Jak je důležité míti Táňu

24. 11. 2012 | 06:03
Přečteno 8227 krát
Táňa Fischerová dokázala a ukázala nad slunce jasně dvě zásadní věci: Za prvé, dostatečně známá a veřejně prospěšná osobnost skutečně vybudí spontánní sebeorganizující aktivitu nikým
neplacených jednotlivců a jednotlivkyň, a to dostatečně mohutnou, aby kandidující dokázal(a)
překročit práh 50 000 petičních podpisů.

Táňa Fischerová
Táňa Fischerová


Za druhé, stalo se tak - podle mého (hrubého) odhadu - za nějakých 20 000 korun českých. Toť celé náklady na předvolební kampaň k přímé volbě prezidentské. A jak s oblibou prohlašuje Táňa Fischerová, ostatní je na férových českých veřejnoprávních médiích a rozhodnutí voličů.

Z toho vyplývají také jisté závěry. Za prvé, mělo by být napříště vysloveně ostudné objednat si
sběr hlasů u PR agentury, případně platit brigádníkům za počet nasbíraných hlasů. Za druhé, jak
(ne)efektivně a (ne)smysluplně nakládají kandidující s penězi "sponzorů", stran a dárců v
kampani, stejně tak (ne)efektivně budou nakládat ve funkci s penězi státními.

Zde srovnání a propočet efektivity nákladů na kampaň:
Poznámka: započítala jsem veškeré (mně známé) náklady, které šly jasně ve prospěch kandidatury, ať je platil, kdo je platil (sám kandidující ze své kapsy, z volebního účtu, ze stranické pokladny; a také třetí osoba sice nespojená s kandidátem, ale kandidáta podporujícícho). Pokud se mi tedy na ulici dostal do ruky letáček např. T. Fischerové, započítala jsem. Pokud někdo měl akce po republice, započítala jsem - bez ohledu na to, z jakého účtu to šlo. Pokud některým kandidátům je k ruce placený pracovník té které strany, započítala jsem určité mzdové náklady. Jde mi hlavně o to, dobrat se k nějaké základní cifře nákladů na prezidentskou kampaň obecně. Uvítám Vaše komentáře a připomínky. Transparentno nákladů bude sledovat i Transparency International


Fischerová Táňa - 72 600 hlasů
(3 domény, webhosting, letáček barevný A6, cestovné)..... 20 000 Kč tj. 0,5 Kč na 1 petiční
hlas.

pozn. na účtě neutracených 14 210 Kč

Franz Vladimír - 88 400 hlasů
(1 doména, webhosting, stánky, bannery, plakáty, Franz tour, potisk triček aj.).... 130 000 Kč tj. 1,5 Kč na petiční hlas
pozn. na účtě neutracených 50 000 Kč

Roithová Zuzana - 81 199 hlasů
(doména, webhosting, propagační materiály, částečně placený volební štáb, cestovné aj.).... 400 000 Kč
tj. 4,9 Kč na 1 hlas
pozn. Z. Roithová ze svého přispěla cca 200.000 Kč;
údajně přislíbeno od strany KDU-ČSL 4 mil Kč - toto uvádí média, sama paní Roithová se proti tomu ohrazuje.
Zuzana Roithová
Zuzana Roithová


Nevypisuji ostatní kandidující, kteří operují či chtějí operovat s vyšším počtem jednotek milionů.... (???!!!)

Opravy článku dne. 28.11. 2012:
+ poznámka k zohledněným výdajům
+ navýšení získaných petičních hlasů pro Z. Roithovou z 80 100 na 80 199 a přepočet na 1 hlas
+ informace o příspěvku ze svého u Z. Roithové
+ slovo částečně (u volebního štábu Z. Roithové)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa Řepa napsal(a):

Jak je důležité míti rozum

Řekl bych, že nejefektivněji nakládá s penězi jistá Mařenka Nováková ze Zlámané lhoty.
Taky je to z gruntu hodná ženská, srdce na dlani, v životě to neměla lehké, není ji také co vytknout,čřistá duše.......... ale nekandiduje.
Holky zajděte na kafe, pomozte ji s klukem, život je krátký.Pusťte si pohádku Rozum a štěstí od Jana z Kampy.

Nováková Mařenka
(žádná doména, žádný webhosting, žádné cestovné, 1 Skarta )..... tj. 0,0 Kč na 1 petiční hlas. Od sebe.
pozn. na účtě neutracených 14,00 Kč
24. 11. 2012 | 07:01

zuzka napsal(a):

Pani Fischerová je mi velmi sympatická a dle mého názoru je s panem Franzem jedna ze dvou kandidátů, kteří ve svých morálních a lidských kvalitách vysoce převyšují ostatní kandidáty. Přesto mám u pani Fischerové malou výhradu.
Náboženství bylo z dobrých důvodů odděleno od státu. Nejsem si jist, že pani Fischerová tuto dělící línii vidí zřetelně.
24. 11. 2012 | 07:05

Luba napsal(a):

Přiznám se,
že jsem paní Fischerovou "moc nemusel". Jako milovník umění divadelního, filmového a jiného vím, že máme celou řadu lepších hereček, než je ona.

Jenže "nebýt dobrou herečkou" rozhodně není charakterový nedostatek. V životě mimo prkna to může být naopak přednost :)

Ovšem, je to přednost, která ten život "špatnému herci" nijak neusnadňuje.

Kupříkladu, životní filozof a herec nejvyšší jakosti, (mimochodem: též vynikající spisovatel a řečník) pan Miloš Kopecký tvrdil, že poctivost hereckého umění spočívá v tom, že herec nic přímo neprožívá, ale že to dovede zahrát natolik věrně, že divákovi vsugeruje pocit: Ten svou roli nepředstírá, ale žije jí! Přitom samozřejmě vychází ze sebe - ze svých zážitků, které může vyvolat z paměti a vložit do postavy, kterou ztvárňuje. "Nikdo nic neprožívá, každej všechno hraje, a v tom spočívá kvalita a poctivost hercova umění."

Paní Fischerová nemůže být dobrá herečka, protože jako člověk není dostatečně "plastická" a zákoutí její duše jsou nedostatečně temná.

Prostě: Paní Táňa Fischerová celý život hraje Táňu Fischerovou.
Když ji režisér obsadí do role "Táni Fischerové", nikoli do role semetriky, hysterky či drbny aj., je v ní dobrá ...

Z toho plyne, že paní Fischerová může "roli prezidentky" sehrát vynikajícím způsobem! Zvlášť v naší "době mediální", kdy je schopnost pozitivně zapůsobit před studeným skleněným okem veřejnoprávní kamery velmi důležitá.

Její luzný, šminkami nepřemalovaný zjev, vynikající dikce a kultivovaná čeština, nezanedbatelná intelektuální potence, velké životní zkušenosti, včetně těch tragických, které by slabší jedinci nemuseli unést, praxe v politice a ve veřejném životě, aktivní pomoc těm nejslabším lidem u samého sociálního dna, to všechno činí z paní Táni tu nejvhodnější kandidátku na Hradní stolec.

Doufám,
že paní Fischerová nám v brzské době představí tým svých budoucích poradců, což je pro voliče také velmi důležitá informace. Jakými lidmi se obklopí. Jestli to budou "samí kamarádi", nikoli schopní odborníci, nebude to dobrý signál.

Každopádně,
zatím v dosavadní nabídce nevidím kandidátku či kandidáta vhodnějšího, než je Táňa Fischerová.
24. 11. 2012 | 07:09

Miluš Kotišová napsal(a):

Pepovi Řepovi:
Tento článek není myšlen jako podpora T. Fischerové, ale jako konstatování faktu, že není třeba milionů na kampaň. Vám doufám nepřipadá rozumnější sbírat a utrácet miliony od firemních sponzorů, třebaže od února podle téměř všech průzkumů mezi kandidáty vedu nebo jsem na předních místech?
24. 11. 2012 | 07:31

Saltzman napsal(a):

Když už musíme mít prezidenta, pak proč ne Taťánu Fischerovou. Trochu by mi mohla vadit pro svou Zelenou, ale kdo bez chyby? Když by zvítězil náš maur profesor pomalovaný, pak také nemám námitek, neb co tam po malůvkách na obličeji, když duše je čistá?

U jiných kandidátů neznám kladné hodnocení, které pro mě by znamenalo přijetí jejich kandidatury za bezproblémové. Snad jen Zuzana Roithová, ale ta má finanční podporu od KDU-ČSL a kde peníze politické strany, či magnáta figurují, tam je cítit závislost kandidáta.

V devadesátých letech se sešli známí známých, aby se dohodli, že se vždy dohodnou. Stvořili fond, do kterého míří vždy odkloněné finance a číšník je v jejich klubu vždy obslouží. Za číšníka si zvolili jistého schopného, kterého nikdo nezná a v této neznámosti na veřejnosti i zůstal dodnes. Krom fotky z mládí není od něj fotka žádná v médiích. také televizní kamery ho na cestách po světě nezachytily, takže je dost možné, že je to buď Fantomas, či Jára Cimrman. Takto ukrytý může deponovat peníze na podporu kandidátů moci a nikdo nedohledá jejich pramen, původ, čistotu. I "chudý" kandidát prezidenta z Vysočiny má tak šanci na útratu za propagaci svého moci chtění.

Takže pro veřejnost u tak bezvýznamné mocenské funkce, jako je prezident je dobře si ozkoušet přímou volbu podle přijímání peněz a jejich útraty kandidátem. Jinak prezidentská volba byla ponechána voličům k tomu, aby měli dojem, že přeci jen o něčem osobně rozhodují. Ve skutečnosti prezident v důsledku nedokáže měnit tok pramenů financí i odkloňování z penězovodů do center, kde se zase dají přetavit na moc udržující. Prezident je jakousi ozdobou našeho státu, jen nesmí při výkonu té funkce dožírat lid. Třeba přivlastněním si drahé propisky. Jinak vlastně může cokoliv z funkce vyplývající a určité procento občanů jej bude vždy milovat.
;-))
24. 11. 2012 | 07:41

Pepa Řepa napsal(a):

Miluš Kotišová
to není. Určitě.
Stejně jako se přeceňují billboardy u silnic. Ale jak je chcete omezit?
Zlatá studna pro generování černých peněz. Dejte prachy, pro mě to není, to pro stranu či pro Jirku nebo Honzika.
Ty xichty se na mě tlemí odevšad. Už tím jsou mi protivné. Ráno u dálnice, večer u Krause nebo Železného.
Co s tím? Zakázat se to nedá.

Ale argument, že kdo šetří, bude dobrý hospodáříček to také není.
Je to o úředničině, dobrých loktech, politikaření, jeli v tom jak VH tak VK. Pojede v tom i příští alfa-samec(ce) to pro takové typy jako Fischerová není.Příští půjde ještě dál za hranu, až se rozkouká.Bude přece mít silnější mandát od "lidu".
24. 11. 2012 | 07:50

Záškodník napsal(a):

Paní Fischerová mě tím svým mučednickým výrazem světice irituje už mnoho let.
Říkáme jí pracovně svatá Dala,nevěděla komu.
Byla to vždy podprůměrná herečka a v politice rovněž nezanechala stopy.
Nevím,co ji vedlo k tomu,že by mohla být českou prezidentkou-naprostý nedostatek sebereflexe?
Rád bych na hradě viděl ženu,ale nikoliv paní,jež vypadá jako lehce pomatená bezdomovkyně a školí nás už dvacet let o potřebě pravdy a lásky na světě.
Zcela jistě by tuto funkci zastala mnohem lépe paní Bobo,ač k ní mám mnoho výhrad, je nesporně inteligentní a jako novinářka obratná v komunikaci.

S pravdoualáskou se jděte vycpat!
24. 11. 2012 | 08:12

amiel napsal(a):

Prezidentské volby jsou sice jen anketa a oblbovák pro "lid", ale stejně přemýšlím, jak v nich budu hlasovat (jsem taky "lid"). Mám hned tři favority - Fischerovou, Dienstbiera a Zemana. Každý z nich by byl úplně jiným prezidentem, každý z nich by ale byl prezidentem dobrým. Volba Fischerové je z těch tří nejodvážnější řešení, ale proč vlastně jednou neprojevit odvahu? Už dávno to není (jestli vůbec kdy byla) pravdoláskařka, myslí samostatně a velmi rozumně.
Záškodník: Fischerová je samozřejmě mnohem krásnější ženská než Bobošíková (když už vzhledem k volbě prezidenta sledujete i takové pofidérnosti) a porovnávat buranskou, nevzdělanou a nemyslící podnikatelku/trhovkyni Bobošíkovou s chytrou, bystrou a originální Fischerovou z hlediska inteligence je už samo urážkou paní Fischerové.
(Podíval jste se např. aspoň na jejich stránky?)
24. 11. 2012 | 08:37

Občan napsal(a):

Paní nebo slečno Kotišová,

"být hodná" pro výkon funkce prezidenta nestačí. Takový "hodný" člověk je potom zcela odkázaný na poradce a externí specialisty, což jeho prezidentování dost prodražuje.

U paní Fischerové mne rovněž zaráží fakt, že jako člověk závislý na sociálním systému byla v letech 2002-2006 poslankyní za US-DEU; což byla partaj na hony vzdálená čemukoli sociálnímu a naopak prosazující značně asociální politiku.
Jako hlasitá křesťanka se stala spoluautorkou zákona o registrovaném partnerství.
K tomu zelení, Hnutí duha, Arnika - extrém na extrém.
Takové protiklady na důvěryhodnosti nepřidají.

A od věci není ani její věk. Paní Fischerové je 65 let; to je docela dost na start v prezidentské funkci.
24. 11. 2012 | 08:41

Mirka napsal(a):

Záškodníku
to jsou pindy naší Mindy. Nálepkování a klišé. Modní vymezování se proti pojmům, třeba pravdoláska. Co to je ta pravdoláska ? No a koruna všeho je glorifikace té afektované kariéristky Bobošíkové. No to je opravdu ta pravá. Inteligentní a obratná v komunikaci. Tak hlavně obratná, to se dá vypíchnout. Až moc obratná. Pokud lidé budou věřit takovému člověku, tak se nikdy nikam nedostaneme. Jsem moc zklamaná. Ta paní by se charakterem dala směle přirovnat k Dlouhému. Komunista nebo pravičák, to je jedno, hlavně že jsem komunikativně obratný. Copak se nikdy nepoučíte ?Nebo si děláte prču ?
24. 11. 2012 | 08:50

amiel napsal(a):

Občan:
Jo, ale to hledání paní Fischerové má integritu - vede śoustavně jedním směrem, zprava doleva. Je to česká umělkyně - takže potřebuje čas. Hodně času. Inteligentním lidem z praxe došla neperspektivnost čehokoli pravicového nejpozději na podzim 1993, lidem jako Fischerové postupně po roce 2006. Podstatné je, že našla sílu se měnit. Zajímalo by mě ale, jestli je dost silná, aby u ní po případném úspěchu nemohlo dojít k regresu.
65 let není nevýhoda, právě naopak - prezidentská funkce je "o" životních zkušenostech a "o" schopnosti imitovat. Obojí jako starší paní a herečka má. A spousta lidí zvládla takovou čestnou funkci i ve věku o 10-15 let vyšším.
A hodná není ani náhodou. Je to překvapivě drsná ženská.
24. 11. 2012 | 08:58

vasja napsal(a):

Hodná a hloupá Táňa.
Tohle se hned tak nevidí, neslyší.

https://www.youtube.com/watch?v=lmfJptANmnE
24. 11. 2012 | 08:59

Záškodník napsal(a):

Amiel

Fischerová bývala! krásná žena-dnes vypadá jako somračka z bufetu(šedivé dlouhé neupravené vlasy jsou znakem dekadence zanedbaných stařen). Ale to není to nejpodstatnější.
Tahle paní hraje tu svou roli ženy ztýrané osudem už hodně dlouho na to,aby jí to mučednictví ještě někdo věřil. Její medialónek měl nejspíš vzbudit soucit dojemnou láskou matky k postiženému dítěti. Ale už tam zapomněli uvést, že syn Fischerové(pokud se nemýlím) žije trvale v ústavu.
Ne,že bych jí to měl za zlé,ale neškodilo by dodat to pro úplnost a nepředstírat,že se o něho matka stará pomalu 24 hodin denně.
Fischerová se vždy stylizovala do role soucitné laskavé osoby,kterou možná i je(ale taky ve skutečnosti vůbec být nemusí-já těmhle přeslazeným typům odjakživa moc nevěřím),ale není za ní nic,co by ji opravňovalo a kvalifikovalo být hradní paní. Tahle zakřiknutá chudinka by se mezi politiky vůbec nedokázala prosadit.

Bobošíková má za sebou kariéru europoslankyně(dělala sice v EU parlamentu kulové-jako ostatně všichni ostatní poslanci),ale je zběhlá v tom,jak vystupovat na veřejnosti(skvěle se osvědčila jako ředitelka ČT v době,kdy se tam rozhořel lítý boj o koryta maskovaný "bojem za svobodu slova")atd.
Mimochodem-Fischerová byla samozřejmě! na straně těch "bojovníků".

Mimochodem, o Bobošíkové toho moc nevíte,když tvrdíte, že je "buranská nemyslící podnikatelka".
Tahle velmi pohotová dáma vystudovala žurnalistiku-začínala na ČT2,kde se věnovala politice a na Nově moderovala exkluzivní politický pořad.
Tu vaši Fischerovou by v konfontaci ve stylu amerických voleb vyřídila během pěti minut.
Roithová mi nesedí více méně proto,že pochází z lidovecké líhně,ale i tu pokládám za kvalitnější kandidátku,nežli druhořadou hérečku.

Přijde -li vám šedivá neupravená stařena atraktivnější,nežli ženská krev a mlíko, tak s vámi nebude něco v pořádku.
Zajděte s tím k odborníkovi.

P.S. Volit nejdu-nezajímá mě to a nejsem tudíž niktera výrazně zaujatý.
24. 11. 2012 | 09:00

Záškodník napsal(a):

Mirka

Nedělám.

Fischerovou bych neskousnul ,jakož ani Fischera a Dlouhého.
Bobo bych klidně snesl-pěkně se na ni kouká. Imagemaker by si ji vzal do parády a za pár týdnů by s ní udělal divy(stejná byla proměna šedivé nevkusné myši Havlové v elegantní dámu). Jenže Bobo má na rozdíl od Havlové vysoký intelekt,ať se vám to líbí nebo ne.

Položme si otázku, jakými vlastnostmi má disponovat prezident?
Má být sebevědomý, inteligentní, politicky zkušený, obratný v médiích, dobře vypadající(nečlen KSČ). Nic víc není potřeba-tím méně nějaká pofiderní "dobrota" a "charakter".

Bobošíková není eurofilka a proto u mě má body navíc.Fischerová je natolik slabá osobnost,že by unii odkývala a podepsala piánko i prodej Hradčan. Totéž diskvalifikuje Roithovou.
Pro mě je u prezidenta zásadní jeho poměr k EU,protože to bude v budoucnosti velmi důležité.Ostatní je balast.
24. 11. 2012 | 09:11

Mirka napsal(a):

Všem bych chtěla poradit, zapněte si pro orientaci a pomoc volební kalkulačku. Je to docela dobré vodítko.
http://volebnikalkulacka.cz/volba-prezidenta-cr-2013/
24. 11. 2012 | 09:12

Mirka napsal(a):

Záškodníku

tak tomu rozumím, nasadit Bobošíkovou jako páku proti EU. Tak já si zase myslím, že té ostudy máme už dost s Klausem. Nebojte se, ten bude bojovat až do skonání věků. Nechejte to klidně na něm a do čela státu zvolme někoho normálního. Bojovníků za kdeco máme všude plno a čím víc bojují, tím je to horší. Ale ona nevyhraje, nedělejte si naděje. Ostatně já bych tu funkci klidně zrušila. Fakticky je to jen formální záležitost.
24. 11. 2012 | 09:21

Jirák napsal(a):

No, když si představím T F jako vrchní velitelku ozbrojených sil- asi se ubráníme teorií že pravda a láska zvítězí.
Když si ji představím jak má doplnit ústavní soud, bankovní radu, rozhopdnout koho jmenovat soudcem, být rovnocennou partnerkou politiků u mezinárodních jednání- asi se to nedá uhrát zahráním plachého skromného úsměvu. Ale na tetičky z Dolní Horní to zabrat musí
24. 11. 2012 | 09:21

xft napsal(a):

my už jsme si to všechno prožili, ale oni ne – tak jim to dopřejme…

Oni si ti mladí musej tu hubu namlátit sami – a vopička jim k tomu dá spoustu příležitostí… A já jsem člověk přející, já jim to přeju. Je to hlavně jejich budoucnost. Chtěli koncentrák – mají ho mít… Tady zas spousta lidí chtěla Evropskou unii. Jinej koncentrák… S německým vedením – oni s tím vedením maj už letitý zkušenosti… No a tak jí maj!
A najednou vidím, ono se jim to nelíbí a z toho vysněnýho ráje utíkaj… Místo aby si vychutnali to, co chtěli… No a ta největší sranda je, že ono už pomalu není kam utíkat… To je holt ten problém všech sociálních inženýrů – jakmile sami narazej plnou hubou na to, co tak nezištně chtěli pro ostatní…
Tak jim to přejme… Já jim to přeju taky. To oni v tom prožijou většinu svého života – tak ať si to pořádně užijou!
24. 11. 2012 | 09:23

get your kicks on route 66 napsal(a):

Táňa Fischerová zdá se být vhodným objektem pro manipulaci mafií, oligarchií, plutokracií, bankstery, politiky a jim podobnými zločinci. Volena bude hlavně v Metropoli, na lontě je kocentrace výše jmenovaných a jejich sympatisantů poněkud nižší - mám zato, že je to prokázáno i statisticky.
24. 11. 2012 | 09:25

Záškodník napsal(a):

Mirka

Z ostudy sice máme mantl,ale to přece neznamená,že je pro nás podpis nějaké fiskální a bankovní unie výhrou!
Uvědomujete si vůbec,co z tohoto závazku plyne?
Nechci vstupovat do eurozóny a evidentně to dnes nechce cca 80 procent občanů(včetně podnikatelů).
Prezident by to měl vzít na vědomí.

U Klause mě štve jeho nedůslednost-LS nakonec podepsal a s církevními rest.naložil "šalomounsky". Řekl bych,že Bobo je jiný formát.Ale máte pravdu,nemá šanci.
Fischerová je ze hry,ale já bych sázel dost na Roithovou-jen proto,že je to žena-politička má šanci u lidí povrchní volby. Bohužel, taky eurofilka,což voličům,kteří nemají velký přehled, zůstane utajeno.
24. 11. 2012 | 09:38

Mirka napsal(a):

Záškodníku
nejdůležitější je u prezidenta charakter a ten Bobošíková nemá, i když Vás možná omračuje velikostí poprsí a zmalovanou hezkou tvářičkou.
Aby nedošlo k omylu, ani pro mě není paní Fischerová nejlepší kandidátka, ale Bobošíková je z hlediska charakteru nepřijatelná. A to by byla, i kdyby tisíckrát hlásala věci pro mě přijatelné.
24. 11. 2012 | 09:42

vasja napsal(a):

Tak to teda jooo.
Kdo neni vosel a psychologií votrok, dělá nám v EU ostudu :-))
24. 11. 2012 | 09:45

Aktiv napsal(a):

Záškodníku, Táňa Fischerová je po stránce morálky jistě o 1000% výše než Bobošíková, která je pro změnu zase strašně prodejná a nečitelná, kolikrát jsem se v této osobě zvaná BOBO zmýlil, BOBO je takový trojský kůň, který se stará jen o své cíle, a na nic nehledí!Vlastně by se dalo to samé řící o kandidátech od Zemana, Fischera, až po Dlouhého, všichni jsou to neokomunističtí zloději, kteří mají jen jeden zájem ,a to udržet tento zkompromitovaný neokomunstický režim u moci...Táňa Fischerová je sice slabá, jako Václav Havel,ale aspoň by ve funkci prezidentky mohla lépe korigovat, a zejména vety zákony, které neustále destruují tuto společnost, a oddalují nástup demokracie a svobody, a hlavně práva!!!Od BOBO PRÁVO, A ANI SPRAVEDLNOST, NATOŽ ČESTNOST NEHLEDEJTE, TATO DÁMA JE FALEŠNĚJŠÍ NEŽ JEJÍ IDOL VK!!!!
Fischer je také prospěchář, Dlouhý, Dienstbier, apod, kdyby byli jiní, už dávno by se distancovali od politiky, která tento národ dusí, a níčí, což neudělali, a odpovězte si proč?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ps:Okamurova kandidatura je zbytečná, za jeho výroky musí být aspoň nějaké úspěchy na poli politického boje s těmi korzupcí prolezlými harcoivníky současné politiky, pak by měl kandidovat,a jistě by to vyhrál, protože si na nic nehraje,...dále Franz, nevadí, že neumí moc hovořit, mě už stačí ,že zlodějští harcovníci, kteří mají jazyk ohebný jak proutek, ho hlavně zneužívají jako Šnajdr,Kalousek,Tluchoř, Nečas k sofistifikovanému a bezostyšnému lhaní a manipulaci s méně znalou veřejností, to Franz nesmí a nemusí napravovat, lepší neohebný jazyk, a pravdivý, než ohebný a břitký, ale se sírou u pusy:-)
Vidím tedy zatím jen opravdové tři kandidáty, tj.T.Fischerová(čitelná),Okamura(zatím bez viditelných úspěchů, by se měl nejdříve před další kandidaturou projevit jako bojovník), a Franz(by měl najít cestu jak zlodějských strukturám zakroutit krkem, a nenechat se svést, nebo odvést do nečinnosti jako Václav Havel...)!!!!
24. 11. 2012 | 09:45

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Mirko,

dal jsem si pro zajímavost tu volební kalkulačku: Vyšlo mi pořadí Dienstbier, Roithová, Schwarzenberg, Fischer (odstupy nevelké). Záčínám si připadat stranicky resp. ideologicky poněkud rozpolcen :-)

Libor Stejskal
24. 11. 2012 | 09:54

Záškodník napsal(a):

Aktiv

Okamura? Ten strašný populista a nesympatický chvástal? Mně to jeho arogantní,přezíravé chování dost iritovalo už v pořadu Den D.Tak toho bych se dost bál...

Právě proto,že je Fischerová tak "čitelná",bych ji jako prezidentku nechtěl.
Nemám rád Havla(ani Klause) a chci,aby na hrad přišel konečně někdo,kdo nebude navázán ani na jednoho z nich. Jak jsem již zmínil, adorace Klause mi u Bobo kapku vadí-jenže u Fischerové je to nemlich totéž-jen jde o směšnou adoraci Havla .
Dost bylo pravdyalásky,ale taky "neviditelné ruky trhu".

Franz je pro mne panoptikální postavičkou,kterého bych si přál na hradě jenom z čiré zlomyslonosti a plezíru. Náčelník Siouxů na Hradčanech-to nemá chybu!
Lidi by měli především použít hlavu.
Fischera vidím já jako "trojského koně"- mezinárodní židovské podnikatelské lobby(kandidoval do Evropského židovského parlamentu!, v souvislosti s ním se mluví i o Sorosovi).
Nejhorší na tom člověku je ale "flexibilita"-ten odkýve komukoliv cokoliv v případě,že z toho bude profitovat. Za loajalitu k EU už dostal jeden šolich.
24. 11. 2012 | 09:58

Baba Jaga napsal(a):

Nu, u nás na lontě, ba ani v okresním či krajském městečku jsem žádné petiční archy pro paní Táňu nepotkala a také jsem žádné ani pro jiného kandidáta nepodepsala (viděla jsem na ulici pouze pro pana Franze).
Možná by seznamy podepsaných skutečně mohly být zveřejněny (třeba kandidáty, které podpořili - jen jména a místo bydliště bez přesného uvedení) - třeba by se mnozí divili. Když jsou tam údaje nepravdivé, tak možná i falešné podpisy.
Já už tu dlouho píšu, že by bylo nejlépe z úsporných důvodů funkci presidenta zrušit. Přímou volbu považuji za zbytečně drahou. Ale volit v prvním kole půjdu, do ledna si určitě vyberu. Pokud si v druhém kole nebudu moci vybrat, zůstanu moudře doma.
Docela mě udivuje, kolik z nás přesně ví, kdo má či nemá charakter.
24. 11. 2012 | 10:02

get your kicks on route 66 napsal(a):

Ostatně je pozoruhodné, jak málo se probírá minulost pana Dr. Franze, co se týče jeho studií na PF UK. Již ten fakt, že studoval práva v době hrubé normalisace, ho v mých očích těžce diskvalifikuje, byť je tu alespoň jistá naděje, že by mohl být výjimkou potvrzující pravidlo. Také by mě docela zajímalo - i když mi do toho nic není - ve kterém období života zdevastoval svůj exteriér. Během studií práv asi ztuha...
24. 11. 2012 | 10:06

český maloměšťák napsal(a):

Btw - až zase pepkořepkovská individua začnou strašit KSČM - či organizovat petice proti instalaci zástupkyně KSČM, řádně zvolené ve svobodných volbách....je třeba si vždy připomenout, že Lorenc a podobní vládnou již leta. A nevolil je nikdo.
Nejen na Slovensku.

proto to taky v politice a institucích vypadá tak, jak to vypadá.

No nic, hezky se bavte nad nevýznamnostma. A nezlobte ! Páni nemají rádi, když kmáni zlobí !
24. 11. 2012 | 10:09

Pepa Řepa napsal(a):

Koukám, že je to tady jako u volby královny krásy dam v letech. Která je hezčí.

Charaktery nesrovnatelné, jen bych nesměle podotkl, že Matku Terezu ani ve snu nenapadlo kandidovat na ouřad.
K tajné lásce kolegy honolulu, gramofonu Bobo, bych podotkl, že ani devátá symfonie se nedá poslouchat na rozkřáplém gramofonu, pravda naleštěném.

Inu reality show-přímá volba alfa-samice jako řemen.
Chtělo by to ještě ščot, takový ty ruský koule na špejli nebo blog kartářky.
Kdo si hraje, nezlobí.
24. 11. 2012 | 10:16

Maximus napsal(a):

Autorka je pod foto označena jako "kostarikoložka", hmmm, máme 196 státních útvarů a tak se nabízí asociace, třeba:
"Peruložka", "SvatáLucieložka" či "SierraLeoneložka". (-:
V tomto článku je ta dáma Fischeroložka stonožka.....
Pro Česko by pasovalo označení pro znalkyni zdejšího prostředí, "mafiánoložka" a u chlapa "mafiánoložec"!
Pěkný den!
24. 11. 2012 | 10:17

Stařeček napsal(a):

paní Fischerová napoužívá "odklíčovat", "procentní bod" a jiné zhuvěřilosti. Pro mne je proto !"nevolitelná"
24. 11. 2012 | 10:40

Baba Jaga napsal(a):

To: Stejskal
Tak jsem si po Vašem vzoru také chtěla projet volební kalkulačku k presidentské volbě - ve vyhledávači se mi zobrazila pouze pro senátní a krajské volby. Kde jinde rychle hledat?
24. 11. 2012 | 10:44

Mirka napsal(a):

Pane Stejskale

tomu, že jste rozpolcen se ani nedivím. Po těch letech, co tady musíte číst ty přesvědčivé a bojovné argumenty ze všech možných úhlů bych si já už ani nebyla jistá, jak se doopravdy jmenuji :)

Přeji hezký den
24. 11. 2012 | 10:46

český maloměšťák napsal(a):

Luba
"Paní Fischerová nemůže být dobrá herečka, protože jako člověk není dostatečně "plastická" a zákoutí její duše jsou nedostatečně temná.

Prostě: Paní Táňa Fischerová celý život hraje Táňu Fischerovou."

Ano - to je dost důležité.
Bývalých estébáků a bolševiků, kteří výborně zvládli role pravicových liberálů je nejen v parlamentu či ve vládě mnoho. Bude dobré, když budou mít obraz toho, co navždy ztratili před očima tak, že si možná ti labilnější konečně hodí mašli.
Stařeček
Já zase znám řezníka, který velmi často říká " nasrat" /když se např. bavíme o politické situaci v Kraďákově a vládě Mafie/.
Přesto dělá moc dobré jaterničky a šunku.
Já bych toho řezníka viděl v politice rád.
Umí nože nejen dobře nabrousit...ale i používat.
24. 11. 2012 | 10:48

Divobyj napsal(a):

Táňa Fischerová-Havel v sukních

To snad raději mor a choleru!
24. 11. 2012 | 10:51

Fialenka napsal(a):

Táňa Fischerová je podle mne zatím nejlepší kandidátkou na Hrad, protože je pravdomluvná a svobodná. Svobodná v tom smyslu, že není a nebude koupena firmami a navíc se nenechá omámit mocí. Nenechá se omámit ani kouzlem osobnosti člověka stojícího hierarchicky vysoko.

Je zastánkyní spravedlnosti. Říká: „Já si myslím, že bez sociální spravedlnosti není demokracie.“

Má přehled co se děje ve světě a umí vyhodnotit co je důležité. Například chce (jestli jsem to pochopila) prosazovat jedno zajímavé řešení světové finanční krize, kterým se již začíná zaobírat vyspělý svět, akorát do Čech se ty info zatím nedostávají.
Tím řešením je lokalizace tedy určitá místní soběstačnost od produkce potravin až po bankovnictví. Není to prý žádná novinka, dříve u nás existovalo tisíce kampeliček.
Mluvila o tom v rozhovoru pro Českou televizi:
"….. ale pravděpodobně neznáte naši slavnou minulost z první republiky, kdy u nás bylo víceméně pět milionů družstev po celé republice, která stála na rovnosti hlasů a podílů. Mimochodem jejich reprezentantem byl Ladislav Feierabend, velmi známý člověk, a tato družstva byla jakousi demokratickou základnou první republiky. Bohužel komunisté je jako jeden z prvních činů právě centralizovali a rušili ten starý model."
24. 11. 2012 | 10:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Babo Jago,

zkopírujte si do prohlížeče adresu, kterou uvedla paní Mirka. Odvede Vás přímo na požadovanou stránku.

Paní Mirko,

obávám se, že bych to před pěti lety (s ohledem na tehdejší reálie) vyplnil velmi podobně :-) Co bude za pět let, si netroufám říci. Tedy co se mých politických názorů týče (tyto debaty je myslím moc neformují, ale jinak jsou k nezaplacení. Málokterá škola toho dá v životě tak moc).

Libor Stejskal
24. 11. 2012 | 11:02

Pepa Řepa napsal(a):

Všechno už tu bylo.
Podobně duchem nepřítomný Chance to dotáhl na presidenta USA, v knize dokonce na generálního tajemníka OSN a vystačil si s výživným sdělením, že je třeba starat se o kořeny, zalévat a tak.....
24. 11. 2012 | 11:09

tata napsal(a):

pane STEJSKAL

něco je na tom testu divné,moc se v pohledech neschodnem a vyšlo mi prakticky to samé....Dienstbier ,Zeman, Roithová,
24. 11. 2012 | 11:34

Baba Jaga napsal(a):

To: Stejskal
Díky za radu - když jsem nyní projížděla diskusi, tak už se mi odkaz u paní Mirky i zvýraznil (na příponě eu jsem nehledala). A že tam nejsou kandidáti všichni, otázek mnoho - asi u dvou jsem si nebyla jistá, o čem přesně jsou - tak mi první vyšel také pan Dienstbier, pak už se ale příliš neshodujeme. Z Prahy býval, je a bude svět jiný.
Příklad ze života - i plyn pražská RWE dodává nejlevnější, příští zimu se tam asi přehlásím. Je to téměř zajímavější téma než to, koho si nakonec zvolíme presidentkou či presidentem.
24. 11. 2012 | 11:39

vasja napsal(a):

Kalkulačka je divná.
když se s mojim "vítězem" shodnu jenom na 30%, tak teda nevim.
24. 11. 2012 | 11:42

Mirka napsal(a):

Pane Stejskale
to víte, každý jsme nějaký, někdo více na tu druhý zase na onu stranu a někomu se přihodí i to co Vám. Ale Vy jste se s tím už naučil žít :)
24. 11. 2012 | 11:51

zilvar z chudobince napsal(a):

Proč nekandiduje Wagnerová na prezidentku? Hned bych věděl, koho volit. Jinak kalkulačka zrovna Táňu Fischerovou nemá v repertoiru, takže nevím nevím,jak by to s tím pořadím bylo... Mně vyšli na stejno tři kandidáti, divil jsem se velice :-)))
24. 11. 2012 | 11:54

Fialenka napsal(a):

V té volební kalkulačce mi vyšel jako první Dienstbier a za ním Fischerová, což docela sedí, protože oba dva jsou moji favoriti.
24. 11. 2012 | 12:00

Občan napsal(a):

Kalkulačka zahrnuje jen kandidáty, kteří odpověděli na otázky.
FIscherová a Franc neodpověděli a proto nejsou kalkulováni :o)

Já jsem z ní také trošku vedle, protože u Sobotky a Schwarzenberga mi vyšla "shoda" -6% a -8%. Což jsem si myslel, že nejde; ale jde :o))
24. 11. 2012 | 12:02

stejskal napsal(a):

Paní Babo Jago,

také mne mrzí, že řada kandidátů na zaslané otázky neodpověděla. Bylo by to zajímavější.

Já měl spíš problém, že možnosti odpovědět jsou jen ANO, NE, NEVÍM, NEPŘIJDE MI DŮLEŽITÉ. Já bych potřeboval ještě NA TAKTO POLOŽENOU OTÁZKU NELZE JEDNOZNAČNĚ ODPOVĚDĚT ANI NE ANI ANO. AKLE TO NEZNAMENÁ, ŽE NEMÁM NÁZOR ČI MI TO NEPŘIJDE DŮLEŽITÉ.

Jinak máte pravdu, z Prahy je pohled na svět jiní. Jiný je zase třeba z Pardubic, další pak z Veveří Bítýšky, zcela odlišný z Dolního Bouzova. Světu je TO vcelku jedno, sám se kvůli tomu nezmění (ani ten bezprostředně kolem nás), ale je fakt, že řada lidí tomu svému pohledu přikládá obrovskou váhu resp. jej vydává za objektivní kritérium.

Libor Stejskal
24. 11. 2012 | 12:02

Fialenka napsal(a):

Občane,

Fischerová tam je, mně vyšla shoda s Fischerovou 46% a před ní Dienstbier 67%.

Jinak u Přemysla Sobotky mi vyšlo – 2% a u Schwarzenberga dokonce -25%.
24. 11. 2012 | 12:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane tato,

na tom testu není nic divného, řekl bych. Je takový, jaký je. To, proč nám vychází výsledky, které nám přidjou divné, má podle mne dva důvody:

1) naše představy o tom, jaký by měl prezident být (mimochodem většině z nás je nedokáže naplnit vůbec nikdo, ty maximalistické převládají)

2) co kandidáti o sobě píší (co si skutečně myslí, co vědí, že většina lidí chce slyšet resp. jim to přinese hlasy).

Můj první vstup byl trošku ironie. Chtěl jsem jím naznačit, jak nás podobné exaktní testy mohou přivést k výsledku, jenž nás samotné překvapí (protože při odpovědích se vyjadřujeme k problému, pak do toho ale vstoupí emoce spojené s konkrétním jménem - tím neříákám, že s problémem nejsou spojené emoce, jsou, ale jinak. A navíc to, co kandidát říká, pak nemusí vůbec dělat. Většinou to tak dokonce i je.).

Vlastně jsem chtěl jen říct, že je dobré i o tom přemýšlet, uvědomit si je. A nenechat se deprimovat tím, že svět není přesně podle našich představ. A nikdy nebude. A je to dobře. Nic jiného.

Libor Stejskal
24. 11. 2012 | 12:10

Náhoda, zahradník napsal(a):

P.Ř.
Starat se o kořeny a ve správnou dobu zalévat ale JE životně důležité.
Chance je ten, kdo se nad věcmi opravdu zamýšlí.

Ostatně, znáte Golda? Tak byste měl vědět, že všichni ti schopní, znalí a společensky zaháčkovaní jsou jen banda bezvýznamných kašparů bez vlastních myšlenek.
Papouškují jeden po druhém kydy vzniklé v nejlepším případě cestou proudu vědomí. Po olízání růžového papírku.

Miluš si s tím sběrem asi dala hodně práce, tak je na místě ji pochválit.
Ale Táňu Fischerovou stejně volit nebudu.
Možná opravdu je dobrý člověk.
Ale není dobrá ani ve své profesi, ani v politice.
Musí si vybrat roli na způsob Matky Terezy, na to ale zase není dostatečně hard-boiled.
24. 11. 2012 | 12:14

Luba napsal(a):

Server "finmag" vyrukoval na kandidáty s "Prezidentským dokazníkem". Paní Fischerová odpovídala takto:

1. Podpořila byste zákon o vyrovnaném státním rozpočtu?

Ne, považuji jej za nebezpečný. Vyrovnaný rozpočet a finance jsou jen jedna část pohledu. Je tady také kvalitní život občanů a rozvoj ekonomiky. Za určitých podmínek je může takový zákon zadusit.

2. Jaký je váš názor na církevní restituce?

Podle toho, co o nich vím, vzbuzují tolik otázek, že ačkoli jsem pro nějakou náhradu církvím, v této podobě je považuji za nepřijatelné.

3. Jste pro zavedení školného na vysokých školách?

Ne.

4. Měly by mít děti možnost spořit v rámci povinných sociálních odvodů na důchod svých rodičů?

Systém má stát na solidaritě všech občanů tak, jak tomu bylo dosud. Individuálně se to nedá utáhnout. Přijde nemoc nebo ztráta zaměstnání a člověk sám je ztracený. Proto si všichni přispívají po celý pracovní život.

5. Jste pro zavedení majetkové odpovědnosti úředníků?

Jsem pro solidní zákon o státní službě, který vymezí práva a povinnosti i kariérní postup úředníků za jasných pravidel. Pokud někdo něco zpronevěří, měl by nést i majetkovou odpovědnost.

6. Jste pro zákonné omezení horní hranice RPSN u půjček? Pokud ano, v jaké výši?

Ano jsem. Musí skončit lichvářství, které je tiše tolerováno. Musí být co nejnižší.

7. Jste pro zavedení účelovosti u stavebního spoření?

Asi ano.

8. Jste pro legalizaci a zdanění prostituce?

Ano. Jinak prostituci necháváme volné pole bez jakékoli regulace a kontroly.

9. Je vám bližší Václav Klaus, nebo Václav Havel?

Václav Havel.

10. Kdo byl podle vás nejlepším polistopadovým premiérem?

Petr Pithart, Vladimír Špidla.

11. Kdo má u vás doma pod palcem rodinné finance? Víte, kolik za měsíc průměrně utratíte?

Já. Velice dobře vím, kolik, co stojí. Například celá moje penze padne na nájem a s ním spojené služby a ještě mi tisíc korun schází.

12. Jak si spoříte na stáří?

Mám penzi a nějaké úspory.

13. Vstoupíte do druhého pilíře penzijního systému?

Ne.

14. Kolik maximálně plánujete utratit za předvolební kampaň a z čeho náklady pokryjete?

Myslím si, že peníze nejsou zapotřebí, pokud jsou lidé sami aktivní. Řekla bych, že stačí pár desítek tisíc.

Možná se najde pár drobných sponzorů."

Zdroj:
http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/prezidentsky-dotaznik-c-3-tana-fischerova/
24. 11. 2012 | 12:20

Pepa 3 napsal(a):

Pane Stejskale, ve svém příspěvku ve 12:02 jste dokázal, že jste skutečně pražák s klapkami na očích. Kromě pravopisných chyb (ale co je to nějaké i-y) jste prokázal, že váš rozhled končí někde Průhonicemi. Ze tří míst mimo Prahu jste zkomolil název hned dvou: není Veveří Bitýška, ale Veverská Bitýška, není Dolní Bouzov, ale Dolní Bousov, akorát ty Pardubice vám vyšly!
24. 11. 2012 | 12:44

Chance, gardener napsal(a):

Děkuji Lubovi za odkaz.
S těmi názory by asi většina z těch pěti, co sem píšou za sebe, mohla souhlasit.
Bohužel jsem zažil za svůj předlouhý život na této domácí, z pár prkýnek pozůstávající scéně takovou paletu politiků, že prostě nevidím, jak by paní Fischerová z toho co si myslí (a věřím, že co si myslí také říká) dokázala posunout směrem k realitě byť jen háček nad ň.*

*Mohu se mýlit. Mýlím se často.
24. 11. 2012 | 12:51

stejskal napsal(a):

Je to tak pane Pepo 3.

Hezký den i Vám.

Libor Stejskal
24. 11. 2012 | 12:55

tata napsal(a):

pane STEJSKAL

Hlavně každý test této povahy je o ničem nevypovídající spíš takové pobavení,i když umě vyšel nebot skutečně budu volit to co vyšlo,ironii sem tam nenašel respektive nepochopil,ale s tím co si myslím že by jsme se asi neshodli na kandidátovi to logiku dává že to byla ironie,těžko si umím představit že by jsme se na volbě shodli ale na tom není nic proti.
24. 11. 2012 | 12:57

Pepa 3 napsal(a):

První děs na mne padl při přečtení "profilu" blogera:
"Věnuje se čím dál více tzv. vzdělávací architektonice pro využití jednak v neformálním kontextu, ale hlavně pro potřeby rozvoje občanské společnosti a demokratizace státních a zastupitelských institucí (koncept voličské kampaně měřící přidanou občanskou hodnotu neboli „Strategické otázky pro ČR“, koncept otevřené učebnice, využití doplňkových měnových systémů a kolektivní inteligence k podpoře např. vzdělávání)." konec citace!
Co to má být? Co je to "vzdělávací architektonika pro využití v neformálním kontextu atd..."?
Další děs při pohledu na fotografii. Původně jsem si myslel, že k nám promlouvá Milouš Kotiš.
A závěry z obsahu článku? Např.
"... jak (ne)efektivně a (ne)smysluplně nakládají kandidující s penězi "sponzorů", stran a dárců v kampani, stejně tak (ne)efektivně budou nakládat ve funkci s penězi státními."
Mohla by mi autorka vysvětlit, jak "nakládá prezident s penězi státními"?
Dále nemá cenu se rozepisovat. I když se rozjela obsáhlá diskuze o kvalitě či nekvalitě kandidátky, tak tato agitka není tím pravým místem, která by tuto diskuzi měla vyvolat!
24. 11. 2012 | 13:08

Pepa 3 napsal(a):

Libor Stejskal:
Neberte to ve zlém, jen jsem se choli příležitosti si "šťouchnout".
24. 11. 2012 | 13:11

Pepa 3 napsal(a):

"chopil"
24. 11. 2012 | 13:13

Pepa 3 napsal(a):

Vasja 11:32-
Jedno přísloví praví "mášli křivou hubu, nenadávej zrcadlu"! Možná by místo zpochybňování kalkulačky stálo za to, zamyslet se nad sebou! Jsem přesvědčený, že stejného výsledku jako vy by dosáhl Ládik!!!, Hoven(Bohorodička) či Neo.
24. 11. 2012 | 13:22

Záškodník napsal(a):

Ten test prezidentské volby mi nedávno někdo poslal e-mailem.Je to tedy pěkná krávovina!
Nejvíc ze všech nesnáším Fischera,ale vyšlo mi,že je to "můj" kandidát.
Volit se rozhodně nechystám-jeden exponát horší druhého.

Fialenka

Vy jste taková čistá naivní květinka-vy si přímo koledujete o to,abyste byla podváděna.
Lidem jako vy stačí prázdná klišé o pravdě,lásce a slušnosti deklamovaná s dostatečně trpitelským výrazem.
Já bych chtěl od prezidenta přece jen trochu víc.
24. 11. 2012 | 13:32

stejskal napsal(a):

neberu, pAne Pepo 3 ;) l.s.
24. 11. 2012 | 13:34

Záškodník napsal(a):

Pepa
Já taky myslel,že je na fotce chlapík!
Škoda jen,že jsem si nepřečetl popisek-to je zas něco.
"Kostarikoložka", "vzdělávací architektonika v neformálním kontextu"-tý brďo... já se vůbec nedivím tomu,že je u nás tolik nezaměstnaných vysokoškoláků.
24. 11. 2012 | 13:37

amiel napsal(a):

Ta volební kalkulačka, kterou sem dala Mirka, není špatná:
http://volebnikalkulacka.cz/volba-prezidenta-cr-2013/
Napsal jsem výš, že nevím, jestli Fischerová, Dienstbier nebo Zeman a vyšlo mi to: 1) Dienstbier 85%, 2) Zeman 65%, 3) Fischerová 45%, ostatní ještě o kus vzadu. Takže mám opravdu (trochu) jasněji.
24. 11. 2012 | 13:38

veverka napsal(a):

No k té kalkulačce....

K čemu to je když v ní několik kandidátů zcela chybí? není tam Franc,Okamura,Bobošíková ani Dlouhý. Dost neúplná vlobení kalkulačka řekl bych.
24. 11. 2012 | 13:38

Pepa 3 napsal(a):

Záškodník: Že jo? Například to "Kostarikoložka". Ona existule nějaká kostarikologie? nebo je to něco podobného jako "k*ndologie"?
24. 11. 2012 | 13:45

amiel napsal(a):

Veverka:
No ale Bobošíková, Dlouhý, Franc ani Okamura přece vlastně ani nejsou kandidáti - představují jen komickou nebo parodickou součást voleb a nromální člověk je samozřejmě nebere vážně.
Osobně bych tipnul, že ve druhém kole porazí Zeman Dienstbiera 54:46 (i když já dám hlas asi DSienstbierovi).
24. 11. 2012 | 13:49

hanah napsal(a):

Záškodník

napsal jste to excelentně a pro mě naprosto výstižně. Nemám prakticky co dodat, jen bych zdůraznila, že mi celá kandidatura od paní Táni přijde nebývale drzá - ano - naprostý nedostatek sebereflexe.
i "pracovní název" pro ni užíváme stejný - svatá dala :-)
Prezidentka, která se neustále tváří jako mučednice nabodená na kůl, ta by nás opravdu reprezentovala!
24. 11. 2012 | 14:18

mccavity napsal(a):

Ohledně Miluš se žlučovití dědci jako obvykle sekají do vlastní nohy.
Osoba, která se domluví maďarsky se neztratí.

Navíc, kdyby se podívali na kontext té kostarikologie, možná by se jim trochu rozsvítilo..
No, těžko. Ale naděje umírá poslední.

Stěžejním zdrojem HDP v Kostarice (znamená: Bohaté pobřeží) je finanční outsourcing. Takže bych nepropadal idealizmu. Ale jsou tam některé zajímavé momenty. A žabky.
24. 11. 2012 | 14:28

Vandal napsal(a):

Pepa3 a Záškodník

chlapi, já se vám divím. Miluš Kotišová je krásná ženská, možná by stačilo změnit fotku, nebo účes. Jinak s vámi souhlasím.
24. 11. 2012 | 14:40

záškodník napsal(a):

Hanah

Fakt je,že takový Okamůra a Dlouhý je taky docela drzý...

A u Dientsbiera krom známého příjmení jsem nepřišel na žádnou výraznou stopu v politice.
24. 11. 2012 | 14:47

záškodník napsal(a):

Hanah

Fakt je,že takový Okamůra a Dlouhý je taky docela drzý...

A u Dientsbiera krom známého příjmení jsem nepřišel na žádnou výraznou stopu v politice.
24. 11. 2012 | 14:49

vasja napsal(a):

Pepa 3 napsal(a):
Záškodník: Že jo? Například to "Kostarikoložka"....
--------------------
To se stane tak když se dáma spustí....
Pak tady běhaj Egyptoložky, Turkoložky a logicky aj Kostarikoložky.
24. 11. 2012 | 14:49

hanah napsal(a):

záškodník

to je fakt. Včera jsem např.viděla Dlouhého v pořadu u Krause a stále jsem si říkala, co ho k tomu vede. Proč zrovna on, jak se může stát, že si takový člověk řekne - mohl bych být prezidentem!
Táňu neberu jako kandidátku vážně, jen se hloupě shazuje.
Nejvíc mi vadí představa Fischera či knížete v roli hlavy státu, z nabídky mám asi nejblíže k Zemanovi či Bobo.
24. 11. 2012 | 14:58

Luba napsal(a):

Vandal má pravdu!

Na této fotce je Miluš samodruhá, a vypadá docela jinak:

http://www.czechlanguageonline.eu/pages.php?about

Inu, fotit se musí umět!

P.S.: Pane Stejskale,
ten Váš firemní fotograf se dříve věnoval pouze snímání tváří do občanských průkazů, fotil ve věznici s ostrahou, nebo jste se tohoto úkolu chopil sám osobně?
24. 11. 2012 | 15:26

A007 napsal(a):

Vážená autorko, volby prezidenta nejsou o charakteru, schopnostech a touze prospět veřejnému blahu, ale jen a jen o penězích. Kdo nemaže, ten nejede. Volební štáby, plakáty, cáry papíru do domovních schránek, řečičky v novinách a na Internetu, to vše stojí dost peněz, u nás stejně jako v USA. Tak nejde řeč o demokratických volbách, ale zaplacené demagogii.
Já s paní Fischerovou také sympatizuji, její projev v televizi byl balzám na duši, ale schopnosti a dobré úmysly nejsou na pořadu dne. jen bych podotknul - kandidát pan Fischer jednou větou prohlásil v televizi, že bude ctít zákony a demokracii a jedním dechem prohlásil, že neschválí vládu, ve které budou komunisté zvolení v demokratických volbách, to je skutečně skvělý charakter, sám komouš do roku 1989 a poté se hned přebarvil na modro, skvělý kariérista, takže ty pověsti, že mnozí členové KSČ přešli k modrým jen potvrzuje.
24. 11. 2012 | 16:00

Aktiv napsal(a):

Záškodníku,
naprosto sváma souhlasím i k osobě T.Fischerové, a souhlasím i s invektivama vůči její osobě, které souhlasí s mými. Psal jste, že vám vyšel při nějakém testu kandidát Fischer:-):-)Tak hledejte toho kandidáta, který nebude mít jakoukoli komunistickou minulost, jakékoliv napojení na tento zkorumpovaný systém, a mafiánské kruhy, a možná najdete toho kandidáta. Mě fascinovala odpověď z jednoho rozhovoru, který uskutečnila T.Fischerová od nick Luba, kde se jí redaktorka ptala na nejlepšího premiéra,odpověď Petr Pithart, Vladimír Špidla:-):-)
Ač jí můžeme jakkoli hanit, je tak trochu nejlepší kandidát,sice ne na 100% kvůli její "čistotě"....
Mě nejvíc trápí onen neokomunismus všech kandidátů, a jakási zkrytá nedefinovatelná struktura, která stojí za jejich kandidováním!Myslím si, že za T.Fischerovou, Franzem, nebo i Okamurou mohou stát stejné kruhy, toby pak znamenalo, že si celý národ dělá falešné naděje o tom správném kandidátu!!!!
To však je sice zdrcující, ale nadějné, že se přímá volba protlačí do myšlení lidí, a tím to napřímí charakter voličů i kandidátů, protože selhání, tedy v morální a etické rovině (pokud by kandidoval podvodník)může být o to dle hlasování veřejnosti trestáno nejen odebráním majetku, ale třeba i desetiletým vězením!!!!!
Každý kandidát, i volič si musí uvědomit, že přímá volba, není zastupitelská volba, že za tuto volbu bude muset kandidát při selhání nést odpovědnost!!!!!
PŘÍMÁ VOLBA MŮŽE UKONČIT BEZCHARKTERNÍ POLITIKAŘENÍ A FATÁLNÍ SELHÁNÍ SOUČASNÉ POLITIKY!!!!
24. 11. 2012 | 16:48

OpravilFr. napsal(a):

Dobrý den,
pořád mi ten FRANZ nejde do hlavy. Neznám ho, tak nevím, proč má takový tmavý obličej. Od barvy to asi není a rasové to už určitě není. Mohl by mi to někdo vysvětlit ?
Zdraví FO
24. 11. 2012 | 17:08

Kelt napsal(a):

Ve vší úctě,ale pí Fisherová se mně jeví jako česká Matka Tereza.
Tato politická džungle potřebuje presidenta razantního,zřetelně formulovaných názorů s řečí ano,ano,ne,ne.
Naprosto nepřijatelní jsou pro mně bývalí komunisté a starci již pokročilého věku,kterým ovšem stáří rozumu nepřidalo.
Ve volební kalkulačce mně vyšel J.Dientsbier,který ukázal charakter/pražská koalice ČSSD-ODS/kdy šel proti všem.Člověk nezatížený politickou korupcí a jasně formulovaných názorů.
24. 11. 2012 | 17:21

Aktiv napsal(a):

OpravilFr.
Myslím si, že Franz je skrytý Maor, najděte si stránky o Maorech z New Zealand, tam najdete odpově´d:-):-)
24. 11. 2012 | 17:25

Aktiv napsal(a):

Ano Kelte, souhlasím s váma,
jenže tady žádný není, protože většina z nich jsou osobnosti, které se podřizují těm, kteří je platí(občané to nejsou), a T.Fischerová, ač slabá a nedůrazná, tak aspoň může působit pozitivně, což obyvatelstvo ČR potřebuje, i když více potřebuje rázného politika, s morálním kreditem, a zdravým rozumem, jenže ten se zde mezi kandidáty nenáchází, a není to ani Dienstbier(bůh ví jaké skryté zločiny se za ním ještě vlečou, povídá se mnohé)!!!!!
24. 11. 2012 | 17:32

Záškodník napsal(a):

Aktiv
Já si nemyslím,že přímá volba hlavy státu ovlivní nějak zásadně politiku.
Mnohem důležitější jsou např.volby do krajů,které mnoho lidí podceňuje.
Tyto volby jsou předhozeny "lidu" coby variace na antický "chléb a hry",když už na chléb nezbývá, tak alespoň ty hry.

Když už se chcete orientovat v tom,čí zájmy budou kandidáti hájit, stačí si zjistit jejich sponzory.
Určitě bych si nemyslel,že Okamuru,Fischerovou a Franze tlačí stejné "kruhy". Okamura bude velmi ambiciózní solitér, Fischerová je jasná pravdaaláska a Franz?-Janeček?!
Fischera zase financuje,tuším,neblaze proslulý Chrenek a takhle je můžete proklepnout jednoho po druhém.
24. 11. 2012 | 17:39

ld napsal(a):

Já jsem v tom prezidentském testu na všechny otázky zaškrtl nevím. A vyšel pak Fišer. Typická židovina.
24. 11. 2012 | 17:44

Záškodník napsal(a):

Hanah

Já toho Dlouhého taky viděl a řeknu vám,co ho k tomu vede.

Prachy!

Ty jeho bláboly o tom,že do strany vlezl,protože byl" hloupý", mu neuvěří ani retardované batole. On tam vlezl, protože byl vychca.. A vymete jako Fischer cokoliv,jen aby se udržel u koryta.

Zeman je sice inteligentní,ale k stáru čím dál arogantnější. Nemluvě o tom,že nese na tomto marasmu lví podíl(vedle Havla a Klause).
Hrozně rád bych viděl na hradě opravdu nezávislou osobnost,která s tím naším politickým hnusem nemá nic společného.Ale to je asi nesplnitelné přání.

Rád bych příznivce Dientsbiera upozornil na to,že do jeho famílie patří Biomasa-Jaujau, revolucionářka Pajerová a Peak.
Ač nejsem antisemitou, nějak mi v té nabídce začínají podezřele chybět nějací "gójové"-že by jenom ten poloviční Japonec?Mají tu politiku moc pěkně rozparcelovanou,židobolševici.
24. 11. 2012 | 17:48

Aktiv napsal(a):

Ano je to Havlistka????Ale i přes to mi stále více připadá jako nejlepší z nejhoršího T.Fischerová!!!!Ti ostatní jsou jen olej do ohně, dříví do lesa, voda na mlýn, ucho utrené ze džbánu, apod.
Záškodníku PŘÍMÁ VOLBA je nevyzkoušený model, používá se ve Švýcarsku, a nejde slyšet, že by se neosvědčilo(i když to může připadat jako chléb a hry), ano politici sesmolili zákon o přímé volbě tak, aby jej diskreditovali, o tom jsem také přesvědčen jako vy. Jenže jak lidi naučit být aktivní, a dobře zorientovaní v tom, o čem rozhodujou, než , že se zase vrátí k základním principům demokracie, a to je volba a zodpovědnost, což přímá volba , a to nejen v krajích, ale i na celostátní úrovni může v politice přinést jen užitek!!!!
24. 11. 2012 | 17:51

Kelt napsal(a):

To Aktiv,
je již dobrou českou tradicí,kterou zavedl Kubice v roce 2006,že se na J.D.jistě hledá nějaké kompro,které by Kubice mohl promptně dodat z archivu Langra a Mrázka.
Ale není to úplná jistota/protože Paroubka obvinili z prdofilie/,ale nic reálného na něj nemají.
24. 11. 2012 | 17:53

ld napsal(a):

Záškodník,

o té Pajerce jsem to taky slyšel, ale že se chodilo pytlačit i ke Kvačkům, to zatím neprosáklo.
Vědí to o sobě, že mají společného předka? Šmarjá, to by byl incest! A skandálek jak od Berluskoniho z dači...
24. 11. 2012 | 17:58

Záškodník napsal(a):

Id

To asi vědět musí. Jestli jsem dobře četl-stará "šedá lebka" byla nevlastním ! fotrem Pajerové.Ale mladý Dientsbier je stejný kariérista jako tatík,tak se k Peakovce a Pajerové moudře nehlásí.
24. 11. 2012 | 18:04

Aktiv napsal(a):

Kelte,
odpovím vám jednoduše, nevěře ČSSD, a žádným politikům z této strany, podobně jako z jakékoliv jiné politické strany dnešního politického establishmentu!!!!Nevěřte ani odborům, a komunkoliv jinému, je to jen samá špína bolševického ražení, natřená a oblíknutá do různých barev, Dienstbiera nevyjímaje.
Promiňte, ale požívám absolutní nedůvěru k volbám, a ke komukoliv z této politické garnitury, u toho více, u toho méně, sic.
Věřit budu opravdu nezávislým a mladým lidem, z nekomunistických rodin, a bez kariéristických zájmů....

Dokonce i Michálek, onen čistý senátor, který bojuje s korupcí, měl údajně také spolupracovat s Bakalou nebo kým,apod....Přesně nevím, je to stále zamotané...
24. 11. 2012 | 18:05

záškodník napsal(a):

Aktiv

Moc si to nemalujte.
Já jsem skeptik.Když si rozklíčujete vazby a sponzory,nemůžete od toho nic očekávat.

Pro příznivce Fischerové-teď se zase pravdaaláska tahá s jinou pravdoualáskou o lukrativní kšeft "Ekofilm" ,který se konává pravidelně v Českém Krumlově. A zase se účastní rozhořčené stejné tváře -Sommerová a spol.
Opět totéž v bleděmodrém,co se kdysi odehrávalo v ČT, coby "boj za svobodu slova"-teď pod zástěrkou ekologie.
Naivky těmhle dojičům státních grantů a všemožných dotací neustále skáčou na špek.
24. 11. 2012 | 18:09

Záškodník napsal(a):

Aktiv

Michálek se stal senátorem jen proto,že získal pověst neohroženého antikorupčního hrdiny"(ne,že bych fandil Drobilovi a ODS),ale je dost dobře možné,že krom této své "aury" nemůže nabídnout nic jiného.
Podobně se to má se "světicí".
24. 11. 2012 | 18:12

Aktiv napsal(a):

Záškodníku,
máte pravdu, je třeba vidět činy(výsledky), ty nejsou jen různé formy podobných institucí, ve kterých za slušný peníz sedí různé osoby, které si na něco hrají....
Je to katastrofa, ale i na tom si určité skupiny budovaly svou existenci, kterou nějak omlouvají svou neschopnost!!!!
Populismus(prázdné plácání slámy), a bezmoc, je fatální katastrofa dnešní společnosti, stejně jako různé mocenské struktyry, které tahají za nitky, to je znak této NEMOCNÉ SPOLEČNOSTI!!!!
24. 11. 2012 | 18:19

Kelt napsal(a):

To Aktiv,
kdybych se měl držet Vaší rady/což neudělám/tak bych nešel k volbám,nebo bych volil klon "veverek"jako zhruba 300 tis. těch,kteří veverkám naletěli a teď by si nejraději dali pár facek.
I když si nedělám iluze,že by v některé straně byli samí"andělé"tak vzhledem k tomu,že se přikláním kapitalismu se sociálními prvky severského typu,tak tomu odpovídá nejvíce program soc.dem.
Nakonec etapa 2002-2006 se vyznačovala tím,že pro široké vrstvy obyvatelstva dobře již bylo.
To,co tady předvádí současná vládní trojkolka odrazuje i pravicově smýšlející voliče.
24. 11. 2012 | 18:25

Záškodník napsal(a):

Kelt

Tak nějak.
Zůstat ODS ještě nějaký pátek u moci,tak mě překová v zapáleného marxistu.
Ale nevidím to dobře ani nalevo.
24. 11. 2012 | 18:29

Pepa Řepa napsal(a):

Chudák Miluš
už je na molu taky, dědci chtějí foto v plavkách.
Pes kterej štěká nekouše, říkala babička. Kór když nemá zuby.

Škoda, že nekandiduje Agáta Hanychová.
24. 11. 2012 | 18:31

Záškodník napsal(a):

Pepa

Ale zase mě tak nějak vnitřně uklidnilo,že sice máme politiky na hov..,ale kvalitní české krasavice. Jedna zase vyhrála mezinárodní klání-Morava je holt Morava.
24. 11. 2012 | 18:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Lubo,

paní Kotišofvá má v profilu takovou fotografii, jakou nám sama poslala. Stejně jako všchni ostatní blogeři.

Pane tato,

myslím, že shodli. Dokonce není vůbec vyloučeno, že nakonec budeme volit stejného kandidáta (já ještě vůbec netuším, koho budu volit, jen vím, koho zcela určitě ne). Pokud máte zájem, vysvětlím Vám, jak to myslím.

Libor Stejskal
24. 11. 2012 | 19:27

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa, zdravi vas prozirava velicina - JA - nick honolulu.
Jsem rad, ze jste si vsiml a OCENUJETE muj smysl pro krasu zen, jejich sarm a intelekt. -(Jezis Maria, ja je strasne miluji.)
Vsimnete si, ze !

Pani Bobsikova nabizi sve zemi nejen reprezentativni zjev, ale i zkusenosti z toho hnizda certu a vampiru z Bruselu.

Neverim, ze je prodejna. To by mluvila k tem politickym prostitum v Bruselu jinak. Myslim si, ze je strategicky flexibilni. Jeji projev v cestine byl vyborny a mrzi me, ze se z toho projevu asi hodne stratilo prekladem.

Nejvice je tam fackuje vsechny Anglican NIGEL FARAGE.
Z prihlouplych hovezich vyrazu posluchacu je videt, ze jich hodne nerozumi anglicky. Skoda...

Tak si myslim, ze by bylo lepsi, kdyby svet probudila a upoutala pani presidentka Bobsikova, oni by se tam probudili a snazili se rozumet.

Jeji koketovani s Komousi vidim jako volebni strategii a podani kytice Husakovy neznamena nic, protoze v te dobe byla nastrcene decko.

Pani Fiserovu neznam. Herci/herecky v politice vsak byvaji inspirativni, jsou dobri recnici.
Jdu ted hledat na comp. pani Fiserovu.
24. 11. 2012 | 19:52

Luba napsal(a):

Pane Stejskale,
to mě taky mohlo napadnout ... že jste starýho Koudelku nefotil v jeho dvaceti letech :)

To ovšem znamená, že paní Miluš kašle na imidž.
24. 11. 2012 | 19:53

Luba napsal(a):

... a nechala se vyblejsknout v tý bedně, jak do ní jedním otvorem vstupují lidé a jiným vypadávají tištěné obličeje.
24. 11. 2012 | 20:03

Luba napsal(a):

lulu,
též buďte pozdraven!

Paní Táňa už je dáma v letech, tak už Vám může nabídnout jen duši. Ale ani ta není zanedbatelná. Mrkněte na to:

https://www.youtube.com/watch?v=8UfOgFzqci0
24. 11. 2012 | 20:15

honolulu napsal(a):

Nekrivdite tam u Vas cenzorovy Stejkalovy. On je svetak se sklony k dobrodruzstvi a ma pozitkarsky jazyk. On se u nas toulal i po Everglades a snedl tak kus ziveho krokodila.

Ja osobne bych do Everglades vubec nevzlezl. Sama kousava a jedovata zouzel tam zije.
24. 11. 2012 | 20:17

stejskal napsal(a):

Nejen krokodýla, ale i aligátora, pane honolulu :-) Víte, že to je jediné místo na světě, kde žijí oba vedle sebe?

Hezký večer.

Libor Stejskal
24. 11. 2012 | 20:20

ld napsal(a):

honolulu,

četl jsem, že je místní Bukvoj s vámi v rodinném svazku. Můžete to potvrdit?
24. 11. 2012 | 20:20

honolulu napsal(a):

Lubo,
zadna krasna zena NEMA VEK, protoze ma AGELESS BEUATY.
Timto se nam chlapum priroda posmiva.
Zase nejake krasne mlade devce z Ivanovice vyhralo soutez krasy na Filipinach.
Navrhuji statni vyznamenani pro jejiho otce za to, ze ji zplodil.
Takove vyznamenani za ZASLUHU by se melo nosit 25 cm pod opaskem - vpredu.
24. 11. 2012 | 20:33

Luba napsal(a):

Pocity,
které popisuje paní Fischerová ve dvanácté minutě debaty s gošárníky (viz odkaz na youtube výše) jsem měl, když jsem slyšel tohle:

https://www.youtube.com/watch?v=rruD198FwAU

Hudba skutečně sbližuje národy a je mezinárodně srozumitelnou řečí. A naši hudebníci jsou našimi nejlepšími vyslanci.
Na rozdíl od těch vyslanců politických.
24. 11. 2012 | 20:33

Luba napsal(a):

lulu,
někoho zplodit zvládne každej trouba. Jde hlavně o výchovu!

Když se podíváte na stránky Miss Earth, uvidíte tam celou spoustu krásných děvčat. Ale slečna Fajksová natočila nejlepší prezentační klip, kde se představila jako učitelka a vychovatelka dětí - a nepředváděla tam jen sebe, jako spousta ostatních, ale ukázala tam i kus své země a její potěr.
Jestli byla při svém vystoupení podobně důvtipná, jako autor toho klipu, měla vítězství v kapse :)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xLq1motW7OU

http://www.missearth.tv/delegates_czechrepublic.php
24. 11. 2012 | 20:43

honolulu napsal(a):

Lubo, dekuji za video.
Je videt, ze pani Fiserova ma vrelou povahu, vysokou inteligenci, pritazlivy sex appeal. Urcite jako herecka musi byt dobra.
Vek u jeji osobnosti proto neni vniman zadnym muzem. Je i silne stimulativni psychologicky. Citim vsak v jeji povaze jemnost, ktera by byla zranitelna mezi bruselskymi zivocichy.

Pani Bobosikova mi pripada silnejsi.
Proto bude poslana do jamy lvove, ana (pani Bobo) je tam vsechny zpohlavkuje.

Od pani Fiserove se rad necham zpohlavkovat ja, protoze ji prijdu zaspivat pod balkon s najatymi muzikanty o svych citech.
Prosim, aby dr. Honzak nebyl informovan o mojich planech

ID,
nevim co to je Bukvoj.

Pane Stejskal,
vim to dobre. Bydlim ted kousek od tech mist a je tam velky problem s hady, kteri na Floride nikdy nezili (Burma Pythons.)
State Florida se to snazi resit. Urcite o tom najdete neco na comp. mate-li rad prirodu, zajima-li Vas to...
24. 11. 2012 | 21:17

Libertad napsal(a):

Při výběru kandidáta, jemuž každý jeden z nás dá svůj hlas, by si každý volič měl sestavit/sepsat priority.
Moje priority jsou:
a) kandidát by měl být slušným člověkem (tedy především svými činy, ne pouze svými řečmi) A už mi vypadli tři kandidáti, kteří z osobního prospěchu vstoupili do KSČ, Zeman, Fischer, Dlouhý.
b) kandidát by neměl být zavázán politické, finační a ekonomické loby. A už mi vypadli tři kandidáti, kteří nemají podporu lidí, ale členů panoptika zvaného "Parlament české republiky" (Diebstbier, Sobotka, Schwarzenberg).
A zbývají tři ženy, jeden výstřední intelektuál a jeden podnikatel, v současné době čerstvý senátor a bezbřehý populista.
Prosím pěkně své spoluobčany, vybírejte ze třech žen a ze dvou mužů (pan Franz resp. pan Okamura.

Na současné přímé volbě prezidenta je nejdůležitější nenechat si vnutit kandidáta, kterého nám vnuceje na př. parlamet, "podnikatel" Chrenek, etc. ponocí "nezávislých medií všeho druhu.
Až si vyberete svého kandidáta, kontaktujte ho s dotazem, zda nepotřebuje Vaší pomoc ve funkci člena volební komise, aby lísty ve prospěch "Vašeho" kandidáta byly správně sečteny.
Těm prvním šesti kandidátům budou lístky zcela určitě dobře sečteny.

S pozdravem

Sidonio Libertad
24. 11. 2012 | 21:32

Arnie napsal(a):

Paní autorko,
Táňa Fischerová/paní Bobošíková/ Zuzana Roithová, anebo případně ta pánská parta, každý dle svého gusta. A že to Táňa Fischerová dokázala až dosud levně a poctivě, to je jí jistě ke cti.

Ale probůh (viz váš text u fotografie) věnovat se "vzdělávací arhitektonice" a k tomu být "kostarikoložka", to je síla. A co takhle "přidaná občanská hodnota", to je taky dobré.
Nešlo by to vyjadřovat se normálně česky?
Nebo to by snad byla degradace "kolektivní inteligence"?
Extrahujte si tyto výrazy samostaně a dojde vám jaké jsou to nesmysly, respektive "nóbl" pitomosti.
Nic ve zlém, mnoho dalších úspěchů.
24. 11. 2012 | 21:34

Max napsal(a):

K čemu ta intelektuálská diskuze, když stejně bude zvolen masami nekonfliktní a hodný strejda Fischer, historicky nejoblíbenější premiér v této zemi.
24. 11. 2012 | 21:52

pamětník napsal(a):

Libertad:
Miloš Zeman vstoupil do KSČ v době Pražského Jara v 1968 a v r. 1970 byl vyloučen. Je jasné, že ne zosobního prospěchu.
24. 11. 2012 | 22:06

klop napsal(a):

Fischerová a její ideje - citace :

Vlastnictví půdy a nemovitostí by mělo být definováno jako společností udělené právo užitku, které je spojeno s dobrovolně přijatým závazkem řádné péče a přiměřeného užívání. Smyslem není vlastnit pro osobní zisk, ale pro možnost tvorby a obecný užitek.

No tak je to jasné každý z Vás co se tady poflakujete na netu podle Fischerové musí do svého kvartýru přijmou ty méně šťastné, aby vlastnictví bylo k obecnému užitku.

Kandidát Fischer komunistou byl, ale kandidátka Fischerová komunistkou je a zapřísáhle kovanou.
24. 11. 2012 | 22:06

pamětník napsal(a):

Libertad:
Vnucování vlastních představ na základě myšlenkových stereotypů není správný návod pro výběr kandidáta.
24. 11. 2012 | 22:13

honolulu napsal(a):

Geeee, a zadne posmivani, ticho tam !
Konstelace Blizencu (Geminy) vam chce dodat dulezite informace.
Ta pani (Fisherova) ma mnoho cennych daru z vesmiru.
To rikaji hvezdy ! Postavte se do pozoru a vnimejte dobre !

IDEALISTIC, VISIONARY, ARTISTIC.
Idealismus t.zn. dobre srdce. Visionary to byla knezna Libuse a artistic, to je umelecke nadani.
Tato pani ma ve sve hlave lihen napadu z nichz nektere jsou unikatni. Je silne nadana na hudbu, psani, tanec a drama.
Ma schopnost myslet racionale a logicky. Ma sklon k podpore vedcu a technologie. Byla by take dobra designerka, kdyby chtela.
V jejim povaze je take snaha o vliv na druhe, aby samostatne mysleli. Je nadana komunikatorka, (lepsi nez Sedlacek nebo Kraus.)
Nejvetsi nebezpeci pro ni, je vsak ona sama, (excessive overwork) z prepracovanosti ji casto hrozi uplne vycerpani a z toho zdravotni problemy.
Velmi zajimave mluvi hvezdy o teto pani, kterou vubec neznam.

(Ale, pani Fiserova, ja vam radej pod balkon nepujdu zaspivat. Vy jste fanatik na praci a mate vydrz jako prumyslova lokomotiva.
Ja hledam pani, ktera by mi pomohla vysedet dolik na plazi.)

Vase stastna cisla = 3 a 6. Vase stastne dny jsou streda a patek, zvlaste kdyz je to 3-tiho a 6-teho.
Pujdete-li na dulezitou schuzi, mejte v kabelce Tarot kartu, ktera je symbolem CHOICES, = vyber = velka Arkana cis. 6.
Na karte jsou milenci. Karta znamena boj mezi krasou a profanitou.
Budete vyzarovat attraktivnost a vnitrni a vnejsi harmonii. Sila of choices je v zodpovednosti.
(Rad bych jeste pokracoval, ale bojim se dr. Honzaka.)
Posledni vety : Vas partener je narozen mezi 24.9 a 23.10
Vas kamen, ktery Vam prinasi stesti je Agate, tak jako kamen presidenta Klause, ktery je narozen ve 3-tim dome. Vy jste ve 2-hem dome.

Vy vsichni nevedomci, kteri se budete posmivat astrologii, meli by jste vedet, ze neni statnika, ktery by se nani neobracel.

Astrologicke cteni pro zivocichy panove, zatim jeste neexistuje. Hu, ha, ha, ha, ha.
24. 11. 2012 | 23:13

hanah napsal(a):

honolulu

nenechte se mýlit. Madam Táňa není ani herečka, ani politička. Jejím jediným počinem ve sněmovně bylo, že když se pan Svatopluk Karásek - spoluposlanec, ve sněmovně opil a pokakal toalety, uklízečky odmítly úklid, paní Táňa se o něho i okolí vzorně postarala. To myslím není kvalifikace na prezidentku.
Paní Táňa je pravdoláska a kromě svého mučednického výrazu, nemá co nabídnout.
Šokující je, že svou kandidaturu zřejmě myslí vážně.
25. 11. 2012 | 00:11

Luba napsal(a):

hanah,
račte uprci!

Už toho bylo D.O.S.T.
25. 11. 2012 | 00:39

honolulu napsal(a):

Pani Hanah,
pravdolaskari jsou idealiste, ktere jde snadno presvedcit o jejich omylu a to, ze pomohla ozralemu, a posra.emu politikovy Karaskovi, svedci o jejim dobrem srdci. (Doufam, ze to nebyl Komous ?)
(Oh, proc nebyla na blizku, kdyz ja jsem se posr.l ? Pro me pomoci nebylo od nikoho.)

Svata to zena !....Nevite nahodou je-li ted znovu vdana ? Nedavno jsem malem chtel napsat pani Bobsikove a pak jsem s ulekem zjistil, ze je vdana....Oj, oj, oj, ANDEL strazny me zadrzel ruku s navonenym dopisem, jinak bych se znovu musel schovavat na Aljasce....A ja uz konecne bych se chtel usadit a neutikat...
25. 11. 2012 | 03:50

honolulu napsal(a):

Pani Hanah,
musim Vam take informovat, ze nick Pepa Repa je velmi znama narodni osobnost, ktera zakryva svoji totoznost vsude i na Aktualne CZ, aby se mohla nenapadne mixovat s malymi lidmi a mohla zmapovat smysleni lidi a jejich psychologii. Vaclav IV to take tak kdysi delaval.

On nepujde na pivo ani s cenzorem, ci Jemnickym nebo Horejsim atd....O yes, ten je chytrej, ale me Taroty reknou vsechno.
(Proto jsem byl v Ohiu koordinatorem v New Age klubu. Nez me vyhodili.)
25. 11. 2012 | 04:10

resl napsal(a):

Tak všichni zbylí kandidáti budou podporovat EU, budou chtít euro a doufám, že budou chtít vybudovat v ČR americký radar, obsluhovaný jejich vojáky. V otázce lidských práv /mimo zbabělého Fischera a nudného Sobotku/, sdělí Putinovi, co si myslí o jeho vládnutí a protilidových záknech, které odsouhlasili jeho slouhové. V mezinárodních konfliktech se přidají na stranu Spojench států a EU a na blízkém východě budou stát na straně Izraele a nebudou se bát říct pravdu o islámském terorismu s tichou podporou ruského mužika.

A protože ti tři vyřazení by nic takového neudělali a jsou to jen falešní mluvkové a lstiví do sebe zahledění hráči, jsem rád, že vypadli a pokud jim nikdo nedá na odvolání halíř, zůstanou sedět na zadku a zmůžou se pouze na řev, jak jim to ten Kubice, Rychetský, min. vnitra protiprávně zarazilo. Nakonec se pravda stejně vyjeví. Podívejte kolik let se snaží Klaus být obdivován, milován, ale nejde to "přes závit." Zůstavá slabochem zavřeným za desatero dveřmi,který své soukromí nikdy nebude umět otevřít, jako to dokázal ve své přirozenosti Havel.
25. 11. 2012 | 06:13

Pepa Řepa napsal(a):

honolulu
jsem mimozemšťan z planety XB 345, iluminát, řídící tuto planetu a styčný důstojník pana Stejskala, který má selektivním mazáním podlomit odpor pozemšťanů.
On o tom ještě neví, jen vykonává pokyny na znamení gesty.Za to bude guvernerem pro Evropu.Psst.
O Vás víme, chlapci z New Age Vás sledují, ale musíte přidat. Pan farář Vás vyhazuje moc často ze svatostánku, zlobíte.
Hořejší je divnej, pivo nepije.

Jinak včera žena žehlila, já šel okolo a žasl jsem. Při vyhlašování přiblblého Zlatého slavíka, což je soutěž pro naprosté vypatlance hřímal zpěvák Landa že je mu tady ze všeho na blití, jsme národ debilů, volíme komunisty.
No, něco na tom je, ne?

Nějak se nacvičený pořad s Kájou a Lucinkou od srdíčka vymknul z kloubů, až to bude na internetu, dám odkaz, to Vaše ztrápené emigrantské srdce od Zambezi potěší.Poohlédněte se po pravnukovi generála Custra,přijde čas bude třeba táhnout na rudokožce. Jen aby nedopadl jako u Wounded Knee.
Rudokožec je horší než svrab, má chodbičky, sám tělo neopustí.

S radiem BOBO je to těžký. Když dvacet let vysílá komunistické častušky, přeladíte jinam.
To je jako kdybych chodil na Radio Jerevan poslouchat John Lee Hookera. Ale ten byl černej jako bota, toho asi neznáte.
Inu Hooker.
https://www.youtube.com/watch?v=H-GmI8o4rd8
Mějte se!
25. 11. 2012 | 07:02

Pepa Řepa napsal(a):

Na Sváťu Karáska mi nesahejte!
Evangelický rocker, nejen, že nebyl komouš, nikdy neřekl ďáblovi ANO, ale seděl, dělal kastelána na hradě, až ho vyštípali do Švýcar, kde si jako upatlaná farářská mánička získal respekt akurátních Švýcek, jezdili za ním k Salvátorovi, když farářoval.
Mimo to natočil pár skvělých desek, moje děti na nich vyrostly a už ve čtyřech, když chodili do školky zpívali, že Ženský jsou fajnový nebo-když seděl- ...vidím p.ču i v chlebový patce, neb nevěděli co to je. Ne chlebová patka-to druhé.

Měl naprosto špičková kázání-vyšla knižně-, ta by se Vám líbila moje žena s ním kamarádila, je reformovaná, odpadlice od víry pravé,
Zato dobře žehlí, hodně unese a je mnohem chytřejší než já, což je-po pravdě-každý.Zradu víry jsem jí odpustil, stejně jsme na Bílé Hoře vyhráli.
https://www.youtube.com/watch?v=aTVajoG9V8s
https://www.youtube.com/watch?v=dBN3hPqOG3I
https://www.youtube.com/watch?v=5UI4xmdq1aE
25. 11. 2012 | 07:16

Pepa Řepa napsal(a):

Chodily, zpívaly...inu řepa.
Děláte méně chyb než já a to jste tady padesát let nebyl.
25. 11. 2012 | 07:22

Záškodník napsal(a):

Hanah
Že je tedy Fischerová až taková altruistka, to jsem tedy nečekal.
Resl

Taky říkám,že historie se znásilňovat věčně nedá. A pravda už leze na světlo-zatím od Slováků. Najděte si článek Morína v LN(Neviditelný pes-O Havlovi a komunistech).Ta vaše představa Havla jako antikomunisty je hodně pokřivená. A že jste jinak na ty bolševiky nějak vysazený.
Klop

Dobře ,že to připomínáte.Na poměru téhle pravdolásky k soukromému vlastnictví je vidět její zmatenost a levičácká podstata. Paní Fischerová je vlastně skrytá komunistka a nejradši by žila v nějaké komuně se společným vlastnictvím.
Pepa
Na Slavíka se nedívám,ale když jsem si vás četl,tak se asi podívám.
To jsou věci. Landu asi hodně "spravedlivých" neskousne-ale on je v podstatě taky idealista.
25. 11. 2012 | 08:54

Aktiv napsal(a):

Záškodníku, mnoho lidí nevidí pravdu, a neznají podrobnosti o jednotlivých kandidátech, jako neznáme vše kolem kauzy D.Ratha, onehdá jsem mu přál aby ve vězení zčernal, jenže jeho počínání teda v tom politickém směru, si zase vychvalují mnozí lidé, tedy tu oblast, kterou hájil, zdravotnictví!!!!
Takže je potřeba vnímat každou osobu v mnoha dimenzích, a zjistit, kolik škody a kolik úspěchů, ta která osoba má nasvém kreditu, co převažuje!
Samozřejmě, že spojení na jakoukoliv mafiánskou neobolševickou strukturu, osobnost i práci toho, kterého činovníka absolutně diskvalifikuje!

U Fischerový jde vidět, že jí žádný mafián nehacknul, jinak by měla vilu za 5 miliónů, auto za 2 milióny, a každý rok by jezdila na Havajské ostrovy a do Honolulu!!!

Jezajímavé , že BOBO se setkala nyní s kandidátem Dlouhým, v nějakém místě agentury Lípa, což má ve své moci Bakala,což je evidentní ukázka ostudného propojení Havlistů, a Klausistů, kteří mají na svědomí současnou tristní situaci v našem státě, a zejména v politice.....

Kelte souhlasím s vámi, ČSSD i přes svůj zlodějský úkol dělá, co je jejím zadáním na levici, to je ale jinak vše, jinak napáchá více škody než užitku....
25. 11. 2012 | 09:11

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a Honolulu, v době, kdy Karáska komunisti zavřeli byla Bobo předsedkyní SSM. To, že má ohledně směřování EU pravdu, je věc jiná. RVHP se přestěhovala do Bruselu a s původní EHS i s EU to už nemá nic společného.
Bohužel.

Záškodník
chytil jsem jen závěr. Na recesi to nevypadalo.
K Havlovi jen to, zkuste 4 roky sedět. Ta protihavlovská vlna s různými desinformacemi je blbost. Každému, co jeho jest.To, že měl po prvním období odejít, je věc jiná.
Cherches la femme. Kamarádku Táni, mimochodem.
Už jsem to našel
https://www.youtube.com/watch?v=VuCxe7d6Ytk
25. 11. 2012 | 09:27

Záškodník napsal(a):

Aktiv

Kdo by taky chtěl "heknout" nějakou nulu,že?
Pepa

Já mám Landu rád,ale jak jsem tak mrknul na záznam,mám pocit,že mu definitivně přeskočilo.
Možná, že nějak vstoupí do politiky,ale podle mě nemůže být úspěšný,je naivní jako prvnička.
Zase padne na hubu s tím svým chrabrým králem králů Janečkem,jenž je jenom bílým koněm zahraničích zájmových skupin(možná o tom nemá sám ani tucha).
Vždycky se nějak obklopí blbými kamarády-mělo by ho varovat už jen to,že je v tom spolku taky Kraus. A kde je Kraus, tam jde jen a jen o špinavé prachy a kšefty.
25. 11. 2012 | 09:29

Záškodník napsal(a):

Pepa
Mezi námi-on seděl i Husák a jaká to byla svi..

V Havlově životopise existuje spousta bílých míst-jeho studia na VŠ v 50.letech, pozoruhodné lavírování jeho famílie jak v době fašismu,tak v době bolševické, "ztracené" záznamy STB atd.
Chcete říci,že ten článek z LN je vylhaný? Není v něm sice nic objevného,ale mnoho mladých lidí o tom Havlově pytlíkování s komouši nic neví.
25. 11. 2012 | 09:33

Aktiv napsal(a):

Záškodníku, máte pravdu, přesto říkám, lepší "0", než heknutá svazačka:-)
25. 11. 2012 | 09:37

Pepa Řepa napsal(a):

I Landů je třeba.
Připomnělo mi to staré Beatles. A Vy nahoře můžete chrastit šperky.
Idealista je, bezpochyby. Ale ta naleštěná sešlost Nováků v Opeře a předávání opeřenců je hrůza a děs.
Já raději toho Karáska nebo Hookera.
A s tou volbou komunistů, měl pravdu. Raději bych si ruku usek'.
25. 11. 2012 | 09:40

Záškodník napsal(a):

Pepa

Já jsem se tedy v Karáskovi věčně vylitém v parlamentu nějak neshlédnul.
Jen o těch posra... hajzlech jsem nevěděl.
To je přesně tahle Havlova partička-mlha před mnou,mlha za mnou.
Fischerka je asi světlá výjímka.

Co by mi na těhle lidech mělo imponovat?!
25. 11. 2012 | 09:55

resl napsal(a):

Záškodník,
mrkněte se do minulosti, jak jste omdlíval strachy, před snb, jak jste si omlouval vstup do ssm a jak jste rezignoval na svou duši, když jste lezl ke komoušům, jak jste musel uznat okupaci za pomoc.
A za to nenávidíte člověka, který se nezachoval jako vy. Jó to můžete, jen nevíte co je kriminál a naopak víte, jaké to je válet se s Bleskem, nevíte co to je čekat na domovní prohlídku, ale víte že Klaus je statečný s jeho LS a naposled vůbec netušíte, co to je člověk a jeho duše. Jste tak trochu prázdná, bolševická nádoba, která na sobě nechá dříví štípat, když je moc v přesile. A s tím se blbě žije i dožívá, neměl jste si s nima začínat.
víte, kdo cosi řekl : nikdy vám neodpustíme, že jsme se ponížili a podpsali antichartu. A mají naši herci a zpěváci pravdu.
25. 11. 2012 | 10:17

Fialenka napsal(a):

Pepa Řepa

Daniel Landa je trochu popletený. Přinesl si černého kohouta, prohlásil se za Žita a zkritizoval Čechy jak volili proti vládě pravice, která bere chudým, dává nejbohatším a nezatěžuje podnikatele normami kvality.
Ale Žito, kouzelník a přítel krále Václava, bude hodnotově na opačné straně než Daniel Landa. Král Václav měl totiž takovéhle hodnoty:

„Král dbal velmi spravedlnosti, aby se dála od bohatých chudým, a sám k tomu přihlédal.
Nejednou se přestrojil za dělníka, za chudého řemeslníka nebo za studenta a šel mezi pekařky chleba kupovat. Byl-li chléb hodný, spravedlivé váhy, zaplatil jej a odešel. Shledal-li však, že je špatný a malé váhy, dal se poznati a pobrav v krámě všechen chléb, kázal ho dáti chudým neb rozdati do škol potřebným žákům. Pekaře pak trestal pokutou na statku nebo ho dal v koši zmáchati ve Vltavě.
Tak činil řezníkům a jiným řemeslníkům. Jednou také šel přestrojen za dělníka kopat na vinici, aby i tam zhlédl, jak se lidem děje. I kopal na vinici celý den, a když seznal, jaká to krušná a perná práce, nařídil, aby měli dělníci v poledne delší odpočinek a navečer aby mohli dříve z díla.
Také v noci se rád Prahou potuloval, přestrojen, po krčmách, zkoušeje, mají-li spravedlivou míru. Ale také aby slyšel, co se děje, co lid mluví, jak smýšlí.“
25. 11. 2012 | 11:02

Záškodník napsal(a):

resl

Vy toho o mně nějak moc víte!

Proč bych měl někde na střední omdlívat před snbáky???
Byl jsem maximálně v SSM-nikdo se nás,dětí, neptal,jestli tam chceme nebo nechceme.Bylo mi čtrnáct!!! let .V době své plnoletosti už jsem v SSM nebyl a jakémukoliv pol.angažmá jsem se důsledně vyhýbal,tak si mě už neberte do té vaší nevymáchané huby!!!

Do strany jsem nikdy! nevstoupil,vy chudinko. Když vám dojdou argumenty,osočíte kohokoliv,že byl komoušem.Přitom ta vaše úžasná Charta (včetně opěvovaných Plastiků) byla jenom banda pisálků a alkoholiků.Až na světlé výjímky.
Havel byl možná relativně slušným člověkem ještě před 89.rokem,pak si s komouši rozdělil moc podle hesla "rozděl a panuj".
Namísto aby se věnoval problémům vlastní země(trhali se mu Slováci a probíhala divoká privatizace), budoval si image neohroženého komunistobijce na západě. A blbečci v salónech mu za to tleskali,aniž by si vzpomněli na nějakého Walesu, který to ve velkém rozjel dávno před Havlem.

Mohl byste mi tedy vy, nebo Pepa ,vysvětlit, jak se to má s tím jeho a bratříčkovým studiem na VŠ? Já jen,že v té době dětičky z "buržoazních" rodin nemohly ani na střední. Ale nepohodlným otázkám se vyhýbáte,že?
Proč se ztratil spis STB zrovna ! na Havla?
25. 11. 2012 | 11:19

honolulu napsal(a):

Je to tak pane Pepa Repa, jak rikate. Velebny pan me vyhodil ze svatostanku, nechtel se o moji dusi rvat s certy a carodejnice v New Age klubu se o me pohadaly v Ohiu.
Zivot vubec neni jednoduchy a je nemozny bez spirituality.

Ten boj o moc v Cesku je zajimavy, ale je to pro zucastnene pouze iluze. Skutecnou moc nema ani nase vlada.

Pani Bobo me zaujala svym chovanim v Bruselu. Ona ma v sobe neco podobneho jako president Klaus. Ona se cuka vlest do bruselskeho chomoutu a v tom je jeji cena. Klaus je na zahranicni politiku take chytry. Pani Fiserova je Geminy, a to jsou pravdepodobne nejchytrjsi lide v Zodiaku.. Idealismus je jim vsak prekazkou.

Kez by se ministri v JAR vlade kdysi chovali tak, jako ona (Bobo) nedavno v Bruselu. To by jsme tu zem neztratili. Nekdy mi pripada, ze Cesko bude straceno take a lide nemaji tuseni, co je za neprijemnosti ceka. Proto jsem zacal psat do Aktualne CZ.

Vy tam v tom Cesku hodne vycnivate z davu, stejne jako vycnivate na Aktualne CZ. Mel by jste proto vice psat svoje postrehy.
Karasek se jevi sympaticky. Ale pokadi-li cesky parlament, tak pristanou UFOni. Vim to urcite. Kdyz jsem se ja z nerozvasnosti vykadil na rohozku pred KSC, tak Komousi se zacali tak hadat, ze prisli Rusy. To jsou proste nebezpecne veci. To by se nemelo delat. Tesim se na Vase prispevky vecer. Je nedele jdu si poslechnout kazani.
Jeste vsak maly dodatek.....
25. 11. 2012 | 11:19

v úctě, picpus napsal(a):

Jaja.
Všude na světě byli bigbíťáci leví, jen v Česku (zlatá mládež z Vinohrad) a možná Jižní Karolíně praví.
Časem mě ty jejich fernetové pravdy přestaly bavit.
Karásek se dodnes dá poslouchat bez rozpaků. Je v linii s tím co říká a co říká není svinstvo.
Na rozdíl od Landy.

Bobo ani jako tajemnice nebyla blbá nebo nafoukaná. Proto jsem jí taky poradil, ať se na tu ODS vy.. a jde do toho sama.
Kvůli nikomu jinému se namáhat k urně nebudu.

Jsou lidi, že můžou vyzpěvovat Kryla nahoru dolu a nikdy jim neuvěřím ani Bň.
25. 11. 2012 | 11:19

stejskal napsal(a):

A jen na okraj: Karáska vyštípali do Švýcar tak, že začali terorizovat jeho v té době malé děti. Nějakou dobu to vydržel, pak už ne. Odjel do Švýcarska, přestože ze všeho nejvíc miloval tuhle zemi, lidi, svojí rodnou řeč.

To s jedním docela zamává, řekl bych (a to navzdory tomu, že si to většina z nás vůbec nedokáže představit, o to raději však vynáší soudy). Nevím, jestli Karásek znečistil ve sněmovně záchody, ale vůbec mi to nepřijde důležité (já bych asi dělal horší věci, kdybych měl za sebou jeho životní zkušenost).

Sprostota má různé podoby, dost často se k ní uchylují lidé střízliví (rozuměj neopilí). Jsou lidé, kteří ani po těch nejhorších životních zkušenostech nezahořknou, nestanou se nenávistní, negativističtí, neubližují vědomě druhým. Pak je spoustry takových, kteří k tomu ani žádnou životní zkušenost nepotřebují. Ale fakt je, že jeden nikdy neví, jaký bude třeba zítra (může vědět, jaký by chtěl být, ale to je tak všechno). I to k životu patří.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
25. 11. 2012 | 11:29

honolulu napsal(a):

Pepa Repa, zde je maly dodatek.
Az budete mit znovu chut se toulat po jedne z nejhorsich zemi na svete - Maroku, tak si radej odskocte pres more na Floridu.
Je zde velmi krasne v tuto dobu. Nejsou zde ty vrazedna vedra a vlhkost vzduchu je prijemna.

Proste nekonecne prijemne leto a vsechno je ZELENE. Lide se koupou v mori a v bazenech a je zde mnoho atrakci pro dusi, telo a hlavne jazyk. Rodilych Floridanu je malo. Kazdy je zde odnekud jinud. Doporucuji Vam tento vylet velmi. Bohaci se sem sjizdi z celeho sveta a jejich ctvrte jsou pochoutka pro oci. Evropanu je zde take hodne, vcetne Cechu. Jsou zde i Ceske firmy a cesti doktori. Mimo toho o cem pisi, je to raj pro penzisty a mohou si vybrat ze trech druhu zdravotnich pojisteni. - Nejlepsi v USA.

Nezamestnanost je zde ale obrovska, protoze zde kazdy chce bydlet a vecina moznosti pro praci je pouze ve sluzbach. To se ale lidi jako jste Vy a ja netyka. Zije se zde jako v bavlnce a kazdy rika, ze tato zeme je cekarna pred branou nebeskou.
Doporucuji. Na shle vecer.
25. 11. 2012 | 12:00

Pepa Řepa napsal(a):

Honolulu
a víte, že mě Florida neláká.
Ta je pro ty, co to myslej upřímně jako Standa nebo pro ty, kteří mají pytel diamantů jako jistý honolulu. Na to nemám, ani tam nechci, nějaký čas jsem potloukal v NYC a okolí. Moc civilizované.

Já raději Jemma el-Fna v Marrákeshi s dervišema a vypravěčema, sem tam kobra v košíku nebo v písku ustlat si pod hvězdami. Na to byla zase nejlepší libyjská poušť jedete 500 kiláků a nepotkáte živáčka.Ale i to je pomalu minulost, zbývá mi Negev s klimatizací ve zdi. Tělo slábne, za chvíli bude pro mě zážitkem výlet do Nymburka.
Mně stačí placka z mouky u Ahmeda na víku od barelu s šájem.Ale globalizace to pokurvila i v Maghrebu. Když vidím Fast food, chápu atentátníky.

Kdybyste tam na té Floridě potkal nějakého Standu Grosse nebo vám dělal zuby jistý Besser, tak je pozdravujte. Pro Vás to asi je, exotiky jste si užil dost v Rhodesii.
Je to takovej vejminek pro boháče. Já jsem jen řepa.
25. 11. 2012 | 14:24

aga napsal(a):Netvrďte, že jste na ten laciný trik skočil. Landa coby Žito do těch svých blábolů nenápadně schoval, že jediným, komu věří, jediným spravedlivým mezi národem je nějaký protikorupční Janeček. Nechutná šaškárna.
25. 11. 2012 | 16:48

Záškodník napsal(a):

aga

To nebyla ze strany Landy šaškárna,on tomu zase věří,jako tehdy těm svým"rytířům" (Vidím a spol.). Je to naiva,ale "myslí to upřímně". Jak jsem mrknul na ten záznam, došlo mi,že se mu v hlavě něco hnulo-byl to projev těžkého psychotika(bláboly o Žitovi, slepice a komické výhrůžky).
On fakt věří tomu,že je Janeček "králem králů",kdežto Kraus čuchá pragmaticky u Janečka konexe a prachy.
Ale věřte tomu,že Landa je taková prostá čistá duše. A zřejmě fakt nepříliš inteligentní, přesvědčená o tom,že spasí tento národ.
V jádru je to ale slušný a bohabojný občan-má jen dar nechat se zneužít vyčůránky všeho druhu.
25. 11. 2012 | 18:23

milovník arabského muzikálu napsal(a):

citát klasika:
Běda národu, který povolává svaté místo schopných.
stačí ???
25. 11. 2012 | 19:40

honolulu napsal(a):

Mylite se pane Pepa Repa. (14:24)
Vsechny "kaminky" uz byly davno projasany a projebany.
Byl jsem v kostele a oni tam zavadi RITUAL, ktery se jmenuje CORNUCOPIA. Vracime se do Antiky....To je krasa...Jde o to prezit ocistnou fackovacku a Aquarius nas vsechny zachrani.

Magna Fortuna Bona, vzkazuje pani Fiserove, Bobsikove a Roithove:
"Nedejte se dominovat zadnymi skaredymi dedky ! Bojujte ! Nebesa jsou vam naklonena." - Ti co proti vas stoji jsou NULY. Nemaji personality a vision. (A ani vyzas.) Je to vsechno po sezone, krome americkeho Hurvinka, ale ten je "pomaly" a popleteny.
25. 11. 2012 | 20:01

rejpal napsal(a):

No jestli je pro někoho Táňa Fischerová symbolem "pravdalásky", pak mám další důvod navíc ji volit. Objoe v těch horsních patrech poněkud absentuje.
25. 11. 2012 | 20:38

aga napsal(a):

Záškodník

Taky si myslím, že to Landa myslel vážně, čemu ale nevěřím je to, že to bylo spontánní. Prostě taková PR akcička na úkor naivního publika.
25. 11. 2012 | 21:17

šašek z Jihlavy napsal(a):

honolulu napsal(a):
Lubo,
zadna krasna zena NEMA VEK, protoze ma AGELESS BEUATY.
Timto se nam chlapum priroda posmiva.
Zase nejake krasne mlade devce z Ivanovice vyhralo soutez krasy na Filipinach.
Navrhuji statni vyznamenani pro jejiho otce za to, ze ji zplodil.
Takove vyznamenani za ZASLUHU by se melo nosit 25 cm pod opaskem - vpredu.
24. 11. 2012 | 20:33
to honolulu
Napiš Krausovi, aby tě pozval do své talk-show, národ potřebuje tvé originální nápady jako prase drbání! Třeba by přišla i Bobo.
P.S.: Kdysi jsem rád poslouchával Herb Alperta a jeho Tijuana Brass Band. Jedna písnička se jmenovala Bo-Bo. To by byla panečku upoutávka pro tvou favoritku!
25. 11. 2012 | 21:36

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pokud jde o tu volební kalkulačku, po přečení výsledků jsem zůstal jak opařený, vyšly přesně moje preference: Roithová, Fischerová, Dientsbier. Z toho jsem usoudil, že si národ vybere jinak, nedělám si iluze alespoň o své generaci. Snad kdyby hojně volili mladí...
25. 11. 2012 | 21:42

honolulu napsal(a):

Sasku z Jihlavy,
clovece vsiml jsi si, ze ta ceska bramborova slechta se boji pani Bobsikove ? Vsichni ti bruselsti vlezprdelkove na ni siji habadury a kradou ji dokonce i hlasy volicu.
Je jasne, ze tyto zlodejny obkoukali od Cikanu na nadrazi.

Vetsina jich proti ni vypada jako Frankenstain po nezdarene plasticke operaci, a to je dalsi duvod, aby ji sabotoji.
Lide to nevi, ale hezka zena ma tezky zivot a hodne nepratel.
Tak ji jako spravny chlap se smyslem pro krasu nezapomen volit.

(Holy smoke, ja tam mam chybu ve spelovani : Ageless zn. nadcasove, nebo nepodlehajici casu a BEAUTY se speluje takhle.
- Ignoroval bych to, ale jsi fanatik na Anglictinu, tak abych Te nepolakal a ted si pust na uklidneni Ricky King na YouTube. California Blue.
Japonec chce byt presidentem a je tam nekdo i z Fidzi, nebo Noveho Zelandu. Sama exotika. Akorat chybi pygmy z Konga. Nick Slapota by ho mel zastoupit.)
26. 11. 2012 | 04:41

Killa napsal(a):

dobrý den všem - toto je další příklad, jak se z jednoduchého tematu stane všechno, jen ne konstruktivní "dekalog" ... Paní Kotišová dala slovo "kostarikoložka" do úvozovek, což každý pohcopí, že se jedná o nadsázku. Kdo se jen trošku zajímá, tak ví, že paní Kotišová důsledně studuje režimy, které přešly z vojenských na demokratické a povedlo se jim to. Také nelze zapomenout, že Kostarika (tzv. banánová republika) má prezidentku a je ostuda, že tady namísto toho, aby se opravdu podpořili ženy na vysoké posty, se vždy všechno svrhne na šťourání a přebíjenní, kdo napíše "výblitek" dne. Čest výjimkám, samozřejmě. Když může být prezidentem Klaus, každá žena by byla jen lepší. Přemýšlejte a volte. Jen prosím vemte v úvahu, že pokud byl kdy kandidát/kandidátka členem KS, nemá nárok na prezidenta vůbec kandidovat ! Takže já rozhodně budu volit ženu a nebude to madam Bobošíková. Všem přeji příjemný konec roku.
26. 11. 2012 | 11:23

resl napsal(a):

jen ne bobo, je příliš lstivá a má ráda Klause, což je téměř trestnej čin. V kavárně, jako servírka by se vyjímala líp. nejlepší by byl kamarád ludva, kterej každýho zmlátí, když má jinej názor. aspoň bysme věděli na čem jsme.
26. 11. 2012 | 16:02

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 18:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy