Slovenská konference Psychedelic Lessons 2018

13. 06. 2018 | 12:00
Přečteno 3201 krát
Ve dnech 18. a 19. května 2018 uspořádala Slovenská psychedelická spoločnost (SAPAS) již druhou mezinárodní konferenci zaměřenou na současný psychedelický výzkum. Na třicet účinkujících ze Slovenska, Maďarska, Česka, Velké Británie, Německa, Rakouska, Holandska, Švýcarska či Španělska po dva dny přednášelo a diskutovalo ve třech souběžných sekcích o současných problémech a výzvách psychedelické teorie i praxe. Díky SAPAS se tak Slováci definitivně zapsali do mapy současné celosvětové psychedelické renesance.

Konference se konala v bratislavské čtvrti Vinohrady, v areálu bývalé střední chemické školy, která byla proměněna na kulturní centrum Nová Cvernovka, jež patří v současnosti k důležitým střediskům progresivní slovenské kultury. Rozsáhlé prostory centra umožňovaly sledovat přednášky, diskutovat v ústraní s přáteli, naobědvat se vynikajícího jídla od společnosti KASA, odpočinout si na zahradě a hlavně se nechat obsloužit skvělou posádkou místního baru, kde servírovali vynikající kávu, osvěžující domácí limonády nebo kvalitní lokální pivo.

Odborné jádro konference tvořil především psychoterapeutický a psychiatrický kontext, který je tradičně hlavní oblastí psychedelického zkoumání v západních zemích. V této souvislosti se mluvilo o tématech jako integrace psychedelické zkušenosti, kompetence pro psycholytickou terapii, historie i současnost psychedelické terapie, léčba posttraumatického syndromu nebo souvislost mezi psychedeliky a psychózou. Druhým hlavním tématem konference byl vztah mezi psychedelickou praxí, výzkumem a společností. Zazněly zde přednášky na témata jako psychedelika v médiích, psychedelika a intenzivní lékařská péče, světový výzkum užívání drog, změny v mezinárodní regulaci obchodu s drogami, darknet, poskytování péče na festivalech (harm reduction), klinický výzkum či enkulturace psychedelik. Vedlo těchto dvou hlavních proudů bylo možné vyslechnout povídání a diskutovat například o temné stránce psychedelických zkušeností, o psychedelickém fašizmu, o jednotlivých látkách, zejména pak o LSD, ayahuasce, DMT či psilocybinu, o integrálně psychologickém modelu psychedelických zkušeností či dějinách psychonautiky. Vedle přednášek bylo možné se zúčastnit také několika workshopů, panelových diskusí či cvičení jógy, zhlédnout filmy nebo světelné taneční představení a zrelaxovat se na afterparty, případně si nechat provést zkušební masáž.

Jelikož akce probíhala ve třech souběžných sekcích na různých místech, nebylo možné vidět a slyšet všechno, přesto bych se rád pokusil o stručné zamyšlení nad tím, co se na Psychedelic Lessons po odborné stránce dělo. Za hlavní poznatek považuji jednoznačně to, že psychedelická renesance skutečně probíhá a dále se prohlubuje. Psychedelika a drogy obecně už nejsou pouze záležitostí rekreačního užívání a ilegálního obchodu, jejich integrace do oficiální kultury pokračuje a jsem přesvědčen, že bude i nadále. Příznačná proto byla přítomnost kontroverzního českého politika Pavla Béma, který má s drogovou problematikou bohaté zkušenosti a jehož přednáška se jmenovala Nové paradigma na obzoru? Také z vystoupení dalších lidí, nestora slovenské psychedelické terapie Juraje Styka a jeho ženy, skrze online konferenci přítomného Petera Gassera, který působí jako LSD terapeut ve Švýcarsku, anebo holandského profesora psychiatrie Erica Vermettena z Univerzity v Leidenu bylo zřejmé, že psychedelika se postupně stávají součástí státem kontrolovaného zkoumání a užívání. Zdá se, že dnes už není otázkou to, jestli psychedelika budou v rámci psychoterapie legalizována nebo ne, ale v jakém časovém horizontu k tomu dojde. Je přitom přinejmenším zajímavé, že k průniku psychedelik do státem kontrolované oblasti dochází, podobně jako tomu bylo v padesátých a šedesátých letech minulého století, díky výzkumu, který je, mimo jiné, spojen také s vojenskými kruhy. Zatímco v minulosti byla psychedelika v tomto kontextu armádou a tajnými službami (viz MK-ULTRA a jiné) zkoumána jako psychotomimetika, tj. v podstatě jako zneschopňující látky, tak dnešní výzkum se opírá o léčbu amerických i evropských válečných veteránů, jejichž psychické problémy není možné řešit klasickou antidepresivní medikací. Psychiatři dnes zjišťují, že MDMA, LSD či ayahuaska se mohou stát důležitým nástrojem jejich reintegrace do společnosti. Eticky problematickou stránkou tohoto návratu psychedelik je ovšem jejich spojení s válkou a s tíživou otázkou jejích objetí. Pokud totiž vojáci NATO poznamenaní ničením a zabíjením mají mít přístup k takovéto léčbě, neměli by k ní mít přístup také civilní oběti těch samých konfliktů?

K psychedelikům tedy neodmyslitelně patří i jejich temná stránka, a to nejen z hlediska politického, ale zejména z hlediska prožitkového. Tím se ve svých přednáškách zabývali například psychiatr Michal Patarák z Bánské Bystrice, který mluvil o souvislosti mezi psychedelickou zkušeností a psychózou, dále odborník na holotropní dýchání a důležitá postava současné české psychedelické scény Michael Vančura, jenž promluvil na téma obtížných zkušeností, tzv. bad tripů a jejich léčebného potenciálu. Jerónimo Mazarassa z ICEERS (International Center for Ethnobotanical Education and Research and Services) zase poodkryl temné sociální souvislosti psychedelické praxe, když ve své přednášce mluvil o různých kultech, které zejména v šedesátých letech zneužívaly psychedelika k manipulaci svých stoupenců. Na druhou stranu je ovšem nutné zmínit také antropologický výzkum užívání ayahuasky v českých zemích Miroslava Horáka z Mendelovy Univerzity v Brně, podle nějž má užívání ayhauasky léčebný potenciál, a to zejména při léčbě civilizačních chorob.

To, že psychedelika jsou zajímavá z hlediska praktického využití je zjevné, nicméně z mého hlediska je neméně podstatný také jejich teoretický přínos. Ten ve svých přednáškách, které pro mě osobně patřily k tomu nejzajímavějšímu na celém programu, představili, každý z jiné perspektivy, Ede Frecska a Martin Šurkala. Ede Frecska je původně farmakolog, šéf psychiatrického oddělení na Univerzitě v Debrecínu, a dnes také ayahuaskový terapeut. Frecska ve své přednášce zajímavým způsobem zkombinoval extenzivní farmakologické a neurovědní znalosti se svými neméně rozsáhlými zkušenostmi s šamanským a psychoterapeutickým přístupem. Zprostředkoval tak pozoruhodné setkání dvou světů, jehož jsme v rámci současné psychedelické praxe i teorie svědky. Na jedné straně je to svět západní vědecké racionality a příslušných medicínských a akademických institucí, na druhé straně svět šamanských rituálů a léčebné moudrosti. Frecska názorně ukázal, že mezi těmito dvěma přístupy nemusí být nutně konflikt, ale že jejich propojení a vzájemné obohacení je možné a žádoucí. Martin Šurkala, slovenský psychiatr s působností v Rakousku a jeden ze zakládajících členů Slovenské psychedelické společnosti, zase představil impozantní teoretický výklad psychedelických zkušeností založený na integrální psychologii K. Wilbera. Jeho model jasně ukázal, že psychedelika ve svém působení zasahují nejen personální a prepersonální (předvědomé, podvědomé), ale také suprapersonální (náboženské, transcendentální, kosmické) složky lidské existence, a že se tudíž mohou stát pozoruhodným filosoficko-psychologickým nástrojem.

Na Psychedelic Lessons 2018 se toho dělo ještě mnohem více. Nešlo sice o obří akci typu londýnské Breaking Convention či blížící se pražské Beyond Psychedelics, přesto však bylo prostředí konference nabité věděním a setkáními, jež se odehrávala v komorní, přátelské atmosféře Nové Cvernovky, kde se mechanistická psychiatrie setkávala s rave party, šamanismus s psychoterapií, ilegalita se státními institucemi, temná stránka se světlou. Slovenští psychonauti touto akcí jasně ukázali, že jim nejde o žádnou senzaci, nýbrž o vážný, interdisciplinární výzkum, který má před sebou nepochybně bohatou budoucnost. Díky jim za to.

Vít Pokorný

Webové stránky konference:
https://sapas.sk/konferencie/lekcie-z-psychedelik-2018/

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy