Devatero řemesel, desátá … (Krátká „esejka“ - osobní příběh)

24. 03. 2008 | 02:34
Přečteno 11695 krát
Začalo to vše velmi nevinnou pasáží z knihy Roberta A. Heinleina. Četl jsem ji jako ve snách, změnila můj život.

Lidská bytost by měla být schopná vyměnit plenku, naplánovat invazi, zabít vepře, zajmout loď, navrhnut budovu, psát sonety, vyrovnat účty, postavit zeď, srovnat zlomenou kost, utěšit umírajícího, vykonat rozkaz, dát rozkaz, spolupracovat, jednat sám, řešit rovnice, analyzovat nový problém, kydat hnůj, naprogramovat počítač, uvařit chutné jídlo, bít se zdatně, zemřít chrabře. Specializace patří hmyzu.

Nechtěl jsem uvěřit. Po tom všem specialistickém modlářství specializace, komunistické „rozvinuté“ dělby práce a nesmyslech o devateru řemesel a držení se kopyta – ejhle, lidská bytost! Člověk, který odmítá žít příkladem hmyzu.

Pochopil jsem, že lidská bytost, aby byla lidskou, musí umět, musí znát, musí vědět, musí se učit, stále se musí učit. Všechno. Nebo, při nejmenším, jak jen nejvíc zmůže. Lidská bytost musí být ucelená a komplexní, ne částečná, atomizovaná, rozškatulkovaná – jinak by žila životem hmyzu. Brrr, jaká to představa!

Zatoužil jsem stát se lidskou bytostí.

Začal jsem skromně, tím, že jsem se naučil vařit. Pak jsem se naučil cizí jazyk. Též pěstovat orchideje (proč ne?). Získal další akademický titul. Naučil jsem se nahazovat – jak omítku, tak v baseballu. Naučil jsem se psát simulační programy a studoval základy biologie i chemie. Začal jsem psát pro matematické i sociologické časopisy, ale pak také povídky a eseje pro exulantské noviny, i provinční plátky. (Proč ne blogy? :-))

Přicházel jsem té „bytosti“ na chuť. Naučil jsem se žít sám i v houfu. Naučil jsem se bavit hospodské společnosti, promlouvat k přeplněným sálům, ale i sedět potichu u rozjařených stolů. Znovu jsem se naučil plakat (smát se umím). Začal jsem studovat dějiny svého národa i rodiny. Pak také plést věnce, opravit vypínač, chytit užovku za ocas. Naučil jsem se oslovit neznámého člověka (těžké). Naučil jsem se oslovit neznámou ženu (velmi těžké). Odnaučil jsem se kouřit, naučil jíst kimči.

Stávat se lidskou bytostí – úchvatné. Doporučuji.

Devatero řemesel, desátá bída. Odmítl jsem. Naučil jsem se ekonomii, sociologii, politologii a demagogii (přečetl pozorně Mein Kampf). Naučil jsem se čekat (spěchat umím). Naučil jsem se jednat, ne jen mluvit. Odnaučil bát se velkých lidí – jsou neškodní. Jen malí lidé tě zraní - třeba i zabijí. Pořídil jsem si psa. Naučil zavářet okurky. Střílet ze samopalu. Nespat tři noci. Spát celý den. Naučil jsem se učit: hlavně sebe, ale i syna, děti, studenty, dospělé i staré, milenky i kamarády; učit se, jak se učit – a hlavně, jak nezemřít vstoje. Desátá je lidská bytost.

Neskončí to, protože se nikdy tou plnou lidskou bytostí nestanu. Čím víc se jí přibližuji, čím víc se učím, tím méně jsem hmyzem, tím méně zůstávám lidským broukem, a tím méně mám touhu si znovu pročítat Kafku. Naučil jsem se bídě i živoření. Naučil jsem se luxusu, zvykl na limuzíny, na exotické země i lidi, na peníze. Naučil jsem se schoulit ve špíně kanpurského vlaku, přespat pod keřem na Stolové hoře, jíst suchý chléb – ne proto, že musím, ale proto, že mohu. Naučil jsem se milovat i nenávidět.

Ale hlavně milovat. Třeba Československo, mou lásku. Zvláště když mi ji takhle rozbili.

Je krásné stávat se lidskou bytostí. Postavil jsem dům, zasadil kaštan, udělal skalku plnou čarověníků. Pak ještě zasadil les. Proč? Abych se mohl dívat jak roste. Naučil jsem se pěstovat holuby, pávy, králíky, husy i kachny: naučil se je připravovat, grilovat a jíst (kromě těch bílých pávů). Našel jsem si řemeslníka, který umí všechno - ne jen něco. Zatoužil učit na více univerzitách, ne jen na jedné. Vícerozměrná bytost, napadlo mě: založil jsem obor multikriteriálního rozhodování. Je to tak málo, tolik toho ještě zbývá a je tak málo času – stát se lidskou bytostí. Proto je třeba neotálet, neprodlévat, neplýtvat… i když se to nikdy nepodaří, ta cesta, ach, již ta cesta samotná – stojí zato.

Po devateru řemesel nepřichází bída. Po devateru řemesel přichází řemeslo desáté: řemeslo vlastního života, zlaté dno všech řemesel. Masaryk říkal: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“.To je málo. Čím více umíš, čím víc znáš, čím víc chápeš, tím více jsi člověkem. Jen se do toho pustit, ještě je čas; vždycky je čas…

Příroda není dělena na oblasti fyziky, chemie, biologie, ekonomie, společnosti... Člověk sám tak parceluje, dělí a klasifikuje přírodu, svět kolem sebe, a dokonce i ostatní lidi. Sám jsem si prožil omezení specializovaného ducha. Lékaři se tvrdě specializují: oční, zubní, nosní, ušní, atp. Dvacet let jsem trpěl velmi nepříjemným, devastujícím příznakem a nikdo mi nedokázal pomoci. Ten umí to a ten zas tohle… jak zpívali v socialistických filmech. Ale můj neduh byl systémový, způsobený přirozeným propojením oblastí očních, zubních, nervových, bakteriologických, alergických i zánětových - a řady jiných. Nuž, do knih tedy, studovat a nakonec vyléčit sám sebe – úspěšně; jen díky tomu, že vím něco o všem, ne jen všechno o něčem.

Národ se také může učit, stát se chytrým, ne jen chytračit. I národ se může stát bytostí, uceleným, komplexně se učícím organismem. Musí omezit marxistickou dělbu práce, musí zpochybnit technokratickou specializaci: musí se učit do šířky, nejen do hloubky. Vědět hodně moc o ničem, anebo ne tak moc, ale o všem – to je ta otázka. Myslím, že ta první volba trpí izolací a samotou, učením se sama ze sebe a jen od sobě podobných; ta druhá pak neustále prolíná znalosti, učení a radosti druhých, obohacuje se od všeho kolem sebe, komunikuje se vším. Osobně volím druhou alternativu. Otázkou přece není zda být či nebýt, ale jak být?

Jedním z problémů naší doby je, že experti a lidé úzce specializovaní, jednokolejní a jednostranní, mluví hlasitě do věcí obecných a do věcí celku – tedy do věcí, kterým nerozumějí definičně, již z podstaty své úzké specializace: neměli ani čas, ani odhodlání, ba ani podmínky učit se laterálně; jen si kopali hlubší a hlubší jámu učení vertikálního.

Čím užší je vzdělání, expertíza a specializace jedince, tím spíše bude cítit potřebu mluvit do věcí, kterým nerozumí. Proč? Právě proto, že jim nerozumí a tudíž nechápe jejich složitost a provázanost se vším ostatním, přírodním i lidským. Navíc, specializace nudí. Není to absurdní?

Expert je přece ten, kdo udělal všechny chyby možné ve velmi úzkém oboru. Proto, jak radí ten můj Heinlein: Vždy pozorně naslouchej expertům. Oni ti řeknou co nelze udělat a také vysvětlí proč. Pak jdi a udělěj to. Tak jako Jan Baťa, když přemístil kopec Tresný z jednoho břehu Moravy na ten druhý. Bobby Kennedy také věděl: Jsou ti, kteří se dívají na věci jak jsou a ptají se proč... já sním o věcech, které ještě nebyly a ptám se proč ne? Takhle se učit, to by bylo něco.

Ještě není pozdě. Není pozdě budovat stát, založený na znalostech, na vědění, na umění a na komplexních lidských bytostech a jejich institucí, na integritě a celosti národa.

Znalostmi a věděním nemíním našprtané poučky z učebnic a jiných textů. Umět něco, neznamená si něco přečíst, něco slyšet nebo něco napsat. Vědět, jak podojit krávu, znamená vrátit se z chléva s žejdlíkem zpěněného, ještě teplého mléka. Znalost není recitace slov a pravidel popisujících dojení. Jediným důkazem znalosti je čin, výsledek či dosažení cíle.

Důkazem znalosti, jak řídit stát, je skutečné zvýšení skutečné prosperity většiny lidí. Nestačí jen mluvit, řečnit, přít se a recitovat obnošená dogmata. Nestačí manipulovat statistikami a mluvit s plnými ústy bezvýznamných frází a čísel. U slušných stolů to nebývá slušné. Lidé a jen lidé sami jsou schopní a kvalifikovaní, aby rozhodli, zda je či není větší prosperita – důkaz to lepšího řízení (ne vládnutí) státu.

Máme se dnes lépe než před rokem? Ne? Pak pryč s nimi, neumějí. Umějí mluvit, politikařit, to snad. Ale vrátit se s žejdlíkem zpěněného mléka, to je něco jiného. Za to se všude platí a bude platit – i tady, v České republice. Ještě je čas. Vždy je ještě čas (musí být)… stát se lidskými bytostmi.

Upraveno z knihy Neučte se z vlastních chyb… (Pohlednice z druhého břehu)
Ottovo nakladatelství, Praha, 2007


Váš,
Milan Zelený

Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Hurá napsal(a):

Vcelku dobrá úvaha. Se vším souhlasím až na jediné. Zbytečně a nepravdivě do ní vkládáte tvrzení, že specializace je věc špatná, což dokázal socializmus. A Vy jste tím trpěl. Na základě tohoto tvrzení mohu tedy s čistým svědomím prohlásit, že specializace vznikla především v USA a proto je kapitalizmus špatný!? A co když se socialisté pokoušeli novému "západnímu" trendu přizpůsobit. Proč do vašeho dobrého článku pletete tak laciným způsobem politiku ? Zdraví Hurá
24. 03. 2008 | 03:00

Ročník 53 napsal(a):

Ve výčtu co jste se nenaučil či spíše nezískal, mi chybí titul mistra světa v desetiboji. Říkám si, proč jste tento cíl asi tak vynechal. Možná že to bylo jen tím, že vám nebylo dáno do vínku abyste se stal dobrým skokanem o tyči, natož mistrem světa v desetiboji. Všiml jste si, že i mistr světa v desetiboji se nepřiblíží svým výkonem v jakékoli disciplíně desetiboje specialistovi na tuto disciplínu?

Možná si ani neuvědomujete, jak málo umíte v oněch oborech, které jste jmenoval ve svém blogu. Píšete: "Devatero řemesel, desátá bída. Odmítl jsem." Já myslím, že nemůžete odmítnout fakt, se kterým nic nenaděláte. Zvláště když jste o kus dál napsal - vědět hodně moc o ničem, anebo ne tak moc, ale o všem – to je ta otázka. To je v rozporu s prvním tvrzením.

Pak také nevím, proč by muselo být pravdou, že experti a specialisté mluví hlasitě do věcí obecných a do věcí celku - tedy do věcí, kterým nerozumějí definičně. Pokud by tomu tak bylo, nejedná se o experty. Já mám zase strach z lidí, kteří rozumí úplně všemu. Kteří z podstaty svého rozsáhlého a nedokonalého vzdělání nikdy nezapochybují, že nemají pravdu. Já jsem naopak vždy vyznával specializaci. To proto, abych byl v tom co dělám nejlepší. Pokud nemohu být nejlepší, tak alespoň velmi dobrý. Pokud nemohu být velmi dobrý, tak dělat něco jiného, protože být průměrný a podprůměrný ve své oblíbené činnosti není úspěch.

Je dobré mít všeobecné znalosti co nejširší. Je špatné tvrdit, že jsem v těch znalostech velmi dobrý. Může být, že se mýlím a vám bylo přírodou neobyčejně dáno. Pak ovšem nemůžete chtít, aby tuto neobyčejnost měli všichni.

V jednom máte bezesporu pravdu. Člověk se má učit celý život tak, jako kdyby byl nejnadanější člověk na zemi. Kdo dopředu řekne, že na něco nemá, nikdy nezjistí, zda se nemýlil.

Šachový velmistr Samuel Reschevski byl známý tím, že jen velmi nerad vzdávali vyloženě prohrané pozice. Na otázku, proč se raději nevzdá, odpověděl: "Partii kterou vzdám, již nikdy nemohu vyhrát."
24. 03. 2008 | 03:44

Z Rosenblum (ZR) napsal(a):

Tak vidím, že souhlasím s "Hurá". Specializace, pokud možno co nejužší, pokud možno perfektní "match" mezi pracovním životopisem (resumé, CV) žadatele o místo a konkrétním místem, které (americká) firma potřebuje obsadit, to byl (i pro mě) šok.

Konkrétně doslova viseli, stále se ptali, jestli opravdu, ale opravdu, nemám zkušenosti s navrhováním (statiky) pro pivovary (klientem byl Anhauser-Busch, ano ten, jehož zakladatelé v 19. století porvé ukradli recepty budějovického Budweissu a posledních 20 let se snaží koupit samotný Budvar).

Marně jsem jim naznačoval, že statika a řešení jak betonových, tak ocelových konstrukcí pro provozní budovy, bez ohledu, zda v kolometrech trubek a mnoha nádržích teče pivo nebo nějaká chemikálie petrochemického závodu, jsou defakto stejné.

Místo jsem, díky Čechovi, poúnorovému úprchlíkovi před komunismem, nakonec dostal a tak jsme se smáli, jak, ač ze země piva, jsem nemohl nabídnout specifickou předchozí praxi, kterou si tolik přáli.

Byl to nakonec Ford a Detroit, který dotáhl "specializaci" industrializace, která nahradila řemesla, monotónním, velice omezeným výkonem u montážní linky. A nejen moje zlušenosti, kdy výše uvedená byla jedna z mnoha, nejen v inženýrinku, ale ve financích, atd., dlouholeté sledování trhu práce, společnosti, korporační kultury, atd. napovídají: tržní ekonomika, snad díky konkurenčním tlakům na manažment, přesvědčením, že mezi (mnoha) uchazeči přece existuje ten "perfektní match" vede (příliš?) často k tomu, že firma přijme člověka , jehož MINULÁ praxe odpovídá popisu místa, ale často minou člověka, který by mohl být nakonec pro firmu větším přínosem, neb je kreativní, multidisciplinární, má komplexnější znalosti a zkušenosti.

Jasněže setrvávání firem na "perfektním matchi" vede, teď i u nás, ke "kreativnímu" prezentování (česky přikrašlování, nebo vysloveně lhaní) o zkušenostech žadatele o místo, se specializovanými agenmturami. které napíší "efektivní CVčko". V době, kdy oddělení "lidských zdrojů" firmy, v rámci efektivity a snahy najít ten "perfektní match", musí a chce pročesat pokud možno tisíce CVček, důraz je na to, aby se v CVčku žadatele objevil potřebný počet "klíčových" slov, které náborového pracovníka, respektivně jeho sekretářku, která se těmi horami CVček pilně prokousává, osloví. Tedy které speciální software vyhodí ta CVčka, která mají nejvyšší počet "hitů", tedy klíčových pojmů.

Obecně, (nejen) americké firmy (ale i státní orgány, školy, atd.) pro většinu míst takto nehledají žádného "Renaissance Man", renezančního člověka, ale podle nich jen "pefketně padnoucí" kolečko do mašinky jejich týmu, úřadu, ústavu, atd.

To platí, řekl bych, pro drtivou většinu míst. Početně malou výjimkou se zdají být dvě kategorie: generální ředitelé a skutečně vrcholní manažéři a pak lidé jmenovaní předsedou vlády (parlamentní systém), nebo prezidentem (prezidentský systém). V těchto dvou kategoriích člověku nejednou zůstává rozum stát. Bosse z tabákové firmy šoupnou do čela naftařské, pak farmaceutické a nakonec třeba zbrojařské. Dtto ministři: U nás v tomto v Klausově vládě exceloval Stráský. Tam najednou jde o "všeobecné manažérské schopnosti" "getting things done".
24. 03. 2008 | 04:14

Pumprlidentlich napsal(a):

Inkoust učence a krev mučedníka mají v nebi stejnou cenu.

Korán
24. 03. 2008 | 04:41

klarasamkova napsal(a):

Milý pane profesore, ovšem v Čechokrajině se žádají zásadně co nejspecializovanější mravenci. Sama jsem tvrdě narazila, když jsem si ve své doktorandské práci dovolila pohledět na strukturu právní normy z hlediska teorie fraktálů. Na katedře si nejsou zcela jisti, jestli si z nich nedělám srandu....
Pane ZR, již jsem se s Vámi setkala včera v dislusi pod Lin a opět se v názorech shodujeme. Dejte si pozor, být se mnou v názorové shodě se v této zemi nenosí - mohl byste být vyzván, abyste se věnoval svojí pecialisaci... KVS
24. 03. 2008 | 08:10

Ládik napsal(a):

Krásné. Pravdu o specializaci jsem vstřebal za komančů v Mostě-Svinčicích, kde jsem v roli projektanta-zobáka byl účastníkem "porady" při stavbě místní žampionárny. Na jedné straně byl Holanďan, dodávající technologii, na druhé straně 5 projektantů a 5 "vedoucích", kteří projektovali barák kolem té technologie. Pěstovat žampiony uměl jen ten Holanďan - znal botaniku, biologii, vzduchotechniku, topenařinu, elektro, měření a regulaci, stavařinu, vodařinu... a rostly mu po světě žampiony. Jediné, co neuměl, byla čeština - tu k práci nepotřeboval. Náš "tým specialistů" byl poučen jedním člověkem. Výsledkem byly spadlé stropní obklady při první sterilizaci mycelia. Naštěstí jsem tuto "školu" dostal brzy po české škole.
24. 03. 2008 | 08:17

Bettina napsal(a):

Krásné, první čtení mne nadchlo, vždycky jsem měla tendenci, ač žena, být renesanční člověk a obsáhnout spoustu věcí co mne zajímají, a vedla jsem k tomu i mé děti. Pak ale po chvilce smutně sklapnu - ta specializace je totiž jediný prostředek, kterým si vydělám na chléb můj vezdejší, i mých bližních, a díky této činnosti mi už nezbyde kapacita na ty renesanční věci. Taže krásná úvaha, pro rentiéry a nebo lidi mimo republiku s hodinovým příjmem, který umožní jistý počet hodin týdně uvolnit pro činnosti dle vlastního výběru.
24. 03. 2008 | 08:27

Petr z Tábora napsal(a):

Zajímavý článek. Souhlasím, že by člověk měl mít co nejširší obzory, znát co nejvíce řemesel, co nejvíce lidí. Mohu potvrdit z praxe i osobní neštěstí lidí, specialistů v nějakém oboru, kteří si mysleli, že jsou stejně chytří, např. v ekonomice a ztratili těžce vydělané peníze. Nebo většina Čechů si myslí, že rozumí fotbalu, výchově dětí, politice atd a podle toho ty názory někdy také vypadají.
Nicméně musím podtrhnout snahu být v něčem nejlepším - abych zde neopakoval myšlenky kolegy "Ročník53", který mi mluví z duše.
24. 03. 2008 | 09:15

vlk napsal(a):

Opravdu jsem si pochutnal! Tohle si vytisknu a pověsím nad pracovní stůl!

Pane profesore, děkuji Jenže svět jaksi přeje fachidiotům. Čím dál více.
24. 03. 2008 | 09:48

IvanT napsal(a):

Zajimave, libive, ale chybne.

Vseobecne vzdelani je zadouci a melo by byt co nejsirsi, ale v dnesnim svete neni mozne uspokojive fungovat bez hluboke znalosti nejakeho remesla. A to neplati jen pro obycejne lidi, ale i pro lidi genialni. Velke objevy, stejne jako mravenci praci ktera je ralizuje delaji dnes lide kteri jsou hluboce specializovani.
To ovsem nic nemeni na tom, ze stat muze uspesne fungovat jen s lidmi, kteri maji krome specializace siroke vedomosti, ktere jim umozni kriticky posoudit to co jim nabizi politikove.
24. 03. 2008 | 10:31

Jochim napsal(a):

Politika a vládnutí není vůbec o vzdělání a nikdy nebyla. Je to chybný výklad intelektuálů v obraně, aby si plébs nemyslel, že korýtka jsou i pro ně. Proto existuje demokratický proces, který může do politiky vynést kohokoliv, kdo se politické soutěže účastnit chce a získá si podporu. To, že dobrou vládu zajistí člověk jen s nějakým širším věobecným vzděláním je chybný přístup k podstatě. Podstata politiky je v charakteru, ne ve vzdělání. Co se týče, těch úzce profilovaných lidí mluvívích do všeho, to spíše souvisí s úspěchem, než s tou speciálizací. Člověk, který onemocní svým úspěchem, má automaticky, co by slavná osobnost chuť mluvit do věci veřejných, zvláště do politiky a to si ještě myslí, že by ho měli ostatní standartně se účastnící politické soutěže, respektovat, aniž on se soutěže třeba neúčastnil. Známe mnoho takových figurek třeba ze světa šoubyznysu, kteří mají tendenci radit premiérům, nebo třeba i spisovatelky vměšující se do vnitřních záležitostí jiných zemí. Takže bych to uzavřel tím, že úspěch v jednom oboru, neznamená, že už rozumím i politice a ani široké vzdělání není zárukou dobrého vládnutí, pokud chybí charakter.
24. 03. 2008 | 11:00

Ládik napsal(a):

Jochyme, máš dobrý postřeh. Někteří politici si dokonce dodělávají vzdělání při "zaměstnání" (sebereflexe?), ale charakter si nekoupí. A ten je vidět u politika nejvíc.
24. 03. 2008 | 11:24

Tomáš J.Kliment napsal(a):

Posuňme se v úvahách Ládika a Jochima o kus dál.Politik,který nezná,působé trapně.Politik,který nemá charakter,nemá být vůbec politikem.Ale protože do člověka se těžko vidí,nahrazují pochybné existence charakter populismem za charakter vydávaným a svou neznalost zastírají arogancí a hulvátstvím.A je daleko větší hulvát ten,kdo nažehleně neříká to,co si opravdu mysl než ten,kterému občas prostě jen lidsky rupnou nervy a pronese nějaké to slovo navíc.Široké vzdělání bez charakterově vyzrálé osobnosti je k ničemu.Komunisté i fašisté ve špičkových funkcích byli často nadprůměrně inteligentní a vysoce vzdělaní-a k čemu to světu bylo???
24. 03. 2008 | 11:45

RUMCAJS napsal(a):

Hlásím se k tomu,co napsal Ročník 53 .
Mám dost problémů i s tím, abych se stal fachidiotem. Natož pak znalcem devatero řemesel.
24. 03. 2008 | 11:48

Jochim napsal(a):

Přesně, i Mengele byl doktor. Možná bych ještě zmínil jeden poznatek. Myslím, že je dnes politik v mnohém ovlivněn možností se různě prezentovat v mediích, než to třeba bylo dříve. Politika bez televize, bez radia, bez novin, politika postavená jen na vlstní prezentaci, byla v mnohém také konfrontací. Ten kdo musel dělat kampaň, na přímo, tzn. přímým oslovením voliče, ten byl mnohdy přímo konfrontován právě lidmi, kteří třeba něco věděli o charakteru dotyčného. Dnes jsou politici spíše něco jako mediální hvězdy v šoubyznysu. Nepěstují svůj charakter, pěstují svůj image. Podle toho co je zrovna in, tak profilují svojí osobnost v médiích, pro získání každého půlprocentíčka. Deformace pravého charakteru je tak nabíledni, jelikož si pánové neuvědomují, že ryzí člověk vyhrává dlouhodobě a ne jen na jedno volební období, kde pomocí imagemakerů, de facto tvoří kariéru jako superstar. Pravá politika tudíž trpí. Co se týče vzdělání, opět jen segment image. Co se týče charakteru? To přece není dneska trendy, takže prezentace v tomhle směru, není potřebná. Asi je to pro media příliš nudné.
24. 03. 2008 | 12:14

twardowski napsal(a):

Ano, ale nemene dulezite je rici, jak cely ten proces ma probehnout.

Nejdrive specializace, ktera cloveku prinese chleba a stane se mistem, z nehoz clovek poznava svet.

Clovek by mel byt alespon v jednom oboru expert tak, jako by mel byt alespon nekde doma.
24. 03. 2008 | 12:23

ruda napsal(a):

pane profesore, pokud nastane situace, kdy budete potřebovat jakýkoliv produkt vzniklý jen díky specializaci na vrcholné úrovni -třeba lék, jehož vznik umožnila specializace vědců neumějících nahodit barák, vzpomeňte si, jakou hloupost jste napsal. Byly doby, kdy vzdělaní jedinci obsáhli všechno vědění. Jsou pryč a tudíž jste specialista ať se vám to líbí, nebo ne. Napsal jste, kolik jste se toho naučil. Daleko víc toho neumíte -jako každý dnešní člověk. Pokud byste to postavil jako chválu snaze o rozvoj osobnosti -budiž. Jako odsouzení specializace je to hloupé.

Napadá mě, jak by dopadla včela dělnice, kdyby se jí rozbřesklo a chtěla se vypracovat na královnu..

Už toho nechám, tykadly se mi blbě buší do kláves.
24. 03. 2008 | 12:26

Jochim napsal(a):

twardowski
To je právě omyl intelektuálů. Politika není jen pro vzdělané, to je fatální omyl, díky němuž lidstvo nese tragické následky mnoha totalitních zvěrstev. Totality toiž nejsou výslekem selhání "obyčejných" lidí, ale výsledkem selhání inteligence a to jednoznačně.
24. 03. 2008 | 12:40

Ládik napsal(a):

No a Čunek může na hrad.
24. 03. 2008 | 12:48

Jochim napsal(a):

Když bude zvolen...?
24. 03. 2008 | 13:27

Ládik napsal(a):

Tak tam bude.
24. 03. 2008 | 13:45

hudryper napsal(a):

Vase skoda,pane profesore,ze jste na sve kuzi nezazil realny socialismus v
kontextu s Vasim svetonazorem. To byste rozsiril zvladnuta remesla jeste
o celou radu dalsich. Namatkou: ridic
trvale pretezovaneho nakladaku pod bagrem,topic nizkotlakeho kotle,pra-
covnik pruzkumu vodnich pramenu v
maringotce a cele rady dalsich,ktere by
Vam ovsem v sametovem okamziku byly platne jak mrtvemu zimnik. Musel
byste byt predtim nomenklaturni clen
na urovni nejmene OV,samozrejme i
agent,nebo alespon t.zv. duverny styk,
nebo organ STB a nejlepe byt "cistym"
nepopsanym listem jsa potomkem tech
vyse jmenovanych.S temi,co si ani t.zv. lustracni zakon v nejmensim neporadi.
Uplne nejhorsi bylo,jestlize jste chtel
pracovat podle moralnich principu ,jez
byly k smichu vice tem importovanym
vseumelum,co sem naskakali po zazvoneni klici,nez puvodnim bolsevikum,co souhlasili s kseftem,ze
moc politickou vymeni za financni a pak ta se stane zase moci politickou, jenze s opacnym znamenkem.Pro
specificke ceske podminky ,soudim,ze
Vase rady, i kdyz sympaticke,jsou t.zv.
hrabeci.
24. 03. 2008 | 14:29

prog0473 napsal(a):

úvaha velmi pěkná,zdá se že by i mohla platit ale rozhodně ne ve 21.století!Snad někdy v hluboké minulosti.Specializace=vývoj.
24. 03. 2008 | 14:48

milanzeleny napsal(a):

Mým čtenářům: nejsem proti specialistům a specializaci - sám jedním jsem a musím být. Ukazuji jen, že jednorozměrný život a "myšlení" hmyzu má alternativu a že je v dosahu každého z nás. Je to o způsobu života, o hodnotách a způsobu chápání světa, ne o vydělávání chleba vezdejšího. Živím se v USA, v zemi extrémní specializace, a přesto jsem musel svůj vícerozměrný životní styl a hodnoty zachovat, i přesto, že jsem musel uživit sebe i rodinu, jako mladík v cizí zemi. Specializace se s mnohorozměrností nevylučuje: jde spíše o to nenechat specializaci přerůst do osobního chápání a prožívání světa, tj. nestat se hmyzem. Jsem si plne vědom, že to není pro každého, obzvláště ne pro ty příliš mladé a začínající, ale je dobré vědět, že tato možnost existuje a přijde, a že přináší naplnění pro každého: jen výčet "řemesel" a znalostí se bude měnit od jedince k jedinci. Každý člověk prožívá svůj osobní příběh a ten můj není jistě míněn jako specifický návod či doporučení druhým; spíše jako povzbuzení, že to jde a že se lze vymanit ze života hmyzu.
24. 03. 2008 | 15:03

Ládik napsal(a):

Námět na příští článek - profesionální politik v poměrech ČR a v USA. Děkuji.
24. 03. 2008 | 15:08

Al Jouda napsal(a):

Zdá se, že autor neporozuměl českému přísloví, které pranýřuje řemeslníka, který se do všeho hrabe a protože nic neumí pořádně, skončí jako chudák bez zakázek.Zvláště v dnešní době rozvoje vědy a technologie je specializace nutností.
24. 03. 2008 | 15:09

milanzeleny napsal(a):

Al Jouda: právě naopak - dnešní rozvoj vědy a technologie umožňuje, abychom si stále více věcí dělali sami a aby stále méně věcí vyžadovalo specialisty. Stáváme se vícerozměrnými, alespoň někteří z nás. Proto ten ohromný rozvoj self-service všude ve světě: určitě sám užíváte bankomaty a chodíte do supermarketů, o nákupu na internetu ani nemluvě.
24. 03. 2008 | 15:35

ruda napsal(a):

pane profesore, to už je mnohem stravitelnější. Ke své hanbě ale musím dodat, že mi na první přečtení cosi dost zásadního uniklo. Ty dva poslední odstavce bych podepsal hned. Jen ten problém vidím nikoli v tom- poznat, jestli pryč s nimi. Ale JAK???! To je oč tu běží.. Nevíte, pane profesore?

Přesto: i ten rozvoj osobnosti tímto způsobem je otázka. Můžete hrát na klavír a dělat tisíc dalších věcí. Nebo -můžete hrát na klavír dobře.
24. 03. 2008 | 15:36

ruda napsal(a):

pane profesore, reagoval jsem na to předtím. Vaše odpověď Al Joudovi se mi zdá opět mimo. Fakt jsem netušil, že je řeč o nákupech po internetu, nebo smontování stolku z Ikey. Moje tykadla se opět mění v prsty.. to jsem si oddechl.
24. 03. 2008 | 15:41

VK-Can. napsal(a):

Vazeny pane profesore.
Zajimave cteni naplnene pravdivou teorii. Otazka, jako u kazde teorie je, kolik se toho da uvest do praxe.

Pri cteni vypoctu toho, co jste zvladl, pokud to zvladnuti by bylo aspon o trochu dal, nez jen na urovni skutecne povrchni znalosti, tak by jste musel byt bud pomerne dost stary kmet a nebo clovek obdarovany mnoha talenty.

Vsechny obory jdou dnes kupredu takovym tempem, ze jen drzet krok s vyvojem vyzaduje "plny uvazek" a clovek je rad, kdyz mu zbyde trochu casu na rodinu a treba na golf nebo tennis.

Rozhodne s Vami souhlasim, ze by bylo idealni prestat byt tim hmyzem a stat se tou bytosti, kterou popisujete.
Je tato transformace teorie do skutecnosti mozna?
S plnym respektem pane profesore se odvazuji rici, ze v 99% neni.
24. 03. 2008 | 15:46

OV napsal(a):

Zajimavy clanek, ale ponekud v rozporu s predchozimi radami autora (Pravidla pro žití (jednoho) života):

"15. Dělej to, co umíš - ale lépe. Nedělej co neumíš - vůbec
Jsi-li pravák, neposiluj levačku. Nevylepšuj své slabé stránky, ale rozehrávej své stránky silné."
24. 03. 2008 | 15:57

hudryper napsal(a):

Autorovi.. jako povzbuzeni vymanit se
z autopsychickeho podvedomi clena rise clenovcu-jsou Vase nazory vyborne.Znal jsem lidi,kteri z vyssiho
principu mravniho dokazali proplouvat
mezi Scyllou a Charibdou a neztratili
glanz,ac museli chleb vezdejsi dobyvat
neuveritelne obtizne.Mohli si usnadnit zivot mnohem snaz,nez jak to cinili
prumerni prislusnici ceskeho naroda za
Nemcu,v50.letech,nebo za normalizace
a presto se nenechali presvedcit,casto
i od svych nejblizsich.Reknete: holt chteli byt mucedniky sve viry-moralky?
Vubec nepatrim mezi ty,kteri si mysli,
ze cesti emigranti meli snadny zivot a
kdyby neemigrovali,mluvili by jinak.
Chtel bych Vas ,pane profesore,pozadat
o zahrnuti podstatnych spolecenskych podminek v Cesku 20.stol.,ktere zde
pomahali po sametu mnozi emigranti
nastolovat.Jen nemnozi to mysleli s CR
tak dobre a nezistne,jako Vy. Nepochybne jste se s nekterymi setkal a vite ,co tim chci naznacit. Evoluce je
dlouhodoby proces a nez se z hmyzu
stane aspon stado,to trva. A kdyz to stado je elementarnim predpokladem
existence individui,vetsinou predatoru,
nelze se divit,ze proces individualizace
postupuje jeden krok vpred a dva kroky
zpatky.
24. 03. 2008 | 15:58

Michal J napsal(a):

Je to zajimavy clanek. Libil se mi komentar od ctenare Rocnik 53, se kterym souhlasim, ale i dovysvetleni pana Zeleneho. Je zrejme, ze tu existuje 'tradeoff' a otazkou je jeho optimum. Ani jeden extrem (dokonala specializace ci naopak rovnomerna specializace ve vsem) asi optimalni nebude. Presto si myslim, ze soucasna ekonomika a rozvoj vedy a techniky to optimum tlaci spise ke specializaci. Cas renesancnich vedcu je passe, ovsem mam pocit, ze pan Zeleny chtel rict neco trochu jineho, a s tim souhlasit lze. :-) Vlastne se da rict, ze soucasti specializace je i vseobecny rozhled z duvodu porozumeni vztahu vlastniho oboru k jinym.
24. 03. 2008 | 16:09

milanzeleny napsal(a):

Víte, v ČR je každý člověk stále jaksi "mimo". Nejen já.
24. 03. 2008 | 16:12

Déžo napsal(a):

k těm pochybovačům: asi jste nepochopili, co tímto článkem chtěl básník říci (ale nic si z toho nedělejte - každému není dáno)!
k panu prof.: opět skvělý článek - inteligentní, s patřičnou dávkou nadsázky a s ponaučením na závěr, zkrátka skvělé!!! Děkuji.
24. 03. 2008 | 16:33

hudryper napsal(a):

Ale to Vas obrovskym zpusobem cti !
Kdybyste nebyl mimo,nerikal byste to, co rikate,ale treba neco,co chteji lide slyset.Pamatuji se jeste na rok 1990 .
Ja pochopil,ze jsem jaksi "mimo" nekdy
v breznu. A Vy ? Takze nejen v CR,ale
jeste v CSFR jsme byli my a dalsi jaksi
"mimo". Aspon jsme nemohli hresit i
kdybychom chteli. Byli jsme "mimo" ,
protoze jsme si zachovali moralku a
uctu v sama sebe. S odstupem let to
povazuji za svuj velky zivotni zisk.
Preji Vam lepsi pocasi,nez mame o
pomlazce my tady v Evrope.
24. 03. 2008 | 16:54

Ovi napsal(a):

Kdzsi dávno, ještě jako puberťák, opsal jsem si do svého deníku heslo: "Od všeho něco, od něčeho všechno". Dodnes si myslím, že toje nejlepší vyjádření, jak by měl člověk pojmout své znalosti i schopnosti.
24. 03. 2008 | 17:22

Jochim napsal(a):

Beru to tak, že by člověk opravdu, neměl být ohraničen tím svým tunelem a zároveň mám obavy z každého takového, kdo v úzké specializaci získal uznání a jen na základě tohoto uznání očekává, že může fundovaně mluvit do všeho dalšího. Nevím jestli doporučení rozšiřovat si obzory lze vzít jako nějaký vážnější apel, jelikož si myslím, že to jako záměr realizovat nelze. Jsem přesvědčen, že pokud se člověk úzce specializuje v jakémkoliv oboru, tak čím více jde do jeho postaty, tím více zjišťuje, že přes jednu věc poznává věci související, tudíž každá důkladnost v kterékoli specilizací se ukáže jako průřezové poznávání, tudiž člověk studující svůj objekt skutečně do podstaty mimoděk musí prostudovat vše související a není potřeba se zvlášt soustřeďovat na rozšiřování vědění relativně všeobcné.
24. 03. 2008 | 17:35

Pípa napsal(a):

Zajímavé, leč v Čechách k ničemu. Tady to platí přímo naopak. Jeden pán se s jednou ekonomickou poučkou (zákon nabídky a poptávky) dostal až na Hrad a mnoho těch, kteří umí téměř to samé co vy, jsou s prominutím v p.
24. 03. 2008 | 18:09

Jochim napsal(a):

Za posledních pět let jsem nepotkal, nic nezaslechl, neznám názory, nevím kdo by chtěl být tím kandidátem na hrad, kromě toho, který byl dovlečen v listopadu s Ameriky. Je to snad vina toho pána, který to na ten Hrad dotáhl? A kontrolní otázka: V čem to souvisí s tímto blogem?
24. 03. 2008 | 18:24

nuba napsal(a):

Primární specializací každého člověka by mělo být lidství. V tomto smyslu rozumím zamyšlení prof. Zeleného. Samozřejmě toho brouka si v přeneseném slova smyslu chováme v sobě téměř každý, ale jistá vyhraněnost, ať už v jakékoliv oblasti lidského badání může vést po čase k zakrnění osobnosti, řečeno laicky k tzv. profesionální deformaci. Je otázkou, do jaké míry tato úzká profilace dokáže negativně ovlivnit rozvoj osobnosti jako celku. Skutečně je možné, že vysoký plot, který si na svém privátním pozemku necháme vyrůst, zabrání výhledu na sousedův pozemek.
Specializace je jistě hnacím motorem pokroku ve všech oblastech lidského života. Je však tento pokrok skutečně tím nejdůležitějším pohybem ? Já se domnívám, že mnohem důležitějším posunem je vývoj v oblasti lidského ducha ( svědomí, čestnosti, zralosti, moudrosti apod.) nikoliv hmoty (vědeckotechnického pokroku), i když obě tyto součásti nemusejí být vždy nutně v protikladu.
24. 03. 2008 | 18:58

Důchodce68r napsal(a):

Autorovi: dlouhý potlesk.
Mám vyzkoušeno obojí, zejména obojí současně, ono se to vzájemně podporuje. Život je 10x zajímavější, a s nadějí, že to vydrží do vysokého věku, že jsme pro druhé užitečnější. Ale, a to nevím, co je k takové cestě zapotřebí? Z kolika procent vrozené vlohy, z kolika výchova v dětství, školy, kamarádi, kolegové, zdravá strava, náhody, společenské klima, víra, systém, politici .... ? Aha, málem bych zapoměl, prospěch, peníze, moc?
24. 03. 2008 | 19:02

Ikena napsal(a):

Nuba,
jsem téhož mínění.

Profesor Zelený předložil velmi zajímavou a
podnětnou úvahu, mám o čem přemýšlet.
24. 03. 2008 | 19:21

Věžák napsal(a):

Už dlouho jsem nečetl něco tak dobrého. Měl by to být povinný text jak pro reformátory našeho školství, tak pro headhunters a manažery lidských zdrojů.
Chápu osobní nadsázku textu. Také jsem, zejména v USA, potkával světové kapacity "vyhnané prášky" v úzké specializaci, kteří byli mimo svůj odborný skleník v občanském životě nepoužitelnými hovady. Také jsem měl řadu spolužáků, kteří na sobě přestali pracovat, a k novinkám se stavějí stylem - když to nebylo ve skriptech, tak je to podvod.

Celoživotní multidisciplinární sebevzdělávání a schopnost sebereflexe a neustálé korekce názorů a postojů v kontextu reálných dějů kolem, identifikace závažných informací, jejich objektivní analýzy a schopnost jejich zobecnění a promítnutí do praktického života - to takového člověka dostává o jeden až dva kroky před ostatní a intelektuálně o jedno až dvě patra výše.

Je to požehnání pro velké leadery, kteří píší dějiny, je to zároveň prokletí a samota v davu. Oni pak nabízejí, většinou neúspěšně, vize, kterým ti úzce specializovaní nemohou porozumět, protože jdou za rámec jim představitelného (často i času). Kolika vizionářům se dostalo sluchu za jejich života?

Přesto je třeba tyto lidi nacházet a nechat se jimi vést. Nyní bychom je potřebovali hlavně v politice. Ta všeobecná absence talentu, morálky a vize je neuvěřitelná a devastující.
24. 03. 2008 | 19:55

Takynapenzi. napsal(a):

To Důchodce 68r:

Souhlasém s autorem, stejně jako s Vámi.
V podstatě, záleží na charakteru člověka
a jeho touze poznávat, jsou však rozhodujícím faktorem podmínky. Tedy životní podmínky. Mohu z vlastní životní praxe říci, že jsem chtěl mnohé, třeba i reálně, na své osobní schpnosti dosažitelné. Ale to jen z pohledu mé maličkosti, neboť rodiné podmínky, její finanční zajištění a možnosti mi to neumožnily. To samé platí pro dnešek, jedna věc mít talent, chuť a nadšení, když není co do huby (s nadsázkou)pak pomyšlení na větší poznání či naučení se, je z oblasti sci-fi. Stále platí, že kde jsou peníze, jsou i možnosti.Jinými slovy, peníze jsou vždy až na prvním místě. A to platí v dnešní době dvojnásob(ne-li vícekrát)!
24. 03. 2008 | 20:22

Takynapenzi napsal(a):

Doplním o jedno moudro:

E.Burke:
"Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, je
bezvýznamné".
24. 03. 2008 | 20:26

IvanT napsal(a):

Jsou zamestnani, ve kterych 'specializace' znamena prave vedet neco o devatero remeslech (mozna v pripadu autor). A i o ostatnich remeslech je znamo, ze jsou uzitecni lide kteri maji mnoho rozlicnych vedomosti, treba v rozsahu podniku ve kterem pracuji. Ale pro ostatni to neplati, aspon mysli-li autor doslova to co rika ve svem clanku. Pracuji ve vypocetni technice a tam opravdu i velmi chytri lide musi usilovne pracovat na vice nez plny uvazek, jen aby udrzeli krok.

Opakuji tedy, ze to co rika autor je pravda pro malou mensinu, ale jinak je to iluze.
24. 03. 2008 | 21:02

Ročník 53 napsal(a):

Naprostý souhlas pane Ivane T. Také pracuji v IT a nedělám nic jiného, než že se neustále učím novinky za pochodu. Zlatá doba OS DOS 3.3 a Novellu 3.11 v podstatě beze změn.

Jenže ještě nedávno jsme na serverech měli Win NT 4.0, pak Windows server 2000, nyní Windows server 2003 a už abychom se připravovali na verzi 2008. Je toho tolik, že Linux už dělá jiná skupina lidí.

Kdybych měl jít na operaci neurologického rázu, trval bych na tom, aby ji dělal specialista na neurochirurgii. Ať si po práci třeba programuje, sbírá známky, je odborníkem na numismatiku, ale především - ať mu ty ostatní odbornosti neubírají schopnosti v jeho specializaci.
24. 03. 2008 | 21:35

vlaďa napsal(a):

Moc pěkný článek, díky.
Ti "naši profici" by se měli učit napřed krmit, dojit a obstarat kozu a pak až by jim to šlo, tak o krávu. Ale i té kozy by bylo na pokusničení expertů škoda. Je to také Boží tvoreček... A je-li čas? Kéž by.
24. 03. 2008 | 21:55

hudryper napsal(a):

Vazeni diskutujici.Dovolim si male odlehceni vaznosti projednavaneho tematu. Vite uz,ze cesky jazyk ma v
soucasne dobe celkem jiz 17 padu ?
Krome puvodnich sedmi :
1.pad-kdo,co=nominativ
2.pad-koho,ceho=genitiv
3.pad komu,cemu=dativ
4,pad-koho,co=akuzativ
5.padem volame=vokativ
6.pad- o kom,o cem=lokal
7.pad-s kym,cim=instrumental
se s platnosti od 1.4.2008 doplnuje:
8.pad-kdo z koho=korytativ
9.pad-koho jak=buzerativ
10.pad-koho kam=delimitativ
11.pad-kdo koho=likvidativ
12.pad-jak na koho=intrikativ
13.pad-komu co=podmazativ
14.pad-co za co=korupcional
15.pad-jak komu=protekcional
16.pad-kdo s kym=kopulativ
17.pad-co na co=prezervativ
Prislo mi to mailem primo od reditele
Ustavu pro jazyk cesky.
Timto se s vami delim o dukaz,ze kdyz
to je u nas uplne na h....o ,zacne teprve
legrace ,fory, anekdoty. Uz mi to nejak
chybelo.
24. 03. 2008 | 21:57

rek napsal(a):

Al Joudo, tys pravil:
Zdá se, že autor neporozuměl českému přísloví, které pranýřuje řemeslníka, který se do všeho hrabe a protože nic neumí pořádně, skončí jako chudák bez zakázek.Zvláště v dnešní době rozvoje vědy a technologie je specializace nutností.
A co ty říkáš našemu zasloužilému všeumělci jménem KLAUS.
24. 03. 2008 | 22:39

milanzeleny napsal(a):

"Od všeho něco, od něčeho všechno"
To beru. K takovým destilátům se člověk dopracuje až po hodně přemýšlení a reflexe. Byla by to ale příliš krátká "esejka". Je třeba tomu dát kontext a životní zkušenost. Pak to ožije.
24. 03. 2008 | 22:41

Al Jouda napsal(a):

To rek: Je to přímo ukázkový vzor tzv. "Čecháčka".
25. 03. 2008 | 07:23

Gerd napsal(a):

Autor jedl suchý chléb – ne proto, že musel, ale proto, že mohl. Ve všech zemích najdete takové lidi. Dosti často jde o návrat ke kořenům a snahu dokázat své selfmademanství. Zrovna tak kolem nás žijí lidé, kteří jedí suchý chléb – ne proto, že mohou, ale proto, že musí.
Pokud se člověk musí věnovat obživě ze všech sil, nemá již čas věnovat se sebevzdělávání. Platí to pro pracovníky překotně se vyvíjejících oborů a třeba prodavačky v supermarketu. V dnešní době vítězí specialisté, kteří jsou ochotni věnovat více času a více sil svému oboru. Na rozvoj jiných dispilín jim jaksi nezbývají síly nebo čas nebo peníze. Článek je sice pravdivý, ale platí jen s jistými omezeními a jen pro určité skupiny lidí, ideálně bohaté rentiéry nebo pracovníky, kterým přebývá čas a peníze.
Ač je článek pravdivý, mnoho lidí se jím nemůže řídit. Chybí jim čas nebo peníze nebo obojí. pro úzkou skupinku šťastlivců ale platí bez výhrad.
25. 03. 2008 | 07:55

Mirka napsal(a):

Vážený pane Zelený, vy a pan Pačes jste krásnými vzory pro nás čtenáře, ač finančně a intelektuálně nadprůměrně obdařeni, přesto neztrácíte pocit spoluúčasti na dění a na lidech, ke kterým se s láskou hlásíte, to nelepší řemeslo je také empatie a láska k lidem kolem sebe.
Nápodobně.
25. 03. 2008 | 10:04

milanzeleny napsal(a):

Mým čtenářům: Snažil jsem se zde nepsat o tom co si lze “koupit”. Nedělil bych zde lidi na bohaté a chudé, ale na spotřebitele a tvůrce svých životů. Píši o tom, jak tvořit svůj život, ne jak jej spotřebovávat. Ani netušíte kolik znám bohatých lidí, kteří jsou spotřebitelé a kolik chudých, kteří jsou tvůrci. Spotřebitel tráví své dovolené v zahraničí v drahých hotelích, zakouřených barech a na tropických plážích: ale nikdy žádnou cizí zemi, natož kulturu, nepoznal a jeho život zůstává stejně chudý jako předtím, jen dražší. Mohl klidně zůstat doma. O utváření vlastního života jsem se naučil od ženy nejchudší, své babičky: ta uměla vytvářet život nejen pro sebe, ale i kolem sebe, bez vindry (bez elektřiny, bez tekoucí vody) právě tím, že uměla všechno. Dodnes se od ní učím, dodnes ji obdivuji, nikdy se jí nevyrovnám. (A věřte či ne, já jsem stále nejšťastnější v Česku, i když nejméně žádoucí či žádaný. Jsem prostě sedlák.)
Prosím, nepochopte mě špatně: nejsem nějakým “ujetým” zastáncem chudoby; na to ji příliš dobře znám. Ale vím také, že ke šťastnému životu peníze (zdaleka) nestačí. Peníze jsou neutrální, musí pracovat na něčem, na tvárné hlíně předmětu. Jinak jen znásobují a prodražují bídu, která je v člověku-spotřebiteli uhnízděná. Za peníze si nekoupíte lásku, radost, štěstí, vyrovnanost a přátelství. Být “za vodou” často znamená žít život “utopence”. Peníze jsou nástrojem, ne cílem tvorby života.
25. 03. 2008 | 15:38

VK-Can. napsal(a):

VK-Can.
"Mym ctenarum"
Tak pod tohle bych se podepsal pane profesore.
25. 03. 2008 | 16:37

hudryper napsal(a):

Skvele a hlavne uprimne receno.K tomu opravdu neni co dodat.S uctou Vas Hudryper.
25. 03. 2008 | 17:25

nuba52 napsal(a):

Ráda přeháním, proto řeknu, že názory, které tady prezentuje prof. Zelený jsou něco jako samizdatová literatura v době totality.
Je to pohlazení po duši,které však trvá pouze chvíli. Mračno nicoty se na nás valí propagací hloupého konzumu ze všech stran.
Jsem optimistka a věřím, že i v tomto nekonečném příběhu zvítězí fantazie.
Nejsem si však zcela jistá, zda se toho dožiju, proto jsem začala již dávno - naučila jsem se stříhat stromky, sázet brambory, sekat trávu, převazovat dědovi bolavou nohu, nahazovat pojistky ……….
Jsme již zhýčkaná generace, která začne se sebelítostí při naprostých banalitách. Pokud mě něco takového přepadne, vzpomenu si na rodiče a zastydím se.
Retrospektivně viděno je v životě důležitých velmi málo věcí, haldy zbytečných krámů z reklam to rozhodně nejsou. Člověk by se měl pokusit být šťastný s tím co má a tam kde je. Je to předpoklad k tomu, aby byli spokojenější i lidé kolem něj. Musím se přiznat, že to ořezávání stromků mě fakt baví.
25. 03. 2008 | 18:25

milanzeleny napsal(a):

nuba52: vždyť je to stále samizdat, jenom na blogu.
25. 03. 2008 | 20:30

MV napsal(a):

Pro čtenáře zdejšího blogu:

Podlé mého se autor úvodního článku (M.Z.) vůbec nestaží "zbrojit" proti prosté specializaci.Sám musí jít v určitých odvětvích do hloubky
více než v jiných, je tedy sám specialistou. Nemyslím si, že článek je v rozporu s autorovým pravidlem číslo 15 - právě naopak - doplňuje ho přeci.
Asi tak trošku jako doplňovala
teorie relativiny Newtonovy zákony - v té době to však ani řada velmi vzdělaných lidí nechápala.
Vše je zajímavé, zabývá-li se něčím člověk do hloubky. Ale ani tomu nejtalentovanějšímu by na to 1 život nestačil...
Nejde o to být specialistou v každé oblasti, spíše jde o to, aby si každý dle svých možností, nadání a schopností vytvořil jakýsi světový pohled na věci, rozhled. Nejde o to být ve všem jedničkou, ale spíše se celý život snažit "pestrému životu"
porozumět, nalézt v něm zalíbení i jako průměrný člověk.
Vše souvisí se vším.

A mimochodem - píše se zde, že 21. století je tvořené právě pro specializace. Myslím, že se zapomíná, že velmi často i specializovaný člověk se potřebuje učit a inspirovat právě v jiných odvětvích, aby mohl to své "řemeslo" dělat lépe - jednotlivé odvětví se totiž prolínají s druhými a vzájemně se sebou souvisí a doplňují.

Není také definitivní pravdou, že podobné články jsou v Česku zcela k ničemu - je tomu pravdě naopak - jsou a stále budou potřeba, obzvlášť v ČR.
Je vždy o lidech, zda svou sklenici vidí poloplnou či poloprázdnou...
A co se času týče - toho máme přeci za života během dne všichni stejně - osobně si na nedostatek času nestěžuji-zdá se mi to velmi hloupé, pokud se něco
nedaří, jak by se mělo dařit, je to přirozené, ale pak je něco špatně se mnou,možná s mým okolím, s otáčením Země kolem své osy nic špatně není.

Lidská reakce nacokoliv je v podstatě pouhým odrazem shluků genů a prostředí, ve kterém se člověk nachází.
Proč nebýt úzce spicializovaný jen na jedno? Ojevování a samotný pokus o poznávání je pro mnohé lidi neuvěřitelně vzrušující. To vzrušující není vždy v tom, že člověk něco nového vytvoří, ale že objeví nebo pozná něco krásného, co tu s námi existuje odjakživa. To ovlivňuje v životě vztah ke spoustě věcem :o)
Každý člověk má k poznání času stejně, ne však každý člověk dokáže ujít stejně dlouhou cestu za poznáním ;-)
S přáním pohody a hezkého dne -

Michal V.
27. 03. 2008 | 20:04

Ivan Hochmann napsal(a):

Naposledy jsem

s takovým nadšením a zaujetím četl několikrát mého oblíbence RNDr Miloslava Nevrlého.
Při četbě Vašeho krátkého povídání mě znovu přepadlo dilema.Zdali je lépe být specialistou par excellence,či se nechat ovívat závany lásek,dobrodružství,práce,vědění ze všech světových stran.

Je dobré znát co vše se lze naučit a jak toho využít pro zkrášlení i vlastního života.

Vaše povídání by si měli zvláště mladí lidé zarámovat a občas se kouknout.

S úctou Ivan.
03. 04. 2008 | 23:00

Jana napsal(a):

Vážený pane profesore, Váš článek se mi zprvu velmi líbil. Zní to krásně romanticky, takový multifunkční člověk. Ale pak jsem se probrala z iluze. Jsem studentka pátého ročníku na UTB a měla bych se už poohlížet po práci. Ale vím, že mi práci nikdo nedá jen proto, že dělám do včel, umím péct perfektní koláče a dělám spoustu jiných věcí z naprosto odlišných oblastí a oborů, které normální člověk (můžu-li se sama nazvat normálním člověkem;-)) dělá, buď proto, že musí, nebo ho to prostě baví (a tím se odlišuje od hmyzu). Jenže to, že umím vyměnit žárovku, ze mě nedělá elektrikáře. Takže mi nezbývá než se zaměřit na jednu věc, ve které musím být dobrá, aby mě uživila a já se pak mohla také věnovat svým koníčkům a životu. A pokud budu potřebovat znalosti z jiného oboru a bude nad moje síly je dostudovat, vzhledem k množství informací a neustálému pokroku, jsem schopná uznat, že něco nevím a poradím se s odborníkem, který má daleko hlubší znalosti v té oblasti, než bych já kdy byla schopna získat, navíc to bude rozhodně efektivnější a rychlejší. Ale rozhodně mě těší cokoliv, co se mi podaří a co zvládnu udělat sama. Fakt je, že bez neustálého vzdělávání se dnes už člověk těžko obejde.
I přes to, že s Vámi úplně nesouhlasím, vážím si Vás a toho co jste dokázal. Třeba jsem článek jen nepochopila jako celek a chytla se povrchně jen některých částí a nečetla mezi řádky, ze kterých možná trochu čpí politika.
07. 04. 2008 | 11:43

Stainless steel mailbox napsal(a):

thanks for this!
05. 02. 2010 | 16:52

Poptropica napsal(a):

thank you ..
13. 02. 2010 | 20:07

Value City Furniture napsal(a):

thanks for your information
21. 02. 2010 | 19:44

raudensah napsal(a):

thaks you very much
23. 02. 2010 | 22:36

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 03:31

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:49

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:50

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:47

http://www.kw61.com/replica-omega-watche napsal(a):

30. 03. 2010 | 08:51

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 15:56

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 15:56

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy