Život ve tvaru ”L” – musíme si zvykat

28. 04. 2013 | 19:13
Přečteno 53193 krát
Vyspělé ekonomiky USA, západní Evropy a Japonska si zvykají na nový životní režim. Ukázalo se, že žádná „cyklická“ krize se nekoná – ani ve tvaru V, W, U nebo snad Ш – tj. žádný návrat k „výchozí normále“ nebude. Namísto toho akceleruje dlouhodobá transformace ve tvaru L (hodně dlouhého L), kdy se formuje a stabilizuje „nová normála“ hospodářského, společenského i politického života. Opožděně a pomalu toto uvědomění proniká i do ČR – budeme si muset o to rychleji zvykat na „život ve tvaru L“. Pověstný „vlak dějin“ jsme nechali zase ujet a budeme se snažit opět naskakovat za jízdy…
Jediným řešením pro ČR se nám jeví, když to dočtete do konce, aktivní a cílevědomá re-lokalizace české ekonomiky.

***Podceňujeme

S neutuchající vervou se věnujeme různým „kauzám“, „osobnostem“ a žabomyším politickým „válkám“, při ignorování závažných strukturálních a systémových problémů v ekonomice i společnosti – s až odpornou činorodostí tak přerovnáváme opalovací lehátka na palubě Titaniku…

Namísto fakt, pravdy, logiky a zdravého rozumu, konzumujeme emoční „inteligenci“ optimismu a pesimismu, jakož i manifestní lži o „světle na konci tunelu“; ta světla patří protijedoucímu expresu transformace, který nestaví na každé stanici. Dělící čára mezi pesimismem a pravdou je dnes nejméně tak tenká, jako dělící čára mezi optimismem a lží.

Vytrvale opakujeme stejná opatření, fiskální i monetární, v blahé naději, že konečně dostaneme odlišný výsledek. Tak už máme úrokové míry na nule, růst pod nulou, nezaměstnanost na historických maximech, zadlužení bez naděje na splacení, spekulace na steroidech, a burzovní i komoditní bublaninu, připomínající pšouky Mattoniho kyselky. A tudíž chystáme i další, větší a (stále) stejné keynesiánské a monetaristické intervence… Albert Einstein podobné chování charakterizoval jako definici šílenství.

Něco na tom asi bude, když nás politici stále častěji častují prupovídkami (či malmoty?), jako „Krize už skončila, jen lidé o tom ještě nevědí“, „My jsme tu krizi nezpůsobili“, či „Tý inteligence máme strašně moc“, nebo „Kdo neumí, ten učí“, anebo dokonce „Budu Klausem chudých“.

Mladší generace zmateně volají: „To vám byl divný svět!“ Lidé se připravovali na budoucnost tak, že se vraceli do minulosti. Volili jen ty, které „znali“, protože se báli všeho nového a neznámého. Jejich svět byl plně „Na podpoře“ – nezajímalo je podnikání, ale podpora podnikání, ne inovace, ale podpora inovací, atp. Své zadlužení řešili jen dalším zadlužením. Ke svým smlouvám přidávali dlouhé paragrafy drobného, nečitelného tisku. V restauracích platili stále „stravenkami“. Cena jejich vzdělání plně odrážela jeho hodnotu. Namísto řešení skutečných problémů si opakovaně a mistrně přerovnávali ministerstva a jejich ministrně. Své starosti, zcela dobrovolně a bez podpory EU, předávali komunistům a socialistům. Nevěděli, co je čeká, ale věřili, že bude líp, když budou pracovat míň. Fascinovala je hloupost a natvrdlost, odpuzovala vzdělanost a moudrost. Vládla jim klasická ineptokracie, tj. společenský systém, kde ti nejméně schopní vést jsou voleni těmi nejméně schopnými pracovat.

Co se děje ve světě?

Ve světě vyspělých ekonomik se „dějí věci“. Především se za poslední dva roky propadl růst globálního obchodu pod růst celkového HDP (dnes pod 20. letým průměrem růstu obchodu). Tradičně býval objem obchodu na dvojnásobku růstu HDP (např. ještě v r. 2006: HDP 3,5%, obchod 8%). Z takového trendu vyplývá jen jedno: deglobalizace.

Investice do zahraničních aktiv klesly globálně pod 40%, zatímco ještě v r. 2008 přesahovaly 50%. Z toho plyne jediné: velcí exportéři a investoři (USA, Čína, Německo, atd.) se vracejí zpět na domácí trhy, opouštějí tradiční „outsourcing“, a posilují vlastní regionální a lokální ekonomiky, tj. relokalizace. Nová vláda v Pekinu to, po jistě bohatých zkušenostech, vyjádřila přesně: „Zlatá éra globalizace končí.“

Problém je, že zatímco velcí hráči se mohou vracet a reinvestovat do vlastních, rozsáhlých vnitřních trhů i do svých regionálních a lokálních ekonomik, někteří malí hráči se nemají kam vracet, protože nikdy nikam neodešli; regionální a lokální ekonomika jim je cizí; Baťův příklad ze Zlína nejsou schopni ani napodobit. Čekat na novou vlnu zahraničních investic je stejně absurdní, jako čekání „na Godota“. Jak říkával Jirka Suchý, v závěru svých představení v Semaforu: „Konec už byl, vážení tleskající, konec už byl.“

Díky akcelerující produktivitě práce a masivnímu „outsourcingu“ na zákazníka (self-service, odstraňování mezičlánků) a do technologií (bankomaty, „automatické přijímače vratných lahví“), zaměstnanostní potenciál všech tradičních hospodářských sektorů je ve vyspělých ekonomikách vyčerpán. V USA pracuje v zemědělství jen 0,5% celkové pracovní síly; v průmyslu 12%, ve službách pod 70% a ve státním sektoru asi 10% (včetně nezaměstnaných). Tyto podíly každoročně rapidně klesají, díky faktorům výše uvedeným.

Dilema vyspělých ekonomik je, že neexistuje žádný pátý sektor hospodářské činnosti. Lidé mohou pouze 1. produkovat potraviny (zemědělství), 2. vyrábět věci (průmysl), 3. poskytovat služby (terciální sféra), anebo 4. být placeni státem (byrokracie, nezaměstnaní, na podpoře) z daní vybraných ve zbývajících třech sektorech. Míra zaměstnanosti ve všech čtyřech sektorech tak prudce klesá, díky zmíněné produktivitě, „outsourcingu“ a státnímu zadlužení. Např., zaměstnanost v americkém průmyslu poklesla ze 17 mil. v r. 2001 na 11 mil. v r. 2010. (Obama využil dočasného výkyvu na 12 mil. (díky relokalizaci) a přesvědčil neinformované voliče o jakési „renezanci průmyslu“. Díky této lži a rychlého vystřízlivění občanů, se dnes jeho preference propadly na pouhých 28% – rekordní míra odmítnutí prezidenta v celé historii USA.)

Zatímco se počet oficiálně nezaměstnaných v USA stabilizuje, počet lidí bez práce neustále narůstá. V USA je dnes mimo pracovní sílu již kolem 47% práceschopného obyvatelstva. Celkový podíl zaměstnanosti (neplést s mírou nezaměstnanosti) klesá výrazně od r. 2000, tedy již dlouho před „krizí“. Jde zde o úplně jiný trend. Budeme-li nadále používat podobné „míry nezaměstnanosti“, bude za 10 let většina Američanů bez práce, ale míra nezaměstnanosti se přiblíží k nule – k všobecné potěše všech ještě zaměstnaných politiků.

Ve finanční oblasti to není o nic lepší. Globální ekonomika je, díky státním intervencím, zaplavena levnou a nepoužitelnou hotovostí, která nachází své uplatnění jen ve spekulacích, algoritmizovaném „rychloinvestování“, zadlužování, korupci a inflaci. Finanční nestabilita celého bankovního systému se tak stále prohlubuje. To je nejlépe vidět i na růstu (zadlužených) burzovních a spekulačních trhů při současném propadu reálné ekonomiky: tato odluka finanční a reálné ekonomiky může vyústit pouze ve Velkém třesku současných finančních systémů.

Jediným východiskem je návrat k teorii a principům svobodného trhu a relokalizace bankovních služeb do regionálních a lokálních podmínek přímého spojení se zákazníkem, transparentnosti, a spolupráce při rozvoji daného regionu.

Co se děje v ČR?

Růst HDP v EU byl -0,3 v 2012 a (optimistický) odhad je 0,1 pro 2013. V ČR jsou stejné údaje na hodnotách -1,1 a 0,0. ČR patří mezi nejsilněji se propadající ekonomiky EU, spolu se Španělskem a Nizozemskem. ČR chudne, spolu s Itálií, Španělskem, Maltou, Kyprem a Slovinskem. Podle CONSEQ, patří ČR v EU mezi skupinu zemí chudých a nerostoucích.

Toto zvláštní postavení ČR je dáno bizarním charakterem české ekonomiky (od původního „nastavení“ v 90. letech). I když jsme malá ekonomika, tak jako bohatí a rostoucí (Irsko, Rakousko a Švédsko) anebo chudí a rostoucí (Estonsko, Malta, Slovensko, Bulharsko, atp.), jsme přitom ekonomikou uzavřenou místnímu podnikání (národním malým a středním podnikům), neautonomní, závislou a odvozenou (outsourcing), zvláště od ekonomiky německé. Když Něměcko kýchne, ČR dostane zápal plic. Navíc jsme ekonomika neexportní, tj. „vyvážíme“ převážně kontrahované služby (jako montáže a skladování) a součástky, ne konečné výrobky. Většina ekonomiky nám nepatří.

Ukazatelé tržeb čs. průmyslu jsou vždy silně kolísající, ale od r. 2011 také silně deprimující poklesem -7% v závěru r. 2012. Tento kontrast s mýtem „exportní“ ekonomiky je dán vysokou hodnotou vývozu (která nám nepatří) a nízkým procentem tržeb, které za nízkou přidanou hodnotu svých služeb realizujeme.

I když výrazně chudneme, iracionálně „optimistické“ zalhávání politiků a medií o dočasnosti a hloubce české krize, vede občany, místní samosprávy a podniky ke katastrofickému zadlužování a spekulativním investicím právě v době, kdy je růstový režim odsunut do nedohledna a finanční bublina je na prasknutí. Nikdo neví co jsou „prorůstová opatření“ (kromě snad jeskynních „vševědů“) v současném kontextu EU. Moderní chudoba se neprojevuje v okamžité výši běžné spotřeby, ale právě až ve chvíli neodložitelné splatnosti dluhů.

Velká deformace

Je logické, že umělé, nepromyšlené a opakované intervence státu do ekonomiky musely vyústit ve významné oslabení a deformaci svobodného trhu. Deformované trhy ztratily schopnost signalizovat správné ceny, úrokové míry (tj. cenu peněz), skutečnou poptávku i nabídku, cenu práce, míru zaměstnanosti, skutečné zadlužení, hospodářské prospekty, atp. Za takových podmínek nelze racionálně rozhodovat. Keynesiánské a monetaristické intervence do ekonomiky způsobily deformaci svobodného trhu a korupci kapitalismu v Americe i ostatním vyspělém světě.

Totéž ostatně potvrzuje i David A. Stockman (bývalý ředitel státního rozpočtu v Reaganově vládě) ve své letošní knize The Great Deformation (The Corruption of Capitalism in America).

Dnes je třeba přísně rozlišovat mezi státní regulací (plošné zajištění ochrany a svobody spotřebitele) a státní intervencí (výběrové zvýhodnění a krytí poskytovatele). Zatímco regulace svobodný trh stabilizuje, intervence jej omezuje a deformuje. Není úplně zřejmé (i když dosti nepochopitelné), proč se v některých hospodářských kulturách mezi těmito protichůdnými zásahy státu nerozlišuje.

Stát do ekonomiky napumpoval, pomocí podpor, záchranných balíčků, šrotovných, a stimulačních injekcí, astronomické částky, které nenašly ekonomické uplatnění a jsou buďto blokovány v bankách a velkých podnicích, nebo si našly cestu do burzovních spekulací a udržování státního sektoru „na sekyru“. To vše nafukuje státem (a v ČR hlavně medii) podporovanou spekulativní „bublinu“, která po prasknutí přinese výrazné (a nevyhnutelné) znehodnocení peněz (inflace), nezaměstnanost a hospodářský úpadek. Ignorování historických transformací se nikdy nikomu nevyplácelo a vyplácet nebude, ani nyní.

Bohužel, některé chabě informované kruhy připisují současou krizi jakémusi „selhání“ kapitalismu svobodného trhu. Nic nemůže být dále od pravdy. Opravdové selhání se týká státu, politických ideologů a stran, kteří svými hrubými intervencemi svobodné trhy deformovali a kapitalismus zkorumpovali. Zde, na adresu politiků, je třeba žalovat to potřebné J´accuse … dějin, ne na adresu tisíciletých, až biblických, pravd, institucí a pořádků.

Budeme se muset učit

K úspěšné relokalizaci je třeba Strategie 3P: 1. Pochopit, 2. Přizpůsobit se, 3. Použít nabízených příležitostí. Toto dnes, v EU ani v ČR, nedělá NIKDO.

Budeme se tedy muset znovu učit. Především, že ekonomika není stroj, ale adaptabilní, sebeprodukující (autopoietický) organismus. Jeho evoluce probíhá spontánně a samovolně, i přes všechna omezení, intervence a bariéry vystavěné „inženýry lidských duší“ moderního státu.

Budeme se učit i novým výrazům dlouhodobé sebeudržitelnosti (self-sustainability), jako disturbance (krátkodobá recese), perturbation (opakovaný výkyv, krize), deformation (deformace, ztráta sebeudržitelnosti), transformation (dlouhodobá přeměna, transformace) a renewal (obnova, ricorso, nový začátek). Jen poslední tři jevy zásadně určují naše dnešní dění. (NE ten pán, anebo ona paní!)

Někteří se budou učit i novým koncepcím forem hospodářské evoluce, jako např.
lokalizace (výchozí stav produkce a výroby), delokalizace (internacionalizace, globalizace, outsourcing), glokalizace (globální lokalizace), relokalizace (deglobalizace, nová lokalizace) a restaurace místní komunity (obnova samosprávy, soběstačnosti, a přímé, nestranické demokracie). Baťovské příklady „Průmyslového města“ a „Podnikatelské univerzity“, v duchu „Mysli globálně, jednej lokálně“, máme v české kultuře „zdarma“. Mnozí se ovšem nebudou učit vůbec: všechno již znají, vědí nebo umí – chodili přece do školy!

Závěrem

Uzavřeme povzdechem v únorovém editoriálu Moderního řízení (šéfredaktorky Jarmily Frejtichové). Je reakcí na starou anekdotu o faráři na střeše fary, kterého za stoupající povodně přijede zachránit dobrovolník ve člunu. Farář pomoc odmítne, obrátí své oči odevzdaně vzhůru a odevzdá svůj osud Nejvyššímu. Samozřejmě se utopí. Když pokleká před Nejvyšší Instancí, vyjádří své zklamání ve víře, že On jej zachrání. „A kdo myslíš, že ti poslal ten člun?“, zahřmělo z již zlobného nebe.

Tak trochu mám pocit, že minimálně člun už odplul…”, napsala paní redaktorka.

Následně jsem četl jednu z motivačních výzev čs. manažerských asociací: „Nenechme si ujet vlak.“ Mám tak trochu pocit, že vlak již opustil stanici a naskakovat za jízdy je zakázáno…

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví


Váš,
Milan Zelený


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr Havelka napsal(a):

Pane Zelený,

vítejte po čase.

Jevy, které popisujete vidím kolem sebe denně. Každý koho potkám povídá: Nejsou kšefty. Nic se nehýbe. Nejsou peníze. Každý brzdí s investicemi. Lidi málo utrácejí, málo pouštějí chlup.

Přitom jsou hypotéky a úvěry za hubičku.

Každý čekal, že na jaře se to rozjede, ale jde to rok od roku, sice pomalu, ale dolů.
28. 04. 2013 | 19:32

martiXXX napsal(a):

Velice zajímavý a velmi dobrý článek.
28. 04. 2013 | 19:47

Dan napsal(a):

Je to tak. Neexistovala doba, kdy by banky dávaly milionové úvěry s tak minimálním zajištěním. Není týden, kdy by mi někdo nevolal, jestli nepotřebuji úvěr řádově ve statisících. Centra měst se vylidňují, všude jsou provozovny volné v pronájmu přímo na hlavním náměstí, což bylo ještě před časem nemyslitelné. Když to vezmu ze své strany, tak už všechno mám a nic navíc nepotřebuji. Z mých úspor už ČR skoro nic nemá, všechny vydám na cestování a utratím je v Latinské Americe, kde najdu trochu svobody a inspirace. Těžko říct. Velký probém jse s mládeží - ti lidé nic neumím, zcela podlehli optimismu a nevybírali si vzdělání podle výnosu. Těžko říct.
28. 04. 2013 | 20:05

Robespierre napsal(a):

Havelko
Lidi vědí lépe než experti a politici, co se vaří.
Dostupné peníze jsem již před vánocemi uklidil do užitečných věcí, s kterými obstojím ve výměně služeb se svými venkovskými sousedy.
Zatím dřepím v Praze a užívám si kultury a knihovny, dokud lze.

Pan Zelený hutně shrnul, o čem se tady už několik let s rostoucí intenzitou bavíme, dole mezi sebou.

Když to porovnáte se stydlivými náznaky Sedláčka, který ví totéž, ale mluví jako ministrantská prvnička, vidíte, že pravdivé a přímé slovo chlapa může ukázat, kde se nacházejí výhybky a kde výkolejky.

Viset dál na prázdném a význam postrádajícím blábolení stále ještě bohatých sousedů dál nelze.
Jestli Poláci zemědělství budují a my rušíme, chceme chcípnout hlady.

Jestli jsme ze Zlína a Otrokovic udělali skladištní areály a labyrint nic skutečného neprodukujících firem v úpadku, jsme idioti.
Nechali jsme, v zadání EU, zbořit veškerý pražský průmysl a postavit místo něj sedláčkovské kravíny bankrotářské ČOBky.

Chybí nám zdravý rozum. A vidle v ruce.
Nic SE nerozjede.
28. 04. 2013 | 20:09

Emissary napsal(a):

Díky pane globální profesore,

ale já bych to napsal jednou jednoduchou větou:

globální socialismus se zahnízdil ve všech vyspělých ekonomikách světa.
28. 04. 2013 | 20:11

ciric napsal(a):

Páni ekonomové opět objevili staré věci. To se jim říkalo již dávno. Bohužel "praní trenek mezi sebou" nemůže všechny uživit a že prazákladem všech problémů je již základní princip kapitalistického podnikání - zisk a jeho maximalizace.Svobodné trhy to nikdy nevyřeší ba naopak povedou jen ke zhoršení vlivem monopolizace.
28. 04. 2013 | 20:14

Targus napsal(a):

Zbývá dodat, že tento stav zde není zdaleka poprvé.
Co dělat?
Jednoduchá odpověď - v dobách minulých to vždycky zachránila válka.
28. 04. 2013 | 20:22

Targus napsal(a):

To Emisary:

Globální socializmus - hmm, zejména v USA, že?
28. 04. 2013 | 20:24

Gerd napsal(a):

K tomu malému utrácení obyvatelstva, už není z čeho. Tedy většina těch osob žijících z průměrných platů. Myslím průměrně poskytovaných, nikoliv těch ukazovaných propagandou.
Po veletočích v ekonomické oblasti výzvám ministra financí může uvěřit jen opravdu skalní a k tomu mimořádně hloupý volič TOP 09. Voliči a straníci z ODS už prohlédli, ODS je mrtvá strana.
Takže zde máme masu špatně placených lidí (proti Německu třetinové platy) s mimořádným výkonem (proti Německu cca. 75 %), které k dalším výkonům není jak motivovat. Platy nerostou a neporostou, nová pracovní místa nebudou, dát něco státu rovná se dát to tunelářům rovnou, lidé jsou apatyčtí a apolytičtí.
A rozpumpovat ekonomiku pomocí úvěrů, kdy za zády je exekutorská mafie, může leda blázen.
Bankovnictví v ČR zařízl stát a jeho bezprecedentní podpora exekutorské mafii. Obnova je možná jen tak, že i věřitel ponese část rizika na svých bedrech. V této chvíli je nejvýhodnější okrádání chudých (exekutoři) nebo střední třídy (daně a neustálá privatizace státních služeb). Není tu zkrátka nikdo, kdo by táhl ekonomiku.
Až nebudou mít lidé co do úst, přijde revoluce, a nebude to samet. Ne, že bych si takový vývoj přál, ale k takovému vývoji směřuje naše vláda. Pokud tento komentář bude některý vládní poradce číst, lidé prostě už nemají co utrácet, ani chuť něco utrácet, ani chuť cokoliv měnit a jen rezignovaně čekají. Na co? Zřejmě na Klementa nebo Adolfa. Na někoho, kdo půjde po těch bohatých. Díky státem tolerované korupci a zlodějně (srovnej viz poslední amnestie) nějaká budoucí křišťálová noc nenajde dostatek odpůrců. Lidem to bude dílem jendo, dílem budou tleskat a ti úplně zničení se budou aktivně podílet.
Česká vláda je mimořádně nekompetentní a divím se, za co vůbec mohl ministr Kalousek dostat nějakou cenu od spolku pochybných redaktorů. Napadá mě jediný závěr, že redaktoři byli mimořádně neinformovaní a navíc úplně hloupí.
Ekonomiku ČR lze přirovnat ke kolabujícímu pacientovi. Lékařský tým ještě nevidí příznaky, neboť lékaři jsou na sestřičkách nebo se nadšeně plácají po zádech, jak se jim ta poslední operace mimořádně povedla. Že pacient (ČR) mezitím umírá, nikoho z nich netrápí.
Svět se radikálně mění a ČR je opět na chvostu změn mimořádně nepřipravena.
28. 04. 2013 | 20:25

Drzá zrzka napsal(a):

Pokud Vám souhra náhod si nastavila život do tvaru bž nebo fň, nějaké L je proti tomu procházka růžovým sadem. :-)
28. 04. 2013 | 20:31

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

já považuju teorie pana zeleného za zcestné . já si nemyslím, že hloupost politiků dosáhla takového stupně, že už z krize nikdy nevybředneme. nic takového jako chronická krize neexistuje. a svět se nepřestane točit jenom proto, že si to pan zelený usmyslil. uroven debility politiku, zejmena těch levicových, je pořád stejná. historicky stejná. já si myslim, že se s časem nemění. škodili stejně před sto lety jako škodí ted. lidi si s tím poradí. přizpusobí se a zase začnou vydělávat. ok, v současné době zápasí přirozený vývoj ekonomiky s tupostí politiků jako je borat husejn obama, merkelová, hollande atd. ekonomika samozřejmě nakonec zvítězí. žádná transformace se nekoná. ani žádná revoluce. opět nakonec zvítězí miliony let staré lidské instinkty. z krize se dostaneme, i když to bude tentokrát hodně drahé.
28. 04. 2013 | 20:40

Miroslav Podhora napsal(a):

Jednotka chytrosti stále nechápe že nejde o krizi a že parazitovat mu bude umožněno do konce života....
28. 04. 2013 | 20:54

Emissary napsal(a):

Targus,

hm, bohužel už i v USA. Ano, zachránila válka. Válka zničila, protože socialisté si mysleli, že svých cílů dosáhnou jen válkou. A kapitalisté pak obnovovali. V dnešní době jsou na válku shnilý, ještě tak špatně na tom nejsou. Teď budou zkoušet jiné triky.

Gerd

V čistém kapitalismu to začíná tak, že peníze nejdřív dojdou obyvatelstvu, pak kapitalistům, a pak státu.

V čistém socialismu obyvatelstvu, a pak státu.

V obou případech politici s tím nemají skoro nic společného, jen v tom socialistickém o něco víc, protože vymýšlejí (socialisté), a pak zachraňují (liberalisté a konzervativní). Kde jsou ty časy, kdy lidí ve Spojených státech (i v Evropě) uměli dělat. Teď na to je multi-kulti, jenomže problém je v tom, že neumí dělat, ale o to víc sají a dělají bordel. Zde je snaha všechno hodit na korupci a zlodějiny, jenomže to je výdobytek sociálního státu a jeho vliv se tradičně, zejména socialisty přeceňuje.

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek

Myslet si můžete cokoliv, globální profesor v popisování dějů má pravdu. Všechno se nějak ustálí, pak si na to zvykneme a budeme to považovat za samozřejmost. Jen socialista si nikdy nezvykne na to, že ten druhý má víc.

Drzá Zrzka,

Globální profesor zelený to "L" vymyslel chytře, není třeba dalších komentářů.
28. 04. 2013 | 21:04

tgb napsal(a):

http://jdem.cz/2yaf9
Kdo diriguje Německo?
komu patří německé banky ?
28. 04. 2013 | 21:05

přichází sklizeň napsal(a):

Pokud úroky nebudou reálné, tj. záporné a rezervní měny nebudou v poměru počtů lidí, které udržují při životě, čeká nás život ve tvaru J, tj. na háku. Ekonomové ani nechtějí tušit kolik a jak prapodivných ničím nepodložených aktiv se kde pohybuje ve snaze získat formální hodnotu, úrok, nebo platit práci. O dolaru ani nemluvě. Ostatně společnost neexistuje, existuje jen zisk a kapitál (falešně nafouklý), stejně to jsou jen nuly bez jedniček. Nejlépe zbohatneme, když se vzájemně okrademe pomocí papírků nebo dokonce to za nás udělají algoritmy jako v dronech. Evoluce byla vyhnána z uhlíku do křemíku.
28. 04. 2013 | 21:06

Alojz Lorenc / StB... Penta / napsal(a):

Kvalitní pokus o dílčí vysvětlení některých souvislostí.
Obecně bude záležet na kvalitě nalezení souhlasu o nové společenské smlouvě - napříč státy EU. Na tomto procesu se ale díky zaostalosti českého voličstva Čr podílet nebude - respektive její podíl bude naštěstí minimální.

Dan
Malým a středním podnikům se že banky podbízejí úvěry tak, že požadují vyjímečně nízkou míru zajištění ?
To máte opřeno o jaká fakta - toto tvrzení ? Že vám osobně někdo zavolá z banky, respektive z nějakého podniku, který je ze sektoru finančnictví a nabízí nějaký produkt ?
Kde jste k tomu přišel - že nejen české malé a střední podniky si mohou vybírat z přehršle nabídek dostupných a z hlediska podnikání rozumně nastavených úvěrů ?
28. 04. 2013 | 21:12

xman napsal(a):

Všichni se bojí toho sousloví "krize kapitalismu". Jenže realita je taková, že ekonomika se nafukuje a kolabuje v pravidelných intervalech, někdy dokonce i dříve, než se vůbec začalo mluvit o kapitalismu (o sociálních výdajích nemluvě), viz např.:
Tulipánová bublina (1633-37)
Krach na vídeňské burze 1873 (který způsobil světovou ekonomickou recesi)
Velká deprese (1929 - 1933)
atd.

Domnívám se, že je naprostá hloupost mluvit o státních dotacích jako o příčinách bublin, protože cyklus vzestupů a pádů je "zakódováný" ve skupinové psychologii (a obecně sílí s deregulací).
28. 04. 2013 | 21:15

KvL napsal(a):

Pěkný blog, díky za něj.

Osobně si myslím, že pro záchranu ekonomiky můžeme okamžitě vyškrtnout sektor č. 4 a se sektorem virtuální produkce, tedy č. 3 bych také raději nepočítal.

Jediné co nás může zachránit je zpětná reindustrializace a zvýšení počtu lidí v zemědělství (s nástupem zájmu o biopotraviny je to možné). Ale co by znamenala reindustrializace v celosvětovém měřítku? Kdyby se všechny státy snažily o návrat k průmyslu? Myslím že snad krize z nadvýroby.

Jenže je tu jeden zajímavý problém, pokud je jakékoliv komodity nadbytek, měla by zlevnit, v současnosti to vypadá že volné pracovní síly jak lidské tak pohoné je nadbytek, jenže vypadá to na další (případné) zvýšení minimální mzdy a na další zdražení pohoných sil, ne tak se přeci jenom dojde tomu že se nám ekonomika ještě zabrzdí. Bude to znít sice zle vůči lidem, obviníte mne z kapitalismu 19. století atd., ale stálo by za úvahu snížit cenu práce a snížit minimální mzdu. Spolu s tím by stát mohl začít investovat, možná levněji.

Kromě demografických problémů se lidé odnaučili pracovat. Pokud nebudou chtít, pak s tím nikdo nic nenadělá. Zajímavé je že průmyslové zázraky všech států byly založené na disciplinované pracovní síle a levné energii, pak také surovinách, koloniální mocnosti si je zajišťovaly ze vých kolonií, které zároveň sloužily jako odbytiště, která byla chráněná před třetími stranami. S rozadem této říše, destabilizací a následnou změnou rozložení sil se stalo že tyto trhy obsadily ty třetí strany.

Evropa si pod sebou řeže ekonomickou větev, USA jsou na tom lépe, mají "vlastenecké" spotřebytele. Zrovna včera byl pěkný Hydepark na ČT24. Těžiště světového dění se stěhuje z Atlantiku do Pacifiku. Ale zpátky k té větvi, máme tu zbytené intervence a restrikce, silné sociální státy, prostředí komplikující výrobu, v podstatě by se to dalo říct až tak že stát lidi za aktivitu a snahu o to dát lidem práci, trestá. Kdybych dneska zakládal firmu tak bych vážně uvažovla zda ji nezřídit třeba přímo na Taiwanu, nebo řekněme v Asii.

Dokonce i investovat v Asii je dnes asi stále sázka na jistotu, růst populace a spotřeby v oblasti je stále ještě jistý.
Možná že trend deglobalizace je jen znamením toho, že se nové trhy rozjely a začínají svůj růst udržovat samy a ža naopak staré trhy umírají a začínají kolabovat, nespotřebovávají. Obávám se že do poloviny století si v Evropě asi zopakujeme válku.

Jsou tu ale cykly tak dlouhé že jim nikdo nemůže rozumět, protože jdou postřehnout až nyní. Ve středověku se jak Čína, tak Japonsko uzavřely světu, to způsobilo že mohly nastoupit evropské mocnosti, díky tomu je lingua franca angličtina a nikoliv čínština (i když prý hlasování v usa na počátku, který jazyk bude úředním, vyhrála angličtina nad němčinou o jeden hlas). Pokud po uzavření tyto státy, celá oblast, zaostaly a staly se nevýznamnými, pak se nyní stává nevýznamnou Evropa, což bude velmi traumatické pro její obyvatele a zejména politiky. Až Evropa dosáhne bezvýznamnosti a stane se "smětištěm," ak se možná lidé probudí a začnou něco dělat, jenže v Evropě je jiná mentalita, než v USA a Asii. V USA kdo není úspěšný nemá cenu, lidi se snaží být úspění za každou cenu, v Asii se snaží být úspěšní z jiných důvodů, rodina, osobní čest. Proč by se lidi snažili být úspěšní v Evropě? Vždť sme přece ve středu mapy, když se nedaří, stát se postará, naco se otravovat s prací a úspěšností, když můžu dělat něco úžasně potřebného, jako třeba rekreologa?
28. 04. 2013 | 21:21

Emissary napsal(a):

xman

Naprostá hloupost je to, co jste napsal.
28. 04. 2013 | 21:21

jogín napsal(a):

Pane profesore, pátý sektor hospodářské činnosti existuje: Věda, vzdělávání, výzkum. Bez něj budeme namydlení, jakmile začne tlačit ubývání surovin a levné energie. Jenže tenhle sektor nesype dvojnásobek investice po roce, i když sype velmi dlouhou dobu- stačí se podívat, co zisků poskytla třeba syntéza polyamidů. A mám takový dojem, že pomocí pazourků postavit termojadernou elektrárnu nepůjde, stejně jako nepůjde těžit nikl z asteroidů. Věda a technologie musí mít dlouhodobý náskok před nezbytnou potřebou. Kromě toho existuje sektor šestý, což je péče o postižené spoluobčany. Velmi užitečné práce je spousta, ale nejsou peníze na její zaplacení. Kampak tečou? Na hromadění majetku, na žabomyší boje o dominanci ať pomocí spekulací nebo marketingu, na vykrmování neuvěřitelného množství parazitů kteří žádné reálné hodnoty netvoří, jako třeba firemní úředníci, devět desetin manažerů, poradců a politologů. Na zalepení děr na silnici nezbývá.
28. 04. 2013 | 21:22

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

podhora, emisary,
pokud by měl pan zelený pravdu, tak by to znamenalo, že se v roce 2008 většina lidí zbláznila a začal konec světa. tak to ale neni. evoluce pokračuje bez ohledu na stupen technologického vývoje. nic jako L nemuže trvat dlouhodobě. možná v domově důchodců. svět je plný mladých silných a dravých lidí, kteří chtějí uživit sebe a sve rodiny. ok, na jihu evropy je díky evropské integraci ztracená generace. spousta mladých lidí bez budoucnosti. ale to jenom jeden zpackaný kout světa. západ je předlužený a zdegenerovaný. to ale není status quo. to je totální selhání současné generace. podobně jako světové války. amerika není pupek světa a evropa už vubec ne. to je spíš řiť světa. profesor zelený považuje ameriku za laboratoř světa. kdyby tomu tak bylo, tak by obama neprováděl laboratorní pokusy vyzkoušené už před 50 lety v sovětském svazu. západní socialismus čeká na svuj pád podobně jako na něj čekal tábor míru a RVHP. zhroucení říše nikdy ale neznamená konec dějin a vývoje. někdo jiný převezme otěže.
28. 04. 2013 | 21:23

David napsal(a):

"...Namísto toho akceleruje dlouhodobá transformace ve tvaru L (hodně dlouhého L), kdy se formuje a stabilizuje „nová normála“ hospodářského, společenského i politického života. Opožděně a pomalu toto uvědomění proniká i do ČR – budeme si muset o to rychleji zvykat na „život ve tvaru L“...."

--------------------------------------------------------------------------------------

Naprostý souhlas.

Jen jsem čekal, kdo s tím hodně dlouhým „L" u nás přijde jako první.

Stačí si jen představit, co se bude dít, až významná většina lidí se začne chovat podle zásad zdravého životního stylu a o akcelerující produktivitě práce ani nemluvě. To pak bude nezaměstnanost 50%.

Bude to chtít odvážná řešení, jako například celosvětový zákaz daňových rájů, zastavení přímo zrůdných dotací z EU a taky zavedení systému --- Jeden stát = jedna STÁTNÍ banka. Protože však nikdo tu odvahu nedostane, proto nás čeká velká a nezadržitelná katastrofa.

Dobře už bylo.
28. 04. 2013 | 21:23

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Po socialismu dochází i na kapitalismus, kterému pád socialismu prodloužil agonii o dvě desítky let navíc, nežli socialismu a ted' jde i ten pana Zeleného milovaný kapitalismus se svou 'neviditelnou rukou trhu' do kelu.
A jestli je to o V, W, U..či L je putna, páč lid prohlédne a svou zlobu obrátí tam, kde je ji třeba. Dojde prostě i na chytráky, chytrolíny a podobné dementy. hujeroskeptický m.p.
28. 04. 2013 | 21:23

ex-nemo napsal(a):

Z celého toho článku mají význam jen ta čísla, ovšem dost chmurný. Jinak je to typický blábol salonního ekonoma, určený k tomu, aby oblbnul lidi rádoby učenými větami a zakryl pravou příčinu hospodářské krize.Co všechno za bizarnost ti služební ekonomové nevymyslí - teď zas jakýsi "L - život", předtím jiné blbosti, vzpomínám na dřívější články pana Zeleného, podívejte se na ně, je to zajímavé... jen aby uchránili své chlebodárce - bankovní parazity, jediné vinníky krizí.

A přitom nejde o žádnou likvidaci kapitalizmu ani bank, dokonce ani jejich zisků - jen trochu víc práce a jiný životní styl bankéřů.
28. 04. 2013 | 21:37

SuP napsal(a):

Nepotěšil jste pane profesore. Ale je to dobže, je to dobže!
Nakonec to víno, které jste nalil, je zjevně čisté.
Docela se těším na reakce dalších Gerdových kamarádů. Budou vyhrožovat válkou, revolucí, komunismem, a nikdo si nebude chtít uvědomit, že to, jak dnews žijeme je pořád to nejlepší, co jsme kdy měli.
28. 04. 2013 | 21:39

Fialenka napsal(a):

Věřím, že existuje nepsaný zákon, že když se dozvíme jak něco dělat nejlíp, je povinností to využít. Proto bychom měli sladit zákony s nejvyspělejšími zeměmi a v médiích o těchto zemích často informovat.
Tyto země jsou podle různých mezinárodních srovnání na vyšší úrovni než my v těch nejdůležitějších věcech: od svobody a štěstí, přes mezilidské vztahy a volný čas, po bohatství, snadnost podnikání a počet technických inovací a patentů atd.
28. 04. 2013 | 21:41

finis, ex napsal(a):

KvL
Industrializace trvala 150 let, Třískova kreativní destrukce 7.
Industrializace je možná jen, když obyvatelstvo pozvolna načichne duchem strojů.
Dvě generace tu znají jen počítačové hry a poker.
28. 04. 2013 | 21:48

nji napsal(a):

"na profesora" jeto dobré schrnutí "současnosti"

http://jdem.cz/2wh97
To, co klienti bank vidí na svých bankovních výpisech včetně úroků, není de facto to,kolik oni mají peněz uložených v bance,
ALE KOLIK JIM BANKA DLUŽÍ, kolik jí půjčili…
28. 04. 2013 | 21:54

Emissary napsal(a):

hujeroskeptický modrý pohůnek

Je to ovšem jinak, kapitalizmus by nikdy nepadl, kdyby nebyl za posledních 20- 30 let silně stříknutý socialismem a jeho odnožemi (zejména zelenými), nikde na světě.

Evropská unie se mohla integrovat ekonomicky i politicky bez těch dobře placených šašků v Bruselu či Štrasburku, na to stačí mezivládní jednání a vůle prosazovat tradiční hodnoty.

To samé lze říct i na vstup

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek

s tímto dokončením.

USA nejsou pupek světa, ale ani tam to nemají lehké, socialistické myšlenky tam vítězí příliš často a imigrace to dokončuje, v Evropě to je zvyklost. Jenomže tam se dokáží z toho dostat, tam socialistické myšlenky a tradice nejsou paradikgmatem, zatímco v Evropě mají určující směr. Mladí lidí nemají práci, protože díky vědeckotechnickému pokroku populace stárne a socialisté jdou proti tomuto pokroku.
28. 04. 2013 | 21:55

Duro Matawer napsal(a):

V ryzim kapitalismu dochazi cas od casu ke krizi a k padum , az do konce.

Dnesni problem je ten, ze se kapitalismus misi se socialismem nekde v mensi , ci vetsi mire a to s ruznymi zachranymi soc. akcemi ,(strach ztraty pozic) ktere by prave v kapitalismu skoncili a dochazi tak k negativnim efektum , ktere se vraci z ruznych stran a se kterymi si nikdo nevi rady.
28. 04. 2013 | 22:09

Fialenka napsal(a):

Pokud má hospodářský, společenský a politický život tvar dlouhého L, je to tak drženo záměrně. Záměrně bychom taky mohli společenský život nasměrovat po vzestupné spirále.
28. 04. 2013 | 22:12

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Emissary

vemte v potaz, že nenasytné vyspělé kapitalistické ekonomiky ničí sebe sama. Například v USA se dneska vyrábí snad pouze zbraně. Vše co kdy USA vyráběla si vyvezla v zájmu zisků a laciné pracovní síly do rozvojových zemí (Číny, Indie, Brazilie...).
A kdo nevyrábí a zdecimuje si vlastní výrobní základnu, jde prostě do kelu.
28. 04. 2013 | 22:23

volny napsal(a):

Takhle to dal jit nemuze, to snad vetsina vidi a chape.
Neoliberalismus, perverzni uchylka kapitalismu, je snaha o zavedeni novodobeho otrokarstvi. Velice mala cast lidi bude zit svobodne a ti ostatni, oblbeni a omotani zakazy, prikazy, produktivitou, karierou, tim novodobym otroctvim,honenim se za uspechem a lepsim autem, ti uz budou tak oblbeni, ze ani nepochopi, ze svoboda a zivot je o necem jinem, nez neustale omilani pitomosti, ktere se nam snazi vsugerovat ti, kteri nasi hlouposti vyuzivaji.
Kolik generaci trvalo, nez se otroci vymanili z okovu a zacali zit jako lide. Ted jsou lidi o mnoho hloupejsi, lezou do okovu iluzi o matrixu sami. Banky, dluhy, hypoteky, hloupe trendy, konzum, plytvani, nadvyroba, honba za uspechem, tyranie penez, vsechno se musi vyplatit, cas jsou penize, neustale smesne soupereni. Tupe, bez napadu, soukoli stroje bez svobody a kreativity, ubijejici a ponizujici. A to si dokonce nekteri ideologicky zpracovani mysli, ze to je ten pravy zivot a ze se maji dobre. To uz je uplne padle na hlavu.
Dobrovolne otrokarstvi, to je vysledek chybne nastaveneho systemu. Ti chytrejsi uz prohledli. Hloupejsi budou porad pomahat tkat pavucinu matrixu.
Zivot by mel prece volne plynout.Clovek neni stroj a mel by mit svobodnou vuli a silu veci menit k lepsimu. Ono to casem zase prijde. Takhle to dal jit nemuze.
Je to nelidske a neni to ani bozi, skoda zbytecne namahy
28. 04. 2013 | 22:23

berkowitz napsal(a):

Pan Zelený je ve vedení Lesů ČR.
Dnes vyšla zpráva, že ve Švýcarsku byl zablokován účet, na který šla větší sumička od oněch Lesů. Obratem bylo odesláno do ČR 200 melounů, který si někdo vyzvedl v hotovosti u jedné naší banky. Pan Zelený o tom "nic neví", anebo to L si obrátil o 180 °.
28. 04. 2013 | 22:27

ujo napsal(a):

autor ve stati k ČR píše:"Většina ekonomiky nám nepatří".
Pak ovšem jeho další rady týkající se ĆR jsou pouze ilusemi.
A rady týkající se světa?
Stručně řečeno nechat věcem volný vývoj.
Dost riskantní, to už tu bylo a jsme tam, kde jsme
28. 04. 2013 | 22:32

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Duro, spíše nežli by se mísil kapitalismus s něčím,

tak se mísí váše vymaštěná pravicová ideologie. Pravicová neoliberální ideologie je mimo. Ve skutečnosti kapitalismus se zničil sám a HLAVNĚ DÍKY NEOLIBERÁLNÍ KAPITELISTICKÉ NENAŽRANÉ IDEOLOGII ZISKŮ ZA JAKOUKOLIV CENU!
28. 04. 2013 | 22:32

Danton napsal(a):

KvL
Je to těžké si představit, ale skutečně za Bismarckových časů duševně choří Němci vypadali jako vzor všech kulturních, průmyslových, politických (všeobecné pojištění) i filozofických ctností, jen proto, že byli antagonisty Napoleona a francouzské revoluce.
Existuje obrázek, jak Bismerck sedí s Napoleonem III. (kšeftsman a karbonář, taky úplně otráven angličankami) u Sedanu na hromádce a chmurně dumají, kam je to ten zrádný Albion žene.
Neuhodli.
28. 04. 2013 | 22:41

pavel v napsal(a):

Milan Zelený má v mnoha věcech pravdu, ale ne ve všech. Především není na místě ten fatální pesimismus. Jak by asi Milan Zelený hodnotil situaci např. v Indii. Kdyby tam měl žít, asi by to řešil sebevraždou. My jsme měli to štěstí, že jsme se narodili v bohaté části světa a že máme životní úroveň, jakou si naši předkové neuměli představit. Přesto se cítíme nešťastní, zatímco jinde jsou lidé, kteří jsou spokojeni s málem. My žádný růst ekonomiky nepotřebujeme, protože všechno již máme. Důkazy blahobytu většina z nás nosí na svém těle. Zde jsou obrovské možnosti ve vytváření nových pracovních míst - totiž dietologů.

Propad HDP se příznivě promítá v ekologii - klesá spotřeba energií a s tím produkce emisí.
28. 04. 2013 | 22:42

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

jednu věc bychom si měli ujasnit. na západě nekrachuje kapitalismus, protože tam žádný kapitalismus není. v kapitalismu neuspěšní bankrotují. na západě jsou znárodněni. at jsou to banky nebo v eu státy. na západě je podivná směs kapitalismu a socialismu. privátní sektor se snaží uživit veřejný sektor, ve kterém se nemusí pracovat a jsou tam vyšší platy.( proč by teda někdo pracoval u soukroníka, to by musel být blázen) veřejný sektor se ale uživit nedá, tak se jede na dluh. nikomu se už nechce dělat, odbory chtějí vyšší vyšší mzdy. podniky ztrácejí konkurenceschopnost, protože asijská dělník maká za třetinu. dluhy se hromadí, banky jsou znárodněny, daně rostou, ekonomika se propadá, nezaměstnanost roste. nastává krach. podobně jako v sssr. krach socialismu. nikoliv kapitalismu.
28. 04. 2013 | 22:42

Duro Matawer napsal(a):

Opak je pravdou mily pohunku se sklebem kyseleho zeli.

Pokud zachranne akce EU smerem napr.k Recku povazujete za pravicovou ideologii , tak mipriste rikejte Elisabeth II :-))

Jak dlouho se potaci Recko v problemech , kolik tam soudruzi napumpovali penez a s jakym efektem =0 (i z jesitnosti politbyra UVEU, jako jeden z duvodu) . Normalne a prirozene by Recko vyhlasilo statni bankrot se vsim vsudy a zacit znovu.
Jak jsem psal ,socialisti jsou nepoucitelni a jejich experimenty se vzdy vrati ve spatnem.
28. 04. 2013 | 22:50

slovak co emigroval napsal(a):

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):
velice dobre zhodnoceni
28. 04. 2013 | 22:50

bund napsal(a):

"Jestli jsme ze Zlína a Otrokovic udělali skladištní areály a labyrint nic skutečného neprodukujících firem v úpadku, jsme idioti."

S tímhle od nicka Robespierre jsem z celé diskuse nejvíce souhlasil.Pozoruji totéž.

Totiž optika a výkon mi nesouhlasí.Bývalé nesčetné socialistické továrničky na všechno možné a především na vývoz,kterým se stále přisuzovala zaostalost z 95 % zmizely (dle informací místních ) a místo nich se naše louky plné lučních květů zaplavily nízkými bílými skladišti cizích značek.Už ne jako ty socialistické se krčit v koutku periferií měst,ale roztáhnout se přírodou.A méme ale přesto prakticky vše ale dráž? Nechápu?
Pan prof.Zelený by sem mělpsáti.Je chytrý.Bohužel s lidmi jako on ale ekonomika nebude chytrá:on jaksi ji převyšuje -abych tak řekl "jemností síta" odchycených jím propadů.
Vyjdeme -li někdy z krize(otázkou?),která loni zde byla ne propad HDP jak Zelený píše o 1,1%,ale o 12 %,desetkrát vyšší-je otázka podobná psychologiky hodnocení vývozu ruského niklu dnes.Ono to působí dobře vidět jak za Putina noví kapitalisti dovedou těžit nikl,
pokud si nepřečtete jako já v dávno zapomenuté příručce,že SSSR za Stalina vyvážel bolševiky 44% světové produkce niklu a dnes je to jistě o hodně méně-s hloubkou a dráže.
My jsme u toho,že neohrabaný socík-byla jakási želva,pomalu lezoucí šína jedním směrem růstu,zatímco všechny postkomunistické země jsou jen dojíždění šíny ala zdechlina plus rozvoj serepetiček.Tak bych nazval ty služby a službičky,které dnes tvoří 80 % objemu výplat firem firmám a státu jim dotacemi:Pepo, pošli mi sem tři kusy kladiny,motor k zvedáku,já ti 2 pytle trávy pro přidruženou živočišnou výrobu.Ne nelze si představit,že rozplizlé hádě liberalismu pomocí této kolektivní svépomoci bude někdy ekonomickou razancí.
28. 04. 2013 | 23:02

KvL napsal(a):

to: finis, ex
Tím spíš by se mělo začít co nejdřív. Snad to bude rychlejší, nebudeme začínat úplně od začátku.
Problém je že lidé se strojů jakoby báli, pravda dneska to nejsou už taková umělecká díla, jako dřív, zlatá éra těžkého průmyslu se asi nevrátí, ale pořád můžeme rozvýjet další odvětví průmyslu.
Ale ano, nejhorší je že lidem se nechce, nechtějí se ušpinit. Jak ale lidi naučit že i taková práce je dobrá? Přitom se i tato odvětví stávají postupně čistějšími.
Nebo spíše úplně jinak a mnohem šířej položená otázka: Jak lidi nauičit že i práce mimo kancelář je dobrá.
Jen kolikrát jsme za posledních pár století přišli o elitu? Kolikrát jsme my, nebo cizí mocnost zdejší elitu zabili, vyhnali? I to se muselo podepsat.
28. 04. 2013 | 23:04

Jáchym napsal(a):

Relativně velmi slušný článek - tedy s přihlédnutím k tomu, že jej psal,s odpuštěním, ekonom. :-), .-(
Mezi slepejma jednovokej králem.
Ekonomie coby věda/pavěda blikla a zhasla docela.
28. 04. 2013 | 23:18

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

KvL, jednoduše

a to je ty lidi slušně zaplatit. Platí se ostatně kdejaký neužitečný povl, těm prostě ubrat a zaplatit z toho produkující pracovníky ve výrobě! Určitě se pak najdou i ti lidé na práci.
28. 04. 2013 | 23:18

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Som rad, ze ste po case ozvali. Uz to tu zacinalo byt ako v Kafkovi. Mozno by ste si mal precitat davno napisanu poviedocku "Necakanie na Godota" od Lasicu a Satinskeho, Ta velmi dobre vystihuje, kde sa nachadzame ( a hlavne tie nechudobne a nerastuce krajiny ako Cesko)a co asi "robime", aby sme sa nejako a niekam pohli. Este raz vrelo odporucam. Pobavi i pouci.
28. 04. 2013 | 23:28

Ládik!!! napsal(a):

Čistotnému o špíně,
abstinentovi o víně,
levičákovi o dřině
a politikovi o pocitu odpovědnosti
nevyprávěj.
Ládikovo přísloví.
28. 04. 2013 | 23:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Je to na mě -člověka bez vyššího ekonomického vzdělání -
PŘÍLIŠ SLOŽITÉ.

A mám takový zvonek u hypofýzy,který mě ihned upozorní na možnou díru do palice.
Vždy když se dělá něco příliš složitého ,tak určitě je hnedle za rohem nějaké prosté vysvětlení.
Složitosti dělají lidé,kteří si vlastně dělají z nás ostatních "nevědomých" legraci v domnění,že jim to bude pořád procházet.
Nebude.

Je to vlastně prosté jako facka.
Nezaměstnanost postihuje mnohdy až 40% evropské populace.
Proč není pro tyto lidi práce?
*Vždyť víme,že technologické postupy při produkci čehokoliv se neustále zdokonalují.
Lidé,kteří v procesu zákonitě přebudou,by si mohli najít po rekvalifikaci jiné smysluplné povolání,zaměstnání.
*Vždyť víme,že zároveň s výkonnějším procesem se zvyšují finanční reservy.Kam se tyto "přebytky" ztrácejí?)

Je vina na straně státního aparátu,že zachází se společenským produktem tak nehospodárně,že není možné hospodařit s přebytkem?
Tady je skutečná pravda o chování státních úředníků ,kteří při abstenci odpovědnosti,každou korunu rozdají hyenám kolem sebe,či schlamstnou do svých nenasytných chřtánů?
Když jsme u těch hyen a příživníků......
Je mě až nepochopitelné jak se mohou DOTACE stát zásadním kritériem pro budování něčeho ve státní režii.
Copak já dostanu na běžný životní proces nějaké prebendy,finance,které mě umožní neoprávněné výhody proti jiným?
Tento socialismus je příčinou všech krizí.
Politikové a banky jsou totiž (t.zv finanční oligarchie ) si myslí,že vládnou a mají tím právo manipulace se společenským produktem.
Je to vlastně ale jen vychytralá vzdělaná společenská skupina lidí,která odjakživa byla ŠKODNÁ.
Řekl bych přímo ksindl,kdybych mohl.
Oni jsou příčinou všech krisí ,společenských kolapsů,válek,kterými zakrývají svoji neschopnost fundovaně řídit chod světa.
(Prvotními příčinami se vlastně ani nemá cenu zabývat,je to pořád dokola.Genetická zátěž.Příčina budoucího dalšího kolapsu lidstva)

Neříká se mě to dobře.
Ale i při uvědomění,že patřím k oněm 2% bohatých lidí světa,nestrádám,mohu bezstarostně dožít svůj život v relativním blahobytu.....nejsem spokojený!
Celý život jsem se choval přiměřeně ke svému postavení.
Plánoval výdaje,šetřil na nepředvídané výdaje.Vždy jsem měl finanční reservu pro plánované rodinné záměry.Nikdy jsem si nepůjčoval a nešel do neúnosných risik.
To proto,že jsem akceptoval odpovědnost za celou svoji rodinu.
A hlavně - žil jsem střídmým a spokojeným životem,bez přiblblých vidin,a nenažraných sobeckých praktik.

To ale není případ lidí o kterých je nyní řeč

Doufám,že jednou opět nastane doba, kdy stát bude jen služebníkem a nikoliv zlodějem.
Co k tomu přispěje nebudu komentovat.
Je to prostě sci-fi.
Anebo konec civilisace?

Ivan.
29. 04. 2013 | 00:02

ondráš napsal(a):

Pane Profesore, je dobře, že sem opět píšete. Toho, co jste už relativně dávno rozpoznal a analyzoval, si většina našich (i evropských) politiků a dokonce i ekonomů ještě nestačila všimnout. A totiž, že globální ekonomický systém narazil na konečnost našeho světa - vlna se odrazila od zdi a vrací se jako ozvěna, kříží se s původními vlnami a vytváří chaos a trvalé tsunami. Odborníci nejsou schopni identifikovat, co se děje a jejich diagnózy jsou mimo. Odhady selhávají, prognózy lžou. Globalizace končí, směry pohybu se střetávají a kříží, zpětná vlna zesiluje. Ale protože miliardy lidí nevědí, co se děje, chaos sílí. Ve své poslední u nás vydané knize to popisujete podrobněji i s konkrétními příklady probíhající relokalizace. Snad si toho konečně i politici povšimnou, porozumnění tomu, co probíhá, je první předpoklad správných rozhodnutí.
29. 04. 2013 | 00:04

xxx napsal(a):

To Gert/20:25/: Uplny souhlas.
To Jednotka chytrosti/20:40/:To "si" z vety "ja si nemyslim.." vyhodte.
To SuP/21:39/: Naivo
To Robespierre/20:09/,Jogin/21:22/,finis,ex/21:48/,Bund/23:02/,KvL/23:04/: dobre!
Zaver: posledni zhasne? To snad ne. "Beru" jogina.
29. 04. 2013 | 00:09

Ivan Hochmann napsal(a):

Ladíku,kamarádi mě posílají pěkná videa.Tak se pobav.Ivan

http://www.stream.cz/uservideo/803074-vestec-ivan-pisen-lidlbikhorn
29. 04. 2013 | 00:12

Bavor napsal(a):

Pan profesor Zelený nám podal apokalyptický a pravdivý obraz konce kapitalismu. Ekonomika může fungovat a být stabilní pouze tam, kde výroba se rovná spotřebě. A to není v kapitalismu možné, protože ten, kdo vyrábí - zaměstnanec - není schopen za svoji mzdu spotřebovávat vše vyrobené. Část hodnoty jeho práce si vezme kapitalista jako zisk. Současná kapitalistická ekonomika se to snaží řešit zadlužováním. Zadlužují se lidé, zadlužují se i státy. Jak napsal správně tento "ekonom" Zelený "Stát do ekonomiky napumpoval, pomocí podpor, záchranných balíčků, šrotovných, a stimulačních injekcí, astronomické částky, které nenašly ekonomické uplatnění a jsou buďto blokovány v bankách a velkých podnicích, nebo si našly cestu do burzovních spekulací a udržování státního sektoru „na sekyru“. KONEC CITÁTU. Paradoxem doby je, že při současném stavu techniky je výroba schopna vyrobit tolik tovaru, že při ROZUMNÉ spotřebě jej bude dost PRO VŠECHNY, ALE VYRÁBĚT NELZE, PROTOŽE VĚTŠINA NEMÁ PROSTŘEDKY, PROTOŽE NEMÁ PRÁCI. A tyto prostředky (zisky kapitalisty), které chybí v ekonomice, se hromadí v bankách, kde jsou umrtveny, protože nelze vyrábět - není spotřeba.Pan "ekonom" Zelený navrhuje:"Jediným východiskem je návrat k teorii a principům svobodného trhu a relokalizace bankovních služeb do regionálních a lokálních podmínek přímého spojení se zákazníkem, transparentnosti, a spolupráce při rozvoji daného regionu". KONEC CITÁTU. Ta jeho "relokalizace" - to je něco podobného, jako kdyby Baťa přestal vyrábět boty a začali je dělat ševci na verpánku. Je to hloupost. Tuto "zablokovanou" ekonomiku lze rozhýbat pouze tím, že vezmeme "zablokované prostředky" z bank a dáme je lidem, aby mohli spotřebovávat to, co vyrobí. To však není možné ve společnosti, kde soukromý vlastník vyrábí PRO ZISK. Proto základní podmínkou "rozhýbání" ekonomiky je změna vlastnictví VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE SOUKROMÉHO NA SPOLEČENSKÉ. JENOM TÍMTO ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ USKUTEČNIT TO, ABY TO CO LIDÉ VYROBÍ, MOHLI ZASE SPOTŘEBOVÁVAT. Vyrábět pro spotřebu, ne pro zisk.
29. 04. 2013 | 00:17

Sasin napsal(a):

Tvrdé Y je to správné znaménko. Na 80% populace se vykazuje 20% zaměstnaných a z toho 10% sedí v úřadech a pobírá rentu. Zbylých 10% má problém, páč je potřeba je nahradit rychlejší automatizací, která nebere plat. Co z toho papaláši udělají nechce raději nikdo slyšet. Nic pěkného by z nich ani nevypadlo.
29. 04. 2013 | 00:25

Bavor napsal(a):

Ivan Hochmann napsal(a): Doufám,že jednou opět nastane doba, kdy stát bude jen služebníkem a nikoliv zlodějem. Co k tomu přispěje nebudu komentovat.
Je to prostě sci-fi. A nebo konec civilisace?
Ivan. KONEC CITÁTU. Ivane, ta doba už tu byla. A bude zase. Civilizace nezaniká, jenom se vyvíjí.
29. 04. 2013 | 00:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Bavore,

mám ten dojem,že v bankách ani moc "živých peněz" není. Jak se tam totiž ocitnou stačí je ta smečka hyen okamžitě sežrat,přemístnit,přesunout,předislokovat do vlastních či kamarádských kapes.
A jak se tam ocitnou?
No přece jako úroky z dluhů které nadělají ti jejich kamarádi!
Vždyť víme,že tento stát "platí" roční úrok přes 90miliard.

Fujtabl to jsou ale grázlové.
Ivan.
29. 04. 2013 | 00:35

Sevce zaplat! Nezaplatim! napsal(a):

Citace:"Proto základní podmínkou "rozhýbání" ekonomiky je změna vlastnictví VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE SOUKROMÉHO NA SPOLEČENSKÉ. JENOM TÍMTO ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ USKUTEČNIT TO, ABY TO CO LIDÉ VYROBÍ, MOHLI ZASE SPOTŘEBOVÁVAT. Vyrábět pro spotřebu, ne pro zisk."
To jsou moudra :-)))))))))) to by jeden ze zidle spadnul:-DDD

Se po..... :-))))
29. 04. 2013 | 00:40

Sevce zaplat! Nezaplatim! napsal(a):

Pan bavor se vratil z mausolea:-))))))
29. 04. 2013 | 00:44

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

bavor,
člověk nepracuje proto, aby produkt jeho práce někdo spotřeboval. člověk pracuje proto, aby se uživil. aby přežil. firma, která vyrábí to, co nikdo nespotřebovává v kapitalismu velice rychle zkrachuje. v socialismu může poměrně dlouho žít. i to je jeden z důvodů proč každý socialismus dříve nebo později zkrachuje. díky sociálnímu státu mají západní státy armádu státních zaměstnanců, z nich mnozí produkují to, co nikdo nespotřebovává. anebo neprodukují nic a berou za to peníze. to je v socialismu taky celkem běžné.
29. 04. 2013 | 00:52

Targus napsal(a):

To Ivan Hochmann:

Ač vás jindy nesnáším, dnes musím - bohužel - konstatovat, že jste jako jeden z mála (snad jediný) vystihl podstatu problému.

Nesprávná manipulace určité společenské vrstvy s vytvořenou nadhodnotou - to je v kostce shrnutý problém dnešního světa.

Vývoz, či spíše vyhnání výroby směrem k levnějšímu zdroji surovin a práce, o kterém zde mnozí píší je průvodním jevem, nikoli příčinou.
Přímé rozkrádání, odkloňování, dotování atd., o tom nemá vůbec cenu psát, tam to je zcela jasné.
Kecy o socializmu v USA (Emissary a spol.) snad nemůže brát vážně ani absolvent pomocné školy.
Nikoli socializmus, nýbrž neustále zvyšující se tlak na míru zisku je problém, na který narazily vyspělé země. S dodatkem, že namísto zavádění technologií a výrob s vyšší přidanou hodnotou se šlo cesto mnohem jednodušší, avšak směřující do pekel - cestou likvidace výrobní základny = likvidace pracovních příležitostí = likvidace příjmů obyvatelstva = likvidace daňových příjmů erární kasy = zadlužování státu.
29. 04. 2013 | 01:03

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

targus,
pokud jste proti zisku, tak už vám zbývá jenom ta ztráta. protože nic třetího neexistuje. o čemž se mohli přesvědčit všechny socialistické země na vlastní kůži.
29. 04. 2013 | 01:33

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

targus,
nic jako " nadhodnota" nebo hodnota v ekonomice a obchodu neexistuje. to jsou pohádky pomatených levičáků, kteří patří kamsi do bohnic. existuje pouze cena, která vzniká jako průnik mnoha subjektivních názorů mnoha účastníků trhu. vše ostatní je naprosto irelevantní. jakýkoliv prokukt práce, at je to myšlenka, umělecký dílo nebo automobil nemá žádnou hodnotu ani nadhodnotu. má pouze cenu, která se odvíjí od toho, kolik vám jsou lidé za to ochotní zaplatit. pokud to nikdo nechce koupit ani zadarmo, má to nulovou cenu. a vy si na to klidně mužete dát vysačku s nadhodnotou 5 milionů. blázni to mají dovolené.
29. 04. 2013 | 01:41

Ládik!!! napsal(a):

Ivane -
podívám se, díky.
29. 04. 2013 | 04:58

Ládik!!! napsal(a):

Stát se dokonce snaží určovat ceny prací na trhu. Od samého "počátku" - r.1990 - např. uvedu ceník projektových prací UNIKA. Za ceny z tohoto ceníku se pracuje snad jen pro "stát" (rozpočtové a příspěvkové organizace); ceny energetických auditů snad každý zná. Soukromá osoba by si za tyto ceny žádný projekt neobjednala.

Budoucí ministr financí za socany Mládek nazval lidi, kteří od r.1990 od státu nic nechtějí, za své výrobky prodané lidem odvádějí státu DPH, platí daně a odvody, parazity. Kdo podle takového ministra není parazit? Ten, kdo je zahnaný do stáda a je Mládkem správně podojený? Plánovaně podojený? Má správnou dojivost? Mládkové a jim podobní ženou stádo podojených ze srázu. Ti, kdo Mládka nepotřebují a sami své produkty uplatní na trhu, za svoji cenu, ti do propasti nespadnou. Soudruzi, volte si Mládka nebo plechovou klapačku a jim podobné.
29. 04. 2013 | 05:20

Ládik!!! napsal(a):

bavor -
jak je možné, že v socialismu se plnily pětiletky na 100 a více % - a přitom v obchodech nebylo to, co bych potřeboval? Kdo to plánoval, nevíte náhodou? Všichni pracovali, nezaměstanaost neznámá, pracovní doba využita do mrtě - a výsledek byl kde? Asi víte. Jak jsem koupil kolo Favorit? Ve velkoskladu v Ostravě - Třebovicích, do obchodu se nikdy nedostalo. A pak muselo být v bytě, protože ve sklepě nebo na balkoně by dlouho nevydrželo, taková byla poptávka. To byl soudružský plán... Vyhořela papírna v Harmanci a hajzlpapír byl nedostatkovým zbožím. To soudruzi neplánovali - proto jsme se mohli pos.at?
Stýská se Vám? Proč nejste v KLDR u kimčon-koně?
29. 04. 2013 | 06:35

konsoloid obecný napsal(a):

Lidi si tu ani za dvacet let konzumentsky nezvykli na tu proměnu českého zisku,průmyslu,běhu života z poniklovaného ruského na pochromovaný (pochroumaný) západní .Jo,Putin již není Brežněv,aby mohl bez obav vytáhnout portmonku,z ní jednu desetinu ceny nákladu jedné velkolodi z desetitisíců,který plaví osa těžby ruského niklu Jenisej a zalácnout ty levné střepy štěstí pro Sibiřany za zboží z kterékoliv české konsolidační fabričky značka "68 je s vámi-Rusy".Něco již Brežněv začal z Čech používat na novém území-Afganistánu.Ve šlépějích generála Kornilova z roku zhruba 1900-tehdy asi spíše ve snaze vyjít vstříc Německu,které bylo mírovou generalitou Rusů cara.Klasika :Tatra Kopřivnice s bývalým vývozem 100% náklaďáků jde do SSSR.Doporučuji shlédnout i videa,kolikrát během druhé světové války ruští konstruktéři obměnili 200 tun železa-t.j. tank.A u Stalingradu jím zničili i tisíce škodováckých tanků Hitlera.A ruský VAZ vychází z těchto dlouhodobých,v Rusku vlastních nafto-těžkotonážních tradic,kdy na těch marazivých polostrovech musí náklaďák mnohokrát projet bahna,vody,terény jaké u nás nenajdete a býti schopen vézti více,tankovat na týdny věrolomné cesty,být mnohokrát z boku vyrovnán a vytažen z brodů supermonstry .Prostě celá nákladní přeprava je tam o dvě třídy výše postavena podmínkami,nároky.Kvalitou cest, hřebeny hor,brody řek,lesními průseky.Roční průměrnou teplotou. Našim nezbývá než se přeorientovat z výkonu na eleganci pro západ,ba i bez aerodynamického tunelu.A vrátit se k Petru Bezručovi v PodBeskydí.Třeba rychlost sklápění korby atd.
Západ není marnotratný,ale je ultravysokou konkurencí vyprofilován na dnes již neproniknutelnost mezi zavedené firmy cizích donedávna romantiků -postkomunistů.
V Evropě jsou rozdíly podmínek nepatrné,kterákoliv firma,která již někdy dříve zabrala,bude vyhovovat dále a jméno obchodní bude mít stále větší.Evropa je tak doživotní vězení lichých nadějí reorientátorů. Nejseš všemi deseti pro,jsi nulovej.
29. 04. 2013 | 06:42

Občan napsal(a):

Opravdu mne "baví", když nám spokojení penzisté vykládájí jak "si" musíme zvykat rostoucí nezaměstnanost, chudobu, lumpáctví "finančních trhů" a jejich vazalů apod.

PROČ by si ti v produktivním věku měli na něco takového zvykat?
PROČ by si měli zvykat na to, že "společnost služeb" je nefunkční nesmysl?

Ti, co společnosti naordinovali "vzájemné praní trenek" a chvíli na tom nezřízeně bohatli, "náhle" zjistili, že to není cesta ke všeobecné prosperitě a že jim to zisky už nezajistí. CO dál, to nevědí, ale chtějí bohatnout sál nebo alespoň zachovat status quo.
Pak by ale udělali lépe, kdyby mlčeli a snažili se být neviditelnými.
29. 04. 2013 | 06:48

konsoloid obecný napsal(a):

mrazivých polostrovech
29. 04. 2013 | 06:49

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Fanatický volič s.Nečase a spol. Ládík.

s.Nečas a spol. má jednoho jistého 'uvědomělého'.. voliče. Ano, čteš dobře čtenáři a je jím povymývaný Ládik. Vskutku, tento nébystrý jedinec bude volit s.Nečase a spol. jistě až do toho konce svého nezdařeného voličského práva. Je to jeho noční můra, páč právě tito jeho modří Velcí Vůdcové(s.Nečas, s.Tupolánek, s.Klaus a jejich pohůnci) dotunelovali tam, kde dneska bohužel jsme(vytunelovaná a zadlužená země).
Ládíku ještě napiš kolik nás zadlužila přemilovaná pravice ods a kolik ksč. Neděkujeme. m.p.
29. 04. 2013 | 06:49

Ládik!!! napsal(a):

pohunku,
proč jsem ti vyprávěl moje přísloví....
29. 04. 2013 | 06:56

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Kakoje? Asi mně moc nezasáhlo.
29. 04. 2013 | 07:10

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Ládíku a pod.

Víte pan ekonom M.Zelený má jeden takový recept, víte to?
Nu ano, musíme si zvykat a panstvo poslouchat, aby toto dobře se mělo a přínášet tomuto vznešenému cíly oběti. Ano, velké oběti.
Pěkně neděkujem všem neoliberálním chytrolínům a pseudopravicovým neobolševíkům. m.p.
29. 04. 2013 | 07:31

Daňový poplatník napsal(a):

Život ve tvaru ”L” – musíme si zvykat:
Kdo je to "MY?"
Máte na mysli majitele států, kteří si nastaví podmínky (zákony) tak, aby mohl fungovat jen velkokapitál, spotřebu zabezpečit dovozem a množení lumpenproletariátu s tím, že ty dopady jdou na bedra států, a jejich obyvatel?
No, a jestli za všechny ty problému můžou stravenky, tak je zrušme, já jsem si vždycky myslel, že je to naprosto zanedbatelná položka, která se udržuje z historické setrvačnosti, aby se odborům zacpala huba.
Ale osobně si myslím, že to zase směřuje k nějakému zaplombovanému vlaku, cíl může být třeba Francie.
29. 04. 2013 | 07:34

Baudyš napsal(a):

Někdo se tu smál vzájemnému praní trenek. Kéž by to bylo tak krásné.
Problém Evropy je že je přebyrokratizovaná. Když budete prát trenýrky nebo dělat cokoliv užitečného, krachujete, stát vás ždímá tak že uhynete na úbytě.
My si dnes vzájemně prodáváme papíry s razítky, politologické studie,právní rozbory a analýzy, PR projekty a reklamní triky. Přehazujeme peníze z účtu na účet, bez užitku, aniž byste chápal proč a k čemu jsou vaše peníze ve fondu či akciích.
Chcete něco postavit, umíte to a je to užitečné?. Pryč s vámi, vždyť neumíte sestavit žádost o Evropské dotace. Dělat se bude to co nikdo nepotřebuje ale umějí tu žádost ( a úplatek) podat správným lidem
29. 04. 2013 | 07:39

Občan napsal(a):

Baudyši,

to vůbec není výsměch, ale podobenství nedávno zveřejněné v jednom vynikajícím blogu. Jeho autor použil právě "vzájemné praní trenek" ke vtipnému, srozumitelnému a přesnému popisu nefunkčnosti "ekonomiky služeb".

Byrokracie není problém, ani daně a odvody. Problém je právě ta nesmyslnost sázky na služby. Služby totiž vždy byly, jsou a budou ZBYTNOU součástí lidského života. Jsou tím prvním, čeho se lidé vzdávají, pokud jim po úhradě mandatorních výdajů nezbývají prostředky na nadstavbu.

Byrokracie provází lidstvo od okamžiku, kdy se začalo organizovat do skupin. Po celou tu dobu se však primárně zabývalo řemeslnou a zemědělskou výrobou a služby si dopřávalo pouze ve chvílích, kdy mělo něčeho na zbyt.
Navíc to, co popisujete jako byrokracii, nemá s byrokracií nic společného.
29. 04. 2013 | 08:02

T.Paine napsal(a):

Model společnosti, hospodářství, produkce, (ne)spoření a rodiny posledních 200 let:

Lidé si zvykli, že počet osob v populaci stále roste i přes občasné války. Že se každý rok narodí více dětí než zemře starých osob. Že vždy bude více osob mladých, zdravých a pracujících než závislých nemocných starých a ti se o nás postarají v nemohoucnosti a ve stáří.

Tento stálý demografický převis (kromě krátkých období válek) trvající více než 200 let vpodstatě skončil v českých zemích v r. 1993. Děti tzv. Husákových dětí (poslední populační vlna) narozené v letech 2006-2012 ten zlom a pokles nezvrátily.

Drtivá většina starých osob navíc umírala v produktivním věku, kdy ještě stále pracovala a dokázala uživit sebe sama. To přestalo platit po 2. světové válce s prodlužujícím se věkem dožití, které pokračuje dodneška.

Tak byla nastavena společnost, hospodářství, produkce, (ne)spoření, rodiny. Úplně jiné uvažování a chování než je potřeba dnes. Bohužel, v ČR zhruba od roku 1991 průměrná matka s otcem už ani během svého produktivního života neuživí sebe a 2 děti, aby zajistili reprodukci populace. Přesně opačný stav než předcházejících 200 let.

Tohle platilo za minulých demografických podmínek:
Na co spořit na svoje stáří? Namnožím sobě děti, ty se o mně v nemohoucnosti a na stáří postarají, pokud už se neuživím sám.
Politici po velké depresi ve 30.letech a po 2.světové válce změnili systém na "namnožte státu děti". Stát vám je bude kasírovat během jejich pracovního života a vám bude úředník posílat pečené holuby do pusy od věku, který vám pak výhodně upřesníme, až do smrti.
Zapomeňte na svoje děti a dědictví. Postavíme vám z peněz vašich pracujících dětí domov důchodců a LDN-ku, ať nejste spolu a nevídáte se. Je vás většina, volte nás a my vám to uzákoníme.
A nebojte, je to pro vás výhodné a vyděláte na tom. Toto přelívání peněz přes pražské ministerstvo nic nestojí a neztrácí se ani koruna. My politici a úředníci z toho penězovodu nemáme ani korunu.

Nyní lidé zjišťují, že stromy nerostou do nebe a nechtějí změnit své chování a zvyky. Každé vystřízlivění zabere nějaký čas. Zejména, když plodné páření a bujaré hýření trvalo více než 200 let.

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu
29. 04. 2013 | 08:07

Maximus napsal(a):

Na závěr článku byl tento vtip:
Uzavřeme povzdechem v únorovém editoriálu Moderního řízení (šéfredaktorky Jarmily Frejtichové). Je reakcí na starou anekdotu o faráři na střeše fary, kterého za stoupající povodně přijede zachránit dobrovolník ve člunu. Farář pomoc odmítne, obrátí své oči odevzdaně vzhůru a odevzdá svůj osud Nejvyššímu. Samozřejmě se utopí. Když pokleká před Nejvyšší Instancí, vyjádří své zklamání ve víře, že On jej zachrání. „A kdo myslíš, že ti poslal ten člun?“, zahřmělo z již zlobného nebe.

........................................................

Ó pane Bože! A do nám tedy poslal Kalouska? Ty si to nebyl?
29. 04. 2013 | 08:07

Občan napsal(a):

T. Paine,

to je neuvěřitelná slátanina.
Úplně jste totiž pominul, že v průběhu těch Vašich 200 let se lidstvo koncentrovalo do měst, protože se přestalo živit primárně zemědělstvím a lokální řemeslnou výrobou a začalo se živit námezdní průmyslovou prací.
Velmi rychle však zjistilo, že tato cesta nevede ani k lepšímu životu, ani k lepšímu ekonomickému zabezpečení a ani k posílení mezilidské (rodinné, rodové) soudržnosti. A dále pak zjistilo, že účinky industrializace a urbanizace jsou přesně opačné. Jenže už bylo pozdě, protože se nemělo a nemá kam vrátit. Zemědělská a lesní půda, která je ještě poměrně nedávno živila, je totiž nenávratně zastavěna/zničena městy a průmyslovými komplexy.

Část populace to tedy zkusila se službami, jenže opět rychle narazila - na finanční mantinely těch, jimž chtěla své služby prodávat.

Nyní se dostavilo probuzení a ošklivá kocovina.
Lidí je moc, takže deurbanizace je nemožná. Deindustrializace a "deagronomizace" v bývalých vyspělých zemích již proběhla, ale následky jsou zničující a jako první postihly doslova šokově právě sektor služeb.
Momentálně probíhá v bývalých rozvojových zemích rychlá industrializace a urbanizace spolu s deagronomizací. Probíhá na úkor bývalých vyspělých zemí, protože majitelé podniků, přírodních zdrojů a půdy kašlou na budoucnost a tím pádem i na bezpečnost. Domorodé "lidské zdroje" jsou pro ně jen spotřebním materiálem, takže na ně kašlou také.
Ovšem tito chytrýsci narazili na limity ještě mnohem rychleji - nemají své šunty komu prodávat, protože potenciální zákazníci v bývalých vyspělých zemích jsou bez práce, bez peněz a zadlužení tak, že jim už nepůjčí ani lichváři.

A tak bezradnost "elit" roste a množí se nám stále nesmyslnější "vysvětlení" současné globální hospodářské krize.
Váš výplod je toho zářným příkladem.
29. 04. 2013 | 08:29

Kalouskova kladná nula napsal(a):

„Hrubý domácí produkt
meziroční růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2012: -1,7
Datum zveřejnění: 11.03.2013 „
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty

-1,1 byl odhad někdy z února, pak bylo -1,3 a následně -1,7.

Eurostat růst HDP 2012
Německo 0,7
Rakousko 0,8
Polsko 1,9
Fico 2.0
29. 04. 2013 | 08:35

Kalouskova kladná nula napsal(a):

To -1,7 se týká jen srovnání posledních čtvrtletí a -1,3 bude v pořádku.
29. 04. 2013 | 08:49

Nývlt napsal(a):

Ani V ani W, ale ani L, jakkoli dlouhé anóbrž alt 92 (zpětné lomítko)
29. 04. 2013 | 08:57

Baudyš napsal(a):

Občane, něco jste si přečetl o službách, ale nepochopil že to je blud , a papouškujete.
Služby nastupují přesně v okamžiku kdy máte uspokojeny základní potřeby. jídlo, vodu a třeba i bydlení. Potom hledáte služby. investujete do luxusu, chcete hezčí nábytek, šaty, chcete i konzumovat umění, vzdělávat se, cestovat. Žena chce účes líčení, modu, zábavu pro děti. Nekonečně mnoho přání, které rozvíjí ekonomiku a zlepšuje životní úroveň.
Pokud by společnost dokázala pro všechny zabezpečit základní potřeby, potom je oblast služeb NIKDY nekončící možnost dalšího rozvoje společnosti.
Ale už jsem to napsal- ovládla nás nesmyslná byrokracie. Honba za okamžitým ziskem, a obory které nepřinášejí užitek
Pro nechápavé konkrétně. Potřebné a užitečné práce vidím na každém kroku víc než dost Chtěl bych lepší silnice, lepší bydlení, cestování, kulturu, péči o seniory, děti, nemocné a invalidy. Práce do nekonečna.
Nedostávám to, místo toho mám plné schránky reklamních letáků. Na opravu silnice nejsou peníze, ale vedle nich stojí zbytečné bilboardy přinášející majitelům obrovské zisky. Kultura v televizi mizí, protože se uživí hloupé seriály a vata která lze prošpikovat reklamou. Stavíme ne to co potřebujeme, ale na co někdo sežene Evropské dotace- cyklostezka odnikud nikam, aquapark bez vody, rozhledny v údolí, školení k ničemu. Máte peníze navíc? Abyste o ně nepřišel, neustálé kličkování mezi finančními účty a fondy.
A potřebuji stále více razítek a potvrzení- energetický štítek na domu, každých pár let výměna OP, řidičáku. Skartu, IZIP, OPEN Card. Když prodáváte salám, 90% jeho ceny bude potvrzení kde se vzalo maso, čím krmili tu krávu, jak ji převáželi a porazili, co je tam ještě přidáno a kde jsem to koupil. CHcete koupit zápalky za 1 Kč, ale spousta lidí bude šílet že není registrační pokladna a došlo k daňovému úniku. Kontroloři chtějí kontrolovat cokoliv a každý může dát 5 milionů pokuty. Stovky hlášení různým úřadům.
To nás dusí, nesmyslné činnosti, nikoliv služby, ty bych potřeboval mnohem více a lepší
29. 04. 2013 | 09:01

Prášala napsal(a):

Chtělo by to věci nazývat pravými jmény. Pokud jde o USA, tak bych určitě nenazýval intervence soukromého FEDu a amerického ministerstva financí, prolezlého lidmi z FEDu, státními zásahy...
29. 04. 2013 | 09:10

Občan napsal(a):

Baudyši,
tak znovu.
Vše, co jste popsal, jsou ZBYTNÉ záležitosti, které si lidé dopřávají pouze v případě, že mají ZBYTNÉ finanční prostředky.
Pokud je nemají, pak jako první odbourají právě nákup služeb. A protože stále méně lidí má zbytné finanční prostředky, jdou služby do pekel jako první.

Vzdělání a péče o zdraví/léčení nemocí NEJSOU službami, ale nezbytným předpokladem pro holé přežití.
Bezpečnost, technická a dopravní infrastruktura, správa, justice apod. NEJSOU službami, ale základním předpokladem pro holé přežití komunity.

To, co popisujete jako "byrokracii", je nesmysl.
A to, co by se Vám líbilo, je anarchie.

A služeb můžete mít, co hrdlo ráčí. Jen si je musíte zaplatit.
29. 04. 2013 | 09:15

Prášala napsal(a):

Krize je způsobena především stále výraznějším přesunem bohatství k horním procentům. Čím větší má kdo bohatství, tím větší má také schopnost "vysávat" ze zdola další. Jednou z těch zmiňovaných regulací, nazval bych to zpětná vazba, bylo dříve vysoké zdanění nejvyších příjmů a s tím spojené vertikální přerozdělování, díky kterému se část peněz získaných v reálné ekonomice, vracela zpět do oběhu. Teď se to všechno jen přesypává z jedné finanční bubliny do druhé...
29. 04. 2013 | 09:16

boban napsal(a):

Myslím, že pan profesor trefil hřebík po hlavičce. Jen ti naši "ekonomové" jak na pravo, tak na levo nás vedou k lepším "zítřkům " přímo do propasti. Ale u nas je to už jasným zvykem, že my potřebujeme nad sebou bič, protože normální tvoření je nám cizí.
29. 04. 2013 | 09:18

pepr napsal(a):

Zajímalé by mě, jestli má pan Zelený taky připravenou nějakou úžasnou teorii na nezaměstnanost v době úplné robotizace, která je prakticky za rohem? Je úplně jasné, že i kdyby lidi pracovali 24 hodin denně 7 dní v týdnu (což je podle pana Zeleného - stjeně jako podle Margaret Thatcherové - ideál), tak lepší a hlavně levnejší než roboti nikdy nebudou...Tím probůh nechci říći, že Thatcherová neměla pravdu, ve své době jistě naprosto absolutní, ale bohužel kde ty loňské sněhy jsou, dnes je před námi jiný svět...
29. 04. 2013 | 09:18

konsoloid obecný napsal(a):

Ale zase,sic kostrbatou cestou,se našel i protijed,ale trvalo to.
Po neúspěchu Saudkova izraelského tanku ve Škodovce a pádu japonské IPB,a.s. ,se objevil M.Zeman,se svolením pro německé bombardéry přeletu na Srbsko,a s vručením Japončíkům 10 miliard za IPB.
Do PodBeskydí pak přišla Honda a již dlouho je pivo Radegast hned vedle.Pozvání jakutských šamanek do ČR spíše než rusko-japonskou válku značilo mír.
V dalším ony zmíněné tahače s vyklápěcí korbou půjdou i dále cestou Pascal-Hoerbigerovy hydrauliky, majíce v případě přetlaku z nárazu 8 druhých mocnin Freudových čísel pod odmocninou.Baže,ne toho psychiatra,ale hydraulika Freuda.
29. 04. 2013 | 09:20

Pavel napsal(a):

Pane profesore Zelený, váš příspěvek jsem si doslova prostudoval jako 'očistné kázání' a je mi z toho poznání poněkud lépe než doposud. Zjevený problém budí méně strachu než problém tušený, který nemá pevných obrysů. Chtěl bych Pevný bod na Zemi, kde se zachránit a přežít. Bohatci ukládají své peníze do zlata, uměleckých předmětů atd. Toho se ale nenají. Ještě že my vesničané máme zahrádky. Podobně jak pochválil Churchil zahradničení svého národa (pěstování brambor, zeleniny) za Druhé světové války jako jednu z cest k přežití, bude každý přidaný řádek brambor dobrý i v současnu. Škoda jen, že sotva jsme teprve nadávno seskočili z chvostu rozpadajícího se socialismu, chytili jsme se chvostu zahnívajícího kapitalismu...
Alespoň máme za to dvě jistoty : Svobodu ducha a Zdravý selský rozum.
29. 04. 2013 | 09:22

Petr. napsal(a):

Pane profesore,
jste člen NERVu. Není to úplně zbytečná práce, radit českým politikům, (kteří jsou přesvědčení o sobě, že jsou Nadlidi) a kteří stejně udělají co chtějí? A je jedno jestli o sobě říkají, že jsou levicoví, pravicoví, nebo středoví.
Dle mne jsou tak akorát všichni křišťáloví.
29. 04. 2013 | 09:27

Mungo napsal(a):

... chabě informované kruhy připisují současnou krizi jakémusi „selhání“ kapitalismu svobodného trhu. Nic nemůže být dále od pravdy. Opravdové selhání se týká státu, politických ideologů a stran, kteří svými hrubými intervencemi svobodné trhy deformovali a kapitalismus zkorumpovali.
---
Stát reprezentovaný politickými ideology a stranami chce přece také maximalizovat svůj zisk - a sklidí za tuto snahu nálepku deformátora svobodného trhu.
V podstatě je pojem "svobodný trh" utopie. V rozhodování je každý tržní subjekt determinován vnějšími okolnostmi a nerozhoduje se tedy zcela svobodně.
29. 04. 2013 | 09:31

Soňa napsal(a):

Já si jen myslím, že to L je blbost. Spíš to bude hodně roztažené U s malinko ochrnutou pravou nožičkou - doba se změnila, chvíli se to bude ustalovat a pak ti obchodním duchem nadaní jedinci začnou hledat díry a uplatňovat svoje puzení něco budovat a stejně jako některé oblasti ekonomiky zanikly, jiné se objeví.
29. 04. 2013 | 09:34

Maximus napsal(a):

Vcelku pěkný a podnětný článek, který obrací pozornost správným směrem. Sleduji hospodářský vývoj např. ve Španělsku a nevycházím z údivu, jak může mít takový velký stát dnes více než 27% nezaměstnanost a u mladých lidí je tomu tuším 57%. Něco asi není v pořádku. Totiž, vyjděme z postulátu, že všichni lidé (tedy alespoň v EU)stejně jako je veličina IQ, mají přibližně stejné schopnosti a podobné vlastnosti. V praxi se také ukázalo, že schopný člověk mohl dělat stejně tak velmi dobrého třeba lékaře nebo inženýra strojaře apod. Samozřejmě nesuďme podle výjimek. Tedy vždy když není v daném státě dostatečná nabídka práce, tak to znamená, že je špatně nastaveno rozmístění práceschopných lidí a také že není tady potřebná velikost průmyslu a zemědělství a služeb popř. jejich zájem a to je dané samozřejmě i jinými faktory. Zřejmě tam selhal celý vzdělávací systém a rozmísťování lidí a samozřejmě nabídka od hospodářství. Něco způsobil (a možná že dost velkou část) systém zadlužování či žití na dluh od tamních politiků.
Ale k té regulaci. Nevěřili byste, ale třeba v takovém Rakousku si pěkně hlídají, jestli v každé lokalitě či větší obci není více než určený a nastavený počet třeba praktických lékařů nebo taxikářů, na regulaci zázračného trhu se nespoléhají. U nás např. VŠ prý ročně chrlí 16 tis. právníků a dnes není ani divné a výjimkou, že u kasy v obch. řetězci sedí mladý vysokoškolák, nemůže sehnat kvalitní práci.
To se ovšem pak nemůžeme divit, kam spěje vývoj a bude to rána do čenichu! EU a celý "globál" (ve velké části zemí EU)to pěkně pohnojil tím, že se spoléhal, že to trh srovná. Naopak díky technice, automatizaci a vědeckým poznatkům se velké fabriky odlidňují a tak si bezděky vzpomínáme na komunistickou propagandu od Marxe a Engelse, kdy dělníci v 19. století rozbíjeli stroje v továrnách. V zemědělství díky mechanizaci a technice je siruace ještě výraznější, v nejvyspělejších státech stačí cca 2-4% lidí obstarat potravinami ostatní populaci! Komunisti se to snažili řešit plánováním, ale to selhalo, není možné totiž plánovat technický a vědecký rozvoj a ještě stimulovat výrobu, jako to umí podnikatelský sektor. Zřejmě by spíše pro vhodné změny bylo řízení z úrovně menších států a tyto země resp. jejich hospodářství by ovšem museli řídit špičkoví odborníci. Tam by se začala opravdu dělat jistá regulace v alokaci zdrojů jak lidských tak k výrobních
a také potřebné strukturální změny v hospodářství státu.
Jenže už je pozdě a stávající systém Globál-EU jede samospádem.... Třeba u nás. Ono totiž by to už nesmělo být vše v cizích rukách a náš stát má, co se týče majetku kulo hulo a navíc je tady do všeho strkající rypák EU s jejich nařízeními a hlavně je tu "globál" s jeho obrovskou finanční silou, který může zničit toho, komu se mu namane! Kdepak, situace je v euroatlantickém prostoru velice tristní a chybí tady také nastavení ochranných mantinelů, aby naše hospodářství (USA i EU) nelikvidovala Asie, které nemůžeme ze známých důvodů konkurovat. Někdo tady v lepší variantě zaspal nebo v té horší, to udělal schválně, aby zlikvidoval moc v této staré a dobré oblasti, která hrála po staletí prim!
Ale třeba nemám pravdu a vstanou noví Kalouskové a tu EU a USA dají dohromady. V USA se již některé parametry pěkně zlepšili, třeba počet věznů překročil 2 mil. lidí! (-:
Mějte se! A vy staří, netěšte se na důchod, nemusí na vás zbýt peníze a mladí vy se také nesmějte, kvalitní práce bude jen pro část z vás. Hlavně pozdravujte toho kluka Nečasovic se síťovkou a kladnou Kalouskovic nulu- No a Sobotkovci? EU vám to eurohujerství spočítá, že nepřestanete divit!
29. 04. 2013 | 09:34

Baudyš napsal(a):

Občane, tak znovu. Nevím co je divného na tom, že v 21 století už nejde jen o holé přežití v jeskyni a ulovení základních potravin. Jakékoliv SLUŽBY jsou přínosem, který dále rozvíjí celou společnost. Problém je v tom, že na TY SLUŽBY NEMÁM PENÍZE, protože mně je sebral zdaněním, byrokracií a poplatky nenažraný a zbytečný stát.
.
Stavěl jsem před pár lety chatu- jistě luxus, ale zvyšuje konfort a kvalitu života- užitečná tvorba hodnot. Potřeboval jsem služby řemeslníků. Papírování a povolení před stavbou i papírování s přihlášením stavby po dokončení, prohlášení že místo zahrady stojí chata 5 x 5 m, tedy pod chatou je nyní stavební pozemek, co jsem udělal z hlínou z výkopu/ samozřejmě rozházena na okolní pozemek/, zabraly 13 měsíců. Vlastní stavba- konkrétní služby řemeslníků čistého času 1 měsíc.
.
Za socialismu vše fungovalo alespoň tak, že stát podporoval práci, slušné a pracovité lidi.Proto se tu tvořily hodnoty a budovalo se . A stát pronásledoval parazity, kriminálníky. Dnes je to naopak. POTŘEBNÉ A UŽITEČNÉ práce JE VŠUDE VÍCE NEŽ DOST, ale kvůli byrokracii je nevýhodné až nemožné ji vykonat. Daněmi, poplatky, zbytečnou admionistrativou mne stát ZNIČÍ kdykoliv chci něco vytvořit. A budu se dívat jak nepřizpůsobiví, parazité, lidé na dávkách mají mnohem pohodlnější život
29. 04. 2013 | 09:35

Jeff napsal(a):

Je to dlouhý, je to složitý a navíc téměř celé špatně. Kde jsou příčiny, ty příčiny, profesore...? Příčiny! Čtyři méně.
29. 04. 2013 | 09:38

Myšelín napsal(a):

I ten liptovský čáp (www.kukaj.sk)pochopil, že doby, kdy uživil své každoroční čtyři děti skončily. V návalu jasnozřivosti vyhodil z hnízda vejce a posléze i celoživotní družku.

Svět už není ani pro čápy. Jak by moh být pro lidi.
29. 04. 2013 | 09:45

JF napsal(a):

jak bude vypadat ekonomika, která bude na zmáčknutí čudlíku - nebu de mít spíše než v produkci problém v rozdělování. resp. kdo zmáčknul ten čudlík? ?

Samozřejmě souhlas že od průmyslového myšlení velkovýroby je třeba přemýšlet i opačně ve smyslu humanizace resp. jistých přírodních principů - ale to se dost pere s politikou a mocí - což jsou ty čudlíky v bankovním sektoru, čudlíku státních investic, čudlíky různých elektrárenských společností. Je to značně o mocenských požadavcích koncetrace moci.

Kde začít?
29. 04. 2013 | 10:09

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hrubou nadávku, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
29. 04. 2013 | 10:15

SansLogique napsal(a):

Maximus - no kdo poslal Kalouska je snad úplně jasný, ne? Jestliže připustíte existenci Boha, nutně existuje i jeho protiklad.
29. 04. 2013 | 10:19

Volán napsal(a):

Kéž by to byl jenom vývoj ve tvaru L. Zatím to vypadá že na papíře ještě nějaké mírně klesající L bude, ve skutečnosti bude prudký pád. Tolik NEPRACUJÍCÍCH a tolik zbytečných úřadů a institucí prostě uživit nemůžeme
29. 04. 2013 | 10:27

český maloměšťák napsal(a):

"....U nás např. VŠ prý ročně chrlí 16 tis. právníků..."

Ne že bych nepřál Bendovi, Hasenkopfovi či Řápkové zdravé konkurenční prostředí...ale číslo se mi zdá poněkud přehnané.
Neb takto by zde bylo k dispozici během několika let více praktikujících právníků....než je odsouzených zločinců.
:))
29. 04. 2013 | 10:27

český maloměšťák napsal(a):

Targus, I . Hochmann a vlastně snad všichni.

To vy sami jste strůjci toho, co se děje.
Svými spotřebitelskými preferencemi a volbami jste ten systém pomohli vytvořit a udržujete ho v chodu. Aniž by vás většinou někdo jiný nutil - že se máte takhle chovat.
Nestěžujte si proto ani coby producenti, ani coby spotřebitelé.
Pokud tedy nechcete své vzorce chování měnit.
Bylo by to totiž smutně žertovné.
29. 04. 2013 | 10:35

svatý Václave... napsal(a):

Všechno to už řekl ten kapitán co zvolal: "jsme v zadeli a loď se potopila". Tolik o stavu kapitalismu ve světě. U nás nejlepší ekonom světa bude dále vyhledávat možnost naplnění rozkrádané státní pokladny a občané budou stále méně a méně nakupovat těch šuntů, co je jich plné obchody. Nikdo již nebude kupovat výrobky o kterých reklama tvrdí, že jsou ještě lepší než ty včerejší, když ty včerejší mu ještě slouží. Nemám-li zbytné peníze, nemohu kupovat zbytečnosti. Až náš občan vytvářející 75% produktivity německé, dostane třeba jen 50% německého platu, pak se možná pohne i naše ekomnomika. Pokud ovšem Kalousek ucpe alespoň částečně díry v pokladně, nenechá tam vrtat ještě další díry a celá naše vláda pochopí, že peníze u nás vydělané by měly být doma.
29. 04. 2013 | 10:37

Bavor napsal(a):

Ivan Hochmann napsal(a):
Bavore,

mám ten dojem,že v bankách ani moc "živých peněz" není. Jak se tam totiž ocitnou stačí je ta smečka hyen okamžitě sežrat,přemístnit,přesunout,předislokovat do vlastních či kamarádských kapes.
A jak se tam ocitnou?
No přece jako úroky z dluhů které nadělají ti jejich kamarádi!
Vždyť víme,že tento stát "platí" roční úrok přes 90miliard.

Fujtabl to jsou ale grázlové.
Ivan.
29. 04. 2013 | 00:35
Ivane, To je právě podstata věci. Banky (kapitál) si z naší práce bere zisk. A protože nemůžeme tím pádem zkonzumovat vše, co vyrobíme, dává nám to "na dluh". A dluhy rostou. A když narostou do takové výše, že bychom svojí prací pokryli POUZE ÚROKY Z DLUHŮ, nastává krize - budeme platit úroky z dluhů, ale nebudeme mít na vlastní spotřebu. Budeme otroky kapitálu, který nám možná nechá něco na přežití, anebo ani to ne. To je následkem akumulace kapitálu. Jak se říká dnes - peníze dělají peníze - ale jenom pro ty, kteří je mají. Někdy v nedaleké budoucnosti nastane stav, kdy veškerou práci budou dělat stroje. Pak se převážná většina lidí stane pro majitele těchto strojů zbytečnými. Pak se výroba téměř zastaví - ta většina nebude mít na to, aby si produkci koupila a majitelům strojů ješjich produkce nepřinese zisk. Vidíte ten paradox? Takvá technika, která při rozumné spotřebě by vyrobila dost zboží pro všechny a bude stát, protože téměř všichni nemohou potřebovat její produkci a tím pádem nebude majiteli přinášet zisk! Proto je zapotřebí odbourat zisk jako hledisko úspěšnosti a ajiteli té techniky učinit všechny lidi - celou společnost.
29. 04. 2013 | 10:40

Volán napsal(a):

Maloměšťáku vždy´t to tak je. Proto si dnes jdete koupit zápalky za 1 Kč a koupí schvalujete 20 stránkové všeobecné obchodní podmínky, 18 stránkovou kupní smlouvu. A když doma zjistíte že už zápalky máte, můžete je do 1 měsíce vrátit. Ovšem 10 let jste povinen archivovat dokumenty, vy i obchodník. Právnící vám poradí jak se to dělá a koho máte žalovat.
Zatímco naši nekulturní předkové ještě před 30 lety koupili krávu nebo dům tak že si prohlédli, zaplatili a šli zapít. A bylo to
29. 04. 2013 | 10:40

Bavor napsal(a):

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):
bavor,
člověk nepracuje proto, aby produkt jeho práce někdo spotřeboval. člověk pracuje proto, aby se uživil. aby přežil. firma, která vyrábí to, co nikdo nespotřebovává v kapitalismu velice rychle zkrachuje. v socialismu může poměrně dlouho žít. KONEC CITÁTU. Vážená „jednotko chytrosti“ píšete nesmysly. Člověk, který pracuje, POTŘEBUJE ABY JEHO PRODUKT NĚKDO SPOTŘEBOVAL, PROTOŽE JENOM TOUTO CESTOU ZÍSKÁ JINÉ PRODUKTY, POTŘEBNÉ K TOMU, „ABY SE UŽIVIL“ a přežil. Máte pravdu, že „firma, která vyrábí to, co nikdo nespotřebovává v kapitalismu velice rychle zkrachuje“. To je právě podstatou cyklických krizí kapitalizmu, že zaměstnanci nemohou produkovat, protože jejich produkci nikdo NEMŮŽE spotřebovat a to proto zaměstnanci jako spotřebitelé nemohou vyrábět či produkovat, protože nemají prostředky. Každý zaměstnanec je totiž současně spotřebitel. Ty prostředky jsou umrtvené v bankách – je to zisk kapitalisty, který chybí zaměstnancům. V socialismu bylo mnoho nedostatků, ale jedna obrovská výhoda - hodnoty, které se vyprodukovaly, se v různé formě vrátily zaměstnanci, protože pokud fabrika měla nějaký „zisk“, ten šel do státního rozpočtu a ve formě dotovaného bydlení, laciné energie a vody, zdravotnické péče BEZ POPLATKŮ a bezplatného vzdělávání , se vrátil zaměstnanci. Proto také byla výroba hodnocena podle toho, zda vyrobí dostatek zboží pro uspokojení potřeb občanů, ne podle zisku. A stát měl zájem, ABY VŠICHNI JEHO OBČANÉ PRACOVALI a měli prostředky k tomu „aby se uživili“. Dnes se stát stará, aby ekonomika produkovala zisk a to i za tu cenu, že bude nějaká část jeho občanů bez práce. A „sociální dávky? To je jenom úplatek nezaměstnaným, aby nechcípali hlady pod mostem a nebouřili se. Chrání jimi jistotu zisků kapitálu.
29. 04. 2013 | 10:43

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Nejde jen o zvyk přenášet předvidatelná rizika na jiné...například formou smlouvy, která je v důsledcích naprosto nevyvážená.
Jde spíše o to, že podporujete svým spotřebitelskýcm chováním ty či to, co kritizujete - protože je to pro vás výhodné.
Ta výhodnost an sich ale i v hlubších kontextech- to je stěžejní téma.
29. 04. 2013 | 10:45

český maloměšťák napsal(a):

K tématu nákladů depresí, krizí....:

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2322856/kolik-nas-stoji-cykly-az-desitky-procent-hdp.html

Zatím hezký den - všem, i milovníkům myšlení století páry !!
29. 04. 2013 | 10:47

Matematik napsal(a):

Souhrn clanku
1) krize nekonci jde o skok
2) zakladnim jevem je deglobalizace
3) neni domonatnich hracu , je to celek, organismus a ten se "chova" nejak...

problem vetsiny analytiku je , ze souperi s ideologiemi a nepopisuji skutecnost.
Popis jako takovy vzdy musi pouzivat pojmy a je to komunikace atak ty pojmy musi byt co nejvice exaktni a bez ideologickeho nateru.

Mohu si z popisu sveta vybrat jiste rysy, paradigma a tam zacnu.
Muj pocatek je u duality mnoho vlivu (zadny dominatni) / jeden nebo jen nekolik hlavnich faktoru.
Muzeme taktez pouzit termin "hrac" dat tomu jisty smer.
Lidsky rozum vzdy vyzaduje jednoduchost a smeruje k jedne pricine. I kdyz se tvari ze ne. Je to vzdy tak.
Pokud faktoru, hracu je velke mnozstvi (v nasi predstave, jak jinak) , pak stejne hledame nejakou spolecnou silu vetsiny, rys vetsiny a timto to vysvetlime.

Zakladni otazkou je, do jake miry, jak vlastne je dominatni hrac USA drzitel mezinarodni rezervni meny a nejvyssich vydaju na zbrojeni (vice jak zbytek planety) jak je schopen ovlivnovat deni , jevy.
a) soucasne jevy jsou mimo jeho kompetenci, jsou jaksi nad nim
b) hraje podobne jako George Soros s britskou librou na zacatku 90 let.
Jde o dve krajnosti.
Jak vyvratit hypotezu, ze USA nemusely otevrit vrata Cinske vyrobe?
Bylo to v 80 letech nutnosti? Kdo vi....
?????????????????????
EU predstavuje uhlavniho konkurenta USA.
To je prece jasne a jde o jednu z mala jasnych skutecnosti.
Co je podivne je to, jak uspesne je tato skutecnost z myslenkoveho prostoru vytesnena.
Prece Plzen osvobodil Patton...
Netvrdim, ze nas budou ihned bombardovat na zaklade omylu , zameny Cech a Cecny podobne jako nekdo zamenil satelitni snimky irackych laboratori.
Tvrdim, ze ekonimiky USA a EU jsou nejvetsi rivalove lidskych dejin a polarita Cina /USA vubec nema tak silny antagonismus. Nema.Naopak jsou to spise siamska dvojcata.
Casove rady do roku 2007 hlabvnich ukazatelu od HDP, pcet obyvatel export, zlate rezervy atd atd. jasne ukazovaly kam jede vlak.
Kdyz zatahnete za zachrannou brzdu, napacha to spousty problemu, zpozdeni vlaku atd. nicmene dolarovy standard zustal zachranen a o to zrejme slo...

Zadny jiny hrac, ktery by mel nejakou motivaci a schopnost takto globalne zasahnout dle meho neni.
Je tu stale jeste verze, ze vse je nahoda, ze priciny nejsou a ze jde o spousty mylych nedominatnich vlivu atd atd... To vsak ma ten problem se zakladem fungovanim lidskeho rozumu (viz. I Kant)
29. 04. 2013 | 10:53

Ferda napsal(a):

blog je celkem zajímavý, ale už jeho nadpis vzbuzuje podezření, že si máme zvykat na menší životní úroveň. Připomíná to poplyšákové Klausovo utahovaní opasků s tím, že se pak budeme mít lépe. A jak to dopadlo, vidíme všichni. Dále blog je jen jakýmsi popisem stavu. Od globálního profesora by člověk očekával, že pustí nějakou myšlenku, co u nás s tím. Ale nepustil. A naší kleptokrati, kterým radí jako člen NERVU, si stále jedou po svém. Že by byl zcela bezradný nebo nechce ?
29. 04. 2013 | 10:59

Rik napsal(a):

Díky moc za clanek! Jsem rad, ze to nevidim jen ja. Jneze bojim se, ze plati to cinske prislovi u nas snad jeste vice nez kdekoli jinde. Lidi, kteri jsou masou a rozhoduji a meni svet kolem sebe se to co pisete ve skole nikdy neucili. Proto asi ani nepochopi co pisete. Dost velka cast populace dokonce pred tolika pismenky radeji zavre oci.
29. 04. 2013 | 11:01

Melchior von Redern napsal(a):

Nemohu se nikde dopátrat, kdo a proč bez pozornosti veřejnosti a případného referenda rozhodl o odstranění cel pro výrobky z třetího světa (zejména Číny) a tím zcela vědomě rozhodl o konci zejména lehkého průmyslu v USA a nakonec i v Evropě. Pohleďte na dnešní Brazílii, kde jsou dodnes prohibitivní cla !

Lehká pomoc: Zaveďme cla na dovozy z Číny a ostatních dumpingových oblastí a nastartujete raketově opět domácí textilní, obuvnický a další průmysl.

Dále nemohu pochopit, jak to geniální apolitičtí ekonomové měli spočítané v dobách socialismu:
Obrovský průmysl, plná přezaměstnanost, pokroucené a dotované ceny, vše zdarma: zdravotnictví, školství, obrovský administrativní a neproduktivní aparát a ejhle: Všichni měli kde bydlet, co jíst a byli s přehledem uspokojováni ve svých základních životních potřebách. Každý si žil relativně velmi dobře. A co je nejdůležitější: Dluhy prakticky žádné, naopak, rozvojové státy dlužily nám. Jak to, že dnes na nic nejsou peníze když jsme si napůjčovali tak astronomické částky, aniž bychom si na ně vydělali?

Kdo říká, že stát neumí podnikat? Ve světě jsou stovky státních firem, které super úspěšně a ziskově podnikají, nedávno jsem to četl na Businessweeku. A co hlavně, stát takto může vytvářet pracovní místa v dobách, kdy je zle, jako např. dnes.

Za státní dluh, který brzy bude 2 biliony Kč máme prosím co? Silnice, nemocnice, školy, železniční koridory, sportoviště pro mládež ??? Ne, máme s prominutím naprosté h...o. Ve Španělsku a Portugalsku je za ty dluhy alespoň NĚCO vidět. U nás jen ruiny a rozbité silnice, věčně nedostavěné dálnice a rozpadající se domy (otřesná je situace na vesnici, kdy po 25 letech po sametce to pořád vypadá jak po válce, jeďte se podívat na Trutnovsko nebo Frýdlantsko)
Demokracie nefunguje: K volbám jde sotva většina voličů, zvolí malé pidistrany a pak zjistíte, že Váš osud ovlivňuji politici se směšným počtem voličů v zádech. V koalici není schopna ani jedna strana prosazovat svůj program a výsledkem je neskutečný mišmaš, za který nenese nikdo odpovědnost, protože se dělají neustále v něčem kompromisy. Volby vyhrála ČSSD a hleďte, kdo vládne. Vláda většiny? Ani náhodou. Opravdu nechápu co jako ta demokracie měla být...asi to, že šaškové v Bruselu vymýšlejí a tvrdě prosazují své šílenosti za 500,000 měsíčně.
Zaveďme cla a bude pokoj. Že nám to EU nedovolí? Tak ať nás EU živí! Rád si nechám posílat 2000 EUR měsíčně.
Kapitalismus ani demokracie zcela evidentně nefungují, už si to konečně připusťme
Prosím pana profesora o osvětlení mých pomýlených názorů podle jednotlivých témat
29. 04. 2013 | 11:02

Rašín napsal(a):

Pane Zelený, nepatřil jste náhodou do tlupy přikyvovačů a žvanivých gaunerů z NERVu? To, co popisujete všichni vidíme a hodně z nás, když viděla naší vládu ODS, TOP a Lidem v čele s hloupým, katolickým podvodníkem kalouskem, tak už dávno viděla, kam to spěje. Parodie na ekonomy, v NERVu, jim jen přikyvovala a obdivovala jejich reformy. Teď, když je vše uničené, rozkradené, tak se začínají tzv. ekonomové ozývat, přestože si každý pamatuje jejich vysmivání odborům a levici, která už před lety varoval, že to tak dopadne. Ekonomové jsou jen pro smích a pro zdůvodnění, proč vláda musí okrást ty nejchudší a ti největší grázlové, proč se musí napakovat. FUJ!!
29. 04. 2013 | 11:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Targus napsal(a):
To Ivan Hochmann:
"Ač vás jindy nesnáším, dnes musím - bohužel - konstatovat....."
*********
Targusi ,proč - bohužel - ?
Necháváte cloumat váš majestát fixními představami?
To je chyba.
Onehdy jsem se ocitl v posici nechtěného posluchače hlasů za dveřmi.Ten ženský mě zaujal.
Hrubý,ordinérní,nelibě znějící.
Představa?.stará rachomejtle s křivýma nohama,škaredým ksichtem.

Jaké bylo překvapení když se dveře otevřely a vyplula náderná labuť s ladnými křivkami,usměvavou tváří,s Eviným jablkem v hrsti.Až jsem se začervenal.

Člověk si nemá dělat fixní představy ,když se osobně nepřesvědčí,že se v kamnech netopí.

Zdarec Ivan.
29. 04. 2013 | 11:28

Honza II napsal(a):

Já jsem měl k prof.Zelenému vždy jistý odstup, ale říkal jsem si, že to je asi tím, jak ho vyzdvihoval republikán Sládek. Ale teď je vidět, že Sládek opravdu ho obdivovval kvůli jeho jednoduchým názorům a stále stejně primitvní teorii tržního darwinismu.
Prostě Zelený je opravdu tak dobrý pro intelektuálně jednoduché lidi, hlavně v tom, že z něj nevypadne nikdy žádná nová myšlenka, než názory z knih nejreakčenějších ekonomů. Ti právě dovedli svět do krize v roce 2008 a místo, aby se vůbec připustilo, že je třeba přehodnotit zaslepená tržní dogmata, tak se o to více ona dogmata prosazují.
Zajímalo by mě, zda je Zelený vůbec schopen uvažovat, zda by se neměly znárodnit velké banky - které se dokonce u nás musely nejprve za státní peníze oddlužit, abychom si my potom mohli od nich za vysoké úroky jako stát půjčovat. Je schopen někdo jako Zelený si vůbec položit otázku, zda ono odlužení by posléze neměly banky státu splácet. Ono by to pak (při započítání inflace) bylo s našimi dluhy a pohledávkami asi jednu ku jedné.
Ale něco takového nějakého amerického profesora v hlavě ani nenapadne. Když už tedy nezná reálle z našeho porevolučního finančnictví, tak ať raději mlčí a přednáší své výplody americkým studentům v baklářském studiu. Konečně jeho podpora zde v diskusi mi velmi připomíná primitvismus Sládkových stoupenců a jejich představu, že pár jednoduchých ekonických doktrin stačí pro nikdy nekočící prosperitu. Nyní se uchýlil tento sládkovec k nové ještě staralejší doktrině, že chudáci si prostě musí zvyknout na bídu, aby pro profesory zbylo dost prostředků za jimi vykládané konzervativní ekonomické představy. (Asi stejně, jako o tom mluví bývalý aspirant v ústavu marxismu a leninismu a delegát sjezdu KSČ v roce 1989 děkan Národohospodářské fakulty VŠE ing.M.Ševčík. Nebyl také Zelený kdysi studentem marxismu-leninismus? Tam se podle mě všichni naši hlavní ekonomové naučili oné demagogické víře právě v nejjednoduší axiómy, protože ten kdo uměl samostatně trochu uvažovat, tak ho zavčasu z marxismu-leninismu vyhodili.)
29. 04. 2013 | 11:40

Pavel13 napsal(a):

Zajímavý příspěvek pod tento článek:
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/americka-tovarna-mitasu-roste-obri-pneumatiky-zamestnaji-vic-lidi-983698
29. 04. 2013 | 11:44

Volán napsal(a):

Honzo II, když jste se tak rozohnil, zajímalo by nás od vás něco lepšího než píše Zelený. A tahat sem zase marxismus leninismus už svědčí hodně o chudobě ducha, hlavně toho vašeho.
Ona totiž ekonomika musí stát opravdu na jednoduchých a základních principech. Hlavně na tom, že práci a tvoření hodnot musí stát PODPOROVAT, nikoliv trestat a znemožňovat, jak to děláme dnes. Ve správném chápání práce a jejího významu byli ti komunisti o generaci vpředu před dnešním stavem
29. 04. 2013 | 11:47

divák napsal(a):

V sobotu jsem se díval na dokument z třicátých a čtyřicátých let.

Kapitalismus z bídy začátku třicátých let vytáhli dva muži Hitler a Roosevelt.
Roosevelt zavedl více než 90 % daň z příjmu pro vysoko příjmové a ekonomika šlapala tak, že dokázala zajistit nejen prosperitu Američanům, ale dokázala zásobovat i půlku světa. Pokud byli podnikatelé demotivování, tak jak to tvrdí neoliberální demagogie, tak to na sobě nedali znát.
Poptávka je silnější motivační faktor než nízké daně a nízké daně bez poptávky jsou k ničemu.

Vyrobit lze jen tolik, kolik se prodá, to je důležitější rovnice než všechny neoliberální bláboly dohromady. Kdyby se politici starali o to, aby si jejich občané mohli nakoupit co nejvíce domácího zboží a služeb, tak by udělali pro rozvoj ekonomiky více, než když jdou na ruku kapitálu.

Kapitalismus potřebuje pevnou ruku, která jej donutí, aby vytvářel hodnoty. Měl by především organizovat výrobu. Jak se mu ponechají volné ruce nebo když začne dokonce vládnout, tak nehledá zisky ve výrobě zboží, ale výrobě bublin a daňových rájích, a tím si vlastně kope svůj hrob.
29. 04. 2013 | 12:02

Marian napsal(a):

1.Ekonomie je pavěda, ve srovnání s níž je astrologie vysoce exaktní vědeckou disciplinou. Možná by se schopností předvídat dala srovnat s meteorologií. V meteorologii ovšem nevládnou stupidní,zjednodušující klišé.
2.Nadnárodní společnosti vyrábí tam,kde je nejlevnější pracovní síla,nejnižší náklady, prodává tam, kde je (jakás takás) kupní síla (přičemž ji svým outsorcingem oslabuje až likviduje) a daně odvádí tam,kde jsou nejnižší,nebo pokud možno žádné.
3.Kdyby se v plném rozsahu ve výrobní sféře uplatnily špičkové technologie,automatizace a robotizace, 10-20% lidstva dokáže vyrobit veškeré zboží pro zbývajících 80% populace.
ˇIdeologické žvásty o "socialismu" "sociálním státu" a "svobodném trhu",ideologické bláboly tvrdící například,že soukromník je vždy lepším vlaatníkem než stát jsou naprosto k ničemu, kromě toho, že omezenců a lidem mentálně slabším nabízejí iluzi znalosti,vědění a šibalům usnadnují jejich rejdy.
29. 04. 2013 | 12:02

JV napsal(a):

Ano, je to tak a jeste horsi, jak to tam stoji.
Socialisty ovladany EU parlament, 'nezavisla ECB' kupujici dluhopisy bankrotaru, ktere nikdo z investoru nechce. Politici po leta sroubujici na ekonomice a pomahajici zemim, ktere by byly uz davno bankrot, za penize obcanu. Pumpovani kapitalu za skoro nulovy urok do obehu, ktery slouzi jenom k osamostaneni se bankovniho sektoru od sveho puvodniho ukolu, podpory podnikani a vyroby. Namisto toho vyuzivaji banky tyto prostredky k vlastnimu profitu, protoze spekulativni kseft prinasi pohadkove zisky, ktere pujcovanim penez nikdy nedosahnou. Z bank se stala kasina, fungujici jenom k tomuto ucelu, nezavisle na vyrobe. Za to mohou politici, ne ze nemuzou!!! Zacali v USA zrusenim zlateho equivalentu k dolaru a tim manipulovanim s dolarem, ktereho ted mohou natisknout a dat do obehu libovolne mnozstvi! Vyhled je tristni. Krize se bude resit tisknutim penez a tim ozebracenim inflaci vsech, co neco maji, co pracovali a snazili se.
29. 04. 2013 | 12:06

Skogen napsal(a):

Ale kdež jakési "L". Franta Šiška říká, že dřív to bylo "O" bo se to furt točilo dokola a teď je to "Q" bo to jednak vypadá učeně (někteří ani Q neznají, když se moc neprodává), ale hlavně díky tomu ocásku z toho kolečka vždycky kdosi vypadne.

Prognóza Franty Šišky, která je daleko inovativnější než tenhle konzervativní popisek profesorem nečekané situace říká, že z "Q" ekonomická realita přejde do formy "G". Ta se vyznačuje zakonzervováním bankéřů do sebe sama, čímž se dosáhne bodu, který je synonymem stimulace nirvány. Ekonomové sice nirvánu chápou jako vždy blbě, ale každopádně když bankéři - a každý druhý ekonom je bankéř, nebo jím tolik chce být, že jako by už byl - spolykají všechno kolem sebe, udělá jim to mimořádně dobře, takže je vlastně jedno, jak tomu říkají.

Stát dospěje do stádia "_" (podtržítko), posléze bude směřovat k pevné mezeře (entita  ), kterážto se nakonec změní v mezeru pružnou a ta už pak nestojí za řeč ani stavu "G", neboť již bankéřům nemá co nabídnout.

Občané jsou v tomto stavu pouhými prostředky, proto nejsou vyjádřeni ničím a budou popisováni toliko jako sílící vektor výpadovky z "Q". Jediným rizikovým faktorem je v tomto systému otázka, zda jde o soustavu otevřenou či uzavřenou. Pokud je otevřená, může vektor vesele plynout do háje a nic se nestane. Pokud je soustava uzavřená, bude třeba si s vektorem nějak poradit, ideálně zkompostovat, aby nepůsobil otravné turbulence.

Profesore, opravte to.
29. 04. 2013 | 12:07

Marian napsal(a):

Neoliberální ideologie je obrovský podvod,možná lze dokonce uvažovat o ideologii zločinné..Přečtěte si blahoslaveného a blahořečeného Friedmana,pokuste se nad tím, co píše kriticky a samostatně uvažovat,pokud jste toho schopni.Přinejmenším budete udiveně kroutit hlavami.
Na doplněnou bych doporučoval prostudovat Naomi Klein- The Shock Doctrine.Na webu ji najdete v originálu, kniha už byla přeložena do češtiny.
29. 04. 2013 | 12:12

K.M. napsal(a):

Furt jakýsi švec Baťa, já su profesor...šeckého...
29. 04. 2013 | 12:13

Marian napsal(a):

Samozřejmě, že na vině není sociální stát! Naopak, je stále zjevnější,že bez sociálního státu, který umožňuje daleko spravedlivěji rozdělit vytvořené hodnoty nemůže kapitalismus fungovat-přinejmenším v demokratické podobě.Růst příjmové nerovnosti,obrovské rozdíly v životní úrovni nutně vedou k sociálním napětí a konfliktům,které budou mít stále radikálnější projevy a podoby.
Na vině jsou nenasytná,nenažraná prasata, která chtějí mít víc a víc,za jakoukoli cenu, hovniválové,kteří sami sebe i ostatní hodnotí podle velikosti "kuličky".
29. 04. 2013 | 12:22

Kanalnik napsal(a):

pan Zeleny tu nalil cisteho vina... neni s podivem, ze nekteri jeho text nepochopili, nebo pochopit nechteji - to, co tu pan Zeleny pise, jde mimo mainstream dnesni ekonomie a bankerstvi, jsou to myslenky zalozene na logice a historii, ze ktere bychom se meli poucit... tisteni peneze do aleluja nikdy nikam nikoho neprivedlo, to da rozum, mega zadluzeni take ne

je nacase s timhle systemem tunelovanym bankeri a korumpovanym politiky neco zasadniho udelat, nicmene necekam, ze by zmena prisla z Ceske Republiky
29. 04. 2013 | 12:23

K.M. napsal(a):

"a když sa podíváš navrch, jak pod mojim vedením za tých 23 roků šeci zmůdřeli, samé cizí méno..."
29. 04. 2013 | 12:42

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

je to velice jednoduché. čím dříve se západní státy zbaví neufinancovatelných výdajů a intervencí do svobodneho trhu, tím lépe. krach přijdfe tak jako tak, už jde jen o to, jak bude tvrdý. . bez oohledu na to kolik ještě hloupostí levičáci vypotí. jedna jedna zustanou dvě a peníze nezačnou rust na stromech. politici, kteří umí jeniom rozhazovat peníze na dluh, státní uředníci, plánovači a odboráři ekonomiku nenastartují. to mužou udělat pouze podnikatelé, kteří se dokážou prosadit v konkurenci a dají lidem práci. veškeré dotace, přerozdělování, tištění peněz, stimulační balíky, zvyšování daní, monetární uvolnování a cla jenom způsobí další sovětizaci západu a ještě tvrdší pád s horšími následky. především pro lůzu. . finanční bubliny, které vytvořily západní vlády tím, že v době krize neustále zvyšují výdaje, jsou prakticky už neřešitelné. západní socialismus čeká tvrdý pád.
29. 04. 2013 | 12:48

JF napsal(a):

marian - přesně tak, rovněž lží (vydávanou za pravicovou) je že člověk je homo economicus - pro člověka totiž v průměru je samotná práce realizací či-li samotným produktem - pak odpadá motivace peněz a rozdílnosti (výrazné) příjmů.

Pak jiná otázka je, zda asociální ekonomika není reálně ekonomicky levnější ... resp. výroba chudiny bez práce a reálné spotřeby. Ale zřejmě ne.

Ale to tak, když volič má poněkud zvrácený vkus - např. Nečas s děravou síťovkou či "Rambo" s pověstí schopného úředníčka bojujícího proti své rodné rodině. To jsou mimochodná přiznání našich pravých úderníků ... ;-)
29. 04. 2013 | 12:50

Neakademik napsal(a):

Občané, jděte 1.5. na náměstí. Budou tam komouši. Těch komoušů se zeptejte, jak je to s tou dobrou prací za dobrou výplatou. Oni vám to vysvětlí, že dobrá prace za dobrý plat je jen pro dobré kamarády komouše. Ze ptejte se jich, jak je to s těmi byty pro potřebné a oni vám řeknou, že jsou to komouši, co potřebujou ty byty.

Tak si s nimi zavypomínejte na staré časy a jak to s tou prací a s těmi byty bylo.
29. 04. 2013 | 12:57

Neakademik napsal(a):

Dobrá práce za dobrý plat pro dobrého kamaráda. To je ten ekonomický zákon dnešní doby.
29. 04. 2013 | 13:05

zemedelec napsal(a):

Pane Zelený.
Jasně,ověřeno.
Takoví šachoví tah koněm.
Doteď po tahu doprava,jsme jeli dozadu.
Takže teď musíme táhnout doleva a pak dopředu.
29. 04. 2013 | 13:05

Libor napsal(a):

Pane Zelený,

obávám se, že jste ještě příliš optimistický.
Já osobně (při svém smyslu pro černý až morbidní humor) bych spíš očekával, že průběh této krize bude mít tvar "vany":
nejdřív sešup z okraje dolů, teď se to bude nějaký čas držet u dna - a pak - přijde ta výlevka...:-)))
29. 04. 2013 | 13:16

K.M. napsal(a):

"Enem vicej takových Zelených, ludi (lůza sem nikdy z huby nevypustil...) při něm aj na moju amnestiju zapomenů..., místo mňa to odnesů klávesnice a já sa mezitým potichůčku vytratím s mojů Lilijů do Bratislavy na výměnek - za velvyslanca..."
29. 04. 2013 | 13:19

oranžáda obecná napsal(a):

kapitalismus zničili socialisté svými granty, dotacemi, kvotami a podobnými zvrácenostmi....... zase měl hořkou pravdu KLaus s tou neviditelnou rukou trhu, a můžete mu nadávat, házet po něm bláto, ale je to fakt....
29. 04. 2013 | 13:43

Karas napsal(a):

Neakademiku 12,57. Ti komunisti si to co spotřebova,i také vybudovali vlastní prací. My už 23 jenom krademe a divíme se že se šíří bída.
Tak si tu agitaci nechejte, ty bída dostihne i vás, až to budete nejméně potřebovat- v nemoci, ve stáří
29. 04. 2013 | 13:56

Ernesto napsal(a):

Pane Zelený z NERVU čím byla vaše instituce užitečná celé ty roky co funguje pro společnost ? Celou dobu jste tam pánové rokovali a brali jste za to nehorázné platy !Čemu pak to bylo prospěšné ? Situace nejen v evropě ale hlavně v česku nazrává na revoluci ! V Praze už dnes mohla být odstartována kdyby byl výbuch "odborníky" správně nasměrován a to na Strakovku a parlament !Škoda ,doufám že začne být mnoho takových příležitostí ! Mafie justice a exekutorů ovládají stát za pomoci politiků z bývalých kádrových rezerv minulé éry ! Lze tohle trpět do nekonečna ? Lidé už nemají na to sílu ani trpělivost ! Robespiere povstan ze záhrobí a nechej stavět po celé evropě gilotiny ! Bude jich potřeba mnoho ! Pokud začneš ve francii znovu organizovat akce věřím se se ostatní evropa i s čechy přidá ! Robespiere rozjedeme to spolu ,není jiného východiska ,tihle gangsteři co ničí evropskou kultůru musí do pekel !
29. 04. 2013 | 14:08

olga napsal(a):

Všechno je špatně. Je to sice už nemoderní, ale je to tak. Peníze! Peníze jsme dali před Boha. Tu je chyba. Pokud nedáme na první místo Boha, nikam se nepohneme. Člověk je na Bohu závislý. I když si to nechce přiznat.
29. 04. 2013 | 14:21

Panklasik napsal(a):

Docela dobrý postřeh,jako vždy v i jiných příspěvcích a knihách.Zaujalo mne,jak problém zvyšující se produktivity a snižování celkové zaměstnanosti řešit.Samozřejmě odstranit státní zásahy,korupci, nekompetentnost(dost dobrý postřeh o ineptokracii=vláda blbců ,jež byli zvoleni dalšími blbci,DIDUS INEPTUS=Blboun nejapný).

Pan Zelený to zde nijak neprezentuje,ale v jeho knihách to je navrhnuto:

-deglobalizace
-ponechat některé občany států zcela svému osudu,nic po nich nechtít a nic jim také nedávat,ať si na lokální úrovni utvoří svébytnou,svésprávnou a soběstačnou komunitu
Jiní "vizionáři "(Bildeberg atp.)navrhují omezit(rozuměj vyhubit) čás světové populace,řekněme například 1-3 mld lidí.Patrně něco jako třetí světová.To návrhy pana Zeleného jsou poněkud akceptovatelnější
29. 04. 2013 | 14:22

seriózní chlapík napsal(a):

Ládík

Proč se za socíku nedaly koupit spotřební věci?
1) vlastní produkce byla nízká. Cílem komunistických vlád bylo v první fázi vybudování infrastruktury, elektrifikace tratí, stavba přehrad a elektráren. V druhé fázi mohutná výstavba "králíkáren" z nichž mnohé mají ještě v současné době milionová hodnoty. Třetí fází mělo být spotřební zboží, to již bylo v rozjezdu, trh s autm.pračkami, lednicemi byl saturovaný. Na spotřebu byl vyvíjen tlak, ale už se víc nestihlo.
2) embargo na dovoz špičkových technologií zvenku
3) nedostatek deviz
29. 04. 2013 | 14:45

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Karas Jo vybudovali...oni si vybudovali ten ukradeny bytovy fond? Prumyslove podniky vcetne technickeho vybaveni a vyucene pracovni sily? Tu ukradenou pudu? Uspory a aktiva v bankach?
29. 04. 2013 | 14:46

serves texfsis napsal(a):

"Post velvyslanca v Bratislavě je další můj důležitý krok k záchraně českého "Růžového paloučku" v nebezpečně rozbouřené kaluži světových ekonomik...

Teda s pomoců boží... (ne nemyslím tým Duku, ten je se svojíma kumpánama enom v záloze a ti teď majů moc práce s tyma restituciama..., myslím tým na "Miloša - čistů ruku"...) a eště víc Zelených...

do viděňa z Bratislavy, čecho-moravanom a slezanom navždy oddaný Vašek,
"ryze" český rváč... za neoteplování sa...

P.S.:Až bude čecho-moravanom a slezanom skutečně zle..., Korbáčik pošlu...
29. 04. 2013 | 14:53

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

seriózní chlapík To je zajimavy, ze vsude v okolo ve srovnatelnych zemich zvladli nejen elektrifikovat trate, ale zaroven je prebudovat na moderni vysokorychlostni vcetne modernich terminalu. K tomu navdavkem tisice km dalnic, podzemni drahy, letiste...
Misto kralikaren dokazali od 70. let stavet moderni, kvalitne provedene obytne okrsky. U nas byl vyvoj presne opacny, od pomerne modernich a kvalitnich realizaci, jako byla Lesna v Brne, Prosek, Dablice, Hvezda v Praze po katsatrofy budovane v 80. letech.
Proc musel tabor miru a pokroku dovazet ty spickove technologie? A kdyby je kapitalista nevyvynul, nikdy bychom se jich nedobrali? Proc byl nedostatek deviz? Neslo proste vymenit ceske penize za devizy jako dnes, ve vykradene zemi?
29. 04. 2013 | 14:53

Daněk napsal(a):

Bijte je, táhněte už někam. My tady neřešíme co dělali komunisti blbě před 65 lety a co stihli a nestihli vybudovat. My řešíme posledních 23 let, období úpadku ekonomického, sociálního i morálního. Dobu kdy se neumíme uživit, jen vršíme nesplatitelné dluhy a majetek se hýbe jenom kradením
29. 04. 2013 | 14:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Nevěřím ve schopnosti státu cokoliv vytvářet.
Uznávám jedinou jeho funkci.
Ta jest vytvářet optimální zákony přiléhajícín době a stavu společnosti a s justicí a policií dbát na jejich dodržování....A samozřejmě representaci.
Onen SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ STÁT o kterém se tolik nakecá je jen důsledkem funkčnosti státu.
Tedy instituce,která je vytvožena a placena z vůle občanů.
Nebudu zde hovořit proč se tak neděje.

Vše ostatní je,nebo by mělo být v režii občanů.
Bohužel však přes půlstoletí je ono VŠE usurpováno totalitními praktikami socialistů,kteří pořád věří,že do společnosti zavedou NĚJAKÝ ŘÁD.Oni totiž věří,že svými geniálními mozky a přerozdělovacími mechanismy lidi dotlačí k ideálům.
Hlupáci!
A nevěřte,že nějaký další idealismus,víry,knihy mudrců mohou nepřízeň osudu lidí změnit.
Odjakživa platilo pravidlo přežití,lépe řečeno dobrého života v jasných a striktních psaných moudrech.
Ať se jednalo o Boží přikázání, či různé morální kodexy.
Nechápu důvody tak masivního odstupu od těchto moralit.

A vlastně mě to již ani nezajímá.
Jedno je ale jisté.Jedno selhání vede k dalším a dalším excesům.Všechna ta psaná pravidla mají svoje kořeny.
Pomineš-li Tyršovo :Přeskoč-nepodlez!.... naučíš se lhát,uhýbat,
vyhýbat se odpovědnosti a nakonec i krást - popřípadě vraždit.

Ekonomika,sociologie,politika,a další fenomény jsou jen doprovodnými návody jak zacházet s prostředky a vzájemnostmi.
Jsou vlastně nepodstatné.
Je dobré si uvědomit odkud fouká vítr.Pak nebudeme mít počůrané nohavice.
Je to vlastně úplně prosté.
Tak nic ve zlé a nazdar.
Ivan.
29. 04. 2013 | 15:08

statistik napsal(a):

http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/
29. 04. 2013 | 15:19

honolulu napsal(a):

PROC, pane prof. Zeleny, jste nezabranili tomu VY, na "universitach", kdyz president Bush strarsi zacal prosazovat GLOBALIZACI ? Hmmm ?
Pamatuji si jeho zvasty v TV. My nevzdelani v ekonomii jsme vedeli, ze je to dizaster.... Ale Vy uceni, vzdy politicky korektni vleprdelkove jste mu prikyvovali.

PROC, pane prof. Zeleny, jste nezabranili na universitach Clintonovi v jeho "boji proti chudobe", kdyz daval pujcky nezodpovednym /barevnym a Amerika vedela, ze to nikdy nezplati, protoze je nikdo nedonuti, aby chodili do prace.

Budte trochu bojovnikem pane prof. ! Proc ve vasich ohlupovarnach mate preferential treatment barevnych ? Hmmm ?

V ohodnoceni ekonomickeho bordelu, ktery vidim denne kolem sebe mate 100 % pravdu, ale vase ohlupovarny - "university" z toho neznaji cestu ven.

Tak na co vubec existujete, kdyz my z americkych ulic jsme rozeznali strategicke chyby a vy ne ?

Proc se napr. ve vasich centrech intelektualni tezkopadnosti nepostavite proti Affirative action, kdyz jste znicili prosperujici JAR za DALEKO MENE, - za separatismus ?

Nemohl by jste nam radej poradit kam jste zasil na bezpecny investment Vase osobni penize, (ktere mate zdarma, za prikyvovani utopistum), aby jste z nich mel neco vice nez 0.00001 % interest ?

Nikdy si myslim, ze farmar co chodil v horach W.V. 8 roku do prvni tridy ja na tom po strance ekonomickeho mysleni lepe, nez vy vsichni dohromady.

Takze shrnuto vse dohromady, vracime se zpet odkud jsme s velkymi fanfarami byly vyvedeni Bushem starsim.

A chovejte se laskave demokratictej a otvrenej vy namysleni PANACI zmaru. V TV se na Vas nejde divat.
29. 04. 2013 | 15:19

pamětník napsal(a):

Ad autor:
"tato odluka finanční a reálné ekonomiky může vyústit pouze ve Velkém třesku současných finančních systémů"
"Když Německo kýchne, ČR dostane zápal plic."

Jenom tyto vybrané dvě věty přinášejí reálný pohled na současný způsob ekonomiky globální světové a lokální české. A dalších podobně zásadně informativních vět autor napsal mnohem více, především o nesmyslné politické praxi:
"S neutuchající vervou se věnujeme různým „kauzám“, „osobnostem“ a žabomyším politickým „válkám“, při ignorování závažných strukturálních a systémových problémů v ekonomice i společnosti – s až odpornou činorodostí tak přerovnáváme opalovací lehátka na palubě Titaniku…"
Ano, plavíme se na ekonomickém Titaniku. Neúprosně se zrychlujícím tempem se blíží hospodářská katastrofa, ze které Evropa se bude vyhrabávat s pomocí Asie. A Češi budou moci využít výhody, kterou mají již dnes, početnou pilnou a pilně se vzdělávající vietnamskou komunitu.
29. 04. 2013 | 15:27

honolulu napsal(a):

Psssst, mam pro Vas tajemstvi pane Stejskal, ale nerikejte to policajtum....
Ta bomba ve Vasem divadle, byla nastrazena na EKONOMA / BREBTU
Sedlacka za prosazovani integrace. Poznal jsem to podle toho co zbylo ze dveri, kterymi ekonom Sedlacek prochazi na interpelace.....
Rikam Vam pane cenzore, nejlepsi je utect....
Pripominam Vam, ze jsem stale vlastnikem diry po medvedech na Aljasce. Vylopatujete si tam jejich kakance a mate kde bydlet, az se revoluce rozhori plamenem.
29. 04. 2013 | 15:49

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Stezovat si v CR na negativni dopady globalizace je neuveritelne smesne. Uvedomujete si, ze jsme ekonomickymi porazenymi studene valky? A ze ten selankovity prechod ze socialismu do kapitalismu byl mozny jen diky globalizaci a volnemu obchodu a pohybu kapitalu? Jinak bychom se po roce 90 propadli do totalni bidy zkrachovaleho statu.
29. 04. 2013 | 15:54

pamětník napsal(a):

Bavor:
"základní podmínkou "rozhýbání" ekonomiky je změna vlastnictví VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE SOUKROMÉHO NA SPOLEČENSKÉ. JENOM TÍMTO ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ USKUTEČNIT TO, ABY TO CO LIDÉ VYROBÍ, MOHLI ZASE SPOTŘEBOVÁVAT. Vyrábět pro spotřebu, ne pro zisk. "
Ale to už jsme tady měli desetiletí. Proč to zkrachovalo?
29. 04. 2013 | 15:54

zemedelec napsal(a):

Pane Honolulu.
Jednou jsem Vás asi naštval,ale občas to popisujete i potvrzujete,Vaši činnost v Africe.Dnes mne jde o něco jiného,když něco vyčítáte panu Zelenému,ohledně Bushe a Clintona.Umíte si představit kolik bylo v Amerických bankách petrodolarů,které bylo potřeba zhodnotit?Když šlape ekonomika,tak se to zhodnotí a když ne,tak se vymýšlí různé investice,buď vyjdou,nebo ne a když ne,máme onu slavnou bublinu.Proto teď rapidně klesají úroky z vkladů.
29. 04. 2013 | 15:55

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Daněk Vy neumite cist? Jsem snad na neco odpovidal ne? Tim poropadem myslite zdesateronasobeni realneho prijmu obyvatelstva (ze 100 dolaru/mesic na vic nez 1000 dolaru dnes)
29. 04. 2013 | 15:55

pamětník napsal(a):

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek :
" nic jako " nadhodnota" nebo hodnota v ekonomice a obchodu neexistuje....existuje pouze cena, která vzniká jako průnik mnoha subjektivních názorů mnoha účastníků trhu."
Cena, jednotko, je realizovaná hodnota zboží. Kdyby zboží nemělo žádnou hodnotu, výsledek průniku subjektívních názorů mnoha účastníků trhu by byl, že ani jeden z nich by nedal ani zlámanou grešli.
29. 04. 2013 | 16:05

český maloměšťák napsal(a):

Tak si to tu kupuje Bakala, paní Mullerová.
Zlé jazyky tvrdí, že za peníze, které dostává od státu coby tkzv. příspěvek na bydlení...ne on sám, of course, přes komodifikované chudé. On sám bydlí nedotovaně.
Paní Mullerová, neplačte - ono to uhlí zase půjde nahoru, zas bude dobře...žádné druhé Orco, nebojej se. Uhlí se bude spalovat - alespoň v pecích.... furt.
Alespoň ten Abramovič to říká.

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2322844/nwr-muze-vydat-az-33-novych-akcii-nebo-spustit-zpetny-odkup-dostala-zelenou-od-akcionaru.html

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2324345/ocelarna-evraz-v-ostrave-obnovi-od-1-kvetna-provoz.html
29. 04. 2013 | 16:06

JAHA napsal(a):

Ad: Baudys
Pokud by společnost dokázala pro všechny zabezpečit základní potřeby, potom je oblast služeb NIKDY nekončící možnost dalšího rozvoje společnosti.

Prepacte, ja nechcem NIKOHO urazat, ci urazit. Ale pytam sa: To myslite vazne? (Inac povedane - ste normalny???!). SPOLOCNOST ??? (kto to je???) PRO VSECHNY??? (tu ma uz doprdele nenapadne ziadny primerany komentar:-):-):-)). Dufam, ze VSETCI, lavo, pravo stredo...zemanovci, kalouskovci, ficovci, dokonca i prefarbeni komunisti - od KSCM cez CSSD az po ODS) chapu, ze "PRO VSECHNY" moze mysliet iba :-):-):-), "zabezpecit zakladni potreby" moze mysliet asi taky isty okruh ludi(?). A a dalsi text ..."potom je oblast sluzeb...".

Neexistuje znak na tuk, tuk, tuk na celo. Ale tu by pasoval. A to nemyslim iba Vas, pan(?) Baudys. Myslim, ze sa to tyka takmer 90 % diskuterov pod roznymi nickami. Samozrejme, hovorim o MYSLENI. Ja verim a dufam, ze Vy si uvedomite, co ste napisali, na zaklade mojej reakcie, ze si argumenty prejdete logicky slovo po slove a ze miesto zacyklenia sa v neschopnosti NORMALNE rozmyslat (ako napr. pametnik, ktory uz na vsetko pise, ze je to loz, dufam, ze sa uzdravi) sa budete snazit vyjadrovat svoje, a len SVOJE nazory, nech su uz akekolvek, ale nech su, prosim, VASE, nie prebrane. Pokial sa pamatam, mal ste celkom primerane reakcie DAVNO pred tym, nez sa objavili nicky, ktore nepouzivaju velmi svoj mozog, ale iba predvolebne a povolebne prehlasenia. Alebo to bol iny Baudys, ktory pisal DAVNO nieco o lietani v blogu citatelov? Alebo si pletiem mena? Mozno. Starnem:-).
29. 04. 2013 | 16:11

pamětník napsal(a):

Občane,
mýlíte se, služby nejsou zbytné. Pokud máte moderní auto, bez služeb se neobejdete, pokud na ně ndemáte peníze, musíte oželet i to auto. To se týká většiny moderních sofistikovaných výrobků.
29. 04. 2013 | 16:12

pamětník napsal(a):

Baudyš:
"Za socialismu vše fungovalo alespoň tak, že stát podporoval práci, slušné a pracovité lidi." Nepovídejte, kde a kdy to bylo?
Živnostníci téměř neexistovali resp. melouchařili, pokud někdo jenom trochu byl iniciatívnější jinak, než si funcionáři představovali, ihned byl potlačován. Stát podporoval jenom tu práci, kterou považovalo jeho vedení za potřebnou, takže horníci, hutníci měli zelenou na úkor ostatních, zvláště na úkor tzv. III. sféry služeb.
29. 04. 2013 | 16:21

český maloměšťák napsal(a):

"... takže horníci, hutníci měli zelenou na úkor ostatních.."

Ehm, slovutnosti - ráčil on někdy pobývat 1000 m pod zemí či při 45 st. dlít v slévárně ?
Aby tedy bylo trochu zelenějc i zde, slovutnosti.
29. 04. 2013 | 16:24

honolulu napsal(a):

Prazaci,
velmi rad bych podnecoval vzpouru proti vzniklemu ekonomickemu systemu, ale nejsem stavu najit tu hospodu, ktera ma "3 schudky" a patri prof. telocviku Jonasovi.

Jsem si plne vedom toho, ze kazdy velky vudce pristi revoluce musi zacit v hospode. (Trocky, Gottwald, Hitler, Stalin - vsichni tam zacinali.)

Chci vas svymi projevy k vam, cistym Cechum, seznamit s cestou k rebelii. Chci posilit vas imunni system proti jedum socialnich inzenyru. Chci vam zacpat uci, kdyz po vas chteji, aby jste se dobrovolne stali pokusnymi morcaty na jejich nesmyslnenych ekonomickych pokusech.

Pojedu do Prahy stat se TRIBUNEM LIDU, ale neznam zatim adresu, kde mam zacit... Stejskala se zeptat nemohu, on by me poslal do "hospody" na Bartolomejskou...

Nemam zajem to udelat pro slavu, ci penize, ale pro obrovskou sadisfakci a slast, nacurat destruktivnim autoritam do polevky ze zralocich ploutvi...

Ano, moji kmenovi bratri, jsem vas Gaius Sepronius Gracchus !
Cesi, nedejte se !
29. 04. 2013 | 16:29

pamětník napsal(a):

olga:
Jenomže už Ježíš Kristus podle Bible prý řekl, že lidé mají dávat císařovi, co jest císařovo, a Bohu, co jest Božího. Neřekl prý nic o tom, že všechno mají dát Bohu.
29. 04. 2013 | 16:30

Koňoviny Band napsal(a):

Břitká diskuse se spádem!

Navrhuji pětiminutovou oddechovku s chlebíčkem.
Ale žádný slevenecký chléb,s platností do 28.4.2013,oškrábaný od kůrčičky se zelenkavými místy plísně.Náš-s máslíčkem,hořčicí,se salámkem,okurčičkou,posypaný strouhaným sýrem,jaký máme zpravidla.
29. 04. 2013 | 16:32

pamětník napsal(a):

maloměšťáku,
nebyl. A co to má společného s problémem? Bylo zapotřebí tolik oceli a uhlí?
29. 04. 2013 | 16:32

Baudyš napsal(a):

Bijte je 15,55 - o čem to tu všichni žvaní- o nějaké krizi. Když jste tak bravurně dokázal že se všem zdesateronásobil příjem, pak nechápu proč si každý kdo za komunistů bydlel nekoupí 10 domů vybavených vším potřebným. Každému dítěti dá 2-3 domy a je blahobyt. Kde se tedy berou ty exekuce, gheta, bezdomovci, žebráci, nezaměstnaní?
Ale pan Stejskal se asi opět raduje- antikomunističtí provokatéři tu mohou vykřikovat co chtějí, máme tu svobodu.
To jsme to dopracovali, národ chudý duchem i materiálně.A stačilo 23 let.
29. 04. 2013 | 16:35

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Pane profesore,
Jakožto význačný ekonom byste měl vědět že:
Jediné co nás všechny zachrání od katastrofy jsou energetické štítky, úsporné žárovky naplněné rtutí, pravidelná každoroční revize komínů, kulaté náklaďáky a intenzivní výstavba cyklostezek!
29. 04. 2013 | 16:37

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Pane profesore,
Jakožto význačný ekonom byste měl vědět že:
Jediné co nás všechny zachrání od katastrofy jsou energetické štítky, úsporné žárovky naplněné rtutí, pravidelná každoroční revize komínů, kulaté náklaďáky a intenzivní výstavba cyklostezek!
29. 04. 2013 | 16:37

seriózní chlapík napsal(a):

Pan Hochman napsal

"Nevěřím ve schopnosti státu cokoliv vytvářet".

Neschopný stát nelze nahradit privátním sektorem.
Neschopný stát nelze nahradit ničím jiným než diktaturou, protektorátem nebo schopným státem.
Neschopný stát nedokáže šetřit, investovat, budovat a stavět.
Neschopný stát nedokáže udělat bilanci úspor ani investic,
nedokáže řídit, NEDOKÁŽE KONTROLOVAT, NEDOKÁŽE PŘEBÍRAT ZAKÁZKY OD PRIVÁTNÍCH SUBJEKTŮ, NEDOKÁŽE PROVĚŘOVAT KVALITU PRÁCE A TERMÍNY ODEVZDÁNÍ. NECHÁ SE ROZKRÁST!
29. 04. 2013 | 16:42

český maloměšťák napsal(a):

pamětník
Ne. Zapotřebí bylo více banánů a hajzlpapíru, of course.
Já jen že to " na úkor" vyznělo, jakoby se ti lidé dole a u pecí snad flákali
" na úkor" těch melouchářů.
29. 04. 2013 | 16:44

honolulu napsal(a):

Zemedelce,
Vy jste me nikdy nicim nenastval ! Me nejde nastvat.

JAHO,
jde ti vysvetlit, ze nemuzes prijit ze Slovenska bez ceskeho jazyka a OHODNOCOVAT projevy ktereho koliv Cecha ? To Te nikdo nenaucil taktu barbare ?
2x jste znicili republiku oficialne - dratenici a jednou neoficalne, tak jake-koliv rady si nech pro Cikany a bez se ucit Madarsky !
29. 04. 2013 | 16:45

pamětník napsal(a):

JAHA:
"ako napr. pametnik, ktory uz na vsetko pise, ze je to loz"
Do této diskuze jsem se zúčastnil více příspěvky. Pokud najdete v jediném z nich důkaz pro Vaše tvrzení, potom máte pravdu. Zatím je to na Vás.
Btw. podle Vás k 90 % diskutérů zde poukazujete na NORMÁLNÍ MYŠLENÍ. Stěží lze najít výstižnější důkaz Vaší arogance, nabubřelý slovenský národovče.
29. 04. 2013 | 16:45

pamětník napsal(a):

honolulu:
JAHA ventiluje komplex mladšieho brata.
29. 04. 2013 | 16:47

Marian napsal(a):

Ad "Bijte je,ničte je" člověče, vás někdo tak dlouho systematicky bil do hlavy, až v ní místo mozku zbyl jen mozkomíšní mok, navíc modrý. Píšu to nerad, ale těmi vašimi ideologickými bláboly snad ani nelze vážně polemizovat.
29. 04. 2013 | 17:20

ŠÁRKA napsal(a):

Kosoúhlý nesmysl, spasí nás až na každém ředitelství bude nejméně 40% žen.
Ale zatím se na to můžeme vykašlat, protože v socíku se žilo slušně a bijte je prokázal že dnes máme 10násobné příjmy, takže to začneme řašit až spadneme o 90% dolů
29. 04. 2013 | 17:20

Miroslav Pivoda napsal(a):

1. Domnívám se, že hlavní architekt českého ekonomického zázraku (ve tvaru L-křivky) si zaslouží, aby byl zavřen doma v České republice. Odložte proto na neurčito jmenování Livie Klausové českou velvyslankyní na Slovensku. Ušetříte si tím vydávání mezinárodního zatykače. Děkuji.

2. Dle průzkumu STEM (z ledna 2013) si asi jen jedna Čechů třetina přeje návrat socialismu. Dle mého výzkumu (prováděného od roku 2006 na celkem přes 2000 respondentů) si ale plné dvě třetiny Čechů (!!!) přejí plnou transparentnost ve službě veřejnosti (pomocí detektorů lži založených na funkční magnetické rezonanci). To je dobrá výchozí pozice pro všechna další makroekonomická opatření.

3. Do roku 2045 bude v této zemi 90%ní nezaměstnanost, takže stávající kapitalismus (jak už výše zmínil Bavor) je zcela jistě neudržitelný. Přemýšlejte proto, jak "smíchat vodu s ohněm", aby vaši vnukové měli před sebou důstojnou perspektivu. Potřebují mít motivaci, jak přidávat hodnotu (na což je lepší kapitalismus) a současně životní jistotu, že neskončí jako mizerie (na což je lepší socialismus).
29. 04. 2013 | 17:23

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Šárko,
Nikoli 40%, ale plných 50% žen v každém top managementu. Genderová korektnoet first.
Také musí být nejméně 30% generálních ředitelů z jedné naší snědé menšiny. To, že mají nedokončenou základku nevadí. To doženou praxí ve sběru kovů.
A taky se nesmí zapomenout na naši 4% menšinu.
Kdo nebude registrovaným partnerem, nesmí být v bance ředitelem!
29. 04. 2013 | 17:35

levičák napsal(a):

Pro seriózní chlapík.
Zapomeňte na to, že se s pravičákem nějak rozumně domluvíte.

Mezi myslícími lidmi stačí říci, tak se podívejme, kde jim to jak funguje a to dobré převezměme. To ovšem na pravičáka neplatí, ještě je ochoten kopírovat Pinocheta nebo nějakého podobného fuhrera, ale většinou prosazuje vysněný svět nahuštěný mu do hlavy jeho ideology, který nikdo nikdy neviděl a trochu to připomíná Afriku. Třicet let je svět na cestě k tomu jeho kapitalismu bez přívlastků a čím jsme v tom namočeni hlouběji, tím prý je to socialičtější.
29. 04. 2013 | 17:51

šašek z Jihlavy napsal(a):

Baudyš napsal(a):
Bijte je 15,55 - o čem to tu všichni žvaní- o nějaké krizi. Když jste tak bravurně dokázal že se všem zdesateronásobil příjem, pak nechápu proč si každý kdo za komunistů bydlel nekoupí 10 domů vybavených vším potřebným. Každému dítěti dá 2-3 domy a je blahobyt. Kde se tedy berou ty exekuce, gheta, bezdomovci, žebráci, nezaměstnaní?
Ale pan Stejskal se asi opět raduje- antikomunističtí provokatéři tu mohou vykřikovat co chtějí, máme tu svobodu.
To jsme to dopracovali, národ chudý duchem i materiálně.A stačilo 23 let.
29. 04. 2013 | 16:35
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vrtá mi hlavou, za co tento ožebračený národ jezdí každoročně na dovolenou do všech možných destinací. Tuhle v TV asi lhali, když tvrdili, že jen do CHorvatska se letos chystá milion Čechů, do Italie, Řecka, Španělska a Turecka jezdí statisíce, podle scestovalých lidí narazíte na Českého turistu snad všude, i v Číně a Indii. Že by to stát dotoval mi není známo, tak asi půjčky nebo sociální příplatky. Takhle to dál nejde, aby jsme místo stavby rodiných domlů dělali z hranic korzo, jak říkal Husák. Zavřít, zadrátovat a makat. Sloup se Šloufem to organizačně zabezpečí a Baudiš bude spokojen.
29. 04. 2013 | 17:51

levičák napsal(a):

Příspěvek bokem

„Potvrzeno: Bakalova Economia kupuje české aktivity Centrum Holdings

Veřejné tajemství posledních týdnů se dočkalo oficiálního potvrzení: vydavatelství Economia kupuje české aktivity Centrum Holdings. Transakci ještě musí posvětit ÚOHS. „
http://www.lupa.cz/clanky/potvrzeno-bakalova-economia-kupuje-ceske-aktivity-centrum-holdings/

Vítejte u Bakaly.
29. 04. 2013 | 18:14

pamětník napsal(a):

No to jsem sám zvědav, kdo posléze zazpívá labutí píseň.
29. 04. 2013 | 18:23

Bavor napsal(a):

pamětník napsal(a):
Bavor:
"základní podmínkou "rozhýbání" ekonomiky je změna vlastnictví VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE SOUKROMÉHO NA SPOLEČENSKÉ. JENOM TÍMTO ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ USKUTEČNIT TO, ABY TO CO LIDÉ VYROBÍ, MOHLI ZASE SPOTŘEBOVÁVAT. Vyrábět pro spotřebu, ne pro zisk. "
Ale to už jsme tady měli desetiletí. Proč to zkrachovalo?
29. 04. 2013 | 15:54
Pamětníku, nezkrachovalo to. Bylo to rozkradeno po listopadu 1989. Jak to provedly naše "elity", to si přečtěte zde: http://dialog.ihned.cz/sidlo/c1-59481620-jan-strasky-co-klaus-sam-neciti-nikdy-neposlechne Zde Stráský, bývalýpředseda vlády říká: "Chtěli jsme privatizovat. A jistě může být debata, jestli to mělo trvat pět nebo padesát let. Ale všichni dohromady jsme neměli na svých účtech ani jedno procento toho majetku. Takže jsme mohli zpomalit a čekat, až nějakým způsobem zbohatneme, nebo to nějak urychlit. To byl princip kuponové privatizace. Každý dal tisícovku, dohromady jsme dali asi pět miliard a za to jsme privatizovali asi stokrát víc. A pokud jde o to kradení, jak říkáte: ano, jedna cesta, jak nechat lidi zbohatnout, je nechat je krást. A cesty, jak lidi nechat zbohatnout, jsme hledali.Záměr to jistě nebyl, ale všichni to podvědomě cítili. Už tenkrát se říkalo: nejlepší by bylo zhasnout, ať si to šikovnější rozeberou. Celý spor o privatizaci, ono vytvoření fondů, které nám pak někam utekly, bylo vedeno myšlenkou akumulovat kapitál do rukou několika lidí tak, aby si mohli sáhnout na velké podniky. Tak, aby se Škodovka nemusela dávat Volkswagenu, proti čemuž Klaus vždycky byl.Poznali jsme, že česká privatizační cesta nemůže být čistá, protože tady není nikdo, kdo vyndá dvě miliardy a něco si koupí. Na druhé straně jsme byli napadáni, že nemůžeme všechno prodat cizímu, západnímu kapitálu. Jako místopředseda vlády jsem měl na stole bilanci, kde jsem sledoval, kolik toho mají Němci, kolik Američani, Francouzi... A třetí cesta byla nechat banky půjčit úvěry, které se nesplatily. Byla to třetí cesta a vlastně jediná, když krádeže nebudeme brát jako oficiální cestu".
29. 04. 2013 | 18:30

Jan Očko zvaný Ostrovid napsal(a):

Tři zdroje a tři součásti rozkrádání evropských peněz v ČR:
1. Chamtivost, předražené komodity a neskutečně vysoké marže, drzé podvody na téma „více práce“.
2. Podnikatelé a další podvodníci mají korupční geny a jsou bezskrupulózními zloději.
3. Absolutní absence řízení a kontroly na všech úrovních, pohrdání zpětnou vazbou a neexistence osobní sebereflexe.
4. Nevyhovující a podvodně získávané vzdělání, všeobecně mnoho rychlokvašek.
5. Až patologická touha po titulech, předstírání dobrých pracovních výsledků a bezmezné lhaní.
6. Horší než mizerná úroveň absolventů vzdělávacích zařízení, především nově zřízených po r.1990.
29. 04. 2013 | 18:43

ŠÁRKA napsal(a):

Šašku, od vás toho lidé zde moc nečekají, už jste hodně profláknutý, ale co je moc to je moc.
Radovat se že republika upadá skoro ve všem, a že ji úspěšně prožíráme na dluh státní, krajů a měst, i spotřebitelské úvěry jednotlivců, že sice máme dost banánů v obchodě ale jinak milion exekucí ročně, bezdomovce, gheta, nezaměstnané, žebráky, kriminalitu, ty dluhy.
Připadá mně to hodně úchylné. Vy už jste asi ve věku - co urvete to máte, dluhy vám v rakvi nikdo nestrhne z důchodu ale trochu rozumu jste snad pobrat mohl. Nevím jestli máte potomky, alespoň kvůli nim byste mohl zachovat trochu rozumu. Oni už důchod, jaký máte vy od komunistů, nedostanou
29. 04. 2013 | 18:43

pamětník napsal(a):

Bavor:
"Pamětníku, nezkrachovalo to." No já to pamatuji jinak, státní moc v ČSSR po prvotním výprasku studentů v listopadu 1989 se už na nic nezmohla. Jestli to není krach, ostatně následovný po krachu v Polsku, Maďarsku a NDR, potom už mi není jasné, co to krach vlastně je.
Takže jinak:
Jak to, že světová socialistická soustava ekonomicky podlehla kapitalistické? Proč se to nestalo naopak?
29. 04. 2013 | 18:48

Baláš napsal(a):

Pamětníku, protože na náměstí křičela lůza, že na západě mají všichni Mercedes jako obchodníci co sem jezdí na veletrhy a vozí prospekty Neckermanna a cestovních kanceláří, nemusí se tam chodit do práce a podpora v nezaměstnanosti je po přepočtu měn větší než plat dělníka. A banány mají celý rpok, říkala Máňa. No a potom zjistili že ty měny byly nasazeny uměle, a ještě později zjistili že když tedy nebudeme pracovat a budeme jenom krást a parazitovat, nutně se bude šířit bída.
Mimochodem docela dost lidí kteří tehdy cinkali klíči by si s chutí urazili pracky kdyby věděli jak to dopadne.
.
A hlavně nechápu proč jste se duševně zasekl před 24 lety a řešíte komunisty. My dnes máme uplně jiné problémy jestli nechápete
29. 04. 2013 | 19:05

Křemílek napsal(a):

Honolulu na toho JAHO to sedí ! Slováci si v česku už opravdu dělají co chtějí ! Náš ubohý parlament v tomhle směru je neschopen něco podniknout ! Nezdravá korektnost zde vítězí ! Česká a hlavně moravská hrdost je mrtvá ! Necháme si zde kálet na hlavu hlavně od nepřizpůsobivých a ještě nám ujídají ze společného krajíce tím že čerpají a mnozí neprávem sociální dávky o kterých se českým a moravským sockám ani nesnilo ! Honokuku dej pozor na sebe at tě na té foridě nesežerou krokodýli ! Škoda každého bodrého čecha !
29. 04. 2013 | 19:08

blue napsal(a):

podivejte, lidi, nenechte se strašit ekonomickou krizí. Podívejte se na globální čísla ukazující růst populace za posledních 1000 let. Podívejte se na tu křivku. Extrapolujte a popřemýšlejte, zda je možné, aby ta křivka pokračovala... a kdy asi tak hmotnost lidských bytostí překročí hmotnost země. :)
Ta křivka, se prostě musí zlomit (poklidná cesta je vyčerpáním zdrojů potravy, horší varianty jsou války a epidemie, pravděpodobná je kombinace všeho, a jedinej kdo o tom přemejšlí je asi nenáviděnej spolek trautenberg). A až se zlomí, bude to trvat historicky velmi krátkou dobu, tak všechny dosavadní ekonomické teorie a přístupy budou k ničemu. Západ dokázal zastavit růst populace poměrně rozumně, bez zatím velkých sociálních otřesů, ale mám obavu, že to bylo díky ekonomické pozici z doby kolonialismu a průmyslové revoluce. Ty výhody teď ztrácí (protože díky nenažranosti outsourocoval) a v další etapě holt začíná (a my s ním, západem) prohrávat. Na vsi, i v globální společnosti, je vždycky někdo chudý, a někdo bohatý (nenechte si namluvit, že mohou být všichni bohatí, nejde to). A jakmile chudí začínají bohatnout (ASIE), tak holt je to na něčí úkor... hádejte koho.

Tohle je ale podle mě stále prd proti etickým problémům, které nás čekají. Technologicky vyspělá, ale zchudlá společnost, stárnoucí společnost, se bude muset vyrovnat se situací, kdy mladí nedokážou vyprodukovat dost zdrojů na to, aby starším a potřebným mohla být poskytnuta dostupná lékařská péče. Nevím,... podle mě se i průměrný věk dožití bude znovu snižovat, jakmile společnost zchudne.

takže, šetřit, podporovat lokální výrobce, nedlužit, trochu toho zlata nakoupit, nezapomenout na náboje :)... asi tak.
29. 04. 2013 | 20:30

honolulu napsal(a):

Kremelik, (19:08)
Cesi, dejte tem dratenikum otevrne najevo, ze je nemate radi ! Vy se nemuzete ridit ve vsem, podle NOBL divadelnika a cenzora Stejskala.

Oni, Slovaci na zacatku 90-let zacali s ostrou atrocitni propagandou proti republice rizenou z Toronta, bez vedomi kanadske vlady. Jejich tisk byl silne proticesky.
Od te doby jsem prestal emigrantsky tisk platit.

Kdyz docilili toho co chteli, tak bez Cechu nemohou vydrzet.
Oni nemaji pravo ze svych "kulturnich" pozic nicim ovlivnovat nekoho, kdo je na daleko vyssim stupni vyvoje a kultury - vas.

Psali, ze : "Budu slobodni ako FTACI" ! Ted se jim nelibi, ze jsou FTACI.... Oni nemaji zadne historicke zaklady, proto se tak drze a vlezle chovaji. Uz se prozradilo, ze i ten jejich Janosik byl madarsky Zid, tak ted jich budou ve vasi zemi mraky.

Dokazal bych to napsat daleko lepe, ale mel jsem sen, ze me Stejskal honil s klacekem po Staraku, tak radej koncim...

Pane Stejskal, dostal jsem velky napad, jak Vam dat do rukou silnou manipulativni moc nad narodem, ale bojim se, aby to nebylo ZNEUZITO ve prospech Bruselu, tak na tom budu jeste tyden pracovat...Ale stejne Vam ten napad reknu.
29. 04. 2013 | 20:38

pamětník napsal(a):

Baláš:
Povedlo se Vám mnohými slovy neodpovědět. Pokud si krátkozrace a vůči veřejnosti urážlivě myslíte, že socialismus u nás porazila lůza cinkající klíčemi, dosud jste nepochopil, že v době onoho cinkání reálsocialismus byl už dost dlouho fakticky poražen. Hájeném reálsocialismu jste se v minulosti zasekl Vy.
29. 04. 2013 | 20:51

Křemílek napsal(a):

Honolulu dobře že sem chodíte ! I pan Stejskal musí uznat že jste inteligentní člověk a bylo by škoda neumožnit Vám zde publikovat ! Já nepřispůsobivé nemám rád snad od narození a pan hlavní cenzor mě již k vůli nim také jednou zablokoval ! Slováky nemám rád od doby kdy jsem mezi nimi určitou dobu žil a dokonce jsem si jednu vzal za manželku ! Časem se s ní vyklubala velká nacionalistka a problémy pak byly u nás na denním pořádku tak jsem pak od ní utekl ! Tím jsem si možná i zachránil život ! Sováky a cigány prostě nemusím ! Honolulu přeji Vám pevné zdraví a piště stále ! Křem.
29. 04. 2013 | 21:12

Yosif K napsal(a):

Recept na prosperitu je jednoduchý. Má jej
1) Bohuslav Sobotka
2) Jiří Paroubek.

ad 1) všechny pořádně zdanit a prosperita bude, i na 13. penze v průběžném systemu bude.
ad 2) napučovat peníze a rozhodit mezi proletáře. Státní dluhy se splácet nemusí, kouknětě jak to celých 30 let skvěle fungovalo u řeckých soustruhů.

Nebo rovnou zavést plánovité vědecké řízení hospodářství - jak se měli v SSSR dobře proti třeba takovému USA......
29. 04. 2013 | 21:28

Ekonom napsal(a):

Pro všechny kdo tady stále jen opakují frázi, že lidi málo utrácí uvedu jeden hezký příklad:

Máme 10 000 000 obyvatel. Stát si pujčí nebo vezme ze státní poklady 10 000 000 Kč a rozdá je občanům. Co se stane? Občané sice budou utrácet víc, ale stát z toho získá jen malou částku, protože občané neutratí vše a z toho ,co utratí si stát vezme malou část na daních. Pozdějí stát opět rozdá mezi občany ať už ve formě dávek nebo podpory další peníze. Zase z toho stát získá jen část peněz. Politici budou jásat, že podpořili ekonomický růst a že lidé mají co utrácet a že se jim na podpoře vrátilo oněch 10 milionů a že snížili podporou růstu zadlužení země. Ve skutečnosti, ale náklady na tento růst budou větší než výnosy, takže se budeme stále zadlužovat. Politici to skryjí za jakýsi nic neříkající ukazatele, které se zakládají na růstu HDP. Budou lhát jak se máme dobře a ukazovat právě na tyto ukazatele.
Lidé nemusí jen utrácet to ekonomiku nezlepší. Lidé musí něco smysluplného produkovat a to nejlépe bez podpory státu.
29. 04. 2013 | 22:14

martiXXX napsal(a):

Děsivé je, jak ideologie se stále snaží zvítězit nad realitou, na tím co reálně JE; jak říká, co by, kdyby; a přitom neoliberální ideologie nemá ani cenu hajzlpapíru. protože svět takový není; jedině, že by se násilím začal předělávat jako v KLDR např.; svět je vysoce neideologický a ideologie jsou zhouba lidstva; myšlenkové kontrukty, které nemají s realitou nic společného
29. 04. 2013 | 22:19

Emissary napsal(a):

Honolulu, Křemílek

Už docela chápu, proč takové frustrace. Jeden je pomýlený v celém životě a druhý z malé osobní zkušenosti. To jim dává právo se tady frustrovat. Běžný člověk to chápe tak, že není východisko.

Boha jeho, pak se člověk snaž, obětuj svůj čas, a tito dva malí zasraní to všechno šmahem ruky shodí jako bohové samozvaní ve svých hlavách, kterými ani zdaleka nejsou, stejně jako socialisté, zvláště ten úplně pomýlený Targus.

Pane Stejskale, já se distancuji od všech snah tady kecat, už mě to nebaví stavět proti bortit.
29. 04. 2013 | 22:48

Sasin napsal(a):

Volby potřeb jsou základ. Ostatní marginálie a technikálie jsou ve skutečnosti stejně jenom technikáliemi. Zákaz volit lidi a preference volit potřeby a co NE. To je základem společnosti, A páč tady už žádná společnost není myslete hlavou. Smečku zdivočelých a nadopovaných hovad slintajících po zisku nelze spolčovat do společných věcí. Ti si kradou a šmelí na vlastní riziko. A že jim to jde, to není jejich zásluhou, to je dáno řídícím režimem. A nechoďte stále kolem toho.
29. 04. 2013 | 22:52

stejskal napsal(a):

Člověk nestaví jen pro zábavu ;-) (i když samozřejmě také). Staví proto, že to považuje za správné (i když si spousta jiných myslí opak). Život je zábavný tím, že není jednoduchý, předvídatelný, unifikovaný. Jinak by se brzy omrzel :-)

Hezký večer všem.

Libor Stejskal
29. 04. 2013 | 22:57

Emissary napsal(a):

To bylo bleskové,

hezký večer i noc , pane Stejskale.
29. 04. 2013 | 23:02

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Ale soudruzi, to se tu rozcilujte jak chcete. Teoreticky jste si tu socialistickou almuznu mohli vymenit za 100 dolaru (teoreticky proto, ze ani tech ubohych 100 dolaru nebyla CS ekonomika schopna vyprodukovat). Dnes muzete kazdy mesic jit a vymenit si penize za jakoukoli jinou menu. A to taky znamena, ze nemusite cekat, az se soudruzi proplanuji k treti fazi a vyrobi vam konecne pracku. Proste si ji koupite od toho, kdo ji vyrabi. Treba Japonce, Nemce nebo Cinana. A neni to jen pracka, je to PC, moderni CNC stroj nebo megneticka rezonance. A nakonec ma ten stat stejne kladnou obchodni bilanci...
29. 04. 2013 | 23:10

ZdeněkJ. napsal(a):

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek
"jakýkoliv prokukt práce, at je to myšlenka, umělecký dílo nebo automobil nemá žádnou hodnotu ani nadhodnotu. má pouze cenu, která se odvíjí od toho, kolik vám jsou lidé za to ochotní zaplatit. pokud to nikdo nechce koupit ani zadarmo, má to nulovou cenu. a vy si na to klidně mužete dát vysačku s nadhodnotou 5 milionů."
Možná byste měl zvážit vydání svých neotřelých myšlenek v knižní podobě. Sice by to nemělo, jak díte, žádnou hodnotu, ale zato byste si na každou knihu mohl dát "vysačku" s cenou.
29. 04. 2013 | 23:12

Bavor napsal(a):

blue napsal(a):
Na vsi, i v globální společnosti, je vždycky někdo chudý, a někdo bohatý (nenechte si namluvit, že mohou být všichni bohatí, nejde to). A jakmile chudí začínají bohatnout (ASIE), tak holt je to na něčí úkor... hádejte koho. KONEC CITÁTU. Blue, nejen že jste naivní, ale i slepý na obě oči. Chudí (ASIE) nebohatnou, protože pracují za nižší mzdu, než my. Proto tam také kapitál přesouvá výrobu. Bohatne zase ten samý kapitál, jako u nás. Jenom více, než když vyráběl u nás. Proto je u nás krize a nezaměstnanost. Takové košile, které kdysi vyráběl Jitex Písek nemohou konkurovat cenově košilím, které italská firma Benetton nechá ušít v Banladéši za podmínek téměř otrockých a prodává u nás za cenu stejnou, nebo nepatrně nižší. Ty řeči o našem návratu ke konkurenceschopnosti to je jenom zastřená zvěst, že pokud nebudeme pracovat za asijské mzdy, nebude se u nás vyrábět.
29. 04. 2013 | 23:15

Sasin napsal(a):

Člověku bez podílu na zem, ve které se narodil zbývá jedině kvalitní vlísání se do prndelí jeho starších vlastníků. To je v principu né ani tak nedemogratické , ale spíše nactiutrhačné. Pakliže bolestné hradí kapitál, je nabíledni, že jednoho dne přindou s pitomou vládou o dědictví všichni. A kdo zákonnými prostředky kupčí s těmito právy, měl by spíše trpět než se vyhřívat na výsluní.
29. 04. 2013 | 23:16

Sasin napsal(a):

Trouba napsal
Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Otázka zní.
Jak se produkovaly, prodují a chtějí produkovat dolary ?
29. 04. 2013 | 23:21

Sasin napsal(a):

Debilní systém řazení diskuse.
Nic proti vkusu, ale howno s hownem na kvadrát. Trapná snaha o zájem. pá pá.
29. 04. 2013 | 23:25

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Sasin
Moula si musi uvedomit: Dolar je prostredek mezinarodni obchodni vymeny. Komunista je nedokazal obstarat. Umel se akorat dohodnout, ze Polakum zakazou vyrobu traktoru a doda jim je Zetor a na oplatku zakazal vyrobu vrtulniku u nas, aby je mohl dodat Polak. A uz vubec nedokazal vymenit dost zbozi za dolary, aby si obcan mohl koupit computer od Japonce.
29. 04. 2013 | 23:42

Já, taky kdysi ekonom napsal(a):

Tankování ekonomiky, odsávání zisku, přefakturování zisku.

článek velmi dobrý. Není mi ale jasné, proč si slovutní ekonomové nevšimnou, toho, co vidí každá účetní. Přefakturování zisku, zdanění mimo ČR.
RWE je ve ztrátě 1,3 miliard v době, kdy zemní plyn je na trzích na 10 letém minimu a zemní plyn na 1000 letém maximu. ( Zemní plyn je u nás dražší, než v Německu). Teplárny Apien, benzinky Orlen, ....http://www.jakbydlet.cz/clanek/489_plyn-a-voda-je-jiz-v-cr-drazsi-nez-v-nemecku.aspx

Je to jen přefakturování zisku do daňových rájů
29. 04. 2013 | 23:44

pamětník napsal(a):

Bavor:
"pokud nebudeme pracovat za asijské mzdy, nebude se u nás vyrábět" To je realita. Trucování nepomůže. Až asijské mzdy vzrostou na úroveň našich, potom budeme konkurenceschopní. Zatím je třeba dělat něco jiného.
29. 04. 2013 | 23:48

Sasin napsal(a):

Trouba napsal
Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Dolar je švindl vod začátku, proti tomu je snad bártrová výměna slabým odleskem šlchetnosti. Muheeee
29. 04. 2013 | 23:57

honolulu napsal(a):

Emmissary (22:48),
nestastny nedochudce osizeny o zakladni vitaminy pro rozvoj inteligence a rozhledu, musim Te informovat, ze nejsem, vubec flustrated... Je to presne naopak ! Jsem zdrogovan radosti ze zivota. Jsem vzletny v myslenkach a plny napadu jak sabotovat, lzi a monopol na "pravdu", ktere inteligentni lide vsude nazivaji SRACKOU a ktere produkuji prodejne bezpaterni existence jako je Tvoje...

COPAK JSEM TI POKAZIL - chudacku ? A proc zde o me lzes a pises, ze jsem "zasrany", kdyz jsem se neposral uz od posledni velke party pred mesicem ? Hmmm? Ty atrocitni propagandisto !

A ted dokonce vyhrozujes Stejskalovi, ze sem nebudes chodit na Aktualne CZ ?....Jen bez do zadele zivocichu, ja privedu Stejskalovi 1000 novych lidi....

A mam v makuvce napad jak zmenit mysleni ceskeho parlamentu a nastrazit usi millionum, ale zatim jsem nevyresil zneskodneni ideologicke sabotaze. Takze o tom musim jeste premyslet.

Na manipulaci musis mit kvalifikaci, Ty knedliku.
30. 04. 2013 | 01:41

Lucas napsal(a):

Já Vám tak nějak nepochopil, jak může pomoci svobodný trh pomoci západním zemím... Ono osvobození snad zapříčinilo konec české textilní výroby, obuvnictví ap. nebo se pletu??? :-/ Navíc... Dokud bude China kašlat na přírod, výroba v Evropě nikdy nebude levnější (A jestli tady chcete citovat Klausovu planetu... Raději to nedělejte... Tak moc se ponižovat snad nechcete...)
30. 04. 2013 | 01:44

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal, (only)
obratil jsem se na astrologii a jine pomucky na zmapovani Vasi osobnosti. Vim, ze krome modernich dejin jste nadany i na divadla a kulturu..Inklinujete k tomu - konstelace zalovala.

Ja nejsem, a nevim nic napr. o ceskych hercich, ktere vubec neznam. Z tech mala, ktere jsem vsak videl me prekvalila SNADNOST s jakou dokazali vytvorit nejaky charakter, a jak dobre umeli zaujmout...

Muj dotaz. Budou nekteri z nich nekdy na interpelaci ? Chtel bych jim nasadit do hlavicek politickych makovicek, broucka hlodacka, vetsiho nez jsou ti co ziji v Africe.

(To vsak musi byt inteligentni lide ! To nemuze byt napr. Jan Kraus, nebo ten co nadaval volicum do rudych a hnedych prasat.)

Az k tomu nekdy bude prilezitost, chci vas poprosit, aby jste se o tom zminil.
30. 04. 2013 | 02:44

Ládik!!! napsal(a):

Emissary -
cením si Vaší věcnosti a umění popsat podstatu pár slovy. Těžko se to někdy naučím, ale chtěl bych.
30. 04. 2013 | 05:14

Karel napsal(a):

A malé procento bohatých stále rychleji bohatne. Na to si máme zvyknout ? Proč ?
30. 04. 2013 | 07:33

Neakademik napsal(a):

samí nobelisti a odborníci a bum bác a je tady krize. Klaus odborník, že je to chřipka, protože odborník. A ono je to vážné.

Musíme se učit od Američanů a zeptat se jich, jak tam řešili tu krizi před válkou. Nejlepší, co uměli udělat bylo vytesání těch soch presidentů, zakládajících otců vlasti. Pěkně tam utopili miliony dolarů, ale hlavní bylo, že z toho byla velká sláva. Takže se poučme a postavme nějaký pomník.
30. 04. 2013 | 08:00

Karel napsal(a):

Je zajímavé, kolik lidí zde diskutuje, kolik názorů se projeví, kolik receptů na řešení ale také jak málo skutečných znalostí. V několika příspěvcích je znevažováno školní vzdělání - a to bohužel i v samotném článku, ale většině lidí a též samotnému autoru článku by větší znalost dějin a též větší poctivost v samotné ekonomii jedině prospěly - nebo je to skutečně záměr a článek je psán jako agitace?
30. 04. 2013 | 08:44

smutný napsal(a):

Ekonom napsal:
"Pro všechny kdo tady stále jen opakují frázi, že lidi málo utrácí uvedu jeden hezký příklad:

Máme 10 000 000 obyvatel. Stát si pujčí nebo vezme ze státní poklady 10 000 000 Kč a rozdá je občanům. Co se stane? Občané sice budou utrácet víc, ale stát z toho získá jen malou částku, protože občané neutratí vše a z toho ,co utratí si stát vezme malou část na daních. Pozdějí stát opět rozdá mezi občany ať už ve formě dávek nebo podpory další peníze. Zase z toho stát získá jen část peněz. Politici budou jásat, že podpořili ekonomický růst a že lidé mají co utrácet a že se jim na podpoře vrátilo oněch 10 milionů a že snížili podporou růstu zadlužení země. Ve skutečnosti, ale náklady na tento růst budou větší než výnosy, takže se budeme stále zadlužovat. Politici to skryjí za jakýsi nic neříkající ukazatele, které se zakládají na růstu HDP. Budou lhát jak se máme dobře a ukazovat právě na tyto ukazatele.
Lidé nemusí jen utrácet to ekonomiku nezlepší. Lidé musí něco smysluplného produkovat a to nejlépe bez podpory státu."

A co kdyby se, Ekonome, vzaly všechny peníze, které si kapitalisti ulili v daňových rájích, místo aby je poctivě zdanili, a nebo vyplatili na mzdách lidem, kteří je pomohli vydělat?? A co kdyby se těm nepoctivým kapitalistům sebral nakradený majetek, ten se prodal a výtěžek by stát použil tam, kde peníze chybí??
Nepomohlo by to?
30. 04. 2013 | 08:48

limča napsal(a):

Média ovládli,včetně blogů,lidi,kteří od rána do večera všechny masírují představou,že socani masírují ostatní diktátem a liberálové dají všem pokoj.
Ve skutečnosti ale tlačí bota úplně někde jinde.V konkrétních věcech a ne v této skrz naskrz bezduché mediální železnici.
Všimněme si jak fakta vznikají samovolně:Naprostý nedostatek výběru levné a chutné konzervy na turistiku má kořeny v:
-válcovny plechu Frýdek-Místek-zastaveny směrnicemi EU
-železná ruda se nedováží od rozpadu SSSR
-sklářský podnikatel Stehlík položil na lopatky Poldi Kladno,protože sklo není železo
-o hrudkovně Ejpovice se pochybovalo již za socíku
-Košické železárny se po roce 1992 staly vlastnictvím Slovenska
-zbytek hutní výroby na Ostravsku (bývalé NHKG) vlastní jakési,asi německé sdružení
-ministr průmyslu z ODS Kuba se zabýval hlavně možností těžby zlata v Čechách

Podívejte,vláda jako vláda-která nic proti tomu nedělá,je úplně jedno jestli socanská nebo liberální,vyjde to stejně
Jestli Klausem a Kočárníkem roku 1992 bylo řečeno "jdeme rozvíjezt služby",protože v USA v nich pracuje 70 % lidí (zda ?) a vy si doma vyrobíte chlebíček obložený za téměř desetinu prodejní ceny v bufetu? Pak musíte Klause chápat tak,že :Udělej si sám.Tvoje útrata-Tvoje věc:Vyrob si boty,oprav si rádio,vytvoř si trasy ,které zvládneš chůzí a ne vlakem,v zimě se obleč a netop,do divadla nechoď ale hraj ho amatérsky.
Řekněte mi z jakého úhlu pohledu se vám toto jeví tou vizí jedině správnou-o moderním liberálně-socanském člověku,jakého tu rodí dvacet let dvoukolejka ODS-ČSSD?
Lenost ?
30. 04. 2013 | 08:56

ironik napsal(a):

Vážený autore, nebo znevážený teoretiku a rádo by mysliteli : Lze s vámi souhlasit , jen je tady 22 let prodleva v čase, a vidění generační, a co se týká slov , tak je to produkce která uživí maximálně vás ale ne tento stát.. Rada jak z toho svrabu ?? nedovolím si, ale co snad pochopí každý, je tvorba čehokoliv co potřebuje KAŽDÝ a ne jen hrstka vyvolených a ne povolaných kteří jsou t.zv elitou národa, a kteří si jen uspokojují své EGGO. Nepatříte náhodou i vy mezi ně???
30. 04. 2013 | 09:01

limča napsal(a):

oprava výše :"jdeme rozvíjet služby"
30. 04. 2013 | 09:09

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Sasin
Moula nepochopil: Dolar muze byt svindl jen pro ty, kteri si v nem drzi uspory, rezervy atd. Jako prostredek smeny bude fungovat, dokud budou lide verit v jeho hodnotu. Zadny papirovy peniz nema hodnotu, jaka je mu uzivateli prisuzovana.
Takze soucasny dolar ma presne tu hodnotu, jakou ma. Dokud ji bude mit. Tomu kdo vyrobi, proda, nakoupi to muze byt jedno. Bat se musi ten, kdo je kreckuje ve velkem. Komunista kreckoval konvertibilni rubl, coz byla mena totalne virtualni...
30. 04. 2013 | 09:22

František Varmuža napsal(a):

Taky bych řekl ,že článek je pesimistické bla bla bla.
30. 04. 2013 | 09:38

Ekonom napsal(a):

smutný:

Vy máte nějaký speciální grif jak poznat ty nepoctivé? To že si si dali peníze do daňových rájů je věcí každého. To není trestné. Vám taky někdo neříká kam si máte uložit peníze. Ovšem trestné je jak komunisti sebírat někomu majetek bez důkazů. To by opravdu nepomohlo.
30. 04. 2013 | 09:57

stroup napsal(a):

Takže co máme pane Zelený dělat? Pokud první dvě odvětví zemědělství a průmysl (přičemž bavit se o zemědělství které zaměstnává 0,5 - 1 % je v podstatě zbytečné) živí zbylá dvě (služby a státní sektor) a růst v produkci potravin a průmyslu již nejde více zvyšovat (trh je nasycen, či spíše přesycen) kde brát na útraty ve službách a z čeho platit stát? (byrokracii, nezaměstnané..)..
Váš článek sice popisuje situaci, ale závěry a doporučení jak dál jsou na úrovni Vámi kritizovaných politických vyjádření..
30. 04. 2013 | 10:02

vardo napsal(a):

to Ekonom:

vašimi bezmezně hloupými tlachy o dávné a navždy zmizelé něčí minulosti nezměníte skutečnost,že modrooranžové pole politiky je nekonečně a jenom sestupná ekonomika,pro každého kdy by chtěl zde navíc i žít! Zapalujte kostelní svíce!! S Dukou vpřed,soudruhu modrooranžový:vnucovat to ostaním,demokrate!
30. 04. 2013 | 10:04

smutný napsal(a):

Ekonome

a co takhle odpovědět na otázku místo ideologických žvástů?. Nebo snad jste nepochopil na co se ptám a proč se ptám?
30. 04. 2013 | 10:30

Ford napsal(a):

Dokud se nebude respektovat osobnost každého jednoho člověka, tak se nic nevyřeší. Tedy je třeba tohle všechno brát jako normální stav.
30. 04. 2013 | 11:28

Laux napsal(a):

Napsal jste to perfektně,dokonale jste ve svém článku definoval skutečný stav věcí pane Zelený.Návod k řešení se však nebude líbit současné vládoucí smečce,která bude lhát a krást do posledního okamžiku.
30. 04. 2013 | 11:32

predator2811 napsal(a):

Už to tu bylo zmíněno, že velký krize nejlíp řeší válka a asi je to pravda.

Jenže problém je, že aby tohle platilo, by se muselo jednat o pořádnou válku, ne nějaký šolíchání typu Irák, Afghánistán nebo Vietnam. A to by s sebou nejspíš přineslo i pár desítek až stovek měst, ze kterých zbudou jen radioaktivní sutiny a to by byl opruz.

Plus mám obavu, jestli už nejsme až moc rozměklí, tak aby pak nakonec Čechy neskončily jako čínskej protektorát :-D
30. 04. 2013 | 11:55

kontext napsal(a):

bijťáku, palťáku, převoditelný rubl měl 0,98g zlata.
a dala se za něj kupovat ropa, případně šel investovat do plynovodů.
komunista (jeden nebo dva) se snažil, co to šlo.
ne nadarmo náš poslední zástupce u comeconu byl prvním ředitelem velké zahraniční banky zde.
pak přišli zastánci kreativní destrukce a ivan na nás (dlouho to plánoval) udělal dlouhej nos.

kapča perlí: RWEstan
30. 04. 2013 | 12:00

Ekonom napsal(a):

smutný:

Na otázku jsem vám odpověděl nebo snad neumíte číst? Nic z toho, co uvádíte by rozhodně nepomohlo. Mám jiný návrh, co kdyby jsme sebrali majetek antikapitalistickým tlachalům a použili ho tam kde je třeba? To by se vám líbilo?
30. 04. 2013 | 13:01

Ekonom napsal(a):

vardo:

Jiné oslovení než soudruhu neumíš? Podle prázného tlachání naprosto bez jakýchkoliv argumentů soudím, že si nějaký bolševík, co na internetu nadává a sám nic neumí.
30. 04. 2013 | 13:05

smutný napsal(a):

Ekonom

ale vy kapitalisti ten majetek těm, podle vás, antikapitalistickým tlachalům berete a řežete si tím pod sebou větev. Ale komu není rady tomu není pomoci. Vy kapitalisti jte holt nepoučitelní, děláte pořád stejné chyby. Proč je pro vás tak těžké pochopit, že pokud se s lidmi spravedlivě nepodělíte o zisk, který jste spolu vytvořili, tak ti lidé si ty vaše předražené výrobky nekoupí, protože na to nebudou mít. A když si to nekoupí tak pro koho budete vyrábět??
30. 04. 2013 | 13:53

Paja napsal(a):

Trochu nechápu autorův vývod, že je to pokřivení "kapitalismu" (jež by snad fungoval bez problémů) které problémy způsobily a tím naznačení, že za problémy může "sociální stát" či levicové recepty, to je dost v kontrastu s afkty. V USA žádný sociální stát není, zato je tam např. obrovský zbrojařský průmysl za jehož výrobky vydávají ze státního rozpočtu čím dál více. Naopak kdo se s krizí v EU nejlépe vyrovnává? Tradiční sociální státy: ˇˇSvédsko, Norsko, Finsko, Německo, Rakousko... každý říká něco jiného, ale problém tu jistě je...
30. 04. 2013 | 14:04

jl napsal(a):

Tohle je podivna mystika s frazemi typu "akcelerujici produktivita bere lidem praci", nesmyslnymi obraty jako "nova normala", misty dokonce s na sebe vubec nenavazujicimi vetami (odstavec Podcenujeme) a hojne citovana levicovymi aktivisty na extremistickych serverech...
Cili docela slabe, uvazime-li dosah a hloubku probihajicich zmen...
30. 04. 2013 | 14:04

ford napsal(a):

Paja: Z čeho usuzujete že USA nejsou sociální stát? Je tam velký rozdíl mezi státy, které si to ještě dělají podle sebe, ale polovina federálního rozpočtu jde na sociální a zdravotní výdaje. Třeba na důchod a MedicalAid máte nárok po 10 letech . V podělané sociální ČR až po 35 let otročení a podobně i jinde v EU. Podpory v nezaměstnanosti mají delší než u nás. Svobodná matka s 2 děckama co si vydělá $3000 dostane další $3000 sociálku. Latinos v 21 letech 4 děcka. Prostě se to vyplatí. Zdravotní pojištění si platit nemusí protože se jim pomoc uhradí z jiných veřejných rozpočtů. U nás pokud neplatíte a to ani žádnoupéči neplatí tak jste odsouzeni k smrti vysátím od exekutora. A když přijdou špatné časy jak teď tak se snaží ukrýt třeba pod invalidní důchody jak to jen jde. Nebo se jim staví dostupné bydlení kde za pár babek bydlí buď v bytech nebo i rodinných domech. Proto taky jsou bankrot. Někde víc někde míň. Nedávno bylo ve zprávach, že nějaká bývala státní zaměstnankyně bere $400 000 ročně důchod. Taky si umí užít za cizí jak ti naši samozvaní elitáři. Nadruhou stranu je tam i zvykem sem tam někoho odbachnout. Takže pořád je tam nějaká redukce. U nás až bude taky zvykem jich každý rok pár oddělat, tak se taky srovnají a nebudou tak chrochtat.
30. 04. 2013 | 16:17

honolulu napsal(a):

Ziji v Americe dlouho a pamatuji si kazdy ekonomicky experiment, ktery byl nalopatovan na bedra americkych pracujicich a vzdy podtrzen velkymi fanfarami a masazemi v americke TV.

Pamatuji si, jak napr. ocelarsky prumysl byl v ramci globalizace premisten do Ciny, kde ocelar mel dollar na hod., aby se americkemu ocelari nemuselo platit $ 15 na hod.

Pamatuji si, jaky destruktivni dopad tato nepromyslena strategie mela na tisice rodin napr. v Pennsylvanii, kde nejake male mesto melo pouze jeden zdroj prijmu - ocelarnu... Rodiny se rozvadely. Chlapy skakali do reky z mostu a cenna domu a nemovitosti sla rapidne dolu.

Takovy osud stihl napr. i Dearborn (Michigan - mesto prof. Svejnara a take Jana Masaryka.)

Aby se americkym inzenyrum nemuselo platit $ 60 000 rocne v 80-tych letech, tak se projekty poslaly do Indie, kde se inzenyrum platilo $ 5000 rocne....Takze jsme vsichni zacali investovat do Ciny a Indie...

Ted nemame prumysl, ktery je v Cine, ktera ma take nase penize.

Myslim si, ze narodni "elita" je parta blaznu, ktera utekla dr. Honzakovi z Bohnic... Amerika schudla a zeslabla.
To stejne se stalo i u vas. Vam zmizelo to nejcenejsi - prumysl a svetove trhy.

Jak z toho ven ? Predlozim ke schvaleni za 1/2 hod. !
30. 04. 2013 | 16:35

Babičkamělarádapohádky napsal(a):

Takže relokalizace a deglobalizace. Co k tomu globální investory vede? Žeby již opustili motiv maximalizace zisku, virtuálních finančních kouzel a uspění v globální konkurenční soutěži? Snad nejde o přehnané vlastenectví napravených hříšníků, kteří již nechtějí odklánět peníze do offshorových "rájů", moderních otrokáren, vyvádět peníze z mateřských ekonomik?

Co se nám to snaží pan globální profesor nabulíkovat?
30. 04. 2013 | 16:36

honolulu napsal(a):

Jak z toho ven ?
Opatrne postavit novy modernejsi prumysl, ktery by zastinil to co bylo poslano do Indie, nebo do Ciny...
Proniknout na svetove trhy vice hodnotnejsi kvalitou...Potopit konkurenci, kterou jsme si (USA) vytvorili sami proti sobe.
Dat danove ulehceni firmam, ktere se do Ameriky a Evropy vrati.

Zalepit HUBY idealistickym politikum jaky byl napr. vas Havel, ktery ve jmenu idealismu se zrekl zbrojnich zakazek s arabskymi staty pri prvni valce v Iraqu. (Jezisku na krizku to byl osel.)

Tech napadu ma Amerika vice, ale pravdolaskari a socialni inzenyri neznajici kupecke pocty vse sabotuji a nici.

Podporovat pracujici a zodpovedne lidi ve vsech odvetvych a ne je nicit a zdimat pro benefit parazitu vseho druhu.
Cesi nedejte se ! Prekazka k ulehceni v zivotnich tezkostech, ktere mate je v neschopnosti a omezenosti lidi, ktere jste si zvolili...
Zvolte schopneji, prurazneji, strategictejsi.

PRESTANTE mit respekt pred jejich koupenymi diplomy a zadejte
dukazy uspechu. Kapitalismus je dobra vec, kdyz je v rukou schopnych. Kdyz to umel Bata, Henry Ford a nebo B.J. Vorster, tak to zvladnete vy take, kdyz se zbavite hlupaku u kormidla statu.
30. 04. 2013 | 17:04

Skogen napsal(a):

Forde, to, že při vysoké přímé spoluúčasti jde v USA navíc do zdravotnictví 18% HDP vůbec neznamená, že tamní zdravotnictví je dostupnější a kvalitnější (ve smyslu té dostupnosti, pro elity je samozřejmě mimořádně kvalitní) než u nás, kde to je 8% HDP při dosud minimální přímé spoluúčasti. A to považte, že administrativní náklady jsou v USA dvojnásobné než v té hrozné socialisticko-byrokratické ČR: 7% proti 3,4%.

http://finexpert.e15.cz/jak-ve-svete-rostou-naklady-na-zdravotnictvi
30. 04. 2013 | 17:08

Skogen napsal(a):

honolulu,

myslím, že to říkáte správně, ale nemáte šanci. Protože rozhodují vlastníci kapitálu a pro ty je perspektivnější Čína a Indie než USA. Takže se snažíte řešit kvadraturu kruhu - volný pohyb kapitálu v globalizovaném světě nerovných podmínek a udržení vlastní prosperity v situaci, kdy vysoká životní úroveň znamená i ve srovnání s méně vyspělými vysoké ceny.

Jste ale velká a až na pár komodit soběstačná země, která ještě nepřišla o náskok v know-how, takže řešením by pro vás bylo udělat Ameriku opět víc pro sebe.
30. 04. 2013 | 17:14

stroup napsal(a):

honololu:
pokud papouškujete oblíbenou fámu Havlových odpůrců o tom jak zlikvidoval zbrojní průmysl jste za osla jedině sám, protože útlum zbrojních firem byl naplánován někým jiným a někdy jindy (schválně jestli víte kým a kdy a hlavně proč.. vy "osle" ), zároveň s tím si zodpovězte otázky jaký vliv měl na ZP rozpad východního bloku, konec studené války a válka v zálivu..
Pak si třeba zjistěte jaký podíl měl který zákazník, kolik z toho šlo na export, kolik z toho exportu tvořili vámi preferované arabské země, a jakou platební morálku měly...
no prostě jste poněkud mimo..
30. 04. 2013 | 17:59

Ford napsal(a):

Skogen: No jo jenže je v tom celkem fatalní rozdíl. V USA ty pojišťovny musí pojištěnce získat, přesvědčit aby se vůbec pojistil zatímco u nás jim všechny dušičky pod pohrůžkou likvidace nažene socialisticko-byrokratický stát. Takže je jasné že mají mnohem nižší náklady, protože prostě nemusí na získaní duše moc toho dělat. Tedy je to nestojí peníze.
V každém oboru,když ze zákona od vás budou muset všichni odebírat vaše služby, tak taky nebudete živit marketingové, obchodní náklady.
30. 04. 2013 | 18:00

Ford napsal(a):

Skogen: No jo jenže je v tom celkem fatalní rozdíl. V USA ty pojišťovny musí pojištěnce získat, přesvědčit aby se vůbec pojistil zatímco u nás jim všechny dušičky pod pohrůžkou likvidace nažene socialisticko-byrokratický stát. Takže je jasné že mají mnohem nižší náklady, protože prostě nemusí na získaní duše moc toho dělat. Tedy je to nestojí peníze.
V každém oboru,když ze zákona od vás budou muset všichni odebírat vaše služby, tak taky nebudete živit marketingové, obchodní náklady.
30. 04. 2013 | 18:00

honolulu napsal(a):

At uz to byla Jizni Afrika, kam jsem po prichodu Rusu utekl z Ceska, nebo at uz to byla pozdej Amerika, kam jsem utekl z Jizni Afriky, vzdy jsem VEDEL, kdy prichazi k destruktivnim kratkozrakym manipulacim vyhovujicich male skupine lidi na ukor zeme a vzdy to bylo pro me bolestne.

NIKDY jsem se vsak proti temto destrukcim nedokazal branit.
Nikdy jsme nevedel jak je zvratit. Resil jsem to vzdy utekem tam, kde zivot byl unosnejsi. Z Jizni Afriky do Ameriky a v Americe ze statu do statu. Jenze tak, jak jsem zil ja, nemohou zit rodiny s detmi.

Jedinym vychodiskem je, se organizovat byt politicky cinny a najit ve svem okoli schopne lidi, kteri maji v hlave dobro celku a zeme, ne pouze dobro svoje a tyto lidi prosazovat na pozici zodpovednosti. Ty kteri maji vision a strategii. Vim urcite, ze je Cesko ma take ale, nikoho tam vsak neznam....
(Citim veke schopnosti u Pepy Repy, ing. Cochtana, Vandala,
K. Muellera, pani Silvie a dalsich. Dejte jim moznost, oni vas vyvedou z bludiste.)

[Ja znam jedine Stejskala (cenzora), ten ma na stole aspirin a kdyz me cte, tak kouli ocima a ten aspirin polyka.... Ale sledujte prispevkari, jak ho jednou vyuziji jako KATALYZATORA positivni zmeny...Pouze cekam na prilezitost !]
30. 04. 2013 | 18:15

pamětník napsal(a):

stroup:
"útlum zbrojních firem byl naplánován někým jiným a někdy jindy" To určitě, Václav Havel and his boys byli jenom vykonavateli, a to nejen v útlumu zbrojního průmyslu.
30. 04. 2013 | 18:24

stroup napsal(a):

pamětník:
Jasně Havel stál ve fabrice a vypínal jim proud aby nemohli dělat... To jsou bláboly, při pohledu na tehdejší celosvětovou situaci ve zbrojním průmyslu byl ten náš odsouzen k zániku (tedy k ne zániku, spíše k bolestivé transformaci a výraznému zmenšení objemu výroby...) ať na Hradě vládl kdo chtěl...
30. 04. 2013 | 18:33

honolulu napsal(a):

Nelzete nam zde Stroupe (17:59) ON NEMUSEL ! On chtel a tim nas velmi udivil...On hodne veci NEMUSEL, ktere udelal a ktere maji ted velky dopad na narod...Klaus byl daleko chytrejsi !

Jeho zasluhy za niceni totality mu nikdo nebere, ale bylo to pro Cechy, nebo pro nejakou skupinu lidi, ktere byl poplatny, ktera stala v pozadi a prosadila ho ? Kdo to asi byl ?

Nebylo to nahodou pro ideologii prosazovanou a vyhovujici male skupine lidi ?
S ovocem jeho prace musite zit, tak jako my zijeme s ovocem prace nasich pomylenych...

Casto nekdo, kdo je predstavovan svetu jako "schopny statnik" je pouze nastrcena figurka, ktera je za nejakou dobu upne dezorientovana...

Ted se musite ze vseho vyhrabat sami a zatim nevite kde je svetlo.
Tak se snazte, ale pravdolaskare, utopisty a idealisty ODECTETE. Ti svetlo z tmy nenajdou nikdy... (Pamatuji si jak Bush starsi ho chvalil v TV a po prvni valce v Iraqu obsadil Havlem opustene trhy na zbrane u Machometanu.)
Nebyl to nahodou poslusny skolacek a katolicky ministrant ?
30. 04. 2013 | 18:47

honolulu napsal(a):

Panove, nez budu muset odejit z domu tak mala poznamka.
Nejvice zarazejici na tom, co se s Havlem delo v 80-tych letech bylo uplne selhani komunisticke StB....Oni uz byli v te dobe, tak zdegenerovani, ze nevedeli odkud vitr fouka, zatim co emigrandsky tisk mel ruzna podezreni...

Tak a ted je treba se zajimat o daleko dulezitejsi veci...
Jdeme oslavovat carodejnice. Zeptame se jich, kde je asi Havel dneska.
30. 04. 2013 | 19:10

pamětník napsal(a):

:)))))
30. 04. 2013 | 19:20

stroup napsal(a):

Pánové vaše názory na Havla a kohokoli jiného vám neberu, jsou mi putna.. Ale je jednoznačné že náš zbrojní průmysl nezlikvidoval.. Ono si stačí popravdě zodpovědět na otázky které jsem předložil Honolulu. Každý kdo se byť jen okrajově zajímá o zbrojní průmysl mi dá zapravdu..
Zkusím to zjednodušit.
O útlumu zbrojního průmyslu (zvláště těžkého, který jak známo byl dislokován hlavně na Slovensku) rozhodla komunistická vláda před listopadem 89 (tuším v roce 88). Export našich zbraní (a export zbraní byl zase menší částí celkové produkce, hlavním zákazníkem byla ČSLA) mimo Varšavskou smlouvu tvořil jen malé procento z celkové produkce, navíc to byl export do zemí s mizernou (v podstatě žádnou) platební morálkou..
Po rozpadu východního bloku a koncem studené války se uvolnilo tak obrovské množství zbraní že se trh s novými v podstatě zhroutil, tanky, transportéry, munice.. to vše bylo v podstatě "zdarma". Navíc trh (pokud už někdo zbraně kupoval) měl nedůvěru ve zbraně východní providence vinou válek v kterých se tato technika "předvedla" (blízkovýchodní, Afrika, Afg...). A nakonec i studenou válku vyhrál západ. Kde v této situaci hledat trh pro naše zbraně když se jich všichni snažili zbavit??
Válka v zálivu navíc předvedla takovou převahu západní výzbroje (ať zasloužené či ne) že východní zbraně nakupoval v podstatě jen blázen...
.
Je to jednoduché, náš zbrojní průmysl zlikvidoval trh (kupodivu svobodný) nikoli Havel..
30. 04. 2013 | 19:59

Emissary napsal(a):

Ládik!!!

Vy to umíte lépe než já. A honolulu, takovou reakci jsem čekal, nečekal.
30. 04. 2013 | 20:59

Petr z Tábora napsal(a):

to stroup:
My laici máme uši a paměť. Jak osobně pan Havel, tak tehdejší média psala o redukci naší zbrojní výroby z tak zvaně humanitárních důvodů. Zahraniční média a politici tomu tleskali - kdo jiný by dobrovolně vyklízel trhy ? Máte pravdu, že odběrateli byly státy Varšavské smlouvy a ty spřátelené z třetího světa. Odnesly to zejména fabriky na Slovensku, proto tam také pana Havla tak "milovali". Zda za tím bylo něco dalšího je už rovina spekulací.
Obdobně je zajímavé, proč jsme se na rozdíl od některých jiných států urychleně zbavili sovětských starších stíhaček a pronajali si Gripeny schopné nanejvýš strážní služby, nejsou to bojové stíhačky jako ty nasazené například v libyjské válce.
30. 04. 2013 | 21:37

Skogen napsal(a):

Ford,

a to má být nějaký důvod? V důsledku je to fail.
30. 04. 2013 | 21:49

Petr z Tábora napsal(a):

Pane profesore Zelený, opět vynikající článek. Nedivím se jeho pesimistickému vyznění. Nicméně pokud by jak Češi, tak Evropané začali aktivně řešit popisované problémy, tak je ještě čas věci zvrátit na lepší cestu. Stále je ještě EU na zeměkouli asi tou nejlepší adresou k bydlení svých pěti set milionů obyvatel a obrovskou ekonomikou, byť v útlumu. Bohužel lidé se rozhodují se citem, nikoli rozumem. Lidé si volí vlády, které jim slibují snadný život na dluh, to je stinná stránka demokracie - a nevidí historické poučení, že velká zadlužení nakonec končila hyperinflací či válkou.
Pokud se chytří lidé v politice angažují, tak namnoze pro vlastní prospěch či své strany. I ty pokusy podchytit nespokojené občany jsou zatím vedené lidmi jejichž nejasné nabytí potřebného majetku těžko přesvědčí masy, že to myslí upřímně.
Je chybou těch občanů, kterým příroda (či Pán Bůh )nadělila dostatečně vysoké IQ, aby viděli souvislosti, že nejdou tak říkajíc na barikády pro nastolení vlády zdravého rozumu. Je chybné si myslet, že jich je málo. Víme z historie, že bitvy všeho druhu často rozhodovaly odhodlané skupiny lidí.
30. 04. 2013 | 21:58

Glosator napsal(a):

K tomu všemu dotujeme ideologicky motivované nesmysly! Jen fotovoltaika nás letos přijde na 45 miliard. Musíme se vrátit ke kořenům. Musíme vědět, že politici nepřestanou krást, dokud jich polovina neskončí tak, jako manželé Ceausescovi.
Moc vychází z hlavně pušky (c) Mao Ce Tung.
30. 04. 2013 | 21:58

Glosator napsal(a):

to SuP
Povím Vám jeden poznatek z psychologie. Lidé si nedokáží ohodnotit existující stav, registrují pouze ZMĚNY.
30. 04. 2013 | 22:30

Glosator napsal(a):

to Petr z Tábora
1) Někdy r. 1990 se mi dostal do ruky americký Newsweek, který obviňoval Havla z pokrytectví, s tím, že Havel skoncoval s vývozem zbraní do zemí, které dlouhodobě NEPLATÍ. Slovenské zbrojovky na konci komunismu fungovaly tak, že stát jejich výrobky zaplatil na dřevo, ale sám je prodal na dluh do zemí, jako Irák, Lybie a Syrie. Nejsem si jist, jestli Havel vůbec výrobu zbraní z moci státu zastavil, spíše stopnul výše uvedený mechanismus.
2) Nevím přesně, kolik Migů 29 získalo Slovensko po rozdělení státu, mám dojem, že 15. K dnešnímu dni jsou provozuschopné jen tři.
30. 04. 2013 | 22:45

Kaktus napsal(a):

Dosud jsem pana Zeleného považoval za řádově menšího tlučhubu, než "ekonomy" typu Kohouta, Macha, Ševčíka, Schwarze, Hampla nebo třeba svazačku Zlámalovou.
Po tomto článku ho považuju za tlučhubu menšího jen o trochu, nikoliv řádově.

Ostatně - uvědomme si, že je to jedna banda "antietatistických" trafikantů ze správních a dozorčích rad státních podniků.

Neposlouchejte tyhlety žvanily, přisáté na státní struk!
30. 04. 2013 | 23:23

Bavor napsal(a):

pamětník napsal(a):
Bavor:
"pokud nebudeme pracovat za asijské mzdy, nebude se u nás vyrábět" To je realita. Trucování nepomůže. Až asijské mzdy vzrostou na úroveň našich, potom budeme konkurenceschopní. Zatím je třeba dělat něco jiného.
29. 04. 2013 | 23:48
To je typická "knížecí rada". Když nemají na chleba, ať jedí koláče, že? Copak jiného byste asi chtěl dělat, když práce není a tím pádem ani spotřeba?
30. 04. 2013 | 23:24

Kaktus napsal(a):

Princip je ten, že nadnárodní firmy vysávají ze zemí peníze, neplatí tam daně, ale lobbisty a strany, kteří/ré jim připravují podmínky ve směru MENŠÍ REGULACE. Nejbohatší BRIT má v Ostravě TAKOVÉ PODMÍNKY, o jakých se mu v civilizaci nezdá. Ostrava na tom nijak neprofituje, jenom chcípá ze smogu, který ten Mittal produkuje. A tak to funguje. Peníze se kutálí k Mittalovi, od človíčků, co bydlí a chodí nakupovat housky k pekaři (laco-fero-kapitalismus model) v Ostravě.
A pak pravicová vláda řekne, odsypte peníze ze státního systému do fondu Mittal penzijní, s.r.o. A tak pořád dokola.
Peníze - ne prokapávají, - ale PROUDÍ zespodu nahoru. Jsme velmi úspěšní: Kdo neskáče není Čech, hop - hop - hop!:

href=http://ekonomika.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A130429_164712_ekonomika_neh
30. 04. 2013 | 23:36

pamětník napsal(a):

Bavor:
To nebyla žádná rada, nýbrž popis situace. Výše jsem uvedl, že obyvatelé ČR mají výhodu - vietnamskou komunitu. Od té se můžeme učit, píli i skromnosti.
Není práce? Programátoři jsou stále hledáni, zrovna tak strojaři i jiní inženýři. Jenomže u nás mladí studují sociologii, práva, ekonomii, politologii...samé soft obory.
Pokud se chceme vyhnout nastupující relatívní chudobě, musíme vyvíjet více sofistikované činnosti a nespoléhat, že nás uživí jednoduchá práce, kterou posléze převezmou roboti.
30. 04. 2013 | 23:49

pamětník napsal(a):

Kaktus:
Jaký Brit???! Lakšmí Mittal je Ind.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lak%C5%A1m%C3%AD_Mittal
30. 04. 2013 | 23:53

honolulu napsal(a):

Pokusim se vam vsem vysvetlit neco o americke psychologii.
Myslim si, ze Havel se stal obeti teto psychologie, aniz by byl nekym z jeho poradcu varovan.

Chci napsat, o cem se nemluvi, ale ti, co to NEznaji a jsou na americanech zavisli, tak se stanou casto obeti jejich prekvapivych praktik.
Je jedno byl-li to napr. Pehe cisnik, nebo Havel president...

Kdyz pracujete nekde v Cesku, ci Nemecku a nebo v JAR (za dob panovani B.J. Vorstera), tak VETSINOU obdrzite stejne zachazeni jako vsichni druzi, kdyz jste sikovni, spolehlivy a motivovani. V USA je to trochu jinak.... A jak ?

OCHOTNEMU, motivovanemu volovi se nalozi nejvetsi naklad... Socialni nejistota prichozich, ktera je vycitena, byla casto vyuzivana a beda tem, kteri tuto hru neprokoukli zavcas !

Kdyz Havel prijel do Ameriky se srdcem v rukave, plny touhy se zavdecit a s pranim ochrany svetove mocnosti pro jeho malou zem, tak za splneni jeho prani musel predlozit ustupky, jak politicke, tak ekonomicke...(Nic neni zadarmo.)

To byla vuci nemu svinarna, ale na druhe strane tento VENKOVSKY HONZA mel o tomto neco vedet, kdyz tam jel. Mel byt poucen a varovan. On byl Pelikanem mezi zraloky.

(Byl jsem take hloupym Pelikanem, kdyz me JAR vlada poslala poprve do Ameriky.)

Proto se ve jmenu "HUMANITY" zrekl mnoha veci, ktere zdedil po Komunistech. Napr. tech trhu se zbranemi. Havel BYL ZMANIPULOVAN. (Odmitam zde reci, ze zbrane byly menecene. Dostali jsme na frak nekolikrat v Angole temi "inferiornimi zbranemi" - nase JAR-Army.)

Proto prikyvl na bombardovani Srbska. Proto prikyvl k zacuzovani zeme etnikem z Rumunska, Slovenska a cert vi odkud...
On musel ke konci velmi trpet. On si musel uvedomit, ze byl osizen a vyuzit. Snad proto hledal unik v alkoholu.

Zde zustava posledni citliva vec k posouzeni. Proc mu americti Zide nevysvetlili s kym ma tu cest, kdyz se knim hlasil ?
Nekteri z nich jsou opravdu chytri (ne vsichni) a znaji pomery ve Washigtone s jejich politickymi habadurami : "my pro tebe a ty pro nas".

Oni totiz Zide v Americe ani zdaleka nejsou tak jednotni, jak si mnoho Evropanu mysli. Mnoho z nich ztratilo nekoho v koncentraku za valky a jini se dokazali s Nacisty nejak zazracne domluvit...

Byl jsem v New Yorku ocitym svetkem, jak si vzajemne nadavali a mlatili se protestnimi transparenty a desniky po makuvkach...

Mozna, ze Havlovi, mel nekdo znich neco za zle, kvuli nejakemu dedovi a proto mu neporadili, kdyz byl zdiman a manipulovan...

President Klaus byl definitivne chytrejsi. On hledal protivahu v Rusku.
President Zeman, zatim neudelal zadnou chybu. Vyvesil prapor a dostane prachy...

Je zbytecne mi nadavat. Neznam jine a jednodussi vysvetleni upadku..
Tak a ted vypijte kafe a bezte pochodovat. 1. May nebyl svatkem Komousu, oni ho ukradli. Tak jak Naciste ukradli Wagnera.
01. 05. 2013 | 05:06

Babičkamělarádapohádky napsal(a):

pamětník,

Nesmysl. I kdyby všichni hned začali studovat techniku je to v konečném důsledku kontraproduktivní. Za prvé by byla konkurencí extrémně stlačena mzda v těchto oborech a část technků absoůlventů by zůstala nezaměstnaná - představa, že by byli všichni zaměstnáni ve vystudovaném oboru je komická - pro ostatní obory by byli nekvalifikováni a za druhé pokrok v technologiích by dál vytláčel pracovní sílu z manuálních profesích až by zmizela úplně. Nehledě na to, že cena takovéto pracovní síly by musela být "konkurenceschopná - aby ve volnětržním globálním prostředí přestali kapíci investovat volné prostředky v ASII. Krom toho taková společnost by byla jednostranně technokratická a jistým způsobem omezena - prosta lidského rozměru. Úsměvná je pak představa, že se všichni transformují v bohaté techniky, kteří si budou moci kupovat všechna vynalezená technická hejblata s krátkodobou životností, která budou zrovna vynalezena.
01. 05. 2013 | 07:00

Babičkamělarádapohádky napsal(a):

A roboty masově vyrobena. Takoví technici šroubci, kteří by si v milionech konkurovali na pracovním trhu by se proměnili v kulie a jejich příjem by stačil leda tak na pokrytí prostých životních nákladů.
01. 05. 2013 | 07:03

leucin napsal(a):

to nick Babičkamělarádapohádky:

je to o dost složitější než si Vy představujete.Viz nick "limča" výše -a mizení českého železa z deseti příčin a s ním i potažmo konzerv pro turisty.

Především na příkladu metalurgie:
že ji leckde vytěsňují plasty,díky menší váze -je jasné.Ale naopak plasty většinou třeba nevydrží vyšší teploty,takže ji nevytěsní třeba už jen proto.Louhují se do potravin (hydrolyzují pomalu).
Srovnáme-li plasty a kovy v laboratoři-oba materiály představují,každý zvlášť, velké množství možných technologických postupů-srovnatelně.V reálné výrobě ale asi bude metalurgie desetkrát až stokrát diferencovanější-protože počínaje typy vysokých a tavicích pecí,ultrasložitým fátovým diagramem,přes nejrůznější buď jednokovové nebo směsné čí slitinové krystalochemické formace a nebo slitiny ,intermetalické fáze až po galvanizace-poniklení,pochromení,pozinkování povrchů nabízí kovy včetně barevných -a metalurgie -možnost diferenciace výrob do stovek firem s rúznými výsledky -tedy ryzí kapitalismus .Ve srovnání s nimi plasty spíše jeden státní velkopodnik.Tak i jest:náš metalurgický kapitalismus a s ním pravý kapitalismus zmizel s posledním českým ingotem z POLDI Kladno nebo NHKG,ale Spolany Neratovice-ježci chemici -apod. se drží.Tedy je jasné,že kapitalismu s konkurencí a diferenciací postkomunisté jednoduše NEPŘÁLI.Účast zemí silně totalitních tradic zde patrná-Němci a Japonci.Potažmo turistům se nepřálo-anti Tyršův odkaz národu.
Je to otázka tradic,které v Čechách byly obrovské od 10.st.n.l.v metalurgii i hornictví kovů .Ale bylo zde dříve vytěženo naopak.Recyklace-která je jak u plastů tak u kovů vysoká a efektivní-ovšem staví přípravu kovů pod úplně nový proces výroby (krystalinity,povrchy..) nežli původní výroba.Zde se teprve odbornost začíná tvořit co do koncového výsledku pochodu.
Ochromení metalurgie vlastní je těžko srovnatelné s neúrodou obilí.Protože na ekonomiku společnosti a její konkurenčně-firemní specialisaci má horší dopad.A navíc asi i trvalá ztráta tradic kvalifikací místních a učňovských,mistrů.Ne vše je v učebnici.
Právě ty neo-agrární země jakou je i dnešní ČR,které raději ztratily socialistickou industrializaci než by v ní po čtyřiceti létech pokračovaly-prodejem výrob zahraničním vlastníkům,zaváděním hypertrofovaného sektoru služeb-se nekonečně oslabily v ekonomické potenci.Představa těžké práce v horku-ingotu vysoké pece -je naprosto falešná úpokud je jediným kritériem.Snad jedině obava tvorby kyanovodíku.Právě jemnost,vysoká odbornost a práce v rukavičkách je mnohonásobně větší část odborné metalurgie.Nehledě na to,že v USA aj. již pracují laboratorné první modely studených termojaderných fuzí,vodíková energetika v kovu zkusmo a elektronika a supravodivá elektrotechnika na 30 stupních Kelvina-už dnes někde i použitelná.Místo abychom pokračovali z doby kamenné do bronzové a železné a dál-vracíme se ke dřevu a sekeromlatu doby kamenné.K prvotně pospolné společnosti dospějeme netechnologicky z postkomunismu státního typu,výrobně nediferencovaného firmami.
Něco jiného je problém "troškaření" u malých firem.
01. 05. 2013 | 08:06

leucin napsal(a):

opravuji překlepy : ultrasložitým fázovým diagramem,....falešná pokud je jediným..
01. 05. 2013 | 08:19

shingi wasna napsal(a):

Zdá se, že globální profesor Zelený si již zvykl na život ve tvaru "L"
01. 05. 2013 | 08:37

chtit napsal(a):

Zivot ve tvaru L - musime si zvykat

to je z pohledu ekonoma nepresny a manipulativni nadpis, presneji receno by to melo znit - Zivot ve tvaru L - vetsina si musi zvykat. protoze statistika to rika kosateji, vetsna chudne a jeste bude a mensiu ceka ratetovy star ke kyzenym vysinam dolarovych milionaru. Sice se nam to libit nemusi, ale je to tak. A na to, abychom s tim neco delali jsme lini jak vsi. Tak proc by toho ti vsehoschopni nevyuzili. Prilezitost dela zlodeje. A hrdost a svobodomyslne mysleni dostalo do rypaku. A na hodne dlouho. Tak pacholci kusujete.
01. 05. 2013 | 10:04

Paja napsal(a):

Zdá se mi, že většina tzv. komentátorů, politologů, politiků, ekonomů atd. atp. se snaží svými úvahami zakrýt jeden prostý, kritiky kapitalismu dávno známý fakt pochopitelný i pro prosťáčky a to, že: zvyšování produktivity práce zvláště ve formě automatizace, robotizace a výpočetní techniky, tedy nahrazování lidské práce stroji vede k tomu, že se stále více rozšiřuje skupina lidí, kteří práci najít nemohou (služby zjevně také nemohou zajistit zaměstnanost - a zde se automatizace začíná také masivně uplatňovat). Pokud výrobní prostředky jsou v soukromém vlastnictví, kdy zisk z této produktivity inkasuje jen část společnosti (jde často o desetinky populace) vzniká paradox, kdy v zájmu produktivity má vlastník zájem nahradit drahou lidskou pracovní sílu levnější automatizací, tím se zvyšuje produkce výrobků, ale i nezaměstnaných - takže jsme schopni stále více zboží levněji vyrobit, ale není ho komu nakonec prodat, protože je stále více "nepotřebných lidí", k tomu se navíc přidala skutečnost, že na planetě není kam už tržně expandovat. Tohle je dávno známá věc, prostě nám tu vzniká stále větší skupina lidí kteří jsou pro systém nepotřební. To jsou dle nejen mého názoru reálné limity kapitalismu, systému, který nutně musí narazit na své limity. Je otázka zda hodlají vládci světa "nepotřebné" živit, nebo se jich zbavit. Typoval bych, že B je správně. Změna tohoto systému bude nutná, nebo bude nutná nějaká forma globální genocidy.
01. 05. 2013 | 11:02

Miroslav Pivoda napsal(a):

Závěr: Takže, zvykejte si na život ve tvaru L. Možná, že je to jen metafora, představující ležícího muže se ztopořeným pohlavním orgánem.

Kromě výše uvedeného sarkasmu si dovolím upustit i nějakou tu moudrost. Nejprve: Vzpomínám na ony české ekonomy, kteří český národ na počátku transformace ekonomiky hypnoticky přesvědčovali, jak nutná byla koncentrace českého kapitálu do několika málo rukou (jakýmkoliv způsobem, nejlépe když je zhasnuto). Ta koncentrace kapitálu pak měla zařídit i přidávání nové hodnoty, jež je základem úspěchu moderní ekonomiky. Avšak, česká koncentrace kapitálu nevyřešila nic podstatného - tedy kromě pětistovky zavražděných podnikatelů.

Obecně: Nejvíce přidávají hodnotu nově založené a rychle rostoucí firmy (tzv. gazely ekonomiky), nikoliv českou privatizací zkoncentrovaní dinosauři. Obnova ekonomiky se musí ubírat tímto směrem, nechceme-li si zvykat na život ve tvaru L.
01. 05. 2013 | 11:31

Daniš napsal(a):

Jak se jen mohlo stát že ze středoevropského ekonomického tygra máme chcíplinu která leží ve tvau L ( a to doufáme že bude jen stagnace, nikoliv další pokles
01. 05. 2013 | 11:37

Parabellum napsal(a):

Glosator

Na Slovensko šlo na přelomu let 1992-1993 dohromady 10 strojů MiG-29 - devět verze MiG-29 A, a jedna dvoumístná spárka MiG-29 UB. Aby bylo tehdy vůbec možné to předání uskutečnit, musela se rozebrat jedna z českých MiG-29 - tuším, že to byla ta s číslem 83-04. V polovině roku 1993 byl v Žatci stav, že dva až tři MiG-29 byly permanetně v TOPu na "předepsanýchg pracech", další byly neletuschopné na letkách, taže když se na lítání podařilo postavit pět letuschopných strojů. byl to zázrak. Občas se stávalo, že na začátku letového dne byly čtyři letuschopné stroje, na konci ani jeden. A od té doby to šlo z kppce i v ČR. Takže tak. Většina velitelů letectva armády Slovenské republiky sloužila v minulosti v Žatci. Ať jde o Štefana Gombíka, "Peja" Dunaje, či Ivana Hůlka.
01. 05. 2013 | 11:41

ratio napsal(a):

Paja
a neslo by to humanneji ? Co tak snizit fond pracovni doby, kdyz to slo pred x lety, kdy se pracovalo i v sobotu, proc to neudelat i dnes, kdyz logicky bude prace porad mene. Ona by tedy byla, jeste jsou na svete mista, kde je potreba prace velika, ale to se nam, lenochum nenazranym nechce, jsem sobci, my mame dost a ostatni at se staraji sami. A co treba vratit se k zemedelstvi, proc dovazime potraviny, ve kterych jsme driv byli sobestacni ? Nektera rozhodnuti jsou hodne spatna a chybi zdravy selsky rozum, vrhli jsme se na konzum a komerci, smysl a hodnoty jdou pryc.
01. 05. 2013 | 11:48

Parabellum napsal(a):

Daniš

1) Hlupáčku, pan Zelený nepíše pouze o ČR. Ale o všech zemích, kde vládne sociál a komunál = nekvalifikovaný proletáři mají neúměrně vysoký vejplaty.
2) Globální civilizace vyčerpala většinu snadno dostupných surovin
3) Přemrštěně drahá a málo kvalifikovaná pracovní síla v ČR vzhledem k zemím, které měly v 90. a následných letech letech obdobnou kapitálovou vybavenost, a neochota té pracovní síly zakládat strart-up technologické firmy, jak ¨je třeba zvykem ve východní Asii.
4) Socialismus a postsocialismus, který se projevuje zejména byrokratizací společnosti, což v konečném důsledku zvyšuje neúměrně náklady na finální výrobek - obzvláště, pokud není tradice a pozice na trhu = výroibky jsou "neznačkové". Zvolila se cesta, než vyrábět neznačkové výrobky, tak je lépe nevyrábět nic - což je důsledek toho postsocialismu, a lpění na tradicích "sociálního státu".
5) Razantní růst ekonomik třetího světa a tím nárůst konkurence jak co se týče odbytu produkce, tak spotřeby zdrojů.

Jinými slovy, z ČR se nestal ekonomický tygr, protože socialismus a postsocialismus.
01. 05. 2013 | 11:51

Parabellum napsal(a):

ratio

1) Problém je, že sice je práce stále méně, ale je stále vyšší požadavek na kvalifikaci té stávající. Ne všichni mohou dělat práci všech.

2) Další problém je, že velkou část nákladů firem tvoří fixní náklady - například barák obvykle musíte temperovat, za prostory platíte pronájem, atd. i když se v něm nedělá. Zkuste například navrhnout majiteli hospody, aby měl otevřeno jen 3x týdně, ale s tím, že ty hospody si má otevřít dvě.
3) Hafo lidí dojíždí, což s sebou nese pro ty dotyčné nemalé nákldy - pokud jim snížíte pracovní dobu, pak ty fixní náklady na dojíždění zůstanou (viz například časové jízdenky) a vydělají méně peněz.

4) Je otázkou, jak byste s takto koncipovanou ekonomikou obstál v mezinárodní konbkurenci, která by na ten model nepřistoupila.

5) Socialistické odbory kopou za zaměstnance, nikoli za nezaměstnané - a odbory určitě nepřistoupí na to, aby se část práce a peněz sebrala stávajícím zaměstnacům, a dala nezaměstnaným - krom toho je otázka, zda ti nezaměstnaní by byli schopní tu práci vykonávat, a další, že ty náklady na zaškolení by se opět promítky do ceny výrobku = horší prodejnosti těchto.
01. 05. 2013 | 11:59

Parabellum napsal(a):

ratio

Zemědělství: Vy jste asi přilítka z jiné planety ne? Zemědělství je takové, jaké jej sociálně spravedlivá levice vyjednala v Bruselu. Máme dané kvoty. Krom toho, i to zemědělství je zasaženo industrializací, a automatizace likviduje pracovní místa i zde. Existují například mašiny, které dokážou samy podojit krávu, aniž je potřeba nějaké asistence dojiček. O rostlinné výrobě se ani nebavím.

Další věc je, že už vidím, jak absolventi humanitních a dalších v produkční ekonomice "velmi využitelných" oborů VŠ jdou dělat pomocné práce do zemědělství a stavebnictví, protože ty odbornější nejsou profesně způsobilí vykonávat.
01. 05. 2013 | 12:05

Babičkamělarádapohádky napsal(a):

Parabellum,

socialističtí vyjednavači za Klausových liberálních vlád (neviditelné ruky trhu?)
01. 05. 2013 | 12:10

Paja napsal(a):

ratio:
to jsou otázky furt dokola, proč šlo zemědělství do kopru jako mnoho jiných odvětví hospodářství? Otevřeli jsme se globálnímu trhu a někde to prostě umí vyrobit levněji i s dovozem, nebo dumpingovými cenami zničí naše podniky a pak trh ovládnou, tak to prostě v globálním kapitalismu chodí. Základní problém moderní doby zůstává: menšina vklastní výrobní prostředky a automatizace a zvyšující se produkce práce je v protikladu zaměstnanosti. Řešení jako zkrácení pracovní doby předpokládá, že kapitalisté budou ochtni v zájmu celé společnosti zmenšit své sobní zisky, ale oni asi nebudou ochotni. Problém je: vzrůstá skupina lidí nepotřebných pro kapitalistický systém. Dle mého prostého rozumu má pouze tyto řešení:
a) humanistický - menšina lidí(odhaduje se cca 20%) a vlastníků bude pomocí pokročilých technologií ochotna živit většinu světové populace, jež už nebude ve výrobním procesu potřeba - bude se věnovat třeba umění, vědě, sportu či co já vím. To smozřejmě předpokládá, že se stanoví v relaci k těmto technologiím a zdrojům odpovídající světová populace, následně kontrola populace a spolupráce vlád světa - vytvoření světové vlády ale v prospěch celého lidstva. Jedná se vlastně o určitou formu opuštění kapitalismu.
b) menšina "vlastníků světa" se rozhodne "přebytečných lidí" nějak zbavit (otroctví, genocida, sterilizace) a následně použijí pokročilé technologie k vlastnímu zajištění - de fakto k vytvoření předchozí "komunistické" společnosti ale jen pro velmi redukovanou část lidstva
c) návrat na předchozí vývojové úrovně, jaké tu kdekdo navrhuje - t.j. zemědělství, reindustrializace apod. (což by ale také nutně vedlo k snížení populace)
Tohle popisoval Egon Bondy a další už defakto od 60-tych let.Máme asi to (ne)štěstí, že v této přelomové době žijeme.
01. 05. 2013 | 12:22

Parabellum napsal(a):

Babičkamělarádapohádky

Babičko, běžte své ovadlé pohlaví provětrat na toaletu, a nepleťe se do toho, čemu nerozumíte. ČR vstoupila do EU 1.5.2004, a Klausova vláda skončila při sarajevskjém atentátu v listopadu 1997, dávno před tím, než se začaly konkrétní záležitosti řešit. A pokud zdější proletáři nesouhlasili s přístupovými smnlouvami, mohli s tím nesouhlasit v referendu.

Jinak nepředpokládám, že vy nejste odpůrcem neviditelné ruky trhu, a zajisté nakupujete za své peníze tak, že na sebe vůbec nemyslíte, a preferujete zejména sociální aspekt. Jenomže realita Vás usvědčuje ze lži, neboť jste nelítostná neoliberální konzumní zuřivkyně, bezohledně svými konzumními standardy upůřednostnující trh bez přívlastku, a příznivkyně brutálního vykořistování v nejhorší podobě.

Vy jste totiž milá zlatá ten svůj slint psala z klávesnice, kterou smontoval nějaká třináctiletá čínanka za pár zrnek rýže, kterou jste koupila za pár šupů s tím, že jste upřednostnila kritérium cena - užitná hodnota = jednala jste zcela v duchu neoliberální doktríny. Kdybyste byla odpůrkyní neviditelné ruky trhu, tak byste si místo computeru koupila bud předražený železný ingot, abyste tímto dala práci proletářům v ostravských hutích, nebo hlušinu z hald, kterou vyprodukovalo ostravští havíři.
01. 05. 2013 | 12:28

Paja napsal(a):

Parabellum: manipulujete, přístupové podmínky a přihlášku do EU vyjednaly Klausovi vlády.
01. 05. 2013 | 12:34

Parabellum napsal(a):

Paja

Cituji:
Parabellum: manipulujete, přístupové podmínky a přihlášku do EU vyjednaly Klausovi vlády.

Konec citace.

Takže nemilé negramotné Pájo, subjekt "Klausovi vlády" neexistuje, a neexistoval, takže tento subjekt nemohl nic vyjednat, kdybyste se rozkrájelo, postavilo se na hlavu, a odpichovalo se ušima.
01. 05. 2013 | 12:40

Babičkamělarádapohádky napsal(a):

Žádost o členství

Žádost o vstup do Evropské unie podala vláda České republiky 17. ledna 1996.

Nedílnou součástí této žádosti bylo memorandum. V něm vláda České republiky pod vedením svého předsedy Václava Klause deklarovala (mimo jiné), že „si uvědomuje prospěšnost a nezvratnost procesu evropské integrace“ a ocenila jej jako dílo, „které zaručilo občanům členských států na dlouhá desetiletí mír, politickou stabilitu, korektnost mezinárodních vztahů, nebývalé svobody a hospodářskou prosperitu“. Též prohlásila, že akceptuje i mimoekonomické aspekty evropské integrace, a byť „nebylo rovněž lehké po nedávném opětném nabytí plné státní svrchovanosti přijmout představu, že bude v budoucnosti třeba se této suverenity v určitých oblastech vzdát“, nezvratně dospěla k závěru, „že v moderním evropském vývoji je výměna částí vlastní státní svrchovanosti za sdílený podíl na suverenitě nadstátní a na spoluzodpovědnosti nevyhnutelná jak pro prospěch vlastní země, tak i pro celou Evropu“.[1]

Za Českou republiku žádost spolu s memorandem předal premiér Václav Klaus 23. ledna 1996 v Římě.
01. 05. 2013 | 12:43

Parabellum napsal(a):

Paja

Tak těm lidem dejte práci vy socialisté. Dejte každému místo dávek hektar půdy na rodinu, a ať ukáže, co umí - když tak chcete podporovat zemědělství.
01. 05. 2013 | 12:43

Parabellum napsal(a):

Paja

Aha, takže ti, co budou vymýšlet nové výrobky a výrobní technologie budou asi dle Vás s jazykem na vestě někam 70 kilometrů každý den jezdit za prací, aby měli peníze na základní potraviny a dojíždění do práce, zatímco 80 procent populace bude mít 5x takovou žïvotní úroven, a bude se věnovat zahálčivému způsobu života. Výborně. A ty co vytvářejí reálné hodnoty, nové výrobky a technologie, zřejmě vy socialisté budete držet za ostnatými dráty, a motivovat je k práci tím, že jim budete hrozit, že jejich potomky rozeberete na orgány ne? Takovejhle sajrajt fakt svět neviděl.
01. 05. 2013 | 12:47

Parabellum napsal(a):

Babičkamělarádapohádky

No vidíte, jak jste se sama usvědčila ze lži.

Zkuste si 50 x pod sebe napsat následující věty:

1) Memorandum nerovbná se přístupová smlouva.
2) Memorandum neobsahovalo žádné partikulární podmínky.
Mimnochodem, to co jste uvedla, je diametrálně nekonsistentní s liberálním trhem, který tolik vyčítáte Klausovi.
01. 05. 2013 | 12:51

Paja napsal(a):

Parrabelum: sám bych se za "socialistu" neprohlásil, ale budiž. Faktem který ve svých předchozích příspěvcích sám přiznáváte je, že pokračující automatizace výrobního procesu je v přímém protikladu se zaměstnaností lidí. Jak z té šlamastyky ven
a)zespolečenštění výrobních prostředků a užití jejich výsledků pro celou populaci
b)nechat "nepotřebné" zdechnout nebo jim v tom pomoct, vzhledem k pokračující robotizaci a automatizaci výroby se skupina nepotřebných pro výrobní proces bude nadále zvětšovat, jednou zasáhne možná i Vás. V této chvíli píšu tyto řádky na počítači který nahrazuje práci desítek lidí v mém oboru - projekce staveb. Software, který používám mi umožňuje dělat návrhy staveb asi 10x rychleji což bere asi 5 dřívějším projektantům na "prvno" práci. Asi dopadnu taky tak - přestává se stavět.
Věřím, že i intelekt zapáleného fanouška kapitalismu dokáže pochopit, že nic není na věky a každý společenský systém má své limity - a tak jak skončilo otrokářství, feudalismus, jednou skončí i kapitalismus.
To že by technologie a výrobní proces zvládala zaměstnat desetiny populace, neznamená, že by bylo nutno je k tomu nutit, spoustu lidí kupodivu práce baví a nachází v ní smysl své existence. Ano řešením by bylo globální snížení pracovní doby, což by bylo možné až po zrušení globální konkurence a po zahlazení nejkřiklavějších nerovností mezi regiony světa. Tohle je systémová krize kapitalismu, svědčí o tom především fakt, že nejvíc zasahuje nejrozvinutější země bez ohledu na to zda mají či nemají proklínaný "sociální stát" - USA, Japonsko, Evropa - kapitalismus narazil a nemá kam už expandovat. Je stále více pro systém nepotřebných lidí...
01. 05. 2013 | 13:09

Paja napsal(a):

oprava
5 dřívějším projektantům na "prkno" práci
01. 05. 2013 | 13:11

ratio napsal(a):

Paja
predvidat vyvoj je velmi osidne. Takto to ale jit dal nemuze. Hodne lidi pemysli ve schematech dneska. Historie vsak ukazuje, ze ke zmenam dochazi at uz pomalymi reformami, nebo revolucemi, kdy se meni rad. Je otazka, jaky vyvoj to v budoucnosti nabere. Demograficky je situace nasimulovana tak, ze pocet lidi bude stoupat az k 10ti miliardam a potom zacne klesat. Viz. vymirani vyspelych statu, redukce porodnosti v cine apod. Samozrejme mohou zasahnout i jine okolnosti, epidemie, prirodni katastrofy nebo valka a to vy potom bylo o preziti rodu.
Jina vec je co s tou zamestnanosti. Castecne se to zlepsi po krizi, ale jak naznacuje prof. Zeleny, ta nemusi skoncit nikdy. Rusty jsou zapricinene honbou za zisky za kazdou cenu. Je zbytecna nadvyroba, ktera nuti k plytvani a ne usporam.
Jina vec je hromadeni neproduktivniho kapitalu, ktery lezi na ruznych kontech, jejich majitel zije z uroku, dividend a tantiem a nevytvari zadne hodnoty, utraci je za hovadiny a neinvestuje. Svet by mohl vypadat o hodne lepe, kdyby se investovalo v zaostalem svete. Neni vule. Jeste chvili si zatancime na palube Titaniku a zachrannych clunu je nedostatek. A potom mozna prijde ta redukce, o ktere pisete.
Jiste je jen jedno - vsechno je vetsinou jinak. Plati jedine, ze jsem dnes, co bude zitra, je ve hvezdach.
01. 05. 2013 | 13:24

Paja napsal(a):

ratio
"Jiste je jen jedno - vsechno je vetsinou jinak. Plati jedine, ze jsem dnes, co bude zitra, je ve hvezdach." tak nějak si osobně myslím, že tohle je přesně kam nás chtějí "vlastníci světa" dostat, zblbnout tak, že nebudeme nakonec vědět co je a není realita a zda máme na krku vlastní hlavu. Zblbnout tak, že většina lidí nebude schopna identifikovat své vlastní zájmy a způsob kam dál jít. V historii nikdy žádná vladnoucí třída neukončila svou éru dobrovolně a realitou je, že ta současná, je téměr všemocná: můžou lidstvo fyzicky odstranit, můžou nás tak rafinovaně manipulovat, že to ani nerozpoznáme, mají takové technické kapacity, že můžou kontrolovat pohyb miliónů lidí, jejich komunikaci, zaměstnávají drtivou většinu vědců planety. Pokud se rozhodnou s lidstvem zatočit, nevím zda se jim budeme schopni postavit. Ale poznání je podmínkou správného rozhodování, a vždy byli v historii ti co uměli více či méně správně predikovat vývoj.
01. 05. 2013 | 13:57

M.Š. napsal(a):

Vážení šmejdi(tedy diskutující),
přestaňte si hrát na levičáky,pravičáky,socialisty,leberály a neoliberály,kapitalisty a kdo ví co ještě.....vykašlete se na politiky(hoďte je do stoupy),vykašlete se na ideologie(jsou jen k zotročování....nebo si myslíte,že ovčan platící hypotéku na dvacet let je sobodným člověkem,je jen otrok..)začněte být lidmi,začněte myslet,nebýt líní myslet a pracovat,především se však zamyslete také sami nad sebou a uvědomte si,
že každý z nás má na současném marasmu velký díl spoluviny.......
Něco chtít a vidět je jedna věc,druhá a podstatnější věc je realita.A realita není nijak radostná.Kdysi se podivnosti řešily válkou......
01. 05. 2013 | 14:00

pamětník napsal(a):

Babičkamělarádapohádky,
ale nepochopila obsah mého sdělení: pokud prodávám svou pracovní sílu, musím usilovat o co nejvyšší kvalifikaci, tzn. i co nejuniverzálnější použitelnost. Takže ne technikem či programátorem po celý život. Pružné myšlení, babičko, je přesně to, čemu jste neporozuměla.
01. 05. 2013 | 14:07

ratio napsal(a):

Paja
no jo, a jak to chcete zmenit. Nikdy v dejinach jeste nebyla do rukou jednotlivcu takova moc, aby dokazali manipulovat svet podle sve vule. A vetsina lidi manipulovatelna je. Museli by se dostat do hodne velkych problemu, aby dokazali naproti manipulaci postavit svoje zivotni zkusenosti a vzeprit se osudu, ktery je jim od jejich vladcu nachystan. Dnes se dela vsechno pro to, aby byli lidi rozestavani, staveni proti sobe cimkoli. Ja jsem vetsi vedouci, mam pod sebou 4 lidi, ty jen 3. Ja vydelavam 35 tisic, ty jen 30, jsem uspesny a ty jsi hlupak. Dedecek a babicka, ujidaji nam chlebicka. Co nemocny, to podezreni, ze je simulant - viz dobry vojak Svejk. Rozkaz dneska - odebrat belry, makat a drzet papulku a hlavne calovat tu zlodejnu. Tomu se rika svoboda. Je to v e spirale povysene otroctvi. Hladem neumirame, tedy my ve vyspelych statech majitel firmy nas nemuze zabit, je to "kultivovane" otroctvi.
Nechapu, jak k tomu mohlo dojit, tak nejak potichu a nenapadne za zpevu revolucnich pisni o bananech. Novinka dneska - propiska, ktera kdyz se vypise, tak rozkvete, no neberte to, takova krasa !:(
01. 05. 2013 | 14:25

CanCalla napsal(a):

"Petr Havelka napsal(a):
Pane Zelený,
vítejte po čase. " - no, že jsou půjčky a úvěry za hubičku? A co jste tím chtěl říct? Že si lidé nevezmou milionový úvěr na rozjetí podnikání? No a vy byste si ho, dneska, vzal? K čemu vám bude zařízená živnost a funkční výroba nebo služby, když po nich nebude hlad? Co s tou mašinou, například, hodláte dělat? Sedět u ní a práskat na sklad? A kde vezmete na materiál? Další úvěr? Víte, jás e živím již přes 20 let jako soukromý účetní a tak vidím lépe, než kdokoli jiný, jaká je křivka tržeb a potažmo zisků firem. Jediní, kdo mají solidní zisk, jsou ti, kteří dostávají dotace. Nemalé dotace. Mnozí zemědělci nebo firmy pro zemědělce pracující. Ale drobní výrobci, drobní prodejci nebo drobní poskytovatelé služeb jsou často za hranicí rentability. A že bych jim poradil, aby si vzali úvěr, když je tak levný? Jedna věc levné úroky, druhou věcí je schopnost splácet. Když se vám daří a je po vašich službách nebo zboží hlad, můlžete mít úvěr klidně na 5-6%. Protože máte přísun peněz, že splatíte nejen úroky, ale též jistinu. Když neprodáváte, nemůžete splatit ani ten úrok, natož jistinu. Takže se ptám: jaký úvěr jste si vzal vy, milý Petře Havelko, a zda vůbec? Pokud ne, nejste vůbec oprávněn tady kýzat takové věci. A stran hypoték, víte, to je ještě horší, než úvěr k podnikání. Protože u podnikání je jakási šance, že úvěr splatíte. Ale jakmile jde o hypotéku, tak v dnešní době nikdy nevíte, kdy příjdete o práci a kdy banky zvedne procento úročení. Fixace dnešních hypoték není nekonečná a je možné, že pokud se ekonomika rozhýbe, zvedne se úročení tak, že budete do smrti dělat jen na její splátky. Už jsem to zažil u různých známých vícekrát.
01. 05. 2013 | 15:33

ratio napsal(a):

CanCalla
vsak o to jde, byt zafixovan az do smrti v systemu a pod hrozbou sankci, nejlepe exekuce. Potom se clovek chova naprosto loajalne uplne ke vsemu. Stava se z nej kasparek na niti. A to je idealni stav pro ovladani. A nemusi k tomu byt potreba ani fasismus ani komunismus. Ta totalita je cim dal tim vynalezavejsi. Je to jako kdyz zlocin ma vzdycky naskok pred zakonem.
01. 05. 2013 | 16:05

ratio napsal(a):

Misto svobody a radosti v nas tenhle svet vyvolava starosti a uzkost
Jsme omotani pouty, je to tyranie uctu, kariery, tridniho boje,mobilu, casu, dluhu, nakupu a komerce, supermarketu a dyleru, diktatura penez
Lepsi je se na to vykaslat a zahrat si na ukulele, to je svoboda a ne porad jen starosti a prace.
Meli bychom zacit konecne zit a ne se nekam jen hnat a s nekym se prat.
Kam se vlastne zeneme a proc ?
01. 05. 2013 | 16:29

CanCalla napsal(a):

Ratio: Ano, přesně o tom mluvím. Kdo ovládá dluhy, ovládá celý svět. Ať jde o dluhy domácností, firem ale nejlépe o dluhy státu. Pak se nedivme, že politici dělají kroky, u kterých každý normální člověk nechápavě kroutí hlavou. Protože ti politici jsou jen nástrojem těch, kteří státní dluhy ovládají. Tedy bank. Potažmo jen několik extrémně bohatých rodin z celého světa. Proto jsem napsal ten elaborát, protože jen člověk chabý duchem si dnes, a právě dnes, může vzít úvěr když neví, zda ho bude schopen splatit. Úvěry. Financování dluhu státního rozpočtu, miliardový potenciální majetek u potenciálně úvěry splácet neschopných jak firem, tak domácností. Ono to, samozřejmě, láká, každého jinak, třeba vzít si usmolených 50 litrů úvěru na dovolenou nebo 20 na vánoční dárky, když nemám disponibilní hotovost. Ze všech stran na člověka útočí nabídka různých kreditek, půjček bez zajištění a podobně. Jak to dopadá, vidíme dnes a denně. Úvěry se berou v době konjunktury, když nestačí výrobní prostředky k uspokojení požadavků na výrobky či služby firmy, ale ne v době, kdy nikdo nic nekupuje. Právě proto jsou dnes úvěry tak strašně levné, protože i 2-3% úroků jsou pro banku fest výdělkem, i když to není vysněných 10%.
01. 05. 2013 | 16:46

anarchista napsal(a):

Pravičák mi vždycky nadával do levičáků a tvrdě mne pronásledoval, ale jak jej poslouchám někdy od osmdesátých let, tak se nestačím divit.

Oba chceme zrušit stát, oba jsme pro svobodu a volnost, jak je to možné?

Co se stalo s tím, kterému šlo vždy především o moc nad druhými, o ovládání území a zdrojů?
Zešílel nebo kromě starých praktik násilí a zlodějin začal ještě bezostyšně lhát?
01. 05. 2013 | 17:47

Parabellum napsal(a):

Paja

Levounský hlupáku, většinu výrobních prostředků vlastní korporace, a pokud projdete portfolia těch korporací, tak zjistíte, že velká část těchto je součástí penziujních fondů. Kromě toho drtivou většinu kapitálu tvoří cosi, co je materiálově neuchopitelné. Nebo si myslíte, že například hodnota Cocacoly je ta sít lahváren a plechovkáren? Že hodnota Adidasu jsou ty šicí stroje a ty dílny? Vždyt ty té korporaci ani nemusí patřit? Tak co chcete komu UKRÁST?????

A k tomu Vašemu problému: Udělejte průlom: Naprojektujte za desetinu peněz něco desetkrát tak velkého, než doposud. Neumíte? Jděte dělat něco, na co stačíte. Třeba k lopatě. Pokrok jde dopředu. Jak je možné, že výrobní technologie nebo ICT dopředu jde, ale stavebnictví nikoli? Kolik stojí nyní 1GB operační paměti, a kolik před 10 lety A nebo se chovejte sociálně a komunálně. Nevíte jak? Poradím: V rámci komory stavebních inženýrů a architektů si zakažte, že nebudete používat počítače, a bude pro všechny práce dost. Nakonec socialisticky spravedlivé je, aby zedník měl větší vejplatu, než projektant. S melouchama samozřejmě násobně. Akorát, že za ni budete mít zlomek peněz. Což by pro Vás socialisty stejně neměl být problém, protože výdělek je pro Vás sprosté slovo. Nebo expandujte do zahraničí, a uspějte třeba proti německým či čínským projektantům. Jako třeba takovej niemand, jako já to tak dělá, a na rozdíl od Vás chytrého nadtechnika stavaře, jsem já jenom podtechnik - strojní konstruktér, převážně technologických zařízení - ve velké míře pro automobilky. A také bylo období, kdy bylo české strojírenství v totálních sračkách, a já projektoval lehké obvodové pláště budov - a ne nějaký pastoušky- většina toho byly ústředí bank. Takže doporučuju rekvalifikaci.

Zkuste dělat za globálně nejnižší cenu. Čeští strojní inženýři takto fungují, a práce nedostatek nemají.

Takže když se lidem nechce uspět na trhu práce, tak se asi budou muset obrátit né na SOCIÁLKU, protože ta je hrazená z pojištění chudých pracujících, ale na KAPITÁLKU, a podíl na výrobních prostředcích a výnosech z těchto si KOUPIT. Český prolatariát a lumpenproletariát má k tomuto zřejmě bytostný odpor. V civilizovaném světě se to tak dělá již několik generací.

Mimochodem, není nutné, aby 100 procent populace participovala na globální ekonomice. Ve většině zemí světa participuje na globální ekonomice jen malá část obyvatelstva, a zbytek žuje tak, jako minulé generace. Když to jde v Indii, Číně či Brazílii, proč by to nemělo jít v Evropě?
01. 05. 2013 | 19:08

Parabellum napsal(a):

Paja

Hlupáku Pájo, problém není, že kapitalismus nemá kam expandovat problém je, že kapitalismus je společenskoekonomická formace, kterážto je založená na tom, že primární energetické zdroje, tohoto jsou zdroje neobnovitelné, a globálně jsme narazili na limity produkce těchto. Takže budeme muset fosilní zdroje nahradit obnovitelnými. Společenskoekonomická formace, která je založená na tom, že primární energetické zdroje jsou zdroje obnovitelné, se nazývá jak? Správně, feudalismus hlupáčku. Může se stát, že bude vysoká hustota populace, a nedostatek obnovitelných zdrojů. V takovém případě má smysl používat jako primární energetický zdroj antropogení sílu, a takováto ekonomická formace se nazývá otrokálismus.
Sociálismus byla společenskoekonomická formace, která ideologicky plýtvala všemi dostupnými zdroji, a komunálismus předpokládá, že jako primární energetický zdroj bude sloužit Perpetuum mobile.
01. 05. 2013 | 19:17

Parabellum napsal(a):

ratio

Na investice v zaostalém světě především není dost přírodních zdrojů. Vám se asi zdá, že cena ropy je zbytečně a směšně nízká, a že se této jaksi samovolně nalézá zbytečně mnoho, a že je nesmyslně mnoho volných produkčních kapacit této, že? A že zdfejší proletáři jsou ježděním aut zbytečně rozežraní, a tudíž by se měli o část globálních zdrojů podělit ne?
01. 05. 2013 | 19:22

Parabellum napsal(a):

CanCalla

A co drobní tvůrci nových technologií? Třeba pan Jablíčko Džobs, s panem Jablíčkem Vožňákem. Nebo pan Mrkvosoftík Bilgejc? Oběma stačil na rozjezd garáž. Nebo Hjulda s Packalem. Ti také zač¨ínali v garáži. Proč ti óóbrpodnikavci, kterým děláte účetnictví, kteří dávají svou superioritu okázale najevo na přechodech pro chodce ve svých divokých mnohakoňových plechových ořích se neuchýlí do garáže, a nevytvoří něco jak ti mnou zminovaní pánové?
01. 05. 2013 | 19:29

honolulu napsal(a):

Pane prof. Zeleny,
to bych rad vedel jestli America jede stale podle TQM (Total Quality Management.)

Ja se to musel ucit nazpamet. (Nektere clanky).
To byla krasna doba - idealisticka. My jsme vsichni bohatli.
Ale jeden nas CEO utekl s kasou do Argentiny... On tomu rozumel nejak jinak, LEPE... On byl z nas nejchytrejsi..

A pamatujete si 1986, kdyz krachl Wall Sreet. Ja jsem plakal v office. Hudba me vsak ulevila od velkeho smutku. Krasna pisen znela...
"Amsterodam, Rotterdam co vydelam to promr.. pardon prodrbam.)

A pane prof., jak to ten Clinton delal, ze tak dobre fungovala ekonomie a pritom on nemel v palici nic jineho nez ty nejskaredsi zensky v D.C.

Myslim si, ze Ekonomie je neco podobneho jako Astrologie, ale ta definitivne pracuje lepe.

Uz to tam zabalte v tom meste neurotiku a exentriku. Prestehujte se knam (Southwest Florida.) Je zde absolutne krasne a dnes mame tropicky dest. Uplna romantika. Stejne jste uz v baliku.
Vymyslime spolu nejakou habaduru, jsem velmi napadity...
Ahoj, na Floride.
01. 05. 2013 | 19:43

Parabellum napsal(a):

Paja

Bůůůůůhehe. Vy jste takový malý český hlupáček.

Cituji:

b)nechat "nepotřebné" zdechnout nebo jim v tom pomoct, vzhledem k pokračující robotizaci a automatizaci výroby se skupina nepotřebných pro výrobní proces bude nadále zvětšovat, jednou zasáhne možná i Vás.
Konec citace.

No, to by mne zajímalo, jak mne může dostihnout pokračující automatizace a robotizace výroby, když jsem to já, kdo ta automatizovaná a robotizovaná pracoviště a linky vymýšlí, konstruuje a vyvíjí, a ty mnou nakonstruované technologie můžete najít téměř v celém průmyslovém světě?
Kdyby neměli proletářští špindírové kategorie DEEE podle ZEUMS, přemrštěné mzdové požadavky, nikdy by se jejich zaměstnavatelům nevyplatilo zavádět nějakou automatizaci.

Ale budte klidnej. Žrádlo bude potřeba vždy. No, a ropy je na planetě omezené množství, a už nadešel okamžik, kdy tato začala docházet. Víte co je traktor? To je taková tisíciproletářskošpindírská mašina. No, a když tahle nedostane napít, protože nebude co, tak farmář bude muset zapřáhnout tisíc nezaměstnejch proletářů, a bude je třískat bičem, aby pořádně táhnuli, protože jiná tažná síla nebude k dispozici. A večer je vypřáhne, a zavře je do nevytápěnýho chlívka, protože i zdroje, kterými dnes vytápíme, se stanou nedostupnými. A tam si proletáři, povětšinově VŠ humanoidně vzdělaní budpou moci uštrikovávat své ideje postkapitalistické společnosti, a vzpomínat s láskou na kapitalismus, kdy bylo levných fosilních zdrojů energie hojnost téměř pro všechny. Akorát nevím, zda tím, že jich nahradí tisíc práci jednoho traktoru vyprodukují tolik hodnot, aby si za to pořídili alespon suchej chleba.
01. 05. 2013 | 19:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy