ODS, ČSSD a rozšíření pravomocí NKÚ: S korupcí na věčné časy

30. 01. 2013 | 19:03
Přečteno 10014 krát
Senát právě zarazil kontrolu samospráv a státem vlastněných podniků. Dopravní podnik hlavního města Prahy likes this.

Senát Parlamentu ČR zamítl protikorupční novelu Ústavy ČR a zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, které by umožnily, aby mezi kontrolované subjekty patřily územní samosprávné celky a firmy, které stát nebo obec vlastnicky ovládá. Senátoři tím zhatili jednu z mála skutečně protikorupčních aktivit vlády, která by jednoznačně umožnila lepší kontrolu nakládání s veřejnými prostředky.

Nepřekvapivě se proti zákonu postavil třeba celý senátní klub ODS, přičemž ODS, jako hlavní vládní strana, má být nositelkou protikorupční agendy. Hodně hlasů, resp. zdržení se hlasování, přidala i ČSSD.

Proti zákonu hlasovalo mnoho starostů a současně senátorů, protože nechtějí, aby jim někdo viděl pod prsty a mohl kontrolovat například soulad se zákonem při uzavírání nevýhodných smluv.

Jelikož se jedná o ústavní zákon, sněmovna ho nemůže přehlasovat. Dlouhodobé úsilí politiků i nevládních organizací o to, aby zde existovala kontrola nad fungováním obcí a státních či obecních firem, pro tuto chvíli končí. Děkujeme. Nad společnostmi jako je pražský dopravní podnik nadále nebude kontrola a můžeme se tak těšit na další příklady neprůhledného tunelování, outsourcingu a smluv. Jupí.

Ačkoliv se jedná původně o společný návrh poslanců ODS a ČSSD, který by měl mít širokou podporu v Parlamentu ČR, novely vyvolaly široké diskuze. Návrh nejdříve narazil v Poslanecké sněmovně, kde se jako problémové ukázalo rozšíření pravomocí na státem vlastněné podniky jako jednotlivé dopravní podniky, České dráhy nebo ČEZ. Po koaličním kompromisu sněmovny, při kterém byly z kontroly vyloučeny společnosti kotované na burze, tedy konkrétně ČEZ, se nyní v Senátu jako "zásadní problém" ukázala kontrola obcí. Argument, že se starostové obávají „šikany“ ze strany NKU, je zcela zástupný. Dnes není možné nijak napadat například nevýhodné smlouvy uzavírané veřejnou správou, kontrola z NKÚ by mohla alespoň o jasně nevýhodných obecních smlouvách reportovat.

V civilizované Evropě platí, že fungující právní a demokratický stát je vystavěn na principu vyvažování a kontroly moci. Vláda, hejtman nebo starosta utrácí veřejné prostředky. Nejvyšší kontrolní instituce, v Čechách NKÚ kontroluje, nezávisle na té či oné vládě, hejtmanovi a nezávisle na aktuální politické situaci, jestli je utrácí efektivně, hospodárně a v souladu se zákonem. O svých zjištěních podává nezávislou zprávu poslancům a všem občanům.

NKÚ tak není jenom "další kontrola", je to instituce založená Ústavou České republiky k tomu, aby takovouto kontrolu, veřejnou a nezávislou na politických stranách, poskytovala. Není přece reálné si myslet, že "své" obecní politiky si občan pohlídá doma z gauče. Kontrolovat veřejné zakázky nebo víceleté investiční projekty takto určitě nelze. Proto si občan platí daně a z nich, mimo jiné, Nejvyšší kontrolní úřad.

To, že starosty, hejtmany nebo ředitele státních firem kontroluje finanční úřad, živnostenský úřad nebo hasiči, je úplně normální - tyto instituce kontrolují každého kdo má platit daně, podnikat nebo udržovat nemovitosti. Odmítat kontrolu NKÚ s argumentem že obec, kraj nebo firma (čtěme ovšem: starosta, hejtman, šéfové firmy) plní povinnosti stejně jako ostatní smrtelníci, je zvláštní.

Jediným relevantním vysvětlením, proč zákon neprošel je, že starostové/senátoři chtějí dál krást. Prostřednictvím mafiánských akciovek, jako je zmiňovaný Dopravní podnik hlavního města Prahy, nebo Jižní centrum největšího města Brna, to jde, jak mají ozkoušeno, báječně. Jak řekl senátor Vystrčil, předkladatelé návrhu mu "nedokázali, že v obcích je nějaká korupce".

Hlasování: http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=13526&O=9

Matěj Hollan a Martin Fadrný

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PB napsal(a):

ODS je mrtvá strana.
Věřím, že ji napříště bude volit již jen zoufalec či její duchovní otec i hrobař Václav Klaus. Ani tak už se přes 5% nepřehoupne.
Němcová půjde zpět prodávat rohlíky, Benda bude "kooptován" za jakoukoli jinou pravicovou stranu, Sobotka již neví nic o lékařství - tedy státní důchod a tak by šlo pokračovat.
Byla to docela nadějná strana ... Ale krást lze pouze do jisté míry. To věděli i v KSČ, a také včas neskončili. A padli.
30. 01. 2013 | 19:14

Petr Havelka napsal(a):

Pane PB,

není to jen ODS, počítejte ČSSD: 45 senátorů - pro 26, proti 14, zdrželo 5.

Mají v senátu většinu! Zdržel se Škromach! Tak co?
30. 01. 2013 | 19:23

Občan napsal(a):

No hlavně že lidovci volili tak, aby to prošlo...
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasa?O=9&S=4&K=&H=&N=

A vy si, Hollane, račte zjistit, co by asi tak mohl mít NKÚ společného s "bojem proti korupci". Ubezpečuji Vás, že NIC. Smyslem jeho činnosti je něco úplně jiného; to, že Vy to nevíte, je VAŠE vizitka.
Aby NKÚ mohl ÚČINNĚ kontrolovat hospodaření obcí a veřejnoprávních korporací, musel by získat kromě zjišťovací také výkonnou pravomoc. Jinak by totiž jeho kontroly byly zcela formální a neměly by žádný smysl. Kromě toho by musel být výrazně personálně a finančně posílen. Místo toho mu parlament ořezal rozpočet tak, že už třetím rokem propouští kontrolory i další lidi.

Veřejné zakázky kontroluje ÚOHS, a to v mnohem větším rozsahu než NKÚ. NKÚ VEŘEJNÉ zakázky skoro nekontroluje; do jeho pravomoci spadají pouze státní zakázky a veřejné zakázky se státní účastí. Kromě toho nemá na provádění kontroly VŠECH veřejných zakázek personální, technické ani finanční kapacity.
30. 01. 2013 | 19:52

aga napsal(a):

Matěji, to chce placku s čírem na hruď a Petici "Senát není mým senátem, protože se senátoři k moci prolhali!!" Přeci nebudeme trpět ty vulgární demokratické metódy..
30. 01. 2013 | 20:01

Petr Havelka napsal(a):

Pane Občane,

inu u UOHS si můžete nebo musíte stěžovat, kdežto NKU si vybírá a kontroluje ne DANÉ veřejné zakázky, ale instituce celkově! Kontroloval by tedy ty kraje, města, obce pěkně dopodrobna, jak s těmi daněmi zacházejí. To je takový menší, ale podstatný rozdíl!
30. 01. 2013 | 20:16

modrý edvard napsal(a):

občan: zkuste si toho Holana přečíst pořádně. on to píše.
všeobecně: Jedou v tom nejspíš všichni, kdo byli proti nebo se zdrželi. Je to přesně potřebných 37 hlasů.
30. 01. 2013 | 20:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý, řadu nadávek a vulgarismů obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
30. 01. 2013 | 20:40

rejpal napsal(a):

modrý edvard
Možná že jeden nebo dva ulehli s virózou. Ale jinak dost smutná story. U některých mě to ani nepřekvapilo.
30. 01. 2013 | 20:45

Hloupý Honza napsal(a):

Stejskale běžte do ....

Jestli napíšu slovo zmetci tak to jsou nepodařené výrobky vy intelektuále.
A jestli napíšu slovo svi..ě, tak to je samice od divočáka, vy intelektuále.
A jestli napíšu běžte do... tak tím myslím běžte domů, vy intelektuále.
A jestli napíšu intelektuále tak tím myslím ...
30. 01. 2013 | 20:54

ft napsal(a):

Slovutný Senát se zase pěkně vybarvil.

Kdepak ruka ručku myje. Děkujeme ČSSD ovládající Senát jak se opět chová státotvorně.
30. 01. 2013 | 20:54

Občan napsal(a):

Pane Havelko,

prosím Vás, přečtěte si pár kontrolních nálezů NKÚ a seznáte, že se hluboce mýlíte.
NKÚ kontroluje
1) rozpočtové kapitoly resortů
2) provádí systémovou kontrolu - v jejím rámci kontroluje hospodaření vybraných subjektů se svěřeným a) majetkem, b) s účelově vymezenými prostředky
3) plnění státního rozpočtu - tedy výběr daní, ale už NIKOLI jejich placení
A některé další oblasti hospodaření státu.

Hospodaření jednotlivých institucí přísluší
1) internímu auditu
2) resortní kontrole
3) orgánům finanční kontroly ve veřejné správě
NKÚ kontroluje hospodaření jednotlivých institucí jen zcela vyjímečně, protože v jeho případě jde o JINÝ typ kontroly. Pokud už jde na kontrolu do jednotlivé instituce, jde většinou o malér a po kontrole následuje trestní oznámení.
30. 01. 2013 | 21:09

PB napsal(a):

Petře Havelko, děkuji Vám za doplnění, ale já psalA o ODS.
Je to strana, která (naštěstí) upadá.
Až bude čas na ČSSD, nebojte se, že bych se neozvala.
Teď má soc.dem. nejvíce voličů, kterou ještě na levici podpoří (až moc) rostoucí Zemanovci a KSČM.
ODS měla čas, který propásla. Uvidíme, co předvede vítěz nových voleb.
30. 01. 2013 | 21:09

Acidburn napsal(a):

To Občan:

žvaníte nesmysly. NKÚ ve všech okolních státech, tj. i na Slovensku, mají pravomoc kontrolovat státní i obecní firmy a kupodivu taky samotné obce - jak hospodaří, jestli dodržují zákony, jestli je to efektivní nakládání s veřejnými penězi (de iure nebo de facto). Samozřejmě, že NKÚ nemá možnost udílet pokuty a ukládat další sankce, ale od toho jsou jiné orgány. Úkolem NKÚ je kontrolovat a výsledky zveřejnit. To by v mnoha případech bohatě stačilo k následným pozitivním změnám, viz pražský dopravní podnik.

Prostě starostové a krajští politici v Senátu zbystřili, protože by hrozilo, že třeba takovým Teplicím by mohla přijít kontrola z NKÚ - a to přece nikdo nepotřebuje. Občané mají právo držet hubu a krok, do toho, jak vládnou jimi vyvolení, jim přece nic není. Nepřekvapivě drží ODS a ČSSD v této věci basu, vzhledem k počtům jejich starostů a minulým (a nepochybně též současným) skandálům, malým domů, jánabráchismu a podobným zavrženíhodným jevům v jimi ovládaných městech, vesnicích a městských firmách.

Bod, který byl v koaliční smlouvě, resp. ve strategii vlády v boji proti korupci, tedy zůstane nesplněn. Mimochodem, stačilo, kdyby všichni přítomní senátoři z ČSSD hlasovali pro.
30. 01. 2013 | 21:11

Acidburn napsal(a):

NKÚ, aby bylo jasno, kontroluje pouze veřejné peníze - orgány finanční kontroly, sledující odvody daní, kontrolují všechny daňové poplatníky. Bože, Hollan to dokonce jasně napsal, že tímto argumentovat nelze. Ani ty interní audity nic neřeší, to si dělá kde kdo, soukromník stejně jako státní podnik.

Argumentaci kontrolními nálezy neberu, protože to hovoří o dnešním stavu, ne o stavu, jaký by byl, kdyby byla novela ústavy a souvisejícího zákona č. 166/1993 Sb. přijata - pak by se kontrolovaly i obce, i státní firmy.
NKÚ kontroluje, račte si povšimnout, hospodárnost, účelnost, správnost nakládání s veřejnými penězi (přesněji se státním majetkem). Bohužel do definice státního majetku poněkud nezapadal majetek de iure soukromý (tj. majetek firem ovládaných státem typu ČEZ, a.s.) ani majetek ne-státní (obecní, krajský). Kvůli tomu se ta novela dělala, víte?
30. 01. 2013 | 21:17

michal napsal(a):

2/3 ČSSD hlasovaly pro, to mi nepřijde jako "ČSSD+ODS".

Chyběl 1 hlas, ten mohli dodat Lidovci (většinově proti), topkař Štětina nebo Ostravak Sulovský...

Hlasování graficky:
https://docs.google.com/a/g.kohovolit.eu/spreadsheet/pub?key=0ApmBqWaAzMn_dDF5S3dWSVZBTzIxY0txcHNXNnNhcFE&output=html
30. 01. 2013 | 21:28

sedlak napsal(a):

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=9&IS=4934&D=30.01.2013#b13533
30. 01. 2013 | 21:34

Uslintanej Stejskal napsal(a):

Hloupý Honzo

můj nevlastní brácha Libor dnes nemá den, jeho oblíbení blogeři pravdoláskaři Urban, Hnízdil a Stránský se tady ve svých článcích naprosto vyzvraceli a projevili se jako burani, lháři a opilci a Liborek si s tím neví rady. Kdo toleruje špínu, je sám špína! On si brácha vždy hrál na slušňáka, ale ve skutečnosti byl vždyčky křivák.
30. 01. 2013 | 21:41

sedlak napsal(a):

uslintanej z 21:41

beati pauperes spiritu
30. 01. 2013 | 22:20

Glock napsal(a):

Diskuse, jako obvykle, úplně k ničemu. Když tady někdo něco ví (Občan), tak mu ostatní akorát nevybíravě vynadají, že je kretén a nic neví.
Kdo všechno může přijít na obec na kontrolu a na jakou kontrolu? Jednak jejich vlastní auditor, potom kontrola z kraje (finanční kontrola), kontrola z finančního úřadu (a ta hned na 3x - klasická daňová kontrola, kontrola dotací, finanční kontrola), potom ÚOHS (veřejné zakázky, nepovolené dohody) a NKÚ (ve zvláštních případech).
Zdá se vám to málo? Tak se dojděte zeptat na váš městský úřad, na ekonomický odbor. Tam vám řeknou, že nějakou kontrolu mají pořád - odejdou jedni, nastoupí druzí. Pro samé kontroly nemají ani čas na běžnou agendu.
30. 01. 2013 | 22:40

Glock napsal(a):

A to jsem ještě zapomněl na kontroly z ministerstev (MMR), případně z ROP nebo Czechinvestu (to když od nich čerpají evropské dotace).
30. 01. 2013 | 22:42

český maloměšťák napsal(a):

Jakékoliv pozitivní výsledky jakkoliv a kýmkoliv vedené kontroly hospodaření správců státních či municipálních aktiv...ae anululí v momentě, kdy inženýr Kalousek řve v parlamentu " Emérikn Epráááizl ! " a jsou devalvovány tím, že faktická hmotná odpovědnost nedopadá na viníky - ale na ramena a hřbet anonymního daňového politika.
Thats the question.

Ptejte se svých senátorů - proč zákon nepodpořili.
A podle toho pak jednejte. Nic více asi udělat v tomto nemůžete.

Dobrou noc.
30. 01. 2013 | 22:51

Občan napsal(a):

Acidburne,

když víte o finanční kontrole ve veřejné správě kulový a o státní kontrole, tak než začnete něco někam psát, alespoň si to nastudujte.

Ono totiž nestačí změnit jenom Ústavu, ale musela by se změnit celá řada dalších zákonů. Vč. zákona o NKÚ. V podstatě celý kontrolní systém.

Ale hlavně - dnešní NKÚ má i se sekretářkami, informatiky a řidiči sotva 400 zaměstnanců. Z toho je cca 300 kontrolorů, metodiků a analytiků. Při takovémto počtu lidí už dnes sotva stíhá to, co má a ani omylem by neměl šanci stíhat ještě obce a kraje. Leda že by prováděl kontroly zcela formálně (což byl možná cíl té nepovedené novely Ústavy).

Žádné "všechny" AI nemají ani omylem stejné kontrolní pravomoci, ani stejnou strukturu. Takže račte nastudovat Limskou deklaraci (o nezávislé kontrole), něco o EUROSAI a INTOSAI a pak se s radostí rozepište. On totiž ani ten interní audit ve veřejné správě není to, co si myslíte.
30. 01. 2013 | 22:53

Občan napsal(a):

To GLock:

No, a to se ještě občas takhle přinaskytne kontrola z EÚD a to je teprv mazec :o)
Zvlášť když jde o kontrolu přeshraničních projektů v rámci Euroregionů. Ale ono stačí, když přijdou na orgány státní správy. Protože to jsou o dost jiní kabrňáci než čeští docela hodní kontroloři a auditoři.
30. 01. 2013 | 22:58

Nechápavý napsal(a):

Vysvětlí mi někdo co znamenjí ty zkratky?
A= ano
N= ne
0=zdržel
X nepřítomen

Je to tak_?
30. 01. 2013 | 23:03

Poradce napsal(a):

Hollane, tebe ta předvolební agitka pro knížete rakušáka ještě nepřešla? Nikdo z ČSSD nehlasoval proti. Ti co tam byli hlasovali pro akorát pár zbloudilých ovcí se zdrželo. Není nad bulvární nadpis ve stylu Blesku poškozující ČSSD. A ty se chceš tvářit jako nezávislý bojovník proti hazardu? Pche, jen záminka.
30. 01. 2013 | 23:10

jára napsal(a):

Uslintanej Stejskal
To jste mu to nandal, musíte na sebe bejt pyšnej. Doufám, že se vám ulevilo a příště napíšete třeba něco k tématu.
30. 01. 2013 | 23:44

modrý edvard napsal(a):

rejpal: x= zdržel se, ty nemocný jsou 0.
nechápavý: máte tov odkaze
glock: jestli to chápu správně, žádná z vámi uvedených kontrol nedokáže zjistit, že zakázka byla cinknutá.
30. 01. 2013 | 23:52

kára napsal(a):

jára

A kdy ty napíšeš něco k tématu?
30. 01. 2013 | 23:54

Nechápavý napsal(a):

modrý edvard

Mělo to být hned v článku ať je to jasné a nezpochybnitelné. Na žádné odkazy klikat odmítám, co když je to vir??! Hm?!"!!
30. 01. 2013 | 23:55

sedlak napsal(a):

jsem laik, takže bych se rád nechal poučit, z praxe jak znám kontroly z FÚ, tak to je v ČR celkem takové pokecání s dopise napřed, ÚOHS má jak velký aparát vyčleněný na podobné kontroly? Má regionální pracoviště?
31. 01. 2013 | 00:27

Pražský kavárenský intelektuál napsal(a):

sedklákovi to nevysvětlíš
31. 01. 2013 | 00:29

sedlak napsal(a):

Pražský kavárenský intelektuál napsal(a):
sedklákovi to nevysvětlíš
31. 01. 2013 | 00:29

a co sedlakovi?
31. 01. 2013 | 00:49

Matěj Kopecký napsal(a):

Nevím, že se tomu někdo ještě diví. V této zemi se podplácí a všichni všem...,to je jediná jistota. Modrý pták červným třešním a oranžová růže ( barvoslepí socani ji mají oranžovou...)se přidává také. Keci Zaorálka, Tejce, Gajdůškové, Sobotky, to je kolorit, kterým se jenom zviditelňují.Jinak skutek utek. A je jedno, kdo tam bude po volbách v roce 2014. Asi budou "důhoví"...
31. 01. 2013 | 01:08

Pussycat napsal(a):

Ty brďo Karle Marxe. ty jsi ale chytrý... asi podle hesla, kdo nebyl v mládí levičákem, na stáří nemůže být pravičákem..., ale ruku na srdce, to jsou ale dristy..., koho ty tvé "inteligentní" kydy asi tak zajímají ? Myslím, že na filozofování jsou tady jiné blogy.
31. 01. 2013 | 01:11

Tomáš Jedno napsal(a):

...A příběh pokračuje, to čumíme, co ?? :o))) Dobře nám všem tak...
31. 01. 2013 | 02:31

Yosif K napsal(a):

Cituji socana Zaorálka dnes slovo boží:
Cituji LZ:
Miloš Zeman, to je takové Klausovo dvojče. Prezidentský kandidát Zeman nám před očima předvádí totálně černě financovanou volební kampaň. Jeho od jara vedená kampaň stojí desítky milionů korun, odhady mluví o sto milionech, ale Zemanova partička bez uzardění uvádí 5-8 milionů. Ne nadarmo uvádí server Demagog.cz, že Zeman si ve všech údajích a výrocích, které vypouští z pusy, vymýšlí suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Miroslav Šlouf a jeho lidé si jsou jisti, že jim toto všechno nakonec projde, a úspěch tradičně posvětí jakékoliv prostředky. Nakonec skoro jediný větší zdroj peněz, který oficiálně uvádějí, jsou příspěvky od exekutorů. Jak uvedly Hospodářské noviny, přiznávají milion od soudního exekutora a předsedou strany SPOZ je člověk, který má podíl ve firmě, jež dělá exekuce pro pražský dopravní podnik. Všimněte si, že Zemanovi vůbec nevadí peníze získané z tak nemravného vysávání lidí. Zeptal bych se Miloše Zemana na případ té vážně nemocné ženy, která z dluhu 60 Kč u pražského dopravního podniku má dnes exekuci na 200 tisíc, je naprosto zoufalá a uvažuje, že prodá své orgány na transplantaci. Jestli je Zeman levicový kandidát, tak velmi zvláštního ražení! Především je to bílý kůň peněz a zájmů, o kterých nemáme vědět vůbec nic.

Proč o tom nesmí vědět? Důvody jsou dva. Buď se jedná o prostředky nelegálně nabyté, anebo se nesmí prozradit, kdo za tuto pomoc má zítra získat protislužbu. Pozoruhodné je, jak Zeman říká, že má různé peníze slíbené a že mu ještě přijdou. Co takhle amnestie? Zemanovým podporovatelem Klausem provedená amnestie se zřejmě zase jen náhodou dotýká řady lidí spojených se Zemanem. Zastavuje se vyšetřování H-systému, ve kterém se prokazatelně angažovalo Zemanovo alter-ego Miroslav Šlouf, zastavena je kauza Český dům v Moskvě, ve které stát utrpěl škodu více než 50 milionů korun – práce dalšího Šloufova komplice, Karla Srby.
31. 01. 2013 | 03:52

turcan napsal(a):

Vážení senátčecháčkové 2013, je po vitězných VOLBÁCH a už sa zametá pod KOBEREC, presne tak ako to "bývalo v PRAZE - když bylo BLAZE "89 po sjezdech KSČ,ROH,SSM - teďkoma - po sjezdech stran a vládnoucich "stran & straniček".... - "KONEC DOBRÝ 1989-2013 -všechno dobré do 2018?! Jenom místo aby - nezústalo KDYBY - to jsou chyby 1945-1989-2013 a zase to SPOLEČNE CZ &SR - 2013-2019 proserem a "jednotně" jako v Národní frontě 1948-1989 -...a hrŕŕŕŕŕŕŕŕ´na NÉ - chytří čecháčkové a blbí slováčkoé - "jakolóni & sloni v PORCULÁNU 1968-2013 v jednomkuse?! Kto euroumí UMÍ - kto CZ&SR euroneumí - ČUMÍ & podlézá & lezie dozadku ako "my-nekteří & poniektorí už "tradične dlho...Lebo se Říká & Hovorí ....1918-2013 KOMU lopatu - komu LOPATOU.....Obyčajný ČSM-Turčan "57-13 31.1.2013 -6,16, resp. tienovy@centrum.sk...
31. 01. 2013 | 06:17

Karel H. napsal(a):

Pne Hollane, chápu, že asi nemáte rád ODS a ČSSD, ale proč jste tam nedal i výsledky hlasování ostatních klubů? Asi proto, že by z toho vyplynule, že vzhledem k poměru členů jednotlivých klubů nejaktivněji hlasovalal levice. Nejvíc pro byl klub SPOZ a KSČM a druhý klub, který hlasoval nejaktivněji pro zákon byl klub ČSSD. Proč nezmiňujete, že proti hlasovali nebo se zdrželi i všichni z KDU-ČSL nebo ze Starostů???
Můžete to prosím vysvětlit??? Děkuji
31. 01. 2013 | 08:54

český maloměšťák napsal(a):

Karel H.
Protže zřejmě článek nevznikl metodou shromáždit fakta - vyhodnotit fakta - interpretovat fakta...ale spíše metodou tvorba hodnotícího soudu - shromáždění selektivně vybraných faktů - interpretace hodnotícího soudu založeného na takovéto logice.
Ostatně každý musí platit složenky a jíst.
Něco na účtech volebních štábů pak prý zbylo. Přeci se to nebude vracet, ne ?
31. 01. 2013 | 09:53

modrý edvard napsal(a):

Nechápavý : no, mohlo to tam být, ale já jsem ten článek nepsal. Na odkazy naopak klikám, myslím, že takhle se viry nešíří /kromě toho mám linux/ a hlavně vidím, že si to autor nevycucal z prstu.
Jo, taky si myslím,že tam měla být tabulka přes všechny kluby /A,N, X, 0/. Ale nevidím v tom zločinný záměr.
31. 01. 2013 | 10:05

tjp napsal(a):

Díky za ten odkaz na výsledky hlasování. Těch 9 senátorů, kteří nepřišli do "práce", měli předpokládám neplacené volno. Jozef Regec, Daniela Filipiová známí absentéři. Těch 28, kteří se zdrželi hlasování byli vlastně taky proti, protože se nepřipojili k přijetí návrhu. Stejný výsledek jako při omezení imunity. Tady je opět vidět, že zkorumpovat lze také přímo volené osobnosti. Potřebujeme celostátní, závazné obecné referendum a odvolatelnost politiků jako sůl.
31. 01. 2013 | 12:12

Julin napsal(a):

Naprostý souhlas s autorem,
ten kdo je proti jakékoliv kontrole, nechce, aby byl kontrolován, jelikož ví, že něco ukrad, zpronevěřil, dopustil se podvodu, pletichů, prostě korupce. Ti co to nepodpořili, korupci podporují, jelikož tam mají členy rodiny a známé a kteří by mohli být odhaleni.
Nezbývá než volit ty, co zvedli ruku pro!

Pozorně si jména zapamatujte a všímejte si, jaké vazby tito lidé mají k lidem z komunální politiky!
01. 02. 2013 | 08:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy