Co je český průmysl? Co česká ekonomika? A proč nestačí o tom mluvit…

14. 10. 2013 | 02:21
Přečteno 65104 krát
Zemalouskův bonmot: Ten, kdo něco umí, tak to i dělá, kdo umí psát, tak o tom píše, kdo umí učit, tak to učí; kdo však neumí dělat, psát ani učit, jde do politiky, aby o tom, i do toho, mohl mluvit

Na jednom z TV Hyde Parků zazněla neobvyklá a překvapivá otázka: Co je český průmysl? Nechápal jsem, dokud jsem si neuvědomil, že důraz je na „český“ a ne na „průmysl“. (V USA by se nikdo takhle neptal.) Tato elegantní otázka zůstala nezodpovězena; tázaný jen pletl cosi o Topolánkovi, aby pak řekl něco jako, že „česká firma“ je každá firma působící na území ČR. Jinými slovy: firmy, které nejsou naše, jsou „naše“. Bohužel se už nikdo dál neptal, znělo to všem asi zcela samozřejmě. Pro mě bylo takové myšlení připomínkou nedávné minulosti.

****
Je na čase pochopit, že česká ekonomika není „malá, otevřená a proexportní“, ale prostě „outsourcovaná“, tj. neautonomní, závislá, odvozená a hostitelská pro zahraničně vlastněné podniky, umístěné na území ČR, anebo místně kontrahující specificky definované subdodavatelské výrobní služby. Zahraniční vlastníci rozhodují, co a jak se bude vyrábět, a komu a kde prodávat – plní tak své základní vlastnické funkce na cizím území. Do toho jim nelze mluvit; oni zadávají domácím subdodavatelům své výrobní, skladovací a montážní potřeby za smluvní ceny.

Krátce, jestliže VW vyveze z ČR svůj automobil, pak tržní hodnota tohoto exportu patří VW a ne ČR. Čeští dělníci a subdodavatelé obdrží jen smluvní zlomek z celkové hodnoty, domluvený předem, bez ohledu na tržní hodnotu finálního produktu. Český stát dostane část daní z deklarovaných zisků. Zahraniční hosté tak investují především do sebe, tj. do svého outsourcingu. Proč se tomu v ČR říká přímé (nebo nepřímé) zahraniční investice není snadné pochopit. Investovat lze do českého podniku, ale jakmile ten podnik koupím nebo dostanu – do čeho investuji, když ne sám do svého?

Hodnota a tržby

Objem tržeb čs. průmyslu, už tak jen malé procento celkově vyvezené přidané hodnoty, se nyní dostal do sesuvného trendu, jak je vidět z dat z let 2010-2012:


Tržby čs. průmyslu


Při nízké ceně místní práce může být outsourcing výhodný pro obě strany. Při rostoucí ceně práce, začne zahraniční host propouštět, přestává reinvestovat, přiváží levnější pracovníky zvenčí, a nakonec odchází („backsourcing“, relokalizace). Otázkou je, co se pak stane s „opuštěnou „ ekonomikou, která nemá své vlastní autonomní podniky a má zanedbatelný vnitřní trh?

Setrvačnost

Setrvačnost nám zabraňuje pochopit a popsat skutečný stav věcí. Jak často media píší o největším českém výrobci automobilů, Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi, vlastněným 100% německým VW. Také Pilsner Urquell je majetkem SAB Miller z Jižní Afriky, ale ani Staropramen (Molson Coors) a Heineken ČR nám nepatří. Dokonce i těžební OKD patří společnosti NWR (New World Resources), kontrolované BAX Mining B. V., zformované jen za účelem likvidace a odprodeje původně českého kapitálu. (Mimochodem, kapitál není ta hromada peněz, kterou jsme získali odprodejem svého kapitálu; navíc jsme ji už dávno „projedli“.)

Přes 42,5 % veškeré české produkce je vytvořeno a vlastněno zahraničními firmami, stejně jako plné 3/5 celkových zisků. Navíc, 99 % vkladů klientů v ČR kontrolují zahraniční banky. Nejvíce českých firem kontrolují vlastníci z Ruska, Německa, Ukrajiny a Slovenska. Počet zahraničně vlastněných s.r.o. je asi 174 tisíc. Počet českých majitelů s.r.o. vzrostl za poslední tři roky o 2%, ale počet zahraničních vlastníků se zvýšil o 45 % (údaje Bisnode AB).

Zahraniční vlastníci trvale stahují z ČR rostoucí objem zisků ve formě dividend, určitě dnes přes 220 miliard Kč ročně; také reinvestice kapitálu klesají – u mnohých podniků jde o přípravu na brzký odchod a přelití kapitálu do levnějších a konkurenceschopnějších regionů (viz také dřívější http://www.eridanus.cz/_Verejne/Prokleti_zahranicnich_investic.pdf nebo dnešní http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-witassek.php?itemid=21220)

Outsourcing

Problém však není jen plné nebo částečné zahraniční vlastnictví, ale jeho forma. Jestliže podnik vyčlení část svého výrobního procesu (tj. část s nižší přidanou hodnotou, jako montáž) pro externí zpracování jinde – v jiném podniku, jiné zemi nebo i v zámoří, pak hovoříme o „outsourcingu“. Podnik se nevzdává kontroly a vlastnictví svého procesu, produktu nebo podniku, ale prostě kontrahuje provedení specifické služby (jako montáž) v jiném geografickém prostoru. Za provedení takové služby pak platí dle dodržení specifikací kontraktu, ve smyslu nákladů, kvality provedení a rychlosti dodání.

Problém klesající přidané hodnoty světové podniky řeší přesunem do prostoru s nižší cenou práce. Outsourcing je tedy výhodný pouze po dobu udržení nízké ceny práce. Jinak je vyčleněný proces přesunut do další oblasti, s levnější pracovní silou. Po určité době se může i vrátit zpět do země původu, díky automatizaci a snížení potřeby pracovní síly (tzv. backsourcing nebo relokalizace).

Zdůvodnění outsourcingu lze hledat v tzv. „Úsměvné křivce“, jejíž úsměv se nám rychle mění ve výsměch: přidaná hodnota uprostřed hodnotového procesu je stále nižší (jako montážní práce), zatímco na obou jeho okrajích roste; proto si zahraniční podniky „drží“ oba okraje, ale rády vyčleňují jeho komoditní střed.

Jak tedy mohou outsourcující ekonomiky (jako Německo, Rakousko, Holandsko, atp.) platit svým zaměstnancům mnohonásobně vyšší platy? Drží si doma procesy a funkce s vysokou přidanou hodnotou a vyčleňují ty s nízkou přidanou hodnotou (jejichž hodnotu tak ještě zvyšují) a pak převádějí domů zisky. Není tedy jedno, co vyrábíme a komu to vlastně patří (známé to "Klausule" 90. let), ale komu patří vysoká přidaná hodnota daného procesu.

Úsměvná křivka přidané hodnoty

Je logické, že procesy vyčleněné k externímu zpracování nepředstavují (a nemohou představovat) jakýkoliv převod vlastnictví, zahraniční investice do místních podniků, anebo zvýšení kvality pracovní síly. Jde o pouhé zadání výkonu výrobních, skladovacích nebo logistických služeb a tudíž poskytnutí krátkodobých pracovních příležitostí v daném teritoriu, podniku nebo místní síti subdodavatelů.

Nedávný průzkum fy. McKinsey ukázal, že za každý dolar práce vyčleněný a převedený „out“, je konečný zisk pro „outsourcer“ (např. US ekonomiku) $1,12/1,14, zatímco pro “outsourcee” ekonomiku (tj. hostitele a poskytovatele služeb) činí takový zisk jen $0,33. Proto může outsourcing fungovat jen tehdy, když je rozdíl mezi cenou pracovní síly podobně propastný: jako dnes např. na Haiti je minimální plat pouhých $5,50 denně (Industrial Revolution II tam tedy outsourcuje a učí dělníky až 6 různých operací najednou). Jakmile se však rozdíl v cenách práce začne snižovat, nastává buďto přesun do výrazně levnějších lokalit, nebo i „backsourcing“, tj. transfer zpět do mateřské země ve smyslu komplexní relokalizace.

EU již dnes zcela zřetelně manifestuje dvourychlostní ekonomiku v HDP na hlavu: 1. Dosud industrializující „outsourcers“ Německo, Holandsko, Rakousko a Belgie, 2. Rapidně deindustrializující „outsourcees“ Francie, Španělsko, Itálie, Finsko, Irsko, Portugalsko a Řecko (Zdroj: Natixis 2013). Místo, aby práce migrovala „out“ za pracovní silou, migruje dnes pracovní síla „in“ za prací. Původně silný trend „out“ se viditelně zvrátil v r. 2007. Ztráta příjmů ve 2. skupině je již permanentní.

České podniky

Velká většina výrobních subdodavatelů u nás působí v oblasti strojírenství. Firmy jsou většinou vlastněny zahraničním majitelem, nejčastěji z Německa, Holandska nebo z „daňových rájů“. Některé jsou částečné „joint ventures“, menší podíl tvoří malé firmy české.

V ČR dominují subdodavatelé do automotive, menší část i do jiných strojírenských odvětví. Častá je výroba forem pro vstřikování plastů, výroba kabelových svazků, pryžové elementy, strojírenské díly obráběné na CNC strojích anebo palných laserech. Téměř všechny firmy vyrábějí základní součástky na moderních technologiích, na zakázku pro německé mateřské společnosti, nebo zákazníkovi v koncernu (jako např. Continental). Výroba je sice velmi efektivní, ale vesměs s nízkou přidanou hodnotou.

Tyto typy firem nemají vlastní obchodní oddělení a jen 1-3 zákazníky v zahraničí, nebo v koncernu lokalizovaném na území ČR. Stejně tak postrádají oddělení konstrukce a vývoje: objednavatel dodá výkresy, někdo je konzultuje, někde i něco překreslí, vyrobí se to a expeduje. Invence a inovace jsou v zásadě nežádoucí, vše musí schvalovat německý vlastník. V některých firmách se dokonce i režijní materiály dovážejí z Německa.

Hlavními provozovateli výzkumu a vývoje jsou v ČR zcela jednoznačně podniky pod zahraniční kontrolou; zůstávají tak tahounem inovací. (České státní firmy jsou naopak pod dozorem amatérů z politických stran – s odpovídajícími výsledky). ČR má dnes nesporně nejvíce firem se zahraničním vlastníkem v celé střední Evropě – díky masovému odprodeji kupónů v 90. letech.

Manažerské znalosti

V ČR tedy existuje poměrně vysoká procesní a technologická produktivita, štíhlé výrobní linky, minimalizující potřebu pracovní síly a zaměstnanost. Takhle efektivní výroba je však výhodná jen pro zahraničního vlastníka: snižuje mu náklady a umožňuje snižovat mzdy. Cílem je co nejrychlejší zajištění návratnosti případných reinvestic do procesů. Pro česky vlastněnou firmu jde většinou o malé součástky s nízkou přidanou hodnotou, která stačí pokrýt majitele a management, ale už ne vyšší mzdy, zisky a daně. Často jde o napojení na jednoho dominantního odběratele v zahraničí – při nejmenším velmi riziková strategie.

V ČR tedy chybí kritická masa výrobců, kteří by vyvíjeli, vyráběli a prodávali konečný produkt. Bez přímého styku s finálním zákazníkem nelze produkty zlepšovat, výrobě chybí inovace a efektivní pronikání na nové trhy je ochromeno. Skutečné podnikání zahrnuje při nejmenším finálního Zákazníka, Inovace, Procesy a Finance. Jestli český subdodavatel kontroluje pouze zadávané procesy, pak jen těžko získává zkušenosti a schopnosti v moderním managementu a komplexním podnikání; české strategické, marketingové, finanční a tržní znalosti tak ochabují, drženy pod přísným dohledem a kontrolou zahraničního vlastníka.

Většina firem závislých na outsourcingu je nucena k nákupu drahých strojů pro efektivní výrobu jednotlivých součástí za nízké ceny pro objednavatele. Takové stroje však lze nakoupit a uložit do haly kdekoliv na světě, kde pak levná pracovní síla kompletuje finální výrobky s nepředstavitelně vyšší přidanou hodnotou.

I v ČR existují světlé výjimky, tj. česky vlastněné podniky, které kontrolují celý proces, od inovace a vývoje, přes výrobu, až po umístění na trhu, uspokojení zákazníka a strategické užití vytvořených, vlastních zisků. Takové firmy nepotřebují a nedostávají žádné daňové úlevy nebo státní dotace, stimuly a podpory: nejsou tudíž pro státní byrokracii důležité.

Virtuální ekonomika i politika

Nejsme tedy závislí na exportu, protože neexportujeme vlastní finální produkty. Máme u nás výrobní haly pro efektivní výrobu subkomponentů. Nejsme jen závislí, ale doslova vyčleněni (outsourcováni) jako výrobní jednotky zahraničních firem. Ty své finální produkty na trhu umisťují samy a samy také inkasují za vysokou přidanou hodnotu. Pro nás zbývá jen klesající zaměstnanost i mzdy. Zaměstnáváme obráběče, výrobní mistry a kvalitáře, ale chybí nám vývoj, konstrukce a obchod. Absolventi našich vysokých škol pak mají u takových firem malou šanci uspět i v málo placených pozicích řízení kvality, přípravě zakázek a komunikace se zahraničním zadavatelem.

Stejně tak je tomu i s výrobou počítačů. Celý český „export“ generuje tchajwanská firma FOXCONN, která na českém území kompletuje počítače ve velkých sériích pro nadnárodní koncerny, jako jsou HP, DELL apod. Velký objem výroby generuje velký obrat a hodně pracovních míst. Jedinými českými vstupy do businessu FOXCONN jsou pracovní síla, energie a obaly. Jinak je vše dováženo a v ČR pouze skladováno, kompletováno a zabaleno.

Za takových podmínek se „nakopávání“ české ekonomiky, pomocí snížení mezd, snížení cen energií a snížení kurzu měny, jeví zcela „mimo mísu“. Jde o podporu exportérů, tj. vlastníků zahraničních firem, kteří získají své komponenty za levnější cenu. Jak snižovat mzdy, které se již tak pohybují, třeba v Hyundai, kolem 16.000 Kč čistého? I na Ostravsku už je problém najít práci za 10.000 Kč čistého. Navíc, u moderních velkosériových a dobře řízených výrob, mzda ani nehraje velkou roli; podíl mezd na zisku trvale klesá. Snižovat ceny energie, dané cenou na Evropské energetické burze, vyžaduje politické eskamotérství. I kdyby taková „nakopnutí“ uspěla, zvýší se pouze zisky majitelů a akcionářů zahraničních firem.

****

Takže, když vám někdo z Neumětel bude zase namlouvat, že Česko je „malá, otevřená a proexportní“ ekonomika, tak by už mělo být jasné, za koho ten dotyčný vlastně „kope“ nebo lobbuje.

Není už na čase zbavit se jha „outsourcingu“? Otevřít českou ekonomiku českým podnikům a podnikatelům a přestat je vyhánět do „rájů“, umožnit tvorbu finálních produktů a styk s finálním zákazníkem, založit desítky soukromých podnikatelských univerzit (dle Jana Bati), kde se učí podnikat tím, že se podniká; učit podnikání již od základní školy, povzbudit studium odkazu bratří Baťů a obnovit tak „Českou školu“ podnikového řízení? Dále, využít inovačního potenciálu regionálních univerzit a posílit regionální autonomii a soběstačnost, vyvinout a nabídnout světu inovační technologie vhodné pro relokalizaci, roztočit podnikatelskou triádu Podnik-Univerzita-Samospráva ve všech regionech a lokalitách, naučit každé dítě nejméně dvěma jazykům, vzdělávat talent jen pro skutečné potřeby ekonomiky, dostat univerzity z podpory a rozvinout jejich patentové podnikání, umožnit státu, aby už přestal překážet, zainteresovat media v účasti na celonárodním vzdělávání pro podnikání, motivovat české podnikatele ke sdílení a spolupráci – převzít „vládu věcí svých“, konečně, do vlastních rukou?

Mnohým politickým i ekonomickým nedočkavcům se taková "léčba" může zdát příliš dlouhodobá, tak jako se to zdálo proponentům rychlokvašené kupónové privatizace před dvaceti lety. Účetní triky, finanční podpory a masivní zadlužování jsou stále ještě populární a, jako vždy, nikam nevedou a nepovedou.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Vynikající a velmi dobře vysvětlující článek pro laickou veřejnost. Ještě by, ale mohl autor dovysvětlit jistou záhadu, která je však z článku cítit, proč všichni ti němečtí, holandští, rakouští atd. kapitalisti a firmy neodejdou z vlastních zemí a vlajkové lodě si tam ponechávají, i když tam musí svým lidem a předním mozkům platit třeba 4x větší mzdy?!
Proč naši noví kapitalisté ovšem ve stylu známého filmu pretty women, musí vše koupit, rozprodat a kapitál vyvést někam do ciziny? To je myslím zásadní otázka a také proč se Česká republika stala jakousi prostitutkou, která dá za pakatel každému, kdo sem přijde, či jde okolo! Teď je vydět kam nás zavedle "kupónovka" a podebné amatérské zásahy do
původní československé ekonomiky. Ono je jedno, jestli vás odře český nebo cizí kapitalista, ale není jedno, jak se na daném teritóriu chová a kde je u něj DOMA!
A teď páni politici včíl mudrujte, volím Okamuru, je čas usekat hlavy lumpům samurajským mečem, tohle připodělaný slouha z Čech nikdy neudělá.
Hezký den.
14. 10. 2013 | 05:18

Maxiimus napsal(a):

Omluva za překlepy jako..... vidět .....
14. 10. 2013 | 05:21

Maximus napsal(a):

Ještě dodatek.
Stav "české ekonomiky", která sestává z pěkných skladů a firem, které vyrábí až na výjimky výrobky s nízkou přidanou hodnotou pro ty "velké" v cizině je tristní a vývojové křivky jako uvedl pan autor to potvrzují. A jde to vůbec změnit? Mohou v "globálním" prostředí, které zasáhlo za podpory a tleskání českých politiků celou zem jako mor a chovají se podle zákonů kapitalismu něco změnit, aby tady vyrostli nový Baťové, Kolbenové, Schichtové, Solvayové atd.? Řekl bych, že už to nejde a globál má dost síly, aby případnou konkurenci udusil (viz Poldi Kladno aj.) a čeští politici, za nějakou tu zlatku rádi pomohou a média v cizích rukách to ještě pochválí.
Až uslyšíte z nevymáchaných úst nějakého politika, že nastartuje nebo dokonce nakopne českou ekonomiku, tak ho nakopněnete! S tím Okamurou to byla nadsázka, ale začínám o tom uvažovat, co pravice totiž umí už víme a levice pod vedením vrchního zadlužovatele s právnickým vzděláním je stejná partička, však oni rozprodali před pár lety vše co mohli a nyní jsou za svatoušky. Kecy nemají cenu,, ale činy.
Hezký den všem.
14. 10. 2013 | 05:47

born65 napsal(a):

K napsanému lze sotva co dodat. Toto je realita bez politideologie.
Pokud se slabší povahy zamyslí nad výhledy takovéto "ekonomiky" do (nepříliš vzdáleného) budoucna, přepadá je nutkání jít se opít našrot.
Čtvrt století cesty do p....e!
14. 10. 2013 | 06:00

Fialenka napsal(a):

" ... přestat je vyhánět do „rájů“ ... "

Rozhodně se už nepodbízet nízkými daněmi a nízkými mzdami!
a nastavit tu prostředí jaké je v evropských zemích nejoblíbenějších pro podníkání.
14. 10. 2013 | 06:19

Ládik!!! napsal(a):

Tohle je nejpřínosnější článek na A.cz za dobu, co čtu blogy. A kdopak to zavedl do těch konců? A dokáže ten stejný soudruh vůbec něco jiného?
Idea žití podle potřeb a zejména bez práce se proletářům líbila. Dnes už práci proletářů z velké části nahradily stroje, práce není tolik potřeba, zůstalo jen to uspokojování potřeb soudruhů. Soudruzi se za 24 let již uspokojili, nahromadili majetky (převodem), děti nastrkali do správních rad a do nevýrobní sféry a co teď? Oral jsi orál.... Kolečko se nám polámalo, dej ho spravit... Komu? Za kolik? Ti nejschopnější lidi sedí na úřadech, tam to určitě umí.
14. 10. 2013 | 06:39

Ládik!!! napsal(a):

Maximusi -
účastnil ses kupónové privatizace? Já první vlny ne, říkal jsem si, že nejsem hyena. Raději jsem sesmolil privatizační projekt na naše středisko, kde jsem dělal 10 let po škole. Výsledkem byl vyhazov (3/92) ještě předtím, než privatizace začala (5/92). Druhé vlny jsem se již účastnil, to už bylo úplně jedno, bylo jasné, kam se to řítí. Za 1000 kaček jsem dostal 28000 a nazdar soudruzi. Dnes jsme na místě. Já naštěstí pořád dělám konečný produkt pro reálného člověka, platící člověci pořád jsou, ale je mezi nimi čím dál tím víc sebranky.
14. 10. 2013 | 06:48

Fialenka napsal(a):

Světová banka hodnotila státy podle toho, jak dobře se v zemi celkově podniká.

10 míst, kde je nejlepší podnikat

Singapur
Hongkong
Nový Zéland
Spojené státy
Dánsko
Norsko
Velká Británie
Jižní Korea
Gruzie
Austrálie
14. 10. 2013 | 06:59

Ládik!!! napsal(a):

Fialenko -
to koresponduje s výskytem komunistů a jejich vlivem na státní korupci, Gruzie tam je zřejmým omylem.
14. 10. 2013 | 07:06

ZM napsal(a):

Zelený např. napsal-
Navíc, 99 % vkladů klientů v ČR kontrolují zahraniční banky.
---
Na trhu je nyní např. Fio banka. Domnívám se, že velkou část akcií vlastní občané ČR. Otázka ale je, jestli větší část zisku budou utrácet v ČR nebo v zahraničí.
Stejný princip platí u většiny ostatních tzv. českých firem. Z hlediska výkonnosti ekonomiky má velký vliv to, kde "kapitalista" utrácí svoje zisky. Co se týká Fio banky, tak ta má výhodné podmínky vedení účtu. Nepožaduje za stejnou službu poplatky jako některé jiné banky.
14. 10. 2013 | 07:11

ZM napsal(a):

Maximus napsa -
Ještě by, ale mohl autor dovysvětlit jistou záhadu, která je však z článku cítit, proč všichni ti němečtí, holandští, rakouští atd. kapitalisti a firmy neodejdou z vlastních zemí a vlajkové lodě si tam ponechávají, i když tam musí svým lidem a předním mozkům platit třeba 4x větší mzdy?!
--
Já v tom žádnou záhadu nevidím. Mají to mnohdy vymyšlené tak, že ve svých státech montují jednotlivé, dá se napsat, komponenty, do "podoby" finálního výrobku. Tedy subdodavatelé z ostatních států jsou závislý na tom, jak je velký export v mateřských" firmách. Dám příklad. Nějaká firma dodává např. převodovku pro konkrétní typ automobilu. Tu převodovku nikomu jinému samozřejmě prodat nemůžou. V konečném důsledku to tedy znamená, že když se neprodá dostatek automobilů, tak se ani nebude vyrábět dostatek převodovek a v dané firmě se tím pádem bude propouštět.
14. 10. 2013 | 07:17

ZM napsal(a):

Fialenka napsala-
Rozhodně se už nepodbízet nízkými daněmi a nízkými mzdami!
---
Co se týká mezd, tak státní aparát může stanovit mzdu minimální. Ale jinak nemá na výši mezd přímý vliv. Výše mzdy je dána dohodou mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
A jelikož mnozí zaměstnanci jsou ochotní dělat právě za takovou mzdu za jakou dělají, tak jsou ty mzdy právě v takové výši.
14. 10. 2013 | 07:20

ZM napsal(a):

Zelený napsal-
u mnohých podniků jde o přípravu na brzký odchod a přelití kapitálu do levnějších a konkurenceschopnějších regionů
---
Výroba v levnějším regionu ještě automaticky neznamená vyšší zisky. Je nutné započítat např. náklady na přepravu, náklady na zmetkovost atd.
14. 10. 2013 | 07:24

jaryn napsal(a):

Za socialismu jsme vyráběly proudová letadla a vyváželi do celého světa. L-29 celkem asi 3600ks a co dnes vyrábíme - nic.Tak to dopracovala pravice se svým největším guru Klausem.
14. 10. 2013 | 07:28

ZM napsal(a):

Maximus - chudoba má víc příčin. Jednou z příčin je např. nehodovost v silničním provozu. Někde jsem četl, že roční úhrn škod je odhadem ve výši mezi 30 a 40 miliardami korun. Další příčinou chudoby je neefektivnost a plýtvání ve státní správě. Další z příčin je "džungle" v justici. Např. "řádění" exekutorů.
14. 10. 2013 | 07:29

Ládik!!! napsal(a):

jaryn -
do vyváželi jsme do zemí socialsmu a míru - bez vlivu pořádné konkurence. Do SSSR jsme mohli dodávat i obrněné vzducholodě, v tom bychom mohli mít monopol.
14. 10. 2013 | 07:35

zemedelec napsal(a):

Pane Zelený.
Vynikající a přesvědčivě napsáno.
Pohybuji se i kolem stavebnicství,tak to vidím podobně,cizí firma získá zakázku a naše malé to udělají za pakatel.U toho nakopnutí ekonomiky,jasné taky,vlastně bychom podpořily cizí firmy,různými pobídkami.Takže státu pak nestačí to co vybere na daních a odvodech do fondů.Při snižování mezd dochází i k snižování odvodů.Akorát tam nemáte pravdu,že je někdo vyhání do daňových rájů.U těch cizích firem se nedivím,že nechtějí odvádět daně tady.U naších firem jde spíš o to, zatajit zisky a totožnost.Mám silné podezření,že není všechno v cizích rukou,ale má to jen cizí značku,jen se neví kdo to vlastní a jak to zlegalizovat.
Takže Sobotkův návrh na zřízení státní banky,je asi dobrý.
Dotováním OZE,nám politici uvázali hodně těžký balvan na krk.
Dotováním biosložek do PH,místo toho ,aby to zlevnilo,tak to zdražilo.
Vlastně dotováním si zvyšujeme náklady na výrobu,nemělo by to být obráceně.
14. 10. 2013 | 07:37

ZM napsal(a):

k mému příspěvku 07:17 -
měl jsem to spíše napsat takto-
Tedy subdodavatelé z ostatních firem jsou závislí na tom, jak velký odbyt mají "mateřské" firmy. Princip je jinými slovy ten, že subdodavatelská firma mateřské firmě nekonkuruje, ale vyrábí právě v takovém množství, v jakém to potřebuje "mateřská" firma.
14. 10. 2013 | 07:40

Ládik!!! napsal(a):

zemedelec -
pokles ve stavebnictví je pochopitelný. Je dostavěno. Ruiny po socialismu jsou opraveny a stevět není co, lidí nepřibývá. Stavebních firem a lidí v nich je nadbytek, stejně jako horníků. Ani uhlí není tolik potřeba do zateplené republiky. Zedníci a horníci se musí rychle přeorientovat na IT, nanotechnologie, naučit se CAD systémy a poskytovat vysoce odborné služby. Právnické vzdělání k tomu netřeba.
14. 10. 2013 | 07:50

Realista napsal(a):

Ja ceske ekonomice moc nerozumim jako vy nicmene několik
poznamek :
1) Idea,ze země zbohatla skrze volny obchod ma velmi malou historickou oporu
2) Obvykle je to tak, ze země, pote, co zbohatne „objevi“ kouzlo volneho obchodu a zacne ostatnim (chudsim) zemim kazat a tlacit je, aby svou ekonomiku co nejvice otevreli
3) Protectionism sam o sobe nestaci, nektere zeme byly velmi protekcionisticke, ale nepodarilo se jim dostahnout statutu rozvinute zeme.
4) Je dulezity incentive inovovat a rozvijet efektivitu (tento faktor casto chybi v Cine diky velkym statnim subvencim)
5) Dulezite jsou investice do rozvoje infrastruktury
6) Fungujici instituce a pravni system
7) Rozvinuty domaci financni system, který podporuje rozvoj zeme
Napr. Nacisticke Nemecko ve 30tych letech nebo Japonsko po druhe svetove valce nebo Sovetsky svaz v ranne fazi studene valky resilo otazku rozvoje vyticenim tariffu, zamerenim se domaci rozvoj a podporou domaciho financniho systemu.
Historicky, otazku strategie dalsiho rozvoje resili v USA founding fathers. Britsti ekonomove (Ricardo) jim radili, aby dle teorie komparativnich vyhod postavili dalsi rozvoj zeme na pestovani bavlny, tabaku a jinych zemedelskych plodin. Alexander Hamilton nesouhlasil a rozhodl se zvolit strategii rozvoje zeme na zaklade protectionistickeho rozvoje prumyslu (jinak to byl jeden z predmetu sporu jih-sever – jih mimo otrokarstvi preferoval volny obchod). Hamilton se domnival,ze komparativni vyhoda není staticka a je možno ji zmenit ve prospech mene produktivnich zemi. A rust produktivity bude mnohem vetsi v prumyslu nez zemedelstvi.
Bristke imperium prosadilo "volny obchod" vuci Cine a Indii nasilne. Pomoci tariffu uprednostnili domaci textilni vyrobce a znicili prosperujici indicke vyrobce.
Vsechny rozvinute se dostaly tam kam jsou na zaklade nejakych forem proteccionismu – Japonsko, Korea, Nemecko... (plus systematicke kradeze intelektualniho vlastnictvi).
Velmi specificke vyjimky jsou mestske staty plnici formu obchodnich prekladist jako Hong Kong ci Singapore (i když to je na debatu nebot tam hraji velkou roli i geopoliticke faktory).
Další velmi obsahla otazka je obecne otazka etiky podnikani – s nim se potykal jiz A.Smith, kdy vysvetlil, ze obchodnici a prumyslnici nebodou upredstnovat cizi zeme na ukor domaci, ponevadz maji „home bias“. Madison se domnival, ze podnikatele se budou chovat jako benevolentni filozofove a podrizovat svoje zajmy prospechu spolecnosti jako celku.
Domnivam se,ze obecne hraje velkou roli (a to i v pripade CR) geopoliticke otazky celkova prevladajici ideologie zeme a samozrejme jeji mezinarodni sila.
Jinak otazka rozvoje je nesmirne komplexni a rozsahla – a dalo by se k ni napsat mnohem, mnohem vic - otazka miry investic, rozvoje infrastruktury, inovaci...
14. 10. 2013 | 07:52

Ládik!!! napsal(a):

Technické vzdělání bylo v ČSSR (ČSFR, ČSR) méněcenné, nepreferované, vždy až druhé v řadě. První bylo zákonitě to, kterého se dalo docílit menším odporem. Bez matematiky, fyziky, chemie a odvozených věd. Preferovaná povolání jsou ta bez hmotné odpovědnosti. Právník prohraje spor a bere prachy; každý doktor má svůj hřbitov; ekonom vysvětlí, kde byla chyba. Ale když technikovi spadne dům, most nebo se rozletí tlaková nádoba, jde do basy. A za ty prachy, co za to bral... musel být debil. Divím se Rathovi, že měl málo. Pálilo ho dobré bydlo. Vzor socana.
14. 10. 2013 | 08:11

ZM napsal(a):

Ládik!!! -
napsals-
Zedníci a horníci se musí rychle přeorientovat na IT, nanotechnologie, naučit se CAD systémy a poskytovat vysoce odborné služby. Právnické vzdělání k tomu netřeba.
---
To myslíš vážně nebo je to jen pokus o humor?
Co se týká právníků, tak kdyby v ČR bylo "kultivované" právní prostředí a ne "džungle", tak spousta právníků je taky bez práce. Problém s nezaměstnanosstí by byl možná částečně vyřešen, kdyby firmy ve větší míře zaměstnávali lidi na částečný úvazek, např. na DPČ. Zanmenalo by to ale pokles průměrné mzdy.
14. 10. 2013 | 08:13

ZM napsal(a):

Ládik!!! -
jenže základní problém je v tom, že matematiku, fyziku a chemii zvládne na požadované úrovni jen relativně malé množství lidí.
14. 10. 2013 | 08:15

ZM napsal(a):

Ládik!!! -
co se týká Ratha, tak ten si chtěl údajně "našetřit" na svoji vlastní nemocnici.
14. 10. 2013 | 08:16

ZM napsal(a):

Realista-
rozumět české ekonomice není tak složité, jak by se mohlo zdát.
Zjednodušeně-Česká ekonomika je závislá na vývozu výrobků a na dovozu surovin. Náklady jsou dány právě např. cenou surovin a výnosy jsou dány cenou za hotové výrobky. Z toho vyplývá, že čeští politici mají při "řízení" ekonomiky velmi malý vliv.
14. 10. 2013 | 08:23

ZM napsal(a):

Realista-
úkolem českých politiků je zajistit především to, aby fungovala justice, policie, zdravotnictví, školství, doprava atd. Tedy jinými slovy, zajistit vyrovnaný rozpočet. Zatím se to nedaří. Mnozí politici (nejen socani) věří představě, že deficit pokryjí z růstu HDP, na který ale mají minimální vliv. Tedy jinými slovy, jedná se o hazard.
14. 10. 2013 | 08:26

Xaver napsal(a):

ZM:

A právníci za naše nekultivované právní prostředí nemohou ?
Oni jsou tak hloupí, že když politik dá špatný návrh, tak to nepoznají ? Nebo jsou tak bezcharakterní, že to sice poznají, ale přesto se neozvou ?
14. 10. 2013 | 08:27

zemedelec napsal(a):

Pro Ládik!!!.
Nick ZM,se do Vás pustil dobře.
Já se trochu přidám.
Dostavěno nebude nikdy,musí se ale stavět potřebné stavby a ne golfové hřiště a ještě z dotací.Ono ani přeškolit na tyto odborné služby nemá kdo.Kolik by se asi uplatnilo osob v těchto odborných službách,také je musí někdo odebírat.Jsou i jiné možnosti rozvinout pracovní příležitosti.
14. 10. 2013 | 08:28

Jana Pechová napsal(a):

Naprostý a bezvýhradný souhlas.
Taky jsem v devadesátých letech řvala proti montovnám.
Zvítězili ale ti, kteří tvrdili, že nám silný investor přinese vyšší platy a lepší prostředí. Chvíli se i zdálo, že to tak je: ale k výrobním linkám utekli v první řadě šikovní řemeslníci, kteří do té doby jeli na živnostenský list - říkali: tady mám vyšší plat a bez nervů.
Z regionu tak zmizela podstatná část těch, kteří se uměli živit sami: dnes už se jim do toho nechce, zestrárli, ztratili grif. Ale zrovna oni u těch pásů zůstali, na rozdíl od těch, kteří k nim šli kvůli dobrémy bydlu a rezignovali na sebevzdělávání. Takoví odešli během recese a dodnes mají problémy - leckdy i s hypotékami, které si stačili v časech zářné perspektivy nabrat.
Poněkud hrubší české pořekadlo praví, že hned se ani pes nevy.ere.
U nás po revoluci zvítězil lákavý příslib západních příjmů do několika málo let. Už tehdy se opatrně ozývalo: chcete socialisticky pracovat a kapitalisticky žít. Leč, nebylo sluchu, každý chtěl všechno hned. (A to trvá s menšími obměnami předmětu dodnes.)
Přitom stabilní hospodářství (a nejen ono) musí mít základy v těch, kteří se dokázali vypracovat takříkajíc od nuly.
14. 10. 2013 | 08:36

Hradecký napsal(a):

Výborné,pravdivé,deprimující ale bylo to předvídatelné.Ano,náš stát je vybrakované Baghdádské muzeum.Zatím co Irák pošlapala americká vojenská bota,tak zde zařádil majetkový převrat po 11/89.To,co přežilo Rakousko-Uhersko,1.republiku,protektorát a socializmus,stalo se zcela bezbraným.Veškerá tradiční odvětví jsou pryč.Jeden z lektorů smrtící polistopadové ideologie byl dokonce dlouhá léta presidentem.Hrobník Poldi Kladno a dalších gigantů,měl tu drzost letos na něj kandidovat.Rozkradlo se vše.Movitý i nemovitý státní majetek.Budovy,pozemky,strojní zařízení ale i trhy!!Stejně tak banky i peníze z důchodového fondu.Stav nevratný.Když jsem viděl záběry z Belinzony na ty naše predátory MSU,tak mě to vyvolává zvracení.Není potřeba ani strkat prst do krku.
14. 10. 2013 | 08:46

Ládik!!! napsal(a):

zemedelec -
ZM se do mě nepustil, jede si po své koleji... Dostavěno samozřejmě nikdy nebude, to bylo jen "štenkrování". Stavět a bourat se bude pořád, přírodní procesy nelze zastavit. Ale bude se stavět s menším počtem lidí a sofistikovaněji. Rychle, levně, z recyklovatelných prefabrikátů, stavby s plánovanou životností.
Zažil jsem rekvalifikovaného horníka na instalatéra přímo u sebe na baráku, jeho šéf ho vyhodil po shédnutí díla. Každý člověk se musí vzdělat sám, do hlavy mu nikdo nic nepřidá zvenku. Ani učitel žáka nic nenaučí, jen naznačí metodu a směr - bohužel mnohý dnešní učitel už neumí ani to. Každý je sám svého štěstí strojvůdcem.
14. 10. 2013 | 08:48

rejpal napsal(a):

Nic proti blogu - hezky shrnuje to, co se všeobecně ví. A nejsme v tom sami. I v pramáti kapitalismu USA se již koncem 80. let vedly debaty na téma, že řada pých amerického průmyslu již není v jejich rukou. Nám nepatří ani průmysl ani infrastruktura ani peněžnictví, a ještě se chystáme prodat poslední zbytky toho, na co dosud nepřišla řada. Těžko pak vybudovat prosperující zemi, když nadnárodní společnosti tu sice zaplatí daně, ale zisk putuje ven. Malá země je vždycky závislá na ekonomické situaci okolí, ale naše závislost je téměř absolutní. Nemá smysl to svádět na Brusel a EU - k výprodeji za babku došlo daleko dřív, než jsme vstoupili. Můžeme děkovat především radám ekonomických ministrů, které v konečné fázi rozhodovali o privatizacích, ale to nám nepomůže.
Ale ta autorova východiska? Když je záhon plný plevelu, nepomůže osázení okrasnými květinami. Je třeba záhon odplevelit - což znamená fakticky znárodnění. A do toho se (skoro) nikomu nechce. Je to politicky neprůchodné. Některé věci jsou zkrátka nevratné, dokud nedojde k nějaké globální události, po níž se znovu rozdají karty, a ne že by bylo o co stát.
14. 10. 2013 | 08:59

ZM napsal(a):

Xaver- těm to spíše vyhovuje, v tom smyslu, že čím více sporů, tím více zakázek.
14. 10. 2013 | 09:07

Realista napsal(a):

Zahledl jsem komentar ohledne deficitu takze strucne.
Jak jsem rekl nemuzu mluvit konkretne o CR, nicmene to tak nelze rict, ze z moralniho hlediska je deficit vzdy spatny a je to prvorady ukol politika mit vyrovnany statni rozpocet.

Anglicky se rika, ze “correlation doesn't mean causation” - tj. Fakt, ze A koreluje s B , nezmana, ze B je zpusobeno nebo dokonce nutne podmineno A.
Posedlost deficitem bez ohledu na priciny a historii jeho vzniku.
1) Casto je deficit dusledkem business cyklu – vytvarenim svevolnych kriterii na zaklade politicke ideologie jako napr. Maastrich (3 %) se situace zhorsuje nebot vytvari pro-cyklickou politiku a zvysuje pravdepodobnost krizi.
2) Omezeni vlady vysi deficity je fiktivni – cela konstrukce omezeni je umela pro vydavatele FIAT penez. Tato iluze je obvykle zalozena na predstave, ze vladni vydaje jsou placeny danemi zatimco eura, dollary, koruny atd. Jsou vytvareny vladou “z niceho”.
3) Realne riziko je moralni hazard, korupce, plytvani, defraudace, neefektivnost,byrokracie, korporatismu – propojeni vlady a korporaci.....
4) Napriklad Britanie mela obrovskou miru zadluzeni po druhe svetove valce kterou drasticky snizila depreciaci meny a inflaci
5) U zeme s obrovskou mirou zadluzeni je riziko nikoli ekonomicke, ale politicke – po urcite dobe zacnou lide mit “spatny pocit” ci ideologicky motivovany problem s mirou zadluzeni a vznikne politicky tlak na jejich snizovani (bez ohledu na dusledky)
Spanelsko a Irsko nemeli pred krizi problem s deficity a meli malou uroven verejneho dluhu. To souvisi s tim, jak co jsem rekl, ze zalezi na tom, jak zadluzeni doslo. V obou pripade se de facto verejnost (stat) zarucil za privatni dluh.
14. 10. 2013 | 09:10

ZM napsal(a):

zemedelec-
asi to vypadá tak, že s Ládíkem hodně nesouhlasím. Částečně má pravdu. Ale co se týká rekvalifikace např. horníků např. na IT odborníky, tak to asi vážně nemohl. Prostě ne každý má takové schopnosti,ab se mohl přeškolit na jakoukoliv práci.
14. 10. 2013 | 09:14

TomášL napsal(a):

Nu, jsem proti dvoum jazykům, autore. Dnešní děti budou mít na ZŠ 2 jazyky a ani jeden nebudou umět (místo toho aby se daly hodiny druhého jazyka prvnímu). Raději ať umí anj a na nj/rj/fj atp se vykašlou. Stejně v těchto zemích se učí anj, tak se domluví...
14. 10. 2013 | 09:21

ZM napsal(a):

Realista 09:10 -
vznik deficitu má mnoho příčin, větších i menších.Příklad menší příčiny. Politická nestabilita a předčasné volby, které stojí odhadem přibližně miliardu. Lidově řečeno, politici se perou o přístup ke korytům a daňoví poplatníci jim ten politickej cirkus platí (billboardy atd.)
14. 10. 2013 | 09:23

ZM napsal(a):

TomášL -
s tím naprosto souhlasím, že by se měl na ZŠ učit povinně jen jeden cizí jazyk.DAlší jazyky by mohli být volitelným předmětem, např. v 9. třídě. Jiné volitelné předměty b byly např. rozšířená výuka počítačů, rozšířená výuka matematik, fyziky atd.
14. 10. 2013 | 09:30

popapulus napsal(a):

Zelený jako ekonom nic moc, protože ten jejich NERV se nijak neuplatnil a to chtěj radit
14. 10. 2013 | 09:33

JF napsal(a):

o Foxconn a jeho antisociálních podmínkách pro zaměstnance byla zrovna včera reportáž v německém rádiu ... čeští "bachaři" hlavně lpěli na to že vše je cv rámci zákona a kontrol - samozřejmě jen alibismus. Německé hospodářství je postavené na reálném člověku(! - tedy investice do člověka a zpětný efekt na hospodářství - respektive to gruntovní je že člověk pracovat chce a né že je motivován jen penězi jako v normalizačním Česko) jak zaměstnanci tak zákazníkovi - všechno ostatní (v prvé řádě např právníci jak uvádí Ládik) je zbytečné - samozřejmě jejich možnou překvalifikaci beru jako nadsázku ;-)
14. 10. 2013 | 09:39

jaryn napsal(a):

Ládík
Mohl by jste mi laskavě vysvětlit jaký výrobek ryze české firmy dnes drtí zahraniční konkurenci?
14. 10. 2013 | 10:06

Yosif K napsal(a):

Pane Realista, pokud jste realista tak si přiznejte že DVA neoficielní ale absolutně základní axiomy moderního socalismu jsou nesmyslné:
1) Státní dluhy se splácet nemusí.
2) Ergo kladívko mohou beztrestně růst donekonečna.
Ve skutečnosti je to takto:
ad 1) státní dluhy se periodicky snižovat musí, optimálně za doby konjunktury, ale pokud padne kosa na kámen tak kdykoliv. ad 2) Pravda je že státní dluhy se nemusí splácet a obvykle ani nesplácejí za socalistických vlád - ty mají mandát od lumpenproletářů zemi předlužovat any mohli korumpovat své voličstvo.
14. 10. 2013 | 10:08

SuP napsal(a):

rejpal -
Znárodnění? Aby zase moudrý stát všechno řídil tak blbě jako to minimum, které ještě neprodal? Probůh, co si od toho můžete slibovat? Stát by se měl především věnovat tomu, co halasně vytrubuje, že lidem zajišťuje. Tam má pořád značné "rezervy" (bordel). Jediné, o čem pořád mluví je, že na to má málo peněz. ale problémy řešit neumí (napříč politickým spektrem), takže neumí doložit, jak by pomocí více peněz zvládl to, co neumí.
14. 10. 2013 | 10:09

Ládik!!! napsal(a):

jaryn -
snad jedině semtex.
14. 10. 2013 | 10:12

Filuta napsal(a):

Maximus

Přesně tak.
23 let jsme se usilovně drápali až ...tam, kam jste naznačil.

Všude sklady a montovny místo "žírných lánů".
Hlavně když se naši politici v jednom kuse chlubí cizím peřím, nic nám tady už přitom nepatří.
A časem cizí kapitál odtáhne i z těch montoven a skladů a nám tady zbyde zohavená a ekologicky poničená krajina.
14. 10. 2013 | 10:14

ZM napsal(a):

Yosif K -
státní dluhy by především neměli vůbec vznikat. Jsou samozřejmě situace, ve kterých to jinak nejde, např. povodně velkého rozsahu. Obecně ale platí, že ze státního rozpočtu by se mělo rozdělovat jen to, co se vybere na daních. To je základní jasný předpoklad fungování státu. Jak toho ale prakticky dosáhnout ve zkorumpovaném státě, to je nejasné.
14. 10. 2013 | 10:22

Miroslav Pivoda napsal(a):

Jsem velmi rád, že Milan Zelený napsal tento článek pro české čtenáře. Ovšem při četbě jeho formulace „Je na čase pochopit, že česká ekonomika ...“ se mi neodbytně vkrádá do mysli výrok otce moderního managementu P. F. Druckera „Ekonomové neví nic, až se zpožděním dvaceti let.“
14. 10. 2013 | 10:22

ZM napsal(a):

Yosif K -
ty dva body, které jste uvedl, nejsou žádné axiomy moderního socialismu, ale vaše bláboly. Čtu vaše příspěvky už delší dobu a v naprosté většině případů opakujete stále totéž dokola, převážně kritizujete, ale návrhy řešení žádné nezmiňujete. Jestli si myslíte, že tímto způsobem snížíte nějakým způsobem preference ČSSD, tak jste hodně naivní. to by se vám nepodařilo ani kdyby jste to denně vykřikoval na Václavským náměstí.
14. 10. 2013 | 10:26

ZM napsal(a):

SuP - státní aparát má jiné zájmy, než něco pořádně řídit.
14. 10. 2013 | 10:28

poškozený Klausovou amnestií napsal(a):

Maximus napsal(a):
Vynikající a velmi dobře vysvětlující článek pro laickou veřejnost. Ještě by, ale mohl autor dovysvětlit jistou záhadu, která je však z článku cítit, proč všichni ti němečtí, holandští, rakouští atd. kapitalisti a firmy neodejdou z vlastních zemí a vlajkové lodě si tam ponechávají, i když tam musí svým lidem a předním mozkům platit třeba 4x větší mzdy?!
---------------
Odpověď je v článku, myslím se , že celkem jednoduše podaná.
Dodám jen, že by bylo šílené vytýkat německým, holandským atd. firmám, že jdou za příležitostí, která se jim nabízí.
A která se zde - viděno očima druhé strany /pokud ještě se dá vůbec mluvit o očich a nějaké straně, pokud již nejde jenn o amorfní útvar/, promrhala....a promrhává /viz např. jen ty evropské peníze, které někdy jakoby zdánlivě šly na podporu lokální ekonomiky, ale ve skutečnosti vytvářejí místní oligopoly, pracovní místa nevytváří, ale ničí, vytvořená konkurenceschopnost je zde vágní a někdy maligní, protože působí směrem dovnitř lokality, její autarkních možností.

Dám sem odkaz na krátký článeček pana Soustružníka, snad se tolik nestane.
Suma sumarum je to pak hodně o nadcházejících volbách.

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2457510/odvaznemu-stesti-preje-co-to-znamena-u-nas.html
14. 10. 2013 | 10:30

rejpal napsal(a):

SuP
Jsou jen dvě možnosti - znárodnění (nikde není psáno, že po znárodnění musí podniky zůstat definitivně státní/obecní) a smíření se situací. Nalhávat si, že z ničeho povstanou nové české firmy, které pobijí konkurenci, je hezký sen, ale jen sen. V podstatě nám nezbývá, než se se situací smířit a přijmout i důsledky - v českých rukách zůstanou jen drobky.
14. 10. 2013 | 10:33

ZM napsal(a):

JF napsal jste-
o Foxconn a jeho antisociálních podmínkách pro zaměstnance byla zrovna včera reportáž v německém rádiu ... čeští "bachaři" hlavně lpěli na to že vše je v rámci zákona a kontrol - samozřejmě jen alibismus.
---
Problém je i v tom, že mnozí zaměstnanci v montovnách pracují prostřednictvím pracovních agentur, což prakticky znamená, že je můžou kdykoliv vyhodit a to umožňuje "bachařům" vytvářet ten strach mezi zaměstnanci a "poslušnost".
14. 10. 2013 | 10:39

ZM napsal(a):

rejpal-
to, jestli je nějaká firma tzv. v českých "rukách" nebo v zahraničních, není dle mého názoru zas tak podstatné. Např. Kellner je občan ČR, vlastní např. home credit, ale velkou část roku se zdržuje v zahraničí a velkou část kapitálu investuje taky v zahraničí. Takže ten rozdíl mezi "domácím" kapitálem a "zahraničním" není velký.
14. 10. 2013 | 10:42

Brundibár napsal(a):

Technické:

ZM: Horníky bych nepodceňoval, znám takové, co se dnes živí psaním software - profesionálního, na zakázku, opakovaně.

jaryn: stručně třeba Linet, AVG, Avast, ESET32, Jablotron, GZ Loděnice, SEV Litovel, CZ Loko, UniControls, Amit... Našlo by se toho daleko víc. Konečně, takové NetBeans mají také český původ, byť je před lety koupil Sun (nyní Oracle). Takže není toho zas málo, jak by se mohlo na první pohled zdát
Ano, vlastníci dost často přesouvají své sídlo do zahraničí, kde je poněkud stabilnější právo než u nás. Stále to ale jsou české firmy s českými vlastníky
14. 10. 2013 | 10:44

Pavel.S napsal(a):

ZM proboha, vy nevidíte rozdíl mezi tím vlastnit výnosnou firmu, nebo v ní jen makat u běžícího pásu za almužnu a lízat ruku pánovi aby vás nevyhodil???
14. 10. 2013 | 10:44

ZM napsal(a):

Brundibár-
jestli to vyznělo jako podceňování, tak chci zdůraznit, že tak jsme to nemyslel. Dá se předpokládat, že část horníků najde uplatnění i v jiné než dělnické profesi. Ale jen část, ne všichni.
14. 10. 2013 | 10:46

ZM napsal(a):

Pavel.S-
jak jste na to přišel, že nevidím rozdíl? Jsou úspěšní lidi. Např. majitel firmy
Y soft.
Viz. např. tento článek
http://byznys.ihned.cz/c1-56861810-ekonom-majitel-svetove-uspesneho-y-softu-zalozil-fond-na-rozjezd-startupu

Jenže každý nemá čas a peníze na to, aby rozjel úspěšnou firmu. A když to napíšu ironicky, tak nelze žít jen o chlebu a o vodě.
14. 10. 2013 | 10:49

ZM napsal(a):

Pavel.S-
jsou např. lidi, kteří nedostudovali VŠ, protože jim někteří učitelé vyloženě, jak se říká, házeli klacky pod nohy. To je zase problém českého školství. Tito lidi mnohdy nemají jinou možnost, než jít někam manuálně makat a po určitou dobu rezignovat na to, aby něco rozjeli.
14. 10. 2013 | 10:51

JF napsal(a):

ZM - souhlas. Ovšem otázka onoho "bachařství" je také otázkou si toto přiznat a ochotě pracovat na podobných pozicích (samozřejmě alibi se najde vždy). Ale jistě je to z velké části o celkovém myšlenkovém klimatu země (např. v té kde může dělat premiéra podobné individuum jako Topolánek, Nečas či Fischer a další - ale ČSSD vychází v bilanci reálně lépe než modří modrosvatáci), kde se obecně nedbá na kvalitu (důvěru) ale kvantitu - měřitelnost. Je to značný filozofický či praktičtěji mentalitní problém být schopen poznat (natož vytvořit) opravdovou hodnotu. Při sledování německého zpravodajství lze tyto odstíny mnohem lépe vypozorovat. (např. na co je kladen důraz). U Foxconnu právě na pracovní podmínky a ony agenturní pracovníky povětšinou z Ukrajiny a Mongolska a na to že je to víceméně v souladu s českým "zákonem" ...
14. 10. 2013 | 10:56

ZM napsal(a):

JF -
pracovníci z Ukrajiny a dalších států mimo EU jsou pro firmy s "bachařským" přístupemv mnoha případech výhodnější než čeští. Lze s nimi ještě lépe "manipulovat".
14. 10. 2013 | 11:00

jarpor napsal(a):

Zajímavý a poučný blog... jako ostatně i předcházející autorova sdělení... leč přece jen, jeví se mi poněkud "generalizované" autorovo :
"Nejsme tedy závislí na exportu, protože neexportujeme vlastní finální produkty. Máme u nás výrobní haly pro efektivní výrobu subkomponentů. Nejsme jen závislí, ale doslova vyčleněni (outsourcováni) jako výrobní jednotky zahraničních firem. Ty své finální produkty na trhu umisťují samy a samy také inkasují za vysokou přidanou hodnotu. Pro nás zbývá jen klesající zaměstnanost i mzdy. Zaměstnáváme obráběče, výrobní mistry a kvalitáře, ale chybí nám vývoj, konstrukce a obchod. Absolventi našich vysokých škol pak mají u takových firem malou šanci uspět i v málo placených pozicích řízení kvality, přípravě zakázek a komunikace se zahraničním zadavatelem."

Nebyli jsme, nejsme a nebudeme "ekonomickými tygry" ve střední Evropě, ale přece jen i zde jsou firmy českých majitelů, jež se úspěšně realizují doma i exportně... proto výše citované je potřeba brát s jistou rezervou... Není všechno tak černé...

Jó... realizace montoven včetně výhodných nabídek zahraničním investorům /domácí "utřeli nos"/ ke stavbě takových montoven zde... to se stalo.
Je dobré nezapomínat, pro KOHO to byl stěžejní program... současný pan prezident s tehdejší "jeho" stranou ČSSD na své premiérování by mohl vzpomenout...

Hezký den
14. 10. 2013 | 11:04

Seriózní chlapík napsal(a):

Článek je pěkný, nicméně zajímavý je taky jiný úhel pohledu. Jistě si každý vzpomene na české, ironicky míněné, "v hospodě rozumí fotbalu každý". Ale ona je v tom docela docela pravda! Neméně zvláštní je, že většina štamgastů se vzděláním odpovídajícímu trvalému pobytu ve své trojce, vnímá českou ekonomiku už dávno tak, jak ji popisuje s použitím odborných termínů a grafů renomovaný ekonom. Ani Pepa Vyskoč po pátém kousku nevěří Kalouskovi kecy o proexportní orientantaci Česka. Stejně jasná je mu tristní rétorika o investičním pobídkách nabízených levicovými uskupeními ve vládních postech. V podstatě se dá říci, že nejen inteligentní hospodský povaleč,ale i pouliční hlupák dobře ví, vo co tady go. Pouze nikdo z nich, včetně oněch renomovaných ekonomů neví, co s tím.
14. 10. 2013 | 11:04

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Někdo tady zmínil české banky, například Kellnerovy,
víte, ale já bych si peníze do české banky nedal.

Proč je česká společnost tam, kde je, je především způsobeno jejím rozkladem.
Místo toho, aby do čela společnosti šly elity, tak tam šli šejdíři a pak je lépe podporovat zahraniční firmy.

Původní české firmy nezlikvidovali lidé ze zahraničí, ale Klaus, Kožený a jejich příznivci.
14. 10. 2013 | 11:36

marxík napsal(a):

Je dodře, že si aspoň jeden protěžovaný ekonom začíná uvědomovat důležitost vlaječky na výrobním podniku.
Problémem v jeho řešení neutěšené situace je, že podle jeho návodu slibně se rozvíjející česká firma může být majitelem kdykoliv prodána do zahraničí, páč nékteré nabídky se nedají odmítnout, a vlastenectví musí jít stranou.
Ideální by bylo, kdyby autor vstoupil do komunistické strany, páč ta jediná hodlá zakládat státní firmy a bazíruje na státním vlastnictví, a ohlídal by, aby komunisté lákavým nabídkám k prodeji rodinného stříbra snad přeci jen nepodlehli.
Platí totiž celkem logická zásada: V kapitalistické demokratické společnosti má prostý občan pod kontrolou pouze vlastní majetek (přímo) a majetek státní (prostřednictvím voleného zástupce). Nemusim uvádět, která strana má se spravováním státního majetku největší zkušenosti.
Že takto postupovat lze, vydíme v Rusku nebo Číně.
14. 10. 2013 | 11:41

Yosif K napsal(a):

Je s podivem že dva lidé nejsou řediteli zeměkoule a že zeměkoule nemá pod jejich vládou 7% růst HDP navždy.
1) Jiří Paroubek trpí bludem že 7% růst HDP zařídil on sám tím že začal rozhazovat peníze mezi proletoše a že umí podobný trik kdykoliv zopakovat že takový trik lze provádět konstantně po nekonečnou dobu.
2) Milan Zelený který trpí bludem že čeští kapitalisté se chovají jinak než zahraniční kapitalisté a že kdyby chtěli, tak by již dávno bylo z česka druhé SRN chrlící poršáky, mercedesy, bavoráky, letecké turbiny rolls royce, roboty KUKA, nákladáky Scania a Volvo, a miliony špičkových výrobků z mittelstabnd podniků.

Jak je tomu ve skutečnosti?
1) Druhým NEjvětším plátcem daní z příjmu je v ČR ŠKODA VW, vlastněná "zlými nemci".
Škoda Plzen Transportation vlastněná "hodnými čechy" daní na mariánských ostrovech.
2) "ZLÁ" škoda VW má na české poměry kolosální výzkum, vývoj a svoji vlastní vysokou školu v Mladé Boleslavi a mohutně reinvestuje v česku.
"Hodní čeští kapitalisté" žijí v Monaku, švýcarsku atp a peníze které vydělávají v čersku mohutně reinvestují v rusku, číně, na filipinách, v Indonesii atdp atp.
Milan Zelený tedy pláče pěkně, ale jaké je dle něho řešení? Nic "cizákům" neprodávat?
Srovnejme si Škodu Auto a Tatrovku.

----škoda Auto - stovky extremne dobře placených lidí v R and D, vlastní vysoká škola, vývoje převodovek pro celý koncern, roční tržny 10 miliard Kč, danové odvody v desítkách miliard.
----Tatra a.s. vlastněná "českými fondy" je v troskách, bez nákupů české armády která de facto tyto nákladáky nepotřebuje už by byla dávno v limbu, nakonec byla vlastěna postupně americkým ředitelem, slovenskými subdodavateli, indickými odběrarteli a nyn ní českými dodavateli, duma sumárum "češi" si Tatru přehazují jako horky brmabor, hlavní věc pro české dušičky je že Tatru nevlastní "ZLI Němci" - kdysi měl zhájem mercedes, ten místo kopřivnice montuje nákladáky v Turecku.

Hlavná vec že mercedes NENÍ V KOPŘIVNICI, KOPŘIVNIČÁCI SI TÍMTO POLITICKÝM ROZHODNUTÍM TZV "OHROMNĚ POMOHLI".

Začít vyrábět Mercedesa nebo Porsche nestačí jenom chtít a presto za rok děláme medáky a prodáváme je jako housky na krámě. Jsou za tím desetiletí vývoje, dřiny techniků i dělníků a desetiletí úspěchů i neúspěchů.
14. 10. 2013 | 11:44

Twist napsal(a):

Ještě k tomu dodat, že tomu šéfovala dodnes nedotknutelná modla, naprostý diletant V.H. Některé podniky, ty nejlepší, byly přenechány do zahraničí přímo za odměnu za jejich zásluhy o Československo.
14. 10. 2013 | 11:45

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Fajn článeček.
Stejně však po těchto volbách vše dopadne ještě hůře,než jací byli ti dosavadní.To je jistota,vždyť sám o tom píšete,co tu je za lidi???
Takže,už chystejte článek,kam jen dáte ...... jména, a když to pak porovnáme vedle sebe,to budeme čubrnět??!
Krátce - Vy píšete marně,ale je to jediné,co aspoň může potěšit zatím ještě trošku zdravého rozumu!!!
Díky!
14. 10. 2013 | 11:50

jarpor napsal(a):

Bakalův ...

Co je míněno hentým "původní" ve Vašem :
"Původní české firmy nezlikvidovali lidé ze zahraničí, ale Klaus, Kožený a jejich příznivci."

Já jen, že ty původní z první republiky... /Baťa, Škoda.../ zrekvírovali ve 48 soudruzi... podle nich - ve prospěch "nás všech"... a když je po bačování komunistů tento režim po 89 dával v kupónovce těm "všem" za 1000,-Kč ceny kupónové knížky, nemohl tušit, že se tito o svůj majetek nebudou zajímat a budou věřit jakémukoliv hejlovi, který jim slíbí za jejich kupóny majlant... / :-) desetinásobek /

Hezký den
14. 10. 2013 | 11:51

Yosif K napsal(a):

ZM napsal(a):
rejpal-
to, jestli je nějaká firma tzv. v českých "rukách" nebo v zahraničních, není dle mého názoru zas tak podstatné. Např. Kellner je občan ČR, vlastní např. home credit, ale velkou část roku se zdržuje v zahraničí a velkou část kapitálu investuje taky v zahraničí. Takže ten rozdíl mezi "domácím" kapitálem a "zahraničním" není velký.
14. 10. 2013 | 10:42
Máte pravdu - dlěla jsem pro amika který měl barák a rodinu ve švajcu. Za dva roky začal žít v Praze a investovat do baeráků v Praze.
Kellner zbohatl a začal žít ve švajcu a utrácet v Rusku.
Kapitál je mezinárodní - spoléhat se na to že v čechách narozený podnikatel nezačne zaměstnávat Indy V Bengalore, nebo čínanz v šanghaji a že bude držet R and D pouze v čechách je romantická a akademická natvrdlost.

Svým způsobem je Ronald Adams nebo i Škoda Auto větší český vlastenec než třeba Kellner (který se dostal k české pojištovně s tím že tato "zůstane v českých rukách").

Mnoho podniků které "politicky" skončily v českých rukách prokázalo že v českých rukách skončilo leda h....o.

Podnikatelé se očividně nedají narzchlit v akademických sklenících, byt u akademiků typu Milan Zelený.
14. 10. 2013 | 11:53

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro jarpor.
Bláboly a demagogie.
Firmy, jako Baťa, byly zestátněny před rokem 1948, některé patřily odsunutým Němcům, některé se zapletly s Němci.

Ten Baťa byl zestátněn 27.10. 1945, ne v roce 1948.
Před tím vyráběl například dřeváky pro koncentrační tábory. Možná, že by se to dnes hodilo.

Pak druhá věc, těch firem bylo poskrovnu, pohádky na mne nezkoušej, vím, na jaké úrovní byl náš průmysl ve čtyřicátých letech.
14. 10. 2013 | 12:11

Svatej z Karlova mostu napsal(a):

V jakém stavu Kalousek odevzdává Česko?

http://honza73.blog.tyden.cz/clanky/6659/v-jakem-stavu-kalousek-odevzdava-cesko.html
14. 10. 2013 | 12:16

Yosif K napsal(a):

Největší fraška je současná propaganda různých postboleševiků, levicových pseudointošů a národovců - slintání blahem při zmnínkách o "českých kapitalistech" versus cizáci atp atp.

1) Batovci byli levicí nenáviděni - v Batovýczh fabrikách byly zakázány odbory od roku 1905, Bata řešil krizi tak že snížil všem zaměstnancům mzdy o 50% (a nikdo ani necekl - tedy ve fabrice, neříklám někde v hospodě nabo doma), Bata investoval v cizině jak blázen a Bata měol imrvére potíže s bernákem (dokonce převod vlastnictí na Jana Batu byl fingovaný s oheldem na neoplacení dědické daně). Kdyby žili Batovci dnes v česku, byly by pro levici nenávistným terčem.
2) To zda kapitalista investuje české zisky v čechách nebo jinde VĚTŠINOU h...o závidí na tom zda je čech, něměc nebo TŘEBA VIETNAMEC. ¨
Záleží na tom co se komu oplatí a co je reálné. Například že by se dala v česku vzbudobvat firma o rozměru a obchodním úspěchu Mercedesu nebo Rolls Royce Turbines - to si může myslet akademický zabedněnec ale ne technik, který poměry v daném oboru zná.

Jest svinský rozdíl mezi tím co by bylo pěkné a mezi tím co je možné.

Je abych se vrátil k Tatře - její úspěch za první republiky naptří tak úplne do "českých rukou a mozků". Hlavní konstrukter úplně všeho byl Hans Ledwinka - rakušák s něměckým rodným jazykem který byl po válce vězněn a pak odešel do SRN.

V reklame na pivo je presentována tatra jako "dílo českých mozků" hahaha... ponškud nepředsné. 65% danových příjmů první republiky šlo z firem vlastěných židy a němci. Naivní brnkání na národní strunky bylo tak trošičku mimo realitu za první republiky a je tak trošičku mimo reálné možnosti i nyní.

No nic poplačte si soudruzi národovci, třeba vypláčete nějaký český Airbus nebo něco tak..... (mimochodem bývalý Let Kunovice už patří pro změnu Rusům - proč? Je to špatně? Co na to Milan Zelený? Co na to třeba Jan Tleskač?)
14. 10. 2013 | 12:16

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!!
Koukám, že nové noty dosud nedorazily. Že by Vám před rokem 1989 někdo špatně pofoukal bebíčko? Ani nyní byste se o svých zákaznících neměl vyjadřovat pohrdlivě - ale snad Vám ta "sebranka" platí a včas. Pan Rath se vyučil u ODS nebo možná i někde jinde, tolik o něm zase nevím.
Moc se podivuji, že tihle teoretičtí ekonomové typu pana Zeleného nikdy netoužili a nezkusili své vědomosti předvést i prakticky. I v 71 letech by přece pan Zelený mohl začít - na základní kapitál si snad naspořil.
14. 10. 2013 | 12:20

Roni napsal(a):

Je mi to jasné, pro místní "vládnoucí elitu" jsem jen otrok co si zasloží být otrokem. Kdybych si to nezaloužil byl by elitou. Jednoduché, jasné a je potřeba to vědět, zvláště u voleb.
Nechte samet sametem pávové a dámy buďto snima zametem nebo oni s námy.
Jo aty vaše i a y si tam doplňte jak každý chcete, mě jsou Putna.
14. 10. 2013 | 12:28

Admirál napsal(a):

Pan Zelený zde nastínil to, co u nás dost lidí ví nebo alespoň tuší již dlouhou dobu.

Naskýtá se otázka, co s tím.

Recept, že máme začít podnikat, je jaksi... no jak bych to řekl... mimo mísu. Holé zadnice jsou v podnikání nepříliš často úspěšné.
14. 10. 2013 | 12:36

patriot napsal(a):

Prázdná makovice (jarpor):

Rovněž Škodovy závody byly zestátněny v roce 1945 (70% plzeňské fabriky bylo předtím zničeno americkými bombardéry).

http://www.skoda.cz/cs/o-spolecnosti/historie/
14. 10. 2013 | 12:37

Yosif K napsal(a):

Seriózní chlapík napsal(a):
Pouze nikdo z nich, včetně oněch renomovaných ekonomů neví, co s tím.
14. 10. 2013 | 11:04
Pane seriozní - v hospodě je vše jasné. Žente cizí kapitalisty bičem ven, všechno jim znárodněte a my si češi si vystačíme sami. Nejlépe s dělnickými radami a dšlnickými řediteli, protože pokud už nějaký čech zbohatne, tak jej socalisté očerní v očích lumpenproletářů jako pěknou kapitalistickou svini.

Bakala odmítá prodělávat v dole Paskov a vyplácel dividendy....
Babiš byl estEbákm je slovák, bere dotace na řepku a platí v pekárně nízké mzdy....
Frolík byl komunista a platí daně v Holandsku....
Grund byl komunista...
Jančura rozvrací státní železnici....
Dědek vyrábí většinu produkce v číně....
Juříček podporuje Janečka a pravici....
atd atd atd.

Prostě nikdo u nich není upřímny sosalista jako Gross nebo upřímný odborář jako Zavadil s rolexkama......
14. 10. 2013 | 12:40

jarpor napsal(a):

Bakalův... a
Plná makovice /patriot/

Jistě - válečná doba se podepsala i na skutečně původních velkých firmách v českých rukou... leč jak s nimi a s mnoha dalšími naložil komunistický režim je známo... a nic to nemění na původní mé otázce :
"Co je míněno hentým "původní" ve Vašem :
"Původní české firmy nezlikvidovali lidé ze zahraničí, ale Klaus, Kožený a jejich příznivci.""

To zrekvírování mělo totiž devastační důsledky /a nejen materiální/ větší jak cokoliv co se stalo po 89... což je ovšem Bakalovým nezvaný... a plným makovicím nevysvětlitelné...

Mějte se...
14. 10. 2013 | 12:54

Ford napsal(a):

Je to marný. Prostě s tím genetickým materiálem co tady je a už komunisti z něho měli těžkou hlavu a má volební právo jsme v pasti. Buď se s tím smířit a nebo odejít.
Vybudovat nějakou velkou firmu trvá desetiletí v dobrých podmínkách. V tomhle zregulovaném hnojišti je to spíš jak výhra ve sportce. Takže jediná cesta bude když někdo objeví něco nového a než to statní kriminálníci zregulují ve spolčení s těma co už jsou velcí hráči v oboru, tak snad získáte dostatečně silné základy na další růst.
Jo ještě že by se tak nějak vypařil stát i s lidma co v tom jedou.
Jinak chudáci děcka. Další blázen co vy jim nakládal.
14. 10. 2013 | 13:00

Yosif K napsal(a):

A co bývalí Let Kunovice? Ted patří Rusům? Mají u levičáků výjimku jako "slovanští bratři"? Nebo by se měl prozkoumat jejich etnický původ?

Nebo co takhle jim zakázat výplatu dividend? Nejsou to češi, at trpí.....
14. 10. 2013 | 13:00

veragone was napsal(a):

Jo, pěkný a bohužel pravdivý článek. To jsme na to přišli až teď, kdy máme jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou (vykradenou). Pozdě bycha honit.
14. 10. 2013 | 13:01

Ládik!!! napsal(a):

Babo Jago -
jaké noty? Nic jsem si neobjednal, jenom část lešení. Sebranka nejsou samozřejmě všichni, ale určitá privilegovaná skupina. Mnohdy mají majetek rozstrkaný (podle ŽR nebo OR) na 20 subjektů a ještě neplatí. Ale i sebranka je dnes zákazník a musím s ní jednat. Dříve jsem je dokázal odradit, třeba cenou. Dnes ne.
14. 10. 2013 | 13:03

Petr. napsal(a):

Díky českým Nadlidem v Parlamentu a na centrálních úřadech, vzdělaným širokorozchodně v Plzni, nebo vystudovaných levou zadní při desítkách stranických a státních funkcích, to v Česku nikdy lepší nebude.
Jen křišťálové peníze vytvořené rukami a mozky českého blepstu, se budou válet někde na slunné Floridě mezi nejbohatšími multimiliardáři světa.
14. 10. 2013 | 13:08

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro jarpor.
Máš plnou hubu hloupostí.
Předvedl jsi nejen to, že neznáš historická data, ale nemáš ani potuchy o tom, kolik a jakých fabrik zde bylo ve čtyřicátých letech.
Ty bys byl schopen tvrdit, že komunisté zabrali fabriky lovcům mamutů.
To, co se postavilo za komunistů, mnohokrát převyšuje to, co zde bylo v roce 1948.
14. 10. 2013 | 13:08

SuP napsal(a):

rejpal -
"....Nalhávat si, že z ničeho povstanou nové české firmy, které pobijí konkurenci, je hezký sen, ale jen sen...."

No rozhodně to "revolucma" neurychlíte. Mám vás za soudného člověka, tak byste si mohl umět představit, jak dlouho se taková firma (konkurenceschopná na zahraničních trzích) buduje.
14. 10. 2013 | 13:11

Yosif K napsal(a):

Otevřít českou ekonomiku českým podnikům a podnikatelům a přestat je vyhánět do „rájů“, umožnit tvorbu finálních produktů a styk s finálním zákazníkem, založit desítky soukromých podnikatelských univerzit (dle Jana Bati), kde se učí podnikat tím, že se podniká; učit podnikání již od základní školy, povzbudit studium odkazu bratří Baťů a obnovit tak „Českou školu“ podnikového řízení?
KONEC CITATU.

Odtud vítr fouká, Milan Zelený založí desítky podnikatelských universit, její absolventi založí český Airbus, české Porsche, české ferari a čEský bosch a český sidemens a za pár let je V ČESKU srn JAKO VYŠITÉ.

CHCE TO JEDNU VĚC. Ekonomický genius Milan Zelený na Hrad. Ale počkat, tam už jeden ekonomický genius sedí, a taky obdivuje Batovce.
Vše je tedy OK. Ráj plebejů a německé mzdy v česku už jsou na cestě.


Akorát ten Tomáš Bata zklamal, kapitalista zapi....nej. Místo toho aby vyráběl boty se ztrátou ve zlíně, tak je nechá dělat se ziskem v číně a Indii, ženu měl švýcarku a děti nemluví česky.......
14. 10. 2013 | 13:13

jarpor napsal(a):

Bakalův...

"To, co se postavilo za komunistů, mnohokrát převyšuje to, co zde bylo v roce 1948."

Souhlas.
Tak a teď by to chtělo porovnat, co se postavilo ve stejném období v zemích, které komunismus nebudovaly... Tak do toho... "chytrá hubo".

Mějte se.
14. 10. 2013 | 13:14

Yosif K napsal(a):

ZM napsal(a):
Yosif K -
ty dva body, které jste uvedl, nejsou žádné axiomy moderního socialismu, ale vaše bláboly. Čtu vaše příspěvky už delší dobu a v naprosté většině případů opakujete stále totéž dokola, převážně kritizujete, ale návrhy řešení žádné nezmiňujete. Jestli si myslíte, že tímto způsobem snížíte nějakým způsobem preference ČSSD, tak jste hodně naivní. to by se vám nepodařilo ani kdyby jste to denně vykřikoval na Václavským náměstí.
14. 10. 2013 | 10:26 ¨
KONEC CITATU.

1) že se státní dluhy nemusí splácet řekl nahlas Jiří Paroubek, ostatní socalisté se "jenom" dle toho chovají.
2) nejlepší možně řešení krize je "batovské" - sundat platy všem třeba i o 50%m, jak to udělal Tomáš Bata.
3) S preferencemi CSSD by nic nenadělal ani pánbůh - proletáři, lumpenproletáři, rudí byrokraté, policisti, hasiči a nakonec i podnikatelé ve stavebnictví se těší na vyšší rozhoz pučených peněz, tomu argumentu se nedá odolat.
Rozhodte více pučených peněz, bude lépe..... amen.....
14. 10. 2013 | 13:22

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro jarpor.
Já ale netvrdím, že komunistické Československo bylo ekonomicky úspěšnější než Německo.

Troufnu si ovšem tvrdit, že československý průmysl po dvaceti letech od znárodnění byl na mnohem vyšší úrovni než při znárodňování. Západ byl lepší, to ale nezpochybňuji.

Privatizace naopak průmysl zdecimovala, a takovou Škodovku zachránilo jen to, že na tom byla v roce 1990 špatně a byly obavy, že by nemusela vydržet do provedení kuponové privatizace, tak se prodala Němcům, jinak by skončila jako mnoho jiných.

A když Yosif znímil Let Kunovice tak jeho minulost
„Stavba továrny jako součásti Škodovky začala v roce 1936. Před a během války fungovala nedostavěná továrna jako opravna. Po válce byla znárodněna a v letech 1950-53 byla nově postavena „

Značka sice existovala již po válce, ale celá sláva této fabriky nemá s první republikou nic společného.
14. 10. 2013 | 13:27

resl napsal(a):

Nemá smysl si stýskat po výrobě haraburdí, které koupily rozvojové státy, nezaplatily, nebo se znova roztavilo a hutě měly práci. Nic světového čssr nevyráběla, to jen pár lidí se nechalo manipulovat lživým Rudým právem. Žádný, malý stát nic světoborného neprodukuje a přesto jsou v čele objemu hdp na hlavu. "Vlastenci" mohou spustit povyk, jen ještě nevědí o čem.
14. 10. 2013 | 13:28

buldatra napsal(a):

Znárodnit a pak zas někomu prodat.
To by bylo řešení.
Stylové.
14. 10. 2013 | 13:30

Ford napsal(a):

Kdysi na konci 80 let.......
Ano, zamyslet se kde co a jak použít, ano jestli dáváme někomu malou hospodu, nějakou, kde jsem měli jednoho člověka a platili jsme ze státní pokladny každý měsíc 4 tisíce ztráty na tu hospodu, tak je asi lepší dát ji jemu i když on si tam asi vydělá daleko víc než předtím, ale nás to ty 4 tisíce nestojí. Ale on slouží, a slouží možná líp než ten, který tam v těch 10 hodin přišel a do těch 6 hodin večer měl otevřeno, a v neděli když byl fotbalový zápas vedle, tak neotevřel a chodil se dívat na ten fotbalovej zápas jako každej jinej. Tu sme to v minulosti trochu přešvihli abych to tak řekl s tou socializací. ....... Ano, kde je to možný, jdeme touto cestou, povolení národního výboru, povolení tý živnosti za účasti eventuelně členů jeho rodiny. No taky se to moc nedaří, poněvadž lidé považují ten život bez toho rizika a s pohodlím za výhodnější než si vydělat o 500 korun víc. Bohužel, je to tak
.....Teď byli někteří soudruzi ve Spojených státech, lékaři, že jo, na, na těch učeb... no prostě učit se, získat tam nějaký zkušenosti v těch moderních klinikách. No tak řikal, no tak přišel jsem tam, že jo ehmm, transplantace slinivky nebo co se dělá, to se zkouší ne na lidech, ale na prasatech, že jo, no tak jsem si musel za 600 dolarů koupit auto, poněvadž jinak jsem neobstál. Totiž třeba v 11 hodin večer zavolali, telefonem, tak za půl hodiny jedem, jo, tak musel skočit do auta a přijet. Když by tam nebyl přesně tak ho vyhodili, se s ním nebavili, páč tam pracuje tým lidí, jeden zdržuje druhýho , tady vidíte jaká je tam kázeň, jaká je tam disciplína. Jestli chce něco dosáhnout. A u nás je to tak piánko, ano, ne, prostě s tím se musíme rozejít, soudruzi........
.....Dnes je nespravedlivý rovnostářství, krajně nespravedlivý. To je to hlavní s čím se musíme rozejít. Rovnostářství, já už to říkal ráno, platilo tehdy, když šlo o to, aby každý se najed, někde bydlel, něco na sebe oblékl, do něčeho se obul. To bylo správný. Ale dnes, jestli bude mít takový auto, makový, takový byt, onaký byt, takový nábytek, onaký nábytek, to musí být na základě výsledků jeho práce, jeho příjmu, jeho mzdy a ta mzda musí být spravedlivá, a to je jeden z kardinálních problémů, před kterým stojíme. Abychom byli schopni říct každému, tys udělal toto, přísluší ti toto, tys udělal to, přísluší ti to. A stane se, že udělal míň než dostával peněz a tedy dostane míň těch peněz. Na to my nejsme zvyklí, zatím, na to nejsme zvyklí. Ale to se vyžaduje, u nás je taková představa, jednou jsem dostal peníze, dosáhl nějakou úroveň tak to jako buď víc, a nebo do smrti.....
14. 10. 2013 | 13:32

karrel napsal(a):

Sice na prvni pohled objevny clanek, ale jen pro toho, kdo z zahranicni firme poslednich 10-20 let nedelal. Ti co tam pracuji - a verte nebo ne je jich v CR mensina (tedy lidi, kteri pracuji v zahranicni firme versus celkovy pocet obyvatel) to co pise autor davno vedi. Mimochodem takovy OSVC (ruzny poradce, programator, pravnik, atp.) je taky jenom neci kontraktor. A mame jich cca 1 milion - techto "ceskych" podnikatelu.
14. 10. 2013 | 13:40

jarpor napsal(a):

Bakalův...

"Troufnu si ovšem tvrdit, že československý průmysl po dvaceti letech od znárodnění byl na mnohem vyšší úrovni než při znárodňování. Západ byl lepší, to ale nezpochybňuji."

Souhlas. Konečně řečeno v souvislostech... jaký to rekvírování mělo důsledek... matriální ale i mravní/dodávám/.

Tož, po třetí :
"Co je míněno hentým "původní" ve Vašem :
"Původní české firmy nezlikvidovali lidé ze zahraničí, ale Klaus, Kožený a jejich příznivci.""

Hezké odpoledne
14. 10. 2013 | 13:43

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!! 13:03
Doporučovala jsem Vám změnu not 11.10.2013 v 11:17 u pana Dolejše
v blogu k české vědě. Asi jste nečetl a objednávat stejně nebudete.
Vaše pochvala blogu pana Zeleného mě docela udivila. Vy i já bychom asi podobnou stať ze sebraných dat a bez konkrétních závěrů psali o něco déle nežli on, ale povedla by se nám přinejmenším stejně (čínská přísloví já ale neznám). Nepsal tu už někdy pan Zelený náhodou o tom, že která země vyhlásí státní bankrot dříve, ta že vyhraje?
14. 10. 2013 | 13:45

xx napsal(a):

Maximus: zkusil jste se někdy podívat, kde mají sídla a vedení ony firmy ? Podívejte se po velkých zahraničních koncernech a zjistěte si kde sídlí.

Nakonec zjistíte, že to co jste napsal nemá obecnou platnost a že jen některé firmy zůstávají zcela v domovské zemi. Jiné jsou dávno pryč.

Pak byste se mohl do toho ponořit hlouběji a zjistit proč některé zůstávají. Je to otázka ve které hraje mnoho faktorů a vypátrat je asi nebude snadné.

Ať je to jak chce, pan Zelený v podstatě potvrdil co jsem tu psal již mnohokrát. ČR nemá žádné koncerny, žádnou ekonomickou sílu a proto se nemůžeme rovnat třeba Švédsku. Neměli bychom ani ekonomiku zatěžovat tak jako Švédové, protože je mnohem slabší a neduživější.

A na pováženou je už to, že naší ekonomiku zatěžujete téměř tak jako Němci, kteří jsou násobně ekonomicky silnější.
14. 10. 2013 | 13:47

xx napsal(a):

jarpor x Bakalův ... : Původní české firmy zlikvidovali komunisti tím že ty formy okradli o kapitál, majitele a vedení které bylo schopné. Dosadili do vedené neschopné dělnické kádry a kapitál rozdali lidem na levnější chleba.

To co zlikvidovala privatizace, to byl v podstatě už jen rozprodej pozemků, budov a vybavení.
14. 10. 2013 | 13:50

Yosif K napsal(a):

jarpor napsal(a):
Bakalův...

"To, co se postavilo za komunistů, mnohokrát převyšuje to, co zde bylo v roce 1948."

Souhlas.
Tak a teď by to chtělo porovnat, co se postavilo ve stejném období v zemích, které komunismus nebudovaly... Tak do toho... "chytrá hubo".

Mějte se.
14. 10. 2013 | 13:14
Jo to je pravda, Zetor nikdo nechtěl ani zadarmo, Rafinerky nikdo ze západu nechtěl ani zadarmo, nakonec to prodali Babišovi a orlenu protože to nebyli Kazachové (a Babiš byl kámoš s Grossem), LIAZ nikdo nechtěl ani zadarmo, Tatrovku nikdo nechtěl ani zadarmo, NH a OKD byly prodány pod účetní cenou protože za účetní cenu je de facto nikdo nechtěl, atd atd atd.
CKD nikdo nechtěl ani zadarmo a Skodu Plzen nikdo ze západu nechtěl, pak ji prodali za třetinu účetní ceny Soudkovi a on zkrachoval.
14. 10. 2013 | 13:50

Yosif K napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Pro jarpor.
Já ale netvrdím, že komunistické Československo bylo ekonomicky úspěšnější než Německo.

1) Troufnu si ovšem tvrdit, že československý průmysl po dvaceti letech od znárodnění byl na mnohem vyšší úrovni než při znárodňování. Západ byl lepší, to ale nezpochybňuji.

2) Privatizace naopak průmysl zdecimovalaA když Yosif znímil Let Kunovice tak jeho minulost
„Stavba továrny jako součásti Škodovky začala v roce 1936. Před a během války fungovala nedostavěná továrna jako opravna. Po válce byla znárodněna a v letech 1950-53 byla nově postavena „

Značka sice existovala již po válce, ale celá sláva této fabriky nemá s první republikou nic společného.
14. 10. 2013 | 13:27
ad 1) západ byl lepší a doposud je lepší, za každé dva roky socíku CSSR o jeden rok zaostala za západem, tak tomu bylo skoro ve všem.
ad 2) Let Kunovice byl za socíku lepší montovna L410 pro SSSR a ted je to lepší montovna L410 pro Rusko. Rozdíl je v tom že v Rusku se začalo šetřit - za socíku porouchaný nákladak nebo L410 hodili do šrotu, ted si vše opravují dokola sami a potřebují Tatrovek a L410 řádově zlomek co za SSSR......
14. 10. 2013 | 13:59

Pepa Janda napsal(a):

Četl jsem cca 80% příspěvků, ale nikdo nenapsal, že za všechen ten marast může Klaus!
14. 10. 2013 | 14:02

Strašil st. napsal(a):

Tady máme OBČANE! důsledky privatizátorů - defraudantů !!
MÁME 2 MOŽNOSTI:
1. Jet v zajetých kolejích a stát se VĚČNÝMI OTROKY ve vlastní zemi
2. Vybrat naše nejlepší mozky, makáče a nekompromisní morální lidi, kteří nás povedou "OČITCEM ZEMĚ" - nebrblat a zabrat všichni jako Němci po válce. Logicky patřičně se vypořádfat ze zrádci !
Betete první - pak nebrečte. My ostatní jdem e za druhou variantou!!!
14. 10. 2013 | 14:03

jarpor napsal(a):

Strašil st.

Jaké nejlepší mozky, makáče... - ucházející se ve volbách - máte na mysli ?
Děkuji předem za laskavou odpověď.

Hezký den
14. 10. 2013 | 14:14

marxík napsal(a):

Yosif, jarpor
Každý chvilku tahá pilku, svobodní demokraté.
Dnes se zase více buduje u komunistů. A tak to taky zůstane. Jejich historickou úlohu neokecáte.
14. 10. 2013 | 14:24

Yosif K napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Pro jarpor.
Já ale netvrdím, že komunistické Československo bylo ekonomicky úspěšnější než Německo.

1) Troufnu si ovšem tvrdit, že československý průmysl po dvaceti letech od znárodnění byl na mnohem vyšší úrovni než při znárodňování. Západ byl lepší, to ale nezpochybňuji.

2) Privatizace naopak průmysl zdecimovalaA když Yosif znímil Let Kunovice tak jeho minulost
„Stavba továrny jako součásti Škodovky začala v roce 1936. Před a během války fungovala nedostavěná továrna jako opravna. Po válce byla znárodněna a v letech 1950-53 byla nově postavena „

Značka sice existovala již po válce, ale celá sláva této fabriky nemá s první republikou nic společného.
14. 10. 2013 | 13:27
ad 1) západ byl lepší a doposud je lepší, za každé dva roky socíku CSSR o jeden rok zaostala za západem, tak tomu bylo skoro ve všem.
ad 2) Let Kunovice byl za socíku lepší montovna L410 pro SSSR a ted je to lepší montovna L410 pro Rusko. Rozdíl je v tom že v Rusku se začalo šetřit - za socíku porouchaný nákladak nebo L410 hodili do šrotu, ted si vše opravují dokola sami a potřebují Tatrovek a L410 řádově zlomek co za SSSR......
14. 10. 2013 | 14:27

jarpor napsal(a):

marxík

To máte recht... historická úloha komunistů se okecat nedá...
Jde jen o směr té úlohy... zda k pozitivům či negativům vývoje společnosti...

Hezké odpoledne
14. 10. 2013 | 14:28

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Yosif K .
Dva letouny z minulých let

L-410 Turbolet
„Celkem bylo vyrobeno přes 1 000 ks. Okolo 350 jich bylo v provozu v roce 2008. Nejvíce jich bylo dodáno do SSSR a odtud byly dále přeprodány do zemí Asie, Afriky a Jižní Ameriky, několik strojů létá v Rusku a bývalých státech SSSR. V Evropě je v provozu cca 50 kusů jak v civilní letecké dopravě, tak u vojenských letectev. O letouny L-410 je velký zájem i 40 let po prvním vzletu, v roce 2009 opustilo brány kunovické továrny 8 nových letadel. „

L-29 Delfín
„Výroba začala v roce 1963 a trvala 11 let, vyrobilo se okolo 3 500 ks. Vyvinuta byla i jednomístná verze L-29A Akrobat. Průzkumná verze s kamerami v přídi letounu se vyráběla jako L-29R. „

A to jsme dokázali vyrábět řadu dalších letadel.
Delfína vlastnili nebo možná ještě vlastní i soukromníci po celém světě. Před pár lety s nim havaroval jeden Američan, byl článek v médiích.
Kolik letadel vyrobíme dnes?
14. 10. 2013 | 14:32

Yosif K napsal(a):

marxík napsal(a):
Yosif, jarpor
Každý chvilku tahá pilku, svobodní demokraté.
Dnes se zase více buduje u komunistů. A tak to taky zůstane. Jejich historickou úlohu neokecáte.
14. 10. 2013 | 14:24
U komunistů KDE?

V Číně je kapitalismus nehrubšího zrna, Teng Siao Pching říkával "musíme dostat všechny podniky na burzu, protože burza je umí řídit lépe než my...."
14. 10. 2013 | 14:32

Filuta napsal(a):

"Cílem bylo zajistit rychlý — a nezvratný — přechod ke kapitalismu pro země, které předtím byly za železnou oponou. Jenže místo toho, aby vedly k nové éře prosperity, programy masové privatizace obhajované armádou neoliberálních ekonomů vzdělaných na Západě — a podporovaných místními obdivovateli, například bývalým českým ministrem financí, předsedou vlády a současným prezidentem Václavem Klausem — pomohly přivést Rusko a další země bývalého sovětského bloku na mizinu.

Tvrdí to sociologové z Cambridgeské a Harvardovy univerzity, kteří publikovali studii, o níž prohlašují, že jako první objevuje „přímou spojitost“ mezi programy masové privatizace z počátku devadesátých let — přijatými přibližně polovinou postkomunistických zemí po rozpadu Sovětského svazu — a „hospodářským úpadkem a korupcí, jež následovaly“.

Na základě srovnání majetku 25 postkomunistických zemí (v letech 1990 až 2000) a údajů zjištěných Světovou bankou u manažerů více než 3500 firem ve 24 z nich badatelé tvrdí, že mají pádné důkazy, že čím svědomitěji jednotlivé země přijaly politiku masové privatizace doporučovanou západními ekonomy a mezinárodními finančními institucemi, tím hůř dopadly: státy, které hromadně privatizovaly, zaznamenaly následně průměrný pokles HDP na hlavu o víc než 16 procent v porovnání se státy, které tuto politiku neprováděly.
Masová privatizace přivedla postkomunistické země na mizinu

Dle autorů studie z Harvardu a Cambridge existuje „přímá spojitost“ mezi rychlou masovou privatizací a ekonomickým úpadkem a úplatkářstvím.
Brian Kenety


Studie ukazuje, že nejradikálnější privatizace v dějinách selhala v zemích, jimž měla pomoci

„Tam, kde byly programy masové privatizace realizovány, znamenaly pro postkomunistické vlády obrovský fiskální otřes, jehož následkem se oslabil vývoj institucí pro správu a řízení soukromé sféry a vážně zhoršila transformační recese,“ píší Lawrence King a David Stuckler z Cambridgeské univerzity a Patrick Hamm, doktorand na Harvardově univerzitě ve studii Masová privatizace, schopnost státu a hospodářský růst v postkomunistických zemích zveřejněné v dubnovém čísle časopisu American Sociological Review."
http://www.ceskapozice.cz/en/node/64693
14. 10. 2013 | 14:45

Filuta napsal(a):

Masová privatizace přivedla postkomunistické země na mizinu

Dle autorů studie z Harvardu a Cambridge existuje „přímá spojitost“ mezi rychlou masovou privatizací a ekonomickým úpadkem a úplatkářstvím.


(vypadl mi titulek)
14. 10. 2013 | 14:46

Admirál napsal(a):

A pokud jde o řešení, nabízí se minulou vládou již vyzkoušené

"Co bylo ukradeno, musí být vráceno"
14. 10. 2013 | 14:49

marxík napsal(a):

Yosif
Je dobře, že si to myslíte. Ostatně, je to přirozená reakce "vyšších" organismů na blížící se nebezpečí, proti kterému stejně nic nezmůžou.
14. 10. 2013 | 14:50

Filuta napsal(a):

"Masová privatizace, masový klam

Masovou privatizaci (v České republice známou jako „kuponová privatizace“) provedla přibližně polovina postkomunistického světa. Zahrnovala distribuci kuponů obyčejným občanům, kteří za ně mohli získat akcie národních podniků. Tuto metodu zvolily především země, jež považovaly zahraniční investice za nepravděpodobné a výhradní zaměstnanecké vlastnictví za nežádoucí, ale odmítaly skupování většinových podílů managementem a zaměstnanci jako nezávislé možnosti.

Podle badatelů z Cambridge a Harvardu se z balíku „šokové terapie“ tato politika ukázala být nejobtížněji proveditelná a v jejích výsledcích byly také největší rozdíly. Badatelé prohlašují, že tato politika úplně selhala ze především dvou důvodů:

Za prvé oslabila stát, protože odstranila jeho příjmovou základnu — zisky podniků v majetku státu — a jeho schopnost regulovat vyvíjející se tržní hospodářství.
Za druhé vytvořila podniky postrádající strategické vlastnictví a řízení a otevřela je zkorumpovaným majitelům, kteří rozprodávali majetek a své firmy nerozvíjeli.

Navíc nově hromadně privatizované firmy byly ve většině případů odříznuty od státních dotací, ale na rozdíl od firem privatizovaných strategickým vlastníkům „neměly přístup ke zdrojům, jako jsou investiční kapitál, nové manažerské talenty nebo marketingové sítě. (…) V důsledku této situace, kdy majitelé, manažeři a pracovníci nemohli spolupracovat na zkvalitnění svých firem, často sledovali krátkodobé parazitní strategie, například vyvádění aktiv, aby nahromadili majetek.“
14. 10. 2013 | 14:50

Bakalův nezvaný host napsal(a):

A ještě něco o našem letectvu za první republiky

„Naše letectvo by nemělo šanci. Československé bombardéry v roce 1938“
Pro časovou tíseň vojenská správa přiměla Škodovku, která vlastnila podnik Avia, k poskytnutí sublicencí továrnám Letov a Aero. Bohužel organizační nevýkonnost, technologická zaostalost a nepřipravenost zpracovávat aluminiové slitiny způsobila, že naše letectvo nedostalo do září 1938 ani jeden kus bombardéru z domácí produkce.

Neúnosně dlouhý náběh výroby překlenula vojenská správa nákupem upravených letadel přímo z rozběhlé velkosériové výroby v Sovětském svazu v počtu 61 kusů, které byly dodány do republiky na jaře roku 1938. Sovětské stroje působící u nás pod kódem B.71 se tak staly vůbec nejvyspělejšími letadly našich vzdušných sil. Létaly rychlostí až 430 kilometrů za hodinu, tedy o 50 kilometrů za hodinu rychleji, než naše jediné a zastaralé stíhačky B.534.

http://technet.idnes.cz/ceskoslovenske-bombardery-v-roce-1938-db9-/tec_vesmir.aspx?c=A130626_105035_tec_vesmir_kuz

Ruská vojenská letadla jsme nezačali kupovat až za komunistů, ale již ve třicátých letech. Naše nestála za nic.
14. 10. 2013 | 14:52

marxík napsal(a):

Omlouvám se Yosifovi.
Chtěl jsem dát do uvozovek organismy.
14. 10. 2013 | 14:56

xx napsal(a):

Bakalův nezvaný host: problém s těmi letadly je, že to co jste popsal byla technika stará. Rychlost vývoje ve světě jsme nedokázali udržet.

Dnes dělají ve Vodochodech L-159 s motory Honeywell a avionikou Boeing. Dodnes jim leží ve skladu asi 50 kusů české armády a nevědí co s tím. Jsou neprodejné. Aero z toho ale slušně žije, protože armáda jim platí za uskladnění a udržení v pohotovosti.

Aero udělalo také dopravní letoun, na podkladě L-159.

Ano sběratelé a nadšenci po celém světě vlastní Albatrosy i Delfíny. Ale to třeba i staré Pragovky, tím se ale ekonomika uživit jaksi nedá.

Fakte je že produkce totalitní ekonomiky byla konkurence neschopná. A to že Albatrosy kupovali teroristi třetího světa na tom nic nezmění. Takové konkurence cenou, je na pendrek. I ti teroristi by raději nakupovali lepší americké zbraně, kdyby jim je američani chtěli prodávat a oni na to měli dost peněz.
14. 10. 2013 | 15:20

Maximus napsal(a):

xx 13:47

Tak mám pocit, že jste mě vůbec nepochopil. Sice máte pravdu v tom, že spousta podniků např. v SRN a v autorem vyjmenovaných zemích je nadnárodní, ale ve skutečnosti spousta jich je stejně německých či holandských apod. Můžeme si vzít v potaz např. obchodní řetězce Kaufland nebo Lidl, ale ještě lepší pŕíklad je např. koncern LINDE. Ve všech třech výše zmíněných firmách mají v SRN na stejných pozicích zaměstnanci mnohem vyšší platy resp. mzdy. Jak je to možné např. v obchodních řetězcích, které nemají výzkum, servis či vyšší přidanou hodnotu u výrobků ve srovnáníns ČR vůči SRN? Jinak všechny nákladové položky v těchto firmách jsou srovnatelné, jen ty platy v SRN jsou např. u prodavače v poměru 15000/40000,-Kč! Jediné vysvětlení je to, že vysávají finance v ČR a dotují své lidi. A tak je to podobné u firem jako VW a samozřejmě u bank! Vy si myslíte, že v bankovnictví je nějaké Know how? Spíše je to pro nás How now..... Celý problém s výší mezd je složitější, ale tím, že ve výše uvedených státech mají lidé mnohem větší kupní sílu, tak je tam ekonomická a politická stabilita mnohem výraznější a má to vliv na jejich svobodu, která je na jiném levelu než u nás. Ono když nemáte peníze, tak si těžko budete kupovat knihy či cestovat atp. Jinak u odpovědí jiných nicků proč zde velké firmy nezůstávají a necítí se tady doma a s tím souvisí i jejich obchodní strategie, tak důvody už někteří zde naznačili. Je to výrazně lepším podnikatelským prostředím, což nejsou jen daně a levná prac. síla, ale patří do toho celá řada aspektů od vymahatelnosti práva až ke lhůtám splatnosti faktur, dobrá infrastruktura a celá řada věcí konče nebuzerováním firem od státních institucí atd. Ovšem to je na další článek od skvělého autora pana Zeleného.
Pěkné odpoledne.
14. 10. 2013 | 15:25

muromec napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Tohle je nejpřínosnější článek na A.cz za dobu, co čtu blogy. A kdopak to zavedl do těch konců? A dokáže ten stejný soudruh vůbec něco jiného?
Idea žití podle potřeb a zejména bez práce se proletářům líbila. Dnes už práci proletářů z velké části nahradily stroje, práce není tolik potřeba, zůstalo jen to uspokojování potřeb soudruhů. Soudruzi se za 24 let již uspokojili, nahromadili majetky (převodem), děti nastrkali do správních rad a do nevýrobní sféry a co teď? Oral jsi orál.... Kolečko se nám polámalo, dej ho spravit... Komu? Za kolik? Ti nejschopnější lidi sedí na úřadech, tam to určitě umí.
14. 10. 2013 | 06:39

Ládiku!!! kam vy na tyhle tuposti chodíte? To snad není možné. Takoví lidi jako vy by teoreticky vůbec neměli existovat! Copak nemáme jako lidská rasa za sebou milion let vývoje? A najednou bum! - Ládík!!!
14. 10. 2013 | 15:25

franky napsal(a):

Možná přesněji "česká ekonomika" jako ekonomika špatně fungujícího českého státu. Transformační a privatizační strategie státu se v praxi projevila převedením vrcholové podnikové strategie dřívějších národních podniků do vlastnictví zahraničních subjektů. České podniky vlastněné zahraničními korporacemi se staly vnitřními organizačními jednotkami těchto korporací na základě realizované akviziční strategie a předpovědi budoucího výkonu realizované akvizice. Byly přerozděleny procesy, ty které tvoří přidanou hodnotu a zisk jako jsou marketing, obchod, projekce, vývoj apod. přešly do kompetence mateřské společnosti, ty které tvoří náklady zůstaly v "koupených" firmách. Přerozdělení kompetencí šlo u některých firem až tak daleko, že nakoupené české podniky jsou v podstatě obyčejnými nákladovými středisky zahraničních firem. České podniky, které nezapadaly do akviziční strategie zahraničních firem a ohrožovaly budoucí konkurenční pozici byly "zlikvidovány" konkurenčními tahy. Vzhledem k nízkým kupním cenám českých podniků byla provedena řada akvizicí za účelem jejich následné likvidace, například české cukrovary, či podniky zpracovávající domácí zemědělskou produkci apod.. Každý vlastník a tedy i zahraniční vytváří strategii růstu zisku a podle ní rozhoduje o budoucnosti každé své dceřiné společnosti. České podniky s kvalifikovanou pracovní silou a nízkými mzdovými náklady vytvářely dostatečný ziskový polštář a byly ve střednědobém horizontu perspektivními zdroji zisku a z něho vyplývajících dividend. A politici se předháněli v podpoře vstupu zahraničního kapitálu formou akvizicí českých podniků (viz OKD aj.). Pokud představovali, či představují české firmy v podnikatelském portfoliu zahraničních korporací jednotku se mzdovou nákladovou výhodou (a těchto případů je větší část), pak tak jak bude tato výhoda klesat (a ta již klesá), dojde k revizi podnikatelské pozice a k následnému odprodeji či výstupu z podnikání. Kdo si toto vše uvědomuje, ten ví jak vážná je situace a jaké škody byly napáchány, ten ví co je třeba udělat. Bohužel s těmi, kdo toto hospodářství přivedli k bankrotu a kteří se nestydí opět se ucházet o vrcholové státní funkce tuto potřebnou změnu neuděláme. Jejich dosavadní výsledky ukázali, že to jsou obyčejní amatéři. A s amatéry je těžké jednat o otevření české ekonomiky českým podnikům a podnikatelům.
14. 10. 2013 | 15:31

xx napsal(a):

Bakalův nezvaný host: https://www.facebook.com/photo.php?v=4820059918937

Tady je to nové dopravní letadlo Aera, natočil jsem letos na dni otevřených dveří v Aeru, bohužel nízká kvalita z mobilu. To letící je 159B Alca.
14. 10. 2013 | 15:36

hutor napsal(a):

Ale vubec neni zmineno, ze zase ceske firmy outsourcuji neco jinam.

Jsme v EU proboha. Je to jako kdybychom se bavili, ze jihocesky kraj mam malo prumyslu, zatimco severomeoravsky hodne.

Teoreticky se muze stat, ze uplne vsechny svetove firmy budou mit zahranicniho vlastnika. Co potom na to rekne pan Zeleny?
14. 10. 2013 | 15:37

Jan napsal(a):

Občané !Dnes oficiálně začíná volební kampaň !Běžte k volbám a dejte flek televizním politologům,kteří tvrdí,že volební účast bude do 60%.Dejte jim flek ať je volební účast alespoň 70% !Pokud nepůjdete k volbám rozhodnou jiní o Vás a bez Vás !Pokud nevíte koho máte volit,tak volte ČSSD nebo Tomia Okamuru !Andrej Babiš má již hlasů dost.Nyní potřebujeme,aby se do poslanecké sněmovny dostal Tomio,který tam zavede čerstvý vítr !Nevolte ODS nebo TOP 09.Ti prokázali devastaci státu v minulé vládě !Býv.premiér Nečas měl hroší kůži a nechtěl slyšet,že občané vládu trojkoalice nechtějí!Tuto hroší kůži mu posilovali tito politikové, jako pan Kalousek,Stanjura,Němcová,Langšádlová a jiní.Jen na 1 osobu v republice tato hroší kůže neplatila a to na paní Nagyovou.Protí ní byl Nečas úplně bezbraný !Díky paní Nagyové padla vláda nenáviděné koalice !Díky paní Nagyová !!Tuto vládu také položila Karolína Peake,která situaci psychicky nezvládla .Ozvalo se v ní dobré já a ona už nemohla dál a odešla z poslanecké sněmovny !Občané ,pokud se chcete mít lépe,volte levici !!!!
14. 10. 2013 | 15:44

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro xx.
Děláš vše pro to, abys byl směšný.
Kolik jsme těch L 159 za těch asi dvacet let prodali?
Vyrobilo se asi 72, polovinu používá naše armáda, polovina leží zakonzervovaná a hledá se pro ně kupec.
14. 10. 2013 | 15:50

marxík napsal(a):

Jane,
máte pravdu, šikmooký Tomio je dobrá volba, z pohledu naší adaptace na čínského komunistu.
14. 10. 2013 | 15:55

xx napsal(a):

Maximus: to je možné že jsem to nepochopil. Nestíhám číst všechny příspěvky, takže mi může někdy uniknout kontext.

Nedávno jsem psal příspěvek pod Hvížďalou k firmě Liebherr - jsou to Němci, Německá firma ale sídlo mají ve Švýcarsku. Stejně třeba Švédský Lux a jiné firmy. Některé zůstávají, jiné se odstěhují zcela, některé jen částečně, třeba získají od vlád výhody aby se nestěhovali a pod. To bychom museli znát skutečně mnoho detailů, abychom mohli dělat závěry.

Rozdíly v platech, to je oblíbené téma. Ovšem vysvětlení není to co jste napsal. Neznám hospodářské výsledky řetězců, takže nevím kolik peněz vyplácejí majitelům. Ale např. Škoda Auto, které výsledky zveřejňuje vyplácí asi 11 miliard zisku akcionářům. Ale z asi 280 miliardové ekonomické aktivity. A porovnejte si ceny Škodovek a Volkswagenů.

To porovnávání je velmi komplikované, vůbec analýza platů bez porovnávání se zahraničím je složitá, protože vliv na ně má velmi mnoho faktorů. Samozřejmě úspěšnost firmy, pak konkurenční tlaky, způsob řízení firmy a potřeba investic do inovací, konkurenceschopnost produktů a celé firmy, a také závislost firmy o které píše autor blogu, a řada dalších věcí.

V Německu je tlak na mzdy dozajista vyšší, je dán také silou firem.

Víte, problém naší ekonomiky v roce 89 byl, že zde nebyl nikdo bohatý a ty podniky byly zadlužené, zastaralé a bez kapitálu. To byl důvod, proč to dopadlo tak, že vše co tu ještě funguje vlastní bohatí kapitalisté z ciziny.

My jsme naše bohatství projedli. Rosové mají alespoň ty suroviny na kterých jim mohli vyrůst místní bohatí kapitalisté, kteří časem snad přijdou na to, že by měli svoje peníze investovat nikoli do anglických fotbalových klubů, ale ruských firem.

U nás nebylo na čem by tito kapitalisté vyrostli. Bohatství které jsme měli v podobě lidských zdrojů ( Baťa, Kolben, Škoda a další ) a jimi vybudovaných podniků jsme zničili. A teď sklízíme hořké plody této devastace.

To co se dělo po roce 89 byl jen počátek bolestivého obrodného procesu, který bude ještě dlouho trvat a vůbec není jisté, že dopadne dobře.

A skončím slovy Pavla Kohouta, které se mi zdají jako skvělé shrnutí mých názorů a myšlenek, které já tak umě nedovedu vyjádřit.

Cituji „tržní hospodářství je normální uspořádání společnosti. Normální neznamená perfektní. Ostatně, ne každý den svítí slunce. Někdy prší nebo sněží. Ale to je normální. S tím rozdílem, že poroučet větru a dešti je evidentní hloupost, zatímco poroučet trhu je stále populární myšlenka mezi lidmi, kteří si myslí, že stát jim patří a trh má být státu podřízen.

Poznámka na závěr: proč stát selhává prakticky ve všem, co dělá? Protože stát je z podstaty věci velká korporace, která má monopol na své území. Každá velká korporace je nehospodárná a monopol zvláště. Není vystaven konkurenci a kde chybí konkurence, chybí i motivace ke zlepšování. A teď si představte, co se stane, až si přestanou konkurovat jednotlivé národní státy, pokud budou nahrazeny celoevropským superstátem.“
14. 10. 2013 | 15:57

xx napsal(a):

Bakalův nezvaný host: a já jsem snad napsal něco jiného ? Tak kdo je tu směšný ?
14. 10. 2013 | 15:58

Ford napsal(a):

O čem to pořád sníte? Tady na konci 80 let nebylo nic solidního. Věděli to i samotní komunisti. Někdo tady blábolí o letadlech.Letadlo si dokáže postavit kdekdo v garáži a taky si je stavěli i za socialismu. Prodávali si to mezi sebou aby sen socialismu žil dál. Ale nežil. Prostě na konci 80 let skapal. Už za sociku si lidi sháněli bony a kupovali v Tuzexu, hadry, spotřební zboží.To si mysleli o té místní kvalitě. I špičkové světové firmy krachují. Viz třeba teď Nokia. Ještě nedávno světová jednička a teď mají slezinu na stadionů jak zdechlinu střelí Microsoftu. Soudruzi v Číně bouchají auta lepší než u nás za socialismu a kolik jich tady prodají? Kolik zkrachovalo jen v Evropě výrobců aut a žádný nový masově prodávající se neprosadil. Max si vyšolichají nějakou kusovou výrobu jako hračku milionářů.
Socialismu ekonomicky skapal 80 letech. Protože jak řekl Jakeš to přehnali se socialismem a rovnostářstvím. My i kdyby jsme nakrásně nechali všechno jak bylo tak prostě nebylo komu dodávat protože to naši socialističtí bratři zabalili.
14. 10. 2013 | 16:11

marxík napsal(a):

Já vám rozumím, milé xx.
Základním nedostatkem trhu ale je, že si oblíbil čínské komunisty.
Co s tím budeme dělat? Budeme ho nějak znásilňovat, nebo si koupíme levný a kvalitní čínský telefon?
14. 10. 2013 | 16:20

Josef Šoltes napsal(a):

Zajímavý článek, ale podotkl bych, že ještě není nic ztraceno. Ano, nemáme tu žádné ořádné domácí podniky v českých rukou, výzkum a vývoj se tu příliš neodehrává. Ale tahle změna by asi nebyla tak složitá. Problémem totiž nebude nedostatečná flexibilita naší ekonomiky. Problémem bude nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Kde chcete vzít ty tisíce odborníků a výzkumníků? Ten proces bude pomalý a bude bolet...
14. 10. 2013 | 16:34

Maximus napsal(a):

xx

Nechci se tady s vámi hašteřit, ale spíše se snažím dobrat příčin nedobrého stavu české ekonomiky a toho, že si mohou dovolit naši západní sousedé u mezd svých zaměstnanců několikanásobně vyšši platy. To vše má ovšem blahodárný vliv na tamní společnost a její stabilitu a i jsou tu další kladné aspekty. Leccos naznačil autor článku pan Zelený, další se objevilo v textech lidí reagující na tento článek. Pokud se ovšem hodně věcí nezmění a hlavně v podnikatelském prostředí, prostě cizí firmy tady nebudou nikdy doma a ty naše půjdou do pryč. Mohu vám uvést zrovna jeden příklad. Jedna firma mě dluží dnes téměř 600 tis. Kč a druhá o něco méně, chtějí zaplatit, ale jak jsem zjistil, tak prostě nyní mají prázdnou kasu. Dobře, počkám, ale chtěl bych od někoho kvalifikovaného vysvětlit, proč musím z těchto neuhrazených platem jako právnická osoba odvést DPH? Pokud vím, tak v třeba SRN se DPH odvede až po proběhnutí platby! Zrovna tak nechápu, proč se má státu účtovat DPH a tím jej vlastně zatěžovat? Já vím, technicky by to možná bylo složité, ale byla by to jedna z cest jak státu odlehčit. A je tu spousta dalších "proč"!?
Mějte se.
14. 10. 2013 | 16:36

Yosif K napsal(a):

Trumbelíni ketří závidí proletošům a solvinákům v SRN jejicvh vyšší nominální příjmy bych rád připomněšl vyšší ceny bztů a nájmů v prosperujících městech SRN, nemluvím o Bautzen nebo Zgorzelci, kde je 40% nezaměstnanost.

Příbuzná maká v Norimberku, garsonka 400 EUR KALT jen to hvízdne s energiema dvakrát tolik, není proletářka docvolit si to může ale pokud nejakej proletoš vydělá 1200 EUR tak si asi tak moc taky nepíská, přitom je to nominálně dvakrát tolik co má proletoš v česku.

Proletoši nekvalifikovaní solvináci čeští kteří závidí proletošům německým jsou neinformovaní a víceméně trapní.
14. 10. 2013 | 16:38

Yosif K napsal(a):

Maximus napsal(a):
xx

Nechci se tady s vámi hašteřit, ale spíše se snažím dobrat příčin nedobrého stavu české ekonomiky a toho, že si mohou dovolit naši západní sousedé u mezd svých zaměstnanců několikanásobně vyšši platy.
KONEC CITATU.

Co si myslíte vy?
1) něměčtí proletoši jsou výkonnější.
2) něměčtí proletoši vykořistují české proletoše.

Hádejte co z toho asi platí?
Zajímavé je že po SRN nešilhají lidi s nadprlůměrným platem. Po SRN šilhají lidi s podrpůměrnými příjmy kteří by si v SRN také moz nehvízdali - byli by na púříjmovém dně a platili by minimálně za byty jako mourovatí.
14. 10. 2013 | 16:43

K.M. napsal(a):

"16:33"

NELZE NEPŘIPOMENOUT SNAHU PŘEDCHOZÍCH VLÁD, ZAMEZIT JAKÉKOLIV (!) KONTROLE...(!), ÚČINNÝM SNIŽOVÁNÍM STAVŮ POLICIE...

K.M.
14. 10. 2013 | 16:46

Maximus napsal(a):

xx

Ještě doplnění. Ještě před pár lety bylo slušností hradit platby do 15 dní, nyní toto dodržují jenom některé státní instituce a nebo když má vůči někomu někdo slabé postavení. Proč sem zatáhly odněkud ze Španělska manýry, že třeba od Telefóniky CZ jsem musel čekat na platby 4 měsíce? Proč se vymýšlí kraviny jako ISO, ale aby se zkvalitnila platební morálka firem se neřeší. Ale zrovna tady by mohl stát pomoci nastavit korektní prostředí a nevymýšlet paskvily v hospod. zákoníku. Šlo by např. zavést jako jednu z podmínek pro ISO apod. "vymoženosti", že firma patří mezi skupinu podniků, které platí ostatním většinu plateb např. do 15 dní a stát by mohl tyto firmy nějakým vhodným způsobem preferovat či odměňovat. Ono to toiž má vedlejší vazby a účinky, na kterém všichni vydělají! A tohle třeba Němci a spol. dávno pochopili.....
14. 10. 2013 | 16:50

xx napsal(a):

Maximus: to že stát háže lidem klacky pod nohy a tím přetěžuje už tak neduživou ekonomiku je fakt. Proto neustále tvrdím, že méně státu je pro nás v našich podmínkách cesta jak se ekonomicky zvednout.

K těm dluhům, nejste zdaleka sám. Naše firma se s tím potýká již několik let. Dluhy jsou tak velké, že občas nemáme ani na výplaty. Zatím se nám pokaždé podařilo peníze získat, ale s velkým zpožděním. Tím pádem se i my nuceně stáváme dlužníky, prostě proto že když nám nezaplatí zákazníci, jiné peníze odnikud nedostaneme. To je soukromý sektor.

Co se týče rozdílů platů, tak to je pouze otázka vývoje. Ostatně Němec Dán nebo Francouz mohou mít také různé pocity frustrace nebo povýšenosti, protože mají dost rozdílné platy. Ne tak moc rozdílné, protože jejich ekonomiky nejsou tak moc rozdílné, jsou na stejné úrovni.

My na té úrovni prostě nejsme a ještě dlouho nebudeme, takže nebudeme mít takové platy jako mají němci. Naše ekonomika nevyprodukuje dostatek ekonomické aktivity a tím peněz.

Ale zlepšuje se to. V roce 89 vydal průměrný plat za nějakých 120 DM, dnes je to několikanásobně více. Ovšem tady je třeba být opatrný ve srovnávání. Protože ten růst mezd u nás je hodně založen na dluhové expanzi, podobně jako ve Španělsku, a ne na ekonomickém základě. To znamená že vzrostly platy ale i ceny, takže sice máme vyšší mzdy ale i náklady.

Inflace se sice držela nízko, ale převážně proto, že velká část dluhové expanze šla na vrub nemovitostí, které se do inflace nepočítají a jejichž ceny vrostly za minulých 10 let 3x kdežto průměrná mzda nevzrostla snad ani na dvojnásobek.
14. 10. 2013 | 16:53

Yosif K napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Pro Yosif K .
Dva letouny z minulých let

L-410 Turbolet
„Celkem bylo vyrobeno přes 1 000 ks. Okolo 350 jich bylo v provozu v roce 2008. Nejvíce jich bylo dodáno do SSSR a odtud byly dále přeprodány do zemí Asie, Afriky a Jižní Ameriky, několik strojů létá v Rusku a bývalých státech SSSR. V Evropě je v provozu cca 50 kusů jak v civilní letecké dopravě, tak u vojenských letectev. O letouny L-410 je velký zájem i 40 let po prvním vzletu, v roce 2009 opustilo brány kunovické továrny 8 nových letadel. „

L-29 Delfín
„Výroba začala v roce 1963 a trvala 11 let, vyrobilo se okolo 3 500 ks. Vyvinuta byla i jednomístná verze L-29A Akrobat. Průzkumná verze s kamerami v přídi letounu se vyráběla jako L-29R. „

A to jsme dokázali vyrábět řadu dalších letadel.
Delfína vlastnili nebo možná ještě vlastní i soukromníci po celém světě. Před pár lety s nim havaroval jeden Američan, byl článek v médiích.
Kolik letadel vyrobíme dnes?
14. 10. 2013 | 14:32
OK vyrobit je jedna věc, druhá věc je prodat.
----Alcy nikdo nechce koupit, proto se španělákům vnutili 4 Alcy zadarmo aby bylo možné předstírat že je koupil nekdo jiný než česká armáda.
Podobný letadla dělá italie, británie, polsko a srbsko.
Samozřejmě pokud by se Alcy rozdávali teroristům víceméně zadara, zájem by byl.
----L410 dobrý poměr cena výkon - za socíku se v SSSR používali místo nakládaku na dopravu obcí na pastvu, jak byly laciný.

Nyní je plat dělnasů v Kunovicích v USD 20 krát vyšší než za totáče, letadla jsou dražší, zájem i v Rusku je o to menší. Pokud by byl zájem v rusku větší, není problem najet na starý výrobní čísla. Problem v kapitalismu není pouze vyrobit. Problem je VYROBIT A PRODAT. Jaká je poptávka v rusku? Pořád tam používají letadla na dopravu obcí na pastvu nebo už je takový grofský moresy přešly?

Věřím že kdyby dělnasi makali jako ta totáče za 80 USD na měsíc, že by letadla byla lacinější a optávka vyšší alůe zkuste to vysvětlit těm dělnasům. RVHP se mzdama jako v Bangladeši se už nevrátí.
14. 10. 2013 | 17:01

Maximus napsal(a):

Yosívku K. zalez někam do kouta. Asi si nikdy nepodnikal a tak máš vůči obyčejným lidem mindráky povýšenosti či co. Přicházím už po léta do pracovního styku se spoustou lidí různého vzdělání a postavení (od dělníků pobředitele nebo manažery)a nemám pocit, že IQ je tak rozděleno, jak si myslíš. Mezi dělníky je spousta inteligentních lidí a nejen to, často umí věci, že mě pořád příjemně překvapují. Několikrát se mi stalo, že jsem vymýšlel v projektu nějaké technické řešení, ale dělňáskové pŕišli s nápadem, že za tím byla velká úspora jak peněz, tak i času. A tím, že si jich vážím a respektuji je, nikdy se mi nestalo, že by mě nějak podrazili nebo pomlouvali. Jen hlupák se naparuje a povyšuje nad ostatními.
14. 10. 2013 | 17:06

Petr Havelka napsal(a):

Pane Zelený,

klobouk dolů, brilantní.

Znám u nás malé High-tech firmy, jsou vynikající. Není o nich slyšet.
14. 10. 2013 | 17:08

Yosif K napsal(a):

Podobné rady jako Zeleného knížecí rady jsem slyšel mockrát.

Vyrábíte Pitralon? Máte malé zisky? nebojte se vYrábět drahé parfemy! Channel, DKNY, Kenzo, něco takového vyrábějte, nebojte se vyrábět něco s vysokou přidanou hodnotou!

Vykašlete se na pitralon hlupáčci, vyrábějte něco jako Kenzo Lemonada lahvičku 30 ml za 60USD, a prosperita je za rohem, vždyt jak je to jednoduché vy hlupáčci!

A Tatrovky prodávejte dráž než Scanie a Zetory prodávejte dráž než traktory Fendt a vstřikovací čerpadla z Motorpalu prodávejte dráž než Robert Bosch Diesel! A dělějte Tatry 613 a prodávejte je dráže než Porsche nebo Ferari! No vidíte jak je to jednoduché, jak vám akademik profesor Milan Zelený skvěle ze své katedry poradil!

Život je skvělý, chce to jen neotročit pro cizí kapitalsty a vyrábět neco s vysokou přidanou hodbotou pro sebe. Jaktože vás to ještě nenapadlo? proč každej na světě není bohatej? Nečetli nic od zeleného aBY VĚDĚLI JAK JE jEDNODUCHÉ ZBOHATNOUT. Vyžente cizí kapitalisty a prosperita je tu!
14. 10. 2013 | 17:23

Mio napsal(a):

Kvalitní článek.Pan Klaus tohle asi nevěděl,když udal směr kapitalizace ČR ven za hranice?
14. 10. 2013 | 17:26

Yosif K napsal(a):

Maximus napsal(a):
Yosívku K. zalez někam do kouta. Asi si nikdy nepodnikal a tak máš vůči obyčejným lidem mindráky povýšenosti či co. Přicházím už po léta do pracovního styku se spoustou lidí různého vzdělání a postavení (od dělníků pobředitele nebo manažery)a nemám pocit, že IQ je tak rozděleno, jak si myslíš. Mezi dělníky je spousta inteligentních lidí a nejen to, často umí věci, že mě pořád příjemně překvapují. Několikrát se mi stalo, že jsem vymýšlel v projektu nějaké technické řešení, ale dělňáskové pŕišli s nápadem, že za tím byla velká úspora jak peněz, tak i času. A tím, že si jich vážím a respektuji je, nikdy se mi nestalo, že by mě nějak podrazili nebo pomlouvali. Jen hlupák se naparuje a povyšuje nad ostatními.
14. 10. 2013 | 17:06
Já se nenaparuji nad děšlníky. Já se divím naivkům kteří si myslí že mají nárok na plat něměecké uklizečky "když dělají v česku tu stejnou práci". Mám dojem že se takto nediví ani dělníci ale pouze vy sám. Normální člověk si srovná v hlavě to že nemecká uklizečka z principu musí mít plat který pokryje nájem bytečku a nějakou stavu a pár maličkostí, a že nad základními výdaji ji nebude moc přebývat - dtto jako čeké uklizečce, nájmy v Praze jsou přece jenom nižší než nájmy ve FRANKFURTU NAD MOHANEM. Proto němečtí proletoši nominálně mají více než čeští, ale reálně to až tak velký rozdíl nebude.

češka myjící olechz v pizerce závidí socalistické benefity proletošů ve švédsku, ti vypalují sídliště Stockholm Husby a do TV říjkají že práce je ALE ŽE PŘECE NEPUDOU ZA BÍDNEJ PENÍZ MEJT PLECHy DO PIZERKY.

Lidi kteří si neuvědomují že všude (včetně SRN a švédska) je chleba o dvou kůrkách, specielně pro nekvalifikované proletoše, jsou SMĚŠNÍ.
14. 10. 2013 | 17:37

Zak napsal(a):

Tuto pravdu tušíme, vnímám, cítíme více jak 20 let. Bohužel - v zemi plné zlodějů, polovzdělaných chytráků, neoliberálních poskomunistů, emocionálních idiotů, sobců a deprivantů, v zemi, kde jsme si odvykli otevřeně komunikovat, jako rovný s rovným - není jiné cesty, než té, kterou se ubíráme. Vážně se obávám o osud nastupující generace, kterou fatálně poškodila dvacetiletá stupidita našich politických a eknomických "elit".
14. 10. 2013 | 17:43

Yosif K napsal(a):

Mio napsal(a):
Kvalitní článek.Pan Klaus tohle asi nevěděl,když udal směr kapitalizace ČR ven za hranice?
14. 10. 2013 | 17:26
To máte jedno, Klaus se snažil něco zachránit pro české kapitalisty bez kapitálu, spousta z nich jsou PRÁVEM vnímáni jako protekční tuneláři (Miroslav Macek)a nenáviděni.
Cizinci byli alespon kapitalisti s kapitálem, trumbelínEK Zelený proti nim štve proletoše že ano jsou to kapitalisti s kapitálem ale že to jsou cizinci.

Jediní domácí "kapitalisti s kapitálem" byli lidé kteří si necom odklonili v pezetkách (Babiš) a veksláci. Ani tihle nejsou mezi proletoši dvakrát populární.

Nebo vy snad znáte nejaké domácí kapitalisty s kapitálem který si mohli koupit škodu auto nebo škodu plzen CASH hnedle v roce 1991?
14. 10. 2013 | 17:43

Yosif K napsal(a):

Zak napsal(a):
Tuto pravdu tušíme, vnímám, cítíme více jak 20 let. Bohužel - v zemi plné zlodějů, polovzdělaných chytráků, neoliberálních poskomunistů, emocionálních idiotů, sobců a deprivantů, v zemi, kde jsme si odvykli otevřeně komunikovat, jako rovný s rovným - není jiné cesty, než té, kterou se ubíráme. Vážně se obávám o osud nastupující generace, kterou fatálně poškodila dvacetiletá stupidita našich politických a eknomických "elit".
14. 10. 2013 | 17:43
Ne jiné cesty nebzlo proto že v roce 1990 NEBYLI ČEŠTÍ KAPITALISTÉ S KAPITÁLEM. Všichni čeští kapitalisté byli začátečníci bez kapitálu, přinejlepším včerejší veksláci nebo pztkáři s řádově pár set tisíci USD, na to aby nějaký čech z valstního kapitálu postavil na nohy strojírna a hutěm na to nikdo neměl. Nebo vy snnad znáte nějakýho obcana CSSR který měl ve štrozoku CASH 400 milionů EUR aby si koupil třeba Škodu Plzen?

Klaus se naopak snažil to či ono zachrániot pro české kapitalůisty nbez kapitálu, to byl nakonec smysl kuponové privatizace - většinou to dopadlo mnohem hůře než kdyby to prodal cizincům.

Pseudoproletářští trumbelínci nevědí co chtějí.
---cizinci měli kapitál ale trumbelínek Zelený proti nim štve proletoše že to jsou cizinci a xenofobní proletoši na to slyší.
---někteří češi neměli kapitál ale měli známosti - proletoši je celkem pochopitelně nenávidí jako protekční spratky.
---někteří češi neměli ani kapitál ani známosti ale postupně se vypracovali - proletoši je srdečně nenávidí za to že zbohatli, že už nejsou proletoši a že mají vilu a barák a vozej se třeba v bavoráku a jezděj na dovču na safari.
14. 10. 2013 | 17:54

Yosif K napsal(a):

A politici se předháněli v podpoře vstupu zahraničního kapitálu formou akvizicí českých podniků (viz OKD aj.).
KONEC CITATU.

Jste trumbelínek - MUS a OKD jsou zářivě křistálové případy kdy bolševici z MPO připravili privatizaci za pět prstů pro bolševiky z managementu a to s MASIVNÍ PODPROU NAIVNÍCH DĚLNICKÝCH TRUMBELÍNŮ Z BOLŠEVICKÝCH ODBORŮ. Ketří su mysleli že bolševici jim bodu v souladu s bolšvickou ideologií ůchránit pracovní místa".

Ovšem bolševici jakmile se dostali k prvním miliárdám tak se na doly a dělnická pacovní místa vys....rali, vše kapitalistům prodali, peníze si uložili do švajcu a kdyby jim je švýcaři nezmrazili, tak si dávají do trumpety dodnes.
OKD dtto v bleděrůžovém - bolševici Votava a Koláček se na dobráře vys...li, prdali vše za 10 miliard Bakalovi a investovali do hotelů a sjezdovek na Slovensku. A vůbec se jim nedivím. Kdo by se chtěl hádat s horníky kdzž může valstnit hotely v tatrách a nechat se tam obsluhovat jako velkomožný pánko??????
Kapitalisti jsou všude stejní v tom že jde jim o zisk a ne aby zbůhdarma drželi ztrátový provozy jen proto aby proletoši měli kam chodit pro vejplaty.
14. 10. 2013 | 18:04

Rumcajs napsal(a):

Pane Zeleny, to jsou ciste akademicke uvahy, ktere s realitou maji jen malo spolecneho. To jestli budeme delat sofistikovany final a nebo polotovary pro odberatele ze zahranici, to prece neni otazka osobniho rozhodnuti ale fakticky stav veci. Ja si treba myslim, ze by bylo dobre ,kdyby kazdy Cech ziskal Nobelovu cenu a nas stat by mel proto neco udelat.
14. 10. 2013 | 18:39

Luciano napsal(a):

My žijeme v době,kdy ve vědě "myšlénka" byla zařazena mezi regulární elementární částice.Předtím myšlenka pouze zařazovala leccos mezi elementární částice,aniž by tam sebe samu dala,tedy nenacházela se tam do minulého týdne.Ale v rozporu s Newtonem a Coulombem-klasikou to není.Higgs-Coulomb-Newton tedy ve zkratce HCN-kyanovodík jsou nejprudším jedem ? V jistém smyslu v největší hloubce vědy se tím latentně rozhořel znovu boj materialista-atomista Lomonosov proti celé fluidové německé Petrohradské tehdejší Akademii věd carevny Kateřiny.Lomonosov zvítězil,právě tak jako později Stalin nad Hitlerem převahou počtu zbraní (ze soukromých placených firem) až sedminásobkem,bazíruje na úspěších před válkou typu 8600 zbrusu nových závodů za první pětiletku.Současný vrcholný ruský ekonom:Jsme demokratickou zemí s mnohem slabší ekonomikou než byla Stalinova. Hitler začínal útok na SSSR 4000 tanky 1941 ,Stalin útok na Německo 1945 50 000.Hitler byly zbraně celé Evropy,Stalinovy 1/3 evropského území SSSR neobsazeného Němci.
Zapoměňte na nesmysly o bájném Německu.Česká ekonomika má dnes potenciál nějaké části úseku Jeniseje.Stačí vidět ty stovky lodí tam s náklady niklu apod,které již samy převyšují naše HDP i účetní hodnotu zdejšího kapitálu.Stačí si přečíst jak Němci ekonomicky prožívali potopení svého křižníku Bismarck Angličany začátkem války.
Korigujte Klaus-Kočárníkovy ideje ve formě přebujelosti služeb na úkor výrobního kapitálu.
Číňané při smutku nepláčí,ale usmívají se.Byli by tedy ve smutku z "úsměvné křivky".
Především tragickou roli kompasu demolice naší ekonomické síly sehrálo železné přesvědčení,že zdejší nic neumí,že jsou ve všem jen pozadu,že s Ruskem se nedá atd..
Masaryk se přepočetl,když doufal že svým americkým manželstvím povzbudí v zemi americkou podnikavost.Nakonec USA se dostaly do krize a zde převládlo prastaré rakušácko-němectví,nedlouho přerušené,které vrcholilo lístkovým přídělovým systémem.Baťovi se nic nestalo.Vojáci říše boty stále více potřebovali.A Baťa rád za Jižní Ameriku jako Himmlerovci,Eichmann.
14. 10. 2013 | 18:44

Mildam napsal(a):

Tomuhle článku nevěřím - přeci není možné, aby tohle všichni ti moudří lidé, kterým po revoluci tak ležel na srdci stav Česka, nevěděli. To by nám občanům téhle země neudělali a vedli by ten stát naprosto jinak.
14. 10. 2013 | 18:54

JC napsal(a):

Pane Zeleny Vas objev, ze v Cesku uz nic nepatri Cechum, je opravdu na nejake pekne oceneni. Vas pozorovaci talent je obdivuhodny. Zjistit to v roce 2013....Vy jste snad vizionar??? Respekt, o Vas se musí ty cinske university prat, neztrácejte cas, v Cechach uz to vi i chlapi u piva mnoho let. Nechapu odkud jste spadl...Asi z Tian-Chan.
14. 10. 2013 | 19:03

Mildam napsal(a):

Pro Maximus - Vaše názory podepisuji a toho Yozifa nebo jak si říká si nevšímejte a nereagujte na něj. Mně se dělá špatně už z jeho stylu, natož abych hloubal nad tím, co píše - inu naše ušlechtilá kanální pravice.
14. 10. 2013 | 19:05

Rumcajs napsal(a):

Mildam
To prece neni o statu, ale o Vas. Co jste udelal proto, aby se tu neco vyrabelo ?
14. 10. 2013 | 19:07

Rumcajs napsal(a):

Tak vidi, ze Mildam je ukazkou zvanivyho levicaka,ktery ve sutecnosti umi davat rady druhym, ale sam se nevzmuze na nic, vyjma toho zvedat pesticku na Vaclavaku.

Jo,vice takovych chytrolinu a budeme se vsicni mit, jak pr... v zite.
14. 10. 2013 | 20:00

Petr M. napsal(a):

Moc díky za váš, jako obvykle, skvělý článek!
14. 10. 2013 | 20:35

Jarle Halsnes napsal(a):

Nějak moc nechápu rozdíl, jestli podnik vlastní Franz, nebo Franta. Potíž je, že daně v Česku stejně neplatí ani jeden.
14. 10. 2013 | 21:02

Yosif K napsal(a):

Mildam napsal(a):
Pro Maximus - Vaše názory podepisuji a toho Yozifa nebo jak si říká si nevšímejte a nereagujte na něj. Mně se dělá špatně už z jeho stylu, natož abych hloubal nad tím, co píše - inu naše ušlechtilá kanální pravice.
14. 10. 2013 | 19:05

No nic mne nepobaví tak jako skuhrot proč čeští proletoši neberou tolik peněz jako němeští proletoši.
Proč česká uklizečka nebere stejně jako nemecká uklizečka když "obě mají stejnou produktivitu".
Opakuji:

Češka myjící plechy v pizerce závidí socalistické benefity proletošů ve švédsku, ti vypalují sídliště Stockholm Husby a do TV říjkají že práce je ALE ŽE PŘECE NEPUDOU ZA BÍDNEJ PENÍZ MEJT PLECHy DO PIZERKY.

Lidi kteří si neuvědomují že všude (včetně SRN a švédska) je chleba o dvou kůrkách, specielně pro nekvalifikované proletoše, jsou SMĚŠNÍ.

Když se někdo montuje do toho že ´český proletoš má NOMINÁLNĚ nižší mzdu než nemecký proletoš a diví se tomu tak takový člověk o tom jak se žije a pracuje na západě neví lautr nic.
14. 10. 2013 | 21:32

Yosif K napsal(a):

Pane hradecký a jeěště si laskavě uvědomte že predátoři z Bellinzony samo-privatizovaly za jásotu a nadšené aktivní podpory zpito...lých poslanců CSSD a zpi...mělých bolševických odborářů a že je hájil president Zeman "že právně bylo všechno v nejlepším pořádku". Jistě - vše bylo OK pro Zemana.
14. 10. 2013 | 21:35

nebojte se kupónů! napsal(a):

A nejhezčí je, jak se při likvidaci "rodinného stříbra" a odevzdávání českého průmyslu do cizích rukou celonárodně nadšeně tleskalo. A pro Klause a jeho cestu k prosperitě mají mnozí slabost, a budou jej bránit v debatě, stůj, co stůj...
To maximus: Okamura asi něco změní..
http://www.blisty.cz/art/64962.html
14. 10. 2013 | 21:49

Čtenář napsal(a):

Článek se mi líbí, už z toho důvodu, že jsou popisovány skutečnosti, které všichni vidíme a také všichni cítíme. Pan Milan Zelený na tyto problémy poukazuje již dlouhou dobu. Ti, kteří mají veřejnou odpovědnost na to nedbají, ostatní na to nemají síly. Mrzí mě, že řada lidí v diskusi, místo aby hledala způsob, jak se z této situace dostat, tak stávající situaci tradičně bagatelizuje, nebo do toho dává politické hledisko. Nejvíce mě však mrzí, že mnoho z těchto lidí vidících to přes politiku obhajuje vlády pravicových vlád, které mají zásadní podíl na tom, co právě je. Proto, co můžeme všichni udělat pro zlepšení tohoto současného stavu ?
14. 10. 2013 | 21:53

dd napsal(a):

Výborné. Zosífku, blábolíte.
14. 10. 2013 | 22:47

Yosif K napsal(a):

Dolonalý kabaret. Americký profesůrek štve proti zćizímu kapitálu - asi vykořistují více než domácí kapitalisti.
Proletoši čeští skuhrají že mají nižší mzdy než němečtí proletoši. Asi němečtí proletoši "vykořistují" ty české"?
Další kromě zizáků nenávidí Kellnera (vekslák) Babiše (stbák) Bakalu (upír) Frplíka (komqanč) atd atd.

Nikdo není dost dohbrej. Ještě že tu máme socalisty a spozoisty. . Ti se o proletoše postarají + dokonalý stát. Jako se staral Kott Pancová Rath. Kraldi ale taky trochu pro nás, prolleztoše, Máme je rádi, postavili na náměstí kašnu.
15. 10. 2013 | 02:28

gui napsal(a):

Laici nebudou asi nikdy z ekonomie s ekonomikami moudří.Zde snad nelze ani zmoudřet.
Hodnota-nadhodnota-přidaná hodnota? Cyklická,acyklická ekonomika? Agrární,industriální? Klausova,Zemanova? 1 Baťa,deset Baťů,sto Baťů?
Baťa,Babiš-od verpánku,dotací? Dírou v rozpočtu ostatních i svém jako kdysi válčící Německo a obsazené Řecko,externí a kompradorská buržuj selanka,
což takové rozinky jako nasazení tryskových tkalcovských stavů za socialismu v dobách,kdy tam češky na severu Čech braly předtím 1 200 Kč měsíčně a náš textil opravdu nebyl drahý,i když dražší než dnešní Vietnamci a sekáče o dost a na výšku 170 cm se nedělalo vlastně nikdy nic v kalhotech,krom vždy tehdy přídružené krejčovské zkracovatelky délky
po boku Německa a po boku SSSR-efekt inverse? Opačná údajná technická úroveň s opačnou životní úrovní (nepřímá úměra ..čím údajně techničtější výroba tím zde hůře),absurdita situace dluhy mají všichni,..když škrtneme Švédsko a dotace EU ,budou v ČSSD vědět ještě něco o ekonomii ?
Nebyla privatizace zde totéž jako nechat vyhořet svůj barák a pak udělat pojišťovnou to hradící všechny? Lze jednoznačně rozhodnout zda privatizace byla ekonomickou kulturou nebo primitivismem,krádeží nebo prací,podvodem
nebo příležitostí? Nakolik lze ekonomiku chápat právnicky? čistě justičně nebo naopak vůbec ne (amnestie)?
Ale i plýtvání časem je ekonomie,viz americké time is money a bez viditelného úspěchu ho uteklo čtvrtstoletí,za které by se i pomalá želva-socialismus dnes dostal tak na dvjnásobek své někdejší životní úrovně,tedy čtyřnásobek dnešní.To lze po stalinsku hodit za hlavu ve jménu blíže neurčené v čase budoucnosti národa? V čem ta budoucnost bude? V otazníku všech otazníků M.Zemanovi ,ve zkrocení německé pomoci ? SSSR 1917-1933 vs.1933-1945?
M.Zelený se usmívá pod vousy dál..Asi je mu hej ,jestli se mu nestýská-ve světě lze umrznout..lepší českej chuidoba neř globální zmrzlík bez hnízda domoviny ,lepší v mylné naději sníti nežli strašlivou zříti jistotu
15. 10. 2013 | 06:21

gui napsal(a):

opravy :...dvojnásobek...chudoba než globální zmrzlík
15. 10. 2013 | 06:24

a-man napsal(a):

Toto se nás netýká - my si vybudujeme Kanál a všechno bue fajn.
15. 10. 2013 | 06:43

von kulak napsal(a):

gui napsal(a): "bez viditelného úspěchu ho uteklo čtvrtstoletí,za které by se i pomalá želva-socialismus dnes dostal tak na dvjnásobek své někdejší životní úrovně,tedy čtyřnásobek dnešní"

No jasně - už na dvanáctou pětiletku byl naplánovaný rozvoj buržoazní pavědy - kybernetiky - a na třináctou internet a na patnáckou se plánoval dostatek bytů, elektroniky a smarfony. :)
15. 10. 2013 | 06:49

Noclaf napsal(a):

Autor si sám odpověděl, proč je českých firem tak málo.
V článku uvádí, že zahraniční vlastníci nechávají v ČR procesy s nízkou přidanou hodnotou ( ergo ziskem ). Důvod proč se pak českým firmám nedaří je skryt v tom, jak je možné, že 42,5% zahraniční produkce je schopno generovat >60% zisku - i při přítomnosti pouze těch "lowprofit" procesů. Kde jsou ty české firmy s lepším ziskem, protože tu drží všechny procesy?
15. 10. 2013 | 07:21

rask napsal(a):

Že to tak dopadlo můžeme "poděkovat" Klausovo divoké privatizaci kdy se české podniky hlavně bejvalýma komoušema rozkradli.Tak se sem musel nalákat zahraniční kapitál ,aby jsme tady neměli 50% nezaměstnanost.Za to by Klaus a spol.měli dávno bručet! Místo toho byl prezident! Je to tady jeden velký bordel! V r.89 jsem si nedovedl představit,že někdy budu uvažovat o volbě neprekabátěných komoušů! Ale po zkušenostech za posledních 23 let o tom silně uvažuji!
15. 10. 2013 | 07:49

JC napsal(a):

Jen technická.

JC 14. 10. 2013 | 19:03
Vážený pokud jste tady nový, tento nick-name je již obsazen. Z důvodu zamezení
zmatků by bylo dobré si ho změnit, třeba na CJ.

S pozdravem JC-originál
15. 10. 2013 | 08:36

JC napsal(a):

Yosif K napsal(a):

"Jako se staral Kott Pancová Rath. Kraldi ale taky trochu pro nás, prolleztoše, Máme je rádi, postavili na náměstí kašnu."

Kdyby to nebylo k pláči tak je to k smíchu. Takto to totiž přesně funguje.
Obyčejný človíček který obvykle burcuje ohledně nedostatečné morálky těch nahoře,
sklapne kufr pokud se z nakradených ojrofondů podaří vybudovat obecní chodník nebo zřídit slevu na autobus pro školní mládež.
15. 10. 2013 | 08:48

MPL napsal(a):

Článek s podobným vyzněním napsala už před rokem (přesně 14.9.2012) paní I. Švihlíková na Britských listech: Proč je ČR kolonie (http://blisty.cz/art/64962.html). Otázka zní: Co s tím a jak z toho ven?
15. 10. 2013 | 08:49

MilanK. napsal(a):

Velmi trefné, pravdivé. Konečně by se nad tím měl někdo zamyslet a začít s tím něco dělat, pokud již není pozdě.
15. 10. 2013 | 11:16

lefebr napsal(a):

dobrý článek, jen zde chybí, že na změny, které jsou uvedeny italikou, nemá tato země kapitál. Naštěstí máme naději:)
15. 10. 2013 | 12:44

Pavel.S napsal(a):

JC- PLETETE SI POJEM A PRŮJEM.
Od pradávna je v lidské podstatě, že vůdčí silou ve společnosti je ten kdo vytyčí směr jak se společnost uživí, v tlupě to byl ten kdo zorganizoval lov, později ten kdo zorganizoval zemědělství a průmyslovou výrobu. Dokud se lidi mají dobře, chtějí stav udržet a vůdce zůstává a přejeme mu i to že má právo prvního a největšího sousta u korýtka s kořistí(výsledky práce), dokonce i to že tam s ním bude hodovat i jeho samička která se nepodílela a umí jen roztáhnout nohy.
Problém nastává když vůdce vládne tak, že se šíří bída a rozvrat, potom bývá vůdce vyhnán a je mu vyčítáno každé sousto.
Hloupé je že v demokracii je zodpovědnost vládnoucích zastřena, u korýtek jsou první, ale za neúspěch nikdi nikdo nenese zodpúovědnost
15. 10. 2013 | 13:04

JOJO napsal(a):

JC to řekl za mne.TZV. odborníci jsou jako korouhvičky ve větru.Teď čují závan vlevo, podle toho kafrají.To už se nedá číst,ale hlavně tyto odborníky platit.A ještě si drze vybírají posty -viz Nečas a Toúpolánek.Vyhnat všechny hnojným koštětem a začít platitskutečné pracanty, kteří umějí i rukama i hlavou.A hlavně volit ty, kdo chtějí změnit pracovní i občanské právo pro lidi,ne pro právníky a zločince.
15. 10. 2013 | 13:09

JOJO napsal(a):

Ještě oponuji názor,že naši lidé neměli kapitál pro podnikání.Narazili na připravené podrazy.Kolik těch našich miliardářů a násobných milionářů podniká doma a také doma platí daně? Popadli,co jim vrchní zloděj nadělil,odamnestoval a frnk pryč.To jsou oni prožírači české pracovní energie a produktivity.A ještě hloupí odíraní děkují za mizerně placenou práci těm úžasným zlodějům.Velký kapitál je ýsledkem spolupráce a jeho vlastnictví výsledek zlodějen a spolupráce bývalých hlavounů,kteří se opeřili a mizeli v dálavách,ti blbější zůstali a zbankrotovali.Viz Stehlík.
15. 10. 2013 | 13:27

Klaus napsal(a):

Výborně pane profesore Zelený,

a jelikož "Pozdě Bycha honiti", je nereálné se vrátit do bodu "0".

Jediné, co můžeme dělat,aby to nebylo ještě horší, je provádět max. úsporná opatření na straně spotřeby a výdajů státu, nastavit politickou stabilitu, odstranit z politiky debilitu - do vedení jen odborníky s prokazatelnou praxí, třeba jako Vy, Pan Švejnar atd., nastartovat efektivní zemědělství navzdory EU, plus opatření, o kterých píšete ( podpora vývozu, vyspělé technologie, podpora technologickým firmám, uplatňování českých firem na globálním trhu, zaměřit se pouze na priority ve vzdělání, výrobě, energetické potřeby... apod.).

Ještě nutno dodat nedělat tyto kroky samostatně, ale najednou- komplexně.

Ovšem, aby toto vše se vůbec dalo realizovat,musí zde být zaveden většinový systém vládnutí a politické strany musí do parlamentu a vlády nominovat pouze lidi, jako jste Vy nebo pan Švejnar a další na základě VŘ s jasnými požadavky, jinak se ČR nikdy nevyhrabe z ničeho a z tzv. podpory technologických firem zbyte tak jen fráze....
15. 10. 2013 | 14:16

Historik napsal(a):

to Ford
Že by se nějak "vypařil" stát a ti co v tom jedou." není to nic nemožného, jak předvedl jistý Robespierre. Poslal klidně po guilottinu i ty, kteří za krále kradli podle zákona. Ale chce to odvahu a ne řečnění u piva!
https://www.youtube.com/watch?v=mMVN7qEh6_Q
15. 10. 2013 | 14:59

Yosif K napsal(a):

JOJO napsal(a):
Ještě oponuji názor,že naši lidé neměli kapitál pro podnikání.Narazili na připravené podrazy.Kolik těch našich miliardářů a násobných milionářů podniká doma a také doma platí daně? Popadli,co jim vrchní zloděj nadělil,odamnestoval a frnk pryč.To jsou oni prožírači české pracovní energie a produktivity.A ještě hloupí odíraní děkují za mizerně placenou práci těm úžasným zlodějům.Velký kapitál je ýsledkem spolupráce a jeho vlastnictví výsledek zlodějen a spolupráce bývalých hlavounů,kteří se opeřili a mizeli v dálavách,ti blbější zůstali a zbankrotovali.Viz Stehlík.
15. 10. 2013 | 13:27
Z vašeho projevu vyplývá toto:
1) cizí kapitalisté jsou pakáž protože vyváží část zisků ddo ciziny.
2) domácí kapitalisté jsou pakáž protože vyváží část zisků ddo ciziny.
Takže co navrhujete? že by všechno měly řídit revoluční sověty dělníků, rolníků a vojáků?

Nebo nějaký genius pacujícího lidu jako Stalin? Nic jiného už nezbývá......
15. 10. 2013 | 15:51

Štefan napsal(a):

Bohužel, Milan Zelený má jednoznačně pravdu, pro ilustraci "skvělé výsledky" exportu v offsetech průmyslové spolupráce za roky 1998 - 2011 viz tabulka č. 3 http://www.nku.cz/kon-zavery/K12008.pdf Zvláštní, že nebyl takový zájem o investice nebo transfer know-how.....
15. 10. 2013 | 16:18

klobouk napsal(a):

Vážení,
nedokážete-li to vy, řeknu to sám.
Pane Zelený, pěkně jste mne na.....l. Vy si myslíte, že jsme tak hloupí, jak vy jste vychytralý a ukecaný?
Vy si myslíte, že nevíme, co jsme měli?
Kuponové knížky byly pro blbé, to přece někteří věděli a nešli do toho. Privatizace byl podvod a zlodějna. Také jsme tam nešli.
Ano, máme holé zadky, ale zato čisté svědomí.
A věřte, že máme svou víru. Vy si tu vaši dejte za klobouk.
15. 10. 2013 | 17:54

petrof napsal(a):

to klobouk:
co vám ukradli,při té privatizaci, starý brachu??? A byl jste to nahlásit???
Jo, ta víra je dobrá věc, prý i hory přenáší....ale řekněte to hospodskému, až po vás bude chtít zaplatit útratu.
15. 10. 2013 | 20:56

T.Paine napsal(a):

Pro dlouhodobou strategii a vizi českého průmyslu a celou českou ekonomiku jsou to inspirativní poznatky. Snad profesoru Zelenému budou politici naslouchat.

Z hlediska celkové zaměstnanosti (nejtíživější hospodářský a sociální problém, zejména poslední roky) je však český průmysl nedominantní sektor české ekonomiky, byť jeden z největších ze všech zemí světa podle Světové banky. S velkou pravděpodobnostní nedominantním bude i dlouhodobě (automatizace, robotizace, evropská a globální konkurence, …).

I kdyby vše, co profesor Zelený navrhuje nastalo zítra (kéž by), tak s velkou pravděpodobností největší (ne)zaměstnanost a (ne)zaměstnatelnost práceschopných a prácechtivých občanů bude stále v sektoru služeb.

Proč? Uvedu pouze 3 důvody.

1.Procento zaměstnanců ve službách ze všech zaměstnanců je dlouhodobě vysoko nad 50 %, zejména to platí u žen (nad 70 %). Více viz níže.

2.Dvojnásobná cena práce v Česku (celkové mzdové náklady zaměstnavatele) díky přímému zdanění (důchodcovská daň, zdravotnická daň, daň z příjmu,...) lidské práce (mzda) eliminuje zaměstnanost a zaměstnatelnost občanů hlavně ve službách, nejen v průmyslu, stavebnictví a zemědělství.

3.Služby jsou dominantně orientovány na domácí (lokální) trh, na domácí poptávku, na domácí úspory a koupěschopnost.
15. 10. 2013 | 21:20

T.Paine napsal(a):

Statistická ročenka ČSÚ rozděluje zaměstnance do tří sektorů: zemědělství, průmysl a stavebnictví a služby.

Podle ročenky ČSÚ 2012 pracovalo v roce 2011 58,6 % všech zaměstnanců ve službách. U všech zaměstnaných žen dokonce 74,2 %. U průmyslu a stavebnictví to bylo 38,4 % všech zaměstnanců, u žen jen 23,9 %. Podíl zaměstnanců ve službách byl 1,5 krát vyšší ve službách než v průmyslu a stavebnictví. U žen dokonce 3,1 ku 1.

V porovnání (rok 2011) s rokem 2000 zaměstnanost ve službách vzrostla o 9,2 %, u žen o 10,2 %.
V porovnání (rok 2011) s rokem 2000 zaměstnanost v průmyslu a stavebnictví zůstala prakticky na stejné úrovni (0.8 %), u žen však poklesla o 10,2 %.
15. 10. 2013 | 21:23

Bavor napsal(a):

Maximus napsal(a)14. 10. 2013 | 05:18 :
Ono je jedno, jestli vás odře český nebo cizí kapitalista, ale není jedno, jak se na daném teritóriu chová a kde je u něj DOMA! KONEC CITÁTU.
Kapitalista se bude chovat stejně, ať je to doma, nebo v cizině. Pro něj bude vždy JEDINÝM hlediskem výše jeho zisku. Zřetelně se to projevuje v tom, že český kapitalista zakládá firmy v daňových rájích, ale vyrábí v Čechách.Jedná tedy stejně jako kapitalista cizí.Jinak jednat mu systém nedovolí. Jedinou možností je společenské vlastnictví (družstevní, nebo státní), které umožní zisky z tohoto vlastnictví opět investovat a to nejen do rozvoje výroby, ale i do vyšších platů zaměstnanců a i regulovat počet pracovních míst i za cenu nižších zisků. To vám ovšem pan profesor nenapíše.
15. 10. 2013 | 22:37

Eduard napsal(a):

Neschopnost politiků špatné zákony a zloději tipu Českého anti
Jánošíka Klause.Který chudým a důchodcům vzal sobě a bohatým dal
lotry jemu podobním překryl cílenou anestií.Kuponová privatizace,
převod 330 miliard důchodového fondu do státního rozpočtu atd.
16. 10. 2013 | 05:47

Pavel S napsal(a):

Bavore, bývaly tu ovšem časy kdy podniky vlastnil český socialistický stát a ze zisků dotoval třeba levné bydlení, energie a vodu, dopravu i na vesnice, obchody a kulturáky, zdravotnictví, školství, kulturu, péči o seniory, invalidy atd. Pro zdejší obyvatele to asi bylo lepší než makat u běžícího pásu za almužnu a dívat se jak jiní v zahraničí bohatnou.
16. 10. 2013 | 08:10

Klaus napsal(a):

To Paine_Sužby:

služby jsou především závislé na tom, jestli lidé peníze mají nebo ne...a v současnosti spíše ne, tak i služby jdou dolů...a to, že tam je 50% práceschopných lidí je to odraz společnosti, že těch odborníků vždy bude méně než méně schopných, neschopných a všehoschopných...jen odraz systému školství za posledních 23 let...

To Bavor:

Není nic špatného, když je hospodářství řízeno centrálně, ale musí to řídit jen a jen odborníci v oboru, s historiíí a morálním kreditem...

Tedy to není o socialismu nebo kapitalismu, jelikož ty systémy řídí vždy ČLOVĚK. A VOĹIČ MUSÍ PŘEDEVŠÍM CHTÍT, ABY TY SYSTÉMY STÁTU ŘÍDIL OPRAVDOVÝ ODBORNÍK S PRAXÍ V OBORU A SILNÝM MORÁLNÍM KREDITEM.

Hra na socialismus, kapitalismus, levici, pravici, je jen´účelová mediální hra na lidi. V rámci ČR je dávno přežitý feudalismus, Hitler, normalizace, lágry, otroctví..apod.a pořád tady ty ovce někdo účelově straší..

Proč asi???
16. 10. 2013 | 09:08

Klaus napsal(a):

Zde máte přehled lidí z kandidátek stran, kteří byli vyzvání podpisem k zavázání se hlasovat pro protikorupční zákony"

http://www.blablanevolim.cz/krouzkujeme/moravskoslezsky-kraj/ano-2011

Tedy u voleb kroužkujte Ty, jež se zavázali podpisem..Ti kteří byli osloveni a odmítli nebo dělají neviditelné kvůli své neschopnosti, nekompetentnosti pracovat v zájmu lidí..Ty nevolte.

Není to ostranách a systémech...JE TO O KONKRÉTNÍCH LIDECH

KROUŽKUJTE U VOLEB LIDI NA KADIDÁTKÁCH, TI KTERÉ ZAKROUŽKUJETE BUDOU VE SNĚMOVNĚ
16. 10. 2013 | 10:18

Bavor napsal(a):

Klaus napsal(a):16. 10. 2013 | 09:08
To Bavor:
Není nic špatného, když je hospodářství řízeno centrálně, ale musí to řídit jen a jen odborníci v oboru, s historiíí a morálním kreditem...
Tedy to není o socialismu nebo kapitalismu, jelikož ty systémy řídí vždy ČLOVĚK. A VOĹIČ MUSÍ PŘEDEVŠÍM CHTÍT, ABY TY SYSTÉMY STÁTU ŘÍDIL OPRAVDOVÝ ODBORNÍK S PRAXÍ V OBORU A SILNÝM MORÁLNÍM KREDITEM.
Hra na socialismus, kapitalismus, levici, pravici, je jen´účelová mediální hra na lidi. V rámci ČR je dávno přežitý feudalismus, Hitler, normalizace, lágry, otroctví..apod.a pořád tady ty ovce někdo účelově straší.. KONEC CITÁTU.

„Hra na socialismus, kapitalismus, levici, pravici“ není žádná účelová hra, je to podstata problému. Jde totiž o to, KDO BUDE KONZUMOVAT VÝSLEDKY PRÁCE. V kapitalismu je to vlastník a ostatní pouze „sbírají drobečky“. V socialismu se výsledky práce rozdělují podle toho, jaký kdo má podíl na těchto výsledcích. Ta „mediální hra“ spočívá v tom, že část pravice vám prezentují jako levici (ČSSD). Skutečná levice je taková, která požaduje změnu SYSTÉMU, který má současný stav na svědomí. A to ČSSD není. Ona by chtěla ZACHOVAT kapitalismus a v něm žádné požadavky na morálku nezabírají. V něm rozhoduje pouze jediné – ZISK. Můžete požadovat, aby „stát řídil skutečný odborník s praxí v oboru a silným morálním kreditem“ ale záleží na tom, V ČÍ PROSPĚCH HO ŘÍDÍ. Jak říká sociolog Keller: Půl století stoupala produktivita práce. A zaměstnancům nepřinesla skoro nic
16. 10. 2013 | 11:49

Bavor napsal(a):

Pavel S napsal(a)16. 10. 2013 | 08:10:
Bavore, bývaly tu ovšem časy kdy podniky vlastnil český socialistický stát a ze zisků dotoval třeba levné bydlení, energie a vodu, dopravu i na vesnice, obchody a kulturáky, zdravotnictví, školství, kulturu, péči o seniory, invalidy atd. Pro zdejší obyvatele to asi bylo lepší než makat u běžícího pásu za almužnu a dívat se jak jiní v zahraničí bohatnou. Konec citátu.
Právě na to jsem upozorňoval.
16. 10. 2013 | 11:52

kLAUS napsal(a):

Bavor napsal:
Hra na socialismus, kapitalismus, levici, pravici“ není žádná účelová hra, je to podstata problému, KONEC CITÁTU

Každopádně si nemyslím, že je to systémech, ale o konkrétních lidech, kteří tyto systémy zneužívají ke svému prospěchu.
Tedy určitě nesouhlasím...

Bavor napsal:
V socialismu se výsledky práce rozdělují podle toho, jaký kdo má podíl na těchto výsledcích, KONEC CITÁTU

Každopádně si nemyslím, že socialismus výsledky práce rozděluje dle toho, jaký kdo má podíl na těchto výsledcích, ale rozděluje se systémově všem...

Ani jeden systém není rovnovážný a do rovnováhy ty systémy může dostat pouze a zase pouze ČLOVĚK...
16. 10. 2013 | 14:16

klobouk napsal(a):

petrof napsal(a):
to klobouk:
co vám ukradli,při té privatizaci, starý brachu??? A byl jste to nahlásit???
Jo, ta víra je dobrá věc, prý i hory přenáší....ale řekněte to hospodskému, až po vás bude chtít zaplatit útratu.
15. 10. 2013 | 20:56

Kdo poroučí, ten platí.
JÁ do hospody nechodil, ani nechodím, takže nic platit nebudu.
Na tom trvám.
16. 10. 2013 | 14:21

Klaus napsal(a):

To Bavor:

člověk se nerozhoduje v konečnémn důsledku podle systému, ale vždy podle svých schopností, morálky, povahy, přesvědčení a dle toho, co je podle něj nejschůdnější...

Tedy nejde o systémy, který je lepší, ale kdo je řídí...a tedy podstata problému není hra na systém socialismu, kapitalismu, ale podstata je, jací lidé sedí ve vládě...a parlamentu.

KDYŽ SE KRADE V OBOU SYSTÉMECH, JAK SOCIALISMU, TAK KAPITALISMU, OBA SYSTÉMY SE ZHROUTÍ...TEDY VYMÝVÁNÍ MOZKŮ OVCÍ SE ZATÍM TĚM "MOCNÝM" DAŘÍ... NEJDE O NIC JINÉHO, NEŽ O MANIPULACI S CÍLEM KLAMAT A KRÁST V ZÁJMU JEDNOTLIVCE...A NE PRACOVAT V ZÁJMU VĚTŠINY..

PROTO:

Zde máte přehled lidí z kandidátek stran, kteří byli vyzvání podpisem k zavázání se hlasovat pro protikorupční zákony" A JEJICH VYJÁDŘENÝ KONEČNÝ NÁZOR

http://www.blablanevolim.cz/krouzkujeme/moravskoslezsky-kraj/ano-2011
16. 10. 2013 | 14:33

Bavor napsal(a):

kLAUS napsal(a)16. 10. 2013 | 14:16 :
Ani jeden systém není rovnovážný a do rovnováhy ty systémy může dostat pouze a zase pouze ČLOVĚK...KONEC CITÁTU.
A dále 16. 10. 2013 | 14:33: KDYŽ SE KRADE V OBOU SYSTÉMECH, JAK SOCIALISMU, TAK KAPITALISMU, OBA SYSTÉMY SE ZHROUTÍ...TEDY VYMÝVÁNÍ MOZKŮ OVCÍ SE ZATÍM TĚM "MOCNÝM" DAŘÍ... NEJDE O NIC JINÉHO, NEŽ O MANIPULACI S CÍLEM KLAMAT A KRÁST V ZÁJMU JEDNOTLIVCE...A NE PRACOVAT V ZÁJMU VĚTŠINY.. KONEC CITÁTU.
Milý kLausi, stačí porovnat, co bylo rozkradeno za tzv."totality" a co bylo rozkradeno za "demokracie". Co myslíte, který systém vytvořil pro rozkrádání lepší podmínky? Ten, který dal VŠEM lidem práci a možnost slušné obživy a nebo ten, který vzal 700000 lidí práci a udělal z nich chudáky a na druhé straně umožnil několika stovkám všeho schopných zbohatnout a koupit si politiky, kteří jejich zlodějinám vytvářejí příhodné zákony? Ne, ne, JE to v systému.
16. 10. 2013 | 15:44

Karl napsal(a):

Pane Zelený, popisujete skutečný stav věci, ale řešení problému je v nedohlednu, z finančního otroctví nelze jednoduše vystoupit jako z tramvaje. Většina lidí toto nechápe a uzavření výrobních okruhů je v dnešní době pokročilého manažerizmu zcela nemožné. Ale to je přece přesně ten systém, který elity léta hlásaly a kterým se zaklínaly "malá, otevřená a proexportní" ... ptejte se lidí, kteří to v "dobré vůli" spustili a dopustili. Kteří vzývali neoliberalismus pod různými jmény svobody a prosperity... a upravovali i zákony k obrazu svému.

Situace je bezvýchodná dokud nedojde ke kompletní výměně elit a strukturálnímu otřesu (a nemusí to být zrovna ve volbách...)
16. 10. 2013 | 18:58

Ostravak ostravski napsal(a):

Takže shrnuto a podtrženo,zbyly nám koule ,uši a polská národnost,jak pravil můj děda.
16. 10. 2013 | 20:12

xerox napsal(a):

3 otázky pane zelený :
- proč nenazvete věci pravým jménem ... a to , že jsme kolonií ...
- proč jasně neoznačíte viníky ... celá polistopadová garnitůra ...
- jak se z toho dostat ... normálně nelze , jedině převratem ...
16. 10. 2013 | 20:40

Ludvik napsal(a):

Trochu mi chybí v článku ekonomické ukazatele vlivu IT technologií (hlavně vývoj software) v ČR. ČR vyváží software přibližně ve stejných obratech jako celý automobilový průmysl.
Dále je třeba dodat, že po revoluci byly podniky privatizovány taky bývalými bolševiky a když bolševik na něco šáhne, tak to může dopadnout jen špatně...
16. 10. 2013 | 20:48

vojnov napsal(a):

JarPor: No to máte těžké. Když sociálisti přišli v devadesátém osmém k moci, tak byla většina českých podniků rozdána do "českých rukou", rozumněj Klausovo kamarádům, aby si na ně tito napůjčovali a pak jejich trhy prodali těm proklínaným zahraničním vlastníkům.

Tak prostě Zemanovi vcelku nezbylo nic jiného, než sem ty montovny natahat. Ono se totiž strojírenská firma v garáži buduje pomalu. A dělníci musí jíst furt. Tak jim musíte dát alespoň blbou práci. Poslední pravicové vlády pak vlastníkům chtěli nadělit ještě nulovou daň z dividend.
16. 10. 2013 | 21:05

GURU napsal(a):

Ideální svět bude když dolních "desetmiliónů" bude dobrovolně trvalým příkazem posílet 10% výplaty miliardářům přímo.
16. 10. 2013 | 21:19

Mirek napsal(a):

Největším malérem je, že podobné názory jako má prof.Zelený nezazní v našem parlamentě. Naši poslanci nevidí dále, než na dvorek konkurenční politické strany. Zákony na podporu podnikání mají být dlouhodobou záležitostí. Chtít něco podobného po současných politicích bohužel není možné. Troufám si tvrdit, že celá politická garnitura po roce 89 je jedno velké zklamání.
16. 10. 2013 | 21:34

kolťák napsal(a):

Takhle to pochopí i ti největší idioti.Velmi dobře napsáno a vcelku nijak rozvláčně.
16. 10. 2013 | 22:04

Aleš Sodomka napsal(a):

Když nejde nakopnout českou ekonomiku, tak jde nakopnout toho, kdo způsobil to, že už není co nakopnout
16. 10. 2013 | 22:23

Bredon napsal(a):

Hezký článek. Jenže, jak z toho ven, zvláště, když "mocní" tohoto státečku nemají zájem? Asi nijak, jen doufat, že se v příštím životě narodím jako Američan nebo Číňan (z rodiny vládnosćí třídy).
16. 10. 2013 | 23:15

ma56ja napsal(a):

Ano, mnoho pravdy tady bylo napsáno, jen stručně, připomíná mi to dobu po "Bílé hoře", historie se opakuje.
16. 10. 2013 | 23:53

Michal Chudý Efektivně Multitaskující napsal(a):

Klaus měl jít pod gilotinu hned v roce 89.
16. 10. 2013 | 23:54

titan napsal(a):

Trefný článek a bohužel nechutně pravdivý. co je vlastně v naší zemi naše? Ta naše písnička česká - jo, jenže tu už svět nechce ani slyšet a nestojí o ni. Hlavně že máme celebrit a plácáme se po ramenou jaký jsme borci. No a tak je to se vším.
17. 10. 2013 | 00:05

Serge napsal(a):

Pane profesore, článek je výborný po stránce argumentační a je i srozumitelný! to se často nestává. Má i své literární kvality - čte se jedním dechem. Nesouhlasím s Vámi jen v jedné věci, a to, aby vznikaly vysoké školy v každém regionu. Česká republika je vysokými a vyššími školami přecpaná. Úroveň je leckde tragická a zrušit je nelze. Absolvuje i ignorant a tituly ztrácejí jakoukoliv hodnotu - nic nezastřešují! Počet institucí úroveň nezvýší! Je nutné řešit kvalitu vzdělání na stávajících.
17. 10. 2013 | 00:07

jára napsal(a):

nyní se už dění jedině chudoba.
17. 10. 2013 | 00:14

jára napsal(a):

dědí
17. 10. 2013 | 00:15

Vit Kaspar napsal(a):

Proc hergot nejste ve vlade? A to neni sarkasmus, ci ironie. Ackoliv s tim marasmem (vcetne urednictva) se asi stejne jen tak nepohne :(
17. 10. 2013 | 01:16

Ku napsal(a):

Nerozumím tomuto článku jen proto, že autor nerozumí realitě. Česká reralita je outsourcovaná tak od roku 1848, od roku 1970 zcela. Outsourcing
je jaksi kulturní hodnota.
Nicméně jsem si už zvykla, že v česko se věcí měří životem komára, nikliv v reálných časových řadách...
17. 10. 2013 | 02:07

KarlIV napsal(a):

Intelektuální úroveň diskusí i blogů v ČR se blíží dialogu dvou ruských gogolovských úředníků...Je to smutné, nikam to nevede, ale ojíněně zábavné ...
17. 10. 2013 | 02:11

tivoli napsal(a):

Shrnutím poznatků

české dějiny:

Čechy jsou ježek,který se jedenkrát naježil,když ho chtěli vzít do svých rukou nepřátelští křižáci v době Jana Husa.Tehdy popíchal nejen je ale i sám sebe,jinak celé dějiny leží na zádech a bolestivě pociťuje vlastní bodliny na sobě,ponechán běhu času ?

zajímavé je,že to jediné probuzení naše české v dějinách začal rektor UK Jan Hus,když
a)obvinil církev
b)vyhnal zahraniční rozumy a mozky z Čech dekretem Kutnohorským 1408

česká psychologie :

máme se hůře vždy než všichni sousedé ze západní strany a lépe vždy než všichni sousedi z východní strany (což v realitě může být i naopak),někdo to změní (kdo že by to mohl,měl být)? změní se to časem samo nějak?
Za první republiky vděčni za Baťovy boty,dnes za Babišovo pečivo ale jinak je to prašť jako uhoď ať je to kdy chce.
Řekl bych,že mentalita je z půle malá ctižádost (svět je přece jen přelud a marnost s marnivostí, věčné dokola a nic víc z toho) a z půle trvalá touha po konzumu (jakýsi burčák místo pravého dokvašeného západního konzumního materialismu).
Jakoby Čechům odnikud zvenčí nešlo do hlav nikdy nic cizího nakukat,ale přesto to běží zde tak,jakoby každou další dobou někdo jim něco nakukal zvenčí.Nebo je to po zkušenotech z husitství a Bílé Hory jakási mimikra,jak přežít soukromě a individuálně -malí čeští-vichřice dějin.
17. 10. 2013 | 07:05

Chudý ale Efektivně Multitaskující napsal(a):

Tohle poznání nesmí skončit rozčarováním. Musí se přelít do otevřeného politického názoru a zformovat politickou stranu, jinak nepřestane být Česká republika vláčena během dějin. Je na čase přestat trvat na zavádějících formalitách, dávno neplatných a z dlouhodobého hlediska extrémně škodlivých. Toto je řešení, které je na bíle dni, pro člověka rozumného, kterým jsme všichni, velmi srozumitelné, řešení formující zdravé jádro občasnké společnosti na principech porozumění a otevřenosti, a především pravdy a lásky k ní, proti kterému by zpětně nebyly humanisté typu Karla Čapka nebo T.G. Masaryka. Je to jediné zbývající řešení, přiznat si tuto pravdu o bídě, do které nás dostala rozmáchlost názorů lidí sice hezky oblečených, korektně vystupujících a v jednání s druhými lidmi úspěšných, tím pádem i slušně vydělávajících, ale ignorujících nikoliv jen základní morální dohodu charakteru člověka s jeho životními potřebami o tom, že i malý podvod jednotlivce nasměruje v delším časovém horizontu společnost, ve které žije, do nevýhodné situace. Pokud český národ neskloní hlavu před fakty, které jsou mu zde servírovány na stříbrném podnose, a nevyvodí z nich co je zapotřebí z nich vyvodit, může tahle bída a ohlupování lidí pokračovat klidně ještě dalších 50, 100, 200, 300... let.
17. 10. 2013 | 07:46

Jiří Závladský napsal(a):

Škoda, že pan profesor vzdal kandidaturu na prezidenta.
17. 10. 2013 | 09:44

John Powder napsal(a):

Nic nového. Např. Švihlíková o nás mluví jako o kolonii už dost dlouho...
17. 10. 2013 | 10:09

Pokrok napsal(a):

Objektivní národohospdářské zjištění pana profesora Zeleného, se kterým většina diskutujících souhlasí, nápadně připomíná teorii Karla Marxe o kapitálu a jeho funkci v ekonomice, o nadhodnotě a jejím přivlastňování. Škoda, že se této teorie před lety zmocnili pologramotní mužici a to nejen v Rusku.
17. 10. 2013 | 10:15

K.M. napsal(a):

ANO PANE ZELENÝ,
TOTO JE TA VELEZRADA...,
SKUPINY SAMOLIBÝCH STÁŽISTŮ...,
KOLEM "POSTIŽENÝCH" NARCISŮ KLAUSE A ZEMANA...,

jak to začátkem 90. let..., výstižně vyjádřil Ota Šik...: "Hovořil jsem s nimi, o ekonomice nevědí vůbec nic..., chtějí jen peníze a moc..., dopadne to špatně..."

CIZÍ KAPITÁL SI NYNÍ MŮŽE S ČECHO-MORAVO-SLEZANEM... POHRÁVAT..., JAK MU LIBO...
(ukázka za blogem pana A. Procházky: "Nebijte pana Sokola...", na pokračování...)

"ČECHO-MORAVO-SLEZAN" PRO.RAL SVOJI BUDOUCNOST, OTÁZKOU JE, KOLIK PŮDY PRO.RAL?

Cesta z tohoto marasmu..., v důsledku toho, že se v roce 1968 zase jednou - i kdyby to byla jen hodina... - nebojovalo..., marasmu plynoucího z následující normalizace..., bude dlouhá... a velmi, velmi tvrdá... a z mého pohledu jen tehdy možná..., převezmou-li vůdčí roli ve státě..., vysoké školy..., tak, jak sním..., na konci diskuze za blogem pana Heřmana Chromého: Nevolnost z české demokracie...

K.M.
P.S.: Pro nadcházející volby, tento vlak..., již ujel..., mohou se však při nich uspíšit volby příští...
17. 10. 2013 | 10:37

klobouk napsal(a):

xerox napsal(a):
3 otázky pane zelený :
- proč nenazvete věci pravým jménem ... a to , že jsme kolonií ...
- proč jasně neoznačíte viníky ... celá polistopadová garnitůra ...
- jak se z toho dostat ... normálně nelze , jedině převratem ...
16. 10. 2013 | 20:40

Odpovědi na výše uvedené otázky si musíme dát sami. A pořádek za nás také nikdo neudělá.
17. 10. 2013 | 12:13

Klaus napsal(a):

To Bavor:

je mnoho dobrého, jak v systému kapitalismu, tak socialismu. Rozumný veme jen to prospěšné a aplikuje. Nastavení těchto systému učinili jednotlivci ať s dobrým nebo špatným úmyslem.

Vždy je kořenovou příčinou ČLOVĚK a ne systém. Proto musíte nejdříve vyřešit ČLOVĚKA a potom systém. Mýlíte se, že si myslíte, že jsou za tím systémy.

Až bude uzákoněno, že kandidáti na kandidátkách politických stran, musí splňovat minimální stanovené požadavky dané zákonem (trestní bezúhonnost, morální ( není alkoholik, nebije rodiče, nešikanuje, neohrožuje rodinu, není ve zprodlení s povinnými odvody, nekradli...atd), odborná způsobilost, psychologická způsobilost-psychotesty, tedy komplexní prověrky,potom bude min. předpoklad, že v parlamentu budou zákony přijímat TOTÁLNĚ NESCHOPNÍ A NEKOMPETENTNÍ LIDÉ, KTÉŘÍ ZAVÁDÍ SYSTÉMY A TY PAK ŘÍDÍ A TEDY JSOU NA ZAČÁTKU PROCESU....

Věřte tomu, že by 2/3 lidí, kteří kandidují totálně neprošli...

Potom se není čemu divit, že dluhy jsou takové, jaké jsou.

Za socialismu se o věcech nepsalo, teď se píše o všem, tehdy bylo velmi dobře fungující zemědělství, nyní ho zcela zničili, tehdy fungovalo školství např. povinné praxe a teorie, úroveň vědomostí, nyní šla kvalita studentů rapidně dolů... Za socialismu se bezhlavě investovalo do zbrojení, nyní se taky bezhlavě investuje, za socialismu se přebytky vyvážely, nyní se přebytky vyhazují....

Chápete, že každý ze systému nastavil člověk a každý z těch systému má něco dobrého a něco špatného... A tedy inteligentní a morálně silný člověk, nastaví systém efektivní, bez ohledu na příslušnost k tzv. "LEVICI" nebo "PRAVICI" .

Hlavně to musí mít člověk v hlavě srovnané a mít vůbec na to, aby to pochopil.

Těch lidí, kteří to srovnané nemají, vždy asi bude více, ale tito nesmí řídit cokoliv, jinak to dopadne stejně, jako v absurdistánu ČR...
17. 10. 2013 | 12:23

Max napsal(a):

Autor je velmi moudrý muž. V únoru roku 2008, tedy více jak před pěti lety,ukončil svůj první blog v "Názorech..." pod názvem "Neučte
se z vlastních chyb" těmito slovy:
Udělá-li politik chybu - a ta je v politice vždy monumentální - pak nemá ve veřejném životě co pohledávat, nikdy by se neměl vracet a už vůbec ne klábosit o tom, jak by to tentokrát udělal "lépe a radostněji". Jednou a dost! Úplně stačí - a vystačí do konce života nás všech.
Tato věta by mohla i dnes, před volbami, docela vhodně uzavírat i jeho dnešní text.
17. 10. 2013 | 16:20

Zdeněk napsal(a):

xerox napsal(a):
3 otázky pane zelený :
- proč nenazvete věci pravým jménem ... a to , že jsme kolonií ...
ANO

- proč jasně neoznačíte viníky ... celá polistopadová garnitůra ...
POLISTOPADOVÁ ? A NA TO JSTE PŘIŠEL JAK ? NEBYL TO R. 1948, KTERÝ ZNIČIL NAŠE DŘÍVĚJŠÍ DOBRÉ POSTAVENÍ V RÁMCI EVROPSKÉHO PRŮMYSLU ????? KTERÁ GARNITURA PŘIVEDLA NÁŠ PRŮMYSL I SPOLEČNOST DO STAVU, ŽE NAŠE PRODUKCE BYLA NAPROSTO NEKONKURENCESCHOPNÁ V RÁMCI TRHŮ, PODNIKY PODFINANCOVANÉ A ZAOSTALÉ TAK, ŽE SI JE MOHLI ZA PAKATEL NAKUPOVAT ZAHRANIČNÍ INVESTOŘI ??? ŽE JSME NEMĚLI VLASTNÍ INVESTORY, BOHATÉ LIDI? ŽE JSME MĚLI V PODSTATĚ JEN HOLÉ RUCE A ABSOLUTNĚ NEZKUŠENÉ BUDOUCÍ PODNIKATELE? SKUTEČNÝCH PŘEDEM PLÁNOVANÝCH ROZKRÁDAČEK BYLO NEJSPÍŠ JEN MINIMUM, VĚTŠINA PRŮŠVIHŮ VZNIKLA HLAVNĚ Z NAŠEHO NEUMĚTELSTVÍ A NAIVITY. A za to může odporný komunistický režim, kterému jsme nijak moc nevzdorovali aproto tu přežil skoro půlstoletí ! A zničil navíc i naši morálku, nejznámějším heslem - kdo nekrade, okrádá rodinu !

- jak se z toho dostat ... normálně nelze , jedině převratem ...
JINAK VŠICHNI ZDRÁVI ???
17. 10. 2013 | 19:01

Zdeněk napsal(a):

Autorovi - díky, skvělý článek..
17. 10. 2013 | 19:02

Zdeněk napsal(a):

Pavel S napsal(a)16. 10. 2013 | 08:10:
Bavore, bývaly tu ovšem časy kdy podniky vlastnil český socialistický stát a ze zisků dotoval třeba levné bydlení, energie a vodu, dopravu i na vesnice, obchody a kulturáky, zdravotnictví, školství, kulturu, péči o seniory, invalidy atd. Pro zdejší obyvatele to asi bylo lepší než makat u běžícího pásu za almužnu a dívat se jak jiní v zahraničí bohatnou. Konec citátu.
==========================================================================

No.... a právě proto, tento levicový šílený systém okrádal podniky o téměř 100% jejich zisk. PRÁVĚ PROTO, když se nám po sametu otevřely všechny trhy, a kamarádům z bývalého RVHP jsme už na dluhy "prodávat" nemohli, tak právě proto o naše výrobky za slušnou cenu NIKDO NESTÁL ! Byly NEPRODEJNÉ, a spousta podniků vyráběla na sklad, neměly odbyt !

A jelikož jsme s přístupem na světový trh museli přizpůsobit jejich principy, musela vláda to zdanění hodně snížit...
A KDO MĚL FINANCOVAT ZTRÁTOVÉ PODNIKY ? Z čeho měl stát financovat neziskové činnosti - školství, zdravotnictví a další a další ?

Privatizace rychle proběhnout MUSELA ! Jinak by docela hodně podniků muselo ukončit činnost a tudíž hrozila nezaměstnanost ! A hrozilo i fyzické rozkradení zavřených podniků..
17. 10. 2013 | 19:20

Bara napsal(a):

Rudé bestie -
Původní rozpočet pro výstavbu 150 lidických domků byl zhruba 55 milionů korun. To, co se vybralo v Anglii, činilo v přepočtu 30 milionů korun. Po roce 1948 však komunistická vláda nechtěla, aby se veřejnost dozvěděla, že peníze jsou ze Západu.
http://www.lidovky.cz/lidice-musi-zit-milion-liber-od-britskych-horniku-komunisti-zatajili-1kc-/media.aspx?c=A131017_192258_ln-media_ml
17. 10. 2013 | 20:29

xerox napsal(a):

pro - Zdeněk

vracet se do historie je nesmysl , takhle se můžeme dohadovat donekonečna ... naši současnost přímo ovlivňuje rok 89 , to je klíčové ... a že bylo z čeho vycházet to ví každý , kdo tu dobu prožil ...
pokud si přečtete pozorně pana zelenýho i jeho odkazy , kde se podrobně zabývá nastavenou ekonomikou , zjistíte že jedeme po skluzavce do háje a vyhnout se drtivému dopadu můžeme jen totální ekonomickou změnou , kterou zajistí jen a pouze nová politická reprezentace postavená na národních zájmech české republiky ...
tedy žádná tzv. globalizace ani multikulti atd. ... koukněte se do usa , kde to všechno vzniklo , jak vypadá ta jejich ekonomika a běžný život člověka ... města jako detroit a další jsou jen první vlašťovky , ve filmech ani seriálech to neuvidíte ...
osobní blekoty a bláboly o zlých komunistech si nechte vod cesty ... to už dneska nezabírá ani na vodníky v berounce ... :-)
17. 10. 2013 | 21:11

Yosif K napsal(a):

Profesor Zeleny jest mírně pomatený a siílně blouznící akademik kazající zcelna nereálné sny ze slonovinové věže. To se akadmikům často stává.

Většina jeho obdivovatelů zda na tomto bpogu jsou xenofobní hn...vé zvyklí dadávat na všechno a bez základního ahnungu o tom že český nárůdek nemá plus minus na více než to čeho po revolucci dosáhl. Není toho málo ale není toho dost aby to uspokojilo akademické pomatence typu Zelený a věčné xenofobní a postbolševické reptaly na těchto blogách.

Někteří čechové dosáhli obdivuhodně dost - Dědek, Frolík, Novotný, Samarie, Jančura, ba i proklínaný Kellner, Bakala a Babiš. Atd atd atd.

Mohli dosáhnout více? Možná ano, ale akademické knížecí rady Zeleného by jim byly leda tak k h...u.

Ohledně proklínaných montoven. Co si myslíte že by proletoši montující v těch montovnách dělali kdyby montoven nebylo? Byli by z nich snad geniální akademici, nebo geniální podnikatelé? Zde přítomní xenofobní frustráti a blouznivci si snad myslí že kdyby nebylo cizích montoveń, že by ze Zetoru byl Massey Ferguson, že by z Avie bylo Iveco, že by z Cheposu byl Fluors Daniels, že by z Unipetrolu byl Royal Dutch Shell a že Jednota by vlastnila sítě hypermrketů v USA a Velké Británii?

Slezte ze stromů xenofobní frustrovaní hlupáčci. Česko na to aby se stalo sídlem centrál obřích globálních firem zatím nemá. Vybudvat globální obří firmu trvá třeba století a za 40 let bolševické vlády všechno zaostalo minimálně o 20 let. V tvorbě kapitálu zaostalo ještě více, bolševici cely výchdní blok dohnali na pokraj bankrotu, lépe řečeno všude kromě CSSR a NDR se státní bankrot již během komunismu odehrál.

Vzdzchání zeleného po tom že by česko mělo samo být silným nadnárodním hráčem (jako Holandsko nebo švýcersko?) je mimo realitu. Východnímu nšmecku se nepdařilo dohnat západní německo ani po injekcích řádově 12 miliard EUR ročně po dobu 20 let?
Profesor Zelený radí aby češi místo cizích montoven se stali domovem nadnárodních společností. Zrovna tak ovšem myže radit, že by češi za uplznuloých 20 let měli mít 28 laureátů Nobelových cen, že vby všichni čeští proletoši měli umět perfektně anglicky, německy a španělsky, že by čeští proletoši měli mít z 80% vysokou technickou školu, že by měli mít švédskou morálku, japonskou houževnatost, americkou vynalézavost a německou disciplínu atd atd atd.

Realita je jinde, češi jsou takoví jací jsou a dosáhli toho co dosáhli. Slezte ze stromů iluzí o sobě samých že šlo dosáhnout podstatně více s tím jací češi opravdu jsou.

Nikoliv ve všech ale v mnoha případech by češi bez západního kapitálu, bez dozoru němců, japonců atd by vyráběli ponecháni sami sobě zcela neprodejné sr....čky.
18. 10. 2013 | 00:39

Skogen napsal(a):

Vynikající. Hutné, výstižné, tvrdě podané... Jeden z nejlepších a nejotevřenějších (a to podtrhuji a oceňuji asi nejvíce) textů, které jsem zde kdy četl.
18. 10. 2013 | 00:48

Yosif K napsal(a):

Nevidím nic skvělého na článku který jenom vybuzuje xenofobní náady u již tak dost xenofobních hn...pů.

Cesta kupředu není ani v nadávání na "cizí kapitál" a na "otročení v montovnách" a na "polistopadovou garnituru".

Cesta kupředu je jedině v tom, že se stát dá větší prostor podnikatelům a zajišstí jim ferový právní rámec. V tomto má sampzřejmě česká republika deficit. Skuhrot na nedokonalou priv atizaci je mimo mísu. Něco mohlo být zprivatizováno lépe, co ne ale zaaplatpánbůh žte se nějak zrpi atizovalo, tam kde je státní vlastnoctví tam téměř včšude na světě vládne nehospodárnost a chaos, jedinou vyjimkou jsou snad polostátní statoil a doly v Kiruně ale slezte ze sztromů, češi nejsou norové ani švédi.
18. 10. 2013 | 00:59

xerox napsal(a):

pro Yosif K

to samé jako nějaký zdeněk ... asi jste pozorně nečetl a ani neotevřel další odkazy p. zelenýho ...
právě ty globální nadnárodní společnosti drtí malé a střední podnikatele a o přesunutí klíčových oddělení těchto společností jako je věda a výzkum , prodej atd do čech vůbec nejde , respektive to vůbec nehrozí ...
jde o to mít naše vlastní podniky a dělat to co umíme nebo jsme uměli a už neděláme , takže vaše větička ,, Cesta kupředu je jedině v tom, že se stát dá větší prostor podnikatelům ,, ... mi připomíná blábol typu - trh vyřeší vše ... akorát se zapomnělo tenkrát zdělit , že to vyřeší ten západní ... a také ten západní a jen a pouze ten západní z toho bude také těžit ...
a že se jim tenkrát protočili kola , ti se museli řehtat , když u nás kleptoman nechal krachovat jeden podnik za druhým ...
18. 10. 2013 | 01:38

mustafa mond napsal(a):

Největší srandista je podlízavý yosif. Pan Zelený se pokouší najít řešení a protože je akademicky vysoko, netuší, kam došla výchova ve školách. Ono se už opravdu povedlo odstranit konkurenci. Nebude možno navázat na Baťovy boty a ani na Laurinovy a Klementovy vojturéty. Dokonce už nebude možné zkonstruovat nové pluhy a traktory, není, kdo by předal tradici. To je rozdíl naší ekonomiky a německé. Tam se i řemeslo předává, proto bude jejich auto vždy lepší, než to naše z montovny, ve které dělají ženy z přidružené výroby (Slušovický model rádoby dotované ekonomiky, už tehdy obcházející zákony).
To vzdělání a předávání tradice jsme pohřbili. Tak můžeme právničit a obchodovat jako kohouti na hnojišti. Třeba nám ty slepice ještě něco vyhrabou. Vajíčka ovšem sebere hospodář, kuřátek se nedočkáme.
18. 10. 2013 | 07:46

Klaus napsal(a):

To Yosif,
samozřejmě, že na začátku problému je politik ve vládě a parlamentu a že tito jsou obrazem zbytku společnosti.
Ovšem o tom Pan Zelený již psal a toto jsou vše jen důsledky.

Až přijde politická strana, která přesvědčí většinu voličů o tom, že se musí nastavit většinový volební systém,že se musí přijat zákon (třeba o státní službě), řešící minimálních striktní požadavky na politika vstupujícího do parlamentu a vlády a samosprávy, potom bude mít smysl cokoliv dále následně řešit v podmínkách absurdistánu ČR.

Víte, každý si uvědomuje, že těch neschopných bude vždy více než těch schopných, ovšem co se dá realizovat je to, aby vedením byli pověřeni na všech úrovních jen odborně zdatní a morálně silní jedinci...

A určitě si nemyslím, že v ČR je většina voličů nekonečně nepoučitelná a že mentalita voličů v ČR, je překážkou ke změně stylu vládnutí.

Někteří naivně volí sebepoškozování dokola až narazí a změní názor.
Nepodceňoval bych většinu lidí,voličů...někomu to trvá déle, jinému kratší dobu než se mu rozsvítí...

Vy chodíte k volbám ? Hlavně nelžete sám sobě....
18. 10. 2013 | 10:18

Spartacus napsal(a):

Tak jsem to včera přečetl a šel jsem se po hódně dlouhé době opít. Samozřejmě jsem tento stav ekonomiky znal, ale tak krutě, tvrdě, čistě, neemotivně naservírovaná skutečnost mě prostě sestřelila.
18. 10. 2013 | 10:25

Klaus napsal(a):

Zde máte přehled lidí z kandidátek stran, kteří byli vyzvání podpisem k zavázání se hlasovat pro protikorupční zákony"

http://www.blablanevolim.cz/krouzkujeme/moravskoslezsky-kraj/ano-2011

Tedy u voleb kroužkujte Ty, jež se zavázali podpisem..Ti kteří byli osloveni a odmítli nebo dělají neviditelné kvůli své neschopnosti, nekompetentnosti pracovat v zájmu lidí..Ty nevolte.

Není to ostranách a systémech...JE TO O KONKRÉTNÍCH LIDECH

KROUŽKUJTE U VOLEB LIDI NA KADIDÁTKÁCH, TY KTERÉ ZAKROUŽKUJETE, BUDOU VE SNĚMOVNĚ

Dle výzvy, je tak v průměru méně než 1/3 lidí, kteří se zavázali svým podpisem

http://www.blablanevolim.cz/krouzkujeme/moravskoslezsky-kraj/ano-2011

Tedy asi 2/3 lidí na kandidátkách se nezavázali, že podpoří protikorupční zákony, průřezově z každé kandidující strany.

Tedy je více než jasné, že jak se tato 2/3 skupina lidí z každé strany dostane do parlamentu, zakonzervuje se stav, trvající 23 let...

Tak, jak jste vykroužkovali LANGERA z ODS, zachovejte se stejně i u voleb, aby ty volby měly naději na změnu!
18. 10. 2013 | 10:31

klobouk napsal(a):

Pro xerox a mustafa:

DÍK

klobouk
18. 10. 2013 | 11:01

Martin Šindelář napsal(a):

Zase jeden článek od akademického ekonoma. Jako obvykle, mimo mísu. Akademici s ambicí zabývat se ekonomií by při ucházení se o profesuru měli doložit že:
- pracovali v malé firmě
- pracovali v globální firmě
- byli členy alespoň místního zastupitelstva
- byli členy politické strany.

I přes povinnou úlitbou na konci o nutnosti efektivního státu je článek na dnešní dobu extrémně levicový. V některých případech se uchyluje k demagogii, kterou již nepoužívá ani sociální demokracie, ale jen komunisté.
Vyzývá konečně vzít vládu věcí svých... Chodí sám na Agoru? Tady, nebo v některé z jiných zemí, kde působí? V blogu popisuje společenské (=přírodní) jevy, které prostě jdou svojí cestou, ovlivňované staletími historie a přírodními podmínkami. Měnit pořádky v přírodě dnes již nikdo nenavhuje (ale bývalo tomu jinak). Měnit chod společenských věcí je ale pořád in a nechápu proč.
Vezmu prezentované dezinterpretace po pořadě:
1. „malá, otevřená a proexportní“ ekonomika prostě v určité fázi vývoje umožňuje v znik montoven. V další fázi potom vznik podnikání s vyšší národní (pro pana Ekonoma) přidanou hodnotou. Nemá cenu si hrát se slovíčky. Bohužel ale právě vymýšlení a následné prodávání buzz words dělají akademici nejraději.
2. Tržní hodnota exportu nezůstane doma, odnesou si ji zahraniční vlastníci - to jsme již prošvihli s rozpadem Rakousko-Uherska. Německé podniky nyní potichu, ale masově nakupují Číňani. Přelévání kapitálu je dané chodem historie a ne "roztáčením podnikatelských triád se samosprávou" :D :D, kde u roztáčecí kliky stojí osvícený Ekonom.
3. Prezentovat normalizované změny tržeb v tříletém vzorku (a bez uvedení zdroje) je demagogie. Hospodářský cyklus je nezbytný, ozdravný a daleko delší.
4. Přes 42,5 % veškeré české produkce je vytvořeno a vlastněno zahraničními firmami - to je dobře, nebo špatně? Když český kapitál před 25 NEEXISTOVAL? To je přece doklad ÚSPĚCHU českého kapitálu!
5. "99 % vkladů klientů v ČR kontrolují zahraniční banky" = KOMUNISTICKÁ DEMAGOGIE! Pokud někdo kontroluje vklady klientů, tak to je přísná mezinárodní regulace (Basel II atd.). Banky dnes zoufale hledají, kde vklady pro klienty bezpečně zúročit. A když to lze, jsou vždy transakčně efektivnější úvěrové obchody v místě vybrání peněz od střadatelů.
6. "Zahraniční vlastníci trvale stahují z ČR rostoucí objem zisků ve formě dividend, určitě dnes přes 220 miliard Kč ročně" - Aha! Kdyby to byli tuzemští vlastníci, tak by těch 220 miliard rozdali chudým? Nebo by je reinvestovali někde ve světě, kde jsou lepší investiční příležitosti, než tady? Třeba v Brazílii? Rozdíl by byl jenom v tom, že Češi by šli spíše do Ruska, jako Kellner. Bratři slované si u stakanu lépě rozumějí.
7. Prezentace úsměvné křivky je jediným pozitivem tohoto blog postu. Interpretace je ovšem již opět matoucí. Zkrátka končí období montoven. Ale přichází sem byznys z okraje křivky. I ten se totiž vyplatí outsourcovat, když má cílová země rozvinutý lidský kapitál i dál než v dělnických profesích. A sem právě vstupujeme, vidím to všude, kde pracuji. A bez montoven by tento kapitál nevzniknul! V českých firmách se totiž v 90. letech nešlo naučit obchodní a zaměstanecké etice, jazykům a organizační efektivitě. Ale podplácení, klientelismu a buranským zvykům (výjimkám se omlouvám!).
8. "„nakopávání“ české ekonomiky, pomocí snížení mezd, snížení cen energií a snížení kurzu měny, jeví zcela „mimo mísu“. Jde o podporu exportérů, tj. vlastníků zahraničních firem".:
KOMUNISTICKÁ DEMAGOGIE! Nikdy jsem neslyšel o snižování mezd, ale o snižování CENY PRÁCE! To je rozdíl, který snad nemusím vysvětlovat. Státní podpora exportérů vždy existovala (garance, agentury atd.) a uměla se zaměřit na tuzemský kapitál. Ale klíčem se zásadním dopadem je kurs měny - ten zdraží dovoz a zlevní vývoz. Takže vydělat lze jen na tom, co VZNIKLO, NEBO SE VYTĚŽILO TADY. A to je jenom práce a důvtip, protože suroviny k exportu tu jsou zanedbatelné. Takže stačí rozumná politika národní banky a omezená exportní podpůrná a garanční agentura pro malé firmy.
18. 10. 2013 | 11:16

brouk pytlík napsal(a):

Že pozdravuji p. Zeleného, ať si svůj graf přepočítá na zisk/ životní náklady v poměřovaných destinacích a jeho tzv. škleb se změní ve smutek ( hyperbolu). Resp. co znamená zisk 0,3 baku někde v Asii a 1,2 baku v USA ne v nominální, ale v reálné hodnotě peněz. V dokonalé úctě brouk pytlík.
18. 10. 2013 | 15:57

Ing. ekonomie napsal(a):

Nejlepší blog co jsem kdy četla.
18. 10. 2013 | 20:29

Yosif K napsal(a):

Pane Šindelář, bravo! Profesor Zelený jest namyšlený akademický hn...p který chce být originální za každou cenu a který zbytečně rozdražduje proletoše a rudé byrokraty že by bez montoven snad bylo v česku Holandsko nebo švýcarsko, že stačilo jen "privatizovat jinak". Komu? Asi profesoru Zelenému nebo nějakým gediálním jedincům které by on vybral a připravil by jim business plán jak Unipetrol dostihne a předčí Royal Dutch.....

Ano mohlo se privatizovat o něco lépe, vysledky mohly být o něco lepší ale prpofesor Zelený neeříká JAK se mělo privatizovat lépe a pokud si myslí že se mělo privatizovat xenofobně po komunisticky, tak by vše dopadlo mnohem mnohem hůře.

Hlupoáčci cio si se Zeleným pobrekávají jak to tak že Česko není švédsko, švýcarsko nebo Holandsko jsou mimo mísu. Záůeží na kvalitě proletošů, techniků a podnikatelů, ne na tom zda ve vládě sedí nebo nesedí kugluf-mudrolín jako profesor Zelený.

Máte pravdu, na to jaký human resources v česku byli (specielně v katogorii proletoš a byrokrat) tak nakonec česko dopadá relativně dobře.
18. 10. 2013 | 23:01

Yosif K napsal(a):

Pane xerox, velké firma někdy drtí malá a někdy je tomu napopak, kdyby to byl jdnosměrný pochod, tak by celý svět valdstnila jedna firma.

Skuhrot že velké cizí firmy drtí malé hodné čechy a proto fuj do hnoje s cizími montovnamy je populární ideologicky a xenofobní blud.
Ve skutečnosti většina němců je zaměstnána v mitteltand firmách a dokonce většina čechů je zaměstnána v mittlestand firmách.

Kdyby škodu auto nekoupil VW tak vy ze škody nebyla globální firma.Kdyby škodu nekoupil VW, tak by skončila jako záporožec nebo moskvič - zhroucené haly by už dávno zarůstaly travou.

Článek Zeůleného není "výborná analýza" ale postkomunistický skuhrot sepsaný v touze po akademické originalitě. Rezonuje pozitivně u frustrátů a skuhralů, kteří žijí mimo realitu.
18. 10. 2013 | 23:12

xerox napsal(a):

pro Yosif

jistě že je to jednosměrný pochod ... o čem myslíte že je globalizace ... nebo se snad domníváte že např. automobilku vw ohrozí jakýsi spolek nadšenců v garáži , který by chtěli vyrábět svoje auta např. v kropáčově vrutici ... ? ... :-)
neřekl bych xenofóbní ... ale logický pud sebezáchovy , jsme totiž malá země ...
kdyby škodu neprodali , mohla se vyvíjet svojí vlastní cestou , kapacity a lidi tady byli ... pokud tomu nevěříte , že by se škodovka mohla prosadit a navíc argumentujete moskvičema atd. jenom potvrzujete právě tu globalizaci jinými slovy ... :-)
článek p. zelenýho není analýza , ale popis faktů ... pokud ho napadáte doporučuji si přečíst jeho životopis , např. zde : http://goo.gl/qRqXz1 ...
ale pokud nechcete vidět fakta a jste spokojený s tím co máte a je vám jedno jak se věci mají , je mi záhadou proč sem vlastně píšete ty skuhrající a frustrující tzv. komenty ... :-)
19. 10. 2013 | 06:26

Yosif K napsal(a):

xerox napsal(a):
pro Yosif

jistě že je to jednosměrný pochod ... o čem myslíte že je globalizace ... nebo se snad domníváte že např. automobilku vw ohrozí jakýsi spolek nadšenců v garáži , který by chtěli vyrábět svoje auta např. v kropáčově vrutici ... ? ... :-)
neřekl bych xenofóbní ... ale logický pud sebezáchovy , jsme totiž malá země ...
kdyby škodu neprodali , mohla se vyvíjet svojí vlastní cestou , kapacity a lidi tady byli ... pokud tomu nevěříte , že by se škodovka mohla prosadit a navíc argumentujete moskvičema atd.
KONEC CITATU.

Píši protože je mi líto hlupáčků proletošů kteří se nechávají frustrovat a rozvrkočit jalovými radami akademicvkých mudrolínů jako je profesor Zelený.

Ti gtotiž vyvolávají dojem, jako kdyby se česko mohlo mít dvakrát třikrát lépe kdyby proletoši a byrokrati zůstali to co jsou to jest stený lodíl šikovnwejch lidí a lemplů a že ztěch lemplů není málo a že stačilo jenom "jinak privatizovat" a nezvat montovny".

Suchá faqkta jsou tato.

To jak se čechům žije je dáno poměrem šikovných lidí a lemplů přičemž šikovní lidí a mnohdy i lempli najdou často lepší práci v cizině.

To jak se čechům žije téměř nezávisí na tom jakým způsobem se privatizovalo, zda do českých roukou nebo do cizích rukou.
V mnoha ptemnoha přípůadecvj češi mohou b ýt rádi že se púrivatizovalo do cizích rukou, protože kdyby se privatizovalo do českých rukou tak by se swtatisíce lidí mohli místo práce v "otrocké montovně" typu třeba robert bosch diesel leda tak pást na trávníku trhat rajčata ve španělsku.

BTW ´- kdyby vše vlastnil český kapitál tak by uzde otrocké montovny nebyly? Tak by proletoši seděli u computzerů a vyvíjjeli letadla ketrá by porážela Boeinhg?

Hlupácké iluze o schopnosti čechů stát se světovými leadry udvědčují z pomatenosti konkretní případy kde se český kapitál zachoval vedle cizího.
Motorpal jde vedle Roberta Bosche do kytek - místo exportu do němec má prblemyy s vývozem i do Indonesie.
Tatry 613 šly oproti škodovce do kytek. Ostatně do kytek šly i oobní auta Volvo a saab. To se stává.
Výrobky CKD, ZVU Potez, Cheposu atd šly z velké části do kztek,

Zelenbý místi toho aby ocenil co se v čechách dělá zbytečně rozvrkočuje pojašené proletáře "že by mohlo být lépe kdyby"....

kdyby co?
a) Kdyby se všechno privatizovalo jenom do českých rukou?
b)Kdyby se neprivatizovalo vůbec?
c) Kdyby privatizaci řídil profesior Zelený?

Domnívám se že C je správně a že z profesora zelenéhbo mluví odporně kysedlé hrozny že to v česku všechno neřídil on. . Kdyby se však stalo C výsledek by byl cca stejný. V některých oborech by čeští podnikatelé uspěli a v některých ne....

Proletoši uklidnětě se, tím že to v česku neřídil Zeleny jste o moc podstatného nepřišli.....
19. 10. 2013 | 21:04

pavel v napsal(a):

Yosif

Máte téměř ve všem pravdu a navíc i naději, že vám asi brzy dají za pravdu i proletoši (jak je nazýváte). Aby k tomu skutečně došlo, bylo by ideální, kdyby v nadcházejících volbách vyhráli sociální demokraté s komunisty, aby mohli vytvořit čistě levicovou vládu a přivést nás, obrazně, do Řecka nebo Španělska. Lidé se potřebují spálit, aby prozřeli. Teprve poté je šance, že bude zvolen někdo, jako byla železná lady, a udělá jako ona pořádek. Jsem toho názoru, že pro získání zmíněné zkušenosti stojí za to, aby bylo obětováno několik stovek miliard.
19. 10. 2013 | 23:12

xerox napsal(a):

pro Yosif

nikde se nepíše , že bychom se měli x-krát lépe ... pořád nechcete vidět rozdíl mezi normální ekonomikou a závislou ekonomikou - tedy naší zkolonizované a z toho vyplívající rizika ...
sám píšete o množství lidí pracujících v cizině a mnohdy úspěšných ... to jenom potvrzuje lidský potenciál našich lidí , takže proč ta neustálá nedůvěra k privatizaci do ,, českých rukou ,, ... ? ...
ve španělsku by těch rajčat moc nesesbírali , je tam totiž asi 25% nezaměstnaných , což není problém jenom jich ale celého jihu ,, fungující ,, evropy ... navíc se tam tlačí afričani co za pakatel udělaj cokoliv ... :-)
vybíráte si podniky co se nepovedly z nejrůznějších důvodů ... konkrétně tatra i když vyhrávala prestižní závod - paříž dakar , kde nakopala do zadku všechny západní značky včetně ,, zázračnému ,, mercédesu se neprosadila mimo jiné z důvodu slabého kapitálu - nedokázala totiž vyrobit okamžitě x množství vozidel pro okamžitou objednávku - neměla tak velkou kapacitu , nebo zajistit po světě servis a prodej přímo v místě té které země atd. ...
záměrně se vyhýbáte celých investičních celků , které jsme uměli dodat na klíč ... a to se nezmiňuji o státem kontrolovaném a čechy vedeném podniku čez , který patří mezi prestižní evropské podniky kótovaný na mezinárodních burzách a rozvíjející se do jihovýchodní evropy ... pokud by jste náhodou nevěděl proč zrovna tam , tak vězte že na západě nejsou takový blbci aby si nechali prodat do cizích rukou strategické podniky ...
samozřejmě by mnohé podniky stejně krachly ale to proto , že se u nás vyrábělo skoro všechno a všem se v konkurenci nemůže dařit ... docházelo by k přirozenému slučování firem , které by byli velice silné a kvalitní , tomu věřte ...
o technikáliích jako kontrola státu nad danými podniky alespoň z počátku , nebo najmutí či školení zahraničními profíky českých manažerů atd. se nebudu bavit , to je snad jasný ... a už vůbec nebudu řešit svinskou privatizaci a to ještě do zahraničních rukou zlatých telat a snů každého vychcandíry vlastnit nejlepší kšefty jako vodárny , plynárny atd. , které jsou na západě pod kontrolou měst , obcí , spolkových republik či státu jako takového ...
sám mě připadáte se svými názory jako jeden z posledních tržních klausových fanatických proletářů a teď už jenom zklamaně nechcete uznat prostou realitu ... zřejmě víte proč ... :-)
19. 10. 2013 | 23:25

Klaus napsal(a):

To Yosif, Xwrox apod...

NO KDYŽ SE KRADE A SYSTÉM JE ZLOČINECKÝ,JAK KONSTATOVALI I SVÝCAŘI, TAK VÁM ASI NEPOMŮŽE ANI TUZEMSKÉ ANI ZAHRANIČNÍ INVESTICE.

SNAŽÍTE SE BÝT PAPEŽTĚJŠÍ NEŽ PAPEŽ...A BLA BLA BLA..DOKOLA ŘEŠÍTE DŮSLEDKY, JAKO HLOUPÍ... NO ONA FRUSTRACE JE ZNÁT...
20. 10. 2013 | 10:21

pavel v napsal(a):

to xerox

V době studené války Američané masivně ivestovali v Jižní Koreji, protože tam byla velice levná pracovní síla. Zpočátku byli Korejci v amerických fabrikách na korejském území něco jako gastarbeiteři. Časem se někteří z nich dostali do pozice středního článku řízení a postupovali stále výše. Důvod byl prostý: proč platit drahého amerického manažera, když ten korejský je schopen udělat totéž za menší plat. Korejští manažeři se nakonec vzmohli do té míry, že od Američanů vykoupili akcie továren na korejském území a dnes je většina jejich průmyslu v domácích rukou.

Co by se stalo, kdyby korejská vláda nedovolila "cizácké montovny" na svém území? Korejci by nezískali americké technologie a nikdy by se nenaučili hospodařit. Co z toho plyne? Největším bohatstvím každé země (národa) je to, co mají její obyvatelé ve svých hlavách (jejich schopnosti) a jejich píle. Např. Izraelci nemají nerostné bohatství, a přece jsou mnohem bohatší než okolní státy v jejich regionu (tento malinký stát je technologickou velmocí).

Česko bylo v roce 1989 strašně zaostalé vůči Západu. Hlavně v oblasti výpočetní techniky. Počítače (elektronika) byly v té době hlavním zdrojem zvyšování produktivity práce (a stále ještě jsou). Nebyl to jediný handicap. V oblasti ekonomie řízení jsme byli úplná telata - tržnímu systému nikdo pořádně nerozuměl. Dnes jsme z tohoto náskoku hodně umazali. Stále jsme však velice pozadu a proto zatím jen ty montovny.

Klíčové pro náš další rozvoj bude, zda se u nás vynoří takoví lidé jako byl Tomáš Baťa nebo v dnešní době Bill Gates a Steve Jobs a hlavně, zda dostanou příležitost. Pokud se objeví a vzápětí budou okradeni o výsledky své práce progresivními daněmi, utečou od nás a přinesou užitek někomu jinému.
20. 10. 2013 | 14:08

xerox napsal(a):

pro pavel v

srovnání s koreou nesedí - dneska je naprosto jiná doba ... ukažte mi českou firmu , která to tzv. vzala od cizinců do svých rukou - tedy je vyplatila a úspěšně pokračuje ...
asi nevíte , že jakoukoliv českou firmu - respektive její patent okamžitě skupovávají velké nadnárodní společnosti ... dokonce se tomu věnují specializované společnosti typu pana ondřeje bartoše - známého z pořadu - den d ... říká se tomu startup ... taková firma je zainvestovaná právě od českých i cizích investorů a předem se počítá z prodejem ven ... tedy vůbec nedojde k využití potenciálu ve vlastní zemi - vzniku pracovních míst , rozvoj firmy atd. ... takže s daněmi to nemá nic společného , nevykládejte nesmysle ...
musim se smát větičkám o ,, strašné zaostalosti ,, v r. 89 ... pletete si zaostalost afrických zemí a nemodernost evropských východních zemích ... to je setsakrementský rozdíl ...
každej trouba umí vyházet staré nebo poruchové stroje a nahradit je pc řízenými stroji ... je to totiž mnohem jednodužší naučit lidi na nových strojích , kde se jenom ,, mačkaj ,, knoflíky ...
a jak jsme byli tzv. ,, zaostalí ,, v oblasti elektroniky , výpočetní techniky atd. dokazuje fakt , že jsme měli nejlepší vojenské radary , ve studiích se nahrávali a vyráběli zvukové nosiče - desky a cd pro špičkové zahraniční interprety , takže opět nevykládejte nesmysle ...
ačkoliv se internet a osobní pc teprve rozvíjely , dokázaly české hlavy vymyslet špičkovýé antivirové programy - avast a avg ...
bláboly o daních zkoušejte na vodníky v berounce , v usa jsou daně např. pro sportovce 60% , pro managery 50% atd. ...
20. 10. 2013 | 15:43

Yosif K napsal(a):

pan Pavek v má pravdu. Profesor Zelený to "myslí dobře" ale je typický akademický žvanil typu "neumi pracovat tak učí".

Lidi s technickým vzdělaním vyššího tzpu než četba rudého práva ví velmi dobře že CSSR bylo v roce 1989 totálně v pr...li vě většině oborů, snad kromě zázračného radaru Tamara, který se stejně nepodařilo nikomu prodat, takže jej asi nikdo ani nepotřeboval.

Profesor Zelený dává v zásadě dvě "knížecí rady":
1)je lepší mít centrály nadnárodních společností než pobočky nadnárodních společností (tzv montovny). OK zbývá jen dořešit jak se k vlastnictví nadnárodních centrál dostat s proletoši zludračenými 40 lety bolševismu. Jakou česká republika udělala chybu že nemá centrály nadnárodních firem firmy silnějších než Toyoty, Honda, Sony, Volkswagen, Scania, Philips, Anheuser Busch, Fluor Daniels, Shell, Ahold atd? Češi udělali tragickou chybu, kdyby si zvolili za premiera profesora Zeleneho, tak by Jednota Mikulov byla silnější než Ahold a Tesco dohromady, Tatra by byla silnější než Mercedes a Scania, Motorpal by byl silnější než Robert Bosch Diesel,
Skoda Plzen by drtila GE, atd atd.
Jak říká básník "létaly krávy na modré louce, na nebi pělo zelené slunce". Zabednělí xenofobní hn...pové těmto nerealným snům snad mohou i věřit, komunisti snad mohou předstírat že tomu věří, ale technici vědí že realita CSSR v roce 1989 byla bolestně tristní.
2) Profesor Zelený totálně ignoruje to co se českým podnikatelům opravdu povedlo, ignoruje to že česko není jenom montovnou plnou porobených otroků, nezminuje to budto proto že je ignorant který nic neví, nebo co je horší, že o tom ví ale nehodí se mu to do krámu intoškého buřiče či salonního bolešvika nebo na co si chce hrát.

Ano jsou úspěšné technicky vyspělé české firmy, avast, brisk, linet, brano, hamé a mnoho dalších. Exportují a expandují do zahraničí. Mohly by být dále, mohlo by jich být více? Samožřejmě teoreticky ano, ale s proletoši zpustlými po 40 letech reálného socíku je zázrak že česko je aspon tak daleko jak daleko je.

Rady profesora Zeleného jsou typu: Je Bulharsko nebo Somálsko chudé?
Má Řecko potíže? Jenom proboéha nedělejte nic s montovnami, rovnou si vychovejte pár desítek nobelistů, vypěstujte si centrály nadnárodních konecrenů, nedělejte žádné pitralony, dělššejte silnější značky než Kenzo, dělejte lepší auta než mercedes, dělejta lepší nákladáky než Scania, dělějte lepší letadla než Airbus,
Souvisí tyto cíle s vyspělostí či napopak zpustlostí proletošů, techniků atd? Dle trumbelínků telskajících Zelenému asi ne. Stačilo "nelákat montovny a jinak privatizovat". Jak? To Zelený pro jistotu nepíše. Jinak, Jistě, trumbelínci a profesionální pologramotní proletošíci, věřte si tomu.
21. 10. 2013 | 02:10

Yosif K napsal(a):

ane xeroxi, jedna věc jsousayby které jsou uevdeny v zákonech pro uspokojení závistivých proletošů druhá věc jsou sazby ketré bohatě firmy a úspěšní jedinci skutečně platí.

faktivní danová sazba z korporátního zisku pro General Electric je okolo 3-5%.
Závistiví proletoši se z toho ovšem nepodělají, jelikož o tomto většinou se nikdy nedozví.
21. 10. 2013 | 02:15

Klaus napsal(a):

To Yosif, pAVEL:

pánové, Vy kritizujete JINÉ a dokola popisujete stav,který je Všem známý..
Kdyby byly v ř..i ryby...

Asi všem je jasné, že cesta privatizace V.Klause byla tunel na ČR. Švejnar chtěl nejdříve transparentní právní prostředí a poté řízenou privatizaci na zcela jiných základech než prosadil Klaus. Potvrdili to mj. i Švýcaři.

Jasně, že tu nikdo neměl v 90.létech peníze, že prodávat jen do Ruska ČR neuživí, že tak nebo tak, museli vstoupit do hry SOLIDNÍ zahraniční investoři, kteří mají zkušenosti a trhy.

Při privatizaci, polovinu podniku, měli mít v rukou všichni zaměstnanci a polovina měla být nabídnuta solidním zahraničním investorům, ktří by otevřeli trhy a toto se mělo stát na základě transparentních právních norem!

Nestalo se a podniky převzali rádobypodnikatelé, proletáři a veksláci na úvěry, které nakonec nespalatili, vyvedli jen aktiva a nechali zkrachovat nebo prodali zpětně sobě za minimum ceny.

Toto by se nestalo, kdyby toto KLAUS neprosadil a šlo se Švejnarovou cestou privatizace na základě pevných transparentních zákonů.

Naštěstí tu investovali alespoň nějaké nadnárodní firmy- třeba montovny, jelikož by bez nich ekonomika ČR byla podstatně níže a jinde. Tedy ten, kdo zde umístil montovny, tu situaci po privatizaci zlepšil, ne zhoršil i když není ideální.

Tady se strategické podniky daly do rukou neumětelů a veksláků, místo toho, aby zde byly zachovány odbytové zahraniční trhy a přechodnou dobu tyto podniky měl většinově v podrůčí stát. Týká se to jak strojírenských podniků, tak energetických společností!

Pozdě bycha honit...Nyní se musí ČR především starat, aby to co skvěle fungovalo, obchodní vztahy v latinské americe, Íránu, Íráku, Rusku, Arábii za socialismu a co Klausovi veksláci zničili, opět bylo napraveno, tyto trhy získat zpět, globální prezentace českých podniků v zahraničí, co nejméně omezit zemědělské kvóty dané EU...

To je to, co KLAUS a jeho přicmrdávky, jako veksláci, rádobypodnikatelé, zloději zničili a je těžké to napravit.

ANO, JAK KONSTATOVALI ŠVÝCAŘI, ZA KLAUSE BYL NASTAVEN ZLOČINECKÝ SYSTÉM PRIVATIZACE!
21. 10. 2013 | 14:01

klobouk napsal(a):

klobouk napsal(a):
Pro xerox a mustafa:

DÍK

klobouk
18. 10. 2013 | 11:01

Přidávám DÍK i zn.Klaus - tedy zde diskutujícímu k blogu prof. Zeleného - aby nebyla mýlka.
Mám jednu připomínku: neprodávali jsme jen do Ruska a nebyla to pouze obuv,která se vyvážela do 90 zemí světa, byly to výrobky i dalších průmyslových odvětví srovnatelné a konkurenceschopné ve světě.
Domnívám se, že je potřeba být objektivní a spravedlivý i pokud se týká Ruska.
Oni totiž Rusové měli světová prvenství - nebudu vyjmenovávat. Nechci se řadit k těm, kteří zavrhují trucovitě šmahem všechno a ještě dupou nožičkama jako umíněná děcka.
Také nemám v povaze hanit svůj národ a nekriticky oslavovat všechno cizí.
Žijeme ve společenství národů, zemí, států. Jan Werich to vyjádřil svým "ten dělá to a ten zas ono a všichni dohromady uděláme moc".
22. 10. 2013 | 13:23

Jaroslav Balcárek, Krnov, napsal(a):

Jsem bývalý zaměstnanec firmy z Krnova na severu Moravy. Nikdy jsem nebyl komunistou. Naše firma vyráběla koželužské stroje a vyváželi jsem je do celého světa od Buenos Aires po Tokio.Dolar jsme produkovali za 14 Kčs a některé stroje, které byly našimi patenty za 7Kč. Během několika málo let po r. 1990 firma v podstatě přestala uvedené stroje vyrábět. Nyní vyrábí v podstatě na zakázku zejména pro Němce pouze jednotlivé dílce podle výkresů, nikoli kompletní stroje. Takovýchto firem, které vyráběly světově proslulé výrobky bylo před r. 1989 mnoho: MEZ Mohelmice, Sigma Lutín, ZPS Zlín, TOS Kuřim,Meopta Přerov, Karnola Krnov,Tatra Kopřivnice, Zbrojovka Uherský Brod a Brno, a mnoho dalších. Zdůrazňuji, že tyto firmy za socialismu vyráběly výrobky, které byly konkurenceschopné na světovém trhu, některé byly nejlepší. Není pravda, jak říkají někteří naši chemičtí technologové, kteří se pletou do financí rádoby ekonomové, že konkurenceschopní nebyly. Já osobně tuto skutečnost považuji za stejnou tragedii, jako kdybychom prohráli válku. Ve městě Krnově,kde žiji,jsou rozsáhlé výrobní prostory prázdné a usilovně chátrají. Dokonce sse mi zdá, že to , co se nepodařilo Hitlerovi-udělat z nás jen levnou pracovní sílu- jsme si pomocí zlodějeké privatisace udělali sami. Tragedie je v tom, že mladí lidé už nevědí, jak bylo československé strojírenství po celém světě proslulé a to i přesto, že během socialismu jsme neměli k disposici vždy nejlepší materiály a přístroje.
23. 10. 2013 | 23:27

Mik napsal(a):

V postpostmoderní a zaroveň tzv. postindustriální éře...jak komplikované to nějak pojmenovat není možné si představovat nějakou ekonomiku jako národní.Varta ,tradiční výrobce baterií řídí z Filadelfie.Američani už před dvaceti lety (tedy uprostřed toho všeho post,post brblali,že NY mrakodrapy patří asiatům,kde že ty loňské sněhy jsou.Nyní zde poblíž širých ruských stepí,bráno v nadsázce geograficky se teprve tzv. obyčejný člověk probouzí a zjištuje ,že žádné národní ekonomiky neexistují.Že existuje pouze soutěž globálních investičních společností.Pravda ,některé země si ještě udržely vyjimečnou marnivost národních značek v rukách tuzemců.Třeba BMW , zubní pasty atd.Ale nemáte náhodou jejich akcie pod slamníkem?
24. 10. 2013 | 07:17

Yosif K napsal(a):

Klaus napsal(a):
1) Při privatizaci, polovinu podniku, měli mít v rukou všichni zaměstnanci a polovina měla být nabídnuta solidním zahraničním investorům, ktří by otevřeli trhy a toto se mělo stát na základě transparentních právních norem!
2) Nestalo se a podniky převzali rádobypodnikatelé, proletáři a veksláci na úvěry, které nakonec nespalatili, vyvedli jen aktiva a nechali zkrachovat nebo prodali zpětně sobě za minimum ceny.
3) Toto by se nestalo, kdyby toto KLAUS neprosadil a šlo se Švejnarovou cestou privatizace na základě pevných transparentních zákonů.
4) Naštěstí tu investovali alespoň nějaké nadnárodní firmy- třeba montovny, jelikož by bez nich ekonomika ČR byla podstatně níže a jinde. Tedy ten, kdo zde umístil montovny, tu situaci po privatizaci zlepšil, ne zhoršil i když není ideální.
KONEC CITATU.
něco ano, ALE
ad 1)toto je socalisticko-esopovska utopie - někteří proletoši by tak byli multimilionáři (Telecom, CEZ) někteří proletoši by se dostali k černé či červené nule (Svit, Botas, textilky atd).
Slušný zahraniční investor vby do frimy z 505 valstněné proletoši ńevlezl ani za zlaté prase - máte snad zahraniční invetsory za socalistické utopisty a trumbelíny?
ad 2) někde ano někde ne.
ad 3)švejnar by možná tento proces uřídil lépe než Klaus, ale Švejnar v česku nebyl a Klaus v česku byl.
Švejnar dal přednost radám zdálky a solidní americké penzi.
ad 4) to je to co říkám zaplatpánbůh za montovny, Zelený protui montovnám populuisticky vystupuje, proletoši to pak MUSÍ ČÍST JAKO nepracujte v montovnách jste geniové kdyby nebylo montoven měli byste se jako ve švédsku nebo švýcarsku. Toto však není pravda, ve věrtšině odvětví CSSR bylo sto let za opicemi, i když samozřejmě výjimky byly.
25. 10. 2013 | 12:08

Yosif K napsal(a):

Jaroslav Balcárek, Krnov, napsal(a):
Jsem bývalý zaměstnanec firmy z Krnova na severu Moravy. Nikdy jsem nebyl komunistou. Naše firma vyráběla koželužské stroje a vyváželi jsem je do celého světa od Buenos Aires po Tokio.Dolar jsme produkovali za 14 Kčs a některé stroje, které byly našimi patenty za 7Kč. Během několika málo let po r. 1990 firma v podstatě přestala uvedené stroje vyrábět.
KONEC CITATU.
Pane Balcárek, jsem bývalý socalistický brigádník ze Zetoru. Nikdy jsme nebyl komunistou. Zetor za totáče zaplavoval celý svět relativně levnými, spolehlivými a oblíbenými traktory a vyráběl USD za 14 Kč - dokaváde proletoši byli ochotný makat za cca 100 USD (3000Kč) na měsíc. ¨
VTR byl zajištován jako všude za socíku vykrádáním západních patentů a chráněných vzprů a následným placením pokut za jejich porušování, toto mi otevřemně potvrdili lidi z vyvoje, říkali mi že by byly schopný taky leccos vymyslet ale že za 3000 měsíčně a proti vůli komančů kteří se přirozeně báli cokoliv riskovat tak se na vědeckotechnický rozvoj chtě nechtě museli vys...rat aby se ze všeho nezbláznili.
(Nakonec Wichterle sestrojil geniální stroj na výrobu kontaktních čoček dome z merkuru jelikož Komanči mu zakázali dělat na "neperspektivní věci" v práci, takhle to v zásadě vypadalo všude, zaostalost se doháněla zanedbatelnou hodnotou práce v dolarovém vyjádření).

Jelikož padla železná opona, nikdo již za 3000 kč neboli USD 100 měsíčně makat nechce, děšlnická mzda je nyní spíše 1500 USD měsíčně, Zetor nedokázal tzoto mzdy utáhnout a usel být sanován ze strany státu cca 12 miliardami Kč, zůstal v českých rukou, a nyní vyrábí asi 8% tohp cvy vyráběl za socíku, jelikož traktory jsou dražší, jsou kvalitnější ale ruku na srdce, Fendt to nikdy nebyl a ani nyní to Fendt není.

Zetor byl státem jaksi zachráněn ale kdyby do něj nebylo nalito 12 miliard Kč, tak by šel v českých rukách velmi rychle do p...i.

Vaše krnovská fabrika měla prostě tu smůlu že do ní (na rozdíl od Zetoru, Tatry atd) stát nenalil 12 milard Kč, ale možná by ani to nepomohlo.
25. 10. 2013 | 12:32

Yosif K napsal(a):

Jaroslav Balcárek, Krnov, napsal(a):
Takovýchto firem, které vyráběly světově proslulé výrobky bylo před r. 1989 mnoho: MEZ Mohelmice, Sigma Lutín, ZPS Zlín, TOS Kuřim,Meopta Přerov, Karnola Krnov,Tatra Kopřivnice, Zbrojovka Uherský Brod a Brno, a mnoho dalších...
KONEC CITATU.

Ještě dodatek ku vašemu skuhrání ohedně zničeného průmyslu
MEZ Mohelnice solidně funguje a vyváží.....
Sigma Lutín, solidně funguje a vyváží..... vlastněna čechy ale přes kypr
ZPS Zlín, solidně funguje a vyváží..... ¨vlastněna italy
TOS Kuřim, funguje a vyváží..... nějak funguje
Meopta Přerov, funguje a vyváží.....
Karnola Krnov,textil šel do kytek skoro všude v evropě....
Tatra Kopřivnice, nějak funguje a vyváží.....
Zbrojovka Uherský Brod solidně funguje a vyváží..... zařizuje filiálku v USA, poškodili ji komanči kteří troupové nenechali patentovat jejich vzory, nyní to kopírují asi v 50 fabrikách po celém světě
Zbrojovka Brno nějak funguje a vyváží..... alespon brokovnice ....
Něco krachovalo něco funguje a něco funguje velmi dobře, někdy i v českých rukou, popis česka jako průmyslově zkrachovalé země je mimo mísu.....
25. 10. 2013 | 12:40

klobouk napsal(a):

Yosif K:

Vaše argumentace je na vodě.
Podložte ji fakty s odkazem na oficiální zdroj a uveďte ekonomické výsledky, průměrné mzdy a odvody státu našemu plus odvody do firem zahraničních matek či zahraničních vlastníků.
Pokud hovoříte o mzdách před rokem 89, pak vaříte z vody guláš. Pokud hovoříte o patentech, uveďte, kteří a kolik vámi označených reptalů oplývá dnes patenty a vynálezy.

Doufám, že jim v průběhu let rozum nezamrznul.
27. 10. 2013 | 14:06

JAMES ANN napsal(a):

Potřebujete úvěr ? Splatit účty a dluhy ? Kontaktujte nás s Vaším jménem , číslo, datum platnosti , telefonní číslo, povolání , účel úvěru , podlahy , jste aplikovali před ?
JAMES ANN finanční podpis úvěr, Inc
Kontaktní informace: E-mail: jamesannbb@yahoo.com
C E O JAMES ANN
Directo

JAMES ANN finanční půjčky Company Inc

Dáváme Úvěry na jednotlivce, skupiny nebo společnosti :
Je možné získat úvěr ve výši $ 5,000.00 a až $ 18,000,000.00 od naší firmy ( JAMES ANN finanční úvěr společnosti INC) .
Nabízíme úvěry na individuální i firemní s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2% záruka ( ID , sociální zabezpečení, je 100%).
Pokud je vám 18 let a více , a budete mít práci a funkční bankovní účet , pak máte nárok na finanční půjčky bez zbytečného odkladu a během 2 až 3 pracovních dnů.
Dáváme osobní půjčky , podnikatelské půjčky , hypotéky, půjčky na auta , vzdělání úvěr, cestování a volný čas úvěru . Dále nabízíme půjčky ve formě
Nezajištěný úvěr, zajištěný úvěr , Bad úvěrů a půjček konsolidaci dluhu .
Stačí poslat e-mail : jamesannbb@yahoo.com
29. 10. 2013 | 12:55

Prinse Tomcy napsal(a):

Prinse Tomcy finanční půjčky Company Inc
Dáváme Úvěry na jednotlivce, skupiny nebo společnosti:
Je možné získat úvěr ve výši $ 5,000.00 a až $ 100,000,000.00 od naší firmy (Prinse Tomcy finanční úvěr společnosti INC).
Nabízíme úvěry na individuální i firemní s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2% záruka (ID, sociální zabezpečení, je 100%).
Pokud je vám 18 let a více, a budete mít práci a funkční bankovní účet, pak máte nárok na finanční půjčky bez zbytečného odkladu a během 2 až 3 pracovních dnů.
Dáváme osobní půjčky, podnikatelské půjčky, hypotéky, půjčky na auta, vzdělání úvěr, cestování a volný čas úvěru. Dále nabízíme půjčky ve formě
Nezajištěný úvěr, zajištěný úvěr, Bad úvěrů a půjček konsolidaci dluhu.
Stačí poslat e-mail: prinsetomcy@yahoo.com
Jako odepsat, pokud máte zájem, vyplňte prosím tento formulář, takže můžeme začít zpracování úvěru

Dlužníci a realizace úplného prohlášení

Jména uchazečů: ____________________
Výše úvěru se požaduje: __________________
Délka úvěru: _________________
Účel úvěru: _______________________
Adresa žadatele: _________________
Povolání: __________________________
Město: ___________________________
Země: __________________________
Země: __________________________
Žánr: _____________________
Věk: ________________________
Mobil: ___________________________________

Očekáváme, že dobrý vztah mezi vámi a výpůjční služba Prinse Tomcy

Prinse Tomcy firma FINANCIERA de préstamos, as
Contacto: E-mail: prinsetomcy@yahoo.com
C. E.O.Prinse Tomcy
ředitel
29. 10. 2013 | 13:03

pepa napsal(a):

Gro české ekonomiky je v háji zeleném. Nikdo neví, kde se ten háj nachází.Chlouba československé ekonomiky:ČKD,Tatra,Aero Vodochody, Tesla Pardubice, chemické závody,POLDy Kladno, Třinecké železárny, Škoda Plzeň, obuvnický, oděvný průmysl, Tesla Orava, zbrojní průmysl na Slovensku, Chem.závody v Bratislavě, sklářský průmysl a potravinářský průmysl, toť to byla chlouba a nezávislast Československá.Nyní jsme ubohá kolonie Něšmecka a USA.Ta doba není tak daleká, abychom mohli ukázast prstem, kdo nese hlavní odpovědnost za tuto devastaci?
Havel, Klaus, Zeman,Dlouhý, Dyba, Kočárník, Topolánek, Čunek,Gross,Špidla, Žantovský,Ruml, Vlk, Duka a .... . To jen na české straně.
29. 10. 2013 | 18:18

K.M. napsal(a):

14.10.-16:36 - Maximus

Okupaci a normalizaci se - až na výjimky - nikdo vážně nebránil...

Společnosti, ženoucí se v normalizaci slepě jen za vidinou zlatého telete..., za sladkou vidinou "být v balíku...",

se výrokem ministra financí..., že "on neumí rozlišovat mezi čistými a špinavými..."

otevřely... nebývalé možnosti...

Skutečnost, že tato věta ještě nebyla u soudu, coby "výzva k rozebrání státu"... a z tohoto důvodu trestně stíhána...

svědčí o velmi nízkém právním vědomí občanů tohoto postkomunistického státu...

Podle toho taky vypadá úroveň dnešních zákonů ČR..., pro člověka, který prožil převážnou dobu svého života ve starých státech EU..., se tato úroveň nedá hodnotit slušným slovem...

Ti dnešní "rádoby zákonodarci"..., si dále budou dělat zákony pro své kapsy, resp. pro kapsy jejich pravých chlebodárců...

K.M.
Jest-li chtějí mít Čecho-moravo-slezani fungující stát, musí mít nejdříve kloudné zákony...
Němcům byla demokracie po válce naočkována spojenci..., s USA v čele..., ČMS se s tímto problémem musí obrátit na "nejméně zaháčkované"..., na jejich Vysoké školy, třeba tak, jak navrhuji na pokračování od 27.08.-16:05 na konci diskuze, za blogem Heřmana Chromého: "Nevolnost z české demokracie"
01. 11. 2013 | 20:45

karel napsal(a):

dobrej článek už před asi tak 12 rokama se při popisu jedne firmy používal termín " sponzorovaný blázinec " ono to asi jde použít na celou tuto zem. Byli by jsme příliš velcí optimisti kdyby jsme si mysleli že jde jen o práci , důležitý termín je taky odbytiště. největší problém asi je že zahraniční firmy plní i funkci sociálního systému ( u nás je prakticky zanedbatelný dá se 1 % http://www.klepalsoftware.cz/superdisk.aspx?44$rozklikavaci-rozpocet_44$0 ) ono v španělsku možná mají formální nezaměstnanost 25 % , ale když je průměrná mzda zhruba 2x jsou na tom líp. Všechno to směřuje k tomu že budeme jednou zakarpatská ukrajina německa
07. 11. 2013 | 11:22

jogín napsal(a):

Z autorova hlediska je nejzasloužilejším občanem Babiš. Kupodivu s názorem prof. Zeleného o roli vlastnictví o nás souhlasí i Švihlíková a její představu o významu zemědělství při vymanění z koloniální ekonomiky Babiš naplňuje. Takže o budoucí cestě českých zemí bude rozhodovat Babišova osobnost- jestli bude schopen hrát v ovlivňování ekonomiky státu opravdu kvalifikovaně nebo jestli propadne ideologiím či vlastním zájmům.
10. 11. 2013 | 11:33

r.m. napsal(a):

Nejvíce českých firem kontrolují vlastníci z Ruska, Německa, Ukrajiny a Slovenska. Tím je daná naše nízká životní úroveň
15. 11. 2013 | 13:53

Ivan napsal(a):

Jak dopada outsourcing pekne popisuje tenhle clanek
"Why Amazon Can't Make A Kindle In the USA "
http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2011/08/17/why-amazon-cant-make-a-kindle-in-the-usa/

Outsorsovane procesy nedavaji zpetnou vazbu, drive anebo pozdeji se ukaze jako nezbytnost presunout i vyzkum a prodej.
18. 11. 2013 | 11:03

Geronimo napsal(a):

Nízké mzdy a nízké daně není cesta k blahobytu, ale cesta do pekel.
25. 11. 2013 | 14:29

Ondra Bača napsal(a):

Ondra Pešek bambíno s knírkem homo
19. 05. 2015 | 00:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy