se dá poznat jestli takový schizofrenik to jenom simuluje?Hraje takové psychodrama nebo malodrama ,jenom aby dostal důchod a nemusel už pracovat?Průměrný schizofrenický charakter se dá totiž napodobit schizofrenickýma kecama stejně jako když někdo simuluje ,že je ožralý,bez keců..Dneska slovo schizofrenik je velké strašidlo.Kdokoliv by veřejně řekl(třeba jenom ze srandy) že je schizofrenk ,tak to je jako kdyby někdo ciganil ,že je cigán.Určitě by mu někdo v okolí okamžitě uvěřil a blbě se na něho začal čuměl i kdyby byl ve skutečnosti zdravý a nebo byl ve skutečnosti obyčejný gadža.Ha,ha?
06. 07. 2012 | 18:00

Radek napsal(a):

No jo, no pro průměrného nebo i inteligentního člověka z veřejnosti neznalého prostředí ( anebo možná právě znalého? ) je schizofrenie "blbá adresa" kde se už při vyslovení tento začne blbě "ošívat", blbě dívat nebo sleduje každé další slovo aby si mohl odplivnout. A pak tato inteligentní žena řekne: Ale ty tam nepatříš - a když si tuto diagnózu snažím obhájit, tak řekne :"Kde kdo má bejt!" a nasměruje mne někam úplně jinam, než je psychiatrie - A už jsem zažil takovéto rozhovory. Prostě psychiatrie - takové "odkladiště", kde jsou nejrůznější "divné případy", ale řešíme to prostě tak, že psyhiatrii necháme psychiatrií a sami tam nepatříme - mnozí si představují právě takovéto řešení vzniklé situace - právě nevím, jestli s tím souhlasit a zda takovéto řešení něčemu napomůže...
To ahoj: do mně se nic takového nestrefuje ale jen se mi něco podezřelého děje...to lze vypozorovat a děje se tak i lidem bez diagnóz - když něco zpozorujeme - agenti mi rozhodně klíčovou dírkou neprocházejí a nepřehazují mi doma věci - ale jen si tak říkám, že by to mohla být něčí "osudová energie biopole" a že - i když uznávám,že je to nepodložená úvaha - prostě na něj - kde je příčina to nejde - a "vysype" se to u mně - takové případy kdy se něco "vysypalo" jinde jsou v lidovém léčitelství už dobře popsány. Vím, může to znít asi jako "kdo tady má v těle čerta", ale spíš by to mělo vést k příčinám vzniklého stavu.
06. 07. 2012 | 18:25

Radek napsal(a):

A když jsme u té schizofrenie, tak například halucinace se dají vysvětlit průnikem mezi částmi mozku, kde k tomu obvykle nedochází. Takže stát se to ale může, to ale není tím, že by za tím byla nějaká "divnost případu". Prostě se to občas stane.
06. 07. 2012 | 18:30

Judita napsal(a):

DĚKUJI PANU DOKTORU JAROLÍMKOVI, moc mu děkuji, že konečně odborník napsal rozdíl mezi schizofrenikem jedním a druhým - toto všude ve článcích i v reakcích např. na poslední Máte slovo s M.Jílkovou hledám.. Proč?
Zde musím poděkovat PANÍ EVĚ, vystihla to úplně přesně, lépe bych to nenapsala.
Potom ještě někdo psal - proč v tom případu dr. Jarolímka šel dotyčný po matce, po rodičích ... to je přece zcela zřejmé. Navíc to dr. Jarolímek popisuje. Jinak - rodiče jsou ti, kteří se starají, mnohdy jsou to jediní ještě, kdo nemocnému zbývá - a když vysadí léky, lehce se bludné hlasy vrátí a jeho chorobná mysl má halucinace.....

Jinak - příčin vzniku DN je hromada, jednou z nich, ta mne kdysi upoutala u dr. Jarolímka - je přidušené dítě-kříšené u porodu. Třeba.

Tak, jako paní EVU, tak i mne dost štve, jakým způsobem novináři, s jakým gustem píší o vraždících schizofrenicích... Společnost okamžitě, tak, jak je jí vlastní, tohle vztáhne na všechny DN a stigma, které tyto lidi pronásleduje, opět zesílí.
Ve zprávách snad jen p.Borhyová při informování o vraždě schizofrenikem upřesnila v dalším vstupu, že byl dlouhou dobu neléčen...

A vám, kteří zde v diskusi plácáte vtípky na adresu nemocných - je možné jen přát, aby to nikdy nepotkalo vaše dítě...
06. 07. 2012 | 20:03

Radek napsal(a):

Judito, vaše komentáře považuji za rozumné, a zároveň se vám omlouvám za svůj poslední komentář, který jsem napsal možná trochu blbě a někdo si ho mohl na sebe vztáhnout - zda ale s tímhle postupem lze souhlasit a pak zejména - takové věci jako např. halucinace jsou tomu, kdo věci rozumí - ale možná se budete divit, ale jsou také terapeuti kteří nerozumí a považují je za jakýsi druh "příušnic" ( bohužel ), kterými se vyznačují JEN DN - a tedy správná logika vede k tomu, že se to vyskytnout prostě může.
to fs:nevím, zda za brouka pytlíka a všeználka považujete mne, ale: Píšu o reálném stavu věcí, který se s tím, co najdete v osvícené učebnici psychologie-psychiatrie bohužel může značně rozcházet - a je mi to velice líto, to myslím doopravdy. Bohužel, je mi líto oboru, který by mohl, kdyby se následovaly dobré příklady a že je jich v dnešní době hodně, bylo tomu už tak i před 70ti lety kdy se našly dobré příklady být dost jinde. Možná je z mých komentářů cítit, jak se mnou psychiatři zachází - opět reálný stav rozcházející se s dobrými příklady. Když můj lékař se se mnou odmítá bavit o nevědomí - podívejte, to je stěžejní pojem - k tomu není vůbec co dodávat, jaké je to selhání psychiatra! A takových selhání je mraky! Když jsem měl nastoupit do práce, tak se přede mnou můj lékař schovával než aby mi napsal doporučení.Za celou dobu co k němu chodím ho zajímá jen, zda beru léky. Jinak nemá čas. A když jsme už u těch léků - tak, zase případ od případu to může být různé, ale je překročení všech myslitelných tabu nevzít si léky. Podívejte, tak trochu by měl platit přístup odborníka - a v dnešní době už existují přístupy a terapie, např. taková daseinanalýza anebo arteterapie - přístupy schvalované odborníky, které jsou ke klientovi hlavně:podstatně šetrnější.Zkoušel jste si někdy na sobě vzít si psychiatrické léky na schizofrenii? Pozoroval by jste na sobě totiž celkový útlum, oploštění vaší povahy, sníženou vnímavost až tupost, ztuhlost. To je taky možná příčina, proč tento způsob terapie tolik lidí odmítá. Můj názor je blízký panu doktoru Hnízdilovi a také s ním co se týče uspořádání věcí souhlasím. Moje názory ohledně důležitosti morálky mohou možná vypadat v dnešním světě jako "pytlíkovština", ale je fakt, že tento přístup uzdravuje. Prostě etikoterapie.
No, možná jste tím pytlíkem mne nemyslel, a v tom případě ano, pozoruji zde jisté komentáře, které bych nazval slaboduché, asi co by měl pisatel těchto komentářů posílit, aby se mu přiblížilo uzdravení.
A nakonec - pokud máte dost sil - tak v Kladně otevíráme za přispění OS BAOBAB skupinovou terapii, kde každá zkušenost je vítána.
06. 07. 2012 | 20:58

Radek napsal(a):

pytlíkovština...víte, jak je složité mluvit přístupně tak, aby tomu rozuměl opravdu každý o složitých pochodech v duchovní oblasti? Přečtěte si Bibli - tam máte příklad jistého mladíka, který takzvaně "spadl z třetího patra" když v polospánku sledoval vzrušenou debatu apoštolů. No, přivodil by si skoro úraz. Ono to snadno vypovědět skoro ani nejde a tak snad k tomu nepřispěl výrok typu že "někdo má v těle čerta". Na lidi prostě musíte jednoduše a duchovní poznatky se dají shrnout jako "miluj bližního svého jako sebe samého" - prostě morálka a etika.
06. 07. 2012 | 21:08

malpa napsal(a):

No schizofrenici s mozkem ztlumeným prášky mohou se jevit slabomyslným brouky pytlíky..Jo většinou jsou to moulové a bludaři,ještěže nyní kacíři nejsou upalováni jako Hus,Galile nebo jiní objevitelé.Jen jim nachcávaj do žil dryáky s tím,že je to záchrana vežejnosti a sousedů.
Brouci Pytlíci mají prostě jiné názory než jejich pečovatelé a sousedé a je k nim netolerence.
Někteří objevitelé se však bohužel uplatní a chytí např.božskou částici,i když není jasné,k čemu to povede.
Nebo již nyní šílení genetici manipulací stvořili dítě 2 matek a jednoho oce/DNA všech tří osob u dítěte/.

Doufám,že skupiny novátorů při psychoterapii objeví něco užitečnějšího než nějaký nový dynamit.

Stvořitelem je Bůh a my se jen opičíme po přírodě.
06. 07. 2012 | 21:24

Radek napsal(a):

...když máme dneska toho Husa (597let), že jo ...to nemusí platit jen o církvi...no, brouk pytlík by měl především posilovat myšlení...ale i tohle může být důsledek léků - proč to všichni nechtějí, když navíc existují neškodné druhy terapií, v kterých bohužel Česká republika zaostává za světem...
06. 07. 2012 | 21:36

santawizard napsal(a):

Radek:
Prášky nasadit vysadit ,zaberou nezaberou,toto je celosvětový problém.Je možné,že kdyby takový zdravý člověk,jak říkáte, si musel brát svoji denní dávku léků ve strachu ,že kdyby to odmítl ,tak by dostal za trest celou jednu velkou injekci na celý týden dopředu,tak by se z něho klidně mohl stát i nebezpečný schizofrenik.Mohl by však potom takový nebezpečný schizofrenik soudit svého psychiatra o odškodné?
06. 07. 2012 | 21:38

Radek napsal(a):

Jan Pfeiffer...my se tady u nás v České republice soudit nebudeme, neboť by u nás nastala nežádoucí praxe jaká je v USA...
kdybych se měl za takovéto věci soudit, tak to by bylo za podobná příkoří těch soudů (spolužáci,učitelé,kuponová privatizace,...)hned v životě několik - to radši jsem nad věcí a přeju si jen to odpuštění, že - tak je to nejlepší
06. 07. 2012 | 22:16

beloved eplota napsal(a):

ad santawizard a Radek

No ty injekce nejsou na týden,ale na celý měsíc či tři,takže mega dávka pomalu se uvolnující.To se to věří farmafirmám a hazarduje,když se nikdo není schopen bránit a z cizího krev neteče.

Radku,ty jsi asi léčitel,nejsi v psychiatrii vzdělaný,řešíš to astrálně,což je hloupost.Dovzdělej se,abys mohl pomáhat rozumně.
Existují-li však prozkoumané neškodné terapie-sem s nimi a ihned a ať je proplácí zdravotní pojištovny.

Etikoterapii a logoterapii stoprocentně schvaluji a držím palce.
Prosím o kontakt: e-mail
07. 07. 2012 | 06:44

wizard napsal(a):

ad santawizard
Depotní injekce:Moditen se měl dávat 1x měsíčně.Když pacientka dostávala tento po týdnech,až ztuhla jak prkno,slintala...nešlo by to kvalifikovat jako pokus o vraždu?
A jak by se to kdo vůbec dozvěděl,když oddělení jsou uzavřená a sestry a lékaři jsou samosoudci Lynchové?
07. 07. 2012 | 06:57

wizard napsal(a):

ano,nahoře někdo píše,jak je to k smíchu
ano, lidem je posmíváno a není jim pomáháno správně,ale jen jak se to pečovatelům hodí

např.sotva lze brát vážně,že někdo považuje za vylepšení chování pacienta a
snížení jeho utrpení tato léčba:

Depotní neuroleptika - neuroleptika, která jsou esterifikována mastnými kyselinami a rozpuštěna v olejovém vehikulu. Aplikují se injekčně do svalu a účinná látka se z nich uvolňuje po dobu 2-4 týdnů. Používají se u nemocných, kteří odmítají léky perorálně (ústy), ale jsou ochotni se dostavovat na injekce. Jednotlivé preparáty - flufenazin-dekanoát (firemní označení Moditen-Depot®), flupenthixol-dekanoát (Fluanxol-Depot®), haloperidol-dekanoát (Haloperidol-Decanoat®), oxyprothepin-dekanoát (Meclopin®), cisklopenthixol-acetát (Cisordinol Acutard®). I přes řadu nežádoucích účinků patří neuroleptika k relativně bezpečným a málo toxickým lékům. Nežádoucí účinky jsou společné celé skupině neuroleptik. V různé míře jsou zastoupeny u různých preparátů. Jsou subjektivně nepříjemné pro pacienta, nenarušují však funkci žádného životně důležitého orgánu. Většinu nežádoucích účinků je možno odstranit korektivními léky.
Mezi nežádoucí účinky neuroleptik patří:

Neuroleptický parkinsonoid - vyskytuje se u 20-60% léčených, léčení mají strnulé držení horních končetin, maskovitý obličej, klidový třes, chůzi o malých krůčcích, horší mluvu, snížené souhyby.

Akutní dyskineze - vyskytuje se u 2-10% léčených, léčení mají spasmus (křeč) svalů zejména v oblasti šíje, obličeje, okohybných svalů. ) Tardivní dyskineze - objevuje se při dlouhodobé léčbě neuroleptiky, projevuje se jako abnormní pohyby rukou, nohou, trupu a grimasováním v obličeji. Pohyby nejsou bolestivé a pacient si je neuvědomuje.

Tardivní dystonie - opět mimovolné pohyby, které jsou ale pomalejší než u tardivní dystonie, jsou bolestivé a pacient si je uvědomuje.
Další nežádoucí účinky neuroleptik - snížení krevního tlaku, sexuální poruchy, denní spavost a zvýšená spavost, suchost sliznic, snížení pocení, zácpa, snížené močení.
07. 07. 2012 | 07:17

Markéta napsal(a):

Tady vždycky píšou lidi,co nemaj o schíze páru , nebo rovnou lidi, kteří jsou dekompezovaní , jako např Radek.
Nebo ezoteričtí fanatici jako Aga .

Ago, jak byste teda konkrétně řešila situaci lidí, kteří podle vás mají schízu v karmě a jejich rodiče, prarodiče ..prapra .......nechala byste je pobíhat po světě aohrožovat lidi , nebo jak? Myslíte že když se doberete příčiny jejich chování, že to chování samo zmizí ?
Znáte někoho tAk vyléčeného?
07. 07. 2012 | 10:46

wizard napsal(a):

Výsměch

ano,jak je to směšné,taková přesnost u depot.chcanek-asi 2 týdny,možná ale dvojnásobek-4 týdny.

Jak je směšné tvrzení,že je to sice nepříjemný lék,ale dokonce nepoškozuje životně důležité orgány.Zřejmě asi mozek není životně důležitý,to si myslí dost psychiatrů,že uříznou půlku toho sena je v pořádku/lobotomie,elektrošoky/.
Pak se nelze divit,že dráždění mozku způsobující:Tardivní dystonie - opět mimovolné pohyby, které jsou ale pomalejší než u tardivní dystonie, jsou bolestivé a pacient si je uvědomuje jsou opět směšná maličkost.
Či exekuce nařízená kýmsi???

Vo co vůbec psychiatrům jde????

Prosím o vyjádření odbroných psychiatrů a jejich feudálních poskoků.
07. 07. 2012 | 10:49

wizard napsal(a):

ad markéta

ale vy asi máte o schize páru,chytračko strašpytlíková,zaleze do pelechu a nevylézejte nebo si dejte uříznou kus mozku,ať víte o co de
07. 07. 2012 | 10:53

Markéta napsal(a):

santawizard nepiš tu blbosti , když dostane zdravej člověk injekci pro schizofrenika, nestane se nic . Tohle jsou jen známé bludy schizofreniků, že doktor jim přivodil lékem halucinace a blud, přitom ten blud měli už dávno v sobě . ....Když jsem byla v Kosmonosech na psychoaterapii , testoval doktor Kejř každý nový lék na sobě a popisoval nám ,jak se cítí ......a dodnes z něj není ani neurotik ani psychotik, je z něj primář .
07. 07. 2012 | 10:54

Markéta napsal(a):

Radku proč by se s vámi měl bavit váš lékař o nevědomí, když jediný co zabere na vás problém jsou léky? ? Myslíte si, že doktor půjde do tunelu plného dekompenzovaných schizofreniků a bude s nimi povídat o nevědomí, když všichni mají bludy a melou nesmysly ?
Prostě léky jsou prověřená rychlá první pomoc a hlavně učinná .
Bohužel je pár procent lidí, kteří na léky neresgují a nezaberou jim a to je pak ošklivý osud.
Radku nedivte se že vám lékař nechce napsat doporučení do práce, melete nesmysly tady a jistě i v reálu, v práci byste neobstál a to by bylo další trauma.
07. 07. 2012 | 11:07

nábožná napsal(a):

ad Markéta

Blbost lidská je žádoucí.čím blbější zákazníci a spotřebitelé,tím líp.
Schizofrenici přežijí i bez části mozku,natož pan primář,který díky
odbourání části mozku může s klidným svědomím dělat dealera farmafirmám
a vnucovat spotřební ,byť nechutné a odporné,škodlivé drogy i těm,kteří drogy,pivo,alkohol,marjánku a ani
jedy nemají rádi a naučit je na závisláky.
Závislák je ideální zákazník.
Až budeme všichni závisláci,feudálové nám hodí pár drobtů a my na ně budeme dřít zdarma.jsme jen otroci Boží,amen.
Sbohem,hloupé ovečky,poslouchejte své pastýře,nebo oni to myslí s vámi dobře.Amen
07. 07. 2012 | 12:16

poeta napsal(a):

Přístup ke zdrojům

Básníci,Štěpánkové a jeskyňky nechtějí vymřít hlady/,nejsou přeci masochisti,/
ač lidí již bude 7mld a pranice o zdroje se stane ještě krutější.
07. 07. 2012 | 12:35

Radek napsal(a):

Markéto, opatrně: já vás rozhodně nemíním svými příspěvky urážet, ale je prostě možné, že jsme odlišné případy a taky nevíte všechno.
Na vaší straně bych co se týče léků bych byl asi opatrnější, protože nevíte, co všechno vám můžou vzít. Tady už vám to nějaký brouk pytlík píše s logikou poněkud rychlejší a přímočařejší než já.
Opravdu si myslíte, že je v té naší psychiatrii vše vpořádku? To, co vám řeknu já vám také řekne pan doktor Hnízdil, který má zde také svůj blog, takže můžete i tam.
Podle mne - bohužel - lékař psychiatr který se svým klientem se odmítá bavit o nevědomí, za mnoho nestojí.
Markéto, mně do té práce nakonec vzali, ale musel jsem si vyběhat sociálního pracovníka Fokusu, který mi dal doporučení. Pan doktor se v této věci přede mnou schovával, protože nechtěl rozebírat právní stránku věci, což by jako doktor měl znát. No a v té práci se mnou byli spokojeni a zvládnul jsem to.
Markéto, já uznám, že třeba pokud máte neurózu, tak to je ten přístup personálu mnohem ohlenější a i ty léky na neurózu bych normálně bral, protože zas tak mnoho neodnímají. Třeba jsme jen každý odlišný případ.
A někdo chtěl kontakt:Radek1.Malec@seznam.cz
07. 07. 2012 | 12:38

Markéta napsal(a):

Já mám paychozu Radku a jsem si jistá , že léky skutečně jsou hlavní řešení našeho problému.
Já jsem se roky snažila vyléčit se bez léků, vyzkoušela jsem léčitele, homeopatika, asi 50 psychoterapii, 50 pychologů, dlouhou řadu psychiatrů , autogení tréninky a mezitím se mi rozpadla rodina, děti koktaly , počurávaly se a já o ně nakonec málem přišla . Bylo i období , když jsem uvažovala, že skočím z mostu ,ale ty děti mě držely, nesměla jsem .
No a pak se našel šikovnej psychiatr,, který mě lstí naučil brát antipsychotika a já najednou měla nádhernej život .
Vy ste, jako všichni duševně nemocní zahleděný na sebe a myslíte si že všichni jsou tu pro vás . Víte kolik je dnes duševně nemocných lidí a různých depresí a úzkostí? Ordinace psychiatra jsou přervaný a kdyby každej doktor se vykecával o takových nesmyslech jako je nevědomí a o právních věcech, neměl by čas na ten dav dalších nemosných lidi . Většina psychiatrů má jen tu malou chvilku, na pokec tu máme řadu psychologů a terapie placené státem.
Musíte být trochu tolerantní k lidem a pokorný, no tak máme psychozu, tak se netrhejte a vemte to jako fakt a žijte s tím .Zjevně ta vaše situace není zas ta zlá, jako u jiných lidí, kteří mají zničený život a nemají naději na lepší.
07. 07. 2012 | 12:53

Radek napsal(a):

Markéto v tom případě se omlouvám - asi to ale bude tím, že každý jsme jiný případ a - že by zrovna u vás byl jakýsi "případ samovolného vymknutí neurotransmiterů" - uvažujte rozumně, ale řekl bych, že v tom případě mi to připadá jako vzácný případ. Zřejmě jste vyzkoušela takzvaně "blbého léčitele" - těch je taky spousta...
Mějte tedy zase ohledy na mne, který bere léky a ani neví proč - 20 let bez problému.
Víte, když rozumně zauvažujete, tak ta příčina ve vás nějaká, proč se vám tak děje prostě být musí - jinak to skoro ani totiž není možné. Prosím vás, mně jde o vás a snažím se na vás se nepovyšovat. Tak jako při tom braní léků zkuste třeba nějakou odborníky schvalovanou terapii, jako je třeba skupinová terapie - jsou zde občanská sdružení Fokus,Baobab apod., anebo individuální terapii tamtéž, abyste se dobrala příčin, třeba je z nějakého důvodu vám bližší tohle.
07. 07. 2012 | 13:15

Radek napsal(a):

Markéto, netvrdím, že léky akutně nepomohou, můžou nám pomoci. Právé to jde ale často na úkor vlastností, jako je vnímavost, oploštění povahy, apod. Toto nepozorujete? Vpodstatě sice pomáhají, ale většinou neřeší příčinu. K té se dobrat nechcete? To by vám mohla pomoci např. individuální terapie- schvalovaná odborníky.
Anebo teda - i když říkáte, že jste už vyzkoušela, tak přeci jen třeba toho Hnízdila anebo AGAPEBRNO - nejlepší zkušenosti, opravdu, třeba by vám to pomohlo...
07. 07. 2012 | 13:36

nábožná napsal(a):

Domnívám se,že jde to na úkor svědomí.
Dr.Virapen píše,že nežádoucím účinkem může být i smrt-zvyšuje to agresivitu,
aroganci.
Myslím,že prášky lze brát,protože vymaní z bludného kruhu,ale nejde to dlouohodobě.

Ta léčba dobrou morálkou by měla zabránit tomu,aby pacienti nespadli do spárů zla.
Život by měl být smyslupný a poslední soud duší před Bohem u nemocných snad shovívavější.
07. 07. 2012 | 14:10

Markéta napsal(a):

A na co mi je příčina Radku, k čemu mi bude ? Přečtěte si pozorně co jsem psala Age, vy vůbec soustředěně nečtete, co se tu píše , jasně jsem psala, že jsem zažila mnoho psychoterapií . Když berete léky a nic vám není, proč je teda berete? Já se domnívám, že v pořádku nejste , už jen podle toho jak reagujete tady . Jste zahleděný do sebe a vůbec vás nezajímá co píší druzí a vzápětí jim radíte nesmysly . Odpovězte na to na co jsem se tu už ptala Agy.
07. 07. 2012 | 15:04

Radek napsal(a):

Že píšu bludy...mojí snahou vždy bylo, aby přístup ke klientovi odhaloval SKUTEČNOU příčinu potíží - takové přístupy v psychoterapii už byly před 70ti lety, u nás, bohužel - se pěstují dost málo - zaostáváme za světem
co se týče léků:mohou nám odlehčit, a to ale bohužel na úkor vedlejších účinků, zvláště u antipsychotik, u léků na neurózy to až zas takové není
co se týče neuróz, tak s odbornou léčbou souhlasím, protože ten přístup je celkově "vlídnější" - viz např. příručka Ján Praško - léčba agorafobie - souhlasím, není co vytknout, ale u psychóz takový přístup není
co se týče morálky - složitě se to vysvětluje, protože co se týče působení, je za tím velký kus poznání, proč tomu tak je, musíte jít přes biopole, to vidět není jen tak, ale věřte nebo ne, funguje to a ono se vždycky říkalo že "s pravdou dojdeš nejdál"
co by měl klient s psychózou řešit? - jednak zda obstojí ve společnosti a jednak onu zmíněnou morálku, zdá se, že to jde proti sobě? No, ona je to tak trochu logika "dvou stran jednoho čtverce", kdy výsledek najdeme až na společné úhlopříčce - např. společnost Člověk v tísni má takový znak
a nakonec brouk pytlík - vznikne tak, že klient který ještě není dost společensky vyspělý, jak říká doktor Jarolímek - a k tomu zapůsobí ty vedlejší účinky léků.
A proč mluvím v různých "obrazech"? - prostě proto, že jsem se rozešel s takzvaně vědeckým názorem na svět, který vycházel z předpotopního pozitivismu a myslím, že mluvit o různých "takzvaně hrdinech řeckých mýtů" mi přijde sice nevědecké, ale skutečnosti bližší - naše mysl je z nich složená a je za nimi mnohdy sice ještě neprobádaná, ale složitá kauzalita ve zkratce. Prostě:už děti znají pohádky, než jim to takzvaní vědci vytlučou z hlavy. To se vám ta řeč trochu obohatí.
Tolik na vysvětlenou proč píšu tak jak píšu.
07. 07. 2012 | 15:29

Markéta napsal(a):

Melete bludy Radku a obtěžujete tady tím. Já se vůbec neptala co by měl klient řešit. Píšete jako blázen a kocháte se svými příspěvky , které jsou samá slátanina . Pokud potřebujete psát nesmysly, pište si to do mailu s psychotiky a neobtěžujte tím tady .....zjevně potřebujete seberealizaci, v reálu vás nikdo nebere vážně a my všichni vidíme proč . Já už na vás reagovat nebudu , s bláznem nemá smysl psát , nemá to žádnou logiku .
07. 07. 2012 | 15:55

Radek napsal(a):

Markéto, promiňte, psali jsme příspěvek současně.
K čemu vám bude příčina? No asi v následném kroku budete korigovat své myšlení, jednání prostě tak, když už tu příčinu budete mít aby se např. nic takového nevyskytlo. Metoda postupných kroků, může to s vámi probrat odborník.Příčina:třeba špatné vztahy v rodině, nebo špatné vztahy se spolužáky, nebo špatná životospráva, nechci vás např.vinit z alkoholismu, třeba to není váš případ. A prostě to odstranit tak, aby se to už nevyskytlo.
Na co jste se ptala Agy: tuším, že to byla situace lidí, kteří mají schizofrenii v karmě, jestli čtu dobře. Otázkou tedy potom je, zda chcete nebo nechcete takhle uvažovat. K tomu už bylo napsáno velmi mnoho literatury, tohle přesně popisuje na svých internetových stránkách Dr.Jana Brzobohatá - AGAPEBRNO a protože je to ve své podstatě složitá otázka, tak vás odkazuji na tyto stránky, kam se můžete podívat. V sekci články je tam na tohle téma zrovna nový článek. Myslím, že by vám mohl pomoci. Pokud uvažujeme o karmě, tak ta má vždycky nějaký mechanismus - nějak vznikla a nějak také může odejít, pokud učiníme vše potřebné, uděláme takzvaně, co máme udělat. Hezkými knihami na tohle téma jsou také knihy "JSEM" a "JÁ JSEM" od Marty Foučkové, kde popisuje celou řadu případů, také schizofrenii.
Buddhova druhá věta zní:Existuje cesta k zániku utrpení. Ale přeci jen: pokud jdete k někomu, kdo se zabývá např. karmou, tak přeci jen, učinit potřebné kroky v myšlení - mít o tom určitou představu, "co kam patří v duchovní oblasti" - tohleto prostě pěstovat, ve volných chvílích se tím zabývat, aby jste měla "odpovídající kvalitu" - zda tohle třeba není ta příčina proč vám duchovní směry nevycházely.
07. 07. 2012 | 16:02

Radek napsal(a):

Asi logicky když píšeme příspěvky současně, to ani jinak dopadnout nemůže. Odpověď je další příspěvek. Tohle jsem nepsal vám, tohle jsem psal všem, i když se zobrazil hned po vašem příspěvku, který jsem ale nemohl vidět, protože jsme psali současně.
07. 07. 2012 | 16:09

Markéta napsal(a):

Já myslím že byste měl hlavně pomoct sám sobě Radku, já si na rozdíl od vás rady vím a od vás určitě radu nepotřebuju, jsem spokojená, jen vy tu pořád brečíte ..... A úplně nejlepší by bylo kdybyste přestal diskuze zaplácávat dlouhými nesmyslnými otravnými články a obtěžovat tím lidi . Už několik předešlých diskuzí jste tím dokonale zabil , ale obávám se, že tohle bude jen další popud k hodně dlouhé reakci plné nesmyslů.
07. 07. 2012 | 16:10

Radek napsal(a):

!Pořadí příspěvků!
Ať vás ta naštvanost co nejdřív přejde, Markéto, myslím, že si jen šlapete po štěstí.
07. 07. 2012 | 17:10

Radek napsal(a):

Máte pravdu, Markéto, své příspěvky zkrátím, ale to, že se v názoru na některé věci různíme, znamená asi, že jsme každý jiný, a ne že je někdo z nás blázen. Já si to o Vás nemyslím.
07. 07. 2012 | 18:44

santawizard napsal(a):

Ve spolek:
S váma je těžké se vyznat.Patrně tady budou schizofrenici s velkým IQ a s malým IQ.Totéž platí i pro psychiatry.Jestli máte problémy s vaši biochemii a musíte samé prášky a samé cigarety ,tak neříkejte že nejste léčeni jak se sluší a patří podle zákona!!!.Nadávat jeden na druhého jako na zloděje je něco jiného než si jeden druhému nadávat do blbců ,ať už máte literární styl a nebo ne.
Každý máme svůj úhel pohledu.Přečtěte si pozorně co napsal pan psychiatr.Toto je akademická práce ne tak pro každého.Pan doktor se stará.!!!Krize dělá velké škrty.Za chvíli nikdo nedostane nejenom, že žádný invalidní důchod ,ale nedostane ani svoje prášky.Bude se šetřit !!!
Já říkám co říkám .Raději by jste měli kouřit lépe a méně než hůře a více.Ve věci prášků a injekcí,je pravda že nikdo v životě ještě nesměl soudit svého psychiatra pro odškodné . .Na rozdíl od obyčejných doktorů,kteří občas dělají chyby ,psychiatři jsou patrně bez chyb.Oni sami si jsou vědomi své čertové profese a proto všechno svádějí na systém.Systém je řídí.Jedině kouzelníci a břichomluvci však slyší hlasy a vidí věci z onoho světa nebo z podvědomí.Přebytek a nedostek akce a reakce nebo-li času a peněz se dá přirovnat problému s vysokým a nízkým tlakem v krvi a nebo velkým a malým napětím v nervech.Scizofrenie trpí vnějším nedostatkem dopominové aktivity kdežto parkinsonova nemoc trpí vnitřním nedostatkem dopomanivé aktivity v mozku.Díky za dobrý pokec.Ahoj.
07. 07. 2012 | 22:15

wizard napsal(a):

Shrneme to.
Pekelná škola cynická
Hlavní jsou poruchy konání na základě životyohrožující teorie,že je to porucha doaminu v mozku,což nikdo neprokázal,ale bere se to za svaté.Dopamin totiž řídí všechny životně důležité orgány.
Dopaminová teorie zajištuje tedy řízení životaschopnosti mladé generace a tím i budoucnosti národa.

Jde o jakousi feudální školu pomocnou cynickou,řízenou politiky jako systém,v němž lékaři a sestry mají zaručenu beztrestnost a taky jsou si toho vědomi a dle toho konají,i když sami soudí poruchy konání podobné či stejné.
Tato pomocná škola cynická poučí mladé,zač je toho loket a vychovává úpošlušné feudální poskoky,kteří si moc nevyskakují na staré.Pobyt v lidském psychiatrickém legálním pekle je dostatečnou hrozbou/vydíráním/.

Politické či jiné vládě tento sofistikovaný systém zaručuje selekci mladých,kteroužto jako eugeniku provozuje od narození na plodech.

Stádo ovčanů jejich pastýři ženou,jak chtějí a stejně jim to Bůh a příroda překazí.
08. 07. 2012 | 07:14

wizard napsal(a):

důležitý bod:zaměstnanost jeskyněk

Vážení páni psychiatři,
dodávání práce jeskyňkám není priorirou,protože jsou nekontrolovatelné.

Podobenství:
To jako by se vědomě dodávala práce zlodějům,to by bylo zločinné spolčení,že?
Ten problém je v tom,VĚDOMĚ,uvědomění si.
Markéta si myslí a uvědomuje,že má psychozu.Působí však jako normální zdravý člověk.Kde je pravda?

Však to taky tady všichni ,i nahoře píšeme,problém nevědomí a vědomí psychiatři řešit musí a pacienti to žádají.
08. 07. 2012 | 08:02

Markéta napsal(a):

Ano mám psychozu a jsem kompenzovaná 15 let . To ovšem nemění nic na tom, že když vysadím lék, že do psychozy znovu spadnu. To není žádná manipulace vlády a faraaceutických lobby , ale obyčejná psychoza , kterou někteří lidé mají . A taky je kolem nás spoustu zdravých lidí, takže nemelte nesmysly wizarde .
08. 07. 2012 | 08:52

wizard napsal(a):

Milá Markéto,

vy si umíte prý se vším poradit,což je zžejmě důsledek dobré kompenzace.

Mám pro Vás úkol:Jak myslíte,že se zachová sestrou znásilněný schizofrenik na uzavřeném oddělení:
1.s nízkým IQ
2.se středním IQ
3.s vysokým IQ

Jak takový schizofrenik dosáhne toho,aby mohl terstné činy personálu nahlásit policii,když má psychozu,leží jak látrum či se potácí pod prášky a nesmí ven?

Co udělá pachatel trestného činu a co okolní personál,který některý o tom ví,některý neví a ostatním je to jedno?

Jak myslíte,že se to projeví v budoucnosti?

Či vy si myslíte,že např.Zelenka vraždící pacienty byl neskutečný výmysl a halucinace,blud médií čico?Že mafie,a zločinci a v bílém neexistují?
08. 07. 2012 | 09:15

Skalder napsal(a):

Markéto,
o čem je vlastně Vaše diskuse s Radkem ? Radek přece netvrdí, že léky nepomáhají nebo že v řadě případů to skutečně bez nich nejde. To, že alternativní metody nepohly Vám přece neznamená, že nemohou pomoci jiným, někdy lépe, než léky.
08. 07. 2012 | 10:08

wizard napsal(a):

Vážení psychiatři a s vámi spolupracující pacienti/jako je Markéta/,mám návrh na řešení situace:

Vzhledem k tomu,že schizofrenici jsou většinou hloupí moulové/bez urážky/,ještě k tomu nemocní a bezbranní,snadno ohlupitelní,bezelstní a málo pomstychtiví,
mám tento návrh:

1.Řešení situace má být v prospěch pacientů-nemocných duševně...brát v úvahu jeich návrhy.
2.Řešení svěřit jako oblíbenou hádanku či rébus psychologům a psychiatrům
3.Řešení svěřit také IQ elitě-Mense,obzvl.Bc Šnajdrovi,jejich členu
4.EQ řešení svěřit rodičům a rodinám a lidem se soucitem k nemocným
5.veřejný a státní zájem skloubit průhledně a srozumitelně
6.zájem oš.personálu podřídit,neboť vykonávají službu
7.zájem odborníků přes tyto nemoci není prioritou tohoto systému
8.přístup policie na uzavřená oddělení a vedení zápisů stížností pacientů

To by bylo,aby se nanašlo řešení odpovídající zákonům a spravedlnosti-sochám Spravedlnosti odkrýt oči
08. 07. 2012 | 11:11

wizard napsal(a):

dodatek:

a prosba- do nezaměstnaných a nemocných nestřílet,jak je z historie známo
08. 07. 2012 | 11:36

Radek napsal(a):

Trochu bych prosil šetrnější přístup vůči Markétě, protože se tady odhalila, napsala svůj příběh a tak jsem možná měl přistupovat šetrněji, pak se ale stalo, že si Markéta spletla příspěvek který nepatřil jí s mojí odpovědí.
Pokud má někdo jiný názor, tak to ještě neznamená, že mele nesmysly.
A celé se to točí kolem toho, zda léky ano či ne, podle mne již dnes existují ODBORNÍKY schvalované terapie, které léky mohou nahradit a jsou podstatně šetrnější.
08. 07. 2012 | 13:11

Radek napsal(a):

Prostě zaostáváme za světem
08. 07. 2012 | 13:12

wizard napsal(a):

Markétko,
čtěte dětem pohádky,třeba Harry Potera...
Naše děti jsou naše budoucnost a o to jde.
08. 07. 2012 | 14:34

santawizard napsal(a):

Pan Martin Jarolímek a spol.:
Krize dělá škodu všude .Jestli se budou bouřit odbory ,tak se budou bouřit vězni ve vězeních a blázni v blázincích.Proč ,ale přirovnávat nespokojenost odborů (zdraví a bezúhonní lidé)k nespokojenosti kriminálníků a schizofreniků?
Měli by existovat odbory pro vězně a pro psychiatrické pacienty? Já osobně si myslím že ano.Vždyť už existuje i odbor pro nezaměstnané lidi(unemployment union)Organizační a diplomatické schopnosti mají velkou cenu.
Já věřím ve zdraví a finance a léčitelství a sport.Přírodní a synthetické léky jsou jako lidoví léčitelé a akademičtí lékaři.Příroda a civilizace by však měla žít v rovnováze.Podívejte se však na problémy se sythetickými léky a podívejte se na problémy se synthetickýma drogama.Jde hlavně o přírodní a sythetické halucigeny.Prý nejvíce takových sythetických laboratoří je v rukou komunistické činy a činské máfie,kteří už spolupracují ,jak se říká i se samotnými ufóny,aby ovládly vědeckou elitu nového celosvětového řádu,jak ve sci-fi filmech.
Jinak řečeno svět a podsvětí miluje sythetickou biochemii jak legálně tak ilegálně.Takže nejenom synthetické drogy(nepř synthetický heroin vede ke schizofrenii velmi rychle)ale hlavně sythetické léky a v blízké budoucnosti nás čekají i synthetické enzymy,sythetické proteiny nebo dokonce i sytheitické sperma a příchod silikonových androidů.Je ale vidět že příroda a civilizace nejsou na toto téma v rovnováze a navíc věda se dostává do rukou máfie.Laboratoře na výrobu synthetických léků a sythetických halucigenů však mají společnou veděckou metodu.V budoucnu nás proto určitě čekají velké překvapení.
08. 07. 2012 | 15:02

přespadesátka napsal(a):

Vážení páni psychiatři,pane Jarolímku,

toto je vpodstatě vzácná příležitost k polemice pacientů a psychiatrů.

Chápu se této příležitosti a sděluji,že myslím,že drsnější lidé než
zdravotníci jsou jedině grázlové a lumpové,kterýmžto lze uniknout,
zdravotníkům však ne.Já drnější lidi než zdravotníky neznám.
Zdravotníci také dovedou velmi dobře vyvést z bludného přesvědčení o
významnosti pacientů,což ale zvládně každá uklízečka,když vám namydlí schody
a vy nemáte ochotné a spolehlivé ochránce,kteří dovedou také zaslepovat všechny ty kamery kolem nás.
Práci s pamětí pacientů však psychiatři zvládají.
Také jste dobře osvětlil rodinnou atmosféru v rodinách scghizofreniků.
Spoustu mladých se radši ani na telku nedívá,aby nevědělo,kolik hrůz,násilá,vraždění,válek a bestiality na světě je.
Primitivní národy měly pro mladé inciační rituální mučení,aby se zocelili proti krutosti světa a přírody.Psychiatrie bohužel není dobrá iniciace,protože bývá i konečnou.

Váš článek je dobrý,děkuji Vám,vvyvolal i dobrou,zábavnou diskuzi.
Snad se vše pohne k lepšímu.
Děkuji i dr.Honzákovi
08. 07. 2012 | 15:09

zvědavá napsal(a):

Smysluplnost dění

Vážení páni odborníci,

je tu jeden problém:Proč jsou zdravotní pojštovny ochotny platit
statisíce za pobyty v psych.léčebnách a psych.odděleních,když existují
levná řešení kompenzace a sledování pacientů jako ITAREPS?

Řekněmež tedy:kvůli evidenci
nezaměstnaní zdraví jsou evidováni na na úřadech práce
nezaměstnaní poražení na hlavu jsou evidováni v blázincích
Proč však je preferována a draze placena jejich izolace jak sardinkového hejna ve velmi
rizikoém,stísněném prostředí ,kde jsou spolu s výtržníky,vrahy-nebo i slušnými,
ale velmi pohyblivými pomatenci?
Člověk přeci není sardinka a i ve vězení je předepsáno,kolik metrů svého soukromí musí mít.

O co v tom systému jde?Jaký to má smysl,to utrácení peněz za lágry,které ale šíření infekce nezabrání,naopak?
08. 07. 2012 | 16:01

Radek napsal(a):

to santawizard:Ale ano, se samotnými ufony, protože kdo si myslíte, že mně na tu psychiatrii dostal? Hromadná léčebná seance ve spolupráci s ufony. Nutno ovšem dodat, že také ve spolupráci s černou magií - to ale vlastním zaviněním...
Normálně se tomu ale říká takzvaná "energie pramatky" - z našeho pohledu zlo
08. 07. 2012 | 16:24

Markéta napsal(a):

Pane Wizarde , já jsem řádné trestné činy na uzavřeném oddělení nikdy neviděla ,ale viděla jsem tam pár lidí , kteří tvrdili, že se jim děly .....já byla jedna z nich :)) A to že člověk nemůže ven plně schvaluju , to je dobře , schizofrenik v atace nemoci je nebezpečný sobě i okolí, jen at sedí v blázinci, až se srovná !Sed na zadku schizofreniku a léč se!!
08. 07. 2012 | 17:09

Markéta napsal(a):

Diskuze s Radkem je pane Skalder hlavně o tom, že Radek si neustále stěžuje na psychiatry , jak mu ublížili a jak se nestarali a to většinou dělají lidi, co jim nezabírají léky. Očividně nemá náhled na svou nemocí a píše zmateně , je dezorientovaný . Dáte mu otázku, kterou ignoruje a odpoví na něco, co se líbí jemu a rozvede to do dlouhého článku plného blbostí .Začne mi třeba radit abych si naštudovala karmu, v kterou já dávno věřím , ale nevěřím tomu, že když zjistím, co mám v karmě , že psychoza odplave v dál, to je prostě blbost .Já jsem v životě neviděla člověka s psychozou , kterému pomohla alter.medicína a ráda bych ho osobně poznala ,abych si mohla udělat úsudek.
08. 07. 2012 | 17:17

wizard napsal(a):

Nechci se do magie a't černé či bílé plést,sektám se vyhýbám,ale energie pramatky je nějaká strašící zlá babička?a její dávné obyčeje,bylinky?zlozvyky,které přenesla na vnuky?

Nedejte se vysmát,strašidla ani čerti neexistují,je zlí lidé a zlé sekty např.satanistické.
Je ale možné,že uniknout satanistické sektě není snadné,vymanit se z vlivu drogových dealerů také ne...na to musí být antidota.
Zda-li psychiatři znají a mají antidota?

To by nebylo špatné,ale pochybuji,oni nenabírají krev na toxiny.Oni si myslí,že schizofrenici působí jako kokainisti,ale přitom nenabírají kontroly a jen teoretisují.
Taky mají teorii schizofrenního působení pokryteckého lháře v blízkosti schizofrenika,který něco jiného říká a opačně činí.
Obzvl.schizofrenně působí lidé,kteří slibují uzdravení a přitom škodí a narušují integritu druhých--což asi byla léčebná seance u Radka
Za války asi stříleli vojáky mávající bílým hadrem,mučili zajatce...
Zaplať Bůh za mír a svobodu slova
08. 07. 2012 | 17:25

acksad fpring, napsal(a):

Milá Markétko,

máte tedy Mistra psychiatra.Časem s vámi jistě probere,kteří lidi a proč měli dojem,že jsou na nich páchány trestné činy.
Takových znám i já dost a přiznám se,že už vím ,jak to bylo a je,ale
trvalo dlouho,než mi to došlo.
Taky vnovinách se probírá několik znásilnění na psych.odděleních,proto
by takovéto pacienty měly být vyslyšeny včas a poševní sekret vyšetřen na DNA
pachatele.Jak prosté,že???
Nermuťte se,že máte delší vedení,myslím,že každý je svým způsobem hloupý,např.
nemůže za svou výchovu z mládí.
Čtěte o Bradavicíh z Harry Pottera,šípkové Růženky,Popelky,ať mají děti radost a zábavu a vy klid na duši jako dobrá máma
08. 07. 2012 | 17:37

santawizard napsal(a):

Ve spolek:
tady nejde o trestní činy z trestního zákoníka.Tady jde o paragraf na ochranu osobnosti a spotřebitele občanského zákoníka.!!!
08. 07. 2012 | 17:46

Radek napsal(a):

to wizard:prosím tě, zkusil jsem to napsat asi v takové zkratce v jaké často píšeš ty: ale "energie pramatky" nemá nic společného se slovenskou babičkou ( i když jak se zdá, i ta ji někdy užívá, pokud jde o černou magii) - je to totiž vysoce odborný termín z oblasti duchovědné a označuje vpodstatě "zlo jak na zemi, tak vesmírné v podobě např. ufo". Je třeba se tím trochu zabývat, aby bylo jasno. Rozhodujeme se mezi dobrem a zlem - dobro - energie praotce - vpodstatě bůh, a zlo - energie pramatky - vpodstatě ďábel. Chodil jsem totiž na takové duchovědné přednášky, kde se toto probíralo.
08. 07. 2012 | 17:59

Radek napsal(a):

Markéto, nejste vy tak trochu "zlejšek"? Že pořád urážíte? Takhle se asi neuzdravíte, asi 3x jsem vám vysvětloval, že článek který považujete za mou odpověď je jiný článek, vzniklo to tím, že jsme psali současně! A pak jste chtěla vědět, na co jste se ptala Agy a když jsem vám odpověděl, tak jste zase řekla, že to vědět nepotřebujete. Přesto vás neurážím a ani jinak "nediagnostikuju"! Ale jestli chcete, pište mi na email.
08. 07. 2012 | 18:06

Markéta napsal(a):

A jak jste mi odpověděl? napsal ste, že musím znát karmu a studovat ji a pak pochopím Agu. Takovou blbost .Já karmu znám ,ale co se stane , když zjistím, že mám psychozu v karmě ? ....nestane se vůbec nic , dál ji budu mít, tak proč mám na ty věci jít duchovně , když se nic nezmění? Nebo vy ste se tím svým duchovním postupem zbavil nemoci? Kde jsou ta pracoviště , kde se psychoza léčí jinak než léky jak píšete? .....A odpovídejte na co se ptám a ne nějaký svý zamilovaný teorie .
08. 07. 2012 | 18:16

Radek napsal(a):

Jak jsem odpověděl... ale proboha, proč jste to neřekla, že to znáte? To by se totiž spousta práce ušetřilo! Prosím vás, to nejsou moje zamilovaný teorie, já jsem se svým duchovním postupem opravdu své nemoci zbavil! Jednak - jsou na to odborníci:např. MVDr. Staněk a PhDr. Brzobohatá z AGAPEBRNO, tam se tím zabývají, alespoň na jejich stránky se tedy podívejte, je tam nový zajímavý článek - Jana Brzobohatá - Astrální paraziti a struktury, který se schizofrenii věnuje. Tohle všechno proboha je, jen si to umět najít! A ta pracoviště jsou i u nás - jednak vedená odborníky - např. FOKUS, BAOBAB anebo i alternativní - jedno - AGAPEBRNO jsem vám už představil.
08. 07. 2012 | 18:44

Markéta napsal(a):

No z toho jak tu spamujete celý dny Radku nemám pocit, že byste se něčeho zbavil . Prosíte tady každého aby vám psal maily, zjevně jste osamělý a potřebujete kontakt , což je typické pro nemocné lidi , spamujete celé víkendy, v době kdy všichni leží u vody . Já jsem za celý život poznala obrovské množství psychotiků a neurotiků a žádný ci nepomohl k vyléčení žádnou terapií, vždycky to byly hlavně léky , nebo nemoc odezněla sama , což se někdy stává pokud jde o neurotiky .Na těch pracovištích co píšete ještě nevyléčili jediného psychotika z psychozy bez léků ! Já od vás nepotřebuju, abyste mi pomáhal, protože vy ste magor , stačilo by kdybyste tu lidem necpal do hlavy bludy ......
08. 07. 2012 | 19:06

schizofrenik ahoj napsal(a):

Ale tak Radku a Markéto, na každého zkrátka funguje něco jiného. Někomu stačí brát léky rok a jiný je holt musí brát pořád.Každý případ je svým způsobem jiný.
08. 07. 2012 | 19:12

Radek napsal(a):

A třeba to je tak, jak říká Markéta. Jsem magor, jdu si nechat vyměnit léky protože mi nezabírají, žádná jiná cesta kromě léků nezabírá, nebudu už lidem cpát do hlavy bludy, jako že ve Fokusu dobrovolníci jsou tak na výši, že jsou schopni léčit bez léků. A nějaké alternativní cesty jako že paní Brzobohatá a Staněk... no to už vůbec. A ještě zkrátit články, ale to už jsem vlastně udělal...
08. 07. 2012 | 22:24

matka napsal(a):

Vážení psychiatři,

prosím,aby psychotici byli děleni na slušné lidi a zlořince.
Ten psychotik,který řeže hlavy či vraždí,krade, nepatří mezi slušné
nemocné,ale do dentenčního ústavu.

Jak my matky máme důvěřovat zdravotnickým zařízením,když jsou v nich
vraždící a násilnická individua?

Jak řekl nový ministr spravedlnosti,je třeba ne lidi ničit,ale napravovat.
Tečka,sbohem matka
09. 07. 2012 | 06:18

neplacená reklama? napsal(a):

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=16795&from=0#nucleus_cf

ITAREPS
09. 07. 2012 | 07:26

Radek napsal(a):

Ano, každý je jiný a asi největší rozdíl je mezi tím, když Vám něco reálného je - něco Vás bolí - pak je namístě podat ztišující lék - takový lék pomáhá řešit reálnou nemoc a situací, kdy potíže nemáte a podané léky jsou spíše přítěží a díky svým vedlejším účinkům vám spíše ubližují. To je snad jasné i bez toho, abychom definovali pojmy jako metafyzické dobro a metafyzické zlo - to skoro ani není nutné.
09. 07. 2012 | 20:34

Radek napsal(a):

Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.- Bohumil Hrabal
09. 07. 2012 | 21:17

Markéta napsal(a):

Tak proč ty léky berete Radku? Když vám nepomáhají na nic?
10. 07. 2012 | 08:09

Radek napsal(a):

Markéto, na rozumnou otázku, rozumná odpověď:Protože se toho mýho doktora strašně bojím, strašně hromuje" opovažte se ty léky nebrat!" Už jsem je taky asi na tři roky vysadil - nestalo se nic, možná po třech letech slabá schizotypie - možný důsledek návyku na léky. Ono je to trochu tak mojí zablokovanou životní situací:snažím se totiž ještě v pozdním věku dostudovat, k tomu ale potřebuju peníze a ty mi dává můj lékař formou důchodu a to pouze za předpokladu, že beru léky. Takže je to se mnou tak trochu zamotaný. Ale Markéto, jestli je s váma aspoň trochu rozumná řeč, tak jsem se vám snažil dát kontakt na - protože spoléháte na odborníky, tak na Fokus anebo Baobab anebo ESET - podle mne, ti lidi to dělají za tak málo peněz, že když jim vypovíte svůj příběh- ve Fokusu znám např. Dášu Jadrnou a třeba by se vhodný druh terapie pro vás na míru našel, třeba byste viděla. S tím jste mě ale vyhodila.
10. 07. 2012 | 08:29

Markéta napsal(a):

Další cvok kterej tvrdí že je zdravej a jeho potíže jsou způsobený tím, že bere léky. Běžte se podívat na Doktorku.cz , kde píše schizorfenička Brita , že její halucinace způsobil zlý psychiatr lékem:)))) Tohle je typický projev psychozy, která nemá náhled.Nechápu proč mi cpete ty terapie,já se vám na to neptala , já jsem se ptala komu kdy pomohli, nikoho takovýho neznám . Ale s bláznem diskutovat nebudu , pořád to tu zaplácáváte nesmysly, včera zase dva příspěvky .
10. 07. 2012 | 08:44

Markéta napsal(a):

Proč vás teda ta vaše Dáša Jadrná nevyléčila, když je tak dobrá ? Píšete to co píšou vščichni dekompenzovaní schizofrenici , nemáte vůbec náhled na svoje problémy . Máte plný ID, který dneska nikomu nedají a tvrdíte že ste zdravej, očividně vám léky nezabírají , natož ty vaše slavné terapie .Napříklas to vaše AGAPEBRNO, je sprostý tahání peněz z nemocných lidí, tam se nedozvíte nic, pokud nezaplatíte poplatek za registraci . Internet je plný informací o panice a schíze a jiných nemocech,ale na AGAPEBRNO, se za ně musí platit . Důležitý není, kde jsou jaký terapie, je spousta podvoníků mezi námi , ale důležitý je , jestli někomu pomůžou a to zjevně nefunguje .
10. 07. 2012 | 08:50

Radek napsal(a):

Nic vám necpu - nechávám to totiž na vás. Markéto - je rozdíl mezi potíží typu halucinace -možný důsledek nemoci - a potížemi typu ztuhlost,oploštělost,špatné vnímání - které léky navozené jsou protože jsou to jejich vedlejší účinky. A v určitých případech se i stane, je to sice míň obvyklé, že špatně zvolený lék nějakou tu halucinaci vyvolat může - i to se může stát - v tom případě je nutné tento lék vysadit! Mně se třeba po Seroquelu jednou stalo, že jsem viděl oranžově a když jsem si ho tedy už nevzal, tak se nic neopakovalo. I takové případy se občas stávají!
A já tady snad píšu něco o tom, že bych měl po současném léku halucinace? Vy snad špatně čtete,píšu že je mi blbě od vedlejších účinků! To je rozdíl!
10. 07. 2012 | 08:58

Radek napsal(a):

Zase píšem přes sebe - pozor na pořadí!
Nemám náhled? Nic mi nebrání v normálním fungování, halucinace nemám, práci - když nějaká je zvládnu a to že mi občas napíšete, že píšu bludy , zmateně a dezorientovaný - to je jen váš názor, to je ale tím, že si často nerozumíme a když má někdo jiný názor než vy, tak prostě řeknete že mele nesmysly. Můj doktor je velmi pozorný a kdyby to tak bylo, určitě by si toho všimnul a napsal by to. Toto ale ještě u mně nezpozoroval co pozorujete Vy.
10. 07. 2012 | 09:13

Radek napsal(a):

...proč mne nevyléčila Dáša Jadrná? No, protože jsem přes dva roky dávno předtím už tam chodil, potíže jsem už žádné neměl a tak mi nakonec řekli, že jsem zdravej a že už tam chodit nepotřebuju. Pak mi doktor řekl, že mi dá doporučení do školy a tak jsem potom chodil do školy, asi tři roky. A když jsem náhodou zavítal do fokusu tak tam zrovna byla Beata Albrich a dostal jsem od ní obrovskou pochvalu jak jsem zvládnul moje onemocnění.
10. 07. 2012 | 09:28

Radek napsal(a):

To není moje zmatenost, bludy a dezorientace, Markéto s váma je totiž strašně těžké se dorozumět, bohužel, budu při komunikaci s váma dávat co největší pozor, abyste pochopila co píšu. A důchod mít můžete, stačí když vám ho doktor napíše- ten můj totiž napíše všechna doporučení.
10. 07. 2012 | 09:45

Markéta napsal(a):

Ale žádnej doktor vám důchod nenapíše, když nemáte závažnou diagnozu a vám ho napsal. Vy dokonce nemáte ani náhled , píšete nesmysly .Jak ste zvládl nemoc? Že tvrdíte že vám nic není ? (kromě veldejších učinků) Tohle tvrzení je právě projev nemoci , kompenzovaný člověk přesně ví , že ty léky potřebuje .Děláte snad odbornou práci? Vychoval jste sám 2 děti jako já? ......TO že studujete nic neznamená , dnes studují i blázni a škola je jim pak na houby, stejně sedí doma v důchodu .
10. 07. 2012 | 11:22

Radek napsal(a):

To neznáte mýho doktora, ten napíše všechno a nejradši ze všeho, kromě léků, píše doporučení do psychiatrických léčeben! Mýho doktora byste musela znát. Nemoc jsem zvládl především tím, že jsem si udělal v hlavě jasno, uvědomil si bludy a už se toho víc nedopouštět. Pak jsem vpodstatě postupoval podle karmy. A - nediagnostikuju vás - Markéto!(vy tak činíte) Maximálně bych vám tak mohl říct, že si takzvaně sedíte na uších, protože než něco pochopíte...Mám za sebou významný projekt v oblasti ekologie- je u nás v Kladně a jmenuje se Revitalizace Sítenského údolí, když teda došlo i na tohle.
Máte pravdu, na stránky AGAPEBRNO musíte být přihlášena, ale něco tam je zdarma - třeba když si najdete sekci "Články" tak všechny před rokem 2010 včetně jsou zdarma.
10. 07. 2012 | 11:57

Radek napsal(a):

Dejte si do vyhledávače "Sítenské údolí"
10. 07. 2012 | 11:58

santawizard napsal(a):

Pane psychiatře:
Znovu jsem si přečetl váš kritický článek .Mluvite jazykem klasické psychiatrie.1)každý má genetické pridispozice 2)občas se tyto pridispozice skloubí se špatnopu výchovou v raném dětství a v pubertě(rodiče,škola,ulice)3.) v závěru všechno může vybuchnout vlivem nějaké hádky s rodiči nebo celým světem a už je takový potenciál zavřen proti své vůli do blázince na injekce.4)Tato událost s ním tvrdě otřese.Místo aby ho to uzdravilo,tak se jeho stav zhoršuje.Začíná mluvit samé bludy a má halucinace pod jejichž vlivem dokonce může spáchat vraždu či sebevraždu.
Co to všechno znamená?Víte co mne to připomíná?
Připomíná to zneužívání legálních a ilegálních drog.Místo ,aby se lidé naučili jak se říká kouřit lépe a méně ,tak se musí učit kouřit hůře a více, aby se jim to zprotivilo a přestali kouřit úplně !!Tato primtivní metoda však naopak většinou jenom zvýšuje tolerance k větší a větší dávce(z 20 cigaret jde na 40 cigaret např.)a tudíž k většímu riziku že z toho brzy dostanou rakovinu.
Jste si vědom že tímto způsobem se rodí rakovina a schizofrenie ppdobně a zdravotní pojišťovna musí platit dokolečka velké peníze.??? Nezanedbává moderní psychiatrie prevenci ,jenom aby potom měla plné ruce práce,kterou jim vyplatí zdravotní pojišťovna?
10. 07. 2012 | 14:55

dotaz napsal(a):

ano,souhlas se santawizard

Je to doražení či sna zocelení?Výchova v tom smyslu:málo jste byli biti?To ještě neznáte
takové příbuzné,co otvírají bez dovolení pochvy,konečníky,žíly?
Nyní zemřelý souce Studnička zemřel zřejmě na otevření žíly na embolii-a to si provedl snad sám,či mu někdo strčil do ruky při holení?To strčení do ruky nikdo neprokáže,protože to mohli být i jeho psi.
10. 07. 2012 | 19:04

wizard napsal(a):

vážení psychiatři,

pakliže je teorie santawizarda správná,že vaše teorie je uhulit do předávkování i přes riziko smrti/zákon 2007 povoluje/ jako odvykací kůra...pak vás upozornuji,že již přes 30 let je stále jasnější,že sledováním sester musí být i vám jasné,že některým je to zábavné,vyhovuje jim to,práce je uspokojuje a některé se cítí vyhořelé

Toot pak ukazuje na nesmyslnost metody,kterážto ještě z principu je před pacienty,kteří ji musí konzumovat,tajena

Pak nemá prof.Keller psát o Neuvědomělé společnosti,když ta neuvědomělost
je pěstována a třeba v mém případě je mi bráněno skoro všemi prostředky
mít uvědomělost a uvědomovat
11. 07. 2012 | 08:53

Judita napsal(a):

Pro: Zvědavá, Nábožná a další

Podávání léků ve formě tablet je zcela běžná praxe. Při léčbě mého dítěte v určité době byly ubrány jedny léky a nasazen lék jiný, ve formě injekce. Chodí na ni jednou za cca 26 dní. Jasný, že ho v prvních cca 2 dnech trochu ochromí, ale jinak to holt nejde, právě proto, že je léčeno již dost dlouho, za tu dobu bylo prostřídáno mnoho léků - nejprve s dětským odborníkem a konzultací s námi - jak na ně reaguje - se vychytal jeden určitý, který pasoval. Pak samozřejmě, přišla puberta - jasně, že zpožděně - tak jsme opět vychytávali vhodnou kombinaci. A možná budeme měnit časem opět... Bohužel, není nic jiného a pokud by nebylo léků, bylo by to moc špatné... Dosud prostě jiná možnost není...
Určitě ti, kteří o DN něco vědí, taky ví, že pokud je diagnostikována DN už v dětství, je to de fakto tragedie. Po delším užívání některých léků se, bohužel, objeví i další nežádoucí účinky. Z nich to slintání je možná ještě docela brnkačka.... Po jiných s minimem nežádoucích účínků je zas třeba obří chuť k jídlu, prostě to je skutečnost. Je to však pořád lepší, než kdyby léky nebyly. Myslím, že léků na různé DN je docela dost a lze "vychytat" ty správné, které jedinci pomáhají. Vývoj v těchto druzích léků docela pokročil. A některé druhy DN se prostě bez léků neobejdou.

Ještě pro odpůrce medikamentů - jo, některé vyléčitelné DN se posléze, po zaléčení, mohou obejít i bez dalších léčiv, ale určitě s vědomím odborníka a určitě takový člověk se musí znát, aby poznal, když se mu stav zhorší, a znova zahájil léčbu...

Žasnu, kolik komentářů je na téma: schizofrenik - rodiče, jež mu to způsobili - . Nebo - nutí potomka brát léky, které ho ničí - apod.
Nikdy nezazní, že mohou být i rodiče, kteří k této nemoci svých potomků přišli "jak slepí k houslím" - a jediné, co je vůbec motivuje, aby tohle zvládli, je právě to dítě, jejich dítě. Těžko by mu asi podávali jedy...
I na NEduševní nemoci se někdy musí podávat léky, které mohou míti i vedlejší nepříjemné účinky. Nebo se musí provádět taková léčba - prostě proto, že ještě jinou neznáme, nebo nemáme.(Bohužel, pokud existuje a nemáme ji, ji asi ještě dlouho mít nebudeme, nebo NA ni mít nebudeme).
K Santawizard - taková událost u disponovaného člověka spustí některou DN.
K cigaretám - vidím na vlastní oči, jak větší množství cigaret neguje pacientovi účinek léku, když si pak přidá kávu, nespí, je špatně naložený - dávku léku tohle působení absolutně smazalo...
13. 07. 2012 | 00:59

Radovan II. napsal(a):

Zasedá Poslanecká sněmovna - dnes 13/7 2012.
Peake čte Hospodářské noviny,kníže spí, Nečas a ostatní jsou asi v kiosku. Jak to ????
Arogance moci v přímém přenosu v televizi. Tohle je práce našich politiků a oni nepracují a za takové prachy.Jindy zase si sledují internet, telefonují, nebo se stále baví a to všechno za více než 100 tisíc. měsíčně. Je to normální spoluobčané !!! Nás v práci honí jak ovce za sotva průměrnou mzdu a naše VIP si z nás dělají pr.... Co vy na t ????. Je to ještě právní stát ? Je to ještě evropský stát, nebo jsme už v Africe ???
Možná, že už se baví ne celé Česko, ale Evropa. Proč máme být všichni šaškové pro Evropu, když máme jen šaškovskou vládu, poslance a senátory.
Co s tím uděláme ????? Nejprve vám pošleme vládu na vyšetření - to už je schizofrénie
13. 07. 2012 | 09:50

santawizard napsal(a):

Jestli je někdo nezletilý,nebo právně nezpůsobilý,nebo kriminálně nezodpovědný nebo nesvéprávný,tak to chápu asi tak ,že by se člověk měl pomocí psychiatrie eventuelně stát zletilým,právně způsobilým,kriminálně zodpovědným a svéprávným.To by byl úspěch psychiatrie zaručen.V opačném případě však platí jiné pravidla.
13. 07. 2012 | 14:33

Markéta napsal(a):

Judito základ je dobrej psychiatr, kterej spolupracuje. Já snesu asi z 30 léků jeden jediný, jinak mám vedlejší účinky........ a moje dcera má taky AP a dlouho jsme vybírali , než jsme našli lék, který jí netlumil a po kterém netloutla .
Předtím měla dcera příšernou psychiatričku v Motole, která řekla, že má držet dietu , když tloustne ..... ihned jsme se jí zbavili.Tehdy jí bylo 16 let a týhle krá*vě vůbec nezáleželo na tom, co bude s takovým dítětem ......přitom není nic jednoduššího, než prostě zkusit jiný lék.......
13. 07. 2012 | 15:14

Judita napsal(a):

Markéto, v tom s Vámi naprosto souhlasím, o tom jsem přece psala - a spolu s dobrým psychiatrem je potřeba s ním taky spolupracovat - také v přípspěvku výše. I můj syn byl, dokonce 2x, v Motole. My jsme, při druhé hospitalizaci, zase zažili velmi "zajímavého" mladého lékaře, který pro změnu, nejprve při "vstupním pohovoru" - mne nejprve zpovídal, jaké mám vzdělání a zda moje - dle jeho slovníku - nesplněné ambice si náhodou nekompenzuji tím, že chci, aby je naplňovali moje děti. Dost nevěřícně jsem na něj "čučela", pak jsem se ptala, zda to, co řekl, myslí vážně? Prý naprosto. Hleděl při tom do počítače, kde měl záznamy z minulé hospitalizace, dále měl předloženy zprávy od dětského psychiatra. Tak jsem ho na to upozornila, že kdyby to četl pečlivě, dozvěděl by se, že je právě úplně vedle, že mi není dvacet a děti jsem si nekoupila v hračkářství a tudíž mám jediný zájem, a to, aby byli šťastné a zdravé, tak nevím, proč bych je tlačila do něčeho, na co nemají schopnosti.
Jeho pozdější přešlap byl pro změnu v medikaci - požadoval po nás rodičích souhlas s aplikací léku, který chtěl synovi nasadit. Na to jsem odpověděla, že syn byl poslán do Motola z důvodu toho, aby byla prověřena správnost léčby a jelikož jsou oni odborníci a my pouzí laici, souhlas s léčbou asi nepřivezu, to je přece na lékaři, jak se rozhodne, obzvlášť, když tam je syn hospitalizován.
Na další návštěvě jsem byla tázána, zda mám souhlas - zopakovala jsem to. A požádala o to, aby mne pan doktor objednal u primáře oddělení(jméno primáře už si nepamatuji, tuším MUDr. Krajíček - nevím). Ke schůzce nedošlo, neb asi za 3 dny mi volali do práce, že syna druhý den propouštějí(!), ať pro něj přijedu.
Tak se i stalo, a syn měl ten inkriminovaný lék nasazen....
13. 07. 2012 | 16:57

zvědavá napsal(a):

Tvzení biologů je to,že s láskou chovaná zvířata se v zajetí dožívají vyššího věku
než volně žijící.
14. 07. 2012 | 16:42

Judita napsal(a):

Na to tedy Vaší řečí - Blahoslavení chudí duchem.....
14. 07. 2012 | 23:25

Radek napsal(a):

Uvítal bych zde především diskusi o těch metodách v rámci psychiatrie i mimo ní, které jsou vedeny logikou po hledání příčin daných stavů a vedou svojí logikou ke konečnému uzdravení.
16. 07. 2012 | 16:54

Veni, vidi, vici napsal(a):

Markéta, Radek, psychiatři...
My zdravý z vašich vět moc trpíme. Proč nám vaše výplody píšete? Abyste léčili, mohli se léčit, musíme my zdravý vám vytvořit finanční zdroje. Jak? Podnikáme, riskujeme na trhu, soupeříme apod. Vy pak jste jen žoldáci z veřejnoprávních zdrojů! A jen státe daj,daj,daj! Jedno je jisté! Psychiatři jsou medicínští chudáci (na rozdíl od králů a královen medicíny - chirurgie). Ví, že předem vlastně nic neví (příčinu). Proto musí čekat až vzniknou stovky příznaků. Podívají se do historických spisů (kdo, kdy, jak, čím...) podobné příznaky léčil a buď to kopírují, nebo variabilně přizpůsobí. Jedno je pravda. Jakmile-li schizofrenikovi (lehčímu) sdělí, že zobrazovací snímky nezjistili organické postižení, že jen mozek nefunguje tak jak má, je postižení způsobeno "chemickou" poruchou v synapsí. Proto psychiatr používá medikamenty (bohužel ví jen orientační možnosti). Marek má pravdu v tom, že i člověk si je může "doplnit" sám vylučováním z hypofýz!!! Marek to dělá pomocí přesně "cílenými mentálními pokyny"! Mohu-li: V hlubokém údolí se vedle se postavil psychiatr, léčitel a logický člověk. Psychiatr vnímal vše před horizontem - co mohl zdokumentovat, vědecky analyzovat, vidět, slyšet atd. (tzn. jen pojmy). Alternativní léčitel vnímal vše jakoby za horizontem - nezdokumentovatelné, nevědecké, co neviděl, dojmy "šestým" smyslem. Moudrý člověk vnímal věci před i za horizontem - jakýsi celostní vidění. Zdravotní pojišťovny by měli 90% přidělovat exaktní medicíně, 5% alternativní medicíně a 5% celostní medicíně! A vkladatel do zdrojů by si měl mít možnost vybrat. Je špatné, že všechno (více, více..) spolknou exaňťáci!!!
17. 07. 2012 | 16:43

Radek napsal(a):

Veni, vidi, vici: Vždycky a i tady na fóru jsem se zasazoval o to, aby terapie byla o hledání příčin daného stavu a konečném uzdravení, kdy se klient obejde (anebo i protože) bez vnějších finančních zdrojů, ale současný náš systém o tom bohužel není.
Takový systém by zasloužil morálního odsouzení!
17. 07. 2012 | 17:56

Radek napsal(a):

I když - pravda - trochu si to odporuje - měli bychom myslet na ty nejslabší a jim prostředky věnovat - těch ale pokud by došlo k nějaké restrukturalizaci bude podstatně míň než je všech dneska a ani oni by neměli být bez naděje na konečné uzdravení.
17. 07. 2012 | 19:15

Radek napsal(a):

Tak něco optimističtějšího - domnívám se, že jednak je u nás dost mladých terapeutů, kteří mají zájem na osudu klienta, stačí se po nich pídit - existují sdružení, kde pomáhají dobrovolníci, a jednak existují šetrné terapie i na duševní nemoci, a osud klienta - ten můžete mít ve svých rukou, lékař jde v určitém případě i změnit, pokud nevyhovuje. Chce to jen chtít a současný nevyhovující systém může být "na lopatkách" ( možná příčina, proč z našich vět trpíme ) Nemusí tomu totiž vždy tak být. Prostě si nenechat od nich (systému) nic nakukat!
18. 07. 2012 | 18:24

Veni, vidi, vici napsal(a):

Radek - vy potřebujete správné neurotransmitéry do "synapsí"! Člověk jich používá asi 125 bilionů. Před narozením si jich část zakódujeme v hladině frekvence mozkových vln Delta. Např. lidská řeč. Ve vrozeném podvědomí si přineseme základ řeči. Psycosomaticky start řeči jen při výdechu, přeměnu výdechu na výdech s hlasem, použití svalstva artikulačního pro souhlásky a samohlásky... Po narození již v hladině vln Théta se základ řeči obohaní o optické a akustické vjemy... Dítěti již neříkáme nadechnice, dej fonační ústrojí do štěrbiny atd. Děti unesené do džungle přešli to stádium a nikdy se již nenaučili mluvit. I ty jsi přišel na svět dědičním základem psychoduševna. Tzn. s přesným poměrem zakódovaných excitačních a inhibičních synapsi v Delta vlnách. Bohužel se ti část z nich "rozkódovala". Není to defekt smrtelný, někdy se ti povede poměr psychikou srovnat. V tom případě ti mozek funguje tak jak má. Někdy z vnitřních nebo vnějších vlivů ti začne mozek fungovat defektně. Psychiatři ti jen medikamenty "léčí" příznaky. Mě dříve cpali (na jiný neduševní defekt) Hysteps, později Diazepam ... Po třicetiletém laickém bádání jsem odhalil o co jde! Je mě vždy u srdce smutno, když si vzpomenu na hnus.cký psychiatrický ciniky! Ale vím, že (bydlím u Bohnického lágru - je tam krásně na procházky) musí být ze žití v lágru cinický. Bude hůř! Poslouchejme psychiatra, říkejme jen to, na co se tázají, nevykecávejte se s nimi (pak dělají chytrý) a při odchodu v kapse zdvihněte prostředníček!!!
19. 07. 2012 | 08:35

sADCD napsal(a):

Umim výborně srát hovna, naučili mě to na Karlově Univerzitě.
19. 07. 2012 | 15:04

Markéta napsal(a):

Jo to existujou sdružení radku a tahaj akorát z lidí prachy, jako ten váš web, co ste tady inzeroval a NIKOMU NEPOMŮŽOU .....
Radke se na nic neptejte,to je místní idiot, kterej tu spamuje, celej nadšenej že ho někdo oslovil ))
Otravná vtěrka, která vleze všude a blbě kecá . Je mnoho organizací i s dobrovolníky,ale jsou nanic ....rozjetýmu schizofrenikovi prostě nepomůžou , tomu pomůžou akorát léky....
19. 07. 2012 | 23:26

sadf napsal(a):

V Kutné Hoře se propadla další Jarolímkova trafika.
20. 07. 2012 | 15:52

Radek napsal(a):

Jdu si svou vlastní cestou.
26. 07. 2012 | 14:32

dotaz napsal(a):

duši nelze léčit izolací od krásna,svobody a rodiny pomocí klecí či paralytických prášků
-to je jakoby nejtvrdšími tresty-kdo to vůbec kdy vymyslel,takovou nelogičnost?
26. 07. 2012 | 19:20

Radek napsal(a):

Myslím, že máte pravdu-dotaz. Myslím i že nejste sám. Tak slibte, že budete i nadále formulovat své myšlenky tak aby tomu normální člověk rozuměl a myslím, že pokud k sobě najdete rozumnou protistranu( terapeuta ), tak i můžete uspět.
26. 07. 2012 | 21:04

dotaz napsal(a):

no ale je jedna otázka:Kam budou odkládány nechtěné manželky,neopovedené děti např.na drogách a lidi se kterými chce být vyřešen spor/ s nepřáteli/ téměř smírnou legální cestou?

no kam by to vedlo,kdyby sestry nebyl ochotné tyto chudáky opečovat?
/odpověď:sestry ochotné ke všemu není řešení,protože mohou být např.tím nepřítelem
podplacené-vlastní zkušenost/
27. 07. 2012 | 07:38

Radek napsal(a):

Milý dotaz: zřejmě vědomí spravedlnosti vás nutí k překotnému myšlení, ale: Proboha snažte se, aby vám čtenář rozuměl nebo si o vás zase někdo bude myslet, že je to nemocí: Jaké "nechtěné manželky" - ty vznikly z čeho? anebo "nepřítel" - jaký? Musíte vše líp popsat, aby vám bylo rozumět! Jsem na vaší straně ale strašně blbě vám rozumím.
27. 07. 2012 | 11:08

dotaz napsal(a):

Vy nevíte,co jsou nechtěné manželky?
Nebo nevíte,co jsou nepřátelé?
Pane Radku,neděláte si legraci?
Taky to byl dotaz spíše na psychiatry,protože ti to ví moc dobře,jestli vy máte to štěstí,
že nevíte,co jsou nechtěné manželky/např.ex manželky/ či nepřátelé/lidi vám škodící a jdoucí po krku,zloději/.
Jaký štastný člověk asi jste.
28. 07. 2012 | 08:47

Radek napsal(a):

No tak to byste to musel upřesnit, co jsou nechtěné manželky. Ale o nepřátelích moc dobře vím - zřejmě se domníváte, že psychiatři přišijou "na hrb" svému klientovi, že si stěžuje na nepřátele - ano, to existuje, ale dalo by se říci, že to má mnohem víc lidí, než jen s duševní nemocí. Dalo by se říci, že to je obecný jev, zvláště v dnešní době. Správné je umět se zachovat - problém některých lidí může být, že reagují neadekvátně - tzn. jít si stěžovat na policii, že mám doma agenty a ti mě pronásledují. Jednak 1.umět se zachovat ( vypořádat si to, třeba i mírovou cestou ) 2. zjistit, zda to je vůbec reálná situace ( např.agenti prolézající klíčovou dírkou ) - může to být složitá zápletka, ale můžete ( ne musíte ) být na stopě i duševní nemoci, těžko ale radit, kam se s ní při našem systému péče obrátit.
30. 07. 2012 | 13:15

Judita napsal(a):

Dnes jsem ještě zde v diskusi zahlédla, že Radek tam někde píše, že léčba bez medikamentů se provozuje ve Fokusu nebo v BAOBABu, vedená odborníky.
Radku, promiňte, ale to jste si to hodně popletl!
Sdružení FOKUS nebo BAOBAB jsou ano, perfektní, a jsou tam fundovaní lidé, ALE NEPROBÍHÁ TAM ŽÁDNÁ LÉČBA!!! Fokus funguje jako zařízení následné péče a lidé, kteří tam chodí, jsou již nějakým způsobem zaléčeni!!!!
Nedám na Fokus dopustit, můj nemocný potomek tam rovněž dochází, ale rozhodně Fokus není žádné LÉČEBNÉ zařízení!!!cti
12. 08. 2012 | 20:29

Radek napsal(a):

Judito, s Váma je docela rozumná řeč, takže:za léčbu nepovažujete skupinovou terapii, arteterapii a podobně? To schvalují i odborníci a léčebný efekt to má.
Upřímně řečeno, trochu mi uniká tok vašich myšlenek - "léčebna" - to jest Bohnice + ambulantní obvoďáci psychiatři - myslím, že je ta diskuze jen o tom, jak se co jmenuje protože i to co nepovažujete za léčebné zařízení dovede docela solidně pomáhat a často i líp než "léčebná" zařízení, nebo se Vám to slovo tak nelíbí , že nechcete aby Fokus jím byl. Myslím, že je to jen diskuse o terminus technikus.
Ale pokud by jsme se bavili o tom, co skutečně léčí ( pomáhá ), tak se obávám, že to právě jsou ony některá zařízení, která se tak nejmenují.
Anebo:zda se ve Fokusu nepodávají léky, upřímně řečeno , nezkoušel jsem to, ale připadá mi, že je tam poměrně hodně dveří a cest, třeba to jde, záleží na koho narazíte, třeba v kombinaci s docházením ne k psychiatrovi ale k nějakému psychologovi třeba by to šlo i proplácet pojišťovnou - záleží asi na druhu problému s kterým se tam jde. Vždyť tou filosofií těchto "neléčebných" zařízení by měl být návrat do života, takže snad - v to doufám - dojde řešení situace tak daleko, že ty léky už nebudou zapotřebí - a třeba situaci může řešit třeba nějaký psycholog.
27. 08. 2012 | 18:06

Jiří Menoušek napsal(a):

Zažil jsem v lékařské knihovně, kde jsem čtvrt století pracoval, mraky duševně nemocných, kteří se sem slétali jako vosy na med v naději, že se konečně dozví odpověď na otázku: PROČ JÁ?.... Takže vím, jak reaguje mentální obzvláštník, když jsem mu odmítl půjčit domů Atlas chirurgických operací, protože si chtěl syna odoperovat v kuchyni sám (!). Toho šílence ale dostali do léčebny až po tom, když vyhrožoval jednomu ústřednímu politikovi, který měl navštívit naše město. Předtím nikdo nic neřešil s odůvodněním, že dokud ten pán něco neudělá..... Vím, že řešení toho problému není jednoduché, ale myslím si, že Psychiatrická společnost by měla více lobbovat v parlamentu, aby se jim vrátily dřívější pravomoci, kdy si hlídali svěřený rajon a byli také více odpovědni. S tím souvisí navrácení kontroly nad tím, zda pacient spolupracuje a hlavně zda bere léky. A potom je tam ta věc, kterou zmínil dr. Jarolímek. Že je třeba lépe vyhodnocovat signály o možném nebezpečném vzplanutí choroby. Od rodiny, ale i od kolegů v práci, sousedů atd. Myslím, že by tím ubylo těch excesů. Ono je moc hezké, že nemocní za svou nemoc nemohou, že je nespravedlivé, když jsou donuceni se omezit a sdílet nevábné prostředí léčebny. Ale jak k tomu přijdou ti zcela nevinní, jako např. ten 16 letý kluk? Ten utrpěl větší nespravedlnost. Vykrvácel. Spravedlnost spadá do oblasti logiky mlhavých množin (fuzzy set logic) a existuje jen a jen v p o h á d k á c h !!!!!!!!
18. 10. 2014 | 15:52

JK napsal(a):

Jo jo, hezky se to čte...
Co ale dělat, když se rodina fakt snaží. Výchozí stav je, že nemocný má nařízenou ambulantní péči. V průběhu těch 2 let má ale 4 relapsy. Doktor nejdříve dojde k závěru, že bez injekce to bohužel nejde. Nicméně klientovi se časem povede svého psychiatra "ukecat" aby mu vysadil injekce a nechal ho jen na práškách, které následně ale neužívá (užívá je vždy jen, když má jet na kontrolu).
A na závěr jeho ošetřující psychiatr, který o všech těhle problémech ví, tak doporučí zrušení nařízené ambulantní péče s tím že "průběh léčby byl bezproblémový, klient spolupracoval". ???
12. 03. 2015 | 07:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy