Nezaměstnanost! Přerovnáváme lehátka na palubě Titaniku…

22. 06. 2013 | 15:29
Přečteno 21952 krát
Zatímco demokracie je „vláda lidu“, v Česku se politikům „lid“ již zcela vytratil.
Media debatují pouze zájmy politických stran a jimi nastrčených „osobností“.
Vrátil jsem se z Itálie, kde se objevovaly zprávičky o tom, jak multibarevná, obézní a přihlouple se usmívající premiérova tajemnice svrhla v ČR vládu a kolem prstu si omotala i vojenskou rozvědku. Zamrazilo mě; jevilo se to jako další skandál, i když jistě ne ve stylu Berlusconi; spíše trapnůstka z příšeří kanceláří a kuloárů již bezmocných mocných.

*****


Jak je to možné? Není snad v ČR nic jiného na práci? Není hospodářská situace tristní? Není vzdělávací systém úplně „mimo mísu“? Dá se enormní zadlužení řešit prezidentským „klokánkem“? Je únosné, že politici, media i občané se trvale věnují trapným skandálkům, ale nikdo ani nemluví o problémech společnosti?

Připomíná to přerovnávání opalovacích lehátek na palubě Titaniku: aby se pohodlněji leželo, a za taktů rakouského šramlu užívalo sexuálních eskapád nedospělých, naivních a nemoudrých náplav spodiny ducha. A media s nimi i nadále vedou „vážné“ rozhovory! Není divu, že s medii pak politici zacházejí jako s přítěží či zbytečným „plevelem“.

Klídek v Praze

Po návratu do Prahy jsem nevěřil svým očím. Všichni se usmívají, vtipkují, rozsévají bonmoty, líbají bledé ručky politických dam. Panuje zde výborná nálada – nastává nová rekorytarizace – jen, aby se to už rozjelo! Objevují se nové definice korupce, krize, úplatkářství a imunity. Volá se „Dokončíme, co jsme začali“, nebo „Máme na to mandát našich voličů“. Vazební věznice se plní, a nadějná politická mládež se zmůže jen na: „Pryč s bolševiky!“. Jakoby se v této pitoreskní kotlině zastavil čas. Rotujeme v nekonečné smyčce rekorytarizace a tleskáme si navzájem – když už nám netleská nikdo zvenčí.

Nedá se jistě vyčíslit, jaké finanční a morální hodnoty, dnešní i budoucí, jsou proplýtvány soustřeďováním se na partajnictví a tvrdohlavé nicnedělání politiků, rostoucí bulvárnost oficiálních medií, rozptylování a dezinformace obyvatelstva. Redefinice klasického „Cherchez la femme“ je dnes ryze česká: „Máš-li v ruce kýbl špíny, předej ho nejbližší ženě“, bez ohledu na její znalostní deficity. Rostoucí nezaměstnanost však nikoho nezajímá.

V zahraničí jsem si potvrdil, jak zoufale svět vnímá problémy rostoucí nezaměstnanosti mladých, vzdělaných lidí. Nezaměstnanost lidí pod 25 let dosahuje v Evropě historických rekordů: Řecko přes 60%, Španělsko téměř 60%, Itálie přes 40%, Francie téměř 30% (stejně jako Eurozóna), Anglie 20%, Německo téměř 10%, atp. Miliony studentů bojují za lepší vzdělání v Brazílii, Turecku i v Číně. Akcelerující trendy více vyniknou v grafické formě (viz obrázek). Quo vadis, Europa?

Pro koho je EU, když ne pro mladé generace? Pro vysloužilé politiky a zkorumpované bankéře? Jak je možné, že ambiciozní a vzdělaná evropská mládež musí za prací utíkat do Austrálie, Číny a USA – protože v Evropě již není kam? Jestli si někdo myslí, že my ne, my muzikanti, tak se hluboce mýlí. Německo nás už držet nebude, protože neudrží ani samo sebe. Jestli se někdo domnívá, že naše vzdělávání je spolehlivější než jinde v Evropě, tak se mýlí až tragicky. Jestli se ještě někdo domnívá, že vzdělání je nedůležité, nezaměstnanost pomine, a krize se našich bank netýká – tak určitě pochází z české kotliny.

Lavina nezaměstnanosti mládeže

Rostoucí nezaměstnanost mladých lidí, absolventů univerzit i kvalifikovaných dělníků, je neodpustitelnou skvrnou na duši i srdci Evropy.
Nezaměstnanost stále narůstá. Neprocházíme krizí, ale dlouhodobou transformací. Vzdělávání selhalo, všude v Evropě, ale nejvíce u nás. Oni reformují systém anglo-saský, my ještě (ne) ten náš, rakousko-uherský. Není to už věc reformy, ale radikální reformace – v celé Evropě.

Každá předchozí transformace: zemědělstvíprůmysl, průmyslslužby a službystát, byla doprovázena nárůstem nezaměstnanosti, nepokojů a konfliktů. Rolníci, řemeslníci a tovaryšstvo přicházeli o práci díky strojům a museli přecházet do fabrik. I tam však technologický pokrok záhy převládl a nastalo hromadné propouštění. Už v r. 1786 se v Leedsu dělníci bouřili „proti strojům“; tzv. Luddité. Házeli své saboty (dřeváky) do soukolí – a máme naši sabotáž. Bylo to vše zbytečné: transformace Průmyslové revoluce se nedala zastavit.

V Čechách se dělo totéž. V roce 1842 se v Porgesových kartounkách objevily potiskovací stroje, tzv. perrotiny. Jedna „perutinka“ zastala práci 20 lidí! Ze 100 dělníků jich bylo vyhozeno 95. Jak se proti tomu bránit? Dělníci a jejich ženy rozbili nenáviděné stroje na padrť. Nepomohlo. Vznikl komunismus. Štrajchpudlíci se neubránili. Růst produktivity práce, díky mechanizaci, byl nezastavitelný: vede totiž k vyšší životní úrovni, jak vidíme i na dnešní společnosti. Nelze se stavět proti růstu produktivity! Pak přišli železniční dělníci, barabové, v severní Itálii „tabákové války“ a nakonec všeobecný run na banky a spořitelny. Transformace nebyla nikdy snadná, hlavně kvůli ignoranství politických a podnikatelských tříd.

Historie se opakuje

Dnes žijeme v podobné době – i když ji stále „malujeme na růžovo“ a vydáváme za finanční „recesi“ nebo krizi. Rozvoj technologie je dnes bezprecedentní a týká se služeb: máme počítače, internet, roboty, bankomaty, automaty, atp. Metaforicky tomu říkám „Automatické přijímače vratných lahví“ – jsou dnes všude kolem nás, Česko nevyjímaje. Jde o “outsourcing“ (přenechávání práce) strojům a technologiím – tento trend je masivní a akcelerující. Statisíce lidí přicházejí o práci, obzvláště mladí.

Proč se ale předchozí transformace s tímto technologickým „outsourcingem“ vždy vyrovnaly? Čím se dnešní svět liší od všech předchozích fází? Proč jsou dnes bez práce hlavně mladí? A proč se tím nikdo nezabývá a kromě prázdných klišé o „boji proti“ se nic neděje?

Příčiny nezaměstnanosti

Základním problémem dnešní doby je, že jsme z hlediska zaměstnanosti vyčerpali (díky „outsourcingu“ na stroje), poprvé v historii, všechny čtyři možné hospodářské činnosti:
1. Produkce potravin (sběr, lov, zemědělství)
2. Výroba věcí (řemesla, hromadná výroba, průmysl)
3. Poskytování služeb (vzdělání, finance, zdravotní péče, atp.)
4. Státní „zaměstnání“ (nezaměstnanost, podpora, byrokracie, státní “investice“, atd.)
Nic jiného již není, nic jiného homo sapiens (ekonomicky) dělat nemůže.

Historicky byly ztráty v zaměstnanosti vždy nahrazeny rostoucím prostorem nového sektoru: po zemědělství přišel průmysl, po průmyslu služby, po službách stát a po statu? Nic. Pentium non datur; nic „pátého“ není. To znamená, že se neotevírá nový sektor, který by absorboval pracovní sílu uvolněnou technologickým „outsourcingem“. Konec už byl. Poprvé v historii lidstva nebude stačit prostá transformace, ale musí nastat první fundamentální hypertransformace: od globalizace k relokalizaci.

Role vzdělání

Dříve stačilo, i když to bylo bolestné, podrobit nové generace většímu vzdělání, efektivnější přípravě na nový sektor. Dnes se bez zaměstnání ocítají nejen méně vzdělaní, manuální pracovníci, ale hlavně více vzdělaní, moderní vysokoškoláci – viz Španělsko, Itálie, Francie, Řecko a další, po staletí velmi vzdělané národy. Novými „obětmi“ jsou vysoce vzdělaní a schopní absolventi převážně již „středověkých“ institucí – dnešních univerzit. Vědí hodně, ale umí málo. Nehodí se do dnešní doby flexibility, inovace, podnikatelství a technologické revoluce.

Automatizace znalostních (ne jen informačních) prací povede k dalšímu odevzdání kvalifikovaných procesů strojům. Dokonce i ekonomika je naivně chápana jako stroj, ne sebeprodukující (autopoietický) organismus. (Nedávný projev Bernanského z Fed byl prošpikován narážkami na automobil, na přidávání nebo ubírání „plynu“.) Takové simpletonství už do dnešní doby nepatří. Není divu, že se nic nedaří a nic nefunguje. Pojetí ekonomiky jako „mašiny“ je dalším symptomem dekadence makroekonomických “věd“. Žádnou tržní ekonomiku nelze jednoduše nastartovat, nakopnout, stimulovat, nabudit nebo „proinvestovat“. Tržní ekonomika postupuje podle svých vlastních pravidel evolučního organismu.

Co dál?

Vyvstává otázka: Co dál? Jak řešit historickou nezaměstnanost mladých generací? Brát bohatým a dávat chudým není řešením, ani v bibli ne: tj. ne dávat chudým ryby, ale učit je ryby chytat. Kdo dnes ale učí mladé lidi "chytat" cokoliv? Jaký má smysl získávat nové znalosti, když už jsou tyto předem zastaralé a nikdo je v podnikání nechce? Kdo se vůbec stará o zvýšení relevance vzdělávání v ČR? Jak je možné nechat vzdělávání „plavat“? Je vůbec něco důležitějšího, než záchrana mladých lidí? To, že oni sami nerozumí, co se s nimi vlastně děje, a co je vhání do ulic, žádného politika neomlouvá.

Hloupá řešení?

Ekonomický Nobelista, Paul Krugman, tedy nabízí řešení (nikdo jiný řešení nemá), které dokonce odmítá roli vzdělávání ve vyrovnávání sociálních nerovností (specifické „vzdělávání“ ve státních institucích). Co je dle něho třeba? Především silná „zabezpečující sociální síť“ (Jistě ne ta internetová; tam jde o sítě společenské), garantující zdravotní péči a minimální příjem (ne jen mzdu). Platilo by se to z daní bohatých vrstev a ze zisků či příjmů z investic. Tedy „jánošíkovská“ redistribuce příjmů od majetných na méně majetné.

Stát se bohatým nedává v Krugmanově světě moc smyslu: stát to stejně sebere na daních. (Jako profesor nejsem zdaleka „bohatý“, ale království Dánské mi zkonfiskovalo 60% po desetiletí akumulovaného důchodu.) Proč jsem se vlastně o důchod v EU snažil? Nevím. Daň 60% se vám může zdát nízká, ale já už nemám NIC. (Dobře mi tak, nemám takhle psát!)

Jestliže někdo doporučuje redistribucí majetku a garantovaný příjem a péči pro široké vrstvy nezaměstnaných, pak se musí vyjádřit také k tomu, že tito nešťastníci budou plodit děti, užívat drogy, a vytvářet bezvýchodná, srdcervoucí ghetta, v nekončícím cyklu marnosti. Lidé musí pracovat, ne „pobírat“, obzvláště ti mladší ne.

Poznámka. Výraz „sociální sítě“ je pouze špatným překladem „společenských sítí“. Anglické „social“ znamená „společenský“, ne české „sociální“, které se vztahuje k „sociálnímu zabezpečení“. I sociální demokracie, která se hlásí k demokratickému socialismu, je špatně přeložena a nesprávně chápána jako strana sociálního zabezpečení. Socialismus znamená společenské, ne sociální, vlastnictví výrobních prostředků. V tomto pojmovém marastu se vyznají snad jen Češi a jejich vlastní sociální demokraté.

Krugman ví, že se zajištěným příjmem a péčí přestřelil; obává se nařčení z podpory „přerozdělování“ a třídního boje. Připomíná to i český prezidentský „klokánek“, který také nemá s ekonomií nic společného. Krugman prostě neví, jak nezaměstnanost řešit a vyzývá konzervativce, aby přišli s „něčím lepším“. Samozřejmě, že nepřijdou, protože oni sami nevědí, a o nezaměstnanost se prostě nezajímají. Dávají přednost pobledlým, handikapovaným úřednicím (které by držely jejich kyblíčky špíny), v bláhové naději, že politicky přežijí a to své „dokončí“. Nastydí se do toho zatáhovat ani levicového prezidenta, který netuší, co se v ekonomice děje a na zapojování lidí chce prostě „ušetřit“.

Jak vzdělávat?

Jaké je řešení? Tak jako po staletí, spočívá v nových znalostech, schopnostech a expertíze (nejde jen o informace). Jelikož procházíme hypertransformaci, musí jít o vzdělávání nového typu, ne o středověké instituce. Argument je prostý: vzdělávání musí přidávat hodnotu. Jakou hodnotu skutečně přidává, poznáme pouze z uplatnění na trhu, tj. z pracovního místa a platu. (Ministerstvo neměří hodnotu vzdělání – protože neví jak) Uplatnění na trhu je tedy nejlepším vyhodnocením kvality vzdělávání (ne počet studentů, ne počet graduovaných, ne žádné přeměřování kvantity; pouze kvalita, tj. přidaná hodnota, měří kvalitu vzdělávání.) Je to velmi prosté.

Státnímu vzdělávání tedy zvoní hrana. Neumí (a nesnaží se) umístit své absolventy, jak ukazují ty deprimující statistiky z EU. Vzdělávání se musí posunout k tomu, co je třeba umět, ne jen vědět. Všichni víme všechno, ale neumíme nic. Tedy: podnikové univerzity, podnikatelské univerzity (které podnikají), jakož i podniky s vlastní univerzitou a univerzity s vlastním podnikem. Takové vzdělávání musí být úzce spjato s lokální a regionální ekonomikou a (nestranickou, baťovskou) samosprávou. Moderní vzdělání musí být úzce spjato s praxí – s praxí lokality a regionu, posouvající se od globalizace k relokalizaci.

Relokalizace a její výzvy

Procesy relokalizace, samosprávy a soběstačnosti už probíhají. Jen některé společnosti to ještě nevědí a nechápou. Na lokálních úrovních není třeba ideologií, zkorumpovaných politiků a partají, ale schopných, nezávislých a místně známých vůdčích osobností. Je třeba Pochopit, co se děje, Přizpůsobit se nazvratnému běhu transformace, a Použít nabízených Příležitostí v lokálních a regionálních světech. Není to zas tak komplikované, ale je třeba začít. Obzvláště mladí lidé se musí (sami) vzdělávat, odpoutat se od státu a politiků a začít tvořit svůj vlastní svět. Nikdo jiný to dnes za ně neudělá.

Nejde o to, co „krugmanovští“ inženýři lidských duší navrhují, ale o to, co sebeprodukující (autopoietické) systémy a jejich evoluce, nabízejí. J. A. Komenský říkal: Omnia sponte fluant absit violentia rebus. (Bývali Čechové!) Novodobí státní intervencionisté ale stále více křičí: My, my, my… a podle toho i jednají. Vyberte si sami.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské příslovíKomentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Asfalt napsal(a):

Až konečně příjdete na to, že bez státních podniků řízených lidem a pro lid to nepůjde, tak mě vzbuďte. Nejrůznější nápady, jak zajistit nesmrtelnost mrtvoly, považuji za bláboly.
22. 06. 2013 | 15:56

Asfalt napsal(a):

Co budeme dělat, až na člověka nezbude žádná práce?
Zdroj: http://www.outsidermedia.cz/-Co-budeme-delat-az-na-cloveka-nezbude-zadna-prace--1.aspx

Do roku 2010 bylo potřeba zaměstnat v továrnách 12 % pracujícího obyvatelstva světa. Do roku 2020 to bude z globálního pohledu pouze 2 %. Lidská práce bude zbytečný luxus.
(...)
Rifkin je přesvědčen, že to, co dnes potřebujeme, je re-globalizace, při které půjde o zájmy většiny, nikoliv zisky jednoho procenta. V budoucím vývoji lze vidět tyto dvě trajektorie:

Jednou je svět totálního chaosu a masové chudoby.

Druhou je společnost, která umožní člověku osvobození od práce, aby se mohl rozvíjet.
(...)
22. 06. 2013 | 16:02

veverka napsal(a):

Na palubě Titaniku tančí především lidé jako je Zelený,kteří se pokoušejí ten kapitalistický Titanik zachránit tím,že budou učit hrát muzikanty na palubě jinou hudbu.

Systém ve kterém vlastní drtivou většinu majetku jedno procento parazitů zatímco většina chudne je samozřejmě dlouhodobě neudržitelný.
22. 06. 2013 | 16:24

born65 napsal(a):

Řekl bych - velmi dobrý text (pokud popisuje status quo, tedy až do podkapitoly 'Role vzdělání'; pak začíná trochu tápat, ale to je pro současnou nejistotu ekonomů již příznačné). Tipuju, že debata bude výživná a text se bude držet v týdenním topu.
Polemizoval bych ale s pojmy "podnikové univerzity, podnikatelské univerzity, podniky s vlastní univerzitou ergo univerzity s vlastním podnikem". Proč to musí být zrovna univerzity? Proč ne jednoduše průmyslové (technické, technologické) školy? Zase ta umanutá fascinace univerzitním vzděláním!? Nic proti němu - ale nechme tradičním (státním) univerzitám, co jejich jest, tedy produkování vzdělanců s komplexním vzděláním a přehledem (ovšem v poměru, který odpovídá procentu skutečně inteligentních lidí v populaci!!) a zredukujme konečně ty "univerzity", které jsou nadbytečné a nekvalitní.
22. 06. 2013 | 16:42

Anna napsal(a):

"Státnímu vzdělávání tedy zvoní hrana. Neumí umístit své absolventy, jak ukazují ty deprimující statistiky EU. Vzdělávání se musí posunout k tomu, co je třeba umět, ne jen vědět. Všichni víme všechno, ale neumíme nic. Tedy: podnikové univerzity, podnikatelské univerzity (které podnikají), jakož i podniky s vlastní univerzitou a univerzity s vlastním podnikem."

Nechápu, proč "státnímu vzdělávání tedy zvoní hrana". Vždyť dovzdělávat se, projít rekvalifikačními kurzy... ta možnost tu je. Přitom - cituji:
Přes 15 uchazečů na jedno volné místo

Na konci loňského roku se lidé mohli ucházet o 34 893 volných míst. Na jedno místo tak připadlo v průměru 15,6 uchazeče, přičemž nejvíce jich bylo na Havlíčkobrodsku, a to 116,6. Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo všech 77 okresů, největší byl ale v v okrese Pelhřimov, kde nárůst činil 22,9 procenta. "Volných pracovních míst je velice málo, tak málo, že to nepamatuju," říká ředitel Úřadu práce v Havlíčkově Brodě Martin Kouřil.

Nejvíce nezaměstnaných už tradičně hlásí Bruntál, konkrétně 18 procent. Na druhém místě byl Most se 16 procenty a dále pak Chomutov a Znojmo shodně s 15,1 procenta.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/210231-na-jedno-volne-pracovni-misto-pripada-pres-15-uchazecu/
22. 06. 2013 | 16:43

olga napsal(a):

Máme mladé nezaměstnané? Proč nepošleme staré do důchodu? Vidím to jednoduše. Starý by nestačil montovat na pasu třeba automobily. Mladý, i když vzdělaný, protože jinou práci nedostane, musí. A ten to díky svému mládí zvládne. Výsledek. Máme levnou, výkonnou pracovní sílu.
22. 06. 2013 | 16:43

Kecy globálního vševěda napsal(a):

Taky neposkytujete vůbec nic. Na jednu stranu tvrdíte, že není kde zaměstnávat a že mladí vysoce vzdělaní nenacházejí uplatnění, nadruhé byste chtěl vzdělávat - a to na soukromých školách. Jenomže tam se neplánuje, trh je živelný a školám jde hlavně o zisk = nabrat dostatek plativých (anebo zadlužujících se studentů. Absolventům vůbec nic negarantuují a situace na trhu práce se může kdykoliv změnit.

Básníte o tom, že krize není ap řitom svá slova sám hned vyvracíte tím, že ve 4 sektorech, které tradičně zaměstnávali lidi nelze zaměstnat.

Vaše relokalizace v éře globalizace je holý nesmysl. Znamenala by, že by se místní pracovní síla musela ponížit pod pracovní sílu asijských otrokáren (závod ke dnu), aby vyřadila konkurenční dovozy.

Dokud, pane globální profesore neprovede nic s globalizací a nezregulujete globální kapitál, žádné řešení ani náznakem nemůžete najít. Ani v relokalizaci = návratu práce domů ne. Alternativou může být Schlimbachův model. Vaše samospásné vzdělávání a relokalizace v éře globalizace nikoliv.
22. 06. 2013 | 16:45

Gru napsal(a):

Asfalt
"Jednou je svět totálního chaosu a masové chudoby."

Vyhlídky jsou špatné, Ale když už je řeč o extrémech - požáýd je lepší všeobecná chudoba než všeobecná mrtvost.
Lidé "osvobození od práce" se budou rozvíjet, ale pouze v bestie. Už dnes nadmíra volného času a omezený horizont produkují závažné sociální otřesy. Zatím se koncentrují většinou kolem stadionů. Za chvíli to ale nebude stačit.
22. 06. 2013 | 16:48

jarpor napsal(a):

"Až konečně příjdete na to, že bez státních podniků řízených lidem a pro lid to nepůjde, tak mě vzbuďte."

Takoví, kteří se domnívají, že problém nezaměstnanosti

/ a hlavně nezaměstnanosti mladých, o kterém autor především přemítá, neboť pravdou je autorem tvrzené :
"Jestliže někdo doporučuje redistribucí majetku a garantovaný příjem a péči pro širké vrstvy nezaměstnaných, pak se musí vyjádřit také k tomu, že tito nešťastníci budou plodit děti, užívat drogy, a vytvářet bezvýchodná, srdcervoucí ghetta. Lidé musí pracovat, ne „pobírat“, obzvláště mladí ne."/

vyřeší "státní podniky řízené lidem a pro lidi" mohou klidně spát.
Jak se ten "lid" dohodne KDO bude ten podnik řídit a ve prospěch KOHO z toho "lidu", protože dosažení dohody VŠEHO lidu, stejně jako uspokojení VŠEHO lidu je prázdná ideologická fráze, nikdy neuskutečnitelná...
Asfalt jistě pamatuje, jak jsme se snažili aby každý měl podle pořeby... a jak to dopadlo.

Quo vadis Evropo ?
Dle mého, přesně opačným směrem oproti tomu, co by bylo potřebné dle autora... :

"Procesy relokalizace, samosprávy a soběstačnosti už probíhají. Jen některé společnosti to ještě nevědí a nechápou. Na lokálních úrovních není třeba ideologií, zkorumpovaných politiků a partají, ale schopných, nezávislých a místně známých vůdčích osobností. Je třeba Pochopit, co se děje, Přizpůsobit se nazvratnému dění transformace, a Použít nabízených Příležitostí v lokálních a regionálních světech."

Hezký den
22. 06. 2013 | 16:49

Kecy globálního profesora. napsal(a):

Dovětek: Vaše relokalizace v éře globalizace je holý nesmysl. Znamenala by, že by se místní pracovní síla musela ponížit pod pracovní sílu asijských otrokáren (závod ke dnu), aby vyřadila konkurenční dovozy. A přitom navíc technologie stále víc DÁL VYŘAZUJÍ pracovní sílu (globálně) z produktivního procesu. ZUisky plynou majitelům technologií a kapitálu a na druhé straně nerovnoměrně roste armáda vyděděnců. Tento proces byste musel zastavit.
22. 06. 2013 | 16:54

Drzá zrzka napsal(a):

Někdy jsem docela ráda tak nějak normálně blbá, obézní a přihlouple se usmívající. Prostě polovzdělanec. :-)
22. 06. 2013 | 16:54

Hobojistka napsal(a):

Ekonomové jsou kasta, která připomíná alchymisty v začátku rtenesance. V současné době se převážně zabývají analyzováním neúspěchu svých vlastních koncepcí. Povětšinou si přitom půjčují něco od astronomů, neboŤ se snaží vydávat plody svcýh neúspěšných spekulací za "přírodní zákonitosti".
22. 06. 2013 | 16:56

Asfalt napsal(a):

Gru:
Ano, tak jako vy to asi budou vidět antidemokraté. Podle prof. R. D. Wolffa už ale zaměstnat lid válkou nepomůže, jak to řešili vaši názoroví předchůdci (rozhovor pro RT - odkaz hledat nechci).

Jarpor:
"Jak se ten "lid" dohodne KDO bude ten podnik řídit a ve prospěch KOHO z toho "lidu", protože dosažení dohody VŠEHO lidu, stejně jako uspokojení VŠEHO lidu je prázdná ideologická fráze, nikdy neuskutečnitelná... "
Demokracie je definována stejné jako podle Vašich slov "prázdná ideologická fráze, nikdy neuskutečnitelná... ". Věříte v demokracii?
Mohu Vás ale uklidnit. V případě vlastnictví výrobních prostředků rozhodují manageři a v zásadě jde jen o to, komu výrobní prostředek slouží. Zda lidu nebo jen těm, co zmátli jarpory a ládují do nich rozumy pochybné povahy.
22. 06. 2013 | 17:09

Nezaměstnanost! Přerovnáváme lehátka na napsal(a):

palubě Titaniku.

Přesně tak. "Řešení" profesora Zeleného je jenom dalším přerovnáváním lehátek na palubě téhož Titaniku.
22. 06. 2013 | 17:16

JC napsal(a):

Pouze sklízíme plody Ojrohujerského dohnat a předehnat včetně vzdělanosti.
práce je všude kolem habaděj. Mladí "vzdělanci" mnohdy majitelé dvou diplomů nejčastěji "sociálně-humanitárních" se přece nebudou špinit někde ve fastfoodu nebo v nemocnici. To přenechají Číňanům, Vietnamcům, Ruskám a ukrajinkám.
Jsou shnilí jak prasata.
22. 06. 2013 | 17:21

Práce musí být taky zaplacena napsal(a):

JC,

Práci, která vám pokreje leda tak náklady na přenocování tam kde nocují ty Ukrajinky a Číňanky, na stravu a ošacení jakop mají ony - a to zde nemusejí živit rodinu (stejně jim zaměstnavatel často neplatí sociální a zdravotní pojištění (leckdy je to načerno, na DPP, a nejčastěji na agenturu, anebo na mafii která je k nám dovezlakterá je sčísne až na kost - si můžete strčit někam. Zvláště pro vysokoškoláka, který se v budoucnu má ještě na studium zadlužit. Z čeho bude splácet dluh, z čeho si založí rodinu, vychová děti...? Anebo máte na mysli práci jako za Drábka?

Omezenost některých pravičáků je přímo nekonečná.
22. 06. 2013 | 17:28

jarpor napsal(a):

Mno... kdo je zmaten - toť otázka...

stačí si porovnat snění jistých... o manažery řízenými výrobními prostředky ve všelidovém vlastnictví... s realitou... a zdůrazňuji - s realitou nejen u nás !
Bývaly časové, kdy zde ve všelidovém vlastnictví bylo cca 96 % výrobních prostředků... když pominu cca 3 % "družstevního" což byla jen jiná "schránka" toho všelidového... a znovu připomenu "nezmatenému", jak to dopadlo...

Nehovořte za mne, prosím. Zvláště takové tlachy o demokracii... které mi vkládáte do úst !
Demokracie politologická kategorie, označování politického systému řízení státu a jako taková nemá s řízením výrobních prostředků co do činění...
Ve zkratce řečeno - i v demokratické společnosti končí demokracie u brány ekonomického subjektu, bez ohledu na typ vlastnictví...

A zda v ní věřím ? Doufám, že z této "cesty" neuhneme.. protože
demokracie nikdy nebude dokonalá. Bude taková, jako společnost, která ji vytváří... jiné cesty však není, protože všechny ostatní formy řízení společnosti jsou ještě horší...

Hezký den
22. 06. 2013 | 17:31

Kontrolní otázka napsal(a):

"...jiné cesty však není, protože všechny ostatní formy řízení společnosti jsou ještě horší..." To říkali otrokáři, feudálové, koministi a donekonečna to omílají dnešní elity a jejich přicmrndavači. Jak to víte? Proč si myslíte, že tato společensko ekonomická forma je vrcholem a konečným stadiem vývoje lidstva? Nejsou důkazem že nemůže být periodické hluboké krize, které doposud nedokázala vyřešit jinak než velkou válkou?
22. 06. 2013 | 17:36

veverka napsal(a):

JC

"práce je všude kolem habaděj"

Lež.

Na jedno volné pracovní místo dnes u nás připadá přes 15 uchazečů.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/210231-na-jedno-volne-pracovni-misto-pripada-pres-15-uchazecu/
22. 06. 2013 | 17:36

Nezaměstnanost napsal(a):

veverka,

naposled jsem myslím četl 580.000 oficiálně registrovaných (kolik je vyřazených z evidence?) nezaměstnaných a nabídka 30.000 míst.
22. 06. 2013 | 17:39

JC napsal(a):

Práce musí být taky zaplacena napsal(a):

Tak speciálně ty fastfoody/levicový yntelygente/ jsou s vyjímkou mekáče KFC aj US,čínské a vietnamské rodinné podniky.
Ty nemáš ponětí kolik vydělávají, ale už víš, že je málo.
Debata s inteligentnějším levičákem/kolik máš diplomů/ může být někdy výživná.
22. 06. 2013 | 17:42

JC napsal(a):

veverka napsal(a)

A na co čekáš hlodavče ? Až ti ho strana a vláda nebo pravičák vytvoří ?

Otevři se fastfood třeba s lískovými ořechy a ukaž jak se umíš otáčet.
22. 06. 2013 | 17:44

To má být řešení? napsal(a):

JC,

to je jistě řešení. Dovážet a prodávat plné kontejnery prakticky nedaněného konkurenčního zboží vyrobeného s dumpingovými náklady. Anebo má být řešením, to že si všichni otevřeme nějakou restauraci anebo večerku? Kolik lidí v tom najde zaměstnání?
22. 06. 2013 | 17:47

jarpor napsal(a):

Kontrolní otázka

Já se někde zmínil o vrcholu a konečném stádiu vývoji lidstva v souvislosti s demokracií ? Kde?

Napsat neřečené a pak s tím polemizovat... toť způsob vaší diskuze ? Díky... nemám potřebu...
A jen na okraj - opravdu válek se účastnily demokratické režimy ? Demokratické Německo... v dobách Hitlerových... Hmm... No, nechť je po Vašem...

Mějte se
22. 06. 2013 | 17:47

jarpor napsal(a):

JC

Jistě to znáte... :
Kdo chce - hledá řešení jak ano, kdo nechce, hledá důvody proč ne...

Hezký den
22. 06. 2013 | 17:53

JC napsal(a):

To má být řešení?

Račte si přečíst můj první příspěvek. Podle jakéhosi průzkumu v EU si mladí nejčastěji představují/poté co absolvovali některou z EU-fofrschool/ nějaké teplé místečko u eráru, pěkně přisátí na státní cecek.
Nevyrábíme techniky a inženýry ale ouřady. Jistě, že zakládání "českých fastfoodů" restaurací nebo např. firmy sekající trávníky není samospasitelné, ale je to lepší jak se dvěma diplomy fňukat na UP a být na obtíž rodičům.
22. 06. 2013 | 17:57

Kontrolní otázka napsal(a):

jarpor,

napsal anebo nenapsal jste? "...jiné cesty však není, protože všechny ostatní formy řízení společnosti jsou ještě horší..." Jak víte, že jiné cesty není? Jak víte že všechny ostatní formy řízení společnosti jsou ještě horší? Není pravdou, že jestli jiné cesty není a že tato forma řízení společnosti je nejlepší, že jde o "konečnou"? Polemizuji tedy s váma anebo se smyšlenkou?
22. 06. 2013 | 17:58

Gru napsal(a):

Asfalt

"Ano, tak jako vy to asi budou vidět antidemokraté. Podle prof. R. D. Wolffa už ale zaměstnat lid válkou nepomůže, jak to řešili vaši názoroví předchůdci (rozhovor pro RT - odkaz hledat nechci)."

Proč se rozčilovat? Antidemokraté? V podstatě s nimi souhlasím, jsou jistě rozumnější, než "demokraté".
Lid se samozřejmě válkou zaměstnat již dávno nedá. Ale dá se válkou početně redukovat. A tak to dopadne, nebude to dlouho trvat.
Historicky vzato byl nejúspěšnějším společenským systémem ten otrokářský. Byl nestabilnější. A stabilita je to, oč lidem především jde, v situacích, kdy dochází na lámání chleba docela určitě.
22. 06. 2013 | 17:58

Jakelin de Mailly napsal(a):

"Fastfood s lískovými ořechy"

:-))))))))))))))))))))))))
22. 06. 2013 | 17:58

JC napsal(a):

jarpor napsal(a)

aneb
Where's will there's way.

Jiste je to tak.

Jinak zdravím pravičáky.
22. 06. 2013 | 18:01

Kontrolní otázka pro všechny Zelené napsal(a):

Jestliže tedy promění ČR na zemi soukromých škol (pominu teď různé plzeňské turbofakulty a různé školy s koupenými diplomy a tituly), kde je záruka, že jejich produkt bude uplatnitelný na trhu práce? Co když to budou vyhozené peníze? Co ti lidé budou dělat?

Dplňující otázka pro technokraty. Kdybnychom hned všechny školy proměnili na technické a přírodovědné, k čemu to povede? K nárůstu počtu absolventů na trhu, sražení ceny pracovní síly a uplatní se stejně jenom nepatrná část. Nehledě na to, že výsledkem jejich práce pak bude další technologický pokrok a další hromadění Cimrmanových "horníků" v šachtě, ze které se těžko proderou na světlo.

Takže milý, zlatí, tento systém není řešením. Je zaklet ve svých vlastních konfliktech které nedokáže dočasně vyřešit jinak než velkým "restartem" velkou válkou.
22. 06. 2013 | 18:06

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

S tím otrokářským systémem si nejsem jist.
Co třeba osvícenský absolutismus ?
Kdyby Fridrich II. neměl potřebu hrát si na vojáky, Prusko by neskutečně prosperovalo.
Ideální systém asi neexistuje, bohužel.
22. 06. 2013 | 18:06

veverka napsal(a):

Nezaměstnanost

"veverka

naposled jsem myslím četl 580.000 oficiálně registrovaných (kolik je vyřazených z evidence?) nezaměstnaných a nabídka 30.000 míst."

Tak jistě,těch neregistrovaných či vyřazených se odhaduje na nejméně dalších 200 tisíc,takže skutečná nezaměstnanost je mnohem vyšší,než Kalousci udávají. Maskují tím totiž svojí neschopnost. Dokonce si i upravují výpočty podle kterých to počítají,aby to nevypadalo tak děsivě.

JC

Opět nic k věci,jen kecy o oříškách. Standartní argumentace zdejších voličů Bakalů,Janoušků a Rittigů.
22. 06. 2013 | 18:10

Asfalt napsal(a):

Jarpor:
MOnopolní socialistická výroba byla neflexibilní. Rovněž ne vše lze naplánovat.
Kapitalistická ekonomika naopak efektivnější monopoly potírá, jen aby zachovala konkurenci, bez které by se tento systém stal jen pouhým vydíráním.
Nežřeba chodit od zdi ke zdi. Kompromis je podle mého názoru tím správnýcm řešením. Smíšená ekonomika státního a soukromého vlastnictví výrobních prostředků.
Ano v politické konsekvenci to předpokládá, že pár nenasytných nezadusí celou společnost. Zda je toto reálné nevím.
Druhou možností je 90% zdanění soukromého kapitálu jak za Rosevelta, který tahal USA z Velké hospodářské krize.
Třetí možnost je evropská cesta ze 30. let minulého století.

Demokracie je vláda lidu (lidem a pro lid). Pokud "dosažení dohody VŠEHO lidu, stejně jako uspokojení VŠEHO lidu je prázdná ideologická fráze, nikdy neuskutečnitelná...", jak jste výslovně uvedl, pak se lid nedohodne jak na řízení podniků, o kterém jste mluvil, ale i na řízení státu. Pokud je řízení podniku nebo státu lidem jen neuskutečnitelná ideologická fráze, pak je musí být i demokracie neuskutečnitelná.
Nic Vám do pusy nevkládám, jen vyvozuji z pusy vypuštěného.

Když už jsme u toho vkládání do pusy, v lese jsem viděl spoustu nejrůznějších muchomůrek. Nechcete je vložit do pusy k veřeři? Muchomůrka zelená prý chutná výborně. Klidně Vám je natrhám a pošlu. Pro pravičáka bych to udělal rád!
22. 06. 2013 | 18:10

pamětník napsal(a):

Autor
má zásadně pravdu.
Téma vzdělání by si zasloužilo detailnější vhled. Na jedné straně práci berou lidem stroje, ale pouze těm nejméně vzdělaným. Dnes vysokoškolák s technickým vzděláním práci najde všude.
Krize státního vzdělávání postihuje především měkké společenskovědní obory, jenom velmi pohodlný a neinformovaný člověk může si myslet, že v této společnosti se uživí množství politologů, sociálních pracovníků, ekonomů a právníků (i když těch v našem právním ne/systému dost). Pokud v Evropě existuje nezaměstnaný chudý programátor, potom je určitě nemocný.
Z mnohých diskuzních příspěvků je znát, že jejich pisatelé nepochopili dobu anebo nechtějí se vyrovnat s vývojovými trendy a přizpůsobit se jim. ´´Kdo chvíli stál, již stojí opodál.´´
22. 06. 2013 | 18:11

pamětník napsal(a):

Asfalt:
Kočkopes není životaschopný.
22. 06. 2013 | 18:13

Asfalt napsal(a):

Gru:
Tak nějak přemýšlím, s jakým volebním programem svá řešení lidu nabídnete. Buď lid ošálíte nějakou lží (což se možná děje), nebo zrušíte demokracii. Pochubuji, že pokud byste lidu nabídnul Vaše řešení narovinu, těžko by vás někdo k realizaci zvolil.
22. 06. 2013 | 18:14

Asfalt napsal(a):

pamětník:
Extrémy nejsou životaschopné :o) Nevím, zda kompromis je reálný, ale logicky mi to tak vychází.
22. 06. 2013 | 18:16

pamětník napsal(a):

"Dplňující otázka pro technokraty. Kdybnychom hned všechny školy proměnili na technické a přírodovědné, k čemu to povede? K nárůstu počtu absolventů na trhu" To sotva. Vystudovat přírodní vědy anebo strojní fakultu je náročnější než práva, ekonomii či sociální "vědy".
22. 06. 2013 | 18:18

jarpor napsal(a):

Kontrolní otázka

"...jiné cesty však není, protože všechny ostatní formy řízení společnosti jsou ještě horší..."

"Proč si myslíte, že tato společensko ekonomická forma je vrcholem a konečným stadiem vývoje lidstva?"

Za prvé : to, že je něco v současné době nejlepší ze špatného neznamená, že je to "vrchol" na vždy.. není-li v současnosti jiná cesta, neznamená to "konečnou". Společenský pohyb je vývoj... nikdy nekončící, jen s konce společnosti jako takové.

A za druhé : o těch ostatních systémech již lidstvo něco ví a má s nimi zkušenosti...

A za třetí : prostě si to myslím a Vás nepřesvědčuji, abyste byl povinen myslet si to stejné.

Mějte se.
22. 06. 2013 | 18:19

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník 18:11

Přesně tak, vzal jste mi to z klávesnice.
22. 06. 2013 | 18:20

pamětník napsal(a):

Asfalt:
Nikoliv extrémy, ale větší náročnost. Lidé zpohodlněli, měli by odkoukat od Vietnamců píli.
22. 06. 2013 | 18:21

JC napsal(a):

veverka napsal(a):,

Aproposs, aby nezůstalo jen u těch fastfoodů, Nemám přesná data, jen to občas prosákne v mediích. Kolik pracuje v Nošovicích Čechů a kolik Poláků ? Kolik cizinců děla v Kolínské automobilce a v Boleslavi. Proč k nám dojíždějí polští horníci ? Pro Poláky je práce u nás OK a našim nevoní ?
22. 06. 2013 | 18:22

fafnir napsal(a):

Práce musí být taky zaplacena
víte,on není ani tak problém pracovat,problém je aby si vaši práci,nebo výsledky vaší práce byl také někdo ochoten koupit.A čím víc bude vaše práce zaplacena,tím méně se najde ochotných kupovat výsledky vaší práce,tedy pokud neumíte něco,co je zapotřebí v každém případě a co navíc jiný není ochoten dělat levněji.
veverka
ale práce je,jenom jaxi není dost patřičně kvalifikovaných lidí v potřebných oborech,nebo lidí ochotných za prací jezdit.Proto tady máme spoustu polských,slovenských a ukrajinských horníků,kovobráběčů,svářeščů a dokonce i zedníků,zdravotních sester a lékařů,těch je nedostatek.Zato sociálními právníky,ekonomy,genderovými pracovníky,a spoustou ostatních tlamocvičných věd je možno dláždit rozlehlá náměstí
22. 06. 2013 | 18:22

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Je to logické. Jenomže neúprosná logika je pro zpohodlnělé jedince těžko přijatelná.
22. 06. 2013 | 18:23

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník 18:18

Tímto si nejsem tak jist, každé má své nároky a úskalí.
Vyjma některých stupidních sociálních věd a různých pseudouniverzit, chrlících přetlak absolventů, které nikdo nepotřebuje.
22. 06. 2013 | 18:24

pamětník napsal(a):

fafnir:
Vida, jak se tady shodneme. :)
22. 06. 2013 | 18:24

Gru napsal(a):

Jakelin

Já otrokářský systém jako řešení nenavrhuji. Jen to historicky hodnotím.
Osvícený absolutismus? To mně připomíná "socialistickou demokracii"
Proč osvícený? Proč absolutismus? (Ideologické odůvodňování moci je zhoubná záležitost).
Nikoliv. Jednoduše diktaturu. Kultivovanou v tom smyslu, že se nebude schovávat za jiné názvy. Diktatura zajišťuje nejlépe ze všech systémů stabilitu, včetně právní jistoty, i když jde o represi, ekonomizuje společenskou orientaci a umožňuje i prosperitu.
22. 06. 2013 | 18:25

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Já ano. Pochybuji, že většina studentů práv by zvládla např. fyzikální chemii. Naopak ano.
22. 06. 2013 | 18:26

Jakelin de Mailly napsal(a):

fafnir 18:22

Ti naši schopnější jsou zase dál na Západ, tak se to zase doplňuje z východu.
22. 06. 2013 | 18:28

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

"Státnímu vzdělávání tedy zvoní hrana." Na základě výslekdu soukromé soustavy UK a USA bych raději tuto větu nevypustil z ust, tedy pera.
Nebo naopak. Proces vzdělávání není jen o znalostech, je to proces určité komplexní společenské redistribuce. Pravdou je, že dodnes je chápán úzce ve smyslu vzdělání, a ještě přesněji "socializace" , tedy vvedení generace do panujících společnských norem.
Přesto, i v tomto procesu vzdělání je zřejmé, že vzdělanost se oimezuje na čím dál užší skupinu, parymaidální tvr distribuce vzdělanosti, což oidpovídá předpokladům Gaussovy křivky. Nicméně: vrchol netvoří ani geniální děti, ani potomci mocných, nýbrž talenty, které sítí projdou.
Obrana elit proti tomuto procesu je jasná, je to trvání na socializačním charakteru vzdělání, ostatně pan Zelený je jeho součástí a patrně i tichým aktivistou.
Je zcela nezáživné kosntatovat, že česká společnost je zcela devastovaná vlastním úsilím, modernita nesnese báchorky a faleš, natož postmoderní období. To může být jen zábavou davů, nikoliv elit. Předák davu jako elita je česká kaše.
Lze však sousidt, že v Česko je nástup mladých a vzdělaných generací něčím nežádoucím, nehledě na silně gulagovsko socializační školskou výchovu a vzdělanost. Poroto ono ticho o podstatných věcech a rozjásané , mediálně podpořené, veselí pseudoelit.
Vládnoucí garnitury jsou čistě normalizační. Normalizace je destrukce, kdo by si to však přiznal, že? Zvláště pokud vynášela a vynáší.
Je zde mýtus o moderní podobě české existence, jejíž podoba byla určována za první republiky židovskou a německou kulturou, s nástupoem roiku 39 se ukázalo, že modernita není české kultuře vlastní.
Absence diskuse o sobě vede k pokračujícíc narodní pseudodiskusi o vlastní identitě. Tu lež obvykale vyvolává.
Pokud přijmu důkazy o současném státu jako o geograficky stanoveném papinově hrnci, doplním ji o znalost vlivu Ruska (Kellner, Komárek, Bakala, Klaus,. Zeman a tisíce anonymních či poloanonymních exponentů), pak je poklice jasná.
Zdá se, že poklice má funkční těsnění, ale výpustný ventil je pevně zarezlý.
Perspoektivy jsou tak jasné: pokrm uvnitř se vyvaří až do spáleniny.
Neumím jen odhadnout, zda se už připaluje, pálí. To ej pro jiné věštce.
22. 06. 2013 | 18:30

Kontrolní otázka napsal(a):

Pamětník,

takže zjednodušeně. Nemůže být každý technik ,"který najde práci všude". Ostatně nejsem si ani tolik jist, jestli mluvíte pravdu - chtělo by to porovnat statistiky nezaměstnanosti se statistikama volných pracovních míst pro techniky. Kdyby byl každý takovým technikem, nenašel by práci všude a cena jeho práce by prudce klesla. A navíc technik při vší úctě k jeho práci nakonec poslouží soukromníkovi k tomu aby snížil náklady na zaměstnance, propouštěl zaměstnance a tím prohloubil autorem zmíněný problém.

Resumé: ani proměna společnosti na vysoce technologickou by problém definitivně nevyřešila. Obzvášť pokud by část příjmů nebyla přerozdělena ve prospěch sociálního státu. Naopak si myslím, že při nízkých daních a zbourání sociálního státu a privatizaci veřejných služeb by vlivem zavádění pokročilejších technologií došlo k masivnímu nárůstu vyloučených co by se v konečném důsledku muselo projevit v nárůstu napětí ve společnosti a prohloubení základního konfliktu.

A za poslední. Vytlačováním lidí z produktivního procesu klesá počet konzumentů = snižuje se koupěschopnost a spotřeba. Ten co vyrábí a nabízí služba nemá komu prodávat. Kapitalista vyrábí na sklad a spěje k bankrotu.
22. 06. 2013 | 18:31

juvel napsal(a):

Prospěšné práce pro společnost je více než dost, více, než je k dispozici pracovníků. Práce s rostoucím počtem starých lidí, práce s dětmi, mládeží, postiženými, práce na rozvoji a údržbě měst, venkova, přírody, práce v oblasti volného času, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, a.t.d. a.t.d. Bylo by ovšem nutné, aby zdroje vyprodukované moderní technikou a technologiemi, byly vynakládány na takovéto věci a ne aby sloužily k obohacení jen úzké vrstvy lidí.
22. 06. 2013 | 18:32

JC napsal(a):

Kontrolní otázka pro všechny Zelené napsal(a):,

Nebudu se zabývat školstvím, ale předkládám k diskusi i panu Zelenému následující
úvahu:
Podmínkou je, že připustíme, že rozbíjení strojů je nesmysl.

Tedy představte si svět za 5000-10000 let. V té době budou nejen vše co si dovedete představit vyrábět roboti, budou vykonávat všechny služby a roboti budou vyrábět a opravovat roboty.
Předesílám, že se to dnes může jevit jako utopie, ale tato vize nikdy nebyla cizí ani komunistům alespoň co se pamatuji, tak nějak podobně nám budoucnost malovali. Jisté je, že pokud nedojde k nějaké planetární katastrofě tak k tomu směřujeme. Co potom, jak bude vypadat ekonomika ? Všichni budou nezaměstnaní.
22. 06. 2013 | 18:32

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

Proto jsem Vám uvedl jako příklad "Der Alte Fritz".
Přečtěte si Friedrich der Grosse od Gaxotta.
Každý systém stojí a padá na lidech.
Také dlouhodobější vývoj, různé faktory mající pozitivní či negativní vliv na celkovou morálku společnosti mají velký význam.
Z dějin žádný systém se neosvědčil jako ideální.
I slavná aténská demokracie měla hrozivé trhliny.
22. 06. 2013 | 18:33

Targus napsal(a):

Když nám utěšeně stoupá nezaměstnanost mladých, je tím nejlepším lékem zvýšení důchodového věku. To je ta pravá logika ala Titanic.
Za odměnu pak můžeme snížit nadnárodním koncernům odvody o další procento, aby mělo co odklánět na Kypr.

Žvásty o školních reformách nemá cenu komentovat. Za vše hovoří zveřejněný rozhovor s ústřední školní inspektorkou ČR v časopise Týden 25/13, str. 34.
To už snad ani není tragédie.
22. 06. 2013 | 18:35

Gru napsal(a):

Asfalt
"Tak nějak přemýšlím, s jakým volebním programem svá řešení lidu nabídnete. Buď lid ošálíte nějakou lží (což se možná děje), nebo zrušíte demokracii."

Nenabízím žádný volební program. Ostatně, "lidu" se ve skutečnosti nic nenabízí. Režim se na obyvatelstvo uvaluje. Tzv. "demokracie" pouze zastírá svou skutečnou povahu skryté diktatury a komplikuje vše zbytečným divadélkem tzv. voleb, které ve skutečnosti nejsou ničím jiným, než zbytečným vybíráním předem vybraného zboží.
Kdo zruší demokracii, zruší pouze teatrální lež.
22. 06. 2013 | 18:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Každý z oborů má svou míru náročnosti, ne každý je schopen zvládat vše.
Má to co dělat se schopnostmi jedince, ne v kategorizování "tak, či naopak".
22. 06. 2013 | 18:36

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
částečně.Problém je ovšem jiný.Příliš mnoho lidí se vzdělává v oborech,po kterých není a nikdy nebude poptávka.Příliš mnoho lidí lpí na titulech,příliš mnoho lidí pohrdá řemeslníky,tak je jich u nás nedostatek,navíc naše učňovské školství v současnosti nevynikká superkvalitou,příliš mnoho lidí odmítá studovat technické a přírodovědné obory,neb je to namáhavé (ach ta matematika).Pak ovšem není divu,že vystudovanému magistru sociálních věd velí v podniku vyučený(byť mizerně) číšník,neb magistr sociálních věd myje nádobí,nebo češe jahody v Anglii.
22. 06. 2013 | 18:38

Jakelin de Mailly napsal(a):

fafnir

Jistě. Řešíme to s pamětníkem. Každý chce džob, kde se bude válet, nic nevytvářet a brát neúměrné peníze, které vytváří stále menší vrstva neadekvátně oceněných lidí.
Mimochodem, já sám vystudoval obor, který nemá zrovna růžové uplatnění, ale byl to můj celoživotní koníček a šel jsem do toho s vědomím, že se budu stejně živit jinak.
Což dělám, nemám s tím problém a k tomu svému se vrátím na stará kolena, neb pochybuji, že se dožiji důchodu, který mi umožní důstojné stáří.
22. 06. 2013 | 18:43

Gru napsal(a):

Jakelin

"Z dějin žádný systém se neosvědčil jako ideální.
I slavná aténská demokracie měla hrozivé trhliny."

Ideální ovšem ne. Ale nejlepší přece musí vždy mezi víc alternativami být. Podle mně to je otrokářství.
Všimněte si, že i pseudodemokratické režimy v obdobích, kdy jim teče do bot (válka, současná "krize") zavádají do společenské praxe alespoň některé otrokářské prvky (například Drábkovy zlepšovscí návrhy).
Aténská demokracie rovněž demokracií být ve skutečnosti nemohla. Byla sice omezená na cca 6000 občanů, oprávněných hlasovat, nicméně i to bylo příliš mnoho. Demokracii je možné technicky provozovat pouze v malých komunitách.
22. 06. 2013 | 18:43

pamětník napsal(a):

Kontrolní otázka:
" Nemůže být každý technik " Proč?
"nejsem si ani tolik jist, jestli mluvíte pravdu" Ověřte si.
"Kdyby byl každý takovým technikem, nenašel by práci všude a cena jeho práce by prudce klesla" Kdyby byly v (_!_) ryby...
"Vytlačováním lidí z produktivního procesu klesá počet konzumentů" O ničem takovém jsem se nezmínil, nýbrž o potřebě více píle a jako příklad jsem uvedl Vietnamce.
Vaše ortodoxní rádobymarxistické poučky jsou neperspektívní.
22. 06. 2013 | 18:43

Kontrolní otázka napsal(a):

JC, 22. 06. 2013 | 18:32

tpo se neptejte mně. V této otázce jsem na straně Krugmana na rozdíl od těch co si myslí, že všechno - celá planeta je zde jenom pro pár vyvolených, kteří se jí zmocní díky takovému nastavení procesů jaké zde jsou.
22. 06. 2013 | 18:44

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Každý jedinec nějaké schopnosti má, záleží na tom, jak je umí zladit se společenskou poptávkou.
22. 06. 2013 | 18:46

veverka napsal(a):

Pan Zelený má po problému,vyškolili ho zdejší Janouškovští pravičáci (JC,jarpor..a další místní hoveni).

Stačí když si všichni ti nezaměstnaní otevřou fastfood a kapitalistický Titanik bude zachráněn.
22. 06. 2013 | 18:46

pamětník napsal(a):

Gru:
" Demokracii je možné technicky provozovat pouze v malých komunitách. " To se s rozvojem IT začíná měnit.
22. 06. 2013 | 18:49

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

Dle mého je otrokářství humus.
Jaksi pomíjíte, že vyhovuje také jen tém nahoře :-)
22. 06. 2013 | 18:49

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Jistě, to především.
22. 06. 2013 | 18:50

Ládik!!! napsal(a):

Titanic se přeregistruje na ponorku nebo na ponornou loď a vše je v pořádku, hlavně aby fungoval registr lodí.
22. 06. 2013 | 18:51

Relokalizace a její výzvy napsal(a):

"Procesy relokalizace, samosprávy a soběstačnosti už probíhají. Jen některé společnosti to ještě nevědí a nechápou. Na lokálních úrovních není třeba ideologií, zkorumpovaných politiků a partají, ale schopných, nezávislých a místně známých vůdčích osobností. Je třeba Pochopit, co se děje, Přizpůsobit se nazvratnému běhu transformace, a Použít nabízených Příležitostí v lokálních a regionálních světech. Není to zas tak komplikované, ale je třeba začít. Obzvláště mladí lidé se musí (sami) vzdělávat, odpoutat se od státu a politiků a začít tvořit svůj vlastní svět. Nikdo jiný to dnes za ně neudělá."

Jenom bych se zepta, neznamená termín relokalizace zavedení opětné ekonomické lokalizace, tedy deglobalizaci? Je tedy globální profesor Zelený přívržencem deglobalizace?
22. 06. 2013 | 18:53

pamětník napsal(a):

Globalizace + lokalizace jsou dvě strany téže mince - planetarizace.
22. 06. 2013 | 18:57

Kontrolní otázka napsal(a):

Ještě drobnost. Jestliže relokalizace znamená deglobalizaci a lokální soběstačnost tak by to nutně znamenalo posilování role národních států. Není náhodou vzorem ekonomické soběstačnosti ČSSR, která byla ekonomický téměř soběstačná s vyrovnaným rozpočtem bez dluhů a navíc majetek byl národní, zemi nevlastnili cizinci.
22. 06. 2013 | 18:59

Diktátor napsal(a):

Dyk to říkám, bez diktatury se nedostaneme dopředu.
Vychází mě, že diktatura proletariátu byla ta nejlepší cesta .., tvrdil to i Kája Marxů.
Můžou Jarporové říkat co chtějí, že jiná cesta není, ale pod vedením lidovědemograticky zvolených pravicově orientovaných předáků jsme tam, kde jsme.
I česká "inteligence" a velká většina pravičáků je v rozpacích s vedením státu, které předvádí v posledních 2 volebních obdobích právě pravičáci.
Každé větší společenství v říši zvířat má diktaturu !!!! v zájmu přežití.
Dyk to říkám, bez diktatury se nepohnem dopředu.
22. 06. 2013 | 19:02

JC napsal(a):

Kontrolní otázka napsal(a):

Jen si zkuste zafantazírovat, nic to nestojí. Já abych se přiznal jsem na nic nepřišel.
22. 06. 2013 | 19:03

MaB napsal(a):

Můžou jedinci (pamětník a spol.), kteří tady šermují údajně výbornou uplatnitelností techniků, přírodovědců a vyučenců, oproti třeba absolventům společenskovědních vš dokladovat svá tvrzení nějakými tvrdými čísly?

Protože jinak jsou to jen bezcenné bláboly nevypovidající o ničem.
22. 06. 2013 | 19:03

fafnir napsal(a):

pamětník
víte,on se nás se špatným kádrovým profilem nikdo na schopnosti a záliby neptal.takžeač mojí zálibou byla historie,a naštěstí letectví,a touhou studovat archelogii,šel jsem se vyučit do letecké fabriky černému řemeslu,později po napravení dělnickou třídou strojárna.A říkám zaplaťBůh za obé.Jednou se sice přihodilo,že jsem byl nezaměstnaný.Celé dvě hodiny.Zpravidla jsem měl více nabídek na práci a tři roky jsem přesluhoval důchod,a nebýt nemoci pracoval bych dál.Zájem o strojaře je.
Proč to píši,dávám vám za pravdu.Vyučit se řemeslu po kterém je poptávka má možnost každý,vystudovat techniku už každý ne,ale hodně těch co vystudují středo nebo bakalářský obor ano.Proto u Němců také je dodnes častý titul ing,(to není pravopisná chyba znamená ingeneerschule,v 80 letech zrušeno te´d obnovováno jako polytechnika)a bylo to na úrovni našich strojních,chemických a stavební průmyslovek.
Když ono je ale v módě řvát dejte nám práci,ale sám nic nedelat.
22. 06. 2013 | 19:05

Občan napsal(a):

Pedy pane profesore,
sice jsem to přečetl celé, ale musím konstatovat, že si dokážete odporovat skoro každou druhou větou.

JAK chcete řešit nezaměstnanost, jestliže jou Všechny obory zaměstnávání vyčerpány?
A JAK JINAK chcete řešit chudobu, když ne přerozdělováním zisků z AUTOMATIZOVANÉ výroby?

Jediným dalším "řešením" je totiž radikální redukce počtu lidí. Ovšem ti, co budou vybráni pro "redukci", se logicky budou bránit zuby nehty.

Deglobaliazce sice JE řešením, ale NADNÁRODNÍ firmy nedonutíte na ni přistoupit. Stejně tak nedonutíte fofrspekulantské "investory".

Takže CO tedy navrhujete?

P.S.: Jestliže je Evropa jen pro mladé, tak CO chcete udělat se střední generací 50+, která je ve Střední Evropě NEJVÍC postižena nezaměstnaností. A to zejména její vzdělanější část!
22. 06. 2013 | 19:06

JC napsal(a):

Diktátor

Diktaruru proletariátu mají myslím na Kubě a Sev.Korei.

Mno cca po 50 letech nic moc, řekl bych.
22. 06. 2013 | 19:06

Občan napsal(a):

Fafnire,

můžete sdělit, jak se má stát žádaným řemeslníkem nezaměstnaný čtyřiceti- nebo padesátiletý člověk, vzdělaný třeba ekonomicky a dosud vykonávající některou z ekonomických profesí?
22. 06. 2013 | 19:09

fafnir napsal(a):

MaB
byla v tisku v příloze studia uveřejňována úspěšnost absolventů škol,ať vyučenců nebo středoškoláků ,bc až o Ing.
U technických a zdravotnických oborů byla nezaměstnanost absolventů pod 3% u tlamocvičných oborů kolem 10%,u některých dokonce 20%.
22. 06. 2013 | 19:12

Kontrolní otázka napsal(a):

Občan,

pan Zelený popsal klasický Cimrmanův výtah - to ovšem dnes již není nic převratného a objevitelského. A nabídl "neřešení". V podstatě se jenom hezky zamyslel ale nenabídnul nic.

Když to totiž vemem do důsledku tak to zvyšování vzdělanosti o kterém píše, vzala neviditelná globální ruka trhu z míst, kde objevy vznikly a vyvezla je ke zhodnocení do novodobých otrokáren. Tam ovšem rychle založili školy, posunuli ty technologie vpřed a utopili ?civilizovaný západ. V podstatěš Zeleného řešení se zavedením vyspělých technologií, srážením ceny práce a vytlačováním pracovní síly dovedlo svět tam kde nyní je. |A profesor Zelený by nyní chtěl tu Čínu kopírovat i jinmde. Chtěl by to vrátit celé zpátky. Chtěl vyrážet klín tím samým klínem, který ten problém způsobil, akorát na národní úrovni.

Kuriosní na tom je, že iv té Číně další pokrok v technologiích vyhání místní otroky pracující pilně (po "vietnamsky a čínsky") 16 hodin týdně bez sociálního a zdravotního pojištění a nároku na důchod za cca 3.500 Kč z práce. A tomu máme lokálně konkurovat v systému závodů ke dnu.
22. 06. 2013 | 19:16

jarpor napsal(a):

Asfalt

Začal jste takto :
"Až konečně příjdete na to, že bez státních podniků řízených lidem a pro lid to nepůjde, tak mě vzbuďte."

Když jsem oponoval, že státní podniky nevyřeší nezaměstnanost .. tak jste se dopracoval až k replice z 18.10.

A to už je něco naprosto jiného, než to na počátku... nemyslíte ?

Souhlas s kompromisem i ve vlastnictví výrobních prostředků... ne každý soukromý podnik prosperuje, ne každý státní podnik je na odpis... ovšem vývoj přece jen ukázal, které vlastnictví je ve svém celku úspěšnější...

Zdaněním 90 % dnes dosáhnete jednoho : okamžitý pozitivní efekt z pohledu státu ale totální propad a útlum v násldném období, dnes jsou jiné možnosti přesunu kapitálu jinam, ty tenkrát nebyly...

Řízení podniku "demokraticky" nelze. Tam musí být jasné vztahy podřízenosti a nadřízenosti aby vůbec mohl prosperovat... V tom, že "lid" si do takového podniku vybere manažery... který lid ? Snad zástupci lidu... a ti zástupci reprezentují jen část toho "lidu". Proto píšu o nikdy neuskutečnitelné ideologii... když se operuje "vším lidem".

Politický systém ovšem není podnik... správu věcí veřejných vykonává většina, měla by tak činit s jistým ohledem na menšinu... ale vládne většina.
Bylo by skvělé, kdyby to nešlo "ode zdi ke zdi"... leč bohužel, jsme v praxi svědky, že i při té "ode zdi ke zdi" ten systém funguje...

Jestliže míním, že v ekonomických subjektech demokracie nefunguje, pak to neznamená, že je nefunkční jako politický systém...

Jinak díky za nabídku. Není nad upřímnost... :-))

Hezký podvečer
22. 06. 2013 | 19:16

MaB napsal(a):

fafnir
Já chci vidět ta tvrdá čísla, ne to, co vy si pamatujete z nějaké údajné přílohy.
22. 06. 2013 | 19:18

Kontrolní otázka napsal(a):

oprava: 16 hodin denně...
22. 06. 2013 | 19:18

fafnir napsal(a):

Občan
jak,rekvalifikovat se.Já se v 50 učil ke strojařině a práci v TZB i stavařinu.Není to pravda jednoduché,ale chce to chtít a výdrž.To nemá být hraběcí rada,to prostě je fakt.
BTW.Mě po vyučení svařečský kurs na plamen a elektriku a ochraná atmosféra trval cca půl roku.Zácvik na kovoobrábění odhaduji na rok.Bez záruky,možná méně,když nebudete dělat speciální nástrojařské práce.Revorvelářky a vrtařky se zacvičovaly měsíc,ale tu práci dnes dělají automaty.
22. 06. 2013 | 19:21

fafnir napsal(a):

MaB
tak si je najděte ve statistických ročenkách,máte li opravdu zájem,mám to snad dělat za vás,nebo to snad neumíte.
22. 06. 2013 | 19:23

Občan napsal(a):

Fafnire,

taková rekvalifikace NEEXISTUJE. V rámci "rekvalifikace" placené ÚP NELZE získat výuční list v žádném oboru; pouze zaučení, což znamená v nejlepší případě práci pomocného dělníka.
Vyučení a vyšší kvalifikaci lze získat pouze formou PLACENÉHO studia. A KDE má nezaměstnaný vzít prostředky na zaplacení studia?

Já jsem si také zvyšoval kvalifikaci PŘI ZAMĚSTNÁNÍ. Jenže to nemá s rekvalifikací nic společného. Navíc musíte MÍT PRÁCI, kde má takové zvýšení nebo rozšíření kvalifikace smysl a kde pro to máte alespoň elementární podmínky.
22. 06. 2013 | 19:28

TomášL napsal(a):

Pane autore...

Momentálně se přetavuji na nanotechnologa ve svých 32 letech (to jenom tak, abyste věděl, z jekého okruhu vystupuji), protože jsem došel k závěru, že jestli chci mít uplatnění až do důchodu, musím investovat hlavně do sebe.

A taktéž doplním, že vůbec netuším, jak takový problém, který jste nastínil, řešit. Avšak napíší, jak tento problém vnímám.

1, Začnu VŠ lidmi.

Všude se píše, že je mnoho humanitně vzdělaných lidí, kteří nenachází práci. Nu...

Když byl komunismus, tak se upřednostňovalo technická a přírodovědná zaměření a humanitní směr se zde potlačoval, protože nepřinášel hmatatelné výsledky. Poté se taky potlačoval, protože humenitní směry produkovaly "volnomyšlenkáře" (viz Havel a spol). Došlo k revoluci a došlo k politické změně, která vedla i ke změně ekonomické. V ranných demokratických dobách bylo díky změně nedostatek humanitně (sociologů, psychologů, překladatelů atp) a ekonomicky vzdělaných lidi (marketing, mezinárodní business atp), že se větší část lidi vrhla do "díry na trhu". Jednoduše byla jedinečná možnost uplatnění. Dnes je již trh nasycen těmito lidmi a školy ještě dochrlují zbytky boomu.
Vy nepřímo píšete, že bychom se mělo znovu zaměřit na přírodovědno-technickou scénu. Nejsem si jist, jestli je to dobře a vysvětlím proč.

Osobně si myslím, že se ve vzdělání chodí od mantinelu k mantinelu, což považuji za chybu. Měla by se spíše hledat vyvýženost mezi humanitními a přírodovědno-technickými mantinely (přikládám zajímavý článek zde: http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-cuno-humanities-funding-20130620,0,937068.story).
Dnes dopoledne jsem brouzdal na netu na stránkách činských univerzit, protože mě napadlo, že by si mohly nechávat své zajímavé postřehy a nedělit se s světem.
Narazil jsem tam mimo jiné na zajímavou statistiku, že v roce 2010 dokončilo BSc. přes 500tis. studentů a přes 10 000 studentů Ph.D. Když jsem si to tak letmo četl, tak jsem zjistil, že ročně jde z přírodovědno-technického okruhu kolem 300tis. BSc. To je více studentů, jak všichni studenti v Německu... Četl jsem si dál a dostal jsem se až na (světe div se), přírodovědnou univerzitu v Saudské Arábii a jejích investice do vzdělání, které jsou mnohem vyšší jak v ČR! Ale vrátím se k Číně. Když jsem si tak četl, našel jsem zajímavá partnerská spojení mezi americkými a čínskými univerzitami. Nu, čínské university nabízejí jako outsourcing výuku v Číně na čínské univerzitě "Americké právo, Americké účetnictví atp."... Inu, zajímavé. Tohle jsem věděl, že existuje v Indii, ale nevěděl jsem, jak je to rozšířené v Číně...

Teď se vrátím k ČR a jejímu nasměřování na přírodovědné-technické směry. Podívejte, ČR má nějakých 10mil lidi. I kdyby se tvrdě tepalo tímto směrem, tak na základě statistiky je zřejmé, že nemůžeme produkovat kvantum přírodovědců a techniků, kteří by zajistili inovace a určovali celosvětové směry (může se tu narodit S.Jobs, ale jeden člověk republiku nevytrhne).

Tedy si myslím, že je lepší hledat vyváženost mezi přírodovědno-technickým směrem a humanitním směrem, jak hlásat, že potřebujeme drtivě investovat jedním směrem...

2, neVŠ lidi

Tam je to zapeklité. Možná zkrátit pracovní dobu o den v týdnu? Nevím...
22. 06. 2013 | 19:33

MaB napsal(a):

fafnir
Pokud vy něco tvrdíte, měli byste to doložit, proč bych měl dokládat já něco, co netvrdím?

Budiž, zde je přehled uplatnění absolventů vš: http://www.careermarket.cz/web/images/article/file/LN_uplatneni_absolventu.pdf

Z 203 fakult jsou mezi spodní 100 (tj. mezi tou špatně se uplatňující 100) taky VUT v Brně, stavební fakulta ČVUT, FJFI, fakulta elektroniky a informatiky UPA, fakulta chemickotechnologická UPA, fakulta strojní TUL...atd.
Ano, filozofické a podobné fakulty mírně převažují mezi těmi horšími, ale studovat techniku, jak vidno, taky není žádná jistota uplatnění.

Ale, pánové, pokud bych já jen tak do větru cosi plácal, a neměl to doloženo, tak mne hanba fackuje.
22. 06. 2013 | 19:34

resl napsal(a):

když dnes upeče pomocí moderní technologie jeden pekař tisíc housek za pět minut, je zbytečné zaměstnat dalších třicet. bude lepší těm třiceti dát prachy na housky a ten jeden se pouze za měsíc vystřídá. bude víc volna a každý bude zodpovědný za sebe, jak s penězi od státu naloží. jdu si koupit housku za 3 Kč, od státu mám na ní 20 Kč, tak mi ještě zbude na pivo. příště stát přidá a já si večer koupím pivo i tepláky. když nepřidá, zmlátíme státního úředníka, že krade a ten příští si to už nedovolí.
22. 06. 2013 | 19:36

fafnir napsal(a):

Občan
tak dělejte pmocného dělníka,když jste líný si do svého vzdělání investovat nějakou námahu a peníze.Já si 88 platil kurs na počítače,a půjdu li dále zpět do nějakého 68 roku,tak jsem si v jazyčce platil kursy angličtiny a němčiny.Obé jsem po 94 bohatě zúročil.
A nezaměstnaný bere podporu v nezaměstnanosti.
Vy prostě chcete,aby někdo dělal něco za vás.Zkuste se také postavit na vlastní nohy,a ne být neustále voděn za ručičku.Ostatně,existovalo na vojně přísloví:"voják se stará voják má".
22. 06. 2013 | 19:37

fafnir napsal(a):

MaB
neberte v úvahu jen VŠ.
22. 06. 2013 | 19:40

JC napsal(a):

MaB,

http://flek.cz/clanky/hledam-praci/platy-a-nezamestnanost-absolventu-vysokych-skol-2013

stačí vám takto tvrdá data ?
22. 06. 2013 | 19:41

Občan napsal(a):

Fafníre,

to jste měl napsat rovnou, že jste "investoval" do vzdělání za hlubokého socíku, kdy náklady na to byly doslova směšné. Nemluvě o PODMÍNKÁCH, které měli tehdy lidé zvyšující a rozšiřující si kvalifikaci.

Takže cokoli jste napsal, jsou klasické "kecy-prdy-beďary".
22. 06. 2013 | 19:43

MaB napsal(a):

JC: bohužel, to moc tvrdá data nejsou. To první je sebeevaluace Masarykovy univerzity (prostě, pošlou svým absolventům dotazníky, a co se jim vrátí, to spočtou - no, to ale nemá valnou statistickou hodnotu, že?). U druhého zdroje dat je jakési obecné tvrzení, že absolventi humanitek jsou na to nejhůře, ale opět nedoloženo jasnými čísly.
22. 06. 2013 | 19:46

fafnir napsal(a):

Tomášl
víte,oni nejsou jen VŠ,těch by rozhodně nemělo být takové množství,ať technickopřírodovědného nebo humanitního směru.Zkusil jste si třeba nechat opravit střechu,topení,vymalovat byt,udělat okna nebo nábytek na míru.Víte jaká je poptávka po odborných montérech?Soudím,nemám v ruce statistiky,ale opravdu schopných vysokoškoláků,hodných odborně toho jména není více jak 20% populace.Pravda leckdo,kdo na to nemá školu vystuduje,nejlépe tu kde není taková náročnost,a pak nenajde uplatnění a cítí se ukřivděn.A nezlobte se,raději dobrý řemeslník,než neschopný vysokoškolák.
BTW.U řemeslníků,zvláště pracujících jako OSVČ,jsou peníze které vydělají zajímavější než kolikrát u VŠ.Totéž platí pro opravdukvalifikované a zkušené řemeslníky.
22. 06. 2013 | 19:53

fafnir napsal(a):

Občan
no kurs na PC mě stál 2 měsíční platy,kurs němčiny a anglčtiny v jazyčce na 1/2 roku 1/2 měsíčního platu.Takže boševíčku neke.
22. 06. 2013 | 19:57

TomášL napsal(a):

fafnir

Ano, jenom jsem chtěl upozornit, že je nebezpečné opětovně tvrdit (s čím se poslední dobou setkávám), že musíme masivně investovat do přírodovědeckých a technických fakult. Podle mě to nepřinese blahobyt národu a nepřinese to ani zaměstnání mladé generaci.

Pokud jde o neVŠ.

Pokud máte 30% nezaměstnaných, nebo dokonce 60%, tak jak je chcete zaměstnat? Navrhuji o jeden pracovní den v týdnu méně. Jestli je to dobře, nevím...

Jinak souhlasím, že takoví lidé jsou ve společnosti třeba a bez nich bych se neobešel (a vážím si jich, tomu věřte)...

PS: Jak byste je chtěl zaměstnat?
22. 06. 2013 | 20:03

Gru napsal(a):

Jakelin

"Dle mého je otrokářství humus.
Jaksi pomíjíte, že vyhovuje také jen tém nahoře :-)"

Humusnost je záležitost estetického vkusu.
Jenže u režimů nejde o estetiku, ale o stabilitu.

Myslím, že neexistuje režim, který by se nelíbil těm aktuálním "nahoře".

Námitky jsou liché.
Diktatura je nejvíce funkční model vlády.
22. 06. 2013 | 20:07

Trochu optimismu napsal(a):

prof. Zelený požaduje rozšířit a budovat kvalitní školství.
Za komunistů v Československu bylo relativně vyspělé všeobecně dostupné (snad až na politické výjimky) školství.
Kam se to školství dostalo za 23 let budování vyspělé civilizované společnosti? Podotýkám, že většinu času společnost vedli hlasatelé pravicových liberálních dogmat a zbytek času pravo - středolevé vlády. Jak jsme se přiblížili v oblasti školství západnímu světu? Bude to lepší, až podle požadavku profesora Zeleného zprivatizujeme školství a zavedeme školné? Bude to školné garantovat uplatnitelnost na trhu práce? Studenti si zaplatí anebo se zadluží, investují do studia čas a co když pak práci ve vystudovaném oboru nenaleznou?
22. 06. 2013 | 20:07

Jenda C. napsal(a):

K tématu technologií a offshoringem ztracených pracovních míst, tedy chronické, masivní nezaměstnanostia možném řešení viz:

"Vzdělání už nepomáhá, je třeba zdanit zisky a investice?"

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/robert-miller.php?itemid=20264
22. 06. 2013 | 20:19

Otázka napsal(a):

Občan,

nevíte náhodou jestli se doba řádného studia započítává na důchod? Mně se zdá že ne. Pakliže student zaplatí školné, investuje do studia čas a nenajde uplatneění v oboru ztratil peníze i čas a musí se znovu rekvalifikovat a investovat další peníze a čas, anebo vzít zavděk špatně placenou práci. Pakliže ani další škola nepřinese efekt ztratil další čas (který se mu asi nezapočte na důchod) a další peníze.
22. 06. 2013 | 20:20

Reveil napsal(a):

Jsem sice přesvědčený přívrženec vzdělanosti, ale pokud, avšak pokud se autor chce orientovat na perspektivu uplatnění mladých, nemá zcela jistě pravdu.
Očekávány vývoj přinese drastické zúžení uplatnění pro většinu lidí, včetně vzdělaných, počítá, že bude 80% lidí tzv. "neaktivních". Materiální produkci zajistí nanejvýš 3% práceschopných jedinců, zbytek do cca 20% budou bohatí a ti, kdo budou zajišťovat jejich komfort, patk ti, kdo vykonávají činnosti, které nelze v globalizovaním světě transferovat (prototyp: zdravotník, hasič). Předpokládá se velký rozmach soukromých bezpečnostních agentur, které zabezpečovat svět pro těch několik málo procent skutečně bohatých lidí.
Proto by rada měla znít: mladí, vycvičte si svaly, rychlost a výdrž a naučte se střílet, abyste mohli získat místo u černých šerifů. Jít na univerzitu nemá budoucnost.
22. 06. 2013 | 20:23

Asfalt napsal(a):

Jarpor:
Státní podniky podle mě řeší nezaměstnanost následovně:
- váží pracovní místa v hranicích národního státu
- jsou schopny přímo regulovat trh práce
- pokud státní podniky produkují také zisk (čož na rozdíl od soukromého nemusí), lze těmito prostředky zabezpečit nezaměstnané, důchodce atd.

Nemyslím, že je málo práce, jen kapitalista nechce za práci zaplatit (ať už je důvod jakýkoliv). Takže musí to jít bez nich.

Kdo co kdy říkal už nevím a studovat to nebudu. Je možné, že jsem něco přehlídl nebo předpokládal, co Vy nepovažujete za zjevné.

S demokracií je to na delší povídání. Jen řeknu, že jsem nikde nežádal "demokratické" řízení podniku. Zopakuji, že rozdíl mezi státní akciovkou a soukromou je jen v tom, kdo je akcionář. Managment zůstává stejný. Prioritou podniku nemusí být zisk.

Jinak tentokrát kupodivu nemám nějaký zásadní nesouhlas. Skoro bych řekl, že by mi těď bylo skoro i líto, kdych Vám ty muchomůrky opravdu poslal. Snad mi toto kacířství a shovívavost k pravičákovi kamarádi odpustí :o)

Hezký večer
22. 06. 2013 | 20:24

jenicek napsal(a):

MaB, "tvrdá data" v sociologii? To je směšné.
Navíc, jedna věc jsou čísla a zcela jiná je interpretace. Samotný sociologický výzkum výzkum čehokoli v tomhle nepomůže. Aneb typický důvod nezaměstnanosti absolventa FJFI je ten, že hledá práci přímo ve vystudovaném oboru (či ještě hůře, blízko obsahu diplomky) a až po čase vyměkne a vezme něco i jen blízkého, zatímco typický důvod nezaměstnanosti filozofa je, ten že ho nikde nechtějí, ačkoli by vzal cokoli.
Navíc ona není technika jako technika, třeba o tu zlínskou by si inženýr z ČVUT kolo neopřel:-)
22. 06. 2013 | 20:25

franky napsal(a):

Dnešním rozhodujícím problémem je „nadbytek“ peněz při současném nedostatku odvětví s následným možným růstem budoucí poptávky a na ni navazujícím růstem podnikatelských a pracovních příležitostí. Tuto skutečnost nazýváme krizí, což v mnohých vyvolává představu dočasných problémů, které se v dohledné době „nějak“ vyřeší. Základní charakteristikou ve znalostní společnosti je ta skutečnost, že šanci na úspěch mají jedinci s význačným znalostním potenciálem, což není to samé jako vzdělanostní potenciál. Rozvoj vzdělání je tedy pouze jedním z předpokladů růstu znalostí. Vážným problémem současného globálně se rozvíjejícího společenského systému však zůstává fakt, že značná část populace nemá a nebude mít dostatečný znalostní potenciál, který by jednotlivcům umožnil alespoň přijatelný „životní“ úspěch, měřitelný růstem jejich bohatství a s tím související spokojenosti. Informační společnost zvýrazňuje rozdíly mezi úspěšnými a bohatými (s vysokým znalostním potenciálem) na jedné straně a neúspěšnými a chudými (s nízkým znalostním potenciálem) na druhé straně. Notoricky známou je otázka, „proč by úspěšní a bohatí měli přispívat na neúspěšné a chudé?“. Představují všichni dnešní nezaměstnaní jedince s nízkým znalostním potenciálem? Rozhodně ne. Mnoho dnešních nezaměstnaných má dostatečné znalosti, jsou však z různých důvodů lokálně vázaní. Je otázkou, zda stát má těmto lidem pomoci, tím že prostřednictvím strategie bude koordinovat procesy, jejichž výsledkem bude například „zpětný“vznik pracovních příležitostí. Příkladem mohou být USA a jejich strategie nízkých cen energií, která umožňuje návrat některých dříve „outsourcingovaných“ výrob. Současní čeští politici jsou typickými „bezmocnými mocnými“, jejichž znalosti začínají a končí u hromadění osobního majetku a moci. V tomto cíli bohužel vidí i cíl transformace. Jak jinak se dívat na družinářku řídící kulturu, anesteziologa řídícího průmysl a obchod, gumárenského chemika řídícího finance, či mzdovou účetní řídící zpravodajské služby, či dokonce vládu. Krize v Čechách ještě vlastně není, ale brzy přijde a bude silná.
22. 06. 2013 | 20:26

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

"diktatura je nejvíce funkční model vlády"

Jakobíni - krvavý teror a nakonec gilotina pro ně samotné
Třetí říše - ekonomický boom díky zbrojní výrobě, vyvolání nejkrvavější války, výsledek země rozdělena a v troskách
Sovětské Rusko - živoření od počátku, miliony vybitých vlastních lidí, nakonec rozpad impéria a ekonomické dno
Argentina - vojenská junta přivedla zemi na pokraj kolapsu, který se pokusila odvrátit invazí na Falklandy, válku prohrála a padla i s ekonomikou
Severní Korea - hladomor a vymyté mozky

atd atd
22. 06. 2013 | 20:31

fafnir napsal(a):

Tomášl
ale to byste se musel podívat na strukturu těch nezaměstnanných.Za prvé 30-60%mi připadá hodně přitažené za vlasy.To je jen a ještě vyší u Cikánů,a ti jsou zcela bez kvalifikace.Ve Španělsku a Řecku je to nejakých 25%,u mladých vyšší číslo,ale to je dané politikou,kterou vyprodukovaly odbory(odstupné 3 měs za odpracovaný rok).V naší ekonmice je číslo nějakých 8-20%dle regionu,s vyjímkou Prahy a středočeského kraje.Přičemž máme cca 500 000 zahraničních pracovníků,což by naší pracovní poptávku pokrylo.Navíc,se stárnutím populace bude přibývat míst potřebných k jejich obsluze.Já vím,je to terciální sféra,ale leckterý důchodce už si některé služby platí.Nejsou všicni důchodci jen chudí,je jich dost,kteří mysleli na zadní kolečka.Ano nezachrání to ekonomiku,ale drobet pomůže.
Tedy znovu,nutná kvalifikace,a několikrát za život upravovaná nebo měněná,ani ve vědě nevystačíte s tím,co jste jako magistr nastudoval,a když to vztahnu třeba na to co jsem jako technik dělal TZB,tak u instalatérů topenářů,zámečníků,kominíků je tolik nových materiálů a způsobů zpracování,že se mají celý život co novéh učit,přičemž nesmějí zapomenout na staré.A pokud budeme žít,neustíle budeme mít co dělat.
22. 06. 2013 | 20:32

fafnir napsal(a):

Otázka
no a právě tady je důvod nevystudovat nejlehčí školu,ale ten obor,kde předvídatelně najde uplatnění.Jak jednoduché.
22. 06. 2013 | 20:35

Gru napsal(a):

Jakelin

Uváděné příklady nejsou skuečnými diktaturami, ale revolucemi, resp. revolučními diktaturami. Nesaturovanými diktaturami. Nesaturovanost se projevuje i vámi zdůrazňovanými německými maléry, ústícími v přehnaný militarismus, což není vektor stability.
Ostatně, jakobíni byli projevem - a důsledekm - pádu solidní diktatury.
Relativně stabilní diktaturou v dnešní době je například Velká Británie, kde je - sice pod jakýmsi "konstitučním pláštíkem" - stabilita už od Cromwellovy smrti, snad arabské monarchie a velmi pravdědobně Čína.
22. 06. 2013 | 20:44

Gru napsal(a):

Jakelin

A Sovětské Rusko? To přece bylo "demokracií", jak se samo označovalo (všimněte si, že jediným markerem "demokracie" je deklarativnost).
22. 06. 2013 | 20:46

Targus napsal(a):

To fafnir:
"...nezaměstnaný bere podporu v nezaměstnanosti..."

To myslíte OPRAVDU vážně?
Jestliže ano, nejste náhodou invalidní důchodce na hlavu?
Máte vůbec alespoň představu, kolik taková podpora z dělnického platu činí?
Z toho má vyžít mladá rodina a ještě má zbýt na vzdělávání?
Máte šajn, kolik stojí svářečák se státní zkouškou? Tušíte, kolik vypláznete za řidičák na velké auto a následné nutné profesní školení, které je mimochodem zcela k ničemu?
Máte tušení, jak dlouho trvá, než se takový čerstvý řidič OPRAVDU něco naučí a kolik toho kolem sebe rozbije?

Kurzy z ÚP jsou o dvou věcech:
1/ napakování kapes soukromé agentury provádějící školení
2/ o hov.., dál psát nemůžu, Stejskal číhá.

Ale mám v rodině dva absolventy těchto kurzů, takže mám představu, jak vypadá kvalita takových kurzů. Jinak řečeno, CO se chcete naučit za dva měsíce? Kde je nějaká naprosto nezbytná praxe, základní stereotypy, návyky?
22. 06. 2013 | 20:50

Hanick napsal(a):

Uvedu jednu z katastrofálních chyb ve školství. Oddělení odborných učilišť od podniků, tím od praxe a také možnosti zaměstnání. Kdo tohle vymyslel, byl vlastizrádné hovado. Těsná spolupráce středních a vysokých škol s výrobou a výzkumem. Pokud tohle nebude - balíme to a poslední může před odchodem zhasnout....
22. 06. 2013 | 20:55

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

:-)))))

Hitler provedl v Německu revoluci ?
Galtieri v Argentině ?
Kim Ir Sen v Koreji ?

Komunistickou diktaturu v Rusku nazýváte demokracií, parlamentní demokracii v Anglii diktaturou, končím :-))))))))))
Pěkný večer !
22. 06. 2013 | 20:55

Občan007 napsal(a):

Pravdu o zaměstnanosti-nezaměnstnanosti znal už Marx. Dospěl k závěru, že "tržní hospodářství" - kapitalismus (výroba ve velkém za účelem zisku) není schopen problém řešit a musí být nahrazen jinou formací. Jenom grázlové stojící na hřbetech hlupáků se snaží situaci řešit prodlužování agonie idiotského systému protože jim je zisk svatý. To, co určuje dnes ve vyspělých technologiích životní úroveň lidí, stačí vyprodukovat méně než 20% práceschopných lidí. Ostatní dělají práci v podstatě nepotřebnou nic nepřinášející ale zdroje spotřebovávající (na úkor budoucích generací), ale protože tato činnost jim umožňuje zúčastnit se směny, která jim zajistí to, co nutně potřebují a také zvyšuje zbožňovaný a dnes nesmyslný a překonaný idiotský ukazatel HDP je taková činnost považována za prospěšnou. Současný systém musí být zničen v zájmu přežití lidského(a nejen) druhu.
22. 06. 2013 | 20:58

fafnir napsal(a):

Tarqus
stručně řečeno vím,na řuidičák na kamiony je to pár desítek tisíc, a to si ještě představte,že kurs výcvik a zkouška na atestovaného dopravního pilota stojí přes milion.Sice pak berete více než premier této vlády ale dát to musíte.Holt když chcete vydělávat musíte platit.Třeba i toho kdo vás to naučí.Když nechcete,seďte na podpoře,nebo tahejte špony ve fabrice,nebo můžete dělat popeláře.Kdo se stará má,kdo se nechce starat nemá.Proč si kruci myslíte ,že máte na všechno nárok zadarmo.Když chcete něco zadarmo,někdo to musí udělat a toho tedy skutečně vykořisťujete.
22. 06. 2013 | 21:01

Občan napsal(a):

Fafníre,

míst potřebných pro obsluhu stárnoucí populace nepřibývá a přibývat nebude. Z jednoho prostého důvodu - nemá KDO taková místa zaplatit.
Dalším důvodem je to, že počet lidí potřebujících obsluhu neroste a neporoste. To má opět jeden prostý důvod - odsunování hranice nároku na důchod ZA hranici dožití. Již dnes řada lidí umírá do tří měsíců po nabytí nároku na penzi. A toto číslo roste úměrně tomu, jak se penze vzdaluje. Lidé se prostě upracují (nebo utrápí z důvodu nemožnosti sehnat práci) k smrti.
Třetím důvodem je ten, že v populaci přibývá lidí s extrémně nízkými platy, kteří a) platí málo do penzijního systému, b) nemají dost prostředků na vytváření soukromých rezerv a c) nemohou si dovolit platit žádné služby.

Mezi lidi s extrémně nízkými platy patří, mimochodem, i personál DD, LDN a DPS. NEJEN v ČR.
V Rakousku a Německu "řeší" nedostaek financí na péči o staré importem bulharských, slovenských a českých "stážistek", které fungují stejně jako "au-pair" - nedostávají plat, ale "kapesné", nepracují na pracovní smlouvu, ale na jakési potvrzení o vykonávání "stáže" či "dobrovolnické činnosti" a není za ně "zaměstnavateli" placeno povinné zdravotní a sociální pojištění ani daně.

Takže Váš předpoklad je opět zcestný.
22. 06. 2013 | 21:01

fafnir napsal(a):

Hanick
souhlas.
22. 06. 2013 | 21:07

pamětník napsal(a):

Kontrolní otázka:
"Jestliže relokalizace znamená deglobalizaci a lokální soběstačnost tak by to nutně znamenalo posilování role národních států" Ne národních států, nýbrž přirozených regionů.
22. 06. 2013 | 21:13

Petr M. napsal(a):

Pane profesore, díky opět za pěkný článek!!!
22. 06. 2013 | 21:15

pamětník napsal(a):

MaB:
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-06/Nezamestnanost-absolventu-profesni-zamereni/12
22. 06. 2013 | 21:16

Gru napsal(a):

Jakelin

Inu, vzdát se předsudků bývá bolestné...
Samozřejmě, že šlo o revoluce - nacisté to tak i sami označovali.

Sověti se označovali za "demokracii", stejně jako se tak označují jiné režimy. A právě ona deklarativnost je jediný znak. Označovat monarchii za "lidovládu" je krásné oxymoron.
22. 06. 2013 | 21:17

JC napsal(a):

Trochu optimismu ,

Tak to jsem očekával, kdo tady vybalí školství za bolševika.-)))
Vážený příteli starých pořádků, nebudu argumentovat tím, že v totalitním zadrátovaném systému je samozřejmě daleko snažší řešit mnohé problém/kolik si myslíte, že bylo nezaměstnaných za Hitlera ?/, ale když řeknete a musíte dodat také b. Za bolševika studovat prostě nemohl každý/a to nehodlám argumentovat adepty na studium odmítnutých z politických důvodů/, protože soudruzi měli plus mínus spočítáno, kolik vzdělaných budou potřebovat. jistě že každý kdo vystudoval měl právo na práci přiměřenou vzdělání. Ovšem mnohdy na umístěnku třeba v pohraničí.

Řešení ve svobodném státě je samozřejmě studium za peníze formou bezúročné půjčky od státu. Mnoho studentů, kteří se pachtí jen za titulem by si dobře rozmyslelo jestli studovat nebo ne.
Ve svobodné společnosti nemůže stát garantovat to, že pokud absolvent nesežene práci, že mu ji zajistí.
Pokud si toto mladí neuvědomí a nebude jim to vtloukáno denně do hlavy nic se nezmění.
Změna se jmenuje odpovědnost za vlastní život.
22. 06. 2013 | 21:20

pamětník napsal(a):

TomášL:
" Poté se taky potlačoval, protože humenitní směry produkovaly "volnomyšlenkáře" (viz Havel a spol" To snad ne! Považujete snad nevzdělaného Václava Havla za produkt humanitního směru studia?
22. 06. 2013 | 21:21

Gru napsal(a):

občan

"To má opět jeden prostý důvod - odsunování hranice nároku na důchod ZA hranici dožití. Již dnes řada lidí umírá do tří měsíců po nabytí nároku na penzi. A toto číslo roste úměrně tomu, jak se penze vzdaluje. Lidé se prostě upracují (nebo utrápí z důvodu nemožnosti sehnat práci) k smrti."

Proto si dnešní nepravé demokracie berou z otrokářského vzoru jen tu část, která se ji - momentálně - zdá vyplácet. Majitel se totiž o otroky v nemoci a stáří musel postarat, to platilo v celém tehdejším světě. Z toho důvodu byl na tom tehdejší zestárlý otrok lépe než dnešní člověk na prahu sénia.
22. 06. 2013 | 21:23

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

:-))))))))))))))))))))))))))
Někdy bývá bolestné znát fakta.
Třeba míchat jabka s hruškami, jako převzetí moci a revoluce.
Nikde jsem nenarazil na to, že by to nácci "tak i sami označovali".
30. Januar byl pro ně svátkem, to ano, dokonce tak pojmenovali jednu elektrikářskou divizi. Ale tím to končí.
A já taky. Předpokládám, že si necháte poslední slovo - je Vaše, prosím :-)
22. 06. 2013 | 21:25

Kontrolní otázka napsal(a):

pamětník,

jakých přirozených regionů? Co je pro ČR přirozeným regionem? EU - tam již jsme a jsme kolonií. Žeby nám někdo dobrovolně v konkurenčním prostředí uvolnil místo na trhu v některém segmentu?

Co ta telokaliozace v praxi znamená. Snad uzavíráníse v "regionu", cla...? Mimochodem USA nyní tvrdě tlačí euroamerickou obchodní unii. Němečtí experti soudí, že by to mohlo způsobit těžký otřes německé ekonomice. Co to bude znamenat pro závislou ČR, když prudce vzroste nezaměstnanost a výkonnost německé ekonomiky a koupěschopnost Němců?
22. 06. 2013 | 21:26

Kontrolní otázka napsal(a):

oprava: a klesne výkonnost ně
mecké ekonomiky...
22. 06. 2013 | 21:29

Trochu optimismu napsal(a):

JC,

tehdy nemohl každý studovat z politických důvodů (zajímavé že někteří disidenti - včetně Havla a většiny dnešního parlamentu - vystudovali) v blízké budoucnosti - po zavedení školného - nebude ještě víc lidí prakticky moct studovat z ekonomických důvodů - pakliže se budou chovat odpovědně a nebudou si brát na krk nejistý dluhový úvazek v nejisté době.

Tehdy se politické překážky obcházeli známostmi a úplatky, teď se budou řešit ekonomické překážky zadlužením s perspektivou budoucí exekuce.
22. 06. 2013 | 21:34

Gru napsal(a):

Jakelin

"Nikde jsem nenarazil na to, že by to nácci "tak i sami označovali"."

Asi to chce ví číst...

Co například toto: "Já sám nesu zodpovědnost. Ale proto ještě nejsem zločinec. Jestliže tu dnes stojím jako revolucionář, jsem tu jakožto revolucionář proti revoluci. Proti zrádcům z roku 1918 nemůže být velezrada." (Hitlerova řeč při procesu 1924).

Nebo si mlůžete přečíst, zda šlo o revoluci tady:

¨http://histclo.com/essay/war/ww2/tol/ger/gov/rev/hit-rev.html

A spousty jiných. Jak říkám - chce to víc číst...
22. 06. 2013 | 21:37

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

Učelově zpatlat rok 1924 s klíčovými událostmi roku 1933 a ještě radit druhým k čtení... c´est magnifique :-))))))
Dobrou :-))))
22. 06. 2013 | 21:45

jarpor napsal(a):

Asfalt

"Státní podniky podle mě řeší nezaměstnanost následovně:
- váží pracovní místa v hranicích národního státu"
/ jako že nesmí podnikat v zahraničí (??) nebo nesmí zaměstnat emigranty (??).../
- jsou schopny přímo regulovat trh práce
/ jako - když práce je - zaměstnává, když není - nezaměstnává (??)... nebo když soukromý sektor má práci - tak uvolňuje... a když nemá - tak příbírá ten státní podnik (??)...
- pokud státní podniky produkují také zisk (čož na rozdíl od soukromého nemusí), lze těmito prostředky zabezpečit nezaměstnané, důchodce atd.
/ státní podniky nemusí produkovat zisk (?!?)... to jako že soukromý sektor nezabezpečuje důchodce a nezaměstnané odvody (??)

No, dnes tak horko nebylo... přece jen, nestřihl jste si těch muchomůrek sám ?

"Nemyslím, že je málo práce, jen kapitalista nechce za práci zaplatit (ať už je důvod jakýkoliv). Takže musí to jít bez nich."

Hmm... to je tedy závěr... No když musí tak musí...

" Zopakuji, že rozdíl mezi státní akciovkou a soukromou je jen v tom, kdo je akcionář. Managment zůstává stejný. Prioritou podniku nemusí být zisk."

Mno... tak jeden rozdíl je jen v tom, že v soukromé akciovce akcionář může být zároveň v managementu... pak manažera nepotřebuje... stát jako akcionář sám být v managementu být jaksi nemůže - proto tam vysílá své zastupce...

Přijmu-li Vaši teorii, pak - když státní akciovka nemusí se snažit o zisk, proč požadujete zisk od soukromé akciovky ?

"Jinak tentokrát kupodivu nemám nějaký zásadní nesouhlas."

Tak já mám smůlu... já mám nesouhlasů... Zda zásadních, ponechám to na Vás...

Vy jste fakt povečeřel ty jedůvky... :-))

Hezký večer
22. 06. 2013 | 21:45

pamětník napsal(a):

MaB:

VŠ % nezaměstnaných absolventů v posledních 5 létech
Vysoká škola technická a ekonomická Č.B. 19,7
Fakulta restaurování Univ. Pardubice 18,0
Vysoká škola polytechnická Jihlava 14,8
JU Č.B. Filozofická fakulta 14,6
Moravská vysoká škola Olomouc 11,4
UTB Zlín Fakulta technologická 10,9
Ostravská Universita Fakulta umění 10,4
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 10,1

Takže trochu jinak, než tvrdíte.
22. 06. 2013 | 21:48

JC napsal(a):

Trochu optimismu,
Špatně mě čtete. Já jsem napsal, že "politickými" nebudu argumentovat, tak nevím proč do toho pletete Havla.

Psal jsem hlavně o tom, že srovnávat tzv. výhody totalitního systému s tzv. nevýhodami demokratického systému je mimo mísu.
22. 06. 2013 | 21:58

Gru napsal(a):

Jakelin

"Učelově zpatlat rok 1924 s klíčovými událostmi roku 1933 a ještě radit druhým k čtení... c´est magnifique :-))))))"

Kde jsem psal o "roce 1933"? Psal jsem o nacistech. Snad nechcete popřít, že Hitler byl nacistou, a to již r. 1924? (Pojem "Nazi" je anagram z "NAZIonalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei..., jejíž program byl zveřejněn v lednu 1920). Ideologie nacismu byla oficiálně šířena od zveřejnění jejich programu. Vidět nacismus teprve od 30.1. 1933 je poněkud redukovaný pohled...

Tudíž nejde o nějaké "zpatlávání", nýbrž o to, že jste se seknul a potřebujete nějak uhnout...
Dobrou noc, příjemné počtení.
22. 06. 2013 | 22:02

pamětník napsal(a):

Kontrolní otázka:
Přirozené regiony se nekryjí s hranicemi národních států a často je překračují. Více např.:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Regionalistika
22. 06. 2013 | 22:05

Gru napsal(a):

Jakelin

Oprava
Abyste mě nechytal na slůvka, tak, správně jsem měl napsat: "... NAtionalsoZIalistische..."
22. 06. 2013 | 22:11

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

Ach bože... :-)))
Vše začalo tím, že jste označil převzetí moci nacisty za revoluci.
Oficiální totální převzetí moci je 30.1. 1933.
Pak jste začal o Hitlerově projevu z roku 1924.
Tady přece vůbec nejde o šíření ideologie od zveřejnění programu, bavili jsme se o diktatuře a revoluci, čili kdo se seknul a uhýbá je jasné jako facka.
Fakt končím, nemá to s Vámi cenu, nic ve zlém :-))))))
22. 06. 2013 | 22:17

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

PS: příklady revoluce v Německu
- Sedlácká válka 1524-5
- Německá revoluce 1918-19 /vzpoura námořníků Hochseeflotte říjen 1918, povstání Spartakusbundu leden 1919, Bavorská republika rad duben-květen 1919/

Gru, erwache ! :-)))))))))))))))))))))))
22. 06. 2013 | 22:26

marek napsal(a):

autor vybrakoval tento clanok:
http://www.lupa.cz/clanky/jiri-hlavenka-kdyz-prace-mizi-aneb-nici-internet-stredni-tridu/
22. 06. 2013 | 22:28

JC napsal(a):

Prej bude hůř.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=783150
22. 06. 2013 | 22:32

Gru napsal(a):

Jakelin

Jistě - všechny ty německé revoluce, co uvádíte, nevyvracejí existenci revoluce nacistické.
Taky ten výčet nedokladuje, že se dá nacismus redukovat na dobu od 30. 1. 1933... Prostě jste šlápnul trochu vedle.

P.S.(Neříkal jste už 2x, že diskuzi končíte? Jsem rád, že je pro vás tak zajímavá, že se od ní nedokážete odtrhnout.)
22. 06. 2013 | 22:49

Milan Linhart napsal(a):

Práce je dost. Je však málo placeného zaměstnání a ještě méně dobře placeného zaměstnání. Často jde opravdu o závod ke dnu: ještě více otrocké dřiny za ještě méně peněz. Staří lidé ve věku před posunutým důchodem tyto závody většinou nevyhrávají. Ale mladí bez kázně, praxe a pracovních návyků také ne. Nekvalifikovaná práce nikoho neuživí. Za tou kvalifikovanou se však člověk musí stěhovat, často i do zahraničí, a musí jí přizpůsobit svůj zaběhlý způsob života. Pokud tedy nějakou rozumnou kvalifikaci má a pokud ke své odbornosti zvládá ještě nějaký ten cizí jazyk. To jsou novinky, na které často našinec není zvyklý. My Češi se ovšem vyznačujeme tím, že máme všechno naruby, takže, na rozdíl od zbytku světa, mají u nás státní školy většinou vyšší kvalitu než soukromé. Soukromým jde často jen o snadný výdělek. Snad i proto takový rozkvět humanitních oborů, které chrlí desetkrát víc absolventů, než dokáže praxe vstřebat. Tyto obory však nevyžadují žádné nákladné pomůcky a přístroje, žádnou drahou praxi. Technické obory jsou náročnější na finanční náklady, ale i na úsilí samotného studenta. Avšak s poklesem zaměstnanosti v průmyslu ani techniků nebude potřeba tolik jako dnes. Stává se tedy opravdu zásadní otázkou, co vlastně učit! Úplně stranou nyní nechávám variantu, že je také možné vzdělávat se jen tak pro radost z vědění. Nejen prací, sháněním obživy a vyděláváním peněz živ jest člověk! Asi není příliš praktické, když se někdo naučí číst Homéra v originále nebo naučí-li se zpaměti latinské názvy všech doposud objevených motýlů z Amazonského pralesa. Ale povznáší to ducha! Zdá se však, že povznášení ducha není na pořadu dne. To je přinejmenším podezřelé, protože to jsme přeci od technického pokroku očekávali, že budeme méně dřít a více se věnovat umění, vědě, filosofii a jiným ušlechtilým věcem. Pakliže tomu tak není, asi je opravdu někde chyba, nejspíš v nerovnoměrném rozdělení bohatství. Jak je to možné? Copak není neviditelná ruka trhu nejvýš spravedlivá, copak nemá, na rozdíl od pomýleného myšlení lidského, sílu přírodního zákona? Vždyť každá umělá regulace zavání dříve či později pěkným průšvihem, neboť cesta do pekla je vždy dlážděna dobrými úmysly. Nakonec se snad budeme muset smířit s tím, že nebe na zemi nelze vybudovat, byť jsme se dlouhá desetiletí domnívali, že k onomu ráji plnou parou směřujeme. Dlužíme však odpověď na původní otázku, jak zaměstnat a slušně zaplatit všechny lidi, aby neztráceli lidskou důstojnost, aby měli smysl života, aby měli slušné živobytí nad hranicí chudoby, aby uživili a vychovali své děti, aby zbylo i na dobrou penzi těm, kdo z důvodu věku či nemoci již nepodávají patřičný pracovní výkon, aby všichni měli přístup ke kvalitní zdravotní péči, atd.
22. 06. 2013 | 22:50

Bavor napsal(a):

jarpor napsal(a):
stačí si porovnat snění jistých... o manažery řízenými výrobními prostředky ve všelidovém vlastnictví... s realitou... a zdůrazňuji - s realitou nejen u nás !
Bývaly časové, kdy zde ve všelidovém vlastnictví bylo cca 96 % výrobních prostředků... když pominu cca 3 % "družstevního" což byla jen jiná "schránka" toho všelidového... a znovu připomenu "nezmatenému", jak to dopadlo... KONEC CITÁTU. Milý „jarpore“, když už jste tuto otázku položil, tak vám odpovím. V oněch dobách všelidového vlastnictví všichni nejen mohli, ale museli pracovat“ za svoji práci dostávali mzdu, která jim umožnila uživit děti, měli jistotu bydlení, nepotřebovali tedy sociální dávky, nemuseli se bát, že je někdo vystěhuje z bytu a měli zajištěnu zdravotní péči. Zejména bydlení, zdravotní péče a školství bylo dotováno ze zisků oněch státních všelidových podniků. A co je hlavní, zákony byly napsány tak, že NIKDO nemohl rozkrást státní podnik a tím připravit lidi o zaměstnání. Zejména ta poslední věta však přestala platit po „sametové“ revoluci a neplatí dodnes. Kradení ze „všelidového“ vlastnictví se stalo národním sportem a ti, kteří v něm vynikali se sami nazvali „elitou“. A vy sám zřejmě k této „elitě“patříte. A patří k ní i pan Zelený – autor tohoto článku. Už to tu někdo napsal je to elita, která se pokouší reformovat špatné ekonomické teorie, které sama vytvořila. Viz heslo „stát je nejhorší hospodář“, které hlásají pravičáci, kteří jsou přisátí na státní zakázky a státní prostředky rozkrádají.

TomášL napsal(a):
Pokud máte 30% nezaměstnaných, nebo dokonce 60%, tak jak je chcete zaměstnat? Navrhuji o jeden pracovní den v týdnu méně. Jestli je to dobře, nevím... KONEC CITÁTU. Ano, to co píšete je správná cesta. Ještě by se to mohlo rozšířit o prodloužení placené „mateřské dovolené“. Jenomže na to je třeba prostředků. Kde je vzít, když soukromý vlastník výrobních prostředků hledí JENOM na to, kolik mu přijde zisku a o ten se nemíní s nikým dělit. Stát jako vlastník a správce všelidového vlastnictví MŮŽE tento zisk přerozdělit, případně jej investovat do více pracovních míst s kratší pracovní dobo, delší mateřské dovolené, kvalitnějšího výzkumu a výuky. To TENTO STÁT, který preferuje a chrání pouze SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ výrobních prostředků NEDOKÁŽE.
22. 06. 2013 | 22:55

Pradědek Čech napsal(a):

Je mi skoro sedmdesát a šest let už nepracuji na celý úvazek, ale minulý týden jsem dostal dvě nabídky na zaměstnání. Jedno dokonce na ředitele zastoupení tří luxusních automobilových značek v krajském městě. Jak je to možné? Kde jsou ti mladí, vzdělaní a proč tyto funkce nemohou zastávat?
Odpovím si sám. Protože je to nebo spíše, jsou to, generace, které vyrůstaly v období míru a relativního dostatku. Bez odříkání a starostí, nejen o sebe, ale hlavně o druhé. Nejsou schopni a ochotni pracovat pod tlakem, bez perspektivy a někdy i pro práci samou. Prostě v podmínkách, které pan globální profesor nikdy nepochopí. Nepochopí, že kecy nemají cenu, ale jedině výsledky, a ty ještě jen, když se mezi blbci najde někdo, kdo je schopen a ochoten vidět.
22. 06. 2013 | 23:12

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

Ano, začínáte mne bavit :-)

Revoluce

- svržení nebo zapuzení a naprosté nahrazení stávající vlády nebo politického sytému ovládanými lidmi. Radikální změna ve společnosti a její sociální struktuře, provedená náhle a ve většině případů doprovázena násilím.
- náhlá, kompletní změna něčeho

Nic takového v Německu nacisté neprovedli.

Puč

- plánované spiknutí se záměrem svrhnout vládu, založené na momentu překvapení a rychlosti

Nic takového nacisté v Německu neprovedli.

Vojenský převrat

- coup d´etat, organizovaná akce ozbrojených složek vedoucí ke svržení vlády země. Od revoluce se liší tím, že je organizován shora, tj. složkami, jež jsou součástí mocenské struktury, zatímco revoluce probíhá odspodu, tj. lidmi, jež na moci a chodu státu nemají podíl.

Nic takového nacisté v Německu neprovedli.

Převzetí moci

- primární cíl politické akce

Toto se stalo v Německu v procesu od založení NSDAP do 30.1. 1933
22. 06. 2013 | 23:15

JC napsal(a):

Bavor

kriste pane levičáci já už vás ani nemůžu poslat, kam bych s chutí chtěl. protože Stejskal na to má robota,který mi to nedovolí.

Spakujte si tedy vaše saky paky a vystěhujte se k mladému Kimovi, ten má všelidové vlastnictví výrobních prostředků. Řekněte že to dělá blbě, protože se z důvodů hladomoru korejci pojídají navzájem a že vy mu přinášíte návod. Jako nějací věrozvěsti ze zatuchlého západu.
22. 06. 2013 | 23:19

Mahulenka napsal(a):

Re: K tématu technologií a offshoringem ztracených pracovních míst, tedy chronické, masivní nezaměstnanostia možném řešení viz:

"Vzdělání už nepomáhá, je třeba zdanit zisky a investice?"

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/robert-miller.php?itemid=20264

----------------------------------------------------------------------

I já si myslím, že článek, na který odkazujete je fundamentální odpovědí na řešení, neboť to, co hlavně USA, nejen za Greenspana, ale zejména pak po krizi roku 2008 dělají, tedy masivně tisknou, znehodnocují dolar a tak si ještě užívají poválečného parazitování na zbytku světa cestou už zcela nezřízeného, ale vědomého zneužívání svého monopolu na tištění rezervní měny, není:

a) možné řešení pro žádnou jinou zemi, včetně eurozóny

b) jednoho dne - je otázkou jak brzy a do jaké míry - svět bude schopen tomuto vyssávání Amerikou dostatečně dobře vzdorovat.

Zájem zbytku světa, od Německa, Japonska, jiných zýápadoevropských zemí, zde nepochybně je už dlouhá desetiletí. Viz. konec 60. a počátek 70. let, kdy americká monetární expanze a deficity, způsobené jak financováním Johnsonovy "Velké společnosti", tak hlavně vojenskžch výdajů spojených s expanzí války ve Vietnamu, vedly tyto země - a jiné lidi, kteří měli peníze třeba v dolarech - využít tvrzení USA, že 35 dolarů se rovný jedné unci zlata.

Takže mnozí raději vyměnily dolary za zlato a americké zlaté zásoby se začaly rychle snižovat. To vedlo Nixona říci "Sorry, dále už to neplatí".

Ikdyž se USA opakovaně dařilo nad těmi, kteří se postupně a obratněji (SNR, Japonsko, západní Evropa, posléze projekt EU a eurozóny), nebo neobratněji a třeba i bez schopnosti se vojensky bránit (Saddam nebo teď Irán prodejem nafty a plynu) ne za dolary) vyhrát, v ČLR, zdá se, USA našly dostatečně silného protivníka.

Oproti marce, euru a jenu, tedy demokratickým zemím, ČLR nemusí hledět na to, co její populace nebo firmy chtějí, může držet měnu mnohem níže a hlavně může ztrácet nespočetně miliard na své velehoře dolarových rezerv. Čína vydržela, nejen na Maa, mnohem horší a stamilióny jsou tam mnohem, mnohem spokojenější a nacionalisticky htrdější, než kdykoliv za posledních pár set let. Tedy vypadá to, že bude záležet v nemalé míře na ČLR, až si bude myslet, že zbavit se větší části dolarů uškodí Strýčkovi Samovi víc, než jim.

Kromě parazitování na zbytku světa jak to od války hlavně cestou dolaru činí USA, ani jednotlivci, ani země nemohou s dostaečnou jistotou investovat do vzdělání a rekvalifikace, pokud kapitál má v globalizovaném světě tolik desítek či stovek miliónu lidí jinde ve světě, kteří jsou schopni a ochotni udělat stále kvalifikovanější práci za mnohem míň peněz.

Proto jak na Západě, tak stále více u nás, i ti co investovali do údajně slibných profesí zjištují, že místa anebo jakkoliv odpovídající platy mizí, jsa eliminovány stále rychleji se měnící technologií anebo přesunem pracovních míst do levnějších zemí.

Proto, ať se to konzervativcům líbíé nebo ne, přerozdělování poroste, neboť i v zájmu majetných je:

- udržet společenský smír

- udržet nebo zvyšovat spotřebu ze stále rostoucí nadvýroby, kdy i ti, kteří jsou schopní, snaživí a třeba i se novým vzděláním, prostě budou stále více neschopni práci sehnat a tedy pomáhat se spotřebou.

Expanze vzdělávání, kterou navrhuje Zelený, zní lákavě, ale pokud neučiníme českou korunu rezervní měnou a budeme jako USA schopni jí dost udat (nebo se nepřidáme k euru a ECB s Němci nezačnou milovat tištění měny tak, jak to praktikují USA), nemáme nikdo, jako USA šanci mít tak rozbujelý a nákladný vzdělávací systém.
22. 06. 2013 | 23:30

Joe Ratata napsal(a):

Po éře globalizace bude muset přijít éra atomizace.Výrobky se přestanou nesmyslně vozit sem a tam přes půl zeměkoule a budou se vyrábět v místě spotřeby.Jihovýchodní Asie bude muset chlit levné šmejdy a zaměstnat své lidi napravováním škod v otráveném životním prostředí,což budem muset udělat i my ostatní,abychom nezašli na vlastní jedy.
Globálnímu kapitálu se to líbit nebude,bude proti tomu protestovat,ale to asi všechno,co s tím může dělat.Jedině snad vyvražďovat celé neposlušné národy,aby měly prostor národy poslušnější.
22. 06. 2013 | 23:47

Gru napsal(a):

Jakelin

Nacisté byli možná rychlejší než některé jiné revoluce... násili tam bylo (Porýní, Bavorsko,Mnichovú a po převzetí moci opět násilí zaměřené na úplnou přeměnu režimu (zmocňovací zákon, ´jako násilí legislativní, SA jako násilí fyzické... Roehmův puč - vyvrcholení převratu.
22. 06. 2013 | 23:48

Joe Ratata napsal(a):

oprava
muset přestat chrlit
22. 06. 2013 | 23:50

pamětník napsal(a):

Bavor:
Když si vzpomenu na šedivé oprýskané omítky za doby "všelidového vlastnictví", na bordel okolo nových paneláků ve městech, do kterých už se stěhovali nájemníci, na rezavějící tříleté škodovky,...atd., nějak se mi ty výhody všelidového vlastnictví tak růžové nevidí.
23. 06. 2013 | 00:00

LUF napsal(a):

Řešení - nespočívá v tom jak vylepšit proces vzdělání ale naopak vzdělání zrušit, zakázat. Nikomu nedochází že hlavní příčinou těchto problémů je věda? Vědeckotechnický pokrok, jehož produkty - stroje nás o práci připravují? Nebýt jí, většina z nás by měla práce dost - na poli. Večer při svíčkách bychom si vyprávěli pohádky a modlili se, jako za starých časů.
23. 06. 2013 | 00:03

Šims. napsal(a):

Vnuk, který chodí do 7-třídy se již druhý týden neučí, nechápu, jak je možné nastoupit v září do školy a do 20. září se děti aklimatizují a začínají se ke konci září vlastně učit, tak po státním svátku sv. Václava, pak mají další svátek v říjnu, pak možná vyjde i 17.listopad, potom se přesuneme pomalu k vánočním svátkům a máme opět volno, pak jsou pololetní prázdniny, pak jarní, pak Velinkonoce, pak svátky v květnu, v červnu se přestáváme učit a přesouváme se směrem k prázdninám. Mezitím navštívíme několikrát kino, pak v květnu nascvičujeme 14 dní Akademii, za to dostaneme jeden den ředitelského volna. Tak a nyní mi někdo řekněte, kdy se mají ty děti něco naučit. Kdybych to neviděla v přímém přenosu, tak bych si řekla, že je to fantazírování. Přitom jsou děti duté jak bambusy, vnukovi musíme pomáhat s učením, tak vidím jaká je úroveň vědomostí, fakt hrůza. No, co budu povídat, učila jsem na vysoké škole a tak si moc dobře vzpomínám např. na úroveň gramatiky při zpracování seminárních prací či bakalářek. Gramatika nestála za nic, stylistika další hrůza a obsahově vychludlé texty. Jo, tak něco občmajnozout z internetu nebo to rovnou okopírovat, tak to naší mládeži ještě tak jde.
23. 06. 2013 | 00:14

Asfalt napsal(a):

Jarpor:
Státní podniky podle mě řeší nezaměstnanost následovně:
- Váží pracovní místa v hranicích národního státu.
Znamená to, že nebouráme továrny na acylpyrin a zaměstnance zbourané továrny neposíláme na úřad práce, abychom pak acylpyrin kupovali X-krát dráž od zahraničního dodavatele. O jisté míře ekonomické bezpečnosti a potravinové soběstačnosti ani nemluvím. Přitom pokud se rozpadne EU, bude Evropa možná taky sud se střelným prachem.
- Jsou schopny přímo regulovat trh práce.
Stání podniky mohou vytvářet pracovní místa pro nezaměstnané, pokud pracovní sílu bude poptávat soukromý sektor, může nabídnout konkurenční podmínky. Dál to vysvětlil velmi dobře Bavor.
- Pokud státní podniky produkují také zisk (čož na rozdíl od soukromého nemusí), lze těmito prostředky zabezpečit nezaměstnané, důchodce atd.
Ano státní podniky nemusí být nutně ziskové. K vašemu: "to jako že soukromý sektor nezabezpečuje důchodce a nezaměstnané odvody (??)" se ptám, kolik tedy odvádí soukromý vlastník ze ZISKU na sociální zabezpečení.

Ano, bude muset to jít bez kapitalisty, protože ti lidé, kterým kapitalista nedá najíst (práci), odmítnou umřít.

"Mno... tak jeden rozdíl je jen v tom, že v soukromé akciovce akcionář může být zároveň v managementu... pak manažera nepotřebuje... stát jako akcionář sám být v managementu být jaksi nemůže - proto tam vysílá své zastupce... "
A co tím chtěl jako básník říct? Jen řečnická otázka, odpověď už mě nezajímá. Vraťte se ke své ideologii. Spletl jsem se, z vás nic rozumného nevypadne.

Bavor:
Souhlas.
23. 06. 2013 | 00:15

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gru

:-)

Pokud máte na mysli znovuobsazení Porýní v 1936, proběhlo bez násilí a incidentů, dokonce proti tomu ani nikdo neprotestoval, i když to bylo jasným porušením Versailleské smlouvy. Navíc to nemá žádnou souvislost s vámi proklamovanou nazi revolucí.

Tzv. Pivnicový puč, či Mnichovský z 1923 není žádnou revolucí nacistů, vedoucí k uchopení moci ve státě. Policie to rozehnala střelbou, pár lidí bylo zabito, chudák Luddendorf se zkompromitoval, Adolf skončil v lapáku a NSDAP získala svou Blutfahne. Toť vše.

Ještě jste v tom výčtu opomněl Kappův puč z března 1920, který měl s "nacistickou revolucí" společného tolik, jako ty předchozí události.

Roehmův puč byla ve skutečnosti čistka SA a její nahrazení SS a proběhla ROK poté, co nacisté převzali moc ve státě.
23. 06. 2013 | 00:25

Jakelin de Mailly napsal(a):

Šims.

Výstižné do písmene.
23. 06. 2013 | 00:31

Pavel napsal(a):

Dokud se lidé nezamyslí nad tím, proč po roce 1900 vznikl první pokus o sociálně spravedlivější společnost - utopický komunismus - potud se nic nezmění.

Utrpení tehdejších lidí, nemožné pracovní podmínky, viz dobová Vídeň, kterou jako kluk zažil i Hitler, o které psal třeba a Jack London, když popisoval pracovní šílenství v New Orleans.

Je to pořád stejné, pouze lidí je víc. Buď to vyřeší válka, nebo někdo zmoudří a pochopí, že je třeba opustit "středověk" i myšlenkově. Ekonomická globalizace je první známkou saturace planety lidmi. Co je na tom k chápání - buď budeme lépe hospodařit s tím, co máme (co vyrábíme, spotřebovávame, co jíme a pijeme), nebo to nevystačí a popereme se o to. Jenže vlastníci se nechtějí dělit, takže dříve nebo poději raději budou financovat válku (což zareguluje počet lidí).

Nevěřím na pohádky, ztracená mladá generace je jasným potvrzením tohoto vývoje.
23. 06. 2013 | 02:03

Pavel napsal(a):

Copak někdo normální může věřit tomu, že 200 až 400m vysoké baráky padají po požáru (na který jsou stavěné) za 10 sekund do vlastní stopy? To je naprostý nesmysl, 80-120 sekund teoreticky, ale na světě prakticky nikdy takové baráky tahle nespadly.

Prostě jsou lidé balamuceni, což je příprava na nepokoje, které s globalizací musí zákonitě přijít. Naši vládcové nedopustí, aby v západních zemích nastalo "africké jaro". Žádná výměna stráží, koncepce, nic takového. Akorát stovky milard euro posílají lidé soukromým bankéřům, jako úplatek, aby všem neukradli jejich peníze. Vypnte elektřinu, bankomat a telefony, zavřete benzinky a do dvou měsíců jsme zpět ve středověku. Náš pokrok je bez záruk.
23. 06. 2013 | 02:14

český maloměšťák napsal(a):

Otrokářský systém, pokud vezmeme v úvahu pouze éru tkzv. komplexních společností v prostoru euroasijském, byl a je dosud nejosvědčenějším společenským systémem /pravdivé, trvalé...je vždy to, co trvá déle/.
Přebytky, které tyto systémy produkovaly ale sloužily velmi širokému spektru potřeb, respektive účelů. Tedy jak legitimizaci státní moci, tak válečným výbojům, tak udržování sociálního smíru, v neposlední řadě pak k tomu, že zejména majitele výrobních prostředků osvobodily od rutinní, v podstatě zvířecí práce....takto ušetřená časoprostorová energie mohla být vržena do vzdělanostního sektroru, otroci umožnili další rozvoj výrobních prostředků a v konečnžch důsledcích pak rozvoj výrobních sil a vztahů / i tehdy ale docházelo k implementaci, ke sdílení dováženého...teď mě napadá např. čínský vynález chomoutu, i když k jeho využití došlo až v pozdější době, než byla klasická otrokářská společnost/.
Dnes práci otroků nahradily stroje /široký pojem, v aktuálním vyjádření je strojem např. i software/. Proč tedy např. obyvatelé USA tráví v práci více hodin, než tomu bylo před lety ? Tedy ti, co práci mají ?
Protože práce je nejistá, v každém okamžiku ji ovlivňuje , její udržení , daleko více proměnných než tomu bylo kdysi- globální trh je sumou tržních segmentů nebývalé kvantity, ale i kvality...na co dříve stačily standardizované výroby, tam dnes je nutno poptávku uspokojovat daleko složitěji, zákazníkovi se dnes dostává dokonce takových hypertrofovaných nabídek, výběrů...že jedněmi z nejvíce prosperujících firem jsou vstupní brány do tohoto megasvěta nabídky /např. internetové vyhledavače/. To my -zákazníci vytváříme tento svět /pomiňme nyní takové jevy jako jsou různé metody manipulace poptávkou/, my chceme pružnost v chování dodavatele/ a tím i pružnost na trhu práce/, my chceme tu exotiku / a tak i dovozy rajčat z Austrálie/...to my konzumujeme tak, že co bylo včera in, je dnes out / a tak jsou out i podniky, které produkt vyráběly/...to my tlačíme na to, aby podniky budovaly impéria s nebývalou tržní silou a podílech na trhu a bránily i takovým způsobem svou existenci /časem to pak někdy vygraduje v paradox too big to fail/.....
Pokud to tak chceme - tak je paradoxní volat po změně.
Navíc v kapitalismu se moduluje i změna návyků cenově, ty kecy o vzdělanosti a následnému věcnému vyjádření jakéhosi vágního osvícenství...ty jsou pro kočku.
Prostě bez nějaké úzřjmě plošné /administrace toku zboží, kapitálu, služeb....dojde i v procesu tkzv. relokalizace....hlavně k zdražování. Což opět jen oslabí poptávku, spotřebu...a bude tak bezvýchodnost situace prohlubovat.
Samostatnou kapitolou je pak oddlužení státu, zde to bez moderních solonovských přístupů nepůjde.
/ostatně nyslím si, že i politický, nejen ekonomický model EU vyžaduje změny opět vycházející z metod osvědčených z antiky- např. Kleisthenova reforma fyl, kdy došlo k obrovskému posílení kooperativního modu fungování celého politikého centra a sublimaci partikulárních egoistických zájmů v zájem daného kulturně-civilizačního centra/.

Od aktuální kraďákovské politickoekonomické sebranky se ale dočkáte jediného - nahrabou si a až půjde do tuhého tak s nahrabanýmm utečou.
Mezitím ale společnost rozeštvou, v podstatě ji paralyzují, učiní z ní kořist.

P.S. Je směšné jít proti něčemu, co ve skutečnosti chcete udržet.
23. 06. 2013 | 03:16

kormoran napsal(a):

No rekl bych , ze z casti ma na tom svuj podil i zleniveni naroda.
Mnoho lidi vyda urcite prostredky (snahu - jen po dobu studiji) k tomu , aby nemuseli manualne pracovat , navic i obory , po kterych neni takova poptavka.

Me informace od mladych lidi, tedy vystudovanych prevazne v technickych oborech jsou nasledujici.

Jo nemam problem , hned jsem se chytil , nebo hledam uplatneni mimo region - tudiz jsou aktivni.

Jiny pribeh je od lidi , kteri s odrenyma usima projdou , sednou si na zadek a cekaji , ze jim budou chodit nabidky.
Navic absolutne zavrhuji myslenku se prestehovat za praci to jsou take ty obory o ktere zrovna dvakrat nikdo nestoji - stale ty stopy socialismu - Ja jsem vystudyroval a ty state mi 'musis' dat praci! No nemusi!)))

V USA to funguje tak, ze rodice samozrejme take sve potomky nuti ke studiim , ale s tim rozdilem , ze uz zbezne tusi , jaky obor by je mohl zajimat a v tom je podporuji , avsak castecne.

Tzn. ze jim na studia prispivaji urcitou castkou a je zcela bezne ze studaci pres den studuji a kdyz maji volno , nebo po vecerech si na studia privydelavaji - nekteri si vse hradi sami.
Tim se uci zodpovednosti , dochvilnosti a hlavne poznaji cenu meny, respektive prace a neni vyjimkou ,ze mnoho vysokoskolsky vzdelanych lidi zustane u manualni prace mnoho let , nebo i cely zivot avsak se (nekteri)o svuj obor stale zajimaji a maji snahu se rozvijet - komunikuji , dopisuji ap. pak muze prijit i zivotni nabidka.

V tom je take ten zasadni rozdil , kdy cerstvy studak v CR si mysli , ze ma svet u nohou a kdyz ne , state postarej se! Omyl!
23. 06. 2013 | 03:33

Občan napsal(a):

Pradědku Josefe,

a kolik jste těch luxusně značkových plechovek dokázal ve Vašem kraji prodat?
Míst "obchodních zástupců", "sales managerů", "areal managerů" apod. najdete na každém pracovním webu tak 90% z veškeré nabídky. Následují je "prodavači", "sales assistanti", "shop assistanti"atd. A kupodivu o ně není zájem, natožpak rvačka. Není totiž KOMU prodávat.

No, a vo tom to je...
23. 06. 2013 | 03:36

Občan napsal(a):

Kromorane,

ten "jůmerický vzdělávací systém" patrně bude důvodem toho, proč USA musejí nakupovat mozky z celého světa a výzkum zadávat "profesorským nádeníkům Holým" také z celého světa. Zatímco američtí absolventi amerických VŠ po zbytek života hákují v mekáči nebo na benzince a "bydlí" v maringotce.

Jj, rybáři mají pravdu...
23. 06. 2013 | 03:48

kormoran napsal(a):

V CR je taky chyba ta , ze rodicove cpou svym potomkum finance horem dolem ( z mnoha duvodu), tim si i uci sve deti k tomu , ze si k nim prijedou "pokecat" jen po vyplate , ci po duchodu.))
23. 06. 2013 | 03:49

kormoran napsal(a):

Soudruhu Obcane , Usa mozky nenakupuji , mozky do USA chodi samy.))) Ty opravdove mozky maji opravdovy blahobyt, protoze jejich prace je efektivne prodana a jejich zisk neni socialisticky prerozdelovan . Oni se rozhodnou sami , jestli cast financi rozhodi mezi charity , ci "proletariat' , ale je to to jejich svobodna volba , nikoliv soudruh v odborarskem kozenem kresle.)))
23. 06. 2013 | 03:56

kormoran napsal(a):

Navic samane Obcane , zde nikdo neresi , jestli nekdo bydli v maringotce nebo pod stanem . Nekteri lide se chteji odtrhnout od civilizace ,nebo padnou na drzku , nebo utecou pred Obamou , ci bankami ,nebo zenskou, komunistu tu moc neni, ale to je jedno proste tak to je a to obnasi i zivot.

Ale tito lide maji svoji urcitou hrdost a rekl bych , ze byste obcane se zlou potazal , kdybyste zrovna vy jim chtel socialisticky organizovat zivot. ))
23. 06. 2013 | 04:09

Chechtal napsal(a):

kormoran,

v USA není problém bohatě zaplatit nejlepší mozky přetažené ze světa. Vždyť USA si mohou natisknout doláčů kolik chtějí. A ten svět, který ty mozky vyprodukoval to ještě zaplatí v odkupu doláčů.
23. 06. 2013 | 04:28

kormoran napsal(a):

Taky bych chtel poradit nicku Asfalt ,hned prvni komentar , ktery me donutil k placi- smichy.

Asfalte , tak muzete zacit hrou. Zahrajte si na 'stat' kupte s kamarady treba auto a fsichni se o nej starejte a rovnym dilem !)))))

Hned prvni problem nastane , kolik kdo z vas najel kilometru a kdo bude platit beznou udrzbu .))))
Na to USSR scot nebude stacit.)))
23. 06. 2013 | 04:33

kormoran napsal(a):

Chechtal , vsak tiskarnu mate taky ne?))))
23. 06. 2013 | 04:39

I vy prostinko napsal(a):

kormoran,

kecy. U takového majetku, pokud to lidem z nějakého důvodu nepřestane být jedno (pohodlnost, nezájem, stereotyp), se majitelé budou hlídat navzájem, kontrolovat kdo kolik najel, a spolupodílet se na údržbě v takové míře, jak to "auto" používali.

Jen se SSSR a jeho soustava rozpadla, kapík se vrátil ke své spekulativní a ziskuchtivé predátorské prapodstatě a maximalizaci zisku za jakoukoliv cenu (i za cenu že si podřezává větev na které sedí), skoncoval se sociálním státem a začaly se prohlubovat jeho problémy oddalované nutností existence sociálního státu v období soutěže dvou systémů.

A dnes je ve větších ... než SSSR před svým koncem.
23. 06. 2013 | 04:43

kormoran napsal(a):

No ja se na ten konec 'kapiku' tesim ! Kapik a pokud skonci , tak diky aplikaci socialistickych prvku , pak ale nemuzeme hovorit o pravem kapitalismu.
23. 06. 2013 | 04:48

Chechtal napsal(a):

kormoran,

jakou aplikaci socialistických prvků máte na mysli? Jsou snad:
- vývoz práce a daňové ráje socialistickýcm prvkem?
- jsou snad finanční spekulace socialistickým prvkem?
- je snad likvidace sociálního státu socialistickým prvkem?
- je snad privatizace státu a veřejných služeb socialistickým prvkem?
- je snad prostoupení politiky neviditelnou rukou trhu, která ovládá za kapíku úplně všecvhno (včetně politiky, veřejného mínění a morálky) socialistickým prvkem?
- je snad restaurace otrokářství se stlačováním mzdy na nejzazší možnou mez, anebo nucení lidí pracovat v nelidských podmínkách až za hranicí svých reprodukčních nákladů socialistickým prvkem?
- je snad nadvláda dluhu, lichvy nade vším socialistickým prvkem? ...
23. 06. 2013 | 04:56

Hraběcí rady a hraběcí řešení napsal(a):

Tak pan globální profesor chce léčit setrvalou prohlubující se systémovou krizi kapitalismu (on ji za krizi nepovažuje, i když argumentuje tím že již není a nebude kde zaměstnávat) rozšířením a prohloubenéím vzdělávání na soukromých školách. Nuže podívejme se na ČR. Po sametovém převratu došlo k boomu soukromých vzděláývacích institucí, studuje stále větší část populace. Jaký je výsledek?
23. 06. 2013 | 05:13

kormoran napsal(a):

Obcan 04.56. Absolutne s vami souhlasim! Vsechny body ktere jste uvedl , jsou pravdive .))) Proto vam zbyva pouze jedno a tak jak jsem poukazal na Asfalta.
Nemusite se schovavat za stat , dokazte aplikovat opacne podobne v rodinnem kruhu , nebo ve vasi vesnici! Proc ne? Co k tomu soudruhu potrebujete?

Ukazte konecne kapitalistum , jak se to dela.
23. 06. 2013 | 05:35

Řekněme si to otevřeně napsal(a):

Kde je systém, jehož krize se prohlubuje, jenž nenachází a nenabízí řešení ani perspektivu? Který jenom, řečeno sautorem blogu přerovnávačem - "přerovnává lehátka na palubě Titaniku? No kde? V......
23. 06. 2013 | 05:39

kormoran napsal(a):

1)Nevyvazejte praci ,ale dejte Vy ji spolusoudruhum.

2)Spekulovat budete muset ,na ukor jinych spolusoudruhu z jinych vesnic , abyste mel prave na 'socialni ' vydobytky.

3) ad 2.

4) zavedete Batovsky zpusob , kde si delnici ve vyrobe budou prodavat sami praci- jinak v jinych vesnicich neprodejne.

5) socik aplikoval stranu a vladu a neviditelnou ruku 'niceho'
6) stare indianske prislovi pravi : 'Nedelej to , co se ti nelibi'
7) ad 1 ) urcite vasi spolusoudruzi budou natolik inteligentni , ze si dovolenou na dluh nebudou brat a taky proc?
Vzdyt vy , jako genialni socialista jim date takovy plat z prodanych hrebiku druhe vesnici , ze ani banky nebudete potrebovat.
23. 06. 2013 | 05:54

kormoran napsal(a):

Soudruzi! Dekuji za zabavu a zase nekdy priste!

Na start samani!)))
23. 06. 2013 | 06:01

Chechtal napsal(a):

kormoran,

Napsal jste: "...Kapik a pokud skonci , tak diky aplikaci socialistickych prvku , pak ale nemuzeme hovorit o pravem kapitalismu..."

Na to jsem napsal já:

" Chechtal napsal(a):
kormoran,

jakou aplikaci socialistických prvků máte na mysli? Jsou snad:
- vývoz práce a daňové ráje socialistickýcm prvkem?
- jsou snad finanční spekulace socialistickým prvkem?
- je snad likvidace sociálního státu socialistickým prvkem?
- je snad privatizace státu a veřejných služeb socialistickým prvkem?
- je snad prostoupení politiky neviditelnou rukou trhu, která ovládá za kapíku úplně všecvhno (včetně politiky, veřejného mínění a morálky) socialistickým prvkem?
- je snad restaurace otrokářství se stlačováním mzdy na nejzazší možnou mez, anebo nucení lidí pracovat v nelidských podmínkách až za hranicí svých reprodukčních nákladů socialistickým prvkem?
- je snad nadvláda dluhu, lichvy nade vším socialistickým prvkem? ...
23. 06. 2013 | 04:56
A teď píšete:
" 1)Nevyvazejte praci ,ale dejte Vy ji spolusoudruhum.

2)Spekulovat budete muset ,na ukor jinych spolusoudruhu z jinych vesnic , abyste mel prave na 'socialni ' vydobytky.

3) ad 2.

4) zavedete Batovsky zpusob , kde si delnici ve vyrobe budou prodavat sami praci- jinak v jinych vesnicich neprodejne.

5) socik aplikoval stranu a vladu a neviditelnou ruku 'niceho'
6) stare indianske prislovi pravi : 'Nedelej to , co se ti nelibi'
7) ad 1 ) urcite vasi spolusoudruzi budou natolik inteligentni , ze si dovolenou na dluh nebudou brat a taky proc?
Vzdyt vy , jako genialni socialista jim date takovy plat z prodanych hrebiku druhe vesnici , ze ani banky nebudete potrebovat.
23. 06. 2013 | 05:54"

Nemáte to liberální soudruhu, trošinku v hlavě pomotané? Otázka byla "aplikace socialistických prvků" (s tou jste přišel vy), která pohřbívá kapík. Já jsem ty "socialistické" prvky popsal. A vy ta tvrzení NEVYVRACÍTE, protože nemáte argumenty, odvádíte řeč a maskujete podstatu věci, že jenom mlátíte prázdné fráze, které nedokážete zargumentovat. Takže vraťme se k podstatě: které "socialistické" prvky pohřbívající kapík jste měl na mysli? Současné převládající neoliberální paradigma diktuje likvidovat sociální stát a privatizovat všechno co jde. Přitom státy s rozvinutým sociálním systémem odolávají krizi kapitalistického systému nejdéle. Takže sociální stát to nebude - je likvidován a krize se dál prohlubuje. Co jste tedy mínil těmi socialistickými prvky?
23. 06. 2013 | 06:06

Chechtal napsal(a):

kormoran,

ještě otázka pro odborníka. Co jste myslel tím "...nemůžeme hovořit o pravém kapitalismu"? Co je to pravý kapitalismus? Jak byste jej definoval? Kde a kdy fungoval a kde je v praxi možné jej najít?
23. 06. 2013 | 06:10

Maximus napsal(a):

Myslím, že řešení změny vývoje současného stavu kapitalismu existuje. Hlavně ovšem zapomeňme na socialismus jako takový, ale některé prvky z něj byly dobré a i využitelné. Je třeba aby nejvýkonější hospodářské zřízení tj. kapitalismus byl podroben regulaci tzv. záporné zpětné vazbě, známé z funkční regulační techniky! Měl by to být řekněme tzv. regulovaný kapitalismus! O co jde? Nový systém na bázi demokracie, by měl mít samozřejmě kapitalistické prvky, ale musel by obsahovat prvky a brzdy a meze, které by zabránily neskutečné polarizaci majetku a financí a s tím související moci jen úzké skupiny lidí! Pro toto sloužilo i mimo jiné i progresívní zdanění příjmů, ovšem "oni" si našli už před lety derivační kanály a různé daňové ráje apod. instrumenty (holdindy, hedge fondy...) a elegantně to obešli. Reálné peníze z ekonomik států mizí, kupní síla obyvatel klesá a to je moc špatné. Následky jsou známé, tenčí se střední třída obyvatelstva, ta co je zárukou hospodářské a politické stability a stoupá nezaměstnanost a firmy mohou být drzé a drzejší a nabízí lidem práci pomalu dnes už "za korálky". Nastavení celého daňového a hospodářského systému je ovšem na velmi širokou diskuzi a debatu špičkových odborníků. Dnes už je ovšem asi opravdu pozdě! Vznikem "globálu" a tedy tím obrovských mocných nadnárodních společností, se stav ještě zhoršil a nabývá neutěšeného stavu a je to jedna z příčin nebezpečné nezaměstnanosti např. v Evropě.
Problémem dále je, že ti co by to měli řešit v euroatlantickém prostoru tj. zákonodárci a exekutiva jak ve státech, ale i na úrovni EU, o řešení tohoto problému nemají zájem, jedou v tom také a navíc často se do nejvyšších pater dostávají jen průměrní lidé a někdy ještě je to i horší, kteří myslí jen na svoje zájmy či max. zájmy některých skupin, které je např. do parlamentu EU nominovaly! Podívejme se třeba na plejádu našich ministrů za poslední léta a ptejmě se, kteří z nich byli opravdu na špičkové úrovni. Není totiž pravdou, že ministr nemusí být odborník, kterému jsou vlastní i ještě další znalosti jako jsou třeba všeobecné vysoké znalosti a vysoký morální kredit. To je velký a krutý omyl na který doplácíme.

S tou zmínkou o využití socialistických prvků jsem myslel hlavně to, že se státy neměly zbavovat některých strategických oblastí (mělo to být jasně a dobře nastavené zákony, které nejde jen tak z roku na rok měnit, podle toho kdo se ujme vlády) a také se neměl pustit privát tam, kde není přirozená konkurence. To je např. oblast velkých zdrojů energie, ale i těžby surovin, dále pitné vody a možná se to týká i některých části dopravy atd. Dále měl stát např. v zemědělství pomoci nastavit možnost reálně produkovat zemědělcům produkty s vědomím, že tady mohou být samozřejmě velké výkyvy od klima apod. Zřejmě měl stát dále pomoci zemědělcům vytvořit konkurenci vlastními resp. na ně napojenými potravinovými prodejními řetězci. Ty současné většinou cizácké si ditují tvrdé podmínky a koho chtějí, toho zlikviduijí a tlačí výrobní ceny zemědělcům do nerentabilní oblasti. Rovněž tady globál a dotační "systém nesystém" EU udělal své a výsledky známe. Kluci ze Semaforu by dnes asi zazpívali něco v tomto smyslu:
Představte si, představte si, že jíme kdovíco v rosolu, z Polska možná i kravskou mrtvolu .... Až tak daleko se to dostalo!
......................................................

Takže, řešení by se tu rýsovalo a směr také, ovšem není kdo by to vše přenastavil do funkčního stavu, ti co by to měli udělat to za a) nechtějí a za b) neumí! Zatím melody boys a ladys či spíše frauen z EP při EU vymýšlí kraviny až jsou toho plné noviny. Ovšem to je jen část světa, ta větší tj. Asie mimo Japonska apod. a pak Afrika je někde úplně jinde. A to je další průšvih.
Pěkný den všem!
23. 06. 2013 | 06:17

Chechtal napsal(a):

Maximus,

ale to o čem píšete je hybrid kapitalismu a socialismu. Silný stát s regulatorní funkcí (dokonce nadstátní regulace), progresivním přerozdělováním... Rozhodně to není "pravý" neregulovaný, globálně živelně působící liberální kapitalismus s neviditelnou rukou trhu.
23. 06. 2013 | 06:44

Kobra Plaz napsal(a):

Hm, já se živím ruční výrobou bavlněných ponožek a kapesníků. Dodávám je do Vietnamu a Číny - a jsem celkem spokojený.
23. 06. 2013 | 07:44

Největší fór je v tom, napsal(a):

že globalizátoři, kteří si ještě včera pochvalovali prospěšnost globalizace - levné výrobky ... dnes začínají otáčet, dávat za pravdu antiglobalizátorům (pražským demonstrantům proti globalizaci) a dokonce globální profesor zde přednáší o prospěšnosti deglobalizace.

To jsou ty paradoxy.
23. 06. 2013 | 07:50

Grőssling napsal(a):

Zelený také napsal :

„Máš-li v ruce kýbl špíny, předej ho nejbližší ženě“, bez ohledu na její znalostní deficity.

A také :

Dávají přednost pobledlým, handikapovaným úřednicím (které by držely jejich kyblíčky špíny), v bláhové naději, že politicky přežijí a to své „dokončí“.
To máte na mysli Němcovou, tou handikapovanou úřednicí se znalostními deficity ?

Tak to jste si dovolil dost. Bacha, pořád ještě mají nějaké klíče k prachům.
23. 06. 2013 | 08:04

Petr Havelka napsal(a):

Inu, špičkové technologie se musí někde vyvíjet a hlavně vyrobit. Stále to jsou a budou stroje.

Pokud je budeme vyrábět tady, nebude zase tak zle.

ČR má průmyslovou tradici. Je tu hodně menších a středních firem, které jsou šikovné a rychlé a to i globálně.

Stát by měl uvolnit peníze do základního výzkumu, aby se rozvíjel aplikovaný výzkum. Tady je šance.

Hlavně pro mladé

Jsou sebestřední, líní a arogantní. Na druhou stranu výborně ovládaní moderních technologií, touží po dobrém především ekonomickém a technologickém vzdělání a nebojí se řešit sociálně tíživá témata.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=783150

Dnes hýbe ekonomikou téměř výhradně viditelná ruka. Obří korporace spotřebitelskou dynamiku spíše utvářejí, než aby na ni jen reagovaly. Disponují dostatečnými prostředky k tomu, aby poptávku nejen uspokojovaly, ale také ji samy generovaly. Otázka tedy zní – není-li již volná soutěž atomizovaným souhrnem tržních hráčů, nýbrž gigantickým jednolitým tělesem, znamená to, že trhy již nejsou opravdu konkurenční?
23. 06. 2013 | 08:37

Petr Havelka napsal(a):

Dnes hýbe ekonomikou téměř výhradně viditelná ruka. Obří korporace spotřebitelskou dynamiku spíše utvářejí, než aby na ni jen reagovaly. Disponují dostatečnými prostředky k tomu, aby poptávku nejen uspokojovaly, ale také ji samy generovaly. Otázka tedy zní – není-li již volná soutěž atomizovaným souhrnem tržních hráčů, nýbrž gigantickým jednolitým tělesem, znamená to, že trhy již nejsou opravdu konkurenční?
23. 06. 2013 | 08:45

Petr Havelka napsal(a):

Tlusté kočky? Líné kočky!

V oligopolních podmínkách, kde se mohou velcí hráči implicitně shodnout na společném postupu, tudíž trh nikterak nepřipomíná nepřetržitou, lítou konkurenci. Zájmem všech lídrů trhu je naopak udržovat stabilní prostředí a ziskové ceny. Z oligopolu se rodí konsenzus mezi jednotlivými výrobci, a protože tento konsenzus zaručuje vyšší ceny, mají výrobci motivaci oligopol zachovávat. Tlusté kočky se zkrátka nikdy neservou tak, jak to dokážou ty toulavé.

Poslední větu bychom možná měli stáhnout, protože již vidíme, jak se kočičím špekounům ježí chlupy. Samotné spojení „tlusté kočky“ (idiom fat cats, pozn. redakce) ostatně vzbudilo nemalé pobouření v podnikatelské komunitě, už když jej použil Barack Obama. „Nekandidoval jsem na prezidenta, abych pomáhal smečce tlusťochů z Wall Street,“ řekl v prosinci 2009 v rozhovoru pro stanici CBS. Následujícího roku byla jeho vláda mnohokrát nařčena z nepřátelství vůči soukromému sektoru, nikoli jen politickou opozicí, ale i uvážlivými manažery jako Jeff Immelt, šéf koncernu General Electric.

My ji však nestáhneme, protože je vždy užitečné povšimnout si, která potrefená husa se ozvala. Tu je pak třeba oddělit od hejna a konfrontovat. Uvažujte o tom, prosím, s otevřenou myslí, bez předsudků, ať už se řadíte v politickém spektru kamkoli. Člověk nemusí být zastáncem zájmů velkého byznysu, aby mohl být zastáncem principu volného trhu. Ve skutečnosti – jak jsme ukázali – jsou tyto dva světonázory zcela protichůdné.
http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/kdy-nam-ochabla-neviditelna-ruka-trhu/
23. 06. 2013 | 08:48

Petr Havelka napsal(a):

Přečtěte si to celé v odkazu.

"Text vykazuje známky Spamu"

Pane Stejskale,

v poslední době neustále spamuju, ani nevím jak!
23. 06. 2013 | 08:49

TomášL napsal(a):

Petr Havelka

Mi to přijde jako tendenční článek. Vaší" dědové" taky měli řeči ve smyslu: co je to za línou generaci atp. Pořád stále stejná písnička... Stáří se divá na mládí s despektem, přičemž zapomíná, kdyby to byla pravda co tvrdí, že by již muselo dávno lidstvo vyhynout.
23. 06. 2013 | 08:55

Petr Havelka napsal(a):

Pane Tomáši,

s mladými máte samozřejmě pravdu, ale článek je především o jejich vnímání současného stavu. Chtěl jsem jen vypíchnout větu, že

"výborně ovládaní moderních technologií, touží po dobrém především ekonomickém a technologickém vzdělání a nebojí se řešit sociálně tíživá témata."
23. 06. 2013 | 09:11

TomášL napsal(a):

Petře Havelko

Berte to s nadhledem, nemají pořádné životní zkušenosti, tak si vybásňují vlastní svět...

Myslím, pokud je na mládí něco inspirativního, tak je to jejích zápal, který je hodný obdivu, než zestárnou a "zdepresivní".
23. 06. 2013 | 09:18

Marek napsal(a):

Celý článek je kravina, mladí pracovat nechtějí, protože sociální systém podpor a dávek je nenutí. Hovořím z vlastní zkušenosti, u mě v práci nikdo déle než 3 měsíce nevydržel, protože zjistil že na chleba se rukama těžko vydělává.
23. 06. 2013 | 09:29

Pradědek Čech napsal(a):

Občan, 03,35,

luxusní plechovky se stále prodávají dobře. A ještě lépe opravují, tedy práce je s nimi dost. On tady, zatím, funguje můj zákon: "Když společnost chudne, jednotlivci bohatnou."

V oboru je ale veliká konkurence. V té konkurenci obstojí a je úspěšný, jen ten nejlepší. Rozhodují maličkosti. Oddělují se zrna od plev. A tady jsme zpátky u tématu. Zrn je málo. Chybí ti skuteční odborníci. Těch s tituly, namachrovaných managerů, jak já říkám, ostříhaných s mobilem, je jak mraků. A ještě více chybí zodpověďní vedoucí, kteří sami neokrádají firmu a nedovolí rozkrádání, i když jsou pro to šikanováni a nenáviděni.
23. 06. 2013 | 09:30

Petr napsal(a):

co kde zase opsal tento narcis, co si léčí v ČR své komplexy neúspěšné nuly z USA
23. 06. 2013 | 10:00

rrientias THE napsal(a):

PS: jo a ještě lži profesor, kterým nikdy nebyl (akademický titul v ČR), ale hlavně že s takovým titulem rozdává vizitky, šupák
23. 06. 2013 | 10:02

ales endl napsal(a):

2 autor: Pakliže jste si přečetl komentáře, tak víte, proč je u nás tak jak je. Školy chrlí "idioty" ale hlavně hodně, a lidé chtějí komunismus, kdy stát bude zajišťovat "razítko v občance o zaměstnání" a jelikož průměrnost náš cíl, tak budeme vyrábět na sklad...samozřejmě draze, aby nadávající čech mohl potvrdit své vlastenectví nákupem levnějšího zboží z dovozu...Hrdinové z hospod, mávající vlaječkami a lezoucí do prdele, když přijede nějaký "potentát", kterého hned za rohem mezi svými "odsoudí k smrti" za to, že krade a nic nedělá pro tuto společnost. Schopný mladý člověk raději uteče za moře, protože je zoufalý ze svého okolí a díky těmto "hospodským hrdinům" tvořících nadpoloviční většinu neschopný něco změnit. Demokracie není pro blbce. Buď nejezděte na návštěvy do čech, nebo si prostě zvykněte na poměry. Český člověk nechce slyšet, že věci dělá špatně a že je líný...on vám dá radu...když se ti tu nelíbí, tak se vrať tam kde je dobře....:DDD
23. 06. 2013 | 11:06

Dagobar napsal(a):

Po cvíli vytí žádné řešení. Jaképak "podnikové vzdělávání"? Firmy neřídí vlastníci, ale najaatí manažeři a ti chtějí okamžitý výslkedek. Pokud neseženou dost levného personálu na místě, zvednou kotvy a zaparkují třeba na Filipínách. Na vzdělávání potřebujete alespoň (!!!) 4 roky, to je v moderním světě nekonečně dlouho. Klasické vzdělávání má tvořit vzdělanostní fundament, bez kterého není možné lidi dále vzdělávat (učí, jak se učit). No s něčím takovým se soukromník párat nebude.
23. 06. 2013 | 11:06

Fialenka napsal(a):

Nezaměstnanost by se měla řešit zkrácením pracovní doby a možností vyplácet důchod již po dvaceti letech práce.
Jinak podle mě Paul Krugman na výzvy současnosti odpovídá nejlíp.
23. 06. 2013 | 11:18

HeHe napsal(a):

"Školy chrlí "idioty" ale hlavně hodně, a lidé chtějí komunismus, kdy stát bude zajišťovat "razítko v občance o zaměstnání" a jelikož průměrnost náš cíl, tak budeme vyrábět na sklad...samozřejmě draze, aby nadávající čech mohl potvrdit své vlastenectví nákupem levnějšího zboží z dovozu..." Za komunistů se plánovalo a na sklad se nevyrábělo. |"Na sklad" se vyrábí za kapouna. Za komunistů se kupovalo z dovozu pouze v Tuzexu - dražší zboží - kdo na to měl bony anebo valutu. Privilegium nakupovat levně z dovozu z konkurenčních otrokáren, kam humanita přelila kapitál aby snížila náklady a zvýšila své zisky a utopila v nezaměstnanosti místní trh se dostalo Čechům až po sametovém převratu.
23. 06. 2013 | 11:21

Parabellum napsal(a):

Fialenka

No, tak ještě vzít do ručky počitadélko, začít přesouvat vlaštovičky, a bude všechno fajn. Není problém zkrátit pracovní dobu řekněme o 15 procent, problém je, že oni si potom ale lidé vydělají o těch 15 procent méně. Vy asi vůbec netušíte, že řada lidí dá v ČR za cestu do práce 15-20 procent své mzdy, a tahle položka je prakticky fixní, takže tohle hrozivé číslo se změní klidně na 18-23 procent. Takže těmhle lidem, ne, že poklesne životní úroven o 15-20 procent, ale více. A s těmi důchody - no dobře, a kde na to chcete vzít, když penzijní systém je již nyní v deficitu? Mimochodem, nikde není řečeno, že člověk musí pracovat až do důchodu. Také může žít z úspor, které si za těch 20 let udělal, a těch chybějících 15 let si může "dokoupit" myslím, že ta cena tohohle je něco okolo 900 Kš/měsíc.
23. 06. 2013 | 11:33

resl napsal(a):

Pradědek Čech 23:12
Je mi skoro sedmdesát a šest let už nepracuji na celý úvazek, ale minulý týden jsem dostal dvě nabídky na zaměstnání. Jedno dokonce na ředitele zastoupení tří luxusních automobilových značek v krajském městě.
-------------
toto se povedlo p. Kulhánkovi, komunistickému kádru z MB, který se díky německému automobilovému průmyslu a komunistovi Dlouhému v tehdejší funkci, vyškrabal z bolševického bahna na poslední chvíli, mezi kapitalisty. Pokud nejste sám Kulhánek, nezdá se to pravděpodobné.
23. 06. 2013 | 11:56

Marcel napsal(a):

Pracujem na technickej pozicii, nebudem specifikovat. Toto su moje postrehy.

Zil som pracovne tri roky v Talianku v rokoch 2005-2008. Moj vtedajsi zamestnavatel dal inzerat asi v zneni "prijmem strojneho inziniera, vhodne aj pre absolventa". Prislo cca 50 uchadzacov, ani jeden strojny inzinier, na druhu stranu z tej masy uchadzacov bola viac ako dvojtretinovo zastupena (podielal som sa na vyberovom procese) roznymi ekonomami, historokov umenia, politologov a podobne. Vobec ich netrapilo, ze sa hlada strojny inzinier, proste prihlasku podali. Zo srandy sme ich vsetkych pozvali, maraton pohovorov trval 3 dni. Ked sme sa ich pytali preco sa hlasili na tuto pozicii tak nam jeden po druhom zacali rozpravat ake je tazke najst pracu a predsa sa vsade hovoril, ze maju skusit aj mimo obor. Ani jeden z nich vsak nedokazal vypocitat jednoduchu sustavu dvoch rovnic o dvoch neznámych.

Od roku 2008 do 2012 som pracovne posobil v Spanielsku, vo firme ktora sa zaobera statickymi vypoctami stavieb. Opat sa hladala posila do tymu, opat inzerat a pohovor, opat vhodne aj pre absolventa, poziadavka bola, ze to nemusi byt priamo stavebny inzinier ale moze byt aj z odborov okolo, podstatne bolo technicke vzdelanie. To sa pisal sa rok 2010 a na inzerat prislo viac ako tisic (!!!) ziadosti. Zamestnavatel mi ako novacikovi vo firme hodil na stol tu kopu ziadosti s jasnym prikazom "nechcem na pohovore mat ziadneho sociologa!". Z tej kopy dvaja vyhovovali poziadavkam v inzerate, jeden sa napokon nedostavil na pohovor, poslal email ze pracu uz ma. Druhy vyhovoval, dokonca mal rocnu prax popri studiu. Ponukli sme mu miesto, nenastupil, poslal email, ze uz ma inu pracu.

Od roku 2012 som v Nemecku, do dnes som tu u terajsieho zamestnavatela zazil dva pohovory. Sice to nie je taka "chutovka" ako v Taliansku a Spanielsku ale aj tak na inzerat sa ozvalo vzdy niekolko roznych kunsthistorikov. Jedneho som sa este pred zaciatkom pohovoru spytal, preco isiel studovat spolocensky odbor ked mal na gymnaziu take dobre vysledky z matematiky a fyziky (ucastnik niekolkych kol olympiad v oboch predmetoch s dobrymi vysledkami). Jeho odpoved "No ano, ale to by som celu vysoku skolu musel byt zahrabany v knihach".

A o tom to je: na vysoku sa predsa nechodi preto aby sa studovalo ale preto aby sa uzivalo. Kto chce kam, pomozme mu tam.

Na trhu prace je VELKY zaujem o strojnych inzinierov, programatorov, stavebnych inzinierov, chemikov a inych technicky vzdelanych ludoch. Zaroven je na trhu prace VELKY pretlak roznych sociologov, ekonomov, historikov a podobnych blbosti kde deti vyhadzovali peniaze svojich rodicov a rodicia ich v tom este podporovali.
23. 06. 2013 | 12:06

pamětník napsal(a):

HeHe:
"Za komunistů se plánovalo a na sklad se nevyrábělo" To snad nemyslíte vážně! Na sklad se samozřejmě vyrábělo, a ne málo. Říkalo se tomu nadnormativní zásoby a pravidelně v Brně na výstavišti se konaly trhy, kde se zásobovači zoufale snažili těchto zásob zbytečně naplánovaných nepotřebných výrobků zbavit. Ostatně rigidní plánování byla jednou z hlavních příčin prohry reálsocialismu ve světové soutěži. S narůstem vyráběných položek centrální plánování ztratilo dech. Dnes se plánuje dovoz součástek přímo k montáži v určitém čase.
23. 06. 2013 | 12:06

pamětník napsal(a):

resl:
Určitě tomu nebudete věřit, ale je pravdou, že já jsem opustil vedoucí dobře placené místo ve svých 53 létech, aniž bych byl někým nucen, spíše naopak. Kulhánek nejsem.
23. 06. 2013 | 12:10

pamětník napsal(a):

Marcel:
Děkuji, z praxe jste potvrdil to, co jsem napsal už v 22. 06. 2013 | 18:11 a jakýsi MaB reagoval replikou o bezcenných blábolech.
23. 06. 2013 | 12:16

Pradědek Čech napsal(a):

resl,

nejsem Kulhánek, nejsem bolševik, nejsem protekce, ale umím. A moje pověst v oboru je stále, jak vidět podle nabídek, vysoká. U bolševiků jsem se dobře neměl, nenechali mne pracovat, ale po plyši jsem práci měl. Většinou tam, kde prominenti selhávali. Tahal jsem za ně kaštany z ohně. A to je žádané i nyní. Ale od soukromníků. Tu práci mi nabídl soukromník, který se vypracoval od píky. Teď nemá vedoucího, protože nastaly zlé časy. Mladý předcházející vedoucí odešel a další dílem nejsou, dílem se nehlásejí.
A víte co resle? Zapomeňte na mne.
23. 06. 2013 | 12:17

fafnir napsal(a):

HeHe
za komunismu se kupovalo pouze z Tuexu,neb na nákup jiného díky plánované neschopnosti vyrábět potřebné,co někdo koupí a zaplatí, nebylo.Také proto,pokud jste vyjel ven,a nenakoupil jste na černém trhu devizy,tak jste jel za žebráka a vaše auto bylo napěchováno konzervami a těstovinami.Také připočtěte značnou a neefektivní zbrojní výrobu pro naši přebujelou armádu,a pro sbratřené rozvojové a soc. země, které nám dodnes nezaplatili.Příkladně Rusko a Ukrajina,o Iráku,Libii,Kubě a kdejaké Angole a Mozambiku,pokračujíc k Indonesii a Korei.Jak se osvědčili naše superkvalitní zbraně bylo vidno při střetu Izraele s námi podporovanými arabáši,je tristní.
Také byla výhoda,tedy podle vás,že od nás produkci odebíral váš tábor míru a socialismu.Když už díky ekonomice,a neschopnosti pokrýt stoupající potřebu padl,ukázalo se,že naše výrobky díky své neinovované zastaralosti nejsou schopné konkurence.(Jawa např.)On vyrobit cosi umí leckdo.Důležité je ,aby toto cosi byl vůbec někdo ochoten koupit.Ano, je jedna země,kde koupí cokoli,co se doma vyrobí,ať je to jakékoli kvality,a to je podle vás sociální Sev Korea.
A ještě něco.Socioální stát končí všude na světě,neb nejsou prašule,víme.Ono spotřebovávat více než vyděláme nejde do nekonečna.Normální človek exekutora nepotká,neb si nepůjčuje,a pokuty platí.Exekutor zadluženého státu se jmenuje bankrot.To je ten moment,kdy už vám nikdo nepůjčí,a kdybyste se uzesátňoval,nebudete mít z čeho platit.
23. 06. 2013 | 12:34

fafnir napsal(a):

Pradědek Čech
no vyprávějte to absolventu věd tlamocvičných,který se neumí o sebe postarat,a touží,aby se starali jiní oněj,od kolébky po rakev se zahráním pochodu padlých revolucionářů.Také jsem pár let přesluhoval penzi,a zájem by byl dál,leč tělo nedovolí.
23. 06. 2013 | 12:37

Parabellum napsal(a):

pamětník

MAB je sám vyučený na humanoida, a pracuje jako rozpočtový spotřebič - humanoid na druhou = jest učitelem humanoidů.

A prosazuje socialismus, jakožto nástroj, který umožnuje to, že producenti nepotřebných humanoidností mohou spotřebovávat produkty vytvořené techniky a technologiemi.

Jenom mi není jasné, proč humanoidé navzájem neobchodují s humanoidnostmi. Místo nákupu zboží, které vytvořili ti ničemní technici by přeci mohli nakupovat různé referáty, koreferáty, bumážky, razítka a další pro život humanoidna velmi užitečné věci. užitečné věci.
23. 06. 2013 | 12:49

resl napsal(a):

pradědek Čech : A víte co resle? Zapomeňte na mne.
-----------
Proč, je to diškurz ? Stačilo napsat "nejsem Kulhánek, ale odborně na to mám", takže nevím proč se vám zhoršila nálada.
23. 06. 2013 | 12:50

fafnir napsal(a):

ano pamětníče
na sklad se vyrábělo přesně přidělovalo.A evidovaly se tzv.nadnormativní zásoby.A trestali.Takže,existovala burza nadnormativních zásob,nejen v Brně alůe třeba v Mladé Boleslavi,a tam jste jednak se nepotřebných zásob zbavoval,neb se měnil plán,jednak nakupoval potřebné, opět po změně plánu,ať to byly základní věci jako instalatérský a instalační materiál,tvrdě plánované výtahy(co já se jen natrápil,když mi dříve postavili nástravbu,díky soc závazku,a já měl výtah přidělený na další rok,to bylo cest po republice),kotle přísně evidované a pod.
To ovšem soudruzi zapoměli,stejně jako fronty na maso a toaleťák.
BTW.Doufám,že když jsme se tak přeli v politice,že netoužíte po návratu tohoto blahobytu.Pravda tam kde stačí teď jeden zásobovač,tenkrát díky systému byly zapotřebí tři,a žádané zboží se korumpovalo,až by se Ištván blahem tetelil.To bylo výrobků,protislužeb a obálek!!!!
23. 06. 2013 | 12:51

Parabellum napsal(a):

fafnir

Já si pamatuju emtézeťačku, která kvůli nedostatkové dýze "držela" - takže jak vidíte, tak "dodavatelskoodběratelské vztahy" byly udržovány i prostřednictvím naturálií:-))))
23. 06. 2013 | 13:07

Petr Havelka napsal(a):

Pane Marcel,

ad23. 06. 2013 | 12:06

to je trefa :)
23. 06. 2013 | 13:11

fafnir napsal(a):

Parabellum
no vžyť jsem napsal:"protislužeb".Také jsme jednu kolegyni vysílali na cesty.Safra,už je to sice asi 40 let,aby na nás Ištván neušil kromě korupce ještě kuplířství :-) .
23. 06. 2013 | 13:22

Pavel napsal(a):

Řešení nezaměstnanosti je velmi snadné.
Stačí, aby stát přestal dávat peníze soukromým bankéřům (kteří si pak vyplácejí neuvěřitelně vysoké platy a odměny) a za tyto peníze nakoupil zemědělskou půdu.

Dlouhodobě nezaměstnaní by pak byli povinni na ní pracovat (za poskytnutí ubytování, stravy a základní soc. a zdravotní péče), vypěstovanou zeleninu by povinně odebíraly státní podniky, špitály, atd. Kosení horských luk, práce státem dotovaná a nabízená (a lepší a levnější cesta, než stavět kriminály pro lidi bez práce, kteří pak musí krást, aby nechcípli).

Vyřešeno .-) .
23. 06. 2013 | 13:28

pamětník napsal(a):

fafnir:
"Doufám,že když jsme se tak přeli v politice,že netoužíte po návratu tohoto blahobytu." Na jiném blogu jsem Vám napsal:
"Nejsem ani pravicový, ani levicový volič, ale snažím se být racionální volič." Tzn. nevolím komunisty, tzn. netoužím.
23. 06. 2013 | 13:28

fafnir napsal(a):

Marcel 12,06,
jen jste mi potvrdil mé zkušenosti.Ale problém navíc je,že se to netýká jen VŚ,ale jde dolu na SŠ,ba i až na učně.Při revizi komína mi vyprávěl jeden kominík,dnes je to multiprofesní záležitost,a týká se i výstavby komínů,kolik původně vyučenců z jiných lehčích oborů se dnes na kominíky rekvalifikuje.A občane za své nemalé peníze.
23. 06. 2013 | 13:29

fafnir napsal(a):

pavel
všude je čertovo kopýtko.To vaše socialisticé spočívá v tom,že byste nutil nakupovat státní podniky nikoli na základě ceny a kvality:tdy třeba dráže a hůře.
BTW.A co byste vyslechl od levičáků o otrocké práci a někdo by přidal i rasismus.ne že by nezaměstnaní si neměli své dávky odpracovat,už jen pro pocit užitečnosti a menšímu vydírání ostatních.
23. 06. 2013 | 13:34

Parabellum napsal(a):

fafnir

A to se nebavíme vůbec o tom, že by ti nezaměstnaní byli místo s rodinami v místě, kde práce není, někde zavření v chlívku, kde práce je. Zajímalo by mne, jak byse s tím Pavel vypořádal. Také mi není jasné, kde by Pavel chtěl tu zeleninu pěstovat, a co s těmi nezaměstnanými mimo sezonu - tyhle práce jsou silně sezonní. Další věc je, že tohle už v současné době v podobném režimu vykonávají i nezaměstnaní homelessáci, a jedna zdejší soudružka, která kandidovala za KSČM do senátu toto v hojné míře praktikuje, čiže proti kapitalismu bojuje tím, že na svém agrárním panství provozuje cosi jako feudalismus:-)))))

Kromě toho by Pavel velmi rychle narazil, protože by záhy zjistil, že 80 procent nezaměstnaných by v tomto režimu mělo změněnou pracovní schopnost, a různý stuzpen invalidity - což je realitou již nyní.
23. 06. 2013 | 13:47

Pavel napsal(a):

fafnir - tohle nemá se socialismem nic společného, například v U.S. na Floridě se rozeběhl byznys se soukromými vězeními (velmi drahá záležitost pro stát, který je následně zrušil, když byl na pokraji krachu), které vlastně plnily úlohu "sociálního bydlení" pro nezaměstnané (mladé kriminálníky).

Neplést si tak slovo sociální (řešení problémů lidí v tíživé situaci, například při dlouhodobé nezaměstnanosti) a socialistický (v totalitní podobě jde a centrálně řízené hospodářství s minimem soukromých podniků, v demokratickém významu jde ale o více solidární společnost, která bere ohledy na kvalitu života v ní i pro ty méně úspěšné).

Zelenina a jiné produkty by samozřejmě byly státem kontrolované (kvalita by byla lepší) a cena dotovaná tak, aby byla srovnatelná (i tak by to bylo řádově levnější, než vězení, navíc by vznikaly pracovní návyky a lidé by měli pohyb na čerstvém vzduchu .-) ).

Nevidím v tom problém, akorát EU by asi řvala, jak to, že stát něco dotuje - jenže to je sociální politika, ne podnikání, něco jako chráněné dílny pro postižené.
23. 06. 2013 | 13:48

Bavor napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Nezaměstnanost by se měla řešit zkrácením pracovní doby a možností vyplácet důchod již po dvaceti letech práce.
Jinak podle mě Paul Krugman na výzvy současnosti odpovídá nejlíp.
23. 06. 2013 | 11:18 KONEC CITÁTU. Ne, neodpovídá nejlíp. Rozebral dobře NÁSLEDKY a navrhl řešení, které ale je v systému, kde vládnou soukromovlastnické vztahy, není uskutečnitelné Jenom systém vztahů k výrobním prostředkům, ve kterém nepůjde o zisk, ale o půotřeby lidí, je schopen toto vyřešit. Například řešit nezaměstnanost krácením pracovní doby při zachování mezd, nebo prodloužením placené mateřské dovolené a podobně. Kapitalistický systém toto neumožňuje, protože to snižuje ZISKY, kteréjsou v tomto systému jediným a určujícím hlediskem.
23. 06. 2013 | 13:48

Miroslav Pivoda napsal(a):

TECHNICI PŘEDPOVÍDAJÍ BUDOUCNOST S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM NEŽ EKONOMOVÉ

Zajímavé je v článcích sledovat duševní a profesní vývoj ekonoma Milana Zeleného.

Společnost stále věří více ekonomům, přestože ti "dospívají" podstatně pomaleji než technici. To, že nás čeká velká nezaměstnanost, která je odlišná od dob průmyslové revoluce, bylo technikům zřejmé již podstatně dříve. Ekonomové zjišťují budoucnost až v ekonomických datech (mapujících minulost), naopak, technici jsou schopni prognózovat na základě znalosti technologických vývojových trendů.

Dnes se nenahrazují lidské svaly (jako v dobách průmyslové revoluce), ale lidský mozek. To, co ještě zbývá, je lidská schopnost empatie, která se zatím nedaří automatizovat. Kolik nových pracovních míst bude ale možné v budoucnosti vytvořit na bázi empatie (například koučové ve fit centrech, ...)?
23. 06. 2013 | 13:54

Pavel napsal(a):

Parabellum - pokud mi tady někdo tvrdí, že celá civilizace krachuje, protože lidi už neseženou žádnou práci (nejde o cyklickou krizi) a pokud současně stát dotuje pěstování technicky využitelných plodin (a není soběstačný v rozstlinné a živočišné výrobě), pak se řešení samo nabízí.

Státní farmy v každém kraji (několik), takže provoz by byl celoroční, státní podniky by to povinně odebíraly (podpora sociální politiky), lidé by holt při dlouhodobé nezaměstnanosti dojížděli (při delší době práce by jistě nebyl problém vyřešit i přestěhování celých rodin).

Pořád levnější, než "krach celé civilizace", násilnosti ve městech, generace mladých bez práce, plné kriminály, atd.

Podle mě to řešení má, samozřejmě ne tak pohodlné, jako dojít si na poštu pro peníze od státu .-)) . Koneckonců během velké krize ve 30.letech v u.s. stát vytvářel pro nezaměstnané zakázky (budování silnic, kácení lesů), včetně pracovních táborů. Stačí si prohlédnout dobové dokumenty.
23. 06. 2013 | 13:57

fafnir napsal(a):

Pavel
dobře nebudu se přít o pojmy.
to je další čertovo kopýto v detailu:"demokratickém významu jde ale o více solidární společnost, která bere ohledy na kvalitu života v ní i pro ty méně úspěšné)."
Více solidární,já vidím,že jsem solidární až až.
Jak chcete ohlídat,aby to bylo zároveň kvalitní a levné.To totiž nejde dohromady. S tím:" (i tak by to bylo řádově levnější, než vězení, navíc by vznikaly pracovní návyky a lidé by měli pohyb na čerstvém vzduchu .-) )."
sice souhlasím,ale já jsem zarytý pravičák a individualista,ale to vám levice všech barev a lidskoprávníci neodsouhlasí,a nazvou to pracovními tábory.Tedy,ne že by jich pro některé lidi,všech barev,ať nejsem za rasistu, nebylo třeba.Například více jak 3x odsouzeného.
23. 06. 2013 | 13:59

Parabellum napsal(a):

Pavel

Jenomže nemilý agrárně negramotný Pavle, ta zelenina jaksi nedokáže růst všude. A jako napotvoru roste nejhůře tam, kde je nejvyšší nezaměstnanost. Takže pro ty nezaměstnné byste stejně musel cosi jako koncentráky v míste vhodných pro pěstování zeleniny vybudovat, nadto ani ten výkup zemědělské půdy od soukromníků by nebyl zadarmo, a navíc byste musel postavit hafo děcáků, kam by se umístily ty děti těch nezaměstnaných. A co se týče kvality, směji se až se za břicho popadám. To jako si opravdu myslíte, že nezaměstaní + úředníci cosi vypěstují lépe a kvalitněji, než farmáři a profesionální zemědělci? Kromě toho zajímalo by mne, jak si asi představujete, že byste ty lidi v těchhle koncentračních táborech bez násilí udržel - oni by vám totiž stejně utíkali, a páchali trestnou činnost, a také mi není jasné, jakou máte představu o tom, kolik lidí by mohlo v tomhle režimu fungovat - uvědomte si, že nezaměstnaných je půl milionu, když vezmu, že by mohli být takovíhle tak 3 na hektar, pak to znamená vykoupit přes 170 tisíc hektarů zemědělské půdy s vysokým BPEJ vhodným pro pěstování zeleniny - špás sám o sobě bratru za 100-200 miliard korun. To se vůbec nebavím o tom, že jde o silně sezoní záležitost. Co s těmi lidmi v zimě? Roztřídíte je jako Mengele na rampě?
23. 06. 2013 | 14:03

fafnir napsal(a):

Bavore
bez zisku byl možná ochoten pracovat tak Pavka Korčagin ,neblahé paměti.A to kdoví jestli.Oni i ti socialističtí úderníci u nás ve fabrice makali za zisky,za zvláštní příděl na auto,za výjezdní doložku,za dovolenou v ROH.Proboha nekecejte.Bolševik mi doslova ukradl přes 40 let normálního života,a vy ho chcete vrátit.Jo samet byl omyl,měli jsme být jako oni,a důsledně.
23. 06. 2013 | 14:05

Pavel napsal(a):

fafnir - jako zarytý "pravičák" si prostě zjistěte alternativu.

Nejbližší alternativa vznikla opravdu na Floridě (to by vám mohlo vyhovovat, navíc guvernérem byl známý herec), vězení stát přenechal soukromníkům, kteří začali podplácet soudce a rozjel se velký byznys ze zavírání lidí za přestupky.

Stát platil jako mourovatý.

Prostě tahle cesta je zdravější, ekologická, levnější pro stát, smysluplná pro lidi v nouzi. Státá to trochu zadotuje, pořád to ale bude levnější než ta vězení a nepokoje a investice do policajtů, atd. A výrobky dík ruční práci budou kvalitnější, tzv. bio .-)) .

Chce to jen vidět souvislost s článkem pana Zeleného, o čem mluví (zemědělství- průmysl- služby - stát; viz USA, Japonsko a Německo, kteří jsou ve službách nejdál). Rozumná řešení necyklické krize, která způsobuje růst nezaměstnanosti - to je to téma.
23. 06. 2013 | 14:06

Pavel napsal(a):

(a zamyslete se - rostlinná nebo živočišná výroba, v horách pastva a výroba sýrů apod., atd.; není problém zajistit celoroční provoz. Berte to jako hypotézu ke konci naší civilizace, kterou jinak skoupí asiati .-))) )
23. 06. 2013 | 14:09

Parabellum napsal(a):

Pavel

Aha, státní farmy - provoz celoroční. Nejlépe třeba v Beskydech, Jeseníkách, nebo Krušných horách, a nejlépe tam, kde je půda kontaminovaná - to jsou totiž oblasti s nejvyšší nezaměstnaností - tam se zelenině bude dařit jedna radost. Vysvětlete mi, co ten člověk bude na té farmě dělat v zimě, bez ohledu na to, zda je ta farma státní nebo soukromá.
A dále mi vysvětlete, ve světle toho, jak chcete s tímhle chozrazčotem neumětelů a úředníků docílit toho, aby ta zelenina byla levnější, než dovezená ze zahraničí. A s tím dojížděním popřípadě přestěhováním celých rodin - to by mne fakt zajímalo, jak tohohle chcete docílit - KAM ty rodiny přestěhujete? Problém současné ČR je ten, že tam, kde práce je, je obvykle velký ndostatek možností bydlení, popřípadě je velmi drahé, což prostě zabranuje přestěhovat se za prací, a to i lidem s rodinami, kteří pracují za nadprůměrné mzdy. O dojíždění denně 100 kilometrů tam, a 100 kilometrů zpět se mi ani nechce uvažovat - kdo to bude platit? Ten nezaměstnaných, když nemá žádný příjem a pracuje za jídlo? Kdo bude živit jeho děti?

Takže chci to rozvést, a to i s uvedením čísel.
23. 06. 2013 | 14:12

Pavel napsal(a):

Zbytek lidí pak musí mít kvalitní vzdělání (technické), aby výrobky měly konkurence schopnost, takže platí vzdělání + inovace. Ale je třeba vyřešit dlouhodobou nezaměstnanost (dnes neustále vzrůstající) tak, aby neničila konkurenceschopnost průmyslu a řemesel. Tam musí být podnikání co nejsvobodnější.

No nic, jdu si koupit pivo .-)).
23. 06. 2013 | 14:12

HeHe napsal(a):

Kontrolní otázka,

takže za komunistů se vyrábělo na sklad (za kapitalistů se ZŘEJMĚ NEVYRÁBÍ, akorát krachují firmy jan na běžícím pásu) a státy se blíží řetězovému bankrotu, za socialistů se "dováželo levnější zboží dovozu" (odkud prosím?), za kapitalistů se levnější zboží z dovozu nedováží (co taková Čína, Indie, Vietnam, Filipíny...?)
23. 06. 2013 | 14:14

fafnir napsal(a):

Parabelum
inu na jaro až podzim v zemědělství náročném na ruční práci,za spočítané kalorie,ubytování v tescobarácích ať jsme pokrokoví,v zimě lopaty a košťata a pěkně piglovat dálnice, silnice,a chodníky.Samozřejmá a nutná výbava při obou činnostech by byla koule a řetězy na noze,jinak vám zdrhnou.
Jo a ještě je tu jedno čertovo kopýtko.Ti takto zaměstnaní berou práci normálním sedlákům a silničářům.Prostě Cimrman měl svoji důlní věž lépe vymyšlenu.
23. 06. 2013 | 14:16

Parabellum napsal(a):

Pavel

AAAAAAno - pro kolik lidí???? Kromě toho, i tohle již dnes dělají homelessáci. Stádo ovcí můžete mít třeba na 100-200 hektarech, a to vytvoří pracovní místa stěží pro 3-4 lidi sezonně. Co dál???? Vy jste psal o pěstování zeleniny, a to s dovolením je sezonní záležitost. Stejně tak jako třeba příprava krmiva pro to horské stádo. Prostě si přiznejte, že jste zemědělsky pologramotný hlupák, navíc rozpočtový spotřebič, takže v podstatě luxusně placený nezaměstnaný.
23. 06. 2013 | 14:18

Pavel napsal(a):

Musíte přemýšlet o principech - ten článek výš o necyklické krizi civilizace není pro blbce .-) .

Krize má prostě dvě nohy - konkurenceschopnost průmyslu a řemesel a pak řešení nezaměstnanosti. Efektivní státní správa, která místo 300mld do bank a 100mld ročně do korupce, dokáže vymyslet podporu investic a řešit nezaměstnanost (jak krátkodou tak tu velmi dlouhodobou + nezaměstnanost postižených) je podmínkou úspěšného řešení.

Ovšem třeba věříte Kalouskovi, že řešením je podpora heren a hazardu, lidi se pak oběsej a je po problému .-) .

Mizím, vášnivý diskutére.-)) .
23. 06. 2013 | 14:23

Parabellum napsal(a):

Pavel

Investice do příslušníků nejsou potřeba. Naopak. Ten včerejší problém v Duchcově by technicky raz dva vyřešili dva lidé s univerzálními kulomety MG-42 vcelku dobrovolně, a možná, že jedinej náklad by byl ten za spotřebované střelivo. Tomuto velmi jednoduchému a levnému řešení stojí v cestě právě přebujelá policie.
23. 06. 2013 | 14:23

Parabellum napsal(a):

Pavel

Sanace bank byla nutná jenom a právě proto, že o bankách rozhodovali ve své době mizerně placení úředníci, místo slušně zaplacených manažerů. Kromě toho, vy jste na tu sanaci bank nedal ani korunu, tak nemelte nesmysly. Problém bank byl řešen jejich privatizací, výnosy kteréžto byly prakticky pokryty ztráty konsolidační agentury. A co se týče korupce, tak to je sociální konstanta, kterážto je výslednicí chromozomální výbavy místní populace. Jedniný reálný způsob, jak snížit korupci je zdejší pro korupci velmi dobře geneticky vybavené obyvatelstvo nahradit třeba tím, které ke korupci nemá genetické vlohy - skandinávské zkušenosti s korupcí nás učí, že jde o obyvatelstvo světlovlasé a modrooké. Takže moje otázka zní: Opravdu chcete účinně zlikvidovat korupci = zdejší obyvatelstvo nahradit obyvatelstvem světlovlasým amodrookým?
23. 06. 2013 | 14:30

Michal Samboush Vojtíšek napsal(a):

Mám podobné názory již hodně dlouho. Ekonomický systém postavený na nekončícím přísunu, levné pracovní síly, levných surovin, prostoru kam expandovat naráží posledních 20 let na své limity.
Nikdo dnes nedokáže racionálně posoudit zda například automobilový průmysl jeden z největších segmentů posledního století nebyla ta prvotní chyba a nebyl příčinou iracionálni alokace zdrojů.
Vůbec nechápu přínosnost držení segmentů. které prakticky minimálně zaměstnávají ,ale mají strategický dopad na populaci, v soukromých růkou za každou cenu. Když ten segmen prakticky jen přetěžují nutností generovat zisk. Například zemědělství.
Podle mého názoru i distribuce ekonomických prostředků je neefektivní a nereflektuje reálné potřeby a zásluhy civilizace, ale temporální zájem nebo zásluhu jednotlivce, který ty prostředký přímo nebo delegovaně ovládá.
Naše civilizace má nějakou historii, a ta historie má nějakou hodnotu. Tzn každej jedinec má právo na hodnotu generovanou touto historií.
Tzn modelový příklad. Distribuce hodnoty a efektivní zacílení podle potřeb jednotlivců, lze docílit racionální daní a distribucí tohoto výnosu.
Rychlá ekonomika současnosti vyžaduje přímé ovlivňovaní a né nějaké zprostředkované pomocí marketingu a analýz jeho dopadů.
Hodnota se musí točit, a musí se točit její zacílení, tzn určování kam půje a to může adekvátně vyhodnotit jen koncový držitel takové hodnoty.
Já bych udělal jedno a podle mne to tak podobně i v budoucnu bude. Zisk zdanit například 80% daní a ten přímou pustit mezi účastníky v systému, aby ten mohl přímo určovat kam poteče.
Taková daň ze samotného trhu na zisk , který je v tom trhu generován.
23. 06. 2013 | 14:51

Martin Lacis napsal(a):

V první řadě je třeba začít tím, co napsal Henry Ford už během Velké Krize. Žádná nadvýroba NEEXISTUJE !!! Je vyráběno mnohem méně zboží, než aby všichni mohli uspokojovat své potřeby. To celé je jen o příjmech lidí a ceně zboží.
Další věc, mladí lidé často nestudují to, co je potřeba, ale to, co je baví, kde nemusí moc myslet a kde vlastně stačí rádoby moudře žvanit. Je třeba, aby toto studium nebylo placeno státem. A aby si z důvodu vlastnictví papíru nemohli dovolit odmítat práci, která je.
23. 06. 2013 | 14:51

Fialenka napsal(a):

Bavor
Krugman navrhuje nechat vlastnické struktury tak, jak jsou a zdaněním zisků financovat zdravotnictví a nezaměstnané. S tím souhlasím. S vámi taky. Byla by zapotřebí i změna vlastnictví tak, aby přešlo do rukou státu a družstev, protože pak se bude vyrábět to, co každý potřebuje a v míře co každý potřebuje. Nebude tak velký zisk u malých skupin majitelů a na druhé straně bude na odpovídající mzdy pro zaměstnance (nebo družstevníky). A díky kratší pracovní době nebude taková nezaměstnanost.
23. 06. 2013 | 15:04

Parabellum napsal(a):

Michal Samboush Vojtíšek

AAAAAno, zisk danit 80 procenty, tedy zisk neinvestovat do vývoje nových výrobků a nákupu a vývoji technologií, ale pěkně jej projíst dle rozhodnutí většiny delegovanou menšinou. To je jistě cesta k ekonomické prosperitě a globální konkurenceschopnosti.

A jinak máte pravdu, v současné době ne, že je krize z nadvýroby, ale naopak, z podvýroby a také podinvestování v minulých obdobích. Obyvatelstvo a státy spotřebovávaly více hmotných statků, než vyprodukovávaly, a řešily to tím, že platily tím, co vydělají v budoucnosti. A ty budoucnost se změnila na přítomnost, a obyvatelstvo ani státy neprodukují více globálně konkurenceschopných statků, a platí dluhy z minulosti. Tím mají menší spotřebu. Z tohohle vede cesta přes FUNGAAAAAAAAŽ. To znamená, že obyvatelstvo v krizí postižených zemích si musí plivnout do dlaní, získat technologický náskok, a z asijské konkurence opět udělat opičáky skákající po stromech. Pak může opět začít po staru více spotřebovávat.
23. 06. 2013 | 15:06

Fialenka napsal(a):

Tedy bych návrh Krugmana zkombinovala s tím, že část vlastnictví se převede na státní a jiné veřejné formy.
23. 06. 2013 | 15:09

Parabellum napsal(a):

Fialenka

......a na to vše bude dohlížet soudružka Fiflenka, a její příbuzenstvo za stonásobek místně obvyklé mzdy, a bude dávat dobrý pozor na to, aby si náhodou nějaký družstevníček neuspořil nějakou korunku na víc, a neodkoupil od souseda kuřáka a parního kořaly jeho družstevní vlastnický podíl. Svatá prostoto, blahoslaveni chudí duchem.
23. 06. 2013 | 15:10

HeHe napsal(a):

Parabellum,

mohl byste rozvést ten stonásobek místně obvyklé mzdy? Velice by mě to zajímalo. Prosil bych nějaký konkrétní příklad. Čekám.
23. 06. 2013 | 15:14

Parabellum napsal(a):

Fialenka

Tak převedte soudružkooooo - třeba ten Panasonic v Žatci, který dnes již nevyrábí.. Jsem přesvědčen o tom, že ten ve vašich očích pan Panasonic, což představuje desítky tisíc spoluvkastníků - drobných akcionářů, což vy s pošetilou arogancí ignorujete, by ten Žatecký závod za mírný poplatek odprodal, takže zřejmě není důvod, aby si místní proletáři nesáhli do prasátka, nezakoupili si fabriku, a pod nějakou svou obchodní značkou nerozjeli výrobu takových výrobků, které budou potřebovat.

Jinak já opravdu nevím, proč si místní proletáři místo na sociálku nedojdou na KAPITÁLKU, a nekoupí si nějaké akcie, které jim umožní participovat na těch "ohromných ziskích nadnárodních korporací".

Máte v rukávě nějaký mechanismus, pomocí kterého převedete majetek zahraničních korporací na majetek českého státu? I Ta Vaše Skandinávie se zbavuje výrobních firem, takže třeba Volvo již není švédské, ale čínské. A výnos byl sociálně spravedlivě použit k rozvoji švédského sociálního státu.
A dále by mne zajímalo, kdo a z čeho bude platit případné ztráty těch státních podniků - a že málokterý, když nepočítám ty přirozené monopoly je ziskový - proletáři?
23. 06. 2013 | 15:19

Michal Samboush Vojtíšek napsal(a):

Parabellum: myslím, že jste to nepochopil. To do jakých výrobků a jaké technologie bude investováno musí ovlivňovat přímo ten koncový účastník trhu. Možná Vám to tak nepřijde, ale podle mého názoru je to efektivnější, protože toho koncáka jeho rozhodnutí ovlivňuje přímo.
Dneska je konkurenceschopnost dána primárně jen a jen levným vstupem energie. V USA to chápou tak rejou v zemi o sto6 a dotujou vlastní ekonomiku , levnou šťávou. To je konkurenceschopnost. DNes , umění vyprodukovat dostatek levné šŤávy.
Tzn plivnutí do dlaní možná fungovalo před 100 lety, dnes je to bohužel nevýznamné. DNes bez levné energie můžete plivat do dlaní jak chcete , ale nic z toho nebude.
Tzn teď USA má levnou šťávu, tzn přitáhne významnou část výroby zase do USA, zmíst kam byla delegována, když cena práce byla ještě významná, a v USA si pak můžou plivat do rukou.
23. 06. 2013 | 15:22

Parabellum napsal(a):

HeHe

Ale jistěže mohu. V roce 1964 byla mzda inženýra s dost slušnou praxí praxí v ČSSR v rozmezí 2000-2500 Kčs hrubého. Nástupní plat vysokoškoláka v té době byl mezi 900-1100 Kčs hrubého. President Novotný měl v té době plat 240 000 Kčs hrubého, a k tomu prakticky mohl spolu s Ustředním výborem KSČ vykonávat vlastnické právo nad veškerým majetkem v ČSSR, včetně vlatnického práva nad obyvatelstvem.

Nějaká další otázka?
23. 06. 2013 | 15:24

Souhlasím s profesorem Zeleným akorát napsal(a):

bych měl kontrolní otázku.

Jestliže platí jeho převratné řešení nalézající východisko z perpetua mobile systémové krize kapitalismu, t.j. že vzdělávání na soukromých školách zlikviduje nezaměstnanost, pak by mě zajímalo, proč v ČR ve které nastal po sametovém převratu boom soukromých škol má nejlepší zvuk státní UK a proč již ČR dávno nezažívá ekonomický boom a zaměstnanost rychle neklesá? Naopak stále padá jak ve srovnání vzdělanosti (přitom počet studentů, zejména na soukromých školách stoupá) tak v oblasti ekonomiky, kdy padáme i když kolem všichni rostou.

Neudělali soudruzi někde chybu?
23. 06. 2013 | 15:27

Parabellum napsal(a):

Michal Samboush Vojtíšek

Píšeme jedno a to samé. Proletáři si musí plivnout do dlaní, zahodit krumpáče, lopaty, srpy a kladiva, sednout k prknům, chopit se tuštizen, a nějaké levné zařízení produkující levnou štávu vyvinoput. Mám na mysli něco takového, co by se dalo koupit tak do stovky, nasadit na kohoutek, a po puštění vody by z toho kohoutkuz tekl místo vvody benzín. Tím byse dalo vykompenzovat to, že USA má globálně zdaleka nejvyšší zásoby uhlí, v produkci plynu je světovou jedničkou, a v produkci ropy je světovou trojkou. ČR obdobné zásoby energetických surovin nemá. Takže šup, zahodit montérky, chopit se tuštizen, a at to frčí!!!!!!!
23. 06. 2013 | 15:29

Parabellum napsal(a):

Souhlasím s profesorem Zeleným akorát

Protože české soukromé školství neprodukuje technicky vzdělanéí lidi, protože jak dokázal již Josef Goebbels, slované nemají k technickému vzdělání vztah. Vývoj počtu absolventů technických oborů v ČR po roce 1989 tuto Goebbelsovu myšlenku potvrdil. Dalším problémem je západotatarská nátura místního obyvatelstva.
23. 06. 2013 | 15:33

fafnir napsal(a):

Parabellum
nevím jak inženýra s praxí,tam se mi 2500 zdá hodně nadstřelené.V 66 jsem jako mechanik v D6 bral 6,30/hod.,nějakých 1200 s prémiemi.
23. 06. 2013 | 15:33

pamětník napsal(a):

To bude tím, že soukromé vysoké školy v Česku jsou spíše prodejny titulů pro movité podnikatele, kterým titul chybí na vizitce a nejsou schopni a ochotni ho získat přiměřeným studiem.
23. 06. 2013 | 15:34

HeHe napsal(a):

Parabellum,

hezká obezlička. Ovšem srovnáváte jabka s hruškama. Fialenka mluvila o akciovkách a družstvech za kapitalismu. Nějak jste ulítl v době. To srovnáváte prezidenta té akciovky/družstva s MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝM družstevníkem?
23. 06. 2013 | 15:36

Michal Samboush Vojtíšek napsal(a):

Parabellum: a to je právě ten problém, že protože ani to prkno to nevyřeší. Nebo to může trva 20,50,100 nebo 500 let.
Tzn určitě si další globální energetickej skok užijem , ale nikdo neví kdy.
ALe do tý doby potřebujete vychovávat a edukovat další generace a toho energetickýho skoku se dočkat.
Tzn civilizace u těch prken musí především namalovat udržitelnou existenci, nebo se dalšího energetického skoku nedožije, nebo ho nedude s to využít.
Dočasný ekonomický model fungoval na vytěžení prostředí ve kterým žijem. Nereflektoval, však vůbec potřebu efektivního dlouhodobého využívání prostředí ve kterým žijem. Jedinej miliardou let ověřenej model přežití na téhle planetě. Naše historie posledních 300 let byla jen taková unikátní nikdy se neopakující žranice. Otázka je, co bude výsledek této žranice?
23. 06. 2013 | 15:39

HeHe napsal(a):

"Parabellum napsal(a):
Souhlasím s profesorem Zeleným akorát

Protože české soukromé školství neprodukuje technicky vzdělanéí lidi, protože jak dokázal již Josef Goebbels, slované nemají k technickému vzdělání vztah. Vývoj počtu absolventů technických oborů v ČR po roce 1989 tuto Goebbelsovu myšlenku potvrdil. Dalším problémem je západotatarská nátura místního obyvatelstva.
23. 06. 2013 | 15:33"

Nevíte náhodou, pane Parabelle, čím to je, že po sametovém převratu najednou tolik upadnul vztah Čechů k technickému vzdělání|? Podle srovnávacích studií to za komančů nebylo zdaleka tak špatné. Jedne by myslel, že se po převratu odrazíme jako raketa do stratosféry a ono ejhle černá díra. Čím to je? Přece to komundírové neorganizovali lépe nežli postsametoví odborníci?
23. 06. 2013 | 15:40

Josef K. napsal(a):

Nejsem zděšený stavem české politiky: normalizační elity nepřekvapí, jsem ale zděšený stavem českého inelektu, tedy toho, který zaujímá veřejný prostor.
Předně pozitivističtí ekonomové a sociologové si patentují právo vědět vše, na rozdíl o klasické nepositivistické sociologie (tedy té, která neměří , ale zkoumá a je iterdisciplinární - mísí se s filosofií, kulturní etnografií, lingvistikou, sémiotikou atp.). I pan Zelený už zabrušuje mimo ekonomický obor, který sám o sobě je jen nepatrnou součástí znalosti o lidském jednání, nikoliv však podstatnou, což se projevuje na jeho ůpolitizaci a propagandistickém charakteru. Ostatně ekonomie není věda, řadí se mezi propagandistické obory ve smyslu mnoiha společenských věd 19. století.
Vzdělnoast trpí jednostranností. Technicky vzdělaní nemají ani ponětí o chodu vlastního lidského řádu a naopak. Budoucnost vzdělanosti je však v interdisciplinaritě, která bude i z technicky nadaných lidí vychovávat lidi znalé komplexní sociální procesy. Jistě, dojde k další diferenciaci vzdělanosti, neboť taková studia jsou extremně náročná. Ale na vzoru mnoha matematiků, fyziků i programátorů světové úrovně, vynikajícím příkladem současnosti je polský spisovatel - programátor Janus Visznievski, je zřejmé, že toto původní propojení komplexního pochopení světa, které se dnes odehrává jen na nejvyšších patrech vzdělanostim, bude nezbytné učinit základem i pro masové vzdělání, univerzitní především.
Lidstvo nepoznalo podstatnější model univerzity než státem spravovaný. Americké univerzity stále nejsou nositelem té vzdělanosti, kterou musí nakupovat jinde. O americké intelektuální závislosti na Německu, Francii a židovské vzdělanosti se dobře ví. Ostatně mezi univerzitami už dávno nepanuje tato soutež, ta je spíše ekonomická, britské univerzity náhoe začínají ustupovat a např. kontinetnální univerzity v Evropě leckdy předčí úrovní svých profesorů a svým duchem tzv. věčné vítěze.
Univerzita jsou učitelé, nikoliv instituce sama o sobě, to dobře vědí nejlepší studenti, kteří hledají své vzory, celosvětové autority , na malých univerzitách, které umožňují výzkum mimo byrokratickou manažerskou kulturu velkouniverzitních podniků.
Čím více víme o společnosti, posledních sto let přineslo nebývalé znalosti, tím méně o ní chceme vědět. Technický svět a svět technologií je odrazem světa humanitních znalostí obecně v mnoha zpětných vazbách. Snad není potřeba připomínat, že nejvýznačnější obejvy a inovace většinou nepocházejí svými kořeny z technického oboru, už vůbec ne z oboru ekonomie, ale z oborů sociálních- humantiních a společenských.
Svět vždy touží po zjednodušení, ostatně pan Zelený je nabízí také.
Ale organizace života již dávno přesáhla meze zjednodušení. Takže jde jen o změny paradigmat, a tento proces patrně prožíváme.
Požadavky na větší objem techniků jseou zcela směšné !!! z říše spisovatele Nosova. Tito technici nebudou mít práci v okamžiku, kdy potřeby civilizace uspokojí čím dál nižší počet lidí. Komplexní vzdělanost je to, co může přinést zcela netradiční inovativní a objevné pohledy na sociální a technologickou exitenci lidstva. Bez znalosti člověka, společnosti, jejich jednání se lidstvo pohybuje ve víru, který ho stahuje hlouběji a hlouběji.
Jedním z největších historický hybatelů je estetika: pojem krásy. Pojem krásy stojí za komplexním nástupem kapitalismu, vrcholem feudalismu... od krásy k JJR byl jen krok, od rousseauovské idee pořirozenosti, idee původně esteické, k technologickému věku. Estetická idea otevřela síly změnou paradigmat myšlení. To čistě technická vzdělanost neumí.
V sovětských matematických školách, jejichž absolventi tvoří základ dnešní matematiky v USA i Evropě, byla povinnost hlubokých znalostí estetických, uměleckých i literárních., Bez tohoto myšlení matematik neexistuje., Pravda., šlo většinou o "školy" židovské a důvody byly daleko rozmanitější. Ale je to jasná ukázka potřeby komplexnosti, jíž se svět zatím vyhýbá.
Přijde zcela jiné vzdělání, na tragedii dnešního poukazoval nejen socilog Illyich, či Liessmann a desítky dalších. Zde evidewntně o mnoho desetiletí klasičtí socilólogové předbíhají nositele zjednodušující idologie, ekonomy. A i ti, tragicky ve svém zpátečnisctví, předbíhají praktickou politiku.
23. 06. 2013 | 15:42

Parabellum napsal(a):

HeHe

Cituji Fiflenku:

Ne Fiflenka mluví o tom, že by se některé, což je synonymem slov - všechny soukromé - podniky převedly ze soukromého vlastnictví na státní, popřípadě družstevní. Píše o některých podnicích, protože ty ostatní již ve státním vlastnictví jsou. Zaplatit za to přirozeně nehodlá, protože nemá čím. Takže kdo tu ulítl v čase?
23. 06. 2013 | 15:42

fafnir napsal(a):

Parabellum
ale má,uhlí v Beskydech,plyn v břidlicích,ne sice moc,ale cosi to hodí.leč zelení nechtí.Místo toho dotujem soláry,a na druhé straně jiné soláry nevyužíváme,nebo mizivě, doma při ohřevu TUV.
A akcie.Si děláte legraci.Takové fialenky přece raději kus buřta za 30Kč/kg,než investovat do podniků.Proto tady slavil takový úspěch podvodník Kožený se svým desetinásobkem.Já většinu akcií z kuponovky držím.Pravda,něco,co spělo k čertu jsem včas prodal,akcie ČEZu držím,nekterou akciovou drt´držím,kdyby se zvetily.
Ale co udělala většina?Střelila akcie z kuponovky za cokoli,a teď nadává jak je ti co to od nich skoupili,prý okrádají.Mohli vlastnit být spravedliví.Ale to by museli sami cosi dělat.
23. 06. 2013 | 15:43

Parabellum napsal(a):

HeHe

Ale to víteže vím, díky čemu upadl zájem čechů o technické vzdělání - on totiž nebyl ani před rokem 1989. Zájem Čechů nebyl být technicky vzdělán, ale jít na rok jako AVKVŠ na vojnu. A technické školy byly jedny z mála, kam bylo možné se bez protekce dostat. To byl ten důvod, co většinu kluků drželo na technikách. Že mám pravdu dokazuje to, že holek se dvouletá vojna netýkala, a jejich zájem o studium techniky byl minimální.

Jinak ten důvod, proč se lidem nechtělo studovat techniky se jmenoval ZEUMS.
23. 06. 2013 | 15:46

Parabellum napsal(a):

HeHe

No já jsem se jako technik "do stratosféry" odrazil. V roce 1997 jsem měsíčně vydělával více než 100x slovy STOKRÁT více, než jako technik v roce 1988. Stačilo odstranit dráty na hranicích.
V roce 1988 jsem vydělával tak pětinu lůzometského špindíry. V roce 1997-1998 zhruba osminásobek lůzometského špindíry. Přiznám se, že nevím, kolik v té době lůzometští špindírové v chacharstánu vydělávali - ale odhadujum, že tak 15-18 tisíc.
Podotýká, že jsem se živil jako zaměstnanec - technik na nemanagerské pozici.
23. 06. 2013 | 15:51

Parabellum napsal(a):

Michal Samboush Vojtíšek

Tohle je na dlouhou diskusi, a veřte, že co se týče problematiky primárních energetických zdrojů - je málo zdatnějších diskutérů, kteří mají do problematiky vhled, než je Parabellum.
23. 06. 2013 | 15:54

Parabellum napsal(a):

fafnir

No, těch 2500 Kčs v roce 1964 uvažuju pro vedoucího konstrukce nebo projekce nějaké slušné fabriky - tedy takového, který měl pod sebou skupináře, a dohromady tak 15 lidí. Ale jinak pravdou je, že v té době měl řadovej projektant s 5 a víceletou praxí tak do 1700 hrubého sakumpak i s prémiema.
23. 06. 2013 | 15:58

Michal Samboush Vojtíšek napsal(a):

Parabellum: můj průměrný čistý příjem v ČR v posledním roce co jsem pracoval jako zaměstnanec, tzn rok 2003 byl 93000.- / měsíc. U žádaných profesí, zas takovej rozdíl mezi ČR a zahraničím nebyl. A v poměru s náklady na život v ČR to zde bylo lepší. Mám srovnání například z USA, kde jsem taky pracoval.
23. 06. 2013 | 15:59

HeHe napsal(a):

Parabellum,

vy jste vystudoval nějakou soukromou technickou školu po převratu, anebo státní za komundírů? Proč mluvíte o "lůzometské špindíře"? Vy snad sedíte s PC celý den ve vaně?

ad příspěvek23. 06. 2013 | 15:46: tzakže se to vztahuje i na vás, pakliže jste studoval za komunisty nekval23. 06. 2013 | 15:42itní technickou školu. Šel jste tam abyste se vyhnul vojně 23. 06. 2013 | 15:42a protože jste nemusel dělat přijímačky, abyste se dostal na nenáročnou školu. Píšete zřejmě z vlastní zkušenosti.

ad příspěvek 23. 06. 2013 | 15:42: proč do toho pletete prezidenta státu? On v té místní akciovke byl zaměstnán?
23. 06. 2013 | 15:59

Parabellum napsal(a):

fafnir, Michal Samboush Vojtíšek, pamětník

Děkuji za podnětnou diskusi, přeji hezký zbytek dne.
23. 06. 2013 | 16:03

HeHe: Parabellum se tiše vzdaluje napsal(a):

Hezký den, pane parabelle
23. 06. 2013 | 16:05

Michal Samboush Vojtíšek napsal(a):

Taky tak.
23. 06. 2013 | 16:07

fafnir napsal(a):

HeHe
nevím kolik jste toho za bolšána prožil.v případě ,že ne moc a navíc vám paměť neslouží a v hlavě máte pouze levicové poučky si dovolím připomenout.
Nic neorganisovali lépe.Jenom byl omezený počet VŠ a Sš.Prostě dali směrná čísla kolik lidí na kterou školu smí nastoupit,k tomu přistoupilo kádrování,ostrakizované kádry živnostníků nahradili v 69 v ostrakizaci děti nesouhlasících se vstupem bratrů.A to nejen na VŠ ale už i na SŠ.Když jste to kádrově neměl moc polepené,a něco uměl,na SŠ technického směru jste byl zpravidla přijat,nejpozději po vyučení.Kromě toho,po studiu existovaly umístěnky,a nikdo se nebavil,že to máte daleko,nezaměstnanost se trestala.
Pikantní na tom bylo i to,že ač byla dělnická třída předvojem a vládnocí třídou,nepřátelé socialismu a jejich potomci měli zakázáno jinou než dělnickou práci,tu paradoxně sami považovali za trest.To paradoxně přetrvává,a každý hodlá studovat především nenamáhávé tlamocvičné vědy,a to ještě je kouká ošidit na pochybných "universitách"viz Sládkovičovo,nebo bývalá Plzeňská práva.
23. 06. 2013 | 16:09

Parabellum napsal(a):

HeHe

O lůzometských špindírech píši z několika důvodů.

1) Vedli třídní boj proti technické inteligenci - tloukli pěstí do stolů, a na technicky vzdělané vysokoškolačky křičeli, že oni, dělnická třída s inteligencí zatočí.
2) Mezi 20.-23.11.1989 se lůzometští špindírové dožadovali postřílení nás studentů, když jsme přišli žádat o podporu ve věci vyřešení incidentu na Národní třídě. Jmenovitě na dole Hrabák a Ležáky.

Myslím, že to, kdy jsem vystudoval, vůbec ení podstatné. Vystudoval jsem za zlomek peněz, které jste vy bolševici ukradli mé matce na nevyplacené mzdě odpovídající její kvalifikaci a práci, kteoru odvedla, a rozházeli jste to mezi lůzometské špindíry, kteří navíc mou matku pejorativně zesměšnovali, a vedli proti této zhovadilý třídní boj.

Přiznám se bez mučení, ano. Nadto jsem měl gymnázium, sice zaměřené na programování, tedy spíše něco jako dnešní lyceum, ale VŠ jsem tím pádem potřeboval. A ano, přijímačky jsem nedělal, protože jsem splnoval prospěch. Nadto jsem na jinou školuz nedostal doporučení. To víte, rodiče vyloučení ze strany a příbuzní v amwerice vykonali své. A kromě toho, jistě víte, že se dala podat jedna přihláška, a pokud se člověk nedostal, tak vojna na dva roky.

A vy myslíte, že soudružka lidová komisařka Fiflenka se chce špinit v nějaké akciovce? Mimochodem, Fiflenka nechce nějaké akciovky, ale státní podniky a družstva.
23. 06. 2013 | 16:13

evix napsal(a):

Gru napsal(a):
Jakelin
Nacisté byli možná rychlejší než některé jiné revoluce... násili tam bylo (Porýní, Bavorsko,Mnichovú a po převzetí moci opět násilí zaměřené na úplnou přeměnu režimu (zmocňovací zákon, ´jako násilí legislativní, SA jako násilí fyzické... Roehmův puč - vyvrcholení převratu.
..................................
Človeče, jste vy vůbec normální??? zrovna sleduji na Prima ZOOM dokument o otrokářském systému v okupovaných zemích Hitlerovým Německem!!! Vy jste sadista!
V Mauretánií, pokud mě pameť neklame, otrokářství stále je, tam se kliďo píďo, odstěhujte...A pořiďte si nějaké otrokyně, pokud to fyzicky zvládnete, vy inteligente :-(((((
23. 06. 2013 | 16:15

HeHe napsal(a):

fafnir,

To mi hlava nebere. Parabellum šel na nenáročnou státní technickou vejšku aby ošulil vojnu a nemusel dělat přijímačky. Jestli byl přitom ještě disident je nepodstatné, protože tam stejně brali kohokoliv (jak píšete). A po převratu udělal na západě terno.

A dnes, když poptávku a nabídku škol určuje neviditelná ruka trhu je nedostatek kvalitních techniků. Přitom soukromé školy jsou (jak píše pan Zelený) to jediné pravé ořechové, jsou mnohem kvalitnější než státní, určitě jich je akorát, protože neviditelná ruka vždy nejlépe vygeneruje správný počet i kvalitu.

A ČR dál technicky zaostává a ekonomicky upadá.

Neudělali liberální souzi někde chybu?
23. 06. 2013 | 16:16

Parabellum napsal(a):

fafnir

Já myslím, že potomci dělnické třídy ani o nějaké technické vzdělánhí extra moc nestáli - ono totiž nebylo o co stát. Dělnická třída jednak měla více peněz, měla kapesné už na učnáku, a začala vydělávat mnohem dříve - k tomu další výhody, třeba přednostní přidělení bytů.

Terminální fáze byla taková, že přestože před rokem 1989 studovala oproti současnosti o něco více než čtvrtina lidí, tak třeba strojní fakulty se nepodařilo naplnit, a směrná čísla byla vyšší, než počet lidí, co prošli přijímacím řízením. Nakonec se brali i lidi, co přijímačky neudělali. Tohle vím zcela bezpečně, protože na jedné strojní fakultě jsem jako pomvěd ty přijímačky opravoval. Takže aby bolševici zatraktivnili studium na VŠ technických směrů, a kompenzovali tak mizerné mzdové ohodnocení VŠ, tak dávali podniková stipendia. Jedno takové jsem měl také.

Pro Hehe - klidně si bolševici mohli to stipko strčit do zadnice. Já bych spíše ocenil, kdyby bolševici oceniliˇtechnicky vzdělané VŠ, a ne situaci, kdy VŠ projektantka s 20 lety praxe měla plat stejný, nebo dokonce nižší, než nekvalifikovaná dělnice bez učnáku na pasu ve Svitu.
23. 06. 2013 | 16:22

fafnir napsal(a):

Michal Samboush Vojtíšek
posledních 15 let jsem pracoval jako fachberrater a OZ u jedné rakouské firmy.Můj příjem byl něco přes 30000,příjem mých rakouských kolegů v 2010 by 2500 E v téže pozici.takže rozdíl byl,ne že ne.A pozn.Dobrý instalatér,s kterými jsem spolupracoval,měl normálně o 10000 vyší plat než já.
23. 06. 2013 | 16:27

Parabellum napsal(a):

HeHe

Jak jste přišel na to, že technické VŠ byly nenáročné? Naopak, každý Vám potvrdí, žeč technické VŠ byly náročné, a proto na ně děti dělnických kádrů nechtěly s výjimkou zemědělky chodit.

A vojnu jsem s dovolením neošulil, byl jsem technik skupiny ošetřování elektrického a specielního vybavení letadel MIG-29 A, MiG-29 UB - pravděpodobně jako jediný AVKVŠ v historii.

Kripl který na vojně nebyl jste nejspíše VY.

Ano, je nedostatek kvalitních techniků, protože nejsou kvalitně zaplqaceni. Technici nejsou kvalitně zaplaceni, protože ve fabrikách o mzdách významně spolurozhodují odboráři, preferujíci dělnické špindíry.
A co se týče nabídky - poptávky - tom yslíte vážně? Systém nabídka poptávka funguje tam, že ten, kdo kupuje - platí - co¨ž se nedá říci o českém školství.
A díky tomuhle ČR technicky a technologicky zaostává.

Mimochodem v ČR jsou pouze 2 slovy DVĚ státní vysoké školy. A troufnu si říci, že to jsou ty soukromé opravdu kvalitnější. Jedna z těch dvou státních vysokých škol produkuje benga, a druhá gumy. Obě jsou prolezlé korupcí, že plzenský práva jsou proti tomu slabý odvar.

Apropos, proč VY jste nevystudoval techniku?
23. 06. 2013 | 16:32

HeHe napsal(a):

fafnir,

"Dobrý instalatér,s kterými jsem spolupracoval,měl normálně o 10000 vyší plat než já." Já se picnu. |Po převratu v rakouské firmě a dělník ve firmě vydělával víc než vzdělaný technický odborník. Vždyť to je jak za komunistů.
23. 06. 2013 | 16:33

fafnir napsal(a):

parrabellum
můj příběh je jiný.Já tou baťovštinou projít musel.Na střední školu zákaz,a takových kádrově umazaných nás bylo v učilišti letecké fabriky paradoxně více.Na školu nebyl kádrový předpoklad,a tohle byla očistná dělnická profese.No a pak po vyučení a pár letech práce SŠ strojní,Preslovka.Na VŠ strojní,protože už mi bylo více let a musel jsem se živit,a tedy v úvahu připadalo pouze distanční studium,jsem neměl dost fakírskou povahu,a dělat něco tlamocvičného mě nenapadlo.Přesto,díky blbosti bolšána jsem se stal do jisté míry neprůstřelným,a když jsem potřeboval jednak peníze a nechtěl se s nima umazat členstvím v nějaké jejich organisaci,tak jsem se v pohodě schoval do montérek za D8.
23. 06. 2013 | 16:37

HeHe napsal(a):

Parabellum,

přece každý ví, že za komunistů bylo všechno státní a všechno státní je z principu špatné. Dobré může být pouze soukromé - o tom objevitelsky píše taky pan globální profesor.

"Ano, je nedostatek kvalitních techniků, protože nejsou kvalitně zaplqaceni. Technici nejsou kvalitně zaplaceni, protože ve fabrikách o mzdách významně spolurozhodují odboráři, preferujíci dělnické špindíry." I v západních firmách v ČR? Odboráři tam určují maximální platy pro technické profese? To jsem nevěděl.

"Systém nabídka poptávka funguje tam, že ten, kdo kupuje - platí - co¨ž se nedá říci o českém školství.
A díky tomuhle ČR technicky a technologicky zaostává." Ale, ale. Co brání soukromým firmám vytipovat si premianty a dát jim štipko za úvazek?
23. 06. 2013 | 16:37

Parabellum napsal(a):

Michal Samboush Vojtíšek

To možná platí u managerských pozic, tam se ty platy opravdu přibližují. Taktéž dělnické platy ve Škodovce a VW třeba v Salzgitteru daleko méně diferencované, než v minulosti. U techniků, zejména ve fabrikách, je ten rozdíl stále propastný, což je dáno historickým vývojem. Když vezmu tu škodovku a VW, tak na odpovídajích pozicích je ten poměr 42 000 Kč kontra 5200 Euro.
23. 06. 2013 | 16:39

Parabellum napsal(a):

HeHe

Například legální možnost tohohle - nebo respektive jinak - firmy si to stipko nemohou dát do nákladů.
23. 06. 2013 | 16:40

Parabellum napsal(a):

HeHe

Jistě, to je ten problém zaměstnanec x OSVČ + melouchy. A vy tu diferenci chcete ještě prohloubit progresivním zdaněním.
23. 06. 2013 | 16:42

fafnir napsal(a):

HeHe
není.Je to otázka nabídky a poptávky,a dobrých instalatérů,topenářů zas tak moc není:tak se nepicejte.Oni jako OSVČ to prostě vydělávají a jsou li zaměstnáni u dobré firmy také.A to platí i pro další TZB řemesla,klempíře,elektrikáře,zámečníky,kominíky a další.Pravda,mimo Prahu je to slabší,ale u těchto oborů o moc ne.Konec konců,koukněte se na platy ve Škodovce,ti také pod třicet nejdou.
23. 06. 2013 | 16:44

Parabellum napsal(a):

fafnir

Vy jste se vyučil v Aeru? Jinak D8 bylo dost slušný, v podstatě to odpovídalo mezi T12-T13, nebo T12A - dvanáctka v áčku byla tak za vedoucího provozu. A na třináctku si nešáhnul ani VŠ na nějaké nízké vedoucí pozici - měli dvanáctku. Moje mamina měla do svých 50 let T11 a pak ZEUMS zrušili, a měla osmičku - to už šéfovala projekci.

Já měl v době přerušení studia T5 slovy TEEEEE PĚT, a zdejěší rudé obludárium mi nevěří, že to tehdy bylo 1450 HRUBÉHO = 1225 Kčs čistého - v roce 1988. Celých 9 měsíců. Ani o korunu víc.
23. 06. 2013 | 16:48

fafnir napsal(a):

HeHe
" Co brání soukromým firmám vytipovat si premianty a dát jim štipko za úvazek? "
Nic, a také to dělají.Některé takhle už nakupují i učně a středoškoláky nebo vysokoškoláky,některé mají vlastní průmyslovky.Tedy ty prozíravé.
23. 06. 2013 | 16:48

Parabellum napsal(a):

fafnir

Jo, koukněte se na palty ve škodovce - dělníci pod 30 nejdou, ale konstruktéři moc přes 40 také ne. A to musejí být v Béčku. Strop je tuším 42 800 Kč hrubého. B1, B2 mají méně. Mohou za to poděkovat škodováckým odborům.
Já na jaře dělal pro jednoho subdodavatele Česany (vývoj škoda AAS) jako externista konstrukční práce, a co měli kluci ve stropu toho Bečka ve Škodovce v hrubym, já měl v čistym.
23. 06. 2013 | 16:51

Parabellum napsal(a):

fafnir

Doplnění: Těch 42 800 STROP ve Škodovce v Bečku je už i s osobním ohodnocením a nadtarify.
23. 06. 2013 | 16:53

fafnir napsal(a):

Parabellum
ne v LOM.A těch D8 bylo až po strojárně a několika letech technické praxe.Právě při tom útěku do montérek před vstupem do partaje.No a měl jsem při to čistou hlavu, houby odpovědnost za lidi,jen za přesnou práci,a ani jsem nedělal parťáka.Báječné mimikry.A dvojnásobek platu technika.Takže dět nemuseli do jeslí,a jen na poslední rok školky.
23. 06. 2013 | 16:56

HeHe napsal(a):

Pánové,

já vždycky myslel, že odboráři bojují za minimum pro jednotlivé zaměstnanecké kategorie. Že také bojují za maximum, kterým může soukromý vlastník odměnit své zaměstnance to se dovídám až od vás. Takže odboráři v cizích firmách kolektivní smlouvou omezují mzdy zaměstnanců?
Hetrnajs to jsou ale věci. Soukromý vlastník by chtěl zaměstnanci přidat ale odborář mu to znemožňuje.
23. 06. 2013 | 17:02

Patriot napsal(a):

Nejde o to být vzdělaný, jde o to být chytrý! Jenomže to blbcům nevysvětlíte.
Co mne naprosto fascinuje je posedlost prací. Smyslem života přeci není práce, ale život sám. Z marastu a obrovské a neustále se zvyšující nezaměstnanosti mezi mladými nás nevytrhne vyšší vzdělanost! Dovedete si představit, že tu všichni budeme mít vystudované vysoké školy? Podle mne je to absolutní zhovadilost. To potom bude kdejaký inženýr uklízet veřejné záchodky, nebo plnit regály v supermarketu? Jediným možným řešením je změna celého ekonomického a monetárního systému! Podívejte se o 80let nazpět a zjistíte, že se nacházíme v naprosto stejně bezvýchodné ekonomické situaci jako tenkrát.
23. 06. 2013 | 17:04

fafnir napsal(a):

HeHe
no odborářští bossové bojují hlavně za sebe.Odboráře používají co užitečné idioty.Také bych jako odborářský boss Středula měl rád na zápěstí Breitlingy navi za 200 mega,nebo co to v té ceně měl.
23. 06. 2013 | 17:06

HeHe napsal(a):

fafnir,

to jsme si už řekli. Mě by ale zajímalo, odkdy se snaží limitovat maximální mzdu zaměstnanců v soukromých firmách (př. firmách v zahraničním vlastnictví).
23. 06. 2013 | 17:10

Yossarian napsal(a):

Neviděl bych to tak černě. Globální kapitál ještě není ve stadiu kdy zahltí sám sebe, i když se tento okamžik kvapem blíží. To jen takový komentář k "Asfaltovým" fantasmagoriím o návratu sockomu. A až do tohoto stadia dospěje, určitě to neskončí sockomem, slepou to cestou, ale pravděpodobně jiným koncem demokracie, něčím na způsob korporativistického konglomerátu pro který bude běžný, neprivilegovaný, lidský jedinec jen "baterka" (nejdále je v tomto Čína, tam ale ještě neodhodili ideologický pláštík).

K samotnému blogu prof. Zeleného: jakkoli souhlasím s východisky blogu, tak naprosto nesouhlasím s myšlenkovou konstrukcí a závěry. Má vlastní (praktická) zkušenost se "vzdělanými" mladými lidmi je taková, že jejich teoretická připravenost je na úrovni padesátiletého středoškoláka, praktická pak na úrovni absolventa zvláštní školy. Podotýkám, že onen padesátiletý je absolventem onoho vysmívaného rakousko-uherského školství, říznutého tím sockomovým. Rád bych rovněž konstatoval, že ono adorované anglosaské školství produkuje podprůměrné absolventy, s výjimkou několika málo elitních škol a nedostatek odborníků se řeší masivním importem z východu EU, Indie a Číny.
Dnešní absolventi, pokud už vystudují něco smysluplného, jako např. techniku (a nikoli "soft" obory jako jsou sociologie, historie, filozofie nebo ekonomie), tak buď nabyté znalosti nedokáží v praxi použít, nebo už je dávno zapomněli. O tom, že ona armáda nezaměstnaných "vysokoškoláků" po celé Evropě se rekrutuje právě z výšeuvedených oborů, nemá smysl moc diskutovat - to je prostý fakt.
Posledním faktorem je pak outsourcing výroby a služeb do čínských fabrik a indických solution center. Krom toho, že člověk obdrží čínský šmejd a "extrakvalitní" službu od indických "maňána" řešitelů, jejichž rozlišovací schopnost je na úrovni cca. jednoho českého kraje, tak se samotná lokální ekonomika dostává do podivné spirály - všechno zboží je sice stále levnější, ale méně kvalitní a i tak na něj nemá čím dál tím více lidí, protože skoro nikdo už neprodukuje hodnoty - zůstali jen "posunovači krabic" vulgo obchodníci.

Ostatně už status obchodníků ve firmách v porovnání např. s vývojáři, inženýry, ale třeba i dělníky, jednoduše těmi, co produkují hodnoty, je v dnešní době hodně perverzní...
23. 06. 2013 | 17:23

HeHe napsal(a):

fafnir,

hodinky za 200 mega? To je musel dostat přinejmenším od Kellnera.
23. 06. 2013 | 17:25

Petr Havelka napsal(a):

Role současných odborů, je v této debatě silně přeceňována.

Týká se hlavně velkých firem.

Co se týče míry odměňování dělníků a technických odborníků. Situace se začíná měnit, KONEČNĚ a to všeobecně, v prospěch odborníků. Příčiny bych viděl v managementu firem tzn že řídící pracovníci si "přihrávali" zisky které ve skutečnosti generovali technici.
23. 06. 2013 | 17:27

Alternativnik napsal(a):

Naše školy davají pouze vzdělání ne vzdělanost. Je to tím, že pedagogové nebyli v praxi... Kdo umí dobře marketing... tak ho děla a nemusí mit par šušnu na škole... Školy budou dobré až to nebude bussines pro učitele ale instituce která řeší problematiku vzdělanosti v ČR s ohledem na praxi a studenta...
23. 06. 2013 | 17:32

Bavor napsal(a):

Parabellum napsal(a)23. 06. 2013 | 14:30:
Pavel
co se týče korupce, tak to je sociální konstanta, kterážto je výslednicí chromozomální výbavy místní populace. Jedniný reálný způsob, jak snížit korupci je zdejší pro korupci velmi dobře geneticky vybavené obyvatelstvo nahradit třeba tím, které ke korupci nemá genetické vlohy - skandinávské zkušenosti s korupcí nás učí, že jde o obyvatelstvo světlovlasé a modrooké. KONEC CITÁTU. Toto může napsat pouze rasista a hlupák, který zaspal dobu. Sociální inteligence pana Parabellum je na nule.Panu Stejskalovi nevadí, že jsou zde hlásány otevřeně rasistické názory?
23. 06. 2013 | 17:41

HeHe napsal(a):

Bavor,

evidentně mu to nevadí. Pokud je to politicky "korektní".
23. 06. 2013 | 17:45

fafnir napsal(a):

HeHe
no jsou i dražší,Breitlingy jsou od 30 do 600 mega.A nemusel mu na nědávat Kellner,ale pořídil si je za svoji práci pro odbory.Blbé je že se s nimi vytahoval na protivládní demonstraci:Nevím,zda to byly zrovna Breitlingy,od mládí jsem ujetý na letadla,a tohle jsou zrovna letecké,ale potvory novináři ho vyfotili s hodinkami této ceny,je jich široká škála,od Phillip-Patek,Cartier,Longines,Tissot a další.Ceny jsou i přes milion.
23. 06. 2013 | 17:49

fafnir napsal(a):

Bavor
co je na faktu rasistického?Napsal,že ve Skandinavii není korupce.A tam přece žijí převážně uvedené somatické typy.A přece vy vy a vám podobní sami píšete,že všichni v této zemi,kromě vás,jsou zkorumpovaní a kradou.Zejména ti,co mají více než vy.Kruci takhle se chytit do vlasní pasti,to jiného pobaví.A žalujte,žalujte.Čím víc budete žalovat,tím víc se budu bavit.Kdo žaluje,je prost validních argumentů.
23. 06. 2013 | 17:55

pamětník napsal(a):

Patriot:
Správně, namísto studia předělat celý systém. ;(
23. 06. 2013 | 17:57

Otázka napsal(a):

fafnir,

a co je to podle vás milion? (kolik je 200 mega?)
23. 06. 2013 | 17:58

Bavor. napsal(a):

Martin Lacis napsal(a)23. 06. 2013 | 14:51:
V první řadě je třeba začít tím, co napsal Henry Ford už během Velké Krize. Žádná nadvýroba NEEXISTUJE !!! Je vyráběno mnohem méně zboží, než aby všichni mohli uspokojovat své potřeby. To celé je jen o příjmech lidí a ceně zboží. KONEC CITÁTU. Krize kapitalismu nevzniká z nadvýroby, ale z RELATIVNÍ nadvýroby. Je to dáno tím že pod vlivem honby za co nejvyšším ziskem se snižuje mzda (zase relativně - viz inflace), racionalizuje se výroba a tím pádem se z ní vylučuje LIDSKÁ práce a vzniká nezaměstnanost. A ti nezaměstnaní a hůře placení pracovníci nemohou nakoupit veškerou vyrobenou produkci, snižuje se spotřeba, klesá koupěschopná poptávka. V tom je paradox kapitalistického systému - čím vyšších zisků dosahuje kapitál, tím menší je poptávka. Současný ekonomický systém se to snaží řešit zadlužením - jak jednotlivých občanů, tak států. Dluhy ale rostou a po dosažení neúnosné výše se jak občané, tak státy dostávají do neřešitelné situace - dluhového otroctví. V tomto stádiu se nacházíme v současné době. Příčinou je soukromé vlastnictví VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ a z toho vyplývající ZISK. A pokud se cosi má změnit a lidstvo se má dále rozvíjet, právě tyto vztahy se musí změnit.
23. 06. 2013 | 18:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy