Ještě jeden příspěvek do debaty o České televizi

09. 10. 2010 | 03:26
Přečteno 5114 krát
Svůj poslední blog kritizující úroveň diskuse o vysílání veřejné služby jsem končil odstavcem, v němž byla věta: “Kde začít s nějakou strukturovanou a kvalifikovanou debatou? Možná u veřejné zakázky na správu a výběr televizních poplatků, na kterou ČT nedávno vypsala výběrové řízení.” Jako občan jsem rád, že tato diskuse začala. Na posledním zasedání ve středu 6.10. Rada ČT nejprve jednomyslně odhlasovala usnesení, v němž žádá generálního ředitele, aby “pozastavil s okamžitou platností výběrové řízení „Služby správy a výběru televizních poplatků“, a předal dokumentaci k přezkoumání Dozorčí komisi Rady ČT, a pak začala za přítomnosti generálního a obchodního ředitele o věci diskutovat.

Nepochybuji o tom, že obchodní ředitel ČT Robert Kvapil je čestný muž, který se snaží co nejlépe plnit svůj úkol, kterým je - podle jeho vlastních slov - „maximalizace výnosů ČT.“ Podle mého názoru však poněkud nechápe, že není v podniku, jehož prioritním cílem je generovat zisk za každou cenu, tedy i za cenu poškozování image veřejné služby, nebo za cenu pohybování se na hraně zákona. Mám na mysli například teleshoppingovou službu “Nákup extra“, téměř nerozeznatelnou od běžné reklamy, leč do reklamních limitů se nezapočítávající. O tom, že teleshopping by na veřejnoprávní obrazovce neměl co dělat, už píšu a mluvím deset let. Za to, že tam pořád straší, však Kvapil nemůže, to je věc zákonodárců a generálních ředitelů.

Přestože neznám detaily veřejné zakázky na výběr poplatků, ze zveřejněných údajů, jakož i z veřejného projednávání na půdě Rady ČT nebo Událostí, komentářů vyplývá, že Robert Kvapil zvolil až příliš pohodlné a ne příliš spolehlivé řešení problému, před kterým ČT objektivně stojí.

Věc se má tak, že výběr televizního poplatku vybírá tradičně Česká pošta, která si za poplatníka strhává měsíčně 3,10 Kč. Zvláště po roce 1989 vznikl problém, co s neplatiči. Česká pošta je odmítala pronásledovat, nehledě na to, že původní zákon č. 252/1994 Sb. z roku 1994 neměl účinné nástroje na jejich odhalování. Situace se změnila po roce 2005, kdy nový zákon č. 348/2005 Sb. odvodil zjišťování poplatníků od odběratelů elektřiny a zlepšil tím vymahatelnost poplatků. Ještě před tím vyšla Česká televize poplatníkům vstříc, když jim umožnila platit poplatky přímo na účet ČT, bez zprostředkování České pošty.

Po prvních zkušenostech s vymahatelskou firmou BSP Lawyer Partners, jejíž drsné metody musela ČT vysvětlovat v parlamentu, převzala v roce 2005 odpovědnost za vymáhání sama Česká televize, která kromě oddělení správy a evidence televizních poplatků zřídila také oddělení vymáhání televizních poplatků, jež pak využívalo služeb různých advokátních kanceláří (například JUDr. D. Kalcsa, ale také opět BSP Lawyers Partners). Existuje tu tedy dvojkolejnost, kdy poplatky se vybírají tu i tam, a jak to vypadá, další vymáhání a hledání neplatičů už asi nebude tak úspěšné jako jejich první vlny, které začaly v roce 2006.

Chápu tedy, že se hledá nějaké řešení. Na první pohled má navrhovaný outsourcing svoji logiku: sjednotíme výběr, předáme starost za vymáhání někomu jinému, uzavřeme závazné smlouvy, které nám dodají dalších 150 000 plátců, o kterých předpokládáme, že existují, ale neumíme se k nim dostat. Nicméně tato logika dostává trhliny v okamžiku, když se podíváme na detaily a do úvah zahrneme další souvislosti.

Na to, zda předat evidence a odpovědnost za výběr poplatků soukromé firmě a pouze inkasovat, mohou být různé náhledy. Já osobně jsem proti. Kvapil se hájí britským a švýcarským vzorem, při kterém je výběr poplatku vyveden „mimo“ organizaci. Ovšem fakt, že BBC evidenci i další služby outsourcuje, neznamená, že se vzdává odpovědnosti. Naopak „TV licensing“ zůstává obchodní značkou BBC a činnost smluvních partnerů, s touto značkou vystupujících, je pod kontrolou oddělení „TV Licensing Management Team“ uvnitř BBC (detaily zde). Pro švýcarský rozhlas a televizi vybírá poplatky firma Billag, která je ovšem pobočkou státem většinově vlastněného Swisscomu s tradicí výběru z doby, kdy Swisscom a Billag byly plně vlastněny státem.

Příklad BBC není šťastný z několika důvodů. Odhlédneme-li od podstatných rozdílů ve velikosti zdrojů, Británie do dnešního dne vychází z „koncesionářské“, tedy „povolovací“ konstrukce poplatku, přísně vázané na vlastnictví R a TV přijímače, která je dávno překonaná, a kromě toho služby externích firem jsou relativně drahé – náklady na výběr zde tvoří 3,5 procenta z vybrané sumy, zatímco Česká pošta si účtuje 2,3 procenta (3,10 Kč na poplatníka ) a vypsaný tendr zahrnující správu a vymáhání poplatků počítá s náklady 2,75 procent (cca 3,70 Kč na poplatníka).

BBC Trust sice napsal do své loňské hodnotící zprávy, že by vzhledem k technologickým změnám (sledování rozhlasu a televize na nových digitálních platformách) bylo třeba změnit legislativu, ale zatím se tady nic neděje, což kontrastuje s vývojem v jiných zemích. Například ve Francii se poplatek už neváže na vlastnictví přijímače, ale na domácnost, a definuje se jako “příspěvek na veřejnoprávní vysílání“. Něco podobného se chystá v Německu, kde návrh nového zákona, podle něhož budou platit všichni, bez ohledu na přijímače, spatřil světlo světa před měsícem a probíhá k němu už kvalifikovaná diskuse. O něčem podobném uvažují i ve Švýcarsku.

Zde je další bolavé místo Kvapilovy veřejné zakázky. Počítá s tím, že situace za tři, pět či šest let bude stejná jako dnes. Náš zákon sice odvozuje povinnost platit z vlastnictví „zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu,“ která by teoreticky měla pokrýt i počítače a iPhony, ale co když dojde ke sporům ve věci nových digitálních platforem příjmu televizních pořadů (často stahovaných dodatečně), jež soudy rozhodnou ve prospěch těch, kteří budou houfně opouštět tradiční přijímače. Nebo co když se změní legislativa? Kde je jistota zvýšeného přílivu peněz z veřejné zakázky, která extrapoluje současný stav do nejisté budoucnosti?

A je tu ještě jeden zcela základní problém, který veřejná zakázka přehlédla a ignorovala. Proč má být občan postaven do pozice, že namísto jedné společné platby rozhlasového a televizního poplatku České poště, by měl platit zvlášť dvěma inkasním místům? Outsourcing a reforma výběru poplatku by měla smysl, kdyby se k ní připojil Český rozhlas, a kdyby obě veřejnoprávní instituce založili společnou firmu pro výběr, jako to udělali na Slovensku, a mnohem dříve i v Německu, Rakousku a dalších zemích.

Stále mi není jasné, co brání tomu, aby taková firma, třeba jen pro ČT, vznikla ve vlastnictví České televize, která by do ní převedla svá oddělení správy, evidence a vymáhání televizních poplatků. Robert Kvapil argumentuje tím, že tato oddělení a jejich technické vybavení na nové úkoly nestačí. Proč se tedy prostředky určené pro veřejnou zakázku neinvestují do vybudování vlastního systému, který by převzal inkaso poplatků od České pošty?

Jedna z odpovědí, která mne napadá: Takové řešení by vyžadovalo práci a námahu televizního managementu. Mnohem pohodlnější je objednat si nějakou firmu. Jak je u našich veřejných zakázek dnes téměř pravidlem, zřejmě takovou, která si na práci objedná další firmy a stane se jen prostředníkem inkasujícím z veřejných peněz desátek za to, že věci zorganizuje stejným způsobem, který mohl zařídit – bez desátku – zadavatel zakázky.

Pravda, je tu ještě jedno řešení – zrušit poplatky, nebo celou Českou televizi. Ale k tomu jsem se vyjadřoval už posledně.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

tomas napsal(a):

no, tak to je vam nabidnu jeste jedno vysvetleni, o kterem si troufnu tvrdit, ze je pravde mnohem bliz .. jestlize zadate cokoiv soukrome firme, atk z toho take muzete inkasovat nejake desatky, ktere mohou byt spaltne ruznym zpusobem, treba dostanete do ruky kartu k nejakemu uctu, nejake akcie, na jejichz prodeji pak zazaracne zbohatnete, nebo vam nekdo zaridi byt .. na mensich mestech firmy, ktere dostavaji nejake zakazky pak napr. pracuji z askvelou cenu, rozuemj zadarmo n adomecku pana starosty, taky si muzete uzit hezkou dovoelnou, nebo se i vas vasi paratci po skonceni vasi drahy posatraji . vyber polatku mimo ct pachne na vsechny starny, uz jenom pro pokoutni zpusob, jakym byl pripravoav. jste , pane smide, jedinym, ktery to neciti?
09. 10. 2010 | 05:15

Doug Badman napsal(a):

pane Šmíde,
perfektní práce, ostatně jako vždy. I když asi trochu zbytečná, protože bude zajímat jen pár lidí. A rozhodně ne ty, kterých se týká.
Vlastné by stačilo, kdybyste napsal jen ten předposlední odstavec.
Každopádně děkuji a zdravím
09. 10. 2010 | 07:33

Cech napsal(a):

Ještě nikdy jsem se neocitl tak blízko při zakládání tunelu.Pane Šmíd za to Vám děkuji.
09. 10. 2010 | 07:51

Medikolog napsal(a):

Pane Šmíde,

ten poslední dvouřádkový odstaveček je stěžejní. Zrušením poplatků odpadne problém s jejich vybíráním a zrušení veřejnoprávně stejně nefunkčí Čt odpadne problém s jejím financováním vůbec.

Jediná rozumná alternativa ji zakódovat a prodávat ji jako poctivé zboží jenom tomu, kdo o ni stojí (s dekodérem).

Pokud nějdo chce volně šířit svoji propagandu, nechť tak laskavě činí na své náklady. Já na to jako za bolševika na bolševickou propagandu přispívat nechci a přesto musím platit za zboží, které neodebírám. Propaganda je stejně tendenční a hloupá jako za soudruhů. Jenom Čt "přehodila polaritu" a zdražila.
09. 10. 2010 | 08:39

Tenco napsal(a):

....tak napsali. :))
Ano, Outsourcovsko je příhodný název pro stát ve kterém na odpovědných místech státního či veřejného sektoru sedí lenoši a vyžírkové.
09. 10. 2010 | 08:40

tomas napsal(a):

to doug .. vazne si myslite, ze je to pohodlnost? pohodlnost bez odmeny? ne pane, takova lenost v cesku neexistuje. za takovou lenost vam musi nekdo zaplatit. pan smid se to jenom boji napsat na plnou usta.jenom pripominam, ze tenhle plan vyplul na povrch jenom nahodou, jinak uz byla nevypoveditelna smlouva podepsana
09. 10. 2010 | 08:51

Doug Badman napsal(a):

pro Tomas
samozřejmě si nemyslím, že je to jen pohodlnost a naprosto s Vámi souhlasím.
09. 10. 2010 | 09:53

tomas napsal(a):

takze to zkusime jinde a jinak. dougu, ta televize smrdi, ta televize pachne a my se na to divame (i ti, co se fyzicky nedivaji)
09. 10. 2010 | 09:59

standa maly napsal(a):

Škoda, že tu minulou diskusi tak znehodnotil svou exhibicí cenzor. Mohla být docela přínosná.
09. 10. 2010 | 10:54

arlon napsal(a):

No možná editor zde občas píše a vymazává více než by bylo zdrávo, ale s tím se lidičky musíte smířit. To je jeho volba a jeho právo. Vy jako diskutující s tím nic nenaděláte a nemáte do toho co kecat. I když máte pravdu. Ovšem pravdy se nenajíte, že?

Ale souhlas s myšlenkou zrušit poplatky. Poté podniknout další logické a rozumné kroky.
09. 10. 2010 | 11:00

Doug Badman napsal(a):

pro Tomas,
i teď s Vámi souhlasím. Také mi ČT připadá jako naprosto zbytečná instituce řízená neschopnými a zkorupovanými amatéry.
To poslední, čím svůj důvod k existenci hájí, je BBC, s níž by chtěla sdílet podmínky, ale už ne výkony.
Bohužel zrušení ČT se asi nikdy nedočkáme, protože žíví dost těch, kteří ji právě proto obhajují.
09. 10. 2010 | 11:39

Colt napsal(a):

pane Šmíde,

Počet politických a kulturních pořadů na ČT na dobré veřejnoprávní úrovni vydá tak na naplnění jednoho kanálu. Ostatní kanály dát pro zájemce jako individuálně placené, nebo je prodat.
Schválně nepíši privatizovat, neboť to v Česku znamená předat za podezřelých okolností.
Platit jeden veřejnoprávní TV kanál by nebylo tak drahé a mohl by si jej dovolit téměř každý - tedy povinně každá domácnost.
Ale snad jste si všimnul, že se celou diskusí táhne jako červená nit to, že ČT se nechová jako veřejnoprávní televize. Poplatnost jako by byla zakódována v ČT od jejího narození.
Totéž se týká ČRo.

Ale děkuji Vám, že jste se tohoto zcela konkrétního tématu ujal.
I zásluhou Vašich blogů na již nepřehlédnutelném A.cz je, že outsorcing výběru byl Radou pozastaven.
09. 10. 2010 | 12:08

vfischer napsal(a):

Půl roku jsem si dopisoval s oddělením výběrčích poplatků abych byl vymazán ze seznamu poplatníků - televizi jsem vyhodil a je pokoj! Výběr koncesionářských poplatků je čistý státní gangsterizmus a produkce, všech kanálů ČT, kterou občas vidím na obrazovce u sousedů, mne v tomto názoru trvale a nepřetržitě ujišťuje ! Ještě zbývá, aby na každý televizor bylo připojeno vševidoucí oko velkého bratra a jsme doma !!!
09. 10. 2010 | 12:14

miroslav napsal(a):

..myslím si , že už je dlouho načase zrušit státní podnik televize . Kvalita a množství sledovaných programů by to neomezilo , snížil by se aparát , který mi musíme platit . Stačí mi televize soukromá , nevadí mi ani množství reklam ,pořád má přijímač tlačítko , kterým se dá vypnout.
09. 10. 2010 | 12:26

Tenco napsal(a):

Ano, také bych zrušil všechny veřejnoprávní a jiné instituce a přeměnil v soukromé. Zejména ČT.
Lidi v nich bych ale ponechal.
Neb to jsou nepostradatelní odborníci.
Ti za nic nemohou.
Vším je vinna budova, vysílací zařízení a technika, kancelářské vybavení a obložení na dámských záchodcích.
Takže - zbourat a postavit nové.
S využitím peněz EU a dotací. Samozřejmě.

On se nahoře už jistě najde nějaký vysoce kvalifikovaný odborník, který se toho úkolu úspěšně zhostí tak, že s výsledkem budeme spokojeni opět všickni.
09. 10. 2010 | 13:06

Nocomment napsal(a):

Nechápu, proč mám finančně přispívat televizi, kterou nesleduji a její pořady slouží bezostyšné propagandě politiky vládní nomenklaturty. Ať si jí platí partaje, pro které pracuje na plný úvazek, ze svého rozpočtu.
09. 10. 2010 | 14:13

Lex napsal(a):

Nevím, je-li to - či jak - tchnicky proveditelné, ale napadá mě (při té ČT zpravodajské masáži zvící vymývání hlav), že po přechodu na digitální šíření programů veřejnoprávní ČT by bylo docela zajímavé prosadit jejich kódování a příjem (dekódování)umožnit jen těm, kdo platí TV poplatky (tj. nyní, jestli se nemýlím, 135,- Kč za měsíc - což je, podle mne docela dost, když si uvědomím, že za balíček MULTI od skylinku obsahující 24 satelitní programy platím měsíčně 230,- Kč). Jinými slovy - umožnit, aby si majitel TV přijímače (stejně tak počítače s připojením na internet) mohl ZVOLIT, jestli chce Českou televizi přijímat a platit za to.
Vím - je to z říše fantazie, protože Česká televize jako dobré bydlo pro řadu "nepostradatelných" by v takovém případě "šla do kytek", prostě by se se svojí "bídou", nekvalitou a nákladností (včetně naprosto nepřiměřených platových nákladů - apropós, o kolik se jim v době krize a v následujících letech snížily platy, když tomu tak je v soukromé sféře i ve sféře veřejné - nedokázala prosadit.
Přitom nejsem zaujatým odpůrcem ČT, naopak, některé věci sleduji, jsem jen kritikem leváren, které se tam dějí (TV krize z vánoc 2000 byla také jednou z exemplárních ukázek toho, co se stane, když se některým dojičům přiškrtí kohoutky zdrojů).
09. 10. 2010 | 14:45

tomas napsal(a):

to doug, asi ne az tak radikalne, ct je asi kvalitativne z ceskych televizi nejlepsi, ale najdete tam i naproste ulety, namatkou si vybavuji film cerny dest, a to mam rad michala douglase, ale tenhle film je snad vice nez dvacet let stary, tak tohle mi opravdu obstaraji jine kanaly . letecke katastrofy, vynikajici, ale tohle prece vysila discovery channel. tedy ja jsem to alespon sledoval na nem. televizni estrady, ok, to zvladne nova, liga mistru, fotbal mam rad, ale toho se klidne ujme jiny sportovni kanal . to jest pokud jde o obsah, ale skutecny vrchol je ono podnikani a ten pokus s polatky, byl to jen ulet, nebo spick aledovce?
09. 10. 2010 | 15:40

Jirka napsal(a):

Televizní přijímač nepotřebuji a veřejnoprávní televizi také ne. Poplatky platit nechci a také neplatím. Pokud tato svoboda neplatit zůstane zachována, ať si ČT s vybranými penězi hospodaří zcela libovolně.
09. 10. 2010 | 16:46

Ivan Nový napsal(a):

ČT by měla být především zrušena, už spolkne ročně 7 miliard, a pořád je to málo.
09. 10. 2010 | 17:56

Doug Badman napsal(a):

pro Tomas
Tak tentokrát s Vámi nesouhlasím.
Nevím podle jakých kritérií poměřujete, která televize je lepší nebo horší. Podle mých kritérií má ČT občas světlé momenty, ale jinak je to zoufalost.
Bude-li mít čtyři frekvence a téměř sedm miliard ročně k dispozici kdokoli, udělá lepší televizi než je ČT a nepotřebuje k tomu žádnou odbornost. Stačí zdravý rozum a odolnost proti tlaku vyžírků.
09. 10. 2010 | 18:35

tomas napsal(a):

to doug, ja myslim, ze tak v rozporu zase nejsme, a myslim, ze se shodneme v tom, ze tady byl nekdo (pripad vyber poplatku) pristizenm, jak nam smatra v kapse a vysledek je takova obecn adebata o verejnopravnosti, misto,a by na kavkach jiz v tuto chvili pracovali tymy podrobne zkoumajici hospodarewni . ok, zkusili nevyslo to, jedeme dal .. souhlas s neviditelnym psem, ze uz je toho tolik, ze nas to ani neprekvapuje a pak to zase odevzdane dame u voleb tem samym
09. 10. 2010 | 19:50

MirekS napsal(a):

Pane Šmíde,
zakódování signálu by v současné době byl asi nejspravedlivější způsob řešení. Jak efektivní by to bylo, kdyby to mohlo být provedeno souběžně s prováděnou digitalizací? Ale to by asi byl "tvrdý" náraz pro ČT, že? Nejlépe zase vymyslet technické řešení, které přiměje poplatníka koupit nový přijímač či anténu (hned se kola ekonomiky pootočí.

Poplatek pro ČT a ČRo má vlastně charakter daně. Proč tedy není využito finančních úřadů (není to náhodou už existující státní vymahačská firma a jakých zkušeností už má)? Státních zaměstnanců je přebytek, slyším z různých stran. Tak proč toho nevyužít. Stát se musí uskrovňovat, tedy i ČT se musí uskrovňovat. Mnohý občan už na to nemá nebo má, ale zná lepší programy. To je svoboda, nutit ho platit poplatek. Vždyť musí začít šetřit na důchod.

Já vím, hrdost by nám měla velet, abychom si uchovávali své kulturní a informační poklady. Je ale ČT takovým pokladem? Lze to napravit nebo je už pozdě?

Zdraví

MirekS
09. 10. 2010 | 20:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz záhlaví každé diskuse) zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě celý napsán velkými písmeny.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
09. 10. 2010 | 20:34

ii napsal(a):

Celou čt prodat ponechat jen čt 24 za 20korun ročně.Na to aby se dělily o konces. popl. různí umělci vyžírkové , tak na to já přspívat opravdu nechci.
09. 10. 2010 | 21:26

claudius napsal(a):

Ale v Čechách přece špatně funguje policie,soudy,ministerstvo škrtů a j.a přesto nikoho nenapadne je hned rušit!S vaničkou vylijeme i dítě a zabránit soukromému vymývání mozků je přece společenské poslání!To mi připadá jako resignační postoj a CME by si mnula ruce,jak jsou ti Češi neprozíraví.
09. 10. 2010 | 22:18

Pavel napsal(a):

Mě fascinuje, že se nikdo nepozastaví nad úplně jinou stránkou věci. Soukromá firma bude mít k dispozici portfolio odběratelů elektrické energie včetně rodných čísel, mailů a telefonních čísel?
09. 10. 2010 | 23:14

kolemjdoucí napsal(a):

Sleduji tuto debatu od začátku. Směšují se neustále dvě věci: . 1.Kdo má vybírat poplatek za veřejnoprávní službu a kdo konkrétně jej má hradit.

2.Náplň (obsah) vysílání ČT.

1.Mně osobně by nevadilo jít cestou Francie a nevázat poplatek na existenci TV přijímače. V době PC je to nesmysl.
2. Jiné věc je obsah vysílaní.
Proč by měl levicově orientovaný člověk přispívat na vládní neoliberální propagandu?
A klasický český pravicový volič veřejnoprávní službu nepotřebuje, je totiž uzavřen ve svém egu a žádná veřejnost ho nezajímá.
10. 10. 2010 | 11:43

ld napsal(a):

Česká televize se nemůže divit, že sklízí jednu vlnu kritiky za druhou. Když pominu témata poplatků a prorežimní ideovost, zůstává ještě dosti co kritizovat.

Generální ředitel má 8 náměstků, ačkoli se tento post nazývá jinak. Dále ředitele oblastních studií, což plýtvavost jen podtrhuje. Aby bylo peněz ještě více, zaplevelila vysílání ČT2 reklamou, ačkoli bylo tvrzeno, že zde nebude.

Úroveň moderátorů a novinářů je prachbídná; mají vady řeči, není jim rozumět, omezit pražský přízvuk umí jen hrstka z nich, brebtání nesmyslů a neznalost věci pak jsou asi to nejméně závadné.

Už je pak celkem jedno, na kterou celoplošnou stanici se člověk dívá, pokleslost a dekadence srší ze všech z nich. Privatizace ČT problém neřeší. Ani všelijaké zkorumpované rady, výběrová řízení. Stačí si vzít příklad zvenčí. Ale o to asi nejde. Nezbylo by na bakšiš, prebendy, politikaření.
10. 10. 2010 | 14:21

Jan Holubář napsal(a):

Kolemjdoucí: Proboha co to plácáte za nesmysly o levicovém a pravicovém občanovi ????? Vy se nechte vyšetřit, to už opravdu hraničí s duševní chorobou........
11. 10. 2010 | 09:58

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jan Holubář
To chce projektil ráže 9 para, že ?
Kolik že to stojí ?

Ale dejte nějakou adresu na to vyšetření.
No jo, ale máte u sebe svůj diář ?
Aby kolemjdoucí nemusel jen tak chodit okolo a čekat , až pan doktor skončí jeden docela zajímavý chronický případ, víme ?

Věděj oni , Jan Holubář, že když budou používat ten projektil ráže 9 moc často, že se může stát, že tady zbudou pak docela sám ? Tedy ještě s tím psychiatrem.
To nebude pěkný pohled na takovouhle obec, Holubář, až půjdu kolem té ordinace třeba já !
Byl bych toho raděj ušetřen - udělaj s tím něco.
11. 10. 2010 | 11:38

Emil napsal(a):

Poplatky Ct jsou relativne v EU velmi nizke.
Rada Ct je opakovane relativne v EU vemi omezeny spolek.
Soucasny generalni reditel je relativne v EU antiosobnost.
Vysled je diky urcite tradici relativne v EU dobry ale chudoucky.
Poslanci, vy leplove, zvednete poplatky o 50% !
16. 10. 2010 | 02:47

Petr napsal(a):

Zbytecne blaboly. Televizni poplatky nemaji zadny duvod existovat at se CT zivi jak jine televize. Je to jed dalsi forma nesmyslneho zdaneni obcanu a je na case aby to skoncilo
17. 10. 2010 | 08:50

Miloš napsal(a):

Jak vás tak pročítám mám dojem že nám dorůstá několik dalších kvalifikovaných odborníků na media.vaše názory a informace jsou na tak nízké úrovní že lituju že jsem ztratil tolik času jejich čtením.ale bohužel je pravdou v téhle zemi že každý je odborníkem v jakémkoli oboru a okamžitě vím jak to udělat kvalitněji a lépe/viz fotbal,politika,atd/věnujte se raději něčemu užitečnějšímu než radami jak s televizí naložit.
18. 10. 2010 | 10:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy