Domluvíme se s politiky dřív než s delfíny?

01. 08. 2012 | 08:00
Přečteno 3569 krát
Možná jste i vy před časem zachytili tu ohromující a vzrušující zprávu z podmořského světa; výzkumnice Denise Herzing věří (viz dokument BBC), že do pěti let budou lidé rozmlouvat a rozumět si s delfíny. Budeme mít zřejmě možnost dovědět se, co si delfíni myslí o světě, jak jej prožívají, o čem přemýšlejí, dokonce jak vidí člověka, proč s ním v jistých lokalitách po desetiletí spolupracují při lovu (nejmenované pobřeží Latinské Ameriky) nebo proč ve stovkách zdokumentovaných případů přispěchali neznámým lidem v nouzi na pomoc.

Výzkumný tým kolem SpeakDolphin.com začal trpělivě – s pomocí hydrofonu a pokusem omylem - shromažďovat slovní zásobu delfínů. V současnosti mají ve svém delfíním jazykovém korpusu 8 „slov“. Slov, kterým jasně rozumí i delfíni odjinud, do zmíněného výzkumu nezapojení. Slovo nebude asi ten pravý výraz, přesnější by bylo zřejmě „zvukoobrázek“. K tomu zbývá jen dodat, že dokud lidé brali delfíny jako pouhý objekt výzkumu, který studovali v pro ně nepřirozeném prostředí, žádný velký průlom v poznání nenastal. A dvakrát důvtipný ten výzkum delfíních schopností také nebyl. Dlouho nás nenapadlo, že ani nemusíme být schopni zaznamenat svými smysly všechny složky „komunikace“, která mezi těmito savci probíhá. Později zase, že „písemný záznam“ může mít i jinou podobu, než jak ji známe – psaný rukou. Naše samolibé vysedávání na pomyslné špici inteligenční pyramidy se nyní rozkývává znejisťujícími otazníky. Je možné, že vysoká inteligence může nabývat zcela různých podob a různě se projevovat? O čem vlastně vypovídá velikost mozku – například takový delfín skákavý má mozek větší než člověk...?

A proč píšu o delfínech v souvislosti s českou politikou? Zdá se mi, jako by se čeští voliči a politici pohybovali v různých habitatech. Jako bychom byli různými živočišnými druhy, vzájemně se příliš neznali - a míjeli se. Ovšem v našem případě je těžké určit, kdo je tady „výzkumníkem“ a kdo „pokusným zvířátkem“. Obě skupiny se zjevně pokládají za tu inteligentnější. Možná by nám (politikům i voličům) prospělo radikálně změnit svůj přístup. Zkrátka vystrčit nos ze svého „přirozeného prostředí“, poodhlédnout od svých jistot a „pravd“. Jako soli je nám v české politice zapotřebí nového náhledu, laterálního myšlení a tvořivosti.

Dost už bylo nejrůznějších rychlokvašných (i nakvašených) krizových hokuspokusů, při kterých na jedné straně voliči nechávali „politická zvířátka" proskakovat obručí voleb buď podle jejich umístění dole, nebo nahoře kandidátní listiny (jakákoli nová tvář bude lepší než kterýkoli ze starých matadorů), tu zase podle velikosti strany (malá - předpoklad nezkažená, velká - prolezlá korupcí); dost bylo různých děkovaček, výzev apod.

Ale i sami politici si vrchovatě zaexperimentovali na voličích. Testovali nás, zda budeme umět rozlišit politika rychlovzdělance a rychloodborníka, honosí-li se tento vykšeftovaným univerzitním titulem, od řádně vystudovaných. Anebo pozorují, kteří z voličů vedených snahou ovlivnit věci veřejné dokáží založit novou stranu a projevit svou nezpochybnitelnou „politickou inteligenci" tím, že překročí tzv. 5% hranici. Anebo aspoň zaplatí členský příspěvek ve straně existující. To vše se počítá za projev té nejvyšší inteligence a zralosti. Provádějí se dále různé pokusy na poli „mezidruhového“ volebního styku, ale ukazuje se, že třebas i 1000x postavená bilbordová erekce nemusí vést k uspokojivému styku voliče s politikem. I druhá strana musí chtít. Tady se i viagra (miliony v kampani) prostě míjí účinkem.

Určitě netvrdím, že v těchto pokusech chyběla inteligence na jedné i druhé straně úplně, ale rozhodně neměla a nemá příležitost prokázat se v tom nejlepším světle a kondici. Snad právě proto, vrátíme-li se k delfínům, že druhé straně nebyla přiznána dostatečná inteligence, jak by se slušelo.

Když pominu všechny banální a ryze osobní starosti jednotlivých politiků a političek (mezi ně počítám i starost, jak po dobu celého mandátu odolat čím dál lákavějším pobídkám ke spolukorupci), politici dnes stojí před dvěma obřími civilizačními balvany. Předně, jak zachovat národním parlamentům a vládám státotvorný vliv demokratického charakteru tváří v tvář arogantní armádě peněz (2000) nadnárodních korporací, z nichž každá jednotlivě svým obratem převyšuje HDP kteréhokoli ze 100 menších států. Za druhé, jak strategicky legislativně zvládnout neúprosnou rychlost proměn a informační rozpínání dnešního životního (myšlenkového) prostoru a jak se vypořádat s nevyhnutelně se rozšiřující a větvící různorodostí názorů ve svobodném světě. Světě, který člověka co vteřinu zavaluje novými a novějšími informacemi a zprávami, nemluvě o tunách informací neužitečných, ne vždy snadno a instantně rozpustných, které je třeba pracně prosít, odsunout ze zorného pole a nejlépe se jimi vůbec nezabývat.

Potom je tu „nezájem“ voličů, nebo alespoň to, co je jako nezájem voličů interpretováno. A jeden paradox. Zatímco podnikatelé mohou šít služby a produkty na míru a získávat tak spokojené zákazníky, když politik šije „produkty a služby" na míru, ve vzduchu čpí korupce; ke spokojeným voličům je předaleko. Sdílená kultura, civilizační rys vytvářející odnepaměti ráz společností, se mění na kulturu individualizovanou a skoro se chce říct nepřenosnou člověk od člověka. I proto asi ubývá členů v politických stranách, a proto – zákonitě – přibývá autoritářských přístupů a „one-woman“ nebo „one-man show“. Názorová menšina si hledá nějaký způsob, jak komunikovat (případně manipulovat) s názorově odlišnou většinou.

A jistěže před stejnými gigantickými skalisky přešlapují i voliči. Zatím jednoduše alibisticky platí (tím však není problém vyřešen), že neznalost politického programu ani zákona neomlouvá. Ale může toto pravidlo opravdu platit i v situaci, kdy takový Občanský zákoník, novou rozsáhlou a radikálně české právní prostředí proměňující zákonnou normu, budou samotní právníci nastudovávat léta?

Jsou zřejmě jen dvě síly na tomto světě, které pohnou člověkem: peníze (symbolicky zastupují všechny nezbytné i smyšlené hmotné potřeby) a potom nezodpovězené otázky, které nedají člověku spát, dokud nenalezne odpověď. Cestu peněz jsme neúspěšně zkusili a zkoušíme (placení za místo na kandidátkách, milionové kampaně, zajištění politici, kteří údajně nemají zapotřebí krást, přitom vidíme, že ani hmotné zajištění není garancí pevného charakteru, naopak dobře situovaný, ale pokřivený charakter jen dál prodražuje „cenu“ korupce). Osobně se tedy začínám porozhlížet po politické či voličské „inteligenci", jíž nedají spát nezodpovězené otázky, ať už vlastní nebo druhých.

Zkusme to odteď jinak. Na rozdíl od pročítání programů, které se suverénně tváří, že mají hotové a jisté odpovědi, chtějme vědět, jaké si kandidátky, kandidáti a politické strany pokládají strategické otázky. Má to značné výhody. Maximální, ale účinné zhuštění „programu" pro voliče. Může vzniknout vcelku přehledná politická mapa dlouhodobých cílů. Nastavíme si kompas, který zaměří pozornost české společnosti k dlouhodobé metě. Navíc otázka odhaluje nejen to, co víme, ale také přiznává to, co zatím nevíme - a právě proto může autenticky nabudit k činnosti šedou kůru mozkovou, mobilizovat zvídavější a činorodé voličky, voliče a političky, politiky k opravdu smysluplné akci. Otevřená otázka vybízí k rozhovoru, dává prostor i druhé straně, je méně ideologická a umožňuje sdružit se bez ohledu na stranické preference. Otázka dává silný impulz k synergii, syntéze, spolupráci...

Naučit se nahlas klást smysluplné otázky – tedy zviditelnit proces myšlení - prokáže neocenitelnou službu nejen české politice, ale i naší vzdělávací soustavě a všeobecné úrovni vzdělanosti, resp. vzdělavatelnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

aga napsal(a):

Zajímavý článek, ale podle mne zgruntu chybný přístup k problému. Díváte se na svět pouze z hlediska intelektu, zkoumáte u delfínů a u lidí pouze intelekt, a zcela opomíjíte vliv emocí (duše). Přitom jsou to zcela zřetelně emoce a ne intelekt, které určují jak chování politiků, tak voličů, tak i těch elit, které dění skutečně řídí - je to zejména sobectví, chamtivost, touha po moci atd.

Je to vždy emoce (často nereflektovaná), která mává s lidským intelektem a určuje směr jeho konání. Bohužel (i bohudík) není tak přístupná nezodpovědné infantilní lidské zvědavosti jako intelekt, takže není tak lehké se jí vrtat ve střevech, vážit, měřit a vyhodnocovat ji jen proto, aby pak mohla být kontrolována a manipulována jako její slabší bratříček racio.

Bohužel, na tu výše zmíněnou nezodpovědnou infantilní zvědavost doplácejí i ostatní bytosti na planetě, delfíni to odnášejí z první ruky. Nejen že jsme jim téměř zničili životní prostředí, konzumujeme je v konzervách, ještě se jim vrtáme v jejich větším mozku - jakým právem?? Právem sprostšího.
01. 08. 2012 | 08:16

Analytik napsal(a):

Domluvit se s politiky?
Stejně pochybná snaha, jako se chtít domluvit s mimozemšťany.
Politici se s občany nemají o čem bavit. Oni si plní vlastní představy a občané je jen ruší při vládnutí.
Politik potřebuje občana jen jednou za čtyři roky jako voliče. Pak už na něj kašle a hraje si na svém písečku!
Jak by tu bylo krásně, kdyby tu nebyli politici! (jak řekl Dědek ze Sněženek)
01. 08. 2012 | 08:34

zdenekb napsal(a):

Mám obavu, že na kladení "otázek, které nedají spát" má většina politiků příliš omezený korpus slov (či zvukoobrázků), a příliš dobré spaní.

Bylo by to jistě zajímavé... ale jednak se k podobnému zhuštění programu nedají ničím donutit (poprskat papír planými sliby je jednodušší a dá se to navíc zadat kámošově firmě), jednak by se i ty jejich otázky skládaly z nicneříkajících, žvatlavých a bezobsažných slov. Akorát by to mělo na konci otazník.
Jste překladatelka, jistě jste si všimla, že političtina s češtinou se už dlouho míjejí...
01. 08. 2012 | 08:50

jozka napsal(a):

ad
Dost už bylo nejrůznějších rychlokvašných (i nakvašených) krizových hokuspokusů, při kterých na jedné straně voliči nechávali „politická zvířátka" proskakovat obručí voleb buď podle jejich umístění dole, nebo nahoře kandidátní listiny (jakákoli nová tvář bude lepší než kterýkoli ze starých matadorů), tu zase podle velikosti strany (malá - předpoklad nezkažená, velká - prolezlá korupcí); dost bylo různých děkovaček, výzev apod.
Tohle bych prosil rozvest, co konkretne si pod tim autorka predstavuje.
01. 08. 2012 | 08:59

jogín napsal(a):

Aga: Souhlasím, můj učitel, fyziolog Kubišta říkal, že rozum používáme především ke zdůvodňování emocionálních rozhodnutí. A tak o obsahu našich talířů a kapes nakonec rozhodne tvar knírku a přízeň (či podmazávka) televizních manažerů. Neboť co není na obrazovce, neexistuje.
01. 08. 2012 | 09:09

buldatra napsal(a):

Domluvit se se svým politikem?
To mi připomíná situaci, kdy se kolonie plísně hlavičkové na petriho misce úpěnlivě snaží upozornit laboranta, že potřebuje nové živné médium, jinak zdechne.
01. 08. 2012 | 09:54

Veni, vidi, vici napsal(a):

Je to smutné čtení, když někdo uvažuje k obrazu svému, ne k obrazu pravdivému! Prognózuji, že najisto máte zaděláno na duševní paranoiu! Z drtivé většiny žoldák (vy) z veřejnoprávních zdrojů, lká špínu na žoldáky z veřejnoprávních zdrojů! Ach jo? Termín jako "politici" budete používat i tehdy, když voliči zvolí 15% DSSS? Není jasno koho oslovujete. Uvažuji správně, že je to bla, bla, bla vychází z vašich rozumových parametrů? Čím více žvanění, tím více peněz z občanských společností?
01. 08. 2012 | 10:19

špatné uživatelské jméno napsal(a):

buldatro
Nevím, co delfín člověku řekne, až si s ním od plic promluví. Asi by to na těchto stránkách nebylo zveřejnitelné.

Jen doufám, že tím, s kým bude rozmlouvat nebudete vy.
Pohovor s individuem, které považuje společnost za kulturu plísně hlavičkové a politiky za vrchol tvorstva by mohl způsobit, že žádný delfín už nikdy tonoucího nezachrání.
Oni si to staří Řekové beztak vymysleli, jako tolik jiných věcí, a od těch dob se to jen traduje.
Nebýt schopen rozeznat, že politik je nebezpečný cizopasník na těle společnosti ale o něčem svědčí.
01. 08. 2012 | 10:59

Vogel napsal(a):

Těžko, delfíní totiž nekradou :-))
01. 08. 2012 | 11:34

michal napsal(a):

NapisteJim.cz

to muze byt prvni krok?
01. 08. 2012 | 14:28

resl napsal(a):

Srovnáváte-li inteligenci delfínů s českými politiky, pak je jistě problém určit, kdo je na tom lépe.
01. 08. 2012 | 14:33

Bavor V. napsal(a):

resl
já mám celkem jasno (politici to nejsou)
01. 08. 2012 | 16:20

JO napsal(a):

Zastavte Zabíjení Zvířat !!!
01. 08. 2012 | 19:17

Fialenka napsal(a):

„….Maximální, ale účinné zhuštění „programu" pro voliče. Může vzniknout vcelku přehledná politická mapa dlouhodobých cílů. Nastavíme si kompas, který zaměří pozornost české společnosti k dlouhodobé metě….“
Napsala jste to výstižně. Navíc podl mě je dobré dát si za vzor (spíš jako milník, ne cíl) nějakou zemi, protože pak se i ví, jak postupovat.

Čeští voliči nevědí co od politiky chtít. Tedy vědí, řídí se hesly pravice. Tohle jsem slyšela před minulými volabami v roce 2010. Vyjadřuje to jejich cíle ohledně České republiky: "Hlavně aby nevyhrál Parouk". "Hlavně ne socany". "ČSSD dovede zemi k bankrotu". "Tak hlavně ne komunisty".
01. 08. 2012 | 20:38

sítě na české politiky jen s malými oky napsal(a):

resl
Vůbec ne. Delfín je relativně dost inteligentní tvor, jak se zdá.
01. 08. 2012 | 23:09

Vandal napsal(a):

takový Marek ¨Benda, zvaný po otci blendamed, to je inteligentní politik! Kam se hrabou delfíni se svým velkým a strukturovaným mozkem!
02. 08. 2012 | 01:27

petrvileta napsal(a):

Zkuste se domluvit s Piráty, jsou chytří jako delfíni. Íííírrrr, ak, ak, ak, rrrrrrrr, uíí, uíí, ak, ak :-)
02. 08. 2012 | 05:12

miluskotisova napsal(a):

Ad AGA (01. 08. 2012 | 08:16)
Děkuji za Váš komentář. Souhlasím s tím, že samotný intelekt je dost chudý. Do jednoho článku se jednoduše všechno nevejde. Inteligence (pro men určitě) zahrnuje mj. i emoční inteligenci... (?). ...infantilní zvědavost jsem neměla na mysli. Nevím, ale řekla bych, že v zásadě máme velmi podobný názor na věc. Přeji hezký den.
02. 08. 2012 | 07:54

miluskotisova napsal(a):

ad jozka (01. 08. 2012 | 08:59)
Měla jsem na mysli jednorázové pokusy, jak zatřepat politickou scénou. Pana Janoucha i paní Procházkové (konkrétně jedni z autorů Defenestrace 2010 - koužkování dole) si velmi vážím, zvolený postup - v té době a za daných časových a jiných možností zřejmě i to nejlepší možné - je ale pořád jen jednostranný, nerecyklovatelný - tak nějak jednorozměrný čin. Je to spíš něco jako návod na použití pračky - zmáčni tenhle knoflík (nemusíte přemýšlet o celém mechanismu spouštění) a bude. Pro praní, bohatě stačí. Pro správu věcí věřejných, myslím si, že je třeba být náročnější nejen na politiky, ale taky na voliče. Nevím, jestli se mi to daří vyjádřit přesně. (Toto zkoušíme jako svobodný software a koncept: www.otazkyprocr.cz. Přeji hezký den a děkuji za komentář.
02. 08. 2012 | 08:05

miluskotisova napsal(a):

Ad Veni, vidi, vici napsal(a):
Čtení z koule se Vám nedaří. Žoldák placený z veřejnoprávních zdrojů? Od r. 1994 na vlastních nohách nebo v soukromém sektoru. Přeji hezký den mk
02. 08. 2012 | 08:08

miluskotisova napsal(a):

Ad resl napsal(a):
Nesrovnávám inteligenci delfínů s inteligencí politiků. Srovnávám výzkumnický přístup lidí k delfínům ke vztahu voličů k politikům a naopak. Přeji hezký den mk
02. 08. 2012 | 08:11

buldatra napsal(a):

Pro Špatné uživatelské jméno,

Pakliže se Vás můj příměr dotknul, je mi to líto, byl to příměr nevhodný.
(I když osobně si ve vztahu ke zdejším politikům jako ta plíseň na petriho misce připadám. Pakliže s nimi máte lepší zkušenosti, blahopřeji).

A nebojte, s delfíny promlouvat nebudu. To nehrozí.
Páč další cizí řeč se mi fakt učit nechce a navíc, co kdyby byli vztahovační jako Špatné uživatelské jméno?
02. 08. 2012 | 09:09

šašek z Jihlavy napsal(a):

petrvileta
Podařilo se mi rozluštit váš šifrovaný vzkaz v delfíní řeči a tak vám odpovídám: U í uaá tink ding kalala teng deng, u í uaá tink ding kalala deng Teng Siao Ping.
Přeji pirátům drtivý úspěch v příštích parlamentních volbách. Vaše dredy mě sice trochu iritují (jsem ze staré školy a odjakživa chodím na ježka), vaše kuráž a ochota jít s kůží na trh je mi sympatická. Jak se v případě volebního úspěchu chcete vypořádat s různými konjunkturalisty, kteří se k vám budou chtít vetřít, je mi ovšem záhadou. Na svou příležitost čekají noví Grosové, Vidímové a podobné týpky.

Aga
Nevím, proč jsem si vás zařadil k zuřivým levičákům, v poslední době však čtu pozorně všechny vaše příspěvky a s mnohými souhlasím. Co říkáte na Vladimíra Špidlu, byl by pro vás přihjatelný jakpo prezident?
02. 08. 2012 | 09:16

buldatra napsal(a):

Pane Šašku,

ve které jazykovce jste se tu defínštinu naučil?
Mám podezření, že v Praze.

Sem do Brna se to ještě nedostalo.

Určitě v tomzas bude mít prsty hen ten pragocentrizmus.
02. 08. 2012 | 11:25

šašek z Jihlavy napsal(a):

buldatra
Pane Buldatro, neříkejte, že jste nikdy neslyšel zpívat Aničku Kukakačku alias Aťku Janouškovou. Ta tento kouzelný delfínský dialekt u nás zpopularizovala už v době našeho dětství.
02. 08. 2012 | 12:19

aga napsal(a):

šašek z Jihlavy

Díky za kompliment.

Asi ano, z té nabídky, která je k dispozici.
02. 08. 2012 | 13:06

aga napsal(a):

miluskotisova

Díky za reakci. Pokud do intelektu zahrnujete i emoční a sociální inteligenci, pak ano.

Infantilní zvědavostí míním to, čemu zastánci pokroku za každou cenu říkají prométheovský oheň. Můj názor je, že taťka Zeus věděl, že oheň patří do ruky jen dospělým a zodpovědným, a měl recht.
02. 08. 2012 | 13:11

Vandal napsal(a):

zdravím Miluš Kotiš

sympatický a inteligentní článek o sympatických a inteligentních tvorech / delfínech, nikoliv politicích a jejich voličích - konkrétně Marek Benda si může o delfíní inteligenci nechat jen zdát/. Ale nevěřím tomu, že do 5 let budou moci lidé rozumět delfínům a povídat si s nimi. Nepochybuji o tom, že jsou delfíni inteligentní, možná, po člověku, nejinteligentnější tvorové na zemi. Ale jako pro živé tvory, savce, musí pro ně platit stejné přírodní zákony a pravidla. Chodí delfíní mláďata do školy? Uchovávají si delfíni moudrosti a zkušenosti předků? Je rozvoj delfíní populace za posledních 10000 let podobný rozvoji lidského rodu, nebo se nemění? Jsou dnešní delfíni inteligentnější než jejich předkové? Souhlasím s tím, že inteligence může mít různé podoby, ale myslím, že do pěti let se zjistí jen to, co je už dávno známo, totiž to, že delfíni jsou inteligentní zvířata. Rád bych, kdybych se mýlil.
02. 08. 2012 | 15:26

Hanka napsal(a):

Všechno nejlepší k dnešnímu svátku, Miluško!!!
03. 08. 2012 | 21:11

MsnBEIhfVZ napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#6103>soma pain</a> soma muscle wiki - soma san diego reviews
06. 02. 2013 | 15:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy