Švejnar versus Klaus (Z neuveřejněného předvolebního interview)

01. 03. 2008 | 22:42
Přečteno 12989 krát
Několik týdnů před volbami jsem z New Yorku poskytl magazínu CBW interview na téma Švejnar versus Klaus. Rozhovor nakonec uveřejněn nebyl a tak si nachází cestu do blogu …

1: První na co bych se rád zeptal, by bylo - v Té Vaší knize velmi často narážíte na Václava Klause (samozřejmě vnímám proč a v jakém kontextu), přesto řekněte mi, prosím, hlavně z kterých důvodů? Proč je podle Vás nutné na něj neustále poukazovat, jednoduše proč Vám tak moc leží v žaludku?

Z knihy Neučte se z vlastních chyb by mělo být zřejmé, že mi Václav Klaus “v žaludku” neleží, ani tehdy, ani nyní. Oba jsme studovali na stejné škole a pracovali na stejném pracovišti ČSAV. Byl to hlavně jeho transformační Scénář, jeho ideje a jeho způsob myšlení, které byly hlavní příčinou “ukradené transformace”. Ani dnes jeho myšlení prostě do 21. století nepatří a proto se snad každý opravdový profesor proti nim vymezit musí. On byl přece hlavním nositelem - a vzhledem ke své pozici i vykonavatelem - programu ekonomické transformace na počátku 90. let. Proto je v knize o nepovedené transformaci zmiňován - jeho role daleko přesahovala a i nadále přesahuje jeho osobnost.
Pro mně zůstává mysteriem spíše to, že jeho archeologické myšlení neleží v žaludku většině Čechů. Vezměte jen to úžasné „Čtyřicet let jsme si říkali, že to patří nám všem a teď si na to vydáme papír“. Tímhle odstartoval v r. 1990 myšlenku kupónové privatizace na Karlově univerzitě – za frenetického potlesku tehdejších studentů a profesorů. Tento maoismus byl naprosto nečekaný. Pak přišla privatizace „veřejnou aukcí za hotové“ – což bylo prosté a radikální předání národního majetku do rukou mezinárodních mafií a komunistických sítí. Nikdo jiný, nikdo poctivý aukční „hotovost“ prostě neměl. Anebo jeho slavné: „Neumím rozlišit špinavé a čisté peníze. Stovka je stovka.“ Tohle zase odstartovalo bezuzdnou korupci a rozkrádání, kterými trpíme dodnes. Samozřejmě, že stovka není stovka a stovka vydělaná se od stovky ukradené liší svým dopadem na ekonomiku zcela zásadně.
Kdo ze vzdělaných a informovaných lidí by se neohradil? Na tato a podobná myšlenková selhání bude třeba poukazovat neustále. Dovoluji si předpovědět, že zásadní rozbory transformace počátku 90. let teprve přijdou protože žádné „tlusté čáry za minulostí“ nejsou možné. Příliš mnoho českého majetku bylo rozkradeno (slušně: „vytunelováno“).

2: Abych zůstal v čase i u tématu článku. Pana Švejnara zmiňujete spíše okrajově. Také, zdá se, neděláte příliš rozdíl mezi ním a Klausem v tom, jak nahlížejí na postup transformace v ČR. Skoro to vypadá jako byste v panu Švejnarovi viděl „Klausova člověka“, je to tak? Nebo není, nebo jak to je?

Je pravdou, že se J. Švejnarem v knize příliš nezabývám. To je zase dáno tím, že on nevystupoval samostatně, nepředkládal své strategie a návrhy, byl ve vleku Klause, Dyby, Třísky a jim podobným. Vím jen, že v Columbia Journal of World Business (na Columbia University jsem byl profesorem ) uveřejnili s Dybou a ostatními článek charakterizující “šokovou terapii” jako jedinou možnou cestu. Švejnar prostě patří k duchovním otcům této pochybné koncepce. O tom se ale v té knize zmiňuji. Na počátku 90. let byly mlčení a pasivita znakem souhlasu s podivnými transformačními postupy. Dnes je nevhodné horovat proti věcem o nichž jsme tak dlouhá léta mlčeli a nechali je proběhnout; je to jako mlácení vraty když už vám koně vyběhli ze stáje.
Proč bylo třeba tak spěchat, proč transformovat šokem a ne podle uvážené, dlouhodobé strategie? Jediné vysvětlení vidím v tom, že komunistické nomenklatury opravdu spěchaly, musely co nejdříve transformovat svůj politický vliv, vztahy a moc do vlivu, vztahů a moci hospodářské. To se jim díky “šokujícímu” Scénáři transformace podařilo. Nemíním zde ty tvrdohlavé, nepoučitelné lidi z dnešní KSČM, ale právě ty, kteří pružně z KSČ vystoupili a prosákli do všech ostatních stran, kde se stali fanatickými vyznavači volného trhu, tedy trhu umožňujícího neprůhledné finanční machinace, korupci a tunelování. Vytunelování české ekonomiky a její převod do rukou mafií a bývalých komunistů - a přes ně do rukou zahraničních investorů a spekulantů – bylo jistě urychleno a zjednodušeno šokovou terapií, transformačním scénářem, kupónovou privatizací a podobnými nestandardními postupy. Dnes je většina bývalých komunistů “za vodou” - a o to vlastně šlo.

3: Proč si myslíte, že se rozhodl pan Švejnar jít do souboje s Václavem Klausem? Vy je přece příliš jako soupeřící osobnosti nepopisujete?

To je opravdu těžká otázka. Jsou oba spíše rub a líc stejné mince. Do hlavy J. Švejnara přece nikdo nevidíme. Proč tedy? Kde se ta sžíravá ambice náhle vzala? Profesor z komunistické rodiny - neznámý v čs. americkém exilu, nevýrazný a pasivní v 90. letech, se náhle “probudí” a je ochoten vzdát se i amerického občanství a profilovat se jako soupeř Václava Klause, s jehož šokovou terapií a kupónovkou vždy souhlasil. Stačí si přečíst některé jeho zahraniční publikace z té doby. Navíc jsou Klaus i Švejnar oba makroekonomové – tedy lidé obírající se státně-politickým přerozdělováním bohatství a statní intervencí do ekonomiky, zatímco naše země se potřebuje zabývat tvorbou bohatství a přidané hodnoty, produkcí znalostí jako nové formy kapitálu, pronikáním na globální trhy a zvyšováním národního sebevědomí nejen ve sportu.
Určitým klíčem k mysteriu Švejnarovy ambice může být i to, že má za ženu starší, ambiciozní Američanku, která se jako K. Terrell často podílí na spoluautorství jeho publikací. Nic lepšího mě nenapadá, protože J. Švejnar sám nenabízí strategickou vizi národní či hospodářskou, pouze deklarovanou ochotu “sloužit” gentlemansky na Hradě. Nevím, zda právě tohle země po 18 letech tápání potřebuje nejvíce.

4: Pokud se podíváte na „souboj“ Švejnar/Klaus, které faktory (osobní, profesní, vnější, vnitřní atd) v tomto „klání“ Vám přijdou zajímavé?

Je třeba si uvědomit, že nejde o přímou volbu prezidenta, jak tomu bývá ve většině demokratických zemí, ale o volbu malou skupinkou politických představitelů, kteří nutně sledují své krátkodobé politické cíle pomocí zákulisních machinací. “Kandidáti” jsou pro ně jen a jen nástroje. Doufám, že si to uvědomí oba. Dlouhodobé potřeby a přání většiny národa jdou stranou. Proto nejde o “souboj” či demokratické “klání” (správně užíváte úvozovky) ve smyslu americkém, ale o politická “zalíbení se” několika stovkám politicky motivovaných volicích bloků (namísto 10 milionům jedinců). To samozřejmě ovlivňuje rozhodující faktory zákulisního přislibování a činí je pro většinu národa neprůhledné, vzdálené a fraškovité.
Skutečné schopnosti, znalosti a osobnosti uchazečů se tedy nutně stávají podružnými. Účelem je říci co nejméně, nevyjadřovat se jednoznačně, mlžit - aby si proti sobě nepoštvali tolik potřebné politické strany, obzvláště komunistickou. Ani do budoucna neslibovat žádné nezávislé myšlení či změny (zde je český prezident stejně bezmocný), ale signalizovat podřízení se politickým maršrutám podle modelu “ústavního” prezidenta Beneše. Tento nešťastný a nemorální model, tohle hledání nového “Beneše” nás může pronásledovat a týrat ještě dlouhá desetiletí.
Často již zbývá snad jen barva vázanky a střih obleku pro odlišení. Utkvěl mi v hlavě komický obrázek, kde zástupce Zelených představil prof. Švejnara na KSČM: oba v zářivě červených vázankách. Nevím, zda si opravdu myslí, že jsou komunisté tak hloupí a naivní, aby volili podle vázanky a ne podle svých politických zájmů, ale je to jistě zajímavý rys české prezidentské politiky.
Klaus se stranickým politikům velmi zamlouvá, protože je pro ně „neškodný“. Angažuje se spíše v komentování klimatických změn, nehezké architektury knihoven a počtu stránek „ústavy“ EU. Politická scéna tak dostává „volnou ruku“. Prof. Švejnar má proti Klausovi výhodu v zahraničních zkušenostech, americkém občanství a větším globálním rozhledu. Těchto výhod je však ochoten se vzdát a své zkušenosti i názory potlačit za účelem naplnění svých (anebo rodinných) ambicí. Pak by ovšem ani on nepřinesl na českou scénu nic nového, kromě snad tiššího, slušnějšího a skromnějšího chování. I to by asi za jeho volbu stálo, když bychom se tím vymanili z převládající arogance a „buranství“ současné politické scény.

4a: Jak hodnotíte polistopadové působení pana Švejnara v kontextu změn v České republice? Jakou s ním máte zkušenost z ČR i z USA?

Nemám s ním žádné osobní zkušenosti. Nikdy jsme se nesetkali. V polistopadové politice se neangažoval, v mediích se neukazoval, do novin nepsal. Z USA ho také neznám, v exilové politice se neprojevoval, v ekonomice sledoval spíše makroekonomická témata. Ve svých vystoupeních se zřejmě snaží zalíbit všem, nalevo i napravo. Výsledkem je nedostatečný profil, nedostatečné vyhranění … Klíčová jsou některá fakta: z komunistické rodiny … emigrace až v r. 1970 … spolustrůjce šokové terapie … obhájce Klausovy nestandardní profesury … bezprogramovost … nevýraznost … neangažovanost. V případě nedostatečného rozlišení se naši politici jistě přikloní k osvědčené a průhledné variantě “Klaus”. Myslím, že v přímé demokracii by lidé volili výraznou změnu od politiky a politiků 90. let: jsme přece již v 21. století.

5: Ve své knize jste ostrým kritikem transformace ČR, zejména ve svých starších článcích jste přesvědčen o tom, že ekonomika země nedopadne vůbec dobře. Přesto podívejte se, ekonomika ČR (jistě, kdo ví, jak dlouho) je nyní v docela slušném tempu. V tomto ohledu mne napadá, kdo má na jejím oživení podle Vás větší zásluhu. Vlády ČSSD nebo předchozí vlády Václava Klause? Kdo má zásluhu na tom, že „žijeme v jedné z nejlepších dob“, jak uvedl nyní Václav Klaus ve svém projevu? (Při čtení Vaší knížky mne napadlo, že Václav Klaus zkazil na co sáhl, že si jen připisuje zásluhy)

Česká ekonomika roste (ve smyslu HDP) díky zahraničnímu kapitálu a zahraničním vlastníkům. Není to tedy “náš” růst, ale růst “jejich”, odehrávající se na našem území (stovky miliard odcházejí ročně do zahraničí – ne jako naše investice, ale jako zisky a dividendy zahraničních vlastníků). V globální éře je přece jedno kde umístíte svůj podnik: podnikají u nás Číňané, Korejci, Němci, Japonci atd. A určitě nám nepředávají své zisky, jen nám platí stále ještě výhodné mzdy. Takže: oživení výkonu zahraničních podniků na území ČR je ve své podstatě opravdu zásluhou Klause, který jim ty podniky tak rychle a bezpodmínečně předal. Vlády ČSSD jen v této pochybené politice rozprodejů do zahraničí pokračovaly, ne z ekonomických, ale z politických důvodů.
Prohlášení, že „žijeme v jedné z nejlepších dob“ bych uvítal ze strany občanské veřejnosti nebo české podnikové sféry, ale ne ze strany politika, který se vždy oháněl tím, že jsme na tom “lépe než Bulharsko”. Řekl bych, že pan Klaus žije v jedné ze svých nejlepších dob – všichni ostatní žijí na dluh.

6: Zpátky do 90. let. Často zmiňujete, že fatální chybou transformace byla dřívější liberalizace cen než demonopolizace a oživení trhů, poukazujete na to, že naše země byla rozprodána a stala se z ní montovna. Tady osobně bych se Vás rád zeptal, myslíte si, že naše země i její obyvatelé ale měli potenciál vzít těsně pro roce 1989 svůj osud do svých rukou a být úspěšní. Nebyl onen rozprodej a to, že jsme se stali montovnou nutný krokem k tomu, abychom se, nechci Vás dráždit, „odrazili od dna“ ? Prostě proto, že v té a ještě nedávné době jsme navíc neměli? Že nejdřív montovny a pak snad i něco víc...?

Vůbec mě nedráždíte. Všichni lidé na světě mají “potenciál” k úspěchu. Tedy i naši lidé. Stačilo jen trochu trpělivosti udržet jejich majetky doma právě pro ně a jejich podnikání. Bylo třeba tento jejich “příslib” rozvíjet, ne jej radikálně zadusit. Nyní žijeme pouze z mezd, nemáme svoji vlastní třídu národních kapitalistů jako před válkou. To Klausovo “Jsme na tom lépe než Bulharsko” nastavilo příčku hodně nízko, jako při limbo-tanci. Měli jsme ale i jiné tradice než dnešní provincialismus: Baťovo “To nejlepší na světě nám úplně stačí” jakoby bylo ambicí zcela jiného národa. Proto dnes přicházejí všichni podnikat k nám, ale my nejdeme podnikat k nim: sedíme stále doma jak Honzové “za pecí”.
Cesta zpět, od montoven k “něčemu více” anebo od zahraničního k národnímu kapitalismu (a kapitálu) je výrazně omezena ztrátou potřebných znalostí a schopností. Navíc již nejsme ani ta montovna, ale stále více skladiště a překladiště globálních dodavatelských řetězců. Země, která jednou přestane vyrábět televizory se pro ztrátu znalostí již k jejich výrobě nevrátí. Budeme ještě dlouho doplácet na Klausovu ohromující strategii: „Vždyť je to jedno, co vyrábíme“. Myslel tím, vždyť je to jedno, hlavně, že se to prodá. Není to jedno, co vyrábíme.
Vezměte si příklad, že jedna země posílá dřevitou drť do jiné země, která z ní vyrábí papír. Drť ta země vykupuje za $7 za tunu, ale prodává papír zpět za $1000 za tunu. Jedna země si ničí prostředí a chudne, druhá má vynikající, lesnaté prostředí (74% rozlohy) a bohatne. (Jde o skutečný případ, nebudu země jmenovat.) Vyvážet štěrk, stromy nastojato či málo kvalifikovanou montážní práci a skladovací prostory – a pak dovážet finální výrobky s vysokou přidanou hodnotou je charakteristikou špatně transformovaných zemí. Žijeme z mezd, ne z kapitálu.
Chtělo to jen trochu ekonomického (ne makroekonomického) myšlení. Jsou ale země, kde se profesoři stávají ministerskými předsedy, a zase země, kde se ministerští předsedové stávají profesory. Podle toho to také vypadá.

7: Pane Zelený, na straně 179 píšete, že si pamatujete na návštěvu V. Klause v Chicagu v létě 1989, při níž už vystupoval jako budoucí ministr financí… Velmi mne to zaujalo, pokud vím listopad je podzimní měsíc. Kde pro to tedy bral jistotu, jak si to vykládat? Myslíte, že mohl být o scénáři sametové revoluce již informován, nebo dokonce, že měl nějaké napojení na tajné služby? Prostě nevím, ale zaráží mne to?

Rok 1989 nezačal v listopadu. Sám jsem byl již v létě ve svobodném Maďarsku (do ČSFR jsem ještě do jara 1990 nemohl), Solidarita vyhrála volby v Polsku, Havel vyzýval proti studentským demonstracím (bál se “krveprolití”), občané NDR se vraceli domů, padla Berlínská zeď, atp. Jinými slovy: vědělo se celý rok 1989, že je s komunismem konec. Bylo tedy zcela přirozené, že Klaus mohl vystupovat “jako” budoucí ministr financí. Nevím jaké měl přísliby a od koho, ale popisoval s jistotou a zcela detailně jaké kroky budou volit. Od koho získal povolení na své vystoupení v USA také nevím. Nemyslím, že byl předem informován o listopadovém scénáři a nemyslím, že si byl jistý v které a čí vládě bude vlastně fungovat. Nakonec byl Havlovi doporučen hyperaktivní Ritou Klímovou.
Jestli existovala skupina, která byla o pádu komunismu plně přesvědčena, tak to byli komunističtí “podnikatelé”, kteří chtěli přeměnit svůj nejistý společenský kapitál sítí, vztahů a vlivu v konkrétní a jistý kapitál peněžní. Proto jim privatizace při zhasnutém světle a tržní hospodářství bez omezení hrálo maximálně do ruky a není divu, že si předem hledali vhodné realizátory svého scénáře. Ve veřejných aukcích za hotové, v šokové terapii a v kupónové privatizaci jim pak nikdo nekladl žádný systémový odpor, i vystupování proti komunistům bylo tabu: jejich aparátčik se stal Havlovi ministerským předsedou. A tak se rychle a bezpečně dostali ke svému kapitálu a hospodářské moci, kterou si drží v ČR dodnes a kterou povlovně transformují zpět do moci politické. Jen Klaus stále tvrdil, že komunisté žádné peníze neměli. Nepochopitelné. Přístup k hospodářsko-mocenským sítím jsou velké peníze…

8: Pane Zelený, jaký politický styl podle Vás reprezentuje Václav Klaus, jaký politický styl reprezentuje Jan Švejnar? Kdo by byl podle Vás pro českou společnost prospěšnějším prezidentem? (už kvůli současnosti/budoucnosti, trendy, Čína, postupy atd…, které zmiňujte na konci knihy)

Politické styly V. Klause a J. Švejnara jsou si velmi podobné, snaží se zalíbit všem politickým stranám, nevyjadřují své skutečné vize, motivace a cíle. Vše se jen tuší, i když více méně přesně. Je to do velké míry dáno systémem ve kterém jsou oba nuceni operovat. Dokud nepřejdeme na systém přímé volby, neuvidíme kvalitní nezávislé kandidáty na prezidentskou funkci. Určitá skupina lidí nás na počátku 90. let záměrně vrátila do politické kultury 20. let minulého století a zakotvila to i ústavně. Od té doby je prezidentská funkce ceremoniální a poplatná politickým manipulátorům, ne svým občanům. Změna tohoto stavu je stále v nedohlednu, volání po přechodu k přímé demokracii je sporadické. Ještě dlouho se bude rozhodovat o nás bez nás, ještě dlouho zůstaneme pouhými diváky ve vlastní zemi, v té naší specifické hře na demokracii.

Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

RUMCAJS napsal(a):

Skoro se zdráhám uvěřit, že někdo s tak naivními názory na transformaci může být ekonom, nebo dokonce profesor.
Možná je to tím, že za totáče, když někdo neměl buňky na matematiku, šel na práva, nebo ekonomku.

A pak to má k něčemu vypadat !
01. 03. 2008 | 23:00

vlk napsal(a):

Škoda, že neuvidím diskusi pod touhle třaskavinou!

PAne profesore, máte velmi rigorozní pohled na Klause , Švejnara, minulost a naše možnosti.
V řadě případů správný. Vřadě případů nesprávný.
Někdy si dokonce protiřečíte. je nepochybné, že došlo k rozkradení ekonomiky, k národnímu výprodeji. Že jsme se vzdali, sami a dobrovolně kvalifikovaných výrob ve prospěch montoven.

Otázkou je zdali se tomu dalo zabránit. Doma scházel kapitál. Sám jste uvedl, že už malá privatozace byla záležitostí mafiánského a partajního kapitálu.

Jak tedy mohl vyrůst český kapitál? Z čeho? V prostědí, kde se inflace, nutným uvolněním cen pohybovala kolem 50%?

Kritizujee Švejnara. Že je v podstatě odvarem Klause.
Nesouhlasím. Pokud by kuponovka proběhla podle jeo návrhu - to jest majetek riozdělit mezi řádově dvacet fondů, podílník na kupoovce byzískal rovný podíl mezi všemi dvaceti fondy při zajištění právního rámce a s najmutím zušených zahraničních fondmanažerů,mohlo být vše dost jinak.

Jinak jakákolvi privatizace je vždycky o kapitálu. Nejde jen o to koupit firmu, ale mít i eníze na její provoz a další rzvoj. Do toho přišla ztráta východních trhů a rozpad Sovětskéh svazu, tehdejšího hlavního odběratele. K tomu připočtěte technologickou zastaralost strojního parku / v ČR průmer 18 let v SR 13 let/. Vysokou surovinovou náročnost průmyslu. S řadou prolematicky prodejných výrobků. Ve světě , kd eprávě začala globalizace ve velkém....Je toho daleko víc,než v téhle zkratce.
Klausovi vyčítám v podstatě přesně totéž co, vy, ale myslím, že v řadě případů prostě nebylo ny výběr. Hospodářský systém a rpostor , v kterém jsme žili do 89 ze zhroutil.Museli jsme převzít systém konkurenční. A za to převzetí náležitě zaplatit.

Ano, stali jsme se do značné míry cizinci ve vlastní zemi. Kd e tomu tak ve světě není?

Opravdu škoda, že neuvidím následnou diskusi, protože budu nějaký čas vzdálen od internetu.
01. 03. 2008 | 23:04

MA-FU napsal(a):

Pane profesore,jak trefné stále o nás bez nás a jak nezůstat "jen" těmi diváky...

Veliký můj pocit ,že slušnost,pokora atp..se tu dávno neosí co s dravci..je přemnoženo
01. 03. 2008 | 23:10

RUMCAJS napsal(a):

No a s Vlčím drápem si můžete podat ruku. Děkujme bohu, že ani jeden z vás tu privatizaci neměl na starost.
01. 03. 2008 | 23:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Když jsme zakládali místní OF,měli jsme každý svoje plány co uděláme pro kvalitativní změny v naší společnosti.Já jsem zastával naivní názor,že koordinační centra hned v zárodku obešlou západní sousedy prosbou o zapůjčení kvalitních odborníků z oblasti práva občanského,trestního,obchodního,-vlastně celý právní kodex.Šlo to tehdy zařídit dokonce na vládní úrovni.Jenže pan Havel udělal dohody s panem Čalfem,Dlouhým atd.Od začátku jsem zastával názor(přiznávám dost byl jsem dosti osamocen),že nelze v budoucnu postupovat dle komunistických zákonů.Nemá cenu dále rozvádět.Jak to dopadlo známe.
Pane profesore myslím,že tak jak jste v kostce popsal tehdejší situaci-nemůže být zásadních výhrad.

Co se duelu o hrad týče.Nemám žádnou potřebu kohokoliv, jakkoliv komentovat.Považuji presidentskou volbu za výhradní záležitost poslanců a vlastně mě je lhostejné,kdo bude na hradě dalších 5let.Celý ten humbuk,uměle vyvolaný mediálními skupinami pod patronátem stranických sekretariátů mě dokázal akorát tak naštvat.Všechny ty zapálené pro Klause ,či Švejnara považuji za blázny jejichž rozhořčování a tekoucí nervy mě byly spíše k smíchu.Nebýt tak smutných výsledků.

K vašemu poslednímu odstavci však mám výhrady a to dosti značné,neboť nejsem zastáncem přímé demokracie.Nesouhlasím ani s uzákoněním fenoménu referenda.Zdůvodňuji to politickou a hlavně občanskou nevyspělostí obyvatelstva.Nejsme ve Švýcarech,či USA.Jsme tady v České kotlině a ještě dlouho budeme pod vlivem komunistických zvyklostí,zákonů a manýrů.Na radikální řez je pozdě.Sametová revoluce byla sice ceněná ve světě,ale prakticky měla negativní vliv na celou naši společnost.Abych se vyjádřil přesněji:Neměla žádný dopad na myšlení lidí,velké většiny lidí.
Říkáte,že budeme diváky a rozhodovat se bude jinde.Budu rád divákem pokud ten kdo rozhoduje bude rozhodovat čestně a spravedlivě.Poněvadž nemáme krále jako včelky královnu,nýbrž postkomunistický parlament budeme mít ještě dlouho místo medu hovno.Ivan.
01. 03. 2008 | 23:55

lectus napsal(a):

Ano, jistě, také mám ten typ intelektu, který přesně ex post rozezná, kde kdo udělal chyby. Ale odvahu přestat teoretizovat a do něčeho pustit (a tudíž přinejmenším částečně pokazit, jedná-li se o situaci, která u nás tehdy byla) měl málokdo. Celkem vzato, názory Američanů - byť i pouze naturalizovaných a špičkově vzdělaných - na zdejší poměry jsou takové... no, legrační. (V USA jsem byl...)
01. 03. 2008 | 23:59

prirodovedec napsal(a):

lectus: Trosku se porozhlednete po dobovych pramenech. Trosicku se mylite :). Profesor Zeleny byl jeden z polemizujicich s uvedenymi resenimi od prvnich okamziku po 1989 (Dalsi F. Nepil aj.). Obcas ho totiz i nadseni novinari te doby pustili do medii. A i proto tak "nesmiritelne" argumentuje. On nejen "vi", ale i vedel.

Mytus, ze tehdy alternativa nebyla a nikdo jiny ji nenabizel a dalsi mytus, ze chyby a ztraty byly nevyhnutelne jsou ponekud takove typicky "leninske".
02. 03. 2008 | 00:29

lev napsal(a):

Bylo-nebylo. Dávno, dávno již tomu, co elita socialistických kádrů svolaná do Ústavu prognostického za účelem kouzelné přeměny majetných komunistů a jejich podržtašek (dále jen "j.p.") v majetné kapitalisty splnila svůj úkol. Scénář byl jednoduchý, role rozděleny takto:
Komunistická strana se rozdělí na pravici a levici. V Pravici budou zejména mladí dynamičtí soudruzi a j.p., kteří se stali soudruhy a j.p. převážně za normalizace kvůli kariéře; jejich stranickým úkolem bude získat moc, vládu a převádět (tunelovat) majetek všeho lidu na bývalé soudruhy a j.p. V Levici pak budou soudruzi starší, z přesvědčení, tzv.zdravé jádro, jejichž stranickým úkolem bude zůstat za každou cenu v opozici, kde budou fungovat jako strašáci pro posílení kapitalistické pozice soudruhů a j.p. z Pravice. Obě strany bývalé Strany však budou skrytě intenzivně spolupracovat - soudruzi a j.p. z Levice nepřijdou finančně zkrátka při tajné podpoře soudruhů z Pravice při jejich obětavé práci. A tak v naší zemi vznikla ODS, kterou fanaticky obdivují podaní pravé víry. A také tu je KSČM, kterou obdivují podaní naivní a doufající, že se vrátí mládí a staré časy. A obě ty strany jak řečeno, stále úspěšně soudružsky spolupracují - viz naposledy jejich geniální tajný scénář pro volbu prezidenta: generální tajemník - pardon prezident - zvolen, aniž by na něm ulpěla špína jediného komunistického hlasu jako minule! A jako nášup zesměšnění těch dvou malých prcků a hlavně ČSSD. A propos - posledně jmenovaná strana je úhlavní třídní nepřítel obou monolitů Ale není třeba ji úplně zničit - bude se zase hodit, až stranický úkol přesunu majetku ze soudruhů na soudruhy bude dovršen a ten svinčík po nich bude třeba poklidit. Na čas. A bohužel už bez demokracie, v tyranii, trvající nejméně zase 40 let, s koulí vekého bratra na věčné časy
02. 03. 2008 | 01:32

hudryper napsal(a):

Profesor Zeleny vyjadruje exaktne i muj
nazor na privatizace v Cesku.Jasne rika
"jak" a nerika "proc". Ani by to zrejme
nebyla korektni otazka na profesora
ekonomickych a nikoliv konspiracnich
ved. Je pravdou,ze ze vseho nejdriv prijuchali dobraci snad ze vsech "poradenskych" firem,co jich na svete je
a slouzi zasadne jen tomu,kdo plati. Ti
provedli rekognoskaci ceskoslovenske
technicko-personalni krajiny podstane
dukladneji nez sveho casu sovetsti vojaci pred vlastnim vpadem k nam.
"Vystupy"jejich altruisticke namahy si
mohli,vzhledem k pozadovanym cenam,koupit jen ti vetsi a bohatsi. A
tak nastalo obdobi,kdy se z prumyslove
zeme postupne stal jen trh na neprilis
prodejny tovar. Az na par vyjimek se
masivnejsi angazma zahranicnich investoru datuje od prechodu milenia.
Jak se zda,nejdulezitejsi aktiva pro nadnarodni firmy ma Cesko ve sve geograficke poloze( a za to muze praotec Cech,ne Zeman ci Klaus) a pro
NATO,resp.pro 24 hodin nebe krizujici
supersonicke stroje americke armady
to je zase a pouze ta proklata poloha,
kvuli ktere se Cesi uz tolik nazlobili.
Jedno se vsak pravym inspiratorum "ceske privatizace" uprit neda. Vsadili
dokonale na chamtivost,nezkusenost a
tradicni nesvornost ceske spolecnosti.
Vzhledem k tomu,ze slo soucasne o overovaci projekt te skutecne vyznamne privatizace - SSSR - muzeme
mit pravem obavy z toho,jak dokonale nas meli "prectene". Ti i Oni ! Obavam
se,pane profesore,ze uz davno pred sametem bylo o zasadnich vecech rozhodnuto a kdyby se V.K.pokusil realizovat cokoli,co by bylo v rozporu s tim,nebyl by ministerskym predsedou
cele ctyrlete obdobi.Tim se ho nechci
zastavat,jen projevuji svuj nazor. Protoze nepochybuji o tom,ze tohle a nejen to vsechno vite,mam dotaz. Kdy
si myslite,ze budou nejdriv zverejneny
dokumenty a skutecne dohody mezi
velkymi hraci , potazmo s "trpasliky" z
let 1997,8,9 ? Myslite ze vubec nekdy ?
02. 03. 2008 | 01:38

Karel Vomacka napsal(a):

Predevsim dekuji za opravdu neotrely nazor, ktery v ceske kotline plne rychlokvasek lze najit jen zridka. Na rozdil od Vas to nevidim tak cerne.

(i) Vzhledem k pasivite lidi tesne po komunismu, ktera vlastne pretrvava az do dnes, by byl majetek rozkraden kazdopadne, i kdyby zvitezila Vase koncepce. On by totiz musel nekdo provest. No a kde nic neni, asi smrt nebere (mysleno nezkorumpovatelne uredniky).

(ii) Nasi budoucnost nevidim az tak cerne, jsme sice montovna, ale podil narocnejsi prace roste. Pokud budeme investovat do vzdelani, mame sanci se opet dostat na vysluni, jako treba Jizni Korea.

(iii) Nemyslim si, ze by v Gruenderske fazi kapitalismu v USA nebo Nemecku byli podnikatele nejak moralni. To chce dlouhy cas, stejne jako kvalitni demokracie. Nezapominejte, ze otroctvi bylo zrusneo az 1863 a zeny ziskali volebni pravo v nekterych statech USA az v 80. letech! Za tech 18. letech jsme se hodne posunuli, ale musime se posouvat dale. Je to dlouha cesta a jsou zeme, ktere ani po 60. letech "demokracie" nejsou dale.

Vas blog je snad nadeji, ze se mozna pomalu zlepsuje i verejna diskuze.
02. 03. 2008 | 02:44

Michal J napsal(a):

Pane Zeleny,

diky za Vase blogy, jsou velice zajimave a podnetne. Konecne nekdo velkeho formatu.

Pouze drobnost. Pisete:
"Určitým klíčem k mysteriu Švejnarovy ambice může být i to, že má za ženu starší, ambiciozní Američanku, která se jako K. Terrell často podílí na spoluautorství jeho publikací. Nic lepšího mě nenapadá..."
...
"Q: Jakou s ním [Svejnarem] máte zkušenost z ČR i z USA? A: Nemám s ním žádné osobní zkušenosti. Nikdy jsme se nesetkali."

Zajimalo by me, ktere z "Pravidel pro ziti (jednoho) zivota" z Vaseho predchoziho blogu jste porusil. (Pozn.: Vice odpovedi muze byt spravne. Ale neni to c. 14.)

Pri cteni meho prispevku (pokud k tomu dojde) pro zmenu mejte na pameti c. 27.

PS: Jinak zcela souhlasim s Vasi opatrnou vetou: "...Pak by ovšem ani on [Svejnar] nepřinesl na českou scénu nic nového, kromě snad tiššího, slušnějšího a skromnějšího chování. I to by asi za jeho volbu stálo, když bychom se tím vymanili z převládající arogance a „buranství“ současné politické scény."

PPS: Jinak obecne je ten blog s Pravidly ziti skvely a diky za nej, vyborny namet k premysleni a snaze se zlepsovat. Jak jsem rekl, je radost tady mit takoveho blogera.
02. 03. 2008 | 06:21

car komančov OO8 napsal(a):

Ja nechapu,,taky vaš postoj k privatizaci a to jsem toho a tej privatizace zase neziskal ale to je moje chyba....Vy mi fakt připadata jako rytíři po boji,,Zase to tak pravda nebyla že všechno bylo všech,.To je takove zvlaštni podle ustavy to bylo vše jedne strany.Tak to bylo žili jsme v diktatu ani tak proletariatu ale jedne strany.ŠVEJNAROFCI,,Se tady pokusili zase o natlakove pravo,,co jineho to je hlasovat v den voleb jak se bude volit,,kdo je tady nepoučitelny jste asi vy to se tak voli při revolucich a po valkach,,Ja si myslim to není ani v souladu,s listinou prav a svobod,Nějaka divna je ta naše ustava..Vite ja se dival jak byl švejnar ve zlině ,,Věřte nevěřte ja se smal,ti co tam byli ja nevim asi to byli i vaši žaci,,ani nevěděli,kdo tam bude a očem bude povidat.Taky se potom s orintoval,švejnar,vedl si svuj monolog,,kdyby jste se chtěli na něco zaptat ptejtese a mlel jako flašinet...Mi to připadolo jako na vinobrani ve znojmě ja chodil kolem dudaka trochu připity a hazel mu drobne do klbuku a on hral a hral vite jak jsem si kolem něho sam zatančil.Pobavil se a šel dal.To bylo v 70 leta...Tak se nedifte že jak jsem slyšel švejnara ve Zlině tak jsem spadnul z židličky a smal se a tančil v leže...Poučil jsem se.Uš nikdy blbe keci,to je lepší tančit,v leže jako gerviš.....Určitě jste chytry,ale bohužel,nevim proč ta naivita ,život běží dal a nikdo mi nic nedal ani neukrad....proboha to mam proto tady zavadět revoluční manyry.To ne ja uš nejsem žadny mladik asi by spadnul i se špuntofkou do přikopu a usnul je po volbě a život běží dal.....Z,,, postavim vlašu šampana do vany a počkam kdyš buchne tak se pujdu napit a vykoupat.,,,,,,,,Z
02. 03. 2008 | 07:18

Déžo napsal(a):

Opět výborně, pane profesore. Ze začátku evadesátých let vím, že vaše názory stálé, neměnné a (bohužel pro nás) pravdivé. Sametový podfuk byl udělán přesně za tím záměrem: předat majetky do rukou komunistů. Podobný scénář je vidět všude na světě (v postkom. zemích). Těším se na další článek.
02. 03. 2008 | 08:53

Déžo napsal(a):

to p. Hochmann: také skvělé postřehy. I vás si pamatuji z doby předplyšové, velmi jste na mne zapůsobil svojí upřímností. Já bych pro referenda byl, byť s vašimi výhradami musím souhlasit. No jo, teď víme, že se rozhodovao o nás bez nás, a že Havel byl s komunisty jedna ruka!
02. 03. 2008 | 08:57

Déžo napsal(a):

to Rumcajs: nevím sice kdo jste, ale zřejmě taky zloděj z OD-SS (dříve KSČ). Zkuste dosáhnout na profesuru jako člověk v USA (ne jako premiér ve vlezdoprdelistické ČR) a možná, ale opravdu jenom možná, že něco málo pochopíte. Jestli věříte p. Klausovi i dnes, tak je mi vás upřímně, ale upřímně líto.
02. 03. 2008 | 09:00

Déžo napsal(a):

to lev:
ano přesně tak. No, dokud neteče krev - ta rudá, komunistická, tak se nic k lepšímu nezmění, ale ...
02. 03. 2008 | 09:03

Jarda Z napsal(a):

Myslím, že prof. Zelený opět pregnantně pojmenoval věci pravými jmény. Ti diskutující,kteří tvrdí něco v tom smyslu , že po boji je každý generál, bych rád upozornil, že se pan profesor pokoušel v oných dobách tolik rozhodujících o dalším osudu naší země na tyto zhoubné jevy poukazovat,vyzýval k veřejné diskusi VK, který to ovšem "demokraticky" odmítal. Také nebylo mnoho sdělovacích prostředků ,které by uveřejnily jeho názory jdoucí proti probíhajícímu rozkrádání majetků. Že si jeho názory nevzala za vlastní nějaká významná parlamentní strana , jen dokazuje masivní infiltraci překabátěných starých struktur v nich. Ti měli za svůj cíl pravý opak , umožnit onu přeměnu politické moci, na moc ekonomickou. Plody sklízíme dodnes .Z národa který uměl mj. vyrábět špičkové radary, měl velice rozvinuté přesné strojírenství se stává národ montážníků na páse pro cizí firmy . Neschopnost našich ekonomů a vlád je zakrývána ekonomickými úspěchy cizích firem, které dostaly za hubičku příležitost těžit z naší země.
02. 03. 2008 | 09:10

jm09 napsal(a):

Ma-li nekdo nejaky nazor na politiku (budoucnost) muze do ni aktivne vstoupit a prasadi/neprosadit ho. Nebo zustat sedet na zidli a jen do toho kafrat. A tady asi nezalezi na tom jsi-li zednik nebo profesor ekonomie.

Kazdopadne co jsme si zvolili to mame (tim myslim 90-ta leta i dnesek). Treba by se strana vedena Svejnarem/Zelenym prosadila, treba ne to uz asi tezko zjistime.

to Jarda Z
vlasne jsem se docela pobavil pri cteni tveho prispevku hlavne ta cast o presnem strojirenstvi me dosala temer na podlahu. Sice nevim jake ukusenosti mas ty, ja jen z jedne jihoceske strojirenske firmy. Beznadejne zastarale vybaveni, neschopnost prijimat nove technologie a prezamestnanost.

Jen prelicka na zaver - v dobe kdy japonci vyraceli numericky rizene stroje tady byla vrcholem technologie derna paska!
02. 03. 2008 | 09:32

RUMCAJS napsal(a):

Dežo:
Na rozdíl od pana profesora znám privatizaci přímo z boje a né z vojenské akademie.Tam ho možná učili, že lze bitvu vyhrát beze ztrát. Praxe je ale jiná.
Ono asi bude nejlepší pro všechny, když já zůstanu tím obyčejným pěšákem přímo na bojišti a pan Zelený ať si vykládá své učené teorie ,které jsou praktickému životu na hony vzdálené.
02. 03. 2008 | 10:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Jardo Z,
četl jsem páně profesorovy články z doby 90-91.A musím objektivně říci,že být Klausem,také bych ho nebral tehdy vážně.Byly jiné starosti,mnoho lidí se najednou cpalo do státních funkcí,každý chtěl poroučet.Komunisté jako instituce řídící chod státu přestali fungovat a pokud někde zůstali dělali vše ,aby bylo hůře.Věřte mě,vím o čem mluvím.A jak to v takové zmatené době bývá jen několik lidí(povětšině bez nechutně ambiciozních sklonů)se zabývalo skutečnými potřebami lidí,společnosti,státu.Na Masarykově universitě v Brně se takto etablovali pánové J.Bohanes,V.Chalupa a D.Novák kteří v samizdatu vydávali brožury "Budování státu"..Jedna z klíčových otázek zněla:"Postačí sametová revoluce?"Úvahy a popsání tohoto námětu obsáhlo několik stránek. V Praze na to evidentně nebyl čas,přestože mnoho signálů svědčilo o dosti velkých tahanicích o směrování.Když si představím,že místo,Klause by převzal žezlo W.Komárek,jímá mě hrůza dodnes.

Tak potom muselo dojít zákonitě k chybám.Nebyl vzor,oběžník,směrnice,všechno šlo náramně rychle až překotně.Spousta věcí se dělala na koleně,improvisačně.To nebyl nedostatek odpovědnosti,či vůle.Některé zmatenosti z té doby vypadají až naivně.Nechci nikoho,ani sebe omlouvat,ale plácali jsme se v tom všichni jako ryby na suchu.Vzpomínám si,že sestavení volebního programu nám dvěma trvalo od rána do noci tři dny.Když jsme potom na radě vyžadovali od potenciálních odborníků fundované připomínky ,uspěli jsme z velmi malé části.Nikdo nechtěl nést odpovědnost,nikomu se nechtělo do práce zadarmo,ale každý by jen radil a kecal.

Na nejvyšších koordinačních centrech byla situace obdobná.Proto se dostávali do čela lidé pracovití ,s alespoň nějakou vizí.
Problem byl,že bylo nutné,převést komunisty znárodněný,rozuměj NAKRADENÝ majetek zpět do rukou někoho,kdo se bude starat.Opakuji,to všechno nakradené nebylo "naše".To státu,nebo národu nepatřilo.Je řeč o výrobních prostředcích a movitostech,nikoliv o národních památkách a státem spravovaných nemovitostech.Už z těchto důvodů bych se příliš nevrušoval,kdyby......
Kdyby věci dále fungovaly jak fungovat měli.Jenže "podnikatelská" úroveň po 40-ti letém hospodaření komunistických zlodějů,překupníků,vexkláků byla tak nízká,a odrážela více okamžité osobní zisky.Myslím,že to bylo logické,spousta lidí očekávala,že přijde ráj na zemi sám od sebe.Většině se ani něco podnikat nechtělo,neboť to ani neuměli a navíc tady zůstala po Sametu oprávněná nedůvěra ve státní formy,která s nuancemi přetrvává dodnes.Tak by se dalo pokračovat do večera a další týdny.Ivan.
02. 03. 2008 | 10:28

jarpor napsal(a):

Ivan Hochmann

Máte naprostou pravdu.

Jen malou poznámku k právnímu rámci.
Kritici postupu v 90 letech říkají, nebyl právní rámec, slovy : znaslo se.
Kdo dnes nahání Koženého ? ČR ale i Amerika. V Americe, když "oškubal tamější finančníky sliby kolem privatizace v Azerbajdžánu.
V Americe také nebyl právní rámec ?
Lump je je lupem, ať je právní rámec silný, nebo slabší.
Tím neříkám, že byl právní rámec dokonalý ale dodávám - ani nemohl být.
Hezký den.
02. 03. 2008 | 10:42

Ivan Hochmann napsal(a):

pane Dežo,
ani bych neřekl,že byl pan president V.Havel jedna ruka s komunisty.Není to vše tak jednoduché.V.Havel i přes svoje vzdělání potřeboval hlavně poradce pro transformaci režimu i ekonomiky.A musím říci,že pan Čalfa (přestože komunista) na mě působil sympatickým dojmem.To,že jsem dnes až nenávistný k rudé bandě nesouvisí s neoddiskutovatelnými objektivitami.
A myslím,že daleko rozumější je volání po právu,než po krvi.Ivan.
02. 03. 2008 | 10:47

Petr Dvorak napsal(a):

I pan Stejskal nekdy sahne pri vybirani blogeru vedle. Mam pocit, ze pan Zeleny je jednim z tech "profesoru" co si ani neumi utridit vlastni myslenky.
02. 03. 2008 | 10:50

sasa napsal(a):

to jm09 nevim jak ve vasem japonsku, ale v tom mem se do numericky rizenych stroju program zavadel pomoci derne pasky
02. 03. 2008 | 10:51

Petr Dvorak napsal(a):

... mozna je to tim, jak byl veden rozhovor... nevim...
02. 03. 2008 | 10:53

sasa napsal(a):

co se tyce privatizace, myslim si, ze vitezove s havlem v cele nebyli schopni nic vymyslet, proto s ulevou prijali klausuv navrat ke korenum formou privatizace (rusove velmi pripadne rikaji prichvatizace)Skutecnou podstatu kapitalismu ucebnice ekonomie nepopisuji. Stejne tak se v ucebnicich socialisticke ekonomie nepsalo, co je treba udelat, aby se dosahlo upravy planu a bylo na premie. Proto nase spolecnost dopada tak, jak dopada. Je neuprimna a vedeni nema na pravde zajem.
02. 03. 2008 | 11:05

RUMCAJS napsal(a):

Ivan Hochmann:
Souhlas.

Nechtěl jsem se rozepisovat ale nedá mi to.
Co to byl tzv. tunel?
Vedle nás v 90 roce kupovali výrobní objetk za 8 mil.Kč. Bylo to těsně před úředním navýšením cen nemovitostí na dvojnásobek. Nainvestovali do objektu dalších asi 14 mil. Jejich projekt krachnul a nemovitost šla do dražby.Přestože se dražba inzerovala a propagovala, dostavil se minimum zájemců. Vydraženo bylo za 3,5mil.

Co je ten rozdíl cca 18 mil.?
Tunel?
Nebo nadhodnocené a netržní ceny, za které si stát ohodnotil svůj majetek?
Nebo daň za argonautství?
Jak potom třeba dopadli ti, kteří ve svém podnikatelským nadšení nakoupili po úředním navýšení cen ?

Samozřejmě, že byli podvodníci.Ale byla to jen okrajová záležitost.
Většina tzv. tunelu byla v naprosto nerovném postavení začínajících firem a firem ze západu s vytvořenými trhy,technologiemi, systémy řízení,zkušenými kolektivy vedoucích pracovníků a zaměstnanci ochotných využívat pracovní dobu a taky v netržně nadhodnoceném majetku, který se privatizoval.

Skláním se v hluboké pokloně před všemi, kteří tímto marasmem prošli a vyhráli.
Držím i 5 minut ticha za ty, kteří tento nerovný boj prohráli a dostali nálepku tuneléři a to ještě od lidí, kteří ani nezvedli prdel ze školních lavic a od školních tabulí.

Kdo tvrdí, že zná nebo znal lepší cestu privatizace, je lhář nebo snílek!
02. 03. 2008 | 11:09

jarpor napsal(a):

Rumcajs

Máte pravdu.
Ono se to radí, "po boji". Kde byli ti radílci ? Proč se neprosadili se svými radami ?
Kdo nic nedělá nic nezkazí.
Ale to popsal Ivan Hochmann, není co dodat.
Podvodníci byli, jsou a budou. Ale bez znalosti věci je jednoduché někoho za podvodníka označit. Je to přece tak líbivé někoho očernit, často bez jakýchkoliv důkazů.
Hezký den
02. 03. 2008 | 11:23

sasa napsal(a):

to rumcajs to co se stalo u vas byla nejspise neschopnost, pokud to nebyla zasterka, jak prijit k penezum pomoci nesplaceneho uveru. ale skutecny tunel, ci spise zneuziti pravomoci verejneho cinitele, to bylo nenavyseni podilu statu v IPB a divoka privatizace. nebo privatizace ceske pojistovny pomoci penez ministerstva financi a take zruseni paragrafu o zodpovednosti vedoucich hospodarskych pracovniku
02. 03. 2008 | 11:36

Krplov napsal(a):

Z článku mám pocit, že nejlepším prezidentem
pro nás by byl pan profesor Zelený.
02. 03. 2008 | 11:45

jm09 napsal(a):

to sasa
pravdepodobne jsem se nevyjadril presne (strojar nejsem). Jak to chapu ja tak soustruh typu CNC je rizen elektronickym systemem (pocitace). Starsi varianta rizeni je mechanicka zalozena na dernych stitcich. Ale jestli to neni spravne budu jen rad kdyz me opravis.

Chtel jsem jen na konkretnim pripade ukazat, ze myslenka, ze cesky prumysl byl v roce 89 spisckou neni pravdiva. Nozna existovalo par oblasti se slusnou urovni, ale ja jsem je nejak nepotkal. Zato opacnych prikladu je mnoho.
02. 03. 2008 | 11:49

Řeč mysli napsal(a):

Pan globální profesor Zelený v podstatě správně teoreticky zpracoval ex post poznatky. Bohužel v reálné době nedokázal své myšlenky prosadit. Dnes už může jen remcat, brblat... Nastupující generace má své vidění.
02. 03. 2008 | 11:57

Ikena napsal(a):

Rumcajs :
taky Vám uvedu příběh: Mohl být v té době někdo současně v bance ředitelem kapitálových trhů a zároveň spolumajitelem makléřské firmy, odpověď zní ano. Mohly být hodnotné akcie převáděny soukromé firmě a bezcenné nakupovány zpět do bankovního portfolia, ano. Částky 100, 200 mil. a výše, ano zcela běžně. Co bankovní dohled, ano existoval, ale zaměrně bezzubý. Co majitelé bank, v pravý čas se objevila v médiích zpráva, že banka má potíže a stát se už postaral, poškození pověsti bankovnictví nepřipouštěl. Bohužel absence práva se vymstila, ale zejména poškodila pověst V.K. a jeho kolegů, byť byli asi v ekonomické sféře jedni z nejfundovanějších lidí v tehdejším OF.
02. 03. 2008 | 12:18

m&m napsal(a):

Rumcajs: Váš příklad je vtipný. Kdo měl v roce 90 (!) 8 mil. Kč v hotovosti? Hádejte.

Komu případně banka půjčila 8 mil. Kč a 14 mil. na investice? Hádejte. Čím ručil tento člověk? Hádejte.

Pokud to nebyla banka (resp. jeden konkrétní člověk v ní), kdo mu to asi půjčil? Hádejte.
02. 03. 2008 | 12:32

m&m napsal(a):

P.S. Poslední otázka: Bylo při privatizaci zjišťováno, zda zájemce o podnik měl vůbec šanci si ty peníze kdy vydělat = řádně je zdanil? Hádejte.
02. 03. 2008 | 12:34

Ivan Hochmann napsal(a):

Pánové Rumcajs a jarpor,
obyčejně bývám ve svých názorech osamocen,proto mě potěšil váš souhlas.Je důležité vědět o čem se mluví.Pan Rumcajs tím zjevně prošel sám.
Pane jarpor,byla řeč o právu a podvodu.Kvalita a množství podrazníků a zlodějů je přímo úměrná stavu zákonnosti a kvalitě zákonných norem.Pořád se opakuji,když tvrdím,že NEBYL ZÁJEM měnit komunistické právo.Dobře to popsal Lev(i když poněkud černobíle).Když se potom sečetly všechny negativní faktory dal se výsledek i vcelku logicky očekávat.

Horší je současná situace.Uplynulo příliš mnoho času(poměřováno v relacích jednoho lidského života),aby nedošlo k poučení a změně,rychlé a kvalitní změně.Nevidím situaci úplně černě,ale také žádné duhy na Českém nebi.Ivan.
02. 03. 2008 | 12:37

RUMCAJS napsal(a):

sasa: Kolik podniků jste dovedl k prosperitě ?

Kdo tvrdí, že jsme v oblasti strojírenství byli špička, by měl přestat fetovat. Kdo např. viděl v roce 90 Kvasiny,ZVU HK,Královopolskou Brno atd, nemůže nic takového tvrdi. Peklo vypadalo líp.

Ikena:
Já netvrdím že se nekradlo. Ale ať mi někdo ukáže konkrétní projek (Balík navrhovaných zákonů,opatření,atd) které tomu mohli zabránit.

Viděl jsem jenom hesla a vize. A ty jsou na dvě věci.
02. 03. 2008 | 12:52

RUMCAJS napsal(a):

m&m:
Nejsem ani zloděj,ani komouš.Pouze umím dělat 12 hod. deně včetně nedělí. A jsem taky jeden z těch komu banka půjčila.
Bez úplatku a bez základního kapitálu. V té době banky půjčovaly lehkomyslně, to je pravda. Ale bez této lehkomyslnosti by tu nebyla ani řada prosperujících podniků, které dnes sytí jak zaměstnance,tak státní pokladnu.

K zápasu patří vítěz i poražený.
Úspěšný i neúspěšný.
Bez těch neúspěšných by nebyl zápas a bez zápasu by nedocházelo k růstu. Kdo není ochoten brát obě strany mince, ať se odstěhuje do nějakého socialistického skansenu. Tam tohle nebude muset řešit.
02. 03. 2008 | 13:08

m&m napsal(a):

RUMCAJS: Mezi zápasem s pravidly, v němž má každý stejnou možnost vyhrát a zápasem bez pravidel, v němž něení žádný soudce, rozhodčí a kontrola, vnímám velký rozdíl.

Pokud jste získal půjčku bez záruk, kamarádů v bance a jen na čestné slovo, že pracujete 12 hodin denně včetně nedělí, blahopřeji, měl jste velké štěstí. Prosím neberte to jako urážku, věřím Vám to, ale s Vašimi schopnostmi ani chutí do práce to nijak nesouviselo. Takových lidí je spousta a další řada lidí to o sobě tvrdí, i když to není pravda. Byla to čistě nezodpovědnost / lehkomyslnost úředníka/ů v bance.

Takový ten mýtus, že nikdo nevěděl, jak mohou dopadnout půjčky bez záruk, se tady úporně šíří, ale i za ČSSR tady byla řad lidí, kteří velmi úzkostlivě hlídali a dokázali vyhodnocovat rizika hospodaření a dobře věděli, co je třeba kontrolovat. Tito lidé dost zpočátku dost hlasitě oponovali, ale byli bohužel překřičeni.

Vaše věta "Kdo tvrdí, že zná nebo znal lepší cestu privatizace, je lhář nebo snílek!" je pro mě neuvěřitelná. Je dost lidí, kteří mají právo to říkat a nejsou to ani lháři, ani snílci. Jsou jen zodpovědní a poctiví.
02. 03. 2008 | 13:31

Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy napsal(a):

Všichni vědí, že jsem intenzivním kritikem Václava Klause - ovšem všeho s mírou.
Je třeba rozlišovat VK jako předsedu vlády (národní hospodářství) a prezidenta (předvoj národa). Jako předseda vlády ani zdaleka neudělal tolik chyb, kolik je mu předhazováno. V té době neměl na vybranou. Trnsformace ekonomiky musela být provedena raketovou rychlostí, jinak by došlo k masové nezaměstnanosti (viz Polsko, Maďarsko, pobaltské státy a dokonce i bývalá NDR v některých oblastech až 30% nezaměstnanosti). Klaus rychlou transformací (kupónová privatizace atd.) zabránil masovým ztrátám pracovních míst a stabilizoval do té doby bezcenou měnu (kolkování) a její přechod ke konvertibilitě. To, co mu Prof. Zelený vyčítá většinou nebyla jeho vina, nýbrž vina lidí parazitujících kolem něho. VK selhal ovšem jako prezident. To je ten problém. Nemá schopnosti vést národ a od roku 2003 se zdá, že buďto rapidně senilní a nebo začíná trpět nějakou duševní chorobou rozkládající mozkovou strukturu. Když v době svého druhého prezidenství nebude ani jednou odvezen do psychiatrického léčení, budeme mít štěstí, že to ještě není tak zlé jak jsme se původně domnívali.
02. 03. 2008 | 13:32

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Kralovopolskou bych citoval opatrne :). Ledaze byste byl Panek :)).

Podstata je pomerne jednoducha a bohuzel se historicky opakujici ve zlomovych dobach. Zijici akteri zmen 89 jsou samozrejme stejne precitliveli na kritiky jako akteri 68 ci dinosauri 48 (podobnosti se svetovymi prevraty az na nekrvavost jsou tez zrejme).

Schema se zda vzdy stejne. Prekroceni prahu unosnosti beznych lidi diky diletanstvi tech u vesel. Opakovana generacni potreba zmeny a uspokojeni potreb uspet mladych konecne prorazi. Relativne necinne ci naopak velmi cinne nektere velmoci se zajmy umoznuji zmenu, ci k ni prispivaji. Pak velke a nadsene reci, pocit, ze neco menime MY, nesmirne dulezite symbolicke kroky, "unizonye i oskorbljonye" se dostavaji k revolucni moci, nadsene uspechane se vse uci, zprvu je to takove roztomile diletanstvi, vsichni nam chteji pomoci (rada promyslene nas chce obrat ci ovladnout), razne otoceni prostituujicich medii a dalsich povolani k ovladani lidi pomaha, zlocinci minulosti jsou odstavovani od verejne moci akcnimi predstaviteli rozhorceneho lidu, pak prvni chyby a otresy, prvni okradeni a prvni jen zlodejny, nebot popravy jsou historii, spory mezi revolucionari o nejlepsi ideje, dobro lidi, moc, majetky, ... vznika hluboka nenavist mezi byvalymi "prateli", opravdovi vitezove "musi postupovat" bez zpetnych zrcatek, nadseni ze sebe samych postupne prehlusuje potrebny pocit zodpovednosti i za ty druhe, nechut koukat se kolem a ucit se od jinych umoznuje potvrzovat vlastni unikatnost a genialitu, vedomi vylucnosti a vlastni geniality hybatele zmen se stupnuje k chovani ala "kral Lavra nema osli usi" (zatim) a nakonec otres, staci jeden holic a jedna vrba, pak vseobecne znechuceni a zustava pouha hladovost po zbohatnuti, aby clovek zustal mezi vitezi. Nasledne tvrdy defenzivni boj za udrzeni dosazene moci pomoci prebiranych postupu porazene moci a stupnovani napeti. Hledani sjednocujicich nepratel. Opakovane prehlusovani zametanych problemu demonstrovanim jednoty, uspechu, sebevedomi.

Dusledky? Znechuceni akteri zmen ala I.H. Majetkove vitezstvi majitelu socialniho (i jineho) kapitalu minulosti. Neustale hledani jinych viniku s vyloucenim jisteho okruhu mimo skutecne viniky. Vlady diletantu a deprivantu. K tomu mlcici vetsina (my a oni, politicke vtipky, pohrdani mocnymi v hospodach, svejkovani), ktera vetsinou nikdy ani po generace nezapomene projevovat to, co jedni nazyvaji zavist a druzi smysl pro spravedlnost. Osud majetkovych vitezu pobelohorske doby Lichteinsteinu s tristaletou prodlevou je v CR vecnym prikladem hodnym nasledovani. A k tomu cekajici a starnouci dychtive generace mladych. Ktera prorazi s novou opet ZCELA ZASADNI zmenou?

Chyby lze chapat, lze je i tolerovat. Jenze jejich popirani a chybejici pokusy o jejich odstranovani nikoliv, protoze zakladaji zarodky dalsich zmen a degraduji zmeny puvodni. Uhrat totiz s populaci CR hru na zapomenuti chyb a jakychkoliv zlodejen je vzdy ponekud obtizne. Ohnuti lide zde si mysli svoje a jen cekaji. Proto by bylo lepsi s nimi hrat poctive od zacatku a stale. Dokaze to nekdy nekdo? Zrejme dalsi nadeje bude az po dalsi historicke osmicce ci devitce ..., kdy zmeny nebudou hlasat staronovi Milousove (dnes -yrkove :) ).
02. 03. 2008 | 13:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane doktore Berwid-Buguoyi,
Myslím,že záměrně přeháníte z důvodu osobní zášti.Nebývá zvykem tak tvrdě útočit proti hlavě státu,která má všechny prostředky jak zjistit svůj zdravotní stav s porovnat jej s výkonem funkce.

Kdybyste o mě prohlásil že jsem senilní dědek,potenciální chovanec psychiatrické léčebny ,tak bych Vás doživotně ignoroval,nebo Vám nakopal zadek.Je Vám tak potřeba prásknou dveřmi,jen pro figuru presidenta? Nemyslím,že by musel nutně zastávat titul "předvoj národa".Ivan.
02. 03. 2008 | 13:48

RUMCAJS napsal(a):

Jsem intenzivní kritik Dr.Dr.Jana
BB, ale nyní musím souhlasit.

m a m:
Nepůjčovalo se bez záruk.Ručil jste tím, co jste kupoval.Že ty nové firmy nebudou moci splatit tehdy max. čtyřleté úvěry je také pravda. Půjčovalo se s úmyslem dalšího přeúvěrování.Byla to věc, kterou jsme si vzájemně nezastírali.(banka-klient).
Nebyla to hra bez pravidel.Řekněte jediné pravidlo, které mohlo zabránit krachům, které prostě přijít musely ?

Že opak tvrdí řada poctivých a vzdělaných lidí, s tím s Váma souhlasím.Ale jsou to lidé stojící mimo tento proces a neznalí osobní zkušenosti.
02. 03. 2008 | 13:51

honza napsal(a):

Pan Zelený jaksi zapoměl, že před rokem 89 jsme byli montovnou tanků, náš průmysl měl strukturu zaměřenou na RVHP /RADY VYVÁŽÍME H. PŘIVÁŽÍME/ a žil prakticky 40 let ze své podstaty, až na malé vyjímky. Jak to chtěl zařídit? Možná pár vexláků si mohlo něco menšího koupit. Banky pracovaly s fiktivními pokázkami, kterým se řikalo koruny, které byly kryté "zlatem" a inými aktívami SBČS, tiskly se v počtu, který byl třeba dle UV KSČ, s fiktivními úvěry a.t.d.

Kdyby se začalo hloubat o zákonech, jak to udělat, hloubáme o nich dodnes.
02. 03. 2008 | 14:01

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane přírodovědec,
přiznám se,že Vám tak docela nerozumím.Asi je to na mě moc "husté".
Rozhodně nejsem znechucený.Napsal,jsem že se to vše dalo očekávat.Však to znáte starého psa novým kouskům nenaučíte.Ivan.
02. 03. 2008 | 14:01

Luba napsal(a):

Pane DrDr,
Klaus žádnou duševní chorobou netrpí. Je to ekonom a konzervativní politik, který se snaží vyjadřovat ke všemu, i když jeho vlastní specializace je úzká. Jako specialista, který dosáhl ve svém oboru uznání, se dopouští té chyby, že své poznatky aplikuje na všechny společenské a přírodní jevy. Podle toho ale jeho stanoviska vypadají. Jsou to stanoviska omezence, protože jeho obzory jsou omezené ekonomickým dogmatismem. Je ekonomem, ale není ho v žádném případě možno označit za vědce, protože zásady vědeckého pojímání světa a jevů nedodržuje. Klausovy názory mohou přejímat jen lidé, kteří se spokojí s vírou v jeho neomyslnost a kteří vlastního rozumu užívají jen zřídka.
Úspěch Václava Klause ukazuje, že je v našem státě něco špatně. Že je tady příliš mnoho konformistů, kteří se spokojí s dostatečně hlasitým vůdcem, a příliš málo lidí schopných nezávislého kritického úsudku. Že se Klaus stal prvním občanem ve státě je chyba těch, kteří mu na jeho místo pomohli, nikoli chyba jeho. Klaus je populista a skandalista. Člověk, který rád provokuje a zesměšuje své oponenty, protože to lichotí jeho narcistnímu založení. Klaus je pro mne cizincem, který se shodou okolností stal naším prezidentem. Vždyť na tom Hradě už byla leckterá prapodivná existence, excelence. Na tom není nic zvláštního. Český národ by se měl vrátit k mentální rakousko-uherské tradici: nebrat každý c.k. pšouk příliš vážně.
02. 03. 2008 | 14:11

Kamil napsal(a):

Při přečtení tohoto blogu musím přiznat, jak jsem si náhled na naši transformaci zjednodušil. Jak je nutné stále a stále přijímat různé druhy pohledů, aby jsme byli co nejméně ovlivněni jednostranným pohledem na věc. Jeden můj známý (bývalý nomenklaturní kádr ) mi tvrdí, že partaj věděla už v únoru 1989, že Havel bude prezidentem. Taky mě zarazil článek, který byl nedávno v novinách, kde se píše, že už 8 000 firem převedlo své sídlo do daňových rájů. Myslím si, že by nás to mělo velmi znepokojovat. Hezký den.
02. 03. 2008 | 14:26

bigjirka napsal(a):

tak.. třetí kohout na smetišti, to jsme potřebovali :-D

on ten Klaus samozřejmě není dokonalý, v lecčem se mýlil,.. byl tady a pracoval tady a proto není vítězem Schweiner nebo Zelený, ale Klaus.
02. 03. 2008 | 14:35

prirodovedec napsal(a):

I.H.: Hustsi nez mnou dnes obdivovany car komancov OO8? Ja se snazil ... :)
02. 03. 2008 | 14:37

prirodovedec napsal(a):

bigjirka: Vitezem? Jako Gusta? :) Neni to relativni a casove podminene?
02. 03. 2008 | 14:39

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
Proti Pánkovi jsem malá rybka.Skoro bych řekl pulec.

Proč ale Královopolská? Protože jsem tam byl a viděl.
Haly,tak jak je postavili kapitalisti. Stroje na tom nebyly o moc lépe.Na podlaze by se dalá hrát zákopová válka.
Jediná deviza byli zaměstnanci.
02. 03. 2008 | 14:55

haga napsal(a):

Moc hezké,ale opět zanikla informace zcela zásadní-jak bylo možné, že Klaus už půl roku před listopadovou sametovkou vystupoval coby ministr? Vážení, jsem taky pamětnice, vím, o čem mluvíte,ale o této podstatně události je léta ticho. Od té doby, co mi umřel starý zpravodajec, už nemám od koho brát čerstvě získaná fakta. Víte někdo něco bližšího o tom, kdo byl Pružinskij? Jeho vazby na matičku Rus?Na zvláštní poslání? Pak by to zapadalo do scénáře, který se tu udál.Tedy oblbnout lid a za jeho zády si my progresivci urveme, co půjde. A "jedeme dál"....
02. 03. 2008 | 15:01

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Kamile,
Nikdy nevěřte nomenklaturním kádrům.Ti měli Lhaní v přímém popisu činnosti.Ale těch 8.000firem jsem také četl.Pokud je to pravda,tak se divím bohorovnému klidu ekonomů a finančníků.Ivan.
02. 03. 2008 | 15:01

SuP napsal(a):

bigjirka -
všiml jste si, jak Vám zejména odstavec 5 a 6 dává za pravdu?
02. 03. 2008 | 15:13

jarpor napsal(a):

Ivan Hochmann

Dovolím si malou polemiku k Vašemu "Kvalita a množství ... kvalitě zákonných norem".
Jeví se to logické avšak pouze za předpokladu vymahatelnosti těchto kvalitních norem v „rozumném“ čase. Jestliže se kvalitní norma vymáhá tak, že je díky časovému odstupu obtížné zajistit důkazní materiál, tak i kvalitní norma k ničemu nevede.
Navíc, sám připouštíte, že kvalitní norma vyprodukuje „kvalitu“ zlodějů.

m&m

Jen tak z povzdálí sleduji Vaši diskusi s Rumcajsem, a souhlasím s Vámi když hovoříte o nezodpovědnosti/lehkomyslnosti bankovního úředníka při schvalování úvěru v diskutovaném období. Připouštím i naznačování politické objednávky na „půjčování peněz“ pro rozjezd podnikání tehdejšími představiteli včele s VK.

Rád bych však věděl, jestli si vzpomenete, kdo chtěl co nejdříve privatizovat bankovní sektor, právě proto, aby si majitel banky – ne další státní úředník, podléhající politice státu - pohlídal toho úředníka na úvěrovém oddělení a kdo, slovy o nemožnosti prodat NAŠE banky cizímu kapitálu, tomu úmorně bránil – a nakonec toto prosadil. Kdo se podílel na tom, že privatizační náklady nakonec nesly naše banky, které pak nakonec stejně musely být státem sanovány.
Vím, že se Vám moje argumentace příliš nelíbí, ale trochu konkrétnosti ve věci těch lidí umějícími vyhodnocovat hospodářská rizika (ještě z dob ČSSR) a byli umlčeni by neškodilo.

Hezký den
02. 03. 2008 | 15:28

ruda napsal(a):

pane Hochmanne, proč si myslíte, že nejsme dost vyspělí na to, abychom si sami zvolili prezidenta? (včera 23:55) Připadáte si tak i vy sám? To bych vážně rád věděl.
Jistě, vítězí většina, tj. průměr, tj. nic moc. A víte co? I kdyby jméno tahali z klobouku, přád by to bylo lepší, než volba našimi vyspělými "zástupci". Ale u nás by na to pravděpodobně zjednali Copperfielda.
02. 03. 2008 | 15:35

ruda napsal(a):

Blog se mi líbí!
02. 03. 2008 | 15:37

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Radu tech zamestnancu jsem znal. Delsi dobu (doufam ze ne ty Vase :) tehdejsi). Nektere az prilis dobre. Rekl bych, ze v tradicni ceske septande umi i jmenovite tento typicky cesky "iterovany" a samozrejme "zcela nechteny" tunel zdokumentovat.

Zkratka se tomu spatnemu stavu "trosku pomohlo." Nektera rozhodnuti "nevysla". A pak to musel nekdo "zachranit" a "zbavit se" neperspektivnich vyrob. Je to uz dnes takova mistni Odyssea predavana ustne z generace na generaci ...

Snad podobne vzpominky pro strycka Prihodu nekdo sepisuje. Myslim, ze nekterym mladym se to pri pristim zvratu bude hodit :).

Jinak co bylo nekonkurenceschopne, je zrejme nutne diskutovat sireji nez v uvedenych strucnych vetach. Viz tehdy "zcela pochybny" :) tezky prumysl (slevarny a hute) stridajici majitele, reditele a sajici ze statu. A dnes ... pri ocelove hladovosti Ciny a Indie ... se to trosku zveda, ze :). A haly jsou zrejme vsude zcela nove a moderni ...
02. 03. 2008 | 15:42

m&m napsal(a):

jarpor: Nevím, koho máte na mysli. Jestli Pitharta, nevím jistě, ale mám dojem, že se jeho výhrady týkaly podniků, ne bank. Jak je to s dostupným kapitálem se vědělo a novináři Klausovi banky otloukali o hlavu průběžně, jestli si to dobře pamatuji.

Tady je konkrétní příklad, jak se "překřikovalo" v praxi. Ostatně, byl už mnohokrát popsán i u jiných "kauz". Je to vlastně pro ODS příznačné dodnes. Válcování silou:

"Ministrům z KDU-ČSL a také některým zástupcům ODA (především předsedovi aliance Žantovskému) vadil především způsob, jak se materiál o IPB ocitl na programu jednání vlády: ministři jej dostali na stůl až ráno před zasedáním, přičemž plánovaný program vlády bod "privatizace IPB" vůbec neobsahoval. Takový postup jistě není v pořádku a Luxovy i Žantovského výhrady je v tomto směru třeba chápat."
02. 03. 2008 | 15:54

haga napsal(a):

Ano pánové, dobře vzpomínáte, někdo si hrábnul tadyy, někdo onde, zákony se ohnuly podle potřeby,já bych ale pořád ráda věděla, kdože nám to opravdu vládne.
02. 03. 2008 | 15:56

m&m napsal(a):

Zajímavých věcí v tom článku z r.97 je víc:
http://www.respekt.cz/clane...
02. 03. 2008 | 15:57

m&m napsal(a):

Rumcajs: Přírodovědec asi odpověděl lépe, než bych to dokázal já.
02. 03. 2008 | 16:02

Josef K. napsal(a):

Po několika letech života po zahraničí, čtu tento blog ,a především reakce na text pana Zelezného, s podivným pocitem, že z české kultury zcela vymizela schopnost diskuse. Vydává se za ni jakési velmi primitivní štěkání. Ztáta této schopnosti patrně souvisí s naprostou ztrátou vzdělanosti, kontaktu s minulostí i přítomností... Skličující pro zemi, která v 19.století a části století 20.představovala naprostý opak. Klaus je pro mne , spolu s generací postnormalizačních supersamců převažujících v českém veřejném životě, mužem, který je velmi prostým výrazem té novodobé české prázdnoty. Při podrobné analýze však můžeme najít jeho (jejich) duchovní kořeny v tom, co Rusové nazývají "zastojem", dobou Brežněva. Ostatně se současnou ruskou kulturou toho má ta převažující česká shodného velmi, velmi mnoho.
02. 03. 2008 | 16:05

SuP napsal(a):

Rád bych se s Vámi podělil i o svůj pohled na diskutovanou tématiku. Myslím si, že celá transformace a privatizace proběhla tak, jak proběhnout mohla, ale že hlavně nemohla prakticky proběhnout jinak.
Všechny tzv "tunely" a vykrádačky udělali lidi, kterým nedělalo problém zákony buď nectít, nebo obcházet. Lidi nadmíru drzí, bezohlední a hamižní, bez ohledu na dosažené vzdělání a odborné schopnosti. A kdo do této kategorie patřil v letech 89-95? Především komunisti z kádrových nomenklatur a s nimi zloději nejrůznějšího ražení od veksláků, pinglů po standardní lupiče. Tuto svou teorii opírám o známou statistiku, že v ČR bylo v roce převratu 2,1 členů KSČ, což je cca 20% obyvatelstva a kádry ne nomenklaturní v tomto ohledu (prosté členy) plně pokrývá druhá výše zmíněná skupina drzých zlodějů.
Proti nim stál zbytek národa, který byl přesvědčen, že NĚKDO pro ně něco ochrání a uhlídá. Nikdo se nezabývá otázkou, proč by to kdy kdo měl dělat, když všichni potřebovali hlavně začít konečně vydělávat? Pokud by se našel "tým právníků", schopný to všechno ohlídat, kolik by si asi nechal zaplatit??? Na otázku, která se často přetřásá, tedy zda jiný způsob privatizacce by měl lepší výsledky já odpovídám - NE, bylo by jen větší riziko vyšší frustrace těch, co na ně nic nezbylo. A to, myslím si by nevedlo k cíli tak jako tak.
Co se jednoznačně podařilo je podle mého mínění obnovení a rozvoj středního stavu střední podnikatelské třídy, kterou dnes tvoří převážně lidé činorodí a bez postranních úmyslů. Velice tomu pomohly restituce a je až neuvěřitelné, že se podařilo je jako správný krok prosadit a realizovat. Na mnoha křiklavých případech, kdy rodinám bývalých majitelů byl majetek přesto ukraden, zpronevěřen, nebo jinak zašantročen - vždy s požehnáním úřadů je vidět, jak by restituce bývaly mohly dopadnout, kdyby v dané době obrzloději neměli možnost vymýšlet tunely na majetek státu. Nejhorší případy, které asi vyřešeny nebudou, ale mohou stále sloužit jako odstrašující a varovné příklady jsou restituce majetků soukromých zemědělců, vznik a účinkování tzv. agrární komory a transformace zemědělských družstev.
Průběh privatizace, jak jsem se ho pokusil popsat vygeneroval velice silnou skupinu lidí, kteří prožili převrat v domění, že jim někdo něco dá, protože mají taky nárok. Ti především dnes volají po spravedlnosti, mají největší pocit, že byli okradeni a stali se voliči KSČM a ČSSD. Neuvědomují si, že v rozhodném okamžiku na ně zbylo jen přesně tolik, kolik sami udělali pro svou budoucnost. Současně odmítají přiznat, že jejich životní úroveň je tak jako tak o dost vyšší, než kdyby všechny ty změny nenastaly. Pokud mi někdo přizná alespoň část relevance tohoto názoru, uvědomme si, jakou odpornou politiku zde sociální, ale především komunistická politika provádí neustálým jitřením frustrace nejchudších 50% obyvatelstva státu, kterým nemůže, nechce, neumí a ani nepotřebuje pomoct.
Na závěr podotýkám, že články tohoto nového autora mě velice oslovily a vzhledem k tomu, že se ve své vlasti zřejmě ekonomicky neangažuje, mají nejlepší předpoklady být objektivní a nezaujaté. Bez ohledu na to, zda se mi líbí či ne.
02. 03. 2008 | 16:12

honza napsal(a):

Ještě, když z USA píšete o "genialitě" našich ekonomů, nemohl by jste poradit tam u vás FEDu, bankám, fondům atd., kdyby jste jim včas řekl, jak to bude s hypotékami atd., jistě by u nás dolar nestál dnes 16,50 kč.
Myslím, že na vše je třeba se dívat prizmatem času, aneb po bitvě každý generálem.

Moje paní tomu říká, když se to u mne objeví "chytrolín".
02. 03. 2008 | 16:26

honza napsal(a):

Ještě, když z USA píšete o "genialitě" našich ekonomů, nemohl by jste poradit tam u vás FEDu, bankám, fondům atd., kdyby jste jim včas řekl, jak to bude s hypotékami atd., jistě by u nás dolar nestál dnes 16,50 kč.
Myslím, že na vše je třeba se dívat prizmatem času, aneb po bitvě každý generálem.

Moje paní tomu říká, když se to u mne objeví "chytrolín".
02. 03. 2008 | 16:26

haga napsal(a):

Kupodivu je diskuze i docela konkrétní, to mám radost.Supe, netrapte se otázkou, zda šla privatizace udělat lépe. Byli jsme figurkami na šachovnici, nic víc. Otázka dne:jak dlouho ještě?Rot excellent
02. 03. 2008 | 16:29

jarpor napsal(a):

m&m

Nevím proč diskusi posouváte do současnosti ( ...je to ODS příznačné dosnes ).
To ale není podstatné.

Máte patrně krátkou paměť. Skupina kolem Kluse připravovala privatizaci bankovního sektoru (samozřejmě kromě ČNB) nebo alespoň jeho podstatné části jako jeden z prvních privatizačních kroků, právě proto, aby stát nebyl spojován s tím, kdo poskytuje úvěry, aby se minimalizoval politický vliv. Snad si ve své trochu krátké paměti vybavíte hlasování o rozpočtu (94, 95 ?) kdy poslanec Wagner (ČSSD) donutil Kluse k závazku neprivatizovat tento sektor. Jen za této podmínky hlasoval pro.
To už bylo samozřejmě až později, ale tím chci říci, že Klausova skupina od původně zamýšlené privatizace bank co nejdříve, ustoupila.

Jestliže dnes se říká, že byli nezodpovědní/lehkomyslní bankovní úředníci, pak by se mělo i říci, kdo je držel "v sedle". Klausova skupina to nebyla.
Výsledek známe.
Nikdy se nedozvíme, jaké by byly náklady na privatizaci, pokud by část těch nákladů nesly zprivatizované banky, tedy i ten cizí kapitál.
Nebyla však na to politická vůle. Dnes se dává Klausovi vina za tyto náklady. Myslím, že ne úplně korektně, protože byl k odkladu privatizace bank vlastně přinucen.
Inu, krátká paměť ...
02. 03. 2008 | 16:41

Karel Vomacka napsal(a):

Souhlasim s nazorem, ze se VeKovi dava mnohe zbytecne za vinu. Mirne receno, on nemuze za to, ze nemala cast spolecnosti kradla a krade. Budme radi aspon za ty restituce a za to, ze aspon nejake ceske podniky prosperuji a existuje nejaky cesky kapital. I kdyz v dome globalizace uz kapital temer ztratil narodnost, uz jde jen o zisk.

Nekdo to tady napsal presne, pokud vetsina spolecnosti porad na NEKOHO ceka, tak se NIDKY nedocka. Je potreba zacit u sebe.
02. 03. 2008 | 16:58

POE napsal(a):

Pane profesore, Vaše naivní a neživotaschopné názory i Vaše postavení již dlouhou dobu signalizují propastné rozdíly v úrovni vysokého školství v USA.
02. 03. 2008 | 17:00

m&m napsal(a):

jarpor: Pokud jste se dnes díval na Julínka a Topolánka v OVM, víte, proč se zmiňuji o ODS v současnosti. Všichni jsou hloupí, rektoři VŠ jsou nejhloupější, jen my to tady dáme do pořádku. Lidi ochotné k čemukoliv na to máme: http://blog.aktualne.centru...

Jestliže uvádíte rok 94/95 v němž existovala nějaká překážka v podobě jednoho poslance, pak je to příklad hašení požáru, který už dávno pohltil vše. Svádět to na jednoho neochotného hasiče v této fázi už nelze. Jaký byl postoj ČSSD navíc dokazuje fakt, že banky prostě privatizovala. Řeči o snaze se nepočítají, důležitý je výsledek. (Mohu sedět v obýváku, a křičet, že ostatní nechtějí hasit, ale je otázka, nakolik je toto řešení efektivní...)

Nejsem ekonom, takže nevím, jestli chtěl Klaus tak rychle privatizovat banky resp. jestli v tom vyvinul alespoň minimální aktivitu. Malé a velké privatizace bylo všude plno, ale že by tak naléhal na zahraniční investice do bank? Slyším o tom poprvé od Vás...

Připouštím, že slovně měl Klaus řešení na všechno. Stejně jako dnes.
02. 03. 2008 | 17:01

SuP napsal(a):

haga -
pokud můj příspěvek vyznívá opravdu tak, že mi způsob privatizace dělá vrásky, to je omyl. Nedělá, jinak bych to nenapsal.
02. 03. 2008 | 17:03

m&m napsal(a):

Karel Vomacka: Škoda, že už sem nepřispívá Jana Lorencová. Potvrdila by, jak sama jeho a jeho ministry upozorňovala na rozkrádání, které nemělo obdoby - v kauze lehkých topných olejů a s jakým výsledkem.

V kauze, která měla VELMI jednoduché řešení. Miliarda sem, miliarda tam, Klaus za to nemůže...
02. 03. 2008 | 17:06

sasa napsal(a):

2 rumcajs: dovest podnik k prosperite je neco uplne jineho nez akumulace kapitalu. Vzhledem k tomu, ze u nas kapital, jiny nez implicitni nebyl, tak nebylo treba nejprve likvidovat trh a za par supu ho predat zapadnim firmam.
Ale to uz je davno, ted je treba se starat, aby nas stat podporil treba CEZ, abychom tu lumparnu, co zapadaci udelali nam, udelali jsme my tem na vychode. A ne aby sebrali CEZu zisk dividendou
a vsiml jste si jak rychle pan soudruh Dlouhy rychle zlikvidoval RVHP a cesky elektro prumysl. Pritom stacily dva roky a mohli jsme vyrabet GaAs tranzistory, nebo VLSI chipy

2jm09: derna paska je to same, co dnes CD nebo DVD. proste nosic informace, na ktery napises to, co chces pomoci CNC vyrobit
02. 03. 2008 | 17:06

Karel Vomacka napsal(a):

@m&m:
Tezko to mohlo probehnout bez rozkradani, kdyz vetsina tech co mela informace a odborne znalosti, tedy nomenklatura, proste neco ukrast chtela. Nikdo jim v tom zabranit nemohl, protoze vetsina slusnych byla (a bohuzel stale jeste je) naivnich a pasivnich a jen veri ve spasitele. K tomu jeste pridejte touhu zapadnich firem znicit konkurenci a vysledek Vas ani moc neprekvapi.

@sasa:
Zhroucenim Vychodu jsme proste prisli o trh, takze nejake GaAs tranzistory by nas nezachranili. Ted se muzeme akorat tak snazit udelat z CEZu evropsky gigant, k cemuz nam muze pomoci nemecka ekonaivita. Kdyz si zavrou jaderky a elektrinu budou vyrabet z obili, muzeme jit dodavat jak potraviny tak proud :-). Hlavne neprivatizovat CEZ!
02. 03. 2008 | 17:22

No... napsal(a):

Jeden měl odvahu ji realizovat, druhý se jen kecáním snaží otravovat. Osobně jsou mi milejší aktivní lidé než neschopní kritici.Ponechme stranou světovou jedinečnost podobné akce...
02. 03. 2008 | 17:29

Ikena napsal(a):

SuP,
souhlasím s Vaším názorem a vždy si vzpomenu na závěr filmu "Bony a klid" , kdy se soudcem odchází vekslácký bos. Na začátku druhého dílu, kdyby byl natočen, přicházel by tento bos s ředitelem své banky. Osobně mohu jen litovat, neboť v lednu 1990 přišel z KCOF přesný scénář, jak bude probíhat transformace ekonomiky. A protože jsem byl znalý kapitalistických poměrů, nemohl jsem pochopit, že některá základní pravidla budou po určitou dobu ignorována, např. vznik finančních úřadů, neexistence úvěrového podvodu v tr. zákoně.
Samozřejmě existovala politická objednávka na poskytování úvěrů. V té době byl FNM vlastníkem největších bank a odtud se odvíjelo zajímavé vlastnické kolečko, přes banky, fondy a podniky konče. K prvním změnám došlo až po prodeji bank a důsledkem bylo, že banky nechtěly prozměnu půjčovat vůbec, ale to je již další kapitola.
Rumcajs,
uznávám všechny soukromníky, kteří se vlastní pílí a umem vypracovali do špiček. Bohužel negativní pohled na podnikatelskou sféru, byl učiněn v 90. letech. Pamatujete vzory - kapitáni průmyslu z Plzně nebo Kladna.
Domnívám se, že bychom se shodli na mnohém.
Každý má zkušenosti z jiné pozice.
K autorovi bych měl jen jednu připomínku.
O chybách asi víme, ale my musíme začít jednat o budoucnosti, důchody, daně, zdravotnictví a další nesmyslné poplatky se už začínají klubat, za katastr, nové budovy atd.
Bez společné politické shody budou těžko prosazovat jakékoli záměry a porozumění chybí oběma stranám. Není možné, aby se po každé vládní změně, měnily pravidla.
A proto bych rád četl autorovo zamyšlení nad budoucím vývojem.
02. 03. 2008 | 17:37

jarpor napsal(a):

m&m

Promiňte, ale máte v tom zmatek.
Je na Vás jak se v tom zorientujete.

Zemanova vláda (ČSSD) skutečně banky zprivatizovala a taky se tím hezky chlubila. Kdo si vzpomene, že ta samá ČSSD cca 10 let předtím přes poslance Wagnera (ČSSD) privatizaci "poslala k ledu", že ?

Ano, máte pravdu, Klaus to neudělal. Co bylo důvodem Vás evidentně nezajímá či nechce zajímat. Hlavně že to udělal je špatně. To se to hovoří ("kecá") když vytrhneme souvislosti ...

Julínka sem netahejte, nebavíme se o zdravotnictví ...

Jistý Říman každé své vystoupení zakončil :
Ostatně soudím, že Cartágo musí být zničeno.
Pod každý příspěvek byste mohl napsat parafrázi : Ostatně soudím, že ODS musí být zničena.

Hezký den
02. 03. 2008 | 17:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Ikena,
toto resumé jste napsal dobře.Jsem zvědav,jak se postaví historická hodnocení k osobám Soudka,Pánka a jejich privatisačním excesům.

Ale hlavně obsah Vašich připomínek panu Zelenému.Vše napsané dále je alfou a omegou českého vývoje.Už několikrát jsem psal totéž.Není možné dělat tak zásadní a radikální změny bez politické shody a tolerance.Další Oposmlouva mezi současnými pol.garniturami nepřichází v úvahu.Tedy si počkáme na odchod ODS a uvidíme co bude dál(slovenská paralela).

Také bych rád znal řešení autora blogu.Ivan.
02. 03. 2008 | 18:03

Pedro napsal(a):

Tady pozoruji co je po bitvě generálů, chytráků a všelijakých radilů.AŤ už je to třeba profesor z Ameriky nebo ti naši tak zvaní ekonomové - mudrlanti !!
02. 03. 2008 | 18:06

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane jarpor,
nenechte se vyprovokovat.Buďme rádi,že v tom máme zmatek,alespoň můžeme dojít k nějakému poznání.Horší je to s těmi,kterým je všechno jasné.Ivan.
02. 03. 2008 | 18:07

jarpor napsal(a):

Ikena

O.K. Vše co potřeba, bylo řečeno !
02. 03. 2008 | 18:10

Ivan napsal(a):

Souhlasím, že privatizace byla strašná, pro mne zejména z pohledu morálky a dalšího vývoje naší společnosti. Nejsem si úplně jist, zda-li bylo vhodné nevyužít místního potenciálu, pravda je, že bych si to přál, ale co s tou hlubokou pravdou již uvádíte. Uhodil jste hřebík na hlavičku v tom, že hlavní hybnou silou rychlé privatizace byli bývalí, dnes převlečení. Mnoho vynikajicích a schopných mělo pouze podpis, scházelo razítko, to je hluboce nedomyšlené a nenapravitelné po dlouhou dobu. V článku mnoho pravdy je, je tam ale málo řešení. Já ji skutečně viděl v současných výrocích pana Švejnara, to znamená, prvně zákony. Snad by to bylo lacinější, minimálně o morálnější formu.
02. 03. 2008 | 18:21

haga napsal(a):

Vážení diskutéři,jsem přesvědčená, že i způsob privatizace nám byl rudým bratrem vřele doporučen, a hlavně dozorován,to bylo podstatné, aby byla privatizace "špatně"provedená!Kdyby nastaly normální právní poměry,tak by si nemohl bývalý establ.sebra t to, co potřeboval. Zato teď budeme platit za plyn jak mourovatí atd.atd..
02. 03. 2008 | 18:53

Kamil napsal(a):

Jarpoch chtělo by také připomenout, že Zeman vyhrál volby protože sliboval zastavení privatizace, předávání rodinného stříbra do cizích rukou a nakonec byl rád, že mohl dokončit věci které mu připravila Tošovského vláda. A ještě by se dalo celkem úspěšně argumentovat, kolik peněz jsme prodělali na kauzách s krví, televizí Nova a jiných díky nástupu naprosto nepřipravených lidí do Zemanovy vlády. Hlavně když za všechno může Klaus. Hezký den.
02. 03. 2008 | 19:21

prirodovedec napsal(a):

Je zde rada otazek, ktere ruzni diskutujici zodpovidaji ruzne:

Byla provedena transformace jedinou moznou cestou? Byly alternativy? Jake?

Chteli nam zahranicni osvoboditele a krajane pomoci nebo nas obrat? Co v jake mire? Kdo koho obral?

Byly dodrzeny sliby z namesti a euforie 1989? Ktere?

Byla euforie jen zasterkou a legalizaci premeny stranicke moci v ekonomickou? Pokud ano, co dale? Vzit to na vedomi nebo "nerespektovat posvatnost nakradeneho soukromeho vlastnictvi"?

V jake mire vznikly soucasne velke majetky "prevzetim", v jake mire batovskym podnikanim?

Lze mit a vyzadovat uctu lidi i k bohatym zlodejum? Jake jsou jine moznosti?

Zbohatli organizatori transformacniho procesu nad ramec svych statnich platu v prubehu transformacnich let?

Byly transformacni naklady/ztraty nutne? Byly nejnizsi mozne? Pokud nebyly, co mohlo byt provedeno lepe?

Jake byly a jeste budou transformacni ztraty? "Kolik projedli socansti volici v neopravnenych platech a kolik nakradli zbohatlici?"

Byly chyby? Byly umyslne? Byly neumyslne? Dalo se jim predejit? Ucili se, ci poucili se chybujici z chyb nebo je opakovali a budou v dalsich transfortmacnich krocich opakovat a prohlubovat?

Byly organizatori transformace skutecne moralne a odborne na vysi sveho medialniho obrazu a sve sebereklamy?

Lze ocekavat, ze lide pri premysleni o odpovedich na uvedene otazky nebudou vetsinove pro dalsi osmickove zmeny (i kdyby byly treba jedenactkove) a budou poskytovat nadale podporum "autoritam" a "elitam"?
02. 03. 2008 | 19:55

prirodovedec napsal(a):

Byli organizatori pri dnesnim zpetnem pohledu ...
02. 03. 2008 | 19:58

ujo napsal(a):

několik poznámek:
Kuponovka (nikdo nezmínil Zemanova slova o podvodu století) nebyla jediným řešením ( např. návrhy Zd.Šulce směrem k důchodovým fondům - ono se totiž během 40 let od "okradení" větší či menší péčí všech k majetku něco přidalo),
Privatisovalo se bezhlavě pod heslem stát je špatný vlastník , zničily se podniky s perpektivou (POldi), privatisovaly se podniky jako vodovody, Transgas, keramičky , pivovary atd.
Výsledkem je odliv dividend do zakraničí v desítkách miliard každý rok.
Když nebyly privatisovány banky stačilo v nich zajistit ze strany státu alespoň řádný dozor ( těžko mohla zajistit např. pí. Benešová ,studovaná etnografka v představenstvu IPB (dnes je na Hradě)i p. Salzmann, sen. za ODS snad také mohl něco dělat krom stafáže na hud. festivalech.
02. 03. 2008 | 19:59

sasa napsal(a):

Podle mne je resenim soucasne situace zvyseni sanci jednotlivce stati se uspesnym. Melo by to zaviset vice na jeho schopnostech a mene na tom, v ktere posteli se narodil. Treba bych zvysil dedickou dan, aby majetek nad 500 nasobek prumerneho platu byl zdanen 100% dani. Takze za majetek 20 mio byste zaplatil dan 10 mio. Vyse zdedeneho nebo darovaneho majetku by se scitala. Dale bych zakazal prevadeni majetku na nadace rizene rodinnymi prislusniky. Kde nededite majetek, ale funkci spravce. Dulezita je transparentnost podnikani. Dale je dulezita prospesnost obcana spolecnosti. Takze treba doporucuji zverejneni vyse zaplacene dane z prijmu vsech obcanu CR. Aby lide vedeli, kdo kolik prispiva do spolecne kade. Otazka je: Maji smysl akciove spolecnosti? Ma smysl casinovy kapitalismus? Vzdyt to je jen komplikovany zpusob prerozdelovani.
02. 03. 2008 | 19:59

jarpor napsal(a):

sasa

Nejsem si jist, zda má smysl vůbec reagovat na Vaše návrhy.
Parafrázuji klasika : nesouhlsím s Tebou, ale udělám vše, aby jsi mohl své návrhy svobodně vyjadřovat.

Společenský pohyb v širokém slova smyslu má jistý vývoj. Zpět k feudalismu a prvobytně pospolní společnosi se asi vyvíjet nebude.
Hezký večer.
02. 03. 2008 | 20:12

Kamil napsal(a):

Sašo, dokážeš si představit, kdo by tady z těch bohatých zůstal, už dnes registrujeme stále stoupající odliv bohatých lidí do daňových rájů. Platí přímá úměra - daně mají být přiměřené. Hezký večer.
02. 03. 2008 | 20:23

Karel Vomacka napsal(a):

Privatizace byla vyvrcholenim komunismu a jeho "moralky". Tunelovani je tedy vrcholem komunismu. Jsem proto presvedcen, ze jinak nez kradezi stoleti to skoncit nemohlo.

Berme to z te lepsi stranky. Diky zapadnim firmam se k nam opet vraci ferove podnikani a to snad lidem v hlave zustane. Hlavnim vysledekem transformace je vlastne moznost noveho zacatku. Stare struktury bud postupne vymrou nebo je znici globalizovana konkurence. Jak uz to tady nekdo nastinil, je potreba se soustredit na budoucnost.
02. 03. 2008 | 20:32

Saliven napsal(a):

Nepochybuji o tom, že ti, co tu volají po alternativních řešeních té doby vůbec nic od prof. Zeleného nečetli. Přečtěte si od něj něco a pak tu něco pište, protože jen plácáte. Prof. Zelený nastínil poměrně dost detailně co se mělo udělat.
02. 03. 2008 | 20:34

Pok napsal(a):

Zelený píše:
Anebo jeho (Klause) slavné: „Neumím rozlišit špinavé a čisté peníze. Stovka je stovka.“ Tohle zase odstartovalo bezuzdnou korupci a rozkrádání, kterými trpíme dodnes.

To jste se ale odkopal, pane Zelený. Je to věta vytržená z kontextu, což sám Klaus několikrát vysvětloval.
Dejte si na krk silnější zlatý řetěz, možná budete přesvědčivější.
02. 03. 2008 | 20:43

Saliven napsal(a):

Pok:
To, co jste tu vypíchnul z celého textu, je téměř nejméně podstatné. Je to zvyk jistého typu lidí, mezi které patří bohužel i náš pan prezident, který má za cíl vhodně zvolenou nálepkou diskvalifikovat dotyčného z diskuze.

Milí kolegové diskutéři - největší chybou Klause je jeho arogance. On by měl na to, aby transformace proběhla 2x lépe, bohužel Klaus neposlouchá názorové oponenty a v tom to je. Neustále byl lidmi ze svého okolí přesvědčován o svojí potřebnosti a dokonalosti, až tomu uvěřil a naprosto ztratil sebereflexi.
02. 03. 2008 | 20:50

Jarda napsal(a):

Nedivím se, že to neotiskli. Nic moc, nemá to šťávu, jen bláboly veřejně známé. Hluchá slova, navíc trochu mimo mísu. Klaus je pan někdo. Švejnar je nula, byl je a bude vždy jen poloekonom a poloodborním.
02. 03. 2008 | 20:55

m&m napsal(a):

jarpor: Vaše logika je odzbrojující.
"ČSSD cca 10 let předtím přes poslance Wagnera (ČSSD) privatizaci "poslala k ledu"

Jaké byly dohody mezi Wagnerem a Klausem a co a kolik to stálo, vážně netuším. Vy ano?

Ještě nám řekněte, že ČSSD poslala přes Pohanku a Melčáka k ledu třeba konec stravenek, to by byla také hezká pohádka.
02. 03. 2008 | 21:00

Saliven napsal(a):

m&m:
Je třeba si říci, že obě Klausovy vlády měly většinu, takže odvolávat se na jednoho člověka z opozice (imho ze strany, která měla 6 procent ve volbách) je trochu divné. :-)
02. 03. 2008 | 21:02

m&m napsal(a):

Karel Vomacka: Všemu určitě zabránit nemůžete, ale když nad Vámi stojí někdo jiný, kdo do toho nahlédl a říká, že Vám pod nosem utíkají miliardy a Vy říkáte: "To přece musím nejlíp vědět sám. Nic se měnit nebude.", tak už to tak nevinné není, ne?
02. 03. 2008 | 21:03

m&m napsal(a):

Saliven: Nepochopil lsem, ale třeba nám to jarpor vysvětlí... My tady máme takový zvyk, že když vládne ODS, tak za vše špatné může "nepřející a nekonstruktivní" opozice. Když vládne ČSSD, tak jde růst ekonomiky "navzdory vládě" :-).
02. 03. 2008 | 21:06

Pok napsal(a):

Salivene, to mnou vypíchnuté je to nejpodstatnější. Proč asi pan Zelený takové namistrované blogy píše? Nemá nějaký komplex?

Sám sebe označuje - na rozdíl od Klause, jehož myšlení označuje jako archeologické - za "opravdového profesora".
Dobrá, transformace v devadesátých letech byla strašná a uvrhla nás všechny do bídy, Česká republika se potápí...a globální Profesor nám ukázal na viníky.
02. 03. 2008 | 21:10

Karel Vomacka napsal(a):

@m&m:
Nechci VeKovu vinu nejak zlehcovat, ale on byl jen vykonavatelem dohodnuteho scenare, pro ktery se bajecne hodil. Jeho jesitnost, narcismus a amaterismus ho krasne predurcovali k tomu, aby byl predsedou vlady behem privatizace, jelikoz kdyby neco udelal proti kradeni, tak by ho byvali soudruzi rychle sejmuli.

Opet si dovolim srovnani s Nemeckem. Prvi faze demokracie, postnacisticka, byla silne poznamena pritomnosti starych nacistickych kadru ve vsude. A oni take byli ti, kteri na valce nejmene prodelali, kdyz treba jako kapitalisti silne profitovali z Marshalova planu. Teprve r. 1968 prinesl zasadni zmenu a prechod na cestu k opravdove demokracii a slusne spolecnosti. V nasem pripade musime doufam, ze nas druhy fazovy prechod teprve ceka.
02. 03. 2008 | 21:14

Ikena napsal(a):

Vážení,
myslíte, že se vláda, zejména ministerstvo
zdravotnictví vyvaruje chyb při privatizaci nemocnic, bude vše probíhat průhledně a bude akceptován i názor akademické obce.
Mám vážné pochybnosti, že Julínek ví, co se děje na jeho ministerstvu, viz prodej skladů-zámků. Zatím je to nejslabší bod za ODS ve vládě a duo Julínek-Cikrt začíná být
dost nepopulární. Kdo je vlastně ministr a kdo mluvčí?
02. 03. 2008 | 21:14

Saliven napsal(a):

Pok:
Doporučuji, aby jste si přečetl, co psal v letech 90, 91 atd. Prof. Zelený má stejně jako my dva právo svobodně vyjádřit svůj názor. Pokud s ním nesouhlasíte, tak můžete argumentovat, ale jinak s tim nic neuděláte a je to dobře.

Prof. Zelený má k antipatii ke Klausovi důvody, plynoucí z dob transformačních. I o tom se dočtete v tom, co dříve psal a nemyslím, že by to bylo něco osobního.

Ekonomická transformace nás skutečně do bídy uvedla, až na úzkou sortu vyvolených a ještě užší skupinu skutečně schopných. V letech 97 a 98 se ČR skutečně potápěla, dneska už je to všechno (z velké části díky EU a dokončení transformace vládami socdem) trochu jinde.

Vzhledem k tomu, že by mu mohlo být to, co se dejě v ČR naprosto ukradené, tak si rozhodně nemyslím, že by šlo o nějaký komplex.
02. 03. 2008 | 21:15

jarpor napsal(a):

ujo

Ke kuponovce příklad ze života : vedení podniku, který měl sedm samostatných účetních jednotek vypracovalo dle zákona projekt privatizace celého podniku kuponovou metodou.
Tři jednotky vypracovaly, každá zvlášť, konkurenční projekty pro tzv. prodej předem určenému vlastníku.
Situace dnes : Tři dříve účetní jednotky, dnes dvě „sročky“ a jedna akciovka, stejně jako akciovka z kuponovky úspěšně podnikají. Ta akciovka z kuponovky už nemá tisíce akcionářů.

Píšu o tom proto, že jak z kuponovky, tak z prodeje předem určenému vlastníku se může dojít k úspěchu – jako zde – ale stejně se může zkrachovat. Zda byl krach způsoben špatným podnikatelským záměrem nebo proto, že to „zprivatizovali“ lumpové (předem určení vlastníci) nebo že lumpové ovládli akciovku z kuponovou díky tomu, že si to ostatní akcionáři svou nečinností nechali líbit – to je jiná věc. Pozdě si pak stěžovat, že se třeba tito lumpové „nabalili“, to má jen velmi málo společného s privatizačními metodami.

Karel Vomáčka

Trochu urážíte spoustu domácích podnikatelů, především malých a středních podniků.
Ti na některé zahraniční „dravce“ nikdy mít nebudou. Oni ti zahraničáři nejsou jen beránci, ale také pěkní „sígři“. Vím o čem mluvím, měl jsem tu čest se s některými blíže poznat.

Saliven

Myslel jsem, že na kodex je zde pan Stejskal.
Jakou ještě potřebujeme četbu, abychom se nedotýkali naším psaním Vašeho Ega a abychom tu mohli „plácat“ naše názory ?

m&m

Nevím jaká dohoda byla mezi Wágnerem a Klausem. Vím jen naprosto přesně, že Wágner zvedl ruku pro rozpočet Klausovy vlády jen při závazném vyjádření tehdejšího premiéra Klause, že jeho vláda nebude privatizovat banky. Vy to nevíte ? To se opravdu divím.

Můžete mi vysvětlit kde jsem psal to, co je ve Vašem 02.03.2008 21:06:13 ? Děkuji.
02. 03. 2008 | 21:16

SuP napsal(a):

Salivene -
Vy si opravdu myslíte, že jakkoliv dobře připravená privatizace, jištěná 300 domácími kutily v parlamentu měla šanci proti cca 1000000 drzých zlodějů?
Zkuste si připustit, že se podařilo zásadně změnit hospodářský systém státu, ztráty byly, ale zase ne likvidační. Co je podstatné, dnes už jsou zodpovědné složky schopné rozeznat špinavé peníze, mafiánské projekty a občas už i něčemu zabrání. Průmysl funguje a to prosím ne jen jako montovna Evropy a 50% pasivní části národa má zaměstnání a obživu. Každý z nás se může kdykoliv zvednout a odjet podívat kamkoliv do světa. Vám to jako bilance 20let po tak zásadním převratu je málo? Uvědomíme-li si, že další vývoj už máme v rukou my sami, pokud ho dobrovolně nepředáme do číchsi nezodpovědných pracek?
Při bilancování "škod" transformace nezapomínejte, že prakticky všechny majetky, které byly ukradeny a zpronevěřeny, byly spravovány nebo vlastněny STÁTEM! Vám to nepřipadá jako docela dobrý důkaz toho, jak mizerný hospodář stát je?
02. 03. 2008 | 21:16

m&m napsal(a):

jarpor: P.S.
"Julínka sem netahejte, nebavíme se o zdravotnictví..."

Julínek je naprosto typickým příkladem, jak to probíhalo tenkrát. Zválcovat všechny bez diskuse, protlačit silou za cenu jakýchkoliv ztrát, okamžitá výměna lidí, kteří si dovolí naznačit, že řešení způsobí víc ztráty než užitku, primitivní řešení složitých problémů... Ten Klausův rukopis je tam prostě znát. A přestože se Vám to nezamlouvá, ten příklad uvádět budu. Kdo to nezažil tenkrát s Klausem nebo si to už nepamatuje, může si to živě představit při pohledu na Julínkovy postupy.

"Jistý Říman každé své vystoupení zakončil :
Ostatně soudím, že Cartágo musí být zničeno.
Pod každý příspěvek byste mohl napsat parafrázi : Ostatně soudím, že ODS musí být zničena."

Jistý s Vámi myšlenkově spřízněný člověk sem dlouho psal pod každý svůj příspěvek dovětek "ČSSD musí být zničena".
U žádného stoupence ČSSD jsem tady takový dovětek týkající se ODS nikdy neviděl.
02. 03. 2008 | 21:16

Karel Vomacka napsal(a):

@m&m:
Nedavno se nejaky analytik vyjadril k zvysovani duchodu pred volbami, pry zcela pochopitelna snaha vlady o vyssi zivotni uroven duchodcu. Kdyby neco podobneho udelala CSSD, tak slysime jen neco o levicovem populismu...
02. 03. 2008 | 21:17

Saliven napsal(a):

jarpor:
Dovolil jsem si jen poznamenat, že většina lidí co zde píše a volá po řešeních, které údajně prof. Zelený nemá, mlátí prázdnou slámu.

To, že na mě takovým způsobem útočíte spíše naznačuje, že jste to byl vy, jehož ego doznalo újmy.
02. 03. 2008 | 21:19

prirodovedec napsal(a):

Pok: Dobry postreh. Ano styl pana profesora zde pusobi bohuzel tim "namistrovanym jednoznacne znalym zpusobem" (coz ve vetsi mire u jineho "guru" jinym ovsem nevadi :) ). Dle mne je to i takove zrcadlo :).

I proto jsem mu pri prvnim blogu navrhoval venovat zprvu cas i jeho odbornym kvantitativnim tematum. Zminil jsem MCDM a fuzzy. Oba pristupy totiz zohlednuji neco, co v 0-1 hodnoceni a chapani mnoha temat zde nekterymi zdejsimi diskutujicimi zcela chybi (mohl bych jeste zminit oblibenou teorii her), a pri vecnem a srozumitelnem podani by tim pan profesor posilil svoji celkem opravnenou autoritu i zde, a pak by mohl snazeji "odpalit" kontroverzni temata.

Odpovedel mi, rozhodl se jinak a vypalil ten dnesni, pro mne zajimavy ohnostroj. V pripade naznacene "rosady" by mozna uspel vice. Jenze takticteji v rozporu se 60ti pravidly :)?
02. 03. 2008 | 21:22

VP napsal(a):

Pan profesor vymezuje makroekonoma, resp. makroekonomii docela směšným způsobem. Skoro mám pocit, že neví, o čem mluví. Z letmého pohledu na netu zdá se, že se zabývá managementem a podnikovou ekonomikou, takže asi proto..
02. 03. 2008 | 21:23

m&m napsal(a):

jarpor: Nedivte se. Jak byla dohoda Klaus - Wagner prezentována navenek je tak okrajová věc, že vůbec nechápu, proč ji tady rozebíráme. Myslím, že byste se měl v této souvislosti vyjádřit, jak mohl jeden opoziční poslanec za Klausovu politiku. To je totiž opravdu záhada. Snad se to nedozví praotec Klaus, že ho takto podceňujete...
02. 03. 2008 | 21:25

Saliven napsal(a):

SuP:
No ale já přeci netvrdím, že se to dalo udělat tak, aby se nic nerozkladlo. Vždycky jsou ztráty. Já ale psal to, že kdyby měl Klaus sebereflexi a nechal si od někoho někdy poradit, dopadlo by to mnohem lépe.

Pokud píšete o likvidačních ztrátách - 4ka taky není na SŠ likvidační známka a přeci se to zdá málo. Mohlo to být horší, ale mohlo (a mělo), to být lepší. Prof. Zelený má svatou pravdu v tom, že ten, kdo si mohl dovolit něco koupit byl buď nomenklaturní kádr, který měl nakradeno a nebo člověk, který to uměl pošéfovat s bankou (existuje ještě skupiny opravdu schopných, ale těch tehdy asi mnoho nebylo a restituentů). A když koupil, už neměl peníze na rozvoj zanedbané firmy. On navrhoval už v roce 90 nebo 91, aby peníze utržené za prodej podniku do něj byly zpětně nainvestovány. Zkuste si to schválně pročíst, jsou tam některé velice zajímavé a mně libě znějící myšlenky: http://www.darius.cz/ag_nik...

Nicméně privatizaci už dnes vem čert. Dnes stojíme zase před jinými problémy. Mně hlavně mrzí ta zásadní polarizace společnosti, která brání skutečně věcně diskutovat. Těžko můžu diskutovat s někým, pro koho jsem bolševik a nebo sockomouš.
02. 03. 2008 | 21:25

m&m napsal(a):

Karel Vomacka: Osobně si myslím, že devótnost médií vůči ODS jsou momentálně největší tragédií této země. Tady to ale nemůžu říkat moc nahlas, protože vždy okamžitě přijde editorova nesouhlasná replika. Tak já Vám jen přitakám a počkám, jestli to přijde :-)
02. 03. 2008 | 21:28

jarpor napsal(a):

m&m

Ne se všemi příspěvky sympatizantů ODS souhlasím. Ode mne to s tím Kartágem byla také jen lehká nadsázka, možná méně vhodná. Připouštím. Já o zničení ČSSD nepsal.

Vidíte-li v Julínkovi Klause, co s tím já mám dělat ? Žádný strom neroste do nebe.

Nedávno jste mi psal, že ne všechno je třeba brát vážně. No tak si na to vzpomeňte...
02. 03. 2008 | 21:32

m&m napsal(a):

jarpor:
Příklad, že nejen Klus uměl počítat. Cesty se lišily, návrhy byly různé, ale patent na pravdu a rozum Klaus neměl:
http://www.blisty.cz/files/...
02. 03. 2008 | 21:34

Ikena napsal(a):

Asi se shodneme, že privatizace nic moc.
Pozitivum, existuje mnoho dobrých firem,
které začaly na zelené louce a jedou.
Obchodní centra jsou plná, ale pozor, zadlužení občanů je taky pěkné. Jenže pro občany trochu nestravitelné body, daňové zvýhodnění pro nejvyšší příjmy, poplatky za novorozence v inkubátoru, zrušení společného zdanění manželů, zrušení stravenek, což postihne i majitele stravovacích zařízení.
Ale jak se bude realizovat privatizace
fakultních nemocnic, bude průhledná?
Zde se ukaže, jak se ODS poučila z minulosti. Válcování jiných názorů je už
na hraně a může se šeredně vymstít.
02. 03. 2008 | 21:42

prirodovedec napsal(a):

m&m, K.V.: Obvykle to nedelam, ale kdyz tu ted chybi avizovany vlk, odpalim na privolani meho oblibeneho editora mensi svetlici za neho.

Netyka se to sice devotnosti vuci ODS primo, ale neceho dnes "diskutovaneho" - Masinu. Zpusob zkresleneho podani v mediich je smesny i z hlediska premierem ocenenych. Citil jsem stud v tech citacich i za oblibene aktualne.

To novinari nejsou schopni citovat zname prameny (Rambouska, Novaka), jak to fakticky bylo? A bud nechat lidem, at si udelaji nazor dle faktu (a svych zivotnich osudu) nebo hrde prezentovat svuj usudek, oceneni, odsudek? Ukazkou takoveho jasneho postoje jsou napr. dnesni CT Strepiny.
02. 03. 2008 | 21:43

Karel Vomacka napsal(a):

@jarpor:
Pokud nekoho neopravnene urazim, tak se omlouvam. Nepochybuji, ze existuji i slusni podnikatele, zejmena zivnostnici. Ale jiste nikdo nechce zastirat, ze spousta podnikatelu aspon neco ukradla.
02. 03. 2008 | 21:44

sasa napsal(a):

jarpor abyste nebyl prekvapen kam dovedou spolecnost spravci hedgeovych fondu :-)
co mate proti tomu, aby lide meli rovne sance zavisle hlavne na jejich schopnostech a ne na jejich puvodu? nebudte zajatcem liberalnich teorii
02. 03. 2008 | 21:45

prirodovedec napsal(a):

Zmineny ostudny seznam citaci ze serveru, ktery zveda obvykle adrenalin i editorovi:

http://www.blisty.cz/2008/2...

Pekne jedovate.
02. 03. 2008 | 21:45

Ivan Hochmann napsal(a):

Zase jako obyčejně skončíte u plivanců a sraček.Přesně jak napsal pan Josef K.
A jsou to vždycky Ti samí.To je pan jarpor asi náramný kliďas.Tak se mějte. Ivan.
02. 03. 2008 | 21:46

jarpor napsal(a):

m&m

Děkuji Vám, že mne zásobujete odkazy.
Mýlíte se, pokud se domníváte, že považuji Klause za génia a že má patent na rozum.
Tvrdím, že má chyby jako každý, a že je opravdu zajímavé, jak jeden člověk může za tolik věcí -viděno očima jeho odpůrců. Politika je, ať se nám to líbí nebo ne, boj o moc. Jak vidno, za úspěch je třeba úspěšného "spravedlivě potrestat".

K Wagnerovi se už nebudu vracet. Bylo to o změně postoje ČSSD k privatizaci bank. Ta paměť ....
02. 03. 2008 | 21:46

Saliven napsal(a):

sasa:
Pokud uděláte takovou obrovskou daň, tak se to bude jen obcházet. Tj. lidé budou převádět majetky na blízké a pak si je zpětně kupovat, aby dědictví bylo co nejnižší - a nebo to budoucí dědict dostane rovnou před smrtí a zase bude dědictví co nejnižší. Myslím, že vaše řešení by nic neřešilo a pokud mám mluvit za sebe, pěkně by mě to nasr..lo. :-)
02. 03. 2008 | 21:47

SuP napsal(a):

Salivene, já se s Vámi přeci nehádám. Jen zdůrazňuji, že v danou chvíli byl Klausův projekt připraven nejlíp a faktor času - tedy nutnost začít s realizací co nejdřív, byl neoddiskutovatelný. Víte dobře, že věechny alternativní projekty byly prezentovány až potom, když už kuponová privatzace byla v běhu. Měla připravenou déledobou koncepci proto se např. já nedivím, že ji autoři nechtěli v průběhu už měnit. I když zřejmě viděli, že v některých ohledech se ta "aktivní" část populace chová tak, že by autory projektu předtím v životě nenapadlo, co všechno lze od lidí čekat. A proto si nadále myslím, že i kdyby se použil jiný projekt, teoreticky lépe připravený, nebo by se Klausův projekt upravoval na základě zkušeností z dosavadního průběhu, výsledek by byl zhruba stejný.
Zásadní je, že ti, kdo dnes nejvíc křičí že někdo něco ukradl (majíce na mysli, že JIM), by křičeli stejně, protože by z toho všeho neměli zase nic.
02. 03. 2008 | 21:50

jarpor napsal(a):

Ivane Hochmanne

Z mé strany se tam, jak píšete, nedostanu. Zdravím a někdy nashle ..
02. 03. 2008 | 21:51

m&m napsal(a):

jarpor: Já Vás nezásobuji odkazy, uvedl jsem max. dva, jestli se nepletu.

A sám jste si je vyžádal: "Vím, že se Vám moje argumentace příliš nelíbí, ale trochu konkrétnosti ve věci těch lidí umějícími vyhodnocovat hospodářská rizika a byli umlčeni by neškodilo."

Tak tady je máte,...

Wagner není ČSSD. Stejně jako Pohanka a Melčák nejsou ČSSD. Vybral jste si špatný příklad.
02. 03. 2008 | 21:54

m&m napsal(a):

prirodovedec: Vše se musí předžvýkat než se to nabídne k požívání...
02. 03. 2008 | 21:57

jarpor napsal(a):

sasa

Bohužel píšu bohužel, Vaše teorie o rovnosti šancí jsou iluze.
Už když se narodí dvě dvojčata, jsou si podobná jak vejce vejci a přesto budou v životě každé jiné. Věda, která se tím zabývá se jmenuje genetika. Není-li rovnost už při narození, nebude ani později, když navíc je ještě každý z nás ovlivňovám prostředím...
Budete se s tím muset smířit, jako se s tím smířili nakonec i v bývalém SSSR. Tam to v jistých dobách neměla genetika snadné, protože dědičnost, chápána jako jakési předurčení, nemohla být akceptována ideologií hlásající o rovnosti všech a ve všem.
Dnes už to ví ... a genetika se i tam rozvíjí ...
Hezký večer
02. 03. 2008 | 21:59

hudryper napsal(a):

m&m
Mate pravdu. Knihu Jany Lorencove
" Krvave oleje" na pultech knihkupectvi nebylo mozne najit tyden, 14 dni ci mesic po vydani a dnes uz jenom na
adrese Jany Lorencove(toho casu dost nemocne).Zakoupenim jeji knizky lze
aspon zcasti prispet na temer nulovy
honorar za tuto mimoradnou odvahu
napsat pravdivou knihu o zlocincich ve
vyrazenych vojenskych uniformach i v
dobre padnoucich oblecich ministru
ceske vlady.Otazka vsem :
Dovedete si predstavit kdo v CR je schopen zabranit distribuci tehle skvele knizky ? A proc takova namaha ?
Objednat tuto uzasnou knihu muzete na adrese krvave oleje@seznam.cz
Aby mohla autorka dosahnout aspon
minimalniho honorare ,ktery v dnes potrebuje vice nez kdy jindy, zalezi uz jen na ctenarich tohoto blogu.
02. 03. 2008 | 22:02

Saliven napsal(a):

SuP:
Netroufám si říci, že byl Klausův projekt nejlépe připravený a proto vyhrál (Ani nevím o jiných konceptech mimo Švejnarova, které přišly pozdě, ale to je spíš o tom, že tu dobu přímo nepamatuji). Já bych si o tom dokonce dovolil pochybovat. Při jednání v Kolodějích sám Klaus ani nebyl, "jeho" koncepce (ve skutečnosti zřejmě koncepci agenta StB Dušana Třísky) prošla kvůli podpoře jeho kolegů z prognosťáku (např. Ježka). Jak se ukazuje, v historii nevyhrávají nejlepší koncepty, ale tak už to bývá.

Já si nemyslím, že by byl problém vyloženě v tom, že by lidé měli pocit, že mají z privatizace málo. Spíš jim vadí, že si lidé beztrestně nahrabali miliardy z toho, co oni po léta odváděli a budovali. Je prokázané, že pro pozitivní smýšlení lidí ja naprosto nezbytné, aby měli pocit spravedlnosti. Lidé tenhle pocit prostě neměli a za to můžou tehdejší exponenti jako byl Klaus. Pokud by tehdejší zloději a ti, kteří přihlíželi zlodějinám, byli potrestáni, nálada ve společnosti by byla dnes uplně jinde.
02. 03. 2008 | 22:03

sasa napsal(a):

saliven
ja pisi nejen o dani dedicke ale i darovaci, proc by vas melo rozcilit, ze vase deti po vas zdedi jen 10mio bezplatne (500nasobek prumerneho platu)? Asi nevite kolik je v soucasne dobe nejvyssi sazba dedicke dane. Myslim, ze se pletete. Lide nejsou altruisticti ani ke svym detem.
Me by spis ale zajimala vase reakce na zverejnovani dane z prijmu fyzickych osob na internetu? Tak je to pry v Norsku.
02. 03. 2008 | 22:04

jarpor napsal(a):

m&m

Když to chápete takhle ... dnes ČSSD, zítra někde jinde ... není co dodat. Dnes hlásám jedno, zítra druhé ....

No Nashle a Dobrou ...
02. 03. 2008 | 22:05

Saliven napsal(a):

sasa:
To byste musel zvednou i daň z příjmu, protože by ty majetky prodávali a radši by zaplatili třeba 15 procent než tu obrovitou dědickou či darovací. Pokud bych se dřel celý život na majetek z něhož by půlku dostal stát, tak to se na mě nezlobte, to musí rozčílit každého. Stačí, že státu odvádím daně každý měsíc, každé čtvrtletí a každý rok. :-) Kolik je dědická daň nevím, to máte pravdu, nikdy jsem se potom nepídil a z okolí už si to nepamatuju.

Můžete to zveřejňování daně z příjmu FO na netu nějak přiblížit? Jakou to má podobu. Osobně nejsem nadšen ze zveřejňování rozvah a výsledovek na netu, ale co nadělám. :-) Zveřejňování příjmů bych zavedl jen pro politiky, soudce a důležité úředníky. Tam to smysl má, u běžného člověk ne.
02. 03. 2008 | 22:09

dvd napsal(a):

Ono to s tím přejímáním právního rámce ze zahraničí není zas tak jednoznačné. NDR převzala všechno sakumprásk od svých západních bratří, ti tam vyslali spousty takových Zelených a pod. - a výsledek je odindustrializovaná země žijící z transferu peněz (kde jsou ty času kdy se jednalo o 1 bilion eur) a co se tam rozkradlo, tak proti tomu je Viki Kožený et consortes naprostý žabař. -Ostatně transformační ztráty Česka - byť nemalé - byly z transformujících se ekonomik nejmenší.
02. 03. 2008 | 22:11

sasa napsal(a):

jarpor

proc to banalizujete, jaka genetika, jde o spolecensky problem rovnejsiho startu v ekonomickem zivote.

Vetsina tady narika nad rozkradenim narodniho majetku, ale neni mozno ho znarodnit, pouze korigovat pomoci dedicke a darovaci dane.
02. 03. 2008 | 22:12

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Soustredeni kritiky na V.K. je pochopitelne a logicke v souvislosti se sebestrednou prezentaci a s kultem osobnosti vytvorenym jeho stoupenci podle jeho odpurcu.

Sam vite, ze ruzne historicke osobnosti byly spojeny se svymi "dily": Stalin procesy, Hitler nacismus, Churchill obrana Anglie, Roosevelt New Dreal, atd. Cili pochopitelne i V.K. a privatizace.

jarpor, SuP, K.V., ikena, m&m, Saliven, sasa: Vase rizna diskuse se mi velice libi. Drzite sve nazory, jste natlakovi a jizlivi bez urazek, uvadite argumenty a vyborna je projekce ozrejme osobnich zkusenosti. Udrzte prosim uroven, ukladam si Vas :).

I.H.: Kde vidite ty plivance a sracky? CO tam vidim ja - viz vyse. Vzdyt je to velice kultivovana a zajimava diskuse nasich kolegu.
02. 03. 2008 | 22:13

jarpor napsal(a):

Saliven

Promiňte, ale na to nelze nezareagovat :
"Je prokázané, že pro pozitivní smýšlení lidí ja naprosto nezbytné, aby měli pocit spravedlnosti. Lidé tenhle pocit prostě neměli a za to můžou tehdejší exponenti jako byl Klaus."
Takže za to, že mi soused záviděl nové auto, hezčí manželku nebo pěknější rajčata na zahrádce, za to může Klaus.
Fajn.
Přirozené a logické ...
Dobrou ...
02. 03. 2008 | 22:13

jarpor napsal(a):

sasa

Chtěl jsem tím říci, že společenský problém rovnějšího startu v ekonomickém životě je jistým způsobem ovlivněn už při tom narození.
Každé z dvojčat jinak vyhodnotí informaci, že to je či není výhodné, každé z nich má rozdílné vlohy a nadání a z toho vyplývající přirozená, ROZDÍLNÁ startovací pozice do života, i do Vaší ekonomické pozice. Může se nám to nelíbit, ale je to tak.

Dobrou, zítra mám perný den ...
02. 03. 2008 | 22:20

sasa napsal(a):

saliven
Pokud to tatik proda synkovi jen proto, aby synek v budoucnu usetril dedickou dan, je to jeho problem.
Co se tyce zverejnovani DPFO na internetu, tak navrhuji zverejnovat jen kdo kolik v tom roce zaplatil FU. Aby kazdy vedel, kolik jsem toho pro tuto republiku udelal :-)
02. 03. 2008 | 22:20

Karel Vomacka napsal(a):

@prirodovedec
blisty ctu jen zridka, ale ten clanek je opravdu poucny. Clovek by si myslel, ze "novinari" to delaji schvalne, ale oni to jsou nejspis jen lini amateri.

Tak nevim, co je horsi!
02. 03. 2008 | 22:24

sasa napsal(a):

jarpor

pokud jsem identicke dvojce a zdedim rodinny
majetek a muj bracha nic asi budu zvyhodnen nebot pro me budou pracovat manazeri meho tatika a chudak bracha ktereho vydedili v 18 bude muset hakovat jak barevny
02. 03. 2008 | 22:32

RUMCAJS napsal(a):

Dle mého tu proběhla velice zajímavá diskuze.Se spoustou názorů i souhlasím.Hodně bylo napsáno a tak doplním, co jsem tu nezaregistroval.
Státní bankovnictví bylo sice lehkomyslné, ale né z důvodu nějakého zločinného úmyslu, ale z důvodu neznalosti a i z důvodu, aby privatizace (domácí)vůbec mohla nastartovat. To by zprivatizované banky nikdy neudělaly. Samotný prodej státního majetku a zisky z něj, měly pro stát minimální "cenu". Zasádní bylo vytvořit takové prostředí, které bude generovat příjmy do státní kasy dlouhodobě.Takže i prodej "zadarmo" bylo pro stát výhodnější, jak sušit státní majetek, který nic takového negeneroval. Naopak, pokud si vzpomenete, musel Klaus řadu státních podniků opětovně oddlužovat.
Pokud tedy vezmeme současnost, tento záměr vyšel měrou vrchovatou.Roční příjem státní kasy je zhruba ve výši celého privatizovaného majetku.
Kdyby jsme šli cestou, po které volá sdružení lásky, měli by jsme sice možná ještě státní majetek v hodnotě 1 bil.korun, ale ve státní kase by bylo velké smradlavé prd.

Další kroky ČSSD(kupodivu) lze jen pochválit. Privatizace bank a pobídky pro zahraniční investory byly nutné podmínky, pro úspěšné dovršení privatizace.

P.S. Nesdílím názor,že se u nás dělo něco mimořádného a že jsme svět obohatili o nový pojem tunel. Moje zkušenosti s tzv. podnikateli ze západu(Ti v první linii) byly veskrze špatné.Banda nehorázných gaunerů-to je ten nejmírnější titul, co jsem pro ně schopen nalézt.
02. 03. 2008 | 22:33

Karel Vomacka napsal(a):

S temi rovnymi podminkami je to tezke. V Evrope jsou v podstate dva extremy, VB se silnou tridni spolecnosti a Finsko s temer rovnymi podminkami. Ideal nelze dosahnout, ale muzeme se mu celkem slusne priblizit. Nicmene, ani takove Rakousko v tomto bode nedosahuje zadnych zavratnych uspechu...

Ale je snad jasne, ze v tomto bode se vlady soc-dem v zahranici osvedcily...
02. 03. 2008 | 22:36

Javít napsal(a):

Tak zase všichni chytří zde vykládají, jak se to v minulosti dělalo špatně, zejména jak to dělal špatně V. Klaus.
Co tak přestat soudit to, co bylo ? Již to nikdo nevrátí zpět!!
Co tak začít radit, jak by to měla dělat správně ta dnešní politická garnitura, aby zase za 10 až 15 let, ti kritici minulosti, nemuseli vykládat, jak špatně se to dělalo dnes a jak oni věděli, že se to španě dělá ?
Když se budeme řídit radami těch dnešních kritiků, bude brzo ráj v této malé zemičce.
Vážení, neúnavní, kritici, "přeřaďte" na budoucnost !
Přeji dobré, raději vynikající, strategické a hospodářské nápady.
Dobrou noc.
02. 03. 2008 | 22:39

RUMCAJS napsal(a):

prirodovedec:
V komentáři k Královopolské jsem Vás vůbec nepochopil.
02. 03. 2008 | 22:40

RUMCAJS napsal(a):

sasa:
Vaše "revoluční" nápady s dědickou daní nemá ani smysl komentovat. Jenom Vám připomenu, že řada velkých podnikatelů a vědců pocházela z nuzných
poměrů. Např. Baťa, Kolben,atd. Nepotřebovali ty Vaše rovné podmínky.
02. 03. 2008 | 22:49

prirodovedec napsal(a):

Javit: Zdravim. Dejte pozor, navadite ke spatnostem. Prestat soudit co bylo nelze vztahnout na celou minulost :). Musite vymezit obdobi (navrhuji nesoudit 1989-1998 a 2006-2008 :) ). Ostatni soudit. Souhlas?

RUMCAJS: Zdravim. Strucne, bez "jemnych odstinu": Byl to zejmena tunel. Rodiny zamestnancu nezapomnely a nezapomenou. Coz je cenne.

Dale: To co bylo nefunkcni a z bidou prezilo (i diky politickym severomoravskym subvencim ODS i CSSD) je nyni ziskove. I ve starych halach.

Samozrejme zjednodusuji v opacnem gardu k Vasemu.

Vas predposledni komentar k diskusi je vecny, analyticky a nabizi uceleny pohled a temer nuti k souhlasu. Je to pochopitelne hledisko pro ty dnes i tehdy uspesne a zucastnene. Cili zrejme pro Vas.

Problem vidim v celkove interpetaci vetsiny zpetne. A tu i pres medialni masaz i dalsi knihy V.K. s autory z CNB nezmenite i kdybyste mel pravdu.

Drzi se ji nejen neuspesni, kteri se zacali mit lepe "za ery projidani" :), ale i ti "az dnes uspesni" :).

Podstatu vztahu k minulosti vidim v odpovedich na mnou drive uvedene otazky (viz drive, najdete si). Podle toho, jak si odpovite, zrejme formujete svuj postoj.

Souhlas, ze diskuse JE zajimava.
02. 03. 2008 | 22:55

m&m napsal(a):

jarpor: "dnes ČSSD, zítra někde jinde ... není co dodat."

To bylo jen bezmocné konstatování skutečnosti :-)
Jak rád bych to nenapsal...
02. 03. 2008 | 23:07

sasa napsal(a):

rumcajs
vas priklad s podnikateli je asi tak hodnotny jako kdybych tvrdil, ze 80% obcanu privatizaci nepotrebovali, protoze zustali zamestnanci jako byli za socialismu. znate heslo, vyjimky potvrzuji pravidlo? navic Bata byl neco jako Gates, zavedl neco uplne noveho, strojovou vyrobu bot. vedec, pokud je opravdu nadany, tatuv majetek nepotrebuje
jinak by me vas solidni komentar zajimal
02. 03. 2008 | 23:09

RUMCAJS napsal(a):

Prirodovedec:
K starým halám-já pouze reagoval na to, že tu někdo uváděl, že podniky přebírali tuneláři ve fantastickém stavu.

S tunelováním jsem opatrný, protože to zaměstnanci v podstatě tvrdí vždy. Moje osobní zkušenost byla taková, že odborníci z KP byli na vysoké úrovni. Ale když jsme byli provedeni po provozu,nevěřil jsem, že ta firma může být zisková. To je ale na dlouhé vyprávění.Tunel možná byl,(nemám ty informace) ale spíše něco ve stylu "tonoucí se stébla chytá", né jako prvotní cíl.

Vaše otázky jsou veskrze
určeny pro filosofování a né ke konkrétním řešením.Toužíte mít svět příliš dokonalý.Ušetříte si hodně zklámání,když si vystačíte pouze s jeho postupnými kroky k této metě.
Dokonalost přenechme bohům.
02. 03. 2008 | 23:34

RUMCAJS napsal(a):

sasa:
Proč hledáte rovnost v majetku ? Je pro Vás tak důležitý?
02. 03. 2008 | 23:39

Saliven napsal(a):

Pane jarpor, na minulém blogu jsem slíbil, že budu diskutovat věcně k článku, bez osobních výměn, tedy vás žádám, aby jste na mě nereagoval v případě, že nehodláte diskutovat. Demagogické podsouváním něčeho, co jsem nepsal a zaměňování spravedlnosti a závisti, to s článkem ani věcnou diskuzí nemá nic společného.
02. 03. 2008 | 23:44

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Ke KPS jsme se asi doladili na maximum shody a minimum neshody. Verim ale dosti informacim tech Vasich odborniku :) (hratky se zakazkami, presuny majetku s uviznutim za prsty, mladistvi manageri, system odmenovani odborniku), jsem asi prilis lidovy :) a duverivy :).

Jinak jste si snad vsiml, ze me casto zduraznovane (dle Vas vysoke) pozadavky (viz i me analyticke otazky) jsou kombinovany s dostatecnou davkou cynismu a skepse. I proto neverim kazatelum vody, kteri piji vino. Vice mi vyhovuji pravdomluvni pijani :) a hlasatele svych pravdivych motivaci. Jak jsem psal, vypada-li to zpetne jako zlodejna, verim, ze je to zlodejna i kdyz nevylucuji, ze to byla nestastna nahoda (safety first).
02. 03. 2008 | 23:45

Saliven napsal(a):

sasa:
Ten smajlík na konci...to je jako kdyby jste se chtěl pochlubit množstvím daní, které jste státu odvedl. :-)

Já myslím, že člověk má právo na soukromí a pokud nekoná službu veřejnosti, je jen jeho soukromou věcí, kolik bere peněz. Zveřejnit to u všech, to by byla hrozná vlna závisti. Pro to bych rozhodně u všech lidí nebyl.
02. 03. 2008 | 23:46

Saliven napsal(a):

RUMCAJS:
Myslím, že o gaunerech ze zahraničí šlo mluvit jen v prvních letech, kdy se slétli na transformující se ekonomiky jen dravci a seriozní podnikatelé čekali na právní prostředí, aby jejich investice nepřišly vniveč. Co se týče příjmů státu z privatizace, má prof. Zelený pravdu, že by bylo vhodnější ty peníze, které lidé zaplatili za firmy nechat přímo v těch firmách, aby se proinvestovaly, protože většina firem měla zastaralá zařízení, apod.
02. 03. 2008 | 23:51

Saliven napsal(a):

Javít:
S nutností hledět do budoucnosti máte nepochybně pravdu, nicméně obsahem blogu je z velké části privatizace, proto se logicky velká část diskutujících zaměřuje hlavně na to.
02. 03. 2008 | 23:52

RUMCAJS napsal(a):

Tak jsme zase všechno vyřešili, mocní tohoto světa si z toho sednou na prdel a my můžeme jít spokojeně chrápat.

Dobrou noc !
02. 03. 2008 | 23:54

RUMCAJS napsal(a):

Saliven:
Ještě tedy reakce.
Souhlasím se vším, co jste napsal.Tady v tomto posledním příspěvku,samozřejmě.
02. 03. 2008 | 23:57

Ikena napsal(a):

Rumcajs,
nějak jsem Vás postrádal. Jinak souhlas,
již dříve jsem poukazoval na vlastnické kolečko, které prasklo až prodejem velkých
bank. Ano, pobídky byly úspěšné a fungují. Stačí dnes porovnat i Slovensko a tamější automobilky. Myslím, že pobídek by mělo být více, jak pro malé a střední firmy, ale zachovat i výhody stav.spoření, nebo společného zdanění manželů.
Teď to trochu odlehčíme.
Co se týče prvních vlaštovek ze zahraničí, samozřejmě v prvním sledu dorazili podvodníci všeho druhu. Znám případ člověka, který nesměl do ČSSR, prokazatelně poškodil PZO. Po 89. se dostal mezi vlastníky jedné banky, založil investiční společnost, ale trochu napálil i hochy z vekslu. Je po smrti, říká se, že si "hodil špagát". Další expert točil před revolucí cukrovou vatu a v 95. se objevil na titulní straně novin, když vláda projednávala jeho zájem o koupi celého leteckého průmyslu.
Trochu mu to přerostlo přes hlavu a byla z toho další vdova.
Javít,
pro Vaši informaci, před nějakou dobou jsme opustili minulost a začali jsme trochu uvažovat o budoucnosti, např.o privatizaci
fakultních nemocnic a na co se máme od Julínka těšit.
02. 03. 2008 | 23:57

prirodovedec napsal(a):

RUMCAJS: Mne je dobre v teto diskusi, Vam ne? :) Vzdyt jsme v takove virtualni hospode a vyhodou je, ze ty virtualni pullitry maji binarni podobu ...

Jeste ke gaunerum, cosi jsem slysel v opacnem gardu o vyprasku ustedrenym nasimi provatizatory USA penzijnim fondum v devadesatych letech a jejich jecicim uteku. Bylo to sice velke narodni vitezstvi, ale prisli jsme o dlouhe penize. Ty kratke tu jen tak pobihaly a najednou ... 1997.

Saliven: Ja myslim, ze na muj vyse uvedeny navrh zapomenout na minulost selektivne Javit jiste zitra pristoupi - viz vyse :).
03. 03. 2008 | 00:01

Ikena napsal(a):

Prirodovedec,
ano mate pravdu, US penzijni fondy se nechaly
zlákat na akci jedné velké banky (tehdy cena 3000,- maximum 3300,- za akcii). Co čert nechtěl, za čas letěly dolů, jako na saních až na 300,-. Pak zde byl problém obchodů na přepážce SCP, kde se obchodovalo jiných cenách, než byla cena na burze a navíc ještě RM systém.To zahraniční makléři
nechápali a občas dobře ulítli. Říká se, že prodělek velkých penzijních fondů z USA měl hlavní vliv na vznik Komise pro cenné papíry a kontrolu obchodování s akciemi.
03. 03. 2008 | 00:12

prirodovedec napsal(a):

Ikena: Diky, ja jeste slysel, ze pak o nas z USA relativne serioznich penzijnich fondu nebyl nikdo ochoten zavadit ani bidlem ... . Je to pravda? Da se odhadnout doba trvani? Rici co chybelo? Kvuli komu :)? Skody z nerealizovaneho prinosu? (jak uvazuji nekteri klasikove :) )
03. 03. 2008 | 00:19

prirodovedec napsal(a):

Kolegyne a kolegove! Je nadeje na pokracovani dublogu Mach/Tolasz (viz poznamka u blogu Tolasze), povzbudte prosim se mnou autory! :)
03. 03. 2008 | 00:57

Ikena napsal(a):

Prirodovedec,
toto se stalo nekdy v letech 96-97. Skutecne se rika, ze na vladu byly fondy dost nastvany. Dnes taky zasahl vlastnik Steyeru z USA a vlada kupuje obrnence.
V pocatcich se ceny lukrativnich spolecnosti dojednavaly osobne a na prepazce SCP se ucinil prevod, burza byla trochu mimo.Obchodovat s akciemi mohl v podstate kdokoliv, pokud se napojil na spolecnost s pristupem na burzu. Tehdy nebyla zadna komise pro cenné papiry.
Napr. v r. 95 zajistovala pro MF maklerske zkousky firma pana K. z Baham, takze v zahranici to byla pro nej dobra vizitka. Vse skoncilo az balicky a po vzniku KCP a zmenach v SCP, se vse vracelo do normalu. Ale je treba si uvedomit, ze prazska burza byla po N.Y. a Londyne treti, co se tyce poctu obchodovanych emisi.A kdo mel tehdy nejake zkusenosti s akciemi a trhy. DIKove z Cech a Slovenska to hrnuli ve velkem, a nejake omezeni,by vse asi jen komplikovalo.
Jedna perlicka.
Tehdy vlada oznamila vstup Boeingu do Aera a drobni investori okamzite nakupovali Aero a.s.. Samozrejme Boeing vstupoval do Aero Vodochody a nasim burzianum zbyly nadhocene
akcie statniho podniku stejneho jmena.
03. 03. 2008 | 01:01

Teo napsal(a):

Dalo by se s mnohým a možná i vším souhlasit. Jenže problém je v tom, že generál se dostavil po bitvě. Teď nám otevírá oči, teď poukazuje na chyby, kterých se národ dopustil. Takových generálů jsou mraky a jeden profesor větší než druhý.
Být profesor, bylo by mi hanba dodatečně poukazovat na chyby. :-/
03. 03. 2008 | 07:47

jojo napsal(a):

Kdyby pan globalni rpofesor alepson nelahal a neprekrucoval (viz jeho klise o spinavych penezich), tak by se mozna dalo neoc napsat, ale takto to nema cenu.

Pan globalni rpofesor vubec nehcapal kuponovku, podle men ani nevi, kolik podniku a jakych do kuponovky slo..

Ja bych se pana Zeleneho zeptal. Byl jste v komunisticke strane?
03. 03. 2008 | 09:01

prirodovedec napsal(a):

Teo: Nectete diskusi a trosku se tim shazujete. "General" se dostavil s nazory jiz pred bitvou, jak je zrejme z diskuse.

Autor rovnez nerika, ze se chyb dopustil narod, ale konkretni lide. A je podstatne, aby se o chybach mluvilo, aby se neopakovaly (viz dnes diletanstvi ministra kolem fakutnich nemocnic).

jojo: Citace o spinavych penezich jsou ruzne, nicmene i M.Macek rika:

http://cs.wikiquote.org/wik...

a k tomu ty vzrusene diskuse:

http://neviditelnypes.lidov...

A dokonce rozbory:

http://urfaust.bloguje.cz/3...

Podobne lze dohledat co pan profesor chape a nechape - rada odkazu na jeho www vyse i nize.

A jaky ma zivotopis (jevi se podrobnejsi nez u nekterych nasich politiku ...), zrejme starsi:

http://www.bnet.fordham.edu...

A z nej lze citovat :):

"Prof. Zelený is a lifelong proponent of capitalism, free trade and also of non-party and nonideological attitude to economics. He has never been a member of KSČ or any other political party in spite of the repeated pressures and temptations, especially after 1989."
03. 03. 2008 | 15:58

sethi napsal(a):

SuP...hezky jste pripomnel ze takrka vsechen majetek patril statu ... a jak se k nemu stat dostal ?? ...no kradezi né ?? no dobre ale jak se pak divit ze zase kradezi dostal do soukromych rukou ...sice ne puvodnich ale prece jen soukromych...myslim ze VK je jen a jen jak rika ,velky pragmatik...
03. 03. 2008 | 19:44

Orel holohlavý napsal(a):

Pro Ikena:
Zmínil jste kapitány průmyslu z Plzně a Kladna, ale obávám se, že o nich celkem málo víte. Skutečnost byla barvitější, než nejdivočejší sny. Pokud byste chtěl podrobnosti, obraťte se ma mne, byl jsem dost blízko u toho :-). Kabaret.
03. 03. 2008 | 22:27

jan král napsal(a):

Myslím, že je jasné, proč ten rozhovor nebyl uveřejněn... Jen další Kecal z dáli
03. 03. 2008 | 22:58

stále rebel napsal(a):

Nevím, zda Vám to již někdo neřekl, ale Vás Václav Klaus nebude mít rád již kvůli Vašemu jménu.
Neuvažujete o tom, že byste vstoupil k Bursíkovi do strany?
03. 03. 2008 | 23:28

Jana Loucká napsal(a):

Vážený pane profesore,
Vaším popisem, cose zde dělo od r. 1989 jsem si doplnila vědomosti. Nemáte tam, však: 1) exemplární potrestání hlavních představitelů komunistů a Stb, např. jejich hlavní představitele odstavit od moci a poslat je seberealizovat se k lopatě, a to V. Havlem. Pak by nebylo možno přelít majetky státu do jejich rukou.
Vás sem pustili, jak říkáte v r, 1990 na jaře, Co jste učinil? Napsal několik knih. A nechal klidně Klause, kterého osobně znáte, řádit, jak jste zasvěceně výše popsal. Neznáte osobně prof. Švejnara, on ale předložil svou verzi privatizace na zámku v Kolodějích. Poté založil Cerge, na kterou sehnal finance. Byl členem Havlova poradního sboru, viděla jsem film "Občan Havel".
Ve Vašem textu zkrátka postrádám návrhy řešení, znectil jste prof. Švejnara ale nenavrhl jiného kandidáta.
A poslední, v Čechách zbývá rozkrást např. zdravotnictví, co tedy navrhujete, pane profesore, pokud budete číst reakce na svůj blog?
04. 03. 2008 | 21:06

Antiklaus napsal(a):

Ke článku pana profesora:Já jsem se bohužel ve vašem CV na blogové stránce nedozvěděl, v kterém roce jste z ČSSR emigroval vy. Panu Švejnarovi tam dáváte skoro za vinu.."emigroval až v 70. roce.., pokud umím počítat, tak v té době bylo panu Švejnarovi 18 let (ročník 1952), takže by se dalo skoro říci, že emigroval, jen co "rozum pobral". A dále, předhazovat někomu, že se narodil v komunistické rodině, to už trochu zavání. Příbuzné si člověk nevybírá.
19. 03. 2008 | 09:44

milanzeleny napsal(a):

Mým čtenářům:
dostavil jsem se již v r. 1990 a pracoval aktivně v politice. Kniha Neučte se z vlastních chyb není psána dnes, ale je záznamem boje, který jsem proti Klausovi prohrál. Je samozřejmé, že jsem nikdy členem žádné strany nebyl a Česko jsem opustil již v r. 1967, když komunisté začali řídit "obrodu". Příbuzné se člověk nevybírá, ale politické názory jsou dědičné, jak ukazují poslední americké výzkumy. Jde to prostě v rodinách. Rodina a prostředí v kterém vyrůstám jsou důležité!
A ještě něco:
Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.

Čínské přísloví
19. 03. 2008 | 18:17

clay napsal(a):

pane Zelený, vy jste tlachal....víte vůbec, co se dražilo ve veřejných aukcích za hotové? A když uvádíte, že o spřízněnosti Švejnara a Klause nejlépe svědčí Švejnarova publikační činnost, tak to se podívejte na témata. Už názvy vás usvědčují z břídilství. Máte řadu zajímavých postřehů, ovšem prošpikovaných absurdními bláboly.
29. 03. 2008 | 09:57

clay napsal(a):

http://sitemaker.umich.edu/...

odkaz na publikace
29. 03. 2008 | 10:11

naiva napsal(a):

mě by zajímalo, kdo jsou ti komunisti, co si nakradli miliardy? je o nich hodně slyšet, ale nikdy žádná konkrétní jména, proč? zkuste někdo poslat alespoň 200-300 jmen, vážně by mě to zajímalo.
jinak členů ksč tu bylo 1,700,000, tak jestli by se vůbec na všechny dostalo, když tu nebyl údajně žádný kapitál (což je pěkná blbost, samozřejmě, možná nebyla hotovost mezi námi "chudáky", ale to přece není totéž).
21. 05. 2008 | 16:27

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 15:59

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 16:00

tabletkinaodchudzanie napsal(a):

I see a lot awsome quality articles here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>skuteczne tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:56

clay napsal(a):

pane Zelený, s odstupem doby musím konstatovat, že sice ne úplně se vším souhlasím, ale v jádru jste měl naprostou pravdu. Od vašeho hodnocení příčin americké krize jste můj "kůň"....
07. 08. 2011 | 13:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy