Zásluhovost už nebude zašlapávána

22. 05. 2012 | 11:11
Přečteno 7203 krát
O důchodové reformě se v České republice diskutovalo dvacet let, žádné zásadní kroky ale učiněny nebyly. Z vyspělých zemí máme stále jednu z největších závislostí důchodů na prvním pilíři. Naopak individuální úspory a míra individuální odpovědnosti se pohybují na velmi nízké úrovni. Princip zásluhovosti byl po dlouhá léta zašlapáván do země. Úkolem důchodové reformy je tyto nedostatky napravit či přinejhorším zmírnit negativní trendy.


Za zásadní cíl důchodové reformy považuji diverzifikaci rizika. V současnosti totiž důchody pocházejí z cca 95 procent ze státního průběžného systému, který se vyznačuje značnou citlivostí především na demografické změny, ale také na hospodářské výkyvy. Nemusím zde sáhodlouze líčit, jak se dlouhodobě vyvíjí naše populace a jak se mění tvar populační pyramidy. Uvedu jen několik zásadních čísel, která celý problém dobře ilustrují. Dle projekce Českého statistického úřadu se míra závislosti – poměr počtu jedinců nad 65 let k počtu jedinců ve věku 20 až 64 let – zvýší ze současných 25 procent na hrozivých 60 procent v roce 2050.

Na neudržitelnost průběžného pilíře reagujeme dvěma způsoby. Prvním jsou parametrické změny, kam patří především prodlužování věku odchodu do důchodu, změna započítávání náhradních dob atd. Vláda je také připravena dočasně snížit tempo valorizace současných důchodů. Tyto parametrické změny ale neřeší problém nedostatečné diverzifikace příjmů důchodců. Proto přicházíme se systémovou změnou, podle které si ekonomicky aktivní lidé budou moci spořit na svůj účet pět procentních bodů hrubé mzdy. O tři procentní body se jim sníží povinné sociální pojištění, ale také budoucí nároky na průběžný pilíř. Tento systémový krok se dočkal nejvíce kritiky, kterou považuji za nekorektní. Především není pravda, že po využití opt-outu bude v systému méně peněz, jak mylně tvrdí mnozí kritikové. Vzhledem k tomu, že bude nutné přidat si ke třem procentním bodům, které se vyvážou z průběžného pilíře, další dva procentní body ze svého, celkové prostředky se tak v důchodovém systému zvýší. K tomu směřují i opatření ve třetím pilíři penzijního připojištění. Zde se změní výše státního příspěvku tak, abychom motivovali účastníky tohoto pilíře k vyšším úložkám. Snížení výběru pojistného v prvním pilíři není žádný „výpadek“, ale dlouhodobé řešení, protože účastníci opt­-outu sníží nároky na první pilíř v budoucnosti. Pouze lidé, kteří se nedívají za horizont volebního období, nechápou systémovost a dlouhodobost tohoto opatření.

Zástupci levicové opozice a odborů dále tvrdí, že se sníží míra solidarity. Zapomínají však, že sociální systémy musejí obsahovat vyváženost principů solidarity a zásluhovosti. I přes provedené parametrické změny v prvním pilíři (které si vynutilo rozhodnutí Ústavního soudu) zde existuje obrovské přerozdělování od vysokopříjmových poplatníků k nízkopříjmovým. Tak například poplatník s průměrnou hrubou mzdou ve výši 15 tisíc korun měsíčně obdrží důchod přibližně ve výši dvou třetin hrubé mzdy. Jiný poplatník, pobírající mzdu třikrát vyšší a platící třikrát vyšší pojištění, dostane důchod pouze o polovinu vyšší, který tak bude činit jen asi třetinu jeho mzdy. Proto si uvědomme, že není v silách nikoho akcentovat princip solidarity i zásluhovosti pouze v prvním pilíři. Abychom mohli vyhovět oběma prioritám, je druhý pilíř nezbytný.

Za největší nehoráznost považuji „argument o tunelování důchodového systému“. Ti, kteří jej používají, ignorují fakt, že míra důchodového přerozdělování se historicky vyvíjela. Sazba sociálního pojištění, de facto zdanění práce, v minulosti stále rostla a přispívala k rostoucí nezaměstnanosti. Pokud tedy někdo tvrdí, že snížení míry přerozdělování je tunelování, pak bych mohl naopak jeho zvyšování označit za krádež soukromého majetku občanů státem a současný návrh vlády za jeho částečnou restituci. Nejde o nic jiného než o skutečnost, že část prostředků se vrátí tomu, kdo je vytvořil, a stanou se také předmětem dědictví. Posílí se tak rodinné vazby, které byly socialistickým typem sociálního státu záměrně zpřetrhány.

Kritici reformy se často ohánějí termínem „sociálně­tržní hospodářství“ a v jeho jménu odmítají jakékoli změny současného systému a posílení principu zásluhovosti. Ignorují však, že tvůrci sociálně­tržního hospodářství vždy dbali také na odpovědnost a iniciativu jednotlivce a rodiny. K tomu se chceme důchodovou reformou opět vrátit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Targus napsal(a):

To Miroslav Kalousek:

"Dle projekce Českého statistického úřadu se míra závislosti – poměr počtu jedinců nad 65 let k počtu jedinců ve věku 20 až 64 let – zvýší ze současných 25 procent na hrozivých 60 procent v roce 2050."

Lžete, Kalousku. Vaše maličkost, Heger a Drábek se postaráte, aby k něčemu takovému nedošlo ani náhodou.
22. 05. 2012 | 11:20

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Kalousek napsal: Nejde o nic jiného než o skutečnost, že část prostředků se vrátí tomu, kdo je vytvořil, a stanou se také předmětem dědictví. Posílí se tak rodinné vazby, které byly socialistickým typem sociálního státu záměrně zpřetrhány.

Jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak současná politická garnitura hledí zajistit i své potomky, kterým zanechá "část svých prostředků". A co majetková přiznání před a po vstupu do politiky? Kalousku, vy to zase schytáte, neměl jste sem vůbec lézt, tady vládne blbá nálada.
22. 05. 2012 | 11:28

pěvec napsal(a):

kalousku, kdo lže, ten i krade.
22. 05. 2012 | 11:32

Al Jouda napsal(a):

Na důchodovém účtu byl vždy přebytek. Copak se stalo, že se nyní peněz nedostává ?
22. 05. 2012 | 11:33

neo napsal(a):

Pane Kalousku, zásluhovost je a bude pošlapávána neustále. Opt out tak jak jej navrhujete vy to nijak nevylepší.

U mzdy 30 tisíc korun by při stále stejné výši příspěvku do fondu důchod oproti čistě státní penzi narostl o zhruba 1 400 korun za měsíc. Při tříprocentním růstu mzdy, a tedy i příspěvků, se měsíční přilepšení bude pohybovat kolem tří tisíc korun.

Dnešní 30níci jdou do důchodu asi v 67 letech, takže za 37 let by naspořili s platu 30 000 (při odkládání 2%) pod polštář 2220 při dožití 77 let.
Takže ve fondech by měl důchod vyšší o 1440 při 2% svých a vyvedení 3%
Pod polštářem by měl důchod vyšší o 2220 při ukládání 2%
Měl by samozřejmě vyšší i státní důchod, protože by nic nevyvedl.

Pokud pak započítáte růst mzdy o 3% ročně, tak to pořád vychází mnohem lépe skládat prachy do fusaku.
Je holý nesmysl, že by se optout vyplatil někomu s příjmem pod 200 000 nebo s důchodem kratším než 20 let.

Ještě by nebylo od věci započítat třeba riziko, že fond krachne. Což se stát může.
Osobně bych do opt outu šel jen pod podmínkou, že bych nemusel 2% ze svého přidávat a že bych po dosažení např 60ti let mohl vybrat naspořené peníze najednou.
22. 05. 2012 | 11:37

modrý edvard napsal(a):

Stát by měl: 1. v prvním pilíři zajišťovat jednotný minimální důchod, bez ohledu na zásluhy; 2. princip zásluhovosti nechat v druhém pilíři podle zásady "co si kdo naspoří, to bude mít".
Chápu, že s tímhle heslem se volby nedají vyhrát. Taky do voleb nekandiduji, jen to tady píšu jako svůj názor.
22. 05. 2012 | 11:37

Občan napsal(a):

Chemiku,
Vy netušíte, co bude s ekonomikou za týden, takže nás laskavě ušetřte blábolů o tom, co bude v r. 2050. Raději se zeptejte Klause, kdy hodlá vrátit do průběžáku těch 62 miliard, co si "půjčil" v r. 1996, a Topolánka, kdy hodlá vrátit těch 26 miliard, které si "vypůjčil" z průběžáku v r. 2009.
Až to budete mít zpátky, tak proberte s "klucima, co spolu mluvíte" ty stovky miliard (asi 2000 stovek to je - zatím), co jste si tak porozebrali v rámci privatizace, dotací, dluhopisů a veřejných zakázek. A až to budete mít pěkně všechno pokupě, tak si všichni můžem sednout a do smrti točit mlejnek.
Úplně nejlépe byste však udělali, kdybyste si s "klucima, co spolu mluvíte" rozebrali Vaše padáky, nechali si je pozlatit a skupinově skočili do Macochy.
Zlodějnu v podobě druhých, třetích a jánevímkolikátých pilířů si laskavě vetkněte za klobouček.

Tolik k důchodové "reformě".
22. 05. 2012 | 11:39

JardaV napsal(a):

Pane Kalousku,
za složenku byste opravdu zasloužil.A dále,pokud bude prováděno pravidlo,že nad 45 let nebudou lidi cíleně zaměstnáváni a jsou organizovaně vylučováni z možnosti pracovat a slušně žít,pak všechno,co uděláte,je svinstvo vůči této kategorii občanů.A třeba někoho napadne,že než ve stáří žít jako zvíře na ulici,to si raději zabije ministra a ve vězení bude mít jídlo,postel,TV a společnost.Bez starostí o nájem,o šikanu ze strany úřadů,bez ponižování celou společností.Oni důchodci nebo lidé v tom věku nepotřebují svobodu v případě,že nemají co jíst,kde bydlet,a každý jim posílá složenky.
22. 05. 2012 | 11:42

Neudržitelný napsal(a):

Al Jouda
V zimě byl na dvorku sníh, teď už tam není. Copak se stalo, že už tam není?
22. 05. 2012 | 11:44

Kvakin napsal(a):

Prosím Vás, proč tu odiózní figuru prostě neignorujete ? Blábol zde podepsaný Kalousek nepsal Kalousek ale nějaký jeho poraděnko, reakce čtenářů nezajímají ani poraděnka ani podepsaného. Je to totéž, jako když pražský primátor chválí, oceňuje a doporučuje jeden architektonický ateliér ...
22. 05. 2012 | 11:53

nestranný napsal(a):

Na dúchodovém účtu byl přebytek.Pak p.Klaus zahrnul důchodový účet do státního rozpočtu a vymyslel průběžný system.Ještě v tomtéž roce stačil vytvořit deficit
ve výši 160 miliard,tedy celkově 340 miliard korun,protože na důchodovém účtu tehdy bylo 180 miliard jako rezerva.A ještě se pak prsil,jak ušetřil.Přestaňte už prosím z lidí dělat blbce.To si dělejte mezi svými příbuznými.Zapomínáte na to,
že lidé si pamatují.Vraťte se prosím do Mitasky,snad Vám tam povolí vymývat laboratorní nádoby a nepleťte se do ekonomie,které nerozumíte.Svými demagogickými škrty a deformami tlačíte tuto zem do ekonomické krize.Prsíte se tím,že jste nejlepší ekonom postkomunistických zemí.Ale toto hodnocení Vám dali ti,kteří potřebují spolu s Vámi totálně vydrancovat naši zem.Mě kdysi taky oprašovali rameno různí lidé a říkali,jak to dělám dobře.Ale bylo to dobře pro ně a ne pro mě.Až Vám budou z jiných zemí nadávat,tak teprve potom to bude dobře.Děláte
celé EU poskoka na úkor nás všech.Jestli Vám zbyl alespoň kousek cti v těle,
rezignujte na svoji funkci a věnujte se svému oboru.
22. 05. 2012 | 12:02

Mungo napsal(a):

Ta procenta nahoře uvedená jsou kouzelná. Prostě zázrak statistiky.
Bohužel skutečný člověk se neživí procenty, ale žije z reálného důchodu.
22. 05. 2012 | 12:03

dedek napsal(a):

Jen taková maličkost. Z druhého pilíře nejde vystoupit a pokud pojistník nebude schopen cpát do pilíře svoje, tak přijde o všechno. To jste zapoměl napsat. Takže, Drábek protáhne důchodový věk, vy zničíte firmy a človíček od padesáti bez zaměstnání nebo při snižujícícch se platech a zvyšujících se cenách nebude schopen platit procenta navíc a bude vyloučen. Všechno propadne fondu, který jistě bude s akciemi na doručitele a jedním z nich budete na sto procent vy. A mimochodem, tím, že človíček musí také přidávat ze svého, tak se mu vlastně zvyšují odvody sociálního. Opravdu vaše myšlení nemá chybu. Jediná chyba je, že jste ještě naživu.
22. 05. 2012 | 12:23

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore!

Je zajímavé, kolik lidi se zde vzteká, přičemž by jim to mělo být jedno z důvod, že než nastane popisovaná situace, příroda proti nim zakročí...
22. 05. 2012 | 12:26

Maximus napsal(a):

Výsledky ekonomiky ČR za období kdy je u vesla pan Kalousek jsou tristní. Jen toto čtvrtletí 2012 je smutné a až k pláči. Všechny okolní země mimo Maďarska jsou na tom lépe. To o něčem svědčí. Co více k tomu říci? Bavit se s Kaloskem o důchodové reformě když v hospodářství státu zavádí zdechformu? Je to stejné jako ve sportu, třeba ve fotbalu nebo hokeji. Trenére, máš výsledky? nemáš? Tak táhni!
Lidi, nenechte se okalouskovat!
P.S.
Zn.
Koupím jeden vojenský padák, nejlépe od firmy Cyrus a spol. Je to dárek příteli Mirkovi.
22. 05. 2012 | 12:30

Joe Ratata napsal(a):

Snaží se,snaží a budou se snažit ještě víc,aby do toho nesmyslu,co nazvali II.důchodový pilíř,nahnali co nejvíc hejlů.
Musí přece přihrát penízky svým sponzorům,když už jim tak dlouho sypali.
Původně tam lidi chtěli nahnat povinně,ale to má tu nevýhodu,že by pak stát za to musel ručit.
Ono jim tam stejně vleze jen nesvéprávné tele a když tam bude,tak dobře mu tak.

Já jsem jenom zvědav,co takový bambula bude dělat,když z toho II.pilíře nemůže vystoupit,20 let tam bude spořit a 15 let před důchodem ho vyhodí z práce a nikde ho nevezmou,protože už bude "neperspektivní".
Nebo co se asi stane s fondem,kterému dávali lidi 30 let peníze na hraní a pak si budou masivně chtít vyplácet své renty a nových platících bude jen zlomek.A akcie ve fondu budou jen šunt,aby se z nominálu hodně vyplácelo za správu fondu.
22. 05. 2012 | 12:39

pgjed napsal(a):

Je potěšující, že si pan Kalousek uvědomuje zásadní a klíčový vliv vývoje populace na stabilitu důchodového systému. Snad si i časem uvědomí, že jakékoliv pokusy o důchodovou reformu bez stabilizace populačního vývoje na rovnovážné, nebo mírně rostoucí úrovni jsou naprosto marné. Pak je ale nepochopitelné, proč činí tak razantní protipopulační škrty jdoucí až na dřeň propopulačních opatření dřívějších vlád, když přitom není schopen významnějších škrtů v oblasi vlastní spotřeby a výdajů exekutivy.
Rovněž řeči o zohlednění zásluhovosti jsou liché, jedná-li se dnes již o úroveň fakticky zmražených důchodů těsně nad hranicí životního minima?
22. 05. 2012 | 12:39

Vlado napsal(a):

Solidarita a zásluhovost to je dilema. V současnosti je nezaměstnaných cca 500-700tis. a tak jak ti národohospodáři tento stát vedou a řídí se dá předpokládat, že nezaměstnanost klesat nebude. Jak pak asi tito lidé dokáží naplnit podmínky pro přiznání
důchodů a jaká pak bude jejich výše. Českem se šíří chudoba jedněch a nezřízenost našich politiků, kteří již 22let vykrádají důhodový účet. S opt-outem odklonějí či vykradou základní důchodový pilíř jen, aby zvýraznili zásluhovost. Však jim to posvětil již v minulosti ústavní soud a sami soudci jistě tu svoji zásluhovost tímto ocenili a s nimi všichni nadprůměrně přijmový občané. Přesto, že si již nyní mohou občané na důchod odkládat do stávajících pojišťoven. Na !druhý pilíř se spoléhat nemusí. Ale to by stále dráždila pravici solidarita.
22. 05. 2012 | 12:47

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Kalousek byl nejdříve pohroma pro naše armádní vyzbrojování, když se motal kolem Nomury, Českého piva a IPB, tak to dopadlo taky katastrofálně, málo se ví o tom, že Kalousek pomohl zasadit ránu našemu sportu

„Šéf ČSTV Kořan pro týdeník Ekonom uvedl, že během osudného rozhodování o výstavbě vysočanské arény v květnu 2003 dostal od tehdejšího předsedy rozpočtového výboru sněmovny Kalouska dopis, v němž bylo ujištění o podpoře ze strany státu.

»Projekt považuji za akci ve veřejném zájmu, rozpočtový výbor proto bude podporovat takové postavení Sazky, které zajistí generování prostředků, jež Sazka odvádí na veřejně prospěšné účely,« cituje z textu.

»Naivně jsme tomu podlehli,« připouští Kořan. Stát totiž později od podpory couvl. »Byl to pouze názor, postoj předsedy rozpočtového výboru, určitě to nemělo charakter žádné garance,« řekl k tomu později Kalousek.
Ten navíc loni v pozici ministra financí rozhodl, že druhou licenci na číselnou loterii získá Fortuna, patřící Pentě.

A dnes má Kalousek dokonce budoucnost Sazky včetně ceny firmy zcela v rukou“
http://ekonom.ihned.cz/c1-51992520-sazka-na-onom-svete

„Privatizace“ Sazky ve stylu devadesátých let

a dosadit tohoto chemika na ministerstvo financí udělalo z nejrychleji rostoucí ekonomiky v regionu ekonomiku pokulhávající za ostatními, a to prosím v době, kdy náš hlavní partner Německo má nejnižší nezaměstnanost od začátku devadesátých let.
22. 05. 2012 | 12:52

Josef K. napsal(a):

Kalousek spoléhá na apatii rozumu a domnívá se, že jednotlivá prohlášení, psaná úředníky jeho ministerstev, zastřou širší pohled. Zdá se, že veřejnost však začíná usuzovat ne podle jednotlivých líbivostí z dílny manipulace, nýbrž si skládá komplexnější obraz z jednání a chování jednotlivců i skupin. Zde se obraz zcela mění: máme zde hnědou TOP09, v duchu nejlepších tradic části české politiky, navíc zakrytou maskou aristokratické vznešenosti.
Cílem a smyslem důchodu nikdy nebyla a priori zásluhovost nýbrž sociální stabilita, zásliuhovost je druhotný princip. To je však téma, které hnědorudí kalouskové intelektuálně nepojmou.
22. 05. 2012 | 12:54

český maloměšťák napsal(a):

Kalousek
Znáte pana Rusnoka, že ?
A víte, že ING dosud nesplatil státní pomoc holandskému fiskálu ?
A jistě víte, že Rusnok je v čele asociace penzijních fondů, že ?
A určitě víte, že TOP 09 prosazuje opt out, že ?

A sčítat taky umíte, že ?

P.S. Kolik je takových finančních institucí - které si potřebují vylepšit bilance ? Víte i to ? A které to jsou ?

--------------------------------------
Jinak se mi líbí ten titulek blogu.
Zkusme si zafabulovat / zafabulovat !!! (zaspekulovat)...nemá to samozřejmě nic společnégho s realitou /...a představme si, že to prohlási nějaký příslušník Mafie : "Zásluhovost již nebude zašlapávána"... :(

Apropo - kolik bude brát v důchodu Janoušek ? A kolik Bém ? A Klaus ? A Drobil ? A Ouzký s Cabrnochem ? A další, jejichž " zásluhovost již nebude zašlapávána"...???

Maucta.
/TOP 09 se prý úspěšně sune k hranici nezvolitelnosti...proč asi - že by lidi byli nezodpovědní , populističtí a blbí ?/
22. 05. 2012 | 12:56

jája napsal(a):

Dříve tu byli tzv. Husákovi děti, populační boom let sedmdesátých, kdy ldi neměli co jíst, kde bydlet, tak seděli doma a š.., věnovali se výrobě dětí. Dnes zažíváme antipod tohoto jevu, v sobeckosti našich potomků, kdy prvotním jsou cestování, postavení v zaměstnání a osobní svoboda bez závazků, bohužel segment rodících, řekl bych spíše množících se občanů nás asi neuživí, oni nejsou k práci, jsou spíše k pobírání dávek. Ale tak se to nastavilo a tak to je, bphužel.
22. 05. 2012 | 13:04

santawizard napsal(a):

pane ministře:
Dle projekce Českého statistického úřadu se míra závislosti – poměr počtu jedinců nad 65 let k počtu jedinců ve věku 20 až 64 let – zvýší ze současných 25 procent na hrozivých 60 procent v roce 2050.
O jakou hrozubu jde?Jestli že těch 25% bude stát o tolik méně než 60% ,tak kdo doplatí těch zbývajících 35%?
Nejde to s jejich vlastních kapes?
22. 05. 2012 | 13:09

Vlastimil Copko napsal(a):

Existuje relevantní alternativa důchodové reformy.

V současné době je nejvíce napadán tzv. druhý pilíř, jehož založení považuji za velmi správné a opravdu nezbytné.

Naučit budoucí generace odpovědnosti za svůj život i životní standard považuji za klíčové i pro 22. století.

Tento DRUHÝ pilíř, který je nyní výhodný jen pro občany s nadprůměrnými příjmy, pro penzijní fondy, banky a životní pojišťovny, by však šlo ještě ZMĚNIT podle zcela nového, státem garantovaného systému ČNDS (Česká národní důchodová spořitelna).

Odvody na sociální pojištění do prvního pilíře by tak mohly zůstat na stávající úrovni 28%. Opt-out do 2. pilíře by mohl být zrušen, protože by velmi oslaboval solidární první pilíř.

Úspory v ČNDS by byly úročeny ve výši inflace a úroky by nebyly zdaňovány. Přístup k úsporám by byl prakticky kdykoliv, nejdříve 1 měsíc od posledního výběru. Jen úroky by byly vypláceny s odkladem – až po dosažení věku 62 let nebo při skončení spoření.

Za 40 let spoření by si občan mohl v tomto systému naspořit maximálně 2,4 milionu Kč plus úroky (v dnešních relacích), a za ty se stát může bez problému zaručit. Už dnes banky pojišťují úspory na 100 tisíc euro. (Za 17 let, od roku 1994 do roku 2010, byla průměrná inflace 4,6%. Státní dluhopisy, tak ty jsou také úročeny kolem 5%.)

Tento způsob spoření by byl pro občany podstatně výhodnější, než nyní prodávané sedmileté protiinflační státní dluhopisy.

K diverzifikaci rizik.

90% občanů vůbec nepotřebuje mít peníze rozestrkané všude možně a ztrácet tak nad nimi přehled. Stačí jen jeden státní „fond“, který bude garantovat to hlavní, a to je, že se jeho úspory nerozkradou.

Bohatým a schopným, kteří mají zájem i čas sledovat vývoj na kapitálových trzích nic nebrání v tom, aby mimo spoření v ČNDS investovali – diverzifikovali - své nadbytečné peníze třeba i v jiných finančních produktech, kde si zajistí vyšší výnosy.

Systém ČNDS je také velmi podobný i plánu vlády, potažmo ministerstva financí, které navrhuje sesypat na jedno místo, tj. do ČNB, peníze ze všech státních organizací navěšených na stát, jako jsou státní fondy, obce, kraje, vysoké školy. Viz článek v MF DNES ze dne 12.4.2012 – „Miliardy z účtů fondů a obcí odplynou do ČNB“.

Úspory na penze v ČNDS by se tak také „sesypaly“ na účet u ČNB.

Každodenně uložené peníze na přepážkách České pošty do ČNDS by byly obratem ukládány na účet u ČNB a část by byla téměř "okamžitě" použita pro financování provozu státu. Když by se například za první rok uspořilo v ČNDS 90 miliard, tak třeba z toho 50 miliard by mohlo být následující rok investováno např. do výstavby dálnic.

Možná je tak i varianta, že pouze a jen už schválený druhý pilíř by se změnil podle nového systému ČNDS.

Nově upravený třetí pilíř, který má platit od 1.1.2013 by zůstal v platnosti. Jen u nových smluv penzijního připojištění, s platností od 1.1.2014 by se úplně zrušil státní příspěvek. U starých smluv, s platností před tímto datem, by se příspěvek i nadále vyplácel.

Pokud by nebylo možné změnit už schválený důchodový systém, který má platit od 1.1.2013, tak potom by ještě šlo tento systém rozšířit o čtvrtý pilíř, založený na systému ČNDS, který by byl výhodný nejen pro bohaté, ale i pro chudé občany.

Více o novém systému ČNDS na:

www.penzijni-reforma.nazory.cz
22. 05. 2012 | 13:14

Josef K. napsal(a):

Pokračování.
Z jakého pohledu posuzujeme zásluhovost? Je zásluhovost množství peněz, které dotyčný vydělá. Pak jistě nejvyšší zásluhovost bude mít šéf jakékoliv mafie. Nebo je zásluhovost onen zatracený "přínos" společnosti?
Kalousek má jistě za zásluhovost to první.
Jeho chápání zásluhovosti je krajně originální, dokonce historicky nepodložitelné.
Jedinou zásluhou se tak stane devastace společnosti a ztráty i těch, pro které pléduje.
Je známo, že ekonomie vznikla jako pomocný podobor filosofie, chemie vzniká také z filosofické podstaty. Kalouskové jsou zvláštní druh parazitů, kteří nerozenají příčinu od následku.
Jedinou nadějí je, že podobné jednání vede relativně rychle k naprosté destrukci.
Ona je jim však světová systémová krize málo. Chtějí ji ještě podpořit krizemi menšími, za to originálně tuzemskými.
22. 05. 2012 | 13:21

zemedelec napsal(a):

Pane dedek.12:23
Jestli do toho chomoutu někdo strčí hlavu a pak nebude moci přispívat,jestli nebude vlastně dlužník a hurá exekuce.Tak to nějak nestuduji,jaké jsou nebo budou podmínky v takovém případě.Ty problémy nastanou,stačí různé nemoci a lékař Vám nedovolí vykonávat určité profese,buď k lopatě,nebo nezaměstnaný.
Spíš bychom se měli ptát,kdy mluví pravdu,šlo by to rychle spočítat.
22. 05. 2012 | 13:24

neo napsal(a):

Josef K:

ne kolik vydělá, ale kolik odvede.

uznej, že šéf mafie toho moc neodvádí.
je hrubě nespravedlivé, když někdo odvede 2-3 krát tolik co jiný a má jen nepatrně vyšší důchod. Totéž platí u všech transferů ze státního rozpočtu, které princip zásluhovosti dostatečně nectí.
22. 05. 2012 | 13:25

neo napsal(a):

zemedelec a dedek:

podle všeho by neodváděl dotyčný v nezaměstnanosti nic. prostě by se mu jen asi přepočetl důchod dle času stráveného mimo systém...
22. 05. 2012 | 13:27

Reforma je nutná, fandím ji napsal(a):

Kdyby tato vláda neudělala nic, jenom penzijní reformu, tak udělala pro Českou repuliku nejvíc ze všech polistopadových vlád.
22. 05. 2012 | 13:42

český maloměšťák napsal(a):

Ehmm...a co to takhle prosadit i do zdravotnictví ? odvedeš mnoho - budeš léčen. Odvedeš málo - klystýr nebo Paralen.

Nebo do oblasti školství : Odvedli tví rodiče mnoho - šup s tebou na Karlovu univerzitu a to gratis. Odvedli málo ? Hybaj na instalatéra a to za školné padesát tisíc na rok!

Anebo co tak milý exbratře Kalousku to natáhnout i na hasiče ?
Platils řádně tučné daně ? Máš štěstí - hasiči přijedou do osmi minut.
Odvedls za celý život málo ?
Tak to musíš počkat...víš, máme tady teď moc práce a navíc nám neteče voda...

A co tak konečně uznat " zásluhovost " i tam nahoře ?

Přijde exbratr Kalousek k nebeské bráně, svatý Petr smekne , ukloní se a dí:
"Vítej bratře, víme vše. I přes krizi a nutnost šetřit jsi vyšťáral z vašeho zruinovaného státního rozpočtu pro nás ty desetimiliardy a to i s úroky - smazaly se ti tak všecky hříchy a navíc tvá rodina až do šestého pokolení dostane bonus.
Pojď dál, bratře , sektor A, hotel se jmenuje " Zlatý Padák" - budeš na pokoji spolu s Hávou a Šťávou. Hezky si to tam vypijt..eh, tedy užijte. Snídaně se podává v deset."
22. 05. 2012 | 13:43

Souhlasím s Kalouskem napsal(a):

Přesně tak, solidarita ano, ale nemělo by se zapomínat na zásluhovost. Je velmi velmi nespravedlivé, pokud člověk, který měl celý život nadstandardní výdělky, dostane důchod např. jen o 1000 kč větší, než ten, kdo měĺ plat minimální. A tak nějak to u nás bylo a je nastaveno.
22. 05. 2012 | 13:45

Josef K. napsal(a):

neo. Kalousek jistě odvádí. Bém odvádí. Burgermaister odvádí....
22. 05. 2012 | 13:49

Josef K. napsal(a):

Neo. Je zásluhovost úředníka banky větší než učitele?
22. 05. 2012 | 13:50

resl napsal(a):

čr je nestabilní země z pohledu na poslance, kteří odhlasují jakýkoli nesmysl. není tu zaručené právo, proto je lepší se do nového projektu nepouštět. peníze ve skříni jsou jistější než za 20 let v penz. pojišťovně. k čemu nám bude nadávání, nebo zavření "šéfa pojišťovny, když úspory budou na věky pryč. A i kdyby nebyly, tak úrok je nízký a nepokryje nikdy inflaci. méně kraďte Kalousku a zbude na důchody.
22. 05. 2012 | 13:52

Naštvaný rodič napsal(a):

Zdravím diskutující. Rád bych od p. Kalouska slyšel, jak mají na svou budoucnost spořit mladí lidé. Příklad: trojsměnný provoz, smlouva na dobu určitou, čistý plat 11000,--, práce v toxickém prostředí (acetonové výpary)Smlouva se po uplynutí neobnoví, je přijat nový pracovník. Jen měsíční podnájem 1+1 Kč 6000,--. Místo Český Krumlov, firma Schwan Cosmetic (zahraniční majitel)O solidaritě mladých v důchodovém systému se dá velmi úspěšně polemizovat. Stejná praxe-neobnovování smluv a z toho vyplývající snížené mzdové náklady-je naprosto běžná. Nemluvě o nákladech na soc. systém (podpora,příspěvky na bydlení, atd)
22. 05. 2012 | 13:53

Cesky TEsin napsal(a):

V první řadě je třeba říci, že důchodová reforma je potřebná a již ji dále nelze odkládat, hned za tím dodávám, že Kalousek pro její propagaci dělá víc než Drábek, který ji má v gesci. Po dlouhé době srozumitelný text o penzijní refomrmě!
22. 05. 2012 | 13:53

lIBUŠE šLEZAROVÁ napsal(a):

Pane ministře,
zásluhovost v jakém smyslu? My, dalo by se říct prostí občané, jsme trestáni za "!zásluhy" celé politické garnitury, ať před rokem 1989, tak po něm. Já jsem nikdy nerozhodovala o věcech, které táhlY stát do propasti finanční A jiné krize. Nikdy jsem nebyla odměňována podle zásluh, ale podle hloupých tabulek podceňujících jak v minulém tak dnešním režimu jakoukoliv duševní práci, neřkuli práci v oblastI Ioraganizování a provozu tzv kultury. Zato jsem poctivě platila pojistné. A teď poslouchám s prominutím Vaše dokola se opakující PLKY, že není na důchody a každému podle zásluh. Jsou politici někdy potrestáni za chybné kroky? Byl jset Vy někdy "pozásluze" odměněn za nespočet chyb, kterých jste se dopustiL??? Ano, Vy osobně a stovky dalších "politiků" jste se celé roky pakovali na práci pro stát a přitom jste mysleli jen na sebe. Teď mlčte A STYĎTE SE!
22. 05. 2012 | 13:56

Maximus napsal(a):

neo napsal(a):
...když někdo odvede 2-3 krát tolik co jiný a má jen nepatrně vyšší důchod.

Tak to je Vážený pane diskutabilní a přou se o tom od odborníků až po filosofy celé skupiny lidí a to na celém světě a už drahně let. Jsou státy kde je jakýsi rovný nízký důchod pro všechny a basta (ať jste Cikán nebo Žid...)! Jenže jak k tomu přijde třeba člověk, který 30-40 let odváděl peníze na důchod vůči tomu, který moc netáhnul nebo dokonce bezdomovčil?
Ale k té zásluhovosti, výše odvodů u většiny profesí není v přímé úměře k tomu kolik odvedli a kolik ze systému po odchodu do důchodu dostávají. Navíc jsou díky svým dejme tomu schopnostem velmi výrazně odměňováni už během svého života! Ta korelace tam prostě není. Dále je tu parta podnikatelů (kam patřím také). Systém je tak nastaven, že když budu odvádět do něj i třeba miliony korun, tak dostanu jen zlomek toho, co jsem tam dal! Takže každý rozumný podikatel si spíše finance ušetří sám a raději je vyvede jinam nebo do své firmy. Což je účelnější.

Jinak k tomu humbuku od vlády a spřízněných jistých fondů, proč se tak s fondy blbně? A proč se tam lidé doslova musí natlačit? Už dávno tady mají občané možnost dávat své peníze do fondů! Kdyby se stát za některé tyto vybrané fondy zaručil a musel by samozřejmě dozorovat jejich hospodaření, tak by vše bylo naprosto jiné! Ovšem tady se zřejmě hraje lichá hra vůči občanům. Po zkušenosti
z celou řadou našich fondů za 22 let se nemůže člověk divit, že se do toho moc lidí nehrne. Člověk bude šetřit jako blb a vedení fondů si bude pořizovat hajzlíky se zlatými sedátky a o neskutečné odměny a pak když nastane doba k vyplácení peněz, tak se ozve to známé, sorry, nemáme. Jaksi to nevyšlo! V Čechách máme s lumpy velké zkušenosti, leč za 22 let se jich moc nepotrestalo. Jen z 22 rozkradených bank bylo potrestáno vedení jedné banky!
A fondy? Némlich to a samé. Takže důvěra lidí na bodě mrazu a oprávněná.

Ještě bych měl jednu poznámku, ono to souvisí s Řeckem a důchodovými fondy v zemích EU! Samotné Řecko s 2% významností v HDP EU opravdu není zajímavé, jenže se tam doslova nacpaly v posledních letech hrozné finance a to nejen bank, ale i rozličných fondů vč. a právě těch důchodových a to je zásadní problém, proč se tak s Řeckem vyvádí a EU politici jsou vystrašení! Celá ta finanční elita i s těmi jejich agregáty a hedge fondy apod. parazitickými finančními výmysly je jedna velká pyramida či dětská karetní hra, která se zove "záchod", kdy dvě karty jsou postaveny resp. narafičeny do tvaru písmene A a celý balík karet je po nimi. Pak si hráči tahají po jedné i více karet ze spoda, posléze se to někomu zbortí! A tak je to s financemi zemí EU v Řecku a nedej Bože ve Španělsku, Itálii a spol. Dříve nebo později, se jim ten WC bordel zvaný €, zbortí. Německo to samo neutáhne.
Mějte se a nenechte se okalouskovat!
22. 05. 2012 | 13:57

neo napsal(a):

Josef K:

záleží jestli odvede více ten učitel nebo úředník v bance.

celorepublikový průměr je u takového úředníka 22088.00Kč

u učitele je vyšší a tak tedy má vyšší zásluhovost učitel.
22. 05. 2012 | 13:59

Bobina napsal(a):

Poplatník pobírající třikrát vyšší mzdu, než poplatník s 15 tis. platem se za ty roky mohl ze svého platu na důchod solidně zabezpečit.Zdravím
22. 05. 2012 | 13:59

dříve čtenář napsal(a):

Založme Kult lumíků! Všichni dospělí, kteří překročí 55 let se na signál velmistra vydají směrem k nejbližšímu útesu a po vyčerpávající cestě naskáčou do moře. Před tím budou samozřejmě platit členské příspěvky ve dvojnásobné výši druhého pilíře. Tyto příspěvky po jejich hrdinném utopení propadnou správcům fondu kultu lumíků.
22. 05. 2012 | 14:00

Kalousek - první uvažující ministr napsal(a):

milí rudí, pročetl jsem pečlivě vaše výplody a musím konstatovat,že podobně hodnotná "moudra"jsem četl naposledy v roce 1963 ve Vozatajském předpisu československé lidové armády :" kůň se zapřahá zpravidla hlavou ve směru jízdy".Tak nevím,jak s touto mozkovou kapacitou chcete vládnout.Rozkrádat ve jménu solidarity,to snad ano.To by vám šlo.Ale "za své" je už pro rudé "ouvej".
22. 05. 2012 | 14:02

neo napsal(a):

Maximus:

ono se není moc o co přít. Když někdo odvádí 2krát víc, měl by mít 2krát vyšší důchod. To by bylo spravedlivé.

co se týče fondů, můj názor na důchodovou reformu máte výše a ani Kalousek to nezmění.
22. 05. 2012 | 14:04

Jirka sirka napsal(a):

V televizi jsem sledoval diskuzi v níž další zázračný ekonom pan inženýr Ševčík - jinak děkan Národohospodářské fakulty (do roku 1989 člen KSČ) horoval pro zavedení druhého pilíře důchodové reformy a při přímé otázce moderátorky, zda sám do druhého pilíře půjde bez vytáček oznámil, že ne protože se umí na penzi připravit jinak. V tom je řečeno vše a touto filozofií se se řídí většina těchto rádoby odborníků a politiků!
22. 05. 2012 | 14:04

Leonid napsal(a):

Kalouskův systém je potrebny, ale mohl by být ještě lepsi. Nebot optout ma byt povinny, mnohem vyssi a hlavne v case narustajici tak, aby doslo k uplne eliminaci statniho duchodu a kazdy tak byl odpovedny za svuj vlastni duchod. NIcmene i ta spatna variatna je porad lepsi varianta nez spolehani na pyramidovou hru á letadlo prubezneho duchodoveho systemu. Kazdopadne prvni vlada, ktera ma odvahu neco s tim delat.
22. 05. 2012 | 14:06

neo napsal(a):

bobina:

Kde žijete? Když poplatí veškeré náklady, tak mu toho moc nezbyde. Právě to, že mu stát sebere obrovskou část příjmu mu brání se na důchod zabezpečit. O tomhle můžete uvažovt až u příjmů nad 100 000, tam je ale zaměstnanců málo.
22. 05. 2012 | 14:09

Petr napsal(a):

Pane ministře,
nechcete abychom dopadli jak v Řecku. A proč? Řekové kupují nejdražší nemovotosti v Británii i jinde. Řeknete: To jsou jen šíšouni. A co důchodci? I po všech sníženích mají Řekové průměrný důchod 1.000 Eur t.j. přibližně 25.000 Kč. A Vy téměř zastavíte valorizaci mizerných českých důchodů v průměrné výši 10.500,-Kč.
Takže nebylo by lépe být zde jako v Řecku, protože všechny "dluhy" i současné půjčky, nebo alespoň většinu jim EU, i díky Vašemu hlasu, odpustí. Už nyní velkou část dluhů zaplatit nemusí a jejich potentáti dál létají supersoniky, nechávají si otevírat dveře, chodí v Bruselu po rautech atd.
Tak jakápak bída?
22. 05. 2012 | 14:10

Zruda z Ostravy napsal(a):

Nedivím se Kalouskovi, že ho vytáčí populistické žblepty Sobotky appol. o tom, že chce ukrást lidem úspory atd. nejedná se o žádnou privatizaci stávaícího průběžného systému, ale možnost vyvedení části svého výdělku z prběžného systému do privátního a to na základě svobodného rozhodnutí. Proč dělá s. Sobotka z lidí hlupáky a ti mu na to skáčou? Jak je možnéd, že si tolik lidí myslí že průběžný systém Bismarcka z 19. století kdy se v průměrné rodině narodilo 5 dětí a věk byl cca 55 let uživí lidi i ve 21. století???
22. 05. 2012 | 14:10

někdo napsal(a):

Měnové reformy a státní bankroty na našem uzemí

Měnová reforma 1953
Svým rozhlasovým vystoupením zasáhl prezident Antonín Zápotocký, který 29. května 1953 prohlásil: "Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou fámy, které šíří třídní nepřátelé."

V sobotu 30. května 1953, den po ujištění prezidenta, se občané z rozhlasu od předsedy vlády Viliama Širokého dozvěděli, že měnová reforma uskutečněna bude. Po oznámení bylo každému jasné, že peníze budou znehodnoceny a zbývají dva víkendové dny, kdy lze tyto peníze ještě na něco hodnotného směnit. Vypukla nákupní panika, byla plná kina, hospody i obchody. Každý se snažil koupit cokoliv, jakékoli zboží se stalo zprostředkovatelem převodu hodnoty.

Další měnové reformy proběhly v letech 1919, 1945 a pokud vezmeme v potaz inflaci za začátku 90. let 20. století, pak i toto období lze označit za další tentokrát už čtvrtou měnovou reformu 20. století. Jak je vidět měnové reformy a státní bankroty (Rakousko-Uhersko 1811 a 1868) jsou na našem uzemí jevem poměrně častým. Dnešní neklidná doba plná tisku peněz a hrozících státních bankrotů dává tušit budoucnost plnou zvratů, ve které se upisovat fondům na 40 (+20 let v důchodu) let je holý nesmysl.
22. 05. 2012 | 14:11

český maloměšťák napsal(a):

"Jak je možnéd, že si tolik lidí myslí že průběžný systém Bismarcka z 19. století kdy se v průměrné rodině narodilo 5 dětí a věk byl cca 55 let uživí lidi i ve 21. století??? !"

Za Bismarcka, milý chytrolíne, nebyly traktory. Anebo například jaderná elektrárna. Když cjste htěl na výlet do Emeriky . trvalo to několik týdn.
Nebylo PC. ...etc etc etc etc....

Dost přihlouplý způsob " argumentace" - v podstatě absurdní.
Když tedy vezmu v potaz záložní armádu plátců pojistného - téměř půl milionů nezazaměstnaných, z toho velmi mnohom dlouhodobě a nedobrovolně nezaměstnaných.
Kdosi to nazval " demografickou rezervou" - proč ?
Proč se stydět za názor, že Kalouskova tkzv. reforma nic v této oblasti nereformuje - jen šikanuje, mlží, prudí a roznáší nenávist mezi sociálními skupinami lidí.....
22. 05. 2012 | 14:20

Sladký napsal(a):

Věcná připomínka.Všechny evropské země-prakticky bez výjimky- se vyznačují minimálním populačním růstem- u řady z nich je růst záporný. PŘESTO ANI PRO tuto skupinu lidí NENÍ PRÁCE! Zjistěte si procenta nezaměstnaných v jednotlicých evropských zemích. Jak velké procento by to bylo, kdyby v rodinách nebyly v průměru ani dvě děti, ale třeba pět?!
22. 05. 2012 | 14:20

VAL DEZ napsal(a):

odpovědnost a iniciativa jednotlivce a rodiny je nejlepší způsob zaaopatření jedince (je-li zdravý).
22. 05. 2012 | 14:20

Sladký napsal(a):

Maloměšťák- zdravím a podotýkám, že jsem neopisoval.Prostě nás oba v jden okamžik napadla ZCELA SAMOZŘEJMÁ A LOGICKÁ námitka.
Dodám ještě, že podle zprávy vypracované před časem Z.Brzezinskym by za současného stavu technologického pokroku dokázalo 2O% lidí vyrobit dostatek veškerého zboží pro zbylých 8O%.
Pracovních míst logicky a samozřejmě neustále ubývá.Těch solidně placených ještě daleko rychleji.
22. 05. 2012 | 14:24

ynezz napsal(a):

Fandím Vám pane ministře a přeji Vám mnoha dalších úpěchů v prosazování nezbytných reforem i mezinárodních ocenění za vaší práci. Dluhopisy pro občany byl výborný nápad.
22. 05. 2012 | 14:25

český maloměšťák napsal(a):

Maximus
Střízlivá, věcná a přitom i osobní výpověď.

Pod Tomského jsem dal odkaz na to, jaké jsou expozice amerických bank - vůči
" Řecku", ale zejména I a ESP.
A od té doby co to vím...su klidný.
Uncle Cohn Evropu(euro) padnout nenechá.

:)))
22. 05. 2012 | 14:26

Občan napsal(a):

To Sladký:

Zdravím!
Velmi případná připomínka.

Nemluvě o tom, že ačkoli Evropa nemá práci pro své OBČANY, připouští masivní dovoz nevolníků z mimoevropských zemí. K tomuto paradoxu politici i podnikatelé usilovně mlčí a drancují státy podporami finančním spekulantům.
22. 05. 2012 | 14:26

Sladký napsal(a):

VAL Dez- odpovědnost a iniciativa rodiny... :o))) to, co jste napsal je bohapustý ideologický ŽVÁST který v realitě neobstojí ani hodinu. Po jedinci a rodině se zde požaduje aby se vyrovnávala se silami a okolnostmi, které je naprosto drtivě přesahují a něž nemají sebemenší vliv.
To, co jste napsal je stejný nesmysl, jakoby kdysi v pravěku stejnou větu pronesl vám podobný mudrlant. Kdyby se lidé řídíi takovými debilními pravidly, lidstvo by nikdy nevzniklo. A možná by to nebyla žádná škoda.
22. 05. 2012 | 14:30

kelt napsal(a):

Zásadní otázkou je,kdy Kalousek "mystifikuje"a kdy lže.
Ve své podstatě je to ale jedno.

Ministr financí/chemik,gumárenský technolog,bývalý člen strany Národní fronty podporující zločinný komunistický režim,nyní neoliberální ideolog/předtím ve vládě ČSSD předseda rozpočtového výboru PS,který hlasoval pro všechny deficitní rozpočty,člověk,který zahájil svoji politickou kariéru na MO nákupem padáků od firmy svého stranického přítele na kterých se zabilo pár vojáků,dědic milionů po svém zastřelném švagrovi má tedy velice pestrou a důvěru nevzbuzující minulost.
2009-krize se nám výhne,budeme jenom bohatnout pomaleji/až nyní se jeví,že měl na mysli pouze sebe a Hávu se Šťávou./
Tento zodpovědný ministr financí zaslal důchodcům složenku na cca 120 tis.Kč,které údajně dlužili SR.
Poté setavil SR na rok 2010 s růstem HDP ve výši 4,5%.Výsledek trefil přesně,jenom s opačným znaménkem a zasekl tím největší sekeru v historii konstrukce SR ve výši cca 245 miliard Kč.Jím posléze prosazované tupé rozpočtové škrty přivedly tuto zemi do chronické deprese a k rozvratu veřejných služeb.
Tak a tento člověk prosazuje a obhajuje převody miliard Kč daní/odvody na soc.zabezpečení a státní příspěvek jsou de facto daně/do soukromých rukou s perpesktivou jejich zhodnocení za 4O let/bez jakékoliv záruky se strany státu,či fondu/.
To,že upsaný jedinec/bez možnosti vystoupení/se stává nevolníkem systému,který mu nedává žádné garance je po zkušenostech,které máme v ČR ,je skokem na Kalouskově padáku.
22. 05. 2012 | 14:34

Sladký napsal(a):

Leonid, cituji - "povinný optout...eliminace státního důchodu.. odpovědnost každého za svůj důchod". Chlape, jste blázen, recesista, absolvent zvláštní školy nebo vychytralý darebák?
22. 05. 2012 | 14:36

český maloměšťák napsal(a):

Komunisti znárodnili lidem úspory jednorázově/1953/ - bylo to strašné a demotivující...ale takováto " šoková terapie" /její reverzní modus pak proběhl v po polyšáku/ má jedno zvrácené " kouzlo" - a sice že hra je otevřená. Každý náhle ví na čem je.
Ne tak každý ví na čem je pokud svěří své peníze fondu /formou dlouhodobých konstatních úložek s omezenou možností výběru/. Tedy pokud není hlupcem, který bere reklamní sdělení jako věrohodný popis reality.

Klienti všech těch možných i nemožných žebravých potulných bankéřů /"nezávislí" (hmm - na kom jsou závislí všichni moc dobře vědí) finanční poradci/, co podepsali IŽP a co se dnes - po pěti i více letech koukají smutně na každoroční výpis....ti by mohli vyprávět, že....

Pokud už spořit formou spekulace na cenné papíry nebo dluhopisy...tak na vlastní účet. Ti, kdo na to mají, tak to zvládnou jak finančně - tak mentálně.
Ti, co na to nemají finančně - tak nemají ani na ten rusnokův batoh.

Takže zbývají ti, co na to nemají mentálně.

Těm vřele doporučuji nacpat peníze do rusnokova batohu.
Protože kýbl studené vody je někdy dobrou a účinnou meducínou....i hlupci často takto prozřou.
22. 05. 2012 | 14:39

Sladký napsal(a):

Též Vás zdravím Občane, doufám, že jste na tom se svými problémy už lépe! Držím Vám palce. No a také mistra Kelta zde moc rád vidím.
22. 05. 2012 | 14:40

dobrý článek napsal(a):

Solidarita...?
Proc levice mluvi o solidarite...???!!! Ta je potreba ve zdravotnictvi nebo pri peci o hendikepovane lidi. Ne v pripade zajisteni sebe a sve rodiny na duchod! Díky za dobrý článek, měly by jej otisknout noviny. Penzijní reformě rozumí podle výzkumů v ČR méně než 10% lidí a vy jste pane ministře jediný politik, který je schopen ji rozumně komunikovat.
22. 05. 2012 | 14:48

reforma 5 minut po dvanácté napsal(a):

Vyplaceni duchodu neni v posledni dobe zadna sranda pro mnoho statu. Napriklad Rekove museli zvysit duchodovy vek z 58 na 61 let. Cesko ma zavazny problem ktery se jmenuje udrzitelny duchodovy system a je dobre ze to vlada konecne resi! Tak stale nekritizujme, je to zapotrebi.
22. 05. 2012 | 14:51

český maloměšťák napsal(a):

JIž několik let se zvyšuje skupina lidí, která je pod průměrnou mzdou.
Zvyšuje - ano čtete doře.
Takže takových lidí jako je Maximus - co se dovede postarat o svůj důchod sám...takových ubývá.
Pokud je tedy jedna a jenda...pokud jsou stále dvě.

A v této situaci se objeví Rusnok a Kalousek a kdákají něco o opt outu a volání po tom, ať si každý odkládá 4 tisícovky měsíčně /protože o tom cudně mlčí - až od takové částky se MOŽNÁ podaří ovečece či beránkovi uspořit dost a to po dobu 35 let nesmí ůložku snížit !!!! a také nesmí dojít k chronické vysoké inflaci (hmmm - nevím, nevím, ale ropa taky může jít během té doby na nějakých 300 USD za barel...)/.
V situaci, kdy navíc dochází k revaluacím hodnot, které byly dlouhodobě brány jako jednoznačně " zajištěné" /nemovitosti, držba blue chips, USD.../.
V situaci, kdy by se finanční sektor bez masivní pomoci daňových poplatníků / ano, vážení, jsme to my - kdo hasí požáry, které rozdělávají rusnokovci.../...kdy by se zhroutil.

No - ono takové teplé místečko v penzijním fondu není nikdy k zahození, že...

Domácí úkol pro zdejší reklamní páprdy, co si brousí zuby na provize z nových produktů nového "pilíře" (spíše trámu se suky) :

Pokud by 100 000 lidí začlo do systému - místo toho že dostávají /podpory, soc. dávky/...platit (z průměrné mzdy)- jaký by to ročně znamenalo přínos pro průběžák ?
Pokud by těch lidí bylo 200 000 ?

Zlatíčka - z nízkých mezd a z nezaměstnaných nebude mít nic jak fiskál...tak i podnikatel.
Nechápu, proč by z nich měl mít něco penzijní fond.

Kalousek
Sdělte lidu - kolik a jak dlouho si bude muset platit a vyjadřete se ke garanci - co z toho nakonec bude mít. Zahrňte do toho budoucí zvyšování cen " mandatorních" výdajů domácností.
Ale pro začátek by stačila ta částka.

Lidé nedůvěřují Vám, Vaši vládě...nevím, jaký důvod by měli mít k tomu...aby důvěřovali lobbyistům z NERVu - potažmo penzijním fondům.
To je přeci absurdní - že existuje nějaký takový důvod.

Vy jim tu důvěru musíte vnutit - zákonem či vyvoláním pocitu strachu. Nebo vmasírovat do hlav masivní reklamou.
22. 05. 2012 | 14:57

evix napsal(a):

neo napsal(a):
bobina:Kde žijete? Když poplatí veškeré náklady, tak mu toho moc nezbyde. Právě to, že mu stát sebere obrovskou část příjmu mu brání se na důchod zabezpečit. O tomhle můžete uvažovt až u příjmů nad 100 000, tam je ale zaměstnanců málo.
V tomhle s Váma souhlasím, jak si mám spořit když mi stát sebere 48% z platu, já bych si to naspořila, já jo, jenže stát mi to nedovolí a ještě tady ten vládní ***** tu blbě plká......
A co pan zavřenej, nebojíte se???? Na Vás nic nemá pane chemiku.
22. 05. 2012 | 14:59

Petr z Tábora napsal(a):

>Skutečnost, že oslabujete první průběžný pilíř se nedá oddiskutovat i kdyby jste toho papíru popsal více.
>Druhý pilíř přinese skutečný přínos v reálném čase důchodovým fondům. Co přinese pojistníkovi za řádově 30let je ve hvězdách. Pomineme-li skutečnost, že se v tomto státě vytunelovalo vše co se vytunelovat dalo, tak logicky hodnota koruny či jejího ekvivalentu bude v cílové době naprosto jiná. Každý z nás si může představit takovou modelovou situaci 30let zpátky a dnes.
>Podíl starší generace bude narůstat jak s prodlužováním života, tak se špatnou politikou vlád, která nepodporuje rodiny s dětmi. Nicméně současně roste i produktivita práce - přínosy pracovníka dnes a před 30lety jsou řádově jiné.
>Špatná politika této pseudopravicové vlády likviduje střední vrstvu a zvětšuje polarizaci společnosti. To objektivně posiluje levici, včetně té extrémní. Čím déle budete u moci, tím hůře pro pravici.
>Této společnosti včetně důchodců současných a budoucích byste pane ministře nejvíce prospěl, kdyby jste se i se svými kamarády přestal věnovat politice a nečekal na prohrané volby.
22. 05. 2012 | 15:13

neo napsal(a):

evix:

nedovolí jednoduše proto, že nechce. Kdyby ale dovolil vyvést peníze z průběžáku (třeba ta 3%) pak už je to o něco lepší, jenže tím, že přidá podmínku dalších 2% ze svého prakticky opět tu cestičku zavírá či spíše omezuje. Další velký problém je pak rozpočítaný důchod na více než 20 let a toho se málokdo dožije. A samozřejmě nemožnost jednorázového výběru.

Jednorázový výběr třeba v 60ti nebo 65ti letech by otevřel cestu k optoutu více lidem. Ale když vim, že tim získám méně či stejně, jako bych cpal jen 2% pod polštář, tak mě to nezláká.
22. 05. 2012 | 15:21

kelt napsal(a):

To Sladký,
dík za přivítání,trochu jsem se toulal mimo.
Trojkolka přechází do ofensivy,není se co divit.Otázkou je,jak dlouho jí to může vydržet.
Zásadním momentem hry bude setrvání,či odchod Rampuly s Grigárkem.Pokud odejdou,může opona spadnout rychle.Pokud zůstanou /aDrobil,Vondra a spol./,tak výsledk voleb do PS bude stejně jejich labutí písní.
Bohužel škody budou nedozírné a některé nevratné.
22. 05. 2012 | 16:07

gaia napsal(a):

ať si boháči spoří do fondů jak chtějí, ale nechápu, proč by jim měl k tomu přispívat stát? Nechápu ty 3 vyvedená procenta.

Proč chudá uklizečka nebo prodavačka ze supermarketu by měla přispívat na důchod někomu,kdo si vysáváním veřejných prostředků nastaví svůj plat na statisíce a ještě si sugeruje, že tvoří hodnoty a zaslouží si to.

Proč chudí lidé, kteří zásluhou zdravotních reforem odstřiženi od lékařské péče brzy zemřou, budou muset přispívat na důchody šejdířům, kteří si klidně v 80 podplatí Pirka na výměnu srdce mimo pořadník?

Proč trojkoalice dělá politiku jen pro horních 10 tisíc a to ještě z Prahy?

Proč nám autor lže do očí a ještě si o lidech myslí, že jsou blbci?

Proč to není jako v Austrálii, kde je důchod sociální dávka a kdo má mejatek, tak žije z něho a nemá nárok.

Proč chce současná politika obětovat a vytunelovat mladou generaci?

Každému je jasné, že když někdo půjde do důchodu v 70 letech, tak ho moc dlouho brát nebude a nahromaděné peníze poslouží akorát šejdířům podobným autorovi a Rusnokovi, který se pořadu M. Jílkové o důchodové reformě presentoval jako komik roku.
22. 05. 2012 | 16:47

realita napsal(a):

Neoliberalizmus: buďme lapkové, kteří se vzájemně okrádají a tím všichni rychle velmi zbohatnou. Buďme divoši, kteří nekoordinovaně napadají sevřené útvary legií, které mají taktiku a strategii a lsti, tisknou si peníze a kupují zrádce.
Mimo průběžný důchodový systém budou všechny rozkradeny. Kdyby ne našinci, tak konkurencí a především celkovým finančním rozvratem, který má zmenšit reálnou hodnotu dolarových dluhů. Jarmulky jsou šikovné (Bernard Madoff) a budou se snažit utéct finanční Apokalypse kterou vytvořily nekrytými a neutlumenými stále rychlejšími finančními spekulacemi. Zajímavá jsou fakta, např. historický průběh dolarových cen ropy a zlata. Celý svět nelze stále jenom vykořisťovat. Už stačí jen na velmi slabé země a pořádné peníze ani důvěru nemají. Naopak, věichni poznali jaké jsou jejich skutky. Dolar přestane mít monopol v rezervní měně a Usrael a část Atlantidy přestane mít možnost žít na dluhové sliby dolaru, který se bude snažit kolonizovat alespoň Evropu, začne těmi slabými..
22. 05. 2012 | 17:18

kelt napsal(a):

To dobrý článek,
je dobré některé lži uvádět na pravou míru bez emocí:

Takže-současný průběžný systém,který byl ještě před několika lety schopen plně saturovat výplaty důchodů,"najednou" vykazuje
deficit řádově 4O mld.Kč.
A je to přesně od té doby,co začal platit "topolánkův batoh",který reformě podtrhl příjmy důchodového systému a to snížením odvodů a jejich zastropováním.
To chce řešit Drábek-Kalousek vyvedením dalších tří procent do soukromých fondů,čímž se opět prohloubí deficit průběžného systému a opět se bude řešit možná jenom "nevalorizací",možná i zatížením vyplácených důchodů daní-vzorem by mohla být Kalouskovi KSČ(vždyť byla jeho vůdčí stranou v Národní frontě),která to zavedla někdy v 6O-letech min.století.
Navíc státní příspěvek ve výši 2% bude vyplácen/z daní všech občanů/těm,kteří budou mít výdělek nad 4O tis.Kč a budou si to moci"dovolit"vstoupit do 2.pilíře.
2/3 občanů,kteří nedosáhnou ani na průměrný výdělek a nevstoupí do 2.pilíře,budou ze svých daní přispívat na ty vstoupivší.

Jinak řečeno,je to "tunel"na průběžný systém a daně těch,kteří budou ten tunel platit,aniž by z toho cokoliv měli.
Tleskat a mlaskat bude"Rusnok"a spol.,desátky budou inkasovat majitelé fondů.
22. 05. 2012 | 17:29

hovorka11 napsal(a):

Lži a podvody se ústy Kalouska staly vládní propagandou.
Jediný nutný pilíř je první- průběžný !!! Ostatní pilíře mají za cíl okrádat lidi a předávat jejich peníze penzijním kmotrům. Donucovací metoda je vyžírat životní úroveń státní podporou, která se bere od rodin s dětmi !
Kdo konečně těm rozkradačským hydrám srazí hlavy ?
22. 05. 2012 | 17:48

Jedla napsal(a):

"O důchodové reformě se v České republice diskutovalo dvacet let, žádné zásadní kroky ale učiněny nebyly." -- A právě to bylo dobře.

Dovolím si upozornit, že slovo REFORMA bylo velmi oblíbeným výrazem soudruha Mao Ce-tunga. Jeho "Velký skok kupředu" byla REFORMA, stejně jako "Kulturní revoluce".

Hladomor (na Čínu je 20 milionů lidí asi jako 200 tisíc lidí u nás) vyvolaný REFORMAMI "Velkého kormidelníka" je, zdá se, i vizí našich REFORMÁTORů. Dobré je, že (díky přece jen vyšší úrovni, z níž padáme), o smrt hlady půjde u nás výjimečně, spíše půjde o umrznutí nebo upadání do té kategorie bídy, z níž už za života jedné generace není cesty zpět vzhůru. Nicméně dvě procenta, tj. jedna rodina či osamělý člověk z padesáti rodin či osdamělých lidí, už existenční problémy zažívá. Milý kalousku, doháníte velkého Maa.
22. 05. 2012 | 18:03

PepaS napsal(a):

Pane Kalousku táhněte do .... Vaše důchodová reforma je další z Vašich podvodů na občany , kteří nejsou tak bystří jako Vy.
A před dalšími volbami Vám osobně pošlu složenku na úhradu všech dluhů státníhpo rozpočtu nejen těch co jste vytvořil jako diletantský ministr financí ale i pro které jste zdvihl ruku.
Navíc nevím zda je možné Vás sebret jsko Ratha až budete předkládat další zadlužovací rozpočet. Bez úcty josef Soukup
22. 05. 2012 | 18:12

BK napsal(a):

Zásluhovost.
Takových, jako jste Vy, Kalousku.
Celý život Vás bohatě krmí státní pokladna a ještě si z ní nahrabete špinavými kšefty, které by Vám i Rath mohl závidět(min.obrany atd.a pod.)
A nyní Vy a Vám podobní sami sebe, za zásluhy o stát(rozkradený a vytunelovaný), odměníte královskými penzemi.
Přitom díky vašemu řádění stále více důchodců, dle vás těch nezasloužilých, nemá na základní životní potřeby a propadá se do bídy.
A protože jim už není skoro co sebrat, zaměřili jste se na šacování důchodců budoucích pomocí těch vašich vykutálených pilířů.
22. 05. 2012 | 18:31

Josef K. napsal(a):

Pane Kalousku,jaké zásluhy máte namysli??? Myslíte si, že těžce pracující člověk si zaslouží hrubou mzdu jen okolo 14000 hrubého ???? A to i v případě,že pracuje za každého počasí a po celý rok venku ??? Kdo přišel na to ,že mu patří jen těch 14000 a ne třeba třicet. Zatím co kdejaký škrabák z kanceláře sedí celý rok v teple u kávy,nedělá skoro nic a zaslouží si třeba pětadvacet tisíc . Ptám se kde je spravedlnost ve vámi uváděné zásluhovosti??? Proč ti,kteří vykonávají skoro tu nejhorší práci jsou tak mizerně ohodnoceni??? Vy sám by jste takovou práci nevykonával ani za plat,který sám v současné době pobíráte a navíc za takovou prací dojížděl denně na kole 40 km tam i zpět.
22. 05. 2012 | 18:40

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu napsal(a):

JVPV - Zásluhovost už nebude zašlapávána

I když nevěřím, že si pan TOP černoprdelník, příbramskou kauzou potřísněný do ruda, což nemá nic společného s politikou, ale spíše s vlastním životem, si tento názor nepřečte, přesto se vyjádřím.

Možná víte Kalousku, možná ne, Norsko reformu, o které prosím s prominutím žgryndáte už drahnou dobu, dělalo, pokud se nemýlím roku 1966. Nepamatuji se už, zda to byl rok, kdy se reforma začala projednávat, nebo ten rok byla schválena, ale to není podstatné. Podstatný je výsledek. To co jsme už v roce 1994, na semináři v Oslu o důchodové reformě slyšeli, se Vám asi do krámu nehodí. Nemá zde smysl uvádět podrobnosti, ale dva základní a rozhodující prvky přece jen uvedu:

1. Reforma stanovila ročník narození lidí, od kterého bude platit a byl to právě rok 1966. Těch dříve narozených se reforma netýkala.
2. Je zřejmé, že každá reforma sebou nese jisté rizika, jako například předčasný důchod právě těch co se v roce 1966 a později narodili. Proto Norsko dalo státní garanci tím, že důchodový systém na dobu než se naplní, finančně dotovalo proto, aby těmto lidem mohli být důchody vypláceny podle nového systému. Až se systém postupem doby stal samofinancovatelný, tak byly dotace Norskému státu z nového důchodového systému postupně vráceny.

Tyto dva pilíře by jistě přivítal, každý z nás. A ten váš druhý pilíř, který se den ze dne může zhroutit jako domeček z karet, si strčte za klobouk.
22. 05. 2012 | 19:04

český maloměšťák napsal(a):

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu
Změna pravidel / v tomto případě zreformování i těch, kdo valnou část života opírali svoé zajištění na stáří o první pilíř/ patří k výbavě Mafie. Nejistota také podrývá investorskou důvěru. Zavádí nové externality a to tak, že se stávají součástí interních systémů.

Ostatně myslím si, že celý projekt je veden snahou systém znevěrohodnit /spekulace na poklesú - nikolivěk opravit.
22. 05. 2012 | 19:10

Kuchař napsal(a):

Pane Kalousku - držím palce.
Držím palce v tom, aby i u nás byl podobný důchodový systém, jako třeba ve Švédsku.

Všiml jste si, jak se změnila rétorika odborů ? Už nechtějí stávku kůli zkorumpované vládě, ale kůli důchodové reformě.

Jo, to jsou ty Boží mlýny.
22. 05. 2012 | 19:15

eva napsal(a):

Vlezprdelkové, jen si ho pochvalte.
Skončí jako drát.
22. 05. 2012 | 19:24

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu napsal(a):

JVPV - Zásluhovost už nebude zašlapávána

Ještě jednu důležitou informaci jsem opomněl uvést, i po této reformě zůstal důchodový fond plně pod kontrolou norského státu a komerce, ani náhodou. Už zřejmě máte vyšlapané cestičky, jak do této ryze podvodné aktivity, nějakou formou, kalousovsky typickou, vstoupíte.
22. 05. 2012 | 19:34

Kolotč svět napsal(a):

Kalousek by měl po zásluze nastoupit do uranových dolů a poslat veškerý majetek na tu svoji složenku. Jen tak by byl trochu užitečný a po 20 letech možná rehabilitován. Doufejme, že in memoriam.
22. 05. 2012 | 19:40

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu napsal(a):

JVPV - Zásluhovost už nebude zašlapávána

Kuchař napsal(a): Jo, to jsou ty Boží mlýny. 22. 05. 2012 | 19:15

Držím palce v tom, aby i u nás byl podobný důchodový systém, jako třeba ve Švédsku.

/ JVPV s kuchtíkem souhlsí, nechce ale PODOBNÝ, nýbrž STEJNÝ jak v systému, tak výši minimální i ve vazbě k výdělku /
22. 05. 2012 | 19:47

... napsal(a):

Kalousku,

1. vysvětli své desetimiliardové čórky na ministerstvu obrany!
2. vysvětli, že i když máme zvýšené DPH, že stát rekordně zadlužuješ!
3. jak je možné, že ekonomika v ČR klesá a daně se nevybírají??
4. Proč tě nazval Jančura největším zlodějem ze státního v ČR??

O důchodové reformě, církevní kráídeži a zdravotní krádeži raději nemluvím....
22. 05. 2012 | 20:11

trvalá trpělivost napsal(a):

ZÁSLUHOVOST už nebude, a ani nesmí být zašlapávána Kalousku, ale Tebe zašlapat sto sáhů pod zem, to by byla pane ZÁSLUHA.
22. 05. 2012 | 20:34

neo napsal(a):

Josef K:
////Myslíte si, že těžce pracující člověk si zaslouží hrubou mzdu jen okolo 14000 hrubého ???? A to i v případě,že pracuje za každého počasí a po celý rok venku ??? Kdo přišel na to ,že mu patří jen těch 14000 a ne třeba třicet. Zatím co kdejaký škrabák z kanceláře sedí celý rok v teple u kávy,nedělá skoro nic a zaslouží si třeba pětadvacet tisíc . Ptám se kde je spravedlnost ve vámi uváděné zásluhovosti??? Proč ti,kteří vykonávají skoro tu nejhorší práci jsou tak mizerně ohodnoceni??? ////

Víte kdo na to přišel? Sám ten člověk.Mzda odpovídá částce, za kterou je potenciální zaměstnanec ochoten prodat svou práci a za kterou je ochoten ji zaměstnavatel koupit. (vynecháme státní zaměstnance, kde platí nesmyslné tabulky)
22. 05. 2012 | 20:42

JF napsal(a):

Kalousek klausovitý se totálně pomát na rozumu. Důchody musí vyplácet zásluhovost nezásluhovost i kdyby se stejně zato dalo koupit zas jen to seno co roste před barákem resp. domovem důchodců. Kapitálové důchody jsou socialismem resp. těžkou vatou pro bankovní a oligarchickou smetánku.

Resp. systém jde opět směrem požírání sama sebe. Kapitalismus s kapitálem může fungovat právě tehdy pokud nebude socializován povinným spořením = resp. povinnou tvorbou fiktivního kapitálu úspor.

Resp. pokud bude schválen je to signál nikoliv pro porduktivní ekonomiku ale spekulativní - nakupy surovnin, nemovitostí atd. to ovšem není nic co potřebuje výrobu, produkci, činnorodost ... pokud nepočítám bankovní socík pro bankovní úředníky.

No kdo chce kam. Británie náš VZOR.
22. 05. 2012 | 20:44

hombre napsal(a):

Pane Kalousku, vezměme to drobátko z druhé strany, jo? Přes 40 let vám platím třetinu platu na sociální zabezpečení a vy najednou nemáte dost peněz na to, abyste mně nějakých s bídou 15 let mohli polovinu platu vracet? A takových je nás drtivá většina! Vám nestačí, že jste poctivou půlku těch mých peněz rozkradli? Ať je dr. Rath jakýkoli mizera, proti vám voní růžemi. A docela začínám chápat podpisové akce na podporu poprav padesátých let.
22. 05. 2012 | 21:07

honolulu napsal(a):

Na to, aby budouci generace meli vliv na svuj prijem ve stari je treba stabilni struktury finnacnich instituci.
Aby bankovni konta byla pojistena vladou a nedotknutelna. Aby lide za vklad usetrenych penez dostavali pravidelnou mesicni odmenu, ktera zvysuje jejich konto. Aby z uzavrenych kont na stari nebyly strahavany dane - po vzoru I.R.A. (Individual Retirement Account) presidenta R. Reagana.

Aby banky byly pod vladni dozorem cestnych lidi a aby za utok na tyto penize byly tresty nejvetsi.

Udel duchodcu v Cesku je nespravedlivy a nelidsky. Je zapricinen nejen NESCHOPNOSTI "autorit" hranicici s tuposti, ale i cistym zlodejstvim z kazde strany.

Jak k tomu prijde deda a babicka, kdyz po letech prace si nemuze doprat pravidelny pobyt na Floride, aby si prohrali kosti. Hmmm ?

Pane ministre stacite na praci kterou delate ?
(A na druhe strane zivite zdarma nezamestnanitelne Romy.)
Cesi vase "autority" maji podrbane priority - vsechny.
A ted se vam jeste ke vsemu smeje cely svet kvuli dr. Rathovi.
Geee, takova hanba !
(Za nejakou dobu na tom budete jako v dnesni Rhodesie nebo JAR. Tam maji duchodci $ 96 mesicne, ale jen pri podmince, ze nemaji domek, (belosi) V pripade, ze domek maji tak nedostanou NIC. Ja nevim cim se zivi.)
Nedejte se !
22. 05. 2012 | 21:34

Da.Rock napsal(a):

Ježíš, to jsou kecy!!!
Tohle je ukázková demagogie: "O tři procentní body se jim sníží povinné sociální pojištění, ale také budoucí nároky na průběžný pilíř. Tento systémový krok se dočkal nejvíce kritiky, kterou považuji za nekorektní. Především není pravda, že po využití opt-outu bude v systému méně peněz, jak mylně tvrdí mnozí kritikové. Vzhledem k tomu, že bude nutné přidat si ke třem procentním bodům, které se vyvážou z průběžného pilíře, další dva procentní body ze svého, celkové prostředky se tak v důchodovém systému zvýší."
Tohle může z úst vypustit jen intelektově méně disponovaný spoluobčan, nebo profesionální lhář. Ani jeden z nich by se ale neměl nalézat v křesle ministra.
Kalousek tvrdí, že opt-outem v systému peněz přibude. Pokud budeme opravdu předpokládat, že vyvedené finance budou v penzijních fondech zhodnoceny (což jak jsme mohli v nedávné minulosti vidět, nemusí vždy být pravda), pak se tak stane až v daleké budoucnosti! Za dvacet, třicet let. Ale výpadek v průběžném systému nastane IHNED! Z čeho bude Kalousek po celou dobu sanovat průběžný systém? Ještě nedávno nám tvrdil, že ze zvýšené DPH. Dnes už víme, že zvýšená DPH nestačí ani na zpomalení růstu našeho veřejného dluhu, natož ještě sanování výpadku způsobeného opt-outem. Takže co, Kalousku?
V jednom má ale pravdu. Opt-out opravdu sahá daleko za jedno volební období. Kalousek už bude dávno v důchodu nebo v pánu a tato země si bude stále ještě vyžírat hořké plody jeho zahradničení.
22. 05. 2012 | 21:58

Fialenka napsal(a):

Paní Libuše Šlezarová,

přesně tak. Nejdříve by měla být napravena záležitost přerozdělování bohatství směrem k bohatším a tzv. trestání zaměstnanců nízkými mzdami. Naše mzdy by měly zabezpečit dostupnost služeb a dobrý sociální status tak jak je to v „západní“ Evropě, kde mají lidi až dvaapůlkrát vyšší kupní sílu než my.
V podstatě to samé co říkáme my, píše i Martin Wolf ve Financial Times. Krizi prý mimo jiné způsobují nerovnosti v platech, a proto by se tematika ohodnocení práce měla řešit.
22. 05. 2012 | 21:58

Boží mlýn napsal(a):

Kalousek bude potrestán podle zásluhovosti. Doživotní důchod na Mírově.
22. 05. 2012 | 22:28

JF napsal(a):

ano, pane pseudoautore, je třeba podobně založeným zbojníčkům typu Rath ukazát, jak správně a čistě se má krást a krade. U těch samých, co zde pseudoautor,si to Rath rozházel ... pak už může třeba čmajznout kancelářský sponky. Na tom to stojí, pustí mezi sebe jen toho, na kterého něco mají (na což ale asi ty sponky jsou málo) pro případ, že nepotáhne za správný provaz správným směrem - třeba tím bankovním.

Jak pan Rath asi smýšlel - maloloupežnicky či dostatečně bankovně zásluhově ... ???

Kalousek dostatečně naznačuje ... přece by si nenechal také ujít rathovské téma. Šup s Babynským do Litoměřic.
22. 05. 2012 | 22:35

ventos napsal(a):

pitomost hned od nadpisu, důchod může být zcela zásluhovný, nebo stejný pro všechny a nebo něco mezi tím, žádná "správná" varianta neexistuje, je to věcí společenské dohody, neboli většinového konsensu ... jenže to je zase něco, co dnešní darebáci ve funkcích neznají
22. 05. 2012 | 22:47

DŮCHODCE napsal(a):

Pane ministře,
nechcete už odejít? Zbídačil jste republiku i důchodce, za to se vám nepovede dobře. Myslím, že jisté zdravotní problémy už máte, to je jen počátek. Bude to pokračovat. Slinivka, to je špatné. Velké bolesti a nevyléčitelné. Měli jsme to u sousedů, velmi špatný konec, dlouhíé bolestivé umírání.
22. 05. 2012 | 22:53

duvenblit napsal(a):

největší zásluhy budou mít ti boháči, co se důchodu vůbec nedožijí.

Bude to to jediné, co solidárního za celý život udělají. Pokud si ještě nepořídí na důchod děcka, jako janda nebo Gott, kterým bude muset stát vyplácet sirotčí důchod.

Milionářským spratkům, kteří mají tu zásluhu, že se narodili se stříbrnou lžičkou v puse.
23. 05. 2012 | 06:48

drozd kvíčala napsal(a):

pokud by to mělo být na základě zásluhovosti, tak ty kalousku, spolu s ostatními politiky, pojdete hlady. Vy nemáte nárok ani na slanou vodu.
23. 05. 2012 | 07:53

Béda napsal(a):

Důchodci prý vysávají rozpočet. Přebytky z důchodového účtu zmizely díky odpovědným hospodářům jako pára nad hrncem."Řešení" je nasnadě.

Díky "odpovědné" škrtací antisociální politice se dramaticky sníží již tak nízká porodnost - stejně mladí nemají (na zamrzajícím trhu práce (zamrzá celá ekonomika) do čeho píchnout a mladé rodiny obtížené hypotékou si rozmyslí plodit potomky do nejistého světa dluhů. A staří, ti budou ze zákona povinni dělat "až do smrti" v podmínkách, kdy většina z nich nemá ani teoretickou šanci se uchytit na pracovním trhu. Staré a přestárklé totiž dynamicky se rozvíjející kolektivy zaměstnávat nebudou.

Celý důchodový opt out má ovšem pro některé převeliké kouzlo. Umožní bankám do fondů kterých bude nalita část důchodů ještě lépe vydělávat a především otevře správcům fondů možnost čachrovat po desítky let s povinnými zákonnými odvody. Bylo by hříchem nechat penězovody ležet zbůhdarma na "ulici".

PS: větší diference a důchodový opt out oslabí průběžný důchodový systém a zaženou mnohem rychleji nad propast část populace důchodců - především pak postižené, kteří se ze zbytků v průběžáku budou dále dělit se zdravými.
24. 05. 2012 | 06:50

an napsal(a):

Neboj se, již brzy budeš viset, ty KOKOTE (Kalousku). Nechápu, jak se takový zmrd může narodit. Neuvěřitelné...
13. 07. 2012 | 19:20

an napsal(a):

Táhni už do prdele, nebo do vězení. Nikdo na tebe není zvědavý !
13. 07. 2012 | 19:23

co je ti do toho napsal(a):

Přečti si tohle ty zmrde Kalouskovic

http://www.wikileaks.cz/?q=node/1843
21. 12. 2012 | 01:46

Ivo Patta napsal(a):

Pan ministr Kalousek popisuje tak věrně skutečnost, že by mu musel závidět i ten nejlepší pohádkář. Vidí zásluhovost průběžně financovaného důchodového systému tam kde ve své podstatě není. Prostě pan Neználek.
Téměř se rozhořčuje nad tím, jak ti vysoko-příjmoví doplácejí na ty chudáky. Přitom ti bohatí žijí v průměru déle než ti chudí a spolu s TOP ministrem Hegerem se snaží, aby ti chudší umírali co nejdříve. Jak jinak vysvětlit probíhající třídní kategorizaci zdravotních služeb?
To ale je všechno maličkost proti tomu co pan ministr udělat měl a neudělal. Bankéři jsou panu Kalouskovi bližší než řadoví občané. Patrně proto se rozhodl pro falešnou důchodovou reformu v podobě nesmírně drahého, neefektivního a dokonce genocidního bankovního produktu nazvaného "Penzijní fondy". Pan ministr Kalousek měl na vybranou. Měl možnost předložit do vlády skutečnou důchodovou reformu jejíž převzetí potvrdil dopisem č.j. 14/17 957/2011 ze dne 4. února 2011. Pokud by se rozhodl pro tuto reformu, nemusel zvyšovat daně a následně zbídačovat starobní důchodce třetinovou valorizací, o rodinách s dětmi ani nemluvě. Podal jsem na pana Kalouska trestní oznámení 15. února 2012. Policie si trestní oznámení přehazovala jako horký brambor a pokusila se oznámení odložit. Když jsem si podal stížnost na postup policie, tak se toho ujalo státní zastupitelství a případ odložilo k ledu. Musím ocenit obětavost s jakou brání nejlepšího ministra financí vlastními těly naše policie a státní zastupitelství.
08. 02. 2013 | 01:33

IdtMnPqIio napsal(a):

<a href=http://www.mfg.com/usa/tramadolonline/#31645>buy tramadol online</a> tramadol overdose 200mg - illegal buy tramadol online
19. 04. 2013 | 11:09

JohcUEgnZQ napsal(a):

<a href=http://www.mfg.com/usa/tramadolonline/#31645>buy tramadol online</a> tramadol hcl 50 mg 30 kaps - tramadol overdose damage
19. 04. 2013 | 15:36

FdvTdvsnub napsal(a):

<a href=http://www.mfg.com/usa/tramadolonline/#20564>buy tramadol no rx</a> tramadol overdose liver failure - tramadol hcl an 627
19. 04. 2013 | 18:30

vAJDvFaVnS napsal(a):

<a href=http://www.mfg.com/usa/tramadolonline/#63984>buy tramadol online cod overnight</a> tramadol for dogs and people the same - tramadol 50mg an 627
20. 04. 2013 | 10:59

LDipkbqkpe napsal(a):

<a href=http://www.mfg.com/usa/tramadolonline/#54780>buy tramadol without a script</a> tramadol dosage instructions - tramadol 10mg high
20. 04. 2013 | 13:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy