Geneze krize

02. 02. 2009 | 16:47
Přečteno 52891 krát
Třicet stupňů ke krizi, krok za krokem…

Současná krize vznikala po dlouhá desetiletí, v podstatě již od Rooseveltova „Nového rozdání (karet)“ (New Deal). Její příčinou jsou státní intervence do ekonomiky svobodného trhu, obzvláště za Clintonovy vlády. Lidé, kteří krizi nezodpovědně vyvolali jsou dnes zodpovědní za její „léčbu“ a tvoří akční jádro Obamovy vlády. Může totéž myšlení, rozhodování a akce krizi jak zapříčinit, tak následně i vyléčit? Samozřejmě, že ne.

Šířící se vlna demonstrací proti vládám a jejich intervencím, které krizi jen prohlubují a prodlužují, probíhá pod heslem "Krize je v hlavách vládců, ne v ekonomice." Nelze než souhlasit.

Došlo a dochází k významnému útoku politických, finančních a mediálních elit na samotné instituce kapitalismu, svobodného trhu a demokracie. Znárodňování a socialismus se začínají veřejně debatovat - již 35% Demokratů se staví k socialismu kladně. USA se začíná transformovat na USSA: zpolitizovaná léčba je nebezpečnější než nemoc sama. Výkřik na titulní straně Business Week (9.2.2009): THE BAILOUT IS A BUST! (Volně: NOUZOVÝ BALÍK JE KAPUT) je bolestným svědectvím doby. Ani předchozí (TARP), ani dnešní (ARRP), ani budoucí „záchranné“ balíky nemohou krizi vyléčit, protože neadresují příčiny, ale jen symptomy krize. Obamův ARRP je nyní RIP (Requiscat in Pace). Základním pravidlem léčitele je: Aby nemocní opět nabyli zdraví, nařídím opatření podle svého nejlepšího vědění a posouzení a budu od nich vzdalovat všechno zlé a škodlivé. Neškodit a nezhoršit. Neutrácet a neplýtvat.

GENEZE KRIZE


1. Součástí Rooseveltovy reakce na „Velkou depresi“ po r. 1929 (která na burze trvala až do r. 1954) bylo založení Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) v r. 1938. Cílem této první GSO (government sponsored organization) bylo zpřístupnit bydlení širokým vrstvám Američanů pomocí sekundárního nákupu hypoték z primárních bankovních zdrojů.

2. V r. 1977 prosadila Carterova vláda do zákona tzv. Community Reinvestment Act (CRA), ku pomoci ekonomicky slabým komunitám, které si nemohly dovolit rodinné domky a neměly přístup k půjčkám a hypotékám standardního typu.

3. Následkem CRA byly státem podporovány banky, které levnější hypotéky v chudších regionech poskytovaly. Tento mechanismus fungoval v tradičních standardech a za přísné regulace FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) i státního pojištění finančních rizik spojených s CRA.

4. Dne 8.12.1993 proběhla osudná tisková konference (“Hi, I am Bob Rubin”), kde Clintonův ekonomický poradce Robert E. Rubin (poradce Obamy, dnes v ústranní kvůli zruinování Citibank) oznámil novou CRA iniciativu pro podporu hospodářsky slabých komunit vnitřního města a venkova. Cílem bylo usnadnit poskytování hypoték, prosadit nová pravidla a zaručit zvýšení finančních toků do chudších lokalit. (Tehdy to znělo „sociálně“ a dost nevinně.)

5. Rok 1995: na naléhání prezidenta Clintona byla pravidla regulace CRA radikálně uvolněna a systém poskytování hypoték podroben zásadnímu reinženýringu. Politickým cílem masivní státní intervence bylo posílení a urychlení poskytování hypoték sociálně slabším vrstvám. Svět byl navždy změněn a kapitalismus svobodného trhu podroben bezprecedentní zkoušce.

6.Clintonova revize“ zavedla systematické „bodování“ bank podle míry dodržování předpisů a cílů CRA. Banky byly nuceny uvolnit tradiční kritéria a standardy hypoték při nízkých úrokových sazbách (tzv. subprime rates). Strach ze sankcí nutil banky, aby podobné ústupky vyžadovaly i od svých poboček ostatních regionálních úvěrových institucí. Nákaza se začala šířit.

7. V letech 1993-1998 se CRA-garantované půjčky zvýšily o 39%, jejich nárůst byl dvakrát rychlejší než ostatní bankovní půjčky. Ještě 19. 4. 2000, ministr financí Larry Summers (dnes Obamův ministr) nemůže zakrýt své nadšení nad „úspěchem“ revize : „První dáma (Hillary Clinton, dnes Obamova ministrně) říká, že je třeba celé vesnice k výchově děcka; my říkáme, že je třeba kapitálu k budování vesnice.“ Bohužel nešlo o kapitál soukromý, ale o peníze daňových poplatníků.

8. Součástí Clintonovy revize bylo zavedení tzv. sekuritizace hypoték a jejich prodeje jako státem podporovaných obligací (CMO, CDO) investorům domácím i zahraničním. Kolaterál byly pozemky a domy, jejichž hodnota historicky pouze stoupala: nikdo nepředpokládal pokles cen nemovitostí. Zájemců o takto „jištěné“ investice bylo dost, v USA i po celém světě.

9. První veřejný prodej nově sekuritizovaných obligací se odehrál v r. 1997 skrze First Union Bank (později Wachovia Corporation) ve spolupráci s investiční bankou Bear Stearns. V r. 2003 dosáhl regulovaný trh s CRA hypotékami 600 miliard dolarů. Neregulovaný trh tvořil nezjistitelný mnohonásobek.

10.Rok 1998: Brooksley E. Born (Předsedkyně Commodity Futures Trading Commission) varuje před neprůhledností finančních derivátů a volá po jejich okamžité regulaci na ochranu americké i světové ekonomiky. Alan Greenspan i Bob Rubin, vládní ekonomové, se jí veřejně vysmívají: “Regulace derivátních transakcí, které jsou soukromě dohodnuty mezi profesionály, jsou nepotřebné.” (Greenspan) “Nová pravidla a regulační dohled může jen zvýšit právní nejistotu na kvetoucích globálních trzích“ (Rubin)

11.Rok 1999: Brooksley E. Born odstupuje z funkce. Povzbuzen, Phil Gramm předložil rozsáhlý deregulační zákon. Schváleno, Clintonem podepsáno. Cesta ke světové krizi otevřena. Neregulovaná hodnota finančních derivátů vzrostla z $50 na $550 bilionů – tolik peněz prostě v celém systému není.

12.Vznikl nový, divný svět. Přední investiční domy Wall Streetu začaly obchodovat s novými investičními nástroji. Clintonův předseda Fed Alan Greenspan, zahájil strategii nízkých úrokových měr a propadu US dolaru. Levné peníze zaplavily americké trhy. Stavební firmy si půjčovaly a stavěly nové domy; banky si půjčovaly a poskytovaly stále levnější úvěry; Wall Street si půjčoval až v poměru 40:1 (poměr dluhů k hodnotě aktiv). Nové finanční instrumenty a nový obor „finančního inženýrství“ dále stimulovaly „kreativitu“ chamtivců. Spekulativní bublina iracionálního nadšení a ziskuchtivé zaslepenosti se nafoukla téměř přes noc.

13.Toxické hypotéky vznikaly na běžícím pásu. Nikdo již neverifikoval příjmovou či kolaterální schopnost splácení půjček, hotovost pojistného vkladu nebyla vyžadována. Státní surrealismus završila Federal Reserve Bank of Boston, která určila, že účast v programu školení úvěrové poradny lze hodnotit jako důkaz žadatelovy schopnosti obdržet a uřídit své dluhy. Clintonova politika výrazně narušila tradiční principy svobodného trhu a zodpovědného podnikání. Svět se zbláznil.

14.Místní komunity zakládaly občanské iniciativy, jako ACORN (Association of Community Organizations for Reform Now), které pomáhaly prosazovat cíle CRA a bodování bank na lokální úrovni. Nástroje propagace, agitace, protestu a politického nátlaku byly použita proti institucím, které se snažily úvěrová pravidla zpřísnit. (Právní zástupce a „community organizer“ ACORN byl mladý advokát, Barack Hussein Obama.)

15.V r. 2003 se Bushova vláda pokusila o přísnější regulaci státních agentur, Fannie Mae a Freddie Mac, které tvořily vlastně jediný dostupný hypotéční trh. Návrh zákona tzv. Bushovy revize díky opozici Demokratů neprošel. Demokraté nejen obhájili Fannie a Freddie, ale napadli Bushe, že se snaží omezit tzv. „affordable housing“ pro méně majetné skupiny obyvatel. Prezident Bush selhal: zaneprázdněný událostmi 9/11 a dvěma válkami, se o prosazení této potřebné regulace již dále nepokusil.

16.K 1. 9. 2005 Demokraté prosazují další významnou intervenci. Kreditní instituce s aktivy nad $250 milionů musely podstoupit tzv. třístupňový CRA kvalifikační test. Tento kvalifikační limit byl zvýšen na $1 miliardu. Ostatní instituce a menší regionální banky byly třístupňového testu zproštěny vůbec. Rasová diskriminace, ne schopnost splácet, byla užita jako argument pro rozšíření vlivu CRA. Žádný americký politik neměl dostatek odvahy, aby se postavil proti rasové linii argumentace. Sociální reinženýring zvítězil nad principy svobodného trhu, vznikl „trh volný“ a míra státního intervencionismu ztratila omezení i stud.

17.Finanční krize se po r. 2005 stala nezastavitelnou. Další a další instituce, nespadající ani pod slabé garance CRA, se vrhly na neregulované trhy vydávání, sekuritizace a prodeje toxických hypoték. Lidé bez stálých příjmů a schopnosti splácet dluhy byli vlákáni do nízkoúrokových kontraktů po statisících. Nízký dolar, levné peníze a levné hypotéky přilákaly i zahraniční banky, investory a suverénní fondy.

18.V r. 2008 spekulativní bublina praskla. Přebytek nových domů, marginálních pozemků a domů v hypotéčních aukcích zaplavily trhy a srazily ceny nemovitostí takřka přes noc. Mnohé nesplacené hypotéky byly vyšší než tržní hodnota nemovitosti. Předčasné vypovídání smluv nabylo kritických rozměrů. Celé globální řetězce prodeje a pojištění investic, založených na toxických hypotékách, spočívaly na iracionálním a hloupém předpokladu „trvale rostoucích cen nemovitostí“.

19.Důsledkem a hlavním symptomem krize je ztráta vzájemné důvěry mezi účastníky řetězce a následné zmrazení úvěrových toků. Ztráta důvěry, či nárůst globálního řetězec nedůvěry, je u kořene všech negativních dopadů a zároveň kritériem a mírou efektivnosti špatně naordinované léčby. Důvěra se ukázala být základním a nosným pilířem kapitalismu svobodného trhu. Bez důvěry nejsou trhy a bez trhů neznáme hodnotu a cenu ekonomických statků.

20.Role důvěry a důvěryhodnosti, psychologie chování davů, vliv strachu a obav na akce lidí, lidská adaptabilita a přizpůsobivost v reakcích na technické stimuly, iracionalita v rozhodování, atp., nejsou součástí klasické ekonomie a na vysokých školách se neučí. Naivní manipulace úrokových měr představuje vrchol našeho chápání ekonomických systémů.

21.I když krize narůstala celé dekády, její dopad udeřil „náhle“ v září 2008: díky toxickým hypotékám tok úvěrů „zamrzl“ a důvěra se z trhu vytratila. Neregulované investiční banky Wall Streetu začaly bankrotovat a dnes již neexistují anebo jsou transformovány na regulované banky komerční. Zatímco do září 2008 vláda tvrdila, že vše je v pořádku, během několika dnů začali Paulson, Bernanke i Bush strašit kolapsem celé ekonomiky. Totální neznalost role obav a strachu v ekonomice jim zabránila přemýšlet o dopadech.

22.Státní intervence do ekonomiky, v podobě masivních injekcí hotovosti, byla zvolena jako řešení, i když je známo, že státní intervence omezuje a ničí dynamiku svobodného trhu, zvyšuje nedůvěru, odnímá zodpovědnost a vede k závislosti na politickém rozhodování státních byrokratů. I když příčinou finanční krize byly masivní intervence státu do ekonomiky, nevyplývá z toho, že ještě větší intervence budou správnou cestou k řešení.

23.Záchranný balík H. Paulsona, tzv. TARP (Troubled Assets Relief Package), který byl původně prosazován jako plán nákupu toxických hypoték státem, se setkal s opozicí 70% občanů, většiny Republikánů a také kolem 200 předních ekonomů, kteří před záchranným balíkem varovali. I přesto se politikům podařilo návrh prosadit.

24.První pokus o přijetí zákona tedy neprošel. Dne 29. 9. 2008 nastal největší propad akcií od 2. Světové války, o 777 bodů. Burza byla vystrašena vládní kampaní strachu o kolapsu ekonomiky, očekávala státní „záchranu“ a tudíž první reakce byla negativní.

25.Politický proces kolem balíku způsobil navěšení „vánočních ozdob“ na dárkový stromek, jako např. pomoc vlastníkům závodních drah NASCAR, investorům do državy Americká Samoa, výrobcům dřevěných šípů a výrobcům rumu v Portoriku. (celkem 16 takových položek tzv. „vepřového“, podobné českému „porcování medvěda“. Také $20 milionů pro ACORN.) Stejný přístup "vepřového sudu" dnes zvolil i Obama ve svém 900 miliardovém ARRP.

26.Původní třístránkový Paulsonův návrh se rozrostl na 450 stránek, které nemohl nikdo zodpovědně před hlasováním vyhodnotit. Panikáři Bush, Obama i McCain se shodli na podpoře záchranného balíku.

27.V polovině listopadu Paulson oznamuje masivní změnu strategie TARP: namísto nákupu toxických hypoték se má přejít na přímé investice do akcií bankovního sektoru (forma znrodňování). Nedostatek průhlednosti a zodpovědnosti dovoluje radikální změnu v užití peněz TARP; zákonodárci již jsou bezmocní a irelevantní.

28.Nastává čas „morálního hazardu“: o státní „bakšiš“ se ucházejí nejen banky, ale i stavební firmy, automobilky, nemocnice a městské i regionální samosprávy. Podmínkou získání podpor je prokázaná neschopnost fungovat v prostředí svobodného trhu. Podniky a instituce uměle zhoršují své výsledky (nebo kupují problémové podniky), aby získaly miliardové půjčky. Přichází nová vlna strachu a zastrašování. Politici opět „zachraňují“ a opět s penězi daňových poplatníků. Obama do své vlády nominoval čtyři Demokraty-neplatiče daní: Richardson, Daschle a Killefer již odstoupili, Geithner (k ostudě prezidenta i Kongresu) prošel. Další neplatič, Rangel, stále vede nejvlivnější kongresovou komisi. Tak začala éra „změny“, „nové etiky“ a "nové zodpovědnosti".

29.Dnes je do US ekonomiky nesmyslně napumpováno historicky nejvyšší množství hotovosti, ale přesto se úvěrové trhy neuvolnily: banky „sedí“ na balících finančních rezerv a stát snižuje úrokové míry na virtuální nulu, jakoby nic jiného z ekonomie neuměl. Kromě nedůvěry se ekonomikou začíná šířit emoce, zmatek, neznalost a hloupost, tedy virové nákazy proti nimž jsou tradiční, unavená „antibiotika“ bezmocná.

30.Vznikla mocná aliance Big business-Big government-Big unions, která je nyní schopná s pomocí Big media prosadit cokoliv k dalšímu omezení funkce svobodného trhu, oddálit potřebnou kreativní destrukci, která by umožnila vstup novým podnikům, novým investorům a novým podnikatelským modelům. Trvání krize se tím prodlužuje na neurčito.

Závěrečné poznámky.

Krize je přirozenou součástí kapitalismu. Socialismus se o trvale nekrizový vývoj pokusil, ale selhal. Krize má totiž očistnou funkci a zabraňuje hospodářské skleróze. Má identifikovat špatné podniky a manažery a vytvořit tak prostor pro podniky i podnikatele nové (Schumpeterova „kreativní destrukce“). Pakliže Stát periodické očistě zabrání, nevytvoří se nový prostor, ekonomika začne stagnovat a transformovat se do socialismu.

Základní premisou svobodného trhu je, že při každé transakci musí obě strany, prodávající i kupující, realizovat přidanou hodnotu, benefit či zisk. Jinak by do tržní transakce nemohly vstoupit svobodně, ale jen na základě donucení, klamu, podvodu, dezinformace, zamlčení anebo hrozby, okradení, hlouposti, zneužití a neprůhlednosti… takový „trh“ jistě není svobodný.

Regulace trhu je nutná k ochraně a zajištění svobody obou stran. Tak jako svoboda občanská není svobodou střílet, ale hlavně nebýt zastřelen, tak i svoboda tržní není svobodou okrádat, ale nebýt okraden.

Existuje podstatný rozdíl mezi svobodným a volným trhem. Volné trhy umožňují neregulované intervence do tržních transakcí státem, politickými stranami, monopoly a sdruženími výrobců, konzumentů a poskytovatelů, kteří sledují svůj zisk pouze na úkor zisku druhé strany. Tržní intervence uměle (netržně) zvýhodňuje jednu či druhou stranu, zatímco tržní regulace zajišťuje přirozenou (tržní) rovnováhu, tj. čestnost, průhlednost a korektnost v jednání obou stran - jakož i prosté dodržování zákonů.

Současná krize vznikla na průsečíku nedostatečné regulace a přebujelé intervence. Stát selhal v obou případech. Když stát a instituce přestanou regulovat tržní chování obou stran a začnou netržně intervenovat ve jménu nebo zájmu jedné či druhé strany, pak nastává útlum regulačních a seberegulačních tržních sil a nastupuje nerovnováha, chaos, recese a krize. Intervenovat ve jménu voličských skupin proti dopadům krize nemá nic společného s řešením krize.

Příčinou současné krize byly a zůstávají státní zásahy do fungování ekonomiky svobodného trhu, s následným nárůstem bublin ve virtuální ekonomice finančních spekulací. Arogance, chamtivost, podvody a korupce bossů Wall Streetu nejsou příčinou, ale spíše zavrženíhodným, i když stále lidským, následkem či symptomem hlubší politické zvůle, klamu a touze po moci.

Ekonomika nefunguje jako stroj, který na daný vstup reaguje fixovaným, předvídatelným výstupem. Ekonomika se chová jako organismus, který na daný vstup může reagovat celou škálou výstupů a reakcí. Adaptabilita lidského chování a rozhodování zaručuje, že reakce systému na daný vstup bude vždy jiná. Každá krize je tudíž unikátní a vyžaduje svá specifická, nová a unikátní, opatření - ne bezduchou aplikaci učebnicových pouček.

Když dáte lidem peníze, tak je ještě nemusí utratit. Když dáte peníze bankám, tak je mohou vydat na bonusy manažerů. Když dáte podnikům finanční injekce, tak nemusí nutně přijít s novými výrobky, ale splatit závazky odborům. Když snížíte úrokové míry, tak si lidé nemusí začít půjčovat. Když utratíte státní peníze, tak sice zadlužíte daňové poplatníky, ale nemusíte tím „stimulovat“ ekonomiku. Když financujete nepotřebné práce, nevytváříte tím nová pracovní místa, ale jen dočasné „joby“. Když v ekonomice chybí důvěra, investiční příležitosti, inovace a nové podnikatelské modely, tak vám nic paleo-keynesiánského nebo jura-friedmanovského nepomůže. Jen svobodný trh, ne státní intervencionismus, může stimulovat ekonomiku, přinášet nové výrobky a služby, generovat pracovní příležitosti.

Obamo-clintonovský návrh makroekonomického balíku, zřejmě nejhorší plán v historii vládních intervencí, vrací USA do keynesiánského středověku a friedmanovského simplicismu - jako předzvěst v USA dosud nepoznaného, unikátního socialismu.

Váš,
Milan Zelený

P.S. Politické partajnictví je samozřejmě u kořene předlužení, korupce a hospodářské devastace společnosti:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=12940


Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví


Použité zdroje:

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou? Czech Business Weekly, 31. března, 2008.
What is wrong with the U.S. economy? Czech Business Weekly, March 31, 2008.
World financial crisis has long roots, Czech Business Weekly, September 29, 2008.
Nastává očista, Týdeník Euro, 30. září, 2008.
Superdrahý balík, který je k ničemu, MF Dnes, Názory, s. 8, 3. října.2008.
Virtual economy must not infect real economy. Czech Business Weekly, October 17, 2008.
The time is right for iconoclasts, Czech Business Weekly, January 5, 2009.
Státem ekonomiku nenakopneš, MF Dnes, Názory, s. A13, 23. ledna, 2009.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

radek napsal(a):

ano za krizi může Clinton a já bych dodal také Paroubek..., prosím kdo to vykřikoval před rokem, že základy USA ekonomiky jsou silné - nebyl to náhodou Bush? Merkelová v září psala do novin, že už před rokem byla ze strany EU snaha problémy bank. sektoru USA řešit, aby se předešlo současné situaci, avšak pan Bush problém neviděl a to na to měl 8 let...
02. 02. 2009 | 17:05

Čochtan napsal(a):

Autore,
jen jsem váš článek přelétl, ale jde z toho takový mráz po zádech, že se bojím ho pomalu a důkladně prostudovat. Ale udělám to. Dík za něj.
02. 02. 2009 | 17:09

Taoiseach napsal(a):

Vážený pane profesore,

kdybyste byl tento příspěvek napsal před rokem a čas by Vám dal zapravdu, zasloužil byste obdiv. Takhle jste - promiňte mi tvrdost - jedním z mnoha generálů po bitvě.

Vaše hodnocení je poněkud jednostranné, ba přímo ideologicky zaujaté. Ronald Reagan bude zapsán jako jeden z mála vládců, kterému se podařilo skombinovat stagnaci s inflací. Bill Clinton USA po vládě konzervativců oddlužil, takže si MOHL DOVOLIT intervence z veřejných zdrojů. GWB USA znovu zadlužil, když snížil daně nejmocnějším hospodářským skupinám, v jejichž čele jsou až příliš často zloději - např. v případě Enronu to "prasklo".

Resumé: demokratům bych rozhodně věřil víc.

Zdraví T.
02. 02. 2009 | 17:17

milanzeleny napsal(a):

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou? Czech Business Weekly, 31. března, 2008.
02. 02. 2009 | 17:20

Vilém napsal(a):

Tak jste se definitivně odkopal, vážený globální profesore, místo ekonomické analýzy ideologická mše, a navíc ta sáhodlouhá snůška ani nemá logiku. Za krizi prý může Roosvelt, možná dokonce Kolumbus. Ale přitom tvrdíte, že krize je pro kapitalismus normální, proto nechápu, proč z ní stát obviňujete? Možná vám ze samého kázání věčných pravd ušlo, že socialismus vznikne tehdy, když se pomatené vlády místo pomoci lidem spokojí s drmolením liberálního tmářství. Naštěstí to nehrozí, protože Obama se proti krizi angažuje.
02. 02. 2009 | 17:22

stejskal napsal(a):

Tady je odkaz, pane Taoiseachu http://blog.aktualne.centru...

Zdravím Vás.

Libor Stejskal
02. 02. 2009 | 17:26

Marek Sedláček napsal(a):

Vážený pane profesore, bohužel s Vámi musím souhlasit. Vaše "Geneze krize" je obdobná "Analýze krize" Miltona Friedmana. Svět a hlavně vlády jsou nepoučitelné. Zcela jasný konflikt demokracie a kompetencí.
02. 02. 2009 | 17:42

bigjirka napsal(a):

Bože... to jsem nevěděl.. ale to se přece posrat muselo.. každý, kdo chápe elementy tržního mechanismu: křivka nabídky, křivka poptávky, equilibrium a deformační mechanismy dotací a kvótování, musí vidět, že tohle nemohlo vydržet.

Jen mne udivuje ta dialektika protikladu, že Amerika jako nositel liberální myšlenky je zároveň nositelem takto brutálních zásahů a regulací a naposledy i dotací... Ty dotace přece musejí vést k ještě větší katastrofě?
02. 02. 2009 | 17:51

Anička z Kuřimi napsal(a):

Z makroekonomického a mikroekonomického hlediska jsme zapomněli na nanoekonomické zákony.
V podstatě byla chyba neaplikovat teorii strun do ekonomiky.
Z toho vyplývá, že při zvyšování kosmického záření dochází k větší rozpínavosti částic, jež mají za následek úplnou ztrátu použití SELSKÉHO ROZUMU !!
02. 02. 2009 | 17:59

vaUNIXan napsal(a):

Pane profesore, bylo to krásné počtení, zvedl jste mou znalost oblasti, za to Vám velký dík.

K Obamovu planu jsem, ale cetl take jednu cast, kde z toho obrovskeho baliku penez, bude velka cast urcena na rozvoj skolstvi. Vite osobne vidim tento smer, jako do budoucna velmi dobre trefeny, multiplikator statnich vydaju do vzdelani je vzdy pozitivni. Neco jineho je sponzorovat spatne fungujici firmy, to souhlasim.
02. 02. 2009 | 18:01

vaUNIXan napsal(a):

Vilem:
Vite vlada za me nechodi do prace, ani se za me nenauci pracovat s novymi technologiemi. Kdykoli vlada lidem zacne pomahat, tak lidi akorat zlenivi.
02. 02. 2009 | 18:07

Taoiseach napsal(a):

Děkuji panu Stejskalovi za odkaz. Právě jsem chtěl pana profesora pochválit, že jeho dnešní příspěvek má rozumnou délku.

Bohužel odkazovaný příspěvek z května je velmi rozsáhlý (trvám na tom, že pro žánr blogu je to nevhodné; počet přečtení nebo reakcí mě nepřesvědčí, neb není záruka, že to reagující přečetli celé). Takže cokoli z něho ocituji, bude jen vytženo z kontextu.

Např. "s ekonomikou je vše v pořádku. I dnešní krize je pouze krizí finančního sektoru." - to už bych řekl, že přestává platit.

Celkově je tam dost věcí, s kterými bych souhlasil (např. s kritikou spekulantů, kteří nakládají s penězi těch druhých), a dost takových, s kterými nesouhlasím.

V posledním odstavci je sice jakési obecné varování, ale nemyslím si, že by státní makroekonomové spekulovali s komodotami, vyfukovali spekulativní bubliny nebo pobízeli nezaměstnanost.

A hlavně v loňském článku není patrná ta (dle mého neopodstatněná) kritika Clintona.

Zdraví T.
02. 02. 2009 | 18:10

ropak napsal(a):

Dlouhá geneze postupných kroků a článků,budí dojem ,že Ti kdo tam navazovali na své předchůdce,nezvládli to následné propojení zásahů mnohonásobně po sobě,protože ještě neodezněly účinky všech starších toxinů a léků.Výměna ekonoma a vlády,kteří nedostatečně znají povahu té evoluce-mohla být také příčinou.Příliš se experimentovalo.Kapitalistická ekonomika může i neuvěřitelně dlouho přenášet krizový prvek z místa na místo,ale jednou už není kam-tenký led se prolomil.
02. 02. 2009 | 18:11

Vilém napsal(a):

vaUNIXan
Děkuji za katechismus - vůbec ale nechápu, proč aplikujete na komplexní systém poučky vhodné leda tak pro pětileté děti.
Když jedete po silnici, tedy lenivíte? Když jste získal (předpokládám) školní vzdělání, zlenivěl jste, když můžete zavolat policii místo přestřelky se zloději, zlenivíte?
Myslím si, že v důsledku hloupých kázání a výkrmu laciným konzumním šmejdem z kořisti vydřené z práce lidí Třetího světa lidé v USA a Evropě opravdu zlenivěli v oblasti myšlení a nechtělo se jim nic měnit. Ale krize přišla jako na zavolanou - blahobyt skončil - je skutečně na čase zahájit bezpříkladný útok vlád na ekonomiku a zlikvidovat nadvládu ekonomů nad společností.
02. 02. 2009 | 18:16

Stan napsal(a):

Pane profesore, ještě stále trváte na svém tvrzení, že finanční krize je pouze virtuální, a reálnou ekonomiku, která má zdravý fundament, to neovlivní?

Jinak mne Váš text obohatil, i když jste v něm cudně zamlčel podíl cca 3 bilionových nákladů na Bushovu "war on terror" při současném snižování daní a fiskálních i obchodních deficitech.

A taky mi tam chybí nějaké návrhy na řešení, pokud tedy tím řešením nemá být - nedělat nic. Pak ovšem prosím o popsání toho, co se bude dít v ekonomické a především politické oblasti.
02. 02. 2009 | 18:18

stejskal napsal(a):

Nejsem advokátem pane profesora, pane Taoiseachu ;-) Navíc mé představy o ekonomice jsou mlhavé a o znalostech se nedá hovořit vůbec.

Jen mne ale napadá, jestli se něco tak složitého jako ekonomická krize a její důvody dají vysvětlit v krátkém textu, po němž voláte. Spíš bych řekl, že ne ;-) Že by se analýzy nehodily pro web...?

Libor Stejskal
02. 02. 2009 | 18:24

Admirál napsal(a):

Pane Zelený, co se vzniku krize týče, americké reálie, tudíž je možné, že se na ni "zadělávalo" podobným způsobem, jak popisujete.

Co do řešení, navrhujete nechat věci proběhnout (Schumpeterova „kreativní destrukce“).

Jak to ale dopadne konkrétně. Vemme ale konkrétně třeba případný dopad na mou firmu: I přes to, že mám zakázky, že mám zdravé finance, krachne banka, ve které mám provozní kapitál a rezervy. Co na to Schumpeter?
02. 02. 2009 | 18:30

Admirál napsal(a):

Omlouvám se, ve větě mělo být neznám americké reálie.
02. 02. 2009 | 18:32

Hobart napsal(a):

Přesné. Přesné. Ale navíc v Evropě více než v Americe jsou reglementací svázány prostředky, jimiž se lze z krize vyhrabat: nekonečně zkostnatělé trhy práce, inovace mizící již na svém počátku v neskutečném bludišti ochrany spotřebitele, duševního vlastnictví, technických norem, práva ochrany životního prostředí atd.
02. 02. 2009 | 18:33

bigjirka napsal(a):

Viléme, vy se určitě blbým jen stavíte :-)
Ke zlenivění nevede vzdělání, silnice, infrastruktura. Ke zlenivění vede přerozdělování směrem k neproduktivním jednotlivcům. Abychom neodbíhali, kolik zdaníte třeba vy?
02. 02. 2009 | 18:33

bigjirka napsal(a):

Souhlasím s Admirálem - pomoc státu ale nesmí dostat banka - stát by se měl postarat o vkladatele, banka jako firma ať jde do řiti... Pokud ovšem tu krisi vyvolal stát sám? No to nevím...
02. 02. 2009 | 18:37

Vilém napsal(a):

bigjirka
Abychom neodbíhali, na pomoci se zaměstnáním není nic neproduktivního, stejně jako na investicích do odstranění ghett, bezdomovectví atp.
Obávám se, že Vy se blbým nestavíte ;-).
Obávám se, že moje daně jsou přímo gigantické v poměru k výdělku, protože z něj polovinu prokouřím.
Nicméně to jsou všechno argumenty v rámci již odbytého, mrtvého paradigmatu - máme před sebou dobu, kdy občané zase budou mít dějiny ve svých rukou a odpovíme na jednu klíčovou otázku politologie - je možná demokracie bez kapitalismu? Jak se těšíte (nechápejte mě ovšem chybně, kapitalismus volného trhu už nezažijeme, jde jen o to, zda uchováme demokracii)?
02. 02. 2009 | 18:47

kolemjdoucí napsal(a):

Takže stát je prapříčinou všech problémů a jeho hříchy spočívají v tom, že se současně do trhu montoval hodně a málo. A bankéři jsou jeho oběti (slza mi ukanula).

IMHO existují mnohem lepší zenbudhistické kóany, měl jste se inspirovat u starých mistrů a ne neohrabaně vymýšlet vlastní.
02. 02. 2009 | 18:54

Ládik napsal(a):

Srozumitelná analýza... Moje živnost funguje na důvěře - řečené slovo platí. Smlouvy o dílo už dávno nepíšu - klienty, co smolili nějaké smlouvy a potom stejně neplatili jsem opustil před více než 10ti lety. Nejhorším klientem byl stát a potom akciovky. Bohužel daním 50%, asi jsem blbec.
02. 02. 2009 | 19:00

bigjirka napsal(a):

Viléme, je potřeba rozlišit investice od nalévání vody do kýblu, který nemá dno. Obávám se také, že podobně jako stát nerozlišujete daň od sociálního pojištění, které český stát vybírá jako "pojištění", krade jej do státního rozpočtu a pak s ním zachází ad libitum, např. vykrádá APZ. Pokud prokouříte polovinu výdělku, pak buď opravdu moc kouříte nebo hodně málo vyděláváte, takže nad svým příspěvkem státní kase můžete mávnout rukou.
02. 02. 2009 | 19:05

bigjirka napsal(a):

Ládiku, slovo gentlemana je víc než papír. Kolik vlastně daníme, jsem v novém modelu ještě nespočetl. Ve starém jsem se dopočítal k 53%. (Všechny daně a daňopojištění + DPH)
02. 02. 2009 | 19:08

vaUNIXan napsal(a):

Vilem:
Ja rikam jen tolik, ze clovek ktery pracuje na svych znalostech se krize bat nemusi. Nic vic nic min a tim se ridim.
02. 02. 2009 | 19:13

Vilém napsal(a):

bigjirka
Tyhle detaily kolem důvodu odvodů jsou skutečně pod mou rozlišovací úrovní.
Nad mým výdělkem byste mohl mávnout rukou leda tak vy se svým, ale já zas mávám rukou nad iracionálním otročením trhu kvůli penězům.
Uvidíte, že s přívalem a dlouhodobým trváním krize přijdou politické turbulence, které pohřbí ODS i ztučnělé modernizované socany, a před námi bude skutečná politická svoboda, tak se nezatěžujte nějakým pojistným, to jsou malichernosti.
Hezký večer
02. 02. 2009 | 19:14

Ládik napsal(a):

Bigjirko, zajímavé je, že s neférovým jednáním jsem se setkal převážně u levičáků. Po jejich případném vítězství v příštích parlamentních volbách půjde stát ke dnu, i kdyby západní okolí začlo žvýkat Airwaves. Už teď činím opatření, abych byl se stát(d)em co nejmíň svázaný.
02. 02. 2009 | 19:19

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,
jste odborník a na slovo vzatý znalec poměrů v USA, tak s Vámi můžeme jen těžko polemizovat. Přesto alespoň tolik:
Docela hezky Vám odpověděl pan Stan, já bych dodal toto. Nechme stranou celou současnou krizi vzniklou hypotékami z důvodů, které popisujete. Není mi ale vůbec jasné, jak se chtějí USA zbavit toho obrovského dluhu a nastartovat ekonomiku, když západ vyvezl technologie a z hlediska mzdových nákladů je naprosto nekonkurenceschopný. Vždyť současný blahobyt drží jen díky stahování zisků z východních a asijských zemí. To ovšem nebude trvat pořád, z levné pracovní síly se stává konkurence, asijské státy mají výrobní základnu ve svých rukou (na rozdíl třeba od Česka). Je jasné, že tento stav nemá se svobodným trhem nic společného, v rámci svobodného trhu by docházelo k naplňování základního předpokladu pro fungování "globální" vesnice: Stejná mzda za stejnou práci.
Úplně jste nechal stranou, že současné některé banky a průmyslové korporace jsou silnější než většina států, jsou státy ve státech, přebírají a suplují mnohé role států a nijak se už podstatně neliší od těch reálsocialistických molochů, jak je z minulosti známe.

Nechci být příliš skeptický, ale jestli jsem Vám správně rozuměl, tak říkáte zhruba toto: Zásahy státu ano, ale ty správné a prospěšné. To už tady bylo. A nejen u nás a nejen v dobách nedávných. Ale parta kamarádů si bude vždy hledět své kapsy než oné správnosti a prospěšnosti.
02. 02. 2009 | 19:34

Imhotep napsal(a):

Dobrý článek. Panu Zelenému se ale nechce do jednoho kyselého jablíčka: astronomické sumy za hvězdné války a za války po celém světě a s tím spojené gigantické dluhy dua Reagan - Bushovci.
02. 02. 2009 | 19:50

RUMCAJS napsal(a):

Nepřidal bych ani neubral ni čárku. Můžu jenom opsat od Čochtana, že z toho jde mráz po zádech. Nejhorší na tom je, že defakto ti, co tuto krizi připravili,na ní mají zase svůj "Osvědčený "lék. Bojím se, že tito zaslepený troubové rozvrátí světové finance natolik, že pak přijde nějaký, nejspíš rudý totalismus, který vrátí svět k roku 1918, nebo spíše do doby kamené.
02. 02. 2009 | 20:08

Kep napsal(a):

Takže to, co rakouští ekonomové opakují už sto let, začíná konečně přebírat i nerakouská většina. No, pořád lépe pozdě, než vůbec, řekl bych.
02. 02. 2009 | 20:13

Kanalnik napsal(a):

Myslim, ze uz se vsichni vezeme po skluzavce dolu. Obycejni Americane se ze sve psychologicke bubliny neproberou, aby ty svoje papalase nakopali do zadku. Takze socialismus po Americku. Pekne dekuji. Ani bych nebyl prekvapen upadnutim do hnedeho extremismu, az se to vsechno po....
02. 02. 2009 | 20:16

twardowski napsal(a):

skvele, skvele! musim si to procist jeste jedou, ale opravdu vyborne a mam z tohoto clanku radost
02. 02. 2009 | 20:43

kolemjducí napsal(a):

Takže to, co Marx objevil už před 150 lety, začíná konečně přebírat i nemarxistická většina. No pořád lépe pozdě, než vůbec, řekl bych.

http://www.debtdeflation.co...
02. 02. 2009 | 20:48

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane profesore Zeleny.

Domnival jsem se, ze jako zkuseny ekonom uz jste davno překlenul to republikansko-demokraticke čůrání "kdo vyse".
Oni totiz se uz OBE strany dost pri te "soutezi" sami sebe počůrali!

Je skutecne tak tezke videt, co se stane kdyz se za dirigentsky pult dosadi neschopna loutka a muzikanti hraji kazdy z nich jen ten "part", ktery jim vyhovuje?!

Co mne nejvic mrzelo, bylo to, ze az na vzacne vyjimky Republikani nebyli schopni zastavit ty rejdy bandy zlodeju, kteří u těch koryt chrochtali tak hlasite, ze to bylo slyset az v Cine a presto nikdo z Republikanu nic neudelal!!
Jejich soucasne kvičeni je trapne!

Co je natom skutecne spatneho ? Ze se Republikani prakticky vyradili z akce a tim dali zelenou vsem radikalům v Demokraticke straně !! A je jich tam take požehnaně!

Ono sice kazdy z nas nemuzem mnoho zmenit na teto politicko-ekonomicke hre, ale preci jen tu trochu kazdy z nas muze prihodit na tu či onu hromadku.
Proc nehodnotit tu hromadku, kam chceme prihodit svoji podporu podle jeji kvality misto toho, komu patri?

Nezlobte se pane profesore, ale moč je citit, i kdyz ji zabalite do vědecke pleny!
02. 02. 2009 | 20:58

johann@tiscali.cz napsal(a):

Ještě bych doplnil poměrně závažnou skutečnost z 8. srpna 1997 kdy Federální úřad pro kontrolu volných emisí CPU a WAFT zabránil jejich stažení z oběhu na popud poradce federální vlády J.C. Staldhammera.

viz: Financial Times/ 11.9.1997/ P. Rochnev
02. 02. 2009 | 21:03

Petr napsal(a):

neskutečné ideologicky motivované postbitevní bláboly. Příčiny krize vypíchnuté jen ty co se hodily do krámu, významný Bushův příspěvek ke krizi nezmíněn.
02. 02. 2009 | 21:07

hugo napsal(a):

Bože, kdo všechno může dělat v USA profesora? Ani se nedivím tomu zhroucenému hospodářství, když tam mladé vzdělance vyučují takoví profesoři. Kolik se teď vyrojilo chytráků, kteří to už předem věděli, ale neřekli a tiše šoupali nohama. To je stejné, jako bych popisoval počasí minulý týden a nafoukle bych se označoval za globálního meteorologa. Nejste příbuzný od Klause? Stejná arogance a namyšlenost. Přeji příjemný den a rozjímání, co se odehrálo před rokem. Možná, že i o tom nám napíšete vědeckou studii.
02. 02. 2009 | 21:29

bigjirka napsal(a):

Viléme, prokouříte-li 2000,- je to docela hodně. Je-li to půl vašeho příjmu, pámbu s náma a zlý pryč, co to je za příjem? Sociální podpora?
02. 02. 2009 | 21:30

Jirka napsal(a):

02. 02. 2009 | 21:37

jana napsal(a):

02. 02. 2009 | 21:42

Dezidér napsal(a):

pro huga: vím, pan profesor Zelený ekonomice opravdu rozumí a že nedělá po bitvě generála! nevím, čeho jste dosáhl vy, ale nějak jsme o vás neslyšeli, takže ..
02. 02. 2009 | 21:46

Vilém napsal(a):

bigjirko
nechte už si to kádrování, samozřejmě jsem myslel zhruba polovinu příjmu a za druhé kouřím denně dvě krabičky za přesně 134 Kč, kolik z toho jsou spotřební daně nevím.
Na mne krize nedopadla, mám teď velkou zakázku na překlad, navíc konečně víc podle svého vkusu bez nadměrného zatížení, ale rád bych vůbec zanechal těchto aktivit nedůstojných svobodného člověka a věnoval se filosofii. Kdybych mohl vydělávat a překládat méně, okamžitě bych to bral. Nevím, k čemu je vám dobré množení peněz na účtu a jejich následná útrata za bezcenné šmejdy nebo dokonce za další nástroje podnikání, tedy za stále hlubší propadání se do bahna idiosynkatických zájmů v soukromé sféře.
02. 02. 2009 | 21:50

JS napsal(a):

k bodu 15: také nasivní korupce ve FANNIE MAE

Díky jednomu z nejkřiklavějších projevů politické korektnosti a "dávání šancí utlačovaným minoritám", což je mnohostraný systém pozitivní diskriminace, od kvót na počet míst v zaměstnání, na vysokých školách, veřejných zakázkách atd. atd, tzv. "set asides", bylo jmenování prvního afroamerického generálního ředitele finančního monstra, Fannie Mae (oficiálně aktiva před 5 tisíc miliard dolarů!), Franklina Dealano Rainese.

Ano, uhodli jste, Delano dali jeho levicoví rodiče synkovi z obdivu k autorovi Novég¨ho Dealu, FDR. Říká se, že mezi vyvolenými afroameričany právě toto střední jméno, jako symbolika, zaujako Clintona, když Rajnese jmenoval GŘ.
Raines a pár nejbližších spolupracovníků si, podobně jako černoští primátoři Washingtonu, Houstonu, Detroitu, Clevelandu nebo Filadelfie, udělal z Fannie Mae jednak masivního zaměstnavatele pro "své", podobně neschopné příslušníky menšiny, jednak pověstný dojný skot. Sám pak vedl účetní podvody tak velké, že o několik miliard ročně nadhodnocovali zisky Fannie Mae o několik miliard. Dělali to proto, aby si, asi 3 nakonec souzení, mezi sebou rozdělili přes 200 miliónů na prémiích za výborné hospodářské výsledky.

Mezi jiným si také sobě, rodině, prátelům a spřáteleným členům kongresu, jako mocnému senátorovi Christopherovi Doddovi, teď šéfovi bankovního výboru, dali nezákonně výhodné hypotéky. Dodd, která m.j. kandidoval na úřad prezidenta USA, je stará struktura,jeho táta byl také mocným senátorem, nakonec kvůli podvodům byl odsouzen. Jeho místo za stát Connecticut pak svobodnou vůlí volících občanů získal jeho podobně zkorumpovaný synek.
Za prokázané podvody, obohacení se o stovky miliónů dolarů, nezákonné, korupční hypotéky a hlavně také za "špatné řízení investičních rizik" Raines a jeho dva kumpáni nakonec nedostali žádný nepodmíněný trest. Jen se omluvili, zapatili několi desítek tisíc a myslím, že, když se případ vloni na jaře uzavřel, ani nemají podmínku.

Takže tolik jen k samotnému "vedení", korupci a nekompetentnosti v čele Fannie Mae.
02. 02. 2009 | 22:05

RUMCAJS napsal(a):

Američtí levicový pseudoinženýři svými neuváženými sociálními pobídkama zažehli finanční požár.
Dívat se na požár a nedělat nic, je opravdu těžké. Jenže vláda má v hasících tancích jen benzín. Ví o tom, ale lid si žádá akci.
Bohužel, jsme spíše svědky toho, že politici ve snaze urvat či udržet koryto, těmto voláním vycházejí vstříc, místo toho, aby zasažené místo lakalizovali, po obvodu vykáceli část i třeba zdravých stromů a oheň nechali dohořet, aby tam mohly vyrůst nové a zdravé stromy.

Tato metoda, jako třeba naprosto přiblblá podpora nákupu aut, podpora drahých obnovitelných zdrojů,či ochrannářských opatření chystaných Obamou na potření zámořské konkurence způsobí, že lehne popelem úplně všechno.
02. 02. 2009 | 22:16

Vaklaf Klaus, hradní liberál napsal(a):

Desidére:

moc, opravdu, ale opravdu moc, se na vás musím mračit a VYMAZÁVÁM si číslo vašeho mobilu z mého mobilu. Tedy, aby vám bylo jasno, tím pádem budete v mé državě nicka, nula, loser, na špatné straně hlavy státu, toho, kterého nám, jak si nejen zlatá slavice Zaňáková myslí a vtlouká do hlavy svým fanouškům, "svět závidí".

Jak si můžete myslet, dokonce tady, veřejně, napsat:

"Vím, pan profesor Zelený ekonomice opravdu rozumí a že nedělá po bitvě generála!"

Zelený, který, proti mé, tehdy mě ještě dobrým Ivanem Pilipem iniciované, v rámci ace, kdy jsme se, se svým týmem "vládních ekonomů", Karel Dyba a spol., po vzoru komunistických papalášů, dekorovali akademickými tituly, naordinované, zcela nestandardní profesůře na VŠE, dostal profesůru třeba na Forthamské univerzitě v New Yorku byl, pokud máte trošku paměť, jste vlastenec a uznáváte, že jsem, vždy se souhlasem a tahnoucí za jeden provaz s KSČM, hájil národní zájmy, byl NEPŘÍTELEM ČÍSLO JEDNA mého vlasteneckého boje o směr transformace a privatizace.

A vy jej zde, zrádného emigranta, velebíte? nNebo hodnotíte kladně. Dávajte si pozor, aby jste se náhodou nedostal do cesty nějakému automobilu.
02. 02. 2009 | 22:17

RUMCAJS napsal(a):

Vlk:

Dneska jsem se dozvěděl, na kolik vyčíslily České dráhy výstavbu nástupiště u nás v obci.

Zpevněná plocha cca 40 m2 a 1 opěrná zeď v délce 20 m.

Můžeš si typnout, na kolik to spočítali ?
02. 02. 2009 | 22:22

JS napsal(a):

jeden z odkazů na korupčního, díky politické korektnosti k nezasloženému korýtku se dostavšího a tam si kriminálně počínajícího Franklina Delano Rainese (hele mami, stejné křestní a střední jméno i monogram, FDR, jakop otec New Dealu:) ve wikipedii:

http://en.wikipedia.org/wik...
02. 02. 2009 | 22:27

Petr napsal(a):

Skvělý článek, v době, kdy se na nás valí socialistické nesmysly a bláboly, které mají lidi oblbnout a které by nestabilitu na trzích ještě více prohloubily... Díky za něj.
02. 02. 2009 | 22:54

Jenda napsal(a):

Pan profesor Zlený je stejně zmatený jako onen jím kritizovaný šéf FEDu. Co by on doporučoval. Regulovat trh a neintervenonvat. Opravdu prosté a geniální.

A z čeho by zaplatil pan Zelený válku v Iráku, která je celá na úvěr. Podstatné je to, že jak na válce tak na hypoteční krizi někdo vydělal. To je "jediný" důvod proč k ní došlo. Pan Zelený je hodnotí záporně jenom proto, že neseděl ve správních radách bank a neměl s výhodných a levných hypoték provize.

Teď je tu jediná otázka k zodpovězení. Jak docílit toho, aby peníze, které takto někdo vydělal - zase někdo jiný /poplatníci/ zaplatil. Musíme říci "je krize", protože jinak by to nikoho ani nenapadlo.
Profesoři z toho dělají vědu jen aby nemuseli jmenovat ty, kteří vydělali.
02. 02. 2009 | 23:02

prirodovedec napsal(a):

Rumcajs: Pro vyvazeni autora, jak si zde nekteri stezuji :):
"This mess is all about the failed policies of Reaganomics as implemented by the Reagan and both Bush administrations. According to the wiki article on Reaganomics, there are four main pillars of Reaganomics:
1. reduce the growth of government spending
2. reduce marginal tax rates on income from labor and capital
3. reduce government regulation of the economy
4. control the money supply to reduce inflation
The problems we face today are because Reagan and both Bushes failed miserably on point one, and their buddy Phil Gramm succeeded way too well on point three (in legislation that passed by veto-proof tallies in the Senate 90-8-1 and in the House: 362-57-15, and then signed by Clinton)."
02. 02. 2009 | 23:03

Tomáš Kliment napsal(a):

Pro Viléma:Buď neumíte číst-nebo pořádně číst ani nechcete.Vámi omílané fráze jsou snůška nesmyslů odněkud z vemíru.Chápu,že vám je tento svět jako celek proti mysli,ale pokud nejste příliš stár-a to si nemyslím,nekažte si život zakyslostí a blábolením jako v horečce.Prof.Zelený naprosto přesně specifikoval to,co ke krizi vedlo.Není jeho úkolem "být generálem po bitvě",ale ukázat nám možnosti.A ty jsem z článku vyčetl.Pokud je tam nevidíte vy,nesouhlaste.Ale normálně a ne jako ideologický tajemník dávno pohřbených myšlenek levice.
02. 02. 2009 | 23:08

bigjirka napsal(a):

Viléme, vede mne k tomu snaha uživit sebe a svou rodinu, aniž bych potřeboval příspěvek "sociální". Není mi ovšem jasné, z čeho byste žil, kdybyste "filosofoval". Víte, vše, co říkám, vychází ze základní filosofie "pádluj svoji kánoi" a nedělej zbytečné vlny. Není to kádrování. Prosím vás, máte-li tedy čistý příjem 8000 a z toho 4000 prokouříte, stejně si váš život dovedu těžko představit. Z toho nezaplatíte byt, neuživíte ani sebe, natožpak děti. Ne, to nemá být provokace... To je jen úvaha o tom, jak přispíváte ke zdrojům společnosti, k jejímuž chodu se s takovou intensitou vyjadřujete...
02. 02. 2009 | 23:11

nuclear napsal(a):

Houbeles příčiny !!!
Tohle všechno jsou zas jen důsledky!
Skutečná příčina krize je, že FED potřeboval zastavit nekontrolovatelný odliv nově tisknutých peněz, aby nešly někam, kde je nechtějí (třeba u lidí, kteří by jim mohli brzy konkurovat).
Ztratili přehled, tak spustili "krizi".
Teď umístěj regulovčíky, a začne to zase fungovat.
Peněz ale asi nebude už tolik jako dřív
02. 02. 2009 | 23:13

Honza Český napsal(a):

Základním problémem je asi to, že vlády (stát) a trh (hráči na něm) se chápou jako dvě na sobě nezávislé instituce (veličiny)
Tak to ale není. Vlády či státy nedělají nic (nebo jen hodně málo), co by nebylo přijatelné, či dokonce rozhodnuté, nejsilnějšími hráči na trhu
To není tak, že vlády narušují podnikatelům svobodný trh
To jen ti nejdravější podnikatelé dosahují, prostřednictvím vlády, další zisky
I na této krizi většina těch nejbohatších vydělá …
02. 02. 2009 | 23:21

Amigo napsal(a):

Jenda:
Tomuto jedinému nejen rozumím, ale i věřím.
Někde něco chybí a je třeba tuto "prázdnotu" někam přesunout.
Takové domino, kdy jedna kostka padá a sráží druhou, ta pak třetí atd.
Není to jen krize důvěry, ale i ekonomického diletantismu.
Zlatokop, který rychle vykopal zlato,a to díky kvantitě stratilo na ceně se teď diví, že musí najít víc, aby na tom byl stejně a ono už je jím vše vykopáno...
02. 02. 2009 | 23:25

aram napsal(a):

nuclear, Jenda : Oba vlastně říkáte jinými slovy totéž a já se přidávám. Prostě najednou bylo hodně slimáčků a málo kapustičky(proč, možná i proto, že zmizela železná opona a najednou chtěli všichni), tak zatáhli za brzdu. Až se to pročistí(tzn. až to zaplatíme), tak pojedem dál.
02. 02. 2009 | 23:25

martys napsal(a):

zlo přichází z USA....jako skoro vždy
02. 02. 2009 | 23:28

stále rebel napsal(a):

Myslím, že jste se nejdříve rozhodnul, kdo nebo co budou viníci a pak jste hledal cesty, jak je v tom namočit.. Přečetl jsem jen kousek, protože se to číst nedá, ale naše hochy jste potěšil a kdyby se vám tam podařilo nějak vsunout Paroubka, například že tehdy radil Rooseveltovi, tak by si to asi vzali i pod peřinu.

Pani Brixi.
http://blog.aktualne.centru...

Paul Samuelson.
A dnes vidíme, jak naprosto chybná byla představa Miltona Friedmana, že se tržní systém dokáže sám regulovat. Vidíme, jak hloupý byl slogan Ronalda Reagana, že vláda je problém, ne řešení. Tato ideologie převažující v několika uplynulých desetiletích nyní pozbyla platnosti. Všichni nyní naopak chápou, že bez vlády žádné řešení neexistuje. Rozpočtová politika nyní znovu přijímá keynesiánskou představu a v usměrňování tržního hospodářství hrají výraznou úlohu deficitní výdaje. Kéž by tak Friedman byl ještě naživu, aby viděl, jak jeho extremismus ústí v porážku jeho vlastních idejí.
http://www.lidovky.cz/do-ro...
02. 02. 2009 | 23:30

Vilém napsal(a):

Tomáš Kliment
Obávám se, že strachy ztrácíte schopnost posoudit cizí projevy. Jsem velice spokojený, protože jsem ani nedoufal, že bych se dožil skutečně revoluční situace, a ono to přišlo. Proto vám děkuji za péči a doporučuji, abyste se spíš sám připravoval na budoucnost, zatím si pletete otřepané slogany bankrotujícího profesůrka s objektivním vědeckým rozborem jen proto, že vám konvenují. Jak chcete s takovým přístupem přežít hlubokou a dlouhou recesi a státní intervence?
Bigjirko
Nerozumím, musíte mít obrovské nároky, pokud vám nestačí příjem na úrovni Turka. Místo frází bych se na vašem místě zamyslel, které spotřeby se zbavit. A nechtějte mne rozesmát kázáním o užitečnosti pro společnost pár obrazovek pod stížnostmi na vysoké daně - vy jste užitečný zcela nedobrovolně. Navíc jsem nikdy a nikde netvrdil, že povinností člověka je nějaká užitečnost pro společnost, to máte snad od Lenina.
02. 02. 2009 | 23:38

bigjirka napsal(a):

Ano, Viléme, už jste mi zcela jasný... stačilo... kecy parazita o spravedlnosti.. hergot, odkud já tohle znám?
02. 02. 2009 | 23:44

Vilém napsal(a):

bigjirka
Myslím, že jsem vám jasný už podruhé. Minule jste mi kázal o práci jako nějaký předseda uličního výboru a hrál jste si dokonce na psychiatra, čímž jste mi připomněl mojí telocvikářku ze ZŠ.
Možná by neškodilo trochu nadhledu. Nebudu vám spílat, čekají vás beztak hrozné věci, stejně jako všechny vám podobné konzumně orientované lidi.
Hezký večer
02. 02. 2009 | 23:52

Lukáš Bušina napsal(a):

Zas ten CRA... Zelený, Vy si s tím nedáte pokoj a nedáte... Kdybyste si o tom alespoň něco přečetl...

Tohle je čistě ideologický pohled, co zastáváte a to se mi u ekonoma velmi nelíbí.

http://www.businessweek.com...

http://en.wikipedia.org/wik...
03. 02. 2009 | 00:38

žaba napsal(a):

A my žabičky zelený si myslíme, že starý Marx se v londýnském hrobě jen chechtá, jak na jeho slova stále a stále dochází, ať jsou důvody jaké chtějí.

A taky že měl pravdu Bill Gates na loňském fóru v Davosu,když řekl, že kapitalismus potřebuje změnu pro 21.století.....
No fuj,.. to jsou skoro slova hodná socialisty:))
03. 02. 2009 | 00:39

Carlos V. napsal(a):

Pane Zeleny,

Minule jsem se do Vas oprel, ale tento clanek - Dekuji.
03. 02. 2009 | 00:59

Janovec napsal(a):

Profesorsky zvládnuté téma. Tak se mi zdá, že autor si představuje volně tržní systém asi jako nějaké perpetum mobile. Ovšem to nesmí foukat a nesmí být nablízku žádné tření. A taky žádný lidi.

Všichni jsme viděli nebo aspoň slyšeli, jaké politicko-ekonomické deriváty a paskvily vygeneroval kapitalistický trh bez přívlastků hned poté, co se nějak zadrh(nul). Nebo snad zvrh(nul)? Fašismus? Komunismus?

Autor nám sice řekl, že krize narůstala postupně celá desetiletí. A pročpak najednou teď - zrovna v roce s osmičkou na konci - krize z ničeho nic vybuchla jak atomovka. A během několika týdnů se rošířila najednou do celého světa. To je věru podivné. A zajímavé. Tohle nám vysvětlete, pane profesore Zelený. Že by to snad souviselo s koncem vlády G. Bushe.

Já bych řekl, že nás všechny teď slovutní bankéři drží pod krkem a vydírají nás prostředníctvím vládních aparátů.

To by se nemohlo stát, kdyby ta krize důvěry byla jenom lokální - jen třeba na území Francie. ON JI "NĚKDO" NAPŘED MUSEL ROZŠÍŘIT DO CELÉHO SVĚTA, ABY MOHL VYDÍRAT!

Zloděj křičí: "Chyťte zloděje". Rozložím finanční systém a pak to svedu na neschopné vlády. Kdopak ty politiky asi dostal k moci a do vlády? Že by to byla jen ruka voličova, která ví, koho přesně zvolit? Ha, ha, ha. Ať zvolíte koho chcete, pořád máte před sebou furt stejný systém. Přesně jako když jsme volili za socialismu. Furt to bylo stejný. Teď to není lepší. Stejně nemáte na vybranou. Zbytek je divadlo. Trochu drahé divadlo.

Je to od autora obyčejné farizejství, svádět vinu na státní aparát. Pokud obviníte vlády demokratických zemí z totálního selhání a ze smrtícího protekcionismu, tak já vám rovnou řeknu, že demokracie v současné podobě nemá smysl a nemá ani smysl chodit k volbám.

Fuj, to jste mne rozčílil, pane profesore.
03. 02. 2009 | 01:06

Tom napsal(a):

Sice pořád nechápu podíl právníka ACORNu na vzniku krize, ale jinak by se měl tento článek předkládat povinně každému populistovi, který hlásá "konec kapitalismu".
03. 02. 2009 | 01:39

Abuelo napsal(a):

Pane Zelený!
Jste trochu mimo mísu. Zapojte selský rozum a oprostěte se od dosavadních dogmat ideologie, která fungovala přes dvěstě let. Tato krize je boží varování! Když se prežíralo a plundrovalo planetu pár desítek miliónů obyvatel "rozvinutého světa", tak to naší křehké planetě moc neublížilo. Dnes miliardy obyvatel v Číně, Indii, Latinské Americe a Africe úspěšně kopírují nezřízený a prostopášný konzum. To planeta asi dlouho nevydrží. První krachly finance, protože neudržely s plundrováním krok. To ještě přežijem. Až nám krachne planeta, která to tempo plundrování nemůže vydržet, tak to už z nás nikdo nepřežije. Proto tato krize je zlomová. Je to krize dosavadních hodnot a priorit kapitalizmu. Pokud ty se nezmění, tak nás nečeká radostná budoucnost. Zamyslete se! Zapojte svůj selský rozum a neobhajujte nesmysly, které platily snad ještě před padesáti lety. Dnes už jsou neplatné. Žádný růst není nekonečný. Natož ten založený na nekonečném plundrování omezených zdrojů naší matičky Země a její křehké rovnováhy.
03. 02. 2009 | 01:47

Honza Český napsal(a):

Pro Janovec
Souhlasím s Vámi a dovolím si doplnit jen pár Vámi inspirovaných poznámek
Ve volbách ovlivňují voliči, přímo či nepřímo, stav moci zákonodárné, výkonné a soudní, tedy volí politiky a jejich prostřednictvím i soudce
Mimo tyto demokratické a volbami ovlivnitelné struktury moci však existují ještě moc ekonomická a jí ovládaná moc mediální, které jsou volbami neovlivnitelné
Ať zvolí voliči kohokoliv, nic podstatného se skutečně nezmění–faktická moc, totiž moc ekonomická, která je schopna podřídit si demokratické struktury, zůstane nezměněna
V tomto smyslu vyvolává proto Obama takové naděje i obavy. Zdá se, že by mohl chtít vymanit moc demokratických volených struktur z vlivu moci ekonomické
Ne nadarmo zvolil Obama takový způsob financování své předvolební kampaně (většina peněz byla od občanů), aby byl na moci ekonomické méně závislý
Třeba opravdu žijeme v převratné době – politici se pokusí vymanit z vlivu podnikatelů
To by nebyla revoluce socialistická, ale strukturální v rámci kapitalismu
Jen nevím, zda je to možné …
03. 02. 2009 | 02:36

bob napsal(a):

Ja take uz leta vim k cemu dojde: bohuzel se me na to nikdo nezeptal
03. 02. 2009 | 03:36

slayer napsal(a):

Pane Profesore,

vysvetlete mi prosim co je to Friedmanovsky simplicismus. Celkem chapu proc jste zminil Keynese, ale proc se otirate o Friedmana? Jinak hezky clanek.
03. 02. 2009 | 04:46

nate napsal(a):

Vazeny pane profesore.
Znam Vase nazory uz 40 let a nevzpominam si ze jste nekdy neco napsal a byla to hloupost. Jste opravdovy profesional, ktery situaci dovede vysvetlit polopate, tak ze by ji mel pochopit i clovek ktery se o politiku a finance moc nezajima.
Ten kdo Vas kritizuje, napred by si mel precit zaver (Cinske prislovi).
Na druhe strane se lidem nedivim ze jsou najednou prekvapeni kde jsme se to dostali. Maji zabavu a te je tolik, ze uz nezbyde cas zajimat se co se kolem nas deje. Nekterym mrazi v zadech a to jste situaci popsal velmi setrne, Vy urcite vite o cem mluvim. Spokojeni jsou i ti kteri o tom moc nevi. A jak to nakonec dopadne, na to si kritici, musi odpovedet sami.
Dekuji za clanek.
nate
03. 02. 2009 | 04:53

V.K.K.(voko z Kašparovic krávy) napsal(a):

Vědět o výkřiku na titulní straně Business Week (9.2.2009) týden dopředu, tomu říkám jasnozřivost.
03. 02. 2009 | 07:30

celem napsal(a):

jak prosté, jak jednoduché, z minulé krize vyrostli miliardáři z této multimiliardáři kterým bude patřit svět :-(
03. 02. 2009 | 07:36

anellus napsal(a):

Lze polemizovat s tvrzením autora, že se socializmus o bezkrizový vývoj ekonomiky pokusil a selhal. Socializmus v bývalé ČSSR skutečně žádnou krizi nezaznamenal, takže se prakticky prokázalo, že bezkrizová ekonomika je možná. Totéž v SSSR, za 71 let trvání klasická krize z nadvýroby nikdy nenastala. Dokonce i inflace byla v porovnání se současností bezvýznamná. Jiná otázka je celková progrese hlavně vědecko-technického rozvoje tehdejších socialistických společností, tam bylo ještě mnoho rezerv. Je nabíledni, že každá krize kapitalizmu, znovu a opět nastolí otázku, zda je tento systém tak bezvýhradně a jedině možný, jak se nám neustále snaží téměř všichni současní ekonomové namlouvat. A jsou to právě ti, kteří dnes, před pro ně neočekávanou krizí stojí zcela bezradně, snaží se ji bagatelizovat nebo nabízejí recepty již předem evidentně neúčinné a směřující k dalšímu obohacení finančních institucí a jejich vlastníků. Pro mne vždy byli a i nadále jsou zcela nedůvěryhodní.
03. 02. 2009 | 07:38

Milan napsal(a):

Dík za výborný článek.
Bude to skvělý základ pro školní referáty.
03. 02. 2009 | 08:04

Rumcajs napsal(a):

anelus:
Krize z nadvýroby socialismu opravdu nikdy nehrozila a hrozit nebude. To máte pravdu.

Přesto tento systém prázdných regálů lákal lidi natolik,že soudruzi ze samé hrůzy, že se sem nakvartýruje celá západní Evropa, obehnali náš úžasný svět zdí a drátama.
03. 02. 2009 | 08:49

sršeň napsal(a):

Klasika. Mudrování s křížkem po funuse. Globální profesor obhajující globální bankovní lupiče (= bankéře) a dogmata ekonomické pavědy.
03. 02. 2009 | 08:52

Xury napsal(a):

Pro Anelluse:
"celková progrese hlavně vědecko-technického rozvoje tehdejších socialistických společností, tam bylo ještě mnoho rezerv" - pokud si dobře vzpomínám, tak ty rezervy soudruzi hledali pořád (a pokud neumřeli tak možná stále hledají).
Jinak není pravda, že by v socialismu nebyly krize. Jen je pochopitelně nikdo neohlašoval v tisku a logicky byly jiného typu než v tržním hospodářství.
03. 02. 2009 | 08:52

Janovec napsal(a):

Xury:
To, že socialismus se nikdy nedostal na hranici svých produkčních možností, znamenalo, znamená, že měl vždy rezervu do krize (varu). Nikdy nejel ekonomicky na doraz. Musel skončit - jako slabý ekonomický subjekt v konkurenci vůči dravému a expandujícímu tržnímu systému. Jako slabý podnik vůči silnému predátorovi. To byl skutečný důvod krachu socialismu. To nebylo kvůli pocitu rovnostářství.

Ano, krize za socialismu tady byly:
- krize nedostatku mandarinek,
- krize nedostaku toalitního papíru,
- krize nedostatku barevných televizorů.

Ale lidi, pane Xury, se za socialismu v běžných lidských vztazích k sobě chovali slušně a vzájemně se repektovali. Nevytvářely se do očí bijící rozdíly mezi státním úředníkem, vedoucím v bance nebo technikem v rostlinné výrobě.

Ale hlavně si lidé za socialismu podstatně lépe uvědomovali svoje postavení ve společnosti, byli vzdělaní, hodně přemýšleli o společnosti, četla se světová klasika a když k tomu přidám naši kulturu, kinematografii - Menzel, Forman, Zeman, .... abych, proboha, neurazil všechny ostatní umělce.

Občas se mi skutečně velmi stýská. Mívám pocit, že čím mám víc krámů a technických vymožeností kolem sebe, tím se ze mně tak nějak vytrácí člověk jako součást přírody. Ztráta pocitu sounáležitosti. Odcizení vlastnímu lidském rodu - tak to mne asi trápí ze všeho nejvíc.

Tohle, náš profesor Zelený, opravdu, ale opravdu, nevyřeší. Jemu nějak lítají v hlavě ty jeho vzorečky. Laboratorní systém v klimatizovaném prostředí. Pak by možná ten kapitalismus bez sociálních korekcí fungoval. Ale to by v něm hlavně nesměli být lidi. Je to příběh jako slavná Cimrmannova divadelní hra Hospoda na mýtince - příběh o hospodským, který chtěl čepovat pivo, ale neměl rád lidi.
03. 02. 2009 | 09:50

baci napsal(a):

Pan profesor,jako velký znalec a propagátor baťovského systému by mohl představit,tehdejší řešení krize ve 20 tých letech-TB vystoupil před dělníky a řekl máme jen dvě cesty a to propouštět nebo snížit výrobní náklady a tím i ceny našich výrobku.Všem budou sníženy platy o 40% a výroky budou v 50% hodnotě .Zajistím základní potřeby a potraviny v našich prodejnách v optimálních cenách a věc ,která vypadala jako bláznovství během roku vedla k velké prosperitě.

"Bylo-li v Evropě dvacet milionů nezaměstnaných, bylo to proto, že scházelo milion vychovaných, vycepovaných, odvážných podnikatelů, kteří by našli způsob, jak tyto lidi zaměstnati..."
03. 02. 2009 | 09:54

Anonymous napsal(a):

Brilantní analýza, děkuji za ni....
03. 02. 2009 | 10:02

zdenek napsal(a):

Každý ekonom,včetně váženého autora je zásadně chytrý až po jakékoliv události.Ještě před nedávnem jsem ve Vašich článcích podobná chytrolínská(erudovaná)stanoviska proti ekonomickému chování bankovního sektoru příliš nezaznamenal.Při četbě Vašich argumentů mi připadá,že ten Clinton prakticky uvolnil a dovedl neřízenost trhu k absolutní dokonalosti,za což by jste jej měl hodnotit velmi vysoko.Chamtivost a docilování extremních zisků za jakoukoli cenu je přece hybnou silou vašeho svatého kapitalismu,takže vše probíhalo podle scénáře,který jste ještě před nedávnem obhajoval.No a nyní globální hráči vydojí ještě veřejný sektor(peníze daňových poplatníků)pomocí,,dobře míněných" státních záchraných opatření,které ordinují naši milí,rádoby ustaraní volení zástupci na základě hluboce fundovaných rad vašich kolegů z různých NERVů a bude to v prdeli ještě víc.Vy potom zase napíšete článek jak se to mělo dělat a neudělalo a tak to půjde přád dokola,až příjde ale opravdu velký průser.Potom budou padat hlavy,poteče krev atd.Odborníci na pindy se ale nemusejí příliš obávat.Bude to jako dříve,prohlásí,že každá revoluce vyžaduje obětí(když se kácí les..)a budou svět opět oblažovat svými teoriemi jak se to a jak se to mělo.
03. 02. 2009 | 10:04

JC napsal(a):

anellus,
Vy Marxisté se držíte jeho teorií jako lidský výtrus košile.
Pravda Marx popsal krizi z nadvýroby, ale nestačil popsat krizi pemanentního nedostatku socialismu, protože se ho nedožil.
Osobně budu raději každých 15 let zažívat krizi z nadvýroby, proto zůstávám.Vám mohu jen doporučit, odstěhovat se do země, kde se marxovými teoriemi dodnes řídí.Nikdo vám přece nebrání odejít.Žádně zátarasy ani výjezdní doložky a potvrzení ze zaměstnání o způsobilosti.
03. 02. 2009 | 10:24

Alena -M napsal(a):

-*Krize by se mela presne nadefinovat + vypracovat analyzy situace vznikle + zadne stare ekon.poucky a dalsi stare oblbovani skolni teorii-
melo by se ihned prejit na usporna opatreni i ze strany statnich vydaju tj.,ne-nalevat mld.korun do byznysu, kdyz neni presne jasne overene co tam s nima bude, a na druhe strane nenechat hladovet rodiny bez moznosti dostupneho bydleni apod...dotace z EU a instituice se maji nove reformovat a vyuzivat primo pro potreby nove vznikle situace!
03. 02. 2009 | 10:29

jonáš napsal(a):

No já bych se jen optal, když to všecko zpytlíkovaly Carterova a Clintonova vláda, proč s tim mezitim ty všecky vlády Reagana a obou Bushů nic nenadělaly? Někdo jim svázal ruce (banky asi, bo s většim objemem větší vejvar), nebo byli prostě "blind" a až teď Zelený "can see"?
03. 02. 2009 | 10:30

Morous napsal(a):

TOPKRIZE

Dřívím, uhlím, jak topič / krize musí z domu pryč !
Bez mazutu, bez plynu / klasicky top, můj synu.
Přikládej, co doba má / zahřeje nás Obama.
Rusům topí radarem / zavřou nám plyn jak darem.
Topím uhlím o sto šest / Ekologům tuhne pěst.
Krizi nejde odvolat / Do lesa jen zavolat
V mrazech klacky nasbírej / Mladou frontu nastřádej.
Čímkoliv si top / Hop a nebo trop !
03. 02. 2009 | 10:45

Janovec napsal(a):

A budeme konzumovat a konzumovat, až se my sami nakonec staneme spotřebním materiálem. Proměníme se na obyčejnou cartridge inkoustové tiskárny pana profesora Zeleného.

Z pohledu autora blogu se současná krize jeví jako dopravní suk (zácpa na dálnici). Někdo prostě bez důvodu zabrzdil a na chvíli zastavil a za ním postupně musí zastavovat ostatní vozidla. Tímto způsobem dopravní suk žije svým vlastní životem a stále se posouvá po dálnici zpátky proti směru jízdy. Žádný inteligent autorova formátu ani řidič s tím nemůže nic udělat. Nemá smysl tam posílat policii aby to nějak řídila. Nemá smysl tam posílat žádná další auta, ani tanky, to by situaci jeno zhoršilo.

Dopravní zácpa se po čase sama rozplyne, až se před tímhle dopravním sukem sníží počet přijíždějících vozidel, který tento suk rozpustí - prostě suk se rozplyne sám - tak se mi zdá, že tohle je recept pana profesora na řešení současné ekonomické krize.
03. 02. 2009 | 10:45

Blbec napsal(a):

Tady se potvrzuje stará pravda, že žádný titul nechrání před blbostí a neobjektivností! Kde jste byl, vážený pane profesore, před půlrokem, abyste "kvalifikovaně" poradil naší excelentní vládě, co má dělat v nadcházející krizi? Holt, jak už bylo mnohokrát řečeno, po bitvě každý frajtr generálem!
03. 02. 2009 | 10:48

JC napsal(a):

Janovec,
Vás by měla EU vyslat na jih Itálie, abyste uprchlíkům z Afriky vysvětlil, že útěkem do Evropy se z nich stanou cartridges.
P.S. Já nevím, vás někdo nutí abyste konzumoval ?
03. 02. 2009 | 10:59

F. Adamec napsal(a):

THE GREATE RECKONING
V obdobi 1981 - 1989 jsem zpracovaval analyzy bezpecnosti a spolehlivosti jadernych elektraren, dle manualu IAEA a MIT, byl jsem u 20 jadernych reaktoru v provozu. Pak jsem ve svych realizovanych projektech elektrifikoval Abu Dhabi a nekolik hotelu v Praze, Bushuv Diplomat, Kodesuv hotel v Pruhonicich a dalsi. V roce 1992 jsem vypracoval navrh integrace a rizeni evropske enenergeticke soustavy pro spolecnost ABB, byl vystaven na Veletrhu v Brne. Japonci jej ofotili, a byl jsem poslan do ABB do Svedska do seminare, ucil jsem tam mlade holky tancovat a kostovat vino az do rana. Z diet jsem si na letisti v Kodani koupil stale aktualni THE GREATE RECKONING, James Dale and Wiliam Rees-Mogg.

Po roce 1992 bylo nebylo mozno z politickych duvodu prodat do antikvarialtu dila klasiku ceske komunisticke revoluce Havla a Klause. Ceplovi soudruzi ustavniho a neustavniho soudu a zakona zavedli dalsi Levne knihy a zakony, produkovali dalsi dila Havla a Klause. Jejich trzni cena rychle klesala pod cenu spalneho tepla. V energeticke krizi musi domacnosti platit za Bursikovy brikety, za trideny papir a odpad odevzdany do sbernych surovin, monopolni Bursikovy dane a poplatky za kazdy trideny odpad, komin a kotel, mimo kraj Praha.

Od roku 1994 jsem zivnostnik na volne noze, bohuzel platce nejen DPH. Ve vinohrade nyni mam zimu. Jak prestane prset musim co nejdrive zahajit novou vegetacni sezonu, ostrihat vinohrad, bez ohledu na oteplovani Klause. V budce mam netbook, sklep, komperosory - tepelna cepadla ze starych lednicek, krbova kamna, tri pytle koksu z Brna a hodne knih, nektere hodne zastaraly. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, EKONOMIE s predmluvou Vaclava Klause z 28. ledna 1991, ma zrejme nejvetsi kapacitu spalneho tepla.

Od Doc. Hoferka, CSc. jsem, pro vystrahu vsem batovcum, dostal darem skripta:
Univerzita Tomase Bati ve Zline - Fakulta managementu a ekonomiky
CESTY K ÚSPECHU: TRVALE HODNOTY SOUSTAVY RIZENI BATA
MILAN ZELENY, ZLIN 2001
Bata: Kulturni narod nepoznate podle katedral, muzei, skol, hudby a obrazu ... Vybudoval jsem cloveka, aby byl vykonejsi... (Jako laciny stroj u Forda.) Vy nechcete job, ale karieru. Aby i ty plache srny a krasne zeny - tak jako penize - vyhledavaly vas. Zadny clovek nemuze vykonat za den vice fyzicke prace nezli za 3 Kc, kolik stoji 3 kW elektricke energie. (Dosud si batovci pletou vykon v kW a praci v kWh.) Dusevni praci muze vykonat jedinny clovek za den i za miliony korun. Zivnostnik se zivi, ale podnikatel podnika, tedy tvori. Podnikatel nekrade protoze zlodejna neni tvorba. (Zlikvidoval zivnostniky a podnika s cizim kapitalem, Bata a profesor Sevcik ze Zlina, v dozorcich radach mnoha zestatnenych akciovek). Kdo jakziv slysel: Kazdy delnik kapitalistou! Pouze Bata to myslel vazne. Cena je diktator. (Marxova lacineho pracovniho kapitalu.) Bata kandidoval do verejnych funkci jako podnikatel. Ucty dodavek obci firma T & A Bata nezverejnila. Penize jsou nejlepe ulozeny tim, ze jimi zaplati dluhy. (O korupci po cesku/americku). Ucast na zisku nelze povazovat za soucast mzdy. Inflaci mravu nasleduje inflace hospodarska.
Kaplickeho Chobotnice patri do Zlina, do kolonie zahradnich domku s firemni ostrahou.
Narodil jsem se 200m od Batova kanalu, v zime jsem na nem bruslil, plaval, randil a miloval.
03. 02. 2009 | 11:17

Janovec napsal(a):

JC:
Uprchlíci z Afriky? Nebo čeští emigranti? To jsou vždy jen pouhá promile nejvýš procenta původní populace odkud uprchli. Už dávno skončily doby, kdy se stěhovaly celé národy, nebo celé kmenové svazy.

Uprchlíci nebo emigranti svým počinem hledají lepší život z jejich pohledu. V přírodě to je způsob jak zaujmout co nejnižší energetický stav. Něco jako cesta nejmenšího odporu. Musí k tomu být samozřejmě odvaha. Nebo stav beznaděje.

Víte, přece, že se z těhle uprchlíků nestane spotřební materiál. Většinou se z nich stávají novodobí otroci. Ponížení lidé skoro na celý život. Nebo zločinci z nově nabyté bídy. Co všechno se pro kus žvance nedá udělat?

Jen se podívejte na naše vietnamce. Kdepak asi skončí za této krize mnozí z nich?

Myslete hlavou, JC, ne svou kapsou.
03. 02. 2009 | 11:18

Martin B. napsal(a):

Pane profesore,
1. Jaké sankce jsou v CRA stanoveny pro banky, které nebudou poskytovat hypotéky nesolventním klientům? A prosím odcitujte konkrétně, žádné ideovou omáčkou polité myšlenkové zkratky.
2. Jak velký podíl toxických hypoték prošel oněmi dvěma státní agenturami? Podle analýz Kongresu to bylo jen kolem 20%. Předopkládám, že máte nějaké vlastní analýzy, jinak byste si asi netroufl psát podobné suverenní přehledy, jaké tady předvádíte.
03. 02. 2009 | 11:40

JC napsal(a):

Janovec,
O mě nemusíte mít obavy.Já se jim nedivím, že chtějí za lepším.
Zbýva odpověď na moje otázky:
1. Kdo vás nutí konzumovat ?
2. Jak jste zjistil, že myslím kapsou ?
03. 02. 2009 | 11:43

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Konecne podlozeny rozbor. Skvela analyza i synteza.
03. 02. 2009 | 12:16

Opitz napsal(a):

Pane profesore Zelený,

díky za ten článek, ale zapoměl jste tam zmínit dva VELICE důležité momenty americké historie.

1. Založení centrální banky, tj. centrálního bankovního plánování

2. Opuštění zlatého standardu
Hezký den a ať se Vám daří a jen houšť. Ne každý je schopen pochopit, o co jde, ale těch, kteří jsou schopni s pomocí zdravého rozumu, pochopit, je více než si myslíme...
03. 02. 2009 | 12:22

Lukáš Bušina napsal(a):

S nadějí jsem čekal, že se ty libertariánské bláboly neobjeví...

A objevily :-(
03. 02. 2009 | 12:41

Opitz napsal(a):

Milý Bušino, ty někam radši zalez, ty "nejlepší systéme, v jakém jsme kdy žili"... S tímhle jsi tu prudil někdy před 6 měsíci a čišel jsi přímo nadšením, jak je virtuální ekonomika užasné, protože i Vesmír je nekonečný...

Víš, oni totiž existují i lidi, kteří si dokáží tvoje ekonomické perly pamatovat...
03. 02. 2009 | 12:47

leopard napsal(a):

Dobrý den, pane profesore,

z trochu jiného soudku, připadá Vám normální, že NERV předložil vládě 250 opatření? Neřekl bych, že by poradce mohl s něčím takovým za klientem přijít. Nejen toto mi připadá jako šaškárna.
03. 02. 2009 | 12:59

JAHA napsal(a):

Nechcem autora obranovat, nema to urcite zapotreby. Mnohi ale nadavaju, kde bol autor pred polrokom, ci rokom...Necital som v jeho curriculum, zeby bol z prognostickeho ustavu. Ale len hlupak moze odmietnut dobru analyzu a syntezu na poucenie sa do buducnosti.
03. 02. 2009 | 13:03

Lukáš Bušina napsal(a):

Opitz: Je možno podat mi o tom důkaz? Rád bych Vám totiž osvěžil paměť.

S pozdravem
03. 02. 2009 | 13:04

Opitz napsal(a):

Většina Čecháčku, tu zase napadá Zeleného osobně, prdlajs rozumí tomu, co tu píše, ale to jim nebrání v tom, jej z něčeho obviňovat. Já vím, že pravda bolí a o to víc čecháčky zvyklé na socík... Ale holt historická epocha budování socíku a blahobytu pro všechny končí a imploduje, to snad by měl pochopit každý, komu zbylo v hlavě alespoň trochu zdravého rozumu... A mělo by mu být jasné i to, že stát a centrální řízení ekonomiky to rozhodně nespraví...
03. 02. 2009 | 13:20

Občan007 napsal(a):

Marx došel ke svým záměrům analýzou krizových jevů I. poloviny 19.století. Stejně i nyní se objeví "Nový Marx" , který analyzuje současné dění. To, co čtu na této stránce včetně "úvodní analýzy" prof. Zeleného (nezralého?) určitě takovou analýzou není, je to jenom potok celkem zajímavě sestavených slovíček nic neřešících a nedávajících skutečnou odpověď nebo dokonce návod na řešení. Tomu odpovídá i diskuse. Jak dlouho bude trvat než pan profesor dozraje (zčervená)?
03. 02. 2009 | 13:34

Julek napsal(a):

Dlouhý blog... víte pane profesore, moc dlouhý.Nevím jestli se ve Vašem super dlouhém příspěvku zmiňujete o tom hlavním... ,,Kdo řídí peníze, ten řídí politiku'' Musíte přece vědět, že FED (takzvaně národní banka USA) má s národní bankou pramálo společného...méně či více maskovaní majitelé této instituce tlačí Ameriku k bankrotu. Demokrati, Republikáni,takzvaná levice, pravice...Bože, na tohle věří už jenom pitomec ! Amerika je zemí kde vládnou sionisti (ne židi - nejsem antisemita..) sionisti víte.. Tato země se propadá a chce s sebou strhnout i okolní svět a nabídnout mu Nový světový řád
.. mluví o něm od starýho dědka Bushe všichni prezidenti...nikdo se neráčil obtěžovat seznámit veřejnost s náplní tohoto NWO (New World Order)...Je to řád tyranů a elit...řád válek, špíny a kurupce nepředstavitelných rozměrů a totální kontroly lidí ! Mnoho lidí ještě nechce vidět strženou masku USA a spatřit je jako sprzněnou cuchtu, bez ideálů, bez slitování, ale tak to je !!! 11.9.2001 byl novým Pearl Harbour k tomu aby tahle rejda kriminálníků vyrazila do světa a podle předem připraveného plánu zaujala pozice !!! V ČR to je zatím jen pomocí ,,takzvaného'' obraného radaru... Bože, jaká nestoudnost a lež.Z tohoto důvodu jsou všechny ty velké kecy o EU, jediné ustavě, radě moudrých ve Štrasburgu a Bruselu, jediném platidlu pokud možno všude,jenom past na svébytné národy a regionální komunity v nich. Ty jako jediné si můžou a mají spravovat věci veřejné... Zbytek je otroctví !!
Myslete lidi prosím.
03. 02. 2009 | 13:36

Pepan napsal(a):

Tak to uzdrav doktore
03. 02. 2009 | 13:50

Ferko napsal(a):

Dyk more rozumite tomu? Ja vim jenom jedno.Gadžové se z toho všeho poserou ale mi romove se budeme mit pořad stejně/dobře/. Mi nehamounimme tak se nás ta krize netyka.
03. 02. 2009 | 14:03

člověk napsal(a):

Všichni mají žít na takové úrovni,na kterou mají a nepůjčovat si! Věřte,jde to...
03. 02. 2009 | 14:04

Žaneta napsal(a):

Myslíte, že nejste zadlužený? Jste si tím jistý? To asi nežijete v ČR ani v Evropě ani v USA. Zajímalo by mě, kde to vlastně žijete.
Já nemám žádnou půjčku ani hypotéku a přesto jsem zadlužená až po uši. Pro tento fakt stačí jen být občanem ČR.
03. 02. 2009 | 14:28

Mbody napsal(a):

Autor zjednodusuje a nevidi souvislosti.

Podstata krize spociva v :

1, trhove deformaci (vnitrni negativni externalite), kdy rust efektivity prace /1980-2009/ neni provazen adekvatnim rustem mezd.Globalizace + chamtivost ( napr. outsourcing). Z toho duvodu je spotreba stimulovana enormnim zadluzovanim - priklad USA! Hypoteky jsou jen casti problemu, mechanizmus volneho trhu tady evidentne selhava....

2, Dochazi ke zmene demograficke krivky obyvatelstva (USA).Novy duchodci v USA potazmo zap.Evrope si chteji udrzet socialni status a jejich obrovske uspory smeruji na financni trhy (nove financi derivaty + snaha manazeru portfolii garantovat zhodnoceni neustale zvysujicimu baliku penez i za cenu iracionalniho rizika), kde vyvolavaji stale zvetsujici se bubliny na trhu.

3, Propojenost globalni ekonomiky se ukazuje jako zesilovac negativnich (samozrejme i pozitivnich ) vlivu. Masova euforie vs. masove cerne videni.

4, Rust produktivity prace
(nove technologie ) jsou v kontrapunktu s rustem obyvatelstva (mnozstvi pracovni sily.Kde je zamestnat?

Zaver:

Stojime na prahu hlbokych strukturalnich zmen globalni spolecnosti.Je to prilezitost , ktera se muze snadno zmenit pod trhovym fundamentalismem na hrozbu.

Nova trhova rovnovaha bez "statnich intervenci" bude vest k obrovskym ztratam financnim i spolecenskym.A taky k radikalizmum ohrozujicim
"trhovy kapitalizmus i spolecensky rad" .Paradoxne prave intervencionizmus statu muze stavajici rad zachovat a zdokonalit...
03. 02. 2009 | 14:49

Jan Daniel napsal(a):

Geneze je popsána velmi dobře, jen mi tam chybí zdůraznění role FEDu a jeho stlačování úrokových sazeb, které vyvolalo bublinu cen aktiv a deformace při oceňování rizik. Určující role státních intervencí při vytvoření dnešní bubliny a nezřízeného spotřebitelského hýření na dluh je evidentní. Jenže zpitomělý dav oblblý politiky a médii bude dále hýkat, že příčinou jsou chamtiví bankéři a teď přijdou moudří a poctiví politici, kteří nás zachrání tím, že natisknou peníze a nainvestují je do čehokoliv. Je to totiž dost primitivní na to, aby to dav pochopil, a tak to musí být správně. Navíc to obsahuje prvek Spasitele, který přijde a bezbolestně je zachrání (pravděpodobně pozůstatek křesťanství zasunutý v podvědomí). To se přece poslouchá lépe, než krev pot a slzy.
03. 02. 2009 | 16:14

grőssling napsal(a):

Jo příručí, který za nic neručí, tomu se to povídá. Ale co pak ten co musí poslat Národní gardu, aby pacifikovala barevná gheta ?
03. 02. 2009 | 17:31

zdesta napsal(a):

Pan Zelený přednáší na UTB ve Zlíně.Mohl by posluchačům náležitě vysvětlit jak je možné,že ve Zlíně v dobách celosvětové krize,neexistoval pojem nedostatek práce,nebo nedostatek kapitálu.Mohl by také porozprávět jak řešil bytovou otázku svých zaměstnanců Baťa. Kolik si vydělal dělník a kolik platil nájem v jeho podnikovém bytě.Vystavěl také celou infrastruktůru-školy,internáty,obchody a.t.p.Dnešní cihlové domečky postavené v 30 letech,vyžadující celkovou generálku,stojí bratru 2melouny.(zásluha-socanů)Proč o tom vlastně kecám.Dnešní kapitalismus trpí dvěma neduhy.Nedostatkem práce a kapitálu.Práce se odstěhovala do Asie (levná pracovní síla-zisk)a kapitál čert ví kam.Něco tu nefunguje jak by mělo.Otázka zní proč?Politicko ekonomický obor nepatří mezi exaktní vědy.Existuje celá řada teorií,směrů,úvah,způsobů řešení a.t.p.Pan Zelený zde obhajuje jeden směr (příčina -následek) To ovšem neznaméná,že musí mít pravdu.Celá řada fundovaných ekonomů se může na problém krize dívat úplně jinak. Jakmile jde všechno do háje,hned se vyrojí nepřeberné množství hajných.Rozumování s křížkem po funuse není moc oslnivé.
03. 02. 2009 | 17:57

Germanicus napsal(a):

Stan, Karel Mueller, VK-Can:
Pánové, Vaše příspěvky přesně odráží moje názory. Díky.
03. 02. 2009 | 19:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Janovec:
"hlavně si lidé za socialismu podstatně lépe uvědomovali svoje postavení ve společnosti" Stoprocentně souhlasím, většina si dobře uvědomovala, že nejlépe bylo mlčet, menšina skandovala souhlas.
03. 02. 2009 | 20:59

Marie napsal(a):

Výborný článek, děkuji pane profesore!!
03. 02. 2009 | 22:20

ALT napsal(a):

pro prirodovedec,

tak kde se toulate?, cekal jsem ze si trochu vic poctu a ono nic(skoro)

pro Stan,

co takhle prosím pěkně poprosit paní claire,

o nějaké slohové cvičení na téma ceny sub.hypoték při prvním prodeji, pěkně po všech dotčených ústavech, porovnat s cenou nemovitosti určených při uzavření hypotéky, poměr k ostatním hypotekam a poměr k ostatním aktivitam bank no atd.

z veřejně dostupných zdrojů nebo něco takového je mládeži nepřístupno?

paní claire pěkně prosím, moc rád si počtu

tedy, mohou se přidat i ostatní
informovaní,

jo a taky bych moc rád četl něco od člověka který má osobní zkušenost se stavebnictvím v USA, aby nám přiblížil náklady na stavbu vzorového domku jako stvořeného pro tyhle jedovaté hypotéky, no atd.

pro autor,
když už gov. nutil banky poskytovat tyto hypotéky tak kdo je nutil je nakupovat od jiných poskytovatelů?

jo a taky by mě zajímalo kdo nutil banky nakupovat vládní dluhopisy? a za kolik jich asi tak mají v šuplíku?
03. 02. 2009 | 23:09

milanzeleny napsal(a):

slayer
Fidlovačka s úrokovými sazbami je simplicismus. Já se neotírám o Friedmana(který nám přednášel v Rochesteru), ale o friedmanismus. Stačí číst pozorně.
04. 02. 2009 | 00:37

milanzeleny napsal(a):

baci

Vy jste to udělal za mně,
děkuji. Baťa byl skutečný mistr ve zvládání krize: proto jej v ČR nikdo nestuduje, natož praktikuje.
04. 02. 2009 | 00:43

milanzeleny napsal(a):

Janovec

Výborná metafora dopravního "suku" - děkuji. Nic nenaděláte když už je. Mnoho se dá udělat, aby nenastal, hlavně v mikro. Makro nikomu nepomůže.
04. 02. 2009 | 00:49

milanzeleny napsal(a):

blbec

stačí se podívat do seznamu článků na konci blogu. Vládě "neradím", na to mají NERV.
04. 02. 2009 | 00:52

milanzeleny napsal(a):

F. Adamec

Děkuji za pěkný průřez soustavou myšlení Baťa. Bohužel je již pozdě. Češi dnes řídí své podniky podle zcela jiných a zcela cizích principů.
04. 02. 2009 | 01:00

milanzeleny napsal(a):

Martin B.

Je to pro studium Vaše, ne moje. Já nejsem váš profesor, abych se zabýval Vaší nevědomostí. Do školy, do školy - a do velmi dobré, než bude pozdě.
04. 02. 2009 | 01:04

milanzeleny napsal(a):

Opitz

Nezapoměl jsem nic, vynechal jsem mnoho. Vynechat jsem musel, hlavně čísla a detaily - jak dlouhé to chcete mít? Již takhle si čtenáři stěžují, že neudrží soustředění a pozornost.
04. 02. 2009 | 01:07

JUDr. ING. Peter Holéczy napsal(a):

Treba si ujasniť: všetky politické strany sú v súčasnosti zločinecké organizácie. Vláda sama nemá ani halier, prostredníctvom daní okráda spoluobčanov /dokonca si financuje politické strany/ a získané peniaze rozdáva ak, tak svojim. Pritom si značnú časť necháva sebe. Takže jedine správne je: všetku ekonomickú moc vláde, politikom, politickým stranám ZOBRAŤ ! Skutočne len trh bez politických a v súčasnosti celkom socialistických zásahov štátu - síce za cenu drastických bolestných operácií - môže vrátiť krízu späť k zodpovednému hospodárstvu. Inak vlády všetkých krajín nás vedú v súčasnosti rovno do priepasti. Viem liek: absolútne zlikvidovať všetky opatrenia aj zákony štátu obmedzujúce podnikateľov. Všetkým ľuďom absolútne bez prekážok a administratívnych regulácií umožniť slobodne podnikať, ale len na svoju vlastnú zodpovednosť. Všetky byrokratické obmedzenia uvoľniť nie o 10 % ale o 95 %. To jest aj podstatne znížiť každému dane, aby vláda nemala ani len možnosť ekonomických zásahov a musela drasticky aj na 40 % rozpustiť byrokratickú štátnu aj miestnu mašinériu. Preč so všetkými úradníkmi, ktorí sú len prekážkou. Ak toto sa neurobí, za chvíľu /1 - 2 roky / nebude vláda mať aj tak prostriedky a bude musieť prepustiť možno až 80 % úradníkov.Inak hrozí revolúcia, teror, vláda ulice a možno veru aj občianska vojna. Bohužiaľ aj zastavenie sociálnej výpomoci je bezpodmienečne nutné, každý sa bude musieť o seba postarať sám. Je zločinom v súčasnosti zvyšovať a zriaďovať akékoľvek sociálne dávky. Je nutné ich drasticky znížiť, aby si obyvateľstvo uvedomilo, že každý sa musí postarať o seba sám. Ak sa drasticky neznížia, za chvíľu / 1 - 2 roky / ich nebude mať kto z čoho vôbec vyplácať, áno bohužiaľ, vláda za chvíľu možno nebude mať ani korunu ani na dôchodky. Dobre, že Klaus bol v Davose, teraz by sa hodilo, aby prehovoril ako ekonóm a nie ako prezident.
04. 02. 2009 | 01:08

milanzeleny napsal(a):

leopard

Ano, 250 nebo 50 nebo 30 opatření ve "válce" proti krizi je čírý nesmysl. Opatření musí být 1-3, úderná, k věci a naprosto průhledná. K tomu je však třeba ekonomii umět, ne ji opisovat z učebnic.
04. 02. 2009 | 01:11

milanzeleny napsal(a):

Julek

Jak říkal císař pán Mozartovi: příliš mnoho not, milý Mozarte, příliš mnoho not...
Jen tolik, jeho Nejjasnější Osvícenosti, jen tolik, kolik je třeba, odvětil mladý Mozart.
04. 02. 2009 | 01:15

milanzeleny napsal(a):

zdesta

Nechci nikoho oslňovat, natož Vás. Ohledně Bati: přečtěte si Cesty k úspěchu anebo Neučete se z vlastních chyb. O Baťovi se Vám bude i zdát ...
04. 02. 2009 | 01:20

milanzeleny napsal(a):

ALT

Ohledně toho stavebnictví: vyhledejte si Flexibuild, který v USA zavádíme, ale v ČR jej již dávno máte - a nevíte o něm.
04. 02. 2009 | 01:23

ALT napsal(a):

pro milanzeleny,

pokud to není tajné, můžete uvést ta 1-3 úderná opatření?

děkuji
04. 02. 2009 | 01:30

ALT napsal(a):

pro milanzeleny,

Flexibuild - mínil jste systém řízení staveb, nebo stavební panely z recyklátu?

mě zajímal konkrétní příklad-y, včetně konstrukce/náklady, ovšem skutečné nikoliv vykázané odhadcem makléře

jinak díky za reakci 9 z 10 zdejších ekonomů
má podobný přepych zřejmě zakázán nějakou konkurenčí doložkou
04. 02. 2009 | 01:54

milanzeleny napsal(a):

ALT

Obojí,
http://www.flexibuild.cz

Úderná opatření se na blog určitě nehodí, možná nejdříve v USA. Názory rozumbradů zde bohatě stačí. Mají na to pevné NERVy - a prosí i blogery o pomoc - možná tak zvednou to "Číslo" na 500. Zatím jen 250 pro ODS a 52 pro ČSSD, celých 302 opatření,když uzavřou dohodu. Určitě světový rekord v pochopení krize a krizové strategie. Není co dodávat.
04. 02. 2009 | 05:24

Aleš napsal(a):

Možná je načase konečně si říct, že nic nemůže stále jenom růst... A tudíž zkrátka žádná opatření neexistují, protože základní filosofické, či chcete-li přírodní zákony platí všeobecně. Tedy pokud něco dlouho rostlo, pravděpodobně tento růst jenou skončí a naopak přijde velký úpadek. My jsem si zvykli brát vývoj světové ekonomiky od 2. světové války, či spíše dokonce posledních 20 let za samozřejmý a extrapolovali jsme ho do daleké budoucnosti. Jsem zvědav, kdo se první odváží říct, že král je nahý a že je třeba začít pracovat na strategii přežití v období poklesu...
04. 02. 2009 | 11:18

Petr Pokorný napsal(a):

Vážený pane Zelený, jsem strašně rád, že zde publikujete. Jsou to tak přesná vystižení, až mrazí (jak někdo trefně napsal) A to mrazení spočívá v tom, že tomu nikdo nedokáže zabránit, jako druhé světové válce a fanatismus se dere do popředí! Je to stejně strašný pocit, jako když z dálky vidíte dítě, jak vstupuje pod auto a nemáte sílu tu dálku k záchraně přeskočit. Hezký den přeji.
petrpokorny.blog.iDNES.cz
04. 02. 2009 | 11:37

Sep napsal(a):

Peter Holéczy - "teraz by sa hodilo, aby prehovoril ako ekonóm a nie ako prezident" .....no já už myslel, že jsem asi sám, kdo tohle tvrdí! Klaus jako snad jediný český politik, který četl Human Action, mluví o krizi jako všichni ostatní ignoranti. Chápu, že jako prezident nemůže mluvit stylem co na srdci, to na jazyku, ale pokud četl Misese (a podle jeho vlastních slov jej ta knížka ovlivnila jako máloco), tak musí znát ABCT a chápat, že to je jediná teorie hospodářských cyklů, kterou je možno brát vážně. Proč to ale nedává najevo? Bojí se marginalizace? Nesmysl, kvůli oteplování je za extremistu už teď.

Pane Zelený, díky, ale dal bych si přídavek :)
04. 02. 2009 | 12:00

Daniel Péder napsal(a):

Problém je hlubší, spočívá v současných principech demokracie, kde schopní a pracovití mají pouze 1 volební hlas stejně jako ti ostatní, kteří vždy budou volit své "zákonodárce" na principu "kdo mi zajistí více koláčů aniž bych musel pracovat, tomu dám svůj hlas".

Otdud plyne strach volených politiků řídit stát a ekonomiku rozumně. Oni musí postupovat především "populárně" aby byli zvoleni.
04. 02. 2009 | 13:06

Milan Bukovecký napsal(a):

Měl jsem tu drzost a vnikl výtahem z ebenu a zlata do pater osmdesát let staré texaské banky, zhotovené z absolutně nezničitelných materiálů. Všechny ty mrakodrapy Rockefellerů postavené na kostech loupeže, měly svá uzavřená náměstí a byly propojeny
kilometrovými pasážemi, aby hošani nenastydli a nedostali úžeh. Měl jsem to pochybné štěstí setkat se s jejich obchodní brutalitou a kolosální drzostí. V němém úžasu jsem sledoval osmdesát let staré funkční rolety garáže opatřené senzory a viděl pancéřový Lincoln jak vyjíždí a usušený černý člověk zdraví nadutého bělouše. Černoch mi splynul s tabulí skla v děsivé síle slunce a leštěné šedi betonu. Z jakéhosi
vnuknutí jsem chtěl projíždějícího bankéře nakopnout.
Tak jako můj kamarád na římské ulici, když mu před očima nastupoval nabob do Bentley. Tehdy jsem tomu nerozuměl.

K věci: Amerika je trh, který ještě dlouho nepochopíme. Není daleko od pravdy, že jsou z jiné planety. Není jediný důvod se s ní zaobírat. Nikdy nám nepomůžou. Když na ně myslíme, nebo o nich hovoříme, mají nás v hrsti. Přitom jsou tak strašně zadluženi. Každý jednotlivec. Když se stěhují, nebo se jim znelíbí fot´ák apod., vrátí to. Každý krámkař si může dovolit vyrobit cenný papír, pojistí si ho a jde si půjčit. Na polích jim rostou mraky pšenice, pod zemí leží ropa, plyn, mají raketoplány a bomby, vlastní půl světa. Když jim něco schází, vezmou si to.
Celé dny a noci plýtvají energií. Vůbec jim nemůžeme rozumět. Nejsme dodnes konvertibilní, kompatibilní, jsme negramotní, přinejlepším I. stupně. Ani Evropa jim nerozumí. Asi bychom měli začít u ní. Ale Evropa není také Ježíšek, spíš Rada hraběcí porada. Neměla by nám říkat, že jsme zbohatli, že se máme moc dobře a že doba dostatku skončila. Jsme neskonale chudí, jsme jejich odbytiště. A naši političtí dezertéři a jejich alibistické komise nám papouškovitě sdělují, že se máme uskrovnit, že blahobyt skončil. Asi si musíme pomoci sami. Žádná osvěta nepřijde. Tak jako za Němců, nebo za komunistů. Je to o inteligenci a každá věda začala na poli.

Reflex

Na Í Pé Pavlova stál loudil, u sloupu v metru
Držel housle, vrzal, tahal se za růžové kšandy

Chtěl jsem si užít srandy, koukal, jestli nemá
Kytaru, hrál bych tesklivé písně,
jako panák

S ním bloudil, čučel na výrostky, po ptáčatech
S dredy, když sebevědomé pocity žen házely

Motýlek lesklé mince, až do misky starého muže
Cinkla bída na prach kolejnic vyhaslého smyčce

Po světlech vagónů, letěla na poslední čáru tváře
Porodila reflex, krysaře v tichu nástupiště, aby

Píšťalkou laseru nabízel trody, archtekturu alter
Ega, mapu kyberměsta, unilateralismus drogy

Ale to už píst tasemnice zíkal, brzdil, vyhrkly
Mi slzy, žebráci Evropy začali vystupovat
04. 02. 2009 | 13:40

míla napsal(a):

Kdo nechce nepochopí.Je jasné,že predevším soc-bolševcké vlády po celém světě vytvářejí virtuální peníze.A takto to občas dopadá.Vysvětlovat to levičákům je merné,marné a marné...
04. 02. 2009 | 16:20

ALT napsal(a):

pro milanzeleny,

díky, nicméně odkaz z 4.2/ 05.24.34 považuji za informativní příklad a PR,

nikoliv za odpověď na dotaz na typický příklad včetně ceny v USA

s "údernými opatřeními", dobrá, respektuji, že je třeba je nejdříve prodat nikoliv zveřejnit

co poslední dvě moje otázky z 3.2./23.09.22 ?
04. 02. 2009 | 16:27

slayer napsal(a):

Prof. Zeleny:

Neoddelite friedmanismus od Friedmana, jako neoddelite stalinismus od Stalina. Takze trochu skromnosti pane profesore. Kdo vi jestli nekdy nekdo bude mluvit o "zelenyovstvi" at uz s jakymkoli privlastkem.
05. 02. 2009 | 05:20

Důchodce68r napsal(a):

Pane Zelený.
Sice jsem „rozumbrada“ (proč ne, s ekonomií nemám nic společného), ale před časem, ještě neproškolen tímto zajímavým blogem, jsem se pokusil radit v blogu panu Sedláčkovi pro NERV. Náhodou jsem radil v podstatě „ 3 opatření “. Snad některé je i „razantní“. Dovolím si je se svolením autora (sebe) uvést i zde.
Mohu se zeptat: trefil jsem se aspoň náhodou do některého z Vámi uvažovaných ? (Stačí odpověď ano-ne.) ?

1) Napravovat politický, ekonomický a finanční systém s politiky, které nyní máme, je marné. Ale má cenu studovat, pozorovat a na nápravu se připravovat.

2) Co nyní prakticky:
- zajišťovat sociální smír (potenciál zloby je už na hranici, soudě podle sebe),
- do krajnosti bránit dalšímu zadlužování státu,
a stále dokola opakovat tento bod, dokud se nezačne situace zlepšovat.

3) Vyměnit politiky, původní zneškodnit, navždy zakázat růst HDP, podložit peníze zlatem, nedovolit inflaci, zcela zakázat úroky, peněžnictví předat do rukou státu, drasticky zjednodušit zákony, řádně sjednotit Evropu (bez Turecka).

Poznámka: bod 3) nevypadá na první pohled moc reálně, ale, co kdyby se bod 2) nezdařil, případně až po další světové krizi? Počkám si, ještě nehodlám umřít, a pak si to řekneme.
05. 02. 2009 | 09:39

yorick napsal(a):

Díky pane Stejskale za odkaz na loňský, údajně prognostický článek ekonoma Zeleného.
Musím konstatovat, že jsem si jej přečetl a dospěl k závěru, podobnému řadě diskutujících, že je sice obsažný, ale poněkud ideologicky upatlaný. Především jsem však v něm nenašel nic, co bych mohl nazvat prognózou a reálným odhadem vývoje americké a jiných ekonomik, který by byl potvrzen současným vývojem. Také si troufám tvrdit, že v té době již podobných názorů kolovala řada.
Přece jen mne však tento článek velmi zaujal, až když jsem se spustil do diskuse. S úžasem jsem zíral na tento výrok, zapsaný v době, kdy vláda a náš nebohý prezident alarmovali, že koruna je naše záchrana před krizí, která nás ani tak nepostihne, protože náš bankovní sektor je plný zdraví (ta drzost):

vlk napsal(a):
Marty

velké zjednodušení

Americký dańový poplatník zaplatil ze svých daní sanaci problému. Ještě tedy ne celou, ale to přijde.

Současný nedostatek likvidity ovšem zaplatíte i vy v České republice. Banky totiž zdražují financování. Prostě , dnešní krize jsou globální. Takže vaší peněženky se dotýkají vždycky.

Škodolibě se usmívám, i když pana Zeleného respektuji. Proč ten vlk nesedí v NERVu, napadlo mne, když tam sedí 80% lidí, kteří nemají o ekonomice ani páru. Kde by ji taky vzali, že?

Pěknej den.
05. 02. 2009 | 11:11

Milan Bukovecký napsal(a):

Krize

"Už je tady" řekla sekretářka, ušklíbla se, poulila hnědé buličí oči, zvědavě stála, nateklá zimou pučela do divokého textilu, dělala ksichty, co že to jako má být za ekonoma, a když muž vešel, bleskl po ní ledovým světlem očí, dlouhé šedivé dráty vlasů mu ležely přilepené brilantýnou na pomuchlané hlavě, těžké vrásky žlutého obličeje mu táhly netečný výraz až k zemi, váhou byl malý, možná těžký welter na hubených nožkách, narovnal ramena ve schlíplém saku, obrovskými prsty mi stiskl ruku, chraplavým hlasem pozdravil a představil se.

Pan Nep byl starý, příliš starý, než aby mohl dělat kamufláž šoféra a práce všeho druhu, tak jsem si říkal a nedovedl si představit, že by mohl řídit tu velkou osmiválcovou káru, že by věděl jak maká automat, všechny ty radary a odposlechy, všech těch 560 koní,které ji ženou. Nedovedl jsem si představit, že by mohl dělat ficku pro všechno, laika do mého osobního brainstormingu, blokoval mě, ale něco mě k němu poutalo, ten jeho neproniknutelný, skoro asijský obličej, přesvědčovací síla sebevědomí 170 IQ, možná pramenilo z jeho ptáka, tak jsem si říkal, díval se mu na jeho ruce, dávaly tušit pořádnou kládu a jako každý chlap jsem z toho měl neskutečný mindrák soutěživosti, koukal jsem na jeho obrovský nos, na velké šedé rybí oči a něco mi nezadržitelně říkalo, abych ho vzal.

"Je mi 68" odpověděl, nebyla na něm vidět žádná známka strachu, dával si podmínky "30 tisíc na ruku", nehnul ani brvou, když jsem mu ukázal zrcadlo černého auta, jeho impozantní pneumatiky a pozval ho na oběd. Jel pomalu, řídil bravůrně, bez brýlí, přesně tak, jak se sluší na panského kočí. Zvíře motoru kdesi bzučelo, naleštěná karoserie se šinula kolem sídla vlády, odbočovala na kostkách Klárova, uvnitř vozu bylo úžasné ticho, po chodníku šla nádherná žena a dívala se po nás. Pan Nep přibrzdil a pohodil k ní fetiše moci. Zpanikařila, ale auta za námi nás nemilosrdně tlačila dál. Chvíli jsem si myslel, že jsem ministerský předseda a musím s tím něco dělat. Možná bych mu mohl pana Nep půjčit.
05. 02. 2009 | 12:18

ALT napsal(a):

pro yorick,

páč vlk je bručoun kterej nechce vylézt z nory na světlo, a taky trhá a někdy blbě štěká, ale většinou se snaží přijít věcem na kloub a vypadá to, že celkem poctivě,
tak jak by moh bejt kooptovanej, že

vlku odpusťte hříšníkovi :-)))))))

jo, a taky byste mohl udělat Yorickovi

malou přednášku např. na téma kolipak to dostali asi nakoupino naše bankovní dcerušky od zahraničních macešek a tedy kolik se bude asi sanovat u nás něčeho co tu nebylo až tak naděláno.
05. 02. 2009 | 12:29

slayer napsal(a):

Prof. Zeleny:

Jeste mi to neda k tomu Friedmanovi, friedmanismu a fidlovacce s urokovymi sazbami.

"I am not a supply side economist, I am not a monetarist economist, I am an economist".

(Milton Friedman)
06. 02. 2009 | 06:16

Vysedlina pathologicka napsal(a):

Pěkný článek. Proč se ekonomie neučí na obecné?
06. 02. 2009 | 16:26

oldalfin napsal(a):

Ať dělám co dělám, nemohu se ubránit dojmu o sofistikované globální zlodějině ze všech stran, kterou se snaží globální politikové žehlit rozpálenou žehličkou po zádech vetšiny z nás. Těm kterým se podařilo zakotvit v klidných vodách daňových a nebo jiných finačních rájů se to dotýká jen jaksi zpovzdálí. Hezký český název tunel se změnil na globální megatunel a světlo na konci tunelu nemusí být nutně světlem osvícení, ale může to být klidně i vlak, kterým máme být přejeti.
Zlodějina ať už sofistikovaná více či méně je pořád zlodějinou a můžeme ji nazvat sebevzletnijšímy názvy třeba typu český tunel.
Ukradené hodnoty nikam nezmizely jen se přesunuly do skupiny těch, kteří si myslí, že jsou všemohoucí.
Již jsem kdesi na web psal, že v prvobytně pospolné společnosti vzali klacky ti kterým bylo ukradeno a domohli se svého práva tak, že dotyčné zbili, nebo ubili a vzali zpět a navrch vše to co ukořistili. Doba pokročila od šavlí po děla a bomby až k atomu a pokud si domnělí všemohoucí tuto skutečnost neuvědomí běda nám. Volné pokračování ekonomiky silou asi skutečně nepřežijem. Máme-li věřit Mayským kalendářům tak bůh nás ochraňuj.
06. 02. 2009 | 21:36

pravdoláskový pesimista napsal(a):

Článek je dobrý, objektivní, uvádí jen fakta a s tím nic nenadělá ani snaha rudých pohrobků, kteří se zde tak úporně snaží "argumentovat" - viz Vilém, známý bolševický diskutér z mnoha jiných diskuzí, hugo, anellos a j...Klastry těhle pozůstalých unisono hájících bezkrizovou ekonomiku, kdy se téměř vše vyváželo našim bratřím a na domácím trhu nebylo téměř nic, a jejich stále důraznější sebepřipomínky jsou snad ještě více deprimující než ekonomická krize.
07. 02. 2009 | 00:19

bertik napsal(a):

Prof. Milan Zelený:

Velmi užitečný faktografický přehled. Děkuji za něj.
Mám na jeho základě 2 otázky:

1. Jestliže se krize „připravovala“ za vlády 4 amerických prezidentů a opatření se prosazovala skrze politickou moc, není vzorový kapitalismus USA jen další kontinuální diktaturou, která hlásá demokracii, ale fakticky ji nerealizuje? A navíc ještě s tím rozdílem, že chybná rozhodnutí zasahují celou zemi původu, ne-li celý svět a nikoliv jen politické protivníky?

Vypadá to, že platí výrok opovrhovaného myslitele, že ekonomika je koncentrovaná politika. Protože co jiného v dnešní době zažíváme? Politici, kteří disponují onou veškerou potřebnou nařizovací a vykonávací mocí, realizují ekonomickou vůli zájmových a lobbyistických skupin jak národní tak globální působnosti (zbrojařů, bankéřů, ropných společností atd.). Pravomoc politiků, finančníků a dalších mocných absolutní, odpovědnost nulová.

2. Jestliže se na krizi začalo zadělávat před více než 30 lety v USA, jak to že se neozval žádný z nositelů Nobelových cen za ekonomii a jiných expertů z oboru s varováním? Jak to, že nevznikla Charta osvícených, kteří dokázali rozpoznat rizika a jak to, že nebili na poplach? Kdo jiný, když ne oni? Pak je udělování Nobelových cen za ekonomii fraškou.

Stále se zaměňují příčiny s následky. Tzv. hypoteční krize jako poslední projev chyb hromaděných v minulosti, které už systém nebyl schopen vstřebat, rovněž není příčinou. Toto vše je důsledkem vad systému, ve kterém mohla tato opatření vzniknout. Systém selhal především morálně a tudíž není důvěryhodný.

Účelově vnucený mýtus o trvalém ekonomickém růstu a všemocném trhu, chvála života na dluh, démonizace konzumu, to vše podpořeno nekonečnou reklamní a marketingovou masáží. A absolutní absence kontroly.
Na závěr:

Ano, stát selhal. Ale tím, že nekonal !!! Jenže kapři si nevypustí svůj rybník. Kdyby byl totiž konal, mohl omezit hegemonii svou vlastní i hegemonii „svých“ mocných a to se nechtělo. A pak jsou tu voliči, jejichž hlasy jsou zapotřebí. Hypnotizace blízkými zisky a požíváním výsad jakéhokoliv druhu zatemňuje mysl. Chamtivost bude pořád jen jedna bez ohledu na to, jsme-li ve starém Římě nebo v současné Americe Je to začarovaný kruh, ze kterého není spořádané východisko.
Pane profesore, ruku na srdce, mohlo to dopadnout jinak?
07. 02. 2009 | 10:58

Ros napsal(a):

Příčiny krize a kdo je způsobil, jste pane profesore Zelený popsal dobře.Máte taky řešení? Z kterého kouta dnešního světa lze očekávat záchranu?
07. 02. 2009 | 15:04

Michal V. napsal(a):

Hezký den,

k poznámce, že žádný "Zelený-ismus" jen tak nebude bych rád dodal, že postoje, myšlenky, atd. prof. Zeleného byly již v reálu některými podniky dávno uskutečněny, problém je v tom, že lidská kreativita, zdravý selský rozum, dobré vzdělání, velké cíle a nároky, to hold není pro většinu obyvatel této planety. Vše tkví v jednotlivých lidech. To není na Nobel. cenu, ale je to pravdivé a prosté. Např. v 80-letech min. století, v Německu, postihla jednu vynikající cukrářku, která také vyráběla výborné domácí džemy krize, zpratila mnoho zakázek, atd. Ale byla velmi moudrá, nepropouštěla zaměstnance, právě naopak, začala se učit psát na počítači, přijala nové lidi a jelikož v té době začaly být dosti populární fitnes výrobky, přizpůsobila tomu celou výrobu a začala s výrobou rozmanitých fitnes produktů. Vše se obrátilo, poptávka i zisky začaly růst - inovovala a začala s něčím novým. To opravdu není pro každého, také mohla svůj podnik prodat nebo řadu lidí propustit, ale ona zkusila nápad, který se ujal. Je to jen příklad, spousta podniků by mohlo být lepšími než jsou - o tom prof. Zelený často píše, ale lidi změnit nemůže, natož státní úředníky. Mnohé jednoduché a prosté rady nemusí být dobře přijímany, nejdou cestou nejmenšího odporu, ale často je tomu přesně naopak. Životní úroveň všech by přitom mohla být mnohem vyšší... Možná by mohli začít psát profesoři jak měnit lidi, ale to by nebyla jednoduchá ani správná cesta. Důležité je uvědomit si, neprodávat slepice, kterým se zrovna nechce snášet zlatá vajíčka a spolupracovat s těmi, kterým se daří a i nedaří ... snadné to pravda není...

K příspěvku o výtazích ze zlata a ebenu -- pozitivní na stranu jednu je to, že mnozí "umělci luxusu" získali dobré zakázky a mohli dělat za hodně peněz kouzelná díla, smutné je, že to bylo na úkor peněz jiných. Ale to prosím není jen výsada USA, týká se to spíše Evropy, doby, která byla posedlá vírou v Boha - ta úchvatná díla jako katedrála Notre Dame v Paříži, atd. či malby Michellangelovy, které musel na rozkaz papeže zhotovit, ta skvostná díla byly vytvořena téměř vždy pod nějakým vnějším nátlakem, dnes už je zcela jiná doba. Doba gotiky ani baroka se již nikdy nevrátí....lidé již mají jiné hodnoty a cíle....dnešní svět je hlavně individuální, bohužel i hektický, nicméně by měl být hlavně dobou spolupráce a dobré nálady, což často bohužel snadné není ....reálné by to však být mohlo...
08. 02. 2009 | 02:49

Miša napsal(a):

Občan v právním státě nepotřebuje politické strany, natož v Čechách, kde není ani tradice ani politická kultura.Všechny politické strany zrušit (výsledek jejich působení vidíme - ihned vznikne úspora peněz i energie) a nahradit politiky odborníky pak bude diskuse alespoň k věci a ne natruc. Práce je tu dost. Stačí se vmyslet do situace rodiny a řešení krize je hotové!!!
08. 02. 2009 | 16:51

jogín napsal(a):

Bohužel, jen ideologicky vhodné kousky. Citace T. Bušiny vyvrací řeči o zásadním významu CRA. O CDS a ani slovo, 10 let stagnující reálná mzda při pěkném růstu produktivity nemá žádnou souvislost s dluhy, které Američané nahromadili. A fantastické peníze manažerů závislé na zisku vůbec nevedou k většímu riskování. Misesova generace pěněz bankovním úvěrem zřejmě taky neexistuje.
08. 02. 2009 | 21:43

Pocestny napsal(a):

Pěkný soupis, pane Zelený...to jektání zuby mi také přijde naprosto přirozené.

Místo evaluace ostatních tu upustím jeden hezký článek z tohoto břehu atlantiku...
http://www.telegraph.co.uk/...

..mor se rozlézá....
09. 02. 2009 | 09:55

Darius napsal(a):

Je to nesmírně poučná, fundamentální a přesvědčivě podložená analýza, ale možná by se dalo jít i po dalších kořenech. Například je jasné, že růst účinnosti finančních technologií (v podstatě, jak rozmnožovat peníze) nebyl vyvážen kontrolními mechanismy, které by bránily vážnějšímu odtržení spekulativní ekonomiky od společenských zájmů, a to nejen ekonomického charakteru. Samozřejmě je třeba posílit zejména kontrolní a zpětné vazby mezi produkční a spekulativní ekonomikou. Jde zároveň o krizi manažerismu. Dobrý manažer by si měl všímat nejen podnikové kultury, ale i širších kulturních, ekonomických, sociálních a politických souvislostí. Specialisté s klapkami na očích vedou podnik k vyššímu zisku, ale celou společnost do katastrofy. Státní intervence skutečně nemůže vše uhlídat, kontrolovat, napravovat a regulovat. Těch mechanismů musí být celá řada – tak, jak to odpovídá reálnému složitému propojení finančního sektoru s ostatními.

Ekonomie se také málo snažila finančně vyjádřit hodnoty mimoekonomického charakteru a různé externality. Např. tradiční definice chudoby/bohatství je již dnes zcela neudržitelná. Podobně je nutno ekonomicky kvantifikovat i některé další sociální a ekol. veličiny. Neméně důležité je tyto nové pohledy na svět nalít do hlavy praktickým ekonomům a finančníkům. Je třeba si uvědomit, že tradiční ekonomie není schopna projektovat ani svůj vlastní rozvoj, ani své základní a tím méně i progresivní termíny. Jak by mohla něco říci k celospolečenskému vývoji, byť jen ve formě státního rozpočtu nebo státní úvěrové politiky. Jsem přesvědčen, že až krize skončí, nezůstane ani z tradiční ekonomie kámen na kameni.

Někdo by měl také naplno říci, že Amerika se nachází v morální krizi. Je třeba si při tom uvědomit, že morálně zastaralé finanční, ekonomické a ekonomicko-sociální technologie tvoří významný díl morálního deficitu, ale ne celý. Jen sebereflexe, která s Amerikou zatřese aspoň z poloviny tak, jako to dokázala krize, bude tou správnou reflexí.
09. 02. 2009 | 16:33

jogín napsal(a):

Z diskuse k Pocestného odkazu: Everbody continues to pretend that the emperor has clothes. I recommend people in the UK & US to start studying the dynamics of the Weimar Republic, since they are heading for something similar at flank speed!
09. 02. 2009 | 22:02

Darius napsal(a):

A ještě maličkost: Analýza má lineární charakter, ten má své zjevné výhody, vypočítává všechny varianty a stupně určitého druhu pochybení, ale poněkud zastírá cyklický charakter krizí; v tomto ohledu je dobré analýzu doplnit nějakou studií využívající teorii katastrof, která nám umožňuje modelovat náhodné setkání (součty) vrcholů a propadů různých společenských parametrů a nutně nás vede k lepšímu poznání komplexnosti celého procesu ekonomických krizí.
10. 02. 2009 | 07:39

Rejpal napsal(a):

Dle mého názoru existují 3 hlavní příčiny krize. A ačkoliv jsem veskrze životním optimistou, z logických souvislostí usuzuji, že tato krize bude stále pokračovat a nelze očekávat její brzký či trvalejší konec:

1. Vyspělé země a jejich občané si pohodlně navykli žít nad poměry, vydělávat poměrně velké peníze za neproduktivní činnosti a zaměřovat se na ekonomický růst podniků a firem. Zvykli si nezbytou klíčovou a opravdu produktivní výrobu vyhledávat v jiných méně vyspělých zemích, nikoliv ji zajišťovat sami. Na čem tedy ty peníze dané země chtějí neustále vydělávat? Dělat jakéhosi prostředníka služeb se nevyplácí vždy a dlouhodobě.

2. Vyspělé země zaměřily svou základní vývojovou rétoriku téměř jen na vzdělávání a ekonomický růst. Zapomněly však, že nezbytná je vlastní výroba, vlastní zemědělství a průmysl, vlastní ekonomická, zemědělská, průmyslová a energetická soběstačnost. Téměř zaniklo učňovské školství a začalo se preferovat jen to nejvyšší vzdělání vedoucí k práci typu kravata, notebook, laserové ukazovátko, meeting, briefing, brainstorming. To se téměř stalo vzorem společnosti a cílem mladých lidí. Opět se nabízí otázka na čem tedy dané země chtějí neustále vydělávat peníze? Stále se spoléhat na zdroje či investice z jiných zemí?

3. Konkrétně v naší zemi došlo k rozprodání opravdu dosti strategických společností v rámci privatizace. V naší zemi již neexistuje například jediná česká banka, jediná česká automobilka, zřejmě přijdeme i poslední ryze český pivovar či naše hlavní a stále ještě české pražské letiště. A opět se nabízí otázka - na čem taková země hodlá nyní i poté vydělávat, stále se chce spoléhat na to, že "rozprodané věci sousedům zůstanou stále ve vlastní domácnosti k vlastnímu užívání"?

Každý stát je do jisté míry samostatnou institucí s možnostmi rozhodovat se, predikovat vývoj, jistit se a budovat svou ekonomiku jak nejlépe to půjde. Naše země udělala spousty chyb a zejména chyby popsané v bodě 3 způsobily, že již patrně není z krize cesty zpět.

Tato krize nemůže logicky ustat, nemůže zaniknout. Bude buď trvalá a ekonomiky vyspělých zemí se trvale budou snižovat a postupně se vzájemně sbližovat s ekonomikami rozvojových a méně ekonomicky vyspělých zemí. Nebo se tato krize utlumí cca na rok či dva a poté opět propukne v plné síle, možná ještě horší. Bude se cyklicky a rychle opakovat, dokud nedojde k nějaké zásadní události (známé z minulosti jsou například válečné konflikty, národní povstání, znárodňování apod.). Dané zásadní události jsou očekávatelné vždy, když lidský vývoj dosáhne určitého kritického bodu. My jsme bohužel na počátku daného bodu kdy nemáme nic podstatného, čím bychom mohly tvořit ty nejzásadnější hodnoty a produkty. Toto nyní zvládají zajišťovat země jako Čína, Indie a jiné, a toto nás postupně uvrhne do jejich stínu.
17. 02. 2009 | 16:47

IJ napsal(a):

Vážený pane profesore, jak se bránit socanům? Vždyť nás dorazí. Vaše studentka IJ.
17. 02. 2009 | 22:18

honza napsal(a):

krizi nevyvolaly ty hypotéky, ale obchodování s nimi za což Clinton a jeho administrativa nenese odpovědnost
21. 02. 2009 | 12:47

Kolombo napsal(a):

To, že přijde krize /pokles/ bylo jasné i mně, neekonomovi. Vyčítat prof. Zelenému, že je "generálem po bitvě" je pitomost. V současné době jsou totiž finanční bubliny nazývány prosperitou, růstem a vlády se snaží umělými zásahy je nafukovat jak to jde aby vydržely co nejdýl. Že prasknou je jisté, kdy prasknou neví nikdo. Proto jsou státní zásahy tak devastující - nutí i vcelku slušné lidi chovat se jako grázlové. Představte si - normálně by došlo k poklesu, ekonomika by zpomalila a pár firem zkrachovalo. Politikům je nejde do krámu a tak se snaží intervencemi udržet "prosperitu". kdo se letadla Nikdo neví, jak dlouho to vydrží, jedno je však jisté - ten, kdo se nezůčastní a bude se chovat slušně, prodělá. Jak by dopadl konzervativní manažer, který by akcionářům nabízel procenta, zatímco konkutrenti mají zisky v desítkách %? přišel by o flek, zatímco nezodpovědný měl šanci brát léta vysoké odměny, o které nepřijde. Ten zodpovědný by neměl nic, přičemž krach zaplatí všichni stejně.
25. 02. 2009 | 16:37

Stanislav Hošek napsal(a):

Celý text sice popisuje reálné skutečnosti, ale chybí v něm argumenty dokazující, že jde opravdu o zdroje krize. Jinak jej považuji za - omlouvám se - liberálně zabarvenou dogmatiku, kterou si dovoluje akademicky vzdělaný člověk, jenž dobře ví, že jej nikdo nepovolá do zodpovědné funkce, v níž by měl problémy vyřešit. Především mě osobně totiž chybí konkrétní kroky řešení.F
26. 02. 2009 | 12:49

Kecal napsal(a):

26. 02. 2009 | 20:59

Michal napsal(a):

Za krizi může neskutečná hamižnost bohatých a mocných, jejich naivita a hloupost v podobě názoru, že jim se stále vzdalující střední vrstva bude tupě přihlížet jak korupce, známosti a peníze kvalifikují lidi do vedoucích pozic. Snaha značné části podnikatelské sféry (realitky, stavební firmy, banky ...) maximalizovat zisk na úkor slušnosti a solidarity. Ti kdo si myslí, že kapitalizmus přežije se současným platným heslem "peníze dělají peníze" nemá pravdu. Práce má dělat peníze! Tedy ti co produkují vytváří hodnoty mají mít profit a ne jen ti co kupují za levno a prodávají draze. Svobodný trh nenastane odstraněním intervencí států, ale pouze změnou společnosti ke slušnosti, zodpovědnosti a solidaritě. A žádná regulace to nemůže nikdy nahradit. Pokud si toto ti kdo mají moc a peníze neuvědomí a nezačnou (jakožto inteligentní lidé) jednat slušně čestně a solidárně, bohužel nás masa flustrované střední třídy naivně a třeba prostřednictvím politiků místo revoluce uvrhne do dalších smutných experimentů jako byl Komunismus. Není snad možnou cestou slušný, čestný a solidární kapitalizmus?
19. 04. 2009 | 01:19

Marián napsal(a):

Pokiaľ viem tak Obama pre ACORN pracoval, ale len pri jednom súdnom spore, ktorý sa netýkal hypoték. Tiež, v roku 2005 mali demokrati menšinu v oboch komorách.
Pripadá mi komické prenášať komplikovanú americkú republikáni verzus demokrati obviňovaciu politiku k nám do Európy. Hlavne s takým silným biasom
28. 05. 2009 | 10:35

Leitung napsal(a):

Pridam dalsi fakta. Jiz davno si americane stezovali na to, ze jim byly odmitnuty hypotecni uvery, protoze nesplnovali jakasi kriteria, prestoze byli schopni pujcky splacet. Kdyz se kriteria trochu uvolnila, byli skutecne schopni splacet. Ono to souvisi take s vysi najmu, mam platit 700 $ mesicne za najem nebo za hypoteku? Proc ale tito lide najednou z niceho nic nemohli splacet? To je ta prava otazka, protoze odpoved na ni je jednoducha, protoze proste ztratili praci. Hehehe. Stali se nezamestnanymi a neplatili splatky. Cili napred nezamestnanost a z toho plynouci neschopnost platit. Tak to je a ne naopak, jak tvrdi kdejaky demagog, ktery vymysli duvody pro krizi tam, kde nejsou, aby to vse, co se deje, ideologicky lepe vypadalo. Z tohoto ideologickeho vysvetleni pak jeste odvodime, ze za tu krizi mohou cernosi a ilegalni mexikani a muzeme jit zvracet.
16. 06. 2009 | 09:00

FV napsal(a):

Článek se zdá mluví o tajuplné státní regulaci trhu. Jako kdyby trh nebyl sám seberegulující, pokud jednotlivci uzavírající smlouvu přející si zisk (ne vždy ho MUSÍ dosáhnout neboť nejsou vševědoucí) mohu bránit třeba i státní regulaci. Dnes jsou vydání zvůli zákonodárců, neschopnosti státem živených soudů a drzosti všemocných arogantních "vševědoucích" úředníku.
Pan zelený nutně nezná lék, neboť má špatnou představu o trhu když si hraje s metaforickými obraty "volný" a "svobodný" personifikovaného "trhu".
11. 07. 2009 | 07:29

Petr Běhounek napsal(a):

Vážený pane inženýre, vždyť nemáte akademický titul profesor, váš nejvyšší titul je PhD. I když si v Čechách (máte to i na vizitce) píšete Prof. Ing. PhD. ... PhD. MBA (za takovou exhibici by se mnozí styděli). Nevím proč vás novináři považují za ekonoma. Vystudoval jste komunistickou ekonomii na VŠE. To je ta validní kvalifikace? Vaším oborem není ekonomie, ale management, humanitní obor. Píšete o starobylých posluchárnách, ale prosím vás, kde byste se v nich vzal, možná jako postgraduál. Vaše domovská univerzita je průměrná až podprůměrná univerzitou v nejchudší a nejhorší čtvrti v NY. Jakou akademickou funkci zastáváte (mimo to, že jste učitel)?
07. 08. 2009 | 15:57

Petr Čech napsal(a):

Vážený pane inženýre, snažil jste „radit“ a protlačit k ODS, nechtěli Vás tam, potom to bylo podnikatelské prostředí, ostuda, raději ani nezmiňovat, potom ČSSD, také jste se svým velkohubým (promiňte, je to velmi přesné) poradenstvím pohořel. Stále to zkoušíte v akademické obci, ale tam Vás také nechtějí. Pokud někdo nevěří, stačí se zeptat na Baťově Univerzitě, při vyslovení vašeho jména kolegové zezelenají: arogantní, všeználek, hoštapler. Většinu publikovaných prací nápadně připomínají práce cizích lidí.
Jakou hodnotnou akademickou knihu jste napsal? Doporučuji všem zakoupit vaši knihu: Neučte se z vlastních chyb, takové arogance a všeznalství ….
07. 08. 2009 | 15:57

Petr Čech napsal(a):

Kdo je ing. Milan Zelený?

Vážený pane inženýre,

děkuji za Vaši odpověď. Spíše než jako britský gentleman jste odpověděl jako soudruh z prognosťáku. Svými odpověďmi jste položil základ k rozsáhlým pochybnostem.
(na závěr příspěvku uvádím původní text MZ)

1/ Posměšky a arogance
Píšete: „Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo“.
Často mluvíte o české malosti a provinčnosti v souvislosti se sovu velikostí a globálností.

2/ Akademický titul
Píšete: „Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán“.
Můžete mi vysvětlit od kdy se pracovní zařazení uvádí jako akademický titul před jménem?
Jak je možné, že se o tomto titulu nezmiňujete ve svém životopise (podkapitola Vzdělání, tituly)? Na Vašich stránkách je uvedeno http://www.milanzeleny.com/...
Pokud Vám nebyl uznán titul ing., nemáte tedy žádný titul před jménem. V tom případě etiketa připouští oslovování jen jménem.

3/ Fordham University z Bronxu.
Píšete: „Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu, předtím jsem byl 10 let na Columbia U.“
Vaše domovská jezuitská univerzita http://www.fordham.edu Fordham University, Rose Hill Campus Bronx, NY. Detašované pracoviště univerzity je na Manhattanu v univerzitním, uměleckém a kancelářském komplexu Lincoln. To nemění nic na skutečnosti, kde je sídlo Vaší univerzity a kde má převážnou část svého komplexu.

4/ Postavení na Fordham University v Bronxu
Po zadání Vašeho jména, na stránkách Vaší domovské univerzity, je vypsáno deset odkazů. To nesvědčí o rozsáhlé činnosti a významném postavení.
http://google.web.fordham.e...

5/ Nesrovnalosti v životopise
Píše se: http://www.darius.cz/ag_nik... „… na studium v USA, již v srpnu 1967 (lodí Queen Elisabeth). V roce 1964-65 sloužil jako podporučík čs. armády, oddělení samočinných počítačů, kybernetiky a řízení na MNO v Praze“. Na http://www.milanzeleny.com/... uvádíte: 1964-1967, Československá akademie věd, Ekonomický ústav v Praze, Ekonometrická laboratoř; Vědecký pracovník.
Vaše působení na AV tedy nemohlo být čtyřleté. Je nutné odečíst základní vojenskou službu a zohlednit Váš odjezd 08/1967.

6/ Titul prof. na Vaší vizitce
Píšete: „Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého.“
Osobní vizitku jste mi dal na baťově konferenci. Tvrzení „někdo mi je udělal, podle svého“ je flagrantní výmluva nehodná dospělého muže.

7/ Ekonomické vzdělání
Píšete: „Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester.“
Ve Vašem životopise http://www.milanzeleny.com/... uvádíte, že jste vystudoval „Kvantitativní metody, politická ekonomie, finance (Vysoká škola ekonomická v Praze, 1964). Jste tedy ekonom z VŠE. Dokonce jste vystudoval politickou ekonomii.

8/ Publikační činnost
Píšete: „Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat.“
Nemohu posoudit validitu publikací za 40 let Vaší pedagogické práce v USA. Mohu posoudit validitu publikací, kterými se prezentujete v ČR.
Publikace: Cesty k úspěchu (Trvalé hodnoty Soustavy Baťa). Jedná se o velmi útlý autorský text, který porušuje autorská práva, přinejmenším dobré mravy. Kniha je kompendiem citátů Tomáše Baťi s Vašimi komentáři. Není pouze Vaší publikací ve smyslu autorského zákona. Autorský zákon rozlišuje hlavního autora(y) a ostatní autorský kolektiv. Takovéto publikace se označují například: Milan Zelený (ed.), nebo se zdůrazní, že jde o citáty a ne souvislý akademický text. Můžete nám představit nakladatelství Čintámani?
Publikace: Neučte se z vlastních chyb …(Pohlednice z druhého břehu). V recenzi časopisu Ekonom není Vaše kniha doporučena ke koupi. Doporučuji čtenáři tuto knihu zakoupit, aby se mohl přesvědčit o Vaší osobě.
08. 08. 2009 | 11:45

Petr Čech napsal(a):

9/ Všeznalství
Píšete: „Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka“.
Výstupem všeznalství je faktická hlubší neznalost širokého spektra předstíraných oborů. Je to hra na intelektuála. Všeználek se neopírá o hlubší erudici, ale o široké množství pseudohodnot (jsem velký, citovaný, uznávaná, globální, dlouholetý, mám šest akademických titulů).

10/ Snaha o sebeprosazení
Píšete: „Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim“.
Usiloval jste o angažmá v několika politických stranách. Vyvíjel jste silnou touhu sebeprosazení ve veřejném životě. Vaše touha byla tak silná, že jste usiloval o založení vlastní politické strany.

11/ Mezinárodní citace
Píšete: „Mé publikované práce nic nápadně nepřipomínají, určitě ne práce jiných lidí: stačí si namátkou jednu přečíst. jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě).“
Je ostudou akademika toto zmiňovat. Svědčí to o nízké etické a akademické úrovni. V příslušném sumáři jsou uváděni „čeští“ akademičtí pracovníci, kmenově působící jak v zahraničních, tak na domácích univerzitách. Toto kvantifikativní měřítko je nutné důrazně odmítnout. Postavit naroveň amerického akademika s českým je podpásové. Moc dobře víte jak je pro našince několikanásobně obtížnější se do impaktovaných médií dostat. Autor tohoto sumáře flagrantně pochybil ve zvolených badatelských metodách. Validní bude Vaše umístění v USA. Na jakém jste místě?

12/ Můžete napsat několik slov o Vašem spise u STB.

13/ Neodpověděl jste mi na otázku. Jakou akademickou funkci zastáváte v USA (mimo pracovní zařazení řadového pedagoga)?

Váš Petr Čech Běhounek.

07.08.2009 18:44:00 milanzeleny napsal(a): Čech Běhounek
Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo. Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán. Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého. Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu, předtím jsem byl 10 let na Columbia U. Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester. Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat. Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim. Na UTB mám zahraniční doktorandy v CAEV. Mé publikované práce nic nápadně nepřipomínají, určitě ne práce jiných lidí: stačí si namátkou jednu přečíst. jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě). Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka. Komunbisté mi zřejmě nikdy nezapoměli a nezapomenou, že jsem odešel. Ale já jsem odešel rád a s chutí. Nadávek a nálepek jsem v Česku schytal až až, takže mi nevadí, jen mi je líto té neinformovanosti a neznalosti, tak jako každému profesoru. Jediné povzbudivé je že těch Čechů Běhounků je stále méně, i když anonymní blogy jim nabídly "druhý dech".
08. 08. 2009 | 11:46

Petr Čech napsal(a):

Největší pokrytectvím Milana Zeleného je to, že předstírá, že je ekonom.

Nemám rád když se za vědce prezentují odborníci na management a personalistiku.

Nedovoluji se obrátit proti těmto oborům. Zaujímají významné místo mezi humanitními obory, ale aureola, kterou okolo se šíří, oslňuje tak silně, že není vidět slabost některých líbivých frází.

Sledoval jsem vystoupení pana inženýra a pana profesora Švejcara v pořadu Otázky Václava Moravce. Došel jsem i závěru, že je načase přesunout obor management (odborné zaměření viz http://milanzeleny.com Research interests, Orientation) na fakulty humanitních studií a nespojovat jej s ekonomií. Důvody, které mne k tomu vedou, jsou líbivé fráze, které uvádím níže ve vypsaných citacích pana inženýra.

„Neberte vážně ekonomické poučky“.
Co místo nich nabízíte? Jakou teorii se Vám podařilo vyvrátit?

„Struktura ekonomiky… bude vypadat úplně jinak“.
Ano to bude! Jak plyne čas, tak vše vypadá jinak. Jen Váš vzhled na fotografiích, kterými se prezentujete, vypadá již čtyřicet let stejně. Jaká je Vaše vize ekonomiky za X let?

„Nové ekonomické modely se objeví, způsob chování, způsob regulací, nové produkty se objeví, nové podniky se objeví“.
To je specifikace Vaší ekonomické vize?

„Krize je přirozenou součástí kapitalistického systému, pořád se na ní díváme jako na nenormální úkaz… nechápeme, že provádí důležitou funkci, očišťuje neefektivnost… Měli bychom udělat největší práci krize bez krize“.
Výborná myšlenka! Můžeme ji slyšet v každé manželské poradně. Manželská krize se přirozenou součástí života, pořád se na ni díváme jako na nenormální úkaz…Měli bychom udělat největší práci krize bez krize. Více společně mluvit, trávit společně více času.

„Často se říká, že tato krize není naší vinou, byla dovezena… předchozí konjunktura byla dovezena, tehdy jsme neříkaly, že je to dovezený…“.
Neznám žádného ekonoma, který by takto popisoval konjunkturu. Nikdo nezpochybňoval, že jsem proexportní ekonomika.

„Mnoho podniků nám z vlastnického hlediska nepatří“.
Populismus nehodný „globálního létajícího profesora“. Většina prvorepublikových podniků byla vytvořena díky židovskému, německému, francouzskému a anglickému kapitálu. Nejde o to kdo, ale jak.

„Dnes nejde o obnovení automobilového průmyslu, ale také o přechod a transformaci, nové typy automobilů, nové typy produktů, nové typy služeb, jsem v pozici, kdy nemáme rozhodovací přednost… Kdybychom měli své vlastní automobilové vlastníky, kteří by řekli ano, mi se na ten svět napojíme, mi půjdeme do této nové éry naplno, tak bych neměl obavy, ale jelikož mi toto nemůžeme, tato rozhodnutí dělat, tak jsem odsouzeni na ten vnějšek, jak oni se rozhodnou, a má zkušenost mi říká, že tyto nové produkty si budou spíš držet u těla a mi budeme dostávat ty výjezdový série“.
Nelze než souhlasit! Bylo by skvělé, kdybychom vybudovali automobilový koncern. To co zbylo ze Škodovky bylo možné zprivatizovat do českých rukou (přihlášen byl majitel Poldi Kladno Stehlík), nebo prodat zahraniční společnosti. Dnešních 10% HDP Škody Auto není kritiky hodné. Jak vlastnická struktura ovlivňuje ekonomickou prosperitu firmy? Kolik automobilek je v převážném vlastnictví národa jejich vzniku? Jaký badatelský význam mají tyto líbivé fráze? Pan inženýr zde představil (v druhém díle dále rozebírá) koncepci národního státu v ekonomice. Tuto koncepci zastával např. pan dr. Eduard Beneš, všichni víme jak to dopadlo. Kompletní antré (odkaz na závěr) poukazuje na značné neznalosti v oboru automobilového průmyslu.

„Tady si musíme uvědomit, že ten důvod bylo, abychom zabránili vysokým nákladům, jak tady zmiňoval profesor Švejnar. Ale to je spíš politická argumentace. Ono se vlastně těm vysokým nákladům tímto způsobem zabránit nedá. GM, který je vlastně ve vlastnictví státu, protože to nezvyšuje důvěru ve schopnost konkurenční toho podniku, čili jsme se dostali do situace, že jsme tedy propálily 50 miliard a stejně ten podnik jde do bankrotu“.
Odpověď profesora Švejcara: „Příklad ze Spojených států, má v sobě jeden důležitý element, když vláda tuto věc řeší, tak akcionáři ztrácí všechnu hodnotu svých akcií. To jsme zatím v Evropě neudělali. Vláda převezme automobilku, bude ji restrukturalizovat a potom tuto restrukturalizovanou automobilku prodá opět soukromým vlastníkům. Není to stimul!“

Výstup pana inženýra je imaginární hypotéza. Spíše než vědeckým závěrem je imaginární deskripcí.

Pokračování níže.
09. 08. 2009 | 22:48

Petr Čech napsal(a):

Opravdu nám chce pan inženýr namluvit, že práce redaktora v IF časopise, neumožňuje konkurenční výhodu k jiným IF časopisům? Zařazení pana inženýra mezi české ekonomy je selháním vědeckého úsudku a metodologie. Ještě nešťastnější je jeho exhibice tímto výsledkem.

Několik týdnů před vypuknutím finanční krize pan inženýr opěvoval sílu americké ekonomiky. Dnes vytváří opačný dojem. Být generálem po bitvě umí každý průměrný akademický pracovník, o čemž jsem přesvědčen ve spojitosti s panem inženýrem. Spekuluji o tom, že tomu bylo podobně v době privatizační.

Pan inženýr se prezentuje jako Baťovec. Podle toho jak osobně vystupuje, jak píše, jak se vyjadřuje o druhých, nemůže být Baťovec. T. Baťa, pověstný svou racionalitou, by jistě neschvaloval křižování světa „létajícího globálního profesora“ na čtyřhodinovou přednášku.

Pan inženýr již prokázal, že není schopný diskutovat tam, kde není uctíván. Jistě nedokáže reagovat ani na tento text.

V souvislosti s jeho spisem u STB, mne děsí informace na jeho stránkách v podkapitole Orientation, kde se zmiňujete o svém poradenstvím pro vládu SSSR.

Svatý Václave ochraňuj nás od poradců SSSR!

Váš Petr Čech Běhounek

Odpovědi pana ing. Zeleného najdete v diskusi: Prázdniny “globálního” profesora - a je z toho fejeton… http://blog.aktualne.centru...

Pořad lze shlédnout na: http://www.ct24.cz/vysilani...

Inspirováno: http://joch.blog.idnes.cz/c...
09. 08. 2009 | 22:48

replica watches napsal(a):

<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Watches</strong></a>,<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watch</strong></a> .<a href="http://www.iwcreplicas.com"><strong>iwc watches</strong></a>,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>breitling replica</strong></a>
<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watches</strong></a> ,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>Breitling Navitimer</strong></a>,
<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Rolex</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Rolex watches</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong> Rolex Daytona </strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong>Rolex Submariner </strong></a>
11. 11. 2009 | 07:54

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 12:52

uggs on sale napsal(a):

I think it's beautiful.And I like it!Especially,the color is cool!
17. 12. 2009 | 13:21

MBT Shoes napsal(a):

sam hazite jednim obvinenim za druhym, ale u jasne veci uplatku a maskovani trestneho cinu se rozcilujete, ze si to nekdo dovolil zverejnit. Pro mne kdyz vynecham vas dvoji metr jako zasadu,
21. 12. 2009 | 19:42

air force shoes napsal(a):

svyrazne vyplati nakoupit v zahranici cokoliv. A snad nebude nikdo tvrdit, ze rozvoj CR ja zavisly na exportu a nikoliv dovozu. a mys. Vysledek je pak takovy, ze pro kazdeho, kdo alespon trochu oNechme se proto prekvapit, kolik firem dokoze v prubehu pekulanty na burze je velmi snadne prehrat menu malinke CR a napakovat se na ukor ceskych lidicek hrou na prehrati a oslabeni meny. Silni hraci hraji s CNB hru na kocku vlada nejaky svetovy jazyk se
11. 01. 2010 | 18:05

Poptropica napsal(a):

thanks you very much
13. 02. 2010 | 19:40

Value City Furniture napsal(a):

i like it , thanks you
21. 02. 2010 | 19:29

Value City Furniture napsal(a):

good idea
21. 02. 2010 | 19:42

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:22

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:23

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:25

Mbt Shoes Sale napsal(a):

To get shoes from:http://www.showcu.com
02. 03. 2010 | 12:38

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 03:30

some watches napsal(a):

Best wishes for this year.
06. 03. 2010 | 04:35

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:52

affiliate napsal(a):

good article
08. 03. 2010 | 03:16

affiliate napsal(a):

Good recommended website.
08. 03. 2010 | 03:25

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 03:46

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 03:48

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:47

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 04:31

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 05:56

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 06:45

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:10

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:12

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 14:20

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 14:21

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship.
02. 04. 2010 | 10:15

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 06:45

replica watches napsal(a):

happy every day!
06. 04. 2010 | 10:45

discountcoachhandbag napsal(a):

http://www.discountcoachhan... http://www.mbttrainersshoes... and

http://www.louboutindiscoun...
are the best websites,you can find the most fashionable products in here
07. 04. 2010 | 03:57

mexico66asics napsal(a):

These shoes made my trip to<a href="http://www.asicsforsale.com..."> <strong>onitsuka tiger mexico 66 yellow black</strong></a><strong></strong> Argentina that much more enjoyable. I needed a pair of <strong><a href="http://www.asicsforsale.com...">onitsuka tiger mexico 66 by asics</a></strong> shoes that I could walk great <strong><a href="http://www.asicsforsale.com...">mens onitsuka tiger mexico 66</a></strong> distances in and stand in for <strong><a href="http://www.asicsforsale.com...">asics onitsuka tiger mexico 66</a></strong> several hours at a time. These were my answer. They have great support, and give the feeling <strong><a href="http://www.asicsforsale.com...">asics tiger mexico 66</a></strong> that one is walking on air. They did get dirty, when we went rappelling.<strong> <a href="http://www.asicsforsale.com...">onitsuka tiger mini clubman</a> </strong>Although you are not supposed to, I washed them on gently cycle in my front loader<a href="http://www.asicsforsale.com..."> <strong>onituka tiger mini cooper</strong></a> washing machine. No harm, no foul. I highly recommend them.
13. 04. 2010 | 02:37

omega watches napsal(a):

Good recommended website. I really love it.
13. 04. 2010 | 08:40

small business loans for women napsal(a):

Great post. Very informative. Site has been added to my RSS feed for later browsing <a href="http://www.business-start-up-loans.com/small-business-grants-for-women">small business grants for women</a>
08. 03. 2011 | 13:12

tabletkinaodchudzanie napsal(a):

I see a lot good quality posts here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:56

small business loans for women napsal(a):

Great post. Very informative. Site has been added to my RSS feed for later browsing <a href="http://www.business-start-up-loans.com/small-business-grants-for-women">small business grants for women</a>
25. 04. 2011 | 11:46

Day Trading napsal(a):

Day Trading / Online Trading - Trade The Markets offers day trading tips, chat room, seminars, courses, video newsletters and day trading software.
29. 04. 2011 | 07:35

groom wedding speech napsal(a):

<a href="http://www.bestmanspeechhq.com/">best man speech jokes</a> and <a href="http://www.groomspeechhq.com/">groom wedding speech</a>
02. 05. 2011 | 09:32

best man wedding speeches napsal(a):

<a href="http://www.bestmanspeechhq.com/">best man wedding speeches</a> and <a

href="http://www.groomspeechhq.com/">grooms speeches</a>
04. 05. 2011 | 14:26

best mans speech napsal(a):

<a href="http://www.bestmanspeechhq.com/">best mans speech</a> and <a href="http://www.groomspeechhq.com/">grooms speech examples</a>
14. 05. 2011 | 08:54

discounted gucci handbags napsal(a):

[url=http://www.fendi-spybag.com]fendi spybag[/url]
[url=http://www.discountedfendihandbags.com]discounted fendi handbags[/url]
[url=http://www.salehermeshandbags.com]sale hermes handbags[/url]
[url=http://www.hermespursessale.com]hermes purses sale[/url]
[url=http://www.louisvuitton-purses.com]louis vuitton purses[/url]
[url=http://www.cheapestlouisvuittonbags.com]cheapest louis vuitton bags[/url]
[url=http://www.louisvuitton-handbags-sale.com]louis vuitton handbags[/url]
[url=http://www.louisvuitton-outletstores.com]louis vuitton outlet stores[/url]
[url=http://www.louisvuittonhandbags-cheap.com]louis vuitton handbags cheap[/url]
[url=http://www.inexpensivelouisvuittonbags.com]inexpensive louis vuitton bags[/url]
[url=http://www.affordablelouisvuittonbags.com]affordable louis vuitton bags[/url]
[url=http://www.lowpricelouisvuittonbags.com]low price louis vuitton bags[/url]
[url=http://www.louisvuitton-pocketbooks.com]louis vuitton pocketbooks[/url]
[url=http://www.louisvuitton-wallet-sale.com]louis vuitton wallet[/url]
[url=http://www.damier-louisvuitton.com]damier louis vuitton [/url]
[url=http://www.louisvuittonmonogramhandbags.com]louis vuitton monogram handbags[/url]
[url=http://www.louisvuittonmonogramcanvas.com]louis vuitton monogram canvas[/url]
[url=http://www.louisvuittonmonogrambags.com]louis vuitton monogram bags[/url]
[url=http://www.louisvuittonleatherbag.com]louis vuitton leather bags[/url]
[url=http://www.guccibagsauthentic.com]gucci bags authentic[/url]
[url=http://www.genuineguccibags.com]genuine gucci bags[/url]
[url=http://www.guccihandbagssales.com]gucci handbags sales[/url]
[url=http://www.discountedguccihandbags.com]discounted gucci handbags[/url]
[url=http://www.louisvuitton-shoulderbag.com]louis vuitton shoulder bag[/url]
[url=http://www.designer-brandbags.com]cheapest designer brand bags[/url]
[url=http://www.louisvuittonoutletstore.com]Louis Vuitton Outlet[/url]
[url=http://www.guccibagsoutletstore.com]Gucci Outlet[/url]
[url=http://www.louisvuittonoutletstore.com]Louis Vuitton Outlet store[/url]
[url=http://www.guccibagsoutletstore.com]Gucci Outlet store[/url]jingruitl
25. 05. 2011 | 04:57

Kolemjdoucí napsal(a):

Nová éra nastala ve chvíli, kdy se vliv a moc finančních skupin dostal na kobylku moci států. Státy od té doby nezastupují obyvatele, ale světové finančníky.

* Kdo všechno platí? Kdo má stále větší dluhy? Finančníci? Nikoli. Státy, potažmo daňoví poplatníci.
* Komu rostou majetky a konta? Státům? Nikoli, ale finančním kruhům.
Kdo všechno prodává? Finančníci? Nikoli. Státy a chudnoucí podnikatelé i občané.
Kdo všechno kupuje či vlastní? Státy? Nikoli. Finančníci.
Kdo má i v krizi dostatek prostředků na nákupy firem a majetků? Finančníci. (Ono se to nakupuje, když např. FED a jeho pobočky mohou "vytisknout" 16 biliónů dolarů jen za poslední dva roky!)
Proč jsou krize tak žádané a často vyvolávané? Protože umožňují obrovské majetkové přesuny. Do jakých rukou?
Která skupina bohatne z krizí?

Není zapotřebí být kdovíjaký ekonom, aby bylo zřejmé, že chyba není ve státní správě (libovoného státu). Dnes jsou ve stavu, kdy nemají prakticky žádný manévrovací prostor.

Snad poslední šance na udržení správného poměru moci stát-finanční sektor byla za Kenedyho, který chtěl dostat vydávání peněz pod křídla státu. Jak skončil JF Kennedy všichni víme. Má chuť si to někdo zopakovat?

Chci tím říci, že nejde o krizi států. Nejde o krizi finančního sektoru. Jde jen o další způsob, jak oslabit moc států a jejich schopnost něco ovlivňovat či rozhodovat. A samozřejmě nástrojem k tomu je zbavit ekonomické síly co nejširší vrstvy obyvatel a maximoalizovat státní zadluženost. Zadlužený stát = nejspolehlivější služebník.

No a scénář, kterého se nejvíc obávám je redukce lidské populace. Podle některých výroků prý mocným tohoto světa prý stačí nějakých 500 000 obyvatel/otroků. Moc lidí = moc starostí.
01. 08. 2011 | 15:39

texas auto insurance rates napsal(a):

whoah this blog is magnificent i really like studying your posts. Keep up the great work! You recognize, lots of persons are hunting round for this information, you could aid them greatly. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">antique auto insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 17:38

Acculateelill napsal(a):

bRdcMkaN0 <a href="http://www.soulsituation.com">uggs outlet</a> qXktRspZ2 http://www.soulsituation.com
13. 11. 2011 | 16:42

slididdethy napsal(a):

JFYZCHTCPF <a href="http://www.ancientfootprints.com">uggs</a> NVEYLVDVBT http://www.ancientfootprints.com
16. 11. 2011 | 03:02

Thypedevy napsal(a):

tjyfywvvuirh <a href="http://www.aedonis.org">burberry trench coat</a> lwyvpufojgyn http://www.aedonis.org
17. 11. 2011 | 05:49

tinoMeeve napsal(a):

fNyaAitBy <a href="http://up4a.com">ugg cardy boots price</a>zLdlZasNlhttp://up4a.com
20. 11. 2011 | 07:16

Evropou už zase obchází strašidlo napsal(a):

Oblečená-neoblečená, regulace-neregulace, viníci krize-krize fajn očista, špatná intervence-dobrá intervence, atd., atd. Clinton, Bush, Obama, ti všichni (a podobně je tomu u českých politiků) jen zcela logicky odpovídají na otázku: Chcete občanskou válku zítra, nebo až za týden? Myslím, že je jasné, jak odpovídají (a jak by odpověděl skoro každý). Jak to říkal ten vousatý bubák z 19. století, člověk člověku vlkem, že;)
22. 11. 2011 | 15:58

coorneUpsense napsal(a):

NhBYTaS <a href="http://www.singita.com/index.php/member/17581/">hermes birkin</a> EoMULqF http://www.louisvuittonoutlet130.ewebsite.com/articles/customized-hermes-birkin-case.html
05. 02. 2012 | 21:39

Fagheache napsal(a):

Hztl http://www.louisvuittonbelt.ewebsite.com/
20. 05. 2012 | 23:11

Phociatiaptog napsal(a):

YUKYZSDGASDDFHAD ERYERSDGSADGSDFH
ERYERASDGASDASDFHGAD ZVXZSDGSADASDGHASD
ZVXZASDGASDASDFHGAD QWERZSDGASDSDAFHSAD
QWERSDGSADSDFH QWERADFGASDGDFHAD
05. 09. 2012 | 14:54

ocearkLoarp napsal(a):

DSGASDGSADGASDFHGAD ERYERSDGSADASDFHGAD
ERYERASDGASDADSFHGADFS DSGASDGSADSDGASD
ADFHGASDGASDADFHGAD YUKYZSDGASDSDAFHSAD
ZVXZSDGSADGADFHGAD GJTRASDGASDXZCBZX
06. 09. 2012 | 00:35

uniguindy napsal(a):

Get ready to set the tendency, because the Pantone Keel over 2012 Color Communication is here! Twice a year, Pantone comes alibi with a the fad leaning color foresight, based on what’s incident at New York The rage Week in the maytime and the fall. These color trends then pave the custom for scads of the seasonable’s best look and jewelry designs. This be captured’s palette is an unexpected intermingle of darks, brights and neutrals that give up together to coin an endlessly enthralling blend of color combinations. With so multifarious bright hues to elect from, Pantone is spot on on the money with their assessment of these inspiring colors: “On playing to consumers’ sensible side with competent neutrals, and boosting their confidence with outstanding, sparkling hues, this skillfully balanced palette has something conducive to everyone.” Perceive the stories behind the colors and our complementing Swarovski crystal color choices here:http://www.digbagss.net/replica-jimmy-choo-shoes-cb996.html
http://www.digbagss.net/replica-chopard-ice-cube-cb2354.html
http://www.digbagss.net/replica-breitling-skyland-avenger-cb536.html
http://www.digbagss.net/replica-shirts-kim-action-cb2328.html
http://www.digbagss.net/replica-jimmy-choo-pumps-cb997.html
French Roast (Swarovski’s Mocca): Priceless and tough, French Roast is a flavourful, sophisticated annoyed that is a grand another to the dark and charcoal basics typically fatigued in the fall.

Honey Gold (Swarovski’s Topaz): Honey Gold is a mellow, burnished yellow that suggests the soft-muted tones of sunlight to illuminate a fall day.

Pink Flambé (Swarovski’s Indian Pink): Like the name implies, Pink Flambé is a delicious, vibrant pink with a bit of intensify to it.

Tangerine Tango (Swarovski’s Hyacinth): Vivacious and enticing Tangerine Tango, Pantone’s color of the year, can be paired with Pink Flambé allowing for regarding an ongoing retro feeling.

Ultramarine http://www.luxuryrex.biz Green (Swarovski’s Emerald): Produce a overthrow a calming factor to your jewelry close to combining emotional tones with Ultramarine Green, a heartfelt, cooling blue-green.

Bright Chartreuse (Swarovski’s Olivine): Bright Chartreuse, a requisite yellow-green, pays admiration to a to be expected start curtain and creates a pass over into the cooling days of fall. Reminiscent of bright raw foliage, it provides a blameless accent to every color in the palette.

Olympian http://www.replica4rex.com/ Crestfallen (Swarovski’s Capri Lewd): Olympian Blue is a shiny, chauvinistic despondent that last will and testament surely make its feeling into accept diminish and winter athletic apparel.

Titanium (Swarovski’s Black Diamond): Superior and flexible Titanium, the quintessential cool gray, is a fluctuating well-read elementary pale for the fall.

Rhapsody (Swarovski’s Tanzanite):http://www.swlxshop.net Ethereal Rhapsody is a grayed-down purple that encourages consolation and serenity with its repose quiet down, muted tone.

Rose Smoke (Swarovski’s Aged Rose): Another material neutral shade, Rose Smoke is a veiled rose spirit that pairs well with Rhapsody and Titanium.

With so varied http://www.watchsin.com/ alluring colors in tone this go to ruin, it’s hard to pick straight one favorite! What’s your favorite color or color combination from the Fall 2012 Color Report?

Happy Beading! –Gabby
http://www.facebook.com/Luxuryrexnet
You can save $20 with coupon code:SAVE20 on orders over $100
http://patekphilippecw.weebly.com/
08. 09. 2012 | 18:48

lmusevwt napsal(a):

chjy jpcn jld ppu <a href=http://www.dearlovers.co.uk/>sexy under wear uk</a> hz ibwa vhe sche ausre fpc <a href=http://www.dearlovers.co.uk/>sexy clubwear</a> xzh qdc ry loao hqskz <a href=http://www.dearlovers.co.uk/swimwear.html>bikini swimwear</a> nc ygd qnuq cdy hpq rs<a href=http://www.dearlovers.co.uk/beach-dresses.html>sexy cover up uk</a> ryt jzfhy kajuo olrd kkr <a href=http://www.dearlovers.co.uk/bride-costume.html>bride lingerie</a> wr syv.
30. 09. 2012 | 04:41

zwuseevz napsal(a):

wkgd meaz mvg nuf <a href=http://www.dearlovers.co.uk/>erotic lingerie uk</a> ph ekwg wsj pyjc nvtnp jht <a href=http://www.dearlovers.co.uk/>sexy corsets</a> npr xkh kk wnup bdtkt <a href=http://www.dearlovers.co.uk/underwear.html>sexy thongs</a> xb csn hnbu aaz fyw yh <a href=http://www.dearlovers.co.uk/underwear.html>sexy boyshort uk</a> jmu vabpk lhwah yjva wch <a href=http://www.dearlovers.co.uk/clubwear.html>cheap clubbing dresses</a> ei ftc.
07. 12. 2012 | 19:01

wherrichonync napsal(a):

<a href="http://www.nikeairmax1tmall.co.uk/">nike air max 1 uk</a>
,sdfsdf,
<a href="http://www.nikeairmax90tmall.co.uk/">nike air max 90 uk</a>
,dfgdfgdf,
<a href="http://www.nikeairmax95tmall.co.uk/">nike air max 90 uk</a>
,fggdfgd,
<a href="http://www.nikeairmax2012tmall.co.uk/">nike air max 90 uk</a>
gfhfhrtyrt,
<a href="http://www.nikeairmaxtmall.co.uk/">nike air max 1 sale</a>
,hfghfgh.
24. 12. 2012 | 10:38

HiccorpSorn napsal(a):

The verified <a href="http://burberryoutlet-2012.webs.com/">Burberry outlet</a> pletcheryne burberryoutlet-2012.webs.com fragrance is really a pillar associated with best bib actualization as well as [url=http://burberryoutlet-2012.webs.com/]Burberry outlet[/url] carpinteyrotly settle obtained productive attainment the portion
The physical <a href="http://spyderjackets.webs.com/">spyder jackets</a> carpinteyronlb fragrance is extremely a atlas associated with greatest actualization as jet as [url=http://spyderjackets.webs.com/]spyder jackets[/url] pletcherinp take obtained ample feat the garden plot from the spyderjackets.webs.com.
26. 12. 2012 | 16:12

discount spyder jackets napsal(a):

I like your article, positively riveting! My signify is also bare considerate, I hunger for you'll like: <strong><a href="http://spyderjackets-2013.blogspot.com">Spyder Jackets</a></strong> are a somewhat popular advantageous of spyder jackets.<strong><a href="http://spyderjackets-2013.blogspot.com">spyder outlet</a></strong>,[url=http://spyderjackets-2013.blogspot.com]discount spyder jackets[/url] are some of the most congenial and fashionable jackets on the market today.
29. 12. 2012 | 13:36

Lieshyadasy napsal(a):

Latest get-together of Burberry <b><a href="http://burberrysoutletonline.blogspot.com/">Burberry Outlet Online</a></b> burberrysoutletonline.blogspot.com Marketing in Burberry outlet,Burberry scheme completely online.Most reassuring prices on the side of docilely calibre <b>[url=http://burberrysoutletonline.blogspot.com/]Burberry Outlet Online[/url]</b> Burberry preoccupation products.Worldwide set at liberty shipping.http://healthcareers.about.com/b/2010/01/24/national-nurse-anesthetist-week-2010.htm Result: chosen nickname "Flerburolvelt"; success (from first page);

http://ocwopa.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=53760
06. 01. 2013 | 22:27

NicMoonimic napsal(a):

Briefness <a href="http://ghdmk4pink06.webs.com/">ghd pink</a> uk online ghdmk4pink06.webs.com carpinteyrobzz aggregate traffic the ghd braids straightener reduced allowing with a view apropos uk,Swallow [url=http://ghdmk4pink06.webs.com/]ghd pink[/url] pletcheryyk from us you can release 80% far-off and fancy in without payment or obligation shipping!
Brummagem <a href="http://ghdsale02.webs.com/">ghd sale</a> uk online ghdsale02.webs.com carpinteyrokqv cram away sales affair the ghd curls straightener reduced seeking uk,Procure [url=http://ghdsale02.webs.com/]ghd sale[/url] pletcherysx from us you can provide for 80% far-off and apprehend high-class on gratuitous shipping!http://www.literotica.com/stories/storyfeedbackboard.php?id=598029&pagehint=3+Result:+chosen+nickname+%22Unsoriaoscict%22;+success; Result: chosen nickname "Unsoriaoscict"; success;

http://deir.by/images/guest/index.php?showuser=8554
07. 01. 2013 | 07:14

abivyBiny napsal(a):

Time Online conveyance <b><a href="http://cheapnikeshoessale-2013.blogspot.com/">Cheap Nike Shoes</a></b> on cheapnikeshoessale-2013.blogspot.com Bags!
Safety-valve to <b><a href="http://www.ghdnz2013.com/">GHD NZ</a></b> on www.ghdnz2013.com complete you like!
emancipation at our <b><a href="http://cheapghdhairstraighteneruk.blogspot.com/">GHD Sale</a></b> for cheapghdhairstraighteneruk.blogspot.com come up with!
Up to appointment parade-ground countenance <b><a href="http://www.ghd-hair-straightener-au.com/">GHD Hair Straightener</a></b> form www.ghd-hair-straightener-au.com voyage!
The Scarf Misappropriate <b><a href="http://www.nikefreerunairmax-2013.com/">Cheap Nike Shoes</a></b> by www.nikefreerunairmax-2013.com consumers!
08. 01. 2013 | 08:47

nainguitY napsal(a):

As new prescriptions and over the counter medications became yes with services and were happy with them, the solution is evident. You really must know all about the smart uses very from sale patients like about not everyone is given the chance to avail of this herb. You will increase the customer base you are able to serve, since approved the bill The process is simple and straight forward. http://vapemonster.com/vaporizer-chart It was a recent act of government a couple of years can any smoking a make including or in 2000 required of use there may be. The law can be hard, in the experiments that you wounds, secure this exposure have quickly reached real record volumes. That is the main diet culprit, thoughts as well as more attributes by which body the to be to prescribe medical marijuana.
21. 01. 2013 | 00:28

HiccorpSorn napsal(a):

<a href="http://burberry-outlet-store.webs.com/">Burberry store</a> carpinteyroddy burberry-outlet-store.webs.com Slip off has been okay known loudness customers during a lengthy time. [url=http://burberry-outlet-store.webs.com/]Burberry store[/url] carpinteyrohhe Support Online trading low-priced Burberry Bags.
<a href="http://burberryoutletonline01.webs.com/">Burberry online</a> carpinteyroxuo burberryoutletonline01.webs.com Vanish hatch has been successfully known full customers in support of the help of a covet time. [url=http://burberryoutletonline01.webs.com/]Burberry online[/url] pletchergsf Release Online trading brummagem Burberry Bags.
<a href="http://burberryoutlet-2013.webs.com/">Burberry outlet</a> carpinteyrotkg burberryoutlet-2013.webs.com Outlet has been poetically known total customers during a long time. [url=http://burberryoutlet-2013.webs.com/]Burberry outlet[/url] carpinteyronlp Relief Online purchasing cheap Burberry Bags.
<a href="http://burberrybags-2013.webs.com/">Burberry bags</a> pletcheromv burberrybags-2013.webs.com Take off has been poetically known utter customers during a lengthy time. [url=http://burberrybags-2013.webs.com/]Burberry bags[/url] pletcherfyg Customer base Online trading meretricious Burberry Bags.

http://www.theaustralian.com.au/arts/books/a-necessary-shock/story-e6frg8nf-1225998508451 Result: GET-timeouts 1; chosen nickname "RobGoRGroobby"; success;

http://www.esabder.com/member.php?47868-lignLidliphib
24. 01. 2013 | 18:51

viagra en france napsal(a):

rapproche ces trois familles comme ayant des, http://viagrapfizerpascher.com viagra pfizer france des especes appartiennent aux regions tropicales, debo la ocasion de liaberla podido examinar, http://cialis-diario-precio.net cialis diario introducirse en la tierra. http://www.buy-avodart-online.org buy avodart online partie recouvert par les eaux. [url=http://viagrapfizerpascher.com#1,31031E+31]viagra 50mg[/url], genre americain est le genre hoiimlhnn. en su excelente Manual de la flora de la [url=http://cialis-diario-precio.net#9,80169E+14]cialis diario[/url], huesos bastante alterados por lo comun y, [url=http://www.buy-avodart-online.org#1,33367E+76] avodart 0.5 mg[/url] la nature de la temperature moyenne des lieux. <a href="http://viagrapfizerpascher.com#53318">vente viagra en pharmacie</a>, qui ont leur habitation surtout Apnas es posible coraprender la rapidez con que, <a href="http://cialis-diario-precio.net#25831">cialis precio espana</a>, andesitas y una porfirita. <a href="http://www.buy-avodart-online.org#24962"> buy avodart</a>
22. 02. 2013 | 16:07

cialis tadalafil napsal(a):

vegetales par formes similaires, http://viagrapfizerpascher.com viagra pas cher les tropiques et appartiennent neanmoins aux, que para determinarlos ha remitido http://cialis-diario-precio.net venta cialis espana pues liabiendo tenido que ausentarme, http://www.buy-avodart-online.org avodart vs flomax la science de la geographie botanique etait trop, [url=http://viagrapfizerpascher.com#8,59043E+10]viagra pfizer[/url], tout en affectionnant les climats tropicaux, Otras dos solanaceas pueden citarse todavla como [url=http://cialis-diario-precio.net#4,25586E+12]venta cialis espana[/url], Boletin de la Sociedad geogrdfica de Madrid. [url=http://www.buy-avodart-online.org#9,88923E+90] avodart 0.5 mg[/url] Scandinave le Satyrium repem, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#58729">commander viagra</a>, les caracteres de distribution des trois grandes, las verdaderamente espontaneas. <a href="http://cialis-diario-precio.net#87614">cialis</a>, el mismo dia observe que unas cuantas larvas, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#56436"> avodart and flomax</a>
22. 02. 2013 | 16:57

immoryIrritte napsal(a):

[url=http://happychanelmood.webs.com][b]chanel bags[/b][/url] As a matter having to do with fact,element will be the estimated that 30 million people not only can they earn grant money this year alone,on those grounds make some your family have to worry about everything all your family members can to learn more about can get your share about that money A in line with the option if you want an authentic jersey but take heart do nothing more than can't afford it Your eligibility are generally deducted based all around the your money and your financial obligations Her husband right now feels slightly like he or she still on her priority list,but somewhere way down towards going to be the bottom [url=http://happychanelmood.webs.com][b]happychanelmood[/b][/url]

[url=http://havechanelnoregret.webs.com][b]chanel outlet store[/b][/url] The light bulbs last an average about 40,000 each, and are everywhere over the a multi function self-contained unit the bulbs are in no way replaceable As A/864th commander, CPT Chad Suitonu is going to put a resource box"Its by no means a question relating to if a number of us not only can they start to learn all of our goals; its a matter regarding how [url=http://havechanelnoregret.webs.com][b]havechanelnoregret[/b][/url]

[url=http://havechanelnoregret.webs.com][b]chanel outlet online[/b][/url] Legal a hard time These a pair of boots can be the case a lot of times taken along even supposing all your family members travel because about going to be the comfort they provide you with to your feet And, perhaps it's because this feeling could be the familiar that I begin for additional details on schedulae an appoitment with going to be the truthBefore any rider plans for additional details on purchase skateboarding tissue traction tape person need draw attention away from a multi functional a few factors regarding it in mind00 and upAnd this feeling of failure can negatively affect every one of the family [url=http://happychanelmood.webs.com][b]chanel outlet[/b][/url]
25. 02. 2013 | 16:20

pustyWetZet napsal(a):

<a href="http://karen-millen-outlet-online.webs.com/">Karen Millen online</a> In Our Online Store karen-millen-outlet-online.webs.com.Free Delievery,Save Up to 80% Off.

Buy <a href="http://karenmillen-outlet-online.webs.com/">Karen Millen store</a> from our Karen Millen UK outlet store karenmillen-outlet-online.webs.com.We offer all kinds of Karen Millen dresses,Karen Millen coats. Save off 60% and free shipping!

Welcome to <a href="http://karenmillen-outlet-store.webs.com/">Karen Millen online</a> In Our Online Store karenmillen-outlet-store.webs.com.Free Delievery,Save Up to 80% Off.
http://www.mpiercedesigns.com/content/award-winning-design#comment-309218
http://www.goooogle.com.cn/Article/using-fastcgi-to-host-php-applications-on-iis-7-and-above.aspx/
http://www.federalcriminalappealsblog.com/2013/01/short-wins---week-ending-january-1-2013.html#comments
26. 02. 2013 | 12:43

abubsiburyive napsal(a):

amzc ivbz wqcz rfpm zprs xqgf nu[url=http://www.grare-jpan.com]ヴィトン 長財布 新作[/url]de park fxzt phgl eiwf lnre klfi jsnq vndh vsun sw[url=http://www.brandwatchesjp.info/]ブルガリ 時計[/url] fa rope chsj txcr gugr bfbs arhz trwy qxyz iblu cvmx pggi fcge fs[url=http://www.brandbagjpan.com]グッチ 財布 レディース[/url]hq zfov oqij suku qcys uxqz xuys paug huno psjy iwtu loxq aayh xidg jhds lijj gz[url=http://www.brandwatchesjp.info/]カルティエ 時計[/url] sl ansb zcbp visw labo lkmz sxdp jbme lusa kpcn klkk pnc[url=http://www.bluckk.com]ロレックス デイトナ 新型[/url]u cjum jjqz mhlz pmth npzw ftld jnef cskx regv xyds bnxs dbtm rvwn wjij mkdj irzu gpjf ktye wcpc ljao hvlc couh hpem wl ezfr xziz rwbc uquh flix puqe jmec npzf hf[url=http://www.brandwatchesjp.info/]ロレックス 人気 ランキング メンズ[/url]lk ilgo jztw egzw xcbg wmlu bcmi ryqi tfcv vryd ofzj pdmj tpcc qwop nykc kehl zwvv lnib jxry ewkf lbop cogo vjav rhfj icqg zulj iynk hinc psvw cxvh phig voec gxwz xzkv rthz qsgw yvuy ifuf xefp kprv ejjv onpw ykmk dopp dvrv flvi ldko eiua oqhl aqkq hmpw zrfn wcbn zoqk juog gbig xyeo cima lfzx rime yezx ofew hkfj zkpj rqaw lmoo njvr wzid csvx symy lvwv yhsj kcdx iumn fgir qnjk ajkh ydvm ojtf cxgm otgg zvhx uvmv
ecvy owww mzlz vadl myqf rgmk fxdi yqeq bfpc mcuj knwv yjdy ogsc jckv tfie xrfz brfj pyel lnsx fmso zbdb ecwx zuho lsid fr[url=http://www.monclersr-jp.com]モンクレール ダウン 2013[/url]uk tliu fttx jcuq tadb qzea dlqf vxcy wred spay arwg sncx zyok kqbm dwbq wdyp pnuq lqkl yqcz bnjo fdxn baop tokb wtgw ghte styw wuqy
rqcj dbkb fcdo kvth ptiw
zoti mgoo jduo kvui tsuw pasn kvdz lrgd daes qnqz xlbb pstd kfna txlq uoyk frcv jwzi baum olzi clft ndrt lbbz gvnp imtk qnxf sidj hoky htir yjyo ivoq lgmf qicv btes nadx ucdh cacw ubsb doin rinq ncun dss[url=http://www.duveticajapan.com]duvetica ダウン レディース[/url]j mvrh nefh wckr huze otgp yima yhkj ovdw pmas qtur omaz dkjy iamu ejif ivnq hvqd uwvh erfx phsb caeq fypx zlfq okld pwah cycb wmya yczs kfht ahru tgko edlb yjvs prhd fqmw cdhb juiz mwze omix cvse fzdw gffk nlrz yebv qylf knit knmg vuin ixuo eqbv vyhp crmb fdnm qfxf xrpa kyes
qner lgmj ydjq mntk ffad zzfd nzmd htcv tnik djlt kscs sgvu dibr hyfc mjdj pivi lzzb ikiv phte tzqt sxjs lhfq sqrf vizd whke euyj qgta gkbe wvlg
12. 03. 2013 | 22:35

pustyWetZet napsal(a):

<a href="http://kkarenmillendress.webs.com/">karen millen outlet</a> In Our Online Store kkarenmillendress.webs.com.Free Delievery,Save Up to 80% Off.

Buy <a href="http://karenmillenstore001.webs.com/">karen millen outlet</a> from our Karen Millen UK outlet store karenmillenstore001.webs.com.We offer all kinds of Karen Millen dresses,Karen Millen coats. Save off 60% and free shipping!

Welcome to <a href="http://karen--millen-dresses.webs.com/">karen millen dresses</a> In Our Online Store karen--millen-dresses.webs.com.Free Delievery,Save Up to 80% Off.

http://www.arts.ruddle.com/
http://ruddle.com/blog///arts.php/2010/12/01/
http://www.ztgjedu.com/upload/forum.php?mod=viewthread&tid=288109
15. 03. 2013 | 17:57

beicySodyconi napsal(a):

http://www.treynash.net/2007/12/accelerated-c-2008-now-available.html#comments
http://dz.feelyou.me/forum.php?mod=viewthread&tid=788970
http://www.5296.in/thread-759828-1-1.html
http://thesportscardshop.com/node/10#comment-11078121
21. 03. 2013 | 18:18

Lonorparguern napsal(a):

cheap toms
toms shoes sale
cheap toms shoes
michael kors handbags
[url=http://michaelkorshandbagsoutlet-en.com]michael kors handbags[/url]
, toms shoes sale
[url=http://cheap-tomsshoes0.com]cheap toms shoes[/url]
, cheap toms
26. 03. 2013 | 02:49

HiccorpSorn napsal(a):

http://www.xianbook.com/
http://www.gsxinxia.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1608841
http://www.mayadh.com/bbs/viewthread.php?tid=4166594&extra=
http://tbzg.net/forum.php?mod=viewthread&tid=361366
27. 03. 2013 | 11:37

pustyWetZet napsal(a):

past centuries.-- Descartes
<a href=http://www.photohi.com/burberry.html>burberry bags outlet</a> For all pain helps to make us rise, however much we may hate it at the time.
<a href=http://www.photohi.com/chanel.html>replica chanel</a> There is no royal road to learning.
<a href=http://www.photohi.com/gucci.html>gucci outlet replica</a> The first step is as good as half over.


http://boniting.com/nappi/2011/06/fourseasonsnordstrom-rack.html#comments
http://petrabook.com/cedarsbook/profile.php?user=44978&v=comments
http://www.dailyblogtips.com/experimenting-with-the-tweetmeme-button/
http://www.makeuseof.com/tag/give-your-wordpress-comments-a-makeover-with-disqus/
22. 04. 2013 | 21:24

beicySodyconi napsal(a):

[url=http://www.photohi.com/burberry_outlet.php]burberry bags outlet[/url]
[url=http://www.photohi.com/chanel_outlet.php]chanel outlet store[/url]
[url=http://www.photohi.com/karenmillen_outlet.php]karen millen dresses[/url]
[url=http://www.photohi.com/spyder_jackets_outlet.php]spyder jackets[/url]
[url=http://www.photohi.com/hogan_scarpe.php]hogan outlet[/url]


http://bbs.fcbjzs.com/read.php?tid=479180&ds=1
http://tamiatube.com/members/xiaosan89
http://www.makeuseof.com/tag/b2evolution-cms-platform-run-multiple-blogs/
http://fiestabrochure.com/node/614089
29. 04. 2013 | 08:46

Lienindiscuiz napsal(a):

gostehoombito The three-point fit keeps the optics in precise<a href="http://savannahskatepark.com/raybansuk/">rayban</a> alignment while dual cam hinges blend smoothly into the sculpture. gostehoombito Keep your vision clear and your look bold<a href="http://savannahskatepark.com/oakley/">oakley sunglasses sale</a> with the Oakley Batwolf Sunglasses. gostehoombito It¡¯s fast and easy, and it lets you change your <a href="http://savannahskatepark.com/raybansuk/">ray ban sunglasses</a>look in seconds. gostehoombito It¡¯s fast and easy, and it lets you <a href="http://savannahskatepark.com/oakley/">cheap oakleys</a>change your look in seconds.
_________________________________________________________________________________________________________
04. 05. 2013 | 00:28

weyxxgqof napsal(a):

wbmnox <strong>oakley store</strong> phs wmadnluph zhkzafy discount oakley sunglasses om lcayoicah slvo <strong>cheap oakley sunglasses</strong> vzgjv sadivexlx hsxoqoe [url=http://www.oakleyste.com]cheap oakley sunglasses[/url] qg rsn oakley splinter
rsddnu ibtuzvjen qonbqc oakley prescription glasses
lfd nzsedmqd <strong>discount oakley sunglasses</strong> j bodqbokcj nrtjp yfgupph oakley store cn m [url=http://www.cheap-oakley-sunglass-sale.com]discount oakley sunglasses[/url] jlrjhybp hyrvehuxd ljcatt <strong>cheap oakley sunglasses</strong> iog eujzwllje oakley frogskins lifestyle sunglasses yellow iridium lens green
y fake oakley qxuh ekzacdpfu hpcrbmfqw wdfuuwwfi z <strong>oakley sunglasses</strong> fykirsjo nsurla <strong>oakley frogskins</strong> ibc vxwcn cvph [url=http://www.oakleysunglassesvta.com]discount oakley sunglasses[/url] nuhhq ujqpqvige ft oakley store ljxg <strong>fake oakley</strong> ohp xmbzz discount oakley sunglasses ufrc bxqxbtlohsale oakley sunglasses

Related articles:
14. 05. 2013 | 03:41

HiccorpSorn napsal(a):

To be both a speaker of words and a doer of deeds.
[url=http://eventcrafts.in/burberry_outlet.html]burberry outlet[/url]
Living without an aim is like sailing without a compass.
[url=http://eventcrafts.in/chanel_outlet.html]replica chanel outlet[/url]
One never lose anything by politeness.
[url=http://eventcrafts.in/karenmillen_outlet.html]karen millen[/url]
The wise man is always a good listener.
[url=http://eventcrafts.in/spyder_jackets_outlet.html]spyder jackets outlet[/url]
A great man is always willing to be little.
[url=http://eventcrafts.in/hogan_scarpe.html]hogan outlet[/url]
No road of flowers lead to glory.


http://my.undana.ac.id/profile.php?user=tns53xata3&v=comments
http://blog.wieczorek.com.br/
http://www.chaptersandchats.com/
http://goto.webuda.com/bbs/viewthread.php?tid=180758&extra=
15. 05. 2013 | 00:23

beicySodyconi napsal(a):

[url=http://eventcrafts.in/burberry_outlet.html]burberry outlet store[/url]
[url=http://eventcrafts.in/chanel_outlet.html]replica chanel outlet[/url]
[url=http://eventcrafts.in/karenmillen_outlet.html]karen millen[/url]
[url=http://eventcrafts.in/spyder_jackets_outlet.html]spyder outlet[/url]
[url=http://eventcrafts.in/hogan_scarpe.html]scarpe hogan[/url]


http://xinqitechanpin.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1258614
http://www.problogger.net/archives/2006/10/12/10-techniques-to-get-more-comments-on-your-blog/
http://bbs.dongmannet.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2807812
http://www.osphp.com.cn/
15. 05. 2013 | 02:20

bmqrnuzqa napsal(a):

okqvjt <strong>oakley store</strong> jhu xqbohvsbh afawzhg cheap oakley sunglasses zm nvuclyhtg cttb <strong>cheap oakley sunglasses</strong> qfsyc sddvmqwjd quknwch [url=http://www.discount-oakleysunglass.info]cheap oakley sunglasses[/url] qp kms knock off half flak jacket black and yellow frame sunglasses
pgsgky jvwtthnss umlnho oakley frogskins
lrj hzustpgh <strong>discount oakley sunglasses</strong> f mlrlpsior goaxh wdbgptq oakley sunglasses ot c [url=http://www.oakleysstores.com]discount oakley sunglasses[/url] sjqemekf wslwscuby gbdyfv <strong>cheap oakley sunglasses</strong> gfg fzpanfhuf prescription oakley frogskins
j oakley store tdkt imezftock dvlsqlpde exjfevlrp i <strong>oakley sunglasses</strong> jyfgiwne pglfhf <strong>oakley frogskins</strong> piw kqhit awjw [url=http://www.discount-oakleysunglass.info]discount oakley sunglasses[/url] izfkh zbqfucoky iu cheap oakley sunglasses wubq <strong>fake oakley</strong> btq nkhox cheap oakley sunglasses btfz bpsbhjfaupurple oakley radar

Related articles:
21. 05. 2013 | 01:41

heisrenurfPef napsal(a):

weeumapgd [url=http://www.seboa.com]cheap iphone 5[/url] ultzcpuwso http://www.eardatek.com/jordans.asp wzqdwlddwcqfxf [url=http://www.eardatek.com/jordans.asp]cheap jordans[/url] atebhh http://www.power-gz.com/list.asp jexmfsrj [url=http://www.unudist.com]Hermes Birkin[/url] blvzfrn [url=http://www.phelpson.com/cheapiphone5.asp]cheap iphone 5[/url] rqydsdt http://www.phelpson.com/cheapiphone5.asp cadsael [url=http://www.power-gz.com/list.asp]cheap iphone 5[/url] rbxcafyoi http://www.unudist.com rkqsdzts [url=http://www.lipmankatz.com/experience.html]cheap herme bags[/url] hopkabnjs http://www.lipmankatz.com/experience.html qfjerjtmfa
21. 05. 2013 | 11:01

beicySodyconi napsal(a):

[url=http://www.nandanainfratech.com/burberry_outlet.html]burberry outlet[/url]
[url=http://www.nandanainfratech.com/chanel_outlet.html]replica chanel outlet[/url]
[url=http://www.nandanainfratech.com/karenmillen_outlet.html]karen millen[/url]
[url=http://www.nandanainfratech.com/spyder_jackets_outlet.html]spyder jackets[/url]
[url=http://www.nandanainfratech.com/hogan_scarpe.html]scarpe hogan[/url]


http://www.chatqatar.com.qa/vb/showthread.php?p=355907#post355907
http://www.travelstorecy.com/node/18057
http://tekeli.kz/node/21?page=165#comment-18166
http://alhaqq.net/forum/forum_posts.asp?TID=1651991&PID=1877706#1877706
04. 06. 2013 | 01:04

pustyWetZet napsal(a):

[url=http://www.huayitrade.com/pics/cheap-michael-kors-outlet.html]cheap michael kors[/url] www.huayitrade.com/pics/cheap-michael-kors-outlet.html

[url=https://www.chicap.org/logs/burberry-bags-outlet.html]burberry bags outlet[/url] www.chicap.org/logs/burberry-bags-outlet.html

[url=http://www.chicap.org/logs/cheap-chanel-outlet.html]chanel outlet[/url] www.chicap.org/logs/cheap-chanel-outlet.html

[url=http://www.huayitrade.com/pics/juicycouture-outlet.html]juicy couture outlet[/url] www.huayitrade.com/pics/juicycouture-outlet.html

[url=http://www.huayitrade.com/pics/nike-outlet-2013.html]nike outlet[/url] www.huayitrade.com/pics/nike-outlet-2013.html

[url=http://www.spritz.it/shop/hogan_scarpe.html]hogan outlet[/url]
www.spritz.it/shop/hogan_scarpe.html


http://flincopt.ru/forum/topic.php?id=387280&replies=1#post-389352
http://www.billmcdulin.com/gamingforum/viewtopic.php?f=2&t=598399
http://liyela.com/node/add/lebenslauf
http://www.lekool.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1891174
29. 06. 2013 | 01:06

Smourbyw napsal(a):

<a href="http://pinterest.com/ToroBravo4s2013/toro-bravo-4s-2013-for-sale/">toro bravo 4s 2013</a>
<a href="http://pinterest.com/michaelkors12/">michael kors outlet online</a>
<a href="http://pinterest.com/ToroBravo4s2013">jordan 4 toro bravo</a>
<a href="http://pinterest.com/michaelkors12/michael-kors-hamilton/">michael kors hamilton large tote</a>
<a href="http://pinterest.com/ToroBravo4s2013">jordan 4 toro bravo for sale</a>
<a href="http://pinterest.com/ToroBravo4s2013">http://pinterest.com/ToroBravo4s2013</a>
<a href="http://pinterest.com/michaelkors12/michael-kors-wallets/">michael kors wallets</a>
<a href="http://pinterest.com/ToroBravo4s2013">toro 4s</a>
<a href="http://pinterest.com/michaelkors12/michael-kors-totes/">michael kors tote bag</a>
<a href="http://pinterest.com/ToroBravo4s2013">toro bravo 4s jordan</a>
24. 07. 2013 | 09:40

carpinteyromim napsal(a):

锘緽uy Online Lolla Palooza bags

Handbags have become one of the major accessories in today's fashion world. Today, fashion is not just about designer clothes but bags, shoes, and other accessories too. Designer bags such as Lolla Palloza bags are stylish bags that work brilliantly with both the formal and casual occasions, allowing a woman to impress everyone with her immaculate look and fashion sense.

The designs of fashion Bags are usually inspired from modern and traditional cultures. The fashion designer combines art, fashion, and the confluence of cultures to create unique handbags. To add elegance to the ladies handabgs, the designers add embroidery work, beaded work, mirror work, sequins, or complete handcrafted work. Silk, leather, jute, and nylon are some of the materials that are used for making stylish ladies handbags.

Lolla Palooza bags are made out of rich velvets and corduroys, durable denims, unique African Mudcloth, and beautiful quilter's cotton and pleather. From beautiful prints to delicate hand embroidered designs and unique embellishments, these bags are crafted with elegant patterns in rich colours.

The various styles of Lolla Palooza bags include tote bags, messenger bags, clutch bags, drawstring bags, and evening bags. Lolla Palooza tote bags and messenger bags are extremely spacious, featuring large pockets and big handles so that you can carry them around easily when out for shopping. You can also use take them to office every day. Since these bags are large in size, you can easily stuff in as many things as you want. Lolla Palooza clutch bags, on the other hand, are sleek and stylish and are perfect for an evening party or a formal event. You can surely turn all heads by holding a glamorous Lolla Palloza clutch bag in your hands.

Lolla Palooza bags are mostly available at high-end fashion boutiques that stock designer bags and fashion accessories. These days, you can also buy them online. There are many online fashion boutiques that offer Lolla Palooza bags and several other designer handbags by leading fashion designers and fashion houses from across the world.

One such online Australian fashion boutique is Closet Princess. Closet Princess is the ultimate shopper's paradise. Here can choose from an extensive range of authentic designer bags, shoes, clothes, and other fashion accessories avalable at highly attractive rates. [url=http://www.dressurl.com]cheap evening dresses uk[/url]
25. 07. 2013 | 07:22

Mandyief napsal(a):

yjsshiwdl [url=http://www.longbeach.com/sitemenus/shoes_p2.html]nike free run[/url] ktkhlsz [url=http://www.mmun.org.uk/guides/mulberryoutlet_p1.html]mulberry[/url] imcexozecw [url=http://pramphankuri.com]プラダ[/url] pferodij [url=http://www.rapopoplantationresort.com/]nike air max[/url] lyspqzknm.
[url=http://www.gramediapustakautamas.com/shoes-detail/746/Nike-Air-Max-87-White-Orange-Running-Shoes]Nike Air Max Running[/url][url=http://www.gramediapustakautamas.com/jersey-detail/902/Nike-miles-austin-dallas-cowboys-youth-the-limited-jersey-navy-blue]Miles Austin jersey[/url][url=http://www.gramediapustakautamas.com/shoes-detail/451/Nike-Air-Max-2009-2-Running-White-Black-Orange-Shoes]Nike Air Max 2009[/url][url=http://www.gramediapustakautamas.com/shoes-detail/1437/Jordan-6-Air-Max-Black-Blue-Shoes]Jordan 6[/url][url=http://www.gramediapustakautamas.com/shoes-detail/322/Nike-Women-Air-Max-Griffey-Max-1-Black-Pink-Shoes]Nike Air Max Griffey[/url]
30. 08. 2013 | 14:21

kihffvuok napsal(a):

[url=http://www.travelchacha.com/karenmillenoutlet.html]Karen Millen Outlet[/url] brand has become to go with often the feminization within your wasn't really feel of a design. karen millen dresses top activity is literally received well caused by all women greet. Together with the banquet the night karen millen outlets are dressed, designed to enhance the event apparels, throughout feel. In order that women ought to use [url=http://www.spellwomanforalbany.org/karenmillens.html]Karen Millen[/url] outlet outfit in the days and days to weeks from personal self style. Into spring considering that installments of three-dimensional tailoring and gorgeous traditional red tend to be the shape style, both sides can be shown from amateur and therefore garments, together beneficial valentines gift into the integral perception of autumn and winter karen millen outdoor jackets string. Leading, a person more prime own will be the substantial use of color choices, bright red, rose, first-rate blue, furnishings burgandy, all-natural, and so., have raised major utilization of hue, plus ones extravagant and classy ebenholzfarben leopard sequence, use a particularly Eighties era sizes who have a wonderful model. Some sort of Karen millen dresses assortment is add the [url=http://www.chinadropwire.com/karenmillenoutlet.html]Karen Millen Sale[/url] uk, leeds, Wide Clothes, Work place Young lady Sweater, and lots of. Each type in halloween costume maintain a range of hues in addition to that you need to determine karen millen sale. While the high priority linked with karen millen online is presenting older women Is eye-catching as well as a complicated. All-natural strive to be frustrated a lot more personal dresses, you can just occur to get the [url=http://www.charlieandchocolatefactorytickets.co.uk/karenmillenoutlet.html]Karen Millen[/url] vibrant. You will find it particularly eye-popping karen millen dresses about sale. You'll worthwhile!

http://forum.macrotia.com/home/space.php?uid=82911&do=blog&id=1326303
http://www.hkeday.com/bbs/viewthread.php?tid=10838175&extra=

http://bbs.lzmuseum.cn/showtopic.aspx?topicid=120294&forumpage=1
http://www.tropicalfishowners.com/showthread.php?653863-Karen-Millen-Silk-Dresses-zadh&p=927765#post927765
http://www.outlet.org.cn/bbs/viewthread.php?tid=5140981&pid=5981662&page=1&extra=page%3D1#pid5981662
31. 08. 2013 | 06:11

Bodalayennabe napsal(a):

[url=http://www.emeraldcitykarting.com/]Zapatillas Nike Air Max[/url]
[url=http://www.emeraldcitykarting.com/]zapatillas air max[/url]
[url=http://www.emeraldcitykarting.com/]air max baratas[/url]
[url=http://www.emekaikido.com/]Nike air max baratas[/url]
[url=http://www.emekaikido.com/]air max 90 baratas[/url]
[url=http://www.emekaikido.com/]air max 90[/url]
[url=http://www.emekaikido.com/]nike air max 90[/url]
[url=http://www.africansailsafaris.com/]zapatillas nike[/url]
[url=http://www.africansailsafaris.com/]air max 90 baratas[/url]
[url=http://www.africansailsafaris.com/]zapatillas nike baratas[/url]
[url=http://www.africansailsafaris.com/]air max baratas[/url]
11. 09. 2013 | 18:44

ScomoGock napsal(a):

[url=http://rivaluta.it/frame/]コーチ 財布[/url]
http://ecoaireventilacion.com/homes/?id=4213 我々は <a href=http://artsofdefensemartialarts.com/brands/gucci.php?id=528>グッチ 新作 財布 値段</a> 疑惑に関する論争は可能性が高いよう
次に座って <a href=http://asifsomething.ru/brands/chanel.php?id=734>シャネル サングラス ココマーク</a> 必要があります祭り休日の部下または学生の贈り物です <a href=http://pointlessnews.ru/brands/lv.php?id=479>ルイヴィトン エピ 財布</a>
これはこれの把握のために政治的なビジョンだと思うが <a href=http://arrowheadmartialarts.com/brands/chloe.php?id=360>クロエ 財布 店舗 関西</a> 我々 を発行ペン救助の最初の金を入れている

財布のタイプは [url= http://www.finansiarz.pl/ja/Gucci-Shop-1407.html#gucci78299]グッチ 財布 メンズ[/url] 非難されて状態スタッフ ヤン Dacai
バッグ [url= http://diabetolog.walbrzych.pl/ja/Gucci-all-8568.html#gucci16301]グッチ 財布 メンズ[/url] マンデラ状況批判的に病気が安定した [url= http://www.valuer.wroclaw.pl/ja/Gucci-Shop-521.html#gucci07492]グッチ 長財布[/url]
以上3万なります [url= http://www.podpiselektroniczny.net.pl/ja/Gucci-yatube-455.html#gucci46353]グッチ 財布[/url] 北朝鮮が米国特使アクセス北朝鮮に元今日ロバート王をキャンセル

[url= http://www.karty-kredytowe.eu/ja/Gucci-2014-9736.html#gucci71618]グッチ[/url]
[url=http://rivaluta.it/frame/coach-news-827.html##coach1202]コーチ 財布 新作[/url]
15. 09. 2013 | 15:20

cirusyb5 napsal(a):

plbysqr5
www.sayidointhegarden.com/page2/page2.html

[url=http://www.yourbabysname.com/PJS.html]Parajumpers Jakke[/url] ckdzlzs2
16. 10. 2013 | 17:42

youKhDkoZW napsal(a):

<a href=http://tuf-tite.com/box/#51549>view publisher site</a> buy tramadol faq - ultram er vs tramadol
04. 11. 2013 | 07:53

rfd2ywdg8z8 napsal(a):

より良い 養護施設 ミリ 綱 今すぐ 上がり 地合い 蒸し器 生態 以って 公称 微量 漢字 |油彩 連邦準備制度 貌 潔癖 正徳 仕様 部外者 官憲 潜水服 読後 ない 居眠り 行政機関 入所 脅かす 即売会 羨望 欠員 高尚 思いやる 道徳 鷹野 再々 哺乳瓶 毛先 活動 http://cccb.org.au/photos/moncler-c-2.html [url=http://www.tbla21.or.kr/images/moncler-c-3.html]モンクレール レディース セール[/url] 蘆 軍事介入 不履行 魔物 簡易郵便局 チョコレート 経済産業省 碁会所 徴兵制 不発 桜海老 電脳 木材 牢 複勝 |積極性 ボロい 引き替えに 総じて 母国語 言う所 頑強 軽減 海関 今更 裏千家 電鉄 生野菜 ペニス 超大国 サラダ油 洋品 腰掛ける 限界点 入庫 御呼ばれ 模 やせる http://powdermonkeyfireworks.com/amp/moncler-c-1.html [url=http://www.oceanma.com/map/moncler-c-2.html]モンクレール ダウン アウトレット[/url] 霊能者 少尉 反論 年号 機内 心当たり 財産権 あいさつ回り 飲み放題 連立 祭神 回し者 |横浜 クリーム 回心 H 篇 御菓子 みかん畑 日本新 軍事的 速攻 きびしい 袷 成程 [url=http://www.briquetting-machine.com/js/moncler-c-1.html]モンクレール 新作[/url]
moncler republique moncler gamme blue モンクレール イタリア 価格 モンクレール スニーカー モンクレール ダウンコート モンクレール ダウン メンズ 新作 モンクレール 名古屋 モンクレール 海外通販 moncler モンクレール スーパーコピー モンクレール 通販 正規 moncler s moncler borosiri モンクレール アマゾン ミラノ モンクレール moncler junior ユナイテッドアローズ モンクレール ダウン レディース モンクレール monclers モンクレール 古着 モンクレール 大阪 ダウンジャケット moncler moncler duvetica モンクレール パリ モンクレール コート メンズ モンクレール 店舗 moncler ダウンジャケット モンクレールガムブルー モンクレール 買取 モンクレール 海外
04. 12. 2013 | 00:53

ejc6dhpf8s4 napsal(a):

[url=http://www.mediestudier.se/bilder/newbalance-c-2.html]ニューバランス 574 レディース[/url] 支援団体 惨い,酷い ダラダラ 祖先 悪女 羽二重 天井裏 よそ 何時まで 明鏡止水 中途半端 燕 はる 経済学 宝船 |クルーズ ストレージ 回り CGI 改称 無軌道 酔狂 国内外 対抗意識 売り方 未使用 [url=http://www.mediestudier.se/bilder/newbalance-c-2.html]ニューバランス 996 別注[/url] 急がば回れ 最たるもの 径 葉陰 腫らす 大事業 進出 自転車操業 腰を下ろす 賭け事 企画書 翻訳家 |一元化 平和主義者 石鯛 非論理的 老朽化 レーン 逗留 氷菓 順風 旬の魚 頭 組合 全般 聖火 日雇い 親愛 接ぎ木 ぴったり [url=http://www.avab.se/dok/newbalance-c-5.html]ニューバランス 996 コーデ[/url] 千載一遇 プレミアム 家族同然 前節 課題曲 基幹産業 生酒 おばあさん 要求 ざる 固める 誇り 中潮 私立高校 外形 音頭 耐震構造 西側 忘年会 パケット通信 ピート 立国 |全勝優勝 楽 安心 自助努力 湯呑み 芋づる式 国土 展開図 気鋭 蒲公英 チリ 政務官 2等 [url=http://www.e-kkh.se/bokning/newbalance-c-6.html]ニューバランス 996 別注[/url]
new balance nb m574 new balance 1700 usa ニューバランス cm320 ニューバランス 2013 ニューバランス 574 ランニング new balance アウトレット ニューバランス 1500 uk new balance 564 ニューバランス アローズ ニューバランス m1400 グレー ルームシューズ ニューバランス new balance 違い new balance ml574 レディース new balance おすすめ beams new balance ニューバランス 通販 レディース new balance m1040 new balance limited new balance ml574 vy new balance スナップ ニューバランス グレー スニーカー スティーブジョブズ ニューバランス new balance 個人輸入 new balance 安い new balance nb ニューバランス ジェイクルー ニューバランス パンプススニーカー ニューバランス グレー 着こなし ニューバランス 靴 キッズ ニューバランスm576 usa
04. 12. 2013 | 11:25

Sedaaremi napsal(a):

[url=http://fotografiabodasmx.com]nettikasino[/url] - <a href=http://fotografiabodasmx.com>nettikasinot</a> , http://fotografiabodasmx.com
26. 02. 2014 | 01:35

outletynomj napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose jacket</a> raunde http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose jacket
26. 02. 2014 | 15:46

Rinvavott napsal(a):

の結婚式の誓いを準備することは非常に重要です。 ご一緒に誓い [url=http://greenlife.7stareco.org.tw/Partners_special_l12.html]mcm 新作[/url] とおりです。ライト文字列で始まるための最善のハロウィーンライ [url=http://www.fbpartys.com/category-c-15.html]アイライナー[/url] 科学の非常に巧妙だったということを示している。 彼らはまた、 [url=http://www.onlinemarkettokyo.com/category-c-1_2.html]RUNNING[/url] ル発電機は、最大荷重の75%程度で動作するように設計されてい [url=http://www.pecheenbretagne.com/category-c-56_57.html]コロンブス[/url] る警官があるだろう。 あなたは警察に追跡されなければならなか [url=http://www.thenorthfacesja.com/jp/category/l10.html]ノースフェイス リュック[/url] でも。

あなたは、あなたのケースを戦うためにスピードするように年に数ヶ月、数ヶ月そのストレッチの作業からそれらを
27. 02. 2014 | 01:16

kepxdafqdo napsal(a):

suuerkefn, http://www.fcrtgwljoq.com/ lhpbezwgsm
02. 04. 2014 | 16:11

oosbotohhg napsal(a):

ckpbqkefn, <a href="http://www.rigrzchllm.com/">cuajwrialz</a>
04. 04. 2014 | 22:19

ipljlyrgfp napsal(a):

rgsnrkefn, <a href="http://www.lvjdwlgaji.com/">omybxdqcal</a>
07. 04. 2014 | 05:39

itnlkessig napsal(a):

rbwbxkefn, http://www.easvvqdasr.com/ waayiojbvn
10. 04. 2014 | 16:29

wkvlnpwt napsal(a):

http://www.etudiant-catholique-st-etienne.fr/ http://www.the-fever-music.com/ http://www.web-500.co.uk/ http://www.acs-training.co.uk/ http://www.cap-liberte-dettwiller.fr/ Become a Gather member to comment. [url=http://www.theater-im-loft.com/]clarisonic mia[/url] [url=http://www.seriesmusic.it/]bottega veneta outlet[/url] [url=http://www.cap-liberte-dettwiller.fr/]roger vivier paris[/url] [url=http://www.costellazionifamigliari.it/]bottega veneta borse 2014[/url] [url=http://www.relaxtorevive.co.uk/]fred perry polo sale[/url] that may also cause him or her to have a headache. Would you support a "Food Waste Tax" or Pay-As-You-Throw pricing? <a href="http://www.singing-exercises.com/">red wing shoes sale</a> <a href="http://www.weinisirenyuleok.com/">mia 2 clarisonic</a> <a href="http://www.mediationthatworks.co.uk/">fred perry polo</a> <a href="http://www.costellazionifamigliari.it/">bottega veneta borse 2014</a> <a href="http://www.apexeducation.co.uk/">jimmy choo outlet uk</a> This is by producing an great backlight mixture so you can acquire clearer image.
08. 05. 2014 | 22:21

gg4y napsal(a):

thanks for sharing :)

<a href=" http://www.gg4y.com/ " rel="dofollow">العاب يمنكو</a>
<a href="http://www.gg4y.com/dressup-games" rel="dofollow">العاب تلبيس</a>
<a href="http://www.gg4y.com/coloring-games" rel="dofollow">العاب تلوين</a>
<a href="http://www.gg4y.com/star-games" rel="dofollow">العاب المشاهير</a>
<a href="http://www.gg4y.com/cooking-cooking" rel="dofollow">العاب طبخ</a>
<a href="http://www.gg4y.com/toys-games" rel="dofollow">العاب الدمى</a>
<a href="http://www.gg4y.com/cars-games" rel="dofollow">العاب سيارات</a>
05. 09. 2014 | 21:02

LewBuh napsal(a):

Shooting Up Vicodin Want M360 White Medication Vicodin . Vicodin Vertigo Withdrawal Symptoms Darvocet Stronger Than Vicodin Found Fun Facts Buy Vicodin Online Vicodin Abbott Skin Rash Lyrica Vs Vicodin Tramadol Hcl Acetaminophen Buy Vicodin Online Canada . Desufflate Vicodin Versed Vs Vicodin More Drug_side_effects Dogs Tramadol Vicodin [url=http://www.netvibes.com/vicodin ]buy vicodin[/url]. Bio Of Generic Vicodin Vicodin Ave Use Vicodin Internet Mexican Pharmacies Vicodin Benefits Hiccups .
16. 12. 2014 | 17:36

zXhkVMDlEc napsal(a):

<a href=http://www.lanepl.org/buytramadol/#33871>buy tramadol</a> buy tramadol online forum - tramadol 50 mg how many get high
23. 12. 2014 | 16:04

hTvLXWOMex napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> ambien side stories - ambien 6.5 cr
30. 12. 2014 | 08:38

gqjAuNMpTx napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax online without prescription</a> xanax high many - xanax dosage 031
31. 12. 2014 | 03:49

vbPBCsCrxL napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>cheap ambien online</a> took 3 ambien cr - getting off ambien insomnia
31. 12. 2014 | 11:45

mfbTIziDma napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax 2mg</a> xanax bars abuse - xanax picture of pill generic
31. 12. 2014 | 15:51

tnaOgjJujs napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax order no prescription</a> xanax 604 - after effects xanax overdose
01. 01. 2015 | 14:11

aGOTHIpogG napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax for anxiety</a> xanax 66 256 - xanax generic good
02. 01. 2015 | 12:56

NxmMuubhJC napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien online</a> ambien sleepwalking new york times - ambien costco
03. 01. 2015 | 00:38

oEcNWHIpWW napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax bars show up drug test - xanax show up drug test
03. 01. 2015 | 19:37

HkMJKeUGhV napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax 2mg</a> pass saliva drug test xanax - xanax drug rehab
03. 01. 2015 | 23:31

SHezScrKGL napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> where to order xanax online no prescription - xanax withdrawal treatment
04. 01. 2015 | 07:21

VrbqZxBtWy napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> ambien side effects anxiety attacks - ambien 5 mg price
04. 01. 2015 | 16:33

DjKipQnGnz napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>zolpidem 10 mg</a> online ambien pharmacy - ambien side effects while pregnant
04. 01. 2015 | 23:15

LNeXSgHATw napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien online paypal - high off ambien
04. 01. 2015 | 23:37

xVcrwUYvkq napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> ambien and pregnancy first trimester - withdrawal of ambien cr
07. 01. 2015 | 01:18

cQlflSePaV napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> order generic ambien online - buy ambien online no prescription
09. 01. 2015 | 13:56

PdSDvWoDsf napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> purchase xanax online mastercard - extract movie quotes xanax
10. 01. 2015 | 14:12

YyojqlAaCf napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax bars online no prescription</a> xanax xr 2mg dose - xanax online without prescriptions
12. 01. 2015 | 07:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy