Řekněme to natvrdo: Škola se neobejde bez učení nazpaměť

31. 01. 2014 | 21:50
Přečteno 23087 krát
Dril, učení nazpaměť a kázeň jsou dnes ošklivá slova; neznám školu, která by se chlubila, že se v ní driluje nebo učí nazpaměť. Jenomže neznám ani školu, kde by se nazpaměť neučilo.

Dávno, dávno tomu, co jsem pod titulkem „Řekněme to natvrdo: škola se neobejde bez drilu, bez učení nazpaměť a bez kázně“ napsal článek o významu drilu pro vzdělávání. Slíbil jsem pokračování o učení nazpaměť a o kázni; tady to pokračování je i s omluvou za dlouhé prodlení.

Dril, učení nazpaměť a kázeň jsou dnes ošklivá slova; neznám školu, která by se chlubila, že se v ní driluje nebo učí nazpaměť. Jenomže neznám ani školu, kde by se nazpaměť neučilo, a dokonce ve většině škol se učí nazpaměť daleko víc, než je rozumné. A často jiné věci, než je rozumné.

***


Ale co je vlastně rozumné? Které vědomosti bychom měli znát nazpaměť?

Jistě ty užitečné, které nám přinášejí prospěch. Je užitečné vědět, že 1 metr je 1000 milimetrů. Je užitečné znát značky m, kg, t. Je užitečné poznat břízu, dub, pampelišku nebo králíka. Všechny tyto vědomosti snadno a rychle najdeme na webu, ale kdyby ze škol vycházely děti, které nevědí, jak vypadá koza nebo bříza a nevědí, kolik gramů má kilogram, dobré by to nebylo - ani kdyby ovládaly tu obecnou dovednost „umím si to všechno najít na webu“.

Kromě těch jasně užitečných se ovšem naše děti ve škole učí i vědomosti, které na první pohled moc užitečné nejsou, třeba „Božena Němcová napsala Babičku“. Je to rozumné? Podívejme se na to s chladnou hlavou.

Paměťová vědomost o tom, že Božena Němcová napsala Babičku, není vůbec zbytečná, i když si za ni chleba nekoupíme. Tato vědomost jejího vlastníka spojuje s ostatními vlastníky téže vědomosti neviditelným poutem; souhrn všech těchto pout pak tvoří kulturní dědictví národa a v některých případech („Kolumbus objevil Ameriku“) dokonce celého lidstva. Obdobnými kulturními statky jsou aspoň minimální vědomosti o Karlu IV. („byl císařem, říkáme mu Otec vlasti, postavil Karlův most, založil univerzitu“), o Janu Husovi, o Prodané nevěstě nebo o pejskovi a kočičce. Kdo tyto vědomosti nemá, je už tak trochu vně národa: ukáže-li svou neznalost ve společnosti jiných lidí, nejspíš v jejich očích poklesne - dokonce i u piva ve venkovské hospodě. Snad jen v kanálu mezi bezdomovci by mu to prošlo.

Prostě tato zdánlivě zbytečná vědomost má svou společenskou cenu a škola by nedělala dobře, kdyby základní popisná fakta o Babičce nebo o Karlu IV. zcela vynechala. Naproti tomu učit se nazpaměť názvy děl Elišky Krásnohorské asi moc velkou cenu nemá. Ne proto, že by Božena Němcová byla o tolik lepší spisovatelka, ale proto, že se – možná i jen shodou náhod – stala součástí národní tradice, zatímco Eliška Krásnohorská ne. Když neznáme hlavní dílo Elišky Krásnohorské, najdeme ho na webu a nic se nestane; ale když neznáme hlavní dílo Boženy Němcové, jsme za primitiva.

Paměťová vědomost o tom, že Paříž je hlavním městem Francie a že ji na mapě najdeme tam a tam, je nepochybně užitečná prakticky a samozřejmě taky důležitá společensky. Nikomu neublíží, když neví, co je nebo kde leží Lomé nebo Recife, zase to za pár sekund zjistíme na webu; ale zjišťovat takhle, co je Paříž – dovedu si představit, jak by se proslavila škola s moderními nebiflovacími metodami výuky, kdyby si její absolventi museli vyhledávat význam slova „Paříž“ na webu.

Některé věci má tedy smysl znát nazpaměť, protože to je prakticky užitečné, jiné proto, že je to ve společnosti obvyklé. A součástí vzdělání je i to, abychom se začlenili do určité společnosti, abychom si s jejími členy dokázali o povídat o společně sdílených tématech.

***


Proto za základní kritérium pro hodnocení, zda je rozumné učit se něco nazpaměť, nebo ne, považuji slova „obvyklé a užitečné“. Ale ďábel je skryt v detailech.

Především to, co je „obvyklé a užitečné“, závisí na místě i na společenské skupině, kam chceme patřit. Znát a rozeznat stopy zvířat ve sněhu může být obvyklé a užitečné pro školáky v severní Kanadě a také ve společnosti myslivců v Čechách, ale asi je zbytečné, aby se to učily všechny české děti. V některé společenské skupině bude užitečné znát významné spisovatele, v jiné pak významné sportovce nebo třeba herce; a některá jména (Božena Němcová, Jágr, Werich) budou asi společná pro většinu lidí.

A za druhé, i když přijmeme to kritérium „obvyklé a užitečné“ za své, stále zůstává hodně velký prostor pro jeho různé interpretace. To ale neznamená, že bychom se ho měli zříci.

Přirovnal bych to ke kritériu „v souladu s dobrými mravy“, které se vyskytuje v našem právním řádu a které je aspoň stejně neurčité. A přes tu neurčitost je dobře, že ho v zákonech máme - bez něj by nám bylo hůř.

Stejně jako kritérium „dobrých mravů“ musí pro sebe vykládat každý člověk, a dojde-li ke sporu, pak ho musí vykládat soudce, i kritérium „obvyklosti a užitečnosti“ musí vykládat každý učitel. S přihlédnutím ke všem okolnostem.

Někdy to není těžké, ale častěji je. Například poznat pampelišku je určitě obvyklé a užitečné; ale jak je to s dalšími rostlinami? Kde skončit v řadě pampeliška - jetel - chrpa - hvozdík - koniklec - kýchavice - křivatec?

Bylo by dobré, kdyby se o takových (a mnohých jiných) otázkách diskutovalo. Aby učitelé i další zainteresovaní lidé měli aspoň základní shodu na tom, co je „obvyklé a užitečné“.

***


Jenže tuto diskusi u nás nakonec vždycky opanují odborníci, v tomto případě třeba vysokoškolsky vzdělaní botanici. Pro ty je „obvyklé a užitečné“ něco jiného než pro nás obyčejné smrtelníky. A oni mají rozhodující slovo při tvorbě osnov, píší učebnice a tak fakticky rozhodují, co se děti ve školách budou učit. Jsou-li rozumní a dovedou-li zvážit, co je opravdu obvyklé a užitečné ne pro univerzitního profesora, ale pro typického absolventa základní případně střední školy, pak je vyhráno. Bohužel, ve většině případů rozumní nejsou.

A tak například v pracovním sešitě pro základní školu najdeme následující úlohu:


2. Spojte rodové jméno liliovitých a vstavačovitých s druhovým jménem. Písmenem "L" či "V" označte do jaké čeledi rostlina patří. (označení čeledi vztahujte k druhovému jménu; vzor: a) - 1) - V)
a) konvalinka 1) májový
b) hlístník 2) dvoulistý
c) křivatec 3) čtyřlisté
d) vraní oko 4) hnízdák
e) vemeník 5) žlutý
f) prstnatec 6) vonná


Připadá mi, že nikdo rozumný nemůže chtít, aby se žáci na základní škole (ostatně ani na střední) učili nazpaměť, že je nějaký vemeník dvoulistý a že patří do čeledi vstavačovitých. To snad je už na první pohled úplná pitomost. A vidíte, renomované nakladatelství učebnic si najalo nepochybně renomovaného botanika, aby se taková pitomost dostala na školy a nepochybně spousta učitelů takovou pitomost od svých žáků požaduje, protože je v pracovním sešitě.

Fakt to tak je. Skoro bych tomu sám nevěřil, ale nedávno jsem byl v jedné základní škole a tam jsem při hodině přírodopisu na vlastní oči viděl, jak žáci deváté třídy v písemném testu odpovídají na otázku, co je to Paleobatrachus bechleii. (Kdybyste to nevěděli, je to zkamenělina žáby z naleziště Bechlejovice u Děčína.) Taky jsem se tam dozvěděl, co je to pluton a co příbojová fácie. Samé obvyklé a užitečné vědomosti.

***


No a pak jsem si zase na jednom z četných českých pedagogických serverů přečetl, co by mělo být cílem vzdělávání:

Během školní přípravy se žáci naučí, jak napravovat chyby a překonávat osobní nedostatky. Ví, jaké vzdělávací postupy jim nejlépe vyhovují a tyto metody celoživotně využívají při profesním vzdělávání. Zároveň si cení i těch znalostí, které v zaměstnání nevyužívají.

Pro společnost je důležité, aby se děti naučily respektovat sebe, druhé a být vnímavé k jejich potřebám. Škola se soustředí na vytváření bohatého sociálního prostředí a připravuje na vzdělávací cestě dětem situace, které jim umožňují rozšířit sociální zkušenost a vnímat a oceňovat odlišnost.

Moderní společnost je společností konsensu. Kdo v ní chce obstát, musí umět předcházet konfliktům. Proto je důležité rozumět lidem okolo sebe a mluvit k nim tak, aby měli pocit, že stojím na jejich straně. Součástí takové výbavy je i kvalitní jazyková a komunikační průprava.

Pro prosperující společnost je důležité naučit mladé lidi ubránit se politické i marketingové manipulaci, kriticky myslet, hledat a správně ověřovat informace a formulovat své názory.

Ve společnosti plné manipulace je důležité, aby absolventi škol v sobě měli jasný morální kompas, aby se nepřizpůsobovali bez přemýšlení většinovému názoru a byli schopní se rozhodovat s vědomím odpovědnosti a vytrvat ve svých rozhodnutích i v krajně nepříjemných okolnostech.


Jistě, ano, samozřejmě souhlasím, je to všechno důležité a škola by o dosažení těchto cílů měla usilovat rozhodně víc než dnes. Ale proboha kde je ta pampeliška, Paříž a Babička?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jak si co nejlépe zapamatujeme napsal(a):

Pane Macháčku,
učení se nazpaměť ano,
ale nikoli biflováním - tedy vstřebáváním a memorováním do kontextu nezařazených informací, ale nazpaměť právě zařazením do souvislostí. Musíme získat hlubší vhled. Musíme tomu, co se učíme, rozumět. Musí nás to inspirovat.

Jakým způsobem se učit, abychom si to učivo zapamatovali?
Jedině tak, když se učíme tvůrčím způsobem.

Příklad je zde:
http://www.garlikov.com/Soc_Meth.html
31. 01. 2014 | 22:05

rigel napsal(a):

často vídám kolem sebe, že to slavné vyhledávání na internetu děti neovládají. nevědí ,co mají hledat, kde. mám na mysli vyhledávání informací do školy, ne hledání oblíbených celebrit, hraček nebo her.
před referátem sedí a čekají, až jim rodič pomůže. něco k tomu najít.
možná ten vyhledávač více pomáhá lidem, kteří už vzdělání mají?
31. 01. 2014 | 22:51

Kala napsal(a):

Ta pampeliška, Paříž a Babička, případně taky Jupiter, Vivaldi a van Gogh jsou, domnívám se, zahrnuti ve větě "Zároveň si cení i těch znalostí, které v zaměstnání nevyužívají". A fajn je, že přes ty znalosti se třeba později dopracují i k citovým zážitkům, které budou provázet a rozvíjet jejich osobnost v dalším životě.
31. 01. 2014 | 23:03

Homunkulus napsal(a):

Coby učitel biologie zareaguju na ty kytky: z řady pampeliška - jetel - chrpa - hvozdík - koniklec - kýchavice - křivatec zmiňuju všechny kromě kýchavice (shodně jak na osmiletém, tak na čtyřletém gymnáziu - menší děti vyžadují zástupců naopak víc). Dovedu si přitom představit, že by se ani další rostliny z řady nezmiňovaly.

Onen příklad z pracovního sešitu (s vemeníkem) je dost typický, totiž tupě bez
fantazie popisný, ale rozumný kantor ho použije přiměřeně. Totiž: ve velké skupině jednoděložných rostlin jsou prakticky jen tři velké čeledi, mj. vstavačovité a liliovité. Vstavačovité je odborný název pro orchideje. Že nějaké orchideje jsou a že rostou i u nás, to by se děti dozvědět mohly. Zrovna vemeník bych vynechal (i když patří k orchidejím nejběžnějším), všechny ostatní uvedené rostliny ale za zmínku stojí. Konvalinka a vraní oko jsou základ (asi jako ta Němcová), prstnatec je víceméně totéž, co vstavač (učit vstavačovité a neučit vstavač, to moc nejde), hlístník je (s podbílkem) asi nejznámější rostlina nezelená a křivatec nám roste dvacet metrů od školy, kde ho ukazuju.

Takže většinu toho učím. Kdyby mi někdo začal povídat, že si to všechno můžou děti vygooglit a že mám raději učit určování podle klíče (obtížné a dosti nesmyslné), vadilo by mi to. Na druhou stranu jsem schopen uznávat a tolerovat úplně jiná pojetí, nemyslím, že můj návrh je nějak univerzální. Ale hlavně: kde co koho učím nazpaměť? Děti s rostlinami prostě seznamuju, učím je, aby se v nich vyznaly. Pokud by se to někdo bifloval bez představy, pak leda pošetilci.

Myslím, že autorovi blogu tím neodporuju, spíš naopak.
31. 01. 2014 | 23:19

zdenekb napsal(a):

Nepodceňoval bych bezdomovce v kanálu...
31. 01. 2014 | 23:40

strýc virus HxNx napsal(a):

nepodceňoval bych černé pudlíky...
31. 01. 2014 | 23:56

Richard napsal(a):

".. ale když neznáme hlavní dílo Boženy Němcové, jsme za primitiva."
autor
Taký typicky extrovertovaný přístup(co by se mělo, aby se zapadlo, abychom získali dobré hodnocení, resp. splnili nároky okolí), pro introvertní dítě tupost nad tupost.
Učit se hlavní dílo Boženy Němcové, abych nebyl za primitiva, jako extra primitivismus..
------------
"A součástí vzdělání je i to, abychom se začlenili do určité společnosti, abychom si s jejími členy dokázali o povídat o společně sdílených tématech."

zas to stejné,... přirozené je, že zájmové skupiny se vytváří právě na základě společných, autenticky přitažlivých témat, tedy zájmových oblastí, které člověka přirozeně oslovují. Motivem příp. sdružování je pak společný zájem, ne naopak, kdy se společný zájem ordinuje, aby se mohlo sdružovat. To je pak jasné, že přemítáte nad tím "Kde skončit v řadě pampeliška - jetel - chrpa - hvozdík - koniklec - kýchavice - křivatec?"
bo Vás asi nenapadne, skončit tam, kde končí Váš autentický interes(bo ten prostě absentuje, je nahrazen touhu splnit normu, aby..),
taký typicky extrovertovaný "normativní" přístup přehlížející úplně to nejzákladnější - subjektivitu/jedinečnost dítěte, z introvertního pohledu úplná tupost toto "obecně - včleňovací" uvažování, "co bych měl vědět, aby zapadl, abych nebyl za primitiva, aneb co mám dělat, abych se stal tupcem plnícím plán žádoucího, který vymyslel doktor Vendelín Extrovert"
no ty woe, zase sem si vzpomněl na Woodyho Allena, resp. G. Marxe, "nikdy bych nechtěl být členem spolku, který by mě chtěl za člena"
vždyť bych si připadal jak úplný hlupák, učit se věci proto, abych nebyl za primitiva u nějakého joudy, který se učí pro pochvalu, nebo aby zapadl mezi kdovíjaké amorfní, tupě vzdělané individua či ze strachu, aby si na něj někdo neukazoval prstem, že neví, co by měl... šmarjá..
Vždyť bych musel být stupid, abych se dobrovolně učil něco, co mě nezajímá, hlavně proto, abych někam zapadl..
V mých očích je taká mentalita pro školství katastrofa, směr absence osobnosti, bo pětiletka si žádá žáka obecného vymezeného znalostmi od pampelišky až k tulipánu, který si bude své vědomosti srovnávat s podobně školou postiženým individuem, nejlépe o dvacet později, někde v hospodě ve stylu, "kdo ho má většího, ten je menší primitiv"
Extrovertovi to asi bude sedět, bo ten chce hlavně zapadnout, sdílet nepodstatno co a s kým, hlavně hodně a dostat za to pochvalu, nebo se vyhnout trestu, jakož "on neví"... introvertní dítě poleze z také ordinované žádoucnosti na strom nohama napřed, bo se orientuje úplně jinak než "co by mělo".......uff
tupý učitel se snaží přirozeně inteligentnímu dítěti vnutit, co by mělo vědět, aby nebylo "primitivní" a za to ho pak hodnotí, taká posvěcená imbecilita přímo ve školství, toto...
No ty woe...fakt
Neberte si to osobně, ale článek mi otevřel vzpomínky na tu imbecilní školu se všema těma polointeligentníma učitelkama...
01. 02. 2014 | 01:37

ex školák, jako jako každý napsal(a):

Kolumbus objevil Ameriku .... vážně?, no jen aby. :-)
Vážně jsem rád, že školní léta, jako chudák žák mám za sebou. Bez ohledu na Kolumba.
Totalita se opakuje, nyní na školách.
01. 02. 2014 | 02:37

ex školák, jako jako každý napsal(a):

jako chudák žák,
01. 02. 2014 | 02:39

Twist napsal(a):

Kolik těch reforem školství už proběhlo, a kolik proběhne? Výsledkem je „profesionalita“ dámy, která připraví pro prvního úředníka země paskvil, nad kterým se baví nejen prezident, ale polovina národa. Zbytku je to šumafuk. V době neandrtálské nic takového nebylo třeba.
01. 02. 2014 | 03:04

Anna napsal(a):

JAN AMOS KOMENSKÝ

Hlavní pedagogické názory

Vysoce oceňoval význam výchovy. Podle něj by žádné dítě nemělo být vyloučeno z výchovy, protože i to nejméně nadané dítě lze alespoň poněkud vychovat.

Výchova dítěte má podle něj tři hlavní cíle:
poznat sebe a svět – vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech
ovládnout sebe – výchova mravní
povznést se k Bohu – výchova náboženská

Klade důraz na význam kázně. Odmítá tělesné tresty za neznalost, ale za porušení kázně je v určitých případech připouští.

Ve svých spisech navrhoval Komenský tuto školskou organizaci:
od narození do 6 let má být dítě vychováváno doma. Obsah výuky stanovil v příručce pro rodiče Informatorium školy mateřské
od 6 do 12 let navštěvují děti školu obecnou, která by měla být v každém městě i vesnici. Škola je pro chlapce i dívky. Vyučuje se čtení, psaní, počítání, náboženství, reálie (učení o přírodě a společnosti), zpěv, ruční práce. Vyučování probíhá dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne.
od 12 do 18 má mládež navštěvovat školu latinskou, která by měla být v každém městě. Základem vzdělání je sedmero svobodných učení (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a múzika), přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematika a jazyky jako latina a řečtina. Komenský ovšem doporučuje i jiný jazyk, aby se každý dorozuměl se svými sousedy (němčina).
od 18 do 24 let slouží ke vzdělávání akademie, která by měla být v každé zemi. Jde o vysokou školu, kde by se studovalo bohosloví, práva nebo medicína. Důležité je i vzdělání náboženské a filosofické. Vysokou školu nazývá akademie, protože univerzity byly katolické, chtěl je tedy odlišit od protestantských.

Po ukončení vzdělávání by měl člověk cestovat. Zdůrazňoval ale, že vzdělávání nikdy nekončí, že je neustálé.

Poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Ve třídách by měli být žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Pokud je ve třídě větší počet žáků, doporučuje pro učitele pomocníka (ve třídách bývalo 80 až 100 žáků). Každá třída by měla mít svou místnost pro výuku, každý rok by měla mít učebnice, učitelé by měli mít poznámky, jak s učebnicí pracovat.

Při výuce samé aplikoval Komenský tyto zásady:
zásada názornosti – přímá žákova zkušenost
zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat, nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Je třeba zajistit soustavný vzdělávací režim
zásada aktivnosti – žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností, využívat je v praxi
zásada trvalosti – je třeba soustavně učivo opakovat
zásada přiměřenosti – učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí

Děti dělil podle nadání:
1.bystré, dělají radost
2.bystré, líné
3.bystré, vzpurné
4.s nedostatkem bystré mysli
5.s nedostatkem bystré mysli, líné
6.s nedostatkem bystré mysli, vzpurné

Rodiče a učitel mají být vhodným příkladem pro dítě a vést jej ke správné životosprávě. Doporučuje vhodnou stravu, střídání práce s odpočinkem, dostatek spánku (8 hodin) a péči o hygienu těla.
01. 02. 2014 | 05:26

Anna napsal(a):

Nevím, jak je to nejlepší s učením se slovíček... Tam bych se obrátila o radu k mé skvělé příbuzné Petře (je učitelka a vedoucí skautů).

Podle mě by bylo dobré víc se učit zpaměti básničky. Podle mě se tím rozšiřuje slovní zásoba, cit pro melodičnost... Ale mělo by to jít ruku v ruce se školními úkoly na básničky, pohádky a vyprávění, které by děti samy prezentovaly, pak by se o nich debatovalo, ale NIKDY neznámkovalo.

Jsem zastáncem dostatečné výuky matematiky, fyziky a chemie na ZŠ. Jsem odpůrcem povinné maturitní zkoušky z matematiky, českého pojetí maturit a zásadním odpůrcem českého TESTOVÁNÍ.

PRO KOHO JSOU DOBRÉ TESTY ???
01. 02. 2014 | 05:44

ld napsal(a):

Anna,

proč sem přetahujete text, který je v desítkách kopíí po celém internetu?
Nebo se chcete blýsknout plagiátkem? Jsem přesvědčen, že z takových jako vy by JAK srdce neplesalo.
01. 02. 2014 | 05:48

Anna napsal(a):

ld napsal(a):

Anna,

proč sem přetahujete text, který je v desítkách kopíí po celém internetu?
Nebo se chcete blýsknout plagiátkem?
----------------------------------------------------------------------------------

Nechci se ničím blýskat. Ale dělám si výpisky, to abych neumřela blbá. A tímto způsobem šetřím české lesy, když už léta dostávají na frak ze strany vedoucích čunitelů. A teď si představte, tu péči velebníčků o dřeva... to budou možná třísky lítat. Bůh s námi.
01. 02. 2014 | 06:39

olga napsal(a):

Pane Id.
Se zájmem jsem si příspěvek Anny přečetla. Ne všichni si všechno přečteme. Informací je hodně. Není jedinec, který by vše zvládl. Ale všichni dohromady ?
01. 02. 2014 | 06:46

Drzá zrzka napsal(a):

Anna
K péči o hygienu těla, bych přidala i péči o hygienu mysli. :-)
01. 02. 2014 | 06:54

Anna napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a):

Anna
K péči o hygienu těla, bych přidala i péči o hygienu mysli. :-)
---------------------------------------------------------------------------

No, podle mě je hygiena velice důležitá. Ale především ta hygiena mysli. O prasatech je známo, že jsou inteligentní. Radši budu smradlavé a zadělané prase než načančaná a voňavá slepice.
Každý má své priority, na tom není nic špatného :-)
01. 02. 2014 | 07:01

Drzá zrzka napsal(a):

Anna

V koupelně u zrcadla. Tebe neznám, ale když už tady jsi, pojď taky tě umeju.

Z programu na výuku němčiny na mne z obrazovky jukla pro pobyt v cizině velmi důležitá věta:
Zelený slon si objednal oranžový džus.

Jdu si vyčistit hlavu. :-)
01. 02. 2014 | 07:17

šašek z Jihlavy napsal(a):

Z mého pohledu je lepší načančaná a voňavá slepice, ta adjektiva "smradlavé a zadělané prase" mě úplně vylekala.
To povídání o Komenském se mi líbí, leccos jsem nevěděl. Souhlasím s Olgou, každý nemá čas a zájem brouzdat po internetu.
Nejvíc se mi líbilo, jak Amos dělil děti podle nadání. Pokud si nebudu moc fandit, patřil jsem do kategorie 3, ale to už je dávno, dnes je to většinou 5, někdy 6.
Dnes musím Anu pochválit, stejně jako autora, po ránu to bylo příjemné počtení.

Homunkulus
Váš příspěvek mi připomněl mé zážitky z hodin biologie. Měli jsme protivného a hnidopišského kantora a ten mi ji dokonale zprotivil. Teprve na stará kolena doháním své resty, hlavně co se týče bylinek, ale i ostatních rostlinek, kytiček, stromečků a keříků. Zoologie se mi zdála mnohem přitažlivější, taky jsem domů tahal vše, co se dalo - rybičky, čolky, všemožné ptáky, později králíky, pejska, chudák maminka, nesnášela to, ale trpěla mi to, dej ji pán Bůh věčnou slávu.
Myslím, že učitelé těchto předmětů by měli s dětmi trávit co nejvíce času v přírodě, ve třídě jen, když je venku škaredě. Jestlipak se ještě na školách vyskytují přírodovědné kroužky, jeden čas jsem chodil do tehdejšího pionýrského domu, kde měli skleník, dodnes cítím tu zvláštní vlhkou vůni. Každá škola by měla mít svůj skleník a zahradu (a dílnu a hudebnu a malírnu a divadlo).
Snad se podaří ministrovi financí vybrat daně a kantorům přidat, bez dobrých a zanícených učitelů to nepůjde, i kdyby byla škola ze zlata.
01. 02. 2014 | 08:16

pražák napsal(a):

To je jako s tím slavným dabingem, od převratu jsem se těšil, jak všechny filmy budou s titulkama a naučíme se pasivně lépe angličtinu. Nestalo se, ztratilo se čtvrtstoletí, teď se to začíná opatrně řešit. Stejně tak biflování. Co je důležité je, že se trénuje mozek. Stejně jako vrcholový sportovec běhá a nikdo se nediví, že běhá na trenažeru, tak stejně je třeba trénovat mozek, jeden ze způsobů asi bude učení se nazpaměť.
01. 02. 2014 | 08:39

Analytik napsal(a):

Tak třeba ta Němcová se mi vybaví při pohledu na každou babičku.
Ale učení některých jmen nazpaměť je nezbytné!
Jinak by si občané na některé významné panovníky, třeba Klause a Zemana, za pár let ani nevzpomněli.
I když, stačí se rozhlédnout kolem sebe na rozkradené okolí, a zapomenutá jména jsou zpět.
01. 02. 2014 | 08:49

Jana Pechová napsal(a):

Říká se - a je to svatá pravda - že když se chce, všechno jde.
V tom bych viděla podstatu.
Člověk si i rád a ochotně ukládá do paměti informace, které pokládá za důležité.
Pokud kantor umí látku podat tak, že žáka zaujme, učení (včetně ukládání do paměti) není problém. I děti ho dokážou plně vnímat jako přínosný trénink mozku, stejně jako sportovci chápou, že bez dřiny to nejde a nepůjde. Ale musí tam vidět cíl, význam, souvislosti.
Celá věc tak stojí jednak na schopných kantorech (za naprostou šílenost považuji současnou situaci, kdy výborní učitelé s letitou praxí, ale bez papíru o dosaženém vzdělání musí odejít ze škol) a za druhé na koncepci obsahu výuky. Nějak mi připadá, že se školy již plně staly trychtýřem na informace a zcela se z nich vytratila snaha vnímat a poskytovat vzdělání jako nedělitelný komplex vědomostí vědeckých, praktických i mravních.
01. 02. 2014 | 09:10

Ládik!!! napsal(a):

Kytky jedině latinsky. Abychom se na pastvě domluvili s Rusem.
01. 02. 2014 | 09:20

metrolog myokardu napsal(a):

Na základě náročného empirického výzkumu jsem došel ke zjištění, že 1 metr není zdaleka ve všech případech 1000 milimetrů. V extrémech to může být 988 a 1003 milimetrů. Průměrná hodnota, k níž jsem díky využití nejmodernějších statistických metod dospěl, je 1000,0876564 milimetrů. - Z příspěvků vítám návrh domlouvat se s Rusy latinsky. Myslím, že je to zaskočí.
01. 02. 2014 | 09:32

Joe Ratata napsal(a):

Biflování někdy pomáhá.
Kdysi můj pan učitel trval na malé násobilce. Museli jsme jí znát dokonale a výsledek říkat okamžitě.
Kupodivu mi to dalo svobodu třeba při derivování nepřemýšlet, zda jsem správně vynásobil.
Dokonce i dnes, při nákupu v supermarketu i bez přemýšlení poměrně přesně vím, co mně bude stát zboží v košíku.
01. 02. 2014 | 09:37

Kala napsal(a):

Ládík!!! ..a taky, abychom uměli samostatně jednat. Každá znalost, třeba nabytá i biflováním, nebo prostě jen přijetím do paměti nějakou zábavnější metodou, nám může být užitečná. Pak se nezalekneme výstražné tabule s nápisem "Nevstupovat! Zamořeno Taraxacum officinale!" a klidně se projedeme po louce zamořené - pampeliškou. (to je zřejmě jen anekdota, ale poučná).
A co teprve, kdybychom nedejbože měli odpovědět, jak se jmenovala matka Mohameda - a závisel na tom náš život - kdo ze zajatců neví, bude zastřelen, případně dekapitován. To už je ze skutečnosti.

Vzpomínám na rozhlasový pořad s jedním zcestovalým novinářem a snad i politikem. Byl snad všude a snažil se poutavě vyprávět o Zanzibaru. Ale když řekl, že Atlantik byl toho dne příjemný a milý, ztratila jsem k němu důvěru, ani nevím proč. Je třeba, aby praktik měl i znalosti? Řekla bych že ano, aspoň ty základní, v tomto případě vědomí o oceánech.
01. 02. 2014 | 09:43

.K.V napsal(a):

Pane MACHÁČKU, V ZÁSADĚ PRAVDA,
ale
Tu Babičku a jiné určuje povrchní dobové klišé, často také tupý úředník ministerstva.
Maturoval jsem v dobách, kdy ještě po mně chtěli abych věděl že K.H Mácha věnoval sbírku básní, Eleonoře Šonkové, A JSME U TOHO.
V době Máchy nebyly sdělovací prostředky, a vesnický učitel který zajel do Prahy a zjistil něco čím žije kultura, a předal to žáčkům, byl jistě přínosem. Po něm to ale papouškovaly další generace po staletí, nová učitelka převzala písemné přípravy po odcházející kolegyni důchodkyni, stalo se to tím "kulturně obvyklým", přitom je to bl..bost asi v duchu když dnes Blesk píše s kým zrovna šou..stá Lucie Bílá.
Potom přišla na ministerstvo další generace, nacpala do čítanek Suchého a Šlitra, opět idoly svého mládí, KTERÉ PRO DALŠÍ GENERACI BYLY NĚCO JAKO DINOSAURUS, ale chtějí ten žvást u maturity. Dnes tam možná nacpali opilé Plastic People a Magora Jirouse.
A to nemluvím o politických vlivech- kde je dnes Fučík, Kohout , kde Pavka Korčagin, Timur a jeho parta, Meresjev a další.
Kdysi "kulturní základní minimum", dnes trapas.
čTENÁŘI BLOGŮ AKTUALNĚ nedávno zažili diskuse o Hrabalovi, Škvoreckému aj, naprosto jalové.
Co Palach?? znát a uctívat, nebo decentně zapomenout na pomateného sebevraha???
.
Co je "vhodné znát" má tedy hodně pochybné kořeny.
Učí se NAPROSTÉ NESMYSLY.
.
Osobně mně chybí ve vzdělání JINÉ základní věci-, zejména logické přemýšlení, schopnost rozumět a analyzovat zda je to pravda, přínosné, i ta finanční a jiná základní gramotnost.
.
Příklad: KOLIKRÁT ROČNĚ JEN VIDÍME POKOUSÁNÍ PSEM, jen proto že dětem nikdo nevysvětlil jak rozumnět jeho řeči těla, že pohled do očí je u některých zvířat výzva k boji, že určité znaky jsou poslednímm varováním před bojem.
Mnohem důležitějšéí než kdo napsal Babičku
01. 02. 2014 | 09:52

Joe Ratata napsal(a):

Dcera mi představila novou kamarádku Auroru.
Pousmál jsem se a prohodil, "Jako ten křižník?"
Nechápavě se na mně podívala a řekla "Jakej křižník?"
Holt časy se mění.
01. 02. 2014 | 10:02

Anna napsal(a):

Já bych ráda viděla v čítankách Skákal pes (jak by to napsali jiní)

Autor: Petr Staníček (a níže uvedení spolautoři)

http://www.pixy.cz/osobni/basnicky/skakalpes.html

a aby byla už na ZŠ zavedena výuka odolnosti proti manipulaci.
01. 02. 2014 | 10:11

.K.V napsal(a):

Ještě k Biflování.
Kdysi na gymnasiu jsem měl učitele Němčiny, který trval na učení celých článků naupaměť. Tehdy jsem byl krajně pobouřen a uražen. Ale on trval na svém. Dodnes umím po desetiletí nazpaměť- Wir stehen am Bahnhof Friedrichstrasse, hier beginnt unsere fahrt durch di Hauptstadt.... Links befindet sich--- rechts sehen Sie.
.
O pár let později ve firmě. přijeli Němci k jednání, mladej ze školy (tedy já) by měl ještě Němčinu znát tak se o ně bude starat. Moc jsem ten jazyk tehdy ještě neuměl a bál jsem se toho úkolu. Ale najednou jsem zjistil že existuje JENOM pár témat na které vždy přijde řeč- popis města, reálie o státu, firma, rodina, popis budovy.... a já je všechy UMĚL NAZPAMĚŤ, jen stačilo pozměnit konkrétní jména. a REÁLIE SVÉHO VLASTNÍHO OBORU už chytrý zvládne sám.
Němci dojati chválili jak jsem chytrý a vzdělaný, mně to úžasně pomohlo v kariéře, později jsem se naučil i další jazyky až ke státnici a k postgraduálním studiím v zahraničí, včetně USA.
.
Tomu učiteli bych dnes políbil ruce
01. 02. 2014 | 10:17

Baba Jaga napsal(a):

Jó, učení je někdy i mučení. Ale procvičuje mozek.
01. 02. 2014 | 10:35

Občan napsal(a):

.K.V,
a jak by se tohle - "Osobně mně chybí ve vzdělání JINÉ základní věci-, zejména logické přemýšlení, schopnost rozumět a analyzovat zda je to pravda, přínosné, i ta finanční a jiná základní gramotnost." asi tak mohlo vyučovat, když by žákům či studentům chyběl VŠEOBECNÝ PŘEHLED?

Logicky přemýšlet můžete jen o tom, čemu alespoň rámcově rozumíte. No, a alespoň rámcově můžete rozumět jenom tomu, co Vám někdo vysvětlil a o čem do Vás nacpal alespoň základ.
Totéž platí o analýze čehokoli. Analyzovat můžete jen to, o čem něco víte, rozumíte tomu, jste schopen o tom logicky přemýšlet.
DETAILY si můžete dohledat a ty Vám pak pomohou při té analýze.
Jenže abyste mohl vyhledat detaily, musíte mít základ dobře uložený v sobě.

A já se obávám, že současná základní a střední škola, někdy ani vysoká škola právě ty obecné znalosti nejsou schopny do žáků a studentů nacpat. Nedostatek obecného rozhledu pak vede ke snadné manipulovatelnosti a k podléhání kampaním. Hlavně u mladých, kteří jsou přirozeně radikální v názorech; pokud je nemají podložené obecným rozhledem, pak lehko přijmou za svůj názor nějakých "guru".
01. 02. 2014 | 10:37

Al Jouda napsal(a):

S autorem je možno vřele souhlasit. Ještě je však třeba doplnit, že kázeň se nedá docílit bez dobré rákosky !:)))))
01. 02. 2014 | 10:40

.K.V napsal(a):

Ale občane, k logickému přemýšlení nepotřebujete znát bůhvíjaká fakta.
Stačí se podívat na problém dluhů, máme milion exekucí ročně, lidi kteří nechápou že když jíte na dluh šunku a šamnpaňské, nejste pohatý. protože je to na DLUH. A kupodivu tohle nechápe i naše vláda a přední ekonomové. v Maastrichtu řekli že povolují 3% dluh ročně, a všechny státy ten dluh sekají KAŽDÝ ROK, aniž by domysleli, ŽE NAPŘ. JENOM NAŠE ROČNÍ ÚROKY 80 MILIARD jsou děsivá překážka.
Bohatství, blahobyt a statky vznikají JENOM PRACÍ, ale vysvětlujte to ve státě kde zastavíme stavbu silnic protože na to nemáme, ale potřebujeme sociální dávky pro 600 000 oficiálně nezaměstnaných, a další statisíce lidí mimo registraci. Pochopí někdo že platit lidem za to že NEPRACUJÍ , mají nemanželské děti atd je CESTA DO PEKEL?
.
.
v mém textu 10.17 mluvím o němčině a zrovna v ní jsem udělal 2 trapné překlepy, omlouvám se
01. 02. 2014 | 10:46

jojo napsal(a):

http://www.poradte.cz/skola/9603-basnicka-8-trida.html
01. 02. 2014 | 10:51

Baba napsal(a):

Řízek není pokrm pravice, řízek je sváteční pokrm pravice, v neděli má být prý zelí.
01. 02. 2014 | 10:52

Rigel napsal(a):

nevím, jestli by to dnes prošlo

Děti dělil podle nadání:
1.bystré, dělají radost
2.bystré, líné
3.bystré, vzpurné
4.s nedostatkem bystré mysli
5.s nedostatkem bystré mysli, líné
6.s nedostatkem bystré mysli, vzpurné
01. 02. 2014 | 10:55

Občan napsal(a):

Jak důležitá je paměť, její cvičení, schopnost si zapamatovat a vybavit informace, mám možnost pozorovat při práci s alzheimriky.

Byť jsou přibližně stejně postižení, tak ti, již od mládí například luští křížovky a jiné hádanky a lušťovky, jsou nemocí devastováni mnohem pomaleji než ti, již žádnou takovou zálibu nemají/neměli.
Jeden pacient, obyčejný venkovský chlápek, který celý život pracoval v zemědělství jako de facto dělník, je na tom se zůstatkovou pamětí, se schopností si vybavovat a se sebeobslužností znatelně lépe než o něco mladší paní, SŠ, bývalá účetní. On celý život luští křížovky, osmisměrky, logické "zebry", čte, pracuje s křížovkářským slovníkem - a i teď, kdy už je opravdu vážně nemocný, stále ještě zvládá i docela náročná cvičení a testování, nemá tolik poškozenou jemnou motoriku, je schopen porozumět kratším textům v časopisech, dokáže s pomocí luštit křížovky, lépe si vybavuje jména rodinných příslušníků a rodinné vazby, zvládl výuku pletení košíků apod.
Paní je na tom citelně hůř - už ani neví, že má děti a manžela, přestává rozlišovat barvy, jemnou motoriku má natolik poškozenou, že pro ni začíná být problém udělat kuličku z krepáku, zcela pozbyla schopnost číst. Její stav se za tři měsíce významně zhoršil a rodinu připravujeme na cvíli, kdy ji bude nutné umístit do ústavu.

Jediný rozdíl mezi nimi je v tom, že on celý zdravý život neustále de facto bifloval nové a nové pojmy - IFORMACE - které si právně zatřiďoval, porozuměl jim a naučil se je správně používat; přitom je pro svou práci a osobní život nepotřeboval. Formálně méně vzdělaný, vytvořil si obrovský soubor OBECNÉHO ROZHLEDU, který jeho mozku pomáhá lépe odolávat zákeřné nemoci.

Takže ono to cvičení paměti má mimo jiné i významnou preventivní a terapeutickou funkci. Což je v době, kdy konkrétně Alzheimerova choroba postihuje stále víc stále mladších lidí, dost důležité.
01. 02. 2014 | 11:02

Al Jouda napsal(a):

To Rigel :
A právě na ty Vaše skupiny č.3 a 6 platí jen jeden argument - ta rákoska !
01. 02. 2014 | 11:04

.K.V napsal(a):

Občane, ještě mně to nedá, další příklady totálního zblbnutí lidstva
KDE CHYBÍ ZÁKLADNÍ LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ
.
EVROPSKÉ DOTACE- normální je že se záležitosti řeší co nejníže jak to jde, Toaletní papír vymění uklizečka, nebude čekat na pokyn ministerstva a Evropských institucí. Máme obce, kraje- ty musí mít peníze a rozhodovat co je za ně nejdůležitější postavit a vybudovat, nikoliv psát žádosti o Evropské dotace, a potom mizí miliardy v cyklostezkách odnikud nikam, rozhlednách v údolí, aquaparky bez vody, školení nepotřebných znalostí, začleňování nepřizpůsobivých atd.
a ještě je 20% všech peněz rozkradeno, nemluvím o šílené úřednické mašinerii. Evropa má organizovat EVROPSKÉ NADNÁRODNÍ PROJEKTY, třeba mezinárodní dopravní koridory.
.
Další příklad- všechny ty neziskovka a humanisti a......

Lidi si musí na své živobytí vydělat prací,KAŽDÝ KDO JEN TROCHU MŮŽE, nikoliv žebrat u Armády spásy o polévku a ohřátí v noclehárně. Zbyde nějaké 1% lidí kteří jsou tak nemohoucí že se o ně musíme starat, ale tam musí RODINA a SYSTÉMOVÉ jednotné řešení státu.
.
.
JEDNODUCHÉ LOGICKÉ MYŠLENÍ, SELSKÝ ROZUM tady chybí mnohem víc než znalost nějakých dat a faktů
01. 02. 2014 | 11:06

modrý edvard napsal(a):

Autor . Článek se mi líbí a souhlasím s ním.
Obecně mám pocit, že spousta věcí se dá naučit bez biflování, jen tím, že se o nich zajímavě povídá. Nebo se dělají zajímavé pokusy /lít vodu do kyseliny je blbost. Proč?/ ALE vždycky zůstane pár žáků, které víc zajímá Justin Bieber/rozmnožování kaktusů/barevné spektrum (a kteří v tomto směru mají rozsáhlé znalosti), než probíraný předmět Babička/rozmnožování savců/pohyb rovnoměrně zrychlený, a i této skupině je třeba narvat do hlavy nezbytné minimum. Kvůli nim je nutný dril a testy.
Další věc je samozřejmě, co vlastně jsou ty "užitečné a obvyklé" znalosti.
01. 02. 2014 | 11:09

Aleš napsal(a):

Je nepochybné, že člověčí inteligence, to jest schopnost manipulovat se známými daty a konstruovat z nich nové, do té doby (té jedinečné osobní inteligenci) neznámé informace, potřebuje jako vstupní matérii právě ona data, údaje o vnějším světě.

A potřebuje je nejen jako vstupní databázi, ale taktéž jako jakési "encyklopedické" prostředí, podhoubí, ze kterého se vynořuje intuitivní schopnost vybírat z oné databáze data správná, pro danou problematiku relevantní.

Každý, kdo se učil nějaké látce, předmětu, nebo prostě novému tématu, ví, že ony údaje, data lze buď suše nadřít (vyjmenovaná slova, malou nebo velkou násobilku, slovíčka daného jazyka), nebo jich nabýt méně násilným, přirozeným nebo dokonce zábavným postupem (kdo si přečte Ecovo Jméno růže, bude mít zajisté slušný vhled do problematiky středověké křesťanské hereze a bude svým způsobem lépe připraven k studiu a pochopení zcela tuzemské problematiky hustiství).

Takže zřejmě bude úkolem školy pro co největší kvantum potřebných dat nalézt co nejpřirozenější a nejzábavnější metody jejich vštípení do žákovy - studentovy mysli. Ovšem nemělo by se zapomenout na to, že suché biflování bez ohledu na jeho předmět naučí jiným užitečným vlastnostem, a těmi jsou píle nebo schopnost podrobit se disciplíně.

Za tragédii ovšem považuji, že existují společenské kruhy, které samy sebe neváhají považovat za intelektuální a ve kterých přiznat neznalost třeba Karla Čapka by bylo považováno za hanbu. Ale které zároveň považují povědomí o tom, co je přirozený logaritmus, derivace nebo dejme tomu faktoriál za podivínství, ke kterému se člověk ve slušné společnosti nemá znát.
01. 02. 2014 | 11:47

.K.V napsal(a):

Aleši, souhlasím, ale poslední odstavec jste popsal trochu neobratně. Logaritmus byla pomůcka v dobách kdy neexistovaly kalkulačky, dnes už je v praxi nevyužíván. Asi jako nikdo nepláče že umí vykřesat oheň Z PAZOURKU ALE NIKDO TO NEOBDIVUJE. Nebo když Junák ještě dlouho po r 1989 bazíroval na Morseově abecedě- v době vzniku Junáka vrchol technologie dorozumívání, stejně revoluční jako dnes mobil a internet.
To je právě to podstatné, pochopit co je užitečné a co mizí v propadlišti dějin.
.
Ale máte pravdu v tom, že se tu drží podivné švejkování, hrdost na to že je někdo hloupý a neumí.
Všimněte si kolik "umělců" a rádobyinteligentů považuje za IN vyprávět jak po něm kdysi chtěli práci ale bylo to marné, jaký byl na vojně lempl, jak všechno proflákal a celou tu dobu prochlastal.
Zvláštní povaha, všechny národy obdivují ty co něco dokázali, byli jedineční a užiteční,
my za národní hrdiny vydáváme všelijaké kteří "nesměli za komunistů tvořit", podivné opilecké kverulanty a "disidenty", třeba toho upáleného Palacha
01. 02. 2014 | 12:15

Anna napsal(a):

Aleš
"Takže zřejmě bude úkolem školy pro co největší kvantum potřebných dat nalézt co nejpřirozenější a nejzábavnější metody jejich vštípení do žákovy - studentovy mysli. "
-------------------------------------------------------------------------------------

Podle mě je naprosto třeba procvičovat paměť a je jedno čím.

Podle mě by se na školách mělo především učit, jak vyhodnocovat data.

Podle mě je velký rozdíl mezi:
- hodnotit (oceňovat)..... výsledek je hodnota, cena
- vyhodnocovat (zpracovávat).... výsledek je smysl.

Podle mě je zásadní dobrat se smyslu, ne ceny.

Jako názornou ukázku bych použila páně Staníčkovo dílo Skákal pes (lze najít na internetu) aneb JAK BY TO NAPSALI JINÍ.

Vyberu-li si pohled na danou věc shodný s někým dalším, který vidí tu věc stejně, pak můžeme dojít ke stejnému smyslu či nesmyslu. A smysl i nesmysl se může jevit různý v různém čase každému, tedy co mi někdy dávalo smysl, může se mi jevit teď jako nesmysl.

Každý vše vidí svým pohledem, hodnotí vlastním mozkem. I zvolím-li papouškování po někom, může mi to dávat smysl (buď s tím souhlasím nebo se mi o tom nechce přemýšlet).
Já jsem vždy dost naštvaná, když mi někdo říká, co si mám myslet.

V době Sametu hned po Letné vystoupil Havel v televizi a řekl, že si musíme zvyknout, že za nás bude mluvit Občanské fórum. To mě tak vytočilo, že jsem na demonstraci na Václavák šla s transparentem NECHCI, ABY ZA MĚ MLUVILO OF.
01. 02. 2014 | 12:25

Anna napsal(a):

.K.V.
"my za národní hrdiny vydáváme všelijaké kteří "nesměli za komunistů tvořit", podivné opilecké kverulanty a "disidenty", třeba toho upáleného Palacha"
-------------------------------------------------------------------------------------

Jsem už vzteky bez sebe:
- Palach nebyl jediný, kdo se v 69. upálil, kde jsou jmenováni další !!!!!
- pro mě živé oběti jsou mučedníky, kteří v boji a na protest dali to nejcennější
- já osobně bych zvolila jinou cestu protestu a boje, protože podle mě je smyslem života život

R.I.P. všem živým pochodním
01. 02. 2014 | 12:31

Rudi Koutek napsal(a):

Anna napsala:
"To mě tak vytočilo, že jsem na demonstraci na Václavák šla s transparentem NECHCI, ABY ZA MĚ MLUVILO OF."


Ta odvazna zena, to jste byla Vy?
01. 02. 2014 | 12:46

Richard napsal(a):

"To mě tak vytočilo, že jsem na demonstraci na Václavák šla s transparentem NECHCI, ABY ZA MĚ MLUVILO OF."

a pak přišel Havel s transparentem, na kterém bylo psáno "DOBŘE"

a pak zas Vy s "DĚKUJI"

a pak zas on "NEJDEŠ NA KAFE?"

a pak zas Vy "MUSÍM VAŘIT"

...
01. 02. 2014 | 12:47

Anna napsal(a):

Občan
Takže ono to cvičení paměti má mimo jiné i významnou preventivní a terapeutickou funkci. Což je v době, kdy konkrétně Alzheimerova choroba postihuje stále víc stále mladších lidí, dost důležité.
-------------------------------------------------------------------------------

No právě.
I když jsem byla mnohem mladší, zpívala (a dodnes zpívám) zum zum zum zum to co nejde do kebule rádo leze na rozum :-)
01. 02. 2014 | 13:06

Anna napsal(a):

Rudi Koutek napsal(a):

Anna napsala:
"To mě tak vytočilo, že jsem na demonstraci na Václavák šla s transparentem NECHCI, ABY ZA MĚ MLUVILO OF."
Ta odvazna zena, to jste byla Vy?
-----------------------------------------------------------------------------------

Co na tom bylo odvážného? Nikdo mě nenapadl, nikdo mi nenadával...mám na to svědky.
01. 02. 2014 | 13:12

Anna napsal(a):

Richard

Ne, tak to nebylo. Havla jsem osobně neznala a on o mně vůbec - k jeho škodě :-))) - nevěděl.
01. 02. 2014 | 13:14

babočka napsal(a):

Děti ve škole by se měli učit jak se propít a prolhat na hlavu státu nebo jen prolhat na ministra finncí. Máme přece svobodu, která by měla platit pro všechny, ne jen pro bývalé komunisty.
01. 02. 2014 | 13:15

Občan napsal(a):

.K.V,
to je hezký, že umíte používat kalkulačku a logáro i logaritmy jste poslal do historie.
Zamyslel jste se nad tím, kde budete, když tu kalkulačku nebudete mít zrovna po ruce nebo bude nepoužitelná?

My jsme se stali absolutně závislými na elektřině a na technologiích. Bez toho jsme totálně v řiti a vlastně se stalo, že ani nic neumíme. Uvědomujete si to?
My jsme na technice tak závislí (a navíc tak specializovaní), že si s námi vytírají zadky už i košilatí Afghánci, co sotva umějí číst a psát.
01. 02. 2014 | 13:16

Míla napsal(a):

Pane Macháček
nejsem přímý účastník prováděné školní výchovy,ale dcera je učitelkou a při vypravování o některých školních přestupcích a chování pubertálních jedinců,tak se mě ježí chlupy na těle.Když si vzpomenu na svoje školní léta,obecná za války,tak si nepamatuji,žeby něco takového bylo možné.Dceru lituji a celkem na místě je povzdech jejího kolegy,který má před penzí a který prohlásil-jako malý kluk jsem pásl dobytek a dnes,na stará kolena,ho musím učit.Jasné a srozumitelné.
01. 02. 2014 | 13:25

Míla napsal(a):

Babočka
to musíte naučit svoje děti,pokud nějaké máte a nejste obyvatelem mamá hotelu.
01. 02. 2014 | 13:29

.K.V napsal(a):

Občane, klid, já souhlasím. pravdu máme oba.
Ano, až nastane blackout nebo jiná katastrofa, budeme si asi muset vzpomenout na mnoho dovedností které naši předci uměli , my už ne.
Ale zase nemůžete chtít, aby se ve škole odhodilo vše moderní, a místo zacházení s internetem se učilo křesání ohně z pazourku, kladenéí pastí na mamuta a jinou zvěř, morseova abeceda a vlajková abeceda k dorozumívání, počítání pomocí sčotu ( jetli nevíte, počítadlo jaké my máme už jen v mateřských školkách, ale ještě našim dědečkům to nahrazovalo velmi dobře kasu v obchodě) a třeba i ty logarismy.
Kdysi jsem potřeboval něco z geodézie. Dříve se měřily větší vzdálenosti invarovým drátem, a byla celá věda o jeho roztažnosti, křivce jak je zavěšen atd. - teorie horizontálně napjatého drátu. Má se to dnes učit místo elektronických a laserových dálkoměrů, GPS a jiné??? Nebo uložit do archivu a doufat že to nebudeme potřebovat?
01. 02. 2014 | 13:32

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Nebo :
Hitler rozpoutal druhou světovou válku protože nechtěl mír.
Peníze mají hodnotu toho, co si za ně pořídíme, je však také důležité , zda je vůbec máme.
Demokracie není nejlepší systém, ale je nejlepší z nejhorších, to ví každý.
V demokracii se veškerá moc odvíjí od lidu a k němu se i vrací.
Soudy zajišťují spravedlnost pro všechny, nejen pro vyvolené nebo jejich kmotry.
BIS sleduje pohyby uvnitř Mafie a spolupracuje s ní...eh, tedy spolupracuje s ostatními složkami organizace státní moci.
Dnes bude k obědu bůček. Z krůtího, košer.
Dá se ale jíst i pampeliška, obzvláště mimo zimní období. To je nejvíc košer.
Babička je četba, ale také zdroj kapesného.
Český otec vlasti byl Francouz.
----------
Kdo to celé odříká do 30 sekund, dostane k bůčku zelí. Kdo do dvaceti - dostane i knedlík. Kdo do deseti - dostane navíc pivo plzeňského typu. Kdo pozpátku - tak ten dostane vynadáno, poněuadž si dělá srandu z vážných věcí. Kdo to neodříká vůbec, bude vyloučen ze všech soukromých škol plzeňského typu.
01. 02. 2014 | 13:45

Pepa Řepa napsal(a):

Kdo to je Němcová? Kdo Jan Amos?
01. 02. 2014 | 13:46

otazník napsal(a):

Kdo je Pepa Řepa ?
01. 02. 2014 | 13:51

Richard napsal(a):

"Havla jsem osobně neznala a on o mně vůbec - k jeho škodě :-))) - nevěděl."

jo, to by se na transparent taky hodilo, na takový nedělní, vycházkový, do lesoparku...na pohodu, žádná velká revoluce, prostě jen tak, ať to lidi ví...
01. 02. 2014 | 13:52

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Amos je jednotka tlaku. Je to celkem sto tisíc packalů.
A Němcová je Premiérka Stojedničky.
01. 02. 2014 | 13:55

oskar napsal(a):

Asy bisme mi (nebo učitelé ve školách) mněli dohlídnout aspoň na to, abi se naučily číst a psát česki - do maduryty. A to bez byflování fakt nejde,vibraná slova, a znát vazbu podmnětu s přýsudkem je taky potřeba, aby si nepsalo - psi běžely, stromi rostli, mnozý lidé a tak. :-)
01. 02. 2014 | 14:21

Drzá zrzka napsal(a):

Bych v českém jazyce zavedla jediné pravidlo:

Pyš, jak sliš. :-)
01. 02. 2014 | 14:28

ondrejsteffl napsal(a):

Myslim, ze neni pochyb o tom, ze mnohe veci je treba umet z hlavy (zpameti) a ne je hledat na internetu. Vetsinou to jsou veci uzitecne a tak potrebne a casto pouzivane, ze se je proste naucime automaticky, jak je pouzivame. Totez plati i pro zaklady kulturniho dedictvi - je-li to opravdu kulturni dedictvi, je kolem nas a nejak na nas prejde. Babicku davaji v televizi, Karluv most obces prejdeme apod.

Takze otazka neni, zda je treba neco umet zpameti, ale jak se to maji deti naucit. A sprtat se Bozena Nemcova napsala Babicku, Karel IV je otec vlasti, 1 m = 1000 mm; Bozena Nemcova napsala Babicku, Karel IV je otec vlasti, 1 m = 1000 mm; Bozena Nemcova napsala Babicku, Karel IV je otec vlasti, 1 m = 1000 mm;Bozena Nemcova napsala Babicku, Karel IV je otec vlasti, 1 m = 1000 mm. Nebo dokonce Q je na klvesnici vlevo nahore; Q je na klvesnici vlevo nahore; Q je na klvesnici vlevo nahore;

To neni dobry zpusob, protoze pak deti nevidi smysl tech veci, a kdyz je potrebuji stejne se jim nevybavi.

Takze podle meho by byl lepsi nazev blogu:
Řekněme to natvrdo: Ze skoly by si deti mely odnes znalosti, ktere maji v pameti.

A protoze to je vlastne jasne, tak to v tom seznamu na konci blogu proste neuvedli. Kdyz se ve skole pracuje, tak to tak proste je.

A ze to odbornici na jednoltive predmety vzdycky zamotaji, to je jasne. Co ma kazdy umet matematiky, by meli urcovat cestinari, z biologie fyzikove, fyziku dejepisari atd. Ostatne ono by stacilo vyjit z toho, co odbornci z tech jinych predmetu opravdu umi. Kolik cestinaru opravdu umi trojcelnku nebo procenta<
(omlouvam se za chyby pisu na kambodzske klavesnici)
01. 02. 2014 | 14:30

Richard napsal(a):

oskar
a ti mladí by zas měli dohlídnout, abychomzme byli trochu gramotní v enlgiš lengvič a kompjúteros, ať z Vás a nás taky nejsou úplné jelita...a též by Vám a nám mohli trochu zkazit morálku, ať nejsmeste tak křečoviče upjatí suchaři, co věčně jen věcně, to tady a to tam, ať je pořádek....
01. 02. 2014 | 14:34

Anna napsal(a):

babočka napsal(a):

Děti ve škole by se měli učit jak se propít a prolhat na hlavu státu nebo jen prolhat na ministra finncí. Máme přece svobodu, která by měla platit pro všechny, ne jen pro bývalé komunisty.
------------------------------------------------------------------------------------

Podle mě by se měly děti ve škole učit něco úplně jiného, protože cílem výuky a výchovy v rodinách by mělo být naučit se používat zdravý selský rozum, toleranci, ohleduplnosti, pracovitosti...

Podle mě je rozsáhlá škála svobod a všechny by měly jít ruku v ruce se zodpovědností.

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

Pepa Řepa napsal(a):

Kdo to je Němcová? Kdo Jan Amos?
------------------------------------------------------------------------

Němcová je spisovatelka, která napsala v každé době velmi důležité dílo Babička - o krásném soužití generací.

Jan Amos Komenský je moudrý učitel národů, jeden z mých Tří mušketýrů: Ježíš, Buddha, Lao c´ a Komenský.

Lepší je plodníkem svým řádně zatřepati, než z povětrnou ženskou spáti.

http://azcitaty.cz/citaty/jan-amos-komensky/#ixzz2s4vfqpjJ
01. 02. 2014 | 14:55

Anna napsal(a):

.K.V.
"Má se to dnes učit místo elektronických a laserových dálkoměrů, GPS a jiné???"
---------------------------------------------------------------------------------

Zajímalo by mě kdo, jak, co a v jakém rozsahu učiva to určuje ve Finsku.

Jedna věc je stavení učiva, výuka a druhá znalosti a pochopení žáků. Já např. dodnes vůbec nechápu, jak mohlo někoho napadnout - např. televizní přenos. Jak to, že když přejdu před televizí a nemáme kabelovku, že se obraz nepokazí? Ale žije se mi s tím dobře :-)
01. 02. 2014 | 15:05

ld napsal(a):

olga,

pro vás jsou to novinky, já z toho před 30 léty maturoval. Moc se z toho říkání od té doby nezměnilo. Ale je možné, že to někoho překvapí.

anna,

teď se opsání říká výpisek?
01. 02. 2014 | 15:22

tablet napsal(a):

Anna, nechte už toho Palacha na pokoji! Nemluvilo se o něm dost dlouho a najednou jej nějací kulturní referenti vytáhli a dělají medvědí službu takovému mučednictví. Tak trochu mi to připomína konec Husákovského socialismu.
Ve škole by se měla upevnit především autorita učitele, dobytek který v současnosti vychází ze škol, je národní katastrofa, opravdu není nikdo zvědavý na takového budoucího zaměstnance. Než se takový školní vejškrabek naučí disciplíně, bez které není možná týmová spolupráce, je zbytek kolektivu na práškách. A nejhorší je když takový dobytek usedne na manažerskou židli. To opravdu padají perly z hub těchto rádoby expertů, než by řešili problémy, požadují zavedení tělesných trestů......
Ani se nedivím, že je mezi nima taková nezaměstnanost.
01. 02. 2014 | 15:28

Richard napsal(a):

"požadují zavedení tělesných trestů......"

tak si hned dejte pár přes hubu...asi Vám to nepomůže, ale mně se uleví..
01. 02. 2014 | 15:34

Anna napsal(a):

Richard
"tak si hned dejte pár přes hubu...asi Vám to nepomůže, ale mně se uleví.. "
------------------------------------------------------------------------------

Platí to obousměrně? Já si teď ulevila... Co to dělá s Vámi :-)
01. 02. 2014 | 15:47

Clouseau napsal(a):

Ondřej Šteffl: Platí Vaše zásady i pro výuku na vysoké škole? Tedy např. že to, co mají umět lékaři, by měli určovat filosofové a právníci?
01. 02. 2014 | 15:54

Ládik!!! napsal(a):

Hlavní je umět zpaměti PIN.
01. 02. 2014 | 15:55

Martin Macháček napsal(a):

Několik reakcí:

1) Pan Jak si co nejlépe zapamatujeme:

Psal jsem za prvé o tom, že si z každé školy, i z té „nejmodernější“, odneseme některé vědomosti, a že je tedy pokrytecké předstírat, že to právě ta NAŠE škola dělá jinak a že se U NÁS žáci učí jen „napravovat chyby a překonávat osobní nedostatky, respektovat druhé, předcházet konfliktům“ atd. atd., viz citát na konci mého příspěvku.

Za druhé jsem psal o tom, že z toho skoro nekonečného moře informací o světě okolo nás je třeba pečlivě vybírat, které „vědomosti“ žákům ve škole předkládat , a napsal jsem kritérium (dosti obecné), podle kterého by se podle mého názoru vybírat mělo.

Nepsal jsem o prostředcích, jak ty vědomosti do paměti uložit; ostatně pro různé žáky i pro různé druhy učiva můžou být vhodné různé prostředky. Jak píšete, vždy je nejlepší, když novou informaci navazujeme na ty už uložené. Například dyž se učím cizí jazyky, hledám, čemu je to nové slovíčko příbuzné v jazycích, které už znám. Ovšem když takovou příbuznost nenajdu, zejména když ještě moc jiných jazyků neznám, pak mi leckdy nezbude než mechanické opakování.

Garlikovova sokratická metoda, na kterou odkazujete, je příjemná, pro některé obory a s některými učiteli a žáky je vhodná nebo dokonce nejlepší, ale vždycky asi ne. Například učit se pouze touto metodou cizí jazyk nebo dokonce dopravní značky před zkouškou na řidičák je podle mého názoru dost neefektivní. Jako doplněk jiných metod může být ovšem velmi užitečná.
01. 02. 2014 | 15:58

Martin Macháček napsal(a):

2) Pan Kala: Věta „Zároveň si cení i těch znalostí, které v zaměstnání nevyužívají“ opravdu nemůže nahradit vážné rozhodování o tom, jestli se žáci mají v omezeném školním čase učit o křivatci, nebo o něčem jiném.

3) Pan Homunkulus: Váš kolega dějepisář by nám možná stejnými slovy vysvětlil, proč je důležité, aby se žáci naučili nazpaměť všechny římské císaře. A to římských císařů je určitě moctisíckrát míň než rostlinných druhů. Kolik římských císařů znáte Vy?

Věcí, které se děti ve škole můžou naučit, je jen omezený počet, a vědomosti z nich tvoří jen část – musí se taky naučit dovednosti (například správně psát), postoje, návyky atd. Je třeba pečlivě vážit, co v omezeném školním čase žáci mají dělat. Opravdu se s hlístníkem a prstnatcem budou v životě setkávat tak často, aby stálo za to se mu věnovat? Nenašel byste i v biologii některé užitečnější věci? Nejen vědomosti, ale například i dovednosti. Nebo něco, co jim může vysvětlit, co vidí okolo sebe – třeba jak se dá spousta věcí vysvětlit evolučním principem. Nebo něco praktického o zdraví a nemocech lidského těla.

Je dobré, když se někdo z Vašich žáků pro botaniku nadchne natolik, že se ve svém volném čase naučí i pojmenovávat a poznávat ty vstavačovité. Trávit tím hodiny ve škole se všemi žáky pokládám za nerozumné.

4) Pan Richard: no jsou i společnosti, kde se mluví Vaším jazykem. Ale byl bych radši, kdyby zrovna k tomu škola nevychovávala.
01. 02. 2014 | 16:01

Martin Macháček napsal(a):

5) Pan .K .V.: Opět je to otázka výběru toho, co nás spojuje, co je „obvyklé a užitečné“. Souhlasím s tím, že než se něco přes ministerské úředníky protlačí do osnov, už to často není ani obvyklé, ani užitečné. Dobří kantoři by to měli řešit sami, osnovy by měly být jen obecným vodítkem.

6) Modrý edvard: určitě, když to jde bez biflování, je to lepší. Ale nejsem si jistý, jestli to jde vždycky. Znáte nějakou dobrou metodu, jak se rychle a snadno naučit na zkoušku z anatomie v prváku medicíny bez biflování? (Závisí samozřejmě i na tom, čemu říkáme „biflování“.) Naopak matematická analýza se žádným biflováním nenaučí.
01. 02. 2014 | 16:03

Martin Macháček napsal(a):

7) Ondřej Šteffl: Souhlasím, to „učení nazpaměť“ má různé formy, a „šprtání“ neboli „biflování“ je jen jednou z nich. Nadpis by opravdu mohl znít, jak jsi napsal.

Samozřejmě vědomost o tom, že 1 m = 1000 mm se asi většina lidí naučí úplně jinak než biflováním. Fakt, že „Q je na klávesnici vlevo nahoře“, se člověk naučí drilem; to ovšem taky není úplně sexy slovo, diskutovali jsme o něm minule.

Nepropaguji „biflování“, lze-li se učit jinak, příjemněji a efektivněji. Ale nejsem si jist, zda to lze vždycky nahradit něčím „lepším“. Učil jsem se kvanta slovíček a většinu z toho biflováním. Bavilo mě to, ale i tak to znamenalo, že jsem si musel ta slovíčka přeříkávat, učit se je nazpaměť a pak se z nich sám zkoušet. Na nic lepšího jsem nepřišel. Za to se dnes domluvím nejmíň deseti jazyky a bez problémů v nich čtu.

Co ale říct k tomu, že po sedmi letech výuky angličtiny na základní škole, tři hodiny týdně, většina deváťáků anglicky prakticky neumí? Vyvodil bych z toho, že metody výuky, které používají, nejsou moc efektivní.

Ale jistě je to taky otázka motivace. Když dřív lidi šli do jazykové školy, měli asi jinou motivaci naučit se ten jazyk, proto ani biflování slovíček nepovažovali za něco ponižujícího. A studenti medicíny, kteří se biflují anatomii a biochemii, k tomu asi přistupují stejně.
01. 02. 2014 | 16:05

Anna napsal(a):

Clouseau napsal(a):

Ondřej Šteffl: Platí Vaše zásady i pro výuku na vysoké škole? Tedy např. že to, co mají umět lékaři, by měli určovat filosofové a právníci?
-----------------------------------------------------------------------------------

Kdo jiný ??? Truhlář bakalářem jedině na základě studia určeného filosofy a právníky, to dá přece rozum, ne? A testy dodá SCIO, jak jinak.
01. 02. 2014 | 16:12

Aleš napsal(a):

To .K.V.

Zmýlil jste si logaritmus a logaritmické pravítko.
Logaritmická funkce je funkcí inverzní k funkci exponenciální a pochybovat o její trvalé užitečnosti je totéž, jako pochybovat o užitečnosti Pythagorovy věty. Na rozdíl od logaritmické funkce logaritmické pravítko je mechanická pomůcka, jež využívá vlastnosti zmíněné funkce, kdy umožňuje přiřadit jedné stupnici čísel, jež na dané vzdálenosti stoupá o jednotku řádu jinou stupnici, která na téža vzdálenosti stoupá o řád.
A tato pomůcka se nyní skutečně neužívá.

Stejně tak nebyl vhodný příklad morseovy abecedy, bez níž jako nouzového nástroje k předávání signálu se dodnes námořní důstojníci neobejdou.

To Anna:

Škoda, že jste citovaný odstavec nedočetla do konce, mohla jste si ušetřit vzácnou energii.
01. 02. 2014 | 16:12

Anna napsal(a):

Martin Macháček
" Například dyž se učím cizí jazyky, hledám, čemu je to nové slovíčko příbuzné v jazycích, které už znám."
-----------------------------------------------------------------------------------

Z toho vyplývá velká výhoda pro ty, kteří umí jen svou mateřštinu. Nehledají.
01. 02. 2014 | 16:15

gaia napsal(a):

dospěli se dohadují,co by se měly děti učit, děti se nechtějí učit nic a když filosofujeme, co je potřeba k životu, pak v Porgu si donátor myslí, že jsou důležitější soft skills než matematika. A asi jo, jak jinak přijít ke stamilionům? Prací asi se nevydělají,jen tou zvláštní povahou a zvláštními schopnostmi.
Jiný si zas myslí, že k získání maturity je nejdůležitější uspět v testu a rozpitvávat nesmyslné věty. A z matematiky jim nandat příklady,které ve 20% škol vůbec nebrali, neb to nestihli, neb matiky mají málo hodin, neb tráví 1den z týdne na praxi.
Hlavně, ze se točí peníze díky softskills do těch správných kapes. A ty učiteli to s těmi děcky ve škole nějak vydrž, ke zkvalitnění školství je nacpem povinně od 5 let do školek, možná budou muset být i v kontejneru, neb školek málo, ale ať si děcka zvykají, aspoň pak nebudou křičet,když je do nich nacpe Čunek.
01. 02. 2014 | 16:22

neo napsal(a):

Martin Macháček:

je omyl myslet si, že bez biflování slovíček se nenaučíte jazyk. Naučíte.
Nevím, jakou metodou jste se učil vy, možná máte i zvláštní talent na jazyky, nicméně lze jazyk naučit bez biflování slovíček.
01. 02. 2014 | 16:37

Clouseau napsal(a):

Anna: Pravda, kdo jiný. Bráno vážně, v určité fázi člověk určité profese (lékař, inženýr, ...) s učením se nazpamět a drilem prostě začít musí a pouhým nácvikem sociálních a komunikačních dovedností to jaksi nenahradí.
01. 02. 2014 | 16:38

Clouseau napsal(a):

neo: Lze se naučit anatomii na LF bez biflování?
01. 02. 2014 | 16:39

Kala napsal(a):

Martin Macháček - neumějí anglicky, tak jako dřív po x letech ruštiny neuměli rusky. Proč - toť záhada trvající už desítky let.
01. 02. 2014 | 16:40

neo napsal(a):

Clouseau:

ne nedá. Soudím na základě filmu o básnících, LF jsem nestudoval a nikoho takového ani neznám, takže nemohu posoudit z jiného pohledu. Nicméně o tom jsem samozřejmě nepsal, psal jsem o jazycích a biflování slovíček.
01. 02. 2014 | 16:49

fafnir napsal(a):

tak nevím,ale soudím,že malou násobilku,Pythagorovu a Thaletovu větu a ostatní geometrické a matematické poučky,základní fyzikální a chemické jednotky a vzorce, se jinak než ošklivým drilem nenaučíte.Rovněž slovíčka jiných jazyků,a gramatiku jazyka vlastního.To jsou základní kameny na nichž můžete stavět,odvozovat a rozvíjet,používat logiku.Ale holt bez základních kamenů nelze stavět ostatní znalosti,nikdy bez oněch nadrilovaných základů nebudete vědět a znát souvislosti.A k těm všeobecným školním znalostem.Rád bych viděl,jak často by s zasmál na Cimrmanech takový člověk,který ví jen to,co najde na počítači.Asi by nechápavě koukal,čemuže se lidé okolo smějí.
BTW.Tuhle na mě vypadlo logáro,a vnuk se mě ptal,co je to za divné pravítko.Když jsem jemu a synovi vysvětloval,k čemu to slouží,a po chvíli vzpomínání předvedl jak funguje,žasli co je vše s ním možné,a žasli ještě víc,když jsem jim říkal,že s jeho pomocí se dělali konstrukce a projekce,neb kalkulačky,natož počítače nebyly,a když, tak ne v zemích míru a socialismu.Mluvím o době poloviny let sedmdesátých.Ne že bych byl pro dril spousty nesmyslů,ale jistou úroveň je potřebné zachovat.A ta bude vždy,a s rovojem vědy obzvlášť nemalá.
01. 02. 2014 | 16:49

T.Paine napsal(a):

Nenápadná internetová revoluce a konkurence ve vzdělávání (nejen) dětí. V mnoha světových jazycích, včetně češtiny. Zdarma? Zdarma.

Co je Khanova škola? Kdo je Salman Khan?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy
https://khanovaskola.cz/

Jsou (nadabována) videa v češtině? Ne, jsou v angličtině a s českými titulky. Snáze a přirozeněji se naučíte a porozumíte angličtině a nejen danému vysvětlovanému předmětu. Zastavujte, přerušujte, vyrušujte a vracejte si svého učitele (video) zpět kolikrát chcete, na jak dlouho chcete, kdy chcete. Ráno, večer, v noci. Dokud neporozumíte dané látce.
01. 02. 2014 | 16:57

skeptický napsal(a):

Čtyři středoškoláci byli zabiti na výletu k sopce na Sumatře.
Asi se se ve škole učili Babičku,a na tohle chyběli.Nebo to bude tou školou.Tam se blbne.
01. 02. 2014 | 17:04

Kybic napsal(a):

Různí lidé mají různé schopnosti učení, zapamatování, logického myšlení, hudební sluch a paměť, atd.

V zásadě jsou ale jen dva základní typy:

- humanitní (většinou nesnášejí a i neumějí matematiku a obdobné vědy)
- matematické (většinou nesnášejí humanitně zaměřené neexaktní pavědy)

Univerzálů, kteří vynikají v obou typech, je málo, ale jsou.

Některé věci je prostě nutné se naučit zpaměti (namátkou vyjmenovaná slova, slovíčka jazyků) a je nutné si je udržet v paměti dostatečně častým opakováním během učení.
01. 02. 2014 | 17:13

ld napsal(a):

neo,

chápu, že jako přistěhovalec máte na jazyky talent. Vám stačilo k osvojení si češtiny listovat v komiksu. Ale nám musíte odpustit, že když se našinec učí japonsky či finsky, že zkrátka slovíčka (a nejen je), biflovat musí.
Tam odkud přicházíte jste asi multilinguální etnikum, nicméně příslušník středoevropského národa tento dar tolik košatý nemá.
01. 02. 2014 | 17:22

isthmus faucium napsal(a):

"... Lze se naučit anatomii na LF bez biflování? ..."

Jasně že jo.
Říkanka nestačí.
Musíte vědět, o co jde a kde to leží.
Získat prostorovou představu - ukázat, ohmatat, pojmenovat.
01. 02. 2014 | 17:31

gaia napsal(a):

ld

no zrovna s tou japonštinou jste tomu dal.Biflovat se japonská slovíčka psaná těmi kaligrafy, když vůbec nevíte,jak to zní, nemá vůbec smysl. Tam se asi musíte skutečně nejdřív naučit mluvit a pak teprve psát, ve stejné posloupnosti,jak to dělají malé děti.
01. 02. 2014 | 17:43

netestujme, zkoušejme napsal(a):

Pane Macháčku,
díky za obsáhlou reakci!

Dalším problémem ale je, že jsou vědmosti žáků zkoušeny testy a)b)c). Takovým stylem není možné zjistit hloubku znalostí žáka. Naopak - žák vysoce motivovaný, který o dané látce hodně ví (připusťme, že ví více, než sestavitel textu) nemusí v takovém testu uspět - a to ho může demotivovat.

Když se třídní hlupáček s dobrou pamětí (i tací jsou) nabifluje na test - nějak odhadne "logiku" testu - a dostane jedničku - a oproti tomu jedinec skutečně znalý nad odpověďmi, které podle něj nejsou jasné, přemýšlí - a dostane trojku za to, že zná víc ... no to je přece strašné!

A děje se to!

Proto takovéto testování považuji za škodlivé.
01. 02. 2014 | 17:44

Terry Fox napsal(a):

Tak on je neo dokonce přistěhovalec? Hned mi bylo podezřelé, že je jako kovaný tvrdý pravičák, který by chudé socky nejraději asi povraždil, ale jak jde o záležitosti etnické, hned mu změkne srdce. A že má tu drzost poučovat rodilé středo- a Indoevropany ("Árijce" se asi nehodí, tak bez Árijců).
01. 02. 2014 | 17:46

v + f = s + 2 napsal(a):

naučit se jazyk z filmů v originálním znění je stejné, jako se naučit medicínu z lékařských seriálů.
01. 02. 2014 | 17:56

ld napsal(a):

gaia,

zajisté jste přečetla a pochopila poloholou větu v závorce, že?
01. 02. 2014 | 17:59

modrý edvard napsal(a):

martin macháček "6) Modrý edvard: určitě, když to jde bez biflování, je to lepší. Ale nejsem si jistý, jestli to jde vždycky. Znáte nějakou dobrou metodu, jak se rychle a snadno naučit na zkoušku z anatomie v prváku medicíny bez biflování? (Závisí samozřejmě i na tom, čemu říkáme „biflování“.) Naopak matematická analýza se žádným biflováním nenaučí. " ... nejsme ve při. Až na detaily, ta analýza je řemeslo, s odškrtáváním bodů.
šteffl: kde je na kambodžské klávesnici Q?
"fafnir napsal(a):
tak nevím,ale soudím,že malou násobilku,Pythagorovu a Thaletovu větu a ostatní geometrické a matematické poučky,základní fyzikální a chemické jednotky a vzorce, se jinak než ošklivým drilem nenaučíte .." ... přinejmenším důkaz Pythagorovy věty je krásné kouzlo, kdo viděl, nezapomene. Fyzikální a chemické vzorce se dají krásně demonstrovat ... dodnes pamatuji, jak nám fyzikář ukazoval, že zkrouceným drátem prochází stejný proud, jako drátem nataženým. ... ale některé věci se opravdu musejí nabiflovat.
01. 02. 2014 | 18:01

gaia napsal(a):

No ona se ani ta anatomie na LF zas tak nějak nebifluje. Studenti chodí do pitevny a tam hledají vše, co znají z obrázku, na mrtvém mase ve skutečnosti.Takže doktor nakonec nerecituje ty pojmy jak básnickou, ale představuje si ten orgán a říká, co kde je. Kdyby to měl jen nabiflované nazpaměť, tak taková znalost mu je k ničemu.
Nazpaměť to uměl jen doktor Cvach.
01. 02. 2014 | 18:12

Martin Macháček napsal(a):

Abych se naučil slovíčko v cizím jazyce, musím si ho tak třikrát až pětkrát spojit s jeho významem. Když se učím jen posloucháním rozhovoru nebo třeba filmu, pravděpodobnost, že se se stejným slovíčkem setkám v krátké době několikrát za sebou, není velká (ledaže bych s tím jazykem začínal a šlo by o ta nejběžnější a nejfrekventovanější slova).

To znamená, že při druhém setkání s tím novým slovem už obvykle zase neznám jeho význam a musím ho znovu zjišťovat. Než si to spojení v paměti zafixuji, uplyne dlouhá doba a stojí mě to dost úsilí.

Jako efektivnější mi připadá, když si to slovíčko napíšu, naučím se ho dneska, zítra se přezkouším, pozítří nebo popozítří už ho umím. (Když najdu nějakou podobu jiným slovem, které už znám, je to samozřejmě jednodušší.) Říkejme tomu postupu biflování, šprtání, memorování, nebo jak kdo chce. Kdykoliv se pak s tím slovem setkám příště, už si jen to paměťové spojení upevňuji.

Moje zkušenost je, že tak se dá cizí jazyk naučit nejrychleji. I když jsem v cizím prostředí, potřebuji si napřed každé nové slovo spojit s jeho významem, a až pak si ho v rozhovoru utvrzuji a odposloucháváním vylepšuji výslovnost.

Moderní metody výuky jazyků nám můžou dát iluzi, že jsme v cizí zemi v rodině rodilých mluvčích, ale to spojení nového slova s jeho významem v naší paměti za nás ani nejdokonalejší učebnice neudělá. Tady je třeba nějakého našeho úsilí, ať ho nazýváme jakkoliv.

Samozřejmě děti se jazyk učí i bez takového úsilí, ale jednak na to mají spoustu času, a za druhé jejich mozek je v této věci jiný než mozek nás dospělých. Je známo, že kdo se narodil hluchý a sluch získal až ve vyšším věku, ten už se nikdy nenaučí normálně mluvit.
01. 02. 2014 | 18:14

fafnir napsal(a):

modrý edvard
no dobře,ale abyste mohl dokazovat,napřed musíte napřed umět.Pravda,můžete znovu vymyslet,ale soudím,že je to neefektivnní.Vlastně můžete systémem pokus omyl aplikovat i na tu malou násobilku,ale nabiflovat bude asi jednodušší.
01. 02. 2014 | 18:16

Anna napsal(a):

Id
"zajisté jste přečetla a pochopila poloholou větu v závorce, že? "
-------------------------------------------------------------------------

Já se omlouvám, já jsem na víceholé věty chyběla. A co věty lechtivé? Jsou či nejsou, to je oč tu běží.
01. 02. 2014 | 18:17

Martin Macháček napsal(a):

Naučit se anatomii bez pitevny, jen z knihy nazpaměť, nejde.

Ale obráceně ani člověk, který hodně pitval a má fotografickou paměť, by jen s tím u zkoušky neuspěl. Tam se totiž musí především všechno pojmenovat, a pak říct i ukázat, která šlacha se váže s kterým kouskem které kosti atd. Jinými slovy, opět musíme přiřadit nové slovo k určitému významu a toto přiřazení si zapamatovat.

Proto medici nejen chodí do pitevny, ale také vysedávají nad knihami.
01. 02. 2014 | 18:26

gaia napsal(a):

zapamatovat si toho člověk musí ve škole hodně , ale spoustu věci si zapamatuje při té činnosti,hře, vůbec se nic neučí nazpaměť.
Ale zřejmě bude spíš debata, jakou část učiva mají mít tzv. verbální znalosti, což je např. to, že Němcová napsala babičku, nebo že voda je tekutina bez barvy a zápachu.
A učit se slovíčka, to pak člověk umí stejně jazyk jen školometsky, nikoli prakticky.
01. 02. 2014 | 18:44

Bestia triumphans napsal(a):

Co se učení slovíček týče, osvědčilo se mi učit se ho v nějaké větě, kde se často používá, slovním spojení a ne jen izolovaně.
Děti ve škole pravděpodobně málo anglicky mluví. Pak sice vyplní test, ale nedokáží se anglicky vyžvejknout.
01. 02. 2014 | 18:51

gaia napsal(a):

A proč děti ve škole anglicky malo mluví?
Protože anglicky neumí mluvit ani učitelky.
A proč neumí anglicky ani učitelky?
Protože ty, které to opravdu umí, tak se ve školství nezahrabou.
01. 02. 2014 | 18:53

Richard napsal(a):

"no jsou i společnosti, kde se mluví Vaším jazykem. Ale byl bych radši, kdyby zrovna k tomu škola nevychovávala"
M.M.

to nikdo nechce, včetně mě, svůj jazyk mám autorizovaný, nikomu bych ho jen tak k učení neposkytl...
Ale nejste daleko od jádýrka. Učí se to, co chce učitel, ne dítě. Jak známo, škola není pro učitele, ale pro děcka, byť jsem si toho za celo dobu školní docházky nevšiml. Nepřijde Vám zajímavé, že se vedou diskuze o tom, co je pro žáky užitečné bez jejich účasti, jakoby sami neměli nejmenší právo mluvit do toho, co se budou učit. To je pak jasné, že je taká direktivní výuka ponižující a nikoho nic nenaučí.
Však si všimněte aj tady v diskuzi těch rozmanitých preferencí, teď si představte, že jsou všichni děcka, které posadíte do lavice a začnete učit, co chcete Vy, co jste Vy sám s ještě dalšími moudrými rozhodl jako užitečné a obvyklé. Vždyť metody učení nebo i témata nelze abstrahovat od osobnosti dítěte nebo dospívajícího. Už jen to, že musí sedět osm hodin přikovaní v lavicích je na palici. Chvála vesmíru, že už to mám za sebou.
--------------
"Platí to obousměrně? Já si teď ulevila... Co to dělá s Vámi :-)"
Anna
nic, mně se nepostavil
01. 02. 2014 | 18:55

Anna napsal(a):

Řekněme to natvrdo: Škola se neobejde bez učení nazpaměť

"Platí to obousměrně? Já si teď ulevila... Co to dělá s Vámi :-)"
Anna
nic, mně se nepostavil
---------------------------------------------------------------------

Jsem z toho celá naměkko
01. 02. 2014 | 19:01

Anna napsal(a):

P.s.: Jsem z toho celá naměkko...Marie Rottrová mi tu nádherně zpívá Lásko voníš deštěm...

Nemusí pršet, stačí, když kape :-)
01. 02. 2014 | 19:06

Richard napsal(a):

přijďte za mnou Aničko po vyučování do kabinetu, rád bych Vás naučil pár cizích slovíček
01. 02. 2014 | 19:06

Medikolog napsal(a):

Učíme děti často polovičaté, tedy nepoužitelné informace. Viz třeba blogerův test z rostlinopisu.

Snad před půl stoletím nebo ještě dříve jsem měl zapůjčený (vrátil!) starý (19. stol.) Brehmův Svět zvířat, kde byly různé africké potvory a divocí ptáci .. a u všech byly informace, která ryba je jedovatá, maso kterých živočichů NENÍ poživatelné, kteří naopak poživatelní jsou a po jaké úpravě.

I u starých bylinářů bylo uvedeno, co je a co není jedovaté... Vraní oko přeci jedovaté je..

A použitelnost informací z fysiky i z chemie byla ve starých učebnicích za císařpána součástí naučeného...
01. 02. 2014 | 19:08

gaia napsal(a):

Richard

ta pěvkyně Dagmar Pecková, má německého manžela a v jednom ženském časopise psala, že cizí jazyk se žena nejrychleji naučí od svého cizojazyčného milence
01. 02. 2014 | 19:10

Anna napsal(a):

gaia
"od svého cizojazyčného milence"
---------------------------------------------------------------

To neznám. Psal o tom Uzel? Jaký to je cizojazyčným?
01. 02. 2014 | 19:17

Anna napsal(a):

Richard napsal(a):

přijďte za mnou Aničko po vyučování do kabinetu, rád bych Vás naučil pár cizích slovíček
-----------------------------------------------------------------------------

A máte dveře 70, 80 nebo devadesátky? Abych jimi prošla.
01. 02. 2014 | 19:19

Anna napsal(a):

Anna napsal(a):

Richard napsal(a):

přijďte za mnou Aničko po vyučování do kabinetu, rád bych Vás naučil pár cizích slovíček
-----------------------------------------------------------------------------

Ráda bych, ale bude za mě supl, jak mi právě sdělil Pavel Dobeš - Souhvězdí žab
01. 02. 2014 | 19:23

Richard napsal(a):

gaia
no vidíte, to je ono, ten tvůrčí způsob, který nasedá na osobní situaci, to pak jde učení skoro samo... byť jde o nadsázku,
Pan Macháček se německy naučí zase po svém, a taky je to dobře, když to tak cítí.
Každý k něčemu tíhne, má své způsoby učení a vyvolené oblasti poznaní, které vstřebává rád a nenuceně, protože nasedají na jeho přirozenost, povahu, situaci atd.
Místo toho přijdete do školy, kde do Vás napromítají vlastní potřeby, resp. zahltí něčím, co není důležité pro Vás, ale pro ně ...
Taká neschopnost pochopit, že každý je dost jiný a že k obecnému vede cesta hlavně přes jedinečnost.
01. 02. 2014 | 19:26

Anna napsal(a):

"neznám školu, která by se chlubila"
----------------------------------------------

A co PORG?

U nás stát chce inkluzivní vzdělávání se státem podporovanou separací dětí podle naditosti peněženek - ZUM ZUM, nejde mi to na rozum
01. 02. 2014 | 19:28

Anna napsal(a):

Richard
"Taká neschopnost pochopit, že"

OMNIA VINCIT AMOR - to je ke všemu KLÍČ.
01. 02. 2014 | 19:31

Anna napsal(a):

Richard

Nejsme my náhodou blíženci na Olymp(ik)u ?
01. 02. 2014 | 19:34

Anna napsal(a):

"Které vědomosti bychom měli znát nazpaměť?"

Že by to nakonec věděli naši furianti?
01. 02. 2014 | 19:40

Richard napsal(a):

Nejsme my náhodou blíženci na Olymp(ik)u ?
Anna

no nevím, spíš mi přijde, že se společně blížíme k pavilonu 17B, tam se učí tak, že Vám dají tabletku, taky originální způsob
--------
OMNIA VINCIT AMOR

jo, VITACIT, ten mi vždycky chutnal, z toho jsem měl pravidelně citrónově žlutý jazyk až za ušima, někdy jahodově rudý
"VITACIT VICTORY OMNIA"
01. 02. 2014 | 19:45

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Číst nebudu a k titulku

Řeknu to jinak, Macháček asi zase někam kandiduje a tak se zviditelňuje.
Samozřejmě se nechlubí svými politickými názory, ale snaží se k vám vloudit jinak.
Neztrácejte s nim čas a hlavně ho nevolte.
01. 02. 2014 | 19:52

Medikolog napsal(a):

Gaia, Anna, ...

"Čínský slovník do postele" si kupovali od Číňanů Britové když založili Hong Kong. Takové krásné "telátko", "Kláva dítě"... a bílý taipan se mohl přímo domlouvat i s Triádama.
01. 02. 2014 | 19:56

Anna napsal(a):

Richard
"spíš mi přijde, že se společně blížíme k pavilonu 17B, tam se učí tak, že Vám dají tabletku, taky originální způsob"
-----------------------------------------------------------------------------------

Máte pravdu, znám, znám...
Tož jdu radši k teamu, potřebuju elán, abych jako chinasková brontosaří a jiná Češka došla na Olymp.
Mějte se...
01. 02. 2014 | 20:00

Kybic napsal(a):

Já mám nějaký druh asociativní paměti. Informaci znám, ale často nejsem schopen si ji na povel vybavit. Ale stačí mi malá nápověda a zahrnu vás i spoustou dalších souvisejících informací.
Vadí mi to hlavně u cizích jazyků, ne a ne si vzpomenout na slovíčko, které určitě znám, ale týká se to i hudby - nejsem schopen si správně vybavit melodii, ale stačí, když ji někdo zazpívá vedle mne a hned se mi vybaví a to i včetně zpěváckých manýrů originálu.
Myslím, že je daleko těžší hodit informace sám na papír než jen vybírat z variant odpovědí. Tam člověk vystačí i s hádáním správné odpovědi. Škoda, že za času mých studií nebyly testy, v tom bych byl asi hvězda. Pamatuji si při testu na řidičák jsem odevzdával po pár minutách, policajt se divil, že už to mám a bylo to bez jediné chybičky.
01. 02. 2014 | 20:04

gaia napsal(a):

Vzdělání je vše, co vám zůstane v hlavě, když zapomenete vše , co jste se ve škole naučili.

V každém případě jsme se neměli vzdávat těch textilek, kde mohla dělat všechna jednoduchá děvčátka, co nejsou schopna si zapamatovat vůbec nic, bez verbálních znalostí existence babičky a jejím postaveni v. české literatuře mohla být užitečná a vydělat si slušně na živobytí,dnes každá slípka musí byt BC. aby ji někde vzali, děti jsou
pak přetrhované od dětství,musí se učit od 3. třídy cizí jazyk, i když nejsou schopny se naučit ten rodný za cely život a przní ho. Chlapci se vždy nějak obejdou, ale co hloupá děvčata, pokud si je nevezme nějaký hokejista nebo čutálista?
01. 02. 2014 | 20:24

Baba Jaga napsal(a):

Když se k diskuzi připojil i pan Šteffl, musím si přisadit své oblíbené: vzdělávací firmy pro státní školství nepoužívat, důvěřovat vyučujícím a pro státní základní a střední školy zavést znovu osnovy a jednotné učebnice - pro začátek by možná stačilo oprášit ty naposledy užívané.
Jak znovu naučit rodiče správnému nahlížení na vzdělání a vzdělavatele - to mně právě nenapadá. A že se množí. Snad že by byli povinni své potomky vzdělávat doma sami či jim vzdělavatele plně platit?
01. 02. 2014 | 20:51

Baba Jaga napsal(a):

Ládik!!! má pravdu - některá čísla je nutné si pamatovat. Už jsem ho dlouho nepopletla, ale občas se musím řádně zamyslet, ježto v něm mám dvě číslice stejné a občas znejistím, které to jsou.
Hraje mně tu The Phantom of The Opera, kdo by se chtěl také potěšit.
S odkazem či českým názvem poslat nejde, najděte si, prosím, sami. Ale zkusím to ještě, jsem zvídavá.
01. 02. 2014 | 21:01

Richard napsal(a):

Anna
nazhle
01. 02. 2014 | 21:02

Baba Jaga napsal(a):

Takže ne, odkaz na úplný muzikál Fantom opery stránky neberou.
A to je reCAPTCHA dnes milá, číselná.
01. 02. 2014 | 21:04

skeptický napsal(a):

Gaia
Vzdělání je vše,co vám zůstane v hlavě,když zapomenete vše,co jste se ve škole naučili.
Říkalo se to o inteligenci.
V té Vaší větě je to "v hlavě" nadbytečné,jinak je to blbost.Možná na papíře.
01. 02. 2014 | 21:06

Richard napsal(a):

ještě taký dodatek, ..
když občas zajdu do posilovny, i ti největší nabušenci, kteří moc rozumu nepobrali vědí, že mají cvičit podle vlastních pocitů, resp. využívat k orientaci v práci s tělem hlavně cítění, tzn. cvičí tak, aby se cítili dobře, učí se vyhodnocovat signály z vlastního těla, které jim samo říká, co jo, co už ne a kudy. Racio tohle nezvládne, protože jde o abstraktní funkci, ta už jen informace třídí a skupí, ale bez současného rozvíjení schopnosti cítit je bezcenná, resp. takový jednostranný rozvoj je dokonce nebezpečný.
Stejně tak funguje práce se vstřebáváním informací. Pokud je člověk vnímavý vůči svým pocitům, dokáže sám určit, co, jak a kolik. Takové zacházení se sebou sama je ve škole zcela potlačeno na úkor uměle (ne)rozvíjeného racia, dochází tak vlastně k odtrhávání od přirozených instinktů, což se dle mého odráží v různých poruchách chování školních dětí, hyperkytetika, nesoustředěnost, vzdor, negativismus atd. atd., ty děcka totiž někde uvnitř samozřejmě cítí, že mechanický přístupem jdou proti sobě, proti své přirozenosti. Nešťastné dítě to, který takový školometský přístup zvnitřní a podobně se začne chovat i samo k sobě, hlavně mechanicky, racionálně, bez toho, aniž by se zabývalo tím, co vlastně cítí, kým je vlastně pod tou informací, kterou si osvojilo.
Současná škola je taká továrna na deformování duší v niž se trhá osobnost/cítění od rozumu a výsledek je v lepším případě nic, v horším neuróza.
01. 02. 2014 | 21:29

Ládik!!! napsal(a):

PIN ještě jde, ale PUK je kýblu.
01. 02. 2014 | 21:35

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!!
Ale co, jen nesmíte zapomenout, kde máte to čísílko doma uložené. PUK je něco od mobilu, ne? Mnozí mí známí mají mobily nechráněné. No, já už si tuhle i vytiskla seznam potřebných e-mailů a telefonních čísel, abych o ně jednou příliš neplakala.
01. 02. 2014 | 21:56

op triola napsal(a):

"... V každém případě jsme se neměli vzdávat těch textilek, kde mohla dělat všechna jednoduchá děvčátka ..."

gaio,
vyšíváte, nebo pletete?
01. 02. 2014 | 22:33

Homunkulus napsal(a):

Pane Macháčku, reaguju ještě na Váš příspěvek v 16.01. Římských císařů moc neznám, z antiky mám raději řecké filosofy a vůbec literaturu. Přesto považuju za přirozené se jim v dějepise přiměřeně věnovat.

Nemluvil jsem ovšem o tom, že bychom se měli učit římské císaře nebo druhy orchidejí nazpaměť, jen bychom se jimi mohli zabývat, to přece není totéž.

Analogie římští císaři - rostlinné druhy kulhá. S rostlinnými druhy se dají rozsahem srovnat např. panovníci vůbec.

Já s vámi v základním vyznění spíš souhlasím, opravdu není třeba zanášet výuku kvanty údajů, ale přitom se bez nich neobejdeme. Chtěl jsem jen ukázat, že onen napohled hrůzný příklad (proč otravovat děti vemeníkem, prstnatcem, hlístníkem?) lze při trošce vstřícnosti k tématu pojmout docela stručně a přitom zajímavě. Zmínka o orchidejích mi zabere odhadem deset patnáct minut. Kromě obecných věcí tu konkrétně zmíním vstavač (čili prstnatec), střevíčník a jako kuriozity hlístník a tořič. Při tom se dostane i na obecnější souvislosti - prstnatec a střevíčník jsou příklady renesanční nauky o signaturách, hlístník příkladem heterotrofní výživy, u tořiče jde o vztah květu k opylovači. (Kde je tu jaké učení nazpaměť?) - Je to mnoho? Pokud ano, pak snad vynechat orchideje úplně. Proč ale potom takovému předmětu ještě říkat botanika (biologie)?

Píšete: "Opravdu se s hlístníkem a prstnatcem budou v životě setkávat tak často, aby stálo za to se mu věnovat?" No, právě že se s nimi už v životě nesetkají. Škola je téměř jediná příležitost, kde se s nimi setkat mohou. Máme tu šanci promarnit?

Evoluční biologii se věnuju až moc (na vyšším gymplu). Zdraví a nemocem jakbysmet. To se přece s botanikou netluče.

"Je dobré, když se někdo z Vašich žáků pro botaniku nadchne natolik, že se ve svém volném čase naučí i pojmenovávat a poznávat ty vstavačovité." Jak bych ho ale měl nadchnout, pokud bych se těm rostlinám ve výuce nevěnoval?

Na závěr - pořád mám pocit, že v základním vyznění jsme na jedné lodi. Jen bych k Vašemu upozornění, že necháme-li o daném oboru rozhodovat odborníky, zavalí nás spoustami nadbytečností (ano, Paleobatrachus bechleii, pluton a příbojová fácie na základce, toť holá nesoudnost), dodal, že právě rozumný odborník posoudí, co vypustit, co jak zjednodušit, co zmínit bokem. Často se naopak setkávám s opačnou tendencí, kdy právě neodborníci uctívají zdánlivou učenost a jsou to oni, kdo zahlcují výuku oboru detaily. (Vím-li něco o složité taxonomii pampelišek, pak vím, že si vystačím právě jen se slovem "pampeliška". "Ne ne, musíte říkat smetánka lékařská", opravují mě.)
01. 02. 2014 | 23:02

Anna napsal(a):

Kybic
"Myslím, že je daleko těžší hodit informace sám na papír než jen vybírat z variant odpovědí."
-----------------------------------------------------------------------------------

Podle je to sice těžší, ale svobodnější. Nebo stejně svobodné, pakliže jeden z bodů je chybějící doplňte. Jinak to může být i zavádějící.
01. 02. 2014 | 23:48

Anna napsal(a):

Homunkulus
""Je dobré, když se někdo z Vašich žáků pro botaniku nadchne natolik, že se ve svém volném čase naučí i pojmenovávat a poznávat ty vstavačovité." Jak bych ho ale měl nadchnout, pokud bych se těm rostlinám ve výuce nevěnoval?"
---------------------------------------------------------------------------------

Podle mě stačí hořet pro něco jiného. Děti jsou chytlavé.
01. 02. 2014 | 23:52

Mezi gymplem a základkou napsal(a):

je nebetyčný rozdíl. Do toho prvního se chodí pro slušné známky a rodiče to kontrolují, do toho druhého se mládež chodí schovat před deštěm a rodiče kontrolují akorát učitele, jestli od bobánků něco nechtějí.
Kdyby se ubralo učiva na ZŠ, bude to na venek vypadat líp, ale nic to nezmění na výsledku nula.
01. 02. 2014 | 23:53

Anna napsal(a):

"Na závěr - pořád mám pocit, že v základním vyznění jsme na jedné lodi."
-------------------------------------------------------------------------

Česko je velká loď, za děvčaty z Česka choď... (Brno snad promine)
01. 02. 2014 | 23:56

Anna napsal(a):

Mezi gymplem a základkou

Já bych se velmi přimlouvala za převzetí finského stylu školství bez českých úprav.
Někde jsem se dočetla (už jsem to sem dávala i s odkazem, ale nechce se mi to hledat), že Finové dřív měly třídy pro lepší žáky v některých předmětech.. a úspěch se časem dostavil až po sloučení.

Podle mě jeden ze zásadních problémů našeho školství je špatná výchova dětí v rodinách, přístup dětí i rodičů ke škole, "svázané" ruce učitelů k zavedení disciplíny.
02. 02. 2014 | 00:07

Anna napsal(a):

Mozart - Requiem in D minor (Complete/Full)

Že by Mozart viděl budoucnost našeho školství? Já jsem pro - jako ve Finsku školy pro všechny děti bez rozdílu a to i bez rozdílu výše kont rodičů jednotlivých dětí (to je taky minorita a co všechno se pro ni dělá!!!) !
02. 02. 2014 | 00:27

Pepa Řepa napsal(a):

Řekněme to natvrdo, soudzi
When I think back
On all the crap I learned in high school
It's a wonder
I can think at all
And though my lack of education
Hasn't hurt me none
I can read the writing on the wall
Teachers leave them kids alone
02. 02. 2014 | 07:04

Pepa Řepa napsal(a):

Řekněme si to otevřeně
škola je http://old.stream.cz/uservideo/213492-jiri-schmitzer-reknete-prdel
02. 02. 2014 | 07:13

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
tak, tak nadkolego
zazpíváme si tu naši

vzdělání, vzdělání
chytrost z hlavy vyhání
vzdělání, vzdělání
vzdělání je fejk
02. 02. 2014 | 07:22

Pepa Řepa napsal(a):

Všichni jste hlístníci
sice málokdo ví, co to je, ale určitě se to bude mazat jako nadávka,tak to chodí
K čemu to je dobrý?
We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey teacher leave them kids alone
All in all it's just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall
02. 02. 2014 | 07:31

Ládik!!! napsal(a):

Sekanou jsem měl předevčírem.
02. 02. 2014 | 08:01

Anna napsal(a):

Pepa Řepa
K čemu to je dobrý?
We don't need no education
All in all you're just another brick in the wall
--------------------------------------------------

Pro Vás ještě jednou:-)
Nechce-li někdo žádné vzdělání a chce být cihlou ve zdi, jako všichni, je to dobrý. Spousta cihelen je zavřených... A ti, co chtějí stavět, budou zaručeně nadšení takovým materiálem. Otázkou zůstává, pro koho je to dobrý.

Pro mě určitě ne, protože vzdělání, zručnosti a znalosti mi nikdo (Alziho nepočítám) nemůže vzít. A to je báááááječné.
02. 02. 2014 | 08:15

Anna napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):

skeptický
tak, tak nadkolego
zazpíváme si tu naši

vzdělání, vzdělání
chytrost z hlavy vyhání
vzdělání, vzdělání
vzdělání je fejk
---------------------------------------------------------------------

Neviděla bych to tak skepticky. Vždyť úplně stačí se jen vyučit nějakému řemeslu, vždyť:
Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék...
02. 02. 2014 | 08:32

Drzá zrzka napsal(a):

Vzdělání...

...člověk se musí učit celý život. Školní léta by ho měla naučit, jak se učit a jak naučené využít v praxi. :-)
02. 02. 2014 | 08:39

Kala napsal(a):

Anna 00.07 - A půjdete taky do takové školy učit? Dokud totiž nebudou odstraněny ty problémy, o kterých se sama zmiňujete na posledních řádcích, do té doby ať je to radši tak jak je.
02. 02. 2014 | 08:45

Baba Jaga napsal(a):

To: Anna 00:07
Tak nový ministr školství prý už jednoho finského poradce má. Možná má páníček i vlastní hlavu a mozek a profesionální osazenstvo ministerstva. Neb mnoho různých poradců může dle mého vést k dokonalému pomýlení a zmatkům.
02. 02. 2014 | 08:58

Anna napsal(a):

Kala napsal(a):

Anna 00.07 - A půjdete taky do takové školy učit? Dokud totiž nebudou odstraněny ty problémy, o kterých se sama zmiňujete na posledních řádcích, do té doby ať je to radši tak jak je.
--------------------------------------------------------------------------------

K budoucnosti už jsem to napsala u pana Komárka a Broma:

CÍL

Zajistit českým dětem co nejlepší vzdělání. Nejen jejich, ale i naše budoucnost bude v jejich rukách.
Vzdělání je velmi důležité - zahraniční investoři mohou pak počítat s kvalifikovanými a inovativními zaměstnanci.

Nejlepších výsledků ve vzdělávání dosahuje Finsko. Proto převzít jeho systém ve školství, dát učitelům důvěru, slušné platy a společenské ocenění.

POSTUP

Masivní mediální kampaň. Seznámit občany se současným stavem, upozornit na česko-finské rozdíly ve vzdělávání, s finským systémem školství a jeho úspěchy a proto zvoleným cílem vydat se jeho cestou.

Zrušit školní inspekci, povinné testování žáků, "papírování" učitelů, vytváření žebříčků úspěšnosti škol..., tedy věci nevedoucí ke zkvalitnění výuky.

Vytvořit podmínky, aby se učitelé mohli seznámit se způsobem výuky na finských školách. Zavést v tomto směru výuku na pedagogických fakultách.

Zvýšit učitelům platy a dát jim důvěru, jaké se těší jejich finští kolegové.

Co nejrychleji zavést finský školský systém u nás.

----------------------

P.s.: Mementem nám budiž:

Proč umějí finské děti nejlépe na světě číst s porozuměním, počítat, zkoumat přírodu? Na rozdíl od situace nás má na jejich úspěchu velkou zásluhu škola. Zdá se, že kvality vzdělávání se tam nedosahuje předpisy ani kontrolami, nucením ani testováním, ale kulturním chováním učitelů, rodičů, školských úředníků a vlastně celého národa.
02. 02. 2014 | 08:59

Ládik!!! napsal(a):

Babo Jago -
měli sem dát rovnou finského ministra školství. Panáček Chládek z ČSSD nevypadá na to, že by byl schopen něco dělat. Možná umí čerpat tak, že jenom někomu řekne, ať otočí vypínač na čerpadle. O Bernoulliho rovnici nebo dokonce o kavitaci nebude vědět vůbec nic. Čerpat se musí umět. Jenže Chládek bude chtít čerpat prachy na výplaty sobě, straně a učitelům a nebude dělat nic pro to, aby jednou děti čerpaly vědomosti z vlastní hlavy.
02. 02. 2014 | 09:06

Ládik!!! napsal(a):

Chtělo by to saunu do každé školy a učitele prohřívat, aby jim z těla odešly nebezpečné toxiny z jogurtů a salámů, co do sebe hážou o přestávkách.
02. 02. 2014 | 09:09

Anna napsal(a):

Medikolog napsal(a):

Učíme děti často polovičaté, tedy nepoužitelné informace.
-----------------------------------------------------------------------------

No právě. Jakápak to je výchova pohádkou, když Popelka řekne: Až naprší a uschne, pitomci :-))) To je přece naprosto nepoužitelná informace.
02. 02. 2014 | 09:13

Ládik!!! napsal(a):

Anno,
filmová Popelka není ve školních osnovách. Výklad k této pohádce poskytují rodiče. Máte ale pravdu v tom, že onen dialog se moc nepovedl - mluvit o uschnutí dešťových kapek v mrazivém počasí nebylo opravdu výchovné.
02. 02. 2014 | 09:18

Anna napsal(a):

Medikolog

Vy mi asi poradíte. Nemůžu si vzpomenout na jméno amerického režiséra, který natočil mj. kritický film proti válce v Iráku, proti stavu amerického zdravotnictví...

Ten o zdravotnictví bych nechala aspoň jednou za měsíc vysílat na všech televizních kanálech, aby všichni viděli, co nás čeká a nemine, co nás čeká a nemine.

Pozitiv by bylo mít negativ toho filmu - to pro recaptchu
02. 02. 2014 | 09:26

Anna napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):

Anno,
filmová Popelka není ve školních osnovách. Výklad k této pohádce poskytují rodiče.
------------------------------------------------------------------------------------

Důležité je, aby si rodiče udělali dost času na vykládání s dětmi. Vím, o čem mluvím, byla jsem jednu dobu workoholička.
02. 02. 2014 | 09:29

Kala napsal(a):

Nový minisstra Chládek má tedy už dokonce finského poradce, v dubnu loňského roku se konaly z jeho popudu v senátu semináře speciálně o finském školství, takže teoreticky bychom to měli a teď zbývá praxe. Finům trvalo přepracování školství 30 let, tak Chládek to třeba začne a dalších deset ministrů by mělo pokračovat. Ovšem ve Finsku např. vědí, že ideální počet žáků, mají-li se uplatnit i žáci z problematického rodinného prostředí, je 16-18. Vědí, že je třeba, aby se učitelství stalo prestižní profesí, vědí, vědí, vědí... a konají, konají - včetně potřebných financí - bez nich to nejde. Obávám se, že Finové jsou Finové a my jsme my.
02. 02. 2014 | 09:32

Baba Jaga napsal(a):

To: Anna 8:59
Nechci Vám dopoledne rušit kruhy, paní Anno a také jste nepsala pro mne.
Ale "masivní mediální kampaň"? Na co a za co? A potom snad referendum?
Nevím, z kterého roku a z kolika škol jsou Vámi uváděné výsledky testování a jaké by třeba byly, kdyby se systém a obsah testů pozměnil.
Nu, já vlastně žádného živého Fina osobně neznám, jen díla spisovatelů Waltariho a Larniho (možná i další) a skladatele Sibelia.
02. 02. 2014 | 09:35

Pepa Řepa napsal(a):

Osobně znám finskou, Babo.
Distilere distilere.

Macháček s Bromem si užijou, Chládek si tam bere to zrzavý štěně od Peaky, které rozložilo špičkovou Legislativní radu vlády.
Svůj k svěmu, připravte si transparenty Chládek do chládku.
Budou třeba.
Tipuju, že to začne v Třeboni.
02. 02. 2014 | 09:42

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!! 9:06
O panu Chládkovi nic nevím - a Vy si už pamatujete i jeho jméno. Opět jste nejlepší.
Možná by se ty evropské "moudré hlavy" mohly střídat při práci v různých zemích či si třeba napřed udělat pořádek každá doma a teprve potom radit jinde a rozhodovat za celou Evropu. Kolik by jich asi bylo?
02. 02. 2014 | 09:44

Anna napsal(a):

Řekněme to natvrdo: Škola se neobejde bez ...pádů, vzorů a etikety.

Jarkovi Nohavicovi bych odpustila dost, ale nepoučit se z pádu, nemít vzor a nedostatek etikety a přijít na koncert jako Nohavica... Jarku, jak to, že nejdeš s dobou a neshrnul jsi nohavice, Nohavico??? Nejsi ty nějaký hen ten oný písničkář s vlastními písničkami?
Děkuji, Tvoje dnešní volba pro půlnoční koncert je SUPER. Ale jinak - jen počkej, zajíci...
02. 02. 2014 | 09:51

Baba Jaga napsal(a):

To: Pepa Řepa 9:42
To byla ta reklama "když se sejdou tři (dva?) sobi, tak se radost násobí" (kdysi téměř to nejpěknější, co v ČT právě bylo)? Nu, osobně jsem nepoznala, všechno mít nemusím.
Já bych novým ministrům přála, aby nás překvapili příjemně. Všem, tedy i ministryním. Možné je jistě všechno.
02. 02. 2014 | 09:51

tablet napsal(a):

Richarde, přes hubu si dejte sám, doba už totiž pokročila, dnes vás masy už poslouchat nebudou!
Gaio co to proboha melete o hloupých děvčatech a textilkách? Scházíte se se svými bývalými žáky, asi ne se všemi, že. Taky jsem měla takovou hloupou spolužačku, skončila ve Slezanu a když skončil Slezan, odešla do Němec. Budete se možná divit, ale ji se tam daří, německy se naučila (jak když byla hloupá, to nevím) vede tam nějaký obchod. Což už neplatí pro ty inteligentnější bývalé spolužáky a splužačky, řada z nich byla dlouhodobě nezaměstnaná, o alkoholismu některých nemluvě.
Souhlasím s p. Macháčkem, že cizí jazyk se učí lépe, když si slovíčka spojím s významem, dá se tak učit v konverzacích o zájmových činnostech na netu. Kolega se naučil perfetně anglicky při hraní on line hry s Američany a dnes mluví a rozumí lépe než ta managerská zvěř. Vždy se baví, když je slyší mluvit.
02. 02. 2014 | 09:51

Anna napsal(a):

Řekněme to natvrdo: Škola se neobejde bez klusu. Nevěřte tomu, že nebe počká.
Ahoj lidi, nechte chvíli zmatků...
02. 02. 2014 | 09:56

mb napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Kdo to je Němcová? Kdo Jan Amos?
01. 02. 2014 | 13:46
otazník napsal(a):
Kdo je Pepa Řepa ?
01. 02. 2014 | 13:51

a (hlavně): Kde je mlíkař ?!?!?!
02. 02. 2014 | 09:58

Zdeněk Brom napsal(a):

Anna?

Finské školství je úspěšné proto, protože ho Finové ušili na míru svým žákům na základě jejich zkušeností, tradic a možností. Dělat si iluze, že takový model bude automaticky fungovat i v jiných podmínkách, je cesta k ještě hlubším problémů.

Vzdělávací úspěchy řady základních škol v ČR se odvíjí také od toho, že učitelé vytvořili školní vzdělávací program na míru svých žáků. Ne od převzetí jiného modelu.
02. 02. 2014 | 10:10

Hloupý Honza napsal(a):

Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat. Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
Stejskal neumí ani pořádně zabanovat.
02. 02. 2014 | 10:29

Baba Jaga napsal(a):

Ještě něco na neděli:
Suchý, Šlitr - Calypso o šťastné zemi.
Takže už si tu budeme dělat radost komplikovaněji, když nelze přímo dát odkaz. Autorská práva jsou holt autorská práva.
02. 02. 2014 | 10:30

gaia napsal(a):

Ale nový ministr se sám přiznal, že je velkým obdivovatelem finského školství, sám je takový sladoučký nadýchaňoučký, skoro jako ABBA,i když ta byla od vedle, tak se máme na co těšit,stou povinnou školkou v kontejnerech to tedy myslím dost přehnal, no uznejte,ddávat děti do kontejnerů hned co začnou brát rozum, to si nedovolil ani Čunek.
Ale třeba bude mít Anna radost.
02. 02. 2014 | 10:33

Hloupý Honza napsal(a):

Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
Stejskale honem utíkej za ajťáky ...Stejskale honem utíkej za ajťáky ...Stejskale honem utíkej za ajťáky ...Stejskale honem utíkej za ajťáky ...Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
Stejskale honem utíkej za ajťáky ...Stejskale honem utíkej za ajťáky ...Stejskale honem utíkej za ajťáky ...Stejskale honem utíkej za ajťáky ...Stejskale honem utíkej za ajťáky ...Stejskale honem utíkej za ajťáky ...
02. 02. 2014 | 10:36

resl napsal(a):

Řek bych, že nemáte pravdu. Každý se naučí to, co ho zajímá a nebude přemejšlet o tom, jestli se mu to někdy hodí. Jsou samozřejmosti známé celým generacím, které se přenesou přes rodinu na jenotlivce, aniž jej podrobně zajímají, ale v paměti mu zůstanou. Je lepší se zajímat o to, kam vás "srdce táhne," než si zasmolit hlavičku hloupostma, jen proto, že to nějaký učený neandrtálec vyžaduje. Navíc takový neandrtálec má sice naučené všeobecné znalosti, ale není schopen dát dohromady mlejnek na maso.
02. 02. 2014 | 10:45

gaia napsal(a):

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/michael-george/fast-love-107202
že se člověk naučí řeči nejlépe od svých milenců dokládá i tato píseň, ale když si ji dáte do překladače, tak vyleze akorát nesrozumitelný paskvil,stejně tak když autor bude překládat slovo od slova a používat svá po 3 dny nabiflovaná slovíčka, stejně tak tabletova kamarádka ze Slezanu se ve škole nikdy nenaucila žádnou cizí řeč, ale když přišla do Němec,tak to uměla hned, a pro resla, ani se nevidím, že on se ve škole nikdy nic nenaučil, pokud považoval své učitelky za učenené neandrtálce.
Pro výuku je nutné, jak se správně píše v písni

I do believe we are practicing the same religion

což by asi ten, kdo má nabiflovaná slovíčka mohl přeložit, že věřím, ze praktikujeme stejné náboženství,ale o to tu vůbec nejde.
Znamená to spíš,že musíme ve výuce zastávat stejné hodnoty, jinak z toho nebude nic mít ani jedna strana.
02. 02. 2014 | 11:23

Anna napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):

Anna?

Finské školství je úspěšné proto, protože ho Finové ušili na míru svým žákům na základě jejich zkušeností, tradic a možností. Dělat si iluze, že takový model bude automaticky fungovat i v jiných podmínkách, je cesta k ještě hlubším problémů.

Vzdělávací úspěchy řady základních škol v ČR se odvíjí také od toho, že učitelé vytvořili školní vzdělávací program na míru svých žáků. Ne od převzetí jiného modelu.
-------------------------------------------------------------------------------------

Finové nejsou lidi? A kdo jsou? Pravda, asi nemají poškozený genetický kód.
Copak Finové taky před lety nezačínali a postupem času se dostali k tomuto jejich modelu školství?
My máme výhodu, že nám Finové můžou sdělit své zkušenosti, upozornit na úskalí...
Copak české děti žijící s rodiči ve Finsku tam školu nezvládají???

Dokázali to Finové, můžeme to dokázat i my!

VŠECHNO JDE, JEN KDYŽ SE CHCE !!!
02. 02. 2014 | 11:23

Anna napsal(a):

gaia
"že se člověk naučí řeči nejlépe od svých milenců"
----------------------------------------------------------

Řeči, řeči.... to Vás uspokojí?
Pravda, Francouzi umí svým jazykem věci :-)
02. 02. 2014 | 11:26

gaia napsal(a):

Anno, Finů je jen 5 milionů na čtyřnásobné rozloze, taky tam není před prázdninami ve třídách takové vedro, což také komplikuje výuku a pak maji Nokii a roční příjem na hlavu v dolarech 8x větší, než my , což je myslím nejpodstatnější

taky jedí víc mořských ryb, což díky obsahu jódu a nenasycených mastných kyselin muže mít též vliv na inteligenci národa.
02. 02. 2014 | 11:33

Zdeněk Brom napsal(a):

Anna:

Cituji: "Finové nejsou lidi? A kdo jsou? Pravda, asi nemají poškozený genetický kód."

Jak to souvisí s tématem?

Cituji: "My máme výhodu, že nám Finové můžou sdělit své zkušenosti, upozornit na úskalí..."

Vy si myslíte, že spolu nekomunikujeme? Bezhlavé přebírání není ale k ničemu.

Cituji: "Copak Finové taky před lety nezačínali a postupem času se dostali k tomuto jejich modelu školství?"

Ano, oni došli k jejich modelu a my musíme dojít ke svému. Nebo snad Finové ve své době bezhlavě okopírovali nějaký jiný model, jak nám navrhujete?

Také byste si měla aktualizovat informace. Finové se při posledním PISA dost propadli.
02. 02. 2014 | 11:33

Feřtek napsal(a):

On hlavně asi nikdo moc netvrdí, že se se při učení obejdete bez věcí, které umíte nazpaměť. Je jen trochu hloupé, když vás škola naučí jen tu Babičku, Paříž a pampelišku. Na pedagogické fakultě jsem velmi rozlišoval asistenta, který nám předčítal telefonní seznam slovenských spisovatelů bez sebemenšího vhledu do problému, a paní asistentku, která celý semestr mluvila o těch podstatných věcech a pak nám řekla, která data a jména musíme umět zpaměti. bylo jich dost. Ten první byl zoufalec, ta druhá učitelka, která nás učila přemýšlet. Z toho prvního si nepamatuji nic, z toho druhého překvapivě dost.

A k tomu vašemu údivu nad cíli vzdělávání. Ti osvícenější učitelé to vidí tak, že věcné znalosti a učivo jsou prostředek, jak dospět k těm obecným cílům. Ty jsou důležité a buďte si jistý, že cestou k nim si toho děti zapamatují opravdu hodně.
02. 02. 2014 | 11:37

modrý edvard napsal(a):

"Ládik!!! má pravdu - některá čísla je nutné si pamatovat." ... pamatuju si číslo jednoho účtu, heslo onoho účtu, heslo dalšího účtu, telefonní číslo na mobil, ženě na mobil, pevnou linku, rodné číslo, rodné číslo manželky, malou násobilku, začátek od pí a začátek od e, 1024, výši penze, pevné poplatky různým organizacím. Potom pár alfanumerických objektů, což jsou hesla na internet. Všechno /až na jedno .../ dobrovolně bez biflování.
K platům učitelů ... nechť se pro mě za mě zvýší, ALE NE PLOŠNĚ. A kdo potom rozhodne, že pán A. je dobrý učitel, na rozdíl od pana B.?
02. 02. 2014 | 11:38

gaia napsal(a):

Anno

my tady nikdy nebude mít rakouské zdravotnictví,britskou pop music,americký kosmický výzkum , čínské textilky ani ruskou národní hrdost,nic z toho sem nejde aplikovat, stejně tak finské školství.
Zde se naopak ujímá turecké hospodářství, španělska vesnice a Augiášův chlív a binec jak v tanku
02. 02. 2014 | 11:40

fafnir napsal(a):

Zdeněk Brom
souhlas.Finské školství by u nás mohlo fungovat,kdybychom měli stejnou mentalitu a stejnou severskou důkladnost a zaťatost.(vadou je jejich alkoholismus).Na rozdíl od Finské školství velebící Anny,která jej zná pouze z vyprávění a zpráv,nikoliv z vlastní zkušenosti,moje dcera,která ve Finsku pár emestrů studovala( v Espoo),je poněkud skeptičtější.Nehaní,nepodceňuje,oceňuje,ale její nadšení a dávání za vzor je poněkud vlažnější než Annino.Pokud někde brát vzor,bral bych to,míním lepší a lépe fungující než naše,z okruhu nám mentálně blízkého,a to je,ať se to národovcům líbí nebo nelíbí, to Rakouské.Koneckonců ty stovky let společného soužití(nemíním tím jen Habsburky ale i Přemyslovce)se muselo odrazit ve společném myšlení.Oni jsou jen poněkud důkladnější(někdy až moc), my kreativnější(často také až moc).
A ještě poznámka,ta adorace žebříčků mezinárodního srovnávání je poněkud pošetilá,nemá absolutní vypovídací hodnotu,jen velmi orientační,navíc danou preferencí jednotlivých hodnotitelů.Není to nic exaktního,jako třeba technické normy.
02. 02. 2014 | 11:43

Zdeněk Brom napsal(a):

fafnir:

Vidíme to hodně stejně.

K těm žebříčkům. V podstatě jde o to, že žáky lze nacvičit na teto druh testů a už se posunujete nahoru. Takže je tu otázka, zda je naším cílem skvělá pozice na žebříčku PISA nebo skutečně funkční vzdělávání žáků.
02. 02. 2014 | 11:47

Richard napsal(a):

"Proč umějí finské děti nejlépe na světě číst s porozuměním, počítat, zkoumat přírodu?"

nejspíš proto, že dokáže u dětí osedlat a stimulovat to úplně základní, touhu po poznání, naše škola jí spolehlivě vraždí, ..jak Herodovi muži nemluvňátka
v naší škole není důležité, co zajímá žáka, ale učitele,
02. 02. 2014 | 12:02

Ládik!!! napsal(a):

Finské dítě, jdoucí po eskeru, má daný směr - nevybočí z cesty.
02. 02. 2014 | 12:06

resl napsal(a):

navíc děti z vyspělých demokracií nemusí řešit jednou vkus Klause, jednou Paroubka, Nečase, Sobotky.
02. 02. 2014 | 12:13

Autonomie! Něco, co využíval už Baťa. napsal(a):

"... Proč umějí finské děti nejlépe na světě ..."

Protože tamní školy mají svou autonomii, pedagogové mají v učení svobodu, a tak zároveň cítí odpovědost.

Nespoléhají se na oběžník z ministerstva školství.
02. 02. 2014 | 12:17

Anna napsal(a):

Zdeněk Brom
"Ano, oni došli k jejich modelu a my musíme dojít ke svému. Nebo snad Finové ve své době bezhlavě okopírovali nějaký jiný model, jak nám navrhujete?

Také byste si měla aktualizovat informace. Finové se při posledním PISA dost propadli. "
-----------------------------------------------------------------------------------

Musíme dojít ke svému? Podle mě každý z nás MUSÍ jen jednou zemřít.
Vy jste učitel. Dokážete odhadnout, kolik reforem a projektů prodělalo české školství a s jakými výsledky?
KÉŽ BY SE ČESKÉ DĚTI PROPADLY NA MÍSTO, KDE JSOU NYNÍ FINOVÉ. Z CELÉHO SRDCE BYCH TO ČESKÝM DĚTEM PŘÁLA !!!
02. 02. 2014 | 12:30

fafnir napsal(a):

Richard
za prvé,neumějí.Za druhé,kde kdo tu ječí o inkluzi.Výsledek inkluze je,že se učitel zabývá ve jménu sociálního cítění jedním či 2,v horším případě více problémovými žáky,kteří navíc často přes veškerou snahu učitelů a díky nezájmu nebo v lepším případě neschopnosti rodičů nestačí na učivo,a na ostatní tudíž nemá mnoho času,nejen na základní učení,natož aby motivoval.Proto rodiče,kterým na vzdělání dětí záleží,je posílají a často dováží do prověřených,často soukromých škol,u kterých vědí,že se inkluze konat nebude,a kde podle referencí rodičů se poskytuje kvalitní vzdělání.Proto také tolik zájmu o gymnazia,a to i utěch,kteří gymnazium prolezou s odřenýma ušima,a takový velký převis u těch vskutku kvalitních(porovnejte,jakkoliv je to diskutabilní,úspěšnost v přijímání absolventů na vysoké školy v tvrdých disciplinách,přírodovědné,technické,medicina).Pak tu máme také menší gymnazia,s menšími nároky,hlavně je naplnitcan gnowe,kde uspějí v přijímání na tlamocvičné discipliny,no a zbytek jde(existují i nadšenci,kteří to berou jako poslání)z nouze na peďáky.
02. 02. 2014 | 12:35

fafnir napsal(a):

pardon,vloudila se do textu captcha
02. 02. 2014 | 12:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Anna:

Prodělalo jich hodně. Vždy se totiž najde "Anna", která má chuť něco od někud okopírovat do stávajícího systému, aniž by se nejprve zjistila alespoň základní informace.

Všechny ty změny a reformy měly jedno společné: Ignorovaly zkušenosti učitelů z praxe a utápěly se v teoriích, papírech a nesmyslech. Oháněly se blahem žáků, ale v ti jim sloužili jen jako záminka vlastní exhibice.

Promiňte, že volím ostrý tón, ale naši žáci nejsou experimentální králíci pro implantaci něčích nápadů. Potřebují individuální přístup a naslouchání.

Než naše žáky začnete litovat, pak si zjistěte i jejich výsledky v mezinárodních vědeckých soutěžích.

Naše školy mají nejen problémy, ale i úspěchy a i od nich se mnozí jinde učí.
02. 02. 2014 | 12:40

mb napsal(a):

Richard napsal(a):
"Proč umějí finské děti nejlépe na světě číst s porozuměním, počítat, zkoumat přírodu?"

nejspíš proto, že dokáže u dětí osedlat a stimulovat to úplně základní, touhu po poznání, naše škola jí spolehlivě vraždí, ..jak Herodovi muži nemluvňátka
v naší škole není důležité, co zajímá žáka, ale učitele,

učitele zajímá jediné: jak přežít ...

KÉŽ BY SE ČESKÉ DĚTI PROPADLY NA MÍSTO, KDE JSOU NYNÍ FINOVÉ. Z CELÉHO SRDCE BYCH TO ČESKÝM DĚTEM PŘÁLA !!!

... kéž by se i čeští učitelé propadli na místo, kde jsou nyní finové ... z celého srdce bych to českým učitelům (sobě) přál ...
02. 02. 2014 | 12:43

Richard napsal(a):

fanfir
mně je to v podstatě šumák, ale jsem přesvědčený, že mnoho z těch dětí, které do školy chodí s odporem je přirozeně chytřejších a bystřejších než samotní učitelé, kteří vystoupili na stupínek jejich velkých hodnotitelů a soudců. Děcka nejsou blbé, aby na tuhle ponižující hru jen tak přistoupily. Učitele dokáží s genialitou sobě vlastní bleskově setřít, těm pak nezbývá než třeštit své "převzdělané", ale ne moc chytré bulvy.
Jinak, nechtěl byste psát po čárce pauzu? Minimálně pětisekundovou, aby Vás text nepůsobil jak tlačenice na banány před rokem 89?
02. 02. 2014 | 12:48

gaia napsal(a):

Mít 19 tisíc dolarů na rok místo 2,5, to by ta změna byla vidět hned, i ti blbí by najednou vypadali tak nějak lépe.
02. 02. 2014 | 12:49

fafnir napsal(a):

Anna
kolik máte vlastních zkušeností s Finským školstvím.Jak dlouho jste tam studovala,nebo učila, nebo jen žila?Nebo že by jen dovolená?Otázka druhá,nakolik umíte Finsky.V případě že první dvě otázky budou záporné,je tu ještě třetí,kolik znáte rodilých Finů,míním tím natolik,že jste s nimi dikutovala o systému,kladech i záporech jejich školského systému.Já jen nakolik jsou vaše informace validní.Děkuji za vaši laskavou odpověď.
Přečetla jste aspoň Kalevalu,nakolik znáte Finské dějiny.Že tím Finnskem resp,jeho systémem mlátíte vždy a všude jak Husita cepem.
02. 02. 2014 | 12:49

Anna napsal(a):

Zdeněk Brom

Já, prokazatelně samojediná nicková Anna, vůbec nechápu, proč by naše školství mělo třeba směrovat k tomu, aby truhlář byl bakalářem (ostatně za totáče i profesoři byli vrtáky, tj. pracovali na vrtech jako čerpači...), proč se zavádí nové ryze české písmo, když české děti zápolí se čtenářskou gramotností...
-----------------

"Promiňte, že volím ostrý tón, ale naši žáci nejsou experimentální králíci pro implantaci něčích nápadů. Potřebují individuální přístup a naslouchání."
-

Jak sám vidíte, ani když máme oba jinou tÓninu a řveme z plných plic... naši vládní, poslanečtí, inspektorští čunitelé neslyší :-(
02. 02. 2014 | 12:52

Autonomie funguje u Bati napsal(a):

a v systémech, kde platí jasná pravidla. Školství se uvolněním pravidel (rámcové programy místo osnov, zrušení osnov a uznávaných učebnic, ekonomická autonomie) stalo džunglí, kde každý dělá to, na co stačí a jak si zrovna on co vysvětluje. Rozdíly mezi učiteli (na učitele posledních 15 let chodí spíše zoufalci, co neví, kam se vrtnout) a školami jsou obrovské. Do toho nemyslící rodiče...
02. 02. 2014 | 12:53

Jana Pechová napsal(a):

Čemu se rovná skutečné vzdělání? Jakého člověka si představujeme jako opravdu vzdělaného?
Podle mě je to slušný člověk, který své znalosti dokáže operativně kombinovat a využívat v praxi.
Tam startujme.
Co se dělá v posledních desetiletích (a zdaleka nejen po Sametu)?
Na základě nějakého výzkumu se na počátku zjistí, že naši žáci mají deficit tu v jazycích, tu v matematice. Reakce? Útok na osnovy. Přidají se hodiny matematiky a další jazyk, a to tak, že se buď zvýší počet vyučovacích hodin, anebo se omezí tu hudební výchova, tu ruční práce, tu něco jiného (co se případně "dá" dohnat někde v kroužcích). Nikdo přitom neřeší, že zrcadlem pro cizí jazyk je schopnost vlastní mateřštiny, pro matematiku schopnost logické úvahy. Hudební výchova je přitom de facto další jazyk, pracovní výchova logikou v praxi.
Ve světle této úvahy budiž nejnovější zpráva: logopedické poradny jsou nacpané k prasknutí, děti neumějí mluvit. Rodiče s nimi komunikují nedostatečně, počítač jim to nevynahradí, například leporela vidí mnozí malí pacienti poprvé až v ordinaci logopeda.
Ve školách chybí intenzivní výuka diskuse, včetně vedení k demokratickým hodnotám.
Vždyť je to patrné i z nabídek: školy lákají tu na rozšířenou výuku jazyků, tu na intenzivní sport. Nechci bagatelizovat, ale nepodílí-li se v takovém prostředí dostatečně rodina, absolventi jsou už po základních devítiletkách jednostranně zaměřenými stroji. Na kvalitu moc sázet nelze.
Zejména ze základní školy by si přitom měl žák odnést hodně dobře osvojený nezbytný základ. To je - kromě schopnosti slušně vyjádřit myšlenky ve vlastní mateřštině - i schopnost zařazení informací (jak těch známých, tak těch získávaných) do správného kontextu. K tomu potřebuje vědět, jak věci fungují v základním principu. A také by měl vědět, že mýlit se není ostuda - ostuda je nepřiznat to.
Čili: základem je návrat k osnovám základní školy.
S tím související je příprava budoucích pedagogů. Ti by neměli být limitováni známkami na vysvědčení, ale talentem a průkazným zájmem o věc.
02. 02. 2014 | 12:54

fafnir napsal(a):

Richard
ale klidně.Zkuste to také.Pak decka nebudou blbé,ale chytrá.
02. 02. 2014 | 12:54

Richard napsal(a):

"učitele zajímá jediné: jak přežít ..."

ale proč? Nemáte pocit, že si to děláte sami? Že vytváříte sami prostředí, které nejen, že nevychází vstříc žákům a jejich potřebám, ale v důsledku se obrací proti Vám samotným? Ted nemyslím jen řadové učitelé, ale celý školní autoritářský systém, který zde trvá snad už stovky let.
Je jasné, že když si někoho chcete podrobit, nacpat do něj svoje bez ohledu na jeho potřeby a zájmy, osobnost atd., ten se přirozeně brání a celá situace se nakonec obrací i proti Vám. A pak z toho vzdělávaní nemají nic ani žáci, ani učitelé.
Žáci jsou bez touhy poznávat, učitelé bez touhy učit, celé je to zabité bezduchým plněním norem, jakoby učitel i žák měli být hlavně výkonnými stroji až nakonec nejsou ani jeden ničím.
02. 02. 2014 | 12:58

fafnir napsal(a):

Jana Pechová.
souhlas.A k tomu teď ještě někdo razí heslo,že se nemají dávat domácí úkoly.Pak už vůbec odpadne spolupráce rodičů na vzdělání svých dětí,a vše půjde do kopru.
02. 02. 2014 | 12:58

Richard napsal(a):

"ale klidně.Zkuste to také.Pak decka nebudou blbé,ale chytrá."

ale nebudou a nejsou, protože ne každý je předurčen k tomu, stát se bezpudovým intelektuálem, mimochodem pro mě žádný ideál. Postava akademického vzdělance mě nijak nedojímá.
Každý má své optimum jinde, to se týká i vzdělání, pokud se tahle skutečnost nebere v úvahu, není často naplněno ani to možné málo u těch, kteří nadáním osvojovat si školní vědomosti prostě nejsou.
02. 02. 2014 | 13:06

mb napsal(a):

to určitě ríšo ... všichni jsme zároveň tvůrci i oběťmi systému ... mně osobně třeba vadí, že nám gymply odčerpávají kvalitu ze základek ... je to takový vicious/malevolent circle ... hele ti nejlepší odejdou ... ted ještě uděláme ze tří tříd jednu jazykovou ( aby jako byla jedna kvalitní třída, či aby děti nezdrhaly tolik ...)

no a zbudou dvě podprumerne tridy ...

ted jich je treba 20 a zkuste si tam učit anglictinu ...

lahoda ... doporučuju ... přeju hezký den ...
02. 02. 2014 | 13:07

lenu napsal(a):

jasně, všichni jsou líní něco se naučit. vidím to na svém doučování. na požadavek, naučit se všechna slovíčka a fráze z lekce, děti odpovídají rodičům, že to asi nepůjde. utěšujte se všichni tím, že matiku stačí pochopit , na řešeném příkladu na tabuli, a není třeba "otrocky " počítat. slovo otrocky je důvod, proč nic nedělat, aby děti snad nevypadaly jako otroci. že budou ti, kteří nic neumí se naučit, nic spočítat, to nevadí. jsou to vaše děti. ty které pak neudělají maturitu ani napotřetí, protože ty příklady maximálně viděly kdysi na tabuli. proč usilovat? můžu být nevzdělaný pitomec a přece v uspět. hlavně se nepředřít..
02. 02. 2014 | 13:08

mb napsal(a):

existuje richarde mnoho druhů a typů alternativních škol ... které se potřebovaly vymezit proti ´klasickému´ herbartovskému pojetí škol(y) a vzdělávání tak/podobně jako vy, ano ...
02. 02. 2014 | 13:10

PDG napsal(a):

Kde je jádro pudla.Vzdělávací systém musí mít řád plynoucí z dlouhodobé zkušenosti.Všechny reformy po 2. světové stály za dvě věci.V běžném životě potřebuji především informace vztahující se k mé profesi a následné zametání před vlastním prahem.Kafrat do činnosti lidí s odborností se rovná hospodskému kibicování.Dále platí o autoritách.Kdo nese odpovědnost,řídí a rozhoduje,neb je sám většinou někým řízen a placen,nelze připustit narušení tohoto algoritmu především u nevychované omladiny a mnohdy ještě zvlčilejším rodičovstvu.Komenského myšlenky byly sice dobové,ale zároveň nadčasové,ahlavně neškodily..Vzdělanost mezi válkami měla vysokou úroveň,dnešní doba mluví spíše o cvičených šimpanzech,jimž se pouští elektronicky do hlav zmatené impulsy.Finsko má jiné klimatické podmínky i kulturní historii.Řiďme se vlastními zkušenostmi a nechtějme rozhodovat o pravomocích a odpovědnosti jiných,dokud nezvládneme vlastní.Nedejme si vzít právo vychovávat své děti k vlastní,jejich i společenské užitečnosti.Postihujme nebezpečnost jednotlivců ve vztahu k jiným entitám i společnosti.Lze pokračovat,ovšem rodiče nám říkali chochmes je nebo není.
02. 02. 2014 | 13:14

resl napsal(a):

dost učitelů se neumí vyjadřovat vlastními slovy a opakují své nabiflované fráze ze třídy na třídu. zjevně na žáky nemají, ale situace ve školství je tak nahnutá, že ministerstvo je rádo, že učí aspoň někdo. kvalita, nekvalita, jak potom můžeme chtít na dětech bez životních zkušeností, aby takovému lišáckému učiteli odporovaly. Tomu učiteli záleží samozřejmě na tom, aby vědomostně vyhrál, to je normální. jenže pro to, musí něco udělat a to už se mnohým nechce.
02. 02. 2014 | 13:18

fafnir napsal(a):

Richard
škouchanec nedošel.Inu je to vážné.Co gramatika?
BTW.tenhle blog byl původně o tom,že ne všechno se dá odvodit,že jsou věci a je jich dost,které je třeba drillem nadřít,aby bylo na čem stavět.Násobilka,vyňatá slova,tvrdé a měkké slabiky etc.mezi jiným shoda podmětu s přísudkem.
02. 02. 2014 | 13:19

Richard napsal(a):

"ted jich je treba 20 a zkuste si tam učit anglictinu ..."

a je problém v čem?
Nemůžete žáky naučit tomu, co by měli podle osnov vědět nebo proto, že je angličtina nezajímá?
Tipl bych si, že jedno živí druhé.
Dle mého to zase souvisí s tím, co jsem psal. Pokud budete mít v důsledku jakési povinnosti splnit normu, očekávání, že ty "nenadané" děti musíte naučit v míře, kterou vymyslel někdo na ministerském úřadě, někdo, kdo nechápe, že žáci mají jakýsi dost individuální výkonnostní strop(aniž by za to ti méně nadaní museli být trestáni špatnou známkou), budete frustrován jak Vy, že je nejste schopný naučit "žádoucímu kvantu", tak žáci, že do nich tlačíte něco, co neodpovídá jejich situaci, navíc se ta frustrace bude vzájemně živit.
Když přijdete na kurz angličtiny, nikoho přece nezajímá, že byste měl splnit normu(děláte to pro sebe, nejen abyste se něco dozvěděl, ale taky, protože Vás to baví, chcete se cizí jazyk naučit z vlastní touhy, která je v autoritářském přístupu současného školství zabíjena), nejdete do kurzu pro to, že musíte a nebojíte se toho, že propadnete nebo že Vás bude někdo neustále hodnotit a pohlížet jako na toho, kdo prostě musí, musí, musí, jinak pedagogický sbor nabrousí gilotinu. Pokud se školství nebude ubírat alespoň částečně tímto směrem, bude dle mého čím dál více bez hodnoty a problémové. Režim se zde sice v 89ém změnil, ale školství zůstává stále autoritářské, je jasné, že to nemůže fungovat. Skutečný potenciál učitelů tak i žáků v zájmu plnění jakýchsi nadiktovaných norem, tak zůstává ležet ladem. Výsledkem je pouze frustrace na obou stranách. Žáci nejen, že neví, co by vědět údajně "měli", ale neví ani to, co by vědět mohli.
02. 02. 2014 | 13:33

mb napsal(a):

... právě ... děti nechodí do kurzu, který si sami platí ... za děti platí jejich kurz stát ... jen jsem vám richarde chtěl sdělit, že to není uplně snadné ... ale to máte jedno ... hezký den ...
02. 02. 2014 | 13:39

Jó svoboda učení napsal(a):

Neblemcejte o svobodě učení a žácích nadšeně vstřebávajících moudra, Richarde, a jděte si na chvíli stoupnout před 20 - 35 žáků darebáků do osmičky. Pokud se jim znelíbíte výzvou, aby si otevřeli učebnice a nebo je vyzvete k diskusi o něčem jiném než o holkách nebo kouření, schytáte prvních pár plivanců a do konce hodiny si neškrtnete, protože už vás pro kravál nepustí ke slovu. Trpělivě a s ponorem se s Vaším potomkem bude zaobírat tak jedině snad soukromý učitel v poměru 1:1.
02. 02. 2014 | 13:48

Richard napsal(a):

mb
to mi je jasné, že to není snadné..
ano, za děti platí vzdělání stát, ale to není podstatou toho, proč je výuka autoritářská, kdy učitel, úředník, resp. nařizující systém ví nejlépe, co je pro žáka nejdobřejší, proč ve škole není prostředí spíše demokratické, spolupracující, které má samozřejmě své normy a hranice, jako kterákoliv demokratická společnost....
I v téhle diskuze se zas objevují ty komunistické vzorce = "autorita se musí nařídit, dítě je méně než dospělý, mocný je to nejvíc, co může existovat a my se mu musíme spravedlivě podřídit a posluchat"
02. 02. 2014 | 13:55

Baba Jaga napsal(a):

To: Zdeněk Brom
Dík za napsání systému hodnocení škol - moc jsem se nyní s PISou potěšila. Jsou ti asijští školáci fakt šikovní, já si představuji, že také řádně drilovaní.
Nejvíce mě udivilo, jak dlouho u nás probíhalo vyhodnocení tohoto srovnávání a příprava dalšího na rok 2015. Nu, spoustu občanů je nutno zaměstnávat - ať to stojí, co to stojí. I s dotacemi EU.

To: modrý edvard 11:38
Pokud si skutečně pamatujete všechna ta čísla, jejichž výčet uvádíte, máte můj upřímný obdiv.
02. 02. 2014 | 13:57

Richard napsal(a):

"k diskusi o něčem jiném než o holkách nebo kouření"

a Vy se neumíte bavit o holkách a kouření? Stydíte se, bojíte se takových témat? Nebo čekáte až Vám ministerstvo nařídí se o tomto bavit v rámci sexuální výchovy nebo prevence proti drogám?
Bojíte se mluvit o tématech, které ty mladé skutečně a přirozeně zajímají a skrze ně se třeba dostávat dále?
02. 02. 2014 | 13:59

Memory, yes napsal(a):

Mainstream současné mladé populace se jinak než nazpaměť učit odmítá. Proč? Je to přece jednodušší než myslet - myšlení bolí! Vyžadovány jsou proto učebnice, psané heslovitě, v bodech, připomínající encyklopedie a rejstříky. Nějaká mnemo pomůcka se vždycky najde, pokud by nedej bože selhal tahák nebo opsání. Staré učebnice měly pěkné výkladové texty a uměly objasnit problém - ovšem kdo by se dneska četl s takovými kvanty textu, a proč chtít porozumět - opruuuuz!
02. 02. 2014 | 14:04

mb napsal(a):

Bojíte se mluvit o tématech, které ty mladé skutečně a přirozeně zajímají a skrze ně se třeba dostávat dále?

... myslíte pouštět jim anglicky mluvené porno a tak žáky kultivovat ... zajímavý nápad ... rodiče, kolegové a vedení školy budou přímo unešeni ... ale zas richarde budete slavnej, dveře komerčních a bulvárních médií se na vaší škole netrhnou ... tak hezký den a už mne omluvte ...
02. 02. 2014 | 14:08

Martin Macháček napsal(a):

Gaia 11:23
Opravdu věřím, že se člověk naučí řeči nejlépe od svých milenců. Jen přemýšlím, jak tento poznatek prakticky zavést na naše základní školy. Jestli máte nějaké nápady, sem s nimi.

Obecně k finskému školství:
Podle http://www.oecd.org/edu/eag2013%20(eng)--FINAL%2020%20June%202013.pdf, str. 184, dávají Finové jako veřejné výdaje na základní vzdělávání 4,1 % HDP, zatímco my jen 2,5 % HDP. To je ta hlavní věc, kterou se od nich budeme muset naučit. Všechno ostatní jsou jen věci druhořadé.

Mimochodem Finsko v tom 4,1 % není nijak výjimečné, průměr OECD je těsně pod 4 % HDP a většina států OECD se drží okolo této hodnoty. Výjimeční jsou spíš Norové s 5,1 %. Nejhorší je naopak Rusko a hned po něm my s Tureckem. To je naše nekonečná ostuda.
02. 02. 2014 | 14:15

Richard napsal(a):

"... myslíte pouštět jim anglicky mluvené porno a tak žáky kultivovat ... zajímavý nápad"

pane mb, pokud Vás napadne jen nebo hlavně toto(nic proti pornu), jak s takovými silnými tématy naložit, hloupost není na straně žáků...
Vy jste vystudovaný a placený učitel, který by "měl" umět i přes tyhle přirozeně atraktivní témata dojít k čemusi dalšímu, rozvíjet je, vést souvislosti atd....
Ale chápu, i vysoké školství je zasažené bezduchým normováním,..

Jak vidím, budí ve Vás taková témata akorát výsměch a opovržení, to nevím, co s Vámi...přidat Vám peníz, asi nepomůže..
hodnota Vám leží přímo před očima, ale Vy jí hledáte tam, kde by měla být...
Připomínáte mi ten vtip o pánovi, co hledal ztracené klíče pod lampou, protože tam, kde je ztratil, je tma

To teda fakt nevím, čemu se divíte, když na Vás a Vaše učivo(zájmy) žáci kašlou, když Vám samotnému je jejich přirozený zájem dobrý akorát k smíchu a opovržení, resp., že mají podobný přístup také oni k Vám.
02. 02. 2014 | 14:24

mb napsal(a):

... jen jsem si richarde dovolil rozvinout vaši myšlenku, když jste se osopil na jiného diskutujícího, kterého jste nařkl z toho, že není schopen se se žáky bavit o holkách a kouření ...

asi se richarde shodneme, že další diskuze neprospěje ani jednomu z nás ...

... ale určitě mi nepřidávejte peníz ...

... hezký den ...
02. 02. 2014 | 14:29

Pepa Řepa napsal(a):

Hloupý Honza
Nová móda? Dřív se psalo Ami Go Home.
Abych něco nepropás'.
Copak Finsko, chce to japonské džuku. Nebo za učitele Ahmeda, Qurán i pozpátku.
A jak se to vyrojilo. Sosan nabízí, honem chceme taky.

O tři procenta víc na školství, o pět na obranu, na kulturu, o deset vědátorům, vymyslí kulaté čtverečky, velkouzenář aby se zbláznil.
02. 02. 2014 | 14:34

Richard napsal(a):

"asi se richarde shodneme, že další diskuze neprospěje ani jednomu z nás ...

... ale určitě mi nepřidávejte peníz ..."

ano, všímám si, že věci, které se dotýkají nepříjemných či neobvyklých oblastí a přístupů Vás nezajímají, jakkoliv mohou být důležité, ..
ten peníz jste pochopil špatně, klidně si ho vezměte, pokud se cítíte nedoceněn, chtěl jsem jen říct, že v něm to nejpsíš nebude...
do diskuze Vás samozřejmě nutit neubudu, byť osobně mi nepřijde nezajímavá,
no nic už zvoní, tak nazhle...
02. 02. 2014 | 14:39

fafnir napsal(a):

s vámi je potíž Richarde
ve škole a tím méně poté v životě se nemůžete zabývat jenom tím,co vás zajímá.Leckdo to zjistí ke své škodě velmi pozdě,a pak to začne místo sobě, vyčítat nespravedlivému systému.Pravda,existují šťastní lidé,ale zase jich není mnoho,jejichž záliby a povolání se stane i zaměstnáním.Ale i ti musí dnes a denně řešit,akceptovat a vykonat spoustu věcí které je nebaví.A tím,že ve škole se naučí akceptovat a absolvovat úspěšně, i z jejich hlediska, nepopulární předměty a činnosti,se také připravují na život.A to přece je jedním z úkolů školy.A zatraktivňovat vyučování za každou cenu na úkor kvality je cesta do pekel,a zároveň cesta jak vyrobit dětem co nejvíce obtíží v životě.
BTW.vás asi Čeština moc nebavila,ani stupňovat přídavná jména jste se nenaučil.
02. 02. 2014 | 14:44

Pro mb napsal(a):

Nic si z odmítnutí nedělejte. Skuteční hrdinové všedních dnů zůstávají nepochopeni, žádná média a oslavy za tvrdou práci nečekejte. Máte jen sám sebe, žáky a své svědomí.
02. 02. 2014 | 14:47

mb napsal(a):

... nemam nic proti neprijemnym nebo nebvyklym oblastem a pristupum richarde ... pominul jste merit meho sdeleni ( ktery je ostatne banalni ... totiž,že se lépe pracuje s motivovanými a aspon malicko nadanymi zaky ... viz. komenského škála )

tak jsem jen napsal, že mít 20 zaku ´horsi kvality´ na jazykovou hodinu neni uplne to pravy orechovy ( samozrejme richarde, ze pro vas je to vyzva, a vy byste dosahl pedagogickeho mistrovstvi ai uspechu svych nenadanych žáků) ... berte to richarde, že jsem žena ... a chtel jsem ´jen vyslechnout´ ... nechtel jsem od vas radu :-))

tak se mejte kamaráde ... a vopovažte se ucitelum zvednout plat ...

njn ... stane se ...

to nick Pro mb ... thank ya ...
02. 02. 2014 | 14:52

Martin Macháček napsal(a):

Feřtek 11:37: "Je jen trochu hloupé, když vás škola naučí jen tu Babičku, Paříž a pampelišku."

No to jistě je, ale to jsem taky nikdy netvrdil, že by měla jen to. Je trochu hloupé, když někomu vložíte do úst výrok, který neřekl, a pak s ním polemizujete.

"A k tomu vašemu údivu nad cíli vzdělávání. Ti osvícenější učitelé to vidí tak, že věcné znalosti a učivo jsou prostředek, jak dospět k těm obecným cílům. Ty jsou důležité a buďte si jistý, že cestou k nim si toho děti zapamatují opravdu hodně."

Jistě jste si všiml, že s cíli vzdělávání, které uvádím na konci svého článku a které jsem převzal z mj. Vašeho webu http://ceskomluvi.cz/hlasujte-co-mame-umet/, úplně souhlasím.

Jen mi připadá, že to jsou takové obecné krásné řeči, jako že všichni máme být poctiví a slušní. Máme "napravovat chyby a překonávat osobní nedostatky", "respektovat sebe, druhé a být vnímaví k jejich potřebám", "rozumět lidem okolo sebe" atd. Kdo by s tím nesouhlasil?

Teď jen jak to udělat, aby ze školy opravdu vycházely tyto andělské bytosti. Zatímco idealisté vymýšlejí, co ještě krásnějšího by nám naše školy mohly dát, děti se tam neustále učí o vemenících dvoulistých, o plutonech a o příbojových faciích.

Možná to hlavní, co jsem chtěl říct, je v následující větě mého článku: "Bylo by dobré, kdyby se o takových (a mnohých jiných) otázkách diskutovalo. Aby učitelé i další zainteresovaní lidé měli aspoň základní shodu na tom, co je „obvyklé a užitečné“. "

Určitě je potřeba snít a mít představu o dalekém cíli, kterého chceme dosáhnout. Ale když to současně nedoprovázíme přemýšlením o velmi konkrétních, přízemních krocích, které musíme při cestě za tím cílem podniknout, pak jen maříme čas stavěním vzdušných zámků.
02. 02. 2014 | 14:54

Richard napsal(a):

fanfir
nepochopil jste nic, ...
kouření a holky jsou pro dospívající přirozeně důležitá témata, kterými pokud Vy, z pozice osvíceného učitele opovrhnete nebo se jim vysmějete jako něčemu, co Vás jako osoby obrovské inteligentse není hodno, odmítnete tím i podstatnou část dospívajícího, na nějaký lepší vztah učitel - žák, na němž výuka vlastně stojí, pak můžete okamžitě zapomenout...
poté Vám skutečně už nezbývá než se pohoršovat, autoritu nařizovat a hulákat, že za vše může nedostatek peněz..

--------------
"( samozrejme richarde, ze pro vas je to vyzva, a vy byste dosahl pedagogickeho mistrovstvi ai uspechu svych nenadanych žáků)"
mb

vidím, že máte aktivovanou vztahovačnost, před pár minutami jsem psal totiž toto...

"Každý má své optimum jinde, to se týká i vzdělání, pokud se tahle skutečnost nebere v úvahu, není často naplněno ani to možné málo u těch, kteří nadáním osvojovat si školní vědomosti prostě nejsou."
-------
"a vopovažte se ucitelum zvednout plat ..."

jak říkám mb, jste trochu vztahovačný, těch 20 "natvrdlých" žáků angličtiny to s Vámi asi také nebude mít úplně snadné...

ale co, nasolte jim pětky, oni budou poslouchat....
02. 02. 2014 | 15:14

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Vizualizace problému /kostra/ a pak detaily - práce na detailech.
Toť vše - jak učit. Zatím nic lepšího vymyšleno nebylo.
Viualizace se díky technice dá dosáhnout dnes již i jinak než např. exkurzemi či výlety, je to sice způsob náhražkový, ale epistemologicky je správný, člověk je tvorem schopným téměř až antinaturálních abstrakcí, ostatně přírodou je vše - tvrdívává se, a tak je přírodou i displej tabletu.
Takže spíše zabraňovat, než rozvíjet. To ať se děti atd, neučí kraviny, propagandu či lži.
Ale i lži jsou výtvorem přírody, že....stejně jako například soukromá centrální banka. A tak i lži by měly být předmětem výuky... a třeba i lživě pojaté. To aby později bylo možné věci dávat do pořádku - pomocí jiných lží, ale teoreticky lépe propracovaných.

Cílem vzdělávání je pak produkce socializovaných avšak i individualizovaných /individuační proces/ bytostí, čím lépe budou pak takováto kolečka v daném systému promazávána - tím lépe se budou i cítiti.
A tak by bylo vlastně možno vyřknouti tezi, že cílem je , aby člověk byl šťastný.

Ha, ha, ha.....:))))))
02. 02. 2014 | 15:20

Kala napsal(a):

Richard.. Tady je někdo chytrej...
02. 02. 2014 | 15:21

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Jana Pechová
/a její důraz kladený na mateřštinu/

Už jste se naučila aspoň trochu anglicky ?

:)))))
02. 02. 2014 | 15:25

Richardovi s dlouhým vedením napsal(a):

neznám nikoho z kolegů, který by párkrát denně nezabrousil při vyučování do podobných oblastí... nemyslíte, že denně si povídat při různých předmětech o sexu, kapelách, drogách, FB atd., není nakonec už i pro ty žáky nuda? Vůbec Vás nenapadlo, že na tohle by přišel i úplně blbý učitel, že musí provádět i populistickou politiku, chce-li si před žáky škrtnout? Jste opravdu někde v pravěku, bohužel takových chytrolínů jako Vy jsou mezi veřejností a "školskými experty" mraky. Vy jste tu opravdu chyběli.
02. 02. 2014 | 15:28

Richard napsal(a):

Aby učitelé i další zainteresovaní lidé měli aspoň základní shodu na tom, co je „obvyklé a užitečné“. "
Nahradil bych je slovem "důležité". Hodnota totiž nemusí být ani obvyklá ani užitečná, přesto vydatně stimulovat touhu po poznání, vzdělání nebo tvůrčí činnosti. Místo hledání shody na tom, co je obecně "důležité", byla jedinci darována svoboda vybírat si hodnoty hlavně sám, přičemž by s učitelem v tomto spolupracoval, nikoliv jako s nařizujícím, ale partnerem...
resp. jde o takový směr, přístup, nikoliv promyšlený systém, al
to už je asi moc, to už se asi nehodí, to už je málo pod kontrolou, to už by se mohlo vymknout z kloubů a pořádek muší přece jen bejt...
ale to jen tak, taký neužitečný vzdušný zámek, vystavěný na pravé hemisféře
v dalším vstupu přepnu a zkusím seřadit pavouky do tříd, podle počtu chlupů na zadku,
----------------
"neznám nikoho z kolegů, který by párkrát denně nezabrousil při vyučování do podobných oblastí... nemyslíte, že denně si povídat při různých předmětech o sexu, kapelách, drogách, FB atd., není nakonec už i pro ty žáky nuda? Vůbec Vás nenapadlo, že na tohle by přišel i úplně blbý učitel, že musí provádět i populistickou politiku, chce-li si před žáky škrtnout? Jste opravdu někde v pravěku, bohužel takových chytrolínů jako Vy jsou mezi veřejností a "školskými experty" mraky. Vy jste tu opravdu chyběli. "

Vy jste učitel? Vždyť jste nepochopil ani ň z toho, co jsem psal. No nic, gratuluji k výtečnému vzdělání.

"že musí provádět i populistickou politiku"

proč jste šel vlastně učit, když Vás nezajímá, co je důležité pro žáky, ale vnímáte to jako populismus?
Jste si představoval, že se po studiu postavíte před žáky na stupínek, začnete přednášet svůj oblíbený obor a všichni Vás budou, oslněni persónou velkého učitele, obdivovat jak Aristotela?
To pak chápu, pokud jste frustrovaný.
02. 02. 2014 | 15:46

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Richard
Dám Vám opět jednu radu /vím, že marně, ale mě to nic nestojí/.
Zkuste se stejnou vervou, s jakou zde "analyzujete" /velmi podlým způsobem metodou " hastroš" (viz propagandistická fenomenologie)- vytrhnete jednu, dvě věty ze sdělovaného, velmi často kontextuálního rámce něčí výpovědi a takto vyfabrikovaný obraz pak cupujete na kousky/, zkuste podrobit analýze své myšlenky, respektive reakce.....jednak se tím zabavíte na dlouhé hodiny /vaše produkce v tomto směru je totiž obdivuhodná/ a jednak pochopíte, jakou prázdnotu , respektive banalitu zde někdy v dlouhých odstavích produkujete... a hlavně - naučíte se poslouchat, v tomto případě číst, respektive něl byste se to tak naučit.

Hezký den.
02. 02. 2014 | 16:01

Kala napsal(a):

Richarde, a jak si tu Vaši svobodu vzdělávání pro žáky představujete třeba v jazycích, prosím pěkně? Jak by si žáci měli vybírat ty své hodnoty sami a nepodrobovat se "znásilňujícímu" učiteli? Např. učitel jde do třídy s tím, že musí - pardon, že by rád probral začátek lekce, kde se vyskytnou nějaká nová slova a taky nový mluvnický čas. Může si to dovolit, nebo když mu žáci sdělí, že je to nebaví, že tohle a tamto slovo nebudou potřebovat a tu mluvnici že se učit nechtějí, tak co? Ono to totiž bez toho nepůjde kvůli návaznosti na další materiál. Samozřejmě žáky musí aspoň trochu motivovat, aby to vzali, ale aby si vybírali, co se učit budou a co ne, to v jazyku jaksi nejde!
Takže je to nějaké podrobování si jejich osobností, když si učitel stanoví, odkud kam za rok dojít, a to by si měl stanovit i u pomalejších žáků - samozřejmě, nejde to lámat přes koleno. Ale z Vašich poučných výkladů mám dojem, že jakékoliv řízení ze strany učitelů považujete za násilné cpaní žáků něčím, co nechtějí, co ničí jejich osobnost a svobodný rozvoj.
02. 02. 2014 | 16:07

neo napsal(a):

ld:

nejsem přistěhovalec, jsem narozen v československu stejně jako mí rodiče a prarodiče..

mimochodem, dám vám jednoduchou otázku a když na ní zvládnete odpovědět, bude vám to jasné.

Když jste se učil česky, bifloval jste se slovíčka?

Odpověď znám a vim, že ne. Vim, že jste se naučil jazyk bez biflování a stejné je to s jinými jazyky.
02. 02. 2014 | 16:15

neo napsal(a):

Terry Fox:

mýlíte se pane Terry Foxi. Já bych nikoho nevraždil a výraz jako socka ani nepoužívám. Chápu, že u agresivního jedince jako jste vy to může vyvolávat agresi a závist, s tim se ale smířím.
02. 02. 2014 | 16:17

fafnir napsal(a):

s vámi je to Richarde opravdu těžké
vy už nejste sto v hlavě udržet ani nick, na který regujete.Kde jste sebral,že někoho učím?Jen se zajímám z hlediska rodiče a prarodiče.
A natvrdo,kdybych vám měl červeně ve vašich textech opravovat hrubky,opakuji hrubky,nikoli překlepy,byly by vaše texty notně červené.Zřejmě výsledek vašeho přístupu systém,učím se svobodně jen něco,a sice to, co se mi líbí.
02. 02. 2014 | 16:36

mb napsal(a):

partnersky pristup je fajn richarde ... akorat musite mit ty partnery ... či musíte být schopen si ty partnery vychovat ... zapominate na skupinovou dynamiku richarde ... žádný žák tam není jen sam za sebe pro sebe a izolovany ... ale co bych vypravel ... vy to znate sam a nejlip ... tak zatím ...
02. 02. 2014 | 16:49

fafnir napsal(a):

Kala
ono to nejde nejen v jazyce, ale ani v matematice,chemii,fyzice,biologii,vlastně v v žádném předmětu,a vůbec ničem co se učíte,ať je to věda nebo řemeslo.A tak je to s celým uceleným školským vzděláváním.Prostě se musíte naučit i něco,co vás sice nebaví,leč to budete potřebovat co jeden ze základních stavebních kamenů svého vzdělání.Dokonce tohu může být z vašeho současného hlediska(míním tím dobu ve které se vzděláváte), většina.A v životě budete potřebovat,to se mnohokrát za život může změnit,a zpravidla také změní.Doba,kdy někdo nastoupil do jednoho zaměstnání,jedné profese,a byl tam od ukončení školy do důchodu,je pryč.Leč ty základní kameny zůstanou,jen je očistíte a můžete stavět,a začít v nové profesi.
02. 02. 2014 | 16:59

šašek z Jihlavy napsal(a):

Řeknu to natvrdo - až budou mít kantoři srovnatelný plat s vyspělým světem, ono se ta samo vystříbří - do školství přijde nová krev, vyrovná se poměr muži/ženy, a pokud se zapojí i rodiče, kvalita se sama prosadí, odejdou ti, kteří tam nepatří a vydělaá na tom celá společnost.
Zatím musíme doufat, že nový ministr bude mít dost argumentů, aby přesvědčil ministra Babiše o přidělění financí tam, kde je to nejvíc třeba - základní a střední školy.
02. 02. 2014 | 17:42

Anna napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):

Řeknu to natvrdo - až budou mít kantoři srovnatelný plat s vyspělým světem, ono se ta samo vystříbří - do školství přijde nová krev, vyrovná se poměr muži/ženy, a pokud se zapojí i rodiče, kvalita se sama prosadí, odejdou ti, kteří tam nepatří a vydělaá na tom celá společnost.
-------------------------------------------------------------------

Vidím to obdobně.
02. 02. 2014 | 18:04

Anna napsal(a):

Všem,

moc prosím o pohled z vnější (víc u paní Vendlové).
Pane Stejskale, prosím, je to pro mě nesmírně důležité. Děkuji
Anna
02. 02. 2014 | 18:08

Jana Pechová napsal(a):

šašek z Jihlavy, Anna
Znám hned několik kantorů, kteří shodně tvrdí, že ty platy rozhodně nejsou tím hlavním, kvůli čemu učitelé ze škol odcházejí.
Ono je to spíš tak, že jim vadí za ty prachy ze sebe nechat dělat blbce - to totiž můžou jinde za víc.
02. 02. 2014 | 18:13

Anna napsal(a):

Jana Pechová

Podle mě by se zvýšením platů kantorů zvýšil i počet zájemců o kantořinu, takže by bylo z koho vybírat. Podle mě dobrý učitel je k nezaplacení.
02. 02. 2014 | 18:22

mb napsal(a):

děkuji ls za promptní smazání mého příspěvku, bez ironie ...
02. 02. 2014 | 18:28

Terry Fox napsal(a):

to neo
a copak? vy pracujete i v sobotu? Ale vlastně jsem rád, že jsem našel alespoň jeden svůj příspěvek nesmazaný, a dokonce i reakci na něj. Pan Stejskal mě totiž ze zásady maže i když napíšu něco jen z desetiny tak jedovatého jako někteří jiní. On totiž ví, pod jakým nickem jsem tady působil ještě nedávno, a ještě stále mu asi ležím v žaludku. Má recht, kdyby mě nechal a nemazal, narostl by mi hřebínek a já bych byl pořád nepříjemnější, jak se znám. A takhle když mě hezky maže, na chvíli se vždy urazím a chvíli sem nic nepíšu, a alespoň mám trochu víc času na svou práci. Tak vy jste mě nepoznal, neo? Snad je to tak lepší. Mohu začít nový život pod novým nickem. Ale vy u mě zůstanete stále stejný mladý tr..ba.
02. 02. 2014 | 18:34

neo napsal(a):

Terry Fox:

už jsem vám psal, že pracuji kdy uznám za vhodné.
Jste mazán, když porušujete kodex. To každý pane Foxi, to každý.

Mně je úplně jedno kterej sprosťák jste:)
02. 02. 2014 | 18:43

Jana Pechová napsal(a):

Anna
To máte určitě pravdu: zájem by se zvýšil stoprocentně. Otázka ale je, zda by se mezi těmi lidmi právě našla ta kvalita.
Ti moji známí vesměs tvrdí, že je netlačí platy, ale podmínky.
02. 02. 2014 | 18:48

mb napsal(a):

ad jp: Ti moji známí vesměs tvrdí, že je netlačí platy, ale podmínky.

... tlačí je obojí ...

až to nebudu moci snést, odejdu ...

viz. Klaus: když se jim to nelíbí, ať jdou dělat něco jiného ...

njn, stane se ...
02. 02. 2014 | 18:51

Anna napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

díky za mazání příspěvků a to bez jakékoliv ironie. Aga mě upozornil na stav neobvyklý (ještě jednou vřelé díky), propukla u mě s největší pravděpodobností mánie.

Všechny tímto prosím, berte mé příspěvky s rezervou. Pane Stejskale, prosím, mažte ihned mé očividné nesmysly. Děkuji.

Díky, pane ago, jsem Vám moc vděčná. Čím dřív nasadím léky, tím líp. Tvrdá škola života.
Hezký večer všem
Anna
02. 02. 2014 | 18:52

šašek z Jihlavy napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):
šašek z Jihlavy, Anna
Znám hned několik kantorů, kteří shodně tvrdí, že ty platy rozhodně nejsou tím hlavním, kvůli čemu učitelé ze škol odcházejí.
Ono je to spíš tak, že jim vadí za ty prachy ze sebe nechat dělat blbce - to totiž můžou jinde za víc.
02. 02. 2014 | 18:13
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Neměla ta úvodní věta znít:"Znám několik kantorek....
Paní Pechová, když si chce chlap založit rodinu a neživořit, musí mít do začátku nějaké postavení(pokud nechce pumpnout rodiče nebo nepočítá s vedlejšími příjmy).
Především potřebuje slušný byt, ať už nájemní nebo vlastní(hypotéka či stavební spoření s půjčkou či překlenovacím úvěrem).
Z toho mi vychází, že nástupní plat by neměl jít pod nějakých třicet tisíc hrubého. Pakliže se učitel osvědčí, mělo by následovat patřičné ohodnocení ve formě odměn, časem zvýšení platu. Za současných platových poměrů bych dnes do školství nešel.
02. 02. 2014 | 18:53

Terry Fox napsal(a):

to neo
Vaše reakce jsou tak mile hloupé. Opět jsem se zchuti zasmál. Děkuju.
02. 02. 2014 | 18:55

Jana Pechová napsal(a):

šašek z Jihlavy
Skutečně - kantorů. Jeden například po létech praxe v obří škole utekl do venkovské malotřídky, zřizované obcí s osvícenými zastupiteli, druhý zase utekl k profesi placené srovnatelně (možná v základu i méně, ovšem připouští i přivýdělek bokem a hlavně samostatnost a profesní růst v oblasti jeho zájmu).
02. 02. 2014 | 19:08

Richard napsal(a):

"Samozřejmě žáky musí aspoň trochu motivovat, aby to vzali, ale aby si vybírali, co se učit budou a co ne, to v jazyku jaksi nejde!"
Kala

ale to víte, že to jde, sám se tak třeba učím, nejen jazyk, ale v podstatě vše, co mě zajímá. Neotevřu knihu a nečtu jí od začátku do konce, ale vybírám si kapitoly třeba uprostřed knihy, podle, od nich skáču jinam atd., prostě se nechávám vést zájmem a asociacemi. Tedy vybírám si nejen konkrétní téma, ale také oblasti, podle chuti a nálady, které se navíc vzájemně prostupují a doplňují a od nich se odrážím zas dál, kdy se třeba od života Nietzscheho dostanu až k dějepisné vědomosti celého období v němž žil. Pokud hledám na wiki, přečtu si něco třeba i anglicky atd. atd. Kdybych si stanovil osnovy nebo nějaký normativní plán, a řekl si "teď se budu hodinu učit rozdělení brouků", nenaučím se nic, podobně jako ve škole, kdy přišla učitelka nadiktovala stranu, cvičení a jedém...tak Richard prostě nejel...
Kdyby přišla s nabídkou - tady máte možnosti, vyberte si, co Vás oslovilo, co byste dnes rádi, budeme o tom mluvit, tak vím aspoň něco, takhle nula.
Technicky to nemám promyšlené, ale jde o to, že se učí to, co chce žák, ne učitel.
02. 02. 2014 | 19:55

mb napsal(a):

...tak Richard prostě nejel...

... richarde, kolik je vám let? ...

a jaké je vaše povolání? ( či čím se živíte?)

díky ... a hezký večer ...
02. 02. 2014 | 20:00

gaia napsal(a):

Richard

co byste dnes rádi, budeme o tom mluvit,

a 30 dětí ve třídě,kde polovina by nejraději šla domů, se porve jak ti borcina Ukrajině.
02. 02. 2014 | 20:09

Richard napsal(a):

gaia
říkal jsem Vám, že technicky to nemám promyšlené, předpokládám, že učitel je trochu tvůrčí člověk..
Můžete třeba nechat žáky demokraticky hlasovat do klobouku, ať maj pocit, že se na své výuce sami podílí...
a současně jim můžete něco říct o demográcii, nebo je rozdělte na x skupinek, ať každá činí dle svého, ..
však máte v lebce aj pravou hemisféru, nebojte se jí...zkušejte, tvořte, experimentujte..
rozdělit květinky na pět kusů, to zvládne i stroj, k tomu není třeba učitel..

mb
"či čím se živíte?"
....díky "
mb
před chvíli jsem měl dvoje oplatky z Kauflandu, byly v akci(smích a potlesk)
prosím
02. 02. 2014 | 20:20

mb napsal(a):

to nemyslim rišo ... ja myslim jako povolání ... kde pracujete nebo v čem podnikate ... a tak ... zatím zdravím a za odpoved diky ....
02. 02. 2014 | 20:32

gaia napsal(a):

Richard

tak demokraticky hlasovat v chemii, budem dnes probírat halogeny nebo chalkogeny, děti
samozřejmě obé slyší poprvé, hlasováním se ztratí polovina hodiny, odhlasují se ty halogeny,ale jen učitel ví,že ty chalkogeny bude stejně muset probrat jindy.

Nebo hlasovat, zda chtějí dřív dělit nebo násobit je už úplné mimo,neb probrat násobilku je z didaktických důvodů nutno probrat vždy dřív než dělení.
Submisivnější děti se pak ve škole začnou bát,když nemají v učiteli oporu a vždy je prehlasují nebo zastraší ti dominantní.
02. 02. 2014 | 20:40

Richard napsal(a):

mb
"jsem zavřený v tmavé cele bez oken a maluji obrazy Benátek, předlouhou jsou mi pouze vzpomínky"
http://www.sleightsofmind.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/Hannibal-Lecter-hannibal-lecter-24822525-320-244.jpg
(nezlobte se a neberte si to osobně)
také zdravím
02. 02. 2014 | 20:43

Richard napsal(a):

gaia
ano, takový přístup zvládne asi jen chytrý učitel...

..že dětem, kteří o ničem podobném neslyšely dáte do nabídky možnost volby mezi halogeny a chalkogeny vypovídá hlavně o "schopnostech" Vašich..
Nebudu vymýšlet, jak by to případně šlo, když Vy vymýšlíte, proč a jak by to nešlo...
Když to nejde, tak to nejde, no, asi musí přijít někdo chytřejší a kreativnější, aby to zvládl a dal na výběr něco smysluplnějšího....
02. 02. 2014 | 20:52

yes napsal(a):

Bych měl jeden tip.
Za komunistů jsme měli předmět "Občanská nauka". Tenkrát nám soudruzi kvalifikovaně vysvětlili že nás zlí imerialisti chtěj vyhubit. Což se naštěstí ukázalo jako zcela lživé tvrzení. Protože kdyby nás komunisti měli ochránit před reálným nepřítelem. Tak to bychom fakt dopadli...

Ale zpátky k tématu, nemělo by jak píše Komenský patřit k povinné školní výuce i výuka "reálií"? Tedy učení o přírodě a společnosti? Myslím tím něco jako je právní povědomí, uspořádání zákonů, a jejich výklad. Rozdíl mezi tržním ekonomikou (Kapitalistickým hospodářstvím) a plánovitou ekonomikou(socialistickým hospodářstvím). Různé ekonomické teorie a z jakého předpokladu vycházejí.
Vývoj lidského rodu, od společenství prvobytně pospolného až po dnes. Jaké dovednosti a skušenosti v jakém společenském systému měl člověk ovládat, pokud chtěl v tomto společenství úspěšně přežít. A jaké zkušenosti a dovednosti od našich předků jsme zdědili.
To si myslím tyto základní informace v naší populaci zcela chybí a je to bohužel vidět jak ve svobodných volbách tak i v ekonomice. Když se mluví o vzdělávání, tak se spousta lidí tváří uraženě. Jsou nekomunikativní, všechno se hned politizuje a veškeré průsery dnešní doby jako vysoká nezaměstnanost a zvolená politická reprezentace. Nasvědčuje bohužel tomu, a prosím naprosto bez urážky jsme národem s velmi nízkou praktickou gramotností.
Já bych se přikláněl k velmi rychlé nápravě. A doplnění učebních osnov.
02. 02. 2014 | 20:56

gaia napsal(a):

Richard
to asi nejde nikde na světe, aby děti,které mají prázdné hlavičky, si samy dělaly učební plány
02. 02. 2014 | 20:56

mb napsal(a):

... ja to neberu osobně rišo ...

... jen me to zajimalo ...

... hezký večer ...
02. 02. 2014 | 20:59

Richard napsal(a):

"si samy dělaly učební plány"

kdo tady mluví o dělání učebních plánů osobo...?
-------------
"aby děti,které mají prázdné hlavičky"

aha, tak dětičky je mají prázdné...no, to je jasné, na někoho to hodit musíte ...
ačkoliv, radši hlavu prázdnou a chytrou, než plnou a blbou

dokážete pochopit tak jednoduchou věc, že i dítě, které neví z čeho se skládá řízek, jablko, brambora a paprika si dokáže říct, co z toho by právě rádo snědlo....že nemusí mít maturitu, aby poznalo, na co má chuť, resp. instinktivně rozpoznalo, co potřebuje....
nemusíte mi psát, že dítě by chtělo jen mlsat, protože samozřejmě záleží, co mu dáte k výběru, jak pestrou stravu mu nabídnete a připravíte, jaké kombinace atd...
současná situace ve školství je však taková, že když dítko sedne do lavice, hodí před něj talíř a řeknou "na, tady máš a žer, my víme nejlíp, co Ti chutná, my jsme totiž vedoucí"... a ještě maj pocit, že se s tím žrádlem hrozně napiplali...
02. 02. 2014 | 21:25

mb napsal(a):

dvoje oplatky z Kauflandu
02. 02. 2014 | 21:30

Richard napsal(a):

mb
pro mě dobrý, jsem spokojený...
Vy si dejte třeba řízek, příp. co uznáte za vhodné, ...anebo si to raději nechte rozhodnout od někoho, kdo tomu, co byste rád snědl, rozumí víc a lépe než Vy...to bude jistější, budete vědět, že jste nic nepokazil....
Máte chuť na zeleninový salát? Nevadí, dostanete sladkou rýži, bo ta je pro Vás lepší, tak se to rozhodlo na velké radě Velkého bratra.
02. 02. 2014 | 21:38

Richard napsal(a):

mám je před cvičením jako rychlý zdroj sacharidů, nemusím čekat, až mi tělo zpracuje na trávení pomalejší, chemicky složitější těstoviny...
02. 02. 2014 | 21:42

mb napsal(a):

po tom zamestnani, po zdroji vasi obzivy uz se asi ptat nemam, ze ?
02. 02. 2014 | 21:47

gaia napsal(a):

mláďata všech savců se učí tak, že napodobují dospělé a následují své stádo.
V čem by měl člověk být jiný?
02. 02. 2014 | 21:49

Richard napsal(a):

mb
ptát se můžete mb, to je Vaše věc, ale tuším jsem Vám už "odpověděl"..
02. 02. 2014 | 21:51

mb napsal(a):

právě, že jste neodpovedel ...

... tak právě nevím, jak moc na vás mám tlačit, abych to z vás vypáčil, čili nic/anebo ne ...

... hezký večer ...
02. 02. 2014 | 21:56

Richard napsal(a):

"mláďata všech savců se učí tak, že napodobují dospělé a následují své stádo.
V čem by měl člověk být jiný?"

člověk potřebuje smysl... imitace/nápodoba poskytuje něco takového skutečně jen jednoduchým bytostem...
Navíc nevím, jak nápodoba souvisí se školní výukou, v ní se užívá, pokud vím, jiných metod. Nápodoba je záležitostí jen těch nejmenších dětí, navíc nejde o školní učební metodu, ale obecný způsob soc. učení.
Gaio, snažím se jen říct, že děti jsou ty poslední, které by za současný stav školství nesly zodpovědnost.
-----
mb
jsem čaroděj, ale víc Vám říct nemohu, Vyšší síly mi to zakázaly...
ale můžu Vám vykouzlit jako bolestné králíka, když budete chtít...
02. 02. 2014 | 22:01

gaia napsal(a):

Richarde

proč to mb tajíte,když jste to už na sebe jednou práskl u Jarolímka?

Jinak děti nejsou zodpovědné už ze zákona a v dnešním školství slouží za pokusné králíky.
02. 02. 2014 | 22:13

mb napsal(a):

... jako čaroděj mate richarde ty nejlepší předpoklady pro reformy školství, dle vašeho uvážení ...

... a když budete v koncích, prostě vykouzlíte z klobouku nějakého králíka ...

... podobně jako ve škole, kdy přišla učitelka nadiktovala stranu, cvičení a jedém...tak Richard prostě nejel...

... tak hezký večer ...
02. 02. 2014 | 22:14

Richard napsal(a):

navíc, ne všechna zvířata jsou stádní, stejně tak ani člověk, a tím se zas vracím na začátek, k těm introvertům.....ale nejen k nim, smysl potřebuje i extrovert, i když ho nachází, na rozdíl člověka uzavřeného, venku, ve společnosti, v obecnosti a když je navíc jeho dominantní fce myšlení, je to jasné, budou pro něj důležité analýzy vnějších norem....
teď si představte, že takých základních typů lidí je třeba 16 a každý potřebuje něco dost jiného, jinak se učí, jinak je zaměřený, jinak zpracovává informace, jinak je přijímá atd.....takové rozdíly nelze přehlédnout, aniž by došlo k problémům, např. v institucionalizovaném, znormovaném školním prostředí.....

proto je dle mého snaha vymýšlet nějakou jednotnou a pro všechny stejnou normu "užitečnosti a obvyklosti" nesmysl...
02. 02. 2014 | 22:15

gaia napsal(a):

Richard

to máte pravdu,proto já považuji za zločin povinné testovaní a za zločinný dětech i tu povinnou školku, jak navrhuje nový ministr, který to bere jako jednotnou startovní čáru před nástupem do školy, což je naprostý nesmysl a aby na tom byly všechny děti stejně nechtěli ani komunisti.
02. 02. 2014 | 22:23

Richard napsal(a):

"proč to mb tajíte,když jste to už na sebe jednou práskl u Jarolímka?"

fakt, to ani nevím, ale jestli považujete tamní Markétu nebo její fantazie o mně za mě, tak Vás mohu ujistit, že to tak úplně nejsem já....
pokud o mně víte něco, co jsem sám zveřejnil, klidně to panu mb řekněte...,ale pokud to nevíte, tak mu to řekněte taky...
---------
"... jako čaroděj mate richarde ty nejlepší předpoklady pro reformy školství, dle vašeho uvážení ...
... podobně jako ve škole, kdy přišla učitelka nadiktovala stranu, cvičení a jedém...tak Richard prostě nejel..."
ačkoliv to tak vypadat nemusí, mám za to, pane mb, že jsme stále jen v diskuzi, ...nemám pocit, že bych seděl na ministerstvu a něco Vám diktoval, Vy ano? ...Máte pocit, že Vám diktuji, kam máte jet?
02. 02. 2014 | 22:23

mb napsal(a):

ne ne ... nic nediktujete ... jen jste se tak vyjadřoval poněkud spatra ( možná vlastní bolístka - richard nejel ) ... neni to snadné ... příjemného večera ...

(a prozradíte mi teda, co děláte za práci, nebo ne ?)

dík
02. 02. 2014 | 22:29

Richard napsal(a):

"za zločinný dětech i tu povinnou školku, jak navrhuje nový ministr"

tohle vnímám stejně, tuhle genialitu před volbami hlásali pomýlení katolíci v čele s Belobrádkem, tak nevím, jestli svou velkou boží pravdou nakazili aj toho socialistu Chládka ...
možná ty dítka budou ve školce učit i modlit a vozit po novém českém Církev landu....
02. 02. 2014 | 22:31

gaia napsal(a):

víte Richarde, děti nemají tu zodpovědnost za své chováni, proto nemohou dospělým a učitelům obzvlášť, diktovat,co by chtěly nebo nechtěly,učitel samozřejmě musí znát jejich potřeby a z těch vycházet a snažit se jim přizpůsobit a uhodit na strunu jejich zájmů, ale rozhodovat musí ten učitel,nikoli nějaká dětská demokracie.
02. 02. 2014 | 22:32

mb napsal(a):

ten povinný předškolní ročník smysl dává ... akorat nevim, zda na to vezme/budou kapacity ve školkách, školách nebo jiných předškolních zařízeních ...
02. 02. 2014 | 22:34

gaia napsal(a):

Richard

nechtějí dětem dopřát tu svobodu.Jeaěn Rousseau hlásal, že by se děti měly vzdělávat až od 12 let, aby si užily co nejdéle svobody a mohly se chovat , jak jste navrhoval, škoda, že to byl takový mameluk, co svoje vlastní děcka strkal do sirotčince, kvůli čemuž se jeho pedagogické názory nepovažují za všimnutí hodné. Jinak by třeba prorazily a děti se mohly učit jinak.
Dnes budou chudery ve škole už od 5 a ty letn narozené uzžod 4 a půl.Hrůza.
02. 02. 2014 | 22:38

Richard napsal(a):

( možná vlastní bolístka - richard nejel ) ...
mb
no nejel jsem, ale zato kvalitně vyrušoval, takže jsem jim ten ujetý výlet celkem vrátil, navíc, nemám pocit, že bych o něco zvlášť přišel.....
ono to snad není ani bolístka, jako spíš rozčarování, když už jsem tedy ten čaroděj...ale jo, nasraný jsem, ale to furt, vždyť Vám stále opakuji, ať si to neberete osobně....
-------------
"(a prozradíte mi teda, co děláte za práci, nebo ne ?)"
mb

zeptejte se Gaiaiaiaiai, ta to údajně ví, a taky se rád dozvím, co vlastně dělám....
------------
"ten povinný předškolní ročník smysl dává"
mb

jo, to chápu, hlavně těm, kteří už mají přes 30, to je jasné.
02. 02. 2014 | 22:40

Richard napsal(a):

"víte Richarde, děti nemají tu zodpovědnost za své chováni"

aha, takže jsou nekompetentní k tomu vybrat si např. mezi kuřetem, rybou, zeleninou, ovocem a přílohou....atd. atd.
aha, to pak jo.....Musíte rozhodnout Vy...
-----------
"učitel samozřejmě musí znát jejich potřeby"
Gaia

aha,
sruh ředitel: "Pepíčku, řekni soudružce učitelce Gaiai, co bys rád?"

Pepíček: "srško učelko, nudle s mákem"

srška učelka: "Dobře, Pepíčku, šikovný kluk, za odměnou, žes mě nechal poznat Tvé potřeby, dostaneš uzenou makrelu"
02. 02. 2014 | 22:48

gaia napsal(a):

mb

vůbe tonedává smysl, po cinkání klíci všechny vlády dělaly vše proto, aby mateřské školy nebyly součástí výchovně vzdělávací soustavy. Zákon o hlídacích skupinách tomu nasadil korunu,který pořád platí , proč by děti měly chodit do nějaké hlídací skupiny nebo soukromé školky, na kterou nemá stát dohled, s dětmi si tam mohou dělat co povolí rodiče, proč by chodily tam povinně?
02. 02. 2014 | 22:49

mb napsal(a):

nejel jsem, ale zato kvalitně vyrušoval, takže jsem jim ten ujetý výlet celkem vrátil

... takovou třídu richardů ... je radost učit ...

ad "ten povinný předškolní ročník smysl dává"
mb

jo, to chápu, hlavně těm, kteří už mají přes 30, to je jasné.

... je potřeba srovnat ( ne zglajchšaltovat ) úroven, ktera prichazi do škol ...

jinak se z toho učitelky prvních tříd musejí zákonitě zbláznit ... a to přece ( snad ) nechceme ...

hezky vecer ...
02. 02. 2014 | 22:50

gaia napsal(a):

Richarde, moje maminka mne vždy učila, doma jez co máš,jinde co ti dají.
Máma bude vyvařovat 5 členné rodině podle toho na co má kdo chuť? Skončila by v blázinci.
Jako vy a brala by tritico,jako vy,to jste tu na sebe prozradil.

I když mák je zdravý, tak proč ho Pepickovi občas nedat.
02. 02. 2014 | 22:53

Richard napsal(a):

"... takovou třídu richardů ... je radost učit ..."
mb
sebe bych Vám opravdu nepřál pane mb, zvláště, pokud byste mi chtěl diktovat, co bych měl vědět...
to radši výpověď než Richarda, fakt...nebo se domluvit, dát mi pokoj, nechat mě být a já zas Vás...
02. 02. 2014 | 22:55

mb napsal(a):

richarde otevřete si učebnici na straně 65, udělejte si výpisek, za chvilku vás přijdu zkontrolovat ...

tak jedéééém ... a běda jak Richard nepojede ...
02. 02. 2014 | 23:00

Richard napsal(a):

"Jako vy a brala by tritico,jako vy,to jste tu na sebe prozradil."

teď si mě pletete rovnou s Jarolímkem, ten psal, že bere Tritico...
ale jo, taky jsem ho zkoušel, ale neživí mě to, to Vás mohu ujistit, na chuť to není nic moc, prostě žádná vývařovna, navíc je toho malinko, jen taký drobeček....
------------
"Máma bude vyvařovat 5 členné rodině podle toho na co má kdo chuť?"

pokud by vaření bylo její povolání, za které by byla placená a chtěla, aby její "zákazníci" byli spokojení, tak ano, a školní děti v jistém smyslu vlastně takoví klienti služeb jsou...
02. 02. 2014 | 23:02

gaia napsal(a):

MB
Tak další,co by chtěl srovnávat.

Z blbečka udělají průměr a z génia taky, aby na tom všichni byli stejně.

A zatímco z génniů dělat průměr umí naše školy báječně, s blbecky si tak snadno neporadí, za chvíli je kvůli srovnávání budou odebírat hned matkám od prsů, hůř než v 50.letech.

Aby bylo v 1. třídě 15 děcek ve třídě, aby se tam děti mohly srovnávat s opravdovou školou, na to nejsou peníze, ale něco nařizovat dětem povinně mimo zákon, to by jim šlo.
02. 02. 2014 | 23:02

gaia napsal(a):

Richard

do takové vyvařovny by se muselo nabrat spoustu nových pracovních sil, jeden člověk nestihne uvařit 30 různých obědů za hodinu. A ještě to na servírovat. To není jako když se uvaří kotel kaše a kydá se to do vlastních ešusů naběračkou hromadně. Na to pak stačí daleko méně lidí.
02. 02. 2014 | 23:08

Richard napsal(a):

"richarde otevřete si učebnici na straně 65, udělejte si výpisek, za chvilku vás přijdu zkontrolovat ..."

už Vás tam čeká kosočtverec přes celou stranu ...
02. 02. 2014 | 23:10

Karel napsal(a):

Richarde, to jste měl hezký den, asi jako když fanouškové v hospodě rozebrírají jak by měl Alois Hadamczyk nominovat hokejovou reprezentaci. Protože to jsou Lojzové, tak kafrají v hospodě a nikoho nominovat nemůžou.
02. 02. 2014 | 23:11

Richard napsal(a):

gaia
"dobře dobře, nakonec Vám asi přece jen přidám a pošlu posily" pan mb bude mít jistě radost...

teď už jen zkopírujte celou diskuzi a pošlete Chládkovi na ministerstvo.....ať zruší ty povinné školky a ty prachy vrazí spíš do Vás...ať se žáci pořádně nají, přesvědčila jste mě, že to bude pro jejich dobro....
02. 02. 2014 | 23:18

Richard napsal(a):

"Hadamczyk nominovat hokejovou reprezentaci. Protože to jsou Lojzové, tak kafrají v hospodě a nikoho nominovat nemůžou."

ale Hadamczik je Lojza, strejdo...
a ti Hadamczikové v hospodě nekafraj proto, že by si mysleli, jak tím změní nominaci, ale aby řekli, co si myslí...
ale chápu, že pro Vás není zvykem si něco myslet, nejspíš Vám stačí jen kývat hlavou, to je zas zábava pro Pepíky....
02. 02. 2014 | 23:23

gytaoggova napsal(a):

Každý tady má spoustu nápadů, co by měla dělat vláda nebo učitelé, ale neuvědomuje si, že nejdůležitějším hybatelem zlepšení situace na našich školách mohou být jedině rodiče. A musí začít od sebe. Dítě si do školy musí přinést nějaký výchovný základ z rodiny, musí mít nějaký řád, disciplinu, společenské chování, schopnost kooperace s druhými osobami, sebeovládání a ochotu naslouchat, když mluví někdo jiný než ono. Potom ho může učitel něco smysluplného naučit zajímavou a zábavnou formou. Richard mi svými názory připomíná ty rodiče, kteří kantory přivádějí k šílenství nebo k odhodlání místo učení raději řídit tramvaj. Takový moderní tatínek Richardova typu se obvykle ohání frázemi o zbytečnosti učení nazpaměť, ale ve chvíli, kdy od jeho synka chcete, aby vyřešil úlohu za pomoci logiky a nikoliv naučených postupů, udělá takový cirkus, že je učitel rád, když vyvázne jen s odebráním osobního ohodnocení. Jak často jsem slýchala od tatínků problémových žáků, že jsem přece učitelka a mám si umět poradit, ale představovali si to tak, že musím umravnit a ukáznit ostatní žáky, abych se mohla plně věnovat jejich géniovi. Oni přece vychovávají osobnost a ta kráva učitelka chce, aby se podřizoval zájmům ostatních. Znám jedno takové dítě, jehož otec pomocí zastrašovací metody dokázal, že se chlapci toleruje když během vyučování klečí na lavici, hrabe se paní učitelce ve stole a hlasitě vykřikuje a přerušuje ostatní žáky, když jsou vyvoláni. Při tělocviku dělá hysterické scény, protože ho při vybíjené trefili, je agresivní a spolužákům nebezpečný. A když jinému dítěti zlomil ruku, rodiče si stěžovali, že mu učitelka udělila napomenutí. Kvůli takovým žákům odcházejí kvalitní kantoři a zůstávají ti, co umějí jen držet hubu a krok.
02. 02. 2014 | 23:26

Richard napsal(a):

"Kvůli takovým žákům odcházejí kvalitní kantoři a zůstávají ti, co umějí jen držet hubu a krok."
gytaggova

kvalitní sebehodnocení,... zdá se mi to nebo jste fakt hloupá....
02. 02. 2014 | 23:31

gytaoggova napsal(a):

Ta poslední věta neměla být kvůli takovým žákům, ale kvůli takovým rodičům. Nevím Richarde, jestli máte děti, možná jsem to v diskusi nepostřehla, ale jestli budete mít někdy děti školou povinné, kéž je jejich učitelům nebe milostivo! Jste přesně ten typ, který má plná ústa moderních teorií, ale jen když nejde o jejich dítě. Nakonec, když si mají vybrat mezi kvalitním učitelem, u kterého by mělo jeho dítě dvojku, a nějakým zoufalcem, kterému stačí, když mu dítě odmemoruje pár vět ze sešitu a má jedničku, tak si spolehlivě vyberou druhou možnost. Znám to z vlastní zkušenosti.
03. 02. 2014 | 00:27

Richard napsal(a):

gyta
je celkem pozoruhodné, jak se typy jako Vy ohrazují proti diktátu shora směrem k Vám(od nadřízených k Vám), neboť Vy přece nejlépe víte, co a jak, na druhou stranu však ospravedlňujete diktát od Vás směrem dolů, k žákům, bo ti pod Vámi přece sami vůbec neví, co a jak, těm se diktovat může, Vám ne...
Jinak se nemusíte bát vážená, ode mě Vám žádné dítě zajišťovat milostivé nebe nebude, zkuste svojí hloupost přehodit jinam.
03. 02. 2014 | 00:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy