Generál Jaruzelski nebyl polský Husák

25. 05. 2014 | 21:53
Přečteno 15227 krát
Wojciech Jaruzelski zemřel v devadesáti letech.

Komunista, voják, velitel krvavých operací proti opozici v letech 1970 a 1981. Ale nakonec i muž, který v létě 1989 pochopil, že dál už to nejde a podílel se na pohřbení toho, za co celý život bojoval.

V srpnu 1968 jako ministr obrany velel polským vojákům, kteří okupovali Československo. Později v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že invaze ho celý život trápila a omluvil se za svůj podíl na tehdejších událostech.

Omlouvat se ale měl spíše Polákům.

Krátce před Vánocemi 1970 polská vláda zvýšila ceny základních potravin o šestatřicet procent. Vyvolala tím obrovské protesty, které vedly ke krveprolití. Skoro šedesát tisíc vojáků nasadila armáda pod vedením ministra Jaruzelského k potlačení nepokojů hlavně na pobřeží Baltu. V Gdyni vojáci zastřelili desítky lidí a tajně je pohřbili.

Nepokoje stály funkci stranického šéfa Wladyslawa Gomulku, Jaruzelski se udržel.

V červnu 1976 i Gomulkův nástupce Edward Gierek musel zvednout ceny potravin, tentokrát až o šedesát procent. Lid reagoval po svém. Vypálil několik kanceláří PSDS a k nejslavnějším akcím patří blokáda železnice, která zastavila rychlíky a nákladní vláky na trase mezi Sovětským svazem a NDR. Zvýšení cen tak polská vláda raději odvolala. O to hůře se krize projevila později.

Na konci roku 1979 už polský zahraniční dluh činil v přepočtu hrozivých sedmnáct miliard dolarů a zásobování polských obchodů se přitom zhoršovalo. V červenci 1980 kabinet ohlásil další zdražení a přiznal, že Polská lidová republika je blízko bankrotu namísto blahobytu, který rolníkům a dělníkům léta slibovala. Tentokrát už se Poláci nenechali přemluvit sliby. Stávkovali po celé zemi, nejaktivněji znovu na Baltském pobřeží.

14. srpna 1980 vstoupili do časově neomezené stávky tisíce zaměstnanců loděnic V.I. Lenina v Gdaňsku, jejich vůdcem se stal do té doby neznámý elektrikář Lech Walesa. Ačkoliv vzpoury a stávky Polsko znalo už dříve, tentokrát se komunisté poprvé ocitli v situaci, kdy jim mohlo jít i o samotné setrvání u moci.

Polská moc váhala s úderem na Solidaritu a celé protestní hnutí, vědomi si jeho síly, v Kremlu nepochybovali o tom, že jediným řešením je síla. Sověty znepokojovala v Polsku řada věcí. Vždy jim vadilo, že na rozdíl od jiných komunistických zemí polské zemědělství nebylo zcela kolektivizováno, zachovali se tam ve větším počtu soukromí pěstitelé a farmáři. To Leonida Brežněva rozčilovalo, protože v tom viděl zásadní rozpor s marxisticko-leninskou teorií a Polákům často předhazoval, že by to měli napravit.

K nevoli Brežněva podepsala polská vláda na přelomu srpna a září 1980 se Solidaritou dohodu, ve které jí uznala jako legální odborovou organizaci. Z archívů je známo, že sovětské politbyro několikrát diskutovalo situaci během září a října. 29. října Brežněv konstatoval, že v Polsku je „kontrarevoluce v plném proudu“ a Gromyko prohlásil: „Nemůžeme ztratit Polsko a dopustit tam kontrarevoluci, když tam během války zahynulo 600 tisíc našich vojáků.“ Podobně jako v Československu se tak vrátil známý motiv. Že Moskva nepřipustí pro ni nepříznivý vývoj nikde, kam za války vstoupila Rudá armáda.

5. prosince 1980 se uskutečnila v Moskvě schůzka Varšavské smlouvy. Brežněv plísnil polskou delegaci, že ji dávno upozorňoval na neřešené ekonomické problémy. Že půjčky na Západě nutně musely vést ke krizi. Východoněmecký lídr Erich Honecker víceméně vyzval k ozbrojené intervenci a postěžoval si, že Polsko nedodržuje smluvené dodávky uhlí do NDR. Gustáv Husák prohlásil, že stejně jako v Maďarsku roku 1956 a Československu 1968 chtějí kontrarevoluční síly vytrhnout jednu zemi ze socialistického tábora. PSDS vyzval, aby situaci neprodleně řešila. Rok 1981 začal hrozbou generální stávky, vyhlášené Solidaritou. Ale dohoda mezi vládou a odborovým hnutím ji 30. března na poslední chvíli oddálila. V Moskvě nervozita stoupala.

Brežněv dal souhlas k mimořádné schůzce mezi osmi očima. V Brestu na sovětské straně hranice s Polskem (dnes je to bělorusko-polská hranice) se 5. dubna setkali na odlehlém místě ministr obrany SSSR Dmitrij Ustinov a hlava KGB Jurij Andropov se svými polskými partnery. Premiérem a zároveň ministrem obrany Jaruzelským a prvním tajemníkem PSDS Stanislawem Kaniou. Jaruzelski vzpomínal, že měl strach, zda nebude někde internován jako Alexander Dubček v srpnu 1968. Z Moskvy polská dvojice cestovala v neoznačeném sovětském letadle. Z letiště v Brestu je dál vezla volha bez poznávací značky. Samotná schůzka trvala mnoho hodin hluboko do noci. Jaruzelski si odnesl dojem, že Sověti nakonec pošlou do Polska své tanky, pokud jeho režim nedokáže moc udržet. Alespoň to sám tvrdil a dodnes ospravedlňuje vyhlášení výjimečného stavu, rozehnání Solidarity a uvěznění jejich předáků tím, že pokud by to neudělal, došlo by k sovětské invazi. Tedy ke katastrofě.

Je to sporné tvrzení, protože záznamy spolehlivě dokazují, že politbyro v Moskvě ani KGB se nikdy nevyjádřily v tom smyslu, že za těch a těch okolností zajistí pořádek a přežití socialismu v Polsku sovětská armáda. Naopak, na klíčových zasedáních v Kremlu se jak Brežněv, tak Andropov nebo Suslov vyjadřovali v tom smyslu, že intervenci si Sovětský svaz nemůže dovolit. Ekonomicky ani zahraničněpoliticky. Nový americký prezident Ronald Reagan prohlásil, že vpád do Polska by zastavil hospodářskou spolupráci USA a SSSR. Francouzský prezident Giscard D´Estaing a německý kancléř Helmut Schmidt ve společném prohlášení vyzvali Brežněva, aby neposlal do Polska vojáky, protože to by znamenalo konec i mála toho, co ještě zbylo z rozhovorů o odzbrojení a porozumění mezi Východem a Západem.

Svoji roli sehrál i fakt, že sovětské ozbrojené síly už byly nasazené v Afghánistánu a do bitvy na další frontě se nikomu moc nechtělo. Navíc když existoval předpoklad, že Poláci by se bránili se zbraněmi v rukou, na rozdíl od Čechů a Slováků v roce 1968. Jaruzelski tvrdí, že Kreml ho záměrně nechával v nejistotě ohledně toho, zda zasáhne vojensky a tím ho chtěl dotlačit k vyhlášení výjimečného stavu a rozdrcení Solidarity vlastními silami. Žádné důkazy pro ani proti nejsou, takže nevíme, zda polskému generálovi mámě či nemáme věřit.

Jaruzelski 11. října 1981 vystřídal Stanislawa Kaniu ve funkci první tajemníka Polské sjednocené dělnické strany a nakumuloval tak už tři funkce, protože byl zároveň předsedou vlády a ministrem obrany. Vládní křesla postupně obsadili armádní důstojníci. Vojáci usedli například do křesel ministra vnitra, spojů nebo průmyslu. Větší vliv v politbyru PSDS získal bývalý ministr zahraničí a konzervativní stalinista Stanislaw Olszowski, který naléhal už delší dobu na potlačení Solidarity a byl Brežněvovi nejbližším člověkem v polském vedení.

Jaruzelski žádal SSSR o hospodářskou pomoc, která by zabránila totálnímu krachu. Chtěl dodávky ropy, obilí, železné rudy i masa. Přísliby pomoci dostal, přestože v samotném Sovětském svazu byl tehdy masa na trhu zoufalý nedostatek, jako ale ostatně skoro všeho. 10. prosince 1981 na schůzi sovětského politbyra znovu padlo už dříve přijaté rozhodnutí, že za žádných okolností sovětská armáda nevstoupí do Polska, a že – řečeno slovy šéfideologa Komunistické strany Sovětského svazu Michaila Suslova – polští soudruzi si musí pomoci sami. Tak se také o dva dny později stalo.

Začala Operace X, jak ji Jaruzelski nazval. Po půlnoci armáda uzavřela letiště i pozemní hranice, přerušila telefonní spojení, na důležitých místech rozestavěla tanky a speciální zásahové oddíly ZOMO, vyhlášené svojí bezpříkladnou brutalitou při potlačování nepokojů. Policie obklíčila sídlo Solidarity v Gdaňsku i tamní hotel Metropol, kde řada předáků hnutí bydlela. Ve dvě ráno 13. prosince 1981 začalo masové zatýkání a během několika hodin Solidarita de facto přestala existovat. Walesu internovali ve vile u Varšavy a několik měsíců drželi v domácím vězení. Nikdo nekladl odpor, který v dané situaci neměl smysl. Pro opozici byl 13. prosinec tvrdým procitnutím, protože se ukázalo, že komunistický režim má stále dost sil, aby přežil. Že dojem o jeho slábnutí během dvou uplynulých let byl více přáním než realitou. Druhý den večer i Československá televize vysílala ze záznamu zasedání nově ustaveného Zvláštního výboru národní záchrany. Bylo mi tehdy dvanáct a pamatuji si, jak kdosi hovořil na tribuně a opodál seděl zamračený Jaruzelski v uniformě a s tmavými brýlemi. Nebylo mu vidět do očí a hlavou kýval nahoru a dolů. Mým tehdejším pohledem dvanáctiletého z něj šel strach a mráz po zádech.

Následovalo dalších osm let mizérie, ze které vyčnívá v roce 1984 brutální vražda katolického kněze Jerzyho Popieluszka pracovníky tajné policie. Jaruzelski tvrdil, že čin neschválil a nevěděl o něm.

Pozoruhodné je, že podle průzkumů většina Poláků Jaruzelského verzi o tom, že výjimečným stavem zachránil Polsko před sovětskou invazí, dnes věří. Postavili se za něj i ti, které v osmdesátých letech věznil. Lech Walesa nebo Adam Michnik. Rodinám obětí výjimečného stavu se generál omluvil, odpovědnost vzal na sebe.

Na krakovském Wawelu – kde jsou pohřbeni významné osobnosti polských dějin – ostatky Jaruzelského jistě nespočinou. Ale pohled Poláků na něj asi nebude až tak odmítavý, jaký byl v prosinci před třiatřiceti lety. Na Jaruzelského se většina z nich nedívá tak kriticky jako Češi na Husáka.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

e.m. napsal(a):

*Pozoruhodné je, že podle průzkumů většina Poláků Jaruzelského verzi o tom, že výjimečným stavem zachránil Polsko před sovětskou invazí, dnes věří. Postavili se za něj i ti, které v osmdesátých letech věznil. Lech Walesa nebo Adam Michnik.* -- ano, je to dost zajímavé.
a já asi Polákům do toho, jak si jej hodnotí, mluvit nebudu /opravdu nemáme informace - možné je to i to/.
jiné by to bylo, kdyby Jaruzelski nějak přímo ovlivnil můj život/život v Česku; což se ovšem nestalo, k Česku vztah neměl.
25. 05. 2014 | 22:00

gaia napsal(a):

bát se ve 12 nějakého dědka z obrazovky, to je nějak divné. Já/se bála tak psa baskervilského nebo když chtěli zabít Vinetoua.
25. 05. 2014 | 22:24

jozef napsal(a):

Poznamenajme aspon,
ze general Jauzelski by nedovolil vysielat polskych vojakov do vojen v iraku,v Afganistane a inde.A to ani v obrane pokrokovej civilizacie proti talibom /americanmi financovanym a mediami sta bojovnici za demokraciu predstavovanym/ islamskym fanatikom/,ani do dobyvatelskych kolonializacnych vojen dnesneho typu.
Sucasni polski vladcovia dodali strykovi samovi tisicky polskych okupacnych bojovnikov,stovky z nich padli,alebo boli raneni.Kolkych domorodcov polski okupanti zabili,zranili,to nevieme.
A urcite by Jaruzelski nepodporil UCK,ale Srbov...
Na rozdiel od sucasnych polskych vladcov a polskych lumpenmediimedii.

A Husak by nedovolil /len cez mrtvolu/ premenit ceskoslovenskych domorodcov na proletarov na vlastnom majetku.Bol silnou osobnostou.Nepodarilo sa mu skratit pobyt okupacnych vojsk,ale snazil sa.Branil svoje,bol tazky patriot.
V ziadnom pripade by otrocky neposielal svetovemu policavtovi ,ako sa to to za medialnej orwellasistencie deje dnes,roty volov - vojakov do jeho dobyvatelskych vojen
Talmer stovka slovenskych vojakov a vojaciek v Brzezinskeho okupacnych krvavych hrach stratila zivot.

Nech mi je dovolene aj konstatovat:
bol som disidentom rezimu Husaka,som v odboji proti sucasnemu rezimu Stryka
Sama.Smutne,az zufale bolo pre mna sledovanie vtedajsich medii,dnes je to vsak horor.
To,co produkuju dnesne orwellmedialne existencie,je cisty horor.Mravny a intelektualny horor.
25. 05. 2014 | 23:44

Veterán napsal(a):

Hrozivý dluh 17 miliard tehdejších dolarů - kolik by to bylo v dnešních devalvovaných dolarech a kolik dluží Polsko dnes?
Našel jsem, že v roce 2011 byl Polský státní dluh 264 miliard dolarů. Vypadá to tedy, že v Polsku mají sice dnes plné obchody zboží, ale finančně jsou na tom ještě hůř.
25. 05. 2014 | 23:50

Rudi Koutek napsal(a):

pan autor napsal:
"Policie obklíčila sídlo Solidarity v Gdaňsku i tamní hotel Metropol, kde řada předáků hnutí bydlela."To vypada, jako by si bydleli v hotelu. V tom hotelu nebydleli, ale prespavali, jelikoz zrovna probihala celostatni konference Solidarity. Termin vojenske akce nebyl vybran nahodne. Vlastnim od vydani v roce 1987 knihu KONSPIRA O PODZEMNI SOLIDARITE, kde jsou udalosti popsane. Spustu lidi se nepodarilo zadrzet a ti pokracovali v podzemi dal v boji proti komunistum. Tato kniha byla v te dobe pro me velikou inspiraci v boji proti komunistickemu hnusu.
26. 05. 2014 | 00:40

Ládik!!! napsal(a):

Nemůžu dostat z hlavy Pochod padlých revolucionářů.... To zas bude den.
26. 05. 2014 | 05:48

student napsal(a):

No nevím pánové,
za bolševika jsem chodil do české kolbenky - dnes na mě mluvěj německy. Prachy jsem dostal celé na ruku - dnes je pošlou do rakouské banky a hnedle mě zkasírují. V krámech jsem kupoval české kvalitní jídlo - ne to žrádlo, co ani pes nechce žrát.
Tak nevím kdo je větší troba když tuhle zlodějskou dobu brání nebo obdivuje?
26. 05. 2014 | 05:57

Ládik!!! napsal(a):

student -
pravdu díte. Dával jsem psovi 13 roků jen granule a stejně umřel.
26. 05. 2014 | 06:08

Naštvaný napsal(a):

"....nebyl polský Husák...": Autore, abyste se nenatřásal, byl! A dlužno povědět, že ani ten nebyl sám svůj. Ještě jim předcházel nějaký Kadár. Ale všichni ti jmenovaní oponovali bolševické sovětské /pozor ne ruské! / zlovůli a bestialitě, s níž si jak tam tak u nás leckdo pohrával a jakoby se nechumelilo, i u nás je ostatní volí za své reprezentanty. Ani náhodou se nějakého Husáka nezastávám - byl to kovaný komunista, ale stejně razantně oponoval bolševicko sovětské svévoli a tuposti!
26. 05. 2014 | 06:33

Targus napsal(a):

To: Martin Novák

"...na rozdíl od jiných komunistických zemí polské zemědělství nebylo zcela kolektivizováno, zachovali se tam ve větším počtu soukromí pěstitelé a farmáři. To Leonida Brežněva rozčilovalo, protože v tom viděl zásadní rozpor s marxisticko-leninskou teorií..."

Nikoli, mladý vystrašený jinochu. Žádná marxistická teorie, alebrž zcela obyčejná KATASTROFÁLNÍ produktivita v zemědělském sektoru velela rozumu provést kolektivizaci, anebo brutální vyvlastnění neobdělávaných pozemků.
V tehdejší Polské lidové republice totiž nebylo obděláváno 60% orné půdy, což při zoufalém výkonu polského průmyslu vedlo ke všeobecnému nedostatku potravin a doslovnému prožírání amerických půjček.
Jen tak mimochodem - ty půjčky z USA byly po změně režimu Walesově Polsku "velkomyslně" odpuštěny, když je předtím x-krát splatilo na úrocích.

No nic, už je dobře, zářné zítřky jsou nabíledni.
26. 05. 2014 | 07:29

dedek napsal(a):

No tak tedy já nevím ale pročpak tehdy byla vyhlášena mobilizace záloh, byla zabírána soukromá i firemní vozidla s "V" v techničáku včetně motorek, Kolony vypadaly pestrobarevně a hlavně pročpak asi naše armáda stála na polských hranicích? Už jsme se těšili, jak to Polákům vrátíme za rok 68. Takže bych spíš řekl, že Jaruzelski tenkrát moc nekecal.
26. 05. 2014 | 07:29

K.V napsal(a):

Dědku, vy jste se těšil že něco Polákům vrátíte??. Pokud vím, tak naše Armáda tehdy bojovou pohotovost skutečně měla, a všichni byli podělaní hrůzou, protože se říkalo- "Poláci na rozdíl od nás by statečně bojovali"
Je to prostě mentálně uplně jiný národ. Umějí ocenit skutečné hrdiny a nepropagují parazity, nemakače, kriminálníky a škůdce, jako je tomu u nás
26. 05. 2014 | 07:39

ld napsal(a):

Copak by asi udělali Poláci, kdyby jim současní zločinci posunuli odchod do penze o 5 let; za 25 let zdražili vodu o 1000 %, a podobné laskominy?
26. 05. 2014 | 07:52

ld napsal(a):

Autor,

napíšete taky blog o tom, kterak Pražáci nakroužkovali do eu-parlamentu estébáckého udavače Štětinu? Ať nám to tady nekulhá...
26. 05. 2014 | 08:05

dedek napsal(a):

K.V napsal(a):
Dědku, vy jste se těšil že něco Polákům vrátíte??. Pokud vím, tak naše Armáda tehdy bojovou pohotovost skutečně měla, a všichni byli podělaní hrůzou, protože se říkalo- "Poláci na rozdíl od nás by statečně bojovali"
Je to prostě mentálně uplně jiný národ. Umějí ocenit skutečné hrdiny a nepropagují parazity, nemakače, kriminálníky a škůdce, jako je tomu u nás


Nevím nic o tom, že by někdo byl podělaný strachy, a že se bežně mluvilo o tom, že to Polákům vrátíme je také pravda a nejen mezi vojáky. Navíc Poláci s nimiž se mluvilo proti nám nic neměli ale koho nenavidí jsou Rusáci. Pokud by bojovali, tak vesměs právě proti Rusákům. Proto se báli do Polska vkročit. Ono šlo také o to, zda by se i naši vojáci potom nepostavili také proti Rusákům, kterých jsme už měli plné zuby. A co se týká nemakačenků? Tak pročpak na tom byli tak špatně? Protože jejich heslo bylo radši zlotku vykšeftovat než pět vydělat prací.
26. 05. 2014 | 08:06

evix napsal(a):

Poláci měli jiný socialismus, strýc v Polsku se vyletěl do USA, problémy jak v ČSSR vůbec neměl. Setrval tam dva roky a pak se vrátil....NIC se mu nestalo, žádné vězení, jako bylo zvykem tady...a jelikož byl zubař, jezdili Amíci za ním :-D
Bez jakých koliv problémů.....
Polsko bylo prostě jiné...
26. 05. 2014 | 08:09

Petr. napsal(a):

Vážený mladíku,
" Na Jaruzelského se většina z nich nedívá tak kriticky jako Češi na Husáka."
Jasně, vždyť co s 5 armádami hrdlořezů naloupil a nakrad při dvacetileté okupaci Československa dodnes žil a dnes žije v přepychu jeho rodina a 20 let žilo z okupace i jakš takš i jím porobené Polsko.
I Hitler přepadl České země jen jednou armádou a bez Jaruzelského podpisu by k drastické okupaci nedošlo.
Hitler chtěl Čechy vystěhovat na Sibiř. Jaruzelski chtěl Čechy a Slováky vymazat z mapy.
26. 05. 2014 | 08:29

petrph napsal(a):

Takže, ve skutečnosti byl Jaruzelski ještě horší než český Husák. Protože ten něco tak mimořádného proti svým občanům nepoužil
26. 05. 2014 | 09:27

Adolf napsal(a):

Novák, je vidět, že máš v hlavě piliny.
Jaruzelski skutečně zachránil Polsko před invazí vojsk VS.
Není to žádná "jeho" verze, ale fakt.
Kdo byl v té době na vojně, tak ví, že tanky byly připravený a vojáci už jen čekali na rozkaz k překročení polských hranic.
Tak tady neblbni lidem hlavu.
Vy v té Praze na to máte na blbost patent, jak ukázaly volby do EU.
26. 05. 2014 | 09:28

Richard napsal(a):

Nejsou žádné důkazy o chystané invazi? No, nevím a nemám čas to teď hledat. Ale s ohledem na to, že ČSLA a její vojska byla v roce 1981 nachystaná na čáře Krkonoše - Jeseníky ke vstupu do PLR, tak to jen vyhrožování nebylo, ael invaze se regulérně chystala. Právě výjimečný stav a polská armáda v ulicích tento krok zastavila. To byl pro Brežněva strašák boje. Ne nějaký neozbrojený loďař nebo zemědělec v ulicích (kde by asi zbraně vzal?). Ale jen a pouze polská pravidelná armáda.
26. 05. 2014 | 09:46

Pepis napsal(a):

Pamatuji si na vtip, který se tehdy vyprávěl: Jaký je rozdíl mezi Jaruzelskim a Pinochetem? Půl dioptrie!
26. 05. 2014 | 09:48

Pavel13 napsal(a):

Nechápu, proč se pan autor snaží srovnávat Jaruzelského s Husákem. Blog o Jaruzelském by byl naprosto dostačující.
Vůbec postoj SSSR k Polsku a Československu byl úplně jiný. Na Polsko hleděli jako na válečnou kořist z 2.sv.v. a koridor do německé okupační zóny. V Polsku byly trvale přítomny jednotky Rudé armády. Polské vedení bylo vždy loutkovou vládou Moskvy.
K ovládnutí Československa stačilo pár sovětských komisařů, zbytek už zařídili místní komunisti a jejich pomahači. Až roku 68 se zdálo, že by se situace mohla změnit. Ne za Husáka, ale za Dubčeka přišla cizí vojska zjednat pořádek. Dubčekovo vedení samozřejmě o všem vědělo. Když už v této situaci někoho srovnávat, tak Jaruzelského s Dubčekem. Dubček a spol volili jiné řešení. Husák byl dosazen až pro proces "normalizace".
Dubček a Jaruzelski tak vlastně navzájem vyměnili typ vazalství svého státu k SSSR.
26. 05. 2014 | 10:00

Jan Novák napsal(a):

K Petrovi:
Hitler chtěl vystěhovat Čechy do jižní Ameriky-to je rozdíl!, nikoliv jak se domníváte že na Sibiř!
26. 05. 2014 | 10:03

a je to napsal(a):

To jsou ty úspěchy socialistického tábora ,po roce 48 ukradli bolševici VŠECHNO VŠEM,40let se žilo z podstaty kterou soudruzi maskovali blábolením o tom, jak se splnil 5letrý plán za čtyři roky na 150% ale nikde nic nebylo.V současnosti vše nahradila EU, kam se soudruzi derou jako o život maskovaní do různých stran, ať jakoby levicových tak i pravicových a zničí zbytek toho dobrého co ještě zůstalo.Český blb(volič) stále čeká na blahobyt bez práce a psychopati mají cestu do Bruselu dlážděnou penězi za nic.
26. 05. 2014 | 10:44

K.V napsal(a):

Pokud si pamatuji, tak armáda tu pohotovost na severní hranici skutečně měla. A mezi vojáky rozhodně nebyla touha nějak nařezat Polákům, spíš velký strach že jestli se to spustí, Poláci vždy statečně bojovali a udělali by to i tehdy. Když si udělal Jaruselski pořádek v zemi sám, oddechli si myslím všichni, jak v Rusku a na východě, tak na západě.
.
A pamatuji si také že Solidarnosci tu nikdo moc nefandil, spíše se říkalo že Polákům se nechce makat, o Solidaritě se říkalo že potřebují Solí do riti. Tehdy tu byla uplně jiná nálada než později při cinkání klíči
26. 05. 2014 | 10:52

Tomáš napsal(a):

G.Husák byl právník a W.Jaruzelski byl voják každým coulem.V roce 1981 byl gen.Jaruzelski postaven před svízelné řešení, vyhlásit vyjímečný stav a zachránit Polsko před okupací.Jaruzelski se rozhodl z historického hlediska správně,Nastanou někdy situace ve státě ,kdy armáda musí jak se lidově říká napráskat vlastnímu národu.A to se stalo v r. 12/1981 kdy gen.Jaruzelski vydal rozkaz k vyhlášení výjimečného stavu v Polsku. Vždy se najdou vlastenci,kteří nikdy toto opatření nepřijmou a to se stalo i v Polsku.Gen.Jaruzelski se hájil tím,že měl zodpovědnost za to co se odehrálo,ale nikoliv vinu.Soud nevynesl verdikt údajně pro nemoc.Okupací Polska pod velením SSSR by byla upevńěna sovětská armáda ,která dostávala v té době těžké údery v Afganistánu.Posílila se Solidarita ,ale vidíme co se z ní stalo dnes.Polská armáda má za sebou událost v 1981,která se řadí mezi vojenská řešení a vždy budou rozdílná hodnocení.Polsko začalo jít svoji cestou k demokracii a SSSR spěl k rozpadu Nynější.Ukrajinská krize je situace ve které se Polsko angažuje spolu z Rumunskem a USA a je to cesta po kusé kolenici.Zabřednou do močálu.Prez.Obama se Polákům nikdy nezdál a nyní jej podporují ,proč ten obrat? Sliby se slibují,blázni se radují.
26. 05. 2014 | 10:55

Pavel13 napsal(a):

K.V napsal(a):
"A pamatuji si také že Solidarnosci tu nikdo moc nefandil..."

Patrně jsme se tehdy pohybovali v jiných kruzích. Ano, Rudé právo jí zrovna nefandilo, pokud už o ní začalo vůbec psát. Neznám z mého okolí snad nikoho, kdo by jí nefandil. Naopak všichni vnímali, že v Polsku se bojuje i proti našim komoušům, kterým jsme nemohli přijít na jméno. Ti se těší naší popularitě až dneska.
26. 05. 2014 | 11:07

dříve čtenář napsal(a):

Já myslím, že stačí jediné slovo - konformista.
Toto slovo nejlépe jaruzelského vystihuje. Na rozdíl od autora bydlím nedaleko polských hranic a množství proslovů tohoto "státníka" jsem měl možnost po několika větách vypnout.

Pro všechny, kteří neví, že do Polska bylo možné zajet jedině na propustky nebo na pozvání k pasu, bych toto chtěl připomenout.

Polské soukromé zemědělství svou nevýkonností jež tehdy ukazovalo, kudy se bude naše nové soukromé zemědělství bez dotací ubírat.

Do té doby, než si některá "pomazaná a zvolená" hlava konečně uvědomí, že produkovat potraviny není jen to jediné na zemědělství důležité, nýbrž i udržování životního prostředí. Od vysekání potoka, přes střídání pěstování různých plodin (nejen pěstování řepky), atd. atd. Není možné do nekonečna snižovat výkupní ceny potravin a následně prodejními řetězci, jejichž majitelem je bůhvíkdo zvyšovat ceny.
Polsko bylo po druhé světové válce povětšinou vystěhováno ze svých obvyklých území. To rusům nikdy nezapomněli. Na druhé straně se poláci před válkou chovali k rusům i k čechům stejně - nevybíravě, nadřazeně, podle, mstivě i krutě.

Poláci mají moji úctu při záchraně Vídně i střední Evropy proti turkům.
26. 05. 2014 | 11:15

K.V napsal(a):

Pavle 13, nalhávat něco sám sobě je zbytečné a škodlivé.
.
V Československu měl před rokem 1989 antikomunismus platformu jen v bufetu IV cenové mezi nemakači. Jinak lidi v 80 tých letech spíše chtěli Gorbačovovu PERESTROJKU ( bohužel dost zmatenou) Antikomunisticky tu vystupoval KAN, který vždy byl a dosud je v propadlišti dějin. Dokonce i Charta 77 byla tvořena většinou reformními komunisty+profesionálními "disidenty" kolem Havla, kteří se ovšem znemožnili hned jak se dostali krátce k moci. Ještě i při cinkání klíči měl důvěru lidu tehdy už starý Dubček, nebýt jeho smrti, byl by i tehdy nadšeně přijat lidem jako idol lidu.
.
Se SOLIDARNOSCI TU NIKDO NECHTĚL NIC MÍT, pár ilegálních setkání v Krkonoších zorganizovala zmíněná Charta, jinak je nikdo nebral. Opravdu se mezi lidmi spíš říkalo že Poláci nechtějí makat, a solidarita ´= solí do riti.
.
Dodnes chápou i sami Poláci Jaruselského jako významnou osobnost, za Walesu se spíše stydí. To je ten paradox o kterém hovoří i blog. A i u nás je dnes slovo "disident" spíše nadávka, horší než komunista nebo STBák, bohužel.
26. 05. 2014 | 11:33

K.V napsal(a):

dříve čtenáři, nevím kde jste žil. Já do Polska jezdil naprosto normálně, Mazurská Jezera, úžasný Krakow, koupání v Baltu.
Pokud si pamatuji, nějaké problémy byly jenom kolem beat festivalu v Czenstochowe
26. 05. 2014 | 11:37

dříve čtenář napsal(a):

Pane K.V žil jsem za totáče 500m od polských hranic.
26. 05. 2014 | 11:39

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Mě by zajímal spíše popis situace v Thajsku.
A např. Novákovo vysvětlení proč Západ dosud neuvalil na Thajsko sankce.
Jistě , Thajsko je daleko...ale přeci jen jde o věci aktualnější povahy ...a tuším, že se zdejší platforma stále ještě jmenuje " aktualně.cz".
26. 05. 2014 | 11:43

stejskal napsal(a):

V Czenstochowe žádný beat festival nebyl ;-)

Konaly se tam ale poutě k Panně Marii czenstochowske. Desítky možná stovky tisíc poutníků z celého Polska přicházely pěšky z různých farností, mezi nimi i z kostela sv. Anny na varšavském předměstí Praga, kde v 70. a 80. letech působil mladý a velmi liberální kněz Andrzej.

Kolem něj se tehdy scházeli polské máničky (no, spíš asi varšavské), které se do Czenstochowe společně s Andrzejem každý rok vydávali. Tam se pak žilo v komuně na louce, máničky se dělili o jídlo i peníze (alkohol nebyl během poutě v Czenstochowe k mání).

Tahle komuna přiítahovala i máničky z okolních zemí, nic takového třeba u nás či v NDR nebylo a nesmělo být. Takže tam bylo kromě nás taky spousty východních Němců a Maďarů.

Koncem 70. let čs. úřady zavřely hranice s Polskem kvůli sílícímu vlívu Solidarity, nebylo možné tam legálně soukromě cestovat. Do Czenstochowe (ale i jinam, za kamarády a trochou více svobody) se jezdilo přes NDR (ta hranice nezavřela) nebo chodilo přes "čáru".

Hezký den všem.

Libor Stejskal
26. 05. 2014 | 11:51

Pavel13 napsal(a):

K.V napsal(a):
"Pavle 13, nalhávat něco sám sobě je zbytečné a škodlivé."

Konečně z vás vypadlo něco, s čím se dá bez výhrad souhlasit. Kéž byste se tím řídil!

Komunisty neměl u nás rád nikdo, ani oni sebe navzájem. Někomu vadilo, že jim kecají do života a nutí ideologii, které sami nevěří a neřídí se jí, jiným vadila neschopnost zajistit platy, auta, aj. věci, které viděli v západních filmech. Boj vzdali předem jako marný. Až Poláci ukázali, že to jde.
26. 05. 2014 | 12:00

K.V napsal(a):

Pane Stejskale, Solidarnosc vznikla až v roce 1980, takže koncem 70 tých let nemohla mít vzrůstající vliv a tedy nikdo KVŮLI NÍ nemohl nic zakazovat.
Pravda je že už od roku 1976 byly v Polsku jiné organizace s protikomunistickým zaměřením.
Takže jste z toho udělal trochu rádio Jerevan.
.
Do Czenstochowe se jezdilo za hudbou, bylo to bráno jako hudební festival, Jestli původním svolavatelem byla církev, to nikdo moc nevnímal, zejména v ateistickém Československu. Z našich občanů kteří tam na tu louku jezdili se jich asi modlilo k Madoně Czenstochowské asi hodně málo, pokud vůbec někdo.
.
A pokud v Polsku máte známé, zeptejte se jich. Jaruselského uznávají jako osobnost, byť ne všichni musí se vším souhlasit. Když se zeptáte Poláka na Walesu, je to pro ně trapas nebo urážka, jako když mluvíte v domě oběšencově o provaze. Tak to prostě je, mám to z docela častých kontaktů
26. 05. 2014 | 12:16

stejskal napsal(a):

Dobře, pane K.V.

Hezký den.

Libor Stejskal
26. 05. 2014 | 12:38

stejskal napsal(a):

P.S. Kdyby to třeba opravdu někoho zajímalo, něco jsem i našel na netu http://www.hipisi.pl/page.tresc.pl.42.html a hlavně tady http://www.hipisi.pl/page.tresc.pl.40.html Těm z Polska se tehdy říkalo hipisi, nám máničky (jaké pojmenování se užívalo v NDR či Maďarsku si už nepamatuji ;-) l.s.
26. 05. 2014 | 13:01

K.V napsal(a):

Pane Stejskale, ale to uhýbáte někam jinam. To že existovala i tehdy část mládeže která považovala za vrchol svobody se opít, vlnit se v rytmu hudby, mít tomu odpovídající vzhled s dlouhými vlasy, a dál je nic nezajímalo, to přece nikdo nepopírá. Inspirováno vlnou Hipies původem z USA- viz i muzikál Vlasy, film, festivaly Monterey a Woddstock atd prostě mnohé inspirovaly. Také pacifismus a revolta proti všemu, proti každému establishmentu od USA ( odpor proti válce ve Vietnamu) až po komunisty
.
Ale co my s tím dnes??
Že to režim neviděl rád??
Jistě.
A kdo tu na Aktuálně pustil už několik blogů o tom jak je odporné že k nám přijedou Alexandrovci, dokonce s nimi zpívá Gott a Vondráčková?? Není to náhodou totéž, jen korouhvička fouká v protisměru??
26. 05. 2014 | 13:23

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal
Nevim jak v Madarsku, ale v DDR se pouzivaly tyto terminy:

KUNDE - ne v dnesnim smyslu, ale ve smyslu zebrak, tulak

BLUESER - kvuli oblibe bluesove hudby

TRAMPER - nema s ceskym trampem nic spolecneho, jedna se o nemecke oznaceni toho, ktery jezdi stopem

GAMMLER - prvni hippies v BRD v letech 1965-1967, termin ktery prevzala i DDR a vychodonemecke organy pouzivaly tento termin do roku 1989 pro vychodonemecke hippies
26. 05. 2014 | 13:40

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Dnes je populární protestovat proti Rusku a volit Kchárla.
Jenže na takový Woodbecher abys lidi nahnal nebo jim koupil aspoň cukrovou vatu.
A i tak by tam byla taková ta nuda " čajů o páté".
Leda by Kchárl zazpíval nějakou pecku od Sex Pistols.
To pak ano, to by se to rozjelo.....přijeli by i holohlavci, nekjen vlasatci.

" Kteéééé kralofna má, svině fašistickááááá .....Boryýýýýý chučet cizincům na cestůůůůů....Buducnost mít barfu Oktobééérfestu.....a to je tááááa majn Fátrland...majn Fátrland - Wald und Feéééééld....majn Fátrland - ohne Geld...."

Na tuto melodii, of course :

https://www.youtube.com/watch?v=xWQISmCAsww
26. 05. 2014 | 13:46

stejskal napsal(a):

Jo, Gammler, pane Koutku, to si vybavuji. V DDR se narozdíl od Polska část mladé alternativy sdružovala kolem evangelických sborů (což je v této části Německa vcelku pochopitelné. Bavorsko mělo to štěstí, že zůstalo v západní okupační zóně ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
26. 05. 2014 | 13:57

K.V napsal(a):

A ještě něco pane Stejskale. U nás stejnou roli jako festival v Czenstochowe plnilo trampské hnutí a festivaly Porta, (krajská kola, na závěr celorepublikové ) takže prosím neříkejte že to u nás nebylo možné. Jenom zaměřené folkově a country musika
Jinak po r 1965 přišly do módy diskotéky, byly každý pátek nebo sobotu - i v každém okrese na venkově minimálně jedna za týden, hráli se tam Zeppelini, Deep Purple, Uriah Heep, Jethro Tull a jiní, také maďarští Locomotiv GT.
V české televizi běžel kdysi seriál o bigbeatu, mimo jiné byly beatové festivaly, mnohé z nich i v Praze. Kdo chtěl, bylo toho více než dost.
.
Takže nás trochu houpáte, a navíc nějak utíkáme od téma Jaruselského, které se asi také moc nehodí do krámu, když se má mluvit pravda
26. 05. 2014 | 14:00

dříve čtenář napsal(a):

Pane K.V - normální člověk po roce 70 neměl bez pozvání možnost do Polska vyjet. Výjimkou byly organizované zájezdy nebo spolupráce s STB. Měli jsme tam rodinu a protože nebyla blízká, byla to sestřenice mojí babičky, neměli jsme šanci tam vyjet častěji než zhruba 1x za 5 let, na "zvací" dopis po absolvování veškerých povolení na Okresním Národním Výboru...

Polsko bylo k vysílání Hipies hudby, či jak tomu říkáte velice benevolentní. Poslouchali jsme téměř výhradně Polskie radio program 3 a do týdne od premiéry jen trochu významných rockových desek, jsme je měli všechny na "kazeťáku". Spíše byl problém našetřit na slušné kazety, které se prodávaly pouze v Tuzexu. Spolužáci z VŠ v Brně, kteří bydleli u rakouských hranic nechápali. A desky, které jsme chtěli mít v lepší kvalitě než z FM-rádia nám laskavě k nahrání zapůjčoval po dobu trvání programu "Antidiskotéka" na kolejích pan Jiří Černý. Tehdy pojem autorských práv pro západní umělce asi nikdo moc neřešil. Nevím, kde končily tantiémy za pořádání hudebních produkcí. Psali jsme na playlist max. 25% písniček zahraničních autorů a hráli jsme si, co jsme chtěli. O kontrolách, kromě měření úrovně zvukové hladiny ani nevím. Pokud se vám na pódiu nesrocovali zfetovaní opilci, ani se neprali vesničtí chasníci o ženské, bylo jim to vcelku jedno. Hlavně, že nemuseli podávat nějaká hlášení a zabředávat se do vyšetřování policie. Tím ovšem nechci říct, že nějaký zběsilý kontrolér neexistoval. Pouze já jsem se s ním po dobu asi 10-ti let na hraních plesů a zábav nesetkal. Pro některé zoufalce opakuji, že na produkci jsme hráli ve skutečnosti cca 80% hudby západní provenience.
Zabředávám do jiných vod, ale když slyším, jak někteří "umělci" tvrdí, jak jim bylo ubližováno, tak se nestačím divit. A to jsme dělali kvalifikační zkoušky asi v jednom z nejvíce problematickém hujerokomunistickém okrese, v Karviné.

Spíše mi bylo hodně líto, že tehdejší papaláši v Brně po dvou velice úspěšných ročnících "Koncertu mládí a míru" jej preventivně zakázali, aby nemuseli nadřízeným pražákům vysvětlovat, proč jeden koncert z lidodemo-rockových skupin zaplní celý velodrom a nic se neděje...
26. 05. 2014 | 14:11

stejskal napsal(a):

Ve větších městech byla situace v různých časových obdobích 70. a 80. let často trochu jiná. Proto se také vyjíždělo na "zábavy" do městeček a vesnic kolem. Tam se totiž skutečně dalo někdy setkat i s docela dobrou (či aspoň živou) muzikou. l.s.
26. 05. 2014 | 14:39

K.V napsal(a):

Docela nechápu proč autor blogu vynechává to důležitéé, např to že v roce 1989 se v podstatě prvních svobodných volbách stal Jaruselski presidentem, komunisté měli 65% parlamentu, Solidarnosc jen 33%
A na rozdíl od pozdější presidentské role Walesy, od kterého se lid odvrátil a dost se za něj styděl, zůstal Jaruselski uznávaným politikem.
Manipulace pokračují???
26. 05. 2014 | 14:52

stejskal napsal(a):

První polosvobodné volby v Polsku v roce 1989 skončily drtivým vítězstvím opozičního hnutí Solidarita. Z celkem 261 mandátů, které byly ve hře, nezískala opozice jen jeden jediný, a 4. červen je od té doby v Polsku připomínán jako den pádu tamějšího komunistického režimu.

Dohoda o vypsání voleb vzešla z jednání mezi vládnoucí Polskou sjednocenou dělnickou stranou (komunisté) a zástupci opozice. Podle této dohody se opozice (Solidarita a další nekomunistické strany a hnutí) směla ucházet JEN o 161 mandátů v Sejmu (z celkového počtu 460), zbytek připadl podle dohody komunistům. Opozice je získala všechny.

Ve stočlenném Senátu žádný limit nastaven nebyl, nekomunistická opozice získala 99 křesel.

;-)

Libor Stejskal
26. 05. 2014 | 15:13

stejskal napsal(a):

Jo, navzdory tomu, že Sejm byl v té době ze dvou třetin povinně komunistický, nakonec o měsíc později zvolil Jaruzelského prezidentem o jediný hlas ;-) l.s.
26. 05. 2014 | 15:17

Pavel13 napsal(a):

K.V napsal(a):
"Manipulace pokračují??? "

Ano pane K.V., pokračují ve vašem podání. Už mne předběhl pan Stejskal.
Přidám odkaz, pokud si to chce někdo prostudovat podrobně:
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=092&clanek=020915

Dodám, že v předvolebních dohodách byla zaručena pro PSDS většina, která bude moci sama zvolit prezidenta - Jaruzelského. Ten zakrátko rezignoval, jak se hroutil komunistický režim, a v prvních svobodných prezidentských volbách přesvědčivě zvítězil, hádejte kdo, Lech Wałeşa.
26. 05. 2014 | 15:23

K.V napsal(a):

Pavle 13, a pokračujte, jak to bylo s Walesou dál.? Proč má dnes v Polsku tak hanebnou pověst.? Vím z vlastní zkušenosti, že když v Polsku připomenete jeho jméno, berou to jako urážku nebo alespoň v lepším případě jako ignorantství cizince.

.
Ostatně asi brzy zažijeme pohřeb Jaruselskeho, a myslím že bude důstojný, jak se na polského presidenta sluší.
26. 05. 2014 | 15:34

Rudi Koutek napsal(a):

dříve čtenář napsal(a):
"Zabředávám do jiných vod, ale když slyším, jak někteří "umělci" tvrdí, jak jim bylo ubližováno, tak se nestačím divit. A to jsme dělali kvalifikační zkoušky asi v jednom z nejvíce problematickém hujerokomunistickém okrese, v Karviné."Pane drive ctenar, Vy jste nikdy neslysel o rekvalifikacnich prehravkach zkraje 70. let, o akci MAS LI DLOUHY VLAS, NECHOD MEZI NAS, o pogromech proti undergroundu, alternativni scene, nove vlne, Jazzove sekci?
O budejovickem masakru, o zrusenych PJD? O tech desitkach zakazanych skupin, o lidech vyhozenych ze skoly a prace, kvuli hrani ve skupinach, anebo navsteve koncertu a festivalu? O desitkach rozehnanych koncertu a festivalu?
Rikaji Vam neco pojmy jako Zabcice, Brno -hospoda na Strelnici(Strelak) v lete 1983, anebo Senov - hospoda Na Lapacce v zime 1983? Ty desitky zbitych, pokousanych policejnimi psy, vyhozenych ze skol, odsouzenych na tvrdo do vezeni, o rozehnanem undergroundovem festivalu v Orlove v lete 1989(to jenom kdyz zminujete Brno a Karvinou)?
26. 05. 2014 | 15:36

K.V napsal(a):

Pane Koutku, už zase??
Myslel jsem že blog je o Jaruzelském a ne o tom jak komunisti před 35 lety neměli rádi chuligány a výtržníky. My už s tím dnes stejně nic nenaděláme,
A už jsem tu psal. Dnes se zase jiní mocipáni podělají vztekem že k nám přijedou Alexandrovci. Já je sice nežeru tak jako Deep Purple, ale podstata je stejná
26. 05. 2014 | 15:51

Pavel13 napsal(a):

K.V napsal(a):
"Pavle 13, a pokračujte, jak to bylo s Walesou dál.? Proč má dnes v Polsku tak hanebnou pověst.? Vím z vlastní zkušenosti, že když v Polsku připomenete jeho jméno, berou to jako urážku nebo alespoň v lepším případě jako ignorantství cizince."

Wałeşu s Jaruzelskim dnes spojuje, že jejich hodnocení dovede Poláky rozdělit. Váš odstavec nepochybně platí mezi vašimi Polskými soudruhy. Část Poláků dodnes Waleşu uznává, část nenávidí, že komunisty odstavil od moci, část nenávidí, že s nimi naopak nezatočil pořádně, část nenávidí, že s nimi (možná) spolupracoval. Poláci vědí, že v zahraničí má stále vysoký kredit. Se smrtí Jaruzelského si mohou Poláci oddychnout, že už se snad stane pouze tématem pro historiky.

Nuž, já jsem vám, pane K.V., odpověděl a co vy? Omluvíte se za svou manipulaci ze 14:52, kdy jste naprostý výprask komunistům v polských volbách 1989 interpretoval jako jejich vítězství?
26. 05. 2014 | 15:57

Rudi Koutek napsal(a):

K.V.
Jazzova Sekce - chuligani a vytrznici?
Dalibor Janda, Ondrej Hejma, Vladimir Misik a Prazsky Vyber postihnuti zakazem v roce 1982-3 chuligani a vytrznici?
26. 05. 2014 | 16:04

K.V napsal(a):

Pavle 13, Poláci mají proti Walesovi to, že se v presidentské funkci choval jako buran, ze kterého se museli stydět. Za Jaruselského se nikdy nestyděli, byl to dobrý president, i když mnozí měli představu o směřování země dost jinou než měl on.
.
Ohlasem v zahraničí se neohánějte, je to jako u našeho Havla. Západní země jásají jak dostali díky němu celý náš průmysl zadarmo, celou zemi kam mohli a dosud mohou cpát neprodejné šunty. U nás doma lidí kteří by jásali nad tím co se tu dělo v 90tých letech už moc není, vlastně ho uznávají jen "umělečtí snobi". Stejně tak západ obdivuje zmateného Gorbačova, opilého Jelcina, ale schopnému Putinovi nemohou přijít na jméno.
.
A čtěte například i blogy- skoro všechny palčivé problémy které dnes řešíme jsme si způsobili sami v chaosu po cinkání klíči- ať už jde o bídu, exekuce, bezdomovce, sociální problémy, cigány, nezaměstnanost, rozvrat ekonomický, sociální i morální v celé zemi.
26. 05. 2014 | 16:12

ld napsal(a):

k.v.,

a víte, že by takové Dítě času v interpretaci Alexandrovců mohlo být zajímavé?
Teda zpívané v originále.
26. 05. 2014 | 16:13

K.V napsal(a):

Rudý Kpoutku, ale komunistům nešlo o tu hudbu, na tu kašlali nebo ji sami měli rádi. Šlo o to kdo na koncerty chodil a co se tam dělo, a to tehdy drogy u nás teprve začínaly, zlaté časy.
.
Stejně tak jako každý ví, že ti Alexandrovci zpívat a tančit umějí báječně, ale jde o tu ideologii, a o to kdo přijde na koncert
26. 05. 2014 | 16:15

Pavel13 napsal(a):

:K.V.
A co ta omluva? Bude?
26. 05. 2014 | 16:19

K.V napsal(a):

I.D projeďte si kolik písní z té doby je převzato z nejtvrdšího západního rocku ( údajně "zakazovaného").
Z mých nejoblíbenějších- Nádherná Schelingerova Šípková Růženka je od Deep Purple Soldier of the Fortune, jestli nevíte a takhle by šlo psát velmi dlouho.
.
Opravdu jsme hodně mimo téma blogu
26. 05. 2014 | 16:20

ld napsal(a):

k.v.,

nebojte, vím :-)
26. 05. 2014 | 16:24

K.V napsal(a):

Pavle 13, Jaruselski se stal presidentem, a dobrým. Zač se mám omlouvat.?
Havel zvolený 100% komunistického parlamentu, A podruhé zvolen tak že na dobu volby zavřeli a hned po volbách pustili Sládka
za to se omluvil kdo?? Také tu volbu ozančíte za podvod a neúspěch antikomunistů???
.
Byla taková doba. Co je v politice úspěch a co neúspěch??
26. 05. 2014 | 16:25

K.V napsal(a):

A ještě pár poznámek- Help a Yellow Submarine od Beatles se normálně promítaly, Slavný film The Strawberry Statement s nádhernou hudbou Crosby, Still, Nash Young a mnoha dalších byl dokonce komunisty propagován jako ideologicky vhodný.
26. 05. 2014 | 16:34

bezmodryknizky napsal(a):

Kdybych v letech 1980-1981 neabsolvoval základní vojenskou službu, tak bych si taky mohl myslet, že invaze nebyla připravená, takhle vím, že byla.
26. 05. 2014 | 16:47

Pavel13 napsal(a):

K.V napsal(a):
"Docela nechápu proč autor blogu vynechává to důležitéé, např to že v roce 1989 se v podstatě prvních svobodných volbách stal Jaruselski presidentem, komunisté měli 65% parlamentu, Solidarnosc jen 33%
Manipulace pokračují???"

Pro připomenutí. Píšete, že v 1989 po svobodných volbách měli komunisté v parlamentu 65%, Solidarita jen 33% a že se v těchto volbách stal Jaruzelski prezidentem. To je zčásti lež a zčásti manipulace. Jako byste napsal, že v těch volbách lidé komunistický režim podpořili a skončily vítězstvím PSDS v čele s Jaruzelským. Myslel jste to takto?

Jaruzelski v prezidentské funkci byl trvale pod tlakem opozice a brzy rezignoval. Ano, nic lepšího v tu chvíli udělat nemohl.
26. 05. 2014 | 16:47

K.V napsal(a):

Bezmodre knižky- díky, konečně někdo kdo umí přiznat pravdu.
A odkazuji na diskusi výše- prozraďte prosím- těšili jste se jak to Polákům nandáte za rok 68, nebo jste se báli že Poláci budou bojovat ( oni jsou stateční a vždy bojují) a bude zlá válka? A nějakou Solidarnosc jste chtěli chránit nebo vám byla šumák?
26. 05. 2014 | 16:59

K.V napsal(a):

Mimochodem doporučuji všem Wikipedii a heslo Solidarnosc. V žádném jazyce a textu se nemluví o nastolení kapitalismu. Chteli jen ekonomické reformy, zastavit zdražování, větší svobodu slova, a přístup i jiných stran do parlamentu
26. 05. 2014 | 17:10

slawek ze smíchova napsal(a):

Festival v Czestochowie!!!!???
dobry vtip!
Jarocin panove,Jarocin!!!
A Jaruzelski pro polskou pravici byl(je) komunisticky zradce a pro polskou levici bohater!
A nikdo nenapsal že byl agentem NKVD!
A pan K.V je bud demagog,nebo komunista a nebo estebak!?!?!?!?!?
26. 05. 2014 | 17:20

kanibal napsal(a):

V Polsku panovala opravdová bída. Kolega měl za manželku Polku a když přijeli příbuzní, odvezli si všechno staré šatstvo včetně děravých ponožek, punčoch a zešmajdaných bot. U nás lidi vyhazovali maso do popelnic a stáli fronty před tuzexem na luxus, v Polsku trpěli hladem.
Revolta Poláků "Solidarita" nebyla o boji za demokracii, ale o boji proti bídě.
Boj za demokracii, za názorovou pluralitu apod. tak to se odehrálo až za sametové revoluce v Česku!
26. 05. 2014 | 17:29

K.V napsal(a):

No vidíte Kanibale, a stačilo 24 let "demokracie " dnes chodíme my do Polska, zatím ještě nakupovat levné a kvalitnější než u nás, časem tam budeme žebrat.
.
Také pamatuji děsivou chudobu v Estonsku, dnes se tam můžete jet podívat na prosperitu.
A stejně tak nás předbíhají Slováci a časem i Maďaři.

.
Slawku, nejsem ani STBák ani komunista, ale dnes už to dávno není nadávka. Hlavně když jste nenapsal že píši jako "disident", to bych se už urazil, to už dnes silná nadávka je
26. 05. 2014 | 17:57

havloidní výcuc dobra napsal(a):

Mno, já to někdy vidím z této perspektivy - dříve padaly hlášky o tom jak "rusáci" nebyly schopni ovládnout Afghánistán. Dnes by mohly padat hlášky o tom, jaká "trága" to je a byla, dnes. Jenže je to o tehdejších podporovatelích, šiřitelů globální P. L. a H.
A o o o tom to je (to se do mainstreamu nedostane :-()

CIA Rullez! Hm.

Máme štěstí. Trochu se cukat a dnes máme Východní Moravu a Západní Čechy.
Uprostřed pouš´t´. Ne, že ne. Nebo ne? Jen aby.
26. 05. 2014 | 18:28

Rudi Koutek napsal(a):

K.V napsal(a):
"A ještě pár poznámek- Help a Yellow Submarine od Beatles se normálně promítaly, Slavný film The Strawberry Statement s nádhernou hudbou Crosby, Still, Nash Young a mnoha dalších byl dokonce komunisty propagován jako ideologicky vhodný."

Prosim Vas kdy? Kde?
26. 05. 2014 | 20:15

Rudi Koutek napsal(a):

kanibal napsal(a):
"V Polsku panovala opravdová bída."


V Polsku jsem byl poprve v lete 1982, to tam byl jeste "stan wojenny", komplet vymetene obchody, v jednom meli jeden druh okurek... Jedina vec, kterou jsem si tam kupoval k jidlu byla zmrzlina.
26. 05. 2014 | 20:22

Targus napsal(a):

To: Rudi Koutek

To nebylo jen za "stanu wojennego", to tam bylo non stop. Kdo neměl známého sedláka a aspoň dvě práce, doslova chcípal hladem.
Aspoň si to vynahrazovali nájezdy na pohraničí, bylo neuvěřitelné, co všecko byli schopni narvat do svých Maluchů, a kolik jídla byli schopni spořádat na posezení. Raketová inflace a neustále pokulhávající kurzy okolních měn za skutkovým stavem jim takové radovánky umožňovaly. U nás pak lidi remcali, že není máslo, šlehačka a maso.

Peníze se tenkrát počítaly na "baňki" jedna baňka = jeden miliónek. Vyplata pět baněk bylo v koncích asi tři a půl tisíce Kčs.
26. 05. 2014 | 22:17

Targus napsal(a):

Nastanou někdy situace ve státě ,kdy armáda musí jak se lidově říká napráskat vlastnímu národu.A to se stalo v r. 12/1981 kdy gen.Jaruzelski vydal rozkaz k vyhlášení výjimečného stavu v Polsku.

V Polsku byl největší průser, že požadavky stávkujících byly absolutně nereálné a vedení PSDS se jednoduše nechalo stávkováním dlouhá léta vydírat, o nic jiného nešlo.
Jaruzelski sice možná zabránil invazi, ale to bylo taky všechno. Nebyl schopen provést to nejzákladnější - nakopat polské rolníky do zadku, aby obdělali všechnu ornou půdu a neorali jedním koníkem jen tolik, kolik jim stačilo k přežití. O nějakém zvyšování produktivity v průmyslu, nedej Bože ekonomických reformách, ani vidu, ani slechu. Proto ta smrtící ekonomická sestupná spirála pokračovala dál.
26. 05. 2014 | 22:30

češka napsal(a):

V Polsku jsme byli o prázdninách někdy v 66 roce, zrovna dostali půjčku.
Rodiče se těšili, že budou každý den chodit do kina, u nás se do kin dostala z USA akorát Kleopatra. Vydrželi to týden. Pak pochopili, že vyhazovat peníze za takové s**čky je nesmysl.
Smůla Poláků je, že Polsko leží mezi Ruskem a Německem, resp. na území Německa, jejich nacionalismus děsil i Hitlera.
26. 05. 2014 | 22:57

Rudi Koutek napsal(a):

Targus napsal(a):
"To: Rudi Koutek
To nebylo jen za "stanu wojennego", to tam bylo non stop."

Ja tam potom byl jeste 1985,1987, 1988 a to uz bylo o necem jinem. Pro me byla exotika jahodova polevka.
27. 05. 2014 | 01:07

K.V napsal(a):

Rudý Koutku 20,15 Vy mně chcete říkat, že jsem ty filmy neviděl, jenom se mně o nich zdálo a sen byl totožný s reálným filmem.?? Lžete, ty filmy tu prostě byly, Myslím že zejména oblast kultury byla tehdy na mnohem vyšší úrovni než dnes, komunisté alespoň nějak dokázali odstavit nejhorší brak.
.
S vámi je potíž. Duševně jste se zasekl v době své emigrace nebo při cinkání klíči, kdy vás užírala nenávist ke všemu socialistickému.
My normální ale dnes už víme že zdaleka ne vše z té doby bylo jenom špatné
.
27. 05. 2014 | 06:46

K.V napsal(a):

Mimochodem, film The Strawberry Statement ( jahodová proklamace) bych rád viděl znovu, ale nepodařilo se mně jej nikde najít ke stáhnutí,
Našel jsem jen na Youtube několik scén s těmi nádhernými písničkami a potom závěrečnou scénu asi 12 minut děsivé záběry jak policie USA mlátí ty studenty,
Máte někdo tip kde to celé najít??
Za komunistů to stát v několika vlnách dal do kin jako ideově vhodné ( ukázka "demokracie" v USA), dnes už to nikdo nereprízuje, i když to asi v archivech mají ale nepustí. Krmí nás jinými filmy pro pamětníky
27. 05. 2014 | 07:06

Targus napsal(a):

To: Rudi Koutek
Ano, později tam bylo líp, protože bracia dostali další půjčky a vesele je prožírali dál.
A v Československu bylo v rámci internacionální pomoci v obchodech kulaté ho*** s přehazovačkou. Žrádlo se tam vozilo na vagonech.
Už jste zapomněl na "skvělé a velice zdravé mléko" v hnědých sáčcích s obsahem tuku 0,9 %? Dávali jsme to kočce a ani ta to nechtěla.
NA cokoli mastného z mléka se stály v Karviné fronty, v Těšíně se pravidelně hodující Poláci v hotelu Piast stávali terči útoků místních havířů, kteří je chtěli hnát přes Olzu.
27. 05. 2014 | 07:11

K.V napsal(a):

Targusi, trapně lžete
za socialismu jsem žil a hlady jsem nikdy netrpěl. Prodejny potravin nebyly tak pestré jako dnes.
Ale pamatuji že chléb za 3,80 když se podařilo koupit ještě teplý, byl tak voňavý a chutný že jsem ho 1/4 oždibal a snědl jen tak jako lahůdku cestou z obchodu. Dnes bych to nevzal, je to k blití.
Také pamatuji že i nejlevnější špekáček za 2,50 kilo byl plný masa, a u táboráku voňavá lahůdka, dnes se poblijete ze spálených pilin a chemikálií. Sýry bývaly z mléka, čokoláda musela mít předepsaný podíl kakaových bobů. A to levné mléko bylo pořád mléko, i po zkysnutí pořád dobré jako kyselé, nebo po převaření vznikl tvaroh a následně šel udělat chutný syreček. Dnes mléko vydrží, ale když se zkazí, měsíc čistíte ledničku od zápachu chemikálií.
Dnes je sice market přeplněný, ale chemickými šunty s nádhernými obaly, zato když si připlatíte, dostanete i certifikovanou nálepku Czech made, Eko Produkt, Produkt ze dvora, Czech produkt, Farmářský produkt a ještě asi 30dalších. Ale nedá se to jíst. O celoevropském problému s koninou mísgto hovězího, metanolem u nás a jiné ani nemluvím.
.
Kolik dnešních potravin by splnilo socialistické normy??? Asi moc ne
27. 05. 2014 | 07:41

K.V napsal(a):

A drsná ukázka jak nám klouzá diskuse, když se nedá plivnout na Jaruselského, docházejí argumenty, alespoň vytáhneme že před 40 lety někomu nechutnalo mléko za 90 haléřů. Podle hesla a vy zase bijete černochy
27. 05. 2014 | 07:45

Otakar L. Pasíř napsal(a):

Já tomu nerozumím, ale vzpomněl jsem si na jeden fór, co se tehdy v osmdesátých letech říkal: Ptali se kamioňáka, co a kam vozí. Prý že jezdí do Polska a vozí tam maso, pšenici, brambory, oblečení a tak. A prý co vozí zpátky? A on, že zpátky jezdí vlakem.
A ještě jsem si vzpomněl na pár věcí. Když byla nejpopulárnější ABBA, tak si ji pozvali do Polska. A taky Smokie. Asi na to měli dost. A v Rumunsku promítali spoustu západních seriálů. A v Budapešti vystupovali Queen a další rockové megahvězdy. Jen u nás prd, akorát Bonie M na festivalu politické písně v Sokolově s písničkou Belfast. A jen mne tak napadlo, že Polsko, Rumunsko a Maďarsko byly ty nejzadluženější země z východního bloku - aspoň vůči západu. Ale teď už jsem v klidu, protože jsme je už dohnali.
27. 05. 2014 | 07:54

dříve čtenář napsal(a):

Rudi Koutek
- pokud jste ty akce z osmdesátých let minulého století, které tak barvitě líčíte, prožil, je vlastně zázrak moderního lékařství, že ještě žijete. To nebyly rockové koncerty, ale srazy narkomanů, čichačů toluenu a pojídačů lysohlávek, pořádadané pod pláštíkem konání koncertu. I tehdy bylo držení drog trestné, navíc bylo trestné i "bulačství". Policisté si nedovolili být úplatní (jako nyní na Stodolní), takže to bylo stále dokolečka. Vítězové je postříkali vodou, rozprášili a pár z nich pro výstrahu zadrželi. Poražení byli na svůj "antikomunistický postoj", který potírá jejich základní svobody - brát drogy a nechodit do práce, patřičně hrdí!
No a "svobodná evropa" měla možnost informovat o potírání základních práv a svobod u nás.

Já jsem se těchto srazů bohužel nezůčastňoval - studoval jsem v Brně, na kolejích chodil na koncerty Hutky, Třešňáka, Voňkové a spousty dalších. Jiří Černý nás každý měsíc na svých "Antidiskotékach" pravidelně informoval, co je venku nového. V Semilase vystupavali Progress, Martin Kratochvíl Energit, Citrón a spousta jiných. Na Provázek, který trávil prázdniny vystupování, v západní Evropě se stály na lístky několikahodinové fronty. Asi proto jsme neměli důvod zůčastňovat se tehdejších "srazů čichačů".
Např pan Horníček měl nějakou dobu zakázáno hrát divadlo, ale pro studenty na kolejích vystupovat mohl. Jo to byly paradoxy...

Mezi studenty technických oborů na VŠ tehdy drogově závislí nebyli. Asi to bylo tím, že pochopení matematiky a stav nirvány se navzájem vylučují.
27. 05. 2014 | 08:30

K.V napsal(a):

Pane Stejskale. porušení kodexu když někdo nadává Jaruselskému je politicky žádoucí, takže projde za potlesku?? Demokratická diskuse musí být,
27. 05. 2014 | 08:32

K.V napsal(a):

Pro kontrolu pana Stejskala, mám na mysli Resla 8,01. Jiní byli banovaní za mnohem jemnější vyjádření. Tak jsem zvědav jak dlouho to tady vydrží
27. 05. 2014 | 08:36

K.V napsal(a):

Dříve čtenáři, díky, souhlasím se vším.
Kdo hledal slušnou kulturu, měl tehdy možná víc možností než dnes v době komercionalizace a také širokého vstupu všeho možného co se za kulturu jen vydává.
Také s drogami to bylo o dost lepší než dnes, tedy myšleno z hlediska těch co nejsou feťáci.
.
Je trapné jak už 25 let mnozí nemohou překousnout svoji nenávist k tehdejšímu režimu. Je to dávno pryč, aktéři z dob nejtvrdšího režimu v 50tých letech už jsou většinou mrtví nebo neškodní staříci, ale pořád někdo jakoukoliv diskusi zaplevelí tím co dělali blbě komunsté před 66 lety. Navíc lživě a nesmyslně.
Místo abychom si přiznali co děláme špatně tady a teď.
Tohle dost nechápu, k čemu to slouží
27. 05. 2014 | 09:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane resle,

ad Vaše dva texty, které jsem smazal. To, že je někdo troll, na nějž tady už prakticky nikdo nereaguje, neznamená, že ve Vašich příspěvcích budu přehlížet označení KOHOKOLIV za "špinavý hadr" či "kreaturu". Doporučuji mírnit se ve výrazech, jinak sem budete své texty psát zbytečně. Stejně jako kdokoliv jiný, kdo se zde takto vyjadřuje.

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 09:39

kanibal napsal(a):

Pro Polsko je EU božím požehnáním. Dostává trojnásobek dotací ČR a je to všude vidět. Při průjezdu městy nemáte vůbec pocit, že jedete východní zemí. Jel jsem z Německa přes Varšavu novými, dobře vybavenými dálnicemi. Všude je vidět rozsáhlá investiční výstavba, nově vybudované komplexy s parametry na úrovni západní Evropy. Mají tam moderně řešené průmyslové zóny s parkovou úpravou okolí, překvapí vás velkoryse pojatá výstavba efektně nasvícených dálničních mostů (kontrast je ten ušmudlaný lanový most z pražského okruhu). Když přejedete CZ hranici vidíte, jakoby se pokrok u nás zastavil!

Poláci měli kliku, že je (asi) boží prozřetelnost zbavila Kačinského a ostatních dogmatiků …
Na rozdíl od autora si myslím, že gen. Jaruzelski byl v mnoha směrech horší, než Husák.
27. 05. 2014 | 10:00

Rudi Koutek napsal(a):

K.V napsal(a):
"Rudý Koutku 20,15 Vy mně chcete říkat, že jsem ty filmy neviděl, jenom se mně o nich zdálo a sen byl totožný s reálným filmem.?? Lžete, ty filmy tu prostě byly, Myslím že zejména oblast kultury byla tehdy na mnohem vyšší úrovni než dnes, komunisté alespoň nějak dokázali odstavit nejhorší brak."
Pane K.V. ja Vas z niceho neobvinuji, jenom se ptam. Kdy a kde? Vy jste napsal normalne se promitaly. Normalne se promitat, znamena normalne byt v bezne distribuci, v normalnich kinech.
Pokud vim, tak se promital v 60. letech film Perny den.

Na festivalu v Pezinku 1978 se promitala Zluta ponorka.
Film Help. Byl vubec v CSSR promitan?
Jahodova proklamace,kamarad to videl nekdy v 1985 v jednom filmovem klubu.

Takze znovu kdy a kde se normalne promitaly?
27. 05. 2014 | 10:04

K .V napsal(a):

Kanibale, mám z Polska stejné poznatky.
Jenže oni se na rozdíl od nás sjednotili a začali makat, Evropské dotace využili dokonale.
.
My se vzájemně likvidujem primitivním hurá antikomunismem, bojem každý proti každému.
Průmysl a zemědělství jsme si nechali rozkrást a zdevatsovat, za dotace EU jsme stavěli cyklostezky odnikud nikam, rozhledny v údolích, aquaparky bez vody, školení o začleňování nepřizpůsobivých , a většinu opět rozkradli.
.
Stejný zážitek nebývalého rozvoje proti době před 24 lety zažijete i na Slovensku, Estonsku, Slovinsku, docela i v Maďarsku. Vše země které tehdy byly daleko za námi. O NDR ani nemluvím, tam místo hádek převzali systém staré Bundesrepublik a makají. .
27. 05. 2014 | 10:09

K .V napsal(a):

Rudý Koutku, chtít po mně abych si vzpomněl v kterém kině a kdy jsem videl za posledních 40 let který film je dost nesmyslné. Prostě jsem ty filmy viděl, tu Jahodovou proklamaci 2 x s odstupem, a za socíku..
Pamatuji si jen svůj první širokoúhlý, a také si jako zvláštnost ( kvůli okolnostem)vybavuji pár filmů z vojenského kina během vojenské služby, a byla tam např. i slavná Kagemuša.
Chodil jsem jako běžný divák, možná i do některých filmových klubů, tam totiž mohl každý kdo přišel, pokud si pamatuji
27. 05. 2014 | 10:18

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Koutku,

je to sice drobnost, ale Jahodová proklamace skutečně běžela v normálních kinech (dodnes si pamatuji, že jsem na ní byl v kině Jalta na Václavském náměstí). Bolševik občas pouštěl mezi lid filmy, které šlo interpretovat jak kritiku USA. Občas tomu ale bylo třeba trochu pomoci. Tak například v 80. letech tu běžel Ashbyho velmi slušný film Byl jsme při tom (s Peterem Sellersem a Shirley McLaineovou podle literární předlohy Jerzy Kosinskiho). Byla to velmi trefná politická satira. No, a v jedné epizodě se hlavní hrdina Chance Gardener setkává s ožralým sovětským přidělencem. To se prostě nehodilo, tak ji celou vystřihli ;-) Tím nechci říct, že Jahodová proklamace byla též vystříhaná. Spíš si myslím, že ne.

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 10:21

stejskal napsal(a):

Kagemuša není "ta", ale "ten" ;-) l.s.
27. 05. 2014 | 10:26

Rudi Koutek napsal(a):

kanibal napsal(a):
"Pro Polsko je EU božím požehnáním. Dostává trojnásobek dotací ČR a je to všude vidět."


Polsko - 38 500 000 obyvatel
Cesko- 10 500 000 obyvatel
27. 05. 2014 | 10:28

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal napsal(a):
"Dobrý den, pane Koutku,
je to sice drobnost, ale Jahodová proklamace skutečně běžela v normálních kinech (dodnes si pamatuji, že jsem na ní byl v kině Jalta na Václavském náměstí). Bolševik občas pouštěl mezi lid filmy, které šlo interpretovat jak kritiku USA."
To ja Vam verim, ze se ten fim promital, a ze jste ho videl. Otazkou je, jestli byl v kinech v cele republice. Vy prece vite, ze bolsevici si hrali i na svem krajskem pisecku, drive ctenarovi vzpominani Hutka, Tresnak, Vonkova a Jiri Cerny by mohli vypravet. Co se tyka pana Cerneho, tak ten to s temi filmy bude vedet. To s tou posledni vetou mate pravdu.
27. 05. 2014 | 10:40

stejskal napsal(a):

No, to nevím, jestli v kinech v celé republice. Ale myslím, že to není důležité :-) l.s.
27. 05. 2014 | 10:50

dříve čtenář napsal(a):

Pane Rudi Koutku, film Jahodová proklamace (dle vás čirou náhodou) běžel i v Brně, viděl jsem jej v kině.
Běžely filmy Bergmana, Antonioniho, Feliniho, Kurosawy, občas se sem dostal i nějaký jiný skvěly film z USA - teď mě napadá např. Rozhovor.

Mne nejvíce rozčilují nářky např. pana hutky, jak mu bylo bráněno vystupovat. Možná se pletu, a na Portu jej asi nepustili, ale jeho klubová vystoupení byla před jeho odchodem do emigeace v Brně celkem častá.

Jen tak mimochodem - který jste ročník, že o této době tak vše určitě víte?
27. 05. 2014 | 11:10

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, po dlouhé době vám poděkuji za rozumný a objektivní vstup. I když jste si i tady ideologicky přisadil. Ten "bolševik" sem pustil velmi mnoho filmů ze zapadu, a zdaleka ne proto že by"se daly interpretovat jako kritika USA." Přece nechcete tvrdit že Winnetou, Lous de Funes, filmy s Delonem Gabinem, Belmondem, Redfordem, spousta westernů byly puštěny jen jsako kritika USA.
.
Opravdujste tak ideologicky zaseklý a je pro vás tak těžké přiznat, že sice železná opona byla, ale zase jsme tu uplně odříznuti od západní kultury rozhodně nebyli??
Ono to totiž ani nešlo. Vy v Praze možná netušíte, že celé velké příhraniční oblasti měly přístup k rakouské a německé televizi a rozhlasu. Včetně Brna, Plzně, Karlových Varů, Brsatislavy a jiných větších měst kde byla zahraniční televize běžná i v rozvodu po kabelu v socialistických sídlištích.
27. 05. 2014 | 11:11

stejskal napsal(a):

Hodnotné fillmy jako byl Vinnetou, různé spaghetti-westerny nebo komedie s Louisem de Funès či J.-P. Belmondem zcela jistě cenzurovány nebyly. Člověk si tak mohl udržovat vcelku přesný přehled o tom nejlepším, co světová kinematografie nabízela :-)

Mimochodem my chodili dost na sovětské filmy (i když jsme museli většinou přemlouvat promítače, aby kino kvůli absolutnímu nezájmu nezavřel. Režiséři a herci jako Šukšin, Mitta, Kozincev, Tarkovskij, Smoktunovskij, Tabakov patřili k tomu nejlepšímu, co se dalo vidět.

Libor Stejskal.
27. 05. 2014 | 11:44

dříve čtenář napsal(a):

Pane K.V, nepřehánějte. Všecko dobré až skvělé tehdy skutečně také nebylo...
27. 05. 2014 | 11:45

Rudi Koutek napsal(a):

dříve čtenář napsal(a):
Toho Bergmana, Antonioniho, Feliniho, Kurosawu - to jsem vsechno videl, ne v normalnim kine, ale ve filmovem klubu. Plus stovky dalsich filmu, ale vetsinu ve filmovem klubu. Co se tyka vstupu, tam bych poopravil pana K.V., tam se poustelo pouze na prukaz clena Filmoveho klubu, ale ten si mohl clovek normalne koupit.

Co se tyka Hutky, tak ten opravdu vystupovat nemohl, stejne jako Tresnak.
Po uplnem zakazu hrali pouze na soukromych akci. Za poradani koncertu Hutky a Tresnaka sli v roce 1978 sedet na tvrdo do vezeni Petr Cibulka na 2 roky, Libor Chloupek na 20 mesicu a mladistvy Petr Pospichal na 11 mesicu.

Rocnik jsem 1965 a od svych 15 jsem zucastnoval koncertu a festivalu po cele Ceske republice. Takze vim(a zazil jsem osobne) o zakazanych, anebo nepovolenych PJD, Zabcicich, Moravskem Pisku, Veseli n.M, Chvaleticich, Folkovem Kolotoci a jinych.
Tech soukromych zakazanych, anebo rozehnanych bylo pozehnane a ne, nejednalo se o srazy cichacu toluenu a bulacu.
Bolsevici sekali kolem sebe hlava nehlava, casto nelogicky z neznalosti viz. Dalibor Janda, Ondrej Hejma, Pavel Vane, anebo ze strachu viz. perzekuce undergroundu, alternativni sceny, Jazzove Sekce, Sekce mlade hudby, nove vlny, Safranu a jinych folkaru.
27. 05. 2014 | 12:14

729 napsal(a):

Jaruzelski udělal to, co musel. Každý, kdo byl tehdy na vojně ví, že invaze do Polska byla tehdy na spadnutí. Kdyby došlo k obsazení Polska vojsky Varšavské smlouvy byl by tu Sojuz a realsocialismus dodnes. Jaruzelski tomu předešel a zabránil tak utužení režimu. Škoda, že jsme my neměli v r. 68 podobně uvažující realisty jako byl Jaruzelski a nutili jsme Dubčeka a spol tančit na špičce jehly.
27. 05. 2014 | 12:16

jozka napsal(a):

kanibal (a dalsi):

Jiste, kdyz zemi projedete po dalnici, muzete ten dojem mit. Kdyz ji poznate zblizka, uz to tak vesele neni. Co se tech efektnich mostu tyce, efekty Polaci umeli vzdycky. Ale dopravni stavby maji jedno heslo - "mistrovstvi". A pokud chcete poznat i jejich odvracenou stranu, zeptejte se strycka Googla na Swierklany.
27. 05. 2014 | 12:30

dříve čtenář napsal(a):

Pane Rudi Koutku,
opět musím nesouhlasit. Slyšel jste někdy o Letních filmových festivalech pracujících? Na každém ročníku se promítaly minimálně 2 filmy, které stály za to. Určitě si vzpomínám na Feliniho Amarcord a Bergmanovy Šepoty a výkřiky, Antonianiho Zvětšeninu.

Netuším v kterém roce museli hutka a třešňák přestat vystupovat. Nebyli to moji černí koně. Byl jsem na koncertu každého jen jednou. Paní Vaňkové nebo Bittové nešahali ani po kotníky. Jisté však je, že do konce roku 1980, kdy jsem končil studia, opakovaně vystupovali ve studentských klubech v Brně. I když ne s měsíční pravidelností jako pan Jiří Černý.

Máte pravdu, že ne všechny koncerty byly přehlídkou drogově závislých. Ale v případě, že policie měla echo, že tito lidé se budou na určitých koncertech houfovat, tak tvrdě zakročila. Publikum některých tehdejších koncertů navíc silně připomínalo nájezd dnešních fotbalových rowdies. Stejně jako policie uvažovala, že zakročí, tak oni dělali, co mohli, aby policii vyprovokovali.
27. 05. 2014 | 12:51

Rudi Koutek napsal(a):

dříve čtenář
Letni filmovy festival pracujich mi bohuzel nic nerika.

Neni mozne, aby Hutka a Tresnak do konce roku 1980 vystupovali ve studentskych klubech. Oba dva od roku 1977 nevystupovali oficialne, hrali pouze na soukromych akcich. Napr. na III. festivalu druhe kultury v roce 1977, anebo ty 2 uvedene koncerty v byte Petra Cibulky v Brne. Nezapomente, ze Hutka v roce 1978 emigroval.
Co se tyka Vonkove a Bittove, ty mi prijdou hudebne zajimavejsi, stejne jako napr. Janota, ale to uz nema s folkem moc spolecneho.

No ja nevim, srovnavat ceske mirumilovne manicky s fotbalovymi rowdies... To jste pane drive ctenar pekne ujel.
27. 05. 2014 | 13:16

Rudi Koutek napsal(a):

Takzvany "TROJANUV SEZNAM" - skupiny a zpevaci zakazani na podzim 1981:

1. Pepa Nos
2. Dasa Vonkova
3. Zluty pes
4. Personal X
5. Park
6. CDG (Misik, Merta, Hruby)
7. Amalgam
8. Prototyp
9. Classic Rock&Roll Band
10. Rockec Ivo Pesaka
11. Zkarovany prehled
12. Potenciometr
13. Zikkurat
14. Vladimir Merta
15. Mezzanin
16. Jazz band
17. MG
18. Bluesberry
19. Sdelovaci technika
20. Yo-Yo Band
21. Judec Gem
22. Vyrobni potize
23. Abraxas
24. Petr Lutka
25. Energie G
26. Extempore
27. OZW
28. Psi Vojaci
29. Relaxace(jak ta mela poburovat hranim indicke hudby je mi zahadou)
30. Blues Band
31. Maximus
32. Emise
33. Odyssea
34. Originalni prazsky synkopicky orchestr( Havelka poburoval tradicnim jazzem!?!?)
35. Silhan
27. 05. 2014 | 13:39

K .V napsal(a):

Rudý Koutku, s vámi je ten problém že jste duševně zaseklý a vedete nějaké soukromé boje s komunisty.
Asi jste to měl v rodině. Podle toho co píšete, uznáváte jen Hutku, Třešňáka a underground kulturu, zůčastňoval jste se jen "kultury" kterou policie musela z výše zmíněných důvodů rozhánět, když se zavede řeč třeba na jinou kulturu a třeba filmy, divíte se že tady vůbec takové byly ( viz The Strawberry Statement, Beatles) , normální zájmy, třeba sportovní klub, zájmový kroužek v Pionýru nebo Sokolu či Svazarmu pro vás byl ideologicky nepřijatelný, jako celá tahle země.
God bless you. Tady totiž 10 milionů lidí normálně žilo, uměli si najít hodnotnou kulturu a zájmy.
.
Asi je dobře že jste emigroval. Jenom nechápu co vás nutí se tu míchat do diskusí a neustále nás přesvědčovat I LHANÍM co dělali komunisté blbě před 66 lety , dávno před vaším narozením, a i poté co jste emigroval.
27. 05. 2014 | 14:04

stejskal napsal(a):

To je tak, když se člověk pouští do debaty s trollem ;-) l.s.
27. 05. 2014 | 14:21

dříve čtenář napsal(a):

Pane Stejskale už nemám sílu. Zleva kroužky pionýra, zprava zkárovany přehled. Jen mi není jasné, proč se do tohoto seznamu nedostal mejla a proč tam je OPSO, na jehož koncertě jsem po osmdesátém byl na Žofíně...
Začínám asi tušit, proč plastic pytel běžel s ho... proti plátnu.
27. 05. 2014 | 14:41

stejskal napsal(a):

Ten seznam skutečně v této podobě existoval, pane dříve čtenáři. Proč tam někdo je a jiný není, byl byl dotaz na tehdejšího pražského kulturtrégra Františka Trojana. Na jeho libovůli bylo, kdo zrovna může v Praze vystoupit a kdo ne.

OPSO procházelo různými periodami neobliby ze strany úřadů a naopak shovívosti. Také jsem byl na pár koncertech. A pak jsme jednou taky dostali pendrekem na Maltézském náměstí, když tam OPSO v podloubí zahráli dvě tři písničky převlečení za čerty a Mikuláše po koncertě v Malostranské ;-)

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 14:54

Rudi Koutek napsal(a):

dříve čtenář napsal(a):
"Pane Stejskale už nemám sílu. Zleva kroužky pionýra, zprava zkárovany přehled. Jen mi není jasné, proč se do tohoto seznamu nedostal mejla a proč tam je OPSO, na jehož koncertě jsem po osmdesátém byl na Žofíně...
Začínám asi tušit, proč plastic pytel běžel s ho... proti plátnu."Pane drive ctenar, s Vami je tezka diskuze. O tom o cem pisu toho asi toho moc nevite. Pripominate mi spoluzaka, ktery mi den po vysilani Majora Zemana - dil Mimikry rika:
"Tak jsem vcera vecer videl v televizi ty tvoje Plastic People, musim rict , nic moc" a lidi, kteri me vazne presvedcovali o tom , ze Plastic People unesli letadlo a bydli ted v Nemecku.

Mejla v seznamu neni, protoze Plastic People oficialne vystoupili naposledy 01.12.1973
27. 05. 2014 | 15:12

Rudi Koutek napsal(a):

Pane K.V. nelzu, to jsou vsechno fakta o kterych nevite.
27. 05. 2014 | 15:14

dříve čtenář napsal(a):

Pane Stejskale, Vaši zkušenost naštěstí nemám. Já jsem byl nejvíce perzekuován minimálním platem a absolutním zákazem výjezdu do mimolidodemo.

Nejvíce mi dnes vadí nekritický obdiv buď k jedné nebo druhé době, bez objektivního porovnání skutečnosti i doby, ve které k určitým věcem docházelo. Je to asi stejné, jako bych se na pana rudiho koutka nyní oháněl činností KuKluxKlanu někdy před rokem 60.
27. 05. 2014 | 15:16

stejskal napsal(a):

To mně též, pane dříve čtenáři. Problém je, že řada lidí má za to, že kritika něčeho je nutně zároveň obhajobou jiného (a naopak). Přičemž to spolu často vůbec nesouvisí. O tom, že mnozí cítí nutkavou potřebu zaujmout silný názor k čemukoliv na světě (aniž by měli byť jen základní znalosti toho, o čem se debatuje, a promítají do všeho jen osobní tedy velmi limitovanou zkušenost) ani nemluvě.

Hezký den.

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 15:26

stejskal napsal(a):

P.S. Mimochodem v přístupu úřadů k undergroundu i v undergroundu samotném byly regionálně dost podstatné rozdíly. Něco jiného se dělo v Praze, něco jiného třeba v severních Čechách. Stejně tak Brno, Ostrava nebo třeba Opava byly dost specifické. l.s.
27. 05. 2014 | 15:30

K .V napsal(a):

pane Stejskale, řekl jste A, řekněte i B
.
Proč nebyl zakazován Pražský symfonický orchestr, Brom, Vlach, Kraugartner,nikdo z vážné hudby, Pavlica, Olympic, Ulrychovi,Bittová, Gott, Vondráčková, Čechomor a spousta jiných?? Dělali kvalitní umění a neprovokovali.
.
Kolik z těch na seznamu jsou opravdu vrcholoví umělci.?? Kde je dnes v době svobody Hutka, Nos. DG 307, Plastici a jiní?
Z těch na seznamu se většina řídila heslem- co chybí na hudební virtuositě a kvalitě umění, dohnali nějakou provokací. a potom si užívali té pochybné "slávy" -" on je úžasný "umělec", režim se ho bojí a zakazuje ho".
Pamatuji Pepu Nose, vždy začínal koncert nějakým protistátním prohlášením. Později když už po něm šli, tak dvojsmysly- často začínal tím, jak ho tlačí vejce, a "znalci" už jásali jaká intelektulní pecka - vejce- drůbež- Husák, to jim stačilo ke štěstí, obrovský aplaus.
.
Aby bylo jasno- NEOBHAJUJI ZÁKAZY, je to hanebné. Ale mnozí si opravdu zíkávali popularitu takto.
Komunistům NIKDY NEVADILO KALITNÍ UMĚNÍ, co vadilo byly ty provokace, také ty drogy a vandalismus při i po koncertech
27. 05. 2014 | 15:36

stejskal napsal(a):

Album Odyssea Hany a Petra Ulrychových (natočeno 1969, vydáno až 1990) se skupinou Atlantis a Orchestrem Gustava Broma. Bolševik zakázal vydat.

Co prováděli komunisti jednomu z našich nejlepších klavíristů a světově uznávaných interpretů Chopina Ivanu Moravcovi bylo zajímavé tehdy slyšet přímo od něj :-)

Tohle je jedna z nejzábavnější debat od doby, co v Tvorbě vyšel článek Nová vlna se starým obsahem či v severočeském Průboji Hašišoví bratři ;-)

Sex, drogy & rock'n'rol. Bu, bu, bu
27. 05. 2014 | 15:55

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, tohle mne zaujalo. Tak on jeden z našich nejlepších klavíristů zahrál beze slova Chopina, a přišlo STB a málem ho zavřeli?? No to je hrůza, povídejte a přehánějte.To neznám
.
já si také pamatuji, jak 14 dnů po cinkání klíči už na ulici vykřikoval hesla proti komunistům kde kdo, a naši písničkáři- protestsongeři mohli zavřít krám, protože kromě těch narážek nic moc neuměli. PRÁZDNÉ SÁLY A TRAPAS!! A mnozí se nevzpamatovali dodnes. Najděte si tak 4 blogy odzadu na vašeho přítele Buriana, jak píše že jede na kocert ( tuším do Šternberka) a je rád že přišlo necelých 30 lidí a nechají ho zadarmo přespat v šatně aby neprodělal i kalhoty.
Pokud vím dnes sály plní jen Nohavica a možná trochu pár dalších. Třeba Hutka se nechytá vůbec a hodně dalších s ním .
.
Co se týče článku v Tvorbě- ano jsou ideologičtí snaživci kteří se tak odporně živí štvaním. Jenom opakuji, najděte si nejméně 2 blogy PŘED PÁR DNY které VY OSOBNĚ jste pustil, s námětem jak k nám přijedou odporní Alexandrovci, a s nimi chce zpívát dokonce i Gott a Vondráčková. Fuj, zakázat, zničit- tak to nějak znělo.
.
Lidi jsou už takoví, jen korouhev se natočila do protisměru.
A doufám že mne za to zase nezabanujete
27. 05. 2014 | 16:30

dříve čtenář napsal(a):

Pane Stejskale, já jsem byl v této době v Ostravě a my o undergroundu věděli pouze od spolupracovníků STB, kteří na nás zkoušeli, zda o nich nevíme něco nového... Byli to lidé, kteří na rozdíl od nás - plebsu, mohli pravidelně vyjíždět mimo lido-demo.

Jak jsem již psal výše, tak o mně všichni věděli, že jsem vůči KSČ "minimálně" zdrženlivý. O to větší bylo moje překvapení, když po roce 89 drtivá většina jejich funkcionářů jen převlékla kabáty. Náš šéfškolitel na povinných vzdělávacích hodinách (asi 4x do roka) se najednou stal poradcem jistého pana ministra, atd., atd.

Pane K.V - kultura se nedělá jen za účelem plných sálů a zisků. Existují malíři, hudebníci, zpěváci, kteří dělají kulturu pro svou radost a pocit souznění s jiným, stejně naladěným "spotřebitelem". Peníze je třeba zas tak nezajímají. Naopak pan janeček dokáže zbohatnout v každém režimu.
27. 05. 2014 | 16:51

K .V napsal(a):

A ještě doplním, oni by dnes lidi protestsongy chtěli, publikoum by bylo .
Ale naší" umělci "by museli zpívat přesně naopak než před cinkáním klíči, a z toho se jim přece jenom zvedá žaludek, Zbytky soudnosti.
A také by museli vysvětlit jak za cionkání křičeli že za komunstů nesměli tvořit, ale teď už to přijde. tak kde to vrcholné umění tedy je ?
A také jak chtějí tvrdý kapitalismus, pro všechny kromě sebe, pro sebe chtějí komunistické dotace a granty. A jsme pro ně rudá a hnědá pras..., oni přece nejradši zpívají knížeti.
27. 05. 2014 | 16:56

K .V napsal(a):

Dříve čtenáři, naprostý souhlas. Plné sály a Popularita, zejména bulvární, a kvalita umění zdaleka nejsou totožné.
Ale na druhén straně, když něco děláte profesionálně celý život a potom to nechce slyšet ani 30 lidí, také to o něčem svědčí
27. 05. 2014 | 17:01

stejskal napsal(a):

Takových příkladů, se dá, pane dříve čtenáři, najít tisíce, desetitisíce. Změnil se systém, ale lidé se nezměnili (to snad ani nikdo nemohl čekat). Ti nejdravější se zase prodrali nahoru, ti slušnější v tom nedokázali zabránit ani těm největším prospěchářům a lumpům. To je fakt, se kterým nikdo soudný ani v nejmenším nepolemizuje. To přeci všichni vidíme. Spíš mne překvapuje, že to někoho překvapuje ;-) A velmi úzce to souvisí s tím, co jsem psal výše. To, že zde někdo popisuje prakticky státní policie a různých kulturtrégrů za totality vůbec neznamená, že by obhajoval výše uvedené. Ani v nejmenším.

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 17:03

dříve čtenář napsal(a):

Pane Stejskale, mě bylo v roce 89 33 let a hodně mne v tomto období, které u mne trvalo asi 2 roky překvapovalo, cože si to my, obyčejní lidé necháme všechno líbit. Přeci 89 rok byl takových ventilem frustrací z dob komunismu a touze po lepším a spravedlivějším světě. Návíc jsme byli našimi "novými" politiky neustále ubezpečováni, že vše je v pořádku.
Byl jsem tehdy hodně naivní. Na druhou stranu, kdybych tehdy alespoň trochu tušil, co nás čeká, tak už bych byl dávno léčebném ústavu...
27. 05. 2014 | 17:22

stejskal napsal(a):

Mně bylo 28. Tehdy si od toho možná sliboval každý něco trochu jiného, ale naivní jsme každopádně byli skoro všichni (tedy kromě těch, co se rychle zorientovali a začali krást ve velkém). Zcela upřímně: jsem dodnes strašně rád, že jsem se toho '89 dožil. Ale zároveň si uvědomuji, že lidi potkávají různé osudy (někdy si za něco mohou sami, jindy vůbec ne). Strašně rád vzpomínám na své mládí (bylo to dobrodružné, někdy trochu nebezpečné, sem tam někdo dostal pendrekem; hodně jsme četli, sháněli knížky, které jsme číst neměli, hledali v kinech slušné filmy, které se moc nepromítali, a vůbec vše, co nám mělo zůstat zapovězeno. Dnes tato motivace úplně odpadla, tak se lidé ani zdaleka tak po těchto věcech nepídí). Když pánbu dá, lidi se začnou postupně trochu víc zajímat o veřejné dění a naučí se nenechat ty mocné úplně všechno, co si zamanou (což se dělo a děje kontinuálně v této zemi už víc jak půl století). Věřím, že ta šance tady je. Tehdy nebyla.

Mějte se. Přesouvám se k domácímu počítači :-)

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 17:42

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, něco jste prosím přeskočil.
pokud žijete, múžete se vyjádřit k mým dotazům v 16,30?

Jak je to s tím Chopinem a jak hodnotíte ty blogy proti Alexandrovcům??
27. 05. 2014 | 18:14

Rudi Koutek napsal(a):

dříve čtenář napsal(a):
"Pane Stejskale, já jsem byl v této době v Ostravě a my o undergroundu věděli pouze od spolupracovníků STB, kteří na nás zkoušeli, zda o nich nevíme něco nového..."

Pane K.V - kultura se nedělá jen za účelem plných sálů a zisků. Existují malíři, hudebníci, zpěváci, kteří dělají kulturu pro svou radost a pocit souznění s jiným, stejně naladěným "spotřebitelem". Peníze je třeba zas tak nezajímají."

Co se tyka undergroundu, z Ostravy bylo ABSOLUTNI BEZEDNO, pozdeji tam existovala skupina KONSKA NOZDRA, v Karvine existoval kratce DO PRDELE SE STAROU BAND, v Havirove CIM HUR TIM LIP, ANALFABET, PBK BLUES s vynikajicim kytaristou Petrem Kubickem(mimochodem jeden ze zatcenych a pozdeji odsouzenych ucastniku rozehnaneho undergroundoveho festivalu v Senove v prosinci 1983) a dechovka KMOCHOVA PARALYZA, v Rychvalde bydlel folkar LADA PTACEK.

Tim jste de facto popsal jednu ze zakladnich filosofii undergroundu.
27. 05. 2014 | 19:23

Targus napsal(a):

To: KV

Soráč, ale nezvládáte ani obyčejné čtení. Psal jsem, že byly v příhraničí neustále vyrabované obchody do polských nájezdníků, ne že byl hlad. A taky, že tenkrát nás komanči napájeli jednoprocentní bílou vodou, která měl ve skutečnosti 0,8 - 0,9 % tuku.
Jste normální mamlas.
27. 05. 2014 | 20:27

stejskal napsal(a):

Mamlas ne. Ale to, že nerozumí psanému textu a zásadně nereplikuje to, co druhý napsal, ale vždy něco, co s diskutovaným ani v nejmenším nesouvisí, vcelku konzistentně :-) l.s.
27. 05. 2014 | 20:31

Targus napsal(a):

To: stejskal

Změnil se systém, ale lidé se nezměnili (to snad ani nikdo nemohl čekat). Ti nejdravější se zase prodrali nahoru, ti slušnější v tom nedokázali zabránit ani těm největším prospěchářům a lumpům.

Lidé jsou vždycky a všude stejní - bohužel. V jiných státech to funguje lépe pouze za cenu větší a plošnější represe, demokracie nedemokracie, nedělejte si iluze.
A ta represe je jinde na rozdíl od našeho pseudodemokratického státu proto, aby ty nahoře příliš neohrožovali ti všeho schopni deroucí se zdola. U nás není nahoře ještě tak těsno, ventily na státních penězovodech příliš netěsní, je na každém, jak s touto skutečností naloží.
27. 05. 2014 | 20:37

stejskal napsal(a):

Ale kdež. V řadě zemí, které jsem navštívil a v některých i třeba nějakou dobu pobýval, existuje daleko silnější povědomí o tom, co je pro společnost dobré a co ne (je to dáno historickým vývojem, jeho kontinuitou apod.). To neznamená, že jsou jinde lepší (či horší lidé), ale prostě měli tu kliku, že se mohli učit, jak tyto věci fungují. Nikde není žádná ideální situace, ale leckde je to lepší. Víc lidí si je schopná prostě nějaké věci uvědomit. Samozřejmě všude moc korumpuje a každý, kdo ji získá, má tendenci ji využít ve svůj prospěch - to je zákonitost, lidská vlastnost, pochybuji, že to kdy bude jinak. Čili ti, co institucionální moc nemají, daleko ve větší míře využívají možnosti, jak tuto moc kontrolovat. Už se posunuli od negace všeho kolem k účinnému využívání některých nástrojů, které mohou v demokracii existovat. A dělají to daleko efektivněji než u nás. Když budeme mít kliku, třeba tato společnost též dostane historicky dost času na to, aby se to naučila. Kdo ví.

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 21:19

dříve čtenář napsal(a):

Pane Stejskale, naprostý souhlas. Ale na rozdíl od Vás jsem jen dočasný optimista. Historie i literatura mne bohužel učí o neustálém vzestupu, dovršení určitého vrcholu a rychlého pádu každé civilizace. Optimistou jsem v tom, že doufám, že ani naši vnuci se tohoto stavu snad nedožijí. Ale jak říkáte, třeba bude mít kliku i více generací!

Dobrou a žádnými špatnými zprávami nerušenou noc.

Na Prima ZOOM zrovna dávali dokument o stavbě Kolosea a nyní o dobytí Bastily. No už jsem zase skeptik...

Pro Rudiho Koutka - asi moje neznalost pramení z toho, že místo sledování Koňské nozdry, DOPRDELE SE STAROU BAND a podobných, jsem raději poslouchal Velvet Underground, J.J. Calea, Pink Floyd, Yes a pod. Než bych se měl pídit po zakázaném havlovi, vycházel u nás Boris Vian, Marcel Proust, G.G. Márquez, dokonce i Bulgakov a další. Každý si mohl vybrat, jaká byla jeho parketa, i když přiznávám, že omezeně...
27. 05. 2014 | 21:55

Targus napsal(a):

Jako obvykle se zcela plete, pane Stejskale. Tzv. kontrolních nástrojů má těch dolních XY milionů pouze tolik, kolik jim dovolí těch horních 10.000.
Zkuste se někdy podívat, jak vypadají "Majdany" na západ od Aše.
Co můžete říci k okupační stávce v New Yorku? Co k demonstracím v Itálii a ve Španělsku, o nichž jsme tady nečetli ani čárku, neviděli ani sekundu obrazového zpravodajství?

Metoda vládnutí je dávno zvládnuta, v čase se mění jen technické prostředky vládnutí. A tak jako není nikdo více nesvoboden, než ten, kdo je z hloubi duše přesvědčen, že je zcela svobodný, stejně tak není nikdo méně účasten vlády a správy věcí veřejných, než ten, kdo si myslí že se takového procesu účastní.
Proč hlupákům neposkytnout iluzi, že něco mohou změnit? Dnes, kdy roční rozpočty států jsou jednotkami procent použitelného kapitálu nadnárodních koncernů, to je fakt srandovní...
27. 05. 2014 | 22:06

stejskal napsal(a):

Váš "dočasný optimismus" svým způsobem sdílím, pane dříve čtenáři. Je jasné, že všechno má svůj zenit, poté přichází pád a často i naprostý zmar. Spíše realismem bych nazval skutečnost, že nikdy dopředu nevíme, na kterém bodě této křivky se právě nacházíme. Takže se tím moc netrápím a snažím se pokud možno jen nepomáhat tomu, aby ten pád přišel co nejrychleji ;-)

Dobrou noc i Vám.

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 22:09

stejskal napsal(a):

Viděli a četli, ale to je jedno, pane Targusi. O Occupy Wall Street se toho všude po světě i u nás napsalo spoustu. A samozřejmě že nadnárodní kapitál má obrovskou sílu a moc. Ne však absolutní.

Ale chcete-li sebe i druhé neustále přesvědčovat o své nicotnosti a bezmoci, je to Vaše věc. Dělá to nakonec spousta lidí.

Já raději zůstávám hlupákem, kterému "oni" poskytují iluzi :-) Nakonec kdyby nás naivních nebylo, ti "vědoucí" by neměli komu sdělovat, jak se věci skutečně mají ;-)

Dobrou noc.

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 22:15

Targus napsal(a):

To: Stejskal

Děláte stejnou chybu, jako nick K. V., nedáváte pozor, co čtete. Ptal jsem se, co můžete říci či napsat o okupační stávce v NY, nikoli že se o tom nikde nepsalo.
Tím napsáním míním prosté shrnutí, žádnou složitou analýzu. Tedy záminku, skutečné důvody vypuknutí, resp. zorganizování této akce, její průběh se zhodnocením dopadů na (ne)porušování tzv. lidských práv stávkujících, ukončení, případně dosažení zadaných cílů (třeba i dílčích).
Zkuste to, třeba jen pro sebe na papír, který pak vzteky roztrháte, možná vám to o něco více otevře oči.
27. 05. 2014 | 23:39

stejskal napsal(a):

Vzteky bych ten papír roztrhal jen tehdy, kdybych si myslel, že jedna taková akce (nebo třeba deset či padesát) přinese nějaké zásadní změny. Protože si nic takového nemyslím (mé představy o fenoménechj, které ve společnosti působí a mají na ni vliv jsou poněkud méně spektakulární, o to však složitější), nic trhat nebudu ;-)

Pane Targusi, nesouhlasím s Vámi, ale do své smrti budu hájit Vaše právo tvrdit, že na vše kolem Vás má rozhodující vliv někdo jiný a že Vy sám nemůžete vůbec nic ovlivnit :-)

Libor Stejskal
27. 05. 2014 | 23:52

Rudi Koutek napsal(a):

dříve čtenář napsal(a):
"Pro Rudiho Koutka - asi moje neznalost pramení z toho, že místo sledování Koňské nozdry, DOPRDELE SE STAROU BAND a podobných, jsem raději poslouchal Velvet Underground, J.J. Calea, Pink Floyd, Yes a pod"Vami uvedene jsem poslouchal taky a nejenom ja, nezapomente, ze napr. Velvet Underground je jedna z ikon a vzoru ceskeho undergroundu.
Nazev skupiny DO PRDELE SE STAROU BAND byl inspirovan knihou K. Keseyho - Vyhodme ho z kola ven, oficialne vydanou knihou, kde jeden z chovancu ustavu neustale opakuje uvedenou vetu.
Komunisti se nebali zapadni hudby jako takove(krome pocatku rocku), tam nebezbeci nevideli. Ceho se bali, byly skupiny hrajici vlastni hudbu s ceskymi texty.
Co me hlave sokuje, je skutecnost, ze se nepozastavujete nad tim, ze jsou najednou Hutka a Tresnak, na ktere jste si normalne chodil do studenstskeho klubu, aniz by nejak radikalne zmenili repertoar, nepohodlni a zakazani zpevaci.
Jejich vystoupeni ve studentskem klubu nevadi a za par mesicu jsou za stejnou cinnost, kterou normalne provadeli svazaci ve vysokoskolskem klubu, odsouzeni Petr Cibulka na 24 mesicu, Libor Chloupek na 20 mesicu a 17-lety(!!!) Petr Pospichal na 11 mesicu na tvrdo do vezeni.
28. 05. 2014 | 03:02

Pavel13 napsal(a):

:Rudi Koutek
Máte pravdu. Ale vlastně nikdo dodnes úplně neví, jak to přesně fungovalo. Zde vzpomenutý Trojanův seznam je vzácný. I známé osobnosti se o zákazu dověděly tak, že jim přišlo divné, když rušené koncerty (jinak dodnes běžná věc), jsou většinou ve stejném kraji. Někdo z organizátorů jim pak do telefonu prozradil pravou příčinu, že oni stejnou cestou dostali informaci shora, že je dotyčný v tom kraji zakázán. Ty zákazy neměly papírovou formu, neměly známého autora, ani začátek, ani konec, ani zdůvodnění.
Když už se někoho ze zakazovatelů nebo novinářských katů dopídíte, zjistíte, že to byli samolibí soudruzi postrádající jakýkoliv rozhled, s útržkovitým uvažováním a rozhodováním (něco ve stylu K.V.).
Co taky čekat od těch, kteří se zde rozplývají nad tím, že někdo zakázán nebyl, např. K.V. a jeho Čechomor :-) ?
28. 05. 2014 | 05:45

Rudi Koutek napsal(a):

Pavel13 napsal(a):
":Rudi Koutek
Máte pravdu. Ale vlastně nikdo dodnes úplně neví, jak to přesně fungovalo. Zde vzpomenutý Trojanův seznam je vzácný."
Michochodem, soudruh kulturni inspektor Frantisek Trojan, ktery se sam nestastnou(pro nej) nahodou prozradil, byl prislusnikem STB s hodnosti plukovnika.
28. 05. 2014 | 06:30

K .V napsal(a):

Pane Stejskale 20,31, jsem rád že slovo mamlas není urážkou a prohřeškem proti kodexu, ale povolenou lichotkou. Právem, tuším že v Brně mají dům se sochami Mamlasů na hlavním náměstí, a jsou to statní junáci.
..
Ale že mně vyčítáte že nereaguji na repliky, to mne dojímá, zejména od vás.
.
Po TŘETÍ vás veřejně vyzývám.
.
Doložte konkrétními fakty jak vrcholný virtuoz beze slova přehrál na klavír Chopina a byl ZA TO deptán a zakazován komunistickými orgány.
.
Popsal jste včera 15,55 se jako vrchol politické zvůle komunistů článek o časopisu Tvorba a jeho ideologickému štvaní proti hudbě ( tehdy rock"n´"rollu)
.
A já se vás zeptal jak v této souvislosti hodnotíte to ŽE VY OSOBNĚ JSTE PUSTIL obdobné nejméně 2 blogy o tom, jak ideově nevhodní jsou Alexandrovci , kteří u nás chystají koncert, a že s nimi dokonce někteří naši umělci kolaborují. A to prosím jsou Alexandrovci světově uznávaní vrcholní umělci,n a rozdíl od skupin typu Do prdele se starou či Anaslfabet.
.
Třetí výzva, odpověď dlužíte. Ale morální kecy o komunistické cenzuře a odpotrným zásahům do kultury umíte.
.
A nezlobte se, nebudu vám lichotit výrazy typu mamlas
28. 05. 2014 | 07:58

K .V napsal(a):

Obdivuji Koutka, jak o zemi kde nehodlá žít vede přesnou dokumentaci kdo kde dostal po hubě před 40 a více lety.
A přitom nezná například ani jaké se tu hrály filmy
28. 05. 2014 | 08:00

dříve čtenář napsal(a):

Pane Rudi Koutku,
v případě, že jste alespoň trochu soudný, měl byste uznat, že srovnání Velvet Underground s např. Plastic People, hodně hapruje. Připadá mi to stejné jako srovnávat terénní Mercedes s Dacií.
Ale dobře, buďme patrioté. Já zrovna sám si nemyslím, že by český undergrout byl pro vývoj umění přínosem. Ale jak jsem psal i výše - některým dělá radost Pražský výběr, jiní jej hned vypnou a šáhnou např. po Mahavishnu orchestra s Čechem Janem Hammerem.
Jiní např. jazzmani, patrioté nedají dopustit na Alana Vitouše.
Bohužel máte pravdu v tom, že tito géniové by toho v ČSSR nedosáhli a to nejen proto, že neměli u nás dostatek kvalitních spoluhráčů...
28. 05. 2014 | 08:10

Rudi Koutek napsal(a):

K.V.
Delate to schvalne?
Vy jste napsal, ze Help, Zluta Ponorka a Jahodova proklamace bezela normalne v kinech.
Ja jsem se ptal kdy a kde?
Mozna Vam to uniklo, ale jsem "mladsi" rocnik, takze to co bylo pred rokem 1980, mi osobne uniklo. Od roku 1980 jsem nezaregistroval, ze by se uvedene filmy normalne promitaly v kinech, na rozdil od Horecky sobotni noci, anebo Pomady.
Jinak jsem se cele ty roky, kazdy ctvrtek, "mackal" s par nadsenci v poloprazdnem kine Filmoveho klubu.
28. 05. 2014 | 08:13

Rudi Koutek napsal(a):

dříve čtenář napsal(a):
"Pane Rudi Koutku,
v případě, že jste alespoň trochu soudný, měl byste uznat, že srovnání Velvet Underground s např. Plastic People, hodně hapruje."
Prestoze je Velvet Underground moje oblibena skupina, jsem toho nazoru, ze jsou velice precenovani. To takova Nico mi prijde svoji tvorbou zajimavejsi(mimochodem jsem byl na jejim slavnem ilegalnim koncerte v Praze v roce 1985).
Nakolik znate Plastic People? Slysel jste jejich veskerou tvorbu? Vedle jejich hudby je Velvet Underground obycejna rockova nuda.
28. 05. 2014 | 08:23

Pavel13 napsal(a):

:K.V.
Stále se oháníte tím, jaké filmy se tu hrály. Pochlubte se těmi, které se tu nehrály.
U zahraničních si pamatuji, jak film Den poté sledovala spousta lidí v polské TV. Polští soudruzi si na rozdíl od českých asi dokázali připustit, že by sovětští soudruzi mohli stisknout jaderné tlačítko jako první.
Ale pojďme k našim skutečným umělcům z oblasti filmu. Proč byly v trezoru naše filmy, které sbíraly ceny na mezinárodních festivalech, např. Ucho, Hoří má panenko, ...?
A fčil mudruj!!! - říká se u nás.
28. 05. 2014 | 08:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane K.V.

1) nedlužím Vám vůbec nic. Vy mně též ne.

2) nic sem nepouštím. Ani osobně, ani neosobně.

2) už jsem Vám to tu psal několikrát, ale rád Vám to zopakuji. Na debatu s Vámi jednoduše nemám. Ani sílu, ba ani schopnosti (osobně obdivuji ty, co se do ní pouštějí). Proto ji s Vámi nevedu a ani v budoucnu nepovedu.

Přeji co nejsmysluplnější výměnu názorů na těchto stránkách.

Libor Stejskal

P.S. V USA zase bijí černochy.
28. 05. 2014 | 09:08

Rudi Koutek napsal(a):

Pavel13
Ono ti Polaci byli uplne jinde. To co hrali v radiu, by v Ceskoslovensku nikdy neproslo, anebo by za to byli vyhazovy.
V roce 1985 na Jaroczine snad neexistovala skupina, ktera by nemela kriticke texty a kdyz zacal jeden "exot" zpivat goralskou pisen s nazvem Swoboda a s nim tech 20 nebo 30 000 lidi, bylo mi jasne, ze v Polsku je to jenom otazka casu.
Tam jsem zazil demostraci organizace jmenem WOLNOSZ I POKOJ(WiP), kdy policajti mj. najizdeli auty do lidi.
V roce 1988 bylo ve Varsave normalni, ze si lidi v MHD beze strachu cetli verejne samizdaty. To jsem se nestacil divit.
28. 05. 2014 | 09:19

dříve čtenář napsal(a):

Pane Rudi Koutku,
názor na to, co je pro jednouho kulturní zážitek a pro druhého směs vulgarit a výkřiky něčeho proti něčemu, zda se při živém vystoupení dá rozlišit, jestli hudebníci hrají geniálně mimo, nebo to jen neumí, nebo nemají nacvičené, nebo jsou "jen" zhuleni, je různý. Myslím, že to přesahuje nejen téma blogu, ale i obecně anonymní diskusi.
Některé koncerty Doors byly geniální, ale bylo jich minimálně. Doboví posluchači zbylou většinu hodnotí jako prachbídné...
28. 05. 2014 | 09:30

Rudi Koutek napsal(a):

drive ctenar
Nevim nakolik znate texty Plastic People, ale az na Bondyho obdobi, kde padla nejaka ta prdel a hovno, meli Plastic People nezavadne basne coby texty. Pokud si date tu praci a nekde si je najdete, tak se urcite budete ptat, komu neco takoveho mohlo vadit.
Problem byl v tom, ze basne(texty) napsali ti nespravni lide a o tom co je spravne a ne, rozhodovali lidi jako soudruh kulturni inspektor Frantisek Trojan vlastnim zamestnanim plukovnik STB.
Co se tyka samotne hudby tak se od psychedelie dostali casem az k moderni vazne hudbe.
28. 05. 2014 | 09:46

stejskal napsal(a):

V případě živého koncertu máte asi pravdu, pane dříve čtenáři, více člověku ukáží studiové nahrávky. Některé projekty PPU jsou z hudebního hlediska velmi zajímavé (bohužel většina lidí zná PPU jen z toho, co o nich nalhali v 70. letech TV a Mladém světě). A například takový saxofonista Brabenec snese jako hudebník vcelku hodně vysoká kritéria. Též mám Velvet Underground rád (a ještě raději samostatné desky Lou Reeda a zejména Johna Calea), ale PPU bych nezatracoval. Zkuste si nějaké jejich věci naposlouchat, to vůbec není špatná muzika.

Hezký den.

Libor Stejskal
28. 05. 2014 | 09:51

Rudi Koutek napsal(a):

Pavel13
Jeste k tomu Jaroczinu 1985.
Ubytovani jsme byli v dome policajta. Puvodne jsme se zeptali, jestli muzeme spat na jejich zahrade. Nakonec jsme 3 zarostle manicky skoncili u nich v dome, kde jsme nakonec spali asi 5 noci. Kazdy den jidlo, piti, koupelna. Host do domu, buh do domu.
Na ceske pomery docela bizardni situace.
28. 05. 2014 | 09:53

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal napsal(a):
"A například takový saxofonista Brabenec snese jako hudebník vcelku hodně vysoká kritéria."Nejenom Brabenec, ale i bubenik Brabec a smyccove duo Kabec-Lestina.
28. 05. 2014 | 09:58

Pavel13 napsal(a):

:Rudi Koutek
Já jsem taky odkojen 3. polským programem, to byl jiný svět. U nás člověk čekal na svou hodinu, že by snad mohl na Vltavě slyšet něco zajímavého, pak se ozval Miloš Skalka a bylo po nadějích. I v polské TV se hledělo na hudební klipy.
Bohužel, osobně jsem v Polsku na žádném festivalu nebyl a poprvé jsem tam jel až v létě 89. Teď si uvědomuji, že tam byl prezidentem předmět blogu. Nepamatuji, že by tam o něm někdo vůbec vedl řeč. Přeci jen mě napadá paralela s Husákem mezi listopadem 89 a koncem ve funkci.
V tom rádiu dostali prostor nejen zahraniční interpreti, ale i výborní domácí, u nichž byl patrný lepší kontakt s kulturním světem. Smutné je, že ten rozdíl trvá do dneška.
Poláci možná neměli co žrát, ale nikdy se nesnížili v potlačování kultury na úroveň našich soudruhů.
28. 05. 2014 | 10:03

stejskal napsal(a):

Kabeš ;-)

Ale jo, nakonec i Karafiát a Schilla. Nechtěl jsme to moc rozpatlávat ;-) Brabenec byl ale známý i ve světě, objevoval se v různých žebříčcích nejlepších saxofonistů (díky tomu, že se o něm vědělo, protože žil ve Švédsku). l.s.
28. 05. 2014 | 10:07

K .V napsal(a):

Pavle 13, za filmy kupované ze zahraničí se platí dost vysoké ceny, a tak se nedivím, že ten kdo platí si dost vybírá co si koupí a co ne. Komunisté kupovali co se jim hodilo, jistě také ideově.
Stejně tak by se určitě našlo mnoho filmů z historie i dnes, které se zase nehodí dnešní ideologii, Ostatně jsme teprve pár dnů po výročí 2 sv. války. Kolik jste VE VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZI viděl v tom období filmů které ukazovaly že nás osvobodila Rudá Armáda, když osviobodila DRTIVOU VĚTŠINU NAŠÍ ZEMĚ, přestože mnohé vynikající firmy už televize ve svém archivu vlastní.
Takže by to nestálo NIC, nehodí se to jen IDEOLOGICKY.
.
POŘÁD NECHÁPETE, JÁ KOMUNISTY NEOMLOUVÁM, CENZURA JE OHAVNÁ VĚC.
Jenže naprosto totéž se děje DNES A TADY, jen korouhvička je otočena do protisměru.
.
A O TOM MÁ CENU SE BAVIT. Přežvykovat donekonečna co dělali blbě komunisté před 66 nebo 50 lety je dnes už k ničemu. Slouží to jenom k zamlžení dnešních cenzorů a dnešních zločinů vládnoucích. JE TO ŠKODLIVÉ.
28. 05. 2014 | 10:11

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal
Samozrejme Kabes, to jsem se prehmatnul.
Brabenec byl chvilku v Rakousku a pak cele ty roky v Kanade, tam se taky seznamil s Karafiatem a nahrali spolu(a s Komarkem) 2 silene freejazzove kazety, ktere vysly pred rokem 1989 v Italii u firmy Europa Old Cafe.
Me hlavne prekvapuje, jak se tvrdi, ze Plastici neumi hrat. Vetsina z nich byla a je spickovymi hudebniky, hrajici i podle not vaznou hudbu.
28. 05. 2014 | 10:29

Pavel13 napsal(a):

:K.V.
Nevím, jaké filmy v ČT běžely. Já jsem si vychutnal Smrt si říká Engelchen. Předtím jsem ho neviděl. Že nás osvobodila Rudá armáda ukazuje dostatečně, dnes se vysílá a dříve ležel v trezoru. Pročpak, vy korouhvičko (taky se furt akorát vytáčíte)? Pak snad běžely Želary, a více nevím.
Komunisté nenakupovali podle sebe, ale nám ordinovali, co smíme a nesmíme vidět. Na to měli monopol. Přitom se nakupovalo z našich daní za naši usilovnou práci, jak sám často zdůrazňujete. Dnes se sice nakupuje do kin i více sraček, ale podle toho, co lidé chtějí vidět.
28. 05. 2014 | 10:37

stejskal napsal(a):

Je to tak. Bohužel celá řada lidí zná PPU hlavně z dokumentu, ve kterém se je StB pokusila zdiskreditovat. Těm, co jejich hudbu znali, přišel tehdy zábavný. Nemálo jiných si ale na základě těchto dezinformací dodnes myslí, že jediné, co zpívali, je Běžím s hovnem proti plátnu..., což navíc nebyli ani PPU, ale DG 307. S tou Kanadou máte samozřejmě pravdu, nevím, proč se mi tam dostalo to Švédsko.
28. 05. 2014 | 10:47

stejskal napsal(a):

Problém ale je, že některým lidem nevysvětlíte, že něco jiného je když Vám někdo vybírá, co smíte a nesmíte číst, poslouchat, hrát atd. (a když si to děláte po svém, tak Vás perzekuuje), takže většina nemá ani anung, o co všechno přichází a vystačí si Dietlem (v lepším případě). A tím, když je výběr tak obrovský, že mnozí už nečtou, neposlouchají, nehrají a jen nadávají na poměry ;-) Ono to opravdu na první pohled vypadá, že v tom moc rozdíl není. Jenže je.
28. 05. 2014 | 10:53

Rudi Koutek napsal(a):

Stacilo, aby dotycny umelec upadl v nemilost, napr. emigrace, podpis Charty apod. a hned slo VSE na Index.
Vytvory - hudba, proza, poezie, filmy, obrazy - ty mohly byt uplne normalni, nezavadne, ale dilo samotne nebylo dulezite. Dulezita byla osoba, ktera to vytvorila.
Dneska nad tim clovek jenom muze nevericne kroutit hlavou a rikat si:
"Tak toho se komunisti bali, to vsechno zakazovali?"
28. 05. 2014 | 11:13

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, jako na kolovrátku.
Tak znovu. V době socialismu byla velká část republiky v oblasti kde běžně byla rakouská a německá televize a rozhlas, už tu bylo psáno že i polská (a také maďarská) média byla takém mnohem víc otevřená západu, takže když kdekoliv na světě vyšlo cokoliv dobrého V OBLASTI HUDBY, do týdne od premiéry jste to měl alespoň na magneťáku.
Mimochodem to je i důvod proč pražská hudba (vydávaná za pupek republiky) byla dost pozadu a hodně přebírala písně ze zahraničí, napodobovalo se a zpívalo se "anglicky" a kopírovalo kde co, zatímco na Slovensku bylo centrum kultury v Bratislavě, kde měli tu zahraniční kvalitu zadarmo v televizi a rádiu z Rakouska, takže slovenští hudebníci MUSELI BÝT ORIGINÁLNÍ A SVOJI, za trapné napodobeniny by nikdo nedal ani korunu.
Předělávky a napodobeniny zahraničí tam téměř nenajdete.
.
Stejná situace byla u filmů poté co přišla videa.
.
Takže opravdu NEBYL DŮVOD nějak kulturně zakrnět, byť se mnohé LP a filmy v našich prodejnách a kinech neprodávaly.
.
A znovu opakuji. KOMUNISTŮM NIKDY NEVADILO KVALITNÍ UMĚNÍ, sami komunisté si rádi poslechli a zhlédli. Co vadilo byly politické provokace, drogy, násilí a vandalismus na koncertech. A o tom že mnozí neumětelové si popularitu dodávali právě vyvoláváním skandálů, když umělecká kvalita jaksi chyběla, už jsem tu psal
28. 05. 2014 | 11:25

K .V napsal(a):

Doplněk k textu 11,25
Mimochodem to je i důvod proč ty "zakazované" kapely byly vesměs pražské.
Na zbytku republiky měli to srovnání se západem, takže se prosadilo jen opravdové umění, nemuseli si pomáhat provokacemi, Kdo dělal kvalitní umění, uhlídal si pořádek na koncertech, NEBYL ZAKAZOVÁN, Kolik hudebníků z Moravy a Slovenska bylo "zakázáno""???
28. 05. 2014 | 11:40

K .V napsal(a):

A ještě- před videem se filmy ze zahraničí alespoň přehrály na běžnou kameru z obrazovky televize z Rakouska a Německa. Kvalita horší, ale měl jste je opět hned po jejich premiéře, a vlastně zadarmo. Nebylo to ještě přerušované reklamou.
.
Chci tím říct jenom jedno. Kdo trochu chtěl, o kulturu rozhodně ochuzen nebyl. A kdo dělal dobré umění, prosadil se i tehdy, možná lépe než dnes v záplavě braku, který si bulvárem získá "slávu" . Fakáč na Vltavě, přebarvená sklíčka na semaforu, zfetované vandaly na koncertech a jiné asi stát nepodporoval docela právem
28. 05. 2014 | 11:47

Rudi Koutek napsal(a):

K.V. napsal:
"A znovu opakuji. KOMUNISTŮM NIKDY NEVADILO KVALITNÍ UMĚNÍ, sami komunisté si rádi poslechli a zhlédli. Co vadilo byly politické provokace, drogy, násilí a vandalismus na koncertech. A o tom že mnozí neumětelové si popularitu dodávali právě vyvoláváním skandálů, když umělecká kvalita jaksi chyběla, už jsem tu psal"Pane K.V., komunistum vadilo jakekoli umeni, ktere nemohli kontrolovat, to je taky duvod pro perzekuci undergroundu. Predstava, ze hraje skupina, ktera nema prehravky, nenechala si schvalit sve texty a dokonce hraje na koncerte, aniz by se nekoho prosila o svoleni, to je to co komunisty dovadelo k silenstvi.
Zazil jsem pres stovku neoficialnich koncertu a festivalu. Vandalismus, nebo nasili, to jsem nikdy nezazil. Proc si taky zbytecne delat problemy, vse probihalo v klidu, proc na sebe zbytecne upozornovat.
Mimochodem, jsem byl uz po letech v undergroundu, poprve v zivote na zabave. Tolik opilych a tolik rvacek jako na te jedne jedine venkovske zabave, jsem za cele ty roky nezazil.
28. 05. 2014 | 11:59

K .V napsal(a):

Koutku, já v té době také žil. Pamatuji SPOUSTY studentských a jiných kapel, které prostě na slušné oficiální zábavě zahráli. Pokud to nedělali komerčně, ale jako hobby při normálním zaměstnání, dostávaly dokonce PODPORU od SSM, ROH, často jim zakoupili i drahou aparaturu,
Kdo to chtěl dělat profesionálně, musel samozřejmě mít ty přehrávky a mít schválenou živnost jako profesionální umělec.
.
Asi jsme se opravdu pohybovali každý v jiných kruzích. Mně ta legální oblast rozhodně dovolila dost prostoru ke kulturnímu i zájmovému životu, v této oblasti se ochuzen necítím.
Možná té KVALITNÍ dostupné kultury bylo i více než dnes.
28. 05. 2014 | 12:13

stejskal napsal(a):

PaneKkoutku,

využíval jste liberálního přístupu totalitního státu a jezdil si do pohraničí natáčet osmičkovou kamerou filmy z TV obrazovky, na kterou se díky po domácku vyrobené anténě chytaly "rakušáci"?

Nebo jste dával přednost pašovaným kazetám se zakázanými snímky, za něž hrozilo třeba vyhození ze školy či zaměstnání (popřípadě se dal sem tam nějaký film vidět na cizí ambasádě, ale třeba mě si kvůli tomu předvolala StB. A nebyl jsem sám).

Vám ta debata nepřijde úplně mimo? ;-)

Libor Stejskal
28. 05. 2014 | 12:20

Rudi Koutek napsal(a):

K.V.
Asi si neuvedomujete co to v dobe, kdy neexistovaly mobily, kdy byly telefony odposlouchavane a posta kontrolovana, dalo prace nejaky ten koncert, nebo festival zorganizovat.
Sehnat misto, skupiny na vystupovani, aparaturu, dat vedem navstevnikum a dostat je nepozorovane na misto konani.
A VY SI PRIJDETE S NASILIM, VANDALISMEM, DROGAMI A POLITICKOU PROVOKACI
Proc by to ti lidi delali a zbytecne ohrozovali sebe a ostatni?
28. 05. 2014 | 12:22

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal
Prijde, ale porad ziji v nadeji, ze to pan K.V. pochopi.
Jinak k Vasi otazce, spis to druhe.
28. 05. 2014 | 12:27

Rudi Koutek napsal(a):

Ale zpatky k temamu Jaruzelski.
Tak jsem stacil za ty dny znovu precist knihu KONSPIRA O PODZEMNI SOLIDARITE

Polsko a Polaci to byl jiny svet. Dalo by se rict, ze aktivni proti komunistum byl skoro cely narod. To v Ceskoslovensku byla proti komunistum opravdu hrstka lidi. Nechapu.
28. 05. 2014 | 12:35

Pavel13 napsal(a):

K .V napsal(a):
"Komunisté kupovali co se jim hodilo, jistě také ideově."
"POŘÁD NECHÁPETE, JÁ KOMUNISTY NEOMLOUVÁM, CENZURA JE OHAVNÁ VĚC."
"KOMUNISTŮM NIKDY NEVADILO KVALITNÍ UMĚNÍ."

Ale, ale, tolik rozporů v pár větách, ale tím se zřejmě netrápíte, že?
Takže byla cenzura nebo nebyla? Řídili ji komunisté? Co, když bylo umění kvalitní a zároveň v něm viděli provokaci? Pak jim vadilo, či nevadilo?

Česko vs. Slovensko má jiné příčiny. Přebírání anglických originálů v začátcích rokenrolu a beatu bylo v Č i S stejné a mělo stejné důvody. Podobně i vlastní tvorba se rozvíjela všude.
Bohužel, s nástupem normalizace vznikla v Praze úzká zájmová skupina, která ovládla médiální prostor, kolaborovala s režimem a vydělávala na tom velké peníze. Krom undergroundu a oficiální scény, pak vznikla alternativní scéna. Ta nebyla programově undergroudem, ale nebyla spjata s mediální mafií, takže jen paběrkovala. Mafie záhy přišla na to, jak zvýšit zisky. Nepustí originály zahraničních hitů, bude platit jen za hudbu, nahraje skladby ve vlastní režii, předhodí lidu a shrábne větší balík.
Na Slovensku toto ovládnutí trhu nenastalo, scéna se nerozdělila. Snad byly ve hře menší prachy, snad si nechtěli nechat něco diktovat od pražských Pepíků.
Progresivní česká tvorba (neundergroundová) a osobnosti se tak obtížně prosazovaly. Kolikrát jste ze státních médií tehdy slyšel Bittovou, Babuljaka, Hajdovského, Jablkoň, Vášu, Koubka,...?
28. 05. 2014 | 12:38

stejskal napsal(a):

Jak často zde čtete debaty, pane Koutku? ;-) Zběžným nahlédnutím pod prakticky jakoukoliv (někteří diskutéři cítí nutkavou pořebu zaujmout silné stanovisko - bez ohledu na to, zda k věci či něčemu, co s blogem vůbec nesouvisí - skoro v každé diskusi) lze zjistit, že nejde o pochopení či nepochopení, ale totální mimoběžnost téměř ve všem, o čem se diskutuje. Třeba tady: v Czenstochowe byl beat festival a do Polska se dalo jezdit kdykoliv bez problémů. Následují fakta, že to tak nebylo. Načež přijde tvrzení, že dobrou muziku - např Ulrichovi či orgestr G. Broma - komunisté nezakazovali. Následují fakta, že zakazovali. Pak zase kinematografii necenzurovali. Následují fakta, že cenzurovali. To není debata, to je maglajz ;-) Či spíše neschopnost debatu vést resp. udržet téma. Vy zase bijete černochy....

Libor Stejskal
28. 05. 2014 | 12:39

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, už zase strašíte a lžete. Jaká podomácku udělaná anténa?? Ta televize šla chytit na běžnou anténu, na sídlištích byla běžně součástí kabelového rozvodu ze společné antény. Kdybyste něco o tom věděl, alespoň byste tušil že anténa pobírá několik frekvencí a i české vysílače byly v různých krajích na RŮZNÉ frekvenci, takže běžná anténa musela být na širší pásmo a chytila KVALITNĚ i to Polsko, Rakousko,Německo, Maďarsko, pokud jste byl v dosahu signálu.
.
PAVLE 13, pořád tvrdím že cenzura je ohavná věc, byla tehdy a JE I DNES, bohužel dnes mnohem sofistikovanější. Máte pravdu že média tehdy někdo ovládal a rozhodoval co do nich půjde, TAK JE TO OPĚT I DNES , a já vám také mohu ukázat desítky´dnešních umělců kteří se do veřejnoprávních médií nedostanou, a ta komerční- tam je to zase o penězích. Zeptejte se dnes někoho kolik peněz a jaké špinavosti se točí kolem toho aby se někdo dostal na playlist v rádiu.
.
Trochu mne mrzí že jsem tu za obhájce starého režimu a vy se do mne strefujete.
JÁ NA KOMUNISTY KAŠLU, stejně jako na všechny jiné politiky. Chci se JENOM mít jen lépe než za těch komunistů.
Obecně v celé zemi: Ekonomicky se to moc nedaří, v oblasti sociální se díváme jak vymoženosti kdysi běžné mizí, o morálce nemluvím.
A když jsme u kultury, vzpomínám jak při cinkání klíči"umělci" vykřikovali že za komunistů nesměli, ale teď už to přijde. A také nemám pocit že by kultura byla závratně výše než kdysi, spíš naopak.
.
.
Takže záverem znovu. NECHÁPU co má někdo z neustálého přežvykování toho co dělali komunisté blbě před 66 nebo 50 lety. Rád bych se bavil o problémech dneška.
.
A co máme z toho si vyprávět jak zlá Tvorba před 50 lety psala články jak nějaké "umění "je ideologicky nevhodné, pryč s ním , když dnes na Aktualně čteme blogy jak třeba ty Alexandrovce by měl někdo z ideologických důvodů zakázat ( a to mne osobně moc neberou, ale pořád jsou to nestrovnatelně kvalitnější umělci než mnozí z těch před 40- 50 lety "zakázaných"
28. 05. 2014 | 13:07

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal
Neznam, nevim, nerozumim - ale ke vsemu se musim vyjadrit.
My voze, oni o koze a jeste do toho pletou ovoce a zeleninu.


Tuto charakteristiku vetsiny diskuteru jsem tady uz nekolikrat psal. Pokousim se diskutovat vecne, odpovedi jsou mi vetsinou nadavky, zesmesnovani a rady typu emigrante, co se o nas zajimas, starej se o Nemecko, nebydlis tady, tak nam do toho nemluv apod.
Skutecnost(pravda) a fakta jsou pro me dulezita. Ja se pokousim diskutovat pouze o vecech, o kterych skutecne neco vim a ke kterym se muzu vyjadrit.
Konkretne s pane K.V. je tezka diskuze, protoze nejak nerozumi psanemu textu a cte neco jineho nez clovek napsal(ale to vite taky).
28. 05. 2014 | 13:08

K .V napsal(a):

A pane Stejskale, ZAČÍNÁTE BÝT PODPÁSOVÝ. když mně vyčítáte že jsem neobhájil že v Czenstochowe nebyl hudební festival ( mimochodem jsem to nedorozumnění myslím vysvětlil výše). Stejně tak- já se do Polska dostal několikrát a rozhodně to nebyl zájezd organizovaný STB.
.
Už jsem nechtěl kopat, myslel jsem že budete jen přemýšlet a ne se veřejně omlouvat, ale nutíte mne.

Znovu se vás zeptám jak je to s vaším tvrzením že nějaký přední virtuoz bez jakýchkoliv provokací chtěl zahrát Chopina na klavír a režim ho za to ničil a zakazoval.
A jak byste srovnal vámi jmenovaný článek v Tvorbě s blogy na Aktualně o Alexandrovcích? Podle mne jsou stejné- chtějí zakazovat umění z ideologických důvodů.
.
A vy opravdu chcete tvrdit že nemáte vliv na výběr blogerů?? Já u vás totiž kdysi 3 x publikoval, ale měl jsem OD VÁS povoleno jen v čtenářově blogu jako host, 2 x jste mne nepustil z ideologických důvodů
28. 05. 2014 | 13:20

stejskal napsal(a):

Nikdo tady nikdy nepsal, že by měl Alexandrovce někdo z ideologických důvodů zakázat (zazněla tady jen úvaha, jak se může někomu líbit tak obskurní záležitost, jako jsou pěvci v placatých čepicích oslavující obsazení Krymu neoznačenými jednotkami ruské armády. Ale jestli se někomu líbí, je to jeho věc, nikdo ho za to nebude perzekuovat). Nikdo taky ostatně Alexandrovce nezakazuje. Ani náznakem. Alexandrovci tady běžně vystupují, ti, co se jim to líbí, na ně chodí. Dokonce s nimi zpívá národní umělkyně Helena Vondráčková. Mně se nelíbí, tak na ně nechodím. Nic méně, ale také nic více.

Problém je, pane Koutku, že někteří si vytvoří svůj svět, ve kterém je třeba všechno špatně (a nebo dobře) a pak jej vydávají za svět reálný. Když pak jejich představy vydávané za realitu člověk nachází prakticky pod každým blogem (většinou formou útoku na autora či jiné debatující) je to pro některé signál, že zde je každá debata marná (tím nechci říct, že nestojí za to uvádět na pravou míru zjevné výmysly vydávané za fakta, ale na diskusi to prostě není. Diskutovat se dá s někým, kdo rozumí jazyku druhého).

Mějte se (minochodem Vaše znalosti undergroundu jsou zajímavé).

Libor Stejskal
28. 05. 2014 | 13:22

stejskal napsal(a):

P.S. Zhrzenost a nenaplněné ambice by též mohly leccos vysvětlovat. l.s.
28. 05. 2014 | 13:33

Pavel13 napsal(a):

K .V napsal(a):
"PAVLE 13, pořád tvrdím že cenzura je ohavná věc, byla tehdy a JE I DNES, bohužel dnes mnohem sofistikovanější. Máte pravdu že média tehdy někdo ovládal a rozhodoval co do nich půjde, TAK JE TO OPĚT I DNES , a já vám také mohu ukázat desítky´dnešních umělců kteří se do veřejnoprávních médií nedostanou"

Cenzura ohavná věc, ale v podání komunistů vám nevadila, přitom je nechcete obhajovat. Nuž co.
Bohužel ta veřejnoprávní média (i část ostatních) ovládají lidé ze stále stejné zájmové skupiny, dnes už bez ideologické opory. Já bych mohl zase vypisovat umělce (a některé loutkoherce), kteří se tam snadno dostávali dříve i dnes, ale jak jste ukázal, mnohé dobře znáte.
Zkuste jen tak namátkou nahodit nějaké umělce, kteří by se do prostoru měli dostat a nemohou a pár filmů nově postižených cenzurou (v trezoru?).
28. 05. 2014 | 13:37

Pavel13 napsal(a):

:K.V.
Pokud vím, ještě vadilo, že vystoupení Alexandrovců jsou dotována z veřejných peněz. To mně taky. Kdyby tady vystoupila nějaká Gruppe za veřejné peníze v uniformách německých okupantů, taky bych nejásal nadšením, i kdyby se svou hudební produkcí trefili do mého vkusu.
28. 05. 2014 | 13:49

dříve čtenář napsal(a):

Pane Stejskale, koukám, že tady to jede...
Znám spoustu saxofonistek, která na rozdíl od pana Brabence nají alespoň prsa... Já se zase tak nevyznám v saxofonových partech, ale možná máte pravdu - studiové nahrávky budou jiné. Bohužel je neznám.
Pan Rudi Koutek mi to nebude mít za zlé, ale nezávadný text se ještě nerovná vynikající. Bohužel mohou býti i sqělé texty komunistické - viz Albert Camus...

Prosím, abyste nezaměňovali Johna Calea a J.J. Calea, autora skladby např. Cocain, kterou udělal slavnou E. Clapton. Je to opět jiná třída! Bohužel již zemřel, stejně jako Hiram Bullock. To byl neuvěřitelný kytarista, kterého si lidé pamatují jen jako někoho, kdo doprovázel Mullera. Na otázku, kdo to je Richard Muller odpověděl, že si nevzpomíná...

Čím více jsem četl a poslouchal, poznal jsem, že jsem tím více hloupějším. Spousta lidí se to bojí přiznat, ale kdyby tomu tak nebylo, mohli bychom to zabalit.
28. 05. 2014 | 16:51

stejskal napsal(a):

J.J.Calea a Johna Calea zde snad ani nikdo nezaměnil ;-) (nevím, jak třeba pro pány Koutka či Pavla13, ale pro mne to jsou oba velcí muzikanti). l.s.
28. 05. 2014 | 16:59

dříve čtenář napsal(a):

Pane Stejskale, moc Vám děkuji! Jste jedním z mála lidí, kteří ví, že Cocain a Call me The Breeze nejsou autorskými písněmi E. Claptona.
Jak to vše souvisí s blogem? No to jsme se my, posluchači Polského rádia 3 dověděli již dávno před r. 1979!

P.S. Já jako amatérský kytarista jsem si J.J Calea vážil asi stejně jako E. Clapton, Mark Knopfler a spousta jiných, jímž udal směr... To je samozřejmě nadsázka! Ale byl BOŽÍ!
28. 05. 2014 | 17:24

Těžká psýcha, deziluze a odpor - ne moje napsal(a):

Rudi Koutek - že vy ste inkasoval a medaili za návštěvu těch koncertů dostal - pochlub se, nádhero! Třetí vodboj (třetího druhu), jako když vyšije.

Bych se nedivil.

Jsem pro modrofialové vyhlášky, které by zdůvodnění (ať už tak, nebo tak) vysvětlovaly DOSTUPNĚ LIDEM, jaký to tu bylo.

Co jsem zatím viděl, mě nepřesvědčilo. (Jeden bloger to tu psal, skoro jsem se osypal :) Jak k tomu všemu přijde psychiatr ?
28. 05. 2014 | 20:32

Těžká psýcha, deziluze a odpor - ne moje napsal(a):

Za tzv. totality to tu bylo "nekonečně" složitější. :-)

Koneckonců - Pokud CIA a USA Establishment -u nebránilo aplaudu Havlovi vestoje, aby byl - dříve krajský tajemník KSČ - polistopadový ministr, potom bylo a je možné vše.

Nebo ne?
V koho zájmu byly skartace? BTW výběrové, ne všech?
.
28. 05. 2014 | 20:56

jojo napsal(a):

Polsko bylo a je zaostalým státem, kde totálně vládne katolický klérus. V Polsku je
velká bída, nezaměstnanost( ta byla i za Jaruzelského). V našem pohraničí pracovalo
mnoho Poláků jako dřevorubci, havíři, pomocní dělnici v továrnách, sklárnách a na
státních statcích. Dnes pracuje v západních státech asi 3 miliony Poláků (gastrarbajtři- polootroci), nejvíce v Německu, V. Británii, USA, Kanadě a v Austrálii .Je tam mnoho žebráků, nejvíce matek samoživitelek . Žebrají u kostelů, protože tam přeci něco vyžebrají od věřících, nikdy jsem neviděl darovat ze strany klérů . A v Polsku je asi
nejvíce kléru a řadových sester v Evropě. Na klérus Poláci platí od narození, přes různé odpustky, vysvěcení domů, zbraní , křest, svatby až po smrt .Jsou to velké částky, řada občanů se i hodně zadlužuje. Jestliže chceme psát o Polsku ( ale i o jiných státech), je třeba se tam podívat.
28. 05. 2014 | 21:03

Pavel13 napsal(a):

stejskal napsal(a):
"J.J.Calea a Johna Calea zde snad ani nikdo nezaměnil ;-) (nevím, jak třeba pro pány Koutka či Pavla13, ale pro mne to jsou oba velcí muzikanti). l.s. "

Pane Stejskale, mé jméno do úst neberte! Můj hudební hluch mi nedovoluje posuzovat, kdo je dobrý muzikant a nikdy jsem se nesnažil o široký hudební rozhled. Když mě něco chytne, poslouchám to a netrápí mne, že existují spousty skladeb a interpretů mnou neobjevené. A nakonec hledám stále méně. Příčinou je asi lenost.
29. 05. 2014 | 06:27

Otazník napsal(a):

Proč se blog zvrhnul na diskusi kdo rozezná J.J Calea a Johna Calea. a chlubení koho nejvíc zmlátili policisté na srazu underground?
29. 05. 2014 | 08:07

stejskal napsal(a):

Omlouvám se, pane Pavle13, už se to nestane :-) Ale jinak jsme na tom dost podobně, což mi nebrání si o někom myslet, že je velký muzikant o-:

Libor Stejskal
29. 05. 2014 | 09:58

Rudi Koutek napsal(a):

Těžká psýcha, deziluze a odpor - ne moje napsal(a):
"Rudi Koutek - že vy ste inkasoval a medaili za návštěvu těch koncertů dostal - pochlub se, nádhero! Třetí vodboj (třetího druhu), jako když vyšije."Jejda mane, dalsi anonymni nick, ktery se do me pousti.
Tyto koncerty jsem nejenom navstevoval, ale i organizoval. Proto vim, ze to co tady pise pan drive ctenar a pan K.V. neni pravda.
Nic jsem neinkasoval a nic jsem nedostal, kvuli tomu jsem to nedelal. Co se tyka tretiho odboje, verte nebo ne, ale kdyz uz jste se ptal:
clenstvi v nekolika organizacich, vyroba a distribuce samizdatu, podepisovani petic, hladovky, ucast na demonstracich...
29. 05. 2014 | 11:34

K .V napsal(a):

Rudý Koutku, když tvrdíte že co píše KV není pravda, Prosím kde přesně
.
Takže PROSIL BYCH odkaz- KV napsal dne xx v yy hod následující, a NENÍ TO PRAVDA PROTOŽE....... ( A TY ARGUMENTY)
.
Zatím jsme se jen dozvěděli, že já jsem vyhledával kulturu LEGÁLNÍ A KVALITNÍ, k té západní jsem měl přístup alespoň přes rakouskou a německou relevizi a jiná média, že tu bylo dost dobrých a KVALITNÍCH filmů ( i když samozřejmně zdaleka ne všechny), také hodně literatury, výstav i ze západu, možná kvalitnějších než ty dnešní.
NECÍTÍM se nějak kulturně poškozen.
,
Vy jste preferoval koncerty skupin Do prdele se starou, Paralýza, Analfabet, DG 307 kde to občas policie i násilím rozehnala, občas asi mlátili i vás , a byl jste tedy kulturně trochu jinde. Jste na to asi hrdý, já vám to neberu, každý jsme nějaký.
Nic víc.
.
Ale už je to únavné. Blog měl být původně o Jaruselském a o tom jaký byl posun od socialismu v Polsku a u nás do dnešního stavu. Škoda že diskuse dopadla tak nesmyslně a zbytečně
29. 05. 2014 | 11:59

stejskal napsal(a):

Vybodněte se na ně, pane Koutku. Snaží se Vás jen popichovat, vyprovokovat k jakékoliv reakci. Debata má smysl jen s někým, kdo má o debatu zájem. DNFTT http://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_%28internet%29

Libor Stejskal
29. 05. 2014 | 12:01

Rudi Koutek napsal(a):

jojo napsal(a):
"Dnes pracuje v západních státech asi 3 miliony Poláků (gastrarbajtři- polootroci), nejvíce v Německu, V. Británii, USA, Kanadě a v Austrálii.Nevim jak jinde, ale Polaci v Nemecku, zadni gastrarbajtri- polootroci nejsou.
29. 05. 2014 | 12:03

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal
Ach jo, neco podobneho mi rika i manzelka.
Jinak J.J.Cale jsem slysel pouze vynikaji hudbu k filmu Paris-Texas, J.Cale solove veci vubec neznam. L. Reed mi nic nerika, neumim moc anglicky a hudba mi prijde nudny rock, co se mi libi je album Metal Machine Music.
29. 05. 2014 | 12:14

Pavel13 napsal(a):

:Rudi Koutek
Manželka vám zakazuje diskusi s K.V. nebo s ní? .-)
Hudbu k Paris-Texas dělal Ry Cooder.
Jinak, já taky o diskusi s K.V. nestojím, ale mohou to tady číst i mladší ročníky, takže mi nedá na některé lži nereagovat. Vaše příspěvky jsem si přečetl se zájmem a něco se z nich dověděl. Máte s jinými můj obdiv. Projevili jste kus odvahy, nikdo tehdy nemohl vědět, komu kde rupne v bedně a skončí za to v lochu.
29. 05. 2014 | 12:37

Rudi Koutek napsal(a):

Pavel13 napsal(a):
"Rudi Koutek
Manželka vám zakazuje diskusi s K.V. nebo s ní? .-)
Hudbu k Paris-Texas dělal Ry Cooder.
Máte s jinými můj obdiv. Projevili jste kus odvahy, nikdo tehdy nemohl vědět, komu kde rupne v bedně a skončí za to v lochu."
Ups, ted se uplne stydim, to se mi ti dva nejak popletli, nedelaji podobnou hudbu?

Manzelka mi zde zadnou diskuzi nezakazuje, ale mysli si, pote co jsem ji dal parkrat precist diskuzi, kterou jsem s nekym vedl, ze je to ztrata casu. Jinak se me obcas zepta, co dela ta moje gaia, jaky nesmysl uz zase napsala.

Ja si myslim, ze je to tady mezi mistnimi diskutery videno spise coby stigma.
29. 05. 2014 | 12:53

stejskal napsal(a):

To přicházíte o moc, alespoň z mého pohledu, pane Koutku :-)

Zkuste třeba Artificial Intelligence (to je mé oblíbené album) nebo Songs for Drella (to dělal Cale s Lou Reedem popř. Wrong Way Up - s Brianem Enem). Cale má vystudovanou klasickou hudbu - housle, hodně experimentoval s minimalismem (ovlivněn lidmi jako John Cage a Aaron Copland. Párkrát vystoupi i v Praze, byl to vždycky úžasný zážitek (aspoň pro mě). Ne, nechci Vás lámat, každý poslouchá, co ho baví :-)

Diskuse myslím není ztráta času. Ani tady ne. Ale diskutovat nelze s každým. Po nějaké době už člověk rozpozná, kdo diskutovat chce a kdo se sem chodí jen vyřádit (často z nedostatku jiné aktivity).

Mrkněte sem, máte-li chuť https://blog.aktualne.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=18295 Pár důvodů, proč to (snad) cenu má.

Libor Stejskal
29. 05. 2014 | 13:08

K .V napsal(a):

Pavle13, když vám to nedá na některé lži nereagovat, TAK TO PROSÍM UDĚLEJTE.
.
SLUŠNÍ TO dělají takto:
pan KV napsal dne.. v .. hodin následující. Myslím že to není pravda protože .... ( váš argument)
.
Ještě cca hodinu tu budu, rád vše odpovím a vyjasním. VĚDOMĚ JSEM NIKDY NELHAL, mohu mít ale jiné zkušenosti než vy. Už jsem tu psal, asi se pohybuji v jiných oblastech kultury než vy nebo Koutek. Já vám tu vaši neberu, respektujte i vy mne.
Prostě slušné chování vysvětlí hodně.
29. 05. 2014 | 13:09

Pavel13 napsal(a):

:K.V.
Snadná pomoc. Projděte si mé příspěvky k vám. Nemohu za to, že je (pořádně) nečtete. Ale, jak jsem napsal, nedělal jsem to proto, abych s vámi mohl diskutovat. Mějte se.
29. 05. 2014 | 13:19

K .V napsal(a):

Pavle13, tak jsem si tu diskusi prošel.
Myslím že jsem VŽDY nějak reagoval A ODPOVĚDĚL, ALE KLIDNĚ ZNOVU.
.
Oslovil jste mne včera 12,38, a já opakuji. Ano , cenzura za socialismu byla a byla odporná, Stejně tak je dnes v médiích běžná, řekl bych že je mnohem sofistikovanější a samozřejmně podle korouhvičky otočená jinam. troufnete si prokázat že dnes není??.
Samozřejmně vím že nikde nenajdete funkci oficiálně nazvanouideologický cenzor, dělá se to jinak .
.
dále 10,37- o úrovni toho jak bylo pojednáno výročí osvobození v našich médiích, Sám jste přiznal že jste nic nesledoval, jmenoval jste jen Želary a Smrt si říká Engelchen. Jistě hodnotné filmy, ale zobrazují jen velmi okrajové a dost NEDŮLEŽITÉ oblasti té doby, vlastně jen smyšlené fabulace , Já navíc viděl v televizi spoustu US Jeepů a jiné US techniky, o tom jaké probíhaly boje a že drtivou většinu osvobodila Rudá Armáda jsme toho moc neviděli. VE VEŘEJNOPRÁVNÍM !!!! Generace která nepamatuje z toho získá jen zmatek v hlavě.
.
Připomínám ale že na stanici ZOOM běží velmi kvalitní seriál o bojích Rudé Armády s Hitlerovskými vojsky, to je ale menšinová soukromá stanice. Ale tam obektivní jsou, ve veřejnoprávním ne. A natočili to NA ZÁPADĚ.
.
Jinak jsem nenašel nic co bych neodpověděl.
.
Takže vaše výroky o MÉM LHANÍ POVAŽUJI ZA URÁŽKU, nebo za žvanění někoho komu došly argumenty a jen kolem sebe kope.
Prosím tedy konkrétní příklady kde jsem lhal, nebo OMLUVU, POKUD MÁTE ZBYTKY SLUŠNOSTI
29. 05. 2014 | 14:01

Pavel13 napsal(a):

:K.V.
Když na tom trváte omlouvám se za označení vašich manipulací za lež. Promiňte, že jsem neužil správný výraz.

"Kolik jste VE VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZI viděl v tom období filmů které ukazovaly že nás osvobodila Rudá Armáda, když osviobodila DRTIVOU VĚTŠINU NAŠÍ ZEMĚ, přestože mnohé vynikající firmy už televize ve svém archivu vlastní.
Takže by to nestálo NIC, nehodí se to jen IDEOLOGICKY." , napsal jste doslova.

Tvrdíte, že že ČT z ideologických důvodů nedává filmy, které by ukazovaly, že nás osvobodila Rudá armáda. Já jsem doložil, že to pravda není. Přece tam v hraném filmu nehodí najednou mapku, aby poučili diváky, jakou část osvobodila RA? Jak můžete určovat, které oblasti jsou důležitější než jiné?
Z dokumentů běžel na ČT2 ruský cyklus Velká vlastenecká válka. Dost dlouho na to, abyste ho zaznamenal. Že by tam tvrdili, že ČSR odvobodila US Army, pochybuji. Možná jste se díval a viděl americkou techniku, ale to je normální, na východní frontě se totiž v rukou RA hojně vyskytovala.
Když něco tvrdíte, zjistěte si předem fakta. Pokud jste to udělal, tím hůře.
29. 05. 2014 | 14:34

stejskal napsal(a):

Ony to přísně vzato asi opravdu nejsou lži, ale spíš to, čemu se v psychologii říká idée fixe. Sdělovací prostředky jsou cenzurovány (argument: protože tam někdo něco neviděl, což ovšem neznamená, že to tam není). Blog byl odmítnut z ideologických důvodů (přestože jsem jasně opakovaně vysvětlil, podle jakých kritérií zde blogery vybírám a důvody, proč politické texty do Čtenářova blogu nedávám), do Polska se mohlo jezdit vždy bez problémů (argument: protože tam někdo někdy - v nějakém termínu - zrovna mohl jet), komunistům nevadilo umění, zakazovali jen vandaly, narkomany a protistátní živly (protože to tehdy říkali v TV a někdo nezná nikoho, komu bylo zakazováno vystupovat či publikovat jen proto, že třeba odmítl nazvat sovětstvou invazi bratrskou pomocí), atd. atd.

Svět podle Garpa :-)

Libor Stejskal
29. 05. 2014 | 15:32

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, začíná to být otravné pořád dokola.
.
K cenzuře: Budu rád kdybyste sem napsal větu: Já Libor Stejskal věřím že dnes nikdo nezasahuje do výběru kultury a zpravodajství z ideologických důvodů.
Když tohle napíšete a podepíšete, bude to pro mne tak silný argument že už zmlknu na tohle téma. Opravdu totiž nemohu najít že by někde seděl někdo na funkci oficiálně pojmenovaný jako ideologický cenzor.
A čtenáři už si udělají úsudek sami.
.
K Polsku, Přiznávám že nejsem znalec a nehledal jsem ani tehdejší polské zákony. Jenom si prostě pamatuji že:
- s Polskem byl bezvízový styk
- pas či výjezdní doložku do soc. zemí dostal BEZ PROBLÉMU každý kdo neměl kriminální záznam
- Polsko bylo spolu s námi členem RVHP, takže mimo jiné byla častá firemní spolupráce, jezdilo se tam běžně na služební cesty , také existovala družební města atd
- i v nejhustších dobách byly společné turistické trasy na Rysech, v Krkonoších, pamatuji např běžnou železnici Zlaté Hory, Glucholazy v Jeseníkách atd
- turistické zájezdy i pobyty do Polska byly běžně nabízeny, nepotřeboval jsem nikdy vyjádření STB nebo UV KSČ

- - Já osobně jsem několikrát v Polsku v těch letech byl, přiznám se že když jsem jel pracovně, byl jsem nejmladší a nevím jestli šéf měl nějaké speciální pozvání. Z těch Rysů a Krkonoš jsem přešel cca 2 x se podívat na druhou stranu, nikdo mne nekontroloval ani nezavřel. Několikrát i na zájezdech, jednou v partě v autě 4 lidi do Krakowa, jestli někdo měl pro nás nějaké speciální pozvání ale nevím.
Ale je možné že pravdu máte i vy.
.
Co se týče hudby a kultury, jen znovu. Vystačil jsem si s legální kvalitní kulturou + diskotéky + nahrávky z magnetofonu rockových kapel ze západu + sledování TV a rozhlasu Rakouska a i Německa. Koncerty kde by mne policie musela mlátit jsem nenavštěvoval a NECÍTÍM TO JAKO KULTURNÍ ÚJMU. Pokud je neznalost kapel Do prdele se starou, Paralýza, Analfabet, DG 307 brána jako kulturní nedostatek, omlouvám se za barbarství.
.
Ale už bych rád tuhle diskusi ukončil, nikam to nevede. prostě se pohybujeme asi každý v trochu jiných sociálních skupinách a máme jiné názory.
Blog je uplně o něčem jiném a považuji za chybu že se diskuse svezla jinam, ke zbytečným sporům. Téma blogu za diskusi stálo
.
Naštěstí blog stejně padá ke dnu v pořadí a už se tu asi točíme jen pár stejných lidí
29. 05. 2014 | 16:11

K .V napsal(a):

Od doby kdy jsem psal ppslední text sem přišlo 118 čtenářů, kteří litují že nemouhou přečíst Stejskalovo fachmanské prohlášení o neexistující cenzuře.
Škoda
30. 05. 2014 | 05:59

K .V napsal(a):

Teď už těch čtenářů bylo přes 450 a pořád o té cenzuře není jasno
31. 05. 2014 | 06:28

killmaster napsal(a):

husák,to byl prezident.to co bylo po něm bylo jen k smíchu
01. 06. 2014 | 22:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy