„Say know to drugs“ aneb o potřebě rozlišovat různé „drogy“

14. 07. 2016 | 15:24
Přečteno 10384 krát
Policie ČR koncem roku 2015 spustila mimořádně nepodařenou kampaň proti užívání drog u mladistvých (zejména konopí a pervitinu) s názvem „Bereš? Zemřeš!“ (1)

Nějaké recenze se na ni už objevily – například Tomáš Zábranský nešetřil kritikou, když poznamenal:

„Milionkrát jim [Policii ČR] můžete na stovkách a tisících konkluzivních studií ukazovat a prokazovat, že takhle pojaté „scary“ kampaně v nejlepším případě nefungují, a často jsou kontraproduktivní – ti, co jim byli vystaveni, mají větší pravděpodobnost problémového užívání drog v budoucnosti než ti, kteří toho byli ušetřeni. Ale to je asi jedno – jim se to líbí.“ (2)

V čem že je kampaň, jejímiž materiálními artefakty (audio a videospoty, letáky, plakátem) se policie na webu chlubí, zásadně špatná, podobně jako některé jiné formy protidrogové prevence? V prvé řadě v tom, že onu nesmírně širokou a rozmanitou množinu látek nechává jednoduše u univerzálního označení „droga“. Celé této skupině se pak připisují ty nejhorší vlastnosti, jako by všechny tyto látky bylo možné takovými charakteristikami souhrnně definovat.

Přitom snad to jediné, co látky tak odlišné, jako je konopí, pervitin nebo snad dokonce psychedelika jako psilocybin či LSD (3), spojuje, je jejich umístění v zákoně o návykových látkách – jde o látky přísně kontrolované, a nedodržování zákona je pak stíháno v rámci přestupkového a trestního práva. Účinky těchto látek na nervovou soustavu, tělo a mysl a jejich společenské dopady jsou od sebe přitom dalece vzdáleny (4,5). Arbitrární a především dlouhodobě neměnné zařazení různých látek do různých skupin zákona pak odpovídá především tomu, co si patrně přál R. Nixon na počátku 70. let minulého století a další konzervativci v 80. letech. (6) Mnohem méně už tomu, co dle současných vědeckých poznatků víme o dopadech těchto látek na úrovni neurofyziologické, psychologické i společenské. (7)

Klíčová informace, která v kampaních a „prevencích“ typu „Bereš? Zemřeš!“ či „prostě řekni ne drogám“ (a nevěnuj jim vůbec pozornost) chybí, je pokus o vzdělání veřejnosti ohledně toho, jak různé látky působí, v čem se liší, jakou mají historickou tradici užívání, u kterých z nich byl tradičně využíván nebo je v současnosti znám nějaký léčebný potenciál a u kterých naopak i po důkladném výzkumu převažují jednoznačně negativní účinky. Britská studie pod vedením Davida Nutta a kol. zjistila, že nebezpečnost různých látek se ohromně liší, a k nejškodlivějším drogám vůbec se řadí drogy legální, tedy zejména alkohol a tabák. Nemluvě o látkách, které svým potenciálem vyvolávat fyzickou závislost do určité míry připomínají alkohol či heroin, ale nejsou běžně společensky vnímány jako drogy – příkladem budiž obyčejný cukr. (8)

Naprostá absence snahy o diferenciaci mezi různými látkami a přehnaná, paušalizující tvrzení typu „Je jasné, že droga Ti vezme zdraví, rodinu, kámoše, zájmy a nakonec i život“ (leták PČR), spolu s přilehlým upozorněním, kterak je podávání jointa trestným činem, navádí k absurdním závěrům: například že marihuana (droga) vždy vede ke ztrátě zdraví, rodiny, kámošů, zájmů a života. Většina mladých lidí, kteří mají s marihuanou zkušenosti, i těch, kteří ji sice sami nemají, ale mají okolo sebe v tomto ohledu „zkušenější“ kamarády, má dost inteligence na to, aby rozpoznala nesmyslnost takového tvrzení. Důvěra mladých lidí v to, že policie je zdrojem kvalitních a spolehlivých informací, tak klesá k nule, a v lepším případě jsou další policejní sdělení potichu ignorována. V horším případě však dotyčný dojde ke zkreslenému závěru ve stylu: „pokud policie tohle tvrdí o konopí, a není to pravda, tak asi ten pervitin nebude tak nebezpečný, jak říkají“. Lidová moudrost má příhodné pořekadlo: „Chraň se lží víc než ohně, neboť lhářům se nevěří, i kdyby mluvili pravdu“. Na stejné téma existuje i bajka o prolhaném pastýři, který tak dlouho svolává falešný poplach, že mu vlk rdousí ovce, až ho všichni přestanou poslouchat a nikdo mu nepřijde na pomoc, když se vlk nakonec doopravdy objeví. Buď tato lidová moudrost není v policejních kruzích známá, anebo si PČR ani neuvědomuje, že říká nepravdu.

Jak z toho ven?

Stop the bullshit machine. Je potřeba šířit solidní odborné poznatky, a ne bludy. Politika, právo i drogová redukce rizik (harm reduction) musí být založená na důkazech (evidence-based). Legislativu je potřeba aktualizovat tak, aby odpovídala odborným poznatkům. Lidi lze odradit od toho, aby dělali opravdu nebezpečné věci, tím, že dostanou co nejpřesnější informace o tom, do jaké míry jsou tyto věci (např. různé „drogy“) bezpečné či nebezpečné a jak nebezpečí minimalizovat, pokud se už člověk rozhodne riziko podstoupit. Lidstvo si měnilo vědomí různými látkami i jinými technikami od časů bez počátku, dělá to i dnes a je naivní si myslet, že to tabuizace drog nějak změní. Masivní změny vědomí oproti běžnému dennímu stavu zažíváme každou noc ve spánku – nejsou to taky specifické formy halucinace? Každé jídlo (nebo ještě výrazněji půst) ovlivňuje kvalitu vědomí a ke změnám dochází třeba i při smyslové deprivaci, např. při pobytu ve tmě. Naprostá většina lidí užívá či zneužívá alkohol, nikotin, kofein a různé léky. Co se asi děje s naším vědomím a prožíváním při sexu a masturbaci? Koncentraci či kontemplativní meditaci, sportu, dechovém cvičení, zpěvu, poslechu hudby či sledování filmu? To všechno je psychoaktivní, mění to vědomí, stav mysli i těla. Tyto změny probíhají od narození až po smrt. Nejenže máme na změnu vědomí právo, ale nemáme ani možnost jakýmkoli činem v životě zajistit, aby k neustálým změnám vědomí nedocházelo a abychom dříve či později nezemřeli.

Když David Nutt v roce 2009 (než za to byl vyhozen z postu šéfa poradců britské vlády pro drogy) (9) prohlásil v odborné komunitě zcela zjevnou věc, a sice že alkohol a tabák jsou škodlivější než LSD, extáze a konopí, reakcí bylo, že takové tvrzení (byť pravdivé), by „vyslalo veřejnosti špatnou zprávu“. Takový přístup k věci je zcela absurdní. „Say no to drugs“ je nutné změnit na „Say KNOW to drugs“. Od mimořádného zasedání OSN (UNGASS 2016) (10) v dubnu 2016 si mnozí odborníci tento posun slibovali také, nicméně výsledky jednání ukázaly spíše to, že OSN zrcadlí konzervativní situaci v jednotlivých zemích a není schopna být alespoň v této oblasti aktivním tahounem pokroku.Martin Malec
Česká psychedelická společnost

Zdroje a poznámky:
(1) PČR (2015). BEREŠ? ZEMŘEŠ!! http://www.policie.cz/clanek/beres-zemres.aspx
(2) http://mediahub.cz/komunikace-35809/kampan-beres-zemres-moc-nenadchla-993847
(3) Na psychedelika zmiňovaná kampaň necílí explicitně ve verbální části, ale (a) sémiotickou analýzou letáku lze snadno identifikovat jako index na tyto látky se odvolávající fotomontáž plyšového medvídka s očima ve tvaru červenobílých spirál, a (b) zdůrazňováním obecného označení droga jako čehokoli uváděného v zákoně o návykových látkách a postihovaného trestním zákoníkem je štvavá kampaň zaměřena i proti těmto látkám.
(4) Nutt, D., King L., Phillips, L. (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet 2010; 376: 1558–65. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61462-6.
(5) Nutt, D. (2012). Drugs without the hot air. UIT Cambridge. ISBN 9781906860165
(6) http://www.drugpolicy.org/new-solutions-drug-policy/brief-history-drug-war
(7) Sessa, B. (2012). The Psychedelic Renaissance. London: Muswell Hill Press.
(8) Avena, N., Rada, P. & Hoebel B. (2007) .Evidence for sugar addiction: Behavioral and neurochemical effects of intermittent, excessive sugar intake. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 32(1), 20-39. doi:10.1016/j.neubiorev.2007.04.019
(9) The Guardian (2009). Government drug adviser David Nutt sacked. http://www.theguardian.com/politics/2009/oct/30/drugs-adviser-david-nutt-sacked
(10) http://www.undrugcontrol.info/en/home/tag/109-2016-ungass

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy