Česká literatura nalezena v překladu

26. 02. 2020 | 14:36
Přečteno 1626 krát
Je česká literatura v překladu naším státem podporována?

Kolega Petr Janyška se ve svém blogu před pár dny zamýšlí nad tím, proč nejsou ve francouzských knihkupectvích překlady českých autorů. Těžko říci, zda je to tím, že český stát dělá pro propagaci literatury v zahraničí málo, či že česká literární produkce nestojí za to, aby byla překládána, anebo tím, že v knihkupectvích v Paříži nezašel třeba do oddělení pro dětskou literaturu, kde by několik překladů našel… Ale ano, souhlasím s tím, že frankofonní trh nebyl dlouho prioritním a překladů současné literatury máme pomálu. Právě letos se to může obrátit k lepšímu - na březnovém mezinárodním veletrhu Livre Paris 2020 chtějí České literární centrum s Moravskou zemskou knihovnou z pověření Ministerstva kultury ČR podpořit vznik nových překladů české literatury do francouzštiny a vzbudit větší zájem ve Francii o naši současnou literaturu. Na veletrhu proběhne nejen vystoupení šesti autorek a autorů v rámci čtení a besed, pro odbornou veřejnost je připravena debata překladatelů a speed-dating mezi nakladateli, překladateli a agenty. Na českém národním stánku bude vystavena kolekce nejkrásnějších českých knih ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a česká literatura ve francouzském překladu, která se zde bude také prodávat. Veletržní program doplní doprovodné akce mj. v Českém centru Paříž pod záštitou velvyslance Michela Fleischmanna s prezentací potenciálních, dosud do francouzštiny nepřekládaných současných autorů, večerem české lyriky a literárním workshopem pro děti z České školy bez hranic. Chybět nebude ani český jazz a projekt na pomezí hudby a poezie „Škrábanice“ Jaromíra Typlta a Michala Rataje.

Zatímco ve Francii v podstatě „začínáme“, slovenští kolegové se v uplynulých letech cíleně připravovali na hostování na pařížském veletrhu a představili na něm před rokem asi třicet překladů. Nám se podobně, či ještě lépe daří na německojazyčném trhu. O tom, že malý jazyk a jeho literatura mohou ve velkém světě výrazně uspět, svědčí hostování Česka na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019, který je v Evropě považován za nejdůležitější z hlediska zájmu čtenářek a čtenářů o literaturu a jenž je „vstupenkou“ k hostování na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Hostování doprovodil čtrnáctiměsíční festival české kultury v německy mluvících zemích, kde vycházelo do roku 2017 tři až pět překladů české literatury ročně. Osmdesát nových titulů na současném trhu je výsledek promyšlené synergie mnoha partnerů a institucí – předcházely mu nakladatelské cesty z německy mluvících zemí do Česka pořádané Českým literárním centrem nebo Českými centry na veletrhy a festivaly; debaty a schůzky s bohemisty i překladateli a konzultace s nimi; pracovní workshopy pro literární experty, nakladatele, lektory, autory i překladatele v Berlíně, Mnichově, Vídni a Curychu a také finanční podpora ve formě grantů (až do výše 70 % nákladů) pro nakladatele jak od Ministerstva kultury ČR, tak Česko-německého fondu budoucnosti. Dalšími významnými partnery byly Generální konzulát ČR v Drážďanech, Velvyslanectví ČR v Berlíně, Česká centra v Berlíně, Mnichově a ve Vídni a partnerská města Brno a Lipsko. Těšilo by mě, kdyby alespoň čtvrtina z autorů sedmdesáti nových překladů do němčiny dostala od německy mluvících čtenářů zelenou k tomu, aby zůstala v edičních programech nakladatelství v Německu, Rakousku či Švýcarsku. Právě z tohoto důvodu se česká literatura ještě jednou do Lipska v roce 2020 vrací. Echo českého hostování na březnovém Lipském knižním veletrhu s novými autory a jejich překlady připomene silný nástup české literatury, k němuž v uplynulém roce došlo. Celý projekt ukázal, že promyšlená marketingová strategie a synergie všech aktérů na českém, resp. evropském literárním trhu může překladům z malého jazyka výrazně pomoci. Jeho výsledek potvrzuje silný potenciál jak české literatury, tak české kulturní diplomacie v zahraničí.

Nemohu mluvit za ministerstvo kultury, ale alespoň za tým Českého literárního centra (CzechLit) – ten kontinuálně již více než dva roky provádí soustavnou a systematickou propagaci české literatury v zahraničí a udržuje pravidelné kontakty s celou řadou nakladatelů zejména v Německu, Anglii, Španělsku a Francii, ale i v jiných zemích. Pracovníci CzechLitu informují odbornou veřejnost v zahraničí o nově vydaných knihách v průběhu celého roku nebo během osobních setkání na velkých mezinárodních knižních veletrzích a festivalech. Centrum se snaží stále rozšiřovat síť nakladatelů, kteří by mohli mít zájem o vydání překladů českých knih, a proto byly v roce 2019 připraveny celkem čtyři zájezdy do České republiky pro nakladatele ze zahraničí. Pozvání na významné české knižní festivaly přijalo 26 vybraných zahraničních nakladatelů. Nejen ti dostali a dostávají odborné publikace s informacemi o aktuálních titulech na českém literárním trhu včetně překladových ukázek k vybraným titulům v anglickém, německém i francouzském jazyce.

V letošním roce se CzechLit například spolupodílí na přípravě hostování Česka na knižním veletrhu ve Varšavě a jeho doprovodném programu během celého roku, připravuje podzimní hostování ČR na mezinárodním komiksovém festivalu Lakes v anglickém Kendalu a ve třetině svých aktivit se zaměřuje na německy mluvící země. V nich propojuje jednotlivé aktivity a instituce literární kultury s cílem napomoci desítkám autorů na cestě ke čtenářům německých překladů jejich knih. I proto byla v posledních měsících uzavřena memoranda o dlouhodobé spolupráci s literárními domy v Berlíně, Göttingenu, Oberpfalzu, Greifswaldu či Grazu a se sítí Českých center. CzechLit se ale věnuje i ostatním trhům, zejména anglofonnímu a hispánskému. Pro lepší představu – jen v uplynulém roce bylo zorganizováno a finančně podpořeno 160 výjezdů do 20 zemí. Nejčastěji byli autoři vysíláni do německy mluvících zemí (proběhlo celkem 60 autorských výjezdů do Německa, 17 do Rakouska), dále pak na Slovensko (11 výjezdů), do Itálie (7 výjezdů), Velké Británie (6 výjezdů), Francie (6 výjezdů), Španělska (5 výjezdů) či Švédska (5 výjezdů). V rámci otevřené výzvy bylo podpořeno celkem 61 projektů, s nimiž vyjelo do zahraničí 83 českých autorů. Kromě otevřené výzvy CzechLit spolupracuje s některými mezinárodními festivaly a univerzitami přímo a usiluje také o kontakt s mezinárodními institucemi, které pravidelně pořádají akce propagující českou literaturu a kulturu v zahraničí.

Díky Českému literárnímu centru strávilo také pět autorů rezidenční pobyt v zahraničí: Hana Roguljič (Worspwede, Německo), Vojtěch Mašek (Kendal, Velká Británie), laureát ceny Jiřího Ortena Jan Škrob (Paříž, Francie), Tereza Semotamová (Berlín, Německo) a Jan Němec, který na rezidenci v Berlíně dokončoval svůj román Možnosti milostného románu, který vyšel na konci září 2019. Zároveň loni získalo celkem 26 překladatelů z českého jazyka a bohemistů rezidenční pobyt v Brně a v Praze, během svého pobytu získali rezidenti kontakty na české nakladatele, agenty nebo autory. Vedle rezidencí nabízeli pracovníci CzechLitu vybraným bohemistickým pracovištím v zahraničí možnost uspořádat semináře s českými autory a překladateli, a zvýšit tak motivaci studentů pro studium českého jazyka a literatury. Na rok 2019 bylo naplánováno 6 seminářů, díky velkému zájmu univerzit zejména v Německu, Polsku a Itálii jich bylo realizováno celkem 18 na 12 zahraničních univerzitách.

Podle Petra Janyšky byla Česká republika na sklonku minulého století „nejmilovanější zemí a kulturou východu Evropy a tenhle kapitál promarnila“. Odezva na aktivity CzechLitu, jeho členství v evropském sdružení literárních agentur ENLIT, participace na evropském projektu pro mladé autory a překladatele CELA či tři tisíce mediálních ohlasů na vystoupení pěti desítek autorů na Lipském knižním veletrhu 2019 s jejich aktuální tvorbou v německém překladu podle mého názoru dokazují, že jsme nic nepromarnili. Máme co nabídnout, jen je třeba mít dlouhodobou strategii a synergickou spolupráci rezortů zahraničí a kultury. Jestli máme někde co dohánět, pak právě v tomto ohledu…

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy