Superdrahý balík, který je k ničemu

08. 10. 2008 | 23:06
Přečteno 13493 krát
Americký Senát schválil vládní záchranný balík (700 miliard dolarů je skutečný „balík“) pro instituce držící toxické hypotéky a půjčky. Hlasování proběhlo ve středu, hned po skončení židovského svátku Nového roku Roš hašana.

Proč takový spěch? Účelem senátního hlasování bylo jít příkladem Sněmovně reprezentantů, která by měla o návrhu hlasovat do konce tohoto týdne, a politicky potlačit odpůrce balíku.

Na balík, který se již tak třpytil jako vánoční stromeček, bylo navěšeno dalších 100 miliard dolarů. Každý by si tam měl najít tu svou ozdobu: pojištění individuálních účtů (zvýšeno na 250 000 dolarů/účet), daňové úlevy pro šetření energií, zdravotní pojištění pro mentálně postižené, složení dozorčích rad a tak podobně. Laik se může ptát: co to má společného s finanční krizí? Původní návrh ministra financí Henryho Paulsona měl tři stránky, Sněmovna zamítla 150 stránek a ve středu Senát připravil a schválil 450 stránek a zvedl náklady na 800 miliard.

Je zřejmé, že krize Wall Streetu a kreditních toků se nyní zcela bezostyšně stala krizí politickou. Je nešťastné, že finanční krize probíhá současně s historickou prezidentskou kampaní. Politické zájmy zcela dominují nad zájmy hospodářskými, politické myšlení vytlačuje myšlení ekonomické a veřejnost je manipulována zastrašováním a sliby obou politických stran.

Nelze to spolehlivě předpovídat, ale je dosti pravděpodobné, že Sněmovna senátní návrh odmítne a bude chtít hlasovat o svém balíku. Pak bude třeba obě verze sladit a znovu o nich hlasovat v obou komorách. Pak to ještě musí jít k podpisu Bushovi. Takové prodlevy během politických kampaní silně nahrávají další politizaci procesu řešení finanční krize. Většině politiků Sněmovny hrozí, že v listopadu nebudou znovuzvoleni rozhněvanou veřejností.

Americká veřejnost se staví výrazně proti balíkům tohoto druhu. Podle odhadů je kolem 70–80 % voličů proti, demokratů i republikánů. Američtí voliči odmítají zachraňovat milionáře z Wall Streetu, nevěří, že je ekonomika v krizi, nesouhlasí se socialismem státní intervence (hlavním důvodem, proč byly toxické hypotéky vydávány, je legislativa zvaná CRA, dědictví po prezidentech Carterovi a Clintonovi, která přinutila banky nabízet své služby i chudším skupinám obyvatel a poskytovat tak levné hypotéky klientům, u kterých nebylo jisté, že své závazky dokážou splácet) a jsou ochotni podstoupit i určité finanční nepohodlí za účelem identifikace a potrestání viníků na Wall Streetu i ve Washingtonu. Jeden demokratický senátor charakterizoval desetitisíce telefonátů a e-mailů, které od voličů dostává jeho kancelář, jako 50 procent „NO“ a 50 procent „HELL NO“ („ne“ a „zatraceně ne“ záchrannému balíku). Americká veřejnost se socialismu brání.

Ubrání se?

Kromě balíku 800 miliard ze státních peněz existuje řada alternativ, které by nestály daňové poplatníky nic, umožnily by trhům fungovat a uvolnily by kreditní toky rychleji a spolehlivěji.

Je třeba uvolnit pravidlo „mark to market“, které vyžaduje ohodnocení finančních produktů podle současné tržní ceny, ne podle ceny nákupní. Jelikož neexistuje trh hypoték a půjček (pouze dvoustranné dohody), je hromadné oceňování toxických hypoték podle tohoto pravidla problematické, ne-li nemožné. Toxické půjčky by pak mohl odkoupit i soukromý kapitál, aby se uvolnily „zamrzlé“ kreditní toky. Stovky miliard soukromého kapitálu nyní čekají na své příležitosti (viz například Warren Buffet a jeho pět miliard investic do Goldman Sachs a další dvě do GE). S pomocí vynikající práce FDIC (vládní instituce, která pojišťuje vklady u bank) a obzvláště její ředitelky Sheily Bairové (vedla jednání o převzetí krachujících bank Wachovia a Washington Mutual) by ohrožené banky vydaly nové akcie a fúzovaly s dobře kapitalizovanými soukromými bankami. Beznadějné banky, o jejichž aktiva není zájem ani při bankrotním ocenění, by se nechaly zaslouženě padnout ve smyslu Schumepterovy „kreativní destrukce“, aby udělaly místo jiným, a tak se očistil kapitalismus volného trhu.

Příčinou finanční krize byly státní zásahy do ekonomiky (státem vynucený prodej substandardních hypoték). Na tuto příčinu se vládní balík nijak nezaměřuje, a proto pouze umírňuje symptomy, ale neřeší vlastní nemoc. Mokrý hadr na hlavu sníží horečku, ale neodstraní infekci.

Vyšlo 3. 10. 2008 v MF Dnes

Pro zajímavost přikládám texty, které jsem publikoval v předchozích dnech:

Týdeník Euro, 30. září, 2008

Nastává očista

Současná krize na Wall Streetu je výrazem ozdravného procesu, takzvaného „tvořivého ničení“, které již v roce 1942 popsal ve své knize Kapitalismus, socialismus a demokracie moravský rodák, americký ekonom a politolog Josef Alois Schumpeter. Staré, nereformovatelné systémy, instituce a podniky se rozpadají a mizejí. Na jejich místo nastupují nové, lépe připravené na měnící se prostředí. Kapitalistická ekonomika je živým organismem, jenž se adaptuje a vyvíjí integrací, disintegrací a reintegrací – tedy cyklem známým z biologie.

Bránit se této „kreativní destrukci“ je útokem na samotnou podstatu kapitalismu jako přirozeného, neustále se vyvíjejícího hospodářského řádu s měnícími se cíli i hodnotami v nikdy nekončící spirále sebeobnovujícího se podnikatelského úsilí.

Na počátku byly zásahy státu
Americký Kongres schválil v roce 1977 takzvaný The Community Reinvestment Act (CRA), který vyžadoval po federálně pojištěných bankách, aby poskytovaly levné hypotéky chudším okrskům v sousedstvích. Plnění požadavků CRA bylo striktně monitorováno. V roce 1995 prosadil tehdejší americký prezident Bill Clinton významnou revizi CRA. Ta vedla k podstatnému zvýšení počtu a objemu hypoték a půjček pro nejchudší vrstvy, a to přímou autorizací a podporou nestandardních (subprime) úrokových sazeb, vedoucích k tvorbě sekundárního trhu hypotečních půjček. Clintonovy revize umožnily takzvanou sekuritizaci, proces, jenž umožňuje parcelování a přebalování finančních aktiv do akcií a jistin, jež lze dál prodávat investorům. Tím se získávají finanční zdroje, které v roce 2005 dosáhly 8,06 bilionu dolarů. A vedly na amerických trzích k vydání nových jistin za 3,07 bilionu dolarů jen za rok 2005. První veřejnou sekuritizaci CRA půjček zahájila v roce 1997 společnost Bear Stearns. V letech 1993 až 1998 vzrostly CRA půjčky o 39 procent, všechny ostatní však jen o 17 procent.

V tom spočívají zdroje současné finanční krize: v radikálním zásahu Clintonovy vlády do fungování hypotečních trhů. Tento iracionální útok na kapitalismus volného trhu vytvořil natolik silné a bezprecedentní finanční toky, že se po Bear Stearns tomuto lákadlu levných peněz nedokázaly ubránit ani ostatní investiční banky na Wall Street. Američtí demokraté, ve snaze zbavit se nemístného komplexu viny za finančně slabší vrstvy, které si nemohou dovolit vlastnictví rodinného domu, poškodili nejchudší spoluobčany a uvedli šéfy Wall Streetu na bezprecedentní cestu arogantního bohatství, morální korupce a sebezničujícího cyklu chamtivosti. Typickým představitelem tohoto komplexu viny bohatých je demokratický senátor Joe Biden, který tvrdí, že „platit vyšší daně je výrazem patriotismu“. Takový nesmysl mají Američané volit? Kdo ví.
Současná krize Wall Streetu byla tedy uměle vyvolaná nemoudrými intervencemi státu do ekonomiky. A zneužitím následků vychytralí bankéři, zaslepení touhou po mamonu a penězích druhých lidí, zcela iracionálně ohrozili nebo zničili i své vlastní podniky.

Americká ekonomika a i americký kapitalismus zůstávají ve svých základech zdravé. Nemocná je americká politika a Wall Street, jež se snaží tuto ekonomiku podřizovat vlastním politickým a finančním zájmům.

Virtuální ekonomika
Co se změnilo od roku 1977? Vznikla globální ekonomika. Světové trhy jsou propojeny jako nikdy předtím – finančně, institucionálně a hodnotově. Přestaly fungovat izolované ostrůvky „národních ekonomik“. Vysoce efektivní technologie internetu a telekomunikací umožňují okamžité reakce, přelévání zdrojů a rozhodování bez časového prostoru na vstřebání a zažití jejich následků, dopadů a implikací. Důsledkem je snížená transparentnost rozhodnutí, výsledků a zodpovědnosti. Agenti subprime hypoték je prodávali po celém světě, nevyjímaje naivní vesničany v severním Norsku.

Ani vzdělání manažerů, zejména makroekonomické a finanční, neodpovídá prostředí 21. století. Vychází ze starého mechanistického modelu a nepřipravuje na řízení nových realit v globálních institucích. Navíc byly přerušeny vazby mezi virtuální ekonomikou finančních symbolů i spekulací a reálnou ekonomikou produktů či služeb. V USA se diskutuje o problému, zda úvěrové trhy odrážejí skutečnou situaci. Neodrážejí! Fungují více méně autonomně a v úzké spolupráci se státem a v závislosti na něm.

Existují tedy dvě ekonomiky. První, reálná ekonomika produktů a služeb, kde na trhu probíhají transakce se zbožím proti platbám za ně. A druhá, virtuální neboli symbolická ekonomika peněz a finančních nástrojů, v níž se sází na budoucí pohyby cen a která riskuje s penězi druhých lidí. Existují také dva druhy finančních transakcí, investic a rozhodnutí. První se týká financování a kapitalizace reálných produktů a služeb, druhý představuje čistou spekulaci (někdy také sázky, hry, „risk management“ a obchodování s papírovými hodnotami).

Symbolická, virtuální ekonomika se stala významně nezávislou a odpoutala se od reálné. Není to zcela symetrické: zatímco finanční ekonomika si vystačí ve svých spekulacích, reálná ekonomika je negativně ovlivněna ztrátou hodnotných úvěrů. Dnes lze spekulovat s ropou, vepřovými boky, hypotékami nebo zlatem, aniž byste se o tyto produkty reálně zajímali a měli vliv na jejich pohyby nebo převody. Pro globální spekulanty je skutečná povaha těchto komodit nebo produktů většinou nepodstatná. Na Wall Streetu lze prodávat i akcie, které nevlastníte (takzvaný short selling).

Chamtivost, Nedůvěra a strach
Wall Street jako instituce se výrazně posunula z původního financování produktů, služeb a ekonomického růstu na čistě spekulativní investice. Je známo, že lidská chamtivost nezná mezí a že heslo Wall Streetu „greed is good“ (nenasystnost je dobrá – pozn. red.) nemůže být součástí reálné ekonomiky. Panika a její vyvolávání se stávají nástroji k zajištění propadu cen akcií, a tudíž k levnému skupování cíleně znehodnocených aktiv. Obzvlášť vypovídající je chování Barclays Bank, která odmítla koupit akcie banky Lehman Brothers. Avšak poté, co se Lehmani položili, začala Barclays o skupování „okousaných zbytků“ opětně jednat. Cílené pověsti, mýty a šuškanda vedly k podobně bleskové demisi Bear Stearns.

Dalším apokalyptickým jezdcem Wall Streetu je strach. Ten je příčinou zmatených akcí státu a centrální banky (Fed). Strach, že se krize virtuální ekonomiky rozšíří i na reálnou. Spekulanti musejí vyvažovat chamtivost strachem – jde o peníze jiných lidí, na pokraji zákona a někdy i zločinu (ilegální short selling v Morgan Stanley a Goldman Sachs, vstup FBI do vyšetřování podvodů). Mocní investoři a vládní úředníci žijí v neustálém strachu.. Chamtivost je nutí přijímat iracionální rizika. Strach jim však diktuje rozparcelovat tato rizika na velký počet institucí po celém světě. Například Lehman Brothers: Co vlastně firma dělala? Co bylo jejich hlavní funkcí? Za levné peníze skoupit od komerčních regionálních bank nízkoúročené, většinou nesplatitelné CRA hypotéky. Tyto hypotéky rozparcelovat a „přebalit“, nalepit na ně své „mocné“ jméno a prodával institucím, fondům a ostatním naivním chamtivcům po celém světě, od Číny až po Norsko. Co se děje dál, se již nedá spolehlivě vysledovat: status, hodnota, riziko a splatnost investic nejsou transparentní, nikdo nezná pravý stav a hodnotu věcí.

Když pak začnou držitelé hypoték bankrotovat, vypovídat platby a opouštět špatně zadlužené domy, celý spekulativní řetězec se začne otřásat nedostatkem úvěrů. Nastává řetězová reakce uměle vyvolané krize finančního sektoru.

Nová éra Investování
Navíc jsou špatný management, chamtivost a nepochopení rizik efektivně zamlžovány komplikovanými zázraky takzvaného „finančního inženýrství“: CMO, CDO, CDS, SIV (viz Pojmy), jejichž dopadům nerozumí ani jejich uživatelé, natož pak šéfové. Není divu, že se pak s penězi druhých lidí a daňových poplatníků tolik hazarduje. Zmínit je třeba i fakt, že manažeři investičních bank mají lukrativní byznys v poradenství. Říkají jiným podnikům, co a jak dělat, jak financovat, jak řídit rizika a podobně, ale když přijde na jejich vlastní podniky, jsou bezradní, neznají rizika, neumějí navýšit kapitál a natahují ruce ke státu.
Přichází tedy stát. Původně se snaží financovat jen „šibaly“ pomocí peněz nevinných daňových poplatníků. Pomáhá z nesnází finančním institucím, aby zabránil panice investorů a útokům na vklady. V případě bank to musí dělat, protože vklady jsou pojištěné. V případě investičních ústavů by to měl činit jen nepřímo, aby podpořil důvěru a stabilizoval finanční hospodářství. V obou případech je to nakonec vždy daňový poplatník, který přejímá rizika za všechny špatné úsudky, nerozumná rozhodnutí a neomezenou lidskou chamtivost.

Vzpomeňme jen na drze bezostyšné výkupy Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae a AIG. Tím však vzniká neudržitelné morální riziko: „Když oni dostanou, proč ne já?“ Pak spadne Lehman Brothers do bankrotu a Merrill Lynch se během jediného dne rozplyne v jiné instituci (Bank of America). Z původních pěti investičních gigantů Wall Streetu již nezbylo nic: i Morgan Stanley a Goldman Sachs se změnily na holdingy a tím na regulované komerční banky. Oba investiční domy jednají o splynutí s komerčními bankami, jako je Wachovia. Jejich akcie klesají. Znaámý investor Warren Buffet již situace využil a do Goldman Sachs investoval přes 5 miliard dolarů. Na volném trhu a bez státních garancí by to nikdy neučinil. Tím nás opouští starý Wall Street.

Místo něho se tedy formuje nový Wall Street, který vzniká z menších, moderních, flexibilních a konkurenceschopných institucí. Nastává nová éra globálního investování, založená na nových pravidlech přímé regulace, transparentnosti a zodpovědnosti, ale především na odbourání Clintonova dědictví a jeho „revize“ CRA. Jeho radikální deregulace Wall Streetu prostě nemohla fungovat.

Politická nadstavba a KLAM
Je velkým neštěstím, že tato krizová „očista“ Wall Streetu se děje právě v době prezidentské kampaně v USA. Americký prezident je v ohnisku zájmu všech vyspělých zemí. Politická kampaň je proto drahá, nemilosrdná, podobná válce, založená na klamu, dezinterpretaci a mediální destrukci osobností.

Postoje obou táborů, Johna McCaina i Baracka Obamy, jsou neustále konfrontovány a vyhrocovány, bez ohledu na fakta, zájmy občanů a inklinace voličů. Prezidentské volby prostě nepředstavují optimální prostředí pro řešení kulminujících problémů finanční krize.

Postoje obou táborů ke krizi Wall Streetu tudíž musejí být diametrálně odlišné. Nejde již o tradiční postoje demokratů či republikánů, v nové ekonomice jsou jejich mechanické ideologie nepoužitelné. Stanoviska k novým výzvám a novým krizím jsou tedy formována „za pochodu“ nově. Navíc nastal výrazný přesun priorit kampaně od původní „války v Iráku“ na současnou a již konečnou „ekonomiku USA“. Oba kandidáti se tedy horečnatě učí ekonomii, ale své znalosti musejí podřizovat politickým imperativům.

McCain tvrdí, že základy reálné ekonomiky jsou dobré a perspektivní, ale autonomní a umělá krize virtuální (finanční) ekonomiky je začíná omezovat a ohrožovat. Obama tvrdí, že v krizi je reálná ekonomika a jejím vyústěním a vyvrcholením je současná krize virtuální (finanční) ekonomiky. Tyto dva protichůdné postoje mají logické vysvětlení. Obama musí převést vinu na osm let republikánské vlády a odklonit ji od demokratů a Clintona – na to by mu „pouhá“ krize Wall Streetu nestačila. McCain musí naopak uplynulých osm let reálné ekonomiky obhájit a soustředit se na finanční krizi posledních dvou let (pod vedením demokratického Kongresu) a navrhnout program očisty finančního sektoru.

Politická kampaň tedy mlží skutečnou situaci. V zájmu Wall Streetu je nejen zveličovat a rozdmýchávat krizové vášně s cílem získat peníze daňových poplatníků, což se daří (Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae, AIG), ale také urychlovat bankroty a pokles akcií (pomocí short selling) pro levné nákupy zbývajících aktiv (chování Barclays). McCain volá po nezávislé komisi, která by vyšetřila příčiny a hlavní aktéry finanční krize (jak jinak lze provést efektivní nápravu?), Obama však musí tuto iniciativu obratem zesměšňovat a torpédovat.

Je třeba také vědět, že Obama je největším příjemcem volebních příspěvků od Freddie Mac, Fannie Mae a Lehman Brothers. Proč Wall Street podporuje demokraty? Právě kvůli injekcím státních peněz – „podnikat“ s penězi druhých lidí je krédem Wall Streetu. Demokraty také miluje Hollywood (iniciativa Barbry Streisandové, sedm milionů dolarů za jediný večer). Oblíbencem všech je však Ben Bernanke, předseda Fedu, který sice odolal a neudělal nic s úrokovou mírou (vynikající tah k posílení dolaru), ale pak vše „napravil“ a napumpoval 85 miliard dolarů státních peněz do AIG. Akciové trhy se okamžitě propadly, čímž se snížila cena, za kterou může stát aktiva soukromých podniků odkoupit. Proto Bernanke vzápětí přišel s plánem státního výkupu špatných dluhů za 700 miliard dolarů. Tohle bude muset dělat tak dlouho, dokud ho po volbách nevyhodí nová administrativa.

ZDRAVÁ EKONOMIKA
Přitom jsou základy americké ekonomiky opravdu v pořádku. Export roste, dolar posiluje, hypotéky a nemovitosti jsou levnější, osobní úvěr je dostupný a levný, cena ropy klesají a tak dále. Nezaměstnanost sice v srpnu stoupla na 6,1 procenta, ale to je jediný špatný ukazatel. Američané si již zvykli na její nižší míru. Nezaměstnanost bohužel ještě poroste. Ale z jiných důvodů, které přímo nesouvisejí s touto „krizí“. Pád cen ropy zůstal pod hledáčkem radaru politiků a médií. Že by náhlý pokles poptávky? Anebo hurikány? Nebo snad Čína? Nikoli, čistá spekulace žene ceny nahoru a pak zase tvrdě dolů bez ohledu na potřeby a chování reálné ekonomiky. Za povšimnutí stojí, že ceny ropy klesly zhruba o 33 procent, ale benzinu u čerpací stanice jen o sedm procent.

Individuální klienti bank nejsou ohroženi. „Krize“ postihla investiční, nikoli komerční banky. Je tedy třeba zdůraznit, že individuální vklady v komerčních bankách jsou bezpečné. A také AIG zákazníci a jejich pojistky jsou v bezpečí. Pokud voliči nepodlehnou umělé, ale dobře cílené „panice“ některých politiků a šéfů Wall Streetu, není se čeho obávat. Spekulativní „útok na kapitalismus“ je třeba odrazit klidem, chladnou hlavou a uváženou volbou v listopadu. Regulace a dohled na instituce, které obchodují se soukromými i státními penězi, jsou žádoucí, nutné a pro vitalitu kapitalismu kritické. Chamtivost, spekulace a hazard nesmějí nikdy převýšit nad podnikavostí, kreativitou a inovacemi, které měly investiční banky stimulovat v reálné ekonomice.

Kapitalismus volného trhu nemůže být legalizací okrádání, podvádění a korupce, ale zajištěním oboustranných výhod ve všech racionálních transakcích. To nelze bez tržní regulace v novém globálním prostředí zajistit. Jedním řešením je ustavit jakousi RTC (Resolution Trust Corporation – bývalá vládní agentura, která od roku 1989 do roku 1995 přebírala nelikvidní aktiva bank, obdoba české Konsolidační banky – pozn. red.). Ta by odkoupila špatné dluhy a tím uvolnila tok úvěrových peněz, které jsou nyní „zamrzlé“ kvůli přemíře strachu v institucích. Po ozdravení hodnot nemovitostí by se cena těchto jistin zvýšila a bylo by je možné prodat, třeba i se ziskem. Jde tedy o jakési uvolnění normálních finančních toků odlehčením špatných dluhů. Stručně řečeno, RTC plán je uklidit všechno smetí do velikánského skladiště - a čekat.

Útok na kapitalismus?
Dalo by se to udělat i se soukromými penězi. Stačí zprůhlednit bilance postižených institucí, aby je trh mohl správně ohodnotit, například pojišťovny AIG. Její zakladatel Hank Greenberg nabízel pomoc získáním soukromého kapitálu z celého světa, ale jeho nabídky dnešní vedení AIG ignorovalo. Dalo přednost státním penězům a natahovalo ruce k Fedu a Bernankovi. Ten jim oněch 85 miliard dolarů rád poskytl za levné akcie AIG a 80 procent státní účasti. Není to sice ještě evropské znárodnění a socialismus, ale mzda strachu ano. Morální riziko státních injekcí stouplo jak na úrovni obchodní, tak politické.

Jsme svědky útoku Wall Streetu, státu a Fedu na kapitalismus volného trhu. Použiti jsou k tomu čtyři apokalyptičtí jezdci: chamtivost, panika, strach a klam. Místo úpadku však nastává dlouho potřebná očista a vzniká nový Wall Street a nový kapitalismus – silnější, dynamičtější a zodpovědnější – právě o zkušenost z probíhající katarze.

POJMY
CMO – collateralized mortgage obligation – zajištěná hypoteční obligace
CDO – collateralized debt obligation – zajištěná dlužní obligace
CDS – credit default swap – směna úvěrového selhání
SIV – structured investment vehicles – strukturované investiční nástroje

Důrazy
Doporučení z druhé strany
1. Zachovat klidnou hlavu, rozvahu a především přemýšlet. „Krize“ není tragédie, ale výzva a příležitost k očistě.
2. Nenaslouchat „analytikům“, kteří papouškují jeden druhého. Většinový názor nemá a nikdy nemůže mít pravdu – to bychom na burzách vyhrávali všichni a neustále.
3. Probíhající katarze amerického i globálního kapitalismu je předzvěstí nové, výkonnější ekonomiky a silnější demokracie.
4. Americký akciový trh čeká silný vzestup. Je třeba investovat „před dvěma týdny“. Nikoli až budou investovat všichni – to už bude jako vždy pozdě.
5. Neschraňovat titulky o krizi, pádu a konci kapitalismu. Jde o cílenou propagandu těch, kteří chtějí získat státní peníze anebo vystrašit voliče, aby je dostali na svou stranu. Akcie jsou sráženy uměle navzdory jejich tendenci růst na podkladě reálné ekonomiky.

Následující text vyšel v Czech Business Weekly 29. 09. 2008

World financial crisis has long roots

The true roots of the U.S. and world financial crisis are rarely discussed. The patient is running a high fever, and so we recommend “Take two aspirins and drink plenty of fluids”—just to get some relief from the symptoms. But the true cause is infection, and effective antibiotics should be applied. In order to do that—and avoid recurrence of the illness—a causal diagnosis becomes indispensable.

As we listen to U.S. Treasury Secretary Henry M. Paulson Jr. and U.S. Federal Reserve Chairman Ben Bernanke during their Congressional hearings, we are struck by how clueless these macroeconomists appear to be, by their lack of foresight, competence and ability to think clearly. They seem to be fanning the fires of the unease, mistrust, fear and panic which they are being paid to help extinguish. Without a sound diagnosis there can be no intelligent remedy.

It all started with the Community Reinvestment Act (CRA), a United States federal law that requires banks to offer credit throughout their entire market area and prohibits them from targeting only wealthier neighborhoods. The purpose of the CRA is to provide credit and mortgages to poor neighborhoods and their small businesses. The CRA was passed into law by the U.S. Congress in 1977, during the Carter administration.

The CRA was normally monitored by the financial regulators such as the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), the Office of the Comptroller of the Currency (or OCC), the Office of Thrift Supervision (OTS), and the Federal Reserve System (FRB). Then something happened: In 1995, as a result of urging from President Bill Clinton, the CRA regulations were radically changed.

The Clinton Revision introduced systematic ratings of banks in terms of CRA compliance. This implied serious sanctions and forced banks into substantially increasing the number and aggregate dollar amount of loans to low-income borrowers. The banks were forced to pressure their subsidiaries and non-CRA institutions into loosening their lending criteria and standards. New lenders have emerged, forming the secondary market for mortgage loans, based on the new subprime authorization. The Clinton Revision further allowed the securitization of CRA loans containing subprime mortgages. The first public securitization of CRA loans occurred in 1997 by First Union Bank (taken over by Wachovia Corporation) in concert with the now defunct Bear Stearns Companies. Securitization allowed investment bankers to purchase subprime mortgages, break them up and re-package them for the purpose of reselling at premium to clients all over the world. These practices further stimulated demand for issuing additional subprime mortgages in poor neighborhoods. The number of CRA mortgage loans skyrocketed.

This intentional loosening of underwriting standards was clearly a time bomb waiting to explode. Toxic mortgages were being issued on a mass-production scale, with no verification of income or assets, little consideration of the applicant’s ability to make payments and no down payment. The “free ride” peaked when Federal Reserve Bank of Boston ruled that participation in a credit-counseling program should be taken as evidence of an applicant’s ability to manage debt! Clinton politics and political goals have significantly curtailed principles of free markets and sound business.

The spirit of the time was bordering on surreal. On Dec. 8, 1993, in the critical “Hi, I am Bob Rubin” press conference, Robert E. Rubin, the assistant to the president for economic policy, introduced new CRA enforcement initiative “to deal with the problems of the inner city and distressed rural communities.” Treasury Secretary Lloyd Bentsen came with the fatal wording: “What we’re proposing to do is to make it easier for lenders to show how they’re complying with the Community Reinvestment Act. We said the Clinton administration was going to get money flowing into community development financial institutions, and we’re doing just that.”

The CRA-covered lenders and their affiliates did increase mortgage lending to low- and moderate-income borrowers and communities. The number of mortgage loans made by CRA-covered institutions and their affiliates increased by 39 percent between 1993 and 1998, while such institutions’ loans to other borrowers increased by only 17 percent.

On April 19, 2000, Treasury Secretary Lawrence H. Summers was ebullient in evaluating the success of the revised CRA: “The first lady [Hillary Clinton] likes to say it takes a village to raise a child; at Treasury we say it takes capital to build a village. This study is further evidence that a strong Community Reinvestment Act is critical to ensuring that all neighborhoods are part of our national economic prosperity.” Today we see clearly that it takes a village to get capital.

The names are important here because the Clintonites like Robert E. Rubin, Larry H. Summers, Laura D’Andrea Tyson, etc., now form the core of presidential candidate Senator Barack Obama’s circle of economic advisors. Obama intends to “fight” the financial crisis with the same people who were at its genesis.

By early 2003, just the direct CRA-regulated subprime market had already reached $600 billion. The unregulated part of it was many multiples of this amount, never to be known precisely. The subprime momentum was creating money flows, which were increasingly difficult to resist by morally weak bosses of Wall Street.

In 2003 the Bush Administration recommended strong governmental supervision of two of the primary agents guaranteeing subprime loans, the now bailed out Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) and Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), under a new agency created within the Department of the Treasury. However, it did not alter the implicit guarantee that Washington will bail the companies out if they run into financial difficulty; that perception enabled them to issue debt at significantly lower rates than their competitors. The Bush revisions were not enacted but rather quickly “killed” by a strong opposition from Democrats.

Typical was the notorious Representative Barney Frank (Democrat-Massachusetts) who claimed that “These two entities—Fannie Mae and Freddie Mac—are not facing any kind of financial crisis, the more people exaggerate these problems, the more pressure there is on these companies, the less we will see in terms of affordable housing.” This was echoed and repeated by other Democrats with equally surreal claims: these two super factories for subprime mortgages do not face financial crisis, and Bush is limiting poorer families and their ability to get affordable housing.

So in 2003 the ill-crafted efforts of the Democrats to increase affordable housing received another green light and put the wheels of the subprime crisis into a high gear. Until then, all institutions over $250 million (now Kč 4.1 billion/€171 million) in assets were subject to a three-part CRA test that covered lending (including community development loans), qualified investments and services to their assessment areas.

However, as of Sept. 1, 2005, only those institutions with more than $1 billion in assets were subject to the three-part test. These changes were not received positively by all community groups. Racial inequities in mortgage acceptance rates were cited as a primary reason to maintain or even increase the scope of the CRA. No politician was willing to be politically incorrect and to challenge the racial line of reasoning. Politics won again over sound economics. The crisis was spinning out of control. Even the institutions not subject to CRA and bank subsidiaries not fully under CRA have now gotten mired in the lucrative project of greed, fear and deception.

It is therefore clear that there is no economic crisis, or even a recession in the US. The crisis is financial and more specifically: it is a Wall Street crisis. What the U.S. government is worried about is that the financial crisis becomes economic crisis, that Wall Street will affect the Main Street. So, the real crisis is political, the failure of politicians to allow their political interests to be moderated by common sense and economic realities. In the end, it was the poorest and most underprivileged citizens who got hurt most by the CRA.

Politicians fail to understand that it is in the interest of Wall Street firms to claim that the crisis is economic, not just financial. It is in their interest to sow fears about how much threatened is the real economy (recall Bernanke’s warnings about economic “meltdown”). Only through fanning such potent fears could they receive over $1 trillion in bailouts of taxpayers’ money for just a few big firms (like Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, financial service firm Merrill Lynch & Co., and insurer American International Group (AIG))—all these bailouts have failed. So the “mother of all bailouts” has to be rolled out: the $700 billion state corpus that is to purchase all toxic mortgages, both CRA and non-CRA, for taxpayers’ money.

We can now better understand why crucial advice is sought from people who actively aggravated the subprime crisis. For example, Secretary Paulson Jr., a Wall Street investment banker, was previously chairman and CEO (1999–2006) of Goldman Sachs Group; past CEO of Fannie Mae Jim Johnson (who found vice presidential candidate Senator Joe Biden of the “paying higher taxes = patriotism” fame) is Obama’s adviser, as are the Clinton administration’s White House budget director Franklin Raines, who ran Fannie, and Jamie Gorelick—a Clinton Justice Department official—who also worked for Fannie. All are fabulously wealthy from their lucrative jobs, all friends and close advisers to Obama. It is now easier to understand why Obama is the second largest recipient of Fannie Mae, Freddie Mac and Lehman Brothers campaign contributions.

It is a strange “old boys network” Obama has chosen for “fighting” this financial crisis. This is a strange vision of the “change” that Obama is promising, and even stranger is the quality of judgment he is exhibiting. It is not surprising that he has Wall Street, Clintonites and Hollywood on his side: the vision of state handouts and bailouts to the rich are very hard to resist. His knowledge of economics lags well behind his skillful rhetoric and old-fashioned politics.

It is then also understandable that even the “capitalistic” Wall Street Journal (WSJ) blasts McCain because he promises strong regulation of Wall Street and swears to fire ineffective U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) chairman Christopher Cox, who eliminated a rule last year that had served to keep in check hedge funds and others from destroying companies by short selling their shares. “The primary regulator of Wall Street, the Securities and Exchange Commission kept in place trading rules that let speculators and hedge funds turn our markets into a casino,” McCain said.

A WSJ editorial immediately attacked McCain’s claim that the SEC allowed “naked short selling” and eliminated the “up tick rule” that has protected investors for 70 years. The way this attack was carried out is worthy of quoting at length: “Take ‘naked’ shorting, in which an investor sells a stock short—betting that it will fall in price—without first borrowing the shares he is selling from an investor who owns them. The SEC has never condoned the practice, and since 2005 it has clamped down on short selling in any stock that shows evidence of naked shorting. The SEC further tightened its rules against naked shorting just hours before Mr. McCain excoriated Mr. Cox for doing nothing.”

Yes, just hours before McCain made his speech! Cox was appointed in August 2005. Talk about doing nothing. No comment is needed. So, WSJ concluded: “He'll never beat Mr. Obama. …”

The Democrats and Wall Street have to attack McCain because they know that his cleansing of financial markets would be ruthless and uncompromising. (They even attack the less experienced Alaska Governor and vice presidential candidate Sarah Palin, the self-proclaimed “pit bull with lipstick,” because her fight against greed and corruption promises to be similarly determined and “dogged.”) Yet, Obama’s “change” is clearly nothing more then artificial cosmetics, essentially preserving the old-boys networks—like “putting lipstick on a pig.”

This is not to say that McCain is not similarly interconnected with Wall Street and Washington bosses and lobbyists. It is unfortunate that the current political campaign happens to be concurrent with the financial crisis, and so blatantly polarizes and muddles its perceptions.

Still, the SEC did nothing about naked short selling, but more importantly nothing about credit default swaps (CDS), which remain unregulated even today. The buyer of a credit swap receives credit protection, whereas the seller of the swap guarantees the credit worthiness of the product. By doing this, the risk of default is transferred from the holder of the security to the seller of the swap. So, if a bad mortgage defaults, the insurer compensates the insured for his loss. This is what AIG engaged in. Over the past two weeks, large price declines in brokerage stocks were often accompanied, or preceded, by big moves in CDS tied to those firms. These swaps are not carried out through the exchanges but privately between the two parties, i.e. unregulated and without oversight. They have become an increasingly popular way for firms to speculate and gamble on the fortunes of financial companies without actually trading securities issued by the firms.

The CDS represent a serious betrayal of public trust on the side of SEC: speculation with the fate of Wall Street investment banks has reached formidable proportions and directly contributed to the credit crisis. For both Bear Stearns and Lehman Brothers the elevated swap prices fueled worries about the investment banks’ solvency, triggering mass defections among clients and ultimately the companies’ demise. Clearly, any group of speculators, competitors or potential buyers can drive down the price of stocks of target companies without trading their stocks—just through targeted betting and market manipulation. The value of CDS tied to Morgan Stanley and Goldman Sachs has increased phenomenally.

CDS are clearly at the core of the financial crisis climax, now roiling the global economy. Because prices of CDS have often swung sharply ahead of major corporate news events, the suspicion is that non-public information was fraudulently leaking into the dealer market. The role of CDS, although mostly ignored by the public and politicians and certainly not talked about by Wall Street bosses, is overwhelming: The market for credit-default swaps is more than $60 trillion—roughly five times the U.S. gross domestic product (GDP)! AIG’s portion of that was just about half a trillion dollars.

This ruthless attack on free-market capitalism has almost succeeded. Without this backdoor speculation and deception, without the swaps and other derivative instruments, nobody would lend such bad money. The Fed had to take action; CDS could bring the economy to its knees very fast.

There is nothing wrong with the real American economy of goods and services. The virtual economy of financial greed and speculations is all wrong, and its size has overwhelmed the size of the real economy. Clearly, all the previous Paulson-Bernanke “bailouts” were useless and wasteful because they did not address the CDS problem. That is why this new mega-bailout is needed, to vacuum off all those toxic CRA-type mortgages, the roots of current problems. Yet, it does not address market foreclosures (current rate at 10,000 per day) or their prevention, nor CDS or any other crucial factors of the crisis.

There is a tendency to blame President George W. Bush for the crisis: Europeans, Democrats, Wall Street and Senator Obama appear to be united in this perception. Bush had eight years to deal with the crisis. He got distracted by 9/11 and two wars. He is to be blamed for inaction and passivity on the matters of economy, as well as for the mindless support of current bailout processes. But not more: he accurately foresaw the danger posed by Freddie Mac and Fannie Mae, and called as early as 2002 for greater regulation. In 2003 his efforts were torpedoed by Congress. The Democrats demanded that Fannie Mae keeps buying subprime loans. The Bush administration did propose reforms of real estate settlement procedures and the Federal Housing Administration, two areas it had identified as posing the greatest systemic risk to markets. Democrats in Congress, again, blocked these efforts.

Bush is guilty of not resisting their deregulation efforts on CRA. He was simply following a deregulatory pattern set by his successful predecessor, President Clinton. So, it remains the fact that the most significant recent deregulation of the banking industry—the landmark act that allowed commercial banks to expand into other financial activities, like investment banking and insurance—was signed into law by Clinton in 1999.

I have lived and worked in the United States for more than 40 years and have never seen a more naked attack on free-market capitalism and democracy, never seen politics so crudely overriding all common sense, economic considerations and concerns of the hard working people of America. Yet, this attack shall fail, and the free-market society will be restored to its health and prosperity. Efforts to stop natural processes of [economist Joseph Schumpeter’s] “creative destruction,” the replacement of old, unreformable and corrupt institutions by the new, agile, competitive and morally cleansed institutions is unstoppable. The new Wall Street is already emerging as the largest “ethnic cleansing”—an unprecedented moral and economic catharsis is taking place in America. Every crisis of the old presents an opportunity for creating the new. Just “fixing” the old is not enough.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vilém napsal(a):

Přesně tak, na počátku této krize byla šílená snaha nahradit sociální politiku privátními půjčkami v důsledku ideologicky zaviněné neschopnosti zvýšit daně bohatým a firmám a nemožnosti vyhrát volby při volném působení trhu na obyvatelstvo. Toto hrozné dědictví nám zanechal neoliberál Reagan, který nedokázal občanům čestně sdělit, že volný trh znamená pro velkou většinu obyvatel celoživotní dřinu za nevysokou mzdu a mizivou šanci na zbohatnutí. Místo toho se on i jeho nástupci snažili vytvořit kapitalismus s lidskou tváří, lidový kapitalismus s nízkými daněmi a prosperitou pro všechny, aby občané nepožadovali návrat sociálního státu a mohli se zabezpečit soukromým zadlužením a užívat si konzumu.
S těmito poměry je nutné skoncovat a vrátit se k transparentnímu financování sociálních opatření z daní a viditelných deficitů místo podzemního bujení nesplatných dluhů poháněných pravicovou politickou korupcí voličů. Občané si musí vybrat, zda chtějí skutečný kapitalismus místo socialistického, zda se chtějí stát žebráky, nebo sociální stát s transparentními daněmi a kontrolovanými dluhy.
08. 10. 2008 | 23:22

Zach napsal(a):

Kruciž,to bylo písmen!
08. 10. 2008 | 23:40

RUMCAJS napsal(a):

Pane Stejskale buďte ve střehu a žádný spaní dneska. Asi budete muset mazat. Tohle levouni nerozdejchaj.
Pane profesore, příště to napíšu já, Manka opraví hrubky a Vy to jenom podepíšete. Naprostý souhlas. Jsem přesvědčen jako Vy, že Amerika má dobrý základ a že půjde raketově nahoru. Ten kdo půjde ke dnu je Evropa.
I s Millerem, kterej je vedle jak ta jedle.
08. 10. 2008 | 23:56

wiki napsal(a):

Jo, jo, takže víme, že za všechno můžou Demokrati Carter a Clinton.

Ale - kdy že vlastně ti dva vládli?
Nebylo to před +-3O a +-10 lety?
A v mezidobí byly USA v bez vedení???
09. 10. 2008 | 00:39

Honza Český napsal(a):

Pane Zelený, napsal jste:

„Kapitalismus volného trhu nemůže být legalizací okrádání, podvádění a korupce, ale zajištěním oboustranných výhod ve všech racionálních transakcích. To nelze bez tržní regulace v novém globálním prostředí zajistit.“

Takže regulovaný volný trh ?

To mi připomíná neustálé diskuse ekonomů, politiků a právníků kolem úpadkového práva
Zachraňte výrobu, jde o zisk a jeho růst, volají ekonomové
Zachraňte pracovní místa, jde o naše voliče, volají politici
Zachraňte peníze věřitelů, jde i o spravedlnost (oboustrannou výhodnost), volají právníci
A tak se to vždy nějak zašmudlá ve stylu „regulovaný volný trh“
A jen úplnému pitomci pak lze dokázat, že jeho bankrot byl podvodný

A tak by mělo být všude napsáno
Součástí kapitalismu volné trhu je vedle oboustranných výhod i okrádání, podvádění a korupce
A ty se v tom, občane, nauč žít
A nebo …
09. 10. 2008 | 00:45

Hobart napsal(a):

V jakémsi článku jsem nedávno narazil na pozoruhodný termín: kontraregulace. Myslím, že je to právě to, co by se mělo uskutečnit. Žvanění o deregulaci ani strašení reregulací nikam nepovede.

Rumcajsi
až tohle příště napíšete spolupodepíšu to s panem profesorem. (se mi ale to podepisování místních čláků nějak vymyká, dopoledne jsem už signoval post A.Tomského...)
09. 10. 2008 | 01:12

Ládik napsal(a):

Brala mě depka, ale teď jsem se uklidnil. Přečtu si to znovu.
09. 10. 2008 | 04:33

Karel Vomacka napsal(a):

Zajimave, ale nevim jestli zrovna Palinova je ta prava. Jeji rozhled budi rozpaky a McCain uz je prece jenom stary. Jinak mam pocit, ze Vami popisovana situace vyhovovala vsem (R&D), protoze inkasovali...

Nicmene mam radost, ze se vsichni shodneme, ze dojde k zasadni zmene.
09. 10. 2008 | 06:32

Janny napsal(a):

Pane profesore,
děkuji za skvělý studijní materiál. Chtěla bych se Vás zeptat, jestli si myslíte, že jste keynesiánec? Toto tvrdila moje vysokoškolská profesorka. Říkala něco v tom smyslu, že z důvodu, že jste kenysiánec, jsou vaše názory na krizi na Wall Streetu neobjektivní. Já jsem však zatím nenašla lepší materiál ohledně krize než je ten Váš. Své tvrzení ve vašich textech hned vysvětlujete a tudíž se mi zdají vaše názory logické a pochopitelné.
09. 10. 2008 | 06:43

čtenář napsal(a):

Pane Zelený, já pamatuji, když jste si obrazně řečeno klepal na čelo nad Klausovými koncepty volného trhu , jimiž tuto zemi začal léčit ze socialismu. Klaus tvrdí, že zásadní chyby neudělal , a vy , že od začátku všechno bylo špatně. Přičemž Klaus volil právě ty ozdravné pády pády na hubu. Tehdy byly podle vás chybou dnes, dnes jsou
pro USA ozdravné. Hsopodářství, které toho moc samo nevyrábí, není zdravé. Společnost , která jede na konzumu na dluh - a tou Amíci jsou i bez hypoték - nemá zdravé základy. Společnost plýtvání a života na úkor zbytku světa je společnost parazitní. Astronomické vojenské výdaje nejsou projevem funkční a normální společnosti , nýbrž už dlouho nemocného systému.
Exaltované výkřika na bázi orgasmu místního Supercloumáka jen dokazují, jak zoufale už potřeboval duševní potravu z vaší dílny.
Co Island ? Tam jeli prudký socialismus, že?
Bez ohledu na vaše anal ý zi se situace bude zhoršovat.
Systém , který stojí bytostně na drancování a dluzích , není zdravý ani náhodou.
Vytáhl jste si, co potřebujete a s tím pracujete.
Selektivní metoda pozitivních výstupů.
09. 10. 2008 | 06:55

Janny napsal(a):

Pane profesore,
v případě, že byste si našel čas na mou otázku odpovědět, můžete mi napsat na moji e-mailovou adresu: Janny.student@seznam.cz. Děkuji.
09. 10. 2008 | 06:56

Janny napsal(a):

pane čtenáři,

srovnání finanční krize USA s postkomunistickými reformami ekonomiky ČR mi přijde, jak srovnání slona s opičkou. Něco dost neslučitelného.
09. 10. 2008 | 07:03

RUMCAJS napsal(a):

Vilém:

Celoživotní dřina za minimální mzdu.... to mluvíte asi o socialismu, že ? Mohu potvrdit.
Sociální, transparentní transfery od těch co makaj k těm co nemakaj, to je přesně to co potřebujeme. Už se mi po těch prázdnejch regálech začalo stýskat.
09. 10. 2008 | 07:20

Tomas Marny napsal(a):

09. 10. 2008 | 08:59

Miloš napsal(a):

Pokud si správně pamatuji, tak poměr objemu reálné a virtuální ekonomiky v celém světe v procentech je asi 3 (reálná) : 97 (virtuální). To mi samo o sobě přijde šílené. Pořád si dále myslím, že ty jeden až dva biliony USD utopené v Iráku a Afghánistánu prostě chybí a hledají se.
09. 10. 2008 | 09:01

grőssling napsal(a):

Tak jestli jsem jako ne-ekonom to co tu píše Zelený pochopil správně, tak:
- finanční krizi zavinil Carter a Clinton špatnou legislativou,
- následně nenažraní manažeři na Wall st.,
- reálná ekonomika US je OK.

K prvnímu konstatování mě napadá citát z cimrmanovské hry "Dobití severního pólu", kde se šéf výpravy táže, "Kdo způsobil, že sám náčelník pochybil ?".
Jinými slovy Bush jr. vládnul 8 let a legislativu nezměnil.
A reálná ekonomika ? Nedávno jsem četl zprávu, že Ford maká na úsporném automobilu se spotřebou 6,5 litru na 100 km. Na trhu prý bude do dvou let. Tak si říkám, proč nezačnou v licenci vyrábět Octávie ? Ty to umí už dnes .
Ekonomika, která umožňuje, aby otcové rodin jezdili do práce traktory za 30 litrů na 100 km, hockeymums dalšími traktory se stejnou ekonomikou provozu a jejich služky vozili děti do školy s úspornými 20 litry, tato ekonomika odmítala podepsat Kjótský protokol, stát měl obrovskou kumulovanou díru v rozpočtu 9 bilionu dolarů ( způsobenou pravicovou vládou ), dlužil otloukané Čínské lidové republice další bilion dolarů, nemůže být OK.
Nebo pokud ano, potom je na světě všechno up side down. Nedávno mi s údivem ve tváři jeden probudivší se Američan oznamoval, že "představ si, oni ti Číňani teď mají obrovský appetite po naftě ".
Bez použití odborných ekonomických termínů bych řekl, že hlavní problém současné krize je ve vnímání globálního světa v hlavách většiny Američanů. Je potom pravda, co tvrdí Zelený, že balík 700, resp. 800 miliard problém nespraví, jenže z jiného důvodu, než si myslí.
09. 10. 2008 | 09:39

Vilém napsal(a):

Rumcajs
Prosperitu na dluh jsme měli dodnes, a jistěže to bylo hezké, ale pokračovat to nemůže, pokud se nemá nerovnováha velice rychle vrátit, když se ukázalo, že tímto neprůhledným bujením hypoték a spotřebitelských úvěrů vznikla.
Přitom to bylo politicky docela šikovné - řadoví občané jsou drženi pod krkem svým zadlužením a ještě nenávidí stát kvůli daním, protože by rádi rychleji splatili své dluhy. Pak si vezmou nové úvěry a všechno pokračuje donekonečna.
Rozhodně nezávidím politikům, kteří budou muset voličům proměněným ve spotřebitelské narkomany vysvětlovat, že festival skončil.
09. 10. 2008 | 10:54

bape napsal(a):

Dobrý den, pane Zelený. máte to moc dlouhé ! Já bych to s dovolením zkrátil: to co dělá Bush s tím "ozdravným " balíkem je mrhání penězi daňových poplatníků v současnosti i pro budoucnost. Nezlepší se sdystémově nic, protože stát tedy vždycky nějak vypomůže a kapitalismus se nikdy nestane mravnějším a čestnějším. To už věděl starej Marx a jen se to znovu potvrdilo, že lidé jsou především sobci. Proč by měli brát ohledy a když tak jen na sebe...! Díky za Váš příspěvek.
09. 10. 2008 | 10:57

Jirka Hemzal napsal(a):

To Rumcajs:
Původně jsem se Vás chtěl zeptat, jestli se už všichni zbláznili s tím pohřbíváním svobodného trhu a úplným karnevalem populismu a vládních zásahů, ale pan profesor Železný mě uklidnil. To je počteníčko - viďte...
09. 10. 2008 | 11:09

RUMCAJS napsal(a):

Vilém:
Žijeme na dluh díky tomu, že politici lejou naše daně do kanálu.

prof. Zelený

Nedávno zde na blogu pan Miller uváděl, že Amerika není proexportně zaměřena a tudíž nízkého kurzu dolaru nevyužije. Nedávno jsem si na to vzpomenul, když běžel pořat v TV o tom, jak Česká pošta nestíhá dodávat americké zboží.
09. 10. 2008 | 11:21

RUMCAJS napsal(a):

Jirka Hemzal:

Konečně si člověk mohl přečíst něco, co má hlavu a patu a bylo to zpracováno podrobně. Těch rozumných názorů bylo povíc, ale tenhle šel do hloubky.

Poněkud rozpačitej jsem ze Švejnara- ten neřekl v podstatě nic.Tedy o příčinách.Asi je to už víc politik jak ekonom.

No a od Havla jsem čekal taky něco fundovanějšího jak politickou agitku.

Máte pravdu. Je to balzámek po všech těch výplodech p. Koenigsmarka a spol.

A slyšíte to božské ticho ? Kdepak je ta levicová parička ? Že by pan Stejskal tak mohutně mazal a nebo zarytě mlčí.
09. 10. 2008 | 11:30

kolemjdoucí napsal(a):

Proletěl jsem to jen velmi zběžně, ale zaujal mě váš nápad zavrhnout oceňování papírů proti trhu. Co si od toho slibujete? Myslíte, že když je nyní trh zamrzlý (čti: cena těch papírů je nulová, nikdo je nechce koupit), tak stačí, když si na ně bankéři namalují x-místné sumy podle vlastního uvážení a všichni se najednou hladově vrhnou po těch papírech i po bankách, které je mají ve svých knihách? Jsem v situaci, kdy nikdo pořádně neví co přesně finanční instituce vlastní. Nějak vám uniká, že banky vesele provozují kreativní účetnictví už teď, všelijaké "Level 3 Assets", "SIV" a papíry vyvedené mimo hlavní knihy, které se ale do nich budou muset dříve či později vrátit. Proto si banky mezi sebou nepůjčují, protože nevědí kdo padne jako další. Proto schraňují hotovost, protože tuší, že jim brzo někde v účetnictví vybouchne další mina a oni budou potřebovat peníze na zalátání kapitálové přiměřenosti. A vy to chcete dále prohloubit. Víte, i kdyby vám to nějakým zázrakem vyšlo, totiž že by obchodníci přijali ty vaše vyfantazírované hold-to-maturity ceny, tak základní problém to neřeší. Ceny domů stále klesají (jak to asi bude vypadat, až ceny klesnou třeba o 60 %?), ekonomika se řítí do hajzlu a stále více lidí přestane splácet. A pak, za jeden, dva nebo tři roky to začne nanovo, ale tentokrát až někdo zbankrotuje, tak bude mít v knihách jen ty vaše marked-to-model papíry a když je bude muset správce v rámci vypořádání prodat, tak se ceně marked-to-market nevyhne. A by teprve byly sekery.

Řešením je pravý opak, vytáhnout všechny ty bezcenné papíry na světlo boží a napsat na ně velkou nulu.
09. 10. 2008 | 11:35

Ivo Vašíček napsal(a):

Zcela pomíjíte zcela zásadní problém - v reálné i spekulativní ekonomice se používá stejný nástroj oceňování - USD. Hodnota USD je více ovlivňována spekulacemi než realitou. Kromě toho to s tím výkonem reálné ekonomiky není zas tak růžové - roste deficit obchodní bilance. Reálná ekonomika tedy produkuje méně zdrojů než se jich v USA spotřebuje. Virtuální (spekulativní) ekonomika tento problém vytváří i maskuje současně. Oba faktory se vzájemně ovlivňují. Situace ve které se penězy získanými ze spekulací platí za reálné výkony vede k vystřeďování výroby do zahraničí. Dalo by se říci, že výrobci (v USA i zahraničí) jsou okrádáni pomocí fiktivní hodnoty dolaru.
09. 10. 2008 | 11:43

Jirka Hemzal napsal(a):

To Rumcajs:
Dík za reakci. Samozřejmě mezi ty "všichni se zbláznili" neřadím pana Sedláčka, Tomského apod.Spíš myslím běžné novináře, politiky, část veřejnosti...
09. 10. 2008 | 12:00

třebaKarel napsal(a):

Slovutní pánové a dámy sběhlí v této vědě .
Mohlibyste mi někdo vysvětlit , jak to - když Nomura vyhrála arbitráž s naším státem protože ten pomohl bankám selektivně a Nomuře nakašlal , proč se totéž teď nestane v Americe a peníze v arbitráži nepožeduje Lehman bros. ?
Nedělám si srandu , opravdu to nechápu . Díky tK
09. 10. 2008 | 14:08

Marty napsal(a):

třebaKarel: protoze dohoda o ochrane investic.
09. 10. 2008 | 14:15

Jirka Hemzal napsal(a):

To třeba Karel:
No nějaké té žaloby za nerovné zacházení se dočkat můžeme...
09. 10. 2008 | 14:31

Alois napsal(a):

O sociální politice u nás svědčí výrok pana Cikrta : Nemáte na poplatky ve zdravotnictví ? Tak si na ně vypůjčete !
09. 10. 2008 | 14:34

Michal J napsal(a):

S velkou casti prispevku souhlasim. Byl to princip kasina, top manazeri investicnich bank nebyli a nejsou dostatecne vzdelani v makroekonomii/financich, casto nerozumeji tomu, co jim experti dole doporucuji a v ramci chamtivosti 'prebiji' nazor risk manazeru, kteri mohou kricet, jak chteji, ze do toho ci onoho uz by nesli. A taky souhlasim s tim, ze neni dobre brat vazne vetsinu "analytiku", protoze je mezi nimi zpravidla pouze par moudrych hlav, ktere opravdu vedi a maji nezavisly nazor, ten zbytek (vetsina) od sebe navzajem papouskuje to, co si prectou v novinach. A hlavne, kdyz analytici typu pana Pavla Kohouta (zdejsi blogger) apod. neco doporucuji, jejich zodpovednost je nulova. Asi jako kdyby v kasinu doporucovali, ze ted zrovna padne cervena... (v polovine pripadu se trefi a pak v budoucnu budou neustale vypichovat minule situace, kdy meli pravdu, aby tim neinformovanym zakaznikum dodali iluzi, ze jsou to 'experti'...)
09. 10. 2008 | 14:51

Michal J napsal(a):

Upresneni: v 1. vete je 'prispveky' myslen blog

Vlastne jeste dodatek: Ben Bernanke stravil velkou cast sveho akademickeho zivota tim, ze studoval priciny Velke Deprese a duvody, proc byla tak hluboka a dlouha. Taky vime, ze se Fed nedavno Americanum omluvil za sve chovani, kterym k Velke Depresi prispel. Podle me Bernanke ted jedna spravne a dela vse proto, aby se Fed nemusel omlouvat znovu.
09. 10. 2008 | 15:13

JC napsal(a):

třebaKarle se třeba dočkáte.
Není všem dnům konec :-))
09. 10. 2008 | 15:19

1234 napsal(a):

Mě na těchto analýzách ze všeho úplně nejvíce zaráží argumentace typu: vláda dělala takovou a takovou politiku, která umožnila, aby burziáni na Wall Streetu byli ještě hamižnější než obvykle... Je to tedy jejich zodpovědnost.
To je teda blábol. To je asi takové hodnocení, jako kdyby někdo řekl, že za všechno zlo na světě může biblický Hospodin, protože nejprve nechal Kaina spáchat zločin (čili to Kainovi asi dovolil)a teprve dlouho dlouho poté řekl Mojžíšovi, jak se vlastně mají lidé chovat, aby byl spokojený.
A kde je tedy svobodná lidská vůle? Znamená to snad, že není-li něco vysloveně zakázáno, je to přímo doporučeno? A vinu nese ten, kdo nezakázal?
Fm, fm, fm...
A takhle uvažuje člověk, který se nejspíš považuje za demokrata. Tedy demokrata nikoli Demokrata, toho amerického, že.
Mě to připadá jako typicky socialistická myšlenka. Nuže vyvraťte mi to.
09. 10. 2008 | 15:46

buldatra napsal(a):

to třebaKarel:

možná, že když dva dělají totéž, není to totéž.
Tedy jaksi, podle toho, kde to dělají. Stejně jako, není metr, jako metr.
09. 10. 2008 | 15:49

Stan napsal(a):

Možná by mi pan profesor Zelený mohl vysvětlit, jak může největší světový dlužník (americká vláda) zachraňovat nejbohatší světové korporace před pádem? Kde na to vezme peníze, když na druhé straně, jak tvrdí Bush, McCain i Obama , se nechystají zvyšovat daně? A druhá věc - kam se podělo všechno to světové bohatství, vždyť jsme podle našich pravicových věrozvěstů po konci studené války zažívali období všeobecného rozkvětu a růstu? A opravdu chcete vážně tvrdit, že reálná americká ekonomika je v pořádku a problém se týká jen té ekonomiky virtuální? Budete to umět vysvětlit i klientům zkrachovalých bank, pojišťoven a penzijních fondů? Budete to umět vysvětlit zaměstnancům automobilek, obchodu, služeb a dalších odvětví, kteří budou propuštěni?
09. 10. 2008 | 15:52

Kritik napsal(a):

Pěkná úvaha.

Zkusme trochu logiky.

Stačí si totiž položit logickou otázku, zda lze socialistickými metodami (subvencováním kapitalismu z peněz daňových polatníků) očistit a posílit kapitalismus.

Pokud by někdo odpověděl "ne", bude jeho odpověď v souladu s doposud existujícími poučkami o nesmiřitelných rozporech mezi socialismem a kapitalismem. A veškeré vynakládání peněz na podporu zkrachovalých kapitalistů by mělo přijít vniveč.

Pokud by někdo odpověděl "ano", pak jsou všechny ideologické poučky o nesmiřitelnosti kapitalismu a socialismu nesmyslné a právě se nám rodí "socialistický kapitalismus". Což by náš známý propagátor čistoty trhu z Hradu nazval "kočkopsem".

Nicméně, pokud budou socialistické subvence kapitalistům úspěšné, bude to důkazem životaschopnosti toho "kočkopsa" a všichni jeho zarputilí odpůrci se rázem stanou lháři. A G. Bush se stane jeho stvořitelem.
09. 10. 2008 | 15:54

JC napsal(a):

Kritik,
Domnívám se že ten "echt" kapitalismus nikde nefunguje a praktikuje se jen v rovině ideologické.
Více méně se opravdu jedná o socialistický kapitalismus nebo chcete-li, populárněni sociálně-tržní hospodářství. Pokud je mezi pravicí a levicí o něčem spor tak jedině o míře, t.j. jak moc má stát zasahovat a né jestli.
09. 10. 2008 | 16:18

zdesta napsal(a):

Já jsem jen normální chlápek nemaje ekonomické vzdělání.Nečtu si po večerech Leninovy spisy,nebo Marxe,ale mám určité výhrady, čímž budu u Rumcajse a Hemzala levoun. P.Zelený:Jsme svědky útoku Wall Streetu,státu a Fedu na kapitalismus volného trhu. K útočníkům můžeme přiřadit Hollywood, Streisandovou,Bernankeho, Obamu,Cartera, Clintona a všechny demokraty,chamtivost,paniku,strach,klam.G.Bush, H.Paulson a celá řada rapublikánů tam nepatří.Tak se jsem se dozvěděl kdo je proti kapitalismu volného trhu.Zelený......"to nelze bez tržní regulace v novém globálním prostředí zajistit." Takže volný trh nemůže fungovat bez regulací.Regulovaný trh nemůže být svobodný. Nebo tomu nerozumím?Zelený:"Proč Wall Street miluje demokraty? Právě k vůli injekcím státních peněz-podnikat s penězi druhých lidí je krédo Wall Streetu."Dá se tedy konstatovat,že vrámci ozdravného procesu kapitalismu volného trhu,zanikne symbolické (virtuální) obchodování s penězi druhých.(od nového roku)Tu státní finanční injekci inicioval demokrat H.Paulson.Pan Zelený si často protiřečí.Navíc se domnívám, že používá něco proti čemu bojuje. Politizování a fandění jedné straně,nepatří zrovna k přesvědčivé argumentaci.
09. 10. 2008 | 16:30

čtenář napsal(a):

Jen tak na okraj. Island.
Tam kolem roku 2000 zprivatizovali banky. Předtím nebyly žádné problémy. Zato ty banky byly nafutrovány reálnými úsporami reálných lidí.
Po privatizaci se soukormé banky začaly chovat jako utržené ze řetězu. Reálnými penězi platily cenné papíry , které se ukázaly časem jako bezcenné, na ztráty a spekulace si začaly půjčovat , a za čas nehromadily dluhy , na jejichž úhradu Island jako stát nemá. Prasklo by to dříve nebo později, teď jenom ten americký tajfun přilétl o to důrazněji.
Nikde v tom nefiguroval žádný místní Carter nebo Clinton.
Podle chiméry , že stát špatně a soukromník dobře privatizovali. Níkde žádný komunista jen čisté tržní akvárium.
A průser. Čistej kapitalistickej, tržně-kasinový výsledek.
A teď ho má pomoci vylizovat nenáviděný Rusák.
Dokázal by to Hašek vyfabulovat?
09. 10. 2008 | 16:37

Marty napsal(a):

Michal J: krizi nezpusobili jednotlivci. Krize je systemova a Bernanke neleci jeji priciny (system), ale pouze se snazi zmirnit jeji nasledky. Za nekolik let tu bude krize znova a horsi.
09. 10. 2008 | 16:38

JC napsal(a):

Marty,
No kapitalismus klopýtl, postaví se a půjde dál.Má to tak trochu v popisu práce:-))
Myslím, že nejlepší by bylo nikomu v bankách nic negarantovat a bankéřům v případě krachu nabídnout nabitou pistoli.
Alespoń v minulosti to tak chodilo.
09. 10. 2008 | 16:46

Jirka Hemzal napsal(a):

To Zdesta:
Nedovolil bych si Vás, ani nikoho jiného nálepkovat, jen proto, že má trochu jiný názor.
S úctou JH
09. 10. 2008 | 17:10

Marty napsal(a):

JC: kapitalismsu to nepolozi. Ale jestli to nevycistime ted, tak to vycisti trh a to bude hodne hodne bolet.
09. 10. 2008 | 17:11

čtenář napsal(a):

Kapitalismus padl pořádně na držku a ty zhovadilé kecy o minimu státu už jsou definitvně veteší.
Teď přijde na řadu ta třetí cesta. Před kterou tak varoval Klaus.
To , co se musí udělat jako první je praštit po pazourách spekulanty , kteří na tomto stavu dále parazitují.
Okamžitý dohled na burzy a neumožnit spekulace na poklesy.
V USA začali. Na 900 položek už není možné krátkodobě spekulovat. Především je třeba takto vyjmout maximum finančních institucí.
09. 10. 2008 | 17:15

Fibonucci napsal(a):

JC:

hezky řečeno, že to má v popisu práce:-) Je to trefné. Málo lidí tohle chápe a tak se názorné příklady cení:-)
09. 10. 2008 | 17:19

Honza999 napsal(a):

RUMCAJS

Špatně čtete.. "Nedávno jsem si na to vzpomenul, když běžel pořat v TV o tom, jak Česká pošta nestíhá dodávat americké zboží."

Kde tam bylo psáno, že se jedná o americké zboží?? Bylo tam psáno, že se jedná o zboží zakoupené v amerických obchodech. Původ tohoto zboží je přes jeho nákup v americkém obchodě stejný, jako původ většiny zboží, tedy asijský.
09. 10. 2008 | 19:13

RUMCAJS napsal(a):

Honza999:

Proč ta oklika přes americké obchody ?
Trochu divné, ne ? Maximálně to může být americké zboží vyrobené v Asii. Jinak znám řadu věcí vyrobených v Americe a v ceně 50 % tuzemska.
09. 10. 2008 | 19:52

RUMCAJS napsal(a):

čtenář:

Moc silně jsi dneska do tý trumpety foukal. Musíš u toho řádně dýchat, jinak se ti nedostatečně okysličuje mozek.
09. 10. 2008 | 19:53

RUMCAJS napsal(a):

jK:

Taky jsem zvědavý na tý žaloby. Ale američtí kluci to mají určitě líp promyšlený jak Sobotka.
09. 10. 2008 | 19:55

Jirka Hemzal napsal(a):

to Zdesta:
Mám trošku času, takže:
1. Hollywood a umělci bývali a jsou častěji levicově zaměřeni. Je legrační, že právě oni, milovníci nevázaného života, tak bojují za státní reglementace a řízenou společnost.
2. Wall Street , pan profesor to vysvětlil celkem jasně – revize CRA - zvýšení počtu a objemu hypoték a půjček. Mesaliance politiky a ekonomiky – „Já tobě, ty mě...“. Pokud by s tím měl být útrum, tak se jim to celkem logicky nezamlouvá
3. FED – už několikrát naléval do systému peníze, ale krizi tím jen odsunul. Prof. Zelený se tím zabývá velmi podrobně, nevím co dodat.
4. Volný trh a pevný regulační rámec, který vláda vytváří a vynucuje jeho plnění, nevidím v tom žádný protimluv. Svoboda není anarchie. Problém je, když je vláda aktivistická a sama se stává aktérem na trhu.
09. 10. 2008 | 20:21

David napsal(a):

Pojišťovna AIG po kolapsu zaplatila šéfům supervýlet

Zvětšit obrázek Jeden z exšéfů AIG Martin Sullivan
foto: Larry Downing , Reuters
Šokující oznámení zahájilo úterní slyšení v americkém Kongresu kolem kolapsu mamutí pojišťovny AIG: necelý týden poté, co ji vláda zachránila půjčkou 85 miliard dolarů, zaplatila pojišťovna 440 tisíc dolarů (asi osm miliónů Kč) za rekreaci svých šéfů na Floridě.

9. 10. 2008 15:38 - WASHINGTON

"Řadoví Američané ekonomicky trpí, ztrácejí práci, domy a zdravotní pojištění. A sotva týden poté, co daňoví poplatníci zachránili AIG, si šéfové společnosti plavali a jedli v jednom z nejexkluzívnějších letovisek v zemi,“ řekl šéf sněmovního výboru Henry Waxman.

Zveřejnil doklady, z nichž vyplývá, že ředitelé AIG skrývali plný rozsah rizikových produktů firmy jak před vlastními auditory, tak těmi zvenku. Tři předvolaní exšéfové obviňovali jeden druhého. Stejný postoj zaujal v písemném vyjádření i Maurice Greenberg, který AIG vedl 38 let do roku 2005 a ze zdravotních důvodů se omluvil.

Čtěte také:

Vláda USA převzala problémovou AIG a poskytne jí 85 miliard

Burzy se dál potápějí, injekce pro AIG nepomohla
09. 10. 2008 | 20:33

vlk napsal(a):

Pan profesor Zelený napsal dobrý blog. Pro jistotu, než jsme s e dal do komentáře, jsme si přečetl ještě bl Petra Millera a je až s podivem, jak s eoba blogy shodují.
Ještě podivnější je, jak Zeleného blog uchopili někteří zdejší "opravdoví znalci". Míním tím samozřejmě například Rumcajse. Nejsme nijak překvapen jeho zaníceným biľakovským výkladem, tak aby ladil s jeho duševní matrou. O vině státu. Opírá s e přitom -evidentně, o poslední odstavec pův. textu pro MF Dnes.
A dál to zřejmě nečetl. Proč taky. Má jasno.
Při tom z dalšího textu a tady je naprostá shoda s Millerem , vyplývá, že vše umožnilo zrušení některých zákonů upravujících bankovní s ektor. A RUmcajs z toho zas e d ělá mantru....Jak jinak.
Zelený píše o zásadní roli zrušení CRA, Miller vidí jako zásadní zrušení Banking Actu z roku 33 a následně podstatné omezení Glass -Segal Act.
Jinými slovy shodují s e ,že podstatnou a zásadní měrou do současné situace svět přivedlo zrušení OMEZUJÍCˇICH USTANOVĚNÍ. CHápu, že tohle už je pro Rumcajse a spřátelené stoupence biľakovské ekonomie příliš složité. Ideologie totiž vyžaduje jednoduchá hesla. Jako trh nemůže selhat, stát je špatný.¨Takež se následně vykašle na t o, co si ze Zeleného vybírám já. Toitž pasáže o nezodpovědnosti bankéřů, finančním inženýrství, Pokud by hledali, snadno by to našli v kapitolce Nová éra investování. Obdobné pasáže najdou lehce u Millera. Ale proč by to vůbec četi? Onimají přece jasno.
Opět s e ve své mantře opřou o to, že vlád a tlačila na subprime hypotéky. Mohla stokrát tlačit. Zcel anepochybně jsou i v Americ e zdravé banky s dobrou bilancí.Které s e nikam tlačit nedaly.
Kdyby nebylo finančního inženýrství a kdyby banky držely hypotéky ve svých knihách, nebyla by krize tak velká a tak globální. Právě přes finanční inženýrství s e špatné půjčky míchaly s dobrými. Takže dnes jsou vlastně všechny nebo alespoň hodně papírů, přes které ty půjčky nakonec byly financovány, špatných. Pokud by se nebylo kouzlilo, byl by musel na trh přijít papír, který by jasně říkal -jsme HZL za subprime! A tím by jasně označil svou kvalitu. A trh by jej tak také přijal. Pokud by ovšem nebyli přišli jiní geniové finančního inženýrství, totiž z AIG s pojišťovacími proukty na tyhle druhořadé HZL. a nedodali jim bonitu svým pojištěním. No oni to ale učinili. Takže ten problém zase o někoik řádů zvětšili!
A protože se toho účastnili největší hráči s bonitou AAA, máme globální problém.
Kdyby s e jeklo klasicky, po s taru, v oné zrušené regulaci,nejspíš nic z toho nenastalo.
Jednoduchý komentář takového nějakého Rumcajse teď nejspíš bude - no ale vždyť ty staré zákony zrušil stát... Hm. Jistě. Lépe řečeno - politici. Celkem mne mrzí, že prof. Železný nenapsal naprosto polopaticky, tak aby to pochopil i Rumcajs, proč že došlo ke zrušení těch dřívějších zákonů. Tak jasně jak to napsal MIller. Zelený to naznačuje - píše o demorkatech jako miláčcích WS a o tom, kdo dává nejvíce komu příspěvků na kampaň. Z toho vyplývá i odpověď . Jednoznačná. Předkaldatelé těch nových úprav nějspíš chtěli něčemu, či spíš někomu pomoci. S tím, že padla omezení. S tím, že s e otevřely nové trhy! Pro nenasytné bankéře. Přijemci subprime ? No o jejichbonitě museli mít jasno. Jenže oni ot přece vymysleli geniálně -sekuritizací dokázali obstarat zdroje, které by jinak nebyly!
Žádný Clinton ani kdokoliv jiný banky k masovému nesmyslu dotlačit nemohl. Pokdu by nechtěly. A oni chtěly - viz historie B+S.
Ano souhalsím s prof. Zeleným -nejlépe se podniká s cizími penězi! A to je celé kouzlo.
09. 10. 2008 | 20:45

Komančov 008 napsal(a):

Za to teda diky to se vam povedlo ja jsem se tak dlouho nezasmal.Politici se nam zblaznili nevi co činí a to nejen v usa.Kdyby nahodou duchod nedošel tak zbiram aspon ořechy. Jestli se bude topit obilim ,to potom chleba bude s šišek co ja vim tak se vždy v lese sbiraly na topeni no jo změna je život.Fakt diky to se vam povedlo .
09. 10. 2008 | 20:47

vlk napsal(a):

No po biľakovských ekonomech je čas zabývat s e články prof . Zeleného vážně.
Přičiním pár poznámek.K obsahu.Protože s e přiznám,že mám s některými pasážemi docela problém. Zdaleka ne se všemi a blog považuji za komplexní a dobrý.
Ale pár věcí vidím poněkud jinak:

Například řešení špatných aktiv metodou mark to market. Tato věc je zmíněna ještě a konci blogu.
Autor říká - tržně ocenit špatná aktiva a následně prodat soukromému sektoru a na konci říká , chce to , aby banky ukázaly svoje bilance.

Jistě! Přesně! Jenže tohle je jádro pudla. Banky by musely odkrýt svoje bilance. Což je to úplně poslední, co zpravidla chtějí udělat. Protože sebemenší pochyby vyvolávají run na banky. Jak nejspíš budeme svědky zítra v Maďarsku a / nebo v Belgii.TA podmínka zprůhlednění bilancí je zásadní a stejně tak sotva realizovatelná.
A trh? Proč by měl špatná aktiva odkupovat za vůbec nějaké ceny?Copak to názorně u LB nepředvedli Barclays? Oni si klidně počkají. A vezmou za směšné prachy jen libové kousky!
Stejně tak si dovolím pochybovat o dostatečnosti soukromého kapitálu pro tyhle akce. Příklad s W Buffetem a jeho 5 miliardách pro GS není ilustrativní. Pokud vím, poslední údaje říkají, že ve světě se už vlivem krize ztratilo asi 630 miliard. A banky byly znovu kapitalizovány do výše jen 440 miliard. U teď 200 miliard schází. A nemyslím, že suverénní fondy , které už ostatně také masivně investovaly, budou mít chuť v tom pokračovat.
Takže nejspíš než státní pomoc nezbývá.
Dál nesouhlasím i s jednoduchou premisou - beznadějné banky by krachly...No LB už to mají za sebou.A ve světě je 630 miliard jejich aktiv. Které někdo drží. A každá krachující banka k tomu přidá další aktiva, které zase bude někdo držet.
Takže problém už není jen o špatných aktivech,nutných gigantických oprávkách nebo novém kapitálu. Problém dostal druhou kolej. Která je zřetelná v Evropě - totiž problém likvidity, Tady v Evropě ,globálně je peněz dost. Jenže nefunguje mezi bankovní trh. Protože nikdo neví, jakou bilanci má ten druhý a nikdo ji neukáže. S vyjímkou Británie zde nežijeme špatnými hypotékami, ale tím, že některé banky měly málo primárních zdrojů. A dnes nemají doplněk z mezibankovního trhu. A tím pádem s e sypou, i když mají perfektní úvěrové portfolio.Německá Hypo Real je přímo výstavní kousek tohohle typu.
A to je pane profesore slabina vašeho řešení. Totiž globalizace trhů. Tam nelze jen tak lehkomyslně nechat padnout slabé kusy, protože nikdo z nás ani náznakem netuší, kde je kritická hrana,kdy se už zřítí úplně všechno.
Zastavím s e i virtuální a reálné ekonomiky. Říkáte -reálná je zdravá, virtuální je nemocná.Možná, Ale ony jsou propojeny. a zásadně. Pod jiným vaším blogem byla na tohle téma dost ostrá diskuse. Kde řada jiných o propojení pochybovala. Myslím, že dnes je to naprosto jasné. A není o čem diskutovat. Uvedu příklad. V cenách ropy. Dnes je ropa pod 90 USD. V době diskuse pod oním blogem se motala táž ropa mezi 130-140 USD. Co se do té doby stalo, že je takový pokles? Našla s e nová naleziště? Přestali lidé jezdit auty? Přešli dopravci na železnici? Ale kdež! Nic z toho. A ni náznakem!
Jen s e prostě vypařilo obrovské množství peněz. Zejména z virtuální ekonomiky.Nejsou prachy na spekulace! A ejhle, ceny okamžitě tvrdě na jih!
Prostě - virtuální ekonomika ,svým obrovským rozsahem přes pákové produkty, mimořádně ovlivňuje ekonomiku reálnou. Bere jí navíc finanční zdroje, aniž by cokoliv fundamentálního, kromě zmatků, vytvářela. troufnu si tedy říci, že těžko lze mluvit o zdravé reálné ekonomice, když ta daleko větší , virtuální, leží na JIPCE.
pokračování
09. 10. 2008 | 21:28

vlk napsal(a):

A vypařením se peněz došlo k drtivému poklesu burz. souhlasím, že přišla asi doba nákupů. Že podniky mají reálně navíc. Ale máme co do činění jednak s panikou a jednak s poptávkou po hotovosti za každou cenu. Prostě - prachy došly a teď platí - ber kde ber. Což povede k velkému omezení konzumu.To dál povede k omezení výroby. To dál povede k růstu nezaměstnanosti. To povede k hospodářskému poklesu a k nárokům na státní sociální systémy. To povede k redukci ostatních státních výdajů...
Jsme zvědav na vitalitu reálné ekonomiky, pokud tenhle scénář bude platit.Hodně zvědav.
Nepochybně ovšem platí, že kapitalismus přežije. Tak jako přežil velkou krizi a obě světové války,. Jenže po každé z těchto událostí byl ten kapitalismus dost jiný. A nejspíš bude hodně jiný i až se vzpamatuje z tohohle průšvihu. Který ovšem podle Kohouta je cyklickým výkyvem.
Bylo by toho víc, co bych rozporoval, ale jsem docela unavený.Takže možná jindy.
09. 10. 2008 | 21:29

RUMCAJS napsal(a):

Chtěl jsem opsat některé pasáže, které tu píše prof. Zelený, kterými jednoznačně odsuzuje zásahy státu. Nakonec jsem zjistil, že bych to musel opsat asi celý. Některé ty nedostatečně "polopaticky" podané pasáže přeci jenom uvádím

1.
....Příčinou finanční krize byly státní zásahy do ekonomiky (státem vynucený prodej substandardních hypoték). Na tuto příčinu se vládní balík nijak nezaměřuje, a proto pouze umírňuje symptomy, ale neřeší vlastní nemoc. Mokrý hadr na hlavu sníží horečku, ale neodstraní infekci....

Tím pan profes vlastně říká, že za to může trh. Modrý hadr tady můžeme doporučit i Vlkovi.

2. Dále uvádí ...

Současná krize na Wall Streetu je výrazem ozdravného procesu, takzvaného „tvořivého ničení“, které již v roce 1942 popsal ve své knize Kapitalismus, socialismus a demokracie moravský rodák, americký ekonom a politolog Josef Alois Schumpeter. Staré, nereformovatelné systémy, instituce a podniky se rozpadají a mizejí. Na jejich místo nastupují nové, lépe připravené na měnící se prostředí. Kapitalistická ekonomika je živým organismem, jenž se adaptuje a vyvíjí integrací, disintegrací a reintegrací – tedy cyklem známým z biologie.
Bránit se této „kreativní destrukci“ je útokem na samotnou podstatu kapitalismu jako přirozeného, neustále se vyvíjejícího hospodářského řádu s měnícími se cíli i hodnotami v nikdy nekončící spirále sebeobnovujícího se podnikatelského úsilí.....

A jak to chápe Vlk ? No ani se neptejte !

3.A do třetice

..... Místo něho se tedy formuje nový Wall Street, který vzniká z menších, moderních, Nastává nová éra globálního investování, založená na nových pravidlech přímé regulace, transparentnosti a zodpovědnosti, ale především na odbourání Clintonova dědictví a jeho „revize“ CRA. ....

Copak asi myslí pan profesor tou PŘÍMOU REGULACÍ ? Asi státní regulaci, že Vlku ?

Pan profesor zde už názvem svého blogu smetl ze stolu prakticky vše, co tu kdy tvrdil Vlk a jeho smečka. Ale Vlkovi to nevadí,
protože Vlk má vždycky pravdu. A kdyby ji náhodou neměl, platí pravidlo č.1.
09. 10. 2008 | 21:34

vlk napsal(a):

Rumcajs

vždyť já vím, že čteš jenom to, co ti biľakovsky vyhovuje!
V Británii taky stát "vynucoval" hypotéky? A už si vůbec netrap halvu tím, proč došlo k onomu orzvolnění trhu. Ostatně jsme topopsal, proč s e tak stalo. A předpokládal jsem, že to nepochopíš. Což s e také stalo.

Ano Rumcajsi -státní regulaci. Protože nikdo jiný jako neutrální rozhodčí mezi soukromými subjekty hrát arbitra nemůže. Na tom totiž celá moderní c ivilizac e stojí. Jd e pouze o míru a formu toho arbitrování.
Nic víc.

DNejspíš dokonc e ani tebe nenapadne, že snad soudy by bylo dobré zprivatizovat a udělat je soukromé,že?

Noa vědlě jsem , že když jsi viděl nadpis, tak už jsi nemusel číst nic jiného. Zůstaň u čtení titulků. Na to jednak s tačíš a jednak hodně s e z nich dozvíš. Jdi si koupit Blesk. To zvládneš. Takm nic jiného, než titulky nejsou.
09. 10. 2008 | 21:44

Štancl napsal(a):

Domnívám se, že jde o fatální omyl. Nejde o nějakou obyčejnou krizi, kde o krizi systému.Netroufám si říci jestli o krizi celého kapitalistického hospodářství,ale určitě o krizi dnešního neokapitalizmu.
Došlo totiž k popření zákona hodnoty, který je základem kapitalismu. Ceny se dnes totiž neodvíjejí od hodnoty zboží a průměrného zisku, závislého na nabídce a poptávce ale vytvářejí se uměle na burzách, kde mají hlavní slovo ne obchodníci, ale spekulanti, kteří nechtějí zboží, ale uložit peníze.
O takových fiktivních obchodech jste jistě slyšel.Náznaky krize se již projevovaly. Jde o bublinu kolem tzv."nových" technologií. Lákali se investoři, nevytvářela se nová technhologie, uměle se vyráběly "nové" výrobky s novou cenou a stejnou užitnou hodnotou. A co zbrojení? Zase výroba bez použití v současném světě, proto se musili vyrobit teroristi. Zkrátka nejde o nic jednoduchého, jde o krizi systémovou, nás by ale mělo zajímat, jak se to promítne do naší ekonomiky. Obávám se, že dopady na naši ekonomiku, jednostranně zaměřenou na automobilový průmysl budou větší, než se předpokládá. Ale bohužel naše vláda to ignoruje,stále trvá na + 4,8 % a inflaci 3%. Zkrátka by měla i s jejich finančními poradci odejít, protože nic nejen nedokáží pochopit, ale ani vymyslit.
09. 10. 2008 | 21:48

Honza999 napsal(a):

RUMCAJS

Americké zboží vyrobené v Asii..
Vynikající fór.. Zbývá již jen dodat:

- americká ropa vytěžená v Iráku (či kdekoli jinde na světě, kde se těží ropa, ovšem, samozřejmě mimo Rusko, což Američani nějak nejsou schopni "rozdejchat")..
- americká měď (v budoucnosti) těžená v Kosovu (a jiné americké suroviny těžené kdekoli jinde na světě)..
- americké mozky narozené a předvystudované převážně v Asii (poté ukradené a dostudované v USA).
- téměř cokoli jiného "amerického", na co si jen vzpomenete.. Vše nakradeno díky petrodolarům po celém světě.

Samozřejmě pro má tvrzení nejsou žádné důkazy.. Asi tak stejně, jako v tom policejním případě, kdy "pachatel na místě nezanechal žádné otisky prstů, neboť na co sáhl, to ukradl"..

Co dnes vlastně Američani sami DOMA vyrábějí??
Auta - ano, ale na pokraji bankrotu
Spotřební zboží - ne, drtivá většina z Asie
Potraviny - ano, v základních komoditách by snad mohli být soběstační
Energie - sice ji jako vyrábějí sami, ale drtivá většina surovin k jejímu získávání je z dovozu
Zbraně - ano, v tom jsou přeborníci. Ale nic chvályhodného

Co tam hlavně převažuje, je terciální sféra, která ovšem žije převážně z prostředků zbytku světa (myslím tím SKUTEČNÉ HMOTNÉ PROSTŘEDKY, nikoli papírové či elektronické americké "peníze".

Pak ještě vyrábějí demokracii po americku a to s tak velkou produktivitou, že ji musí vyvážet prostřednictvím obchodní firmy US Army do celého světa..
09. 10. 2008 | 21:53

vlk napsal(a):

štancl

to vysvětlení trvání vlády na růstu 4,8% je triviálně jednoduché. Jako všechnou nich ,je i rozpočet ideologická. Stanovili s i 38 miliard. Máem před volbami a měo by s e schvalovat rozpočet. Kdyby stanovili správné číslo, řekněme 3% , tak by museli d ělat chlapci daleko větší škrty. Před volbami? Ale kdež! Takže 4,8%. A rozpočet s e tváří jako děsně úsporný. Při t om od minulého se lišív lánovaném deficitu jen o částku,o kterou vzrostl. Ovšem prosťáčci letí na to jak je proreformní a odpoěvdný.

No nakonec, pokudnedojde k zásadní korekci, , bud e sekyra větší. akže to svedou na globální krizi a EU. Genius ze Strakovky už s tím konečně ačal.

Jeto prostě stejná story jako rovná daň 15%. Tumuselimít, kdyby čertna koze jezdil. ZTakže je rovná.Ze superhrubé. Čili podle jejchmatematky je 15=23. A protože to skuečně platí, mohli bychom to nazvat Tololánko Kalouskovým teorémem.

A tenrozpočet?No to je stejná ekvilibristika.
09. 10. 2008 | 22:32

RUMCAJS napsal(a):

Vlk:
Úlohu státu jako arbitra tu nikdo nikdy nezpochybnil.
Ale řeč byla o něčem jiným.
Nevadí.
Není mým cílem Ti v tom stále máchat čumák.
Ale ještě si trochu ustříknu ze svého vyhoněného ega.
Tuhle jsem tvrdil, že místo dražeb domů by se měli dražit hypotéky.(Pár levounů to ocenilo smíchem) Jednak by díky rozložení plateb byla lépe vydražena jak nemovitost a jednak by se dostali hypotéky do oběhu a tím se "nacenily".
Myslím, že jsem v "nadpisu" četl u pana profesora něco podobného.

Rumcajs se plácá po ramenou !
09. 10. 2008 | 22:48

RUMCAJS napsal(a):

Honza999:

Pokud máte s tou Amerikou pravdu, pak si můžete mnout ruce. Zvítězila by znovu ekonomika "prázdných regálů".
09. 10. 2008 | 22:51

kolemjdoucí napsal(a):

Příspěvek k diskuzi o státní regulaci:

http://www.bloomberg.com/ap...
09. 10. 2008 | 23:03

wiki napsal(a):

Rumcajs:

Vy sám jste toho v USA přes WWW asi ještě moc nenakoupil, že? ;-)

"Proč ta oklika přes americké obchody ?"

Ze prozaického důvodu: protože je tam většina dováženého zboží levnější než v konkurenčních obchodech v Evropě/ČR.
09. 10. 2008 | 23:12

RUMCAJS napsal(a):

Ještě jednou Vlk:

Vzpoměl jsem si ještě na pana Millera, který je , jak tvrdíš ve shodně jako prof. Zelený o budoucí vůdčí úloze EU a pádu USA. (nápověda:ironie)
Mohu posloužit dalšími informacemi z garáže:
Itálie, Španělsko, VB- totální kolaps v prodeji stavebích strojů. Německo zatím ještě šlape ale příští rok půjde taky na prdel.

Než tohle někdo přinese učeným pánům na stůl v úhledných tabulkách, uběhne zhruba 3 měsíce. Pak si vzpomeň na Rumcajsova radu.
Dej ruce pryč od EU, investuj do USA.
09. 10. 2008 | 23:16

RUMCAJS napsal(a):

wiki:
Uniká mi, co tím chcete říci.

Prostě Amerika je levnější, a tak se trh obrací na ně.
09. 10. 2008 | 23:19

čtenář napsal(a):

To Supercloumák: Ten první ranní blábol, ta jasná infantilita, ten neuvěřitelný komplex z věcí příštích, evidentní zamindrákovanost /do této chvíle nemusel Stejskal nic řešit na straně "levounů" /, ty báječný rotore na peroutce Marxova kapitalismu, je tvoje výkladní skříň .
Na výkřik, tohle příště napíšu já, vy mi zkontrolujete pravopis, nemůže nikdy Zelený reagovat. Je to ti jasný?
Ty miluješ Marxe, modrý soudruhu. Ty a tobě podobní - všichni - používáte terminologii té nenáviděné komunistické stvůry.
Větší zadostiučinění nemohl místní Supercloumák a Klaus Marxovi poskytnout!!
Že Pocestný!!
09. 10. 2008 | 23:27

čtenář napsal(a):

RUM s Cajsem není jedna a táž osoba. Opravdu tvrdě vydělávající čelověk /a modrý k tomu/ nemůže sedět celý den u PC a vartovat , jak STB.
Jánský vršek života modrého , konzervově podchyceného, má vlastního web komorouse. Jde těžce po každé možné infekci.6e něco takovýho nedělá podržtašku MrDalíkovi , tak to je jev , Který by v USA nikdy nenastal.

Zdravím tě, bankrote bank trhů!!
09. 10. 2008 | 23:35

wiki napsal(a):

RUMCAJS:

Co chci říci? Že nikoliv "Amerika je levnější", ale že zboží v US obchodech je levnější. A to klidně i zboží EU provenience.

Ostatně i proto US e-obchody stále častěji aplikují "protržní" ;-) restrikci: "litujeme, ale náš dodavatel nám nedovoluje posílat toto zboží ven z USA..."
09. 10. 2008 | 23:41

čtenář napsal(a):

To vlk: Až teď jsem dočetl. Díky . Velmi významné informační doplňky do portfolia. - Řečeno v newspeaku.
Už jsem to psal, že mi mnohdy pomáháš/te při vhledu do věcí.
Neboj/te se to říkat i při riziku občasného šlápnutí vedle.
Kdo nic... atd.
Vždyt víš/te.
09. 10. 2008 | 23:44

Honza999 napsal(a):

RUMCAJS

"Prostě Amerika je levnější, a tak se trh obrací na ně."

Je to jednoduché... Když někde někdo něco vyrobí, s vynaložením práce, surovin a energie, prodává to za reálnou cenu pokrývající náklady a přiměřený zisk. Když nějací obchodníci nakoupí takové zboží třeba za eura, prodávají jej opět s nějakým ziskem. Když jiní obchodníci takové zboží nakoupí za petrodolary=ukradnou (zaplacení bezcennými papírky nazývanými petrodolary=krádež), mohou si dovolit je prodat pod cenou a přesto vydělat..

Koupit ve světě za petrodolary (čili dolary natištěné jen proto, že jimi někdo potřebuje zaplatit ropu, u kterých je jisté, že už zůstanou venku v oběhu) a prodat doma (v USA) za "tvrdé" dolary (přece jen jakžtakž trochu kryté prací těch, co je dostali jako plat) znamená "tisíciprocentní zisk" i při cenách oproti jiným zemím polovičních. Asi tak, jako každá koruna utržená lapkou při prodeji autorádia v bazaru pro něj znamená čistý zisk, i když dostane jen zlomek skutečné hodnoty.

Američani válkami zvyšují cenu ropy (že teď momentálně klesla, není podstatné, celkově vytrvale stoupá) a prostřednictvím petrodolarů "zdaňují" celý svět, lapkové "zdaňují" majitele aut odebíráním autorádijí.. Cesta je odlišná, cíl je stejný - žít na cizí úkor.
09. 10. 2008 | 23:57

vlk napsal(a):

Rumcajs, jo hoň si ego. a nezapomeň se při tom dívast na kašpárkas: V Americe byl zas e včera totální masakr. Řekl bych -největší jednodeení propad! Skoro 7,5%. Jdi synu a investuj v Americe.Kdybys byl předevčírem koupil GM , tak si dneska z něj měl 2/3.

A zriovna tak je to s tvým nápadem -neražit domy, ale hypotéky. Milý rumcajsi, asi 5 mých známých teď kupovalo na Floridě.
Mohly si vybrat z velké části funglnových baráků. Které nikdo nechce. Vyjednali cenu s několikanásobnou slevou.
Nakonec dostali ještě další od banky /na cenu baráku/, že si od ní vzali hypotéky.Oni je nepotřebovali! Ale banka jim ještě vyjednala další slevu o 5% z kupní ceny.

Tak a teď jdi a nekupuj baráky, které nikdo vlastěn nechce a kupuj hypotéky k nim. Které nikdo není schopen splácet.
Jdi si honit dál ego. Je to prima taškařice tě při tom pozorovat.
A taky mi může š zkoušet namáčet čumák. Třeba se ti to jednou za padesát let omylem povede. Měj s e blaze. Jdu hákovat. Musím si totiž na sebe vydělat. A hrátky z tebou sic e přinášejí zábavu, ale žádné love pro firmu.
Jen zpráva pro tebe. Soudím, že v garáži budete mít docel a problém. Prodej bagrů bud e teď asi dost passe.
10. 10. 2008 | 07:08

zdesta napsal(a):

J.Hemzal: V teoretické rovině můžeme v ledačems s P.Zeleným souhlasit.Já jsem v určitých náhledech skeptik.Trh není živoucí organizmus a sám o sobě nic nevytváří.Nedělá kraviny ani nic pozitivního. Je to jen prostor, který ožívá nástupem lidí.Tím že vytvořím nějaký jen částečný kontrolní mechanizmus,neodstraním chamtivost,ziskuchtivost,bezohlednost a další milé lidské vlastnosti.V tomto prostoru nevítězí lidi typu Matky Terezy.Lidi jsou chytří jak opice a vždycky najdou nějakou tu díru, nebo systém, který bude hrát vjejich prospěch.Navíc se domnívám,že politika dneška je úzce spjatá s ekonomickými zájmy nadnárodních monopolů, korporací a,t.p.Představa nějakého striktního oddělení je nereálná.Tam bude zase vznikat lobbing, korupce a podobné srandy mířící k osobnímu zisku a prospěchu.Možná že jsem vůl, ale moje víra v nějakou očistnou katarzi kapitalizmu volného trhu je nulová. Není to o ideologii ale o lidech.
10. 10. 2008 | 07:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

dovoluji si upozornit na rozhovor, který pan profesor Zelený poskytl našemu serveru http://aktualne.centrum.cz/...

Libor Stejskal
10. 10. 2008 | 09:50

Marty napsal(a):

vlk: uz si konecne o liberalismu neco prectete. Kdyz ho chcete kritizovat, tak se s jeho tvrzenimi napred poradne seznamte. Ubyde pak vzteklych reakci na Vasi adresu vyvolanou Vasi ignoranci a nevedomosti.
10. 10. 2008 | 10:14

Jirka Hemzal napsal(a):

To zdesta:
Váš skeptický postoj je rozumný. Účelem kontrolních mechanismů a práva není vymýtit špatné lidské vlastnosti, ale udržet je trochu na uzdě. No ona Matka Tereza si taky nebrala servítky při zhánění peněz na charitativní účely. Jinak na tu podobu a hloubku katarze jsem rovněž zvědav.
Mějte se fajn JH
10. 10. 2008 | 10:18

JAHA napsal(a):

Aj ked som hodnotovo vpravo, mozno moje niektore uvahy sa niekomu budu zdat lavicove. V prvom rade chcem obratiti pozornost na malo diskutovanu prvu cast autorovho textu, kde sa zmienuje o balicku 800 mld dolarov odsuhlasenych senatom a o jeho strukture. Uz prvotny napad "riesit" situaciu balickom 700 mld prezentoval Bush, teda konzervativec, pritom sa na prvy pohlad zda, ze je to vysostne "nekapitalisticky" napad. No prvoplanovo sa tym mali zachranit sukromne institucie a az ich zachranou, sprostredkovane (nezrutenim sa doterajsieho systemu financnych uverovych tokov) drobni, ci drobnejsi dlznici. Je pre dnesnu dobu a stav signifikantne, ze takyto napad odmietla schvalit snemovna, kde sice maju prevahu demokrati, ale proti boli aj mnohi konzervativci. Teda nielen ze sa nepodarilo presvedcit niekolko demokratov, ale ani vlastnych. (Mozno namet na rozmyslanie o slobodnej voli poslancov nielen v Cesku). Na druhej strane, novy, rozsireny balicek schvalil senat (sic!)s konzervativnou vacsinou. Jeden by sa z toho zblaznil a opytal sa: Co to ma preboha znamenat? Myslim, ze autor dal celkom vystiznu odpoved vo svojom druhom clanku, citujem:"Pouziti jsou k tomu ctyri apokalypticti jezdci: chamtivost, panika, strach a klam." Aj s vacsinou jeho dorazov (odporucani) na zaujatie postoja k sucasnej krize mozno suhlasit.
A este mozno jedna drobna poznamka o vztahoch stat, sukromny bankovy sektor a obcan. Ako som uz v inej diskusii napisal, napr. prave banky na Islande, kde hrozi statny bankrot, neprimerane uverovali obyvatelstvo. Majetok bank (teda hodnota poskytnutych uverov) dosiahol 1000 nasobok HDP krajiny! Pritom v Europe je priemer 100 násobok (na Slovensku 30 nasobok). Vysledok riesenia tejto rovnice (bankrot) mal a ma ale 3 nezname zname: banky (neprimerane poziciavali), stat (kde bol bankovy dohlad?) a obcania (zit si ako v socialistickej vaticke, ale za cudzie). No a teraz babo porad a rozsud. Naliat teda 700, ci 800 mld (pozicanych, akoze inac) dolarov na zachranu uz raz pozicanych dolarov sa z mojho pohladu javi ako uplne zlyhanie zdraveho rozumu pod vplyvom paniky. A to este nehovorim o uplne blaznivom napade vlady na Islande - statom rucit za vklady v sukromnych bankach. Prve domino stavebnice bolo zvalene. Prostriedky sa budu prelievat z krajiny do krajiny, jedna za druhou budu rucit za vklady, pritom ani jedna na to nema...
10. 10. 2008 | 11:38

jepice napsal(a):

JAHA:
Nějak mi uniklo, proč si myslíte, že vaše úvahy by mohly být označeny za levicové.
10. 10. 2008 | 13:12

JAHA napsal(a):

Lebo som nepriamo kritizoval Busha s jeho napadom:-).
10. 10. 2008 | 13:47

vlk napsal(a):

Jaha

tohle co teď doslova válcuje všechno okolo nás není o levici a pravici. To s tím vůbec nemá co dělat. To je o tom, jak to zastavit nebo jak z toho ven.
A proč to kongres schválil a sněmovna reprezentantů na poprvé ne? To nemá co dělat s partajními hrátkami.
To má c o dlat jen a pouze s tím, že sněmovnu reprezentantů čejkají volby.V termínu prezidentských. A ti kandidáti, kteří si nejsou jistí vítězstvím šli na rku náladám voličům. Kteří ten plán nepodporují. Nic víc a nic méně. A je jen signifikantní, že daleko víc proti bylo reps než demorkatů , protože ti jedou u voličůna negativní vlně.
Takže chlapci v Americe místo aby něco dělali, politikařili.
A ztratili zbytečně pár dní. A znejistili trhy. To se jim povedlo dokonale.

Mezi tím chodí další jobovky. Šušká se , že automobilkám nenmusí vládní úěvr stačit a že by jako mohl být konkurz. Začalo se šuškat o snížení ratingu Morgan Stanley. Dlouhodobého. Řádově 200 miliard závazků. Dnes, při mrtvém mezibankovním trhu. Pokud se tak stane, asi máme zase o něco blíž ke katastrofě. Protože Morgani jsou sakra větší než LB... Jsme zvědav jak dnes začne NYSE a co s e tam vlastně semele. Ale už by to chtělo nějakou dobrou zprávu a uklidnění trhů. Jinak - každý osmičkový rok se něco děje. U nás. Leto s byla vyjímka. Tak co takhle start velké krize. OStatně za 14 dní je to přesně 79 let. A dneska je taky pátek....
Takže -levicovost a pravicovost bych nechal být.
10. 10. 2008 | 15:01

JAHA napsal(a):

Ad: vlk
Ked si si dobre precital zaver mojho prispevku a hlavne "ducha", tak tam naozaj nebolo nic o lavom, ci pravom videni tejto situacie, skor, ze v panike (a mozno aj politikarceni, no nielen v USA, ved co ine bol napad vlady Islandu garantovat vklady obcanom v plnej vyske, alebo to iste pripravovane vyhlasenim Fica u nas?) sa robia obrovske chyby.(A samozrejme, zase z nich niekto dobre vyryzuje). Lebo potom uz len zostava poucenie, ze, ako pisal jeden slovensky spisovatel vo svojej knihe Taki sme boli (nie je to nic vazne, ale iba detska literatura) - z blaznivej hlavy blaznivy vietor fuka.
10. 10. 2008 | 15:21

jepice napsal(a):

JAHA: souhlasím s Vlkem, že v tomhle případě /a podle mne i v mnoha dalších/ není kritika Bushových činů znakem levicovosti.
Dál už se ovšem s jeho hodnocením situace rozcházím. Nemyslím si, že trhy znejistily vinou odkladu rozhodnutí a že odmítání plánu bylo výhradně politikaření. Mám pocit, že by jeho včasnější přijetí mělo stejný, tj. takřka nulový efekt. A taky věřím, že za jeho odmítáním stály i racionální důvody, nejen to, že se voličům nelíbí představa, že budou platit za chyby, které si nikdo neodskáče.
10. 10. 2008 | 15:28

JAHA napsal(a):

Iba dovetok, ale mozno ma nieco so sucasnou situaciou a navrhami na jej riesenie. Tu odpoved o blaznivom vetre dostal tusim Relo Schwartz, chlapec z Martina, ktory poslal do Budapesti patentovu prihlasku na zostrojenie perpeta mobile:-). Mal i ine napady, ktore vyskusal. Napr. kanon z dreva. Je jasne, ako asi skusobna strelba dopadla.
10. 10. 2008 | 15:37

vlk napsal(a):

JAHA
reagoval jsme na začátek tvojí poznámky.
Pokud jde o státní garance za vklady. No já si myslím, že to vůbec, v současné situaci, není špatně.

Jsme totiž v prachárně. a riskovat jiskru je naprostá blbost.
Islandská vláda neměla na výběr. Pokud se chtěla pokusit ty banky alespoň nějak sanovat, nemohla připustit run.
Pokud s e týče vašeho Fica, opět myslím, že jednal správně. Máme co do činění s krizí bankovní důvěry. Tedy také. A stačí maličko. Tady stačí , aby přišla jakákoliv špatná zpráva, napříkald o potížích sestřiné banky někd e v Absurdistánu a okamžitě to začne.
Ostatně, už s e začíná povídat i u nás.

a s bilančními sumami vers. HDp byhc si zas až tak velkou hlavu nedělal.
Jepice

myslet si můžete co chcete. Byl bych docel a schopen vám ukázat grafy indexů. A o tom, proč sněmovna repzentantů hlasovla jak hlasovla ,najdete zmínky i u bloggerů z USA.
10. 10. 2008 | 16:26

RUMCAJS napsal(a):

Pane Stejskale, díky za typ na rozhovor s p.prof. Zeleným.
Fixace na automobylový průmysl a podnikatelský pseudoúspěch vystavený na známostech s politiky, to u p. Zeleného podtrhuju.

Pro Vlka vyjímám toto.

.... Čas pro investování je nyní, jak dokazují miliardové investice Warrena Buffeta. Provinilí se ale bojí, strach diktuje jejich nečinnost a pasivitu - do tržního hospodářství prostě nepatří....

a dále ...

EU nejsou „Spojené státy evropské" a tato finanční krize to podtrhuje a dokazuje. Jakmile se rozklíží EU, začne padat i euro. Pozor na to: ohrožena je Evropa, ne USA....

Ono jde o to Vlku, jestli jste nějaká opravdu investiční společnost, nebo jenom překupníčci. Ten kdo má "dlouhé peníze ", ten by rozhodně měl investovat v USA.

A tím příkladem s kupováním domů na Floridě jsi chtěl říci jako co ? Že banky pokračují díky slíbenému balíčku v sebedestrukci ?
10. 10. 2008 | 16:40

vlk napsal(a):

Rumcajs

myslím, že prof. Zelený nepotřebuje tiskového mluvčího a už vůbec ne vykladače správného pochopení svých textů. Pokud jsi četl diskusi pod článkem, našel si tam i moje stanovisko k k tomu rozhovoru.
A já také nestojím o tvoje účelové vytrhávání jedné nebo dvou vět z velkéo textu a následně jejich naplacírování s pompou Velkého bílého muže mezi divochy, které před tím setřásl s e stromu.

Ale zrovna tyhle dvě věty si podám, abych ti ukázal ,jak jsi od věci:
Věta první - že je čas investování. Nejsme si úplně jistý, že UŽ je. Předvídal jsme včera večer dsivý masakr na burzách. Stalo se. Totéž napsalprof. Zelený už včera. Kdo by kupoval dle jeho rady už včera,dneska splakal o kolik přišel. za jedne den. Rekord negativní v USA , rekord u nás.
Pokud jde o miliardové investic e WB. Speciálně do GS. Soudím, že dlouhodobě to určitě udělal dobře. Ale i pro něj musí být deprimující podívat se kolikna tržní kapitalizaci ten jeho podíl u GS za těch pár dní ztratil.
Ale o tomhle psát nechci. Chci psát o té hlášce, že provinilí se bojí, strach diktuje jejich nečinnost a pasivitu.... Tohle platí jen a pouze , teď, o politicích. Ale neplatí to pro bankstery z WS. Tam nepochybně platí, že adrenalinje adrenalin a drzé čelo víc e než poplužní dvůr.Takže nepochybně řad a chlapců, pokud má ještě cash, nakupuje.
Pěkná je u tak hláška o tom, že EU nejsou jako USA. To tedy nejsou. A Zelený to popisuje naprosto výstižně. Symbolické je podívat s e na výsledke summitu 27 ministrů financí. Rozešli se s tím, že každý stát si problém bud e řešit po svém, zatímco USA jsou jeden stát! Přesně ! Tohle je /také/ ten problém. Ovšem tví milci a ty ,jste proti prohlubování veropské integrace. Takže s e potom nediv.
A Evropa je ohrožena. O tom žádná. Ale tvrzení, že SPoené státy nikoliv má hodnotu tvrzení, že si v červnu postavíš v Řáholci sněhuláka. Už jsme psal výše - kolují zvětsti, že GM a Chrysler melou z posledního. i přes obrovský státní úvěr. Pokud byzaklepaly tyhle dvě firmy bačkorama a pokud by byl takhle náhodou run na Morgan STanley,o které s erovněž hodně povídá, nechci vidět tendalší rachot. Ale budu jen rád, pokud vydrží a přežijí. Mít potvrení prvady v diskusi z tebou za takovouhle cenu mi rozhodně nestojí A rád se spletu.
USA bud e mít snazší podmínky pro další život. Po překonání dna krize. Protoýže je to jeden stát a ne 27 států a protože má daleko nižší úroveň sociální politiky a ochrany pracovního trhu. Což jí samozřejmě dá impuls, který evropa mít nebude. Ovšem za cenu toho, že dopady krize,než s e dostane na dno, budou daleko větší na řadového občana.

A žeby někdo, kdo má dlouhé peníze měl investovat v USA? Ale jistě! Ale nejen tam. Dneska máš haldu zajímavých titulů po celém světě. Lukoil, Gazprom,China Mobile, celý bankovní s ektro v západní Evropě, atd.a td. Vše za výprodejové ceny. V podstatě se nemůžeš netrefit. Takže neraď a jdi za sebe na burzu. A uvidíme , jaký jsi frajer.

A co jsme chtěl říci tím příkaldem z Floridy?No tím jsme chtěl zdokumentovat, že jsi napsal pěknou pitomost. Když jsi psal že koupě domů je blbost a investoři by měli kupovat spíše hypotéky..
10. 10. 2008 | 17:09

vlk napsal(a):

No Rumcajs,abychomse bavili v čílsech. SOudím, že WB kupoval Goldmany někdy 21. nebo 22.9. tak tadyhle máš graf, co a jak. Jak mu to jde .
Na 5ti miliardové investici ztrácí přes 20%.
http://aktien.onvista.de/sn...
10. 10. 2008 | 17:20

Viewer napsal(a):

Rumcajs, Vlk:
Ja jsem z tohoto materialu, ktery tu pan Zeleny zverejnil, mozna konecne trochu pochopil priciny teto krize. Konecne neco srozumitelneho a logickeho, jdouci do hloubky. Jednou z tech pricin je, tak jak tomu rozumim (zretelne to je vysvelteno v anglicke casti), ze politici (vlada Clintona a pak Kongres za jeho vlady i za vlady Bushe) to dopracovali postupne k distorzi podminek na trhu a tim prispeli k jeho vychyleni a vzniku bublin. Tedy stat se snazil poskytnout bydleni kazdemu a modifikoval podminky. To ze trh (lide ve financnim sektoru) toho vyuzil a chamtivost na sebe nenchala cekat, je dalsi pricinou, ktera na to navazala.
10. 10. 2008 | 17:41

vlk napsal(a):

Viewer

ano,je to tak. Jenže je mylná interpretace, kterou dává Rumcajs, že stát tohle udělal zlovolně protže chtěl levné bydlení pro všechny.

Ty zákony musel někdo připravovat. S nějakým cílem. A politikům vedou ruce lobbisté. A těm jde pendrek o levné bydlení pro všechny. Těm jde o to zrušit omezení a regulace a otevřit další trhy. Tak je otevřeli.O tom tam ostatně Zelený píš e také. O propojení Wall Street s politikou. A precizování najdet na blogu Petra Millera.
Ale ještě ani tohle by nebylo tak katastrofické. Pokud by druhořadé hypotéky byl y financovány jako u nás. Totiž přes svoje vlastní HZL a ty by byly otitulovány jako HZL druhořadých hypoték, trh i ratingové a gentury by ty papíry příslušně" ocenily" a bylo by. Jenže ono došlo k tomu, že finanční amchři nad amchry ve své nenažronosti, začali míchat ty druhořadé hypotéky do ětch dobrých. Aby s e to snáz udávalo. A mělo to lepší rating. Takže s ejim podařilo několik věcí najednou:
-oblbnout investroy, že kupují dobré papíry . Protože to přece mělo špičkový rating.
- vytvořit velkoupoptávkupo nemovitostech, protože najendou byli financováni i lidé, kterým měl být financován nikoliv nákup baráku,ale maximálně psí boudy
- no a speciální konstrukcí těch podivuhodně kombinovaných papírů, s e vyhnout jakémukoliv bankovnímu dohledu nebo dohledu nad pojišťovnami. Prostě si vytvořili Rumcajsův sen - volný,nelimitovaný trh.

Tvrdím, že tohle by s e při odpoěvdné regulaci a odpovědném chování bank nestalo. A Clinton s Bushem se mohli stavět třeba na hlavu.

Jenže v mezičas e máme už krize dvě. Jednu tu nemovitosní, kdy banky mají spoustu špatných papírů a hypoték.
Pak máme krizi mezibankovní důvěry. Kdy úplně přestal fungovat obchod s penězi mezi bankami. A jsou banky , které mají více úvěrů než svých depozit. A ty dnes mají obrovský problém sehnat od druhých bank potřebné krytí. Což dříve snadno fungovalo. Takže mohou mít perfektní úvěry a přesto mohou být v posledním tažení. Jen proto, že si nemohou půjčit peníze z jiné banky.
10. 10. 2008 | 18:01

MICHAL V. napsal(a):

Pro prof. Zelený:

Dobrý den, konečně také i nějaký hodnotný, sebevědomý postoj k této záležitosti než jaký je neustále prezentován z většiny mediálních zdrojů. Na některé otázky není vždy odpověď jednoduchá, vše souvisí se vším. Blog. příspěvek je jistě psán logicky a na základě zkušeností a pozorování - je smutné, že podobné názory nejsou slyšet častěji, spíše od běžných lidí to člověk uslyší než od vysoce postavených státních úředníků, kteří v tom jasno mít mají.

Co je nezvyklé, bývá i špatně pochopitelné, ale současně mívá velkou přitažlivou sílu. Velké myšlenky bývají většinou dosti špatně chápany, jak minulost několikrát ukázala. Ze zdejšího blog. příspěvku cítím velkou životní zkušenost i moudrost zároveň. Chápu, že k pochopení všech zmiňovaných dějů jedná učebnice rozhodně nestačí. Navíc jsme všichni ve svém životě velmi ovlivněni a neustále ovlivňování, ne všichni se můžeme státi nezavislými. Často lze pozorovat, že lidé nejenom, že nemají znalosti - oni často nemají ani ty správné informace či informační zdroje, které za něco stojí.
Lidé oklamou druhé a nakonec i sami sebe,člověk sám sebe navíc oklame nejsnadněji.
Svět je jako na kolotoči a některé postoje druhým lidem vyvrátit nelze - jsou nevyvratitelné, nikoliv však proto, že by na nich bylo něco pravdivého, ale proto, že lidská hloupost nezná hranic.

Špatně už bylo, mnohdy stále je, věřím, že je-li vůle, je i východisko pro lepší život...

Přeji hodně životních i pracovních úspěchů, článek se mi velmí líbí, snad bude srozumitelný i pro ostatní.

Hezký den, MV
10. 10. 2008 | 21:03

RUMCAJS napsal(a):

Vlk:
Vlku, já mluvím o dlouhých penězích. To znamená horizont 1-2 roky. Ty akcie se nakonec vrátí do normálu.

Ty jsi jako dítě nikdy nečetl Theodore Dreiser -Finančník ?
11. 10. 2008 | 00:26

Mirek napsal(a):

Dear Sir,

Dekuji, ze konecne nekdo alespon zminil “impact,” ktery CRA legislativa (and the Clinton government threatening to sue mortgage providers, if they refuse the super-easy access to loans to people, who may not be able to repay them) mela na rozvoj soucasne financni krize. Navic oba vime, ze Wall Street = Democratic Party, takze zachranny balik Bushovy vlady se jevi prakticky “dvojite” ironicky. :)
11. 10. 2008 | 16:37

fantom napsal(a):

Fantom si toho u autora už všiml: kriticky vyvážený postoj, poctivost v myšlení - pěkná mravní míra. Tady se může jen závidět. - Jak to děláte?
11. 10. 2008 | 19:27

David Kalhous napsal(a):

Vážený pane,
Váš příspěvek je velmi zajímavý a přináší svěží náhled na současné problémy. Nicméně je v jeho základech jeden velmi podivný předpoklad: podle Vás existuje jakási reálná a jakási symbolická ekonomika. Tvrdíte, že na sobě mají být víceméně nezávislé. Domnívám se, že to platí pouze, uvažujeme-li ve Weberovských ideálních typech. Ale již Weber sám tvrdil, že ty nám mohou posloužit jako model, který teprve musíme kontrolovat. Jinými slovy různé typy hodnot od sebe lze oddělit jenom teoreticky a hovořit tedy o tom, že jedna "tvář" ekonomiky je zdravá a jiná "zdravá" není, asi k ničemu nepřispěje a nic nedokazuje. Navíc již tady několik dalších kolegů poukázalo na to, že ani tzv. reálná ekonomika USA, jak o ní vy hovoříte, není tak docela v pořádku. Právě proto, že je v mnohém založena na expanzi té podle Vás "virtuální". Jednoduše řečeno: Váš text je zajímavý, ale o nic méně zaujatý než ostatní komentáře k danému problému.
12. 10. 2008 | 13:45

Stan napsal(a):

Při vší úctě k autorovi se obávám, že právě v příštím týdnu se naplno projeví, jak je v rozporu s tvrzeními pana profesora ta "virtuální, spekulativní a nezdravá" ekonomika propojena s ekonomikou "reálnou, poctivou a zdravou". Bůh nás ochraňuj!
12. 10. 2008 | 15:34

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane profesore.
Velka vetsina toho, co pisete je zavisla na uhlu, ze ktereho se na problem divame. Coz je temer u kazde situace, takze nic noveho.

Vim, ze na tak slozity problem, jako je soucasna finacni krize, neni mozne mit jeden universalne spravny pohled.
Dovolim si pridat svoji vlastni uvahu.

Pres, Carter ty dvere snizenych regulaci hypotek odemkl, ale neotevrel.
Pres. Clinton ty dvere pooteverel, protoze ekonomicka situace tomu odpovidala!!
Pamatujete, pres Clinton hospodaril s prebytkem ve statnim rozpoctu!
Slovo prebytek, ktere se pro dalsi administrativu kouzelnickeho dueta Bush-Cheney stalo cizim slovem.
Jak mavnutim kouzelneho proutku se prebytky ze statniho rozpoctu presunuly do rozpoctu soukromych.

To ovsem tomuto duetu mistru klamu a ilusi a ani kompletne Republikany kontrolovanemu jak kongresu tak i senatu po celych 6 let nevadilo, aby dovolili, ze ty dvere snizenych regulaci se rozletly na plno, regulace se temer uplne zrusily a zacalo jimi prochazet stale vetsi mnozstvi finacnich manazeru.

Z prvu to mozna bylo par odvazlivcu, ale "s jidlem roste chut" a temi dvermi se zacaly valit davy.
A protoze se operovalo penezmi jinych, tak neni tezke si prestavit jaky druh lidi se vrhl na toto tucne sousto.
Vinu maji jak Demokrate, tak i Republikani.

Co je horsi, ze OBA soucasni kandidati na pres. urad USA nejsou ani jeden z nich na tuto tezkou situaci nejen pripraveni, ale ani vzdelani. O nejakych zkusenostech ani nebudu psat.

Z ceho mam nejvetsi obavy je z toho, aby cele toto divadlo, kdy se ekonomika temer celeho sveta otrasa v zakladech, nebylo "predehrou" k jinemu dějství ! Válečnemu!

Clovek by rekl, že je téměř idealni situace k vojenskemu napadeni, protoze cely svet ma jine starosti!! A nemale starosti!
12. 10. 2008 | 17:15

MICHAL V. napsal(a):

VK-Can :

Ideální situace k vojenskému napadení? - Myslím, že bojů, napadávaní se, nepoučení se z chyb předešlých národů už bylo velmi dost. Nyní by měl přijít konečně čas spolupráce mezi sebou. Jak autor píše, kritická místa by měla být výzvou pro lidstvo, pro obrat k lepšímu.

Svět má opravdu jiné starosti - a snad už většina z nás pochopí, že je absurní neustále vyrábět zbraně, předražené auta, domy,které zaplatí povětšinou jen mafiáni, apod. - je čas produktovat ekologické, energeticky únosné bydlení dostupné pro všechny vrstvy, zkvalitňovat služby, výrobky, atd. Jsme jako lidé teprve na začátku, vždyť to autor píše - kouzlo úspěchu spočívá ve vzájemném doplňování se.
Myslím, že období, jaké je pro nás všechny nyní, by nám mohli naši předci jen a jen závidět. Možností ke kvalitnímu životu je spousta, jen se naučit je využívat a naučit to i ostatní ....

hezký den, MV
12. 10. 2008 | 17:35

VK-Can napsal(a):

Pro MICHAL V.
Ani nevite, jak bych si pral, aby jste mel pravdu !!!
Jsem s Vami v kazdem pismenku, ktere jste napsal.
Bohuzel jsem prosel asi trochu jinou skolou nez Vy a ta mne naucila se divat na situaci tak, jak je, nikoliv jak bych si ji pral, at je to jakkoliv bolestne!
12. 10. 2008 | 17:54

MICHAL V. napsal(a):

VK-Can:

Po velkých bouřích vždy zase vysvitlo Slunce... podíváte-li se do zpětného zrcádka, uvidíme tam spoustu mocných pošetilců, kteří chtěli mít moc nad lidma. Většina lidi je proti válečným tažením jakéhokoliv druhu. Každý stát si může vzít příklad třeba ze Švýcarska - bojů třeba není. Velkou moc je třeba rozmělnit mezi jednotlivé občany - lokální politika může mnohé pozitivně změnit...ta moc stranická ledasco zhoršit. Současnou politickou kulturu lze dosti dobře ignorovat, je to o lidech, jak rychle a dalece prohlédnou. Myslím, že to bude lepší, ale bude to trvat zřejmě mnohem déle než jen pár roků - vše je v lidech - ve Švýcarsku si třeba lidé ve svém okolí životní prostředí tolik nezaneřádí, v ČR ? - škoda mluvit. Tedy to bude pro další desítky let stežejní - to, jak lidé budou uvědomělí a schopni rozumového myšlení. Budou-li se lidé navzájem "požírat", těžko pak mluvit o lepších zítřcích....ale když o tom budou lidé přemýšlet hned, lze mnohému předejít...

MV
12. 10. 2008 | 19:13

VK-Can napsal(a):

Vazeny MICHALE V.
Je prijemne cist Vase radky. Je v nich nejen mnoho pravdy, ale i moudrosti.

Bohuzel svet, lide a situace ve svete se vyviji ponekud jinak, než káže zdravi rozum, moudrost a casto i obycejna logika.
Vite, ona historie nas uci, ze fanatický jedinec, nebo skupina jedinců muze ovladnou cely narod rozumne uvazujicich lidi!

Kupodivu je to mozne i demokratickym zpusobem!
Priklady jiste znate.
To je na tom to, co nuti k zamysleni.

Pan profesor Zeleny bude jiste vedet o cem pisi, ale co se deje poslednich 7 let v USA je mimo logiku a zdravi rozum.
A hlavne mimo to, co jsme si mnozí z nas mysleli, ze se v USA nemuze stat - korupce, lzi a manipulace verejneho mineni v takovem meritku, ze se z toho zastavuje dech.

To uz davno presahlo politicke rozmery duelu Republikanu a Demokratu!
Ted uz casto na politicke scene obou stran jen defiluji trapne figurky ovladane z pozadi.
Tech v pozadi je nekolik skupin a nutno rici, ze je mezi nimi dost tvrdy boj.

Ono je totiz v sazce mnoho!!
Globalizací a vyvojem Asie se podstatne zmenila svetova scena.
Ta tam je doba, kdy sice SSSR bylo vojensky rovné USA, ale jinak to byl ekonomicky trpaslik a nikdo nepochyboval, ze to jsou USA, ktere jsou skutecne prvni supervelmoc na svete.

To uz je definitivne minulost!!
Na scene uz nejsou jen dva hlavni hraci, drzici sve "poddane" ve svych sferach a hrajici v danych pravidlech.
Ted uz je na scene nekolik silnych supervelmoci a nekolik dalsich, ktere sice jeste supervelmoc nejsou, ale mohou zpusobit mnoho problemu!
A co horsiho? Zadna pravidla teto nove hry jeste nebyla ustanovena!!
Zatim se hraje bez pravidel!
Jedine pravidlo je stary zakon dzungle - silnejsi vyhrava.

USA padaji rapidne dolu a to se mnohym, kteří se dříve vyhřivali na vysluni sily USA vubc nelibi.
A zde je to velke nebezpeci.
K tomu vsemu se pripojuje zcela realne nebezpeci o existenci Israele!

Verte, ze to je velmi zamotana situace.
Myslenka novych idei a novych zitrku, kdy se vzajemne budeme schopni lepe pochopit je, aspon podle meho, jeste hodne vzdalená.

Situace se vyvije mnohem rychleji, nez mysleni lidi a v tom vidim "kamen urazu".
Presto doufam a verim, ze se situace uklidni a vyresi bez zasahu vojenskych sil ve velkem.
Totiz nic jineho me nezbyva. Ani ne tak mne, ale mym detem a vnoucatum.
Verim a doufam, ze se USA zase vrati do svych "koleji" skutecne demokracie a volneho trhu.

Totiz my jsme zde v Kanade s USA spojeni pupecni snurou a tak, co se deje v USA, tak ma ozvenu v Kanade.
12. 10. 2008 | 20:41

Michal V. napsal(a):

VK-Can:

Některé věci ukáže opravdu až čas, je to vše v lidech a o lidech...
Víte, USA i v současné době má exelentní výhody oproti jiným národům.
Jinak pochopitelně, Amerika není a ani nikdy nebyla zemí čistého zdravého rozumu - vemte si třeba útoky na A.Einsteina, když v této zemi pobýval, mnozí ho obviňovali i z podpory komunismu a spiknutí. Pak také nehumánní dlouholeté útoky na černochy. Ještě dávněji neexistence volebního práva žen a ještě dávněji raději ani nevzpomínat... Ale i o dost později na různých místech také fungovala cenzura, značná byrokracie, apod. - viz třeba příběhy vědce R.Feynmana, který mj. působil ve vyšetřovací komisi po neštěstí amerického raketoplánu. Mnohé věci v USA velmi kritizoval, ale ne proto, že to byly Spojené státy, ale proto, že to pokládal za nesprávné. Američané si jaké celek mnohé chyby uvědomili a dá se říct, i se z nich poučili.

Lidé jsou však do jisté míry po celém světě dobří a zlí, není to jen o Americe - ač jsou USA zemí, kde se dbá na dodržování zákonů, až testy DNA třeba prokázaly mnohé justiční omyly...lidé se musí pořád učit. Oddělování zrna od plev je třeba po celém světě.
Mi se velmi nelíbí, když někdo kupříkladu kritizuje jednotnou Ameriku - kritika má být konkrétní a ne vedena na všechny občany a všechny národy. V USA už byla nejedna krize, ale lidská kreativita na tomto kontinentu stále žije a myslím, že se jen tak nevytratí - a to je důležité, USA jsou svým způsobem nezávislé.
Ale svět je globální a tak to bez spolupráce dál nepůjde. Prezident Venezuely se nechává slyšet, že jsou kapitalisté u konce s dechem, jeho ekonomické vzdělání je ale na nule, nechápe souvislosti mezi událostmi.
Jedno moudro říká - otevírejte školy a budete moci zavřít věznice, poenta je v tom, že moderní vzdělání by mělo být hlavně kvalitní. Pak ta spolupráce :o)

Chce to vizi, něco nového, boje jsou již moc staré;-)

Jinak hezký den
PS:Vy žijete v Kanadě?

MV
12. 10. 2008 | 22:50

VK-Can napsal(a):

Pro MICHAL V.
Vas postreh ohledne kritiky USA je velmi spravny. Mohu se s nim jedine ztotoznit.
Jsem casto rozcarovan protiamerickou naladou v Cesku, ktera nema konkretni duvody.
Na druhou stranu ovsem velkou cast odpovednosti neseme vsichni za ty, ktere jsme demokraticky zvolili.
Na Vasi otazku - ano, ziji v Kanade od konce roku 1968.
Preji i Vam hezky zbytek vecera.
12. 10. 2008 | 23:40

Janny napsal(a):

Dobrý den pane Michale V.
souhlasím s Vámi i s panem VK z Kanady. Připojuji se k vaší vyřčené naději, že snad přijde konečně čas spolupráce. V EU se ho ale asi nedočkáme. Alespoň v otázce finanční krize to vypadá tak, že si jí každý stát bude řešit po svém.
Zároveň bych Vás chtěla požádat, jestli by jste mi mohl poslat ten příběh o panu Feynmanovi, jestli je to možné (v jakémkoliv formátu – .doc, .jpg aj.- klidně i v angličtině), nebo název knihy. Rada bych si ho přečetla. Děkuji. Přeji krásný den. Janny.studen@seznam.cz
13. 10. 2008 | 06:03

Janny napsal(a):

Správný-mail janny.student@seznam.cz
13. 10. 2008 | 08:42

Mirek napsal(a):

Vazeny pane VK-Can,

napsal jste: “Jsem casto rozcarovan protiamerickou naladou v Cesku, ktera nema konkretni duvody.”

I kdyz se naprosto ztotoznuji se sentimentem prvni casti Vasi vety, obavam se, ze druha cast Vasi vety neni pravdiva. Mozna, ze pred odstehovanim se z Ceska jste byl prilis mlady na to, abyste zaslechl ceske prislovi, jimz se prakticky bez vyjimky ridi chovani a mysleni vetsiny Cechu: “Boze dej, at mu ta koza chcipne!”

Vim, pro vetsinu ne-Cechu je toto bizarni, nepochybne geneticky podminene (takze za to Cesi v podstate nemuzou) chovani a mysleni dost nepochopitelne. Avsak nejhorsi je, ze vetsina postizenych touto genetickou deviaci si vybec neuvedomuje rozsah sveho onemocneni. Toto neuvedomeni si maligniho rozsahu sve patologicke zavisti jim pak soustavne znemoznuje dosazeni jejich zivotnich cilu, v dusledku vysledne neschopnosti potlacit tuto patologickou zavist a myslet produktivne.

Souhrnne, spravne zneni Vasi vety je: “Jsem casto rozcarovan protiamerickou naladou v Cesku, ktera politovanihodne ma sve koreny ve vrozene geneticke uchylce, ktera zpusobuje, ze prilis mnoho Cechu patologicky zavidi uspech jinych, prevazne Americanu.
13. 10. 2008 | 15:24

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Mirku.

Dekuji za Vas vyklad meho textu.
Bohuzel jsem nebyl prilis mlad, kdyz jsme odesel z Ceska, coz mne zarazuje do kategorie tech "hodne davno narozenych", zly jazyk by mozna rekl "stary prdola".
To pisi jen proto, abych vyloucil pochybnost o znalosti Vami zminěné "geneticke uchylce".
Znam ji velmi dobre. Nechce se mi vsak ji aplikovat vseobecne.

Poznal jsem mnoho lidi zde v emigraci a prevazna vetsina si vedla velmi dobre. Vubec nemeli duvod k zavisti. Casto oni mohli byt cilem zavisti!

A Cesko soucasnosti? Myslim si, ze si vede celkem dobre v měřítku mistnim, ale sestupuje v měřítku mezinarodnim.

Kazdy strojar Vam rekne, ze vyrobky ceskoslovenskeho strojirenstvi byly vyborne kvality a setkal jste se s nimi temer vsude at v USA ci Kanade.
Ted uz stejne vyrobky, ktere zacinaji prevazovat jsou polske, madarske a dokonce rumunske vyroby, samozrejme vyjma zaplavy vyrobků z Asie!

Je to skoda, protoze vyrobky ceskoslovenskeho presneho strojirenstvi mely vyborne jmeno a cenove mely definitivne naskok pred konkurenci ! Pred i za komunistu!
Proste pri vysloveni "Czechoslovakia" mnoho lidi zde to jmeno znalo.
"Czech Republic" v poslednich letech vyvola jen nechapavy vyraz.
Nicmene diky za Vasi reakci.
13. 10. 2008 | 16:21

Mirek napsal(a):

Vazeny pane VK-Can,

Naprosto s Vami souhlasim, ze Cesko si vede velice dobre, a ze je velky pocet uspesnych ceskych lidi, spolecnosti, tovaren, vyrobku, whatever. Avsak s timto, myslim si, to nema zas tak moc spolecneho, i kdyz souhlasim, ze “uspech” castecne inhibuje plne rozvinuti se teto “geneticke” choroby. :) Nicmene napr. v mnohych africkych statech, kde lide ziji za brutalnich a naprosto neprijatelnych podminek, nemaji vubec nic, a umiraji na zanet slepeho streva nebo zlomenou nohu (protoze nejblizsi nemocnice je 400 km od nich a neexistuje zadny prakticky zpusob jak se do ni dostat) – a presto jsem se tam s timto dost neuveritelnym jevem vybec nesetkal! Podobne napr. v Polsku nebo Madarsku – tedy zemich se stejnou nebo spis trozku nizsi zivotni urovni, ZAVIST neni (na rozdil od Ceska) dominantni lidskou vlastnosti. Tim pochopitelne nerikam, ze zavistivi lide nejsou vsude na svete, jinymi slovy, nehovoril jsem o kvalitativnim rozdilu nybrz o KVANTITATIVNIM TEMER NEUVERITELNEM rozdilu – t.j. ze v Cesku (na rozdil od zbytku sveta), z nejakeho duvodu (a mutace nukleovych kyselin je mym jedinym logickym vysvetlenim) o hordy zavistivcu doslova zakopavate na kazdem rohu.
13. 10. 2008 | 19:21

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"trosku" misto "trozku"
13. 10. 2008 | 19:23

VK-Can napsal(a):

Pro pana Mirka.

Zacal jste ponekud rozdilny predmet debaty, nicmene je "na stole" takze vyslovme se k tomu.
Priznam se o pokus tento namet odsunout na "vedlejsi kolej", protoze se necitim pohodlne v kritice Cechu vseobecne. Povazuji to do jiste miry za nespravedlive.

Do urcite miry je to ovsem pravdive. Bohuzel.
Casto jsem navstevoval Cesko a je samozrejmé, ze jsem na zmineny "nesvar" narazil.
Prikladal jsem to dloudobemu vlivu stejnosti a rovnosti z dob komunismu.
Mnoho lidi, nic jineho neznalo! Vyrostli v tom.

Bohuzel jsem take zazil i to, jak nekteri Cesi, zijici v zap. zemich davali, pri navsteve Ceska, velice ostentativne najevo svuj "bohatsi status".
Bylo mne pri tom trapne a stydel jsem za ne.

Vedel jsem, ze mnozi jsou zcela radovi obcane v USA nebo Kanade, kteri musi chodit makat a tvrde vydelavat jako kazdy jiny, jen pri te navsteve Ceska si neodpustili tak trochu "honit hogo-fogo"!

Snazil jsem se ridit starym pravidlem : " Kdyz jses v Rime, chovej se jako Riman"! a dle toho se chovat a navstevy byly daleko prijemnejsi.

K Vasi zmince o kvantite receneho nesvaru bych si dovolil dodat tuto zkusenost.
Pri me prvni navsteve jsem mel na sobe obleceni, ktere jsem nosil v Toronte.
Pochopitelne bylo rozdilne od toho, co se nosilo v Praze.
Priznam, ze obdiv/zavist byla zcela zretelna. Dost casto.
Nekdy vyslovena nahlas, nekdy jen pohledem.
To uz je ale hodne dlouho zpet.

Navsteva nekolika odevnich kramu vse spravila. Razem jsem se stal jednim z davu.

Jeste jedna kuriozita.
Nekdy bylo zabavne sledovat reakci prodavacu/cek, kdy me obleceni z ceskych obchodu, ktere prodavajici okamzite rozeznali nekorespondovalo s tim, jak jsem mluvil.
Dlouhy pobyt v zahranici totiz nechal stopy na me hovorove cestine. Verim, ze v mezich moznosti spravna, ale jina, nez na kterou byli zvykli.
Ale to uz je zase jiny namet.
13. 10. 2008 | 20:51

Mirek napsal(a):

To VK-Can:

Omlouvam se, asi jsem se trochu nepresne vyjadril. Se svymi rozdrbanymi texaskami a T-shirt presne zapadam (a vzdycky jsem zapadal) do davu [jsem temer vzdycky spis “underdressed” nez “overdressed” pro dane prilezitosti :)] a nikdo vizualne nema zadne tuseni, ze ziju 20 let v USA a predtim 8 let v Londyne. Tez jsem NIKDY nepocitoval zavist VUCI SOBE (pouze vuci kamaradum a Americe) a s kamarady z Ceska se vzajemne navstevujeme, a jsme uplne stejni kamaradi, jako jsme byli kdy predtim.

Avsak kdyz mluvim prakticky o JAKEMKOLI problemu s mymi KAMARADY, PRIBUZNYMI CI CASTO NEZNAMYMI LIDMI v Cesku, “zavist a chamtivost” jsou no. 1+2 priciny vetsiny problemu v Cesku (DLE JEJICH SLOV), a sloveso “zavidet” casuji a pouzivaji v nejruznejsich tvarech mnohem casteji, nez jakekoli jine sloveso. Tez popisuji vetsinu lidi kolem nas jako “zavistivce” a ja nemam duvod jim neverit. Proto jsem napsal “o hordy zavistivcu doslova zakopavate na kazdem rohu,” cimz jsem nemyslel, ze pouze ja zakopavam, ale tez ze ONI zakopavaji a ja nemam duvod jim neverit, zvlaste proto, ze nescetnekrat jsem vycitil zavist mnohych Cechu vuci mym kamaradum (take Cechum!!!), i kdyz o me si vetsinou [“ti zavistivci”] mysleli [perhaps because being “underdressed” a jak vime, saty delaji cloveka :)], ze jsem nejakej “bum,” kterej se omylem dostal do jejich blizkosti. :)

A jak to souvisi s antiamerikanismem? Z mnohych diskuzi, napr. na svatbach, pohrbech, v hospodach, etc. z ruznych lidi (kteri pochopitelne nevedeli, ze jsem US citizen) pekne hezky cisel antiamerikanismus a temer neskonala zavist, ktera se skoro ihned promenila v “neutralni ton,” jakmile si vedomili, ze jsem jeden z tech, ktere z Ceska vykopli, a Anglie/Amerika jim otevrela naruc. :)
13. 10. 2008 | 22:04

MICHAL V. napsal(a):

VK-Can:

Děkuji za odpověď, já v Kanadě bohužel nikdy nebyl, ale jistě je to země, která člověku umožňuje žít kvalitně. Je zcela v pořádku, že lidé, kteří se neztotožňovali s komunistickým režimem, emigrovali – pokládám to za naprosto přirozené, právo výběru by nemělo být nikdy nikomu upíráno. Všichni však odejít nemohli, zůstal i třeba slavný virolog dr. A.Holý, apod. Předsedové národních výborů takové lidi přesvědčovali, aby šli na horníka – taková byla absurdita oné doby...
Jinak podle nejnovějších poznatků současné vědy nevyhrává ten nejsilnější, ale většinou ten, který se dokáže nejvíce přizpůsobit – je to vlastně jakási přirozená ochrana, alespoň momentální,takto se i lidé adaptovali, přizpůsobovali, aby mohli vlastně „přežívat“ – byli navíc zmanipulování, bez dostatečného sebevědomí pak podlehli stranickým vůdcům. Myšlení na nízké úrovni, mentální úpadek, dodnes to v lidech přežívá.
Jen v genech to není, prostředí udělalo své – s kvalitními vůdčími osobnostmi dnes Česko mohlo být docela jinde. To je ale jen můj názor…

A co se týče závisti – to bych posuzoval individuálně, nějak se závistivými do styku nepřicházím, zato lidi, kteří si neuvědomují souvislosti mezi událostmi, těch je v Česku velmi mnoho a pak také to pověstné srovnávání se s těmi nejhoršími na světě, spokojování se i s tím sebehorším a při špatné náladě nadáváním na celý svět. To je zničující. Chybí ustálená a pozitivně naladěná mysl – tímto samozřejmě nebudou trpět Američané, ale pouze lidé, ve svém českém národě, respektive ve své vlastní mysli uvězněni. Chtělo by se Čechům říci: „Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? A jak můžeš říci svému bratru: `Bratře, nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,´ když sám nevidíš trám ve svém oku?“
S tímto neblahým jevem se osobně setkávám více než se závisti – lidé v ČR si často myslí, že stojí na vrcholu poznání, ale oni ani mnohdy neví, kde vlastně vůbec jsou, jen tápou. Těžko říci, kdy to bude lepší, ten nepoměr bude zřejmě přetrvávat.

Jinak každopádně posílám pozdrav do Kanady :o)

MV

Janny: Dobrý den, jsou to knížky, mám je doma a příběhů je více. Některé příběhy na sebe navazují, musel bych opisovat jednotlivé pasáže, ale pošlu vám odkazy na prodej knížek:
http://www.alman.cz/knihy/P...
Budou je ale mít určitě i v knihovnách. Určitě stojí za přečtení :o)
14. 10. 2008 | 01:27

Janny napsal(a):

pro pana Michala V.,
děkuji za odkaz. Knihu „To nemyslíte vážně, pane Feynmane!“ si určitě přečtu, hned jak dokončím semestr. Máme jí u nás ve vědecké knihovně. Přeji krásný den.
14. 10. 2008 | 06:26

Jannny napsal(a):

pro pana Mirka,
dovoluji si nesouhlasit s vašim názorem, že závist je fenomén Čechů a že je to naše vlastnost číslo jedna. Také jsem měla možnost strávit nějaký čas v zahraničí (Anglie, Španělsko) jako au-pair. Přestože nejsem dříve narozená, spíše patřím ke generaci „Husákovo dětí“a čas, který jsem s cizinci strávila, není tak dlouhý jako ten váš, tak si myslím, že mám právo na srovnání Čechů a cizinců už proto, že jsem s cizinci přímo žila v jejich rodinách. Myslím, že lidé na světě jsou naprosto stejní. Všichni mají své důvody ke svému způsobu chování. Nevěřím, že v Čechách jsou horší lidé než třeba v USA. Myslím, že problém tkví ve výchově. Čtyřicet let jsme byly vychováváni a dalo by se říci v jistém smyslu i hýčkáni komunistickým režimem. Hýčkáni v tom smyslu, že se člověk nemusel příliš starat o existenční otázky jako je byt, práce, zdravotní péče a vzdělání. Od občana pak za tyto jistoty byla požadována přinejmenším loajalita s režimem a smíření s odříznutím od zbytku světa. Z uvedených důvodů nebyli Češi nuceni příliš přemýšlet. Přemýšlení a hledání souvislostí bylo v době totality spíše nežádoucím jevem.
Proto souhlasím s panem Michalem V., že odlišnost Čechů od cizinců tkví spíše v myšlení na nízké úrovni a mentální úpadek, což je důsledek výchovy komunistického režimu. Toto se samozřejmě nedá říci o každém jednotlivci. Někteří jedinci jsou více odolní vůči propagandě a zastrašování a jiní méně.
Také nemám v Čechách žádný problém se závistí.
14. 10. 2008 | 09:10

JAHA napsal(a):

Nesmierne som sa potesil z urovne poslednych (najmenej 10) diskusnych prispevkov. Uz som sa chcel pomaly z diskusii na tomto severi (aktualne.cz) stiahnut v presvedceni, ze tu nie je miesto na serioznu debatu (to nepocitam vyzvy, aby som ako Slovak "nekam tahnul"). Vasa diskusia ma ale presvedcila (a to na dost kontroverne tema - zavist), ze je potrebne mnoho preglgnut a hlavne hladat. A ked clovek hlada, najde i ludi, ktori hoci maju odlisne nazory, vedia diskutovat vecne a slusne. Dakujem.
14. 10. 2008 | 16:03

1234 napsal(a):

To Vlk, Rumcajs a další:
Vážení nickové, chtěla bych se zeptat, a co vy vlastně soudíte o nynějším oživení obchodů na burzách? Myslíte si, že krize se "rozpouští"?
Já jsem poněkud skeptická. Myslím, že pokud nyní burzy strmě stoupají, protože vlády se zaručily penězi, které evidentně nemají a protože se na trhu vypařily obrovské peníze, které nikdo nikdy nevydělal, že je to tím, že prodávající a nakupující budou nyní chtít rychle zpátky vydělat alespoň to, o co přišli, a pak rychle z kola ven, až na někoho zůstane Černý Petr.
A až se to stane, burzy se zase propadnou do mínusu. A ti, kteří se budou držet pohledávky, budou chtít, aby se naplnily sliby, takže vlády zaplatí, co slíbily, což se asi děje už teď, tím, že stávající peníze zmnoží, tudíž se stanou levnější, tudíž asi bude inflace, tudíž asi všechno hodně zdraží, tedy, že asi všichni následně upadneme do bídy.
Je to možné, a nebo jenom fantazíruju.
Zvláště pana Vlka bych chtěla poprosit o reakci, jeho příspěvky ráda čtu, připadají mi rozumné.
Děkuji za odpověď.
14. 10. 2008 | 18:59

MICHAL V. napsal(a):

Jannny:

rádo se stalo, všechny knížky jsou velmi hodnotné, mne osobně velmi mnoho naučily-tedy učil jsem se z nich já. Autorem vyprávění je člověk, který dokázal být neuvěřitelně přímý a nepokrytecký, mnohé jeho myšlenky jsou jako perlorodky mezi vilejši. Ta lidská upřímnost a férovost je nádherná, takto většina lidi vůbec nejedná, lidé nosí masky a řada literátů pak svět označuje za velké jeviště.
Ta lidská závist za minulého režimu byla docela velká, zesměšňují ji i leckteré české filmy - dnes se už tolik nezávidí,řekl bych, je to již rozhodně lepší, jiné negativní lidské vlastnosti však v Česku velkou mírou dosti převládají - jsme možná silní ve slovech, ale nikoliv v činech, rozdělujeme na nadřízené a podřízené, neumíme být nezávislí a požadující kvalitu nejvyšší - v tom má prof. Zelený naprosto jasno - snaží se, aby lidé prohlédli, ale je to marné, chceme se mít všichni dobře, ale nechováme se rozumně. Máme mnoho státních straníků, jsme ale země velmi malá - velká jaké jedno velké americké město s jedním starostou. Lidé u voleb nikoho ani volit nemusí, lze všechno řídit v obcích, ale je to vše o tom přemýšlení a odpovědnosti - já si myslím, že v tom ještě dosti dlouho uvíznutí zůstaneme. K informacím již volná cesta existuje, teď už akorát naučit se přemýšlet...jak pravil R.Feynman - hlupákovi se dá pomoci vysvětlováním, nic proti němu, nejhorší jsou hlupáci nadutí, těm se toho moc vysvětlit nedá :o)

Hezký den, MV
15. 10. 2008 | 02:34

MICHAL V. napsal(a):

1234 :

prof. Zelený to již psal, podstatná stále zůstavá ta sféra produktů a služeb spolu s důvěrou. Obchodovat by se místo peněz dalo i jablky. Peníze již jednou vynaložené, měly by posloužit k inovacím, novým produktům obstojné kvality => dynamický trh.
Američané svou tvůrčí kreativitu jistě využijí lépe než lidé v Česku, v Česku se podniky prodávají, zavírají, nemáme toho moc co nabízet :o(
Amerika je kolébka kapitalismu a nemyslím si, že se tam vše jen tak zastaví....
Jak se říká, peníze se musí v ekonomice "kutálet", nebát se utrácet (nemyslím hýřit), inovovat, apod.
Ale je to pořád jen a jen o lidech.
15. 10. 2008 | 02:52

Mirek napsal(a):

Mila Jannny:

Je zajimave, ze nesouhlasite s tim, “že závist je fenomén Čechů a že je to naše vlastnost číslo jedna,” protoze ja s tim tez nesouhlasim. :) Vubec netusim, proc tedy se mnou nesouhlasite. Avsak rozeberme si to. Jsou 3 hlavni moznosti:

1. To, ze zavist je specificky fenomen Cechu a ceska vlastnost cislo jedna jste cetla nekde jinde, a popletla jste si to se mnou.

2. Vymyslela jste si to pro pobaveni ctenaru.

3. Cetla jste to, co jsem napsal, trochu zbrkle a nepozorne, jak to casto zdejsi diskutujici delaji.

Ad1) Napsal jsem (cituji) “Tim pochopitelne nerikam, ze zavistivi lide nejsou vsude na svete, jinymi slovy, nehovoril jsem o kvalitativnim rozdilu...”, coz jednoduseji cesky znamena “RIKAM, ZE ZAVISTIVI LIDE JSOU VSUDE NA SVETE.” Toto moje prohlaseni naprosto jasne vylucuje, ze bych si myslel (jak naznacujete), ze zavist je specificka pro Cechy a nevyskytuje se jinde. FYI, zavist je fenomen Homo sapiens, bez ohledu na narodnost a statni prislusnost. :)

Ad2) Tuto moznost nepovazuji za pravdepodobnou – but of course, I may be wrong. :)

Ad3) Napsal jsem (cituji) –

“Tez jsem nikdy nepocitoval zavist vuci sobe (pouze vuci kamaradum a Americe) a s kamarady z Ceska se vzajemne navstevujeme, a jsme uplne stejni kamaradi, jako jsme byli kdy predtim. Avsak kdyz mluvim prakticky o jakemkoli problemu s mymi kamarady, pribuznymi ci casto neznamymi lidmi v Cesku, “zavist a chamtivost” jsou no. 1+2 priciny vetsiny problemu v Cesku (dle jejich slov), a sloveso “zavidet” casuji a pouzivaji v nejruznejsich tvarech mnohem casteji, nez jakekoli jine sloveso.”

Pro zjednoduseni, sumarizujme si hlavni myslenku – moji znami se domnivaji, ze “zavist a chamtivost jsou no. 1+2 priciny vetsiny problemu v Cesku.” Doufam, ze chapete, ze neco (dejme tomu zavist) muze byt napr. VNIMANO JAKO NARODNI VLASTNOST CISLO STO, avsak stale to muze byt PRICINA CISLO JEDNA vetsiny problemu z hlediska mych znamych. Rozumite? Jinymi slovy, hlavni pricina urcitych problemu muze byt vlastnost, ktera neni zas tak vysoko na zebricku dominantnich charakteristik.

Pochopitelne druha moznost je, ze jste to vsechno precetla pozorne a provedla jste chybnou deductivni extrapolaci. Jinymi slovy, usoudila jste, ze vzhledem k tomu, ze moji znami vnimaji urcitou vlastnost (zavist) jako PRICINU urcitych problemu, tato vlastnost musi nevyhnutelne byt “nase (= ceska narodni) vlastnost cislo jedna.” Ujistuji Vas, ze tato extrapolace je nespravna z hlediska formalni logiky. (Byla by spravna pouze tehdy, pokud by “ceska narodni vlastnost cislo jedna” byla A PRIORI definovana jako vlastnost, ktera je vnimana mymi prateli jako hlavni pricina urcitych problemu. Jak oba vime, toto neni ravda.)

Zaverem, jak jste sama rekla, lide jsou vice mene stejni vsude na svete (A TOTO JE JEDINE V CEM S VAMI NAPROSTO SOUHLASIM!). :) Samozrejme, ze nesouhlasit s mym nazorem muzete, i kdyz tim vubec nic nezmenite na faktu, ze s ruznymi PROJEVY ZAVISTI jsem se nikde na svete nesetkal vic nez v Cesku, avsak byly to z velke casti popisy mych znamych, a tudiz byste mohla argumentovat, ze jsem je vnimal nepresne. :)

Pochopitelne s temi genetickymi mutacemi jsem si jen tak delal legraci, abych pobavil skupinu ctenaru, ktera cte pozorne. :) Takze aby nedoslo znovu k omylu – zadne zname geneticke mutace zpusobujici zavistive chovani nejsou znamy a moje zminky tykajici se techto mutaci byly POUZE silly jokes. :)
15. 10. 2008 | 06:54

Mirek napsal(a):

OPRAVA PREKLEPU:

"deduktivni" misto "deductivni"
"pravda" misto "ravda"
15. 10. 2008 | 07:03

Janny napsal(a):

Ano, třetí možnost je správná. Četla jsem to, co jste napsal zbrkle a nepozorně. Zato se omlouvám a promiňte mi prosím, zdali jsem se Vás nějak dotkla, což nebylo účelem mé reakce na váš příspěvek do diskuze. Nicméně dojem z vašeho článku, že závist v ČR je jaksi více přítomná než v jiných zemích, stále zůstává. Zřejmě jsem tohoto dojmu nabyla z vaší věty, cituji: „Podobne napr. v Polsku nebo Madarsku – tedy zemich se stejnou nebo spis trosku nizsi zivotni urovni, ZAVIST neni (na rozdil od Ceska) dominantni lidskou vlastnosti. „ Pravděpodobně mám jiné zkušenosti s lidmi než Vaši známí, protože závist jako jeden z hlavních problémů v Česku nevidím. Možná je to také tím, že jsem od přírody optimista a v lidech se snažím hledat ty lepší stránky.
Naopak s chamtivostí, jakožto příčině většiny problému v Česku s Vámi a s Vašimi známými
souhlasím. Musím však dále konstatovat, že máme exemplární příklad v USA, jak chamtivost dokáže způsobit státu velké problémy, ba dokonce finanční krizi. Proč tedy častovat ČR, když je to zřejmě problém číslo jedna všude na světě?
Promiňte, že se zastávám České republiky a Čechů. Jsem už prostě taková.
15. 10. 2008 | 09:38

Mirek napsal(a):

Mila Janny,

Zaprve, nevidim zadny duvod k jakekoli omluve. :) Mimochodem jsem naprosto zvykly na to, ze ruzni obhajci soucasneho neofasistickeho Ruska a masovych vrahu J.V. Stalina a V.V. Putina, pratele patologickeho lhare a Putinova nohsleda Vaclava Klause a podobna individua mi samozrejme nemuzou prijit na jmeno, a Vy jste se ani VUBEC nesnazila v teto oblasti!!! :))) Ja bych se asi mel omluvit Vam za nestastnou a naprosto nespravnou formulaci “dominantni lidskou vlastnosti,” kdyz jsem mel v podstate na mysli “jednou z dominantnich naplni rozhovoru,” a to Vas logicky popletlo. Doufam, ze mi to prominete. :) Proste v Madarsku nebo Polsku mi zavist jako dulezitou entitu nikdo nikdy nezminil.

Ja se taky zastavam Ceske republiky, i kdyz otevrene kritizuji cokoli, co vidim spatneho, a verte mi nebo ne, USA kritizuji alespon 10 krat vic nez Cesko, protoze lhani, korupci, podvody a kradeze vidim lepe nez v Cesku (v dusledku lepsich a prisnejsich, nikoli vsak dokonalych, zakonu, ktere davaji daleko vetsi “transparenci” temer jakekoli cinnosti). Mimochodem Vas “dojem z vašeho článku, že závist v ČR je jaksi více přítomná než v jiných zemích, stále zůstává” je naprosto spravny, protoze, jak jsem jiz nekolikrat zminil, nikde jinde na svete mne nikdy nikdo nevysvetloval tolik problemu existujicich v dusledku zavisti. Avsak jak jsem popsal “Tez jsem nikdy [v Cesku] nepocitoval zavist vuci sobe.” :)

Jak bysme tuto hezkou diskuzi ukoncili? Hmmm....jedna vec je zajimava, a dava tak trochu zapravdu tomu nazoru, ze v Cesku lide alespon MLUVI o zavisti vic nez napriklad v Anglii, Americe, Kanade a Australii. To, o cem lide dost mluvi, se skoro vzdycky dostane do nejakych porekadel a prislovi. A tusim, ze v anglictine zadna obdoba klasickeho “Boze dej, at mu ta koza chcipne” proste neexistuje... :)
15. 10. 2008 | 11:42

VK-Can napsal(a):

Pro Mirka a Janny.
Dokoncili jste zajimavou debatu rozumnym zaverem.
Dovolim si k nemu dodat techto par postrehu:

Zavist neni "vysadou" jen Ceska.
V Evrope, tedy nejen v Cesku, jsou ruzne druhy zavisti, ktere jsou prirozenym stinem obdivu, vysledkem toho, ze je velmi obtizne se dostat z urcite "kategorie", at uz dane vzdelanim, movitosti ci rodinnou prislusnosti.

V momente, kdy "postizeny" jedinec si uvedomi, ze to, co obdivuje nemuze nikdy dosahnout,
v tom okamziku se obdiv meni v zavist.

V USA, Kanade ci dokonce Australii, je mozne dosahnout vseho bez ohledu na vzdelani, movitost ci rodinnou prislusnost.
Je to nejen teoreticka moznost, ale i realna.
Prikladu je dost a jiste to vite pane Mirku za svych 20 let pobytu v USA.
Tato moznost meni obdiv nikoliv v zavist, ale ve snahu toho dosahnout take!

Proto v USA ani v Kanade neni zavist beznym jevem. Naopak, co je zde beznym jevem, je snaha se VYROVNAT tem okolo!
V tom je ten podstatny rozdil.
Proto musime byt na obou stranach Atlantiku tolerantni ve vzajemnem posuzovani.
15. 10. 2008 | 19:48

Mirek napsal(a):

Mate uplnou pravdu, pane VK-Can. :)
15. 10. 2008 | 20:20

Mirek napsal(a):

To VK-Can:

P.S.: Zavist je negativni pocit z casto nedozirnymi inhibicnimi effecty v prakticky kazde oblasti aktivity postizeneho individua, nici mu zivot a obcas vede ke kriminalite. Proto jsem to (naprosto zamerne) tak trochu “prehnal” (= volice silnejsi slova nez by bylo mozna nutne). Jinymi slovy, chtel jsem, aby se jakykoli Cech, ktery to bude cist, tak trochu zamyslel nad timto problemem, a rekl si, "no, on Mirek tak trochu prehani, ale ma v podstate pravdu." Kdybych byval pouzil spoustu eufemismu, tak vetsina ceskych ctenaru “zocelenych slovnikem bulvarniho tisku” by pouze mavla rukou a rekla: “OK, no big deal.” :)

Dam Vam jiny priklad. Kdyz jsem popsal agresivni nacionalistickou politiku Ruska podobne jako prof. Zeleny v http://blog.aktualne.centru..., tak si toho nikdo moc nevsiml. Kdyz ale popisu soucasne neofasisticke Rusko v cele s masovym vrahem Vladimirem Putinem trochu presneji a otevreneji, tak na me ruzni rusofilove, komunisti, FSB agenti a podobna zmatena individua skoci jak hladovi lvi na antilopu! A hned si o tom muzeme pekne popovidat... :)
15. 10. 2008 | 20:55

VK-Can napsal(a):

Pro Mirka.
Nezvykly zpusob navazani debaty, ale hlavne kdyz to pracuje.
Myslim, ze uz si dost lidi v Cesku vede velmi dobre a tak ten pozustatek komunistickeho rovnostarstvi se bude pomalu zmensovat.
Je jasne, ze nezmizi uplne, ale muze spadnout na prijatelne minimum.
Preji Vam uspesny pobyt v Cesku.
16. 10. 2008 | 22:48

MICHAL V. napsal(a):

Hezký den,

s tím, co zde bylo posledně proneseno v podstatě souhlasím. Pro lidi v Česku to je nyní velká výzva - komunikovat se světem, vzdělávat se, žít poklidněji a zdravěji, je toho docela dost. Tím vším se pak v podstatě snažit zbavovat současné kultury "banánové republiky" a mnohdy i mafiánských praktik, které jsou v ČR bohužel dosti časté.
Chtělo by to hlavně více moudrosti, důvěry a zdravého optimismu. Dovolím si zde jednu hezkou citaci z článku, který se jmenuje "O velkých a malých lidech" :
"Když v našich rodinách, školách a firmách budeme nadále provádět „lobotomii“ - zbavovat lidi samostatnosti a z velkých dělat malé a tak produkovat zástupy nesebevědomých zlatých ručiček bez mozku (schopnosti se zamyslet) a bez srdce (vášni a chuti se pustit do práce a nových věcí), budeme to mít v dnešním globálním světě hodně obtížné. Hranice jsou pryč, vidíme jak to dělají jinde a jsme tak vystaveni přímému srovnání s ostatními. To nás může přivést přinejmenším k zamyšlení nad tím zda to, jak to děláme nám vychová více velkých, rovných a sebevědomých lidí, kteří budou schopni použít své zlaté hlavičky. Protože naši dnešní učitelé měli své učitele,
rodiče své rodiče a šéfové své šéfy, změna bude pomalá. Ale první vlašťovky přinášející do našich končin čerství vítr již zahnízdily. A není nutné opisovat ve světě! Často stačí sáhnout do myšlenek velkých lidí naší minulosti a oprášit jejich pravdy…"

Tak hezký den !

MV
18. 10. 2008 | 12:37

MICHAL V. napsal(a):

PS:

A ještě si dovolím poukázat na jednu dosti závažnou negativní vlastnost velké části Čechů- je jí pohrdavost vůči věcem , názorům, které jsou jiné než ty NAŠE (české). Nevybíráme si v Česku z těch nejlepších národů to nejlepší, ale spíše se snažíme nelogickými argumenty dokazovat, že to naše je to, na co bychom měli být hrdí. Veškeré to dělení na Čechy, Němce, Američany, Židy, apod. je docela hloupé - spolupráce mezi národy a doplňování se, ať to už je to Čína, Kuba nebo Amerika, to už je pak jiná - cesta ušlechtilá. To kdyby se tak na školách učilo, bohužel neučí.
Osobně si velmi vážím všech postřehů pramenících z okolních států vůči české zemi - neměly by se brát automaticky jako osobní útok, ale spíše by měly vést k zamyšlení - je důležité být nad věcí :o).

MV
19. 10. 2008 | 03:39

Žaneta napsal(a):

Dobrý den pane Michale V.,

z vašeho posledního příspěvku jsem nabyla dojmu, že mimo jiné píšete o tom, že Češi mají nějaké názory společné. Možná, že o této vaší větě uvažuji v jiné rovině než Vy a kdybyste prosím uvedl nějaký konkrétní příklad, tak bych se možná s vaším názorem více ztotožnila. Já mám bohužel pocit, že různí Češi mají různé názory (např. politického přesvědčení), které vyplývají ze skupin, ke kterým patří nebo k těmto skupinám inklinují a že nejsou schopni ve slušnosti ani jiným způsobem uznat, přijmout ba či dokonce vyslechnout jiný názor. Tohoto dojmu jsem nabyla také mimo jiné na jiných diskusních serverech, které už dávno nenavštěvuji. Nevím však zdali je toto fenomén Čechů nebo zdali jsou takoví lidé i jinde na světě.
Přeji krásný den.
19. 10. 2008 | 06:06

patacek napsal(a):

Jsem silný neekonom. A na věci koukám selským rozumem. Je velmi pravděpodobné, že mi spoustu běcí uniká. Takže se chci zeptat, i když asi budu nazvám levičákem. Mám dojem, že jádro pudla je v silné převaze virtuální ekonomiky.
Můj problém je následující: Pořád mám dojem, že peníze by měly být "za něco". Čili principiálně mi nevadí, že má někdo miliardy, pokud je za tím opravdu nějaký přínos. Ovšem pokud někdo tyto peníze vydělá spekukací, ten přínos mi uniká. Pokud je opět uplatní v té virtuální hře, prosím. Jenže on pak také může (a časem to určitě udělá) za tyto peníze odčerpat služby, ale zejména zboží vytvořené ekonomikou reálnou. Ta potenciální hrozba přesunu peněz virtuální ekonomiky do ekonomiky reálné je latentní, čili by reálná ekonomika měla mít co za tyto peníze nabídnout. To je možné pouze při megainflaci. Hřebík do rakve tomu všemu dává naprosto nekontrolovaný objem peněz v ekonomice v důsledku vytváření pseudopeněz bankami.
19. 10. 2008 | 10:04

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane MICHAL V.
Pisete velmi rozumne a lze si jen prat, aby se to stalo realitou.
Preji Vam, aby jste se mohl do Kanady podivat. Je toho zde dost k videni.
19. 10. 2008 | 15:27

MICHAL V. napsal(a):

Žaneta: Nerad bych dělal nějakou statistiku, či házel lidi do jednoho pytle, to mi nepřísluší, spíše jsem měl na mysli nikoliv konkrétní, ale obecné kvantitativní porovnávání – například lidé, kteří toho hodně četli, procestovali, na všelijakých místech byli, tak tito lidé říkají, že v našem národě jsou mnohé postoje zavedené a když přijde nový pohled na věc, tak je většinou vnímán velmi kriticky. A pak to nešťastné sklánění se před autoritami, v zaměstnání před šéfem, i jinde – vybočuje-li někdo z řady, tak je často přímo i nepřímo tlačen, aby se zařadil zpátky. Velmi souhlasím s prof. Zeleným, který poukazuje na to, že lidé ztrácejí , respektive nenabývají, nezávislosti, jsou zasazeni do jakési námezdnické kultury, do které přímo moc zasahovat nemohou – a jednoduše řečeno-jen málo lidí je upřímně hrdo na své zaměstnání, respektive stěží mohou říct, že se mají rok co rok lépe. Jako lidé jsme velmi ovlivnění svým okolím. Bohužel v globále nejsme společností moudrostí a inovací. Je třeba smutné, že tradiční podnik sirkárny Solo již s výrobou končí, ale je na stranu druhou absurdní svádět to na světovou krizi – zvlášť v době, kdy člověk zápalky využívá opravdu je ve zcela výjimečných případech. Doba je už jinde. Ještě k závisti - ona taková závist, apod. není nikdy příčinou samou o sobě, ale důsledkem celospolečenského způsobu žití vůbec. Konkrétně je každý docela jiný, ale v globále jako společnost jsme si v mnohem podobní ;-)

Patáček: Dovolím si skromný názor – některé záležitosti jsou v ekonomice dosti složité, je to svým způsobem pro vědecké bádání a ještě, aby se člověk dobře vyznal v lidech, byl dobrý psycholog. Každopádně pro ekonomiku je myslím podstatné to, aby se služby nedostaly do úpadku a potřebná výroba a průmysl šel dál. Ukradnu-li peníze, získám na burze nebo v kasinu, neuložím-li si je pod polštář, tak je utratím – dříve či později se dostanou k lidem, kteří nabízejí své služby nebo produkty – a oni ty peníze zase utratí na jiném místě, takže jakž takž funguje zaměstnanost a běžné žití. Pokud je ale mezi bohatou a chudou vrstvou ve společnosti hluboká propast, je to docela velký problém. Samotný konzum není také možný donekonečna. Proto se moudré národy ve světě zasazují zanechávat pozitivní stopy, snaží se z malých lidí udělat velké, dávají peníze do projektů, vzdělání a inovací, rozšiřovat škálu produktů a služeb ve svém národě – takže – čeho se obávat více – spekulantů, masonových snílků, lidi, kteří s lehce nabytými penězi hýří a sami pozitivní stopy nezanechávají anebo sami sebe a především toho, že naše služby a produkty už nikdo chtít nebude? Anebo proto, že je nedokážeme poskytnou v požadované světové kvalitě. Pytel plný peněz lze snadno ukrást – hodnoty vytvořené lidskou společností se jen tak ukrást nedají – pakliže si je nebudeme sami krást navzájem.
Bylo by hezké, kdyby ve 21. století věci jako bydlení, potraviny a dostupné energetické zdroje byly k maní pro každého – ale to je už pak o té spolupráci bez ohledu na stranickou příslušnost ;-)

VK-Can – děkuji, nepochybně je tam krásná příroda, lidé i města ;-) Kdyby člověk nemusel jíst a spát, hned bych se tam vydal. Je škoda, že v Česku ani lidé často nevědí, jak žijí lidé jinde ve světě. Té pozitivní inspirace se všude okolo spousta….

Příjemný den.
20. 10. 2008 | 17:39

anarchista napsal(a):

patacek, MICHAL V., et al.: moc nerozumim te slozitosti soucasne ekonomiky, ale zda se mi, ze postupne dochazi k nahlodavani nejen trzniho principu, ale i "demokratickeho zrizeni", ktere je s nim uzce provazano a medialne podporovano ideou trvaleho rustu a iluzi volby.

Otazka co s tim? Pravdepodobne jen trpelive cekat na katarzi; dobrovolne se nikdo ke komunismu nebo monarchii nevrati a nic jineho zatim zadny Marx nevymyslel.

Hlavu vzhuru, nebo spise hlavy dohromady!?
22. 10. 2008 | 06:46

MICHAL V. napsal(a):

anarchista: Tak je to především o vzájemné důvěře a sebevědomí: věřit sobě, druhým, věřit si navzájem...nechci být ale utopistický, odhadnout reakce milionů lidí není snadné. Na jakousi renesanci není pozdě nikdy, ale je to zase o vzdělání, poznání,...číst noviny nestačí. Ony ty nejrůznější krize jsou do jisté míry přirozené, ale nemusí být pro každého snadné situaci analyzovat a správně ji vyhodnotit, někdy jako lidé ani pořádně sami sebe nepoznáme :o)
No, bylo by to na dlouhé povídání, hezký den.
23. 10. 2008 | 00:45

Tarerin napsal(a):

Jediné,co se tak hodí jako komentář je LOL =)
02. 12. 2008 | 21:33

Poptropica napsal(a):

thanks you ver much
13. 02. 2010 | 20:17

Value City Furniture napsal(a):

thanks for your information
21. 02. 2010 | 20:12

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 03:56

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 05:05

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:52

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 15:21

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 15:21

sesli sohbet napsal(a):

Otazka co s tim? Pravdepodobne jen trpelive cekat na katarzi; dobrovolne se nikdo ke komunismu nebo monarchii nevrati a nic jineho zatim zadny Marx nevymyslel.
30. 03. 2010 | 15:22

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy