Nesnesitelná povrchnost debatování o České televizi

02. 10. 2010 | 13:48
Přečteno 23357 krát
Kdyby se vyhlásila soutěž o nejhloupější komentář k problematice vysílání veřejné služby posledních dnů, moje soukromé pořadí by vypadalo takto: Na prvním místě bych umístil iniciativu J.X.Doležala posvěcenou šéfredaktorem Reflexu Zrušme veřejnoprávní televizi, která má spíše charakter happeningu, než seriózní akce vypodložené argumenty (ty Doležal musí sbírat u obskurních blogerů).

Jak to po týdnu vypadá, ohlas této iniciativy není zatím naštěstí příliš velký, vzhledem k jejímu populistickému charakteru jsem očekával větší počet petentů.

Původně jsem chtěl přidělit druhé místo komentáři Karla Steigerwalda v MF Dnes Zlatý důl: Veřejnoprávní ČT, mládě praještěra v octovém láku. Na jedné straně zde Steigerwald klade relevantní otázky: Je či není ČT podnikatelskou firmou, jehož management by měl být honorován úměrně obratu a zisku? Měla by soukromá firma vybírat televizní poplatek? Na straně druhé, jak už to bývá u Steigerwalda obvyklé, jeho slovní exhibice vycházejí z dojmologie, většinou založené na nepřesných a zkreslených faktech (např. uváděná výše zákonem zajištěných příjmů), jakož i na subjektivních, objektivně těžko obhajitelných pocitech (viz například větu: “Soukromé stanice umějí takový program (tj. program ČT) produkovat bez povinných poplatků a v lepší kvalitě.“ (sic!)

Když jsem si však přečetl komentář Petra Schönfelda Něco jako povodeň v Hospodářských novinách, rozhodl jsem se odsunout Karla Steigerwalda až na třetí místo, neboť Schönfeld Steigerwaldův komentář svojí arogancí a neznalostí překonává.

Například když prohlašuje, že „neexistuje žádný relevantní důvod, proč by veřejnoprávní médium mělo existovat“, protože předobraz BBC je „slepá ulička…mimo Velkou Británii těžko realizovatelná“. Kdyby se autor lépe rozhlédl po světě, zjistil by, že se mimo Velkou Británii dají najít tucty příkladů existence vysílatelů pracujících ve stejném stylu jako BBC, tj. poskytujících veřejnou službu definovanou veřejným diskursem.

Když Schönfeld tvrdí, že pod pojmem veřejnoprávnost si „nikdo nedovede nic přesnějšího představit,“ pak je to tím, že si neuvědomuje, že veřejnoprávnost je deformovaným kalkem z německého jazyka, který se v českém jazykovém prostředí stal synonymem neziskové veřejné služby ve veřejném zájmu. Jestliže o veřejnoprávnosti se diskutuje obtížně, pak veřejná služba v oblasti rozhlasového a televizního vysílání se dá jistým způsobem vydefinovat, i když její konkrétní zadání může mít v různém historickém, kulturním a politickém a ekonomickém kontextu také různou podobu. Také proto neexistuje a nemůže existovat nějaká „veřejnoprávnost an sich“, po které někteří čeští publicisté neustále tolik touží.

I když jsou v Schönfeldově komentáři pasáže, se kterými by se dalo souhlasit (manažerský voluntarismus vedení, odborná nedostatečnost Rady ČT), mnohem častěji však Schönfeld střílí vedle. Například když píše o „utilitární zdivočelosti odborů“ (staré mediální klišé nedopovídající současné realitě), o „přihlouplém zdůvodnění koncesionářských poplatků“ (které už dávno nejsou „koncesionářské“), o podpoře ČT „kteréhokoliv z českých filmů“ (ČT nepodporuje konkrétní filmy, pokud o své vůli nevstoupí do koprodukce, pouze posílá „z výnosu z reklam částku 12 500 000 Kč měsíčně Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie“ - Článek VI zákona č. 304/2007 Sb.).

Suverenita, se kterou Schönfeld zdůvodňuje návrh privatizovat Českou televizi, protože „nikomu nebude v dosavadní podobě chybět,“ je pozoruhodná. Já totiž znám ve svém okolí dost lidí, kterým by chyběla.

Smutné na celé záležitosti je to, že smysl existence a výsledky činnosti Českého rozhlasu a České televize by skutečně měly být předmětem průběžné veřejné debaty, která by šla nad rámec a do zákulisí povinně předkládaných výročních zpráv. Ovšem pokud se tato diskuse bude vést stylem výše uvedených výkřiků, pak nikam nepovede, protože jedna demagogie narazí na demagogii druhou, jedna generalizace vyvolá generalizaci opačnou, a meritum věci, tj. snaha o zlepšení kvality veřejnoprávních médií, zůstane stranou.

Kde začít s nějakou strukturovanou a kvalifikovanou debatou? Možná u veřejné zakázky na správu a výběr televizních poplatků, na kterou ČT nedávno vypsala výběrové řízení. Například odpovědí na otázku, zda předání výběru poplatků cizí firmě není v rozporu se smyslem zřízení veřejnoprávního média a zda by nebylo systémově čistější, aby Česká televize, nejlépe ve spolupráci s Českým rozhlasem, zřídila si svoji vlastní agenturu, pobočku či eseróčko, podobně jako to udělala veřejnoprávní média na Slovensku?

Poslechl jsem si zvukový záznam posledního jednání Rady ČT, kde se o této veřejné zakázce diskutovalo, lépe řečeno - nediskutovalo. Jako obvykle, bez oponentury vzato na vědomí. • referát Duální systém vysílání – Poděbrady, podzim 2000
 • Média veřejné služby a soukromá média Citace z materiálu psaného pro Parlamentní zpravodaj
 • Český rozhlas, Česká televize a "veřejnoprávnost" 2000
 • Klaus a veřejnoprávní ČT, prosinec 2000, Britské listy
 • polemika při TV krizi, leden 2001, Britské listy
 • referát o vysílání veřejné služby z Českého Krumlova (8.-9. listopadu 2002)
 • Proč budu platit koncesionářský poplatek
 • BBC a veřejná hodnota
 • Financování médií veřejné služby - PPT prezentace pro seminář PSP ČR – únor 2004
 • Diskuse o vysílání veřejné služby v evropském kontextu – referát na konferenci FSV UK, podzim 2004
 • Public Service Broadcasting – doporučení parlamentního shromáždění Rady Evropy 1641(2004)
  záznam diskuse k témuž
  pracovní dokument k témuž
 • Veřejnoprávní a soukromé televize v některých evropských zemích, Studie zpracovaná pro Parlament České republiky, Parlamentní institut březen 2004
 • příloha této studie
 • Veřejná služba pro všechny: BBC v digitálním věku 15.3.2006
 • Mediální rady - politický nebo systémový problém? 3.8.2009 Literární noviny
 • Je vysílání ČT1 a ČT4 veřejnou službou? 27.7.2010
 • Komentáře

  Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
  Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
  Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

  arnazach napsal(a):

  Bez komentáře:

  Šmíd: "Suverenita, se kterou Schönfeld zdůvodňuje návrh privatizovat Českou televizi, protože 'nikomu nebude v dosavadní podobě chybět,' je pozoruhodná. Já totiž znám ve svém okolí dost lidí, kterým by chyběla"
  Schönfeld: "Proti takovému řešení se zdvihne pokřik těch, kteří označují ČT za kulturní instituci podobnou nejméně Národnímu divadlu. Pravda je ovšem taková, že bojují zejména za médium, které jim zajišťuje pravidelné příjmy a neklade příliš velké nároky. Pohlédněme do uplynulých let. Jsou zde umělecké počiny, bez nichž by nebylo možné kulturně přežít?"

  Má pokračovat?
  02. 10. 2010 | 14:16

  milansmid napsal(a):

  arzanach

  Pro klid Vaší duše - Česká televize mě už dvacet let neživí. To, že ČT neplní svůj úkol dobře, není důvodem, aby byla zrušena.

  K textu nyní dodávám řadu odkazů. Pokud chcete diskutovat, můžete se vymezit k argumentům tam uváděným.
  02. 10. 2010 | 14:30

  Karel napsal(a):

  To autor :

  To co předváděla ČT a ČRO před volbami nemá, dle mého názoru obdoby v civilizované společnosti, ačkoliv považuji Moravce a Veselovského za jinak dobré komentátory, tak ani nezakrývali jejich "plesající srdce" za "rozpočtovou odpovědnest v kombinaci s nízkými daněmi" a za další podobné ideologické nesmysly. O Drtinové, Borkovi, Fridrichové ad. nemá smysl hovořit.

  Levice by měla přehodnotit koncept "veřejnoprávních" médii v ČR a umožnit pravici privatizovat tyto instituce. Horší to být nemůže.

  Nova, Prima se chovaly celkově objektivněji, než koncesionářy a občany všech politických směrů sponzorována "veřejnoprávní" média.
  02. 10. 2010 | 14:37

  arnazach napsal(a):

  Pane Śmíd,

  já nejsem pro zrušení veřejnoprávní televize, jen nesouhlasím s Vaší argumentací.

  Co je veřejnoprávního na ČT1?
  Co je veřejnoprávního na ČT4?

  BBC je skutečně světový unikát. Dnešní ČT2 bych si přál zachovat už kvůli tomu, aby mohl snímky BBC vysílat do té doby než naprostá většina lidí bude umět anglicky.

  Mimochodem Doležalův návrh zru-shit je i vtipný.
  02. 10. 2010 | 14:39

  almost glossed™ napsal(a):

  Byly doby, kdy Železného TV N@VA byla hlásnou troubou ODS a ČT relativně nezaujatá.

  Od jisté doby (zejm.nástupu Janečka) ČT daleko předčila někdejší angažovanost Novy a Nova je ve zpravodajství paradoxně umírněnější než tehdejší ČT.

  Role se obrátily a Na NOVĚ zůstala nepokrytá agresivita vůči opozici víceméně jen v propagandistickch Střepinách.

  Když se ODS tvrdě snažila privatizovat ČT, bojoval jsem proti.

  Dnes už nemám nikterak chuť předplácet si propagandu proti sobě samému a nechat se jako občan urážet lidmi bez sebemenšího rozhledu jako jsou Šídlo, Borek, Drtinová...

  Taková opora jako mají v ČT ODS a nyní hlavně TOP09 je k nezaplacení. Permanentní kampaň, neustálá masáž 24 hodin denně. Otevřená cenzura a autocenzura (viz antiradarové hnutí)... ČT2, která se vyprofilovala jako propagandistický kanál a zpozdile bojuje s "komunisty"...

  Dokonce ani privatizací by si tyto strany nepomohly, protože by oproti dněešku ČT ztratila onu (ač lživou) nálepku "nezávislosti".

  Smutná změna.
  02. 10. 2010 | 14:46

  FetaBrie napsal(a):

  Podle mého názoru je program ČT1 velmi pokleslého rázu /stálé opakování starých pořadů, pokleslé filmy-krvavé hloupé detektivky,i politické pořady V. Moravce jsou stále stejné a divák poslouchá jen stále stejné fráze a nabývá dojmu, že žíje ve velmi absurdní zemi, kde nic nefunguje. Pořady jsou stále více sterilnější a ve veřejnoprávní televizi neexistuje žádná diskuze, kde by se k nejrůznějším problémům mohli vyjádřit opravdu vzdělání lidé v určitém oboru, kteří o diskutované věci opravdu něco vědí. Neexistuje žádný kulturní program, kde by se divák mohl dozvědět o divadelním, hudebním, tanečním, výtavarném a volném umění v celé naší zemi s profesionálními názory a kritikou. Program je sterilní a koncipován tak, aby vyhověl všem a vedení televize a také rada si
  zasloužili své odměny, které neodpovídají výsledkům. I když jsem vždy zastával názor, že má existovat nezávislá veřejnoprávní televize, tak v tomto systému, který existuje bude lépe, když bude soukromá a ať si na sebe vydělá. Proč bychom měli povinně platit všichni poplatky když se na ČT nedíváme. Na druhou stranu by mě chyběl druhý program a ČT 24 a hlavně chybí opravdu profesionální a nezávislá stanice, která by se odlišovla svým programem od stávajících televizí a nepodléhala žádným vlivům, jak politickým, tak ekonomickým, což je neuskutečnitelné.
  02. 10. 2010 | 14:59

  Realista napsal(a):

  Doležal, Steigerwald, Schölfeld: výplody postkomunistické mediální přihlouplosti. Naprosto s Vámi souhlasím, p. Šmíde.
  02. 10. 2010 | 15:08

  Tencokida Hnuj napsal(a):

  Já se bez infantilizátoru docela dost dobře obejdu. Většinu relevantních uálostí se dozvím dříve /zejména v oblasti ekonomických aktualit je ČT skutečně na úrovni vesnického zpravodaje/ z internetu a navíc mohu, pokud tedy mám čas a chuť opřít svou úvahu o více zdrojů.
  Infantilizátor by měl konečně dospět a proměnit se v edukativní záležitost.
  Ty různé Barrandovy, Primy, Novy ..proč se je snaží ČT kopírovat ?
  Ať jim nechá ty jejich banality, rádobyvtípky, hospodské čvachty a pavlačové drby a vysílá věci rozumné.

  Což námi ČT pohrdá ? A kdo tedy konkrétně ? Aha - Janeček a spol. vlastně.

  Pán´u s námi a zlé pryč.

  V tom případě skutečně raději poplatky odebrat, zprivatizovat, nebo prodat.
  02. 10. 2010 | 15:13

  radek napsal(a):

  Dejte ČT šanci. Prokázala,že je učenlivá. Vteřinová ručička,10 vteřin před začátkem programu,je přelistopadovou minulostí.
  Stejně,jako soukromé televize,ČT začíná kdy chce a až po odvysílání stupidních reklam.
  Chce to čas.
  02. 10. 2010 | 15:14

  Sim napsal(a):

  Koncesionáři všech zemí, spojme se! Zrušit a privatizovat tuto neobolševickou hlásnou troubu propagandy. Jejich "nestranost a vyváženost" je do očí bijící.
  02. 10. 2010 | 15:14

  Jaroslav Kubíček napsal(a):

  Slovy klasika české politiky - Ty jseš chudák, Milane! Nevidím jediný relevantní důvod, proč by ČT měla mít tuto výhodu, když produkuje stejný brak (ne-li horší) jako komerční televize. Pro potvrzení tohoto faktu stačí sledovat nesmyslné změny ve vysílacích programech, odsun "alternativních" pořadů do ústraní na úkor tuctových seriálů a podpora lidí jako je např. p. Jílková. Otázka zní spíše takto: zrušit poplatky nebo rovnou celou Českou televizi?
  02. 10. 2010 | 15:14

  Irma napsal(a):

  Víte, nelíbí se mi tak zvaná provatizace něčeho co vždy patřilo a doufám že patří stále všem co platí koncesi a ne nějakým arogantním a povýšeneckým imbecilům kteří si dělají z nás všech občanů akorát dojné krávy a myslí si jak jsou oblíbeni a jak na ně nikdo nemůže. Doufám,že dopadnou zcela opačně
  02. 10. 2010 | 15:19

  kengura napsal(a):

  Kdyby už byla "veřejnoprávní televize" v rukách soukromé společnosti tak je pozdě!
  02. 10. 2010 | 15:21

  jarda napsal(a):

  Předvolební pořady pana Moravce jsou výsměchem veřejnoprávnosti. Místo aby všechny kandidující subjekty dostaly stejný vysílací prostor, tak jsou nějakými pofidérními průzkumy vybrány strany, které získají obrovskou výhodu před ostatními. Tento názor vyslovil i pan Železný starší, což je určitě mediální odborník. Panu Moravcovi se tak v podstatě podařilo dostat do parlamentu dříve zelené a nyní TOP 09. Za těchto podmínek je zrušení veřejnoprávních médií zcela namístě. Svou funkci neplní a o informace si v době Internetu nemusíme dělat starost.
  02. 10. 2010 | 15:30

  Karel napsal(a):

  To autor :

  Na ČT probíhá soustavná a nechutná propanda už výběrem dokumentárních pořadů.

  Paradoxní je, že tento trend začal příchodem člena KSČ a redaktora Palcátu - ano, p. Janeček.

  V této zemi vedou zuřivů boj proti komunistům komunisti a jejich potomci. Defacto cílem těchto slouhů je ČSSD.

  Pane Šmíde, všimnul jste si, že na téma především 50. léta proběhne každý týden NĚKOLIK "dokumentů" !!

  Na téma pravicově fašizující první republiky a protektorátu, který připravil o život 1000x tolik občanů skoro nic !!!

  Nevnímáte to prasárnu, kterou provozuje "naše veřejnoprávní" televize za peníze všech občanů?

  SOukromá televize by si takovou propagandu nemohla dovolit, protože má jiná kritéria.
  02. 10. 2010 | 15:32

  Tencokida Hnuj napsal(a):

  https://www.youtube.com/watc...

  Ale byl bych nerad , aby mě někdo srnul nějakou lžící do výkopu zvaném "privatizační dav".

  Jakási šance na nápravu je vždy.

  Ale chce to pár lidí vyházet, pár motivovat a pár dodat.

  A hlavně dospět.

  :))
  02. 10. 2010 | 15:33

  petrs51 napsal(a):

  Všichni kdo tady pláčou jak by jim scházela ČT si ji můžou koupit a provozovat za svoje peníze.Udělejte poplatky dobrovolné a zakodujte vysílání a uvidíte to překvapení kolika lidem bude scházet.
  02. 10. 2010 | 15:57

  Jan Lánik napsal(a):

  ČT je v době digitálních multiplexu, internetových pořadů, informačních portálů a publicistických blogů naprostý přežitek, který nás stojí neadekvátní částku. Státní televize měla možná opodstatnění v době, kdy zde byly pouze 3 kanály a internet mělo jen pár nadšenců.
  02. 10. 2010 | 16:02

  Buddy napsal(a):

  pan soudruh Janeček se nám nikdy nelíbil a snaživec Moravec ,škoda slov.Ale my mu neříkáme Moravec,pro nás je Emanuelem.Ne podle známého motýla,ale jako ten z protektorátu,B und M.Blogy s danou úvahou,co na to říc´t, musí to vyhnít i s autorem.
  02. 10. 2010 | 16:08

  Eil XX napsal(a):

  ČTV byla vždy ve službě Pravdy a lásky a často propagovala něco, co má dnes děsivé důsleky (např. "boj proti globálnímu oteplování.")
  Když se shodou okolností osamostatnila od Pravdy a lásky Nova, neváhala Pravda a láska obětovat ze státní kasy 10 miliard, aby se Železného zbavila.
  02. 10. 2010 | 16:08

  RP napsal(a):

  Pokud stát nutí občany kupovat si službu tak je to hnus ! Konec debaty. Zprivatizovat a hotovo. Nechápu potřebu "veřejnoprávní televize". Její místo dokáží stejně dobře zaujmout televize soukromé bez toho aby sme jim platili. To bysme za chvíli mohli mít server http://www.ceskyinternet.cz (nebo neco podobneho) který by dělal to samé jako třeba aktualně jenom by mu museli všichni uživatelé internetu každý měsíc platit.... no nebylo by to skvělé?!
  02. 10. 2010 | 16:27

  stejskal napsal(a):

  Dobrý den,

  smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic spoloečného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

  Děkuji za pochopení.

  Libor Stejskal, editor blogů
  02. 10. 2010 | 16:29

  Karel Mueller napsal(a):

  Pane Šmíd,

  máme zde dvě otázky:

  - Pokud bude veřejnoprávní televize zrušena, kým a jak bude její obsah nehražen?

  - Jak plní veřejnoprávní televize svoji funkci?

  Odpovědi:

  - Bude nahražena soukromými televizemi a tam bude samozřejmě platit koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Bezvýhrad.

  - Svoje poslání neplní. Zcela přesně to vyjádřil pan Karel: Je jen propagandistický antikomunistický nástroj. Tady mají kritici pravdu. Naprosto.

  Co s tím? Především zásadně změnit pravidla s možností přístupu i někoho jiného než toho, kdo vzorně plní ideové pokyny. Ale to bych asi chtěl moc.
  02. 10. 2010 | 16:32

  Jarek napsal(a):

  ČT jedině jako nezisková a placená z daní, s ohodně menším rozpočtem. Vybírání výpalného na službu, která je člověku vnucována, přestože její kvalita ani náhodou neodpovídá ceně, je nechutnost.

  ČT ZRUŠIT NEBO ZLEPŠIT! A POKUD NEZRUŠIT ČT, TAK ROZHODNĚ ZRUŠIT POVINNÉ POPLATKY! JE TO DAŇ JAKO KAŽDÁ JINÁ, ALE MNOHEM ZRŮDNĚJŠÍ!

  MÁ TO BÝT VEŘEJNÁ TELEVIZE? TAK AŤ JEN ZA CENU NÁKLADŮ NA VYSÍLÁNÍ VYSÍLÁ ZDARMA TŘEBA OBČANSKOU TVORBU! :) TO BY SE JIM ASI NELÍBILO, CO?
  02. 10. 2010 | 16:39

  Marcus Agrippa napsal(a):

  Reflex, Junge Front Heute - vždyť to už je delší dobu mediální odpad a neseriózní bulvár.
  02. 10. 2010 | 16:39

  zk napsal(a):

  Souhlasím takřka bez výhradně s kritikou obsahu vysílání ČT, která se tady v komentářích objevuje, ale, proboha, jediným rozumným postojem je zkrátka tlačit na zvýšení jeho kvality; s privatizací by to šlo do háje úplně, a navíc nadobro.
  02. 10. 2010 | 16:40

  Jarek napsal(a):

  A na závěr děkuji za upozornění na petici - hned jsem ji šel podepsat! A totéž doporučuji i ostatním. ČT už dávno neplní správně svoji úlohu a poplatek za ni, respektive způsob jeho vymáhání, je zvrácený.
  02. 10. 2010 | 16:41

  Jarek napsal(a):

  Jaký je recept? Sponzorství veřejnoprávních pořadů státem a povinnost soukromých televizí je zařadit do vysílání!
  02. 10. 2010 | 16:44

  Realista napsal(a):

  Mě na podobných diskusích vždy nesmírně zaráží fakt, že mnozí debatující chtějí vždy zrušit to, co nefunguje, s tím, že se bez nějaké instituce obejdeme. Je to bohužel reziduum neoliberálního myšlení, které do českého veřejného prostoru zaváděl v 90. letech Václav Klaus a jeho patolízalové, a které se nyní sem tam objevují i nadále, protože celé veřejné mínění v ČR je nesmírně napravo. Jenže je třeba stále a stále opakovat, že nad věcmi je třeba přemýšlet a nedívat se na ně přes ideologické brýle.
  Podle podobné mentality totiž budeme jednat takto:
  1. Zdravotnictví je nekvalitní - zrušíme jej.
  2. Policie je zkorumpovaná - zrušíme ji.
  3. Školství je špatné - zprivatizujeme ho.
  4. Ve sněmovně sedí vejžírkové - na co sněmovna...
  5. Na pracáku sedí v kancelářích spousta lemplů - na co pracák...
  Tohle myšlení je velmi podobné uvažování vulgárního a hospodského marxismu-leninismu. Obávám se, že jím jen prokazujeme, jak demokracii neumíme. Umíme jen papouškovat Klause, Kalouska či Nečase, nic víc.
  02. 10. 2010 | 16:45

  Marek napsal(a):

  Mě je jedno kolik má ČT programů a co kde vysílají. Jen mě nenuťe to platit s tím argumentem, že víte líp než já co mě zajímá.
  02. 10. 2010 | 16:53

  Thorough napsal(a):

  Myslím že se dá obecně říct že pokud se k jakémukoliv tématu vyjadřují lidé v dané oblasti nevzdělaní nebo neschopní obsáhnout problematiku tak se objevují absurdity. Důležité je aby takoví lidé neměli rozhodovací pravomoc.
  02. 10. 2010 | 16:56

  Luba napsal(a):

  JXD je provokatér a je rád středem pozornosti.

  Jeho aktivitám netřeba věnovat více prostoru, než mu nabízí Šafrův bulvární Reflex.

  I když, na druhou stranu, když může Ing. Klaus dostat Cenu E.E.Kische za literaturu faktu, proč by se nemohl např. PhDr. Doležal stát prezidentem nebo klimatologem?
  02. 10. 2010 | 16:58

  Realista napsal(a):

  Jestli jsou ty poplatky za veřejnoprávní televizi skutečně tak nehumánní jak tvrdí takoví ti hurápravičáci tady v té diskusi, tak proč je už dávno pravicové vlády na západ od našich hranic nezrušily?

  No protože západní pravičáci jsou lidé s buržoazním původem. A buržoazie si za těch více než 200 let své existence vybudovala něco jako je kultura. A kdo kdy trochu přičichl k tomuto pojmu, ví, že ke kultuře je třeba se chovat mecenášsky, jinak nestojí za nic. A to je i případ veřejnoprávní ČT, která má svůj kulturní význam.

  Jenže český pravičák se na nic nedívá prizmatem kultury, jen prizmatem své peněženky, protože český pravičák je zbohatlík. Jak to ještě dlouho bude trvat, než se to změní....
  02. 10. 2010 | 17:04

  stejskal napsal(a):

  Mimoto je i nechutně propagandisticky antifašistická, pane Muellere.

  Řadě lidí to též vadí.

  Zrušit!

  Libor Stejskal
  02. 10. 2010 | 17:04

  Pavel napsal(a):

  Vážený pane Šmíde,tady nejde o to,jestli by ČT a ČRO v současné podobě někomu chyběla nebo nebo ne.Jde o to,proč mám já někomu sponzorovat jeho (dle mínění některých) kvalitní zábavu a informace.Ze zákona.TO není moc demokracie,ne?Mě baví zas něco jiného.Sponzoruje i snad někdo ze zákona moji zábavu?Co kdybych chtěl abyste Vy platil poplatky,abych si já moh levněji předplatit HBO a koukat na filmy.TO je totiž to stejné.TV je hloupé médium an block,tak ať prosím aspoň éter zamořují jen ty kanály,které si na sebe dokážou vydělat.ČT bych se skřípěním zubů nechal jeden kanál.Mimochodem..v době digitlaizace není problém signál ČT zakodovat a prodávat.Prosím!Prosím!Pak se ukáže kvalita a udržitelnost.Veřejnoprávní média josu jako rakovina,která prorůstá mediálním prostorem.Zasahuje už i na internet.Nechci se dokčkat toho,že komunistický aparátčík Janeček prosadí daň z internetu..protže se přez něj dá čučet na produkty ČT.Takže ano.Já sem taky pro zrušení.Ano, mě chybět nebude.V současné době je stejně jedinou koukatelnou stanicí u nás..jakž takž Z1.Ostatní sleduji leda zahraniční,naštěstí na to moje angličtina celkem stačí.Největší hunus je sportovní kanál.Proč z peněz TV veřejné služby platit proboha někomu koukání na fotbak?To je přece něco čistě komerčního,co na takové medium vůbec nepatří!!Veskrze má stát občanům z daní zajistit bezpečnost,silnice,ochranu zdraví atd. Veškeré další nesmysly jsou pro normáně myslící lidi jen negatiovní externalitou.Tak jako kuřáci otravují vzduch všem, dělát to ČT svým vysíláním v éteru. Muj návrh:Zakodova a nabízet jako placené balíčky kanálů - do roka se ukáže.Hotovo zvonec.
  02. 10. 2010 | 17:12

  Karel Mueller napsal(a):

  Pane Stejskal,

  nemůžete o mě vyvolat dojem, že mi vadí, že je antifašistická. Naopak jsem reagoval na tyto věty pana Karla:
  "Pane Šmíde, všimnul jste si, že na téma především 50. léta proběhne každý týden NĚKOLIK "dokumentů" !!

  Na téma pravicově fašizující první republiky a protektorátu, který připravil o život 1000x tolik občanů skoro nic !!!"

  Marně si tedy lámu hlavu, jak jste dospěl Vámi napsanému závěru.
  02. 10. 2010 | 17:21

  Roberto napsal(a):

  Vše jsem si pozorně přečetl a jediné elegatní řešení vidím v uveřejněném komentáři, tohoto znění:
  02.10.2010 15:33:48
  petrs51 napsal(a):
  Všichni kdo tady pláčou jak by jim scházela ČT si ji můžou koupit a provozovat za svoje peníze.Udělejte poplatky dobrovolné a zakodujte vysílání a uvidíte to překvapení kolika lidem bude scházet.
  02.10.2010 15:57:48
  02. 10. 2010 | 17:22

  loz napsal(a):

  Sotva Kocába vyhodili z vlády, tak hned se mu dostává "popularity" s vyháněním Rusáků z Čech na "veřejnoprávní" ČT, jak kdyby to byla jeho zásluha. Kua, i tohle je náhoda ??? To by ček blil. Kdyby nebylo tzv. totalitní tvorby, neměli by co vysílat, darmožrouti.
  02. 10. 2010 | 17:35

  stejskal napsal(a):

  No, ona to byla trocu ironie, pane Muellere ;-)

  Osobně považují za důležité, že veřejnoprávní sdělovací protředek je programově zaměřen proti jakékoliv formě diktatury a totality, tedy jak komunistické tak fašistické (bolševické a nacistické) a v tomto smyslu i informuje. V opačném případě by dle mého neplnil své veřejnoprávní poslání.

  Pravicově fašizující první republika? :-) Absence pořadů o protektorátu? :-)

  Tak do této debaty nejdu, pane Muellere. Buď žijeme každý v jiné zemi, nebo asi nebudeme sto najít v tomto ohledu tzv. common ground pro smysluplnou diskusi.

  Odzdravuji, hezký den.

  Libor Stejskal
  02. 10. 2010 | 17:38

  Silvie napsal(a):

  Nerada podepisuju petice, k JXD mám své výhrady, ale v této věci s ním souhlasím. Veřejnoprávní televize je skrumáží neschopných bl..., která si nedokáže udržet kvalitní zaměstnance a prokrmuje nás opakovanými stupidními seriály a filmy ,nebo vytváří neskutečné kraviny za naše peníze (viz všechny ty "třinácté komnaty" atd.). Skvělého Feniče přitom odmítnou, protože si tam kšefty rozdělují soudruzi mezi sebou. Stejně to je v poslední době i s dobrými filmy, na nichž se paradoxně fin.podílí komerční Nova. To, že si ČT nechala uniknout skvělý Okresní přebor, mluví za vše. Nikdy by zrovna mně nenapadlo, že se tak pobavím u seriálu o fotbale.
  A ty kauzy, kdy vymáhá pokuty po lidech, kteří mají vykuchanou bednu od televize zavěšenou na zdi (používanou jako obrazovku pro bezpečností kameru nebo cokoliv jiného), jí na popularitě nepřidává. Když soudce v tv prohlásil, že vás nespasí od placení "výpalného" pro ČT ani to, když si z bedny uděláte králíkárnu, vzbuzuje pochybnosti, zda ještě žijeme v právním státě nebo absurdistánu. Ať jde Čt třeba.... (doplňte sami)
  02. 10. 2010 | 17:53

  Karel Mueller napsal(a):

  Pane Stejskal,

  mluvili jsme mockrát o vyváženosti pohledu, jinými slovy, je třeba taky uvést, že každá událost měla svoji příčinu. Když budu poslouchat duel historiků, tak tam musí být zástupci nejrůznějších názorů a především žádnou událost nezastírat. Znáte mě a tak víte, že mě může skuečně přesvědčit jen ten, kdo zaujme chladně objektivní stanovisko nezůčastněného pozorovatele. Nebo to alespoň umí předstírat.

  Ale máet pravdu, že jsem asi trochu ujel, neměl jsem na mysli první republiku, měl jsem to výslovně uvést. Musím ale říct, že mám skutečně pocit, že pro ony dokumentární pořady platí komunistická éra = éra stalinismu počátkem 50. let. A pořady o protektorátu či životě v protektorátu se mi zdají být podstatně méně časté. Ale mže to být mojí vinou nesledovaosti, museli bychom udělat statistiku, abychom mohli přejít k faktům. O pohledu na 2.WW a její hodnocení jsme mluvili mockrát a tak to nebudu opakovat.
  02. 10. 2010 | 17:59

  UmKab napsal(a):

  Argument pro ČT: 7 000 000 000Kč byznyz + možnost vypláchnout hlavu dětem a důchodcum.

  Argument proti: Nebejt ten vůl kterej to platí
  02. 10. 2010 | 18:10

  Všem nepřátelům ČT napsal(a):

  Dříve, než budete něco kritizovat, se podívejte, co ČT vůbec dělá. Já jsem například nesmírně vděčen za archív na jejich www, na kterém se mohu kdykoliv k většině jejích pořadů vrátit. Je to stejně jako jakýkoliv jiný archiv, který platíme z daní, ani o tom nevíme: a je ve veřejném zájmu. Takže pro mě skutečně diskutovat o smyslu ČT nemá smysl: což neznamená, že není co zlepšovat.
  02. 10. 2010 | 18:21

  zd napsal(a):

  Dokud bude penězotok ČT a Ro (pražských mafiánů) financovat stát z koncesionářských poplatků (zastaralý systém,který stojí víc než je zdrávo), nebude ČT a Ro veřejnoprávní. Vždycky bude lézt do zadku státostraně, těm lidem,kteří budou u moci. CT a Ro měly být zrušeny už dávno.
  02. 10. 2010 | 18:28

  stejskal napsal(a):

  Pane Muellere,

  jednoznačně. Každá událost měla svojí příčinu. Bolševismus, nacismus, jakož i všechny další diktatury a nakonec i demokracie. Vždy jsou článkem v řetězci událostí.

  Ale to nic nemění na faktu, že z mého pohledu je správné, že veřejnoprávní sdělovací prostředek v demokratické společnosti je programně protitotalitní, tedy protikomunistický a protifašistický (i když se to třeba řadě lidí nelíbí).

  Osobně bych byl proti tomu, aby byl do veřejnoprávní TV pozván třeba pan David Irving či třeba někdo, kdo popírá zločiny komunismu (a to bez ohledu na to, že nepůjde o zcela vyvážený pohled na holokaust či bolševismus).

  Pokud tomu rozumím šlo Vám o druhou republiku. Ta jednoznačně fašizující byla a myslím, že by se o tom mělo mluvit a psát daleko více než dosud (ano, zde mají sdělovací protředky jistě velký dluh. Zcela objektivně, i když druhou republiku si aktivně už mnoho lidí nepamatuje, zatímco bolševismus aktivně pamatují celé generace, takže debata o něm je stále velmi přitažlivá a aktuální).

  Mějte se. Myslím že problém ČsT je někde trochu jinde, než v tom, že je nástrojem protikomunistické propagandy.

  Libor Stejskal
  02. 10. 2010 | 18:38

  Karel napsal(a):

  To p. Stejskal :

  Myslím, že zase mlžíte a fabulujete. Děláte to často. Chápu, že strach o chleba a "nestrannou" reputaci je zcela zásadní.

  Pokud se na ČT díváte, tak nemůžete přehlédnout pravidelnou masáž proti zrůdným 50. letům, a porovnejte to se skutečností, jak postkomunistická ČT informuje o řízném pravicovém protektorátním režimu, který připravil o život 300 000 obyvatel tehdejší ČR.

  Dokumenty oplákavající oběti 50. let převažují tak 10 : 1.

  Tomu říkám VYVÁŽENOST.
  Tomu říkám boj proti diktaturám.

  PS.
  To, že ČT skrze tyto dokumenty útočí ČSSD, která se nechutně paktuje s KSČM, o tom samozřejmě pochybujete. Samozřejmě asi ani nevnímáte vyhrocený "antikomunismus" bývalých komunistů a jejich pohrobků, který podvědomě varuje před vším levicovým.
  02. 10. 2010 | 18:40

  televizní nepřítel napsal(a):

  Vážení spoluobčané, zdravím Vás všechny. Já vůbec nemám televizi (ani satelit). Bohatě mi stačí internet a knížky. A jsem naprosto spokojen (s tím, že tu televizi nemám). Proto považuji povinný televizní poplatek (televizní daň) za totalitní zločinný relikt. Čest práci soudruhu Janečkovi....
  02. 10. 2010 | 18:47

  zločinec z Charty 77 napsal(a):

  ...Osobně považují za důležité, že veřejnoprávní sdělovací protředek je programově zaměřen proti jakékoliv formě diktatury a totality, tedy jak komunistické tak fašistické (bolševické a nacistické) a v tomto smyslu i informuje....
  Není už tohle zločinecké? Za celou existenci lidstva existovali, existují a budou existovat proudy rozmanitých lidí. Kdo brání či jinak termínuje předem občana je pane Stejskal zločinec. Máte zákony, nemáte hubotvorné zákony. Tak pozor! Vždy používejte kdo, kdy apod. se chová jako bolševik a fašista. Neschovávejte se za veřejnost. Veřejnoprávní termín neexistuje. Máte to v hlavě trochu zmatené.
  02. 10. 2010 | 18:49

  Realista napsal(a):

  Ale existuje. Veřejnoprávní termín existuje, nemaťte veřejnost.

  Je mýtus, že poplatek je povinný: pokud televizi nemáte, nic neplatíte.
  02. 10. 2010 | 18:52

  irma napsal(a):

  Podivejme, Stejskal uz jde po vlastnich...
  02. 10. 2010 | 19:11

  af napsal(a):

  Proč tak silná slova, zrušit nebo zlikvidovat TV.
  Přece se to dá říct jemněji - zprivatizovat.
  02. 10. 2010 | 19:15

  xx napsal(a):

  Kdo odmítá kupovat v sámošce rohlíky který nechce, nepotřebuje a nejí, neví proč se mu vychcané nařízení o povinné koupi rohlíků nelíbí...
  02. 10. 2010 | 19:28

  Božík napsal(a):

  Nevím co "veřejně právní televise" znamená. Z mého okruhu známých na to nikdo nedokázal odpovědět. Já měsíčně z donucení platím za něco, co nechci a nepoužívám. Porovnávat ČT a BBC je nesmysl. Až budeme mít něco jako Commonwealth pak možná ano. Když bude ČT pro diváky tak nepostradatelná, jistě si zaplatí bez donucení kódovaný program. To se ale nestane.Byl by to pro CT likvidační zákrok.
  02. 10. 2010 | 19:39

  xxx napsal(a):

  ČT - kdysi se občas dalo sledovat dobré ráno ... nyní? - zkuste to chvilku poslouchat - moderátoři neumí vůbec souvisle reagovat na návštěvy, ale hlavně že trapně vtipkují mezi sebou, ale peníze na ranní drinky se v televizi najdou. Poslouchal vůbec někdo nezaujatý to dobré ráno ? Asi nikdo a nikdy - protože by tyhle lidi vůbec nemohl vypustit mezi lidi. A tak to jde po celý den... Jediné, co stojí za to, jsou diskuze, ale ty před půlnocí, kdy už většina lidí sotva vnímá - jsou tam zajímaví lidé a myšlenky. A sportovní program ČT? - pokud je tam uvedeno, že bude ten a ten pořad, tak často vůbec není - místo toho tam naskočí úplně jiný a bez omluvy. Občas tam jdou pořady na které se dá i koukat, nicméně - a to je zajímavé - jde to v takovém čase, ve kterém na to ta cílová skupina těžko bude koukat... a pak se řekne, že to nemělo sledovat - no jasně že to nemělo sledovatnost, protože když se film pro dospělé dá např. ve čtyři odpoledne, a ne večer - jak se na to ti dospělí mají asi tak koukat?.. a tak by se dala rozebrat hodina po hodině, a proto si kladu otázku - Česká televize je pro lidi nebo je to jen hračka v rukou ředitele a jejich dramaturgů, aby se prostě jen něco splnilo a nevypadalo to, že se nic neděje?
  02. 10. 2010 | 19:48

  Stařeček napsal(a):

  pane Šmíde to mám radost, že má někdo stejný názor na páně Steigerwalda jako já. Jinak nevím, jestli by měla vůbec nějaká veřejnoprávní televize být, pokud se bude chovat tak jak se chová doteď. Přede mnou někdo psal, že ČT leze někam vládnoucím stranám. To není pravda, leze vždy jenom těm stranám napravo. V době vlády ČSSD jim tam nelezla a tvrdě podporovala změnu proti ČSSD. O panu Moravcovi nemá smysl se bavit. Ten tvrdě v jeho diskusích protláčí vždy pravicové názory dáváním většího prostoru stranám napravo a useknutím názoru zástupci strany nalevo. Tím sem se sledováním jeho diskusí zkončil. Mám možnost se dívat na pořady slovenské V.P. televize a nedivím se, že jsou Slováci snad ve všem dále než my. Jejich diskuse o všech otázkách života na Slovensku i ve světě jsou velmi zajímavé a vyvážené. Na zábavné pořady ČT se nedá dívat. V mnohém stejně jako na zábavné pořady na S.T. Jinak jestli v zábavném pořadu musím být řízen, kdy se mám smát a mám se smát káždému slovu, tak to už je jak v USA. Nač myslet? Ještě by nebyla špatná nějaká ruka vysunuvší se z obrazovky, která by mne polechtala. A za to su povinen nedobrovolně platit? Pěkně děkuju.
  02. 10. 2010 | 19:50

  Stařeček napsal(a):

  ještě dodatek. Klidně bych se přiklonil k opatřením jako za Hitlera, kdy se zaplombovaly stanice např. Londýn apod.tak, abych se mohl dívat jenom na pořady za které nemusím platit, když se na ty placené nedá dívat. Nejsu pro rušení, ale takáto veřejnoprávnost nemá smysl.
  02. 10. 2010 | 19:58

  Frantisek Novotny napsal(a):

  Televize je se stala dobe digitalizace normalni medium a proto by mela byt stejne financovana. Zna nekdo z zde diskutujicich levicovych intelektualu verejnopravni noviny. Ja teda ne. Novyny si koupim nebo ne. Knizku si koupim nebo ne. Nefunguje ale sistem ze nekomu zaplatim 100Kc za to ze umim cist a tak bych si moh jeho novyny precist. Problem se zrusenim, nebo reformu ktera by nakonec vedla k krachu CT, je v tom co delat stema kricicima lidma kteri jsou v normalnim svete nepouzitelni.
  02. 10. 2010 | 20:04

  Baba Jaga napsal(a):

  V roce 2003 jsem začala korespondovat s ředitelem ČT mimo jiné o tom, že dle mého názoru není veřejnoprávní - odpověď žádná. V roce 2005 mně odpověděl mluvčí pan Krafl (už v ČT na rozdíl od pana ředitele není) a já chtěla znát názor rady ČT (též je obměněná). Odezva žádná, tak jsem si ještě dovolila napsat Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, v lednu 2006 odpověděl pan Bartoš - ten vede úřad tohoto spolku dosud, ale na dotaz o vysvětlení jeho názorů už nereagoval. Tuhle jsem na korespondenci narazila při třídění dokumentů a neb se za 7 let zhola nic nezměnilo,chtěla jsem se tázat znovu. Nu, raději se připojím k petici za zrušení, protože milou ČT a ani její radu kritické názory potencionálního diváka stejně nezajímají.
  02. 10. 2010 | 20:06

  Pierrot napsal(a):

  K článku není moc co dodat. Já osobně bych se nejvíc přikláněl k variantě zrušit kanál ČT1 (možná to někoho překvapí), neboť ten úlohu tzv. veřejnoprávnosti plní nejméně. Stačí se podívat na programovou nabídku. Navíc má v podstatě komerční charakter: svými pořady se snaží konkurovat komerčním stanicím, má reklamní bloky atd. A myslím, že lze i tvrdit, že je finančně nejnákladnější.
  Veřejnoprávní bezpochyby jsou kanály ČT24 i ČT2, jakkoli lze o obsahu jejich vysílání diskutovat. Na ČT4 se asi neshodneme. Já se v zásadě domnívám, že sport patří k oblastem "veřejného zájmu", na druhou stranu se zde točí velké peníze - zejména ve fotbalových přenosech. A složení redakce sportu? O tom je snad lépší nemluvit. Pan Stejskal by mě smáznul ein zwei...
  Jinak je zvláštní, že existenci veřejnoprávní televize zpochybňují pravičáci, kterým obsah vysílání opravdu vadit nemusí.
  A ještě k poplatkům: je to nejhloupější způsob jak takovou instituci provozovat. Už z psychologického hlediska...
  02. 10. 2010 | 20:20

  čáryfuk napsal(a):

  Osobně žádný důvod pro existenci veřejnoprávních médií nevidím - snad jen, že je to výborný prostředek pro šíření světonázoru jejich zaměstnanců. Často uváděný důvod, že totiž čt se může zaměřit i na náročného diváka, o kterého komerční televize nemají zájem, již dávno neplatí - máme specializované kanály na zpravodajství, filmy, dokumenty, hudbu, vážnou hudbu, sport atd. a všechny jsou soukromé. Opravdu smysluplný důvod pro občany dotované médium neexistuje.
  02. 10. 2010 | 20:23

  Petr B. napsal(a):

  Souhlas s diskutérem Karlem, že veřejnoprávní média neplní svá poslání a že sociální demokracie klidně může souhlasit s privatizací těchto médií ve prospěch pravice, protože se tím aspoň situace vyjasní. Samozřejmě...objektivitu v pořadech věnovaných politice není možné zajistit, to snad funguje u BBC, ale v Čechách je to utopie. A neobjektivita není jenom u Moravce, Drtinové a dalších výše jmenovaných redaktorů, je např. i u Prokopa či Kučery v jejich pořadech. Když se podíváme na minulost obou, nemůžeme být tímto překvapeni. I Eben v zdánlivě zábavných pořadech není neutrální a vzhledem k jeho současným i minulým vyhroceným politickým názorům tím zase nemůžeme být překvapeni. Vzhledem k tomu, že jedním z výsledků voleb je zjevně i změna způsobu financování veřejnoprávních médií a možná další změny včetně spojení TV a rozhlasu, nejsem s to pochopit Janečkovu drzost, když chce dát nějaké firmě MILIARDU kvůli výběru poplatků. Janaček asi nechápe realitu nebo si chce zakonzervováním jakýchkoliv změn udržet i své místo a tím i svůj astronomický plat. Vzpomínáte, jak řadový redaktor Janeček v roce 2001 odmítal od své nadřízené Bobošíkové převzít výpověď za neplnění svých povinností a jak se jí vysmíval?
  V Polsku a zdá se, že i na Slovensku došlo k příznivým změnám, co se týče financování veřejnoprávních médií, financují se z rozpočtu. Jak dlouho u nás vydrží nesmyslný zákon, podle kterého by vás mohli prozkoumávat mobilní telefon, jestli náhodou nemá přídavnou funkci rádia? Nebo další podobné absurdity?
  02. 10. 2010 | 20:24

  Levicový intelektuál napsal(a):

  Já se prostě vážně obávám, že většina diskutujících zakládá své názory na naprostých mýtech. Jeden z nich je ten, že kvalitní zpravodajství a publicistiku dokáže zprostředkovat soukromý sektor. Snad větší hovadinu jsem v životě neslyšel. Kde to dotyční slyšeli? Od J.X.Doležala?
  02. 10. 2010 | 20:35

  Realista napsal(a):

  Petr B.:

  Nemyslíte si, že není politicky neutrální ani Jára Cimrman? Bacha na něj!
  02. 10. 2010 | 20:38

  Karel napsal(a):

  To Levicový intelektuál :

  Souhlasím s Vámi. Ale ptám se, proč nenechat ČT jeden kanál (zprávy, publ. pořady a dokumenty) a případně sport?

  Současná úroveň zpravodajství na ČT není dobrá, a není lepší než na soukromých TV. Zpravodajství a publicistické pořady mnohých politických a společenských komentátorů jsou prostě STRANNÉ a místy (třeba nasazování "dokumentárních" filmů) přímo propagandistické.

  Můžeme se sice ujišťovat, že to sice může být ještě horší, ale při současné úrovni už o moc ne.

  Takže nevidím důvod tuto "veřejnoprávnou" TV dál před záměry pravice bránit.
  02. 10. 2010 | 20:51

  RP napsal(a):

  Odpověď na jeden příspěvek (sakra tyhle diskuze na blogu sou nanic nejde odpovídat pod příspěvek :X)
  1. Zdravotnictví je nekvalitní - zrušíme jej.
  -----------
  Ano jsem pro to aby systém poviného předplacování si monopolního drahého zdravotnictví byl zrušen a nahrazen konkurenčním modelem soukromého pojištění.
  2. Policie je zkorumpovaná - zrušíme ji.
  ---------------
  Policie a armáda jsou hlavní účel státu. Resp. Chránit svobody občanů ať proti vnitřím nebo vnějším nepřátelům.
  3. Školství je špatné - zprivatizujeme ho.
  ---------------
  Tady bych byl pro polostátní model který funguje v mnoha západních zemích - tedy stát bude dávat rodičům na děti kupóny a oni si pak podle toho vyberou školu (aby měli školy kvalitní konkurenci).(Pro zajímavost kde to bylo zavedeno tak to snížilo cenu školství). Pro vysoké školství čistě soukromý systém je nespravedlivé aby lidé bez vzdělání co vydělávají méně polatili vzdělání lidem kteří pak budou vydělávat daleko víc.
  4. Ve sněmovně sedí vejžírkové - na co sněmovna...
  ---------------------
  No ... přecejen je tu republika se zastupitelskou demokracii. Tudíž je sněmovna potřeba ale určitě by neškodilo snížit počet poslanců a senátorů a jejich úřadů.
  5. Na pracáku sedí v kancelářích spousta lemplů - na co pracák...
  -------------------------
  Ano pracák je úřad k ničemu soukromé agentury jsou schopny najít práci daleko efektivněji.A dávky by měli být nahrazeny systémem soukromého dobrovolného pojištění.

  Samozřejmě že veškeré tyto změny by vedly k snížení státních výdajů a museli by být stejně tak sníženy daně. A nižší daně znamená lepší konkurenceschopné (bohužel ne samo o sobě kromě daní to chce i jiné kroky jako menší byrokracie)prostředí víc zahraničních investorů a větší zaměstnanost.

  -------------------------------------
  ***********************************
  ------------------------------------
  Reakce na další příspěvek ... - že absence veřejnoprávního média by znamenalo soukromé media -"koho chleba jíš toho písň zpívej".... Ano a hádejte koho chleba oni jí - diváků. Více diváků = vyšší příjmy z reklamy. Kdežto čt má peníze od státu a státu bych teda moc nevěřil že bud eposkytovat nestrané informace.
  02. 10. 2010 | 20:52

  Petr B. napsal(a):

  Pane Karle a napadlo vás, proč Drtinová, Borek atd. jsou tak zaujati proti ČSSD? Možná to bude stejný důvod, jako proč i řadoví redaktoři Blesku nemají rádi ČSSD a nemusí jim ani šéfredaktor dávat instrukce. Zřejmě mají dnes tak vysoké platy, že se snaží zabránit tomu, aby platili na daních více. Prostě západní Evropa, daňová progrese atd. není přáním pracovníků veřejnoprávní TV, kterou musíme financovat všichni bez rozdílu politické příslušnosti. To je ale nezajímá, oni od vás chtějí, abyste jim přispíval na jejich mzdy. Zkreslování skutečnosti či otevřené lhaní jim těžko můžete dokazovat, takovéto dokazování v dnešních podmínkách fungování ČT a jejich rad bylo velmi komplikované a těžkopádné a nemělo by naději na úspěch. Jedinou šancí pro vás by bylo vyhození televizoru, televizní karty atd. k popelnicím a odhlášení TV (ale pozor, chystají se zpoplatnit i internet!) Veřejnoprávní TV otevřeně sociální demokracii kritizovala i v 90. letech, ale měla pro svou neobjektivitu ze svého hlediska "pádný důvod"...ODS, ODA, KDU-ČSL totiž prováděly zásadní reformu, zatímco ČSSD tuto reformu odmítala a chtěla nějakou jinou. Tak bylo samozřejmé, že "protireformní" síly nemohly prezentovat svá stanoviska na obrazovkách ČT. Ano, NOVA je teď objektivnější než veřejnoprávní ČT. Není tam totiž velký fanoušek ODS Vladimír Železný, který tam natahal i různé ideologické pracovníky z ODS typu Marka Stoniše. Odešel i další fanoušek ODS Radek John. Bohužel do politiky. Politickou orientaci daného média hodně ovlivňuje několik nebo i jeden člověk...u Novy to byl Železný, u Primy zase militantní příznivec naší pravice Šimůnek z MFD a HN.
  02. 10. 2010 | 20:54

  Karel napsal(a):

  To Realista :

  Jára Cimrman se prezentoval jako "novinář veřejnoprávního" média?

  Pokud nevidíte tak malé rozdíly, obávám se, že ani nechápete obsahový význam slova realista.

  Od novináře veřejnoprávního média očekávám pokud možno objektivní informace, případně pohled z více stran (tzn. nemít hlavu pořád natočenou doprava).

  Názor by si měl už divák udělat sám.
  02. 10. 2010 | 20:55

  Petr B. napsal(a):

  Realisto...je mi vcelku jedno, že i Jára Cimrman by nebyl politicky neutrální. Problém je, že byste mně nutil mu přispívat na mzdu. Ať si říká coby politický komentátor, co chce, ale ať ho za to živí jeho příznivci a nikoliv já.
  02. 10. 2010 | 21:02

  Hurá napsal(a):

  Tzv. veřejnoprávnost musí být zachována ! Akutní je ale výměna většiny "dramaturgicky, programově a komentátorsky činných lidí" v ČT za lidi moudřejší a kulturnější. (Výjimky ale existují zejména v ČT 24. Mezi výjimky nepočítám p. Moravce). Diskutovat o obsahu pořadů ČT by bylo nad rámec této zkratky, proto jenom školské nepřesné hodnocení: ČT 1 = za 3- (zpravodajství a branky body za 5), ČT 2 = za 2,ČT 4 = za 5.
  Televizní rada za 5- !
  02. 10. 2010 | 21:04

  Pepa Řepa napsal(a):

  ČT chválím. Dnes, jenom dnes.
  Dobrý přenos z MS v basketu.

  To Lubas
  Sportovní mágu, už píšu chvalozpěv, ne?
  Holky jsou ve finále.
  https://www.youtube.com/watc...
  02. 10. 2010 | 21:07

  forhend napsal(a):

  jsem pro zrušení všech tv...Je to jen pro vymývání mozků...
  02. 10. 2010 | 21:08

  Karel napsal(a):

  To Petr B.

  Osobně si myslím, že jste uhodil hřebík na hlavičku.

  Rovná daň z dílny ODS byla geniální tah. Pracovníci médii i veřejnoprávných médii při svých platech se dostali do pozice, kdy pochopili, že PROSTITUCE s pravicí je pro ně osobně přínosná. Tento klub vyvolených si prostě minimálně podvědomě hájí svoji peněženku.

  Další věc je atmosféra v pražských redakcích, která souvisi trochu i s prvním odstavcem. Dále Prahá byla hnědá, Praha byla rudá, Praha je nyní pravicová.
  Podle mě atmosféra v těch redakcích je tak jasná, že nikdo nemusí nikomu říkat jak má psát, ale všichni tuší, že když nebudou TAK psát, tak dříve nebo později končí. Prostě AUTOCENZURA.

  To co se děje v ČT je prostě hanebné. Část komentátorů a zpravodajů absolutně necti obsah slova veřejnoprávní a vyvážení zpravodajství. Na toto slovo se pouze odvolávají, když jim někdo chce omezit výhody.

  PS.
  Samozřejmě až budou provedeny transfery posledního veřejného nebo státního majetku (zdravotnictví, ČEZ, důchody atd.) pak budou tyto nejen MEDIÁLNÍ DĚVKY odkopnuty, a velmi rychle, VELMI RYCHLE se vrátímé k standardním daňovým sazbám v EU. Státní rozpočet není perpetum mobile.

  Teď tyto nejen MEDIÁLNÍ DĚVKY ochotně vykonávají svoji práci pro loutkaře v pozadí. Zatím jsou potřebné.
  02. 10. 2010 | 21:08

  stejskal napsal(a):

  Máte pravdu, pane Karle,

  strach o chleba či spíše nezřízená touha po mrzkém grošu Jidášově mne zavila veškerého studu a lásce k pravdě.

  Vzhledem k Vámi uvedenému post scriptu mi přijde další argumentace z mé strany zbytečná.

  Přeji hezký večer.

  I vám hezký večer, pane zločinče z Charty 77,

  Není. Naopak trestní zákoník jasně vymezuje, co je v tomto ohledu trestné (doporučuji pozornosti zejména paragraf 405),

  § 403
  Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

  (1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
  b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
  c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
  d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (3) Příprava je trestná.

  § 404
  Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

  Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  § 405
  Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

  Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  Ale nemyslím, že bych Vás přesvědčil o tom, že některé věci jsou (právně a lidsky) zločinem mimo jakoukoliv diskusi

  Libor Stejskal
  02. 10. 2010 | 21:16

  Pierrot napsal(a):

  Pepa Řepa

  Aspoň na tom sportu se shodnem... I když ten konec byl na mrtvici.
  Ale jinak: všimněte si jak velkoryse to redakce sportu ČT pojala. Přece jen by to chtělo trochu skromnější provedení.
  A bez Bažanta bych se taky obešel..
  02. 10. 2010 | 21:22

  Karel napsal(a):

  To p. Stejskal :

  To PS. (celý příspěvek) bylo položeno do hraniční polohy. Neměl jsem v tu chvíli na mysli Vás.
  Ale pokud jste se s tím identifikoval, tak s tím nemohu nic dělat.

  PS.
  Jako čistič diskuzí pod blogy jste výborný. Díky Vaší práci mají blogy na Aktuálně jednu z nejlepších úrovní.

  Jako diskutér, nezlobte se, to někdy není ono. Dnes Vám to prostě nejde.
  U dnešního tématu, stejně jako Vy, považuji Vaši argumentaci za zbytnou a neužitečnou.
  02. 10. 2010 | 21:28

  Pepa Řepa napsal(a):

  To Pierrot
  přijde doba, kdy se bez bažanta neobejdete. A tenhle basketu rozumí.
  Mně vadí spíše týpci jako Otík Černý. Jestli jste z Prahy, zkuste někdy zajít přes den do šenku v Římský. Tam míval kancelář.
  02. 10. 2010 | 21:39

  almost glossed™ napsal(a):

  Podotýkám, že zde rozumuje stejný cenzor, který ponechává v diskusi úvahy nad tím, jakým aktem milosrdenství a jakou úlevou pro společnost by bylo usmrcování postižených dětí.

  http://blog.aktualne.centru...

  Cenzurovat ČT, to by byl prostě ráj.

  Události komentáře by otevíraly denně nová témata: "Překonané mýty o nepatřičnosti eugeniky", "Voliči ČSSD jako představitelé extrémního ideologického pólu spektra" (viz jeho nálepkování diskutérů ve vedlejší diskusi), "Antiradaristé sejí vítr a sklidí bouři" apod.
  02. 10. 2010 | 21:42

  Insider napsal(a):

  Televizní médium má zatím zásadní výhodu proti internetu, že nepouští do veřejného prostoru výrony podivných lidí, kteří ani neumí napsat správně tvrdé y. A veřejnoprávní médium má ještě tu výhodu, že po něm lze takovou obranu proti barbarům a trotlům vyžadovat. Vyžadujme ji důsledně, to je celé.
  02. 10. 2010 | 21:47

  stejskal napsal(a):

  Tak to se omlouvám pane Karle,

  měl jsem za to, že text z 02.10.2010 18:40:32 "To p. Stejskal: Myslím, že zase mlžíte a fabulujete. Děláte to často. Chápu, že strach o chleba a "nestrannou" reputaci je zcela zásadní" byl určen mně.

  Proto jsem odpověděl tak, jak jsem odpověděl. Pokud byl určen jinému p. Stejskalovi,uznávám, že jsem byl zbytečně nedůtklivý.

  Vaše P.S. jsem si na sebe nevztáhl, neboť nedělám v ČT (a nikdy jsem tam ani nedělal). Jsem mne vždycky překvapí, jak jistá část lidí věří, že novináři záměrně škodí jedné politické straně, zatímco jiné protežuje. S vírou se dost dobře nedá debatovat.

  Za poklonu ohledně administrace zdejších stránek děkuji. Potěšila mne.

  Libor Stejskal
  02. 10. 2010 | 21:49

  Pierrot napsal(a):

  Pepa Řepa

  Nedělejte si iluze, Bažant a Černý na jedné lodi jsou. Nemohu bohužel zabíhat do detailů, nebylo by to profesionální. Je-li však něco shnilého na Kavčí hoře, je to rozhodně redakce sportu...
  Bažantův afektovaný a familierní komentář mě taky nadšením nenaplňuje. Ale říká se: proti gustu...
  02. 10. 2010 | 21:52

  arnazach napsal(a):

  Pierrot:
  Asi se nedíváte na fotbal. Když Čapek náhodou na hřišti uvidí hráče (nevím, odkud to sleduje), poví odkud je rodák, kde všude hrál, kde hrál táta, děda, sestřenice, dodá drby i statistiky. A hra běží a běží. To je veřejnoprávnost jak bejk.
  02. 10. 2010 | 22:10

  Karel napsal(a):

  To Stejskal :

  Jsem rád, že ten, kdo si dovolí kritizovat práci novinářů, tak činí, dle Vás, na základě víry.

  (takto podané tvrzení je stejný typ diskuzní prasárny, kterými zamořujete dnes tuto diskuzi).

  Tu ještě chybí Vaše kouzelná (bez)argumentační věta typu :
  "Tak do takové diskuze s Vámi nejdu"

  No když neumíte, tak nechoďte.

  PS.
  Vy máte svou pravdu, já zase svoji.
  Akorát ti z tou Vaší pravdou nějak náhodou a navíc hromadně sedí v pražských redakcích nebo alespoň u tlačítka DELETE.
  02. 10. 2010 | 22:26

  Pierrot napsal(a):

  Arnazach

  Ehh.. To, že se vyjadřuju k basketu je jen shoda okolností (ale příjemná - naše holky na domácím mistrovství světa ve finále.. prostě moc příjemná okolnost). Na fotbal se samozřejmě dívám, často mi ani nic jiného nezbývá... Ale nerad bych to tady proměnil na drbárnu kvalit sportovních komentátorů. Asi bychom se měli držet tématu, tj. financování veřejnoprávní tv. I když právě redakce sportu je slušný moloch a do "veřejnoprávnosti" má hodně daleko. Její zaměstnanci jsou navíc často nepříjemní a arogantní, jako by měl před nimi každý padnout na zadek... A to samé platí i o jiných redakcích.
  02. 10. 2010 | 22:29

  almost glossed™ napsal(a):

  Ještě jsem zde neviděl blog na téma českých médií, který by nebyl od začátku zamořen cenzorovými jízlivostmi.

  Také účinný způsob.
  02. 10. 2010 | 22:37

  Pierrot napsal(a):

  almost glossed™

  Cenzorovy jízlivosti? Dává takové spojení smysl? Cenzor cenzuruje, tj. škrtá, maže etc. Když to nedělá, není cenzor. "Jízlivosti" nejsou cenzura. Vy si prostě pletete "pojmy a dojmy".
  P. Stejskal zde vystupuje jako rovnocenný diskutující a nikdy z pozice síly, kterou jako admin má. Navíc se chová extrémně slušně. Mně jeho přístup vyhovuje, ačkoli se mnohdy názorově lišíme. Jestli Vám vadí i to, že má kromě své funkce také vlastní názor, tak si prostě najděte jinou diskusi. Nikdo Vás tu nedrží...
  02. 10. 2010 | 22:48

  stejskal napsal(a):

  Prasárny, to je moje, pane Karle. Zamořování jakbysmet.

  Nevadí mi, když někdo kritizuje práci kohokoliv. Naopak, člověk, který není vystaven kritice zakrňuje, propadá zjednodušeným stereotypům apod.

  Co mne vždy ale poněkud překvapí, je, když někdo vydává své dojmy za realitu, hovoří o ní jako o něčem, co je zjevné, ani by se zdržoval nějakými fakty. O paualizaci ani nemluvě.

  Ale máte recht, na tuto debatu skutečně nemám (neumím ji vést, nechci).

  Vaše pravda, naše pravdu, jejich pravda, DELETE... Nedělám si ambice na to, že mám pravdu. Spíše mne zajímá, jak se mohou dva či více lidí s různými názory dobrat k nějakým společným závěrům (byť třeba parciálním). Boje za pravdu už mne moc netáhnou ;-)

  Libor Stejskal
  02. 10. 2010 | 22:49

  almost glossed™ napsal(a):

  Pierrot: Tento cenzor cenzuruje, jízlivě komentuje a odrazuje některé diskutéry od účasti, nálepkuje, shazuje vybrané nositele určitých názorů a vám to zjevně vyhovuje.

  Mně to nevyhovuje a jsem rád, když se dotčení, na které zaútočí, brání. Když ne, obvykle se snažím nenechat jeho fauly bez povšimnutí.

  I když mě často lidé jako vy, kterým tento způsob manipulace a propagandy vyhovuje, z diskuse vyhánějí.

  Tento cenzor umí diskusi utnout v počátku. Umí změnit její směr, když mu nevyhovuje.

  Stačí, když zanechá útoků, ponechá prostor pro opravdu svobodnou diskusi bez shazování oponentů a nepohodlných názorů z pozice zaměstnance Aktuálně a slibuji, že nebude ani obrany. Férová nabídka, nemyslíte?

  Podívejte jen, jak šikovně v zárodku utnul Karlův pokus o otevření tématu a svedl opět diskusi ke své osobě.

  Vám to vyhovuje, mně ne.
  02. 10. 2010 | 23:00

  stejskal napsal(a):

  Nepřijímá se, pane almost glossed™. Už jen proto, že Vaše útoky mne baví. Vyhovují mně ;-) l.s.
  02. 10. 2010 | 23:03

  almost glossed™ napsal(a):

  P.S: Tady se prostě NESMÍ kritizovat stranickost novinářů. Zkuste to někdy - slušně s použitím řady pádných argumentů, které by mohly někoho přesvědčit a uvidíte, jak rychle budete vyveden jako černá ovečka ze stáda a jak "slušně". Pak si popovídáme.

  Jednověté výkřiky ho nechávají chladným, ale jakmile byste skutečně měl šanci získat v diskusi určitý respekt ostatních, přijde bleskový zásah.

  Ale, co to dím. Vy to nezkusíte.
  02. 10. 2010 | 23:07

  Pierrot napsal(a):

  almost glossed™

  Nějak jsem si nevšimnul, že by se diskuse s Karlem nějak vyvíjela. Nějak na Karla nikdo nereagoval (polemicky). Můžete mi vysvětlit, jak to Stejskal dokázal? Jakými prostředky "utnul pokus o otevření tématu"? Aha, už vím: odhadl, že Karel je neurotik, kterého stačí pošťouchnout a ejhle, opustí téma a pohádá se... Koukám, že před půlnocí se ještě dobře pobavíme.
  Ale ještě technická: jak definujete cenzuru? Máte zřejmě nějaké pojetí, které neznám. Cenzor maže. Ano, Stejskal také maže: sprosťárny a spam. Nikoli názorově mu nevyhovující příspěvky. To by nás tu moc nezbylo. Takže v tomhle o něm nelze hovořit jako o cenzorovi.
  02. 10. 2010 | 23:11

  Karel napsal(a):

  To almost glossed™:

  Stejskal rozbijí diskuzi cíleně. Strážce ideové čistoty.

  Napadé mě taky, že se jedná o ˇakt kolegiality vůči kolegovi Šmídovi, který velmi rychle vycouval. Musí to být smutné pro obránce "veřejnoprávní" TV mít takovou smršť reakcí.

  Taky si myslím, že veřejnoprávní média jsou naprosto nezbytná pro zdraví demokratické společnosti. Jen u těch našich "veřejnoprávných" médii si nejsem jistý, jestli jejich určitá část není aktivní součásti a příčinou nemoci této společnosti.

  Další věc je, že zde daleko více publikují levostředoví politici, protože v jiných médiich mají menší prostor ("levicové" Právo odmítá uveřejnit Paroubkovi i odpověď). No a taky se tu stahují doleva více nasměrování čtenáři. Takže na jednu stranu roste čtivost, na druhou stranu zase davají prostor více levým názorům. Nemusí to potenciálně do budoucna ohrožovat inzerci např. finančních institucí (viz. chování "levicového" Práva, které žije z inzerce finančních institucí)?
  To může být pro našeho strážce ideové čistoty docela nepříjemná ambivalence.

  PS.
  Zase jsem to přitáhl trochu do strany, abych se nezabýval "korektním" a přesdlouhým rozepisováním
  02. 10. 2010 | 23:12

  PatientO.T. napsal(a):

  2 almost glossed™:

  Dovedete si představit sám sebe jako nestranného a nadstranického diskutéra?
  02. 10. 2010 | 23:12

  almost glossed™ napsal(a):

  P.S: Krásná sekvence jako z učebnice.

  1. Cenzorův jízlivý útok na Karla, který si dovolil - ó můj bože - kritizovat stranický pohled novinářů. Neslýchané.

  2. Karel se brání.

  3. Můj komentář k útoku.

  3. Cenzor se prezentuje jako oběť mého útoku.

  Nemít před sebou celý záznam diksue, člověk by ho politoval. Vzor slušnosti.
  02. 10. 2010 | 23:16

  stejskal napsal(a):

  Dělám oboje resp, všechno, pane Karle,

  rozbijím diskusi z důvodů ideové čistoty, kolegiality k autorovi (my "mediální děvky", jak zde napsal v 02.10.2010 21:08:39 jakýsi Karel - samozřejmě netvrdím, že jste to byl nutně Vy - držíme pohromadě) a zároveň se snažím, abychom kvůli zvýšenému výskytu levicových příspěvků nepřišli o pravicové inzerenty.

  Ale jsem rád, že se shodneme aspoň v tom, že "veřejnoprávní média jsou naprosto nezbytná pro zdraví demokratické společnost". To je docela slušný úspěch.

  Libor Stejskal
  02. 10. 2010 | 23:20

  almost glossed™ napsal(a):

  Ne, proto bych v této roli nikdy nezneužíval své pozice k manipulování diskusí, ale ponechal jí (např. s podmínkou absence vulgarit) volný prostor. Zejména tam, kde bych mohl být obviněn ze střetu zájmů.

  U politika je požadavek na pozici mimo střet zájmů zcela běžný. Stejně tak by měl být samozřejmý u jakéhokoliv zaměstnance média. Pokud má být věrohodný, neměl by upadnout v podezření, že chrání jen své zájmy a věc se jej dotýká osobně.

  Vůči diskutérům žádné takové nároky nevznikají. Naopak, chránění svých zájmů může být podstatou svobodné diskuse. Proč by přitom měli být někým skrytě zaujatým zbavováni respektu?

  Karel: Je to zcela běžný cenzorův postup nejen pod blogem tohoto autora. Kdykoliv přijde na média kritická řeč, OKAMŽITĚ přichází série "protiopatření" - viz Váš příklad výše.

  Viděl jsem například jeho disputace na toto téma s přírodovědcem. Tam ovšem zjistil, že některé jeho triky nefungují, tak brzy začal volit variantu "Vichr z hor", "Ublížený táta, který s nehodným synem nemluví" a "Musím za dětmi". Byla to smutná podívaná.

  Co si nyní nedovolí k přírodovědci, vynahrazuje si jinde.
  02. 10. 2010 | 23:31

  Karel napsal(a):

  To Pierrot :

  Já si nemyslím, že s p. Stejskalem vedeme diskuzi. Máte pravdu, je to slovní "pošťuchovačka".
  Nic není černé nebo bílé. Taky s Vámi souhlasím, že p. Stejskal nepoužívá sílu a většinou se chová korektně. Kdybych nepošťuchoval, tak skutečně diskuzi administruje ku prospěchu kvality blogů, které patří k tomu zdaleka lepšímu.

  Na druhou stranu prostě dnes p. Stejskal tuto diskuzi rozbijí, manipuluje, usekává, přetáčí, takže diskuze se skutečně nedá vést. Mohu spekulovat jaké má důvody.

  Viz. níže uvedené reakce na tvrzení, že ČT propagandisticky zneužívá 50.léta, kdy chrlí týdně několik pořadů na toto téma a marginalizuje 30. a 40. léta, kdy zahynulo 1000x více osob. Stejskal diskuzi rozbijí tím, že marginalizuje skutečnost a odvádí pozornost od faulů ČT pomocí obecně platných tvrzení, která VYTRŽENÁ z kontextu, což Stejskal, dělá, jsou samozřejmě pravdivá. Toto chování není CENZURA, ale na tuto diskuzi má podobné účinky.

  xxx
  Mimoto je i nechutně propagandisticky antifašistická, pane Muellere.

  Řadě lidí to též vadí.

  Zrušit!

  Libor Stejskal
  xxx
  No, ona to byla trocu ironie, pane Muellere ;-)

  Osobně považují za důležité, že veřejnoprávní sdělovací protředek je programově zaměřen proti jakékoliv formě diktatury a totality, tedy jak komunistické tak fašistické (bolševické a nacistické) a v tomto smyslu i informuje. V opačném případě by dle mého neplnil své veřejnoprávní poslání.

  Pravicově fašizující první republika? :-) Absence pořadů o protektorátu? :-)

  Tak do této debaty nejdu, pane Muellere. Buď žijeme každý v jiné zemi, nebo asi nebudeme sto najít v tomto ohledu tzv. common ground pro smysluplnou diskusi.

  Odzdravuji, hezký den.

  Libor Stejskal
  02.10.2010 17:38:44
  xxx
  PS.
  Jinak samozřejmě neurotik někdy jsem. To napovídá i to, že této diskuzi věnují tolik časů. Na druhou stranu to pomáhá formulovat myšlenky.
  02. 10. 2010 | 23:32

  Pierrot napsal(a):

  Karel, almost glossed

  Proboha vzpamatujte se! Jízlivost a ironie jsou tak běžnou součástí diskusí, že už jsem je skoro přestal vnímat. A myslím, že ostatní jsou na tom podobně.
  Prostě a jednoduše: když s někým diskutovat nechcete, prostě na něj nereagujte. Stejskal nemá žádné prostředky, jak vás k reakci přimět. Jestli se necháte vyprovokovat, je to čistě váš problém. Tohle je hodně chabý pokus, jak někoho očernit...
  Jejda! Teď mi to došlo: Stejskal mě zmanipuloval! Proto ho hajím! Sakra!
  02. 10. 2010 | 23:35

  Albert napsal(a):

  Libor Stejskal

  Vždycky mě překvapí, jak jistá část lidí nevěří, že novináři záměrně škodí jedné politické straně, zatímco jiné protežuje. Ano máme jen špatné politiky. Ale jen v některých stranách. Já např. neznám ani jednoho nekvalitního politika ani tzv. dinosaura ve vedení TOP 09. Vy ano? Podělte se o svou znalost se mnou, a hlavně zvažte, jak je prezentován v médiích. Napsal jsem, že máme jen špatné politiky, je to ve smyslu že v jiných profesích nejsou již žádní darebáci, třeba novináři, kde by se mezi nimi vzal. Jistě, jeden dva to nejde vyloučit, ale vcelku – vynikající. Je to k smíchu nebo k pláči, podle úhlu pohledu.
  A moc se mi líbí, že s. vírou se dost dobře nedá debatovat. Pokud nám novináři předkládají teorii, jak penzijní fondy budou plné peněz pro penzisty za 40 let, je to víra nebo matematický výpočet?
  02. 10. 2010 | 23:36

  almost glossed™ napsal(a):

  Pierrot: Zastáváte nějaké překvapivě zastaralé pojetí cenzury. Pouhým mazáním se naposledy cenzurovalo snad někdy v období papyru.
  02. 10. 2010 | 23:40

  stejskal napsal(a):

  Já ano, pane Alberte.

  Hned několik (ostatně jako ve většině politických stran; a v těch, které nemají tzv. dinosaury mi zase vadí jiné věci). Dost o tom píšeme i na Aktuálně.cz.

  Nikde jsem netvrdil, že mezi novináři nejsou darebáci (jsou), nesouhlasím ani s tím, že všichni politici jsou špatní (i když mezi nimi samozřejmě i špatné vidím).

  Novináři jako celek vynikající? Ne, to si opravdu nemyslím. Například to co napsal v závěru pan Hvížďala je jako převládající trend v tuzemské žurnalistice dost patrné (skurčně dobrých novinářů je v této zemi pár, maximálně pát desítek; většina je průměrných, hodně podprůměrných).

  Pokud mi předložíte ze zpravodajství Aktuálně jediný text, ze kterého bude vyplývat, že "penzijní fondy budou plné peněz pro penzisty za 40 let", dám vám sem odkaz na tři, které budou varovat, že to tak nemusí nutně být.

  A co jste mi vlastně chtěl přesně sdělit?

  Libor Stejskal
  02. 10. 2010 | 23:46

  Pierrot napsal(a):

  Karel

  Jak vidím, tak zas takový neurotik nejste. Resp. s nickem almost glossed se to nedá srovnat.
  Pro mě je důležité, že uznáváte potřebnost veřejnoprávních médií a nutnost vést o nich smysluplnou diskusi. Téma antikomunismu na ČT2 mi připadá marginální a je škoda, že jste se na tom tak zasekl. Myslím, že se najdou lepší příklady, které dokládají, že ČT neplní dobře svou úlohu. Ale není třeba se o to nějak zvlášť přít. Každý to vnímá jinak. Nemyslím, že Vás Stejskal nějak moc poškodil, když s Vámi v tomto nesouhlasil. Tohle nekonečné handrkování o detaily je českou specialitou a prokletím..
  02. 10. 2010 | 23:47

  almost glossed™ napsal(a):

  Pierrot: Vážně jste přesvědčen, že zdejší diskutér NEMÁ PRÁVO NA RESPEKT ZE STRANY ZAMĚSTNANCE MÉDIA, na to, aby nebyl zesměšňován, shazován, jízlivě komentován, před ostatními diskutéry ponižován a jeho názory nebyly dezinterpretovány, přeháněny k absurditě nebo vytrhovány z kontextu?

  Mně je jedno, na co jste zvyklý a co už nevnímáte. Ne každý je na to zvyklý a ne každý se umí ubránit náhlému útoku.

  Proč by člověk, který sem přichází v dobré víře, že když bude diskutovat slušně a slušně prezentovat své názory, se měl setkávat s JAKOUKOLIV jízlivostí zaměstnance Aktuálně?

  Proč by ostatní diskutéři, kteří tyto útoky nezaznamenali (a je jich drtivá většina) měli žít v dojmu, že diskuse věrně odráží nálady a názory, jak jsou rozloženy ve veřejnosti, když to není pravda - když je to výsledek cenzorovy nesporné aktivity?

  Proč by měl být peskován za to, že je o něčem přesvědčen?

  Opravdu máte dojem, že se vůči K.Muellerovi a Karlovi zachoval korektně, slušně a s respektem?
  02. 10. 2010 | 23:48

  almost glossed™ napsal(a):

  "zas takový neurotik nejste. Resp. s nickem almost glossed se to nedá srovnat."

  Proč se ptám, vy máte jasno.
  02. 10. 2010 | 23:50

  Karel napsal(a):

  To Pierrot :

  Vra´tte se prosím k Vaší reakci z
  02.10.2010 23:11:21
  1) několik reakci na mé příspěvky byly.
  Takže jste nebyl slušně řečeno přesný

  2) popsal jsem způsob, jaký Stejskal vede "diskuzi". Slušně řečeno, rozvařuje a rozbíjí. 02.10.2010 23:32:25

  3) Almost glossed Vám vysvětlil, že cenzura může mít několik forem. Jedna z forem je, že diskuzi cíleně ničíte, přetrhaváte. Viz. ukázka Stejskalova postupu - 02.10.2010 23:32:25

  Vaše následná reakce viz níže je ukázková.
  Co dodat? My dva diskuzi vést skutečně nemůžeme. Vy o ni totiž nemáte zájem.

  xxx
  Karel, almost glossed

  Proboha vzpamatujte se! Jízlivost a ironie jsou tak běžnou součástí diskusí, že už jsem je skoro přestal vnímat. A myslím, že ostatní jsou na tom podobně.
  Prostě a jednoduše: když s někým diskutovat nechcete, prostě na něj nereagujte. Stejskal nemá žádné prostředky, jak vás k reakci přimět. Jestli se necháte vyprovokovat, je to čistě váš problém. Tohle je hodně chabý pokus, jak někoho očernit...
  Jejda! Teď mi to došlo: Stejskal mě zmanipuloval! Proto ho hajím! Sakra!
  02.10.2010 23:35:38
  xxx
  02. 10. 2010 | 23:56

  PatientO.T. napsal(a):

  2 almost glossed™:

  Myslím, že nikdo, kdo se jen trochu zajímá o věci veřejné, nemůže zůstat nestranný (ve smyslu zaujímání politických postojů). Snad nadstranický.
  V případě politických komentátorů je naprostou iluzí očekávat, že by kdokoli z nich opustil při psaní článků své názory a stal se tzv. objektivním.
  Domnívám se, že jedinou cestou, kterak se může čtenář vyrovnat se zaměřením neoblíbeného periodika, zůstává ono prosté - nečíst je.

  Koneckonců Jiří Paroubek se pokouší o vznik středolevého (jak píše) internetového periodika, do něhož mají přispívat jím vybraní autoři, byť někteří o tom pranic netuší. Nepochybuji o tom, že vám osobně bude taková Paroubkova názorová platforma vyhovovat. Uvidíme, jak uspěje u veřejnosti.
  (Rozjezd nic moc, tisíckrát omletý leitmotiv... http://www.vasevec.cz
  Nu, vyčkejme).

  P.S: Překvapuje mne, že zrovna vás vyvádí z míry údajné jízlivosti. Zrovna vás...
  02. 10. 2010 | 23:57

  stejskal napsal(a):

  ;-) Pan Karel Mueller chodí na tyto stránky už bezmála tři roky.

  Nikdy si nestěžoval na to, že by Vůči němu byl nějaký zaměstnanec Aktuálně.cz nekorektní (dokonce ani při osobním setkání ne, poslední mejl jsme si vyměnili minulý týden, opět ani slovo o nekorektnosti ;-)

  Tak dost, Stejskale! Už to stačilo! Prostě se tu budeš starat o debaty, mazat sprosťárny po druhých (třeba takhle v sobotu kolem půlnoci, občas Čochtana), budeš shánět zajímavé blogery, přesvědčovat je, aby sem psali a starat se o to, aby je pár hulvátů obratem zase nevypudilo, ale jinak budeš držet hubu.

  To by tak scházelo, aby ses nám tu plet' do diskuse, ty manipulátore. Tohle je naše parketa, o tom, komu zde a jak umyjeme hlavu, koho pochválíme atd. si budeme rozhodovat sami. Jen my, ty nemáš nárok.

  O jeden názor míň bude jen ku prospěchu (odškrtnuto, tenhle už nám škodit nebude).

  Libor Stejskal
  02. 10. 2010 | 23:57

  Pierrot napsal(a):

  almost glossed

  Podívejte, Vy tady akorát vykřikujete něco o cenzuře a snažíte se hájit někoho, kdo to nepotřebuje. A to před hrozbou, která je mírně řečeno mlhavá. Nechcete napsat taky něco obsažného?
  Jinak si všimněte jedné věci: já se s Vámi bavím, protože chci, protože s Vámi nesouhlasím a mám potřebu to dát najevo. Zároveň už se dávno nediskutujeme o ČT. Měl bych Vás teď obvinit z toho, že jste mě spolu s Karlem zmanipulovali? Ne, kdybych se s Vámi bavit nechtěl, tak se s Váma nebavím. Jenže Vás Stejskal stejně manipuluje, že ano?
  02. 10. 2010 | 23:59

  Loyza de Conteyner napsal(a):

  V dnešní době digitalizace není problém jakýkoliv TV anebo radio kanál blokovat.ČT ať je i nadále veřejnoprávní ale stím že se bude dívat jen ten kdo si sám a dobrovolně zaplatí.Budu první kdo zruší poplatky pro ČT a rozhlas.Pak se ukáže skutečná "obliba" třeba ČT.
  03. 10. 2010 | 00:01

  almost glossed™ napsal(a):

  Krása.

  Ohrazení se proti jízlivostem ze strany zaměstnance Aktuálně a volání po svobodné diskusi bez jeho diskusních faulů je pro cenzora projevem jakési nejspíše organizované skupiny ("Tohle je naše parketa"), která si rozděluje úkoly a likviduje nebohé cenzory.

  Čím to, že na jakoukoliv věcnou kritiku cenzor reaguje tak neuvěřitelně přepjatě? Tady jde už nejspíš o zdraví.
  03. 10. 2010 | 00:05

  almost glossed™ napsal(a):

  Pierrot: "já se s Vámi bavím, protože chci"

  No vidíte, a já už jsem ten zájem ztratil.

  Mimochodem, pokud byste měl zájem nadále, delších příspěvků jsem publikoval pod blogy nepočítaně. Některé z nich vzbudily ohlas a souhlas větší, jiné menší. Poznáte je také podle toho, že pod mnoha z nich najdete podobné cenzorovy jízlivosti.
  03. 10. 2010 | 00:09

  stejskal napsal(a):

  Právě jste mi způsobil zauzlování střev, pane almost glossed™.

  Ale já vás mám stejně rád, jste jedním z mých nejoblíbenějších debatérů.

  Libor Stejskal

  P.S Já si nemyslím, že jste jen tak nějaká organizovaná skupina. Podle mne jste součástí velmi sofistikované sítě celosvětového spiknutí známého pod zkratkou Bildeberg nebo tak nějak ;-)
  03. 10. 2010 | 00:10

  almost glossed™ napsal(a):

  Dobrá věc se podařila.

  Diskuse o stranickosti a faulech novinářů, v níž reálně hrozilo, že by se leckdo mohl přiklonit na stranu Karla, je zažehnána. Ještě by se mohlo ukázat, že převažuje kritický pohled... Hrůza.

  Odškrtnuto. (Ale dnes to byla fuška.)
  03. 10. 2010 | 00:15

  stejskal napsal(a):

  A to mohu potvrdit, pane Pierrote,

  těch odhalení pana almost glossed™ ohledně mého neblahého působení najdete v debatách za posledních pár měsíců řádově několik desítek, možná ke stovce. Opravdu se některé dokonce setkaly i s ohlasem respektive souhlasem, to mohu potvrdit.

  A jak správně píše pan almost glossed™, POD některými se objevily i mé jízlivosti (pan almost glossed™ je anticipoval, a proto svá věcná odhalení napsal ještě před nimi).

  Se mnou si ale pan almost glossed™ nepovídá, zdá se, že na tom budete stejně ;-)

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 00:17

  Karel Mueller napsal(a):

  Pane Stejskal,

  na tu vyváženost máme poněkud jiný názor, ale budiž.

  Uvádíte zákoník a zejména odkazujete na paragraf 405, není mi jasné, proč se vztahuje pouze na zločiny proti lidskosti pouze u komunistů a nacistů. Zločiny proti lidskosti páchaly různé režimy pod různou visačkou (a hromady mrtvol byly mnohonásobně větší než u nás za 42 let pod vládou komunismu), koneckonců mi ani není příliš jasné, proč není zahrnuta např. katolická církev. A samozřejmě bychom mohli analyzovat, co se rozumí pod slovem genocidum či zločiny proti lidskosti, zločin proti lidskosti je např. zahájení války.

  Ale v konečném součtu platí vždy zákon silnějšího a výklad toho, kdo reálně vládne. Určitě Vám nemusím říkat, co mám všechno na mysli :-). Jen tolik, že posadit někoho za mříže na tři roky za pouhé "zpochybňování" nebylo ani v Husákově. To je fakt. Pokud takovýto zákon musí demokracie na svoji ochranu přijmout ... tak ji shledávám poněkud lehkou, jak by řekl Sir Winston.
  Hezkou neděli.
  03. 10. 2010 | 00:17

  stejskal napsal(a):

  No, já mám pocit, že o ničem jiném než o stranickosti a faulech (mých, novinářských) se tu posledních pár hodin nehovoří ;-) Dokonce i "mediální děvky" tu padly.

  Myslím, že debatér, oprávněně naštvaný na celý svět, tedy především na novináře může být spokojen.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 00:20

  Karel napsal(a):

  To Pierrot :

  Mi ve skutečnosti hodně vadí řeči typu, co teď napsal -
  Loyza de Conteyner

  Pravice celou dobu rozeštvává lidi, a jednou z metod je - podívejte se, vy za ČT platíte, a vlastně se na ČT ani moc nedíváte. Typický postoj dnešní české pravice. Vyvolávat hádky, závist - aby malý český člověk byl hodně nasraný na to, že musí platit.
  Samozřejmě, že nelze všechno přepočitávat na peníze, to už skutečně není normální, protože veřejnoprávní média mají dávat prostor celé společnosti, .... ve výsledku kultivovat společnost.

  Jen si myslím, že část ČT a ČRO je mimo tato kritéria a naopak na společnost utočí, rozbijí, nerespektují celé spektrum svých koncesionářů, viz pro Vás neduležitá neustála manipulace pomocí dokumentů o 50. letech (prosím pane Stejskale nevytrhávat zase účelově z kontextu tuto mou větu).

  No a myslím si, že to došlo tak daleko, že SOUČASNÁ levice, která je tímto CÍLENĚ poškozována by měla zcela vážně začít zvažovat, že nebude bránit pravici část ČT a ČRO privatizovat. Díky zabetonované situaci v ČT (Janeček, duo Fridrich atd.) současná levice na tom nemůže tratit.

  Takže motivy k privatizaci ČT mohou být zcela protichudné, ale to vůbec privatizaci nevylučuje.
  03. 10. 2010 | 00:21

  Pierrot napsal(a):

  Stejskal

  Mně jenom nejde do hlavy, jak to děláte. Karla jste zmanipuloval, mě taky..(Jen na pana almost glossed nemáte dost síly. Asi má nějaký kouzelný amulet..) A já si doteď myslel, že disponuji poměrně slušnou sebekontrolou. A ejhle! Stačí internetová diskuse a už se vezu. A to ani není manipulátor v mém bezprostředním okolí. Hned zítra začnu s autogenním tréninkem. Aby si na mě Copperfield-Stejskal už nepřišel.. Někdy je tu fakt veselo. Dobrou noc.
  03. 10. 2010 | 00:25

  almost glossed™ napsal(a):

  "Mně jenom nejde do hlavy, jak to děláte."

  Často s dobrovolnou pomocí lidí, kterým dělá dobře, když mohou souznít s nějakou domnělou autoritou a společně ponižovat ostatní. Člověk má pak zřejmě dojem, že je na té "správné straně". Nevím, nezažil jsem to a neláká mě to. Jen usuzuji.
  03. 10. 2010 | 00:32

  stejskal napsal(a):

  Je, pane Pierrote. A zvláště pak s někým ;-)

  Dobrou noc.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 00:33

  Karel napsal(a):

  "debatér, oprávněně naštvaný na celý svět, tedy především na novináře může být spokojen"

  Nejsem si jistý, p. Stejskale, jestli tato diskuzní VĚCNÁ laskavost směřuje k moji osobě. To víte jen Vy. Ale asi ne, předpokládam, že Vy jste džentlmen a profesionál.

  Ale kdyby náhodou jo ... tak naopak jsem nespokojený, kam se tato debata posunula. Zmákl jste to dobře.

  Samozřejmě toto téma je hodně široké a někteří se mohou právem obávat, že voda se z vaničky vylije i z dítětem. Ale do této situace se dostala veřejnoprávní média hodně svou zásluhou.

  PS.
  Musím Vás ujistit, že zda ne všichni novináři jsou pro mě MEDIÁLNÍ DĚVKY. Jenže zrovna jako v životě, jsou ty děvky nejvíce slyšet a vidět.
  03. 10. 2010 | 00:40

  Pierrot napsal(a):

  almost glossed

  Usuzujete, ale soudnost Vám chybí. Nebo ji alespoň proklatě rychle ztrácíte.
  Nebojte, už Vás ponižovat nebudu. Stejně jsem to dělal jen proto, že mě p. Stejskal zmanipuloval. Jak jste si jistě ráčil všimnout, já nemám vlastní názor. Proto se přidávám na stranu domnělých autorit.
  Bla, bla, bla, kecy, kecy, kecy...
  No, už jse si dneska na té "správné straně udělal dost dobře" (na malé i na velké) a teď definitivně do hajan.
  03. 10. 2010 | 00:41

  Albert napsal(a):

  Libor Stejskal

  Znáte, ale o své znalosti se nepodělíte. To je novinářská etika? Nedovím se to já, ani jiní diskutující. S tím nic nenadělám. Chtěl jsem tím přesně sdělit, že novináři se bojí napsat pravdu, nic víc nic méně.
  "penzijní fondy budou plné peněz pro penzisty za 40 let" je samozřejmě nadsázka, měl jsem korektně napsat, že zajistí penze atd…. Ale, o to přece nešlo. Šlo o VÍRU o žonglování s tímto slovem. Nemyslím, že má smysl rozebírat víru, důvěru atd. Vaše použití toho slova v diskuzi považuji za nevhodné. Penze nejsou tématem, ale opravdu jste si nevšiml, že ČT ihned po volbách začala masáž o jedné variantě Bezděk. komise, ačkoliv komise měla tři varianty. Náhoda? Z čeho jste dovodil, že s této mediální masáže obviňuji Aktuálně? Jinak považuji za chybu, že se novináři navzájem hájí, bojí se kolegu kritizovat.
  03. 10. 2010 | 00:41

  stejskal napsal(a):

  To je samozřejmě zcela legitimní názor, pane Muellere (také mi více vyhovuje širší svoboda slova v původním americkém pojetí, dnes už to ale také tak úplně nefunguje).

  Mám za to, že každá společnost si vytváří zákony s ohledem na to, co jí nejvíce ohrožuje (samozřejmě že to nefunguje ideálně, absolutně a u nás ještě méně než na západ od našich hranic).

  Vzhledem k nedávné historické zkušenosti se tato společnost kupodivu necítí ohrožována katolickou církví (poslední proces s čarodějnicemi tu byl zaznamenám tuším v roce 1783), za to vzpomínky na nacismus a bolševismus, jejich zvěrstva máme ještě mnozí v živé paměti, bezprostředně se nás dotýkaly a dotýkají a cítíme se jimi ohroženi (a nic to nemění na faktu, že i ve jménu katolické cíkve byla spáchána strašná zvěrstva).

  Proto společnost včetně médií (a nakonec i zákonodárství) přeci jen trochu více reflektují hrozby, která znají a které jsou v každé společnosti imanentní (je to logické, i když ještě lepší by bylo předjímat hrozby budoucí, ale to umí jen opravdu málokod ;-) a méně pak třeba Svatou inkvizici či hrůzy třicetileté války.

  Platí zákon silnějšího a výklad toho, kdo reálně vládne? Je-li tou vládou demokracie, pak je to dle mého soudu správně.

  Osobně bych asi za zpochybňování historie nezavíral (ale to neznamená, že s ním souhlasím). Za podporu hnutí směřujících prokazatelně k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, (v odůvodněných případech a v případech velké společenské nebezpečnsoti) ano.

  I Vám hezkou neděli, pane Muellere.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 00:42

  almost glossed™ napsal(a):

  Znovu průběžné shrnutí diskuse z mého pohledu:

  1. Cenzorův jízlivý útok na Karla, který si dovolil - ó můj bože - kritizovat stranický pohled novinářů. Neslýchané.

  2. Karel se brání.

  3. Almost glossed komentuje cenzorův útok.

  3. Cenzor se prezentuje jako oběť mého útoku.

  4. Na scénu přichází "dobrovolná úderka" Pierrot a společně s cenzorem se pokoušejí reinterpretovat situaci tak, jako by šlo od začátku o útok almost glossed vůči nebohému a nevinnému cenzorovi.

  5. Když mají pocit, že se jim to podařilo, společně si užívají pocitu převahy a vtipkují na účet almost glossed.

  A tak to má být. Kamarád do deště. Lukáš Vaculík sedí na chodníku zastávky, Sagvan Tofi rozverně brnká na plech tramvaje, kamera se vzdaluje a jdou titulky.

  Dneska to byla vážně šichta, mámo.
  03. 10. 2010 | 00:52

  Karel napsal(a):

  TO Almost glossed :

  p. Stejskal opakovaně shazuje, devalvuje a ironizuje některé příspěvky a přispěvatele.

  Jako hlavní důvod by mohlo být, že někteří to možná děláme taky. Mohl vnímat některé příspěvky jako agresivní vůči jeho osobě. Z tohoto důvodu se nedivím. Je to lidské.

  Další důvod je, že prostě neumí některé věci argumentovat, no tak zvolí tento postup. Tedy kromě jiných vycizelovaných "diskuzních" metod. Je účinný. Dnešní debatu cíleně ovlivnoval - roztrhával a destruoval.

  Je hodně možné, že to nedělal záměrně, do člověka nikdo nevidí. Nicméně docela hodně důležité téma se změnilo v ironické, rozhadané i díky jeho "pomoci".
  03. 10. 2010 | 00:57

  stejskal napsal(a):

  Nebylo, pane Karle,

  ani na Vás, ani na nikoho jiného konkrétního (zcela vážně).

  Nepřijde Vám divné, že jeden debatuje, zatímco druhý jen posouvá diskusi někam jinam? A jak se pozná, kdo debatuje a kdo odvádí? No, nic, jen mne to tak napadlo, jak mohou lidé různě vidět své debatní vstupy resp. vstupy jiných.

  Jsem rád, že ani pro Vás není život tak jednorozměrný, černobílý, jednoduchý. Ani pro mne ne. A to bylo to jediné, co jsme se zde snažil naznačit.

  Pane Alberte,

  dáváte dle mého soudu výrazu novinář daleko užší význam než má (komentátor komentuje, nepíše zpravodajství. Reportér si zase nemůže ve zpravodajství dovolit komentáře jako komentátor atd.). Já zde nepíšu ani zpravodajství ani politické komentáře, starám se o debaty, sháním blogery, a tudíž se k jejich osobám ani nevyjadřuji (ne proto, že bych se bál, ale proto, že bych to jako člověk, který je sem zve, neměl dělat - a také to nedělám vůči nikomu, pravice, levice, střed, držím si odstup).

  Ne, nevšiml jsem si, že "ČT ihned po volbách začala masáž o jedné variantě Bezděk. komise." Zcela upřímně nevšim (a může být chyba ve mně, uznávám).

  Doboru noc Vám i všem ostatním.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 00:59

  stejskal napsal(a):

  Ano, pane Karle,

  i díky mé "pomoci" se toto docela hodně důležité téma změnilo v ironické, rozhadané. To je pravda (bez ironie).

  Dobrou noc i Vám.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 01:04

  Mard napsal(a):

  Pane autore, já bych bral takovou veřejnoprávní TV, jakou mají v USA. Tj. ať si sama schání dobrovolné příspěvky na svou činnost. Ne, moloch jako ČT, který si hraje na sledovanost a konkurenci s ostatními TV v ČR - to nemá s veřejnoprávností nic společného!
  03. 10. 2010 | 02:07

  petrvileta napsal(a):

  Já tedy ČT1, ČT4 ani ČT24 k ničemu nepotřebuji. Občas se podívám na nějaký dokument na ČT2, ale zdatně jí začíná konkurovat soukromá Z1. Kdyby se uzákonila povinnost rádií a TV, v případě živelné katastrofy nebo podobných událostí, vysílat určité minuty krizového zpravodajství, klidně se může celá slavná ČT zprivatizovat. Už nekoukám ani na jejich hlavní zprávy, protože na Primě začínají dříve a od 19:30 jsou další zprávy na Nově. Sice se tam občas "seknou", ale alespoň přinesou zprávu o tom, že se něco stalo. Na ČT1 jsem se totéž dozvídal až další den. Sice "seriózně", ale pozdě.
  03. 10. 2010 | 03:44

  Pepa Řepa napsal(a):

  Je-li prostředí zamořeno, mám mít atomkecky a nechat se osprchovat.
  Před tím, si mám lehnout patama k výbuchu a přidržet si pytlík, aby jej neodnesla tlaková vlna.

  Říkal kdysi jeden moudrý pán, který radil, jak přežít válku. Zřejmě to byl jeden z diskutérů, bývalý lektor.Přišel o přednášky, tak se přesunul. Bratr-Hannibal Lector- dělá kariéru v Halywůdu.

  Lidstvo pokročilo. Rozbilo atom i diskusi.
  Nejvíc ji rozbíjí jízliví batikánsko-sionisticko-američtí agenti.
  Po mandelince přilezly do komunistického Edenu štěnice z Wóól strýtu. Je třeba DDT.

  K věci.
  Já si myslím, že by ČT měl vést pan Patočka.
  Za náměstka by si vzal pana Falmera.Zpravodajství by vedl pan Paroubek, hudební redakci paní beagbeetPepa.
  Vnitro by mohl převzít František Kostlivec, zbytečnou policii by nahradil dobrovolný sbor českých tydlitátů.
  Daně by se přestaly platit,výplata by nebyla, místo Mikuláše by přišel Tožička a přinesl by punčochu s uhlím a něco na zub.

  A nad tím zemským rájem by se vznášel-jako prdelatý barokní andělíček-jediný nadstranický diskutér a hlídal, aby výdob(l)y/itky socialismu někdo neukrad, jako Formanovu tlačenku.

  Pak bude všude klid.Ani list se nehne.
  03. 10. 2010 | 07:17

  Pepa Řepa napsal(a):

  Jen za příplatek by vyhrávala jediná povolená kapela:
  Ironic Maiden
  Písně o lásce, multidružbě mezi národy a Gaussově křivce.
  Sólovku by hrál zdejší patron stacionáře sv. Libora.

  Lidi se mají dohodnout.
  03. 10. 2010 | 07:26

  Trégl napsal(a):

  Jsem se začet do toho Šmída a čekal jsem nějaké rozbory o programovosti ČT a dozvěděl jsem se jen, že panu Šmídovi dělají starosti pouze prachy co se vyberou od občanů či institucí vlastnících televizory. To mě vadí spíš program ČT, než těch pár korun za něj.
  03. 10. 2010 | 07:29

  Luba napsal(a):

  Veřejnoprávní televize má vzdělávat, kultivovat a pravdivě informovat, bez ohledu na ekonomické a politické tlaky.

  To, že je převážná část vysílání ČT nesledovatelná není vina "veřejnoprávnosti" ale blbého vedení a blbého dohledu.

  ČT nemá soutěžit s kanály v podbízivosti a oblbování blbější části obyvatelstva reklamou, ale má nastavovat etické a jiné standardy ve zpravodajství, publicistice, vzdělávacích pořadech, nikoli pořádat soutěže typu: blbý mezi blbějšími králem.

  ČT se má pouštět do konfliktu, bez kterého není možno nalézt pravdu. Vydíratelný Janeček by už i z tohoto důvodu měl dávno letět přivřenými dveřmi.
  03. 10. 2010 | 07:41

  Loyza de Conteyner napsal(a):

  Pročetl jsem debatu,místy zuřivě obhajující ČT,místy těžce dehonestující ČT,pravdou je že dnešní ČT de facto neslouží nikomu a ničemu,zejména ne občanům.Někdo si pochvaluje třeba kanál ČT 2,ovšem jen do té doby než zjistí že podobné pořady lze dnes už vidět i na mnoha jiných TV,přičemž ony pořady jsou většinou aktuálnější,vyváženější atd.O ČT 24 či ČT 1 vůbec nemá smysl psát,zpravodajství tedy informace jsou podávány pozdě a ještě neobjektivně.Sprotovní kanál ČT 4 bohužel začíná upadat stejně tak jako zbytek ČT a dnes jej v pohodě nahrazují jiné mnohé sportovní kanály.Klidně ať si stát ponechá svou "veřejnoprávní ČT",ale ať nenutí lidi za "tohle" platit povinně.Kanály ČT zakodovat a ať se dívá pouze ten co si zaplatí.Moje osobní řešení?Ponechat jako "veřejnoprávní" pouze ČT 24 a zbytek zprivatizovat.Jako "veřejnoprávní"ČT 24 by ji stát měl šířit zdarma respektive na náklady státu(jde o informace v době třeba povodní atd).
  03. 10. 2010 | 07:46

  Zach napsal(a):

  Sakra Pepo nestrašte,jak mám ještě trochen zalepený oči,myslel jsem, že je to zaručeně pravdivá zpráva o aktuálním stavu v CZ.

  Ještě společné manželky tam chybí!!!
  03. 10. 2010 | 07:49

  Admirál napsal(a):

  Pane Stejsklale - "Mimoto je i nechutně propagandisticky antifašistická"

  Nějak sjem nepostřehl, že by se ostře vymezila proti "vajíčkovým útokům na mítincích soc.dem., že by se pustil nějaký komentátor do kontroverze s názory poradce vlády pana Jocha.
  03. 10. 2010 | 08:03

  Loyza de Conteyner napsal(a):

  Admirále nechci se Vám s p.Stejskalem plést do debaty,ale musím Vám dát za pravdu.Myslím si že většina normálních diváků už dnes ví že ČT je težce neobjektivní,mediální výstupy některých "takynovinářů" v ČT lze vidět téměř každý den.Mě by ani nevadilo že oni hájí to "svoje",jen kdyby to alespoň přiznali veřejně,dnes má kdekdo plnou"hubu" demokracie ale výsledek jejich jednání je tristní a někdy i velmi zoufalý.Viz třeba jednání silně pravicové Drtinové.Chápu že "moc" si musí uhájit "svou"pravdu,ale měla by to dělat lépe ne tak okatě.
  03. 10. 2010 | 08:12

  anti politik napsal(a):

  P. Šmíde, než začnete s propagandou a obhajobou existence ČT tak byste měl se svým vysvětlováním (názorem) začít od začátku a ne od prostředka či od konce!! Jako první nám nejdřív osvětlete rozpor mezi údajnou svobodou, kterou nám prý dnešní režim garantuje a povinností si platit něco o co třeba vůbec nestojíme a co je nám pod pohrůžkou vysokých pokut vnucováno! Když se svobodně rozhodnu, že ČT nechci a nebudu ji platit, nestojím o ni a klidně si ji nechám v televizoru vyřadit aby nešla, tak mě stejně čeká v první řadě pokuta 10 000kč a pokud ji nezaplatím tak mě tato instituce s pomocí státních orgánů a exekutorů připraví postupně klidně o veškerý majetek! Mě by zajímalo, když už se tady tváříte chytřeji než jiní novináři jaké skvělé vysvětlení nám k tomuto poskytnete! A až osvětlíte tuto základní otázku kterou Vám tady skrytě pokládá skoro každý, tak teprve potom se můžeme bavit o smyslu této státní (a jak říká Otík Černý naší tedy vaší TV) instituce!
  03. 10. 2010 | 08:16

  Loyza de Conteyner napsal(a):

  Anti politiku,plně souhlasím.
  03. 10. 2010 | 08:25

  Cech napsal(a):

  Poplatnost soukromé televize svému majiteli je naprosto v pořádku.Překrucování faktů a úprava událostí pomocí cílených deformací vizualizace atd.je také v naprostém pořádku.Protože cílem soukromé televize je zisk nikoliv objektivnost a nestranná forma informovanosti veřejnosti.
  Pakliže si občan zaplatí za nestrannost a objektivnost předkládané informace tak potom překrucování deformace atd. by mělo být trestně postižitelné.Hledat objektivnost a nestrannost v ČT je zbytečné.Pokud se nevymění totálně celé vedení ČT a nebude uplatňována kontrola veřejnosti nad praktikami černé díry na peníze, také nazývané veřejnoprávní televize, tak je to opravdu na .....

  Co je objektivního na ČT1?
  Co je objektivního na ČT4?

  BBC je skutečně světový unikát. Dnešní ČT2 bych si přál zachovat.

  Proto nepřeorganizuje-li se veřejnoprávní TV ze "politicky soukromé" na opravdu veřejnoprávní tak zru-shit.
  03. 10. 2010 | 09:22

  Alex napsal(a):

  Přečetl jsem si diskusi. Tedy pánové, kteří jedete do p. Stejskala, docela čučím.
  Za prvé názory p. Stejskala jsou víceméně i názory mými, ať na téma tv, nebo ohledně způsobu "cenzury".
  Půvabné je, když mluvíte o rozbíjení diskuse. Jaksi nechápu o čem je řeč. Dle mého soudu jde o výměnu názorů a argumentaci, která může či nemusí posunout názory účastníků. Ani jednoho - to je jen a jen na nich, což leckdo holt nechápe.
  Možná, že nedokážete odlišit Stejskala občana člověka - s názory a Stejskala "cenzora",kde se ta cenzůra týká jen kanálních urážlivých expresiv, což zase až tolik neobjektivně dělat nejde, jakkoli se Vám to nezdá a jakkoli to bude samozřejmě vždy subjektivní činnost.
  A je neskonale půvabné sledovat, jak, když se někomu nelíbí názor občana Stejskala, jak půvabně věcně přejde na cenzora Stejskala. Je to takové půvabně věcné.
  Co se týká diskusí nad prácí cenzorů - ty diskuse se občas probouzí všude, podlemne jde o diskusi, která můžebýt věčná a dle mého soudu jest zbytečná. Stačí prostě nastavená pravidla respektovat - nikde jsem nezaznamenal, ze svého subjektivního stanoviska, že by takový "cenzor" slušnosti komukoli stranil. Nechcete-li je respektovat, poohlédněte se po jiném diskusním fóru, jež Vám bude vyhovovat - je jich na internetu požehnaně.
  03. 10. 2010 | 09:34

  Petr B. napsal(a):

  "Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."

  Ty zločiny katolíků, jak je tady jeden z diskutérů zmínil, budou zřejmě skryty pod pojmem "JINÉ genocidium". Nebo také zločiny Angličanů proti Burům, Indům atd. Vysvětluji si to dobře? Vzhledem k tomu, že za genocidu se pokládá třeba i postřílení muslimských zajatců během balkánských válek 90. let nebo postřílení sudetoněmeckých občanů ve vsi Dobroníně po skončení 2. světové války, pak pod kategorii "jiné genocidium" patří velká část historie lidstva a mnoha diskutérům hrozí veliké nebezpečí odnětí svobody.
  No nic...to mně jen zarazila přesná citace onoho podivného paragrafu.

  Jinak fandím brzkým změnám ve veřejnoprávních médiích především změně financování oproti stávajícímu absurdnímu, spojení veřejnoprávní TV a rozhlasu a nebráním se ani privatizaci (zoufalé důvody pro toto vysvětlené výše).
  03. 10. 2010 | 10:49

  anti politik napsal(a):

  Alex nechte si svoje názory mimo téma až bude mít Stejskal svůj blog! Teď je totiž Stejskal právě a jen pouhým cenzorem neboť se ho blog netýká. Něco jiného bude až nám zase blogne názor svého chlebodárce, tam budete mít prostoru habaděj!!
  03. 10. 2010 | 11:08

  stejskal napsal(a):

  Trochu jsem před spaním přemýšlel o té zde opakované tezi, podle níž "ČT propagandisticky zneužívá 50. léta", aby obrátila veřejnost proti levici.

  Je samozřejmě možné, že to i někdo s tímto záměrem dělá. Je více než pravděpodobné, že někteří recipienti takto zkratkovitě přemýšlejí.

  Nicméně ta teze je podle mne od počátku neudržitelná, zavádějící a především by měla být pro demokraticky smýšlející lidi nepřijatelná.

  Demokratická levice nemá s bolševickou diktaturou ABSOLUTNĚ nic společného (totalitní teror v 50. letech decimoval její představitele úplně stejně jako představitele jakýchkoliv jiných demokratických myšlenkových proudů). Stejně tak tomu je i nyní (byť možná někteří z těch, kdo se hlásí k demokratické levici s totalitními metodami koketují).

  A abych nebyl špatně pochopen:

  Dávat do souvislosti připomínání zvěrstev třeba 50. let a boj proti současné levici je dle mého stejně nepřijatelné jako tvrdit, že veřejnoprávní média by neměla vy sílat tolik pořadů o Hitlerovi, nacismu či fašismu.

  Demokratická pravice nemá s nacismem či fašistickou diktaturou ABSOLUTNĚ nic společného (totalitní teror ve 30. a 40. letech decimoval její představitele úplně stejně jako představitele jakýchkoliv jiných demokratických myšlenkových proudů). Stejně tak tomu je i nyní (byť možná někteří z těch, kdo se hlásí k demokratické pravici s totalitními metodami koketují).

  To, že někdo může něco zneužít či si špatně vyložit (pochopit) ještě neznamená, že se o tom nemá mluvit, informovat.

  Popravdě řečeno si myslím, že problém je nekde trochu jinde. V české společnosti existuje příliš ostrý předěl mezi levicí a pravicí (a oponenti se navzájem velmi silně vnímají jako nepřátelé, pro jejichž potření je možné a nutné využít jakéhokoliv prostředku; a samozřejmě takto uvažuje i řada novinářů včetně těch z veřejnoprácních médií).

  Ve vyspělelejších společnostech není ta hranice mezi demoktatickou pravicí a levicí ani jednou stranou vnímána tak dramaticky. A obě strany jsou schopny se spojit v případě extrémů na obou pólech (vědí, že je to v jejich společném zájmu).

  Snad se toto dle mého poněkud přepjaté vnímání reality postupně bude měnit a bude přibývat těch, kdo se jasně vymezí vůči extrémům (bez ohledu na to, zda přicházejí zleva či zprava, ono se toto stejně spíše nakonec cyklí a extrémní levice a pravice má k sobě daleko blíže než má kterákoliv z nich k demokratické levici resp. pravici). Bez respektu k názoru druhého to ale nepůjde, řekl bych (a to platí jistě i pro mně).

  Hezký den.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 11:10

  stejskal napsal(a):

  To je v pořádku, pane Alexi,

  vždy budou lidé, kteří budou druhým říkat, že nesmějí (tu či jinde) vyjádřit svůj názor. Je to zcela v řádu věcí.

  Hezký den.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 11:19

  Grandmaster napsal(a):

  Blog o CT me zajima, ponevadz ja uz o ceske televizi moc (nic) nevim. Byl jsem ale zklaman. Prokousat se blogem bylo pracne, diky nekolika ctenarum, kteri si pletou blog s detskou skolkou, kde vymena nazoru je 'detsky' primitivni a vyznacuje se opakovanim nekolika frazi.

  Takze o ceske televizi toho zase moc nevim.

  Ale abych se vecne zapojil do diskuze, dam k dispozici nazor na televizi ve Skandinavii.
  Odpor k placeni poplatku vzrusta - protiargument ... proc platit za neco, na co se nedivam?
  Proargument - je to bez reklamy!

  Verejnopravni tv ma byt neutralni. Neni. Odedavna ovlada tv levicove orientovana 'mafie',
  ktera sedi tam kde sedi a neda se s ni pohnout. Obcas jim nejaky program ujede doleva a je velky poprask, ze tv ma byt neutralni atd.

  Ale odehrava se to (ty stiznosti) bez krveproliti.....

  A debata o verejnopravnosti televize pokracuje dale.
  Tedy - dva rozdilne svety, ale celkem stejne problemy s bytim a nebytim tech hlavnich(?) televiznicg kanalu.
  03. 10. 2010 | 11:32

  almost glossed™ napsal(a):

  Za prvé názory p. Stejskala jsou víceméně i názory mými,

  > To bude asi důvod, proč se ho zastáváte. Možná tyto názory dokonce zastáváte jen proto, že je pronesla jakási formální "autorita". To by si ovšem sám nikdo nepřiznal, nečekám ani, že byste si to přiznal vy, kdyby to byla pravda.

  "Půvabné je, když mluvíte o rozbíjení diskuse. Jaksi nechápu o čem je řeč."

  > To je zřejmé.

  "Dle mého soudu jde o výměnu názorů a argumentaci, která může či nemusí posunout názory účastníků. Ani jednoho - to je jen a jen na nich, což leckdo holt nechápe."

  > O.K. S chutí do toho. Je zde určitě spousta lidí, kteří zastávají "stejné" názory jako cenzor. Pak není důvod, aby je zde prezentoval on. Chtěl bych vidět, kolik vás "se stejnými názory" je a jak přesvědčivé jsou vaše argumenty. Nechci vidět skupinu, která jen poslušně opakuje něčí slova, proto, že je pronesl ten "slušný pán co nemá rád vulgarismy a hezky se stará o blogy". Nevím, jestli si uvědomujete, jak se vlastně podřekl, že podceňuje a nepřímo ponižuje i vás když píše o tom, že bez jeho pomoci by vám někdo umyl hlavu a rozmetal vaše názory na prach.

  Jsou tedy dvě možnosti. Buď by vaše názory v diskusi skutečně neobstály a pak je jasné, proč pomocí podrazů, faulů a s "vahou" své pozice pomáhá, seč může. Nebo by vahou argumentů obstály i bez něj a pak není důvod proč by měl dělat dvanáctého hráče na hřišti nebo spíše rozhodčího, který podráží nohy protivníkovi a občas brání hře protože se vyvíjí "nesprávným směrem".

  Problém je, že se takto nedozvíme, kolik vás je a jak kvalitní argumenty máte, když vám jen stačí prohlásit "myslím si totéž co Stejskal". Chtěl bych to vědět...

  "Možná, že nedokážete odlišit Stejskala občana člověka - s názory a Stejskala "cenzora",kde se ta cenzůra týká jen kanálních urážlivých expresiv, což zase až tolik neobjektivně dělat nejde, jakkoli se Vám to nezdá a jakkoli to bude samozřejmě vždy subjektivní činnost."

  > To nedokáže ani pánbůh. Proto je jedinou možností, jak tento střet zájmů vyřešit mít dostatek zodpovědnosti a sebekontroly a neangažovat se v obou rolích současně. Tak jako ten Václav Moravec nesmí ve svém pořadu říci "Volte TOP09" nebo systematicky jízlivě komentovat jednoho z hostů. (Že k tomu Moravec nemá daleko, je druhá věc - proto je za to ostatně právem kritizován.)

  "A je neskonale půvabné sledovat, jak, když se někomu nelíbí názor občana Stejskala, jak půvabně věcně přejde na cenzora Stejskala. Je to takové půvabně věcné."

  Občana Stejskala? Občan Stejskal má milion možností, jak své názory sdělit mimo oblast své cenzorské působnosti. Nemá zde snad svůj blog? Můžete pod ním souhlasit třeba tisíckrát. Můžete si vzájemně lichotit, můžete ho chránit vlastním tělem. Bohužel je nevyužívá. Většinou jen zneužívá toho, že lidé jako vy nevnímají a následně hájí jeho útoky vůči druhým pod cizími blogy. Z mého pohledu je to nepoctivé vůči čtenářům, diskutérům i bloggerům.

  "Co se týká diskusí nad prácí cenzorů - ty diskuse se občas probouzí všude, podlemne jde o diskusi, která můžebýt věčná a dle mého soudu jest zbytečná. Stačí prostě nastavená pravidla respektovat - nikde jsem nezaznamenal, ze svého subjektivního stanoviska, že by takový "cenzor" slušnosti komukoli stranil."

  > Když na příkaz jednoho z vrchních ideologů ODS smazal můj slušně formulovaný příspěvek pod
  lživou záminkou, prokázal jaká je skutečnost. Jinak samozřejmě proti mazání vulgarit nic nemám. Zajímavý je ovšem rozpor, když například stejná slova u jednoho neprojdou a u druhého - takového I.Hochmana - vždy prochází i ty nejtěžší vulgarity - navíc s výsměchem cenzora těm, kteří na ně upozorňují.

  "Nechcete-li je respektovat, poohlédněte se po jiném diskusním fóru, jež Vám bude vyhovovat - je jich na internetu požehnaně."

  > Vidím, že zastánci cenzorových útoků mají na vše jedno univerzální řešení. Máme na své straně rozhodčího, který podráží nohy protihráčům a kdo to bude kritizovat, ať táhne!

  Zajímavá logika. Vážně. Vždy jsem si myslel, že hájit bychom měli spíše napadené než útočníky.
  03. 10. 2010 | 11:36

  bezdomovec napsal(a):

  Pane Troníku-Stejskale

  Děkuji za ten typ s paragrafy 403, 404. Nebudu teď muset krást, abych se dostal přes zimu do tepla a sucha.
  Jestli jsem vás a ty paragrafy správně pochopil, stačí teď jen vyťukat a poslat vám větu: "Z mého pohledu byl komunist. režim lepší jak ten současný", podepsat se plným jménem(pro jistotu přidat rodné číslo) a jsem nejen přes zimu v suchu.
  A kdybych se náhodou zapoměl podepsat, tak vy se o mě postaráte. Takže díky, ty krádeže mi přeci jenom nahlodávaly svědomí.
  Věříte mi, že si teď připadám tak trochu jako Václav Havel?
  Váš Antonín Rudý, Moravní most, Uher. Hrad.
  03. 10. 2010 | 11:39

  Colt napsal(a):

  pane Šmíde

  za Janečka se to s tou veřejnoprávností ČT tak zhoršilo, že se nelze divit takovému množství příznivců zrušení.

  Zářným příkladem je pořad nedělního kázání pastora Moravce (OVM). Tomuto pořadu rozhodně nelze přiřknout status nezávislosti (zlatý Ota Černý).

  P.S. europoslanec p.Havel píše:
  Co dělají poslanci kromě toho, že občas hlasují? Poslanec by se měl věnovat práci ve své zemi i v sídle Evropského parlamentu. Bez spojení se svou zemí a politickou stranou, která ho vyslala, nebude mít koho zastupovat a nebude vědět, co jeho voliči považují za důležité. Měl by psát a veřejně diskutovat o svých názorech, aby lidé věděli, koho volí. Je jistě zajímavé, že u některých poslanců nějaký jejich vlastní názor neznáme ani po dlouhých létech v politice.

  Je normální, aby se toto v zemi, kde fungují tři tzv. veřejnoprávní TV kanály, mohlo stát??
  03. 10. 2010 | 11:57

  Tenco napsal(a):

  Já bych za ředitele televize dosadil wbgarden.com /zkušenosti jsou !/, za šéfa zpravodajství bluejaye, za vedoucího sportovní redakce sebe a za ředitele odboru kulturních rubrik pak Pepu Řepu.
  Aspoň by byla sranda.
  Když i tak by celé vysílání stálo zase za první pád singuláru nicku hoven.
  Já osobně bych měl dva poradce. Jeden by mě našeptával do levého a druhý do pravého ucha. Já bych to pak zpracoval a vypustil.

  P.S. Luba vyjádřil jinými slovy to samé, co já - ubohá podbízivost, zprávy formou kázání, edukativnost na archaické úrovni, zaměňování kultury za kšeft...
  03. 10. 2010 | 12:06

  PatientO.T. napsal(a):

  2 Tenco:

  První pád singuláru nicku hoven je... hoven.

  :-)
  03. 10. 2010 | 12:13

  almost glossed™ napsal(a):

  Patient: Zvládnete i plurál? :-)
  03. 10. 2010 | 12:21

  Vico napsal(a):

  Nic ve zlým, ale z diskuze jsem pochopil asi toto :

  Veřejnoprávní Stejskal by měl být zprivatizován.
  03. 10. 2010 | 12:26

  stejskal napsal(a):

  Dobrý den, pane Rudý,

  nikoliv, to jste pochopil špatně. Za tuto větu by Vás žádný soud neodsoudil, nikdo nepopotahoval (tedy pokud nejste veřejně činná osoba, to by zřejmě tento názor vzbudil minimálně diskusi, třeba jako prohlášení u našich německých sousedů typu "Z mého pohledu byl nacistický režim lepší jak ten současný) a ani já ji samozřejmě zde nemazal. A nic na tom nemění ani fakt, že minulý režim byl zločinný (viz zákon o protiprávnosti komunistického režimu).

  Jak si připadáte je Vaše věc, připadat si jako Václav havel je jistě povznášející pocit.

  Libor Stejskal

  P.S. Výraz tip se v tomto případě píše s -I- (jako třeba slovesa vytipovat). Typ je pak druhové označení, třeba typ vozu. Ale to je samozřejmě vcelku jedno, píšu to jen pro Vaší informaci.
  03. 10. 2010 | 12:32

  stejskal napsal(a):

  Jen aby nedošlo k nedorozumění,

  pan almost glossed™ 03.10.2010 11:36:51 napsal pod blog pana Haase http://blog.aktualne.centru... text, který jakoby vložil do jeho úst a podepsal dr. Josef Mengele. Autor se cítil poprávu dotčen, napsal mi (já v té době nebyl na netu, takže jsem to zjstil až o něco později, a protože podobným sprostotám (nacistické konotace v souvislsoti s KÝMKOLIV) zde nemíníme propůjčovat prostor, text jsem smazal (pokud by zde o panu almost glossed™ kdokoliv napsal, že je Josef Mengele, též bych to smazal).

  Pana almost glossed™, který již mnohokrát brojil proti tomu, že svobodně vyslovuji svůj názor a zároveň mažu sprostoty, to utvrdilo v přesvědčení, že zneužívám svých administrátorských práv.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 12:40

  almost glossed™ napsal(a):

  Vico: Pro mě zní závěr jinak.

  Nesnažte se předstírat, že jde věrný obraz názorů ve společnosti, když provozujete pořad Volejte řediteli.
  03. 10. 2010 | 12:43

  almost glossed™ napsal(a):

  Vidím, že cenzor přitvrdil a lže už zcela nepokrytě. Tak tedy, aby nedošlo k nedorozumění.

  Jak je napsáno přímo v diskusi, příspěvek byl tehdy podepsán MÝM VLASTNÍM nickem "almost glossed" - v políčku jméno a tučně zvýrazněn.

  V příspěvku jsem v nadsázce rozvinul téma, že ten, kdo dnes obhajuje mučení (viz klasické Jochovské téma) může nám zítra obhajovat Mengeleho pokusy na lidech.

  V této souvislosti samozřejmě lež o podpisu "Dr. Mengele" nedává žádný smysl. I lež musí být alespoň trochu konzistentní, má-li zapůsobit... Tady se cenzor ze svého hlediska dopustil chyby.

  Aby příspěvek nezpůsobil žádné pochybnosti o tom, že jde o fiktivní parafrázi autorových slov, datoval jsem ho tehdy do vzdálené budoucnosti.
  03. 10. 2010 | 12:53

  Alex napsal(a):

  almost glossed
  Špatně jsem volil slova v oné první větě. On za prvé mám stejný názor jako Stejskal na tv. Vypadá to skutečně jako argument pro něco ač byl myšlen jako argument pro něco jiného. Myslel jsem tím, že mám na věc shodný názor a nejsem tu cenzorem - v tom smyslu. S ostatním polemizovat jaksi nemám kde - vše podstatné jsem myslím řekl, a myslím si, že srozumitelně. Jinak Váš názor respektuju, ale nsdílím ho.
  03. 10. 2010 | 12:56

  antijanečkovec napsal(a):

  Kdosi tady přede mnou zmínil, že povinné placení poplatků není nejšťastnější z hlediska psychologického. Já jsem naopak toho názoru, že lépe to už vymyslet nelze. Jak jinak dokonaleji PONÍŽIT jedince tím, že si BRAINWASHING ČT sám financuje...
  Jo a ke zde hojně frekventovanému termínu censura potažmo censor. Prý to bylo zrušeno po plyšáku. To se už, vy ubožáci, nezmůžete ani na eufemistický výraz MODERACE diskuse?
  03. 10. 2010 | 13:12

  almost glossed™ napsal(a):

  Alex: O.K. Vzpomeňte si na to, až čirou náhodou budete s cenzorem v něčem nesouhlasit a zrovna se to cenzorovi nebude hodit do krámu.

  Najednou zjistíte, že hodný a slušný strýček trousí pod Vašimi příspěvky jízlivé poznámky, kterými se Vás snaží před druhými účastníky diskuse dehonestovat a váhu vašich argumentů snížit. Nejspíše nějakým záměrným přeháněním vašich slov do absurdity.

  Pak vám ale nepomůže, že jste ho dnes hájil - v tom už se zmýlilo pár lidí před vámi...

  Když mu na tématu tak záleží a tolik by toho jako občan Stejskal chtěl národu sdělit a tolik mu vadí, že různí zaprodanci a - hádejte, proč na vybrané téma nenapíše SVŮJ blog? V tom je ten klíč.

  Chce SÁM něco sdělit nebo spíše průběžně ovlivňovat diskusi, využívat ji k sebeprezentaci a zneužívat k těmto cílům návštěvnosti blogů ostatních bloggerů?
  03. 10. 2010 | 13:15

  almost glossed™ napsal(a):

  P.S. Ona tato diskuse vlastně není ani moc daleko od tématu České televize.

  Předpokládám, že tam se uplatňují podobné procesy jako zde.

  Třeba zrovna smutná role V.Moravce a jeho "nenápadné" ale urputné prosazování vlastních názorů do pořadu, který by měl dát stejný prostor politickým oponentům je nejlepším příkladem.
  03. 10. 2010 | 13:19

  Karel napsal(a):

  To Almost Glossed :

  Berete to možná více osobně a vážně než je úměrné dané situaci. Mám pocit, že i poctivě.

  Vy tu trávíte svůj volný čas, kdežto pan Nadvěcí tedy p. Stejskal je za to na rozdíl od Vás placený. Trošku to tu propleská vhodnou MODERACI, čeládka se následně serve a jede se zase dál. Je to jeho práce. Vždyť je to i princip současné vlády - lidi rozhádat, poštvávat různé sociální skupiny proti sobě (mladé proti starým, zaměstnané proti nezaměstnaným, zdravé proti nemocným atd.).
  DIVIDE ET IMPERA Rozděl a panuj.

  Nedej bože, aby se většina diskutujích mohla shodnout na tom, že publicistická a komentatorská část "veřojnoprávních" médii je už dávnou za hranou, a že pro mnoho lidi to může být důvod souhlasit s privatizaci tohoto média.

  Volání pana Šmída, ač s ním souhlasím, tak prostě přichází pozdě.
  03. 10. 2010 | 13:32

  milansmid napsal(a):

  to Karel 2.10. 23:12
  Z diskuse jsem nevycouval, nebyl jsem u počítače, obhajobu pana Stejskala nepotřebuji

  K otázkám, které mi položili
  Karel Mueller 2.10 16:30
  Pavel 2.10. 17:12
  anti politik 3.10 8:16

  jsme se pokusil již předem odpovědět okdazy na své předchozí články a polemiky. Z nich pak doporučuji závěr toho, který jsem napsal pro LtN.
  http://www.louc.cz/10/21108...

  Cituji:
  Jedna z četných variant bajky pocházející z Indie vypráví o tom, jak se potkali slepci se slonem. Ten, který se dotkl nohy, prohlásil: vypadá jako kmen stromu. Druhý nahmatal chobot a řekl: je podobný hadovi. Třetí se dotkl ocasu a tvrdil, že je jako provaz. Čtvrtý, který se setkal s uchem slona, oponoval: slon je jeden velký vějíř. Pátý, který narazil do jeho boku, tvrdil, že slon má podobu silné zdi.

  Z diskusí vychází často najevo, že lidé jsou schopni vnímat vysílání rozhlasu a televize pouze prizmatem své omezené osobní zkušenosti. Zvláště pro politiky je televize především zpravodajstvím, přestože zpravodajství a publicistika tvoří jen menší část vysílaní. Jiní jsou schopni suverénních hodnotících úsudků o celém programu a přitom sledují televizi jen občas, jen ve večerních časech, a přitom netuší, jak širokou paletu žánrů a témat pokrývá vysílání ve zbývající době a na jiných programech. Někdo jiný je zas schopen zatratit celé vysílání kvůli nízké úrovni jednotlivých,pořadů.

  Schopnost vidět slona/televizi nebo slona/rozhlas jako komplexní celek při diskusích často chybí. České přísloví má pro to přiléhavou metaforu – pro stromy nevidí les. Problém s vysíláním spočívá v tom, že těch stromů je hodně, není jednoduché je obsáhnout jako celek, a že k vidění a pochopení lesa je třeba ovládat jistý druh abstraktního myšlení, schopného analýzy i syntézy, jež dokáže z konkrétního definovat obecné a obecné převést do konkrétního.

  Jedině tak lze bez problémů a s přihlédnutím ke specifickým podmínkám české mediální scény převést do konkrétních požadavků na vysílání veřejné služby tezi, na níž se dohodla celá Evropa a která je obsažena v četných dokumentech EU: „Systém veřejnoprávního vysílání v členských státech je přímo spjat s demokratickými, společenskými a kulturními potřebami každé společnosti a s potřebou zachovat mediální pluralitu.“
  03. 10. 2010 | 13:37

  almost glossed™ napsal(a):

  Karel: "Berete to možná více osobně a vážně než je úměrné dané situaci."

  To je možné. Přesto mám dojem, že z ní vycházím s čistějším štítem než cenzor, který se např. vlastním odkazem (!) sám usvědčuje ze lži.
  03. 10. 2010 | 13:50

  wbgarden napsal(a):

  Budu neustále opakovat, platit televizím ano, ale nechť občan má možnost volby neb to co předvádí čt, no nevím, nevím. A tzv veřejnoprávní vyváženost, to je opravdu něco. Vskutku rozšafná to impotence….
  Pochopitelně že propagaci fašismu, komunismu a jiných totalit od veřejné televize opravdu nevyžaduji a ani nemíním platit.
  Jinak sem tam včíl byl po dvaceti letech, systém stejný, výše honorářů stejná aspoň pro obyč. lid, velmi pumprdentní... Technika lepčejší, personál skoro stejný, což je možná dobře neb někteří opravdu profesně vyrostli i když jsem měl pocit, že na jeden záběr je tam o třetinu lidí víc, ale když chce stát holt dělat reprezentativní a nóbl televizi, tak to snad ani jinak nejde. No ale potom by to za ty spotřebované prachy konečně mohlo vypadat trochu jinak. Jednoduché to rozhodně není…
  Veselé krizování bude líp...
  http://wbgarden.com/wbgarde...
  Veselé krizování bude líp..
  03. 10. 2010 | 13:50

  anti politik napsal(a):

  P. Stejskale, když už Vám to nedá a musíte zasahovat debaty která není určená pro Vás , ale pro čtenáře tak aspoň nelžete!! Já neříkal, že nesmí říkat svůj názor, ale ať si to nechá pod Váš blog. Snad nechcete tvrdit, že je normální si vytáhnout z příspěvku jen část a udělat z přispěvovatele blbce i když u Vás mě to až tak nepřekvapuje. Je to totiž Váš a u novináře docela ojedinělý způsob jenání a není to v žádném případě poprvé, kdy jsem u vás toto zaznamenal!!
  03. 10. 2010 | 13:52

  almost glossed™ napsal(a):

  Autor: Musí člověk vidět celý les, aby dokázal posoudit např. tento strom / TV příspěvek?

  http://www.blisty.cz/art/40...

  Připadá vám v mezích novinářské etiky?

  Zajímal by mě Váš názor.
  03. 10. 2010 | 13:54

  Pepa Řepa napsal(a):

  Ten, který se dotkl nohy, prohlásil: vypadá jako kmen stromu. Druhý nahmatal chobot a řekl: je podobný hadovi.......etc.

  Po takové odstrašující bajce mediálního mága prohlašuji, že se svého claimu na připravované privatizaci ČT a hlavně privatizaci slovutného arcicenzora Stejskala vzdávám.

  Co kdybych nahmatal něco jiného.

  Svůj podíl odkazuji spravedlivému mezi národy, jedinému nadstranickému divákovi ČT, Lectoru Hannibalovi Allmost Glossed, pitcherovi Red Coyots.
  03. 10. 2010 | 14:03

  MirekS napsal(a):

  Milý pane Šmíde,
  začínat u oné veřejné zakázky je jako jít od konce. Celá věc je asi v tom, že čím dál většímu počtu lidí stírá rozdíl ve struktuře a kvalitě pořadů vysílanými jednotlivými (veřejnoprávními nebo soukromými) subjekty na našem území. Tím nechci absolutně tvrdit, že ČT už nevysílá nic dobrého. Ale někdy si vyberete dobrý pořad i na soukromé stanici. Reklamu najdete všude. Můžeme hovořit o jistém "vykrádání" programové struktury mezi vysílacími subjekty.
  Tak mi tedy prozraďte, jaký je ten rozdíl ve skutečnosti z pohledu mediálního odborníka?
  Řekl bych, že by měl být právě v poslání. A z tohoto hlediska by se ČT měla viditelně snažit odlišit. I když určité známky jsou (v podobě dílčích pořadů), přeci jen to není dostatečně zřetelné v celku. A tak bychom to mohli zjemňovat - ústřední věc - zpravodajství, publicistika, dokumentaristika. Dá se říci, že co platí obecně, platí i zde.

  Vedle toho, uznejte, působí způsob vybírání poplatků jako druhořadý (tím nechci říct nevýznamný).

  Zdraví

  MirekS
  03. 10. 2010 | 14:40

  Carlos V. napsal(a):

  Paen Smide, snaha o "neobjektivnosti a neinformovanosti uzivatelu" je vskutku smesnym az podlym argumentem. Vlastne tim rikate - hovno tomu rozumite, tak drzte hubua platte.

  Jako danovy poplatnik - ci v tomto pripare platce koncesionarskych poplatku - vidim naklady. Naklady nemale.

  A na druhe strane bych cekal klady, vynosy. Kdyz ne financni, tak nejake jine ...

  A vysledek je tristni. Soukrome televize plni funkce CT velmi podobne - treba co se tyka casti dokumentaristiky, zpravodajstvi, vysilani pro deti, atd...

  Argumentace nezavislosti je smesna - hovori se o necem, co nikdy neexistovalo a je blahove se domnivat, ze fungovat muze. Historicky jsou soukrome televize vice neavisle nez ta Ceska.

  Soucasny stav je neudrzitelny. Moznosti reseni jsou pouze dve - plna privatizace, anebo, zachovani jednoho programu CT profilovaneho tak v zasade podle CT2 - ovsem bez sportu, treba s vice archivnimi (a levnymi) porady.

  Snaha zachovat CT v soucasnem rozsahu je pouze snahou udrzet funknci penezovody k vcelku siroke a mocne klice prijemcu. Nebudeto lehke, ale doufejme a podporujme.
  03. 10. 2010 | 14:42

  Ah, Ca Ira1 napsal(a):

  P. autore,
  prosím o slitování pro pp.
  Doležala má už hodně vykouřeno a je to neurotik
  Steigrwalt, má v přízni Klausova klauna.
  03. 10. 2010 | 15:15

  Al Jouda napsal(a):

  Je to případ hodný referenda s jedinou otázkou : Jste pro, aby byla zrušena v celém rozsahu stávající ČT ?
  Pak by se viděla skutečná vůle lidu, kteou by parlament musel respektovat !
  03. 10. 2010 | 15:17

  tomas napsal(a):

  pane stejskale, volate po argumentech, se kterymi byste mohl diskutovat, tak ja vam tady zopakuji ten, ktery jsem vam dal pod hvizdalu. tedy pripad, jak mf dnes pojednala vajickovou valku.. to neni chyba typu, kdyz si ten vas brigadnik na aktualne zamota doi zapasu cesko belorusko i bulharky, to je takoveto pripiskavani v pravy cas . tady ten argument mate a muzete mi, jako novinar prinest nejaky argument, ktery by svedcil proti? u hvizdaly jsem ho nenasel . mimochodem lex vam tam dal video ukazujici, kdo demoloval ministerstvo vnitra ..

  uplneho dna srovnatelneho s nejlepsimi tradicemi rudeho prava mf dnes dosahla behem vajickiady .. den pred paroubkovym mitinkem v praze, uvodni tri strany!!! venovane tomuto tematu rozebriranemu ze vsech stran vcetne testu, jak spravne hazet vajickem. .. no pane stejskale, to, aby nejaka udalost dostala prostor tri uvodnich stran, tak to musi byt sakra neco co hybe svetem nebo zemi, takovy prostor dostavaji volby, povodne nebo 11. zari. myslite si,z e hazeni vajickem na nejakeho lokalniho politika je srovnatelne s utokem teroristu na New York?
  03. 10. 2010 | 15:22

  navi napsal(a):

  Pro "televizní nepřítel"
  Vy platíte poplatek i když nemáte TV? Já si vždy myslel, že pokud "čestně prohlásím", že TV nevlastním poplatek neplatím. Doufám, že to tak je. Ale v každém případě platíte povinně rovněž soukromé TV typu Nova, Prima. Z čeho myslíte, že žijí? Z cen za vysílanou reklamu. A z čeho to platí inzerenti? Z Vaší kapsy ! V každém zboží, které si koupíte je část ceny, která jde do těch příšerných TV jako Nova, Prima atd. Takže, když nebudu mít TV, nemyslím, že bych platil poplatek pro ČT, ale soukromé TV budu financovat pořád dál. To je, co ?
  03. 10. 2010 | 15:47

  bezdomovec napsal(a):

  Pane Stejskale,
  teď se v tom fakt neorientuju. Když jste posledně vytahoval ty samé paragrafy, bylo to kvůli jedinému krátkému slůvku "žiďák" a vůbec jste tenkrát nezkoumal, zda je pisatel veřejně činná osoba. buď jste tenkrát jenom zastrašoval nebo mi nechcete dopřát střechu nad hlavou.
  Přeji pěkný den , ať se vám práce daří.
  ps. Mohl byste mi zkontrolovat interpunkci?
  03. 10. 2010 | 15:56

  stejskal napsal(a):

  Naprostý souhlas, pane tomasi.

  Z mého pohledu tomu MfD poskytla naprosto neadekvátní prostor. Hazeni vajičkem na jakéhokoliv lokálniho politika není v žádném případě srovnatelné s útokem teroristů na New York.

  Test, "jak spravne hazet vajickem", do zpravodajství seriózního listu nepatří, osobně to považuji za nevkusné a hloupé.

  Takto vidí realitu ti lidé v MfD, kteří ty tři stránky a ten test, prosadili. Jinak ji vidí Právo, jinak zase Aktuálně.cz, Referendum.cz či třeba Blesk (a jinak veřejnoprávní média). Jde o různé úhly pohledu a kromě veřejnoprávních prostředků, kde jsou jisté kontrolní mechanismy, je každého věc, jak píše, o čem, v jakém rozsahu (a zda se nechá koupit, dělá něco, co třeba dělat nechce). Ale samozřejmě též, co čte. Respektive co ignoruje.

  Žádný ideálně objektivní pohled na svět neexistuje (tedy od dob, kdy zde vládla totalita, ať už ta hnědá či ta rudá). Je zcela Vaší věcí, vnímáte-li kohokoliv jako propagandistu a sebe jako člověka, který se striktně drží pravdy. Ale myslím, že to je o něco složitější (a nemám tím na mysli spiknutí mocných proti bezmocným).

  Hezký den.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 15:58

  stejskal napsal(a):

  Tak to máte pravdu, pane bezdomovče,

  v případě "židáků" paragrafy nezkoumám (ostatně je nezkoumám v případě žádného příspěvku, ale to v tomto případě není důležité), ale rovnou mažu.

  Mám na antisemitské výrazivo a texty obsahující nacistické konotace jistou alergii (snad podmíněnou v podstatě nedávnou neblahou historickou zkušeností lidstva). Takže je zcela voluntaristicky, nedemokraticky a manipulativně z debaty odstraňuji.

  Chcete-li někoho nazývat "židákem" či jej přirovnávat k Josefu Mengelemu, nejsou tyto stránky určeny pro Vás. Aktuálně.cz nemá zájem je k podobným "debatním" vstupům propůjčovat.

  Libor Stejskal

  P.S. Interpunkci máte správně.
  03. 10. 2010 | 16:05

  tomas napsal(a):

  myslim,z e jste , pane stejskale psal o tom, ze se divite lidem, kteri si mysli, ze novinari nekomu nadrzuji, parafraze, tak ja jsem vam dal priklad atkoveho nadrzovani, o trech stranach nerozhoduje elev, takze shrnuto MF Dnes proste nestrani levici, coz by nevadilo v komentatorske casti listu, ale ono se to promita i do te zpravodajske .. jeden priklad media, ktere realitu pouze nepopisuje, ale vytvari. v tomto pripade se mfd podepsala na stvanici na paroubka - ktereho, podotykam, opravdu nemusim. s temi verejnopravnimi medii to zas takova slava nebude, u hvizdaly jsem vam dal priklad ones kvostne reportaze , strsiho data,v udalostech ! kde do odborarske demonstrace zamotate bezdomovce - takhle vytvarela zparvodajstvi zelenkova televize. zminil jste o neco vyse bezdekovu komisi, no tenhle koncept ma v mediich takovou prevahu,ze byt to na hristi, tak uz davno musi letet na plac rucnik. ale ja vas nekrizuju za hrichy vasich profesnich kolegu. o aktualne bych nerekl, ze pisete pravdu, to nedokaze nekdo, ale pokousite se ji pomerne poctive hledat. z tehle stranek bych vam podobne dukazy jako jsem uvedl vyse, asi prinest nemohl
  03. 10. 2010 | 16:20

  Karel napsal(a):

  TO Milan Šmíd :

  Souhlasím s Vámi. Skoro ve všem. Souhlasím i s rčením o prizmatickém pohledu na slona.

  Doležal a Steigerwald jsou pro mě ony "mediální děvky", které si zaobcují ochotně s mocnými kdykoliv a kdekoliv. Ta starší děvka je prověřena i minulým režimem.

  Jenže, kde jste byl Vy a ostatní z ČT, kteří teď volají po zachování košatosti veřejnoprávní televize, dovolávají se pestrostí stromů, analýzy a syntézy a plnění veřejné služby dle EU, když ČT mediální ordneři (viz jiné postřehy výše - Moravec, Veselovský, Drtinová, Vopálenská nepokrytě i pokrytě pledovali za "rozpočtovouodpovědnost vč. nízkých daních", "volební slušnost", "volání po změně" a jiné nesmysly ....
  a tímto chystali cestu pro tvůrce různých "reforem" jako např. privatizace zdravotnictví, důchodů a jak to vypadá i veřejnoprávních médii?

  Co jste Vy a lidé v ČT, kteří se začínají bát o svá korýtka, dělali, když tito lidé chystali cestu pro KATY nejen "NAŠI" "veřejnoprávní" televize?

  Teď se dovolávaté solidarity, plnosti lesa, syntézy a analýzy ("Schopnost vidět slona/televizi nebo slona/rozhlas jako komplexní celek při diskusích často chybí."). Vy připomínáte studenty, kteří stádně šli volit pravici, aby se následně divili školnému. Tito mladí lidé mají na hloupost právo. Navíc zneužít jejich myšlení pomáhali i Fridrichovy děti.

  Prostě Vám skutečně nerozumím, o co Vám teď jde.
  03. 10. 2010 | 16:31

  Kolbaba napsal(a):

  Vždy při diskuzích o České, tedy JEJICH, televizi, mi vytane na paměti údaj paní Spáčilové: ze 7 miliard, vybraných na poplatcích, jdou 2 miliardy na tvorbu, zbytek jde ... .

  Osobně soudím, že toto je hodně silný argument pro zamyšlení nad způsobem další existence toho molochu na K(rk)avčích horách.

  Přikláněl bych se k variantě: zachovat vysílání v rozsahu ČT2, zbytek rozpustit a vypustit. Jsou-li to takové hvězdy, jak si o sobě myslí, najdou bez problémů práci v soukromých TV, případně si je sami vytvoří.
  03. 10. 2010 | 16:31

  Vico napsal(a):

  Absolutně souhlasím s argumentací Tomase. Zejména s jeho konstatováním, že evidentním cílem našich médií konkrétně MFDnes nebylo ani tak o realitě informovat nebo ji posléze komentovat, ale VYTVÁŘET. Co jiného je velikonoční třístránkové vydání, než vyvolání lynče, ke kterému v oné "velikonoční" vajíčkové verzi také došlo.

  V té souvislosti si velmi vážím stanoviska vašeho bývalého kolegy Mihalca, které tu vzápětí zveřejnil. Docela bych rád věděl, jak se mu profesně daří. Moc mu fandím.
  03. 10. 2010 | 16:35

  Karel napsal(a):

  To Milan Šmíd :

  Níže uvedený příspěvek je z debaty
  http://www.denikreferendum....

  Níže uvedený příspěvek se určitě netýká jenom umělců, ale i NOVINÁŘŮ z části mediální sféry. Pro ČT je tento popis velmi příhodný, až na pár pořadů (lidé okolo Wolnera ad.) ...

  ***
  Nabízí se otázka, proč stále lpět na tradičním obsahu angažovanosti - tak jak ho pojmenoval třebas profesor Bělohradský. Vzhledem k tomu, jak menšinové takové umění dnes u nás je (což ve svých skrovných výčtech dokládají i diskutující), by možná stálo za to význam angažovanosti otočit a za angažované uznat ty umělce, kteří si zakládají na domnělé neideologičnosti svých výrazných uměleckých kusů. Řekněte mi, jestli není vrcholem angažovanosti právě ona sveřepá ignorance politických nebo sociálních problémů, jejich dovedné zastírání "aktuálním" bojem proti strašidlu komunismu, jež obchází vytrvale a hrozí z Ruska svou strašlivou pěstí... Pokud bychom na tuto transpozici přistoupili, pak bychom si konečně museli přiznat, že ne my, ale tito lidé realizují skutečnou Změnu.
  ***
  03. 10. 2010 | 16:46

  stejskal napsal(a):

  Počkejte, pane tomasi,

  tak bavíme se o novinářích, nebo o tom, jak MfD reportovala kauzu házení vajec na představitele ČSSD?

  To podle mne nejsou dvě úplně stejné záležitosti. Podle mne v tomto případě přestřelila MfD (a nejen v tomto). Ostatně neznám médium, které PODLE MNE někdy nepřestřelilo (včetně všech těch, ve kterých jsem pracoval či pracuji).

  Kde jsem psal, že je to s "verejnopravnimi medii zas takova slava"? Vůbec ne, není, ani podle mne. Do BBC mají opravdu daleko, což je dle mého vzor, ke kterém,u bychom se měli snažit přiblížit.

  Jediné, vůči čemu jsem se zde vymezil, bylo tvrzení pana Karla Muellera, že ČT svoje poslání neplní, protože je to jen propagandistický antikomunistický nástroj (on sám citoval pana Karla).

  Dle mého ČT neplní svojí roli, jak by měla (v tom spouhlasím s panem Šmídem), nicméně ne proto, že je "jen propagandistickým antikomunistickým nástrojem". Co se informací ohledně komunistické totality týče, plní svou roli dle mého názoru velmi dobře.

  Ad Vaše věta: "myslim, ze jste , pane stejskale psal o tom, ze se divite lidem, kteri si mysli, ze novinari nekomu nadrzuji".

  Ale vůbec ne, novinář je člověk jako každý jiný, má své preference, vidí realitu svým zorným polem, a také jí tak popisuje (špičkový novinář se snaží netahat do do svého psaní stranické sympatie, ideologie a daří se mu to více, než novináři průměrnému či špatnému, ale dělá to též).

  Já jsem například zavilým odpůrcem rasismu, etnické nesnášenlivosti, totality, diktatur apod. a ve svých článcích či textech se tím vůbec netajím (i když řada lidí může mít na totalitu jiný názor než já). Čili také straním.

  Ad Bezděkoba komise (tu jsem nezmínil já, ale jen replikoval čísi nářek nad tím, že novináří (sic!) cosi zase protežují). Ano, řada novinářů jí nekriticky hájí, jiní jí nekriticky odmítají jako úplně špatnou a pak jsou lidé, kteří se jí snaží pochopit a třeba i oponovat (třeba Petr Holub). Všechny tyto "proudy" jsou součástí demokratického diskursu. Nikdy to nebude jinak (tedy alespoň doufám ;-)

  Pochopte, že nikoho nebráním. S některými kolegy novináři se neshodnu prakticky v ničem, s jinými občas, s dalšími velmi často.

  Ale žádný novinář coby archetyp podle mne neexistuje. Smyslem médií je poskytovat prostor pro nejrůznější názory, proto jsou i různá média (kdyby bylo jedno absolutně objektivní, jiná by nemusela být, ale to nikdy nebude). To je jejich funkce. Je to velmi nedokonalé, ale obávám se, že v současné době nic lepšího nevymyslíme.

  Neznám jediné médium, jediného kolegu, kterému bych vypsal bianco šek na důvěru ohledně všeho, co napíše. Stejně tak prakticky neznám jediné větší médium, které by neodhalilo zajímavé věci bez ohledu na stranickou či ideologickou orientaci toho, o čem to které médium referuje.

  Jsem přesvědčen, že dokud to takto funguje, je šance na změnu k lepšímu. A vůbec to neznamená, že sdělovací prostředky plní svou roli dokonale. Neplní. Ostatně jako nikdo v této společnosti či kdekoliv jinde.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 17:49

  stejskal napsal(a):

  Ano, pane Vico,

  Zdeněk to tehdy napsal velmi dobře http://blog.aktualne.centru... Plně jsem s ním souhlasil (a zopakoval jsem svůj názor na to, jak MfD tuto konrétní událost pojednala, i dnes).

  Zdeněk na tyto stránky pravidelně chodí, pokud bude chtít o sobě cokoliv napsat, udělá to.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 17:52

  tomas napsal(a):

  pane stejskale, nemohu se shodnout s vami v onom terminu prestreleni ... prestrelit muzete v nejakem jednotlivem clanku, nevim, jaky mate redakcni system na aktualne, ale mozna, ze se na vase stranky nejaky ulet muze dostat, ale narvat tri uvodni stranky texty, ktere de facto vybizeji k vajickovani nejakeho politika, tak to je tedy sila .. neco takoveho nemuze udelat jednotlivy redaktor a mozna ani sefredaktor bez nejakeho pozehnani .. nesoustavne sleduji anglicky psana media, ne bulvar, a s nicim takovym jsem se tedy opravdu jeste nesetkal a vubec si nedoakzu predstavit, ze by neco takoveho bylo mozne. ja voim, ze zde existuji i jina media nez mf dnes,a le mf dnes je mainstremovy denik svym vlivem nesrovnatelny s ointernetovym denikem referendum. osobne jsem rad , ze jiri paroubek se muze projevovat opovetsine jiz jenom na svych blozich,a le chci li svobodu pro sebe, musim ji nechat i jinym.
  pokud by ceska televize mela plnit svoji verejnopravni ulohu, ted na tema bezdekova komise, tak by treba usporadala debatu, kde by krome bezdeka a rusnoka , sedel napr. spidla plus, vidite ted si to jmeno ani nemuz vybavit, protoze jsem se s nim v mediich veru nesetkal casto
  03. 10. 2010 | 18:03

  Karel 2 napsal(a):

  Dobrý den. Rovněž si myslím, že státání televizi nepotřebujeme. Já tedy rozhodně ne. Potřeba státní televize je ještě pozůstatek socialismu v nás. A stejně tomu je na západě. Není jedinný důvod aby státní televize zajišťovala vysílání fotbalové ligy mistrů, hokeje, dokumentů atd. Bez televize se dá žít, ale bez potravin nikoliv. Přesto jsme výrobu potrvain svěřili trhu. Takže u televize by neměla být už vůbec žádná ideologická překážka ... CT je příklad klasického státního molochu, kde jádro aktivních a schopných lidí táhne možná 50% lidí, kteří když tam nebudou, tak se nic nestane. PRIVATIZACE CT je správnou cestou. Oddělí se zrno od plev.
  03. 10. 2010 | 18:12

  almost glossed™ napsal(a):

  Přestože jsem se už k tématu cenzorových lží pod tímto blogem už nechtěl vracet, zjišťuji, že stále provokuje. Zřejmě ho mé příspěvky zase tak nebaví, když už se nezmůže na nic jiného než na kydání špíny.

  Tak tedy - jak si každý může na výše zmíněném odkazu ověřit, nepřirovnával jsem T.Haase k Dr. Mengelemu. Není to můj styl.

  O způsobu jeho alibistické reakce na ostatní témata si každý udělá obrázek sám. Je zřejmé, že mu toto téma opravud nevyhovuje. Zahrát do autu, něco málo obecně přiznat, ale hlavně nedovolit, aby kdokoliv chtěl cokoliv změnit.
  03. 10. 2010 | 18:20

  almost glossed™ napsal(a):

  Autor: Využiji Lexova odkazu z vedlejšího blogu.

  Věděl jste to: https://www.youtube.com/watc...
  ? Jak referovala o této situaci ČT?

  Obvinila ČT ze škody odboráře nebo reportéry s kamerami? A jestliže odboráře, omluvila se následně za nepravdivou situaci?

  (Dozvěděl jste se to z jiných médií?)

  Jak je možné, že někdo při existujícím videozáznamu může svést škodu na nepravého viníka? Může se to stát nezáměrně?
  03. 10. 2010 | 18:32

  almost glossed™ napsal(a):

  "nepravdivou informaci"
  03. 10. 2010 | 18:33

  si napsal(a):

  To, že v ČR je veřejnoprávní televize strašnější úrovně než byla ta socialistická, (z níž mj. žije její sledovanost, a to i z toho, na co tehdy bylo ekl se vůbec dívat), nezakládá ještě důvod zrušení veřejnoprávního média, ale k formulování jeho pojmu ano. Kdysi v ČST existoval koncept horizontálního vysílání, který poměrně dobře umožňoval vyeliminovat současnou ubohost, nevzdělanost, prznění češtiny, netoleranci k jiným názorům, bulvární hovadiny...a hlavně prožraný management a Radu. ČT v dnešním stavu opravdu existovat nemusí. A navíc, s jejím terorismem a šikanou poplatků, (důchodce např.za měsíční plat ředitele ČT - z poplatků, musí žít šest let! A ještě platit ČT a soudit se, tj. přispívat na výživu právníků od ČT, i když přístroj nevlastní).
  03. 10. 2010 | 18:37

  stejskal napsal(a):

  Pane tomasi,

  vůbec netrvám na termínu "přestřelil". Dosaďte si místo něj, co chcete. Jasně jsem zde deklaroval, že mi se způsob, jakým kolegové z MfD reportovali házení vajec na politiky ČSSD nelíbil. Už opravdu nevím, jak jinak to mám napsat.

  Samozřejmě, že to neudělal jeden redaktor. Zcela bezpečně to vzniklo na dopolední poradě, kde byl šéfredaktor, jeho zástupci, šéfové oddělní a šéfeditor toho konkrétního vydání. Dohodli se, že jim to přijde natolik zajímavíé a důležité, že tomu věnují tři strany (já bych je tomu nevěnoval, nepřijde mi to tak světodějné).

  Naprosto s Vámi souhlasím,že je dobře, že se Jiří Paroubek může projevovat svobodně na blozích (je to přesně to, o čem celou dobu mluvím). Pluralita, ne unifikace, (byť s těmi nejlepším i úmysly).

  Proč všechny jeho velmi často nabízené texty netisknou kolegové v různých médiích, též chápu. Přesně ze stejných důvodů - pluralita, komentářové stránky žádného z médií nejsou nafukovací.

  MfD je samozřejmě mainstreamové médium s nesrovnatelně větším vlivem než Referendum. Protože ho nesrovnatelně více lidí čte. To je jednoduché. Bude-li nesrovnatelně více lidí číst Referendum, bude Referendum mít nesrovnatelně větší vliv než MfD. Tak to prostě je, neznám žádný způsob, jak přimět lidi aby četli Referendum místo MfD (osobně MfD nečtu, jen když se někde dozvím, že je tam něco zajímavého. Referendum sledují více, píší tam zajímavější lidé).

  V ČT proběhly desítky debat o důchodové reformě, prpstor dostaly nejrůznější lidé včetně pana Špidly. Ano, mohl by tam být pan Špidla častěji. Napadají mne desítky jmen, která by tam měla být. Ano, veřejnoprávní TV není ideální, mohla by být daleko lepší. Nicméně do toho jediného, vůči čemu jsem se zde vymezil, tedy "že ČT svoje poslání neplní, protože je to jen propagandistický antikomunistický nástroj" to má stále ještě daleko.

  Nezdá se Vám, že se točíme kolem jednotlivostí?

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 18:41

  Eil XX napsal(a):

  Pane Stejskale, ČTV je především hlásnou troubou názorů svých ZAMĚSTNANCŮ, kteří si ji otevřeně přivlastnili při Velké televizní revoluci r. 2000.
  Má obrovský podíl na vzniku fotovoltaického supertunelu i propagaci dalších zelených nesmyslů.
  Např., kromě Václava Klause, který si jako předseda vlády vstup do tehdejší ČTV r. 1992 evidentně vynutil, se divák z tohoto "veřejnoprávního" média vůbec nedozvěděl podle mě dost významný fakt, že Rakousko spotřebovává na hlavu VÍCE elektřiny než my a jeho spotřeba neustále roste. Podobně rostou i jeho emise "škodlivého" CO2.
  Mile mě překvapilo, že se do ČTV dostal nedávno Ing. Míl, který také poprvé, uvedl fakta, která měl divák ČTV slyšet už dávno.
  03. 10. 2010 | 18:51

  almost glossed™ napsal(a):

  Učebnice PR taktika a krizová komunikace.

  Sledujeme kapitolu "Taktika bagatelizace", str.106
  03. 10. 2010 | 18:52

  Pepa Řepa napsal(a):

  To Red Coyotes
  Že Vás to baví.
  Jdu koukat na basket.
  03. 10. 2010 | 19:18

  Medikolog napsal(a):

  Veřejnoprávnost = pojem, kterému všichni "rozumíme", ale na jehož obsahu a definici se neshodneme.

  Veřejnoprávní media nemají právo propagovat jednostranně názory kohokoliv, zejména těch s historickým máslem na hlavě, aniž by ztrácela postavení veřejnoprávnosti ve prospěch servility k určitým názorovým, mocenským, náboženským, či majetkovým skupinám. Podle mě tím ale taková media i ztrácejí nárok na financování z veřejnoprávních zdrojů. Ať je platí ten, jehož "polívčičku přihřívají" z "přidané hodnoty" budoucího zisku..

  Je hezké, jak se Čt stará, abychom nezapoměli na zločiny z období 1948 až 1989.
  Vadí mi ale, že stejná pozornost není věnována zločinům období nejaktuálnějšího - od roku 1989 do současnosti. Vadí mi neuměle skrývaná či přímo neskrývaná jednostranná agitace a lobování před volbami... místo poskytnutí rovné demokratické šance.

  Vítám, že Čt nevysílá propagandu převzatou z Al Džazíra; vadí mi však, že nepokrytě poskytuje prostor pouze "černé totalitě" a to nikoliv formou církvemi placeného reklamního času za tržní ceny (pouze z darů věřících).

  Musím-li platit koncesionářské poplatky nejenom za pořady, které mě poučí či pobaví, ale i za ty co se mě pokoušejí podvést, oklamat či přímo obelhat a naštvat, CÍTÍM SE PRÁVEM DISKRIMINOVÁN ve srovnáním s přístupem komerčních televisí, které mi otevřeně vsugerovávají jenom to co si přejí jejich majitelé a na nic objektivnějšího si nehrají, aniž by si dávali do názvu pojem "veřejnoprávnost" v české praxi mylně vykládaný v souvislosti s pojmy jako objektivita, nestrannost, služba všem.. Soukromé tv mi sice v nejlepší části pořadu vnucují reklamy na kdeco (stejně jako "veřejnoprávní" tv!), ponechávají však na mé vůli, zda své peníze skutečně utratím za nabízené zboží. "Veřejnoprávníci" a autorské svazy maji "své" jisté.

  Mzdy a honoráře vyvolených "veřejnoprávníků" jsou v hrubém nepoměru ke mzdám v zemi obvyklým a kvalita "vlastní tvorby" je natolik "specifická", že v mnoha případech jsou vynaložené náklady výsměchem "koncesionářům".

  Panu Šmídovi vadí, že veřejnoprávní televisi kritizují diváci sledující pouze večerní pořady... DOKONALÁ UKÁZKA AROGANCE příslušníka tzv. elit, který si neuvědomuje (nebo si odmítá připustit) že:

  1) "večerní" diváci jsou PRACUJÍCÍ OBČANÉ, kteří mají v popisu práce něco jiného, než čučet na "skvosty" zplozené jakoukoliv tv braiwashing factory; aby si ovčan (= Husákův prostý občan, Paroubkův obyčejný občan = tvor s omezenou schopností samostatného myšlení?) dal nakukat jen to správné a pouze to správné a aby vždy věděl, na straně jakých politicko ekonomických řešení i v současných válkách válkách musí pevně stát ať ho to osobně i jeho rodinu stojí co to stojí aby byl IN a COOL. Pánové politici i pan farář ho za jeho "prozíravost" zaručeně pochválí...

  2) A také se ten pracující divák musí vyspat a připravit se na další pracovní den.
  A jak to řekl v souvislosti s parlamentními debatami současný MZV pan Schwarzenberg, že když se plácají blbosti, on spí. Chápu, že nemá tolik času aby ho marnil sledováním mlácení prázdné slámy. Je jako já už starší muž; takže také bednu většinou vypínám.

  Proto považuji za spravedlivé zrušení koncesionářských poplatků. Má-li vláda potřebu vlastních "trub z Jericha či provládních vuvuzel" je normální aby je platila ze svého rozpočtu. Pak nebude vadit, že jaký pán takový krám.

  Naprosto chápu, že ve Versailles se jedly koláče, i když lid neměl na chleba .. Potom ovšem někdo barbarsky zboural historicky cennou pevnost Bastille z roku 1369 a necitlivě místo ní udělal náměstí.. Kde byli památkáři?(/;>)) Asi emigrovali do Čech.
  03. 10. 2010 | 19:26

  stejskal napsal(a):

  Tak tomu nerozumím, paní či pane Eil XX,

  ČT dle Vás záměrně zamlčuje, že Rakousko spotřebovává na hlavu VÍCE elektřiny než my a jeho spotřeba neustále roste (já tedy pochybuji, že to v ČT nikdy nezaznělo, to je vcekku známá informace, ale budiž, zřejmě sledujete vysílání 24 hodin denně a víte, o čem mluvíte), a zároveň se do ČT dostal nedávno ing. Míl (mimochodem nabízel jsme mu zde blog, s díky ale odmítl), který uvedl fakta na pravou míru.

  Proč ho tam proboha pouštěli, když zřejmě chtějí tyto informace utajit? Nějak ne zcela rozumím tomu, v čem by mohl být problém

  Opakuji, česká veřejnoprávní televize má k BBC hodně daleko, rozhlas též. Dál než by mně samotnému bylo milé.

  Hezký večer.

  Libor Stejskal
  03. 10. 2010 | 20:15

  stejskal napsal(a):

  P.S. Nedokážu posoudit, jak silný (nepatřičně) vliv mají v ČT její zaměstnanci, nikdy jsem tam nedělal, ČT se zase tak moc nezaobírám). Je docela možné, že stávka zaměstnanců, kteří se v roce 2001 vzbouřili proti stoupajícím snahám politiků zasahovat do nezávislosti zpravodajství a publicistiky, posílila jejich postavení víc, než by bylo zdrávo. Posouzení nechávám na jiných, kdo do toho vidí více (třeba pan Šmíd, pan Štern a další). l.s.
  03. 10. 2010 | 20:28

  Realista napsal(a):

  Velmi obecně:

  Obávám se, že s lidmi tak radikálně pravicových názorů, kteří se mnou polemizovali, je jakákoliv diskuse zbytečná. Rozcházím se s nimi v úplně bazálních věcech v pohledu na tuto společnost a je nutné jen konstatovat, že mé názory jsou prostě diametrálně od jejich odlišné. Oni se prostě na vše dívají jen přes peněženku, já jinak.
  03. 10. 2010 | 21:19

  Karel Mueller napsal(a):

  Pane Stejskal,

  ještě se vrátím k té včerejší debatě, i když s tématem přímo nesouvisí.

  Ten paragraf 405 je doslova právní zrůdnost (snad jsem se nedopustil trestného činu). Představte si modelovou situaci: Prohlásím, že Američané se v roce 45 dopustili v Čechách genocidia (jiného) a povraždili 100 tisíc lidí. Nikdo podle zákona nemá právo to zpochybnit.

  Zdá se Vám absurdní? Samozřejmě. Zákon asi předpokládá, že se jedná o prokázané genocidy. Ale tu "průkaznost" musel někdo potvrdit (skupina historiků, soud atd). Tedy je zakázáno zpochybňovat závěry této skupiny lidí. Tím se stávají tyto závěry písmem svatým a musím konstatovat, že tak daleko nešel ani středověk. Protože neomylnost mělo pouze písmo svaté a papež, nikoliv určitá skupina lidí.

  Na téma demokracie a socialismu jsme mluvili mnohokrát. A jako vždy máme teorii a praktickou realizaci, nazvěme ji reáldemokracií. V obou teoriích hraje ústřední roli onen imaginární "lid" s tím, že je schopen splnit sé "poslání". Obávám se, že ho v reáldemokracii plní stejně, asi jako v reálsocialismu. Ale o to vůbec nejde, jde o ono soukromé vlastnictví. Prostě stále máte určitý okruh lidí, kteří jsou alespoň reativně svobodní, v reálsocialismu byli všichni součástí systému, jak jsem napsal.

  Podle demokratické ústavy je zdrojem moci lid (tuším, že v reálsocialismu jím byl taky :-),).
  Pokud pod pojmem lid chápeme ty s devíticiferným kontem a většinou (i) zahraniční státní příslušností, tak se určitě dohodneme :-)).

  A teď už nashle na jiném blogu.

  A pokud jde
  03. 10. 2010 | 22:13

  Aleš napsal(a):

  Velmi zajímavý článek i diskuse k němu. POtvrzuje názor pana šmída o bídě diskuse na téma veřejnoprávní media.
  Ukazuje jen kolik z onoho komunistického myšlení je v nás.
  Hlavní důvod veřejnoprávních medii je mít relativně objektivní informace a mít vysílání, které žádné komerční televize produkovat nebudou- televizní inscenace divadelních představení,dokumenty, apod.
  A většina lidí masírovaná soukromými mediii, či soft bulvárem v podání českých novin, to zřejmě nikdy nepochopí. Komu není rady tomu není pomoci.
  03. 10. 2010 | 22:46

  Čulibrk napsal(a):

  Komu myslíte, že to prospívá ???????
  Já už radši mlčím !!!
  Ať se hlavně probere aspoň polovina mlčící
  třetiny národa.
  Jinak v jednom z výše uvedených příspěvků
  bylo naznačeno, že jen asi třetina peněz vybraných na daních ... atd. atd. ....
  04. 10. 2010 | 00:10

  Jaka napsal(a):

  Nečetla jsem celou diskusi, ale stačilo. Mám pocit, že si tu hezky ukazujete, jak rozdílné priority máte. I já. Nadávám na neobjektivní zpravodajství na ČT, pro mne je příliš pravdyláskovní. Nedělní polední debaty mě zajímají, protože jinak ty politiky nevidím a neslyším jejich argumenty v přímé konfrontaci. Nemám a nebudu mít na satelit, takže mám jen omezené možnosti. Nova a Prima mají většinou pořady, které mě nebaví, plno akčních filmů, červená knihovna a ještě i uprostřed pořadu několikrát reklama.Tak to bývám, když už se tam výjimečně dívám, na mrtvici. Takže se dívám hlavně na ČT2, protože miluji dokumenty. I když některé nemusím, třeba pro děti či menšiny, nevadí mi, protože vnímám, že i ti mají právo na své pořady. Třeba dnes byl tématický večer - Oldřich Mikulášek a bylo to fajn. Tohle jinde neuvidím, na komerčních stanicích tedy určitě ne. Nadáváte na Jílkovou, ale mě ten pořad zajímá, jsou to různá témata a odborníci k nim diskutují. Věřím, že nejsem sama, kdo ten pořad sleduje se zájmem, má to i výchovný podtext, víc lidí si to téma i s argumentací vyslechne a snad víc pochopí všechny souvislosti. Jílková v Kotli byla na zabití, ale tento pořad jí celkem sedí. Taky by na komerční nebyl. Prostě máme všichni nějaké priority a vyhovět všem nelze. O Radě ČT si nic dobrého nemyslím, tu bych zrušila. No, nejvíc mi u ČT vyhovuje, že filmy či jiné pořady nejsou protkány reklamami. To je pro mě docela silné plus. takže tu máte, vážení, zastánce ČT, můžete se do mne pustit. Samozřejmě by se tam měly některé věci změnit, například já bych politické programy chtěla vidět častěji, ale jiní snad ne a respektuji. Každopádně ty kolem půlnoci si mohou strčit za klobouk. No a zpravodajství bych ráda obsáhlejší, objektivnější. A Radu buď zrušit, či obměnit fakt odborníky.
  04. 10. 2010 | 00:57

  Betty08 napsal(a):

  "Suverenita, se kterou Schönfeld zdůvodňuje návrh privatizovat Českou televizi, protože „nikomu nebude v dosavadní podobě chybět,“ je pozoruhodná. Já totiž znám ve svém okolí dost lidí, kterým by chyběla."

  Tak mě by tedy nechyběla. Kde se podepisuje ta petice za zrušení?
  04. 10. 2010 | 07:42

  lada napsal(a):

  já rovněž souhlasím s okamžitým zrušením ČT; ihned a bez náhrady.
  04. 10. 2010 | 08:30

  demokrat napsal(a):

  ČT si za tuto hysterii může sama. Špatné zpravodajství. Názory nejsou nezávisklé ale vždy podle politického větru. Debilní pořady jako Pošta pro Tebe a další. Vysílání amerického braku. Téměř opomíjení evropské filmové a televizní tvorby.
  Ne zrušit ale totálně vyhnat celé vedení ČT a osadit nové, přičemž nikdo by nesměl být členem jakékoliv politické strany.
  Nedávat statisícové odměny neschopným ředitelům
  04. 10. 2010 | 09:32

  Evžen napsal(a):

  Česká televize už není k ničemu, pozbyla všechno co se od ní předpokládalo, pouze dře peníze od lidí, je to pouze televize vyděračská a nic jiného, už nepřináší žádné pozitiva pro obyvatelstvo, proto je vlastně důležité tuto televizi zrušit a také je důležité zrušit koncesionářské poplatky, tato televize se stala televizí vyděračskou !!!
  04. 10. 2010 | 09:33

  Jan Žura napsal(a):

  Na zprávy a tendenční publicistické pořady CT nekoukám, jenom je platím, klidně ČT zprivatizujte nebo ji rovnou zrušte. Je hlásnou troubou Havla a spol. Od slouhů se očekává, že budou pět na stejnou notu jako jejich páni.
  04. 10. 2010 | 09:37

  řadový občan napsal(a):

  Všechny televize ve zprávách a politických pořadech dnes většinou fandí zbohtlíkům a pravici. Ale veřejnoprávní televize musí být zachována, aby se mohla vyvíjet...když bude zrušena, nebo privatizována, tak bude v rukou zase a zcela pravice a velkých podnikatelů. I velké státy mají veřejnoprávní televize, BBS je myslím také veřejnoprávní, ne ?
  04. 10. 2010 | 09:46

  Glosator napsal(a):

  "Hanobení národa, náboženství, rasy a přesvědčení" - přímo žasnu, že někdo se může ohánět podobným paskvilem, který odporuje sám sobě a může fungovat jen proto, že podle komunistického vzoru si ho mocní vykládají naprosto výběrově.
  Zkuste třeba větu "muži jsou nadřazeni ženám." Pokud by to někdo hlásal jen tak, asi proti němu vypukne štvanice všech politických korekčníků. Tuto větu ovšem najdete v Koránu, Sůra číslo 4, kde se dále mimo jiné vyžaduje od mužů, aby si poslušnost žen v případě potřeby vynutili bitím. Napadat islám ovšem je také proti tomuto zákonu...
  A v úplnou frašku se změnil postoj vůči skupině mladých Marokánců někde ve Francii, kteří slovně útočili na homosexuály, podle Koránu a Šariji zasluhující trest smrti. Oni pak dospěli k takovéto konstrukci, že oni Marokánci nebyli dostatečně zbožní muslimové na to, aby na homosexuály útočili v důsledku víry, ale že tak činili z jiných, jistě zavržitelných důvodů. Mimochodem, trest smrti za homosexualitu najdete i v Mojžíšově zákoníku, co kdyby to nějaký fundamentalista vzal doslova (to není fantazie, přesné znění, opsané z Bible bylo v zákoníku jednoho ze států USA až do 60 let 19 století).
  Mimochodem, pod pojem přesvědčení lze klidně zařadit komunismus i nacismus, čímž se ta fraška (ono je to ale spíše k pláči) staví ad absurdum.
  04. 10. 2010 | 10:17

  kirast napsal(a):

  Už je zde tolik komentářů, že je nemohu přečíst a možná tedy budu někoho dublovat. Tedy, pane Šmíde, jestli vám a vašim kamarádům bude vysílání ČT chybět, zaplaťe si ho jako koncesionář. Nevidím důvod, proč bych vám na něj měl přispívat, i kdyby jste byl chudší než já, což asi nejste. ČT by určitě hned nezmizela a na satelitu si můžete takovou službu obvykle předplatit. A druhá poznámka - popište mi, co je to podle vás "veřejný zájem". Tvrdím totiž, že nic takového neexistuje. Váš "veřejný zájem" bude jenom odrážet váš soukromý zájem. A nic na tom nemění, i kdybychom se na svých soukromých zájmech shodli.
  04. 10. 2010 | 10:21

  kopec napsal(a):

  nechapu , proc vetsine diskuteru vadi tel.poplatky. Me se zdaji byt dostatecne kompenzovany tim, ze si denne mohu zkontrolovat presny cas, a take pomerne slusnou predpovedi pocasi. Jinak si myslim, ze pan Stejskal, jako admin., by se nemel aktivne zucastnovat diskuzi, protoze vychazi jasne najevo, za ci stranu cenzuruje.
  04. 10. 2010 | 11:25

  jirilp napsal(a):

  "Doležal, Steigerwald, Schölfeld: výplody postkomunistické mediální přihlouplosti. Naprosto s Vámi souhlasím, p. Šmíde."
  I já zcela souhlasím. Navíc shora uvedení mají evidentně mnoho problémů sami se sebou (u Doležala je to vidět na první pohled).
  04. 10. 2010 | 11:37

  stejskal napsal(a):

  A není to spíše dobře, pane kopče?

  Představte si, že bych mazal sprostoty, spamy a porušování zákonů, a Vy byste ani nevěděl, jestli jsem pravičák, levičák, komunista, či fašista (neřku-li stranicky či ideologicky nevyhraněný). Takto mají alespoň někteří hned jasno.

  Jinak Vaší úvahu ohledně mých debatních vstupů považuji za naprosto legitimní. Dost jsme si zde o tom povídali (viz Může editor zveřejnit svůj názor v diskusi? http://blog.aktualne.centru...), řada lidí jí sdílí. A mnozí také ne.

  Tak to chodí, lidé mají prostě na různé věci různé názory. A tyto stránky jsou zde od toho, aby si je vyměňovali.

  Hezký den.

  Libor Stejskal
  04. 10. 2010 | 11:59

  Pepa z depa napsal(a):

  Já si myslím, že veřejnoprávní televize má na české mediální scéně své místo. Nedomnívám se však, že ČT je televizí veřejnoprávní, ale spíš televizí úzké skupiny lidí s převážně s pravicovým a proamerickým zaměřením. ČT šla mým životem prakticky odjakživa, zprávy bývávaly jedním z pořadů, které jsem si nenechával ujít. Stejně tak jsem si za bolševika nenechával ujít vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, kde jsem mohl porovnávat, o čem jedna či druhá strana vysílala. Po převratu jsem pokračoval ve sledování ČT a v prvních letech se zdálo, že tato televize je vcelku objektivní. Postupem času se však informovanost zhoršovala, poznal jsem to zejména v době událostí v Kosovu a bombardování Jugoslávie, kdy se na zahraničních serverech začaly objevovat zprávy, které byly v příkrém rozporu s tím, co do nás hustila televize. ČT se stávala stále více politickou a stávala se tím, čím tu byla za bolševika, pouze tu byl obrácený gard. To, co dřív bylo bílé, bylo najednou černé, a samozřejmě naopak. Jestliže ČST za bolševika vysílala o USA jen to nejhorší, o nezaměstnanosti, demonstracích, o lidech bydlící v ghetech a na ulicích, zatímco SSSR úspěšně budoval komunismus, dnes se hledá na Rusku každá veš a prakticky veškeré zpravodajství o našem bývalém velkém bratru jsou negativní. Zato USA je podle ČT nyní náš vzor! Jediný skutečně objektivní zahraniční zpravodaj Filip Kanda je bohužel z ČT pryč. Stejné je to i ve vnitropolitickém zpravodajství, kde ideologií nezatíženému člověku musí být jasné, že ČT nahrává pravici. Já jsem člověk středopravicový, ČSSD ani ODS jsem nikdy nevolil, ale chápu, že je v demokratické společnosti je potřeba, aby tyto strany byly zhruba vyvážené. Informovanost je hrozná. Tůdle jsem v Událostech sledoval reportáž z nějakého sjezdu ČSSD, kde reportér vyloženě komentoval a kritizoval nějaké vyjádření ČSSD, což by si ve skutečně demokratické a veřejnoprávní televizi nemohl dovolit. Na to jsou tu komentované události. Z reportérů čiší, na které straně jsou, jinak se informuje o svém oblíbenci, jinak se informuje o svém protivníku. Jinak se kladou otázky svému oblíbenci, jinak se kladou otázky svému protivníkovi. Neuvěřitelnou bezplatnou reklamu udělala ČT straně převážně bývalých lidovců TOP09, o které vysílala dlouhou dobu i sebevíc méně významné zprávy, že dokázala lidi zblbnout o nepostradatelnosti této strany, kterou deklaruje jako ty čisté, kteří se do ničeho nenamočili a jsou jako lilium. I dnes je zřejmé, že ČT TOP09 nadržuje, oni zkrátka dělají vše dobře. Jedinými objektivními pořady, které mají na ČT punc veřejnoprávnosti, jsou Hyde park a Máte slovo. Tam zatím člověk může poslat libovolný dotaz a zatím se zdá, že tam nic necenzurují. S veřejnoprávostí má ČT problém i při komuninaci s diváky, kdy v podstatě neodpovídá na dotazy či připomínky, na mail vám ČT odpoví pouze tehdy, když jí napíšete, že nechcete dál platit koncesionářské poplatky. Veřejné diskuze byly v ČT zrušeny, ČT ani Rada ČT nemá žádné všeobecné diskuze, kde by se mohlo hovořit o problémech a koncepci ČT. ČT není veřejnoprávní televize!
  04. 10. 2010 | 12:23

  Petr napsal(a):

  Naprosto souhlasim se zrusenim nebo velkym omezenim verejnopravni televize a udelam pro to co bude v mych silach. Nechapu proc bysme meli z dani povinne placenych vsemi zivit stale stejnou particku jakoby umelcu a jejich kamaradu v CT. To je muj soukromy nazor. Deformace na trhu kterou CT zpusobuje snad ani nemusime rozebirat. Je to socialisticky prezitek. Mela by zustat CT24 pro zpravodajstvi a zbytek at je soukromy nebo at podnika jako vsechny ostatni televize na svete.....
  04. 10. 2010 | 13:44

  arnazach napsal(a):

  Bylo zajímavé, jak málo lidi zajímá způsob vymáhání poplatků a jak moc se mluvilo o zrušení nebo omezení ČT. Debata holt nebyla strukturovaná ani kvalifikovaná, aspoň ne tak, jak by si pan Šmíd asi představoval. Možná ale taková debata proběhne ještě někde jinde. Třeba v ČT.
  04. 10. 2010 | 16:05

  Barnabáš napsal(a):

  Vždyť je to jednoduché. Ať jsou koncesionářské poplatky dobrovolné. Je-li těch lidí, kterým ČT vyhovuje, tolik, jak tvrdí její příznivci včetně autora, ať tedy dobrovolně sáhnou hlouběji do kapsy a tu televizi si vydržují. Proč chtějí, aby jim to platili i všichni ostatní, co se bez ČT v pohodě obejdou, ba co se dokonce domnívají, že ČT škodí?
  04. 10. 2010 | 16:52

  Miki napsal(a):

  Já ji poslouchám sporadicky, nechci ji, ale musím platit. Kde je moje svoboda??? Je to horší než daň. Z daní mám aspoň policii, silnice atd. Z koncesí jen žvásty.
  04. 10. 2010 | 18:43

  Marcus napsal(a):

  to Pepa z depa:
  diky za Vas prispevek - delate cest pravicove orientovanym obcanum.
  Take jsem za minuleho rezimu poslouchal Hlas Ameriky, takze clovek mel zpravy z obou stran a mohl si udelat svuj usudek (vedel totiz ze to, co mu serviruji oficialni media je casto propaganda). Dnes je vetsina medii pravicova, takze alespon verejnopravni media by mela umoznit prezentaci ruznych nazoru, coz bohuzel necini - treba v ekonomicke oblasti komentuji udalosti temer vyhradne pravicove orientovani ekonomove. Takze pak "vime", ze jedinym resenim duchodoveho systemu je jeho "privatizace" do penzijnich fondu, ze stat je nejhorsim hospodarem a dalsi nesmyslna klise.
  Ten kdo ma cas a chut si samozrejme muze vyhledat informace z ruznych zdroju, ale vetsina lidi na to bohuzel nema cas, takze prijima to, co jim serviruji mainstreamova media.
  04. 10. 2010 | 20:00

  kppec napsal(a):

  Pane Stejskale, na Vase doporuceni jsem si precetl Vas odkaz na blog a prokousal jsem se poctive celou diskuzi pod nim. Vetsinou Vas ctenari hodnoti kladne, za coz jste jim nekolikrat podekoval. Ja ale nemam rad cenzory ,ani ty hodne a prijde mi uplne absurdni,kdyz se cenzor pusti do diskuze se svymi nekdy i jim postizenymi oveckami. Dam Vam priklad M. Knizak, kdyz se jako aktivni vytvarnik stal reditelem NG, prvni koupil svuj obraz a pak taky neco od svych zaku. Je to modelovy priklad stretu zajmu, i kdyz pro Vas to nema ty finacni konsekvence jako u Knizaka. Ja fakt nemam zajem diskutovat s nekym , kdo mne muze z diskuze podle svych uvah vyloucit. Moje tchyne rikavala: Clovek je hodny jen do te doby ,nez musi byt zly.
  04. 10. 2010 | 20:44

  stejskal napsal(a):

  To je naprosto v pořádku, pane kupče.

  Opakuji, že Váš názor plně repektuji.

  Víte, jaký je formálně rozdíl mezi mnou a panem Knížákem?

  Pana Knížáka platíte ze svých daní, je to de facto Váš zaměstnanec. Měl by respektovat resp. reflektovat názory těch, co jej zaměstnávají.

  Aktuálně.cz je soukromá firma, která se rozhodla nabídnout svůj prostor (do kterého investuje a o který se stará) k debatě. Nevnímá tento prostor jako kolbiště, kde jeden vyhrává a druhý odchází poražen, kde "sudí" může někomu nadržovat apod.

  Vnímá jej jen a pouze jako prostor pro výměnu názorů, slušně vedenou debatu. Komu to takto vyhovuje, je vítám, komu ne, též. Těm, kteří nemohou přenést přes srdce, že může vyjádřit názor KAŽDÝ, zřejmě toto fórum vyhovovat nebude. Osobně mne to mrzí, ale nevím, co bych s tím mohl udělat.

  Ale znovu opakuji, je to můj úhel pohledu (který můj zaměstnavatel respektuje). Vy máte jiný, stejně legitimní.

  Libor Stejskal

  P.S. Také nemám rád cenzory resp. kohokoliv, kdo jiného vylučuje z debaty.
  04. 10. 2010 | 21:37

  kolemjdoucí napsal(a):

  Už to tady několikrát zaznělo, ale znovu to zopakuji - ČT má do veřejnoprávnosti moc a moc daleko. Její zprávy jsou neobjektivní a připomínají spíš dobu komunismu, akorát že se lítá ode zdi ke zdi. Za minulého režimu se vyzdvihovaly různé události, které mu byly poplatné, dnes to není o nic lepší. ČT tají zprávy, které jsou režimu nevhodné a zveličuje a "vylepšuje" ty, které jsou režimu poplatné. Lze samozřejmě uvést mnoho příkladů, ale několik za všechny. ČT se např. věnuje velmi mnoho době komunismu a jejím zločinům. Nic proti. Ale velmi málo se věnuje době okupace, jeho obětem, když už tak většinou je holocaustu Židů. Nebo snad někdo slyšel na ČT v posledních 20 letech něco o více než 7 tisících Čechoslovácích, kteří prošli branami koncentráku v Mauthausenu? Za komunismu se televize věnovala 2. světové válce pouze východní frontě, západní byla okrajová, dneska je to naopak. Když je výročí Mnichovské dohody či okupace Čech a Moravy, tak si na to ČT třeba ani nevzpomene (Němci jsou dnes přece naši přátelé), když jsou jiná výročí, ČT téměř o ničem jiném nevysílá. ČT vyhledává v posledních 20 letech témata, kde by si Češi v lepším případě sypat popel na hlavu, v tom horším házet na hlavu bahno, o lepších stránkách českého národa se moc dokumentů nenatáčí. ČT dokáže z neověřených kauz udělat zaručenou informaci - viz kauza Bergersdorf, a i poté, když se ukáže, že to bylo kapánek jinak, trvá na své propagandě. ČT odvysílá pořad o údajném masakru "nevinných" Němců Čechy 10. května v Praze, a i poté, co se ukáže, že ti Němci stříleli po kapitulaci na Rusy, že se to odehrálo 9. května a že ti exekutoři popravy byli ruští vojáci, což potvrdí i Vojenský historický ústav, trvá si ČT na své lži. Když byla v Praze 17. listopadu 2009 oslava 20. výročí sametové revoluce, ČT odvysílala na jedné straně pouze jásající davy, na straně druhé pouze výtržnosti Dělnické strany, protesty lidí, kteří byli nespokojeni se současnou situací však zcela ignorovala. Závěrem ještě jeden příklad - když nějaký nácek hodí na Róma zápalnou láhev, referuje o tom televize každý den, dělají se reportáže s postiženými, zájem neutuchá. Pokud rómský dětský gang zmlátí bílého Čecha, že ho téměř zabije, tak televize mlčí. Těch případů je přitom mnoho, poslední se odehrál minulý týden v Klatovech, kde dětské gangy napadají, bijí a okrádají školáky. ČT zkrátka zpravodajství nevysílá, ČT zpravodajství vyrábí, manipuluje a ovlivňuje veřejné mínění. A ten, kdo vyrábí virtuální realitu, není veřejnoprávní, ale podvodník.
  04. 10. 2010 | 22:44

  Pravda napsal(a):

  Zpravodajství České televize je jen hloupá propaganda. Schválně jsem porovnával 11. 9. 2010 zpravodajství ČT a Novy o teroristických událostech 11. září 2001. Zatímco ČT předvedla hloupou agitku, Nova aspoň připomněla některé doposud nezodpovězené nesrovnalosti v oficiální verzi událostí. V jiném případě i samotná Nova (vlastněná židy) hovoří o palestinských územích, zatímco podle České televize jde o sporná území. Když je ČT neobjektivní, proč si musí občané ČR povinně předplácet propagandu?
  04. 10. 2010 | 23:53

  Pepa z depa napsal(a):

  to: Marcus
  Česká televize je bohužel médium, které spoluvytváří to, čemu se říká mediokracie. Oproti jiným médiím, která jsou vlastněna nadnárodními společnostmi, má pouze jednu zvláštnost, a to tu, že to oblbování platíme všichni ze svých kapes.
  Manipulace s veřejným míněním prostřednictvím televizí, které sleduje největší procento lidí, není ve světě nic neobvyklého. John Swinton, bývalý šéf zaměstnanců New York Times byl jedním z nejoblíbenějších lidí od novin v New Yorku. John byl v roce 1953 požádán, aby pronesl přípitek před New York Press Club. Když to udělal, učinil velmi důležité a odhalující prohlášení. Následuje jeho doslovná citace:
  „V současné době v Americe neexistuje taková věc jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jenom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a svou rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“
  http://www.messin.estranky....
  Ani u nás to není nic neobvyklého, zvlášť když intelektuální úroveň a znalosti rychlopečených redaktorů jsou na mizerné úrovni. Mnohdy neznají věci a události, které za našich mladých let znal žák 8. třídy základní školy. Když k tomu přičtu sklon redaktora k určité politické straně, kterou pozorný divák brzy odhalí, pak zpravodajství ČT spadá do řady mainstreamových médií, která nemají s veřejnoprávností nic společného. Pouze to, že jsme nuceni si tuto propagandu platit prostřednictvím koncesionářských poplatků.
  Zajímavý názor je i na blogu Fr. Matějky
  http://frantisekmatejka.blo...
  05. 10. 2010 | 08:40

  zdravíím napsal(a):

  neschopní politici nám nutí platit daně za debility solárka, veřejnoprávní programy, povodně, jsou to jen obyčejné daně aby se ředitelé těchto institucí mohli chvástat že mají statisícové platy a že za méně by to nedělali, a přitom terorizovat lidi které třeba na koncesionářské poplatky nemají, je to spros´tárna prvního řádu a nechápu jak je možné že to ještě takto funguje.. okamžitě zrušit,respektivě ať si na sebe vydělají reklamou a nebo ať to blatí hlupáci kteří si to platit chtějí.. privatizovat okamžitě, nemám nic proti programům, hrajou dobře ale je to sprostá daň
  05. 10. 2010 | 13:56

  Vedral napsal(a):

  Podle mne je naopak ČT hlásná trouba českých komunistů, stále tesknících potom co bylo před rokem 89. To jen na okraj. Problém je vtom tom, že stále obtěžují ten zbytek rozumných lidí, kteří televizi nikdy neměli různými obtěžujícími dopisy ve snaze získat další peníze na svůj nesmyslný provoz.V době INT je TV přijímač cosi jako fosilie.
  05. 10. 2010 | 14:38

  Karel Mueller napsal(a):

  Pepa z depa:

  Řeč pronesená ústy nejpovolanějšími ve chvíli, kdy jejich majiteli už o nic nešlo.

  A tak se v souvilosti s debatami na jiná témata kruh zavírá a lze dát na misky vah onoho duševního prostituta a šlapající holku.

  Ta holka přispívá za lidový peníz k duševnímu a fyzickému zdraví potřebných. I když si neuvědomuje, jak vysokou cenu vlastně platí ona sama.

  Nicméně jednou tam nahoře bude moci poznamenat, že "...neprodávala svoji vlast a svoji rasu za denní chléb ..."
  05. 10. 2010 | 15:50

  žena z lidu napsal(a):

  Ano, nezávislá média jsou mýtus. Předpokládala jsem, že si jako občan pravidelné vymývání mozků platím. (Stejně jako platím různé jiné daně). Abych byla ve společnosti v obraze. V mediálním obraze. Co by bylo pro občany mmnohdy zajímavé a prospěšné, to se zamlčuje. Blbiny se zveličují. Dotyčný si má vytvářet názor. Ten mediální.

  Já se snažím hledat informace zásadně jinde. Studium, všeobecný rozhled, životní zkušenost, analogie v minulosti. Pátrat pod povrchem. A ze zásady nebrat zpravodajství jako objektivní. Víc úhlů, víc názorů, víc pohledů. (Těžká věc v Čechách). A ani jednomu moc nevěřit, neboť věc může být ještě jinak.
  Skutečná realita a mediání realita jsou dvě věci. Diametráně odlišné.
  .
  05. 10. 2010 | 18:01

  MirekS napsal(a):

  Vážený pane Šmíde,
  závažnost toho tématu mi nedá a dovolím si ještě jednou k němu vyjádřit. Částečně na Vašem příspěvku, ale především na rozpoutané diskuzi pod ním, je krásně vidět „rozpoložení“ (nebo až rozkladné tendence v) naší společnosti. Je vidět, že ČT veřejnou službou (či „veřejnoprávní“) je, neboť se k ní „kdekdo“ vyjadřuje (ať už s negativním nebo pozitivním akcentem). Pravdou je, že pojem „veřejnoprávní“ je těžko „uchopitelný“, tedy definovatelný. Tudíž se mnohému může zdát až bezobsažným…. Tím je dáno, jak těžké je říct, jaká by ČT vlastně měla být.. A tím je nesnadné takový stav porovnat s tím, jaká ve skutečnosti je.
  V jednodušším případě je lehké dojít k závěru, že ČT ani vlastně není potřeba. Mě neoslovuje, já ji nepotřebuji, co mi přináší?. Tento závěr tedy ani není překvapivý u „běžného“ diváka v době, kdy převládá až odpor ke všemu společnému (částečně ještě jako reakce na léta totality, ale také už i na chybějící či nesprávně nastavené „celospolečenské“ hodnoty demokracie – je málo věcí, kde vyznívá, že Češi „táhnou za jeden provaz“ – snad po zisku zlatých olympijských medailí v hokeji, což je slabá náplast). Je už ale překvapivý u lidí, kteří by se k němu měli odborně (či odborněji) vyjadřovat. Mezi ně řadím i lidi, které ve svém příspěvku kritizujete. Nechci jim křivdit, ale spíše mi z toho vyplývá, že těmto lidem nakonec ani nejde o to, aby působili ve směru zlepšení stavu, nýbrž aby přilévali „oleje do ohně“ či v horším případě „pracovali na privátní zakázku“.
  V odbornějším případě si asi mnohý vypomáhá příkladem (britský model, popř. německý model)…
  Jaký ale byl odborný závěr našich zákonodárců? Jakpak vyslyšeli „hlasu odbornosti“ a promítli jej do zákonů ovlivňujících tuto oblast? Už tam je problém, který se pak dál „startuje“ problémy praktické. Nedá se však všechnu vinu svalovat na zákon jako takový, ale i lidské jednání uvádějící zákon v život (anebo ho také obcházející). Výsledkem je zpolitizovaný a účelový spletenec. Ve výsledku nechť nám je připomenuta prohraná arbitráž a následné transakce kolem Novy. A kdo že to odnesl? Odpovím si sám, daňový poplatník. A čí zodpovědnost selhala? …. A kdo si pomohl? … Uvádím to jen tak na okraj pro ty, kteří básní, jak privatizace vše vyřeší.
  Vraťme se ale k ČT. Z výše uvedeného si dovolím tvrdit, že „jediné dobré“ bylo, že tento „segment“ lidské činnosti byl demonopolizován. Zbytek už jsou více méně zpolitizované a účelové kroky, které nevedly a nevedou k očekávané kvalitě. Můžeme tak jít (dost možná) už od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, přes Radu ČT až po poslání ČT (chcete-li důvod existence), programové spektrum a spravedlivý způsob vybírání koncesionářských poplatků, příjmy z reklamy a kvalitu jednotlivých pořadů.
  Dovolím si tvrdit, že veřejnoprávní rozhlas a televize, resp. mediální subjekty vůbec (když na to přijde, tak i tisk a dnes i např. webové stránky veřejných institucí) vyjadřují určitou „výseč“ (dost možná podstatnou) kulturnosti a informační vyspělosti (nejen technologické, ale především obsahové) daného státu a jeho obyvatel.
  Z tohoto hlediska mi přijde velice smutné, vyjadřuje-li se pan premiér k dané problematice pouze jako „běžný“ divák čili soukromá osoba. Pro mě je to výraz nepřipravenosti na položenou otázku v lepším případě, v horším případě výraz nekompetentnosti a nedostatku společenské zodpovědnosti (coby veřejné osoby, pohybující se v daném prostoru zákonodárců po mnoho let).

  Zdraví

  MirekS
  05. 10. 2010 | 18:32

  MirekS napsal(a):

  Dovětek:

  Takže blýskání na lepší časy? Zapomeňte!

  MirekS
  05. 10. 2010 | 19:31

  žena z lidu napsal(a):

  Myšlenka veřejnoprávní telezize, jež by měla skutečnost předvádět z různých úhlů pohledu(absolutní nestrannost je problematická)je sama o sobě velice pozitivní a je reálnou službou divákovi.
  Otázkou je, nakolik tento hypotetický ideál ČT v současné době naplňuje.

  ČT mi připadá příliš pravicově zaměřená a rozhodně podmínku nestrannosti nesplňuje.

  Programová skladba také nic moc, seriálu typu "červená knihovna", proti nimž je normalizační Dietl pořad pro intelektuály.

  Ano veřejnoprávní televizi, ale chtěla bych ji pokud možno nestrannou a obohacenou o programy pro diváky s trochu širším rozhledem.

  Jinak mám dojem ,že si platím vymývač mozků, v lepším případě zvukovou kulisu. To může klidně suplovat i komerční kanál.

  Musím přiznat, že z výše uvedených důvodů ČT (ale ani komerční kanály) příliš nesleduji. ČT "klesla" tak hluboko, že mezi ní a komerčními kanály není bohužel příliš velký rozdíl, takže osobně nemám důvod jí sledovat.

  Pokud se pokusím srovnat s obdobím před r. 1989 (přiznám, že v roce 1989 mi bylo teprve dvacet), přijde mi, že ani z hlediska objektivity, ani z hlediska programové skladby nenastal žádný významný posun.

  Asi by mi scházela jako určitý "jednotící" veřejností nejsledovanější kanál (dosud), ale domnívám se, že tato její role stejně pomalu končí.
  05. 10. 2010 | 20:17

  kolemjdoucí napsal(a):

  re: žena z lidu
  Programová skladba ČT je opravdu mizerná. Je v pořádku, když ČT bysílá staré filmy a seriály, které sledují nejen starší lidé, ale zaujmou i mladé lidi. Takový černobílá Prstýnek, to moje dospívající děti přímo žerou :-)
  ČT však vysílá neustále jedny a ty samé starší filym a seriály dokola. Pomineme-li brakovou produkci typu "Muž na radnici," pak těch filmů a seriálů, které byly za dobu existence filmu natočeny, je spousta - viz. http://cs.wikipedia.org/wik...českých_filmů_(abecedně)
  ČT např. nedává takové filmy (mnohdy i skvosty), jako např. Baron Prášil od Karla Zemana, Balada pro banditu, Golet v údolí, Hry lásky šálivé, Mravenci nesou smrt, Signum laudis, Stíny horkého léta, V erbu lvice, Vážení přátelé, ano a mnoho mnoho dalších. Naštěstí tu máme Barandov a CSfilm, které nám "veřejnoprávní" ČT v tomto nahradí.
  Podobná situace je v uvádění starých zahraničních filmů, které byly česky nadabovány, s velkým úspěchem vysílány a které dnes zmizely v propadlišti dějin.
  Docela slabá je produkce dokumentů a přírodopisných filmů, lepší mají mnohé komerční stanice. Ty se dokonce na rozdíl od ČT odváží vysílat i dokumenty, které kritizují přístup USA a dalších světových velmocí k ničení tropických pralesů, ke společnostem které vytvářejí ropné havárie apod,.
  Nesouhlasím s tím, že z hlediska programové skladby nenastal žádný významný posun. Nastal. K horšímu.
  Naštěstí dochází v této zemi k rozšiřování digitalizace komerčních stanic, takže i běžný televizní divák, který je na televizi vázán, má možnost přepnout jinde. Akorát, že musí zaplatit výpalné, které se nazývá "koncesionářský poplatek."
  05. 10. 2010 | 22:36

  kolemjdoucí napsal(a):

  omlouvám se za překlepy, nějak jsem dnes unaven. Dobrou noc
  05. 10. 2010 | 22:38

  žena z lidu napsal(a):

  re: kolemjdoucí
  Máte pravdu. I z hlediska těch starých filmů je to pořád dokola. Jak kolovrátek. Nevím, proč zajímavé starší české filmy nevysílá. Alespoň na ČT2. Nebo kvalitní filmy z oblasti evropské kinematografie, třeba ze 60. let, tam se dají najít opravdové skvosty.
  06. 10. 2010 | 08:26

  žena z lidu napsal(a):

  K tématu zpravodajství ČT:

  Komedie. Po dvaceti letech ve službách pravice je nyní ČT překvapená, že ji příslušníci téže pravice chtějí demontovat a chovají se vlastně stejně jako ona, která pomáhala roztříštit společnost na jednotlivá individua.

  Teď, když je po jakékoliv společenské soudržnosti veta, už ČT není potřeba, protože svůj úkol splnila a dál může úlohu případné pravicové pravagandy zastávat levněji komerční kanál.

  Příslušníkům levice, kteří by možná více stáli o veřejný prostor s nestranným a nezaujatým pohledem, je to jedno, neboť v této funkci je ČT téměř zcela impotentní.

  Kdybyste milí redaktoři ČT neuplatňovali výše uvedenou krátkozrakou politiku, nacvičenou v předchozí době normalizace, a snažili se alespoň trochu o nezávislost, mohli jste mít alespoň nějakou společenskou podporu.

  Takhle ji budete hledat těžko, vy totiž moderní, otevřenou,dynamickou a demokratickou společnost ani nechápete.
  06. 10. 2010 | 08:44

  Martin napsal(a):

  Šmíde, co to pouštíš za řeči ? Jediný smysl veřejnoprávních médií je politicky nezávislé zpravodajství + zvláštní zpravodajství při mimořádných událostech. Na to nám stačí přesně jeden televizní kanál (t.č. ČT24) a přesně jeden rozhlasový kanál (t.č. Radiožurnál), pochopitelně se společnou redakcí a všechno ostatní se může zrušit. Atrakce jako ČR 24 Sport jsou totiž nic než komerce a je to výsměch.
  06. 10. 2010 | 08:50

  Ivan Nový napsal(a):

  Tu nenažranou mafii potomků předlistopadových pohlavárů je třeba zrušit.
  06. 10. 2010 | 13:20

  jesina napsal(a):

  "Verejnopravnost" byla v pocatcich TV dusledkem politicko technologicko ekonomickych skutecnostech (tricata leta Nemecko, chuda povalecna Evropa). V dnesni dobe kdy si muze kdekdo postavit kameru do obyvaku a vysilat na Webu pocatecni podminky neplati, zato vyrostla mocna TV bratrstva branici pochopitelne svoje teritoria. Technologickym vyvojem se stavajici TV usporadani stava dynosaurem z davnych dob technickeho praveku, kdy na movies stacily jen giganti.
  06. 10. 2010 | 18:06

  Marcus napsal(a):

  Tohle musíte vidět :) Rocky Škromach Balboa dává levý hák pravici!
  https://www.youtube.com/watc...
  07. 10. 2010 | 16:33

  Přidat komentář

  Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

  Blogeři abecedně

  A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy